Sunteți pe pagina 1din 7

Unitatea _______________________________________ Departamentul/Serviciul_________________________

Co- concedii de odihna Bo - boala obisnuita Bp - boala profesionala Am - accident de munca M - maternitate

I - invoiri si concediu fara retrib O - obligatii cetatenesti N - Absente nemotivate Prm - program redus maternitate Prb - program redus boala

FOAIE COLECTIVA DE PREZENTA (PONTAJ)


Luna .. Anul ..

Numar de marca

Total ore lucrate

ore supl 100%

ore de noapte

Total ore lucrate

Numar matricol

Meseria sau functia

ORE ZILNIC
Total 1-15

din care :
ore supl.80%

din care :
ore de inter Prb Am Pm Co Bo Bp

Nr crt

Numele si prenumele

1 2 3

10

11

12

13

14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 INTOCMIT SEF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # #

Numele si prenumel e

Meseri a sau functia

Nr crt

INTOCMIT

ORE Z 6 7 8 9
10 11 12 13 14

ORE ZILNIC
15 Tot al 115 16 17 18 19 20 21 22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

SEF

Total ore lucrate

ore supl. 80%

din care :
ore de noap te

ore supl 100 %

Total ore lucrate

ore de inter

Co

Bo

Bp

din care :

Am

din care :

Pm

Prb