Manual de utilizare

Nav N Go iGO 8
Pachet software de navigare pentru PDA
Română Aprilie, 2008, ver. 1.1

Notă privind drepturile de autor Produsul şi informaţiile conţinute în acest document pot fi modificate fără notificare prealabilă. Este interzisă reproducerea sau transmiterea acestui manual sau a oricărei părţi a acesteia, în orice formă şi prin orice mijloace, fie acestea electronice sau mecanice, inclusiv prin fotocopiere sau înregistrare, fără acordul expres în scris al Nav N Go Kft.. © 2008 - Nav N Go Kft. Informaţiile de hartă Whereis® reprezintă © 2006 Telstra Corporation Limited şi ale deţinătorilor de licenţă Data Source © 2006 Tele Atlas N.V. Austria: © BEV, GZ 1368/2003 Danemarca: © DAV Franţa: © IGN Franţa Marea Britanie: Date Ordnance Survey cu permisiunea Her Majesty’s Stationery Office © Crown Copyright Italia: © Geonext/DeAgostini Irlanda de © Ordnance Survey din Irlanda de Nord Nord: Norvegia: © Autoritatea de Cartografiere din Norvegia, Administraţia Drumurilor Publice / Mapsolutions Elveţia: © Swisstopo Olanda: Topografische ondergrond Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldorn

Toate drepturile rezervate. Mulţumim pentru că aţi ales programul Nav N Go iGO 8 ca navigatorul dumneavoastră de maşină, din uşă-în-uşă. Citiţi mai întâi Ghidul rapid de iniţiere şi începeţi să utilizaţi imediat Nav N Go iGO 8. Acest document reprezintă descrierea detaliată a programului. Puteţi descoperi cu uşurinţă Nav N Go iGO 8 în timp ce îl utilizaţi; cu toate acestea, recomandăm în continuare să citiţi acest manual pentru a înţelege ecranele şi caracteristicile Nav N Go iGO 8.

3

Cuprins
1 Avertismente şi informaţii privind siguranţa ................................................................ 7 2 Noţiuni de bază despre Nav N Go iGO 8 ....................................................................... 8
2.1 Modurile simplu şi avansat .....................................................................................................10 2.2 Butoanele fizice .......................................................................................................................11 2.3 Butoanele şi celelalte comenzi de pe ecran.............................................................................12
2.3.1 Utilizarea tastaturilor .....................................................................................................................14

2.4 Utilizarea hărţii ......................................................................................................................15
2.4.1 Verificarea detaliilor unei locaţii de pe hartă.................................................................................15 2.4.2 Manevrarea hărţii...........................................................................................................................16 2.4.3 Informaţii de stare şi comenzi ascunse de pe hartă ........................................................................18 2.4.4 Utilizarea cursorului (locaţia de hartă selectată) ............................................................................22

2.5 Concepte Nav N Go iGO 8......................................................................................................23
2.5.1 Zoom inteligent..............................................................................................................................23 2.5.2 Marcatoarele de poziţie..................................................................................................................24
2.5.2.1 Poziţia GPS actuală şi blocarea pe şosea............................................................................................... 24 2.5.2.2 Revenirea la navigarea normală............................................................................................................. 24 2.5.2.3 Locaţia selectată (cursor) ....................................................................................................................... 24 2.5.2.4 Poziţia originală în meniul Cursor ......................................................................................................... 25

2.5.3 Schemele de culoare de mod zi şi noapte ......................................................................................25 2.5.4 Schemele de culoare în tuneluri.....................................................................................................25 2.5.5 Calcularea traseului şi recalcularea................................................................................................26 2.5.6 Itinerar ...........................................................................................................................................27 2.5.7 Jurnale de trasee.............................................................................................................................28 2.5.8 Prezentarea demonstrativă a traseului............................................................................................28 2.5.9 POI (Puncte de interes) ..................................................................................................................28 2.5.10 Radarele .......................................................................................................................................29
2.5.10.1 Tipuri de camere................................................................................................................................... 30 2.5.10.2 Direcţiile radarului............................................................................................................................... 30

2.5.11 Avertismente pentru limita de viteză ...........................................................................................31 2.5.12 TMC (Canal pentru mesaje de trafic) ..........................................................................................31

3 Navigarea cu Nav N Go iGO 8 ...................................................................................... 32
3.1 Selectarea destinaţiei unui traseu ...........................................................................................32
3.1.1 Selectarea cursorului ca destinaţie .................................................................................................32 3.1.2 Introducerea unei adrese sau a unei părţi dintr-o adresă ................................................................33
3.1.2.1 Introducerea unei adrese (Europa)......................................................................................................... 33 3.1.2.2 Introducerea unei adrese (America de Nord, Australia)......................................................................... 34 3.1.2.3 Introducerea unei adrese dacă numerotarea caselor este reiniţiată....................................................... 36 3.1.2.4 Introducerea unei adrese fără cunoaşterea districtului/suburbiei .......................................................... 37 3.1.2.5 Selectarea unei intersecţii ca destinaţie.................................................................................................. 38

4

3.1.2.6 Selectarea centrului unui oraş ca destinaţie ........................................................................................... 39 3.1.2.7 Introducerea unei adrese cu un cod poştal ............................................................................................. 40 3.1.2.8 Sfaturi pentru introducerea rapidă a adreselor ...................................................................................... 41

3.1.3 Selectarea destinaţiei din favoritele dumneavoastră ......................................................................42 3.1.4 Selectarea destinaţiei din POI-uri ..................................................................................................42 3.1.5 Selectarea destinaţiei după criteriul căutării POI salvat.................................................................43 3.1.6 Selectarea destinaţiei din istoric.....................................................................................................44 3.1.7 Selectarea destinaţiei prin introducerea coordonatelor acesteia.....................................................44

3.2 Crearea unui traseu cu mai multe destinaţii (introducerea unui punct intermediar).............45 3.3 Crearea unui traseu cu mai multe destinaţii (adăugarea unei destinaţii noi) ........................45 3.4 Editarea traseului ...................................................................................................................46 3.5 Vizualizarea întregului traseu pe hartă (Adaptare la ecran)..................................................46 3.6 Urmărirea simulării traseului.................................................................................................47 3.7 Activarea modului de siguranţă..............................................................................................47 3.8 Oprirea temporară a traseului activ .......................................................................................48 3.9 Ştergerea următorului punct intermediar de pe traseu...........................................................48 3.10 Ştergerea traseului activ .......................................................................................................48 3.11 Utilizarea jurnalelor de trasee..............................................................................................48 3.12 Salvarea unui traseu .............................................................................................................49 3.13 Încărcarea unui traseu salvat ...............................................................................................50

4 Ghid de referinţă (modul avansat) ............................................................................... 51
4.1 Ecranul cu hartă .....................................................................................................................51
4.1.1 Pictogramele de pe hartă................................................................................................................54
4.1.1.1 Indicatorul bateriei, al calităţii poziţiei GPS şi al tipului de autovehicul............................................... 55 4.1.1.2 Banda indicatoare de stare ..................................................................................................................... 56 4.1.1.3 Următoarele două evenimente de traseu (câmpurile previzualizare viraj)............................................. 56

4.1.2 Obiecte pe hartă .............................................................................................................................57
4.1.2.1 Străzile şi drumurile................................................................................................................................ 57 4.1.2.2 Tipuri de obiecte 3D ............................................................................................................................... 57 4.1.2.3 Elementele traseului activ....................................................................................................................... 58

4.1.3 Meniul Ocolire...............................................................................................................................59 4.1.4 Meniul Cursor................................................................................................................................60 4.1.5 Meniul Poziţie................................................................................................................................61 4.1.6 Ecranul Informaţii traseu ...............................................................................................................61 4.1.7 Ecranul Informaţii de călătorie ......................................................................................................63
4.1.7.1 Ecranul Computer călătorie ................................................................................................................... 65

4.1.8 Meniul Rapid .................................................................................................................................66 4.1.9 Ecranul date GPS ...........................................................................................................................67

4.2 Meniul Găsire .........................................................................................................................68 4.3 Meniul Traseu .........................................................................................................................69 4.4 Meniul Administrare ...............................................................................................................69

5

4.4.1 Administrarea traseelor salvate......................................................................................................70 4.4.2 Administrarea istoricului ...............................................................................................................70 4.4.3 Administrare jurnale traseu............................................................................................................71 4.4.4 Administrarea favoritelor...............................................................................................................72 4.4.5 Administrarea POI-urilor ...............................................................................................................73 4.4.6 Administrarea criteriului de căutare salvat ....................................................................................74 4.4.7 Administrarea datelor utilizatorului ...............................................................................................74

4.5 Meniul Setări...........................................................................................................................75
4.5.1 Setările ecranului cu hartă..............................................................................................................76 4.5.2 Setările de sunet.............................................................................................................................77 4.5.3 Opţiunile de planificare a traseului ................................................................................................78 4.5.4 Setările regionale ...........................................................................................................................80 4.5.5 Setările de navigare........................................................................................................................81 4.5.6 Setările de avertisment...................................................................................................................82 4.5.7 Setările GPS...................................................................................................................................83 4.5.8 Setările TMC .................................................................................................................................83 4.5.9 Setările de meniu ...........................................................................................................................84 4.5.10 Setările de dispozitiv....................................................................................................................84 4.5.11 Setările jurnalului de traseu .........................................................................................................85

5 Glosar .............................................................................................................................. 86 6 Acord de licenţă cu utilizatorul final............................................................................ 88

6

1 Avertismente şi informaţii privind siguranţa
Nav N Go iGO 8 este un sistem de navigare care vă ajută să vă găsiţi drumul spre destinaţia dumneavoastră cu un receptor GPS conectat. Nav N Go iGO 8 nu transmite poziţia GPS în care vă aflaţi; alţii nu vă pot urmări. Este important să priviţi ecranul doar când acest lucru se poate face în siguranţă. Dacă sunteţi conducătorul vehiculului, vă recomandăm să configuraţi Nav N Go iGO 8 înainte de a vă începe călătoria. Planificaţi traseul înainte de plecarea dumneavoastră şi opriţi dacă trebuie să modificaţi ceva în traseu. Nav N Go iGO 8 are un mod de siguranţă: dacă activaţi modul de siguranţă, nu puteţi modifica nimic în Nav N Go iGO 8 în timp ce autovehiculul se deplasează cu o viteză de 10 km/h (6 mph) sau mai mare. Cu excepţia cazului în care Nav N Go iGO 8 este utilizat de pasageri, încurajăm ferm activarea modului de siguranţă. Trebuie să respectaţi semnele rutiere şi să urmaţi geometria străzilor. Dacă deviaţi de la traseul recomandat de Nav N Go iGO 8, Nav N Go iGO 8 modifică instrucţiunile în mod corespunzător. Nu aşezaţi niciodată PDA în locuri unde poate bloca vederea şoferului, în zona de declanşare a pernelor de aer sau în locuri unde ar putea cauza răniri în cazul unui accident. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Contractul privind acordul de licenţă pentru utilizatorul final (Pagina 88).

7

2 Noţiuni de bază despre Nav N Go iGO 8
Nav N Go iGO 8 este optimizat pentru utilizarea în autovehicule. Îl puteţi utiliza uşor, atingând butoanele de pe ecran şi harta cu vârful degetelor. Nav N Go iGO 8 poate planifica trasee pe întreaga suprafaţă a setului instalat de hărţi; nu trebuie să schimbaţi hărţile sau să comutaţi pe o hartă generală cu detalii reduse pentru a naviga între segmente de hărţi sau ţări.

Activităţi

Instrucţiuni

Utilizând peniţa Nu aveţi nevoie de o peniţă pentru a utiliza Nav N Go iGO 8. Atingeţi telescopică butoanele şi harta cu vârful degetelor. Prin dublă atingere a Nu trebuie să atingeţi ecranul de două ori pentru nicio acţiune. În cazul ecranului butoanelor şi comenzilor, este suficientă o singură atingere. Prin atingerea Nu aveţi nevoie de acest lucru pentru a accesa funcţiile de navigare ecranului şi de bază. Atingeţi şi menţineţi apăsarea următoarelor butoane pentru a menţinerea atingerii ajunge la funcţiile suplimentare: • pe ecranul cu hartă: puteţi Atingeţi şi menţineţi atingerea seta nivelul minim şi maxim al panoramării pentru zoom inteligent. Atingeţi şi menţineţi atingerea pe oricare dintre butoanele de pe ecranul cu hartă: puteţi seta sau reiniţializa valoarea de panoramare a butonului (hartă 2D). • Atingeţi şi menţineţi atingerea pe oricare dintre butoanele de pe ecranul cu hartă: puteţi seta sau reiniţializa valoarea de panoramare a butonului (harta 3D). • Atingeţi şi menţineţi atingerea sau meniu: apare meniul Navigare. pe ecranele cu listă

Atingeţi şi menţineţi atingerea pe oricare dintre butoanele de pe ecranul cu hartă: puteţi roti, înclina sau modifica continuu scara hărţii.

pe ecranele cu Atingeţi şi menţineţi apăsarea tastatură: puteţi şterge rapid mai multe caractere. sau pe Atingeţi şi menţineţi atingerea pe lungi: puteţi trece continuu de la o pagină la alta. în listele

• •

Atingeţi şi menţineţi atingerea butoanelor în meniul rapid pentru a deschide ecrane legate de funcţia butonului din meniul Administrare sau meniul Setări. În modul de orientare portret al ecranului, pe butoanele din partea inferioară a ecranului se află simboluri (în loc de etichete). Atingeţi şi menţineţi atingerea oricăruia dintre aceste butoane şi numele lui este afişat în centrul ecranului.

8

Activităţi
Mutări (glisare şi fixare)

Instrucţiuni
Nu aveţi nevoie de mutări pentru a accesa caracteristicile de navigare de bază. Aveţi nevoie să glisaţi şi fixaţi ecranul doar în cazurile precum: • • • Mutarea cursorului pe o comandă glisantă Mutarea hărţii: apucaţi harta şi mutaţi-o în direcţia dorită. Comandă rapidă pentru deschiderea ecranului cu hartă: glisaţi degetul din colţul din dreapta jos în colţul din stânga jos pe oricare ecran. Comandă rapidă pentru deschiderea meniului Navigare: glisaţi degetul din colţul din stânga sus în colţul din stânga jos pe oricare ecran.

Începerea utilizării Nav N Go iGO 8
Când porniţi Nav N Go iGO 8 pentru prima dată, trebuie să efectuaţi următoarele: 1. 2. 3. Selectaţi limba de afişare a interfeţei aplicaţiei. Ulterior o puteţi modifica în Setări (Pagina 80). Selectaţi limba şi vocea utilizate pentru mesajele de ghidare prin voce. Ulterior le puteţi modifica în Setări (Pagina 80). Selectaţi dacă doriţi să porniţi programul în modul simplu sau în modul avansat. Ulterior puteţi comuta între cele două moduri de funcţionare în Setări.

După aceasta, apare meniul Navigare şi puteţi începe utilizarea Nav N Go iGO 8. Meniul Navigare în modul simplu:

Meniul Navigare în modul avansat:

Modul tipic de utilizare a Nav N Go iGO 8 este de a selecta o destinaţie şi de a porni navigarea. Puteţi să vă selectaţi destinaţia în următoarele moduri (nu toate sunt disponibile în modul simplu):

9

• •

Folosiţi locaţia selectată pe hartă (cursorul) (Pagina 32). Introduceţi o adresă completă sau o parte a unei adrese, de exemplu, un nume de stradă fără un număr de clădire sau numele a două străzi care se intersectează (Pagina 33). Introduceţi o adresă cu cod poştal (Pagina 40). În acest fel nu trebuie să selectaţi numele localităţii şi căutarea după numele străzilor ar putea fi de asemenea mai rapidă. Utilizaţi o coordonată (Pagina 44) Utilizaţi o locaţie selectată: • • • o locaţie favorită (Pagina 42) un POI (Pagina 42) Istoricul destinaţiilor setate anterior şi punctele intermediare (Pagina 44)

• •

2.1 Modurile simplu şi avansat
Cele două moduri de funcţionare ale Nav N Go iGO 8 diferă în principal prin structura meniului şi numărul caracteristicilor disponibile. Comenzile şi prezentările ecranului sunt aceleaşi. • • Modul simplu: aveţi acces uşor doar la cele mai importante funcţii de navigare şi setări de bază. Restul setărilor sunt stabilite la valorile optime pentru utilizarea obişnuită. Modul avansat: aveţi acces la toate funcţiile Nav N Go iGO 8.

În modul de orientare portret al ecranului: Pentru a comuta de la modul simplu la modul avansat: pe ecranul principal (meniul navigare), atingeţi , .

Pentru a comuta de la modul avansat la modul simplu: pe ecranul principal (meniul navigare), atingeţi , .

În modul de orientare peisaj al ecranului: Pentru a comuta de la modul simplu la modul avansat: pe ecranul principal (meniul navigare), atingeţi , .

Pentru a comuta de la modul avansat la modul simplu: pe ecranul principal (meniul navigare), atingeţi , .

Caracteristicile şi setările disponibile în fiecare mod sunt după cum urmează: Tipul acţiunii Disponibil în modul simplu Navigare la un punct de hartă selectat Navigare la o adresă Da Da Disponibil în modul avansat Da Da A se vedea Pagina 32. A se vedea Pagina 33. Explicaţie

10

Tipul acţiunii

Disponibil în modul simplu

Disponibil în modul avansat Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da

Explicaţie

Navigare la o adresă incompletă Navigare la o intersecţie Navigare la destinaţii recente (Istoric) Navigare la favorite Navigarea la un POI Navigare la coordonate Crearea unui traseu cu mai multe destinaţii Salvarea unui punct de hartă ca destinaţie favorită Salvarea unui punct de hartă ca POI Salvarea unui punct de hartă ca locaţie a unui radar Marcarea unui punct de hartă ca marcaj Salvarea traseului activ Salvarea jurnalelor de trasee Setări ecran cu hartă Setările de meniu

Da Da Da Da Da Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Doar imaginea de fundal Doar volumul principal Da Doar selecţia limbii Nu

A se vedea Pagina 33. A se vedea Pagina 38. A se vedea Pagina 44. A se vedea Pagina 42. A se vedea Pagina 42. A se vedea Pagina 44. A se vedea Pagina 45. A se vedea Pagina 60. A se vedea Pagina 60. A se vedea Pagina 60. A se vedea Pagina 60. A se vedea Pagina 49. A se vedea Pagina 28. A se vedea Pagina 76. A se vedea Pagina 84.

Setările de sunet

Da

A se vedea Pagina 77.

Opţiunile de planificare a traseului Setările regionale

Da Da

A se vedea Pagina 78. A se vedea Pagina 80.

Avertismente

Da

A se vedea Pagina 82.

2.2 Butoanele fizice
Puteţi utiliza Nav N Go iGO 8 în general prin atingerea ecranului tactil. Dispozitivul dispune doar de câteva butoane fizice. Puteţi porni sau opri PDA în orice moment. Dacă PDA este oprit, Nav N Go iGO 8 nu calculează poziţia GPS în care vă aflaţi şi nu actualizează traseul sau instrucţiunile de deplasare. Când porniţi PDA din nou, Nav N Go iGO 8 continuă navigarea imediat după ce receptorul GPS a determinat poziţia în care vă aflaţi. Funcţiile butoanelor fizice sunt următoarele: (configuraţia actuală a butoanelor ar putea fi diferită pe PDA-ul dumneavoastră):

11

Buton
1 2 3

Acţiune
Înclină în jos în vizualizare hartă 3D Înclină în sus în vizualizare hartă 3D Comută între două ecrane: • • Ecranul Informaţii traseu Itinerar

Echivalent buton ecran

pentru ecranul Informaţii traseu pentru Itinerar

• 4 Deschide ecranul cu hartă.

în meniul Navigare. 5 Roteşte spre stânga în vizualizare hartă 3D

6 7 8 9

Roteşte spre dreapta în vizualizare hartă 3D Panoramează spre apropiere harta Panoramează spre depărtare harta Înapoi la Navigare: • • Repetă ultima instrucţiune de ghidare vocală cu informaţii actualizate despre distanţă Dacă este necesar, reactivează navigarea normală (Blocare pe poziţie şi orientarea hărţii în modul urmărire) • Fără echivalent pentru instrucţiunile vocale pentru reactivarea navigării normale

2.3 Butoanele şi celelalte comenzi de pe ecran
Atunci când utilizaţi Nav N Go iGO 8, în general atingeţi butoane pe ecranul tactil.

12

Trebuie să confirmaţi selecţiile sau modificările în Nav N Go iGO 8 doar dacă aplicaţia trebuie repornită, dacă trebuie să efectueze o reconfigurare majoră sau dacă sunteţi pe cale de a pierde datele sau setările dumneavoastră. Altfel, Nav N Go iGO 8 salvează selecţiile dumneavoastră şi aplică noile setări fără confirmare imediat ce utilizaţi comenzile. Tip Buton Exemplu Descriere Mod de utilizare

Atingeţi-l pentru a executa o Atingeţi-l o dată. funcţie, a deschide un ecran nou sau a seta un parametru. Afişează informaţii de stare. Unele pictograme funcţionează, de asemenea, ca un buton. Atingeţi-le o dată.

Pictogramă

Listă

Când trebuie să selectaţi Treceţi de la o pagină din mai multe opţiuni, la alta cu butoanele acestea apar într-o listă. şi atingeţi dorită. şi valoarea

Comandă glisantă

Când o caracteristică are mai multe valori diferite nedenumite, Nav N Go iGO 8 afişează un indicator pe o scală analogică ce afişează şi setează o valoare dintr-o gamă de valori.

Trageţi cursorul pentru a deplasa comanda glisantă în noua sa poziţie. Atingeţi comanda glisantă acolo unde doriţi să apară cursorul; cursorul sare acolo.

Comutator

Când există doar două Atingeţi-o pentru a posibilităţi, o bifă arată dacă porni sau opri este activată caracteristica. comutatorul.

13

Tip Tastatură virtuală

Exemplu

Descriere Tastaturi alfabetice şi alfanumerice pentru introducerea textului şi numerelor.

Mod de utilizare Fiecare tastă este un buton al ecranului tactil.

2.3.1 Utilizarea tastaturilor
Trebuie să introduceţi litere sau cifre în Nav N Go iGO 8 doar când nu puteţi evita acest lucru. Puteţi tasta cu vârful degetelor pe tastaturile afişate pe întreg ecranul şi puteţi comuta între diferite formate de tastaturi, de exemplu, ABC, QWERTY sau numerică.

Activitate

Detalii

Comutarea pe un alt model de tastatură, de exemplu, de pe o Atingeţi şi selectaţi din lista tastatură QWERTY englezească tipurilor de tastaturi disponibile. pe o tastatură grecească. Nav N Go iGO 8 reţine ultima dumneavoastră alegere de tastatură şi o va oferi cu ocazia următoare când trebuie să introduceţi date. Corectarea datelor introduse pe tastatură

Eliminarea caracterelor nedorite: atingeţi

.

Atingeţi şi menţineţi atingerea butonului pentru a şterge întregul şir de intrare. Introducerea unui spaţiu, de exemplu, între prenume şi nume . Atingeţi sau în denumirile de străzi din mai multe cuvinte Introducerea literelor mici sau a majusculelor pentru a parcurge introducerea literelor Atingeţi mici, a primei litere majusculă sau a majusculelor în totalitate. Introducerea simbolurilor pentru a comuta la o tastatură care oferă Atingeţi caractere simbol.

14

Activitate
Finalizarea introducerii datelor pe tastatură Atingeţi

Detalii
.

2.4 Utilizarea hărţii
Ecranul cu hartă este cel mai frecvent utilizat ecran al Nav N Go iGO 8. Poate fi accesat din meniul Navigare atingând .

Pentru informaţii suplimentare despre ecranul cu hartă, consultaţi Pagina 51.

2.4.1 Verificarea detaliilor unei locaţii de pe hartă
• Dacă vă interesează detaliile poziţiei în care vă aflaţi în timpul navigării: 1. Verificaţi linia din partea inferioară a hărţii. Aceasta afişează informaţii despre strada şi numărul casei actuale. Pentru mai multe detalii, atingeţi Atingeţi POI-urile din vecinătate. pentru a deschide meniul Poziţie. . Vor fi afişate adresa, coordonatele şi lista cu

2. 3. •

Puteţi verifica detaliile oricărei alte locaţii selectând-o pe hartă: 1. 2. Atingeţi harta oriunde pentru a deschide butoanele de comenzi ale hărţii. Atingeţi locaţia dorită de pe hartă. Cursorul ( este afişată în partea inferioară a hărţii. Pentru mai multe detalii, atingeţi Atingeţi POI-urile din vecinătate. ) apare acolo. Adresa locaţiei

3. 4.

pentru a deschide meniul Cursor. . Vor fi afişate adresa, coordonatele şi lista cu

15

Este chiar mai simplu dacă selectaţi punctul dorit în meniul Găsire. Apoi, automat se deschide meniul Cursor. Trebuie doar să atingeţi butonul .

2.4.2 Manevrarea hărţii
Marcatoare de poziţie pe hartă: • • Poziţia GPS actuală: Locaţie selectată (Cursor): (Pagina 24) (Pagina 24)

Următoarele comenzi vă ajută să modificaţi modul de vizualizare a hărţii pentru a se potrivi cât mai bine necesităţilor dumneavoastră actuale. Majoritatea acestor comenzi apar doar dacă atingeţi harta o dată şi dispar după câteva secunde de inactivitate.

Acţiune
Mutarea hărţii prin glisare şi fixare

Buton (butoane)
Fără butoane

Descriere
Puteţi muta harta în orice direcţie: atingeţi şi menţineţi atingerea pe hartă pe hartă şi mişcaţivă degetul în direcţia în care doriţi să mutaţi harta. Dacă poziţia GPS este disponibilă şi aţi mutat harta, apare butonul . Atingeţi acest buton pentru a reveni la poziţia GPS.

Deschiderea/înc hiderea butoanelor de comenzi ale hărţii

Atingeţi acest buton pentru a afişa sau ascunde următoarele butoane de comandă ale hărţii: • • • • • • • Panoramarea de apropiere/de depărtare Rotire la stânga/dreapta (doar harta 3D) Înclinare în sus/în jos (doar harta 3D) Butoanele de prestabilire a nivelului de panoramare (doar harta 2D) Butoanele de prestabilire a nivelului de înclinare şi panoramare (doar harta 3D) Buton de revenire la poziţia GPS Buton zoom inteligent

Panoramarea de apropiere şi depărtare

Modifică suprafaţa de hartă afişată pe ecran. Nav N Go iGO 8 utilizează hărţi vectoriale de înaltă calitate care vă permit vizualizarea hărţii la diferite niveluri de panoramare, întotdeauna cu un conţinut optimizat. Afişează întotdeauna numele străzilor şi alte texte cu aceeaşi dimensiune a literelor, niciodată întoarse şi sunt afişate doar atâtea străzi şi obiecte câte sunt necesare. Modificarea scării hărţii are limitări diferite în modurile de vizualizare a hărţii 2D şi în

16

Acţiune
Înclinarea în sus şi jos Rotirea la stânga şi dreapta

Buton (butoane)

Descriere
vizualizare hartă 3D. Modifică unghiul de vizualizare vertical în modul de afişare 3D. Modifică unghiul de vizualizare orizontal în modul de afişare 3D. Dacă poziţia GPS este disponibilă, Nav N Go iGO 8 roteşte întotdeauna harta astfel încât partea superioară a acesteia să arate către direcţia în care vă deplasaţi (orientare în mod urmărire). Cu aceste butoane puteţi să întoarceţi harta în altă direcţie din modul urmărire. Dacă poziţia GPS este disponibilă şi aţi rotit harta, apare butonul . Atingeţi acest buton pentru a reactiva rotirea automată a hărţii.

Moduri de vizualizare

Vă oferă următoarele perspective de hartă în Nav N Go iGO 8: • • vedere tradiţională de sus în jos (2D) vizualizare în perspectivă (3D)

Valoarea arată întotdeauna modul în care va comuta butonul: Dacă sunteţi în modul 2D , puteţi vedea butonul şi trebuie să îl atingeţi pentru a comuta în modul 3D. Zoom inteligent Nav N Go iGO 8 poate roti, modifica scara şi înclina automat harta astfel încât să vă ofere o vizualizare optimă: • La apropierea de un viraj, Nav N Go iGO 8 măreşte harta şi creşte unghiul de vizualizare pentru a vă ajuta în identificarea manevrei dumneavoastră la următoarea intersecţie. Dacă virajul următor este mai departe, Nav N Go iGO 8 va efectua o panoramare de depărtare şi va scădea unghiul de vizualizare pentru a vă afişa drumul din faţa dumneavoastră.

Atingeţi acest buton o dată pentru a activa funcţia zoom inteligent. Atingeţi şi menţineţi butonul pentru a seta limitele de panoramare ale funcţiei zoom inteligent. Revenire la navigarea normală (înapoi la poziţia GPS cu rotirea automată a Atingeţi acest buton pentru a muta harta înapoi la poziţia GPS curentă. Dacă harta a fost rotită în modul 3D, rotirea automată a hărţii este, de asemenea, reactivată.

17

Acţiune
hărţii) Butoanele de prestabilire a nivelului de panoramare (disponibil doar în modul avansat)

Buton (butoane)

Descriere
Atingeţi unul dintre aceste butoane pentru a seta nivelul de panoramare la o valoare predefinită. Zoom inteligent este dezactivat. Aceste butoane sunt disponibile în modul 2D. Atingeţi şi menţineţi oricare dintre butoanele pentru a seta valoarea sa la valoarea de nivel curentă de panoramare, sau pentru a-l reseta la valoarea lui originală. Atingeţi unul dintre butoanele de prestabilire pentru a seta nivelurile de înclinare şi panoramare la valori fixe, predefinite. Zoom inteligent este dezactivat. Aceste butoane sunt disponibile în modul 3D. Atingeţi şi menţineţi oricare dintre butoanele pentru a seta valoarea sa la valorile de nivel curente de înclinare şi panoramare, sau pentru a-l reseta la valoarea lui originală. Nav N Go iGO 8 arată scara hărţii în modul de afişare 2D. Acest buton este nu apare pe ecranul cu hartă. Este disponibil pe următoarele ecrane: • Ecranul planificare pe hartă: Când aveţi un traseu activ, îl puteţi afişa în întregime pe hartă. Ecranul informaţii traseu: Poate fi afişat pe hartă un jurnal al traseului în întregime.

Butoanele de prestabilire a nivelului de înclinare şi panoramare (disponibil doar în modul avansat)

Scara hărţii

Adaptare la ecran

2.4.3 Informaţii de stare şi comenzi ascunse de pe hartă
Informaţiile următoare apar în câmpul rotunjit în colţul din stânga sus, câmpul previzualizare viraj. Când atingeţi această zonă, rezultatul depinde de informaţiile curente afişate.

Pictogramă

Informaţie

Detalii

Acţiune
Atingeţi această zonă pentru a deschide opţiunea de găsire adresă.

Nu există traseu Dacă nu există niciun activ în modul traseu de străbătut în simplu modul simplu, această pictogramă apare în câmpul previzualizare viraj. Nu există traseu Dacă nu există niciun activ în modul traseu de străbătut în avansat modul avansat, această pictogramă apare în câmpul previzualizare viraj.

Atingeţi această zonă pentru a deschide opţiunea de găsire.

18

Pictogramă
,

Informaţie
Nu există nicio poziţie GPS valabilă.

Detalii

Acţiune

Dacă există un traseu Atingeţi această zonă pentru a deschide ecranul activ şi nu există nicio poziţie GPS valabilă, informaţii despre traseu. este afişată vederea cerului de deasupra dumneavoastră cu puncte colorate pentru fiecare satelit. Unele puncte trebuie să devină verzi pentru a putea naviga. Sunt disponibile poziţia GPS şi un traseu activ, dar recalcularea de deviere automată este oprită şi aţi deviat de la traseu. Nav N Go iGO 8 calculează sau recalculează traseul. Atingeţi această zonă pentru a determina Nav N Go iGO 8 să recalculeze traseul recomandat.

,

Dacă pictograma este o imagine statică, este necesară calcularea traseului Dacă pictograma este animată, calcularea traseului este în curs de desfăşurare. Următorul eveniment de pe traseu (următoarea manevră)

Dacă atingeţi această zonă a ecranului nu se întâmplă nimic.

Sunt disponibile poziţia Atingeţi această zonă GPS şi un traseu activ pentru a deschide ecranul şi navigaţi pe traseul informaţii despre traseu. recomandat. Această zonă vă oferă informaţii despre tipul şi distanţa până la următorul eveniment de pe traseu.

Următoarea zonă apare lângă zona rotunjită descrisă mai sus. Când atingeţi această zonă, rezultatul depinde de informaţiile curente afişate.

Pictogramă

Informaţie
Nu există nicio poziţie GPS valabilă.

Detalii
Dacă nu există nicio poziţie GPS valabilă, acest simbol apare aici. Când poziţia GPS este disponibilă, dar nu există niciun traseu de străbătut, sunt afişate aici restricţiile de trafic ale următoarei intersecţii, dacă există. Când şi poziţia GPS şi un traseu activ sunt disponibile, acest câmp arată

Acţiune
Atingeţi această zonă pentru a deschide ecranul date GPS pentru a verifica starea semnalului sau setările conexiunii. Dacă atingeţi această zonă a ecranului nu se întâmplă nimic.

Restricţii de trafic

,

Al doilea eveniment de pe traseu (manevra care urmează după

Atingeţi această zonă pentru a deschide ecranul itinerar cu virajul prin activarea instrucţiunilor de ghidare.

19

Pictogramă

Informaţie
următoarea manevră)

Detalii
evenimentul de pe traseu care urmează după următorul eveniment de pe traseu prezentat în zona descrisă mai sus. Această pictogramă apare atunci când vă apropiaţi de un radar şi avertismentul radar este activat în Setări.

Acţiune

Apropierea de un radar

Atingeţi această zonă pentru a elimina avertismentul radar audibil.

Opreşte funcţionarea simulării

Această pictogramă Atingeţi această zonă pentru a opri simularea. apare în timpul redării unui traseu Fly Over (simulare), simulare şi jurnal de traseu. În timpul recalculării traseului, acest câmp arată progresul recalculării cuprins între 0% şi 100%. - sunete dezactivate/activate - Înregistrare jurnal traseu - Stare TMC - Stare Bluetooth Dacă atingeţi această zonă a ecranului nu se întâmplă nimic.

Desfăşurarea recalculării traseului

Banda indicatoare

Dacă atingeţi această zonă a ecranului nu se întâmplă nimic.

Următoarele simboluri apar pe banda indicatoare:

Pictogramă

Descriere
Emiterea sunetelor de către Nav N Go iGO 8 este dezactivată. Emiterea sunetelor de către Nav N Go iGO 8 este activată. Nav N Go iGO 8 înregistrează un jurnal de traseu atunci când este disponibilă poziţia GPS. Înregistrarea jurnalelor de traseu este dezactivată. Nu este conectat niciun receptor TMC sau TMC este dezactivat. Este conectat un receptor TMC şi se recepţionează o staţie radio cu emisie TMC. Există evenimente TMC noi, necitite. O parte a traseului este evitată pe baza evenimentelor TMC.

20

Pictogramă

Descriere
O parte a traseului este menţionată în evenimentele TMC însă nu poate fi evitată (de exemplu, destinaţia se află pe o stradă aglomerată). Radioul Bluetooth este oprit. Radioul Bluetooth este pornit, dar nu este conectat niciun telefon. Există o eroare de conexiune Bluetooth. Nav N Go iGO 8 este conectat la un telefon ca un set de tip mâini libere, prin Bluetooth. Un apel telefonic este în desfăşurare prin conexiunea Bluetooth.

Următoarele informaţii pot fi văzute în trei câmpuri de date de pe ecranul cu hartă. Atingeţi această zonă pentru a deschide ecranul informaţii de călătorie unde puteţi selecta care valori să fie afişate în aceste trei câmpuri. Când nu există niciun traseu activ, aceste câmpuri arată următoarele informaţii: viteza curentă, compasul şi ora curentă a zilei.

Pictogramă

Tip
Busolă

Mai multe informaţii
Arată direcţia în care vă deplasaţi, fie când harta este rotită automat (3D), fie când harta este întotdeauna îndreptată spre nord. (2D). Există valori ale vitezei care pot fi afişate: • • Viteza curentă Limita de viteză pe actualul segment de drum

Informaţii despre viteză

Informaţii despre timp

Există valori ale orei care pot fi afişate: • • • • • Ora GPS actuală Timpul rămas pentru a ajunge la destinaţie Timpul rămas pentru a ajunge la următorul punct intermediar Timpul estimat de sosire la destinaţie Timpul estimat de sosire la următorul punct intermediar

Informaţii despre distanţă

Există valori ale tipului distanţei care pot fi afişate: • • • Distanţa rămasă pentru a ajunge la destinaţie Distanţa rămasă pentru a ajunge la următorul punct intermediar Altitudinea curentă

Următoarea zonă este un câmp combinat de indicare a stării. Atingeţi această zonă pentru a deschide meniul Rapid (Pagina 66).

21

Pictogramă

Stare pentru
Calitatea poziţiei GPS

Mai multe informaţii
Un număr mai mare de bare luminoase indică o precizie mai bună a poziţiei GPS.

Starea bateriei Dispozitivul funcţionează cu alimentare de la baterie. Numărul barelor luminoase reprezintă capacitatea de alimentare rămasă. Bateria încarcă se Dispozitivul funcţionează cu alimentare externă. Bateria se încarcă.

Tip autovehicul

Simbolul afişează tipul de autovehiculului utilizat pentru calcularea traseului.

2.4.4 Utilizarea cursorului (locaţia de hartă selectată)
Mai întâi, plasaţi cursorul în locaţia dorită de pe hartă cu una din următoarele opţiuni: • • Utilizaţi meniul Găsire pentru a selecta o locaţie. Harta răspunde prin afişarea punctului selectat (cursorul) în mijloc şi apare meniul Cursor cu opţiunile disponibile. Atingeţi ecranul şi atingeţi din nou pentru a plasa cursorul în locaţia dorită. Acum atingeţi pentru a deschide meniul Cursor.

Puteţi efectua următoarele operaţii:

Buton

Acţiune
În traseul activ, utilizează cursorul ca punct de pornire înlocuind poziţia GPS curentă (disponibil doar în modul avansat) În traseul activ, utilizează cursorul ca destinaţie înlocuind destinaţia anterioară În traseul activ, utilizează cursorul ca un punct intermediar (o destinaţie intermediară) premergător destinaţiei (disponibil doar în modul avansat) În traseul activ, utilizează cursorul ca destinaţie în timp ce păstrează destinaţia anterioară ca un punct intermediar (disponibil doar în modul avansat) Afişează traseele diferite calculate prin metodele disponibile de stabilire a traseului. Alegeţi unul care vă satisface cel mai bine nevoile.(disponibil doar în modul avansat) Salvează cursorul ca un POI(disponibil doar în modul avansat) Salvează cursorul ca o locaţie favorită.

22

Buton

Acţiune
Salvează cursorul ca o locaţie radar. (disponibil doar în modul avansat) Marchează harta cu un marcaj la cursor (disponibil doar în modul avansat) Deschide un ecran cu informaţii despre numele, adresa şi coordonatele cursorului şi cu lista de POI-uri lângă acesta

2.5 Concepte Nav N Go iGO 8

2.5.1 Zoom inteligent
Zoom inteligent înseamnă mult mai mult decât caracteristica de panoramare automată obişnuită: • În timp ce urmaţi un traseu calculat de Nav N Go iGO 8: la apropierea de un viraj, aceasta va mări harta şi va creşte unghiul de vizualizare pentru a vă ajuta în identificarea manevrei necesare în intersecţia următoare. Dacă virajul următor este mai departe, va efectua o panoramare de depărtare, unghiul de vizualizare va fi scăzut spre plat, astfel încât să puteţi vedea drumul din faţa dumneavoastră. În timp ce conduceţi fără un traseu activ în Nav N Go iGO 8: Zoom inteligent va mări harta dacă conduceţi cu viteză redusă şi va efectua o panoramare de depărtare spre limită dacă conduceţi cu viteză mare.

Activarea Zoom-ului inteligent
Atingeţi harta pentru a permite apariţia butoanelor de comenzi ale hărţii şi apoi atingeţi pentru a activa funcţia zoom inteligent.

Ajustarea funcţiei Zoom inteligent
Atingeţi harta pentru a permite apariţia butoanelor de comenzi ale hărţii şi apoi atingeţi şi menţineţi atingerea pentru a deschide fereastra setări zoom inteligent. Modificaţi limitele de panoramare ale funcţiei zoom inteligent dacă este necesar.

23

2.5.2 Marcatoarele de poziţie

2.5.2.1 Poziţia GPS actuală şi blocarea pe şosea
Dacă poziţia GPS a dumneavoastră este disponibilă, Nav N Go iGO 8 marcaţi poziţia curentă cu pictograma de pe hartă. Locaţia exactă a marcatorului de poziţie depinde de tipul autovehiculului utilizat la calcularea traseului. Tipul autovehiculului poate fi selectat în setările de traseu (Pagina 78) sau în meniul Rapid (Pagina 66). • se află exact în poziţia GPS în care Dacă alegeţi modul pietonal: Pictograma sunteţi. Orientarea pictogramei indică direcţia actuală în care vă deplasaţi. este aliniată la cel mai Dacă alegeţi oricare dintre vehiculele: Pictograma apropiat drum pentru a elimina erorile poziţiei GPS. Orientarea pictogramei este cea a unei direcţii ale traseului. . Apare meniul Poziţie şi puteţi salva

Pentru a utiliza poziţia GPS curentă, atingeţi poziţia GPS într-una din următoarele forme: • • • • o locaţie favorită o locaţie radar un POI un marcator de hartă cu marcaj

2.5.2.2 Revenirea la navigarea normală
Când este disponibilă poziţia GPS şi aţi mutat harta (pictograma se mută sau nu mai

este vizibilă) sau aţi rotit harta în modul 3D, apare butonul . Atingeţi-l pentru a muta harta înapoi pe poziţia GPS şi a reactiva orientarea hărţii în mod urmărire (rotirea automată a hărţii). Notă! Chiar dacă mutaţi harta în timp ce vă deplasaţi, Nav N Go iGO 8 va continua navigarea dacă există un traseu activ: redă instrucţiunile prin voce şi afişează pictogramele de previzualizare ale virajului corespunzător cu poziţia GPS actuală.

2.5.2.3 Locaţia selectată (cursor)
Dacă selectaţi o locaţie în meniul Găsire sau dacă atingeţi harta când sunt vizibile butoanele de comandă ale hărţii, apare cursorul în punctul selectat de pe hartă. Nav N Go iGO 8 afişează cursorul cu un punct roşu şi cercuri roşii radiante ( ) pentru a-l face vizibil la orice nivel de panoramare, chiar dacă se află în fundalul unei vizualizări de hartă 3D.

24

După ce cursorul este setat, atingeţi ca unul din următoarele elemente: • • • punctul de pornire al unui traseu un punct intermediar într-un traseu destinaţia unui traseu

. Este afişat meniul Cursor şi puteţi utiliza cursorul

De asemenea, puteţi să căutaţi POI-uri din vecinătatea cursorului. Sau puteţi salva locaţia cursorului ca: • • • • o locaţie favorită o locaţie radar un POI un marcator de hartă cu marcaj

2.5.2.4 Poziţia originală în meniul Cursor
Când meniul Cursor este deschis, o pictogramă specială ( care meniul a fost deschis. ) arată poziţia cursorului la

Puteţi muta şi panorama harta şi puteţi seta cursorul într-un alt loc. Apare semnul obişnuit Cursor ( ) şi butoanele meniului Cursor iniţiază acţiuni pentru această locaţie nouă. . Harta sare înapoi în poziţia la .

Pentru a reveni la poziţia originală a cursorului, atingeţi care a fost deschis meniul Cursor şi apare din nou pictograma

2.5.3 Schemele de culoare de mod zi şi noapte
Nav N Go iGO 8 utilizează scheme de culoare diferite în timpul zilei şi al nopţii. • • Culorile de mod zi sunt similare cu cele de pe hărţile rutiere tipărite. Schemele de culoare de noapte utilizează culori închise pentru obiecta mari pentru a menţine scăzută luminozitatea generală a ecranului.

Nav N Go iGO 8 oferă diferite scheme de culoare pentru modurile de zi şi de noapte. Poate de asemenea să comute automat între schemele de zi şi de noapte pe baza orei actuale şi a poziţiei GPS cu câteva minute înainte de răsărit, când cerul s-a luminat deja şi cu câteva minute după apus, înainte de a se întuneca.

2.5.4 Schemele de culoare în tuneluri
La intrarea într-un tunel, culorile hărţii se modifică. Toate clădirile dispar, obiectele mari (cum ar fi suprafeţele de apă sau pădurile) şi spaţiile libere dintre drumuri devin negre. Cu toate acestea, drumurile şi străzile îşi păstrează culoarea originală corespunzătoare schemei de coloare pentru modul de zi sau de noapte curent utilizată.

25

La ieşirea din tunel, apar din nou culorile originale.

2.5.5 Calcularea traseului şi recalcularea
Nav N Go iGO 8 calculează traseul pe baza preferinţelor dumneavoastră: • Metoda de calcul al traseului: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Rapid Scurt Economic Uşor

Tipuri de vehicule: Maşină Taxi Autobuz Vehicule de urgenţă Bicicletă Pieton

Tipuri de drumuri: Neasfaltate Necesar permis Autostrăzi Drumuri taxă Drumuri cu plată Bacuri Planificare interstatală Benzi auto speciale (apar doar la utilizarea în S.U.A.)

Nav N Go iGO 8 recalculează automat traseul dacă vă abateţi de la itinerarul propus. În funcţie de tipul evenimentului TMC, Nav N Go iGO 8 recalculează, de asemenea, traseul dacă un eveniment TMC se referă la o porţiune a traseului recomandat. Pentru informaţii suplimentare despre opţiunile de planificare a traseului, consultaţi Pagina 78.

26

2.5.6 Itinerar
Itinerarul este lista evenimentelor de pe traseu, adică instrucţiunile de deplasare.

Când vă aflaţi pe ecranul cu hartă, puteţi afişa itinerarul în unul din următoarele moduri: • Atingeţi zona dintre câmpurile previzualizare viraj şi date de călătorie unde este afişat simbolul pentru a doua manevră următoare (de exemplu • În modul avansat, atingeţi următoarele butoane: , , ). .

Pe ecranul itinerar aveţi următoarele opţiuni:

Buton
Oricare din elementele listei

Descriere
Deschide harta cu manevra selectată în mijloc. Modifică nivelul detaliilor itinerarului. Nivelurile sunt după cum urmează: • • • Instrucţiuni detaliate: sunt afişate toate intersecţiile Itinerar: sunt afişate doar intersecţiile importante (cele anunţate în ghidarea prin voce) Lista de drumuri: lista de drumuri utilizată în timp ce navigaţi pe traseu

,

Trece de la o pagină la alta pentru elemente de listă suplimentare.

Când harta este deschisă cu o manevră în mijloc:

Buton

Descriere
Panoramează spre apropiere harta. Panoramează spre depărtare harta. Mută harta pentru a afişa manevra anterioară sau următoare.

, Deschide un ecran unde puteţi o parte a traseului pornind de la manevra selectată.

27

2.5.7 Jurnale de trasee
Nav N Go iGO 8 poate înregistra într-un jurnal traseul pe care vă deplasaţi (Pagina 48). Un jurnal de urmărire este o înregistrare a modificării poziţiei GPS şi este independent de traseul calculat de Nav N Go iGO 8. Jurnalele de trasee pot fi înregistrate, redenumite, reluate, afişate pe hartă, exportate pe o cartelă de memorie în format GPX şi şterse. A se vedea Pagina 71. Independent de jurnalul de urmărire normal, puteţi configura Nav N Go iGO 8 să înregistreze datele GPS native recepţionate de dispozitivul GPS. Aceste jurnale sunt salvate ca fişiere text separate pe cartela de memorie şi nu pot fi afişate sau redate de către Nav N Go iGO 8. Pentru a activa salvarea jurnalului NMEA/SIRF, atingeţi butoanele următoare: , . , ,

2.5.8 Prezentarea demonstrativă a traseului
O simulare vă conduce prin traseu, urmând instrucţiunile de deplasare (Pagina 47). Puteţi alege o simulare la o viteză mare sau la o viteză normală de deplasare. O puteţi utiliza, de exemplu, să vedeţi care pod a fost inclus de către Nav N Go iGO 8 în traseu; dacă nu doriţi să treceţi pe podul respectiv, îl puteţi evita. Prezentarea demonstrativă a traseului poate fi pornită din meniul Traseu atingând butonul (simulare la viteză mare) sau butonul (simulare la viteză normală).

2.5.9 POI (Puncte de interes)
Un punct de interes (POI) este o locaţie pe care cineva ar putea să o considere utilă sau interesantă. Nav N Go iGO 8 este livrat cu mii de POI-uri şi puteţi crea, de asemenea, propriile POI-uri în aplicaţie. Locaţiile POI sunt marcate pe hartă cu pictograme speciale. Pictogramele POI sunt destul de mari, astfel încât să recunoaşteţi cu uşurinţă simbolul. Pictogramele sunt şi semitransparente: ele nu acoperă străzile şi intersecţiile din spatele lor. POI-urile sunt grupate în mai multe niveluri de categorii şi subcategorii. Pictograma unui POI livrat împreună cu harta arată simbolul categoriei POI-ului. Dacă salvaţi propriul POI, puteţi alege o pictogramă pentru acesta independent de categoria POI în care l-aţi plasat.

Salvarea POI-urilor
Pentru a salva un POI, plasaţi cursorul ( butoane: , , ) în locaţia dorită, apoi atingeţi următoarele .

28

Administrarea POI-urilor
Puteţi selecta care din grupurile POI să fie afişate şi care să fie ascunse pe hartă şi de la ce nivel de panoramare să fie vizibile pictogramele POI. În acelaşi loc vă puteţi administra POIurile salvate. Un POI salvat poate fi redenumit, mutat într-un grup POI diferit, pictograma sa poate fi modificată sau i se pot adăuga un număr de telefon şi informaţii suplimentare. Atingeţi următoarele butoane: , , .

2.5.10 Radarele
Locaţia unui radar este un POI special. Acestea nu pot fi căutate ca celelalte POI-uri şi există doar un avertisment special de apropiere faţă de radare. PDA este livrat cu o bază de date internă cu radare? Pot fi încărcate locaţii radar într-un fişier text? Puteţi salva cursorul ca o locaţie a unui radar? Nu Da Da

Salvarea radarelor
Pentru a salva locaţia unui radar, plasaţi cursorul ( următoarele butoane: , , ) în locaţia dorită, apoi atingeţi .

Avertizare radar
Avertismentele pentru radare pot fi pornite în Setări avertisment. Atingeţi următoarele butoane: • , , , .

Când vă apropiaţi de un radar cu avertismentul activat, se întâmplă următoarele: Avertisment vizibil: Este afişat tipul radarului în al doilea câmp previzualizare viraj (de exemplu • ).

Avertisment audibil: Dacă nu există limită de viteză pentru radar sau dacă viteza dumneavoastră este inferioară limitei de viteză specificate, un singur bip vă avertizează în privinţa radarului. Dacă depăşiţi limita de viteză admisă de radar, au loc şi următoarele: • Avertisment vizibil: în colţul hărţii apare un simbol cu limita de viteză (de exemplu: • ),

Avertisment audibil: Aste emis un sunet special de alertă.

29

2.5.10.1 Tipuri de camere
Există diferite tipuri de radare.

Simbol
Fix

Tip

Descriere
Unele radare de viteză sunt amplasate pe marginea şoselei, sunt orientate într-o direcţie şi măsoară una sau ambele direcţii ale traficului. Acestea măsoară viteza dumneavoastră curentă. Pentru aceste radare de viteză puteţi specifica direcţia traficului controlat şi limita de viteză. Nav N Go iGO 8 vă avertizează când vă apropiaţi de aceste radare de viteză în direcţia măsurată. Dacă viteza dumneavoastră depăşeşte limita de viteză în apropierea radarului de viteză, Nav N Go iGO 8 se va emite un sunet de avertizare special. Unele radare sunt operate din autovehicule. Aceste nu sunt în funcţiune întotdeauna şi nu sunt setate să verifice o limită de viteză prestabilită. Avertismentul emis este asemănător radarelor de viteză fixe, dar întrucât nu este dată nicio limită de viteză, se va anunţa numai apropierea de aceste aparate. Unele radare de viteză sunt încorporate în semafoare. Acestea se comportă ca şi radarele de viteză fixe, dar sunt greu de detectat. Avertismentele pentru apropiere şi limită de viteză sunt aceleaşi ca şi pentru radarele de viteză fixe. Aceste radare de viteză funcţionează în perechi şi nu măsoară viteza dumneavoastră curentă, ci viteza medie între cele două radare de viteză. Ambele vor identifica maşina dumneavoastră şi vor înregistra ora exactă la trecerea pe lângă ele. Acestea utilizează diferenţa între două puncte în timp pentru a calcula viteza dumneavoastră medie. Nav N Go iGO 8 vă va avertiza când vă apropiaţi de una din aceste radare de viteză, dar cum treceţi de ele, avertismentul va rămâne activ şi viteza dumneavoastră medie va fi măsurată până când ajungeţi la un alt radar de acest tip. Dacă viteza dumneavoastră medie depăşeşte limita de viteză între cele două radare de viteză, vi se va emite acelaşi sunet de avertizare special ca şi în cazul altor tipuri de radare. În cazurile rare când Nav N Go iGO 8 nu poate înregistra momentul când treceţi de al doilea radar de viteză (de ex., acesta este amplasat la ieşirea unui tunel unde nu este încă disponibilă poziţia GPS) avertismentul va rămâne activ. Pur şi simplu atingeţi simbolul radarului afişat pe ecran pentru a opri avertismentul.

Mobil

Radare încorporate

Controlul unei zone

Lumină roşie Aceste camere verifică dacă respectaţi luminile semafoarelor sau nu. Avertismentul este asemănător cu cel primit în cazul radarelor de viteză mobile: deoarece nu există nicio limită de viteză, este anunţată doar apropierea de aparat.

2.5.10.2 Direcţiile radarului
Un radar de viteză poate măsura viteza unei direcţii a traficului, a ambelor direcţii sau chiar a mai multor direcţii într-o intersecţie, atunci când sunt montate pe un suport rotativ. Aceleaşi direcţii se aplică camerelor de pe semafoare. Nav N Go iGO 8 vă avertizează numai dacă vă deplasaţi într-o direcţie măsurată sau probabil măsurată. Direcţiile măsurate ale radarelor sunt afişate cu următoarele simboluri:

30

Simbol

Descriere
Radarul verifică viteza în direcţia în care vă deplasaţi. Radarul verifică viteza în direcţia opusă deplasării dumneavoastră. Radarul verifică viteza în ambele direcţii ale drumului. Radarul poate verifica viteza în orice direcţie.

2.5.11 Avertismente pentru limita de viteză
Hărţile conţin uneori informaţii despre limitele de viteză aflate în vigoare pe anumite segmente de drumuri. Această informaţie ar putea să nu fie disponibilă pentru regiunea dumneavoastră (întrebaţi reprezentantul dumneavoastră local) sau ar putea să nu fie corectă în totalitate pentru toate drumurile de pe hartă. Puteţi configura Nav N Go iGO 8 să vă avertizeze dacă depăşiţi limita actuală de viteză. Atingeţi următoarele butoane: • , , , .

Când depăşiţi limita de viteză, au loc următoarele: Avertisment vizibil: în colţul hărţii apare un simbol cu limita de viteză (de exemplu: ). • Avertisment audibil: Se redă un mesaj vocal, folosind profilul de ghidare prin voce selectat.

2.5.12 TMC (Canal pentru mesaje de trafic)
Nav N Go iGO 8 poate oferi trasee chiar mai bune dacă informaţiile referitoare la canalul pentru mesaje de trafic (TMC) sunt disponibile. TMC este o aplicaţie specifică a tehnologiei FM Radio Data System (RDS) utilizată pentru difuzarea informaţiilor de trafic şi meteo în timp real. TMC implicit este activat în Nav N Go iGO 8. Notă! TMC nu este un serviciu global. Este posibil să nu fie disponibil în ţara sau regiunea dumneavoastră. Pentru detalii privind acoperirea, întrebaţi reprezentantul dumneavoastră zonal.

Dacă se difuzează date TMC publice în locul unde vă aflaţi, Nav N Go iGO 8 va lua în considerare automat datele TMC recepţionate. Nu trebuie să configuraţi nimic în program. Receptorul va căuta automat posturile de radio FM pentru date TMC, iar informaţiile decodificate vor fi imediat utilizate la planificarea traseului. În momentul în care Nav N Go iGO 8 recepţionează informaţii de trafic care pot afecta traseul dumneavoastră, programul vă va avertiza asupra faptului că recalculează traseul şi navigarea va continua cu noul traseu optimizat conform celor mai noi informaţii de trafic. Dacă este necesar, puteţi modifica setările referitoare la TMC, sau puteţi selecta un anumit post de radio pentru recepţie. Atingeţi următoarele butoane: , , .

31

3 Navigarea cu Nav N Go iGO 8
Puteţi să vă setaţi traseul în Nav N Go iGO 8 în mai multe moduri: • • • Dacă aveţi nevoie de un traseu simplu (un traseu cu o singură destinaţie, fără vreun punct intermediar), puteţi selecta destinaţia şi să începeţi navigarea imediat Puteţi planifica un traseu cu mai multe destinaţii (disponibil doar în modul avansat) Puteţi de asemenea să planificaţi un traseu independent de poziţia GPS actuală sau chiar fără recepţie GPS (disponibil doar în modul avansat)

3.1 Selectarea destinaţiei unui traseu
Nav N Go iGO 8 vă oferă mai multe moduri de a vă alege destinaţia şi punctele intermediare (destinaţiile intermediare): • • Folosiţi locaţia selectată pe hartă (cursorul) (Pagina 32). Introduceţi o adresă completă sau o parte a unei adrese, de exemplu, un nume de stradă fără un număr de clădire sau numele a două străzi care se intersectează (Pagina 33). Introduceţi o adresă cu cod poştal (Pagina 40). În acest fel nu trebuie să selectaţi numele localităţii şi căutarea după numele străzilor ar putea fi de asemenea mai rapidă. Utilizaţi o coordonată (Pagina 44) Utilizaţi o locaţie selectată: • • • Sfat! o locaţie favorită (Pagina 42) un POI (Pagina 42) Istoricul destinaţiilor setate anterior şi punctele intermediare (Pagina 44) Dacă urmează să utilizaţi un traseu la un moment ulterior, salvaţi-l înainte de a începe navigarea. Atingeţi următoarele butoane: , , .

• •

3.1.1 Selectarea cursorului ca destinaţie
1. 2. Localizaţi-vă destinaţia pe hartă: mutaţi şi modificaţi scara hărţii după necesităţi (Pagina 16). Atingeţi locaţia pe care doriţi să o selectaţi ca destinaţia dumneavoastră. Cursorul ( 3. ) apare. pentru a deschide meniul Cursor.

Atingeţi

32

4.

Harta se va afişa cu punctul selectat în mijloc. Atingeţi

(mod

simplu) sau (mod avansat) din meniul Cursor. Traseul este apoi calculat automat, şi puteţi începe să navigaţi. Sfat! Dacă ştiţi că veţi utiliza mai târziu o destinaţie, atunci când apare meniul Cursor salvaţi-o ca un POI sau plasaţi-o mai întâi în lista cu favoritele dumneavoastră. Meniul Cursor revine automat cu acelaşi punct. Acum o puteţi utiliza ca punct de pe traseu.

3.1.2 Introducerea unei adrese sau a unei părţi dintr-o adresă
Dacă ştiţi măcar o parte a adresei, acesta este modul cel mai rapid de a selecta destinaţia traseului. Utilizând acelaşi ecran, puteţi găsi o adresă introducând: • • • • • adresa exactă, inclusiv numărul clădirii centrul unei localităţi o intersecţie zona mediană a unei străzi oricare din cele de mai sus, începând căutarea după codul poştal (Pagina 40)

3.1.2.1 Introducerea unei adrese (Europa)
În unele ţări, statele nu sunt folosite în adrese. După selectarea ţării, următorul pas este definirea localităţii. Pe ecran se află patru linii:

Procedura este explicată începând de la meniul Navigare. 1. 2. 3. Atingeţi următoarele butoane: avansat). (mod simplu) sau , (mod

În mod implicit, Nav N Go iGO 8 propune ţara şi localitatea în care vă aflaţi. Dacă este necesar, atingeţi butonul cu numele ţării şi selectaţi o opţiune diferită din listă. Dacă este necesar, modificaţi localitatea: • • Pentru a selecta localitatea din lista celor utilizate recent, atingeţi butonul Pentru a introduce o nouă localitate: .

33

1.

Atingeţi butonul cu numele localităţii sau dacă aţi schimbat ţara/statul, atingeţi .

2. 3.

Începeţi să introduceţi numele localităţii pe tastatură. Obţineţi lista cu rezultatele căutării: • După introducerea câtorva caractere, numele care se potrivesc şirului sunt afişate într-o listă. Atingeţi pentru a deschide lista cu rezultate înainte ca aceasta să apară automat.

• 4. 4.

Alegeţi localitatea din listă.

Introduceţi numele străzii: 1. 2. 3. Atingeţi Obţineţi lista cu rezultatele: • După introducerea câtorva caractere, numele care se potrivesc şirului sunt afişate într-o listă. Atingeţi pentru a deschide lista cu rezultate înainte ca aceasta să apară automat. .

Începeţi să introduceţi numele străzii pe tastatură.

• 4. 5.

Alegeţi strada din listă.

Introduceţi numărul de clădire: 1. 2. 3. Atingeţi .

Introduceţi numărul de clădire pe tastatură. Atingeţi pentru a termina introducerea adresei. (mod

6.

Harta se va afişa cu punctul selectat în mijloc. Atingeţi

simplu) sau (mod avansat) din meniul Cursor. Traseul este apoi calculat automat, şi puteţi începe să navigaţi.

3.1.2.2 Introducerea unei adrese (America de Nord, Australia)
În unele ţări, statul este inclus de asemenea în adrese. Dacă vă aflaţi într-una din aceste ţări sau o alegeţi din lista ţărilor, pe ecran apar cinci linii:

34

Procedura este explicată începând de la meniul Navigare. 1. 2. Atingeţi următoarele butoane: avansat). (mod simplu) sau , (mod

În mod implicit, Nav N Go iGO 8 propune ţara, statul şi localitatea în care vă aflaţi. Dacă este necesar, atingeţi butonul cu numele ţării şi selectaţi o opţiune diferită din listă. Dacă selectaţi o ţară nouă, trebuie să selectaţi, de asemenea, statul sau să atingeţi pentru a căuta o localitate indiferent de statul în care se află.

3. 4.

Dacă nu aţi schimbat ţara, aveţi în continuare posibilitatea să schimbaţi statul. Atingeţi butonul numelui statului şi selectaţi din listă. Dacă este necesar, modificaţi localitatea: • • Pentru a selecta localitatea din lista celor utilizate recent, atingeţi butonul Pentru a introduce o nouă localitate: 1. Atingeţi butonul cu numele localităţii sau dacă aţi schimbat ţara/statul, atingeţi 2. 3. . .

Începeţi să introduceţi numele localităţii pe tastatură. Obţineţi lista cu rezultatele căutării: • După introducerea câtorva caractere, numele care se potrivesc şirului sunt afişate într-o listă. Atingeţi pentru a deschide lista cu rezultate înainte ca aceasta să apară automat.

• 4. 5.

Alegeţi localitatea din listă.

Introduceţi numele străzii: 1. 2. 3. Atingeţi Obţineţi lista cu rezultatele: • După introducerea câtorva caractere, numele care se potrivesc şirului sunt afişate într-o listă. Atingeţi pentru a deschide lista cu rezultate înainte ca aceasta să apară automat. .

Începeţi să introduceţi numele străzii pe tastatură.

35

4. 6.

Alegeţi strada din listă.

Introduceţi numărul de clădire: 1. 2. 3. Atingeţi .

Introduceţi numărul de clădire pe tastatură. Atingeţi pentru a termina introducerea adresei. (mod

7.

Harta se va afişa cu punctul selectat în mijloc. Atingeţi

simplu) sau (mod avansat) din meniul Cursor. Traseul este apoi calculat automat, şi puteţi începe să navigaţi.

3.1.2.3 Introducerea unei adrese dacă numerotarea caselor este reiniţiată
Există drumuri lungi, în cazul cărora numerotarea caselor este reiniţiată la un moment dat. În acest fel, acelaşi număr de casă poate apărea de două sau mai multe ori pe aceeaşi stradă. În acest caz, după introducerea numărului casei, trebuie să selectaţi adresa corespunzătoare după informaţia de district/suburbie. Procedura este explicată începând de la meniul Navigare. 1. 2. Atingeţi următoarele butoane: avansat). (mod simplu) sau , (mod

În mod implicit, Nav N Go iGO 8 propune ţara/statul şi localitatea în care vă aflaţi. Dacă este necesar, atingeţi butonul cu numele ţării/statului şi selectaţi o opţiune diferită din listă. Dacă este necesar, modificaţi localitatea: • • Pentru a selecta localitatea din lista celor utilizate recent, atingeţi butonul Pentru a introduce o nouă localitate: 1. Atingeţi butonul cu numele localităţii sau dacă aţi schimbat ţara/statul, atingeţi 2. 3. . .

3.

Începeţi să introduceţi numele localităţii pe tastatură. Obţineţi lista cu rezultatele căutării: • După introducerea câtorva caractere, numele care se potrivesc şirului sunt afişate într-o listă. Atingeţi pentru a deschide lista cu rezultate înainte ca aceasta să apară automat.

• 4. 4.

Alegeţi localitatea din listă.

Introduceţi numele străzii: 1. Atingeţi .

36

2. 3.

Începeţi să introduceţi numele străzii pe tastatură. Obţineţi lista cu rezultatele: • După introducerea câtorva caractere, numele care se potrivesc şirului sunt afişate într-o listă. Atingeţi pentru a deschide lista cu rezultate înainte ca aceasta să apară automat.

• 4. 5.

Alegeţi strada din listă.

Introduceţi numărul de clădire: 1. 2. 3. Atingeţi .

Introduceţi numărul de clădire pe tastatură. Atingeţi pentru a termina introducerea adresei.

6. 7.

Se afişează o listă cu adresele care se potrivesc. Atingeţi adresa dorită. Harta se va afişa cu punctul selectat în mijloc. Atingeţi (mod

simplu) sau (mod avansat) din meniul Cursor. Traseul este apoi calculat automat, şi puteţi începe să navigaţi.

3.1.2.4 Introducerea unei adrese fără cunoaşterea districtului/suburbiei
Drumurile lungi pot trece prin mai multe districte sau suburbii. Este posibil să nu ştiţi în care dintre ele figurează un anumit număr de casă. În acest caz, urmaţi instrucţiunile de mai jos: Procedura este explicată începând de la meniul Navigare. 1. 2. Atingeţi următoarele butoane: avansat). (mod simplu) sau , (mod

În mod implicit, Nav N Go iGO 8 propune ţara/statul şi localitatea în care vă aflaţi. Dacă este necesar, atingeţi butonul cu numele ţării/statului şi selectaţi o opţiune diferită din listă. Dacă este necesar, modificaţi localitatea: • • Pentru a selecta localitatea din lista celor utilizate recent, atingeţi butonul Pentru a introduce o nouă localitate: 1. Atingeţi butonul cu numele localităţii sau dacă aţi schimbat ţara/statul, atingeţi 2. 3. . .

3.

Începeţi să introduceţi numele localităţii pe tastatură. Obţineţi lista cu rezultatele căutării: • După introducerea câtorva caractere, numele care se potrivesc şirului sunt afişate într-o listă.

37

• 4. 4.

pentru a deschide lista cu Atingeţi rezultate înainte ca aceasta să apară automat.

Alegeţi localitatea din listă.

Introduceţi numele străzii: 1. 2. 3. Atingeţi Obţineţi lista cu rezultatele: • După introducerea câtorva caractere, numele care se potrivesc şirului sunt afişate într-o listă. Atingeţi pentru a deschide lista cu rezultate înainte ca aceasta să apară automat. . .

Începeţi să introduceţi numele străzii pe tastatură.

4. 5.

În loc de a alege una dintre străzi, atingeţi

Introduceţi numărul de clădire: 1. 2. 3. Atingeţi .

Introduceţi numărul de clădire pe tastatură. Atingeţi pentru a termina introducerea adresei.

6. 7.

Se afişează o listă cu adresele care se potrivesc. Atingeţi adresa dorită. Harta se va afişa cu punctul selectat în mijloc. Atingeţi (mod

simplu) sau (mod avansat) din meniul Cursor. Traseul este apoi calculat automat, şi puteţi începe să navigaţi.

3.1.2.5 Selectarea unei intersecţii ca destinaţie
Procedura este explicată începând de la meniul Navigare. 1. 2. Atingeţi următoarele butoane: avansat). (mod simplu) sau , (mod

În mod implicit, Nav N Go iGO 8 propune ţara/statul şi localitatea în care vă aflaţi. Dacă este necesar, atingeţi butonul cu numele ţării/statului şi selectaţi o opţiune diferită din listă. Dacă este necesar, modificaţi localitatea: • • Pentru a selecta localitatea din lista celor utilizate recent, atingeţi butonul Pentru a introduce o nouă localitate: .

3.

38

1.

Atingeţi butonul cu numele localităţii sau dacă aţi schimbat ţara/statul, atingeţi .

2. 3.

Începeţi să introduceţi numele localităţii pe tastatură. Obţineţi lista cu rezultatele căutării: • După introducerea câtorva caractere, numele care se potrivesc şirului sunt afişate într-o listă. Atingeţi pentru a deschide lista cu rezultate înainte ca aceasta să apară automat.

• 4. 4.

Alegeţi localitatea din listă.

Introduceţi numele străzii: 1. 2. 3. Atingeţi Obţineţi lista cu rezultatele: • După introducerea câtorva caractere, numele care se potrivesc şirului sunt afişate într-o listă. Atingeţi pentru a deschide lista cu rezultate înainte ca aceasta să apară automat. .

Începeţi să introduceţi numele străzii pe tastatură.

• 4. 5.

Alegeţi strada din listă. .

Atingeţi butonul • •

Dacă există doar câteva străzi care se intersectează, lista lor este afişată imediat. În cazul unei străzi mai lungi, apare ecranul cu tastatură. Începeţi să introduceţi pe tastatură numele străzii care se intersectează. În timp ce tastaţi, dacă străzile potrivite pot fi afişate pe un ecran, lista lor este afişată automat.

6. 7.

Atingeţi în listă strada dorită care se intersectează. Harta se va afişa cu punctul selectat în mijloc. Atingeţi (mod

simplu) sau (mod avansat) din meniul Cursor. Traseul este apoi calculat automat, şi puteţi începe să navigaţi.

3.1.2.6 Selectarea centrului unui oraş ca destinaţie
Centrul oraşului nu este centrul geometric al localităţii, ci un punct arbitrar de pe hartă, ales de creatorii hărţii. În oraşe şi sate este de obicei intersecţia cea mai importantă; în oraşele mai mari, este o intersecţie importantă. Procedura este explicată începând de la meniul Navigare. 1. Atingeţi următoarele butoane: avansat). (mod simplu) sau , (mod

39

2.

În mod implicit, Nav N Go iGO 8 propune ţara/statul şi localitatea în care vă aflaţi. Dacă este necesar, atingeţi butonul cu numele ţării/statului şi selectaţi o opţiune diferită din listă. Dacă este necesar, modificaţi localitatea: • • Pentru a selecta localitatea din lista celor utilizate recent, atingeţi butonul Pentru a introduce o nouă localitate: 1. Atingeţi butonul cu numele localităţii sau dacă aţi schimbat ţara/statul, atingeţi 2. 3. . .

3.

Începeţi să introduceţi numele localităţii pe tastatură. Obţineţi lista cu rezultatele căutării: • După introducerea câtorva caractere, numele care se potrivesc şirului sunt afişate într-o listă. Atingeţi pentru a deschide lista cu rezultate înainte ca aceasta să apară automat.

• 4. 4. 5.

Alegeţi localitatea din listă. . (mod

Atingeţi butonul

Harta se va afişa cu punctul selectat în mijloc. Atingeţi

simplu) sau (mod avansat) din meniul Cursor. Traseul este apoi calculat automat, şi puteţi începe să navigaţi.

3.1.2.7 Introducerea unei adrese cu un cod poştal
Toate dintre posibilităţile de mai sus de căutare a adresei pot fi efectuate prin introducerea codului poştal în loc de numele localităţii. Mai jos găsiţi un exemplu cu o adresă completă: Procedura este explicată începând de la meniul Navigare. 1. 2. Atingeţi următoarele butoane: avansat). (mod simplu) sau , (mod

În mod implicit, Nav N Go iGO 8 propune ţara/statul şi localitatea în care vă aflaţi. Dacă este necesar, atingeţi butonul cu numele ţării/statului şi selectaţi o opţiune diferită din listă. Atingeţi butonul cu numele localităţii şi introduceţi codul poştal: 1. 2. Începeţi să introduceţi codul poştal pe tastatură. Obţineţi lista cu rezultatele: • După introducerea câtorva numere, rezultatele care corespund sunt afişate într-o listă. Atingeţi pentru a deschide lista cu rezultate înainte ca aceasta să apară automat.

3.

40

3. 4.

Alegeţi localitatea din listă.

Introduceţi numele străzii: 1. 2. 3. Atingeţi Obţineţi lista cu rezultatele: • După introducerea câtorva caractere, numele care se potrivesc şirului sunt afişate într-o listă. Atingeţi pentru a deschide lista cu rezultate înainte ca aceasta să apară automat. .

Începeţi să introduceţi numele străzii pe tastatură.

• 4. 5.

Alegeţi strada din listă.

Introduceţi numărul de clădire: 1. 2. 3. Atingeţi .

Introduceţi numărul de clădire pe tastatură. Atingeţi pentru a termina introducerea adresei. (mod

6.

Harta se va afişa cu punctul selectat în mijloc. Atingeţi

simplu) sau (mod avansat) din meniul Cursor. Traseul este apoi calculat automat, şi puteţi începe să navigaţi.

3.1.2.8 Sfaturi pentru introducerea rapidă a adreselor
• Dacă introduceţi numele unei localităţi sau a unei străzi, Nav N Go iGO 8 afişează doar acele caractere care apar în posibilele rezultate de căutare. Celelalte caractere sunt afişate estompat. La introducerea unui nume de localitate sau de stradă, atingeţi butonul după câteva litere; Nav N Go iGO 8 afişează acele elemente care conţin literele specificate. • Puteţi grăbi găsirea unei intersecţii: • • • Căutaţi mai întâi o stradă cu denumire mai puţin comună sau obişnuită; sunt suficiente mai puţine litere pentru a o găsi. Dacă una dintre străzi este mai scurtă, căutaţi-o pe aceasta mai întâi. Puteţi apoi să găsiţi mai repede a doua stradă.

De asemenea, puteţi căuta atât după tipul cât şi după numele străzii. Dacă acelaşi cuvânt apare în mai multe denumiri, de exemplu, în numele străzilor, şoselelor şi aleilor, puteţi obţine mai rapid un rezultat dacă introduceţi prima literă a tipului străzii. De exemplu, introduceţi Pi A pentru a obţine Pine Avenue şi pentru a sări peste toate rezultatele de genul Pine Street şi Pickwick Road.

41

Puteţi de asemenea să căutaţi în codurile poştale. Aceasta este utilă atunci când denumirea unei străzi este comună şi folosită în mai multe districte ale unui oraş.

3.1.3 Selectarea destinaţiei din favoritele dumneavoastră
Puteţi selecta ca fiind destinaţia dumneavoastră o locaţie pe care aţi salvat-o deja ca una favorită. Procedura este explicată începând de la meniul Navigare. 1. 2. 3. Atingeţi următoarele butoane: (mod avansat). (mod simplu) sau ,

Atingeţi locaţia favorită pe care doriţi să o selectaţi ca destinaţia dumneavoastră. Harta se va afişa cu punctul selectat în mijloc. Atingeţi (mod

simplu) sau (mod avansat) din meniul Cursor. Traseul este apoi calculat automat, şi puteţi începe să navigaţi.

3.1.4 Selectarea destinaţiei din POI-uri
Puteţi selecta destinaţia dumneavoastră din POI-urile incluse în Nav N Go iGO 8 sau din cele create în prealabil de dumneavoastră. Procedura este explicată începând de la meniul Navigare. 1. 2. Atingeţi următoarele butoane: avansat). (mod simplu) sau , (mod

Selectaţi zona în jurul căreia să fie căutate POI-urile: • • : POI-ul va fi căutat în jurul unei adrese date. : Harta se va afişa cu cursorul în mijloc. Dacă este necesar, modificaţi locaţia cursorului, apoi atingeţi locaţiei date. • • • . POI-ul va fi căutat în jurul

: POI-ul va fi căutat în jurul poziţiei GPS curente. : POI-ul va fi căutat în jurul destinaţiei traseului activ. : POI-ul va fi căutat nu în jurul unui punct dat, ci pe lungimea ocolirii de la traseul activ pe care îl presupune. Acest lucru poate fi util dacă căutaţi o oprire temporară ulterioară care conduce la o ocolire minimă, de exemplu, următoarele staţii de carburanţi sau restaurante.

3.

Puteţi filtra căutarea cu următoarele:

42

Selectaţi grupul POI (de ex., Cazare), după care, dacă este nevoie, selectaţi subgrupul POI (de ex., hotel sau motel). Pentru a găsi POI-ul după numele lui, atingeţi tastatura pentru a introduce o parte a numelui. Pentru atingeţi a afişa lista tuturor POI-urilor . dintr-un grup de şi utilizaţi POI-uri,

• •

4.

[opţional] Când la final apare lista cu rezultatele, puteţi sorta lista: • unei singure locaţii) • : sortează lista după distanţa de la poziţia dumneavoastră curentă în linie dreaptă (disponibilă când căutaţi în jurul unei singure locaţii) : sortează lista după distanţa de parcurs pe traseu de la poziţia dumneavoastră curentă (disponibilă când căutaţi de-a lungul traseului activ) : sortează lista după lungimea ocolirii necesare (disponibilă când căutaţi de-a lungul traseului activ) : sortează lista alfabetic (disponibilă când căutaţi în jurul

• 5. 6.

Atingeţi POI-ul dorit din listă. Harta se va afişa cu punctul selectat în mijloc. Atingeţi (mod

simplu) sau (mod avansat) din meniul Cursor. Traseul este apoi calculat automat, şi puteţi începe să navigaţi.

3.1.5 Selectarea destinaţiei după criteriul căutării POI salvat
Criteriul căutare POI poate fi salvat în secţiunea POI a meniului Administrare, însă Nav N Go iGO 8 este livrat deja cu unele criterii salvate pe care le puteţi utiliza instantaneu atunci când căutaţi un POI. Procedura este explicată începând de la meniul Navigare. 1. Atingeţi următoarele butoane: avansat). Atingeţi Atingeţi POI-ul dorit din listă. . (mod simplu) sau , (mod

2. 3. 4.

Selectaţi unul dintre criteriile salvate şi se afişează o listă cu POI-urile potrivite.

43

5.

Harta se va afişa cu punctul selectat în mijloc. Atingeţi

(mod

simplu) sau (mod avansat) din meniul Cursor. Traseul este apoi calculat automat, şi puteţi începe să navigaţi.

3.1.6 Selectarea destinaţiei din istoric
Destinaţiile pe care le-aţi selectat anterior apar în istoric. Procedura este explicată începând de la meniul Navigare. 1. Atingeţi următoarele butoane: (mod avansat). Dacă este necesar, comutaţi între pagini cu vechi. Atingeţi elementul dorit. Harta se va afişa cu punctul selectat în mijloc. Atingeţi (mod (mod simplu) sau ,

2. 3. 4.

pentru a vedea destinaţiile mai

simplu) sau (mod avansat) din meniul Cursor. Traseul este apoi calculat automat, şi puteţi începe să navigaţi.

3.1.7 Selectarea destinaţiei prin introducerea coordonatelor acesteia
Această caracteristică este disponibilă doar în modul avansat. Procedura este explicată începând de la meniul Navigare. 1. 2. 3. 4. Atingeţi următoarele butoane: [opţional] Atingeţi afişate. , . pentru a schimba formatul coordonatelor

Atingeţi valoarea de latitudine sau longitudine pentru a schimba coordonatele. Introduceţi valorile coordonatelor în formatul WGS84 de pe tastatură: latitudinea (N sau S) şi longitudinea (E sau V). Atingeţi . (mod

5. 6.

Harta se va afişa cu punctul selectat în mijloc. Atingeţi

simplu) sau (mod avansat) din meniul Cursor. Traseul este apoi calculat automat, şi puteţi începe să navigaţi.

44

3.2 Crearea unui traseu cu mai multe destinaţii (introducerea unui punct intermediar)
Traseele cu mai multe destinaţii sunt create din traseele simple, prin urmare, mai întâi, trebuie să existe un traseu activ. Una dintre metodele de extindere a traseului este menţinerea destinaţiei şi adăugarea de puncte intermediare (destinaţii intermediare). Această caracteristică este disponibilă doar în modul avansat. 1. 2. 3. 4. Selectaţi o locaţie nouă, la fel cum aţi făcut în secţiunile anterioare. Aceasta va fi destinaţia adiţională de pe traseu. Harta apare cu punctul selectat în mijloc, iar meniul Cursor se deschide automat. pentru a adăuga punctul ca o destinaţie intermediară, Atingeţi înaintea destinaţiei finale a traseului. [opţional] Pentru a adăuga mai multe puncte la traseu, repetaţi paşii de mai sus ori de câte ori doriţi.

Dacă introduceţi un punct intermediar într-un traseu care este deja un traseu cu mai multe destinaţii, veţi ajunge automat la ecranul editare traseu unde puteţi determina poziţia punctului de traseu intermediar. Când ajungeţi la ecran, noul punct intermediar este plasat ca ultimul punct intermediar înainte de destinaţia finală. Noul punct este punctul selectat de pe listă. Aveţi următoarele opţiuni:

Buton

Acţiune
Punctul selectat este mutat în sus în listă (devine un punct intermediar care să fie atins mai devreme). Atingeţi acest buton în mod repetat şi punctul devine punctul de pornire al traseului. Punctul selectat este mutat în jos în listă (devine un punct intermediar care să fie atins mai târziu). Atingeţi acest buton în mod repetat şi punctul devine destinaţia finală a traseului. Traseul este inversat. Punctul de pornire devine destinaţia, destinaţia devine punctul de pornire şi toate punctele intermediare se vor atinge în ordine inversă decât înainte. Traseul este optimizat. Punctul de pornire şi destinaţia rămân pe poziţiile lor, însă punctele intermediare sunt rearanjate pentru a crea cel mai scurt traseu posibil. Punctul selectat este eliminat de pe traseu. Traseul rămâne la fel cum a fost înainte de adăugarea noului punct.

De fiecare dată când se adaugă un punct nou, traseul este recalculat automat şi puteţi porni navigarea imediat.

3.3 Crearea unui traseu cu mai multe destinaţii (adăugarea unei destinaţii noi)
Traseele cu mai multe destinaţii sunt create din traseele simple, prin urmare, mai întâi, trebuie să existe un traseu activ. Una dintre metodele de extindere a traseului este adăugarea unei destinaţii noi. Destinaţia anterioară devine ultimul punct intermediar al traseului. Această caracteristică este disponibilă doar în modul avansat. 1. Selectaţi o locaţie nouă, la fel cum aţi făcut în secţiunile anterioare. Aceasta va fi destinaţia adiţională de pe traseu.

45

2. 3.

Harta apare cu punctul selectat în mijloc, iar meniul Cursor se deschide automat. Atingeţi suplimentare. pentru a deschide meniul Cursor complet, cu funcţiile

4. 5.

pentru a adăuga punctul ca o destinaţie finală nouă, Atingeţi transformând-o pe cea anterioară în ultima destinaţie intermediară. [opţional] Pentru a adăuga mai multe puncte la traseu, repetaţi paşii de mai sus ori de câte ori doriţi.

De fiecare dată când se adaugă un punct nou, traseul este recalculat automat şi puteţi porni navigarea imediat.

3.4 Editarea traseului
Această caracteristică este disponibilă doar în modul avansat. Atingeţi următoarele butoane: , , .

Lista punctelor de traseu este afişată cu punctul de pornire în vârf şi cu destinaţia finală la capăt. Dacă există mai multe puncte intermediare, este posibil să fiţi nevoit să parcurgeţi paginile. Atingeţi unul dintre punctele de traseu de pe listă. Aveţi următoarele opţiuni:

Buton

Acţiune
Punctul selectat este mutat în sus în listă (devine un punct intermediar care să fie atins mai devreme). Atingeţi acest buton în mod repetat şi punctul devine punctul de pornire al traseului. Punctul selectat este mutat în jos în listă (devine un punct intermediar care să fie atins mai târziu). Atingeţi acest buton în mod repetat şi punctul devine destinaţia finală a traseului. Traseul este inversat. Punctul de pornire devine destinaţia, destinaţia devine punctul de pornire şi toate punctele intermediare se vor atinge în ordine inversă decât înainte. Traseul este optimizat. Punctul de pornire şi destinaţia rămân pe poziţiile lor, însă punctele intermediare sunt rearanjate pentru a crea cel mai scurt traseu posibil. Punctul selectat este eliminat de pe traseu.

După ce ieşiţi de pe acest ecran, traseul este recalculat automat şi puteţi porni navigarea imediat.

3.5 Vizualizarea întregului traseu pe hartă (Adaptare la ecran)
Harta poate fi mutată şi modificată astfel încât să afişeze întreaga linie a traseului. Nu trebuie să manipulaţi harta manual: Caracteristica Planificare pe hartă p face în locul dumneavoastră. În modul avansat aveţi următoarele opţiuni pentru a intra în planificarea pe hartă:

46

• •

Prin meniul Găsire: atingeţi

,

, ,

. , ,

Prin ecranul informaţii despre traseu: atingeţi .

Prin ecranul informaţii despre traseu, folosind o comandă rapidă: Atingeţi .

,

În modul simplu este disponibilă doar ultima opţiune.

3.6 Urmărirea simulării traseului
Această caracteristică este disponibilă doar în modul avansat. Procedura este explicată începând de la ecranul cu hartă. 1. 2. Atingeţi următoarele butoane: , .

Este afişat meniul Traseu. Există două moduri de a rula simularea traseului: • Atingeţi pentru a rula simularea la viteză mare pentru o prezentare generală rapidă a traseului. pentru a rula simularea la viteză normală şi cu Atingeţi instrucţiunile de ghidare prin voce anunţate. Această opţiune are scopuri demonstrative sau pentru verificarea în avans a părţilor dificile ale traseului. .

3.

Simularea poate fi întreruptă în orice moment, prin atingerea

3.7 Activarea modului de siguranţă
Această caracteristică este disponibilă doar în modul avansat. Modul de siguranţă dezactivează ecranul tactil la o viteză de peste 10 km/h (6 mph) pentru a vă putea menţine atenţia pe drum. În timp ce conduceţi, nu veţi putea seta o nouă destinaţie sau modifica setările. Singura comandă de ecran care rămâne activată este mutarea care vă readuce la ecranul cu hartă. Procedura este explicată începând de la ecranul cu hartă. Atingeţi următoarele butoane: , , , .

47

3.8 Oprirea temporară a traseului activ
Nu trebuie să opriţi temporar traseul activ: când începeţi să vă deplasaţi din nou, Nav N Go iGO 8 reia instrucţiunile prin voce din poziţia în care vă aflaţi.

3.9 Ştergerea următorului punct intermediar de pe traseu
Cel mai uşor mod de a şterge următorul punct de traseu (următorul punct intermediar) atât în modul simplu cât şi în modul avansat este acelea de a deschide ecranul informaţii despre traseu prin atingerea câmpului previzualizare viraj ( atingând . , , ) de pe ecranul cu hartă, apoi

În modul avansat, mai aveţi o opţiune. Atingeţi următoarele butoane: , .

