Sunteți pe pagina 1din 1

Laborator nr. 1 Minerale

Denumire

Clasa mineralelor

Propriet ăț i fizice

Duritatea # Clivajul# Sp ă rtura # Greutatea specific ă

Propriet ăț i optice

Culoarea mineralelor # Culoarea urmei# Luciul mineralelor # Policroism

Alte caracteristici

De reț inut:

visanm.evonet.ro

Fi ș a nr.

Minerale

Desen

Fotografie

-