Sunteți pe pagina 1din 23

Universitatea din Bucuresti

Facultatea de Administratie si Afaceri


Administrarea Afacerilor

Studiu de caz
Economia Investitiilor

Iulia Grosu grupa 303


Liana Muresan grupa 304
Madalina Ionita grupa 303
Iustinian Diamandi- grupa 302

DATE INITIALE (mii $)

a) Investitii fixe total


Terenuri
Cldiri
Echipamente (incluznd cheltuieli de prim dotare: 500)
Mijloace de transport (nlocuirea lor se face n anul 8)
b) Fond de rulment
c) Alte active curente
d) Surse de finantare total
Pasive curente
Credit furnizor (condi ii: rambursarea creditului se face pe
perioada de 5 ani n tran e egale la o rat a dobnzii r1 =
10%)
Credit bancar (utilizat pentru acoperirea a 75% din fondul de
rulment, rata dobnzii r2 = 9%, perioada de gra ie 2 ani)
Capital social
e) Venituri din vnzri (2.000.000 unit i 7$)
f) Costul de productie n anul 8: variabile 6.500 i fixe 3.280,
din care amortizarea (liniar) = 933,33 calculat conform perioadei
de
amortizare: cldiri 30 ani, echipamente 10 ani, mijloace de
transport 5 ani. Pentru o detaliere complet, vezi tabelul 10-3/1
g) Perioada de execu ie (construc ie)
h) Impozit pe profit
Scutire de impozit pe profit in primii 5 ani de exploatare
i) Dividende (calculate din capitalul subscris)

10.500
500
3.500
5.500
1.500
2143,04
391,66
8.034,7
391,66
4.000
1.500
7143,04
14.000
10933,
3

2 ani
40%
5%

Tabelul productiei
Anul

Capacitatea de
produc ie (%)

Venitul anual din Costul de


vnzri
produc ie anual

40

5600

60

8400

80

11200

4-10

100

14000

4373
6559
8746
10933

Anul
(0)
1
2
3
4
5
Total

Graficul rambursrilor la creditul furnizor


(cazul amortismentelor egale)
Suma
Dobnda
Amortismentul
(1)
(2)
(3)
4.000
400
800
3200
320
800
240
2400
800
1600
160
800
800
80
800
1200
4.000

Anuitatea
(4)
1200
1120
1040
960
880
5200

(0) = Anul de plat (rambursarea ncepe din anul 1 de exploatare)


(1) = Suma rmas de rambursat = Valoarea din anul anterior Amortismentul
(2) = Suma rmas de rambursat r1
(3) = Partea din credit rambursat anual = Valoare credit : Nr. ani rambursare
(4) = Suma de plat total anual = Dobnda + Amortismentul

Graficul rambursrilor la creditul bancar


(perioada de gra ie 2 ani ; rambursarea: 40% anul 3, 30% anul 4, 30% anul 5)
Anul
Suma
Dobinda
Amortisment Anuitate
(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
1
1.500
150
0
150
2
1.500
150
0
150
3
1.500
150
600
750
4
900
90
450
510
5
450
45
450
495
Total
585
1.500
2085
(0) = Anul de plat (rambursarea ncepe din anul 3 de exploatare)
(1) = Suma rmas de rambursat = Valoarea din anul anterior Amortismentul
(2) = Suma rmas de rambursat r2
(3) = Partea din credit rambursat anual = Valoare credit : Procent de rambursare
(4) = Suma de plat total anual = Dobnda + Amortismentul

Tabelul 10.1.1 Costuri de investi ii fixe ini iale


(Totalurile se vor nscrie n tabelul 10.6.1)

Nr.
crt.

Categoria de investi ii

1. Terenuri
2. Pregtirea i amenajarea
amplasamentului
3. Structuri i lucrri
de construc ii civile
a) Cldiri i lucrri
de construc ii civile
b) Instala ii auxiliare i servicii
4. Active necorporale
5. Instala ii, ma ini i echipamente
Costul total
al investitiilor fixe initiale

Moned
strin
(mii $)

Moned
local
(mii $)

Total
costuri
(mii $)
500

2500

6000
3000

6000

9000

Tabelul 10.1.2 Costuri de investitii fixe initiale, repartizate pe ani


(Valorile se vor nscrie n tabelul 10.6.2)

Perioada

Perioada de execu ie
(Investi ia fix ini ial)

Anul
1
2
Moned
MS ML T MS ML T
(mii $)
1.000 2.500 3.500 2.000 5.000 7.000
Costul total
al investi iilor fixe ini iale
1. Terenuri
2. Pregtirea i amenajarea
amplasamentului
3. Structuri i lucrri de
construc ii civile
4. Active necorporale
5. Instala ii, masini si
echipamente

Total
Punerea n func iune i
Exploatarea la ntreaga capacitate
(Investi ia de inlocuire)
3
.....
8
.......
MS ML T
MS ML T
MS ML T
-

- 1.500 1.500

3.000 7.500 10500


500

2.500

7.500

Not: MS = moned strin, ML = moned local, T = total


n acest tabel valoarea investi iei ini iale ce figureaz la tabelul 10.1.1 este repartizat pe ani i este completat de investi iile de
nlocuire efectuate n al 8-lea an.

Tabelul 10.2.1 Cheltuieli prealabile produc iei


(Totalurile se vor nscrie n tabelele 10.6.1 i 10.7.1)
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Categoria de cheltuieli de prim dotare


Studii preinvesti ionale
Cercetri pregtitoare
Punerea n lucru a proiectului
Planificare detaliat, cereri de ofert
Supraveghere, coordonare, probe i cheltuieli destinate lucrrilor de
construc ii civile, echipament, instala ii
Constituirea administra iei,
angajarea i calificarea personalului tehnic, administrativ i de execu ie
Organizarea aprovizionrii
Organizarea comercializrii
Constituirea rela iilor de lucru
Cheltuieli preliminare i cheltuieli cu emisiunea de ac iuni
TOTAL

Moned strin Moned local Costuri totale


(mii $)
(mii $)
(mii $)

250

300

550

Tabelul 10.2.2 Cheltuieli prealabile produc iei, repartizate pe ani


(insereaz n tabelurile 10-6/2 si 10-7/2)

Perioada
Anul
Moned (mii $)
Total cheltuieli ini iale de prim
dotare

Punere n functiune si
exploatare

Execu ie
1
M
MS L

M
T MS ML T MS L

50 150 200 200 150 350

4
M
T MS L
-

Total

5
M
T MS L

- -

M
T MS L
- -

M M
T S L T
25
- - 0 300 550

Tabelul 10.3.1 Calculul preliminar al fondului de rulment

II. Estimarea costurilor de produc ie anuale (Totalurile se vor nscrie n tabelul 10.3.2, linia IV)
(mii $)
Perioada
Anul
Capacitatea de produc ie
Materii prime:
Materie prim A
Materie prim B
Materie prim de import
For a de munc
Servicii publice
Repara ii
ntre inere piese de schimb
Cheltuieli generale de fabrica ie
Costuri de fabrica ie
Cheltuieli generale de administratie
Cheltuieli de vnzare
Cheltuieli de distribu ie
Costuri de exploatare*
Costuri financiare (dobnzi)
Amortizare
Cheltuieli totale de productie

Executie

Punere n functiune

Exploatare la ntreaga capacitate

40%

60%

80%

100%

100%

100%

800
160
680
540
240
200
400
820

1200
240
1020
810
360
300
400
1230

1600
320
1360
1080
480
400
400
1640

2000
400
1700
1350
600
500
400
2050

2000
400
1700
1350
600
500
400
2050

2000
400
1700
1350
600
500
400
2050

3600
240
140
20

5400
360
210
30

7200
480
280
40

9000
600
350
50

9000
600
350
50

9000
600
350
50

4000 6000 8000


550
470
390
933,33 933,33 933,33
5483,3 7403,3 9323,3
3
3
3

10000
250
933,33

10000
125
933,33

10000
933,33

10183,33

10058,33

9933,33

Element

I. Active circulante
A. Conturi debitoare
B. Stocuri
a) Materii prime
Materie prima locala A
Materie prima locala B
Materii prime importate
b) Piese de schimb
c) Productie neterminata
d) Produse finite
C. Lichiditati (vezi V)
D. Total active circulante
II. Pasive circulante
A. Conturi creditoare
III. Fond de rulment
A. Fond de rulment net
B. Cresterea fondului de rulment
Esalonarea lichidita_ilor este
calculata astfel:
Element
IV. Cheltuieli totale de productie
minus:
Materii prime
Servicii publice
Amortizare
V. Lichiditati necesare

X
Nr. zile
de rotatie

Tabelul 10.3.2 Calculul fondului de rulment necesar


Y
Sume necesare (mii $)
Viteza de
Punere in functiune
rotatie
3
4
5
6
(nr.rot./a
n)

Exploatare
7

30

12

333,33

500

666,66

833,33

833,33

833,33

30
14
100
180
9
15
15
-

12
24
3,6
2
40
24
24
-

66,67
6,66
188,88
200
90
160
111,2
1117,41

100
10
283,33
200
135
240
152,08
1620,41

133,33
13,33
377,77
200
180
320
192,91
2084

166,66
16,66
472,22
200
225
400
256,2
2570

166,66
16,66
472,22
200
225
400
226,04
2539,91

166,66
16,66
472,22
200
225
400
220,83
253,70

30

12

156,66

235

313,33

391,66

391,66

391,66

960,75
-

1385,41
424,66

1770,67
385,26

2187,34
407,67

2148,25
-30,9

2143,04
-5,21

3
5483,33
1640
240
933,33
2670
111,2

4
7403,33
2460
360
933,33
3650
152,08

5
9323,33
3280
480
933,33
4630
192,91

6
11183,33
4100
600
933,33
6149,67
256,2

7
11058,33
4100
600
933,33
5425
226,04

8
10933,33
4100
600
933,33
5300
220,83

X
15
-

Y
24
-

Nr.
crt.
1.
2.
3.

Categoria de investitii

Tabelul 10.6.1 Costuri de investi_ii ini_iale totale


(valorile se nscriu n tabelul 10.6.2)
Moneda straina
Moneda locala
(mii$)
(mii$)

Costuri de investitii fixe initiale


(din tabelul 10.1.1)
Cheltuieli de prima dotare
(din tabelul 10.2.1)
Fond de rulment (la capacitate maxima)
(din tabelul 10.3.2, anul 6, linia III.A)
Total

Total
(mii$)

3000

6000

9000

250

300

550

2178,34

2178,34

3750

8478,34

11728,34

Perioada

Tabelul 10.6.2 Costuri de investi_ii ini_iale totale repartizate pe ani


(valorile se nscriu n tabelul 10.13, linia B.1)
Punere n functiune

Executie

Anul

2
T

MS

10
00

M
L
25
00

35
00

10
00

25
00

35
00

20
00

M
L
50
00

T
70
00

20
00

50
00

70
00

M
S
-

ML

2. Cheltuieli
de prima
dotare (tab.
10.2.2)
3. Cresterea
fondului de
rulment
(tab. 10.3.2,
linia
III/A,B)*
Costul total
al investitiilor

50

15
0

20
0

20
0

15
0

35
0

25
0

960,7
5

960,7
5

424,6
6

424,6
6

385,2
6

385,2
6

40
7,6
7

407,6
7

211
8

2118

10
50

26
50

37
00

22
00

51
50

73
50

960,7
5

960,7
5

424,6
6

424,6
6

385,2
6

385,2
6

40
7,6
7

407,6
7

15
00

15
00

32
50

991
8

13168

ML

M
S
-

M M
S L
- -

MS

Total

Moneda (mii
$)
1. Costul
investitiilor
fixe
a) Investitii
fixe initiale
b) nlocuiri
(tab. 10.1.2)

ML

M
S
-

ntreaga capacitate

M M
S L
- 15
00
15
00

MS

ML

15
00

30
00

750
0

10500

30
00

600
0

1500

150
0
300

550

9000

15
00

Tabelul 10.7.1 Totalul activelor initiale


(valorile se nscriu n tabelul 10.7.2)
Nr. crt.

Categoria de investitii

Din tabelul

Moneda straina
(mii $)

Moneda locala
(mii $)

Total
(mii $)

1.

Costul investitiilor fixe

10-1/1

3000

6000

9000

2.

Cheltuieli de prima dotare

10-2/1

250

300

550

3.

Active circulante (la capacitatea


maxima)
Total

10-3/2, anul 6, linia I.D

570

2000

2570

3820

8300

12120

4.

l 10.7.2 Totalul activelor ini_iale repartizate pe ani


(valorile se nscriu n tabelul 10.8.3, linia B.1 si n tabelul 10.10)
Perioada

Executie

Anul
Moneda
(mii $)
1. Cost
investitii
fixe initiale
a) Investitii
fixe
initiale
b) nlocuiri

1
MS
10
00

M
L
25
00

Punere n func_iune
2

MS ML

MS

35
00

20
00

70
00

500
0

ntreaga capacitate

4
T

MS

M
L
-

5
T

MS

M
L
-

6
T

MS

M
L
-

Total

M
L
-

M
S
-

M
L
15
00

MS
30
00

M
L
75
00

15
00

15
00

15
00

T
105
00

30
00

60
00

900
0

150
0
550

10
00

25
00

35
00

20
00

500
0

70
00

2.
Cheltuieli
de prima
dotare

50

15
0

20
0

20
0

150

35
0

25
0

15
00
30
0

3.
Cresterea
activului
circulant

117,4
1

10
00

1117,
41

10
3

40
0

50
3

63,5
9

40
0

463,5
9

20
0

28
6

48
6

48
4

20
8

257
0

10
50

26
50

37
00

22
00

515
0

73
50

117,4
1

10
00

1117,
41

10
3

40
0

50
3

63,5
9

40
0

463,5
9

20
0

28
6

48
6

15
00

15
00

37
34

98
86

136
20

Total
active
initiale

Tabelul 10.8.1 Sursele de finantare


(valorile se nscriu n tabelul 10.8.2)
Nr.
crt.
1

5
6
7
8

Categoria de investitii

Promotori
a) Actiuni obisnuite
b) Actiuni privilegiate
c) mprumuturi
d) Alte forme
Total
Asociati
a) Actiuni obisnuite
b) Actiuni privilegiate
c) mprumuturi
d) Alte forme
Total
Institutii financiare
interna_ionale
a) Actiuni obisnuite
b) Actiuni privilegiate
c) Imprumuturi
d) Alte forme
Total
Statul
a) mprumuturi
b) Subventii
Total
Banci
Subscriptii publice
Credite furnizor
Pasive circulante
TOTAL GENERAL

Moneda locala
(mii $)

Moneda straina
(mii $)

Total
(mii $)

4000
4000

4000
4000

3143,04
3143,04

3143,04
3143,04

8643,04

4000
391,66
4391,66

4000
391,66
13034,7

Tabel 10.8.2 Sursele de fonduri ini_iale repartizate pe ani


(valorile se nscriu n tabelul 10.8.3, linia A.1 si n tabelul 10.10)
Perioada
Anul
Moneda (mii $)
Actiuni
obisnuite
Actiuni
privilegiate
mprumuturi
Credit furnizor
Pasive
circulante
Subventii
Subscriptii
publice
Total

Construire
1
M ML
S
- 400
0
-

MS

40
00

400
0

40
00

Pornire si exploatare maxima

2
ML

MS

3143,
04

3143,
04

3
M
L
-

MS

4
M
L
-

40
00

1500
-

1500
4000

40
00

4643,
04

8643,
04

MS

5
M
L
-

156,6
6

156,6
6

78,3
4

78,3
4

156,6
6

156,6
6

78,3
4

78,3
4

Total

6
MS

78,3
3

78,3
3

MS

M T
L
- -

ML

7143,
04

7143,
04

78,3
3

4000
391,6
6

78,3
3

78,3
3

1500
-

1500
4000
391,6
6

78,3
3

78,3
3

78,3
3

4391,
66

8643,
04

13034
,7

Tabelul 10.8.3 Tabelul fluxurilor de trezorerie (cash-flow) pentru planificarea financiara


(mii $)
Perioada

Executie

Punere n functiune

Anul

Capacitatea de productie

40%

60%

80%

A. Intrari n trezorerie
1. Total resurse financiare (tab.
10.8.2)
2. Venituri din vnzari (date
ini_iale)
B. Iesiri din trezorerie
1. Total active, inclusiv
nlocuirile
(tab. 10.7.2)*
2. Costuri de exploatare
(tab. 10.12)**
3. Serviciul datoriei (a + b)
a) Dobnzi (total):
Credit furnizor
Credit bancar
b) Rambursari (total):
Credit furnizor
Credit bancar
4. Impozit pe profit (tab. 10.9)
5. Dividende (tab. 10.9)
C. Sold de trezorerie (A - B)
D. Soldul de trezorerie cumulat

400
0
400
0
370
0
370
0

8643,0
4
8643,0
4
7350
7350

5780
156,66
560
6824,5
6
1117,4
1

8510
78,34
8400
8130,1
5
503

11240
78,33
11200
12010,7
4

6000
1270
470
320
150
800
800
357,15
379,85
928,32

0
0

1293,0
4
1593,4
8

Exploatare la capacitate maxima


6

10

11

12

100%

100%

100%

100%

100%

100%

14070
78,33
14000
12343,7
4
486

14000
14000
11732,1
5
-

14000
14000
13123,8
1
1500

14000
14000
12123,8
1
-

14000
14000
12123,81
-

14000
14000
12123,8
1

14000
14000
12123,8
1

8000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

1790
390
240
150
1400
800
600
357,15
-770,74
157,59

1500
250
160
90
1250
800
450
357,15
1726,85
5879,14

1375
125
80
45
1250
800
450
357,15
2267,85
5879,14

1266,66
357,15
876,19
8631,52

1266,66
357,15
1876,19
8631,52

1266,66
357,15
1876,19
12383,9

100%

10000

4000
1350
550
400
150
800
800
357,15
1044,5
6
548,48

Valoare
a
ramasa

1266,66
357,15
1876,19
10507,7

4309,7
4309,7
-

1266,66
357,15
1876,19
14260,0
9

4309,7
64122,4
1

Total

136234,
7
13034,7
123200
123709,
8
15120
88000
7285
1785
1200
585
6100
4000
1500
6333,3
3571,5
13774,9
4
64122,4
1

Tabelul 10.9 Situatia profiturilor/pierderilor *


(Se va nscrie continutul liniei 4 n tabelul 10.8.3, linia 4; cel din linia 6 n tabelul 10.8.3, linia 5;
cel din linia 8 n tabelul 10.10, linia A.3 si/sau B.4)
Perioada
Executie
Punere n functiune
Exploatare la capacitate maxima
Anul

Capacitatea de produc_ie

55%

75%

80%

100%

100%

100%

5600
5483,33
116,67
116,67
357,15
-240,48
-240,48

8400
7403,33
966,67
966,67
357,15
639,522
399,04

11200
9323,33
1876,67
1876,67
357,15
1519,52
2159,04

0,02
0,13
0,32

0,11
0,13
1,51

0,16
0,13
5,25

1. Venituri din vnzari


2. Costuri totale de exploatare
3. Profit brut sau impozabil (1 2)
4. Impozit pe profit **
5. Profit net (3 - 4)
6. Dividende (4% la capitalul
social)
7. Profituri nedistribuite (5 6)
8. Profituri cumulate
nedistribuite
Rate financiare
Profit brut / Vnzari (%)
Profit net / Vnzari (%)
Profit net / Capital social (%)

14000
14000
14000
11183,33 11058,33 10933,33
2816,67 2944,67 3066,67
1266,66
2816,67 2944,67 1840,01
357,15
357,15
357,15
2459,52 2584,52 2709,52
3979,04 5294,04 5294,04

2,01
0,13
7,88

0,21
0,13
8,25

0,22
0,13
5,15

12
100%
14000
10933,33
3066,67
1266,66
1840,01
357,15
2709,52
5419,04

0,22
0,13
5,15

Tabelul 10.10 Bilantul previzional


Perioada

Executie

Punere n functiune

Exploatare la capacitate maxima

Anul
A. ACTIV (total)
1. Active circulante (total)
a) Soldul de trezorerie (tab. 10.8.3,
linia D)
b) Activ circulant (tab. 10.3.2, linia
I.D)
2. Active fixe (fara amortizare)
Investi_ii fixe initiale, nlocuire
si
cheltuieli initiale

3700

8943
1593,04
1593,04

11782 11731
1665,8 2548,7
548,48 928,33
1117,4
1
10116,
67
10116,
67

3700

7350

3700

7350

3. Pierderi (tab. 10.9, linia 8)


B. PASIV (total)
1. Pasive circulante (tab. 10.8.2,
linia5)
2. Credite (total) (tab. 10.8.2, linia 3 si
4)
3. Capital social (tab. 10.8.2, linia 1)
4. Rezerve (tab. 10.9, linia 8)

1620,4
1
9183,3
4
9183,3
4

10

10491 13505
2241
6189,2
157,59 3619,2

14802
8419
5879,

16240
9290
6755,3

17185 18125
11166 13042
8631,5 10507,

19067 20011,49
14917 16794,79
12383,9 14260,09

2084

2570

2534,7
0
6019,6
9
6019,6
9

2534,70

7316,6
8
7316,6
8

2534,7
0
6950,0
2
6950,0
2

2534,70

8250,0
1
8250,0
1

2539,
91
6383,
31
6383,
31

4150,03

3216,7

4150,03

3216,7

2534,7
0
5083,8
6
5083,8
6

11

12

240,48
3700

4000

8943

10491 13505
333,33 391,66
2500
1250

14802
391,6

16240
391,66

17185 18125
391,66 391,66

19067
391,66

20011,49
391,66

5500

11782 11731
156,66 235
4700
3700

7143

7143

7143
7143
209,04 3973,4

7143
5044

7143
5294,0
4

7143
7143
5294,0 5294,0
4
4

7143
5294,04

7143
5294,04

7143
399,04