AUTORIZAŢIE DE MEDIU – ACTE NECESARE: • • • Dosar; Cerere pt. obţinere autorizaţie de mediu; Fişa de prezentare şi declaraţie cf.

modelului; • Dovada că a făcut publică solicitarea(anunţ public); • Dovada plăţii tarifului de autorizare - 500 RON • Plan amplasare în zonă şi plan de situaţie obiectiv.

1

...............nr..................S................................ emis(ă) de către....... prenumele şi semnătura) Reprezentant A... fax………….......în calitate de …………………………………................ …………………………………………...2012 Agenţia pentru Protecţia Mediului ARAD Subsemnatul……………...scara………ap....../...CERERE Către................……....... Altele.......................................cu sediul în localitatea……….............sc..............................….......………..CUI............ ……........……............................………………................. A.................………….. .......... plan de încadrare în zonă a obiectivului.................... ARAD Nr............... ......din……………….....……………........... telefon………....... Activitatea (obiectivul) a fost reglementată anterior prin Acordul/Autorizaţia de mediu nr.... bl………............................verbal de constatare privind respectare condiţiilor impuse în acordul de mediu/programul de conformare......... e-mail………………………………….... fax…………………..... Verificat dosar (funcţia.... numărul şi data emiterii) Data ...........................…………….. procesul . str..……..... jud....pentru……………………………………………………… Anexăm la prezenta următoarele acte: fişa de prezentare şi declaraţie..... L....nr...............................…...........................P...... nr..........telefon…………........................str............domiciliat în localitatea……….........................M...... ………………………....ap................... ….............................. (denumirea societăţii comerciale)..................... dovada că s-a făcut publică solicitarea...........................................………………………………………………………… ( denumirea actelor.........solicită AUTORIZAŢIA DE MEDIU pentru activitatea (obiectivul) ...................bl……..........judeţul………….........…....M..P..…..........……................... Arad Solicitarea este pentru: „ ACTIVITATI DE ASISTENTA SPITALICEASCA „ „ ACTIVITATI DE ASISTENTA AMBULATORIE REVIZUIREA AUTORIZAŢIEI-MOTIVUL REVIZUIRII ............... Arad Semnătura………………… ANUNŢ PUBLIC 2 .. Pretenţie deconfidenţialitate............................ plan de situaţie obiectiv...reprezentant al…………… ……………..................... numele.............................. ………………………………………………………………… cod CAEN ……………………………………………………………………………………………… amplasată în localitatea ………………………………………………………………………………… str.........

.anpm...... Cod 310132. Arad.................................. ce se desfăşoară în ... pot fi consultate/depuse zilnic..........….................... Informaţiile/observaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al activităţii desfăşurate. la sediul APM ARAD...... 0257-281461......... cu sediul în …………………………......... FN........……………………................. la sediul APM ARAD.. cu sediul în ………………………….... 0257-281461........ titular al activităţii "……………………………....................................... ".......... Fax: 0257-284767 E-mail: office@apmar.anpm... "..............anpm...........................…................……………………........ 0257-280331.............. 0257-250046 ................................. Telefon: 0257-280996. timp de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului......... pot fi consultate/depuse zilnic. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu............................................... Web site: http://apmar.. timp de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului.............. 0257-280331...............………………………………...........anpm.............PENTRU SOLICITARE AUTORIZAŢIE DE MEDIU Denumire comerciant...... 0257-250046 .... titular al activităţii "……………………………............................ro .....ro de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor Agentia de Protectie a Mediului Arad 3 ....ro .......................... ce se desfăşoară în ....... Sediul: Splaiul Muresului. Cod 310132..... Web site: http://apmar... Telefon: 0257-280996......... judetul Arad...........………………………………. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu.............. Fax: 0257-284767 E-mail: office@apmar.................. Informaţiile/observaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al activităţii desfăşurate...... FN....ro de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 ANUNŢ PUBLIC PENTRU SOLICITARE AUTORIZAŢIE DE MEDIU Denumire comerciant.......... judetul Arad........ Sediul: Splaiul Muresului....... Arad...

Compartiment boli infectioase. 4 . ambalaje.judeteanarad. 1-3. prestator servicii. Laborator clinic de analize medicale in scopul : desfasurarii urmatoarelor activitati: conform cod CAEN: 8511 si cod CAEN : 8512. • • Depozitarea temporara a deseurilor se va face in locuri special amenajate . nr. Fax: 0257-284767 E-mail: office@apmar. 63 comert en gros. . Pediatrie.L 310205 ARAD. se emite: AUTORIZATIA DE MEDIU Pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad cu sediul in judetul Arad. Arad. Splaiul Muresului.ro care prevede : „ ACTIVITATI DE ASISTENTA SPITALICEASCA „ „ ACTIVITATI DE ASISTENTA AMBULATORIE „ Obstretica-Ginecologie. Documentatia contine: Fisa de prezentare. in baza Hotararii Guvernului nr. . Neurochirurgie. Substantele si solutiile rezultate de la developarea filmelor radiologice se vor colecta si vor fi predate pe baza de contract catre o firma specializata in vederea valorificarii. str. Psihiatrie. 195/2005. .ro A UT O R I Z A T I E D E M E D I U N r . . . 0257-250046 . Ř Contract de predare deseuri menajere : Ř Contract de predare a deseurilor periculoase rezultate din activitatea medicala . amplasat in curtea unitatii . Web site: http://apmar. 200101 . d i n .3Arad Telefon 0357 / 407200. http://www.05. Pneumoftiziologie. 0257-281461. ECOLOG S. managementul deseurilor. cash and carry. 200102 . BRADULUI NR. Chirurgie. 0257- 280331. colectare deseuri medicale.Str. 2 0 1 2 Ca urmare a cererii adresate de Spitalul Clinic Judetean de Urgenta cu sediul in judetul Arad. loc. ORL. judetul Arad. constand din camera zidita in imediata vecinatate a centralei termice. Ortopedie. . . . Telefon: 0257-280996. 200103. declaratie si urmatoarele acte de reglementare emise de alte autoritati : Ř Autorizatia sanitara de functionare . Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii impuse: I. Ř Autorizatia de desfasurare a activitatilor in domeniul nuclear . a OUG nr. STR. Obligatia de a furniza informatii la cererea persoanelor cu drept de control. Arad. Oftalmologie. fax 0257/220000. Oncologie. Dermatologie.arad. 1.ro . inregistrata la numarul 2790 din 12. Cod 310132. Victoriei. FN. . 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor. .2006. .R. Dotari : Aparat RONTGEN -1 bucata in sectia Radiologie Sali de operatie dotate cu aparatura necesara Crematoriu . in urma analizarii documentelor transmise si a verificarii. . str.anpm. .evonet.ro/ E-mail: secretariat @ scj. Cardiologie. Calea Victoriei nr 1 . . loc.anpm. incinerare deseuri medicale. Arad.

6. 5. • catetere -210buc/luna • alcool sanitar -24 1/luna 3.360 buc/luna. productie: • Incalzirea spatiilor se face cu 7 centrale termice cu combustibil gaz metan. auxiliare.5 1/luna.835 buc/luna • solutie fixator RF . • Alte amenajari speciale. /luna • truse de perfuzie-835 buc/luna • manusi chirurgicale ./luna • vata .20 kg/luna • truse de perfuzie . Concentratiile si debitele masice de poluanti. Materiale prime. II. in cantitate de 2000 me/luna . 2.apa. MS 219/2002 se practica in spital colectarea separata la locul de producere a diferitelor categorii de deseuri in recipiente diferite . • Produsele .410 buc. suprodusele obtinute : cantitati . cantitati: • tifon . sunt colectate in reteaua de canalizare a spitalului si tratate cu var cloros in doua camine de vizitare prevazute cu sistem tip butoi cu picurator . Alte date specifice activitatii: (cod-uri CAEN care se desfasoara pe amplasament. Statiile si instalatiile pentru retinerea . • filme radiologie. 365 zile/an. destinatie . Instalatiile. energie ( surse. apoi sunt deversate in reteaua de canalizare a orasului .dotare. suplinind reteaua electrica oraseneasca in situatii de avarii . apoi sunt deversate in reteaua de canalizare a orasului . de depozitare. • Apele uzate rezultate din activitatea de asistenta spitaliceasca . cantitati. evacuarea si dispersia poluantilor de mediu. • seringi 7400buc. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activitatii: Asistenta medicala . din dotare ( pe factori de mediu ): • Protectia calitatii apei: Apele uzate rezultate de la bucatarie . dar nu intra pe procedura de autorizare) : 7. • fese 300 buc/luna. de 5 .Nu este cazul.400 m/luna . Utilitati . Datele referitoare la centrala termica proprie . Pentru alimentarea de rezerva a receptoarelor de importanta vitala exista grup electrogen de 125 KVA care functioneaza independent de reteaua oraseneasca . • Alimentarea cu energie electrica se realizeaza din reteaua oraseneasca . Programul de functionare . masurile si conditiile de protectie a mediului 1. spalatorie si din activitatea zilnica de curatenie a suprafetelor din sectiile de spitalizare sunt colectate in reteau de canalizare a spitalului si tratate cu var cloros in doua camine de vizitare prevazute cu sistem tip butoi cu picurator . nivelul de zgomot. canalizare. marcate distinct . 7 zile/saptamana. 4. combustibili utilizati (compozitie. cantitati). • revelator.5 1/luna.2.24 ore/zi . dotari si masuri pentru protectia mediului: Conform ORD. volume ): • Alimentarea cu apa potabila se face din reteaua de apa potabila a orasului la un consum lunar mediu de 2500 mc. combustibili si ambalaje folosite.mod de ambalare.

6 . • Protectia impotriva radiatiilor. cantitati. detergenti sintetici biodegradabili = 25 mg/dm3 . frecventa ): • Deseurile menajere . in perimetrul ce apartine spitalului . in conformitate cu legislatia in vigoare . Deseurile colectate ( tipuri.01.intepatoare rezuttate din activitatea medicala.03 . Modul de gospodarire a deseurilor si a ambalajelor 1. CO: 170 mg/mcN.radiatii. III. Indicatorii fizico .5-8. frecventa. inchise cu lacat .intepatoare (seringi.03. oxizi de azot :450 mg/mcN.01 . sunt colectate intr-un containere metalic tip standard .chimici. amenajari si sisteme de protectie si avertisment pentru personal si pacienti adecvate profilului de activitate . substante organice(expr. MS 219/2002 3. • Deseurilor taietor. amplasate pe platforma betonata . CBO5=300 mg/1. imisiile poluantilor. colectarea for se face prin separare la locul producerii. -cod 18. MS 219/2002. admise la evacuarea in mediu.01.01 2. 18 01 02 ) sunt colectate in saci de culoare galbena in cutii inchise si inscriptionate " Deseuri cu potential infectios" sunt depozitate temporar in spatiile de depozitare temporara amenajate si constand in 2 incaperi S=40mp .01 . amplasat pe platforma betonata .5 mg/dm3 .cod 20. compozitie.intepatoare rezuttate din activitatea medicala.01 • Deseuri periculoase cu potential infectio .03.525 kg/tunacod 18. Compartimentul Radiologie al spitalului are spatii cu circuite corespunzatoare . sunt colectate si stocate intr-un container metalic tip standard . bacteriologici si biologici emisi. 18 01 02 ) • Deseuri taietor.525 kg/luna .01 .Ord.380 kg/luna.cod 20. oxizi de sulf : 1700 mg/mcN. Deseuri stocate temporar (tipuri. in perimetrul ce apartine spitalului . cantitati ): • Deseuri menajere : 2697 kg/luna.Monitorizarea mediului 1. In CCOCr)=500mg/l .2697 kg/luna. • Deseurilor taietor. compozitie.01.5. depasiri permise si in ce conditii: • Factorul de mediu apa: Apele uzate deversate in canalizarea orasului nu vor depasi limitele admise de NTPA 002/2005 : Ph= 6. compozitie.01.Ord. 462/1993 al MAPPM : Pulberi:50 mg/mcN.cod (18.03 . sunt depozitate temporar in spatiu special amenajat in acest scop . cantitati. • Factorul de mediu aer : Concentratiile noxelor din gazele de ardere de la centrala termica si de la crematoriu se vor incadra in limitele stabilite prin Ord.2697 kg/Luna. in recipienti speciali in conformitate cu legislatia in vigoare .03 . 380 kg/luna .01. pe categorii . clor rezidual liber = 0. NH4+ :30 mg/I .Deseurile produse ( tipuri.cod ( 18. • Deseurile periculoase cu potential infectios -380 kg/luna-cod 18. mod de stocare ): • Deseurile menajere . prevazute cu aerisire si sifon de pardoseala . • Deseurile periculoase cu potential infectios .01. ace) : 525 kg/luna -cod 18. sunt colectate in recipienti speciali . Datele ce vor fi raportate autoritatii teritoriale pentru protectia mediului si periodicitatea: IV. modul de valorificare a rezultatelor: Nu este cazul 2.cod 20.01 .03. suspensii totale= 350 mg/l.

8. • V. Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor periculoase 1.in spatiu special amenajat in vederea depozitarii substantelor periculoase : -Substantele toxice si periculoase folosite in incinta farmaciei sunt depozitate in dulapuri inchise .intepatoare rezultate din activitatea medicala. • depozitare .4. vor fi transportate si incinerate de catre o unitate autorizata in acest sens . deseurile periculoase cu potential septic . dupa inchiderea crematoriului deseurile taietor intepatoare vor fi transportate si neutralizate/eliminate de o firma specializata pe baza de contract.2003. cantitati): . • Deseurile periculoase cu potential infectios. pana la inchiderea acestuia (finele anului 2011 ).substantele toxice si periculoase utilizate in cadrul farmaciei spitalului se primesc ambalate in recipienti speciali . deseurile intepator -taietoare colectate separat vor fi transportate si neutralizate de o unitate autorizata . Modul de eliminare ( depozitare definitiva. Deseurile cu potential infectios sunt depozitate temporar in spatiile de depozitare temporara special amenajate. pe baza de contract .2697 kg/tuna. si sunt incinerate in tura 1 in crematoriul spitalului. iscriptionate .substante toxice si periculoase depozitate in incinta farmaciei cu circuit inchis. Substantele si preparatele periculoase produse sau folosite on comercializate/transportate( categoric. 7 . Sunt depozitate temporar in spatiu special amenajat in acest stop. Dupa inchiderea crematoriului . 9. compozitie.01 sunt transportate periodic la halda de gunoi a orasului . 219/2002 al MS si HG 162/2002 privind depozitarea deseurilor .03. Modul de gospodarire : • ambalare. incinerare ): • Deseurile periculoase cu potential infectios 380 kg/tuna suns transportate la crematoriul spitalului si sunt incinerate. Deseurile valorificate (tipuri. carton. pe baza de contract . • Deseurilor taietor.525 kg/luna cod 18. Dupa inchiderea crematoriului spitalului (finele anului 2011) . 703/04. destinate uzului specific in unitatile spitalicesti si care sunt prevazute in farmacopee. bine etanseizati .cod 20. emisa de ITM si DSP ARAD 2. pungi de polietilena . 7.380 kg/luna. Lista substantelor toxice detinute de spital este prevazuta in Autorizatia de detinere si utilizare a substantlor toxice nr. Modul de gospodarire a ambalajelor( valorificate ): Se asimileaza deseurilor menajere si se predau spre valorificare unei firme specializate. 6. dupa care sunt arse in crematoriul spitalului pana la inchiderea acestuia ( finele anului 2011) .01.intepatoare rezultate din activitatea medicala. si adaptati condiilor de pastrare pentru fiecare produs/substanta in parte . destinatie ) Modul de transport al deseurilor si masurile pentru protectia mediului: • Deseuri menajere . Monitorizarea gestiunii deseurilor: • Se vor respecta prevederile Ord. Ambalajele folosite si rezultate . recipienti de plastic.04. Deseurilor taietor.525 kg/luna .cod (18 01 02 . deseurile cu potential infectios vor fi transportate si incinerate de o firma specializata pe baza de contract .tipuri si cantitati : • Hartie. 18 01 03) Dupa inchiderea crematoriului spitalului (finele anului 2011).01 . saci. cantitati.

...... 8 .. Domeniul [protectia solului si apelor subterane .. 5........gestiunea deseurilor.... Programul de conformare ......altele ( zgomot. performrnta/obiective de remediere ( pe fiecare proiect )..... . Ing.. descarcarea apelor uzate. amenajarile.... dotarile si masurile pentru protectia factorilor de mediu si pentru interventie in caz de accident: Nu este cazul.Masuri pentru reducerea efectelor prezente si viitoare ale activitatilor 1...)]: denumirea proiectului. VIZAT ANUL ................• folosire/comercializare: substantele toxice si periculoase sunt utilizate in prepararea de medicamente si in tratamente medicale... ANUL . ANUL . etc.. rapoarte: Nu este cazul DIRECTOR EXECUTIV Ing. Instalatiile.... Livia Gis VIZAT VIZAT VIZAT ANUL ..........emisii atmosferice. termen de finalizare ( pe fiecare proiect): Nu este cazul 2.... Sursa de finantare si valoare ( pe fiecare proiect )... Monitorizarea gospodaririi substantelor si preparatelor periculoase: Nu este cazul VI. INTOCMIT.. 3. Modul de gospodarire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substantele si preparatele periculoase: Nu este cazul. 4....... prezenta azbestului.... evidente.. SEF SERVICIU ACC ING.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful