Sunteți pe pagina 1din 7

REZOLVAREA FISEI DE LUCRU 4 REGULA LUI CRAMER

I.
7 x 6 y = 5
1.
8 x 7 y = 10
7 6

A=
8

7
6
= -49 +48 = -1
D=
8
7

prin urmare sistemul este de tip Cramer, deci este

compatibil determinat.
dx =

5 6
= 35 60 = -95
10 7

7
5
= 70 40 = -110
8
10
95
110
x=
= 95 si y =
= 110. Deci S={( 95,110)}
1
1
3 x1 4 x 2 = 3
2.
x1 + 2 x 2 = 1
dy =

3 4

A=
1 2
3 4
3 4
2 3
= 6 + 4 = 10, 1 =
= 6 + 4 = 10, 2 =
= 2 9 = 7.
1 2
1 2
3 1
10 5
7
x1 =
= , x2 =
.
16 8
16

Rspuns:

5 7
S = ,
8 16

x + 2 y 4 z = 2

3. 3 x + 4 y + z = 13
2 x y + 3 z = 9

2 4
1

1
A= 3 4
2 1 3

1
d = 3
2

2 4
4
1 = 55 0 prin urmare sistemul este de tip Cramer, deci este compatibil
1
3

determinat.
2
d x = 13
9

2
4
1

4
1 = 110 ;
3

1
dy = 3
2

2
13
9

4
1 = 220 ;
3

1
dz = 3
2

2 2
110
220
165
4
13 = 165, deci x =
= 2, y =
= 4, z =
= 3 iar soluia este S=
55
55
55
1
9

{ (2,4,3)}

2 x y + z t = 0
3 x + 2 y t = 2

4.
2 x 2 y z = 3
x + y + z + 3t = 3
Matricea sistemului
2 1 1 1

0 1
3 2
M4 ( R)
A=
2 2 1 0

1 1

1
3

2 1 1 1
3 2
0 1
d = detA =
=(adun linia 3 la liniile 1 si 4)=
2 2 1 0
1 1
1 3
4 3 1
3 2 1
1 3
3+3 3

4 3 0 1
3 2
0 1
=(dezvolt
2 2 1 0
3 1 0 3

dupa coloana a 3a)=-1(-1)


=-(24+3+9+6+27-4)= - 65 0
dy
dx
dt
dz
Cramer x = , y = , z = , t =
d
d
d
d

sistem de tip

2 3 1
0 1 1 1
2 3 0 1
3 2 1
2 2
0 1
3 2
0 1
5 1 3
dx= 3 2 1 0 = 3 2 1 0 =-1(-1)3+3
=-(12+3+15+10-2+27)
3 1
1
3
5 1 0 3
=-65
x=1

2
3
dy= 2
1

4 3 1
4 3 1
0 1 1 4 3
0 1
3 2 1
3 2 1
2 0 1 3 2
0 1
3 1 0 = 2 2 1 0 == -1(-1)3+3 3 6 3 =-3 1 2 1 = -3(8-33 1 3 3 6
0 3

-6+2+8-9)= 0 y=0
2 1
3 2
dz= 2 2
1 1

0 1 2 1
2 1 1 3
3 0 = 2 2
3 3
1 1

1 3 2
2 1 0
0 1
2 2 3
1 3 2
2 0
3 0 = -1(-1)1+4 1 1 3 +3(-1)4+4 2 2 3 =
3 3

=-6+4+9+4-3-18+3( 18-4+8+3)=-27+17 +75= 65 z =-1


4 3 3
2 1 1 0 4 3 0 3
3 2 2
3 2
0 2 3 2
0 2
3 1 6
dt= 2 2 1 3 = 2 2 1 3 = -1(-1)3+3
= -( 48-18-9-18+8+54+8)=
1 1
1 3 3 1 0 6

=-65 t=1
solutia sistemului de ecuatii este sistemul de numere (1,0,-1,1) S= {(1,0,-1,1)}
3 x + y + z = 1

5. x + 3 y + z = 2
x + y + 3z = 4

3 1 1
3 1 1

Matricea sistemului A= 1 3 1 si det A= 1 3 1 =27+1+1-3-3-3=20 0


1 1 3
1 1 3

dy
d
d
Sistem de tip Cramer d=20 x = x ; y =
;z = z ;
d
d
d
1 1 1
4 1
dx= 2 3 1 =9+4+2-12-1-6=15-19= - 4 dx= -4 x=
=
20
5
4 1 3
3 1 1
6
3
dy= 1 2 1 =18+4+1-2-12-3=23-17=6 dy= 6 x= =
20 10
1 4 3
3 1 1
26 13
dz= 1 3 2 = 36+1+2-3-6-4=39-13= 26 dz= 26 x= =
20 10
1 1 4
1 3 13
, , )}
5 10 10
x my + z = 2m

II.a) x 2 y + z = 1
mx + m 2 y 2 z = 2

1 m 1

A= 1 2 1
m m2 2

S={(

1 m 1
det A= 1 2 1 = 4+ m2 - m2 +2m - m2-2m = - m2 +4 = 4 m2
m m2 2
sistemul este de tip Cramer detA 0 4 m2 0 m2 4 m 2
m R- { 2}
Daca m R- { 2} d= (2-m) (2+m) si solutia o vom calcula cu ajutorul formulelor lui
dy
d
d
Cramer x = x , y =
,z = z
d
d
d

2m m 1
dx= 1 2 1 = 8m - m2-2m +4 - 2m3 +2m= - 2m3 - m2 +8m +4 = 2m( 4 - m2)+ 4 2 m2 2
m2= ( 4 - m2)( 1+2m)
d (4 m 2 )(1 + 2m)
=1+2m
x= x =
d
4 m2
1 2m 1
dy= 1 1 1 = 2+2+ 2m2 +m-2+4m=2m2+5m +2= 2m2+4m +m+2 =2m(m+2) +m+2=
m 2 2
(2m +1)( m+2)
d y (m + 2)(1 + 2m) (m + 2)(1 + 2m) 1 + 2m
=
=
=
y=
(2 m)( 2 + m)
2m
4 m2
d
1 m 2m
dz= 1 2 1 = -4+2m3+m2 +4 m2+2m+ m2 = 2m3+6 m2+2m-4= 2m3+4m2+
m m2
2
m2+m2+2m -4=2 m2(m+2)+m(m+2) +(m-2) (m+2) =(2+m)( 2 m2+2m-2)
d (m + 2)(2m 2 + 2m 2) (m + 2)(2m 2 + 2m 2) 2m 2 + 2m 2
=
=
z= z=
(2 m)(2 + m)
d
2m
4 m2
Solutia sistemului
S={( 1+2m,

1 + 2m 2m 2 + 2m 2
,
) / m R- { 2} }
2m
2m

x + my z = 8

b) 2 x y 2 z = 6
mx + 2 y + z = 4

1 m 1

A= 2 1 2
m 2
1

1 m 1
det A= 2 1 2 = -1-4 -2m2-m +4-2m = -2m2 -3m -1=-(2m2 +2m+m+1)=
m 2
1
-[2m(m+1)+ (m+1)]=-(m+1)(2m+1)
sistemul este de tip Cramer detA 0 -(m+1)(2m+1) 0 m -1 ; m

1
2

1
,-1 } d= (m+1) (2m+1) si solutia o vom calcula cu ajutorul formulelor
2
dy
d
d
lui Cramer x = x , y =
,z = z
d
d
d
Daca m R- {

8 m 1
4 m 1
dx= 6 1 2 =2 3 1 2 =2(-4-4m-6 -2+16-3m)=2( 4-7m)
4 2
1
2 2
1
2(4 7 m)
dx
=
d (m + 1)(2m + 1)
1 8 1
1 4 1
dy= 2 6 2 =2 2 3 2 =2( 3-8m-4+3m+4-8) =2( -5-5m)=-10(m+1)
m 4 1
m 2 1
x=

y=

dy
d

10(1 + m)
10
=
(m + 1)( 2m + 1) (2m + 1)

1 m 8
1 m 4
dz= 2 1 6 =2 2 1 3 =2( -2+16+3m2+4m-6-4m)=2(3 m2+8)
m 2 4
m 2 2
z=

2(3m 2 + 8)
dz
=
d (m + 1)( 2m + 1)

Solutia sistemului S={(

2(4 7 m)
10
2(3m 2 + 8)
1
,
,
)/ m R- {
,-1 } }
(m + 1)(2m + 1) (2m + 1) (m + 1)( 2m + 1)
2

x + (m + 1) y + z = 2

III. a) mx + y z = 0
x 2 y mz = 3

1 m +1 1

1
1
A= m
1 2 m

Sistemul nu este de tip Cramer daca detA=0


1 m +1 1
1
1 =-m -2m m-1-1-2+m2(m+1)= m2(m+1)-4m -4= m2(m+1)det A= m
1 2 m
4(m+1)= (m+1)( m2-4)= (m+1)( m-2) ( m+2)
detA=0 (m+1)( m-2) ( m+2)=0 m=-1 ;m=2;m=-2 m {-2,-1,2}

2 x + 3 y + ( m + 2) z = 0

b) 3 x + y + mz = 4
3 x y + z = 6

2 3 m + 2

m
A= 3 1
3 1
1

Sistemul nu este de tip Cramer daca detA=0


2 3 m+2
m =2+9m-3m-6 -3m-6+2m-9= -19 +5m
det A= 3 1
3 1
1
detA=0 -19 +5m=0 5m=19 m=

19
5