AUTORIZAŢIE DE MEDIU – ACTE NECESARE: • • • Dosar; Cerere pt. obţinere autorizaţie de mediu; Fişa de prezentare şi declaraţie cf.

modelului; • Dovada că a făcut publică solicitarea(anunţ public); • Dovada plăţii tarifului de autorizare - 500 RON • Plan amplasare în zonă şi plan de situaţie obiectiv.

1

..ap........................... Arad Solicitarea este pentru: „ ACTIVITATI DE ASISTENTA SPITALICEASCA „ „ ACTIVITATI DE ASISTENTA AMBULATORIE REVIZUIREA AUTORIZAŢIEI-MOTIVUL REVIZUIRII .......... telefon……….............................. str.... ……....................... ARAD Nr...str...............verbal de constatare privind respectare condiţiilor impuse în acordul de mediu/programul de conformare...……................ Pretenţie deconfidenţialitate....... procesul ................ L. prenumele şi semnătura) Reprezentant A...............………...bl…….....scara………ap......din……………….. plan de situaţie obiectiv. ………………………........................ jud.. fax………….. ........................pentru……………………………………………………… Anexăm la prezenta următoarele acte: fişa de prezentare şi declaraţie.. Altele.........................în calitate de …………………………………................……........………………......……………............ …...…………. fax…………………...sc........S......…................... …………………………………………... e-mail…………………………………......……………......... nr.................../.....................P........ ………………………………………………………………… cod CAEN ……………………………………………………………………………………………… amplasată în localitatea ………………………………………………………………………………… str.........…....... numele............................... Arad Semnătura………………… ANUNŢ PUBLIC 2 ... (denumirea societăţii comerciale)....................................... dovada că s-a făcut publică solicitarea........................2012 Agenţia pentru Protecţia Mediului ARAD Subsemnatul…………….....solicită AUTORIZAŢIA DE MEDIU pentru activitatea (obiectivul) . Activitatea (obiectivul) a fost reglementată anterior prin Acordul/Autorizaţia de mediu nr........P....................... A......CERERE Către....................... emis(ă) de către.......M.............…….......telefon………….... numărul şi data emiterii) Data .................... plan de încadrare în zonă a obiectivului....………………………………………………………… ( denumirea actelor........nr............................. Verificat dosar (funcţia..........................CUI..nr........................…..............................................….. bl………...................……...reprezentant al…………… ……………...judeţul…………............cu sediul în localitatea………............... .................................................domiciliat în localitatea………...M................................................

............. 0257-250046 ........................ timp de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului................ pot fi consultate/depuse zilnic.......... 0257-281461.......anpm.anpm.....……………………....... titular al activităţii "……………………………............................ Web site: http://apmar........................ 0257-280331...... Web site: http://apmar. Arad........... ".... Informaţiile/observaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al activităţii desfăşurate......................PENTRU SOLICITARE AUTORIZAŢIE DE MEDIU Denumire comerciant...................... pot fi consultate/depuse zilnic....... judetul Arad...... la sediul APM ARAD.. Telefon: 0257-280996...................ro ...anpm............... FN.....…........... anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu. ce se desfăşoară în .....................anpm..ro de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 ANUNŢ PUBLIC PENTRU SOLICITARE AUTORIZAŢIE DE MEDIU Denumire comerciant........ timp de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului..... cu sediul în …………………………...…………………….………………………………............ Fax: 0257-284767 E-mail: office@apmar..... judetul Arad......………………………………................ titular al activităţii "……………………………........................ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu......... 0257-280331................ 0257-281461..... ce se desfăşoară în ..... Sediul: Splaiul Muresului..….............. Sediul: Splaiul Muresului....... cu sediul în ………………………….................. Cod 310132................................. "..........ro de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor Agentia de Protectie a Mediului Arad 3 ............ Telefon: 0257-280996. Cod 310132... Arad................. la sediul APM ARAD................... 0257-250046 ...... FN.......... Fax: 0257-284767 E-mail: office@apmar........ Informaţiile/observaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al activităţii desfăşurate.....................ro ........

Chirurgie. Dotari : Aparat RONTGEN -1 bucata in sectia Radiologie Sali de operatie dotate cu aparatura necesara Crematoriu . . Fax: 0257-284767 E-mail: office@apmar. 200103. Splaiul Muresului. • • Depozitarea temporara a deseurilor se va face in locuri special amenajate . Compartiment boli infectioase. incinerare deseuri medicale. ORL.2006. Oftalmologie. BRADULUI NR. loc. http://www.anpm. STR. Obligatia de a furniza informatii la cererea persoanelor cu drept de control. 195/2005. . . Documentatia contine: Fisa de prezentare. 1-3. 2 0 1 2 Ca urmare a cererii adresate de Spitalul Clinic Judetean de Urgenta cu sediul in judetul Arad. 0257-250046 . declaratie si urmatoarele acte de reglementare emise de alte autoritati : Ř Autorizatia sanitara de functionare .Str. 200101 .arad. . 200102 . Psihiatrie. d i n . in baza Hotararii Guvernului nr. Ř Contract de predare deseuri menajere : Ř Contract de predare a deseurilor periculoase rezultate din activitatea medicala . Web site: http://apmar. . 4 . Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii impuse: I. 0257-281461.05. managementul deseurilor. 63 comert en gros. Cardiologie. a OUG nr. Dermatologie. Substantele si solutiile rezultate de la developarea filmelor radiologice se vor colecta si vor fi predate pe baza de contract catre o firma specializata in vederea valorificarii. Ortopedie. fax 0257/220000. Calea Victoriei nr 1 . amplasat in curtea unitatii . Oncologie. Telefon: 0257-280996. .ro care prevede : „ ACTIVITATI DE ASISTENTA SPITALICEASCA „ „ ACTIVITATI DE ASISTENTA AMBULATORIE „ Obstretica-Ginecologie. str. . FN. judetul Arad.anpm. 1. colectare deseuri medicale. str. . prestator servicii. .evonet. constand din camera zidita in imediata vecinatate a centralei termice. Laborator clinic de analize medicale in scopul : desfasurarii urmatoarelor activitati: conform cod CAEN: 8511 si cod CAEN : 8512. loc.ro/ E-mail: secretariat @ scj. . se emite: AUTORIZATIA DE MEDIU Pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad cu sediul in judetul Arad.judeteanarad.L 310205 ARAD. in urma analizarii documentelor transmise si a verificarii.ro A UT O R I Z A T I E D E M E D I U N r . . nr.R. . Ř Autorizatia de desfasurare a activitatilor in domeniul nuclear . 0257- 280331. cash and carry. . ECOLOG S. Pediatrie. inregistrata la numarul 2790 din 12.ro . Neurochirurgie. .3Arad Telefon 0357 / 407200. Arad. Pneumoftiziologie. Arad. Cod 310132. ambalaje. Victoriei. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor. Arad.

360 buc/luna. • Apele uzate rezultate din activitatea de asistenta spitaliceasca . Instalatiile.apa./luna • vata . cantitati). 5.Nu este cazul. evacuarea si dispersia poluantilor de mediu. • Alte amenajari speciale. Materiale prime. Programul de functionare . destinatie . MS 219/2002 se practica in spital colectarea separata la locul de producere a diferitelor categorii de deseuri in recipiente diferite . 2. din dotare ( pe factori de mediu ): • Protectia calitatii apei: Apele uzate rezultate de la bucatarie . • fese 300 buc/luna. apoi sunt deversate in reteaua de canalizare a orasului . • filme radiologie.mod de ambalare. nivelul de zgomot. suplinind reteaua electrica oraseneasca in situatii de avarii . II. cantitati. 365 zile/an. 6. canalizare. Statiile si instalatiile pentru retinerea . energie ( surse. Utilitati .24 ore/zi . in cantitate de 2000 me/luna .5 1/luna. de 5 . combustibili utilizati (compozitie. marcate distinct .835 buc/luna • solutie fixator RF . suprodusele obtinute : cantitati . • catetere -210buc/luna • alcool sanitar -24 1/luna 3. Pentru alimentarea de rezerva a receptoarelor de importanta vitala exista grup electrogen de 125 KVA care functioneaza independent de reteaua oraseneasca . • seringi 7400buc.dotare. volume ): • Alimentarea cu apa potabila se face din reteaua de apa potabila a orasului la un consum lunar mediu de 2500 mc.400 m/luna . 7 zile/saptamana. combustibili si ambalaje folosite. • revelator. 4. /luna • truse de perfuzie-835 buc/luna • manusi chirurgicale . auxiliare.5 1/luna. productie: • Incalzirea spatiilor se face cu 7 centrale termice cu combustibil gaz metan. Concentratiile si debitele masice de poluanti.20 kg/luna • truse de perfuzie .410 buc. apoi sunt deversate in reteaua de canalizare a orasului . cantitati: • tifon . Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activitatii: Asistenta medicala . spalatorie si din activitatea zilnica de curatenie a suprafetelor din sectiile de spitalizare sunt colectate in reteau de canalizare a spitalului si tratate cu var cloros in doua camine de vizitare prevazute cu sistem tip butoi cu picurator .2. dotari si masuri pentru protectia mediului: Conform ORD. de depozitare. Datele referitoare la centrala termica proprie . masurile si conditiile de protectie a mediului 1. sunt colectate in reteaua de canalizare a spitalului si tratate cu var cloros in doua camine de vizitare prevazute cu sistem tip butoi cu picurator . • Produsele . Alte date specifice activitatii: (cod-uri CAEN care se desfasoara pe amplasament. • Alimentarea cu energie electrica se realizeaza din reteaua oraseneasca . dar nu intra pe procedura de autorizare) : 7.

03.03.5.Monitorizarea mediului 1. III. sunt colectate in recipienti speciali . frecventa ): • Deseurile menajere . sunt colectate intr-un containere metalic tip standard . In CCOCr)=500mg/l . • Factorul de mediu aer : Concentratiile noxelor din gazele de ardere de la centrala termica si de la crematoriu se vor incadra in limitele stabilite prin Ord.525 kg/tunacod 18. MS 219/2002 3.intepatoare rezuttate din activitatea medicala. 462/1993 al MAPPM : Pulberi:50 mg/mcN.01.01. admise la evacuarea in mediu. • Deseurilor taietor. inchise cu lacat . amplasate pe platforma betonata .cod ( 18. 380 kg/luna . sunt depozitate temporar in spatiu special amenajat in acest scop . cantitati.Ord. Indicatorii fizico .01. suspensii totale= 350 mg/l.01 . pe categorii . MS 219/2002. Deseuri stocate temporar (tipuri. bacteriologici si biologici emisi.5-8. 18 01 02 ) • Deseuri taietor.01.01 • Deseuri periculoase cu potential infectio . • Protectia impotriva radiatiilor. detergenti sintetici biodegradabili = 25 mg/dm3 . colectarea for se face prin separare la locul producerii.radiatii.Deseurile produse ( tipuri. • Deseurile periculoase cu potential infectios -380 kg/luna-cod 18.01 2. frecventa. modul de valorificare a rezultatelor: Nu este cazul 2. 6 . • Deseurile periculoase cu potential infectios . amplasat pe platforma betonata . in recipienti speciali in conformitate cu legislatia in vigoare . prevazute cu aerisire si sifon de pardoseala . oxizi de azot :450 mg/mcN.cod 20.01 .03 . Compartimentul Radiologie al spitalului are spatii cu circuite corespunzatoare .01.01.525 kg/luna . -cod 18. CBO5=300 mg/1.01 .cod (18. substante organice(expr.01 . compozitie. NH4+ :30 mg/I . cantitati. cantitati ): • Deseuri menajere : 2697 kg/luna. depasiri permise si in ce conditii: • Factorul de mediu apa: Apele uzate deversate in canalizarea orasului nu vor depasi limitele admise de NTPA 002/2005 : Ph= 6. sunt colectate si stocate intr-un container metalic tip standard .cod 20. imisiile poluantilor. amenajari si sisteme de protectie si avertisment pentru personal si pacienti adecvate profilului de activitate .intepatoare (seringi. in conformitate cu legislatia in vigoare . in perimetrul ce apartine spitalului . compozitie. 18 01 02 ) sunt colectate in saci de culoare galbena in cutii inchise si inscriptionate " Deseuri cu potential infectios" sunt depozitate temporar in spatiile de depozitare temporara amenajate si constand in 2 incaperi S=40mp . • Deseurilor taietor.03 . CO: 170 mg/mcN. Datele ce vor fi raportate autoritatii teritoriale pentru protectia mediului si periodicitatea: IV.380 kg/luna.03.intepatoare rezuttate din activitatea medicala. in perimetrul ce apartine spitalului . oxizi de sulf : 1700 mg/mcN. Modul de gospodarire a deseurilor si a ambalajelor 1.03 . compozitie. Deseurile colectate ( tipuri.2697 kg/luna.chimici. mod de stocare ): • Deseurile menajere . ace) : 525 kg/luna -cod 18.2697 kg/Luna.5 mg/dm3 .cod 20. clor rezidual liber = 0.Ord.

