P. 1
Proiect Unitatea de Invatare,Plan Lectie,Test Evaluare -Def

Proiect Unitatea de Invatare,Plan Lectie,Test Evaluare -Def

|Views: 340|Likes:
Published by Laies Oana

More info:

Published by: Laies Oana on May 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/25/2015

pdf

text

original

LICEUL SILVIC TIMIȘOARA Oraş TIMIȘOARA judeţul TIMIŞ Str. PĂDUREA VERDE NR.

5 TEL/FAX 0256 219 513 0

VIZAT DIRECTOR ……………… ŞEF CATDERĂ………………..

STUDIUL CALITĂȚ II MEEDIULUI - clasa a IX - a Resurse naturale și protecția mediului Număr de ore pe săptămână : 2

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : Solul
Număr de ore alocate : 8 ore Competenţe specifice : CS.1.1 Caracterizarea factorilor de mediu în scopul stabilirii parametrilor naturali ai acestora Competenţe specifice Competenţe derivate competenţele specifice ale programei Sarcini de învăţare (concepte/obiective operaţionale ) Resurse materiale Resurse procedurale - explicaţia - observaţia dirijată -observaţia independentă - modelarea - demonstraţia -conversaţia euristică - problematizarea - explicaţia - observaţia dirijată - observaţia Evaluare

CS.1.1

CD1 Să identifice factorii de mediu

- Culegerea de date din surse variate de informare /documentare despre factorul de mediu: solul

- folii retroproiector - atlasul pedologic - diapozitive cu factorul de mediu

evaluarea orală (conversaţia euristică)

CS.1.1

CD2 Să prezinte principalele proprietăți ale solului

- folii retroproiector - recunoaşterea celor zece proprietăți ale - atlasul pedologic solului : textură, structură, permeabilitate - diapozitive cu factorul

exerciţii de recunoaştere a unor caracteristici ale

pentru apă și aer.atlasul pedologic .exerciţii pe probe de sol : analizarea prorietăților solului CS.exerciţii pe probe de sol : studierea la microscop materiei organice .temă de lucru în clasă : fişe de lucru .temă de lucru în clasă fişe de lucru .demonstraţia -conversaţia euristică .1 CD3 Să prezinte componentele solului -identificarea componentelelor minerale ale solului: apă. ph.1.observaţia independentă .selectivitate. LAIES OANA CRISTINA Semnătura …………………………. materia organică vie.problematizarea . activitate biologica independentă . aer.problematizarea solului .explicaţia . micro și macrofaună.evaluare orală . fertiliate.monstre de sol . capilaritate.diapozitive cu factorul de mediu . săruri -identificarea componentelor organice ale solului: materia organică moartă.folii retroproiector .modelarea .referat .oservarea sistematica a elevului Ing.demonstraţia .conversaţia euristică .evaluare orală . micro și macrofloră. .probă scrisă : rezolvare de itemi .observaţia dirijată . minerale. . de mediu temperatură.modelarea .

1 CD 2 CD 3 Evaluare orală Probă scrisă Probă practică Temă de lucru în clasă Referat Observarea sistematică a elevului .S. CD CD 1 1.MATRICE DE EVALUARE UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : Solul C.

. Verraes G. București 1985. Editura Științifică și Enciclopedică.Soluri și ape subterane. pe tot parcursul lecţiei prin observarea sistematică a elevilor în toate etapele lecţiei Bibliografie selectivă : Manual STUDIUL CALITĂȚII MEDIULUI clasa a IX-a Editura Economică Preuniversitaria . Clij-Napoca. . 2001. Editura LVS Crepuscul. . monstre de sol .. observaţia independentă .. Profilul Resurse naturale și protecția mediului Tema : Factori de mediu: Solul. Meiroșu E.1 Caracterizarea factorilor de mediu în scopul stabilirii parametrilor naturali ai acestora Resurse materiale : Atlas Pedologic . lecţie de predare învăţare . . lamele .Din istoria meteorologiei. Bâzac Gh. truse biologie . Bucureşti . . Tomescu N. Neag Ghe. lame . 2004.2012 Tipul lecţiei : Lecție mixtă. problematizarea Modalităţi de evaluare : evaluare formativă .. demonstraţia prin efectuarea unui preparat microscopic . lupe Resurse procedurale : observaţia dirijată .formare de noi competenţe Competenţe specifice : CS. Culiuc A.PROIECT DE LECŢIE LA STUDIUL CALITĂȚ II MEDIULUI Clasa : a IX-a Filiera tehnologică. Principalele proprietăți ale solului Număr de ore : 1 oră Data : 24.Chimia Mediului și a Calității Vieții.1. Editura Dacia.01. microscoape . Ploiești 2000. Tehnici de depoluare. Drăgan N.

folie . atlas . observarea şi identificarea proprietăților Evaluarea rezultatelor şi formularea .recapitularea cunoștiințelor din lecția lecția anterioară anterioară în legătură cu caractersiticile principlae ale solului . . planşe sau oral.să definească termenul de sol Etapele lecţiei Reactualizarea cunoştinţelor legate de noț iunea de sol .descrierea proprietăților fizice.Desfăşurarea lecţiei Concepte operaţionale ( Sarcini de învăţare ) Evaluarea competenţelor derivate Evaluare orală prin conversaţie euristică Evaluare prin realizarea de exerciţii de descriere a proprietăților solului pe material .să specifice principalele proprietăți ale solului și importanța acestora -identificarea celor 10 proprietăți ale solului Realizarea unei analize a acestor proprietăți. chimice și Abordare secvenţială : Ideile similare din biologice ale solului lecţie sunt predate în conexiune cu chimia sau fizica folosind metoda demonstraţiei cu substitute ( planșe cu diferite proprietăți ale solului ) respectând acelaşi algoritm de demonstrație Completarea noilor conţinuturi CD2 . Transdisciplinaritatea instrumentală : microscopic realizat realizarea preparatului microscopic .realizarea corectă a unui preparat Rezolvarea situaţiei problemă : microscopic pentru observarea . Competenţe derivate CD1 .identificarea importanţei concluziilor teoretice a ferigilor practice şi .realizarea de observaţii macroscopice Prezentarea noilor conţinuturi : asupra materialului de lucru observat .observarea proprietăț ilor solului şi proprietăților solului Evaluarea preparatului identificarea acestora.însușirea cunoștiințelor prezentate în .

.abordare multidisciplinară : stabilirea unor relaţii de convergenţă între cunoştinţele din geografie . Elevii îşi vor dezvolta capacităţile metacognitive formându-şi competenţe cheie . chimie . ecologie referitoare la Educaţia pentru mediul înconjurător . Evaluarea competenţelor derivate Evaluare prin rezolvarea unei situaţii problemă : rolul proprităților solului în evoluția acestuia.identificarea importanţei practice şi teoretice a proprietăților solului .Competenţe derivate Etapele lecţiei Concepte operaţionale ( Sarcini de învăţare ) .

temperatura: este dependentă de structura solului. . aer. de la masa incandescentă din centrul Pământului și de procesele biochimice cu degajare de căldură.fertilitatea: este proprietatea solului de a acumula. . chimice și biologice ale solului: . . . . . Solul primește căldură de la soare.structura: proprietatea solului de a se desface în fragmente de forme și mărimi diferite. care se petrec în sol.selectivitatea: proprietatea solului de a reține în porii săi diferite impurități care îl străbat. .permeabilitatea pentru apă: proprietatea solului de a fi străbătut de apă.activitatea biologică a solului: este determinată de faună și microroganisme le din sol. . depinde de mărimea porilor și de volumul total al acestora.ph-ul solului: indică valoarea acidității sau alcalinității lui. păstra și furniza toate elementele nutritive ( apă. .capilaritatea: capacitatea solului de a permite apei subterane să se ridice prin porii săi către straturile superficiale.permeabilitatea pentru aer: proprietatea solului de a fi străbătut de aer. hrană) necesare plantelor pentru ca acestea să-și poată îndeplini ciclul vegetal.textura: indică proporția în care diferite fracțiuni granulometrice intră în alcătuirea solului. Principalele proprietăți fizice. .SCHIŢA LECŢIEI Principalele proprietăț i ale solului Compoziția și modul de dispunere a elementelor componente ale solului determină o serie proprietăți care influențează reținerea și migrarea poluanților. depinde de mărimea porilor.

Ce anume determină proprietățile care influențează reținerea și migrarea poluanțiolor în sol : a). proprietatea solului de a fi străbătut de aer puncte 1 4. activitatea biologică c).Numele şi prenumele elevului…………………………………Data………………… Punctaj……… TEST DE EVALUARE Tema : Principalele proprietăț i ale solului Încercuiţi răspunsurile corecte : 1. structura c). temperatura d). capacitatea solului de a permite apei subterane să se ridice prin porii săi către straturile superficiale b). Ce proprietate a solului este determinată de faună și microorganisme? a).Factorii care condiționează vertilitatea . indică valoarea acidității sau alcalinității solului b). planta propriu-zisă 5. capilaritatea b). activitatea biologică a solului punct 6.Factorul de apă puncte 4 DIN OFICIU : NOTĂ : Toate subiectele sunt obligatorii TOTAL 1 punct 10 PUNCTE 1 puncte 1 FIŞĂ DE ACTIVITATE . Care din următoarele proprietăți sunt specifice solului: a). proprietatea solului de a fi străbătut de apă c). Despre ph-ul solului putem afirma că : a). Alcătuiţi un eseu din lecția lecturată cu tema : Fertilitatea . compoziția b). Ce reprezintă permeabilitatea pentru apă? a). compoziția și modul de dispunere a elementelor componente ale solului puncte 1 2. selectivitatea c). fertilitatea b). calitatea puncte 1 3. este dependent de structura solului c).Noțiunea de ferilitate .

Descrie ce ai observat ! 3. 5. Identifică şi notează la fiecare proprietate ce au observat. 4. lamele pentru studierea compusului. Cernoziom Stagnosol . Ficare grupă primește un microscop. Pe baza observaţiilor făcute fiecare grupă raportează concluziile.Temă : Exerciţii de studiere a principalelor proprietăți ale solului Mod de lucru : se lucrează pe 5 grupe 1. Fiecare grupă primeşte un anumit tip de sol pe care îl analizează vizual. 2.

Cambisol Vertosol .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->