Tema nr.

22
Antihipertensive
BIBLIOGRAFIE:
2. Farmacologie – Aurelia Nicoleta Cristea, Ed. Medicala, Bucuresti, 1999

(pag. 254-277)

INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU
F1222001. Alegeţi afirmaţiile corecte cu privire la alfa adrenolitice: A. Pot fi administrate fără riscuri la hipotensivi B. Nu se absorb pe cale digestivă C. Nu necesită o ajustare a dozelor D. Au dezavantajul că nu se administrează la diabetici, astmatici. E. Poate apare colaps la prima administrare
(pag. 254-277)

F1222006. Alegeţi antihipertensivele din clasa IECA: A. Losartan B. Diltiazem C. Enalapril D. Ketanserin E. Amlodipina
(pag. 254-277)

F1222007. Alegeţi dintre antihipertensivele de mai jos pe cele vasodilatatoare musculotrope A. Diltiazem B. Dihidralazina C. Felodipina D. Enalapril E. Furosemid
(pag. 254-277)

F1222002. Alegeţi afirmaţiile corecte cu privire la beta-adrenolitice neselective A. Se indică în HTA însoţită de tahiaritmii, cardiopatie ischemică sau hipertiroidism B. Se indică în HTA la diabetici C. Se indică în HTA mai ales la astmatici D. Se indică în HTA însoţită de tulburări circulatorii periferice. E. Tratamentul se poate întrerupe brusc fără riscuri.
(pag. 254-277)

F1222008. Care dintre următoarele reacţii adverse apar frecvent la terapia cu IECA A. Hipokaliemie B. Hiperglicemie C. Tuse uscată D. Hipertensiune la prima doză E. Arterioconstricţie
(pag. 254-277)

F1222003. Alegeţi afirmaţiile corecte despre blocantele canalelor de calciu A. Au structuri de dipeptidă B. Se utilizează în terapia HTA, aritmiilor şi ischemiei cardiace C. Nu prezintă specificitate de organ sau ţesut D. Afinitatea şi intensitatea efectelor nu este influenţată de structura chimică E. Nu influenţează circulaţia cerebrală
(pag. 254-277)

F1322009. Medicamentele antihipertensive au urmatoarele mecanisme de actiune, cu exceptia: A. inhiba sistemul nervos simpatic; B. stimuleaza formarea aldosteronului; C. inhiba enzima de conversie a angiotensinei; D. blocheaza canalele de caciu; E. antagonizeaza receptorii angiotensinei.
(pag. 254-277)

F1222004. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la IECA: A. Inhibă transformarea angiotensinogenului în angiotensină B. Cresc secreţia de aldosteron C. Scad cantitatea de bradikinină D. Reduc secreţia de renină la nivel renal E. Împiedică transformarea angiotensinei I în angiotensin II
(pag. 254-277)

F1322010. Urmatoarele medicamente au actiune antihipertensiva, cu exceptia: A. prazosin; B. nifedipina; C. lisinopril D. etilefrina E. losartan
(pag. 254-277)

F1222005. Alegeţi antihipertensivele centrale: A. Prazosin B. Clonidina C. Propranolol D. Verapamil E. Nisoldipina

F1322011. Urmatoarele medicamente sunt blocante ale canalelor de calciu, cu exceptia: A. felodipina; B. verapamil; C. diltiazem; D. ticlopidina; E. amlodipina.
(pag. 254-277)

F1422012. Guanetidina face parte din grupul antihipertensivelor: A. alfa-adrenolitice B. neurosimpatolitice

1

C. simpatolitice D. care interferă cu sistemul reninăangiotensină E. beta 1-adrenolitice
(pag. 262)

E. inhibitori de enzimă de conversie a angiotensinei
(pag. 256)

F1422013. Precizaţi mecanismul de acţiune antihipertensiv al hidralazinei: A. blocarea transformării angiotensinei I în angiotensină II B. blocarea alfa şi beta receptorilor C. blocarea receptorilor beta D. acţiune alfa agonistă centrală E. vasodilataţie arteriolară directă
(pag. 264)

F1522019. Efectul rebound apare la întreruperea bruscă a tratamentului cu: A. diuretice tiazide B. clonidină C. calciu-blocante D. inhibitoare ale enzimei de conversie a angiotensinei E. furosemid
(pag. 260)

F1522014. În HTA uşoară se recomandă următoarele, cu excepţia: A. regim hiposodat B. scădere ponderală C. asociere diuretic - blocant calcic D. combaterea hipercolesterolemiei E. monoterapie cu diuretic sau betaadrenolitic
(pag. 257)

F1622020. Dintre inhibitorii enzimei de conversie, este activ ca atare, nefiind un pro-drug, activat metabolic în organism: A. Perindopriul B. Lizinopril C. Enalapril D. Trandolapril E. Cilazapril
(pag. 271)

F1522015. La hipertensivi cu astm bronşic nu se administrează: A. diuretice B. beta-adrenolitice C. calciu-blocante D. antagonişti ai receptorilor AT-1 ai angiotensinei II E. vasodilatatoare musculotrope
(pag. 259)

F1622021. Se utilizează în hipertensiunea arterială cu hiperaldosteronism: A. Spironolactona B. Hidroclorotiazida C. Furosemidul D. Clortalidona E. Dihidralazina
(pag. 277)

F1522016. La hipertensivii cu gută sunt contraindicate: A. inhibitoarele enzimei de conversie a angiotensinei B. antagoniştii receptorilor AT-1 ai angiotensinei II C. beta-adrenolitice D. vasodilatatoare musculotrope E. diuretice tiazide
(pag. 259)

F1522017. Nitroprusiatul de sodiu: A. scade pre- şi postsarcina B. se asociază cu diuretice tiazide C. produce vasoconstricţie arteriolară D. scade secreţia de renină E. are durată lungă de acţiune
(pag. 266)

F1622022. Se utilizează în scop diagnostic al hipertensiunii datorate excesului de angiotensină II: A. Diureticele antialdosteronice de tip spironolactonă B. Inhibitorii seccreţiei de renină (ßadrenolitice) C. Inhibitorii enzimei de conversie de tip captopril D. Analogi ai angiotensinei II de tip saralazină E. Antagonişti funcţionali ai aldosteronului de tip triamteren
(pag. 277)

F1522018. Următoarele clase de medicamente sunt antihipertensive, cu excepţia: A. simpatolitice B. diuretice C. blocante ale canalelor de calciu D. simpatomimetice

F1622023. Sunt antihipertensive care acţionează prin blocarea receptorilor nicotinici interganglionari: A. Guanetidina B. Clonidina C. Trimetafanul D. Guanabenzul E. Minoxidilul
(pag. 264)

F1622024. Sunt antihipertensive de tip neurosimpatolitic cu mecanism central: A. Ketanserina B. Alfa-metildopa

2

C. Fenoxibenzamina D. Fenfluramina E. Doxazosinul
(pag. 261)

F1622025. Sunt contraindicate la bolnavii hipertensivi care suferă de astm bronşic: A. Diuretice tiazidice B. Blocantele canalelor de calciu C. Alfa-1-adrenoliticele D. Neurosimpatoliticele E. ß-adrenoliticele
(pag. 259)

F2122031. Zona maniabila a dozelor zilnice terapeutice la clonidina este (in mg): A. 0,005 - 0,050 B. 0,050 - 0,400 C. 0,200 - 0,800 D. 0,500 - 1,500 E. 0,500 - 30
(pag. 48, 262)

F2122026. Notati antihipertensivele care nu se pot utiliza la un pacient diabetic: A. captopril B. prazosin C. hidroclorotiazida D. dihidralazina E. nifedipina
(pag. 302)

F2222032. Care dintre urmatoarele substante prezinta efect beta adrenolitic selectiv? A. Clonidina B. Pindolol C. Atenolol D. Terazosin E. Rilmenidina
(pag. 261-263)

F2122027. La un diabetic, cu hipertensiune arteriala, se evita antihipertensivul: A. captopril B. dihidralazina C. nifedipina D. prazosin E. hidroclorotiazida
(pag. 302)

F2322033. Medicamentele antihipertensive au urmatoarele mecanisme de actiune, cu exceptia: A. inhiba sistemul nervos simpatic; B. stimuleaza formarea aldosteronului; C. inhiba enzima de conversie a angiotensinei; D. blocheaza canalele de caciu; E. antagonizeaza receptorii angiotensinei.
(pag. 254-277)

F2122028. La un astmatic, cu hipertensiune arteriala, se evita antihipertensivul: A. nifedipina B. enalapril C. doxazosin D. oxprenolol E. dihidralazina
(pag. 39, 259)

F2322034. Urmatoarele medicamente sunt blocante ale canalelor de calciu, cu exceptia: A. felodipina; B. verapamil; C. diltiazem; D. ticlopidina; E. amlodipina.
(pag. 254-277)

F2122029. Propranolol este antihipertensiv de electie, in urmatoarele cazuri, exceptand: A. cardiopatie ischemica B. tahiaritmii C. astm bronsic D. renina plasmatica crescuta E. asociere cu dihidralazina
(pag. 39, 262)

F2322035. Hipertensivii cu astm bronsic au contraindicatie la: A. propranolol; B. prazosin; C. nifedipina; D. labetalol; E. pindolol.
(pag. 254-277)

F2122030. Fiecare din urmatoarele medicamente antihipertensive poate produce bradicardie, cu exceptia: A. clonidina B. propranolol C. reserpina D. dihidralazina E. alfa-metildopa
(pag. 38, 42, 43, 48, 265)

F2322036. Urmatoarele medicamente au actiune antihipertensiva, cu exceptia: A. prazosin; B. nifedipina; C. lisinopril; D. etilefrina; E. losartan;
(pag. 254-277)

F2522037. Alegeti afirmatia corecta: A. aldosteronul inhiba reabsorbtia de sodiu si apa

3

B. renina catalizeaza transformarea angiotensinogenului in angiotensina II C. stimularea receptorilor ß1 juxtaglomerulari conduce la eliberarea reninei D. angiotensina I este cel mai puternic vasoconstrictor endogen E. sistemul renina- angiotensina- aldosteron este un mecanism nervos de reglare a tensiunii arteriale
(pag. 255)

F2622043. Sunt derivaţi benzodiazepinici cu timp de înjumătăţire foarte lung (peste 50 h): A. Clobazamul B. Oxazepamul C. Midazolamul D. Clonazepamul E. Flunitrazepamul
(pag. 113)

F2522038. Urmatoarele antihipertensive sunt beta-1- blocante, cu exceptia: A. metoprolol B. atenolol C. doxazosin D. esmolol E. sotalol
(pag. 34-35)

F2622044. Sunt derivaţi benzodiazepinici cu timp de înjumătăţire scurt: A. Oxazepamul B. Clorazepatul dipotasic C. Desmetildiazepamul (nordazepam) D. Nitrazepamul E. Clobazamul
(pag. 113)

F2522039. Antihipertensive agonisti alfa2presinaptici cu efect simpatolitic predominant central sunt: A. clonidina B. metildopa C. moxonidina D. rezerpina E. guanetidina
(pag. 46)

F2622045. Este anatgonist competitiv la nivelul situsului benzodiazepinic A. Pentetrazolul B. Pimeclonul C. Stricnina D. Nicetamida E. Flumazenilul
(pag. 115)

F2522040. Antihipertensive cu actiune vasodilatatoare muculotropa sunt urmatoarele, cu exceptia: A. hidralazina B. nitroprusiat de sodiu C. minoxidil D. lizinopril E. diazoxid
(pag. 266)

F2622046. Sunt benzodiazepine hipnoinductoare: A. Bromazepamul B. Clorazepatul dipotasic C. Flunitrazepamul D. Medazepamul E. Clonazepamul
(pag. 113, 115)

F2522041. Este utilizat in scop diagnostic al HTA datorata excesului de angiotensina II: A. fentolamina B. tolazolina C. saralazina D. guanetidina E. rezerpina
(pag. 277)

F2622047. Care dintre următoarele medicamente se pretează pentru inducţia anesteziei generale? A. Zolpidemul B. Zopiclona C. Diazepamul D. Medazepamul E. Oxazepamul
(pag. 115)

F2522042. Medicamente din grupa blocantelor canalelor de calciu sunt urmatoarele, cu exceptia: A. verapamil B. enalapril C. nifedipina D. amlodipina E. diltiazem
(pag. 269)

F2622048. Se utilizează ca miorelaxant în stările spastice ale musculaturii striate: A. Scopolamoniu bromură B. Drotaverina C. Diazepamul D. Propantelina E. Papaverina
(pag. 115)

F2622049. Pot produce supradozare relativă a benzodiazepinelor prin inhibarea metabolizării lor hepatice: A. Ampicilina sodică B. Griseofulvina

4

C. Disulfiramul D. Meprobamatul E. Rifampicina
(pag. 116)

D. Vasodilatatoare periferice. E. Beta blocant
(pag. 254-277)

INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU
F1222050. Alegeti antihipertensivele din clasa IECA: A. Nifedipin B. Enalapril C. Propranolol. D. Captopril. E. Losartan.
(pag. 254-277)

F1222056. Substantele medicamentoase antihipertensive pot avea structuri de: A. Dipeptide B. Dihidropiridine C. Ariloxipropanolamine D. Acizi heteroarilacetici E. Butirofenon
(pag. 254-277)

F1222051. Alegeti dintre antihipertensivele date, beta-blocantele cardioselective: A. Captopril. B. Atenolol C. Enalapril. D. Propranolol. E. Metoprolol.
(pag. 254-277)

F1322057. Alfa adrenoliticele (ex. Prazosinul) sunt antihipertensive: A. prin efect vasodilatator; B. prin scaderea secretiei de renina; C. prin scaderea debitului cardiac; D. care produc, la intreruparea tratamentului fenomenul rebound; E. cu efecte metabolice favorabile pe metabolismul lipidic.
(pag. 254-277)

F1222052. Alegeţi IECA care devin active prin metabolizare (sunt pro-drug) A. Captopril B. Enalapril C. Lisinopril D. Trandolapril E. Perindopril
(pag. 254-277)

F1222053. Care dintre urmatoarele antihipertensive actioneaza asupra receptorilor alfa-adrenergici si/sau imidazolici? A. Enalapril. B. Prazosin. C. Nifedipina. D. Propranolol. E. Clonidina.
(pag. 254-277)

F1322058. Captoprilul: A. este un prodrug; B. este un inhibitor al reninei; C. se recomanda asocierea cu diuretice antialdosteronice care retin potasiul; D. fata de alte inhibitoare ale enzimei de conversie, frecventa reactiilor adverse este mai mare pentru Captopril; E. se asociaza preferential cu diuretice tiazide si beta adrenolitice, in tratamentul hipertensiunii arteriale.
(pag. 254-277)

F1222054. Notaţi afirmaţiile corecte despre IECA A. Au efect cardioprotector B. Cresc fluxul sanguine renal C. Nu se pot utiliza la bolnavi hipertensivi cu boli vasculare periferice D. Se preferă la hipertensivi cu insuficienţă cardiacă E. Se pot asocia cu diuretice tiazidic
(pag. 254-277)

F1322059. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru atenolol? A. este neurosimpatolitic; B. este beta-blocant; C. actioneaza predominant pe receptorii beta-1; D. actioneaza predominant pe receptorii beta-2; E. se recomanda la hipertensivi cu tahicardie sinusala.
(pag. 254-277)

F1222055. Se poate scadea tensiunea arteriala cu ajutorul substantelor: A. Vasoconstrictoare adrenomimetice. B. Blocante ale canalelor de calciu. C. Inhibitori ai enzimei de conversie.

F1322060. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru blocantele canalelor de calciu? A. blocheaza canalele de calciu neuronale de tip N; B. inhiba influxul de calciu extracelular in celula; C. stimuleaza functiile celulare dependente de calciu; D. blocheaza canalele de calciu lente, de tip L; E. au efect antihipertensiv.

5

(pag. 254-277)

F1322061. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru blocantele canalelor de calciu? A. sunt antianginoase; B. favorizeaza bronhoconstrictia; C. provoaca tahicardie; D. sunt antihipertensive; E. scad motilitatea intestinala.
(pag. 254-277)

F1322062. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru enalapril: A. este un antihipertensiv; B. antagonizeaza receptorii pentru angiotensina II; C. inhiba enzima de conversie a agiotensinei; D. provoaca tuse; E. stimuleaza degradarea bradikininei.
(pag. 254-277)

F1322067. Efectul de rebound, care apare ca reactie adversa la intreruperea brusca a unui tratament indelungat cu doze mari de antihipertensive: A. se manifesta prin hipotensiune arteriala; B. se manifesta prin hipertensiune arteriala, cu tahicardie, palpitatii, tremor, anxietate; C. cedeaza la reluarea tratamentului cu antihipertensivul respectiv; D. este evitat daca tratamentul se opreste prin reducerea treptata a dozelor; E. nu este produs de alfa1 adrenolitice.
(pag. 254-277)

F1322063. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru enalapril? A. este un pro-drug; B. inhiba acumularea de bradikinina; C. este un inhibitor al enzimei de conversie a angiotensinei; D. produce tuse ca efect advers; E. este un hipertensiv.
(pag. 254-277)

F1322068. Nifedipina este un blocant al canalelor de calciu, care se utilizeaza: A. ca antihipertensiv; B. ca antiaritmic; C. ca antianginos; D. in insuficienta cardiaca cu hipertensiune arteriala; E. in doze reduse in insuficienta hepatica sau renala.
(pag. 254-277)

F1322064. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru nifedipina? A. are efect antihipertensiv; B. nu se administreaza sublingual; C. este antianginos; D. produce cefalee ca efect advers; E. nu se administreaza in urgente hipertensive.
(pag. 254-277)

F1422069. Captoprilul poate produce următoarele efecte adverse: A. erupţii cutanate pruriginoase B. leucopenie C. impotenţă sexuală D. depresie E. gust metalic
(pag. 274)

F1322065. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru propranolol? A. este cardioselectiv; B. diminua debitul cardiac; C. se recomanda la hipertensivi tineri; D. se recomanda la hipertensivi cu astm bronsic; E. este beta-blocant.
(pag. 254-277)

F1422070. Care dintre antihipertensivele de mai jos sunt contraindicate la bolnavii hipertensivi cu stări depresive: A. clonidina B. diureticele tiazidice C. reserpina D. nifedipina E. alfa-metildopa
(pag. 259)

F1322066. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru hidroclorotiazida? A. are efect saluretic; B. medicament de prima alegere la hipertensivii tineri; C. medicament de prima alegere la hipertensivii varstnici; D. scade sodiul din muschii netezi vasculari; E. creste volemia.
(pag. 254-277)

F1422071. Care dintre următoarele asocieri de antihipertensive sunt contraindicate în terapeutică: A. beta-blocante+diuretice tiazidice B. nifedipină+beta blocante C. hidralazine+beta-adrenolitic D. clonidină+beta-blocante E. beta-blocante+verapamil
(pag. 260)

F1422072. Care dintre următorii compuşi din grupul inhibitoarelor enzimei de conversie sunt prodroguri: A. lisinopril B. fosinopril

6

C. captopril D. perindopril E. trandolapril
(pag. 272)

F1422073. Clonidina: A. blochează receptorii alfa1-adrenergici periferici scăzând rezistenţa vasculară periferică B. la întreruperea bruscă a tratamentului adminstrat prelungit, poate apare criza hipertensivă, prin fenomen de rebound C. la asocierea cu beta-adrenoliticele poate surveni hipertensiune paradoxală D. tratamentul va fi iniţiat cu doze mici care se cresc progresiv E. nu se va asocia cu diureticele care economisesc potasiul
(pag. 262)

D. este un medicament de elecţie în criza hipertensivă E. produce arteriodilataţie şi tahicardie reflexă
(pag. 266)

F1422078. Precizaţi care dintre medicamentele de mai jos sunt de elecţie în encefalopatia hipertensivă: A. diazoxidul B. hidroclorotiazida C. clonidina D. nitroprusiatul de sodiu E. enalapril
(pag. 266)

F1422074. Fac parte din grupul antihipertensivelor de primă alegere în faza de monoterapie: A. hidralazina B. diureticele tiazidice sau de ansă C. alfa metildopa D. clonidina E. beta-adrenoliticele
(pag. 258)

F1422079. Printre antihipertensivele de evitat la pacienţii hipertensivi cu dislipidemie asociată se numără: A. alfa-metil dopa B. blocantele canalelor de calciu C. beta-adrenolitice D. reserpina E. diureticele tiazidice
(pag. 259)

F1422075. Hidralazina: A. produce vasodilataţie arteriolară cu scăderea rezistenţei vasculare periferice B. provoacă tahicardie reflexă C. este contraindicată în diabetul zaharat D. creşte secreţia de renină E. are şi efect antianginos producând coronarodilataţie intensă
(pag. 265)

F1422080. Printre efectele adverse provocate de inhibitorii enzimei de conversie se numără: A. methemoglobinemia B. tulburările de gust C. hipotensiunea D. agranulocitoza E. impotenţa sexuală
(pag. 274)

F1422076. Precizaţi afirmaţiile corecte referitoare la alfa-metil dopa: A. este un antihipertensiv de primă alegere în etapa 1, de monoterapie a bolii hipertensive B. se recomandă în forme de HTA moderată şi severă C. este contraindicată în stările depresive D. poate provoca colagenoze reversibile E. este un medicament hepatotoxic
(pag. 264)

F1422081. Sunt antihipertensive vasodilatatoare: A. guanfacina B. diltiazem C. clonidina D. nicardipina E. diazoxid
(pag. 257)

F1422077. Precizaţi afirmaţiile corecte referitoare la diazoxid: A. este un antihipertensiv de rezervă pentru cazurile grave de HTA refractară la alte tratamente B. poate provoca hiperglicemie şi retenţie hidrosalină C. se administrează iv dizolvat în soluţie de glucoză 5%

F1522082. Indicaţiile terapeutice pentru blocantele canalelor de calciu sunt: A. angina cronică B. HTA C. hipotensiunea arterială D. tahiaritmii supraventriculare E. bradicardia sinusală
(pag. 270)

F1522083. Inhibitoarele enzimei de conversie a angiotensinei produc: A. arteriolodilataţie B. dilatarea arteriolelor glomerulare C. cresc postsarcina D. cresc fluxul sanguin renal E. nu modifică frecvenţa cardiacă
(pag. 274)

7

F1522084. Inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei sunt: A. captopril B. verapamil C. enalapril D. valsartan E. lizinopril
(pag. 275, 276)

F1622091. Au efect antagonist faţă de medicaţia antihipertensivă: A. Antidepresivele triciclice B. Antiinflamatoarele nesteroidiene C. Diureticele D. Neurolepticele E. Corticosteroizii
(pag. 261)

F1522085. La hipertensivii cu stări depresive sunt contraindicate: A. reserpina B. beta-adrenoliticele C. diureticele de ansă D. diureticele tiazide E. alfa-metil dopa
(pag. 259)

F1522086. Reacţiile adverse semnalate la inhibitorii enzimei de conversie sunt: A. tuse uscată B. HTA C. tulburări de gust D. tahicardie E. hipotensiune arterială
(pag. 274)

F1522087. Beta-1 adrenolitice selective sunt: A. atenolol B. pindolol C. propranolol D. labetalol E. metoprolol
(pag. 262)

F1622092. Care dintre următoarele afirmaţii privind medicaţia antihipertensivă la bolnavii reumatici este adevărată? A. Antiinflamatoarele nesteroidiene şi steroidiene produc retenţie hidrosalină, de aceea la medicaţia antihipertensivă se asociază un diuretic B. La bolnavii trataţi cu săruri de aur sau penicilamină se contraindică inhibitorii enzimei de conversie C. Antiinflamatoarele nesteroidiene antagonizează efectele alfa-1-adrenoliticelor D. Corticosteroizii potenţează efectul antihipertensivelor datorită acţiunii adiacente mineral-corticoide E. Se încearcă, în limita posibilului, evitarea tratamentului cu AINS sau glucocorticoizi şi asocierea unui tratament antireumatismal nefarmacologic (fizioterapie)
(pag. 259)

F1522088. Blocantele canalelor de calciu au următoarele efecte la nivelul inimii: A. acţiune inotrop negativă B. acţiune cronotrop negativă C. acţiune dromotrop pozitivă D. acţiune inotrop pozitivă E. efect antiaritmic
(pag. 269)

F1622093. Care dintre următoarele medicamente trebuie evitat la bolnavii hipertensivi cu stări depresive? A. Alfa-metildopa B. Prazosin C. Reserpina D. ß-adrenolitice E. Diuretice tiazidice
(pag. 259)

F1522089. Care dintre următorii compuşi sunt antihipertensive alfa-1 adrenolitice? A. prazosin B. metorpolol C. doxazosin D. atenolol E. terazosin
(pag. 32)

F1622094. La hipertensivii cu dislipidemii se evită următoarele clase de medicamente antihipertensive: A. ß-adrenolitice B. Diuretice tiazidice C. Alfa-1-blocante selective D. Alfa-metildopa E. Blocantele canalelor de calciu
(pag. 259)

F1522090. Hidralazina are următoarele efecte: A. bradicardie B. creşte secreţia de renină C. vasodilataţie arteriolară D. creşte rezistenţa vasculară periferică E. scade colesterolemia
(pag. 265)

F1622095. Produc efect rebound la oprirea bruscă a tratamentului antihipertensiv: A. Alfa-1-adrenolitice B. ß-adrenolitice C. Clonidina D. Vasodilatatoarele musculotrope E. Diureticele
(pag. 260-261)

8

F1622096. Sunt agonişti adrenergici alfa2-presinaptici şi imidazolinici I-1 presinaptici: A. Guanfacina B. Guanetidina C. Rilmenidina D. Ritodrina E. Guanabenz
(pag. 261)

F1622097. Sunt asocieri de medicamente nerecomandate: A. ß-adrenolitice + vasodilatatoare musculotrope B. Simpatolitice + diuretice C. ß-adrenolitice + clonidină D. Verapamil + ß-adrenolitice E. Diuretice + vasodilatatoare musculotrope
(pag. 260)

F2122102. Mecanismele actiunii antihipertensive ale propranololului, sunt: A. creste secretia de renina B. stimuleaza receptorii beta adrenergici presinaptici C. blocheaza receptorii adrenergici beta-1 postsinaptici D. are efecte beta adrenolitice centrale E. diminua efectele stimulante cardiace ale adrenalinei
(pag. 37)

F1622098. Sunt mecanisme farmacodinamice care pot conduce la scăderea tensiunii arteriale: A. Stimularea receptorilor alfa-2 presinaptici B. Blocarea receptorilor alfa-adrenergici C. Blocarea receptorilor ß-adrenergici D. Stimularea receptorilor AT-1 ai angiotensinei II E. Blocarea receptorilor nicotinici prin ganglioplegice
(pag. 256-257)

F2122103. Precizati medicamentele antihipertensive evitate la pacienti cu fenomene depresive: A. propranolol B. reserpina C. doxazosin D. dihidralazina E. metildopa
(pag. 259)

F2122104. Intoxicatia acuta cu beta adrenolitice se trateaza pe cale intravenoasa, cu: A. atropina B. izoprenalina C. glucagon D. aminofilina E. fenobarbital
(pag. 40)

F1622099. Sunt medicamente contraindicate în hipertensiunea arterială cu insuficienţă cardiacă, cu excepţia: A. Deivaţilor de benzotiazepină B. Derivaţilor de difenilalchilamină C. Derivaţilor de 1,4-dihidropiridină D. ß-blocantelor E. Inhibitorilor enzimei de converssie
(pag. 268, 227, 2275)

F2122105. Clonidina este indicata in: A. sindrom de abstinenta la morfina B. glaucom primar cronic C. hipertensiune arteriala, forme severe D. hipertensiune arteriala, forme usoare si moderate E. supradozare acuta cu morfina
(pag. 48, 262)

F2122100. Reserpina este contraindicata in hipertensiunea arteriala asociata cu: A. tahicardie sinusala B. depresie C. astm bronsic D. constipatie E. ulcer gastric sau duodenal
(pag. 44)

F2122101. Notati medicamentele antihipertensive care produc efect rebound la intreruperea brusca a tratamentului: A. reserpina B. hidroclorotiazida C. clonidina D. prazosin E. propranolol
(pag. 38, 48, 260-261)

F2122106. Particularitatile farmacologice ale dihidralazinei, sunt: A. variabilitate interindividuala anormala de biotransformare B. hipocolesterolemie C. produce tahicardie reflexa D. biodisponibilitate orala rapida si completa E. induce aparitia de colagenoze cu manifestare de lupus eritematos diseminat
(pag. 264-265)

F2122107. Reactiile adverse produse de inhibitoarele enzimei de conversie a angiotensinei, sunt: A. obstructie nazala B. tuse uscata C. hipokaliemie D. eruptii cutanate E. edem angioneurotic
(pag. 274-275)

9

F2122108. Notati afirmatiile corecte pentru inhibitoarele enzimei de conversie: A. absorbtia formelor prodrog este scazuta in prezenta alimentelor B. dezesterificarea hepatica a prodrogurilor duce la formarea substantei active ca antihipertensiv C. compusii activi ca atare nu au absorbtie influentata de prezenta alimentelor D. au efect cardio-protector E. la aplicarea unei farmacografii corecte, reactiile adverse au frecventa redusa
(pag. 273-274)

(pag. 262, 302)

F2122114. Indicatiile clonidinei sunt: A. hipertensiune arteriala, forme usoare si moderate B. hipertensiune arteriala, forme moderate si severe C. glaucom primar cronic D. intoxicatie acuta cu morfina E. sindrom de abstinenta la morfina
(pag. 48, 262)

F2122109. Precizati mecanismul de actiune al nifedipinei in hipertensiunea arteriala: A. bradicardie B. scade rezistenta vasculara periferica C. scade debitul cardiac D. blocant al canalelor de calciu E. blocant al canalelor de sodiu
(pag. 269-271)

F2122115. Moxonidina are urmatoarele avantaje, comparativ cu clonidina: A. biodisponibilitate per os, mai mare B. agonist selectiv al receptorilor imidazolici I1 C. agonist selectiv alfa-2 presinaptic D. absenta efectului sedativ si somnolentei E. indicat la conducatorii auto
(pag. 47-49, 256)

F2122110. Precizati mecanismul de actiune al captoprilului: A. interfera cu sistemul renina-angiotensina B. inhiba specific enzima de conversie a angiotensinei I C. inhiba formarea angiotensinei II D. inhiba degradarea bradikininei E. creste secretia de aldosteron
(pag. 273)

F2122116. Notati afirmatiile corecte pentru inhibitoarele enzimei de conversie a angiotensinei: A. compusii activi au absorbtie per os neinfluentata de alimente B. formele prodrog au absorbtie per os diminuata in prezenta alimentelor C. dezesterificarea hepatica bioactiveaza prodrogurile D. efect cardio-protector E. reactii adverse cu frecventa mica, la o farmacografie corecta
(pag. 273-274)

F2122111. Notati antihipertensivele ce scad secretia de renina: A. propranolol B. clonidina C. reserpina D. dihidralazina E. alfa-metil dopa
(pag. 37, 43, 48, 265)

F2122112. Precizati mecanismele efectului diureticelor in hipertensiunea arteriala: A. actiunea diuretica B. scaderea volemiei C. actiunea saluretica D. cresterea Na+ in muschii netezi vasculari E. antagonizarea retentiei hidrosaline reactive indusa de antihipertensive
(pag. 277)

F2122117. Reactiile adverse semnalate la inhibitoarele enzimei de conversie a angiotensinei: A. hipotensiune arteriala ortostatica, fara importanta, la prima doza B. tuse uscata si obstructie nazala C. eruptii cutanate si edem angioneurotic D. tulburari de gust E. hipokaliemie
(pag. 274-275)

F2122113. Precizati medicamentele ce trebuie evitate in hipertensiunea arteriala, la un diabetic: A. enalapril B. hidroclorotiazida C. nifedipina D. propranolol E. dihidralazina

F2122118. Precizati mecanismul de actiune al propranololului in hipertensiunea arteriala: A. blocheaza receptorii beta1- adrenergici postsinaptici B. diminua efectele inotrop si cronotrop pozitive ale adrenalinei C. creste secretia de renina D. blocheaza adrenoreceptorii beta - 2 presinaptici E. are efecte beta-adrenolitice centrale
(pag. 37)

F2222119. Care afirmatii sunt adevarate:

10

A. antihipertensivele de prima alegere la batrani sunt diureticele B. furosemidul se contraindica in urgentele hipertensive C. beta-blocantele neselective se folosesc ca antihipertensive la astmatici D. prazosinul se prefera la hipertensivii cu dislipidemii E. tiazidele sunt de ales la hipertensivii diabetici
(pag. 132-150)

C. sunt de electie la hipertensivii cu astm bronsic D. se prefera in hipertensiunea arteriala insotita de tahiaritmii, hipertiroidism E. sunt contraindicate in hipertensiunea arteriala cu debit cardiac crescut
(pag. 132-150)

F2222120. Enalaprilul: A. este activ ca atare B. este un inhibitor direct al enzimei de conversie a angiotensinogenului in angiotensina I C. inhiba secretia de aldosteron D. produce vasodilatatie E. se administreaza 1-2 ori/zi
(pag. 132-150)

F2222125. Prazosinul: A. se poate indica in toate formele clinice de hipertensiune arteriala B. se prefera la hipertensivii cu dislipidemii C. este contraindicat la bolnavii cu diabet sau guta D. tratamentul se incepe cu doze mari care se scad treptat E. produce fenomenul primei doze
(pag. 132-150)

F2222121. Nifedipinul: A. nu se absoarbe sublingual B. este un blocant al canalelor de sodiu C. se indica in hipertensiunea arteriala D. in conditii terapeutice deprima semnificativ functiile miocardului E. are efect antianginos
(pag. 132-150)

F2222126. Nifedipina: A. produce arteriolodilatatie cu scaderea tensiunii arteriale B. prezinta actiune inotrop negativa puternica C. este coronarodilatator D. este de electie in hipertensiunea asociata cu boala coronariana E. se contraindica in hipertensiunea indusa de sarcina
(pag. 132-150)

F2222122. Care antihipertensive actioneaza musculotrop: A. atenolol B. hidralazina C. papaverina D. enalaprilul E. prazosinul
(pag. 132-150)

F2222123. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la blocantele canalelor de calciu sunt adevarate: A. 1-4 dihidropiridinele sunt blocante selective ale canalelor de calciu B. nifedipina are actiune predominant cardiaca C. blocantele canalelor de calciu nu se indica in cardiopatia ischemica D. blocantele canalelor de calciu se indica in toate etapele de tratament ale hipertensiunii arteriale E. diltiazemul are o actiune predominant antihipertensiva
(pag. 132-150)

F2222127. Inhibitorii enzimei de conversie: A. previn hipertrofia ventriculului stang B. contracta arteriolele glomerulare C. sunt antihipertensive eficiente atat in monoterapie, cat si in asociere cu diureticele D. pot produce tuse uscata datorita excesului de bradikinina E. traverseaza usor bariera hematoencefalica
(pag. 132-150)

F2222128. Captoprilul: A. este un derivat de L-prolina B. are o biodisponibilitate slaba pe nemancate C. prezinta reactii adverse mai reduse decat alti reprezentanti ai aceleiasi clase D. se indica in hipertensiunea arteriala usoara si moderata E. se contraindica asocierea cu diuretice antialdosteronice
(pag. 132-150)

F2222124. Beta-adrenoliticele: A. se indica ca monoterapie initiala in hipertensiune arteriala usoara B. se indica in tulburari circulatorii periferice

F2222129. Care dintre urmatoarele clase de substante medicamentoase produc scaderea valorilor tensiunii arteriale ? A. Inhibitoare ale sistemului nervos simpatic B. Inhibitoare ale sistemului nervos parasimpatic C. Vasodilatatoare

11

D. Substante care interfera cu sistemul renina-angiotensina-aldosteron E. Diuretice
(pag. 256)

F2222130. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase sunt antihipertensive centrale ? A. Nifedipina B. Perindopril C. Clonidina D. Moxonidina E. Propranolol
(pag. 256)

F2222135. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la nitroprusiatul de sodiu sunt corecte ? A. Este indicat in urgentele hipertensive B. Are durata foarte scurta de actiune C. Are durata lunga de actiune D. Poate fi administrat oral si paremteral E. Se administreaza numai parenteral si este conditionat sub forma de pulbere injectabila in preparatul Nipride
(pag. 266)

F2222131. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase au actiune antihipertensiva prin blocarea canalelor de calciu ? A. Nifedipina B. Amlodipima C. Captopril D. Clortalidon E. Diltiazem
(pag. 257)

F2222136. Nifedipina: A. Este un derivat dihidropiridinic B. Este un blocant al canalelor de calciu C. Este un neurosimpatolitic D. Este un antihipertensiv E. Este un antianginos
(pag. 271-272)

F2222132. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase au actiune antihipertensiva interferand cu sistemul renina-angiotensina ? A. Hidralazina B. Minoxidil C. Trandolapril D. Lisinopril E. Ketanserin
(pag. 257)

F2222137. Care dintre afirmatiile referitoare la Captopril sunt corecte ? A. Este un derivat de prolina B. Este un prodrug, necesita activare prin biotransformare hepatica C. Este indicat in hipertensiunea arteriala D. Se prefera la bolnavii cu hipertensiune arteriala asociata cu diabet,insuficienta vasculara periferica E. Nu se asociaza cu alte antihipertensive sau diuretice
(pag. 275-276)

F2222133. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase antihipertensive sunt antagonisti ai receptorilor AT-1 ai angiotensinei II A. Ramipril B. Valsartan C. Irbesartan D. Perindopril E. Trandolapril
(pag. 257)

F2222138. Enalaprilul: A. Este un prodrug, forma de etilester, care este deesterificat in ficat rezultand forma activa B. Este un inhibitor al enzimei de conversie a angiotensinei C. Este un antagonist al receptorilor AT-1 ai angiotensinei D. Are durata de actiune mai scurta comparativ cu captoprilul E. Are durata de actiune mai lunga comparativ cu captoprilul
(pag. 273-274)

F2222134. Clonidina: A. Este un agonist al receptorilor adrenergici alfa 2 presinaptici si imidazolinici presinaptici B. Este un neurosimpatolitic C. Este utila in toate formele de hipertensiune arteriala, in monoterapie sau asociere D. Este contraindicata la pacientii hipertensivi cu glaucom E. Este conditionata in preparatul Haemiton comprimate
(pag. 261-262)

F2222139. Beta adrenoliticele sunt indicate in: A. Hipertensiune usoara, este de electie la tineri. B. Bradicardie severa. C. Insuficienta cardiaca. D. Cardiopatie ischemica asociata cu hipertensiune arteriala. E. Hipertiroidism insotit de hipertensiune arteriala.
(pag. 262)

12

F2222140. Care dintre urmatoarele substante fac parte din grupa medicamentelor beta adrenoliticelor? A. Propranolol. B. Digoxin C. Reserpina D. Metoprolol E. Labetalol
(pag. 262)

E. Enalapril
(pag. 272)

F2222146. Blocantele canalelor de calciu sunt indicate in: A. Hipertensiune arteriala B. Bradicardie C. Tahiaritmii D. Bronhopneumonii E. Cardiopatie ischemica
(pag. 270)

F2222141. Care dintre urmatoarele subsatnte sunt alfa adrenolitice? A. Alfa metil dopa. B. Prazosin C. Terazosin D. Guanfacina E. Moxonidina
(pag. 263)

F2222142. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase actioneaza ca antihipertensive prin blocarea canalelor ionice de calciu dependente de voltaj? A. Enalapril B. Verapamil C. Diltiazem D. Amlodipina E. Clonidina
(pag. 269)

