Tensiunea electrică

• Curentul electric circulă printr-un conductor atâta timp cât la capetele conductorului este o diferenţă de potenţial electric(adică o tensiune electrică).Această tensiune este produsă de generatoare. • Cum realizăm un generator care să producă un curent electric constant? Cu o placuţă din zinc • şi una din cupru, • separate de un material textil(sau carton) • îmbibat în apă acidulată(sau oţet) obţinem o baterie(Volta) de 1volt • Dacă punem 3 baterii Volta în serie obţinem o baterie de 3volţi, cu care aprindem foarte bine un bec de lanternă In loc de placuţe din zinc şi cupru putem folosi orice alte 2 metale diferite(de exemplu fier şi nichel,ca la bateriile comerciale Matsushita, sau nichel-cadmiu,ca la Sony)

5 volţi Bateria(acumulatorul) de maşină are 12 volţi  Priza furnizează tensiunea 220V. şi astfel produc o Tensiune electromotoare(E). ci doar o parte(cam 90-99% de obicei) numită tensiunea la bornele bateriei(U).cu formula: Lucrul Mecanic efectuatPe ntruSeparareaSarciniiElectrice L E  Sarcina Electrica q  Unitatea de măsură a tensiunii electrice este : Volt.Cealaltă parte.curent alternativ • Conectând un consumator la o baterie. foarte mică însă. este căderea de tensiune pe baterie(u) • tensiunea electromotoare : E=U+u . cu multiplul KV=1000V  .aceasta nu va furniza circuitului exterior(consumatorului si firelor de legătură) toată tensiunea sa electromotoare(E).Bateriile transformă energia chimică în energie electrică.Bateriile obişnuite produc 1.

becul luminează foarte slab (becul e subtensionat) Baterie de 1. i se aplică doar 1.5V Becului. la care funcţionează bine. de 3V.Orice aparat electric are o tensiune electrică nominală.Becul de lanternă are tensiunea nominală 3 volţi • Dacă tensiunea generatorului e mult mai mare decât tensiunea nominală a unui aparat electric . Becurile de la lustră şi aparatele electrice alimentate de la priză au tensiunea nominală 220V  . aparatul se arde!(este supratensionat) motor • Dacă tensiunea generatorului e mult mai mică decât tensiunea nominală a becului .5V Un motor de 3V(de CDPlayer) NU trebuie conectat la o baterie de 9V: se ARDE siguranţa Schema electrică este: + .

se sting toate  Circuitul serie e util dacă trebuie să conectăm mai multi consumatori cu tensiune nominală mică la o sursă de tensiune electromotoare mai mare 3Becuri conectate în serie la o baterie de 9V Fiecărui bec i se aplică tensiunea de 3V (=9:3 Volti) . tensiunea sursei se împarte la numărul de consumatori  Dezavantajele circuitului serie:-1-Becurile nu se pot arinde separat(doar toate odată) –2.Gruparea consumatorilor în serie • Conectând 3 becuri în serie observăm că ele luminează mai slab decât dacă la aceiaşi baterie conectăm un singur bec.(Compară imaginile !)  Concluzie: In circuitul serie.Dacă se arde un singur bec din circuit.

1-Fiecare bec poate fi stins(sau aprins) separat (independent de celelalte). celelalte funcţionează 3Becuri legate în paralel la o baterie de 9V. Fiecărui bec i se aplică tensiunea de 9V . cu întrerupatorul de pe ramura sa  -2-Dacă se arde un bec.Gruparea consumatorilor în paralel • Conectând becurile în paralel observăm că ele luminează la fel ca atunci când conectăm un singur bec la aceiaşi baterie. tensiunea sursei NU se împarte la numărul de consumatori.Tuturor consumatorilor conectaţi în paralel cu sursa li se aplică tensiune egală cu tensiunea de la bornele sursei !  Avantajele circuitului paralel: .(Compară imaginile !) • Concluzie: In circuitul paralel.

aleasă asfel încât să nu măsuraţi o intensitate mai mare decât calibrul.alegem calibrul 6V.de obicei) a voltmetrulului.Tensiunea electrică se măsoară cu voltmetrul montat în paralel ! + Atenţie !!: 1. 2. se va ARDE + Borne calibru • Pentru a măsura tensiunea aplicată becului(de 3V)din imagine. Altfel. Conectaţi borna minus a bateriei la una din cele 3borne”calibru” ale voltmetrulului. aparatul măsoară 6V !! Observăm că voltmetrul indică diviziunea 6 şi aceasta înseamnă că tensiunea este 3V calculată cu formula: tensiunea  Diviziunea Indicata  Calibrul 6 6A   3V Diviziunea DeLaCapatu lScalei 12 . Aceasta înseamnă că la capătul scalei.Conectaţi borna + a bateriei la borna pozitivă(roşie. unde scrie12V.

Bateria având 9V. Becurile1 şi 2 fiind montate pe ramura EF paralelă cu ramura A AB a bateriei. II.3 din imagine II. primesc împreună 9V. utilizat la fel ca voltmetrul cu singura diferenţă că indică direct valoarea tensiunii(indiferent de calibrul folosit).5V. deci fiecare primeşte 4. şi nu mai calculăm tensiunea • Probleme rezolvate: 1 I. Cum putem conecta la o singură baterie de 9V: trei becuri de 3V.5V şi un bec de 9V astfel încât toate să se aprindă perfect? Rezolvare:3becuri de 3V se montează pe ramura MN.5 pe ramura PQ.de3V ar fi fost adaptate cu generatorul dacă li s-ar fi aplicat chiar 3V.sau sunt supratensionate. 2 becuri de 4.2. ce tensiuni sunt aplicate becurilor 1. 2becuri de 4.Tensiunea electrică se poate măsura şi cu multimetrul. şi deci doar citim. iar becul de 9V se montează singur pe ramura RS M P R 1. 2 F 3 D B . Becurile.sau subtensionate? C Rezolvare:Becul3 montat paralel cu bateria are la borne: 9V.Becurile având tensiunea nominală E 3V. sunt adaptate cu generatorul. deci sunt supratensionate şi se pot arde N Q S 1.

* Dacă circuitul este prevăzut cu siguranţă. se va arde doar siguranţa Scurtcircuitul Siguranţa arsă A B Cablul AB produce scurtcircuit Schema electrică: Siguranţa A scurtcircuit A Cablul EF produce scurtcircuit + Cablul CD scurtcircuitează becul 2. se va distruge.* Scurtcircuitul se produce când curentul electric trece prin puncte ale circuitului care trebuiau izolate.sau trece doar prin baterie(sursă) şi fire conductoare fără să treacă prin consumatoare * Daca sursa este în scurtcircuit. B şi acesta nu luminează. Curentul electric trece Cablul AB produce scurtcircuit prin cablul CD .

sunt adaptate cu generatorul.3. Reprezentaţi schema electrică a circuitului şi completaţi-o cu simbolul unui întrerupător care să stingă becurile 1.Exerciţii. câte becuri de 3V s-ar putea monta. Cum putem conecta la un singur generator de 6V: trei becuri de 2V. şi 4V(astfel încât să nu fie subtensionate dar nici să nu se ardă!). I.Reprezentaţi schema electrică a circuitului şi completaţi-o cu simbolurile unor becuri de 1. Dacă cu o baterie de maşină(de 12V) dorim să aprindem cât mai multe becuri de 3V.5V. I. dar să rămână aprins becul 4 2.5V astfel încât toate să se aprindă perfect ! Câte astfel de becuri s-ar putea monta? • 3.scrieţi răspunsurile pe caiet 1.Becurile având tensiunea nominală 3V.4 din imagine (montajul se numeşte mixt) II. 2 becuri de 3V şi un bec de 6V astfel încât toate să se aprindă perfect? II. Bateria având 4. ce tensiuni sunt aplicate becurilor 1.3.sau subtensionate? III.sau sunt supratensionate.2.2. şi câte de 4V ? Reprezentaţi schema electrică a circuitului cu toate becurile de 3V şi 4V .

C)energia chimică în energie electrică.şi cu ce aparat ai putea verifica(măsura) • 5.Bateriile transformă : A) energie electrică în energia chimică.Dacă într-un pahar de sifon punem două linguriţe din metale diferite(una din oţel.de exemplu) se produce tensiune electrică? Cum. Volt-ul este unitatea internaţională de măsură a : A) energiei bateriilor. C) tensiunii. Cum trebuie conectate două consumatoare în circuit astfel încât să primească tensiuni egale?:A) In serie. Cum crezi că sunt conectate becurile instalaţiei de iluminat din clasă (sau din laboratorul de fizică)? In serie sau paralel? Explică de ce! • 8.scrieţi răspunsurile pe caiet 4. B) energie mecanică în energie electrică . alta din aluminiu.Exerciţii. D)puterii bateriilor • 7. C) amândouă lângă generator . B) intensităţii. D) energie mecanică în energia chimică • 6. B) în paralel? .

Exerciţii. * Schema electrică este: 220V c. Becurile de la lustră funcţionează la tensiunea nominală 220V . în plus la arderea unui bec .deci ar lumina foarte slab. astfel încât să putem aprinde separat unul din becuri.Reprezentaţi schema electrică a circuitului lustrei cu 3 becuri şi întrerupător dublu.Cum crezi că sunt conectate becurile lustrei? In serie sau paralel? Reprezentaţi schema electrică a circuitului lustrei cu 2 becuri şi întrerupător dublu. şi ar primi fiecare doar 110V.Becurile de lustră sunt conectate în paralel. iar pe celelalte două împreună! .a. 10.ar împărţi între ele tensiunea 220V de la reţea.s-ar stinge şi celălalt. astfel încât să putem aprinde(sau stinge) fiecare bec separat! Rezolvare:Dacă cele 2becuri ar fi conectate în serie.curent alternativ.scrieţi răspunsurile pe caiet Problemă rezolvată: 9.

Cum trebuiesc conectate: în paralel sau în serie? II. 2 becuri de 12V. II. I. 2 becuri de 6V.sau în montaj mixt? . 6 becuri de 4V. de ce se mai utilizează şi circuite serie? Daţi exemple de circuite serie utile 12. şi alimentate de la reţeaua de 220V 13. Precizaţi avantajele circuitului paralel faţă de circuitul serie. Ştiind că circuitul serie are mai multe dezavantaje faţă de circuitul parelel. Cum trebuiesc conectate în paralel.Exerciţii.ambele având tensiunea nominală 220V. sau ventilatorul. astfel încât să putem aprinde separat becul.Reprezentaţi schema electrică a circuitului lustrei cu ventilator(şi un bec) şi întrerupător dublu.scrieţi răspunsurile pe caiet 11. Reprezentaţi schema electrică a unor circuite cu baterie de 12V şi: I.în serie. Cum trebuiesc conectate: în paralel sau în serie? III.

Exerciţii 10. A) Reprezentaţi schema electrică a circuitului. Ce tensiune va indica acest voltmetru ? 1 3 2 4 5 6 Baterie de 9volti . şi apoi completaţi schema cu simbolul unui voltmetru care să măsoare intensitatea curentului prin becul 1 • • • • B)Ce tensiune e aplicată becului 1 ? C)Ce tensiune e la bornele becului 2 ? D)Ce tensiune e aplicată becului 6? E) Completaţi schema electrică cu simbolul unui voltmetru care să măsoare tensiunea la bornele becului1 .

com Prin observaţiile dvs.animaţii . faceţi click pe săgeată Această lecţie face parte dintr-un set de lecţii pentru gimnaziu şi liceu destinat îmbunătăţirii predării fizicii cu ajutorul calculatorului. experimente virtuale. Orice sugestie.Vă mulţumesc . Lectiile informatizate pot conţine simulări ale proceselor fizice. observaţie. şi sunt concepute şi pentru a fi mai atractive pentru elevi. sau întrebare despre această lecţie puteţi trimite pe adresa autorului : laurentziu_roshu@yahoo.Pentru a vedea pagina anterioara. puteţi contribui la perfecţionarea acestui set de lecţii .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful