Sunteți pe pagina 1din 5

Metode de culegere a datelor statistice

In scopul aplicarii metodelor statistice de analiza a fenomenelor si proceselor socialeconomice este necesar sa avem la dispozitie date statistice. Putem sa obtinem aceste informatii din datele deja publicate de institutii specializate, sau putem sa construim o ancheta, un sondaj.

Primare
Secundare

Deci o clasificare a datelor statistice poate fi: surse primare si surse secundare de date. Daca datele statistice sunt obtinute direct prin organizarea unei observari statistice,totale sau partiale, atunci persoana sau institutia care a realizat o astfel de observare este o sursa primara de date statistice.

Cheltuieli ridicate de resurse materiale

Financiare

Umane

Sondajul sau colectia statistica este o metoda partiala de observare statistica, din ce in ce mai larg utilizata in cercetarile statistice moderne. Sondajul se foloseste pentru a inlocui o observare totala, de mare amploare, mai dificil de realizat, care presupune angajarea unor cheltuieli ridicate de resurse materiale, financiare si umane.

Observarea statistica este o metoda de inregistrare a valorilor sau a variantelor caracteristicilor pentru unitatile populatiei cercetate, in functie de situatia concreta data, scopul observarii, cerintele fata de calitatea datelor, mijloace materiale si banesti disponibile, personalul de observare existent.