P. 1
Bonitarea Terenurilor Agricole Si Silvice

Bonitarea Terenurilor Agricole Si Silvice

|Views: 1,010|Likes:
Published by Nicusor BAROIU

More info:

Published by: Nicusor BAROIU on May 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2013

pdf

text

original

BONITAREA TERENURILOR AGRICOLE SI SILVICE

Cuprins
1

Nr. 1 1a 1b

1c 1d 1d1 1d2 2 2a 2a1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 2a2 2a3 2a4 2b 2b1 2b2 2c

Titlu Cuprins Bonitarea şi evaluarea terenurilor agricole şi forestiere Introducere Unele probleme generale: concepte, principii, relaţii cu alte ştiinţe Rolul bonitării cadastrale şi evaluării a terenurilor agricole şi forestiere în economia naţională; elemente specifice în economia socialistă şi în cea capitalistă Principii ale diferitelor metode de bonitare şi evaluare a terenurilor agricole şi forestiere Dezvoltarea cercetării şi practicii bonitării şi evaluării terenurilor agricole şi forestiere Pe plan mondial În România Metodologia de bonitare şi evaluare din România Bonitarea naturală a solului şi terenurilor agricole Indicatori de sol Alcătuirea globală a materialului de sol Alcătuirea granulometrică (textura) solului Starea de aşezare a solului Apa şi aerul solului Humusul Complexul adsorbtiv (de schimb) Reacţia solului Elementele nutritive pentru plante Conţinutul de carbonat de calciu Salinizarea şi alcalizarea Poluarea chimică a solului Indicatori de climă Indicatori de relief Indicatori de hidrologie şi hidrogeologie Bonitarea potenţată a terenurilor agricole Lucrările de îmbunătăţiri funciare Lucrările agro-pedoameliorative Bonitarea vegetaţiei agricole perene şi a complexului sol/teren - vegetaţie

Pag. 1 3 3 3 6

7 8 8 13 19 19 21 22 23 25 27 29 30 30 31 32 33 33 34 34 37 41 42 50 52
2

2c 2e 2f 2f1 2f2 2f3 3 Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4 Anexa 5

agricolă perena Bonitarea elementelor de infrastructură şi amplasament ale terenurilor agricole Sinteza bonitării cadastrale a solului/terenului Evaluarea (bonitarea economică) a terenurilor agricole Relaţii bonitare - producţie - costuri - preţ Renta funciară şi valoarea terenurilor agricole Metoda propusă de calcul al valorii terenurilor agricole Evaluarea terenurilor forestiere Bibliografie şi acte normative Literatură tehnică şi ştiinţifică Acte normative Coeficienţi de bonitare naturală (Metodologia Elaborării Studiilor Pedologice, 1987) Coeficienţi de potenţare a notelor de bonitare (Metodologia Elaborării Studiilor Pedologice, 1987) Coeficienţi de bonitare a vegetaţiei agricole perene (Propunere ICPA, ICDP Piteşti-Mărăcineni, ICDP Braşov, 2006) Coeficienţi de bonitare a condiţiilor de infrastructură şi amplasament (Ordinul MAAP nr. 101/2001, cu unele modificări) Coeficienţi de evaluare a terenurilor forestiere (Propunere ICAS, 2006)

55 57 59 59 62 68 70 72 72 80 82 116 141 148 152

3

Bonitarea şi evaluarea terenurilor agricole şi forestiere
1. Introducere 1a. Unele probleme generale: concepte, principii, relaţii cu alte ştiinţe Bonitarea şi evaluarea imobilelor este o activitate urmărind a răspunde uneia dintre cele 3 funcţii ale cadastrului, cadastrul tehnic, calitativ şi juridic, şi anume celei referitoare la cadastrul calitativ. Ea se poate referi atât la cadastrul general, având ca obiect toate imobilele unui teritoriu, cât şi la cadastrele de specialitate, câte unul pentru fiecare categorie de imobile, respectiv în materialul de faţă la cadastrul agricol şi la cel forestier. Termenii de bonitare şi de evaluare sunt folosiţi adesea ca sinonime, având origini diferite în diferite limbi. Astfel, în germană se utilizează de regulă termenul „Bonität” sau uneori cei de „Schätzung” (apreciere), iar în rusă termenul „bonitirovka”, respectiv de „oţenka” (apreciere). Dimpotrivă, în engleză termenii curent utilizaţi sunt „evaluation” (evaluare), „appraisal” (estimare) sau „assessment” (apreciere), iar în franceză termenii de „évaluation” (evaluare) sau „estimation” (estimare). În română, îndeosebi pentru terenurile agricole, până de curând a fost folosit termenul bonitare, uneori diferenţiind bonitarea cadastrală (estimarea capacităţii de producţie sau stării de calitate a terenului) şi bonitarea economică (evaluarea valorii efective a terenului respectiv.). În ultimii ani, odată cu trecerea la economia de piaţă, termenul de bonitare are tendinţa de a fi restrâns ca sens, referindu-se numai la starea de calitate a terenului şi se extinde totodată folosirea termenului evaluare pentru a exprima valoarea economică a terenului, în terminologia cadastrală şi economică acest termen incluzând şi bonitarea cadastrală în sensul menţionat mai sus. Lucrările de bonitare cadastrală a terenurilor agricole şi forestiere necesită, cum se va vedea ulterior, cunoaşterea unor numeroase elemente de caracterizare a solului, a terenului şi a vegetaţiei perene respective. Aceste elemente se obţin de instituţii de specialitate, acestea completând ele însele bonitarea cadastrală cu evaluarea terenului respectiv sau punând la dispoziţie rezultatele respective altor evaluatori. Elementele de sol, teren şi vegetaţie necesare pentru studiile de bonitare răspund totodată cerinţelor de rezolvare a unor probleme de tehnologie agricole, respectiv forestieră, de îmbunătăţiri funciare, de conservare şi ameliorare a solului, de mediu înconjurător etc, astfel încât executarea unor astfel de studii de către instituţiile de specialitate depăşeşte necesităţile stricte ale lucrărilor de evaluare. Este necesar a preciza că valoarea unui teren agricol sau forestier estimată în cadrul lucrărilor de bonitare economică sau de evaluare este de fapt o valoare de referinţă, adică o valoare apreciată, utilă pentru unele scopuri specifice, dar care pe piaţă, prin mecanismul cererii şi ofertei, poate fi modificată, uneori sensibil, stabilindu-se astfel preţul real al bunului imobiliar respectiv. In cadrul cadastrului de specialitate agricol, îndeosebi în ceea ce priveşte terenurile arabile fără vegetaţie perenă, ca şi al celui forestier, lucrările de bonitare au ca obiect solul, sau mai exact terenul. Prin acest din urmă termen se înţelege ansamblul solului şi al celorlalţi factori naturali care influenţează formarea solului şi capacitatea lui de producţie, anume clima, relieful, apa freatică, vegetaţia.

4

Este de asemenea necesară participarea la elaborarea instrucţiunilor (metodologiei) de bonitare a agronomilor. bonitarea cadastrală. geomorfologia. Sub acest aspect. care succede bonitării cadastrale. . proprietatea. sau pădurilor (bonitarea complexă a terenurilor (folosinţelor) cu vegetaţie perenă). şi anume referitoare fie la lucrări ameliorative aflate efectiv în funcţiune (bonitare potenţială curentă). la care trebuie să coopereze specialişti de diverse profesii. • bonitarea elementelor de infrastructură şi amplasament (drumuri. chiar în cea mai restrânsă. ştiinţa apelor de suprafaţă şi a celor freatice. participarea acestor specialişti se impune deoarece sunt primii chemaţi să folosească rezultatele acesteia. hidrologia şi hidrogeologia.Lucrările de cadastru în general. bonitarea şi evaluarea terenurilor agricole şi forestiere este o activitatea foarte complexă. respectivă. bonitarea cadastrală se poate referi la o unitate de teren cu condiţii de sol şi de teren unitare. In oricare din concepţiile de mai sus. cunoscător al solurilor şi elaborator al studiilor pedologice. 5 . Pe de altă parte. sau la nivel mai general la o comună sau la altă unitate administrativă. rezolvarea principalelor probleme ale bonitării cadastrale a terenurilor agricole şi forestiere necesită cunoştinţe dintr-o serie de ştiinţe de bază. silvicultorilor şi hidroamelioratorilor. In cazul extinderii de la bonitarea strict naturalistă la evaluarea economică. este necesar să se refere la o parcelă cadastrală. ştiinţa formelor de relief. respectiv a pajiştilor. Evaluarea (bonitarea economică). etc. 1966). dar mai ales evaluarea (bonitarea economică). include de asemenea unele etape: • • • • evaluarea influenţei pe care o are asupra productivităţii terenurilor agricole sistemul de agricultură şi nivelul tehnologic (stabilirea producţiei pe punctul de bonitare). • evaluarea productivităţii terenurilor ocupate cu vegetaţie perenă instalată de om sau prezentă în mod natural pe acel teren.. Bonitarea cadastrală include o serie de etape succesive: evaluarea strictă a capacităţii naturale de producţie a solului ţi terenului (bonitarea naturală). In metodologia română o astfel de unitate de teren se numeşte teritoriu ecologic omogen (Teaci. elemente aparţinând lucrărilor de amenajare şi ameliorare a terenului (bonitarea potenţată). In acest sens se realizează o evaluare medie a diferitelor teritorii ecologic omogene care constituie parcela. horticultorilor. ştiinţa climei. climatologia. având deci aceeaşi stare de calitate. la o proprietate. evaluarea integrală a valorii de referinţă (estimarea propriu-zisă a valorii economice sau efectuarea estimaţiei cadastrale). fie la lucrări ameliorative avute în vedere a se executa sau pune în funcţiune ulterior (bonitare potenţată prognozată). în mod normal cunoscător de asemenea al celorlalte elemente ale cadrului natural care intervin în evaluarea terenurilor. pedologia. rolul specialiştilor în economie agrară şi al finanţiştilor devine esenţial. Întrucât unul din scopurile principale ale bonitării şi evaluării este legat de activitatea de cadastru. apropierea pieţelor de desfacere etc). Cu alte cuvinte. cele de cadastru calitativ agricol şi forestier în special. plantaţiilor viti-pomicole. Rolul principal revine fără îndoială pedologului. sunt strâns legate de cele de cartografiere a terenurilor respective. în special: • • • • ştiinţa solului.

la intervale de 10 ani. economia şi sociologia. metodologia lucrărilor de bonitare şi evaluare nu are. Aceasta înseamnă că diferitele clase de productivitate a terenului sunt apreciate în raport de variabilitatea condiţiilor naturale şi socialeconomice din ţara respectivă şi nu pot fi de cele mai multe ori echivalate direct cu cele din alte ţări. cel puţin în etapa actuală. Lucrările de bonitare şi evaluare au caracter variabil în timp. printre care. de evoluţia în sens pozitiv sau negativ a însuşirilor intrinseci ale solului. şi nu în cele din urmă de schimbarea condiţiilor social-economice. Figura 1 prezintă schematic aceste relaţii. Acest caracter. sunt necesare cunoştinţe din unele ştiinţe aplicative. rezultă desigur din faptul că diferitele folosinţe şi 6 . ştiinţele mediului înconjurător. respectiv horticultura sau silvicultura. Pe de altă parte. creşterea eficienţei economice a producţiei agricole. rezultatele lor modificându-se în funcţie de dezvoltarea lucrărilor de amenajare şi a tehnologiilor agricole.De asemenea. caracter universal. In metodologia română de bonitare este clar exprimat că valoare maximă de 100 de puncte de bonitare este atribuită terenurilor cu cele mai bune condiţii naturale de producţie din ţară. Legea cadastrului 7/1996 prevede în România ca lucrările de bonitare să fie reactualizate periodic. faţă de această valoare intervenind coeficienţi subunitari de corecţie pentru oricare din aceste condiţii care nu sunt cele optime (Teaci. protecţia mediului înconjurător etc. Silvicultură Economie Sociologie Ştiinţele mediului înconjurător Cadastru calitativ agricol Clasificarea terenurilor pe baza lucrărilor de bonitare nu are de asemenea caracter universal valabil pentru orice mod de utilizare a terenului: în bonitarea terenurilor agricole se obţin note de bonitare specifice diferitelor folosinţe şi culturi. 1966). Cadastrul calitativ agricol influenţează la rândul lui elemente ale acestor ştiinţe aplicative prin efectele pe care le are cu privire la garantarea dreptului de proprietate. poate mai clar exprimat în metodologia română decât în alte metodologii. Figura 1: Schema relaţiilor dintre cadastrul calitativ agricol şi unele ştiinţe fundamentale şi aplicative. Pedologie Climatologie Geomorfologie Hidrologie şi hidrogeologie Agronomie Horticultură. a celor de piaţă. ci caracter local sau naţional. agronomia.

inclusiv cadastrul calitativ agricol. şi deci bonitarea economică.culturi au cerinţe proprii faţă de condiţiile naturale ale terenului. cel puţin aproximative. In economia socialistă cadastrul. stabilirea despăgubirilor ce revin proprietarilor de teren în cazuri de expropriere pentru utilitate publică sau de scoatere temporară din folosinţă agricolă pentru executarea unor lucrări de asemenea de utilitate publică. este necesară pentru rezolvarea unor probleme printre care: • • • • • • stabilirea impozitului funciar. a constituit totuşi o preocupare importantă în economia socialistă. 7 .1989 nu le-au putut fi retrocedate în natură. precum şi la zonarea planificată a diferitelor culturi agricole. întreprinderi agricole de stat şi gospodării agricole colective a sarcinilor de plan. 1b. Se realizează o clasificare simplă a terenurilor pe baza producţiilor obţinute. cadastrul. Conform principiilor economiei libere. şi în nici un caz aceea a garantării acestei proprietăţi nu se punea astfel problema stabilirii valorii pământului. Principii ale diferitelor metode de bonitare şi evaluare a terenurilor agricole şi forestiere În ceea ce priveşte bonitarea terenurilor agricole se disting următoarele categorii de metode de lucru: • Metode bazate pe stabilirea claselor de producţie. obţinerea unei valori orientative care să folosească persoanelor implicate în operaţii de vânzare-cumpărare sau de arendare în iniţierea şi în desfăşurarea tratativelor respective. fără considerare directă a caracteristicilor terenului respectiv. stabilirea valorii de patrimoniu a terenurilor proprietate de stat. a terenurilor agricole. practic nu au existat. In economia capitalistă. îşi schimbă simţitor scopul faţă de cel pe care îl avea în economia socialistă: nu mai este vorba despre sarcini de plan într-o economie centralizată. Rolul bonitării cadastrale şi evaluării terenurilor agricole şi forestiere în economia naţională. în sensul restrâns al termenului. O astfel de metodă este cea uzitată în Belgia. şi ca atare bonitarea. principalul rol al estimării stării de calitate a terenurilor agricole fiind acela de a contribui la repartiţia pe judeţe. Bonitarea. dar cunoaşterea ei într-o formă estimativă. stabilirea valorii de gajare a pământului în operaţiile de creditare. elemente specifice în economia socialistă şi în cea capitalistă Obiectivele lucrărilor de bonitare sunt sensibil diferite în funcţie de tipul de societate în care se efectuează lucrarea respectivă. 1c. precum şi faţă de condiţiile social-economice în care se desfăşoară activitatea de producţie agricolă sau silvică. bazată pe proprietatea individuală. de asemenea stabilirea despăgubirilor pentru proprietarii de drept cărora imobilelor preluate de stat în perioada 1945 . atât cea cadastrală cât şi cea economică. îndeosebi a terenurilor agricole. în perioada de trecere de la economia socialistă la cea capitalistă. întrucât nu se punea decât într-o mică măsură problema proprietăţii private a bunurilor imobile. de referinţă. bazată pe criteriile obiective ale cadastrului calitativ. această valoare este desigur în fapt stabilită în practica tranzacţiilor de piaţă. ci despre aprecierea unei valori economice.

• metoda comparaţiei directe a vânzărilor (metoda preţului de piaţă). respectiv stabilirea valorii pe baza preţurilor efectiv convenite de vânzători şi cumpărători pentru bunuri imobiliare similare celui evaluat.• Metode de clasificare calitativă a terenurilor. evidenţă în prezent insuficient pusă la punct. EPIC (Williams şi colab. de asemenea diferenţiat pentru condiţii neirigate şi uscate. utilizate şi în România sunt modelele SWATR (Feddes şi colab. Metoda de bonitare folosită în România până în 1975 este un exemplu de astfel de metodă. Pentru evaluarea (bonitarea economică) bunurilor imobiliare. Aici se încadrează metodele actualmente utilizate în Germania. în USA. Notele de bonitare rezultă prin însumarea punctelor atribuite diferitelor caracteristici ale terenului care afectează capacitatea de producţie a acestuia. 1978). Astfel de metode sunt folosite îndeosebi în USA. Sunt incluse aici procedee de estimare directă a producţiilor posibil de obţinut pe terenurile respective. fără a se calcula însă note de bonitare. In metodele din această categorie se trece la estimarea prin puncte (note) de bonitare a productivităţii terenurilor studiate. Metoda preţului de piaţă este probabil metoda cea mai corectă din punctul de vedere al celor mai multe dintre obiectivele pentru care se efectuează lucrări de bonitare şi evaluare. De asemenea. precum şi unele metode propuse. bazată pe estimarea cheltuielilor necesare pentru crearea unui imobil asemănător celui evaluat. • Metode bazate de indici. Aceste metode se bazează pe folosirea unor modele matematice de simulare a formării recoltelor şi a unor funcţii determinist-mecaniciste care definesc procesele respective. Printre aceste modele. Astfel de clasificări sunt uzitate îndeosebi în Statele Unite ale Americei unde sunt generalizate clasificarea după pretabilitate pentru diferite folosinţe (în condiţii de neirigaţie) şi pretabilitatea pentru irigaţie. • Metode de bonitare parametrică prin multiplicare. Astfel de metode sunt încă la începutul utilizării lor în ceea ce priveşte folosirea în lucrările de bonitare. metodă care în vedere estimarea produselor (sau altor venituri) care se pot obţine de pe urma imobilului respectiv. inclusiv deci a celor agricole şi forestiere. deoarece acestea nu pot fi create de om. Terenurile analizate se clasifică în diferite clase pe bază de apreciere conform unei metodologii precise a caracteristicilor acestor terenuri. în Republica Moldova. • Metode de bonitare parametrică prin însumare. Asemănătoare sunt metodele folosite de FAO. corecte şi permanent actualizate. pornesc de la un punctaj stabilit prin instrucţiuni pentru diferite condiţii de sol şi de teren.. 1983) şi CERES (Richie. Din cele de mai sus reiese că metoda costurilor nu poate fi utilizată în cazul terenurilor agricole sau forestiere. în România. 1992). cel puţin 8 . Proiectul metodologiei de evaluare a imobilelor (2006) recent pus în discuţie diferenţiază 3 astfel de metode: • metoda costurilor. ca şi cele precedente. în funcţie de specificul acestor caracteristici pe terenul respectiv. mai precis a limitărilor pe care diferitele aceste caracteristici le produc în cazul unui anumit tip de folosire a terenului. dar această metodă necesită existenţa unei evidenţe statistice complete. 1985). dar nu generalizate.. dar aici aceste puncte nu se însumează ci se înmulţesc între ele. • metoda capitalizării veniturilor. Astfel. motiv pentru care Proiectul de metodologie propune generalizarea ei în 2010. Metodele de bonitare aparţinând acestui tip. • Metode de bonitare cantitativă. în România a fost elaborat modelul SIBIL (Simota.

Ulterior. aceste preocupări apar în sec. metoda folosită în prezent atât pe plan mondial cât şi în România este metoda veniturilor. apoi în imperiul German.a clasa a IV . Dokuceaev (1883) a studiat problema evaluării calitative a diferitelor soluri. 1995). Preocupări ştiinţifice pentru stabilirea valorii de referinţă a pământului s-au dezvoltat în acea epocă în Germania şi în Elveţia. repartiţia şi caracteristicile solurilor. iar Thaer elaborează pentru prima dată un sistem de bonitare pe bază de puncte stabilite în funcţie de textura solului (ambii autori citaţi de Teaci. 1970. Mayer defineşte în 1805 noţiunea de bonitare. aşa numitul concept al pedologiei genetice. 2001). In Statele Unite ale Americii problemele bonitării sunt în cea mai mare parte abordate sub aspect. Se găsesc elemente privind modul de stabilire a impozitelor agricole pe baza productivităţii terenurilor respective în Mesopotamia antică şi în Egiptul faraonic. Von Thünen (1842) a dezvoltat concepţia “economiei spaţiale” pe baza căreia valoarea terenurilor agricole este determinată în principal de distanţa faţă de centrele de consum. dintre metodele de clasificare calitativă pentru terenurile neirigate se practică clasificarea terenurilor agricole după pretabilitatea pentru diferite folosinţe (Klingebiel şi Montgomery. dar ele nu sunt deocamdată generalizate: indicele productivităţii solului şi indicele potenţialului solului. Miclea. Intr-o formă organizată. iar recent s-a elaborat o nouă metodică (Metodica instituirii monitoringului funciar în Republica Moldova . Dezvoltarea cercetării şi practicii bonitării şi evaluării terenurilor agricole şi forestiere 1c1. în special pentru scopuri legate de impozitarea terenurilor agricole. în cadrul căreia se disting opt clase de pretabilitate şi anume: • • • • clasa I clasa a II . Pe plan mondial Activitatea de bonitare. respectiv de poziţia lor în cadrul “cercurilor Thünen” identificabile în jurul marilor oraşe. Există şi aici abordări conducând la estimări cantitative. acestea stabilindu-se pe baza bonitării terenurilor respective. 1997. în secolul următor extinzându-se în întreg imperiul Austriac. 1980). Cerbari. şi aceste studii l-au condus ulterior la elaborarea unui concept cu totul nou referitor la formarea. Din Evul Mediu se regăsesc astfel de elemente în legislaţia germană. în Sparta sau în Imperiul Roman (Teaci. conducând la diferite metode de clasificare calitativă a solurilor în clase de pretabilitate sau favorabilitate. Astfel. 18 în principatul Milano. necantitativ. inclusiv în teritoriile româneşti care aparţineau în acea vreme acestuia. 1961). precum şi indicele Storie folosit în California sau evaluarea solului pentru creşterea plantelor.pentru terenurile agricole şi forestiere. In Republica Moldova a fost aplicată metodica lui Luneva şi Riabânina (1976). printre care Gavriliuk (1974).a clasa a III . a existat într-o anumită formă încă din antichitate. care treptat s-a impus în întreaga lume şi care îl caracterizează pe autorul ei ca fondator al pedologiei moderne.a terenuri cu puţini factori limitativi care să restricţioneze utilizarea lor terenuri cu unele limitări care reduc sortimentul de culturi sau necesită practici moderate de conservare terenuri cu limitări severe care reduc sortimentul de culturi şi/sau necesită practici specifice de conservare terenuri cu limitări foarte severe care reduc sortimentul de culturi 9 . In Rusia. conceptul şi metodologia bonitării au fost dezvoltate în Rusia de numeroşi autori. 1d.

1953). capacitatea de plată fiind de 12 . inclusiv cele privind aplicarea apei. cu o capacitate de plată de 7.12 dolari pe acru terenuri apte numai pentru utilizare în scopuri speciale (orezărie.• clasa a V . fâneţe. puternic erodate. 1993) se defineşte nota de productivitate. resurse de apă sau în scopuri estetice. Sunt incluse şase clase de pretabilitate: • • • • • clasa I clasa a II -a clasa a III clasa a IV .a • • • clasa a VI . Caracteristic acestei metodologii este includerea unor elemente tehnice specifice amenajărilor de irigaţie şi. criteriul de bază fiind ca producţia ce poate fi obţinută în cazul introducerii irigaţiei să conducă la o capacitate de plată acoperitoare care să asigure cheltuielile de producţie curente. viaţă sălbatică.5 .a In USA se folosesc de asemenea pe scară largă noţiunile de productivitate şi potenţial al solului.a clasa a VII . Clasele de pretabilitate se pot subdivide în subclase în funcţie de natura factorilor limitativi care le afectează. exprimată în procente faţă de 10 . să permită amortizarea costurilor de investiţie şi să ofere totodată agricultorilor respectivi un nivel de viaţă satisfăcător. stâncoase.) terenuri provizoriu considerate ca inapte pentru agricultură irigată. a elementelor economice.20 dolari pe acru terenuri moderat apte pentru culturi agricole.a clasa a VIII . păduri sau terenuri pentru animale sălbatice terenuri cu limitări severe care le fac în genere nepretabile pentru cultură şi care limitează utilizarea lor în general ca păşuni . Pentru terenurile irigate se efectuează clasificarea terenurilor după pretabilitatea pentru irigaţie (Land classification.a terenuri pe deplin apte pentru culturi agricole irigate care au o capacitate de plată de 16 .a clasa a V . îndeosebi.16 dolari pe acru terenuri marginal apte pentru culturi agricole. Pentru a răspunde cerinţelor menţionate.a şi/sau necesită a fi gospodărite cu grijă terenuri fără pericol sau cu pericol redus de eroziune dar care prezintă alte limitări practic neremediabile şi care limitează utilizarea lor în general ca păşuni. lucrările de încadrare a terenurilor pe clase de pretabilitate pentru irigaţie se execută de regulă de către grupe de lucru cuprinzând un pedolog. • clasa a VI . necesitând studii suplimentare pentru precizarea posibilităţilor de corectare a unor factori limitativi cum ar fi salinitatea sau excesul de umiditate terenuri inapte pentru agricultură: accidentate. insuficient drenate etc. păduri sau terenuri pentru animale sălbatice terenuri cu limitări severe care le fac în genere nepretabile pentru cultură şi care limitează utilizarea lor ca păşuni. păduri sau viaţă sălbatică terenuri şi forme de relief cu limitări care împiedică utilizarea lor pentru producţie comercială şi limitează această utilizare pentru recreare. fâneţe. livezi etc. un hidroameliorator şi un economist. In metodologia curentă de studiu pedologic (Soil Survey Manual. respectiv producţia prognozată pe un sol dat.

în statul Illinois din zona principală de cultură a porumbului. identificarea terenurilor agricole prime şi unice. ovăz. impactul asupra mediului. astfel încât el nu 11 . In ceea ce priveşte indicele potenţialului solului. Indicele potenţialului este utilizat şi în Canada (Dumanski şi Onofrei. Printre acestea. mediu şi redus. de asemenea pentru tehnologii de cultură de bază şi superioare. 1975) listează indicii de productivitate pentru tehnologia de bază şi pentru tehnologie superioară. 2000b). 2000). Un astfel de studiu (Mausel. Ulterior. Sunt indicaţi totodată coeficienţi (procentuali) de aplicat acestei productivităţi pentru diferite categorii de pantă şi eroziune. diferenţiat pe mari zone pedoclimatice. pentru cele 26 de asociaţii de soluri identificate la acea dată şi pentru toate unităţile administrative (“county”. fâneţe şi păşuni (în acest ultim caz productivitatea se exprimă în număr de zile în care un acru de teren poate susţine un cap de bovină). 2000a. printre care procentul de teren cu folosinţă agricolă. dar totodată aducându-se importante elemente de noutate metodologică. potenţial ridicat. se disting 3 clase. stabilirea impozitelor. la care adaugă o procedură de evaluare a condiţiilor de amplasament. evaluarea valorii de vânzare şi arendei.producţia standard obţinută în condiţii de tehnologie superioară pe cele mai bune soluri din zona respectivă. de exemplu. din estimări ale specialiştilor pedologi şi agronomi şi din corelarea datelor statistice privind producţiile pe ferme cu învelişul de soluri al fermelor respective. Sistemul LESA include metodologia prezentată anterior referitoare la clasele de pretabilitate şi la conceptele de productivitate şi potenţial. mijloacele de transport. O metodologie complexă de evaluare a terenurilor este sistemul LESA. Sunt prezentate valorile medii respective. soia. Indicatorii menţionaţi rezultă pentru diferite soluri. precum şi echivalentul pierderilor de recoltă produse de factorii limitativi necorectaţi. Acest sistem îşi propune să furnizeze informaţie care să răspundă la numeroase probleme atât ale organelor de decizie cât şi ale fermierilor. elaborat în USA (National land evaluation and site assessment. precum şi pentru prezenţa subsolului limitativ. planificarea proiectelor privind resursele naturale şi căilor de transport.. distanţa faţă de zonele urbane. problema productivităţii solului în statul Illinois a fost reluată. Cercetări ample privind productivitatea solului s-a efectuat. similar judeţului din ţara noastră) din cadrul acestui stat. şi se precizează principalele caracteristici de sol şi teren care le definesc. impactul culturii istorice. Fehrenbacher şi colab. grâu. Ecuaţiile de regresie obţinute au fost validate pe baza datelor referitoare la alte 156 de amplasamente. Datele se referă la culturile de porumb. precum şi sub forma unui indice mediu pentru culturile cerealiere. neerodate şi la soluri fără subsol inaccesibil sistemului radicular. In acest scop se iau în consideraţie 16 caracteristici. actualizându-se indicii respectivi în acord cu progresele tehnologice (Olson şi colab. Indicele potenţialului se defineşte ca producţia în condiţii de performanţă din care sau scăzut cheltuielile pentru măsurile aplicate pentru corectarea unor factori limitativi specifici solului respectiv. Punctajul ce se poate acorda diferă de la zonă la zonă. Recent. fizice şi chimice ale solului. identificarea posibilului impact asupra mediului şi implementarea politicii de protecţie a terenurilor agricole. S-au aplicat tehnici de calcul statistic (Garcia-Paredes. corelându-se pentru 34 de amplasamente reprezentative producţiile de porumb şi soia cu 16 însuşiri morfologice. In acest studiu productivitatea pentru fiecare sol se referă la terenuri plane. la păduri de conifere şi arbori cu frunze căzătoare (productivitatea exprimată în sporul anual de masă lemnoasă). (1978) prezintă productivitatea pe fiecare din cele aproape 1000 de soluri din statul Illinois. 1983). precum şi procentul de suprafaţă cu terenuri din 7 clase de valori ale indicelui respectiv. 1989). determinarea dimensiunii minime a fermelor.

turbe. reacţia. Modelul a fost testat pe mai mult de 200 de serii de sol de pe întreg teritoriul USA. Modelul de calcul include 7 factori (structura şi nutrienţii în stratul superficial al solului. componente chimice toxice. fiecărei clase atribuindu-se un număr de puncte între 0 şi 100. şi anume grosimea solului şi permeabilitatea. In acest scop se porneşte de la note maxime de 10 ce pot fi acordate fiecărui factor. In cea de a doua fază se calculează “nota solului pentru creşterea plantelor” care rezultă din înmulţirea celor 7 note ale factorilor şi înmulţirea cu 100 a produsului rezultat. unde se separă 5 clase: • • • clasa I: clasa a II-a: clasa a III-a: terenuri foarte bune. care ia în considerare 4 grupe de factori. In continuare acestor note li se aplică o corecţie subunitară. salinitatea. textura şi structura solului. Intr-o primă fază se calculează “nota de factor” care este media aritmetică a punctelor pentru subfactorii respectivi divizată cu 100.este prevăzut în instrucţiuni centralizate ci într-o primă fază trebuie stabilit pentru fiecare zonă.. Pentru fiecare subfactor s-au stabilit clase de valori. In cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Agricultură şi Alimentaţie ( FAO) s-a elaborat o metodologie asemănătoare celei americane de clasificare calitativă în clase de pretabilitate (A framework for land evaluation. şi o serie de aşa numiţi factori modificatori printre care drenajul. sub formă procentuală. respectiv nefavorabil în prezent şi permanent). 75 . 1991). 1985) au fost discutate ulterior. 2000). subclase de favorabilitate (definite prin natura factorilor limitativi) şi unităţi de favorabilitate (în funcţie de caracteristici privind producţia sau tehnologia). fără a se mai trece la calculul descris anterior. Se însumează apoi notele maxime astfel stabilite şi acestea se reduc din nou. în cadrul cărora se identifică 30 de subfactori. profilul fizic al solului. notate cu 0 . se acceptă astfel o valoare maximă dublă pentru condiţiile de amplasament decât pentru condiţiile naturale ale terenului. Unele detalii specifice terenurilor neirigate (Guidelines: land evaluation for rainfed agriculture. diferită de la o caracteristică la alta şi specifică fiecărei zone studiate. panta terenului. O metodologie recent elaborată în USA. între 5 şi 100 de procente. Pe terenurile unde este prezentă una din aceste caracteristici se foloseşte direct nota respectivă.90% din recolta maximă din ţară terenuri mijlocii. Metodologia SRPG nu este diferenţiată pe folosinţe sau culturi. clima. moderată şi redusă. astfel încât suma lor să fie 200.20 puncte. In categoria metodelor parametrice multiplicative din USA este cea iniţiată în California de Storie (1933).75% din recolta maximă din ţară 12 . In afară de aceasta sunt prevăzuţi 11 “caracteristici care trec peste ceilalţi factori”. Sunt diferenţiate 2 ordine de favorabilitate (favorabil şi nefavorabil). cele patru procente înmulţindu-se între ele pentru a se obţine nota de bonitare a terenului respectiv. Acestea se referă la soluri scheletice. este cea denumită Notarea solurilor pentru creşterea plantelor . care poate fi de asemenea încadrată în categoria bonitării parametrice multiplicative. 1983) şi irigate (Guidelines: land evaluation for irrigated agriculture. băltiri permanente şi altele. Abia în faza următoare se trece la acordarea de puncte fiecărei unităţi de teren din zona studiată. conţinutul de elemente nutritive. reacţia solului. relieful). 55 .SRPG (Soil rating for plant growth. Întrucât punctajul maxim pentru productivitatea (potenţialul) solului este 100. caracteristici privind apa solului. proporţional. Fiecare dintre cei cele patru grupe de factori este apreciat cu un punctaj. pe care se obţin recolte de peste 90% din recolta maximă din ţară terenuri bune. 1976). O metodă simplă de stabilire a unor clase de producţie este cea uzitată în Belgia (Sys şi colab. 5 clase de favorabilitate (favorabilitate ridicată.

Acest punctaj este corectat prin înmulţire cu coeficienţi de corecţie subunitari pentru una sau mai multe dintre 15 caracteristici ale solului şi terenului: grosimea solului. adâncimea apei freatice. de relief. prezenţa unor materiale depuse prin activitatea omului. adâncimea la care apare carbonatul de calciu. cea mai favorabilă. salinizarea. densitatea aparentă. Pentru fiecare dintre diferitele combinaţii posibile între tipurile de rocă. punctajul de bonitare este acelaşi pentru fazele având acelaşi număr.10 puncte.• • clasa a IV-a: clasa a V-a: terenuri slabe. 30 . pentru fiecare teren. grosimea orizontului cu humus. cele mai favorabile fiind desigur solurile cu textură mijlocie. loess şi materiale aluviale foarte favorabile. 5 grupe. Clasele de bonitare stabilite sunt permanent actualizate în funcţie de modificările intervenite în calitatea solului şi în sistemele de agricultură. textura stratului arat. de apă freatică sau de prezenţa în apropiere a unei păduri. un număr concret de puncte între aceste limite. gleizarea. 13 . ea fiind ulterior oficializată legislativ (Bodenschätzungsgesetz. 1934) şi generalizată prin aplicare pe întreaga ţară. La baza acestei metodologii pentru terenurile arabile stau 3 caracteristici principale ale terenului: • • • tipul de rocă. starea de evoluţie a solului (“Zustandstuffe” în germană). conţinutul de humus.55% din recolta maximă din ţară terenuri neproductive. roci dure alterate sau pietrişuri din nou mai puţin favorabile. în genere de câte 8 . Revenind la Germania. faza 1 (soluri bogat humifere. alcalizarea. respectiv materiale deluviale mai puţin favorabile. acordându-se un loc amplu discuţiei directe dintre specialişti şi proprietarii de pământ. Ea are un important caracter participativ. specialistul evaluator urmând să aleagă. iar între locul central şi solul extrem degradat pedogenetic de asemenea faze de la 2 până la 7. textura. ocupă un loc central în procesul de evoluţie a solului de la roca brută până la solurile extrem degradate prin procese pedogenetice nesatisfăcătoare (podzolire. prezenţa proceselor de colmatare. prezenţa alunecărilor de teren. pe care nu se pot obţine decât recolte sub 30% din cele maxime în ţară Metodologia recent elaborată în Republica Moldova (Cerbari. deci în total un număr de 13 faze. separându-se faze de evoluţie. nelevigate profund. în perioada mai recentă metodologia de bonitare a fost pusă la punct de Rothkegel (1928). Metodologia adoptată este relativ simplă şi se bazează pe studiile pedologice executate de alte organizaţii de specialitate. pe criterii oarecum subiective. cu proprietăţi fizice favorabile). textură şi stadiul de evoluţie (în total 212 astfel de combinaţii) se prevede o gamă de variaţie a punctajului de bonitare. indiferent dacă este vorba despre soluri insuficient dezvoltate sau soluri excesiv dezvoltate. Întreaga suprafaţă a Germaniei (de fapt a fostei Republici Federale a Germaniei) a fost bonitată într-o perioadă de circa 60 de ani. Principalul obiectiv urmărit a fost acela al calculării cât mai obiective a impozitelor. pseudogleizare). fiecare având un punctaj de bonitare cuprins între 0 şi 100 de puncte. anume 8 clase texturale de la nisip până la argilă la care se adaugă solurile turboase. In continuare. gradul de eroziune. 2001) este de asemenea o metodologie parametrică cu caracter multiplicativ. motiv pentru care instituţia creată în acest scop s-a organizat (şi este şi astăzi organizată) în cadrul Ministerului Finanţelor. punctajul de bonitare de bază astfel stabilit se corectează într-o anumită proporţie în funcţie de condiţii specifice de climă. conţinutul de schelet. Sunt identificate 134 soluri (la nivel de tip şi de subitp de sol). între roca nesolificată şi locul central se diferenţiază faze de la 7 până la 2.

generalizat la acea vreme în Transilvania. sfeclă de zahăr). Drăgan (1934).. cu contribuţii ale lui Crişan (1959). stabilindu-se un punctaj de plus sau minus 10 puncte pentru temperatura medie anuală şi de plus sau minus 10 puncte pentru cantitatea de precipitaţii anuale. excesul de umiditate de suprafaţă. floarea soarelui. vii. O dezvoltare deosebită au căpătat în România lucrările de bonitare începând cu anii 60’. In această etapă bonitarea s-a efectuat pe baza metodologiei elaborate iniţial de Teaci (1960. In România In afara provinciilor aflate la acea dată în Imperiul Austriac. bonitate de asemenea cu plus sau minus 15 puncte. Legea cadastrului 23/1933 a avut unele prevederi privind bonitarea cadastrală dar. desigur fiind direcţionate în conformitate cu principiile economiei socialiste şi având deci ca obiectiv principal repartizarea sarcinilor de plan. excesul de umiditate specific pe unele terenuri în pantă sau riscul inundaţiilor. Grinţescu (1936).Pentru bonitarea pajiştilor metodologia este oarecum diferită. cartof.. Punctajul atribuit fiecăruia din cei patru factori menţionaţi se adună. 1980). 1966) a fost o metodă parametrică cu caracter aditiv. Ion Ionescu de la Brad (1870). metodologia respectivă identificând un număr de 141 de soluri şi fiecăruia dintre ele atribuindu-se un număr precis de puncte. 1973) a propus termenul de ecometrie pentru caracterizarea cantitativă a relaţiilor dintre caracteristicile terenului şi productivitatea acestuia. condiţiile hidrologice. ele nu au fost practic aplicate până la război decât în câteva comune. Hartia (1966). unele elemente privind clasificarea după calitate a pământurilor se regăsesc în lucrările fondatorului ştiinţelor agricole româneşti. iar în cazul terenurilor arabile pentru 5 culturi (grâu. 1975). Banat şi Bucovina. respectiv adâncimea apei freatice.sol excesiv degradat). Vasiliu (1936). porumb. cu unele corecţii suplimentare în funcţie de expoziţia pantei faţă de punctele cardinale. ca de altfel şi celelalte prevederi ale acestei legi. fâneţe. Teaci şi colab. relieful. putându-se obţine astfel pentru un anumit teren orice valoare între -50 şi +100 de puncte. Ea a fost utilizată într-o amplă lucrare. (1972).. Au fost publicate propuneri de metodologie de către Popovici Lupa (1925). 1c2.sol optim şi în cel sol optim . 1966. 1966). Au fost folosite următoarele criterii: • • • • solul. Metoda de bonitare folosită în România până în 1975 (Teaci. Burt (1970). In toate cazurile punctajul este diferenţiat pentru diferitele folosinţe agricole (arabil. O formă dezvoltată a acestei metodologii a fost elaborată ulterior (Instrucţiuni pentru elaborarea lucrărilor . între 0 şi 50. Condiţiile de rocă nu se iau în consideraţie. respectiv în Vechiul Regat şi în Basarabia. livezi). luat în considerare prin plus sau minus 15 puncte acordate în funcţie de înclinarea pantei şi de prezenţa unor depresiuni închise sau deschise. Pentru textura solului se analizează numai 5 clase texturale. păşuni. 1970). După 1918 au existat preocupări pentru stabilirea unei metodologii proprii de bonitare care să permită extinderea în celelalte provincii româneşti a sistemului de cadastru şi impozitare. cu caracter oarecum experimental. bazată pe studiile pedologice la scara 14 . iar pentru starea de evoluţie a solului un total de numai 5 faze (1 fază optimă şi câte 2 faze în intervalul rocă . clima. In aceeaşi perioadă Burt (1970. Teaci şi Burt (1964. şi ulterior sensibil modificată de acelaşi autor (Teaci. iar cele de climă şi de hidrologie sunt incluse printre factorii de bază ai bonitării.

Intre aceste însuşiri s-au studiat condiţiile climatice (Teaci şi colab. 1975). 1975. 2001b). 1975).. 1980). Popa şi Stan.000. Teaci şi Burt. 1987.. 1989). porumb siloz (Andreiaşi şi colab. In perioada elaborării acestor metodologii s-au efectuat ample cercetări privind corelarea diferitelor însuşiri ale terenului cu producţiile obţinute în unităţi agricole din diferite zone ale ţării. 1980). 1987). adăugându-se elemente privind diferenţa de altitudine dintre parcela de teren. 1986. 1983b. 1975). uneori şi cheltuielile de producţie. Costea şi colab. 1961. sistem caracteristic etapei respective. scara 1:50. Ea este general utilizată în prezent (Metodologia elaborării studiilor pedologice.. S-au efectuat de asemenea lucrări de bonitare în diferite zone din ţară: Dobrogea (Teaci şi colab. 1978. zona Siret . Voiculescu. Teaci şi colab.. 1970)... Teaci şi Burt. 1970. pajişti (Neacşu şi colab. 1997) şi celor de pomi fructiferi (Zambrovics. sursele de apă inclusiv din apa freatică (Burt şi Teaci. 1978. fermă şi centrul de desfacere precum şi gradul de acoperire a terenului cu muşuroaie.. Cea de a treia variantă a metodei de bonitare (Teaci. 1978. Vrancea (Munteanu şi Rapaport... folosind o metodologie economică specifică. Oltenia (Teaci şi Burt.. Setul de indicatori consideraţi este în mare măsură acelaşi. Unele dintre lucrările menţionate (Teaci şi colab. 1995). De asemenea. 1987. judeţele Satu Mare (Asvadurov. arbori. Factorii de infrastructură şi amplasament sunt consideraţi a afecta în primul rând favorabilitatea economică a terenului respectiv şi nu productivitatea lui intrinsecă (mărimea 15 . pietre. Iaşi (Tutunea şi Teraci. 1983a. arbuşti sau cioate. Ţărău şi Teaci.. 1972. 1975). iar Hălmăjan şi colab. 1974.Moldova (Predel. O concepţie în parte diferită privind bonitarea condiţiilor de amplasament şi infrastructură a fost elaborată de Vlad (2001a. Burt şi Munteanu. care au fost sintetizate la scara 1:50..000 (Raionarea pedoclimatică . O variantă mai completa de indicatori de amplasament şi infrastructură este în curs de elaborare. (1972) au aplicat metodologia de bonitare pentru profilarea producţiei agricole la o unitate agricolă de stat.000. 1981. arbuşti fructiferi (Voiculescu şi colab. 1978. Ea va fi prezentată ulterior în lucrarea de faţă. Neacşu şi Mielcescu. 1990). 1989. 1983d. 1980. 1963. 1990). care va fi descrisă în detaliu ulterior. 1980). 1987). 1979. 1989. Giurgiu (Parichi şi colab. 1970). 1983c. efectuate în cei peste 20 de ani anteriori. 1971.. (1977) au realizat o aplicaţie a lucrărilor de bonitare pentru repartizarea sarcinilor de plan. cartof (Maxim. 1980). Teaci şi colab 1973. 1967) includ şi corelaţii de ansamblu între notele de bonitare şi producţiile. mărimea şi forma parcelelor. conţinutul de schelet (Canarache şi Stângă. 1966. pentru judeţul Bihor. 1975). 1989) sau viţă de vie (Oancea şi colab. respectiv distanţa şi starea drumurilor. Hartia (1966) a propus unii indicatori de apreciere a condiţiilor de amplasament şi organizare a teritoriului. Popa. 1968). precum şi la nivelul întregii ţări la diferite scări (Teaci şi colab. 1967). 1994). Cercetări specifice s-au efectuat pentru bonitarea culturii de sfeclă de zahăr (Seceleanu şi Teaci. 1966. Pentru aceste caracteristici a propus indici cu valori de la 0 la 6 care urmau a fi scăzuţi din notele de bonitare stabilite prin metoda Teaci. este o metodă parametrică cu caracter multiplicativ. 1982.. Hartia (1966) a folosit rezultatele obţinute prin aplicarea în Banat a primei variante a metodologiei Teaci de bonitare şi le-a corelat cu rezultatele economice ale întreprinderilor agricole respective. Voiculescu şi colab.. (2001). o primă formă fiind publicată în lucrarea lui Mihalache şi colab. Burt şi colab. ea a fost recent preluată în activitatea de cadastru (Metodologia cadru. 1971). sudul ţării (Teaci şi colab. 1963..1:10. ale principalelor culturi. 1981.

a2 . arbuşti şi cioate. la care se adaugă grupe de pretabilitate bazate pe intensitatea factorilor limitativi şi subgrupe de pretabilitate stabilite prin detalieri ale unor caracteristici ale solului. şi s-au susţinut în acelaşi domeniu o serie de noi teze de doctorat. Sunt menţinute în cea mai mare măsură cele 6 clase de pretabilitate menţionate anterior şi subclasele diferenţiate pe baza naturii factorilor limitativi. precum şi pentru desecare/drenaj.indice parţial de evaluare a lungimii şi calităţii drumurilor. folosirea apelor uzate. pe măsura creşterii acestor factori şi a intensităţii lor terenurile se încadrează în clasele II . In ceea ce priveşte celelalte terenuri agricole (pajişti. îndeosebi în cazul celor destinate fundamentării proiectelor de îmbunătăţiri funciare şi a celor de organizarea teritoriului In ultimii ani s-au efectuat noi paşi înainte pentru dezvoltarea sistemului de bonitare. Conform acesteia terenurile arabile se împart în 6 clase de calitate. Se separă în continuare 7 grupe de terenuri. Criteriile de includere a unui teren în clase. combaterea eroziunii. variind între 2 pentru nota 100 şi 1 pentru nota 0. Cartografie şi Organizarea Teritoriului (Georgescu. salinitate. şi reprezintă procentul din valoarea recoltei rămas după scăderea cheltuielilor suplimentare datorite condiţiilor respective de amplasament şi infrastructură: KA = 100 . recultivarea terenurilor degradate antropic. irigaţie. O metodologie similară de încadrare în clase de bonitare folosită anterior în România este de asemenea cea propusă de Georgescu (1960. aciditate. vii. numit notă de evaluare a amplasamentului terenului. Fotogrammetrie. deponii sau halde). improprii folosirii ca arabil.producţiei).factor de corecţie invers proporţional cu nota de bonitare a terenului respectiv. In acelaşi timp a fost propusă (Cârstea.(a1 + ∑ a i ) * (2 . 1982) o metodă de clasificare calitativă a terenurilor. a9 . vii. A fost publicată o sinteză la nivelul întregii ţări a rezultatelor studiului efectuat pe baza acestei metode de Institutul de Geodezie.KP / 100) 2 9 unde KA este nota de evaluare a amplasamentului terenului. combaterea poluării. iar produsul lor este un indicator independent. diferenţiate pe baza înclinării pantei. mărimea şi forma parcelei. similară celei din USA. orezării şi sere sau solarii. 1964. Sunt prezentate metodologii separate pentru pretabilitatea la arabil. Cârstea şi Tănase. 1983). livezi). Aceste clasificări sunt folosite în elaborarea unor studii pedologice.V. acoperirea terenului cu muşuroaie. Ca urmare. dar adaptată condiţiilor specifice locale. cantitative. Ulterior (Metodologia de elaborare a studiilor pedologice. inclusiv includerea lui într-un cadru mai larg. 1987). iar în clasa a VI-a se încadrează terenurile neproductive. amenajamente silvice. Clasele de calitate se subdivid în 9 subclase pe baza naturii factorilor limitativi (eroziune. coeficienţii respectivi au în cea mai mare parte valori supraunitare. ale solului şi terenului. exces de umiditate. fragmentarea microreliefului. între altele prezintă rezultate obţinute prin calcule specifice privind valoarea producţiei şi a venitului 16 . terenuri cu gropi. Ştefan (1998) analizează detaliat aspectele economie ale rentei funciare. pietre. In clasa I sunt încadrate terenurile lipsite de orice factori limitativi. a 1 . In acest cadru. prezenţa scheletului sau a texturii nisipoase. subclase şi grupe de pretabilitate sunt prezentate în detaliu sub forma caracteristicilor concrete. ele se clasifică în 3 clase. livezi. 1964).indici parţiali de corecţie pentru diferenţa de altitudine. arbori. KP . au fost preluate şi sensibil detaliate astfel de sisteme de clasificare a solurilor după pretabilitate. pajişti..

au rezultat valori pozitive ale venitului net pentru clase I . Patriche (2001) a utilizat metode statistico-matematice specifice. 1997. Au fost stabiliţi. precum şi venitul net obţinut la aceste culturi. diferenţiat în exploataţii asociative şi de către agricultori individuali. desecare/drenaj. Din aceste calcule. Acesta are la bază crearea unei baze de date computerizate care cuprinde pentru teritoriul ce urmează a fi analizat toţi indicatorii de sol şi teren necesari. câte una pentru fiecare clasă de valori. Marian şi colab. combaterea eroziunii).. producţii şi venitul net. valori nule pentru clasa a VI-a de bonitare şi valori negative pentru clasele VII . Puşcă (1997) studiază bonitarea terenurilor agricole din Banat pentru grâu şi porumb. 1997). Din concluziile acestei lucrări sunt de reţinut argumentele în favoarea metodologiei bazate pe note de bonitare. precum şi corelaţiile semnificative dintre notele de bonitare. forma şi gradul de comasare al parcelelor. Au fost totodată avute în vedere lucrările anterioare privind realizarea şi utilizarea bazei de date cu informaţia necesară lucrărilor de bonitare la diferite scări (Tapalagă şi colab. vii. Jurcuţ (1999) a cercetat 12 amplasamente din Câmpia şi Piemonturile Vestice. Se folosesc de asemenea ecuaţii obţinute prin calcul statistic pentru exprimarea variaţiei coeficienţilor de bonitare.. şi anume întro variantă serii de ecuaţii liniare. exemplificându-le pe un număr de 25 de terenuri din judeţul Iaşi. coeficienţi de bonitare a celor 17 indicatori diferenţiaţi pentru 16 specii de graminee şi leguminoase perene.V de bonitare. Ţărău (1998) a detaliat semnificativ metodologia de bonitare pentru păşuni şi fâneţe. Sistemul DexTer are la bază metodologia de specialitate existentă (Metodologia de elaborare a studiilor pedologice. De asemenea. 1987). în acord cu metodologia de bonitare curentă. 2002) a elaborat un sistem suport de decizie. Metodologia elaborată a fost validată pe baza rezultatelor de producţie din 9 câmpuri experimentale din Banat.net diferenţiat pe cele 10 clase de bonitare şi pe 3 nivele tehnologice. şi anume prin serii de ecuaţii liniare câte una pentru fiecare clasă de valori. care au luat în considerare valori ale cheltuielilor de producţie nediferenţiate pe clase de bonitare. iar în altă variantă ecuaţii continue polinomiale de gradul 6 sau logaritmice. cerinţele orientative pentru lucrări hidroameliorative (irigaţie. prezentându-se hărţile respective de clase de bonitare pentru speciile respective. stabilind atât clasele de calitate a terenului după metodologia Georgescu cât şi notele de bonitare după metodologia Teaci. pretabilitatea terenurilor pentru arabil. livezi şi pajişti. El foloseşte un sistem de prezentare a variaţiei coeficienţilor de bonitare în funcţie de clasele de valori ale indicatorilor respectivi sub formă de ecuaţii obţinute prin calcul statistic. numit DexTer. precum şi recomandări privind lucrările şi fertilizarea solului. pe care îi denumeşte “coeficienţi de penalizare”. 2001a. In continuare au fost elaborate programe de calculator prin care se pot stabili notele şi clasele de bonitare naturală şi potenţată. autorul analizează problema evaluării influenţei condiţiilor de amplasament. Ea a fost aplicată la întreaga suprafaţă agricolă a Banatului. Vlad (1997. Au fost de asemenea obţinute datele de producţie pentru principalele culturi. Au fost aplicate metoda componenţilor principali pentru analiza stării de calitate (bonitării) terenului şi o metodă de programare liniară pentru rezolvarea unor probleme de decizie privind optimizarea structurii culturilor. S-a folosit un set de indicatori sensibil diferiţi faţă de cei din metodologia actuală. 17 .X. iar aplicarea lui a fost exemplificată pe terenurile a patru comune din judeţele Hunedoara şi Iaşi. In acest sens el propune o serie de coeficienţi subunitari pentru distanţa şi calitatea drumurilor şi pentru mărimea.

Pălămaru şi Dârja. respectiv din Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice. 1979. Geodezie şi Cartografie (Ordonanţa de urgenţă 70/2001). valoarea de patrimoniu proprietăţii de stat (Hotărârea de Guvern 834/1991. Mihalache şi colab. care îşi propune să unifice aceste aspecte. are în curs de definitivare un proiect de act normativ (Metodologia de evaluare a imobilelor). Ordonanţa Guvernului 36/2002). Timaru. 2002. 1999. Hotărârea de Guvern 59/1994). Otiman. Problemele privind efectuarea studiilor pedologice. O modificare importantă în organizarea cadastrului a urmat trecerii cadastrului agricol în competenţa Oficiului Naţional de Cadastru. concesionarea terenurilor din patrimoniul statului (Legea 219/1998). Bold şi Avram. Hotărârea de Guvern 1546/2001). după 1989 au fost emise mai multe acte normative cu prevederi de interes pentru bonitarea şi evaluarea terenurilor agricole şi forestiere: impozitarea veniturilor agricole (Legea 34/1994. În prezent. în cadrul unui larg colectiv multidisciplinar. 2003. În ceea ce priveşte terenurile forestiere. 2002. Patriche. 2001. Reglementările din actele normative menţionate sunt adesea diferite. Puiu. împreună cu alte institute de specialitate din agricultură. Alecu şi colab. 1977) şi altor specialişti privind staţiunile forestiere. 1993a. despăgubirea proprietarilor de drept ale căror terenuri agricole sau forestiere nu au putut fi restituite (Legea 1/2000. 1997. 1995. Canarache. 1996. Chivu şi colab. Problemele de bonitare şi evaluare a terenurilor agricole şi forestiere în cadrul acestei metodologii sunt avute în vedere de specialiştii din Institutul de Cercetare . Miclea. Vlăduţ şi Popescu. arenda (Legea 16/1994). precum şi metodologiile elaborate în diferite etape de Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice.Tratate şi cursuri de specialitate au inclus de asemenea elemente privind bonitarea terenurilor agricole (Kovács. 2003. 1994. Agenţia de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Bohatereţ. uneori chiar contradictorii. Teaci. 1993b. 1999. 2000. un rol important l-au avut cercetările lui Chiriţă şi colab. şi monitorizarea calităţii solului. Guş. Ţărău. inclusiv bonitarea terenurilor agricole.Dezvoltare pentru Pedologie. Măgdălina. 1999. sunt în parte detaliate prin Ordinul MAAP 101/2001 şi Ordonanţa de urgenţă 37/2002. 18 . Vlad. 2002. scoaterea terenurilor din folosinţă agricolă (Legea 18/1991) sau forestieră (Legea 120/2004).. 2002. Agrochimie şi Protecţia Mediului. În acelaşi timp.. 1980. 2004). Legea cadastrului 7/1996 conţine unele prevederi generale privind bonitarea cadastrală. (1964. 1999.

metodologia de bonitare prevede o serie de coeficienţi de bonitare naturală egali cu valori cuprinse între 0 şi 1. devin note de bonitare a solului/terenului (NBst). uneori corectate prin operaţia de bonitare potenţată. ca şi a amplasamentului şi infrastructurii. respectiv cea elaborată de Teaci (1975). (l) pentru livezile de pomi fructiferi (v) pentru vii. În final. Etapa următoare este estimarea condiţiilor de amplasament şi infrastructură. pentru un teren dat. se estimează starea de calitate a acesteia: NB(l) pentru livezi. Metodologia de evaluare a acestor terenuri ca trebui revăzută. 1987. Notele de bonitare naturală. în cele ce urmează se va prezenta metodologia de bonitare naturală şi potenţată a solului şi terenului. NB(l). pentru terenurile agricole cu vegetaţie perenă. ca şi a celor situate în extravilan în apropierea unor localităţi. Bonitarea cadastrală se efectuează în etape succesive de lucru. de posibilitatea folosirii lor pentru construcţii. este desigur determinată în principal de cu totul alte criterii. (p) pentru păşuni şi (f) pentru fâneţe. 2a. Metodologia de bonitare şi evaluare din România Pentru terenurile agricole. NB(f). Într-o primă etapă se estimează pentru fiecare unitate de sol/teren notele de bonitare naturală (NBn). NB(v). Prin multiplicarea.vegetaţie: NB(a). iar prin combinarea acestora cu valorile NBst respective se obţin notele complexului sol/teren .vegetaţie. prin combinarea acestora cu notele complexului sol/teren .2. cu unele modificări ulterioare (Metodologia elaborării studiilor pedologice. are la bază prevederile Ordinului 101/2001. în prezent agricole. aceasta se marchează prin adăugarea în paranteză a simbolurilor (a) pentru arabil. sau cele corectate unde a fost cazul. a tuturor acestor coeficienţi.. Ordinul MAAAP 223/2002) conducând la bonitarea cadastrală. NB(f) pentru fâneţe. diferenţiate în funcţie de categoria de folosinţă: NBc(a). se estimează notele de bonitare cadastrală (NBc). Metodologia de bonitare a vegetaţiei agricole perene. NB(v) pentru vii. Bonitarea naturală a solului şi terenurilor agricole Pentru fiecare dintre caracteristicile solului şi terenului care influenţează capacitatea de producţie a pământului. acolo unde nu au fost corectate prin potenţare. iar a produsului lor cu 100. NBc(p) sau NBc(f). În ceea ce priveşte terenurile forestiere. Valoarea terenurilor. NB(p) pentru păşuni. metodologia de bonitare şi evaluare este în mare măsură asemănătoare celei referitoare la terenurile agricole. notele respective fiind marcate cu NBi. se obţine nota de bonitare naturală: NBn = (B1 × B2 × . nediferenţiată deocamdată pe categorii de folosinţă. × B17) × 100 19 . Odată obţinută nota de bonitare cadastrală se poate trece la evaluarea (bonitarea economică) a terenurilor agricole respective. Este necesar de precizat că metodologia de faţă se referă strict la terenurile cu folosinţă agricolă care nu prezintă interes economic din alte puncte de vedere decât producţia agricolă. NBc(l). (g) pentru grădinile de legume. combinând probabil criterii specifice terenurilor agricole şi celor de construcţie. dar având în vedere specificul respectiv sunt unele deosebiri care se vor analiza ulterior. situate în intravilan. NBc(v). În continuare. NB(p). în zone turistice sau în apropierea unor căi de comunicaţie majore.. Atât notele NBn cât şi cele NBst sunt diferite pentru diferite folosinţe.

Indicatorii respectivi sunt arătaţi în Tabelul 1.B12c B13 B14 B15 B16a .B2b B3a .B6b B7a . Tabelul 1: Factorii de teren utilizaţi în calculul notelor de bonitare naturală (Metodologia elaborării studiilor pedologice.B16h Relief Hidro logie Exces de umiditate de suprafaţă B17 Pentru fiecare dintre indicatorii menţionaţi există un număr de clase de valori. pentru unii dintre aceştia coeficienţii de bonitare fiind diferiţi în funcţie de alte caracteristici ale solului sau terenului.5 până la peste 10.B3b B5 B6a .Sunt luaţi în considerare 17 indicatori de bază. De exemplu. ajungându-se astfel la un număr de 20 de indicatori care se cer analizaţi pentru un teren dat în scopul bonitării naturale a acestuia. pentru textură 6 clase de la nisip la argilă (la care se adaugă soluri carbonatice.B1b1 B2a .B3b B4a . 1987) Indicatori de bonitare naturală Factor principal Sol Textură în orizontul superior Volum edafic Porozitate totală (grad de tasare) în secţiunea de control Grad de gleizare Grad de pseudogleizare Rezervă de humus pe adâncimea 0-50 cm Reacţie în orizontul superior Conţinut de carbonat de calciu Grad de salinizare / alcalizare Grad de poluare Climă Temperatură medie anuală corectată Precipitaţii anuale corectate Înclinarea pantei Prezenţă alunecări de teren Risc de inundaţii Adâncimea apei freatice Factori ajutători Porozitate totală (grad de tasare) în secţiunea de control Precipitaţii anuale corectate Textură în secţiunea de control Desecare / drenaj Textură în orizontul superior Grad de saturaţie Temperatură medie anuală corectată Textură în secţiunea de control Precipitaţii anuale corectate Desecare / drenaj Tabel Anexa 1 B1a . pentru reacţia solului 14 clase cu pH de la sub 3. roci compacte permeabile sau impermeabile şi depozite organice).B7b B8 B9 B10 B11 B12a . pentru precipitaţii corectate 12 clase de la sub 300 mm până la peste 20 .

mazăre şi fasole. Ansamblul orizonturilor genetice constituie profilul de sol. floarea soarelui. pentru pantă 10 clase de la plan (sub 2%) până la abrupt (peste 100%). corespunzători diferitelor clase de valori. Coeficienţii de bonitare sunt stabiliţi pentru fiecare din aceste clase de valori. exces de umiditate de suprafaţă şi alţii). sfeclă de zahăr. Tabele complete pentru coeficienţii de bonitare pentru fiecare indicator. pantă. soia. trifoi. este acordat. fie clasei celei mai mari (volum edafic). lucernă. respectiv media celor 4 culturi cu cele mai mari note pe terenul respectiv (Metodologia elaborării studiilor pedologice. reacţie neutră. vii: struguri de vin. cartof. legume. porumb. fie unei clase cu valori intermediare. porumb. Folosinţele şi culturile considerate. 1987) sau media celor 8 culturi mai răspândite în România: grâu. Ca urmare a proceselor menţionate rezultă unele straturi caracteristice. orz. struguri de masă. coeficienţii de bonitare pentru fiecare indicator şi pentru fiecare clasă de valori fiind diferenţiaţi pe aceste folosinţe şi culturi. prun. fie clasei de valori celei mai mici(salinizare. soia şi mazăre/fasole (Ordinul MAAP 223/2002). punându-le la dispoziţie apa şi elementele nutritive necesare proceselor lor vitale Formarea solului prin transformarea rocilor de la suprafaţa uscatului terestru se realizează printro serie de procese specifice (procese de pedogeneză). orz. piersic. sfeclă de zahăr. cu însuşiri proprii. floarea soarelui. fâneţe. Principalele procese de pedogeneză sunt dezagregarea (sfărâmarea) şi alterarea (modificarea alcătuirii chimice) rocilor. acumularea în stratul superior a unor substanţe organice specifice provenite din transformarea prin humificare a resturilor vegetale. Natura şi proprietăţile diferitelor orizonturi genetice şi a profilului de sol diferă mult de la o zonă geografică la alta sau chiar de la o parcelă de teren la 21 .2 m) şi alţii). livezi: măr. Indicatori de sol Solul este definit ca un corp natural de sine stătător. se calculează şi o notă medie. aşa numitele orizonturi genetice. care denotă condiţiile optime oferite de indicatorul respectiv pentru productivitatea solului. 2a1. strat superficial al scoarţei terestre provenit din roci prin procese specifice. în afara notei de bonitare individuale pentru diferitele culturi. folosinţe şi culturi. cartof. Pentru terenurile arabile. O exemplificare sub formă grafică a acestor coeficienţi pentru fiecare indicator şi pentru câteva folosinţe sau culturi va fi prezentată în cele ce urmează. spălarea sau levigarea spre straturile din profunzime a unor componente şi acumularea unora dintre acestea la anumite adâncimi. cânepă. conform specificului indicatorului respectiv. în număr total de 26 sunt: • • • • • terenuri arabile: grâu. de lungă durată. secole sau chiar mai mult. cais. pentru adâncimea apei freatice 8 clase de la sub 50 cm până la peste 10 m etc. Bonitarea terenurilor agricole se realizează diferenţiat pentru diferite folosinţe şi culturi. Fertilitatea solului este însuşirea acestuia de a întreţine viaţa plantelor. păşuni. Coeficientul 1. păr.4 . bine diferenţiate. înzestrat cu însuşirea de fertilitate.1400 mm. in pentru ulei. cireş şi vişin. in pentru fuior. sunt date în Anexa 1. optime (textură lutoasă. adâncime mică a apei freatice (1.

Conţinuturile de apă şi respectiv de aer sunt complementare. cu un diametru variind de la miimi de milimetru până la centimetri sau chiar decimetri.alta în funcţie de factorii pedogenetici (climă. Faza solidă a solului constituie matricea în care se fixează sistemul radicular al plantelor. (2) Alcătuirea granulometrică (textura) solului Prezenţa în faza solidă a solului a materiei minerale alcătuită din particule de diferite dimensiuni. Din faza solidă. nu prin simpla desfacere a 22 .60% pentru materia minerală. Ele dau totodată indicaţii generale privind calitatea solului. polifazic. inclusiv a elementelor nutritive. fizice şi chimice ale solurilor identificate şi clasificate pe hartă. precum şi factorii pedogenetici şi procesele de pedogeneză care au contribuit la formarea acestora. subtipuri etc. o mică parte. vegetaţie. şi ca atare şi pentru estimarea stării de calitate (bonitării) solului. aceste elemente nu se folosesc direct în lucrările de bonitare. materie minerală (minerale diverse. iar printr-o serie de proprietăţi ale sale asigură mediul în care se desfăşoară principalele procese din sol şi din sistemul sol . iar restul. cele mai frecvente fiind 45 .plantă. de sol existente pe suprafaţa globului. Condiţii medii cu totul generale de alcătuire a materialului de sol sunt cele în care. creşterea volumului de apă conducând la scăderea celui de aer şi invers. este materie organică (humus). deci cel ocupat de faza lichidă şi de cea gazoasă împreună.5% pentru materia organică. adică faza solidă este alcătuită din particule de diferite dimensiuni. cea mai mare parte. Particulele elementare ale solului sunt acele particule minerale silicatice care nu pot fi divizate în particule mai mici decât prin sfărâmare sau prin tratamente chimice. Faza gazoasă contribuie la realizarea unui mediu corespunzător pentru viaţa microorganismelor şi rădăcinilor şi pentru unele procese chimice din sol.30% pentru apă şi 5 . din volumul lui. (1) Alcătuirea globală a materialului de sol Solul este un sistem eterogen. în acest scop fiind necesară cunoaşterea concretă a principalelor însuşiri morfologice. Pe aceeaşi bază se atribuie diferitelor soluri denumiri corespunzătoare şi se realizează clasificarea acestora.40% pentru aer. om) care afectează procesul de pedogeneză. lichidă şi gazoasă) şi polidispers. alcătuire care poate fi extrem de variată de la un sol la altul. ele putând varia în solurile agricole între limite foarte largi. Materia minerală este alcătuită din particule de dimensiuni foarte variate. Toate componentele solului sunt esenţiale pentru ca acesta să-şi îndeplinească diferitele lui funcţii. clasificarea acestora şi însuşirile profilului de sol sunt esenţiale pentru elaborarea de către specialiştii pedologi a hărţilor de sol ale unui teritoriu dat. constituie porii solului. Caracteristicile profilului de sol şi ale orizonturilor genetice care îl compun. relief. Valorile medii indicate pentru proporţia celor trei faze sunt numai uneori întâlnite în practică. rocă. reprezintă principalele criterii pe baza cărora se identifică numeroasele clase. este una din proprietăţile solului esenţială pentru funcţionarea acestuia şi pentru determinarea stării lui de calitate. timp. tipuri. pune la dispoziţia acestora cele mai multe elemente nutritive. adică format din substanţe diferite. 10 . Denumirile diferitelor soluri. jumătate este reprezentat de faza solidă şi câte un sfert de cea lichidă şi de cea gazoasă. în cea mai mare parte silicatice). Faza lichidă este cea care asigură necesarul de apă al plantelor şi transportul către aceasta a substanţelor dizolvate. 0 . Volumul neocupat de faza solidă. adică format din toate cele trei faze (solidă. măsurile ameliorative necesare şi tehnologiile adecvate. în sensul că suma lor este constantă într-un sol dat şi la un moment dat. Totuşi. cel mult o zecime.

Cele mai multe soluri arabile din România nu conţin fragmente grosiere.2 mm diametru de 0.02 . argilă (aceasta din urmă subdivizată în metodologia de bonitare în argilă lutoasă şi argilă mediefină). 23 . fiecare dintre ele definită printr-un interval de diametre. roci nefisurate şi materiale organice. Sistemul de fracţiuni granulometrice utilizat în România. Astfel. roci fisurate. Alcătuirea granulometrică şi textura sunt factori importanţi de care depind numeroase alte proprietăţi ale solului.2 . Particulele elementare de diferite dimensiuni sunt clasificate în fracţiuni granulometrice. După proporţia diferitelor fracţiuni granulometrice ale materialului fin. care nu se modifică decât cel mult în urma unor procese pedogenetice de foarte lungă durată. a reţinerii elementelor nutritive şi a rezistenţei mecanice pe care solul o opune la pătrunderea rădăcinilor şi la executarea lucrărilor solului. cuprinde următoarele fracţiuni principale: argilă praf nisip fin nisip grosier schelet (sau fragmente grosiere) diametru sub 0. şi anume nisip. în acelaşi sens de modificare a texturii are loc o scădere a aeraţiei solului. Alcătuirea granulometrică a solului este dată de conţinutul procentual al diferitelor fracţiuni granulometrice.2 mm diametru mai mare de 2 mm Primele patru dintre aceste fracţiuni. orice sol conţine. se constată o creştere a capacităţii de reţinere a apei inaccesibile plantelor. bazat pe clasificarea internaţională din 1912. Alcătuirea granulometrică şi textura reprezintă un criteriu important în clasificarea solurilor. lut argilos.0. ce se trece de la textura nisipoasă spre cea argiloasă.agregatelor.002 şi 0. nisip lutos.02 mm diametru de 0.002 m diametru cuprins între 0. modificându-se de la un orizont genetic la altul. a permeabilităţii (uşurinţei cu care apa circulă prin sol) şi adesea a temperaturii solului în unele perioade ale anului. Această caracteristică sunt adesea diferenţiate pe profilul de sol. adică pe măsură. Cu foarte puţine excepţii. toate cele patru fracţiuni granulometrice de material fin. Alcătuirea granulometrică şi textura sunt însuşiri practic permanente ale solului. cu diametrul mai mic de 2 mm. constituie materialul fin al solului. în proporţii variate. lut nisipos. solurile se împart în mai multe clase texturale. In sistemul utilizat în România se disting 6 clase texturale (subdivizate la rândul lor în 21 de subclase texturale). lut. În completarea acestor clase texturale se disting soluri carbonatice. iar textura de conţinutul procentual al celor patru fracţiuni ale materialului fin. pe măsură ce creşte conţinutul de argilă şi scade cel de nisip. Dimpotrivă.

4 0.B1b în Anexa 1). porumbul. Influenţa texturii solului asupra stării de calitate a acestuia diferă în oarecare măsură de la o cultură la alta. cer soluri ceva mai uşoare şi suferă mai mult atunci când solul are textură fină (Figura 2. Tabelele B1a .8 0. păşunile şi fâneţele cer soluri ceva mai grele şi suferă mai mult atunci când solul are textură grosieră. care exprimă indirect volumul de sol util pe adâncimea de dezvoltare a sistemului radicular: Volum edafic (%) = ∑ [(100 − Schelet ) * Ad. Spre exemplu. şi mai redusă spre solurile cu textură fină. In metodologia de caracterizare a solurilor şi de bonitare cadastrală se foloseşte indicatorul numit volum edafic.B2b în Anexa 1). Influenţa conţinutului de schelet se manifestă asupra stării de calitate a solului în sens negativ.1. bonitare 0.2 1 Coef. dimpotrivă. pentru soluri afânate (o : grâu. grâul. .2 0 0 20 40 Argila (%) 60 80 Figura 2: Exemple de coeficienţi de bonitare pentru textura solului în orizontul superior. elementelor nutritive etc. textura solului este un element important care influenţează starea de calitate a solului. în timp ce cartoful şi unii pomi fructiferi. întrucât ea determină o scădere a volumului de sol efectiv util. nisipoasă. Tabelele B2a . 24 . iar scăderea notei de bonitare este mai accentuată spre solurile cu textură grosieră.: cartof) (Metodologia elaborării studiilor pedologice. deci scăderea semnificativă a volumului edafic. lutoase. sol] 100 Prezenţa scheletului. şi ca urmare reprezintă unul din criteriile de bază în bonitarea cadastrală. argiloasă. a volumului de sol care contribuie direct la reţinerea apei. 1975) In acord cu cele de mai sus. micşorează puternic nota de bonitare a solului respectiv. această scădere fiind întrucâtva diferită la diferite culturi.6 0. şi cu atât mai accentuată cu cât climatul respectiv este mai uscat (Figura 3. Cele mai bune sunt solurile cu textură medie.

4 0. cuprinse între 2.6 0. şi are de regulă valori specifice puţin variabile în diferite soluri (cu excepţia celor organice). Solurile scheletice şi cele organice ocupă suprafeţe foarte reduse. notată cu DA.65 şi 2. textură fină.70 g/cm3. corespunzător. (3) Starea de aşezare a solului Particulele solide ale solului pot fi aranjate într-o formă mai relaxată. notată cu PT. are valori care variază în genere între 45 şi 50% şi este calculată cu: PT (%) = 100 × (1 − D ) DA • • • gradul de tasare.20 şi 1. densitatea aparentă. In adâncimea profilului de sol predomină solurile cu textură fină. şi. Pentru caracterizarea stării de aşezare a solului sunt necesare următoarele noţiuni: • densitatea.2 1 Coef. mai tasată. adică de volum al fazei solide plus cel al porilor. volumul pe care îl ocupă porii acestuia este mai mare sau mai mic.: precipitaţii anuale > 600 mm) (Metodologia elaborării studiilor pedologice. notat cu GT. este un indice complex care ia în considerare toţi indicii anterior definiţi. şi are valori care variază în genere între 1.60 g/cm3. iar cele carbonatice practic lipsesc. notată cu D. mai afânată. precum şi conţinutul de argilă care are un rol important în aprecierea stării de aşezare a solului: 25 . sau dimpotrivă într-o stare mai strânsă. 1975) Solurile agricole din România au predominant în orizontul superior textură mijlocie şi frecvent.1.2 0 0 20 40 60 Volum edafic (%) 80 100 Figura 3: Exemple de coeficienţi de bonitare (grâu) pentru volumul edafic util al solului (o : precipitaţii anuale < 600 mm. bonitare 0. In funcţie de această stare de aşezare volumul părţii solide a solului este mai mic sau mai mare. . mai ales pe terenurile arabile. fără porii solului. este masa unei unităţi de volum total al solului.8 0. este volumul porilor exprimat în procente din volumul total al solului respectiv. este masa unei unităţi de volum al particulelor solide. porozitatea totală.

creşte rezistenţa mecanică opusă pătrunderii în sol a sistemului radicular al plantelor. bonitare 0.2 1 Coef. cum am arătat. %). şi se poate tasa puternic dacă se circulă cu unelte agricole sau cu mijloace de transport de mare greutate.8 0. pe măsură ce creşte starea de îndesare a solului (cresc valorile densităţii aparente şi ale gradului de tasare.GT (%) = (45 + 0. Orizonturile inferioare ale solului prezintă o stare de afânare mai puţin variabilă în timp. slab tasate (porozitate mijlocie). Întrucât. starea de aşezare a stratului superior al solului variază simţitor în timp. mai ales în condiţii de sol umed. Astfel.4 0. scad valorile porozităţii totale) scade capacitatea solului de a reţine apă accesibilă plantelor. Starea de aşezare a solului influenţează calitatea solului. care este puternic afânat în urma executării lucrărilor de arătură şi în mai mică măsură în urma îngheţurilor de iarnă. 1975) După valorile gradului de tasare solurile se apreciază astfel ca soluri afânate (porozitate extrem de mare . cât şi la acelaşi sol în diferite momente ale anului.163 × A) − PT * 100 (45 + 0. Indicatorii enunţaţi anterior ai stării de aşezare a solului (cu excepţia densităţii) prezintă variabilitate accentuată atât de la un sol la altul şi de la un orizont la altul al aceluiaşi profil de sol. şi ca atare nu constituie o caracteristică permanentă a unui sol dat. în lucrările de bonitare 26 .. se tasează în anumită măsură pe cale naturală în perioadele următoare celor în care el este afânat. mare). Această variabilitate în timp se manifestă îndeosebi în stratul superior al solului.2 0 -10 0 10 Grad de tasare (%) -30 -20 20 30 Figura 4: Exemple de coeficienţi de bonitare (grâu) pentru gradul de tasare al solului în secţiunea de control (o : textură grosieră . moderat tasate (porozitate mică) şi puternic tasate (porozitate foarte mică).mijlocie. îndeosebi în ceea ce priveşte însuşirile fizice ale acestuia.: textură fină) (Metodologia elaborării studiilor pedologice.6 0. 1. dar foarte variabili la diferite tipuri (subtipuri) de sol.163 × A) (unde A este conţinutul de argilă. se înrăutăţesc condiţiile de aeraţie cu consecinţe nefavorabile privind procesele chimice şi biologice din sol. . scade permeabilitatea pentru apă..

In condiţiile oricăreia dintre formele de exces de umiditate conţinutul de aer din sol se reduce sub limite admisibile.cadastrală se ia în considerare numai cea a stratului inferior al solului. Aceste caracteristici morfologice ale solurilor cu exces de umiditate indică procese de gleizare în cazul orizonturilor din adâncimea profilului de sol aflate sub influenţa apei freatice situate la mică adâncime. Gradul de gleizare şi respectiv gradul de pseudogleizare al unui sol se apreciază în funcţie de procentul din masa solului care prezintă culorile specifice acestor procese şi de adâncimea la care apare gleizarea. inclusiv substanţe dizolvate în apă. Tabelele B3a B3b în Anexa 1). precum şi în funcţie de textura solului. depăşind capacitatea solului de a reţine durabil apă. în perioadele ploioase. apa freatică la mică adâncime are efecte pozitive. în perioadele secetoase. în apa freatică aflată la adâncime specifică diferitelor terenuri. Coeficienţii respectivi de bonitare variază la diferitele culturi. de care depinde în mare măsură creşterea plantelor. la adâncime foarte mică se produce exces de umiditate de adâncime. este aceea de a furniza acestora apă. apa freatică influenţează direct profilul de sol. Chiar dacă apa provine în ultimă instanţă din precipitaţiile atmosferice. Dimpotrivă. chiar în absenţa apei freatice. şi prin acumularea unor concentraţii solide. producând exces de umiditate de suprafaţă. pe terenuri plane sau depresionare cu soluri foarte slab permeabile. (5) Apa şi aerul solului Incă din definiţia solului şi a fertilităţii acestuia a reieşit că una din principalele lui funcţii. Totodată. excedentul din precipitaţii se infiltrează în adâncime. apa fiind evaporată sau consumată de plantele care cresc pe solul respectiv. ale oxizilor respectivi. cu consecinţe negative adesea apreciabile asupra creşterii plantelor. dar mai ales la acelaşi sol de la o zi la alta: după ploi (sau după irigaţie) şi după topirea zăpezii umiditatea creşte. dure. excedentul de apă din precipitaţii se poate acumula temporar prin băltire la suprafaţa solului. manifestate morfologic prin culori albăstrui-verzui. adesea sub formă de pete amestecate cu pete ruginii dar uneori prezente în întregul volum de sol. 27 . pe soluri cu permeabilitate normală. respectiv pseudogleizarea. fără capacitatea solului de a înmagazina această apă în zilele cu precipitaţii şi a pune rezervele astfel acumulate la dispoziţia plantelor în zilele fără precipitaţii creşterea acestora ar fi practic imposibilă. Dacă această adâncime este redusă. Aeraţia deficitară conduce totodată la fenomene chimice specifice (reducerea oxizilor de fier şi mangan). şi respectiv procese de pseudogleizare în cazul orizonturilor situate la suprafaţă sau imediat sub suprafaţă aflate sub influenţa excesului de umiditate de suprafaţă. Umiditatea solului variază între limite largi de la sol la sol. Astfel. iar după aceasta ea scade. putând constitui o sursă suplimentară de aprovizionare a plantelor (aport freatic). influenţa stării de aşezare fiind mai accentuată pe solurile cu textură grosieră şi mijlocie (Figura 4. nu direct din sol. Dacă aportul de apă este ridicat.

6 0. fie pentru circulaţia apei în masa solului din părţile ceva mai umede spre cele mai uscate din apropierea rădăcinilor sau din apropierea suprafeţei solului.6 0.: păşune) (Metodologia elaborării studiilor pedologice. exprimată de exemplu în mm/oră.1.2 1 Coef. Însuşirile solului legate de apa şi aerul acestuia nu se regăsesc ca atare în calculul notei de bonitare.2 1 Coef. Indicele cantitativ al permeabilităţii este conductivitatea hidraulică a solului. fie pentru ridicarea apei din stratul de apă freatică spre rădăcinile plantelor. .2 0 0 2 4 Grad de pseudogleizare 6 Figura 6: Exemple de coeficienţi de bonitare pentru gradul de pseudogleizare a solului (o : porumb. bonitare 0.: desecat) (Metodologia elaborării studiilor pedologice.4 0. fie pentru infiltrarea în adâncime a excedentului de precipitaţii.8 0. bonitare 0. ele depinzând în mare măsură de textură şi de starea de aşezare. efectul lor asupra stării de calitate a solului este indirect exprimat de aceste însuşiri şi de coeficienţii de 28 . . 1975) In ceea ce priveşte permeabilitatea solului. Intr-adevăr.4 0. noţiune menţionată anterior. 1975) 1.8 0. ea defineşte uşurinţa cu care apa poate circula în sol.2 0 0 2 4 Grad de gleizare 6 8 Figura 5: Exemple de coeficienţi de bonitare (porumb) pentru gradul de gleizare a solului (o : nedesecat.

parţială a acestuia. modul în care aprovizionarea solului cu apă provenită din precipitaţii influenţează starea de calitate a terenului. prin activitatea microorganismelor care îl populează.plantă . asupra permeabilităţii pentru apă a solului şi asupra altor însuşiri şi procese din sol.6 0. Coeficienţii de bonitare (Figura 5 şi Tabelele B4a .2 0 0 200 400 600 800 Rezerva de humus (t/ha) Figura 7. bonitare 0. Figura 6 şi Tabelul B5 în Anexa 1 pentru cele de pseudogleizare) sunt diferenţiaţi pentru diferite culturi.elemente nutritive . Exemple de coeficenţi de bonitare (grâu) pentru rezerva de humus a solului pe adâncimea 0 . dar şi fosfor şi potasiu care. asupra reţinerii apei. Humusul conţine unele elemente nutritive necesare plantelor. humusul. mai ales a resturilor plantelor care au crescut pe solul respectiv. eliberând elementele nutritive componente care devin astfel accesibile plantelor şi sunt preluate de acestea.8 0. In acelaşi timp cu transformarea resturilor vegetale în humus. Influenţa excesului de umiditate freatic sau de suprafaţă asupra stării de calitate a solului se exprimă totodată prin gradul de gleizare. joacă un rol esenţial în nutriţia plantelor. (5) Humusul Materia organică a solului. ca şi prezenţa la adâncime redusă a apei freatice şi efectele în genere negative sau uneori pozitive ale acesteia.bonitare corespunzători.4 0.B4b în Anexa 1 pentru procesele de gleizare. De asemenea. procesele microbiologice din sol conduc la descompunerea.2 1 Coef. 1975) In afară de rolul esenţial de rezervor şi sursă de elemente nutritive pentru plantă. sunt incluse în calculul notei de bonitare prin indicatori care vor fi discutaţi ulterior în cadrul elementelor de climă şi parţial al celor de hidrologie-hidrogeologie.sol.humus . 1. iar cei referitori la gradul de gleizare a solului sunt de asemenea diferenţiaţi în funcţie de amenajările de desecare-drenaj existente pe terenurile analizate. Avem astfel de a face cu un circuit permanent al materiei: sol .: textură mijlocie) (Metodologia elaborării studiilor pedologice. în special azot. rezultă din procese de transformare în sol. 29 . .plantă . humusul joacă un rol foarte important în determinarea stării de calitate a solului prin influenţa pozitivă pe care o are asupra stării de afânare a solului. chiar dacă sunt folosite în cantitate foarte mică. mineralizarea. a resturilor organice.resturi vegetale .50 cm (o : textură grosieră. respectiv de pseudogleizare.

Rezerva de humus a solului este adesea exprimată prin cantitatea acestuia. potasiu). Majoritatea plantelor de cultură se dezvoltă bine la valori pH între 5. aceasta se corectează prin aplicare periodică de amendamente calcice. în t/ha. şi anume fie ai unor elemente bazice (calciu.B7c în Anexa 1). unii dintre ei depinzând cum am arătat de alţi indicatori (conţinut de argilă şi de humus). Coeficienţii respectivi de bonitare variază în funcţie de cultură. iar alţii fiind folosiţi prin intermediul reacţiei sau caracterului alcalic al solului care vor fi discutate ulterior. Valoarea pH (în stratul superior al solului) este unul dintre indicatorii folosiţi în calculul notei de bonitare. Tabelele B6a . pe adâncimea de 50 cm. aflaţi dizolvaţi în apa solului în diferite concentraţiii. ioni-gram / litru). (6) Complexul adsorbtiv (de schimb) Particulele minerale fine. V: V (%) = SB × 100 SB + H Unii cationi schimbabili (potasiu şi alţii) adsorbiţi de complexul argilo-humic constitue o sursă importantă de elemente nutritive pentru plante.B6b în Anexa 1). la creşterea tasării solului şi la alte fenomene negative. cu pH peste 8. In calculul notei de bonitare rezerva de humus intervine prin coeficienţi proprii. nefavorabilă pentru creşterea plantelor. ca şi particulele organice ale humusului. sodiu. limitele de variaţie sunt de regulă între 4 şi 7 pentru solurile acide şi între 7 şi 10 pentru cele alcaline.5.. iar în solurile cu reacţie alcalină. de asemenea defavorabilă creşterii plantelor. dar şi în funcţie de gradul de saturaţie al solului respectiv (Figura 8. la scăderea adesea extremă a permeabilităţii solului pentru apă. creşterea conţinutului de sodiu schimbabil peste anumite limite în solurile alcalice conduce la reacţie alcalină. care pot fi schimbaţi cu alţi cationi dintre cei arătaţi. Pentru compensarea lor.8. prezintă la suprafaţă sarcini electrice negative libere. diferenţiaţi pe culturi. 30 . In bonitarea cadastrală indicatorii diferitelor însuşiri ale schimbului cationic nu sunt folosiţi direct în calculul notelor de bonitare. Dimpotrivă. (7) Reacţia solului Se înţelege prin reacţie concentraţia ionilor de hidrogen într-o soluţie (H+. Ea se măsoară în mod obişnuit prin valoarea pH. cationi. In solurile cu reacţie puternic acidă.5 corecţia se realizează prin aplicare de amendamente gipsice. care este logaritmul cu semn schimbat al acestei concentraţii: pH = -log (H+) Valoarea pH = 7 este cea a unei soluţii neutre. valori mai mici indicând reacţie acidă iar valori mai mari reacţie alcalină. Tabelele B7a . Proporţia normală redusă de sodiu (şi magneziu) schimbabil şi absenţa sau o proporţie relativ redusă de hidrogen schimbabil condiţionează însuşiri chimice favorabile ale solului. valori pH sub 5. de dimensiunea argilei. ai diferitelor elemente chimice. In sol. fie ai hidrogenului. Creşterea peste anumite limite a proporţiei de hidrogen schimbabil determină reacţie acidă. Proporţia hidrogenului schimbabil se cuantifică prin gradul de saturaţie în baze.8 şi 8. dar şi în funcţie de textura solului (Figura 7. ele reţin pe această suprafaţă prin fenomene specifice de adsorbţie ioni cu sarcini pozitive. magneziu.

tehnologic. Acestora. Ea este constituită. în funcţie de consumul (recolta obţinută în anul precedent). manganul.bonitare 0. Cele mai multe dintre aceste elemente nutritive sunt indispensabile pentru creşterea plantelor. trebuie să se bazeze pe analize specifice de sol şi de plantă efectuate în cadrul unor studii agrochimice care se cer repetate odată la 2 . conţinuturi reduse de azot şi de fosfor. prezintă importanţă majoră trei macroelemente nutritive (macronutrienţi). în cazul plantelor. El diferă de asemenea de la an la altul. Cerinţele de fertilizare diferă de asemenea de la o cultură la alta. Din punct de vedere practic. .2 1 Coef.6 0. Solurile României au. ca orice organism viu. aplicarea corectă a îngrăşămintelor pentru a obţine recolte eficiente economic şi pentru a evita totodată acumularea de conţinuturi excesive.4 0. chiar în aceeaşi parcelă de cultură. de cantităţile de îngrăşăminte organice şi/sau chimice aplicate anterior şi în parte şi de unele condiţii climatice. Elementele nutritive (nutrienţii) se găsesc în sol sub forma unor combinaţii chimice specifice. în mare parte insolubile şi ca atare nefolosibile direct de către plante. iar unele soluri (mai ales pentru anumite culturi) de asemenea de potasiu. din diferite elemente chimice pe care ele le obţin.2 0 2 4 6 pH 8 10 12 Figura 8: Exemple de coeficienţi de bonitare (grâu) pentru reacţia solului în orizontul superior (o : grad de saturaţie în baze < 55%. li se adaugă uneori. şi microelemente nutritive (micronutrienţi). borul. chiar dacă adesea sunrt folosite în cantităţi extrem de mici.8 0. în cazuri specifice.1. practic exclusiv din sol. Conţinutul în sol al formelor accesibile plantelor din cele trei elemente chimice majore diferă sensibil de la un sol la altul.. poluante. cu producţii ridicate. iar în parte solubile şi accesibile. Suplimentarea rezervei de elemente nutritive accesibile din sol se poate realiza parţial prin aplicarea gunoiului de grajd. 31 . folosit din cele mai vechi timpuri Agricultura modernă de mare productivitate şi eficienţă economică nu este însă posibilă fără folosirea de asemenea a îngrăşămintelor chimice produse industrial. Ca urmare a celor de mai sus. cuprul şi altele. toxice. anume azotul. cu excepţia carbonului şi oxigenului. 1975) (8) Elementele nutritive pentru plante Plantele.: grad de saturaţie în baze > 55%) (Metodologia elaborării studiilor pedologice. au nevoie pentru a creşte de hrană. practic toate. fosforul şi potasiul. precum zincul.5 ani. în condiţiile agriculturii moderne intensive.

: măr) (Metodologia elaborării studiilor pedologice. reacţia solului. şi la reacţie neutră sau slab alcalină a solului.6 0. ale conţinuturilor reduse sau toxice de elemente nutritive asupra stării de calitate a solului se regăsesc indirect în metodologia de bonitare prin indicatorii referitori la conţinutul de humus. conţinuturile solului de elemente nutritive accesibile plantelor nu intervin direct în calculul notelor de bonitare datorită marii lor variabilităţi în timp. iar în cazul unor conţinuturi foarte ridicate solonceacuri) depăşesc însă această cantitate. conţin acest mineral în proporţie adesea până la 10 . sulfaţi etc). cum am arătat anterior. Unele soluri.1. Coeficienţii de bonitare pentru conţinutul de carbonat de calciu sunt exemplificaţi în Figura 9 şi în Tabelul B8 din Anexa 1. 1975) In acord cu cele mai sus.100 mg la 100 g sol.2 0 0 20 CaCO3 (%) 40 60 Figura 9: Exemple de coeficienţi de bonitare pentru conţinutul de carbonat de calciu al solului în orizontul cu conţinut maxim din secţiunea de control (o : grâu. formate în climate uscate pe roci saline sau în condiţii de apă freatică salină aflată la mică adâncime (soluri salinizate. (9) Conţinutul de carbonat de calciu Numeroase soluri. bonitare 0.15%. (10) Salinizarea şi alcalizarea Majoritatea solurilor prezintă cantităţi nesemnificative de săruri solubile (cloruri. uneori chiar mai mult. formate pe roci conţinând carbonat de calciu sau minerale care în procesul de alterare şi formare a solului se transformă parţial în carbonat de calciu. Unele efecte extreme.4 0. Gradul de salinizare şi respectiv gradul de alcalizare a 32 . gradul de poluare şi alţii. de mai lungă durată.8 0. Si în acest caz însă. iar în cazuri de conţinuturi foarte ridicate soloneţuri) depăşesc această proporţie în unele orizonturi. de regulă 2 . majoritatea solurilor au conţinut redus de sodiu schimbabil în complexul adsorbtiv. sub 80 .15%. îndeosebi pomilor fructiferi şi viţei de vie. îndeosebi cu cationi de calciu. De asemenea. favorabilă creşterii majorităţii plantelor. cel puţin în unele orizonturi din profilul de sol. Conţinuturi foarte ridicate de carbonat de calciu sunt însă defavorabile creşterii unor plante. Prezenţa carbonatului de calciu conduce la saturarea complexului adsorbtiv cu cationici bazici. unele soluri (soluri alcalice. precum şi datorită faptului că deficienţele respective pot fi de cele mai multe ori operativ remediate prin tehnologii curente de cultură.3% şi în orice caz sub 12 . .2 1 Coef.

2 0 0 1 2 3 4 5 Grad de salinizare/alcalizare (de la 0 absent la 6 . 1975) Prezenţa sărurilor solubile şi/sau a sodiului schimbabil este extrem de nefavorabilă pentru alte proprietăţi ale solului (reacţie.: păşune) (Metodologia elaborării studiilor pedologice.8 0. reziduuri de pesticide. cariere. Astfel de substanţe poluante sunt diferite metale grele.solului se apreciază în funcţie de conţinutul de săruri solubile. Uneori se consideră de asemenea ca poluanţi deşeuri. capacitate de apă accesibilă plantelor. Coeficienţii diferă în funcţie de folosinţa terenului şi de cultură (Figura 10. inclusiv asupra solului. azotaţi şi alte substanţe provenite uneori din aplicarea excesivă a îngrăşămintelor. (11) Poluarea chimică a solului Odată cu dezvoltarea intensivă a industriei. prin acumularea unor substanţe chimice dăunătoare. produce acidifiante. minerit de suprafaţă. reziduuri şi depozite provenite din excavaţii. respectiv procentul de sodiu schimbabil. urbanismului. deşeuri radioactive. reziduuri petroliere. fluoruri. şi de adâncimea la care apare acest conţinut. hidrocarburi.6 0. bonitare 0. se produc efecte negative asupra mediului înconjurător. In lucrările de bonitare a solului se foloseşte un singur coeficient atât pentru salinizare cât şi pentru alcalizare. transporturilor. accesibilitatea apei şi elementelor nutritive). prelucrarea minereurilor. .foarte puternic) Figura 10: Exemple de coeficienţi de bonitare pentru gradul de salinizare şi/sau alcalizare a solului (o : grâu. mineritului. şi chiar a agriculturii. exploataţii zootehnice. gunoaie menajere. Tabelul B9 în Anexa 1). permeabilitate) şi pentru creşterea plantelor (pătrunderea sistemului radicular.2 1 Coef. considerându-se acela dintre aceşti doi indicatori care indică un grad mai accentuat al procesului în solul respectiv. cenuşi. 33 .4 0. 1.

Această atenuare este cu atât mai accentuată cu cât ne referim la straturi mai adânci ale solului. Clima unei regiuni se caracterizează printr-o serie de indicatori. diferitelor zone climatice fiindu-i adaptate anumite categorii de plante. umiditatea aerului. Temperatura variază în cursul anului de la o zi la alta. bonitare 0. în timp ce la concentraţii ridicate acestea practic dispar. presiunea atmosferică.6 0. Dintre aceştia. Indicatori de climă Clima se defineşte drept ansamblul de stări ale atmosferei terestre. iar în cursul zilei de la o oră la alta. creşterea oricărei plante devenind imposibilă. dintre care radiaţia solară.: păşune) (Metodologia elaborării studiilor pedologice. ajunse pe pământ şi reflectate de acesta. vântul şi altele.1.8 0.2 0 0 2 4 6 Grad de poluare (de la 0 . Astfel de zone climatice extreme nu există însă în România. Tabelul B10 în Anexa 1). are un rol esenţial în viaţa plantelor. sunt folosiţi direct în calculul notelor de bonitare temperatura şi precipitaţiile (ambele corectate pentru condiţii de pantă). Ştiinţa care studiază condiţiile climatice este climatologia. ci este întotdeauna egală cu temperatura medie anuală a aerului pe terenul respectiv. astfel încât la o adâncime de câţiva metri temperatura practic nu prezintă variaţii. evapotranspiraţia.2 1 Coef. In climatologie se înregistrează în principal temperatura aerului. dar recoltele sunt afectate. Clima în general. dar modificările de la o zi la alta sau de la o oră la alta au loc cu o mică întârziere şi sunt în anumită măsură atenuate. variaţia de la un an la altul fiind relativ scăzută. . iar în cazuri extreme (temperaturi permanent sub 00C sau lipsă practic totală de precipitaţii). 2a2. în succesiunea lor normală. precipitaţiile.nepoluat pana la 5 excesiv poluat) Figura 11: Exemple de coeficienţi de bonitare pentru gradul de poluare a solului (o : porumb. Temperatura solului variază în acelaşi sens cu cea a aerului. deasupra unei regiuni date. In studiile pedologice se disting 5 grad de poluare. Temperatura este un rezultat al bilanţului radiaţiei emise de soare. Cuantificarea efectelor poluării se realizează în metodologia de bonitare cadastrală prin folosire unui coeficient de bonitare specific (Figura 11. 1975) La concentraţii reduse sau moderate creşterea plantelor pe terenurile afectate este posibilă. fiecare dintre indicatorii acesteia în particular. apreciate în funcţie de procentul estimat de reducere a producţiei agricole.4 0. Temperatura este în oarecare măsură influenţată pe terenurile în pantă de înclinarea şi de expoziţia (direcţia faţă de 34 . temperatura.

struguri pentru vin. . cu excepţia unor cazuri speciale.6 0.: porumb. ∗ : păşune) (Metodologia elaborării studiilor pedologice. m edie anuala (0C) 15 Figura 12: Exemple de coeficienţi de bonitare pentru temperatura medie anuală corectată (o : grâu. modificată pe terenurile în pantă. bonitare 0. unde este stocată. 1975) Temperatura intervine în viaţa plantelor prin faptul că permite. există în multe zone climatice destul de numeroşi ani sau anotimpuri cu deficit de precipitaţii faţă de normala regiunii respective. picăturile de ploaie sau fulgii de zăpadă astfel rezultaţi ajungând la suprafaţa solului. Regimul termic nu poate fi corectat în vederea promovării producţiei agricole. iar în unele zone climatice ani sau anotimpuri cu excedent de precipitaţii faţă de normala regiunii respective. Ca atare. totalul anual al precipitaţiilor putându-se reduce în condiţiile zonei agricole a României cu până la 100 mm.2 0 -5 0 5 10 Tem p. sau nu permite. Precipitaţiile au loc ca fenomene izolate. şi poate scădea pe pantele nordice de asemenea cu 1 . rezervele astfel formate putând fi puse la dispoziţia plantelor în zilele lipsite de precipitaţii. respectiv al construcţiei de sere sau solarii. ca şi temperatura. temperatura unui anumit an poate interveni prin influenţarea datei semănatului. Precipitaţiile atmosferice sunt rezultatul condensării în straturile mai înalte ale atmosferei a vaporilor de apă. desfăşurarea tuturor proceselor biologice.2 1 Coef. unde cresc plante specific adaptate.4 0. în care se pot petrece băltiri sau inundaţii.punctele cardinale) acesteia: temperatura medie anuală poate creşte pe pantele sudice cu 1 . Cantitatea de precipitaţii care ajunge astfel la dispoziţia plantelor este. cu deosebire când solul este puţin permeabil.8 0. • viţă de vie. 1. variaţia în cursul anului având o regularitate redusă. In condiţiile unei zone termice date. Apa provenită din precipitaţii se infiltrează de regulă în sol. sau prin efecte negative ale unor temperaturi extrem de reci sau extrem de calde în unele perioade. adică ani secetoşi.20C faţă de terenurile plane din regiunea respectivă. cu durată obişnuită de ore sau chiar de minute.20C. 35 .

pentru bonitarea terenurilor se utilizează coeficienţi referitori la cei doi indicatori climatici menţionaţi anterior: temperatura media anuală şi precipitaţiile anuale.. O umiditate suficientă a solului este o condiţie pentru germinaţia seminţelor semănate. grindurile şi ravenele. bonitare 0. dealurile. crovurile. pentru temperaturi anuale de 801 . iar geomorfologia este disciplina ştiinţifică care studiază relieful. In cadastrul agricol calitativ. . Sunt considerate forme de megarelief continentele şi oceanele. 2a3. câmpiile.6 0. ∗ : păşune) (Metodologia elaborării studiilor pedologice..B12c în Anexa 1). Tabelele B11 şi B12a . iar o umiditate moderată a solului este cea care corespunde condiţiilor de execuţie optimă a lucrărilor mecanice. forme de microrelief dunele. iar cel privind precipitaţiile este de asemenea diferenţiat în funcţie de temperatura zonei climatice respective (Figurile 12 şi 13. 1975) Apa rezultată din precipitaţii este principala sursă de apă a plantelor. luncile etc. forme de macrorelief munţii.2 1 Coef. 100C (o : grâu. care o folosesc pentru procesele lor vitale: transportul elementelor nutritive din soluţia de sol şi în ţesuturile vegetale.8 0.4 0.2 0 0 200 400 600 800 1000 Precipita\ii anuale (m m ) Figura 13: Exemple de coeficienţi de bonitare pentru precipitaţiile anuale corectate. Regimul precipitaţiilor în regiunile unde acestea sunt reduse sau unde frecvenţa anilor secetoşi este ridicată poate fi corectat prin irigaţie.1. forme de mezorelief văile şi colinele. transpiraţie etc. Ambii coeficienţi de bonitare diferă desigur în funcţie de plantă.: porumb. fiecare corectată în funcţie de înclinarea pantei. în timp ce efectele excesului de apă din unele zone sau din unii ani poate fi diminuat prin lucrări de desecare şi drenaj. formarea materiei organice a plantei. 36 . Indicatori de relief Relieful este totalitatea formelor suprafeţei terestre dintr-o regiune dată..

deoarece ea antrenează orizonturile superioare ale solului. 1975) ∗: Relieful influenţează starea de calitate a terenului.2 0 0 20 40 60 80 100 Panta (%) Figura 14: Exemple de coeficienţi de bonitare pentru panta terenului (o : grâu. fie prin unghiul format de suprafaţa terenului cu orizontala (exprimat în 0). Totodată. ci indirect prin coeficienţii referitori la rezerva de humus şi la alte caracteristici ale solului. apa de scurgere poate frecvent antrena cu ea particule solide de sol. Acest indicator se exprimă fie prin raportul dintre cateta verticală şi cea orizontală ale unui triunghi imaginar având ca ipotenuză suprafaţa terenului. Coeficienţii de bonitare respectivi diferă în funcţie de cultură (figura 14. . mult mai puţin fertile. ambele cu posibile efecte asupra creşterii anumitor culturi. reducând astfel cantitatea de apă care poate fi pusă la dispoziţia plantelor.2 1 Coef.1.: porumb. în special prin faptul că o parte din apa de precipitaţii căzute pe forme de relief accidentate se scurge la suprafaţa terenului în pantă. exprimat în procente. deci nota de bonitare a acestuia. pe lunci sau în crovuri. pe terenurile joase.4 0. Eroziunea are efecte deosebit de grave asupra stării de fertilitate a solului.6 0. se poate produce o acumulare a unei cantităţi suplimentare de apă din precipitaţii care în climate aride poate avea efecte pozitive. In calculul notelor de bonitare relieful intervine prin înclinarea pantei. şi poate scoate la suprafaţă orizonturi din adâncimea profilului. 37 . Panta terenului şi expoziţia acestuia spre unul sau altul dintre punctele cardinale influenţează într-o anumită măsură cantitatea de lumină solară şi temperatura. Relieful în pantă afectează totodată negativ eficienţa economică a agriculturii prin faptul că executarea lucrărilor agricole este sensibil îngreunată. Tabelul B13 în Anexa 1). producând fenomenul de eroziune a solului. adesea numită simplu pantă. iar în climate umede poate produce exces de umiditate şi băltiri cu efecte negative. Efectele negative ale eroziunii produse pe terenurile în pantă nu sunt direct incluse în calculul notei de bonitare. In acelaşi timp.8 0. păşune) (Metodologia elaborării studiilor pedologice. bonitare 0. sau chiar straturi de rocă total nefertile. cele mai bogate în humus şi elemente nutritive.

adică mişcarea spre josul pantei a unei mase de sol şi rocă subiacentă în condiţii de umiditate excesivă. Apele subterane care constituie obiectul studiilor hidrogeologice de interes pentru agricultură sunt apele freatice de mică adâncime.: viţă de vie.2 0 0 1 2 3 Alunecari (o . 2a4. Apa se acumulează aici datorită prezenţei dedesubt a unui strat impermeabil care nu permite pătrunderea spre adâncime a excesului de apă din precipitaţii.active) Figura 15: Exemple de coeficienţi de bonitare pentru alunecările de teren (o : grâu. iar hidrogeologia cea care studiază apele subterane dintr-o regiune dată.stabilizate. uneori numite ape pedofreatice.4 0.8 0. struguri pentru vin) (Metodologia elaborării studiilor pedologice. îl reprezintă alunecările de teren.6 0. 38 .1. diferenţiat pe culturi (figura 15. Prezenţa apei freatice la mică adâncime poate avea efecte negative specifice asupra formării solului. atunci când aceste terenuri nu sunt protejate prin îndiguire. . iar în unele condiţii la procese de salinizare. 2 sem istabilizate. conducând adesea la exces de umiditate şi la procese de gleizare.2 1 Coef. 3 . Prezenţa sau riscul alunecărilor se exprimă printr-un coeficient propriu de bonitare. Indicatori de hidrologie şi hidrogeologie Hidrologia este disciplina ştiinţifică care se ocupă cu studiul apelor. înţelegând prin aceasta orice strat din profilul de sol sau din subsolul situat imediat sub profilul de sol care este complet saturat cu apă. Tabelul B14 în Anexa 1).absente. Un element în care hidrologia intervine în probleme de interes pentru agricultură îl constituie inundaţiile care pot afecta terenurile agricole şi producţia diferitelor culturi din luncile multor râuri. Aceste elemente conduc la necesitatea introducerii amenajărilor de desecare prin canale deschise sau prin modelarea terenului şi/sau drenaj închis prin introducerea în sol a unor tuburi de ceramică sau de materiale plastice. bonitare 0. 1 . 1975) Un proces de degradare a terenului specific terenurilor în pantă. în anumite condiţii de litologie şi climă.

1975) 1.6 0.fină) pentru adâncimea apei freatice (o : grâu.: păşune. pe terenuri plane de pe care excedentul de precipitaţii nu se poate scurge şi mai ales pe terenuri slab depresionare.: păşune) (Metodologia elaborării studiilor pedologice. precipitaţii anuale < 600 mm.2 0 0 0. de obicei având caracter temporar.8 Frecventa inundatiilor (ani) 1 Figura 16: Exemple de coeficienţi de bonitare pentru inundabilitatea prin revărsare (o : grâu. precipitaţii anuale > 600 mm) (Metodologia elaborării studiilor pedologice.2 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Adancime apa freatica (m) Figura 17: Exemple de coeficienţi de bonitare (teren nedrenat. textură mijlocie . 1975) Excesul de umiditate dăunător culturilor agricole poate apărea.4 0.4 0. .2 1 Coef. şi desigur în zone bogate în precipitaţii sau în ani sau anotimpuri cu cantităţi ridicate de precipitaţii. sub formă de băltire sau cel puţin de saturare cu apă a stratului superior al solului.6 0. . + : păşune.2 0.2 1 Coef.4 0.1. bonitare 0. Aceasta se petrece pe soluri cu orizonturi foarte slab permeabile în adâncimea profilului de sol. la suprafaţa solului. : grâu.8 0.6 0. precipitaţii anuale > 600 mm. 39 . precipitaţii anuale < 600 mm. bonitare 0.8 0.

6 0. 1. In toate cazurile coeficienţii sunt diferenţiaţi pentru diferite culturi. Tabelul B15 în Anexa 1).absent pana la 7 . adâncimea apei freatice (Figura 17. de condiţiile climatice şi de textura solului. prezenţa la adâncime moderată a apei freatice poate avea efecte pozitive. Tabelele B16a .4 0.: păşune) (Metodologia elaborării studiilor pedologice.B16h în Anexa 1) şi excesul de apă de suprafaţă (Figura 18. bonitare 0. iar în cazul adâncimii apei freatice ei sunt de asemenea diferenţiaţi în funcţie de existenţa unor amenajări pentru desecare-drenaj.excesiv) Figura 18: Exemple de coeficienţi de bonitare pentru excesul de umiditate de suprafaţă (o : porumb.2 1 Coef.In acelaşi timp.2 0 0 2 4 6 8 Clasa exces de umidatate de suprafata (de la 0 .8 0. 40 . 1975) In lucrările de bonitare cadastrală se folosesc coeficienţi de bonitare pentru cele trei elemente discutate anterior: riscul inundaţiilor (Figura 16. contribuind în zonele cu precipitaţii reduse la aprovizionarea plantelor cu apă prin aport freatic. Tabelul B17 în Anexa 1). .

Sunt luate în considerare. In prima categorie se includ lucrările inginereşti antierozionale sau de conservare a solului. Cea de a doua categorie (afânarea adâncă. arătate în Tabelul 2. desecarea. De interes direct pentru bonitarea cadastrală şi pentru estimarea valorii de referinţă a terenurilor agricole. adică asupra unor indicatori folosiţi ei înşişi în lucrările de bonitare naturală. Ca urmare. cât şi pe folosinţe şi culturi. lucrări cu efecte de durată relativ scurtă (de regulă 4 .) se practică pe terenurile cu exces de umiditate de suprafaţă sau salinizate şi pe cele supuse eroziunii. Ea rămâne utilă numai pentru prognoza unor eventuale lucrări viitoare de ameliorare. Ele nu necesită proiecte de specialitate şi se execută de regulă direct de producătorii agricoli. Se disting pe de o parte lucrările (amenajările) de îmbunătăţiri funciare (hidroameliorative). Aceste lucrări au efecte de durată şi necesită investiţii ridicate care urmează a se recupera în câteva zeci de ani. în completarea lucrărilor hidroameliorative respective.2b. ar rămâne dintre aceşti coeficienţi de potenţare numai cei referitori la lucrările ale căror efecte nu se materializează direct prin modificarea însuşirilor solului. Lucrările agro-pedoameliorative au un caracter intermediar între lucrările de investiţie şi cele curente agrotehnice. amendarea gipsică sau calcică. Această majorare se realizează prin aplicarea unor coeficienţi de potenţare supraunitari. Efectul celor mai multe dintre lucrările ameliorative menţionate se manifestă direct asupra însuşirilor solului. arături pe direcţii specifice. culturi tolerante sau protectoare etc. în total. 12 astfel de lucrări ameliorative. în cazul actualizării periodice a lucrărilor de bonitare folosirea coeficienţilor de potenţare respectivi nu mai este necesară pentru stabilirea stării de calitate momentană a terenului respectiv. În acest caz. renunţarea şi la aceşti doi indicatori de potenţare şi înlocuirea lor cu un procedeu de majorare a producţiei prognozate pentru punctul de bonitare. iar execuţia lor revine unor întreprinderi de asemenea de specialitate. nota de bonitare a solului/terenului este aceeaşi cu nota de bonitare naturală: 41 . se are de asemenea în vedere. cum se va arăta ulterior.8 ani). irigaţia. Lucrările menţionate conduc la creşterea capacităţii de producţie a terenurilor pe care se aplică. drenajul. În metodologia în curs de finalizare la ANCPI. îndiguirea. cu costuri relativ reduse care se finanţează din cheltuielile curente ale exploataţiei agricole şi se recuperează pe deplin în perioada arătată. combaterea poluării solului). Bonitarea potenţată a terenurilor agricole Ameliorarea însuşirilor solului (şi terenului) nefavorabile pentru producţia agricolă este una din problemele esenţiale ale agriculturii. fertilizarea ameliorativă. Ca urmare. Unele lucrări agropedoameliorative specifice (nivelare sau modelare. principial. şi ca atare este de interes la întocmirea proiectelor de îmbunătăţiri funciare sau a celor de organizarea teritoriului. rigole. ameliorarea solurilor sărăturate. chiar în cazul existenţei unor studii pedologice recente. cu implicaţii specifice în metodologia de bonitare cadastrală. iar pe de alta lucrările agro-pedoameliorative. diferenţiaţi atât în funcţie de clasele de valori ale indicatorilor care definesc limitările respective. pe astfel de terenuri este necesară majorarea notelor de bonitare naturală. luând în considerare şi necesitatea simplificării lucrărilor de evaluare. au în mare parte caracter de lucrări de construcţie necesitând a fi efectuate pe bază de proiecte de specialitate. şi anume la lucrările de prevenire şi combatere a eroziunii solului şi la cele de irigaţie.

. antrenarea cu această apă a particulelor de sol. în Tabelele P1a . De importanţă deosebită în prevenirea şi combaterea eroziunii. în primul rând a eroziunii de suprafaţă. desigur. P12) cu menţiunea că. fâşii care să fie cultivate alternativ cu plante oferind rezistenţă diferită la eroziune şi având perioade de vegetaţie în anumită măsură diferită. ca şi a drumurilor şi apelor din aval. desigur. 2b1. este aplicarea. la fixarea ravenelor. potenţarea notelor de bonitare se face conform coeficienţilor. nota de bonitare a solului/terenului rezultă din: NBst = NBn × (P1 × P2 × .NBst = NBn Acolo unde se aplică metodologia de bonitare potenţată. Esenţial este ca lucrările solului şi semănatul să se execute întotdeauna de-a lungul curbelor de nivel. Lucrările de îmbunătăţiri funciare Amenajare antierozională a terenurilor în pantă constituie o primă categorie extrem de însemnată de lucrări de îmbunătăţiri funciare. exemplificaţi în Figura 21 şi prezentaţi integral în Tabelul P2 din Anexa 2. se are de asemenea în vedere. In zonele cu climate umede. se iau în considerare numai coeficienţii de potenţare referitori la lucrări ameliorative efectiv realizate pe terenul respectiv şi aflate în exploatare. luând în considerare şi necesitatea simplificării lucrărilor de evaluare. în Metodologia în curs de finalizare la ANCPI. Lucrările inginereşti de prevenire şi combatere a eroziunii solului se referă la amenajarea de terase. a unor lucrări agropedoameliorative şi a unor tehnici agricole specifice. renunţarea şi la aceşti 2 indicatori de potenţare şi înlocuirea lor cu un procedeu de majorare a producţiilor prognozate pentru un punct de bonitare naturală. Lucrarea solului de-a lungul curbelor de nivel adesea ea nu este suficientă pentru prevenirea şi combaterea în bune condiţii a eroziunii. asupra stării de fertilitate a solului şi asupra stării de calitate a terenurilor respective. a îngrăşămintelor şi a reziduurilor de pesticide aplicate este un proces cu largă extindere şi cu consecinţe negative adesea extrem de grave. de asemenea diferenţiaţi în funcţie de panta terenului. de folosinţă şi de cultură. 1975) 42 . în timp. In ceea ce priveşte lucrările de terasare. În acord cu cele de mai sus. în mod complementar folosindu-se unde este cazul şi coeficienţi specifici privind lucrările de combatere a alunecărilor (Figurile 19 şi 20. Tabelul 2: Factorii de teren utilizaţi în calculul notelor de bonitare potenţată (Metodologia elaborării studiilor pedologice.. în completarea lucrărilor inginereşti. Coeficienţii de potenţare a notelor de bonitare pentru lucrările de prevenire şi combatere a eroziunii solului sunt în funcţie de panta terenului şi.P1b în Anexa 2). fiind necesar a fi însoţită de sistemul culturilor în fâşii. deoarece în acest mod denivelările produse la arătură sau praşilă şi rândurile de plante ele însele diminuează intensitatea scurgerii apei pe pantă şi a eroziunii. în special pentru plantaţii de vii şi pomi pe pante cu înclinare mare. cum se va arăta ulterior. între două astfel de fâşii se pot instala benzi înierbate care să constituie un obstacol suplimentar pentru scurgeri şi eroziune. Degradarea solului pe terenurile în pantă datorită scurgerii apei la suprafaţa terenului. adică a formelor de eroziune de adâncime şi la prevenirea alunecărilor de teren. deci perpendicular pe direcţia pantei.

6d Afânare adâncă Combaterea salinizării / alcalizării Amendare gipsică Amendare calcică Fertilizare ameliorativă Combaterea poluării Porozitate totală (grad de tasare) în secţiunea de control Grad de salinizare / alcalizare Reacţie Reacţie Rezervă de humus Grad de poluare P7 Grad de saturaţie în baze Grad de saturaţie în baze Textură în orizontul superior - P8 P9 P10 P11a .4e Drenaj Adâncime apă freatică P5a .P1b P2 P3 P4a .11 b P12 43 .5e Irigaţie Precipitaţii anuale corectate P6a .Măsură ameliorativă Combaterea eroziunii Terasare Îndiguire Desecare Indicatori de bonitare potenţată Factor principal Factori ajutători Panta terenului Alunecări de teren Panta terenului Inundabilitate Exces de umiditate de suprafaţă Grad pseudogleizare Precipitaţii anuale corectate Temperatură medie anuală corectată Grad de gleizare Precipitaţii anuale corectate Textură în secţiunea de control Textură în orizontul superior Adâncime apă freatică Temperatură medie anuală corectată - Tabel Anexa 2 P1a .

2 sem i-stabilizate.8 0 1 2 3 Alunecari (0 .6 5 4 3 2 1 0 0 20 40 60 80 100 Panta terenului (%) Figura 19: Exemple de coeficienţi de potenţare pentru lucrări de combatere a eroziunii solului (o : grâu. 1975) Coef.: porumb. potentare 1.1 1 0. Terenurile inundabile.: viţă de vie) (Metodologia elaborării studiilor pedologice. .9 0. de obicei folosite doar extensiv în agricultură înainte de îndiguire.absente. având rolul de a preveni inundarea terenurilor învecinate. 3 . 1 . 44 . 1975) Îndiguirea este o lucrare de îmbunătăţiri funciare şi de regularizare a cursurilor de apă care constă în construirea unor diguri paralele cu un astfel de curs.stabilizate.2 1. potentare 1. . ∗ : păşuni) (Metodologia elaborării studiilor pedologice.3 Coef.active) Figura 20: Exemple de coeficienţi de potenţare pentru lucrări de combatere a alunecărilor de teren (o : grâu.4 1. Coeficienţii de potenţare respectivi sunt prezentaţi în Figura 22 şi în Tabelul P3 din Anexa 2 şi ei sunt stabiliţi în funcţie de frecvenţa inundaţiilor pe terenul respectiv. devin de regulă prin îndiguire terenuri foarte productive.

gravitaţional. + : păşune) (Metodologia elaborării studiilor pedologice. potentare 4 3 2 1 0 0 20 40 60 80 100 Panta (%) Figura 21: Exemple de coeficienţi de potenţare pentru lucrări de terasare (o : grâu. 1975) 2 1. în cele mai multe cazuri.2 1 0 0.: păşune) (Metodologia elaborării studiilor pedologice. In continuarea acestora se execută un ansamblu de alte lucrări. 1975) Pe terenurile afectate de exces de umiditate se execută iniţial.8 1 Frecventa inundatiilor (ani) Figura 22: Exemple de coeficienţi de potenţare pentru lucrări de îndiguire (o : grâu.8 Coef. . diferenţiate în funcţie de categoria de exces de umiditate şi de unele caracteristici specifice ale solului şi terenului.6 0.4 0.7 6 5 Coef. lucrări de desecare.2 0. potentare 1. 45 .: porumb.4 1. fie cu ajutorul unor staţii de pompare. . constând dintr-o reţea de canale pentru evacuarea apei pe care o deversează într-un curs de apă fie direct.6 1.

500 mm. de obicei la distanţe de câteva sute de metri şi cu lungime de 1 . pe astfel de terenuri reţeaua de canale de desecare se poate completa cu instalare de drenuri închise completate cu lucrări periodice. în acest caz având de a face cu exces de umiditate de suprafaţă. pe terenurile pe care excesul de umiditate este datorat nivelului ridicat al apei freatice reţeaua de canale poate avea o amplasare regulată. Pe terenuri cu apa freatică permanent situată la foarte mică adâncime reţeaua de canale de desecare se cere completată cu lucrări de drenaj închis. . aşa numitele coame. fiind diferenţiaţi în funcţie de intensitatea excesului de umiditate. scurgerea apei către reţeaua de canale poate fi favorizată prin trasarea la începutul sezonului de vegetaţie a unei reţele de rigole de mică adâncime. repetate periodic.800 mm.100C (o : porumb. potentare 10 8 6 4 2 0 0 2 4 6 8 Clase exces de um iditate de suprafata (de la 0 .5 km.excesiv) Figura 23: Exemple de coeficienţi de potenţare pentru lucrări de desecare pentru temperatură medie anuală de 8 . De asemenea. excesul de umiditate poate fi datorat acumulării apei la suprafaţa solului sau în straturile superioare ale acestuia. precipitaţii anuale 700 . Pe de altă parte. de afânare adâncă sau de drenaj cârtiţă. * : păşune) (Metodologia elaborării studiilor pedologice. se realizează pe baza coeficienţilor din Figura 23 şi Tabelele P4a . precipitaţii anuale 400 . urmărind deci pe cât posibil micile denivelări naturale ale terenului. 46 . 1975) Astfel.1. iar în cazuri extreme prin crearea în timp.absent pana la 7 . Scurgerea apei de pe teren spre canalele de desecare se asigură prin lucrări agro-pedoameliorative specifice de nivelare. respectiv cu reţele de obicei paralele de tuburi de ceramică sau de material plastic introduse în sol prin care excesul de apă se scurge spre canalele de desecare. evitându-se orice denivelare care ar împiedica scurgerea. temporare. In unele cazuri astfel de canale sunt suficiente pentru a crea condiţii bune de practicare a agriculturii. cu caracter atât hidroameliorativ cât şi agro-pedoameliorativ. In zonele cu exces puternic de umiditate de suprafaţă. adaptată microreliefului.14 12 Coef. Canalele de desecare au aici frecvent o amplasare neregulată. separate prin mici rigole de scurgere. de obicei temporară. creându-se o uşoară pantă pe o direcţie către aceste canale.P4e din Anexa 2. Potenţarea notelor de bonitare datorită ansamblului lucrărilor de desecare menţionate. gradul de pseudogleizare a solului şi temperatura zonei respective. cu ajutorul unor arături repetate executate în aceeaşi direcţie.: porumb. a unor fâşii de teren înălţat. canalele fiind paralele şi echidistante.

10 9 8 Coef. precipitaţii anuale > 600 mm) (Metodologia elaborării studiilor pedologice. Pe terenurile care prezintă alte condiţii de temperatură. potentare 7 6 5 4 3 2 1 0 0 5 10 15 Adancim e apa freatica (m ) Figura 24: Exemple de coeficienţi de potenţare pentru lucrări de drenaj de adâncime in condiţii de textură mijlocie . 47 . • : păşune. : grâu. 1975) Coeficienţii de bonitare referitori la lucrările de drenaj sunt cei din Figura 24 şi din Tabelele P5a P5e (Anexa 2). pe terenuri cu apa freatică la adâncime mai mare de 5 m. a unor cantităţi de apă sporite faţă de cele aduse prin precipitaţiile naturale specifice zonei respective. diferenţiată în funcţie de cantitatea de precipitaţii specifică zonei respective şi de textura solului. precipitaţii anuale < 600 mm. şi pe soluri cu textură mijlocie. singura zonă în care aceasta este obligatorie fiind cea a solurilor nisipoase de origine eoliană care ocupă suprafeţe relativ restrânse în sudul Olteniei şi în câteva alte regiuni. + : păşune. îndeosebi în perioada de vegetaţie a culturilor respective. precipitaţii anuale < 600 mm. şi are caracter complementar în climate semiaride sau subumede în care precipitaţiile permit creşterea plantelor de cultură. respectiv la zone cu temperatura medie anuală peste 100. adâncime a apei freatice şi/sau textură coeficienţii de potenţare se modifică prin înmulţirea lor cu unii coeficienţii de corecţie din Tabelele P6b . precipitaţii anuale > 600 mm. Aceşti coeficienţi au la bază adâncimea apei freatice pe terenul respectiv. Valorile coeficienţilor de potenţare pentru irigaţie se exemplifică pentru câteva culturi în Figura 25 şi în Tabelul P6a din Anexa 2 şi sunt diferenţiaţi în funcţie de cantitatea de precipitaţii a zonei respective. Irigaţia este obligatorie în climate deşertice sau aride. fără precipitaţii sau cu precipitaţii care nu permit creşterea plantelor de cultură. Datele respective se referă la condiţii curente de aplicare a irigaţiei. Irigaţia este o lucrare de îmbunătăţiri funciare care urmăreşte introducerea în sol.fină a solului şi de gleizare mijlocie (o : grâu. P6d din Anexa 2. şi corectată în funcţie de gradul de gleizare a solului. dar nu conduc la recolte mari cu eficienţă economică ridicată. In România predomină condiţiile în care irigaţia are caracter complementar..

cultivarea de culturi tolerante la săruri etc. este inclusă după caz spălarea excesului de săruri prin irigare cu cantităţi adesea mari de apă. Aplicarea acestui ansamblu de măsuri este de multe ori 48 .absent la 6 . ∗ : sfeclă de zahăr) (Metodologia elaborării studiilor pedologice.6 5 4 3 2 1 0 0 200 400 600 800 Precipitatii anuale (m m ) 1000 Figura 25: Exemple de coeficienţi de potenţare pentru lucrări de irigaţie în condiţii de temperatură medie anuală 90 . Pe fondul unor amenajări de îmbunătăţiri funciare specifice.: păşuni) (Metodologia elaborării studiilor pedologice. 1975) Ameliorarea solurilor sărăturate este o altă categorie complexă de lucrări ameliorative. aplicarea de amendamente gipsice. 1975) Coef. asigurarea eliminării excesului de apă şi coborârii nivelului apei freatice.15 m şi textură mijlocie a solului (o : grâu. .100. potentare 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 Grad de salinizare/alcalizare (de la 0 .: porumb.foarte puternic) Figura 26: Exemple de coeficienţi de potenţare pentru lucrări de combatere a salinizării şi/sau alcalizării (o : grâu. în special irigaţie şi drenaj. . adâncime medie a apei freatice 7 . potentare 9 8 7 Coef.

potentare 6 5 4 3 2 1 0 2 4 6 pH 8 10 12 Figura 27: Exemple de coeficienţi de potenţare pentru lucrări de amendare calcică (o : grad de saturaţie în baze < 55%. . .4 1. 9 8 7 Coef. diferenţiaţi în funcţie de gradul de salinizare sau de alcalizare a solului (luându-se în considerare aceea dintre aceste două caracteristici care este mai accentuată). 1975) 2b2.6 1.fină) (Metodologia elaborării studiilor pedologice.: textură mijlocie .8 0 200 400 600 800 Rezerva de humus (t/ha) Figura 28: Exemple de coeficienţi de potenţare (grâu) pentru lucrări de fertilizare ameliorativă (o : textură grosieră.8 Coef.: grad de saturaţie în baze < 55%. + : grâu şi păşune) (Metodologia elaborării studiilor pedologice.2 1 0. 1975) 2 1. neeficientă economic. Lucrările agro-pedoameliorative 49 . Potenţarea notelor de bonitare se realizează pe baza coeficienţilor prezentaţi în Figura 26 şi în Tabelul P8 din Anexa 2. potentare 1. păşune) şi gipsică (+ : grad de saturaţie în baze > 55%. astfel încât ele nu se aplică în practică decât în cazuri speciale.costisitoare.

situate în climate subumede sau moderat umede sau/şi pe terenuri uşor înclinate care asigură eliminarea apei excedentare. . dar neafectate sau slab afectate de exces de umiditate. 50 . Pe solurile cu subsol compact. Efectele fertilizării ameliorative asupra notei de bonitare se cuantifică prin coeficienţii de bonitare prezentaţi în Figura 28 şi în Tabelele P11a .P11b din Anexa 2. sunt prezentaţi în Figura 27 şi în Tabelul P10 din Anexa 2. în astfel de cazuri potenţarea notelor de bonitare realizânduse prin aplicarea coeficienţilor prezentaţi în cele de mai sus. adesea şi independent de ansamblul lucrărilor de ameliorare a sărăturilor. în astfel de cazuri potenţarea notelor de bonitare efectuându-se prin folosirea de coeficienţi specifici. pe unele soluri slab alcalice fără conţinuturi excesive de săruri solubile. utilizaţi numai pentru solurile cu grad de saturaţie în baze mai mare de 55% şi diferenţiaţi în funcţie de valoarea pH a solului respectiv.Cum s-a arătat anterior. In numeroase situaţii lucrările agropedoameliorative se aplică însă independent de cele hidroameliorative.nepoluat pana la 5 excesiv poluat) Figura 29: Exemple de coeficienţi de potenţare pentru lucrări de combatere a poluării solului (o : grâu. o lucrare agro-pedoameliorativă specifică este afânare adâncă. fiind diferenţiaţi conform rezervei de humus şi texturii solului respectiv. Amendare cu calcar este o lucrare agro-pedoameliorativă esenţială pentru solurile acide. Ea constă în aplicarea unor doze apreciabile de îngrăşăminte organice şi minerale. Amendare cu gips se practică. 9 8 7 Coef. Coeficientul de potenţare (Tabelul P7 din Anexa 2) este acelaşi pentru orice porozitate totală care arată necesitatea acestei lucrări (grad de tasare > 10%) şi pentru orice folosinţă sau cultură. fie unor lucrări de nivelare capitală efectuate anterior în diferite scopuri. 1975) Fertilizare ameliorativă se practică pe solurile cu rezervă redusă de humus datorată fie unor cauze naturale (procese specifice de formare a solului). Coeficienţii de potenţare respectivi. utilizaţi pentru solurile cu grad de saturaţie în baze mai mic de 55% şi diferenţiaţi în funcţie de valoarea pH a solului.: păşune) (Metodologia elaborării studiilor pedologice. potentare 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 Grad de poluare ( de la 0 . Efectele ei asupra stării de calitate a solului se cuantifică cu ajutorul coeficienţilor de potenţare a notei de bonitare din Figura 27 şi Tabelul P9 din Anexa 2. lucrările agro-pedoameliorative se aplică adesea în cadrul ansamblului de lucrări ameliorative menţionate. impermeabil.

51 . din Figura 29 şi Tabelul P12 din Anexa 2.Pe terenurile degradate ca urmare a acumulării unor substanţe poluante se practică un ansamblu de lucrări agro-pedoameliorative adaptate în funcţie de specificul substanţei poluante respective şi incluse în conceptul general de lucrări de combatere a poluării. diferenţiaţi în funcţie de gradul de poluare a solului. Potenţarea notelor de bonitare ca urmare a aplicării acestor lucrări se bazează pe coeficienţii.

2c. Bonitarea vegetaţiei agricole perene şi a complexului sol/teren - vegetaţie agricolă perenă Capacitatea de producţie şi valoarea economică a terenurilor agricole cu folosinţe având vegetaţie perenă, respectiv livezi, vii sau pajişti (păşuni sau fâneţe) depinde în principal de calitatea acestei vegetaţii, şi în măsură mai redusă de calitatea solului şi terenului respectiv. În aceste condiţii, literatura de specialitate şi actele normative existente în România au în vedere o serie de caracteristici ale vegetaţiei respective, ţinând totodată seama de notele de bonitare ale solului/terenului prezentate anterior. În cele ce urmează se va prezenta metodologia respectivă în acord cu proiectul elaborat de ICPA, în curs de definitivare în cadrul ANCPI. Pentru livezile de pomi fructiferi şi pentru vii se iau în consideraţie câte 4 indicatori, unul dintre care este comun în ambele cazuri. Pentru pajişti se foloseşte un singur indicator. Indicatorii respectivi sunt arătaţi în Tabelul 3, iar tabele complete pentru coeficienţii de bonitare pentru fiecare indicator, corespunzători diferitelor clase de valori şi folosinţe, sunt date în Anexa 3. Tabelul 3. Factorii de vegetaţie agricolă perenă utilizaţi în calculul notelor de bonitare Indicator de vegetaţie agricolă perenă Factor principal Tipul plantaţiei pomicole Vârsta plantaţiei pomicole Tipul plantaţiei viticole Vârsta plantaţiei viticole Procentul de goluri din plantaţia pomicolă sau viticolă Valoarea pastorală a păşunii sau fâneţei Factor secundar Indice specific al calităţii speciei vegetale V1 V2 V3 V4 V5 V6a - V6b Tabel (Anexa 3)

Tipul plantaţiei pomicole (Tabelul V1) este o caracteristică importantă a productivităţii, aceasta crescând de la plantaţiile pomicole clasice spre plantaţii intensive şi mai ales spre cele moderne, superintensive, şi diminuându-se în cazul terenurilor cu pomi izolaţi sau altor tipuri de plantaţii neperformante. Vârsta plantaţiei pomicole (Tabelul V2) este altă caracteristică importantă, diferenţiată în funcţie de tipul de plantaţie. Productivitatea optimă este la o vârstă de 10 - 15 ani pentru plantaţiile intensive, clasice sau neperformante, respectiv de 6 - 10 ani pentru plantaţiile superintensive. Productivitatea scade la vârstă mai mică sau mai mare, scăderile la vârstă mare fiind mai accentuate la plantaţiile intensive şi mai ales la cele superintensive. În ceea ce priveşte plantaţiile viticole, principiile sunt aceleaşi ca mai sus, productivitatea fiind considerată dublă la viile nobile faţă de cele hibride (Tabelul V3), iar vârsta optimă (Tabelul V4) fiind de 6 - 10 ani la viile nobile şi de 6 - 15 ani la cele hibride52

Procentul de goluri (Tabelul V5) diminuează productivitatea atât a plantaţiilor pomicole cât şi a celor viticole cu circa 10% la fiecare 5% de goluri, la goluri mai mari de 50% considerându-se că plantaţia nu mai este productivă. Pentru pajişti, criteriul de estimare a productivităţii este valoarea pastorală (Tabelul V6a), un indicator specific având la bază speciile de ierburi din pajiştea respectivă şi ponderea pe care acestea le ocupă în pajiştea respectivă, fiecare specie fiind caracterizată printr-un indice specific de calitate (Tabelul V6b). Valoarea pastorală poate varia între 0 şi 5, fiind diferenţiate 10 clase de valori, productivitatea acestora fiind exprimată prin capacitatea de păşunat, adică prin numărul de unităţi de vită mare care se pot creşte pe 1 hectar. Nota de bonitare a vegetaţiei din livezile de pomi fructiferi se estimează cu formula:
NBv (l) = V1 − (V 2 + V5) × 100 3.5

Nota de bonitare a vegetaţiei din plantaţiile viticole se estimează cu formula similară:
NBv ( v) = V3 − (V 4 + V5) × 100 2.0

Coeficienţii V1 .. V5 se preiau din Anexa 3. Nota de bonitare a vegetaţiei de pajişte se estimează cu formula: NBv(p) = Vp × 20 unde Vp este valoarea pastorală, determinată cu formula:
Vp = ∑ (A × Is) 100

unde: Vp - valoarea pastorală, interpretată conform Tabelului V6 din Anexa 3; A - gradul de acoperire, partea din suprafaţa terenului pe care se regăseşte specia respectivă, contribuţia specifică a acestei specii în compoziţia floristică a pajiştii respective (%); Is - indicele specific de calitate al speciei respective, preluat din Tabelul V7, Anexa 3, gama de valori posibile fiind între 0 (specie fără valoare) şi 5 (specie excelentă), Notele de bonitare ale complexului sol/teren - vegetaţie agricolă perenă se obţin prin însumarea unor fracţiuni ale notelor de bonitare sol/teren ale terenului respectiv cu fracţiuni ale notelor de bonitare ale vegetaţiei perene respective. Fracţiunile respective (0.2 sau 0.4 pentru sol/teren, respectiv 0.8 sau 0.6 pentru vegetaţia perenă) iau în considerare ponderea solului/terenului, respectiv a vegetaţiei, în estimarea capacităţii de producţie şi valorii terenului respectiv. Desigur, în cazul terenurilor arabile nota de bonitare este egală cu cea pentru sol/teren, deoarece aici nu există vegetaţie perenă. Astfel, notele de bonitare ale complexului sol/teren - vegetaţie agricolă perenă se obţin cu formulele: • pentru terenurile arabile: NBa = NBst(a) • pentru livezile de pomi fructiferi:
53

NBl = 0.2 NBst(l) + 0.8 NBv(l) • pentru vii: NBv = 0.2 NBst(v) + 0.8 NBv(v) • pentru păşuni: NBp = 0.4 NBst(p) + 0.6 NBv(p) • pentru fâneţe: NBf = 0.4 NBst(f) + 0.6 NBv(p)

54

2d. Bonitarea elementelor de infrastructură şi amplasament ale terenurilor agricole Amplasarea unei parcele de teren agricol la diferite distanţe de centrul fermei, al gospodăriei, sau de instituţia unde pot fi stocate, expediate sau vândute produsele obţinute, precum şi calitatea drumurilor respective, ca şi diferenţa de altitudine (aceasta mai ales în cazul păşunilor), reprezintă factori care contribuie la stabilirea stării de calitate şi valorii terenului respectiv. De asemenea, forma şi mărimea parcelei, microrelieful acesteia, eventuala acoperire a terenului cu muşuroaie, pietre, arbori etc. Coeficienţii de bonitare pentru factorii menţionaţi, preluaţi în cea mai mare parte din Ordinul MAAP nr. 101/2002, sunt prezentaţi în Anexa 4. Sunt luate în considerare 10 condiţii de infrastructură şi amplasament de care depind condiţiile de desfăşurare a lucrărilor agricole şi de valorificare a producţiei. Coeficienţii corespunzători acestor condiţii de infrastructură se înmulţesc cu notele de bonitare, de obicei această operaţie făcându-se numai la nivelul notelor medii pe parcele, proprietăţi, exploataţii etc. Aceşti coeficienţi se referă la următoarele condiţii. Distanţele de la parcelă la gospodăria proprietarului, la fermă şi/sau la baza de recepţie, la siloz, la gara de încărcare a produselor au influenţă asupra desfăşurării la timp şi productivităţii lucrărilor agricole, precum şi asupra modului şi eficienţei de valorificare a produselor. Coeficienţii de bonitare respectivi sunt prezentaţi în Tabelul A1. Calitatea reţelei rutiere de la parcelă la gospodărie şi la baza de recepţie/gară (asfalt, macadam, pământ etc), precum şi a căilor de acces de la reţeaua rutieră la parcelă (acces direct, acces pe drum de pământ, acces pe drum de tarla etc) influenţează eficienţa producţiei agricole în mod similar condiţiilor anterioare şi este cuantificată prin coeficienţii din Tabelul A2. Diferenţa de altitudine dintre teren şi fermă sau gospodărie (Tabelul A3) este un indicator important al calităţii terenului respectiv, cu deosebire în cazul păşunilor montane şi al fâneţelor din zonele de deal. Diferenţa de altitudine dintre teren şi fermă sau gospodărie (Tabelul A4) este uneori un indicator important al calităţii terenului respectiv, cu deosebire în cazul păşunilor montane şi al fâneţelor din zonele de deal. Mărimea parcelelor de teren, element cu deosebită influenţă asupra productivităţii maşinilor agricole, coeficienţii de bonitare respectivi fiind prezentaţi în Tabelul A5. Forma parcelelor de teren (dreptunghiulară, pătrată sau trapezoidală, triunghiulară, neregulată), care are de asemenea influenţă directă asupra productivităţii maşinilor agricole, este bonitată pe baza coeficienţilor din Tabelul A6). Gradul de fragmentare a microreliefului din parcela de lucru, cu influenţă de asemenea asupra eficienţei şi calităţii lucrărilor agricole, este bonitat pe baza coeficienţilor din Tabelul A7. Acoperirea terenului cu muşoroaie de furnici sau de alt tip sau cu pietre (Tabelul A8), precum şi cu arbori, arbuşti sau cioate de arbori (Tabelul A9) reprezintă de asemenea indicatori importanţi ai calităţii terenului, în condiţiile României în special pentru păşuni şi fâneţe. Terenuri arabile cu pietre la suprafaţa solului sunt rar întâlnite, de exemplu în unele zone din apropierea Focşanilor, Ploieştilor sau Braşovului. Nota sintetică de bonitare a condiţiilor de amplasament şi infrastructură, aceeaşi (cel puţin în etapa actuală) pentru toate folosinţele agricole se calculează cu formula:
55

. × A9) × 100 56 .NBi = (A1 × A2 × ..

folosind în acest scop datele menţionate în studiul pedologic şi/sau în planul cadastral cu privire la lucrările de ameliorare a solului. respectiv a V-a (0 . Calculul efectiv al notelor de bonitare se poate face manual.10 puncte). în acest scop se calculează media aritmetică ponderată în funcţie de suprafaţă a notelor de bonitare ale tuturor unităţilor de sol (teritoriilor ecologic omogene) existente pe parcela respectivă. iar clasa a X-a (0 . Suceava (Leşanu şi 57 • • • • • . judeţ etc. calculul notei de bonitare potenţate. cu formulele: NBc(a ) = NBc(l) = NBc( v) = NBc(p) = NBc(f ) = NBst (a ) × NBi (a ) 100 NBst (l) × NBi (l) 100 NBst ( v) × NBi ( v) 100 NBst (p) × NBi (p) 100 NBst (f ) × NBi (f ) 100 Calculul notei de bonitare se face succesiv în următoarele etape: • • calculul notei de bonitare naturale pe unităţile cartografice identificate pe hărţile din studiul pedologic respectiv.. nota de bonitare a vegetaţiei agricole perene (pe terenurile cu astfel de folosinţă) şi nota de bonitare a condiţiilor de amplasament şi infrastructură se obţine. unde este cazul. este suficient calculul notelor de bonitare potenţată pentru lucrările de prevenire şi combatere a eroziunii solului şi de irigaţie efectiv existente şi în folosinţă sau se renunţă total la acest calcul. comună.100 sau respectiv 80 .2e. acestea pot fi în număr de 10 (grupând terenurile cu note de bonitare din 10 în 10) sau în număr de 5 (pe grupe de câte 20 de puncte de bonitare). nu şi la cel al unităţilor de sol sau al teritoriilor ecologic omogene. în cazul lucrărilor de bonitare destinate strict cadastrului. calculul notei de bonitare (naturale şi potenţate) medii pe fiecare parcelă de teren delimitată pe planul cadastral.. efectul lucrărilor de irigaţie şi amenajare antierozională luându-se în consideraţie prin diferenţierea producţiilor prognozate pentru un punct de bonitare. în mod obişnuit pe unităţi de sol sau pe teritorii ecologic omogene. cea mai puţin productivă. acest calcul efectuându-se de regulă numai la nivelul parcelei cadastrale. clasificarea terenurilor pe clase de bonitare. 1988. dar există şi unele programe de calculator în acest scop. bazin hidrografic. Uruioc şi colab. cea potenţată.100 puncte). incluzând nota de bonitare naturală şi. corectate pentru indicatorii de infrastructură şi amplasament. calculul notei de bonitare cadastrale. Sinteza bonitării cadastrale a solului/terenului Nota de bonitare cadastrală (NBc) a solului/terenului. elaborate la Oficiile Judeţene pentru Studii Pedologice şi Agrochimice Timişoara (Treta şi Tărău. iar unde este necesar şi pe sat.20 puncte). 1989). pentru diferitele folosinţe. sistem de îmbunătăţiri funciare. calculul notei de bonitare medii (medie aritmetică ponderată în funcţie de suprafaţă) pe proprietate. în ambele cazuri clasa I fiind cea mai productivă (90 .

condusă de directorul acesteia şi având în componenţa ei specialişti pedologi. 58 . aceasta este pusă la dispoziţie prin afişare timp de 30 de zile spre a fi consultate de toţi cei interesaţi. cadastrali şi agronomi. aşa cum am precizat anterior. cu care specialiştii menţin un permanent contact. precum şi la ICPA (Vlad. de land. Activitatea de bază revine comisiei de circumscripţie. de circumscripţie financiară şi comunal. care au dreptul să depună contestaţii ce se rezolvă la nivelul comisiei de land. şi deocamdată neintrodusă în metodologia din România. precum şi Piteşti şi Piatra Neamţ (nepublicate). O etapă esenţială pentru definitivarea lucrării de bonitare. 2001a). In prezent este finalizat la Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie un astfel de program modernizat. Caracterul participativ al executării lucrărilor de bonitare se materializează prin faptul că se constituie comisii speciale de estimare la nivel naţional. După încheierea lucrării de bonitare. specifică economiei bazate pe proprietatea agricolă individuală. Comisia comunală. 2000). Aceste etape sunt clar specificate în metodologia germană. că metodologia prezentată aici se referă strict la bonitarea şi evaluarea terenurilor cu folosinţă agricolă. unitar la nivelul ţării. accesibil utilizatorilor. Reamintim. este condusă de primar şi este alcătuită din reprezentanţi ai agricultorilor locali. se referă la caracterul participativ şi la publicitatea rezultatelor.Botezat. cu componenţă largă.

Această legătură nu este absolută şi permanentă: ea depinde de nivelul tehnologiei de cultură aplicate.2f.1967) în exploataţii agricole cu diferite nivele tehnologice (x : întreprinderi agricole de stat. descriu în foarte bună măsură productivitatea solului (terenului) pentru diferite folosinţe şi culturi. Relaţia dintre nota de bonitare şi producţia obţinută (porumb. situaţie care se poate pune în evidenţă comparând producţiile obţinute în unităţi agricole cu diferite astfel de nivele (Figurile 30 şi 31). 1964 .costuri . singura posibil de utilizat este cea a capitalizării veniturilor. pentru specificul terenurilor agricole şi pentru modul în care sunt disponibile în etapa actuală evidenţele privind tranzacţiile şi preţurile acestora. 2f1. Diferă de asemenea producţiile obţinute în diferite epoci. o evidenţă a actelor normative recente.preţ Notele de bonitare stabilite prin diferite metode. precum şi metodologia de evaluare în curs de finalizare la ANCPI. Evaluarea (bonitarea economică) a terenurilor agricole Evaluarea unui bun imobiliar la valoarea acestuia se poate realiza. inclusiv cele stabilite prin metodologia din România. în cele ce urmează se va prezenta o sinteză a datelor existente în literatura română privind relaţiile dintre bonitarea cadastrală şi evaluarea economică. metodă care este de fapt o extindere a celei privind bonitarea solului/terenului. pe măsura introducerii unor perfecţionări tehnologice (Figura 32). cum s-a arătat anterior. Relaţii bonitare . În acord cu cele de mai sus. 1970) 59 . 6000 5000 Productia (kg/ha) 4000 3000 2000 1000 0 0 20 40 60 80 100 Nota de bonitare Figura 30. o : sector de producţie al staţiunilor de cercetare) (Teaci. prin diferite metode dintre care. Intre notele de bonitare şi recoltele efectiv obţinute în condiţiile unui an normal din punct de vedere climatic pe terenurile respective există o strânsă legătură.producţie .

1959. x : 1964 . valoarea şi costul producţiei agricole. 1970) O legătură de asemenea strânsă există între nota de bonitare.: 1960 . 60 . . 1970) 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 0 20 40 60 80 100 Pret (ROL) Nota bonitare Figura 32. Relaţia dintre nota de bonitare şi producţia obţinută (porumb) în întreprinderile agricole de stat în trei perioade de timp (o : 1957 .1966) (Teaci. .6000 5000 Productia kg/ha 4000 3000 2000 1000 0 0 20 40 60 80 100 Nota de bonitare Figura 31.1963 (o : lei/t.: lei/ha) (Teaci. Relaţia bonitare /cost pentru întreprinderile agricole de stat în perioada 1959 . şi ca urmare venitul net al acestora.1963.

Costurile scad.. anii 60’ (o : întreprinderi agricole de stat. Relaţia bonitare / venit net pentru soluri din Banat.: venit net) (Teaci şi colab. pe măsura scăderii notelor de bonitare. adesea accentuată. 1970) Veniturile brute (valoarea producţiei obţinute) cresc. x : costuri de producţie. x : cooperative agricole de producţie) (Teaci. 1963) 2500 2000 venit net (ROL/ha) 1500 1000 500 0 -500 0 -1000 -1500 nota de bonitare naturala 50 100 150 Figura 34. odată cu creşterea notei de bonitare datorită calităţii din ce în ce mai bune a solului. 61 . care definesc astfel de terenuri ca terenuri marginale. Relaţia dintre nota de bonitare şi indicatorii economici ai producţiei agricole globale (lei/ha) pentru întreprinderile agricole de stat din Dobrogea (o : venit brut. sub un anumit nivel ajungându-se la “venituri” nete negative. aşa cum s-a arătat. din ce în ce mai costisitoare. In consecinţă. improprii din punct de vedere economic pentru folosinţa respectivă (Figurile 33 şi 34).200 160 120 ROL/ha 80 40 0 -40 20 40 60 Nota de bonitare 80 100 Figura 33. adică la pierderi financiare. . atunci când se raportează la cantitatea de produs (Figura 32) odată cu creşterea notelor de bonitare deoarece terenurile de calitate inferioară necesită intervenţii tehnologice sporite. venitul net obţinut din producţia agricolă are o tendinţă de scădere.

Palamaru şi Dârja. dacă el nu este în acelaşi timp proprietarul acestui teren. Ţărău. şi renta funciară diferenţială. Se diferenţiază renta funciară absolută. dar şi cazuri în care arenda atinge valori mai mari decât cele 10 . Pv este preţul de vânzare a producţiei. În literatura de specialitate (Guş. dacă deţinătorul este totodată proprietar. Dispoziţii legale (Legea 48/1994) precizau că fostele întreprinderi agricole de stat care deţin terenuri proprietatea unor acţionari şi locatori ar trebui să achite acestora contravaloarea a 600 kg/ha grâu. Kn)] × na unde Vt este valoarea terenului. 200 kg/ha cartof etc. sau să le încaseze personal. In etapa actuală de dezvoltare economică. Cu alte cuvinte. R este renta funciară (arenda). Renta funciară şi valoarea terenurilor agricole O parte din venitul net revine proprietarului de teren şi ea constituie renta funciară. Această apreciere se realizează înmulţind numărul de puncte corespunzător terenului respectiv cu producţia pe punctul de bonitare. 2003. Pp este producţia prognozată. deţinătorul de teren (fie el proprietar sau arendaş) trebuie să obţină şi să valorifice o producţie care să acopere. dar cu oarecare aproximaţie în special în cazul terenurilor cu note de bonitare foarte mici sau foarte mari.. 2004) şi în unele acte normative se folosesc diferite metode de calcul al valorii terenurilor. care oferă într-o formă uşor accesibilă.15%. posibilitatea de a aprecia pe baza notei de bonitare potenţialul de producţie al unui teren pentru o anumită cultură. corespunzătoare terenurilor cu cea mai slabă capacitate de producţie din zona şi din momentul considerat. fiind frecvente cazuri în care deţinătorul nu plăteşte nici un fel de arendă. Astfel: • metoda rentei funciare capitalizate: Vt = R × 100 Pp × Pv × A × 100 = Cc Cc × 100 • metoda valorii de bază: Vt = Vb × (1 + N) × na • metoda profitului: Vt = [VP . 2003. aceste 10 .. în afara cheltuielilor de producţie curente şi a muncii sale proprii.Pe baza relaţiei mai sus descrise se utilizează noţiunea de producţie pe punct de bonitare. pe baza ei se poate calcula valoarea de referinţă (unii autori folosesc termenul mai simplu de valoare) a terenului respectiv. condiţiile economice în care se dezvoltă pentru moment relaţiile dintre proprietar şi deţinător sunt neclare şi instabile. Legea 16/1994 stabileşte că producţia pe punct de bonitare poate fi de 40 kg/ha grâu.15% din valoarea producţiei ce se poate obţine pe terenul respectiv. corespunzătoare plusului de capacitate productivă a unui teren dat datorit calităţii naturale mai bune a solului (terenului) (rentă funciară diferenţială I) sau lucrărilor ameliorative efectuate şi tehnologiilor de cultură aplicate pe acest teren (rentă funciară diferenţială II). 16 kg/ha floarea soarelui.15% menţionate. în ţările dezvoltate se acceptă că renta funciară reprezintă în mod curent 10 . 2f2.(CP + K1 + . renta funciară. Cc este rata dobânzii. indiferent de nota de bonitare a terenului respectiv. In măsura în care valoarea rentei funciare sau a producţiei pentru terenuri cu diferite note de bonitare este cunoscută. 52 kg/ha porumb. A este arenda exprimată în procente 62 . In România. pe care urmează să le plătească proprietarului sub formă de arendă.

Valorile acestea se corectează pe baza unor coeficienţi care se referă la clasa de calitate a terenului. calculat ca diferenţa dintre valoarea producţiei şi o parte a cheltuielilor aferente. Valoarea producţiei se estimează adesea pe baza bonitării solului/terenului. In România există în prezent reglementări legale care definesc valori de referinţă pentru terenurile agricole în vederea stabilirii valorii de patrimoniu a proprietăţii de stat. fiind stabilite 5 astfel de zone. se foloseşte de asemenea indicatorul marjă brută standard. calitatea drumurilor. echiparea tehnico-edilitară a terenului. caracteristicile economice şi sociale ale zonei. prevede modul de calcul al nivelului minim al redevenţei ce urmează a fi plătite de concesionator. marja brută fiind folosită în special pentru acordarea subvenţiilor. iar K reprezintă eventuale corecţii ale cheltuielilor de producţie.socială. 63 . producţiile se aproximează aceleaşi pentru întreaga ţară. precum şi unele calculaţii şi recomandări ale Institutului de Economia Agriculturii al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice privind valoarea de referinţă a arendei şi a vânzării pământului şi ale altor autori (Tabelul 6). soluţii care nu corespund realităţii din teren.. Luarea în considerare doar a unor cheltuieli are justificare politico . În România există preocupări privind introducerea acestui indicator (ICDEA în colaborare cu ICPA). na este numărul de ani în care venitul obţinut se consideră a egala valoarea terenului. Legea 16/1994 privind arendarea terenurilor agricole stabileşte că producţia pe punct de bonitare poate fi de 40 kg/ha grâu. Această bază de calcul variază de la echivalentul de 490 kg/ha grâu pentru zona I până la 230 kg/ha grâu pentru zona V. uneori. CP reprezintă cheltuielile generale de producţie. 52 kg/ha porumb. Pentru plantaţiile pomicole şi viticole se iau în considerare tipul acesteia. înmulţind deci venitul net anual cu 25. Această valoare este corectată în funcţie de unii “factori de departajare”.din valoarea producţiei. distanţa faţă de localitatea respectivă. amplasarea terenului faţă de localitate. vârsta ei şi procentul de goluri. obţinându-se astfel venitul net anual evaluat. Valorile de bază ale oricăreia din aceste formule. etc. din analiza pieţei. 16 kg/ha floarea soarelui. sau pe grupe de judeţe. pe judeţe. venitul impozabil sau valoarea producţiei. cea de paie). folosinţa terenului. 200 kg/ha cartof. Valoarea se calculează pe 25 de ani. fiecare dintre ele cuprinzând un număr de judeţe. Normele tehnice de calcul al taxei pentru scoaterea definitivă a terenurilor din circuitul agricol (1994) au la bază producţiile anuale la hectar pe clase de bonitare menţionate anterior (la care se adaugă producţia secundară. dar mai ales pe baza echivalentului notelor de bonitare cu producţiile prognozate. precum şi durata concesionării şi suprafaţa concesionată. Din păcate. categoria localităţii. se pot obţine din acte normative. respectiv arenda. VP este valoarea producţiei. din care se scad cheltuielile de producţie considerate a reprezenta 81% din valoarea producţiei. Baza de calcul o reprezintă “zona agropedoclimatică”. taxelor pentru scoaterea terenurilor agricole din folosinţă agricolă (Tabelul 5) şi impozitului agricol. Legea 219/1998 privind concesionarea terenurilor agricole din proprietatea statului. caracteristicile ameliorative ale acestuia şi restricţii de folosire prevăzute în planul de amenajare a teritoriului respectiv. în Uniunea Europeană. existenţa unor amenajări de îmbunătăţiri funciare. N este o eventuală corecţie a venitului agricol. Vb este valoarea venitului agricol impozabil. În prezent. reţeaua de transport. respectiv categoria localităţii.

luând în considerare o producţie de 40 kg/ha pe punctul. inclusiv taxa de scoatere din circuitul agricol (calculat de Palamaru şi Dârja. 1999) pe zone (Preţul pământului în România. 2000. 2001) Estimare Zona I : Câmpia Română 1500 II : Câmpia de Vest + Sud-Est 1250 III : Podişuri IV : Dealuri şi coline 750 V : Premontană şi montană 500 64 Profit 1000 . 2004.Tabelul 5: Prevederi legale actuale în România privind valori de referinţă pentru preţul terenurilor agricole (mii ROL/ha) Reglementare Folosin ţă Arabil Agricol Arabil Legume Păşuni Fâneţe Vii Livezi Păduri Ape Agricol Clasă de calitate I 2250 3300 141 1050 70 80 920 1150 3177 II 2000 2640 141 945 60 70 900 975 2565 III 1600 1870 92 640 50 60 880 840 50 35 1840 IV 1000 1100 48 480 40 50 810 750 840 V 650 770 20 30 40 250 500 300 Taxă pentru folosirea terenurilor de stat (HG 412/1977) Valoare de patrimoniu (HG 59/1994) Norme de venit agricol impozabil (Legea 34/1994) Valoarea terenului. Estimări privind profitul (rentă sau arendă) şi preţul pământului (mii ROL. Tabelul 6. 2004) Arabil 27540 1500 15000 80058 21420 1250 12500 68527 15300 1000 10000 57943 9180 750 7500 38887 6120 500 5000 25134 Normele metodologice din 2004 pentru stabilirea valorii terenurilor arabile în vederea acordării despăgubirilor prevăzute în Legea 1/2000 privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere folosesc formula de calcul al valorii de referinţă prezentată anterior. Lazăr. de bonitare. Renta funciară luată în calcul este stabilită pe cele 5 clase de calitate (bonitare) a terenului. considerându-se că renta funciară reprezintă 17% din valoarea producţiei respective. bazat pe Legile 18/1991 şi 34/1994) Valoare de despăgubire (Legea 1/2000) Valori de referinţă recomandate de ICEA (1999) • arendă • preţ Valoare medie obţinută prin 4 metode calcul (Guş.

livezi şi grădini de legume şi 1 pentru terenurile cu vegetaţie forestieră. Impozite (ROL/m2) pe terenurile situate în extravilan (Ordonanţa Guvernamentală 36/2002) Categoria de folosinţă Terenuri cu construcţii (fără a lua în calcul suprafaţa construită) Arabil Păşuni Fâneţe Vii Zona I 10 15 12 12 25 II 9 12 10 10 20 III 8 10 8 8 15 IV 7 8 6 6 10 65 . preluate după cât se pare în mare măsură după criteriile aplicabile terenurilor intravilane neagricole. impozitele de mai sus urmau a fi multiplicate cu factori cuprinşi între 0. Această modalitate de stabilire a impozitelor a fost ulterior anulată. în mii ROL pe hectar. 1 şi 4 pentru vii. diferenţiate pe categorii de folosinţe şi pe zone. care lasă posibilitatea luării în considerare a notelor de bonitare. Se prevăd taxele menţionate în tabelul 7. astfel: Zona I Zona II Zona III Zona IV ZonaV 1550 1250 1000 530 220 Pentru terenurile nearabile. Încadrarea terenurilor pe zone se face de către consiliile locale pe baza unor criterii relativ neclar definite în actul normativ respectiv. impozitul fiind în fapt înlocuit prin taxele locale reglementate prin Ordonanţa Guvernamentală 36/2002. Există în acest act normativ şi o precizare conform căreia se pot folosi în acest scop “alte evidenţe agricole şi cadastrale”.4 şi 1 pentru păşuni şi fâneţe.Preţ 15000 12500 10000 7500 5000 Impozitele datorate statului de posesorii unor terenuri agricole au fost stabilite într-o etapă anterioară (Ordonanţa Guvernamentală 8/2001) diferenţiat în funcţie de zonele de favorabilitate. dar aceasta nu este suficient precizat şi ca atare rămâne la latitudinea consiliilor locale. Tabelul 7.

valoarea de referinţă reieşită din notele de bonitare: sistemul de agricultură practicat.00 Cum s-a menţionat şi anterior. adesea sensibil. şi nu în ultimul rând elemente de natura tradiţiei locale pentru agricultură şi pentru proprietatea agrară. gradul de capitalizare a populaţiei care să asigure fondurile necesare pentru cumpărarea de pământ sau sistemul de creditare. densitatea populaţiei rurale. 66 . sistemul vamal sau strategia naţională faţă de agricultură. densitatea populaţiei urbane consumatoare de produse agricole sau gradul de dezvoltare a industriei prelucrătoare de produse agricole. oportunităţile de locuri de muncă în alte ramuri economice. valoarea de referinţă a pământului nu este identică cu preţul de piaţă (mai simplu preţ) care rezultă din mecanismul cererii şi ofertei.000 locuitori) localităţi urbane de rangul II (municipii cu sub 200.000 locuitori) localităţi urbane de rangul III (oraşe) localităţi rurale de rangul IV (comune) localităţi rurale de rangul V 8. îndeosebi elementele acestuia care nu sunt direct legate de fertilitatea solului. cum ar fi zootehnia.00 3. precum şi elemente politice ca relaţiile internaţionale.Livezi Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră Terenuri cu ape Drumuri şi căi ferate Terenuri neproductive 30 15 8 - 25 12 6 - 20 10 4 - 15 8 - Valorile din acest tabel se majorează în funcţie de rangul localităţii respective prin înmulţire cu coeficienţii următori (definirea celor 6 categorii de localităţi fiind preluată din Legea 351/2001). • • • • • • localităţi urbane de rangul 0 (municipiul Bucureşti localităţi urbane de rangul I (municipii cu peste 200. In acest mecanism intervin numeroşi factori care modifică.00 4.10 1.00 5.00 1. dar şi elemente economice cum sunt condiţiile financiare mai mult sau mai puţin favorabile agriculturii.

5 45.3 19.6 36.4 24.GR.1 32.1 6.4 28.2 74.MS.0 38 62 30 22 31 68 12.GJ.0 milioane ROL Muntenia-Oltenia .2 15.0 9.1 36.8 35.2 32.8 44.7 16.8 7.TL SV AB.7 8.8 22.1 47.9 57.0 367 20.8 17.6 5.5 34.6 6.TM * Bohatereţ.0 71.3 6.0 35.5 24.7 45.4 24.6 13.9 22.2 11.9 89 71 56 37 53 8.4 19.7 15.3 9.7 7.5 12.1 80.9 11.0 livezi păduri ape 2000*** intravilan extravilan 2002**** intravilan 363 163 156 53 230 52 extravilan 23.0 8.0 31.2 35.GL.9 27.IL.0 21.SB BN.7 7.0 37.0 8.1 12. HG.2 37.BV.6 23.NT.3 46.5 28.MM.0 2004**** intravilan 732 176 294 165 601 45 extravilan 21.2 861 172 171 244 324 22.1 10.B 1897* 1929** agricol arabil lei 441 354 347 304 20.2 29.6 4.0 23.4 13.2 41.2 60.CV.5 89.4 10.8 18. 1933 *** Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei **** Institutul de Cercetare .8 80.2 13.DJ.9 16.9 5.5 22.6 10.1 30.SJ AR.5 48.7 34.SM CS.DB.PH.2 23. zona colinară MH.9 47.0 52.2 5.5 13.0 12.3 38.4 30.zona Siret-Prut Dobrogea Bucovina Basarabia de Nord Basarabia de Sud Transilvania de Centru-Sud Transilvania de Nord Câmpia Tisei Banat România BC.0 18.7 33.8 6.5 20.7 43.4 51.HD.0 38.BZ.5 10.4 10.IS.AG.zona colinară Moldova .9 34.3 32.7 6.2 27.4 86.7 4.7 legume păşuni fâneţe vii mii lei 17.BH.0 12. 1999 ** Lupan.5 41.Dezvoltare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală 67 .CJ.4 8.1 123 23 74 36 138 8.5 25.5 87.I F.0 56.0 40.Tabelul 8: Preţuri de vânzare a terenurilor agricole practicate în România Zonă geografică Judeţe actuale (aproximativ echivalent zone geografice) Câmpia Dunării BR.6 4.OT.VL Moldova .1 12.0 37.7 39.6 10.9 5.VS CT.0 23.2 22.7 34.0 36.4 78.VN BT.9 18.CL.TR.4 6.

nefiind rezultate dintr-o analiză statistică completă. P(g). V(v). cu soluri mai puţin fertile dar cu populaţie rurală mai densă. Astfel. în ţările Uniunii Europene preţurile variază între 1800 şi 27000 dolari pe hectar. In USA preţul mediu în 1992 a fost de 1692 dolari pe hectar. Producţiile potenţiale [P(a). V(g). şi poate şi pentru că datele nu sunt pe deplin certe. dar deocamdată nu a fost suficient cercetată şi nu există în prezent o metodologie adaptată acestui obiectiv.Preţurile de piaţă ale pământului practicate în România în diferite momente (tabelul 8) exemplifică aceste deosebiri faţă de valoarea de referinţă. O comparaţie a preţurilor de mai sus cu cele practicate în alte ţări (Preţul pământului în România. dar şi unele deosebiri în ceea ce priveşte modul cum se comportă diferitele zone geografice ale ţării. nu se practică preţurile cele mai ridicate. Preţurile de piaţă semnalate pentru anul 2000 sunt cele mai diferite în ceea ce priveşte atât valoarea lor comparativă faţă de alte momente istorice. cele din Tabelul 9. de exemplu pentru terenurile arabile: P(a) = NBc(a) × 50 Valoarea producţiei potenţiale estimate [V(a). după cum urmează. aceasta probabil pentru că piaţa încă nu este stabilizată. 2000. V(l). P(l). Metoda propusă de calcul al valorii terenurilor agricole Metodologia de evaluare a terenurilor agricole în curs de definitivare la ANCPI ia în considerare calculul valorii terenului metoda rentei funciare capitalizate. iar în Cehoslovacia şi Polonia între 5300 şi 15000 dolari pe hectar. V)f)] se calculează pentru terenurile arabile pe baza preţului minim de referinţă pentru grâu (PR). pentru 1 punct de bonitare cadastrală sunt. Producţii potenţiale pentru un punct de bonitare cadastrală 68 . P(v) P(p) sau P(f)] pentru terenurile studiate rezultă din înmulţirea valorilor unitare de mai sus cu notele de bonitare naturală. de exemplu pentru terenurile arabile: V(a) = P(a) × PR Tabel 9. pentru diferite folosinţe agricole. 2001) arată diferenţe sensibile. 2f3. stabilit pentru anul respectiv de MAPDR. Preţurile de piaţă cele mai ridicate ale pământului se întâlnesc în zonele de mari aglomerări urbane din jurul Bucureştilor. Posibilitatea de recalculare a valorii de referinţă pentru a lua în considerare cele de mai sus şi a transforma acest preţ în preţ cât mai apropiat de cel de piaţă fără îndoială există. V(p). Analizând datele din Tabelul 8 prin compararea diferitelor etape istorice la care se referă datele respective se constată unele asemănări. diferind de la stat la stat între 314 dolari pe hectar în Wyoming (zona nord-vestică predominant montană) până la 11792 dolari pe hectar în New Jersey (zona nord-estică preoreşănească). Lazăr. Câmpia Română sau Banatul. Este evident faptul că în zone cu soluri dintre cele mai fertile. faţă de exemplu în zonele colinare învecinate. echivalate în kg/ha grâu. cât şi eşalonarea diferitelor zone geografice. dar şi în mare parte a Transilvaniei şi mai ales în Bucovina unde agricultura se bazează într-o măsură însemnată pe zootehnice şi unde tradiţiile lumii satelor sunt mai adânci. Producţiile potenţiale.

G. Renta funciară şi rata dobânzii. kg/ha neamenajat amenajare irigat antierozională 40 50 60 200 250 400 380 480 580 340 420 500 25 30 35 30 35 40 * pentru terenurile arabile folosite în cultura legumelor se foloseşte simbolul (g) Valoarea de referinţă a terenului agricol (VR) rezultă din formula: VR = [V(a ) + V(g) + V(l) +V( v) + V(p) + V(f )] × 17 × 10 100 unde 17 este procentul de calcul al rentei funciare iar 10 este rata dobânzii. nr. echivalent grâu. 69 . în funcţie de evoluţia condiţiilor generale ale economiei naţionale.Folosinţa terenului Arabil Legume * livadă de pomi fructiferi Viţă de vie Păşune Fâneaţă Producţie potenţială. se pot desigur modifica anual. ambele ăpreluate din H. ca şi preţul minim de referinţă al grâului. 1546/2004.

locul de viaţă al acesteia. ea incluzând elemente de relief. Valoarea V a unui teren cu vegetaţie forestieră pentru unitatea de suprafaţă (1 hectar) rezultă din însumarea valorii terenului respectiv V(TER) şi a valorii vegetaţiei existente V(VEG): V = V(TER) + V(VEG) Valoarea terenului împădurit sau a unui teren ce urmează a fi împădurit V(TER) rezultă prin multiplicarea valorii maxime posibile V(u) a vegetaţiei forestiere pe terenul respectiv cu 3 coeficienţi de corecţie: V(TER) = V(u) × R1 × R2 × C(u) Valorile V(u). iar exploatarea ei şi înlocuirea cu noi arbori are loc de regulă la intervale de multe zeci de ani sau chiar de peste o sută de ani. staţiuni de făgete şi gorunete de dealuri (FD3). staţiuni montane de amestecuri (simbol FM2). staţiuni de stejerete şi amestecuri de diferite specii de cvercinee din dealuri joase şi câmpii subcolinare (FD1). rocă. Valorile din acest tabel au fost calculate cu formula: 70 . respectiv valoarea maximă a terenului stabilită în funcţie de caracteristicile acestuia. Staţiunea (numită şi biotop) este definită ca subsistemul sau componenta de natură anorganică a pădurii. Hotărârea Guvernului 1546/2004 referitoare la stabilirea despăgubirilor către foştii proprietari cărora nu li s-a putut restitui terenurile respective. Datorită îndeosebi faptului că vegetaţia forestieră este practic permanentă. Astfel (Târziu. estimarea productivităţii acestor terenuri se bazează în cea mai mare măsură pe indicatori privind vegetaţia. Staţiunile forestiere sunt numite. pe larg discutat în România de Chiriţă şi colab. sol şi climă. 1997). • staţiuni de câmpie (CF). cât şi în acte normative. sunt definite următoarele 7 tipuri de staţiuni: staţiuni montane de molidişuri (simbol FM3). În cele ce urmează şi în Anexa 5 se va prezenta metodologia recent elaborată de ICAS. şi în mult mai mică măsură pe indicatori privind solul şi terenul. faciesuri (în funcţie de rocă. staţiuni de cvercete şi şleauri de deal (FD2). se estimează. 1977). Printre acestea. staţiuni montane şi premontane de făgete (simbol FM1). relief. termenul având astfel un sens apropiat de cel de teren folosit în evaluarea agricolă. în funcţie de formaţia forestieră şi de bonitatea terenului (Tabelul F1). Evaluarea terenurilor forestiere Cercetările privind evaluarea terenurilor forestiere se derulează într-o formă în oarecare măsură diferită de cele privind terenurile agricole. la un prim nivel (tipuri de staţiuni). în lei/hectar. • • • • • • Tipurile de staţiuni forestiere se subdivid în subtipuri (în funcţie de clasa de producţie a arboretului). (1964. aflată în curs de definitivare la ANCPI în cadrul general al Metodologiei de evaluare imobiliară. Metodologia de evaluare a terenurilor forestiere este definită atât în tratate de specialitate. Ordonanţa 96/1998 privind scoaterea terenurilor din fondul forestier şi. În literatura de specialitate un termen larg folosit este cel de staţiunea forestieră.3. într-o formă mai detaliată. cu termeni care includ forma majoră de relief şi formaţia vegetală. climă şi sol) şi familii (în funcţie de familia de sol şi de forma de climă).

71 . referitor la riscul de asigurare a integrităţii pădurii (Tabelul F4). referitor la condiţiile de amplasament şi infrastructură (Tabelul F2). exprimată prin indicele de acoperire (în zecimi). În materialul de faţă preţul lemnului este cel din anul 2006. C(u). referitor la şansa de instalare a vegetaţiei (Tabelul F3). principalul indicator folosit în evaluarea terenurilor forestiere. Cei 3 coeficienţi de corecţie sunt: R1.V(u ) = C(MEX ) × P(ML ) × R (PF) R ( D) unde C(MEX) este creşterea medie la exploatabilitate a speciei reprezentative de arbori (m3 ha-1 an-1). acesta din urmă calculat cu formula: C(u ) = ∑ u (i) 1 8 Valoarea vegetaţiei forestiere V(VEG). iar R(D) este dobânda (%). coeficient de utilitate. D2 este indice de reducere a valorii vegetaţiei în raport cu calitatea arboretului (Tabelul F8). P(ML) este preţul mediu al lemnului (lei m-3). R(PF) este rata medie a profitului (%). iar dobânda 10%. F este coeficient de corecţie corespunzător tipului funcţional al arboretului (Tabelul F6). aceste valori urmând a fi desigur actualizate periodic. V(ij) este valoarea maximă a pădurii din specia i la vârsta j (lei/ha) (Tabelele F5a şi F5b).. rezultă din formula: V(VEG ) = ∑ [PR (i) × V(ij)] × K × F × D1 × D2 unde K este consistenţa vegetaţiei forestiere. Pr(i) este proporţia de participare a fiecărei specii în compoziţia arboretului (în zecimi). şi R2. rata profitului a fost considerată 25%. D1 este indice de reducere a valorii vegetaţiei în raport cu starea de uscare a arboretului (Tabelul F7).

Bibliografie şi acte normative Literatură tehnică şi ştiinţifică * A frame for land evaluation (1976). Chişinău.. 3 vol. 281 . 72 pag. 72 . 352 pag.. 29 pag. V. 3 volume. * Instrucţiuni pentru elaborarea lucrărilor de raionare pedoclimatică. 237 pag. Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie. nr. 18. 32.325.. United States Department of Agriculture. Management în agricultură. Ciurea I.. A. Dobrescu N. Alecu I. Raport tehnic. * National agricultural land evaluation and site assessment handbook (1983). Ştiinţa solului. Bucureşti. Washington DC. 231 pag. Soil Conservation Service. Food and Agriculture Organization. 550 pag. * Metodica instituirii monitoringului funciar în Republica Moldova (1997). National Resources Conservation Service. pag. * Propunere ICAS (2006) pentru Procedura de evaluare pentru terenurile cu vegetaţie forestieră. Merce E. 24 pag. Institutul de Cercetări Ştiinţifice şi Proiectări Tehnologice pentru Pedologie. * Soil Survey Manual (1993). Soils Bulletin no. * Guidelines: land evaluation for rainfed agriculture. United States Department of Agriculture. Bucureşti. Washington DC. (1997).000 (1975). Andreiaşi N. Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie. Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie. Washington DC. * Raionarea pedoclimatică. 146 pag. * Preţul pământului în România (2000). 123 pag. Institutul de Geodezie. 52. Ed. 18. Ceres. Fotogrammetrie. 173 pag. * Sistemul Român de Clasificare a Solurilor (1980). Rugină V. * Soil rating for plant growth (2000). Irrigated land use”. 1-2. Agrochimie şi Ameliorarea Solurilor “N. * Metodologia elaborării studiilor pedologice (1987). 766 pag. * Guidelines: land evaluation for irrigated agriculture (1985). Handbook No. United States Department of Agriculture. pag. 96 pag. * Bodenschätzungsgesetz (1934). 31 . Bulletin no. Washington DC. Teaci D. United States Department of Agriculture. * Land classification (1953). Sâmbotin L. bonitare şi caracterizare tehnologică a terenurilor agricole în vederea zonării producţiei agricole. 55. Bold I. Bucureşti. Bucureşti. (1994).. vol. Berlin. Cartografie şi Organizarea Teritoriului. In “Bureau of Reclamation Manual.. Bul. 29. Rome. Soils.. United States Department of the Interior. Institutul de Economie Agrară. Contribuţii la metodologia de bonitare privind cultura porumbului siloz. Food and Agriculture Organization. pag. * Metodologia cadru şi îndrumări tehnice pentru elaborarea documentaţiilor de organizarea teritoriului exploataţiilor agricole pe teritorii administrative (1995). Dimo”. Handbook No. Food and Agriculture Organization. bonitarea şi caracterizarea tehnologică a terenurilor agricole scara 1:50.44. * Propunere ICPA (cu colaborarea ICDB Piteşti-Mărăcinen şi ICDP Braşov) (2006) pentru Metodologia de bonitare şi evaluare a terenurilor agricole. Bucureşti. Soils Bulletin No. Rome. Soil Conservation Service. Rome. Bucureşti. Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie. * Propunere ICDB (2006) pentru Metodologia de bonitare a pajiştilor naturale. Soil Conservation Service.395. 365 . Pană D. 135 pag.. * Soil Survey Manual (1951). (1983).

11. Sistemul de clasificare şi bonitare a solurilor Republicii Moldova pentru elaborarea studiilor pedologice. pag. Acad. RSR. vol.A. Teaci D. fundamente tehnice şi economice. (1961). Arenda şi arendarea în viticultură şi pomicultură. 157 pag. bonitarea şi unele probleme pedoameliorative la C. Geodezie. Sectorul agicol Ilfov.P. Canarache A. 73 . Analele Institutului de Studii şi Cercetări Pedologice. V. nr. Renta funciară.. nr. vol. nr. 10. A92. Cu privire la metoda bonitării tehnice a solurilor pentru cadastrul funciar. Cadastru şi Organizarea Teritoriului. 205 . Munteanu M. Contribuţii la problema ecometriei în raport cu efectul apei în agricultură.. Solurile.. Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti. Cârstea St. (1980). (1973). pag. Canarache A. 4.41. Clasele de bonitare la principalele culturi agricole ale consiliilor unice agroindustriale din judeţul Satu Mare.D. pag. Cercetări privind bonitarea raioanelor pedoclimatice din Dobrogea. Soil Use and Management.63. Techniques of crop yield assessment for agricultural land evaluation. Onofrei C.189. Terra Nostra. Cerbari V. (1990). pag. Probleme agricole. vol. 103 pag. Crişan I. 3. Bucureşti.M.109. 323 . Stângă N. (2001). RSR. 3-4. 407 pag.220. Ecometria şi aplicarea ei în evaluarea eficienţei factorilor naturali de producţie. Edit. Timişoara. (1999)..S. Dokuceaev. judeţul Maramureş. Costea C. Bold I. Russkii Cernozem. Observaţii asupra relaţiilor dintre conţinutul de schelet al solului şin recoltă. D. (1972). Iaşi. 1. Staţiuni forestiere. (2001).. 29 . 427 . Chişinău. pag. Seria Pedologie.. vol. Burt M. Organizarea teritoriului. nr. nr.. 102 .16. (1999). Kiss A. Analele Institutului de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie. Mirton. Acad. 5. pag. (1883). Criterii pedologice generale pentru aprecierea fertilităţii solului. 847 .432. 797 . pag. Analele Institutului de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie. Stiinţa solului. Analele Institutului de Studii şi Cercetări Pedologice. pag. 181 .852. porumb şi floarea soarelui.. Ed. 5. (1970). (1969). Otcet Volnomu Ekonomiceskomu Obştcestvu. Rominger E. 10C. Timişoara. (1977).Andreiaşi N. vol. Băbuşanu V. Burt M. Cârstea St.38 (1970). Seini. Teaci D. Contribuţii la studiul efectului apei în unele experienţe agricole.8. pag. vol. Pontos. Gusar Gr. Burt M. Chivu D. Bucharest.46. Ştiinţa solului. Studii şi Cercetări Agricole. 44. vol. 37 . pag. 9 . Corbeanca. vol. Organizarea teritoriului şi bonitarea cadastrală.. (1964). Bohatereţ V. Chiriţă C. Dumanski J. 3 . Publicaţiile Societăţii Naţionale Române pentru Ştiinţa Solului. 727 pag. 41 (1973). vol. vol. Burt M. 39 (1971). (1964). 32 pag. Ed. Iaşi. şi colab. 35 (1967). (1975). (1996).. Unele aspecte ale efectului ecometric al umezirii solului din pânza freatică la recolte de grâu.829.A. Asvadurov H. pag. Ed. Bucureşti. Edt. Analele ICIFP. Fundamentele naturalistice şi metodologice ale tipologiei şi cartării staţionale forestiere. (1959). Burt M. Transactions 8th International Congress Soil Science. Tănase Gh.331. (1968). Edit. Studiu privind folosirea bonitării solului în acţiunea profilării producţiei agricole la I.. (1989). 153 pagini. Crăciun A. pag.. şi colab. 53 . Sankt Petersburg. Cu privire la aprecierea clasei de fertilitate a solurilor. Note de curs. vol.. V. Chiriţă C. Ştiinţa solului. (1971). Burt M. Brassay A. 5. (1972). 8. Utilisation of soil survey in land capability classification for various agricultural uses.

271 pag.. Lupan N. Pope R. Jurcuţ T.. N. Bucureşti.. (coordonator) (1983). Bucureşti. Sistem informaţional de prelucrare automată a datelor pe calculator. A. vol. Ray B. Bucureşti. 4.204. 1. (1933). Tutunea C. 189 pag. Suceava (manuscris). Stiinţa. trecut. Lecţiuni elementare de agricultură. Aprecierea economică a terenurilor agricole. Aspecte privind aplicarea metodei de bonitare pentru optimizarea repartiţiei sarcinilor de producţie până la nivel de parcelă în cooperativele agricole de producţie din judeţul Bihor. Chişinău. 50 pag. H. A. Georgescu Sc. Circular 1156. Bonitirovka pociv Moldavii dlia polevâh kultur. Moscova. D. J. Piteşti. ecologici şi economici ai florei pajiştilor. (1961). (1998). Jansen I.. USAMV Bucureşti. Agro-silvică. 21 pag. (1997). Predicting corn and soybean productivity for Illinois soils. Red.. Cercetări privind îmbunătăţirea metodologiei de realizare a lucrărilor de cadastru calitativ. 202 pag. Botezat V. 40 pag.. (1999) Agricultura României. Institutul de Geodezie. Soil Conservation Service. 344 pag. Ed. (1964).170. Bucureşti.. Alexander J. (2001). T. “Oferte de informatică în domeniile agriculturii”. B. viitor.. Marian A. Soil productivity in Illinois. Burt M. 212 pag. Ia.. Ghinea P.. Tehn. Washington DC. (2000). D. 64. Luneva P.. Ed.. Curs evaluator funciar.. 195 . (1870). Predel Fl. nr. Evidenţa funciară calitativă şi estimarea cadastrală a terenurilor agricole. University of Illinois at Urbana . (1977). Zaradny H. AS. Bonitirovka pociv. Prop. (1978). Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă. 19 .. Curierul ASAS. Indicatorii biologici. PUDOC. utilizat la întocmirea documentaţiilor privind studiile pedologice şi bonitarea terenurilor agricole la nivelul TEO cu încadrare în clase de calitate şi de pretabilitate şi cu recomandări ameliorative. 85 pag. Renta funciară şi preţul pământului. H. Leşanu P. Cartografie şi Organizarea Teritoriului. vol. pag. Ionescu S. Riabânina L. Fotogrammetrie. pag. Seceleanu I. Vîsşaia Skola. Bonitarea economică a solurilor. R. Lang J. Andreiaşi N. Ed. Kovács J. Klingebiel A. pag. Kowalik O.. (1979). 580 pag... Hartia S. (1976). Garcia-Paredes J. Simulation of field water use and crop yield. Hălmăjan V. partea a II-a.. (1978). Lazăr Tr. (1960).. Analele Institutului de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie. Teaci D. Fehrenbacher J. (1966).. 157 pag. Olson K. (1974). Georgescu Sc. Handbook No. M. 74 . Wageningen. Drăghici D. Analele Institutului de Cercetări Agronomice al României. Montgomery P. Isac I. Sistem de programe pentru gestiunea şi prelucrarea datelor privind bonitarea terenurilor agricole la scara 1:10. vol. (2002). I. Agricultural Systems. Revista de Geodezie şi Organizarea Teritoriului. Teză de doctorat. Cercetări asupra preţului şi rentei pământului în România.. Brio Star. 253 . Revista de geodezie şi organizarea teritoriului. Tapalagă M. J. Guş P.. 210.Feddes R A. Vlad V. Conferinţa a 16-a a Societăţii Naţionale Române de Stiinţa Solului.Champaign. Studiul fondului funciar agricol al Republicii Socialiste România. 42 (1974). 21 pag. 4. nr. Agric.22. 151 . Gavriliuk F. pag. Tipografia Lucrătorilor Români. Georgescu Sc. (2000). Neacşu M. Land capability classification. W.282. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca. Bucureşti. Ionescu de la Brad I. prezent..000..

Agricultura României la cumpăna dintre mileniile II şi III.. Otiman P. Rapaport C. 30C. (2004). R. I. 3 . Soil productivity indexes for Illinois counties and soil associations... nr. Mielcescu A. studiu ecopedologic. Ştiinţa solului. G.. Hadley C. Risoprint.. nr. 3. 63 . Optimum crop productivity ratings for Illinois soils.67. Resursele de soluri şi potenţialul productiv al terenurilor agricole din judeţul Vrancea. pag. University of Illinois at Urbana . Bonitare. Ceres. un nou indicator ecopedologic. (2000).. M. R. 240 pag. 21 pag. Carmer S. vol. Olson K. Otiman P. Evaluarea bunurilor imobiliare. 245 pag. Zonarea agroecopedologică a judeţului Giurgiu.16. Edit. (1978). Caracterizarea condiţiilor staţionale ale pajiştilor din perimetrul Păltiniş . 75 . N. Cardaşol V. favorabilitate şi evaluare agroeconomică. Publicaţiile Societăţii Naţionale Romnâne pentru Stiinţa Solului. 70 . Ed.. pag. Zanelli S. Timişoara. (1993). Neacşu M. Gh. 151 . Parichi M. 21 .. W. Amenajarea. Miclea M. pag...Champaign. 242 pag.Cibin şi aprecierea capacităţii lor de producţie. Evaluarea biofizică şi tehnică a terenurilor agriocole. Bulletin 811.158. (2002). I. (1981). M. C... Lucrările Staţiunii Centrale de Cercetare a Pajiştilor. V. 49 pag. 271 pag.. Munteanu M. ALL. I. Oancea C. Dumitrescu Fl. (1975). Bonitarea pajiştilor din judeţul Braşov. Ed. Terra Nostra. Răuţă C. vol.. (1995). Munteanu M. Stiinţa Solului. Kovacs A. University of Illinois at Urbana . 34. nr.. Woolery M. 47.. şi colab. 3 . (2000).18. nr. 200 pagini. pag. (1994). (1979). Rejesus R. (2001). Vasu Al.Champaign.. nr. Dârja M. (1999). Iaşi. Neacşu M. Teaci D. (2003). O metodă de bonitare a factorilor naturali pentru cultura cartofului. 28 .. (2001).. 4. Timişoara. Neacşu M. Edit... pasture and forestry productivity ratings for Illinois soils.29. Popa V. Stiinţa solului. (1986).69. Dumitru E. 4. (1980). Palamaru M. Măgurele-Braşov. Runge E. Agroprint. Publicaţiile Societăţii Naţionale Române pentru Ştiinţa Solului.. Analele Institutului de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie.. Argilozitatea aparentă. Oancea C. organizarea şi sistematizarea teritoriului. nr. Patriche C. Bulletin 810. pag. Cadastrul şi cartea funciară. Stiinţa Solului. Măgdălina I.Mausel P.33. (1989). Corvin. Constanţa. Andreiaşi N. Toti M. Facteurs déterminants de l’écologie des sols qui infuencent la croissance et le développement de la vigne dans le vignoble de Drăgăşani. Ed. Patriche C. Popa V. Cluj-Napoca. Garcia-Paredes J. Lang J. Kovacs A. Criterii şi indicatori pentru elaborarea unei noi metode de bonitare a terenurilor destinate ecosistemelor viticole. Maxim N. Bucureşti. E. Ed. Symposium International sur l’Ecologie de la Vigne. Mielcescu A.78. 5-6. (1978). Podgoria Ştefîăneşti. Economie rurală. 19E... vol. 3 . pag. Average crop.. Ed. 2-3. Cardaşol V.. 82 pag. Aplicabilitatea metodelor statistico-matematice în evaluarea terenului agricol. pag.. M. 688 pag. importanţa ei în echilibrarea balanţei furajere. nr. pag. Olson K. 366 pag. Stiinţa solului. D. Aspecte privind influenţa condiţiilor staţionale asupra vegetaţiei pajiştilor permanente.. University of Illinois at Urbana . (1980). Majchrzak R. Deva. A. Popovăţ A. (1987). V. pag.Champaign. Ştiinţa solului. Gh. Bulletin 752. Helicon. 4. Mihalache M. Bucureşti. Lang J. 301 310.

.. nr. Tapalagă M. Berkeley. H. Teaci D. Curierul ASAS. Cojocaru G.. Bucureşti.. Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gh. Ştefan C. Predel Fl. (l964). Ionescu Şişeşti. An index for rating the agricultural value of soils. CA. 76 . 50. pag. Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gh. (1933).. Munteanu M. 394 pag. Bucureşti. Puşcă I. Teaci D. Van Ranst E.65. Land evaluation. (1970). Simota C. Berlin.. 52 . (1928). Ştefănescu S. Edit.Popa V. 40 . Voiculescu N. 3-4. Omniapres. 296 pag. Rothkegel W. Untaru G. 132 pag. 556. E. vol. 255 pag. Simpozionul “Aprecierea Economică a Solurilor”. Ed. USA. şi colab. Canarache A. Bucureşti. (1990). Teaci D. 44 pag. Richie J. Târziu D. (1960). Ceres. (1966). (2001). Ed. factor al dezvoltării radiculare la viţa de vie. Funcţionalitatea rentei funciare în agricultura României în condiţiile economiei de piaţă. un model matematic pentru dinamica apei în sol şi formarea recoltelor. Bucureşti. University of California. Debaveye J. 41 (1973).22. 4. (1985). pag. vol. E. Stan M... GNP Minischool. Ceres. (1966). In: E. Ceres. vol. Probleme Agricole. Teză de doctorat. pag. Bucureşti. Ceres. 102 pag. Seceleanu I. Crăciun C. Das Verfahren der Reichfinanzverwaltung bei der Bewertung landwirtschaftliche Betriebe. 55 pag. 488 pag. NATO . Timişoara. Raport tehnic ICPA. Bonitarea terenurilor din zona de confluenţă Siret . Ed. Lungu M. 191 . 6. (1963).ecologice. 229 pag. Pedologie şi staţiuni forestiere. Cercetări privind influenţa factorilor ecologici asupra producţiei de grâu şi porumb în Câmpia Banatului. (1975). (1992). (1990). Soil Use and Management. G. (1980)..Moldova. pag.. Fry şi T. Ed.43. Storie R. Teaci D. (1999). pag. Sistem de programe pentru gestiunea bazei de date de bonitare a terenurilor agricole la scara 1:50. nr. (1991). Consideraţii privind clasificarea şi evaluarea economică a solurilor din România. 1.000.. Vlad V. Teaci D. (1997). nr. vol. Puiu Şt. (1980). (1998). Ionescu Siseşti. “Oferte de informatică în domeniile agriculturii”. Bonitarea terenurilor agricole. (1997). Ştiinţa Solului. Analele Institutului de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie. 7 . Dumitru M. Institutul Agronomic Nicolae Bălcescu. Bucureşti. Lazăr C. Bucureşti. Bucureşti.. Studii şi cercetări privind bonitarea terenurilor agricole. pag.20. Pedologie.ASI Series. Atkin (editori). 164 pag.195. Storie R. Regimul aero-hidric în sol. Bonitarea terenurilor agricole. 161 pag. Autoreferatul tezei de doctorat. 522 pag. partea a II-a. Bulletin No. A user-oriented model of the soil water balance in wheat. Agricultura şi silvicultura românească 2020. Bonitarea terenurilor agricole pe baza criteriilor naturalistice . Gh. Teaci D. Ştiinţa Solului. Bonitarea terenurilor arabile din România pentru cultura sfeclei de zahăr. Ed. K.. 13 . L.. Teaci D. California Agricultural Experiment Station. Analele Institutului de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie. Influenţa unor proprietăţi ale solului asupra sistemului radicular al speciilor pomicole. Belgium. Teză de doctorat.. Teaci D. Rossiter D. ALES: a framework for land evaluation using a microcomputer. Sys C. 79 93. Wheat growth and modelling. SIBIL. 12. (1990). Contribuţii la metodica de apreciere economică a terenurilor agricole. Bucureşti. University of Ghent. (1997). Handbook of soil evaluation.

113. (1972). 20. Popescu I. Aprecierea economică a terenurilor gospodăriilor agricole de stat din regiunea Dobrogea pe baza criteriilor pedologice şi economice. Teaci D. pag. 44. vol. vol. pag.. 77 .P. 19E.. vol.. Analele Institutului de Cercetări pentru Îmbunătăţiri Funciare şi Pedologie. (1973). Organizarea teritoriului şi introducerea asolamentelor în exploataţiile agricole. Constanţa. Amzăr Gh. 93 . 105 . 43. Voiculescu N. 2. (1966). 37 (1969). 113 . Voiculescu N. Burt M. pag. Aspecte privind raionarea pedoclimatică şi bonitarea terenurilor agricole din România (la scara 1:200. 5. 37 (1969). Timaru Gh. pag. Cercetări privind influenţa condiţiilor naturale de mediu asupra creşterii pomilor. Hartia S. Amzăr Gh. Burt M. Popescu I.. Analele Institutului de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie. Cercetări privind influenţa diferitelor caractere chimice şi fizice ale solului asupra producţiei de grâu şi porumb în partea sudiucă a României. pag. (1967). 40 (1972).. 39 (1971). Contribuţii la metoda de raionare pedoclimatică a terenurilor agricole. (1980). Burt M. şi colab.. Organizarea integrală a teritoriului.. Analele Secţiei de Pedologie a Institutului Central de Cercetări Agricole. Cercetări privind legăturile corelative între condiţiile pedoclimatice şi producţiile de grâu şi porumb pe teritoriul României. Contribuţii la metoda de apreciere economică a terenurilor agricole. Teaci D.. (1970). 231 . Burt M. (1993b). Teaci D.. 203 . Analele Institutului de Studii şi Cercetări Pedologice. Bucureşti. vol. Filip M. vol. Secţia de Pedologie. pag. Teaci D.. Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei. Teaci D. 33 (1965). (1963). Teaci D.. vol. Burt M. (1978). Popescu I. Teaci D. (1974).102. pag. Predel Fl. 11. 413 . vol... Teaci D. Raionarea pedoclimatică a Olteniei.. Bucureşti..000) pe judeţe. 33 (1965). (1962). Analele Analele Institutului de Cercetări pentru Îmbunătăţiri Funciare şi Pedologie. Ştiinţa Solului. Savopol L. Symposium International sur l’Ecologie de la Vigne. Bucureşti. Teaci D. Problemele clasificării economice a fertilizării şi folosirii raţionale a solurilor din partea de vest a R.. Analele Institutului de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie. Ed..174. din experienţa ţărilor Comunităţii Economice Europene. Contribuţii la metodica de bonitare economică a terenurilor agricole. 1 .. Bucharest. (1993a). vol. 34 (1966).426. Munteanu M.... Voiculescu N. Influenţa unor condiţii ecologice asupra creşterii pomilor fructiferi. vol. pag. Tutunea C.247. pag.330. Metodă de evaluare a potenţialului de producţie al plantaţiilor de pomi. Bucureşti.. Teaci D.. Burt M.. Analele Institutului de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie. Voiculescu N. Morgenstern S. vol. (1966). Schuster M. 315 . 249 .54. (1978).. Puiu St.266. 389 . Seria Pedologie. Analele Secţiei de Pedologie ICCA. pag.. 78 pag Timaru Gh.R.218.. vol. Maxim N.. Studii şi Cercetări de Biologie şi Stiinţe Agricole..2.165. Ökologische Kriterien für die Bonitierung des Landwirtschaften Geländes. 8th International Congress of Soil Sciene. Teaci D. (1981). pag. nr. Amzăr Gh. vol. 44 . Publicaţiile Societăţii Naţionale Române pentru Ştiinţa Solului. Analele Institutului Central de Cercetări Agricole. 157 . M. Teaci D. nr. pag.864. 853 . 130 pag. Teaci D. (1964).140.. 151 .. Predel Fl. Efectul reacţiei solului asupra creşterii mărului şi părului în România. Tehnică Agricolă. vol. vol. Teaci D. 30 (1962). Analele Secţiei de Pedologie a Institutului Central de Cercetări Agricole. Burt. pag. Popescu I. Nastea St. Seria Pedologie. Indicateurs et déterminants édaphiques de la capacité de production des terrains pour la culture de la vigne. (1970).Teaci D..408. Burt M.

211 pag. Publicaţiile Societăţii Naţionale Române pentru Ştiinţa Solului.. Bazele teoretice şi practice ale bonitării şi evaluării terenurilor din perspectivă pedologică. Stiinţa Solului. 88 . 78 . Vlad V. vol. Piticu S.252. Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti..67. Vlad V. (2002). vol. Ţărău D. (1971). 49. Solness. (1989). Contribuţii privind sisteme suport de decizie pentru evaluarea şi utilizarea terenurilor agricole. (1994). pag. 2.162.150. Ionescu U. Analele Institutului de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie. pag. 239 . Vlad V. nr. nr. scara 1:200.264. 273 . Evoluţia evaluării terenurilor spre sisteme suport de decizii pentru managementul terenurilor. Vasile C. Vlad V. SPED-1. Ştiinţa solului.. O schiţă de sistematizare a domeniului evaluării terenurilor. vol. Raionarea pedoclimatică şi bonitarea terenurilor agricole din judeţul Iaşi. Ţărău D. vol. Uruioc V. pag. Publicaţiile Societăţii Naţionale Române pentru Ştiinţa Solului. nr.. Voiculescu N. 29D. Voiculescu N. Teaci D. Teză de doctorat. Edit.. Evaluarea favorabilităţii terenurilor pentru cultura speciilor pomicole. Teaci D. 171 . pag. vol. Vlad V. Ştiinţa Solului. Stiinţa Solului. Uruioc St. Timişoara. (1997). 26B.000.. toleranţa speciilor pomicole la variaţia reacţiei solului. Influenţa carbonaţilor din sol asupra proceselor de creştere la speciile pomicole. sistem informatic pentru bonitarea terenurilor agricole. (1989).. (1997). Evaluări agricole. (1996). 30. Reacţia solului. Simpozionul al III-lea “Aprecierea Economică a Terenurilor”. 36. (2002). Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Timişoara (manuscris). 145 156. Vlad V. 166 . Ianoş Gh. pag. Proposal for an integrated expert system for land evaluation in Romania. Expert system for physical and economic evaluation of agricultural land. Ţărău D. 52 . Tutunea C. Requirements for the decision support systems for land management. Lucrări Ştiinţifice Institutul Agronomic Nicolae Bălcescu. pag. Bucureşti. 192 pag. ANCA. vol. 146 . pag. nr. 332 pag.. Academia de Stiinţe Agricole şi Silvice Gh.. Cercetări privind relaţiile dintre condiţiile ecopedologice şi capacitatea de producţie a terenurilor pentru pajiştile din Banat.91.174. vol. pag.. Publicaţiile Societăţii Naţionale Române pentru Ştiinţa Solului. (1987). 143 . 13 . 1-2. (2001a). N. (2001b).60. Ionescu Şişeşti.14. Ţărău D. Romanian Agricultural Research nr. nr.276. 28C. 77 . (1983a). pag. vol. Consideraţii privind un suport de decizii pentru terenurile agricole şi baza de date a cadastrului calitativ agricol din România. Vlad V.160. şi colab. (2000). Vişan I. seria A. Iaşi. 29D. Voiculescu N. 358 pag. 34.. (2001c). Bucureşti. 51 . (2003). Publicaţiile Societăţii Naţionale Române pentru Ştiinţa Solului. 30B. 2. Munteanu I. 1. 35. 141 . Condiţiile ecopedologice naturale şi capacitatea de producţie a terenurilor pentru pajiştile din Banat. (2000). pag. vol. Vlăduţ M. Popescu A.99. pag. Parametri de sistem radicular la speciile pomicole care intră în relaţie cu proprietăţile fizice şi chimice ale solului. Teză de doctorat. (1988). vol. 4. Model general de evaluare a amplasamentului terenurilor agricole. Publicaţiile Societăţii Naţionale Române pentru Ştiinţa Solului. Stiinţa Solului. (1998). Vlad V. pag. Voiculescu N.Treta D. Implementarea pe calculator a grupării terenurilor agricole în funcţie de pretabilitatea la arabil.

Voiculescu N. Jampa A. 890/2005) pentru Aprobarea regulamentului de aplicare a Legii 18/1991 şi Legii 1/2000. Popescu I. 145 . (1983b). modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. pag. 219/1998) privind Regimul concesiunilor.. Ştiinţa Solului. 2.. 890/2005. Exprimarea parametrică a influenţei condiţiilor ecopedologice asupra grosimii trunchiului la pomi..plantă la coacăzul negru. Bădescu Gh. Monitorul Oficial nr. pag.. (1993)..37.151. Legea (nr. 412/1997 privind Folosirea terenurilor proprietate a statului. Monitorul Oficial nr. pag. nr.. 90. Ştiinţa Solului. Dyke P. Craioveanu Gh.. Restricţii pedologice pentru cultura prunului în Lunca Dunării.... Analele Institutului de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie. 34(1994) privind Impozitul pe venitul agricol. 52. 3. Legea (nr. Particularităţi ale toxicităţii aluminiului în din sol pentru cultura prunului şi cireşului. Demeter T.. (1992). Hotărârea Guvernului (nr. 381 . EPIC. 59/1994) privind Stabilirea valorii de patrimoniu a terenurilor agricole.36. 4. Teaci D. 31 . (1987). Rostock. Stefănescu S.48.. Von Thünen.. 45. Monitorul Oficial nr. (1989). Voiculescu N.150. H.111. Acte normative Hotărârea Guvernului (nr. 79 . G. pag. Amzăr Gh. Monitorul Oficial nr. Roman I. pag.. nr. 67.Gorj. Puiu St. pag.. pag. (1842). vol. pag. Journal of Soil and Water Conservation. Analele Institutului de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie. Monitorul Oficial nr.. R. 834/1991) privind Stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat. vol.... şi colab. Repartiţia rădăcinilor orizontale ale mărului în funcţie de sol şi agrotehnică. Voiculescu N. 1. Ştiinţa Solului. Lucrări Ştiinţifice.. Legea (nr. 23/1933) pentru Organizarea cadastrului funciar şi introducerea cărţilor funduare în Vechiul Regat şi Basarabia. Craioveanu Gh. 56 . nr. J. Ştefănescu S. Zambrowicz E. vol. Stefănescu S. Cercetări privind sistemul sol .. II. pag. Popescu I. Monitorul Oficial nr.. 911/2004. Ştiinţa Solului. 8/2000.40. (1983). Iacob V. Voiculescu N.Voiculescu N. Ştefănescu S. a new method for assessing erosion’s effects on soil productivity. Volumul de sol explorat de sistemul radicular al pomilor şi arbuştilor fructiferi. 28 . Efectul limitativ al conţinutului de schelet al solului asupra creşterii nucului la Bârseşti . Hotărârea Guvernului (nr.. Monitorul Oficial nr.64. 39 . Hotărârea Guvernului (nr. 1/2000) pentru Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere. (1983d). Teaci D.383. Iacob V. Popescu I. 1546/2004) pentru Aprobarea regulamentului privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire a valorii terenurilor arabile şi forestiere şi de plată către foştii proprietari. T. 105 . 30 . 8/2001. Crişan I. 140/1999. (1989). nr. 4.. Exprimarea parametrică a influenţei condiţiilor ecopedologice asupra grosimii trunchiului la pomi. vol. Popescu I.. 1-4.. 430/2001. Der isolierter Stadt. Voiculescu N. Popescu I. Voiculescu N. nr. Evaluarea favorabilităţii terenurilor pentru cultura mărului. Păduraru I. I. 259/1991. Analele Institutului de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie. Bălăceanu V. Monitorul Oficial nr. (1961). (1983c).. Legea (nr. Renard K. Voiculescu N. 47. Monitorul Oficial nr. Williams J. Puiu St.. Amzăr Gh. 140/1994. Stiinţa Solului.. Andreiaşi N. 141 . Hotărârea Guvernului nr.

37/2002) privind Finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice. 34/2000) pentru Aprobarea normelor metodologice de realizare şi ţinere a Cadastrului viticol. 61. 96/1998) privind Reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional. 498/1998. 789/2001. Monitorul Oficial nr. 70/2001) pentru Modificarea şi completarea Legii 7/1996. 223. Propunere ANCPI (2006) pentru Metodologia de evaluare a imobilelor. 7/1996) Cadastrului şi publicităţii imobiliare. Legea (nr. Monitorul Oficial. 223/2002) pentru Aprobarea metodologiei de întocmire a studiilor pedologice şi agrochimice şi a sistemului naţional şi judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură. Monitorul Oficial nr. 36 din Legea 18/1991. 266.Legea (nr. 23/2004 privind Stabilirea valorii terenurilor agricole şi forestiere în vederea acordării despăgubirilor prevăzute de Legea 18/1997 şi Legea 1/2000. Ordinul MAAP (nr. 175. 16/1994) Arendării. Monitorul Oficial nr. Monitorul oficial nr. republicată Monitorul Oficial nr. Legea (nr. Ordinul MAA (nr. Monitorul Oficial nr. Legea (nr. 18/1991) Fondului Funciar. Monitorul Oficial nr. nr. 408. Monitorul Oficial nr. 212. Monitorul Oficial nr. Ordonanţa de urgenţă (nr. 1/1998. Monitorul Oficial nr. Ordonanţa nr. 101/2001) pentru Aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a OSPA şi a normelor de conţinut ale studiilor pedologice şi de bonitare a terenurilor agricole. 48/1994) privind Drepturi în favoarea persoanelor fizice cărora li s-a stabilit calitatea de acţionar în temeiul art. Ordinul MAAP (nr. 37. Norma metodologică nr. 430. 5120/441/2001) pentru Aprobarea regulamentului privind scoaterea terenurilor din folosinţă agricolă şi schimbarea categoriilor de folosinţă agricolă. Monitorul Oficial nr. Ordonanţa de urgenţă (nr. Monitorul Oficial nr. 36/2002. 80 . 351/2001) privind Aprobarea planului de amenajare a teritoriului naţional. Ordinul MAP şi MAAP (nr. 8/2001) pentru Modificarea Legii 34/1994. 911/2004. 74/2002. Monitorul Oficial nr. 938/1998 privind Preţul terenurilor forestiere. 91/1994. modificată şi completată în 1998. Monitorul Oficial nr. Legea (nr. Ordinul Guvernului nr. 598/2002. Ordonanţa Guvernului (nr. Ordonanţa Guvernamentală (nr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->