Sunteți pe pagina 1din 42

Dreptul Afacerilor

MULTIPLE CHOICE 1. Dreptul afacerilor este un drept autonom a. Adavarat b. Fals c. Nici un raspuns nu este corect ANS: B 2. Dreptul afacerilor nu se refera la un domeniu concret, particular, ci la toata activitatea si viata

economica
a. Nici un raspuns nu este corect b. Adevarat c. Fals ANS: B 3. Dreptul afacerilor sintetizeaza reguli aplicabile altor ramuri de drept a. Adevarat b. Fals c. Nici un raspuns nu este corect ANS: A 4. Dreptul afacerilor nu este un drept national a. Nici un raspuns nu este corect b. Fals c. Adevarat ANS: B 5. Dreptul afacerilor este un drept si nu economie a. Adevarat b. Nici un raspuns nu este corect c. Fals ANS: C 6. Dreptul afacerilor nu este un drept extrem de mobil a. Nici un raspuns nu este corect b. Adevarat c. Fals ANS: B

7. Codul comercial constituie un izvor subsidiar al dreptului afacerilor, iar codul civil constituie

izvorul principalul
a. Adevarat b. Nici un raspuns nu este corect c. Fals ANS: C 8. Termenul juridic de fapt de comert nu este propriu numai Codului Comercial Roman. a. Adevarat b. Fals c. Nici un raspuns nu este corect ANS: B 9. Legislatia franceza si italiana utilizeaza termenul de act de comert a. Adevarat b. Nici un raspuns nu este corect c. False ANS: A 10. Legea considera ca fapte de comert cumpararile si vanzarile de parti sau de actiuni ale

societatilor comerciale
a. Adevarat b. Fals c. Nici un raspuns nu este corect ANS: A 11. Sunt fapte de comert cumpararea de produse sau de marfuri facute pentru uzul sau consumatia

cumparatorului, ori a familiei sale.


a. Adevarat b. Nici un raspuns nu este corect c. Fals ANS: C 12. Trasatura comuna a celor 20 de faptelor de comert enumerate de art. 3 din Codul Comercial

este intermedierea, (interpunerea in schimb), la care se poate adauga caracterul speculativ.


a. Adevarat b. Fals c. Nici un raspuns nu este corect ANS: A

13. Doctrina clasica face distinctie intre faptele de comert obiective clasificandu-le dupa natura lor

si dupa forma lor.


a. Adevarat b. Nici un raspuns nu este corect c. Fals ANS: C 14. Alte clasificari doctrinare clasifica faptele de comert in fapte de comert unilaterale si fapte de

comert mixte.
a. Nici un raspuns nu este corect b. Adevarat c. False ANS: B 15. Codul comercial cuprinde dispozitii care sa reglementeze regimul juridic al fondului de comert. a. Adevarat b. Nici un raspuns nu este corect c. Fals ANS: C 16. Notiunea de fond de comert se delimiteaza de notiunea de magazin. a. Adevarat b. Fals c. Nici un raspuns nu este corect ANS: A 17. Firma este un element de individualizare a comerciantului in sfera activitatii comerciale a. Adevarat b. Fals c. Nici un raspuns nu este corect ANS: A 18. Firma poate fi instrainata separat de fondul de comert la care este intrebuintata. a. Nici un raspuns nu este corect b. Fals c. Adevarat ANS: B 19. Pastrarea firmei precedente este permisa societatii pe actiuni, in comandita pe actiuni sau

societatii cu raspundere limitata, fara cerinta mentionarii raportului de succesiune.

a. Nici un raspuns nu este corect b. Fals c. Adevarat ANS: C 20. Emblema este semnul sau denumirea care deosebeste un comerciant de un altul de acelasi

gen..
a. Adevarat b. Fals c. Nici un raspuns nu este corect ANS: A 21. Emblema este reglementata de acelasi capitol 4 ca si in cazul firmei, fiind definita tot de Codul

Comercial.
a. Adevarat b. Nici un raspuns nu este corect c. Fals ANS: C 22. Clientela reprezinta totalitatea persoanelor fizice si juridice care apeleaza in mod obisnuit la

acelasi comerciant, adica la fondul de comert al acestuia, pentru procurarea unor marfuri si servicii.
a. Adevarat b. Fals c. Nici un raspuns nu este corect ANS: A 23. Vadul comercial este un element distinct al fondului de comert a. Adevarat b. Fals c. Nici un raspuns nu este corect ANS: B 24. Vadul comercial isi confirma existenta numai impreuna cu clientela. a. Nici un raspuns nu este corect b. Fals c. Adevarat ANS: C 25. Vadul comercial nu poate fi transmis separat, ci numai impreuna cu clientela. a. Nici un raspuns nu este corect

b. Fals c. Adevarat ANS: C 26. Brevetul reprezinta alaturi de firma, emblema si marca de fabrica sau de comert, un drept, un

bun incorporabil al fondului de comert.


a. Nici un raspuns nu este corect b. Fals c. Adevarat ANS: C 27. Brevetele se impart in doua categorii: principale si secundare. a. Adevarat b. Fals c. Nici un raspuns nu este corect ANS: B 28. Marcile (de fabrica sau de comert) sunt semne, desene, denumiri distinctive folosite de catre

fabricant, (agent economic) pentru a comercializa produsele, lucrarile ,serviciile lor.


a. Adevarat b. Fals c. Nici un raspuns nu este corect ANS: B 29. Dreptul asupra unei marci este de natura patrimoniala a. Adevarat b. Fals c. Nici un raspuns nu este corect ANS: A 30. Marca leaga producatorul de distribuitor. a. Adevarat b. Nici un raspuns nu este corect c. Fals ANS: C 31. Fondul de comert poate cuprinde anumite drepturi de autor, rezultate din creatia stiintifica,

literara si artistica.
a. Adevarat b. Fals c. Nici un raspuns nu este corect

ANS: A 32. Subiectul dreptului de autor este persoana fizica sau persoanele fizice care au creat opera. a. Adevarat b. Fals c. Nici un raspuns nu este corect ANS: A 33. Fondul de comert, ca orice bun, nu poate face obiectul unui contract de garantie reala

imobiliara.
a. Adevarat b. Nici un raspuns nu este corect c. Fals ANS: C 34. Contractul de garantie se incheie in forma autentica sau prin inscris sub semnatura privata si

trebuie semnat de catre creditor.


a. Adevarat b. Nici un raspuns nu este corect c. Fals ANS: C 35. Contractul de garantie reala nu este titlu executoriu. a. Adevarat b. Fals c. Nici un raspuns nu este corect ANS: B 36. Sunt comercianti aceia care fac fapte de comert, avand comertul ca o profesiune obisnuita, si

societatile comerciale.
a. Nici un raspuns nu este corect b. Fals c. Adevarat ANS: C 37. Auxiliarii de comert sunt comercianti alaturi de persoana fizica autorizata, comerciantul agent

permanent, asociatia familiala.


a. Adevarat b. Nici un raspuns nu este corect c. Fals

ANS: C 38. Persoanele care exercita profesii liberale in mod traditional au calitatea de comerciant. a. Adevarat b. Fals c. Nici un raspuns nu este corect ANS: B 39. Prin exercitarea profesiei, persoanele care exercita profesii liberale nu urmaresc obtinerea de

profit, percep onorarii.


a. Adevarat b. Fals c. Nici un raspuns nu este corect ANS: A 40. Regiile autonome nu au calitatea de comerciant, deoarece regiile autonome se organizeaza si

functioneaza in ramurile strategice ale economiei nationale.


a. Adevarat b. Fals c. Nici un raspuns nu este corect ANS: A 41. Fuziunea se face prin absorbirea unei societati de catre o alta societate sau prin contopirea a

doua sau mai multe societati pentru a alcatui o societate noua.


a. Adevarat b. Fals c. Nici un raspuns nu este corect ANS: A 42. Lichidarea societatii trebuie terminata in cel mult 2 ani de la data dizolvarii. Pentru motive

temeinice, tribunalul poate prelungi acest termen cu cel mult 1 ani.


a. Adevarat b. Fals c. Nici un raspuns nu este corect ANS: B 43. Lichidarea libereaza pe asociati si impiedica deschiderea procedurii de faliment a societatii. a. Adevarat b. Fals c. Nici un raspuns nu este corect ANS: B

44. Numarul membrilor unui grup de interes economic nu poate fi mai mare de 30. a. Adevarat b. Fals c. Nici un raspuns nu este corect ANS: B 45. Grupul de interes economic nu poate avea drept scop obtinerea de profituri pentru sine. a. Adevarat b. Fals c. Nici un raspuns nu este corect ANS: A 46. Grupul de interes economic este reglementat in legislatia noastra in forma nationala si

europeana
a. Nici un raspuns nu este corect b. Fals c. Adevarat ANS: C 47. Grupul de interes economic dobandeste personalitate juridica de la data inmatricularii sale in

registrul comertului.
a. Adevarat b. Fals c. Nici un raspuns nu este corect ANS: A 48. Inmatricularea grupului de interes economic se efectueaza in termen de 48 de ore de la data

pronuntarii incheierii judecatorului-delegat prin care se autorizeaza inmatricularea grupului.


a. Adevarat b. Nici un raspuns nu este corect c. False ANS: C 49. Inmatricularea prezuma calitatea de comerciant a grupului de interes economic. a. Adevarat b. Fals c. Nici un raspuns nu este corect ANS: B 50. Grupul de interes economic poate accepta membri noi, cu votul majoritar al membrilor sai.

a. Adevarat b. Fals c. Nici un raspuns nu este corect ANS: B 51. Din profitul grupului de interes economic se pot aloca sume de bani pentru constituirea de

fonduri de rezerva.
a. Adevarat b. Fals c. Nici un raspuns nu este corect ANS: B 52. Sumele distribuite membrilor unui grup de interes economic din profitul acestuia constituie

dividende, care sunt supuse impozitarii, in conditiile legii.


a. Adevarat b. Fals c. Nici un raspuns nu este corect ANS: A 53. Pentru

aprobarea situatiei financiare si pentru deciziile referitoare la raspunderea administratorilor unui grup de interes economic este necesar votul unanim al membrilor.
a. Nici un raspuns nu este corect b. Fals c. Adevarat ANS: B

54. Dizolvarea grupului de interes economic are ca efect deschiderea procedurii lichidarii. a. Nici un raspuns nu este corect b. Fals c. Adevarat ANS: C 55. Dizolvarea grupului de interes economic se realizeaza prin declararea falimentului a. Adevarat b. Fals c. Nici un raspuns nu este corect ANS: A 56. Lichidatorii grupurilor de interes economic pot fi persoane fizice sau persoane juridice. a. Adevarat

b. Fals c. Nici un raspuns nu este corect ANS: A 57. Lichidatorii grupurilor de interes economic au raspundere diferita de cea a administratorilor. a. Adevarat b. Fals c. Nici un raspuns nu este corect ANS: B 58. Veniturile anuale ale sucursalei unui grup european de interes economic se impoziteaza in

conformitate cu prevederile comunitare in materie.


a. Nici un raspuns nu este corect b. Fals c. Adevara ANS: B 59. Veniturile anuale ale sucursalei unui grup european de interes economic se impoziteaza in

conformitate cu prevederile Legii 571/2003 privind codul fiscal.


a. Adevarat b. Fals c. Nici un raspuns nu este corect ANS: A 60. In functie de conditiile de functionare, teritoriile unde se pot inregistra firme off-shore se impart

in cinci grupe.
a. Nici un raspuns nu este corect b. False c. Adevarat ANS: B 61. Bahamas si Gibraltar sunt jurisdictii off shore sau paradisuri fiscalecare nu percep taxe. (Ex:

taxa pe venit, TVA, taxa pe salarii, taxa pe dividende, taxe municipale, taxe de drumuri, taxe imobiliare).
a. Nici un raspuns nu este corect b. Fals c. Adevarat ANS: C 62. Conceptul de "trust" este un concept atasat exclusiv jurisdictiilor franceze. a. Adevarat

b. Fals c. Nici un raspuns nu este corect ANS: B 63. Paradisul fiscal este un teritoriu cu o fiscalitate privilegiata. a. Adevarat b. Fals c. Nici un raspuns nu este corect ANS: A 64. Cipru este o insula situata in estul Marii Mediterane la intersectia a trei continente: Europa, Asia

si America
a. Adevarat b. Fals c. Nici un raspuns nu este corect ANS: B 65. Astazi Ciprul este statul cel mai estic al Uniunii Europene si reprezinta o punte catre Orientul

Mijlociu, Africa de Nord si Estul Europei.


a. Nici un raspuns nu este corect b. Fals c. Adevarat ANS: C 66. Insulele Virgine Britanice formeaza un grup de insule situate in Marea Caraibilor. a. Nici un raspuns nu este corect b. Fals c. Adevarat ANS: A 67. Republica Seychelles se bazeaza pe sistemul juridic englez si francez a. Adevarat b. Fals c. Nici un raspuns nu este corect ANS: A 68. Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile

ulterioare, care reglementeaza regimul juridic al societatilor comerciale, defineste societatea comerciala.
a. Adevarat b. Fals

c. Nici un raspuns nu este corect ANS: B 69. Din momentul constituirii in conditiile prevazute de lege, societatea comerciala dobandeste

personalitate juridica.
a. Adevarat b. Fals c. Nici un raspuns nu este corect ANS: A 70. Codul Comercial reglementeaza dizolvarea, fuziunea si divizarea societatilor comerciale. a. Adevarat b. Nici un raspuns nu este corect c. Fals ANS: C 71. Dizolvarea societatii comerciale are ca efect deschiderea procedurii lichidarii. a. Adevarat b. Fals c. Nici un raspuns nu este corect ANS: A 72. Termenul transnational si multinational nu sunt sinonime, fiind utilizate alternativ in

literatura de specialitate si in documente internationale cum ar fi rapoartele ONU privind starea economiei mondiale.
a. Adevarat b. Nici un raspuns nu este corect c. Fals ANS: C 73. Societatilor transnationale li se aplica dreptul national al statului in care isi desfasoara

activitatea.
a. Adevarat b. Nici un raspuns nu este corect c. Fals ANS: C 74. Pedeapsa amenzii este o pedeapsa principala. a. Adevarat b. Fals c. Nici un raspuns nu este corect

ANS: A 75. Persoanei juridice ii sunt aplicabile dispozitiile referitoare la cauzele care inlatura caracterul

penal al faptei.
a. Adevarat b. Fals c. Nici un raspuns nu este corect ANS: B 76. Pedeapsa amenzii consta in suma de bani pe care persoana juridica este condamnata sa o

plateasca.
a. Adevarat b. Fals c. Nici un raspuns nu este corect ANS: A 77. Pedeapsa amenzii este o pedeapsa accesorie. a. Adevarat b. Fals c. Nici un raspuns nu este corect ANS: B 78. Pedeapsa accesorie este aplicabila atat persoanei fizice cat si persoanei juridice. a. Adevarat b. Fals c. Nici un raspuns nu este corect ANS: B 79. Suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice este o masura preventiva a. Adevarat b. Fals c. Nici un raspuns nu este corect ANS: A 80. Liechtenstein desi din 2001 a desfiintat conturile anonime, si solicit identificarea titularilor de

cont si a imputenicitilor respectivi, totusi garanteaza pastrarea secretului bancar.


a. Adevarat b. Fals c. Nici un raspuns nu este corect ANS: A

81. n topul clasamentelor centrelor offshore, Liechtenstein ocupa locul 2, dupa Jersey (cu 70

miliarde dolari) si inaintea Principatului Monaco ( 45 miliarde dolari).


a. Adevarat b. Fals c. Nici un raspuns nu este corect ANS: A 82. Din 1863, Monaco a beneficiat de o derogare din partea Frantei prin care se permiteau oficial

jocurile de noroc din cazinouri, n timp ce acestea erau interzise n Franta si Italia pana in 1933.
a. Adevarat b. Fals c. Nici un raspuns nu este corect ANS: A 83. Tratatul privind taxele, semnat de Olanda cu SUA si cu Marea Britanie, a conferit o anumita

suprematie Antilelor Olandeze asupra celorlalte state in privinta secretului financiar


a. Nici un raspuns nu este corect b. Fals c. Adevarat ANS: C 84. Tratatul privind Antilele Olandeze (The Netherlands Antilles) prevede ca toate corporatiile din

acest paradis fiscal care au investitii n SUA sunt fie scutite de impozite, fie achita impozite mai mari decat cele impuse pe profiturile castigate de companiile altor tari.
a. Nici un raspuns nu este corect b. Fals c. Adevarat ANS: B 85. n Antilele Olandeze, secretul bancar este respectat existnd o legislaie specific n materie. a. Adevarat b. Fals c. Nici un raspuns nu este corect ANS: B 86. Panama este cel mai important paradis fiscal din zona latino-american, care dezvolt o

veritabil industrie de servicii financiare.


a. Nici un raspuns nu este corect b. Fals c. Adevarat

ANS: C 87. n Elveia evaziunea fiscal este sancionat de dreptul administrativ i nu de cel penal. a. Nici un raspuns nu este corect b. Fals c. Adevarat ANS: C 88. Regatul Unit al Marii Britanii situat pe coasta vestic a Europei, format din Anglia, Scoia, ara

Galilor i Irlanda de Nord, este o monarhie cu o populaie de aproximativ 58 milioane de locuitori din care 8 milioane triesc n Londra care utilizeaz sistemul de drept common law.
a. Adevarat b. Fals c. Nici un raspuns nu este corect ANS: A 89. Marele Ducat al Luxemburgului a devenit n ultimii 30 ani o pia financiar de prim rang, dei

n 1963 avea doar 6 bnci, iar n 2003 - 806 bnci


a. Adevarat b. Fals c. Nici un raspuns nu este corect ANS: B 90. Luxemburg a atras fluxul de capital din statele vecine (Germania i Frana) care aveau o

legislaiei fiscal restrictiv, avnd un sistem de impozitare care a contribuit la expansiunea ampl a sectorului financiar privat, sistem caracterizat prin discreia total asupra trazaciilor financiare desfurate n bncile luxemburgheze.
a. Adevarat b. Fals c. Nici un raspuns nu este corect ANS: A 91. Republica Singapore este situat n sud-estul Asiei n Peninsula Malayesian, membr

independent a commonwealth-ului britanic din 1965, cu o populaie de aproximativ 3,000,000 locuitori din care 75% sunt chinezi iar 25% sunt malaynezi, indieni sau alte naionaliti.
a. Adevarat b. Fals c. Nici un raspuns nu este corect ANS: A

92. Datorit legislaiei adoptate de ctre Parlamentul bulgar naintea datei aderrii la Uniunea

European privind reducerea impozitului pe profit de la 15% la 10%, Bulgaria a devenit paradisul fiscal al Uniunii Europene, cu impozitul este cel mai mic din UE, la acelai nivel cu cel din Cipru.
a. Adevarat b. Fals c. Nici un raspuns nu este corect ANS: A 93. Fenomenul corupiei include multiple definiii, delicte din sfera economico-financiar i

bancar, asociate de multe ori cu criminalitatea cartelelor i a gulerelor albe.


a. Adevarat b. Fals c. Nici un raspuns nu este corect ANS: A 94. Conform normelor legale, Bursa de valori este organizat de ctre Banca Naional a Romniei

ca o societate cu rspundere limitat.


a. Adevarat b. Fals c. Nici un raspuns nu este corect ANS: B 95. Obiectul contractului de leasing l constituie bunurile imobile sau bunurile mobile de folosin

ndelungat, aflate n circuitul civil, cu excepia nregistrrilor pe band audio i video, a pieselor de teatru, a manuscriselor, brevetelor i a drepturilor de autor.
a. Adevarat b. Fals c. Nici un raspuns nu este corect ANS: A 96. Contractul de licen este convenia ntre dou persoane prin care una, numita titular, se

angajeaza sa-i cedeze celeilalte, numita beneficiar, dreptul de a folosi brevete de inventie, procedee tehnice, documentatii tehnice, scheme operatorii de productie, metode de exploatare a masinilor, metode de tratare a produselor, marci de fabrica, marci de comert si marci de serviciu, contra unui pret, in conditii si pe perioade determinate.
a. Adevarat b. Fals c. Nici un raspuns nu este corect ANS: A

97. Liceniatul are obligaia de a asigura o bun exploatare a inveniei precum i de a garanta

existena dreptului acordat.


a. Adevarat b. Nici un raspuns nu este corect c. Fals ANS: C 98. Piaa Naional a Valorilor Mobiliare RASDAQ a fost oficial lansat la 25 octombrie1996 a. Adevarat b. Fals c. Nici un raspuns nu este corect ANS: A 99. RASDAQ a iniiat un proces complex de transformare ntr-o bursa modern in 2005 a. Adevarat b. Nici un raspuns nu este corect c. Fals ANS: C 100. RASDAQ opereaz folosind tehnologie de nalt clas ntr-un sistem n care formatorii de pia

se afl n competiie pentru a oferi cele mai bune preuri de vnzare i cumprare.
a. Adevarat b. Fals c. Nici un raspuns nu este corect ANS: A 101. Dreptul afacerilor: a. este definit in legislatie si doctrina intr-o definitie unanim recunoscuta b. este considerat un drept economic c. este identificat cu dreptul comercial ANS: B 102. Raporturile dreptului afacerilor cu dreptul privat presupun: a. raporturi cu dreptul fiscal b. raporturi cu dreptul administrativ c. raporturi cu dreptul civil ANS: C 103. Raporturile dreptului afacerilor cu stiintele economice poate fi analizat din doua perspective: a. perspectiva macroeconomica si juridica

b. perspectiva microeconomica si civila c. perspectiva macroeconomica si microeconomica ANS: C 104. Caracteristicile fondului de comert: a. bun unitar distinct de elementele care il compun, bun mobil, bun mobil incorporal b. bun unitar distinct de elementele care il compun, bun imobil, bun mobil incorporal c. bun unitar distinct de elementele care il compun, bun mobil, bun imobil incorporal ANS: A 105. Conditii de fond in utilizare marcii sunt: a. publicitatea marcii b. noutatea marcii c. specialitatea marcii ANS: B 106. Marca leaga: a. consumatorul de distribuitor b. producatorul de distribuitor c. producatorul de consumator ANS: C 107. Protectia internationala a marcilor se realizeaza prin trei sisteme: a. 1. sistemul inregistrarii si protectiei international

2. sistemul de la Paris 3. sistemul inregistrarii si protectiei nationale b. 1. sistemul inregistrarii si protectiei nationale 2. sistemul de la Madrid 3. sistemul marcii comunitare c. 1. sistemul inregistrarii si protectiei nationale 2. sistemul marcii comunitare 3. sistemul marcii internationale
ANS: B 108. Obiectul garantiei reale poate fi: a. un bun imobil individualizat sau determinat generic b. un bun mobil individualizat sau determinat generic c. o universalitate de bunuri imobile. ANS: B 109. Continutul contractului de garantie reala:

a. nu orice persoana fizica sau juridica, romana sau straina, poate fi parte in contractul

de garantie a unei obligatii pentru o tranzactie


b. contractul de garantie reala poate sa nu contina descrierea bunului afectat garantiei c. contractul de garantie reala poate indica sau nu suma maxima a obligatiei garantate ANS: C 110. Comerciantul persoana fizica poate fi: a. persoana fizica autorizata b. auxiliarii de comert c. comis-voiajorul ANS: A 111. Pot desfasura activitati economice, in mod independent sau in cadrul asociatiilor familiale,

persoanele fizice care indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:


a. au implinit varsta de 14 ani, in cazul persoanelor fizice ce solicita

autorizarea

pentru desfasurarea de activitati economice in mod

independent

b. au calificarea - pregatire profesionala sau, dupa caz, experienta profesionala,

necesara pentru a desfasura activitatea economica pentru care se solicita autorizatia


c. au fost condamnate penal prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru

savarsirea de fapte sanctionate de legile financiare,


ANS: B

vamale

112. Persoanele fizice si asociatiile familiale pot fi autorizate sa desfasoare: a. activitati stiintifice in toate domeniile b. activitatile economice, meseriile si ocupatiile, cu exceptia celor reglementate prin

legi speciale c. activitatile economice, meseriile si ocupatiile


ANS: B 113. Lichidarea grupului de interes economic trebuie terminata: a. in cel mult 1 ani de la data dizolvarii b. in cel mult 2 ani de la data dizolvarii. c. in cel mult 3 ani de la data dizolvarii ANS: C 114. Administratorii unui grup de interes economic sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru: a. existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere b. indeplinirea selectiva a hotararilor adunarilor generale c. adoptarea oricarei hotarari in numele adunarii generale a membrilor grupului ANS: A 115. Grupul de interes economic se dizolva:

a. 1.prin intrarea in faliment,

2.prin incapacitatea, excluderea, retragerea sau decesul, respectiv incetarea personalitatii juridice, in conditiile legii, a unuia dintre membri, 3. cand, numarul membrilor s-a redus la unul singur b. 1.prin intrarea in faliment 2.cand, numarul membrilor s-a redus la unul singur c. 1.prin incapacitatea, excluderea, retragerea sau decesul, respectiv incetarea personalitatii juridice, in conditiile legii, a unuia dintre membri, 2.cand, numarul membrilor s-a redus la unul singur
ANS: A 116. Principalele caracteristici ale paradisului fiscal: a. -impozite reduse,

- secretul operatiunilor desfasurate pe teritoriul si sub jurisdictia statului respectiv


b. - impozite reduse,

- secretul operatiunilor desfasurate pe teritoriul si sub jurisdictia statului respectiv, - activitatea bancara cu regim juridic distinct intre cetatenii nationali si cetatenii straini, incurajeaza activitatile bancare externe c. - impozite reduse, - activitatea bancara cu regim juridic distinct intre cetatenii nationali si cetatenii straini, incurajeaza activitatile bancare externe
ANS: B 117. Formele fenomenului de coruptie cu implicatii in criminalitatea gulerelor albe sunt: a.

1. coruptie profesionala2. coruptia economica 3. criminalitatea economico-financiara 4. criminalitate de afaceri 5. coruptia politica b. 1. coruptie profesionala2. coruptia economica 3. coruptia politica c. 1. coruptia economica 2. criminalitatea economico-financiara 3. criminalitate de afaceri 4. coruptia politica
ANS: B 118. Prin ce se particularizeaz contractul de vnzare-cumprare comercial fa de contractul de

vnzare-cumprare civil:
a. comercialitate b. comutativitate c. translativitate

ANS: A 119. Care sunt caracterele juridice ale contractului de comision: a. bilateral (sinalagmatic), consensual, oneros b. aleatoriu, gratuit, comutativ c. bilateral, oneros, comutativ i translativ. ANS: A 120. Contractul de consignatie este reglementat ca o forma particulara a contractului de: a. franciza b. comision c. leasing ANS: B 121. Formele francizei sunt: a. b. c. d.

Franciza de productie si franciza functionala Franciza de servicii si franciza de productie Franciza financiara si franciza operationala Franciza de productie, franciza de servicii si franciza de distributie

ANS: D 122. Contractul de vnzare cumprare comercial are urmtoarele caractere: a. este aleatoriu, gratuit, bilateral i constitutiv b. este sinalagmatic, comutativ, oneros i constitutiv de drepturi c. este bilateral, oneros, comutativ i translativ de proprietate ANS: C 123. Cumprtorul este obligat: a. s plateasca pretul b. s suporte cheltuielile de ridicare c. s dea garanii contra eviciunii ANS: A 124. Care dintre urmtoarele obligaii aparin vnztorului: a. s predea marfa b. s suporte cheltuielile de ridicare; c. s nu primeasc preul daca nu a predat bunul ANS: A 125. Contractul de cont curent:

a. este un contract de creditare b. nu este un contract de creditare; c. poate sa-l fac numai o banc. ANS: B 126. Franciza este: a. procentul din suma asigurat cu care se reduce suma acordat n caz de daun; b. dreptul de a exploata un produs, o afacere sau un serviciu c. dreptul de a utiliza un anume procedeu ANS: B 127. Prile contractului de factoring sunt: a. aderentul i debitorul b. aderentul, factorul, debitorul c. factorul i aderentul ANS: B 128. Pedeapsa principala aplicata persoanei juridice este a. dizolvarea persoanei juridice b. amenda c. afisarea sau difuzarea hotararii de condamnare ANS: B 129. Pedepsele complementare aplicabile persoanei juridice sunt a. suspendarea activitatii persoanei juridice b. degradarea militara c. detentiunea pe viata ANS: A 130. Executarea pedepselor complimentare incepe: a. dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare b. in timpul excutarii pedepsei principale c. in timpul arestarii preventive ANS: A 131. Dizolvarea persoanei juridice poate fi aplicata numai atunci cand: a. persoana juridica a savarsit fapta cu intentie directa calificata prin b. persoana juridica a savarsit fapta cu praeterintentie c. persoana juridica a savarsit fapta din culpa cu prevedere ANS: A

scop

132. Raspunderea penala a persoanelor juridice: a. exclude raspunderea penala a persoanelor fizice b. nu exclude raspunderea penala a persoanelor fizice c. excude raspunderea penala a persoanelor fizice autorizate ANS: B 133. Afisarea hotararii definitive de condamnare sau difuzarea acesteia se face pe cheltuiala: a. statului b. persoanei juridice condamnate c. partii vatamate si statului ANS: B 134. Recidiva postcondamnatorie exista atunci cand: a. persoana juridica savarseste o infractiune din culpa, dupa ramanerea definitiva a unei

hotararii de condamnare la pedeapsa amenzii


b. persoana juridica savarseste din nou o infractiune cu intentie, iar amenda pentru

infractiunea anterioara este considerata ca fiind executata


c. persoana juridica savarseste din nou o infractiune cu intentie, iar amenda pentru

infractiunea anterioara nu a fost executata


ANS: C 135. Inchiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice pe o perioada de la 3 luni la 3 ani nu

poate fi aplicata:
a. persoanelor juridice care isi desfasoara activitatea in domeniul presei b. societatilor comerciale cu raspundere limitata c. societatilor comerciale pe actiuni ANS: A 136. Afisarea sau difuzarea hotararii de condamnare a unei societati comerciale este considerata : a. Pedeapsa complementara b. Pedeapsa principala c. Pedeapsa morala ANS: A 137. Dizolvarea persoanei juridice poate fi aplicata numai atunci cand a. persoana juridica a savarsit fapta cu intentie directa calificata prin scop b. persoana juridica a savarsit fapta cu intentie indirecta c. persoana juridica a savarsit fapta din culpa cu prevedere ANS: A

138. Dizolvarea activitatii persoanei juridice poate fi aplicata: a. patronatelor b. societatilor cu raspundere limitata c. organizatiilor religioase ANS: B 139. Raspunderea penala a persoanelor juridice: a. exclude raspunderea penala a persoanelor fizice b. nu exclude raspunderea penala a persoanelor fizice c. exclude raspunderea penala a persoanelor fizice autorizate ANS: B 140. Exista recidiva postexecutorie cand: a. persoana juridica savarseste o infractiune cu intentie, dupa ramanerea definitiva a

unei hotararii de condamnare pentru o infractiune savarsita din culpa


b. persoana juridica savarseste din nou o infractiune cu intentie, iar amenda pentru

infractiunea anterioara a fost executata sau considerata ca fiind executata


c. persoana juridica savarseste din nou o infractiune cu intentie, iar amenda pentru

infractiunea anterioara nu a fost executata


ANS: B 141. Fondatorul raspunderii penale a persoanei juridice este: a. Ciprian Rus b. Vintila Dongoroz c. Constantin Mitrache ANS: B 142. Afisarea hotararii definitive de condamnare sau difuzarea acesteia se face pe cheltuiala: a. b. c. d.

statului persoanei juridice condamnate partii vatamate si statului partii vatamate si persoanei juridice condamnate

ANS: B 143. Contractele de transfer de tehnologie sunt: a. contractul de franciza, licenta, know-how, consulting engineering b. contractul de asigurare, licenta, know-how, leasing c. contractul de licenta, know-how, cont curent ANS: A 144. Activitatea de asigurare se grupeaza in:

a. asigurari de viata; asigurari speciale b. asigurari generale, asigurari de bunuri c. asigurari de viata; asigurari generale ANS: C 145. Directiva Consiliului 94/33/CE/ 1994 referitoare la protectia tinerilor in munca stabileste varsta

adolescentilor pentru tinerii:


a. intre 15 si 18 ani care nu mai face obiectul scolarizarii obligatorii b. intre 14 si 18 ani c. intre 15 si 21 ani care face obiectul scolarizarii obligatorii ANS: A 146. Politicile de piata muncii din Romania includ domeniile: a. legislatia muncii, politicile active, politicile pasive b. politici interactive, legislatie privind asigurarile sociale, legislatia muncii c. legislatia muncii, politicile active, legislatie privind asigurarile sociale ANS: A 147. Obiectivele strategiei de ocupare ale Romaniei stabilite pe baza celor trei mari obiective

strategice interdependente ale Strategiei Europene de Ocupare revizuite sunt:


a. ocupare deplina,

incluziune sociala calitatea muncii b. calitatea muncii, productivitatea muncii, coeziune sociala, c. ocupare deplina, calitatea si productivitatea muncii, coeziune si incluziune sociala
ANS: C 148. Bursele de marfuri: a. Se infiinteaza ca societati cu raspundere limitata b. bursele de marfuri sunt organisme cu drept de autoreglementare c. bursa de marfuri nu are dreptul sa reglementeze propriile activitati in legatura cu

pietele pe care le administreaza


ANS: B 149. C.N.V.M. este compusa din sapte membri a. Un presedinte, trei vicepresedinti si trei comisari b. Un presedinte, doi vicepresedinti , trei comisari si o secretara

c. Un presedinte, doi vicepresedinti si patru comisari ANS: C 150. Constituie activitati comerciale ilicite si atrag raspunderea contraventionala sau penala, dupa

caz, fata de cei care le-au savarsit, urmatoarele fapte:


a. conditionarea vanzarii unor marfuri de cumpararea altor marfuri; b. vanzarea ambulanta a oricaror marfuri in alte locuri decat cele autorizate de

Parlament; c. declararea de catre agentii economici la organele fiscale, inainte de aplicare, a adaosurilor comerciale si a celor de comision;
ANS: A 151. In indeplinirea atributiilor sale Consiliul Concurentei se va consulta cu: a. comisiile de specialitate ale Parlamentului b. consilierii Primului Ministru al Romaniei c. organele administratiei publice centrale sau locale, solicitand informatii si asistenta

din partea acestora


ANS: C 152. Plenul Consiliului Concurentei este un organ colegial si este format din sapte membri: a. Un presedinte, doi vicepresedinti si patru consilieri de concurenta. b. Un presedinte, trei vicepresedinti si trei consilieri de concurenta c. un presedinte, doi vicepresedinti si trei consilieri de concurenta si un consilier pentru

relatia cu Uniunea Europeana


ANS: A 153. Principiile fiscalitatii conform prevederilor Codului Fiscal sunt: a. neutralitatea masurilor fiscale, certitudinea impunerii b. echitatea fiscala, neutralitatea masurilor fiscale,eficienta impunerii prin asigurarea

stabilitatii pe termen lung a prevederilor Codului fiscal,


c. neutralitatea masurilor fiscale, certitudinea impunerii, echitatea

fiscala, neutralitatea masurilor fiscale, eficienta impunerii prin asigurarea stabilitatii pe termen lung a prevederilor Codului fiscal,

ANS: C 154. Dreptul afacerilor contine: a. elementele de drept privat, elemente de drept public, elemente de economie politica,

elemente de management
b. elementele de drept privat c. elemente de drept public ANS: A

155. Faptele de comert pot fi clasificate in doctrina clasica astfel: a. fapte de comert obiective, fapte de comert subiective b. faptele de comert obiective, unilaterale c. fapte de comert mixte ANS: A 156. Cunoasterea caracterului fondului de comert este importanta: a. pentru stat b. pentru consumatori c. pentru comerciant, pentru protejarea intereselor creditorilor comerciantului ANS: C 157. Trasaturile definitorii ale sucursalei sunt: a. absenta personalitatii juridice, autonomia de gestiune b. dispun de vad comercial c. nu dispun de clientela proprie ANS: A 158. Caracteristicile firmei sunt: a. firma noua deosebita de cele existente, dreptul de folosinta exclusiva asupra firmei

dobandita prin inscrierea acestora in registrul comertului


b. firmele vor fi scrise in limba romana si o limba de circulatie internationala c. dreptul de folosinta exclusiva asupra firmei se dobandeste prin publicarea acesteia in

Monitorul Oficial
ANS: A 159. Caracterele firmei sunt: a. firma poate fi: individualista,sociala,originara (constitutiva), derivata (dobandita de

la adevaratul titular)
b. firma poate fi: individuala- pentru comerciantul persoana fizica, sociala- pentru

societatile comerciale, originara (constitutiva), derivata (dobandita de la adevaratul titular) c. firma poate fi copiata, cu instiintarea proprietarului initial
ANS: B 160. Apararea firmei se poate realiza prin urmatoarele actiuni: a. Actiunea in contrafacerea sau uzurparea firmei, Actiunea in concurenta neloiala,

Actiunea in daune (despagubiri) materiale si morale


b. Actiunea in fata Curtii de la Haga c. Actiunea in fata Curtii Drepturilor Omului

ANS: A 161. Distintia dintre firma si emblema: a. firma este un elemente obligatoriu pentru individualizarea

comerciantului, iar emblema are caracter facultativ,


b. emblema nu se poate transmite separat de fondul de comert, firma da. c. firma este facultativa, emblema este obligatorie ANS: A 162. Inregistrarea marcii confera titularului sau: a. un drept exclusiv asupra marcii, drept de folosire sau exploatare a marcii, dreptul de

a interzice folosirea aceluiasi semn de catre alti comercianti


b. un drept relativ aupra marcii c. dreptul de a-si comercializa produsele ANS: A 163. Societatea se dizolva prin: a. inregistrarea societatii in Monitorul Oficial b. hotararea adunarii generale, falimentul societatii, declararea nulitatii societatii c. fuziunea societatii comerciale ANS: B 164. Formele fuziunii unei societati comerciale sunt: a. Fuziunea prin asimilare b. Fuziunea prin contopire, prin absorbtie c. Fuziunea prin dizolvare ANS: B 165. Sediul grupului de interes economic trebuie stabilit: a. fie la locul in care se afla administratia centrala a grupului sau a unuia dintre

membrii grupului b. fie la locul in care se afla administratia centrala a unuia dintre membrii grupului c. la locul in care se afla o sucursala a grupului de interes economic
ANS: A 166. Societatile comerciale se vor constitui in una dintre urmatoarele forme: a. societate in comandita simpla; grup de interes economic european b. societate in nume colectiv; societate in comandita simpla; grupul de interes

economic; societate in comandita pe actiuni si societate cu raspundere limitata.


c. societate pe actiuni; societate in comandita pe actiuni, societate cu raspundere

limitata, societate in nume colectiv; societate in comandita simpla

ANS: C 167. Suspendarea activitatii persoanei juridice nu poate fi aplicata: a. partidelor politice b. societatilor comerciale pe actiuni c. organizatiilor religioase, partidelor politice, ANS: C 168. Pedepsele complementare sunt: a. neafisarea-nedifuzarea hotararii de condamnare b. amenda c. interzicerea de a participa la procedurile de achizitii publice pe o durata de la 1 an la

3 ani
ANS: C 169. Cauzele care inlatura caracterul penal al faptei nu-si gasesc aplicare in privinta: a. persoanelor fizice b. persoanelor juridice, societatilor comerciale pe actiuni c. persoanele juridice ANS: B 170. Raspund penal: a. statul si persoanele fizice b. persoanele juridice si persoanele fizice c. persoanele fizice si autoritatile publice ANS: B 171. Pedepsele complementare aplicabile persoanei juridice sunt: a. dizolvarea si suspendarea activitatii persoanei fizice b. amenda si interzicerea de a participa la procedurile de achizitii publice c. suspendarea activitatii persoanei juridice si inchiderea unor puncte de lucru ale

persoanei juridice
ANS: C 172. Persoanei juridice ii sunt aplicabile dispozitiile referitoare la a. concursul de infractiuni, recidiva b. excesul justificat c. iresponsabilitatea ANS: A 173. Bursele se impart in:

a. burse de marfuri si servicii b. burse de valori, burse de marfuri (comert) c. burse de devize ANS: B 174. Licitatiile se deosebesc fata de burse deoarece: a. marfurile sau mostrele se gasesc la locul unde se desfasoara licitatia b. se vand si se cumpara hartii de valoare si valutele c. programul de functionare a licitatiei este continuu ANS: A 175. Agentii comerciali care lucreaza pe baza contractului de agency sunt: a. agentii de bursa b. factorii postali c. brokerii si factorii ANS: C 176. Contracte de finantare sunt: a. Contractul de know how b. Contractul de leasing, factoring c. Contractul de cont curent ANS: B 177. Modificarea contractului de asigurare poate fi ceruta de catre: a. asigurat, asigurator b. prin lege c. terte parti interesate ANS: A 178. Reglementri comunitare n domeniul muncii i securitii sociale privind egalitatea sexelor: a. principiul pltii egale pentru munc egal; plata egal pentru munca de valoare egal b. principiul egalittii de tratament ntre copii si adulti; principiul tratamentului egal n

materia securittii sociale


c. principiul pltii egale pentru munc egal; plata egal pentru munca de valoare

egal; principiul egalittii de tratament ntre copii i adulti; principiul tratamentului egal n materia securittii sociale
ANS: A 179. Strategia Uniunii Europene n domeniul ocuprii forei de munc are la baz patru piloni, i

anume:

a. -mbuntirea capacitii de plata a somajului;

-dezvoltarea spiritului anteprenorial i crearea de locuri de munc;


b. -promovarea capacitii de adaptare a ntreprinderilor mici i mijlocii

- asigurarea egalitii ntre tineri i vrstnici


c. -mbuntirea capacitii de angajare;

-dezvoltarea spiritului anteprenorial i crearea de locuri de munc; - promovarea capacitii de adaptare a ntreprinderilor i a angajailor acestora; - asigurarea egalitii de anse ntre femei i brbai.
ANS: C 180. Liniile directoare integrate pentru cretere economic i locuri de munc prevzute de Noua

Agend Social - Strategia de la Lisabona (2005) sunt:


a. Liniile directoare macroeconomice b. Liniile directoare microeconomice, macroeconomice si pentru ocuparea forei

de munc
c. Linii directoare pentru ocuparea forei de munc ANS: B 181. Jurisdiciile fiscale existente pe plan mondial se mpart n dou categorii: a. cu un nivel mare al taxelor si care nu percep nici o tax b. cu un nivel ridicat al taxelor (taxa pe venit, TVA, taxa pe salarii, taxa pe dividende,

taxe municipale, taxe de drumuri, taxe imobiliare etc.) si care nu percep taxe deloc sau acestea sunt foarte mici. c. cu un nivel mare al taxelor si cu nivel mic al taxelor
ANS: B 182. RASDAQ a iniiat un proces complex de transformare ntr-o bursa modern in: a. 2005 b. 2004 c. 2002 ANS: C 183. Caracteristicile titlurilor de valoare sunt: a. titlurile de valoare au caracter constitutiv, caracter formal i literal b. titlurile de valoare au caracter constitutiv c. titlurile de valoare au caracter obiectiv. ANS: A 184. Criteriile de clasificare a titlurilor de valoare sunt: a. dup cauz b. dupa continut, cauz, modul in care circul c. dup durata lor de functionare

ANS: B 185. Titlurile de valoare dupa cauza lor se impart in: a. titluri concrete si abstracte b. titluri concrete si cauzale c. titluri cauzale, si abstracte ANS: C 186. Titlurile de valoare improprii sunt: a. bilete de calatorie cu mijloacele de transport, bilete de loterie, bilete de intrare la

teatru b. cambia, cec-ul c. polita de asigurare, biletele pentru statiunile de odihna


ANS: A 187. Alegeti raspunsul corect: a. Intr-o cambie platibila la vedere, tragatorul nu poate stipula ca suma va fi

producatoare de dobanda b. Intr-o cambie platibila la vedere, tragatorul poate stipula ca suma va fi producatoare de dobanda c. Intr-o cambie ascunsa, tragatorul poate stipula ca suma va fi producatoare de dobanda
ANS: B 188. Atributiile tragatorului in orice cambie sunt: a. nu poate interzice in cambie prezentarea spre acceptare, doar daca cambia este

platibila la un tert b. nu poate stipula ca ea trebuie sa fie prezentata spre acceptare, fixand sau nu un termen pentru prezentare c. poate stipula ca prezentare spre acceptare nu poate avea loc inaintea unei anumite date
ANS: C 189. Biletul la ordin a carui scadenta nu este aratat este socotit: a. platibil la vedere b. neplatibil la vedere c. emis nelegal ANS: A 190. In cazul CEC-ului raspunzator pentru plata este: a. trasul

b. tragatorul c. terta persoana careia ii este adresat CEC-ul ANS: B 191. Termenul de prescriptie in cazul actiunii contra emitentului pentru CEC-ului circular este de: a. 2 ani de la data emisiunii b. 5 ani de la data emisiunii c. 3 ani de la data emisiunii ANS: C 192. Efectele de comert cunoscute sub bunele de titluri comerciale de valoare- cambie, biletul la

ordin si CEC-ul mai sunt numite si:


a. moneda comerciantilor b. moneda bancara c. titluri reprezentative ale marfurilor ANS: A 193. Deosebirile ntre societatea civil i societatea comercial privesc: a. - condiiile de funcionare

- obiectul sau natura operaiunilor realizate de societate - existena sau nu a unor obligaii profesionale
b. - mprirea profitului

- condiiile de funcionare - obiectul sau natura operaiunilor realizate de societate c. - esen diferit - obiectul sau natura operaiunilor realizate de societate - existena sau nu a unor obligaii profesionale
ANS: A 194. Consiliul Concurenei adopt instruciuni, n special cele care privesc: a. notificrile de concentrri economice; solicitrile de dispense i prorogarea de

dispense;
b. notificrile privind evoluiile bursei de mrfuri; c. calcularea cifrei de afaceri i a plafoanelor valorice prevzute de regulamente ANS: A 195. Consiliul Concurenei va comunica punctul su de vedere asupra oricrui aspect

n domeniul politicii concureniale, la cererea:


a. Oricarei persoane interesate b. Oficiului pentru Protecia Consumatorului c. Preediniei Romniei; organizaiilor pentru protecia consumatorilor; instanelor

judectoreti i parchetelor.
ANS: C 196. Schema de ajutor se aplic pentru agenii economici care ndeplinesc una dintre urmtoarele

condiii:
a. realizeaz investiii cu o valoare care depete echivalentul n lei a un milion de

euro
b. realizeaz investiii cu o valoare care depete echivalentul n lei a dou milioane

de euro;
c. creaz cel puin 100 de noi locuri de munc, ca urmare a realizrii investiiei iniiale ANS: A 197. Agenii economici nu pot beneficia de urmtoarele tipuri de ajutor de ajutor de stat: a. Ajutor pentru ntreprinderile mici i mijlocii b. Ajutoare n favoarea activitilor legate de export c. Ajutor pentru cooperare ANS: B 198. Obligaiile operatorilor economici reglementate de OG nr. 21/1992, privind protecia

consumatorilor, republicat, sunt:


a. Obligaii ale consumatorilor b. Obligatii ale producatorilor c. Obligatii ale organelor consultative ANS: B 199. Obligatiile producatorilor conform OG nr. 21/1992 privind protecia consumatorilor,

republicat, sunt:
a. Sa nu comercializeze produse despre care detin informatii sau considera ca pot fi

periculoase
b. Sa presteze servicii care nu afecteaza viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor c. Sa sa puna pe piata numai produse sigure si, daca, actele normative in vigoare

prevad, acestea sa fie testate sa/sau certificate


ANS: C 200. Obligatiile distribuitorilor conform OG nr. 21/1992 privind protecia consumatorilor,

republicat, sunt:
a. Sa nu comercializeze produse despre care detin informatii sau considera ca pot fi

periculoase
b. Sa presteze servicii care nu afecteaza viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor c. Sa sa puna pe piata numai produse sigure si, daca, actele normative in vigoare

prevad, acestea sa fie testate sa/sau certificate

ANS: A 201. Obligatiile prestatorilor de servicii conform OG nr. 21/1992 privind protecia consumatorilor,

republicat, sunt:
a. Sa nu comercializeze produse despre care detin informatii sau considera ca pot fi

periculoase b. Sa presteze servicii care nu afecteaza viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor c. Sa sa puna pe piata numai produse sigure si, daca, actele normative in vigoare prevad, acestea sa fie testate sa/sau certificate
ANS: B 202. Organele administratiei publice care asigura protectia consumatorului sunt: a. Consiliul Economic si Social b. Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului c. Organizatia Patronala a Consumatorilor ANS: B 203. Printre activitatile derulate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului sunt: a. coordoneaza si realizeaza strategia si politica guvernului in domeniul protectiei

muncii
b. asigura armonizarea cadrului legislativ national cu reglementarile din UE in

domeniul protectiei mediului care afecteaza consumator c. efectueaza activitati de analiza si marcare a metalelor pretioase ai aliajelor si de expertizare a acestora
ANS: C 204. Drepturile Asociatiilor pentru protectia consumatorului, conform OG nr. 21/1992 privind

protecia consumatorilor, republicat sunt:


a. de a primi sume de la bugetul comunitar b. de a fi consultate cu ocazia elaborarii actelor normative in domeniul protectiei

consumatorului c. de a introduce actiuni la instantele de arbitraj pentru apararea drepturilor si intereselor legitime ale consumatorilor
ANS: B 205. In aplicarea prevederilor OG nr. 21/1992 privind protecia consumatorilor, republicat, guvernul

emite norme metodologice privind:


a. desfasurarea activitatii consiliilor consultative pentru protectia consumatorului. b. informarea si educarea in domeniul protectiei muncii. c. conditiile de realizare a expertizelor juridice in cazul viciilor ascunse, pe categorii de

produse si servicii.
ANS: A

206. Consiliului Consultativ pentru protectia consumatorului este compus din: a. prefect, prim- ministru, reprezentant al asociatiilor pentru protectia consumatorului b. reprezentant al asociatiilor pentru protectia consumatorului, prefect, consilieri locali c. prefect, reprezentant al asociatiilor pentru protectia consumatorului, reprezentanti ai

organelor administratiei publice cu competente in domeniul protectiei consumatorului.


ANS: C 207. n categoria jurisdiciilor off shore de tip International Business Companies

(IBC) intr:
a. Anquilla, Belize, British Virgin Islands, Seychelles b. Anquilla, Insulele Cayman, Belize, British Virgin Islands, Cipru c. Anquilla, Belize, British Virgin Islands, Madeira, Olanda, Panama, Seychelles ANS: A 208. Avantajele nfiinrii companiilor offshore sunt: a. anonimat i confidenialitate; taxe reduse cu o mai bun planificare internaionala a

taxelor; lipsa controalelor valutare; opereaz ntr-un sistem bancar bine organizat i dezvoltat; regulamente lejere; posibilitatea diversificrii obiectului de activitate fr nici o restricie; ascunderea provenienei mrfurilor prin prelucrarea n zonele libere adiacente altor centre financiare offshore; b. anonimat i confidenialitate; taxe reduse cu o mai bun planificare internaionala a taxelor; lipsa controalelor valutare; opereaz ntr-un sistem economic i politic stabil; opereaz ntr-un sistem bancar bine organizat i dezvoltat; posibilitatea diversificrii obiectului de activitate fr nici o restricie c. anonimat i confidenialitate; suport taxe reduse; regulamente lejere; posibilitatea de expansiune mult mai bun; ascunderea provenienei mrfurilor prin prelucrarea n zonele libere adiacente altor centre financiare offshore
ANS: A 209. Jurisdiciile fiscale existente pe plan mondial se mpart n dou categorii: a. 1. cu un nivel mare al taxelor

2. nu percep nici o tax


b. 1. cu un nivel ridicat al taxelor (taxa pe venit, TVA, taxa pe salarii, taxa pe

dividende, taxe municipale, taxe de drumuri, taxe imobiliare etc.) i 2. care nu percep taxe deloc sau acestea sunt foarte mici c. 1. cu un nivel mare al taxelor 2. cu nivel mic al taxelor
ANS: B 210. Obligaiile principale ale managerului (trustee) sunt:

a. 1. s ndeplineasc obiectivele pentru care a fost creat trustul;

2. s acioneze cu bun credin (ca un mandatar) i pruden/diligen (judecata in abstracto) n interesul personal; b. 1. s ndeplineasc obiectivele pentru care a fost creat trustul 2. s acioneze n interesul beneficiarului pentru care a fost creat trustul c. 1.s ndeplineasc obiectivele pentru care a fost creat trustul; 2.s acioneze cu bun credin (ca un mandatar) i pruden/diligen (judecata in abstracto) pentru a realiza scopul n care a fost creat trustul; i, s acioneze n interesul beneficiarului pentru care a fost creat trustul.
ANS: C 211. Criminalitatea gulerelor albe a fost dezvoltat de Sutherland n trei planuri: a. 1. cu privire la infractiune;

2. cu privire la infractor; 3. cu privire la atitudinea societtii fat de criminalitate n afaceri b. 1. cu privire la societatea care incrimineaz infraciunea; 2. cu privire la infractor; 3. cu privire la atitudinea societtii fa de criminalitatea n afaceri c. 1. cu privire la infractiune; 2. cu privire la infractorii recidivisti; 3. cu privire la atitudinea societtii fat de criminalitate n afaceri
ANS: A 212. Obligatiile vanzatorului in contractul de leasing sunt: a. exploatarea bunului prin respectarea instructiunilor tehnice b. livrarea echipamentului de calitate, in stare de functionare c. controlului modului in care este exploatat echipamentul ANS: B 213. Obligatiile beneficiarului in contractul de leasing sunt: a. exploatarea bunului prin respectarea instructiunilor tehnice b. livrarea echipamentului de calitate, in stare de functionare c. controlului modului in care este exploatat echipamentul ANS: A 214. Obligatiile societatii de leasing in contractul de leasing sunt: a. exploatarea bunului prin respectarea instructiunilor tehnice b. livrarea echipamentului de calitate, in stare de functionare c. controlului modului in care este exploatat echipamentul ANS: C 215. Contractul de leasing:

a. se incheie pe o perioada de minim 2 ani b. forma scrisa este obligatorie conform OG 51/1997 cu nmodificarile si completarile

ulterioare
c. constituie titlu executoriu ANS: C 216. Leasingul a aparut prima data in: a. Europa b. SUA c. Asia ANS: B 217. Partile implicate in contractul de leasing sunt: a. cumparatorul, vanzatorul, distribuitorul b. cumparatorul, clientul, prestatorul de servicii c. cumparatorul, vanzatorul, clientul ANS: C 218. Formele factoringului sunt: a. Factoring traditional, factoring la scadenta b. Factoring operational, factoring traditional c. Factoring la scadenta, factoring de servicii ANS: A 219. Natura juridica a contractului de factoring: a. se deosebeste de imprumut, mandat comercial b. prezinta asemanari cu vanzarea- cumpararea civila c. prezinta asemanari cu imprumutul, mandatul comercial, scontul si asigurarea

creditului
ANS: C 220. In conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu

modificarile si completarile ulterioare, numarul actionarilor in societatea pe actiuni nu poate fi mai mic de:
a. 2 b. 5 c. 10 ANS: B

221. In conformitate cu prevederile Legii nr. 314/2001 pentru reglementarea situatiei unor societati

comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, dizolvarea de drept a societatii se realizeaza daca nu se majoreaza capitalul social la nivelul prevazut de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale in termen de:
a. 5 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial a legii b. 15 zile de la data intrarii in vigoare a legii c. 60 zile de la data intrarii in vigoare a legii ANS: C 222. Instanta competenta care se pronunta in cazul falimentului societatii comerciale este: a. Inalta Curte de Casatie si Justitie b. Judecatoria c. Tribunalul ANS: C 223. Dreptul asupra unei marci este de natura: a. patrimoniala b. civila c. comerciala ANS: A 224. Conditii de fond in utilizarea unei marci sunt: a. inregistrarea marcii la OSIM b. noutatea marcii c. asemanarea marcii cu alta existenta pe piata. ANS: B 225. Conditii de forma in utilizarea unei marci sunt: a. inregistrarea marcii la OSIM b. noutatea marcii c. asemanarea marcii cu alta existenta pe piata ANS: A 226. Protectia juridica asupra marcii prin inregistrarea acesteia la OSIM produce efecte in termen de: a. 1 an b. 5 ani c. 10 ani ANS: C 227. Sistemul cel mai vechi si mai usor de inregistrare a unei marci este:

a. sistemul de la Madrid b. sistemul inregistrarii si protectiei nationale c. sistemul international ANS: B 228. OMPI inseamna: a. Organizatia Mondiala a Protectiei Intelectuale b. Organizatia Mondiala a Protectiei internationale c. Organizarea Marcii si Protectia Internationala ANS: A 229. Marca care ramane dependenta de marca din tara de origine este: a. marca nationala b. marca comunitara c. marca internationala ANS: C 230. Marca care ramane dependenta de marca din tara de origine in termen de: a. 1 an b. 5 ani c. 10 ani ANS: B 231. Orice garantie reala mobiliara este transmisibila prin: a. instrainare b. vanzare-cumparare c. cesiune ANS: C 232. Cele patru mari prioritati ale activitatii comunitare din Strategia de la Lisabona si modelul social

european Strategia de la Lisabona si modelul social european sunt:


a. locuri de munca mai multe, educatie si formare prefesionala, incluziune sociala,

modernizarea sistemului asigurarilor medicale


b. locuri de munca mai multe, educatie si formare prefesionala, incluziune sociala,

modernizarea sistemului sigurantei muncii


c. locuri de munca mai multe, educatie si formare prefesionala adaptate societatii

bazate pe cunoastere, incluziune sociala, modernizarea sistemului asigurarilor sociale


ANS: C 233. Tratate si documente comunitare relevante in domeniul ocuparii fortei de munca si securitatii

sociale sunt:

a. Tratatul de la Nisa, Carta Drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, Strategia

de la Lisabona, Carta Comunitatii privind Drepturile Sociale Fundamentale ale Tinerilor b. Tratatul de la Amsterdam, Carta Drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, Strategia de la Lisabona, Carta Comunitatii privind Drepturile Sociale Fundamentale ale Muncitorilor c. Tratatul de la Amsterdam, Carta Drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, Strategia de la Lisabona, Carta Comunitatii privind Drepturile Sociale Fundamentale ale Tinerilor
ANS: B 234. Drepturile salariatului conform prevederilor Codului Muncii (Legea nr. 53/2003) sunt: a. dreptul la salarizare pentru munca depus; dreptul la repaus zilnic i sptmnal;

dreptul la concediu de odihn anual; dreptul la egalitate de sanse si de tratament; dreptul la demnitate n munc; dreptul s dea dispoziii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalittii lor; b. dreptul la salarizare pentru munca depus; dreptul la repaus zilnic i sptmnal; dreptul la concediu de odihn anual; dreptul la egalitate de anse i de tratament; dreptul la securitate i sntate n munc c. dreptul la concediu de odihn anual; dreptul la egalitate de anse i de tratament; dreptul la demnitate n munc; dreptul s stabileasc organizarea i functionarea unitii
ANS: B 235. Obligatiile salariatului conform prevederilor Codului Muncii (Legea nr. 53/2003) sunt: a. obligatia de a realiza norma de munc sau, dup caz, de a ndeplini atributiile ce i

revin conform fisei postului; obligaia de a respecta disciplina muncii; obligatia de a respecta prevederile cuprinse n regulamentul intern, n contractul colectiv de munc aplicabil, precum i n contractul individual de munc; obligatia de fidelitate fat de angajator n executarea atribuiilor de serviciu; b. obligatia de a realiza norma de munc sau, dup caz, de a ndeplini atributiile ce i revin conform fisei postului; obligatia de a respecta disciplina muncii; obligatia de a stabili atributiile corespunztoare pentru fiecare salariat, n conditiile legii c. obligatia de a respecta secretul de serviciu, obligatia de a realiza norma de munc, obligatia de a asigura permanent conditiile tehnice i organizatorice in vederea desfasurarii muncii
ANS: A 236. Drepturile angajatorului conform prevederilor Codului Muncii (Legea nr. 53/2003) sunt: a. dreptul de a comunica periodic salariatilor situatia economic si financiar a unittii,

freptul de a plti toate contributiile si impozitele aflate n sarcina sa, dreptul de a asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor b. s acorde salariailor toate drepturile ce decurg din lege s nfiineze registrul general de eviden a salariailor i s opereze nregistrrile prevzute de lege

c. dreptul de a stabili organizarea si functionarea unittii; dreptul de a stabili atributiile

corespunztoare pentru fiecare salariat, n condiiile legii; dreptul de a da dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalittii lor; dreptul de a controla modul de ndeplinire a sarcinilor de serviciu;
ANS: C 237. Obligatiile angajatorului conform prevederilor Codului Muncii (Legea nr. 53/2003) sunt: a. obligatia de a se consulta cu sindicatul sau, dup caz, cu reprezentantii salariatilor n

privinta deciziilor susceptibile s afecteze substantial drepturile si interesele acestora, obligatia de a da dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalittii lor b. obligatia de a acorda salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munc aplicabil si din contractele individuale de munc; obligatia de a plati toate contributiile si impozitele aflate n sarcina sa, dar si obliagatia de a retine si vira contributiile si impozitele datorate de salariati, n conditiile legii c. obligatia de a stabili organizarea si functionarea unittii; obligatia de a stabili atributiile corespunztoare pentru fiecare salariat, n condiiile legii
ANS: B 238. Administratorii unui grup de interes economic raspund solidar fata de societate pentru: a. existenta registrelor cerute de lege si corectitudinea continutului acestora,

indeplinrea cu exactitate a hotararilor adunarii generale, indeplinirea cu exactitate a indatoririlor din lege si din actul constitutiv. b. falimentul grupului de interes economic c. retragerea unui membru al grupului de interes economic
ANS: A 239. In Romania sunt reglementate prin Legea nr.161/ 2003 privind unele masuri pentru asigurarea

transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei:
a. grupurile de interes internationale b. societatile multinationale c. grupurile de interes european ANS: C 240. Retragerea unui membru al unui grup de interes economic se realizeaza astfel: a. cu acordul unei treimi din numarul membrilor grupului de interes economic b. cu acordul tuturor membrilor c. prin decesul membrului ANS: B