AUTORIZAŢIE DE MEDIU – ACTE NECESARE: • • • Dosar; Cerere pt. obţinere autorizaţie de mediu; Fişa de prezentare şi declaraţie cf.

modelului; • Dovada că a făcut publică solicitarea(anunţ public); • Dovada plăţii tarifului de autorizare - 500 RON • Plan amplasare în zonă şi plan de situaţie obiectiv.

1

....... fax…………........………………………………………………………… ( denumirea actelor....... ……..nr..............................................M. .... Pretenţie deconfidenţialitate.................P............. ………………………………………………………………… cod CAEN ……………………………………………………………………………………………… amplasată în localitatea ………………………………………………………………………………… str..…..........ap... telefon……….......…………....................……............judeţul…………............... bl………............... fax………………….....cu sediul în localitatea………... L.................................domiciliat în localitatea………...... numele.…................ plan de încadrare în zonă a obiectivului................sc......... ARAD Nr.……................. nr............................din………………..verbal de constatare privind respectare condiţiilor impuse în acordul de mediu/programul de conformare................ ………………………..........................................în calitate de …………………………………............S................…..……………. Activitatea (obiectivul) a fost reglementată anterior prin Acordul/Autorizaţia de mediu nr........................M...……...... emis(ă) de către................ Arad Solicitarea este pentru: „ ACTIVITATI DE ASISTENTA SPITALICEASCA „ „ ACTIVITATI DE ASISTENTA AMBULATORIE REVIZUIREA AUTORIZAŢIEI-MOTIVUL REVIZUIRII .........………………...............nr....................solicită AUTORIZAŢIA DE MEDIU pentru activitatea (obiectivul) .... numărul şi data emiterii) Data .......... str...................P..... jud.... Verificat dosar (funcţia.......... (denumirea societăţii comerciale).....str.......bl…….......................……....................................... .................... A..............….. …...........................…………….......... Arad Semnătura………………… ANUNŢ PUBLIC 2 ....................... prenumele şi semnătura) Reprezentant A....... Altele.......... plan de situaţie obiectiv......................................... procesul .............. e-mail…………………………………..scara………ap...........2012 Agenţia pentru Protecţia Mediului ARAD Subsemnatul……………..../...........pentru……………………………………………………… Anexăm la prezenta următoarele acte: fişa de prezentare şi declaraţie.………............. ………………………………………….........CUI.......................CERERE Către....................................reprezentant al…………… ……………...... dovada că s-a făcut publică solicitarea.....telefon…………................

... ce se desfăşoară în . Telefon: 0257-280996....... timp de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului............... la sediul APM ARAD......... judetul Arad................. Sediul: Splaiul Muresului. 0257-281461.. la sediul APM ARAD. Arad.........……………………......... 0257-250046 ..... Cod 310132......... Sediul: Splaiul Muresului...........……………………………….... Web site: http://apmar.................……………………………….. "...... FN.. Fax: 0257-284767 E-mail: office@apmar.................................... 0257-250046 ........ Telefon: 0257-280996........... Arad.........……………………...... titular al activităţii "……………………………............ pot fi consultate/depuse zilnic.....anpm...... cu sediul în ………………………….................... titular al activităţii "……………………………........................…................................ ce se desfăşoară în .......... Informaţiile/observaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al activităţii desfăşurate............................ Fax: 0257-284767 E-mail: office@apmar.... pot fi consultate/depuse zilnic........................ro .......anpm... FN............... anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu....... 0257-280331...........ro de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor Agentia de Protectie a Mediului Arad 3 .anpm............ "..............…..................... Informaţiile/observaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al activităţii desfăşurate.... 0257-281461.......................... anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu............. Cod 310132................ 0257-280331................PENTRU SOLICITARE AUTORIZAŢIE DE MEDIU Denumire comerciant....ro de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 ANUNŢ PUBLIC PENTRU SOLICITARE AUTORIZAŢIE DE MEDIU Denumire comerciant........ro ............ timp de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului...... judetul Arad........anpm... cu sediul în …………………………...... Web site: http://apmar...................

Cardiologie. STR. constand din camera zidita in imediata vecinatate a centralei termice.Str. Fax: 0257-284767 E-mail: office@apmar. Pediatrie. ORL.anpm. . str.L 310205 ARAD. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor.evonet.05. Chirurgie. managementul deseurilor. 0257-250046 . 63 comert en gros. Psihiatrie. Cod 310132. Dermatologie. Ř Autorizatia de desfasurare a activitatilor in domeniul nuclear . . se emite: AUTORIZATIA DE MEDIU Pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad cu sediul in judetul Arad. .3Arad Telefon 0357 / 407200. Documentatia contine: Fisa de prezentare. Dotari : Aparat RONTGEN -1 bucata in sectia Radiologie Sali de operatie dotate cu aparatura necesara Crematoriu . 1. ambalaje. fax 0257/220000. Obligatia de a furniza informatii la cererea persoanelor cu drept de control. loc. 200103. cash and carry. Substantele si solutiile rezultate de la developarea filmelor radiologice se vor colecta si vor fi predate pe baza de contract catre o firma specializata in vederea valorificarii.anpm. colectare deseuri medicale. Arad. .judeteanarad. Splaiul Muresului. . . d i n . 1-3. http://www.ro A UT O R I Z A T I E D E M E D I U N r . 4 . Compartiment boli infectioase. 0257- 280331. 200101 .ro/ E-mail: secretariat @ scj. . nr. 0257-281461. 195/2005. in baza Hotararii Guvernului nr. . Web site: http://apmar. Calea Victoriei nr 1 . 2 0 1 2 Ca urmare a cererii adresate de Spitalul Clinic Judetean de Urgenta cu sediul in judetul Arad. Ortopedie. a OUG nr.ro . Victoriei. str. Laborator clinic de analize medicale in scopul : desfasurarii urmatoarelor activitati: conform cod CAEN: 8511 si cod CAEN : 8512. prestator servicii. judetul Arad. BRADULUI NR. in urma analizarii documentelor transmise si a verificarii. .ro care prevede : „ ACTIVITATI DE ASISTENTA SPITALICEASCA „ „ ACTIVITATI DE ASISTENTA AMBULATORIE „ Obstretica-Ginecologie. Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii impuse: I. Pneumoftiziologie. loc. . inregistrata la numarul 2790 din 12.R. FN. • • Depozitarea temporara a deseurilor se va face in locuri special amenajate .arad. Telefon: 0257-280996. Neurochirurgie. Ř Contract de predare deseuri menajere : Ř Contract de predare a deseurilor periculoase rezultate din activitatea medicala . Oncologie. declaratie si urmatoarele acte de reglementare emise de alte autoritati : Ř Autorizatia sanitara de functionare . ECOLOG S. . amplasat in curtea unitatii . Arad. Arad. . Oftalmologie.2006. incinerare deseuri medicale. . . 200102 .

suprodusele obtinute : cantitati . 4. combustibili si ambalaje folosite.apa. volume ): • Alimentarea cu apa potabila se face din reteaua de apa potabila a orasului la un consum lunar mediu de 2500 mc. Utilitati . Instalatiile. Materiale prime.410 buc. 5. Datele referitoare la centrala termica proprie .5 1/luna.5 1/luna. apoi sunt deversate in reteaua de canalizare a orasului . evacuarea si dispersia poluantilor de mediu.400 m/luna . spalatorie si din activitatea zilnica de curatenie a suprafetelor din sectiile de spitalizare sunt colectate in reteau de canalizare a spitalului si tratate cu var cloros in doua camine de vizitare prevazute cu sistem tip butoi cu picurator . • fese 300 buc/luna. productie: • Incalzirea spatiilor se face cu 7 centrale termice cu combustibil gaz metan.Nu este cazul.20 kg/luna • truse de perfuzie . apoi sunt deversate in reteaua de canalizare a orasului . • filme radiologie. Programul de functionare . auxiliare. de depozitare. cantitati). nivelul de zgomot. cantitati: • tifon .mod de ambalare. MS 219/2002 se practica in spital colectarea separata la locul de producere a diferitelor categorii de deseuri in recipiente diferite . • Alte amenajari speciale. dotari si masuri pentru protectia mediului: Conform ORD. Concentratiile si debitele masice de poluanti. marcate distinct . masurile si conditiile de protectie a mediului 1. • Alimentarea cu energie electrica se realizeaza din reteaua oraseneasca . in cantitate de 2000 me/luna . • revelator.dotare. din dotare ( pe factori de mediu ): • Protectia calitatii apei: Apele uzate rezultate de la bucatarie . de 5 . 6. Alte date specifice activitatii: (cod-uri CAEN care se desfasoara pe amplasament. cantitati. energie ( surse. dar nu intra pe procedura de autorizare) : 7. 7 zile/saptamana.835 buc/luna • solutie fixator RF . destinatie . sunt colectate in reteaua de canalizare a spitalului si tratate cu var cloros in doua camine de vizitare prevazute cu sistem tip butoi cu picurator .2.360 buc/luna. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activitatii: Asistenta medicala . • Apele uzate rezultate din activitatea de asistenta spitaliceasca . combustibili utilizati (compozitie. Statiile si instalatiile pentru retinerea . suplinind reteaua electrica oraseneasca in situatii de avarii . canalizare. 2./luna • vata .24 ore/zi . • seringi 7400buc. /luna • truse de perfuzie-835 buc/luna • manusi chirurgicale . 365 zile/an. • Produsele . Pentru alimentarea de rezerva a receptoarelor de importanta vitala exista grup electrogen de 125 KVA care functioneaza independent de reteaua oraseneasca . II. • catetere -210buc/luna • alcool sanitar -24 1/luna 3.

01 • Deseuri periculoase cu potential infectio . -cod 18. 18 01 02 ) • Deseuri taietor. in recipienti speciali in conformitate cu legislatia in vigoare .01 . compozitie. inchise cu lacat . Indicatorii fizico . bacteriologici si biologici emisi. 18 01 02 ) sunt colectate in saci de culoare galbena in cutii inchise si inscriptionate " Deseuri cu potential infectios" sunt depozitate temporar in spatiile de depozitare temporara amenajate si constand in 2 incaperi S=40mp .cod 20. frecventa. pe categorii . admise la evacuarea in mediu. prevazute cu aerisire si sifon de pardoseala . CBO5=300 mg/1. Compartimentul Radiologie al spitalului are spatii cu circuite corespunzatoare . depasiri permise si in ce conditii: • Factorul de mediu apa: Apele uzate deversate in canalizarea orasului nu vor depasi limitele admise de NTPA 002/2005 : Ph= 6. • Factorul de mediu aer : Concentratiile noxelor din gazele de ardere de la centrala termica si de la crematoriu se vor incadra in limitele stabilite prin Ord. cantitati. ace) : 525 kg/luna -cod 18. colectarea for se face prin separare la locul producerii.01.525 kg/tunacod 18.intepatoare rezuttate din activitatea medicala.01 .01 2. 462/1993 al MAPPM : Pulberi:50 mg/mcN.380 kg/luna.Ord.chimici.525 kg/luna .cod 20. compozitie. mod de stocare ): • Deseurile menajere . MS 219/2002 3.01.cod ( 18. oxizi de sulf : 1700 mg/mcN.03. Modul de gospodarire a deseurilor si a ambalajelor 1. • Protectia impotriva radiatiilor.01. detergenti sintetici biodegradabili = 25 mg/dm3 . Deseuri stocate temporar (tipuri.01 . suspensii totale= 350 mg/l. cantitati.cod 20. 380 kg/luna .03.01.5-8.03 .01.03 . In CCOCr)=500mg/l .Deseurile produse ( tipuri. • Deseurilor taietor. Deseurile colectate ( tipuri. sunt colectate si stocate intr-un container metalic tip standard .03 . in perimetrul ce apartine spitalului . MS 219/2002. clor rezidual liber = 0. amplasat pe platforma betonata .Ord. • Deseurilor taietor.Monitorizarea mediului 1.5 mg/dm3 . amenajari si sisteme de protectie si avertisment pentru personal si pacienti adecvate profilului de activitate . sunt depozitate temporar in spatiu special amenajat in acest scop . sunt colectate in recipienti speciali . in perimetrul ce apartine spitalului .2697 kg/Luna. compozitie. imisiile poluantilor.radiatii. III.intepatoare (seringi. amplasate pe platforma betonata .intepatoare rezuttate din activitatea medicala. cantitati ): • Deseuri menajere : 2697 kg/luna. CO: 170 mg/mcN. • Deseurile periculoase cu potential infectios . in conformitate cu legislatia in vigoare . sunt colectate intr-un containere metalic tip standard . Datele ce vor fi raportate autoritatii teritoriale pentru protectia mediului si periodicitatea: IV. oxizi de azot :450 mg/mcN.01.03. modul de valorificare a rezultatelor: Nu este cazul 2.5.01 . substante organice(expr. • Deseurile periculoase cu potential infectios -380 kg/luna-cod 18. 6 . NH4+ :30 mg/I .cod (18.2697 kg/luna. frecventa ): • Deseurile menajere .

