AUTORIZAŢIE DE MEDIU – ACTE NECESARE: • • • Dosar; Cerere pt. obţinere autorizaţie de mediu; Fişa de prezentare şi declaraţie cf.

modelului; • Dovada că a făcut publică solicitarea(anunţ public); • Dovada plăţii tarifului de autorizare - 500 RON • Plan amplasare în zonă şi plan de situaţie obiectiv.

1

..........…………….................................................................................CERERE Către........sc... emis(ă) de către....... prenumele şi semnătura) Reprezentant A....cu sediul în localitatea……….......................... fax…………............... .....................scara………ap.......... telefon………......……........M.din………………...judeţul…………......... Altele..ap..............domiciliat în localitatea………..... ………………………………………….nr..............în calitate de …………………………………..................pentru……………………………………………………… Anexăm la prezenta următoarele acte: fişa de prezentare şi declaraţie...............CUI.. Pretenţie deconfidenţialitate.............P........S.................……....... fax…………………. plan de situaţie obiectiv..…..2012 Agenţia pentru Protecţia Mediului ARAD Subsemnatul…………….... Arad Semnătura………………… ANUNŢ PUBLIC 2 . numărul şi data emiterii) Data ............. (denumirea societăţii comerciale).................. str.........../...…....................................................telefon…………...................………………................. ARAD Nr...... procesul ....................... Verificat dosar (funcţia............... A.... bl………........... ….................... e-mail………………………………….......………….......... ………………………………………………………………… cod CAEN ……………………………………………………………………………………………… amplasată în localitatea ………………………………………………………………………………… str.........……................................................. Arad Solicitarea este pentru: „ ACTIVITATI DE ASISTENTA SPITALICEASCA „ „ ACTIVITATI DE ASISTENTA AMBULATORIE REVIZUIREA AUTORIZAŢIEI-MOTIVUL REVIZUIRII ....................nr...................................reprezentant al…………… ……………. L............................. Activitatea (obiectivul) a fost reglementată anterior prin Acordul/Autorizaţia de mediu nr..... nr....... dovada că s-a făcut publică solicitarea............................str..bl……... jud..P..........M............. numele.... ......... ………………………..............……................................………………………………………………………… ( denumirea actelor......................................………..........................……………...….solicită AUTORIZAŢIA DE MEDIU pentru activitatea (obiectivul) .......... plan de încadrare în zonă a obiectivului...........verbal de constatare privind respectare condiţiilor impuse în acordul de mediu/programul de conformare.. ……........….

...... 0257-250046 .... Informaţiile/observaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al activităţii desfăşurate........ Sediul: Splaiul Muresului... Sediul: Splaiul Muresului......…. Telefon: 0257-280996......... Fax: 0257-284767 E-mail: office@apmar.................…………………….. ce se desfăşoară în ....………………………………............. cu sediul în …………………………............. judetul Arad.... Arad..........................ro de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor Agentia de Protectie a Mediului Arad 3 .......anpm. la sediul APM ARAD. Cod 310132..................................... 0257-281461..... Web site: http://apmar....anpm.......................ro de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 ANUNŢ PUBLIC PENTRU SOLICITARE AUTORIZAŢIE DE MEDIU Denumire comerciant. ".. titular al activităţii "……………………………..........................….......................... Arad................................................. 0257-280331.... judetul Arad......... 0257-250046 ...... anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu........................……………………..……………………………….................................... ce se desfăşoară în ........... la sediul APM ARAD.... anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu...PENTRU SOLICITARE AUTORIZAŢIE DE MEDIU Denumire comerciant... Informaţiile/observaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al activităţii desfăşurate. FN... Telefon: 0257-280996......................ro . Web site: http://apmar.............. FN. Cod 310132.......... 0257-281461.....anpm.... timp de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului... pot fi consultate/depuse zilnic........................anpm............... timp de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului.... "..... Fax: 0257-284767 E-mail: office@apmar.................. cu sediul în …………………………............. 0257-280331..ro ........ pot fi consultate/depuse zilnic......... titular al activităţii "……………………………...................................

195/2005. Obligatia de a furniza informatii la cererea persoanelor cu drept de control. a OUG nr. Chirurgie.2006. str.anpm. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor. 4 .L 310205 ARAD. Laborator clinic de analize medicale in scopul : desfasurarii urmatoarelor activitati: conform cod CAEN: 8511 si cod CAEN : 8512.judeteanarad. . in urma analizarii documentelor transmise si a verificarii. Psihiatrie.ro/ E-mail: secretariat @ scj. constand din camera zidita in imediata vecinatate a centralei termice. 0257- 280331. 1-3. prestator servicii.Str. Arad. Dermatologie. Cardiologie. Documentatia contine: Fisa de prezentare. . loc. . 200101 . Telefon: 0257-280996. Oncologie. .R. Victoriei. d i n . . judetul Arad. Pediatrie. Compartiment boli infectioase. http://www. Fax: 0257-284767 E-mail: office@apmar. .ro care prevede : „ ACTIVITATI DE ASISTENTA SPITALICEASCA „ „ ACTIVITATI DE ASISTENTA AMBULATORIE „ Obstretica-Ginecologie. 63 comert en gros.3Arad Telefon 0357 / 407200. managementul deseurilor. . amplasat in curtea unitatii . Calea Victoriei nr 1 . Ř Autorizatia de desfasurare a activitatilor in domeniul nuclear . . str. fax 0257/220000. Splaiul Muresului.anpm. in baza Hotararii Guvernului nr.05. Neurochirurgie. Dotari : Aparat RONTGEN -1 bucata in sectia Radiologie Sali de operatie dotate cu aparatura necesara Crematoriu . BRADULUI NR. STR. nr. . Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii impuse: I. se emite: AUTORIZATIA DE MEDIU Pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad cu sediul in judetul Arad. . cash and carry. Ortopedie. 0257-250046 . loc. Arad.ro A UT O R I Z A T I E D E M E D I U N r . 1. .evonet. ambalaje. colectare deseuri medicale. Arad. 200103. 200102 .arad. Ř Contract de predare deseuri menajere : Ř Contract de predare a deseurilor periculoase rezultate din activitatea medicala . Pneumoftiziologie. . FN. Substantele si solutiile rezultate de la developarea filmelor radiologice se vor colecta si vor fi predate pe baza de contract catre o firma specializata in vederea valorificarii. declaratie si urmatoarele acte de reglementare emise de alte autoritati : Ř Autorizatia sanitara de functionare . incinerare deseuri medicale. ECOLOG S. 2 0 1 2 Ca urmare a cererii adresate de Spitalul Clinic Judetean de Urgenta cu sediul in judetul Arad. ORL. • • Depozitarea temporara a deseurilor se va face in locuri special amenajate . Cod 310132. 0257-281461. . Web site: http://apmar.ro . inregistrata la numarul 2790 din 12. Oftalmologie. .

dotari si masuri pentru protectia mediului: Conform ORD. sunt colectate in reteaua de canalizare a spitalului si tratate cu var cloros in doua camine de vizitare prevazute cu sistem tip butoi cu picurator . energie ( surse. Datele referitoare la centrala termica proprie . auxiliare./luna • vata .5 1/luna. in cantitate de 2000 me/luna . • catetere -210buc/luna • alcool sanitar -24 1/luna 3. canalizare.410 buc. Statiile si instalatiile pentru retinerea . II. evacuarea si dispersia poluantilor de mediu. 5. combustibili si ambalaje folosite. dar nu intra pe procedura de autorizare) : 7. • Alte amenajari speciale. suprodusele obtinute : cantitati . 7 zile/saptamana. nivelul de zgomot.mod de ambalare.dotare. cantitati: • tifon . din dotare ( pe factori de mediu ): • Protectia calitatii apei: Apele uzate rezultate de la bucatarie . Concentratiile si debitele masice de poluanti.24 ore/zi . MS 219/2002 se practica in spital colectarea separata la locul de producere a diferitelor categorii de deseuri in recipiente diferite . 6. de depozitare. volume ): • Alimentarea cu apa potabila se face din reteaua de apa potabila a orasului la un consum lunar mediu de 2500 mc. masurile si conditiile de protectie a mediului 1. Programul de functionare . Instalatiile.2. marcate distinct . apoi sunt deversate in reteaua de canalizare a orasului . cantitati. /luna • truse de perfuzie-835 buc/luna • manusi chirurgicale . Materiale prime.20 kg/luna • truse de perfuzie . Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activitatii: Asistenta medicala . • fese 300 buc/luna. • filme radiologie.Nu este cazul. de 5 . • revelator. • Produsele . Pentru alimentarea de rezerva a receptoarelor de importanta vitala exista grup electrogen de 125 KVA care functioneaza independent de reteaua oraseneasca . productie: • Incalzirea spatiilor se face cu 7 centrale termice cu combustibil gaz metan. 4.835 buc/luna • solutie fixator RF . • seringi 7400buc. cantitati). Utilitati . destinatie .apa. 365 zile/an. combustibili utilizati (compozitie. • Apele uzate rezultate din activitatea de asistenta spitaliceasca .360 buc/luna. Alte date specifice activitatii: (cod-uri CAEN care se desfasoara pe amplasament. 2. suplinind reteaua electrica oraseneasca in situatii de avarii . • Alimentarea cu energie electrica se realizeaza din reteaua oraseneasca .5 1/luna. apoi sunt deversate in reteaua de canalizare a orasului .400 m/luna . spalatorie si din activitatea zilnica de curatenie a suprafetelor din sectiile de spitalizare sunt colectate in reteau de canalizare a spitalului si tratate cu var cloros in doua camine de vizitare prevazute cu sistem tip butoi cu picurator .

sunt colectate si stocate intr-un container metalic tip standard .01 • Deseuri periculoase cu potential infectio . compozitie. suspensii totale= 350 mg/l. 380 kg/luna . cantitati. Datele ce vor fi raportate autoritatii teritoriale pentru protectia mediului si periodicitatea: IV.cod 20. • Deseurile periculoase cu potential infectios -380 kg/luna-cod 18. bacteriologici si biologici emisi. 6 . • Deseurilor taietor. ace) : 525 kg/luna -cod 18.intepatoare rezuttate din activitatea medicala. mod de stocare ): • Deseurile menajere . substante organice(expr. Indicatorii fizico .03 .01 2. in recipienti speciali in conformitate cu legislatia in vigoare . 18 01 02 ) • Deseuri taietor. In CCOCr)=500mg/l . sunt depozitate temporar in spatiu special amenajat in acest scop . in conformitate cu legislatia in vigoare . -cod 18. CO: 170 mg/mcN. Deseurile colectate ( tipuri. compozitie. depasiri permise si in ce conditii: • Factorul de mediu apa: Apele uzate deversate in canalizarea orasului nu vor depasi limitele admise de NTPA 002/2005 : Ph= 6.cod 20. • Protectia impotriva radiatiilor. frecventa ): • Deseurile menajere . modul de valorificare a rezultatelor: Nu este cazul 2. frecventa.2697 kg/luna. III.01.5.03 .radiatii.01 . 462/1993 al MAPPM : Pulberi:50 mg/mcN.01. imisiile poluantilor. cantitati ): • Deseuri menajere : 2697 kg/luna. CBO5=300 mg/1. prevazute cu aerisire si sifon de pardoseala . oxizi de sulf : 1700 mg/mcN. clor rezidual liber = 0. • Deseurile periculoase cu potential infectios .525 kg/luna .Deseurile produse ( tipuri. amplasate pe platforma betonata . 18 01 02 ) sunt colectate in saci de culoare galbena in cutii inchise si inscriptionate " Deseuri cu potential infectios" sunt depozitate temporar in spatiile de depozitare temporara amenajate si constand in 2 incaperi S=40mp .01 . MS 219/2002 3.Ord.2697 kg/Luna.cod (18.525 kg/tunacod 18. MS 219/2002. oxizi de azot :450 mg/mcN. • Factorul de mediu aer : Concentratiile noxelor din gazele de ardere de la centrala termica si de la crematoriu se vor incadra in limitele stabilite prin Ord. cantitati. amenajari si sisteme de protectie si avertisment pentru personal si pacienti adecvate profilului de activitate .01. Compartimentul Radiologie al spitalului are spatii cu circuite corespunzatoare .03.5-8. sunt colectate intr-un containere metalic tip standard .intepatoare rezuttate din activitatea medicala. compozitie. amplasat pe platforma betonata . pe categorii . Deseuri stocate temporar (tipuri.380 kg/luna.03. colectarea for se face prin separare la locul producerii. in perimetrul ce apartine spitalului . inchise cu lacat .Monitorizarea mediului 1.03 .03.01 .cod 20. admise la evacuarea in mediu. Modul de gospodarire a deseurilor si a ambalajelor 1. in perimetrul ce apartine spitalului . • Deseurilor taietor.01.cod ( 18.01 . NH4+ :30 mg/I .chimici. sunt colectate in recipienti speciali .01. detergenti sintetici biodegradabili = 25 mg/dm3 .Ord.intepatoare (seringi.01.5 mg/dm3 .