F2222147. Captoprilul: A. Este un derivat de prolina. B. Este indicat in hipertensiune arteriala, forme usoare si moderate. C. Poate fi asociat cu diuretice tiazidice si beta blocante. D. Este indicat sa se administreze concomitent cu diuretice antialdosteronice. E. Este conditionat in produsul Nefrix.
(pag. 275)

F2322148. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru enalapril? A. este un pro-drug; B. inhiba acumularea de bradikinina; C. este un inhibitor al enzimei de conversie a angiotensinei; D. produce tuse ca efect advers; E. este un hipotensiv.
(pag. 254-277)

F2222143. Antagonistii calcici utilizati ca antihipertensive se pot incadra in urmatoarele clase structurale: A. Derivati de fenotiazina. B. Derivati de benzodiazepina. C. Derivati de benzotiazepina. D. Derivati de dihidropiridine. E. Derivati de fenilalchilamine.
(pag. 269)

F2322149. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru hidroclorotiazida? A. are efect saluretic; B. medicament de prima alegere la hipertensivii tineri; C. medicament de prima alegere la hipertensivii varstnici; D. scade sodiul din muschii netezi vasculari; E. creste volemia.
(pag. 254-277)

F2222144. Care dintre urmatoarele substante actioneaza prin inhibarea enzimei de conversie a angiotensinei? A. Captopril B. Lisinopril C. Bepridil D. Amilorid E. Piritinol
(pag. 275-276)

F2322150. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru nifedipina? A. are efect antihipertensiv; B. nu se administreaza sublingual; C. este antianginos; D. produce cefalee ca efect advers; E. nu se administreaza in urgente hipertensive.
(pag. 254-277)

F2222145. Care dintre urmatoarele substante sunt antagonisti ai angiotensinei II, la nivelul receptorilor AT-1? A. Telmisartan B. Perindopril C. Qunapril D. Losartan

F2322151. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru propranolol? A. este cardioselectiv; B. diminua debitul cardiac; C. se recomanda la hipertensivi tineri; D. se recomanda la hipertensivi cu astm bronsic; E. este beta-blocant.
(pag. 254-277)

13

F2322152. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru atenolol? A. este neurosimpatolitic; B. este beta-blocant; C. actioneaza predominant pe receptorii beta-1; D. actioneaza predominant pe receptorii beta-2; E. se recomanda la hipertensivi cu tahicardie sinusala.
(pag. 254-277)

F2322153. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru blocantele canalelor de calciu? A. blocheaza canalele de calciu neuronale de tip N; B. inhiba influxul de calciu extracelular in celula; C. stimuleaza functiile celulare dependente de calciu; D. blocheaza canalele de calciu lente, de tip L; E. au efect antihipertensiv.
(pag. 254-277)

F2322157. Efectul de rebound, care apare ca reactie adversa a unui tratament indelungat cu doze mari de antihipertensive: A. se manifesta prin hipotensiune arteriala; B. se manifesta prin hipertensiune arteriala, cu tahicardie, palpitatii, tremor, anxietate; C. cedeaza la reluarea tratamentului cu antihipertensivul respectiv; D. este evitat daca tratamentul se opreste prin reducerea treptata a dozelor; E. nu este produs de alfa1 adrenolitice.
(pag. 254-277)

F2322158. Alfa adrenoliticele (ex. Prazosinul) sunt antihipertensive: A. prin efect vasodilatator; B. prin scaderea secretiei de renina; C. prin scaderea debitului cardiac; D. care produc, la intreruparea tratamentului fenomenul rebound; E. cu efecte metabolice favorabile pe metabolismul lipidic.
(pag. 254-277)

F2322154. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru blocantele canalelor de calciu? A. sunt antianginoase; B. favorizeaza bronhoconstrictia; C. provoaca tahicardie; D. sunt antihipertensive; E. scad motilitatea intestinala.
(pag. 254-277)

F2322159. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru enalapril: A. este un antihipertensiv; B. antagonizeaza receptorii pentru angiotensina II; C. inhiba enzima de conversie a agiotensinei; D. provoaca tuse; E. stimuleaza degradarea bradikininei.
(pag. 254-277)

F2322155. Captoprilul: A. este un prodrug; B. este un inhibitor al reninei; C. se recomanda asocierea cu diuretice antialdosteronice care retin potasiul; D. fata de alte inhibitoare ale enzimei de conversie, frecventa reactiilor adverse este mai mare pentru Captopril; E. se asociaza preferential cu diuretice tiazide si beta adrenolitice, in tratamentul hipertensiunii arteriale.
(pag. 254-277)

F2322160. Care din urmatorele medicamente au efecte benefice pe metabolismul lipidic, fiind de ales la bolnavii hipertensivi cu dislipidemii: A. doxazosin; B. propranolol; C. prazosin; D. hidroclorotiazida; E. alfa-metildopa.
(pag. 254-277)

F2322156. Nifedipina este un blocant al canalelor de calciu, care se utilizeaza: A. ca antihipertensiv; B. ca antiaritmic; C. ca antianginos; D. in insuficienta cardiaca cu hipertensiune arteriala; E. in doze reduse in insuficienta hepatica sau renala.
(pag. 254-277)

F2322161. La hipertensivii cu dislipidemii se evita: A. blocantele canalelor de calciu; B. diureticele tiazide si de ansa; C. alfa-adrenoliticele; D. beta-adrenoliticele; E. alfa-metildopa.
(pag. 254-277)

F2322162. Care sunt valorile normale ale tensiunii arteriale la adulti, pana la 60 ani: A. TA max. (sistolica) = 100 mmHg + varsta (ani); B. TA min. (diastolica) = 1/2 mmHg TA max. + 20;

14

C. limite (mmHg) TA max.=100 - 160; D. TA min. (diastolica) = 1/2 mmHg TA max.; E. limite (mmHg) TA min. = 60 - 90.
(pag. 254-277)

F2322163. Care dintre antihipertensive se pot administra la bolnavii hipertensivi cu astm bronsic? A. nifedipin; B. prazosin; C. propranolol; D. labetalol; E. hidroclorotiazida.
(pag. 254-277)

B. combaterea hipoglicemiei C. combaterea hipercolesterolemiei D. scadere ponderala E. se instituie tratament cu antagonisti ai receptorilor AT-1
(pag. 257)

F2522164. Principalele efecte produse la nivelul inimii de catre blocantele canalelor de calciu sunt: A. actiune inotrop pozitiva B. actiune inotrop negativa C. actiune dromotrop negativa, exclusiv la nivelul nodului atrio- ventricular D. scaderea postsarcinii E. efect proaritmogen
(pag. 269)

F2522169. Utilizarea beta- blocantelor ca antihipertensive se bazeaza pe urmatoarele actiuni: A. cresterea debitului cardiac B. reducerea necesitatii de oxigen a inimii, la effort C. efect dromotrop negativ D. antagonizarea efectelor stimulatoare cardiace ale adrenalinei E. inhibarea secretiei de renina
(pag. 35)

F2522165. Antihipertensivele care interfereaza sistemul reninaangiotensina- aldosteron, pot actiona: A. prin inhibarea enzimei de conversie a angiotensinei I in angiotensina II B. prin stimularea receptorilor AT-1 C. prin diminuarea retentiei hidrosaline D. prin inhibarea inactivarii bradikininei E. prin inhibarea sintezei de angiotensinogen
(pag. 273)

F2522170. Sunt beta- blocante simpatomimetice si de tip chinidinic: A. pindolol B. acebutolol C. alprenolol D. oxprenolol E. nadolol
(pag. 35)

F2522166. Minipres: A. este utilizat ca antidepresiv B. ete utilizat ca antihipertensiv C. este de electie in HTA insotita de dislipidemii D. este inhibitor modern si selectiv al recaptarii serotoninei E. manifesta sindromul primei doze
(pag. 263)

F2522171. Beta- adrenoliticele sunt utilizate in cardiopatia ischemica, deoarece: A. dilata venele coronare B. reduc necesitatea de oxigen a inimii in effort C. diminueaza munca inimii in effort D. diminueaza forta de contractie E. se preteaza pentru prevenirea crizelor de angina vasospastica
(pag. 37)

F2522167. In scopul potentarii efectului antihipertensiv sunt recomandate urmatoarele asocieri: A. antihipertensiv- vasodilatatoare periferice sau centrale B. antihipertensiv- tranchilizante C. antihipertensiv- simpatomimetice D. antihipertensiv- antidepresive triciclice E. antihipertensiv- antiinflamatoare nesteroidiene
(pag. 261)

F2522172. Hidralazinele prezinta urmatoarele RA: A. cefalee de tip migrenos datorita vasodilatatiei B. tahicardie cu posibila accentuare a unei cardiopatii ischemice C. colagenoze cu manifestare de poliartrita reumatoida sau lupus eritematos diseminat D. polinevrite E. leucopenie
(pag. 265)

F2522168. In formele usoare de HTA (min. 90- 105) sunt indicate: A. regim hiposodat

F2622173. Acţiunea tranchilizantă se caracterizează prin: A. Efecte vegetative marcate, de tip alfablocant şi anticolinergic B. Reducerea stării de tensiune psihică C. Diminuarea anxietăţii D. Scăderea capacităţilor intelectuale E. Scăderea funcţiilor senzoriale
(pag. 111)

15

F2622174. Anxioliticele produc următoarele efecte: A. Relaxarea musculaturii striate B. Tranchilizant minor C. Antidelirant, halucinolitic D. Creşterea tonusului miometric E. Hipnoinductor
(pag. 111)

E. Are efect miorelaxant intens
(pag. 116)

F2622175. Mecanismul de acţiune a benzodiazepinelor constă în: A. Blocarea receptorilor purinergici centrali B. Scăderea eliberării de aminoacizi excitatori (acid glutamic, acid aspartic) C. Potenţarea neurotransmisiei GABA-ergice D. Inhibarea recaptării adenozinei E. Blocarea receptorilor cuplaţi cu canale ionice de tip 5-HT3 serotoninergici
(pag. 114)

F2622180. Reacţiile adverse comune ale anxioliticelor sunt: A. Agranulocitoza prin mecanism imun B. Obişnuinţă şi dependenţă fizică, cu sindrom de abstinenţă redus C. Tahicardia D. Tulburări de cooordonare motorie E. Somnolenţă
(pag. 112)

F2622176. Sunt metaboliţi activi: A. Diazepamul B. Midazolamul C. Nitrazepamul D. Nordazepamul E. Oxazepamul
(pag. 114)

F2622177. Care dintre următoarele afirmaţii este falsă? A. Inhibitoarele enzimatice nu influenţează efectele benzodiazepinelor care se metabolizează prin oxidare B. Au efecte teratogene dacă sunt administrate în primul trimestru de sarcină C. Asocierea benzodiazepinelor este foarte utilă deoarece permite folosirea de doze mai mici, cu reducerea efectelor adverse D. Efectul miorelaxant al benzodiazepinelor este datorat influenţării transmisiei sinaptice la nivelul joncţiunii neuro-musculare E. Derivaţii de 3-hidroxi-1,4-benzodiazepină au tip de înjumătăţire scurt
(pag. 113, 116)

F2622178. Sunt medicamente anxiolitice nebenzodiazepinice: A. Buspirona B. Benzoctamina C. Fenfluramina D. Hidroxizina E. Metilfenidatul
(pag. 112)

F2622179. Meprobamatul: A. Are efecte inhiboare enzimatice marcate B. Produce eliberarea de calciu la nivelul celulei musculare straite C. Este contraindicat în miastenia gravis D. Potenţează efectul deprimant central al alcoolului

Tema nr. 28 Diuretice
BIBLIOGRAFIE:
2. Farmacologie – Aurelia Nicoleta Cristea, Ed. Medicala, Bucuresti, 1999

16

INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU
F1228001. Acţionează prin inhibarea anhidrazei carbonice: A. Furosemid B. Acetazolamida C. Hidroclorotiazida D. Clortalidon E. Triamteren
(pag. 293-306)

C. Diureticele tiazidice potenţează antiaritmicele D. Diureticele tiazidice potenţează cardiotonicele E. Antinflamatoarele potenţează efectele diureticelor
(pag. 293-306)

F1228002. Alegeţi dintre diuretice pe cele care reţin K+ A. Acetazolamida B. Spironolactona C. Hidroclorotiazida D. Clortalidon E. Furosemid
(pag. 293-306)

F1228003. Alegeţi diureticele care elimină potasiu: A. Furosemid B. Spironolactona C. Amilorid D. Triamteren E. Canrenoat de K
(pag. 293-306)

F1228008. Notaţi afirmaţiile corecte: A. Triamteren este compus natural cu structură steranică B. Spironolactona este compus de semisinteză analog structural al aldosteronului C. Furosemid este o sulfonamidă heterociclică D. Acetazolamida este un derivat de acid benzoic E. Hidroclorotiazida are o structură de acid antranilic
(pag. 293-306)

F1228004. Alegeţi diureticele de ansă A. Hidroclorotiazida B. Acetazolamida C. Spironolactona D. Furosemid E. Manitol
(pag. 293-306)

F1328009. Actiune diuretica prin mecanism renal au: A. glicozizii cardiotonici; B. diureticele saluretice; C. derivatii xantinici; D. coloizii; E. apa, in cantitate mare.
(pag. 293-306)

F1228005. Diureticele tiazidice pot produce: A. Hipoglicemie B. Hipermagnezemie C. Hipopotasemie D. Hipolipemie E. Hipernatremie
(pag. 293-306)

F1328010. Diureticele de tip tiazide: A. inhiba anhidraza carbonica si formarea de H+ in tubul contort proximal; B. cresc presiunea osmotica a urinii tubulare; C. inhiba reabsorbtia de Na+ la nivelul segmentului ascendent al ansei Henle; D. inhiba reabsorbtia de Na+ prin schimb cu H+ si K+; E. inhiba reabsorbtia de Na+ la nivelul segmentului terminal, cortical, al ansei Henle.
(pag. 293-306)

F1228006. Furosemidul: A. Are intensitate medie de acţiune B. Acţionează la nivelul porţiunii ascendente a ansei lui Henle C. Scade eliminarea de ioni de K+ D. Este ineficient în edem pulmonar acut E. Nu produce dezechilibre hidroelectrolitice
(pag. 293-306)

F1328011. Este antagonist competitiv al aldosteronului: A. clopamida; B. triamteren; C. spironolactona; D. clortalidona; E. amilorid.
(pag. 293-306)

F1228007. Notaţi afirmaţiile corecte referitoare la interacţiunile diureticelor cu alte medicamente: A. Diureticele tiazidice potenţează uricozuricele B. Diureticele tiazidice potenţează hipoglicemiantele

F1328012. Mecanism renal de actiune diuretica au medicamentele urmatoare, cu o singura exceptie: A. hidroclorotiazida; B. teofilina; C. clortalidona; D. furosemidul; E. triamterenul.
(pag. 293-306)

17

F1328013. Medicamentele diuretice pot produce ca reactii adverse urmatoarele dezechilibre electrolitice, cu o singura exceptie: A. hiponatremie; B. hipopotasemie; C. hiperpotasemie; D. hipofosfatemie; E. hipomagneziemie.
(pag. 293-306)

tratamentul diabetului insipid hipofizar şi nefrogen? A. furosemid B. manitol C. hidroclorotiazida D. triamteren E. amilorid
(pag. 301, 302)

F1428014. Care dintre următoarele medicamente au un efect diuretic rapid, care-i justifică utilizarea în tratamentul edemului pulmonar acut: A. hidroclorotiazida B. spironolactona C. acetazolamida D. furosemid E. triamteren
(pag. 303)

F1528020. Care dintre următorii compuşi este diuretic osmotic? A. hidroclorotiazida B. clopamid C. manitol D. clortalidon E. acid etacrinic
(pag. 306)

F1428015. După administrarea orală, actiunea diuretică a spironolactonei atinge intensitatea maximă la: A. 2-3 zile B. 6-7 zile C. 12-24 ore D. 14 zile E. 2-4 ore
(pag. 305)

F1528021. Furosemidul: A. are eficacitate slabă B. este diuretic tiazidic C. inhibă cotransportul NA+/K+/2Cl- la nivelul ansei Henle D. este indicat în hipotensiunea arterială E. nu produce dezechilibre hidroelectrolitice
(pag. 303)

F1428016. După administrarea orală, efectul diuretic al furosemidului se menţine: A. 2-3 ore B. 4-6 ore C. 2-3 zile D. 8 ore E. 24 ore
(pag. 303)

F1528022. În tratamentul cu diuretice pot să apară următoarele dezechilibre metabolice, cu excepţia: A. hiperlipemie B. hiponatremie acută C. hiperglicemie D. hiperuricemie E. hiperazotemie
(pag. 299)

F1528017. Acetazolamida are următoarele indicaţii terapeutice, cu excepţia: A. ulcer gastric şi duodenal B. edeme C. glaucom D. epilepsie E. diabet insipid nefrogen
(pag. 304)

F1628023. Are efect antidiuretic la bolnavii cu diabet insipid nefrogen: A. Furosemidul B. Acetazolamida C. Acidul etacrinic D. Triamterenul E. Hidroclorotiazida
(pag. 301)

F1528018. Care dintre următoarele diuretice prezintă eficacitate mare? A. acetazolamida B. amilorid C. triamteren D. furosemid E. clortalidon
(pag. 297)

F1628024. Care dintre afirmaţiile privind diureticele este falsă? A. Tiazidele cresc toxicitatea cardiotonicelor B. Tiazidele scad eliminarea urinară de calciu C. Diureticele de ansă scad eliminarea urinară de calciu D. Eliminarea urinară de potasiu scade sub acţiunea amiloridului E. Tiazidele produc hiperglicemie şi hiperuricemie
(pag. 302-303)

F1528019. Care dintre următorii compuşi au efect diuretic şi este utilizat în

F1628025. Care dintre următoarele diuretice sunt utilizate în insuficienţă renală acută? A. Furosemidul

18

B. Hidroclorotiazida C. Ciclotiazida D. Politiazida E. Ciclopentiazida
(pag. 303)

C. spironolactona este antagonist de efect al aldosteronului D. amilorid produce hiperpotasemie E. manitol este un diuretic osmotic
(pag. 300-306)

F1628026. Diureticele care pot fi utilizate în hipercalciuria idipatică deoarece scad eliminarea de calciu sunt: A. Hidroclorotiazida B. Manitolul C. Acetazolamida D. Acidul etacrinic E. Carbamida
(pag. 302)

F2128032. Pentru clortalidon, afirmatia incorecta, este: A. durata actiunii medie 6 - 12 ore B. indicat ca diuretic in toate tipurile de edeme C. indicat ca antihipertensiv D. este o sulfamida heterociclica E. inhiba reabsorbtia Na+ in segmentul cortical terminal al ansei Henle
(pag. 302)

F1628027. Diureticele tiazidice pot produce următoarele dezechilibre electrolitice: A. Hipokaliemie B. Hipercalciurie C. Hiperkaliemie D. Hipermagneziemie E. Hipercloremie
(pag. 298-299, 302)

F1628028. Sunt metaboliţi activi ai spironolactonei? A. Acidul etacrinic B. Acidul valproic C. Acidul epsilon-aminocaproic D. Acidul canrenoic E. Acidul tranexamic
(pag. 305)

F2128033. Pentru furosemid, afirmatia incorecta este: A. inhiba cotransportul Na+/K+/2 Cl- la nivelul segmentului ascendent al ansei Henle B. durata actiunii dupa administrare orala este 4 - 6 ore C. are actiune antihipertensiva D. produce hipocalciurie E. are efect hipokaliemiant
(pag. 303)

F2128029. In hipercalciuria idiopatica, sunt indicate diureticele: A. hidroclorotiazida B. furosemid C. triamteren D. spironolactona E. acid etacrinic
(pag. 302)

F2128034. Alegeti afirmatia incorecta pentru spironolactona: A. produce virilizare la femei B. produce hiperkaliemie C. latenta actiunii este scurta 1 - 2 ore D. efectul maxim se instaleaza dupa 2-3 zile de tratament E. durata actiunii este lunga, mentinandu-se 2-3 zile dupa intreruperea tratamentului
(pag. 305)

F2128030. Afirmatia incorecta este: A. diureticele tiazidice antagonizeaza uricozuricele B. furosemid produce alcaloza hipocloremica C. efectele diureticelor sunt potentate de antiinflamatoarele nesteroidiene D. acetazolamida este utilizata ca adjuvant in epilepsie E. durata actiunii clopamidei este de 24 ore
(pag. 300-306)

F2228035. Care dintre urmatoarele diuretice sunt diuretice de ansa ? A. Hidroclorotiazida B. Acetazolamida C. Spironolactona D. Furosemidul E. Clopamid
(pag. 296)

F2128031. Urmatoarele afirmatii sunt corecte, cu exceptia: A. hidroclorotiazida antagonizeaza efectul hipoglicemiant al antidiabeticelor B. furosemid produce hipopotasemie

F2228036. Care dintre urmatoarele diuretice sunt diuretice antialdosteronice ? A. Furosemid B. Manitol C. Clopamid D. Politiazida E. Spironolactona
(pag. 305-306)

F2228037. Alegeti diureticele care actioneaza prin inhibarea anhidrazei carbonice: A. Clopamid

19

B. Clortalidon C. Ederen D. Nefrix E. Triamteren
(pag. 303)

F2328038. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru furosemid? A. diuretic; B. medicament de alegere in hipercalcemie; C. nu se recomanda in crizele hipertensive acute; D. inhiba reabsorbtia clorului si sodiului; E. grabeste eliminarea toxicelor.
(pag. 293 - 306)

F2328043. Medicamentele diuretice pot produce ca reactii adverse urmatoarele dezechilibre electrolitice, cu o singura exceptie: A. hiponatremie; B. hipopotasemie; C. hiperpotasemie; D. hipofosfatemie; E. hipomagneziemie.
(pag. 293-306)

F2328039. Actiune diuretica prin mecanism renal au: A. glicozizii cardiotonici; B. diureticele saluretice; C. derivatii xantinici; D. coloizii; E. apa, in cantitate mare.
(pag. 293-306)

F2328044. Este antagonist competitiv al aldosteronului: A. clopamida; B. triamteren; C. spironolactona; D. clortalidona; E. amilorid.
(pag. 293-306)

F2328040. Mecanism renal de actiune diuretica au medicamentele urmatoare, cu o singura exceptie: A. hidroclorotiazida; B. teofilina; C. clortalidona; D. furosemidul; E. triamterenul.
(pag. 293-306)

F2528045. Urmatoarele substante sunt diuretice de ansa, cu exceptia: A. clortalidona B. bumetanida C. acid etacrinic D. indacrinona E. furosemid
(pag. 296)

F2328041. Diureticele de tip tiazide: A. inhiba anhidraza carbonica si formarea de H+ in tubul contort proximal; B. cresc presiunea osmotica a urinii tubulare; C. inhiba reabsorbtia de Na+ la nivelul segmentului ascendent al ansei Henle; D. inhiba reabsorbtia de Na+ prin schimb cu H+ si K+; E. inhiba reabsorbtia de Na+ la nivelul segmentului terminal, cortical, al ansei Henle.
(pag. 293-306)

F2528046. Care dintre urmatoarele substante este diuretic antialdosteronic prin antagonism de efect ? A. canrenona B. spironolactona C. izosorbid D. amilorid E. piretanid
(pag. 296)

F2328042. Furosemidul: A. inhiba anhidraza carbonica si formarea de H+, in tubul contort proximal; B. inhiba reabsorbtia de Na+ la nivelul segmentului terminal, cortical, al ansei Henle; C. inhiba reabsorbtia de Na+ prin schimb cu H+ si K+; D. inhiba reabsorbtia de Na+, la nivelul segmentului ascendent, al ansei Henle; E. creste presiunea osmotica a urinii tubulare.
(pag. 293-306)

F2528047. Care dintre urmatoarele diuretice are durata lunga de actiune (peste 24 ore) ? A. furosemid B. indacrinona C. indapamida D. ciclopentiazida E. hidroclorotiazida
(pag. 297)

F2528048. Tratamentul de electie in edemul din ciroza hepatica consta in: A. furosemid i.v. B. furosemid per os doze mici C. diuretice hipokaliemiante D. diuretice hiperkaliemiante E. manitol i.v.
(pag. 300)

F2528049. Manitol: A. se absoarbe digestiv B. se elimina prin filtrare glomerulara C. are eficacitate slaba

20

D. durata efectului lunga, peste 24 ore E. are efect antidiuretic in diabetul insipid hipofizar
(pag. 297-306)

D. Pirenzepina E. Tropicamida
(pag. 62)

F2528050. Pentru triamteren nu este corecta afirmatia: A. antialdosteronic, prin antagonism de efect B. antialdosteronic, prin antagonism competitiv C. actioneaza la nivelul tubilor contorti distali D. alcalinizeaza urina E. are durata de actiune medie (aprox. 10 ore)
(pag. 305)

F2628056. Care dintre următoarele efecte nu este produs de atropină? A. Hiposecreţie salivară B. Diminuarea tranzitului intestinal C. Bronhodilataţie D. Midriază E. Spasm de acomodaţie
(pag. 65-66)

INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU
F1228057. Care dintre urmatoarele diuretice se asociaza in tratamentul HTA? A. Hidroclorotiazida B. Acetazolamida. C. Furosemid D. Amilori E. Manitol
(pag. 293-306)

F2628051. Sunt căi efectoare rezultate în urma stimulării receptorilor nicotinici: A. Activarea fosfolipazei A2 B. Deschiderea canalelor de sodiu C. Inhibarea activităţii fosfodiesterazei D. Deschiderea canalelor de clorură E. Activarea guanilat-ciclazei
(pag. 51)

F2628052. Inhibă ireversibil colinesteraza: A. Ecotiofatul B. Edrofoniul C. Distigmina D. Piridostigmina E. Fizostigmina
(pag. 51)

F1228058. Care dintre următoarele diuretice sunt cu structură tiazidică A. Indapamid B. Spironolactona C. Amilorid D. Hidroclorotiazida E. Ciclopentiazida
(pag. 293-306)

F2628053. Care dintre afirmaţiile privind hidroliza esterilor colinei este adevărată? A. Acetilcolina este hidolizată lent B. Carbaminoil-esterii sunt rezistenţi la hidroliză şi au timp de înjumătăţire lung C. Metacolina este hidrolizată foarte rapid de pseudocolinesteraza serică D. Esterii de tip carbaminoil ai colinei sunt hidrolizaţi rapid (au timp de înjumătăţire scurt) E. Metacolina nu este hidrolizată de către pseudocolinesterază
(pag. 54)

F1228059. Diureticele saluretice: A. Cresc excretia ionilor de sodiu si clorura B. Pot produce hipokaliemie C. Se pot asocia in medicatia antihipertensiva D. Nu se administreaza in insuficienta renala grava E. Scad excretia ionilor de potasiu si magneziu
(pag. 293-306)

F2628054. Sunt bronhodilatatoareantiastmatice cu mecanism de acţiune parasimpatolitic: A. Oxifenoniu B. Fenoterolul C. Pirenzepina D. Ipratropiu E. Teofilina
(pag. 68)

F1228060. Diureticele sunt medicamente ce pot fi indicate in: A. Hipertensiune arteriala B. Criza de angina pectorala C. Insuficienta cardiaca cronica D. Glaucom E. Edeme de diferite etiologii
(pag. 293-306)

F2628055. Au structură de tip compus cuaternar de amoniu: A. Oxifenciclimina B. Telenzepina C. Izopropamida

F1228061. Efecte diuretice pot avea compusii cu structura: A. Steroidica B. Polioli C. Pirazolone D. Sulfonamidica E. Xantinica
(pag. 293-306)

F1228062. Furosemidul este:

21

A. Contraindicat in hipertensiune arteriala B. Substanta activa din produsul Furantril C. Util in administrare i.v. in edeme grave D. Diuretic cu eliminare redusa de potasiu E. Diuretic cu structura de acid sulfamoil antranilic
(pag. 293-306)

C. este un diuretic de ansa; D. produce in mod specific alcalinizarea urinii; E. are efect de scurta durata.
(pag. 293-306)

F1228063. Hidroclorotiazida: A. Este un diuretic cu durată lungă de acţiune (mai mare de 24 ore) B. Intră în preparatul Nefrix C. Este contraindicată în HTA D. Se indică în toate tipurile de edeme E. Produce dezechilibre electrolitice şi acidobazice
(pag. 293-306)

F1328069. In litiaza renala oxalica, ca adjuvant, se indica: A. hidroclorotiazida; B. clopamida; C. acetazolamida; D. furosemidul; E. spironolactona.
(pag. 293-306)

F1328064. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate pentru toate diureticele saluretice? A. cresc eliminarea urinara de sodiu; B. cresc eliminarea urinara de potasiu; C. cresc eliminarea urinara de calciu; D. alcalinizeaza urina; E. tind sa scada volemia.
(pag. 293-306)

F1328070. Manitolul, administrat intravenos, este diureticul de electie in: A. edem pulmonar acut; B. insuficienta renala acuta; C. insuficienta renala cronica; D. edem cerebral; E. glaucom acut congestiv.
(pag. 293-306)

F1328065. Diureticele de ansa (furosemidul) au: A. durata de actiune lunga; B. durata de actiune scurta; C. efect mediu de eliminare a potasiului (K+); D. eficacitate mare; E. eficacitate medie.
(pag. 293-306)

F1328071. Sunt diuretice care elimina potasiul (K+): A. hidroclorotiazida; B. spironolactona; C. furosemidul; D. triamteren; E. acetazolamida.
(pag. 293-306)

F1328066. Economisesc potasiu (K+) urmatoarele diuretice: A. antialdosteronice - antagonisti competitivi al aldosteronului; B. inhibitoarele anhidrazei carbonice; C. diureticele de ansa; D. tiazidele, E. antialdosteronice - antagonisti de efect ai aldosteronului.
(pag. 293-306)

F1328072. Tiazidele (hidroclorotiazida) au: A. efect puternic de eliminare a potasiului (K+); B. efect de retinere a potasiului (K+); C. durata scurta de actiune; D. eficacitate medie; E. durata medie de actiune.
(pag. 293-306)

F1328067. Furosemidul este diureticul de electie in: A. edem pulmonar acut (i.v.); B. hiperaldosteronism primar; C. insuficienta renala cronica (in doze terapeutice mari); D. edemul din ciroza hepatica; E. glaucom acut congestiv.
(pag. 293-306)

F1428073. Fac parte din grupul diureticelor care economisesc potasiul: A. manitolul B. amiloridul C. triamterenul D. acetazolarnida E. indapamida
(pag. 305-306)

F1328068. Furosemidul: A. provoaca o diureza intensa; B. retine apa in lumenul nefronului prin mecanism osmotic;

F1428074. Furosemidul: A. apaţine clasei diureticelor care economisesc potasiul B. are acţiune diuretică modestă şi durabilă C. efectul diuretic este dozo-dependent D. este contraindicat în insuficienţa cardiacă acută E. produce dezechilibrele hidroelectrolitice mai frecvent decât hidroclorotiazida
(pag. 303)

F1428075. Hidroclorotiazida poate produce ca efecte secundare:

22

A. hiperuricemie B. hiperglicemie C. hiperkalemie D. hipokaliemie E. hipoglicemie
(pag. 302)

F1428076. Hidroclorotiazida: A. este un antagonist competitiv al aldosteronului la nivelul tubului contort distal B. provoacă dezechilibre metabolice de tip hiperglicemie şi hiperlipemie C. este utilizată în intoxicaţia cu barbiturice D. determină alcaloză hipocloremică E. se administrează per os şi iv în urgenţe
(pag. 301-302)

F1528081. Care dintre diuretice se folosesc în intoxicaţii acute cu substanţe care se elimină renal? A. hidroclorotiazida B. manitol C. clortalidona D. furosemid E. spironolactonă
(pag. 303, 306)

F1428077. Manitolul: A. nu se absoarbe la nivel digestiv B. este indicat în intoxicaţiile acute, cu substanţe care se elimină renal C. are o durată de latenţă lungă (mai mare de 24 ore) D. poate avea efect virilizant la femei E. este contraindicat la bolnavii cu gută
(pag. 306)

F1528082. Care dintre efectele adverse enumerate se întâlnesc în tratamentul cu diuretice saluretice? A. hiperpotesemie B. hiponatremie C. hipomagnezemie D. alcaloza hipocloremică E. hipoglicemie
(pag. 299)

F1428078. Precizaţi care sunt afirmaţiile corecte referitoare la spironolactonă: A. inhibă reabsorbţia sodiului în segmentul terminal cortical al ansei Henle B. scade efectul cardiotonicelor C. este diureticul de electie în edemul cerebral D. produce impotenţă sexuală la bărbaţi E. are efect antidiuretic în diabetul insipid hipofizar
(pag. 305)

F1528083. Diuretice antialdosteronice sunt: A. spironolactona B. triamteren C. clopamid D. clortalidon E. manitol
(pag. 305)

F1528084. Diureticele pot fi utilizate în: A. diabet zaharat B. diabet insipid C. HTA D. edem pulmonar acut E. edem cerebral
(pag. 300)

F1428079. Spironolactona: A. acţionează predominant la nivelul segmentului ascendent al ansei Henle B. are o biodisponibilitate orală redusă ca urrnare a efectului de prim pasaj hepatic intens C. produce impotenţă sexuală D. are latenţă şi durată de acţiune lungă E. este diureticul de elecţie utilizat în edemul cerebral
(pag. 305)

F1528085. Enumeraţi diureticele care reţin potasiu A. hidroclorotiazida B. spironolactona C. indapamida D. amilorid E. politiazida
(pag. 305, 306)

F1528080. Care dintre afirmaţiile privind acetazolamida sunt corecte? A. acţionează la nivelul tubului contort proximal B. produce acidoză metabolică C. reduce presiunea intraoculară D. acidifică urina E. produce hipersecreţie gastrică
(pag. 304)

F1528086. Enumeraţi diureticele cu durată lungă de acţiune (peste 24 ore) A. furosemid B. triamteren C. spironolactona D. clortalidona E. politiazida
(pag. 297)

F1528087. Manitolul: A. se absoarbe digestiv B. se administrează i.v. C. se elimină la nivel renal împreună cu un echivalent osmotic de apă D. prezintă reabsorbţie tubulară

23

E. se elimină prin secreţie activă la nivel renal
(pag. 306)

F1528088. Spironolactona: A. are efect sinergic cu aldosteronul B. scade excreţia urinară de K+ C. stimulează excreţia urinară de K+ D. este diuretic cu eficacitate mare E. se administrează în HTA cu hiperaldosteronism
(pag. 297, 305)

B. Virilizare la femei C. Hipernatriemie D. Bronhoconstricţie E. Hipertensiune arterială
(pag. 305)

F1628089. Acetazolamida: A. Produce alcalinizarea urinii B. Produce acidifierea urinii C. Favorizează dezechilibrele acido-bazice cu alcaloză metabolică D. Favorizează dezechilibrele acido-bazice cu acidoză metabolică E. Favorizează reţinerea potasiului în organism prin schimb cu ionii de hidrogen
(pag. 304)

F1628095. Sunt antagonişti competitivi ai aldosteronului? A. Triamteren B. Amilorid C. Canrenona D. Spironolactona E. Carbenoxolona
(pag. 296)

F1628096. Sunt diuretice de ansă: A. Bumetanidul B. Amiloridul C. Furosemidul D. Metoclopramidul E. Indacrinona
(pag. 2296)

F1628090. Care dintre următoarele diuretice elimină potasiu, putând cauza tulburări hidroelectrolitice? A. Clopamida B. Clortalidona C. Hidroclorotiazida D. Canrenona E. Amiloridul
(pag. 297)

F1628097. Sunt sulfamide heterociclice, cu efect asemănător diureticelor tiazidice: A. Glibenclamida B. Indapamida C. Glipizida D. Clopamida E. Bumetanida
(pag. 296)

F1628091. Care dintre următoarele diuretice reţin potasiul? A. Acetazolamida B. Clopamida C. Indapamida D. Canrenona E. Spironolactona
(pag. 297)

F2128098. Produc alacaloza hipocloremica, diureticele: A. acetazolamida B. spironolactona C. clopamid D. clortalidon E. furosemid
(pag. 299)

F1628092. Ce efecte metabolice pot produce diureticele tiazidice? A. Hiperuricemie B. Hiperglicemie C. Hipolipemie D. Hiperazotemie E. Hipoglicemie
(pag. 302)

F2128099. Afirmatiile corecte, sunt: A. diureticele tiazidice antagonizeaza efectul uricozuricelor B. furosemid produce alcaloza hipocloremica C. antiinflamatoarele nesteroidiene potenteaza efectul diureticelor D. acetazolamida este utilizata ca adjuvant in epilepsie E. durata actiunii clopamidei este 24 ore
(pag. 300-306)

F1628093. Manitolul este indicat în: A. Intoxicaţii acute cu substanţe care se elimină renal B. Edem cerebral C. Edem pulmonar acut D. Urgenţe hipertensive E. Glaucom acut congestiv
(pag. 306)

F2128100. Diureticele tiazidice, pot scade in sange: A. sodiul B. potasiul C. clorul D. glucoza E. colesterol
(pag. 302)

F1628094. Spironolactona poate produce următoarele efecte adverse: A. Impotenţă sexuală

F2128101. Diureticele tiazidice pot antagoniza efectele pentru: A. saruri de litiu

24

B. clorura de amoniu C. cardiotonice D. hipoglicemiante orale E. uricozurice
(pag. 301)

F2128102. Pot produce hiperkaliemie, diureticele: A. furosemid B. clopamid C. triamteren D. spironolactona E. amilorid
(pag. 297)

F2128108. Diureticele tiazidice pot scade in sange: A. glucoza B. sodiul C. potasiul D. clorul E. colesterolul
(pag. 302)

F2128103. Pentru furosemid sunt corecte afirmatiile: A. produce hipocalciurie B. este indicat in edem pulmonar acut C. nu produce dezechilibre electrolitice D. produce hiperkaliemie E. inhba cotransportul Na/K/2Cl in segmentul ascendent al ansei Henle
(pag. 303)

F2128109. Diureticele tiazidice pot antagoniza efectele pentru: A. sarurile de litiu B. cardiotonice C. hipoglicemiante D. uricozurice E. clorura de amoniu
(pag. 301)

F2128104. Afirmatiile corecte pentru spironolactona, sunt: A. are biodisponibilitate crescuta dupa administrarea per os (>75%) B. are efecte secundare de tip aldosteronic C. scade excretia potasiului D. se biotransforma in compusi activi E. este antagonist de efect al aldosteronului
(pag. 305)

F2128110. Diuretice care scad reabsorbtia Na+ la nivelul portiunii terminale corticale a ansei Henle, sunt: A. acetazolamida B. clopamid C. clortalidon D. acid etacrinic E. indapamid
(pag. 296)

F2128105. La intrerupere brusca a tratamentului cronic cu diuretice de ansa, poate apare: A. retentie hidrosalina B. edeme C. acidoza hipercloremica D. hiperkaliemie E. hipermagnezemie
(pag. 300)

F2128111. Pot produce hiperkaliemie, diureticele: A. amilorid B. furosemid C. triamteren D. spironolactona E. clopamid
(pag. 297)

F2128106. Efectele: diuretic, natriuretic si antihipertensiv ale diureticelor, sunt antagonizate de: A. cardiotonice B. antiaritmice C. antiinflamatoare nesteroidiene D. antiinflamatoare steroidiene E. saruri de litiu
(pag. 301)

F2128112. Afirmatiile incorecte sunt: A. acetazolamida produce acidoza hipercloremica B. acidul etacrinic inhiba cotransportul Na+/K+/2 Cl- in ramura ascendenta a ansei Henle C. clortalidon are durata scurta de actiune D. hidroclorotiazida produce hipermagneziemie E. spironolactona are efecte secundare de tip aldosteronic
(pag. 300-306)

F2128107. Hidroclorotiazida are urmatoarele reactii adverse: A. hipokaliemie B. acidoza hipocloremica C. hiperlipemie D. hiperuricemie E. hipoglicemie
(pag. 302)

F2128113. Pentru manitol, indicatiile terapeutice sunt: A. edem cerebral B. edeme din hiperaldosteronism primar sau secundar C. diabet insipid nefrogen D. glaucom acut congestiv E. hipercalciuria idiopatica
(pag. 306)

25

F2128114. La intreruperea brusca a tratamentului cronic cu diuretice de ansa poate apare: A. acidoza hipercloremica B. retentie hidrosalina C. hiperkaliemie D. edeme E. hipermagneziemie
(pag. 300)

(pag. 296)

F2228120. Diureticele sunt indicate in: A. Hipertensiune arteriala B. Diabet insipid C. Edeme D. Nefrite acute E. Insuficienta hepatica grava.
(pag. 300-301)

F2128115. Asocierea diureticelor hipokaliemiante cu cele hiperkaliemiante, corecteaza: A. acidoza hipercloremica B. alcaloza hipocloremica C. kaliemia D. autolimitarea efectului diuretic E. natremia
(pag. 301)

F2128116. Efectele: diuretic, natriuretic si antihipertensiv al diureticelor sunt antagonizate de: A. cardiotonice B. antinflamatoare steroidiene C. antiinflamatoare nesteroidiene D. antiaritmice E. saruri de litiu
(pag. 301)

F2228121. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte? A. Antiinflamatoarele steroidiene antagonizeaza efectele diureticelor. B. Diureticele tiazidice potenteaza efectul cardiotonicelor. C. Diureticele tiazidice antagonizeaza hipoglicemiantele. D. Diureticele tiazidice intensifica efectul antiaritmicelor. E. Antiinflamatoarele steroidiene potenteaza efectul diureticelor.
(pag. 301)

F2228117. Care dintre urmatoarele diuretice au eficacitate slaba? A. Hidroclorotiazida B. Furosemid C. Acetazolamida D. Triamteren E. Amilorid
(pag. 296-297)

F2228122. Hidroclorotiazida: A. Este indicata in diabet insipid nefrogen. B. Se administreaza ca adjuvant in litiaza urinara oxalica. C. Este substanta activa din Nefrix. D. Produce hipertensiune posturala E. Produce hiperkaliemie, hipercloremie.
(pag. 301)

F2228118. Dezechilibrele electrolitice si acido-bazice produse de diuretuce pot fi: A. Hipernatremie acuta, la administrare de saluretice cu eficacitate mare si sub dieta hipersodata B. Hipopotasemie dupa diuretice saluretice tiazidice. C. Hiperpotasemie dupa antialdosteronice. D. Hipermagneziemeie la administrare de saluretice. E. Alcaloza hipocloremica dupa tratament indelungat cu saluretice tiazidice si de ansa.
(pag. 299)

F2228123. Furosemid: A. Este un diuretic de ansa. B. Are o actiune superioara tiazidelor. C. Se administreaza in edem pulmonar acut, edem cerebral D. Este conditionat In preparatul Ederen E. Are un indice terapeutic ingust.
(pag. 303)

F2228124. Care dintre urmatoarele diuretice actioneaza prin mecanism antialdosteronic? A. Acetazolamida B. Acidul etacrinic C. Spironolactona D. Triamteren E. Amilorid
(pag. 305-306)

F2228119. Care dintre diuretice se incadreaza in grupul tiazidelor (de ansa terminala)? A. Acetazolamida B. Acidul etacrinic C. Furosemid D. Hidroclorotiazida E. Ciclotiazida

F2228125. Spironolactona: A. Este un compus de semisinteza, analog structural al aldosteronului. B. Poate produce hiperkaliemie. C. La barbati poate determina ginecomastie si impotenta, iar la femei hirsutism. D. Creste efectul cardiotonicelor. E. Nu se poate asocia cu Furosemid
(pag. 305)

F2228126. Diuretice osmotice sunt: A. Triamteren

26

B. Amilorid C. Manitol D. Uree E. Izosorbidul
(pag. 297)

F2228127. Care din afirmatiile referitoare la reactiile adverse ale diureticelor sunt adevarate: A. produc hipernatriemie acuta B. tiazidele produc hipokaliemie C. antialdosteronicele produc hiperkaliemie D. diureticele saluretice pot produce hipomagneziemie E. salureticele tiazidice produc acidoza hipercloremica.
(pag. 293-306)

F2228133. Furosemidul: A. are intensitate medie de actiune B. actioneaza la nivelul portiunii ascendente a ansei lui Henle C. scade eliminarea de ioni de potasiu D. poate produce hiperglicemie E. este ineficient in edemul pulmonar acut
(pag. 293-306)

F2228134. Diureticele pot produce: A. hipernatriemie B. hipopotasemie C. hiperpotasemie D. hipomagneziemie E. acidoza hipercloremica
(pag. 293-306)

F2228128. Diureticele saluretice se pot indica in: A. edeme diverse B. anurie C. nefrite acute D. hipertensiune arteriala E. insuficienta cardiaca
(pag. 293-306)

F2228135. Care diuretice sunt economisitoare de potasiu: A. clortalidon B. triamteren C. furosemid D. spironolactona E. amilorid
(pag. 293-306)

F2228129. Hidroclorotiazida: A. are efect antidiuretic in diabetul insipid B. se indica in hipercalciuria idiopatica C. este contraindicata in litiaza urinara oxalica D. produce hipoglicemie marcata E. poate produce alcaloza hipocloremica.
(pag. 293-306)

F2228136. Hidroclorotiazida: A. este un diuretic cu durata lunga de actiune B. intra in preparatul Nefrix C. se indica in toate tipurile de edeme D. se contraindica in hipertensiunea arteriala E. produce dezechilibre electrolitice si acidobazice
(pag. 293-306)

F2228130. Furosemidul: A. are durata lunga de actiune B. actioneaza la nivelul segmentului ascendent al ansei lui Henle C. produce frecvent dezechilibre hidroelectrolitice D. creste calciuria E. se contraindica in edemele cerebrale
(pag. 293-306)

F2228137. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase sunt diuretice ? A. Acidul nicotinic B. Acidul etacrinic C. Triamterenul D. Trimetazidina E. Ciclopentiazida
(pag. 296-297)

F2228131. Spironolactona: A. prezinta o biodisponibilitate mare pe cale orala B. are efecte catabolizante marcate C. blocheaza actiunea aldosteronului D. are durata lunga de actiune E. produce hipokaliemie.
(pag. 293-306)

F2228138. Diureticele saluretice au efect antihipertensiv. Acesta se explica prin: A. Efect vasodilatator direct B. Scaderea volemiei C. Efect alfa-simpatolitic D. Cresterea concentratiei de Na+ E. Scaderea concentratiei ionului de Na+ (efect natriuretic)
(pag. 298)

F2228132. Care din urmatoarele diuretice sunt de tip tiazida: A. furosemid B. hidroclorotiazida C. spironolactona D. indapamid E. amilorid
(pag. 293-306)

F2228139. Diureticele pot fi indicate in: A. Edeme B. Stop cardiac C. Hipertensiune arteriala D. Hipotensiune arteriala E. Diabet insipid
(pag. 300)

F2228140. Hidroclorotiazida:

27

A. Este un diuretic cu structura tiazidica B. Este un diuretic cu structura steroidica C. Este indicata in diabetul insipid nefrogen D. Este indicata in hipertensiunea arteriala E. Este contraindicata in hipertensiunea arteriala
(pag. 296, 302)

B. Se administreaza i.v. lent sau in perfuzie. C. Se indica in edem cerebral D. Sunt contraindicate in edeme cerebrale E. Nu sunt eficiente in glaucom acut
(pag. 306)

F2228141. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la furosemid sunt adevarate ? A. Are structura de acid carboxilic B. Este un diuretic cu eficacitate slaba C. Nu poate fi administrat in crizele hipertensive D. Se administreaza in hipertensiunea arteriala, inclusiv in crize E. Este utila administrarea lui in intoxicatia cu barbiturice
(pag. 296-300,303)

F2228146. Alegeti afirmatiile corecte despre spironolactona: A. Este un hormon secretat de corticosuprarenala B. Are actiune diuretica si anabolizanta, virilizanta C. Blocheaza actiunea aldosteronului D. Nu se poate asocia cu alte antihipertensive E. Scade excretia de K+ si H+
(pag. 305)

F2228142. Blocarea anhidrazei carbonice prin acetazolamida are ca efect: A. Actiune diuretica B. Actiune hipersecretoare gastrica C. Actiune de scadere a secretiei umorii apoase si presiunii intraoculare D. Actiune stimulenta SNC E. Actiune inhibitoare SNC
(pag. 303-304)

F2228147. Alegeti diuretice care pot duce la hiperkaliemie: A. Nefrix B. Ederen C. Triamteren D. Spironolactona E. Furosemid
(pag. 305-306)

F2228143. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte ? A. Spironolactona este un analog structural al aldosteronului B. Actiunea diuretica a spironolactonei se datoreaza blocarii actiunii aldosteronului C. Actiunea diuretica a spironolactonei se datoreaza favorizarii actiunii aldosteronului la nivel renal D. Spironolactona poate avea ca efect secundar hipokaliemie E. Spironolactona poate avea ca efect secundar hiperkaliemie
(pag. 305)

F2228148. Alegeti diureticele cu structura de sulfamida heterociclica: A. Furosemid B. Indapamid C. Clopamid D. Triamteren E. Clortalidon
(pag. 296, 302)

F2228149. Alegeti efectele secundare posibile ale diureticelor: A. Hipokaliemie B. Hiperkaliemie C. Hiponatremie D. Hipernatremie E. Hipomagneziemie
(pag. 299)

F2228144. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la manitol sunt adevarate ? A. Este un polialcol derivat de manoza B. Este un diuretic osmotic C. Nu are efect diuretic D. Este indicat in edemul cerebral E. Se administreaza sub forma de comprimate si solutie pentru uz intern
(pag. 306)

F2228150. Utilizarea diureticelor poate produce: A. Eruptii cutanate B. Efecte rebound (retentie salina si edeme) C. Diabet insipid D. Cresterea TA E. Potentarea efectelor glicozidelor cardiotonice
(pag. 300-301)

F2228145. Alegeti afirmatiile corecte despre diureticele osmotice: A. Au ca reprezentanti substantele medicamentoase triamteren, amilorid.

F2228151. Alegeti indicatiile corecte pentru furosemid: A. Intoxicatii cu unele medicamente B. HTA C. Edem pulmonar acut D. Diabet insipid E. Hiperaldosteronism primar
(pag. 303)

28

F2228152. Alegeti diureticele cu durata lunga de actiune: A. Furosemid B. Indapamid C. Hidroclorotiazida D. Clortalidon E. Spironolactona
(pag. 297)

E. antialdosteronice - antagonisti de efect ai aldosteronului.
(pag. 293-306)

F2228153. Alegeti diureticele contraindicate in hipokaliemie: A. Furosemid B. Hidroclorotiazida C. Spironolactona D. Amilorid E. Triamteren
(pag. 299)

F2328159. Sunt diuretice care elimina potasiul (K+): A. hidroclorotiazida; B. spironolactona; C. furosemidul; D. triamteren; E. acetazolamida.
(pag. 293-306)

F2328154. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru hidroclorotiazida? A. antihipertensiv; B. diuretic; C. antidiuretic; D. scade glicemia; E. creste toxicitatea digitalicelor.
(pag. 293 - 306)

F2328160. Furosemidul: A. provoaca o diureza intensa; B. retine apa in lumenul nefronului prin mecanism osmotic; C. este un diuretic de ansa; D. produce in mod specific alcalinizarea urinii; E. are efect de scurta durata.
(pag. 293-306)

F2328155. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru spironolactona? A. antagonist competitiv al aldosteronului; B. actioneaza la nivelul tubului contort distal; C. inhiba reabsorbtia sodiului in segmentul ascendent al ansei Henle; D. produce hiperpotasemie; E. este metabolizat in metaboliti inactivi.
(pag. 293 - 306)

F2328161. Manitolul, administrat intravenos, este diureticul de electie: A. edem pulmonar acut; B. insuficienta renala acuta; C. insuficienta renala cronica; D. edem cerebral; E. glaucom acut congestiv.
(pag. 293-306)

F2328156. Care din urmatoarele medicamente sunt diuretice? A. Manitol; B. Triamteren; C. Aldosteron; D. Clortalidon; E. Spironolactona.
(pag. 293 - 306)

F2328162. Furosemidul este diureticul de electie in: A. edem pulmonar acut (i.v.); B. hiperaldosteronism primar; C. insuficienta renala cronica (in doze terapeutice mari); D. edemul din ciroza hepatica; E. glaucom acut congestiv.
(pag. 293-306)

F2328157. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru manitol? A. se administreaza per os; B. se recomanda in edemul cerebral; C. util in intoxicatii acute; D. indicat in profilaxia anuriei; E. diuretic osmotic.
(pag. 293 - 306)

F2328163. In litiaza renala oxalica, ca adjuvant, se indica: A. hidroclorotiazida; B. clopamida; C. acetazolamida; D. furosemidul; E. spironolactona.
(pag. 293-306)

F2328158. Economisesc potasiu (K+) urmatoarele diuretice: A. antialdosteronice - antagonisti competitivi al aldosteronului; B. inhibitoarele anhidrazei carbonice; C. diureticele de ansa; D. tiazidele;

F2328164. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate pentru toate diureticele saluretice? A. cresc eliminarea urinara de sodiu; B. cresc eliminarea urinara de potasiu; C. cresc eliminarea urinara de calciu; D. alcalinizeaza urina; E. tind sa scada volemia.
(pag. 293-306)

F2328165. Tiazidele (hidroclorotiazida) au: A. efect puternic de eliminare a potasiului (K+);

29

B. efect de retinere a potasiului (K+); C. durata scurta; D. eficacitate medie; E. durata medie.
(pag. 293-306)

E. insuficienta renala acuta
(pag. 300-304)

F2328166. Diureticele de ansa (furosemidul) au: A. durata de actiune lunga; B. durata de actiune scurta; C. efect mediu de eliminare a potasiului (K+); D. eficacitate mare; E. eficacitate medie.
(pag. 293-306)

F2528173. Manitolul: A. inhiba anhidraza carbonica B. are efect diuretic osmotic C. se admiinistreaza exclusiv i.v. D. creste calciuria E. este indicat in edemul cerebral
(pag. 306)

F2528167. Diureticele care retin potasiul sunt: A. clopamida B. politiazida C. canrenona D. furosemid E. amilorid
(pag. 296-297)

F2528174. Asocierea diureticelor hipokaliemiante cu cele hiperkaliemiante corecteaza: A. hiperazotemia B. alcaloza hipocloremica C. kaliemia D. "autolimitarea“ efectului diuretic E. dependenta de diuretice
(pag. 301)

F2528168. Hidroclorotiazida are urmatoarele efecte secundare: A. hipoglicemie B. hiperuricemie C. hiperazotemie D. creste calciuria E. HTA
(pag. 301)

F2528175. Diureticele tiazide antagonizeaza: A. cardiotonicele B. hipoglicemiantele C. litiul D. antiaritmicele E. uricozuricele
(pag. 301)

F2528169. Diureticele care produc alcaloza hipocloremica sunt: A. hidroclorotiazida B. furosemid C. spironolactona D. acetazolamida E. clopamida
(pag. 296-297-299)

F2628176. Stimularea receptorilor M1colinergici foloşeste ca sistem traductor următorii mesageri secunzi: A. AMPc (creştere) B. Inozitoltrifosfatul C. Ionii de calciu D. DAG E. AMPc (scădere)
(pag. 51)

F2528170. Furosemid: A. inhiba cotransportul Na+/K+/2Cl- la nivelul segmentului ascendent al ansei Henle B. are durata lunga de actiune, peste 24 ore C. creste calciuria D. se administreaza exclusiv i.v. E. indicat in toate tipurile de edeme
(pag. 303)

F2628177. Sunt efecte nicotinice: A. Contracţia miocardului B. Contracţia musculaturii scheletice C. Deprimarea SNC (chiar la doze mici) D. Creşterea secreţiei medulosuprarenaliene de adrenalină E. Creşterea eliberării de gonadoreline
(pag. 52)

F2528171. Spironolactona: A. potenteaza actiunea aldosteronului B. scade excretia de K+, H+ C. are durata lunga de actiune, peste 24 ore D. produce hipopotasemie E. potenteaza efectul cardiotonicelor
(pag. 297-305)

F2628178. Sunt efecte muscarinice: A. Contracţia musculaturii bronşice B. Contracţia muşchiului radial al irisului C. Ejacularea D. Contracţia muşchiului circular al irisului E. Stimularea contracţiei miocardului
(pag. 52)

F2528172. Acetazolamida este indicata in: A. criza de HTA B. glaucom acut congestiv C. edeme D. epilepsie

F2628179. Sunt efecte secundare muscarinice: A. Constipaţia B. Hipersecreţia lacrimală C. Diminuarea tranzitului intestinal D. Bradicardia

30

E. Creşterea secreţiei sudorale
(pag. 53)

F2628180. Sunt efecte secundare nicotinice: A. Bronhoconstricţia B. Creşterea tranzitului intestinal C. Stimularea SNC D. Creşterea frecvenţei micţiunilor E. Hipertonia musculaturii scheletice
(pag. 53)

F2628181. Neostigmina: A. Se absoarbe foarte bine oral (biodisponibilitate peste 80%) B. Traversează uşor bariera hematoencefalică, dă efcte nervos-centrale marcate C. Se utilizează pentru diagnosticarea şi în tratamentul miasteniei gravis D. Antagonizează acţiunea curarizantelor de tip antidepolarizant E. Este contraindicată în parkinsonism
(pag. 59)

F2628182. Parasimpatoliticele au următoarele efecte: A. Midriatic B. Cicloplegic C. Antispastic D. Miotic E. Antisecretor
(pag. 64)

F2628183. Care dintre afirmaţiile următoare privind atropina este falsă? A. Produce midriază prin relaxarea muşchiului neted circular al irisului B. La indivizii cu tonus vagal normal, atropina produce bradicardie şi hipotensiune arterială slabă C. Produce midriază prin contracţia muşchiului neted radial al irisului D. La indivizii cu tonus vagal crescut, atropina produce tahicardie şi hipertensiune arterială slabă E. Acţiunea anticolinergică centrală o contraindică în tratamentul bolii Parkinson
(pag. 66)

F2628184. Emeproniul: A. Produce mioză B. Are acţiune antispastică la nivel urinar C. Se utilizează în ileusul paralitic D. Poate produce ulceraţii esofagiene E. Se utilizează în incontinenţa urinară cu hipertonie vezicală
(pag. 68)

31

Tema nr. 29 Vasodilatatoare cerebrale si periferice
BIBLIOGRAFIE:
2. Farmacologie – Aurelia Nicoleta Cristea, Ed. Medicala, Bucuresti, 1999

C. Adrenomimetice beta-1 D. Adrenomimetice alfa E. Neurotonice
(pag. 278-283)

INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU
F1229001. Alegeţi afirmaţiile corecte A. Tanakan comprimate conţine extract standardizat de Vinca minor B. Tanakan măreşte circulaţia arterială în creier şi membre C. Stugeron comprimate conţine pentoxifilină D. Cavinton comprimate conţine vincamină E. Nicergolina este substanţa activă din Cinarizină
(pag. 278-283)

F1229007. În insuficienţa circulatorie periferică sunt favorabile alături de vasodilatatoare cerebrale şi: A. Antifibrinolitice B. Arterioloconstrictoare C. Hemoreologice D. Alfa-adrenomimetice E. Vasoconstrictoare
(pag. 278-283)

F1229002. Care dintre vasodilatatoare se încadrează la musculotrope? A. Nicergolina B. Bufenina C. Xantinol nicotinat D. Tolazolina E. Bametam
(pag. 278-283)

F1329008. Care din urmatoarele vasodilatatoare actioneaza la nivelul unor receptori adrenergici? A. naftidrofuril; B. pentoxifilina; C. xantinolnicotinat; D. vincamina; E. dihidroergotoxina.
(pag. 278-283)

F1229003. Care dintre vasodilatatoare sunt alfa-adrenolitice A. Nicergolina B. Bufenina C. Bametam D. Pentoxifilina E. Vincamina
(pag. 278-283)

F1329009. Medicamentele enumerate sunt vasodilatatoare cerebrale, cu o singura exceptie: A. vincamina; B. dihidroergotamina; C. cinarizina; D. nicergolina; E. vinpocetina.
(pag. 278-283)

F1229004. Care dintre vasodilatatoare sunt beta-2 adrenomimetice A. Vincamina B. Pentoxifilina C. Nicergolina D. Isoxuprina E. Cinarizina
(pag. 278-283)

F1329010. Medicamentele enumerate sunt vasodilatatoare periferice, cu o singura exceptie: A. isoxuprina; B. naftidrofuril; C. bametan; D. tolazolina; E. cinarizina.
(pag. 278-283)

F1229005. Cinarizina A. Este antihipertensiv cu largă utilizare B. Conţine extract standardizat de Ginkgo biloba C. Nu este indicat în ateroscleroza cerebrală D. Este condiţionat în Stugeron capsule E. Este condiţionat în Cavinton comprimate
(pag. 278-283)

F1329011. Pot aparea tulburari extrapiramidale ca reactii adverse pentru: A. cinarizina; B. pentoxifilina; C. naftidrofuril; D. xantinol nicotinat; E. vincamina.
(pag. 278-283)

F1229006. În insuficienţa circulatorie cerebrală, alături de vasodilatatoare sunt eficiente: A. Vasoconstrictoare locale B. Hemostatice locale

F1329012. Se administreaza p.o. dupa masa sau in forme enterosolubile, deoarece produce iritatie gastrica, prin stimularea seceretiei de gastrina: A. xantinol nicotinat; B. extract de Ginkgo biloba;

32

C. pentoxifilina; D. vincamina; E. vinpocetina.
(pag. 278-283)

F1329013. Urmatoarele medicamente vasodilatatoare sunt musculotrope, cu o singura exceptie: A. vincamina; B. dihidroergotoxina; C. vinpocetina; D. cinarizina; E. flunarizina.
(pag. 278-283)

F1529018. Vasodilatatoarele cerebrale au următoarele indicaţii terapeutice, cu excepţia: A. insuficienţa circulatorie cerebrală B. ateroscleroza cerebrală C. accidente cerebrovasculare ischemice D. accidente cerebrovasculare hemoragice E. tulburări circulatorii de natură ischemică retiniene şi cohleo-vestibulare
(pag. 280,281)

F1429014. Care dintre următoarele afirmaţii este falsă: A. extractul de Ginkgo biloba creşte rezistenţa capilară şi tonusul venos B. vincamina este indicată în sarcină C. xantinol nicotinatul produce arteriolodilataţie mai intensă în periferie şi mai slabă la nivel cerebral D. naftidrofurilul este antagonist pe receptorii serotoninergici 5HT2B E. pentoxifilina previne agregarea plachetară şi eritrocitară
(pag. 280)

F1529019. Vasodilatatoarele cerebrale musculotrope sunt: A. tolazolina B. bufenina C. vincamina D. bametan E. fenoxibenzamina
(pag. 279)

F1529015. Posologia pentru extractul de Ginkgo biloba: A. 8 mg de 2 ori pe zi B. 40 mg de 3 ori pe zi C. 40 mg de 6 ori pe zi D. 4 mg de 3 ori pe zi E. 40 mg pe zi
(pag. 281)

F1629020. Care dintre următoarele vasodilataoare periferice acţionează prin stimularea receptorilor ß-2adrenergici? A. Nicergolina B. Fentolamina C. Tolazolina D. Isoxsuprina E. Fenoxibenzamina
(pag. 279)

F1529016. Următoarele afirmaţii despre extractul de Ginkgo biloba sunt adevărate, cu excepţia: A. măreşte circulaţia arteriolară în creier şi membre B. are efect antiedematos C. scade tonusul venos D. previne agregarea plachetară E. stimulează metabolismul energetic neuronal
(pag. 281)

F1629021. Care dintre următoarele vasodilatatoare acţionează prin mecanism musculotrop: A. Bametan B. Isoxsuprina C. Nicergolina D. Pentoxifilina E. Fenoxibenzamina
(pag. 279)

F1529017. Vasodilatatoarele alfaadrenolitice sunt următoarele, cu excepţia: A. tolazolina B. fentolamina C. fenoxibenzamina D. bufenina E. nicergolina
(pag. 279)

F1629022. În urma interacţiunii, pentoxifilina va determina: A. Creşterea efectului insulinei; B. Creşterea efectului antihipertensivelor; C. Scăderea efectului glibenclamidei; D. Scăderea efectului insulinei; E. Inversarea acţiunii inhibitorilor enzimei de conversie
(pag. 283)

F1629023. Notaţi afirmaţia incorectă referitoare la proprietăţile farmacodinamice ale naftidrofurilului: A. Vasodilatator cerebral B. Efect antibradikinic C. Acţiune proagregantă plachetară D. Vasodilatator periferic E. Favorizează metabolismul aerob în muşchi
(pag. 283)

33

F1629024. Pentoxifilina se recomandă în: A. Tulburări vasculare periferice; B. Infarct miocardic acut C. Insuficienţă cardiacă D. Aterocleroză coronariană avansată E. Aterocleroză cerebrală avansată
(pag. 282)

F1629025. Vincamina se recomandă în: A. Insuficienţă circulatorie cerebrală B. Tumori cerebrale C. Infarct miocardic acut D. Hipertensiune intracraniană E. Tromboflebite
(pag. 280)

F2229031. Care dintre urmatoarele indicatii terapeutice corespund Xantinol nicotinatului. A. Astm bronsic. B. Tulburari ischemice vestibulare, labirintice, retiniene. C. HTA. D. Edeme periferice. E. Cardiopatia ischemica.
(pag. 281)

F2129026. Este vasodilatator periferic si cerebral, beta-2 adrenomimetic: A. alprostadil B. tolazolina C. nicergolina D. dihidroergotoxina E. isoxsuprina
(pag. 23-24, 279)

F2229032. Alegeti vasodilatatoarele musculotrope: A. Dihidroergotoxina B. Isoxuprin C. Pentifilina D. Nicergolina E. Tolazolina
(pag. 279)

F2129027. Este vasodilatator periferic si cerebral, antagonist pe receptorii serotoninergici 5 - HT2B: A. dihidroergotoxina B. nicergolina C. naftidrofuril D. vincamina E. cinarizina
(pag. 283)

F2229033. Alegeti vasodilatatorele cerebrale alfa-adrenolitice: A. Cinarizina B. Xantinol nicotinat C. Bufomedil D. Vincamina E. Nicergolina
(pag. 279)

F2129028. Este vasodilatator periferic din clasa prostaglandine: A. alprostadil B. misoprostol C. dinoprostum D. benciclan E. buflomedil
(pag. 279)

F2329034. Care din urmatoarele vasodilatatoare actioneaza la nivelul unor receptori adrenergici? A. naftidrofuril; B. pentoxifilina; C. xantinolnicotinat; D. vincamina; E. dihidroergotoxina.
(pag. 278-283)

F2129029. Sunt vasodilatatoare cerebrale si periferice exclusiv musculotrope: A. acid nicotinic B. vincamina C. cinarizina D. nicergolina E. extract de Ginkgo-biloba
(pag. 281)

F2329035. Urmatoarele medicamente vasodilatatoare sunt musculotrope, cu o singura exceptie: A. vincamina; B. dihidroergotoxina; C. vinpocetina; D. cinarizina; E. flunarizina.
(pag. 278-283)

F2129030. Pentoxifilina are urmatoarele actiuni farmacodinamice, cu exceptia: A. produce vasodilatatie periferica moderata B. imbunatateste proprietatile reologice ele sangelui C. induce agregare plachetara D. amelioreaza microcirculatia cerebrala si periferica E. creste AMPc
(pag. 282)

F2329036. Se administreaza p.o. dupa masa sau in forme enterosolubile, deoarece produce iritatie gastrica, prin stimularea seceretiei de gastrina: A. xantinol nicotinat; B. extract de Ginkgo biloba; C. pentoxifilina; D. vincamina; E. vinpocetina.
(pag. 278-283)

34

F2329037. Pot aparea tulburari extrapiramidale ca reactii adverse pentru: A. cinarizina; B. pentoxifilina; C. naftidrofuril; D. xantinol nicotinat; E. vincamina.
(pag. 278-283)

E. este contraindicat in tulburari circulatorii retiniene
(pag. 281)

F2329038. Medicamentele enumerate sunt vasodilatatoare periferice, cu o singura exceptie: A. isoxuprina; B. naftidrofuril; C. bametan; D. tolazolina; E. cinarizina.
(pag. 278-283)

F2529044. Xantinol nicotinat: A. este antagonist pe receptorii serotoninergici 5HT-2B B. produce arteriolodilatatie intensa mai ales la nivel cerebral C. previne agregarea plachetara D. diminua metabolismul neuronal E. se indica in hemoragia cerebrala acuta
(pag. 281,282)

F2329039. Medicamentele enumerate sunt vasodilatatoare cerebrale, cu o singura exceptie: A. vincamina B. dihidroergotamina; C. cinarizina; D. nicergolina; E. vinpocetina.
(pag. 278-283)

F2529045. Pentoxifilina are urmatoarele caracteristici, cu exceptia: A. este derivat xantinic B. previne agregarea plachetara C. provoaca dureri epigastrice D. se administreaza exclusiv injectabil E. potenteaza efectul insulinei
(pag. 282,283)

F2329040. Care din urmatorii factori de risc nu sunt implicati in ateroscleroza membrelor inferioare? A. fumatul; B. hipertensiunea arteriala; C. hiperlipemia; D. hipoproteinemia; E. diabetul.
(pag. 278 - 283)

F2529046. Este vasodilatator cerebral si periferic, antagonist pe receptorii serotoninergici 5HT-2B: A. pentoxifilina B. vinpocetina C. naftidrofuril D. bametan E. nicergolina
(pag. 283)

F2529041. Notati vasodilatatorul cerebral si periferic din clasa prostacicline: A. isoxuprina B. alprostadil C. naftidrofuril D. cinarizina E. misoprostol
(pag. 279)

F2629047. Glucocorticoizii sunt contraindicaţi în: A. Dermatoze grave B. Leucemii acute limfoblastice C. Osteroporoză D. Stări alergice grave E. Limfom Hodgkin
(pag. 223)

F2529042. Este vasodilatator cerebral si periferic alfa-adrenolitic: A. bufenina B. vincamina C. nicergolina D. isoxuprina E. pentifilina
(pag. 279)

F2629048. Prednisonul: A. Este metabolizat hepatic, cu formarea unui metabolit activ B. Se utilizează local, făcând parte din grupa corticosteroizilor topici cu acţiune moderată C. Este lipsit de acţiune mineral-corticoidă D. Este metabolitul activ al prednisolonei E. Este un analog sintetic al aldosteronului
(pag. 228)

F2529043. Extractul de Ginkgo Biloba: A. scade circulatia arteriala in membre B. are efect antiedematos C. scade tonusul venos D. are efect proagregant plachetar

F2629049. Prednisolonul: A. Are efecte marcate asupra metabolismului proteic (miopatie cortizonică frecventă) B. Nu se poate utiliza local, datorită faptului că este un pro-drug C. Nu se poate utiliza ca medicaţie de substituţie D. Este metabolitul activ al prednisonului E. Nu se abdoarbe digestiv, se poate administra numai parenteral
(pag. 228)

35

F2629050. Triamcinolonul: A. Produce miopatie steroidiană mai rar decât alţi corticosteroizi B. Are un efect slab de retenţie a sodiului şi apei C. Nu este activ în aplicaţii topice D. Are efect antiinflamator de intensitate egală cu a hidrocortizonului E. Are acţiune de mineral-corticoid intensă şi durabilă
(pag. 229)

din clasele farmacologice: A. Alfa adrenolitice B. Blocantele canalelor de calciu C. Beta-2 adrenomimetice D. Alfa-adrenomimetice E. Beta-2 adrenolitice
(pag. 278-283)

F2629051. Dexametazona: A. Nu este utilizabilă în aplicaţii topice B. Nu se poate utiliza la bolnavii cu tendinţă la edeme, datorită efectului mineral-corticoid C. Are efect antiinflamator de 30 de ori mai intens decât hidrocortizonul D. Influenţează metabolismul lipidic mai mult decât alţi corticosteroizi E. Produce diabet steroidic mai rar decât ceilaţi corticosteroizi
(pag. 230)

F1229056. Substantele medicamentose vasodilatatoare periferice si cerebrale apartin urmatoarelor clase structurale: A. Derivati de acid lisergic B. Derivati de pirazolona C. Derivati de acid nicotinic D. Derivati de benzodiazepina E. Derivati xantinici
(pag. 278-283)

INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU
F1229052. Care dintre următoarele substanţe sunt vasodilatatoare periferice: A. Propranolol B. Pentoxifilin C. Dihidroergotoxina D. Isoxuprin E. Ergotamina
(pag. 278-283)

F1229057. Vasodilatatoarele periferice si cerebrale pot fi prescrise in urmatoarele afectiuni A. Insuficienta circulatorie cerebrala B. Tulburari circulatorii retiniene C. Hipertensiune intracraniana D. Arterita obliteranta a membrelor E. Tulburari ischemice labirintice si vestibulare
(pag. 278-283)

F1229053. Notati afirmatiile corecte: A. Nicergolina poate potenta efectul antihipertensivelor B. Nicergolina se administreaza oral si parenteral C. Nimotop este conditionat in forme orale si flacoane cu solutie perfuzabila D. Cavinton este indicat in faza acuta a hemoragiei cerebrale E. Pentoxifilina are si proprietati hemoreologice
(pag. 278-283)

F1329058. Dintre medicamentele enumerate sunt vasodilatatoare periferice: A. vincamina; B. isoxupina; C. bametan; D. tolazolina; E. noradrenalina.
(pag. 278-283)

F1329059. Dupa mecanismul lor de actiune, vasodilatatoarele cerebrale si periferice pot fi: A. beta-1-adrenomimetice; B. alfa-adrenolitice; C. beta-2-adrenomimetice; D. musculotrope; E. alfa-adrenomimetice.
(pag. 278-283)

F1229054. Notati medicamentele utilizate pentru ameliorarea circulatiei si/sau metabolismului cerebral: A. Diazepam B. Vincamina C. Pentoxifilina D. Nicergolina. E. Nimotop
(pag. 278-283)

F1329060. Imbunatatesc proprietatile reologice ale sangelui: A. cinarizina; B. naftidrofuril; C. pentoxifilina; D. xantinol nicotinat; E. vincamina.
(pag. 278-283)

F1229055. Prezinta proprietati vasodilatatoare periferice si/sau cerebrale substantele medicamentoase

F1329061. Naftidrofuril este substanta activa din: A. Stugeron; B. Dusodril retard;

36

C. Sadamin; D. Naftilong; E. Cavinton.
(pag. 278-283)

F1329062. Pentoxifilina (Trental) este indicata in: A. infarct miocardic acut; B. tulburari vasculare periferice; C. tulburari circulatorii cerebrale; D. hemoragii acute; E. astm bronsic.
(pag. 278-283)

F1429068. Care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate: A. vincamina stimulează metabolismul neuronal B. cinarizina ameliorează circulaţia labirintică C. extractul de Ginkgo biloba scade rezistenţa capilară şi creşte tonusul venos D. hidralazina creşte circulaţia cerebrală E. cinarizina favorizează intrarea oxigenului şi a glucozei în neuroni
(pag. 280)

F1329063. Prezinta ca reactie adversa disconfort gastro-intestinal, iritatie gastrica, dureri epigastrice, tulburari digestive dispeptice: A. extract de Ginkgo biloba; B. xantinol nicotinat; C. pentoxifilina; D. vincamina; E. naftidrofuril.
(pag. 278-283)

F1429069. Care dintre următoarele medicamente sunt vasodilatatoare antiischemice de tip musculotrop: A. pentoxifilina B. cinarizina C. cimetidina D. papaverina E. propantelina
(pag. 279)

F1329064. Vasodilatatoare antiischemice cerebrale sunt: A. ergotamina; B. dihidroergotamina; C. dihidroergotoxina; D. nicergolina; E. cinarizina.
(pag. 278-283)

F1429070. Care dintre următoarele medicamente sunt vasodilatatoare periferice antiischemice: A. vincamina B. xantinol nicotinat C. naftidrofuril D. piridoxina E. pentoxifilina
(pag. 281)

F1329065. Vasodilatatoare antiischemice, cu actiune de tip musculotrop sunt: A. pentoxifilina; B. xantinol nicotinat; C. tolazolina; D. vincamina; E. codergocrina.
(pag. 278-283)

F1329066. Vasodilatatoare cerebrale cu mecanism de actiune musculotrop sunt: A. vincamina; B. dihidroergotoxina; C. vinpocetina; D. tolazolina; E. cinarizina.
(pag. 278-283)

F1429071. Cinarizina: A. antagonizează efectele unor autacoide vasoactive (histamina, serotonină, angiotensină) B. creşte valoarea tensiunii arteriale C. ameliorează circulaţia labirintica D. previne agregarea plachetară E. se prezintă sub formă de Stugeron, comprimate de 25 mg
(pag. 280-281)

F1429067. Care dintre afirmaţiile următoare nu caracterizează vincamina: A. produce arteriolodilataţie, mai intensă în periferie şi mai slabă la nivel cerebral B. stimulează metabolismul neuronal C. previne agregarea plachetară D. nu influenţează debitul cardiac şi fluxul sanguin renal E. este indicată în tulburări retiniene şi cohleovestibulare de natură ischemică
(pag. 280)

F1429072. Extractul de Ginkgo biloba: A. măreşte circulaţia arterială în creier şi membre B. se prezintă sub forma preparatului Tanakan comprimate a 40 mg şi se administrează 40 mg x 3/zi C. creşte agregarea plachetară D. diminuă metabolismul energetic neuronal E. creşte rezistenţa capilară
(pag. 281)

F1429073. În tratamentul aterosclerozei cerebrale se utilizează: A. stugeron cpr. 25mg B. cimetidina C. vincamina drj. 10 mg D. vibramicina

37

E. vinpocetina
(pag. 280-281)

F1429074. În tulburările circulatorii ischemice vestibulare, labirintice şi retiniene se pot utiliza următoarele medicamente: A. vincristina B. vincamina C. piridoxina D. xantinol nicotinat E. extractul de Ginkgo-biloba
(pag. 280)

B. indicată în tulburări retiniene C. un extract de Ginkgo biloba D. potenţatoare a efectului hipnotic al hipnoticelor barbiturice E. indicată în hipertensiunea intracraniană
(pag. 280)

F1429075. Naftidrofurilul: A. antagonist al receptorilor serotoninergici 5HT3 B. antagonist al receptorilor serotoninergici 5 HT2B C. stimulează secreţia de gastrină D. este indicat în tulburări vasculare cerebrale, cohleo-vestibulare şi retiniene E. se prezintă sub forma preparatului Naftilong
(pag. 283)

F1529080. Cinarizina este indicată în: A. rău de mişcare B. ateroscleroză cerebrală C. tulburări extrapiramidale D. tulburări digestive dispeptice E. migrenă
(pag. 281)

F1529081. Dihidroergotoxina are următoarele proprietăţi: A. creşte fluxul sanguin cerebral B. este alfa-adrenomimetic C. ameliorează oxigenarea şi metabolismul cerebral D. produce HTA E. este alfa-adrenolitic
(pag. 29,30)

F1429076. Pentoxifilina: A. îmbunătăţeşte proprietăţile reologice ale sângelui B. provoacă vasodilataţie cerebrală şi periferică C. scade calcemia şi magneziemia D. are efect antibradikininic E. potenţează efectul hipoglicemiant al insulinei şi a unor antidiabetice orale (ca glibenclamida)
(pag. 282-283)

F1529082. Extractul de Ginkgo biloba: A. creşte rezistenţa capilară B. scade tonusul venos C. măreşte circulaţia arterială în creier şi membre D. previne agregarea plachetară E. inhibă metabolismul energetic neuronal
(pag. 281)

F1429077. Stimularea metabolismului neuronal este produsă de: A. vincamină B. vinblastină C. vincristină D. cinarizina E. extractul de Ginkgo-biloba
(pag. 280-281)

F1529083. Farmacoterapia insuficienţei circulatorii cerebrale cuprinde: A. vasodilatatoare cerebrale B. antiagregante plachetare C. antianginoase D. neurotonice E. neuroleptice
(pag. 279)

F1429078. Vasodilatatoarele cerebrale şi periferice sunt: A. vasodilatatoare de mică intensitate şi limitate la un anumit teritoriu B. utilizate în tratamentul aterosclerozei C. capabile, unele, să modifice proprietăţile reologice ale sângelui D. utilizate în tratamentul hipertensiunii arteriale E. vasodilatatoare antiischemice
(pag. 278)

F1529084. Indicaţiile terapeutice ale tolazolinei sunt: A. tulburări circulatorii periferice cu spasme B. accidente cerebrovasculare ischemice C. insuficienţa circulatorie periferică D. insuficienţa circulatorie cerebrală E. feocromocitom
(pag. 31)

F1529085. Pentoxifilina produce: A. vasodilataţie periferică la nivel arteriolar B. agregare plachetară C. creşterea fibrinogenului D. creşte acizii graşi liberi E. scade fibrinogenul
(pag. 282)

F1429079. Vincamina este: A. indicată în tulburări circulatorii labirintice (rău de mişcare, tulburări de echilibru)

F1529086. Vasodilatatoare beta-2 adrenomimetice sunt: A. isoxuprina B. xantinol nicotinat

38

C. bufenina D. bametan E. nicergolina
(pag. 279)

F1529087. Vincamina este indicată în: A. hipertensiunea intracraniană B. insuficienţa circulatorie cerebrală C. sarcină D. accidente cerebrovasculare ischemice E. tumori cerebrale
(pag. 280)

F1629093. Extractul de Gingko biloba are următoarele efecte: A. Previne agregarea plachetară B. Creşte rezistenţa capilară C. Stimulează metabolismul neuronal D. Antidepresiv prin inhibarea recaptării noaradrenalinei E. Creşte permeabilitatea capilară
(pag. 281)

F1529088. Vincamina: A. creşte circulaţia cerebrală B. scade consumul de oxigen C. potenţează efectul hipnotic al alcoolului D. scade raportul lactat/piruvat E. produce hipotensiune arterială la administrarea injectabilă
(pag. 280)

F1629094. Extractul de Gingko biloba se utilizează în: A. Tulburări circulatorii cerebrale B. Tulburări circulatorii la nivelul retinei C. Tulburări psihocomportamentale la vârstnici D. Tromboze venoase E. Embolii pulmonare
(pag. 281)

F1629089. Care dintre următoarele medicamente are efecte benefice în sindroamele ischemice cerebrale: A. Vinpocetina B. Extractul de Gingko biloba C. Vincamina D. Vinblastina E. Vincristina
(pag. 279-280)

F1629095. Pentoxifilina produce: A. Vasodilataţie periferică moderată B. Vasoconstricţie arteriolară C. Agregare plachetară D. Îmbunătăţirea proprietăţilor reologice ale sângelui E. Scăderea secreţiei de gastrină
(pag. 282)

F1629090. Care dintre următoarele vasodilatatoare periferice sunt derivaţi xantinici şi acţionează prin mecanism musculotrop? A. Xantinol nicotinat B. Pentoxifilină C. Pentifilină D. Cinarizina E. Flunarizina
(pag. 279)

F2129096. Cinarizina are urmatoarele indicatii: A. feocromocitom B. insuficienta circulatorie cerebrala C. migrena D. tulburari circulatorii labirintice E. rau de miscare
(pag. 280-281)

F1629091. Care dintre următoarele vasodilatatoare sunt derivaţi indolici şi acţionează prin mecanism musculotrop? A. Xantinol-nicotinat B. Cinarizina C. Naftidofuril D. Vincamină E. Vinpocetină
(pag. 279)

F2129097. Indicatiile terapeutice ale naftidofluril, sunt: A. sindrom Raynaud B. infarct miocardic acut C. insuficienta circulatorie periferica hipotona D. tulburari vasculare cohleo-vestibulare E. tulburari vasculare retiniene
(pag. 283)

F1629092. Cinarizina are următoarele indicaţii: A. Tulburări circulatorii cerebrale B. Ateroscleroză cerebrală C. Sindrom Meniere D. Sechele după accident vascular cerebral E. Tromboză venoasă profundă
(pag. 280)

F2129098. Nicergolina are urmatoarele caracteristici: A. beta-adrenomimetic B. efect musculotrop C. derivat de acid lisergic hidrogenat D. alcaloid natural din cornul de secara E. este indicata in insuficienta circulatorie cerebrala si periferica
(pag. 30, 279)

F2129099. Notati vasodilatatoarele cerebrale si periferice care imbunatatesc proprietatile reologice ale sangelui: A. xantinol nicotinat

39

B. pentoxifilina C. vincamina D. cinarizina E. naftidofluril
(pag. 281, 282)

C. stimuleza metabolismul neuronal D. are mecanism alfa-adrenolitic E. este indicata in insuficienta circulatorie cerebrala, retiniana si cohleovestibulara
(pag. 280)

F2129100. Notati vasodilatatoarele cerebrale si periferice, musculotrope: A. tolazolina B. isoxsuprina C. benciclan D. vincamina E. acid nicotinic
(pag. 279)

F2129106. Notati vasodilatatoarele cerebrale si periferice, musculotrope: A. acid nicotinic B. nicotinil alcool C. vincamina D. benciclan E. tolazolina
(pag. 279)

F2129101. Vasodilatatoare cerebrale si periferice cu mecanism alfaadrenomimetic, sunt: A. nicergolina B. tolazolina C. dihidroergotoxina D. pentoxifilina E. alprostadil
(pag. 26, 279)

F2129107. Sunt vasodilatatoare cerebrale si periferice, alfa-adrenolitice: A. pentoxifilina B. isoxsuprina C. nicergolina D. tolazolina E. dihidroergotoxina
(pag. 26, 279)

F2129102. Xantinol nicotinat are urmatoarele proprietati: A. este indicat in tulburari ischemice periferice, vestibulare, retiniene si cerebrale B. este vasodilatator periferic din clasa prostaglandine C. este vasodilatator beta-adrenomimetic D. este derivat de acid nicotinic si teofilina E. produce iritatie gastrica si dureri epigastrice
(pag. 281-282)

F2129108. Vincamina are urmatoarele caracteristici: A. alcaloid indolic B. creste circulatia cerebrala C. stimuleaza metabolismul neuronal D. antagonizeaza efectul hipnotic al hipnoticelor barbiturice si al alcoolului E. este indicata in insuficienta circulatorie cerebrala, retiniana si cohleovestibulara
(pag. 280)

F2129103. Pentoxifilina are urmatoarele caracteristici: A. derivat xantinic B. produce dureri epigastrice C. stimuleza agregarea plachetara si eritrocitara D. produce vasodilatatie periferica intensa predominant la nivel arteriolar si capilar E. creste tonusul venos
(pag. 282-283)

F2129109. Xantinol nicotinat are urmatoarele proprietati: A. derivat de acid nicotinic si teofilina B. produce arteriolodilatatie mai intensa in teritoriul cerebral C. previne agregarea plachetara si hiperlipemia D. diminua metabolismul neuronal E. este indicat in tulburari ischemice periferice, vestibulare, retiniene si cerebrale
(pag. 281-282)

F2129104. Naftidofluril este vasodilatator periferic si cerebral, contraindicat in: A. hipertensiune arteriala B. hemoragie cerebrala C. ulcer gastric evolutiv D. insuficienta cardiaca decompensata E. infarct acut de miocard
(pag. 283)

F2129105. Vincamina are urmatoarele caracteristici: A. antagonizeaza efectul hipnotic al barbituricelor B. creste circulatia cerebrala

F2129110. Pentoxifilina are urmatoarele caracteristici: A. derivat xantinic B. produce vasodilatatie periferica intensa, la nivel arteriolar si capilar C. favorizeaza agregarea plachetara si eritrocitara D. provoaca dureri epigastrice E. este indicata in insuficienta circulatorie periferica, retiniana si cerebrala
(pag. 282-283)

F2129111. Naftidrofuril este vasodilatator periferic si cerebral, contraindicat in: A. hemoragie cerebrala acuta

40

B. ulcer gastroduodenal evolutiv C. insuficienta cardiaca decompensata D. infarct acut de miocard E. hipertensiune arteriala
(pag. 283)

F2129112. Notati vasodilatatoarele cerebrale si periferice musculotrope: A. pentoxifilina B. xantinol nicotinat C. cinarizina D. isoxsuprina E. dihidroergotoxina
(pag. 279)

F2229118. Extractul de Ginkgo biloba: A. are efect proagregant plachetar B. creste circulatia arteriala in creier si membre C. se indica in tulburari psihocomportamentale la varstnici D. scade tonusul venos E. scade rezistenta capilara
(pag. 278-283)

F2129113. Naftidrofuril are urmatoarele indicatii: A. sindrom Raynaud B. tulburari vasculare retiniene C. tulburari vasculare cohleo - vestibulare D. infarct miocardic acut E. insuficienta circulatorie periferica hipotona
(pag. 283)

F2229119. Xantinol-nicotinatul: A. amelioreaza proprietatile reologice ale sangelui B. nu influenteaza metabolismul neuronal C. se administreaza in hemoragii cerebrale acute D. este indicat in insuficienta circulatorie cerebrala E. tratamentul se face in cure intrerupte de pauze
(pag. 278-283)

F2129114. Nicergolina are urmatoarele caracteristici: A. derivat de acid lisergic hidrogenat B. derivat de acid nicotinic C. alfa-adrenomimetic D. efect musculotrop E. este indicata in insuficienta circulatorie cerebrala si periferica
(pag. 30, 279)

F2229120. Pentoxifilina: A. creste calcemia si magneziemia B. amelioreaza reologia sangelui C. se indica in tulburari circulatorii cerebrale si retiniene D. se administreaza p.o. dupa masa E. scade efectul hipoglicemiant al insulinei
(pag. 278-283)

F2129115. Extractul de Ginkgo biloba are urmatorul profil farmacologic: A. indicatie in tulburari circulatorii cerebrale, retiniene, vestibulare si periferice B. mareste circulatia arteriala in creier si membre C. previne agregarea plachetara D. scade rezistenta capilara si tonusul venos E. diminua metabolismul energetic neuronal
(pag. 162, 281)

F2229121. Care din urmatorii compusi sunt vasodilatatoare periferice: A. ergotamina B. isoxuprin C. dihidroergotamina D. propranololul E. dihidroergotoxina
(pag. 278-283)

F2229116. Vincamina: A. scade consumul de oxigen si creste raportul lactat/piruvat B. creste circulatia cerebrala C. se poate administra in ateroscleroza cerebrala la varstnici D. are o durata lunga a efectului E. intra in preparatul Stugeron
(pag. 278-283)

F2229122. Vincamina: A. este un hipertensiv B. este un vasodilatator cerebral C. stimuleaza metabolismul neuronal D. se contraindica in accidente vasculare cerebrale ischemice E. se indica in tulburari ischemice retiniene si cohleovestibulare
(pag. 278-283)

F2229117. Cinarizina: A. antagonizeaza efectele unor autacoide vasoactive B. creste rezistenta neuronilor la hipoxie C. se poate indica in raul de miscare D. produce frecvent insomnii E. scade marcat tensiunea arteriala
(pag. 278-283)

F2229123. Vasodilatatoarele periferice pot actiona: A. beta-2 adrenomimetic B. beta-adrenolitic C. alfa-adrenomimetic D. anticolinergic E. musculotrop
(pag. 278-283)

F2229124. Pentoxifilina: A. actioneaza musculotrop B. stimuleaza fosfodiesteraza

41

C. are proprietati antiagregante plachetare D. este folosita ca vasodilatator periferic E. se foloseste ca bronhodilatator
(pag. 278-283)

F2229125. Cinarizina: A. intra in preparatul Stugeron B. se indica in hipertensiunea arteriala C. se indica in tulburari circulatorii cerebrale si periferice D. este un vasoconstrictor E. creste rezistenta neuronilor la hipoxie
(pag. 278-283)

B. Este un alcaloid cu structura izochinolinica. C. Creste circulatia cerebrala. D. Inhiba metabolismul neuronal si scade consumul de oxigen. E. Este indicata in insuficienta circulatorie cerebrala.
(pag. 280)

F2229126. In tratamentul insuficientei circulatorii cerebrale si periferice pot fi utilizate urmatoarele clase de medicamente: A. Alfa-adrenolitice. B. Alfa-adrenomimetice. C. ß2-adrenomimetice. D. ß-adrenolitice. E. Vasodilatatoare musculotrope.
(pag. 279)

F2229131. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate? A. Vinpocetina este un derivat semisintetic al vincaminei. B. Vinpocetina este conditionata sub forma de comprimate si fiole in preparatul Cavinton. C. Cinarizina este un derivat de sinteza al vincaminei. D. Cinarizina este indicata in tulburari circulatorii cerebrale. E. Cinarizina produce o scadere marcata a TA.
(pag. 280-281)

F2229127. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase sunt utile in insuficienta circulatorie periferica? A. Pentoxifilina. B. Izoprenalina. C. Tolazolina. D. Nafazolina. E. Xantinolul nicotinat.
(pag. 279)

F2229132. Xantinol nicotinatul: A. Este un derivat de acid nicotinic si teofilina. B. Este un derivat de acid nicotinic si ergoalcaloizi. C. Produce arteriodilatatie mai intensa in periferie. D. Previne agregarea plachetara. E. Produce hiperlipidemie.
(pag. 281)

F2229128. Care dintre urmatoarele situatii reprezinta factori de risc ce trebuie diminuati in ischemia centrala si periferica? A. Fumat. B. Diabet. C. Astm bronsic. D. Hiperlipemia. E. HTA.
(pag. 279)

F2229133. Care dintre afirmatiile referitoare la Pentoxifilina sunt adevarate? A. Este un derivat xantinic. B. Este alcaloid cu nucleu indolic. C. Previne agregarea plachetara. D. Amelioreaza insuficienta circulatorie cronica cerebrala si periferica. E. Scade concentratia de insulina si agraveaza diabetul.
(pag. 282)

F2229129. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase sunt utile in tratamentul ischemiei cerebrale? A. Vincamina. B. Cinarizina. C. Tolazolina. D. Nicergolina. E. Ergometrina.
(pag. 279)

F2229134. Naftidrofurilul: A. Este un antihipertensiv. B. Produce vasodilatatie cerebrala si periferica. C. Actioneaza ß2 adrenomimetic. D. Se conditioneaza exclusiv in preparate de uz parenteral. E. Este substanta activa din preparatele Dusodril cpr. si Naftilong sol. inj..
(pag. 283)

F2229130. Care dintre afirmatiile referitoare la vincamina sunt adevarate? A. Este un alcaloid cu structura indolica.

F2229135. Care dintre urmatoarele substante sunt vasodilatatoare cerebrale musculotrope? A. Naftidrofuril

42

B. Nicergolina C. Xantinol nicotinat D. Pentoxifilina E. Papaverina.
(pag. 279)

C. Scade concentratia insulinei. D. Previne agregarea plachetara si eritrocitara E. Creste fibrinogenul.
(pag. 282)

F2229136. Care dintre compusii urmatori sunt vasodilatatoare cerebrale alfa adrenolitice? A. Benciclan B. Cinarizina C. Flunarizina D. Nicergolina E. Dihidroergotoxina
(pag. 279)

F2229137. Care dintre urmatoarele vasodilatatore au efect periferic si fac parte din grupul beta-2 adrenomimeticelor? A. Papaverina B. Acid nicotinic C. Isoxuprina D. Naftidrofuril E. Bametan
(pag. 281)

F2229142. Naftidrofuril: A. Este un antagonist pe receptorii serotoninergici 5-HT2B B. Produce vasodilatatie cerebrala si periferica. C. Este indicat in infarct miocardic acut. D. Reactiile adverse la administrarea sa sunt de natura digestiva. E. Poseda efect favorabil in hipotensiune arteriala.
(pag. 283)

F2229143. Care dintre vasodilatatorele urmatoare sunt derivati de prostacicline? A. Alprostadil B. Naftidrofuril C. Ciclandelat D. Epoprostenol E. Fenoxedil
(pag. 279)

F2229138. Cinarizina: A. Este indicata in tulburari circulatorii cerebrale, sechele dupa accidente vasculare cerebrale. B. Amelioreaza circulatia labirintica. C. Scade tensiunea arteriala. D. Este conditionata in produsul Stugeron. E. Nu produce tulburari extrapiramidale.
(pag. 280-281)

F2229144. Care dintre urmatoarele vasodilatatoare cerebrale si periferice sunt de origine naturala? A. Vincamina B. Nicergolina C. Ginkgo biloba D. Cinarizina E. Naftidrofuril
(pag. 279)

F2229139. Vincamina: A. Este un derivat de sinteza cu structura de indol. B. Creste circulatia cerebrala. C. Este indicata in ateroscleroza cerebrala la varstnici, cu tulburari psihocomportamentale. D. Nu este eficienta in tulburarile retiniene. E. Potenteaza efectul hipnotic al barbituricelor si alcoolului.
(pag. 280)

F2229145. Prin interventia caror factori este reglata circulatia sanguina cerebrala? A. Rezistenta vasculara B. Concentratia de oxigen si dioxid de carbon din sange C. Presiunea intracraniana D. Ritmul cardiac E. Presiunea de perfuzie cerebrala
(pag. 279)

F2229140. Pentoxifilina: A. Este un alcaloid cu nucleu xantinic. B. Se leaga de membrana eritrocitara. C. Imbunatateste proprietatile reologice ale sangelui. D. Stimuleaza secretia de gastrina. E. Este indicat in ateroscleroza cerebrala avansata.
(pag. 282)

F2229146. Cauzele insuficientei circulatorii periferice pot fi: A. Spasme arteriale B. Vascozitatea scazuta a sangelui C. Inflamatii vasculare D. Hemoragii superficiale E. Tromboze
(pag. 278)

F2229141. Proprietatile farmacodinamice ale pentoxifilinei sunt: A. Creste calcemia si magneziemia. B. Creste acizii grasi liberi.

F2229147. Medicamentele utilizate in ischemia cerebrala si periferica apartin claselor: A. Vasodilatatoare musculotrope B. Beta-1 adrenomimetice

43

C. Alfa-adrenomimetice D. Beta-2 adrenolitice E. Beta-2 adrenomimetice
(pag. 279)

F2229148. Alegeti afirmatiile corecte cu privire la vincamina: A. Stimuleaza metabolismul neuronal B. Potenteaza efectul hipnotic al barbituricelor C. Cresc semnificativ TA D. Cresc circulatia cerebrala E. Scad consumul de oxigen si cresc raportul lactat/piruvat
(pag. 280)

F2329154. Prezinta ca reactie adversa disconfort gastro-intestinal, iritatie gastrica, dureri epigastrice, tulburari digestive dispeptice: A. extract de Ginkgo biloba; B. xantinol nicotinat; C. pentoxifilina; D. vincamina; E. naftidrofuril.
(pag. 278 - 283)

F2229149. Alegeti dintre vasodilatatoarele cerebrale pe cele care se pot administra oral si parenteral: A. Tanakan B. Stugeron C. Vincamina D. Vinpocetina E. Cinarizina
(pag. 280-281)

F2329155. Imbunatatesc proprietatile reologice ale sangelui: A. cinarizina; B. naftidrofuril; C. pentoxifilina; D. xantinol nicotinat; E. vincamina.
(pag. 278 - 283)

F2229150. Alegeti indicatiile corecte pentru vincamina si vinpocetina: A. Accidente cerebro-vasculare ischemice B. Tumori cerebrale C. Hipertensiune intracraniana D. Ateroscleroza cerebrala la varstnici E. Aritmii grave
(pag. 280)

F2329156. Dupa mecanismul lor de actiune, vasodilatatoarele cerebrale si periferice pot fi: A. beta-1-adrenomimetice; B. alfa-adrenolitice; C. beta-2-adrenomimetice; D. musculotrope; E. alfa-adrenomimetice.
(pag. 278 - 283)

F2229151. Alegeti contraindicatiile corecte pentru pentoxifilina: A. Arteriopatii obliterante cronice. B. Ateroscleroza avansata cerebrala si coronariana C. Infarct miocardic acut D. Insuficienta cardiaca decompensata E. Claudicatie intermitenta.
(pag. 282)

F2329157. Dintre medicamentele enumerate sunt vasodilatatoare periferice: A. vincamina; B. isoxuprina; C. bametan; D. tolazolina; E. noradrenalina.
(pag. 278 - 283)

F2229152. Alegeti medicamentele indicate in insuficienta vasculara periferica si cerebrala: A. Naftidrofuril B. Trental C. Sadamin D. Dihidroergotamina E. Adrenalina
(pag. 282-283)

F2329158. Vasodilatatoare antiischemice, cu actiune de tip musculotrop sunt: A. pentoxifilina; B. xantinol nicotinat; C. tolazolina; D. vincamina; E. codergocrina.
(pag. 278 - 283)

F2329153. Naftidrofuril este substanta activa din: A. Stugeron; B. Dusodril retard; C. Sadamin; D. Naftilong; E. Cavinton
(pag. 278-283)

F2329159. Vasodilatatoare antiischemice cerebrale sunt: A. ergotamina; B. dihidroergotamina; C. dihidroergotoxina; D. nicergolina; E. cinarizina.
(pag. 278 - 283)

F2329160. Pentoxifilina (Trental) este indicata in: A. infarct miocardic acut; B. tulburari vasculare periferice; C. tulburari circulatorii cerebrale;

44

D. hemoragii acute; E. astm bronsic.
(pag. 278 - 283)

E. durata efectului este scurta
(pag. 280)

F2329161. Vasodilatatoare cerebrale cu mecanism de actiune musculotrop sunt: A. vincamina; B. dihidroergotoxina; C. vinpocetina; D. tolazolina; E. cinarizina.
(pag. 278 - 283)

F2529167. Vasodilatatoare cerebrale si periferice alfa-adrenolitice sunt: A. isoxuprina B. dihidroergotoxina C. fenoxibenzamina D. pentoxifilina E. cinarizina
(pag. 279)

F2329162. Care din afirmatiile privind pentoxifilina sunt corecte? A. derivat xantinic; B. produce vasodilatatie cerebrala si periferica; C. usureaza trecerea eritrocitelor la nivelul microcirculatiei; D. se recomanda in infarctul miocardic acut; E. previne agregarea eritrocitelor si trombocitelor.
(pag. 278 - 283)

F2529168. Xantinol nicotinat este indicat in: A. tulburari ischemice retiniene B. sindrom Raynaud C. hemoragia cerebrala acuta D. angiopatia diabetica E. hTA
(pag. 282)

F2329163. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru vincamina? A. este indicat in insuficienta circulatorie cerebrala; B. glicozid; C. stimuleaza metabolismul neuronal; D. se indica in tumori cerebrale; E. creste tensiunea arteriala.
(pag. 278 - 283)

F2529169. Cinarizina are urmatoarele caracteristici: A. produce vasodilatatie mai ales in periferie B. favorizeaza intrarea oxigenului si glucozei in neuroni C. nu scade TA D. este contraindicata in tulburari circulatorii labirintice E. tratamentul se incepe cu doze mari si dureaza o saptamana
(pag. 280,281)

F2329164. Care din urmatoarele indicatii terapeutice sunt corecte pentru cinarizina? A. ateroscleroza cerebrala; B. traumatisme cranio-cerebrale; C. rau de miscare; D. tulburari de echilibru; E. boala Parkinson
(pag. 278 - 283)

F2529170. Notati vasodilatatoarele cerebrale si periferice musculotrope: A. acid nicotinic B. xantinol nicotinat C. vinpocetina D. tolazolina E. bufenina
(pag. 279)

F2329165. Care din urmatoarele medicamente sunt vasodilatatoare cerebrale? A. ajmalina; B. tolazolina; C. extract de Ginkgo Biloba; D. pirenzepina; E. pentoxifilina.
(pag. 278 - 283)

F2529171. Naftidrofuril este contraindicat in: A. claudicatie inetermitenta B. hTA C. infarct miocardic acut D. ulcer varicos E. arterite
(pag. 283)

F2529166. Vincamina: A. creste circulatia cerebrala B. scade consumul de oxigen la nivel neuronal C. produce HTA la administrare injectabila D. este contraindicata in hipertensiunea intracraniana

F2529172. Pentoxifilina: A. se leaga de membrana eritrocitata B. se poate administra per os dupa masa C. antagonizeaza efectul hipoglicemiant al insulinei si al unor antidiabetice orale D. este indicata in arteriopatii obliterante cronice E. este indicata in ateroscleroza avansata cerebrala
(pag. 282,283)

F2529173. Cinarizina este indicata in: A. rau de miscare

45

B. ateroscleroza cerebrala C. migrena D. arteriopatii obliterante cronice E. claudicatie intermitente
(pag. 281)

D. Are absorbţia digestivă crescută de bicarbonat E. Se elimină urinar, fiind metabolizat practic în toatalitate
(pag. 146)

F2529174. Vincamina este indicata in: A. sarcina B. tumori cerebrale C. sindrom postcomotial D. accidenta cerebrovasculare ischemice E. ulcer varicos
(pag. 280)

F2629175. Glucocorticoizii: A. Favorizează catabolismul proteic B. Cresc acizii graşi liberi în sângele periferic C. Cresc densitatea matricei osoase D. Produc limfocitoză E. Scad cantitatea de acid gama-aminobutiric cerebral
(pag. 217)

F2629181. Fenilbutazona: A. Se absoarbe bine din tubul digestiv B. Are timp de înjumătăţire lung (45-72 h) C. Se leagă în proporţie redusă de proteinele plasmatice D. Poate produce retenţie hidrosalină E. Este contraindicată în insuficienţa cardiacă
(pag. 147-148)

F2629176. Efectele adverse ale glucocorticoizilor sunt: A. Retenţie hidrosalină B. Hiperglicemie C. Şoc anafilactic D. Crize hipoglicemice E. Întârzierea creşterii
(pag. 221)

F2629182. Clofezona: A. Este o combinaţie de fenilbutazonă şi clorfexamidă B. Are efecte adverse digestive mai reduse decât fenilbutazona C. Este contraindicată în insuficienţa cardiacă D. Are efect analgezic, antipiretic şi antiinflamator E. Nu poate fi utilizată în accesul acut de gută
(pag. 150)

F2629177. Glucocorticoizii produc la nivelul sângelui: A. Eozinofilie B. Eozinopenie C. Leucocitoză polimorfonucleară D. Poliglobulie E. Limfopenie
(pag. 218)

F2629178. Efectele adverse ale indometacinei: A. Limfocitoză B. Cefalee (la doze mari) C. Efect ulcerigen mai puternic decât aspirina D. Sedare marcată E. Hipoglicemie
(pag. 142)

F2629183. Care dintre următoarele afirmaţii privind AINS este adevărată? A. Sunt inhibitoare ale ciclooxigenazei B. Inhibă formarea anionilor superoxid C. Produc închiderea ductului arteriolar la nou-născut D. Au acţiune bronhodilatatoare utilă în astm, diminuând edemul mucoasei şi inflamaţia E. Pot produce leziuni erozive ale mucoasei gastrice
(pag. 136-137)

F2629179. Ketoprofenul: A. Are timp de înjumătăţire scurt (cca. 2 ore) B. Este antagonist al bradikininei C. Poate fi utilizat în criza acută de gută D. Are acţiune antispastică miotropă E. Produce frecvent excitaţie centrală
(pag. 145)

F2629184. Efectele adverse ale antiiflamatoarelor nesteroidiene sunt: A. Efect ulcerigen B. Insuficienţă renală acută C. Efecte toxice la nivel hepatic D. Miopatie E. Accidente trombotice
(pag. 139)

F2629180. Naproxenul: A. Are absorbţie digestivă bună, neinfluenţată de alimente B. Nu traversează bariera placentară C. Se leagă intens de proteinele plasmatice (99%)

46

Tema nr. 22
INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU

F1222001. E F1222002. A F1222003. B F1222004. E F1222005. B F1222006. C F1222007. B F1222008. C F1322009. B F1322010. D F1322011. D F1422012. B F1422013. E F1522014. C F1522015. B F1522016. E F1522017. A F1522018. D F1522019. B F1622020. B F1622021. A F1622022. D F1622023. C F1622024. B F1622025. E F2122026. C F2122027. E F2122028. D F2122029. C F2122030. D F2122031. B F2222032. C F2322033. B F2322034. D F2322035. A F2322036. D F2522037. C F2522038. C F2522039. B F2522040. D F2522041. C F2522042. B F2622043. A F2622044. A F2622045. E F2622046. C F2622047. C F2622048. C F2622049. C
INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU

F1222050. B,D F1222051. B,E F1222052. B,D,E F1222053. B,E F1222054. A,B,D,E F1222055. B,C,D,E F1222056. A,B,C F1322057. A,E F1322058. D,E F1322059. B,C,E F1322060. B,D,E F1322061. A,D,E F1322062. A,C,D F1322063. A,C,D F1322064. A,C,D F1322065. B,C,E F1322066. B,E F1322067. B,C,D,E F1322068. A,C,D,E F1422069. A,B,E F1422070. C,E F1422071. D,E F1422072. B,D,E F1422073. B,C,D F1422074. B,E F1422075. A,B,D F1422076. B,C,E F1422077. B,D,E F1422078. A,D F1422079. A,C,E F1422080. B,C F1422081. B,D,E F1522082. A,B,D F1522083. A,B,D,E F1522084. A,C,E F1522085. A,B,E F1522086. A,C,E F1522087. A,E F1522088. A,B,E F1522089. A,C,E F1522090. B,C,E F1622091. A,B,E F1622092. A,B,E F1622093. A,C,D F1622094. A,B,D F1622095. B,C F1622096. A,C,E F1622097. C,D F1622098. A,B,C,E F1622099. C,E F2122100. B,C,E F2122101. C,E F2122102. C,D,E F2122103. A,B,E F2122104. A,B,C,D F2122105. A,B,D

F2122106. A,B,C,E F2122107. A,B,D,E F2122108. B,D,E F2122109. B,D F2122110. A,B,C,D F2122111. A,B,C,E F2122112. A,B,C,E F2122113. B,D F2122114. A,C,E F2122115. A,B,D,E F2122116. C,D,E F2122117. B,C,D F2122118. A,B,D,E F2222119. A,D F2222120. C,D,E F2222121. C,E F2222122. B,C F2222123. A,D F2222124. A,D F2222125. A,B,E F2222126. A,C,D F2222127. A,C,D F2222128. A,D,E F2222129. A,C,D,E F2222130. C,D F2222131. A,B,E F2222132. C,D F2222133. B,C F2222134. A,C,E F2222135. A,B,E F2222136. A,B,D,E F2222137. A,C,D F2222138. A,B,E F2222139. A,D,E F2222140. A,D,E F2222141. B,C F2222142. B,C,D F2222143. C,D,E F2222144. A,B F2222145. A,D F2222146. A,C,E F2222147. A,B,C F2322148. A,C,D F2322149. B,E F2322150. A,C,D F2322151. B,C,E F2322152. B,C,E F2322153. B,D,E F2322154. A,D,E F2322155. D,E F2322156. A,C,D,E F2322157. A,E F2322158. A,E F2322159. A,C,D F2322160. A,C F2322161. B,D,E

F2322162. A,B,C,E F2322163. A,B,E F2522164. B,C,D F2522165. A,C,D F2522166. B,C,E F2522167. A,B F2522168. A,C,D F2522169. B,D,E F2522170. B,C,D F2522171. B,C,D F2522172. A,B,C,D F2622173. A,B,C F2622174. A,B,E F2622175. C,D F2622176. D,E F2622177. A,C,D F2622178. A,B,D F2622179. C,E F2622180. B,D,E

Tema nr. 28
INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU

F2628053. B F2628054. D F2628055. C F2628056. E
INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU

F1228001. B F1228002. B F1228003. A F1228004. D F1228005. C F1228006. B F1228007. D F1228008. B F1328009. B F1328010. E F1328011. C F1328012. B F1328013. D F1428014. D F1428015. A F1428016. B F1528017. E F1528018. D F1528019. C F1528020. C F1528021. C F1528022. B F1628023. E F1628024. C F1628025. A F1628026. A F1628027. A F1628028. D F2128029. A F2128030. C F2128031. C F2128032. A F2128033. D F2128034. C F2228035. D F2228036. E F2228037. C F2328038. C F2328039. B F2328040. B F2328041. E F2328042. B F2328043. D F2328044. C F2528045. A F2528046. D F2528047. C F2528048. D F2528049. B F2528050. B F2628051. B F2628052. A

F1228057. A,C,D F1228058. D,E F1228059. A,B,C,D F1228060. A,C,D,E F1228061. A,B,D,E F1228062. B,C,E F1228063. B,D,E F1328064. A,E F1328065. B,C,D F1328066. A,E F1328067. A,C F1328068. A,C,E F1328069. A,B F1328070. B,D,E F1328071. A,C,E F1328072. A,D,E F1428073. B,C F1428074. C,E F1428075. A,B,D F1428076. B,D F1428077. A,B F1428078. B,D F1428079. B,C,D F1528080. A,B,C F1528081. B,D F1528082. B,C,D F1528083. A,B F1528084. B,C,D,E F1528085. B,D F1528086. C,D,E F1528087. B,C F1528088. B,E F1628089. A,D F1628090. A,B,C F1628091. D,E F1628092. A,B,D F1628093. A,B,E F1628094. A,B F1628095. C,D F1628096. A,C,E F1628097. B,D F2128098. C,D,E F2128099. A,B,D,E F2128100. A,B,C F2128101. D,E F2128102. C,D,E F2128103. B,E F2128104. B,C,D F2128105. A,B

F2128106. C,D F2128107. A,C,D F2128108. B,C,D F2128109. C,D F2128110. B,C,E F2128111. A,C,D F2128112. C,D F2128113. A,D F2128114. B,D F2128115. C,D F2128116. B,C F2228117. C,D,E F2228118. B,C,E F2228119. D,E F2228120. A,B,C F2228121. A,B,C F2228122. A,B,C F2228123. A,B,C F2228124. C,D,E F2228125. A,B,C F2228126. C,D,E F2228127. B,C,D F2228128. A,D,E F2228129. A,B,E F2228130. B,C,D F2228131. C,D F2228132. B,D F2228133. B,D F2228134. B,C,D,E F2228135. B,D,E F2228136. B,C,E F2228137. B,C,E F2228138. B,E F2228139. A,C,E F2228140. A,C,D F2228141. A,D,E F2228142. A,C,E F2228143. A,B,E F2228144. A,B,D F2228145. B,C F2228146. B,C,E F2228147. C,D F2228148. B,C,E F2228149. A,B,C,E F2228150. A,B,E F2228151. A,B,C F2228152. B,D,E F2228153. A,B F2328154. A,B,C,E F2328155. C,E F2328156. A,B,D,E F2328157. B,C,D,E F2328158. A,E F2328159. A,C,E F2328160. A,C,E F2328161. B,D,E

F2328162. A,C F2328163. A,B F2328164. A,E F2328165. A,D,E F2328166. B,C,D F2528167. C,E F2528168. B,C F2528169. A,B,E F2528170. A,C,E F2528171. B,C F2528172. C,D F2528173. B,C,E F2528174. C,D F2528175. B,D,E F2628176. B,C,D F2628177. B,C,D F2628178. A,D F2628179. B,D,E F2628180. C,E F2628181. C,D,E F2628182. A,B,C,E F2628183. C,E F2628184. B,D,E

Tema nr. 29
INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU

COMPLEMENT MULTIPLU

F1229001. B F1229002. C F1229003. A F1229004. D F1229005. D F1229006. E F1229007. C F1329008. E F1329009. B F1329010. E F1329011. A F1329012. C F1329013. B F1429014. B F1529015. B F1529016. C F1529017. D F1529018. D F1529019. C F1629020. D F1629021. D F1629022. A F1629023. C F1629024. A F1629025. A F2129026. E F2129027. C F2129028. A F2129029. D F2129030. C F2229031. B F2229032. C F2229033. E F2329034. E F2329035. B F2329036. C F2329037. A F2329038. E F2329039. B F2329040. D F2529041. B F2529042. C F2529043. B F2529044. C F2529045. D F2529046. C F2629047. C F2629048. A F2629049. D F2629050. B F2629051. C
INTREBARI TIP

F1229052. B,D F1229053. A,B,C,E F1229054. B,C,D,E F1229055. A,B,C F1229056. A,C,E F1229057. A,B,D,E F1329058. B,C,D F1329059. B,C,D F1329060. C,D F1329061. B,D F1329062. B,C F1329063. B,C,E F1329064. C,D,E F1329065. A,B,D F1329066. A,C,E F1429067. A,C F1429068. A,B,E F1429069. A,B,D F1429070. B,C,E F1429071. A,C,E F1429072. A,B,E F1429073. A,C,E F1429074. B,D,E F1429075. B,D,E F1429076. A,C,E F1429077. A,E F1429078. A,B,C,E F1429079. B,D F1529080. A,B,E F1529081. A,C,E F1529082. A,C,D F1529083. A,B,D F1529084. A,C,E F1529085. A,D,E F1529086. A,C,D F1529087. B,D F1529088. A,C,D,E F1629089. A,B,C F1629090. A,B,C F1629091. D,E F1629092. A,B,C,D F1629093. A,B,C F1629094. A,B,C F1629095. A,D F2129096. B,C,D,E F2129097. A,D,E F2129098. B,C,E F2129099. A,B F2129100. C,D,E F2129101. A,B,C F2129102. A,D,E F2129103. A,B F2129104. B,C,D,E F2129105. B,C,E

F2129106. A,B,C,D F2129107. C,D,E F2129108. A,B,C,E F2129109. A,C,E F2129110. A,D,E F2129111. A,B,C,D F2129112. A,B,C F2129113. A,B,C F2129114. A,B,D,E F2129115. A,B,C F2229116. B,C F2229117. A,B,C F2229118. B,C F2229119. A,D,E F2229120. B,C,D F2229121. B,E F2229122. B,C,E F2229123. A,E F2229124. A,C,D F2229125. A,C,E F2229126. A,C,E F2229127. A,C,E F2229128. A,B,D,E F2229129. A,B,D F2229130. A,C,E F2229131. A,B,D F2229132. A,C,D F2229133. A,C,D F2229134. B,E F2229135. C,D,E F2229136. D,E F2229137. C,E F2229138. A,B,D F2229139. B,C,E F2229140. B,C,D F2229141. B,D F2229142. A,B,D F2229143. A,D F2229144. A,C F2229145. A,B,C,E F2229146. A,C,E F2229147. A,E F2229148. A,B,D F2229149. C,D F2229150. A,D F2229151. B,C,D F2229152. A,B,C F2329153. B,D F2329154. B,C,E F2329155. C,D F2329156. B,C,D F2329157. B,C,D F2329158. A,B,D F2329159. C,D,E F2329160. B,C F2329161. A,C,E

F2329162. A,B,C,E F2329163. A,C F2329164. A,B,C,D F2329165. B,C,E F2529166. A,D,E F2529167. B,C F2529168. A,B,D F2529169. B,C F2529170. A,B,C F2529171. B,C F2529172. A,B,D F2529173. A,B,C F2529174. C,D F2629175. A,B,E F2629176. A,B,E F2629177. B,C,D,E F2629178. B,C F2629179. A,B,C F2629180. A,C,D F2629181. A,B,D,E F2629182. A,B,C,D F2629183. A,B,C,E F2629184. A,B,C