3.10 Ştergerea traseului activ
Cel mai uşor mod de a şterge traseul activ atât în modul simplu cât şi în modul avansat este acela de a deschide ecranul informaţii despre traseu prin atingerea câmpului previzualizare viraj ( ) de pe ecranul cu hartă, apoi atingând . , ,

În modul avansat, mai aveţi o opţiune. Atingeţi următoarele butoane: . Notă!

Dacă există puncte intermediare în traseul activ, nu puteţi şterge imediat traseul din ecranul informaţii despre traseu. Atingeţi în mod repetat până când toate punctele intermediare dispar şi apare butonul . Atingeţi-l pentru a anula întregul traseu.

3.11 Utilizarea jurnalelor de trasee
Nav N Go iGO 8 poate înregistra traseul (modul în care s-a modificat poziţia GPS) pe care vaţi deplasat. Sfat! Nu trebuie să selectaţi o destinaţie şi să creaţi un traseu pentru aceasta; puteţi

48

de asemenea să vă înregistraţi traseul în timp ce vă deplasaţi. Această caracteristică este disponibilă doar în modul avansat. Procedura este explicată începând de la ecranul cu hartă.

Înregistrarea traseului parcurs (crearea unui jurnal de traseu)
1. 2. 3. Porniţi în călătorie. Atingeţi următoarele butoane: , , . .

Începeţi înregistrarea: atingeţi butonul Reveniţi la hartă şi puteţi să vă continuaţi deplasarea.

4.

Repetaţi paşii de mai sus, apoi atingeţi mai târziu pentru a opri înregistrarea. Nav N Go iGO 8 etichetează jurnalul de traseu cu o amprentă de timp. în meniul Rapid pentru a porni şi ulterior a opri

(Ca o alternativă, puteţi atinge butonul înregistrarea jurnalului de traseu.)

Simularea unui jurnal de traseu pe hartă
1. 2. 3. 4. Atingeţi următoarele butoane: , , . de lângă acesta.

Găsiţi jurnalul de traseu dorit, apoi atingeţi butonul

Harta revine şi porneşte simularea (o reluare naturală) jurnalului de traseu. Puteţi opri reluarea oricând prin atingerea butonului .

Modificarea culorii unui jurnal de traseu
1. 2. Atingeţi următoarele butoane: , , .

Atingeţi jurnalul de traseu dorit, apoi atingeţi unul din butoanele de culoare.

3.12 Salvarea unui traseu
Această caracteristică este disponibilă doar în modul avansat. Procedura este explicată începând de la ecranul cu hartă.

49

1. 2.

Atingeţi următoarele butoane:

,

,

. .

Introduceţi un nume pentru traseul salvat, apoi atingeţi

Când salvaţi un traseu, Nav N Go iGO 8 salvează nu numai punctele de traseu, ci şi întregul itinerar: • Traseul salvat ar putea fi influenţat de informaţiile TMC. La o utilizare ulterioară a traseului, acesta apare ca fiind salvat, dar trebuie să fie recalculat, fiind utilizate pentru noul traseu informaţiile TMC curente. Dacă v-aţi actualizat harta de când aţi salvat pentru prima oară traseul, Nav N Go iGO 8 recunoaşte modificarea şi recalculează instrucţiunile de deplasare în conformitate cu ultimele date de hartă disponibile. Nav N Go iGO 8 şterge din traseu punctele intermediare de care aţi trecut deja în timpul navigării şi segmentele de drum utilizate la deplasare. Pentru a evita acest lucru, dacă doriţi să salvaţi traseul, trebuie să îl salvaţi înainte de a începe navigarea.

3.13 Încărcarea unui traseu salvat
Această caracteristică este disponibilă doar în modul avansat. Procedura este explicată începând de la ecranul cu hartă. 1. 2. 3. Atingeţi următoarele butoane: , , .

Atingeţi traseul pe care doriţi să navigaţi. În situaţia foarte probabilă în care punctul de pornire al traseului salvat este diferit de poziţia GPS curentă, trebuie să confirmaţi dacă doriţi să opriţi navigarea de la poziţia GPS curentă pentru a utiliza punctul de pornire al traseului încărcat. • • Dacă alegeţi această opţiune, va fi dezactivată recalcularea de deviere automată. Dacă optaţi pentru păstrarea poziţiei GPS curente ca punct de pornire, traseul va fi recalculat pornind de la poziţia dumneavoastră curentă.

4.

Harta apare şi puteţi începe să navigaţi.

50

4 Ghid de referinţă (modul avansat)
În următoarele pagini veţi găsi descrierea diferitelor ecrane de meniu ale Nav N Go iGO 8 în modul avansat. În modul simplu, aceste funcţii realizează acelaşi lucru, dar numai o parte dintre acestea sunt disponibile.

Meniul Navigare:
Nav N Go iGO 8 porneşte cu meniul Navigare. De aici puteţi accesa următoarele ecrane:

Ecran
Hartă Găsire

Buton
Ecranul cu hartă.

Descriere

Selectarea destinaţiei (de exemplu, o adresă sau un POI) sau utilizarea motorului de căutare al Nav N Go iGO 8 din oricare alt motiv (de exemplu, pentru a căuta numărul de telefon al unui POI). Administrarea traseului activ (obţinerea de informaţii despre acesta, modificarea sau ştergerea lui) sau planificarea unui traseu fără recepţie GPS. Administrarea datelor utilizatorului, cum ar fi locurile salvate (elemente POI, favorite, marcaje, şi istoric), trasee salvate şi jurnale de trasee. Administrarea funcţionării Nav N Go iGO 8, de exemplu, a aspectului hărţii în timpul navigării, a limbilor şi avertismentelor folosite.

Traseu

Administrare

Setări

4.1 Ecranul cu hartă
Nav N Go iGO 8 este destinat primordial navigării terestre. Din această cauză hărţile din Nav N Go iGO 8 arată similar cu hărţile rutiere tipărite. Cu toate acestea, Nav N Go iGO 8 oferă mai multe funcţii decât obişnuitele hărţi rutiere tipărite: puteţi personaliza aspectul şi conţinutul hărţii. Cel mai important şi cel mai des utilizat ecran al Nav N Go iGO 8 este ecranul cu hartă.

-

51

În timpul navigării, ecranul afişează informaţii despre traseu şi datele de călătorie (imaginea din stânga), dar când atingeţi harta, apar, pentru câteva secunde, butoane şi comenzi suplimentare (imaginea din dreapta). Multe zone ale ecranului se comportă ca butoane.

Simbol

Nume
Previzualizare viraj, adică următorul eveniment de pe traseu

Acţiune
Deschide ecranul informaţii despre traseu

Al doilea eveniment de pe Deschide itinerarul traseu următor Date despre călătorie Deschide călătorie ecranul Informaţii de

Starea bateriei

Deschide meniul Rapid

Calitatea poziţiei GPS

Deschide meniul Rapid

Autovehicul utilizat pentru calcularea traseului Rândul superior Rândul inferior Strada următoare

Deschide meniul Rapid

indisponibilă

Strada actuală şi numerele de indisponibilă casă în stânga şi în dreapta Moduri de vizualizare a hărţii Comută între modurile de hartă 2D şi 3D Deschide meniul Navigare

, Meniu

Ocolire

Deschide ecranul ocolire, oferind două posibilităţii de modificare a traseului: • • lista cu criteriul căutărilor salvate un buton pentru evitarea

52

Simbol

Nume
Meniul Poziţie (apare când navigaţi pe un traseu)

Acţiune
părţilor traseului Deschide meniul Poziţie

Meniul Cursor (apare când Deschide meniul Cursor poziţia GPS este indisponibilă sau cursorul nu se află în poziţia GPS curentă) Deschiderea/închiderea Atingeţi acest buton pentru a afişa butoanelor de comenzi ale hărţii sau ascunde următoarele butoane de comandă ale hărţii: • • • • Panoramarea de apropiere/de depărtare Rotire la stânga/dreapta (doar harta 3D) Înclinare în sus/în jos (doar harta 3D) Butoanele de prestabilire a nivelului de panoramare (doar harta 2D) Butoanele de prestabilire a nivelului de înclinare şi panoramare (doar harta 3D) Buton de revenire la poziţia GPS Buton zoom inteligent

• • Rotire la stânga, rotire la dreapta Înclinare în sus, înclinare în jos ,

,

Roteşte harta 3D la stânga sau la dreapta Înclină harta 3D

,

Panoramarea de apropiere, Modifică scara hărţii panoramarea de depărtare Revenire la poziţia GPS (apare Atingeţi acest buton pentru a muta când poziţia GPS este harta înapoi la poziţia GPS disponibilă şi aţi mutat harta) curentă. Dacă harta a fost rotită în modul 3D, rotirea automată a hărţii este, de asemenea, reactivată. Activare zoom inteligent (înlocuieşte butonul anterior dacă poziţia GPS este indisponibilă sau harta nu a fost mutată) Butoanele de prestabilire a nivelului de panoramare Atingeţi acest buton o dată pentru a activa funcţia zoom inteligent. Atingeţi şi menţineţi butonul pentru a seta limitele de panoramare ale funcţiei zoom inteligent. Atingeţi unul dintre aceste butoane pentru a seta nivelul de

53

Simbol

Nume
(disponibil doar în modul avansat)

Acţiune
panoramare la o valoare predefinită. Zoom inteligent este dezactivat. Aceste butoane sunt disponibile în modul 2D. Atingeţi şi menţineţi oricare dintre butoanele pentru a seta valoarea sa la valoarea de nivel curentă de panoramare, sau pentru a-l reseta la valoarea lui originală.

Butoanele de prestabilire a Atingeţi unul dintre butoanele de nivelului de înclinare (disponibil prestabilire pentru a seta nivelurile doar în modul avansat) de înclinare şi panoramare la valori fixe, predefinite. Zoom inteligent este dezactivat. Aceste butoane sunt disponibile în modul 3D. Atingeţi şi menţineţi oricare dintre butoanele pentru a seta valoarea sa la valorile de nivel curente de înclinare şi panoramare, sau pentru a-l reseta la valoarea lui originală. Poziţie GPS actuală (pe cea mai apropiată şosea) Cursor (locaţie de hartă selectată) Informaţii bandă auto indisponibilă indisponibilă

indisponibilă

Linie portocalie

Traseu activ Scara hărţii (doar hartă 2D)

indisponibilă indisponibilă

4.1.1 Pictogramele de pe hartă
Există pe hartă mai multe pictograme de stare. Majoritatea acestora funcţionează, de asemenea, ca un buton. Informaţiile oferite de acestea sunt după cum urmează: • • • • • • • Calitatea poziţiei GPS Starea bateriei Tipul autovehiculului utilizat la calcularea traseului Starea sunetului (dezactivat sau activat) Starea de înregistrare a jurnalului de traseu Starea recepţiei TMC şi starea de procesare Starea comunicaţiei şi conexiunii Bluetooth

54

4.1.1.1 Indicatorul bateriei, al calităţii poziţiei GPS şi al tipului de autovehicul
Această zonă este un indicator multiplu de stare şi, de asemenea, funcţionează ca un buton care deschide meniul Rapid. Zona bateriei afişează informaţii privind acumulatorul dispozitivului.

Pictogramă

Descriere
Bateria se încarcă. Dispozitivul funcţionează cu alimentare externă. Bateria nu se încarcă ci este plină. Bateria nu este complet încărcată, dar încă are o capacitate suficientă. Trebuie să reîncărcaţi bateria.

Calitatea recepţiei GPS afişează precizia curentă a informaţiilor de poziţie.

Pictogramă

Descriere
Nav N Go iGO 8 nu are nicio conexiune cu receptorul GPS: Navigarea GPS nu este posibilă. Dispozitivele cu un receptor GPS încorporat sunt permanent conectate. Pe astfel de dispozitive, pictograma nu apare în condiţii normale. Nav N Go iGO 8 este conectat la receptorul GPS, dar semnalul este prea slab şi receptorul nu poate determina poziţia GPS. Navigarea GPS nu este posibilă. Sunt recepţionaţi doar câţiva sateliţi. Informaţia de poziţie este disponibilă, dar altitudinea (înălţimea) nu poate fi calculată. Navigarea GPS este posibilă, dar eroarea de poziţie poate fi semnificativă. Informaţia de altitudine este disponibilă, poziţia fiind una 3D. Navigarea GPS este posibilă.

Partea rămasă a câmpului afişează tipul autovehiculului utilizat la calcularea traseului.

Pictogramă
Maşină Taxi Autobuz Vehicule de urgenţă Bicicletă Pieton

Tip autovehicul

55

4.1.1.2 Banda indicatoare de stare
Este un indicator multiplu de stare. Indică următoarele informaţii de stare pe o singură bandă:

Pictogramă

Descriere
Emiterea sunetelor de către Nav N Go iGO 8 este dezactivată. Emiterea sunetelor de către Nav N Go iGO 8 este activată. Nav N Go iGO 8 înregistrează un jurnal de traseu atunci când este disponibilă poziţia GPS. Înregistrarea jurnalelor de traseu este dezactivată. Nu este conectat niciun receptor TMC sau TMC este dezactivat. Este conectat un receptor TMC şi se recepţionează o staţie radio cu emisie TMC. Există evenimente TMC noi, necitite. O parte a traseului este evitată pe baza evenimentelor TMC. O parte a traseului este menţionată în evenimentele TMC însă nu poate fi evitată (de exemplu, destinaţia se află pe o stradă aglomerată). Radioul Bluetooth este oprit. Radioul Bluetooth este pornit, dar nu este conectat niciun telefon. Există o eroare de conexiune Bluetooth. Nav N Go iGO 8 este conectat la un telefon ca un set de tip mâini libere, prin Bluetooth. Un apel telefonic este în desfăşurare prin conexiunea Bluetooth.

4.1.1.3 Următoarele două evenimente de traseu (câmpurile previzualizare viraj)
Există două câmpuri pe ecranul cu hartă rezervate afişării următoarelor două manevre (evenimente de traseu care sunt afişate în itinerar). Sunt afişate ambele tipuri de evenimente (viraj, sens giratoriu, ieşire de pe autostradă etc.) şi distanţa de la poziţia GPS curentă. Majoritatea acestor pictograme sunt extrem de sugestive şi le cunoaşteţi exact ca pe indicatoarele rutiere. Următorul tabel prezintă o parte din cele mai frecvente evenimente de pe traseu afişate. Aceleaşi simboluri sunt utilizate în ambele câmpuri:

Pictogramă
Viraj la stânga. , Viraj la dreapta. , Întoarcere. ,

Descriere

56

Pictogramă
Spre dreapta. , Viraj strâns la stânga. , Încadrare la stânga. , Mergeţi înainte în intersecţie. , , , Ieşire de pe autostradă. , Urcare pe bac. , Coborâre de pe bac. ,

Descriere

Intrare în sens giratoriu. Numărul ieşirilor este afişat în cerc, dar numai pentru următorul viraj. Intrare pe autostradă.

Apropiere de următorul punct intermediar. , Apropiere de destinaţie. , În anumite situaţii când evenimentele de pe traseu nu sunt importante, aceste câmpuri afişează alte informaţii utile. Ele sunt descrise aici: Pagina 18.

4.1.2 Obiecte pe hartă

4.1.2.1 Străzile şi drumurile
Nav N Go iGO 8 afişează străzile într-un mod similar cu hărţile rutiere tipărite. Grosimea şi culoarea corespund importanţei acestora: puteţi deosebi cu uşurinţă o autostradă de o stradă micuţă. Sfat! Dacă preferaţi să nu vedeţi numele străzilor în timpul navigării, opriţi afişarea lor (Pagina 76).

4.1.2.2 Tipuri de obiecte 3D
Pentru a activa sau dezactiva vizualizarea 3D pe hartă, atingeţi următoarele butoane: , , . ,

Nav N Go iGO 8 acceptă următoarele tipuri de obiecte 3D:

57

Tip
Repere 3D

Descriere
Reperele sunt reprezentări artistice sau schiţate 3D ale unor obiecte proeminente sau binecunoscute. Reperele 3D sunt disponibile doar în oraşele şi ţările selectate. Dealurile şi munţii sunt afişaţi în fundalul modului de vizualizare a hărţii 3D şi apar coloraţi pe harta 2D. Intersecţiile complexe şi drumurile suspendate (cum ar fi trecători sau tuneluri subterane) sunt afişate în 3D. Datele complete 3D ale clădirilor oraşului care reprezintă dimensiunile şi poziţia actuală a clădirilor pe hartă. Datele despre clădiri sunt limitate la centrele principalelor oraşe din Statele Unite şi Europa. Datele de hartă ale terenului 3D arată modificările terenului, formaţiunile mai înalte sau depresiunile din teren când vizualizaţi harta, utilizate pentru desenarea hărţii traseului 3D în timpul navigării.

Model de relief Drumuri suspendate Clădiri 3D

Teren 3D

4.1.2.3 Elementele traseului activ
Nav N Go iGO 8 afişează traseul în următorul mod:

Simbol

Nume
Poziţia GPS actuală • •

Descriere
Poziţia dumneavoastră curentă afişată pe hartă. În modul pietonal este poziţia GPS exactă. Dacă pentru calcularea traseului este selectat un autovehicul, săgeata este aşezată lângă cel mai apropiat drum.

Cursor (locaţie de hartă Locaţia selectată în meniul Găsire sau un punct pe hartă selectat prin atingerea hărţii. selectată) Punct de pornire Primul punct al traseului. Normal, dacă poziţia GPS este disponibilă, este punctul de pornire al traseului. Dacă nu există nicio poziţie GPS valabilă, Nav N Go iGO 8 utilizează ultima poziţie GPS cunoscută ca punct de pornire. Dacă utilizaţi un traseu salvat, Nav N Go iGO 8 vă întreabă dacă doriţi să utilizaţi poziţia GPS în care vă aflaţi sau primul punct al traseului salvat ca punct de pornire. De asemenea, puteţi modifica punctul de pornire în meniul Cursor. Dacă faceţi aşa, trebuie oprită recalcularea de deviere automată pentru a păstra punctul selectat ca punct de pornire. Dacă recalcularea de deviere automată este dezactivată pentru oricare din cele de mai sus, în câmpul atingând pictograma previzualizare viraj nu numai că iniţiază o recalculare a traseului pornind de la poziţia GPS curentă, ci va reactiva şi recalcularea de deviere

58

Simbol

Nume
automată. Punct intermediar

Descriere
Un punct intermediar este o destinaţie intermediară. Puteţi plasa oricâte puncte intermediare doriţi. Ultimul punct al traseului, destinaţia finală. Traseul se evidenţiază întotdeauna prin culoarea lui pe hartă, atât în modul zi cât şi în modul de culoare de noapte. Etapa activă a traseului are întotdeauna o nuanţă mai strălucitoare decât etapele inactive (următoare). Secţiunea traseului pe care vă deplasaţi. Dacă nu aţi adăugat niciun punct intermediar (doar o destinaţie), întregul traseu este etapă activă. Dacă aţi adăugat puncte intermediare, etapa activă este porţiunea traseului de la locaţia dumneavoastră curentă la următorul punct de traseu (următorul punct intermediar sau destinaţia, dacă nu mai există puncte intermediare de parcurs).

Destinaţie (punct de sfârşit) Culoare traseu

Etapa activă a traseului

Secţiunile următoare ale traseului; fiecare dintre ele devine activă atunci când ajungeţi la punctul intermediar de la începutul fiecăreia. Străzi şi şosele excluse Puteţi alege dacă doriţi să utilizaţi sau să evitaţi din navigare anumite tipuri de drumuri (Pagina 78). Cu toate acestea, dacă Nav N Go iGO 8 nu poate evita asemenea drumuri, traseul le va include şi le va afişa cu o culoare diferită de culoarea traseului.

Etape inactive ale traseului

4.1.3 Meniul Ocolire
Acest ecran conţine posibilităţi rapide de ocolire în timpul navigării. Poate fi deschis direct din ecranul cu hartă atingând Aveţi următoarele opţiuni: • Pe partea principală a ecranului puteţi vedea prima pagină a criteriului căutărilor salvate. Selectaţi oricare criteriu pentru a primi rapid o listă cu cele mai apropiate POIuri potrivite, şi pentru a panifica instantaneu un traseu nou către punctul dorit sau pentru introducerea lui ca un punct intermediar în traseul activ. În modul avansat, în partea inferioară apar mai multe butoane: • : Dacă doriţi să ocoliţi o parte a traseului începând cu intersecţia următoare, atingeţi acest buton şi selectaţi o distanţă pe care să o ocoliţi. : Dacă aţi folosit funcţia de mai sus înainte, atingeţi acest buton pentru a şterge restricţiile de pe hartă. .

59

4.1.4 Meniul Cursor
De îndată ce selectaţi un punct în meniul Găsire, harta apare cu meniul Cursor afişând o listă cu acţiunile posibile pentru punctul selectat. Alternativ, când atingeţi harta, apar butoanele de comenzi. Atingeţi din nou pentru a plasa cursorul, un punct roşu radiant. Acum atingeţi listă de opţiuni. , iar meniul Cursor se va deschide cu o

Pentru a afişa o porţiune a hărţii cu meniul Cursor, acesta conţine pentru început doar câteva butoane. Atingeţi pentru a dispune de toate opţiunile.

Buton

Descriere
Închide meniul Cursor şi revine la ecranul anterior. Panoramează spre depărtare harta. Panoramează spre apropiere harta. Cu meniul Cursor deschis, încă puteţi să mutaţi şi să modificaţi scara hărţii şi să atingeţi harta oriunde pentru a plasa cursorul întro nouă locaţie, dar când utilizaţi acest buton, cursorul sare înapoi în locul unde era în momentul în care aţi deschis meniul Cursor. Afişat în locaţia cursorului dacă se află în acelaşi loc în care era atunci când meniul Cursor a fost deschis. Afişat în locaţia cursorului dacă a fost mutat din locul în care era atunci când meniul Cursor a fost deschis. Deschide un ecran nou cu adresa şi coordonatele cursorului şi cu lista de POI-uri lângă acesta. Deschide pe întreg ecranul meniul Cursor cu toate opţiunile posibile. Este calculat un nou traseu având cursorul ca destinaţie. Traseul precedent va fi şters. Dacă cursorul se află la sau lângă destinaţie, acest buton îl înlocuieşte pe cel anterior şi şterge destinaţia curentă din traseu. Ultimul punct intermediar devine destinaţie sau dacă nu există niciun punct intermediar, traseul este şters. Cursorul este adăugat traseului activ ca un punct de traseu intermediar, adică un punct de parcurs înainte de destinaţie. Dacă deja există un punct intermediar în traseu, se deschide ecranul editare traseu care vă permite să stabiliţi unde anume să apară noul punct intermediar în traseu. Dacă cursorul se află la sau lângă unul din punctele intermediare, acest buton îl înlocuieşte pe cel anterior şi şterge din traseu punctul intermediar selectat. Traseul este recalculat fără punctul şters. Locaţia cursorului este adăugată la sfârşitul traseului ca fiind noua destinaţie. Destinaţia anterioară este înlocuită devenind ultimul punct intermediar. Acest buton este asemănător butonului , dar el deschide un ecran nou, în care traseul este calculat cu toate

60

Buton

Descriere
metodele de calcul a traseului posibile (Rapid, Scurt, Economic şi Uşor). Analizaţi rezultatele şi alegeţi unul dintre trasee pentru a naviga. Cursorul devine punctul de pornire al traseului. Aceasta înseamnă că traseul nu va începe de la poziţia GPS curentă şi trebuie oprită recalcularea devierii automată pentru a păstra punctul selectat ca punct de pornire. Dacă cursorul se află la sau lângă punctul de pornire, acest buton îl înlocuieşte pe cel anterior şi şterge punctul de pornire din traseu. Poziţia GPS curentă este utilizată din nou ca punct de pornire şi este reactivată recalcularea devierii automată. Locaţia cursorului este salvată ca un POI al utilizatorului. Selectaţi grupul POI şi daţi un nume POI-ului, apoi selectaţi o pictogramă adecvată şi introduceţi un număr de telefon şi orice altă informaţie suplimentară dacă doriţi. Locaţiile de pe hartă pot fi marcate cu marcaje. Spre deosebire de POI-uri, un marcaj nu are nume şi alte detalii, ci doar o culoare pentru a putea fi deosebit de alte marcaje de pe hartă. Dacă cursorul se află la sau lângă un marcaj, acest buton îl înlocuieşte pe cel anterior şi şterge marcajul de lângă cursor. Cursorul este salvat ca şi locaţie a unui radar (radar de viteză sau cameră pe semafor). Se deschide un ecran nou unde puteţi seta tipul radarului, direcţia de măsurare a traficului şi limita de viteză verificată (dacă se poate acest lucru). Dacă cursorul se află la sau lângă un radar, acest buton îl înlocuieşte pe cel anterior şi deschide un ecran nou unde puteţi edita detaliile radarului. Locaţia cursorului este adăugată în lista destinaţiilor vizitate frecvent, aşa numitele favorite. Puteţi da un nume pentru favorite.

4.1.5 Meniul Poziţie
Când urmaţi traseul recomandat de pe hartă (cursorul este poziţia GPS curentă), meniul Poziţie înlocuieşte meniul Cursor. Acesta nu conţine butoane care să modifice traseul curent, la fel cum poziţia GPS nu este utilă ca punct de pe traseu. Pentru a deschide meniul Poziţie, atingeţi .

4.1.6 Ecranul Informaţii traseu
Ecranul Informaţii traseu conţine toate datele şi unele funcţiuni de care aveţi nevoie pentru navigare. Există două metode de a deschide acest ecran: • Poate fi deschis direct din ecranul cu hartă atingând câmpul previzualizare viraj ( ).

61

În modul avansat, în meniul Navigare atingeţi următoarele butoane: .

,

În secţiunea superioară a ecranului puteţi vedea informaţii despre traseul actual. Câmpurile deschise pe acest ecran sunt actualizate continuu dacă ecranele lor sunt menţinute deschise. Atunci când deschideţi ecranul, toate câmpurile conţin informaţii despre cum să ajungeţi la destinaţia finală. Atingeţi oricare dintre câmpuri pentru a vedea datele despre punctele intermediare începând de la primul până la destinaţie din nou. Pe acest ecran aveţi următoarele date şi funcţii:

Nume
Linia traseului

Descriere
Partea superioară a acestui ecran afişează traseul dumneavoastră planificat ca o linie orizontală. Punctul terminal din stânga reprezintă începutul traseului, cel din dreapta fiind destinaţia finală si puteţi vedea marcajele punctelor intermediare de-a lungul liniei, aşezate proporţional cu distanţa lor. Afişează timpul estimat de sosire la destinaţia finală a traseului, pe baza informaţiilor disponibile pentru etapele rămase ale traseului. Calculul nu poate lua în considerare blocările de trafic şi celelalte posibile întârzieri. Afişează distanţa pe care trebuie să o parcurgeţi pe traseu înainte de a ajunge la destinaţia finală.

Funcţie
Atingeţi acest câmp pentru a modifica conţinutul tuturor câmpurilor de date pentru informaţiile punctelor intermediare.

Sosire estimată

Atingeţi acest câmp pentru a modifica conţinutul tuturor câmpurilor de date pentru informaţiile punctelor intermediare.

Distanţă rămasă

Timp rămas

Metodă

Afişează timpul rămas până la destinaţia finală a traseului, pe baza disponibile pentru informaţiilor etapele rămase ale traseului. Calculul nu poate lua în considerare blocările de trafic şi celelalte posibile întârzieri. Acest câmp afişează modul în care a fost calculat traseul. Afişează modul de calculare al traseului sau câmpul de autovehicul din opţiunile planificare ale traseului. Dacă aţi ales maşină, taxi sau autobuz, tipul

Atingeţi acest câmp pentru a modifica conţinutul tuturor câmpurilor de date pentru informaţiile punctelor intermediare. Atingeţi acest câmp pentru a modifica conţinutul tuturor câmpurilor de date pentru informaţiile punctelor intermediare.

Atingeţi acest câmp pentru a modifica conţinutul tuturor câmpurilor de date pentru informaţiile punctelor intermediare.

62

Nume

Descriere
traseului (rapid, scurt, uşor sau economic) va fi afişat aici; dacă aţi selectat urgenţă, bicicletă sau pietonal, această informaţie va fi afişată aici.

Funcţie

Pictograme de avertizare În aceste câmpuri pătrate se Atingeţi oricare dintre afişează simboluri grafice în cazul în aceste pictograme pentru o explicaţie. care la traseul planificat sunt ataşate avertismente. Acestea sunt avertismente, deci pictogramele afişează informaţii pentru întregul traseu, chiar dacă câmpurile de date afişează doar valori de la poziţia curentă la un punct intermediar. Deschide ecranul Opţiuni de planificare a traseului din meniul Setări. Deschide ecranul cu hartă pentru planificarea traseului. Şterge următorul punct intermediar de pe traseu. Şterge traseul activ.

Apare doar dacă există cel puţin un punct intermediar. Apare doar dacă nu există puncte intermediare pe traseu.

4.1.7 Ecranul Informaţii de călătorie
Ecranul Informaţii de călătorie afişează atât datele de traseu cât şi cele de deplasare de care puteţi avea nevoie în timpul călătoriei dumneavoastră. Poate fi deschis direct din ecranul cu hartă atingând câmpul date de călătorie ( ).

Câmpurile deschise pe acest ecran sunt actualizate continuu dacă ecranele lor sunt menţinute deschise. Atunci când deschideţi ecranul, toate câmpurile cu datele traseului conţin informaţii despre şi câmpurile referitoare cum să ajungeţi la destinaţia finală. Atingeţi la traseul dumneavoastră afişează date despre următorul punct intermediar. Atingeţi butonul în mod repetat pentru a comuta între cele două opţiuni. Pe acest ecran aveţi următoarele date şi funcţii:

63

Nume
sau

Descriere

Funcţie

Câmpul de lângă steag Previzualizare viraj Busolă

Vitezometru

Distanţă rămasă

Timp rămas

Ora sosirii

Ora GPS

Altitudine

Limita de viteză

Arată dacă câmpurile cu datele traseului afişează informaţii despre destinaţia finală (steag în carouri) sau despre următorul punct intermediar (steag galben) . Afişează numele sau numărul străzii sau drumului actual. Afişează tipul şi distanţa următorului eveniment de pe traseu. Afişează direcţia actuală de Atingeţi acest câmp pentru deplasare. a o afişa pe ecranul cu hartă, într-unul din câmpurile cu datele de călătorie. Afişează viteza actuală în mod grafic Atingeţi acest câmp pentru şi sub formă de număr. a o afişa pe ecranul cu hartă, într-unul din câmpurile cu datele de călătorie. Afişează distanţa pe care trebuie să Atingeţi acest câmp pentru o parcurgeţi pe traseu înainte de a a o afişa pe ecranul cu ajunge la destinaţia finală. hartă, într-unul din câmpurile cu datele de călătorie. Afişează timpul rămas până la Atingeţi acest câmp pentru destinaţia finală a traseului, pe baza a o afişa pe ecranul cu informaţiilor disponibile pentru hartă, într-unul din etapele rămase ale traseului. câmpurile cu datele de Calculul nu poate lua în considerare călătorie. blocările de trafic şi celelalte posibile întârzieri. Afişează timpul estimat de sosire la Atingeţi acest câmp pentru destinaţia finală a traseului, pe baza a o afişa pe ecranul cu informaţiilor disponibile pentru hartă, într-unul din etapele rămase ale traseului. câmpurile cu datele de Calculul nu poate lua în considerare călătorie. blocările de trafic şi celelalte posibile întârzieri. Afişează ora actuală corectată cu Atingeţi acest câmp pentru diferenţa de fus orar. Ora exactă vine a o afişa pe ecranul cu de la sateliţii GPS, iar informaţia de hartă, într-unul din fus orar se preia conform hărţii sau câmpurile cu datele de poate fi setată manual în setările călătorie. regionale. Afişează altitudinea dacă aceasta Atingeţi acest câmp pentru este furnizată de către receptorul a o afişa pe ecranul cu hartă, într-unul din GPS. câmpurile cu datele de călătorie. Atingeţi acest câmp pentru Afişează limita de viteză a drumului actual dacă harta conţine această a o afişa pe ecranul cu hartă, într-unul din informaţie. câmpurile cu datele de călătorie. Deschide un ecran nou cu trei computere de călătorie

64

Nume

Descriere

Funcţie

resetabile. Atingeţi acest buton pentru a modifica conţinutul câmpurilor cu datele traseului pentru a afişa informaţii despre următorul punct intermediar. Dacă atingeţi butonul anterior, el va fi Atingeţi acest buton şi înlocuit cu acest buton. câmpurile cu datele traseului vor afişa din nou informaţii despre destinaţia finală. Majoritatea câmpurilor de pe acest ecran au lângă ele un simbol . Acest simbol arată dacă câmpul la care este ataşat este afişat pe hartă ca o dată de călătorie. Arată de asemenea poziţia datei, după cum urmează:

Simbol

Descriere
Această valoare nu este afişată pe ecranul cu hartă.

Această valoare apare pe ecranul cu hartă, în zona cu datele de călătorie. Aceasta valoarea din vârf. Această valoare apare pe ecranul cu hartă, în zona cu datele de călătorie. Aceasta valoarea din mijloc. Această valoare apare pe ecranul cu hartă, în zona cu datele de călătorie. Aceasta valoarea din capăt.

4.1.7.1 Ecranul Computer călătorie
Ecranul Computer călătorie oferă datele de călătorie colectate. Poate fi deschis direct din ecranul Informaţii de călătorie atingând .

Câmpurile deschise pe acest ecran sunt actualizate continuu dacă ecranele lor sunt menţinute deschise. Puteţi comuta între călătorii, să le întrerupeţi şi să le reluaţi sau să le resetaţi datele. Pe acest ecran aveţi următoarele funcţii:

Nume

Descriere
Întrerupe călătoria afişată momentan pe ecran. Valorile de pe ecran nu se mai modifică. Acest buton îl înlocuieşte pe cel anterior dacă a fost activat. Atingeţi-l pentru a relua colectarea datelor de călătorie. Resetează toate contoarele călătoriei afişate momentan. Colectarea datelor d călătorie este repornită doar dacă Nav N Go iGO 8 recepţionează o poziţie de la GPS. Parcurge toate călătoriile.

,

65

4.1.8 Meniul Rapid
Meniul Rapid este o selecţie de comenzi des utilizate în timpul navigării. Poate fi deschis direct din ecranul cu hartă atingând .

Dacă atingeţi oricare din comutatoarele meniului Rapid cu excepţia tipului de autovehicul, ecranul cu hartă revine imediat. Un comutator este pornit dacă semnalizatorul lui luminează. Butonul tipul autovehiculului este diferit. Acesta este un buton care poate lua mai multe valori. El deschide o listă cu opţiuni disponibile, simbolul vehiculului selectat fiind afişat pe buton.

Nume

Funcţie principală (o singură Funcţie (atingere şi atingere) menţinerea atingerii)
Fără acţiune.

Comanda glisantă pentru Reglează volumul sunetului volumul principal dispozitivului. Toate sunetele aplicaţiei sunt modificate. Dacă reglaţi numai volumul, trebuie să utilizaţi acest buton pentru a reveni la ecranul cu hartă. Dezactivează toate sunetele Nav N Go iGO 8.

Deschide meniul navigare.

Deschide setările de sunet.

Comută manual între schemele de Deschide setările profilurilor culoare de zi şi de noapte. Acesta nu de culoare. va dezactiva comutarea automată între cele două scheme: celelalte scheme de culoare revin la următorul moment planificat. Clădirile 3D pot fi afişate pe hartă. Deschide setările 3D. Folosiţi acest comutator pentru a le elimina temporar. Atingeţi acest buton şi selectaţi tipul Deschide opţiunile de autovehiculului care va fi utilizat planificare a traseului pentru calcularea traseului. În caz contrar, este selectat sub opţiunile planificării traseului în Setări (Pagina 78). Modificarea tipului de autovehicul declanşează o recalculare a traseului automată. Porneşte sau opreşte înregistrarea Deschide administrarea jurnalului de traseu; în caz contrar jurnalelor de traseu este controlat din ecranul de administrare a jurnalelor de traseu. Deschide ecranul date GPS cu Fără acţiune. informaţii despre satelit, datele provenind de la receptorul GPS şi cu

66

Nume

Funcţie principală (o singură Funcţie (atingere şi atingere) menţinerea atingerii)
o comandă rapidă la ecranul Setări GPS dacă este necesar (detectarea receptorului GPS este automată). Când un receptor TMC este conectat Fără acţiune. la Nav N Go iGO 8, acest buton deschide lista de mesaje TMC şi oferă acces la ecranul setări TMC şi la cel cu setările postului de radio. Deschide ecranul setări Bluetooth. Fără acţiune.

4.1.9 Ecranul date GPS
Atingeţi următoarele butoane: , ecranul date GPS şi a vedea starea recepţiei GPS. pentru a deschide

Pictogramă

Culoare
Verde

Nume

Descriere

Galben

Gri

Indicator de Nav N Go iGO 8 are o conexiune cu calitate a poziţiei receptorul GPS şi este disponibilă GPS informaţia de poziţie GPS în 3D: Nav N Go iGO 8 poate calcula atât poziţia GPS orizontală cât şi cea verticală a dumneavoastră. Nav N Go iGO 8 are o conexiune cu receptorul GPS şi este disponibilă informaţia de poziţie GPS în 2D: este calculată doar poziţia orizontală, Nav N Go iGO 8 nu poate calcula poziţia GPS verticală. Nav N Go iGO 8 are o conexiune cu receptorul GPS, dar informaţia de poziţie GPS nu este disponibilă. Nav N Go iGO 8 nu are nicio conexiune cu receptorul GPS. Indicator de calitate a conexiunii GPS Nav N Go iGO 8 este conectat la receptorul GPS. Nav N Go iGO 8 nu are nicio conexiune cu receptorul GPS, dar

Roşu Verde, clipeşte Galben, clipeşte

67

Pictogramă

Culoare
Roşu, clipeşte

Nume

Descriere
încă încearcă să stabilească o conexiune. Nav N Go iGO 8 nu are nicio conexiune cu receptorul GPS şi nu încearcă să stabilească o conexiune. Cerul virtual prezintă partea vizibilă a cerului de deasupra, indicând poziţia dumneavoastră în centru. Sateliţii sunt afişaţi în poziţiile lor curente. Dispozitivul GPS recepţionează date atât de la sateliţii coloraţi în verde cât şi de la cei coloraţi în galben. Sunt doar semnalele recepţionate provenite de la sateliţii galbeni, pe când cei verzi sunt utilizaţi de către GPS pentru a calcula poziţia dumneavoastră curentă. Poziţia GPS curentă a dumneavoastră în format WGS84. Barele închise la culoare reprezintă sateliţii galbeni, iar cele luminoase reprezintă sateliţii verzi. Cu cât mai mulţi sateliţi sunt urmăriţi de către echipamentul dumneavoastră GPS (cei verzi), cu atât va fi mai precis calculul poziţiei dumneavoastră.

Cerc vizualizare de sus

indisponibilă indisponibilă

Coordonate Bară de stare pentru sateliţi

4.2 Meniul Găsire
Selectaţi destinaţia traseului dumneavoastră. Atingeţi următoarele butoane: , .

Buton

Descriere

Referinţă

Dacă ştiţi măcar o parte a adresei, acesta este Pagina 33 modul cel mai rapid de a găsi locaţia. Puteţi selecta destinaţia dumneavoastră din Pagina 42 miile de POI-uri incluse în Nav N Go iGO 8 sau din cele create în prealabil de dumneavoastră. Destinaţiile pe care le-aţi introdus deja în Nav N Pagina 44 Go iGO 8 sunt disponibile în lista de istoric. Puteţi selecta destinaţia dumneavoastră prin Pagina 44 introducerea coordonatelor acesteia. Puteţi selecta ca destinaţie o locaţie pe care aţi Pagina 42 salvat-o deja ca una favorită. Deschide un ecran special cu harta 2D optimizată pentru planificarea traseului. Apar doar butoanele de Mărire şi Micşorare şi butoanele de modificare a traseului ale meniului Cursor.

68

4.3 Meniul Traseu
Salvează, încarcă şi editează traseele dumneavoastră. Atingeţi următoarele butoane: . ,

Buton

Descriere
Deschide un ecran cu date utile despre traseu.

Referinţă
Pagina 61

Puteţi parcurge instrucţiunile de deplasare pe Pagina 27 care Nav N Go iGO 8 le urmează pe durata navigării. Puteţi exclude manevre sau străzi pentru a ajusta traseul la preferinţele dumneavoastră. Puteţi modifica traseul: elimină puncte de Pagina 46 traseu sau le schimbă ordinea. Şterge traseul activ cu toate punctele de traseu Pagina 48 (punctul de pornire, punctele intermediare şi destinaţia). Dacă mai târziu decideţi că aveţi nevoie de acelaşi traseu, va trebui să îl reconstruiţi de la zero. Puteţi salva traseul activ pentru utilizare ulterioară. Pagina 49

Puteţi încărca un traseu salvat anterior pentru Pagina 50 navigare. Deschide ecranul setări traseu cu comenzi Pagina 78 pentru modificarea autovehiculului, tipurile de drumuri folosite pentru calcularea traseului sau metoda de calculare a traseului. Puteţi rula o demonstraţie a traseului la viteză Pagina 28 mare. Puteţi rula o demonstraţie a traseului la viteză normală.

4.4 Meniul Administrare
Puteţi gestiona conţinutul pe care Nav N Go iGO 8 îl stochează. Atingeţi următoarele butoane: , .

69

Buton

Descriere
Redenumirea sau ştergerea traseelor salvate Ştergerea elementelor de istoric

Referinţă
Pagina 70 Pagina 70

Înregistrarea, simularea, redenumirea sau Pagina 71 ştergerea jurnalelor de traseu, atribuindu-le culori pentru a fi afişate pe hartă Redenumirea sau ştergerea favoritelor Pagina 72 Crearea, actualizarea sau ştergerea POI-urilor Crearea, actualizarea sau ştergerea grupurilor POI Modificarea setărilor de vizibilitate POI Crearea, actualizarea sau ştergerea criteriilor Pagina 74 de căutări salvate Pagina 73

4.4.1 Administrarea traseelor salvate
Puteţi administra traseele salvate anterior. Atingeţi următoarele butoane: . , ,

Buton
Buton cu numele traseului salvat Şterge traseul selectat.

Descriere
Deschide traseul selectat pentru editare.

Şterge lista cu traseele salvate. Trece de la o pagină la alta pentru elemente de listă suplimentare. ,

4.4.2 Administrarea istoricului
Puteţi administra lista cu locaţiile recent utilizate. Atingeţi următoarele butoane: . , ,

Buton

Descriere
Şterge elementul selectat din istoric.

70

Buton
Şterge întregul istoric.

Descriere

Trece de la o pagină la alta pentru elemente de listă suplimentare. ,

4.4.3 Administrare jurnale traseu
Puteţi înregistra jurnale de traseu, apoi le puteţi reda, afişa pe hartă şi consulta detaliile lor. Atingeţi următoarele butoane: , , .

Buton

Descriere
Porneşte înregistrarea traseului pe care vă deplasaţi. (De asemenea, puteţi porni înregistrarea unui jurnal de traseu în meniul Rapid.) Opreşte înregistrarea jurnalului de traseu în curs. (De asemenea, puteţi opri înregistrarea jurnalului de traseu în meniul Rapid.)

Buton cu numele jurnalului de traseu

Afişează detaliile jurnalului de traseu selectat. Porneşte redarea pe hartă a unei simulări pentru jurnalul de traseu selectat. Trece de la o pagină la alta pentru elemente de listă suplimentare.

, La afişarea detaliilor jurnalului de traseu:

Buton
Buton cu numele jurnalului de traseu

Descriere
Deschide un ecran cu tastatură pentru a permite redenumirea jurnalului de traseu. Atingeţi acest buton pentru a ascunde jurnalul de traseu pe hartă. Nu va fi atribuită nicio culoare jurnalului de traseu. Atingeţi unul din butoanele colorate pentru a atribui o culoare jurnalului de traseu. Jurnalul de traseu va fi afişat pe hartă cu această culoare. Harta revine cu afişarea jurnalului de traseu. Scara hărţii este modificată pentru a afişa întregul jurnal de traseu. Şterge jurnalul de traseu selectat. Salvează jurnalul de traseu pe cartela de memorie introdusă, în format GPX.

71

4.4.4 Administrarea favoritelor
Puteţi administra lista dumneavoastră cu favorite. Atingeţi următoarele butoane: . , ,

72

Buton
Buton cu numele favoritului

Descriere
Deschide favoritul selectat pentru editare. Şterge elementul selectat din lista favoritelor. Şterge lista cu favoritele. Trece de la o pagină la alta pentru elemente de listă suplimentare.

,

4.4.5 Administrarea POI-urilor
Vă puteţi administra POI-urile şi seta vizibilitatea POI atât pentru POI-urile create de dumneavoastră cât şi pentru cele livrate împreună cu produsul. Atingeţi următoarele butoane: , , .

Buton/Pictogramă
Buton cu numele grupului POI Buton cu numele şi adresa unui element POI

Descriere
Deschide lista cu subgrupurile acestui grup POI. Noua listă se comportă la fel ca aceasta. Deschide POI selectat pentru editare. În această listă apar doar POI-urile create de dumneavoastră. Deschide grupul POI selectat pentru editare. Atingeţi pentru a filtra lista aşa încât să conţină doar POI-urile salvate de dumneavoastră. Atingeţi pentru a vedea toate POI-urile în listă.

Creează un grup POI nou la nivelul grupului dat. Trece de la o pagină la alta pentru elemente de listă suplimentare. Acest grup POI nu este afişat pe hartă. Acest grup POI şi toate subgrupurile sale sunt afişate pe hartă. Acest grup POI şi o parte din subgrupurile sale sunt afişate pe hartă. Acest grup POI conţine POI-uri salvate de dumneavoastră. La deschiderea unui grup POI pentru editare:

,

Buton

Descriere
Elementele din grupul POI nu vor fi afişate pe hartă. Butoanele de distanţă setează nivelul de panoramare la care elementele din grupul POI vor fi afişate pe hartă. Subgrupurile grupului POI editat vor moşteni setările de vizibilitate ale grupului.

,

, ...

73

Buton

Descriere

Buton cu pictograma grupului Atingeţi acest buton pentru a selecta o pictogramă nouă pentru POI grupul POI. Şterge grupul POI editat. Vi se permite să ştergeţi doar grupurile POI create de dumneavoastră. La deschiderea unui element POI pentru editare:

Buton
Buton cu numele POI Buton cu pictograma POI

Descriere
Atingeţi acest buton pentru a redenumi POI-ul. Atingeţi acest buton pentru a selecta o pictogramă nouă pentru POI. Atingeţi acest buton pentru a introduce un număr de telefon pentru POI. Atingeţi acest buton pentru a introduce informaţii suplimentare pentru POI. Atingeţi acest buton pentru a şterge POI-ul selectat. Atingeţi acest buton pentru a muta POI-ul într-un alt grup POI sau subgrup.

4.4.6 Administrarea criteriului de căutare salvat
Puteţi administra lista cu criteriile de căutare anterior salvate pentru a găsi uşor căutările frecvente ale tipurilor POI. Atingeţi următoarele butoane: , , .

Buton

Descriere

Buton cu numele criteriului Atingeţi pentru a redenumi interogarea salvată. de căutare salvat Şterge elementul selectat din listă. Şterge întreaga listă. Trece de la o pagină la alta pentru elemente de listă suplimentare. Atingeţi pentru a salva un nou criteriu de căutare. Similar cu cum căutaţi un POI, selectaţi mai întâi referinţa, apoi selectaţi grupul POI sau subgrupul în care să căutaţi.

,

4.4.7 Administrarea datelor utilizatorului
Puteţi administra datele salvate de dumneavoastră (marcaje, POI-uri, favorite, istoric şi jurnale de traseu) şi setările efectuate în program. Atingeţi următoarele butoane: , . ,

74

Buton
Eliminare marcaje

Descriere
Locaţiile de hartă pot fi marcate cu marcaje utilizând butonul în meniul Cursor. Atingeţi acest buton pentru a şterge toate marcajele de pe hartă.

Creare copie de rezervă a Toate datele utilizatorului şi setările curente vor fi salvate pe datelor utilizatorului cartela de memorie introdusă. Întotdeauna există un fişier pentru copia de rezervă. Dacă creaţi ulterior o copie de rezervă, copia anterioară va fi rescrisă cu noile informaţii. Restaurare date utilizator Toate datele utilizatorului şi setările vor fi rescrise cu informaţiile stocate în copia de rezervă. Datele şi setările create după ultima creare a copiei de rezervă vor fi pierdute. Toate datele utilizatorului vor fi şterse, iar setările vor reveni la cele implicite de fabrică. Toate setările vor reveni la setările implicite de fabrică, dar datele utilizatorului nu vor fi şterse.

Ştergere date utilizator Resetare la setările de fabrică

4.5 Meniul Setări
Puteţi configura setările programului şi modifica comportamentul Nav N Go iGO 8. Atingeţi următoarele butoane: , . pentru a accesa celelalte opţiuni.

Meniul Setări are două pagini de submeniuri. Atingeţi

-

-

Buton

Descriere

Referinţă

Puteţi ajusta modul de prezentare şi conţinutul Pagina 76 ecranului cu hartă. Puteţi ajusta volumului sunetelor Nav N Go iGO Pagina 77 8.

75

Buton

Descriere

Referinţă

Aceste setări determină modul în care vor fi Pagina 78 calculate traseele. Aceste setări vă permit să particularizaţi Pagina 80 aplicaţia pentru limba dumneavoastră, unităţile de măsură, ora, data şi formatul acestora, precum şi să alegeţi profilul ghidării prin voce pe care îl preferaţi. Puteţi controla comportamentul Nav N Go iGO Pagina 81 8 în timpul navigării. Puteţi activa unele avertismente utile şi Pagina 82 dezactiva ecranul tactil într-o vehicul în mişcare cu modul de siguranţă. Puteţi configura conexiunea la receptorul GPS. Pagina 83

Puteţi configura conexiunea la receptorul TMC. Pagina 83 Dacă receptorul TMC funcţionează, puteţi selecta postul radio care să fie recepţionat. Puteţi modifica aspectul şi comportamentul Pagina 84 ecranelor cu meniuri. Puteţi modifica unele setări ale dispozitivului Pagina 84 pentru a controla iluminarea ecranului când Nav N Go iGO 8 funcţionează. Puteţi seta salvarea automată a jurnalului de Pagina 85 traseu şi regla setările acesteia. Acest ecran nu are funcţie de navigare. Oferă informaţii despre hărţile şi licenţele incluse cu sistemul dumneavoastră de navigare. Puteţi comuta în modul simplu. În modul simplu Pagina 10 sunt disponibile doar câteva din setările menţionate mai sus. Restul setărilor sunt stabilite la valorile optime pentru utilizarea obişnuită.

4.5.1 Setările ecranului cu hartă
Puteţi ajusta modul de prezentare şi conţinutul ecranului cu hartă. Atingeţi următoarele butoane: Setări 3D , , .

Buton

Descriere
Utilizaţi setările 3D pentru a determina care dintre obiectele 3D prezente sunt afişate pe hărţi şi pentru a ajusta nivelul detaliilor vizuale 3D. Opţiunile sunt după cum urmează: • Repere: Reperele sunt reprezentări artistice sau schiţate 3D

76

Buton

Descriere
ale unor obiecte proeminente sau binecunoscute. Reperele 3D sunt disponibile doar în oraşele şi ţările selectate. • Drumuri suspendate: Intersecţiile complexe şi drumurile suspendate (cum ar fi trecători sau tuneluri subterane) sunt afişate în 3D. Vizibilitate clădiri: Datele complete 3D ale clădirilor oraşului care reprezintă dimensiunile şi poziţia actuală a clădirilor pe hartă. Datele despre clădiri sunt limitate la centrele principalelor oraşe din Statele Unite şi Europa. Nivelul detaliilor de teren: Datele de hartă ale terenului 3D arată modificările terenului, formaţiunile mai înalte sau depresiunile din teren când vizualizaţi harta, utilizate pentru desenarea hărţii traseului 3D în timpul navigării.

Profiluri de culoare

Nav N Go iGO 8 poate afişa harta şi meniurile în diferite culori în cursul zilei şi în cursul nopţii. Selectaţi profilurile de culoare ce vor fi utilizate în fiecare mod şi selectaţi comutarea automată sau manuală între profilurile de culoare de zi şi profilurile de culoare de noapte. Hărţile 2D pot, de asemenea, afişa informaţii 3D. Aceste hărţi cu vedere de sus pot afişa altitudinea prin culori şi umbre. Numele străzilor şi pictogramele POI pot fi deranjante pe hartă în timpul navigării. Cu acest comutator puteţi elimina afişarea pe hartă a acestor elemente atunci când Nav N Go iGO 8 urmăreşte poziţia dumneavoastră pe hartă. Dacă mutaţi harta, atât numele străzilor cât şi pictogramele POI reapar imediat. Unele hărţi conţin informaţii de bandă auto pentru a vă ajuta la poziţionarea maşinii în intersecţia următoare. Aceste setări indică Nav N Go iGO 8 dacă să afişeze aceste informaţii în partea superioară sau inferioară a hărţii.

Altitudine pe harta 2D Afişare nume străzi

Informaţii bandă auto

4.5.2 Setările de sunet
Puteţi ajusta volumului sunetelor Nav N Go iGO 8. Atingeţi următoarele butoane: , . ,

Buton
Volum principal

Descriere
Utilizaţi comutatorul pentru a dezactiva toate sunetele dispozitivului şi pentru a le reactiva din nou. Poziţia potenţiometrului determină nivelul volumului sonor. Intensitatea sonoră a Nav N Go iGO 8 este independentă de setările dispozitivului dumneavoastră. Când părăsiţi programul, se activează setările implicite ale dispozitivului.

Volum ghidare prin voce

Această comandă glisantă ajustează volumul comenzilor vocale. În capătul din stânga al acesteia, ghidarea vocală este

77

Buton
Sunete taste

Descriere
dezactivată, în capătul din dreapta se aplică volumul principal. Sunetele tastelor oferă confirmarea audibilă a apăsării butoanelor fizice sau a atingerii ecranului tactil. Comutatorul activează sau dezactivează sunetele tastaturii. Sunetele tastelor sunt redate la nivelul volumului principal.

Volum dinamic

Dacă conduceţi cu viteză mare, zgomotul din maşină ar putea fi prea puternic pentru a auzi clar mesajele de ghidare prin voce şi alte sunete. Folosind volumul dinamic, puteţi configura Nav N Go iGO 8 să mărească volumul dacă viteza dumneavoastră depăşeşte un anume minim şi să ajungă la volumul maxim la o viteză maximă dată.

4.5.3 Opţiunile de planificare a traseului
Aceste setări determină modul în care vor fi calculate traseele. Atingeţi următoarele butoane: , Autovehicul , .

Buton

Descriere
Puteţi seta tipul vehiculului cu care veţi călători atunci când veţi naviga pe traseu. Pe baza acestei setări, unele tipuri de drumuri vor fi excluse de pe traseu (de ex., autostrăzile în cazul pietonilor), sau unele dintre restricţii nu vor fi luate în considerare (de ex., vehiculele de urgenţă au doar câteva restricţii).

Tipuri de drumuri utilizate Pentru a potrivi traseul cât mai mult cerinţelor dumneavoastră, pentru planificarea puteţi seta care tipuri de drumuri să fie luate în calcul şi care să fie traseului excluse din traseu dacă este posibil. Excluderea unui tip de drum este o preferinţă. Aceasta nu totală. Dacă destinaţia înseamnă neapărat prohibiţie dumneavoastră poate fi atinsă doar prin utilizarea unor tipuri de drumuri excluse, acestea vor fi utilizate, însă doar în măsura în care este necesar. În acest caz se va afişa o pictogramă de avertizare pe ecranul informaţii despre traseu, iar partea de drum care nu se pretează preferinţelor dumneavoastră va fi afişată cu o culoare diferită pe hartă. Metoda de calcul al traseului Aici puteţi alege dintre diferite tipuri de traseu. Metoda de calcul al traseului poate fi aleasă şi atunci când creaţi traseul: când destinaţia este selectată, atingeţi Cursor. în meniul

Utilizarea informaţiilor de Dacă se recepţionează mesaje TMC, această setare determină trafic Nav N Go iGO 8 dacă să utilizeze aceste informaţii pentru planificarea traseului. Recalculare pentru Această setare determină modul în care Nav N Go iGO 8 evitare trafic utilizează informaţiile TMC recepţionate la recalcularea traseului: • Automat: Când este necesară recalcularea traseului pe baza evenimentelor TMC recepţionate, Nav N Go iGO 8 recalculează automat traseul.

78

Buton

Descriere
Manual: Când este necesară recalcularea traseului pe baza evenimentelor TMC recepţionate, Nav N Go iGO 8 vă informează, dar dumneavoastră decideţi dacă traseul se va recalcula sau nu. Dezactivat: Evenimentele TMC sunt luate în considerare doar atunci când traseul este recalculat într-o situaţie de deviere de la traseu.

Tipuri de vehicule:
• • • • • • Maşină Taxi Autobuz Vehicule de urgenţă Bicicletă Pieton

Tipuri de drumuri utilizate pentru planificarea traseului: Tip
Autostrăzi Drumuri neasfaltate Drumuri cu taxă

Descriere
Este posibil să fiţi nevoit să evitaţi autostrăzile atunci când conduceţi în autovehicul lent sau remorcaţi un alt vehicul. Nav N Go iGO 8 exclude în mod implicit drumurile neasfaltate: drumurile neasfaltate pot fi în condiţii proaste şi în general nu puteţi atinge limita de viteză pe acestea. Implicit, Nav N Go iGO 8 include în trasee drumurile cu taxă (drumuri cu taxă pe care se percepe o taxă pe utilizare). Dacă dezactivaţi drumurile cu taxă, Nav N Go iGO 8 calculează cel mai bun traseu fără taxe. Drumuri cu plată sunt drumuri pentru care puteţi procura un abonament sau vinietă pentru utilizarea drumului pe o perioadă mai lungă de timp. Acestea pot fi activate sau dezactivate separat de drumurile cu taxă. Este posibil să aveţi nevoie de un permis special sau de o aprobare de la proprietari pentru utilizarea unor drumuri sau pentru a intra în anumite zone. Nav N Go iGO 8 exclude în mod implicit aceste drumuri din calcularea traseelor. Nav N Go iGO 8 include în mod implicit bacurile într-un traseu planificat. Cu toate acestea, o hartă nu conţine în mod necesar informaţii despre accesibilitatea bacurilor temporare. Este posibil să fie nevoie de achitarea unei taxe pe bacuri. În unele cazuri, traseul calculat în funcţie de preferinţele dumneavoastră de navigare şi preferinţele de traseu ar putea trece printr-o altă ţară. Dacă doriţi să rămâneţi întotdeauna în interiorul aceleiaşi ţări, dezactivaţi această opţiune. Această comandă apare doar când navigaţi în S.U.A. Trebuie să

Drumuri cu plată

Necesar permis

Bacuri

Planificare interstatală

Bandă auto specială

79

Tip

Descriere
verificaţi dacă vi se permite utilizarea benzilor auto speciale înainte de a activa acest tip de drum.

Tipuri de metode de calcul al traseului: Opţiune
Rapid

Descriere
Oferă traseul cel mai rapid posibil dacă puteţi călători la sau aproape de limita de viteză pe toate drumurile. În general, cea mai bună alegere pentru maşinile rapide sau normale. Oferă un traseu care are distanţa totală cea mai scurtă din toate traseele posibile dintre punctele intermediare. Practic în general pentru pietoni, biciclişti sau autovehicule lente. Combină beneficiile modului rapid şi scurt: Nav N Go iGO 8 calculează ca şi cum ar calcula un traseu rapid, însă alege alte drumuri pentru a economisi combustibil. Rezultă într-un traseu cu mai puţine viraje. Cu această opţiune, puteţi determina Nav N Go iGO 8 să aleagă, de exemplu, autostrăzile în loc de mai multe şosele şi străzi mai mici.

Scurt

Economic

Uşor

4.5.4 Setările regionale
Aceste setări vă permit să particularizaţi aplicaţia pentru limba dumneavoastră, unităţile de măsură, ora, data şi formatul acestora, precum şi să alegeţi profilul ghidării prin voce pe care îl preferaţi. Atingeţi următoarele butoane: , , .

Buton
Limbă de afişare

Descriere
Acest buton afişează limba scrisă folosită momentan de interfaţa cu utilizatorul al Nav N Go iGO 8. Atingând butonul, puteţi selecta o limbă nouă dintr-o listă de limbi disponibile. Dacă modificaţi această setare, aplicaţia va reporni; vi se va cere să confirmaţi această operaţiune. Acest buton afişează limba folosită în momentul actual pentru ghidarea prin voce. Atingând butonul, puteţi selecta o limbă nouă dintr-o listă de limbi şi voci disponibile. Atingeţi oricare dintre acestea pentru a asculta o mostră de anunţ vocal. Atingeţi OK atunci când aţi selectat noua limbă vorbită. Puteţi seta unităţile de distanţă care să fie folosite de program. Nav N Go iGO 8 ar putea să nu suporte toate unităţile listate în unele dintre limbile pentru ghidarea prin voce. Dacă selectaţi o unitate de măsură care nu este suportată de limba de ghidare prin voce aleasă, va apărea un mesaj de avertizare. Puteţi seta formatul de dată şi oră. Sunt disponibile diferite formate internaţionale. Puteţi accesa setările de oră şi fus orar. Nav N Go iGO 8 vă ajută să corectaţi ora dispozitivului la ora GPS mai precisă. Nav N Go iGO 8 vă

Profil voce

Unităţi

Setare format dată şi oră Setări oră şi fus orar

80

Buton

Descriere
poate ajuta, de asemenea, să setaţi fusul orar pe baza poziţiei GPS curente.

Setări de oră şi fus orar: Buton
Corecţie automată a orei la GPS Utilizare fus orar automat Setare fus orar

Descriere
Folosiţi această funcţie pentru a sincroniza ceasul dispozitivului dumneavoastră la ora foarte exactă asigurată de receptorul GPS. Folosiţi această funcţie pentru a sincroniza fusul orar al ceasului dispozitivului dumneavoastră la fusul orar bazat pe poziţia GPS curentă. Acest lucru este util dacă faceţi deplasări internaţionale. Setaţi fusul orar manual dacă nu doriţi să sincronizaţi automat fusul orar. Acest lucru vă permite să utilizaţi corecţia automată a orei şi să aplicaţi diferenţa de fus orar pentru a obţine ora dorită. Sunt afişate ora curentă a receptorului GPS şi ora dispozitivului. Reţineţi că ceasul GPS este singurul disponibil în cazul recepţiei GPS. Acest lucru vă permite să verificaţi dacă este nevoie de o corecţie.

Comparaţie oră GPS şi oră dispozitiv

4.5.5 Setările de navigare
Puteţi controla comportamentul Nav N Go iGO 8 în timpul navigării. Atingeţi următoarele butoane: , , .

Buton

Descriere

Păstrare poziţie pe Această caracteristică permite şoferilor să corecteze întotdeauna erorile şosea poziţiei GPS prin potrivirea poziţiei autovehiculului la reţeaua de drumuri. Pentru navigarea pietonală, această caracteristică este automat dezactivată pentru a permite programului să vă arate poziţia exactă. Prin dezactivarea acestei caracteristici, veţi dezactiva, de asemenea, filtrarea erorilor poziţiei GPS. Poziţia afişată pe hartă va reflecta toate erorile de poziţie şi toate fluctuaţiile de poziţie. Recalculare deviere Acest comutator indică Nav N Go iGO 8 dacă să recalculeze traseul automat în caz de deviere. Dacă această funcţie este dezactivată, trebuie să iniţiaţi manual recalcularea traseului, în caz contrar navigarea va fi oprită până când reveniţi pe traseul recomandat în mod original. Setarea unui alt punct decât poziţia GPS curentă ca punct de plecare al traseului activ va dezactiva automat această caracteristică. Restaurare blocare Dacă aţi mutat sau aţi rotit harta în mod accidental în timpul navigării, pe poziţie această funcţie o va readuce la poziţia GPS curentă şi va reactiva rotirea automată a hărţii după perioada dată de inactivitate. Privire generală automată Această funcţie comută automat harta în modul de afişare general atunci când următorul eveniment de pe traseu se află la depărtare. Privirea generală este o vizualizare mărită 2D pentru a vă permite să vizualizaţi zonele învecinate. Aveţi la dispoziţie următoarele comenzi pentru privirea generală automată:

81

Buton

Descriere
Distanţă întoarcere pentru privire generală: Modul de afişare a hărţii va comuta în modul general dacă următorul eveniment de pe traseu se află în cadrul valorii date. Nivel panoramare implicit: Modul general va apărea având acest nivel de panoramare. Puteţi modifica scara hărţii în modul general, dar data viitoare când modul general apare din nou, va fi aplicat din nou acest nivel de panoramare.

4.5.6 Setările de avertisment
Puteţi activa unele avertismente utile şi dezactiva ecranul tactil într-o vehicul în mişcare cu modul de siguranţă. Atingeţi următoarele butoane: , , .

Buton
Avertisment de limită de viteză

Descriere
Hărţile ar putea conţine informaţii despre limitările de viteză aflate în vigoare pe anumite segmente de drumuri. Nav N Go iGO 8 poate să vă avertizeze dacă depăşiţi limita actuală de viteză. Această informaţie ar putea să nu fie disponibilă pentru regiunea dumneavoastră (întrebaţi vânzătorul dumneavoastră local) sau ar putea să nu fie corectă în totalitate pentru toate drumurile de pe hartă. Această setare vă permite să decideţi dacă doriţi să primiţi avertizările. Puteţi seta nivelul relativ de viteză la care aplicaţia vă avertizează (100% reprezintă limita de viteză curentă): • • Zone construite: în oraşe şi localităţi Altundeva: în toate celelalte aşezări

Există două tipuri de avertizări. Le puteţi activa sau dezactiva independent: • • Avertisment audibil: Se redă un mesaj vocal, folosind profilul de ghidare prin voce selectat. Avertisment vizibil: în colţul hărţii apare un simbol cu limita de viteză (de exemplu: Avertisment radar ).

Această caracteristică vă permite să primiţi un avertisment atunci când vă apropiaţi de un radar. Trebuie să vă asiguraţi că aveţi posibilitatea utilizării acestei caracteristici în mod legal în ţara în care doriţi să o utilizaţi. Aveţi următoarele opţiuni: • Avertisment audibil: bipurile pot fi emise în timp ce vă apropiaţi de radar sau se pot auzi doar sunete de alertă dacă depăşiţi limita de viteză în timp ce vă apropiaţi de aceste radare. Avertisment vizibil: tipul de radar şi limita de viteză verificată afişate pe ecranul cu hartă în timp ce vă apropiaţi de unul dintre aceste radare.

Avertisment dacă este prea rapid pentru un pieton

Activaţi acest avertisment ca să fiţi alertaţi dacă modul pietonal este activat şi conduceţi rapid. Veţi fi întrebat dacă doriţi să treceţi în modul de navigare în maşină. Astfel vă puteţi asigura că nu veţi fi îndrumat în direcţia greşită pe drumuri cu un singur sens, aşa cum s-ar putea

82

Buton
Mod de siguranţă

Descriere
întâmpla, de exemplu, în cazul unui pieton. Modul de siguranţă dezactivează ecranul tactil la o viteză de peste 10 km/h (6 mph) pentru a vă putea menţine atenţia pe drum. În timp ce conduceţi, nu veţi putea seta o nouă destinaţie sau modifica setările. Singura comandă de ecran care rămâne activată este mutarea care vă readuce la ecranul cu hartă.

4.5.7 Setările GPS
Puteţi configura conexiunea la receptorul GPS. Atingeţi următoarele butoane: . , ,

Buton
Receptor GPS ...

Descriere
Primul rând al ecranului vă informează despre starea conexiunii receptorului GPS. Conectarea receptorului GPS este automată în Nav N Go iGO 8, aşadar, în mod normal nu veţi avea nevoie de acest ecran cu setări.

GPS activat

Porneşte sau opreşte conexiunea cu receptorul GPS. Oprirea receptorului GPS poate fi utilă la utilizarea în interior sau în scopuri demonstrative. Portul de comunicaţie utilizat între receptorul GPS şi aplicaţie. Viteza de comunicaţie utilizată între receptorul GPS şi aplicaţie. Atingeţi acest buton şi permiteţi Nav N Go iGO 8 să găsească şi să se conecteze la receptorul GPS.

Port Viteză de transmisie Autodetectare

4.5.8 Setările TMC
Puteţi configura conexiunea la receptorul TMC. Dacă receptorul TMC funcţionează, puteţi selecta postul radio care să fie recepţionat. Atingeţi următoarele butoane: . Dacă nu există niciun receptor TMC conectat la Nav N Go iGO 8, aveţi următoarele opţiuni: , ,

Buton
Lipsă hardware TMC!

Descriere
Primul rând al ecranului vă informează despre starea conexiunii receptorului GPS. Conectarea receptorului TMC este automată în Nav N Go iGO 8, aşadar, în mod normal nu veţi avea nevoie de acest ecran cu setări.

Protocol

Portul de comunicaţie utilizat între receptorul TMC şi aplicaţie.

83

Buton
Port Viteză de transmisie Autodetectare

Descriere
Protocolul de comunicaţie utilizat între receptorul TMC şi aplicaţie. Viteza de comunicaţie utilizat între receptorul TMC şi aplicaţie. Atingeţi acest buton şi permiteţi Nav N Go iGO 8 să găsească şi să se conecteze la receptorul TMC.

Cu un receptor TMC deja conectat, conţinutul ecranului este diferit:

Buton
Utilizare tuner automat

Descriere
Dacă tunerul automat este activat, tunerul Nav N Go iGO 8 baleiază banda radio CCIR FM în căutarea unui semnal TMC. Va fi utilizată automat prima staţie care oferă date TMC. Când nu este disponibil niciun semnal TMC, tunerul continuă căutarea. Opriţi tunerul automat pentru a selecta manual o staţie radio. Când tunerul automat este oprit, căutaţi manual staţiile radio dorite cu aceste butoane.

,

Excludere această Împingeţi acest buton pentru a plasa staţia radio FM curent recepţionată staţie într-o listă de excepţii şi determinaţi Nav N Go iGO 8 să caute o altă staţie în locul acesteia. Afişare staţii refuzate Acest buton deschide lista staţiilor radio excluse anterior. Puteţi reactiva oricare sau toate aceste staţii excluse.

4.5.9 Setările de meniu
Puteţi modifica aspectul şi comportamentul ecranelor cu meniuri. Atingeţi următoarele butoane: , , .

Buton
Animaţie Fundal Interfaţă

Descriere
Puteţi activa şi dezactiva meniul Animaţii. Când animaţia este activată, butoanele din Meniu şi ecranele cu tastatură apar în forme animate. Puteţi alege imaginea care să fie folosită ca imagine de fundal pentru meniuri. Puteţi alege dintr-o listă de interfeţe disponibile pentru a modifica aspectul aplicaţiei Nav N Go iGO 8.

4.5.10 Setările de dispozitiv
Puteţi modifica unele setări de dispozitiv pentru a controla iluminarea ecranului când Nav N Go iGO 8 funcţionează. Atingeţi următoarele butoane: , , .

Buton
Gestionarea consumului de energie

Descriere
Puteţi seta modul în care va funcţiona iluminarea dacă ecranul nu a fost atins de mai mult timp. Aveţi următoarele opţiuni:

84

Buton
• • •

Descriere
Iluminare fundal activă: Ecranul este iluminat continuu. Utilizare setări dispozitiv: Se vor aplica setările de iluminare ale dispozitivului în Nav N Go iGO 8. Economic: În modul de funcţionare pe baterie, regimul de consum economic va ilumina ecranul doar când apăsaţi un buton, atingeţi ecranul sau dacă există ceva ce trebuie afişat. După câteva secunde, nivelul de iluminare scade şi după alte câteva secunde iluminarea se stinge. Această funcţie vă permite să prelungiţi durata de viaţă a bateriei.

Intensitate iluminare ziua Intensitate iluminare noaptea Lansare automată activată Setare orientare ecran

Puteţi seta nivelul iluminării de fundal pentru utilizarea de zi. Puteţi seta nivelul iluminării de fundal pentru utilizarea de noapte. Puteţi configura PDA-ul să ruleze automat Nav N Go iGO 8 atunci când se introduce cartela de memorie. Puteţi modifica orientarea ecranului atunci când rulaţi Nav N Go iGO 8. Orientarea ecranului poate urma orientarea curentă a PDA-ului, sau puteţi seta o orientare fixă care este independentă de setările PDA-ului.

4.5.11 Setările jurnalului de traseu
Puteţi seta salvarea automată a jurnalului de traseu şi regla setările acesteia. Atingeţi următoarele butoane: , , .

Buton

Descriere

Interval actualizare Acesta determină frecvenţa cu care vor fi salvate punctele de pe traseu. Informaţiile de poziţie sunt recepţionate de la GPS o dată pe secundă în mod normal. Dacă nu aveţi nevoie de un jurnal atât de amănunţit, puteţi creşte acest număr pentru a economisi spaţiul ocupat de jurnal traseu. Activare salvare Dacă salvarea automată este activată, nu trebuie să activaţi sau să automată dezactivaţi manual salvarea jurnalului de traseu. Nav N Go iGO 8 va începe automat înregistrarea unui jurnal de traseu imediat ce este disponibilă o poziţie GPS. Dimensiune bază de date jurnal de traseu Dimensiune maximă jurnale de traseu Creare jurnal NMEA/SIRF Această figură arată cantitatea de memorie ocupată de jurnalele de traseu salvate automat. Puteţi seta dimensiunea maximă a bazei de date pentru jurnalele de traseu salvate automat. La atingerea limitei stabilite, se vor şterge cele mai vechi jurnale de traseu salvate automat. Independent de jurnalul de urmărire normal, puteţi configura Nav N Go iGO 8 să înregistreze datele GPS native recepţionate de dispozitivul GPS. Aceste jurnale sunt salvate ca fişiere text separate pe cartela de memorie şi nu pot fi afişate sau redate de către Nav N Go iGO 8.

85

5 Glosar
Recepţie GPS 2D/3D
Receptorul GPS utilizează semnale de satelit pentru a-şi calcula poziţia (poziţia în care vă aflaţi) şi are nevoie de cel puţin patru semnale pentru a indica o poziţie tridimensională, incluzând altitudinea. Deoarece sateliţii se mişcă şi anumite obiecte pot obstrucţiona semnalele, dispozitivul dumneavoastră GPS ar putea să nu recepţioneze patru semnale. Dacă sunt disponibili trei sateliţi, receptorul poate calcula poziţia GPS orizontală, însă precizia va fi redusă şi dispozitivul GPS nu va indica altitudinea: este posibilă doar recepţia 2D.

Traseu activ
Traseul parcurs în momentul actual. Puteţi salva şi încărca trasee în Nav N Go iGO 8, însă cel mult un traseu este activ la un moment dat, acesta fiind activ întotdeauna până când îl ştergeţi sau ajungeţi la destinaţie sau opriţi Nav N Go iGO 8. A se vedea, de asemenea: Traseu.

Centru oraş
Centrul oraşului nu este centrul geometric al localităţii, ci un punct arbitrar de pe hartă, ales de creatorii hărţii. În oraşe şi sate este de obicei intersecţia cea mai importantă; în oraşele mai mari, este o intersecţie importantă.

Precizie GPS
Mai mulţi factori influenţează diferenţa dintre poziţia dumneavoastră reală şi cea indicată de dispozitivul GPS. De exemplu, întârzierea semnalului în ionosferă sau obiectele care reflectă semnalul în apropierea dispozitivului GPS au o influenţă diferită şi schimbătoare asupra preciziei cu care dispozitivul GPS vă poate calcula poziţia.

Hartă
Nav N Go iGO 8 funcţionează cu hărţi digitale care nu sunt doar versiuni computerizate ale hărţilor tipărite tradiţionale. Similar hărţilor rutiere tipărite, modul 2D al hărţilor digitale vă afişează străzi, şosele, iar altitudinea este şi ea indicată prin culori. În modul 3D, puteţi vedea diferenţele de altitudine, de exemplu văi şi munţi, drumuri suspendate, în oraşele selectate fiind afişate şi reperele 3D şi clădirile 3D. Puteţi utiliza hărţile digitale în mod interactiv: le puteţi mări sau micşora (creşte sau descreşte scara), le puteţi înclina în sus şi în jos şi puteţi să le întoarceţi la stânga sau la dreapta. În navigarea bazată pe GPS, hărţile digitale facilitează planificarea traseului.

Orientarea hărţii spre nord
În modul spre nord, harta este rotită astfel încât să fie orientată întotdeauna spre nord. Aceasta este orientarea în modul vizualizare hartă 2D şi în modul Privire generală. A se vedea, de asemenea: Orientarea hărţii în modul urmărire

86

Modul Privire generală
Puteţi configura Nav N Go iGO 8 să comute automat în modul Privire generală dacă următorul eveniment de traseu se află la o anumită distanţă. În modul Privire generală harta este afişată în 2D, însă modificată la un nivel predefinit de panoramare. Atunci când vă apropiaţi de următorul eveniment de traseu, vizualizarea anterioară 2D sau 3D revine automat.

Traseu
O serie de destinaţii de parcurs, una după cealaltă. Un traseu simplu conţine un punct de pornire şi o singură destinaţie. Traseele cu mai multe destinaţii pot conţine unul sau mai multe puncte intermediare (destinaţii intermediare). Ultimul punct de traseu este destinaţia finală, iar traseul este împărţit în diferite etape (de la o destinaţie la următoarea).

Schemă
Nav N Go iGO 8 dispune de diferite scheme de culoare ale hărţii pentru utilizarea în timpul zilei sau nopţii. Schemele sunt setări grafice particularizate pentru hartă şi pot avea culori diferite pentru străzi, blocuri sau suprafeţe de apă în modurile 2D şi 3D şi afişează în mod diferit penumbrele sau umbrele în mod 3D. Există întotdeauna o schemă selectată de zi şi una de noapte. Nav N Go iGO 8 le utilizează atunci când comută de pe regimul de zi pe cel de noapte şi viceversa.

Orientarea hărţii în modul urmărire
În modul urmărire harta este rotită astfel încât să fie orientată întotdeauna în direcţia actuală de deplasare. Aceasta este orientarea implicită în modul de vizualizare hartă 3D. A se vedea, de asemenea: Orientarea hărţii spre nord.

Radare
Un tip special de POI pentru radarele de viteză şi camerele de pe semafoare. Sunt disponibile diferite surse de date şi, de asemenea, puteţi marca pe hartă poziţia unui radar. Puteţi configura Nav N Go iGO 8 să vă avertizeze atunci când vă apropiaţi de unul dintre aceste radare.

87

6 Acord de licenţă cu utilizatorul final
1 Părţile contractante 1.1 Părţile contractante ale prezentului Contract sunt, pe de o parte: Nav N Go Kft. (strada Bérc nr. 23, H-1016 Budapesta, Ungaria; Nr. reg. ungar.: 01-09891838) în calitate de furnizor şi Utilizatorul legal (astfel cum este definit în Secţiunea a 2-a) al obiectului prezentului Contract conform Secţiunii 4, numit în continuare Utilizatorul, pe de altă parte, (numiţi în mod colectiv Părţile). 2 Încheierea Contractului 2.1 Prin prezenta, Părţile convin ca prezentul Contract să fie încheiat prin conduita implicită a Părţilor, fără nicio semnătură a Părţilor. 2.2 Utilizatorul admite că, în urma achiziţiei legale a produsului software care formează obiectul prezentului Contract (Secţiunea a 4-a), orice grad de utilizare, instalare pe un computer sau alt hardware, instalarea unui asemenea hardware pe un vehicul, prin apăsarea butonului „Accept” afişat de software în timpul instalării sau utilizării (acţiuni numite în continuare acţiuni de utilizare) vor fi considerate ca un comportament implicit având ca rezultat încheierea Contractului între Utilizator şi Furnizor. 2.3 Prezentul Contract nu va îndreptăţi, în niciun fel, persoanele care în mod ilegal achiziţionează, utilizează, instalează pe un computer, instalează într-un vehicul sau utilizează în orice altă manieră produsul software. 2.4 Acordul de licenţă cu utilizatorul final dintre Părţi va fi încheiat cu respectarea condiţiilor prevăzute în prezentul contract. 2.5 Data încheierii prezentului Contract este data executării primei acţiuni de utilizare (începerea utilizării). 3 Legea aplicabilă 3.1 În ceea ce priveşte problemele nereglementate de prezentul Contract, se va aplica legea din Republica Ungară, în mod special Legea nr. 4/1959 din Codul Civil (CC) şi Legea nr. 76/1999 privind drepturile de autor (LDA). 3.2 Acest acord este redactat în limba română şi în limba maghiară. În caz de conflict, se va lua în considerare textul în limba maghiară. 4 Obiectul contractului 4.1 Obiectul prezentului Contract va fi produsul software de navigare, dezvoltat de Furnizor (numit în continuare produsul software). 4.2 Produsul software va include programul de operare pe computer, documentaţia sa completă şi structura bazei de date corespunzătoare. 4.3 Orice formă de afişare, stocare, codificare, inclusiv afişare, stocare, codificare, cod sursă sau obiect al produsului software în format imprimat, electronic sau grafic, sau orice altă formă de afişare, stocare, sau codificare nedefinită încă, sau orice alt mijloc vor fi considerate ca parte a produsului software. 4.4 Corecţiile erorilor, adăugirile, actualizările folosite de către Utilizator conform definiţiei din Secţiunea 2, făcute după încheierea prezentului Contract vor fi considerate, de asemenea, ca parte a produsului software. 5 Titularul drepturilor de autor 5.1 Furnizorul - exceptând cazul în care legea sau contractul prevede altfel - este titularul exclusiv al tuturor drepturilor de autor materiale investite în produsul software. 5.2 Drepturile de autor se extind atât asupra întregului produs cât şi asupra părţilor sale luate în mod distinct. 5.3 Titularul (titularii) dreptului (drepturilor) de autor privind structura bazei de date care face parte din produsul software este (sunt) persoanele fizice sau juridice aşa cum sunt listate în

88

Anexa prezentului Contract sau în meniul din programul de operare numit „About/Map” (numit în continuare Titularul bazei de date). Furnizorul declară că a obţinut suficiente drepturi de reprezentare şi utilizare de la Titularul bazei de date pentru a utiliza şi a transmite mai departe, spre utilizare, structura bazei de date astfel cum aceasta este definită în prezentul Contract. 5.4 În încheierea şi executarea prezentului Contract, Titularul bazei de date este reprezentat de Furnizor în relaţia cu Utilizatorul. 5.5 Prin încheierea prezentului Contract, Furnizorul va deţine toate drepturile investite în produsul software, cu excepţia celor la care are dreptul Utilizatorul conform reglementărilor legale exprese sau celor din prezentul Contract. 6 Drepturile utilizatorului 6.1 Utilizatorul are dreptul să instaleze produsul software pe un dispozitiv hardware (desktop, dispozitiv portabil, laptop, dispozitiv de navigare) o dată şi să utilizeze o copie a acestuia. 6.2 Utilizatorul are dreptul să facă o copie de siguranţă a produsului software. Cu toate acestea, dacă produsul software este funcţional după instalare, fără a folosi copia media originală, atunci copia media originală este considerată a fi o copie de siguranţă. În toate celelalte cazuri, Utilizatorul are dreptul de a folosi copia de siguranţă doar în cazul în care produsul software a devenit nepotrivit pentru utilizarea legală şi adecvată fără nicio îndoială, o asemenea situaţie fiind susţinută în cazul unei dovezi acceptabile. 7 Limitări ale utilizării 7.1 Utilizatorul nu are dreptul: 7.1.1 să multiplice produsul software (să facă o copie a acestuia); 7.1.2 să-l închirieze, împrumute, distribuie, transfere unui terţe persoane în schimbul sau fără schimbul unui preţ; 7.1.3 să traducă produsul software (inclusiv traducerea (compilarea) în alte limbi de programare); 7.1.4 să separe produsul software; 7.1.5 să modifice, extindă, transforme produsul software (total sau parţial), să-l separe în părţi, să-l combine cu alte produse, să-l instaleze în alte produse, să-l folosească în alte produse, nici măcar în scopul realizării unei interoperabilităţi cu alte produse; 7.1.6 să îndepărteze de la utilizare programul de calculator, să obţină informaţii din structura bazei de date incluse în produsul software, să separe structura bazei de date, să folosească, copieze, modifice, extindă, transforme structura bazei de date, total sau parţial, sau grupul de informaţii stocate acolo, sau să o instaleze în alte produse, să o utilizeze în alte produse, nici măcar în scopul realizării unei interoperabilităţi cu alte produse; 8 Non-garanţie, limitarea responsabilităţii 8.1 Furnizorul informează pe Utilizator că, deşi s-a lucrat cu cea mai mare diligenţă în fabricarea produsului software, totuşi în ceea ce priveşte esenţa produsului software şi limitele tehnice, Furnizorul nu garantează că produsul software este complet lipsit de erori şi că Furnizorul nu este ferit de nicio obligaţie contractuală, conform căreia produsul software obţinut de către Utilizator ar fi complet lipsit de erori. 8.2 Furnizorul nu garantează că produsul software este potrivit oricărui scop definit fie de către Furnizor fie de către Utilizator şi nu garantează ca produsul software este compatibil cu oricare alt sistem, dispozitiv sau produs (de exemplu, software sau hardware). 8.3 Furnizorul nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru pagubele apărute datorită unei erori în produsul software (incluzând erorile programului de calculator, documentaţiei şi structurii bazei de date). 8.4 Furnizorul nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru pagubele apărute datorită faptului că produsul software nu este aplicabil pentru niciun scop definit, sau datorită erorii sau lipsei de compatibilitate a acestuia cu orice alt sistem, dispozitiv sau produs (de exemplu, software sau hardware).

89

8.5 Furnizorul atrage în mod accentuat atenţia Utilizatorului asupra faptului că în timpul utilizării produsului software în orice formă de transport, cu respectarea regulilor de circulaţie, (de exemplu, folosirea măsurilor de siguranţă obligatorii şi/sau rezonabile şi potrivite, grijă şi atenţie adecvată şi, în general, aşteptată în situaţia dată, şi grijă şi atenţie specială necesare în utilizarea produsului software) este responsabilitatea exclusivă a Utilizatorului. Furnizorul nu îşi va asuma responsabilitatea pentru pagubele apărute la utilizarea produsului software în timpul transportului. 8.6 Prin încheierea prezentului Contract, Utilizatorul îşi exprimă în mod special acordul cu privire la informaţiile prezentate în Secţiunea 8 de mai sus. 9 Sancţiuni 9.1 Furnizorul îl informează pe Utilizator că, în conformitate cu prevederile LDA, în cazul în care Furnizorul constată că drepturile sale au fost încălcate, Furnizorul va avea dreptul: 9.1.1 să solicite recunoaşterea unei asemenea încălcări în instanţă; 9.1.2 să solicite încetarea încălcării şi să ordone persoanei în culpă să înceteze încălcarea; 9.1.3 să solicite ca persoana în culpă să plătească despăgubiri adecvate (chiar prin publicitate, pe cheltuiala persoanei în culpă); 9.1.4 să solicite restituirea câştigurilor obţinute datorită încălcării; 9.1.5 să solicite încetarea situaţiei de încălcare, repunerea în situaţia anterioară încălcării, pe cheltuiala persoanei în culpă, şi poate solicita distrugerea instrumentelor şi a materialelor folosite pentru încălcare, şi cea a obiectelor produse prin încălcare; 9.1.6 să pretindă despăgubiri. 9.2 Furnizorul îl informează prin prezenta pe Utilizator că încălcarea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe este faptă condamnată de lege conform Actului IV din 1978 al Codului Penal Maghiar, care poate fi sancţionată cu doi ani de închisoare în cazurile obişnuite şi până la opt ani de închisoare în cazurile calificate. 9.3 Pentru soluţionarea litigiilor care decurg din prezentul Contract, prin prezenta, părţile aleg competenţa exclusivă - în funcţie de valoarea şi titlul disputat - fie Tribunalul Central Regional din Budapesta (Pesti Központi Kerületi Bíróság) fie Tribunalul Municipal din Budapesta (Fővárosi Bíróság).

90