Dupa inchiderea crematoriului . destinate uzului specific in unitatile spitalicesti si care sunt prevazute in farmacopee. Lista substantelor toxice detinute de spital este prevazuta in Autorizatia de detinere si utilizare a substantlor toxice nr. emisa de ITM si DSP ARAD 2.525 kg/luna cod 18. compozitie. pungi de polietilena .04.intepatoare rezultate din activitatea medicala. Monitorizarea gestiunii deseurilor: • Se vor respecta prevederile Ord. • depozitare . 9. Substantele si preparatele periculoase produse sau folosite on comercializate/transportate( categoric. destinatie ) Modul de transport al deseurilor si masurile pentru protectia mediului: • Deseuri menajere .380 kg/luna. • Deseurilor taietor.03.525 kg/luna . recipienti de plastic. pe baza de contract . cantitati): . bine etanseizati . incinerare ): • Deseurile periculoase cu potential infectios 380 kg/tuna suns transportate la crematoriul spitalului si sunt incinerate. si sunt incinerate in tura 1 in crematoriul spitalului.01 . Modul de gospodarire : • ambalare. deseurile intepator -taietoare colectate separat vor fi transportate si neutralizate de o unitate autorizata . dupa care sunt arse in crematoriul spitalului pana la inchiderea acestuia ( finele anului 2011) . Dupa inchiderea crematoriului spitalului (finele anului 2011) . deseurile periculoase cu potential septic . 219/2002 al MS si HG 162/2002 privind depozitarea deseurilor . Modul de gospodarire a ambalajelor( valorificate ): Se asimileaza deseurilor menajere si se predau spre valorificare unei firme specializate.cod (18 01 02 . cantitati. Deseurilor taietor. dupa inchiderea crematoriului deseurile taietor intepatoare vor fi transportate si neutralizate/eliminate de o firma specializata pe baza de contract. 6.2697 kg/tuna.01. Deseurile valorificate (tipuri. Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor periculoase 1. Modul de eliminare ( depozitare definitiva.intepatoare rezultate din activitatea medicala. pe baza de contract . saci. 703/04. deseurile cu potential infectios vor fi transportate si incinerate de o firma specializata pe baza de contract . 7. • V. Deseurile cu potential infectios sunt depozitate temporar in spatiile de depozitare temporara special amenajate. iscriptionate . 7 . carton. pana la inchiderea acestuia (finele anului 2011 ).2003.4.cod 20. 8. 18 01 03) Dupa inchiderea crematoriului spitalului (finele anului 2011). Ambalajele folosite si rezultate .01 sunt transportate periodic la halda de gunoi a orasului . vor fi transportate si incinerate de catre o unitate autorizata in acest sens . Sunt depozitate temporar in spatiu special amenajat in acest stop.substante toxice si periculoase depozitate in incinta farmaciei cu circuit inchis. • Deseurile periculoase cu potential infectios.tipuri si cantitati : • Hartie. si adaptati condiilor de pastrare pentru fiecare produs/substanta in parte .substantele toxice si periculoase utilizate in cadrul farmaciei spitalului se primesc ambalate in recipienti speciali .in spatiu special amenajat in vederea depozitarii substantelor periculoase : -Substantele toxice si periculoase folosite in incinta farmaciei sunt depozitate in dulapuri inchise .

.......Masuri pentru reducerea efectelor prezente si viitoare ale activitatilor 1... 3.... .... performrnta/obiective de remediere ( pe fiecare proiect ). Sursa de finantare si valoare ( pe fiecare proiect ).. etc...... ANUL ....altele ( zgomot. 8 . prezenta azbestului... ANUL .. VIZAT ANUL ..gestiunea deseurilor......... Programul de conformare .... SEF SERVICIU ACC ING.)]: denumirea proiectului.... INTOCMIT...... 4... 5.. rapoarte: Nu este cazul DIRECTOR EXECUTIV Ing..... descarcarea apelor uzate.... Instalatiile.. evidente....emisii atmosferice...... amenajarile.... Ing... Modul de gospodarire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substantele si preparatele periculoase: Nu este cazul.• folosire/comercializare: substantele toxice si periculoase sunt utilizate in prepararea de medicamente si in tratamente medicale.. termen de finalizare ( pe fiecare proiect): Nu este cazul 2.. Livia Gis VIZAT VIZAT VIZAT ANUL .... Domeniul [protectia solului si apelor subterane ... dotarile si masurile pentru protectia factorilor de mediu si pentru interventie in caz de accident: Nu este cazul. Monitorizarea gospodaririi substantelor si preparatelor periculoase: Nu este cazul VI..