Sunteți pe pagina 1din 20

2 Regi

Cap. 24
1. ¶ Pe vremea sa, Nebucadneţar,
împăratul Babilonului,
a pornit cu război.
Ioiachim i-a fost supus trei ani;
dar s'a răsculat din nou
împotriva lui.
2. Atunci Domnul a trimes
împotriva lui Ioiachim
cete de Haldei, cete de Sirieni,
cete de Moabiţi şi cete
de Amoniţi; le-a trimes
împotriva lui Iuda,
ca să -l nimicească,
după cuvîntul pe care-l spusese
Domnul prin robii Săi proorocii.
3. Lucrul acesta s'a întîmplat
numai după porunca Domnului,
care voia să lepede pe Iuda
dinaintea Lui, din pricina
tuturor păcatelor
săvîrşite de Manase,
4. şi din pricina sîngelui
nevinovat pe care-l vărsase
Manase, şi de care umpluse
Ierusalimul. De aceea,
lucrul acesta Domnul
n'a vrut să-l ierte.
5. Celelalte fapte ale lui Ioiachim,
şi tot ce a făcut el,
nu sînt scrise oare
în cartea Cronicilor
împăraţilor lui Iuda?
6. Ioiachim a adormit
cu părinţii săi.
Şi, în locul lui,
a domnit fiul său Ioiachin.
7. Împăratul Egiptului
n'a mai ieşit din ţara lui,
căci împăratul Babilonului
luase tot ce era
al împăratului Egiptului,
dela pîrîul Egiptului
pînă la rîul Eufratului.
8. ¶ Ioiachin avea
optsprezece ani cînd a ajuns
împărat, şi a domnit trei luni
la Ierusalim. Mamă-sa se chema
Nehuşta, fata lui Elnatan,
din Ierusalim.
9. El a făcut ce este rău
înaintea Domnului,
întocmai cum făcuse tatăl său.
10. În vremea aceea,
slujitorii lui Nebucadneţar,
împăratul Babilonului,
s'au suit împotriva Ierusalimului,
şi cetatea a fost împresurată.
11. Nebucadneţar,
împăratul Babilonului,
a venit înaintea cetăţii
pe cînd o împresurau slujitorii lui.
12. Atunci Ioiachin,
împăratul lui Iuda,
s'a dus la împăratul Babilonului,
cu mamă-sa, cu slujitorii,
căpeteniile şi dregătorii lui.
Şi împăratul Babilonului
l-a luat prins,
în al optulea an al domniei lui.
13. A luat de acolo
toate vistieriile Casei Domnului
şi vistieriile casei împăratului;
şi a sfărîmat toate vasele de aur
pe cari le făcuse Solomon,
împăratul lui Israel,
în Templul Domnului,
cum spusese Domnul.
14. A dus în robie tot Ierusalimul,
toate căpeteniile
şi toţi oamenii viteji,
în număr de zece mii,
cu toţi teslarii şi ferarii;
n'a mai rămas
decît poporul sărac al ţării.
15. A strămutat pe Ioiachin
la Babilon; şi a dus robi
din Ierusalim la Babilon
pe mama împăratului,
pe nevestele împăratului
şi pe dregătorii lui,
şi pe mai marii ţării,
16. pe toţi războinicii,
în număr de şapte mii,
şi pe teslari şi ferari,
în număr de o mie,
toţi numai oameni viteji
şi buni pentru război.
Împăratul Babilonului
i-a luat robi în Babilon.
17. Şi împăratul Babilonului
a pus împărat, în locul
lui Ioiachin, pe unchiul său
Matania, căruia i -a schimbat
numele în Zedechia.
18. Zedechia avea
douăzeci şi unu de ani
cînd a ajuns împărat,
şi a domnit unsprezece ani
la Ierusalim. Mamă-sa se chema
Hamutal, fata lui Ieremia,
din Libna.
19. El a făcut ce este rău
înaintea Domnului,
întocmai cum făcuse Ioiachim.
20. Şi lucrul acesta
s'a întîmplat din pricina
mîniei Domnului împotriva
Ierusalimului
şi împotriva lui Iuda,
pe cari voia să -i lepede
dinaintea Lui. Şi Zedechia
s'a răsculat împotriva
împăratului Babilonului.