Tensiunea electrică

• Curentul electric circulă printr-un conductor atâta timp cât la capetele conductorului este o diferenţă de potenţial electric(adică o tensiune electrică).Această tensiune este produsă de generatoare. • Cum realizăm un generator care să producă un curent electric constant? Cu o placuţă din zinc • şi una din cupru, • separate de un material textil(sau carton) • îmbibat în apă acidulată(sau oţet) obţinem o baterie(Volta) de 1volt • Dacă punem 3 baterii Volta în serie obţinem o baterie de 3volţi, cu care aprindem foarte bine un bec de lanternă In loc de placuţe din zinc şi cupru putem folosi orice alte 2 metale diferite(de exemplu fier şi nichel,ca la bateriile comerciale Matsushita, sau nichel-cadmiu,ca la Sony)

foarte mică însă.Cealaltă parte. şi astfel produc o Tensiune electromotoare(E). este căderea de tensiune pe baterie(u) • tensiunea electromotoare : E=U+u . ci doar o parte(cam 90-99% de obicei) numită tensiunea la bornele bateriei(U). cu multiplul KV=1000V  .Bateriile obişnuite produc 1.curent alternativ • Conectând un consumator la o baterie.cu formula: Lucrul Mecanic efectuatPe ntruSeparareaSarciniiElectrice L E  Sarcina Electrica q  Unitatea de măsură a tensiunii electrice este : Volt.5 volţi Bateria(acumulatorul) de maşină are 12 volţi  Priza furnizează tensiunea 220V.Bateriile transformă energia chimică în energie electrică.aceasta nu va furniza circuitului exterior(consumatorului si firelor de legătură) toată tensiunea sa electromotoare(E).

5V Becului.5V Un motor de 3V(de CDPlayer) NU trebuie conectat la o baterie de 9V: se ARDE siguranţa Schema electrică este: + . Becurile de la lustră şi aparatele electrice alimentate de la priză au tensiunea nominală 220V  .Orice aparat electric are o tensiune electrică nominală. becul luminează foarte slab (becul e subtensionat) Baterie de 1.Becul de lanternă are tensiunea nominală 3 volţi • Dacă tensiunea generatorului e mult mai mare decât tensiunea nominală a unui aparat electric . la care funcţionează bine. de 3V. aparatul se arde!(este supratensionat) motor • Dacă tensiunea generatorului e mult mai mică decât tensiunea nominală a becului . i se aplică doar 1.

Gruparea consumatorilor în serie • Conectând 3 becuri în serie observăm că ele luminează mai slab decât dacă la aceiaşi baterie conectăm un singur bec.Dacă se arde un singur bec din circuit. tensiunea sursei se împarte la numărul de consumatori  Dezavantajele circuitului serie:-1-Becurile nu se pot arinde separat(doar toate odată) –2.(Compară imaginile !)  Concluzie: In circuitul serie. se sting toate  Circuitul serie e util dacă trebuie să conectăm mai multi consumatori cu tensiune nominală mică la o sursă de tensiune electromotoare mai mare 3Becuri conectate în serie la o baterie de 9V Fiecărui bec i se aplică tensiunea de 3V (=9:3 Volti) .

(Compară imaginile !) • Concluzie: In circuitul paralel.1-Fiecare bec poate fi stins(sau aprins) separat (independent de celelalte). celelalte funcţionează 3Becuri legate în paralel la o baterie de 9V.Tuturor consumatorilor conectaţi în paralel cu sursa li se aplică tensiune egală cu tensiunea de la bornele sursei !  Avantajele circuitului paralel: . Fiecărui bec i se aplică tensiunea de 9V .Gruparea consumatorilor în paralel • Conectând becurile în paralel observăm că ele luminează la fel ca atunci când conectăm un singur bec la aceiaşi baterie. cu întrerupatorul de pe ramura sa  -2-Dacă se arde un bec. tensiunea sursei NU se împarte la numărul de consumatori.

2. aparatul măsoară 6V !! Observăm că voltmetrul indică diviziunea 6 şi aceasta înseamnă că tensiunea este 3V calculată cu formula: tensiunea  Diviziunea Indicata  Calibrul 6 6A   3V Diviziunea DeLaCapatu lScalei 12 . se va ARDE + Borne calibru • Pentru a măsura tensiunea aplicată becului(de 3V)din imagine. Aceasta înseamnă că la capătul scalei.Conectaţi borna + a bateriei la borna pozitivă(roşie.alegem calibrul 6V. unde scrie12V. Conectaţi borna minus a bateriei la una din cele 3borne”calibru” ale voltmetrulului.de obicei) a voltmetrulului.Tensiunea electrică se măsoară cu voltmetrul montat în paralel ! + Atenţie !!: 1. Altfel. aleasă asfel încât să nu măsuraţi o intensitate mai mare decât calibrul.

deci sunt supratensionate şi se pot arde N Q S 1. şi nu mai calculăm tensiunea • Probleme rezolvate: 1 I.sau subtensionate? C Rezolvare:Becul3 montat paralel cu bateria are la borne: 9V. deci fiecare primeşte 4. utilizat la fel ca voltmetrul cu singura diferenţă că indică direct valoarea tensiunii(indiferent de calibrul folosit).de3V ar fi fost adaptate cu generatorul dacă li s-ar fi aplicat chiar 3V. 2 becuri de 4. ce tensiuni sunt aplicate becurilor 1.Becurile având tensiunea nominală E 3V. II. Becurile1 şi 2 fiind montate pe ramura EF paralelă cu ramura A AB a bateriei. Cum putem conecta la o singură baterie de 9V: trei becuri de 3V. iar becul de 9V se montează singur pe ramura RS M P R 1.3 din imagine II. primesc împreună 9V.5 pe ramura PQ.sau sunt supratensionate.2. 2becuri de 4.5V şi un bec de 9V astfel încât toate să se aprindă perfect? Rezolvare:3becuri de 3V se montează pe ramura MN. 2 F 3 D B . Becurile.5V. şi deci doar citim. sunt adaptate cu generatorul. Bateria având 9V.Tensiunea electrică se poate măsura şi cu multimetrul.

se va arde doar siguranţa Scurtcircuitul Siguranţa arsă A B Cablul AB produce scurtcircuit Schema electrică: Siguranţa A scurtcircuit A Cablul EF produce scurtcircuit + Cablul CD scurtcircuitează becul 2. Curentul electric trece Cablul AB produce scurtcircuit prin cablul CD .sau trece doar prin baterie(sursă) şi fire conductoare fără să treacă prin consumatoare * Daca sursa este în scurtcircuit. * Dacă circuitul este prevăzut cu siguranţă. B şi acesta nu luminează.* Scurtcircuitul se produce când curentul electric trece prin puncte ale circuitului care trebuiau izolate. se va distruge.

5V astfel încât toate să se aprindă perfect ! Câte astfel de becuri s-ar putea monta? • 3.scrieţi răspunsurile pe caiet 1. Bateria având 4. I. ce tensiuni sunt aplicate becurilor 1.3. câte becuri de 3V s-ar putea monta. 2 becuri de 3V şi un bec de 6V astfel încât toate să se aprindă perfect? II.5V. Dacă cu o baterie de maşină(de 12V) dorim să aprindem cât mai multe becuri de 3V. Reprezentaţi schema electrică a circuitului şi completaţi-o cu simbolul unui întrerupător care să stingă becurile 1.2. sunt adaptate cu generatorul. şi câte de 4V ? Reprezentaţi schema electrică a circuitului cu toate becurile de 3V şi 4V . Cum putem conecta la un singur generator de 6V: trei becuri de 2V.sau subtensionate? III.4 din imagine (montajul se numeşte mixt) II.2.Becurile având tensiunea nominală 3V.sau sunt supratensionate.Reprezentaţi schema electrică a circuitului şi completaţi-o cu simbolurile unor becuri de 1. şi 4V(astfel încât să nu fie subtensionate dar nici să nu se ardă!). dar să rămână aprins becul 4 2.Exerciţii.3. I.

Bateriile transformă : A) energie electrică în energia chimică.scrieţi răspunsurile pe caiet 4. alta din aluminiu. C)energia chimică în energie electrică. B) energie mecanică în energie electrică . Volt-ul este unitatea internaţională de măsură a : A) energiei bateriilor. B) intensităţii. D)puterii bateriilor • 7. Cum crezi că sunt conectate becurile instalaţiei de iluminat din clasă (sau din laboratorul de fizică)? In serie sau paralel? Explică de ce! • 8. B) în paralel? . C) amândouă lângă generator .Dacă într-un pahar de sifon punem două linguriţe din metale diferite(una din oţel.şi cu ce aparat ai putea verifica(măsura) • 5. D) energie mecanică în energia chimică • 6. C) tensiunii.Exerciţii.de exemplu) se produce tensiune electrică? Cum. Cum trebuie conectate două consumatoare în circuit astfel încât să primească tensiuni egale?:A) In serie.

Exerciţii.ar împărţi între ele tensiunea 220V de la reţea.Reprezentaţi schema electrică a circuitului lustrei cu 3 becuri şi întrerupător dublu.a. în plus la arderea unui bec .deci ar lumina foarte slab.scrieţi răspunsurile pe caiet Problemă rezolvată: 9. Becurile de la lustră funcţionează la tensiunea nominală 220V .Becurile de lustră sunt conectate în paralel. şi ar primi fiecare doar 110V. astfel încât să putem aprinde separat unul din becuri. astfel încât să putem aprinde(sau stinge) fiecare bec separat! Rezolvare:Dacă cele 2becuri ar fi conectate în serie.curent alternativ.Cum crezi că sunt conectate becurile lustrei? In serie sau paralel? Reprezentaţi schema electrică a circuitului lustrei cu 2 becuri şi întrerupător dublu. 10.s-ar stinge şi celălalt. * Schema electrică este: 220V c. iar pe celelalte două împreună! .

I.Reprezentaţi schema electrică a circuitului lustrei cu ventilator(şi un bec) şi întrerupător dublu. 6 becuri de 4V.sau în montaj mixt? . sau ventilatorul. de ce se mai utilizează şi circuite serie? Daţi exemple de circuite serie utile 12. II. Cum trebuiesc conectate: în paralel sau în serie? III.Exerciţii. Reprezentaţi schema electrică a unor circuite cu baterie de 12V şi: I. Precizaţi avantajele circuitului paralel faţă de circuitul serie. 2 becuri de 12V.ambele având tensiunea nominală 220V. Ştiind că circuitul serie are mai multe dezavantaje faţă de circuitul parelel. 2 becuri de 6V.scrieţi răspunsurile pe caiet 11. astfel încât să putem aprinde separat becul. Cum trebuiesc conectate în paralel.în serie. şi alimentate de la reţeaua de 220V 13. Cum trebuiesc conectate: în paralel sau în serie? II.

şi apoi completaţi schema cu simbolul unui voltmetru care să măsoare intensitatea curentului prin becul 1 • • • • B)Ce tensiune e aplicată becului 1 ? C)Ce tensiune e la bornele becului 2 ? D)Ce tensiune e aplicată becului 6? E) Completaţi schema electrică cu simbolul unui voltmetru care să măsoare tensiunea la bornele becului1 . Ce tensiune va indica acest voltmetru ? 1 3 2 4 5 6 Baterie de 9volti . A) Reprezentaţi schema electrică a circuitului.Exerciţii 10.

sau întrebare despre această lecţie puteţi trimite pe adresa autorului : laurentziu_roshu@yahoo. puteţi contribui la perfecţionarea acestui set de lecţii .Pentru a vedea pagina anterioara.com Prin observaţiile dvs. experimente virtuale.animaţii .Vă mulţumesc . şi sunt concepute şi pentru a fi mai atractive pentru elevi. faceţi click pe săgeată Această lecţie face parte dintr-un set de lecţii pentru gimnaziu şi liceu destinat îmbunătăţirii predării fizicii cu ajutorul calculatorului. Orice sugestie. Lectiile informatizate pot conţine simulări ale proceselor fizice. observaţie.