Sunteți pe pagina 1din 12

UNIVERSITATEALUCIANBLAGASIBIU FACULTATEADETIINEECONOMICE

AUDITULPERFORMANEISERVICIILORPUBLICE NCONTEXTULINTEGRRIIROMNIEI NUNIUNEAEUROPEAN

REZUMAT TEZDEDOCTORAT

COORDONATORTIINIFIC, PROF.UNIV.DR.MARIANANEGRU DOCTORAND, GHEORGHECIOCHIN

2008

Intenianoastrafostaceeadeaprezentamecanismeledefuncionarealeunui auditexternindependent,ntrosocietatedemocraticmodernideasemnala complexitateaiimportanaesenialpentrusatisfacereaobligaieideatranspunei a raporta,utilizareafondurilorpublice.PrinaderareaRomnieilaUniuneaEuropean, bugetulcomunitarvaconstituioimportantresursfinanciarpentruRomnia,ceeace determindezvoltareacapacitiideauditareafondurilorUE:structurale,decoeziunei altefondurialeUE. Pentruadevenioinstituieindependentdecontrolexterniauditalfondurilor publice,profesionist,dencredereicapabilsndeplineasccondiiiledeintegraren U.E.,CurteadeConturiaRomniei,trebuies: introducmetodemodernedeaudit,nconcordancustandardele internaionaledeauditicucelemaibunepracticieuropene asigureunnivelridicatdecompetenieficiennexecutareadiferitelor tipurideaudituri,nconcordancustandardeleUEiceamaibun practicndomeniu. Dezvoltareaactivitiideauditexterninspecialaauditului performaneinecesit: efectuarea unor examinri independente, necesare legislativului i entitilor auditate, cu privire la economicitatea, eficiena i eficacitatea unor programe guvernamentale, precum i la economicitatea, respectiv eficacitatea i eficiena mijloacelorutilizatepentrurealizareaacestora identificareaianalizareaoricrorproblemeiadomeniilorncareperformana esteredus,sprijinindastfelGuvernulsauentitateaauditat,nvederealuriiunordecizii managerialecorecte raportarea impactului programului i analizarea msurii n care obiectivele ateptateaufostrealizate formularea de recomandri, pe baza constatrilor i concluziilor rezultate din activitatea de audit i sprijinirea entitilor auditate, cu privire la cile i mijloacele de mbuntireacheltuiriibanuluipublic.

Lucrarea prezint mecanismele unui audit extern, realizat n cadrul instituiilor supremedeauditisemnaleazcomplexitateaiimportanaacestuiancondiiilencare,
1 Romniavabeneficianperioada20072013 ,decirca30miliardedeeurodelabugetul

Uniunii Europene, din care suma de 4,5 miliarde euro va reprezenta finanare nerambursabil, prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regional i a Fonduluidecoeziune,pentrudezvoltareadurabilninfrastructurademediu. Dinsumamenionat,pentru,,Extindereaimodernizareasistemelordeapi apuzat,vafialocatsumatotalde2,8miliardeeuro,cevapermitefinanarea urmtoarelortipurideproiecte: construcia/reabilitareastaiilordetratareaapeipotabile extinderea/reabilitareareelelordedistribuieaapeipotabileiasistemelorde canalizare construcia/reabilitareastaiilordeepurareaapeloruzate. Pentruaxa,,Dezvoltareasistemelordemanagementintegrataldeeurilori reabilitareasituriloristoricecontaminate,vafialocatsumade880demilioanedeeuro. Finanareavafiefectuatpentruproiecte,cevorviza: achiziionareaiinstalareasistemelordecolectareselectivadeeurilor construciafacilitilordesortare,compostareireciclareadeeurilor achiziionareavehiculelordetransportaldeeurilor. Infrastructurademediuestenstrnscorelaiecugraduldeurbanizareidin acestpunctdevedere,Romniasenscrienrndulrilorcelormaislaburbanizatedin
2 Europa,ntructpopulaiaurbanaRomniei,reprezentananul2005 ,doar54,9%din

populaiarii. Schimbrile intervenite la nivel mondial prin dezvoltarea schimburilor internaionale au solicitat realizarea unor lucrri contabile complexe, ce necesit cunotinevastedeanalizievaluare.Astfel,aparenecesitateauneiprofesii,deauditor financiariaunorlucrriampleicredibiledeinformare,subformaraportuluideaudit, care si asigure pe colaboratori c indicatorii economicofinanciari atest realitatea patrimonial.

1 2

RevistaCapital Martie2007 WWW.MIE.RO

Pentru a satisface cerinele de informare financiar ale unor categorii largi de utilizatori:investitori,manageri,salariai,clieni,creditoribancari,statetc.suntelaborate i prezentate o serie de situaii financiare. Controlul asupra concordanei dintre coninutul i calitatea situaiilor financiare, pe de o parte, i exigenele sistemului de referin contabil, pe de alt parte, este realizat de managementul societaii i/sau auditoriiinterni,iarlanivelsuperior,deauditoriiexterniicarepotfiinstituiideaudit alestatului. n acelai timp a aprut necesitatea evalurii performanei unei activiti, a unui program,sauauneiorganizaiiguvernamentale,avnddreptobiectivstabilireamodului n care au fost cheltuii ,,banii publici. Aceast evaluare, examinare se realizeaz prin auditul performanei, cel care va trebui s stabileasc msura n care o activitate, un program sau o instituie funcioneaz n mod eficient i eficace, prin respectarea economicitii. Prin urmare n auditul performanei, raportul de audit realizeaz o examinare a modului n care sunt utilizai i justificai banii publici de ctre administraia public, ageniile guvernamentale, avnd n vedere raportul dintre banii alocai i rezultatele obinute. Auditul performanei administrrii fondurilor publice se realizeaz prin examinarea economicitii, eficienei i eficacitii utilizrii lor sau prin examinarea diferitelorcombinaiidintreacestea. nrile U.E., responsabilitatea auditrii instituiilor de stat care beneficiaz de fonduri publice i care realizeaz obiective de investiii, ncheie contracte pentru obiectivelefinanateirevineInstituieiSupremedeAudit. Curtea de Conturi European este auditorul extern al finanelor Uniunii europeneiarecompeteneceaufoststabiliteprinTratat,respectiv: examinareaconturilorpentrutoateveniturileicheltuielileUniuniieuropenei pentrutoateorganismelecreatedeaceasta,cucondiiadeanufidispoziiicontrare examinarea legalitii i a regularitii veniturilor i cheltuielilor Uniunii i asigur o bun gestiune financiar, i anume c fondurile vor fi utilizate intro manier economic,eficientieficace

prezentareaunuiraportanual,ncarevorfiprezentateobservaiilesaleasupra execuieibugetuluiUniuniieuropenepentrufiecareexerciiuideaefectuaodeclaraie deasiguare(DAS)referitoarelafiabilitateaconturilorUniuniieuropenepentruexerciiul ncheiat,cailegalitateairegularitateaoperaiunilor de a prezenta n orice moment observaiile sale cu privire la probleme particulare,ndeosebisubformaunorrapoartespeciale raporta situaiile de neregularitate sau de fraud presupus, descoperite n cadrulaciunideaudit aacordaavizdeprocedurasuprapropunerilorprivindlegislaiacomunitarde natureconomic deaficonsultatasupratuturorpropunerilorcevizeazmsurideluptcontra fraudei asist Parlamentul european, n limita competenelor sale, de a controla execuiabugetuluiUniuniieuropene,prinpublicarearapoartelordeauditiaverdictelor date. Curtea de Conturi European efectueaz doutipuri de audit: audit financiar i auditalbuneigestiunifinanciare. Auditul financiar vizeaz fiabilitatea conturilor: situaiile financiare ntocmite suntexacteicomplete? Obiectivulestedeadeterminadacsituaiilefinanciareprezintoimaginefidel, rezultatele exerciiului i dac situaia financiar la finele exerciiului, operaiunile precum i elementele de activ i pasiv, au fost nregistrate corect n contabilitate i prezentatensituaiilefinanciare. Auditul bunei gestiuni financiare are drept obiectiv de a evalua care dintre msurileComisieiialeStatelormembreaufostbineaplicateavndnvedereprincipiile bunei gestiuni financiare, respectiv: economicitate, eficien i eficacitate, n ceea ce privetegestiuneafondurilorUniuniiEuropene.Acesttipdeauditestedenumit,,auditde performansaunc,,verificareautilizriioptimearesurselor. CurteaFederaldeConturiaGermaniei esteoautoritatefederalsuperioar, fiind n acelai timp un organism independent de control financiar. Curtea Federal de Conturiaredreptatribuie,controlulgestiunii financiare al federaiiloricare nseamn

patrimoniul, fondurile speciale i ntreprinderile publice, asigurnd eficacitatea i buna utilizareacreditelorbugetare. Dintrecompeteneleiresponsabilitilesaleseremarc: Curtea Federal formuleaz recomandri att Parlamentului dar i Guvernului. n cadrul activitii sale consultative, Curtea prezint propuneri care vizeaz ameliorarea calitii funciilor publice, cretere economic sau creterea veniturilor. Curteafederaldeconturiprezintopartedinrezultatelecontrolului,subforma unorscrisoridecontrolcaresunttransmisecuscopuldeficomentate. Curtea federal supune raportul su anual celor dou camere i guvernului federal. Raportul expune rezultatele importante ce decurg din misiunile sale de control.Raportulanualstlabazadescrcriidegestiunepecareparlamentulo acordguvernului.Raportulanualesteprezentatpublic. Curteaesteautorizatsprezinte,permanentrapoartespecialecelordoucamere aleparlamentuluiiguvernuluifederal. Activitateaconsultativnuestelimitatlarecomandriinclusenraportulanual,ci se efectueaz n aceiai msur sub forma contribuiilor asupra subiectelor ce vizeaz proiectedelegeiachiziiipublice,sauseexercitnetapadefundamentareabugetului federalanual. Curtea federal de conturi exercit: control de regularitate (legalitate) i al buneigestiuniifinanciare(performan). n cadrul controlului de regularitate i de conformitate, Curtea se asigur de observarea aplicrii legilor n vigoare, a bugetului votat i a reglementrilor administrative. n cadrulcontrolului bunei gestiuni financiare (performanei), ea examineaz raportulcostavantaj,ceeacefacesindrepteateniaasupraactivitilorpersonalului dincadrulentitilorauditateiaeficacitiiaciuniloradministrative. CurteadeConturiaRomniei,cainstituiesupremdecontrolfinanciarulterior extern, are ca principal atribuie verificarea modului de formare, administrare i ntrebuinarearesurselorfinanciarealestatuluiialesectoruluipubliciasupramodului

de gestionare a patrimoniului public i privat al statului i al unitilor administrativ teritoriale. RolulCuriideConturiestescontribuielabunagestiunefinanciarafondurilor publice i a patrimoniului public, s furnizeze Parlamentului i, respectiv, autoritilor publice deliberative ale unitilor administrativteritoriale, rapoarte privind utilizarea i administrarea acestora, n conformitate cu principiile legalitii, regularitii, economicitii,eficieneiieficacitii. Curtea de Conturi este singura competent ca n urma verificrii conturilor s hotrascasupradescrcriidegestiune.Descrcareadegestiunereprezintoatestare delegalitateasupraformrii,administrriiiutilizriiresurselorfinanciarealestatuluii ale unitilor administrativteritoriale, precum i asupra gestionrii patrimoniului acestora, care se acord ordonatorilor de credite de ctre Curtea de Conturi, pentru exerciiile bugetare ncheiate, n condiiile n care, n urma verificrii bilanurilor i a conturilordeexecuie bugetarnuseconstatfaptecauzatoaredeprejudicii sauabateri cucarcterfinanciarcontabil. IntegrareaRomnieinUniuneaEuropean,trebuiessecaracterizezeprintro nouabordarenceeacenseamnfonduripublice,ianumeperformanautilizrii acestora,precumimodulncareoactivitate,programsauoorganizaieguvernamental funcioneaznmodeficientieficace,prinrespectareaeconomicitii. Este necesar ca prin instrumente de gestiune i control, legii adecvate i n corelaie cu o nou cultur politic, administrativ, s fie vizat analiza economicitii, eficacitii i eficienei utilizrii banilor publici. Puterea politic trebuie s elimine lacunele existente n materie de planificare, de conducere i de control a activitilor desfuratedectreinstituiilepublice, n strnscorelaiecu necesitilepopulaiei, cu problemeleprioritaredinsocietateicucontrolulefectelor. Curtea de Conturi, n exercitarea rolului su de Instituie suprem de audit, necesit realizarea auditului financiar extern i a auditului de performan n sectorul public,precumialteaciunispecificedeaudit,curespectareaprevederilorConstituiei Romniei,republicat,iareglementrilorlegale.

n acest sens se impune adoptarea unei prevederi legale, n care s fie stipulateactivitiicesevorefectua,respectiv: a)auditfinanciarexternnsectorulpublicactivitateadeverificarea legalitii i regularitatii operaiunilor, de examinare a nregistrrilor financiare, de evaluare a sistemelor de management i control intern, avnd drept rezultat exprimarea opiniei asuprasituaiilorfinanciarealeinstituiilorpublice b) auditul performanei n sectorul public o evaluare independent a msurii n care o activitate, un program sau o instituie funcioneaz n mod economic, eficient i eficace n auditul performanei, concluziile ce vor fi formulate de ctre auditorii unei Instituiisupremedeaudit vorapreciadacactivitatea,programulsauentitateaauditat aufostadministratedeomaniereconomic,eficientieficace. nauditulperformaneiauditoriivoridentifica,colectaianalizaprobedeaudit, n legtur cu intrrile, descrierea proceselor, ieirile i efectele, precum i percepiile sauopiniilepublicului(deexemplu:opiniapubliculuinlegturcuserviciilepublicede alimentarecuappotabiliceledesalubrizare). Probele de audit constitue o sum de informaii obinute de auditor, dintro combinaie adecvatdetestedecontroli proceduride fond,attdin interiorul entitii auditatectidinexteriorulacesteia.Elereprezintaceledateiinformaiicolectatede ctre auditori, pentru susinerea constatrilor, concluziilor i recomandrilor cuprinse n rapoarteledeaudit. Principalacondiieaacestuisemnificativvolumdedocumenteestevaliditatea informaieipecareoconine.Auditorulnulucreazplecnddelaipoteze,cisebazeaz pecertitudiniastfelnctinformaiileculesesfiefiabile,relevanteiutile,iar constatrilesfiejustificatei,nconsecin,incontestabile. Auditoriidetermincaresuntinformaiileprobantenecesareattpentrurealizarea obiectivelor auditului ct i pentru a ajunge la concluzii rezonabile, pe care i va baza raportul. n auditul performanei activitatea de colectare a probelor de audit, precum i documentareaacestora,trebuierealizatnmodsistematic,pentruasprijiniraionamentul auditorilor, n stabilirea unor concluzii privind entitatea, programul, activitatea sau

aciunea supus auditului. Pentru aceasta, probele de audit colectate trebuie s fie competente,relevanteirezonabile. Analizaprobelor,constitueocercetareobiectivattdinpunctdevederecantitativ dar i calitativ, i care se realizeaz prin descompunerea n elemente componente a proceselori fenomeneloreconomice,precumi a factorilorde influen,astfel ncts seobincunoatereanamnuntantreguluiprocessaufenomeneconomic. naudituldeperformanrapoarteleconstituieomodalitatedeapuneladispoziia Parlamentului informaii independente, reprezentate de constatri, concluzii i recomandri n ceea ce privete economicitatea, eficiena i eficacitatea utilizrii fondurilorpublicedectreentitileauditate.Totodat,acesteasuntutileattentitilor auditate,darialtorutilizatori aflaindiferiterelaiiierarhice,contractuale,cuentitatea auditat cetenilor, destinatari ce sunt stabilii anterior, n etapa de planificare a auditului. Rapoarteleprivindauditulperformanei,trebuiesarateateniaacordatdectre putereapolitic,deadministraiacentralilocal,aciunilorlor,reprezentatedepolitici, programe,activiti,dinpunctdevederealeconomicitii,eficacitiiieficienei. Toate acestea trebuie s rspund necesitilor societii, prin concentrarea aciunilorasupraproblemelorprioritare,aunuicontrolrigurosalefectelor,autilizriide omaniereconomicaresurselorpuseladispoziiadeaceasta. n vederea elaborrii raportului este necesar a fi respectat o structur bine definit,ncaresseregseascattobiectiveleiprobeleauditului,dariconstatrilei concluziileauditului. Astzi, elaborarea, punerea n aplicare i controlul, n ceea ce nseamn respectarealegalitiiiaregularitiifondurilorpublice,esteurmritnmodabsolut,n detrimentulprincipiilorcevizeaz:economicitatea,eficicienaieficacitateaacestora. Gestiuneapublictrebuiesaibdreptscop,determinareaattaputeriipoliticect i a celei administrative s acorde o atenie mai mare calitii i performanei(economicitatea,eficacitateaieficiciena)naciunilelor. Aceasta nu nseamn ns c ele vor marginaliza principiul legalitii care constituefundamentulesenialalstatuluidedrept.

Deaceea,gestiuneapublictrebuiesvizezembuntireaitransparenanceea ceprivete: msurile pe care puterea politic le ia, sau dorete a fi luate i efectele, rezultatelepecareleateapt strategia planificat i pus n aplicare de Guvern, prin proiecte, programe, aferentmsurilorputeriilegislative respectarea principiilor economicitii, eficacitii i a eficienei de ctre administraiapublic. Pentruaceastaseimpuneorepartizareclaraobiectivelor,acompeteneloria responsabilitilor,astfel : Rolul Parlamentului n ceea ce nseamn planificarea strategic, de

coordonareicontrol,trebuiesfientrit Programul strategic operaional al Guvernului, trebuie s garanteze

realizareaeficaceieficientoobiectivelordefinitedeputerealegislativ Departamentele i structurile administrative trebuie s acorde o mai

mareatenieperformanei,nceeacenseamnfonduripublice. Pentrutoiactoriisistemuluipoliticoadministrativestenecesaronoucultur administrativ, care s permit optimizarea gestiunii pe criterii de economicitate, eficacitateieficien. Existenacriteriilor,respectarealegiloriaunuibuget,trebuiescnsoitedeacte legislativecaresfieadaptatenconsecinlaevoluiasocietii.nfapt,lafiecarenivel Parlament, Guvern, Administraie este necesar definirea limitelor care s permit optimalizareaaciuniipubliceiagestiuniiadministrative. Neampropussurmrim ctevaobiective importante,pentruserviciilepublice de alimentare cu ap i de canalizare, activiti vitale pentru activitatea economico socialacomunitilorlocale,acesteafiinddefinitecaactivitideutilitatepublicide interes economic general, aflate sub autoritatea administraiei publice locale i care au drept scop asigurarea apei potabile i a serviciilor de canalizare la parametrii calitativi reglementai,pentrutoiutilizatoriidepeteritoriullocalitilor.

10

Auditulserviciilorpublicedealimentarecuapidecanalizarepoateconcluziona, dac aceste servicii att cantitativ ct i calitativ, se ridic la nivelul standardelor europene,astfelncttoicetenii,ndiferentdemediulncarelocuiesc,urbansaurural, spoatbeneficiadeele. Totodat,amanalizatserviciilepublicedesalubrizareicaresuntserviciipublice degospodriecomunale,organizate,coordonate,reglementate,conduse, monitorizatei controlate de ctre autoritile administraiei publice locale i cuprind: salubrizare menajer, salubrizare stradal, depozitarea ecologic a deeurilor urbane, serviciul de iarncurareaitransportulzpeziidepecilepubliceimeninereaacestorapetimp depoleisaudengheiigenizarealocalitilor dezinsecia,dezinfeciaideratizarea. Auditulserviciilorpublicedesalubrizare,nseamnoanalizindependentastrii de fapt n care se afl acestea, precum i identificarea zonelor perfectibile, n vederea mbuntiriiperformanei. Dinanalizaefectuatasupraperformaneiserviciilordeutilitipublice pentruunmunicipiuiunora,saudesprinsurmtoareleconcluzii: 1) Autoritileadministraieipublicelocaleauurmtoareleobligaiifade utilizatoriiserviciilordeutilitipublice,respectiv: a)sasiguregestionareai administrareaserviciilordeutilitipublicepecriterii decompetitivitateieficieneconomicimanagerial,avnddreptobiectivatingereai respectareaindicatorilordeperformanaserviciului,stabiliiprincontractuldedelegare agestiunii,respectivprinhotrreadedarenadministrare,ncazulgestiuniidirecte b)selaborezeisaprobestrategiipropriinvedereambuntiriiidezvoltrii serviciilordeutilitipublice,utilizndprincipiulplanificariistrategicemultianuale c)spromovezedezvoltareai/saureabilitareainfrastructuriitehnicoedilitare aferentesectoruluiserviciilordeutilitipubliceiprogramedeprotecieamediului pentruactivitileiserviciilepoluante d)sadoptemsurinvedereaasigurriifinanriiinfrastructuriitehnicoedilitare aferenteserviciilor e)sconsulteasociaiileutilizatorilornvedereastabiliriipoliticiloristrategiilor localeiamodalitilordeorganizareifuncionareaserviciilor

11

f)sinformezeperiodicutilizatoriiasuprastriiserviciilordeutilitipublicei asuprapoliticilordedezvoltareaacestora g)smonitorizezeiscontrolezemodulderespectareaobligaiilori responsabilitilorasumatedeoperatoriprincontractelededelegareagestiuniicuprivire la: respectareaindicatorilordeperformanianivelurilorserviciilor ajustareaperiodicatarifelorconformformulelordeajustarenegociatela ncheiereacontractelordedelegareagestiunii exploatareaeficientincondiiidesiguranasistemelordeutilitipublice, asigurareaprotecieimediuluiiadomeniuluipublic,asigurareaprotecieiutilizatorilor. 2) Contractuldedelegareagestiunii,indiferentdetipulacestuia,artrebuis cuprindnmodobligatoriu,clauzereferitoarela: a)drepturileiobligaiileprilorcontractante b)programullucrrilordeinvestiiipentrumodernizri,reabilitari,dezvoltride capaciti,obiectivenoiiallucrrilordentreinere,reparaiicurente,reparaiicapitale, attfizic,ctivaloric c)sarcinileiresponsabilitileprilorcuprivirelaprogrameledeinvestiii,la programeledereabilitariireparaii,precumilacondiiiledefinanareaacestora d)indicatoriideperformanprivindcalitateaicantitateaserviciului,stabilii princaietuldesarciniiregulamentulserviciului,precumimoduldeevaluarei cuantificareaacestora e)tarifelepracticateiproceduradestabilire,modificaresauajustareaacestora f)moduldetarifareincasareacontravaloriiserviciilorfurnizate/prestate g)nivelulredeveneisaualaltorobligaii,dupcaz j)rspundereacontractual k)fortamajor l)condiiideredefinireaclauzelorcontractuale Prinmaterializareaacestoraputereapoliticiadministrativvarealizaatingerea unuiniveldenceput,nceeacenseamnonoucalitateaciunii lordaria performanei,avndnvedereeficiena,economicitateaieficacitatea.

12