OPISUL legislaţiei subsecvente Legii Educaţiei Naţionale, nr. 1/2011, publicate în Monitorul Oficial al României, partea I, până la data de 04.01.

2012
Nr. MO şi link-ul documentului Nr. act Conţinut Ordin nr. 6563 din 13 decembrie 2011 pentru aprobarea Calendarului activităților prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2012, şi a Calendarului activităților prevăzute în Metodologia privind recunoașterea şi echivalarea competentelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupa funcții de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării funcției didactice de profesor pentru învăţământul preșcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor de instruire practica, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive școlare, palatele şi cluburile copiilor, aprobata prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.484/2011, sesiunea 2012 Ordin nr. 6564 din 13 decembrie 2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul național de învăţământ preuniversitar Procedura din 13 decembrie 2011 de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul național de învăţământ preuniversitar Ordin nr. 6551 din 13 decembrie 2011 privind documentele școlare şi universitare oficiale care se întocmesc numai în limba romana Ordin nr. 5703 din 18 octombrie 2011 privind implementarea Cadrului național al

929/28.12.2011 www.moficial.ro/2011/0929 .pdf

OMECTS 6563/13.12.201 1

922/27.12.2011 www.moficial.ro/2011/0922 .pdf 903/20.12.2011 www.moficial.ro/2011/0903 .pdf 880/13.12.2011

OMECTS 6564/13.12.201 1 OMECTS 6551/13.12.201 1 OMECTS

moficial.201 1 calificărilor din învăţământul superior Conţinut 875/12.795/2011 pentru aprobarea componentei nominale a Consiliului National al Cercetării Științifice şi pentru modificarea anexei nr. tineretului şi sportului nr.12.moficial.11. 5.11.Dezvoltare şi Inovare şi a conducerii grupurilor de lucru permanente ale acestuia 857/05. 6422 din 28 noiembrie 2011 pentru modificarea Ordinului ministrului educației.10.moficial.11.2011 www.201 1 OMECTS 6141/01.08.ro/2011/0847 .pdf 847/29. act 5703/18.2011 www. cercetării.11. 6143 din 1 noiembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar Ordin nr.2011 www.moficial.201 1 OMECTS 4360/06.201 1 OMECTS 5567/07.10.ro/2011/0875 . cercetării.moficial.pdf Nr.pdf Ordin nr.moficial.11.ro/2011/0857 .ro/2011/0880 .Nr. MO şi link-ul documentului www. 5249 din 30 august 2011 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a învățământului profesional şi tehnic preuniversitar în anul școlar 2011-2012 Ordin nr.2011 www. tineretului şi sportului nr. 1 la Ordinul ministrului educației.11.ro/2011/0818 .pdf 824/22.201 1 Ordin nr.2011 www. 6141 din 1 noiembrie 2011 privind aprobarea structurii şi a Regulamentului de organizare şi funcţ ionare a Unităţii pentru Finanţ area Învăţământului Preuniversitar Ordin nr.pdf 792/08.12.moficial.pdf OMECTS 5249/30.pdf 818/19.527/2011 privind aprobarea componentei nominale a Colegiului Consultativ pentru Cercetare . 3.2011 www.201 1 OMECTS 6143/01.ro/2011/0824 .06. 4380 din 6 iunie 2011 privind stabilirea criteriilor sectoriale Şi pragurilor critice aferente pentru identificarea infrastructurilor critice naționale din sectorul tehnologia informației şi comunicațiilor Ordin nr. 5567 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară Regulament din 7 octombrie 2011 de organizare şi funcționare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară .ro/2011/0792 .

moficial.moficial.201 1 OMECTS 5735/20.ro/2011/0789 .moficial. MO şi link-ul documentului Nr.201 1 .moficial.201 1 Ordin nr.pdf 786/04.10. 5563 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Condițiilor de constituire a rețelei permanente de unităţi de învăţământ în vederea realizării pregătirii practice din cadrul masterului didactic Ordin nr. act Conţinut OMECTS 5570/07. 5735 din 20 Octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Consiliului National de Etica a Cercetării Științifice.10.201 1 OMECTS 5573/07.10.2011 www.10. 5564 din 7 octombrie 2011 de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceștia Ordin nr.2011 www. 5573 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a învăţământului special şi special integrat Regulament din 7 octombrie 2011 de organizare şi funcționare a învăţământului special şi special integrat Ordin nr.ro/2011/0790 . 5564 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceștia Metodologie nr.ro/2011/0787 .11.2011 www. 5570 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar Regulament din 7 octombrie 2011 de organizare şi funcționare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar Ordin nr.pdf 787/07.11.10.pdf OMECTS 5563/07.201 1 789/07.2011 www.ro/2011/0786 .11.11.pdf OMECTS 5564/07. Dezvoltării Tehnologice şi Inovării 790/08.Nr.

10.moficial.201 1 . elevii şi tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învăţământul de masa Metodologie din 7 octombrie 2011 privind organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru copiii. elevii şi tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învăţământul de masă Ordin nr.11.11.2011 www. 5574 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru copiii.pdf OMECTS 5574/07.2011 www. 5568 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv integrat Regulament din 7 octombrie 2011 de organizare şi funcționare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv integrat Ordin nr.10.2011 www. 5562 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare.pdf OMECTS 5568/07. Dezvoltării Tehnologice şi Inovării OMECTS 5529/04.Nr.10.11. recunoaștere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile Ordin nr. 5569 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcționarea învăţământului preuniversitar de arta Regulament din 7 octombrie 2011 privind organizarea şi funcționarea învăţământului preuniversitar de arta 785/04. recunoaștere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile Metodologie din 7 octombrie 2011 privind sistemul de acumulare.ro/2011/0785 .moficial. act Conţinut Regulament din 20 Octombrie 2011 de organizare şi funcționare a Consiliului National de Etica a Cercetării Științifice. 5529 din 4 octombrie 2011 privind aprobarea programelor școlare pentru educația de bază din cadrul programului „A doua șansă” pentru învăţământul secundar inferior Ordin nr.201 1 OMECTS 5569/07.201 1 OMECTS 5562/07.201 1 Ordin nr.pdf 782/03. MO şi link-ul documentului Nr.10.ro/2011/0782 .10.201 1 784/04.ro/2011/0784 .moficial.

moficial.10.201 1 775/02.moficial. 5576 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat Criterii din 7 octombrie 2011 de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat Ordin nr.201 1 OMECTS 5561/07. 5571 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a învăţământului preuniversitar alternativ Regulament din 7 octombrie 2011 de organizare şi funcționare a învăţământului preuniversitar alternativ Ordin nr.11.201 1 OMECTS 4576/11.ro/2011/0772 .11.pdf 768/01. MO şi link-ul documentului Nr.ro/2011/0767 .moficial.pdf 767/31.201 1 OMECTS 5576/07.pdf OMECTS 5577/07.pdf .ro/2011/0775 .moficial.Nr.2011 www.201 1 OMECTS 5528/04.ro/2011/0768 . 5528 din 4 octombrie 2011 privind aprobarea programelor școlare integrate prin care se realizează educația de baza în cadrul programului "A doua șansă" învăţământ primar Ordin nr. 5577 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcționare a centrelor de excelenta Metodologie din 7 octombrie 2011 de organizare şi funcționare a centrelor de excelenta Ordin nr.2011 www.10.201 1 772/01. act Conţinut Ordin nr.11.10.10. 5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continua a personalului din învăţământul preuniversitar OMECTS 5571/07. 2011 www.10. 4576 din 11 iulie 2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal în învăţământul preuniversitar de stat Ordin nr.2011 www.07.10.

ro/2011/0746 OMECTS 5547/06.201 1 746/24.moficial.10.moficial.10.2011 www.10.10.moficial. 5547 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecție a unităţilor de învăţământ preuniversitar OMECTS 5565/07.201 1 753/26.pdf 758/27. 5565 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor școlare gestionate de unitățile de învăţământ preuniversitar Regulament din 7 octombrie 2011 privind regimul actelor de studii şi al documentelor școlare gestionate de unitățile de învăţă mânt preuniversitar Ordin al ministrului educației.Nr.ro/2011/0758 . 5557 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general.10.10.201 1 757/27.10.201 1 759/27. MO şi link-ul documentului Nr. inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare şi de director al casei corpului didactic Metodologie din 7 octombrie 2011 de organizare şi desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general.2011 www.09.201 1 OMECTS 5560/07. act Conţinut Ordin nr.2011 www.moficial.ro/2011/0757 .10.moficial. tineretului şi sportului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcționarea centrelor județene/al municipiului București de resurse şi asisten ţă educațională Ordin nr.pdf OMECTS 5557/21.2011 www.pdf OMECTS 5556/07.10. cercetării.pdf OMECTS 5555/07.2011 www.201 .10.ro/2011/0753 . 5556 din 07 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a bibliotecilor școlare şi a centrelor de documentare şi informare Regulament din 07 octombrie 2011 de organizare şi funcționare a bibliotecilor școlare şi a centrelor de documentare şi informare Ordin nr.ro/2011/0759 . inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare şi de director al casei corpului didactic Ordin nr. 5560 din 07 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 20122013 Ordin nr.

2011 www.10. act Conţinut Regulament din 6 octombrie 2011 de inspecție a unităţilor de învăţământ preuniversitar Ordin nr.10.moficial.10.10.ro/2011/0742 .201 1 739/20.ro/2011/0741 . 5549 din 6 octombrie 2011pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional Metodologie din 6 octombrie 2011 privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional Ordin nr.pdf OMECTS 5549/06.201 1 .moficial.09.09. MO şi link-ul documentului .2011 www.pdf OMECTS 5485/29.201 1 742/21.ro/2011/0744 .10.pdf 1 Nr.pdf OMECTS 5486/29.09.filiera tehnologica sau vocaționala Regulament din 29 septembrie 2011 privind recunoașterea în învăţă mântul terțiar nonuniversitar a studiilor obținute în cadrul învăţământului liceal .2011 www. 5487 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind recunoașterea în învăţă mântul terțiar nonuniversitar a studiilor obținute în cadrul învăţământului liceal .moficial.pdf OMECTS 5487/29.2011 www.ro/2011/0739 .201 1 741/21. 5486 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei și a criteriilor privind acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar Metodologie din 29 septembrie 2011 privind acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar Ordin nr. 5485 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcții didactice Metodologie privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcții didactice 744/24.moficial.filiera tehnologica sau vocaționala Ordin nr.Nr.

în vederea ocupării funcției didactice de profesor pentru învățământul preșcolar. 5489 din 29 septembrie 2011pentru aprobarea Metodologiei privind promovarea a 2 ani de studii intr-un an școlar în învățământul preuniversitar Metodologie din 29 septembrie 2011 privind promovarea a 2 ani de studii intr-un an școlar în învățământul preuniversitar Ordin nr.ro/2011/0736 . palatele și cluburile copiilor Metodologie din 29 septembrie 2011 privind recunoașterea și echivalarea competentelor profesionale dobândite formal.09. maistruinstructor.pdf OMECTS 5489/29. profesor de instruire practica. profesor pentru învățământul primar. antrenor.moficial. antrenor. profesor de instruire practica. palatele și cluburile copiilor 738/20. 5349 din 7 septembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului " Școala după școală" Metodologie din 7 septembrie 2011 de organizare a Programului "Școala după școală" Ordin nr.09.201 1 736/20.10.201 1 Conţinut Ordin nr. MO şi link-ul documentului Nr. respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive școlare. act OMECTS 5439/07. maistru-instructor.moficial. învățători/învățătoare.10.201 1 OMECTS 5484/29. 5530 din 5 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare Regulament din 5 octombrie 2011 de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare Ordin nr.moficial.09. profesor pentru învățământul primar.2011 www. nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupa funcții de educatori/educatoare.2011 www.10.ro/2011/0735 .2011 www. învățători/învățătoare. respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive școlare.Nr. 5484 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea și echivalarea competentelor profesionale dobândite formal. institutori/institutoare.pdf 735/19. în vederea ocupării funcției didactice de profesor pentru învățământul preșcolar. nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupa funcții de educatori/educatoare.10.ro/2011/0738 .201 1 .pdf OMECTS 5530/05. institutori/institutoare.

09.201 1 Ordin nr. 5488 din 29 septembrie 2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea și funcționarea consorțiilor școlare Regulament din 29 septembrie 2011 pentru organizarea și funcționarea consorțiilor școlare 734/19.2011 www. 5554 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a casei corpului didactic Regulament din 7 octombrie 2011 de organizare și funcționare a casei corpului didactic Ordin nr.Nr.ro/2011/0734 .10.ro/2011/0733 .10.pdf 733/19.pdf OMECTS 5558/07.moficial.201 1 .moficial. 5558 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de inspector școlar din inspectoratele școlare Metodologie din 7 octombrie 2011 de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de inspector școlar din inspectoratele școlare Ordin nr. MO şi link-ul documentului Nr.10. act Conţinut OMECTS 5554/07.201 1 OMECTS 5488/29.2011 www.10.

moficial.201 1 .ro/2011/0721 . pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar Ordin nr.pdf OMECTS 5559/07.ro/2011/0723 . cu ciclul I de studii universitare de licența.10.pdf 721/13.2011 www.moficial.moficial.10. MO şi link-ul documentului Nr.10.201 1 724/13.pdf OMECTS 5550/06. 5553 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurta durata.201 1 723/13.10. 5550 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului național de etica din învățământul preuniversitar Regulament din 6 octombrie 2011 de organizare și funcționare a Consiliului național de etica din învățământul preuniversitar Ordin nr. realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani.201 1 OMECTS 5248/31.ro/2011/0724 . cu ciclul I de studii universitare de licența. 5559 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihna al personalului didactic din învățământ Norme metodologice din 7 octombrie 2011 privind efectuarea concediului de odihna al personalului didactic din învățământ Ordin nr.08. act Conţinut Ordin nr. 5248 din 31 august 2011 privind aplicarea Programului "A doua șansă“ Metodologie din 31 august 2011 privind organizarea procesului de învățământ în cadrul Programului "A doua șansa“ pentru învățământul primar Plan din 31 august 2011 pentru Programul "A doua șansa“ pentru învățământul primar Metodologie din 31 august 2011 privind organizarea procesului de învățământ în cadrul Programului "A doua șansa“ pentru învățământul secundar inferior OMECTS 5553/07.Nr.10. pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar Metodologie din 7 octombrie 2011 privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurta durata. realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani.2011 www.10.2011 www.

5436 din 21 septembrie 2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii și a anexelor la actele de studii emise de instituțiile de învățământ superior din Romania 714/11. act Conţinut Plan din 31 august 2011 pentru Programul "A doua șansa“ pentru învățământul secundar inferior 716/11.pdf 713/10.10. cercetării. 5545 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a claselor cu frecventa redusa în învățământul preuniversitar obligatoriu Metodologie din 6 octombrie 2011 de organizare și funcționare a claselor cu frecventa redusa în învățământul preuniversitar obligatoriu Ordin nr.moficial.10. MO şi link-ul documentului Nr.pdf 715/11.201 1 OMECTS 5552/07.pdf ***** OMECTS 5346/07.2011 www.moficial.201 1 OMECTS 5436/21.ro/2011/0715 . 5546 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Metodologiei pentru acordarea titlului "Profesorul anului" în învățământul preuniversitar Ordin nr.2011 www.2011 www.ro/2011/0713 .10.10. 1 la Ordinul ministrului educației. 5514 din 4 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare Regulament din 4 octombrie 2011 de organizare și funcționare a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare Ordin nr.201 1 Instrucțiuni nr.ro/2011/0709 .moficial.10.2011 www.moficial.2011 www.2011 www.ro/2011/0716 .201 1 OMECTS 5545/06.pdf 702/05.09. 6 din 4 octombrie 2011 privind funcționarea formațiunilor de studiu în învățământul preuniversitar Ordin nr.moficial.09.10.ro/2011/0702 .pdf 709/07. 5346 din 7 septembrie 2011 privind aprobarea Criteriilor generale de admitere în învățământul postliceal Ordin nr.201 1 OMECTS 5546/06.Nr.201 1 .10.moficial. 5552 din 7 octombrie 2011 pentru modificarea anexei nr.10.753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii în sistemul național de învățământ Ordin nr. tineretului și sportului nr.10.pdf OMECTS 5514/04.ro/2011/0714 . 3.10.

Nr. MO şi link-ul documentului Nr. act Conţinut Norme metodologice din 21 septembrie 2011 pentru vizarea actelor de studii și a anexelor la actele de studii emise de instituțiile de învățământ superior din Romania .