Sunteți pe pagina 1din 1

FACULTATEAECONOMIE AGROALIMENTAR I A MEDIULUI

SPECIALIZAREA
FORMA DE NVMNT................
ANUL........................................................................
DOMNULE DECAN,
Subsemnatul(a).................................................................................................................,
student() n cadrul facultii de........................................................................................... v rog
s-mi aprobai sustinerea restanelor la disciplinele specificate n tabelul de mai jos, pe care le
am nepromovate:
Nr crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Disciplina

An de studiu

Semestrul I

Semestrul II

Menionez c am achitat taxa aferent exemenelor menionate cu chitana seria...........,


nr........................ din data de ............................ n valoare de ............................. RON.

Data depunerii cererii..............................................

Verificat secretariat,

Semntura,