Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE LEASING Municipiul Chisinau 20

I.PARTILE CONTRACTANTE 1.,buletin de identitate.. c.p. .,nascut(a) la ., domiciliat(a) ..in calitate de locator si 2, buletin de identitate.., c.p.., nascut(a) lacu domiciliul la in calitate de utilizator. II.OBIECTUL CONTRACTULUI Obiectul contractului il constituie transmiterea dreptul de folosinta si posesie asupra automobilului model, anul fabricarii., nr.motorului.cu capacitatea cilindrica de .cm, caroserie- ., cu numarul de inmatriculare-.. Valoarea totala a bunului este de (.)Euro. III.PRETUL a). Pretul total de.Euro va fi achitat in rate. Prima rata va constitui ..Euro care va fi achitata la momentul semnarii prezentului contract. Suma restanta de Euro va fi achitat in fiecare .. cite .Euro. b). In total pretul contractului urmeaza sa fie achitata pe parcursul a . din momentul semnarii prezentului contract. c). Fiecare achitare va fi inscrisa in anexa nr. 2. Care este parte componenta a prezentului contract. IV. OBLIGATIILE LOCATARULUI a) sa transmita dreptul de folosinta si posesia bunului; b) sa predea utilizatorului bunul pe cheltuiala lui la data de .in urma unui proces-verbal de predare-primire semnat de ambele parti; c) la finisarea contractului sa transmita bunul in proprietatea utilizatorului si sa efectueze inmatricularea bunului dupa numele utilizatorului din contul celui din urma (a utilizatorului); sa livreze bunul insotit de documentatia (pasaportul tehnic, asigurarea auto etc.) V.OBLIGATIILE UTILIZATORULUI a) sa preia si sa foloseasca bunul cu buna stiinta; b) sa nu incheie contract de sublocatie privind bunul indicat in prezentul contract fara acordul locatorului; c) sa efectueze platile la termenele stabilite in contract; d) sa efectueze reparatiile curente si de intretinere a bunului; e) in cazul deteriorarii iremediale a bunului achitarea se va efectua integral de catre utilizator ca si in conditiile in care ar fi fost bunul nedeteriorat, iar bunul deteriorat va ramine in gestiunea sa;

d)

f) sa asigure bunul;

g) sa il despagubeasca pe proprietar in caz de disparitie/deteriorare a bunului din culpa sa. Forta majora este cauza de raspundere tot pe seama utiliazatorului. h) in cazul optiunii pentru restituirea bunului, acesta sa fie inminat locatoruluiproprietar in starea buna, considerindu-se ca buna starea in care se afla bunul dupa folosirea cu buna-credinta ca un adevarat proprietar. i) in cazul refuzul de a continua contractul si intoarcerii bunului locatoruluiproprietar urmeaza sa-l instiinteze cu doua saptamini inainte de predare, iar bunul trebuie sa fie in stare buna (asa cum este prevazut in pct. g. a obligatiilor utilizatorului). In acest caz suma achitata de catre utilizator nu se va intoarce inapoi, acesta fiind in calitate de plata pentru uzura bunului si a dobinzii. VI.DURATA CONTRACTULUI Contractul se incheie pe o durata de .., cu incepere de la data de .pina la data de . VII.RASPUNDERE CONTRACTUALA a) Oricare dintre cele doua parti poate cere rezolutiunea contractului in situatia in care cealalta parte nu isi executa obligatiile in decurs de doua saptamini; b) Neplata timp de doua saptamini atrage de drept rezilierea contractului fara a mai fi necesara punerea in intirziere a debitorului. In acest caz bunul este restituit proprietarului iar plata achitata nu se va restitui aceasta fiind in calitate de plata pentru uzura bunului si a dobinzii. VIII.DISPOZITII FINALE a) Orice divergente in executarea acestui contract vor fi solutionate pe cale amiabila, iar daca nu va fi posibil se va recurge la solutionarea conflictului pe cale judiciara. b) Prezentul contract a fost incheiat astazi.in localitatea in doua exemplare, ambele originale, cite unul pentru fiecare parte; c) Partile semneaza un act de predare- primire a bunului, act care este parte componenta a prezentului contract; d) Partile vor face pe verso actului de predare-primire insemnarile despre achitarile efectuate in corespundere cu contractul respectiv (anexa 1.); e) Utilizatorul efectuind achitarile, pentru fiecare achitare care completeaza anexa nr.2 unde semneaza ambele parti; f) Prezentul contract contine 2 anexe care sunt parte componenta a contractului. IX.SEMNATURILE PARTILOR: LOCATOR, UTILIZATOR,

Anexa1.

ACT DE PREDARE-PRIMIRE Municipiul Chisinau ....20

Prin prezentul se conforma ca: ., buletin de identitate., c.p. .nascut(a) la .., domiciliat(a) .in calitate de locator si ...., buletin de identitate.., c.p. ..nascut(a) la., domiciliat(a) la .in calitate de utilizator au semnat prezentul act. .. in calitate de locator a predat bunul automobilul model .., anul fabricarii, nr.Motorului..cu capacitatea cilindrica de -cm , nr.caroseriei-, cu numarul de inmatriculare-.., care este obiectul contractului. in calitate de utilizator a primit bunul automobilul model .., anul fabricarii, nr.Motorului. ..cu capacitatea cilindrica de -cm , nr.caroseriei, cu numarul de inmatriculare.., care este obiectul contractului. SEMNATURILE PARTILOR: LOCATOR,.. UTILIZATOR,..