P. 1
47770282 Matematici Fin Actuariale

47770282 Matematici Fin Actuariale

|Views: 74|Likes:
Published by Georgiu Daniel

More info:

Published by: Georgiu Daniel on May 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/19/2012

pdf

text

original

RODICA IOAN

ELEMENTE DE MATEMATICI FINANCIARE ŞI ACTUARIALE

© Editura Fundaţiei România de Mâine, 2007 Editură acreditată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării prin Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României IOAN, RODICA Elemente de matematici financiare şi actuariale. / Rodica Ioan. – Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2007 Bibliogr. ISBN : 978-973-725-892-2 51-7:336 519.216:336

Reproducerea integrală sau fragmentară, prin orice formă şi prin orice mijloace tehnice, este strict interzisă şi se pedepseşte conform legii.

Răspunderea pentru conţinutul şi originalitatea textului revine exclusiv autorului/autorilor.

Redactor: Roxana ENE Tehnoredactare: Marcela OLARU Rodica IOAN Coperta: Cornelia PRODAN Bun de tipar: 31.07.2007; Coli tipar: 8 Format: 16/70×100 Editura Fundaţiei România de Mâine Bulevardul Timişoara nr.58, Bucureşti, Sector 6 Tel./Fax: 021/444.20.91; www.spiruharet.ro e-mail: contact@edituraromaniademaine.ro

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE MATEMATICĂ-INFORMATICĂ

RODICA IOAN

ELEMENTE DE MATEMATICI FINANCIARE ŞI ACTUARIALE

EDITURA FUNDAŢIEI ROMÂNIA DE MÂINE Bucureşti, 2007

.

.........3......2.......1...... Anuităţi posticipate perpetue amânate r ani ………………...... 7 9 9 13 15 17 20 22 29 31 33 33 34 35 40 42 44 45 47 47 48 51 54 55 56 58 60 61 62 71 76 78 80 82 5 .………………….... ÎMPRUMUTURI ...…………… Test de autoevaluare propus 1 ………………………………………………….. Test de autoevaluare propus 1 …………...... 2..........1..1...........3.... Elementele dobânzii simple ……………………………................ 1..1....1..... OPERAŢIUNI DE SCONT 1.....3.......Anuităţi posticipate temporare imediate ……....2.......3..………....3.... 2..6........…………………….....2... 1..... Scontul compus ....2.....………………..CUPRINS Prefaţă ………………………………………………......………....... Inflaţie şi devalorizare ……………………. Test de autoevaluare propus 2 …………………………………………………..……………………………………………….…………… 1......... Formule utilizate ………………………………………………………………...... Operaţiuni de scont ……………......…………………………………………....……….………………………………………………............. Dobânda compusă ………………………...4..…………... 2...........…………........1.... 1.. DOBÂNDA COMPUSĂ..…………. Dobânda simplă cu procente variabile ……………………….......…………………………… 1.. DOBÂNDA SIMPLĂ.........… 2..1.2...... Anuităţi posticipate temporare amânate ……………...2.. Anuităţi posticipate perpetue imediate ……. Operaţiuni echivalente în regim de dobândă compusă ….............1... Dobânda simplă …………………………………………………………….. 1.........2.....…………...... 2..........1...... Plăţi eşalonate …………...………………..………………………… 1..……….......2...………………………………………… Test de autoevaluare rezolvat .........……………………........1...1..……. 1.. Test de autoevaluare rezolvat …………………………………………………................ 2.4.. Plăţi eşalonate continue …………..3..…… 2. Formule utilizate ………………….. Scont simplu raţional ………….....………….....……… 1.......1....……………… 2.. Împrumuturi cu obligaţiuni ...1. 1.1. Rambursarea anuală în sistem clasic . Generalizarea dobânzii compuse ……………….....1. Împrumuturi ……………........... 2.…………… 2.4.....1........... Echivalenţă în regim de dobândă simplă ……………………………...3.. Anuităţi anticipate temporare amânate ……………………………… 2.1............ 1.... Test de autoevaluare propus 2 …………. 1............ Anuităţi anticipate temporare imediate …………………….....3...........5. PLĂŢI EŞALONATE........……….........……......... Echivalenţă prin valoarea actuală ………………………………….2. 2......

3....3........1......15.......6..……………………....... Probabilităţi de viaţă pentru grupuri de persoane …………………..... 3... Concepte matematice utile în studiul matematicilor financiare ...……............. 3............... 3........1...........1......... 3............................ Anuităţi viagere anticipate ……………………....... Asigurarea unei sume în caz de supravieţuire la împlinirea termenului de asigurare …………………………………………….................……….......... Formule utilizate ………………………………………………………………....………….... Asigurări de deces ....…………………………… 3.. 3.......... 3.......4.. 3..10.......4....................……………… Anexa 3......................... Tabel – asigurări cu numere de comunicaţie.…………......... Anexa 2.. Asigurarea în caz de deces pentru un grup de persoane........2..……………………... ELEMENTE DE MATEMATICI ACTUARIALE ......9...........1........................................ 3.....3............ Anuităţi viagere limitate la n ani şi anuităţi viagere amânate ……………... Anexe Anexa 1.......... Anuităţi (pensii) viagere continue .............. Asigurarea de moarte până la primul deces .……………….......... 3.... Pensii viagere …………..... Anuităţi sau pensii viagere pentru grupuri de persoane........ Asigurarea în caz de deces pentru un grup de persoane – cazul continuu .....7..... 3.............…………..5.........……………………......1................ Asigurarea continuă în caz de deces ..........14..13... 3..12.......... 3.... 3......1...…………............................……………………………............…………… Test de autoevaluare rezolvat.....………… 3.....................…………… 3................ Tabele ale dobânzii ………………......................11.. Ecuaţia diferenţială a rezervelor matematice......... Test de autoevaluare propus 1 …………. Funcţii biometrice continue …………………………….. 3..... Asigurarea până la primul deces …………..... Asigurări mixte . Test de autoevaluare propus 2 …………........………….................. Asigurarea de deces amânată sau limitată la n ani ..…………..………………………......... 3...2.………... Rezerva matematică . Funcţii biometrice …………………………………………………................………….8......3. calculate cu procentul i = 10% Bibliografie ………………………………………………………………………. Asigurări de viaţă …………………………... 85 86 86 88 90 91 93 94 95 96 98 99 101 102 103 104 106 106 107 107 109 111 113 115 119 122 125 127 6 .. Anuităţi viagere posticipate ……………………………………………….....…………......

masteranzilor. Problemele financiar-bancare şi de asigurări au o importanţă deosebită în contextul actual al economiei de piaţă şi constituie obiectul prezentului volum.PREFAŢĂ Fenomenele economice necesită cunoştinţe riguroase în vederea studierii acestora pe baze ştiinţifice. tuturor celor care vor să studieze matematicile financiare şi actuariale. fie aleator. necesar abordării modelării matematice a fenomenelor economice care au fie un caracter determinist. Fiecare capitol se încheie cu un test de autoevaluare rezolvat şi cu teste de autoevaluare propuse. Autoarea 7 . Acest lucru este posibil prin intermediul unui aparat matematic adecvat. Lucrarea se adresează studenţilor de la toate facultăţile economice.

8 .

astfel că dobânda poate fi considerată o renumeraţie a acestui serviciu. Atunci când S0 este cunoscut şi t este variabil. factor de actualizare. în condiţiile unor resurse băneşti limitate. scont compus. valoarea nominală a unei poliţe. 1. ∞ ) → R + . Împrumutul bănesc poate fi considerat ca fiind un serviciu făcut celui împrumutat. se va folosi notaţia: S ( S 0 . scadenţa comună. suma finală este funcţia de două variabile: S : [ 0. DEFINIŢIA 1: Valoarea finală (suma totală) reprezintă suma de bani acumulată la momentul de timp t. dobânda compusă. t ) = St . Astfel. factor de fructificare. t = perioada de timp în care suma S0 a fost folosită. valoarea scontată a unei poliţe. scadenţa medie.1. Suma investită iniţial o numim valoare iniţială sau capital principal. Dobânda este suma de bani plătită de către debitor (cel care se împrumută) creditorului (cel care împrumută) pentru suma de bani împrumutată. DOBÂNDA SIMPLĂ. procent mediu înlocuitor. St = valoarea la momentul t a sumei iniţiale S0 . cea mai simplă tranzacţie financiară este investirea (plasarea pentru fructificare) unei sume de bani pentru o perioadă de timp. DOBÂNDA COMPUSĂ. iar suma mai mare obţinută după perioada de investire reprezintă valoare acumulată la momentul respectiv (valoare finală). scont simplu.m. dobânda simplă. Dobânda simplă Notaţii: S0 = suma iniţială care a fost plasată sau investită. ∞ ) × [ 0. O cerere mai mare pentru credit. constituie cauza unor dobânzi ridicate. OPERAŢIUNI DE SCONT Concepte-cheie: dobânda. Deci. 9 . t ≥ 0 pentru suma iniţială S0 u.1.

t ) = 0 . t ) . 4. t ) + S ( S02 . Proprietatea 1 spune că dacă perioada de timp este 0. 3) dacă t1 < t2 ⇒ S ( S0 . atunci suma împrumutată este egală cu valoarea finală. se numeşte regim de capitalizare.Proprietăţi ale funcţiei valoare finală: 1) S ( S0 . ∞ ) → R şi are proprietăţile 2) f ( 0 ) = 1 . 2. (1. t ) >1. Proprietatea 5 este transcrierea matematică a faptului că valoarea finală este mai mare decât suma iniţial investită. i ) reprezintă legea de capitalizare aparţinând regimului de capitalizare { f ( t . S02 > 0 . 4. 2. f ( t . ∀S01 . ce depind de parametrul { f ( t . 3. t ) = f ( t ) . 4) funcţia valoare finală este o funcţie continuă. obţinem: S (1. 2) S ( 0. TEOREMĂ: Funcţiile ce satisfac proprietăţile 1-5 sunt de forma: S ( S0 . t2 ) . ∀S0 ≥ 0.1.1) S0 = 1 . Observaţii: 1. ∀t ≥ 0. Dacă în (1. Proprietatea 2 spune că dacă suma iniţială este 0 va rezulta o sumă finală nulă. ∂S ( S0 .1.1) Observaţii: 1.0 ) = S0 . indiferent de perioada de timp t. 1) t1 < t2 ⇒ f ( t1 ) < f ( t2 ) . Proprietatea 3 arată că valoarea finală este crescătoare în raport cu timpul. i )} . Pentru i ∈ I . 10 . f ( t ) reprezintă valoarea finală la momentul t a unui capital unitar investit la momentul de timp 0. fixat.2) astfel. unde: f : [ 0. f ( t ) se numeşte factor de fructificare. (1. i )} . t ) = S0 f ( t ) . O familie de factori de fructificare i ∈ I (I mulţime finită). 5) ∂S0 6) S ( S01 + S02 .1. t ) = S ( S01 . 3. t1 ) ≤ S ( S0 .

1.1. t ) şi cea iniţială S0.4) unităţi monetare în intervalul de timp [ 0. atunci: f ( t ) = 1 + it . ∞ ) × [ 0..1.1.6) (1.8) p p = 100i ⇒ i = 100 DOBÂNDA SIMPLĂ Propoziţia 1: Dacă variaţia lui f(t) pe intervalul (t. timp de un an de zile: (1.3). şi se notează cu i. Expresia f ( t ) − 1 = f ( t ) − f ( 0 ) reprezintă dobânda corespunzătoare unei DOBÂNDA ANUALĂ UNITARĂ Dobânda anuală unitară reprezintă suma de bani corespunzătoare plasării sumei de o unitate monetară. găsim: D ( S0 . t ) − S0 .7) 1 + i = f (1) = u unde u se numeşte factor de fructificare. D : [ 0.10) 11 .1. ∞ ) → [ 0.1.6) i = f (1) − 1 Din (1.1) − 1 sau (1. t ≥ 0 şi f derivabilă. ∞ ) Folosind relaţia (1.9) a ( t ) = i. Procentul anual reprezintă dobânda plătită pentru 100 u. D ( S0 . t ) = S0 ( f ( t ) − 1) (1.1.t ] .5) i = S0 (1. Astfel (1.1. t ) = S ( S0 .1.1. t+dt) este proporţională cu lungimea intervalului de timp cu un factor de proporţionalitate: (1.Definiţia matematică a dobânzii DEFINIŢIE: Dobânda corespunzătoare plasării unei sume de bani S0 pe o perioadă de timp t reprezintă diferenţa dintre valoarea finală S ( S0 . timp de un an de zile.3) (1. t ≥ 0 (1.m.

f ( t + dt ) − f ( t ) dt = a (t ) .1.11) (1. t ) = S0it . iar factorul de fructificare este f ( t ) = 1 + it . DEFINIŢIE: Pentru i ∈ I .16) Astfel. ∫ 0 t (1.Demonstraţie: Din ipoteză avem: f ( t + dt ) − f ( t ) = a ( t ) dt .1. f ( t ) = 1 + it . fixat.1. t ) = S0 (1 + it ) .12) dt →0 lim Adică f(t) va fi soluţia ecuaţiei f ( t ) = a ( t ) şi. t ) = S0it .1. vom obţine: f ( t ) − f ( 0 ) = a ( s )ds . (1.1.1. t ≥ 0 iar dobânda obţinută: D ( S0 . t ≥ 0. (1. t ) − S0 = S0it .15). putem da următoarea definiţie: DEFINIŢIE: Dobânda D ( S0 . t ≥ 0 defineşte regimul de dobândă simplă (regimul de capitalizare simplă). S0 ≥ 0 şi f ( t ) = 1 + it .13) Cum a ( s ) = i. t ) = S ( S0 .1.15) (1. Propoziţia 2: Dacă suma iniţială folosită este S0.14) Observaţie: Alegerea lui a(t) constant este justificată de definiţia dobânzii anuale unitare. iar D ( S0 . se numeşte dobândă simplă. t ) = S0 f ( t ) . atunci suma finală la momentul t ≥ 0 va fi: S ( S0 . 12 . calculată asupra aceleiaşi sume S0 pe toată durata [0. f ( t ) = 1 + it . (1. t] a folosirii ei. atunci găsim relaţia (1. integrând. atunci găsim: f ( t ) − 1 = it . f ( 0 ) = 1 . t ≥ 0 . t ≥ 0 Demonstraţie: Cum S ( S0 .

t ) − S0 S0 p 100 (1.16) se observă faptul că dobânda simplă este funcţie de suma iniţială S0 şi de durata de plasament t.1. t ) = S0 (1 + it) . aflaţi timpul de plasament.Observaţie: Din (1. Soluţie: Folosim relaţia S ( S0 .1.m.. Elementele dobânzii simple În formulele găsite există interrelaţii. iar procentul anual este de 10%. Aflaţi suma finală corespunzătoare.18) Durata de plasament t sau scadenţa operaţiunii este dată de relaţia: t= S ( S 0 .1 ⋅ 2) = 1200u. 13 . 1. p= S ( S 0 .m.19) EXEMPLUL 1: Un investitor plasează suma de 1000 u... cu procentul anual de 10% în regim de dobândă simplă timp de 2 ani.1.m.1. t ) − S 0 S0 t = D ( S0 . t ) − S0 S0 t (1.m. EXEMPLUL 2: Dacă dobânda corespunzătoare unui plasament iniţial de 2000 u. t ) S0 t 100 . Astfel: S0 = St 1 1 = St = St 1 + it 1 + it f (t ) (1. t ) − S0 S0 i = S ( S0 .1.m. unde S0 = 1000u.17) unde 1 este funcţia de actualizare pentru dobânda simplă. f (t ) Procentul de plasare p şi dobânda unitară i sunt date de relaţiile: i= S ( S0 . în regim de dobândă simplă. astfel cunoaşterea a oricăror trei dintre ele permit găsirea celui de al patrulea element.1. considerând că dobânda unitară anuală este constantă. atunci S = 1000(1 + 0. p =10% . este de 400 u. t = 2ani.

k = 360. Fie tk numărul de părţi ale anului împărţit în k diviziuni şi fie t de forma t= tk . Observaţia 2: În procedura engleză.m. Vrem să introducem noţiuni necesare plasării unor sume de bani pe perioade de timp ce conţin fracţiuni de an. vom găsi astfel: k tk . 29. D = 400u.20) Pentru fracţiunea de an „zi”. 1 an = 4 trimestre. anul bursier are 365.Soluţie: Avem S0 = 2000u.21) 14 . iar lunile de 28.. p =10% înlocuim în relaţia: S − S0 D = t= t . 30. iar în procedura franceză. 31 zile. k = 4. sau 360 1 D = S0t360 360 i (1. anul are 365 zile. trimestre. iar lunile de 30 de zile egale între ele (procedura germană). 1 an = 1 an. Observaţia 1: Am considerat anul financiar de 360 zile. 1 an = 360 zile. 31 zile. luni. anul are 360 zile. Fie k un număr de diviziuni egale ale anului (zile. iar lunile de 28.m.1.1. formulele se scriu astfel: D = S0 i t360 . S0 i S0 i obţinem timpul de plasament t = 2 ani. k t ⎞ ⎛ S = S0 ⎜ 1 + i k ⎟ k ⎠ ⎝ D = S0 i (1.) Considerăm: k = 1. 30. 1 an = 2 semestre.. 1 an = 12 luni. k = 2. 29. semestre etc. respectiv 366 zile (anii bisecţi) (anul real). k = 12. Observaţia 3: În general.