si adaptati condiilor de pastrare pentru fiecare produs/substanta in parte . 8. si sunt incinerate in tura 1 in crematoriul spitalului. cantitati): .in spatiu special amenajat in vederea depozitarii substantelor periculoase : -Substantele toxice si periculoase folosite in incinta farmaciei sunt depozitate in dulapuri inchise .380 kg/luna.4.tipuri si cantitati : • Hartie. 18 01 03) Dupa inchiderea crematoriului spitalului (finele anului 2011). pe baza de contract . pungi de polietilena . 703/04. dupa care sunt arse in crematoriul spitalului pana la inchiderea acestuia ( finele anului 2011) . 7. destinatie ) Modul de transport al deseurilor si masurile pentru protectia mediului: • Deseuri menajere . Deseurile cu potential infectios sunt depozitate temporar in spatiile de depozitare temporara special amenajate. Sunt depozitate temporar in spatiu special amenajat in acest stop. cantitati.525 kg/luna . • Deseurile periculoase cu potential infectios. pana la inchiderea acestuia (finele anului 2011 ).intepatoare rezultate din activitatea medicala. saci. carton.01 . vor fi transportate si incinerate de catre o unitate autorizata in acest sens . dupa inchiderea crematoriului deseurile taietor intepatoare vor fi transportate si neutralizate/eliminate de o firma specializata pe baza de contract. deseurile cu potential infectios vor fi transportate si incinerate de o firma specializata pe baza de contract . • depozitare .substante toxice si periculoase depozitate in incinta farmaciei cu circuit inchis. destinate uzului specific in unitatile spitalicesti si care sunt prevazute in farmacopee. Deseurile valorificate (tipuri. deseurile periculoase cu potential septic . compozitie. 9. 219/2002 al MS si HG 162/2002 privind depozitarea deseurilor . Ambalajele folosite si rezultate .cod 20.525 kg/luna cod 18. Modul de gospodarire : • ambalare. iscriptionate . recipienti de plastic. Dupa inchiderea crematoriului . 6. Substantele si preparatele periculoase produse sau folosite on comercializate/transportate( categoric.intepatoare rezultate din activitatea medicala. Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor periculoase 1.cod (18 01 02 . pe baza de contract . Lista substantelor toxice detinute de spital este prevazuta in Autorizatia de detinere si utilizare a substantlor toxice nr.01.substantele toxice si periculoase utilizate in cadrul farmaciei spitalului se primesc ambalate in recipienti speciali .04. emisa de ITM si DSP ARAD 2. deseurile intepator -taietoare colectate separat vor fi transportate si neutralizate de o unitate autorizata . Modul de eliminare ( depozitare definitiva.03. Deseurilor taietor. • V. Modul de gospodarire a ambalajelor( valorificate ): Se asimileaza deseurilor menajere si se predau spre valorificare unei firme specializate. Dupa inchiderea crematoriului spitalului (finele anului 2011) . incinerare ): • Deseurile periculoase cu potential infectios 380 kg/tuna suns transportate la crematoriul spitalului si sunt incinerate.2003. 7 . Monitorizarea gestiunii deseurilor: • Se vor respecta prevederile Ord. • Deseurilor taietor.2697 kg/tuna. bine etanseizati .01 sunt transportate periodic la halda de gunoi a orasului .

. Programul de conformare .. INTOCMIT... performrnta/obiective de remediere ( pe fiecare proiect ). 4.)]: denumirea proiectului.... evidente.. Modul de gospodarire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substantele si preparatele periculoase: Nu este cazul... SEF SERVICIU ACC ING. 8 .. Livia Gis VIZAT VIZAT VIZAT ANUL ...... Domeniul [protectia solului si apelor subterane ......gestiunea deseurilor.... amenajarile..emisii atmosferice... ANUL .... etc...... prezenta azbestului... VIZAT ANUL .. . 5....Masuri pentru reducerea efectelor prezente si viitoare ale activitatilor 1.. ANUL .....altele ( zgomot........ Ing.. termen de finalizare ( pe fiecare proiect): Nu este cazul 2. 3..... Sursa de finantare si valoare ( pe fiecare proiect )... Monitorizarea gospodaririi substantelor si preparatelor periculoase: Nu este cazul VI.. Instalatiile....• folosire/comercializare: substantele toxice si periculoase sunt utilizate in prepararea de medicamente si in tratamente medicale...... rapoarte: Nu este cazul DIRECTOR EXECUTIV Ing......... descarcarea apelor uzate... dotarile si masurile pentru protectia factorilor de mediu si pentru interventie in caz de accident: Nu este cazul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful