AUTORIZAŢIE DE MEDIU – ACTE NECESARE: • • • Dosar; Cerere pt. obţinere autorizaţie de mediu; Fişa de prezentare şi declaraţie cf.

modelului; • Dovada că a făcut publică solicitarea(anunţ public); • Dovada plăţii tarifului de autorizare - 500 RON • Plan amplasare în zonă şi plan de situaţie obiectiv.

1

......../............ prenumele şi semnătura) Reprezentant A..............CERERE Către....... jud.............................................M..............……......ap.……..... A.........……………..... telefon……….solicită AUTORIZAŢIA DE MEDIU pentru activitatea (obiectivul) ......în calitate de …………………………………....... Arad Semnătura………………… ANUNŢ PUBLIC 2 ..... .......... ARAD Nr.........pentru……………………………………………………… Anexăm la prezenta următoarele acte: fişa de prezentare şi declaraţie......reprezentant al…………… ……………....…...................bl……...............................................nr...............judeţul………….....…….......………………………………………………………… ( denumirea actelor..... plan de situaţie obiectiv...........….... Altele..........……………...................... Pretenţie deconfidenţialitate......................................…........................... Activitatea (obiectivul) a fost reglementată anterior prin Acordul/Autorizaţia de mediu nr.telefon…………............................ ………………………………………….....S.............P.............nr......... e-mail…………………………………................ …...........................……... ........................ bl……….................. str... L.................... nr........ emis(ă) de către................cu sediul în localitatea……….......... ……...CUI... procesul ...................... fax…………....sc............................... ……………………….….............. Arad Solicitarea este pentru: „ ACTIVITATI DE ASISTENTA SPITALICEASCA „ „ ACTIVITATI DE ASISTENTA AMBULATORIE REVIZUIREA AUTORIZAŢIEI-MOTIVUL REVIZUIRII .....………….........scara………ap................. dovada că s-a făcut publică solicitarea......................2012 Agenţia pentru Protecţia Mediului ARAD Subsemnatul……………......... numele........................str.............. plan de încadrare în zonă a obiectivului.......... Verificat dosar (funcţia....domiciliat în localitatea……….......................P.................... ………………………………………………………………… cod CAEN ……………………………………………………………………………………………… amplasată în localitatea ………………………………………………………………………………… str..................... numărul şi data emiterii) Data ....………………...... (denumirea societăţii comerciale).....din……………….M.........................................verbal de constatare privind respectare condiţiilor impuse în acordul de mediu/programul de conformare.............………........ fax………………….......

......................... judetul Arad. Web site: http://apmar...anpm....................PENTRU SOLICITARE AUTORIZAŢIE DE MEDIU Denumire comerciant.................................. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu.................…………………….......…..... Cod 310132....................... pot fi consultate/depuse zilnic...........................ro de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor Agentia de Protectie a Mediului Arad 3 .............. ce se desfăşoară în ......... FN....ro .……………………. cu sediul în …………………………............ la sediul APM ARAD.. Telefon: 0257-280996.......... Web site: http://apmar........... la sediul APM ARAD.......... timp de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului...............ro ..................... 0257-281461........................ Cod 310132......………………………………................ FN. ce se desfăşoară în . Sediul: Splaiul Muresului...... Fax: 0257-284767 E-mail: office@apmar.............ro de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 ANUNŢ PUBLIC PENTRU SOLICITARE AUTORIZAŢIE DE MEDIU Denumire comerciant..... "....…... Arad.. cu sediul în …………………………...... 0257-280331............ Sediul: Splaiul Muresului................................ Fax: 0257-284767 E-mail: office@apmar............anpm................. 0257-281461....... 0257-250046 ....anpm...... 0257-250046 ............................. Arad............... "......... Informaţiile/observaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al activităţii desfăşurate..... anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu......... titular al activităţii "……………………………..... judetul Arad....anpm.........………………………………. pot fi consultate/depuse zilnic. Telefon: 0257-280996............. titular al activităţii "…………………………….................. 0257-280331..... Informaţiile/observaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al activităţii desfăşurate............... timp de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului..........

L 310205 ARAD. 200101 .05. loc. cash and carry. nr. . 1-3. 200102 . in baza Hotararii Guvernului nr. .evonet. . Arad. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor.3Arad Telefon 0357 / 407200. STR. ambalaje.Str. d i n . BRADULUI NR. 200103. . 0257-250046 . Chirurgie. Cardiologie. .R. se emite: AUTORIZATIA DE MEDIU Pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad cu sediul in judetul Arad. Pediatrie. .judeteanarad. • • Depozitarea temporara a deseurilor se va face in locuri special amenajate . . loc. Compartiment boli infectioase. .ro . . 63 comert en gros. Oftalmologie. judetul Arad. a OUG nr. Splaiul Muresului. . ORL. http://www. incinerare deseuri medicale. amplasat in curtea unitatii .anpm. Arad.ro A UT O R I Z A T I E D E M E D I U N r . Laborator clinic de analize medicale in scopul : desfasurarii urmatoarelor activitati: conform cod CAEN: 8511 si cod CAEN : 8512. constand din camera zidita in imediata vecinatate a centralei termice. . managementul deseurilor. Cod 310132. prestator servicii. Web site: http://apmar. . Victoriei. fax 0257/220000. 0257- 280331. Arad. Dotari : Aparat RONTGEN -1 bucata in sectia Radiologie Sali de operatie dotate cu aparatura necesara Crematoriu . Fax: 0257-284767 E-mail: office@apmar. Documentatia contine: Fisa de prezentare. 4 . 2 0 1 2 Ca urmare a cererii adresate de Spitalul Clinic Judetean de Urgenta cu sediul in judetul Arad. str. Neurochirurgie. in urma analizarii documentelor transmise si a verificarii.ro care prevede : „ ACTIVITATI DE ASISTENTA SPITALICEASCA „ „ ACTIVITATI DE ASISTENTA AMBULATORIE „ Obstretica-Ginecologie. Dermatologie. Ř Autorizatia de desfasurare a activitatilor in domeniul nuclear . Pneumoftiziologie. Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii impuse: I. Telefon: 0257-280996. .anpm. Ř Contract de predare deseuri menajere : Ř Contract de predare a deseurilor periculoase rezultate din activitatea medicala . Substantele si solutiile rezultate de la developarea filmelor radiologice se vor colecta si vor fi predate pe baza de contract catre o firma specializata in vederea valorificarii. Psihiatrie. 1. inregistrata la numarul 2790 din 12. Calea Victoriei nr 1 . FN. declaratie si urmatoarele acte de reglementare emise de alte autoritati : Ř Autorizatia sanitara de functionare . str. .2006. 0257-281461. Oncologie. ECOLOG S.ro/ E-mail: secretariat @ scj. colectare deseuri medicale. Ortopedie. 195/2005.arad. Obligatia de a furniza informatii la cererea persoanelor cu drept de control.

Pentru alimentarea de rezerva a receptoarelor de importanta vitala exista grup electrogen de 125 KVA care functioneaza independent de reteaua oraseneasca . II. destinatie ./luna • vata . • Alimentarea cu energie electrica se realizeaza din reteaua oraseneasca . • Alte amenajari speciale. cantitati: • tifon . productie: • Incalzirea spatiilor se face cu 7 centrale termice cu combustibil gaz metan. cantitati). 4. • seringi 7400buc. de depozitare. de 5 . suprodusele obtinute : cantitati .400 m/luna .360 buc/luna.apa. combustibili utilizati (compozitie. 365 zile/an. dotari si masuri pentru protectia mediului: Conform ORD. Concentratiile si debitele masice de poluanti. • Apele uzate rezultate din activitatea de asistenta spitaliceasca . cantitati. Utilitati . • Produsele .410 buc. Materiale prime. • fese 300 buc/luna. 2. • catetere -210buc/luna • alcool sanitar -24 1/luna 3. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activitatii: Asistenta medicala .2. apoi sunt deversate in reteaua de canalizare a orasului . canalizare. 5. Instalatiile.835 buc/luna • solutie fixator RF . Programul de functionare .Nu este cazul.20 kg/luna • truse de perfuzie . 7 zile/saptamana. • filme radiologie. din dotare ( pe factori de mediu ): • Protectia calitatii apei: Apele uzate rezultate de la bucatarie . sunt colectate in reteaua de canalizare a spitalului si tratate cu var cloros in doua camine de vizitare prevazute cu sistem tip butoi cu picurator . combustibili si ambalaje folosite. masurile si conditiile de protectie a mediului 1. energie ( surse. dar nu intra pe procedura de autorizare) : 7. Alte date specifice activitatii: (cod-uri CAEN care se desfasoara pe amplasament. nivelul de zgomot.5 1/luna. Datele referitoare la centrala termica proprie .mod de ambalare. in cantitate de 2000 me/luna . • revelator. evacuarea si dispersia poluantilor de mediu. /luna • truse de perfuzie-835 buc/luna • manusi chirurgicale . apoi sunt deversate in reteaua de canalizare a orasului . Statiile si instalatiile pentru retinerea . marcate distinct .dotare. spalatorie si din activitatea zilnica de curatenie a suprafetelor din sectiile de spitalizare sunt colectate in reteau de canalizare a spitalului si tratate cu var cloros in doua camine de vizitare prevazute cu sistem tip butoi cu picurator .24 ore/zi . volume ): • Alimentarea cu apa potabila se face din reteaua de apa potabila a orasului la un consum lunar mediu de 2500 mc. MS 219/2002 se practica in spital colectarea separata la locul de producere a diferitelor categorii de deseuri in recipiente diferite . auxiliare. 6. suplinind reteaua electrica oraseneasca in situatii de avarii .5 1/luna.

in perimetrul ce apartine spitalului . Deseurile colectate ( tipuri. substante organice(expr. colectarea for se face prin separare la locul producerii.525 kg/luna . CBO5=300 mg/1. -cod 18.Ord.Deseurile produse ( tipuri. In CCOCr)=500mg/l . Modul de gospodarire a deseurilor si a ambalajelor 1. cantitati ): • Deseuri menajere : 2697 kg/luna. compozitie.01 • Deseuri periculoase cu potential infectio . in perimetrul ce apartine spitalului . MS 219/2002.03 . amplasat pe platforma betonata .01 . NH4+ :30 mg/I . sunt colectate intr-un containere metalic tip standard . modul de valorificare a rezultatelor: Nu este cazul 2. sunt colectate si stocate intr-un container metalic tip standard . cantitati.5.5-8.cod 20. imisiile poluantilor. pe categorii . Indicatorii fizico .5 mg/dm3 . amplasate pe platforma betonata .01 . • Deseurilor taietor.cod ( 18.chimici.radiatii. oxizi de azot :450 mg/mcN. Compartimentul Radiologie al spitalului are spatii cu circuite corespunzatoare . Deseuri stocate temporar (tipuri.Ord. 462/1993 al MAPPM : Pulberi:50 mg/mcN.01.Monitorizarea mediului 1. inchise cu lacat . compozitie.2697 kg/luna. oxizi de sulf : 1700 mg/mcN.03. amenajari si sisteme de protectie si avertisment pentru personal si pacienti adecvate profilului de activitate .cod (18. depasiri permise si in ce conditii: • Factorul de mediu apa: Apele uzate deversate in canalizarea orasului nu vor depasi limitele admise de NTPA 002/2005 : Ph= 6.cod 20. 380 kg/luna .01. cantitati. detergenti sintetici biodegradabili = 25 mg/dm3 . 6 . 18 01 02 ) • Deseuri taietor. CO: 170 mg/mcN. in recipienti speciali in conformitate cu legislatia in vigoare . suspensii totale= 350 mg/l.01.01 2. sunt colectate in recipienti speciali .01 .01.01 . compozitie. • Deseurile periculoase cu potential infectios -380 kg/luna-cod 18. • Deseurile periculoase cu potential infectios .525 kg/tunacod 18.03 .intepatoare (seringi. Datele ce vor fi raportate autoritatii teritoriale pentru protectia mediului si periodicitatea: IV. mod de stocare ): • Deseurile menajere . 18 01 02 ) sunt colectate in saci de culoare galbena in cutii inchise si inscriptionate " Deseuri cu potential infectios" sunt depozitate temporar in spatiile de depozitare temporara amenajate si constand in 2 incaperi S=40mp . frecventa ): • Deseurile menajere . III.cod 20. prevazute cu aerisire si sifon de pardoseala .03.01.03 . frecventa. bacteriologici si biologici emisi. MS 219/2002 3.03. • Deseurilor taietor. in conformitate cu legislatia in vigoare . • Factorul de mediu aer : Concentratiile noxelor din gazele de ardere de la centrala termica si de la crematoriu se vor incadra in limitele stabilite prin Ord.01.380 kg/luna.intepatoare rezuttate din activitatea medicala. • Protectia impotriva radiatiilor. admise la evacuarea in mediu.intepatoare rezuttate din activitatea medicala. sunt depozitate temporar in spatiu special amenajat in acest scop .2697 kg/Luna. ace) : 525 kg/luna -cod 18. clor rezidual liber = 0.

incinerare ): • Deseurile periculoase cu potential infectios 380 kg/tuna suns transportate la crematoriul spitalului si sunt incinerate. dupa inchiderea crematoriului deseurile taietor intepatoare vor fi transportate si neutralizate/eliminate de o firma specializata pe baza de contract.01.in spatiu special amenajat in vederea depozitarii substantelor periculoase : -Substantele toxice si periculoase folosite in incinta farmaciei sunt depozitate in dulapuri inchise . compozitie. 8. bine etanseizati . recipienti de plastic. pana la inchiderea acestuia (finele anului 2011 ). iscriptionate . si sunt incinerate in tura 1 in crematoriul spitalului. pungi de polietilena . pe baza de contract . carton. • Deseurile periculoase cu potential infectios.cod 20. cantitati): . destinatie ) Modul de transport al deseurilor si masurile pentru protectia mediului: • Deseuri menajere . pe baza de contract . Dupa inchiderea crematoriului spitalului (finele anului 2011) . si adaptati condiilor de pastrare pentru fiecare produs/substanta in parte .525 kg/luna . Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor periculoase 1. Deseurile valorificate (tipuri.tipuri si cantitati : • Hartie. Deseurilor taietor. deseurile periculoase cu potential septic .4.substante toxice si periculoase depozitate in incinta farmaciei cu circuit inchis.04.intepatoare rezultate din activitatea medicala. • depozitare . deseurile intepator -taietoare colectate separat vor fi transportate si neutralizate de o unitate autorizata . • V. saci. Sunt depozitate temporar in spatiu special amenajat in acest stop.2003. 703/04.substantele toxice si periculoase utilizate in cadrul farmaciei spitalului se primesc ambalate in recipienti speciali .380 kg/luna. destinate uzului specific in unitatile spitalicesti si care sunt prevazute in farmacopee.01 sunt transportate periodic la halda de gunoi a orasului .intepatoare rezultate din activitatea medicala. Modul de gospodarire a ambalajelor( valorificate ): Se asimileaza deseurilor menajere si se predau spre valorificare unei firme specializate. vor fi transportate si incinerate de catre o unitate autorizata in acest sens . Modul de eliminare ( depozitare definitiva. Monitorizarea gestiunii deseurilor: • Se vor respecta prevederile Ord. dupa care sunt arse in crematoriul spitalului pana la inchiderea acestuia ( finele anului 2011) .03. Deseurile cu potential infectios sunt depozitate temporar in spatiile de depozitare temporara special amenajate. Lista substantelor toxice detinute de spital este prevazuta in Autorizatia de detinere si utilizare a substantlor toxice nr. Dupa inchiderea crematoriului .01 . emisa de ITM si DSP ARAD 2. 7. cantitati. 6. 219/2002 al MS si HG 162/2002 privind depozitarea deseurilor . 18 01 03) Dupa inchiderea crematoriului spitalului (finele anului 2011). 7 .cod (18 01 02 . 9.525 kg/luna cod 18. deseurile cu potential infectios vor fi transportate si incinerate de o firma specializata pe baza de contract . Ambalajele folosite si rezultate . Modul de gospodarire : • ambalare. • Deseurilor taietor. Substantele si preparatele periculoase produse sau folosite on comercializate/transportate( categoric.2697 kg/tuna.

... Domeniul [protectia solului si apelor subterane . Ing...... Monitorizarea gospodaririi substantelor si preparatelor periculoase: Nu este cazul VI.. etc..... amenajarile.emisii atmosferice.... rapoarte: Nu este cazul DIRECTOR EXECUTIV Ing... performrnta/obiective de remediere ( pe fiecare proiect )... Instalatiile....... Livia Gis VIZAT VIZAT VIZAT ANUL .. ANUL .Masuri pentru reducerea efectelor prezente si viitoare ale activitatilor 1...gestiunea deseurilor.. termen de finalizare ( pe fiecare proiect): Nu este cazul 2. dotarile si masurile pentru protectia factorilor de mediu si pentru interventie in caz de accident: Nu este cazul.. INTOCMIT.... descarcarea apelor uzate.....altele ( zgomot......... Programul de conformare .. Modul de gospodarire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substantele si preparatele periculoase: Nu este cazul.. 8 .• folosire/comercializare: substantele toxice si periculoase sunt utilizate in prepararea de medicamente si in tratamente medicale. evidente. Sursa de finantare si valoare ( pe fiecare proiect ).... 3........ 5.. ANUL .............. ..)]: denumirea proiectului..... SEF SERVICIU ACC ING.. prezenta azbestului.. 4. VIZAT ANUL .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful