P. 1
S.F._CANALIZARE_BALACITA

S.F._CANALIZARE_BALACITA

|Views: 248|Likes:
Published by Deny Denisa

More info:

Published by: Deny Denisa on May 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2014

pdf

text

original

CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT , SAT DOBRA, COMUNA BALACITA, JUDETUL MEHEDINTI

“CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT” COM. BALACITA, SAT DOBRA JUDETUL MEHEDINTI

FAZA DE PROIECTARE : STUDIU DE FEZABILITATE

Beneficiar : consiliul local Balacita Student: Gusan Ligia Maria

PROIECTANT: S.C ASTINO S.R.L.

CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT , SAT DOBRA, COMUNA BALACITA, JUDETUL MEHEDINTI

CUPRINS
A PIESE SCRISE DATE GENERALE 1 Denumirea obiectului de investitii 2 Amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul) 3 Titularul investitiei 4 Beneficiarul investitiei 5 Elaboratorul studiului INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL 1 Situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului 2 Descrierea investitiei a Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investitii pe termen lung (in cazul in care au fost elaborate in prealabil) privind situatia actual, necesitatea si oportunitatea promovarii investitiei, precum si scenariul tehnico-economic selectat b Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse (in cazul in care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborate un studio de prefezabilitate sau un plan detaliat de investitii pe termen lung): Scenarii propuse (minim doua) Scenariul recomandat de catre elaborator Avantajele scenariului recomandat c Descrierea constructive, functional si tehnologica 3 Date tehnice ale investitiei a Zona si amplasamentul b Statutul juridic al terenului care urmeaza a fi ocupat c Situatia ocuparilor definitive de teren: suprafata totala, reprezentand terenuri din intravilan / extravilan d Studii de teren - Studii topografice cuprinzand planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere in sistem de referinta national - Studiu geotehnic cuprinzand planuri cu amplasamentul forajelor, fiselor complexe cu rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandarile pentru fundare si consolidari, - Alte studii de specialitate, dupa caz e Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii, specifice domeniului de activitate si variantele constructive de realizare a investitiei, cu recomandarea variantei optime pentru

PROIECTANT: S.C ASTINO S.R.L.

CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT , SAT DOBRA, COMUNA BALACITA, JUDETUL MEHEDINTI

4

aprobare f Situatia existent a utilitatilor si analiza de consum - Necesarul de utilitati pentru varianta propusa promovarii - Solutii tehnice de asigurare cu utilitati g Concluziile evaluarii impactului asupra mediului Durata de realizare si etapele principale, graficul de realizare a investitiei

COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI 1 Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei ANALIZA COST BENEFICIU 1 Identificarea investitiei si definirea obiectivelor, inclusive specificarea perioadei de referinta 2 Analiza optiunilor 3 Analiza financiara, inclusive calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea actuala neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu 4 Analiza economica inclusive calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea actuala neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu 5 Analiza de senzitivitate 6 Analiza de risc SURSE DE FINANTARE A INVESTITIEI ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEI 1 Numarul de locuri de munca create in faza de executie 2 Numarul de locuri de munca create in faza de operare PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI 1 Valoarea totala (INV), inclusive TVA (mii lei), din care C+M 2 Esalonarea investitiei (INV / C+M) 3 Durata de realizare (luni) 4 Capacitati (in unitati fizice si valorice) 5 Alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investitia AVIZE SI ACORDURI 1 Avizul beneficiarului de investitie privind necesitatea si oportunitatea investitiei 2 Certificatul de urbanism 3 Acordul de mediu 4 Alte avize si acorduri de principiu specifice PIESE DESENATE 2

PROIECTANT: S.C ASTINO S.R.L.

Titularul investitiei: 4. Elaboratorul studiului DE FEZABILITATE S.C. Denumirea investitiei: DE FEZABILITATE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT. ELIE GEORGESCU NR. MEHEDINTI CONSILIUL LOCAL BALACITA 3. COMUNA BALACITA.PIESE SCRISE DATE GENERALE 1. transversale. profile longitudinale. instalatii.C ASTINO S. Amplasament: SAT DOBRA . SAT DOBRA. ASTINO S. inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialitatilor ce concura la realizarea proiectului Planuri speciale . 0729894034 PROIECTANT: S. COM./FAX. CRAIOVA. TEL.L.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . 3. SAT DOBRA. 0351-424189 0351-459441 0732115030. JUD.R.R. Beneficiarul investitiei: CONSILIUL LOCAL BALACITA 5. dupa caz STUDIU A. JUDETUL MEHEDINTI 2. STR.L. BALACITA. JUDETUL MEHEDINTI B Plan de amplasare in zona (1:25000 – 1:5000) Plan general (1:2000 – 1:500) Planuri si sectiuni generale de arhitectura. COMUNA BALACITA. .

CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . JUDETUL MEHEDINTI INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL Situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului. Nicolae’’ in Dobra.L. biserica ‘’Sf. Nicolae” ctitorita in 1804. Caile de acces in satul Dobra sant reprezentate prin cele doua drumuri: DJ 606 Craiova . fiind o zona cu un potential turistic. care face obiectul prezentului studiu de fezabilitate. Conform zonificarii turistice a judetului. Balacita si Gvardenita. Obiectivele turistice din zona sunt biserica ‘’ Sf Imparati’’ ctitorita in 1898.C ASTINO S. un numar de locuitori de 3552 si 4383 locuitori populatie echivalenta canform Anexei 7 . . apartine comunei Balacita si are un numar de 704 locuitori si 868 locuitori populatie echivalenta. 1. 1.Vinju-Mare si DC 93 Dobra. vanatoarea si ca elemente folclorice de larga audienta turistica se bucura targurile saptamanale si nedeile la hramul bisericilor. comuna Balacita . SAT DOBRA. are un peisaj de zona deluroasa de altitudini mici.1 Situatia Actuala . Activitatea specifica zonei analizate este agricultura.Slasoma. Satele componente ale comunei Balacita sant urmatoarele: Dobra. Satul Dobra beneficiaza PROIECTANT: S. COMUNA BALACITA. ctitorita in 1872 . biserica ‘’ Sf.Comuna Balacita este situata in zona sud-estica a judetului Mehedinti si are un numar de 1308 de gospodarii . Satul Dobra. comertul si cresterea animalelor.R.

R. virarile de credite.Atributii privind gestionarea serviciilor furnizate catre cetateni. alimentare cu energie electrica si telefonie.Tel/fax 0252/356444.Atributii privind cooperarea institutionala pe plan intern si extern. 1. SAT DOBRA. modul de utilizare a rezervei bugetare si contul de incheiere al exercitiului bugetar . ale institutiilor si serviciilor publice de interes local. .C ASTINO S. . judetul Mehedinti este entitatea responsabila cu implementarea proiectului . . contractarea si/sau garantarea imprumuturilor. in conditiile legii .Exercita atributii privind organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului. . In vederea promovarii acestui proiect.Atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei. precum si a serviciilor publice de interes local. documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes local. .Aproba. . cod postal 227040. in conditiile legii. Atributiile Consiliului Local Balacita sunt urmatoarele: .Avizeaza sau aproba.Asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare implementarii si conformarii cu prevederileangajamentelor asumate in procesul de integrare europeana in domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor . in conditiile legii. . ale institutiilor si serviciilor publice de interes local. . precum si contractarea de datorie publica locala prin emisiuni de titluri de valoare in numele unitatii administrativ teritoriale . documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism ale localitatilor . . . la propunerea primarului.Stabileste si aproba impozitele si taxele locale . in conditiile legii .Clima este temperat continentala cu temperaturi medii anuale de 10. COMUNA BALACITA. in conditiile legii. . concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a comunei.2 Entitatea responsabila cu implementarea proiectului : Consiliul Local Balacita. precum si reorganizarea si statul de functii ale regiilor autonome de interes local. bugetul local. la propunerea primarului. si ale societatilor comerciale si regiilor autonome de interes local. JUDETUL MEHEDINTI de urmatoarele utilitati: alimentare cu apa . Consiliul Local Balacita a hotarât ca responsabil legal de proiect să fie investit primarul.Hotaraste darea in administrare.Aproba.Hotaraste vanzarea. .Aproba strategiile privind dezvoltarea economica. Prin proiectul integrat s-a propus realizarea ’’CANALIZARII SI STATIEI DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT’’ precum si ’’EXTINDEREA ALIMENTARII CU APA IN SISITEM CENTRALIZAT’’ a satului Dobra . sociala si de mediu a unitatii administrativ teritoriale . cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: educatia. . concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privata a comunei. . comuna Balacita. la propunerea primarului.Asigura.2 grade . organizarea si statutul de functii ale aparatului de specialitate al primarului. PROIECTANT: S. potrivit competentelor sale si in conditiile legii. infiintarea.Aproba.Aproba la propunerea primarului.L. .CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT .

Sprijina in conditiile legii.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . Nu a fost elaborat un studiu de perfezabilitate. cresterea numarului de sate renovate. activitati de administratie socialcomunitara. evidenta persoanelor. in vederea promovarii unor interese comune . situatiile de urgenta. cu functionare permanenta.necesitatea si oportunitatea promovarii investitiei. podurile si drumurile publice. Proiectul propune : Realizarea unei retele de canalizare in lungime de 4772 m care acopera aproximativ 70% din gospodariile localitatii si realizarea statie de epurare aferente . ameliorarea calitatii mediului si diminuarea surselor de poluare. dezvoltarea urbana. 2. conservarea. si punerea in valoare a mostenirii rurale’’.R. ordinea publica.Hotaraste in conditiile legii. a familiei sau altor persoane sau grupuri aflate in nevoie sociala. serviciile de urgenta de tip prim ajutor. SAT DOBRA. restaurarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si de arhitectura. punerea in valoare in interesul comunitatii locale a resurselor naturale de pe raza unitatii administrativ teritoriale . protectia si refacerea mediului inconjurator. . sportul. care PROIECTANT: S. care este calculata astfel inca la ea sa se poata racorda toate gospodariile . precum si scenariul tehnico-economic selectat: Actualul studiu de fezabilitate nu are in fata un studiu de prefezabilitate. ordinii publice si rezervatiilor naturale. Obiectivul proiectului il constituie realizarea unui sistem centralizat de canalizare si epurare a apelor uzate menajere.L. COMUNA BALACITA. a persoanelor varstnice. tineretul. activitatea cultelor religioase.C ASTINO S. institutiile publice si firmele existente in satul Dobra. Oportunitatea realizarii acestei investitii este data de existenta programului ‘’Renovarea. locuintele sociale si celelalte unitati locative aflate in proprietatea unitatii administrativ-teritoriale. prin care sunt alocate fonduri nerambursabile pentru investitii de tipul celei propuse in proiect. cooperarea sau asocierea cu alte unitati administrativ teritoriale din tara sau din strainatate. dezvoltarea satelor.Descrierea investitiei a). fonduri fara de care investitia nu ar putea fi promovata. sanatatea. inbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala. • Necesitatea prezentului studiu de fezabilitate: este necesara promovarea investitiei propuse deoarece conduce la imbunatatirea situatiei actuale a infrastructurii din cadrul spatiului rural al satului Dobra . JUDETUL MEHEDINTI serviciile sociale pentru protectia copilului. a parcurilor. . serviciile comunitare de utilitate publica. crearea infrastructurii necesare dezvoltarii economice a localitatii si implicit crearea de oportunitati ocupationale . precum si aderarea la asociatii nationale si internationale ale autoritatilor administratiei publice locale. Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investitii pe termen lung ( in cazul in care au fost elaborate in prealabil) privind situatia actuala . . a persoanelor cu handicap. ameliorarea in conformitate cu standardele in vigoare a conditiilor igienico sanitare. imbunatatirea accesului la servicii de baza pentru populatia rurala. cultura.

consideram ca accesarea de fonduri nerambursabile. Alimentare cu apa in sistem centralizat. protectiei mediului si dezvoltarii economice a localitatii. Canalizare si statie de epurare in sistem centralizat. b). Pentru satul Dobra s-a propus prin proiectul integat atat alimentarea cu apa in sistem centralizat precum si canalizare si statie de epurare aferenta localitatii. SAT DOBRA. realizandu-se astfel : .Investitie „ Canalizare si statie de epurare in sistem centralizat’’ se inscrie in ’’ Strategia de Dezvoltare Socio-Economica a Judetului Mehedinti 2007-2013’’ conform adeverintei eliberata de Consiliul Judetean. sa constatat ca apa freatica care alimenteaza fantanile . COMUNA BALACITA.C ASTINO S.proiectul propus se va implementa in Comuna Balacita care are 4383 locuitori persoane echivalente. PROIECTANT: S. comuna Balacita. dicteaza sistemul de canalizare optim (unitar sau divizor).L. .Marimea si intinderea localitatii. . Promovarea patrimoniului istoric si cultural” avand o pondere in proiectul integrat de 23.R. s-a avut in vedere factori care dicteaza: sistemul de canalizare optim. • Prezentul proiect se afla identificat in Master Planul Regional si nu are finantare prin programul POS MEDIU . • In urma analizelor de laborator efectuate pentru probe de apa recoltate din fantanile localitatii Dobra . • Avand in vedere ca gradul de saracie al localitatii dat de indicatorul Rata saraciei din ANEXA 11 – Lista comunelor si gradul de saracie aferent – este de 55.un sistem functional de apa/apa uzata . JUDETUL MEHEDINTI sa asigure in efluentul epurat conditiile de descarcare la emisar impuse de NTPA 001/2002 “Normativ privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industrial sau orasenesti in receptori naturali” • Satul Dobra si comuna Balacita nu au primit anterior prezentului studiu de fezabilitate sprijin comunitar pentru o investitie similara. • Proiectul prezentului studiu de fezabilitate face parte din proiectul integrat „Moderizare drumuri de interes local. modul de colectare si transport al apelor uzate.3% . cu rezultate pozitive directe asupra sanatatii locuitorilor. este singura solutie pentru dezvoltarea infrastructurii in localitate. Scenarii propuse ( minim doua) Scenariul recomandat de elaborator La elaborarea si analiza scenariilor propuse. amplasamentul statiei de epurare si conditiile de descarcare la emisar astfel: . • Prezentul proiect se incadreaza in ’’ Strategia de Dezvoltare SocioEconomica a Judetului MEHEDINTI 2007-2013’’ conform adresei eliberata de Consiliului Judetean MEHEDINTI.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . prezinta o concentratie ridicata de nitrati ce afecteaza sanatatea populatiei. Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse.46%.

. au fost analizate doua scenarii: Scenariu 1. marimea localitatii. dicteaza conditiile impuse la descarcare in emisar si marimea terenului disponibil pentru statia de epurare. • Debitmetru electromagnetic. • Debitmetru parschall. emisarul si amplasamentul statiei de epurare. . santuri si canale existente azi in localitate cu dirijare in raul Drincea. care va asigura numai colectarea si transportul apelor uzate menajere la statia de epurare.Tehnologiile de epurare. care trebuie sa apartina domeniului public. • Statie de epurare a apelor uzate menajere de tip mecano-biologica avansata cu reducerea azotului si fosforului. • Statie pompare apa uzata. SAT DOBRA. cu un randament de aproximativ 93%.R.C ASTINO S. • Bazin cu namol activat. topografie. pentru atingerea obiectivelor proiectului. • Gratare rare. Tratare namol: • Instalatie ingrosare namol in exces.Emisarul si amplasamentul statiei de epurare. COMUNA BALACITA. • Decantor secundar longitudinal. camin by-pass. Tinand seama de conditiile locale. PROIECTANT: S. JUDETUL MEHEDINTI . dicteaza modul de colectare si transport a apelor uzate spre epurare. • Canalizare in sistem separativ. • Pavilion exploatare Treapta biologica: • Statie suflante. • Instalatie dezinfectie apa epurata. • Bazin defosforizare biologica. cheltuielile de exploatare si nu in ultimul rand eficienta epurarii. care cuprinde in schema tehnologica urmatoarele obiecte: Treapta mecanica: • Camera deversoare. .Topografia terenului. dicteaza costurile de investitie. apele pluviale colectandu-se prin sistemul de rigole.L.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . • Instalatie compacta de epurare mecanica.

R.1800 mp. Scenariu 2 • Canalizare in sistem separativ. • Statie de epurare a apelor uzate menajere mecano-biologica compacta (monobloc).biologica compactă Unitate de dezinfecţie cu ultraviolete Unitate de stocare si dozare coagulant Bazin colectare si pompare sediment Unitate de deshidratare sediment By-pass general Platforma depozitare containere reziduuri Container de personal Instalatii electrice exterioare Platforma deservire obiecte tehnologice Schema de epurare corespunde debitelor caracteristice de ape uzate si concentratiilor indicatorilor avuti in vedere pentru aceasta si urmareste in mod special retinerea materiilor in suspensie a substantelor flotante. Pentru realizarea acestei statii de epurare. SAT DOBRA. eliminarea substantelor organice exprimate in CBO5 si eliminarea compusilor azotului si fosforului.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . 1. care va asigura numai colectarea si transportul apelor uzate menajere la statia de epurare.C ASTINO S. Principalele avantaje:  Costuri de investitie mai mici  Cost scazut al apelor epurate  Suprafata de teren ocupata mica  Instalare simpla si rapida  Posibilitatea de extindere a capacitatii PROIECTANT: S. • Transportor elicoidal si container pentru namol deshidratat. Pentru realizarea acestei statii de epurare. urmatoarele : Grătar manual Bazin de omogenizare. • Bazin stocare namol in exces. egalizare si pompare ape menajere Treapta de epurare mecano . este necesara o suprfata de cca. . Se recomanda scenariul nr. este necesara o suprafata de cca. apele pluviale colectandu-se prin sistemul de rigole. cu un randament de aproximativ 93%. santuri si canale existente azi in localitatesi deversate in raul Drincea. JUDETUL MEHEDINTI • Instalatie deshidratare namol ingrosat. COMUNA BALACITA.L. 2. care cuprinde in schema tehnologica.000 mp.

ko = 2.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT .loc echivalenti PROIECTANT: S. . Debitele cerintei de apa (STAS 1343/1/2006) : ks = 1.R. Volum de apa anual prelevat din sursa Vanual = 365 x Qs zi med (mc) Determinarea debitelor de alimentare cu apa pentru nevoi igienico-sanitare: . Alimentarea cu apa pentru nevoi igienico-sanitare: program de functionare : 365 de zile pe an.program de functionare : 365 zile/an.U. 7 zile pe saptamana.5 coeficient de variatie orara.G.norma = 120 l/om/zi . ko = 2. conform H.868 locuitor populatie echivalenta . comuna Balacita. BALACITA. Proiectul si schema cadru de canalizare si epurare. . 24 ore/zi.02 coeficient spor pentru intretinere sistem.05 . kzi = 1.G. k p = 1. JUDETUL MEHEDINTI  Efect antropic minim asupra mediului  Procesele simple si logice nu necesita operatori cu inalta calificare c).100/1-2006. Pentru intreaga investitie se propune categoria de importanta normala “C”. kzi = 1. 766/97.) al com. privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor si clasa de importanta III.3 . se incadreaza in prioritatile propuse prin Planul Urbanistic de Amenajare a Teritoriului (P. COMUNA BALACITA.5 Nr. 7 zile/saptamana. locuitori populatie echivalenta = 868 . va asigura colectarea si epurarea apelor uzate menajere din satul Dobra. DEBITE DE CALCUL SI CERINTA DE APA CONSUMATORI SI NECESAR SPECIFIC APA Consumatori si debite specifice: Debit specific qi ( l/loc.3 (STAS 1343 tabel 1) coeficient de variatie zilnica.K s = 1.C ASTINO S. La calculul debitelor de ape uzate s-a tinut cont de necesarul si cerinta de apa pentru nevoi igienico-sanitare calculate conform STAS 1343/1/2006.05 coeficient de pierderi admisibile in sistem. 24 de ore pe zi 868 locuitori personane echivalente Conform STAS 1846/1-2006 apele uzate menajere care se i-au in calcul pentru dimensionarea retelei de canalizare si stiei de epurare sunt egale cu apa potabila distribuita la utilizatori. qi = debit specific pentru fiecare categorie de folosinta (l/loc/zi).zi) 868 120 FUNDAMENTAREA NECESARULUI SI CERINTEI DE APA CONFORM STAS SR 1343/1/2006 Ni = numar de utilizatori. SAT DOBRA. kp = 1.02 .locuitori = 704 . tehnologica si functionala a investitiei Canalizarea proiectata. conform P.L. Descrierea constructiva.

3 = 145. precum si pentru circulatie. se vor lua masuri pentru securitatea si stabilitatea constructiilor si instalatiilor invecinate sau interceptate in sapatura. Pozarea tuburilor de canalizare din PVC-KG in santuri. in lungime totala de 4772 m. protectia muncitorilor si a pietonilor .19 l/sec Vanual = 40717.45 l/sec Q or max = 15. modificata si completata cu HG nr. care este responsabil impreuna cu proiectantul pentru eficienta acesteia si incadrarea indicatorilor de calitate a efluentului in limitele maxime admise conform normativelor in vigoare. fiind asigurate prin sprijiniri.02 x 1.2006 . impune o schema tehnologica de canalizare.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT .L.care are aviz si agrement tehnic recomandata de producator.555 x 1. ce se monteaza cu usurinta datorita greutatii reduse si sistemului de imbinare rapida. camine de vizitare. Reteaua de canalizare se va executa din tuburi PVC-KG.575 mc/an Program de functionare : 365 zile/an.57 mc/an Tinand cont de valoarea u max = 145.021 mc/zi V an = = 40717. zi Conditiile topografice ale zonei favorabile unei scurgeri gravitationale pe majoritatea traseelor . SAT DOBRA.1. si sunt egale cu debitele si volumele de apa potabila distribuita la utilizatori. .555 mc/zi Q s zi max = Qs zi mediu x Kzi =111. Q u zi med = 111.160 mc/zi Qn zi max = Qn zi mediu x Kzi =104. JUDETUL MEHEDINTI Determinarea necesarului de apa pentru nevoi igienico-sanitare: Qn zi mediu = 868 x 120 = 104160 l/zi = 104. se amplaseaza pe reteaua de drumuri locale in afara zonei carosabile a acestora pe una din laturi (in zona dintre santul de colectare a apelor pluviale si limita proprietatilor).05 = 111.3 tabela nr. prevazindu-se.021 mc/zi = 1. 24 ore/zi Volume si debite de apa uzate evacuate avizate: Determinarea acestora sa facut conform STAS 1846/1/09.45 l/sec se propune Q alegerea unei statii de epurare de 150mc/zi la . In timpul executiei lucrarilor.160 x 1. care cuprinde urmatoarele lucrari principale: • Retea de canalizare • Statie de pompare (pentru preluarea apelor uzate din zona mai joasa a localitatii si pompare in canalul colector principal) • Statie de epurare mecano – biologica • Sistematizare si imprejmuiri la statia de epurare si statia de pompare ape uzate  Reteaua de canalizare.555 mc/zi Q u zi max = 145.408 mc/zi Determinarea cerintei de apa pentru nevoi igienico-sanitare: Qs zi mediu = Qn zi mediu x ks x kp = 104.352/2005 anexa nr. 188/2002. COMUNA BALACITA. Sapaturile necesare pentru executarea retelei de canalizare se vor executa mecanic si partial manual.300 mm.10mc/ora=4. imbinate etans cu inele de cauciuc. se va efectua pe un strat de nisip de 0.021 mc/zi = 1.7 zile /saptamana .160 x 1.3 =135. care sa preia apele menajere de la gospodariile aflate pe partea cealalta a drumului. respecti HG nr.R.10 m sub si 30 cm deasupra PROIECTANT: S. cu diametre Dn. Reteaua de canalizare se va poza in panta continua spre amplasamentul statiei de epurare. canale de subtraversare a DJ 606 si DC 93.C ASTINO S.

CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT .etc…)  Statia de pompare.Conducta de refulare de la statia de pompare la canalul colector. ce rezulta din conditia latimii santului de pozare.biochimic de oxigen (CBO5) Materii totale în suspensie (MTS) CCO_Cr Azot total Fosfor total Pentru realizarea gradului de epurare necesar si indeplinirea conditiilor impuse de NTPA 001 “Normativ privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate ‘’. se va executa din teava PE-HD. Cons. . Racordarea consumatorilor la reteaua de canalizare se va face prin intermediul pieselor de racord speciale (nu face obiectul proiectului). 3. 4.apele epurate ajungand de la statia de epurare la acesta prin canal Valea Dobrei. sunt:  Nr crt Denumire indicator Concentraţia în apa uzatã brută. Pn. acostament drum.R. tuburile de canalizare montandu-se in teava de protectie din otel 406x7. conform breviarului de calcul si concentratiile limita maxim admise conform normativului NTPA 001. COMUNA BALACITA. avand caracteristici: Q = 10 mc/h.00 m. SAT DOBRA. Subtraversarea drumurilor se va realiza prin foraj orizontal. proiectul propune realizarea unei statii de epurare mecano-biologica compacta. va avea lungimea de 100 m. prin canal Valea Dobrei . cheson cu diametru de 2. Apele uzate evacuate sunt de provenienta menajera si conform normativului GP 106-04. respectiv eficienta de epurare necesara. incarcarile cu poluanti au fost calculate pe baza cantitatilor specifice de impuritati pe locuitori si zi. Emisarul apelor epurate il constituie riul Drincea . si un gratar tip cos. [mg/l] 25 60 125 15 2 Eficienţa de epurare nec. Concentratiile de substante poluante in apa bruta. pe reteaua de canalizare de colectare a apelor uzate.20 m grosime. Terenul apartine domeniul public administrat de Primaria com. se impune executarea unei statii de pompare SP.C ASTINO S. [mg/l] 300 350 500 30 5 Concentraţia limitã max.00 m si adancimea de 4. admisă. Statia de epurare. se va realiza din beton armat. Proiectul prevede si refacerea zonelor afectate de constructia canalizarii (accese in gospodarii.00 50. Datorita topografiei terenului.00 60. JUDETUL MEHEDINTI acestora.00 75.00 83. Statia de pompare amplasata conform planului de situatie. Pe reteaua de canalizare se vor executa camine de vizitare din elemente prefabricate din beton pe aliniamente la maxim 50 m unul de altul in punctele de schimbare a directiei si la intersectii de canale si strazi . Ea se va echipa cu 1+ 1R.In jurul statiei de pompare se va realiza o imprejmuire de protectie cu latura de 10. PROIECTANT: S. este amplasata in partea de sud-vest a localitatii Dobra.90 mm.PE. electropompe submersibile pentru apa uzata.1. D. 2. Balacita.80.00 1.6. care preia apele uzate dintr-o zona joasa a localitatii si le pompeaza in colectorul principal.0 m.L.92 mm. Lateral umplutura de nisip va fi de minim 0. [%] 92.

si urmăreşte în mod special reţinerea materiilor în suspensie (SS). asigurând procesarea unui debit Qzi max=150 m3/zi .biologica compactă Unitate de dezinfecţie cu ultraviolete Unitate de stocare si dozare coagulant Bazin colectare si pompare sediment Unitate de deshidratare sediment By-pass general Platforma depozitare containere reziduuri Container de personal Instalatii electrice exterioare Platforma deservire obiecte tehnologice In situatia caderii alimentarii cu energie electrica sau epuizarii volumului tampon din Bazinul de egalizare. la Gratarul manual. Solutia de epurare adoptata are la baza 1 Unitate de epurare . JUDETUL MEHEDINTI Schema de epurare aleasa corespunde debitelor caracteristice de ape uzate si concentratiilor indicatorilor avuti in vedere pentru acestea.  Descrierea schemei tehnologice Apa uzata menajera ajunge in Caminul de distributie/preaplin/by-pass de la intrarea pe platforma Statiei de epurare. schema de epurare cuprinde următoarele obiecte tehnologice: Grătar manual  Bazin de omogenizare. Sedimentul primar rezultat din Blocurile cu tancuri de epurare biologica ajunge prin pompare/gravitaţional in Bazinul de colectare si pompare nămol. apa ajunge. Mai departe.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT .R. unde se reţin nisipul si grăsimile. a substanţelor flotante. permite o intrerupere a alimentarii cu apa menajera de pana la 6 ore. Pentru aceasta. Dupa aceasta perioada de intrerupere unitatea biologica este capabila sa-si continue functionarea fara nici o problema din punct de vedere a proceselor biologice si chimice.L.C ASTINO S. De aici apa este pmpata in treapta de epurare biologica . prin intermediul caminului colector. Dupa retinerea materiilor solide in suspensie in Gratarul manual. In final apa epurata mecanic si biologic este trecuta prin Unitatile de dezinfectie cu ultraviolete.  PROIECTANT: S. apa ajunge. omogenizare si pompare (pe timpul noptii) Unitatea de epurare biologica . eliminarea substanţelor organice biodegradabile (exprimate prin CBO5) şi eliminarea compuşilor azotului şi fosforului. COMUNA BALACITA. prin intermediul Căminului colector . . In continuare apa uzata se deversează in Bazinul de egalizare. unde se elimina substanţele organice biodegradabile şi compuşii azotului şi fosforului. omogenizare si pompare. egalizare si pompare ape menajere Treapta de epurare mecano . in Denisipator/separator . in functionare normala. SAT DOBRA.

Sedimentul primar decantat in Bazinului de colectare si pompare nămol este pompat in Unitatea de deshidratare cu saci filtru si/sau înapoi in unitatile de epurare biologica pentru necesitati de intretinerea a procesului biologic de epurare. epurata si dezinfectata este evacuata apoi in căminele de prelevare probe si de aici prin intermediul căminului colector se deversează în râu.  alimentarea în mod continuu şi cu o plaja de debite corespunzatoare a unităţilor compacte de epurare . omogenizare şi pompare. ce se realizează într-o instalaţie ataşată unităţii compacte . Unitatea de deshidratare . omogenizare si pompare Grăsimile reţinute in Denisipator/separator ajung gravitational in Bazinul de colectare grăsimi. . necesitatile de spalare/incendiu pentru Hidranti si apa potabila pentru laboratorul si grupul social din containerul de personal. instalaţii ce poate realiza şi nitrificareadenitrificarea apelor uzate prin secvenţe de exploatare corespunzătoare. Un lucru deosebit de important îl constituie absenţa nămolului în PROIECTANT: S.C ASTINO S. Sedimentul deshidratat in saci in Unitatea de deshidratare este transportat cu caruciorul si depozitat pe Platforma de containere. dacă se constată creşteri ale concentraţiilor compuşilor pe bază de azot  dezinfecţia apelor uzate epurate cu raze ultraviolete. iar apa filtrata din saci in Unitatea de deshidratare namol este descarcata in canalul Gratarului mecanic. Apa potabila sub presiune. ajunge gravitational inapoi in chesonul Bazinului de egalizare. preluata din reţeaua de apa potabila de la limita platformei. SAT DOBRA. asigura necesitatile tehnologice pentru Grătarul mecanic (din unitatea de epurare compactă). din cauza formării în cursul de apă receptor de compuşi toxici pentru flora şi fauna acvatică Linia nămolului constă din:  evacuarea nămolului din tancul de sedimentare primară aferent unităţii compacte de epurare (modul biologic de epurare) într-un Bazin de colectare si pompare. JUDETUL MEHEDINTI Apa rezultata. Această metodă de dezinfecţie este preferată clorinării.  reducerea substanţelor organice prin epurare biologică în unitatile compacte de tip Resetilovs.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . Nisipul decantat in Denisipator/separator este pompat in Bazinul de spălare si scurgere nisip.  egalizarea debitelor şi omogenizarea compoziţiei apelor uzate în bazinul de egalizare. Apa decantata rezultata din decantarea namolului in Bazinului de colectare si pompare namol. COMUNA BALACITA.R. omogenizare şi pompare. Apa colectata de sifonul Platformei de containere ajunge gravitational in caminul colector si de aici in Bazinul de egalizare.  Descriere componente tehnologice Linia apei constă din:  reţinerea materiilor grosiere in gratarul mecanic  reţinerea nisipului si grasimilor in deznisipator/separator grasimi .L.

SOLUTIA CONSTRUCTIVA Platforma staţiei de epurare se amplasează peste cota de inundabilitate din zona. omogenizare. Căderea alimentarii cu energie electrica este o situaţie de avarie in care este permisa deversarea controlata a apei menajere in emisar. COMUNA BALACITA. ce se realizează într-o instalaţie ataşată staţiei de epurare mecano – biologică compactă. pe o perioada limitata de timp. Această metodă de dezinfecţie este preferată clorinării.R. Se prevede by-pass general intre primul si ultimul cămin de pe platforma staţiei pentru situaţia căderii temporare a alimentarii cu energie electrica simultan cu debite mari de ape menajera. JUDETUL MEHEDINTI exces datorită aplicării unei tehnologii performante de epurare biologică cu unitatea compactă. . DESCRIEREA FLUXURILOR TEHNOLOGICE ŞI A COMPONENTELOR SCHEMEI DE EPURARE a) Linia apei constă din:  reţinerea materiilor grosiere in grătarul manual  reţinerea nisipului si grăsimilor in deznisipator/separator grăsimi . Un lucru deosebit de important îl constituie absenţa sedimentului în exces datorită aplicării unei tehnologii performante de epurare biologică.L. care nu pot fi inmagazinate in sistem (pana la nivelul preaplinului) .  alimentarea în mod continuu prin pompare şi cu o plaja de debite corespunzătoare a staţie de epurare mecano – biologică compactă. containerizata supraterană. instalaţie ce poate realiza şi nitrificareadenitrificarea apelor uzate prin secvenţe de exploatare corespunzătoare. SAT DOBRA. dacă se constată creşteri ale concentraţiilor compuşilor pe bază de azot  dezinfecţia apelor uzate epurate cu raze ultraviolete. din cauza formării în cursul de apă receptor de compuşi toxici pentru flora şi fauna acvatică  controlul calitatii apelor uzate epurate si dezinfectate prin intermediul caminului de prelevare probe b) Linia sedimentului constă din: evacuarea nămolului din tancul de sedimentare primară aferent staţiei de epurare mecano – biologică compactă.  egalizarea debitelor şi omogenizarea compoziţiei apelor uzate în bazinul de egalizare. containerizata supraterană  reducerea substanţelor organice prin epurare biologică în blocurile de tancuri aferente staţie de epurare mecano – biologică compactă. de pana la 6 ore.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . containerizata supraterană într-un Bazin de colectare si pompare. containerizata supraterană.C ASTINO S. • decantarea sedimentului in Bazinul de colectare si pompare sediment si pomparea acestuia in Unitatea de deshidratare cu saci filtru din • PROIECTANT: S.

CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT , SAT DOBRA, COMUNA BALACITA, JUDETUL MEHEDINTI

cadrul Camerei tehnice si/sau inapoi in tancurile de coagulare pentru necesitati de intretinerea a procesului biologic de epurare • deshidratarea sedimentului in Unitatea de deshidratare cu saci filtru si evacuarea gravitationala apei rezultate in Bazinul de pompare apa menajera, iar a namolului deshidratat in saci cu ajutorul caruciorului pe Platforma de depozitare pentru scurgere. c) Linia nisipului si grasimilor constă din: • evacuarea nisipului colectat in Desnisipator/separator grasimi prin pompare in Bazinul de spalare si scurgere nisip • spalarea si scurgerea nisipului in Bazinul de spalare si scurgere nisip si evacuarea gravitationala a apei de spalare in Desnisipator/separator grasimi, iar a nisipului in saci cu ajutorul caruciorului pe Platforma de depozitare pentru scurgere • colectarea gravitationala a grasimilor in Bazinul de colectare grasimi • evacuarea grasimilor colectate prin vidanjare RETELE TEHNOLOGICE Conducte gravitaţionale (de canalizare) Conductele sunt executate din tuburi si fitinguri pentru canalizare din PEHD cu Dn 200 si Dn 300. Conducte sub presiune (de pompare) Conductele sunt executate din tuburi si fitinguri din PEHD/Pn 6 cu Dn 25, Dn 50, Dn 65 si Dn 80. CAMINE DE CANALIZARE Acestea sunt cămine standard (STAS 2448-82), de canalizare, carosabile, Dn 1000, cu excepţia căminului de comutare Dn 1500, de la intrarea in statie, cu racorduri la conductele de canalizare si adancime variabila, conform profilelor tehnologice. Sunt prevazute cu capace carosabile si trepte pentru acces personal de mentenanta si exploatare. TREAPTA DE EPURARE MECANICA Gratarul manual pentru un debit de pana la 500 m3/zi si este amplasat intr-un camin cu diametrul de 1,5 m si adancimea de 1,67 m. Curăţirea gratarului se face periodic, la intervale de timp stabilite urmare experientei de exploatare, manual, cu ajutorul unei greble. Reţinerile sunt spalate, tratate cu biopreparate stabilizatoare, incarcate in saci/container, evacuate şi depozitate pe platforma de depozitare. Pentru prevenirea mirosului neplăcut şi realizarea unei fermentări în profunzime a materialului grosier reţinut, este recomandat să se folosească o dată la două săptămâni biopreparate sub formă de pudră.Din caminul grătarului manual, după reţinerea materiilor grosiere, apa uzată ajunge în separatorul de grăsimi / deznisipator unde are loc separarea particulelor solide / grăsimilor. Deznisipatorul / separatorul de grăsimi, cu un volum util de 4 mc, de tip vertical, permite reţinerea substanţelor plutitoare prin flotaţie gravitaţională

PROIECTANT: S.C ASTINO S.R.L.

CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT , SAT DOBRA, COMUNA BALACITA, JUDETUL MEHEDINTI

şi separarea nisipului cu dimensiuni mai mari de 0,2 mm. Corespunzător volumului util se prevede un bazin cilindric cu Di=2 m si adâncimea H = 3,5 m. Evacuarea grăsimilor retinute se face gravitaţional, pe masura acumularii acestora, într-un Bazin de colectare grasimi cu volumul util de 4 mc.In acest bazin se introduc, pentru descompunerea substanţelor organice, biopreparate. Dupa umplerea bazinului grasimile sunt evacuate prin vidanjare o data la cca 12 luni sau manual cu galeata de personalul de exploatare. Grasimile stabilizate cu biopreparate pot fi refolosite ca hrana pentru animale (caini, pisici).Corespunzator volumului util se prevede un bazin cilindric cu Di=2 m si adancimea H= 3,5 m. Evacuarea nisipului decantat se va face prin intermediul unei electropompe portabile de nisip, cu rotor in construcţie rezistentă la abraziune, intr-un Bazin de stocare, spalare si scurgere nisip cu volumul util de 3 mc, prevăzut cu radier drenat cu barbacane şi strat geotextil ce permite filtrarea şi scurgerea apei inapoi in desnisipator. Nisipul este spălat şi tratat cu biopreparate, în scopul stabilizării acestuia, iar apa rezultata din spălare se scurge înapoi in desnisipator.Nisipul spălat, tratat, rezultat, se încărca manual din bazin in saci/containere si se depozitează pe Platforma de depozitare in vederea utilizării pentru lucrări de construcţie. Corespunzător volumului util se prevede un bazin cilindric, semiîngropat cu Di=2 m si adancimea H=1,1 m. Practic, pe durata de exploatare a Staţiei de epurare, nu este nevoie sa se schimbe stratul filtrant de geotextil. Schimbarea acestuia este necesara numai in situaţia in care acesta este deteriorat accidental. BAZINUL DE EGALIZARE, OMOGENIZARE ŞI POMPARE Bazinul de egalizare, omogenizare are o triplă funcţionalitate:  omogenizează compoziţia apelor uzate (care la localităţi mici are o gamă de variaţie mare) prin capacitatea de inmagazinare a bazinului si prin agitare cu un mixer electromecanic
 preia varfurile de debit, in special debitele mici din timpul noptii, prin

inmagazinarea unui volum de apa uzata care sa asigure functionarea continua a unitatii de epurare biologica
 asigura pomparea debitului maxim orar de apa menajera in unitatea de

epurare compacta, containerizata. Pompele sunt prevăzute cu convertor de frecventa care asigura alimentarea continua a unitatilor de epurare, functie de debitul afluent in bazin (nivelul din bazin) Volumul util al bazinului este de 30 m3, asigurând rezerva de apa in perioadele de debite afluente mici (pe timpul nopţii). Corespunzător volumului util se utilizează un bazin cilindric cu Di=4 m si adâncimea H=5,5 m. De asemenea în bazin se va monta un mixer electromecanic submersibil cu jet pentru omogenizare ape uzate Bazinul este prevăzut capace de acces pentru pompe şi mixer si capac si trepte pentru acces personal mentenanţă si exploatare.

PROIECTANT: S.C ASTINO S.R.L.

CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT , SAT DOBRA, COMUNA BALACITA, JUDETUL MEHEDINTI

Echipamentele sunt de înaltă fiabilitate şi calitate. DEBITMETRIE Pe linia de pompare, înainte de blocul de epurare mecanica finala aferent unitarii de epurare mecano - biologice compacte se montează câte un debitmetru electromagnetic, care asigură o evidenţa si semnalizarea precisă a debitelor de apă uzată epurată TREAPTA DE EPURARE MECANICA FINALA Treapta de epurare mecanica finala consta dintr-un Bloc de epurare mecanică amplasat la partea superioară a unităţii de epurare mecano – biologice compacte, containerizate. Gunoiul reţinut de grătarul mecanic este colectat in saci si transportat pe Platforma de depozitare. TREAPTA DE EPURARE BIOLOGICA Treapta de epurare biologica consta dintr-un Bloc de tancuri de epurare biologica aferent unităţii de epurare mecano - biologice compacte, containerizate. Această instalaţie realizează o epurare mecano-biologică foarte eficientă, procesul tehnologic fiind automatizat şi controlat permanent. Blocul de tancuri este alcătuit din următoarele componente: - tanc de sedimentare primară - camera de coagulare - tanc de hidroliză - fermentare - tanc de nitri-denitrificare heterotrofa cu sistem de aerare cu bule fine şi dispozitive de susţinere a masei organice tip biofilm flotante - tanc de nitri-denitrificare hetero-autotrofa cu sistem de aerare cu bule fine şi dispozitive de susţinere a masei organice tip biofilm fix - tanc de nitrificare autotrofa De la grătarul mecanic apa ajunge în camera de coagulare. În această camera are loc dozarea de polielectrolit, flocularea şi sedimentarea compuşilor pe baza de fosfor, eliminându-se astfel necesitatea unui decantor secundar. Dozarea polielectrolitului se face prin intermediul unei unităţi de stocare si dozare. Materia sedimentată trece gravitaţional în tancul de sedimentare primară, dotat cu decantor cu blocuri lamelare, care realizează reţinerea materiilor în suspensie. Evacuarea sedimentului primar se realizează prin intermediul unei electropompe de proces care asigura atât evacuarea acestui sediment către bazinul de colectare si pompare sediment primar cât şi recircularea parţiala a acestuia pentru susţinerea procesului biologic. Cantitatea de fosfor care rămâne în apă este cea necesară asigurării unei concentraţii în Ptot conform NTPA 001 dar care asigura în acelaşi timp fosforul necesar proceselor biochimice care au loc în treapta de epurare biologică. În vederea mineralizării substanţelor organice conţinute de sedimentul primar se introduce un Biopreparat, care realizează fermentarea în profunzime a materialului decantat.

PROIECTANT: S.C ASTINO S.R.L.

Din cauza eliberării în apă a unei cantităţi mari de enzime. Apa astfel limpezită trece în compartimentele de aerare unde se realizează epurarea biologică. COMUNA BALACITA.L. Reducerea substanţelor organice se realizează în proporţie de 80%. Denitrificarea permite reducerea azotiţilor la azot gazos. se realizează mineralizarea trofică. Tanc de nitrificare autotrofa .Nivelul IV . Tanc de nitri-denitrificare heterotrofa. Datorită acestui fapt.C ASTINO S. JUDETUL MEHEDINTI Datorită aplicării soluţiei cu blocuri lamelare rezultă o reducere substanţială a spaţiului de decantare dar şi o eficienţă mult mai mare faţă de soluţiile standard. metaboliţi. celule moarte) care practic curăţa sistemul.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . Bacteriile.zonă în care se dezvoltă cele mai evoluate microorganisme (CARNIVORE avansate şi DETRIVORE – nivelul IV al lanţului trofic . BACTERIVORE. . Procesele de oxidare intracelulară a produşilor de hidroliză şi mineralizare trofică sunt continuate şi în plus apar procese de nitrificare autotrofă. În plus. Tanc de nitri-denitrificare hetero-autotrofa . cu formarea nivelului II din lanţul trofic. acest tanc se poate numi fermentator (incubator de enzime). PROIECTANT: S. proces care se desfăşoară în prezenţa oxigenului insuflat în masa de apă şi bacterii specializate autotrofe care realizează denitrificarea. În acest bazin se realizează:  oxidarea intracelulară a produşilor de hidroliză  nitrificarea heterotrofă prin care se descompune amoniacul sau ionii de amoniu în azotiţi respectiv azotaţi. în această primă etapă elimină de 20 . Aportul de oxigen este justificat de necesitatea producerii proceselor de mineralizare trofică şi oxidare intracelulară a produşilor de hidroliză.Nivelul III . proces consumator de oxigen.(se dezvoltă o bacterie superioara a lanţului trofic CARNIVORE care continuă procesele începute în zona nivelului II).30 de ori mai multe enzime decât pot să consume. care se degajă în atmosferă. SAT DOBRA. Există bacterii heterotrofe care realizează nitrificarea. Bacteriile autotrofe pot convieţui în acelaşi mediu cu bacteriile heterotrofe. procesele biochimice de eliminare a substanţei organice se desfăşoară în mod accelerat (intensiv).bacterii care consumă reziduuri de substanţă organică. Compartimentul biologic este compus din: Tanc de fermentare şi hidroliză: se realizează următoarele procese:  absorbţia substanţelor solide pe suprafaţa mediului plutitor (în flotaţie)  reducerea substanţelor organice pe bază de carbon (CBO5)  reducerea materiilor în suspensie  fermentarea produşilor de hidroliză În acest compartiment se dezvoltă bacterii (nivelul I al lanţului trofic) care aderă la mediul plutitor şi reduc materia organică în proporţie de 40%.R. obţinând oxigenul necesar metabolismului din compuşii organici şi cei pe bază de azot.

regăsim celulele şi microorganismele detrivore care se hrănesc cu celulele moarte şi care sunt aderente la suportul plutitor. iar substanţa organică care intră în sistem este consumată şi transformata in materialul celulelor vii iar în ultima etapă. imediat după Blocurile de epurare biologica .99% BAZIN DE COLECTARE SI POMPARE SEDIMENT PRIMAR Bazinul asigură: . Din bazinul de stocare sediment primar. care este compus din masă celulară. Razele ultraviolete cu o lungime de undă λ = 253. Supernatantul rezultat in urma procesului de deshidratare.L. Se montează suprateran. UNITATEA DE DEZINFECTIE CU ULTRAVIOLETE Aceasta realizează dezinfecţia apelor uzate epurate cu raze ultraviolete. transformându-le în substanţa anorganica. Datorita relaţiilor trofice avansate ale microorganismelor aflate pe filmul fix in procesele de epurare.C ASTINO S. JUDETUL MEHEDINTI Tehnologia permite eliminarea succesivă a substanţelor organice în diferite stadii ale lanţului trofic. este reintrodus gravitaţional în circuitul de epurare. În tehnologiile convenţionale rezultă nămol activat. si/sau .pomparea nămolului înapoi in tancurile de coagulare Volumul util al bazinului este de 30 m3.decantarea sedimentului primar . după care efluentul epurat şi dezinfectat. COMUNA BALACITA. Apa limpezită este dirijată spre unitatea de dezinfecţie cu ultraviolete. Eficienţa dezinfecţiei este de 95% . este evacuat în emisar. sau înapoi in unitatea de epurare biologica. producând moartea microorganismelor patogene.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . .7 nm penetrează masa de lichid. Instalaţia de dezinfecţie cu ultraviolete.colectarea sedimentului primar provenit de la Unităţile de epurare mecano – biologică compactă.R. PROIECTANT: S. Nămolul rezultat este un nămol mineralizat şi deshidratat care va fi depozitat in saci pe o platformă de stocare.pomparea nămolului la Unitatea de deshidratare cu saci filtru. În tehnologia propusă această masă celulară se regăseşte pe mediul plutitor cu aderenţă ridicată la culturile bacteriene. în nivelul IV. ce respectă condiţiile de calitate impuse. containerizata .omogenizarea nămolului in vederea pompării . Tehnologia de epurare a apelor uzate este bazată pe mineralizarea completă a materiilor organice. nu se formează nămol în exces. montată imediat după treapta biologică este din oţel inox şi funcţionează cu lămpi neimersate. sedimentul primar decantat poate fi pompat către instalaţia de deshidratare nămol în saci prevăzută cu sistem de dozare polielectrolit pentru îmbunătăţirea gradului de deshidratare. SAT DOBRA.

.R. Sedimentul primar. Acest sediment nu mai reprezintă un pericol pentru sănătatea oamenilor. Instalaţia de deshidratare sediment în saci realizează reducerea umidităţii micşorând volumele ce urmează a fi evacuat din Staţia de epurare. sunt introduse in Rezervor prin intermediul unei Pâlnii si unui Ejector. Grătarul mecanic. Amestecul este omogenizat in Rezervor cu ajutorul unui Mixer. PLATFORMA PENTRU CONTAINERE Aceasta va avea o suprafaţa de S = 24 m2 si serveşte pentru depozitarea temporara a containerelor cu materii solide provenite de la Grătarul manual. aceştia vor fi depozitaţi pe platforma de containere pentru scurgere. după care trece printr-un Mixer static si apoi prin intermediul unui Distribuitor ajunge in sacii filtranţi. Sacii filtranţi permit scurgerea apei şi întoarcerea acestuia în fluxul tehnologic al apei. Desnisipator si a sacilor cu sediment deshidratat de la Unitatea de deshidratare. din Bazinul de colectare şi pompare ajunge prin pompare in Unitatea de deshidratare sediment primar. BY-PASS GENERAL Pentru situaţia căderii alimentarii cu energie electrica a staţiei de epurare mecano – biologice compacte containerizate (situaţie de avarie) pentru a evita inundarea necontrolata a zonei se prevede o conducta cu rol de preaplin şi bypass a platformei staţiei de epurare Dn 300. omogenizare şi pompare. Sunt prevăzute capace de acces pentru pompa submersibila si mixer si capac si trepte pentru acces personal mentenanţă si exploatare. In prima faza după căderea alimentarii cu energie electrica.L. Platforma este prevăzuta cu grătar de pardoseala pentru colectarea apei de ploaie de pe platforma si a apei scurse din containere si saci. decantat. apa menajera afluenta se înmagazinează in Bazinul de omogenizare. SAT DOBRA. Substanţele bio-preparatoare si apa din reţea. necesare. Floculantul preparat este pompat cu ajutorul unei pompe dozatoare prin intermediul unui robinet multifuncţional in Ejectorul de sediment. COMUNA BALACITA. prevăzută cu grătar de scurgere la partea inferioară. care tine cont de debitul maxim posibil.C ASTINO S. După umplerea sacilor filtranţi cu sediment şi după deshidratare. egalizare si pompare şi in PROIECTANT: S. Apa se scurge in Colectorul lada de la partea inferioară. containerizate. in bazin se montează o pompa submersibila de nămol şi un mixer submersibil cu jet. reţinând sedimentul deshidratat care este deja stabilizat datorită adaosului de biopreparate.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . Aici acesta trece printr-un Ejector. unde se amesteca cu floculant. Apa rezultata în urma deshidratării ajunge gravitaţional în Bazinul de egalizare. UNITATEA DE DESHIDRATARE NAMOL Aceasta se montează în Camera tehnică aferenta unităţii de epurare mecano . iar sedimentul deshidratat este reţinut in sacii cu cărucior. JUDETUL MEHEDINTI Corespunzător volumului util se prevede un bazin cilindric cu Di=4 m si adâncimea H=4 m.biologice compacte.

superior celorlalte tehnologii de epurare si aranjamente a obiectelor in teren. după care deversează. ce implică consum energetic redus. CONCLUZII Staţia de epurare a apelor uzate provenite de la satul Capu Dealului . etc. jud.  consum energetic redus.80 m). MEHEDINTI se caracterizează printr-o tehnologie simplă.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . Platforma Statiei de epurare mecano – biologice este prevăzută cu centura de împământare de protecţie pentru consumatorii electrici si cu iluminat pe timp de noapte. UTILITATI AFERENTE PLATFORMEI Pentru necesitaţi de spălare si in caz de incendiu se prevede un hidrant îngropat. Prevederea de utilaje şi echipamente performante este obligatorie în vederea realizării eficienţelor de epurare dorite. Bazinului de omogenizare. prin conducta de by-pass. PROIECTANT: S.50%. ceea ce conduce la eliminarea costurilor privind tratarea acestuia. cu un grad de ocupare de cca. atât compresoarele cât şi electropompele de proces fiind de înaltă fiabilitate si randament.). stingătoare. soluţia tehnologică propusă cuprinde instalaţii performante. având in vedere obiectele tehnologice si reţelele necesare intre acestea.Pentru aerisirea în vederea mentenanţei a Căminelor de canalizare.  asigură gradul de epurare necesar. Aplicarea soluţiei de epurare mecano – biologice compacte containerizate cu prezintă următoarele avantaje:  Soluţia de epurare apă uzată este modulară permiţând o extindere ulterioară a capacităţii de epurare prin simpla adăugare de noi module. SUPRAFATA OCUPATA Suprafaţa ocupata de Staţia de epurare. este de 432 m2 . dar modernă şi de eficienţă ridicată.L. fiind respectate pe evacuare condiţiile de calitate impuse de NTPA 001/2002 si CN Apele Romane  datorită procesului tehnologic performant nu se evacuează nămol în exces. Pentru protecţia muncii si la incendiu Staţia de epurare mecano – bilogice compactă containerizată este prevăzuta cu dotările corespunzătoare (Echipament protecţie personal operare si mentenanţă. . Pentru necesitaţi de mentenanţă si exploatare se prevede priza pentru lampa de control la 24 V si priza pentru ventilatorul portabil. SAT DOBRA. Astfel. carosabil. JUDETUL MEHEDINTI reţeaua de canalizare pana la nivelul preaplinului (-0.C ASTINO S. in situaţia in care nu s-a remediat defecţiunea electrica. comuna BALACITA. egalizare şi pompare apa menajera si Bazinului de colectare si pompare sediment se prevede un ventilator portabil cu furtun de refulare.R. operaţiuni de exploatare simple prin aplicarea unei automatizări specifice procesului tehnologic. Apa tehnologica pentru diverse spălări se asigura din reţeaua de apa potabilă de la limita platformei Staţiei de epurare. COMUNA BALACITA.

apartine domeniului public.  realizarea dezinfecţiei cu ultraviolete în instalaţia de tip UV prezintă avantaj faţă de soluţia clorinării. 50 %. Reteaua de canalizare se va executa pe reteau de drumuri locale in afara parti carosabile a acestora. administrat de Primaria com. c) Situatia ocuparilor definitive de teren Pentru realizrea investitiei este necesara ocuparea definitive a unor suprafete de teren.L. Balacita. Emisarul apelor epurate este raul Drincea.  amorsare rapidă a procesului de epurare biologică. neexistând probleme generate de acţiunea apei sau sedimentului asupra componentelor. randamentului energetic ridicat. Balacita. situat in sud – estul localitatii Dobra. COMUNA BALACITA. . sat Dobra.C ASTINO S. JUDETUL MEHEDINTI  toate echipamentele sunt din oţel inox. a) Date tehnice ale investitiei Zona si amplasamentul Lucrarile ce fac obiectul prezentului proiect sunt amplasate in intravilanul si extravilanul Com. nefiind obligatorie supravegherea permanentă (o inspecţie pe zi). astfel suprafaţa platformei staţiei este de S = 432 m2 din care suprafaţa ocupata cu obiectele si reţelele tehnologice este de cca. Instalaţia de dezinfecţie asigură o eficienţă de până la 99% privind reducerea coliformilor totali. Unitatea ajunge în câteva zile la condiţii optime de funcţionare. b) Statutul juridic al terenului care urmeaza a fi ocupat Regimul juridic al terenului ocupat temporar pe perioada executiei retelei de canalizre si definitive pentru statia de epurare si statia de pompare.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . prin intermediul canalului Valea Dobrei.  automatizarea instalaţiei conduce la siguranţă în exploatare. precum şi a duratei îndelungate de funcţionare. SAT DOBRA. Pentru realizarea gradului de epurare necesar. astfel: Teren ocupat definitive pentru:  Statie de pompare 100 mp PROIECTANT: S. 3. pentru realizarea statiilor de pompare si a statiei de epurare.R.  prin forma compactă se obţine o suprafaţa redusa a staţiei de epurare. se propune ca electropompele din dotarea obiectelor tehnologice să fie de ultimă generaţie datorită fiabilităţii. iar statia de epurare pe un teren in suprafata de 432 mp. personal de întreţinere redus. chiar şi în cazul unor întreruperi mai îndelungate în ceea ce priveşte alimentarea cu apă uzată. cea din urmă variantă conducând la producerea de compuşi toxici în mediul acvatic receptor. cu acces la reteaua de drumuri comunale.

140 348565.02 308.L. . JUDETUL MEHEDINTI  Statia de epurare 216 mp 116 mp 432 mp  Alei si spatii verzi Total teren ocupat definitiv d) Sudii de teren  Studii topografice cuprinzand planuri topografice cu amplasamentele reperelor .177 322683. COMUNA BALACITA.096 322613.40 309.152 309. S-a facut recunoasterea terenului in vederea identificarii punctelor necesare pentru aceste studii.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT .20 X Y Z DRUM COMUNAL DC 93 DOBRA -SLASOMA NR. a localitatii sat Dobra.liste cu repere in sistem de referinta nationala Au fost culese date privind actele pe care le detine proprietarul si au fost notate vecinatatile.C ASTINO S. Masuratorile au fost facute cu statia topografica Leica L 1500 TC in sistem de referinta national. INVENTARUL COORDONATELOR REPERELOR DRIUM JUDETEAN DJ 606 CRAIOVA – VINJU MARE NR.461 349237.46 309.392 322788. Au fost intocmite planuri topografice scara 1:1000. 1 2 3 4 5 322496.R.632 349983. SAT DOBRA.772 322560.17 306. Prelucrarea datelor si trasarea planului de situatei s-au facut cu ajutorul programelor de calculator specializate pentru lucrarile topografice.878 349487. CRT X Y Z PROIECTANT: S.461 349748. CRT . pe care se realizeaza retele de canalizare si pentru amplasamentul statiei de epurare.

Din punct de vedere morfologic.7. CRT .C ASTINO S.0.34 300.3.20-10. 1 2 3 4 5 322804. Depozitele cuaternare ce intereseaza sapaturile pentru reteaua de canalizare.caramizie .12.585 323234. presata.85 295. sunt cunoscute din forajul hidrogeologic de mica adancime sapat in partea de est a satului Dobra la cota +246m.786 347629.61 299.364 348195. .R.20-0.50 m argila compacta rosie.932 347696. SAT DOBRA.769 348213.041 305. satul Dobra este asezat in campia inalta a Balacitei.00 m argila prafoasa cafenie.897 348008. la obarsia paraului Drincea Mica .274 348158.20 m Bolovanis si pietris in masa de nisip mediu si grosier. STEREO 1970 Nivelul de referinta – Marea Neagra  Studiul geotehnic cuprinzand planuri cu amlplasamentul forajelor. fisele cmplexe cu rezultatele determinarilor de laborator.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT .56 278.00 – 7. cu apa de la adancimea de 14m PROIECTANT: S.47 286.854 322881. analiza apei subterane.73 281.618 347817. uscata .258 322939. JUDETUL MEHEDINTI .00 – 15. COMUNA BALACITA.85 mde la cota terenului natural. Y. raportul geotehnic cu recomandarile pentru fundare si consolidari. 1 2 3 323240.0. presat. uscata .20m sol vegetal . Adancimea medie de inghet este de 0.201 347795.978 323211. la care a intalnit urmatoarea stratificatie: .20 X Y Z Sistemul de proiectie X.259 285.525 323071.972 323186.25 ULITE SATESTI NR.00-0.3. respectiv in Piemontul Balacitei.L.20 m argila prafoasa cu concretiuni calcaroase galbena. galben.

Executia statiei de pompare la cota din proiect cu sapatura deschisa in jurul careia se fac epuismente pentru reducerea nivelului apei din panza freatica sub cota de fundare a statiei ( radierul statiei ).00 m marma compacta uscata La adancimea de 15.L. COMUNA BALACITA. inclusiv pentru statia de epurare. .Costuri scazute pentru realizare. se executa placa din betoane monolite.R. cu exceptiile mentionate in zona inundabila si in zona in care nivelul apei subterane se gaseste la adancimea sub un metru.Rapiditate si acuratete in executie. ca fiind optima din urmatoarele considerente: .20 m forajul a intrat in depozite Pliocene .Grad scazut de depunere a materialelor in suspensie pe generatoarea interioara a tubului din PVC. si apoi realizarea statiei ca o constructive clasica. camine din beton prefabricat montate cu panta pentru asigurarea scurgerii gravitationale a apei menajere colectate si transportarea acesteia la statia de epurare Recomandam varianta tuburi PVC. se executa radierul. JUDETUL MEHEDINTI . camine din beton monolit. . orizontul freatic se afla in pietrisul si bolovanisul in masa de nisip intalnit in intervalul de adancime 14.00 – 22. Caracteristicile principale ale constructiilor Variantele constructive pentru realizarea investitiei sunt: . Asa cum indica forajul Dobra . . . camine din beton prefabricat. ca si forajul hidrogeologic a intalnit argila prafoasa cafenie pana la adancimea de 4 m unde a fost orpit intr-o concretiune calcaroasa dura.Reteaua de canalizare se poate realize din :  tuburi din beton simplu prefabricat. Variantele constructive pentru statia de pompare ape uzate sunt: . montate cu panta pentru asigurarea scurgerii gravitationale a apei menajere colectate si transportarea acesteia la statia de epurare  tuburi PVC.C ASTINO S. fitinguri pentru canalizare. dupa caz: NUESTE CAZUL e).8 – 250 m). Forajul Geotehnic F2 sapat la cota +220 m in zona de amplasare a statiuei de epurare a mers 5 m in marna compacta plastic consistenta. Forajul geotehnic FG1 sapat la limita vestica a intravilanului satului Dobra pe drumul comunal DC 93 spre Slasama.  Alte studii de specialitate necesare . sprijinirea este obligatorie. fitinguri pentru canalizare. Pentru realizarea canalizarii nu se pun probleme geotehnice.Costuri scazute pentru realizare. PROIECTANT: S. SAT DOBRA.20-22.00m (altitudine 248. terenul fiind favorabil executarii lucrarilor . daca sapaturile depasesc adancimea de 1m . Recomandam varianta cu cheson ca fiind optima din urmatoarele considerente: .Executia statiei de epurare (structura statiei de epurare) sub forma de cheson deschis. care se lanseaza pana la cota de fundare din proiect.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT .15.

PROIECTANT: S.  Deznisipatorul / separatorul de grăsimi. D. cu racorduri la conductele de canalizare si adancime variabila. . si fitinguri pentru canalizare . cu un volum util de 4 mc.  Bazinul de egalizare.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . mentine aerarea la nivel optim Caracteristicile principale ale constuctiilor: Pentru varianta recomandata avem urmatoarele caracteristici principale ale constructiilor: Statia de epurare monobloc calculata pentru 868locuitori populatie echivalenta are o capacitate de 150 mc.Procesul de epurare desfasurandu-se in bazine inchise.conform profilelor tehnologice. COMUNA BALACITA. . JUDETUL MEHEDINTI .5 m si adancimea de 1. D. cu excepţia căminului de comutare Dn 1500. de la intrarea in statie. Caminele de canalizare sunt cămine standard (STAS 2448-82. SAT DOBRA.Cantitati de terasamente mici. permite reţinerea substanţelor plutitoare prin flotaţie gravitaţională şi separarea nisipului cu dimensiuni mai mari de 0.  Gratarul manual pentru un debit de pana la 500 m3/zi si este amplasat intr-un camin cu diametrul de 1. Curăţirea gratarului se face periodic. cu ajutorul unei greble.Costuri mici de executie . la intervale de timp stabilite urmare experientei de exploatare. Variante constructive pentru statia de epurare . Sunt prevazute cu capace carosabile si trepte pentru acces personal de mentenanta si exploatare. de tip vertical. nu degaje gaze.300 mm. Corespunzător volumului util se prevede un bazin cilindric cu Di=2 m si adâncimea H = 3. manual.Executia statiei de epurare in sistem clasic cu bazinele tehnologice deschise fara tehnologie fortata. asigurând rezerva de apa in perioadele de debite afluente mici (pe timpul nopţii).L. Recomandam varianta : statie de epurare mecano biologica compacata ca fiind optima din urmatoarele considerente: .Termen scurt de executie.Executia statiei de epurare a apelor uzate menajere de tip mecano biologica compacta.90 mm. Dn 1000.  Conducta de refulare de la statia de pompare in lungime de 100 m ce se va realize din teava polietilena PE-HD.200 . evita trecerea la fermentatia anaeroba. omogenizare Volumul util al bazinului este de 30 3 m .  Reteua de canalizare gravitational cu lungimea de 4772 m ce se va realize din tuburi PVC.67 m.R. carosabile.2 mm.Suprafata mica de teren ocupat . si o suprafata ocupata de 432 mp. .5 m.C ASTINO S.

biologice compacte.C ASTINO S. Lista receptoarelor (consumatorilor). .  Treapta de epurare biologica consta dintr-un bloc de tancuri de epurare biologica aferent unităţii de epurare mecano .5 kw Ps = 1.tanc de hidroliză . procesul tehnologic fiind automatizat şi controlat permanent. Blocul de tancuri este alcătuit din următoarele componente: . se va asigura prin racordarea la reteau de joasa tensiune din zona. containerizate. 766/1997 si a Legii 10/1995 privind obligativitatea utilizarii de material agrementate pentru executia lucrarilor.L. se impune asigurarea alimentarii cu apa si energie electrica .camera de coagulare . JUDETUL MEHEDINTI Corespunzător volumului util se utilizează un bazin cilindric cu Di=4 m si adâncimea H=5. Această instalaţie realizează o epurare mecano-biologică foarte eficientă.6 kw PROIECTANT: S. De asemenea în bazin se va monta un mixer electromecanic submersibil cu jet pentru omogenizare ape uzate Bazinul este prevăzut capace de acces pentru pompe şi mixer si capac si trepte pentru acces personal mentenanţă si exploatare. SAT DOBRA.fermentare . Solutii tehnice de asigurare cu utilitati:  Alimentarea cu apa se asigura cu un racord de teava de polietilena de inalta densitate de la reteaua de apa potabila a localitatii  Alimentarea cu energie electrica pentru o putere instalata de Pi= 55 kw si putere simultana Ps = 30. ce se instaleaza:  Statie de pompare  Putere instalata  Putere simultana Pi = 3. Aceste materiale sunt in conformitate cu prevederile HG nr.R.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . f).tanc de nitrificare autotrofa La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementale conform reglementarilor nationale in vigoare. Echipamentele sunt de înaltă fiabilitate şi calitate.6 kw.tanc de sedimentare primară . COMUNA BALACITA.tanc de nitri-denitrificare heterotrofa cu sistem de aerare cu bule fine şi dispozitive de susţinere a masei organice tip biofilm flotante . precum si a legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatia U.tanc de nitri-denitrificare hetero-autotrofa cu sistem de aerare cu bule fine şi dispozitive de susţinere a masei organice tip biofilm fix .E.5 m. Situatia existenta a utilitatilor si analiza de consum Necesarul de utilitati pentru varianta propusa: Pentru sistemul de canalizare si epurare proiectat.

va fi PROIECTANT: S. Depozitarea deşeurilor In activitatea de constructie se va tine seama de reglementările in vigoare privind colectarea. COMUNA BALACITA. Concluziile evaluarii impactului asupra mediului Protecţia apelor şi a ecosistemelor acvatice Poluanţii care pot afecta ecosistemele terestre şi acvatice sunt cei rezultaţi in cazul unor accidente la depozitarea şi manipularea combustibililor.  utilizarea de utilaje şi tehnologii care să nu implice măsuri speciale pentru protecţia fonică a surselor generatoare de zgomot şi vibraţii. după caz.5 kw Ps = 29 kw g). depozitarea şi reciclarea deşeurilor.  respectarea reglementărilor privind protecţia atmosferei.C ASTINO S. In vederea protejării ecosistemului existent in zona de constructie a proiectului se vor executa lucrari pentru a proteja drumurile şi terenurile adiacente.Namolul rezultat din procesul de epurare a apei fara degajari de gaze si mirosuri . se evita degajarea de gaze. depozitarea necorespunzătoare a solului vegetal rezultat din operaţiile de descopertare a gropii de imprumut pentru umpluturi la terasamente şi neamenajarea corespunzătoare a gropii de imprumut după finalizarea lucrărilor. inclusiv adoptarea. SAT DOBRA.Totuşi. sunt următoarele: a. posibilele surse care ar putea influenţa negativ indicatorii de calitate ai solului ca urmare a desfăşurării activităţilor ce se vor desfasura pe amplasamentul investiţiei.L. scurgerile accidentale de carburanţi şi lubrefianţi de la utilajele şi mijloacele de transport.  prin tehnologia de epurare a apelor uzate cat si prin etanseitatea echipamentelor tehnologice . Protecţia atmosferei Pe toata perioada proiectare-execuţie-intreţinere este recomandabil ca factorii locali să urmărească :  manipularea materialelor in cadrul proceselor tehnologice repezintă o altă sursă posibilă de poluare a aerului in urma căreia pot rezulta pulberi in suspensie. transportul. subsolului şi a ecosistemelor terestre Lucrările de constructie propuse prin prezentul proiect nu vor afecta calitatea solului.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . dar acestea sunt temporare. in conformitate cu prevederile reglementărilor de mediu. de măsuri tehnologice pentru reţinere şi neutralizarea poluanţilor atmosferici. si mentinerea aerarii la nivel optim  insusi evacuarea namolului rezultat se va face fara degajari de gaze si mirosuri neplacute Se concluzionează că nu există surse de poluare majoră a aerului in zonele de depozitare a materialelor şi in zonele de lucru. evitarea trecerii la fermentatia anaeroba.  la amenajarea şi la compactarea balastului şi pietrei sparte pot rezulta emisii de praf care să afecteze calitatea aerului.R. . b. Protecţia solului. Toate aceste lucrări au fost dimensionate conform legislaţiei in vigoare. nu se pot inregistra dezechilibre ale ecosistemelor sau modificări ale habitatelor. JUDETUL MEHEDINTI  Statie de epurare  Putere instalata  Putere simultana Pi = 51.

Obligaţiile care rezultă din prevederile Legii nr. Etapele principale de realizare sunt: • Realizare retele canalizare in lungime de 4772 m • Realizare statie pompare.intreţinerea utilajelor şi vehiculelor folosite in activitatea de constructie se efectuează doar in locuri special amenajate. Durata de realizare si etape principale Durata de realizare a investitiei este de 12 luni. Grafic de esalonare al investitiei pe o perioada de 12 luni. LUNA OBIECTUL 1 Contractare fonduri Organizare licitatie proiectare Proiectare Licitatie executie lucrari constructii Lucrari de constructii Retea de canalizare Statie de X 1 2 2 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 9 9 1 10 1 11 1 12 1 PROIECTANT: S.max =150.0 mc/zi. Procesul de epurare are mare stabilitate fiind realizat de catre bioceneza fixate pe materialul plastic in rezervoare aerate. pentru a evita contaminarea mediului. JUDETUL MEHEDINTI uscat intr-o statie de epurare prevazuta cu paturi de uscare sau cu filtru presa.R. Impactul produs in perioada de executie asupra factorilor de mediu si in special cel produs asupra activitatilor umane se situeaza in limitele admise. Aerare cu bule fine cu dispositive de sustinere a masei organice tip bioflim este asigurata de un compressor submersat. • Realizare statie de epurare mecano-biologica pentru un Qzi. iar cel din perioada de exploatare este nesemnificativ. lucrarile proiectate contribuind in cea mai mare masura la imbunatatirea factorilor de mediu.se vor respecta condiţiile de refacere a cadrului natural in zonele de depozitare. SAT DOBRA.L. la statiile de pompare si la statia de epurare. • Realizare alimentare cu energie electrica. Realizarea acestui proiect are o importanta favorabila asupra mediului . 4. .137/l995 sunt următoarele: . COMUNA BALACITA.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . Folosirea namolului in agricultura se va face numai cu avize de la organelle abilitate.C ASTINO S. .

. JUDETUL MEHEDINTI pompare Statie de epurare Alimentare cu energie electrica Organizare santier COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI 1.10. COMUNA BALACITA. SAT DOBRA.L.C ASTINO S.2008 PROIECTANT: S.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT .943 lei /EURO al BCE din data de 06.R. Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general In mii lei/ mii euro la cursul de 3.

380 12. COMUNA BALACITA In mii lei/ mii euro la cursul de 3.000 1. Constructii si instalatii Montaj tehnologice utilaje 897.500 16.940 7.264 0.199 19.2008 Nr.199 14.000 22.925 0.902 1.650 9.610 127.6.350 1.819 27.056 TOTAL CAPITOL 1 CAPITOL 2 26. crt Denumirea capitolelor subcapitolelor cheltuieli 2 Valoare (fara TVA) si de mii lei 3 mii euro 4 mii lei 5 mii lei 6 mii euro 7 Valoare TVA Valoare (inclusiv TVA) DEVIZ GENERAL 1 CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1.000 6.173 43. 3.493 170. acorduri si autorizatii Proiectare si inginerie Organizarea procedurilor achizitie Consultanta Asistenta tehnica de 14.621.368 270. 4.594 4.000 0.285 6.500 0.000 489.485 0.350 1.083 90.1.902 0.846 TOTAL CAPITOL 2 CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 3.750 0.6.000 5.165 0.3.500 1.072 205.000 19.000 4.785 19.000 411.267 Utilaje si echipamente tehnologice si functionale cu montaj Utilaje fara montaj.000 26.785 1.232 5.3. COMUNA BALACITA.660 22.665 0.549 6.000 1.304 172.383 14.285 77.847 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 2.L.658 809.734 32. Alimentare cu energie electrica 75.453 3.5.000 4.292 16.800 3. 3. Obtinerea terenului Amenajarea terenului Amenajarea pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0. 4. 3.2.940 30.952 1.660 3. si echipamente de transport Dotari Active necorporale 4. 4.888 0. TOTAL CAPITOL 3 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 4. 65.000 6.000 0.943 lei /EURO al BCE din data de 06. 1. Studii de teren Taxa pentru obtinerea de avize.2.453 3.471 0.4.971 129.383 90.350 0.775 4.000 1.4.1.000 0.C ASTINO S.000 106.624 36.930.1.506 TOTA CAPITOL 4 CAPITOL 5 PROIECTANT: S.5.791 1.1.2.102 0.3.551 4.700 19.425 0.380 1.275 0.083 22.617 0.225 5.123 2.171 8.000 308.092 4.10.141 227. 1.80 1.706 0.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT .500 3. 7.846 22.R. 0.227 1068. JUDETUL MEHEDINTI PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZARII INVESTITIEI: CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT SAT DOBRA . .000 0.904 11.086 2. SAT DOBRA.610 20.687 680.700 75.500 0.

Instalatii hidro 5.1. Constructii retele tehnologice Constructii bransament apa Constructii amenajare teren TOTAL I 3.923 1.715 Instalatii hidro si 3. cheltuieli mii lei euro mii lei mii lei euro 1 2 3 4 5 6 7 I LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII 2.180 3.228 1.505 9. Instalatii electrice 9.755 2.280 11.860 9.2.622 3. 3.873 21.581 1.888 10.988 1.5.520 72.467 2.428 0.559 DEVIZ PE OBIECT NR.817 3.471 1. 3.005 6. .933 12.L.280 2. JUDETUL MEHEDINTI DEVIZ PE OBIECT NR.4. tehnologice 1.783 11.043 14.201 TOTAL I 44.367 1.980 1.408 8.750 2.000 12. cheltuieli mii lei euro mii lei mii lei euro 1 2 3 4 5 6 7 I LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII 3.830 1.R.575 II MONTAJ Montaj utilaje 2. Procurare utilaje tehnologice TOTAL III TOTAL I+II+III 12. sanitare 10.5.273 4.234 3.3.43 0 0.931 PROIECTANT: S.773 11.200 0.304 0.668 0.2. subcapitolelor de mii mii crt.3.043 3.800 1.4.200 8.756 4.228 1. Constructii 35.362 III PROCURARE 2. COMUNA BALACITA.109 3. Instalatii electrice 3. Constructii 35.071 3.05 4 14.C ASTINO S.943 lei/EURO al Bancii Central Europene din data 06/10/2008 Valoare (fara Valoare Denumirea TVA) TVA (inclusiv TVA) capitolelor si Nr.809 13.414 18.622 0.980 11. 3.736 1.546 53.927 6.000 58.428 0.233 2.623 2.009 0.47 5 0.902 1.895 5.688 41.176 2. 2 Statie de pompare in mii lei/ mii euro la cursul de 3.362 TOTAL II 1.280 14.304 0.1. subcapitolelor de mii mii crt.334 2.943 lei/EURO al Bancii Central Europene din data06/10/2008 Valoare (fara Valoare Denumirea TVA) TVA (inclusiv TVA) capitolelor si Nr.526 13.746 42.6.102 6.80 7 3.622 17.200 0.280 69.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . SAT DOBRA.107 2.329 86.251 10. Statie de epurare in mii lei/ mii euro la cursul de 3.

275 14.743 6. COM. .700 5.C ASTINO S.399 2.000 169.R.5 Utilaje si echipamente tehnologice Utilaje si echipamente transport TOTAL III TOTAL I+II+III 22.941 5.000 4.494 Al.425 1.3 Montaj utilaj 2.791 0. JUDETUL MEHEDINTI II 3.634 III PROCURARE 4.928 TOTAL I 51.487 35.08 8 8.943 lei/EURO al Bancii Central Europene din data 06/10/2008 DEVIZ PE ACTIVITATI NR.704 8.902 198.4 4.769 54.100 12. III 3.55 0 668.500 0.499 0.45 0 169.706 0.487 9.960 9. 1 .264 236.SAT DOBRA. BALACITA I. Lucrari de constructii CANTIT ATE U M PRET UNITAR PRET TOTAL PRET TOTAL PROIECTANT: S.100 0.100 0.141 7.706 19.275 0.08 8 795.141 668.000 26.710 201.891 1.RETEA DE CANALIZARE .775 0.64 5 201.8.846 in mii lei/mii euro la cursul de 3.000 22. MONTAJ Montaj utilaj tehnologic TOTAL II PROCURARE Utilaje tehnologice si echip tehnologice TOTAL III DOTARI Dotari TOTAL IV TOTAL I+II+III+IV 35. Statie 4.500 783.78 2 6.L.796 IV 3.9 47 1.150 11.500 75. pompare 4.533 0.71 7 10.255 0.199 4. El.4 Alimentare cu energie electrica in mii lei/ mii euro la cursul de 3.64 5 2.709 60.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT .230 42. DEVIZ PE OBIECT NR. energ. subcapitolelor de mii mii crt.710 10.1.000 6.809 15.264 2. COMUNA BALACITA.925 8. statie 4.925 932.791 22.499 0.634 TOTAL II 2.9 21 42.533 0. cheltuieli mii lei euro mii lei mii lei euro 1 2 3 4 5 6 7 I LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII Al.2 epurare 46.45 0 1.9. SAT DOBRA.950 1.7.38 3 26.000 9.775 90.500 7.919 13.943 lei/EURO al Bancii Central Europene din data06/10/2008 Valoare (fara Valoare Denumirea TVA) TVA (inclusiv TVA) capitolelor si Nr.083 6.902 1. energ.399 2.9 47 126.422 II MONTAJ 4.425 148.000 5.743 126. El.230 795.

CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT .00 400.000 3.564 94.00 m m bu c 55.009 11.000 3. pentru structura statie Instalatii hidrotehnice Instalatii electrice TOTAL I Montaj utilaj tehnologic TOTAL II Procurare utilaj tehnologic TOTAL III TOTAL I+II+III CANTIT U ATE M 50. Lucrari de constructii si instalatii Terasamente Pereti b.976 1.849 1.043 10.304 0.460 372.00 mc 17.408 0.000 79.00 95.000 1820.471 1.50 beton.334 3.216 128.00 ml 505.000 150.C ASTINO S.200 12.980 44. COMUNA BALACITA.00 UM mc ml ml ml PRET UNITAR LEI 1100.STATIE DE POMPAREI.980 1.000 78.399 32.00 12.813 DEVIZ PE ACTIVITATI NR.00 mc bu 2.000 12. 3 .000 5.00 Instalatii electrice 282.526 100.062 2.000 PRET TOTAL MII LEI 4.367 PROIECTANT: S.078 7.180 PRET TOTAL MII EURO 1.200 1.430 5.000 MII LEI 262.043 3.L.R.STATIE DE EPURARE I.500 33.304 3.00 4000. stalpi si plase metalice Instalatii hidro si sanitare 128.942 12.00 4772.176 9.281 197.800 3. SAT DOBRA.050 779. . Lucrari de constructii CANTITAT E si instalati Constructii fundatii si 21.000 1350.250 30.a. JUDETUL MEHEDINTI si instalati Retea de canalizare terasamente Retea de canalizare colector Camine de vizitare cu capac carosabil Conducta de refulare din teava de polietilena de inalta densitate D = 140 mm Foraje orizontale pentru subtraversari drumuri 1buc x 10 m TOTAL I LEI 4772.100 PRET PRET TOTAL TOTAL MII LEI MII EURO 23.581 2.00 c bu c bu c PRET UNITAR LEI 85.000 DEVIZ PE ACTIVITATI NR.00 c bu 1.30 platforme pentru utilaje Imprejmuire .588 2900.250 MII EURO 66.075 10.755 3.00 58.950 5.2 .00 ml 120.000 3980. fundatie 80.043 14.

00 1.390 0. sistem sterilizare apa cu UV .700 7688. SAT DOBRA.00 mp 38.860 9.100 0.085 0.552 0.00 buc 1.00 buc 2. buc mixer submersibil Tablou de control si buc automatizare Container de personal ventilat si buc incalzit TOTAL II III.900 1. statie sutomata de prelevare apa uzata.140 0. Electro pompa de apa uzata Debitmetru electromagnetic 1. 50 15.L.instalatie de dezhidratare namol.900 394.830 1.020 630.688 1.183 0.351 5520.00 buc 1.144 1.394 35.00 buc buc 2.850 5.520 6.770 749.00 buc 1.668 0.245 Debitmetru electromagnetic 1.430 1.00 ml 500.394 0.200 6.PROCURARE UTILAJE Camin de izolare / distributie 1. pompare. rezervor coagulant statie de analiza proba de apa uzata.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT .160 0.487 0.377 7. electropompa de nisiPp Bazin egalizare.200 19.850 3351.MONTAJ UTILAJE Vana cutit DN300/Pn 6 Gratar manual din inox Electropompa de nisip Mixer submersibil 1 buc. omogenizare.550 3. COMUNA BALACITA. mixer submersibil.950 PROIECTANT: S.00 buc de epurare biologica.00 m 300. JUDETUL MEHEDINTI Constructii retele tehnologice Constructii bransament apa Constructii amenajare teren TOTAL I II.414 18. montaj vana cutit DN250/Pn 6 Camin gratar manual gratar manual din inox Deznisipator/separator de grasimi.273 4.190 7.470 1537. bloc 1.300 0.400 1. .567 0. tablou electric de automatizare Electropompa submersibila de sediment .650 2.233 2.040 3.9 3.035 0.631 1.850 632 15377.509 11631.300 394.300 1.500 16.000 0.335 0.00 buc 1182.00 buc 1.520 72.R.155 552.00 buc Bloc de epurare mecanica.00 buc 335.538 0.00 buc 1.880 1143.509 11. Electropompa de apa uzata 85.100 9.C ASTINO S.749 28.00 buc preaplin/by-pass apa menajera.170 28567.290 0.

500 169.00 0 4.500 10.037 1.815 7.00 buc 15772. bloc de epurare biologica.902 198.604 129.500 783.900 265.500 7.250 2.00 0 4.00 buc 511604. rezervor coagulant statie de analiza proba de apa uzata.900 265.250 2. tablou electric de automatizare) Bazin stocare si pompare sediment (electropompa submersibila de sediment .500 49.401 668.000 265.900 265.750 2.00 0 36.450 1.250 0.900 265.00 buc 49287. mixer submersibil) Tablou de control si automatizare Container de personal ventilat si incalzit TOTAL III Dotari TOTAL IV TOTAL ( I+II+III+IV) 1.00 0 4.10.00 buc 250.instalatie de dezhidratare namol.5 41401.74 6 4.287 41.97 2. JUDETUL MEHEDINTI Statie de epurare mecano-biologica compacta containerizata de 150mc ( bloc de epuraremecanica. .000 Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiei in mii lei / mii euro la cursul de 3. COMUNA BALACITA.943 lei/euro al Bancii Centrale Europene din data de 06.250 2.250 2. SAT DOBRA.900 265.00 buc 1.250 2.141 7.00 0 4.000 15.785 47.00 0 4.2008 Luna Activitate Contractar e fonduri Organizare licitatie proiectare Proiectare Licitatie executie lucrari constructii Lucrari de constructii Consultant a si asistenta tehnica Taxe si comisioane Probe si pregatirea personalul ui 1 x 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.L.R.250 2.796 12.C ASTINO S. sistem sterilizare apa cu UV .900 265.140 PROIECTANT: S.000 1.902 1.900 243.00 0 4.250 511.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT .00 0 4.782 30.772 4.

Cadrul teritorial de referinta: Principala cerinta este aceea ca Romania sa se conformeze obligatiilor legale din cadrul Tratatului de Aderare la Uniunea Europeana.C ASTINO S. iar situatia evacuarii apelor menajere si pluviale ar fi rezolvata doar partial intrucat ar exista in continuare PROIECTANT: S. in urma punerii in functiune a sistemului de epurare. care sa furnizeze indepartarea biologica a N si P cu o capacitate de epurare a apei uzate de 145 mc/zi. JUDETUL MEHEDINTI ANALIZA COST . . judetul Mehedinti.  constructia unei statii de epurare. Analiza optiunilor Varianta zero (varianta fără investiţie). comuna Balacita. Servicii oferite:  civile: infrastructura care va deservi o asezare rurala (704 locuitori).lucrari destinate tratarii si deversarii apelor uzate tratate. . varianta maximă (variantă cu investiţie maximă). in satul Balacita care sa conduca la inchiderea ciclului apei din ratiuni igienice si sanitare. lucru care conduce la afectarea starii de sanatate a acestora şi la poluarea mediului. si  Directiva Consiliului 91/27/EEC privind epurarea apelor uzate.  imbunatatirea conditiilor de mediu si protectia impotriva contaminarii stratului freatic din comuna. Identificarea proiectului: Actiuni: Constructia unei retele de canalizare in conformitate cu regulile cele mai stricte si legislatia in vigoare. varianta medie (varianta cu investiţie medie).772 km si a unei statii de epurare. constând în crearea de canale betonate pe santurile existente produse de apa menajera si pluviala.L. cele trei alternative luate in considerare sunt : Varianta zero Alternativa de a nu face nimic.lucrari destinate colectarii si eliminarii apelor uzate. se va preciza varianta selectată Pentru acest studiu de fezabilitate. ca parte a sistemului integrat de alimentare cu apa si canalizare. 868 locuitori populatie echivalenta. prin indepartarea biologica a azotului si a fosforului pentru a respecta standardele de 15mg/l total azot si 2 mg/l total fosfor cerute de legislatie.R. Obiective specifice :  realizarea unei retele de canalizare in sistem centralizat in lungime de 4. inclusiv specificarea perioadei de referinţă Definirea obiectivelor Obiectiv general: Canalizare si statie de epurare in sistem centralizat sat Dobra.lucrari destinate reutilizarii apelor tratate. in ceea ce priveste:  Directiva Consiliului 98/83/EEC cu privire la calitatea apei destinate consumului uman. Investitie predominanta: . COMUNA BALACITA. Varianta medie Alternativa de a face un minim posibil. ceea ce insemna ca in localitate apa uzata provenita din latrinele individuale si cea menajera pune in mare pericol sanatatea locuitorilor. . SAT DOBRA. 2.BENEFICIU 1. Identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . aceasta alternativa costa in jur de 10% din varianta maxima.

. ceea ce ar putea duce la distrugeri insemnate si nu s-ar rezolva problema toaletelor din curtile locuitorilor întrucat este interzis ca dejectiile sa fie deversate pe aceste canale.5 0 0. .5 1 0.75 1 1 1 1 0. Modul de acordare a scorurilor a diferit in functie de indicator.83 1 Criterii Suport tehnic (Pondere 0.5 0 0.25/3) Media Consum de resurse (Pondere 0. . In acest sens. JUDETUL MEHEDINTI posibilitatea de contaminare si poluare a mediului.5 gradul de instruire personalului conditii de calitate apa (cantitativ) teren (ha) energie (kW) valoarea investitiei PROIECTANT: S. Avantajele folosirii PVC-ului consta in: .C ASTINO S. scoruri care au fost normalizate in vederea aducerii în acelaşi interval de comparaţie.timpul mic de realizare a sistemului cu pierderi minime si disconfort mic din partea locuitorilor. In acest sens. Atat criteriile cat si subcriteriile au fost ponderate.25 0. Indicatorilor li s-au acordat scoruri in functie de importanta acestora.125 0.mentenanta uşoară a instalaţiei. SAT DOBRA. Modul de acordare a scorurilor a diferit in functie de indicator. Subcriteriilor li s-au asociat indicatori pentru a usura cuantificarea acestora in vederea ierarhizarii alternativelor. au primit valori procentuale pana in 100% astfel incat suma ponderilor criteriilor si a subcriteriilor din cadrul unui criteriu sa dea 100%. .preţul redus. scoruri care au fost normalizate in vederea aducerii în acelaşi interval de comparaţie. COMUNA BALACITA. Matricea de evaluare a variantelor. Atat criteriile cat si subcriteriile au fost ponderate. s-a propus metoda analizei multicriteriale.33 0. Scara de notare: 0-1. Indicatorilor li s-au acordat scoruri in functie de importanta acestora.usurinta in manevrare si realizare a instalatiei. s-a stabilit un set de criterii si subcriterii. Pentru selecţia alternativelor.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . .25/3) Media Aplicabilitate (Pondere 0. Subcriteriilor li s-au asociat indicatori pentru a usura cuantificarea acestora in vederea ierarhizarii alternativelor.5/3) Media Incadrare in linia de buget a investitiei propuse Subcriterii constructie functiune intretinere si punere in Variant a zero 0 0 al 0 0 0 0 0 0 0 0 Varia nta medie 0 0.5 0. . Ca varianta optima propunem utilizarea conductelor din PVC in detrimentul altor solutii tehnice (teava din fonta. Varian ta maxim ă 1 0. iar in cazul unor inundatii aceste canale s-ar putea deversa.25 0.R. conducta din beton etc) pentru a obtine o eficienta maxima.intervenţii rapide la punctele cu eventuale probleme.5 0. Pentru selecţia alternativelor. s-a propus metoda analizei multicriteriale. s-a stabilit un set de criterii si subcriterii. au primit valori procentuale pana in 100% astfel incat suma ponderilor criteriilor si a subcriteriilor din cadrul unui criteriu sa dea 100%.L. Varianta maximă Alternativa realizării reţelei de canalizare si deversarea apelor menajere in emisarul natural drincea prin intermediul unei statii de epurare.timpul de viata ridicat al materialelor.

5 euro/an 118734 lei/an pretul apei epurate 2.46 %= 55 10050 0 kWh kW/an 13065 51515 euro/a n lei/an 2252 8879 365 euro/a n lei/an zile/an = 383 1511 euro/a n lei/an Costul deversarii apei epurate in emisar 0.6 euro/mc * 150 euro/mc * 150 mc/zi * mc/zi * 365 zile = 5201 euro/a n euro/a n kg/zi * 365 zile = 7245 28568 2044 euro/a n lei/an costul reactivilor cu transport .5/3) Media emisii in apa Nivelul si caracterul emisiilor emisii in aer (Pondere 1/3) emisii in sol Media Tinte legislative (Pondere 0.007 Cheltuieli cu reactivii costul biopreparatelor: 0. . Se va face calculul salariilor pentru aceste doua persoane: 200 euro/luna * 2 pers * 12 luni = 4800 18926 2367 0 9333 0 euro/a n lei/an euro/a n lei/an lei/an Costurile anuale de poductie = costurile operationale + costurile cu salariile 2847 11225 0 euro/an 6 Veniturile generate pe intreaga durata de viata a proiectului 5475 Volumul de apa uzata 150 mc/zi 0 mc/an Veniturile au fost estimate in conditiile in care s-a stabilit tariful in limita suportabilitatii populatiei. Analiza financiară. COMUNA BALACITA.095 costul polielectrolitului: 3.5 1 0 1 1 0 0.52 euro/mc PROIECTANT: S. SAT DOBRA. 489506 euro * 0. Pi = Consum = 1 euro = 3.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . JUDETUL MEHEDINTI (Pondere 0.36 1 0 0 0 0 1 0. venitul 30112. inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat. valoarea actuala neta.se considera transportul 10% din valoarea reactivilor: 7970 31425 euro/an Cheltuieli operationale totale: lei/an Costurile anuale totale cu forta de munca Se considera ca pentru statia de epurare automatizata si pentru reteaua de canalizare se vor angaja 2 operatori sau se vor recalifica din personalul actual al primariei.5/3) Media ponderata 0 0 0 0 0 0 0 0.05 lei/mc 0.64 Rezultatul în urma ierarhizarii alternativelor indică varianta maximă ca fiind cea mai fezabilă.46% din cheltuielile cu investitia de baza.943 lei. rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu Puterea instalata.R.L. 3. rezulta Costuri de intretinere Se considera ca se va cheltui annual cu intretinerea aproximativ 0.5 costul total al reactivilor: euro/kg * 1.C ASTINO S.

C ASTINO S.) La elaborarea analizei financiare s-a adoptat un scenariu privind evolutia viitoare a ratei inflatiei. COMUNA BALACITA. SAT DOBRA. . Proiectia veniturilor pe perioada analizata s-a realizat pornind de la veniturile din primul an de exploatare.L.3. urmand a fi actualizate cu rata inflatiei. (tabelul 3. si 3.2. urmand a fi actualizate cu rata inflatiei. de-a lungul perioadei de analiza.15.R.1. Tabelul 3. PROIECTANT: S. prezinta previziunea fluxurilor anuale de costuri si beneficii pe durata economica de viata a proiectului. Astfel s-a luat in calcul o rata de crestere anuala de 1. JUDETUL MEHEDINTI Proiectia veniturilor pe perioada analizata s-a realizat pornind de la veniturile din primul an de exploatare.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT .

2 anul Venituri obtinute prin tarifarea serviciului de canalizare Valoare reziduala 2020 480343. 55 0 24 2033 2955452 .R.L. 39 925045.1 0 5 2014 207665.3 0 4 2013 180578. 17 0 13 2022 635254. 93 0 25 2034 3398769 . 65 0 16 2025 966142. 39 0 23 2032 2569958 .9 0 6 2015 238815. 76 0 19 2028 1469382 0 29 2038 5944469 . 6 0 11 2 2011 136543.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . . 3 0 30 2039 7761185. anul Venituri obtinute prin tarifarea serviciului de canalizare Valoare reziduala 0 200 9 0 1 2010 118733.3 0 7 2016 274638 0 17 2026 1111063 .C ASTINO S.0 73 0 20 2029 1689789.7 0 10 2019 417690. 12 0 22 2031 2234746 . SAT DOBRA. JUDETUL MEHEDINTI Tabelul 3. 52 0 26 2035 3908585 .7 0 18 2027 127772 3 0 28 2037 516910 4 0 9 2018 363208. 79 0 15 2024 840123.9 0 27 2036 4494873 . 63 0 12 2021 552395.1 0 8 2017 315833 .4 0 3 2012 157025. COMUNA BALACITA. 94 0 14 2023 730542. 6 0 21 anul Venituri obtinute prin tarifarea serviciului de canalizare Valoare reziduala rata de crestere anuala 1.1.15 2030 194325 8 0 PROIECTANT: S.

746 1.224 2.672 1.503 2.144 823.655 18 2027 554.259 50.082 14.307 7.858 3.221 3 2012 68.436 27 2036 1.328.350 574.298 193.669 41.879 1.926 112.358 21.597.738 36.316 110.282.486 309.004.234 5.599 24 2033 1.201 434.495 72.039 63.223 1.204 336.050.256 12 2021 239.154.822 10.450 690.020.246 PROIECTANT: S.260 23 2032 1.794.508 1.896 1.354 4 2013 78.131 377.604 19 2028 637.345 177.373.106 1.525 109.643 3.C ASTINO S.089.356 1.919 6.527.150 43.661 6 2015 103.793 141.962 163. COMUNA BALACITA.368.177 8 2017 137.657 2.063.108 28.609 356.R.249.208.112.511 31.696 6.963 54.L. 0 anul costuri cu energia electrica costuri de intretinere cost deversare apa epurata cheltuieli cu reactivii total cheltuieli operationale costuri cu forta de munca total costuri 0 0 0 0 0 2.451 28 2037 2.020 83.605 10 2019 181.037 3.116 471.298 47.111 7 2016 119.168 716.887.545 16.425 93.537 3.370 95.102 196.541 2.507 62.720 38.394 20 2029 733.053 522.689 25 2034 1.249 269.234 33.643 54.787 17 2026 482.918 794.778 259.101 409.129 11.273 49.005 913.115.348 13.503 8.095 13 2022 275.408 35. SAT DOBRA. .345 298.239 116.113 127.085 168.583 541.571 76.000 37.498 57.671.139 22 anul costuri cu energia electrica costuri de intretinere cost deversare apa epurata cheltuieli cu reactivii total cheltuieli operationale costuri cu forta de munca total costuri 2031 969.785 170.586 27.347 203.243 10.591 248.966.323.320 623.174 32.129 285.688 215.429 25.316 1.292 26 2035 1.262 338.338 101.876 18.131 499.323 66.032 23.358 5 2014 90.709 680.765 129.035 192.581 394.531 65.735 386.329 21.459 14 2023 316.330 18.760 1.559 123.695.158 20.772 3.549 328.296 255.005 1.106 2.061 83.701 388.529 2.732 514.189.207 187.353 660.623 96.472 3.758 2 2011 59. JUDETUL MEHEDINTI Tabelul 3.568 454.303 4.695.101 15.620.809.257 899.171 1.431 154.213.016 511.145 444.030 146.837.728 15 2024 364.389.999 41.515 8.312.090 4.628 9.242.204 9 2018 157.160 4.615 947.620 47.511 75.789 1.187 87.224 31.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT .068 225.463 1.210 2.904 21 2030 843.207 1.072.706 759.672.139 107.034.493 4.615 782.573.463.950.579.019 29 2038 2.562 5.245 12.231 1.616 17.141 294.207 88.506 447.127 145.878 43.154 126.062 873.692 222.2.114 57.830 292.533.337 16 2025 419.183 72.613 11 anul costuri cu energia electrica costuri de intretinere cost deversare apa epurata cheltuieli cu reactivii total cheltuieli operationale costuri cu forta de munca total costuri 2020 208.261 600.291 221.967 4.182 2.596 167.896 343.030 148.442 591.756.617 4.311 24.742 1.474.374 133.222 30 2039 2.833 2009 0 1 2010 51.210 1.429.634 254.999 234.943 28.298 5.657 1.

15770 0.92593 0.79383 0.L.23171 0.17032 0.31524 0.14602 0.13520 0. JUDETUL MEHEDINTI Tabelul 3. AN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Venituri din tarifarea serviciului de canalizare 0 118734 136544 157025 180579 207666 238816 274638 315834 363209 417690 480344 552395 635254 730543 840124 966143 1111064 1277723 1469382 1689789 1943258 2234746 2569958 2955452 3398770 3908585 4494873 5169104 5944470 7761185 52543896 rezulta: Valoare reziduala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VAN = Venituri totale 0 118734 136544 157025 180579 207666 238816 274638 315834 363209 417690 480344 552395 635254 730543 840124 966143 1111064 1277723 1469382 1689789 1943258 2234746 2569958 2955452 3398770 3908585 4494873 5169104 5944470 7761185 52543896 -1533047 Total costuri de operare 2312613 112256 129095 148459 170728 196337 225787 259655 298604 343394 394904 454139 522260 600599 690689 794292 913436 1050451 1208019 1389222 1597605 1837246 2112833 2429758 2794221 3213354 3695358 4249661 4887111 5620177 6463204 Costurile totale ale investitiei 2312613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cheltuieli totale 2312613 112256 129095 148459 170728 196337 225787 259655 298604 343394 394904 454139 522260 600599 690689 794292 913436 1050451 1208019 1389222 1597605 1837246 2112833 2429758 2794221 3213354 3695358 4249661 4887111 5620177 6463204 51115466 Fluxul de numerar -2312613 6477 7449 8566 9851 11329 13028 14983 17230 19814 22787 26205 30135 34655 39854 45832 52707 60613 69705 80160 92184 106012 121914 140201 161231 185415 213228 245212 281994 324293 1297982 1428430 Rata de actualiza re 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Factor de actualizare 0. SAT DOBRA.3.09938 Fluxul de numerar actualizat -2141308 5998 6386 6800 7241 7710 8210 8742 9309 9912 10555 11239 11967 12743 13569 14448 15385 16382 17443 18574 19778 21060 22425 23878 25426 27074 28829 30697 32687 34806 128990 -1533047 PROIECTANT: S.34046 0.68058 0.12519 0.50025 0.92593 0.25025 0. .85734 0.27027 0.C ASTINO S.39711 0.10733 0.36770 0.11591 0.73503 0.42888 0. COMUNA BALACITA.R.18394 0.63017 0.19866 0.58349 0.21455 0.54027 0.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT .29189 0.46319 0.

L.R. . SAT DOBRA. JUDETUL MEHEDINTI RIR = 2.02838 0.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . COMUNA BALACITA.C ASTINO S.973 Valoarea actualizata neta (VAN) este < 0 Raportul cost/beneficii < 1 RAPORT COST/BENEFICIU = PROIECTANT: S.

Din calculele economice elaborate si prezentate. este de 2. fara a suprasolicita financiar comunitatea. la sfarsitul duratei de viata a proiectului. solicitantul se vede din nou nevoit sa apeleze la diferite surse de finantare sau sa faca eforturi financiare considerabile (care pot avea efecte negative asupra acestuia sau asupra comunitatii) pentru a continua prezentul proiect. solicitantul se poate situa in ambele ipostaze. in functie de costul perceput pentru canalizare. Rata de actualizare. In vederea stabilirii ratei de actualizare. demonstrand necesitatea interventiei financiare nerambursabile. drumuri.02838 mai mica decat 8 cat reprezinta rata de actualizare stabilita prin reglementarile Masurii 3. Valoarea neta actualizata reprezinta ceea ce ramane la dispozitia solicitantului la incheierea duratei de viata a proiectului. comparând valoarea actuala a beneficiilor viitoare cu cea a costurilor viitoare. de 30 de ani. Rata interna de rentabilitate obtinuta pentru proiectul nostru. In cazul in care se urmareste si se poate recupera macar intreaga investitie facuta initial. Cu toate acestea. . VAN = ∑ 1 n unde : CFt = cash flow-ul generat de proiect in anul "t" . la sfarsitul duratei de viata a proiectului. Altfel spus. datorita faptului ca acest tip de investi ţii reprezintă o necesitate stringenta. a unei scurte justificări a valorii alese. de dorit fiind a se incerca recuperarea investitiei facute pana la sfarsitul duratei normate de viata a proiectului.diferenţa dintre veniturile si cheltuielile efective VRn= valoarea reziduala a investiţiei in ultimul an de analiza (presupusa a fi 40% din investiţia iniţiala) lo= investiţia necesara pentru implementarea proiectului Rata interna de rentabilitate (RIR) reprezintă rata de actualizare la care VAN este egala cu zero. la momentul zero. reţele de canalizare.R. a implementării unui proiect ce va genera in viitor diverse fluxuri de venituri si cheltuieli. in continuare. reţele de alimentare cu apa etc.2.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . JUDETUL MEHEDINTI Valoarea Actualizata Neta (VAN) indica valoarea actuala..C ASTINO S. inclusiv valoarea investiţiei: CBR=VP(I)o/VP(O)o unde: VP(l)o = valoarea actualizata a intrărilor de fluxuri financiare generate de proiect in perioada analizata (inclusiv valoarea reziduala) VP(0)o = valoarea actualizata a ieşirilor de fluxuri financiare generate de proiect in perioada actualizata (inclusiv costurile investitionale) Deoarece toţi aceşti indicatori depind intr-o foarte mare măsura de rata de actualizare. aceasta este rata interna de rentabilitate minima acceptata pentru proiect. SAT DOBRA. solicitantul va avea forta financiara necesara inlocuirii utilajelor si echipamentelor uzate moral si fizic asigurand astfel o continuitate dorita a prezentei investitii. fara a avea insa capacitatea de a genera venituri (sau generează venituri foarte mici): amenajări rurale. In cazul in care nu se poate recupera investitia facuta.L. se impune prezentarea. o RIR negativa poate fi acceptata pentru anumite proiecte in cadrul programelor de finan ţare europene. o rata mai mica indicând faptul ca veniturile nu vor acoperi cheltuielile. pe perioada analizata.2. Raportul Beneficiu/Cost este un indicator complementar al VAN. costul de (1 + k ) (1 + k ) t CFt + VRn t − I0 PROIECTANT: S. au fost luate in considerare doua aspecte principale: nivelul minim acceptabil. staţii de epurare. COMUNA BALACITA.

Proiecţiile financiare. Acest subcapitol vizeaz ă prezentarea principalelor cheltuieli implicate de implementarea proiectului propus:  costurile investitionale  cheltuielile de operare si menţinere Costurile investitionale au fost estimate pe baza soluţiei tehnice identificate si a evaluărilor prezentate in capitolul alocat devizului general al investiţiei. va fi următoarea: Avg (5. e ţă c a r e a u ş a n s e m a i m a r i d e a fi c o n s id e r a te e lig ib ileă d e c t r e ţ s t itu ii d eţ fin a n a r e in in t e r n a io n a le a u n a io n a le . Durabilitatea financiara a proiectului. evaluarea costurilor investitionale si a celor de operare si între ţ inere. Posibilitatea de a atrage alte surse de finantare decat cele nerambursabile este astfel limitata. drept urmare pentru acestia proiectul nu ar mai fi atractiv. JUDETUL MEHEDINTI oportunitate al capitalului in situaţia in care cei doi mari finanţatori ai proiectului (UE si Guvernul României) ar trebui sa recurgă la împrumut pentru a finanţa proiectul propus. întrucât proiectul nu poate fi implementat in absenta finan ţă rii europene si guvernamentale. PROIECTANT: S. se poate evalua acum gradul de sustenabilitate al proiectului.C ASTINO S. este in valoare de -1. n e e x p r im a m o p in ia p o tr iv it c r e iaţ in v e s t i ia ă a n a liz a t ap o a t e f i o p r io r it a td in p r is m a f in a n r i i U E i n c o m p a r a t i e c u a lt e p r o ie c t e . In aceasta situatie. Rata de actualizare pentru proiectul propus: 8% Se constata ca valoarea actualizata neta. Durabilitatea financiara a proiectului este data de valorile pozitive ale fluxului de numerar cumulat in toti anii de operare. pe intreaga perioada.5%) = 8. intrucat recuperarea unei astfel de investitii la care s-ar adauga costul unui eventual credit (dobanzi. In conc luzie . zona comunei Balacita poate reprezenta un punct de interes pentru potentialii intreprinzatori. semnifica faptul ca proiectul nu este posibil a fi realizat de catre beneficiar fara apelarea la fonduri nerambursabile.047 lei. de utilizare a unui pret de facturare pentru canalizare de 0. In plus. rata de actualizare nominala care ia in calcul atât nivelul minim acceptabil.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . SAT DOBRA. Analiza economică Având in vedere amplitudinea impactului socio-economic al proiectelor finanţate de UE.52 euro. ţ s ţ 4 . .L. Sustenabilitatea proiectului. facandu-se astfel presiuni asupra veniturilor populatiei. 11. prognoza veniturilor si cheltuielilor bugetare ale consiliului local Balacita. fiind o valoare negativa. Astfel.0 %. cat si nivelul maxim posibil. A v â n d in v e d e r e a c e s t e a s p e c t e .25 % Rata de actualizare trebuie sa fie o rata reala (întrucât estimările sunt efectuate in preturi constante) rata inflaţiei (rata de crestere anuala este de 1. diferente de curs valutar datorate inflatiei etc) ar impune un cost al apei epurate care fie ar depasi suportabilitatea de plata a populatiei. Pe baza informa ţ iilor prezentate in subcapitolele anterioare. Sa folosit ca rata de actualizare pentru proiectul de fata. valoarea 8%. rezultatele analizei financiare sunt semnificative doar in măsura in care ele sunt completate de cele ale analizei economice.533. se poate constata faptul ca solicitarea grantului este necesara. b enef iciarul nu d is pune d e res urse stabi le si s uf ic iente pe ntr u finan ţ area atât a cotei-parte din costurile investitionale cat si a cheltuielilor de operare. Cheltuielile de între ţ inere vor fi suportate din veniturile realizate prin incasari de taxe datorate folosirii sistemului de canalizare in comuna. fie s-ar apropia de valoarea maxima a acesteia. comisioane bancare. COMUNA BALACITA.15) trebuie dedusa din rata nominala calculata mai sus.R.

putem efectua acum analiza cost-beneficiu. asupra mostenirii culturale si istorice. pentru a cuantifica astfel valoarea actualizata socioeconomica a proiectului propus. Beneficiile sociale ale canalizarilor si statiilor de epurare sunt evaluate pe baza cererii potentiale pentru canalizare care poate fi satisfacuta de catre investitie si estimata in conformitate cu un pret de inregistrare al apei adecvat. drumuri. Pentru ratiuni care au fost expuse in sectiunea referitoare la obiective. (impact negativ asupra functiunilor de locuire.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . se aplica o evaluare directa la beneficii de tipul:  Valoarea imbolnavirilor si deceselor care au fost evitate datorita unor servicii de canalizare eficiente. externalitatile referitoare la mediu trebuie cuantificate. Pentru o evaluare economica. beneficiul poate fi estimat direct prin evaluarea deceselor si imbolnavirilor care au fost evitate prin intermediul unui serviciu modern de evacuare a apelor uzate menajere. procesul de tratare sanitara la fata locului a potentialelor ape infectate etc. . fiind necesar ca rezultatele analizei socio-economice sa le susţină si chiar sa le depăşească pe cele ale analizei financiare. cladiri si alte structuri. PROIECTANT: S.  Externalitatile negative datorate impactului posibil asupra mediului (consumul solului. de exemplu. podete). Alternativ. in toate cazurile. provocate de potentiale inundatii si ploaia (in cazul canalizarilor “albe” sau mixte). closete interne. de exemplu. asupra mobilitatii. purificarea prin intermediul dispozitivelor instalate pentru utilizatori. consum inert. SAT DOBRA.C ASTINO S. valoarea resurselor de apa in colectoare nepoluate va fi evaluata in conformitate cu standardele europene in domeniu.  Venitul marit datorat activitatilor colaterale (agricultura) care se pot infiinta sau intretine.  In cazul apelor purificate deversate in rauri. poduri.L. prin reevaluarea preturilor proprietarilor si cladirilor sau ale terenurilor agricole care vor creste prin implementarea acestui proiect. COMUNA BALACITA. JUDETUL MEHEDINTI Bunastarea generala a regiunilor este cea care prezintă cea mai mare importanta in contextul politicilor regionale ale UE. Analiza cost beneficiu Având in vedere toate efectele evaluate pana in acest moment. se face referire pe de o parte la (imbolnavire) costul spitalizarii sau tratamentului ambulatoriu si la venitul pierdut datorita posibilei absente de la locul de munca si pe de alta parte (decese) la valoarea vietii omenesti cuantificata pe baza venitului mediu si a sperantei medii de viata. evaluate pe baza costurilor pentru refacere si intretinere. productie si servicii. lacuri sau terenuri. Disponibilitatea de a plati poate fi aplicata prin aplicarea preturilor de piata a serviciilor alternative (fose septice. Baza estimarii unui pret de inregistrare pentru apa uzata poate fi disponibilitatea utilizatorului de a plati pentru serviciu. cuantificabila. deteriorarea ambientului.R. Pentru orice interventie care este orientata catre garantarea disponibilitatii colectarii apei uzate in zonele cu probleme sanitare. asupra contextului agricol si asupra infrastructurilor etc). in care sursele de apa sunt poluate.) sau prin adoptarea altor metode. proiecte concepute pentru protectia raurilor. luandu-se in considerare urmatoarele:  Posibila evaluare a zonei deservite.  Evitarea pagubelor pentru terenuri. etc. impact asupra contextului natural) ca si asupra oricarei alte infrastructuri (de exemplu.  Externalitatile negative de-a lungul fazei de constructie datorate “deschiderii santierelor de constructii. Principalele beneficii economice care sunt introduse in analiza economica pot fi evaluate in mod util in concordanta cu estimarile cererii asteptate pentru reteaua de canalizare pe care o va satisface investitia..

PROIECTANT: S. demonstrand capacitatea veniturilor nete de a sustine costurile investitiei. depinzand in mare masura de deciziile luate de organismele de reglementare regionale sau nationale. Raportul cost/ beneficiu este egal cu 0. putem afirma faptul ca analiza economica reprezintă cel mai puternic argument in favoarea implementării proiectului propus. Influenta determinanta a interventiilor colaterale (de exemplu. 5. Eficienta administrarii.2. eficacitatea canalizarii este strict legata de starea retelei de distributie). Raportul cost/beneficii este subunitar. In acest sens. care poate schimba considerabil costul investitiei in curs. Analiza de senzitivitate Prin analiza de sensitivitate definim analiza efectului schimbărilor în valorile estimate folosite în previziunea rezultatelor finale. Lipsa de capacitate de a raspunde socurilor pe durata investitiei (care. în scopul verific ării relevanţei rezultatelor obtinute precum şi pentru evidenţierea oricărei alternative de tarif ca şi pentru identificarea celor mai riscante zone. SAT DOBRA.896 lei. a produs rezultatele prezentate sub forma schimbării valorii actuale nete financiare şi economice în comparaţie cu valorile din cazul de referinţă. . Factorii critici care influenteaza succesul acestei investitii in acest sector sunt: 1.2. In realizarea analizei cost/beneficiu s-a tinut cont de toate conditiile impuse de un acest gen de analiza si anume studiul de senzitivitate si urmarirea rezultatelor proiectului. care atinge un nivel foarte apropiat de cea mai mare valoare inregistrata in UE. aplicată acelor parametri ca fiind cei mai critici.466 lei. Totalul beneficiilor se refera la veniturile obtinute din exploatarea investitiei este de 52. investiţie care va îmbunătăţi cu siguranţa atât situaţia economica. adesea. COMUNA BALACITA.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . Formula de calcul este: Raportul cos t beneficiu = Cost ⋅ 100 Beneficiu Totalul costurilor de exploatare pe perioada de referinta (30 ani) este de 51. 5.543. in special daca luam in considerare faptul ca ipotezele de lucru au fost astfel formulate incat sa se excludă orice supra-evaluare. deci se incadreaza in reglementarile Masurii 3. 3. Astfel se produce examinarea mărimii în care indicatorii de profitabilitate pentru diferite alternative se modifică in funcţie de cateva variabile cheie.973.115.  Modificarile tarifelor si taxelor de-a lungul unei perioade indelungate de timp.R. Prognozele dinamicii cererii. JUDETUL MEHEDINTI Analiza de mai sus subliniază in mod clar necesitatea socio-economica a implementării proiectului propus.C ASTINO S. Analiza senzitivităţii. 4. In determinarea efectiva a ratei cost/beneficiu se au in vedere: costul investitiei si beneficiile aduse de implementarea proiectului. „Averea" socio-economica creata prin acest proiect (VAN) atinge nivelul de aproximativ o zecime din valoarea investiţiei iniţiale. pentru analiza senzitivitatii s-au luat in considerare urmatoarele variabile:  Costul investitiei. Rata de schimbare a tarifelor sau taxelor. necesita un exces de capacitate in primele perioade de exploatare). 2. Aceasta performanta este subliniata si de rata intema de rentabilitate. cat si nivelul de trai din comuna Balacita construind astfel un model de succes demn de urmat si in alte regiuni ce beneficiază de un real potenţial de dezvoltare economica.L. In concluzie. Orice eveniment neasteptat in constructia instalatiei. 6.

costul combustibililor si/sau a energiei electrice necesare pentru instalatiile de desalinizare. PROIECTANT: S.C ASTINO S.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT .  Costurile de exploatare (intretinere. SAT DOBRA.  Dinamica costurilor de-a lungul timpului pentru anumite bunuri si servicii critice (de exemplu. .L. COMUNA BALACITA. JUDETUL MEHEDINTI  Dinamicile pretului apei uzate colectate care poate fi reciclata in cazul reutilizarii. costul aditivilor chimici si al depozitarii namolului in cazul statiilor de epurare). administrare etc) si dinamica lor in timp.R. chiar facandu-se referire la sustenabilitatea evaluata a sistemelor de administrare.

005 1.329 21.210 2.189.231 1.261 600.177 8 2017 137.794.436 27 2036 1.596 167.879 1.543.139 107.323 66.793 141.756.053 522.316 110.307 7.657 2.354 4 2013 78.507 62.515 8.623 96.144 823.112.493 4.141 294. SAT DOBRA.809.950.320 623.896 1.061 83.316 1.887.394 20 2029 733.459 14 2023 316.145 444.358 21.581 394.541 2.655 18 2027 554.696 6.262 338.160 4.050.037 3.511 75.348 13.114 57.223 1.068 225.187 87.183 72.131 499.106 1.224 2.243 10.735 386.292 26 2035 1.259 50.689 25 2034 1.389.127 145.204 9 2018 157.113 127.605 10 2019 181.609 356.213.533.529 2.154.943 28.472 3.474.150 43.296 255.742 1.032 23.586 27.772 3.020.090 4.234 5.833 2009 0 1 2010 51.116 471.451 28 2037 2.298 5.495 72.249 269.311 24.508 1.573.303 4.858 3.537 3.669 41.599 24 2033 1.643 54.527.688 215.760 1.822 10.249.876 18.330 18.174 32.082 14.896 343.291 221.919 6.463 1.207 1.102 196.463.R.256 12 2021 239.506 447.072.111 7 2016 119.201 434.615 782.695.568 454.005 913.356 1.030 148.671.101 409.000 37.004.837.620.019 29 2038 2.503 8.706 759.672.525 109.204 336.562 5.260 23 2032 1.345 177.431 154.486 309.016 511.967 4.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT .062 873. .171 1.182 2.429.966.787 17 2026 482.282.370 95.373.511 31.C ASTINO S.350 574.758 2 2011 59.545 16.234 33.095 13 2022 275.328.615 947.L.701 388.695.374 133.257 899.063.503 2.450 690.728 15 2024 364.222 30 2039 2.429 25.559 123.918 794.345 298.878 43.738 36.129 11.442 591.692 222.789 1.207 187.999 41.830 292.035 192.657 1.210 1.785 170.620 47.571 76.408 35.089. JUDETUL MEHEDINTI Investitia creste cu 10% 0 anul costuri cu energia electrica costuri de intretinere cost deversare apa epurata cheltuieli cu reactivii total cheltuieli operationale costuri cu forta de munca total costuri 0 0 0 0 0 2.765 129.628 9.298 193.115.239 116.129 285.368.591 248.020 83.531 65.358 5 2014 90.353 660.224 31.131 377.597.108 28.579.347 203.425 93.039 63.709 680.030 146.999 234.245 12.661 6 2015 103.323.154 126.926 112.498 57.208.746 1.242.583 541.617 4.904 21 2030 843. COMUNA BALACITA.604 19 2028 637.962 163.298 47.616 17.963 54.634 254.778 259.168 716.337 16 2025 419.158 20.034.221 3 2012 68.085 168.338 101.207 88.720 38.549 328.643 3.273 49.106 2.672 1.732 514.246 PROIECTANT: S.101 15.874 11 anul costuri cu energia electrica costuri de intretinere cost deversare apa epurata cheltuieli cu reactivii total cheltuieli operationale costuri cu forta de munca total costuri 2020 208.139 22 anul costuri cu energia electrica costuri de intretinere cost deversare apa epurata cheltuieli cu reactivii total cheltuieli operationale costuri cu forta de munca total costuri 2031 969.

R. COMUNA BALACITA.L. JUDETUL MEHEDINTI Venituri din tarifarea serviciului de canalizare Total costuri de operare Costurile totale ale investitiei AN Valoare reziduala Venituri totale Cheltuieli totale Fluxul de numerar Rata de actualiza re Factor de actualizare Fluxul de numerar actualizat PROIECTANT: S.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . SAT DOBRA. .C ASTINO S.

25025 0.71417 2543874 112256 129095 148459 170728 196337 225787 259655 298604 343394 394904 454139 522260 600599 690689 794292 913436 1050451 1208019 1389222 1597605 1837246 2112833 2429758 2794221 3213354 3695358 4249661 4887111 5620177 6463204 2543874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2543874 112256 129095 148459 170728 196337 225787 259655 298604 343394 394904 454139 522260 600599 690689 794292 913436 1050451 1208019 1389222 1597605 1837246 2112833 2429758 2794221 3213354 3695358 4249661 4887111 5620177 6463204 51346727 -2543874 6477 7449 8566 9851 11329 13028 14983 17230 19814 22787 26205 30135 34655 39854 45832 52707 60613 69705 80160 92184 106012 121914 140201 161231 185415 213228 245212 281994 324293 1390486 1289673 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0.27027 0.11591 0.13520 0.15770 0. .L.21455 0.68058 0.46319 0.92593 0.975 Raportul cost/beneficii < 1 .R.29189 0.23171 0.12519 0.19866 0.92593 0.31524 0. JUDETUL MEHEDINTI 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 118734 136544 157025 180579 207666 238816 274638 315834 363209 417690 480344 552395 635254 730543 840124 966143 1111064 1277723 1469382 1689789 1943258 2234746 2569958 2955452 3398770 3908585 4494873 5169104 5944470 7853690 52636400 rezulta: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VAN = RIR = 0 118734 136544 157025 180579 207666 238816 274638 315834 363209 417690 480344 552395 635254 730543 840124 966143 1111064 1277723 1469382 1689789 1943258 2234746 2569958 2955452 3398770 3908585 4494873 5169104 5944470 7853690 52636400 -1737985 1.17032 0. SAT DOBRA.63017 0.36770 0.10733 0.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT .42888 0.58349 0.18394 0.79383 0. COMUNA BALACITA.09938 -2355439 5998 6386 6800 7241 7710 8210 8742 9309 9912 10555 11239 11967 12743 13569 14448 15385 16382 17443 18574 19778 21060 22425 23878 25426 27074 28829 30697 32687 34806 138183 -1737985 Valoarea actualizata neta (VAN) este < 0 0.39711 0.50025 0.14602 0.85734 0. RAPORT COST/BENEFICIU = Investitia scade cu 10% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROIECTANT: S.73503 0.34046 0.C ASTINO S.54027 0.

307 7.709 680.735 386.090 4.531 65.213.030 148.559 123.338 101.657 2.249.246 anul costuri cu energia electrica costuri de intretinere cost deversare apa epurata cheltuieli cu reactivii total cheltuieli operationale costuri cu forta de munca total costuri 2020 208.643 3.604 19 2028 637.605 2019 181.207 187.431 154.672.316 1.545 16.529 2.515 8.966.506 447.000 37.617 4.234 33.511 31.822 10.129 11.210 1.374 133.154.999 234.919 6.926 112.950.596 167.129 285.115.139 22 anul costuri cu energia electrica costuri de intretinere cost deversare apa epurata cheltuieli cu reactivii total cheltuieli operationale costuri cu forta de munca total costuri 2031 969.131 377.330 18.291 221.896 343.016 511.541 2.358 2014 90.655 18 2027 554.242.316 110.591 248.669 41.035 192.102 196.106 1.160 4.463.394 20 2029 733.742 1.568 454.486 309.337 16 2025 419.354 2013 78.243 10.809.830 292.323.039 63.571 76.368.348 13.223 1.706 759.999 41.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT .772 3. JUDETUL MEHEDINTI anul costuri cu energia electrica costuri de intretinere cost deversare apa epurata cheltuieli cu reactivii total cheltuieli operationale costuri cu forta de munca total costuri 2009 0 0 0 0 0 0 2.019 29 2038 2.756.050.020 83.425 93.620 47.089.429.256 12 2021 239.063.436 27 2036 1.732 514.345 298.878 43.004.261 600.370 95.583 541.020.141 294.328.785 170.615 947.599 24 2033 1.525 109.579.053 522.296 255.918 794.643 54.597.963 54.943 28.005 913.L.207 88.231 1.259 50.224 31.352 11 2010 51.034.239 116.005 1.696 6.463 1.672 1.671.323 66.442 591.451 28 2037 2.511 75.113 127.904 21 2030 843.183 72.474.495 72.082 14.150 43.111 2016 119.182 2.537 3.061 83.030 146.262 338.131 499.586 27.204 336.189.620.459 14 2023 316.503 8.616 17.204 2018 157.350 574.373.222 30 2039 2.116 471.127 145.095 13 2022 275.507 62.144 823.429 25.581 394.R.145 444.695.234 5.720 38.032 23.158 20.106 2.789 1.187 87.139 107.201 434.760 1.358 21.692 222.498 57.260 23 2032 1.068 225.493 4.962 163.503 2.C ASTINO S.858 3.527.787 17 2026 482.879 1.347 203.345 177.108 28. COMUNA BALACITA.224 2.174 32.661 2015 103.728 15 2024 364.221 2012 68.738 36.257 899.573.472 3.037 3.282.758 2011 59.549 328.794.208.154 126.210 2.887.837.072.609 356.101 15.311 24.450 690.245 12.615 782.085 168.533.657 1.389.168 716.303 4.329 21.292 26 2035 1.298 5.833 AN Venituri din tarifarea serviciului de Valoare reziduala Venituri totale Total costuri de Costurile totale ale Cheltuieli totale Fluxul de numerar Rata de actualiza re Factor de actualizare Fluxul de numerar actualizat PROIECTANT: S.689 25 2034 1.793 141.273 49.353 660.112.634 254.623 96.876 18.701 388.177 2017 137.628 9.765 129.298 193.746 1.101 409.249 269.062 873. SAT DOBRA.967 4.688 215.778 259.562 5.171 1.320 623.114 57. .081.207 1.695.508 1.896 1.356 1.298 47.408 35.

JUDETUL MEHEDINTI canalizare 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 118734 136544 157025 180579 207666 238816 274638 315834 363209 417690 480344 552395 635254 730543 840124 966143 1111064 1277723 1469382 1689789 1943258 2234746 2569958 2955452 3398770 3908585 4494873 5169104 5944470 7668681 52451392 rezulta: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VAN = RIR = 0 118734 136544 157025 180579 207666 238816 274638 315834 363209 417690 480344 552395 635254 730543 840124 966143 1111064 1277723 1469382 1689789 1943258 2234746 2569958 2955452 3398770 3908585 4494873 5169104 5944470 7668681 52451392 -1328109 2.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT .34046 0.92593 0.12519 0. SAT DOBRA.58349 0.14602 0.L.19866 0.50025 0.36770 0.79383 0.31524 0.10733 0.54027 0.970 Raportul cost/beneficii < 1 RAPORT COST/BENEFICIU = PROIECTANT: S.85734 0.09938 -1927178 5998 6386 6800 7241 7710 8210 8742 9309 9912 10555 11239 11967 12743 13569 14448 15385 16382 17443 18574 19778 21060 22425 23878 25426 27074 28829 30697 32687 34806 119797 -1328109 Valoarea actualizata neta (VAN) este < 0 0.C ASTINO S.42888 0.R.11591 0.23171 0.63017 0.29189 0.73503 0.18394 0. .39063 operare 2081352 112256 129095 148459 170728 196337 225787 259655 298604 343394 394904 454139 522260 600599 690689 794292 913436 1050451 1208019 1389222 1597605 1837246 2112833 2429758 2794221 3213354 3695358 4249661 4887111 5620177 6463204 investitiei 2081352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2081352 112256 129095 148459 170728 196337 225787 259655 298604 343394 394904 454139 522260 600599 690689 794292 913436 1050451 1208019 1389222 1597605 1837246 2112833 2429758 2794221 3213354 3695358 4249661 4887111 5620177 6463204 50884205 -2081352 6477 7449 8566 9851 11329 13028 14983 17230 19814 22787 26205 30135 34655 39854 45832 52707 60613 69705 80160 92184 106012 121914 140201 161231 185415 213228 245212 281994 324293 1205477 1567187 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0.13520 0.92593 0.27027 0. COMUNA BALACITA.25025 0.39711 0.15770 0.21455 0.17032 0.46319 0.68058 0.

selectarea unui inginer cu experienta in domeniu si cu o buna reputatie. Analiza de risc Principalele riscuri ce pot interveni in derularea proiectului sunt: Riscuri tehnice Riscurile interne sunt acele riscuri legate de proiect si care pot aparea in timpul si/sau ulterior fazei de implementare:  Executarea necorespunzatoare a unora dintre lucrarile de constructii.  Lipsa capacităţ ii financiare a beneficiarului de a suporta costurile operaţionale.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT – COMUNA BALACITA.328. Riscuri financiare  cresterea inflatiei. ±13%. JUDETUL MEHEDINTI Concluzii Variabila: Costul total al investitiei Variatie Valoare (%) 2.  deteriorarea infrastructurii locale. etc riscurile externe sunt mai greu de anihilat cu atat mai mult cu cat ele se produc independent de actiunile intreprinse de managerul de proiect (beneficiarul) sau de celelalte entitati implicate. avand o influenta considerabila asupra proiectului propus. CRAIOVA . intrucat recuperarea unei astfel de investitii la care s-ar adauga costul unui eventual credit (dobanzi. de utilizare a unui pret de facturare pentru canalizare de 0. cat si din punctul de vedere al respectarii termenelor prevazute.6.39063 RIR Variatie (%) 0 -16 +16 Se observa ca pentru o variatie a costurilor cu investitia de 10% rezulta o variatie constanta (±16%) a ratei interne de rentabilitate.  deprecierea monedei nationale.  cresterea preturilor la materiile prime si energie.613 0 2. In timp ce riscurile interne pot fi atenuate si prevenite prin intermediul masurilor de natura administrativa. Durabilitatea financiara a proiectului este data de valorile pozitive ale fluxului de numerar cumulat in toti anii de operare. drept urmare pentru acestia proiectul nu ar mai fi atractiv. cum ar fi: selectarea adecvata a proiectantului si companiei de constructii. intocmirea unui contract clar si strict. a unor solutii adecvate.  Nerespectarea graficului de executie.737.543. În cazul materializarii acestor riscuri in perioada de implementare a proiectului.533.312. zona comunei Balacita poate reprezenta un punct de interes pentru potentialii intreprinzatori. semnifica faptul ca proiectul nu este posibil a fi realizat de catre beneficiar fara apelarea la fonduri nerambursabile.R.  cresterea ratei dobanzilor. Posibilitatea de a atrage alte surse de finantare decat cele nerambursabile este astfel limitata. In aceasta situatie.047 -1. iar variatia VAN rezultata in urma cresterii si scaderii costurilor cu investitia se inscrie in aceeasi variatie. se impune identificarea si adoptarea de catre promotorul proiectului si principalelor entitati implicate si anume: Consiliul Local Balacita.352 -10% VAN Valoare -1.081. 4.  scaderea veniturilor populatiei. atat din punct de vedere financiar. fie s-ar apropia de valoarea maxima a acesteia. comisioane bancare.C.02838 1. Riscuri instituţionale PROIECTANT : S.874 +10% 2.985 -1. Riscurile externe sunt acele riscuri aflate in stransa legatura cu mediul socio-economic si cel politic.  Cresterea costurilor investitionale datorita lucrarilor de executie. diferente de curs valutar datorate inflatiei etc) ar impune un cost al apei epurate care fie ar depasi suportabilitatea de plata a populatiei. ASTINO S.71417 2.52 euro.109 Variatie (%) 0 +13 -13 Valoare 2.L. SAT DOBRA . Valoarea fluxului de numerar actualizata fiind o valoare negativa. facandu-se astfel presiuni asupra veniturilor populatiei. proiectantul si constructorul.  Organizarea deficitara a fluxului informational intre diferitele entitati implicate in implementarea proiectului.

S-au luat in considerare şi posibilele rambursări (sau alte forme de transferuri) pentru colectarea şi transportul apelor meteorice.L. se iau luate in considerare preţurile de achiziţionare a produselor şi serviciilor.  impactul proiectului dupa finalizarea lucrarilor si incetarea finantarii.2 Contributie Fond din Bugetul Central de Stat Contributie Locala a. in domeniul impozitului pe profit sau al impozitului pe salariu) ce pot descuraja investitiile. se va imbunatati nivelul de viata al locuitorilor satului Balacita.511 mii euro . JUDETUL MEHEDINTI cresterea costurilor fortei de munca.2. intretinerea periodica etc). Fiind o investitie pe termen lung se ia in calcul un orizont de timp de 30 de ani.R. Va creste nivelul de sanatate. nivelul de trai etc. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO .  zona in care se afla amplasamentul poate creste in valoare. si implicit. Valoarea totala a investiei Investiţie totala Valoarea totală a investitiei. CRAIOVA =2. Fonduri din credite b. ceea ce va conduce la imbunatatirea codurilor de conduita ale acestora. necesare atat pentru functionarea instalatiilor cat si pentru servicii suplimentare furnizate.C. racordarea. Fluxurile financiare de intrare derivă în general din tarife şi taxe aplicate pentru serviciul de canalizare. în acest caz s-au luat in considerare tarifele si preturile de vanzare ale oricarui serviciu aditional pe care administratorul le poate oferi pentru utilizator (de exemplu. Deoarece infrastructurile pentru apa sunt. initiativele antreprenoriale. lipsa personalului calificat. la dezvoltarea socio-economica a zonei. Numarul de locuri de munca create in faza de executie Numarul de locuri de munca create in faza de executie este de22. Deoarece multe din acestea deriva din “avansurile” din viitoarele venituri ale serviciilor care vor fi executate prin utilizarea infrastructurilor care vor fi fost construite prin intermediul proiectului.   SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI Sursele de finantare a investitiei propuse sunt constituite in conformitate cu legislatia in vigoare si sunt asigurate din urmatoarele fonduri: PONDERE Contributie Fond Uniunea Europeana M asura 3. Acţiunile din acest sector pot intra în categoria infrastructurilor generatoare de venituri nete. ASTINO S.613 mii lei / 586.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT – COMUNA BALACITA. in general. Riscuri legale  adoptarea unor strategii nefavorabile (ex. Ţinând cont că beneficiarul proiectului este o autoritate locala. analiza financiara ia in considerare valoarea reziduala a investitiei. institutia publica avand caracter permanent. caracterizate printr-o perioada lunga de viata utila. educare. motivarea fortei de munca.312. 2.ECONOMICI AI INVESTIEI 1. De asemenea. Pentru fluxurile de ieşire.Fonduri din bugetul local T o ta l 80 % 20 % 0% 100 % ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTIEI 1. Numarul de locuri de munca create in faza de operare Numarul de locuri de munca create in faza de orerare este de 2. inclusiv TVA (mii lei) PROIECTANT : S. SAT DOBRA .

250 2. AVIZE SI ACORDURI 1. 2. JUDETUL MEHEDINTI In preturi la data de 06.R.900 265.250 2.943 lei C+M = 1. Capacitati in unitati fizice si valorice Nr.10. Esalonarea investiei (INV/C+M) Esalonarea investitiei se face pe durata a 12 luni conform graficului de realizare a investitiei la subcapitolul anterior si coroborat cu esalonarea valorica pe etapele de realizare.250 2. SAT DOBRA .2008.00 0 4. 4.943 lei 2.232 mii euro In preturi la data de 06.00 0 36.900 265.Durata de realizare Durata de realizare a investitiei este de 12 luni din care 8 luni C+M. Alti indicatori specifici domeniului Nu e cazul.cr t 1.000 265.613 mii lei / 1.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT – COMUNA BALACITA. I AN =2. 1 euro = 3.312. 2.10. 5.250 0.97 2.554 5.232 mii euro) Luna Activitate Contractar e fonduri Organizare licitatie proiectare Proiectare Licitatie executie lucrari constructii Lucrari de constructii Consultant a si asistenta tehnica Taxe si comisioane Probe si pregatirea personalul ui 1 x 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.00 0 4.274.00 0 4.785 47.2008.503 mii lei / 323.511 mii euro/323.250 2.815 7. 1 euro = 3.00 0 4.900 265.059 1117. 3.900 265.00 0 4. CAPACITATI Retea de colectare a apelor menajere Statie de epurare ape uzate UM m Mc/zi CANTITATE 4772 150 VALOARE TOTALA in mii lei 1195.74 6 4.250 2.L.900 243.503 mii lei (586.037 1.250 2. 4. ASTINO S.900 265.140 3.900 265.00 0 4.C. Avizul beneficiarului de investitie privind necesitatea si oportunitatea Certificatul de urbanism Avize gospodarirea apelor Acordul de mediu Alte avize si acorduri de principiu specifice PIESE DESENATE PROIECTANT : S. CRAIOVA .00 0 4.274.

L. Robu Constantin PROIECTANT : S. CRAIOVA . dupa caz Sef proiect. 1: 500) Planuri si sectiuni generale specific investiei Planuri special. profile longitudinal. SAT DOBRA . transversal.C.R. JUDETUL MEHEDINTI Plan de amplasare in zona (1:25000. ASTINO S. 1: 5000) Plan general (1:2000. Ing.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT – COMUNA BALACITA.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->