intepatoare rezultate din activitatea medicala. dupa care sunt arse in crematoriul spitalului pana la inchiderea acestuia ( finele anului 2011) . si adaptati condiilor de pastrare pentru fiecare produs/substanta in parte . recipienti de plastic. destinate uzului specific in unitatile spitalicesti si care sunt prevazute in farmacopee. • Deseurile periculoase cu potential infectios. Dupa inchiderea crematoriului . Modul de gospodarire : • ambalare. compozitie. 219/2002 al MS si HG 162/2002 privind depozitarea deseurilor .tipuri si cantitati : • Hartie. Deseurile cu potential infectios sunt depozitate temporar in spatiile de depozitare temporara special amenajate. deseurile cu potential infectios vor fi transportate si incinerate de o firma specializata pe baza de contract . cantitati. pungi de polietilena .substantele toxice si periculoase utilizate in cadrul farmaciei spitalului se primesc ambalate in recipienti speciali .525 kg/luna cod 18. si sunt incinerate in tura 1 in crematoriul spitalului. 9. 18 01 03) Dupa inchiderea crematoriului spitalului (finele anului 2011). pe baza de contract .4. Modul de eliminare ( depozitare definitiva. 8.2697 kg/tuna. pe baza de contract . Lista substantelor toxice detinute de spital este prevazuta in Autorizatia de detinere si utilizare a substantlor toxice nr.in spatiu special amenajat in vederea depozitarii substantelor periculoase : -Substantele toxice si periculoase folosite in incinta farmaciei sunt depozitate in dulapuri inchise .01 sunt transportate periodic la halda de gunoi a orasului .cod 20. Substantele si preparatele periculoase produse sau folosite on comercializate/transportate( categoric. vor fi transportate si incinerate de catre o unitate autorizata in acest sens . 6. cantitati): . Sunt depozitate temporar in spatiu special amenajat in acest stop.01. • V. • depozitare . destinatie ) Modul de transport al deseurilor si masurile pentru protectia mediului: • Deseuri menajere . incinerare ): • Deseurile periculoase cu potential infectios 380 kg/tuna suns transportate la crematoriul spitalului si sunt incinerate. bine etanseizati .380 kg/luna. saci. 7.2003.substante toxice si periculoase depozitate in incinta farmaciei cu circuit inchis. deseurile intepator -taietoare colectate separat vor fi transportate si neutralizate de o unitate autorizata . 703/04. deseurile periculoase cu potential septic .03. emisa de ITM si DSP ARAD 2.04. pana la inchiderea acestuia (finele anului 2011 ).01 .525 kg/luna . Monitorizarea gestiunii deseurilor: • Se vor respecta prevederile Ord.intepatoare rezultate din activitatea medicala. Deseurile valorificate (tipuri. Deseurilor taietor.cod (18 01 02 . Dupa inchiderea crematoriului spitalului (finele anului 2011) . Modul de gospodarire a ambalajelor( valorificate ): Se asimileaza deseurilor menajere si se predau spre valorificare unei firme specializate. Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor periculoase 1. dupa inchiderea crematoriului deseurile taietor intepatoare vor fi transportate si neutralizate/eliminate de o firma specializata pe baza de contract. 7 . • Deseurilor taietor. Ambalajele folosite si rezultate . carton. iscriptionate .

.altele ( zgomot...)]: denumirea proiectului. 8 . amenajarile... Modul de gospodarire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substantele si preparatele periculoase: Nu este cazul..... 4.... SEF SERVICIU ACC ING. VIZAT ANUL .. .. Ing.... descarcarea apelor uzate.... termen de finalizare ( pe fiecare proiect): Nu este cazul 2... Monitorizarea gospodaririi substantelor si preparatelor periculoase: Nu este cazul VI.. evidente.. Sursa de finantare si valoare ( pe fiecare proiect ).....Masuri pentru reducerea efectelor prezente si viitoare ale activitatilor 1......... performrnta/obiective de remediere ( pe fiecare proiect )...... 3...• folosire/comercializare: substantele toxice si periculoase sunt utilizate in prepararea de medicamente si in tratamente medicale...... Domeniul [protectia solului si apelor subterane ..... ANUL .... Programul de conformare .. rapoarte: Nu este cazul DIRECTOR EXECUTIV Ing.. ANUL . dotarile si masurile pentru protectia factorilor de mediu si pentru interventie in caz de accident: Nu este cazul... 5..... etc. INTOCMIT..... prezenta azbestului.. Livia Gis VIZAT VIZAT VIZAT ANUL ........emisii atmosferice.gestiunea deseurilor.... Instalatiile..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful