Tensiunea electrică

• Curentul electric circulă printr-un conductor atâta timp cât la capetele conductorului este o diferenţă de potenţial electric(adică o tensiune electrică).Această tensiune este produsă de generatoare. • Cum realizăm un generator care să producă un curent electric constant? Cu o placuţă din zinc • şi una din cupru, • separate de un material textil(sau carton) • îmbibat în apă acidulată(sau oţet) obţinem o baterie(Volta) de 1volt • Dacă punem 3 baterii Volta în serie obţinem o baterie de 3volţi, cu care aprindem foarte bine un bec de lanternă In loc de placuţe din zinc şi cupru putem folosi orice alte 2 metale diferite(de exemplu fier şi nichel,ca la bateriile comerciale Matsushita, sau nichel-cadmiu,ca la Sony)

Bateriile transformă energia chimică în energie electrică.5 volţi Bateria(acumulatorul) de maşină are 12 volţi  Priza furnizează tensiunea 220V.curent alternativ • Conectând un consumator la o baterie.Cealaltă parte.cu formula: Lucrul Mecanic efectuatPe ntruSeparareaSarciniiElectrice L E  Sarcina Electrica q  Unitatea de măsură a tensiunii electrice este : Volt.Bateriile obişnuite produc 1. cu multiplul KV=1000V  . ci doar o parte(cam 90-99% de obicei) numită tensiunea la bornele bateriei(U). este căderea de tensiune pe baterie(u) • tensiunea electromotoare : E=U+u . foarte mică însă. şi astfel produc o Tensiune electromotoare(E).aceasta nu va furniza circuitului exterior(consumatorului si firelor de legătură) toată tensiunea sa electromotoare(E).

Orice aparat electric are o tensiune electrică nominală.Becul de lanternă are tensiunea nominală 3 volţi • Dacă tensiunea generatorului e mult mai mare decât tensiunea nominală a unui aparat electric . becul luminează foarte slab (becul e subtensionat) Baterie de 1. aparatul se arde!(este supratensionat) motor • Dacă tensiunea generatorului e mult mai mică decât tensiunea nominală a becului .5V Un motor de 3V(de CDPlayer) NU trebuie conectat la o baterie de 9V: se ARDE siguranţa Schema electrică este: + . Becurile de la lustră şi aparatele electrice alimentate de la priză au tensiunea nominală 220V  . i se aplică doar 1.5V Becului. la care funcţionează bine. de 3V.

(Compară imaginile !)  Concluzie: In circuitul serie. tensiunea sursei se împarte la numărul de consumatori  Dezavantajele circuitului serie:-1-Becurile nu se pot arinde separat(doar toate odată) –2.Dacă se arde un singur bec din circuit.Gruparea consumatorilor în serie • Conectând 3 becuri în serie observăm că ele luminează mai slab decât dacă la aceiaşi baterie conectăm un singur bec. se sting toate  Circuitul serie e util dacă trebuie să conectăm mai multi consumatori cu tensiune nominală mică la o sursă de tensiune electromotoare mai mare 3Becuri conectate în serie la o baterie de 9V Fiecărui bec i se aplică tensiunea de 3V (=9:3 Volti) .

(Compară imaginile !) • Concluzie: In circuitul paralel. tensiunea sursei NU se împarte la numărul de consumatori.Tuturor consumatorilor conectaţi în paralel cu sursa li se aplică tensiune egală cu tensiunea de la bornele sursei !  Avantajele circuitului paralel: . celelalte funcţionează 3Becuri legate în paralel la o baterie de 9V.Gruparea consumatorilor în paralel • Conectând becurile în paralel observăm că ele luminează la fel ca atunci când conectăm un singur bec la aceiaşi baterie. cu întrerupatorul de pe ramura sa  -2-Dacă se arde un bec. Fiecărui bec i se aplică tensiunea de 9V .1-Fiecare bec poate fi stins(sau aprins) separat (independent de celelalte).

2.Conectaţi borna + a bateriei la borna pozitivă(roşie. se va ARDE + Borne calibru • Pentru a măsura tensiunea aplicată becului(de 3V)din imagine.Tensiunea electrică se măsoară cu voltmetrul montat în paralel ! + Atenţie !!: 1. aleasă asfel încât să nu măsuraţi o intensitate mai mare decât calibrul. Conectaţi borna minus a bateriei la una din cele 3borne”calibru” ale voltmetrulului. Aceasta înseamnă că la capătul scalei. Altfel. aparatul măsoară 6V !! Observăm că voltmetrul indică diviziunea 6 şi aceasta înseamnă că tensiunea este 3V calculată cu formula: tensiunea  Diviziunea Indicata  Calibrul 6 6A   3V Diviziunea DeLaCapatu lScalei 12 .de obicei) a voltmetrulului. unde scrie12V.alegem calibrul 6V.

deci sunt supratensionate şi se pot arde N Q S 1.sau subtensionate? C Rezolvare:Becul3 montat paralel cu bateria are la borne: 9V.5 pe ramura PQ.de3V ar fi fost adaptate cu generatorul dacă li s-ar fi aplicat chiar 3V. şi deci doar citim. 2 becuri de 4. II. Becurile. Cum putem conecta la o singură baterie de 9V: trei becuri de 3V. utilizat la fel ca voltmetrul cu singura diferenţă că indică direct valoarea tensiunii(indiferent de calibrul folosit). Becurile1 şi 2 fiind montate pe ramura EF paralelă cu ramura A AB a bateriei.2. ce tensiuni sunt aplicate becurilor 1. Bateria având 9V. şi nu mai calculăm tensiunea • Probleme rezolvate: 1 I. deci fiecare primeşte 4.5V. iar becul de 9V se montează singur pe ramura RS M P R 1. primesc împreună 9V.5V şi un bec de 9V astfel încât toate să se aprindă perfect? Rezolvare:3becuri de 3V se montează pe ramura MN. sunt adaptate cu generatorul.sau sunt supratensionate.Tensiunea electrică se poate măsura şi cu multimetrul.3 din imagine II. 2becuri de 4. 2 F 3 D B .Becurile având tensiunea nominală E 3V.

B şi acesta nu luminează. se va arde doar siguranţa Scurtcircuitul Siguranţa arsă A B Cablul AB produce scurtcircuit Schema electrică: Siguranţa A scurtcircuit A Cablul EF produce scurtcircuit + Cablul CD scurtcircuitează becul 2.* Scurtcircuitul se produce când curentul electric trece prin puncte ale circuitului care trebuiau izolate. Curentul electric trece Cablul AB produce scurtcircuit prin cablul CD .sau trece doar prin baterie(sursă) şi fire conductoare fără să treacă prin consumatoare * Daca sursa este în scurtcircuit. * Dacă circuitul este prevăzut cu siguranţă. se va distruge.

şi câte de 4V ? Reprezentaţi schema electrică a circuitului cu toate becurile de 3V şi 4V . câte becuri de 3V s-ar putea monta.Becurile având tensiunea nominală 3V.4 din imagine (montajul se numeşte mixt) II. Bateria având 4.Reprezentaţi schema electrică a circuitului şi completaţi-o cu simbolurile unor becuri de 1.3.5V astfel încât toate să se aprindă perfect ! Câte astfel de becuri s-ar putea monta? • 3.2.3. 2 becuri de 3V şi un bec de 6V astfel încât toate să se aprindă perfect? II.scrieţi răspunsurile pe caiet 1.sau subtensionate? III. Dacă cu o baterie de maşină(de 12V) dorim să aprindem cât mai multe becuri de 3V. Cum putem conecta la un singur generator de 6V: trei becuri de 2V. Reprezentaţi schema electrică a circuitului şi completaţi-o cu simbolul unui întrerupător care să stingă becurile 1.2. dar să rămână aprins becul 4 2.Exerciţii.sau sunt supratensionate. şi 4V(astfel încât să nu fie subtensionate dar nici să nu se ardă!). I. sunt adaptate cu generatorul. I. ce tensiuni sunt aplicate becurilor 1.5V.

Dacă într-un pahar de sifon punem două linguriţe din metale diferite(una din oţel. B) intensităţii.şi cu ce aparat ai putea verifica(măsura) • 5.scrieţi răspunsurile pe caiet 4. C)energia chimică în energie electrică.Bateriile transformă : A) energie electrică în energia chimică. alta din aluminiu. Cum crezi că sunt conectate becurile instalaţiei de iluminat din clasă (sau din laboratorul de fizică)? In serie sau paralel? Explică de ce! • 8.de exemplu) se produce tensiune electrică? Cum.Exerciţii. D)puterii bateriilor • 7. B) energie mecanică în energie electrică . B) în paralel? . Volt-ul este unitatea internaţională de măsură a : A) energiei bateriilor. Cum trebuie conectate două consumatoare în circuit astfel încât să primească tensiuni egale?:A) In serie. C) amândouă lângă generator . D) energie mecanică în energia chimică • 6. C) tensiunii.

Becurile de lustră sunt conectate în paralel.Reprezentaţi schema electrică a circuitului lustrei cu 3 becuri şi întrerupător dublu. astfel încât să putem aprinde separat unul din becuri.ar împărţi între ele tensiunea 220V de la reţea.Exerciţii. astfel încât să putem aprinde(sau stinge) fiecare bec separat! Rezolvare:Dacă cele 2becuri ar fi conectate în serie. * Schema electrică este: 220V c.s-ar stinge şi celălalt.Cum crezi că sunt conectate becurile lustrei? In serie sau paralel? Reprezentaţi schema electrică a circuitului lustrei cu 2 becuri şi întrerupător dublu. iar pe celelalte două împreună! .curent alternativ. 10.scrieţi răspunsurile pe caiet Problemă rezolvată: 9.a. Becurile de la lustră funcţionează la tensiunea nominală 220V . în plus la arderea unui bec .deci ar lumina foarte slab. şi ar primi fiecare doar 110V.

Exerciţii. I. Ştiind că circuitul serie are mai multe dezavantaje faţă de circuitul parelel. Cum trebuiesc conectate: în paralel sau în serie? II. Precizaţi avantajele circuitului paralel faţă de circuitul serie.scrieţi răspunsurile pe caiet 11. 2 becuri de 6V. 2 becuri de 12V. Reprezentaţi schema electrică a unor circuite cu baterie de 12V şi: I.sau în montaj mixt? . II. Cum trebuiesc conectate în paralel. astfel încât să putem aprinde separat becul.în serie.ambele având tensiunea nominală 220V. Cum trebuiesc conectate: în paralel sau în serie? III.Reprezentaţi schema electrică a circuitului lustrei cu ventilator(şi un bec) şi întrerupător dublu. de ce se mai utilizează şi circuite serie? Daţi exemple de circuite serie utile 12. sau ventilatorul. şi alimentate de la reţeaua de 220V 13. 6 becuri de 4V.

Exerciţii 10. A) Reprezentaţi schema electrică a circuitului. Ce tensiune va indica acest voltmetru ? 1 3 2 4 5 6 Baterie de 9volti . şi apoi completaţi schema cu simbolul unui voltmetru care să măsoare intensitatea curentului prin becul 1 • • • • B)Ce tensiune e aplicată becului 1 ? C)Ce tensiune e la bornele becului 2 ? D)Ce tensiune e aplicată becului 6? E) Completaţi schema electrică cu simbolul unui voltmetru care să măsoare tensiunea la bornele becului1 .

puteţi contribui la perfecţionarea acestui set de lecţii . sau întrebare despre această lecţie puteţi trimite pe adresa autorului : laurentziu_roshu@yahoo.animaţii .Pentru a vedea pagina anterioara. şi sunt concepute şi pentru a fi mai atractive pentru elevi. experimente virtuale. faceţi click pe săgeată Această lecţie face parte dintr-un set de lecţii pentru gimnaziu şi liceu destinat îmbunătăţirii predării fizicii cu ajutorul calculatorului.Vă mulţumesc . observaţie.com Prin observaţiile dvs. Lectiile informatizate pot conţine simulări ale proceselor fizice. Orice sugestie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful