Sunteți pe pagina 1din 2

Organizarea activitatii

1. Organizarea reprezinta un proces esetial al activitatii intr-o firma si depinde de


capacitatea agentilor economici de a asigura gruparea pe compartimente de munca ,etc. in scopul cresterii eficentei economice . Organizarea entreprenoriala poate fi :

Procesuala (consta in determinarea unor activitati diferite si coordinate , ce se


desfasoara in cadru unei interprinderi )

Structurala (sub forma stabilirii , formatiunilor de lucru , compartimente si alte


subdiviziuni organizatorice ) Organizarea procesuala grupeaza actizitatile pe criteri de omogenitate si complementaritate pe functiunii activitatea atributii sarcini . Functiunea-reprezinta un ansamblu de activitati omogene si /sau complementare care sunt desfasurate de catre o persoana specializata in vederea realizarii obiectivelor derivate de gradul I Principile functiunii din cadru interprinderi sunt : Functiunea de cercetare dezvoltare Functiunea de productie Functiunea comerciala Functiunea financiar- contabiala Functiunea de personal Functiunea de protectie a mediului natural

Organizarea Structurala se grupeaza in organizatorica a acesteia . Structura organizatorica se concretizeaza intr-un ansamblu de subdiviziuni organizatorice constituite prin gruparea unor activitati firmei si a relatiilor ce se manifesta in cadru firmei si a relatiilor ce se manifesta in cadru firmei . Elemente de Baza ale structuri organizatorice Postul de munca Functia Compartimente de munca Nivelul ierarhic Ponderea ierarhica /norma de conducere Reletiile organizatorice

Postul de munca- reprezinta cea firmei.

mai simpla subdiviziune organizatorica din cadru

Postul de munca -reprezinta totalitea sarcinilor, competentelor si esponsabilitatilor, ce ii revin unui angajat din cadrul firmei la locul sau de munca, in vederea realizarii obiectivelor proprii. Sarcinile postului de munca furnizeaza iminformarea cee pot fi folosite de fiecare manager din cadru firmei . Competentiile /autoritatea formala-se concretizeaza in libertatea de divizie a titlularului unui post de munca . Autoritatea Profesionala reprezinta nivelul de pregatire si experienta de care dispune titlarul unui post si prin care recunoasterea meritelor si a contributiilor personalului cat si a sefului Responsabilitatiile sunt reprezentate de obligatiile ce ii revin titlurarul postului de munca in realizarea sarcinilor ce decurg din obiectivul individual. Obiective individuale- indica rolul ce ii revine titularului unui post in realizarea obiectivelor de ansamblu ale firmei. Fisa postului - indica locul si si contributia unui post de munca ,la realizarea obiectivelor antreprenoriale reprezinata baza contractului al angajatului . Descrierea Postului cuprinde toate informatiile esentiale cu privire la elemente ,componenetele si variabile cu caracterizarea postului de munca ; -determinarea postului de munca - numele si prenumele titluralui -denumirea compartimentului de munca unde este incadrat titluralui -relatiile ierarhice (cui se subordoneaza titluralui postului si pe cine are in subordine ) -relatii functionele (interne /externe ) -descriere sarcinilor care ii revin titlarului postului