P. 1
Cunoasterea Mediului Si Stiinte Ale Naturii Si Didactica Predarii Lor[1]

Cunoasterea Mediului Si Stiinte Ale Naturii Si Didactica Predarii Lor[1]

5.0

|Views: 2,964|Likes:
Published by Serban Alina

More info:

Published by: Serban Alina on May 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2014

pdf

text

original

Program universitar de formare în domeniul Pedagogie pentru Învăţământ Primar şi Preşcolar adresat cadrelor didactice din mediul rural

Forma de învăţământ ID - semestrul IV

ŞTIINŢE ŞI CUNOAŞTEREA MEDIULUI. DIDACTICA ŞTIINŢELOR ŞI A CUNOAŞTERII MEDIULUI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ŞI PREŞCOLAR
Carmen TICĂ

2007

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Proiectul pentru Învăţământul Rural

PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR Ştiinţe şi cunoaşterea mediului. Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar

Carmen TICĂ

2007

© 2007

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Proiectul pentru Învăţământul Rural Nici o parte a acestei lucrări nu poate fi reprodusă fără acordul scris al Ministerului Educaţiei şi Cercetării

ISBN 978-973-0-04790-5

.............................................................5......2....4............................................ 4 1......................... Lucrarea de verificare 1 ... Tulpina.......... Volumul..................................................................... Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare şi aplicaţiile propuse ........................... 26 2................................... 21 1.............. 27 2................... 1.................Fenomene fizice şi chimice ...... Rădăcina ..............................3 Cristalizarea .......................................................... 25 2......................................................................... 2.......... 9 1............................................................................. iv Unitatea de învăţare Nr..................3........................ Obiectivele unităţii de învăţare 2.3...... Frunza ..................................3 Circuitul apei în natură ..................... 2 1.....................7.......................................................................................................................1 Topirea....2....5.......2 Vaporizarea.. Metode de separare a substanţelor din amestecuri................ 15 1........................ Transformări ale stărilor de agregare ...........1 Masa corpurilor........... 3 1.................................. Obiectivele unităţii de învăţare 1.................................................... Densitatea corpurilor ............................................................................................... 9 1.............................. Solidificarea.. 17 1............ Substanţe şi amestecuri ......................................2..............3 Densitatea corpurilor .........Cuprins CUPRINS Introducere..................................5.................................................................. 23 Bibliografie selectivă.............. 2 1.............. 17 1...........................8................................... Condensarea ..................... 2 1...........................2................................................................................... 33 Proiectul pentru Învăţământul Rural i .............................................................. 1 1.. Stări de agregare................................................................... 26 2...................................................... 24 Unitatea de învăţare Nr................................................... 15 1...... 16 1............. 8 1.1 Decantarea............................4 Distilarea .......................................................... 31 2.2 Volumul corpurilor ............................................................................. Soluţii........... Masa...........................................5..............1..........................................................................Plante....1....................... 15 1.......................2.............................................3..4..............3................... Organizarea unei plante cu flori.......................2 Filtrarea ........................................................................................3.....................................................5......6.5..................................... 8 1............. 13 1........................................................................

.........2..................1..................69 3...................6...............................................4.................43 2... Fotosinteza ..................1 Mişcarea ...... Sensibilitatea şi mişcarea la plante ..3 Circulaţia....................................................2 Organizarea generală a unui animal ....................................................................................................3 Viermi .........................................54 Unitatea de învăţare Nr...................46 2.........4 Moluşte .........................................................6..10..........57 3............................6.................. Respiraţia ...............................Animale ...........................3 Funcţiile de relaţie ........................................................................................55 3.2 Sensibilitatea ......57 3......6......36 2..... Principalele grupe de plante......6.......................................................66 3........................4........................61 3..................1 Obiectivele unităţii de învăţare 3 ........................................................ Transpiraţia............6 Echinoderme............5 Funcţia de reproducere ..........................................................................68 3...............4.......3........38 2.......................................................................................................... Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare ............................................72 ii Proiectul pentru Învăţământul Rural .....4 Funcţiile de nutriţie ...... Floarea.....................52 Bibliografie selectivă ..12..............11.3................................................................................................................................................................................................................................................................................1 Spongieri ........ Funcţiile frunzei .......................66 3......2 Respiraţia ...........................62 3.................7............................................38 2....6 Regnul animal.... 3.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................36 2..........Cuprins 2.............................................................................................................63 3......57 3....................61 3...................................................66 3.6..............................................................41 2..........5 Artropode ........ Lucrarea de verificare 2 .........................1 Digestia.6..........................8....................56 3.............................................................................................................................6......4....................................................56 3.................2 Celenterate ................................3..................................................................................49 2..................................................................................................................................64 3.....................................................................nevertebratele ...............4 Excreţia.......................................67 3...................................6............................................51 2......................64 3.6............ Fructul şi sămânţa...........................9.....................................................

.......................1 Peşti ................1................7....... 76 3...................6.........a) şi Ştiinţe ale naturii (clasa a III................................. 88 4......5..4 Proiectarea activităţilor de cunoaşterea mediului ................................ 99 4. 121 4............................................6.......6.........................4................. 4Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar ... Particularităţi psihologice ale copiilor de vârstă şcolară................................................a şi a IV-a )118................ 130 Bibliografie selectivă............................... 103 4.................7 Regnul animal................ 75 3.....2 Amfibieni ..................................................................................................................................................................5...................5..5 Mamifere ........ Proiectarea activităţii didactice ..7........ 92 4........ 130 4................................................................. 131 Bibliografie generală ...................................................................... Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare şi aplicaţiile propuse ........................ 93 4........... 89 4.................. 89 4...............3 Obiective şi conţinuturi ale activităţilor de cunoaşterea mediului în învăţământul preşcolar ..........Cuprins 3. 116 4............................................................... 117 4................ 89 4........... 116 4.........4 Păsări ......................... Lucrarea de verificare 3 ............... Unitatea de învăţare Nr.....................8 Lucrarea de verificare 4 ...........................vertebrate .........7..............................................................................................................................................5............................... Cunoaşterea mediului în învăţământul preşcolar......7.............. 87 IV... 74 3............................................................................ 77 3...........................4 Proiectarea lecţiilor de Cunoaşterea mediului/ Ştiinţe ale naturii........... 78 3.......................................................................... Obiectivele unităţii de învăţare 4...............................................................1 Importanţa activităţilor de cunoaştere a mediului în învăţământul preşcolar ............................................. 81 3.............................................................................................2..... Prezentarea generală a disciplinelor Cunoaşterea mediului (clasa I şi clasa a II.......3 Proiectarea unităţilor de învăţare . Metodica predării cunoaşterii mediului/ ştiinţelor naturii............5.................................................7......................7 Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare ........9.......3 Reptile ..................................2 Planificarea calendaristică..1 Programa şcolară ................................ 85 Bibliografie selectivă.....................................................................................................................6................................................................................. 74 3.......2 Particularităţi psihologice ale preşcolarului... 116 4. 108 4.............. 131 Proiectul pentru Învăţământul Rural iii .....3... 93 4....................8.......................................6.........................

studenţii pot să utilizeze şi alte surse de informaţii recomandate la bibliografie (atlase botanice. fiind concepute în concordanţă cu obiectivele fiecărei unităţi de învăţare. reviste de specialitate. posibil de realizat cu un minim de materiale uşor de procurat. continuităţii şi sistematizării. Pentru o învăţare eficientă. Cursul cuprinde patru unităţi de învăţare. Răspunsurile şi comentariile oferă studentului posibilitatea autoevaluării periodice. Lucrările de verificare se află la sfârşitul fiecărei unităţi de învăţare (paginile 30. vizează familiarizarea cu tehnicile de explorare/ experimentare specifice ştiinţelor naturii. fiecare finalizată cu o lucrare de verificare. iar examenul o pondere de 50%. Lucrările de verificare au o pondere de 50% din nota finală. Conţinuturile din fiecare unitate de învăţare au fost organizate respectând principiile accesibilităţii.Introducere INTRODUCERE Cursul se adresează studenţilor care parcurg Programul universitar de formare în domeniul Pedagogie pentru Învăţământul Primar şi Preşcolar adresat cadrelor didactice din mediul rural. enciclopedii. 110. Aplicaţiile practice propuse. Informaţia este structurată în două părţi importante: Ştiinţe şi cunoaşterea mediului (unităţile 1. etc.învăţare în vederea realizării unui învăţământ de calitate în învăţământul primar şi preşcolar. Testele de autoevaluare urmăresc aplicarea cunoştinţelor însuşite şi generalizarea informaţiilor. 70. 2 şi 3) care furnizează un bagaj informativ de bază din domeniul extrem de vast al ştiinţelor naturii şi Didactica ştiinţelor şi cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar care oferă variante de organizare a procesului de predare. Aceste lucrări se redactează pe suport de hârtie şi se transmit tutorelui pentru evaluare. în regim de studiu la distanţă. Fiecare unitate de învăţare cuprinde: conţinuturi esenţiale. zoologice. teste de autoevaluare. aplicaţii practice. Internet. anatomice.) iv Proiectul pentru Învăţământul Rural . lucrare de verificare. 163) au cerinţe clare. îndrumări şi criterii de notare şi evaluare.

Fenomene fizice şi chimice

Unitatea de învăţare Nr. 1
FENOMENE FIZICE ŞI CHIMICE Cuprins
1.1. Obiectivele unităţii de învăţare 1................................................................................... 2 1.2. Masa. Volumul. Densitatea corpurilor ........................................................................... 2 1.2.1 Masa corpurilor...................................................................................................... 2 1.2.2 Volumul corpurilor ................................................................................................. 3 1.2.3 Densitatea corpurilor ............................................................................................. 4 1.3. Stări de agregare. Transformări ale stărilor de agregare .............................................. 8 1.3.1 Topirea. Solidificarea............................................................................................. 8 1.3.2 Vaporizarea. Condensarea ................................................................................... 9 1.3.3 Circuitul apei în natură .......................................................................................... 9 1.4. Substanţe şi amestecuri ............................................................................................. 13 1.5. Metode de separare a substanţelor din amestecuri.................................................... 15 1.5.1 Decantarea.......................................................................................................... 15 1.5.2 Filtrarea ............................................................................................................... 15 1.5.3 Cristalizarea ........................................................................................................ 16 1.5.4 Distilarea ............................................................................................................. 17 1.6. Soluţii.......................................................................................................................... 17 1.7. Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare şi aplicaţiile propuse ................. 21 1.8. Lucrarea de verificare 1 .............................................................................................. 23 Bibliografie selectivă.......................................................................................................... 24

Proiectul pentru Învăţământul Rural

1

Fenomene fizice şi chimice

1.1. Obiectivele unităţii de învăţare 1
Pe parcursul şi la sfârşitul unităţii de învăţare, studentul va fi capabil: • să explice fenomene/ procese fizice şi chimice prin utilizarea corectă a terminologiei de specialitate; • să utilizeze investigaţia şi experimentarea dirijată pentru evidenţierea şi explicarea unor fenomene şi procese fizice şi chimice; • să rezolve probleme cu caracter teoretic şi aplicativ.

1.2. Masa. Volumul. Densitatea corpurilor
1.2.1. Masa corpurilor Un corp se află în repaus într- un interval de timp oarecare dacă, în orice moment din acel interval de timp, corpul ocupă aceeaşi poziţie faţă de un corp referinţă. Un corp se află în mişcare într- un interval de timp oarecare dacă, există momente diferite în acel interval de timp, în care corpul ocupă poziţii diferite faţă de corpul de referinţă. Pentru a pune în mişcare un corp, pentru a- l opri sau pentru a- i schimba traiectoria trebuie să acţionăm asupra lui. La orice acţiune exterioară care caută să- i schimbe starea de repaus sau de mişcare rectilinie uniformă, corpul se opune, reacţionează. Mişcarea rectilinie uniformă este mişcarea în care traiectoria corpului este o linie dreaptă şi viteza este constantă. Inerţia este proprietatea unui corp de a- şi menţine starea de repaus sau de mişcare rectilinie uniformă în absenţa acţiunilor exterioare, respectiv de a se opune la orice acţiune care caută să- i schimbe starea de repaus sau de mişcare rectilinie uniformă în care se află. Masa este mărimea fizică ce măsoară inerţia unui corp. Unitatea de măsură este kilogramul. Determinarea masei corpurilor Instrumentul utilizat pentru măsurarea masei unui corp este cântarul de tip balanţă. Măsurarea masei cu ajutorul balanţei se numeşte cântărire. Aceasta constă în compararea masei unui corp cu mase marcate (corpuri cu mase cunoscute a căror valoare este înscrisă pe ele). Două corpuri sunt în echilibru pe talerele unei balanţe dacă au aceeaşi masă. Atenţie ! Nu confunda masa corpului cu greutatea lui. Greutatea unui corp reprezintă forţa cu care Pământul atrage acel corp.

Masa corpurilor

2

Proiectul pentru Învăţământul Rural

Fenomene fizice şi chimice

Aplicaţii practice
Încearcă să realizezi un număr cât mai mare din experimentele propuse. Numai după ce ai notat propriile tale observaţii, citeşte rezultatele sau constatările.

Experimentul 1.1 Evidenţierea inerţiei corpurilor Materiale necesare: pahar cu apa Cum procedezi? - deplasează paharul, pe masa pe lucru, pe direcţie orizontală; - observă ce se întâmplă cu suprafaţa apei dacă măreşti sau micşorezi viteza de deplasare a paharului; Ce observi ? Notează observaţiile tale, pe spaţiile punctate. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………. Când punem paharul brusc în mişcare, apa se varsă în spate, în sensul opus mişcării, deoarece apa tinde să rămână pe loc, în repaus. Dacă oprim brusc paharul, apa se varsă în faţă, în sensul mişcării, deoarece apa tinde să- şi continue mişcarea. În concluzie, corpurile se opun schimbării stării de mişcare. 1.2.2. Volumul corpurilor Fiecare corp ocupă un loc în spaţiu ce reprezintă volumul corpului respectiv. Unitatea de măsură pentru volum este m3 . În cazul corpurilor cu formă geometrică regulată, volumul se determină folosind diferite formule matematice (exemplu: volumul paralelipipedului, cubului, cilindrului, sferei). Volumul corpurilor cu formă neregulată se determină cu ajutorul cilindrului gradat, procedând astfel: - se introduce apă în cilindrul gradat şi se citeşte indicaţia de pe cilindru care reprezintă de fapt volumul apei din cilindru; - se introduce în cilindrul cu apă, corpul al cărui volum vrem să-l determinăm şi se citeşte noua gradaţie a cilindrului care reprezintă volumul apei din cilindru plus volumul corpului; - se scad cele două valori citite pe cilindru şi se determină volumul corpului din cilindru.

Proiectul pentru Învăţământul Rural

3

2 Determinarea volumului unui corp solid Materiale necesare: cilindru gradat.2. apă. balanţă sau cântar cu arc. cartof Determină volumul unui cartof cu ajutorul cilindrului gradat folosind explicaţiile de mai sus.3. 1.Fenomene fizice şi chimice Aplicaţii practice Experimentul 1. Cum procedezi? .3 Masa corpurilor Materiale necesare: 2 cuburi cu acelaşi volum din materiale diferite (lemn şi plumb). 4 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Densitatea corpurilor Aplicaţii practice Experimentul 1. Observaţiile se vor nota în spaţiul delimitat de chenar.măsoară masa celor doua corpuri cu ajutorul balanţei sau a unui cântar cu arc Ce observi ? Observaţiile se vor nota în spaţiul delimitat de chenar.

deci este foarte uşor. că un corp din fier se scufundă în apă în timp ce un corp din lemn pluteşte pe suprafaţa apei. Densitatea apei este de 1000 kg/m3. Densitatea este definită prin raportul dintre masa unui corp şi volumul acestuia. 1 kg/m3 este densitatea unei substanţe. Datorită densităţii mari pe care o are. aluminiul şi sticla. Folosind tabelul din Figura 1. adică 1 m3 de apă are masa de 1000 kg. dar mai mică decât densitatea platinei. În aliaje cu alte metale. Atunci când este lăsată liberă mingea scufundată iese la suprafaţă. fierul. Densitatea este o mărime fizică ce caracterizează substanţa din care este alcătuit un corp. a căror masă trebuie să fie foarte mică. oţelul.Fenomene fizice şi chimice Cântărind cele două cuburi ai descoperit ca masa cubului de plumb este mult mai mare decât masa cubului de lemn. Explicaţia constă în faptul ca particulele de plumb sunt mult mai apropiate unele de altele comparativ cu cele de lemn.1 Plumbul are densitatea mai mare decât argintul. Se notează cu ρ iar unităţile de măsură sunt kg/m3 sau g/ cm3 . că un corp pare mai uşor în apă decât în aer. aurului şi mercurului. plumbul este folosit ca material de protecţie împotriva radiaţiilor (materialele radioactive se transportă în containere speciale căptuşite cu plumb). Spunem că densitatea plumbului este mai mare decât densitatea lemnului. 1. Aluminiul are o densitate mică. Plutire/ scufundare Proiectul pentru Învăţământul Rural 5 .1 poţi compara densităţile unor substanţe: Substanţa Ulei alimentar Benzina Gheaţa Apa Lapte Sticla Aluminiu Otel Fier Argint Plumb Mercur Aur Platina Densitatea kg/ m3 800 800 917 1000 1030 2500 2700 7800 7880 10500 11350 13550 19310 21460 Fig. el este folosit pentru construirea aeronavelor. dacă un corp cu volumul de 1 m3 realizat în acea substanţă are masa de 1 kg. probabil. Pentru a scufunda o minge în apă trebuie să acţionezi asupra ei cu o forţă. Plutirea şi scufundarea corpurilor Ai constatat.

Deoarece densitatea sângelui creşte cu creşterea concentraţiei hematiilor. El coincide cu centrul de greutate al corpului dacă acesta este omogen şi complet scufundat în lichid. fiecare vapor are gradat pe suprafaţa laterală un semn care indica nivelul maxim de scufundare a vaporului încărcat (linia de încărcare. Porţiunea scufundată dezlocuie un volum de lichid a cărui greutate este egală cu greutatea corpului. 6 Proiectul pentru Învăţământul Rural . datorită presiunii hidrostatice. Legea lui Arhimede: Un corp scufundat într-un lichid este împins de jos în sus cu o forţă verticală numeric egală cu greutatea lichidului dezlocuit de acel corp. densitatea totală a acestor vapoare este mai mică decât densitatea apei. Punctul de aplicaţie al forţei arhimedice se numeşte centru de presiune. În medicină. linia de plutire). Un balon umplut cu hidrogen sau heliu (gaze mai puţin dense decât aerul) şi lăsat în aer. Determinarea densităţii are aplicaţii în diferite domenii. acţionează asupra unui corp scufundat în lichid se numeşte forţă arhimedică. de la verificarea antigelului. Rezultanta tuturor forţelor (de împingere) cu care lichidul. la verificarea stării acumulatorului unui autovehicul. Din această cauză. Dacă greutatea corpului este mai mică decât forţa arhimedică corpul urcă la suprafaţă şi rămâne în echilibru fiind parţial scufundat. Alte boli duc la eliminarea excesivă a sărurilor din organism şi pot fi depistate datorită creşterii densităţii urinei. Vapoarele plutesc deşi sunt confecţionate din materiale a căror densitate este mult mai mare decât a apei. În acest caz corpul pluteşte. la determinarea conţinutului de alcool al unei băuturi.Fenomene fizice şi chimice Legea lui Arhimede Aplicaţii practice Un lichid exercită. Legea lui Arhimede este valabilă şi în gaze. Pentru determinarea densităţii lichidelor se foloseşte un instrument special. o densitate mai mică a sângelui indică o anemie. Supraîncărcarea vapoarelor poate duce la scufundarea lor. Datorită formei lor care asigură dezlocuirea unui volum foarte mare de apă şi a prezenţei unui număr mare de spaţii pline cu aer. Toate corpurile sunt supuse gravitaţiei (forţei de atracţie a Pământului) şi atunci când sunt introduse în apă. măsurătorile de densitate permit determinarea stării fluidelor din corp (sângele şi urina). de la verificarea calităţii laptelui. se ridică datorită forţei arhimedice. forţe de apăsare datorate presiunii hidrostatice.densimetru. Forţa arhimedică are direcţie verticală şi sensul de jos în sus. pe suprafaţa corpurilor cu care este în contact.

sunt corecte? a. un cm3 de lemn cântăreşte tot atât cât un cm3 de fier A/ F. densitatea sa se micşorează de două ori. 2. 3. Răspunsuri şi comentarii se află la pagina 21. Două corpuri cu volume egale au mase diferite. dublând volumul lichidului. Citeşte cu atenţie afirmaţiile şi încercuieşte una din literele A (adevărat) sau F (fals): a. Care dintre afirmaţiile următoare. Care dintre ele are densitatea mai mare? Răspunsul se va încadra în spaţiul delimitat de chenar. Două corpuri cu mase egale au volume diferite. 1 1. dublând masa lichidului. se dublează densitatea sa.Fenomene fizice şi chimice Testul de autoevaluare nr. densitatea lichidului nu depinde de masa sa. Proiectul pentru Învăţământul Rural 7 . densitatea lichidului nu depinde de volumul său. c. dublând volumul lichidului. plumbul are densitatea mai mare decât materialul plastic A/ F. d. b. densitatea este o mărime fizică ce caracterizează substanţa din care este alcătuit un corp A/ F. c. se dublează densitatea sa. b. Care dintre ele are densitatea mai mare ? Răspunsul se va încadra în spaţiul delimitat de chenar. referitoare la un lichid. e.

au formă proprie. gazoasă. nu curg. el trece dintr. lichidă (apă) şi gazoasă (vapori de apă). Uneori. volumul creşte prin topire şi se micşorează prin solidificare. Topire. De regulă. Transformări ale stărilor de agregare În natură. sunt fluide.Fenomene fizice şi chimice 1. . substanţele se află în diferite stări de agregare. nu au formă proprie (iau forma incintei în care se află). În industrie. Solidificare 8 Proiectul pentru Învăţământul Rural .au volum propriu. Pentru a se solidifica corpurile cedează căldură (exemplu: trecerea apei din stare lichidă în stare solidă. Un corp poate să existe în cele trei stări de agregare: solidă. nu au formă proprie (iau forma incintei în care se află). curg. trecerea naftalinei din stare lichidă în stare solidă).gazele.3.o stare de agregare în alta. Trecerea unei substanţe din starea lichidă în starea solidă se numeşte solidificare.gheaţă. Stările de agregare sunt: solidă. Astfel. volumul substanţei se modifică. Aceste proprietăţi sunt datorate interacţiunilor dintre moleculele corpului (particule extrem de mici. lichidă. Temperatura la care se topeşte sau se solidifică o substanţă se numeşte temperatură de topire sau de solidificare şi este o caracteristică a fiecărei substanţe: temperatura de topire (solidificare) a naftalinei.au volum.nu au volum propriu (sunt expansibile). care nu se văd cu ochiul liber).1. în funcţie de starea de agregare în care se află au diferite proprietăţi: .lichidele. Topirea. corpurile absorb căldură. Solidificarea este fenomenul invers topirii. apa poate fi în stare de agregare: solidă (gheaţă).800C. Schimbarea stării de agregare a unui corp are loc prin schimb de căldură între corp şi mediul exterior. Pentru a se topi. adică îşi schimbă starea de agregare. Excepţie face apa. la care volumul creşte prin solidificare. Stări de agregare. fenomenul de topire şi solidificare a metalelor este folosit la obţinerea prin turnare a unor piese.3. Solidificarea Trecerea unei substanţe din starea solidă în stare lichidă se numeşte topire (exemplu: trecerea naftalinei din starea solidă în starea lichidă. temperatura de topire (solidificare) a gheţii. Această mărire a volumului apei prin solidificare provoacă spargerea ţevilor radiatoarelor şi a altor instalaţii dacă nu sunt golite înainte ca temperatura să scadă sub 00C. topirea gheţii). În timpul topirii (solidificării). Corpurile. lichidă şi gazoasă.solidele. Stări de agregare 1. .00C.

Vaporii de apă din aerul expirat se condensează pe obiecte. Din nori. prin absorbţie sau cedare de căldură corpurile îşi pot schimba starea de agregare. Unele lichide (acetonă. Condensarea 1.o eprubetă). alcoolul la 780C). Prin fierbere. Prin desublimarea dioxidului de carbon se obţine zăpada carbonică (artificială). oceanelor şi de la suprafaţa pământului sub formă de vapori. Vaporii de apă se ridică în aer şi formează norii. mărilor. apa trece în stare de vapori. Evaporarea este mai rapidă dacă temperatura mediului înconjurător este mai ridicată (evaporarea apei din lacuri. naftalina. Suflând pe un geam rece. Vaporizarea este un proces ce are loc cu absorbţie de căldură. Condensarea Procesul de trecere a substanţelor din stare lichidă în stare de vapori se numeşte vaporizare.un vas întins faţă de alcoolul dintr. râuri.o stare de agregare în alta datorită variaţiilor de temperatură din atmosferă. cad pe pământ precipitaţii. Fenomenul invers sublimării se numeşte desublimare şi reprezintă trecerea unei substanţe din stare gazoasă în stare solidă. Evaporarea se produce mai repede atunci când suprafaţa lichidului este mai mare (se evaporă mai repede alcoolul dintr. În concluzie. Fiecare lichid fierbe la o anumită temperatură (apa la 1000C. pe geamul ferestrei se depune un strat subţire de lichid. Vaporizarea în toată masa lichidului se numeşte fierbere. sub formă de ploaie sau zăpadă. Vaporizarea. Trecerea din stare solidă în stare gazoasă se numeşte sublimare. alcool) se evaporă repede la temperatura camerei şi se numesc volatile.3.2. mări şi oceane este mai pronunţată în zilele călduroase). Vaporizarea care se produce la suprafaţa lichidului se numeşte evaporare. Procesul de trecere a unei substanţe din stare de vapori în stare lichidă se numeşte condensare. acestea se aburesc. pe lentilele ochelarilor sau pe oglindă. Precipitaţiile iau naştere prin condensarea vaporilor de apă atunci când întâlnesc straturi de aer mai reci. Unele substanţe (iodul. Vaporizarea. Circuitul apei în natură În natură. Căldura soarelui evaporă apa de la suprafaţa lacurilor. camforul) trec direct din stare solidă în stare gazoasă (au sublimat).Fenomene fizice şi chimice 1. apa trece dintr. Proiectul pentru Învăţământul Rural 9 . Dacă în bucătărie fierbe apă într.3.un vas. transformându. Norii sunt purtaţi de vânt la diferite înălţimi. Procesul de evaporare se produce mai repede atunci când există deplasări ale aerului care înlătură vaporii formaţi (exemplu: vântul produce uscarea rufelor ude). Condensarea se produce cu cedare de căldură.3.se în lichid.

Apa a împins aerul în exteriorul tubului. Ca toate gazele. în paharul cu apă.repetă experimentul folosind un tub deschis la ambele capete.4 Evidenţierea stării gazoase Materiale necesare: eprubetă. tub deschis la ambele capete. se condensează în picături fine de apă şi formează roua.5 Evidenţierea fenomenului de topire Materiale necesare: două eprubete. În cazul tubului deschis la ambele capete. Experimentul 1. Circuitul continuu pe care îl realizează apa în natură. apa urcă în interiorul tubului. încălzeşte eprubetele la flacăra spirtierei şi măsoară timpul necesar pentru topirea conţinutului acestora. atunci când temperatura coboară sub 00C. oceane sau pătrunde în pământ. aproximativ 450000.Fenomene fizice şi chimice În timpul nopţilor reci. spirtieră. picăturile de apă se transformă în cristale de gheaţă de diferite forme şi dimensiuni ce formează fulgii de zăpadă. Notează observaţiile pe spaţiile punctate. vas cu apă Cum procedezi? . mări. cristale de naftalină. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Constatare Apa nu urcă în eprubetă pentru că.încearcă să introduci o eprubetă cu capătul deschis.o eprubetă cristale de naftalină iar în altă eprubetă puţină ceară. ea conţine de fapt aer. cleşte pentru eprubete. deşi pare goală. Ce observi ? Notează observaţiile pe spaţiile punctate. aerul nu are formă proprie şi ia forma vasului în care se află. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 10 Proiectul pentru Învăţământul Rural .o stare de agregare în alta se numeşte circuitul apei în natură. Apa rezultată din ploi sau topirea zăpezilor ajunge din nou în râuri. Aplicaţii practice Experimentul 1. În fiecare an. ceară Cum procedezi? pune într. Aerul este un gaz. . Dacă temperatura coboară sub 00C se formează bruma. vaporii de apă din atmosferă vin în contact cu corpurile mai reci.500000 km3 de apă se evaporă şi revin la suprafaţa pământului sub formă de precipitaţii. Iarna. trecând dintr. Ce observi ? Explică.

2 I.Fenomene fizice şi chimice Constatare Naftalina şi ceara se topesc în intervale de timp diferite deoarece căldura necesară topirii acestora este diferită. Solidificarea a. trecerea din stare gazoasă în stare lichidă c. Condensarea 3. Topirea 2.6 Evidenţierea vitezei de evaporare a lichidelor Materiale necesare: trei eprubete. Experimentul 1. observă şi notează în cât timp se desfăşoară evaporarea. dar mai încet decât acetona. Testul de autoevaluare nr. alcool. Viteza de evaporare depinde de natura lichidului şi de suprafaţa liberă a lichidului (lichidul din farfurie se evaporă mai repede decât cel din eprubetă. trecerea din stare lichidă în stare gazoasă………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………… Proiectul pentru Învăţământul Rural 11 . acetonă. trecerea din stare lichidă în stare solidă b. trecerea din stare solidă în stare lichidă d. de alcool şi de apă în cele trei vase identice. Ce observi ? Notează observaţiile pe spaţiile punctate. trei vase întinse (farfurii). repetă experimentul folosind eprubete. apă Cum procedezi? toarnă acelaşi volum (5 ml ≈o linguriţă) de acetonă. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Constatări Alcoolul se evaporă mai repede decât apa. Asociază ce se potriveşte: 1.

De ce se sparge o sticlă plină cu apă. Explică circuitul apei în natură. Răspunsuri şi comentarii se află la pagina 21. Cum explici? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. dacă este pusă în congelator? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. Încadrează răspunsul în spaţiul delimitat de chenar. 12 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Răspunde la următoarele întrebări: 1. Pentru a proteja îmbrăcămintea de molii se pun în dulapuri cristale de naftalină. III. 2.. 3. naftalina a dispărut. De ce se usucă mai repede rufele când bate vântul? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………...Fenomene fizice şi chimice II. După un timp mai îndelungat deşi mirosul naftalinei se simte.

un pahar. moleculele unei substanţe pot pătrunde cu uşurinţă printre moleculele altei substanţe. Atomii şi moleculele alcătuiesc toate corpurile care ne înconjoară şi au o caracteristică importantă şi anume aceea de a se afla într.4. dar nu se pot observa direct. Substanţe şi amestecuri Tot ceea ce ne înconjoară este materie.). etc. deplasarea moleculelor se face pe distanţe atât de mici încât această mişcare nu poate fi observată. Aşa se explică de ce în apropierea unei benzinării se simte în permanenţă mirosul caracteristic al benzinei.). Aerul care ne înconjoară este şi el alcătuit din molecule (oxigen.un balon.Fenomene fizice şi chimice 1.o cană cu apă fierbinte. Atomi Molecule Substanţe Materiale Difuzie Aplicaţii practice Experimentul 1. invizibile cu ochiul liber.te câţiva paşi de acestea. azot. sticlă. Difuzia este procesul prin care obţinem un ceai punând un plic de ceai într. Formele heterogene de materie cu o compoziţie variată se numesc materiale (exemplu: lemn. apă. Moleculele reprezintă o grupare de unul sau mai mulţi atomi. azot) şi atomi (argon). numite molecule. Formele omogene de materie cu o compoziţie constantă se numesc substanţe: (exemplu: oxigen. aur. ciment). aerul dintr.deschide în acelaşi timp cele două sticluţe şi depărtează. etc.o continuă mişcare întâmplătoare. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Proiectul pentru Învăţământul Rural 13 . Fenomenul de pătrundere a moleculelor unei substanţe printre moleculele altei substanţe se numeşte difuzie. Ce simţi? Notează observaţiile pe spaţiile punctate. argint. Corpurile sunt porţiuni limitate de materie (exemplu: o piatră. Substanţele sunt alcătuite din particule foarte mici. Datorită mişcării lor neîncetate. dioxid de carbon. Atomii şi moleculele din aer se mişcă cu viteze apreciabile. apa dintr. Chiar şi moleculele unui corp solid se mişcă în permanenţă însă. Factorii care influenţează difuzia sunt temperatura şi starea de agregare (vezi aplicaţiile practice).7 Evidenţierea procesului de difuzie Materiale necesare: două sticluţe identice cu alcool şi ulei Cum procedezi? .

…………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Experimentul 1. Difuzia este influenţată de temperatură (procesul se desfăşoară mai repede la temperatură mai ridicată). De ce? Notează observaţiile pe spaţiile punctate. hidrogen.toarnă cu ajutorul pipetei. mercur) şi compuse (sunt alcătuite din 2 sau mai multe substanţe.amestecuri omogene (au în masa lor aceeaşi compoziţie şi aceleaşi proprietăţi). pahar cu apă rece. oxidul de aluminiu este alcătuit din oxigen şi aluminiu). Procesul de difuzie este influenţat şi de starea de agregare.a colorat omogen. în apa din fiecare pahar. în paharul cu apă rece şi apoi.notează observaţiile. .a realizat omogen. În natură există substanţe pure a căror compoziţie rămâne neschimbată prin operaţii fizice (exemplu: oxigen. apa minerală). cerneală.observă cum difuzează cerneala. azot).oxidul de mercur este alcătuit din oxigen şi mercur. carbon. câteva picături de cerneală. Amestecurile de substanţe se obţin prin punerea împreună a două sau mai multe substanţe (exemplu: aerul. Cum procedezi? .amestecuri neomogene (au compoziţie diferită în masa lor şi proprietăţi diferite). Particulele unui gaz se mişcă mult mai repede decât particulele unui lichid (mirosul unui parfum sau al alcoolului se simt imediat. în paharul cu apă caldă. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Constatare Apa din paharul cu apă caldă s. difuzia nu s. Amestecuri Substanţele pot fi simple (oxigen. Ce observi? Notează observaţiile pe spaţiile punctate. pe când cerneala are nevoie de un timp pentru a se amesteca cu apa). pipetă. 14 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Amestecurile de substanţe se clasifică în: . pe când mirosul de ulei nu se va simţi.Fenomene fizice şi chimice Constatare Mirosul alcoolului ajunge până la tine relativ repede. .8 Evidenţierea factorilor care influenţează difuzia (temperatura) Materiale necesare: pahar cu apă caldă. . pe când în apa rece.

Metode de separare a substanţelor din amestecuri 1. Decantarea Decantarea este metoda de separarea unui solid dintr. prin pâlnie. pâlnie.într.lichid.10 Separarea pulberii de cărbune de apă Materiale necesare: 2 pahare.Fenomene fizice şi chimice 1.5. câteva minute.5. în repaus. Filtrarea Aplicaţii practice Experimentul 1. .un amestec neomogen solid. într. nisip Cum procedezi? . apă. 1.pune într-un pahar apă cu nisip. În practică.5. în decantoare speciale.un pahar cu apă.2. Decantarea Aplicaţii practice Experimentul 1.agită sau amestecă cu o baghetă amestecul.pune puţină pulbere de cărbune. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Constatare Amestecul de apă cu nisip este un amestec neomogen.amestecă cu o baghetă de sticlă (poţi folosi şi un creion). . Această metodă de separare se foloseşte atunci când densitatea solidului este mai mare decât a lichidului.1. decantarea este folosită pentru obţinerea apei potabile din ape naturale. apă. pune o hârtie de filtru. pulbere de cărbune.9 Separarea nisipului de apă Materiale necesare: pahar. Nisipul se depune pe fundul paharului deoarece are o densitate mai mare decât apa. pentru purificarea sării extrase din salină sau pentru obţinerea aurului şi a argintului din minereu.o pâlnie. Proiectul pentru Învăţământul Rural 15 .un pahar. Ce amestec ai obţinut? . Ce fel de amestec ai obţinut? Lasă amestecul. Ce observi? Notează observaţiile pe spaţiile punctate. într. hârtie de filtru Cum procedezi? . toarnă amestecul.

5.3 Cristalizarea Aplicaţii practice Experimentul 1. În lipsa acestor materiale. cu ajutorul spirtierei.11 Extragerea sării din apa sărată Materiale necesare: capsulă de porţelan.Fenomene fizice şi chimice Ce observi? Notează observaţiile pe spaţiile punctate. În practică. iar în capsulă rămâne sarea. Ce observi? Notează observaţiile pe spaţiile punctate …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Constatare Prin încălzire până la fierbere. foloseşte o lingură metalică şi o spirtieră. sare de bucătărie. Cum procedezi? . metoda cristalizării este folosită pentru obţinerea zahărului din trestia de zahăr şi pentru obţinerea sării de bucătărie din apa mării.într. apă. trepied. spirtieră. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Constatare Amestecul de apă şi pulbere de cărbune este un amestec neomogen solid.o capsulă de porţelan. Cristalizarea Cristalizarea este operaţia de trecere a unei substanţe solide din soluţie în stare cristalină. omogene. toarnă apă cu sare de bucătărie: .lichid. Există şi filtre de aer folosite pentru purificarea aerului.încălzeşte capsula în care se află amestecul. sită de azbest.un amestec neomogen solid. cu ajutorul unui filtru permeabil numai pentru lichid. cu formă geometrică definită.lichid. În practică. Cristalele sunt corpuri solide. Pulberea de cărbune se depune pe hârtia de filtru iar în pahar se separă apa. 1. Lichidul care trece prin hârtia de filtru se numeşte filtrat. filtrarea este folosită pentru obţinerea apei potabile. Filtrarea Filtrarea este metoda de separare a unui solid dintr. Se utilizează când densitatea solidului este mai mică sau egală cu a lichidului. 16 Proiectul pentru Învăţământul Rural . până la evaporarea completă a apei. Ca materiale filtrante se folosesc straturi succesive de pietriş şi nisip. apa se evaporă.

Soluţii Amestecurile omogene formate din două sau mai multe substanţe. Fenomenul în urma căruia o substanţă solidă. În majoritatea soluţiilor. eterul. dizolvantul este apa. O soluţie este formată din două componente: dizolvantul sau solventul (substanţa în care se face dizolvarea) şi dizolvatul sau solvatul (substanţa dizolvată). petrolului lampant şi a motorinei. Proprietatea unei substanţe de a se dizolva în altă substanţă se numeşte solubilitate. Perspective Alte metode de separare a substanţelor din amestecuri sunt magnetizarea şi electrizarea. cum ar fi: zahărul.6. lichidul aflat în cantitate mai mare. substanţe greu solubile şi substanţe insolubile (sarea este solubilă în apă. dioxidul de carbon. (Consultă bibliografia recomandată).se roci magmatice (granit. între care nu se produc fenomene chimice se numesc soluţii. În funcţie de solubilitatea într. Când soluţia este formată din două lichide se consideră dizolvant. sucurile concentrate de fructe.5. lichide sau gazoase. Exemplu: în soluţia de apă cu zahăr. nu se foloseşte în cazul lichidelor Cristalizarea poate avea loc în adâncul Pământului prin solidificarea magmei formându.4 Distilarea Distilarea Distilarea este operaţia de separare a componenţilor dintrun amestec omogen de lichide. bazalt). 1. sarea de bucătărie. nisipul este insolubil în apă). Această metodă de separare este utilizată la obţinerea alcoolului şi în prelucrarea ţiţeiului în rafinării pentru obţinerea benzinei. oţetul.Fenomene fizice şi chimice Atenţie! Cristalizarea inflamabile. lichidă sau gazoasă se răspândeşte printre particulele altei substanţe rezultând soluţii se numeşte dizolvare. Există şi alţi dizolvanţi: alcoolul. În acest mod se obţin soluţii. amestecăm apa cu diverse substanţe solide. Solubilitatea substanţelor este influenţată de natura dizolvantului şi a dizolvatului şi de temperatură. alcoolul. 1. acetona. Dizolvare Dizolvant Dizolvat Solubilitate Proiectul pentru Învăţământul Rural 17 . substanţele se clasifică în: substanţe solubile. benzina. În fiecare zi.un anumit solvent. apa este dizolvantul iar zahărul este dizolvatul. prin fierbere urmată de condensare.

Viteza de dizolvare creşte odată cu creşterea temperaturii. linguriţă. apă caldă. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… b) pune o picătură de lac de unghii. lac de unghii Cum procedezi? a) pune o picătură de lac de unghii. iar în celălalt pahar. într. După concentraţie soluţiile pot fi: soluţii diluate (conţin o cantitate mică de substanţă dizolvată) şi soluţii concentrate (conţin o cantitate mare de substanţă dizolvată).Fenomene fizice şi chimice Aplicaţii practice Experimentul 1. Cum procedezi? . acetonă. Ce observi? Notează observaţiile pe spaţiile punctate. Ce observi? Ce fel de amestec se obţine? Notează observaţiile pe spaţiile punctate.13 Evidenţierea factorilor care solubilitatea (temperatura) influenţează Materiale necesare: 2 pahare transparente. care conţine o cantitate mică de acetonă Ce observi? Ce fel de amestec se obţine? Notează observaţiile pe spatiile punctate. apă caldă.un pahar cu apă. într. Experimentul 1.adaugă. .pune într. câte o linguriţă de zahăr. Cantitatea de substanţă dizolvată într. Lacul de unghii nu se dizolvă în apă dar se dizolvă în acetonă. zahăr. apă. 18 Proiectul pentru Învăţământul Rural . apă rece. un volum egal de apă rece. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Constatare Cristalele de zahăr se dizolvă mai repede în apa caldă.un pahar.12 Evidenţierea factorilor care influenţează solubilitatea (natura dizolvantului şi a dizolvatului) Materiale necesare: pahare transparente. în fiecare pahar. ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Constatare Solubilitatea este influenţată de natura dizolvantului şi a dizolvatului.un pahar. Solubilitatea substanţelor solide depinde de temperatură.o anumită cantitate de soluţie se numeşte concentraţie.

masa apei. Soluţia care poate dizolva noi cantităţi de substanţă se numeşte soluţie nesaturată. kg. Cantitatea de substanţă dizolvată în 100g soluţie se numeşte concentraţie procentuală. a soluţiei obţinută prin dizolvarea a 30g sodă caustică în 270g de apă? c= (md × 100)/ ms ms= md + m apei c= (30 × 100)/ (30+ 270) c= 10% Atenţie! Masa dizolvatului. Care este concentraţia. Proiectul pentru Învăţământul Rural 19 .14 Obţinerea unei soluţii concentrate Materiale necesare: pahar transparent.).un pahar cu apă. Ce observi? Notează observaţiile pe spaţiile punctate.amestecă cu ajutorul linguriţei. . a unei soluţii obţinută prin dizolvarea a 20g sare de lămâie în 80g de apă? md = 20g m apei= 80g c= (md × 100)/ ms ms= md + m apei c= (20 × 100)/ (20+ 80) c= 20% 2. în procente. Care este concentraţia.Fenomene fizice şi chimice Experimentul 1. md= masa dizolvatului ms= masa soluţiei md+ m apei= masa soluţiei c= (md × 100)/ ms Exemplu: 1.într. zahăr.adaugă. etc. pune o linguriţă de zahăr. acesta nu se mai dizolvă. apă. la un moment dat. Soluţia care conţine cantitatea maximă de substanţă dizolvată la o anumită temperatură se numeşte soluţie saturată. din ce în ce mai mult. în procente. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Constatare Adăugând din ce în ce mai mult zahăr în apă. masa soluţiei se exprimă în aceeaşi unitate de măsură (g. zahăr în apă. linguriţă Cum procedezi? . Ce observi? .

b) 13. Pune oul în apa sărată. soluţia: a) se concentrează. b) mai mare. Ce observi? Scoate oul din apă şi dizolvă în aceasta cât mai multă sare. sare şi apă. Concentraţia unei soluţii obţinute prin dizolvarea a 40g de sodă caustică în 260g de apă este: a) 20%.un pahar. Alege răspunsul corect: 1. Soluţiile sunt: a) amestecuri omogene: b) substanţe pure. substanţa aflată în cantitate: a) mai mică. ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… III. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 3.33%. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 2. c) indiferent care dintre. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… II. b) se diluează. Vărsând o cantitate de soluţie dintr. Ce observi? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 20 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Explică cum poţi separa un amestec de nisip. c) amestecuri neomogene.Fenomene fizice şi chimice Testul de autoevaluare nr. c) rămâne la aceeaşi concentraţie. Activitate experimentală Umple un pahar pe trei sferturi cu apă şi pune înăuntru un ou întreg. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 4. Când ambele componente ale unei soluţii sunt în aceeaşi stare de agregare (lichid). se consideră solvent. c) 10%. 3 I.

Testul de autoevaluare nr. Densitatea unui ou este puţin mai mare decât densitatea apei de la robinet şi oul se va scufunda. Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare Testul de autoevaluare nr. 2. vezi pagina 11. poţi trece mai departe. de nisipul. a 3.Fenomene fizice şi chimice 1. 1. c 4. 1 1. c a) adevărat. prin metoda cristalizării. Atenţie ! • Dacă ai răspuns corect la toate întrebările. ai nelămuriri sau ai greşit. 2. III.7. c) adevărat Atenţie ! • Dacă ai răspuns corect la toate întrebările. b c= (md × 100)/ ms md= masa dizolvantului ms= masa soluţiei md+ m apei= masa soluţiei c= (40 × 100)/ (40+ 260) c= 13. 1c. care se depune la fundul vasului. Naftalina trece din stare solidă în stare gazoasă prin procesul de sublimare. Prin decantare. b 2. Testul de autoevaluare nr. III. Corpul cu masa mai mare are densitatea mai mare. b. se separă soluţia de apă cu sare. Procesul de evaporare a apei se produce mai repede atunci când există deplasări ale aerului care înlătură vaporii formaţi. Felicitări ! • Dacă ai întâmpinat greutăţi în rezolvarea cerinţelor. 1. 3 I. Prin evaporarea apei se separă sarea. îţi recomand să revezi pagina corespunzătoare. 3a II. 2 I. ai nelămuriri sau ai greşit. 3. îţi recomand să revezi pagina corespunzătoare. Proiectul pentru Învăţământul Rural 21 . Corpul cu volumul mai mic are densitatea mai mare. În timpul procesului de solidificare a apei se produce o creştere a volumului. Separarea se realizează în două etape. poţi trece mai departe. 2b. Felicitări ! • Dacă ai întâmpinat greutăţi în rezolvarea cerinţelor. 3.33% II. b) fals.

substanţa în care se face dizolvarea. Densitatea.proprietate a unui corp de a. au formă proprie. Volumul.nu au volum propriu.fenomenul de pătrundere a moleculelor unei substanţe printre moleculele altei substanţe. Filtrarea. Vaporizarea. Cristalizarea.lichid. rezultând soluţii. nu au formă proprie (iau forma incintei în care se află). Dizolvant (solvent).au volum propriu. 22 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Condensarea.forţa cu care Pământul atrage un corp.spaţiul ocupat de un corp. Solidele. Greutatea. respectiv.mărimea fizică definită prin raportul dintre masa unui corp şi volumul acestuia. cu ajutorul unui filtru permeabil numai pentru lichid. 1 Inerţia.metoda de separare a unui solid dintr. Decantarea. Masa. Difuzia. Gazele.trecerea unei substanţe din stare solidă în stare lichidă. Sinteza unităţii de învăţare nr. nu au formă proprie. lichidă sau gazoasă se răspândeşte printre particulele altei substanţe.Fenomene fizice şi chimice Apa sărată are o densitate superioară celei a oului şi de aceea.operaţia de separare a componentelor dintr.un amestec omogen de lichide. îţi recomand să revezi pagina corespunzătoare. Atenţie ! • Dacă ai răspuns corect la toate întrebările. Sublimarea. prin fierbere urmată de condensare. Lichidele.un corp scufundat într. sunt fluide.şi menţine starea de repaus sau de mişcare rectilinie uniformă în absenţa acţiunilor exterioare.un amestec neomogen solid.un amestec neomogen solidlichid.trecerea unei substanţe din stare lichidă în stare de vapori. ai nelămuriri sau ai greşit. Distilarea.fenomenul prin care o substanţă solidă. Solidificarea.trecerea unei substanţe din stare lichidă în stare solidă.un lichid este împins de jos în sus cu o forţă verticală numeric egală cu greutatea lichidului dezlocuit de acel corp. nu curg.mărimea fizică ce măsoară inerţia unui corp. de a se opune la orice acţiune care caută să. Legea lui Arhimede. Topirea.metoda de separare a unui solid dintr. Felicitări ! • Dacă ai întâmpinat greutăţi în rezolvarea cerinţelor. Dizolvarea.au volum propriu. sunt fluide. Desublimarea.i schimbe starea de repaus sau de mişcare rectilinie în care se află.operaţia de trecere a unei substanţe solide din soluţie în stare cristalină. poţi trece mai departe.trecerea unei substanţe din stare de vapori în stare lichidă.trecerea unei substanţe din stare solidă în stare gazoasă.trecerea unei substanţe din stare gazoasă în stare solidă. oul va pluti în apa sărată.

Ce se întâmplă dacă autobuzul frânează brusc? Dar dacă porneşte brusc? Explică. Soluţie saturată. Solubilitatea.un autobuz. Ninsoarea a. Poleiul 3. Nivelul apei dintr. oceane şi de la suprafaţa solului se ridică în atmosferă prin ……………………… 2.un cilindru gradat se află în dreptul indicaţiei de 150 cm3. Precipitaţie formată din cristale de gheaţă care se unesc în fulgi. d. Exerciţii şi probleme 2p (0.soluţia care conţine cantitatea maximă de substanţă dizolvată. Precipitaţie lichidă formată din picături de apă. În straturile reci ale atmosferei picăturile de apă se transformă în fulgi de zăpadă prin ………………… 3.cantitatea de substanţă dizolvată în 100g soluţie.2g.Fenomene fizice şi chimice Dizolvat (solvat). Amestec de ploaie şi ninsoare care cade când temperatura aerului este aproximativ 00C c. Care este concentraţia unei soluţii obţinută prin dizolvarea a 20g de sodă caustică în 180g de apă? Proiectul pentru Învăţământul Rural 23 .substanţa dizolvată.50 × 4) 1. 4. Se formează în dimineţile răcoroase. la o anumită temperatură.8 Lucrarea de verificare 1 I. 1. Completaţi spaţiile punctate cu noţiunile potrivite: 1p (0. Care este volumul unui corp din plumb. Uniţi ceea ce se potriveşte: 1p (0. nivelul apei a urcat până în dreptul indicaţiei de 154 cm3 . Prin introducerea unui corp cu masa de 31. Concentraţie procentuală. Lapoviţa 4.25 × 4) 1. II. e. Se formează în anotimpul rece. 4.3g/ cm3. 3. b. 2. Naftalina trece din stare solidă în stare gazoasă prin ………………………… III. în picioare. Ploaia 2. mări. care are masa de 452g şi densitatea de 11.proprietatea unei substanţe de a se dizolva în altă substanţă. când vaporii de apă se condensează foarte aproape de pământ. când picăturile de apă din ploaie sau din burniţă îngheaţă în contact cu suprafaţa terestră formând un strat transparent de gheaţă. Din ce material este realizat corpul? Foloseşte tabelul de la pagina 9. Te afli într. Trecerea unui corp din stare de vapori în stare lichidă se numeşte …………………. Apa din râuri.25 × 4) 1.

Fătu Sanda. . Editura Teora. Editura Radical.Fizică. Eseul va avea maxim 3. 3..47.. Lucrările de verificare au o pondere de 50% din nota finală. .a. Puteţi folosi surse suplimentare de informaţii (cărţi.Fizică manual pentru clasa a VIII a.2p (0. clasa a IV. evaluare. Stroe Felicia. 7. pag. Pârâială Viorica.stările de agregare ale apei.59. Bogheanu Maria Magdalena. 4.pagube produse de apă (inundaţii. Lucrarea va fi transmisă tutorelui pe suport de hârtie..Manualul învăţătorului.). Filoti Carmen. pag. 7. Talpalaru Seryl. . auxiliar pentru elevi. clasa a IV. Editura Euristică.a. utilizând corect terminologia adecvată. Editura Didactică şi Pedagogică. A.a. Huţanu Elena.a.rezolvarea de probleme: III. 6. va fi analizată. 5. 2000. R. 3. p.a experimente. etc.25 × 4). Alcătuiţi un eseu cu titlul “Apa în natură” după următorul plan: 5p . Haralamb Dorel. suport al vieţii.Chimie.Ştiinţe ale naturii. Ilarion Niculina. A. Utilizarea unor surse suplimentare de informare IV.reprezentarea schematică a circuitului apei în natură. punctată şi va fi returnată. Editura Teora. Stroe Constantin. 2001. Crocnan Daniel Ovidiu.Fenomene fizice şi chimice IV.10. 8. Editura Cartea Universală. Pop Viorica. Corega C.transformări ale stărilor de agregare. Internet). . 2002. pag. 2003.27. manual pentru clasa a VII.Ştiinţe. Corega C. 2000.realizarea unor conexiuni interdisciplinare (fizică. biologie) şi formularea unor concluzii. clasa a IVa. clasa a III.). etc. × 4).a. Pacearcă Ştefan. pag. Crocnan Daniel Ovidiu. Popescu Maria. chimie. Se acordă un punct din oficiu.25 × 4) şi II. Se acordă un punct din oficiu. 1999. . Editura Didactică şi Pedagogică.Manualul învăţătorului. Editura Humanitas Educaţional.importanţa apei (sursă de energie.circuitul apei în natură şi importanţa sa. Editura Corint. Bucureşti. Haralamb Dorel. 2002. manual pentru clasa a VIII.5p. Iaşi.Ştiinţe ale naturii. 4. p.principalele tipuri de precipitaţii. Criterii de evaluare şi notare identificarea şi explicarea unor fenomene fizice şi chimice I-1p (0. 2002. 2. Turcitu Doina. Talpalaru Seryl.46. 20. R. Constantinescu Rodica.Luiza. 1998.5-14. 47.4 pagini. Lucrarea de verificare 1 este relevantă pentru aprecierea nivelului de pregătire după parcurgerea primei unităţi de învăţare.Fizică. - Bibliografie selectivă: 1. Pârâială Dumitru.25. manual pentru clasa a VI. autoevaluare. 9. Bucureşti. . cadre didactice şi părinţi. reviste. 22. Huţanu Elena..1p (0. . 24 Proiectul pentru Învăţământul Rural .50 .

............................. 54 Proiectul pentru Învăţământul Rural 25 ..6....................................9........... 38 2............................................................................. Lucrarea de verificare 2 .................8................. 31 2............................ Floarea ........................................................................1...............5..... Funcţiile frunzei ......... 26 2.... 36 2......1..............................................................................................................................................................2................. 27 2....................................................................... Organizarea unei plante cu flori........................................... 26 2............................................. Frunza ........... Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare .....................2......................11.................. Tulpina............................................. Transpiraţia ...................................... Fotosinteza.............................. 38 2.......Plante Unitatea de învăţare Nr.....7.................10........... 51 2............... 49 2..6...............................6......... 43 2.......................................................................................................................................................................... Obiectivele unităţii de învăţare 2..................................................................... Sensibilitatea şi mişcarea la plante........................ 2 PLANTE Cuprins 2.....12....... Fructul şi sămânţa ...3.......................3.......................................... 33 2................................................................. Respiraţia .......................... 41 2.................... Rădăcina ........................... Principalele grupe de plante ..................... 52 Bibliografie selectivă............... 36 2..........................................4.....................................................6... 46 2..............................................

în principal. unitate. Membrana sau învelişul celulei are rol protector şi selectează substanţele ce intră sau ies în/ din celulă. • să utilizeze investigaţia şi experimentul pentru evidenţierea şi explicarea funcţiilor organismelor vegetale. • să analizeze relaţiile cauzale: structură. În citoplasmă se află diferite componente celulare cu rol de captare a luminii (clorofila). 26 Proiectul pentru Învăţământul Rural . floarea. tulpina şi frunzele asigură. precum şi funcţiile acestora. 2 Pe parcurs şi la sfârşitul unităţii de învăţare. Organizarea unei plante cu flori Lumea vie este alcătuită din 5 regnuri: Lumea vie - Regnul Monera. hrănirea plantei şi se numesc organe vegetative.2. frunza.1. Organizarea unei plante cu flori Părţile componente ale unei plante cu flori se numesc organe.Plante 2. utilizând un limbaj ştiinţific adecvat. Regnul Protista. În celulă. Celula vegetală este unitatea de bază structurală şi funcţională a plantei. se desfăşoară toate procesele ce întreţin viaţa plantei. parameci etc. organism vegetalmediu. de producere. evoluţie. tulpina. amibă.). Părţile componente ale celulei sunt: membrana. Rădăcina. în care sunt încadrate organisme asemănătoare cu plantele (algele) şi organisme asemănătoare animalelor (euglenă. • să descrie principalele caracteristici ale organelor plantelor. fructul şi sămânţa. Floarea reprezintă organul de înmulţire a plantei pentru că din flori se formează fructul şi seminţele. Acestea sunt: rădăcina. 2. Regnul Plante. Regnul Fungi (ciuperci). în care sunt încadrate bacteriile. Regnul Animale. Obiectivele unităţii de învăţare nr. Organele plantelor sunt alcătuite din celule de forme şi mărimi diferite. studentul va fi capabil: • să identifice principalele componente ale plantelor. grupate în ţesuturi.diversitate. • să precizeze caracterele generale ale principalelor grupe de plante. Plantele cu flori fac parte din Regnul Plante şi sunt considerate cele mai evoluate. citoplasma şi nucleul.funcţie. de depozitare şi de eliminare a diferitelor substanţe.

Fig. a dăunătorilor.rădăcina lemnoasă. prezentă la arbori şi arbuşti. Celula vegetală. - 2. lungime şi grosime (cereale.3. la care toate ramificaţiile au aceeaşi formă.ţesuturi de susţinere: conferă rezistenţă şi elasticitate plantelor. numită rădăcina principală şi ramificaţii mai subţiri numite rădăcini secundare. lalea). Majoritatea rădăcinilor au o porţiune centrală mai groasă.Plante Nucleul controlează şi coordonează înmulţirea celulei.ţesuturi asimilatoare: asigură captarea luminii solare şi prepararea hranei. grosime). Principalele tipuri de ţesuturi sunt: . spre deosebire de alte celule.1) .ţesuturi de creştere: asigură dezvoltarea plantelor (creşterea în înălţime. 2.ţesuturi de protecţie: acoperă diferite părţi ale plante îşi le protejează împotriva factorilor de mediu. 2. are un perete protector situat la exteriorul membranei celulare. . . .ţesuturi de conducere: asigură circulaţia sevei în corpul plantei. Mai multe celule care au aceeaşi formă.rădăcina pivotantă. formează asociaţii de celule numite ţesuturi. ţesuturi de depozitare: înmagazinează diferite substanţe de rezervă (amidon. la care rădăcina principală are formă de ţăruş (fasole. structură şi funcţie. Aceste tipuri de ţesuturi se observă în structura organelor unei plante. .1 – Tipuri de rădăcini 27 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Rădăcina Rădăcina este organul vegetativ al plantei care se dezvoltă în sol. . morcov. .rădăcina fasciculată (firoasă). Rădăcina Tipuri de rădăcini (fig. uleiuri). trifoi). Rădăcinile au forme şi mărimi variate.

sfeclă. 2. .rădăcina pivotantă: ………………………………….Plante Vârful rădăcinii prezintă mai multe zone: (fig.……………………. ce asigură creşterea în lungime a rădăcinii. Fig. un înveliş rezistent cu rol de protecţie.. 3. 1 1. sfeclă.zona perişorilor absorbanţi (3).zona aspră (4). . Subliniază plantele care au rădăcini modificate pentru depozitarea unor substanţe hrănitoare: fasole. 2. 4. Notează câteva exemple de plante care au: .rădăcina firoasă: ……………………………………. zona unde au căzut perii absorbanţi după 10.firişoare subţiri cu rol în absorbţia apei şi a sărurilor minerale din sol.scufia (1). ţelină. Unele rădăcini depozitează substanţe de rezervă: morcov.. grâu. .…………………….20 zile. . 4.2 – Vârful rădăcinii Rădăcina fixează planta în sol şi absoarbe apa cu sărurile minerale (seva brută).……………………. 3. porumb. Utilizează un atlas botanic pentru a observa diferite tipuri de rădăcini. Scrie denumirea zonelor din vârful unei rădăcini. Notează organele unei plante cu flori : ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… 2. 2. 1. Funcţiile rădăcinii Fig.3 28 Proiectul pentru Învăţământul Rural .2): . ridiche. ridiche. 2.…………………….rădăcina lemnoasă: ………………………………….zona netedă (2). . Testul de autoevaluare nr.

. Numai după ce ai notat propriile tale observaţii.cu ajutorul spirtierei. fierbe apa. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Rezultate După evaporarea apei de la robinet sunt vizibile urme de săruri minerale.un vas cu apă. ulei Cum procedezi ? aşează planta cu rădăcină.3 zile marchează din nou nivelul apei şi compară-l cu cel iniţial. până la evaporarea completă. Experimentul 2.1 Evidenţierea prezenţei sărurilor minerale în apă. Proiectul pentru Învăţământul Rural 29 . apă de la robinet. după 2. pipetă. scufie b. citeşte rezultatele sau constatările. zona netedă c.2 Evidenţierea rolului rădăcinii în absorbţia apei. câteva picături de apă. vas de sticlă. marchează nivelul apei din vas (cu ajutorul unui marker). Aplicaţii practice Încearcă să realizezi un număr cât mai mare din experimentele propuse.Plante 5. spirtieră.analizează suprafaţa lingurii.o lingură. Cum procedezi ? . peste care se adaugă o peliculă foarte fină de ulei. Materiale necesare: lingură de metal. Experimentul 2. zona aspră Răspunsuri şi comentarii la testul de autoevaluare se află la pagina 51.într. Dacă repeţi experimentul folosind apă distilată nu vei obţine urme după evaporare deoarece apa distilată nu conţine săruri minerale. Rădăcina creşte în lungime prin: a. Ce observi ? Notează observaţiile pe spaţiile punctate. într. Alege răspunsul corect. . Materiale necesare: plantă cu rădăcină. pune cu pipeta. zona perişorilor absorbanţi d.

Experimentul 2.Plante Ce reprezintă diferenţa de nivel ? Care este rolul uleiului ? Reprezintă schematic experimentul. Rolul uleiului este de a împiedica evaporarea apei din vas. Materiale necesare: plantele de fasole încolţite (rădăciniţa să aibă 4. după 2. Cum procedezi ? . în câte un vas de sticlă. . 30 Proiectul pentru Învăţământul Rural . În concluzie.3 Evidenţierea absorbţiei apei la nivelul zonei perişorilor absorbanţi. ce conţine apă şi ulei. două vase de sticlă (eprubete). …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Rezultate Planta la care zona perişorilor absorbanţi se află în ulei s.pune plantele de fasole.a ofilit. astfel încât: în vasul 1. zona perişorilor absorbanţi să se afle în ulei.3 zile Ce observi ? Notează observaţiile pe spaţiile punctate. în vasul 2. plantele absorb apa cu ajutorul perişorilor absorbanţi ai rădăcinii. zona perişorilor absorbanţi să se afle în apă. iar vârful rădăcinii în apă. ulei.observă plantele. apă. Notează observaţiile pe spaţiile punctate. ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… Rezultate Diferenţa de nivel reprezintă apa absorbită de către rădăcină.5 cm).

soarelui).situaţi în vârful tulpinii. în funcţie de mediul de viaţă al plantelor. pletoasă.din care se formează frunzele. Cele mai multe plante au tulpini drepte (ortotrope). . O particularitate a tulpinii este prezenţa mugurilor. Arborii şi pomii fructiferi prezintă diferite forme ale coroanei: sferică.muguri micşti.muguri de creştere. . tuberculi sau rizomi şi se numeşte înmulţire vegetativă. volubile (cu ţesuturi de susţinere slab dezvoltate. înmulţirea se realizează prin bulbi. ca şi majoritatea plantelor lemnoase (arbori şi arbuşti). Astfel de tulpini.au adaptat la funcţii noi: tulpinile cactuşilor acumulează apă. Funcţiile tulpinei Proiectul pentru Învăţământul Rural 31 . tulpina asigură funcţia de susţinere a ramurilor. liane) şi agăţătoare (cu frunze sau cu ramuri transformate în cârcei. forma şi rolul pe care îl deţin în dezvoltarea ramurilor.din care se formează florile. Tulpina Tulpinile au forme variate. În absenţa frunzelor. Categorii de muguri: .4. tulpinile sunt aeriene (ierboase. crin). lemnoase) şi subterane. La unele plante. În alcătuirea plantei există celule specializate în conducerea apei şi a sărurilor minerale.care dau naştere atât la frunze cât şi la flori.muguri foliari. cilindrică. a frunzelor şi a florilor. frunzelor şi a florilor. În aceste tulpini subterane se depozitează substanţe de rezervă (hrănitoare). puse cap la cap. Circulaţia sevei brute şi a sevei elaborate prin plantă reprezintă funcţia de conducere a tulpinii. între care nu există pereţi despărţitori.Plante 2. axul coroanei şi ramuri principale. Ele sunt reprezentate de vasele lemnoase. celule lungi. tubercul (cartof) şi rizom (ferigă. Alte plante au tulpini târâtoare (căpşuni). Apa cu substanţele hrănitoare produse de frunze formează seva elaborată ce circulă prin vasele liberiene ale tulpinii spre toate celelalte organe ale plantei. floarea. porumb. După locul unde cresc. Prin vasele lemnoase circulă apa cu sărurile minerale care formează seva brută. conică. viţa de vie). Tulpina Tulpina lemnoasă a arborilor prezintă: trunchiul.muguri florali.fasole. Tulpinile subterane (subpământene) sunt reprezentate de: bulb (ceapă. lalea.mazăre. Tulpinile aeriene ale unor plante s. stânjenel). au majoritatea plantelor ierboase (grâu. Prin ţesuturile de susţinere pe care le conţine. . cu ţesuturi de susţinere bine dezvoltate. diferiţi după poziţia. secundare şi de rod. aceste tulpini încărcate cu clorofilă asigură fotosinteza.

atlasul botanic). cu plantele corespunzătoare. îngroşarea măduvei. tulpină agăţătoare cartof tulpină dreaptă tubercul rizom tulpină volubilă porumb viţă de vie ferigă fasole ceapă 2. Culoarea inelelor lemnoase este diferită. Vasele lemnoase conduc seva brută. vasele lemnoase. bradul. Din mugurii micşti ai tulpinii se dezvoltă flori. Planta cu tulpină subterană este: a. A / F/ I d. 32 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Astfel. Asociază tipurile de tulpini. Tuberculii sunt rădăcini modificate pentru depozitarea substanţelor hrănitoare ale plantei. la nevoie. stânjenelul. 4. Alege răspunsul corect. trandafirul. 2 1. inele înguste . c. A/F/I b. Plantele lemnoase prezintă creşteri anuale sub formă de inele cu ajutorul cărora poate fi apreciată vârsta arborilor. grâul. A/F/I c. Alege răspunsul corect.an secetos). (Foloseşte.Plante Creşterea tulpinii Tulpina plantei creşte în înălţime dar şi în grosime. Inelele anuale de creştere ale arborilor reprezintă: a. îngroşarea scoarţei. d. d. b. vasele liberiene. Testul de autoevaluare nr. I (informaţii insuficiente) a. b. A / F/ I 3. Citeşte cu atenţie afirmaţiile. c. F (fals). cele care se formează primăvara sunt mai deschise la culoare comparativ cu cele de toamnă care sunt mai închise la culoare După grosimea inelelor de culoare deschisă pot fi apreciate condiţiile de mediu din anul respectiv (inele late .an ploios. Încercuieşte una din litera corespunzătoare: A (adevărat). Tulpinile plantelor asigură conducerea sevei brute şi a sevei elaborate.

întreagă (fig.codiţa frunzei.partea lăţită a peţiolului.5 b). . 2. limbul se leagă de tulpină prin teacă. tulpină târâtoare. b. Fig. Răspunsurile şi comentariile la testul de autoevaluare se află la pagina 51.5 c).5 Marginea frunzei c Proiectul pentru Învăţământul Rural 33 . În acest caz.5. La alte plante. dinţată (fig. 2. .4 Frunză de muşcată Alcătuirea externă a frunzei La unele plante. cu care frunza se prinde de tulpină. Frunza Frunza este organul aerian al plantei ce creşte pe tulpină. O frunză completă este (fig. 2. Ea îşi are originea în frunzuliţele mugurelui foliar.limb.peţiol.5 a). pot lipsi şi teaca şi peţiolul. străbătută de o reţea de vase conducătoare.4) alcătuită din: . d. 2. iar limbul se leagă direct de tulpină (frunzele de mazăre).teacă. rădăcină modificată pentru depozitarea hranei. 2. la porumb). Frunzele plantelor se deosebesc după forma marginii limbului care poate fi lobată (fig. a b Fig. tulpină subterană. rădăcină subterană. Bulbul este: a. Alege răspunsul corect. 2.partea cea mai lată a frunzei. care înfăşoară o parte a tulpinii (la grâu. care formează nervurile.Plante 5. c. 2. peţiolul lipseşte.

condiţie esenţială pentru desfăşurarea fotosintezei. Pe tulpină.7): frunza trifoliată (la trifoi). frunza reniformă.în formă de săgeată (săgeata apei). 2. e.7 Frunze compuse Dispoziţia frunzelor pe tulpină diferă de la o plantă la alta. f. penată (salcâm) şi frunza palmată (castan). 34 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Există: a. frunza cordată.8): în rozetă la baza tulpinii (c).6). unele plante au limbul frunzelor alcătuit din mai multe foliole şi se numesc frunze compuse (fig.Plante Frunzele diferă şi după forma limbului (fig.în formă de inimă (muşcată). Frunze simple şi compuse Fig.în formă de ace lungi (brad. frunza sagitată. prun). c. pin).9 Fig. porumb). Frunzele se dispun astfel încât să primească o cantitate de lumină cât mai mare. Fig.în formă de panglică (grâu. 2. 2. 2. frunza ovală (păr. d. opus (b) sau altern (a). frunza aciculară.6 Frunze simple Spre deosebire de plantele cu frunze simple. molid. frunza liniară. 2. b. 2. frunzele pot fi dispuse (fig.în formă de rinichi (pochivnic).

limbul frunzei este format din două foiţe cu rol protector (epiderma superioară şi epiderma inferioară). respiraţie şi transpiraţie. . Structura internă a frunzei Testul de autoevaluare nr. 3 Observă frunzele următoarelor plante: stejar. etc. . ce conţine celule pline cu clorofilă. . aşezate faţă în faţă. Privit la microscop. Proiectul pentru Învăţământul Rural 35 . dinţată.). păros. legate de: . grâu şi pin. cerat. O stomată este alcătuită din două celule de forma boabelor de fasole.1000 stomate/mm2 de frunză. .marginea limbului (întreagă.modul în care sunt aşezate frunzele pe tulpină. între care rămâne un orificiu prin care se realizează schimbul de gaze. etc. Notează.8 Structura internă a frunzei este adaptată pentru îndeplinirea funcţiilor de fotosinteză.forma frunzei. Numărul stomatelor variază de la o plantă la alta. pentru fiecare frunză.alte observaţii.tipul de frunză (frunză simplă/ frunză compusă). între care se află mezofilul (miezul frunzei). între 100.). Stomatele se închid şi se deschid în funcţie de factorii de mediu şi de nevoile plantei. Foloseşte material natural sau un atlas botanic. lobată. 2. . Epiderma are ca formaţiuni caracteristice stomatele prin care se realizează schimbul de gaze dintre plante şi mediul exterior şi eliminarea apei în timpul procesului de transpiraţie.aspectul frunzei (neted. observaţiile tale.Plante a b c Fig.

Funcţiile frunzei 2. Seva brută ia calea vaselor lemnoase din rădăcină şi tulpină. ajunge în celulele din mezofilul (miezul) frunzei. plantele folosesc dioxidul de carbon din aerul atmosferic şi eliberează oxigen. necesară procesului de fotosinteză. cu ajutorul perişorilor absorbanţi ajung la frunză. 3 se află la pagina 51. Apa şi sărurile minerale absorbite din sol de către rădăcină. săruri minerale şi dioxid de carbon (CO2). soia. 2. În acelaşi timp. Reţine ! În procesul de fotosinteză. În urma procesului de fotosinteză. în diferite părţi ale plantei: în frunze. seminţe. Substanţe grase (lipide) se depozitează în seminţele de nuc. O importantă sursă de proteine vegetale sunt boabe de fasole. zaharuri) depozitează cartoful. Din apă. lipide) ce vor circula prin vasele conducătoare liberiene sub formă de sevă elaborată în totul corpul plantei. ea absoarbe şi reţine radiaţiile solare luminoase. grâul. sfecla. Schimburile de gaze se realizează prin stomatele de la nivelul frunzelor.1. lumina este indispensabilă pentru formarea clorofilei. În frunză. în care se sintetizează hrana plantei.. se eliberează oxigen (O2). ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. intră prin stomate şi dioxidul de carbon (CO2).soarelui. gaz indispensabil vieţii. proteine. Substanţe dulci (amidon. linte şi mazăre. Fotosinteza Funcţiile frunzei Frunza este considerată un mare laborator al naturii. apoi prin nervurile frunzei. O parte din substanţele organice produse se depozitează sub formă de rezerve nutritive. Fotosinteza se desfăşoară în prezenţa luminii. bulbi. Clorofila are un rol activ în procesul de fotosinteză. tuberculi sau rizomi. 36 Proiectul pentru Învăţământul Rural . rapiţă.6. care vor fi transformate în energie chimică. frunza sintetizează substanţe organice (glucide.6. ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Răspunsurile şi comentariile la testul de autoevaluare nr.Plante Notează observaţiile pe spaţiile punctate. floarea.

din alte plante. Sărurile minerale din sol provin din descompunerea resturilor vegetale şi animale şi din azotul atmosferic care ajunge în sol. la diferite plante de cultură. O astfel de plantă semiparazită este vâscul care preia substanţe hrănitoare. fructe şi seminţe. gata preparate. O altă sursă importantă de săruri minerale o reprezintă îngrăşămintele organice naturale (gunoiul de grajd) şi chimice (azotaţi. grâu) desfăşoară procesul de fotosinteză şi la temperaturi sub 00 C. Cunoaşterea modului în care temperatura influenţează fotosinteza are aplicaţii în agricultură.Plante Factorii care influenţează fotosinteza Principalii factori care influenţează fotosinteza sunt apa. pentru stabilirea datelor la care se realizează însămânţările. fiind lipsite de clorofilă.torţelul (parazit pe tulpinile de lucernă. O astfel de simbioză există între plantele leguminoase (trifoi) şi bacteriile fixatoare de azot. Plantele cu frunze verzi şi iarna (conifere. sulfaţi. din tulpina arborelui gazdă. deoarece îmbogăţesc solul în azot. Plantele simbionte sunt un exemplu interesant de convieţuire. iar plantele leguminoase furnizează bacteriilor. după care încetineşte treptat şi la 45. . 37 Tipuri de nutriţie Proiectul pentru Învăţământul Rural . Plantele parazite au un număr mare de flori. azotul necesar procesului de fotosinteză. lumina şi temperatura. trifoi. Procesul de fotosinteză se intensifică odată cu creşterea cantităţii de apă. În concluzie. prin apele de ploaie şi zăpezi. Plantele semiparazite. nu au posibilitatea de a realiza fotosinteza şi îşi procură substanţele organice. semiparazite şi simbionte. Alte plante. Plantele verzi. trăiesc parazit pe alte plante. între o plantă autotrofă şi un organism heterotrof. Dacă lumina este foarte intensă.muma. Astfel de plante sunt importante pentru agricultură.250 C. deşi au clorofilă şi realizează fotosinteza. Din categoria plantelor heterotrofe. Fotosinteza începe la o temperatură de 00 C. în orele dimineţii şi spre amiază.pădurii (parazită pe rădăcinile arborilor din păduri). Apa şi sărurile minerale sunt necesare ca materie primă în procesul de fotosinteză. iau o parte din substanţele organice necesare. substanţe organice rezultate din fotosinteză. Plantele parazite nu au clorofilă. se caracterizează prin lipsa frunzelor verzi şi prezenţa unor formaţiuni speciale pentru hrănire (rădăcini sugătoare.haustori). poartă denumirea de simbioză. viţă de vie).520 C. Fotosinteza începe la lumină slabă (odată cu apariţia primelor raze solare şi creşte ca intensitate odată cu creşterea intensităţii luminii. Convieţuirea în avantajul ambelor organisme. fotosinteza se desfăşoară cu randament maxim. se opreşte. fotosinteza se opreşte. creşte în intensitate până când temperatura atinge 20. fotosinteza începe să scadă.plante heterotrofe. fosfaţi). Bacteriile pun la dispoziţia plantei leguminoase. din mediul în care trăiesc. care îşi produc singure substanţele organice cu care se hrănesc se numesc plante autotrofe. Plante parazite: . fac parte plantele parazite. care trăiesc pe rădăcinile acestor plante. când apa este în exces.

În urma procesului de respiraţie. prin stomate. Schimburile de gaze au loc la nivelul stomatelor.6. ca toate celelalte vieţuitoare. au nevoie de oxigen. Transpiraţia este procesul de eliminarea a apei sub formă de vapori. Respiraţia Reţine ! În procesul de respiraţie.Plante 2. formarea fructelor. nu ar fi posibilă. plantele folosesc oxigenul din aer şi elimină dioxidul de carbon. Procesul se desfăşoară în mod continuu. 2. Eliminarea apei se realizează prin stomate. la nivelul celular şi producerea energiei necesare pentru desfăşurarea tuturor proceselor: creştere. planta utilizează numai o mică parte din energia solară. Schimburile de gaze se realizează şi la nivelul respiraţiei. dar mai ales prin frunze.2. înflorire. Procesul de respiraţie se desfăşoară în mod continuu. O parte importantă. Transpiraţia 38 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Plantele respiră prin toate organele. Transpiraţia În procesul de fotosinteză. Ele utilizează oxigenul pentru arderea substanţelor organice. Prin procesul de transpiraţie. din această energie se transformă în căldură.6. ziua şi noaptea. Respiraţia Plantele. Acest lucru determină ridicarea temperaturii frunzelor şi duce la pierderea apei sub formă de vapori. plantele elimină dioxidul de carbon. etc. apare în plantă forţa de sucţiune (sugere) fără de care absorbţia unor noi cantităţi de apă cu săruri minerale din sol.3. pentru a o transforma în energie chimică.

5 Evidenţierea conducerii sevei brute prin tulpină şi frunze. benzina pătrunde în frunză şi apar pete de culoare închisă. la o distanţă de 20 cm faţă de becul unei veioze. transpiraţie) Experimentul nr.o eprubetă cu apă. pe dosul frunzei. ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… Rezultate Apa colorată a urcat prin vasele conducătoare ale tulpinii. . în vasul cu apă colorată.. .realizează observaţii după 2 zile. . Experimentul 2. Experimentul 2. într. 4 Evidenţierea gradului de deschidere al stomatelor. aşezând eprubeta. Dacă stomatele sunt deschise. cerneală Cum procedezi? . Rezultate şi constatări La nivelul frunzelor.repetă experimentul. 2.pune planta. Materiale necesare: plantă acvatică (ciuma. Ce observi ? Explică. (în locul plantelor de fasole poţi folosi ramuri de muşcată cu 2. Ce observi ? Explică. ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. Cum procedezi ? . eprubete Cum procedezi ? . Materiale necesare: frunza. vas cu apă. respiraţie. apoi prin nervuri şi a colorat frunzele.pădurilor. în vasul cu apă.pune plantule de fasole. Proiectul pentru Învăţământul Rural 39 . cu partea secţionată orientată în sus. se află structuri specializate prin care se realizează schimburile de substanţe dintre plante şi mediu.aşează eprubeta la lumină.3 frunze.3 frunze). Materiale necesare: plantule de fasole cu 2.Plante Aplicaţii practice (fotosinteză. Dacă stomatele sunt închise nu apare nici o modificare la nivelul frunzei.apelor). . cu ajutorul pipetei.secţionează oblic baza unei ramuri de ciuma.toarnă câteva picături de cerneală. . pipetă. 6 Evidenţierea fotosintezei prin producerea de oxigen.pune o picătură de benzină. structuri ce se numesc stomate. benzină.

lumânare. Partea de frunză. Rezultate Frunza se colorează în albastru sau brun în porţiunile unde nu a fost acoperită de staniol.un tubercul de cartof. se introduce un vas mai mic cu alcool etilic în care se pune frunza). amidonul s. ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………..pe o secţiune dintr. o fâşie de staniol.toarnă câteva picături de iod. . Plantele au nevoie de lumină pentru a realiza procesul de fotosinteză. numai în porţiunile expuse la lumină. pentru a împiedica pătrunderea luminii în frunză (nu detaşa frunza de plantă!!).a format în frunză. timp de câteva ore.30 de seminţe încolţite. pune 2. introduci 20. nu se colorează (datorită absenţei luminii nu s-a desfăşurat fotosinteza şi nu s-a sintetizat amidon). pe ambele feţe ale unei frunze de muşcată. fixată la capătul unei sârme. 7 Evidenţierea fotosintezei prin producerea de amidon. pune 2. Experimentul 2. ghiveci cu muşcată.pe o secţiune dintr.Plante Ce observi ? Explică. Cum procedezi ? . staniol. deschide capacul şi introdu o lumânare aprinsă. Producerea oxigenului demonstrează că în frunze se desfăşoară procesul de fotosinteză. alcool etilic 96%. ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. Ce observi ? Explică.apelor ies bule de gaz (oxigen).detaşează frunza şi îndepărtează staniolul.un tubercul de cartof. 40 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Materiale necesare: seminţe încolţite de grâu sau fasole. acoperită cu staniol. pe frunza decolorată .8 Evidenţierea respiraţiei prin consumul de oxigen. Materiale necesare: tubercul de cartof.fixează.3 picături de iod (apare o coloraţie albastră care demonstrează prezenţa amidonului). . prin fierbere. . Experimentul 2. . . sârmă Cum procedezi ? într-un borcan care se poate închide ermetic cu un capac. borcan închis ermetic.expune planta la lumină. iod.decolorează frunza. după 2 zile. Rezultate Prin partea secţionată a tulpinii de ciuma. pipetă.3 picături de iod (apare o coloraţie albastră care demonstrează prezenţa amidonului). în apă şi alcool. Creşterea intensităţii luminii determină intensificarea fotosintezei (creşte numărul bulelor de gaz degajate). .. (Atenţie ! Fierberea se realizează astfel: într.un vas cu apă. ceea ce demonstrează că.

Ce observi ? Explică. Prin respiraţie. . lăţită a peduncului pe care se prind celelalte componente ale florii. care să întreţină arderea.). con. . pungă de plastic Cum procedezi ? . Fig. 2.o pungă de plastic.umbrelă (soc.soarelui. se formează fructele şi seminţele. salcâm. .ciorchine (liliac. pătlagină). receptacul are formă de cilindru. Florile sunt aşezate pe tulpină.. Alcătuirea unei flori simple Alcătuirea unei flori simple O floarea simplă este alcătuită din mai multe elemente.spic (grâu. Rezultate Lumânarea se stinge deoarece în borcan nu mai există oxigen. formând inflorescenţe. Din flori.ştiulete (porumb). A avut loc condensarea vaporilor eliminaţi de plantă. etc. Materiale necesare: plantă în ghiveci. seminţele au consumat tot oxigenul din borcan. morcov). .închide punga de plastic. prin transpiraţie. într.fixează părţile aeriene ale plantei. ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….7.9 Floarea de măr Proiectul pentru Învăţământul Rural 41 . Receptaculul este partea terminală. Floarea Floarea Floarea este organul de înmulţire a plantei. La floarea de măr receptaculul are forma unei cupe (la alte flori. viţă de vie). prin legare sau cu scotch.Plante Ce observi ? Explică.disc (floarea.. Rezultate Pe punga din plastic apar picături de apă.mâţişori (mesteacăn). . câte una (flori simple) sau sunt grupate mai multe la un loc. Inflorescenţele au formă de : . ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. Experimentul 2. 2. timp de o oră. 9 Evidenţierea procesului de transpiraţie. muşeţel). . Pedunculul este codiţa florii.

în fruct presupune două etape: De la floare la fruct Polenizarea constă în transportul polenului unei flori pe pistilul altei flori cu ajutorul vântului şi al insectelor (albine. susţinute de un receptacul lăţit. Florile exterioare. 42 Proiectul pentru Învăţământul Rural . care vor da naştere seminţei. fuzionează cu celulele sexuale femeieşti. Receptaculul este înconjurat de frunze mici. umflată se numeşte ovar. din ele se formează fructe şi seminţe. Ovarul conţine ovulele. dintr. Totalitatea sepalelor formează caliciul floral. Nu toate florile prezintă această alcătuire. de culoare galbenă. În centrul florii se află pistilul. fluturi. organul de reproducere femeiesc. sunt petale unite între ele şi sunt sterile (din ele nu se formează seminţe). Spre deosebire de florile simple. O astfel de floare. Celulele sexuale bărbăteşti.Plante Alcătuirea unei flori compuse Pe receptacul se prinde învelişul floral format din sepale (frunzuliţe verzi. de culoare verde. Petalele au forme. iar baza sa. Ovarul se prelungeşte cu un tub subţire. Sepalele pot fi libere (neunite) sau concrescute (unite). Fiecare stamină are câte un filament în vârful căruia. grupate în spic. etc. Florile de grâu sunt diferite de cea prezentată: sunt verzi. se îngroaşă şi se transformă în fruct. fără petale şi sepale. Imediat după fecundaţie. Pistilul are formă de pară. Totalitatea petalelor formează corola. florile compuse au o altă structură. Florile interne au petale mici. care sunt celulele sexuale femeieşti. prezente la capătul tubului polinic.o umflătură. Acesta este procesul de fecundaţie care duce la formarea a două celule noi. cu rol de apărare a florii) şi petale divers colorate. Fiecare grăuncior de polen conţine două celule sexuale bărbăteşti. el germinează. organele de reproducere bărbăteşti. producând tubul polinic care coboară prin stil şi ajunge în ovar. terminat printr. stilul. Când un grăuncior de polen cade pe stigmatul unei flori. este fixată o umflătură plină cu granule de polen (anteră).). stilul şi stigmatul se usucă şi cad. în formă de disc. unite în formă de tub. Aceste flori tubulare sunt fertile. Fructele conţin seminţe care provin din ovulele fecundate. Transformarea florii polenizarea şi fecundaţia. ovarul creşte. nu au decât elementele esenţiale ale florii şi anume staminele şi pistilul.un ansamblu de flori. Tot de receptacul se prind şi staminele. este floarea. petalele şi sepalele se veştejesc şi se scutură.soarelui alcătuită de fapt. stigmatul. mărimi şi culori diferite şi pot fi libere sau concrescute.

iar substanţele hrănitoare se găsesc în afara cotiledonului. La toate plantele cu flori. tulpiniţă (4) şi muguraş (5).la formarea fructului participă. După formă şi dimensiuni. Sămânţa de fasole (fig. 2. până la formarea primelor frunze.10). fragi. Alte fructe uscate nu se deschid la maturitate: aluna. .fructe cărnoase false (poamă) . floareasoarelui) etc. Fig. pere. cu mai multe seminţe (bacă): roşii. struguri. există o mare diversitate de seminţe. Din seminţele cu un cotiledon. • Fructele cărnoase au miezul zemos. Fructul şi sămânţa Fructul se formează din ovar.8. castraveţi. cariopsa (grâu.fructe cărnoase. ghinda. iau naştere plantele monodicotiledonate. prune. Din seminţele cu două cotiledoane.formaţiuni cărnoase în care se găsesc rezervele de hrană ale seminţei şi embrionul alcătuit din rădăciniţă (3). seminţele sunt închise în fructe. portocale. ca urmare a procesului de fecundaţie şi are rol de protecţie a seminţei. două cotiledoane (2). La sămânţa de grâu (fig. din care se va forma o noua plantă.19) prezintă un înveliş cu rol de protecţie. 2. Unele se deschid la maturitate.fructe cărnoase. salcâm) şi capsula (mac).un sâmbure lemnos (drupă): caise. . .fructe cărnoase multiple: zmeură. se dezvoltă plantele dicotiledonate. bogat în vitamine şi substanţe hrănitoare.10 Bobul de fasole Proiectul pentru Învăţământul Rural 43 . Fructul şi sămânţa Clasificarea fructelor: • Fructele uscate sunt tari şi lipsite de substanţe de rezervă. pe lângă ovar şi alte părţi ale florii. Din embrion. gutui. se va dezvolta viitoarea plantă.tegument (1). piersici. de exemplu receptaculul: mere. cireşe. cu o sămânţă închisă într. căpşuni. 2. Embrionul foloseşte rezervele de hrană din cotiledoane. embrionul are un singur cotiledon.Plante 2. . eliberând seminţele: păstaia (fasole.

ordinea în care se dezvoltă planta. ……………………………… Fig. ……………………………… 4.Plante Germinaţia seminţelor În condiţii favorabile. . Fig. de la starea de repaus. ……………………………… 3.formarea perişorilor absorbanţi şi transformarea rădăciniţei în rădăcină. Puterea de germinaţie depinde de substanţele hrănitoare înmagazinate în seminţe şi se realizează.11 Bobul de fasole 2. a oxigenului şi numai la o anumită temperatură. apoi în plantă adultă. . 2. Scrie. Test de autoevaluare nr. în casete.ruperea tegumentului şi apariţia rădăciniţei. numai în prezenţa apei. Ce lipseşte din alcătuirea ei ? 1. 4 1. ……………………………… 2. la starea activă de creştere.12 44 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Reţine ! Germinaţia presupune toate procesele prin care trece embrionul din sămânţă. Completează spaţiile libere cu denumirea părţilor componente ale unei seminţe de fasole.îmbibarea seminţelor cu apă şi umflarea acestora. Etapele germinaţiei: . 2. ……………………………… 5. . seminţele încolţesc (germinează) şi embrionul începe să se dezvolte şi se transformă în plantulă.creşterea tulpiniţei şi apariţia primelor frunze. .uscarea cotiledonului. Seminţele nu au nevoie de lumină pentru a încolţi.

Răspunsurile şi comentariile testului de autoevaluare se află la pagina 52.f.. formarea rădăcinii. pe farfurioare. Ordonează stadiile de creştere şi de dezvoltare ale plantei: înflorire.pune la încolţit seminţele de fasole. având grijă ca vata să se menţină permanent umedă. ……………………………. Materiale necesare: plastilină de diferite culori.. sămânţa. imagini ale unor flori Cum procedezi ? . Cum procedezi ? .e. Aplicaţii practice (floare.g…………………………….le. Ce observi ? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Rezultate Se observă tegumentul de culoare albă care se desprinde acum cu uşurinţă. Proiectul pentru Învăţământul Rural 45 . farfurioare. ……………………………. planşetă pentru modelaj. ……………………………..Plante 3.5 seminţe de fasole. . Experimentul 2. astfel încât să obţii diferite flori.aranjează. ……………………………. formarea frunzelor.după 2 zile.11 Modelarea componentelor unei flori.h..modelează toate componentele florii. formarea tulpinii. d.……………………………. tulpiniţa şi muguraşul. fecundaţia.………………………………. din plastilină.... fruct. cele două cotiledoane şi embrionul cu rădăciniţa.12 Evidenţierea componentelor seminţei de fasole. germinaţia... ... b. vată. polenizare. observă cele două jumătăţi ale seminţei. Materiale necesare: 4.……………………………… c. sămânţă) Experimentul 2. a.

mazăre. forţa de gravitaţie). Proiectul pentru Învăţământul Rural 46 . Cum procedezi ? pune la încolţit seminţele şi urmăreşte zilnic transformările suferite în procesul de încolţire. Seminţele nu au nevoie de lumină pentru a încolţi. Rezultate Seminţele au nevoie de apă şi căldură pentru a încolţi. cu o cantitate mare de apă.. ghivece cu pământ. ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………. etc. Mişcările plantelor sunt de fapt. temperatură). Lumina este necesară plantelor. ci şi la plante.observă şi compară seminţele puse la încolţit: • în condiţii de lumină.observă ce se întâmplă cu seminţele. mişcări ale unor organe ale plantelor şi sunt reprezentate de: . viţă de vie). Unele seminţe încolţesc şi la temperaturi mai scăzute (seminţele de grâu).9. - • la întuneric (într. dacă: • sunt udate zilnic.Plante Experimentul 2.Mişcările autonome: mişcări de răsucire determinate de creşterea neuniformă a organelor plantelor întâlnite la plantele volubile şi agăţătoare (fasole.o fişă de observaţie toate transformările care au loc (apariţia rădăcinii. Sensibilitatea şi mişcarea la plante Sensibilitatea şi mişcarea Sensibilitatea este însuşirea organismelor vegetale de a răspunde la acţiunea unor factori de mediu (lumină. Cea mai frecventă formă de răspuns a plantei este mişcarea. • într. după apariţia primelor frunze.).o cutie). • sunt udate de trei ori pe zi.un loc friguros Notează observaţiile tale. cu o cantitate mică de apă. . zorele. observă şi compară seminţele puse la încolţit: • la temperatura camerei. deci se manifestă nu numai la animale. . Mişcarea este o însuşire caracteristică întregii lumi vii. - 2. • nu sunt udate deloc. temperatură.13 Observaţii asupra etapelor germinaţiei şi a factorilor care influenţează germinaţia Materiale necesare: seminţe de grâu. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. tulpinii.notează într.Mişcările induse (tropisme şi nastii): mişcări de orientare a organelor plantelor determinate de acţiunea unor factori externi (lumină. . . fasole sau porumb.

La unele plante. a florilor spre lumină).au orientat către lumină.un vas cu apă la temperatura de 300C Ce observi ? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… . în acelaşi sens.pune o floare de lalea.3 cuburi de gheaţă) Proiectul pentru Învăţământul Rural 47 .un vas cu apă rece (2. adică fototropismul. determinată de acţiunea forţei de gravitaţie (tulpinile cresc în sus. în sens antigravitaţional.pune aceeaşi floare. Materiale necesare: Cum procedezi ? . Experimentul a evidenţiat mişcarea de orientare a plantelor către lumină.nopţii se deschid seara.noapte. Ştiai că. Termonastiile sunt mişcări determinate de variaţia temperaturii (închiderea. rădăcinile în jos. Geotropismul este mişcarea de orientare a organelor plantei.Plante Fototropismul este mişcarea de orientare a organelor plantelor către lumină ( orientarea frunzelor. cu forţa gravitaţională). la fereastră. Experiment 2.14 Evidenţierea fototropismului. inflorescenţele de păpădie se deschid la lumină şi se închid la întuneric. timp de câteva zile Ce observi ? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Rezultate Frunzele plantelor s. În acest caz. cercetătorii indieni au fost primii care au demonstrat că plantele iubesc muzica? Plantele supuse unui “tratament” muzical cresc mai repede şi sunt mai rezistente la boli.aşează ghivecele. iar dimineaţa se închid. în funcţie de temperatură. Încearcă şi tu acest lucru ! Aplicaţii practice (sensibilitatea şi mişcarea la plante) Experiment 2. Florile de regina. într. se întâlnesc mişcări determinate de alternanţa zi. Materiale necesare: plante în ghiveci (exemplu: muşcată) Cum procedezi ? . într. se pare că mişcările sunt determinate de variaţii ale luminii cât şi ale temperaturii.15 Evidenţierea termonastiilor.deschiderea florilor).

aşează ghivecele. fixează pe o sugativă umedă. trecută în vasul cu apă rece se va închide. Experiment 2.într. 2.3 zile. Mişcările determinate de variaţia temperaturii se numesc termonastii. în ghivece. ghivece cu pământ Cum procedezi ? . în acelaşi sens cu forţa de gravitaţie.un borcan.13 Ce observi ? ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Rezultate Rădăcinile se orientează în jos. timp de 2. sugativă Cum procedezi ? .observă cum se orientează rădăcinile. câteva boabe de fasole încolţită (vezi fig.pune la încolţit seminţele de fasole. în apă la temperatura de 300C.17 Evidenţierea geotropismului tulpinii. floarea se va deschide în câteva minute. Fig. Ce observi ? ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 48 Proiectul pentru Învăţământul Rural . .Plante Ce observi ? ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Rezultate După ce a fost introdusă.după răsărirea plantelor de fasole. după 2 zile.13). Materiale necesare: borcane. . Aceeaşi floare. în poziţie orizontală. Materiale necesare: seminţe de fasole.aşează borcanul în poziţia laterală. 2.16 Evidenţierea geotropismului rădăcinii seminţei încolţite de fasole. . Experiment 2.

Ele pot avea forme foarte variate. coniferele sunt numite gimnosperme (gimnos. 2. Regnul Plante cuprinde: muşchii. pe sol. Ferigi Fig.14 Feriga Conifere şi plante înrudite Coniferele îşi datorează numele faptului că organele lor de reproducere au formă de conuri. străbătute de vase conducătoare. Unele ferigi nu prezintă tulpină aeriană ci numai una subpământeană. Din acest motiv. Strămoşii lor. Cresc mai ales în locuri umede şi umbroase. 2. Ferigile sunt plante foarte vechi. Muşchi Muşchii sunt primele plante verzi de uscat. În regiunile tropicale. ferigile au dimensiuni mult mai reduse. ferigile. gimnospermele şi angiospermele. În regiunile temperate.descoperit.Plante Rezultate Plantele de fasole şi.sămânţă). Sunt considerate primele plante superioare. adică plante cu sămânţa neprotejată. Corpul unei ferigi este alcătuit din rădăcină. dar nu au rădăcini adevărate. sperma. numită rizom. astfel muşchii sunt consideraţi plante inferioare. Ferigile nu au flori. însă toate conţin clorofilă datorită căreia îşi obţin singure hrana. Se înmulţesc prin sporii aflaţi pe dosul frunzelor. tulpină şi frunze. Seminţele aflate în conuri femele nu sunt protejate de un înveliş. în păduri.au îndreptat tulpinile în sus. Au tulpină şi frunze. scoarţa copacilor. în cea verticală. Există conuri mascule şi conuri femele. Principalele grupe de plante Plantele sunt organismele vii cele mai des întâlnite pe pământ. în sens antigravitaţional ajungând din poziţia orizontală. creşteau acum 400 de milioane de ani şi. unele specii de ferigi au dimensiunile unui arbore (ferigi arborescente). în era primară. Ele se întâlnesc în regiunile cu umiditate mare.10. stânci. Proiectul pentru Învăţământul Rural 49 . Organele lor nu prezintă ţesuturi conducătoare. speciile gigantice alcătuiau adevărate păduri. prin procesul de fotosinteză.

porumb) şi despre plante ornamentale (lalele. Pomii fructiferi (cireş.eliminarea apei din frunze. au structuri care secretă răşină. dar şi un număr mare de arbuşti (măceş. organ esenţial pentru înmulţirea plantelor. zmeur. măr). De aceea.procesul de ardere a substanţelor organice în corpul plantei (la nivelul celular). pentru obţinerea energiei. spermasămânţă).acoperit. Respiraţia. tulpini şi frunze ca şi ferigile şi coniferele. Sensibilitatea.15). Transpiraţia.Plante Frunzele coniferelor au îndeosebi formă de ace şi majoritatea speciilor (brad. seminţele sunt închise în fruct.organul de înmulţire al plantei.soluţia de apă cu săruri minerale absorbită de plantă din sol.capacitatea plantelor de a reacţiona. cais. Plantele cu flori Fig. cu ajutorul oxigenului. Organe vegetative. mur) fac parte din această categorie. dar ele se deosebesc vizibil de acestea prin prezenţa florilor. Floarea. pag. arborii ce alcătuiesc pădurea (stejar. produsă în frunză. crini. Cele ale căror seminţe conţin un singur cotiledon se numesc monocotiledonate (vezi fructul şi sămânţa. Seva brută. frunzele). de unde şi denumirea de răşinoase (fig. temperatură). trandafir. fag). Sub scoarţă. Este vorba despre cereale (grâu. 2 Celula vegetală. Ţesutul. orhidee) dar şi despre unii arbori. Seva elaborată. prun. la diferiţi factori de mediu (lumină. 56). Sinteza unităţii de învăţare nr. cum sunt palmierii. 2.15 Plantele cu flori au apărut pe pământ acum mai bine de 100 de milioane de ani.asociere de celule cu acelaşi rol. tulpina. Au rădăcini.unitatea de bază a plantelor. Alte plante cu flori produc seminţe cu două cotiledoane şi se numesc dicotiledonate. Plantele cu flori se clasifică în două grupe. pin) le păstrează şi în timpul iernii.organe care au rol în hrănirea plantelor (rădăcina. Fotosinteza. La toate plantele cu flori.soluţia de apă cu substanţe organice. 50 Proiectul pentru Învăţământul Rural . în prezenţa luminii. molid. 2. se numesc angiosperme (angios. sub formă de vapori.procesul de obţinere a substanţelor organice în frunză.

teacă. tubercul. c. fasole. aciculare (formă de ace lungi). peţiol.zona perişorilor absorbanţi. etc. Vârful rădăcinii prezintă: 1. dură. margini întregi. ci tulpini subterane). Testul de autoevaluare nr. 4. conţin răşină etc. d. trandafir. 3.A.A. 2. tulpina. lalea. usturoi. formă lobată. tulpină volubilă. Plante cu rădăcină lemnoasă: cireş. aspect cerat. a. Proiectul pentru Învăţământul Rural 51 .plante ale căror seminţe nu sunt protejat de un înveliş.viţa de vie. Organele unei plante cu flori sunt: organele vegetative (rădăcina. măceş.plante ale căror seminţe au două cotiledoane. 11. ceapă. 2. îţi recomand să revezi paginile corespunzătoare. aspect lucios. alcătuită din limb.Plante Gimnosperme.plante ale căror seminţe conţin un singur cotiledon (rezerva nutritivă a seminţei). 4. tăioasă. Plante cu rădăcina firoasă: grâu. frunza) şi organul de înmulţire (floarea) din care se formează fructul şi seminţele. Monocotiledonate. rizomferigă. 2. b. 1 1. etc. 4. Tulpina agăţătoare.rizom.plante ale căror seminţe sunt închise în fruct. 2. porumb.fasole. c.frunză simplă. poţi trece mai departe.scufia. Dicotiledonate.zona aspră. Frunza de grâu. varză.frunză simplă. tulpină dreaptă. 5. Felicitări ! Dacă ai întâmpinat greutăţi în rezolvarea cerinţelor.I (din muguri micşti se dezvoltă frunze şi flori). b.cartof. nervuri paralele. Plante cu rădăcină pivotantă: mazăre. ai nelămuriri sau ai greşit. 3.F (tuberculii nu sunt rădăcini. Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare Testul de autoevaluare nr.zona netedă. b Atenţie ! • • Dacă ai răspuns corect la toate întrebările. fag. 5. ridichea şi sfecla.frunze simple. Plantele ale căror rădăcini sunt modificate pentru a depozita substanţe hrănitoare sunt: ţelina. formă de panglică. 3. b. etc. 3 Frunza de stejar. aşezate câte două frunze într. stejar. 2 1. Frunza de pin. Angiosperme.o teacă.porumb. alcătuită din limb şi teacă (lipseşte peţiolul). Testul de autoevaluare nr.

Testul de autoevaluare nr. 2. 52 Proiectul pentru Învăţământul Rural . fotosinteza.rădăciniţă. 2. respiraţia. 2. transpiraţia. 3. îţi recomand să revezi pagina corespunzătoare.muguraş. Atenţie ! • Dacă ai răspuns corect la toate întrebările. 4. 1. d.tulpiniţă. f. b. h. 3. e. respiraţia. Lipseşte al doilea cotiledon. formarea frunzelor. c. 2 1 4 3 sămânţa. b. ai nelămuriri sau ai greşit. înflorire.tegument. c. poţi trece mai departe. Alegeţi varianta care nu denumeşte o funcţie a rădăcinii: a. fixarea plantei. 4 1. polenizare. c. d. absorbţia. 1p 2. b. Felicitări ! • Dacă ai întâmpinat greutăţi în rezolvarea cerinţelor. ai nelămuriri sau ai greşit. g.cotiledon.12 Lucrare de verificare 2 1. fotosinteza. Alegeţi varianta care denumeşte procesul prin care plantele obţin energia necesară creşterii şi dezvoltării: 1p a. formarea tulpinii. a. germinaţie. 5. poţi trece mai departe. formarea rădăcinii.Plante Atenţie ! • Dacă ai răspuns corect la toate întrebările. Felicitări ! • Dacă ai întâmpinat greutăţi în rezolvarea cerinţelor. d. fecundaţie. absorbţia. îţi recomand să revezi pagina corespunzătore.

agăţătoare. citoplasmă. nucleu. 1p Exemplu: celulă. 1 punct. 2p 4. scufie. A B Celulă Frunză Fruct Floare Rădăcină Sămânţa Fotosinteză Tulpină Cireşe. 2 puncte. Se acordă un punct din oficiu. dreaptă.membrană. va fi finalizată. peţiol. Se acordă un punct din oficiu. respiraţie şi transpiraţie. pară. 4 puncte (utilizarea unor surse suplimentare de informaţii.structura frunzei. reviste. notată şi va fi returnată. cotiledon. apă cu săruri minerale. cotiledon. Lucrarea de verificare 2 este relevantă pentru aprecierea nivelului de pregătire după parcurgerea unităţii de învăţare nr. 1 punct. după următorul plan: 4p . nucleu. stamine.1p). Internet). clorofilă. petale. . Prezentaţi un experiment pe care l.aţi realizat din cele propuse la aplicaţiile practice.funcţiile frunzei. membrană. Criterii de evaluare şi notare 12345Punctajul acordat: 1 punct. Puteţi folosi surse suplimentare de informaţii (cărţi. Lucrarea va fi transmisă tutorelui pe suport de hârtie.Plante 3. alună. Eseul va avea maxim 3. târâtoare. . petale. Lucrările de verificare au o pondere de 50% din nota finală.4 pagini. Proiectul pentru Învăţământul Rural 53 . peri absorbanţi.importanţa proceselor de fotosinteză.tipuri de nutriţie. nervuri. . tegument. dioxid de carbon. limb. Pentru fiecare noţiune din coloana A găsiţi 3 noţiuni corespunzătoare din coloana B. citoplasmă. lumină. Alcătuiţi un eseu cu titlul ”Funcţiile frunzei”. 2.

A.69. Activităţi practice de biologie pentru gimnaziu. Editura Didactică şi Pedagogică. R.. Biologie. Bios (Cele mai pasionante probleme ale lumii vii. 829. 2.. pag. R. 7. 2004. 12.. 32.. 25.. Enciclopedia pentru tineri Larousse. Bucureşti.Lucrări practice. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 3. Grosu M. Opriş T. 1988. 81.VIII. Grinţescu I.. Editura Didactică şi Pedagogică.. 1983. 1985p.48. 5. pag. Editura Sigma.170). Manual pentru clasa a V-a. p. 6. Bucureşti. Gheţe M. Editura Rao. p. Todor V.A. 1996.Plante şi animale. Copil V. Bucureşti.Plante Bibliografie selectivă: 1.. Boldor O. Ţibea F. Raianu O. 54 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Bucureşti. Atlas şcolar de biologie. şi colaboratorii. 2002.32. Editura Didactică şi Pedagogică. 1997. Atlas botanic. Metodica predării biologiei la clasele V. Trifu M. Fiziologia plantelor... 4. 1982. Editura Didactică şi Pedagogică. şi colaboratorii. Editura Didactică şi Pedagogică. Botanică.28. Bucureşti.78. 9. pag. Editura Albatros. 8. Bucureşti.

.....................1 Mişcarea........................................................................ 61 3..................2 Organizarea generală a unui animal......4 Moluşte.............................................................................................................4 Păsări ....................................... 63 3....9. 76 3........nevertebratele. 62 3.......... 64 3.......... 66 3............................................5 Artropode .....4......................................................................................1 Digestia ............................................................................1 Spongieri .2 Amfibieni ........................................................................................................................................................................................................................................1 Obiectivele unităţii de învăţare 3......4.. 68 3...................................... 66 3....3...........2 Celenterate...............vertebrate ............................................................................. 77 3.......................................................................................................................3 Funcţiile de relaţie ....................5 Funcţia de reproducere...............6...................... 56 3... 67 3................ Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare şi aplicaţiile propuse ................................................................................. 78 3.......................................7... 85 Bibliografie selectivă................................................................................6......... 57 3...................................................................................................6...............................................................................................3 Viermi .......................4................................... 3 ANIMALE Cuprins 3............................................6.........4 Excreţia .2 Sensibilitatea ................................4............................... 61 3...... 87 Proiectul pentru Învăţământul Rural 55 ........................6.................................................................7 Regnul animal............................................... 57 3....3................3 Reptile .............................................................................................................. 81 3............................................6 Echinoderme .....................................................7................................... 57 3............... Lucrarea de verificare 3 ......................2 Respiraţia ..........................................................................................................7................ 75 3.................................. 74 3..........6 Regnul animal..........Animale Unitatea de învăţare Nr. 72 3................................................................. 64 3...7.......6........................................7..4 Funcţiile de nutriţie ....... 69 3..1 Peşti .................8...............3 Circulaţia ......................................................................... 66 3.................................................................................................................5 Mamifere .................................. 56 3.............. 74 3....................................................................................

Mamiferele sunt animale care nasc pui. • să descrie principalele caracteristici ale sistemelor de organe utilizând un limbaj specific adecvat. .intră în alcătuirea muşchilor. citoplasmă şi nucleu. care îndeplinesc aceeaşi funcţie. În organism există patru tipuri fundamentale de ţesuturi: . Alte epitelii intră în alcătuirea unor glande.funcţiile de nutriţie. • să compare modalităţile de realizare a funcţiilor vitale fundamentale ale organismelor.2 Organizarea generală a unui animal Prezentarea organizării unui animal se va realiza la un mamifer la care întâlnim maximum de complexitate. digestia. circulaţia şi excreţia sunt funcţii de nutriţie.ţesutul epitelial.funcţiile de relaţie.ţesutul conjunctiv. structurală şi funcţională a oricărui animal. unele epitelii intră în alcătuirea unor organe de simţ.asigură schimbul permanent de substanţe şi energie între organism şi mediul înconjurător. respiraţia. este capabil de contracţie permiţând mişcări ale întregului organism sau ale organelor interne.are rol de susţinere şi de hrănire (însoţeşte ţesuturile epiteliale).1 Obiectivele unităţii de învăţare 3 Pe parcursul şi la sfârşitul unităţii de învăţare.coordonează funcţionarea întregului organism. 56 Proiectul pentru Învăţământul Rural .realizează legătura dintre organism şi mediul înconjurător asigurând integrarea organismului şi adaptarea sa la condiţiile de mediu.acoperă sau căptuşeşte organele corpului (pielea sau tegumentul). cu formă şi structură asemănătoare. . evidenţiind unitatea şi diversitatea lumii vii. Funcţiile organismului animal Organizarea generală a unui animal Funcţiile organismului animal Organismul animal îndeplineşte trei categorii de funcţii: . alcătuită din membrană. .asigură perpetuarea speciei prin descendenţi. • să precizeze caracterele generale ale principalelor grupe de animale. .asociaţii mai multe celule.ţesutul muscular.Animale 3. 3. este alcătuit din celule nervoase (neuroni). studentul va fi capabil: • să identifice principalele componente structurale ale sistemelor de organe la animale. pe care-I hrănesc cu lapte. precum şi a funcţiilor acestora. Celula este unitatea de bază.ţesutul nervos. secretat de mamele. Organismul unui animal este alcătuit din sisteme adică din grupe de organe care îndeplinesc anumite funcţii. . evoluţia lumii vii. mişcarea şi sensibilitatea sunt funcţii de relaţie. Organele sunt alcătuite din ţesuturi.funcţia de reproducere. intră în alcătuirea sângelui şi a oaselor (ţesutul conjunctiv dur).

muşchii membrelor inferioare. Funcţiile de relaţie realizează legătura organismului cu mediul înconjurător. coaste. Oasele sunt legate între ele prin articulaţii. . are o structură asemănătoare muşchiului striat. Organismul primeşte informaţii din mediul înconjurător prin intermediul organelor de simţ. tendoanelor şi a muşchilor. se contractă rapid (îşi scurtează lungimea) şi asigură postura normală a corpului. observabil la microscop. . Aceste informaţii sunt transformate în senzaţii de văz.o anumită poziţie şi puse în mişcare cu ajutorul ligamentelor.3. prin tendoane. Sistemul osos este alcătuit din totalitatea oaselor. Principalele grupe de muşchi: .1 Mişcarea Mişcarea şi sensibilitatea sunt funcţii de relaţie. Toate acestea sunt conectate în aşa fel. stern. Muşchii se prind de oase. de auz. Scheletul este alcătuit din : . oasele feţei (maxilar. nu sunt sub controlul conştient al creierului.scheletul capului: cutia craniană. . animalul se deplasează.muşchii capului.muşchii gâtului. .3 Funcţiile de relaţie 3. controlul mişcărilor şi reglarea tuturor funcţiilor organismului. În organism.). Oasele cresc în lungime şi în grosime.Animale 3. se numesc striaţi datorită aspectului striat.se prind de schelet (muşchii scheletici) şi determină mişcarea oaselor. Sistemul nervos este esenţial pentru percepţia senzorială. 3.scheletul trunchiului: coloana vertebrală.muşchii trunchiului: muşchii toracelui.muşchiul striat de tip cardiac. de miros etc. 57 Mişcarea Sensibilitatea Proiectul pentru Învăţământul Rural . mandibulă etc.3. să se mişte şi să execute mişcări variate. . mişcarea se realizează cu ajutorul sistemului osos şi al sistemului muscular. În acest mod. . La mamifere. se orientează şi se adaptează la condiţiile mediului înconjurător.2 Sensibilitatea Sensibilitatea este asigurată de către sistemul nervos şi organele de simţ. încât să permită oaselor. Mişcarea este o însuşire fundamentală a întregii lumi vii. Sistemul muscular este alcătuit din totalitatea muşchilor din organism.intră în alcătuirea organelor interne ale corpului. există 3 tipuri de muşchi: . muşchii abdomenului .muşchii membrelor: muşchii spatelui şi a cefei muşchii membrelor superioare. Oasele sunt ţinute într.scheletul membrelor: oasele membrelor anterioare şi posterioare. prin intermediul creierului.muşchi netezi.formează miocardul sau muşchiul inimii.muşchi striaţi.

cu rol în hrănire a globului ocular.sunt căptuşite cu o membrană numită conjunctivă.se află în vecinătatea ochilor şi produc un lichid ce menţine umed globul ocular. Urechea medie. . Ochiul.tunica medie.sistem nervos central.pleoapele. .muşchii globului ocular.controlează mişcările globului ocular în orbite. . .umoarea apoasă (lichid aflat în camera interioară a ochiului.format din encefal (creier) şi măduva spinării. Mediile transparente ale globului ocular sunt: . Urechea. Organele de simţ sunt: ochiul.format din ganglioni nervoşi şi nervi. între cristalin şi retină) Structurile anexe ale globului ocular sunt: .comunică cu faringele prin trompa lui Eustachio (egalizează presiunea aerului de o parte şi de alta a timpanului) şi conţine un lanţ de trei oscioare (ciocanul. opacă în partea anterioară prezintă corneea transparentă. glandele lacrimale şi pleoapele).organul de simţ al văzului Ochii sunt aşezaţi în orbite şi sunt alcătuiţi din globul ocular şi structurile anexe(muşchii globului ocular. Unitatea structurală şi funcţională a ţesutului nervos este celula nervoasă (neuronul).sistem nervos periferic. aflată în camera posterioară a ochiului. nasul. . limba şi pielea. transparentă. .Animale Sistemul nervos Sistemul osos este alcătuit din: . nicovala şi Proiectul pentru Învăţământul Rural 58 . În capătul conductului auditiv extern se află timpanul. bogat vascularizată.corneea transparentă. .corpul vitros (substanţă cu consistenţă de gel. care produce un lichid care lubrifiază globul ocular. Neuronii sunt legaţi între ei prin sinapse formând o reţea în tot corpul. urechea.sidefie. .retina: conţine celule sensibile la lumină care transmit mesaje spre creier prin intermediul nervului optic.cristalinul. prin care circulă informaţiile.tunica internă. Globul ocular.organul de simţ pentru auz şi echilibru Organele de simţ Organe de simţ Urechea este formată din: Urechea externă.glandele lacrimale. aflată între cornee şi cristalin).coroida: culoare neagră.tunica externă.lentilă biconvexă.este alcătuită din pavilion şi conductul auditiv extern.sclerotica: culoare alb. . în partea anterioară prezintă irisul (partea colorată care înconjoară pupila).prezintă trei membrane (tunici) dispuse concentric.

Papilele conţin numeroşi muguri gustativi.este formată din mai multe cavităţi ce alcătuiesc labirintul osos. glandele sexuale şi pancreasul endocrin.cohleari spre creier. nutriţie şi reproducere. care preiau vibraţiile sonore de la timpan şi le transmit spre urechea internă.organ de simţ pentru miros Fosele nazale sunt căptuşite de mucoasa olfactivă care conţine receptori olfactivi. glandele paratiroide. tiroida. unde sunt transformate în senzaţii olfactive. glandele suprarenale. Urechea internă. La aceste procese se adaugă rolul pe care îl au hormonii în reglarea mecanismelor de adaptare a organismului la condiţiile de mediu. amar. organe specializate în secreţia unor substanţe. Sistemul endocrin este alcătuit din glande endocrine. Nasul. vestibul şi melc membranos.recepţionează diferite substanţe dizolvate în salivă. Impulsurile nervoase ajung în creier. termic şi dureros Pielea conţine numeroşi receptori. numite papile. şi respectiv. În plus pielea. Celulele receptoare transformă vibraţiile în impulsuri nervoase şi le transmit prin nervii vestibulo. În labirintul osos se află labirintul membros. Sistemul endocrin Proiectul pentru Învăţământul Rural 59 . Pe suprafaţa limbii sunt percepute gusturile primare: dulce. acru şi sărat. unde ia naştere senzaţia de auz.organul pentru simţ tactil. se află receptorii pentru simţul auzului. ce detectează substanţele volatile din aerul inspirat.organul de simţ pentru gust Limba este un organ musculos ce prezintă pe suprafaţa sa proeminenţe mici. alcătuit din 3 canale semicirculare. Senzaţiile gustative sunt complexe datorită combinării gusturilor primare. care se varsă în sânge şi acţionează la distanţă. informaţia despre poziţia corpului în spaţiu. Glandele endocrine sunt o condiţie esenţială pentru asigurarea proceselor de creştere. Pielea. Principalele glande endocrine sunt: hipofiza. În canalele semicirculare şi vestibul se află receptorii pentru simţul echilibrului iar în melcul membranos.Animale scăriţa) articulate între ele. Limba. are multiple funcţii. numite hormoni. stimulând sau inhibând activitatea altor organe sau ţesuturi.

. Receptorii pentru echilibru se află în: a) melcul membranos b) urechea medie c) canalele semicirculare d) vestibul e) timpan Răspunsuri şi comentarii se află la pagina 81. Sistemul nervos central este format din: a) encefal b) nervi c) ganglioni d) măduva spinării e) articulaţii 3. .………………..excreţia de reproducere III. . Funcţiile organismului de ………………..…………………….……………………. Scheletul trunchiului este format din: a) coloana vertebrală b) oasele membrelor anterioare c) stern d) femur e) coaste 2. Completează schema: de relaţie . Tunicile globului ocular sunt: a) sclerotica b) cristalinul c) retina d) irisul e) coroida 4.……………………. Care dintre următoarele componente intră în alcătuirea celulei animale? a) membrană b) citoplasmă c) ţesut d) clorofilă e) nucleu II. Alege răspunsurile corecte: 1. 1 I.………………. 60 Proiectul pentru Învăţământul Rural . . . Alege răspunsurile corecte.Animale Testul de autoevaluare nr.

Faringele este un tub la nivelul căruia se încrucişează calea digestivă cu cea respiratorie. Chimul gastric care conţine acid clorhidric este neutralizat de sucul intestinal. Digestia Tubul digestiv Proiectul pentru Învăţământul Rural 61 . sfărâmarea şi zdrobirea alimentelor. colon şi rect. Resturile nedigerabile trec în intestinul gros. Cavitatea bucala are organe specializate: limba şi dinţii. Intestinul subţire are rol în absorbţia substanţelor nutritive din alimente. Sistemul digestiv este alcătuit din: . acizi graşi şi glicerol şi monozaharide). În urma impregnării cu salivă se formează bolul alimentar care este înghiţit (deglutiţie). Alimentele trec prin esofag şi ajung în stomac. B1. Limba este un organ musculos. intestin subţire. Prezintă trei porţiuni: cecum. Stomacul este organul cavitar. caninii (colţii). premolarii şi molarii. Prin digestie alimentele sunt transformate în substanţe solubile ce pot fi absorbite şi utilizate de organism. B6 şi K. pancreas. Stomacul depozitează şi lichefiază alimentele prin amestecarea acestora cu sucul gastric formând chimul gastric. se află receptorii pentru gust. intestin gros. cu rol în mestecarea alimentelor. ficat. În timpul înghiţirii. flora bacteriană a intestinului gros intervine în sinteza vitaminelor: B. înghiţire şi în vorbire. alimentele se transformă în nutrimente (aminoacizi.4. 3. situat între esofag şi intestinul subţire. Digestia se realizează de către sistemul digestiv. esofag. de bila (produsă de ficat) şi de sucul pancreatic ( produs de pancreas). Nutrimentele trec în sânge care le transportă până la nivelul celulelor. Bila are rolul de a emulsiona grăsimile. B2. stomac.glande anexe ale tubului digestiv: glande salivare. alimentele sunt împiedicate să pătrundă în calea respiratorie. circulaţia şi excreţia. Intestinul gros este situat în continuarea intestinului subţire.4 Funcţiile de nutriţie Funcţiile de nutriţie sunt: digestia. Tipurile de dinţi sunt: incisivii. faringe. La nivelul intestinului gros se realizează absorbţia apei. Pe lângă procesele de fermentaţie şi de putrefacţie.tub digestiv: cavitate bucală. Dinţii sunt organe specializate pentru tăierea.Animale 3. . La nivelul limbii. În urma digestiei.1 Digestia Digestia reprezintă totalitatea transformărilor suferite de alimente de-a lungul tubului digestiv. respiraţia.

contribuind la oxidarea unei părţi din substanţele organice. produce bila (fierea) ce se acumulează în vezica biliară Pancreasul.fosele nazale.respiraţia externă. Oxigenul luat de sânge este transportat la inimă şi de aici la celule. În inspiraţie. . cu rol în digestie. submaxilare şi parotide). Respiraţia Respiraţia reprezintă totalitatea proceselor biologice prin care organismele descompun substanţele organice. fără a împiedica înaintarea bolului alimentar prin esofag. . . .produce sucul pancreatic.Animale Glandele anexe ale tubului digestiv Glandele salivare.respiraţia celulară. 1.2. eliberând energia chimică stocată în acestea.4.bronhiile. Glande anexe 3. . Sistemul respirator este alcătuit din căi respiratorii (extrapulmonare şi intrapulmonare) şi plămâni. Căile respiratorii sunt reprezentate de: Sistemul respirator Căi respiratorii care aerul atmosferic pătrunde în organism.faringele.transportul gazelor respiratoriii ( O2 şi CO2) la celule/ de la celule. Sistemul respirator este alcătuit din totalitatea organelor care efectuează schimbul de gaze intre organism şi mediu.(inspiraţia.primul segment al căilor respiratorii prin Căi respiratorii intrapulmonare 62 Proiectul pentru Învăţământul Rural .formate prin bifurcarea traheei: primele ramificaţii ale traheei se numesc bronhii principale.locul unde se încrucişează calea respiratorie cu cea digestivă.traheea.laringele. Respiraţia se realizează de către sistemul respirator.tub cartilaginos paralel cu esofagul şi adaptat pentru conducerea aerului.situat între faringe şi trahee are o funcţie respiratorie şi o funcţie fonatorie (producerea sunetelor). extrapulmonare . Ultimele ramificaţii ale bronhiilor se numesc bronhiole. . Ficatul. expiraţia). Bronhiile principale pătrund în plămâni şi se ramifică arborescent formând căile respiratorii intrapulmonare.schimburile gazoase dintre organism şi mediu.este cea mai mare glandă din organism.respiraţia internă. aerul pătrunde în plămâni.procesele biologice de la nivel celular.produc saliva ce conţine o enzimă cu rol în digestia amidonului (se clasifică în glande salivare sublinguale. În urma acestor oxidări (arderi) rezultă şi dioxid de carbon pe care sângele îl transportă la plămâni. respiraţia cuprinde: . Aceste bronhiole prezintă o serie de structuri veziculare numite alveole pulmonare la nivelul cărora se realizează schimbul de gaze respiratorii. În concluzie. de unde este eliminat prin expiraţie.

Plămânii sunt organele respiratorii pereche. până la ţesuturi. Prin contracţie. Peretele inimii este alcătuit din trei straturi: epicard. Plasma.circulaţia sistemică (marea circulaţie). sângele cu dioxid de carbon se întoarce la inimă. cavitar. capilare). după schimbul de gaze de la nivelul ţesuturilor.globulele albe (leucocitele). situate în cavitatea toracică.trombocitele (plachetele sangvine). pompează sângele spre organe şi ţesuturi. Sistemul cardiovascular este alcătuit din inimă şi vase de sânge (artere. prin artere. .conţin hemoglobina care asigură transportul gazelor respiratorii (oxigen şi dioxid de carbon).3 Circulaţia Circulaţia este realizată de sistemul cardiovascular (inimă şi vase de sânge). 3. Plămânii sunt alcătuiţi din lobi şi lobuli pulmonari. Miocardul sau muşchiul inimii este un tip special de ţesut striat. Vasele de sânge (artere. prin venele cave. Lobul pulmonar este elementul anatomic şi funcţional al plămânului având în alcătuirea sa alveolele pulmonare la nivelul cărora se realizează schimburile de gaze. miocard şi endocard. În miocard se află un ţesut specializat. situat în cavitatea toracică.sunt implicate în procesele de apărare contra agenţilor patogeni (imunitate) prin producerea de anticorpi sau fagocitoză (digeră microorganismele).Animale Plămânii 2. .4. vene.în care sângele cu oxigen şi substanţe nutritive este pompat din inimă. partea lichidă a sângelui îndeplineşte funcţia de transport a substanţelor nutritive. chiar şi atunci când inima este scoasă din corp (automatismul cardiac). Sângele este alcătuit din plasmă şi elemente figurate (celulele sângelui). în cele două circulaţii: . Sângele este principalul lichid circulant din organismul mamiferelor. Elemente figurate: Sângele . cu pereţii mai groşi. Inima tetracameral (2 atrii şi 2 ventricule).globulele roşii (eritocitele). capilare) alcătuiesc o reţea Vasele de prin care sângele circulă de la inimă către organele corpului (artere) sânge şi de aici înapoi la inimă (vene). la nivelul cărora se realizează schimburile între sânge şi ţesuturi. 63 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Din ventriculul stâng pleacă artera aortă. inima pompează sângele. Cele 2 ventricule. Cele 2 atrii sunt situate superior şi primesc sângele de la vene. Fiecare plămân este protejat de o membrană dublă extensibilă numită pleură.intervin în fenomenul de coagulare. a sărurilor minerale şi a apei). Contracţiile inimii se numesc sistole. vene. iar din cel drept arterele pulmonare. Capilarele sunt vase cu calibru foarte mic. Inima mamiferelor este un organ muscular. format din celule miocardice modificate care asigură contracţiile inimii. prin aortă. iar relaxările se numesc diastole.

64 Proiectul pentru Învăţământul Rural .elimină. formând marea şi mica circulaţie). Mamiferele se reproduc sexuat. sângele cu oxigen se întoarce la inimă. . la nivelul căruia se produce urina. cu excepţia mamiferelor inferioare care depun ouă (ovipare). prin arterele pulmonare.plămâni. Urina este eliminată prin căile urinare intrarenale şi extrarenale (uretere.circulaţia pulmonară (mica circulaţie). Au o culoare roşie-brună şi formă asemănătoare bobului de fasole.eliminarea substanţelor nefolositoare din organism este realizată de: . placenta este slab dezvoltată. Sistemul excretor este format din rinichi şi căi urinare.rinichi. circulaţia sângelui este închisă (sângele circulă prin vase de sânge cu pereţi proprii) şi dublă (sângele trece de două ori prin inimă. vezică urinară şi uretră). situate de o parte şi de alta a coloanei vertebrale. Mamiferele nasc direct pui (vivipare).elimină substanţe nefolositoare sub formă de urină. puii se nasc incomplet dezvoltaţi şi continuă dezvoltarea în marsupiul matern.elimină resturile nedigerate.în care sângele cu dioxid de carbon este transportat de la inimă la plămâni.elimină substanţele toxice prin procesul de transpiraţie.piele. . Reproducerea sexuată implică participarea a doi indivizi de sexe diferite şi fecundaţia (toate mamiferele au fecundaţie internă). Rinichii sunt organe pereche. organul prin care se realizează schimbul de substanţe dintre mamă şi embrionul în dezvoltare (mamifere placentare). Organele reproducătoare sunt reprezentate la masculi de testicule.Animale . prin venele pulmonare. care produc ovulele (celule reproducătoare femeieşti). Unitatea morfologică şi funcţională a rinichiului este nefronul. La mamiferele marsupiale. Sistemul excretor 3. care produc spermatozoizi (celule reproducătoare bărbăteşti) iar la femele. după schimbul de gaze de la nivelul plămânilor. prin expiraţie. .5 Funcţia de reproducere Sistemul reproducător Reproducerea este funcţia prin care organismele dau naştere la urmaşi şi asigură perpetuarea speciilor.4 Excreţia Excreţia. sub formă de materii fecale. 3.intestinul gros. Reproducerea este realizată de către sistemul reproducător. La mamifere. În plus. organele reproducătoare secretă hormonii sexuali care asigură condiţiile propice reproducerii.4. dioxid de carbon. de ovare. Mucoasa uterină a majorităţii mamiferelor contribuie la formarea placentei.

Schimbul de gaze se face la nivelul: a) căilor respiratorii b) alveolelor pulmonare c) bronhiilor d) pleurei …………………………… 2. .glande salivare căi respiratorii 2. Asociază noţiunile: a) asigură imunitatea 1.cavitatea bucală 1. globulele roşii b) intervin în coagularea sângelui c) transportă gazele respiratorii 2. Notează componentele sistemelor digestiv şi respirator tub digestiv . Inima mamiferelor este alcătuită din: a) 2 atrii şi 1 ventricul b) 2 atrii şi 2 ventricule c) arteră aortă d) patru camere ……………………………. globulele albe d) conţin hemoglobină 3.. Alegeţi răspunsurile corecte: 1.. Sistemul respirator organe respiratorii ……………… II. 2 I. Proiectul pentru Învăţământul Rural 65 .Animale Testul de autoevaluare nr. Sistemul digestiv ……………. trombocitele e) produc anticorpi Răspunsuri şi comentarii se află la pagina 82. III.

cu tentacule pe margini. Regnul animal Spongieri (bureţi de apă) Fig.1 Burete marin 3. Meduzele sunt animale marine care plutesc duse de valurile mării. moluştele sau insectele. fiind animale sedentare. Nevertebratele sunt răspândite în toate mediile de viaţă. Pe suprafaţa corpului se observă numeroşi pori. Scheletul spongierilor este de natură minerală fiind format din carbonat de calciu (bureţi calcaroşi) sau bioxid de siliciu (bureţi silicoşi) sau de natură organică format din spongină (buretele de baie pe care îl vedem în magazine este scheletul unui spongier de acest tip). Regnul animal este. Au formă de umbrelă deschisă. Un curent de apă străbate în permanenţă porii spongierului. care trăiesc în ape dulci sau marine. ducând în interiorul animalului resturi de animale sau de plante cu care se hrăneşte şi oxigenul necesar respiraţiei. 3. Principalele grupe de nevertebrate 3. Trăiesc fixaţi pe suporturi stâncoase.6. Tentaculele prezintă mii de celule urzicătoare cu care meduzele îşi paralizează prada. Veninul unor specii de meduze poate ucide un om în mai puţin de câteva minute. Regnul animal.6. Meduzele se deplasează prin contracţii ale corpului. pentru toate aceste animale.NEVERTEBRATE Totalitatea speciilor de animale de pe glob formează regnul animal. coralii. Animalele nevertebrate reprezintă un grup foarte numeros (peste un milion de specii) care cuprinde animale care diferă foarte mult între ele. Duc o viaţă solitară sau pot forma colonii. Meduzele şi coralii 66 Proiectul pentru Învăţământul Rural . atât pe pământ.1 Spongierii (bureţii de apă) Spongierii sau bureţii de apă sunt nevertebrate inferioare cu o organizare simplă.Animale 3. la rândul său împărţit în două mari grupe: nevertebratele (animale lipsite de coloană vertebrală) şi vertebratele (animale care au coloană vertebrală). meduzele. altele ajung la un diametru de un metru. cât şi în apele dulci sau sărate. este dificil să se identifice trăsături comune. Unele meduze sunt mici. precum spongierii. meduzele şi coralii.6. Formele cele mai variate se întâlnesc în mediul marin.2 Celenterate Din această grupă fac parte. viermii. Datorită diversităţii lor.

Din această grupă. recifele de corali. pe care le înghite când îşi sapă galeriile în pământ. culorii şi imobilităţii lor. 3. Viermi Fig. de unde aspiră sângele. Cele trei tipuri importante de viermi sunt: viermii plaţi. Viermii inelaţi se caracterizează printr. numită hirudină. Cel mai mare recif de corali este “Marea barieră de corali” situat la nord. contribuind astfel la afânarea solului. Din acest grup de viermi inelaţi fac parte râma şi lipitoarea. Datorită formei. viermii cilindrici şi viermii inelaţi.est de Australia.6. Viermii cilindrici se numesc astfel datorită formei cilindrice a corpului. bălţi şi mlaştini.Animale Coralii trăiesc în mări şi oceane.3 Râma Proiectul pentru Învăţământul Rural 67 .3 Viermi În această grupă sunt incluse animale cu corp moale. Râma se hrăneşte cu substanţe organice din sol. oxiurul şi trichina (consumul cărnii infestate cu acest vierme poate fi periculos pentru om). Ei se întâlnesc în special în apele calde ale Oceanului Pacific şi ale Oceanului Indian la adâncimi ce nu depăşesc niciodată 50 de metri. Viermii laţi au corpul aplatizat sub forma unei frunze (viermi marini) sau a unei panglici (tenia). Este un parazit temporar care se hrăneşte cu sângele animalelor din apă. O colonie de corali este formată din milioane de indivizi. în timp. ei au fost multă vreme consideraţi plante. Ea are o ventuză bucală prevăzută cu trei piese cornoase care îi servesc la fixat şi la tăiat tegumentul animalelor acvatice. fără schelet. de formă alungită.un corp cilindric alcătuit din mai multe inele identice (corp inelat).2 Meduza 3. Prezintă un schelet calcaros ce susţine partea vie a animalului. 3. Scheletele lor formează. Lipitoarea secretă o substanţă anticoagulantă. Organele de înmulţire sunt foarte bine dezvoltate şi aceste animale depun un foarte mare număr de ouă. izolaţi sau în colonii. Reţine substanţele folositoare iar pământul este eliminat prin orificiul anal. fac parte o serie de viermi paraziţi: limbricul. Fig. Acest grup cuprinde numeroşi viermi marini care trăiesc îngropaţi în mâl sau nisip. Tenia este un vierme lat parazit în corpul unui animal sau al omului. Lipitoarea este un vierme inelat care trăieşte în lacuri. Aceste recife pot ajunge la sute de kilometrii lungime şi reprezintă un mediu de viaţă pentru numeroase specii de animale.

Melcii acvatici respiră prin branhii.sapă pământul dintr. pământ.stropeşte. .4. .1 Evidenţierea rolului râmelor în afânarea solului Materiale necesare: un borcan mare de sticlă. cu straturi alternative de pământ. Numai după ce ai notat propriile observaţii citeşte mai departe. nisip şi deasupra. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………. .Animale Aplicaţii practice Experimentul 1. se află ochii. cu puţină apă şi hrăneşte râmele cu zarzavaturi tocate (morcov.). apă. în formă de talpă lăţită. Unii trăiesc pe pământ (melcul de livadă.alege 2. Cele 3 straturi au fost amestecate (râmele sunt considerate “pluguri biologice” ce contribuie la afânarea solului). frunze uscate. hârtie neagră. limaxul).stropeşte zilnic pământul.3 râme pentru a le instala în borcanul de sticlă pregătit. 3. Observaţii Râmele au săpat numeroase galerii în pământ.o grădină (de preferat după ploaie) şi vei descoperii râmele. iar speciile terestre respiră prin plămâni. Melcii Există în jur de 100000 de specii de melci. după o săptămână Notează observaţiile tale în spaţiul rezervat. 3. scoicile (lamelibranhiatele) şi cefalopodele (sepia. Limaxul nu are decât un rest de cochilie ascunsă sub tegument. Moluştele sunt nevertebrate adaptate la mediul acvatic şi terestru. cu puţină apă. Melcii Fig. La nivelul capului se află 2 perechi de tentacule.a întâmplat în borcan.4 Melc 68 Proiectul pentru Învăţământul Rural . un nou strat de pământ. masa viscerală (cuprinde organele interne) şi piciorul folosit pentru deplasare. salată. Cum procedezi? .6. caracatiţa).înveleşte vasul de jur împrejur cu hârtie neagră astfel încât. . musculos. . . Melcii se deplasează cu ajutorul piciorului foarte dezvoltat. pentru a umezi tot conţinutul vasului . Din această grupă fac parte: melcii (gasteropodele). În vârful tentaculelor lungi. adesea răsucită în spirală. etc. Corpul este acoperit de o cochilie calcaroasă. alţii în apa mărilor.observă ce s. Moluşte Moluştele sunt animale cu corpul moale alcătuit din trei părţi: capul. nisip.umple borcanul de sticlă. să nu pătrundă lumina.

de unde şi celălalt nume al lorbivalve. Singurul cefalopod posesor de cochilie este Nautilus. picioare sau mandibule). prevăzută cu muşchi speciali astfel încât valvele pot fi perfect închise sau se pot deschide. În caz de pericol. folosite ca mijloc de apărare. racii (crustacee). fixate pe tentacule. Picioarele lor sunt articulate. Cefalopodele 3. caracatiţă) piciorul se divide în două părţi: una anterioară ce înconjoară capul şi se prelungeşte cu multe braţe (tentacule) prevăzute cu ventuze.4 ani. cealaltă posterioară ce are formă de tub (pâlnie) şi serveşte la propulsarea animalului. sepie.Animale Scoicile Din grupul lamelibranhiatelor fac parte scoicile. Fiecare segment poartă câte o pereche de apendice (antene. pentru a lăsa să treacă. cu branhii în formă de lame. Creierul lor este mai dezvoltat decât cel al altor nevertebrate şi. Ventuzele de pe tentacule sunt folosite pentru prinderea prăzii.6. au posibilitatea de a emite lumină cu ajutorul unor organe luminoase speciale. Cochilia lor este formată din 2 valve. pe fundul apei. Pentru a putea creşte artropodele trebuie să se deprindă din el şi să.o articulaţie. Piciorul musculos se înfige în mâl. Calmarii şi sepiile au zece: opt scurte şi două foarte lungi. iar corpul este împărţit în segmente. Cefalopodele au o mare sensibilitate tactilă şi vizuală reuşind să distingă unele forme. Există şi scoici care se deplasează prin salturi succesive produse de închiderea bruscă a valvelor. La cefalopode (calmar. Caracatiţele au opt tentacule de aceeaşi lungime. când ajung la maturitate.5 Artropode Proiectul pentru Învăţământul Rural 69 . de pradă. Cele două valve sunt legate între ele printr. Un fenomen specific pentru cefalopode este faptul că se înmulţesc o singură dată. adică posibilitatea lor de a lua culoarea mediului în care trăiesc.un orificiu aflat în partea anterioară a corpului. stridiile şi midiile. Speciile care trăiesc la adâncime mare. o parte din corp. spre deosebire de alte moluşte se deplasează relativ repede : ele produc un jet puternic de apă printr. situată în grosimea tegumentului (osul de sepie). Din grupa artropodelor fac parte: păianjenii (arahnide). O armă de apărare eficientă a cefalopodelor este homocromia. Sunt animale active. care le propulsează în sens invers. Sunt animale exclusiv acvatice. în jurul vârstei de 2. fenomen ce poartă denumirea de năpârlire. Aceste animale se deosebesc de celelalte moluşte deoarece sunt lipsite de cap. miriapodele şi insectele. Corpul lor este acoperit de un schelet extern (exoschelet).şi formeze un alt înveliş mai mare. prin pipăit şi văz. fixând animalul. cochilia lipseşte. ele elimină un nor de cerneală. articulate şi mobile. La caracatiţă. Unele cefalopode au o cochilie atrofiată.

Scorpionii se recunosc după abdomenul segmentat. cu care înoată sau merg. Înţepătura unor scorpioni din zona tropicală este mortală. femelele îşi devorează masculul. Prezintă 5 perechi de picioare articulate. Crustaceele au corpul acoperit cu o crustă alcătuită din chitină şi calcar. homar). Sunt animale active noaptea. Insectele constituie grupul cel mai numeros de animale (peste 1. Miriapodele sunt artropode care au un număr mare de picioare. La nivelul cefalotoracelui se află ochii (4 perechi). Corpul lor are o carapace transparentă. Crustaceele inferioare ( dafniile sau “puricii de apă”) folosesc antenele ca nişte vâsle pentru înot în apa bălţilor sau iazurilor. Majoritatea crustaceelor trăiesc în apele mărilor (crabi. Acarienii sunt arahnide minuscule. Ele sunt adaptate la cele mai diverse condiţii de mediu. pungi pentru ouă sau capcane pentru prinderea insectelor. crustaceele năpârlesc de mai multe ori. raci. Alţi acarieni trăiesc în pământ sau în praful din casă. În cursul vieţii. acarieni) au corpul alcătuit din două părţi: cefalotorace şi abdomen. sarcoptul râiei). majoritatea parazite la plante. identici cu adulţii. Din aceste ouă apar păianjeni mici. au picioare articulate şi corpul acoperit cu un înveliş mai mult sau mai puţin rigid. homari) au corpul alcătuit din 2 părţi: o parte anterioară numită cefalotorace şi o parte posterioară. din care păianjenii îşi ţes pânza. La unele specii (rac. scorpioni.000 de specii). 2 chelicere (apendice în formă de cleşte) şi 4 perechi de picioare cu gheare. Ca toate artropodele. După împerechere. alcătuit din chitină. ele trăiesc în pământ şi în locuri umede (exemplu: urechelniţa).Animale Păianjenii Arahnidele (păianjeni. Scorpionii Miriapodele Crustacee Insectele 70 Proiectul pentru Învăţământul Rural . abdomenul. 2 fălci tăioase. Sunt singurele nevertebrate capabile să zboare. La nivelul abdomenului se află orificiile prin care se elimină o substanţă cleioasă care. ziua se ascund în locuri răcoroase. Crustaceele prezintă două perechi de antene care servesc la perceperea vibraţiilor şi la menţinerea echilibrului. Ultimul segment se termină cu un ac. crab. Crustaceele superioare (crabi. languste) sau în apă dulce (raci) şi respiră prin branhii. la numeroase specii de scorpioni. care este în legătură cu o pereche de glande ce secretă venin. în contact cu aerul se întăreşte formând firul de mătase. prima pereche de picioare prezintă cleşti. animale şi om (căpuşele.000. În general. Există şi specii terestre care respiră prin organe asemănătoare unor plămâni. Femelele depun ouă pe care le acoperă cu un cocon de mătase. Plasele păianjenilor sunt folosite ca adăposturi. creveţi.

tipul aparatului bucal. străbătute de nervuri.nimfă.prezintă doi ochi compuşi de dimensiuni mari. . .dezvoltarea se realizează prin metamorfoză completă. prin care aerul intră într. .dezvoltarea se realizează prin metamorfoză completă (oularvă. . Capul prevăzut cu doi ochi compuşi (alcătuiţi din mii de ochi simpli). a doua pereche sunt aripi membranoase. a. Abdomenul prezintă orificii mici. 3. . două antene şi un aparat bucal.aparatul bucal este adaptat pentru tăiat şi mestecat. . cu rol în respiraţie. numite trahee. prind prada din zbor.se deplasează în salturi. Fig. .au aripi transparente.sunt răpitoare. greieri . b. Proiectul pentru Învăţământul Rural 71 .trăiesc în grupuri mari (insecte sociale). .5 Albina d. . Clasificarea insectelor se realizează după trei criterii: . Libelule .aparatul bucal este adaptat pentru supt şi lins.forma şi dimensiunea aripilor.aparatul bucal este adaptat pentru supt (muscă) sau înţepat şi supt (ţânţari). .larvele se aseamănă cu adulţii. . . torace şi abdomen. Muşte. chitinoase (elitre).picioarele se termină cu perniţe moi care aderă pe suprafeţe netede sau lucioase.dezvoltarea se realizează prin metamorfoză incompletă (oularvă.au o singură pereche de aripi pentru zbor. viespi. egale ca lungime. ţânţari . Albine. .dezvoltarea se realizează prin metamorfoză completă. fără să aibă aripi. . .au două perechi de aripi subţiri. care nu se pliază în lungul corpului. transparente.metamorfoza (dezvoltarea larvei în animal adult). de forme variate. cealaltă pereche este redusă şi serveşte la menţinerea echilibrului în timpul zborului (balansiere). e. în funcţie de modul de hrănire. prin frecarea unor părţi ale corpului.Animale Corpul insectelor este alcătuit din 3 părţi: cap. .un sistem de tuburi. Toracele insectelor este format din trei segmente şi prezintă trei perechi de picioare articulate şi două perechi de aripi.adult). furnici .emit sunete.au două perechi de aripi: prima pereche de aripi sunt tari.au aripi care se pliază în evantai (în repaus).adult). c. numite stigme. Lăcuste. Gândaci (coleoptere) .

. în grupa sistematică din care fac parte: melcul de livadă. steaua de mare.6 Echinoderme Sunt animale care trăiesc în mediul marin. Completează schema: SPONGIERI . încadrând animalele următoare. . scoica.6. coralul alb. crevetele.………………… .omidă.………………. scorpionul. Fluturi ( lepidoptere) . ca spiţele unei roţi).………….exemple: VIERMI .………………. Au un schelet intern şi o simetrie radială (corpul este format din cinci părţi identice. tenia.…………….exemple: miriapode – exemple: crustacee – exemple: insecte – exemple: ECHINODERME 2. . caracatiţa. .au două perechi de aripi mari.. dispuse în jurul unui ax central. Completează tabelul.exemple: .adult).cilindrici . aricii de mare şi crinii de mare.cefalopode – exemple: ARTROPODE . . Din acest grup fac parte stelele de mare..dezvoltarea se realizează prin metamorfoză completă (oularvă. lipitoarea. Testul de autoevaluare nr. cărăbuşul. adesea coloraţi..exemple: . racul. 72 Proiectul pentru Învăţământul Rural . meduza. buretele de apă.exemple: NEVERTEBRATE …………… . 3.exemple: ………….exemple: .există fluturi diurni (activi în timpul zilei) şi nocturni (activi în timpul nopţii)..nimfă. acoperite cu solzi microscopici. ţânţarul. .Animale f.exemple: scoici . 3 1. libelula.aparatul bucal în formă de trompă le permite să aspire lichide. albina. în special nectarul florilor.

Caractere generale Spongieri Celenterate Viermi Moluşte Artropode Echinoderme Răspunsuri şi comentarii se află la pagina 83. Completează în tabel.Animale Specia Melcul de livadă Grupa Mediul de sistematică viaţă moluşte terestru Caractere generale Corp acoperit de cochilie. caracterele generale ale animalelor nevertebrate. cu rol în deplasare 3. Proiectul pentru Învăţământul Rural 73 . prezintă picior musculos.

fecundaţia este internă. etc. acvatic şi subteran).Amfibieni . apoi masculul răspândeşte deasupra lor spermatozoizi (lapţii). aerian. Rechinii nu au această vezică înotătoare.Mamifere 3. şalăul. la majoritatea speciilor. se face în interiorul corpului (specii vivipare). adică puii se formează în ou. Majoritatea speciilor sunt ovipare. păstrăvul. cu porţiuni osificate şi corpul acoperit de plăci osoase: (morunul.Peşti . Peşti Fig.vertebrate Sunt animalele cele mai evoluate. Numele lor este dat de existenţa unui schelet intern. Regnul animal. Unele specii mor după ce dau naştere puilor (anghile). pisica de mare.6 Şalău 74 Proiectul pentru Învăţământul Rural . nisetrul.Păsări . bibanul. Sunt animale cu temperatura corpului variabilă (poikiloterme).7. adaptate la diferite moduri de locomoţie.au schelet cartilaginos. Au un organ special. La rechini. la majoritatea din: cap.vezica înotătoare (pungă plină cu aer) care îi ajută să urce şi să coboare în apă. Se deplasează prin înot.au schelet osos: ştiuca. crapul. care populează toate mediile de viaţă (terestru. b. Femela elimină ovulele în apă (icrele). a cărui parte principală este coloana vertebrală.Reptile . Peşti osoşi. Peştii sunt de mai multe feluri: a. cu ajutorul înotătoarelor. Peşti cartilaginoşi. iar dezvoltarea embrionului. Corpul este alcătuit.fecundaţie externă. Clasificarea vertebratelor Vertebratele sunt împărţite în 5 clase: .Animale 3.au schelet cartilaginos pe toată durata vieţii: rechinul. 3. cu solzi.1 Peşti Peştii sunt animale acvatice care respiră cu ajutorul branhiilor şi au corpul acoperit. vulpea de mare. Peşti cartilaginoşi osoşi. c.7. trunchi şi membre. păstruga).

peşti. . vei putea face observaţii deosebit de valoroase asupra peştilor (morfologie externă. În zona tropicală trăiesc şi amfibieni fără picioare. apă.umple vasul cu apă.hrăneşte peştişorii cu purici de baltă. . brotăcelul). înconjurată de o înotătoare membranoasă. uscaţi pe care îi poţi achiziţiona de la magazinele specializate. La majoritatea amfibienilor.evită să dai peştilor prea multă hrană şi înlătură resturile de mâncare cu o mică plasă. 4 cm). pietriş. fecundaţia este externă şi dezvoltarea se realizează prin metamorfoză. adaptări la mediu. Unii amfibieni au coadă (salamandra şi tritonul).aşează pe fundul său un strat gros ( cca. Cum procedezi? . circa 48 de ore şi numai după aceea poţi introduce în acvariu peştişorii. comportament. fără a împrăştia nisipul. alcătuit din nisip şi pietriş bine spălate.spală bine vasul de sticlă. pe care le poţi culege de la marginea râurilor sau a bălţilor.) Sfaturi practice . turtită lateral.7. . etc. nisip. schimbă parţial apa din vasul de sticlă. fără picioare şi o coadă lungă. Dacă ai destulă răbdare. fără a scoate peştii din vas. Proiectul pentru Învăţământul Rural 75 . 3. Femela depune ouă în apă din care ies larvele numite mormoloci care au corpul lung.la fiecare două zile.2 Amfibieni Amfibieni Amfibienii sunt animale adaptate atât la mediul acvatic cât şi la cel terestru. . lasă apa.în acest strat de pietriş şi de nisip plantează câteva plante. Mormolocii au respiraţie branhială (branhii externe şi branhii interne). după umplere. plante acvatice. alţii nu au coadă (broasca adultă. trunchi şi membre (sunt animale tetrapode. Corpul este împărţit în: cap. .au patru membre).Animale Aplicaţii practice Realizarea unui acvariu Materiale necesare: un vas din sticlă.

.au corpul alungit.există ţestoase de apă dulce. Au apărut acum 300 de milioane de ani.au plămâni care le permit să respire.majoritatea se deplasează prin târâre. lipsit de membre. . îngroşată. Asemănarea mormolocilor cu peştii demonstrează înrudirea cu acest grup.fecundaţia este internă. Rol în respiraţie are şi pielea bogat vascularizată şi umedă. de unde şi numele de târâtoare. Multe dintre ele au dispărut (dinozaurii). pielea este înlocuită prin fenomenul de năpârlire).pielea se schimbă o singură dată în timpul vieţii.reptilele sunt ovipare (depun ouă).au patru membre scurte dispuse lateral şi terminate cu degete cu gheare. .temperatura corpului este variabilă. înmulţirea se face fără metamorfoză. . . lipsit de dinţi.ucigaşe” care trăiesc în America de Sud pielea secretă toxine foarte puternice. vipera (veninoasă). Amfibienii sunt animale cu temperatura corpului variabilă (poikiloterme).Animale Apoi. . 3.au corpul acoperit de o carapace alcătuită din solzi cornoşi (rol de protecţie). acoperită de solzi cornoşi (în perioada de creştere. . coada lungă şi ascuţită care se poate rupe cu uşurinţă.7. . Broaştele ţestoase . c.au pielea uscată.au corpul cilindric. guşterul. O serie de caracteristici fac din reptile un grup de animale bine adaptate la mediul terestru: . şarpele cu clopoţei. ochii nu au pleoape. Şerpii . . . cameleonul).7 Broasca 3. iguana. Şopârlele .exemple: şarpele de casă (neveninos). se deplasează cu multă agilitate. puţine specii sunt vivipare (nasc pui). Clasificarea reptilelor a. La “broaştele.3 Reptile Reptilele sunt primele vertebrate complet adaptate la mediul terestru. Respiraţia amibienilor este pulmonară. . Fig. şarpele boa. ţestoase marine şi ţestoase de uscat.are un cioc cornos. Reptile 76 Proiectul pentru Învăţământul Rural .exemple: ( şopârla cenuşie. pitonul. acestea dispar şi se formează plămânii. au posibilitatea de a înghiţi prăzi întregi datorită unui os (osul pătrat) care se articulează mobil cu craniul. b.

Animale

d. Crocodilii - reptile adaptate secundar la mediul acvatic; - au corpul alungit, acoperit de solzi şi o coadă puternică folosită atât drept cârmă cât şi ca vâslă; - degetele membrelor posterioare sunt unite printr- o membrană interdigitală, urechile şi nările se închid la intrarea în apă; - dinţii sunt înfipţi în alveole dentare; - exemple: crocodilul de Nil, aligatorul.
Fig. 3.8 Crocodil

3.7.4 Păsări Sunt vertebrate superioare adaptate la zbor, având corpul aerodinamic. Membrele anterioare sunt transformate în aripi iar membrele posterioare sunt adaptate la diferite moduri de locomoţie (mers, înot). Corpul este acoperit cu pene, fulgi şi puf care protejează animalul de frig şi îl ajută să zboare. Culoarea penelor diferă în funcţie de vârstă, sex chiar dacă ne referim la animale de aceeaşi specie. Scheletul păsărilor este alcătuit din oase pline cu aer (pneumatice). Pentru a pune aripile în mişcare, muşchii pectorali sunt bine dezvoltaţi şi fixaţi pe o prelungire a sternului numită carenă. Păsările nu au dinţi ci un cioc de natură cornoasă, foarte dur, a cărui formă diferă în funcţie de hrana folosită (lung şi drept la păsările insectivore, curbat la păsările răpitoare, etc.). Respiraţia este exclusiv pulmonară. Cei doi plămâni sunt în legătură cu numeroşi saci aerieni de la care pornesc ramificaţii ce ajung la oase. Sacii aerieni au rol de a regla respiraţia în timpul zborului şi de a micşora greutatea corpului. Păsările sunt animale homeoterme (au temperatura corpului constantă). Înmulţirea păsărilor se realizează prin ouă pe care le clocesc în cuiburi, construite special. La majoritatea speciilor, puii sunt îngrijiţi de părinţi. În perioada de reproducere, multe păsări execută dansuri nupţiale înainte de împerechere. Clasificarea păsărilor Păsările sunt împărţite în două mari grupe: 1. acarenate (lipseşte carena) 2. carenate (carena este prezentă) 1. Acarenatele sunt reprezentate de struţi. Struţul este o pasăre alergătoare cu picioare înalte, puternice şi musculoase care îi servesc la alergat. Aripile sunt scurte iar corpul greoi, are oase pline cu măduvă.
Fig. 3.9 Struţ

Proiectul pentru Învăţământul Rural

77

Animale

2. Carenatele sunt reprezentate de numeroase grupe de păsări: - păsărelele: rândunica, ciocârlia, vrabia, privighetoarea; - păsările scurmătoare: găina, cocoşul de munte, prepeliţa; - păsările picioroange: barza, bâtlanul, cocorul; - păsările răpitoare de zi ( uliul- găinilor, şorecarul) şi păsările răpitoare de noapte (bufniţa, cucuveaua); - păsări agăţătoare: ciocănitoarea; - păsări înotătoare: gâsca, raţa. 3.7.5 Mamifere Sunt cele mai evoluate vertebrate. Alături de păsări, mamiferele sunt singurele animale capabile să- şi regleze temperatura internă (homeoterme) ceea ce le permite să trăiască în toate zonele geografice şi în toate mediile de viaţă: terestru, acvatic, aerian şi subteran. Mamiferele au pielea acoperită de peri care formează blana. La unele animale, aceşti peri s- au transformat în ţepi (la arici). Mamiferele îşi datorează numele faptului că femelele au mamele şi îşi hrănesc puii cu lapte. În funcţie de modul de dezvoltare al puilor, mamiferele se împart în 3 grupe: 1. Monoterme 2. Marsupiale 3. Placentare

Monotremele

1. Monotremele sunt cele mai primitive mamifere. De la strămoşii lor reptilieni, aceste animale şi-au păstrat particularitatea de a depune ouă. Puii sunt hrăniţi cu lapte secretat de glandele mamare. Monotremele trăiesc numai în Australia şi Noua Guinee şi sunt reprezentate de ornitorinc şi echidnă. Ornitorincul este un animal semiacvatic, cu un cioc lăţit, fără dinţi, ca de raţă şi degetele unite printr- o membrană înotătoare. Echidnele se aseamănă cu nişte arici, având corpul acoperit cu păr şi ţepi.

Fig. 3.8 Echidna

Marsupialele

2. Marsupialele Din această grupă fac parte cangurul, ursuleţul Koala, oposumul, veveriţa marsupială, lupul marsupial, etc. Caracteristic pentru ele este faptul că la naştere, puiul este incomplet dezvoltat. El îşi continuă dezvoltarea în marsupiu, unde se găsesc glandele mamare. Foarte numeroase acum 100 de milioane de ani, marsupialele sunt reprezentate de circa 250 de specii, majoritatea fiind întâlnite în Australia.

Fig. 3.9 Cangur

78

Proiectul pentru Învăţământul Rural

Animale

Placentarele

3. Placentarele Caracteristic pentru placentare este prezenţa placentei prin care embrionul este aprovizionat cu substanţe nutritive şi oxigen. Puii se nasc complet dezvoltaţi şi după naştere sunt hrăniţi cu laptele secretat de glandele mamare. Dinţii sunt diferenţiaţi şi specializaţi pentru un anumit regim alimentar şi reprezintă un criteriu esenţial pentru identificarea principalelor categorii de placentare: - insectivorele: au talie mică, bot alungit, numeroşi dinţi ascuţiţi, conici cu care perforează învelişul chitinos al insectelor (ariciul, cârtiţa, chiţcanul); - chiropterele (liliecii): sunt singurele mamifere capabile să zboare, au oasele subţiri, uşoare, carenă la nivelul sternului; prezintă un pliu tegumentar (membrană) care uneşte membrele anterioare laturile corpului, membrele posterioare şi coada; primul deget al membrului anterior se termină cu o gheară care îi permite animalului să se agaţe; sunt animale nocturne (active în timpul nopţii); emit ultrasunete şi le captează cu urechile prevăzute cu pavilioane; majoritatea speciilor sunt insectivore; există lilieci “vampiri” care se hrănesc cu sângele altor mamifere. - edentatele: sunt mamifere lipsite de dinţi (furnicarul) sau cu dinţi slab dezvoltaţi pe care nu- i folosesc (leneşul). Prind prada cu limba lungă, acoperită de o substanţă lipicioasă. - rozătoarele: cele mai numeroase mamifere (cca. 2000 de specii) adaptate la toate mediile de viaţă, au dentiţie de tip rozător (incisivi lungi, cu creştere continuă, caninii lipsesc, molarii au creste transversale) de smalţ. Multe din rozătoare au “buzunare bucale” folosite pentru stocarea hranei. Rozătoare: veveriţa, hârciogul, popândăul, şobolani, şoareci, etc. - carnivorele: majoritatea sunt animale de pradă cu dinţi adaptaţi la modul de hrănire (canini ascuţiţi pentru a ucide şi sfâşia, carnasiere puternice); unele vânează solitar, altele vânează în haite; simţurile sunt bine dezvoltate şi mişcările agile. Carnivore: lupul, vulpea, pantera, leul, ursul brun. - pinipedele: carnivore acvatice, cu membrele transformate în palete înotătoare; corpul este fusiform, acoperit cu peri subţiri şi aspri. Reprezentanţi: foca, morsa. - cetaceele: mamifere exclusiv acvatice, cu corpul acoperit de piele sub care se află un strat de grăsime foarte gros; membrele anterioare transformate în lopeţi iar cele posterioare lipsesc; coada cu 2 lobi orizontali formează o înotătoare; nu au dinţi au însă lame cornoase numite fanoane. Reprezentanţi: balena, delfinul, caşalotul. - proboscidienii (elefanţii): mamifere erbivore de talie mare cu degetele învelite în copite; pielea este groasă, lipsită de păr; au trompă cu multiple funcţii şi incisivi cu creştere continuă- fildeşii. - erbivorele: mamifere cu copite perechi (mistreţ, hipopotam, cerb, vacă, cămila, oaie, girafă) sau neperechi (cal, zebra, rinocer). Unele erbivore au stomac simplu (hipopotam, mistreţ), altele (vaca, oaia) au stomacul împărţit în patru camere (burduf, ciur, foios, cheag).

Proiectul pentru Învăţământul Rural

79

deoarece degetul mare al mâinii este opozabil celorlalte degete. 4 1. 80 Proiectul pentru Învăţământul Rural . înmulţire. Completează în tabel. cimpanzeul. dentiţia este de tip omnivor. creierul lor este mai dezvoltat decât al celorlalte mamifere. au o singură pereche de mamele.Animale . degetele sunt terminate cu unghii. respiraţie. Caractere generale Peşti Amfibieni Reptile Păsări Mamifere Răspunsuri şi comentarii se află la pagina 84. Reprezentanţi: maimuţe cu coadă (cercopitecul) şi maimuţe fără coadă (gorila. etc.). Testul de autoevaluare nr.primatele: mamiferele cele mai evoluate. ochii sunt aşezaţi frontal. caracteristicile generale ale animalelor vertebrate (mediul de viaţă. urangutanul). sunt plantigrade (merg sprijinind pe sol întreaga mână sau întregul picior) pot apuca obiecte. adaptări.

3 I. stomac. esofag.mişcarea de nutriţie . a. amfibieni.digestia . intestin gros . celenterate. Funcţiile de relaţie: . Funcţia de nutriţie: . e c. Principalele grupe de animale Nevertebrate: spongieri.8. faringe. moluşte. c. Funcţiile organismului animal: .excreţia de reproducere Funcţiile organismului III. a. intestin subţire. capilare . artropode. echinoderme Vertebrate: peşti. laringe. trahee. 4.excreţia – sistem excretor . păsări.circulaţia – sistem circulator . reptile.căi urinare: uretere. d a.respiraţia . uretră 3. vezică urinară. Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare Testul de autoevaluare nr.vase de sânge: artere.tub digestiv: cavitatea bucală. e a.sensibilitatea . 2.mişcarea – realizată de sistemul osos şi sistemul muscular 2. II. d 81 Proiectul pentru Învăţământul Rural . 1 I. viermi. mamifere 3. bronhii . Funcţia de reproducere – sistem reproducător II.glande anexe: glande salivare.organe respiratorii: plămânii . 3.inimă .organe excretorii: rinichi . vene. pancreas . e de relaţie .digestia – sistem digestiv . c.respiraţia – sistem respirator – căi respiratorii: fose nazale. 1. faringe.sensibilitatea – asigurată de sistemul nervos şi organele de simţ 1. b.Animale Sinteza unităţii de învăţare nr. ficat.circulaţia .

plămânii II. a. b Atenţie ! • Dacă ai răspuns corect la toate întrebările. c. 1. b 2. Sistemul respirator organe respiratorii . d 2. tub digestiv . 1. poţi trece mai departe. îţi recomand să revezi pagina corespunzătore.intestin subţire .laringe .cavitate bucală . Felicitări ! Dacă ai întâmpinat greutăţi în rezolvarea cerinţelor. e 3.bronhii 2.Animale Atenţie ! • • Dacă ai răspuns corect la toate întrebările.faringe . Testul de autoevaluare nr.pancreas căi respiratorii . ai nelămuriri sau ai greşit.ficat . poţi trece mai departe. d III.esofag . b.glande salivare .intestin gros 1. ai nelămuriri sau ai greşit. 82 Proiectul pentru Învăţământul Rural . 2 I.faringe . Felicitări ! • Dacă ai întâmpinat greutăţi în rezolvarea cerinţelor.fose nazale .stomac . Sistemul digestiv glande anexe .trahee . îţi recomand să revezi pagina corespunzătore.

schelet de natură minerală (de natură calcaroasă sau silicioasă) sau de natură organică. năpârlesc. lipitoarea MOLUŞTE – gasteropode .exemple: scoici . corali VIERMI . au celule urzicătoare. oceane) Celenterate Proiectul pentru Învăţământul Rural 83 . animale cu o pereche de aripi pentru zbor şi o pereche de balansiere pentru echilibru. bălţi. sunt lipsite de cap.arahnide. se hrăneşte cu sângele animalelor parazitate. scorpioni . limbric . corp acoperit de o cochilie alcătuită din 2 valve. animale solitare sau coloniale.exemple: tenia . animal parazit temporar pe corpul animalelor acvatice.lamelibrahiate . aparat bucal adaptat pentru înţepat şi supt. formă de umbrelă deschisă cu tentacule pe margini.exemple: melci . prezintă un picior musculos cu rol în deplasare.exemple: păienjeni. creveţi . animale sociale. 3 1. furnica ECHINODERME 2.cefalopode – exemple: sepia.cilindrici . crabi.inelaţi . animale sedentare. aparat bucal adaptat pentru supt şi lins. secretă o substanţă anticoagulantă. SPONGIERI . respiraţie branhială. corp acoperit cu o crustă alcătuită din cefalotorace şi abdomen. cărăbuşul. au branhii în formă de lamele. caracatiţa ARTROPODE .miriapode – exemple: urechelniţa . prezintă schelet calcaros formează recifele de corali Meduza Ţânţar Artropodeinsecte Moluştelamelibranhiate Viermiinelat vierme aerian Scoica Lipitoare a Coralul alb acvatic acvatic (lacuri.insecte – exemple: albina. homari.exemple: bureţi de apă NEVERTEBRATE CELENTERATE – exemple: meduze.plaţi . dezvoltare prin metamorfoză completă. dezvoltare prin metamorfoză completă.exemple: râma. se deplasează prin contracţii ale corpului.Animale Testul de autoevaluare nr. libelula.exemple: oxiur.crustacee – exemple: raci. solitare şi coloniale. mlaştini) acvatic (mări. Specia Melcul de livadă Albina Burete de apă Racul Grupa sistematică Moluştegasteropode Artropodeinsecte Spongieri Artropodecrustacee Celenterate Mediul de viaţă terestru aerian acvatic (ape dulci şi marine acvatic/ terestru acvatic Caractere generale corp acoperit de cochilie. cu 2 perechi de aripi cu nervuri.

Crevete acvatic Atenţie ! • Dacă ai răspuns corect la toate întrebările. placentarele au un organ special numit placentă. nasc pui pe care îi hrănesc cu lapte produs de glandele mamare (monotremele se înmulţesc prin ouă. puf. corp acoperit cu păr. respiraţie branhială. Amfibieni Reptile Păsări Mamifere 84 Proiectul pentru Învăţământul Rural . temperatura corpului este variabilă. corp alcătuit din cefalotorace şi abdomen. dezvoltare prin metamorfoză. temperatura corpului este variabilă (poikiloterme). oase pneumatice. trăiesc în apă şi pe uscat. puternic vascularizată. acvatic. corp acoperit cu o crustă. respiraţie pulmonară şi cutanată (larvele respiră prin branhii externe). respiraţie branhială. la majoritatea speciilor. poţi trece mai departe. înmulţire prin ouă. 4 Caractere generale Peşti animale acvatice. corp acoperit cu piele umedă. temperatura corpului este constantă (homeoterme). corp acoperit cu solzi cornoşi. corp acoperit cu solzi sau plăci osoase. animale care trăiesc în mediul terestru (şerpi. Felicitări ! • Dacă ai întâmpinat greutăţi în rezolvarea cerinţelor. dinţi adaptaţi la modul de hrănire. corp acoperit de pene. torace. Testul de autoevaluare nr. ai nelămuriri sau ai greşit. respiraţie traheală. animale adaptate la zbor. şopârle) şi mediul acvatic (ţestoase marine.Animale Libelula Artropodeinsecte Artropodecrustacee aerian corp alcătuit din: cap. abdomen prezintă ochi compuşi. temperatura corpului este variabilă. crocodili). aerian). fulgi. dezvoltare prin metamorfoză incompletă. pe care le clocesc. animale adaptate la diferite medii (terestru. temperatura corpului este constantă. respiraţie pulmonară. forma corpului este hidrodinamică. respiraţie pulmonară. respiraţie pulmonară. îţi recomand să revezi pagina corespunzătore. marsupialele nasc pui incomplet dezvoltaţi. fecundaţia este externă. subţire. înmulţirea prin ouă.

. O persoană. Completaţi schema cu noţiunile corespunzătoare: de ………………… . nu mai recepţionează semnalele sonore cu urechea respectivă.……………. după ce a suferit de otită a urechii drepte.…………………… de ………………….…………. Prezentaţi circulaţia sângelui în organism pornind de la interpretarea următoarelor scheme: (2 puncte) a) ventriculul stâng artera aortă ( O2) organe schimb de gaze b) ventricul drept artera pulmonară (CO2) plămâni schimb de gaze vene pulmonare ( O 2) atriul stâng vene cave (CO2) atriul drept Proiectul pentru Învăţământul Rural 85 . Explicaţi de ce? (1 punct) 3..…………….sensibilitatea . . .Animale 3..a perforat timpanul.9 Lucrarea de verificare 3 1.. în urma căreia s. de …………………… (1 punct) Funcţiile organismului 2.……………. .

pinguinul. va fi analizată. liliacul. Criterii de evaluare şi notare Punctajul acordat: 1.Animale 4. Lucrarea de verificare 3 este relevantă pentru aprecierea nivelului de pregătire după parcurgerea unităţii de învăţare nr.completarea corectă a schemei 1 punct 2. vipera. balena. cangurul.marea circulaţie 1 punct mica circulaţie 1 punct 4. crabul. punctată şi va fi returnată. Scrieţi cel puţin 10 informaţii de tipul “Ştiaţi că?” referitoare la animale (ca sursă de documentare foloseşte materialele indicate în bibliografie sau alte surse). delfinul. 86 Proiectul pentru Învăţământul Rural . 2 puncte Se acordă un punct din oficiu. 3 puncte (0. furnica. 25 puncte pentru fiecare animal încadrat corespunzător) 5. 3 (Animale). 5 puncte . (3 puncte) Specia Broasca lac Animal vertebrat/ nevertebrat de vertebrat amfibieni Acvatic şi terestru Grupa sistematică Mediul de viaţă 5. scorpionul.explicaţii referitoare la recepţionarea şi transmiterea undelor sonore 1 punct 3. încadrând următoarele animale în grupa sistematică din care face parte: broasca de lac. caracatiţa. 2 puncte (0. crapul.identificarea rolului timpanului 0. Completaţi tabelul. Lucrarea va fi transmisă tutorelui pe suport de hârtie. 5 puncte .alcătuirea urechii 0. Lucrările de verificare au o pondere de 50% din nota finală.20 × 10) Se acordă un punct din oficiu.

Aceste uimitoare plante şi animale. Grupul Editorial Rao. Bucureşti.Animale Bibliografie selectivă 1. Bucureşti. *** MEC. Vodă Claudiu.Plante şi animale. p. 2004 10. Enciclopedia Rao. ghid metodologic. Piteşti. zece ani..Programul Naţional “Educaţia pentru sănătate în şcoala românească”. Editura Didactică şi Pedagogică. Ghid pentru cadre didactice (suport informativ). Enciclopedia Rao. Editura Ion Creangă. Editura Didactică şi Pedagogică.Atlas şcolar de biologie. p.A. Bucureşti.Anatomia omului. p. 96..Natură şi animale.. R.110 3. *** Arborele lumii 12. Întrebări şi răspunsuri. Bucureşti. 2005 8. A. 2006.Atlas şcolar de biologie (Regnul Protista. 1996..Biologie. Bucureşti. Bucureşti. 1988 6. 2001 4. Gheţe M. Regnul Animal). 2005 7. Ţibea Florica. p. Grupul Editorial Rao. Editura Aramis. R. 32.Biologia animală şi vegetală. Ţibea Florica.29. Grosu M. 10. colaboratorii. 2000 2. Întrebări şi răspunsuri. p. manual pentru clasa a IX-a. Ariniş Ioana.. Editura Didactică şi Pedagogică. Cristescu D.. Editura Paralela 45. Activităţi practice de biologie pentru gimnaziu. Enciclopedia pentru tineri Larousse. 2004 11. Editura All. Editura Rao. 2004.45 5.89 Proiectul pentru Învăţământul Rural 87 . 2002. 32.Cercetător la ….A. Ariniş Ioana.99 9. Opriş Tudor.Ştiinţa în viaţa cotidiană. R. 63.

...3 Obiective şi conţinuturi ale activităţilor de cunoaşterea mediului în învăţământul preşcolar ........ Prezentarea generală a disciplinelor Cunoaşterea mediului (clasa I şi clasa a II.................. Metodica predării cunoaşterii mediului/ ştiinţelor naturii ........116 4................93 4......6.................2...........................................................8 Lucrarea de verificare 4 .....89 4..........................5..................89 4.....................................130 Bibliografie selectivă ................1 Programa şcolară ......4 Proiectarea lecţiilor de Cunoaşterea mediului/ Ştiinţe ale naturii ...........................................5.. 4 DIDACTICA ŞTIINŢELOR ŞI A CUNOAŞTERII MEDIULUI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ŞI PREŞCOLAR Cuprins 4...........................................................................................3 Proiectarea unităţilor de învăţare ........ Particularităţi psihologice ale copiilor de vârstă şcolară ................................................6........................... Cunoaşterea mediului în învăţământul preşcolar ...............2 Planificarea calendaristică ................103 4........................4 Proiectarea activităţilor de cunoaşterea mediului....................................6............................93 4..............................................................5.............92 4..................7 Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare ...................116 4.............................5.........................1.......4....99 4..................1 Importanţa activităţilor de cunoaştere a mediului în învăţământul preşcolar........a şi a IV-a )118 ......130 4..........121 4...........5..117 4................ Obiectivele unităţii de învăţare 4 .........116 4.................................a) şi Ştiinţe ale naturii (clasa a III................89 4...................................................................................2 Particularităţi psihologice ale preşcolarului ..................6....................................................131 88 Proiectul pentru Învăţământul Rural .......108 4...........................3.......... Proiectarea activităţii didactice................6.....Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar Unitatea de învăţare Nr.

• să elaboreze planificări calendaristice. Metodica este o “disciplină ştiinţifică. componentă a sistemului ştiinţelor pedagogice. • să proiecteze unităţi de învăţare şi activităţi/ lecţii. Bucureşti. pag. Gândirea este predominant concretă dar este vorba de un concret mai puţin imediat.2.elev prin care se realizează eficient instrucţia şi educaţia. mai detaşat de percepţia directă.3. 2) Care este conţinutul disciplinei? (ce urmează să înveţe elevii).abordări teoreticeEtimologic.cale. În învăţământ. dar percepţia sa este globală. • să identifice principalele particularităţi psihologice ale copiilor de vârstă preşcolară şi şcolară. 4. Metodica În această categorie a metodicilor se încadrează şi metodica predării cunoaşterii mediului/ ştiinţelor naturii.către. provenit din grecescul methodos (“odos”. Metoda este o cale de acţiune comună profesor. termenul de metodă. spre) înseamnă “drum spre…”.educativ la un anumit obiect din planul de învăţământ” (Dicţionar de pedagogie.învăţare.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar 4. Metodica predării “Cunoaşterii mediului/ Ştiinţelor naturii” trebuie să răspundă ca orice metodică. Proiectul pentru Învăţământul Rural 89 . 3) Cum se desfăşoară procesul de predare. Obiectivele unităţii de învăţare 4 Pe parcursul şi la sfârşitul unităţii de învăţare. “cale de urmat” în vederea aflării adevărului. La disciplina metodică. 270). Editura Didactică şi pedagogică. Particularităţi psihologice ale copiilor de vârstă şcolară Elevul de vârstă şcolară mică se caracterizează printr. care au ca obiect studierea organizării procesului de învăţământ. studenţii care vor deveni cadre didactice în învăţământul preşcolar şi primar obţin informaţii cu privire la organizarea procesului de predare.1. Metodica cunoaşterii mediului/ ştiinţelor naturii.i face pe elevi să ajungă la realizarea obiectivelor propuse.o deosebită receptivitate faţă de realitatea înconjurătoare. la următoarele întrebări: 1) Care sunt obiectivele disciplinei? (în ce scop se învaţă?). uneori superficială.evaluare la disciplina cunoaşterea mediului/ ştiinţe ale naturii.învăţareevaluare? 4. • să descopere noile abordări din domeniul predării ştiinţelor naturii. drum şi “metha”. metoda reprezintă o cale pe care cadrul didactic o urmează pentru a.ca proces instructiv. studentul va fi capabil: • să definească metodica predării cunoaşterii mediului/ ştiinţelor naturii.

În această perioadă şcolară se diferenţiază stilurile cognitive. Copiii reflexivi au nevoie de o perioadă de gândire. a cunoaşterii sistematice a realităţii. Întregul proces de învăţământ trebuie să ţină seama de caracteristicile fizice.53). de la intuiţia articulată. 52. Paul şi colaboratoriiPsihologie. În acest mod.. iar cei cu stil tematic iau în considerare întregul.n minte. psihice şi sociale. 1997. Copiii impulsivi au un ritm de conceptualizare rapid şi tendinţa de a da primul răspuns care le vine. pag. adică modul în care elevii răspund varietăţii sarcinilor şi problemelor intelectuale.7 ani are loc trecerea de la gândirea intuitivă. cât şi cea creatoare. Adevărata învăţare având loc în condiţiile activităţii proprii de gândire. Acum se poate vorbi despre stadiul operaţiilor concrete caracterizat prin apariţia grupărilor operaţionale care permit conceptualizări şi coordonări de concepte (Popescu. se dezvoltă imaginaţia reproductivă. de spaţiu. Atenţia se modifică din punct de vedere calitativ. fiind preocupaţi de calitatea răspunsului şi nu de rapiditatea cu care este oferit acesta. Între aceste caracteristici învăţarea prin acţiune constituie elementul principal. de număr.Neveanu. Perioada şcolară mică se caracterizează printr. Cunoaşterea de către profesor a particularităţilor psihice ale copiilor reprezintă un punct de plecare pentru organizarea unui proces instructiv. manual pentru clasa a X.o permanentă solicitare a gândirii. A. etc. Bucureşti.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar Există posibilitatea asimilării unor cunoştinţe care depăşesc sfera manipulării practice sau a contactului nemijlocit cu obiectele şi fenomenele realităţii.a şcoli normale şi licee. mai flexibilă şi distributivă. Şcoala contribuie atât la formarea şi educarea inteligenţei. de cauză. Tot în perioada şcolară mică are loc o creştere simţitoare a caracterului explicit al înţelegerii. Copiii cu stil cognitiv analitic pleacă în conceptualizare de la detalii. la organizarea unor structuri mentale concrete care operează cu lungi serieri şi clasificări. Caracteristice pentru această perioadă sunt modificările evidente ale potenţialului de activitate intelectuală şi formarea a numeroase categorii de noţiuni.educativ de calitate. Micul şcolar se obişnuieşte treptat cu efortul de a.şi organiza atenţia voluntară ca expresie a cerinţei de a respecta şi îndeplini un program impus de activitate. din intuitivă gândirea devine operaţională. Complexitatea dezvoltării psihice a elevilor din ciclul primar conferă şcolii un rol special. 90 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Curiozitatea se diversifică. Piaget considera că la 6. cât şi a caracterului. de mişcare. este mai stabilă. Editura Didactică şi Pedagogică. R. Gândirea copilului se organizează în jurul câtorva noţiuni fundamentale de timp.

Definiţi metodica. Răspunsul va fi redactat în spaţiul de mai jos. responsabilizarea şi motivarea elevilor pentru eficientizarea procesului de comunicare. • reconsiderarea rolului cadrului didactic (înlesneşte demersul didactic al elevului. învăţământul modern. orientează şi facilitează accesul elevilor la informaţii). • realizarea de proiecte individuale sau de grup cu rolul de a dezvolta elevilor “deprinderi de proiect”. 1 1. Proiectul pentru Învăţământul Rural 91 . centrat pe elev prezintă o serie de avantaje: • învăţarea este individualizată în funcţie de interesele şi nevoile celui care învaţă. • învăţarea este înlesnită prin identificarea unor pretexteproblemă motivante pentru elevi. 2. • explorarea experimentală stă la baza procesului de învăţare. Enumeraţi cel puţin patru particularităţi psihologice ale copilului de vârstă şcolară. • încurajarea iniţiativei elevilor.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar Spre deosebire de învăţământul tradiţional centrat pe materia de învăţat. Testul de autoevaluare nr.

a II a). Demersul didactic se deplasează de la “Ce se învaţă?” la “De ce se învaţă?”. În cazul şcolarului mic (6. cls. a animalelor. disciplina de învăţământ “Ştiinţe ale naturii” vizează “observarea şi perceperea lumii în întregul său. Această deplasare asigură creşterea caracterului formativ al învăţării şi are rolul de a stimula interesul pentru cunoaştere al copilului. Procesul de familiarizare cu mediul înconjurător începe din etapa preşcolară în care copilul acumulează un bagaj eterogen de cunoştinţe despre lumea care îl înconjoară. cu componentele. Un alt obiectiv major al disciplinei “Cunoaşterea mediului” îl reprezintă educaţia pentru sănătate a copiilor. etc. a obiectelor şi fenomenelor concrete.4 Prezentarea generală a disciplinelor. igiena clasei. Cunoaşterea mediului (clasa I şi a II-a) şi Ştiinţe ale naturii (clasa a III-a şi a IV-a) Disciplina “Cunoaşterea mediului” realizează o punte de legătură între elementele de cunoaştere a mediului acumulate de copii în grădiniţe şi disciplina “Ştiinţe ale naturii” studiată în clasele a III-a şi a IV-a.7 ani) prima treaptă a cunoaşterii o constituie intuirea. ce vizează: • stimularea copilului în vederea perceperii şi cunoaşterii mediului apropiat. Procesul de cunoaştere a mediului înconjurător se desfăşoară în strânsă relaţie cu particularităţile psiho. Cunoaşterea mediului Ştiinţe ale naturii 92 Proiectul pentru Învăţământul Rural . igiena locuinţei. • stimularea potenţialului creativ al copilului.fizice ale şcolarului mic. explorare şi înţelegere a realităţii din mediul înconjurător. ca şi învăţarea prin înţelegere şi aplicare”. procesele şi fenomenele caracteristice. în acest fel. ci dezvoltarea capacităţilor de observare.). Noile programe evidenţiază necesitatea pregătirii elevului nu ca pe un “om de ştiinţă” ci ca pe un “cetăţean care să utilizeze demersul ştiinţific în vederea înţelegerii şi participării active la viaţa socială”. Conform notei de prezentare a programei. Punctul de plecare îl reprezintă experienţa de viaţă a elevilor. Cunoaşterea mediului îşi propune să înlesnească înţelegerea naturii prin participarea activă şi conştientă a elevului la descoperirea şi redescoperirea fenomenelor şi proceselor naturale. nevoile lor reale de cunoaştere. Obiectivele acestei discipline nu vizează însuşirea de cunoştinţe. adică observarea plantelor. Se asigură. o continuitate a obiectivelor ciclului de achiziţii fundamentale (grupa mare. I şi cls. pentru respectarea unor reguli de igienă individuală şi colectivă (igiena corporală. Prin predarea “Ştiinţelor naturii” nu se urmăreşte o acumulare de fapte şi de informaţii ştiinţifice ci raportarea copilului la mediul în care trăieşte.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar 4. a intuiţiei şi a imaginaţiei acestuia.

conţinuturile şi activităţile de învăţare. 4. 2. de pregătirea profesională a cadrului didactic. Pentru realizarea obiectivelor propuse pot fi organizate diferite tipuri de activităţi de învăţare. Elaborarea planificărilor calendaristice semestriale. Programa şcolară trebuie parcursă de toate cadrele didactice. 3. Proiectarea unităţilor de învăţare. Studierea programelor şcolare. pornind de la obiectivele cadru şi obiectivele de referinţă la conţinuturile şi activităţile de învăţare.5. Personalizarea demersului didactic se realizează prin identificare a unităţilor de învăţare care grupează conţinuturile în mod eficient pentru realizarea obiectivelor. Proiectarea lecţiilor. Lectura programei se realizează pe orizontală.5. Proiectul pentru Învăţământul Rural 93 . înseamnă a elabora un plan de acţiune pentru organizarea şi desfăşurarea unei activităţi didactice. 4. obiective cu un grad ridicat de generalitate şi complexitate se referă la formarea unor capacităţi şi atitudini specifice disciplinei de-a lungul mai multor ani de studiu. etc. Proiectarea activităţii didactice Proiectarea didactică este o activitate de anticipare a etapelor şi a acţiunilor concrete de realizare a obiectivelor. Programa oferă cel puţin un exemplu de astfel de activităţi. pentru fiecare obiectiv de referinţă în parte. Obiectivele cadru. personalizată de către fiecare cadru didactic în funcţie de: cerinţele şi condiţiile fiecărei clase. de oferta materială a şcolii. Din obiectivele cadru derivă obiectivele de referinţă ce specifică rezultatele aşteptate ale învăţării şi urmăresc progresia în achiziţia de competenţe şi cunoştinţe de la un an de studiu la altul.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar 4. Programa este astfel concepută încât să nu îngrădească gândirea independentă a cadrului didactic precum şi libertatea acestuia de a alege şi de a organiza activităţile de învăţare cele mai adecvate pentru atingerea obiectivelor propuse. A proiecta. Proiectarea didactică presupune: 1. dar poate fi adaptată. Exemplele de activităţi de învăţare sunt construite astfel încât să pornească de la experienţa concretă a elevului şi să se integreze unor strategii didactice adecvate contextelor variate de învăţare.1 Programa şcolară Etapele proiectării anuale şi Programe şcolare Programa şcolară este un document care cuprinde obiectivele (ţintele de atins prin activitatea didactică).

3.5 să precizeze câteva reguli de igienă a corpului şi a alimentaţiei pe baza informaţiilor primite.Observarea unor plante/ unor animale din mediul apropiat al copilului şi/ sau de la colţul viu al clasei. 3.Obiective sociale din cartier. fenomene din mediul înconjurător.Cunoaşterea mediului Obiectivele cadru ale disciplinei Cunoaşterea mediului: 1.2 să enumere caracteristici specifice ale unor vieţuitoare din mediul apropiat.3 să motiveze protecţia mediului înconjurător pe baza informaţiilor primite.2 să conştientizeze influenţa activităţii copilului asupra mediului apropiat. 3. Exemple de obiective de referinţă specifice fiecărui obiectiv cadru: 1. pentru a descrie fenomene observate în mediul înconjurător. înţelegerea şi utilizarea în comunicare a unor termeni specifici. 2.4 să participe la acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului. Dezvoltarea capacităţilor de observare. 1.2 să formuleze întrebări în legătură cu fenomenele observate.Recunoaşterea părţilor componente ale unei plante (ale corpului unui animal). localitate.6 să întocmească oral un program zilnic de activitate a şcolarului.3 să utilizeze simboluri şi informaţii referitoare la fenomene observate în mediul înconjurător.3 să observe şi să denumească fenomene din mediul înconjurător. 1. Conţinuturile învăţării. 3. Cunoaşterea.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar Clasa I. 3. Pentru fiecare obiectiv de referinţă. 3.1 să manifeste interes pentru cunoaşterea mediului înconjurător . 3. 2.1 să descrie caracteristici ale mediului social şi cultural. Formarea unei atitudini pozitive faţă de mediul înconjurător prin stimularea interesului faţă de păstrarea unui mediu echilibrat şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a acestuia.1 să utilizeze un limbaj specific ştiinţelor naturii în descrierea unor vieţuitoare. localitate. 2.Obiective culturale din cartier.clasa I • • Elemente ale mediului social şi cultural: . . 2. Proiectul pentru Învăţământul Rural 94 . explorare şi înţelegere a realităţii din mediul înconjurător. Plante şi animale: . . programa cuprinde mai multe exemple de activităţi de învăţare.

Cunoaşterea mediului Obiectivele cadru ale disciplinei Cunoaşterea mediului: 1. 1. tunet.Contribuţia copiilor la protejarea mediului.2 să formuleze întrebări în legătură cu fenomenele observate. 3.Programul zilnic al şcolarului. Cunoaşterea. 3. 3. 2. Dezvoltarea capacităţilor de observare.3 să motiveze protecţia mediului înconjurător pe baza informaţiilor primite. .Igiena alimentaţiei.1 să utilizeze un limbaj specific ştiinţelor naturii în descrierea unor vieţuitoare. 3. fenomene din mediul înconjurător.Acţiuni ale copiilor care dăunează plantelor şi animalelor. 3. fulger.3 să observe şi să denumească efectele unor fenomene din natură asupra vieţuitoarelor 2. 1. 3.Anotimpurile: denumire.5 să enumere şi să descrie câteva acţiuni proprii pentru păstrarea igienei locuinţei şi a clasei.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar • • • Fenomene ale naturii: Fenomene ale naturii: ploaie. Exemple de obiective de referinţă specifice fiecărui obiectiv cadru: 1.2 să conştientizeze influenţa activităţii copilului asupra mediului înconjurător. . 2. .recunoaşterea în natură sau cu ajutorul unor materiale didactice. - Clasa a II. lunile anotimpurilor. înţelegerea şi utilizarea în comunicare a unor termeni specifici pentru a descrie fenomene observate în mediul înconjurător.3 să utilizeze simboluri şi informaţii referitoare la fenomene observate în mediul înconjurător. Educaţie pentru sănătate: .a . .4 să participe la acţiuni de îngrijire şi de protejare a mediului. 2. vânt. Mediul înconjurător şi protejarea lui: .2 să identifice asemănări şi deosebiri între vieţuitoare din mediul apropiat. ninsoare. Formarea unei atitudini pozitive faţă de mediul înconjurător prin stimularea interesului faţă de păstrarea unui mediu echilibrat şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a acestuia.Igiena corpului. Proiectul pentru Învăţământul Rural 95 . * să identifice asemănări şi deosebiri între vieţuitoarele din diferite zone geografice. explorare şi înţelegere a realităţii din mediul înconjurător.1 să manifeste interes pentru cunoaşterea mediului înconjurător.1 să descrie caracteristici ale mediului natural. caracteristici.

1. . propice vieţii.Forme de relief: munţi.2 să măsoare cu instrumente convenţionale şi neconvenţionale. folosind instrumente şi procedee specifice. de natură ştiinţifică. . Mediul înconjurător şi protejarea lui: .Asemănări şi deosebiri între plante şi animale.2 să ordoneze obiecte.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar Pentru fiecare obiectiv de referinţă. 2. . . 2.Igiena clasei. Dezvoltarea interesului şi a responsabilităţii pentru menţinerea unui mediu natural echilibrat. .*Asemănări şi deosebiri între unele plante şi animale din alte zone geografice.Influenţa factorilor de mediu asupra plantelor şi a animalelor. programa prezintă mai multe sugestii de activităţi de învăţare. 1. Efectele unor fenomene ale naturii asupra vieţuitoarelor: .Igiena locuinţei.1 să indice asemănări şi deosebiri dintre corpuri pe baza unor observaţii proprii.clasa a II-a • • • • • Elemente ale mediului natural: . organisme. Educaţie pentru sănătate: . fenomene şi evenimente pe baza unor criterii date. Clasa a III-a – Ştiinţe ale naturii Obiectivele cadru ale disciplinei Ştiinţe ale naturii: 1. în mediul rural sau urban.4 *să descrie proceduri simple. Conţinuturile învăţării. 3.Modificări în viaţa plantelor şi a animalelor determinate de succesiunea anotimpurilor. 1.Protejarea mediului de către copii.1 să înregistreze în formă grafică observaţii ale unor fenomene şi procese din mediul înconjurător. 96 Proiectul pentru Învăţământul Rural .3 să comunice în forme diverse observaţii şi comparaţii asupra corpurilor studiate şi asupra experimentelor realizate. 2. Înţelegerea şi utilizarea în comunicare a unor termeni şi concepte specifice ştiinţelor naturii. Exemple de obiective de referinţă specifice fiecărui obiectiv cadru: 1.Acţiuni ale copiilor care dăunează mediului natural. Formarea şi dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor de experimentare şi explorare/ investigare a realităţii.Activităţi ale omului specifice fiecărui anotimp. utilizate în experimente. câmpii Plante şi animale: . comparând rezultatele cu propriile estimări.

Circuitul apei în natură. hrana). igienă personală. păsări. 4. Principalele grupe de animale (mamifere. sămânţă. *Reacţia la stimuli şi organele de simţ. reptile. anotimpurile). Proiectul pentru Învăţământul Rural 97 . solidificare. plămâni. decantare. în desfăşurarea activităţilor de grup. exerciţiul fizic. Utilizări. volum. Formă. Conţinuturile învăţării. insecte). Corpuri cu viaţă şi fără viaţă: plante şi animale. *Amestecuri şi separarea amestecurilor prin filtrare. 5. Modalităţi de menţinere a stării de sănătate: dietă. peşti. căderile de apă. • rolul componentelor observabile şi a unor organe interne la animale şi la om: cap. Stări de agregare (solid/ lichid/ gaz). etc. culoare.. condensare). Rolul structurilor de bază ale organismelor vii • rolul componentelor observabile la plante: rădăcină. 2. vaporizare. floare. Surse de energie (vântul.3 să deruleze experimente simple pe baza unui plan de lucru. volumul (capacitatea) ca rezultat al măsurării/ comparării în unităţi nestandard).1 să conştientizeze efecte ale activităţii omului asupra mediului înconjurător. soarele. 3. 2.caracteristici generale. *Dizolvarea şi condiţii de creştere a vitezei de dizolvare. Pentru fiecare obiectiv de referinţă. programa prezintă sugestii de activităţi de învăţare.5 *să respecte regulile de comunicare şi comportament negociate.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar 2. Utilizări. Soarele. 3. 2. zi. dimensiune (lungimea ca rezultat al măsurării în unităţi standard.identificare în funcţie de formă. 7.sursă de schimbări periodice în mediul înconjurător: lumină.noapte. materiale naturale şi prelucrate. frunză. trunchi. schelet. 2. 9. Transformări ale corpurilor şi materialelor 1.6 *să confecţioneze jucării/ produse. fruct. Transformări de stări de agregare (topire. organe de simţ. stomac.clasa a III-a Caracteristici şi proprietăţi ale corpurilor 1. 8. 2. tulpină. membre. imitând obiecte din mediul înconjurător 3. arderea combustibililor. 6. rinichi.întuneric.4 să aplice observaţia ca demers al cunoaşterii de tip ştiinţific.

2. 2. Dezvoltarea interesului şi a responsabilităţii pentru menţinerea unei mediu natural echilibrat. sol. Formarea şi dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor de experimentare şi explorare/ investigare a realităţii. apă. Protejarea mediului.2 să descrie relaţii între sisteme din mediul înconjurător. Apa. 1.2 să pună în evidenţă regularităţi ale fenomenelor pe baza măsurătorilor efectuate. Clasa a IV-a. 3. propice vieţii. aer. 3. 2.Ştiinţe ale naturii Obiective cadru ale disciplinei Ştiinţe ale naturii: 1. Deşeurile şi *reciclarea lor. utilizări.4 să aplice procedee de natură ştiinţifică în activitatea proprie.tipuri.4 *să formuleze ipoteze pe baza utilizării unor procedee de natură ştiinţifică. 2.1 să identifice relaţii între părţile componente ale unui sistem studiat. Înţelegerea şi utilizarea în comunicare a unor termeni şi concepte specifice ştiinţelor naturii.1 să conştientizeze efecte ale mediului înconjurător asupra propriului organism. 98 Proiectul pentru Învăţământul Rural .1 să interpreteze succesiunea unor fenomene şi procese din natură.3 să comunice în maniere diverse observaţii privind relaţiile dintre părţile componente ale unui sistem şi/ sau dintre sistemele studiate. 2. aerul. 2. solul. 3. prezentând adecvat rezultatele.2 *să aprecieze importanţa protejării propriului corp faţă de factorii dăunători de mediu. Surse de apă. 2. vieţuitoare dispărute şi pe cale de dispariţie. surse de căldură) asupra organismelor vii.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar Omul şi mediul 1.3 să realizeze experimente simple pe baza unor ipoteze date. 3. Consecinţe ale variaţiei factorilor de mediu (lumină.5 *să reprezinte prin modele aspecte familiare din mediul înconjurător. 1. folosind instrumente şi procedee specifice. localizare. 1. Exemple de obiective de referinţă specifice fiecărui obiectiv cadru: 1.

învăţare. Mişcare şi repaus .Medii de viaţă: grădina. de ansamblu a obiectului de studiu.producerea curcubeului. . lemn. *oceanul. .Forţe care determină mişcarea corpurilor (gravitaţia. oameni).2 Planificarea calendaristică Realizarea planificării calendaristice (anuală şi semestrială) este o operaţie de anticipare a activităţii didactice care presupune o viziune clară.clasa a IV-a • • • Caracteristici şi proprietăţi ale corpurilor . alterarea. realizarea asocierii dintre obiectivele de referinţă şi calendaristică conţinuturi. putrezirea.Transformări ale materialelor în alte materiale cu proprietăţi diferite: ruginirea. creştere şi dezvoltare. vizibilitatea corpurilor. stabilirea tipurilor de activităţi: predare. *Densitatea ca rezultat al comparării maselor unor corpuri confecţionate din materiale diferite.Volumul (capacitatea ca rezultat al măsurării în unităţi standard: litrul. căldura absorbită şi căldura cedată . semestrială 3. arderea. pădurea. hrană. *peştera. Cicluri de viaţă ale organismelor (plante. balta. identificarea unităţilor de învăţare şi ordonarea lor în concordanţă cu logica internă a disciplinei. *vânt. forţe de împingere şi tragere).5. *Plutirea corpurilor. soluri. Protejarea lor. precizarea ritmului de parcurgere a materiei (timpul alocat fiecărei unităţi de învăţare). . Elaborarea planificării calendaristice presupune: Planificarea 1. combustibili. *delta. .Resurse naturale: apă. 4.Proprietăţi ale metalelor şi utilizări ale acestora.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar Conţinuturile învăţării.Ciclul vieţii: naştere. . Magneţi. evaluare. . Omul şi mediul . coacerea. moarte. Proiectul pentru Învăţământul Rural 99 . cunoaşterea obiectivelor cadru şi de referinţă. Circuite electrice simple. multipli şi submultipli). 4. *mările calde. broaşte. *frig. umbra. înmulţire. minerale. anuală şi 2. *umiditate.Comportamente de adaptare la plante şi animale: reacţii de apărare şi adaptare la lumină. Transformări ale corpurilor şi materialelor .Echilibru şi cântărire (masa ca rezultat al cântăririi în unităţi standard): cântarul cu arc. roci. specifice disciplinei. dar de volume identice. Comportamentul luminii. balanţa.Surse de lumină. recapitulare şi sistematizare. Relaţii de hrănire . cunoaşterea conţinuturilor.*Încălzire şi răcire. fluturi. culorile.Planetele sistemului solar.

Clasa ……………… Nr. 7).. Anul şcolar ………………. nu trebuie să depăşească 7.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar Planificarea calendaristică se poate întocmi. Obiectivele de referinţă. pornind de la următoarele rubricaţii (Ministerul Educaţiei şi Cercetării..2. pag. ore pe săpt. 2. Profesor ………………. 100 Proiectul pentru Învăţământul Rural .se indică prin titluri stabilite de către profesor./ Tip de curriculum ………………… Planificare calendaristică Unitatea de învăţare Obiective de referinţă Conţinuturi Nr. Atenţie! Prezentul curs nu. CNCGhid metodologic de aplicare a programei de Ştiinţe ale naturii la clasele a III. Instituţia de învăţământ …………… Disciplina ……………………. Numărul de ore alocate fiecărei unităţi de învăţare se stabileşte de către profesor dar.).şi propune să ofere modele de planificări calendaristice. etc.1.a/ a IV-a. ore Săptămâna Observaţii Unităţile de învăţare.8 ore.se trec numerele obiectivelor de referinţă din programa şcolară (1. în general. 1.2. Planificările calendaristice propuse au rolul de a te familiariza cu tehnica elaborări acestor planificări.

1.2.2.2.19. 2.4. lunile anotimpurilor. 2.2. Recunoaşterea şi denumirea părţilor componente ale unei plante (rădăcină. 3.1.3. vânt.2. Fenomene ale naturii. Observarea unor animale din mediul apropiat al copilului. 1. 1. trunchi. 1. 2.fenomene ale naturii: ploaie. 2.1. Calendarul naturii Vreau să cresc sănătos! 1.2. 1. Recunoaşterea şi denumirea părţilor componente ale unui animal (cap.24 sept.3 1. 11. modificări în lumea vie şi activităţi ale oamenilor specifice fiecărui anotimp. 1. 1. Observarea unor plante din mediul apropiat. 2. 2. 1.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar Şcoala generală nr. 2.2. 14.18 martie 8.2. Recunoaşterea şi denumirea părţilor componente ale unui animal (cap. tulpină.1. 15.3.1.1. 2229 oct.1. 2. frunze.recunoaşterea în natură sau cu ajutorul unor materiale didactice. localitate. ore. fulger.3. Educaţie pentru sănătate: . 2. 2. 2. Nr. ore Săptămâna Observaţii Spre şcoală 2 17.3 1.3 1. 2. 12. 13.1. obiective culturale din cartier.2. 1.4. 1.3.3. Fenomene ale naturii: . Recapitulare finală şi evaluativă. 1. succesiunea lor.igiena corpului Anotimpurile: denumire.17 iunie Iarna. 1. 1. 1.21. 3.3 1.3. 4 martie 11.3 2 1.3.2. fruct). 157 Disciplina Cunoaşterea mediului Institutor Maria Magdalena Boghianu Clasa I Nr.3.2. 2. 1. 2128 ian.1.15.4.1.4. 1.4. 1.10 iunie 10.3.1.4.2.2.10.1. tunet. 1.18. 2. 1. 3 15. 1825 febr. 1926 noiembr. membre). 2. membre).1.2. 1. 1. 1.4. 2. 2. bucuria copiilor 10 În lumea plantelor 1.1.2.6 mai 6-13.22. 2. 2.20 mai 27 mai-3 iunie 3.1oră/ săpt.17 dec. caracteristici Recapitularea şi evaluarea finală Observarea unor plante de la colţul viu al clasei.22 aprilie 29 aprilie.3 1.4 Conţinuturi Elemente ale mediului social şi cultural: obiective sociale din cartier.1. 1. 1. 2.8 oct. trunchi.3 4 În lumea animalelor domestice Soseşte primăvara! Animale sălbatice 5 4 2 Proiectul pentru Învăţământul Rural 101 . 2. Planificare calendaristică Unitatea de învăţare Obiective de referinţă 1. 1.10. flori.

2 1. 102 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Elaboraţi o planificare calendaristică anuală la disciplina Cunoaşterea mediului/ Ştiinţe ale naturii. Răspunsul va fi redactat în spaţiul de mai jos.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar Testul de autoevaluare nr.

ca element operaţional. având următoarele caracteristici: • este coerentă în raport cu obiectivele de referinţă.un efort propriu de observare.: În ce scop voi face? Cu ce voi face? Ce voi face? Cum voi face? Cât s-a realizat? Identificarea obiectivelor Selectarea conţinuturilor Analiza resurselor Determinarea activităţilor de învăţare Stabilirea instrumente lor de Organizarea demersului didactic corespunzător fiecărei unităţi de învăţare trebuie să ţină cont de parcurgerea secvenţelor de: familiarizare.a/ a IV-a. Rolul cadrului didactic este de a. a conceptelor cu care operează. CNC. • se finalizează prin evaluarea sumativă* (Ministerul Educaţiei şi Cercetării. În această etapă. Unitatea de • este unitară tematic. cadrul didactic propune activităţi de învăţare variate care au rolul de a dirija învăţarea. 12).i conduce pe elevi spre o structurare a noţiunilor. pas cu pas. pag. Rolul său este de a orienta demersul de căutare fără să ofere soluţii prestabilite pe care elevii să le memoreze. 7.Ghid metodologic de aplicare a programei de Ştiinţe ale naturii la clasele a III. aplicare. învăţare • se desfăşoară continuu pe o perioadă de timp. Rezolvarea acestor probleme presupune folosirea unor tehnici de lucru specifice ştiinţelor. În etapa de structurare se esenţializează şi se sistematizează observaţiile realizate de elevi. comparare. Sarcinile de lucru concepute gradat dau elevilor posibilitatea de a găsi soluţii prin efort propriu. să explice noul concept până când elevii nu au efectuat suficiente experimente. Un astfel de demers didactic dezvoltă la elev o atitudine reflexivă. Cadrul didactic se abţine să definească termeni. Etapa de familiarizare are ca scop acomodarea elevului cu noile conţinuturi prin intermediul unor situaţii problemă date spre rezolvare sau experimentare. În această etapă.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar 4. Proiectul pentru Învăţământul Rural 103 . exprimată printr. noţiuni. structurare.3 Proiectarea unităţilor de învăţare Unitatea de învăţare este o structură didactică deschisă şi flexibilă. experimentare. explorarea experimentală stă la baza activităţii de învăţare.5. • subordonează lecţia.

se notează activităţile propuse de programă sau alte activităţi de învăţare propuse de profesor. pag.). Proiectul unităţii de învăţare poate fi întocmit pornind de la următoarea rubricaţie: Proiectul unităţii de învăţare Disciplina …………………………. mai ales. forme şi modalităţi de organizare a activităţii) şi resursele temporale (alocarea de timp).back eficient în ceea ce priveşte nivelul de formare a noţiunilor şi competenţelor dobândite de elevi la un anumit moment (Ministerul Educaţiei şi Cercetării. ceea ce poate să facă. etc. nu cantitatea de informaţie stocată de elev ci. Resurse. Atenţie! Prezentul curs nu.cuprinde menţiuni cu privire la tipul instrumentelor de evaluare folosite (important este să fie evaluată. Conţinuturi. 24). 104 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Conţinuturi (detalieri) Obiective de referinţă Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.se notează resursele materiale necesare (materiale didactice. Obiective de referinţă. CNC.se trec obiectivele de referinţă (ex. Unitatea de învăţare …………………… Nr. Aplicaţiile propuse favorizează individualizarea învăţării şi oferă cadrului didactic un feed. 2. Clasa ……………. resursele procedurale (metode de predare/ învăţare. Intervenţia cadrului didactic va fi centrată pe întărirea unor tehnici şi proceduri.Ghid metodologic de aplicare a programei de Ştiinţe ale naturii la clasele a III.a/ a IV-a.. pe aplicarea teoriei pentru rezolvarea unor situaţii particulare. utilizând informaţia pe care o deţine). Activităţi de învăţare..1.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar În etapa de aplicare se realizează consolidarea şi aprofundarea noilor concepte. 1.se detaliază conţinuturile din cadrul unităţii de învăţare. mijloace de învăţământ). Evaluare.3.şi propune să ofere modele de proiecte ale unităţilor de învăţare ci să ofere studenţilor posibilitatea de a “învăţa” tehnica proiectării. ore alocate ……………….

Teste. temperatură. înmulţirea. 2. hrănirea.3. umiditate. a unui mamifer şi precizarea rolului acestora. vânt. vânt.1. reacţiile la factorii de mediu. hrănirea. Enumerarea însuşirilor specifice componentelor vii din mediul înconjurător. 1.3 Proba orală Procese care asigură supravieţuir ea (sensibilitat e. Observarea şi descrierea unor comportamente ale vieţuitoarelor (plantă. fişe de activitate. înmulţirea. animal) faţă de condiţiile necesare supravieţuirii: lumină. etc. etc.1. albume. umiditate. înmulţire) 1. Probe practice Observarea sistematică Experiment Autoevaluare Referat Probe orale şi scrise Experiment Observarea sistematică Probă practică Proiectul pentru Învăţământul Rural 105 .Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar Proiectul unităţii de învăţare Disciplina Ştiinţe ale naturii Clasa a IV-a Institutor Maria Magdalena Boghianu Unitatea de învăţare: Vieţuitoarele şi mediul lor de viaţă Nr. creşterea şi dezvoltarea. temperatură. reacţii la factorii de mediu. Resurse Reactualizarea cunoştinţelor privind caracteristicile lumii vii prin observaţii în natură sau pe imagini. ilustraţii cu plante şi animale în mediul lor de viaţă.2. Observarea sistematică Probă scrisă Comportam ente de supravieţuir e la plante şi animale 1. film didactic.) favorabile şi nefavorabile vieţii. Compararea condiţiilor din medii favorabile/ nefavorabile dezvoltării vieţii.3. 1. creşterea şi dezvoltarea. Experimente demonstrative cu plante/ animale în condiţii variabile de mediu (lumină.2 Determinarea experimentală a condiţiilor în care supravieţuiesc componentele lumii vii (plantă/ animal): Identificarea condiţiilor de mediu necesare supravieţuirii. hrană. fişe de evaluare 1 oră Evaluare Obs . hrănire. 2. material biologic. 1. Demonstrarea experimentală şi observarea proceselor specifice vieţuitoarelor: schimbul de gaze. Fişe pentru caracterizarea corpurilor Fişe cu desene pentru recunoaşterea părţilor componente ale unei plante/ ale unui animal 1 oră. Descrierea părţilor componente a unei plante. 1. Truse de laborator.1.2. ore alocate 10 Conţinuturi (detalieri) Obiective de referinţă Activităţi de învăţare Recunoaşterea componentelor vii dintrun mediu natural/ amenajat. respiraţie. chestionare 1 oră Experimente care evidenţiază schimbul de gaze. 2.

) dea lungul unui an : album. diapozitive. Material biologic viu. diapozitive. Identificarea transformărilor ciclice ale vieţuitoarelor pe parcursul celor patru anotimpuri. Probă scrisă Autoevaluarea Investigaţie Probă practică Compararea modurilor de reacţie a vieţuitoarelor la factori de mediu (temperatură. lumina). fişe de evaluare. fişe de lucru. fişe de observaţie 1 oră Reacţii de apărare şi adaptare la stimuli 1. etc. Experiment/ investigaţie Recunoaşterea reacţiilor de apărare/ adaptare a vieţuitoarelor la factorii de mediu Experiment/ investigaţie Observare sistematică 106 Proiectul pentru Învăţământul Rural . albume. truse de laborator. Fişe de activitate. fişe de evaluare 1 oră Investigarea unor reacţii de apărare/ adaptare a vieţuitoarelor la factorii de mediu. 3. Fişe de activitate. lumina).2. sunete. diapozitive. Demonstrarea mişcării tuturor vieţuitoarelor. film didactic.1. Film didactic.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar Înregistrarea în fişe de observaţii/ jurnal a transformărilor care se produc în natură pe parcursul anotimpurilor. Investigarea modalităţilor de deplasare a animalelor.2 Observarea şi descrierea schimbărilor din natură pe parcursul anotimpurilor. Construirea de acvarii/ terarii pentru investigarea comportamentelor de apărare/ adaptare ale vieţuitoarelor. etc. etc. umiditatea. livada.3. atlas botanic. la sunete. fişe de evaluare 1 oră Experiment pentru demonstrarea reacţiilor vieţuitoarelor la factorii de mediu ( temperatura. alte vieţuitoare. umiditatea. 2. Investigaţii practice în mediul înconjurătorexcursie didactică. Studiu de caz: pădurea (parcul. 2. atlas zoologic. atlase biologice 1 oră Experimente pentru punerea în evidenţă a mişcării plantelor.

Compararea diversităţii vieţuitoarelor din pădure. etc.1. albume. 1. baltă. colecţii de plante. baltă. baltă. Dezbaterea cu tema “Efectele unui dăunător în medii naturale amenajate” în urma vizionării unui film didactic. pădurea.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar Observaţii în natură sau pe planşe. planşe. grădină (observate direct în natură sau în imagini din albume. balta. 2. Observaţii asupra unor plante cultivate în grădină utilizând material biologic natural. Probă scrisă Medii de viaţă: grădina.2. baltă. baltă.un mediu terestru/ acvatic. albume. Exerciţii de identificare pe planşe. albume. Recunoaşterea şi descrierea unor caracteristici specifice vieţuitoarelor dintr. etc. ierbarizat. 3. morfologice) ale vieţuitoarelor din pădure. grădină. grădină. balta 1. animale 1 oră Alcătuirea de colecţii cu vieţuitoare din pădure. Fişe de observaţie. Conversaţie euristică privind utilizările unor plante/ animale din mediul natural şi mediul amenajat de om. grădină: insectare. Identificarea importanţei practice a plantelor cultivate şi spontane Observare sistematică Proiectul pentru Învăţământul Rural 107 . Realizarea unor proiecte privind intervenţia unor factori perturbatori în mediul înconjurător familiar. naturalizări. a unor medii de viaţă: pădure. a unor vieţuitoare din pădure.3. ierbare. ierbare. planşe. grădină. morfologice) ale vieţuitoarelor din pădure. filme. 1. Completarea de fişe de observaţie privind caracteristici observabile (macroscopice. Compararea caracteristicilor morfologice ale vieţuitoarelor din acelaşi mediu de viaţă.1 Probă practică Autoevaluare Proiect Probă orală Identificarea caracteristicilor prin care se deosebesc un mediu natural (pădurea) şi un mediu amenajat prin intervenţia omului (grădina).2. Investigaţii directe în natură şi/ sau imagini privind caracteristici observabile (macroscopice. etc. Probă orală Investigaţii Descrierea componentelor şi particularităţilor unor medii de viaţă: grădina. baltă. grădină. 2.3. pădurea. atlase.

Mijloacele de învăţământ.stabilirea criteriului folosit pentru evaluarea performanţei elevilor. “cu ajutorul”.5. “a utiliza”. în calitate de instrumente de acţiune sau purtătoare de informaţie. intervin direct în procesul de instruire. 108 Proiectul pentru Învăţământul Rural . animale 1 oră 4. Identificarea obiectivelor de referinţă din programă şi corelarea lor cu activităţile de învăţare şi conţinuturile. Predarea ştiinţelor are ca scop transmiterea unui mod de gândire ştiinţific prin implicarea elevilor în activităţi experimentale şi nu memorarea unor informaţii ştiinţifice. etc.evaluare. Alegerea tipului şi a variantei de lecţie. 4. “a Proiectarea enumera”. planşe.învăţare. etc. b) precizarea condiţiilor în care se va desfăşura acţiunea respectivă. “după prezentarea”) c) performanţa. absolut necesare pentru înţelegerea conţinuturilor. măsurabil) al elevului cu ajutorul verbelor de acţiune: “a identifica”. “a distinge”.se realizează în funcţie de natura conţinutului şi de caracteristicile obiectivelor propuse. Stabilirea obiectivelor operaţionale Operaţionalizarea obiectivelor presupune respectarea a trei condiţii: a) descrierea comportamentului (observabil. “a lecţiei aplica”. în raport cu un anumit conţinut. Stabilirea strategiilor didactice presupune organizarea şi conducerea procesului de predare.prezentarea situaţiei în care vor fi puşi elevii pentru a proba asimilarea comportamentelor (ex. Proiectarea lecţiei se realizează prin parcurgerea următoarelor etape: 1. atlase. 3. “a recunoaşte”. Caracterul experimental al disciplinelor Cunoaşterea mediului/ Ştiinţe ale naturii necesită folosirea unor metode centrate pe elev ca: experimentul. Proiectarea lecţiilor permite afirmarea creativităţii cadrului didactic. 5. colecţii de plante. învăţarea prin descoperire. 2. “a valida”. de particularităţile de vârstă ale elevilor şi de mijloacele de învăţământ existente.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar Fişe de observaţie. modelarea. “a argumenta”. sprijinind eforturile de învăţare ale elevilor. pe baza îmbinării eficiente a metodelor şi mijloacelor de învăţământ folosite pentru realizarea obiectivelor propuse. Selectarea şi structurarea logică a conţinutului presupune identificarea elementelor fundamentale. “a completa”. “a analiza”. “având la dispoziţie”. problematizarea.4 Proiectarea lecţiilor de Cunoaşterea mediului/ Ştiinţe ale naturii Lecţia reprezintă componenta operaţională a unităţii de învăţare.

să fie flexibil lăsând posibilitatea de intervenţie. individual Material bibliografic: Ghid metodologic de aplicare a programei şcolare de Ştiinţe ale naturii la clasele a III-a. pietriş.să identifice situaţii practice de folosire a acestor metode de separare (cel puţin un exemplu pentru fiecare metodă). 1. CNC.să identifice cel puţin două metode de separare a substanţelor din amestecuri. munca independentă. baghetă. • identificarea modalităţilor concrete de utilizare în viaţa cotidiană a metodelor de separare a substanţelor din amestecuri. demonstraţia Mijloace de învăţământ: • apă. Elaborarea proiectului de lecţie Proiectul de lecţie trebuie să ofere o perspectivă de ansamblu asupra lecţiei. ghidul învăţătorului.să identifice cel puţin două stări de agregare ale corpurilor puse la dispoziţie. a IV-a. Forme de organizare: frontal. în echipă. în forme diverse. Proiect de lecţie Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe Disciplina: Ştiinţe ale naturii Clasa a IV-a Unitatea de învăţare: Caracteristici şi proprietăţi ale corpurilor Subiectul lecţiei: Separarea substanţelor din amestecuri Tipul lecţiei: formarea de priceperi şi deprinderi Scopuri: • utilizarea unor tehnici de separare a substanţelor din amestecuri (filtrare. observaţii şi comparaţii asupra corpurilor studiate şi asupra experimentelor realizate Obiective operaţionale O1. 6. nisip. lapte.3 să comunice. decantare. jocul didactic. pe baza experienţelor realizate. 2001 Elena Huţanu. • fişe de lucru. 2002 Proiectul pentru Învăţământul Rural 109 . O2.Ştiinţe. hârtie de filtru.să separe substanţele din amestecuri prin realizarea unor experimente simple. O4. conversaţia. • formarea deprinderilor de a realiza experienţe simple în scopul redescoperirii unor metode de separare a substanţelor din amestecuri. se utilizează diferite modele de proiecte de lecţie.3 să deruleze experimente simple pe baza unui plan de lucru. lingură. În practică. pâlnie. Daniel Ovidiu Crocnan. Obiective de referinţă vizate: 2. cristalizare). Bucureşti. problematizarea. MEdC. explicaţia. să fie simplu şi operaţional. făină. de autoreglare pe parcursul lecţiei. clasa a IV-a.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar Cele mai eficiente sunt mijloace de exersare şi formare a priceperilor şi deprinderilor cu care se efectuează experienţe şi lucrări practice pentru că stimulează gândirea şi imaginaţia. spirtieră. Bucureşti. EDP. O3. Metode şi procedee: experimentul. • vase transparente.

Obiective operaţionale Secvenţele activităţii Moment organizatoric Verificarea cunoştinţelor anterioare Conţinutul învăţării Pregătirea elevilor pentru lecţie Pregătirea materialelor didactice A. B. spunem că apa este un ………… 7. apă şi pietriş. Dacă sarea şi zahărul s. 4.Ce este dizolvarea? . Când deschid o sticluţă. 8.Ce înţelegeţi prin dizolvant? Strategii didactice Evaluarea Joc didactic Frontal ă Conversaţia 3.. Elevii descoperă titlul noii lecţii prin citirea cuvântului rezultat pe verticală. Captarea atenţiei Elevii realizează două amestecuri apă şi nisip... crt. Rebus 1 SUBSTANŢE 2 DIZOLVARE 3 NISIP 4 SARE 5 ZAHĂR 6 DIZOLVANT 7 PARFUM 8 DIFUZIE 1. mirosul plăcut de …….. Substanţă insolubilă ……. Întrebări de verificare a cunoştinţelor . Soluţiile se obţin în urma fenomenului de ……………… 3. Se anunţă obiectivele operaţionale. Substanţă solubilă ……… 5. 2. Altă substanţă solubilă …… 6. 2.au dizolvat în apă. se simte în întreaga cameră. 1. Anunţarea temei şi a obiectivelor operaţionale 110 Proiectul pentru Învăţământul Rural .Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar Nr. Corpurile sunt alcătuite din …………. Se scrie titlul lecţie pe tablă şi în caiete Experie nţe Descop eri-re Explica ţia 4. Are astfel loc fenomenul de …..

iar apa a curs în vas. 1 Se foloseşte amestecul de apă şi nisip realizat în momentul de captare a atenţiei. prepararea sucurilor din fructe proaspete.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar Nr.un filtrufiltrare. Se creează o situaţie problemă: “Cum puteţi separa substanţele din acest amestec cu materialele pe care le aveţi la dispoziţie?” Elevii realizează experienţe şi notează observaţiile în fişa de lucru şi prezintă diferite soluţii. etc. 5. Filtrarea.operaţia de separare printr. Elevii notează în caiete această metodă de separare a substanţelor din amestecuri. Se solicită elevilor să precizeze în ce stare de agregare se află componentele amestecului. separarea laptelui coagulat de zer.un filtru a unei substanţe solide de lichidul în care este amestecată. prepararea cafelei la filtru.un vas. crt. Strategii didactice Problematiza re Evaluarea O2 O3 Descoperire Explicaţia Problematiza re Descoperire O2 O3 Proiectul pentru Învăţământul Rural 111 . strecurarea supei. Se alege soluţia corectă: se aşează în pâlnie hârtia de filtru şi se răstoarnă treptat amestecul într. Se comunică faptul că au realizat o operaţie de separare a unei substanţe solide printr. Obiective operaţionale O1 Secvenţele activităţii Dirijarea învăţării Conţinutul învăţării Experimentul nr. O4 Elevii sunt solicitaţi să identifice situaţii practice în care este folosită această metodă (ex. Se cere elevilor să agite amestecul cu bagheta. Se observă că în filtru a rămas nisipul.

se toarnă apa în alt pahar.) Experimentul nr. Se alege soluţia corectă: se lasă amestecul în stare de repaus.un lichid. “Cum puteţi separa sarea din apă?” Elevii propun diferite metode de separare. Decantarea.o lingură de metal. Se alege soluţia corectă: se încălzeşte amestecul într. crt. Elevii sunt solicitaţi să separe cele două substanţe după ce au agitat amestecul cu bagheta. 3 Se realizează un amestec de apă cu sare (soluţie). Obiective operaţionale Secvenţele activităţii Conţinutul învăţării Experimentul nr. Elevii sunt solicitaţi să identifice situaţii practice în care este folosită această metodă (ex. numite decantoare. separarea aurului şi argintului din minereuri în aparate speciale. etc.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar Nr. Elevii notează în caiet această metodă de separare a substanţelor din amestecuri. Cum puteţi separa cele două substanţe (apa şi pietrişul) având la dispoziţie doar un pahar? Elevii identifică diferite soluţii de rezolvare a problemei. cu ajutorul flăcării unei spirtiere. 2 Se foloseşte amestecul pietriş cu apă realizat anterior. până când pietrişul se depune pe fundul paharului. Strategii didactice Evaluarea O2 O3 Problematiza re Descoperire O2 O3 Explicaţia O4 Problematiza re Descoperire Demonstraţia Problematiza re O2 O3 Descoperire 112 Proiectul pentru Învăţământul Rural .un lichid a unei substanţe solide (care nu se dizolvă în lichidul respectiv). până când se evaporă toată apa. Se comunică elevilor faptul că au realizat o operaţie de decantaresepararea unei substanţe solide (care nu se dizolvă) dintr.operaţia de separare dintr.

Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar Nr. crt. Obiective operaţionale Secvenţele activităţii Conţinutul învăţării Elevii observă cristalele mici de sare care au rămas în lingură. Se explică faptul că s-a realizat o operaţie de cristalizare. Elevii notează în caiete metoda de separare a substanţelor din amestecuri. Cristalizarea- operaţia de trecere a unei substanţe din soluţie, din stare lichidă în stare solidă (cristale). Elevii sunt solicitaţi să identifice situaţii practice în care este folosită această metodă (ex. fabricarea zahărului în instalaţii speciale, etc.). Se cere elevilor să identifice metodele prin care se poate separa un amestec de nisip, sare şi apă. Se precizează soluţia corectă: separarea se realizează în 2 etape (în prima etapă, prin decantare, se separă apa cu sare de nisipul care, se depune pe fundul vasului; în a doua etapă, prin cristalizare, se obţine sarea sub formă de cristale în urma evaporării apei. Se citeşte lectura “Mineralele” din manual, Se prezintă şi alte metode de separare (magnetizarea, electrizarea). Se organizează un joc didactic “Cine merge pe drumul cel bun către fântână?”pentru fixarea cunoştinţelor referitoare la metodele de separare a substanţelor din amestecuri. Se apreciază activitatea desfăşurată (colectiv, individual). Se notează elevii. Tema pentru acasă. Strategii didactice Explicaţia Evaluarea

O4

Obţinerea performanţei

Problematizare

Intensificarea retenţiei şi asigurarea transferului

Conversaţia Explicaţia

Joc didactic Instructaj verbal

Încheierea activităţii

Proiectul pentru Învăţământul Rural

113

Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar

Proiect de lecţie Şcoala generală nr. 157 Clasa: I Învăţător: Maria Magdalena Bogheanu Disciplina: Cunoaşterea mediului Tema lecţiei: Rămas bun, toamnă! Tipul lecţiei: lecţie de consolidare Scopul: dezvoltarea capacităţii de a observa mediul înconjurător dezvoltarea curiozităţii elevilor prin angajarea lor în acţiuni concrete de explorare Tema săptămânii „Animalele se pregătesc de iernat” Obiective operaţionale O1: Să recunoască pe baza imaginilor prezentate, fenomene ale naturii caracteristice anotimpului toamna. Obiectivul se consideră realizat dacă elevii recunosc principalele fenomene ale naturii. O2: Să utilizeze simboluri, desene referitoare la fenomenele observate pentru întocmirea calendarului naturii. Obiectivul se consideră realizat dacă cel puţin 17 elevi rezolvă corect toate cerinţele. O3: Să numească fenomene ale naturii. Obiectivul se consideră realizat dacă elevii numesc principalele fenomene ale naturii. O4: Să stabilească legături între lumea vie şi anotimpurile anului, pe baza explicaţiilor primite. Obiectivul se consideră realizat dacă toţi elevii identifică cel puţin o legătură între anotimpuri şi lumea vie. O5: Să manifeste o atitudine pozitivă faţă de mediul înconjurător. Strategii didactice: - Metode şi procedee: observaţia, conversaţia euristică, jocul didactic, jocul de mişcare, jocul muzical. - Material didactic: calendarul naturii, semne convenţionale confecţionate de elevi, desene înfăţişând anotimpurile, plicuri, cutia poştaşului, frunze uscate, fructe, etc. - Organizarea activităţii: frontal, individual, pe grupe Bibliografie: 1. Manolescu Marin, Curriculum pentru învăţământul primar, Universitatea Bucureşti, Editura Credis, 2004 2. Ghidul programului de informare/formare a institutorilor/învăţătorilor- Curriculum pentru clasele I-II

114

Proiectul pentru Învăţământul Rural

Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar Etape Moment organizatoric Captarea atenţiei O1 Obiective operaţionale

Activităţi de învăţare

Strategii şi resurse

Evaluare

Observarea transformărilor din natură Observaţia zilnică Descrierea zilei (se deschid geamurile, elevii se deplasează în dreptul ferestrelor, observă starea vremii, poartă discuţii între ei, descriu în cuvinte proprii ce au observat) Completarea calendarului cu semnul convenţional corespunzător zilei Identificarea semnului convenţional potrivit Aşezarea semnului convenţional potrivit cu vremea de afară Caracteristici ale anotimpului studiat Fiecare elev va primi un desen (realizat de un alt coleg) care să înfăţişeze unul din anotimpurile anului. Dintre acestea, le vor selecta doar pe acelea care înfăţişează anotimpul toamna, vor motiva alegerea, le vor introduce în plicuri şi le vor preda „poştaşului” Dezlegarea unor ghicitori Selectarea unor obiecte şi a unor simboluri care fac referire la anotimpul toamna (frunze, fructe, flori, nori, stropi de ploaie, desene care înfăţişează activitatea oamenilor, păsărele) Amenajarea clasei: „Colţul anotimpurilor” Identificarea acţiunii vântului asupra mediului înconjurător Discutarea unor aspecte legate de: alte fenomene ale naturii (ploaie, ninsoare, ceaţă, curcubeu etc.) importanţa acestor elemente în natură (vântul atrage norii, ploaia udă pământul, etc.)

Observaţia, conversaţia Activitate frontală (2')

Evaluare frontală I: observă şi descriu starea vremii la momentul respectiv Evaluare frontală I: identifică semnul convenţional corespunzător

O2 Verificarea însuşirii conţinuturilor anterioare

Conversaţia Activitate frontală (2') Calendarul naturii, semne convenţionale confecţionate de elevi Joc: „Soseşte poştaşul!” (4') Desene înfăţişând anotimpurile, plicuri, cutia poştaşului

O2

Evaluare individuală I: aleg desenul potrivit

O1 O1

Joc: „Cine sunt” (6') Activitate pe perechi/grupe Experienţă (Cum fac să se mişte o frunză aşezată pe bancă fără să o ating?) Conversaţia euristică, problematizarea Activitate individuală (4') Conversaţia de verificare (4') Joc: „Formulează o întrebare” Activitate frontală (10')

O1 Transmiterea/ asimilarea noilor conţinuturi

O3:

Fixareaschimbări în viaţa plantelor

O4: Legătura plante, animale, om şi anotimpul toamnă Discutarea unor aspecte legate de:

Evaluare frontală I: dezleagă ghicitoarea I: Selectează obiecte şi simboluri care fac referire la anotimpul toamna Evaluare individuală I: răspund la întrebare Evaluare frontală I: numesc fenomene ale naturii I: formulează întrebări şi răspunsuri

Proiectul pentru Învăţământul Rural

115

se conturează interesele şi se extind relaţiile interpersonale care asigură socializarea.6. prezentarea produsului „Cărticica fructelor şi a legumelor”.5 ani se adaptează cu mare uşurinţă mediului grădiniţei.6.1 Importanţa activităţilor de cunoaştere a mediului în învăţământul preşcolar O componentă importantă a educaţiei copiilor preşcolari. celelalte anotimpuri. anotimpul roadelor. stadiul care se întinde între 3 şi 6/ 7 ani se caracterizează printr.6 Cunoaşterea mediului în învăţământul preşcolar 4. Participarea activă a copiilor în procesul de cunoaştere asigură dezvoltarea gândirii. curiozitatea. Activităţile de cunoaştere a mediului înconjurător contribuie la formarea şi îmbogăţirea reprezentărilor despre natură şi societate iar contactul direct cu obiectele dezvoltă şi perfecţionează sensibilitatea tuturor analizatorilor.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar Schimbări în viaţa copiilor (îmbrăcăminte jocuri. socializarea copilului se realizează întrun ritm accelerat şi se instalează unele trăsături de personalitate. În procesul cunoaşterii mediului înconjurător se dezvoltă spiritul de observaţie care contribuie la creşterea calităţii percepţiei. perioada imaginaţiei. se îmbogăţeşte sfera vieţii psihice a copilului. Prin joc. Vârsta preşcolară este perioada celei mai intense receptivităţi. Maxima receptivitate faţă de tot ceea ce.2 Particularităţi psihologice ale preşcolarului Preşcolaritatea.l înconjoară îi dezvoltă percepţia care devine un proces orientat cu sarcini şi modalităţi proprii de realizare. 116 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Preşcolarul de 4. ocupaţii specifice anotimpului) O5 Feed-back Formularea şi exprimarea propriilor păreri Discutarea unor aspecte legate de: anotimpul care urmează. a dezvoltării capacităţilor copiilor de a sesiza însuşirile caracteristice. cu un impact deosebit în dezvoltarea lor intelectuală. Conversaţia Activitate frontală (10') I: exprimă păreri personale Tema pentru acasă 4. În această perioadă. succesiunea lor. o reprezintă cunoaşterea mediului. esenţiale ale obiectelor şi fenomenelor. 4. Contactul direct cu lumea înconjurătoare reprezintă sursa cea mai importantă a îmbogăţirii şi activizării vocabularului. a formării unei exprimări clare.) Schimbări în viaţa oamenilor (îmbrăcăminte.o dezvoltare fizică şi psihică accentuată. fanteziei şi a jocului. corecte şi coerente.

şi anume: • Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător. plastic. precum şi stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia. mărimea obiectului. îndrumarea permanentă şi exprimarea clară. dacă materialul trezeşte copiilor emoţii şi sentimente. Generalizarea şi abstractizarea sunt încă slab dezvoltate. În această perioadă. Prin intermediul senzaţiilor. viu colorate. ci mai ales achiziţionarea unor capacităţi şi abilităţi intelectuale care să. concret. Gândirea preşcolarului fiind legată de prezenţa obiectelor. atractive. greutatea lui. sub influenţa gândirii şi limbajului începe procesul organizării atenţiei voluntare. precizarea obiectivelor. Nu atât însuşirea unui volum mare de cunoştinţe îl face pe copil apt pentru şcoală. se îmbogăţeşte cantitativ şi calitativ. chinestezică. Randamentul memoriei creşte dacă volumul de cunoştinţe nu este prea mare. tactilă. 4. are scopul de a oferi copiilor de vârstă preşcolară condiţiile necesare pentru o dezvoltare normală şi deplină. jucăriilor frumoase. de imagine are un caracter intuitiv. copiii memorează cu uşurinţă şi rapiditate diferite imagini. ca parte integrantă a învăţământului preuniversitar.i înlesnească munca de învăţare. Cunoaşterea acestor particularităţi ale preşcolarilor este primul pas în desfăşurarea unei activităţi de calitate. Programa pentru învăţământul preşcolar prezintă obiectivele cadru. Copilul percepe culoarea. sunt stabilite trei obiective cadru. La această vârstă.3 Obiective şi conţinuturi ale activităţilor de Cunoaşterea mediului în învăţământul preşcolar Grădiniţa de copii. povestiri. • Utilizarea unui limbaj adecvat în prezentarea unor fenomene din natură şi din mediul înconjurător.6. O altă particularitate a memoriei este caracterul intuitiv. Strâns legat de evoluţia gândirii este limbajul care. caldă şi expresivă. cântece. Astfel. poezii dar durata de păstrare a informaţiilor este redusă. dacă se face o memorare logică. De aceea. În această perioadă se dezvoltă sensibilitatea vizuală. copilul primeşte informaţii despre însuşirile obiectelor şi fenomenelor din lumea înconjurătoare. în procesul recunoaşterii şi reproducerii. Preşcolarii pot evoca cu uşurinţă imaginea obiectelor. Mijloacele care contribuie la dezvoltarea şi educarea atenţiei preşcolarilor sunt: fixarea sarcinilor. obiectivele de referinţă şi exemple de comportamente de care educatoare trebuie să ţină seama în desfăşurarea activităţilor de cunoaştere a mediului. concret. Proiectul pentru Învăţământul Rural 117 . auditivă. preşcolarii pot confunda cu uşurinţă obiecte asemănătoare. forma. pe parcursul frecventării grădiniţei.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar Curiozitatea vie şi permanentă a copilului îl îndeamnă spre cunoaştere şi investigare. Memoria preşcolarilor se caracterizează prin mai multe particularităţi. gustativă şi olfactivă.

programa activităţilor instructiv. ale animalelor. . fenomene.să descopere elemente componente ale mediului înconjurător prin antrenarea organelor de simţ. . Exemple de comportamente: .să efectueze experienţe simple (dizolvare.să identifice caracteristicile anotimpurilor. Obiectiv de referinţă: să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (corpul uman. procese din mediul înconjurător. ale plantelor. evaporare.să observe şi să enumere modificări apărute în viaţa omului.să cunoască modul de producere a acestora şi efectele pe care le produc asupra mediului. Obiectiv de referinţă: să cunoască elemente ale mediului social şi cultural. 118 Proiectul pentru Învăţământul Rural .să identifice formele de relief. ardere. hrănirea unui animal). . separare. . animalelor şi omului în diferite situaţii. animalelor. obiecte).să observe pe o perioadă dată un proces (dezvoltarea unei plante. plantelor.să analizeze/ compare reacţii ale plantelor. combinare.să recunoască fenomene ale naturii în momentul producerii lor. fierbere. Obiectiv de referinţă: să recunoască anumite schimbări şi transformări din mediul înconjurător. . . Pentru fiecare obiectiv de referinţă.educative oferă şi exemple de comportamente ce trebuie formate la copiii de grădiniţă. Exemple de comportamente: . animale. să le descrie şi să le compare.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar • Formarea şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului înconjurător. .să enumere părţi componente ale corpului uman. plante. Exemple de comportamente: .să descrie caracteristici ale mediului natural şi social. colorare. plutire. . sub influenţa factorilor de mediu. Obiectiv de referinţă: să exploreze şi să descrie verbal/ grafic obiecte.se instrumente diferite. etc. solidificare. în vederea educării unei atitudini pozitive faţă de acesta.) folosindu.

de dezvoltarea psiho.să denumească/ descrie.să înţeleagă efectele secundare. la acţiuni practice de îngrijire. aplicând cunoştinţele dobândite.să cunoască existenţa mai multor medii de viaţă şi factorii care le pot influenţa.să comunice în cadrul grupului rezultatele investigaţiilor.să. ţinându. religioase. . se acordă o mare importanţă stabilirii şi selecţiei conţinuturilor activităţilor de cunoaşterea mediului.să motiveze necesitatea protecţiei mediului de către om. pe baza datelor oferite de diverse materiale din sfera audio. ocrotire şi protejare a mediului. Proiectul pentru Învăţământul Rural 119 . ale educaţiei pentru societate.fizică a copiilor preşcolari.se seama de particularităţile de vârstă. sumar corpuri cereşti pe baza criteriilor perceptive. Obiectiv de referinţă: să comunice impresii. istorice). ale educaţiei estetice. ale activităţii omului asupra mediului. .şi asume responsabilităţi de îngrijire şi ocrotire a mediului. De aceea. . negative. Obiectiv de referinţă: să manifeste disponibilitate în a participa la acţiuni de îngrijire şi protejare. . . ale educaţiei afective. a vehiculelor cosmice.să utilizeze în acţiuni simple. Obiectivele de referinţă care sunt urmărite în activităţile de cunoaşterea mediului vizează obiective ale educaţiei cognitive şi de limbaj. alături de adulţi. utilizând un limbaj adecvat. Obiectiv de referinţă: să cunoască existenţa corpurilor cereşti. Exemple de comportamente: . ale educaţiei psiho.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar Exemple de comportamente: . Exemple de comportamente: . Exemple de comportamente: .motrice şi fizice.culturale.să participe. idei pe baza observărilor efectuate. unelte de curăţare a mediului ambiant.să exprime descoperirile şi ideile sale.să respecte regulile de convieţuire socială.vizualului şi a cărţilor. identifice elemente locale specifice (obiective socio.să cunoască regulile de protecţie a naturii şi să anticipeze pericolele încălcării lor. . Exemple de comportamente: . . . .să denumească.să cunoască existenţa unor comportamente excesive care pot afecta sănătatea.să respecte reguli de igienă individuală şi colectivă. economice. Obiectiv de referinţă: să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii.

grădiniţa şi şcoala • Denumire. • Sentimente. • Sentimente. în societate.). • Clasificare. aşezare geografică. • Dreptul copilului aparţinând grupului minoritar sau populaţiei indigene la propria cultură. • Condiţiile de viaţă. Familia. Drepturile copilului • Dreptul de a fi protejat şi de a avea o familie. de plante. animale. • Comportamente civilizate. 6. de igienă personală şi colectivă. • Îmbrăcăminte. folosire. stele). • Dreptul la o viaţă socială decentă. foloase şi pagube. 2. • Activităţi specifice copilului în familie. • Activitatea omului în familie. aerul. Omul • Înfăţişare (caracteristici. • Cosmosul. lună. • Elemente primare în natură: apa. • Manifestări afective. la asistenţă medicală. deosebiri). fenomene (după criterii date. religioase. în grădiniţă. de fenomene ale naturii. la practicarea propriei religii şi limbi. educaţie şi instrucţie. la îngrijire. în şcoală. de exemplu: după mediul geografic.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar Conţinutul activităţilor de cunoaşterea mediului 1. 5. economice. 3. în grădiniţă. plante. 120 Proiectul pentru Învăţământul Rural . în şcoală. comportamente morale. încălţăminte. • Dreptul de a se forma în spiritul înţelegerii. de animale. asemănări. corpuri cereşti (soare. 4.culturale. fenomene ale naturii) • Înfăţişare (caracteristici. anotimp. istorice. • Condiţii de dezvoltare a plantelor şi animalelor: îngrijire. protecţia vieţii şi sănătăţii. etc. comportamente pozitive individuale şi de grup faţă de natură. toleranţei şi păcii. pozitive fată de oameni. asemănări. Localitatea natală şi ţara • Denumire. obiective socio. deosebiri). • Sentimente şi comportamente pozitive de ocrotire a vieţii pe pământ. • Adresa: topografia locului (recunoaşterea împrejurimilor). Universul • Pământul. • Comportamente şi sentimente de apartenenţă faţă de acestea. folosire. protecţia mediului. etnice). Natura (plante. planeta oamenilor. comportamente pozitive individuale şi relaţii de grup în familie. la locul de muncă. • Elemente locale specifice (de relief. animale. semnificaţia acestor activităţi. pământul. focul.

Proiectul pentru Învăţământul Rural 121 . • Mişcarea aerului în natură. 4. la câmpie. în parc.6. Elemente de fizică şi chimie • Plutirea şi scufundarea unor obiecte. fenomene ale naturii. • Dizolvarea unor substanţe în lichide (zahăr. pot fi studiate şi descoperi condiţiile de viaţă de care au nevoie acestea pentru a trăi. • Atracţia unor obiecte (ex. încă necunoscut copiilor. măsurarea dimensiunii. copilul trebuie să. Programa activităţilor instructiv.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar • Dreptul de a creşte în siguranţă. de ecosistemele predominante în jurul localităţii şi de tipul acesteia. în imediata noastră apropiere: în propria cameră. la fiecare grupă.educative din grădiniţa de copii stabileşte doar o singură activitate obligatorie de cunoaşterea mediului pe săptămână.şi însuşească denumirea corectă a acestora precum şi principalele acţiuni din activitatea îndeplinită de ei. peste tot. capacităţii/ volumului unor obiecte. • Intuirea. sare). • Determinarea greutăţii obiectelor prin cântărirea lor. etc. copiii află date despre condiţiile de mediu (mai ales din zona geografică a localităţii) şi despre influenţa lor asupra vieţii plantelor şi animalelor. chimice pentru a avea revelaţia bucuriei de a descoperi prin efort propriu unele secrete ale naturii. se află la doi paşi. • Perceperea timpului şi a succesiunii diferitelor acţiuni. populată de plante şi tot felul de vieţuitoare. Prezentându. deal. plante. 7. identifică fenomenele naturii. • Transformarea alimentelor în procesul pregătirii hranei. sunt călăuziţi prin cosmos. Dacă temele mari planificate sunt cam aceleaşi pentru toate grupele din grădiniţă. evenimente. Proiectarea activităţilor de cunoaşterea mediului Prin activităţile de cunoaşterea mediului bine planificate.). • Transformarea culorii unor lichide în amestec cu diferite substanţe (infuzie de ceai. munte sau la malul mării. pe stradă. de părinţi de şi personalul din grădiniţă. Nu trebuie să mergem prea departe. ocupaţii şi meserii apropiate de activitatea lor şi a adulţilor din familie şi grădiniţă. limonadă. conţinuturile sunt stabilite diferenţiat pentru fiecare grupa de vârstă. li se formează şi li se dezvoltă o atitudine corectă faţă de mediu. magnetizarea metalelor). lucruri. de a fi respectat pentru gândurile şi ideile sale. corpuri. pot fi realizate observaţii directe pentru a cunoaşte o lume extraordinară. în jurul grădiniţei.se cu precădere animale. obiecte uzuale ale lumii materiale. în grădina casei. Un întreg univers. în pădure. La grupa mică copiii sunt familiarizaţi doar cu fiinţe. în oraşe sau sate.i.4. Indiferent de zona în care locuim. În proiectarea activităţilor se va ţine seama de nivelul grupei. realizează experienţe fizice.

să exprime şi să explice cu cuvinte proprii însuşirile obiectului sau ale fiinţei observate. Treptat se perfecţionează activitatea de percepere a realităţii şi formarea spiritului de observaţie. flori: ghiocelul. “Să îngrijim plantele”. “Mănuşa”. salata. etc. Pisica. 122 Proiectul pentru Învăţământul Rural . plantat). Copiii încep să se familiarizeze cu unele obiecte şi unelte folosite de adulţi în timpul muncii. Vulpea. “Spune ce face copilul”.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar Astfel. etc. Referitor la om. Ghiocelul. cât şi cu unele mijloace de transport. se lărgeşte atât prin introducerea unor amănunte legate de activitatea părinţilor. Laleaua. crizantema. Dintre temele propuse pentru grupa mică menţionăm: Observări: Mărul. Băiatul şi fetiţa. despre unele aspecte ale muncii agricole (arat. fructe: mere. fenomene ale naturii. La grupa mijlocie. “Legumele şi sănătatea”. stimulează curiozitatea şi interesul. lucruri. preşcolarul mic îl percepe ca înfăţişare. Discuţii libere: “Ce ştim despre …”. În percepţia copiilor intervin o serie de progrese vizibile care fac posibilă trecerea de la diferenţierea însuşirilor contrastante la sesizarea unor deosebiri mai fine. etc. etc. să exemplifice. etc. Din punct de vedere al conţinutului activităţilor de cunoaşterea mediului înconjurător. margareta. ocupaţii şi meserii. căpşuni. copilul fiind capabil la sfârşitul grupei mijlocii să precizeze. de pe şantierul de construcţie. La această grupă. a obiectelor de veselă). Jianu. el învaţă să denumească corect legume ca: ridichea. “Povestea lui Moş Crăciun”. Căţelul. semănat. laleaua. copiii capătă cunoştinţe despre munca oamenilor din magazinele apropiate. Strugurele. pere. Ridichea. Jianu. copiilor grupei mijlocii li se îmbogăţesc noţiunile despre fiinţe. Raportul cunoaştere. Ursul. “Iarna în pădure” de E. acasă şi la serviciu. cât şi în legătură cu activitatea adulţilor din grădiniţă şi din afara grădiniţei. Lecturi după imagini: “Jocul copiilor iarna”. Odată cu îmbogăţirea experienţei senzoriale se creează la preşcolari premisele dezvoltării gândirii abstracte precum şi a diverselor operaţii ale acesteia. secerat. ardeiul. cireşe. “La ce foloseşte” (recunoaşterea mobilierului.înţelegere se modifică treptat în favoarea celei din urmă. să clasifice după anumite criterii. roşia. necesitatea folosirii unor instrumente sau a unor norme de comportare. “Fructele şi vitaminele”. usturoiul. Lecturi ale educatoarei: “Coada veveriţei” de E. castravetele. Crizantema. constituie un proces activ care implică o intensă activitate psihică a copilului. cunoaşte activitatea părinţilor sau a celor apropiaţi lui. Familiarizarea preşcolarului mic cu mediul cu ajutorul experienţei senzoriale. Salata. cercul de cunoştinţe dobândite la grupa anterioară. Contactul cu obiectele şi fenomenele înconjurătoare creează ocazii favorabile pentru apariţia dorinţei copiilor de a cunoaşte. ceapa. Să ne îmbrăcăm corect”. mijloace de transport.

alimentare. obiecte dintr. mijloace de locomoţie. în succesiunea lor). trecut. părţi componente. obiecte de toaletă. Jocuri didactice: “Cine a venit?” (animale. fenomene ale naturii. la adăpost sau locul unde cresc sau vieţuiesc. “Plutirea obiectelor”. Povestiri: “Povestea castanelor”. vara). de a relata. primăvara. “Munca oamenilor în grădină” (în livadă. se aprofundează şi cunoştinţele dobândite în grupele anterioare. ocupaţii şi meserii. la îngrijirea lor. conştientizează necesitatea de a respecta igiena personală în toate Proiectul pentru Învăţământul Rural 123 . “La fermă”. etc. Începând cu vârsta de 5 ani este deja consolidată coordonarea între mişcările mâinii şi ale ochiului în procesul de explorare şi cunoaştere a obiectului cercetat. Analiza şi sinteza sunt mai profunde şi realizate la un nivel superior celui atins în perioada anterioară. etc. după anotimp). Începând cu această vârstă. pot efectua singuri experienţe simple (Apa şi transformările ei”. modul de viaţă). Pop. “În pădure”. măsuri de adaptare la schimbările din natură. pe ogor. copiii grupelor mari îşi formează deprinderi igienice corporale.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar Cunoştinţele despre animale şi plante nu se limitează doar la recunoaşterea şi denumirea corectă a acestora ci şi la sesizarea a 2.o locuinţă. etc.). Exemplu: Lecturi după imagini: “A sosit toamna” (iarna. lucruri.mâine. învăţarea denumirii zilelor săptămânii. hrana lor. În procesul de formare a noţiunilor despre om. Rezolvarea fişelor de muncă independentă devine tot mai eficientă pentru evaluarea cunoştinţelor copiilor. păsări. la hrana specifică. Copiii încep să facă diferenţieri din ce în ce mai nuanţate între obiecte şi însuşirile acestora. “Ce mi-a povestit un greier mic” de M. diferenţierea acestora. “Să facem bucheţele de flori” (clasificarea florilor după culoare. a activităţilor adulţilor şi copiilor în diferite anotimpuri. Cunoştinţele despre animale se îmbogăţesc cu noţiuni referitoare la înfăţişare.). capătă un rol tot mai important. etc. “Ce se potriveşte?” (anotimpuri). etc. hrană. Ca o noutate pentru această grupă. “Germinaţia plantelor”. s. Se îmbogăţesc şi se sistematizează cunoştinţele copiilor referitoare la fiinţe. îmbrăcăminte.au introdus noţiuni referitoare la orientarea în timp (cunoaşterea şi înţelegerea succesiunii diferitelor momente ale zilei. viitor. perceperea trecerii timpului şi precizarea reprezentărilor de prezentazi. dobândesc capacitatea de a descrie fenomenele observate. etc. etc.3 caracteristici definitorii. Cunoştinţele despre anotimpuri se îmbogăţesc prin cunoaşterea fenomenelor caracteristice fiecărui anotimp. Jocuri didactice: “Ştii când?” (clasificări de activităţi după anotimp). Exemplu: Lectură după imagini: “Copiii îngrijesc plantele”. La grupa mare. aplicarea în practică a cunoştinţelor dobândite.ieri.

A proceda în acest fel însemnă a îmbunătăţii elementele învăţate anterior. pe de o parte şi pe de altă parte. “În împărăţia apelor”. “Cine nu aparţine grupului”. “De câte feluri sunt oamenii?”. “Amestecarea şi separarea”. “Curcubeul”. “Înmugurirea şi înflorirea”. aer. Noţiuni de fizică şi chimie/ experimente: “Apă.necultivate: “Pădurea. “Ce simţim. “Curiozităţi din lumea animalelor”. . “Ploaia”. “De ce se schimbă vremea”. Exemple de activităţi desfăşurate la grupa mare şi conţinuturile specifice cunoaşterii mediului înconjurător.înfăţişare: “Ce ştim despre corpul nostru?”. . “Bruma”. “Ziua celor dragi”. . Conţinutul activităţilor cuprinse în planificarea instructiveducativă. “La bucătărie”.cultivate: “Pomii fructiferi”.sălbatice: “Animale sălbatice din ţara noastră”. “Spicul de grâu”. “Animalele din curtea bunicului”. “Când se întâmplă”.). “Legume de toamnă”. . focelemente ale vieţii”. “Vehicule cosmice”. Omul . a completa progresiv tema. etc. “Animalele domestice şi puii lor”.Metode orientative de lucru cu preşcolarii. 3. “Poleiul”. “Plutirea şi scufundarea”. 2. ducând la o înţelegere mai largă şi la transferul învăţării. “Apa şi transformările ei”. cum simţim?”. Animale .cunoştinţe şi deprinderi igienice: “Curat şi sănătos”. . 3. “Dizolvarea”. Pământul şi alte corpuri cereşti: “Planeta pe care locuim”. “Grădina zoologică”. “Cu ce călătorim?”. tâmplarului. Fenomene ale naturii: “Ce ne povesteşte vântul”. prietena noastră”. Medii de viaţă: “O plimbare la pădure”. 124 Proiectul pentru Învăţământul Rural . “O călătorie cosmică”. “Micii chimişti”. Editura All Pedagogic.activităţi specifice: “Ce meserii cunoaştem?”. “Plante medicinale”. Planificare anuală orientativă cuprinzând domeniile specifice de cunoaştere (Elena Rafailă şi colaboratorii.relaţia cu lumea înconjurătoare: “Aspecte din viaţa de familie”. 1999). “Din activitatea poliţistului” (doctorului. “Cu păpuşa la doctor”. Anotimpurile: “Viaţa în cele patru anotimpuri”. Plante . “Ocrotirea vieţii pe pământ”. “Încolţirea”.domestice: “Ferma de animale.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar împrejurările de viaţă şi cunosc efectele negative rezultate din încălcarea acestor norme. trebuie astfel conceput încât să nu fie o repetare monotonă a sarcinilor. Bucureşti. “Focul şi efectele lui”. “Roata timpului”.

Familie. flori 2. Omul Oraşul nostru în acest anotimp Localitatea natală Munca oamenilor Natura Proiectul pentru Învăţământul Rural 125 . Cum mă îngrijesc? 3. MICĂ II. Natura .Animale sălbatice. Localitatea natală Cu ce putem călători? 3.Legume. Natura Flori pentru mama 2. grădiniţă Familie. grădiniţă E ziua mamei Natura Flori de primăvară Natura Aspecte de primăvară Localitatea natală Oraşul nostru. grădiniţă Familie.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar GRUPA SEMEST RUL TEMA (săptămâna) Evaluare iniţială Familie. grădiniţă . fructe.viaţa în timpul iernii Natura Fenomene specifice Natura Jocurile copiilor iarna Natura Pădurea şi animalele în timpul iernii Omul Munca în familie (activitatea omului) Familie. Omul . Familia mea Încăperile grădiniţei Familiarizarea cu personalul grădiniţei Fructe de toamnă Legume de toamnă Flori Înfăţişarea omului Obiecte de toaletă şi uz personal Animale domestice (pisica) Animale sălbatice (ursul) Caracteristicile iernii (început de iarnă) Obiceiuri şi tradiţii de iarnă (Vine Moş Crăciun!) EVALUAREA SEMESTRIALĂ FINALĂ 1.De acasă la grădiniţă Natura .Animale domestice . Cartierul în care locuiesc Natura Munci de primăvară (pe câmp) Natura Munci de primăvară (în grădină) Localitatea natală Mijloace de locomoţie şi transport (pe uscat) Localitatea natală Mijloace de locomoţie şi transport (pe apă) Natura Aspecte de vară (început de vară) Natura Fructe de vară (cireşe) Drepturile copilului Copilărie fericită (1 iunie) EVALUARE SEMESTRIALĂ FINALĂ 1. grădiniţă Natura Natura Natura Omul Omul Natura Natura Natura Localitatea natală SUBTEMA I.Cum arăt? (Înfăţişarea).

ţara Călătorie în jurul pământului (despre oraş. Universul Pământ. MARE Grădiniţă. Natura Când se întâmplă? (Anotimpuri. fructe. flori 2. Localitatea natală. ţară. Natura Legume. ţara Oraşul meu. grădiniţă Comportarea şi activitatea în familie Omul E ziua mamei! Natura Flori de primăvară pentru mama (ghiocelul şi vioreaua) Localitatea natală. ţara Mijloace de locomoţie şi transport Familie. mijloace de transport) 3. grădiniţă. domestice. şcoala Şcoala din apropierea grădiniţei Natura Flori Natura Legume specifice anotimpului Natura Fructe Drepturile copilului Viaţa copiilor din ţara noastră EVALUAREA SEMESTRIALĂ FINALĂ 1. grădiniţă. Activitatea în familie şi societate (comportare. TEMA (săptămâna) Evaluare iniţială Familie. casa noastră dragă Fructe de toamnă Legume de toamnă Flori de toamnă Animale domestice Animale sălbatice Pădurea în acest anotimp Înfăţişarea omului Alimentele şi sănătatea Îmbrăcămintea şi încălţămintea Fenomene ale naturii Obiceiuri şi tradiţii de iarnă EVALUARE SEMESTRIALĂ FINALĂ 1. primăvara Localitatea natală Ţara mea Universul Pământul (Obiceiuri de Paşti) Localitatea natală. Familie. Omul Cine sunt? Cum mă îmbrac? (Despre sănătatea omului) Omul Despre prieteni Omul Meseriile omului Omul Accidentele şi viaţa Familie.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar GRUPA SEMEST RUL I. fructe. prevenirea accidentelor) 2.mod de viaţă în anotimpul rece) 3. şcoală meserii. grădiniţă Natura Natura Natura Natura Natura Natura Omul Omul Omul Natura Localitatea natală SUBTEMA II. flori) 126 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Natura Cartea cu animale (sălbatice.legume.

stabilind caracteristicile fiecărei plante. importanţă. pe baza explicaţiilor educatoarei. Bucureşti. Editura RAO. tulpină subpământeană.Cunoaşterea mediului. viorele. asemănări/ deosebiri. tactilă. comparaţia. olfactivă). abstractizarea. a atenţiei voluntare. lădiţe cu pământ. Proiectul pentru Învăţământul Rural 127 . 1998 2. conversaţia. casetă muzicală. R. îmbogăţirea vocabularului cu o serie de cuvinte noi: bulb. ghiocei şi viorele (plante întregi) pentru fiecare copil. a dorinţei de a îngriji florile. Maria Comănescu. copiii vor fi capabili să: O1: Să recunoască ghiocelul şi vioreaua. O3: Să explice rolul fiecărei părţi componente. ghidul educatoarei.A. Mijloace de învăţământ: material distributiv. ghiocei. educarea dragostei faţă de natură. problematizarea. Bibliografie: 1. Mica enciclopedie pentru prichindei. a spiritului de observaţie. explicaţia. alte flori de primăvară.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar Proiect de lecţie Grupa mare Disciplina: Cunoaşterea mediului Tema lecţiei: “Ghiocelul şi vioreaua” Tipul lecţiei: observare Obiective generale: • • • • • însuşirea unor cunoştinţe elementare despre plante de primăvară (ghiocel şi viorea)alcătuire externă. material demonstrativ: planşe. Editura Didactică şi pedagogică. dezvoltarea operaţiilor gândirii (analiza. demonstraţia. generalizarea). Obiective operaţionale Pe parcursul şi la sfârşitul activităţii. tulpină aeriană. O4: Să identifice asemănări şi deosebiri între ghiocel şi viorea în urma observării prin comparaţie a celor două plante.grupa pregătitoare. de a le folosi pentru înfrumuseţarea mediului ambiant. pe baza materialului pus la dispoziţie. comparaţia. dezvoltarea acuităţii senzoriale (vizuală.. Strategii didactice: Metode şi procedee: observaţia. O2: Să indice părţile componente ale celor două plante comparativ pe baza materialului natural şi a planşelor. sinteza. Doina Gheorghe.

. . Tulpina aeriană . explicaţia. în vârful tulpinii. demonstraţia. Frunzele . Se va intui materialul. parfumul şi culoarea acestora. Evaluare frontală 128 Proiectul pentru Învăţământul Rural .bulbul este numit “cămara plantei”. conversaţia.are forma de clopoţel. Floarea . Evaluare frontală O2 O3 Metode: observarea. .firişoare subţiri.la ghiocel. formată din petale albe moi şi catifelate. Mijloace: material natural (ghiocei. material natural Evaluare frontală Anunţarea temei şi a obiectivelor Metode: conversaţia. Copiii vor recapitula cele învăţate despre rădăcină şi cele două tipuri de tulpină.bulb asemănător cepei. demonstraţia. ghiocei şi viorele. Dintre acestea se remarcă ghiocelul şi vioreaua. instructajul verbal. cu vârful ascuţit. alcătuit din frunze care se acoperă unele pe altele.prin tulpină. problematizarea. din interior apare o codiţă spre vârful căreia apar florile. 5. Tulpina subpământeană În pământ plantele au o tulpină subpământeană: .porneşte din bulb. lungi şi ascuţite la vârf. problematizarea. Strategii şi resurse Metode: conversaţia. .aici se pregăteşte hrana necesară plantei. ce protejează floarea. Evaluare Captarea atenţiei şi crearea motivaţiei Metode: conversaţia. explicaţia. prin comparaţie. .în el se află substanţe hrănitoare. .la viorea tulpina aeriană este învelită până la jumătate de două frunze lungi. care se deschid. conversaţia.ghiocelul are o singură floare.susţin planta şi absorb apa cu sărurile minerale din pământ. Mijloace: material natural (ghiocei. este subţire şi de culoare verde la ambele plante. 1. Sinteza parţială. Se realizează prin audierea unei casete audio de conţine o “ceartă” între flori de primăvară. Mijloace: planşe.două frunze de culoare verde. albicioase care cresc în pământ. Mijloace: casetă audio. Dirijarea învăţării O1 Metode: observarea. Rădăcina – la ambele plante: . apoi se va trece la observarea părţilor componente ale celor două plante. viorele) şi planşe. 3.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar Obiective operaţionale Etape Moment organizatoric Activităţi de învăţare Asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţii: aerisirea sălii de grupă.frunza este “bucătăria plantei”. pregătirea materialelor necesare. viorele) şi planşe. audiţia. apa şi substanţele hrănitoare sunt transportate către frunze. . Se anunţă tema şi obiectivele activităţii pe înţelesul copiilor: observarea unor plante care înfloresc primăvara (ghiocelul şi vioreaua). 4. 4. în vârful tulpinii aeriene se află o frunză mică. . casetofon. referitoare la frumuseţea. material natural.

. substanţe hrănitoare. Mediul de viaţă . aşezarea şi succesiunea acestora. demonstraţia. 7. Sinteza finală. iar pentru a creşte au nevoie de lumină. Evaluare Frontală O4 Metode: observarea. Metode: observarea.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar . Este realizată de copii pe baza materialului ilustrativ.cresc îndeosebi în pădure. conversaţia. demonstraţia.miros specific. problematizarea. dar şi în grădinile de flori. problematizarea. pe baza celor învăţate despre floare. conversaţia. viorele) şi planşe. explicaţia. Evaluare Frontală O2 Fixarea cunoştinţelor şi realizarea feed. Sinteza parţială este realizată de către copii cu ajutorul educatoarei.backului O4 Evaluarea Încheierea activităţii Individuală Proiectul pentru Învăţământul Rural 129 .se realizează prin bulb.miros specific. 6. Are caracter aplicativ: copiii vor reconstitui cele două plante din materialul primit. Copiii vor răsădi plantele cu rădăcină în lădiţe şi le vor îngriji. explicaţia. . Aprecieri referitoare la modul de desfăşurare a activităţii. motivând alegerea diferitelor părţi. Înmulţirea plantelor . . Mijloace: material natural (ghiocei. Metode: exerciţiul. Mijloace: material natural (ghiocei.înfloresc primăvara devreme (plante de primăvară). căldură şi apă. explicaţia. de primăvară. Importanţa şi modul de îngrijire al celor două plante.vioreaua are mai multe flori mici formate din petale de culoare albastră. conversaţia. Mijloace: piese tip puzzle. 8. viorele) şi planşe.

2. urmaţi paşii necesari pentru proiectarea unei activităţi/ lecţii.0. Consultă paginile corespunzătoare. Testul de autoevaluare nr. 5p stabilirea corectă a obiectivelor operaţionale. 4p 2. Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare Testul de autoevaluare nr. Vezi paginile corespunzătoare. 2 Cursul conţine exemple de planificări anuale. alegerea metodelor de predare şi a activităţilor de învăţare. Proiectaţi o activitate/ lecţie de Cunoaşterea mediului/ Ştiinţe ale naturii. la un anumit obiect din planul de învăţământ.50p. 1 1. 7.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar 4.alegeţi tema specifică domeniului preferat (învăţământ preşcolar sau primar). Lucrarea de verificare 4 1. Proiectaţi o unitate de învăţare la disciplina Cunoaşterea mediului/ Ştiinţe ale naturii (învăţământ primar) Sau Elaboraţi o planificare semestrială şi săptămânală (învăţământ preşcolar) 4p 1.1p. 4.abordaţi forma de proiect care vă este accesibilă. structura lecţiei.8. abordări personale. care are ca obiect studierea organizării procesului de învăţământ. 2. componentă a sistemului ştiinţelor pedagogice. Se acordă un punct din oficiu. 5p Se acordă un punct din oficiu. Metodica este o disciplină ştiinţifică.50p. .ca proces instructiv.educativ. Sugestii: .1p. 130 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Criterii de evaluare şi notare 1.

Gheorghe.. Stroe Felicia. Editura Teora.Ghidul programului de informare/ formare a institutorilor/ învăţătorilor. 1999. 1999.. Bucureşti. Huţanu Elena. Editura Didactică şi Pedagogică..59 3. Talpalaru Seryl.. cadre didactice şi părinţi. 20.a şi a IV-a. R. Manualul învăţătorului. pag. Grosu M.Lucrări practice. 1985. 3.. 2002 7. clasa a II-a. A.Manualul învăţătorului.45 Proiectul pentru Învăţământul Rural 131 . Raianu O. Daniel.Luiza. p.45. Daniel. Corega C. Consiliul Naţional pentru Curriculum.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar Bibliografie selectivă: 1.46 2.. p. p. Tudor şi colaboratorii. p. Metodica predării biologiei la clasele V. Elena. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. a III. p. 1983.Ştiinţe. evaluare. 1996 5.. R.4. Bucureşti. Gheţe M. Stroe Constantin. 2005. p. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. Constantinescu Rodica. Bucureşti. 1998. Popescu Maria. Elena. 12. 2002 9. Centru Naţional de Formare a Personalului din învăţământul preuniversitar. auxiliar pentru elevi. pag. Iaşi.. manual pentru clasa a VII. 47. 25. 14. Pârâială Viorica. Ovidiu Crocnan... Maria. pag. Todor V. Editura Euristică.25 5. Androne. 2003. 2002. Botanică.curriculum pentru clasele I şi a II-a. Bucureşti. Alexandru. 4.. Huţanu.VIII..a. Editura Cartea Universală.a.Ştiinţe. 2003 8. Talpalaru Seryl. Rafailă şi colaboratorii.32. Editura Didactică şi Pedagogică.Fizică. Editura Didactică şi Pedagogică.Ştiinţe ale naturii. Pacearcă Ştefan. Editura Humanitas Educaţional. Manualul învăţătorului. Huţanu Elena.A.Fizică manual pentru clasa a VIII a.a. Daniel. Editura Didactică şi Pedagogică.48 12. Editura “Gheorghe Alexandru”. Constanţa.Ştiinţe ale naturii clasa a IV. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Ghidul învăţătorului.a. 2002 10.42 4. Turcitu Doina. Bogheanu Maria Magdalena.47 4.Manualul învăţătorului. şi colaboratorii. R. A. 32-69 11. Craiova. Fiziologia plantelor.a. Boldor O. clasa a III. Ovidiu Crocnan. 1982 13. clasa a III-a. 3. 2000.27. 2001. R. A. Bucureşti. Editura Teora. Grinţescu I.Ştiinţe. p. clasa a IVa. Elena. Comănescu.. Trifu M. Fătu Sanda. Ilarion Niculina.78 3. Editura Corint. 5-14 6.Chimie. Ministerul Educaţiei şi Cercetării..Ştiinţe. Activităţi practice de biologie pentru gimnaziu. R.a experimente. clasa a IV. Bucureşti. pag. 68. 22. 2001 6. Editura Didactică şi Pedagogică. 7. pag. Crocnan Daniel Ovidiu. Editura Didactică şi Pedagogică. manual pentru clasa a VIII. 2001. Corega C. manual pentru clasa a VI. Editura All Pedagogic.31 2.Modele orientative de lucru cu preşcolarii. Pavelea. Editura Didactică şi Pedagogică.Tehnologia didactică şi a tipurilor de lecţie în învăţământul preuniversitar. Filoti Carmen. autoevaluare. Crocnan Daniel Ovidiu. Editura Radical.Fizică. Editura Didactică şi Pedagogică. Haralamb Dorel. Pârâială Dumitru. Pop Viorica. Bucureşti.Ghid metodologic de aplicare a programei şcolare de Ştiinţe ale naturii la cls. 32. 2002. Huţanu. Bucureşti. Bucureşti. 2000.A. p. A.10 7. R. Bibliografie generală: 1. p. Haralamb Dorel. clasa a IV-a.

Alexandru. pag.Ştiinţe. Maria. Craiova. Editura “Gheorghe Alexandru”. p. Întrebări şi răspunsuri. manual pentru clasa a IX-a. Bucureşti. Pavelea. p. clasa a III-a. 2004. 2001 21. Biologie. pag. 68. Bucureşti. 2005.Natură şi animale..99 16. p. 1996. Ariniş Ioana. Vodă Claudiu. clasa a IV-a. 2003. 2004 17. Florica. *** Arborele lumii 27. Editura All Pedagogic.Modele orientative de lucru cu preşcolarii. Ţibea. R. Editura Didactică şi Pedagogică. Gheorghe. Ghid pentru cadre didactice (suport informativ).. Editura Ion Creangă.Aceste uimitoare plante şi animale. 2006. 2002 34..Biologia animală şi vegetală. 63. 96. Bucureşti.29. R. 1997. p.A. p. Florica. 32.. Bucureşti.Tehnologia didactică şi a tipurilor de lecţie în învăţământul preuniversitar.Ghid metodologic de aplicare a programei şcolare de ştiinţe ale naturii la clasele a III.45. zece ani. Daniel Ovidiu Crocnan. Opriş Tudor. Constanţa. Editura Sigma. Bucureşti. 10. 1988 22. Regnul Animal). 2005 24.. 4. Elena Huţanu. Editura All.Cercetător la …. Piteşti. p. Daniel Ovidiu Crocnan.. Ţibea. 132 Proiectul pentru Învăţământul Rural . A. Cristescu D. Copil V.89 28.a şi a IVa. 829.A. 2004 25. Ţibea. Ariniş Ioana.110 20. Opriş T. Tudor şi colaboratorii.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar 14. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Didactică şi Pedagogică. R.Biologie. Manual pentru clasa a V-a. Enciclopedia Rao. colaboratorii. Elena Rafailă şi colaboratorii. Editura Aramis. Grupul Editorial Rao. 2004 26. p. Comănescu. 2001 33. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti.Atlas şcolar de biologie (Regnul Protista. Consiliul Naţional pentru Curriculum. R. 2005 23.. 3. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. Androne. Daniel.78 30. Editura paralela 45.Ştiinţe. Editura Rao.curriculum pentru clasele I şi a II-a.. Bios (Cele mai pasionante probleme ale lumii vii).A. Bucureşti. Bucureşti. Centru Naţional de Formare a Personalului din învăţământul preuniversitar.Plante şi animale.78 15. şi colaboratorii. Întrebări şi răspunsuri.31 29. Manualul învăţătorului. 2001. Bucureşti. ghid metodologic. 14. R.Ştiinţa în viaţa cotidiană.Ştiinţe. 1996 32. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. A. 2000 19. *** MEC.42 31. Manualul învăţătorului. Bucureşti. Enciclopedia pentru tineri Larousse. A. Editura Didactică şi Pedagogică. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Ghidul învăţătorului. Florica. 1999.Atlas şcolar de biologie (Regnul Plante). Editura Albatros 18. clasa a II-a. R. p. Bucureşti. Grupul Editorial Rao. Elena Huţanu.Ghidul programului de informare/ formare a institutorilor/ învăţătorilor.28.Programul Naţional “Educaţia pentru sănătate în şcoala românească”.Atlas şcolar de biologie.Anatomia omului. Enciclopedia Rao.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->