PROTECTIA SI PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI

,, DREPTURILE COPIILOR SUNT LEGE ! ’’

LEGEA 272/2004
LEGEA PRIVIND DREPTURILE COPILULUI ARE CA PRINCIPIU DE BAZA IDEEA CA TOTI COPIII AU ACELEASI DREPTURI SI CA PARINTII, AUTORITATILE LOCALE SI STATUL IN GENERAL AU DATORIA DE AI ASISTA SI PROTEJA PE COPII ASTFEL INCAT SA ISI POATA REALIZA SI EXERCITA DREPTURILE IN DEPLINATATEA ACESTORA. TREBUIE SUBLINIAT FAPTUL CA IN NICI UN CAZ COPIII NU SUNT MINI-CETATENI CU MINI-DREPTURI. EI SUNT CETATENI CA TOTI CEILALTI CU DREPTURI DEPLINE.

PRINCIPIILE DE BAZA PE CARE A FOST CONSTRUITA NOUA LEGE     NEDISCRIMINAREA INTERESUL SUPERIOR AL COPILULUI DREPTUL LA VIATA SI DEZVOLTARE DREPTUL DE A-SI EXPRIMA LIBER OPINIA .

SERVICII LOCALE IMPLICATE IN PROTECTIA COPILULUI SERVICII JUDETENE ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA PARINTI COPIL BISERICA EDUCATIE SERVICII MEDICALE POLITIE .

IDENTIFICAREA SITUATIILOR DE RISC BISERICA COPII S.P.S.A. POLITIA CADRE DIDACTICE PERSONALUL INSTITUTIILOR MEDICI ORICE PERSOANA FIZICA (JURIDICA) .

 .violenta. Persoane care observa probleme in familie care ar putea avea un efect asupra copiilor(consum de alcool.somaj) RAPORTORI: senzori care simt ca. trebuie sa sesizeze autoritatea competenta. schimbari care le dau motive de ingrijorare. atunci cand parintii nu iau masurile necesare sau cand nu se gaseste o explicatie plauzibila pentru o problema.Roluri  SENZORI: persoane care observa schimbari in comportamentul copilului sau tulburari de dezvoltare a copilului.

servicii de protectia copilului) SUSTINATORI: toate persoanele sau institutiile care sprijina copiii si familiile  .Roluri  ACTORI: persoane care intervin fiind desemnate in mod oficial in acest sens(politisti.

RESPONSABILITATI .

RESPONSABILITATEA PARINTILOR  Raspunderea pentru cresterea si asigurarea dezvoltarii copilului revine in primul rand parintilor PARINTII au obligatia de a-si exercita drepturile si de a-si indeplini obligatiile fata de copil tinand seama cu prioritate de interesul superior al copilului  .

accesibile si de calitate.RESPONSABILITATEA COMUNITATII SI AUTORITATILOR LOCALE  In subsidiar. responsabilitatea revine COMUNITATII LOCALE din care fac parte copilul si familia sa AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE au obligatia de a sprijini parintii sau tutorele in realizarea obligatiilor ce le revin cu privire la copil. dezvoltand si asigurand in acest scop servicii diversificate. corespunzatoare nevoilor copilului  .

desfasurand munci cu nerespectarea legii SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA impreuna cu INSPECTORATELE SCOLARE JUDETENE si cu celelalte institutii publice competente sunt obligate sa ia masuri in vederea reintegrarii scolare a copilului  .RESPONSABILITATILE INSTITUTIILOR DE INVATAMANT  UNITATILE DE INVATAMANT sunt obligate sa sesizeze de indata serviciul public de asistenta sociala in situatiile in care copiii de varsta scolara se sustrag procesului de invatamant.

DREPTUL LA EDUCATIE. ODIHNA SI RECREERE       Acces la educatia prescolara Invatamant general obligatoriu si gratuit pentru toti copiii Programe de educatie pentru parintii tineri Timp de odihna si timp liber/participare la viata culturala si artistica Prevenirea abandonului scolar prin masuri de suport Organizarea de cursuri speciale de pregatire pentru copiii care au abandonat scoala sau nu pot raspunde la cerintele programei scolare .

rele tratamente .PROTECTIA COPILULUI IMPOTRIVA ABUZULUI SI A NEGLIJENTEI ARTICOLUL 85 Copilul are dreptul de a fi protejat impotriva oricaror forme de violenta . abuz.

spirituala.PROTECTIA COPILULUI IMPOTRIVA ABUZULUI SI A NEGLIJENTEI  ABUZ= orice actiune voluntara a unei persoane care se afla intr-o relatie de raspundere. incredere sau de autoritate fata de acesta. dezvoltarea fizica. sanatatea fizica sau psihica a copilului . integritatea corporala. morala sau sociala. mentala. prin care sunt periclitate viata.

mentala.PROTECTIA COPILULUI IMPOTRIVA ABUZULUI SI A NEGLIJENTEI  NEGLIJENTA= omisiunea. integritatea corporala. fapt care pune in pericol viata. a unei persoane care are responsabilitatea cresterii. sanatatea fizica sau psihica a copilului . dezvoltarea fizica. spirituala. voluntara sau involuntara. ingrijirii sau educarii copilului de a lua orice masura subordonata acestei responsabilitati. morala sau sociala.

3. 2.ASIGURAREA SI PROMOVAREA BUNASTARII COPILULUI  1. Presupune obligatia de a evalua nevoile si de a identifica cele mai bune modalitati de sprijin in domeniile: ABILITATI PARENTALE NEVOI DE DEZVOLTARE ALE COPILULUI FACTORI FAMILIALI SI DE MEDIU .

FACTORI FAMILIALI SI DE MEDIU        Resurse comunitare Loc de munca Venit Familia extinsa Istoria familiala si functionalitatea ei Locuinta Integrare sociala si familiala .

NEVOILE DE DEZVOLTARE ALE COPILULUI        Sanatate Educatie Dezvoltare emotionala si comportamentala Identitate Relatii sociale si de familie Prezentare sociala Abilitati de a trai independent .

ABILITATI PARENTALE       Ingrijire de baza Garantarea sigurantei Caldura emotionala Stimulare Indrumare si limite Stabilitate .

“NUMAI IMPREUNA VOM REUSI” Inv. OLTENITA JUD. CAPSA MARIANA SCOALA CU CLASELE I-VIII LOC. CALARASI .