Sunteți pe pagina 1din 8

TESTE GRILA DREPTUL AFACERILOR (partiale)

1. Notiunea de profesionistprevazuta de art. 3 din Codul civil include: a) notarii publici, medicii, avocatii; b) comerciantii, intreprinzatorii, operatorii economici; c) toate persoanele fizice dac au mplinit vrsta de 16 ani. 2. Societile cu rspundere limitat se pot constitui cu minim a) 1 asociat; b) 2 asociai; c) 45 asociai; 3. Au personalitate juridic: a) sucursalele si reprezentantele; b) filialele; c) sediile secundare ale societatilor comerciale; 4. Sunt sedii secundare ale societii: a) filialele; b) sucursalele, reprezentanele, alte uniti fr personalitate juridic precum punctele de lucru i birourile; c) sediile principale. 5. n cadrul societilor pe aciuni, aciunile: a) sunt divizibile; b) au o valoare egal; c) confer dreptul la redevene. 6. Fondul de comer adus de un asociat ca aport la capitalul social reprezint: a) aport n natur de bun incorporal; b) aport n creane; c) nu poate reprezenta aport la capitalul social. 7. Hotrrea instanei judectoreti de fond prin care se constat nulitatea unei societi: a) poate fi atacat cu recurs;

b) produce efecte retroactive; c) se comunic Oficiului Registrului Comerului; 8. Au drept de retenie: a) mandantul; b) mandatarul; c) comitentul; 9. Privilegiul special al mandatarului const n: a) dreptul de a fi pltit pentru munca depus; b) dreptul de a achiziiona bunurile mandantului la un pre redus; c) dreptul de retenie asupra bunurilor mandantului ce se afl n detenia sa; 10. Girul este valabil dac: a) este necondiionat; b) este parial; c) este n alb, dar exist semntura girantului pe adaos. 11. Cambia se poate transmite: a) prin aval; b) prin gir si cesiune de crean; d) nu se poate transmite. 12. Contractul de consignaie are urmtoarele caractere juridice: a) este un contract unilateral; b) este un contract sinalagmatic; c) este un contract real. 13. Insolvena este prezumat ca fiind vdit atunci cnd: a) se dovedete c debitorul nu va putea plti la scaden datoriile exigibile angajate, cu fondurile bneti disponibile la data scadenei; b) debitorul, dup 30 de zile de la scaden, nu a pltit datoria sa fa de unul sau mai muli creditori; c) se dovedete c debitorul nu poate acoperi datoriile exigibile angajate. 14. n contractul de leasing, finanatorul are obligaia asigurrii bunului pentru c el: a) folosete bunul;

b) este proprietarul bunului; c) este furnizorul bunului. 15. Trgtorul este: a) persoana creia i se adreseaz dispoziia de a plti o sum de bani; b) persoana creia urmeaz s i se fac plata; c) persoana care emite titlul, dand ordin trasului de a plati beneficiarului, la scadenta sau la ordin, o suma de bani; 16. Dup modul de circulaie, titlurile de credit sunt: a) la ordin si la purttor; b) financiare; c) titluri care ncorporeaz drepturi complexe. 17. Mandatul comercial: a) are ca obiect afaceri comerciale; b) nu este un act cu titlu oneros; c) poate fi revocat n mod unilateral; 18. Care sunt partile intr-un contract de mandat? a) mandatarul si cesionarul; b) mandantul si mandatarul c) comitentul si prepusul 19. Obligatiile mandatarului inceteaza: a) in cazul mortii mandantului; b) daca intervine incapacitatea, interdictia sau falimentul uneia din parti; c) anterior executarii mandatului. 20. Alegeti afirmatia corecta: a) actele juridice sunt incheiate in nume propriu de comisionar, dar pe seama comitentului; b) actele juridice sunt incheiate de mandatar in nume propriu, dar pe seama mandantului; c) in materie comerciala, in cadrul conventiilor dintre parti, dobanda stabilita pentru intarzierea in plata unor obligatii banesti nu poate depasi dobanda legala.

21. Precizati tipurile de leasing pe care le cunoasteti: a) mobiliar: b) financiar si operational; d) neoperational si mobiliar. 22. In contractele de leasing, obligatia de asigurare a bunurilor revine: a) utilizatorului; b) finantatorului; c) viitorului cumparator. 23. Potrivit practicii comerciale, factura: a) este un nscris care nu cuprinde elementele eseniale ale unei vnzri comerciale; b) nu face dovada deplin mpotriva emitentului i n favoarea celui ce o deine; c) nu poate s fac dovad i n favoarea vnztorului atunci cnd nu este acceptat de cumprtor; 24. Cambia poate fi garantat prin: a) gir; b) gaj; c) aval; 25. Plata cambiei se face: a) imediat; b) la scadenta; c) la cerere. 26. Plata cambiei la vedere se face: a) imediat; b) la prezentare; d) la cerere. 27. Procedura generala privind insolventa se aplica: a) societatilor comerciale; b) societatilor cooperative, organizatiilor cooperatiste, societatilor comerciale; d) grupurilor de interes economic, societatilor cooperative, organizatiilor cooperatiste, societatilor comerciale.

28. Nu pot fi fondatori persoanele care: a) au capacitate deplina de exercitiu; b) au fost reabilitate pentru infractiunile prevazute de Legea nr. 31/1990 modificata si Legea nr.85/2006; d) au fost judecate pentru infractiunile de gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita. 29. Alegeti afirmatia corecta: a) garantia datorata de vanzator contra evictiunii are in vedere pretentiile unui tert intemeiate pe un drept nascut anterior, concomitent sau ulterior datei vanzarii si care nu a fost adus la cunostinta cumparatorului; b) obligatia de garantie contra evictiunii este indivizibila intre debitori; c) partile contractante nu pot conveni sa-l exonereze pe vanzator de garantia contra evitiunii. 30. Este considerat viciu ascuns: a) acel viciu care, la data predarii, nu putea fi descoperit, fara asistenta de specialitate, de catre un cumparator prudent si diligent; b) acel viciu care, la data predarii, putea fi descoperit, fara asitenta de specialitate, de catre un cumparator prudent si diligent; c) acel viciu care a fost cunoscut si tainuit de catre vanzator. 31. Cumparatorul este obligat: a) sa plateasca dobanzi asupra pretului din ziua dobandirii proprietatii, daca bunul produce fructe; b) sa plateasca dobanzi asupra pretului numai dupa ce a fost pus, in mod legal, in intarziere de catre vanzator; c) nu este obligat la plata de dobanzi asupra pretului. 32. Vanzarea unui bun imobil (teren) se poate face: a) conform principului consensualismului, printr-un inscris sub semnatura privata, daca este semnat de catre parti si de cel putin 2 martori; b) numai printru-un act autentic; c) conform principiului consensualismului, printr-un inscris sub semnatura privata, daca este semnat de catre parti, fara a fi necesara semnatura martorilor. 33. Bunurile care pot face obiectul locatiunii pot fi: a) toate bunurile, atat mobile cat si imobile, cu exceptia terenurilor agricole, daca printr-o prevedere legala sau din natura lor nu rezulta contrariul; b) toate bunurile, atat mobile cat si imobile, daca printr-o prevedere legala sau din natura lor nu rezulta contrariul;

c) doar bunurile mobile, daca printr-o prevedere legala sau din natura lor nu rezulta contrariul. 34. Procedura simplificata privind insolventa se aplica: a) societatilor agricole; b) comerciantilor persoane fizice actionand indicvidual; c) persoanelor juridice fara scop lucrativ. 35. Actul constitutiv al unei societati poate fi modificat: a) prin hotararea instantei judecatoresti; b) prin decizia administratorului; c) prin decizia cenzorilor societatii. 36. Comisionarul este raspunzator fata de comitent pentru: a) incheierea actelor juridice cu tertul; b) executarea de catre tert a obligatiilor asumate prin incheierea actelor juridice. c) neincheierea actelor juridice cu tertul; 37. Provizionul reprezinta: a) o remuneratie speciala cuvenita comisionarului; b) o remuneratie cuvenita comisionarului pentru incheierea de afaceri comerciale cu tertii, numita si comision. c) o prestatie. 38. Titlurile rteprezentative ale marfurilor, care confera un drept real asupra marfurilor aflate in depozit, in docuri sau incarcate pe nave sunt: a) cambia; b) conosamentul; c) warantul; 39. Alegeti afirmatia corecta: a) o cambie nu poate fi emisa de tragatorin alb, fara a cuprinde toate mentiunile obligatorii prevazute de lege; b) o cambie poate fi emisa de tragatorin alb, fara a cuprinde toate mentiunile obligatorii prevazute de lege. c) tragatorul raspunde de acceptare, dar nu si de plata cambiei.

40. Cum se numesc categoriile de asociati din cadrul societatii in comandita simpla:

a) comanditati si comanditari; b) consignanti si consignatari; c) comanditati si fondatori. 41. Alegeti afirmatia corecta: a) potrivit principului consensualismului, simplul acord de vointa al partilor nu este suficient pentru incheierea valabila a unui contract; b) bunurile din domeniul public sunt insesizabile, imprescriptibile si inalienabile; c) sucursalele au personalitate juridica. 42. Au de asemenea calitatea de comerciant, conform Legii nr. 26/1990 republicata: a) persoanele fizice care exercita profesii liberale; b) agricultorii; c) regiile autonome. 43. Prescriptia extinctiva este un mod: a) de stingere a dreptului la actiune in sens material; b) de stingere a dreptului subiectiv civil si a obligatiei corelative; c) de stingere a dreptului la actiune in sens procesual; 44. Termenul general de prescriptie este de: a) 6 luni in actiunile privind dreptul familiei; b) 3 ani; c) 30 ani. 45. Pentru urmatoarele acte de dispozitie (incheierea unei tranzactii, semnarea actului constitutiv al unei societaati comerciale, ipotecarea unui imobil), mandatul trebuie sa fie: a) special; b) general; c) nominal. 46. Solidaritatea in dreptul comercial poate fi: a) activa; b) pasiva; c) partiala. 47. In cazul contractului de vanzare-cumparare, pretul poate fi: a) serios si determinat sau determinabil; b) jocandi causa; c) stabilit in termen de 6 luni de la incheierea contractului de catre un judecator sindic. 48. Constituie izvor de drept al afacerilor: a) doctrina;

b) codul comercial roman; c) codul civil roman. 49. Ca efect al dizolvarii societatii, administratorii vor fi inlocuiti in mod obligatoriu cu: a) judecatori sindici; b) lichidatori; c) cenzori. 50. Controlul legalitatii operatiilor efectuate de catre registrul comertului se realizeaza prin: a) directorul registrului comertului; b) judecatorul delegat; c) consilierul juridic de la registrul comertului. 51. In cazul societatilor comerciale, Adunarea Generala are rol de: a) organ de administrare; b) organ de control; c) organ de conducere.