1. apoi 6 luni cu procentul anual de 10% şi timp de 3 luni cu procentul anual de 12%. timp de 3 luni cu procentul de 9%. din diverse motive. raportul 360 .m.m. i3 = 0.t ) . t ) = ∑ n D ( S0 . 1.. operaţiunile financiare nu au loc cu acelaşi procent p în întregul interval de plasament [ 0.m.5 u. Găsiţi suma finală corespunzătoare acestei operaţiuni. t=3luni. iar atunci dobânda totală va fi: D ( S0 .m. n .DEFINIŢIE: Se numeşte „număr”. 08 ⋅ 3 = 12 D = 60 u. k =1 n (1. produsul S0 t360 şi se numeşte „divizor fix” relativ la dobândă. Soluţie: Ştim că S0 = 3000u.12. i EXEMPLU: Se depun 3000 u.2. pentru un t dat.22) Observaţie: Se observă că dobânda totală simplă se obţine ca aplicare succesivă a acesteia pe subintervalele de timp a întregului interval de timp [ 0. Calculaţi dobânda aferentă acestei operaţiuni. timp de 3 luni cu procentul anual de 8%. 09.m. k =12. t1 = 3 /12.1. Soluţie: Folosim relaţia (1. t3 = 3 /12 ∑ 3 S0ik tk = S0 k =1 ∑ ik tk k =1 n D = 307.m. S = 3307. k = 1.22) D = unde: S0 = 3000 u.m.5 u.1. tk ) = k =1 ∑ n S0 ik tk = S0 k =1 ∑ ik tk . i2 = 0. t12 =3.. t ) . t = ∑ tk şi există n subintervale de timp cu k =1 n procentele pk = 100ik . 15 . în regim de dobândă simplă. t2 = 6 /12.1. i1 = 0. Dobândă simplă cu procente variabile Uneori. EXEMPLU: Se plasează suma de 3000 u. p =8% D = S0 i t12 12 D = 3000 ⋅ 0.

h Observaţie: Dacă h = scrie: 1 . la momentul iniţial.25) DEFINIŢIE: Fie h1 . la sfârşitul primului an vom avea S = 3000 (1 + 0.1.1.24) devine: p i( ) i= p . p (1. atunci vom introduce dobânzile unitare corespunzătoare fracţiunilor de an. 12 Soluţie: i1 = 12% ⇒ i = 16 . de lungime 1 h şi i 1 reprezintă dobândă totală anuală va fi hi 1 . relaţia (1. (1.m.26) EXEMPLU: Dacă într-o tranzacţie financiară.23) i = hi 1 . 12 12 Deci. p ∈ Z (de exemplu.27) i( ) = 1% . vom obţine: (1. p > 0. Cum cele două valori finale trebuie să fie aceleaşi.1. dacă anul se împarte în h unităţi de timp.1. dacă valorile lor finale sunt egale: 1 + h1i 1 h1 = 1 + h2 i 1 h2 ⇔ h1i 1 h1 = h2 i 1 . operaţiunile financiare se pot desfăşura şi pe unităţi de timp h > 0. ce devine suma plasată la sfârşitul primului an? (1.24) Astfel. h Pe de altă parte. unde h nu este neapărat întreg.m. h2 (1.Am considerat până acum că unitatea de măsură pentru timp este anul. cu dobânda anuală unitară i. Dar. numărul de luni ale anului) putem p p p ih = i ( ) ⇔ i 1 = i( ) .1. iar suma finală corespunzătoare h h unei unităţi monetare va fi 1 + hi 1 . dacă o unitate monetară este plasată timp de un an. 01) = 3030 u. suma finală va fi 1 + i . procentul lunar este de 12% şi se investesc 3000 u. respectiv 1 1 h2 ale anului şi dobânzile unitare corespunzătoare i 1 h1 şi i 1 . h2 numărul de perioade de lungime 1 h . Adică. ele sunt h2 echivalente în regim de dobândă simplă.1.

tn ⎟ şi Q = ⎜ θ1 ⎜p ⎜ θ ⎟ .1.1. S0n ⎞ ⎛ σ 01 ⎜ ⎟ . t2 ...1. se poate nota: ⎛ S0 ⎜ 1 P = ⎜ t1 ⎜ ⎜ pt ⎝ 1 S 0 2 . Se notează: P ~ Q ⇔ D(P ) = D(Q ) D DS ⇔ ∑S k =1 n 0 k ik t k = ∑σ k =1 n (1. P ∈ M 3. 17 . ptn ⎟ ⎝ 1 ⎠ σ 02 θ2 pθ 2 .. θ n ⎟ . ⎟ pt 2 ... n (R ) . D ( P) = ∑ S0k it tk = ∑ k =1 k n n S0k ptk tk 100 k =1 . t n ⎟. Dacă Q substituie pe P....1..n (R ) .28) Q ∈ M 3. pt n ⎟ ⎠ Operaţiunea financiară multiplă constă în n operaţiuni financiare simple. atunci ele sunt substituibile una celeilalte. ptn şi pe perioadele de timp t1 .. pt2 .tn .. ⎛ S01 ⎜ P = ⎜ t1 ⎜p ⎜ t ⎝ 1 S0 2 t2 pt2 . (1.. σ 0n ⎞ ⎟ . Spunem că cele două ⎟ .. S02 . formal....29) 0 k ik t k Observaţie: În cazul în care două operaţiuni financiare sunt echivalente..... Astfel. S0 n ⎞ ⎟ t 2 .. iar dobânda simplă a unei operaţiuni financiare multiple constă din însumarea dobânzilor simple a celor n operaţiuni financiare simple. pθ n ⎟ ⎠ operaţiuni sunt echivalente în regim de dobândă simplă în raport cu dobânda dacă conduc la aceeaşi dobândă simplă totală.... cu procentele anuale pt1 ..S0n .. Echivalenţă în regim de dobândă simplă Spunem că avem o operaţiune financiară sau matricială dacă aceasta constă în plasarea unor sume iniţiale diferite S01 .. n (R ) Presupunem că avem următoarele două operaţiuni matriciale P ∈ M 3. atunci elementele operaţiunii Q se numesc elemente înlocuitoare.3.

în care se înlocuieşte prin echivalenţă în raport cu dobânda: a) numai vectorul sume de plată iniţiale S01 . k = 1.. a procentului mediu înlocuitor. printr-un vector de componente egale cu p.30) unde ak = itk tk ∑ it tk k =1 k n . respectiv a scadenţei medii înlocuitoare. k =1 c) numai vectorul procente ( t1 . ∑ ak = 1.S0n . atunci suma medie înlocuitoare S a fiecărei sume S0k . t2 . bk > 0. S02 . atunci scadenţa medie înlocuitoare t a fiecărei perioade de timp tk .31) k unde bk = S0 k ptk ∑ S0k pt k =1 n ..1.. n din operaţiunea financiară P va fi: 18 .Vom considera următoarele cazuri de operaţiuni financiare echivalente: 1. k =1 n (1. k ∑ bk = 1.tn ) . k =1 n (1. k = 1. k = 1....n (R ) .1. n din operaţiunea financiară P va fi: S = k =1 ∑ n S0k itk tk ∑ it tk k =1 k n = k =1 ∑ S0k pt tk k n ∑ pt tk k =1 k n = ∑ ak S0k . printr-un vector de componente egale cu t.tn ) . k =1 n b) numai vectorul scadenţe ( t1 .. atunci procentul mediu înlocuitor p al fiecăruia dintre procentele ptk . Propoziţie: Fie operaţiunea financiară P ∈ M 3.. t2 . n din operaţiunea financiară P va fi: t= ∑ n k =1 n S0k itk tk = k =1 n ∑ S0k pt tk k n = ∑ S0k it k =1 k ∑ S0k pt k =1 n ∑ bk tk . Operaţiuni financiare de acelaşi ordin şi determinarea sumei medii înlocuitoare. printr-un vector de ( ) componente egale cu S. ak > 0..

.m.32) unde ck = S0 k t k ∑ S0 k tk k =1 n .000 ⋅ 0. ∑ ck = 1. Aflaţi scadenţa medie înlocuitoare (în condiţii de echivalenţă în regim de dobândă simplă prin dobândă).12 = 1..000 u.. p3 = 12% ⇒ i3 = 0.000 u. t2=3 luni = 3 ani 12 D3 =S03i3t3 .880 k=1 3 19 ..m. t= ∑ S0k ik tk k =1 3 3 ∑ S0k ik k =1 .m. D3 =600 u. Soluţie: D=S0it (regim de dobândă simplă) D1 =S01i1t1 .000 ⋅ 0. sau t= D1 + D2 + D3 ∑ S0k ik k =1 3 . respectiv un semestru. cu procentele anuale de 9%.000 ⋅ 0. 12% având scadenţa (durata) de 36 zile.. 3 luni. S01 = 2. k =1 k n (1.m.m.m.12 .000 u. S03 = 10.m.m. ck > 0.09 . t3=1 semestru = 1 ani 2 D1 =18 u..000 u.1 + 10.1 .m. D1 +D 2 +D3 = 743 u. 5.09 + 5.p= ∑ n k =1 n S0k itk tk = ∑ S0k pt tk k =1 n k n = ∑ S0 k tk k =1 n ∑ S0 k tk k =1 ∑ ck pt ..1.m. p2 = 10% ⇒ i2 = 0.000 u.000 u.. ∑ S0k ik = 2. S02 = 5. 10%. t1=36 zile = 36 ani 360 D 2 =S02i2t2 . D 2 =125 u. p1 = 9% ⇒ i1 = 0. 10. k =1 EXEMPLU: Partenerul P1 urmează să efectueze către partenerul P2 plăţile următoare: 2.

34) c... pn .1.4.1. Admitem că sunt cunoscute sumele finale. Pentru S şi t daţi.1 (R ) echivalentă cu P în regim de dobândă simplă în raport cu dobânda... P ∈ M 3.33) b... suma unică sau comună înlocuitoare S este: S= 1 p ⋅t ∑ n n Sk ⋅ pk ⋅ tk = k =1 1 i ⋅t ∑ Sk ⋅ ik ⋅ tk . tn şi cu procentele p1 .n (R ) se înlocuieşte cu operaţiunea unică B ∈ M 3. Pentru p şi t daţi.. t2 . Propoziţie: Dacă operaţiunea multiplă P ∈ M 3.1.. Sn ⎞ ⎟ t n ⎟. procentele şi duratele plasamentelor. S02 . vom găsi scadenţa medie înlocuitoare: t = 743 = 0.Astfel. procentul unic sau comun înlocuitor p este: 1 p= S ⋅t ∑ n k =1 1 Sk ⋅ pk ⋅ tk .35) 1. k =1 n (1. Înlocuirea unei operaţiuni financiare multiple cu o operaţiune financiară simplă şi determinarea sumei comune. obţinând sumele finale S1 . k =1 n n (1.880 t = 0.. t 2 .. S2 . scadenţa unică sau comună înlocuitoare t este: t= 1 S⋅p ∑ Sk ⋅ pk ⋅ tk = k =1 1 S ⋅i ∑ Sk ⋅ ik ⋅ tk . Echivalenţă prin valoarea actuală Să presupunem că se plasează sumele S01 ..3952 ⋅ 360 = 142. a procentului comun.. n (R ) pn ⎟ ⎠ 20 .. Fie P o operaţiune multiplă sau matriceală: ⎛ S1 ⎜ P = ⎜ t1 ⎜p ⎝ 1 S 2 . S0n pe duratele t1 .1. p2 .. sau i = S ⋅t ∑ Sk ⋅ ik ⋅ tk k =1 (1. Sn . Pentru S şi p daţi.. 272 zile 2.. respectiv a scadenţei comune.. p2 .3952 ani 1. atunci: a..

S.37) b. admiţând că.38) 21 .. deducem următoarele rezultate: Propoziţie: Dacă în operaţiunea P se înlocuieşte prin echivalenţă în raport cu valoarea actuală: a. Numai vectorul sume de plată finale (S1. VA DS Considerând cazurile asemănătoare analizate la echivalenţa prin conceptul de dobândă... atunci scadenţa medie înlocuitoare a fiecărei scadenţe tk este soluţia ecuaţiei (de gradul n în t): ∑ n Sk ⋅ (1 + ik ⋅ tk ) −1 = k =1 ∑ Sk ⋅ (1 + ik ⋅ t )−1 k =1 n (1. Să notăm cu: A (P) = ∑ S0k = ∑ Sk ⋅ (1 + ik ⋅ tk )−1 k =1 k =1 n n (1.. t).. S2. atunci suma medie înlocuitoare S a fiecărei sume finale Sk este: S = k =1 ∑ Sk × (1 + ik × tk )−1 ∑ (1 + ik × tk )−1 k =1 n n (1.1.1.cu semnificaţia de mai sus pentru sumele Sk şi Q o altă operaţiune matriceală de aceeaşi dimensiune cu P sau diferită de aceasta.. S). printr-un vector cu toate componentele egale (S.. . t. . atunci când atât valorile actuale totale A ( P ) şi A ( Q ) . din punct de vedere practic. printr-un vector cu toate componentele egale (t. Numai vectorul scadenţe (t1.. Sn). luat ca bază de calcul. adică P ~ Q dacă A ( P ) = A ( Q ) .1. cât şi comparaţia acestora au sens din punct de vedere practic. însumarea are sens. DEFINIŢIE: Spunem că operaţiunile matriceale P şi Q sunt echivalente în regim de dobândă simplă în raport cu valoarea actuală şi vom scrie P ~ Q dacă ele VA DS conduc la aceeaşi valoare actuală totală... în raport cu care sunt socotite duratele tk..tn). t2..36) valoarea actuală sau actualizată totală a celor n operaţiuni individuale la un moment dat.

p.1..39) Analog.. t şi p sunt date sau fixate..40) de unde. după cum două dintre elementele înlocuitoare S. prin echivalenţă în regim de dobândă simplă prin valoare actuală. Fie p dobânda unitară. în mod unic.. p2. se deduce următoarea propoziţie: Propoziţie: Dacă operaţiunea matriceală P se înlocuieşte printr-o operaţiune unică Q de sumă finală S. Numai vectorul procente (p1. atunci suma finală va fi: 22 . pn). i = 100 a sumei S 0 (număr întreg) şi S t – suma finală după t perioade.1.. pentru diferite procente. Observaţie: În cazul echivalenţei prin dobândă este vorba de sumele (capitalurile) iniţiale. atunci: Anii 1 2 M t Suma plasată la începutul anului S0 S1 = S 0 (1 + i ) M Dobânda produsă în timpul anului S0i S1i = S 0 (1 + i )i M Suma obţinută la sfârşitul anului S1 = S 0 (1 + i ) S 2 = S 0 (1 + i ) 2 S t −1 = S 0 (1 + t ) t −1 S t −1i = S 0 (1 + i ) i t −1 S t = S 0 (1 + i ) M t Dacă 1 + i = u va fi un factor de fructificare. . dobânda simplă a acestei perioade este adăugată la sumă pentru a produce la rândul ei dobândă în perioada următoare. găsit în tabele financiare.3. t – durata de plasament S 0 – sumă iniţială.. scadenţă t şi procent anual p. p – procentul. pentru t = 1.2. la sfârşitul primei perioade. printr-un vector cu toate componentele egale ( p.. celălalt element înlocuitor. atunci relaţia de echivalenţă are forma: ∑ Sk ⋅ (1 + ik ⋅ tk )−1 = S ⋅ (1 + i ⋅ t )−1 k =1 n (1..c.. Dobânda compusă O sumă de bani este plasată cu dobândă compusă (capitalizată) dacă. iar în cazul echivalenţei prin valori actuale este vorba de sumele (capitalurile) finale ale operaţiunilor considerate.2. p ).. rezultă. atunci procentul mediu înlocuitor p al fiecărui procent pk este soluţia ecuaţiei (de gradul n în i): ∑ n Sk ⋅ (1 + ik ⋅ tk ) −1 = k =1 ∑ Sk ⋅ (1 + i ⋅ tk )−1 k =1 n (1. 1.

= tn = 1an ...2) [ ] ( ) Suma iniţială depusă va fi: S0 = St (1 + i ) 1 t = St vt (1. k =1 n iar pe fiecare interval se aplică procentele anuale diferite p1 .3) unde 1 = v factor de actualizare. putem scrie: Suma plasată la începutul perioadei S0 S1 = S0 (1 + i1t1 ) Perioada Dobânda S0i1t1 S1i2t2 Suma obţinută la sfârşitul perioadei S1 = S0 (1 + i1t1 ) S2 = (1 + i1t1 )(1 + i2t2 ) t1 t2 M tn Sn −1 M Sn−1in tn M Sn = S0 (1 + i1t1 )(1 + i2t2 ) ....3) prin interpolare. p2 .. = tn = t . pn ..1) (1..2.2. Dobânda compusă va fi pentru t întreg: t D = S 0 (1 + i ) − 1 = S 0 u t − 1 t (1. Dacă t1 = t2 = ... 1+ i Timpul se poate obţine din (1.4) Particularizări: 1.2.. t2 .2. Dacă t1 = t2 = .tn ∑ tk = t . Presupunem că perioada t este împărţită în n intervale t1 . (1 + in tn ) M Deci. atunci dacă aplicăm regimul de dobândă compusă.S t = S 0 (1 + i ) = S 0 u t . valoarea finală este: S n = S0 ∏ (1 + ik tk ) k =1 n (1. atunci St = S0 (1 + ik ) ⎜ ⎟ k =1 ⎝ ⎠ k =1 ∑ ∏ 23 . atunci St = S0 n ∏ ⎜1 + ik n ⎟ ⎝ ⎠ k =1 n ⎛ t⎞ n ⎛ ⎞ n 2.2.. ⎜ t = tk = n ani ⎟ .

08 ⋅ 1. valoarea finală obţinută pentru plasarea sumei iniţială S 0 va fi: n S n = S 0 (1 + i ) .1) pentru partea întreagă de n ani.07 ⋅ 1.2.. = tn = 1an .000 u. în regim de dobândă compusă pe o perioadă de 4 ani cu procentele anuale de 6%.08 . Dacă durata de plasament a sumei S 0 nu este.. ci este de forma t = n + h . k 24 .3. = in = i .09 . p2 =7% ⇒ i2 =0. 7%.2. S n . în general.m. Această sumă.07 .. în timpul fracţiunii h a anului.000 ⋅ 1. i1 = i2 = .000 ⋅ 1.09 = = 20. 8%. vom găsi: S4 =20. Avem două soluţii pentru abordarea problemei: soluţia k raţională şi soluţia comercială. atunci St = S0 ∏ (1 + i ) = S0 (1 + i ) k =1 n n EXEMPLU: Ce devine suma de 20. p3 = 8% ⇒ i3 = 0.2.06 . va aduce o abordare simplă. Dacă t1 = t2 = .3352 S4 =26. S n i . cu dobândă k h unitară i. un număr întreg.4) şi putem scrie S4 =S0 (1 + i1 )(1 + i2 )(1 + i3 )(1 + i4 ) p1 =6% ⇒ i1 =0.06 ⋅ 1.704 u. 9% ? Soluţie: Folosim relaţia (1. Astfel. Soluţia raţională porneşte de la forma (1. Înlocuind. p4 = 9% ⇒ i4 = 0.m. se obţine: k h⎞ n⎛ S t = S h = S 0 (1 + i ) ⎜1 + i ⎟ n+ k⎠ ⎝ k (1.5) reprezentând soluţia raţională de calcul a sumei finale când se plasează o sumă h S 0 pe o durată t = n + în regim de dobândă compusă..

plasată în regim de dobândă compusă cu dobânda semestrială is. t2 p2 EXEMPLU: Fie ia dobânda unitară anuală şi is dobândă unitară semestrială.2.m. plasată în regim de dobândă simplă cu dobânda semestrială is. .2. 1 u..7) (1.m. i1 = 100 .m. dacă: 1 + i = (1 + ik ) .m. i ⎞ i2 2 ⎛ devine după un an (1 + is ) = ⎜ 1 + a ⎟ = 1 + ia + a > 1 + ia . plasată în regim de dobândă compusă cu dobânda anuală ia. p1 p2 (1 + i1 )t1 = (1 + i2 )t2 . devine după un an (1 + ia ) u.8) sau ik = (1 + i ) 1/ k −1. EXEMPLU: i2 = dobânda unitară semestrială..m.Procente proporţionale DEFINIŢIE: Spunem că două procente p1 şi p2 . sunt echivalente în regim de dobândă compusă dacă acestea conduc la aceeaşi valoare finală..2. atunci dobânda unitară ik este echivalentă cu dobânda anuală unitară i. Atunci i i ia şi is sunt proporţionale dacă s = a . i2 = 100 (1.. = (1 + ia ) u. 1 2 Observaţii: 1 u. corespunzătoare perioat p delor diferite t1 şi t2 . i4 = dobânda unitară trimestrială. i360 = dobânda unitară zilnică. 25 . i12 = dobânda unitară mensuală (lunară). devine după un an (1 + 2is ) u. k (1.6) Dacă împărţim anul în k părţi egale şi pentru fiecare fracţiune de an se ia dobânda unitară ik. 2⎠ 4 ⎝ Procente echivalente 2 DEFINIŢIE: Spunem că două procente p1 şi p2 . corespunzătoare perioadelor diferite t1 şi t2. sunt proporţionale dacă 1 = 1 . 1 u.m.

2. (1.12) Relaţia (1. adică: i = d .9) DEFINIŢIE: Dobânda unitară nominală sau rata nominală a dobânzii plătită de k ori într-un an este produsul dintre k şi dobânda unitară efectivă k corespunzătoare fracţiunii 1/k a anului şi se notează i( ) .12) reprezintă relaţia dintre dobânda unitară nominală şi dobânda unitară anuală i. (1.2.14) (1. de unde.16) DEFINIŢIE: Reducerea unitară nominală sau rata nominală a actualizării (reducerii) plătită de k ori pe an este: k (1. DEFINIŢIE: Rata anuală de actualizare (reducere) efectivă este: d =1− v .2.18) dk = .2. pentru d < 1 1− d (1.2. k 26 .2. relaţia de echivalenţă se scrie: 1 + i = (1 + i2 ) = (1 + i4 ) = (1 + i12 ) 2 4 12 = (1 + i360 ) 360 . k i( ) = kik .2.2. din formula de echivalenţă avem: ⎛ i( k ) 1 + i = ⎜1 + ⎜ k ⎝ ⎞ ⎟ ⇒ ⎟ ⎠ k (1.13) (1.17) d ( ) = kd k . care se poate scrie: v =1− d = 1 =1− i ⇒ 1+ i 1+ i d= i .2.11) 1/ k k i( ) = k ⎡(1 + i ) − 1⎤ .Pentru un an. ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ (1.10) astfel. 1+ i vom obţine dobânda unitară i în funcţie de d.2. rata efectivă a reducerii sau actualizării: k d( ) (1.15) (1.2.

(1. 1 + i = eδ .2. n + ⎟ = S0 (1 + i ) (1 + ik ) . Observaţia 2: ln (1 + i ) = δ .22) (1. (1.2. ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ ( ) (1.2. am obţinut: sau ln (1 + i ) = δ . 2 n deci. k ⎠ ⎝ (1.Echivalenţa presupune egalităţile valorilor actuale plătite la începutul perioadei.21) Adică.2. în baza relaţiei (1.2. (1.23) trebuie să percepem dobânda δ = ln (1 + i ) în fiecare interval de timp ( t .20) Observaţia 1: 1/ k Aveam relaţia i( k ) = k ⎡(1 + i ) − 1⎤ în care vom trece la limită: ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ ( k ) = lim k ⎡ 1 + i 1/ k − 1⎤ = lim i k →∞ = lim (1 + i ) k →∞ 1/ k ⎢( ⎣ ) ⎥ ⎦ −1 k →∞ 1/ k = ln (1 + i ) = δ . > δ . + δ + .27) 27 .26) găsim Dezvoltăm eδ i = eδ − 1 .2. am obţinut i > δ .m. k k⎠ ⎝ (1. în serie MacLaurin şi obţinem: 2 n i = δ + δ + . t + dt ) pentru a ajunge în timpul unui an la dobânda efectivă i..25) (1.24) (1. Cu alte cuvinte. Astfel. k (k ) ⎞ ⎛ v = 1 − d = ⎜1 − d ⎟ .19) de unde 1/ k d ( k ) = k ⎡1 − (1 − d ) ⎤ = k 1 − v1/ k .2.2.23) unde δ se numeşte procent nominal instantaneu. astfel încât să conducă la sfârşitul anului la 1 u.2. dacă i este dat. folosind procente echivalente putem obţine formula comercială h pentru suma S 0 plasată pe o perioadă t = n + : k h⎞ ⎛ n h S n+ h = S ⎜ S0 ...2..

deoarece factorul fructificare 1 + i = u este în tabele financiare atât pentru puteri întregi. 076225 d ) ⎥ ⎢ ( ) ⎥ ⎢ ( ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ 2. 08 . ( 4) ⎞ ⎛ ⎟ găsim 1 + i = ⎜1 + i ⎟ ⎜ 4 ⎠ ⎝ k ⎞ ⎟ . calculaţi i( ) . Cele două soluţii. 12 4 1. Dacă i( 4 ) = 0. atunci vom găsi: ⎢ ( ⎥ ⎣ ⎦ ( 4 ) = 4 ⎡1 − 1 − d 1/ 4 ⎤ = 4 ⎡1 − 1 + i −1/ 4 ⎤ = 0. de unde ⎟ ⎠ 4 28 . k (1. raţională şi comercială. cât şi fracţionare.29) Cu alte cuvinte.şi cum (1 + ik ) = (1 + i ) h h/k .2. vom avea: n h/k S n+ h = S0 (1 + i ) (1 + i ) k . iar soluţia comercială pentru cel ce plăteşte dobânda.2. Dezvoltăm în serie (1 + i ) h/k (1 + i ) atunci h/k h⎛h ⎞ h ⎜ − 1⎟ ⎠ i 2 + . 2.12 .. adică p = 12. (1. 3.5509% . putem spune că soluţia raţională este convenabilă pentru cel ce va încasa dobânda. Soluţia comercială este mai des utilizată. .2. diferă în funcţie de durata t. calculaţi i. Valorile finale ale unei sume S 0 . d ( ) .. Comparăm cele două soluţii. nu sunt identice. Dacă i = 0. Soluţie: ⎛ i( k ) Folosim relaţia (1.11): 1 + i = ⎜1 + ⎜ k ⎝ i = 0. 077208 ⎢( ⎣ ) ⎥ ⎦ Folosim relaţia: k d ( ) = k ⎡1 − 1 − d )1/ k ⎤ .12): i( k ) = k ⎡(1 + i ) − 1⎤ ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ 1/12 12 i( ) = 12 ⎡ 1 + i − 1⎤ = 0. k i+ k ⎝k = 1+ 1! 2! (1 + i )h / k ≤ 1+ h i.28) Observaţii: 1.2. depusă în regim de dobândă simplă sau în regim de dobândă compusă. EXEMPLE: Soluţie: 1/ k Folosim relaţia (1.125509 .

t ) δ ( t ) dt S (1. după trecerea timpului t. la momentul 0. Admitem că δ ( t ) > 0.2. 1 u.2. dată de (1.2. t ) = δ ( u )du şi punem condiţia S (1. t + dt ) dobânda δ ( t ) . (1. ∀t ≥ 0 . t ) derivabilă în raport cu t) ⇒ = δ ( t ) . Suma S (1.0 ) = 1 . S (1.m. va aduce în intervalul ( t . echivalează cu suma de 1 u. t + dt ) − S (1. S (1. t ) = S (1. Generalizarea dobânzii compuse Presupunem că δ nu este constantă. t ) ( S (1. t ) valoarea unei unităţi monetare depuse la momentul zero. t ) ⇒ S (1. vom obţine: ln S (1.1. a>0.30) la momentul t. t ) . 29 . t ) în intervalul ( t . ( δ ( t ) integrabilă în raport cu t. t ) este funcţie crescătoare în raport cu timpul. 2. δ ( t ) . t ) sau δ (t ) = f '(t ) f (t ) .30) Observaţii: 1. t ) δ ( t ) dt ∀ ( a. t + dt ) − S (1. Funcţia δ ( t ) se numeşte forţa dobânzii sau rata instantanee de dobândă. t + dt ) valoarea la momentul t + dt.m. t + dt ) dobânda S (1. S (1. t + dt ) . Noţiunea de instantanee apare datorită existenţei unei derivate în definiţia ratei instantanee a dobânzii (forţa dobânzii). Integrând. 4.31) reprezintă ritmul de variaţie în raport cu timpul a sumei finale. Notăm cu S (1. iar cu S (1. t ) δ ( t ) dt S ´ (1.1.2. b>0). t ) S (1. t ) = S (1. b ) . t + dt ) − S (1. ci este o funcţie de timp. t ) = e 0 ∫ δ( u )du t . 3. t ) va reprezenta dobânda corespunzătoare sumei S (1. găsim ∫ a t S (1. t ) dt va aduce în intervalul ( t . (1. intensitatea instantanee a dobânzii: δ (t ) = S ' (1. S (1.

000 u. t ) = 1 + it . S0 = 100.2. δ ( t ) = 3t 2 + 1.32) 2. Soluţie: Avem S = S0 e 0 atunci S = 100.m.2.2. timp de t ani. EXEMPLU: O persoană depune într-un depozit bancar suma de 100. ∞ ) . Forţa dobânzii în regim de dobândă compusă În regim de dobândă compusă avem: S (1. 30 .33) că forţa dobânzii este constantă în raport cu timpul. t ) = S0 eδt ⇒ δt = St e −δ t . reprezentând dobânda unitară instantanee. ∫ δ ( u )du t . calculaţi dobânda corespunzătoare acestei operaţiuni.36) 1 = v (1) = e−δ 1+ i . Observaţia 2: Dacă δ ( t ) = δ .2.2.000 u.2. t atunci d (1 + i )t dt δ (t ) = = ln (1 + i ) = δ .000e 0 2 ∫ ( 3u +1)du t 3 = 100.EXEMPLE: 1. ∀t ∈ [ 0.m. ∞ ) 1 + it (1.m. t ≥ 0 ( t numărul de ani de la deschiderea depozitului). t (1. atunci δ (t ) = i . Forţa dobânzii în regim de dobândă simplă În regim de dobândă simplă avem: S (1. atunci: S0 = St e St = S ( S0 .000et +t u. (1.35) (1. (1 + i )t (1. Dacă dobânda instantanee a fost δ ( t ) = 3t 2 + 1.34) atunci iar v= v ( t ) = e−δ t = vt = (1 − d ) . t ) = (1 + i ) .33) Observaţia 1: Se observă din (1. ∀t ∈ [ 0. t ≥ 0 .

respectiv.2.2.2.38) cu devalorizare 31 . însă.α ) ⎪ . cunoscute sau necunoscute. pot conduce la deprecierea monedei sau devalorizarea acesteia. valoarea finală S ( S0 . DEFINIŢIE (economică): Inflaţia reprezintă fenomenul general de ajustare pe cale monetară a tensiunilor existente într-un ansamblu socio-economic. sociale.37) Astfel. t ) va fi în cazul unei operaţiuni în regim de dobândă compusă: ⎪ ⎪ 1 an ⎯⎯⎯ ⎨ → ( i. p2 . Inflaţie şi devalorizare Fie p=100 i.1. Putem scrie: ⎧ 1 + i. Astfel. cu care se face un anumit plasament care are drept componente p1 . DEFINIŢIE (economică): Devalorizarea este modificarea voluntară a parităţii unei monede. putem da definiţiile economice ale inflaţiei. Considerăm că o anumită monedă se devalorizează anual cu un coeficient anual unitar α . diverse motive economice. devalorizării şi a deprecierii. Un astfel de punct de vedere pare a fi cel ideal când se presupune stabilitatea economică generală şi a celor implicaţi în afaceri în particular.2. modificându-se valoarea sa de schimb cu alte monede. interne sau externe. cu devalorizare ⎩1 + α (1.m. fara devalorizare ⎪ 1 an → 1u. şi. DEFINIŢIE (economică): Deprecierea reprezintă constatarea unei pierderi de valoare a unei monede afectată pe plan intern de inflaţie. ⎯⎯⎯ ⎨ 1 + i ( i. Astfel. t ) fara devalorizare (1. dezvoltarea celui care face plasamentul. acoperirea cheltuielilor.α ) ⎧ S (1 + i )t . ⎪ ⎝ 1+α ⎠ ⎩ t S ( S0 . iar numărul 100 α se va numi procent anual mediu de devalorizare. 0 ⎛ 1+ i ⎞ ⎪ S0 ⎜ ⎟ . procentul anual sau periodic. caracterizat prin creşterea nivelului general al preţurilor şi deprecierea monedei. se va diminua valoarea-aur a unităţii monetare. iar pe plan extern de deteriorarea termenilor de schimb în legătură cu un dezechilibru pronunţat şi de durată a balanţei de plăţi. politice.

daca i = α S ( S0 .44) şi j = i + α + iα 32 .40) Relaţia (1. daca i > α S ( S0 . t ) = S0 .39) iar S ( S0 .2. Avem relaţiile: 1 + j = (1 + i )(1 + α ) (1. α ) = 0 (1.Observăm cu uşurinţă că: ⎛ 1+ i ⎞ t S0 (1 + i ) > S0 ⎜ ⎟ . ∀α > 0 ⎝ 1+ α ⎠ t (1.2. t ) < S0 . după o durată de plasament suficient de mare.42) ne arată că atunci când rata anuală a devalorizării este mai mare decât rata anuală a dobânzii.42) Relaţia (1. α sunt variabile în timp. atunci are loc o devalorizare controlată.2.2.2.2. iar 1 se numeşte factor de devalorizare. DEFINIŢIE: Când coeficientul α este cunoscut. daca i < α (1. 1+ α În cazul devalorizării controlate se operează cu un procent anual aparent q = 100 j .2.41) 0 ≤τ ≤ t Se poate observa că: t →∞ α >i lim S ( S0 . dar au loc următoarele condiţii: i (τ ) > α (τ ) . suma finală a operaţiunii va fi zero.2. iar (1 + α ) se numeşte factor de compensare a devalorizării sau revalorizare. unde j se numeşte dobândă anuală aparentă. cu sau (1.43) (1.40) se păstrează şi atunci când i. t ) > S0 . i (τ ) = α (τ ) i (τ ) < α (τ ) . i.

p2 j . O poliţă se cumpără la un moment dat cu preţul sau suma S0.000 (1. c) există devalorizare anuală de 3% şi luată în considerare. adică: DC ∑ n1 k =1 ⎡ S ⋅ (1 + i )−t1k ⎤ = 1k ⎢ 1k ⎥ ⎣ ⎦ ∑ ⎡ S2 j ⋅ (1 + i2 j ) ⎢ ⎣ j =1 n2 − t2 j ⎤ ⎥ ⎦ (1. 03) = 14544 u. n2 plăţi de valori finale.3.3.m.45) 1.2. 3 c) St = 10. (Se va rotunji la patru zecimale fiecare operaţie aritmetică. n . b) există devalorizare anuală de 3% neluată în seamă. deci P = ( S1k .EXEMPLU: Se plasează suma de 10. Operaţiuni de scont Notaţii şi denumiri Operaţiunea de scont este caracteristică. Operaţiuni echivalente în regim de dobândă compusă Vom considera operaţiunile multiple P şi Q. reprezentând efectuarea a n1 şi. (valoare reală).m.. S0 = preţ de cumpărare. respectiv p2j şi t2j.m. 3 3 1. respectiv. p1k .3. DEFINIŢIE: Spunem că operaţiunile P şi Q sunt echivalente în regim de dobândă compusă (notând P ~ Q ) dacă ele au aceleaşi valori actuale totale. n .2. 1 2 unde S1k şi S2j sunt valori finale corespunzătoare procentelor şi scadenţelor p1k şi t1k. Valoarea finală la scadenţă a poliţei K va fi: K = S0 (1 + iθ ) . θ (1. b) St = 10. înlocuind. θ ≤ un an sau K = S0 (1 + i ) .1/1. t2 j ) j=1. în regim de dobândă compusă timp de 3 ani cu procentul anual de 10%.2.000 u.m. Q = ( S2 j . t1k ) k =1. vom obţine: 3 a) St = 10.000 (1. i = dobânda unitară anuală.38) şi. care cumpără înainte de scadenţă anumite poliţe cu scopul de a obţine o dobândă.1) 33 . băncilor comerciale.) Soluţie: Folosim relaţia (1. θ ≥ un an unde: K = valoarea nominală a poliţei. Care este valoarea finală a operaţiunii dacă: a) nu există devalorizare sau este neglijabilă.000 (1. în general. 03) = 12181 u.1) (1.1) = 13310 u. (valoare aparentă). Aceasta este evaluată cu procentul de emisiune p = 100i şi este scadentă după momentul sau durata θ .

3.3.8) 34 . Din (1.6) Astfel. q 1 + jt 1+ t 100 K (1. θ1 ≥ un an θ (1. putem face următoarele observaţii: 1.3) S = K − Ka Teoretic.3. (1. Valoarea scontată a poliţei (valoarea actuală la momentul vânzării acesteia) la momentul θ1 = θ − t se notează cu Ka. Deosebirea dintre scont şi dobândă este că dobânda se adaugă la capital.4) K = Ka + S şi (1. 2. Scontul este de aceeaşi natură ca şi dobânda.3.3.1. cu dobânda unitară j: SSR = K a jt (1.2) unde: K1 = valoarea lui S0 la momentul θ1 .3. Scontul simplu raţional Scontul simplu raţional.3.Dacă la un moment dat θ1 < θ . atunci poliţa va avea o valoare finală sau curs K1 = S0 (1 + iθ1 ) . va fi dobânda dată de Ka pe perioada t.7) q t Kjt SSR = 100 sau SSR = .3. θ ≤ un an sau K1 = S0 (1 + i ) 1 . poliţa poate fi vândută unei bănci comerciale. corespunzătoare valorii scontate sau a sumei pe care o primeşte deţinătorul poliţei evaluată cu procentul de emisiune al poliţei sau cu un alt procent. notat SSR. notat S. diferenţa dintre valoarea nominală K şi valoarea scontată Ka. iar scontul se scade din capital. obţinem cu uşurinţă următoarele relaţii: K a = K şi K = K a (1 + jt ) 1 + jt iar (1.3) obţinem: (1. 1. adică la t = θ − θ1 până la scadenţă. Vom numi scont. scontul trebuie să reprezinte dobânda pe perioada până la scadenţă.5) Ka = K − S Astfel.3.

SCR.3.3.m.8) avem: SSR = j .15) 35 . Dacă K=1 u. t = durata scontării (măsurată în ani). adică utilizarea scontului simplu raţional convine deţinătorului poliţei. În practică. va fi dobânda dată de valoarea nominală K pe perioada t. 2. Scontul simplu comercial nu se aplică pe perioade de timp mari. jt este mic şi se neglijează.13) sau SSR = SSC (1.9) Orice scont ce aproximează scontul raţional se numeşte scont comercial. pe perioada t (în regim de dobândă compusă) se obţine scontul compus raţional.3.11) (1. j = dobânda unitară de scont. iar utilizarea scontului simplu comercial convine băncii.3.3.3. 1 − jt (1.10) (1.14) 1 + jt 1. Scontul compus Scontul compus este cel în care calculele se fac în regim de dobândă compusă. SCC.12) K a = K (1 − jt ) .3. Observaţii: 1. SSR < SSC .8) obţinem: SSC = SSR (1 + jt ) (1.8) devine SS = Kjt (1.3. Din (1.10) şi (1.unde: q = 100 j procent de scont (procentul de scont poate fi egal sau diferit de procentul de emisiune al poliţei p=100i).3. cu dobânda unitară j: SSC = Kjt şi iar a K= K . Orice scont ce aproximează scontul compus raţional se numeşte scont compus comercial. şi t=1 an. Dacă dobânda se aplică asupra valorii Ka cu dobânda unitară j.3.3.2. atunci din (1.3. astfel: 1 + jt ≅ 1 iar relaţia (1. Scontul simplu comercial. notat SSC. 1+ j (1.

19): Ştiind că: (1 + j )t = 1 + jt + j 2 Kjt ⎡ ⎤ SCR = K ⎢1 − 1 ⎥ = ⎣ 1 + jt ⎦ 1 + jt (1. obţinem scontul compus raţional: t SCR = K a ⎡(1 + j ) − 1⎤ .18) şi.3.17) (1.22) iar.. vom avea: K = K a (1 + j ) t (1. (1 + j )t (1. unde. vom avea în (1. (1.3. ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ ( ) (1. ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ (1.3.DEFINIŢIE: Numim scont unitar sau unitate de scont: j . 1 factor de actualizare sau factor de scont. SCC.24) 1 + jt şi K = K a (1 + jt ) ..3. d= 1+ j sau d =1− v . cum orice scont ce aproximează.3. în general. aplicând definiţia scontului compus raţional. neglijând termenii de grad mai mare sau egal cu doi (în ipoteza că dobânda unitară j este.3.3. 2 şi.3.19) găsim că scontul compus comercial este: SCC = K a jt (1.3.16) (1. (1. mică pe piaţa financiară). atunci din (1.20) Din (1.19) sau −t SCR = K ⎡1 − (1 + j ) ⎤ = K 1 − vt . v = 1+ j În regim de dobândă compusă.3.23) unde Ka = K .3. scontul compus raţional se numeşte scont compus comercial.3.3.25) 36 .18) găsim: Ka = K .21) t ( t − 1) + .

cât şi scontul simplu comercial.m. Dacă t > 1 an.08 1 + jt K1 = S0 (1 + iθ1 ) ⇒ K = 120. cu procentul anual de 10%.000 u.996 = 127. (Se va rotunji la patru zecimale fiecare operaţie aritmetică. SCC = SSR < SSC .) Soluţie: S0 = 120. Ka = 129. Dacă t < 1 an.1 ⋅ 0.m.2007 a fost cumpărată o poliţă în valoare de 120.1 θ = 10 luni = 0. 1 + 0. atunci: (1 + j)t < 1 + jt ⇒ SCR < SCC.996 u. Se cere: a) valoarea nominală a poliţei la scadenţă.25 q2 = 10% ⇒ j2 = 0.1 ⋅ 0..25 129.000 u.825. cu procentele q1 = 8%.m.m.25 ani 12 K = S0(1 + iθ) ⇒ K1 = 120. posesorul poliţei o prezintă la scontare cu 3 luni înainte de scadenţă. Dacă t = 1 an. EXEMPLUL 1: La data de 01. având scadenţa 10 luni mai târziu.m. Din diverse motive.5833) = 126. 1 + 0.996 = 126.8333 ani θ1 = 7 luni = 0. 4.1 Ka = 37 .02.5833 ani t= 3 = 0. În cazul scontului simplu raţional: K a = K ⇒ q1 = 8% ⇒ j1 = 0.000(1 + 0. p = 10% ⇒ i = 0.447.8333) = 129. b) valoarea finală a poliţei la momentul scontării. aplicând atât scontul simplu raţional.000(1 + 0.m. 2. atunci: (1 + j)t = 1 + jt ⇒ SCR = SCC.996 u.0588 u. q2 = 10%. 3. atunci: (1 + j)t > 1 + jt ⇒ SCR > SCC.Observaţii: 1. c) valoarea scontată a poliţei.3659 u.1 ⋅ 0.08 ⋅ 0.

2007.m.m. j=0. EXEMPLUL 2: La data de 10.2007 se aduce pentru scontare o poliţă de valoare nominală K=15.m.996(1 − 0. Se cere valoarea scontată.01. 100 360 Comision de acceptare = 15.m.5 = 2. 16.25) = 126. Procentul de scont simplu comercial modificat este dat prin: q 84 ⋅ ⇒ q=13.996(1 − 0.01% AGIO=15. Soluţie: t = 22 + 29 + 31 = 82 zile tmodificat = 82 + 2 = 84 zile p=100j.9 u...08 K a = 129.000 u.m. 84 360 0.000 − 455. • comision pe efect 12.m.6 84 ⋅ = 20. • taxă pe comision fix 16.6 u. Fie q1 – procent real de scont.25) = 127. q2 = 10% ⇒ j2 = 0. 4 = 14. • comision de acceptare a emisiunii 0. q1=100j1.08 ⋅ 0.1 ⋅ 0.03.5 u.8%. 38 .1u. a cărei scadenţă este pe 31.m.1 u.000 ⋅ 0.000 ⋅ 100 360 Valoarea scontată K a = K − AGIO ⇒ K a = 15.12 SSC = Kjt = 15. aplicând un scont simplu comercial.396.6%.8 ⋅ 12.4 u.m.m. q2=100j2.08 u.1 K a = 129.000 ⋅ Comision pe efect = 12.În cazul scontului simplu comercial: K a = K (1 − jt ) ⇒ q1 = 8% ⇒ j1 = 0.9 u.5 u. iar q2 – procent efectiv (sau de revenire) de scont. • se adaugă două zile de către bancă. Se au în vedere următoarele condiţii ale băncii comerciale: • procent de scont 12%.746. Taxă pe comision fix = 100 AGIO (TAXĂ DE SCONT TOTALĂ) = SSC + Comision de acceptare + Comision de acceptare + taxă pe comision fix = 455.544.m.12 ⋅ SSC = 419.

930 ⎧ a = 125.m.9% • procent efectiv (sau de revenire) de scont: AGIO – Taxă pe comision fix = 453. AGIO – Taxă pe comision fix = Ka j2t.7929 u. b) cât va primi beneficiarul cu doi ani înainte de scadenţă? (Se va rotunji la patru zecimale fiecare operaţie aritmetică.3% EXEMPLUL 3: O poliţă are valoarea de emisie de 100.m.970 u.1 ⋅ 2 ⎩ 39 .968.930 1 + jt ⎪ Ka = = 122.m.6667 u.m. p = 8% ⇒ i = 0.) Soluţie: S0 = 100. în regim de scont compus.000 u. şi este scadentă peste 5 ani cu procentul de 8%.1)2 ⎩ Scont compus comercial: 146.000(1+0.930 u. K j1t = 453. Atunci: • procentul real de scont: AGIO – Taxă pe comision fix=453.3 ⇒ q2 = 13. K1 = S0 (1 + i ) 1 ⇒ K1=100.Avem relaţiile: AGIO – Taxă pe comision fix = K j1t. Ka j2t = 453.m. K = ⎪ ⎪ (1 + 0.08 θ = 5 ani j1=0. ⎪ 1 + 0.930 ⎧ a ⎪ K = 1 + 0. Scont compus raţional: Ka = K (1 + j )t θ θ 146..663.m.3 u.08)3 = 100..7521 u. ⎪ (1 + 0.m.441.1 K = S0 (1 + i ) ⇒ K = 146.930 ⎪ Ka = = 121.000 · 1.3 u.08)2 ⇒⎨ 146. Dacă scontarea se face cu procentul q1=8% sau q2=10%.m.429.m.3 ⇒ q1=12. ⎪ Ka = K ⇒ ⎨ 146.2597 K1 = 125.7931 u.000 u.08 j2=0. se cere: a) valoarea nominală.08 ⋅ 2 = 126.m.

100 360 Sf =S0 +D . cu procentul anual 5% (utilizaţi soluţia raţională).000 u.) a) S 5 = 15082 u. 1 an = 360 zile) a) 200 u. Care va fi suma finală corespunzătoare acestei operaţiuni? (în regim de dobândă simplă... în regim de dobândă compusă.m.TEST DE AUTOEVALUARE REZOLVAT 1. S0 = 58. Răspuns corect: c) 2. t = 45 zile = 45 ani 360 D = 20.08 .m.m.000 u.m.564 ⋅ (1+0. Sf =S0 +S0it ..000 u. c) 20.200 u.564 u.m.? Rezolvare: Sf =20. 8+ 12 5 12 -4 b) S 8+ = 23082 u. Să se calculeze valoarea finală a sumei de 10. S4 =58. Răspuns corect: S0 = 40. Sf =S0 (1+it ) . (Se va rotunji la patru zecimale fiecare operaţie aritmetică.m. Rezolvare: D=S0it . să se poată ridica 58.200 u.564 u.m.1 .m.000 u. 45 ⇒ D = 200 u. 3.m.m. cu procentul anual de 10%. se plasează timp de 45 zile.200 u.000 8 . d) 22. 40 . p = 10% ⇒ i = 0..1) S0 = 40. Ce sumă trebuie depusă astăzi. Sn =S0 (1+i ) ⇒ S0 = Sn (1+i ) n -n n = 4 ani.m... b) 22. Suma de 20.m.000 u.000 u.m. (regim de dobândă simplă) S0 = 20. plasate timp de 8 ani şi 5 luni.m.m. cu procentul anual de 8%. pentru ca peste 4 ani.. p = 8% ⇒ i = 0.

Kjt c) SSR = . = 13508 u.05.05.. plasate timp de 8 ani şi 5 luni. cu dobânda unitară j. 0208 = 15082 u. 05 8+ 12 8+ 5 u. adică: a) SSR = K a jt .m.000 u.m. i = 0.m. aplicăm soluţia comercială.c) S 8+ 5 12 5 12 = 65083 u. Soluţia comercială: S Răspuns corect: b) 12 = 15078 5 = 10000 ⋅1. d) S 8+ Rezolvare: Avem p = 5%.. 058 ⋅1.m. u.. 1 − jt d) alt răspuns. Soluţia raţională: S 5 8+ 12 5⎞ 8 ⎛ = 10000 ⋅ (1 + 0. Răspuns corect: a) 41 . cu procentul anual 5% (utilizaţi soluţia comercială). aplicăm soluţia raţională. Să se calculeze valoarea finală a sumei de 10. = 18077 = 25077 8+ 5 12 5 12 u. reprezintă dobânda dată de Ka pe perioada t. notat SSR. 05 ) ⋅ ⎜1 + 0. b) SSR = Kjt . 5. Scontul simplu raţional.m.) a) S 5 = 15045 u.m. (Se va rotunji la patru zecimale fiecare operaţie aritmetică..m. 8+ 12 5 12 b) S c) S 8+ = 15078 u. d) S 8+ Rezolvare: Avem p = 5%.. 05 ⎟ = 10000 ⋅1.m. i = 0.m. 12 ⎠ ⎝ Răspuns corect: a) 4.

depusă în regim de dobândă compusă pe o perioadă de timp t cu dobânda unitară i. va fi: (1 + i )t b) S0 = St (1 + i )t . ∀t ≥ 0 va fi: a) S ( t ) = e 0 ∫ −δ( u )du t t . b) S ( t ) = S0 e 0 t ∫ δ( u )du ∫ δ( u )du c) S ( t ) = e 0 .TEST DE AUTOEVALUARE PROPUS 1 1. Răspuns corect: a) 4. În regim de dobândă simplă. b) D = S0 − S0it = S0 (1 − it ) . ⎣ ⎦ d) D = S0 ⎡(1 + i )t − 1⎤ . d) alt răspuns. Valoarea finală S ( t ) reprezintă valoarea unei unităţi monetare depuse la momentul zero. Dobânda unitară este suma dată de o unitate monetară pe timp de un an care se notează cu i. d) alt răspuns. dobânda corespunzătoare plasării unei sume iniţiale S0 pe perioada t cu dobândă unitară i va fi: a) D = S0 + S0it = S0 (1 + it ) . după trecerea timpului t. (1 + i )−t . când δ ( t ) > 0. . ⎢ ⎥ Răspuns corect: c) 3. Răspuns corect: c) 42 . c) D = S0it . Suma iniţială. Răspuns corect: Adevărat 2. c) S0 = St 1 a) S0 = St 1 .

θ ≥ un an . θ ≤ un an sau K = S0 (1 + i ) . Aceasta este evaluată cu procentul mediu de emisiune p = 100i şi este scadentă după momentul sau durata θ .5. θ Răspuns corect: Adevărat 43 . O poliţă se cumpără la un moment dat cu preţul sau suma S0. Valoarea finală la scadenţă a poliţei K va fi: K = S0 (1 + iθ ) .

Fie un depozit în valoare de 1. corespunzătoare plasării sumei de 1. b) (1 − d )2 1 − v 2 c) d 3 = (i − d ) .. Răspuns corect: 125 2. ? Răspuns corect: n ≥ ln 2 ln1..000 3. Câţi ani trec ca investiţia să se dubleze n ≥ .000 u.000. la începutul anului 2005. Dobânda corespunzătoare plasării sumei de 10.m.12 t 5.m. cu procentul anual de 5% timp de 1 trimestru va fi … u.m. ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ Răspuns corect: Fals 44 .m. cu procentul anual de 10%.000 u. Suma finală.331.TEST DE AUTOEVALUARE PROPUS 2 1. Dacă v = 1 − d . Scontul compus raţional este dat de relaţia: SCR = K a ⎡(1 + j ) + 1⎤ . timp de 3 ani.m. 1− v (1 − d ) 2 d 2 = (i − d ) .. (regim de dobândă simplă. va fi … u. cu procentul anual de 12%. stabiliţi care din relaţiile următoare este adevărată: 3 (i − d ) a) d 2 = .000. (1 − d )2 1 − v Răspuns corect: a) 4.000 u. (regim de dobândă compusă. 1 an = 360 zile) Răspuns corect: 1. 1 an = 360 zile).

t ≥ 0 S= ∑ S0k it tk k =1 n k n . t= ∑ S0k it tk k =1 n k n . k =1 n n 1 t= S⋅p 1 p= S ⋅t k =1 1 Sk ⋅ pk ⋅ tk = S ⋅i ∑ Sk ⋅ ik ⋅ tk . ⎜1 + ik n ⎟ . S0 = St = St vt .α ) ⎪ S ⎛ 1 + i ⎞ . fara devalorizare ⎪ 0 ⎪ 1 an t → . S ( S0 . i = S ⋅t ∑ Sk ⋅ ik ⋅ tk . 1 1 = v. k =1 k =1 1 Sk ⋅ pk ⋅ tk . t ≥ 0 . p= ∑ S0k it tk k =1 n k n ∑ it tk k =1 k ∑ S0k it k =1 k ∑ S 0 k tk k =1 S= 1 p ⋅t ∑ ∑ ∑ n n n Sk ⋅ pk ⋅ tk = k =1 1 i ⋅t ∑ Sk ⋅ ik ⋅ tk . D = S 0 (1 + i ) − 1 = S 0 u t − 1 . St = S0 ⎝ ⎠ k =1 k =1 k =1 n ∏ n ∏ n ⎧ S (1 + i )t . t 1+ i (1 + i ) [ ] ( ) St = S0 ∏ t⎞ ⎛ (1 + ik ) .FORMULE UTILIZATE Dobânda simplă S ( S0 . cu devalorizare 0⎜ ⎟ ⎪ ⎝ 1+α ⎠ ⎩ 45 . t ) ⎯⎯⎯ ⎨ ( i. St = S0 (1 + i ) = S0 (1 + i )n . D ( S0 . t ) = S0 (1 + it ) . k =1 n Dobânda compusă t t S t = S 0 (1 + i ) = S 0 u t . t ) = S0it .

K a = K (1 − jt ) . ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ Kjt ⎡ ⎤ . 1 + jt 46 . K = K a (1 + jt ) . SSR = K a jt şi K = K a (1 + jt ) . K = K . SSR = a Kjt . SCC = K a jt . K = Ka + S . SSC = Kjt . 1 + jt t −t SCR = K a ⎡(1 + j ) − 1⎤ . K a = K t . Ka = K − S . SCR = K ⎡1 − (1 + j ) ⎤ = K 1 − vt . 1 + jt 1 − jt SSC = SSR (1 + jt ) .Scont S = K − Ka . SSR = SSC . SCR = K ⎢1 − 1 ⎥ = 1 + jt ⎦ 1 + jt ⎣ (1 + j ) ( ) K a = K .

anuităţi anticipate. având drept scop crearea unui fond bănesc sau restituirea unei datorii. Plăţile pot fi: − posticipate. − viagere – pe viaţă. plăţile se numesc semestrialităţi. Plăţi eşalonate Plăţile eşalonate sunt plăţile care se fac la anumite perioade de timp. amortizare. − perpetue. valoarea finală a unui şir de n anuităţi posticipate. Dacă perioada este anul.1. Plăţile pot fi: − variabile. anuităţi anticipate. plată eşalonată continuă de prim ordin. dacă numărul de plăţi este finit (stabilit în contract).2. − constante. plăţile se numesc anuităţi. − anticipate. dacă perioada este semestrul. anuităţi posticipate. dacă plata se face la sfârşitul fiecărei perioade. 47 . 3. plăţile se numesc mensualităţi. Plăţile pot fi: − temporare. valoarea actuală a unui şir de n anuităţi posticipate. Intervalul de timp între două plăţi reprezintă o perioadă. Tipuri de plăţi 1. iar dacă perioada este luna. Plăţile pot fi cu dobândă constantă sau variabilă. rentă (plată) continuă constantă. plăţile se numesc trimestrialităţi. 2. dacă perioada este trimestrul. dacă sumele plătite sunt variabile. 4. ÎMPRUMUTURI Concepte-cheie: anuităţi. anuităţi posticipate. dacă sumele plătite sunt constante. amortismente. PLĂŢI EŞALONATE. 2. dacă plata se face la începutul fiecărei perioade. dacă numărul plăţilor este nelimitat.

la sfârşit de an. (2..1) sau SP = n ∑ n −1 ⎡ n ⎤ ⎢T j ⋅ ⎥ (1 + ik )⎥ + Tn .2.. Anuităţi posticipate temporare imediate Anuităţile sunt imediate.. dacă plata se face după un număr r de ani.1. (2. T2 . dacă prima plată se face în primul an şi sunt amânate.. în condiţiile de mai sus.1. b) prin sume (anuităţi) constante sau diferite de la un an la altul...in = dobânzile unitare pe fiecare perioadă.(1 + in ) + T2 (1 + i3 )(1 + i4 ) ... + Tn −1 (1 + in ) + Tn n . operaţiunile de plată ce sunt efectuate în condiţiile următoare: a) anual... atunci valoarea finală a tuturor plăţilor. n AP n = valoarea actuală unui şir de n anuităţi posticipate. c) un număr de ani bine precizaţi.Tn = anuităţiile.3) sau 48 . (1 + in ) + . d) imediat ce a fost fixat începutul plăţilor. i1 . Avem următoarea schemă de plăţi: 0 AP n i1 T1 1 i2 T2 2 Tn-1 n-1 in Tn n SP n Propoziţie: Dacă plăţile eşalonate se efectuează în regim de dobândă compusă. n este: S P = T1 (1 + i2 )(1 + i3 ) .1. DEFINIŢIA 1: Numim anuităţi posticipate temporare imediate.(1 + i1 )−1 .1.. i2 .. T1 .. Notaţii: S P = valoarea finală unui şir de n anuităţi posticipate. + ...1. e) cu procente anuale diferite sau constante.2) iar valoarea actuală a tuturor plăţilor evaluată la începutul primului an de plată va fi: AP = T1 (1 + i1 ) + T2 (1 + i2 ) n −1 −1 (1 + i1 )−1 + Tn (1 + in )−1 (1 + in−1 )−1 .. S P . ⎢ j =1 ⎣ k = j +1 ⎦ ∏ (2.

. + Tn (1 + i ) ..6) −n şi. Anuităţi variabile şi dobânzi constante Dacă procentele anuale sunt constante. devine după n ani devine T2 (1 + i3 )(1 + i4 ) . n . depusă la sfârşitul celui de-al doilea an. însumând....7) 49 . vom ∑ n −1 ⎡ n ⎤ ⎢T j ⋅ (1 + ik )⎥ + Tn . (1 + in ) .1. obţine: SP = n T1 (1 + i2 )(1 + i3 ) . obţinem că: Suma T1 .. r = 1.. respectiv AP = T1 (1 + i ) n −1 + T2 (1 + i ) + . valoarea actuală la momentul începerii plăţilor a sumei la sfârşitul anului k va fi: S0 k Tk = = Tk 1 + i1 )(1 + i2 ) ..1. (1 + in ) şi aşa mai departe...1. ⎟ ⎜ j =1 ⎝ r =1 ⎠ n ∏ Cazuri particulare 1. avem: S P = T1 (1 + i ) n n −1 + T2 (1 + i ) n n−2 + .4) j =1 ⎝ r =1 unde vr = 1 . Atunci. ţinând cont de faptul că operaţiunea se desfăşoară în regim de dobândă compusă.. suma T2 . 1 + ir Demonstraţie: S P se compune din suma valorilor finale a fiecărei anuităţi la momentul n n şi. ⎢ ⎥ j =1 ⎣ k = j +1 ⎦ ∏ Analog. + Tn −1 (1 + i ) + Tn . ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ j =1 ⎝ r =1 n ⎛ j 1 ⎞ ⎠ n ⎛ j ⎞ ⎠ (2.. depusă la sfârşitul primului an..AP = n ∑ ⎜ T j ⋅ ∏ 1 + ir ⎟ = ∑ ⎜ T j ⋅ ∏ vr ⎟ . (2. (1 + ik ) ( j ⎛ 1 ⎜Tj ⋅ ⎜ 1 + ir j =1 ⎝ r =1 n ∏ (1 + i )−1 r =1 r k 1 însumând. (2.1.5) sau SP = n ∑ ⎡T j (1 + i )n− j ⎤ ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ j =1 −2 (2. adică i1 = i2 = K = in = i. vom găsi: AP = n ∑ ∏ ⎞ ⎟= ⎟ ⎠ ∑ j ⎞ ⎛ ⎜Tj ⋅ vr ⎟ .

.1.1.1. + T (1 + in ) + T sau SP = n n . + ..11) sau AP n ∑∏ n ⎞ ⎟.(1+ i1 )−1 . (2. + T (1 + i ) 1 − vn . vom obţine: AP = T n 1 − (1 + i ) i =T (2.(1 + in ) + T (1 + i3 )(1 + i4 ) ..10) ∑ ∏ iar AP = T1 (1 + i1 ) + T2 (1 + i2 ) n −1 −1 (1+ i1 )−1 + Tn (1+ in )−1 (1+ in−1 )−1 . ⎛ j 1 ⎜ =T ⎜ 1 + ir j =1 ⎝ r =1 (2.. vom obţine: SP =T n (1 + i )n − 1 (1 + i )n − 1 u n − 1 =T =T . Anuităţi constante şi dobânzi variabile S P = T (1 + i2 )(1 + i3 ) . =T i + T (1 + i ) −n −2 (2.12) Calculând.1.. + T (1 + i ) + T .sau AP = n ∑ ⎡T j (1 + i )− j ⎤ ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ j =1 n (2..14) −n iar AP = T (1 + i ) n −1 + .1.13) deci (1 + i )n − 1 .9) ⎢ ⎥ ∑ ⎢T ⋅ ∏ (1 + ik )⎥ + T = j =1 ⎣ k = j +1 n −1 ⎡ n ⎤ ⎦ ⎧ n −1 ⎡ n ⎤ ⎫ ⎪ = T ⎨ ⎢T ⋅ (1 + ik )⎥ + 1⎪ ⎬ ⎥ ⎪ ⎪ ⎢ ⎦ ⎭ ⎩ j =1 ⎣ k = j +1 . i i (1 + i ) − 1 SP n (2...(1 + in ) + .15) Calculând...1.8) 2. (2..16) 50 . (2... i . (2.. ⎟ ⎠ 3.1. Anuităţi constante şi dobânzi constante S P = T (1 + i ) n n −1 + T (1 + i ) n−2 + .1.1.

(2. găsim P sn (1 + i )n − 1 . 2. valoarea actuală va fi: n (2.sau AP n Observaţii: 1 − (1 + i ) =T i −n .1.22) AP = lim T 1 − v = T . Dacă numărul de plăţi este nelimitat n → ∞ .1.19) Putem scrie P P P P an = sn v n şi sn = an u n .1.1.18) valoarea finală a unui şir de n anuităţi posticipate unitare..1. Similar.m.1. = i (2.20) (2. Anuităţi posticipate temporare amânate Considerăm următoarea schemă de plăţi: Sr +1 i1 0 AP nr Sr + 2 ir+2 Sn −1 Sn in i2 1 2 r ir+1 ↓ r+1 ↓ r+2 ↓ n-1 ↓ n = r+(n-r) SP nr 51 . ∞ i i n →∞ 2.17) 1.2. i n (2. Dacă T = 1 u. (2.m. cu dobânda anuală unitară i. găsim valoarea actuală a unui şir de n anuităţi posticipate egale cu 1 u.1.21) iar P P P P Sn = Tsn şi An = Tan . şi cu dobânda anuală unitară i: P an 1 − (1 + i ) = i −n = 1− v .

AP ... e) cu procente anuale diferite sau constante..24) Demonstraţie: Similar cu demonstraţia propoziţiei anterioare.in = dobânzile unitare pe fiecare perioadă. ( ⎢ ⎥ j = r +1 ⎣ k = j +1 ⎦ ∑ n −1 ∏ (2. evaluată la începutul primului an de nr plată. suma finală a tuturor plăţilor este: Propoziţie: Dacă operaţiunea de plăţi eşalonate este în regim de dobândă compusă. operaţiunile de plată ce sunt efectuate în condiţiile următoare: a) anual. b) prin sume (anuităţi) constante sau diferite de la un an la altul. ⎟ ⎠ (2. în condiţiile de mai sus. S P . la sfârşit de an. În acest caz. iar r este numărul de ani după care încep plăţile.1.. nr evaluată la sfârşitul ultimului an de plată. va fi: SP = nr n ⎡ ⎤ ⎢T j ⋅ 1 + ik ) ⎥ + Tn . i2 . 52 ..Tn = anuităţiile. T1 . d) cu o anumită întârziere în raport cu momentul fixat al începutului plăţilor. efectiv sunt n-r plăţi (evident r < n). va fi: AP = nr k ⎛ 1 ⎜T ⋅ ⎜ k 1+ i j k = r +1 ⎝ j =1 ∑ n ∏ ⎞ ⎟. Notaţii: S P = valoarea finală unui şir de n anuităţi posticipate temporare amânate r nr ani.1. deci. c) un număr de ani bine precizaţi. AP = valoarea actuală unui şir de n anuităţi posticipate temporare nr amânate r ani. Acum n reprezintă numărul de ani care limitează plăţile. i1 . atunci valoarea finală a tuturor plăţilor. a tuturor plăţilor.DEFINIŢIA 2: Numim anuităţi posticipate temporare amânate. T2 ..23) iar valoarea actuală.

.1). 3 2.1. la fiecare sfârşit de an. care este valoarea actuală a fondului acumulat? (Se va rotunji la patru zecimale fiecare operaţie aritmetică.08 )(1 + 0.m.26) 2.28) şi AP = T nr k = r +1 ∑ (1 + i ) n = T (1 + i ) −r aP n−r = (1 + i ) −r AP . 10%.29) EXEMPLE: 1.876 u..m.) 53 . Anuităţi constante şi dobânzi variabile SP = nr ∑ n −1 ∏ (2. respectiv AP = nr j = r +1 ∑ ⎡T j (1 + i )− j ⎤ = (1 + i )−r AnP−r . 10%. se plasează sumele de 2.000 u. cu procentele anuale de 7%.1.m. Dacă 3 ani consecutiv.000 u.000 u. Anuităţi constante şi dobânzi constante SP =T nr k = r +1 −k ∑ (1 + i ) n = Ts P n−r = SP n−r (2.. n−r (2. 8%..1) + 7000 = 14.1.. obţinem: S P = 2000 (1 + 0. avem: SP = nr j = r +1 n ∑ ⎡T j (1 + i )n− j ⎤ = SnP−r ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ n (2.m. care este valoarea finală a fondului acumulat? Soluţie: Folosind relaţia (2.1. ⎟ ⎠ 3.000 u. Anuităţi variabile şi dobânzi constante Dacă procentele anuale sunt constante.27) şi AP = T nr ⎛ k 1 ⎜ ⎜ 1+ i j k = r +1 ⎝ j =1 ∑ ∏ n−k n ⎞ ⎟. adică i1 = i2 = K = in = i. cu procentele anuale de 7%. ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ n ⎡ ⎤ ⎢T ⋅ ⎥ (1 + ik )⎥ + T ⎢ j = r +1 ⎣ k = j +1 ⎦ (2. Dacă 3 ani consecutiv. la fiecare sfârşit de an.1. 5.. 7.m. 5.Cazuri particulare 1.1) + 5000 (1 + 0. se plasează sumele de 2. 8%.000 u.000 u.m.25) şi. 7.m.1.

notată cu AP . la fiecare sfârşit de an.16). 0. P A3 = 2000 5000 7000 + + = 11702. AP .1.. va fi: ∞ 54 .) Soluţie: S P = 2000 (1 + 0. 2 3 Valoarea actuală: P A3 = 2000 5000 7000 + + = 11209.m.000 10 1 − 1.07 ⋅ 1.m. Care este valoarea finală. iar numărul de plăţi este nelimitat n → ∞ ..3. Anuităţi posticipate perpetue imediate Reprezintă cazul anuităţilor posticipate imediate temporare.1 3. ∞ Propoziţie: Dacă operaţiunea de plăţi eşalonate se desfăşoară în condiţiile definiţiei 1.13)..12 1.Soluţie: Valoarea actuală se obţine înlocuind datele problemei în relaţia (2. se plasează sumele de 2..1) + 5000 (1 + 0. Dacă 3 ani consecutiv.08 ⋅ 1.3).m.) S P = . şi găsim: 1. respectiv (2..1) + 7000 = 14. 1. suma de 200.07 ⋅ 1.6168 u. AP = .m. respectiv valoarea actuală a acestei operaţiuni? (Se va rotunji la patru zecimale fiecare operaţie aritmetică.m. Se plasează timp de 10 ani. care este valoarea finală a fondului acumulat? (Se va rotunji la patru zecimale fiecare operaţie aritmetică. cu procentul anual de 10%.m.1 AP = 200..m.1 1.m.000 u. în regim de dobândă compusă cu procentul anual de 10%. 1.1.000 = 3.920 u. dar cu n → ∞ . Aceasta face ca valoarea finală a acestor plăţi să fie infinită şi deci prezintă interes valoarea actuală a lor..000 u.400 u. 10 0.1−10 = 1229000 u.13 4. 10 10 Soluţie Folosim relaţiile (2.000 u.07 1.m.1.000 u. la sfârşitul fiecărui an.187.1.5235 u.08 1.110 − 1 S P = 200..1 2. 7. 5. atunci valoarea lor actuală. în regim de dobândă compusă.

1.34) 55 . AP . respectiv ∑ ∏ ∑ ∏ AP = T lim ∞r ∑ (1 + i ) n →∞ j = r +1 n −j = T (1 + i ) . iar plăţile sunt efectuate cu procente egale şi cu anuităţi egale. (2. i −r (2.1. atunci valoarea lor actuală. Propoziţie: Dacă operaţiunea de plăţi eşalonate se desfăşoară în condiţiile definiţiei 1. care.30) Observaţie: ∑ j ⎛ 1 ⎜Tj ⋅ ⎜ 1 + ir j =1 ⎝ r =1 ∞ ∏ ⎞ ⎟ reprezintă o serie numerică cu termeni pozitivi. vom obţine: j j ∞ ⎛ n ⎛ 1 ⎞= 1 ⎞ AP = lim AP = lim ⎜Tj ⋅ ⎟ ⎜Tj ⋅ ⎟ (2.AP ∞ = lim AP n →∞ n j ⎛ 1 = lim ⎜Tj ⋅ ⎜ 1 + ir n →∞ j =1 ⎝ r =1 ∑ n ∏ ⎞ ⎟= ⎟ ⎠ ∑ j ⎛ 1 ⎜Tj ⋅ ⎜ 1 + ir j =1 ⎝ r =1 ∞ ∏ ⎞ ⎟.4.33) ∞r ⎜ ⎜ 1 + ir ⎟ 1 + ir ⎟ n →∞ n r n →∞ j = r +1 ⎝ r =1 r =1 ⎠ j = r +1 ⎝ ⎠ şi.1.1.1.31) Dacă anuităţile sunt egale. în regim de dobândă compusă.32) 2.1. atunci condiţia de convergenţă este îndeplinită indiferent dacă plăţile sunt efectuate cu procente egale sau diferite de la un an la altul. ∞ i i n →∞ (2. este convergentă dacă: j →∞ T lim j (1 + i j +1 ) ir T j +1 <1. ⎟ ⎠ (2. ⎟ ⎠ conform criteriului raportului. va fi: ∞ n AP = lim T 1 − v = T . Anuităţi posticipate perpetue amânate r ani Urmând acelaşi raţionament ca şi în cazul anuităţilor posticipate perpetue imediate. iar numărul de plăţi este nelimitat n → ∞ .

b) prin sume (anuităţi) constante sau diferite de la un an la altul. e) cu procente anuale diferite sau constante... Propoziţie: Dacă operaţiunea de plăţi eşalonate este în regim de dobândă compusă..36) 56 . T2 . Notaţii: S A = valoarea finală unui şir de n anuităţi anticipate. ⎥ ⎦ (2. S A . la început de an.5. n A A = valoarea actuală unui şir de n anuităţi anticipate. c) un număr de ani bine precizaţi. i2 . operaţiunile de plată ce sunt efectuate în condiţiile următoare: a) anual. n evaluată la sfârşitul ultimului an de plată. n T1 . va fi: A A = T1 + n k =2 ⎝ ∑ ⎜ Tk ⋅ ∏ 1 + i j ⎟ .1. Anuităţi anticipate temporare imediate Avem următoarea schemă de plăţi: T1 T2 Tn i1 ↓ 0 1 ↓ 2 ↓ n-1 ↓ n DEFINIŢIA 3: Numim anuităţi anticipate temporare imediate. A A . în condiţiile de mai sus.1.Tn = anuităţile. i1 . d) imediat ce a fost fixat începutul plăţilor.2.1..35) iar valoarea actuală. va fi: SA = n ∑ n ⎡ ⎢Tk ⋅ 1+ i j ⎢ k =1 ⎣ j =k n ∏( ) ⎤ ⎥. a tuturor plăţilor. atunci valoarea finală a tuturor plăţilor. ⎜ ⎟ j =1 n ⎛ k −1 1 ⎞ ⎠ (2. evaluată la începutul primului an de n plată...in = dobânzile unitare pe fiecare perioadă.

Anuităţi variabile şi dobânzi constante Dacă procentele anuale sunt constante. Anuităţi constante şi dobânzi constante S A = T (1 + i ) n (1 + i )n − 1 = Tu u n − 1 = Ts A . i (2.Cazuri particulare 1. i i n (2. Valoarea actuală a unui şir de anuităţi constante anticipate imediate de 1 u.1.m.39) iar ⎡ n ⎛ k −1 1 ⎜ A A = T ⎢1 + n ⎢ ⎜ 1+ i j ⎢ ⎣ k = 2 ⎝ j =1 ∑∏ (2.1. ⎟⎥ ⎠⎥ ⎦ (2. adică i1 = i2 = K = in = i.1. este: sA n = (1 + i )n − 1 i (1 + i ) = u un −1 .1. ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ j =1 n (2.m.37) şi. n i (2.41) Calculând.1. i (2. va fi: aA = u n 1 − vn .43) 2. Anuităţi constante şi dobânzi variabile SA =T ⋅ n ∑ ∏( ⎡ n ⎢ 1+ i j ⎢ k =1 ⎣ j = k n ) ⎤ ⎥ ⎥ ⎦ ⎞⎤ ⎟⎥ .1.1. vom obţine: A A = T (1 + i ) n 1 − (1 + i ) i −n = Tu 1 − vn = Ta A .44) 57 .42) Observaţii: 1. avem: SA = n ∑ ⎡T j (1 + i )n−( j −1) ⎤ ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ j =1 n (2.40) 3. Valoarea finală a unui şir de anuităţi constante anticipate imediate de 1 u.1. respectiv AA = n ∑ ⎡T j (1 + i )1− j ⎤ .38) 2.

nr T1 .45) respectiv a A = aP n n −1 − 1 = ua P . d) cu o anumită întârziere în raport cu momentul fixat pentru începerea plăţilor...1. nr A A = valoarea actuală unui şir de n anuităţi anticipate temporare amânate r ani. i2 .1.Tn = anuităţile. i1 . b) prin sume (anuităţi) constante sau diferite de la un an la altul. operaţiunile de plată ce sunt efectuate în condiţiile următoare: a) anual. n (2. c) un număr de ani bine precizaţi.. T2 . Se observă că au loc relaţiile s A = sP n n +1 − 1 = us P .6. la început de an. 58 . e) cu procente anuale diferite sau constante de la un an la altul.3. Anuităţi anticipate temporare amânate Schema acestor plăţi amânate r ani este: Sr +1 i 1 i2 ↓ 0 1 2 r AA nr ir+1 Sr + 2 Sr + 3 ir+2 ↓ r+3 Sn ↓ r+1 ↓ n-1 in n SA nr Definiţia 4: Numim anuităţi anticipate temporare amânate..in = dobânzile unitare pe fiecare perioadă.46) 2.. n (2..1. Notaţii: S A = valoarea finală unui şir de n anuităţi anticipate temporare amânate r ani.

avem: SA = nr k = r +1 n ∑ ⎡Tk (1 + i )n−( k −1) ⎤ = SnA−r ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ n (2.49) şi.1. ⎟ ⎠ ⎤ (2.47) iar valoarea actuală.1. Cazuri particulare 1. S A . j =1 r 1 (2. adică i1 = i2 = K = in = i. a tuturor plăţilor. va fi: AA = nr k −1 ⎛ 1 ⎜T ⋅ k ⎜ 1+ i j k = r +1 ⎝ j =1 ∑ ∏ ⎞ ⎟= ⎟ ⎠ ∏ 1 + i j AnA−r .Propoziţie: Dacă operaţiunea de plăţi eşalonate este în regim de dobândă compusă. A A . nr evaluată la sfârşitul ultimului an de plată.1.1. evaluată la începutul primului an de nr n plată. ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ ⎡ n ⎢ 1+ i j ⎢ k = r +1 ⎣ j = k (2. Anuităţi constante şi dobânzi variabile SA =T nr ∑ ∏( ∑ ∏ n n )⎥ ⎥ ⎦ ⎞ ⎟. ⎢ ⎥ j = r +1 ⎣ k= j ⎦ SA = nr ∑ n ∏ (2.52) 59 . atunci valoarea finală a tuturor plăţilor. va fi: n ⎡ ⎤ ⎢T j ⋅ (1 + ik )⎥ = SnA−r .51) şi AA = T nr ⎛ k −1 1 ⎜ ⎜ 1+ i j k = r +1 ⎝ j =1 (2. respectiv AA = nr k = r +1 ∑ ⎡Tk (1 + i )−( k −1) ⎤ = (1 + i )−r AnA−r .1. în condiţiile de mai sus. Anuităţi variabile şi dobânzi constante Dacă procentele anuale sunt constante.1.50) 2.48) Demonstraţie: Similar cu demonstraţia propoziţiei anterioare.

09 2. atunci la momentul t valoarea sumei va fi S0 eδt .m. în regim de dobândă compusă cu procentul anual de 9%. Se presupune că o anumită datorie a fost eşalonată pe 10 ani cu începere peste 5 ani. Care este valoarea finală a acestei operaţiuni? (Se va rotunji la patru zecimale fiecare operaţie aritmetică.09 15 5 1. 0.7 u.1. suma de 1. t + dt ) dobânda δ ( t ) . suma de 2. n).1.3. în regim de dobândă compusă cu procentul anual de 10%. Se plasează timp de 10 ani.0910 − 1 = 33121. atunci valoarea actuală a acestei rate este de R ( t ) e −δt dt .m. 0. iar valoarea actuală va fi S0 e −δt .000 u.1 2.110 − 1 = 17530.) Soluţie: S P = 1000 ⋅ 1.1) unde R ( t ) este integrabilă în (0. va aduce în intervalul ( t . plătind la începutul fiecărui an. plata fiind limitată în timp până la momentul de timp n. Atunci valoarea actuală a rentei va fi: ∫ R ( t ) e−δt dt . Care este valoarea finală a acestei operaţiuni? (Se va rotunji la patru zecimale fiecare operaţie aritmetică) Soluţie: S A = 2000 ⋅ 1.2. Plăţi eşalonate continue Ştim că 1 u.54) EXEMPLE 1.2. Dacă la momentul iniţial avem suma S0. 0 n (2.000 u. 60 . Anuităţi constante şi dobânzi constante SA =T nr k = r +1 ∑ (1 + i ) − k −1) n n −( k −1) = Tu u n− r i − 1 = Ts A n−r = SA n−r (2. la începutul fiecărui an.1 10 1. 4 u.53) şi AA = T nr k =r +1 ∑ (1 + i ) ( n = Tu 1 − v i n−r v r = T (1 + i ) a A −r n−r = (1 + i ) −r AA . Fie R ( t ) dt rata plătită la momentul t. n−r (2.m.m.m.

Qn = amortismentele succesive conţinute în prima. Notaţii: V0 = suma împrumutată la momentul iniţial.Dacă avem cazul rentelor continue n → ∞ . δ δ2 această plată se numeşte plată eşalonată continuă de prim ordin. numit debitor). n . 61 .2. cu egalitatea evidentă ∑ tk = t k =1 n Q1 . în funcţie de care se poate face o clasificare a împrumuturilor.3) ( ) ( ) (2. (individual sau grupat. Un împrumut care nu se mai înapoiază se numeşte împrumut nerambursabil. P1 . atunci valoarea actuală a rentei va fi: A = R 1 − e −δn . Operaţiunea prin care P2 restituie lui P1 suma de care a beneficiat se numeşte rambursare sau amortizare a împrumutului. în anumite condiţii. unui alt partener. Sumele rambursate anual. se numesc amortismente. k = 1. atunci valoarea actuală a unei rente perpetue va fi: ∞ 0 ∫ R ( t ) e−δt dt .2. P2 (individual sau grupat. pe o perioadă de timp.2. Operaţiunea financiară de împrumut are două componente: creditarea şi rambursarea. care au rolul de a amortiza treptat suma împrumutată. δ această plată se numeşte rentă (plată) continuă constantă..3.. t = perioada de timp pe care se efectuează rambursarea. ( ) (2. Dacă R ( t ) = R . Împrumuturi Se numeşte împrumut o operaţiune financiară prin care un partener. tk = perioada de timp dintre două plăţi consecutive.. a doua şi a n anuitate. 2. Dacă R ( t ) = a + bt .. (2. numit creditor) plasează o sumă de bani. R = ct . atunci valoarea actuală a rentei va fi: A = a 1 − e −δn − nδe −δn + b 1 − e −δn .4) 2.2) Cazuri particulare 1.

compuse din părţi egale sau diferite din suma împrumutată. n .3. k = 1. calculată cu procente egale sau diferite de la o perioadă la alta. k = 1. stabilită în funcţie de valorile Qk . j =1 k (2. n .1) pk = procentul anual corespunzător fracţiunii tk . Rambursarea anuală în sistem clasic Prin rambursarea sau amortizarea unui împrumut în sistem clasic înţelegem plata unor sume egale sau diferite. Rambursarea prin anuităţi temporare imediate DEFINIŢIE: Rambursarea unui împrumut se efectuează prin anuităţi temporare imediate. d k . 62 . k = 1. j =1 k (2. c) un număr de ani bine precizaţi. k = 1. k = 1. la intervale de timp egale sau diferite.3. d) imediat ce a fost fixată începerea rambursării. din împrumutul după plata din perioada tk . d k = dobânda aferentă sumei rămase nerambursate la un anumit moment tk . k =1 n (2.3. la care se adaugă dobânda corespunzătoare părţii din datoria rămasă la începutul perioadei la care se face plata. Vk = Qk . n .∑ Qk = V0 . Sk = suma plătită efectiv la un moment dat din tk . n . Aşadar.1. dacă plăţile ce se efectuează se fac în următoarele condiţii: a) anual. e) cu procente anuale diferite sau constante.3.2) Rk = valoarea achitată. pk = 100ik . n Vk = V0 − suma rămasă nerambursată după achitarea amortismentului ∑ Qn . b) prin sume (anuităţi) constante sau diferite de la un an la altul. k = 1. n Rk = ∑ Qn . la sfârşit de an sau început de an.3) 2. operaţiunea de rambursare a unui împrumut este o plată eşalonată.

Avem relaţiile: S ( D) = A( D) = Vom nota cu S ( d k ) valoarea finală a dobânzii d k .4) actuală a dobânzii d k . Rk Rn = V0 ... evaluat la sfârşitul ultimului an de plată.. Qk . numit tablou de amortizare. respectiv A ( D ) costul împrumutului suportat de debitor. Procedeul de amortizare a unui împrumut poate fi sintetizat sub forma unui tabel (ordinea coloanelor în tabel neavând importanţă).6) Astfel... tk tn . din relaţiile de mai sus putem afirma următoarele: costul unui împrumut la un moment dat este egal cu suma tuturor dobânzilor actualizate la momentul respectiv.3. tk t1 Vk −1 V0 Qk Q1 dk d1 Sk S1 = Q1 + d1 Rk Rk Vk V1 = V0 − R1 . Sk = Qk + d k .3... Vk −1 Vn −1 .3... evaluat la începutul primului an de plată. cu A ( d k ) valoarea ∑ S ( dk ) . k =1 (2. iar cu S ( D ) costul împrumutului suportat de debitor.. Vn −1 = Qn .5) (2... k =1 n n ∑ A ( dk ) .Observăm că are loc relaţia: Sk = Qk + d k şi că Vn = 0. (2. dk dn .. Vk = V0 − Rk Vn = V0 − Rn = 0 Qn Sn = Qn + d n 63 ..

3.10) . cu: 1. cu acelaşi procent anual.3. 64 .3. (2..11) (2.. (1 + i ) ⎡(1 + i )n − 1⎤ k =1 ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ 2. (2.9) iar S ( D) = ∑ S ( dk ) = k =1 n n (1 + i )n−1 ⎡(1 + i )n+1 − ( n + 1) i − 1⎤ ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ (1 + i )n − 1 V0 .7) Qk = V0i (1 + i ) k −1 (1 + i )n − 1 n .14) V0 . (2..3.3.13) n iar S ( D) = A( D) = ∑ S ( dk ) = k =1 n n n (1 + i ) n (1 + i ) − ( n + 1)(1 + i ) + 1 ni n V0 . (2..3.. (1 + i )n+1 − ( n + 1) i − 1 A ( D ) = ∑ A ( dk ) = V0 .Rambursarea prin anuităţi temporare imediate posticipate Dacă rambursarea împrumutului se face în condiţiile definiţiei anterioare prin plăţi posticipate. Anuităţi egale Sk = S . n Sk = V0 i ( n − k + 1) + 1 n (2. Amortismente egale Qk = Q . k = 1.12) Qk = dk = V0 . n i ( n − k + 1) n n +1 V0 . k −1 ⎤ (2. ∑ A ( dk ) = k =1 n +1 − ( n + 1)(1 + i ) i + 1 ni (1 + i ) n (2.3. k = 1.8) V0i ⎡(1 + i ) − (1 + i ) ⎢ ⎣ dk = (1 + i )n − 1 ⎥ ⎦ ... n .3. cu dobândă posticipată.. atunci pentru orice an k avem: Sk = V0i (1 + i ) n (1 + i )n − 1 .

3. n . În ipotezele propoziţiei. k = 1.19) obţinem: (2. u = 1+ i .25) 65 .3... iar Vk − Vk −1 = −Qk . i (2. k = 1.. putem scrie următoarele relaţii: d k = Vk −1ik .3..21) Qk +1 − Qk + i (Vk − Vk −1 ) = 0 .u n ) = Q1 k =1 n un −1 .18) (2. 2. găsim: Qk +1 = Qk (1 + i ) .3.3.. Folosind relaţia (2. Vn −1 = Qn .. sau Qk = Q1 (1 + i ) k −1 (2.22) . Cum: V0 = ∑ Qk = Q1 (1 + u + u 2 + .Demonstraţie: 1. atunci Sk = Qk + iVk −1 . iar Sk = Qk + ikVk −1 .. Sk +1 = Qk +1 + iVk .3. (2.n . (2.19). Adică. cum Vn = 0. 2..3.15) (2.24) (1 + i )n − 1 . Scăzând ultimele două relaţii şi ţinând cont că: Sk = S .3.17) (2.16) (2.3.17) în (2.. am obţinut că amortismentele formează o progresie geometrică crescătoare cu raţia 1 + i.3..3. k = 1.23) obţinem: (1 + i )n − 1 . obţinem: Sn = Qn (1 + in ) şi p = 100i = pk . V0 = Q1 (1 + i ) − 1 sau Q1 = V0 i (2...n .20) (2.3.3.

3. . Dacă amortismentele sunt egale Qk = Q . (2.27) deci dk = V0i ⎡(1 + i ) − (1 + i ) ⎢ ⎣ k −1 ⎤ (1 + i ) n −1 ⎥ ⎦.26) Ştim că: Vk −1 = V0 − ∑Qj . (2. (2. = Sk + Qk +1 − Qk + i (Vk − Vk −1 ) = adică Cum Qk = V0 n Sk +1 = Sk + Qk +1 − (1 + i ) Qk .. n respectiv Vi d k +1 = d k − 0 .3.3.. n 66 .atunci vom găsi: Qk = V0i (1 + i ) k −1 (1 + i )n − 1 k −1 j =1 .24). k = 1.29) 2..19) găsim: Sk = V0i (1 + i ) n (1 + i )n − 1 .26) şi vom obţine: V0 ⎡(1 + i ) − (1 + i ) ⎢ = ⎣ n k −1 ⎤ Vk −1 (1 + i ) n n −1 ⎥ ⎦..27) relaţia (2.3.28) Atunci. atunci. (2.21) şi (2.3. din (2.3.3.3. (2. înlocuim în (2. atunci relaţia de mai sus devine: Vi Sk +1 = Sk − 0 . n Sk +1 = Qk +1 + d k +1 + Qk − Qk = = Sk + Qk +1 − Qk + d k +1 − d k = = Sk + Qk +1 − Qk − iQk .3.

posticipate.. calculăm d1 = V0i = 600 .. (2.... Întocmiţi tabloul de amortizare (pentru fiecare caz în parte).. 06 .m. apoi. tk tn ... i = 0.31) iar celelalte relaţii sunt imediate.m. d k = Vk −1i . cu: a) anuităţi egale.91 .000 u. va fi: tk t1 Vk −1 V0 Qk Q1 dk Sk S1 = Q1 + d1 Rk R1 Vk V1 = V0 − R1 d 1 = V0 i . Vk −1 Vn −1 . cu ajutorul relaţiei (2. Vk = V0 − Rk Vn = V0 − Rn = 0 Qn d n = Vn −1i Sn = Qn + d n EXEMPLU: O persoană a împrumutat suma de 10. Folosind relaţia d k = Vk −1ik ..91 u.. Tabloul de amortizare. n = 4 şi ţinem cont de relaţia Q1 = V0 i (1 + i )n − 1 . b) amortismente egale. 67 .. Sk = Qk + d k . (2.3. pe care urmează să o ramburseze în 4 ani cu procentul de 6% prin anuităţi posticipate cu dobânda posticipată. am găsit că termenii generali ai celor două progresii aritmetice descrescătoare sunt: Sk = V0 i ( n − k + 1) + 1 n . Qk .3. Raţionăm similar pentru fiecare an şi determinăm elementele tabloului de amortizare de mai jos. găsim că anuitatea corespunzătoare primului an va fi S1 = S = 2885. în cazul rambursării prin anuităţi temporare imediate.000 u...3. Rk Rn = V0 .m.30) respectiv dk = i ( n − k + 1) n V0 ..Aşadar.. găsim Q1 = 2285. Soluţie: a) avem V0 = 10.16).

91 2885. .02 2722.91 2423.91 2885.3. cu acelaşi procent anual.32) (2..34) iar S ( D) = ∑ n S ( dk ) = i (1 + i ) + 1 − i 2 ( ) n − (1 + i ) k =1 1 − (1 − i ) n V0 1+ i . stabilim anuităţile corespunzătoare fiecărui an.3. cu: 1.46 163. cu dobândă anticipată..56 600 462.3. (2.. pentru orice an k.16). atunci Q = n 4 Înlocuind în relaţia d k = Vk −1ik .3. Anuităţi egale Sk = S .Perioada 1 2 3 4 Vk −1 dk Qk Sk Vk 10000 7714. avem: Sk = Qk = V0 i 1 − (1 − i ) n .02 2722.56 2885.35) 68 .35 2285. n . folosind relaţia (2.33) V0i (1 − i ) n−k n 1 − (1 − i ) dk = V0i ⎡1 − (1 − i ) ⎢ ⎣ 1 − (1 − i ) n n−k ⎤ n .09 5291. i (2.3. ⎥ ⎦ (2.45 2722.91 7714.91 2885.09 5291. atunci. Tabloul de amortizare va fi: Perioada 1 2 3 4 Vk −1 dk Qk Sk Vk 10000 7500 5000 2500 600 450 300 150 2500 2500 2500 2500 3100 2950 2800 2650 7500 5000 2500 0 Rambursarea prin anuităţi temporare imediate anticipate Dacă rambursarea împrumutului se face în condiţiile definiţiei anterioare prin plăţi anticipate. k = 1. calculăm dobânzile corespunzătoare fiecărui an şi.07 2568.56 0 b) amortismente egale: Qk = V0 10000 = 2500 .85 317..

3.. ⎥ ⎦ (2. n .. A ( D ) = ∑ A ( d k ) = V0 n−2 ni (1 + i ) k =1 Demonstraţie: 1.3...36) (2.3.42) (2. În ipotezele propoziţiei putem scrie următoarele relaţii: d k = Vk ik .44) care se rescrie cu uşurinţă Sk +1 = Sk + Qk +1 (1 − i ) − Qk .. i 2. Amortismente egale Qk = Q .3. k = 1.40) (2. iar Sk = Qk + ikVk . Sn = Qn . V0 respectiv dk = i (n − k ) n (2.38) iar S ( D) = ∑ n S ( d k ) =V0 n (1 + i )2 ⎡ ni k =1 1+ i) ⎢( ⎣ n ( n − 1) − n (1 + i )n−1 + 1⎤ . atunci Sk +1 = Sk + Qk +1 − Qk + d k +1 − d k . n Sk = V0 i (n − k ) +1 n V0 n .37) Qk = . atunci d n = 0. Şi p = 100i = pk .3.41) (2.3. (2.. k = 1. Şi cum avem anuităţi egale Sk = S .43) (2.3. (2.39) ( n − 1)(1 + i )n+1 − n (1 + i )n−1 + 1 .A( D) = ∑ A ( dk ) = k =1 n i + (1 − i ) − (1 + i ) n 1− n 1 − (1 − i ) n V0 1+ i ...3.vom obţine: Qk +1 (1 − i ) = Qk .3.3.45) 69 . Qk +1 = Qk (1 − i )−1 . (2.

n dk = iar celelalte relaţii sunt imediate. 70 . Soluţie: a) avem V0 = 10. găsim S = 2737 u. n EXEMPLU: O persoană a împrumutat suma de 10.000 u. Dacă amortismentele sunt egale Qk = Q . cu: a) anuităţi egale. Celelalte relaţii sunt imediate. 06 ..m.. 2. . k = 1. b) amortismente egale. Întocmiţi tabloul de amortizare. având termenul general: Qk = V0i (1 − i ) n−k n 1 − (1 − i ) .. n respectiv d k +1 = d k − Aşadar. n Sk +1 = Sk + Qk +1 − Qk − iQk adică Cum Qk = V0 n Sk +1 = Sk + Qk +1 − (1 + i ) Qk . n = 4 şi.m.. atunci relaţia de mai sus devine: Sk +1 = Sk − V0 i . i (n − k ) V0 . n V0 i . ţinând cont de relaţia Sk = V0 i 1 − (1 − i ) n . pe care urmează să o ramburseze în 4 ani cu procentul de 6% prin anuităţi anticipate cu dobânda anticipată.000 u.m. i = 0. am găsit că termenii generali ai celor două progresii aritmetice descrescătoare sunt: S k = V0 respectiv i (n − k ) + 1 .. cu raţia (1 − i )−1 .ceea ce înseamnă că amortismentele formează o progresie geometrică crescătoare.

Rambursarea împrumutului se face prin tragere la sorţi sau alte metode. iar cel ce emite obligaţiuni se numeşte emitent. procentul anual.3. 4 şi apoi dobânzile d k .3. Tabloul de amortizare va fi: Perioada 1 2 3 4 Vk −1 dk Qk Sk Vk 10000 7500 5000 2500 450 300 150 0 2500 2500 2500 2500 2950 2800 2650 2500 7500 5000 2500 0 2. calculăm dobânzile corespunzătoare n Qk = fiecărui an şi. înscriindu-se obligatoriu: numărul obligaţiunii. C = valoarea de emisie a obligaţiunii.3. atunci Q = n 4 i (n − k ) Înlocuind în relaţia d k = V0 . În acest caz.16). Cei care cumpără aceste titluri se numesc subscriptori sau obligatari. 71 . calculăm amortismentele Qk . valoarea nominală a obligaţiunii. 4 . tabloul de amortizare.7). statul sau cel care are nevoie de acel împrumut emite un număr de titluri de valoare.Folosind relaţia (2. k = 1. alte clauze. de rambursare. folosind relaţia (2. numite obligaţiuni.3. Calcule sunt sistematizate în tabloul de amortizare de mai jos: Perioada 1 2 3 4 Vk −1 dk Qk Sk Vk 10000 7727 5309 2737 464 319 165 0 2273 2418 2572 2737 2737 2737 2737 2737 7727 5309 2737 0 b) amortismente egale: V0 10000 = 2500 . Împrumuturi cu obligaţiuni Împrumuturile cu obligaţiuni se realizează în cazurile în care suma de împrumut este foarte mare. Notaţii: C0 = valoarea de emisie a împrumutului. k = 1.4. Pentru fiecare obligaţiune sunt menţionate regulile împrumutului cu drepturile şi îndatoririle partenerilor. W0 = valoarea totală de rambursare a împrumutului. condiţii. cuponul obligaţiunii. V0 = valoarea nominală a împrumutului. 2. V = valoarea nominală a obligaţiunii. 2. stabilim anuităţile corespunzătoare fiecărui an.

N(Rk) = numărul de obligaţiuni rambursate după k plăţi. n = durata împrumutului (în ani).8) (2. k =1 (2. dacă W < V (foarte rar).. Cupon unitar de dobândă = Vi. dk = dobânda plătită în anul k.4.6) (2. dacă W = V. • supra pari (peste paritate). Emisiunea este: • sub pari (sub paritate). dacă C < V. Rambursarea este: • sub pari (sub paritate). Prima emisiune în sens juridic = V-C. Prima rambursare în sens contabil = W-C.4.1) (2. N = numărul total de obligaţiunii. W0 = WN. Avem următoarele relaţii: V0 = VN.. dacă C = V. dacă C > V (foarte rar)..7) 72 . Qk = amortismentul din anul k.4. Vk = suma rămasă de plătit după k plăţi.10) n (2.4.3) ∑ Nk .9) (2.2) (2.W = valoare de rambursare a obligaţiunii..4. • al pari (la paritate). + N n = V0 = Q1 + Q2 + . N = N1 + N 2 + .4.4.5) (2. C0 = CN. N(Vk) = numărul de obligaţiuni rămase de rambursat după k plăţi. Sk = anuitatea din anul k.4. + Qn = Sk = Qk + d k . • supra pari (peste paritate). (2.4. dacă W > V (foarte rar).4) ∑ Qk . • al pari (la paritate).4. Nk = numărul de obligaţiuni rambursate în anul k. k =1 n (2. Rk = suma rambursată după k plăţi. Prima rambursare în sens strict = W-V.

13) n Qk = amortismentul din anul k: V (2.11) (2. (2. nu poate fi rambursat prin fracţiuni de titlu.4.4.16) n dk = dobânda plătită în anul k: d k = n . de obicei două posibilităţi de rambursare: a) anuală. Dacă rambursarea este supra pari. (2. = Qn = Q ) . (2. atunci avem: Nk = numărul de obligaţiuni rambursate în anul k: Nk = N . amortizând toate obligaţiunile la sfârşitul perioadei împrumutului.18) Sk = 0 k k n Vk = suma rămasă de plătit după k plăţi: Vk = n . amortizând în fiecare an un număr de obligaţiuni.4.k ⋅ V0 = N (Vk ) ⋅ V .20) n 73 . prin urmare.k + 1 ⋅ i ⋅ V0 = i ⋅ Vk -1 .k + 1 ⋅ N . atunci: Qk = N k + W . prin plăţi posticipate şi cu: a) amortismente egale ( Q1 = Q2 = .15) n Vk-1 = valoarea datoriei la începutul anului k: Vk -1 = n . atunci: Qk = N k + V . (2.4.14) Qk = 0 = N kV .k + 1 ⋅ V0 = N (Vk -1 ) ⋅ V . (2.17) n Sk = anuitatea din anul k: ( n .Dacă rambursarea este al pari. Rambursare al pari Dacă rambursarea este anuală. Pot exista. b) în final sau ÎN FINE.4. (2..19) n N(Vk) = numărul de obligaţiuni rămase de rambursat după k plăţi: N (Vk ) = n .4.4.k ⋅ N . (2.12) Obligaţiunea este un titlu indivizibil şi.k + 1) i + 1 ⋅ V = Q + d . (2.4.4. n N(Vk-1) = numărul de obligaţiuni aflate în circulaţie la începutul anului k: N (Vk -1 ) = n ..4.

Vk = (1 + i )n -1 N(Vk) = numărul de obligaţiuni rămase de rambursat după k plăţi: N (Vk ) = (2.4.26) Vk = suma rămasă de plătit după k plăţi: (1 + i )n − (1 + i )k ⋅ V0 = N (Vk ) ⋅ V .. Sk = (1 + i )n -1 (2.4.22) N(Vk-1) = numărul de obligaţiuni aflate în circulaţie la începutul anului k: (1 + i )n − (1 + i )k -1 N (Vk -1 ) = ⋅N . (2. = Sn = S ) ..4.4. 0 k −1 (1 + i )n − 1 (1 + i )n ⋅ i ⋅ V0 = Qk + d k .25) Sk = anuitatea din anul k: (2.4. Qk = (1 + i )n -1 (2. atunci avem: Nk = numărul de obligaţiuni rambursate în anul k: (1 + i )k -1 Nk = ⋅i ⋅ N . (1 + i )n -1 Qk = amortismentul din anul k: (2.4. Vk -1 = (1 + i )n -1 dk = dobânda plătită în anul k: (2.24) dk = (1 + i )n − (1 + i )k −1 ⋅ i ⋅ V = i ⋅ V . (1 + i )n -1 Vk-1 = valoarea datoriei la începutul anului k: (2.21) (1 + i )k -1 ⋅ i ⋅ V0 = N k ⋅ V .4.27) (1 + i )n − (1 + i )k (1 + i )n -1 ⋅N .4.28) 74 .b) anuităţi egale ( S1 = S2 = .23) (1 + i )n − (1 + i )k -1 ⋅ V0 = N (Vk -1 ) ⋅ V .

constă în N = 600.900.000 400.631.000.492.294.000. Soluţie: Folosind formulele anterioare.368.000.000 240.243.656 TOTAL 88.000 2. Se cer elementele tabloului de amortizare.000 400.000 983.000 511.643 969.155. de obligaţiuni Valoarea în circulaţie datorată la la început început de an de an Vk-1=N(Vk-1) N(Vk-1) k Numărul de obligaţiuni amortizate anual Nk Amortisment anual Qk =NkV Numărul de Dobânda Valoarea obligaţiuni în Anuitatea sau anuală pe datoriei la sfârşit circulaţie la rata anuală datoria rămasă de an sfârşit de an Sk=Qk+dk dk=iVk-1 Vk=N(Vk)V N(Vk) 1 2 3 4 5 600.000 300.000.000 400.000.989 102.124 290.000 460.105 / 969.703.525 75 .334 392.600.000.000 580.000 400.000 700.000.336.011 408.636 204.809.631.631.000. găsim tablourile de amortizare corespunzătoare de mai jos (tabloul 1 – pentru amortismente egale şi tabloul 2 – pentru anuităţi egale): Tabloul 1 – Rambursarea împrumutului cu amortismente egale Nr.488 518. care se rambursează în 5 ani.138.631.000.821.000 240.000.000 120.000.000 240.000 400..000 120.809.600.338 117.000.525 2.000 120. plăţile fiind anuale posticipate (a) cu amortismente egale.000.000.000.105 1.000 60.000.273 518.000 900.000.000 2.000.656 0 511.EXEMPLU: Un împrumut obligatar.200.000 2.200.000 400.000.000 640.000 0 / 600.105 1.362.895 408.000.983.342 155.832 145.948.000 0 480.771 255.000 360.000 obligaţiuni.505.000.000 360.631.000 480.011 1.000.488 518.000 Tabloul 2 – Rambursarea împrumutului cu anuităţi egale Nr.000 2.809.362.000.703.000 520.000 1.985 155. de Valoarea obligaţiuni în circulaţie datorată la la început început de an de an Vk-1=N(Vk-1) N(Vk-1) k Numărul de obligaţiuni amortizate anual Nk Amortisment anual Qk =NkV Dobânda anuală pe datoria rămasă dk=iVk-1 Numărul de Valoarea Anuitatea sau obligaţiuni în datoriei la sfârşit circulaţie la rata anuală de an sfârşit de an Sk=Qk+dk Vk=N(Vk)V N(Vk) 1 2 3 4 5 600.105 596.243.985 155.656 77. cu procentul operaţiunii de p = 15%.000 TOTAL 120.000 120.895 596.448 596.000.631.000.125.948.688 135.643 0 / 600.000.105 300.124 596.000 180.105 596.673 290.000.155.000 400.000 2.m.000 341.000 120. în valoare nominală de V0 = 2.000.000.000. b) cu anuităţi egale).673 1.000.000.000 / 800.000.000.000 1.469 451.000 u.000 800.000 120.000.000 1.643 296.368.000 1.000.000 120.

07 1. 1. Un împrumut de 10.12 sau Q1 = T − d1 = 2320. se plasează suma de 7. d) 35.m.1.08 1.1233 u. b) 25.m.m.. b) 25. urmează a fi rambursat în 4 ani prin rate (anuităţi) constante posticipate cu procentul anual de 5%. 8%. 8%.m. cu procentele anuale de 7%.016 u. Dacă 3 ani consecutiv.m.05 = 500 Primul amortisment Q1 = V0 (1 + i )n − 1 i = 2320. d) 35. 10%.m.m.m. c) 18. 3 Răspuns corect: a) 2. Care este valoarea finală a fondului acumulat? a) 23. c) 32..2933 u.TEST DE AUTOEVALUARE REZOLVAT 1. se plasează suma de 7.231. Care este valoarea actuală a fondului acumulat? (Se va rotunji la patru zecimale fiecare operaţie aritmetică..08 )(1 + 0.000 u..m.m.12 76 . la fiecare sfârşit de an.231 u.m.016 u.1 Răspuns corect: c) Vezi relaţia (2.000 u.) a) 23.231.07 ⋅ 1. cu procentele anuale de 7%. Rezolvare: d1 = V0 i = 10000 ⋅ 0.231 u. Care este primul amortisment? Q1 = .1) + 7000 (1 + 0..1233 u..07 ⋅ 1.106. Rezolvare: Valoarea actuală: P A3 = 7000 7000 7000 + + = 18106.016 u.m.08 ⋅ 1.. Rezolvare: S P = 7000 (1 + 0.5) 3.000 u. la fiecare sfârşit de an. Dacă 3 ani consecutiv.. 10%.m.3233 u.1) + 7000 = 23016 u.

a) N2 ≈ 2397. b) N2 ≈ 2501 u.000. Qk = V0 12000 = 3000 u.m.4. Răspuns corect: a) 77 .000 u.m. Un împrumut de 12.m. cu amortismente egale. . Care este anuitatea corespunzătoare primului an? S1 = .m. urmează a fi rambursat în 4 ani posticipat cu dobândă posticipată cu procentul anual de 6%. c) N2 ≈ 2796.. egale. constă din N = 10.000 obligaţiuni care se rambursează în 4 ani.000 u. atunci Q = n 4 S1 = Q1 + d1 S1 = 3720 u. Procentul operaţiunii este 8%... 06 = 720 u. 5. Rezolvare: d1 = V0i = 12000 ⋅ 0.m. Se cere numărul de obligaţiuni amortizate în anul al doilea. d) N2 ≈ 2588.m. ştiind că plăţile sunt anuale posticipate. Un împrumut obligatar de valoare nominală totală V0 = 1.

m..2 u.7 u.000 u... c) 48.m.459.m.459.m. atunci: p p p n 1− v a) an = 1 ⎡ ⎤ p ⎢(1 + i ) p − 1⎥ ⎣ ⎦ n b) an = 1 − u .5 u.236.. atunci valoarea actuală a unei rentei continue constante va fi: a) A = R 1 − e −δn . d) 41... + v p . R = ct .m.m.. Dacă an = v p + v p + . calculaţi suma dobânzilor corespunzătoare celor 4 ani.m. Se rambursează un împrumut în valoare de 10. b) 400 u. cu plată anuală anticipată câte 10. a) 750 u.000 u. Dacă rambursarea se face cu amortismente egale.m. c) A = δ ( ( ( ) ) ) Răspuns corect: b) 2. Răspuns corect: a) 1 1 1 4. ⎡ 1 ⎤ p ⎢v p − 1⎥ ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ 1 2 np 78 . cu procentul anual de 5%. în 4 ani cu procentul anual de 5% şi plăţi anticipate cu dobândă anticipată. Presupunem că achitarea unor datorii a fost stabilită pentru cinci ani.m. δ R 1 − eδn . i b) A = R 1 − e −δn . d) 375 u. Dacă R ( t ) = R .232.6 u. Care este valoarea actuală a datoriei? a) 45.m. c) 625 u.TEST DE AUTOEVALUARE PROPUS 1 1. b) 55. Răspuns corect: a) 3..

Răspuns corect: a) 5.. (1 + i )k -1 (1 + i )k -1 Nk = ⋅i ⋅ N . prin plăţi posticipate anuităţi egale ( S1 = S2 = . Dacă rambursarea unui împrumut obligatar este anuală. Răspuns corect: b) 79 .c) an = 1 − vn 1 − ⎡ ⎤ p ⎢(1 + i ) p + 1⎥ ⎣ ⎦ . (1 + i )n -1 (1 + i )k Nk = ⋅i ⋅ N . (1 + i )n -1 d) alt răspuns. atunci avem Nk numărul de obligaţiuni rambursate în anul k: a) b) c) (1 + i )n-1 Nk = ⋅i ⋅ N . = Sn = S ) ..

a) Q k = (1+i )n -1 (1+i )n-1 b) Q k = ⋅ i ⋅ V0 =N k ⋅ V . va fi rambursat în 4 ani cu procentul anual de 5% şi plăţi posticipate cu dobândă posticipată.m. b) 750 u.=Sn =S) . c) Q k = n 1+i ) -1 ( d) alt răspuns.m.m. prin plăţi posticipate anuităţi egale ( S1 =S2 =. δ δ2 b) A = a 1 − e−δn − δe−δn + b 1 − e−δn . Răspuns corect: c) 3... atunci valoarea actuală a plăţii eşalonate continue de prim ordin va fi: a) A = a 1 − e −δn − nδe−δn + b 1 − e−δn . Răspuns corect: a) 80 .. Un împrumut în valoare de 10. d) 625 u. atunci avem Qk = amortismentul din anul k: (1+i )k ⋅ i ⋅ V0 .TEST DE AUTOEVALUARE PROPUS 2 1.000 u. (1+i )k -1 (1+i )k-1 ⋅ i ⋅ V0 .. c) A = 2 δ δ ( ) ( ) ( ) ( ( ) ( ) ) Răspuns corect: a) 2. c) 1125 u. Dacă rambursarea unui împrumut obligatar este anuală.m. care este suma dobânzilor corespunzătoare celor 4 ani? a) 1250 u.m. Dacă rambursarea se face cu amortismente egale. Dacă R ( t ) = a + bt . δ δ a 1 − e −δn − δe −δn + b 1 − e − δ .

4.700. Se cere valoarea celui de-al treilea amortisment. c) Q3 ≈ 228. Dacă R ( t ) = R .800.m. b) A = δ c) A = R 1 − eδn . δ ( ( ( ) ) ) Răspuns corect: b) 5.000 obligaţiuni care se rambursează în 4 ani. atunci valoarea actuală a unei rentei continue constante va fi: a) A = R 1 − e −δn . a) Q3 ≈ 258. i R 1 − e −δn . constă din N = 10. Răspuns corect: a) 81 . ştiind că plăţile sunt anuale posticipate.000 u.800.000.089. Un împrumut obligatar de valoare nominală totală V0 = 1. b) Q3 ≈ 279. R = ct . d) Q3 ≈ 360. Procentul operaţiunii este 8%. egale.

⎟ ⎠ SA n = T (1 + i ) (1 + i )n − 1 = Tu u n − 1 = Ts A . AP = ( n ⎢ ⎥ j =1 ⎣ k = j +1 ⎦ ∏ ∑ j ⎛ 1 ⎜Tj ⋅ ⎜ 1 + ir j =1 ⎝ r =1 n ∏ ⎞ ⎟= ⎟ ⎠ ∑ j ⎛ ⎞ ⎜Tj ⋅ vr ⎟ . ⎥ j =k n ⎤ ⎦ A A = T1 + n k −1 ⎛ 1 ⎜T ⋅ k ⎜ 1+ i j k =2 ⎝ j =1 ∑ n ∏ ⎞ ⎟. n−r 82 . i SP = nr n n ⎛ ⎡ ⎤ P ⎜T ⋅ ⎢T j ⋅ (1 + ik )⎥ + Tn . n i n SA = nr j = r +1 ⎣ n ∑ ⎢T j ⋅ ∏ (1 + ik )⎥ = SnA−r .FORMULE UTILIZATE Anuităţi posticipate SP = n ∑ n −1 ⎡ n ⎤ ⎢T j ⋅ 1 + ik ) ⎥ + Tn . An r = ⎜ k ⎢ ⎥ k = r +1 ⎝ j = r +1 ⎣ k = j +1 ⎦ ∑ n −1 ∏ ∑ ∏ ⎞ 1 ⎟ . ⎜ ⎟ ⎢ ⎥ k= j k = r +1 ⎝ j =1 n ⎡ ⎛ k −1 1 ⎞ ⎠ r 1 j =1 SA =T nr k = r +1 ∑ (1 + i ) n −( k −1) = Tu u n− r i − 1 = Ts A n−r = SA . i i n −n A A = T (1 + i ) n 1 − (1 + i ) i n = Tu ⎤ ⎦ 1 − vn = Ta A . n−r Anuităţi anticipate SA = n ∑ ⎡ ⎢Tk ⋅ ⎢ k =1 ⎣ n ∏ (1 + i j )⎥ . AnAr = ∑ ⎜ Tk ⋅ ∏ 1 + i j ⎟ = ∏ 1 + i j AnA−r . ⎜ ⎟ j =1 ⎝ r =1 ⎠ n ∏ SP n (1 + i )n − 1 =T i AP = T n 1 − (1 + i ) i −n =T 1 − vn . 1+ i j ⎟ j =1 ⎠ k SP =T nr k = r +1 n ∑ (1 + i ) n n−k = Ts P n−r = SP . n−r AP = T nr k = r +1 ∑ (1 + i ) −k = T (1 + i ) −r aP n−r = (1 + i ) −r AP .

. dk = i ( n − k + 1) n Rambursarea prin anuităţi temporare imediate anticipate 1. n Sk = V0 Qk = V0 n i ( n − k + 1) + 1 n . Sk = V0i (1 + i ) n (1 + i ) n −1 . Anuităţi egale Sk = S . Anuităţi egale Sk = S .. k = 1.. N = N1 + N 2 + . k = 1. C0 = CN... Qk = V0i (1 + i ) k −1 (1 + i ) n −1 . Qk +1 = Qk (1 − i )−1 . Qk = V0i (1 − i ) n−k n 1 − (1 − i ) . W0 = WN.. dk = ⎥ ⎦ n ... Sk = V0i ⎡1 − (1 − i ) ⎢ ⎣ 1 − (1 − i ) n−k ⎤ V0 i 1 − (1 − i ) n .. V0 . d k +1 = d k − V0 i . 2. n . k = 1.. Amortismente egale Qk = Q . Sk = Qk + dk k =1 k =1 n n Cupon unitar de dobândă = Vi. 83 . δ ( ) Rambursarea prin anuităţi temporare imediate posticipate 1. 0 A = R 1 − e −δn .. + Qn = ∑ Qk . ... Amortismente egale Qk = Q . + N n = ∑ Nk . dk = i (n − k ) n V0 . i (n − k ) +1 n 2.. n Sk = V0 Qk = V0 n . n Împrumuturi cu obligaţiuni V0 = VN.. n .AA = T nr ∞ k = r +1 ∑ (1 + i ) ( n − k −1) = Tu 1 − v i n−r v r = T (1 + i ) −r aA n−r = (1 + i ) −r AA . dk = V0i ⎡(1 + i ) − (1 + i ) ⎢ ⎣ n k −1 ⎤ ⎥ ⎦ (1 + i ) n −1 .. k = 1.... n−r ∫ R ( t ) e−δt dt . V0 = Q1 + Q2 + . ..

= Sn = S ) (1 + i )k -1 (1 + i )k -1 Nk = ⋅ i ⋅ N . N (Vk ) = ⋅N . N k = N . n n ( n . Qk = 0 = N kV . N (Vk -1 ) = ⋅N . n n N (Vk -1 ) = n . n n b) anuităţi egale ( S1 = S2 = ..... prin plăţi posticipate şi cu: V a) amortismente egale ( Q1 = Q2 = . Sk = ⋅ i ⋅ V0 = Qk + d k . N (Vk ) = n . (1 + i )n -1 (1 + i )n − (1 + i )k -1 (1 + i )n dk = ⋅ i ⋅ V0 = i ⋅ Vk -1 . (1 + i )n -1 (1 + i )n -1 (1 + i )n − (1 + i )k -1 Vk -1 = ⋅ V0 = N (Vk -1 ) ⋅ V . Sk = 0 k k n n Vk = n .Rambursare al pari Dacă rambursarea este anuală. (1 + i )n -1 (1 + i )n -1 (1 + i )n − (1 + i )k -1 (1 + i )k -1 Qk = ⋅ i ⋅ V0 = N k ⋅ V .k + 1 ⋅ i ⋅ V0 = i ⋅ Vk -1 . (1 + i )n -1 (1 + i )n -1 84 . Qk = ⋅ i ⋅ V0 = N k ⋅ V .k ⋅ V0 = N (Vk ) ⋅ V . Vk -1 = n . d k = n .k + 1) i + 1 ⋅ V = Q + d .k + 1 ⋅ N .k ⋅ N . = Qn = Q ) . (1 + i )n -1 (1 + i )n -1 (1 + i )n − (1 + i )k (1 + i )n − (1 + i )k Vk = ⋅ V0 = N (Vk ) ⋅ V .k + 1 ⋅ V0 = N (Vk -1 ) ⋅ V .

