Sunteți pe pagina 1din 3

Teme referat Dreptul afacerilor:

Lucrarile pot avea intre 4 si 10 pagini, trebuie sa fie tehnoredactate, caractere de 11, interlinie 1. Fiecare proiect trebuie obligatoriu prezentat liber 3-5 minute la seminar; nu primesc lucrari nesustinute. Atentie : intr-o grupa, aceeasi tema nu poate fi aleasa decat de un singur student. Referatul e punctat cu max 3 puncte, in functie de calitatea lui si de modul de sustinere. In caz de plagiat 0 puncte. Acolo unde este cazul, faceti referire la textul noului cod civil !

1. Nulitatea conditii si efecte. 2. Rezilierea si rezolutiunea 3. Daunele interese 4. Cazul fortuit si forta majora 5. Cauzele de exonerare de raspundere ( in materie civila/comerciala nu penala) 6. Prejudiciul 7. Cesiunea de creanta

1. Contractul de asigurare 2. Ct de mandat 3. Ct de factoring 4. Ct de sponsorizare 5. Ct de leasing 6. Ct de franciza 7. Contractele de distributie 8. Ct de concesiune 9. Ct de achizitii publice 10.Ct de licenta

1. Reglementarea si sanctionarea faptelor de concurenta neloiala 2. Reglementarea si sanctionarea abuzului de pozitie dominanta 3. Clauzele abuzive in contractele de consum 4. Drepturile consumatorilor in caz de achizitionare de produse defecte 5. Impozite platite de comerciantii pers juridice 6. Impozite platite de comerciantii persoane fizice 7. Patrimoniul si capitalul social 8. Marca si emblema

1. Nereguli la constituirea SC 2. Partile sociale 3. Actiunile si obligatiunile 4. Directoratul 5. Consiliul de supraveghere 6. Auditorii si cenzorii 7. AGA ordinara 8. AGA extraordinara 9. Drepturile actionarilor

10.Fuziunea sc 11.Dizolvarea sc 12.Majorarea capitalului social 13.Raspunderea administratorilor sc

1. Clauze speciale in contractele de munca 2. Conditii de pentru incheierea valabila a ct de munca 3. Contractul de munca pe durata determinata

4. Contractul de munca cu fractiune de norma 5. Concediile si zilele libere 6. Detasarea si delegarea 7. Concedierea individuala 8. Concedierea colectiva 9. Sindicatele

S-ar putea să vă placă și