P. 1
Proiect Unitatea de Invatare,Plan Lectie,Test Evaluare -Def

Proiect Unitatea de Invatare,Plan Lectie,Test Evaluare -Def

|Views: 334|Likes:
Published by Laies Oana

More info:

Published by: Laies Oana on May 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/25/2015

pdf

text

original

LICEUL SILVIC TIMIȘOARA Oraş TIMIȘOARA judeţul TIMIŞ Str. PĂDUREA VERDE NR.

5 TEL/FAX 0256 219 513 0

VIZAT DIRECTOR ……………… ŞEF CATDERĂ………………..

STUDIUL CALITĂȚ II MEEDIULUI - clasa a IX - a Resurse naturale și protecția mediului Număr de ore pe săptămână : 2

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : Solul
Număr de ore alocate : 8 ore Competenţe specifice : CS.1.1 Caracterizarea factorilor de mediu în scopul stabilirii parametrilor naturali ai acestora Competenţe specifice Competenţe derivate competenţele specifice ale programei Sarcini de învăţare (concepte/obiective operaţionale ) Resurse materiale Resurse procedurale - explicaţia - observaţia dirijată -observaţia independentă - modelarea - demonstraţia -conversaţia euristică - problematizarea - explicaţia - observaţia dirijată - observaţia Evaluare

CS.1.1

CD1 Să identifice factorii de mediu

- Culegerea de date din surse variate de informare /documentare despre factorul de mediu: solul

- folii retroproiector - atlasul pedologic - diapozitive cu factorul de mediu

evaluarea orală (conversaţia euristică)

CS.1.1

CD2 Să prezinte principalele proprietăți ale solului

- folii retroproiector - recunoaşterea celor zece proprietăți ale - atlasul pedologic solului : textură, structură, permeabilitate - diapozitive cu factorul

exerciţii de recunoaştere a unor caracteristici ale

problematizarea solului .demonstraţia -conversaţia euristică .exerciţii pe probe de sol : analizarea prorietăților solului CS.1.evaluare orală . .demonstraţia . ph. micro și macrofaună. micro și macrofloră.modelarea .temă de lucru în clasă : fişe de lucru . materia organică vie.exerciţii pe probe de sol : studierea la microscop materiei organice .probă scrisă : rezolvare de itemi .oservarea sistematica a elevului Ing. LAIES OANA CRISTINA Semnătura ………………………….observaţia independentă . .pentru apă și aer.explicaţia .observaţia dirijată . minerale. săruri -identificarea componentelor organice ale solului: materia organică moartă.folii retroproiector .selectivitate. fertiliate.1 CD3 Să prezinte componentele solului -identificarea componentelelor minerale ale solului: apă.monstre de sol .problematizarea .modelarea . aer.atlasul pedologic .referat . de mediu temperatură. activitate biologica independentă .conversaţia euristică .diapozitive cu factorul de mediu . capilaritate.temă de lucru în clasă fişe de lucru .evaluare orală .

1 CD 2 CD 3 Evaluare orală Probă scrisă Probă practică Temă de lucru în clasă Referat Observarea sistematică a elevului . CD CD 1 1.MATRICE DE EVALUARE UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : Solul C.S.

.Din istoria meteorologiei. București 1985. Profilul Resurse naturale și protecția mediului Tema : Factori de mediu: Solul. 2004. monstre de sol .2012 Tipul lecţiei : Lecție mixtă. Bucureşti . Editura LVS Crepuscul. . Tehnici de depoluare.1.1 Caracterizarea factorilor de mediu în scopul stabilirii parametrilor naturali ai acestora Resurse materiale : Atlas Pedologic .PROIECT DE LECŢIE LA STUDIUL CALITĂȚ II MEDIULUI Clasa : a IX-a Filiera tehnologică. Clij-Napoca.formare de noi competenţe Competenţe specifice : CS.. lame . Tomescu N. Principalele proprietăți ale solului Număr de ore : 1 oră Data : 24.Soluri și ape subterane. lupe Resurse procedurale : observaţia dirijată . lecţie de predare învăţare . truse biologie . Culiuc A. Bâzac Gh. pe tot parcursul lecţiei prin observarea sistematică a elevilor în toate etapele lecţiei Bibliografie selectivă : Manual STUDIUL CALITĂȚII MEDIULUI clasa a IX-a Editura Economică Preuniversitaria .01.. 2001. Drăgan N. Meiroșu E. Editura Dacia. observaţia independentă .. . Ploiești 2000. Editura Științifică și Enciclopedică. demonstraţia prin efectuarea unui preparat microscopic . Verraes G. problematizarea Modalităţi de evaluare : evaluare formativă . lamele . .Chimia Mediului și a Calității Vieții. . Neag Ghe. microscoape .

însușirea cunoștiințelor prezentate în .realizarea de observaţii macroscopice Prezentarea noilor conţinuturi : asupra materialului de lucru observat .să definească termenul de sol Etapele lecţiei Reactualizarea cunoştinţelor legate de noț iunea de sol .Desfăşurarea lecţiei Concepte operaţionale ( Sarcini de învăţare ) Evaluarea competenţelor derivate Evaluare orală prin conversaţie euristică Evaluare prin realizarea de exerciţii de descriere a proprietăților solului pe material .identificarea importanţei concluziilor teoretice a ferigilor practice şi .observarea proprietăț ilor solului şi proprietăților solului Evaluarea preparatului identificarea acestora. Transdisciplinaritatea instrumentală : microscopic realizat realizarea preparatului microscopic . .realizarea corectă a unui preparat Rezolvarea situaţiei problemă : microscopic pentru observarea . folie .să specifice principalele proprietăți ale solului și importanța acestora -identificarea celor 10 proprietăți ale solului Realizarea unei analize a acestor proprietăți. chimice și Abordare secvenţială : Ideile similare din biologice ale solului lecţie sunt predate în conexiune cu chimia sau fizica folosind metoda demonstraţiei cu substitute ( planșe cu diferite proprietăți ale solului ) respectând acelaşi algoritm de demonstrație Completarea noilor conţinuturi CD2 . atlas . planşe sau oral.descrierea proprietăților fizice.recapitularea cunoștiințelor din lecția lecția anterioară anterioară în legătură cu caractersiticile principlae ale solului . Competenţe derivate CD1 . observarea şi identificarea proprietăților Evaluarea rezultatelor şi formularea .

identificarea importanţei practice şi teoretice a proprietăților solului . Evaluarea competenţelor derivate Evaluare prin rezolvarea unei situaţii problemă : rolul proprităților solului în evoluția acestuia. .Competenţe derivate Etapele lecţiei Concepte operaţionale ( Sarcini de învăţare ) . chimie .abordare multidisciplinară : stabilirea unor relaţii de convergenţă între cunoştinţele din geografie . ecologie referitoare la Educaţia pentru mediul înconjurător . Elevii îşi vor dezvolta capacităţile metacognitive formându-şi competenţe cheie .

. .structura: proprietatea solului de a se desface în fragmente de forme și mărimi diferite.textura: indică proporția în care diferite fracțiuni granulometrice intră în alcătuirea solului.temperatura: este dependentă de structura solului. . depinde de mărimea porilor și de volumul total al acestora. chimice și biologice ale solului: .fertilitatea: este proprietatea solului de a acumula. depinde de mărimea porilor.SCHIŢA LECŢIEI Principalele proprietăț i ale solului Compoziția și modul de dispunere a elementelor componente ale solului determină o serie proprietăți care influențează reținerea și migrarea poluanților.activitatea biologică a solului: este determinată de faună și microroganisme le din sol. . care se petrec în sol.selectivitatea: proprietatea solului de a reține în porii săi diferite impurități care îl străbat. hrană) necesare plantelor pentru ca acestea să-și poată îndeplini ciclul vegetal. de la masa incandescentă din centrul Pământului și de procesele biochimice cu degajare de căldură. .permeabilitatea pentru apă: proprietatea solului de a fi străbătut de apă. . Solul primește căldură de la soare. aer. .permeabilitatea pentru aer: proprietatea solului de a fi străbătut de aer. păstra și furniza toate elementele nutritive ( apă.capilaritatea: capacitatea solului de a permite apei subterane să se ridice prin porii săi către straturile superficiale. .ph-ul solului: indică valoarea acidității sau alcalinității lui. . . Principalele proprietăți fizice.

Care din următoarele proprietăți sunt specifice solului: a).Numele şi prenumele elevului…………………………………Data………………… Punctaj……… TEST DE EVALUARE Tema : Principalele proprietăț i ale solului Încercuiţi răspunsurile corecte : 1. proprietatea solului de a fi străbătut de apă c). temperatura d). structura c). compoziția b). Alcătuiţi un eseu din lecția lecturată cu tema : Fertilitatea . capilaritatea b).Noțiunea de ferilitate .Factorii care condiționează vertilitatea . fertilitatea b). compoziția și modul de dispunere a elementelor componente ale solului puncte 1 2. Ce proprietate a solului este determinată de faună și microorganisme? a). Ce anume determină proprietățile care influențează reținerea și migrarea poluanțiolor în sol : a). capacitatea solului de a permite apei subterane să se ridice prin porii săi către straturile superficiale b). activitatea biologică a solului punct 6. selectivitatea c). indică valoarea acidității sau alcalinității solului b). activitatea biologică c). planta propriu-zisă 5. Ce reprezintă permeabilitatea pentru apă? a).Factorul de apă puncte 4 DIN OFICIU : NOTĂ : Toate subiectele sunt obligatorii TOTAL 1 punct 10 PUNCTE 1 puncte 1 FIŞĂ DE ACTIVITATE . proprietatea solului de a fi străbătut de aer puncte 1 4. este dependent de structura solului c). Despre ph-ul solului putem afirma că : a). calitatea puncte 1 3.

Temă : Exerciţii de studiere a principalelor proprietăți ale solului Mod de lucru : se lucrează pe 5 grupe 1. lamele pentru studierea compusului. Identifică şi notează la fiecare proprietate ce au observat. Pe baza observaţiilor făcute fiecare grupă raportează concluziile. 5. 4. Fiecare grupă primeşte un anumit tip de sol pe care îl analizează vizual. Cernoziom Stagnosol . Ficare grupă primește un microscop. 2. Descrie ce ai observat ! 3.

Cambisol Vertosol .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->