P. 1
S.F._CANALIZARE_BALACITA

S.F._CANALIZARE_BALACITA

|Views: 251|Likes:
Published by Deny Denisa

More info:

Published by: Deny Denisa on May 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2014

pdf

text

original

CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT , SAT DOBRA, COMUNA BALACITA, JUDETUL MEHEDINTI

“CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT” COM. BALACITA, SAT DOBRA JUDETUL MEHEDINTI

FAZA DE PROIECTARE : STUDIU DE FEZABILITATE

Beneficiar : consiliul local Balacita Student: Gusan Ligia Maria

PROIECTANT: S.C ASTINO S.R.L.

CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT , SAT DOBRA, COMUNA BALACITA, JUDETUL MEHEDINTI

CUPRINS
A PIESE SCRISE DATE GENERALE 1 Denumirea obiectului de investitii 2 Amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul) 3 Titularul investitiei 4 Beneficiarul investitiei 5 Elaboratorul studiului INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL 1 Situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului 2 Descrierea investitiei a Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investitii pe termen lung (in cazul in care au fost elaborate in prealabil) privind situatia actual, necesitatea si oportunitatea promovarii investitiei, precum si scenariul tehnico-economic selectat b Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse (in cazul in care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborate un studio de prefezabilitate sau un plan detaliat de investitii pe termen lung): Scenarii propuse (minim doua) Scenariul recomandat de catre elaborator Avantajele scenariului recomandat c Descrierea constructive, functional si tehnologica 3 Date tehnice ale investitiei a Zona si amplasamentul b Statutul juridic al terenului care urmeaza a fi ocupat c Situatia ocuparilor definitive de teren: suprafata totala, reprezentand terenuri din intravilan / extravilan d Studii de teren - Studii topografice cuprinzand planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere in sistem de referinta national - Studiu geotehnic cuprinzand planuri cu amplasamentul forajelor, fiselor complexe cu rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandarile pentru fundare si consolidari, - Alte studii de specialitate, dupa caz e Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii, specifice domeniului de activitate si variantele constructive de realizare a investitiei, cu recomandarea variantei optime pentru

PROIECTANT: S.C ASTINO S.R.L.

CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT , SAT DOBRA, COMUNA BALACITA, JUDETUL MEHEDINTI

4

aprobare f Situatia existent a utilitatilor si analiza de consum - Necesarul de utilitati pentru varianta propusa promovarii - Solutii tehnice de asigurare cu utilitati g Concluziile evaluarii impactului asupra mediului Durata de realizare si etapele principale, graficul de realizare a investitiei

COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI 1 Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei ANALIZA COST BENEFICIU 1 Identificarea investitiei si definirea obiectivelor, inclusive specificarea perioadei de referinta 2 Analiza optiunilor 3 Analiza financiara, inclusive calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea actuala neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu 4 Analiza economica inclusive calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea actuala neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu 5 Analiza de senzitivitate 6 Analiza de risc SURSE DE FINANTARE A INVESTITIEI ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEI 1 Numarul de locuri de munca create in faza de executie 2 Numarul de locuri de munca create in faza de operare PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI 1 Valoarea totala (INV), inclusive TVA (mii lei), din care C+M 2 Esalonarea investitiei (INV / C+M) 3 Durata de realizare (luni) 4 Capacitati (in unitati fizice si valorice) 5 Alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investitia AVIZE SI ACORDURI 1 Avizul beneficiarului de investitie privind necesitatea si oportunitatea investitiei 2 Certificatul de urbanism 3 Acordul de mediu 4 Alte avize si acorduri de principiu specifice PIESE DESENATE 2

PROIECTANT: S.C ASTINO S.R.L.

C ASTINO S./FAX. inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialitatilor ce concura la realizarea proiectului Planuri speciale . Denumirea investitiei: DE FEZABILITATE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT. STR. . SAT DOBRA. JUDETUL MEHEDINTI B Plan de amplasare in zona (1:25000 – 1:5000) Plan general (1:2000 – 1:500) Planuri si sectiuni generale de arhitectura. CRAIOVA.L. JUD. instalatii.R. JUDETUL MEHEDINTI 2. 0351-424189 0351-459441 0732115030. Beneficiarul investitiei: CONSILIUL LOCAL BALACITA 5.R.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . COMUNA BALACITA. Elaboratorul studiului DE FEZABILITATE S.PIESE SCRISE DATE GENERALE 1. COMUNA BALACITA. Titularul investitiei: 4. profile longitudinale. ELIE GEORGESCU NR. TEL. 3. 0729894034 PROIECTANT: S. Amplasament: SAT DOBRA . dupa caz STUDIU A.L. SAT DOBRA. ASTINO S.C. MEHEDINTI CONSILIUL LOCAL BALACITA 3. transversale. BALACITA. COM.

un numar de locuitori de 3552 si 4383 locuitori populatie echivalenta canform Anexei 7 . Obiectivele turistice din zona sunt biserica ‘’ Sf Imparati’’ ctitorita in 1898. comertul si cresterea animalelor.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . Satul Dobra. Nicolae’’ in Dobra.Comuna Balacita este situata in zona sud-estica a judetului Mehedinti si are un numar de 1308 de gospodarii . Satele componente ale comunei Balacita sant urmatoarele: Dobra. JUDETUL MEHEDINTI INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL Situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului. Activitatea specifica zonei analizate este agricultura. COMUNA BALACITA. Caile de acces in satul Dobra sant reprezentate prin cele doua drumuri: DJ 606 Craiova . 1. apartine comunei Balacita si are un numar de 704 locuitori si 868 locuitori populatie echivalenta. . Nicolae” ctitorita in 1804. Conform zonificarii turistice a judetului. ctitorita in 1872 .1 Situatia Actuala . Satul Dobra beneficiaza PROIECTANT: S. comuna Balacita . SAT DOBRA. fiind o zona cu un potential turistic. vanatoarea si ca elemente folclorice de larga audienta turistica se bucura targurile saptamanale si nedeile la hramul bisericilor. 1. care face obiectul prezentului studiu de fezabilitate. are un peisaj de zona deluroasa de altitudini mici.C ASTINO S. Balacita si Gvardenita.L.Slasoma. biserica ‘’ Sf.Vinju-Mare si DC 93 Dobra.R. biserica ‘’Sf.

In vederea promovarii acestui proiect. documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes local. precum si contractarea de datorie publica locala prin emisiuni de titluri de valoare in numele unitatii administrativ teritoriale . alimentare cu energie electrica si telefonie.2 grade . JUDETUL MEHEDINTI de urmatoarele utilitati: alimentare cu apa .Tel/fax 0252/356444. . in conditiile legii .2 Entitatea responsabila cu implementarea proiectului : Consiliul Local Balacita. Prin proiectul integrat s-a propus realizarea ’’CANALIZARII SI STATIEI DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT’’ precum si ’’EXTINDEREA ALIMENTARII CU APA IN SISITEM CENTRALIZAT’’ a satului Dobra .Aproba.Aproba strategiile privind dezvoltarea economica. la propunerea primarului. . .Asigura. in conditiile legii. . si ale societatilor comerciale si regiilor autonome de interes local. modul de utilizare a rezervei bugetare si contul de incheiere al exercitiului bugetar . documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism ale localitatilor .L. concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a comunei. . comuna Balacita. bugetul local. Atributiile Consiliului Local Balacita sunt urmatoarele: .Aproba la propunerea primarului.Avizeaza sau aproba. . . in conditiile legii .Hotaraste vanzarea. . . COMUNA BALACITA. .CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . sociala si de mediu a unitatii administrativ teritoriale .Hotaraste darea in administrare. potrivit competentelor sale si in conditiile legii.Stabileste si aproba impozitele si taxele locale .Atributii privind cooperarea institutionala pe plan intern si extern.C ASTINO S. infiintarea. in conditiile legii. . contractarea si/sau garantarea imprumuturilor. la propunerea primarului. precum si reorganizarea si statul de functii ale regiilor autonome de interes local.Aproba. Consiliul Local Balacita a hotarât ca responsabil legal de proiect să fie investit primarul. cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: educatia. . la propunerea primarului.Aproba.Clima este temperat continentala cu temperaturi medii anuale de 10. PROIECTANT: S. virarile de credite.Exercita atributii privind organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului. 1. cod postal 227040.R. precum si a serviciilor publice de interes local.Atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei. SAT DOBRA. in conditiile legii. judetul Mehedinti este entitatea responsabila cu implementarea proiectului . organizarea si statutul de functii ale aparatului de specialitate al primarului. concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privata a comunei. . . . ale institutiilor si serviciilor publice de interes local.Asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare implementarii si conformarii cu prevederileangajamentelor asumate in procesul de integrare europeana in domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor .Atributii privind gestionarea serviciilor furnizate catre cetateni. ale institutiilor si serviciilor publice de interes local.

conservarea. restaurarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si de arhitectura. Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investitii pe termen lung ( in cazul in care au fost elaborate in prealabil) privind situatia actuala . ameliorarea in conformitate cu standardele in vigoare a conditiilor igienico sanitare. situatiile de urgenta. fonduri fara de care investitia nu ar putea fi promovata. crearea infrastructurii necesare dezvoltarii economice a localitatii si implicit crearea de oportunitati ocupationale . institutiile publice si firmele existente in satul Dobra. prin care sunt alocate fonduri nerambursabile pentru investitii de tipul celei propuse in proiect.C ASTINO S. Proiectul propune : Realizarea unei retele de canalizare in lungime de 4772 m care acopera aproximativ 70% din gospodariile localitatii si realizarea statie de epurare aferente . evidenta persoanelor. cooperarea sau asocierea cu alte unitati administrativ teritoriale din tara sau din strainatate. a persoanelor cu handicap. precum si scenariul tehnico-economic selectat: Actualul studiu de fezabilitate nu are in fata un studiu de prefezabilitate. . Obiectivul proiectului il constituie realizarea unui sistem centralizat de canalizare si epurare a apelor uzate menajere. ameliorarea calitatii mediului si diminuarea surselor de poluare. 2. punerea in valoare in interesul comunitatii locale a resurselor naturale de pe raza unitatii administrativ teritoriale .R. a persoanelor varstnice. in vederea promovarii unor interese comune . imbunatatirea accesului la servicii de baza pentru populatia rurala. . SAT DOBRA. sanatatea. serviciile de urgenta de tip prim ajutor. precum si aderarea la asociatii nationale si internationale ale autoritatilor administratiei publice locale. JUDETUL MEHEDINTI serviciile sociale pentru protectia copilului. cresterea numarului de sate renovate. tineretul.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . . dezvoltarea satelor. a familiei sau altor persoane sau grupuri aflate in nevoie sociala.necesitatea si oportunitatea promovarii investitiei. activitatea cultelor religioase. Oportunitatea realizarii acestei investitii este data de existenta programului ‘’Renovarea. podurile si drumurile publice. a parcurilor.L. dezvoltarea urbana.Sprijina in conditiile legii. COMUNA BALACITA. protectia si refacerea mediului inconjurator.Hotaraste in conditiile legii. cu functionare permanenta. Nu a fost elaborat un studiu de perfezabilitate. care este calculata astfel inca la ea sa se poata racorda toate gospodariile . si punerea in valoare a mostenirii rurale’’. cultura. • Necesitatea prezentului studiu de fezabilitate: este necesara promovarea investitiei propuse deoarece conduce la imbunatatirea situatiei actuale a infrastructurii din cadrul spatiului rural al satului Dobra . ordinea publica. locuintele sociale si celelalte unitati locative aflate in proprietatea unitatii administrativ-teritoriale. care PROIECTANT: S. serviciile comunitare de utilitate publica. inbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala. sportul. activitati de administratie socialcomunitara.Descrierea investitiei a). ordinii publice si rezervatiilor naturale.

protectiei mediului si dezvoltarii economice a localitatii. . este singura solutie pentru dezvoltarea infrastructurii in localitate. • Prezentul proiect se incadreaza in ’’ Strategia de Dezvoltare SocioEconomica a Judetului MEHEDINTI 2007-2013’’ conform adresei eliberata de Consiliului Judetean MEHEDINTI. prezinta o concentratie ridicata de nitrati ce afecteaza sanatatea populatiei. PROIECTANT: S. • Avand in vedere ca gradul de saracie al localitatii dat de indicatorul Rata saraciei din ANEXA 11 – Lista comunelor si gradul de saracie aferent – este de 55. sa constatat ca apa freatica care alimenteaza fantanile . COMUNA BALACITA. modul de colectare si transport al apelor uzate. Pentru satul Dobra s-a propus prin proiectul integat atat alimentarea cu apa in sistem centralizat precum si canalizare si statie de epurare aferenta localitatii. b). dicteaza sistemul de canalizare optim (unitar sau divizor).un sistem functional de apa/apa uzata . Scenarii propuse ( minim doua) Scenariul recomandat de elaborator La elaborarea si analiza scenariilor propuse. • Prezentul proiect se afla identificat in Master Planul Regional si nu are finantare prin programul POS MEDIU . JUDETUL MEHEDINTI sa asigure in efluentul epurat conditiile de descarcare la emisar impuse de NTPA 001/2002 “Normativ privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industrial sau orasenesti in receptori naturali” • Satul Dobra si comuna Balacita nu au primit anterior prezentului studiu de fezabilitate sprijin comunitar pentru o investitie similara. .CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . Alimentare cu apa in sistem centralizat. s-a avut in vedere factori care dicteaza: sistemul de canalizare optim.3% .46%.proiectul propus se va implementa in Comuna Balacita care are 4383 locuitori persoane echivalente. consideram ca accesarea de fonduri nerambursabile. comuna Balacita. amplasamentul statiei de epurare si conditiile de descarcare la emisar astfel: . Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse.L. SAT DOBRA.Marimea si intinderea localitatii. • In urma analizelor de laborator efectuate pentru probe de apa recoltate din fantanile localitatii Dobra . Canalizare si statie de epurare in sistem centralizat. realizandu-se astfel : .C ASTINO S. Promovarea patrimoniului istoric si cultural” avand o pondere in proiectul integrat de 23. cu rezultate pozitive directe asupra sanatatii locuitorilor.Investitie „ Canalizare si statie de epurare in sistem centralizat’’ se inscrie in ’’ Strategia de Dezvoltare Socio-Economica a Judetului Mehedinti 2007-2013’’ conform adeverintei eliberata de Consiliul Judetean.R. • Proiectul prezentului studiu de fezabilitate face parte din proiectul integrat „Moderizare drumuri de interes local.

cu un randament de aproximativ 93%. Tratare namol: • Instalatie ingrosare namol in exces.R. dicteaza costurile de investitie. au fost analizate doua scenarii: Scenariu 1. . • Bazin cu namol activat. • Decantor secundar longitudinal.Tehnologiile de epurare. SAT DOBRA. camin by-pass. • Bazin defosforizare biologica. apele pluviale colectandu-se prin sistemul de rigole.Emisarul si amplasamentul statiei de epurare. • Statie pompare apa uzata. • Pavilion exploatare Treapta biologica: • Statie suflante. marimea localitatii. PROIECTANT: S. dicteaza modul de colectare si transport a apelor uzate spre epurare. . COMUNA BALACITA. topografie. • Debitmetru parschall.C ASTINO S. pentru atingerea obiectivelor proiectului. cheltuielile de exploatare si nu in ultimul rand eficienta epurarii. care trebuie sa apartina domeniului public. • Statie de epurare a apelor uzate menajere de tip mecano-biologica avansata cu reducerea azotului si fosforului. • Debitmetru electromagnetic. care va asigura numai colectarea si transportul apelor uzate menajere la statia de epurare. • Canalizare in sistem separativ. JUDETUL MEHEDINTI .L. santuri si canale existente azi in localitate cu dirijare in raul Drincea. • Gratare rare. emisarul si amplasamentul statiei de epurare. . care cuprinde in schema tehnologica urmatoarele obiecte: Treapta mecanica: • Camera deversoare. Tinand seama de conditiile locale. • Instalatie compacta de epurare mecanica.Topografia terenului. • Instalatie dezinfectie apa epurata. dicteaza conditiile impuse la descarcare in emisar si marimea terenului disponibil pentru statia de epurare.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT .

R. • Statie de epurare a apelor uzate menajere mecano-biologica compacta (monobloc). • Bazin stocare namol in exces.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT .L. egalizare si pompare ape menajere Treapta de epurare mecano . Pentru realizarea acestei statii de epurare. SAT DOBRA. 2. care va asigura numai colectarea si transportul apelor uzate menajere la statia de epurare. Scenariu 2 • Canalizare in sistem separativ. Se recomanda scenariul nr. • Transportor elicoidal si container pentru namol deshidratat. Pentru realizarea acestei statii de epurare. 1. este necesara o suprfata de cca. eliminarea substantelor organice exprimate in CBO5 si eliminarea compusilor azotului si fosforului. apele pluviale colectandu-se prin sistemul de rigole. cu un randament de aproximativ 93%.1800 mp. urmatoarele : Grătar manual Bazin de omogenizare. santuri si canale existente azi in localitatesi deversate in raul Drincea. care cuprinde in schema tehnologica.biologica compactă Unitate de dezinfecţie cu ultraviolete Unitate de stocare si dozare coagulant Bazin colectare si pompare sediment Unitate de deshidratare sediment By-pass general Platforma depozitare containere reziduuri Container de personal Instalatii electrice exterioare Platforma deservire obiecte tehnologice Schema de epurare corespunde debitelor caracteristice de ape uzate si concentratiilor indicatorilor avuti in vedere pentru aceasta si urmareste in mod special retinerea materiilor in suspensie a substantelor flotante. JUDETUL MEHEDINTI • Instalatie deshidratare namol ingrosat.C ASTINO S. .000 mp. Principalele avantaje:  Costuri de investitie mai mici  Cost scazut al apelor epurate  Suprafata de teren ocupata mica  Instalare simpla si rapida  Posibilitatea de extindere a capacitatii PROIECTANT: S. COMUNA BALACITA. este necesara o suprafata de cca.

loc echivalenti PROIECTANT: S. tehnologica si functionala a investitiei Canalizarea proiectata.02 coeficient spor pentru intretinere sistem.02 .C ASTINO S.5 Nr. BALACITA.3 .norma = 120 l/om/zi . COMUNA BALACITA.05 coeficient de pierderi admisibile in sistem. Volum de apa anual prelevat din sursa Vanual = 365 x Qs zi med (mc) Determinarea debitelor de alimentare cu apa pentru nevoi igienico-sanitare: .05 . ko = 2. JUDETUL MEHEDINTI  Efect antropic minim asupra mediului  Procesele simple si logice nu necesita operatori cu inalta calificare c).100/1-2006.) al com. se incadreaza in prioritatile propuse prin Planul Urbanistic de Amenajare a Teritoriului (P. . kzi = 1. kzi = 1.K s = 1. Proiectul si schema cadru de canalizare si epurare.868 locuitor populatie echivalenta . kp = 1.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . Pentru intreaga investitie se propune categoria de importanta normala “C”. 24 de ore pe zi 868 locuitori personane echivalente Conform STAS 1846/1-2006 apele uzate menajere care se i-au in calcul pentru dimensionarea retelei de canalizare si stiei de epurare sunt egale cu apa potabila distribuita la utilizatori. Alimentarea cu apa pentru nevoi igienico-sanitare: program de functionare : 365 de zile pe an.zi) 868 120 FUNDAMENTAREA NECESARULUI SI CERINTEI DE APA CONFORM STAS SR 1343/1/2006 Ni = numar de utilizatori. DEBITE DE CALCUL SI CERINTA DE APA CONSUMATORI SI NECESAR SPECIFIC APA Consumatori si debite specifice: Debit specific qi ( l/loc. 7 zile/saptamana.program de functionare : 365 zile/an.L.U. ko = 2.R. . comuna Balacita. Debitele cerintei de apa (STAS 1343/1/2006) : ks = 1. SAT DOBRA. qi = debit specific pentru fiecare categorie de folosinta (l/loc/zi). 24 ore/zi.G. locuitori populatie echivalenta = 868 . privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor si clasa de importanta III. va asigura colectarea si epurarea apelor uzate menajere din satul Dobra. conform H. 7 zile pe saptamana. k p = 1.G. conform P.locuitori = 704 . 766/97.5 coeficient de variatie orara. La calculul debitelor de ape uzate s-a tinut cont de necesarul si cerinta de apa pentru nevoi igienico-sanitare calculate conform STAS 1343/1/2006.3 (STAS 1343 tabel 1) coeficient de variatie zilnica. Descrierea constructiva.

3 =135. 24 ore/zi Volume si debite de apa uzate evacuate avizate: Determinarea acestora sa facut conform STAS 1846/1/09.3 = 145. In timpul executiei lucrarilor. zi Conditiile topografice ale zonei favorabile unei scurgeri gravitationale pe majoritatea traseelor .L.021 mc/zi = 1. ce se monteaza cu usurinta datorita greutatii reduse si sistemului de imbinare rapida. canale de subtraversare a DJ 606 si DC 93.575 mc/an Program de functionare : 365 zile/an. care este responsabil impreuna cu proiectantul pentru eficienta acesteia si incadrarea indicatorilor de calitate a efluentului in limitele maxime admise conform normativelor in vigoare. se amplaseaza pe reteaua de drumuri locale in afara zonei carosabile a acestora pe una din laturi (in zona dintre santul de colectare a apelor pluviale si limita proprietatilor). protectia muncitorilor si a pietonilor . COMUNA BALACITA.300 mm. fiind asigurate prin sprijiniri.05 = 111. in lungime totala de 4772 m.160 x 1.7 zile /saptamana . .555 mc/zi Q u zi max = 145.408 mc/zi Determinarea cerintei de apa pentru nevoi igienico-sanitare: Qs zi mediu = Qn zi mediu x ks x kp = 104.2006 . JUDETUL MEHEDINTI Determinarea necesarului de apa pentru nevoi igienico-sanitare: Qn zi mediu = 868 x 120 = 104160 l/zi = 104. precum si pentru circulatie. prevazindu-se.02 x 1.555 x 1. 188/2002. Reteaua de canalizare se va executa din tuburi PVC-KG. Reteaua de canalizare se va poza in panta continua spre amplasamentul statiei de epurare.45 l/sec se propune Q alegerea unei statii de epurare de 150mc/zi la .57 mc/an Tinand cont de valoarea u max = 145.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT .care are aviz si agrement tehnic recomandata de producator.C ASTINO S.555 mc/zi Q s zi max = Qs zi mediu x Kzi =111. si sunt egale cu debitele si volumele de apa potabila distribuita la utilizatori. modificata si completata cu HG nr.10mc/ora=4. impune o schema tehnologica de canalizare. se va efectua pe un strat de nisip de 0.352/2005 anexa nr.19 l/sec Vanual = 40717.10 m sub si 30 cm deasupra PROIECTANT: S. respecti HG nr.160 mc/zi Qn zi max = Qn zi mediu x Kzi =104. SAT DOBRA. Sapaturile necesare pentru executarea retelei de canalizare se vor executa mecanic si partial manual.021 mc/zi V an = = 40717. imbinate etans cu inele de cauciuc.R. cu diametre Dn. camine de vizitare. Pozarea tuburilor de canalizare din PVC-KG in santuri.160 x 1. care sa preia apele menajere de la gospodariile aflate pe partea cealalta a drumului.021 mc/zi = 1. care cuprinde urmatoarele lucrari principale: • Retea de canalizare • Statie de pompare (pentru preluarea apelor uzate din zona mai joasa a localitatii si pompare in canalul colector principal) • Statie de epurare mecano – biologica • Sistematizare si imprejmuiri la statia de epurare si statia de pompare ape uzate  Reteaua de canalizare. se vor lua masuri pentru securitatea si stabilitatea constructiilor si instalatiilor invecinate sau interceptate in sapatura.45 l/sec Q or max = 15.1.3 tabela nr. Q u zi med = 111.

Concentratiile de substante poluante in apa bruta.00 m. Racordarea consumatorilor la reteaua de canalizare se va face prin intermediul pieselor de racord speciale (nu face obiectul proiectului). incarcarile cu poluanti au fost calculate pe baza cantitatilor specifice de impuritati pe locuitori si zi. va avea lungimea de 100 m.00 1. Balacita.00 60. Statia de pompare amplasata conform planului de situatie. 3.R.1. Apele uzate evacuate sunt de provenienta menajera si conform normativului GP 106-04.etc…)  Statia de pompare. .6. sunt:  Nr crt Denumire indicator Concentraţia în apa uzatã brută. PROIECTANT: S.Conducta de refulare de la statia de pompare la canalul colector.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . pe reteaua de canalizare de colectare a apelor uzate. Emisarul apelor epurate il constituie riul Drincea .0 m. [mg/l] 25 60 125 15 2 Eficienţa de epurare nec. SAT DOBRA. [%] 92. conform breviarului de calcul si concentratiile limita maxim admise conform normativului NTPA 001. ce rezulta din conditia latimii santului de pozare. se va realiza din beton armat.PE. Ea se va echipa cu 1+ 1R. tuburile de canalizare montandu-se in teava de protectie din otel 406x7.biochimic de oxigen (CBO5) Materii totale în suspensie (MTS) CCO_Cr Azot total Fosfor total Pentru realizarea gradului de epurare necesar si indeplinirea conditiilor impuse de NTPA 001 “Normativ privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate ‘’. JUDETUL MEHEDINTI acestora. cheson cu diametru de 2. Pe reteaua de canalizare se vor executa camine de vizitare din elemente prefabricate din beton pe aliniamente la maxim 50 m unul de altul in punctele de schimbare a directiei si la intersectii de canale si strazi .90 mm. Cons. Terenul apartine domeniul public administrat de Primaria com. electropompe submersibile pentru apa uzata. proiectul propune realizarea unei statii de epurare mecano-biologica compacta. 2.00 75. Statia de epurare. avand caracteristici: Q = 10 mc/h.In jurul statiei de pompare se va realiza o imprejmuire de protectie cu latura de 10. prin canal Valea Dobrei . 4. se impune executarea unei statii de pompare SP. Datorita topografiei terenului.00 83. COMUNA BALACITA.20 m grosime.C ASTINO S. admisă.L. se va executa din teava PE-HD. acostament drum. [mg/l] 300 350 500 30 5 Concentraţia limitã max. Pn.80. este amplasata in partea de sud-vest a localitatii Dobra. si un gratar tip cos.00 m si adancimea de 4. D. Lateral umplutura de nisip va fi de minim 0. care preia apele uzate dintr-o zona joasa a localitatii si le pompeaza in colectorul principal. respectiv eficienta de epurare necesara. Proiectul prevede si refacerea zonelor afectate de constructia canalizarii (accese in gospodarii.apele epurate ajungand de la statia de epurare la acesta prin canal Valea Dobrei.92 mm.00 50. Subtraversarea drumurilor se va realiza prin foraj orizontal.

unde se reţin nisipul si grăsimile. asigurând procesarea unui debit Qzi max=150 m3/zi . Sedimentul primar rezultat din Blocurile cu tancuri de epurare biologica ajunge prin pompare/gravitaţional in Bazinul de colectare si pompare nămol. Dupa aceasta perioada de intrerupere unitatea biologica este capabila sa-si continue functionarea fara nici o problema din punct de vedere a proceselor biologice si chimice. unde se elimina substanţele organice biodegradabile şi compuşii azotului şi fosforului. schema de epurare cuprinde următoarele obiecte tehnologice: Grătar manual  Bazin de omogenizare. Mai departe. Pentru aceasta. a substanţelor flotante. la Gratarul manual. . COMUNA BALACITA. Solutia de epurare adoptata are la baza 1 Unitate de epurare . permite o intrerupere a alimentarii cu apa menajera de pana la 6 ore. eliminarea substanţelor organice biodegradabile (exprimate prin CBO5) şi eliminarea compuşilor azotului şi fosforului.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . omogenizare si pompare (pe timpul noptii) Unitatea de epurare biologica .R. in functionare normala.biologica compactă Unitate de dezinfecţie cu ultraviolete Unitate de stocare si dozare coagulant Bazin colectare si pompare sediment Unitate de deshidratare sediment By-pass general Platforma depozitare containere reziduuri Container de personal Instalatii electrice exterioare Platforma deservire obiecte tehnologice In situatia caderii alimentarii cu energie electrica sau epuizarii volumului tampon din Bazinul de egalizare. prin intermediul Căminului colector . De aici apa este pmpata in treapta de epurare biologica .L. In continuare apa uzata se deversează in Bazinul de egalizare. egalizare si pompare ape menajere Treapta de epurare mecano .  PROIECTANT: S. apa ajunge. apa ajunge. JUDETUL MEHEDINTI Schema de epurare aleasa corespunde debitelor caracteristice de ape uzate si concentratiilor indicatorilor avuti in vedere pentru acestea.  Descrierea schemei tehnologice Apa uzata menajera ajunge in Caminul de distributie/preaplin/by-pass de la intrarea pe platforma Statiei de epurare. in Denisipator/separator . omogenizare si pompare.C ASTINO S. In final apa epurata mecanic si biologic este trecuta prin Unitatile de dezinfectie cu ultraviolete. prin intermediul caminului colector. si urmăreşte în mod special reţinerea materiilor în suspensie (SS). SAT DOBRA. Dupa retinerea materiilor solide in suspensie in Gratarul manual.

L. Apa colectata de sifonul Platformei de containere ajunge gravitational in caminul colector si de aici in Bazinul de egalizare. Unitatea de deshidratare . Apa decantata rezultata din decantarea namolului in Bazinului de colectare si pompare namol. dacă se constată creşteri ale concentraţiilor compuşilor pe bază de azot  dezinfecţia apelor uzate epurate cu raze ultraviolete. necesitatile de spalare/incendiu pentru Hidranti si apa potabila pentru laboratorul si grupul social din containerul de personal.  alimentarea în mod continuu şi cu o plaja de debite corespunzatoare a unităţilor compacte de epurare . COMUNA BALACITA. omogenizare si pompare Grăsimile reţinute in Denisipator/separator ajung gravitational in Bazinul de colectare grăsimi.  egalizarea debitelor şi omogenizarea compoziţiei apelor uzate în bazinul de egalizare. Un lucru deosebit de important îl constituie absenţa nămolului în PROIECTANT: S. epurata si dezinfectata este evacuata apoi in căminele de prelevare probe si de aici prin intermediul căminului colector se deversează în râu. din cauza formării în cursul de apă receptor de compuşi toxici pentru flora şi fauna acvatică Linia nămolului constă din:  evacuarea nămolului din tancul de sedimentare primară aferent unităţii compacte de epurare (modul biologic de epurare) într-un Bazin de colectare si pompare.  Descriere componente tehnologice Linia apei constă din:  reţinerea materiilor grosiere in gratarul mecanic  reţinerea nisipului si grasimilor in deznisipator/separator grasimi . preluata din reţeaua de apa potabila de la limita platformei. Sedimentul primar decantat in Bazinului de colectare si pompare nămol este pompat in Unitatea de deshidratare cu saci filtru si/sau înapoi in unitatile de epurare biologica pentru necesitati de intretinerea a procesului biologic de epurare. Sedimentul deshidratat in saci in Unitatea de deshidratare este transportat cu caruciorul si depozitat pe Platforma de containere.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT .  reducerea substanţelor organice prin epurare biologică în unitatile compacte de tip Resetilovs. asigura necesitatile tehnologice pentru Grătarul mecanic (din unitatea de epurare compactă). instalaţii ce poate realiza şi nitrificareadenitrificarea apelor uzate prin secvenţe de exploatare corespunzătoare. iar apa filtrata din saci in Unitatea de deshidratare namol este descarcata in canalul Gratarului mecanic. ajunge gravitational inapoi in chesonul Bazinului de egalizare. ce se realizează într-o instalaţie ataşată unităţii compacte . . Apa potabila sub presiune.C ASTINO S. omogenizare şi pompare. Această metodă de dezinfecţie este preferată clorinării. JUDETUL MEHEDINTI Apa rezultata. SAT DOBRA.R. Nisipul decantat in Denisipator/separator este pompat in Bazinul de spălare si scurgere nisip. omogenizare şi pompare.

Căderea alimentarii cu energie electrica este o situaţie de avarie in care este permisa deversarea controlata a apei menajere in emisar.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . containerizata supraterană într-un Bazin de colectare si pompare. JUDETUL MEHEDINTI exces datorită aplicării unei tehnologii performante de epurare biologică cu unitatea compactă. dacă se constată creşteri ale concentraţiilor compuşilor pe bază de azot  dezinfecţia apelor uzate epurate cu raze ultraviolete.  alimentarea în mod continuu prin pompare şi cu o plaja de debite corespunzătoare a staţie de epurare mecano – biologică compactă. containerizata supraterană  reducerea substanţelor organice prin epurare biologică în blocurile de tancuri aferente staţie de epurare mecano – biologică compactă. • decantarea sedimentului in Bazinul de colectare si pompare sediment si pomparea acestuia in Unitatea de deshidratare cu saci filtru din • PROIECTANT: S. ce se realizează într-o instalaţie ataşată staţiei de epurare mecano – biologică compactă.  egalizarea debitelor şi omogenizarea compoziţiei apelor uzate în bazinul de egalizare.L. pe o perioada limitata de timp. containerizata supraterană. instalaţie ce poate realiza şi nitrificareadenitrificarea apelor uzate prin secvenţe de exploatare corespunzătoare. . DESCRIEREA FLUXURILOR TEHNOLOGICE ŞI A COMPONENTELOR SCHEMEI DE EPURARE a) Linia apei constă din:  reţinerea materiilor grosiere in grătarul manual  reţinerea nisipului si grăsimilor in deznisipator/separator grăsimi . care nu pot fi inmagazinate in sistem (pana la nivelul preaplinului) . COMUNA BALACITA.R. SAT DOBRA.C ASTINO S. Se prevede by-pass general intre primul si ultimul cămin de pe platforma staţiei pentru situaţia căderii temporare a alimentarii cu energie electrica simultan cu debite mari de ape menajera. din cauza formării în cursul de apă receptor de compuşi toxici pentru flora şi fauna acvatică  controlul calitatii apelor uzate epurate si dezinfectate prin intermediul caminului de prelevare probe b) Linia sedimentului constă din: evacuarea nămolului din tancul de sedimentare primară aferent staţiei de epurare mecano – biologică compactă. omogenizare. Un lucru deosebit de important îl constituie absenţa sedimentului în exces datorită aplicării unei tehnologii performante de epurare biologică. Această metodă de dezinfecţie este preferată clorinării. SOLUTIA CONSTRUCTIVA Platforma staţiei de epurare se amplasează peste cota de inundabilitate din zona. de pana la 6 ore. containerizata supraterană.

CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT , SAT DOBRA, COMUNA BALACITA, JUDETUL MEHEDINTI

cadrul Camerei tehnice si/sau inapoi in tancurile de coagulare pentru necesitati de intretinerea a procesului biologic de epurare • deshidratarea sedimentului in Unitatea de deshidratare cu saci filtru si evacuarea gravitationala apei rezultate in Bazinul de pompare apa menajera, iar a namolului deshidratat in saci cu ajutorul caruciorului pe Platforma de depozitare pentru scurgere. c) Linia nisipului si grasimilor constă din: • evacuarea nisipului colectat in Desnisipator/separator grasimi prin pompare in Bazinul de spalare si scurgere nisip • spalarea si scurgerea nisipului in Bazinul de spalare si scurgere nisip si evacuarea gravitationala a apei de spalare in Desnisipator/separator grasimi, iar a nisipului in saci cu ajutorul caruciorului pe Platforma de depozitare pentru scurgere • colectarea gravitationala a grasimilor in Bazinul de colectare grasimi • evacuarea grasimilor colectate prin vidanjare RETELE TEHNOLOGICE Conducte gravitaţionale (de canalizare) Conductele sunt executate din tuburi si fitinguri pentru canalizare din PEHD cu Dn 200 si Dn 300. Conducte sub presiune (de pompare) Conductele sunt executate din tuburi si fitinguri din PEHD/Pn 6 cu Dn 25, Dn 50, Dn 65 si Dn 80. CAMINE DE CANALIZARE Acestea sunt cămine standard (STAS 2448-82), de canalizare, carosabile, Dn 1000, cu excepţia căminului de comutare Dn 1500, de la intrarea in statie, cu racorduri la conductele de canalizare si adancime variabila, conform profilelor tehnologice. Sunt prevazute cu capace carosabile si trepte pentru acces personal de mentenanta si exploatare. TREAPTA DE EPURARE MECANICA Gratarul manual pentru un debit de pana la 500 m3/zi si este amplasat intr-un camin cu diametrul de 1,5 m si adancimea de 1,67 m. Curăţirea gratarului se face periodic, la intervale de timp stabilite urmare experientei de exploatare, manual, cu ajutorul unei greble. Reţinerile sunt spalate, tratate cu biopreparate stabilizatoare, incarcate in saci/container, evacuate şi depozitate pe platforma de depozitare. Pentru prevenirea mirosului neplăcut şi realizarea unei fermentări în profunzime a materialului grosier reţinut, este recomandat să se folosească o dată la două săptămâni biopreparate sub formă de pudră.Din caminul grătarului manual, după reţinerea materiilor grosiere, apa uzată ajunge în separatorul de grăsimi / deznisipator unde are loc separarea particulelor solide / grăsimilor. Deznisipatorul / separatorul de grăsimi, cu un volum util de 4 mc, de tip vertical, permite reţinerea substanţelor plutitoare prin flotaţie gravitaţională

PROIECTANT: S.C ASTINO S.R.L.

CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT , SAT DOBRA, COMUNA BALACITA, JUDETUL MEHEDINTI

şi separarea nisipului cu dimensiuni mai mari de 0,2 mm. Corespunzător volumului util se prevede un bazin cilindric cu Di=2 m si adâncimea H = 3,5 m. Evacuarea grăsimilor retinute se face gravitaţional, pe masura acumularii acestora, într-un Bazin de colectare grasimi cu volumul util de 4 mc.In acest bazin se introduc, pentru descompunerea substanţelor organice, biopreparate. Dupa umplerea bazinului grasimile sunt evacuate prin vidanjare o data la cca 12 luni sau manual cu galeata de personalul de exploatare. Grasimile stabilizate cu biopreparate pot fi refolosite ca hrana pentru animale (caini, pisici).Corespunzator volumului util se prevede un bazin cilindric cu Di=2 m si adancimea H= 3,5 m. Evacuarea nisipului decantat se va face prin intermediul unei electropompe portabile de nisip, cu rotor in construcţie rezistentă la abraziune, intr-un Bazin de stocare, spalare si scurgere nisip cu volumul util de 3 mc, prevăzut cu radier drenat cu barbacane şi strat geotextil ce permite filtrarea şi scurgerea apei inapoi in desnisipator. Nisipul este spălat şi tratat cu biopreparate, în scopul stabilizării acestuia, iar apa rezultata din spălare se scurge înapoi in desnisipator.Nisipul spălat, tratat, rezultat, se încărca manual din bazin in saci/containere si se depozitează pe Platforma de depozitare in vederea utilizării pentru lucrări de construcţie. Corespunzător volumului util se prevede un bazin cilindric, semiîngropat cu Di=2 m si adancimea H=1,1 m. Practic, pe durata de exploatare a Staţiei de epurare, nu este nevoie sa se schimbe stratul filtrant de geotextil. Schimbarea acestuia este necesara numai in situaţia in care acesta este deteriorat accidental. BAZINUL DE EGALIZARE, OMOGENIZARE ŞI POMPARE Bazinul de egalizare, omogenizare are o triplă funcţionalitate:  omogenizează compoziţia apelor uzate (care la localităţi mici are o gamă de variaţie mare) prin capacitatea de inmagazinare a bazinului si prin agitare cu un mixer electromecanic
 preia varfurile de debit, in special debitele mici din timpul noptii, prin

inmagazinarea unui volum de apa uzata care sa asigure functionarea continua a unitatii de epurare biologica
 asigura pomparea debitului maxim orar de apa menajera in unitatea de

epurare compacta, containerizata. Pompele sunt prevăzute cu convertor de frecventa care asigura alimentarea continua a unitatilor de epurare, functie de debitul afluent in bazin (nivelul din bazin) Volumul util al bazinului este de 30 m3, asigurând rezerva de apa in perioadele de debite afluente mici (pe timpul nopţii). Corespunzător volumului util se utilizează un bazin cilindric cu Di=4 m si adâncimea H=5,5 m. De asemenea în bazin se va monta un mixer electromecanic submersibil cu jet pentru omogenizare ape uzate Bazinul este prevăzut capace de acces pentru pompe şi mixer si capac si trepte pentru acces personal mentenanţă si exploatare.

PROIECTANT: S.C ASTINO S.R.L.

CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT , SAT DOBRA, COMUNA BALACITA, JUDETUL MEHEDINTI

Echipamentele sunt de înaltă fiabilitate şi calitate. DEBITMETRIE Pe linia de pompare, înainte de blocul de epurare mecanica finala aferent unitarii de epurare mecano - biologice compacte se montează câte un debitmetru electromagnetic, care asigură o evidenţa si semnalizarea precisă a debitelor de apă uzată epurată TREAPTA DE EPURARE MECANICA FINALA Treapta de epurare mecanica finala consta dintr-un Bloc de epurare mecanică amplasat la partea superioară a unităţii de epurare mecano – biologice compacte, containerizate. Gunoiul reţinut de grătarul mecanic este colectat in saci si transportat pe Platforma de depozitare. TREAPTA DE EPURARE BIOLOGICA Treapta de epurare biologica consta dintr-un Bloc de tancuri de epurare biologica aferent unităţii de epurare mecano - biologice compacte, containerizate. Această instalaţie realizează o epurare mecano-biologică foarte eficientă, procesul tehnologic fiind automatizat şi controlat permanent. Blocul de tancuri este alcătuit din următoarele componente: - tanc de sedimentare primară - camera de coagulare - tanc de hidroliză - fermentare - tanc de nitri-denitrificare heterotrofa cu sistem de aerare cu bule fine şi dispozitive de susţinere a masei organice tip biofilm flotante - tanc de nitri-denitrificare hetero-autotrofa cu sistem de aerare cu bule fine şi dispozitive de susţinere a masei organice tip biofilm fix - tanc de nitrificare autotrofa De la grătarul mecanic apa ajunge în camera de coagulare. În această camera are loc dozarea de polielectrolit, flocularea şi sedimentarea compuşilor pe baza de fosfor, eliminându-se astfel necesitatea unui decantor secundar. Dozarea polielectrolitului se face prin intermediul unei unităţi de stocare si dozare. Materia sedimentată trece gravitaţional în tancul de sedimentare primară, dotat cu decantor cu blocuri lamelare, care realizează reţinerea materiilor în suspensie. Evacuarea sedimentului primar se realizează prin intermediul unei electropompe de proces care asigura atât evacuarea acestui sediment către bazinul de colectare si pompare sediment primar cât şi recircularea parţiala a acestuia pentru susţinerea procesului biologic. Cantitatea de fosfor care rămâne în apă este cea necesară asigurării unei concentraţii în Ptot conform NTPA 001 dar care asigura în acelaşi timp fosforul necesar proceselor biochimice care au loc în treapta de epurare biologică. În vederea mineralizării substanţelor organice conţinute de sedimentul primar se introduce un Biopreparat, care realizează fermentarea în profunzime a materialului decantat.

PROIECTANT: S.C ASTINO S.R.L.

.zonă în care se dezvoltă cele mai evoluate microorganisme (CARNIVORE avansate şi DETRIVORE – nivelul IV al lanţului trofic . Apa astfel limpezită trece în compartimentele de aerare unde se realizează epurarea biologică. Tanc de nitri-denitrificare hetero-autotrofa . COMUNA BALACITA. Bacteriile. Denitrificarea permite reducerea azotiţilor la azot gazos. SAT DOBRA. JUDETUL MEHEDINTI Datorită aplicării soluţiei cu blocuri lamelare rezultă o reducere substanţială a spaţiului de decantare dar şi o eficienţă mult mai mare faţă de soluţiile standard. Datorită acestui fapt. Bacteriile autotrofe pot convieţui în acelaşi mediu cu bacteriile heterotrofe. BACTERIVORE. proces consumator de oxigen. celule moarte) care practic curăţa sistemul.L. în această primă etapă elimină de 20 . Aportul de oxigen este justificat de necesitatea producerii proceselor de mineralizare trofică şi oxidare intracelulară a produşilor de hidroliză. În acest bazin se realizează:  oxidarea intracelulară a produşilor de hidroliză  nitrificarea heterotrofă prin care se descompune amoniacul sau ionii de amoniu în azotiţi respectiv azotaţi. Tanc de nitrificare autotrofa . obţinând oxigenul necesar metabolismului din compuşii organici şi cei pe bază de azot. Reducerea substanţelor organice se realizează în proporţie de 80%.R.(se dezvoltă o bacterie superioara a lanţului trofic CARNIVORE care continuă procesele începute în zona nivelului II). metaboliţi. Tanc de nitri-denitrificare heterotrofa. se realizează mineralizarea trofică. Compartimentul biologic este compus din: Tanc de fermentare şi hidroliză: se realizează următoarele procese:  absorbţia substanţelor solide pe suprafaţa mediului plutitor (în flotaţie)  reducerea substanţelor organice pe bază de carbon (CBO5)  reducerea materiilor în suspensie  fermentarea produşilor de hidroliză În acest compartiment se dezvoltă bacterii (nivelul I al lanţului trofic) care aderă la mediul plutitor şi reduc materia organică în proporţie de 40%.bacterii care consumă reziduuri de substanţă organică.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . cu formarea nivelului II din lanţul trofic. procesele biochimice de eliminare a substanţei organice se desfăşoară în mod accelerat (intensiv).Nivelul IV .30 de ori mai multe enzime decât pot să consume. PROIECTANT: S.C ASTINO S. Din cauza eliberării în apă a unei cantităţi mari de enzime. care se degajă în atmosferă. proces care se desfăşoară în prezenţa oxigenului insuflat în masa de apă şi bacterii specializate autotrofe care realizează denitrificarea. acest tanc se poate numi fermentator (incubator de enzime). Procesele de oxidare intracelulară a produşilor de hidroliză şi mineralizare trofică sunt continuate şi în plus apar procese de nitrificare autotrofă. În plus.Nivelul III . Există bacterii heterotrofe care realizează nitrificarea.

PROIECTANT: S. Din bazinul de stocare sediment primar. În tehnologiile convenţionale rezultă nămol activat. sau înapoi in unitatea de epurare biologica.omogenizarea nămolului in vederea pompării . Instalaţia de dezinfecţie cu ultraviolete. Razele ultraviolete cu o lungime de undă λ = 253.pomparea nămolului la Unitatea de deshidratare cu saci filtru. UNITATEA DE DEZINFECTIE CU ULTRAVIOLETE Aceasta realizează dezinfecţia apelor uzate epurate cu raze ultraviolete. Eficienţa dezinfecţiei este de 95% .colectarea sedimentului primar provenit de la Unităţile de epurare mecano – biologică compactă. este reintrodus gravitaţional în circuitul de epurare. . containerizata .C ASTINO S. producând moartea microorganismelor patogene. Nămolul rezultat este un nămol mineralizat şi deshidratat care va fi depozitat in saci pe o platformă de stocare. sedimentul primar decantat poate fi pompat către instalaţia de deshidratare nămol în saci prevăzută cu sistem de dozare polielectrolit pentru îmbunătăţirea gradului de deshidratare. este evacuat în emisar. În tehnologia propusă această masă celulară se regăseşte pe mediul plutitor cu aderenţă ridicată la culturile bacteriene. după care efluentul epurat şi dezinfectat. regăsim celulele şi microorganismele detrivore care se hrănesc cu celulele moarte şi care sunt aderente la suportul plutitor. transformându-le în substanţa anorganica. în nivelul IV. SAT DOBRA. nu se formează nămol în exces. JUDETUL MEHEDINTI Tehnologia permite eliminarea succesivă a substanţelor organice în diferite stadii ale lanţului trofic. care este compus din masă celulară. imediat după Blocurile de epurare biologica . si/sau . montată imediat după treapta biologică este din oţel inox şi funcţionează cu lămpi neimersate.R.7 nm penetrează masa de lichid.L. Datorita relaţiilor trofice avansate ale microorganismelor aflate pe filmul fix in procesele de epurare.99% BAZIN DE COLECTARE SI POMPARE SEDIMENT PRIMAR Bazinul asigură: . Apa limpezită este dirijată spre unitatea de dezinfecţie cu ultraviolete.decantarea sedimentului primar . Se montează suprateran.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . COMUNA BALACITA. Tehnologia de epurare a apelor uzate este bazată pe mineralizarea completă a materiilor organice.pomparea nămolului înapoi in tancurile de coagulare Volumul util al bazinului este de 30 m3. Supernatantul rezultat in urma procesului de deshidratare. ce respectă condiţiile de calitate impuse. iar substanţa organică care intră în sistem este consumată şi transformata in materialul celulelor vii iar în ultima etapă.

sunt introduse in Rezervor prin intermediul unei Pâlnii si unui Ejector. din Bazinul de colectare şi pompare ajunge prin pompare in Unitatea de deshidratare sediment primar. BY-PASS GENERAL Pentru situaţia căderii alimentarii cu energie electrica a staţiei de epurare mecano – biologice compacte containerizate (situaţie de avarie) pentru a evita inundarea necontrolata a zonei se prevede o conducta cu rol de preaplin şi bypass a platformei staţiei de epurare Dn 300. aceştia vor fi depozitaţi pe platforma de containere pentru scurgere. in bazin se montează o pompa submersibila de nămol şi un mixer submersibil cu jet. după care trece printr-un Mixer static si apoi prin intermediul unui Distribuitor ajunge in sacii filtranţi. Instalaţia de deshidratare sediment în saci realizează reducerea umidităţii micşorând volumele ce urmează a fi evacuat din Staţia de epurare. necesare. unde se amesteca cu floculant. Sunt prevăzute capace de acces pentru pompa submersibila si mixer si capac si trepte pentru acces personal mentenanţă si exploatare. decantat. omogenizare şi pompare. . iar sedimentul deshidratat este reţinut in sacii cu cărucior. Aici acesta trece printr-un Ejector. prevăzută cu grătar de scurgere la partea inferioară.R. Sedimentul primar. Apa rezultata în urma deshidratării ajunge gravitaţional în Bazinul de egalizare. Sacii filtranţi permit scurgerea apei şi întoarcerea acestuia în fluxul tehnologic al apei. care tine cont de debitul maxim posibil. Desnisipator si a sacilor cu sediment deshidratat de la Unitatea de deshidratare. Floculantul preparat este pompat cu ajutorul unei pompe dozatoare prin intermediul unui robinet multifuncţional in Ejectorul de sediment. JUDETUL MEHEDINTI Corespunzător volumului util se prevede un bazin cilindric cu Di=4 m si adâncimea H=4 m. containerizate. egalizare si pompare şi in PROIECTANT: S. Grătarul mecanic. SAT DOBRA. Apa se scurge in Colectorul lada de la partea inferioară. PLATFORMA PENTRU CONTAINERE Aceasta va avea o suprafaţa de S = 24 m2 si serveşte pentru depozitarea temporara a containerelor cu materii solide provenite de la Grătarul manual. apa menajera afluenta se înmagazinează in Bazinul de omogenizare. Acest sediment nu mai reprezintă un pericol pentru sănătatea oamenilor. UNITATEA DE DESHIDRATARE NAMOL Aceasta se montează în Camera tehnică aferenta unităţii de epurare mecano .L. Platforma este prevăzuta cu grătar de pardoseala pentru colectarea apei de ploaie de pe platforma si a apei scurse din containere si saci. reţinând sedimentul deshidratat care este deja stabilizat datorită adaosului de biopreparate. In prima faza după căderea alimentarii cu energie electrica.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT .biologice compacte. După umplerea sacilor filtranţi cu sediment şi după deshidratare. COMUNA BALACITA. Amestecul este omogenizat in Rezervor cu ajutorul unui Mixer.C ASTINO S. Substanţele bio-preparatoare si apa din reţea.

COMUNA BALACITA.L. ce implică consum energetic redus.). comuna BALACITA. soluţia tehnologică propusă cuprinde instalaţii performante. Astfel. SUPRAFATA OCUPATA Suprafaţa ocupata de Staţia de epurare. etc. Platforma Statiei de epurare mecano – biologice este prevăzută cu centura de împământare de protecţie pentru consumatorii electrici si cu iluminat pe timp de noapte.80 m).  asigură gradul de epurare necesar. Bazinului de omogenizare. MEHEDINTI se caracterizează printr-o tehnologie simplă. stingătoare. după care deversează. JUDETUL MEHEDINTI reţeaua de canalizare pana la nivelul preaplinului (-0. având in vedere obiectele tehnologice si reţelele necesare intre acestea. atât compresoarele cât şi electropompele de proces fiind de înaltă fiabilitate si randament.R.  consum energetic redus.50%. Aplicarea soluţiei de epurare mecano – biologice compacte containerizate cu prezintă următoarele avantaje:  Soluţia de epurare apă uzată este modulară permiţând o extindere ulterioară a capacităţii de epurare prin simpla adăugare de noi module. jud. in situaţia in care nu s-a remediat defecţiunea electrica. carosabil.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . fiind respectate pe evacuare condiţiile de calitate impuse de NTPA 001/2002 si CN Apele Romane  datorită procesului tehnologic performant nu se evacuează nămol în exces. prin conducta de by-pass. Pentru protecţia muncii si la incendiu Staţia de epurare mecano – bilogice compactă containerizată este prevăzuta cu dotările corespunzătoare (Echipament protecţie personal operare si mentenanţă. operaţiuni de exploatare simple prin aplicarea unei automatizări specifice procesului tehnologic. superior celorlalte tehnologii de epurare si aranjamente a obiectelor in teren. UTILITATI AFERENTE PLATFORMEI Pentru necesitaţi de spălare si in caz de incendiu se prevede un hidrant îngropat. ceea ce conduce la eliminarea costurilor privind tratarea acestuia. cu un grad de ocupare de cca. PROIECTANT: S. . Apa tehnologica pentru diverse spălări se asigura din reţeaua de apa potabilă de la limita platformei Staţiei de epurare. este de 432 m2 . CONCLUZII Staţia de epurare a apelor uzate provenite de la satul Capu Dealului .C ASTINO S.Pentru aerisirea în vederea mentenanţei a Căminelor de canalizare. dar modernă şi de eficienţă ridicată. Prevederea de utilaje şi echipamente performante este obligatorie în vederea realizării eficienţelor de epurare dorite. SAT DOBRA. Pentru necesitaţi de mentenanţă si exploatare se prevede priza pentru lampa de control la 24 V si priza pentru ventilatorul portabil. egalizare şi pompare apa menajera si Bazinului de colectare si pompare sediment se prevede un ventilator portabil cu furtun de refulare.

apartine domeniului public. a) Date tehnice ale investitiei Zona si amplasamentul Lucrarile ce fac obiectul prezentului proiect sunt amplasate in intravilanul si extravilanul Com. sat Dobra. Instalaţia de dezinfecţie asigură o eficienţă de până la 99% privind reducerea coliformilor totali. Emisarul apelor epurate este raul Drincea. astfel suprafaţa platformei staţiei este de S = 432 m2 din care suprafaţa ocupata cu obiectele si reţelele tehnologice este de cca. Balacita.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . astfel: Teren ocupat definitive pentru:  Statie de pompare 100 mp PROIECTANT: S.L. prin intermediul canalului Valea Dobrei. Reteaua de canalizare se va executa pe reteau de drumuri locale in afara parti carosabile a acestora.R. pentru realizarea statiilor de pompare si a statiei de epurare. cu acces la reteaua de drumuri comunale.  realizarea dezinfecţiei cu ultraviolete în instalaţia de tip UV prezintă avantaj faţă de soluţia clorinării.C ASTINO S. COMUNA BALACITA. chiar şi în cazul unor întreruperi mai îndelungate în ceea ce priveşte alimentarea cu apă uzată. se propune ca electropompele din dotarea obiectelor tehnologice să fie de ultimă generaţie datorită fiabilităţii. 50 %. randamentului energetic ridicat. situat in sud – estul localitatii Dobra. cea din urmă variantă conducând la producerea de compuşi toxici în mediul acvatic receptor.  prin forma compactă se obţine o suprafaţa redusa a staţiei de epurare. JUDETUL MEHEDINTI  toate echipamentele sunt din oţel inox. Pentru realizarea gradului de epurare necesar.  amorsare rapidă a procesului de epurare biologică. c) Situatia ocuparilor definitive de teren Pentru realizrea investitiei este necesara ocuparea definitive a unor suprafete de teren. nefiind obligatorie supravegherea permanentă (o inspecţie pe zi). precum şi a duratei îndelungate de funcţionare. personal de întreţinere redus. neexistând probleme generate de acţiunea apei sau sedimentului asupra componentelor. iar statia de epurare pe un teren in suprafata de 432 mp. Balacita. 3. SAT DOBRA. Unitatea ajunge în câteva zile la condiţii optime de funcţionare. administrat de Primaria com. .  automatizarea instalaţiei conduce la siguranţă în exploatare. b) Statutul juridic al terenului care urmeaza a fi ocupat Regimul juridic al terenului ocupat temporar pe perioada executiei retelei de canalizre si definitive pentru statia de epurare si statia de pompare.

L. CRT X Y Z PROIECTANT: S.liste cu repere in sistem de referinta nationala Au fost culese date privind actele pe care le detine proprietarul si au fost notate vecinatatile. S-a facut recunoasterea terenului in vederea identificarii punctelor necesare pentru aceste studii. 1 2 3 4 5 322496.772 322560.140 348565.40 309. SAT DOBRA. COMUNA BALACITA. .878 349487.461 349748.177 322683.096 322613. a localitatii sat Dobra.02 308.461 349237. pe care se realizeaza retele de canalizare si pentru amplasamentul statiei de epurare. Prelucrarea datelor si trasarea planului de situatei s-au facut cu ajutorul programelor de calculator specializate pentru lucrarile topografice.17 306. JUDETUL MEHEDINTI  Statia de epurare 216 mp 116 mp 432 mp  Alei si spatii verzi Total teren ocupat definitiv d) Sudii de teren  Studii topografice cuprinzand planuri topografice cu amplasamentele reperelor . INVENTARUL COORDONATELOR REPERELOR DRIUM JUDETEAN DJ 606 CRAIOVA – VINJU MARE NR.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . CRT .46 309.392 322788.R.C ASTINO S.632 349983. Au fost intocmite planuri topografice scara 1:1000.20 X Y Z DRUM COMUNAL DC 93 DOBRA -SLASOMA NR. Masuratorile au fost facute cu statia topografica Leica L 1500 TC in sistem de referinta national.152 309.

47 286.00 m argila prafoasa cafenie. la care a intalnit urmatoarea stratificatie: . CRT . sunt cunoscute din forajul hidrogeologic de mica adancime sapat in partea de est a satului Dobra la cota +246m.3.85 295. analiza apei subterane.R.932 347696. uscata .20 m Bolovanis si pietris in masa de nisip mediu si grosier. JUDETUL MEHEDINTI . cu apa de la adancimea de 14m PROIECTANT: S.364 348195.61 299. uscata .854 322881. . 1 2 3 4 5 322804.525 323071.50 m argila compacta rosie. Adancimea medie de inghet este de 0. COMUNA BALACITA. 1 2 3 323240. raportul geotehnic cu recomandarile pentru fundare si consolidari.85 mde la cota terenului natural. Depozitele cuaternare ce intereseaza sapaturile pentru reteaua de canalizare.20m sol vegetal .73 281.20 m argila prafoasa cu concretiuni calcaroase galbena.20 X Y Z Sistemul de proiectie X.caramizie .L.259 285.20-0. galben.00-0.00 – 15.274 348158. SAT DOBRA.897 348008. STEREO 1970 Nivelul de referinta – Marea Neagra  Studiul geotehnic cuprinzand planuri cu amlplasamentul forajelor.972 323186.25 ULITE SATESTI NR.978 323211.618 347817.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . Y. presata. fisele cmplexe cu rezultatele determinarilor de laborator. respectiv in Piemontul Balacitei.C ASTINO S.0.34 300.00 – 7.041 305. Din punct de vedere morfologic. presat.3.0.7.56 278.12.201 347795. la obarsia paraului Drincea Mica .258 322939.585 323234. satul Dobra este asezat in campia inalta a Balacitei.20-10.786 347629.769 348213.

care se lanseaza pana la cota de fundare din proiect. Variantele constructive pentru statia de pompare ape uzate sunt: . daca sapaturile depasesc adancimea de 1m . inclusiv pentru statia de epurare. camine din beton prefabricat.00 m marma compacta uscata La adancimea de 15.15.20 m forajul a intrat in depozite Pliocene .CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . Pentru realizarea canalizarii nu se pun probleme geotehnice.Grad scazut de depunere a materialelor in suspensie pe generatoarea interioara a tubului din PVC.Costuri scazute pentru realizare. dupa caz: NUESTE CAZUL e). se executa placa din betoane monolite.00m (altitudine 248. Caracteristicile principale ale constructiilor Variantele constructive pentru realizarea investitiei sunt: . Asa cum indica forajul Dobra .Reteaua de canalizare se poate realize din :  tuburi din beton simplu prefabricat. Forajul geotehnic FG1 sapat la limita vestica a intravilanului satului Dobra pe drumul comunal DC 93 spre Slasama.L. montate cu panta pentru asigurarea scurgerii gravitationale a apei menajere colectate si transportarea acesteia la statia de epurare  tuburi PVC. . . JUDETUL MEHEDINTI . COMUNA BALACITA. SAT DOBRA. .  Alte studii de specialitate necesare . camine din beton prefabricat montate cu panta pentru asigurarea scurgerii gravitationale a apei menajere colectate si transportarea acesteia la statia de epurare Recomandam varianta tuburi PVC. camine din beton monolit. Forajul Geotehnic F2 sapat la cota +220 m in zona de amplasare a statiuei de epurare a mers 5 m in marna compacta plastic consistenta. ca si forajul hidrogeologic a intalnit argila prafoasa cafenie pana la adancimea de 4 m unde a fost orpit intr-o concretiune calcaroasa dura.Executia statiei de epurare (structura statiei de epurare) sub forma de cheson deschis.Rapiditate si acuratete in executie. ca fiind optima din urmatoarele considerente: . orizontul freatic se afla in pietrisul si bolovanisul in masa de nisip intalnit in intervalul de adancime 14. . Recomandam varianta cu cheson ca fiind optima din urmatoarele considerente: . PROIECTANT: S. terenul fiind favorabil executarii lucrarilor .R.20-22.Costuri scazute pentru realizare.8 – 250 m).Executia statiei de pompare la cota din proiect cu sapatura deschisa in jurul careia se fac epuismente pentru reducerea nivelului apei din panza freatica sub cota de fundare a statiei ( radierul statiei ). cu exceptiile mentionate in zona inundabila si in zona in care nivelul apei subterane se gaseste la adancimea sub un metru. fitinguri pentru canalizare. si apoi realizarea statiei ca o constructive clasica. se executa radierul. fitinguri pentru canalizare.00 – 22. sprijinirea este obligatorie.C ASTINO S.

Dn 1000.67 m. manual.  Bazinul de egalizare.Executia statiei de epurare a apelor uzate menajere de tip mecano biologica compacta.Executia statiei de epurare in sistem clasic cu bazinele tehnologice deschise fara tehnologie fortata.200 . permite reţinerea substanţelor plutitoare prin flotaţie gravitaţională şi separarea nisipului cu dimensiuni mai mari de 0.Procesul de epurare desfasurandu-se in bazine inchise.Cantitati de terasamente mici.  Gratarul manual pentru un debit de pana la 500 m3/zi si este amplasat intr-un camin cu diametrul de 1.  Reteua de canalizare gravitational cu lungimea de 4772 m ce se va realize din tuburi PVC. . Curăţirea gratarului se face periodic.90 mm.  Deznisipatorul / separatorul de grăsimi.Costuri mici de executie .2 mm.Suprafata mica de teren ocupat . D. omogenizare Volumul util al bazinului este de 30 3 m .Termen scurt de executie. Sunt prevazute cu capace carosabile si trepte pentru acces personal de mentenanta si exploatare. cu ajutorul unei greble. Variante constructive pentru statia de epurare . Recomandam varianta : statie de epurare mecano biologica compacata ca fiind optima din urmatoarele considerente: . carosabile. cu un volum util de 4 mc. D. asigurând rezerva de apa in perioadele de debite afluente mici (pe timpul nopţii). mentine aerarea la nivel optim Caracteristicile principale ale constuctiilor: Pentru varianta recomandata avem urmatoarele caracteristici principale ale constructiilor: Statia de epurare monobloc calculata pentru 868locuitori populatie echivalenta are o capacitate de 150 mc.C ASTINO S. cu excepţia căminului de comutare Dn 1500. JUDETUL MEHEDINTI . Caminele de canalizare sunt cămine standard (STAS 2448-82. si o suprafata ocupata de 432 mp.conform profilelor tehnologice. COMUNA BALACITA.300 mm.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT .R.  Conducta de refulare de la statia de pompare in lungime de 100 m ce se va realize din teava polietilena PE-HD. si fitinguri pentru canalizare . Corespunzător volumului util se prevede un bazin cilindric cu Di=2 m si adâncimea H = 3. nu degaje gaze.5 m. . PROIECTANT: S. cu racorduri la conductele de canalizare si adancime variabila. evita trecerea la fermentatia anaeroba. de la intrarea in statie. . de tip vertical.5 m si adancimea de 1. la intervale de timp stabilite urmare experientei de exploatare.L. SAT DOBRA.

Aceste materiale sunt in conformitate cu prevederile HG nr.5 kw Ps = 1.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . SAT DOBRA.  Treapta de epurare biologica consta dintr-un bloc de tancuri de epurare biologica aferent unităţii de epurare mecano . se impune asigurarea alimentarii cu apa si energie electrica . . Această instalaţie realizează o epurare mecano-biologică foarte eficientă. procesul tehnologic fiind automatizat şi controlat permanent. JUDETUL MEHEDINTI Corespunzător volumului util se utilizează un bazin cilindric cu Di=4 m si adâncimea H=5. f). Solutii tehnice de asigurare cu utilitati:  Alimentarea cu apa se asigura cu un racord de teava de polietilena de inalta densitate de la reteaua de apa potabila a localitatii  Alimentarea cu energie electrica pentru o putere instalata de Pi= 55 kw si putere simultana Ps = 30.R.tanc de sedimentare primară .6 kw PROIECTANT: S. 766/1997 si a Legii 10/1995 privind obligativitatea utilizarii de material agrementate pentru executia lucrarilor.C ASTINO S.tanc de hidroliză . Echipamentele sunt de înaltă fiabilitate şi calitate.biologice compacte. se va asigura prin racordarea la reteau de joasa tensiune din zona.E. containerizate.L. COMUNA BALACITA. ce se instaleaza:  Statie de pompare  Putere instalata  Putere simultana Pi = 3. Situatia existenta a utilitatilor si analiza de consum Necesarul de utilitati pentru varianta propusa: Pentru sistemul de canalizare si epurare proiectat. precum si a legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatia U.6 kw.5 m.tanc de nitrificare autotrofa La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementale conform reglementarilor nationale in vigoare.tanc de nitri-denitrificare hetero-autotrofa cu sistem de aerare cu bule fine şi dispozitive de susţinere a masei organice tip biofilm fix .fermentare .camera de coagulare . Lista receptoarelor (consumatorilor).tanc de nitri-denitrificare heterotrofa cu sistem de aerare cu bule fine şi dispozitive de susţinere a masei organice tip biofilm flotante . De asemenea în bazin se va monta un mixer electromecanic submersibil cu jet pentru omogenizare ape uzate Bazinul este prevăzut capace de acces pentru pompe şi mixer si capac si trepte pentru acces personal mentenanţă si exploatare. Blocul de tancuri este alcătuit din următoarele componente: .

5 kw Ps = 29 kw g). depozitarea necorespunzătoare a solului vegetal rezultat din operaţiile de descopertare a gropii de imprumut pentru umpluturi la terasamente şi neamenajarea corespunzătoare a gropii de imprumut după finalizarea lucrărilor. subsolului şi a ecosistemelor terestre Lucrările de constructie propuse prin prezentul proiect nu vor afecta calitatea solului. inclusiv adoptarea. Concluziile evaluarii impactului asupra mediului Protecţia apelor şi a ecosistemelor acvatice Poluanţii care pot afecta ecosistemele terestre şi acvatice sunt cei rezultaţi in cazul unor accidente la depozitarea şi manipularea combustibililor.R. b. de măsuri tehnologice pentru reţinere şi neutralizarea poluanţilor atmosferici. nu se pot inregistra dezechilibre ale ecosistemelor sau modificări ale habitatelor. Protecţia atmosferei Pe toata perioada proiectare-execuţie-intreţinere este recomandabil ca factorii locali să urmărească :  manipularea materialelor in cadrul proceselor tehnologice repezintă o altă sursă posibilă de poluare a aerului in urma căreia pot rezulta pulberi in suspensie. COMUNA BALACITA. Toate aceste lucrări au fost dimensionate conform legislaţiei in vigoare.L.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . In vederea protejării ecosistemului existent in zona de constructie a proiectului se vor executa lucrari pentru a proteja drumurile şi terenurile adiacente.Namolul rezultat din procesul de epurare a apei fara degajari de gaze si mirosuri . va fi PROIECTANT: S. se evita degajarea de gaze.  respectarea reglementărilor privind protecţia atmosferei.  prin tehnologia de epurare a apelor uzate cat si prin etanseitatea echipamentelor tehnologice . SAT DOBRA. Depozitarea deşeurilor In activitatea de constructie se va tine seama de reglementările in vigoare privind colectarea. JUDETUL MEHEDINTI  Statie de epurare  Putere instalata  Putere simultana Pi = 51.C ASTINO S. si mentinerea aerarii la nivel optim  insusi evacuarea namolului rezultat se va face fara degajari de gaze si mirosuri neplacute Se concluzionează că nu există surse de poluare majoră a aerului in zonele de depozitare a materialelor şi in zonele de lucru.Totuşi. sunt următoarele: a. după caz. evitarea trecerii la fermentatia anaeroba. posibilele surse care ar putea influenţa negativ indicatorii de calitate ai solului ca urmare a desfăşurării activităţilor ce se vor desfasura pe amplasamentul investiţiei. dar acestea sunt temporare.  utilizarea de utilaje şi tehnologii care să nu implice măsuri speciale pentru protecţia fonică a surselor generatoare de zgomot şi vibraţii. depozitarea şi reciclarea deşeurilor. in conformitate cu prevederile reglementărilor de mediu.  la amenajarea şi la compactarea balastului şi pietrei sparte pot rezulta emisii de praf care să afecteze calitatea aerului. scurgerile accidentale de carburanţi şi lubrefianţi de la utilajele şi mijloacele de transport. transportul. Protecţia solului. .

Realizarea acestui proiect are o importanta favorabila asupra mediului .intreţinerea utilajelor şi vehiculelor folosite in activitatea de constructie se efectuează doar in locuri special amenajate. • Realizare alimentare cu energie electrica.R.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . 4. Procesul de epurare are mare stabilitate fiind realizat de catre bioceneza fixate pe materialul plastic in rezervoare aerate. pentru a evita contaminarea mediului.0 mc/zi.C ASTINO S.se vor respecta condiţiile de refacere a cadrului natural in zonele de depozitare. JUDETUL MEHEDINTI uscat intr-o statie de epurare prevazuta cu paturi de uscare sau cu filtru presa. la statiile de pompare si la statia de epurare. lucrarile proiectate contribuind in cea mai mare masura la imbunatatirea factorilor de mediu. Obligaţiile care rezultă din prevederile Legii nr. • Realizare statie de epurare mecano-biologica pentru un Qzi. Grafic de esalonare al investitiei pe o perioada de 12 luni. Etapele principale de realizare sunt: • Realizare retele canalizare in lungime de 4772 m • Realizare statie pompare. . .137/l995 sunt următoarele: . Aerare cu bule fine cu dispositive de sustinere a masei organice tip bioflim este asigurata de un compressor submersat. Folosirea namolului in agricultura se va face numai cu avize de la organelle abilitate.L.max =150. Impactul produs in perioada de executie asupra factorilor de mediu si in special cel produs asupra activitatilor umane se situeaza in limitele admise. SAT DOBRA. iar cel din perioada de exploatare este nesemnificativ. COMUNA BALACITA. LUNA OBIECTUL 1 Contractare fonduri Organizare licitatie proiectare Proiectare Licitatie executie lucrari constructii Lucrari de constructii Retea de canalizare Statie de X 1 2 2 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 9 9 1 10 1 11 1 12 1 PROIECTANT: S. Durata de realizare si etape principale Durata de realizare a investitiei este de 12 luni.

CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general In mii lei/ mii euro la cursul de 3.943 lei /EURO al BCE din data de 06. .C ASTINO S. SAT DOBRA.L. COMUNA BALACITA.R. JUDETUL MEHEDINTI pompare Statie de epurare Alimentare cu energie electrica Organizare santier COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI 1.2008 PROIECTANT: S.10.

000 0.000 19.621.791 1.4.173 43.232 5.199 14.225 5.1.624 36.000 1.500 0.3.610 127.3.453 3.610 20. Studii de teren Taxa pentru obtinerea de avize. si echipamente de transport Dotari Active necorporale 4.000 489.4. .700 75.000 106.285 77.383 14.700 19.304 172.380 1. JUDETUL MEHEDINTI PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZARII INVESTITIEI: CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT SAT DOBRA .368 270.1.506 TOTA CAPITOL 4 CAPITOL 5 PROIECTANT: S.5.658 809.380 12. 3.000 6.383 90. SAT DOBRA.10.660 22.165 0.000 1.083 22. 0.819 27.199 19.888 0.493 170.551 4.80 1.846 22.971 129.227 1068.687 680. COMUNA BALACITA.000 4. TOTAL CAPITOL 3 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 4.425 0.471 0.056 TOTAL CAPITOL 1 CAPITOL 2 26.785 1.275 0.2.549 6. 65.3.500 3.000 308.485 0.847 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 2.L.000 1.594 4.500 16.930.141 227. 1.800 3.617 0.R.2.1.123 2.660 3.086 2.000 0.000 0. 4. Constructii si instalatii Montaj tehnologice utilaje 897. Obtinerea terenului Amenajarea terenului Amenajarea pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0. crt Denumirea capitolelor subcapitolelor cheltuieli 2 Valoare (fara TVA) si de mii lei 3 mii euro 4 mii lei 5 mii lei 6 mii euro 7 Valoare TVA Valoare (inclusiv TVA) DEVIZ GENERAL 1 CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1.846 TOTAL CAPITOL 2 CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 3. 3.092 4.171 8.5.902 1.500 1.775 4.000 4.000 22.000 26.000 411.940 7.734 32.6.267 Utilaje si echipamente tehnologice si functionale cu montaj Utilaje fara montaj.350 1.000 0.2.1.102 0.C ASTINO S.500 0.350 1.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT .785 19.904 11.952 1.940 30.000 6.943 lei /EURO al BCE din data de 06.902 0. 4.453 3. Alimentare cu energie electrica 75.072 205. 4.650 9.292 16. 1.083 90.285 6.750 0.665 0. COMUNA BALACITA In mii lei/ mii euro la cursul de 3. 3.2008 Nr.6.000 5.350 0. acorduri si autorizatii Proiectare si inginerie Organizarea procedurilor achizitie Consultanta Asistenta tehnica de 14.925 0.264 0. 7.706 0.

755 2. cheltuieli mii lei euro mii lei mii lei euro 1 2 3 4 5 6 7 I LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII 3.367 1.902 1. sanitare 10.280 11.043 3.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT .6.273 4.933 12. SAT DOBRA.180 3.280 14.471 1. Procurare utilaje tehnologice TOTAL III TOTAL I+II+III 12.750 2. 3. Statie de epurare in mii lei/ mii euro la cursul de 3.280 2.176 2.817 3.575 II MONTAJ Montaj utilaje 2.428 0.895 5.414 18. 2 Statie de pompare in mii lei/ mii euro la cursul de 3. Instalatii electrice 3. Constructii 35.746 42. 3.830 1. cheltuieli mii lei euro mii lei mii lei euro 1 2 3 4 5 6 7 I LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII 2.228 1.234 3. Instalatii electrice 9.5. subcapitolelor de mii mii crt.931 PROIECTANT: S.505 9.3.581 1.783 11.623 2.622 3.304 0.546 53.5.1.923 1.1.071 3. JUDETUL MEHEDINTI DEVIZ PE OBIECT NR.109 3.043 14.622 0.622 17.233 2.980 1.408 8.428 0.4. subcapitolelor de mii mii crt.736 1. tehnologice 1.R.107 2.715 Instalatii hidro si 3.2.200 0.688 41.L.80 7 3. Instalatii hidro 5.4.800 1.943 lei/EURO al Bancii Central Europene din data 06/10/2008 Valoare (fara Valoare Denumirea TVA) TVA (inclusiv TVA) capitolelor si Nr. .559 DEVIZ PE OBIECT NR.009 0. Constructii retele tehnologice Constructii bransament apa Constructii amenajare teren TOTAL I 3.943 lei/EURO al Bancii Central Europene din data06/10/2008 Valoare (fara Valoare Denumirea TVA) TVA (inclusiv TVA) capitolelor si Nr.251 10.2.43 0 0.362 TOTAL II 1.809 13.888 10.200 8.988 1.927 6.980 11.3.47 5 0.329 86.362 III PROCURARE 2.201 TOTAL I 44.C ASTINO S.668 0.873 21.520 72.05 4 14.756 4. COMUNA BALACITA. 3.860 9.526 13.200 0.334 2. Constructii 35.000 58.304 0.005 6.467 2.228 1.280 69.000 12.773 11.102 6.

710 201.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT .425 1.255 0.141 668.9.533 0.499 0.4 4. pompare 4.710 10. El. statie 4. subcapitolelor de mii mii crt.08 8 8.941 5.943 lei/EURO al Bancii Central Europene din data06/10/2008 Valoare (fara Valoare Denumirea TVA) TVA (inclusiv TVA) capitolelor si Nr.SAT DOBRA.264 236. COM. energ.500 75.3 Montaj utilaj 2.700 5. Statie 4.950 1. El.275 0.769 54.499 0.100 0.5 Utilaje si echipamente tehnologice Utilaje si echipamente transport TOTAL III TOTAL I+II+III 22. COMUNA BALACITA.846 in mii lei/mii euro la cursul de 3.399 2.634 TOTAL II 2.RETEA DE CANALIZARE .000 22.500 0.275 14.928 TOTAL I 51. .C ASTINO S.500 7. SAT DOBRA.925 8.000 6.64 5 201.709 60.150 11.45 0 169.78 2 6.399 2. 1 .425 148.100 12.743 6.706 19.7.000 26.230 42.902 198.08 8 795.38 3 26.925 932.902 1. DEVIZ PE OBIECT NR. Lucrari de constructii CANTIT ATE U M PRET UNITAR PRET TOTAL PRET TOTAL PROIECTANT: S.775 0.8.100 0.791 22.000 9.L.1. BALACITA I.422 II MONTAJ 4.71 7 10.9 47 1.704 8.634 III PROCURARE 4.2 epurare 46.230 795.791 0.919 13.000 4.706 0. JUDETUL MEHEDINTI II 3.R.943 lei/EURO al Bancii Central Europene din data 06/10/2008 DEVIZ PE ACTIVITATI NR. III 3.796 IV 3.809 15.64 5 2.960 9.500 783.000 169.083 6.4 Alimentare cu energie electrica in mii lei/ mii euro la cursul de 3.743 126.533 0. energ.55 0 668.45 0 1.000 5.141 7.199 4.775 90.487 35. MONTAJ Montaj utilaj tehnologic TOTAL II PROCURARE Utilaje tehnologice si echip tehnologice TOTAL III DOTARI Dotari TOTAL IV TOTAL I+II+III+IV 35.487 9.494 Al.891 1. cheltuieli mii lei euro mii lei mii lei euro 1 2 3 4 5 6 7 I LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII Al.9 47 126.9 21 42.264 2.

950 5.000 PRET TOTAL MII LEI 4. SAT DOBRA.849 1.942 12.200 1. Lucrari de constructii si instalatii Terasamente Pereti b.800 3. COMUNA BALACITA.460 372.813 DEVIZ PE ACTIVITATI NR.000 3.000 5.000 MII LEI 262.00 95.200 12.000 1350.588 2900.062 2. JUDETUL MEHEDINTI si instalati Retea de canalizare terasamente Retea de canalizare colector Camine de vizitare cu capac carosabil Conducta de refulare din teava de polietilena de inalta densitate D = 140 mm Foraje orizontale pentru subtraversari drumuri 1buc x 10 m TOTAL I LEI 4772.176 9.C ASTINO S.043 10.430 5.009 11.250 30. fundatie 80.399 32.078 7.30 platforme pentru utilaje Imprejmuire .R.00 ml 120.00 mc 17.216 128.075 10.00 Instalatii electrice 282.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT .00 ml 505.334 3.00 12.000 1820.976 1.000 78. pentru structura statie Instalatii hidrotehnice Instalatii electrice TOTAL I Montaj utilaj tehnologic TOTAL II Procurare utilaj tehnologic TOTAL III TOTAL I+II+III CANTIT U ATE M 50.980 1.00 58. Lucrari de constructii CANTITAT E si instalati Constructii fundatii si 21.000 DEVIZ PE ACTIVITATI NR.043 3.471 1.408 0. .00 4772.526 100. 3 .500 33.00 400.000 3.281 197.050 779.L.755 3.304 3.a.00 c bu c bu c PRET UNITAR LEI 85.000 150.2 .STATIE DE POMPAREI.00 4000.00 c bu 1.00 mc bu 2.980 44.00 UM mc ml ml ml PRET UNITAR LEI 1100.100 PRET PRET TOTAL TOTAL MII LEI MII EURO 23.367 PROIECTANT: S.000 79.000 12.043 14. stalpi si plase metalice Instalatii hidro si sanitare 128.50 beton.STATIE DE EPURARE I.000 3980.180 PRET TOTAL MII EURO 1.00 m m bu c 55.250 MII EURO 66.564 94.304 0.581 2.

200 19.830 1.00 buc 1.470 1537.00 1.00 buc 1. electropompa de nisiPp Bazin egalizare.00 buc buc 2. rezervor coagulant statie de analiza proba de apa uzata.650 2. pompare. 50 15.00 buc 335.880 1143.020 630.200 6.520 72.040 3.860 9.300 1.160 0.144 1.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT .L. mixer submersibil.00 buc 1.140 0.400 1.394 35.900 1.190 7.085 0.290 0.183 0.00 ml 500.394 0.9 3.00 buc 1.377 7.567 0.100 0.538 0.770 749.700 7688.300 0.00 buc 1182.520 6. tablou electric de automatizare Electropompa submersibila de sediment .900 394.00 mp 38.035 0.00 buc preaplin/by-pass apa menajera.850 3351.351 5520.509 11. SAT DOBRA.00 buc 1.300 394. Electropompa de apa uzata 85.850 5.PROCURARE UTILAJE Camin de izolare / distributie 1. omogenizare.233 2.390 0.MONTAJ UTILAJE Vana cutit DN300/Pn 6 Gratar manual din inox Electropompa de nisip Mixer submersibil 1 buc.414 18.245 Debitmetru electromagnetic 1.430 1. montaj vana cutit DN250/Pn 6 Camin gratar manual gratar manual din inox Deznisipator/separator de grasimi.100 9. COMUNA BALACITA.00 m 300.155 552.000 0.631 1. bloc 1.00 buc de epurare biologica.850 632 15377.00 buc Bloc de epurare mecanica.509 11631. JUDETUL MEHEDINTI Constructii retele tehnologice Constructii bransament apa Constructii amenajare teren TOTAL I II. Electro pompa de apa uzata Debitmetru electromagnetic 1.00 buc 2.170 28567.instalatie de dezhidratare namol.950 PROIECTANT: S.487 0.273 4.500 16.688 1.335 0.550 3.668 0. . statie sutomata de prelevare apa uzata.R. buc mixer submersibil Tablou de control si buc automatizare Container de personal ventilat si buc incalzit TOTAL II III.552 0. sistem sterilizare apa cu UV .C ASTINO S.749 28.

900 243.00 buc 15772.00 buc 1. SAT DOBRA.000 15.500 10.L.250 2.782 30.00 0 4.750 2.00 0 4.900 265.000 Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiei in mii lei / mii euro la cursul de 3. rezervor coagulant statie de analiza proba de apa uzata.902 1.500 7.943 lei/euro al Bancii Centrale Europene din data de 06.140 PROIECTANT: S.00 0 4. tablou electric de automatizare) Bazin stocare si pompare sediment (electropompa submersibila de sediment .450 1.00 0 4.141 7. bloc de epurare biologica.000 1.796 12.250 2. COMUNA BALACITA.2008 Luna Activitate Contractar e fonduri Organizare licitatie proiectare Proiectare Licitatie executie lucrari constructii Lucrari de constructii Consultant a si asistenta tehnica Taxe si comisioane Probe si pregatirea personalul ui 1 x 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.5 41401.900 265.902 198.900 265.00 0 4.00 0 36.00 buc 49287.R.772 4.815 7. .500 783. JUDETUL MEHEDINTI Statie de epurare mecano-biologica compacta containerizata de 150mc ( bloc de epuraremecanica.900 265. mixer submersibil) Tablou de control si automatizare Container de personal ventilat si incalzit TOTAL III Dotari TOTAL IV TOTAL ( I+II+III+IV) 1.604 129.900 265. sistem sterilizare apa cu UV .CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT .97 2.250 2.00 0 4.250 511.250 2.250 2.037 1.785 47.250 0.instalatie de dezhidratare namol.500 49.74 6 4.900 265.500 169.00 buc 511604.250 2.287 41.C ASTINO S.00 buc 250.10.000 265.401 668.00 0 4.

se va preciza varianta selectată Pentru acest studiu de fezabilitate. constând în crearea de canale betonate pe santurile existente produse de apa menajera si pluviala.L.BENEFICIU 1. cele trei alternative luate in considerare sunt : Varianta zero Alternativa de a nu face nimic. .lucrari destinate reutilizarii apelor tratate. Varianta medie Alternativa de a face un minim posibil. Servicii oferite:  civile: infrastructura care va deservi o asezare rurala (704 locuitori).772 km si a unei statii de epurare. iar situatia evacuarii apelor menajere si pluviale ar fi rezolvata doar partial intrucat ar exista in continuare PROIECTANT: S. 868 locuitori populatie echivalenta.  constructia unei statii de epurare. prin indepartarea biologica a azotului si a fosforului pentru a respecta standardele de 15mg/l total azot si 2 mg/l total fosfor cerute de legislatie. COMUNA BALACITA. Cadrul teritorial de referinta: Principala cerinta este aceea ca Romania sa se conformeze obligatiilor legale din cadrul Tratatului de Aderare la Uniunea Europeana. Analiza optiunilor Varianta zero (varianta fără investiţie). SAT DOBRA. ceea ce insemna ca in localitate apa uzata provenita din latrinele individuale si cea menajera pune in mare pericol sanatatea locuitorilor. ca parte a sistemului integrat de alimentare cu apa si canalizare. .  imbunatatirea conditiilor de mediu si protectia impotriva contaminarii stratului freatic din comuna. si  Directiva Consiliului 91/27/EEC privind epurarea apelor uzate. in urma punerii in functiune a sistemului de epurare. Investitie predominanta: .R.lucrari destinate colectarii si eliminarii apelor uzate.lucrari destinate tratarii si deversarii apelor uzate tratate. in satul Balacita care sa conduca la inchiderea ciclului apei din ratiuni igienice si sanitare. 2. judetul Mehedinti. comuna Balacita. in ceea ce priveste:  Directiva Consiliului 98/83/EEC cu privire la calitatea apei destinate consumului uman. care sa furnizeze indepartarea biologica a N si P cu o capacitate de epurare a apei uzate de 145 mc/zi. varianta maximă (variantă cu investiţie maximă). varianta medie (varianta cu investiţie medie). lucru care conduce la afectarea starii de sanatate a acestora şi la poluarea mediului. Obiective specifice :  realizarea unei retele de canalizare in sistem centralizat in lungime de 4. aceasta alternativa costa in jur de 10% din varianta maxima. Identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . .C ASTINO S. inclusiv specificarea perioadei de referinţă Definirea obiectivelor Obiectiv general: Canalizare si statie de epurare in sistem centralizat sat Dobra. Identificarea proiectului: Actiuni: Constructia unei retele de canalizare in conformitate cu regulile cele mai stricte si legislatia in vigoare. JUDETUL MEHEDINTI ANALIZA COST .

conducta din beton etc) pentru a obtine o eficienta maxima.75 1 1 1 1 0.25 0. au primit valori procentuale pana in 100% astfel incat suma ponderilor criteriilor si a subcriteriilor din cadrul unui criteriu sa dea 100%. SAT DOBRA.intervenţii rapide la punctele cu eventuale probleme. Atat criteriile cat si subcriteriile au fost ponderate. s-a propus metoda analizei multicriteriale.25 0.5 gradul de instruire personalului conditii de calitate apa (cantitativ) teren (ha) energie (kW) valoarea investitiei PROIECTANT: S.5/3) Media Incadrare in linia de buget a investitiei propuse Subcriterii constructie functiune intretinere si punere in Variant a zero 0 0 al 0 0 0 0 0 0 0 0 Varia nta medie 0 0. Modul de acordare a scorurilor a diferit in functie de indicator.5 0 0.83 1 Criterii Suport tehnic (Pondere 0. . .25/3) Media Consum de resurse (Pondere 0. . JUDETUL MEHEDINTI posibilitatea de contaminare si poluare a mediului. Subcriteriilor li s-au asociat indicatori pentru a usura cuantificarea acestora in vederea ierarhizarii alternativelor.33 0.R. . COMUNA BALACITA.C ASTINO S. Varianta maximă Alternativa realizării reţelei de canalizare si deversarea apelor menajere in emisarul natural drincea prin intermediul unei statii de epurare.usurinta in manevrare si realizare a instalatiei.5 0 0.5 1 0. s-a stabilit un set de criterii si subcriterii.5 0. Indicatorilor li s-au acordat scoruri in functie de importanta acestora. Avantajele folosirii PVC-ului consta in: .5 0.timpul mic de realizare a sistemului cu pierderi minime si disconfort mic din partea locuitorilor.preţul redus. .25/3) Media Aplicabilitate (Pondere 0. Matricea de evaluare a variantelor. au primit valori procentuale pana in 100% astfel incat suma ponderilor criteriilor si a subcriteriilor din cadrul unui criteriu sa dea 100%. Pentru selecţia alternativelor. scoruri care au fost normalizate in vederea aducerii în acelaşi interval de comparaţie. . Modul de acordare a scorurilor a diferit in functie de indicator. Subcriteriilor li s-au asociat indicatori pentru a usura cuantificarea acestora in vederea ierarhizarii alternativelor. ceea ce ar putea duce la distrugeri insemnate si nu s-ar rezolva problema toaletelor din curtile locuitorilor întrucat este interzis ca dejectiile sa fie deversate pe aceste canale. Scara de notare: 0-1.L. In acest sens. s-a stabilit un set de criterii si subcriterii. In acest sens. Indicatorilor li s-au acordat scoruri in functie de importanta acestora. Atat criteriile cat si subcriteriile au fost ponderate.timpul de viata ridicat al materialelor. Varian ta maxim ă 1 0. scoruri care au fost normalizate in vederea aducerii în acelaşi interval de comparaţie.mentenanta uşoară a instalaţiei. s-a propus metoda analizei multicriteriale.125 0. iar in cazul unor inundatii aceste canale s-ar putea deversa. Ca varianta optima propunem utilizarea conductelor din PVC in detrimentul altor solutii tehnice (teava din fonta.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . Pentru selecţia alternativelor.

COMUNA BALACITA. . rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu Puterea instalata.943 lei. Pi = Consum = 1 euro = 3.46% din cheltuielile cu investitia de baza. 489506 euro * 0. JUDETUL MEHEDINTI (Pondere 0.L. rezulta Costuri de intretinere Se considera ca se va cheltui annual cu intretinerea aproximativ 0.6 euro/mc * 150 euro/mc * 150 mc/zi * mc/zi * 365 zile = 5201 euro/a n euro/a n kg/zi * 365 zile = 7245 28568 2044 euro/a n lei/an costul reactivilor cu transport .007 Cheltuieli cu reactivii costul biopreparatelor: 0.5/3) Media emisii in apa Nivelul si caracterul emisiilor emisii in aer (Pondere 1/3) emisii in sol Media Tinte legislative (Pondere 0.64 Rezultatul în urma ierarhizarii alternativelor indică varianta maximă ca fiind cea mai fezabilă. valoarea actuala neta.52 euro/mc PROIECTANT: S. Se va face calculul salariilor pentru aceste doua persoane: 200 euro/luna * 2 pers * 12 luni = 4800 18926 2367 0 9333 0 euro/a n lei/an euro/a n lei/an lei/an Costurile anuale de poductie = costurile operationale + costurile cu salariile 2847 11225 0 euro/an 6 Veniturile generate pe intreaga durata de viata a proiectului 5475 Volumul de apa uzata 150 mc/zi 0 mc/an Veniturile au fost estimate in conditiile in care s-a stabilit tariful in limita suportabilitatii populatiei.05 lei/mc 0.46 %= 55 10050 0 kWh kW/an 13065 51515 euro/a n lei/an 2252 8879 365 euro/a n lei/an zile/an = 383 1511 euro/a n lei/an Costul deversarii apei epurate in emisar 0.5 1 0 1 1 0 0. SAT DOBRA.C ASTINO S.5/3) Media ponderata 0 0 0 0 0 0 0 0. Analiza financiară.36 1 0 0 0 0 1 0.095 costul polielectrolitului: 3. 3. inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat.5 euro/an 118734 lei/an pretul apei epurate 2.se considera transportul 10% din valoarea reactivilor: 7970 31425 euro/an Cheltuieli operationale totale: lei/an Costurile anuale totale cu forta de munca Se considera ca pentru statia de epurare automatizata si pentru reteaua de canalizare se vor angaja 2 operatori sau se vor recalifica din personalul actual al primariei.R. venitul 30112.5 costul total al reactivilor: euro/kg * 1.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT .

CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT .C ASTINO S. Astfel s-a luat in calcul o rata de crestere anuala de 1.2. JUDETUL MEHEDINTI Proiectia veniturilor pe perioada analizata s-a realizat pornind de la veniturile din primul an de exploatare. (tabelul 3. Tabelul 3.15.L. de-a lungul perioadei de analiza. Proiectia veniturilor pe perioada analizata s-a realizat pornind de la veniturile din primul an de exploatare.) La elaborarea analizei financiare s-a adoptat un scenariu privind evolutia viitoare a ratei inflatiei. PROIECTANT: S.1. SAT DOBRA. . COMUNA BALACITA.R. prezinta previziunea fluxurilor anuale de costuri si beneficii pe durata economica de viata a proiectului. urmand a fi actualizate cu rata inflatiei. si 3.3. urmand a fi actualizate cu rata inflatiei.

63 0 12 2021 552395. 94 0 14 2023 730542. 65 0 16 2025 966142. 52 0 26 2035 3908585 . 93 0 25 2034 3398769 . COMUNA BALACITA. 6 0 11 2 2011 136543.7 0 10 2019 417690.4 0 3 2012 157025.3 0 7 2016 274638 0 17 2026 1111063 . 39 0 23 2032 2569958 .2 anul Venituri obtinute prin tarifarea serviciului de canalizare Valoare reziduala 2020 480343.15 2030 194325 8 0 PROIECTANT: S.R.L.C ASTINO S.1 0 5 2014 207665. 12 0 22 2031 2234746 .9 0 27 2036 4494873 . 79 0 15 2024 840123.9 0 6 2015 238815.0 73 0 20 2029 1689789. 6 0 21 anul Venituri obtinute prin tarifarea serviciului de canalizare Valoare reziduala rata de crestere anuala 1.1.1 0 8 2017 315833 . 55 0 24 2033 2955452 . 39 925045. JUDETUL MEHEDINTI Tabelul 3. SAT DOBRA. 76 0 19 2028 1469382 0 29 2038 5944469 . 17 0 13 2022 635254.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT .3 0 4 2013 180578. . anul Venituri obtinute prin tarifarea serviciului de canalizare Valoare reziduala 0 200 9 0 1 2010 118733.7 0 18 2027 127772 3 0 28 2037 516910 4 0 9 2018 363208. 3 0 30 2039 7761185.

0 anul costuri cu energia electrica costuri de intretinere cost deversare apa epurata cheltuieli cu reactivii total cheltuieli operationale costuri cu forta de munca total costuri 0 0 0 0 0 2.706 759.160 4.213.260 23 2032 1.328.223 1.072.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT .182 2.545 16.316 1.210 1.493 4.425 93.833 2009 0 1 2010 51.183 72.177 8 2017 137.617 4.207 88.204 9 2018 157.330 18.615 947.2.224 31.787 17 2026 482.967 4.688 215.858 3.604 19 2028 637.429 25.020.144 823.472 3.035 192.145 444.171 1.020 83.323.926 112.389.507 62.474.511 75.408 35.356 1.050.918 794.034.256 12 2021 239.039 63.529 2.005 1.506 447.085 168.L.772 3.111 7 2016 119.189.114 57.508 1.063.701 388.187 87.108 28.262 338.876 18.316 110.963 54.628 9.032 23.368.158 20.394 20 2029 733.374 133.106 1.669 41.320 623.259 50.C ASTINO S. .358 21.082 14.597.030 148.298 193.168 716.004.613 11 anul costuri cu energia electrica costuri de intretinere cost deversare apa epurata cheltuieli cu reactivii total cheltuieli operationale costuri cu forta de munca total costuri 2020 208.943 28.599 24 2033 1.586 27.298 5.486 309.337 16 2025 419.503 2.794.896 1.090 4.231 1.531 65.127 145.312.696 6.242.005 913.615 782.735 386.616 17.154.695.429.329 21.451 28 2037 2.245 12. SAT DOBRA.463 1.728 15 2024 364.106 2.537 3.112.581 394.139 22 anul costuri cu energia electrica costuri de intretinere cost deversare apa epurata cheltuieli cu reactivii total cheltuieli operationale costuri cu forta de munca total costuri 2031 969.643 3.661 6 2015 103.778 259.139 107.878 43. COMUNA BALACITA.999 234.373.515 8.354 4 2013 78.442 591.234 5.904 21 2030 843.350 574.657 2.204 336.249.655 18 2027 554.809.785 170.742 1.037 3.311 24.525 109.579.298 47.131 377.273 49.634 254.879 1.623 96.000 37.113 127.559 123.620.738 36.208.129 285.495 72.709 680.101 15.257 899.541 2.089.296 255.822 10. JUDETUL MEHEDINTI Tabelul 3.261 600.307 7.129 11.141 294.732 514.450 690.591 248.789 1.353 660.222 30 2039 2.338 101.030 146.950.837.695.303 4.498 57.720 38.292 26 2035 1.746 1.692 222.131 499.243 10.431 154.061 83.672.596 167.068 225.347 203.224 2.689 25 2034 1.919 6.210 2.370 95.568 454.095 13 2022 275.620 47.503 8.549 328.999 41.345 177.150 43.962 163.249 269.053 522.527.459 14 2023 316.671.291 221.436 27 2036 1.511 31.234 33.207 1.672 1.115.348 13.246 PROIECTANT: S.201 434.207 187.765 129.756.533.323 66.282.966.016 511.019 29 2038 2.062 873.345 298.116 471.174 32.463.154 126.657 1.758 2 2011 59.R.573.583 541.571 76.358 5 2014 90.830 292.239 116.102 196.643 54.896 343.221 3 2012 68.609 356.887.793 141.605 10 2019 181.101 409.562 5.760 1.

92593 0.09938 Fluxul de numerar actualizat -2141308 5998 6386 6800 7241 7710 8210 8742 9309 9912 10555 11239 11967 12743 13569 14448 15385 16382 17443 18574 19778 21060 22425 23878 25426 27074 28829 30697 32687 34806 128990 -1533047 PROIECTANT: S.85734 0.29189 0.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT .C ASTINO S.79383 0. AN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Venituri din tarifarea serviciului de canalizare 0 118734 136544 157025 180579 207666 238816 274638 315834 363209 417690 480344 552395 635254 730543 840124 966143 1111064 1277723 1469382 1689789 1943258 2234746 2569958 2955452 3398770 3908585 4494873 5169104 5944470 7761185 52543896 rezulta: Valoare reziduala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VAN = Venituri totale 0 118734 136544 157025 180579 207666 238816 274638 315834 363209 417690 480344 552395 635254 730543 840124 966143 1111064 1277723 1469382 1689789 1943258 2234746 2569958 2955452 3398770 3908585 4494873 5169104 5944470 7761185 52543896 -1533047 Total costuri de operare 2312613 112256 129095 148459 170728 196337 225787 259655 298604 343394 394904 454139 522260 600599 690689 794292 913436 1050451 1208019 1389222 1597605 1837246 2112833 2429758 2794221 3213354 3695358 4249661 4887111 5620177 6463204 Costurile totale ale investitiei 2312613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cheltuieli totale 2312613 112256 129095 148459 170728 196337 225787 259655 298604 343394 394904 454139 522260 600599 690689 794292 913436 1050451 1208019 1389222 1597605 1837246 2112833 2429758 2794221 3213354 3695358 4249661 4887111 5620177 6463204 51115466 Fluxul de numerar -2312613 6477 7449 8566 9851 11329 13028 14983 17230 19814 22787 26205 30135 34655 39854 45832 52707 60613 69705 80160 92184 106012 121914 140201 161231 185415 213228 245212 281994 324293 1297982 1428430 Rata de actualiza re 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Factor de actualizare 0.15770 0.L.46319 0.92593 0. JUDETUL MEHEDINTI Tabelul 3.54027 0.25025 0.21455 0.73503 0.31524 0.68058 0.11591 0.50025 0.34046 0.27027 0.63017 0. COMUNA BALACITA.18394 0.39711 0.23171 0.R.10733 0.42888 0.17032 0.36770 0.12519 0.3.19866 0.13520 0.58349 0.14602 0. SAT DOBRA. .

973 Valoarea actualizata neta (VAN) este < 0 Raportul cost/beneficii < 1 RAPORT COST/BENEFICIU = PROIECTANT: S. SAT DOBRA. . JUDETUL MEHEDINTI RIR = 2.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT .L.02838 0.C ASTINO S. COMUNA BALACITA.R.

C ASTINO S. o rata mai mica indicând faptul ca veniturile nu vor acoperi cheltuielile. reţele de canalizare. fara a avea insa capacitatea de a genera venituri (sau generează venituri foarte mici): amenajări rurale. la momentul zero.R.2. se impune prezentarea. COMUNA BALACITA. drumuri. costul de (1 + k ) (1 + k ) t CFt + VRn t − I0 PROIECTANT: S. Altfel spus. solicitantul va avea forta financiara necesara inlocuirii utilajelor si echipamentelor uzate moral si fizic asigurand astfel o continuitate dorita a prezentei investitii. Raportul Beneficiu/Cost este un indicator complementar al VAN. este de 2.L. . In cazul in care nu se poate recupera investitia facuta. comparând valoarea actuala a beneficiilor viitoare cu cea a costurilor viitoare.diferenţa dintre veniturile si cheltuielile efective VRn= valoarea reziduala a investiţiei in ultimul an de analiza (presupusa a fi 40% din investiţia iniţiala) lo= investiţia necesara pentru implementarea proiectului Rata interna de rentabilitate (RIR) reprezintă rata de actualizare la care VAN este egala cu zero. Rata interna de rentabilitate obtinuta pentru proiectul nostru. VAN = ∑ 1 n unde : CFt = cash flow-ul generat de proiect in anul "t" . au fost luate in considerare doua aspecte principale: nivelul minim acceptabil. pe perioada analizata. fara a suprasolicita financiar comunitatea. demonstrand necesitatea interventiei financiare nerambursabile. a implementării unui proiect ce va genera in viitor diverse fluxuri de venituri si cheltuieli. solicitantul se vede din nou nevoit sa apeleze la diferite surse de finantare sau sa faca eforturi financiare considerabile (care pot avea efecte negative asupra acestuia sau asupra comunitatii) pentru a continua prezentul proiect. de dorit fiind a se incerca recuperarea investitiei facute pana la sfarsitul duratei normate de viata a proiectului. la sfarsitul duratei de viata a proiectului. Rata de actualizare. In vederea stabilirii ratei de actualizare. la sfarsitul duratei de viata a proiectului.2.02838 mai mica decat 8 cat reprezinta rata de actualizare stabilita prin reglementarile Masurii 3. Valoarea neta actualizata reprezinta ceea ce ramane la dispozitia solicitantului la incheierea duratei de viata a proiectului. de 30 de ani. inclusiv valoarea investiţiei: CBR=VP(I)o/VP(O)o unde: VP(l)o = valoarea actualizata a intrărilor de fluxuri financiare generate de proiect in perioada analizata (inclusiv valoarea reziduala) VP(0)o = valoarea actualizata a ieşirilor de fluxuri financiare generate de proiect in perioada actualizata (inclusiv costurile investitionale) Deoarece toţi aceşti indicatori depind intr-o foarte mare măsura de rata de actualizare. solicitantul se poate situa in ambele ipostaze. a unei scurte justificări a valorii alese. in continuare. datorita faptului ca acest tip de investi ţii reprezintă o necesitate stringenta. reţele de alimentare cu apa etc. Cu toate acestea. o RIR negativa poate fi acceptata pentru anumite proiecte in cadrul programelor de finan ţare europene. JUDETUL MEHEDINTI Valoarea Actualizata Neta (VAN) indica valoarea actuala.. staţii de epurare. In cazul in care se urmareste si se poate recupera macar intreaga investitie facuta initial. in functie de costul perceput pentru canalizare. aceasta este rata interna de rentabilitate minima acceptata pentru proiect.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . Din calculele economice elaborate si prezentate. SAT DOBRA.

Pe baza informa ţ iilor prezentate in subcapitolele anterioare. Sa folosit ca rata de actualizare pentru proiectul de fata. cat si nivelul maxim posibil.047 lei. In aceasta situatie.5%) = 8. A v â n d in v e d e r e a c e s t e a s p e c t e . COMUNA BALACITA. Durabilitatea financiara a proiectului este data de valorile pozitive ale fluxului de numerar cumulat in toti anii de operare. semnifica faptul ca proiectul nu este posibil a fi realizat de catre beneficiar fara apelarea la fonduri nerambursabile.L. In plus. fie s-ar apropia de valoarea maxima a acesteia. se poate constata faptul ca solicitarea grantului este necesara. rata de actualizare nominala care ia in calcul atât nivelul minim acceptabil. PROIECTANT: S. intrucat recuperarea unei astfel de investitii la care s-ar adauga costul unui eventual credit (dobanzi. valoarea 8%. Rata de actualizare pentru proiectul propus: 8% Se constata ca valoarea actualizata neta. Acest subcapitol vizeaz ă prezentarea principalelor cheltuieli implicate de implementarea proiectului propus:  costurile investitionale  cheltuielile de operare si menţinere Costurile investitionale au fost estimate pe baza soluţiei tehnice identificate si a evaluărilor prezentate in capitolul alocat devizului general al investiţiei. Proiecţiile financiare. JUDETUL MEHEDINTI oportunitate al capitalului in situaţia in care cei doi mari finanţatori ai proiectului (UE si Guvernul României) ar trebui sa recurgă la împrumut pentru a finanţa proiectul propus. întrucât proiectul nu poate fi implementat in absenta finan ţă rii europene si guvernamentale. zona comunei Balacita poate reprezenta un punct de interes pentru potentialii intreprinzatori. este in valoare de -1.C ASTINO S. Sustenabilitatea proiectului. 11. Cheltuielile de între ţ inere vor fi suportate din veniturile realizate prin incasari de taxe datorate folosirii sistemului de canalizare in comuna. comisioane bancare. rezultatele analizei financiare sunt semnificative doar in măsura in care ele sunt completate de cele ale analizei economice. drept urmare pentru acestia proiectul nu ar mai fi atractiv. se poate evalua acum gradul de sustenabilitate al proiectului.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . fiind o valoare negativa. diferente de curs valutar datorate inflatiei etc) ar impune un cost al apei epurate care fie ar depasi suportabilitatea de plata a populatiei. facandu-se astfel presiuni asupra veniturilor populatiei. evaluarea costurilor investitionale si a celor de operare si între ţ inere. prognoza veniturilor si cheltuielilor bugetare ale consiliului local Balacita. pe intreaga perioada. Durabilitatea financiara a proiectului. va fi următoarea: Avg (5.52 euro.533. Astfel. In conc luzie .25 % Rata de actualizare trebuie sa fie o rata reala (întrucât estimările sunt efectuate in preturi constante) rata inflaţiei (rata de crestere anuala este de 1. de utilizare a unui pret de facturare pentru canalizare de 0. Analiza economică Având in vedere amplitudinea impactului socio-economic al proiectelor finanţate de UE. n e e x p r im a m o p in ia p o tr iv it c r e iaţ in v e s t i ia ă a n a liz a t ap o a t e f i o p r io r it a td in p r is m a f in a n r i i U E i n c o m p a r a t i e c u a lt e p r o ie c t e . Posibilitatea de a atrage alte surse de finantare decat cele nerambursabile este astfel limitata.R. e ţă c a r e a u ş a n s e m a i m a r i d e a fi c o n s id e r a te e lig ib ileă d e c t r e ţ s t itu ii d eţ fin a n a r e in in t e r n a io n a le a u n a io n a le . b enef iciarul nu d is pune d e res urse stabi le si s uf ic iente pe ntr u finan ţ area atât a cotei-parte din costurile investitionale cat si a cheltuielilor de operare.0 %.15) trebuie dedusa din rata nominala calculata mai sus. . ţ s ţ 4 . SAT DOBRA.

closete interne.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . Pentru o evaluare economica.  Externalitatile negative de-a lungul fazei de constructie datorate “deschiderii santierelor de constructii. lacuri sau terenuri. se aplica o evaluare directa la beneficii de tipul:  Valoarea imbolnavirilor si deceselor care au fost evitate datorita unor servicii de canalizare eficiente. SAT DOBRA. cuantificabila. de exemplu. JUDETUL MEHEDINTI Bunastarea generala a regiunilor este cea care prezintă cea mai mare importanta in contextul politicilor regionale ale UE. etc. in toate cazurile. putem efectua acum analiza cost-beneficiu. . proiecte concepute pentru protectia raurilor. Pentru orice interventie care este orientata catre garantarea disponibilitatii colectarii apei uzate in zonele cu probleme sanitare.C ASTINO S. Pentru ratiuni care au fost expuse in sectiunea referitoare la obiective. impact asupra contextului natural) ca si asupra oricarei alte infrastructuri (de exemplu. fiind necesar ca rezultatele analizei socio-economice sa le susţină si chiar sa le depăşească pe cele ale analizei financiare. provocate de potentiale inundatii si ploaia (in cazul canalizarilor “albe” sau mixte).L. evaluate pe baza costurilor pentru refacere si intretinere. beneficiul poate fi estimat direct prin evaluarea deceselor si imbolnavirilor care au fost evitate prin intermediul unui serviciu modern de evacuare a apelor uzate menajere. in care sursele de apa sunt poluate. productie si servicii.  In cazul apelor purificate deversate in rauri. drumuri. asupra contextului agricol si asupra infrastructurilor etc). procesul de tratare sanitara la fata locului a potentialelor ape infectate etc. Principalele beneficii economice care sunt introduse in analiza economica pot fi evaluate in mod util in concordanta cu estimarile cererii asteptate pentru reteaua de canalizare pe care o va satisface investitia. COMUNA BALACITA.  Venitul marit datorat activitatilor colaterale (agricultura) care se pot infiinta sau intretine. Beneficiile sociale ale canalizarilor si statiilor de epurare sunt evaluate pe baza cererii potentiale pentru canalizare care poate fi satisfacuta de catre investitie si estimata in conformitate cu un pret de inregistrare al apei adecvat. Alternativ. Analiza cost beneficiu Având in vedere toate efectele evaluate pana in acest moment.) sau prin adoptarea altor metode. externalitatile referitoare la mediu trebuie cuantificate. se face referire pe de o parte la (imbolnavire) costul spitalizarii sau tratamentului ambulatoriu si la venitul pierdut datorita posibilei absente de la locul de munca si pe de alta parte (decese) la valoarea vietii omenesti cuantificata pe baza venitului mediu si a sperantei medii de viata.R.. asupra mobilitatii.  Evitarea pagubelor pentru terenuri. deteriorarea ambientului. purificarea prin intermediul dispozitivelor instalate pentru utilizatori. Disponibilitatea de a plati poate fi aplicata prin aplicarea preturilor de piata a serviciilor alternative (fose septice. pentru a cuantifica astfel valoarea actualizata socioeconomica a proiectului propus. de exemplu. cladiri si alte structuri. (impact negativ asupra functiunilor de locuire. valoarea resurselor de apa in colectoare nepoluate va fi evaluata in conformitate cu standardele europene in domeniu. poduri. Baza estimarii unui pret de inregistrare pentru apa uzata poate fi disponibilitatea utilizatorului de a plati pentru serviciu. luandu-se in considerare urmatoarele:  Posibila evaluare a zonei deservite. podete). PROIECTANT: S. prin reevaluarea preturilor proprietarilor si cladirilor sau ale terenurilor agricole care vor creste prin implementarea acestui proiect. consum inert. asupra mostenirii culturale si istorice.  Externalitatile negative datorate impactului posibil asupra mediului (consumul solului.

Astfel se produce examinarea mărimii în care indicatorii de profitabilitate pentru diferite alternative se modifică in funcţie de cateva variabile cheie.2. 5. în scopul verific ării relevanţei rezultatelor obtinute precum şi pentru evidenţierea oricărei alternative de tarif ca şi pentru identificarea celor mai riscante zone. Rata de schimbare a tarifelor sau taxelor. Prognozele dinamicii cererii.  Modificarile tarifelor si taxelor de-a lungul unei perioade indelungate de timp. Raportul cost/beneficii este subunitar. In realizarea analizei cost/beneficiu s-a tinut cont de toate conditiile impuse de un acest gen de analiza si anume studiul de senzitivitate si urmarirea rezultatelor proiectului. care poate schimba considerabil costul investitiei in curs. pentru analiza senzitivitatii s-au luat in considerare urmatoarele variabile:  Costul investitiei. aplicată acelor parametri ca fiind cei mai critici.2. adesea. Influenta determinanta a interventiilor colaterale (de exemplu. PROIECTANT: S. depinzand in mare masura de deciziile luate de organismele de reglementare regionale sau nationale. Lipsa de capacitate de a raspunde socurilor pe durata investitiei (care. . care atinge un nivel foarte apropiat de cea mai mare valoare inregistrata in UE. Raportul cost/ beneficiu este egal cu 0. eficacitatea canalizarii este strict legata de starea retelei de distributie). Analiza de senzitivitate Prin analiza de sensitivitate definim analiza efectului schimbărilor în valorile estimate folosite în previziunea rezultatelor finale. 5. COMUNA BALACITA. In concluzie. 6. 2.L. investiţie care va îmbunătăţi cu siguranţa atât situaţia economica. Formula de calcul este: Raportul cos t beneficiu = Cost ⋅ 100 Beneficiu Totalul costurilor de exploatare pe perioada de referinta (30 ani) este de 51. 4. 3. Aceasta performanta este subliniata si de rata intema de rentabilitate.973.466 lei.896 lei. Eficienta administrarii. JUDETUL MEHEDINTI Analiza de mai sus subliniază in mod clar necesitatea socio-economica a implementării proiectului propus. Factorii critici care influenteaza succesul acestei investitii in acest sector sunt: 1. Orice eveniment neasteptat in constructia instalatiei. In acest sens.543. Analiza senzitivităţii. demonstrand capacitatea veniturilor nete de a sustine costurile investitiei. „Averea" socio-economica creata prin acest proiect (VAN) atinge nivelul de aproximativ o zecime din valoarea investiţiei iniţiale. cat si nivelul de trai din comuna Balacita construind astfel un model de succes demn de urmat si in alte regiuni ce beneficiază de un real potenţial de dezvoltare economica.115. in special daca luam in considerare faptul ca ipotezele de lucru au fost astfel formulate incat sa se excludă orice supra-evaluare. putem afirma faptul ca analiza economica reprezintă cel mai puternic argument in favoarea implementării proiectului propus.C ASTINO S. a produs rezultatele prezentate sub forma schimbării valorii actuale nete financiare şi economice în comparaţie cu valorile din cazul de referinţă. SAT DOBRA. deci se incadreaza in reglementarile Masurii 3.R. necesita un exces de capacitate in primele perioade de exploatare). Totalul beneficiilor se refera la veniturile obtinute din exploatarea investitiei este de 52.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . In determinarea efectiva a ratei cost/beneficiu se au in vedere: costul investitiei si beneficiile aduse de implementarea proiectului.

 Dinamica costurilor de-a lungul timpului pentru anumite bunuri si servicii critice (de exemplu.L. . PROIECTANT: S. costul combustibililor si/sau a energiei electrice necesare pentru instalatiile de desalinizare.R. chiar facandu-se referire la sustenabilitatea evaluata a sistemelor de administrare. SAT DOBRA.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . costul aditivilor chimici si al depozitarii namolului in cazul statiilor de epurare). COMUNA BALACITA.C ASTINO S. administrare etc) si dinamica lor in timp. JUDETUL MEHEDINTI  Dinamicile pretului apei uzate colectate care poate fi reciclata in cazul reutilizarii.  Costurile de exploatare (intretinere.

177 8 2017 137.833 2009 0 1 2010 51.160 4.794.429 25.330 18.154.950.354 4 2013 78.837.353 660.068 225.101 15.000 37.113 127.604 19 2028 637.114 57.292 26 2035 1.787 17 2026 482.822 10.030 146.472 3.425 93.222 30 2039 2.262 338. SAT DOBRA.101 409.144 823.581 394.082 14.358 21.370 95.316 110.298 5.537 3.966.139 107.442 591.282.655 18 2027 554. JUDETUL MEHEDINTI Investitia creste cu 10% 0 anul costuri cu energia electrica costuri de intretinere cost deversare apa epurata cheltuieli cu reactivii total cheltuieli operationale costuri cu forta de munca total costuri 0 0 0 0 0 2.999 234.531 65.050.174 32.583 541.141 294.688 215.102 196.616 17.431 154.231 1.234 5.032 23.999 41.962 163.463 1.508 1.316 1.108 28.926 112.511 31.259 50.858 3.904 21 2030 843.533.738 36.599 24 2033 1.345 177.256 12 2021 239.628 9.072.498 57.495 72.689 25 2034 1.596 167.408 35.896 1.016 511.394 20 2029 733.004.549 328.171 1.525 109.204 336.559 123.756.239 116.303 4.503 8.785 170.145 444.139 22 anul costuri cu energia electrica costuri de intretinere cost deversare apa epurata cheltuieli cu reactivii total cheltuieli operationale costuri cu forta de munca total costuri 2031 969.515 8.463.210 2.617 4.311 24.298 193.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT .345 298.503 2.243 10.062 873.657 1.106 1.307 7.643 54.350 574.605 10 2019 181. COMUNA BALACITA.634 254.506 447.150 43.511 75.760 1.213.728 15 2024 364.158 20.234 33.223 1.695.623 96.106 2.545 16.296 255.320 623.573.943 28.R.L.273 49.878 43.182 2.657 2.615 782.037 3.187 87.661 6 2015 103.224 2.772 3.541 2.720 38.493 4.328.389.742 1.620 47.260 23 2032 1.111 7 2016 119.338 101.368.876 18.131 377.129 11.615 947.020 83.793 141.451 28 2037 2.034.620.347 203.245 12.154 126.672 1.089.249 269.291 221.323.474.019 29 2038 2.348 13.874 11 anul costuri cu energia electrica costuri de intretinere cost deversare apa epurata cheltuieli cu reactivii total cheltuieli operationale costuri cu forta de munca total costuri 2020 208.242.005 1.735 386.127 145.486 309.778 259.249.450 690.765 129.035 192.692 222.887.591 248.356 1.323 66.529 2.337 16 2025 419.208.609 356.706 759.571 76.168 716.C ASTINO S.671.112.579.669 41.189.586 27.879 1.809.527.183 72.063.116 471.701 388.039 63.224 31.963 54.696 6.543.896 343.643 3.131 499.746 1. .207 88.568 454.919 6.298 47.210 1.562 5.830 292.207 1.129 285.085 168.030 148.207 187.201 434.967 4.507 62.005 913.918 794.732 514.115.020.789 1.429.204 9 2018 157.061 83.358 5 2014 90.090 4.373.709 680.329 21.261 600.459 14 2023 316.695.374 133.246 PROIECTANT: S.597.053 522.436 27 2036 1.672.095 13 2022 275.758 2 2011 59.257 899.221 3 2012 68.

. JUDETUL MEHEDINTI Venituri din tarifarea serviciului de canalizare Total costuri de operare Costurile totale ale investitiei AN Valoare reziduala Venituri totale Cheltuieli totale Fluxul de numerar Rata de actualiza re Factor de actualizare Fluxul de numerar actualizat PROIECTANT: S.R. COMUNA BALACITA.C ASTINO S.L. SAT DOBRA.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT .

29189 0. JUDETUL MEHEDINTI 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 118734 136544 157025 180579 207666 238816 274638 315834 363209 417690 480344 552395 635254 730543 840124 966143 1111064 1277723 1469382 1689789 1943258 2234746 2569958 2955452 3398770 3908585 4494873 5169104 5944470 7853690 52636400 rezulta: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VAN = RIR = 0 118734 136544 157025 180579 207666 238816 274638 315834 363209 417690 480344 552395 635254 730543 840124 966143 1111064 1277723 1469382 1689789 1943258 2234746 2569958 2955452 3398770 3908585 4494873 5169104 5944470 7853690 52636400 -1737985 1.36770 0.39711 0.73503 0.11591 0.25025 0.10733 0.92593 0. .14602 0.21455 0.13520 0.12519 0.85734 0.17032 0.27027 0.92593 0.34046 0.L.19866 0.54027 0.09938 -2355439 5998 6386 6800 7241 7710 8210 8742 9309 9912 10555 11239 11967 12743 13569 14448 15385 16382 17443 18574 19778 21060 22425 23878 25426 27074 28829 30697 32687 34806 138183 -1737985 Valoarea actualizata neta (VAN) este < 0 0.42888 0. SAT DOBRA.63017 0.79383 0.975 Raportul cost/beneficii < 1 .68058 0.18394 0.58349 0. COMUNA BALACITA. RAPORT COST/BENEFICIU = Investitia scade cu 10% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROIECTANT: S.15770 0.C ASTINO S.50025 0.46319 0.31524 0.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT .R.23171 0.71417 2543874 112256 129095 148459 170728 196337 225787 259655 298604 343394 394904 454139 522260 600599 690689 794292 913436 1050451 1208019 1389222 1597605 1837246 2112833 2429758 2794221 3213354 3695358 4249661 4887111 5620177 6463204 2543874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2543874 112256 129095 148459 170728 196337 225787 259655 298604 343394 394904 454139 522260 600599 690689 794292 913436 1050451 1208019 1389222 1597605 1837246 2112833 2429758 2794221 3213354 3695358 4249661 4887111 5620177 6463204 51346727 -2543874 6477 7449 8566 9851 11329 13028 14983 17230 19814 22787 26205 30135 34655 39854 45832 52707 60613 69705 80160 92184 106012 121914 140201 161231 185415 213228 245212 281994 324293 1390486 1289673 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0.

032 23.338 101.303 4.245 12.615 782.020.020 83.150 43.261 600.604 19 2028 637.174 32.358 21.772 3.160 4.655 18 2027 554.004.887.131 377.431 154.511 75.373.591 248.408 35.353 660.756.706 759.183 72.298 5.131 499. COMUNA BALACITA.291 221.809.129 11.643 54.503 2.030 146.474.451 28 2037 2.221 2012 68.701 388.793 141.101 409.072.259 50.061 83.609 356.738 36.242.620.760 1.389.222 30 2039 2.671.208.113 127.571 76.127 145.498 57.472 3.507 62. JUDETUL MEHEDINTI anul costuri cu energia electrica costuri de intretinere cost deversare apa epurata cheltuieli cu reactivii total cheltuieli operationale costuri cu forta de munca total costuri 2009 0 0 0 0 0 0 2.005 1.562 5.787 17 2026 482.695.918 794.878 43.617 4.758 2011 59.583 541.463 1.050.876 18.506 447.260 23 2032 1.311 24.358 2014 90.896 343.689 25 2034 1.350 574.429 25.234 33.429.943 28.207 187.246 anul costuri cu energia electrica costuri de intretinere cost deversare apa epurata cheltuieli cu reactivii total cheltuieli operationale costuri cu forta de munca total costuri 2020 208.486 309.529 2.515 8.085 168.459 14 2023 316.243 10.374 133.545 16.102 196.692 222.034.495 72.950.154 126.062 873.370 95.345 298.709 680.657 1.037 3.493 4.000 37.345 177.095 13 2022 275.463. SAT DOBRA.742 1.966.C ASTINO S.778 259.634 254.525 109.661 2015 103.158 20.207 88.239 116.348 13.531 65.106 2.210 2.328.016 511.581 394.296 255.794.089.292 26 2035 1.030 148.425 93.082 14.999 41.620 47.672.249.559 123.785 170.053 522.168 716.605 2019 181.114 57.019 29 2038 2.108 28.537 3.249 269.688 215.273 49.926 112.533.323 66.068 225.035 192.616 17.695.116 471. .858 3.962 163.728 15 2024 364.541 2.298 193.643 3.579.765 129.204 2018 157.822 10.171 1.352 11 2010 51.129 285.257 899.672 1.298 47.669 41.139 22 anul costuri cu energia electrica costuri de intretinere cost deversare apa epurata cheltuieli cu reactivii total cheltuieli operationale costuri cu forta de munca total costuri 2031 969.141 294.112.231 1.368.967 4.189.746 1.442 591.599 24 2033 1.329 21.111 2016 119.210 1.101 15.597.005 913.223 1.177 2017 137.628 9.999 234.204 336.207 1.735 386.L.623 96.316 1.106 1.450 690.527.187 87.503 8.789 1.144 823.320 623.282.262 338.896 1.586 27.139 107.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT .696 6.234 5.347 203.732 514.879 1.081.904 21 2030 843.568 454.201 434.182 2.596 167.256 12 2021 239.436 27 2036 1.323.830 292.224 2.919 6.307 7.573.615 947.213.R.356 1.833 AN Venituri din tarifarea serviciului de Valoare reziduala Venituri totale Total costuri de Costurile totale ale Cheltuieli totale Fluxul de numerar Rata de actualiza re Factor de actualizare Fluxul de numerar actualizat PROIECTANT: S.145 444.039 63.511 31.090 4.154.657 2.837.224 31.508 1.330 18.549 328.354 2013 78.316 110.115.720 38.337 16 2025 419.394 20 2029 733.963 54.063.

92593 0.85734 0.73503 0.58349 0.92593 0.39711 0.27027 0.21455 0.31524 0.13520 0.11591 0.25025 0. COMUNA BALACITA. JUDETUL MEHEDINTI canalizare 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 118734 136544 157025 180579 207666 238816 274638 315834 363209 417690 480344 552395 635254 730543 840124 966143 1111064 1277723 1469382 1689789 1943258 2234746 2569958 2955452 3398770 3908585 4494873 5169104 5944470 7668681 52451392 rezulta: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VAN = RIR = 0 118734 136544 157025 180579 207666 238816 274638 315834 363209 417690 480344 552395 635254 730543 840124 966143 1111064 1277723 1469382 1689789 1943258 2234746 2569958 2955452 3398770 3908585 4494873 5169104 5944470 7668681 52451392 -1328109 2.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT .10733 0.42888 0.63017 0.50025 0.18394 0.29189 0.09938 -1927178 5998 6386 6800 7241 7710 8210 8742 9309 9912 10555 11239 11967 12743 13569 14448 15385 16382 17443 18574 19778 21060 22425 23878 25426 27074 28829 30697 32687 34806 119797 -1328109 Valoarea actualizata neta (VAN) este < 0 0.L.23171 0. .12519 0.19866 0.46319 0.79383 0.17032 0.68058 0.15770 0.39063 operare 2081352 112256 129095 148459 170728 196337 225787 259655 298604 343394 394904 454139 522260 600599 690689 794292 913436 1050451 1208019 1389222 1597605 1837246 2112833 2429758 2794221 3213354 3695358 4249661 4887111 5620177 6463204 investitiei 2081352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2081352 112256 129095 148459 170728 196337 225787 259655 298604 343394 394904 454139 522260 600599 690689 794292 913436 1050451 1208019 1389222 1597605 1837246 2112833 2429758 2794221 3213354 3695358 4249661 4887111 5620177 6463204 50884205 -2081352 6477 7449 8566 9851 11329 13028 14983 17230 19814 22787 26205 30135 34655 39854 45832 52707 60613 69705 80160 92184 106012 121914 140201 161231 185415 213228 245212 281994 324293 1205477 1567187 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0.34046 0.14602 0.970 Raportul cost/beneficii < 1 RAPORT COST/BENEFICIU = PROIECTANT: S.54027 0. SAT DOBRA.C ASTINO S.R.36770 0.

Analiza de risc Principalele riscuri ce pot interveni in derularea proiectului sunt: Riscuri tehnice Riscurile interne sunt acele riscuri legate de proiect si care pot aparea in timpul si/sau ulterior fazei de implementare:  Executarea necorespunzatoare a unora dintre lucrarile de constructii.  Nerespectarea graficului de executie. fie s-ar apropia de valoarea maxima a acesteia. intocmirea unui contract clar si strict. Durabilitatea financiara a proiectului este data de valorile pozitive ale fluxului de numerar cumulat in toti anii de operare. comisioane bancare.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT – COMUNA BALACITA. În cazul materializarii acestor riscuri in perioada de implementare a proiectului. etc riscurile externe sunt mai greu de anihilat cu atat mai mult cu cat ele se produc independent de actiunile intreprinse de managerul de proiect (beneficiarul) sau de celelalte entitati implicate. CRAIOVA . Riscuri instituţionale PROIECTANT : S.6. iar variatia VAN rezultata in urma cresterii si scaderii costurilor cu investitia se inscrie in aceeasi variatie. de utilizare a unui pret de facturare pentru canalizare de 0.  cresterea ratei dobanzilor.  Lipsa capacităţ ii financiare a beneficiarului de a suporta costurile operaţionale.R.  scaderea veniturilor populatiei. Riscuri financiare  cresterea inflatiei. atat din punct de vedere financiar. In aceasta situatie.874 +10% 2. JUDETUL MEHEDINTI Concluzii Variabila: Costul total al investitiei Variatie Valoare (%) 2. facandu-se astfel presiuni asupra veniturilor populatiei.39063 RIR Variatie (%) 0 -16 +16 Se observa ca pentru o variatie a costurilor cu investitia de 10% rezulta o variatie constanta (±16%) a ratei interne de rentabilitate. cat si din punctul de vedere al respectarii termenelor prevazute. se impune identificarea si adoptarea de catre promotorul proiectului si principalelor entitati implicate si anume: Consiliul Local Balacita.328.C.533.081.543.047 -1.985 -1. SAT DOBRA . proiectantul si constructorul. selectarea unui inginer cu experienta in domeniu si cu o buna reputatie. ±13%.352 -10% VAN Valoare -1.109 Variatie (%) 0 +13 -13 Valoare 2.L.737. Posibilitatea de a atrage alte surse de finantare decat cele nerambursabile este astfel limitata. Valoarea fluxului de numerar actualizata fiind o valoare negativa. ASTINO S. Riscurile externe sunt acele riscuri aflate in stransa legatura cu mediul socio-economic si cel politic. cum ar fi: selectarea adecvata a proiectantului si companiei de constructii. intrucat recuperarea unei astfel de investitii la care s-ar adauga costul unui eventual credit (dobanzi. zona comunei Balacita poate reprezenta un punct de interes pentru potentialii intreprinzatori. drept urmare pentru acestia proiectul nu ar mai fi atractiv.  deprecierea monedei nationale. semnifica faptul ca proiectul nu este posibil a fi realizat de catre beneficiar fara apelarea la fonduri nerambursabile.71417 2. In timp ce riscurile interne pot fi atenuate si prevenite prin intermediul masurilor de natura administrativa.02838 1.613 0 2.  Organizarea deficitara a fluxului informational intre diferitele entitati implicate in implementarea proiectului.  Cresterea costurilor investitionale datorita lucrarilor de executie. avand o influenta considerabila asupra proiectului propus. 4.  cresterea preturilor la materiile prime si energie. diferente de curs valutar datorate inflatiei etc) ar impune un cost al apei epurate care fie ar depasi suportabilitatea de plata a populatiei.312. a unor solutii adecvate.52 euro.  deteriorarea infrastructurii locale.

Va creste nivelul de sanatate. CRAIOVA =2. în acest caz s-au luat in considerare tarifele si preturile de vanzare ale oricarui serviciu aditional pe care administratorul le poate oferi pentru utilizator (de exemplu. se iau luate in considerare preţurile de achiziţionare a produselor şi serviciilor.   SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI Sursele de finantare a investitiei propuse sunt constituite in conformitate cu legislatia in vigoare si sunt asigurate din urmatoarele fonduri: PONDERE Contributie Fond Uniunea Europeana M asura 3. JUDETUL MEHEDINTI cresterea costurilor fortei de munca.L. necesare atat pentru functionarea instalatiilor cat si pentru servicii suplimentare furnizate.2.C.ECONOMICI AI INVESTIEI 1.511 mii euro . Pentru fluxurile de ieşire.  impactul proiectului dupa finalizarea lucrarilor si incetarea finantarii. nivelul de trai etc. Numarul de locuri de munca create in faza de operare Numarul de locuri de munca create in faza de orerare este de 2.R. SAT DOBRA .  zona in care se afla amplasamentul poate creste in valoare. motivarea fortei de munca. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO . 2. ASTINO S. se va imbunatati nivelul de viata al locuitorilor satului Balacita. institutia publica avand caracter permanent. in general. intretinerea periodica etc). analiza financiara ia in considerare valoarea reziduala a investitiei. Riscuri legale  adoptarea unor strategii nefavorabile (ex. inclusiv TVA (mii lei) PROIECTANT : S. in domeniul impozitului pe profit sau al impozitului pe salariu) ce pot descuraja investitiile. Valoarea totala a investiei Investiţie totala Valoarea totală a investitiei. Fluxurile financiare de intrare derivă în general din tarife şi taxe aplicate pentru serviciul de canalizare. S-au luat in considerare şi posibilele rambursări (sau alte forme de transferuri) pentru colectarea şi transportul apelor meteorice. Numarul de locuri de munca create in faza de executie Numarul de locuri de munca create in faza de executie este de22. Fiind o investitie pe termen lung se ia in calcul un orizont de timp de 30 de ani. De asemenea. Ţinând cont că beneficiarul proiectului este o autoritate locala.312. Fonduri din credite b. ceea ce va conduce la imbunatatirea codurilor de conduita ale acestora. la dezvoltarea socio-economica a zonei. Deoarece multe din acestea deriva din “avansurile” din viitoarele venituri ale serviciilor care vor fi executate prin utilizarea infrastructurilor care vor fi fost construite prin intermediul proiectului. Acţiunile din acest sector pot intra în categoria infrastructurilor generatoare de venituri nete.613 mii lei / 586. racordarea.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT – COMUNA BALACITA. initiativele antreprenoriale.Fonduri din bugetul local T o ta l 80 % 20 % 0% 100 % ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTIEI 1. lipsa personalului calificat. educare. caracterizate printr-o perioada lunga de viata utila. Deoarece infrastructurile pentru apa sunt.2 Contributie Fond din Bugetul Central de Stat Contributie Locala a. si implicit.

2.00 0 4.cr t 1.00 0 4. CAPACITATI Retea de colectare a apelor menajere Statie de epurare ape uzate UM m Mc/zi CANTITATE 4772 150 VALOARE TOTALA in mii lei 1195. 2.Durata de realizare Durata de realizare a investitiei este de 12 luni din care 8 luni C+M.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT – COMUNA BALACITA.900 265.00 0 4. 3. CRAIOVA .250 2.511 mii euro/323.037 1.2008. 1 euro = 3. Esalonarea investiei (INV/C+M) Esalonarea investitiei se face pe durata a 12 luni conform graficului de realizare a investitiei la subcapitolul anterior si coroborat cu esalonarea valorica pe etapele de realizare. 1 euro = 3. Alti indicatori specifici domeniului Nu e cazul.10.000 265.900 265. I AN =2.250 2.250 0. JUDETUL MEHEDINTI In preturi la data de 06.250 2. Capacitati in unitati fizice si valorice Nr.00 0 4.10.R.900 265. 5.613 mii lei / 1.250 2. 4.140 3.503 mii lei (586.900 265.232 mii euro In preturi la data de 06.900 265.900 243. Avizul beneficiarului de investitie privind necesitatea si oportunitatea Certificatul de urbanism Avize gospodarirea apelor Acordul de mediu Alte avize si acorduri de principiu specifice PIESE DESENATE PROIECTANT : S.00 0 4.97 2.C. SAT DOBRA . AVIZE SI ACORDURI 1. 4.785 47.059 1117.00 0 4.250 2. ASTINO S.232 mii euro) Luna Activitate Contractar e fonduri Organizare licitatie proiectare Proiectare Licitatie executie lucrari constructii Lucrari de constructii Consultant a si asistenta tehnica Taxe si comisioane Probe si pregatirea personalul ui 1 x 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.274.250 2.943 lei 2.815 7.943 lei C+M = 1.L.00 0 4.74 6 4.00 0 36.554 5.2008.900 265.312.503 mii lei / 323.274.

CRAIOVA . Ing. JUDETUL MEHEDINTI Plan de amplasare in zona (1:25000.C. 1: 5000) Plan general (1:2000. SAT DOBRA . 1: 500) Planuri si sectiuni generale specific investiei Planuri special. transversal. Robu Constantin PROIECTANT : S. ASTINO S.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT – COMUNA BALACITA. dupa caz Sef proiect. profile longitudinal.R.L.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->