AUTORIZAŢIE DE MEDIU – ACTE NECESARE: • • • Dosar; Cerere pt. obţinere autorizaţie de mediu; Fişa de prezentare şi declaraţie cf.

modelului; • Dovada că a făcut publică solicitarea(anunţ public); • Dovada plăţii tarifului de autorizare - 500 RON • Plan amplasare în zonă şi plan de situaţie obiectiv.

1

........... telefon……….....….........................……………......nr.................... dovada că s-a făcut publică solicitarea..................... Altele..............…….................... procesul ..................................... ………………………………………………………………… cod CAEN ……………………………………………………………………………………………… amplasată în localitatea ………………………………………………………………………………… str..………………………………………………………… ( denumirea actelor.......reprezentant al…………… …………….................................………………....................... A..........pentru……………………………………………………… Anexăm la prezenta următoarele acte: fişa de prezentare şi declaraţie........ap........ ……………………….........................S............. Arad Semnătura………………… ANUNŢ PUBLIC 2 ....... e-mail………………………………….......... L. Arad Solicitarea este pentru: „ ACTIVITATI DE ASISTENTA SPITALICEASCA „ „ ACTIVITATI DE ASISTENTA AMBULATORIE REVIZUIREA AUTORIZAŢIEI-MOTIVUL REVIZUIRII ... bl………...............sc............…............bl……........în calitate de ………………………………….............din……………….... Verificat dosar (funcţia.................................... …....................P.......solicită AUTORIZAŢIA DE MEDIU pentru activitatea (obiectivul) ............. plan de încadrare în zonă a obiectivului........................... numele.....judeţul…………...... Activitatea (obiectivul) a fost reglementată anterior prin Acordul/Autorizaţia de mediu nr......…………...............scara………ap.............. Pretenţie deconfidenţialitate..2012 Agenţia pentru Protecţia Mediului ARAD Subsemnatul…………….........…………….............. str............……..... …………………………………………...................str...... prenumele şi semnătura) Reprezentant A.......... fax…………………..........nr..……….CERERE Către..M..............................................……..................... fax………….....….......................telefon…………...................... numărul şi data emiterii) Data .......................P... ......M.... plan de situaţie obiectiv.cu sediul în localitatea………....... (denumirea societăţii comerciale)........ .............................................. jud....….................CUI.domiciliat în localitatea………..... emis(ă) de către........................ nr......./.......................... …….................……...verbal de constatare privind respectare condiţiilor impuse în acordul de mediu/programul de conformare..... ARAD Nr.

.................................... pot fi consultate/depuse zilnic...... FN...........anpm.…....... anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu............... Arad.............. cu sediul în …………………………............ Arad.... 0257-280331.......... Informaţiile/observaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al activităţii desfăşurate........... la sediul APM ARAD............. 0257-250046 ............... titular al activităţii "……………………………............ Fax: 0257-284767 E-mail: office@apmar. 0257-281461......…..... 0257-281461...... titular al activităţii "……………………………........................................………………………………...……………………........ ce se desfăşoară în .......ro de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 ANUNŢ PUBLIC PENTRU SOLICITARE AUTORIZAŢIE DE MEDIU Denumire comerciant...... "................ cu sediul în ………………………….......................... Sediul: Splaiul Muresului...... Web site: http://apmar................. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu............anpm.... timp de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului....PENTRU SOLICITARE AUTORIZAŢIE DE MEDIU Denumire comerciant....... timp de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului..... Cod 310132... Informaţiile/observaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al activităţii desfăşurate.... 0257-280331....... judetul Arad.... pot fi consultate/depuse zilnic..........……………………..... Sediul: Splaiul Muresului.. ce se desfăşoară în ....................................………………………………..... Telefon: 0257-280996.............................. Cod 310132............................. la sediul APM ARAD...... Telefon: 0257-280996......................... Fax: 0257-284767 E-mail: office@apmar......anpm..............ro .ro ..... "..ro de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor Agentia de Protectie a Mediului Arad 3 ........................... FN....... judetul Arad... Web site: http://apmar..... 0257-250046 .......anpm........

L 310205 ARAD. Oncologie. Cardiologie. Pediatrie. . . ORL. Telefon: 0257-280996. Arad. . Splaiul Muresului. Ř Autorizatia de desfasurare a activitatilor in domeniul nuclear . Dermatologie. Compartiment boli infectioase. 63 comert en gros. 200101 .2006.ro care prevede : „ ACTIVITATI DE ASISTENTA SPITALICEASCA „ „ ACTIVITATI DE ASISTENTA AMBULATORIE „ Obstretica-Ginecologie. Arad. incinerare deseuri medicale. Cod 310132. 195/2005. Arad. a OUG nr. colectare deseuri medicale. . cash and carry. 0257- 280331.05. . • • Depozitarea temporara a deseurilor se va face in locuri special amenajate . Laborator clinic de analize medicale in scopul : desfasurarii urmatoarelor activitati: conform cod CAEN: 8511 si cod CAEN : 8512. Documentatia contine: Fisa de prezentare. http://www.judeteanarad. Oftalmologie.Str. Neurochirurgie. se emite: AUTORIZATIA DE MEDIU Pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad cu sediul in judetul Arad. Chirurgie. 0257-250046 . ambalaje. .R. Ř Contract de predare deseuri menajere : Ř Contract de predare a deseurilor periculoase rezultate din activitatea medicala . nr. STR.evonet. in urma analizarii documentelor transmise si a verificarii. 200103.anpm. in baza Hotararii Guvernului nr.ro A UT O R I Z A T I E D E M E D I U N r .3Arad Telefon 0357 / 407200. declaratie si urmatoarele acte de reglementare emise de alte autoritati : Ř Autorizatia sanitara de functionare . .ro . Obligatia de a furniza informatii la cererea persoanelor cu drept de control. Ortopedie. . str. Web site: http://apmar. . judetul Arad. Psihiatrie. inregistrata la numarul 2790 din 12.anpm. . amplasat in curtea unitatii .arad. managementul deseurilor. loc. Dotari : Aparat RONTGEN -1 bucata in sectia Radiologie Sali de operatie dotate cu aparatura necesara Crematoriu . fax 0257/220000. d i n . Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii impuse: I. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor. ECOLOG S. 2 0 1 2 Ca urmare a cererii adresate de Spitalul Clinic Judetean de Urgenta cu sediul in judetul Arad. BRADULUI NR. FN. 200102 . 1. loc. 1-3. str. prestator servicii. . 4 . constand din camera zidita in imediata vecinatate a centralei termice. Fax: 0257-284767 E-mail: office@apmar.ro/ E-mail: secretariat @ scj. . Victoriei. Calea Victoriei nr 1 . 0257-281461. . Substantele si solutiile rezultate de la developarea filmelor radiologice se vor colecta si vor fi predate pe baza de contract catre o firma specializata in vederea valorificarii. . Pneumoftiziologie.

MS 219/2002 se practica in spital colectarea separata la locul de producere a diferitelor categorii de deseuri in recipiente diferite . 4. sunt colectate in reteaua de canalizare a spitalului si tratate cu var cloros in doua camine de vizitare prevazute cu sistem tip butoi cu picurator . in cantitate de 2000 me/luna . suprodusele obtinute : cantitati . spalatorie si din activitatea zilnica de curatenie a suprafetelor din sectiile de spitalizare sunt colectate in reteau de canalizare a spitalului si tratate cu var cloros in doua camine de vizitare prevazute cu sistem tip butoi cu picurator . evacuarea si dispersia poluantilor de mediu. • fese 300 buc/luna. Utilitati . de 5 . • revelator. • seringi 7400buc. II. canalizare. destinatie . cantitati). Datele referitoare la centrala termica proprie .2. combustibili si ambalaje folosite. 6. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activitatii: Asistenta medicala .835 buc/luna • solutie fixator RF .dotare. suplinind reteaua electrica oraseneasca in situatii de avarii . cantitati. • Alte amenajari speciale. apoi sunt deversate in reteaua de canalizare a orasului . 365 zile/an.20 kg/luna • truse de perfuzie . energie ( surse. volume ): • Alimentarea cu apa potabila se face din reteaua de apa potabila a orasului la un consum lunar mediu de 2500 mc. de depozitare. dotari si masuri pentru protectia mediului: Conform ORD.5 1/luna.Nu este cazul./luna • vata . • Alimentarea cu energie electrica se realizeaza din reteaua oraseneasca . auxiliare. Instalatiile.apa. • filme radiologie. Concentratiile si debitele masice de poluanti.360 buc/luna. 5. cantitati: • tifon . nivelul de zgomot.5 1/luna. dar nu intra pe procedura de autorizare) : 7. combustibili utilizati (compozitie.400 m/luna . apoi sunt deversate in reteaua de canalizare a orasului . • catetere -210buc/luna • alcool sanitar -24 1/luna 3. • Apele uzate rezultate din activitatea de asistenta spitaliceasca . 2. 7 zile/saptamana. Materiale prime. masurile si conditiile de protectie a mediului 1.mod de ambalare. productie: • Incalzirea spatiilor se face cu 7 centrale termice cu combustibil gaz metan. /luna • truse de perfuzie-835 buc/luna • manusi chirurgicale . Statiile si instalatiile pentru retinerea .24 ore/zi .410 buc. • Produsele . din dotare ( pe factori de mediu ): • Protectia calitatii apei: Apele uzate rezultate de la bucatarie . Pentru alimentarea de rezerva a receptoarelor de importanta vitala exista grup electrogen de 125 KVA care functioneaza independent de reteaua oraseneasca . Alte date specifice activitatii: (cod-uri CAEN care se desfasoara pe amplasament. marcate distinct . Programul de functionare .

bacteriologici si biologici emisi.380 kg/luna. pe categorii . cantitati ): • Deseuri menajere : 2697 kg/luna.03.intepatoare rezuttate din activitatea medicala.2697 kg/luna.01 2. inchise cu lacat .Deseurile produse ( tipuri. • Deseurile periculoase cu potential infectios -380 kg/luna-cod 18.01 .01.cod 20. • Protectia impotriva radiatiilor. • Factorul de mediu aer : Concentratiile noxelor din gazele de ardere de la centrala termica si de la crematoriu se vor incadra in limitele stabilite prin Ord. III.01. ace) : 525 kg/luna -cod 18.5. Indicatorii fizico . cantitati. imisiile poluantilor. sunt colectate in recipienti speciali . Deseuri stocate temporar (tipuri. substante organice(expr.525 kg/tunacod 18. in perimetrul ce apartine spitalului .cod ( 18.01 . colectarea for se face prin separare la locul producerii. oxizi de azot :450 mg/mcN. amplasate pe platforma betonata . • Deseurile periculoase cu potential infectios . 18 01 02 ) • Deseuri taietor.01 . oxizi de sulf : 1700 mg/mcN.radiatii.03 . MS 219/2002 3. suspensii totale= 350 mg/l. compozitie.chimici. admise la evacuarea in mediu. CBO5=300 mg/1.525 kg/luna . sunt colectate intr-un containere metalic tip standard . frecventa. in perimetrul ce apartine spitalului .01.cod 20. 380 kg/luna . 462/1993 al MAPPM : Pulberi:50 mg/mcN. detergenti sintetici biodegradabili = 25 mg/dm3 . cantitati. clor rezidual liber = 0. in conformitate cu legislatia in vigoare . sunt colectate si stocate intr-un container metalic tip standard .5-8. Modul de gospodarire a deseurilor si a ambalajelor 1. modul de valorificare a rezultatelor: Nu este cazul 2.03.03 .cod 20.03. amenajari si sisteme de protectie si avertisment pentru personal si pacienti adecvate profilului de activitate .intepatoare (seringi.01. prevazute cu aerisire si sifon de pardoseala . • Deseurilor taietor.01 . compozitie.01. MS 219/2002. NH4+ :30 mg/I . mod de stocare ): • Deseurile menajere .01. In CCOCr)=500mg/l . sunt depozitate temporar in spatiu special amenajat in acest scop . depasiri permise si in ce conditii: • Factorul de mediu apa: Apele uzate deversate in canalizarea orasului nu vor depasi limitele admise de NTPA 002/2005 : Ph= 6. 6 .5 mg/dm3 .01 • Deseuri periculoase cu potential infectio .2697 kg/Luna. Compartimentul Radiologie al spitalului are spatii cu circuite corespunzatoare . frecventa ): • Deseurile menajere .Ord.03 .Ord. 18 01 02 ) sunt colectate in saci de culoare galbena in cutii inchise si inscriptionate " Deseuri cu potential infectios" sunt depozitate temporar in spatiile de depozitare temporara amenajate si constand in 2 incaperi S=40mp . Deseurile colectate ( tipuri. compozitie. • Deseurilor taietor. -cod 18. Datele ce vor fi raportate autoritatii teritoriale pentru protectia mediului si periodicitatea: IV.intepatoare rezuttate din activitatea medicala.Monitorizarea mediului 1. CO: 170 mg/mcN. amplasat pe platforma betonata . in recipienti speciali in conformitate cu legislatia in vigoare .cod (18.

6. Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor periculoase 1. compozitie.2697 kg/tuna. 7 . Modul de gospodarire a ambalajelor( valorificate ): Se asimileaza deseurilor menajere si se predau spre valorificare unei firme specializate. pana la inchiderea acestuia (finele anului 2011 ). incinerare ): • Deseurile periculoase cu potential infectios 380 kg/tuna suns transportate la crematoriul spitalului si sunt incinerate. saci. deseurile periculoase cu potential septic . dupa inchiderea crematoriului deseurile taietor intepatoare vor fi transportate si neutralizate/eliminate de o firma specializata pe baza de contract. pe baza de contract . pungi de polietilena . Deseurilor taietor. carton. 8. 703/04. destinatie ) Modul de transport al deseurilor si masurile pentru protectia mediului: • Deseuri menajere .04. Deseurile valorificate (tipuri.intepatoare rezultate din activitatea medicala. bine etanseizati . vor fi transportate si incinerate de catre o unitate autorizata in acest sens . si sunt incinerate in tura 1 in crematoriul spitalului. Substantele si preparatele periculoase produse sau folosite on comercializate/transportate( categoric. deseurile cu potential infectios vor fi transportate si incinerate de o firma specializata pe baza de contract .03.cod 20. dupa care sunt arse in crematoriul spitalului pana la inchiderea acestuia ( finele anului 2011) . Deseurile cu potential infectios sunt depozitate temporar in spatiile de depozitare temporara special amenajate.tipuri si cantitati : • Hartie.01 sunt transportate periodic la halda de gunoi a orasului . • Deseurilor taietor.substante toxice si periculoase depozitate in incinta farmaciei cu circuit inchis. 9.intepatoare rezultate din activitatea medicala. 18 01 03) Dupa inchiderea crematoriului spitalului (finele anului 2011). Modul de eliminare ( depozitare definitiva. pe baza de contract . Lista substantelor toxice detinute de spital este prevazuta in Autorizatia de detinere si utilizare a substantlor toxice nr. Ambalajele folosite si rezultate .01 . • depozitare . destinate uzului specific in unitatile spitalicesti si care sunt prevazute in farmacopee. si adaptati condiilor de pastrare pentru fiecare produs/substanta in parte .525 kg/luna .cod (18 01 02 . recipienti de plastic. emisa de ITM si DSP ARAD 2. Modul de gospodarire : • ambalare. Sunt depozitate temporar in spatiu special amenajat in acest stop. 219/2002 al MS si HG 162/2002 privind depozitarea deseurilor .01. Monitorizarea gestiunii deseurilor: • Se vor respecta prevederile Ord. • V.525 kg/luna cod 18. • Deseurile periculoase cu potential infectios.380 kg/luna.in spatiu special amenajat in vederea depozitarii substantelor periculoase : -Substantele toxice si periculoase folosite in incinta farmaciei sunt depozitate in dulapuri inchise . Dupa inchiderea crematoriului spitalului (finele anului 2011) . cantitati): .substantele toxice si periculoase utilizate in cadrul farmaciei spitalului se primesc ambalate in recipienti speciali .2003. cantitati. 7.4. iscriptionate . Dupa inchiderea crematoriului . deseurile intepator -taietoare colectate separat vor fi transportate si neutralizate de o unitate autorizata .

. prezenta azbestului.. Domeniul [protectia solului si apelor subterane ................... INTOCMIT..... SEF SERVICIU ACC ING. VIZAT ANUL . performrnta/obiective de remediere ( pe fiecare proiect ). Livia Gis VIZAT VIZAT VIZAT ANUL .....• folosire/comercializare: substantele toxice si periculoase sunt utilizate in prepararea de medicamente si in tratamente medicale.altele ( zgomot. etc. amenajarile.)]: denumirea proiectului. termen de finalizare ( pe fiecare proiect): Nu este cazul 2.. 8 ....... Monitorizarea gospodaririi substantelor si preparatelor periculoase: Nu este cazul VI. ANUL ..Masuri pentru reducerea efectelor prezente si viitoare ale activitatilor 1.gestiunea deseurilor...... Instalatiile.. Modul de gospodarire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substantele si preparatele periculoase: Nu este cazul....... 4... dotarile si masurile pentru protectia factorilor de mediu si pentru interventie in caz de accident: Nu este cazul........ descarcarea apelor uzate.. Ing. Programul de conformare ....emisii atmosferice.. 5........ Sursa de finantare si valoare ( pe fiecare proiect ).. ..... evidente. ANUL ...... rapoarte: Nu este cazul DIRECTOR EXECUTIV Ing. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful