Sunteți pe pagina 1din 5

Administrarea Afacerilor, Anul I, grupa 104

Analiza-diagnostic strategica a firmei


Analiza-diagnostic reprezinta prima etapa a procesului de planificare strategica si are ca obiectiv evaluarea potentialului intreprinderii mici si mijlocii pe baza analizei resurselor sale interne si a mediului de afaceri in care evolueaza. Aceasta influenteaza in mod determinanat reusita demersului de planificare strategica, asigurand premisele dezvoltarii unei strategii manageriale competitive. O firma mica sau mijlocie adopta o strategie adecvata momentului si etapei sale de dezvoltare in masura in care analizadiagnostic identifica toate variabilele care au determinat evolutiile din mediul intra si extra-organizational. In contextul tranzitiei la economia cu piata concurentiala apreciem ca firmele mici si mijlocii din Romania trebuie sa efectueze in mod constant analize diagnostic pentru a-si adapta in permanenta strategiile la schimbarile produse in mediul de afaceri. Efectuarea analizei-diagnostic este oportuna indeosebi in IMM-urile care activeaza in industrie. In ceea ce priveste microintreprinderile e mai dificil de realizat astfel de analize intrucat acestea dispun de un personal redus si, de regula, apeleaza la consultanti externi. In perioada actuala ar trebui sa se produca o mutatie majora si in planul mentalitatii managerilor de IMM-uri, in sensul intelegerii de catre acestia a importantei efectuarii analizeidiagnostic in succesul intreprinderilor pe care le conduc. Complexitatea analizei-diagnostic variaza in functie de amploarea activitatii din cadrul firmei. Astfel pentru o firma mica sau mijlocie cu profil industrial, analiza-diagnostic e mai laborioasa decat in cazul unei organizatii care practica, spre exemplu comertul cu amanuntul.

Diagnosticul intreprinderii are la baza analiza simptomelor favorabile si nefavorabile ale acesteia. Dupa investigatii echipa de analiza realizeaza o apreciere a situatiei firmei indicand dificultatile si, in acelasi timp, perspectivele de evolutie, formuland recomandari in acest sens. Spre deosebire de diagnosticul operational, care are in vedere analiza functionalitatii si a deficientelor in raport cu rezultatele asteptate, diagnosticul strategic isi propune evaluarea potentialului firmei, precum si identificarea modalitatilor prin care acesta poate fi mentinut sau amplificat. Diagnosticul vizeazafie intreprinderea in ansamblul sau fie activitatile sale strategice, in raport cu obiectivele si cu orizontul de timp planificat. Obiectivul diagnosticului nu este de a elabora o lista de factori, ci de a selecta pentru studiu acei factori care influenteaza in mod semnificativ intreprinderea si ramura de activitate in care aceasta evolueaza. Diagnosticul presupune asadar o analiza a firmei si a mediului intr-o viziune dinamica. O deficienta frecventa a diagnosticelor consta in aceea ca sunt statice, analizand situatia intreprinderii in functie de evolutiile recente ale sale si ale mediului extern. Diagnosticul este o metoda cognitiva al carei obiect este cercetarea caracteristicilor esentiale ale structurii si ale functiilor organizatiei si identificarea surselor de competititvitate. Acesta prezinta o pronuntata dimensiune strategica deoarece este precedat de o analiza si constituie in acelasi timp, fundamentul deciziilor tactice si, mai ales strategice, care se adopta in intreprinderea mica si mijlocie. Diagnosticul se sprijina pe analiza insa se distinge de aceasta. Analiza si diagnosticul nu pot fi separate deoarece diagnosticul nu se poate realiza fara analiza, iar analiza nu are sens daca nu e succedata de o faza de sinteza si de interpretare, adica de diagnostic. Diagnosticul performantelor intreprinderii e cu atat mai eficient si probeaza un management rational daca se efectueaza
2

cand nu exista disfunctii majore, situatia actuala este buna, dar se doreste imbunatatirea acesteia. Diagnosticul imbina analiza mediului de afaceri cu cea a potentialului intern al firmei si are drept obiective identificarea oportunitatilor si a constrangerilor existente in mediul ambiant, a punctelor forte si vulnerabile ale intreprinderii, punerea in evidenta a capacitatii sale de actiune si de raspuns la provocarile mediului, precum si a ecartului intre resursele firmei si cele care ii sunt necesare pentru a reusi in competitia de pe piata. Desi exista mai multe pareri, se considera ca efectuarea unei analize diagnostic presupune parcurgerea mai multor etape : identificarea disfunctiilor si a oportunitatilor, analiza situatiei existente, a cauzelor care o genereaza si stabilirea responsabilitatilor, propunerea unui program de actiuni in vederea redresarii sau ameliorarii situatiei activitatii, controlul realizarii programului propus. Prin metodele si tehnicile de lucru puse la dispozitie de analiza diagnostic, se poate realiza o segmentare a diferitelor activitati ale IMM-urilor in entitati omogene, demers necesar pentru a intelege si a interpreta corect simptomele si comportamentul factorilor perturbatori din mediul intern si extern. Finalitatea analizei diagnostic strategice o reprezinta planul strategic, document de actiune care trebuie sa defineasca intr-o maniera coerenta ansamblul de optiuni fundamenatale ale intreprinderii mici si mijlocii pe termen mediu si lung(obiective, piete, tehnologii, mijloace si resurse). Componenta a diagnosticului global, analiza diagnostic strategica prezinta o dubla dimensiune : externa si interna. Diagnosticul extern analizeaza piata, concurenta, furnizorii si clientii, iar diagnosticul intern evalueaza potentialul firmei evidentiind competentele, tehnologiile utilizate, resursele umane, materiale, financiare si manageriale disponibile.

Cele doua dimensiuni trebuie abordate in interdependenta, in sensul ca diagnosticul intern nu are consistenta fara raportarea sa la concurenta manifestata in mediul de afaceri, iar diagnosticul extern nu constituie un tablou concludent daca nu este corelat cu situatia interna a intreprinderii mici si mijlocii. Obiectivele analizei diagnostic strategice sunt multiple: segmentarea activitatii in entitati omogene pentru a utiliza cat mai judicious resursele organizatiei ; determinarea nivelului de atractivitate a sectorului de activitate si identificarea constrangerilor din mediul de afaceri ; analiza mecanismului de crestere sau descrestere a pietelor de desfacere ; politicile promovate de competitori ; Dat fiind faptul ca reprezinta un demers stiintific, metodic si profesionist, analiza diagnostic trebuie efectuata de o echipa alcatuita din specialisti si coordonata de managerul firmei. Membrii echipei de analiza au sarcini, competente si responsabilitati bine delimitate si utilizeaza o metodologie de lucru specifica. Principalele metode de realizare a analizei diagnostic sunt metoda directa, metoda analizei si metoda mixta. Metoda directa impune un contact nemijlocit intre analisti si fenomenele supuse analizei, metoda analizei economice utilizeaza evidentele financiare, contabile si tehnico-operative, pe care le prelucreaza statistic, iar metoda mixta este o combinatie intre metoda directa si cea a analizei economice. Pe parcursul analizei diagnostic informatiile sunt obtinute prin observari continue sau periodice, studii pe documente, chestionare, interviuri, liste de control. Analiza diagnostic de finalizeaza intr-un raport ce se prezinta managerului intreprinderii mici si mijlocii. Raportul cuprinde o prezentare a situatiei existente, cu evidentierea punctelor forte si

vulnerabile, o evaluare a resurselor disponibile si un plan de interventie care are drept tinta cresterea eficientei economice. Analiza diagnostica strategica precede actul decizional si, prin alternativele pe care le pune la dispozitie, il justifica stiintific. Aceasta se poate efectua fie cand firma este in dificultate, fie cand isi propune sa-si imbunatateasca performantele economice. Diagnosticul de criza se impune in situatia in care intreprinderea intampina dificultati de plata, fapt ce determina imposibilitatea de a se aproviziona si, implicit, de a relua ciclul de productie. Diagnosticul de control are un caracter preventiv si este efectuat intr-un moment in care firma functioneaza eficient si doreste sa se extinda, sa realizeze o investitie sau sa asimileze in fabricatie un nou produs si, in acest scop, este necesara fundamentarea unui program de activitati specifice. Analiza diagnostic strategica prezinta utilitate atat pentru firma cat si pentru partenerii acesteia furnizori, clienti, banci. Motivatia analizei diagnostic o constituie cercetarea situatiei IMM-urilor la un moment dat, identificarea variabilelor dezvoltarii organizationale si a corelatiilor dintre acestea, propunerea de masuri care sa conduca la redresarea activitatii, evidentierea surselor de avantaj competitiv si, in final, fundamentarea strategiei de dezvoltare. BIBLIOGRAFIE 1.Ovidiu Nicolescu Managementul IMM-urilor 2. Vladimir Codrin Ionescu Managementul firmelor mici si mijlocii 3. Cornelia Rusu Managementul IMM-urilor