Asigurarea este o metodă de creare a unui fond de asigurare. anuităţi viagere limitate la n ani şi anuităţi viagere amânate. . asigurarea în caz de deces pentru un grup de persoane. respectiv P1.. asigurarea în caz de deces pentru un grup de persoane – cazul continuu. rezerva de prime matematică sau teoretică. An. asigurarea continuă în caz de deces. Teorema compunerii contractelor Presupunem că o asigurare A este formată din n asigurări parţiale A1. ELEMENTE DE MATEMATICI ACTUARIALE Concepte-cheie: anuităţi viagere posticipate. După natura lor. asigurarea de deces amânată sau limitată la n ani. prin anticipaţie în prezent) şi tehnic (asigură echitabilitatea procesului de asigurare). Pn. în care intervin următorii factori: juridic (asigură legalitate creării asigurării). utilizând teoria probabilităţilor şi a statisticii matematice. Dacă primele nete unice plătite pentru aceasta sunt P. economic (asigură acoperirea necesităţilor în viitor ale asiguratului.. asigurarea până la primul deces. . asigurări mixte. pensii viagere limitate sau amânate. asigurările (obligatorii sau facultative) pot fi: asigurări de persoane sau asigurări de bunuri. care plăteşte o sumă de bani pentru a beneficia la momentul respectiv de asigurare). A2. Noţiunea de actuariat reprezintă totalitatea operaţiilor financiare şi a normelor pe baza cărora se fac calculele de asigurări. anticipate. care creează un fond de asigurare din sumele depuse de asiguraţi) şi asiguratul (persoană sau instituţie. atunci P= ∑ Pk . asigurare de deces. k =1 n 85 ... anuităţi (pensii) viagere continue anuităţi sau pensii viagere pentru grupuri de persoane.3. asigurarea de moarte pentru primul deces. Echitabilitatea procesului de asigurare este dat de teorema compunerii contractelor. Contractul de asigurare sau legea pe baza cărei se încheie asigurarea implică două părţi: asiguratorul (instituţie. P2...

3.1. Asigurări de viaţă 3.1.1. Funcţii biometrice
Funcţiile biometrice măsoară mortalitatea unui grup de indivizi. Mortalitatea indivizilor este influenţată de mai mulţi factori: vârsta, sexul, gradul de civilizaţie, clima. S-au întocmit tabele de mortalitate pe vârstă şi sex, pornindu-se de la un număr de 100.000 nou-născuţi. Aceste tabele se reactualizează prin metode statistice. Probabilitatea de viaţă şi de moarte Notaţii: px = p ( x, x + 1) probabilitatea ca o persoană în vârstă de x ani să fie în viaţă la x + 1 ani; qx = q ( x, x + 1) probabilitatea ca o persoană în vârstă de x ani să nu mai fie în viaţă la x + 1 ani; p ( x, y ) probabilitatea ca o persoană în vârstă de x ani să fie în viaţă la y ani;

q ( x, y ) probabilitatea ca o persoană în vârstă de x ani să nu mai fie în viaţă la y ani. Avem:

px + qx = 1 , p ( x , y ) + q ( x, y ) = 1 . Fie z o vârstă intermediară între x şi y, atunci: p ( x, y ) = p ( x, z ) p ( z , y ) .
Funcţia de supravieţuire

(3.1.1) (3.1.2)

(3.1.3)

Fie o populaţie formată din indivizi în vârstă de a ani. Numim funcţie de supravieţuire, numărul mediu de persoane din acea colectivitate ce ajung să împlinească x ani. Având în vedere că persoanele trăiesc în aceleaşi condiţii, au aceleaşi şanse să împlinească aceeaşi ani, utilizăm o variabilă aleatoare binomială:
x ⎛ ⎞ X : ⎜ x x n − x ⎟ x ∈ {0,1,..., n} ; p + q = 1 , p = p ( a, x ) . ⎝ Cn p q ⎠ (3.1.4)

86

Observaţii: 1) p = p ( a, x ) probabilitatea ca o persoană în vârstă de a ani să fie în viaţă

la x ani; 2) n = la numărul de persoane din colectivitate; 3) numărul mediu de persoane ce ajung să trăiască x ani va fi M ( X ) = l x (media sau momentul iniţial de ordinul întâi al variabilei X). Ţinând cont că X este o variabilă aleatoare binomială, avem: M ( X ) = l x = np ( a, x ) pentru a < x < y ,

l y = np ( a, y ) , p ( x, y ) = ly , lx

(3.1.5)

vom obţine: (3.1.6)

lx − l y q ( x, y ) = . lx şi, similar
px = p ( x, x + 1) = qx = q ( x, x + 1) = l x +1 , lx

l x − l x +1 d x = . lx lx

(3.1.7)

unde: d x = lx − l x +1 reprezintă numărul mediu de persoane din colectivitatea respectivă care moare între x şi x + 1 ani. Notăm: n p x = p ( x, x + n ) probabilitatea ca o persoană în vârstă de x ani să mai trăiască n ani; n q x = q ( x, x + n ) probabilitatea ca o persoană în vârstă de x ani să nu mai trăiască n ani; m / n q x = q ( x + m, x + n ) probabilitatea ca o persoană în vârstă de x ani să decedeze între x + m şi x + n ani. Astfel, vom obţine: lx+ n , n px = lx
n qx m / n qx

= =

lx − lx+ n , lx lx +m − lx +n . lx

(3.1.8)

87

Viaţa medie

Valoarea medie a numărului de ani pe care are să-i mai trăiască o persoană în vârstă de x ani se numeşte viaţa medie (ex). Considerăm variabila aleatoare următoare: ⎛1/ 2 1 + 1/ 2 ... n + 1/ 2 ⎞ X :⎜ ⎟ ; ex = M ( X ) ⎝ qx 1/ 2 qx ... n / n +1 qx ⎠ unde
ω− x

(3.1.9)

ex = 1 + 2

∑ lx+n
n =1

lx

.

(3.1.10)

EXEMPLU: Care este probabilitatea ca o persoană, în vârstă de 40 ani, să fie în viaţă peste 15 ani? ( l40 = 84855, l55 = 77603 ) 15 p40 = ... Soluţie: Ştiind că
15

n

px =

lx+ n şi folosind tabele de mortalitate, avem: lx

p40 =

l55 77.603 = ≅ 0,91 l40 84.855

3.1.2. Funcţii biometrice continue
Rolul de bază în studiul continuu al mortalităţii este jucat de probabilitatea μ ( x ) dx ca asiguratul, în vârstă de x ani, să moară la o vârstă cuprinsă între x şi x+dx ani. μ ( x ) se numeşte intensitate de mortalitate. Presupunem că μ ( x ) funcţie continuă, admiţând derivate de ordinul întâi, iar l(x) funcţia de supravieţuire în domeniul continuu. Din definiţia lui μ ( x ) dx , avem: q ( x + dx ) = μ ( x ) dx , iar
q ( x + dx ) = 1 −
88

l ( x + dx ) , l ( x)

Presupunem că l(x) funcţie derivabilă, obţinem: l ( x ) − l ( x + dx ) = μ( x) , dx →0 l ( x ) dx lim adică μ( x) = − l´ ( x ) , l ( x) (3.1.11)

Integrând relaţia anterioară, obţinem: l ( x) = e
− ∫ μ( t ) dt
a x

k,

(3.1.12)

Pentru x = a, l ( a ) = k , atunci găsim cu uşurinţă că: p ( a, x ) = e sau p ( x, y ) = e sau
x+n

− ∫ μ( t ) dt
a

x

,

(3.1.13)

− ∫ μ( t ) dt
x

y

,

(3.1.14)

n px = e

∫ μ( t )dt
x

.

(3.1.15)

EXEMPLU: Pentru o persoană în vârstă de 37 ani, μ ( t ) = 1 , calculaţi t probabilitatea ca persoana să mai fie în viaţă peste 15 ani. 15 p37 = ...
Soluţie: Folosim relaţia (3.1.15):
15 p37
15 p37

=e = 37 52

− ∫ 1 dt t 37

52

=e

ln 37 52

89

xn + m . x2..... . p2 .3. x + n ..1. .16) Obţinem cu uşurinţă probabilitate ca cel puţin o persoană din cele n ce compun grupul să fie decedată până la sfârşitul anului: l l l q x1 .....18) t p x1 .. xn = 1 − x +1 x + 2 .. Vom admite că moartea unei persoane din grup nu atrage după sine moartea altei persoane din grup şi nu are legătură cu restul vieţii sale. p3 ..1.. .... xn probabilitatea că toate cele n persoane ale unui grup cu vârstele x1..1..... datorită independenţei fenomenelor considerate putem aplica teorema probabilităţilor compuse.. x2 .. Notăm cu px1 . x2.. Probabilităţi de viaţă pentru grupuri de persoane Funcţiile biometrice studiate permit analiza mortalităţii grupurilor de persoane.. xn = l x +1 l x + 2 l x + n . xn = px1 px2 .. respectiv ca tot grupul să dispară după t ani: l x +t l x +t l x +t . atunci avem: px1 . (3. xn să fie în viaţă după trecerea unui an.19) iar probabilitatea ca grupul să dispară după între anii m şi m+1: m m +1 q x1 x2 ..1. (3. .1... x2 + m. x2..... x2 .... (3.. ...t q xn = 1 − t l x +t l x +t l x +t .1. Astfel.. .20) astfel m m +1 q x1 x2 ..t p xn = l x1 lx2 l xn şi t q x1 .. xn =t q x1 qx2 .l xn + m − l x1 + m +1l x2 + m +1. având probabilităţile de supravieţuire peste n ani p1 .. l x1 l x2 l xn (3. x2 . xn = l x1 + m l x2 + m .1... xn = m px1 x2 .17) l x1 l x2 l xn Calculăm similar probabilitatea ca întreg grupul să fie în viaţă în t ani.. Avem n evenimente independente..3...l xn (3.. l x1 l x2 . xn =t p x1 t p x2 . obţinem că: px1 . l x1 l x2 l xn (3. xn qx1 + m... Care este probabilitatea ca numai două persoane să fie în viaţă peste n ani? 90 .21) EXEMPLU: Se dă un grup format din trei persoane. x2 . pxn .lxn + m +1 .

? ( D40 = 12053. Dx (3. suma de 10.000 = 4814100 u. este valoarea medie a variabilei aleatoare următoare: ⎛ vn 0 ⎞ X :⎜ (3.4.1.000. la împlinirea vârstei de 55 ani..053 91 .3 = 10. n Ex = M ( X ) = v n n px = v n lx+n .24).000.m.1.000 u.23) n Ex = Dx Dacă suma asigurată este S. în caz de supravieţuire. Notăm Dx = v x l x – număr de comutaţie. (3.802.m. ⎝ n px n qx ⎠ unde vn = factor de actualizare.) Soluţie: Dx + n (3.1.1.000 D55 5. peste n ani. atunci: P ( A ) = p1 p2 q3 + p1q2 p3 + q1 p2 p3 = = p1 p2 (1 − p3 ) + p1 (1 − p2 ) p3 + (1 − p1 ) p2 p3 = = p1 p2 + p1 p3 + p2 p3 − 3 p1 p2 p3 3. Prima netă unică (prin primă netă unică înţelegând suma de bani pe care trebuie să o plătească în prezent pentru a se bucura în viitor de toate avantajele).m. lx unde n Ex = factor de actualizare viager. dacă este în viaţă.24) EXEMPLU: Care este prima netă pe care o persoană în vârstă de 40 ani trebuie să o plătească în momentul semnării contractului de asigurare pentru a încasa.000.3 ) (Se va rotunji la patru zecimale fiecare operaţie aritmetică. D40 12. obţinem: Dx Din relaţia P = S P = 10. n Ex .Soluţie: Notăm cu A evenimentul căutat. prima netă va fi: D P = Sn E x = S x + n . Asigurarea unei sume în caz de supravieţuire la împlinirea termenului de asigurare O persoană în vârstă de x ani contractează o asigurare în valoare de 1 u. ce se găseşte în tabele actuariale pentru toate vârstele şi procentele uzuale.22) ⎟ .1. atunci: Dx + n . care i se va plăti. D55 = 5802.

30) După calcule.1.27) atunci factorul de actualizare viager pentru cazul continuu va fi: _ n Ex = l ( x + n) n v . ∫ n (3. δ = δ ( t ) .1. v = 1 = e −δ ⇒ vt = e −δt şi că pentru cazul considerat avem 1+ i vt = e 0 şi. l ( x) (3.1.29) Dx = l ( x)vx = l (a)e unde a este vârsta iniţială.1. Presupunem că procentul instantaneu de dobândă este funcţie de timp. ⎟dt + v n ⎜ ⎟ l ( x) ⎠ l ( x) ⎝ ∫ 0 (3. x (3.1.Cazul continuu Ştim că media unei variabile aleatoare continue este dată de formula: M (X ) = ∞ −∞ ∫ xf ( x )dx .1. folosind relaţia (3. obţinem relaţia: D x +t = e _ Dx _ − ∫ ⎡μ( s ) +δ( s ) ⎤ds ⎣ ⎦ x x +t .1. găsim media variabilei continue ca fiind: n ∞ ⎛ l(x + t) ⎞ l(x + t) M ( X ) = 0 ⎜1 − μ ( x + t ) dt .1.28) ţinând cont că l∞ = 0 .25) Astfel. (3. _ − ∫ μ( s )ds − ∫ δ( s )ds a 0 . găsim că expresia sumei amânate continue va fi: =e 0 Introducem numărul de comutaţie: t Ex x − ∫ δ( s ) ds t _ − ∫ ⎡μ( x + s ) +δ( s ) ⎤ds ⎣ ⎦ t .1. Reamintim că: 1 + i = eδ . găsim: n M (X ) = v l´ ( x + t ) dt l ( x) ∞ ∫ n (3. (3.31) 92 .11).28).26) Ţinând cont de relaţia (3.

50 ⎟ ⎠ Soluţie: ∞ Ştim că f = densitate de repartiţie. ( ω = 100 ani ) . având densitatea de repartiţie f ( t ) = 0. 03a ⎜1 − 50 ⎟ dt = 1 . + Dω număr de comutaţie ( ω vârsta limită a persoanei asigurate). N x = Dx + Dx +1 + . 03 ⎜1 − ⎟dt = 1 . ⎝ ⎛ t ⎞ .. 93 .) toată viaţa.8 ⎜ 2 50 3 ⎟ ⎝ ⎠0 0 30 ∫ t 0.2.. ⎝ ⎠ 50 ⎛ t ⎞ t ⎞ ⎛ a0..m.EXEMPLU: Durata de viaţă rămasă a unei persoane de 30 de ani este o variabilă aleatoare.1) Dx unde: Dx = v x l x număr de comutaţie (se află în tabele de mortalitate).m. ∫ 0. câte 1 u. atunci 50 0 −∞ ∫ f ( x ) dx = 1 . 03 ⎜ 50 − 100 ⎟ 3 ⎝ ⎠ Atunci viaţa medie: M ( X ) = M (T30 ) = 30 ⎛ t 2 1 t3 ⎞ = 0. la sfârşitul fiecărui an. a0.. 0 ≤ t ≤ 50. (S u. 04 ⎜ − ⎟ = 10. ⎝ 50 ⎠ ∫ 0 2500 ⎞ 4 ⎛ =1⇒ a = . 04 ⎜1 − 50 ⎟dt = ⎝ ⎠ ⎛ t ⎞ 3. (3. Notăm această sumă ax: N ax = x +1 .2. Anuităţi viagere posticipate Vrem să determinăm prima unică ce trebuie plătită de o persoană în vârstă de x ani. 03a ⎜1 − Determinaţi viaţa medie M(X) = M (T30 ) = . Deci. astfel încât să primească.

în schimbul primei nete unice de 70.000.816 1. astfel încât să primească câte 1 u. Soluţie: Folosind relaţia P=Sa x .EXEMPLU: Care este prima netă pe care o persoană.3.m. N 40 = 193869 ) (Se va rotunji la patru zecimale fiecare operaţie aritmetică.1) (3.053 3. Anuităţi viagere anticipate Notăm ax prima unică ce trebuie plătită de o persoană în vârstă de x ani în momentul semnării contractului.000. plătite Societăţii de Asigurări. 94 . la începutul fiecărui an.. (S u.m. ax = Observăm că: a x = 1 + ax ..2) Nx . în momentul contractării asigurării? ( D40 = 12053. la începutul fiecărui an.m.869 Răspuns corect: P = 4354 u.m..000 u.) tot restul vieţii.3) EXEMPLU: Ce sumă de bani urmează să primească un individ în vârstă de 40 ani.) Soluţie: Folosind relaţia P = Sax = S N x +1 .000 u. în vârstă de 40 ani..m. Dacă suma asigurată este S u.000 = 15.084. la sfârşitul fiecărui an? (Se va rotunji la patru zecimale fiecare operaţie aritmetică.m. tot restul vieţii. (3.m. obţinem: Dx P=S N 41 181.) P=.000 40 = 70. trebuie să o plătească în momentul semnării contractului de asigurare pentru a primi câte 1.3.m.000 ≈ 4354 u.3. Dx (3. = D40 12. de unde S = P D 1 =P x ⇒ Nx ax D 12053 S = 70. N 40 193.3. prima netă unică va fi: P=Sa x .700 u.

EXEMPLU: Care din relaţiile de mai jos exprimă legătura între a x . pentru a primi 1 u.3) / n ax = Dx iar N x + n +1 . respectiv S n / a x .6) n/ ax = Dx Dacă suma asigurată este de S u. (3. (3. n / a x = prima netă unică pe care trebuie să o plătească asiguratul în momentul semnării contractului. timp de n ani (limitat).5) /nax = Dx şi N x+n .2) Obţinem: N x +1 − N x + n +1 . tot restul vieţii (amânată). c) a x = / n a x + n / a x . pentru a primi 1 u. S / n a x . la începutul fiecărui an.4.4. la sfârşitul fiecărui an.m.4. S n / ax . (3. tot restul vieţii (amânată).4.m. la începutul fiecărui an.3.1) şi a x =/ n a x +n / a x ..m.. atunci primele nete unice vor fi S / n ax . d) alt răspuns. n / a x = prima netă unică pe care trebuie să o plătească asiguratul în momentul semnării contractului. după n ani.m.4) n / ax = Dx Similar: N x − N x+n .4. (3. b) / n a x = a x + n / a x . (3..4.4. n / a x ? a) a x + / n a x = n / a x . / na x . (3. pentru a primi 1 u. Anuităţi viagere limitate la n ani şi anuităţi viagere amânate Notaţii: / n a x = prima netă unică pe care trebuie să o plătească asiguratul în momentul semnării contractului. / n a x = prima netă unică pe care trebuie să o plătească asiguratul în momentul semnării contractului... la sfârşitul fiecărui an. Avem: ax = / n ax + n / ax .m. 95 . pentru a primi 1 u. timp de n ani (limitat). după n ani.

Anuităţi (pensii) viagere continue Valoarea exactă a unei pensii viagere continue este dată de valoarea medie a variabilei continue. care.2) respectiv. /τ a x = v l ( x) ∫ 0 (3. Dx = N x+n . __ __ (3. 0<t < ω− x l ( x) __ ω− x ax = ∫ 0 vt l(x + t) dt .5. ax = vt τ/ l ( x) ∫ τ (3. Dx /nax = N x − N x+n .5. ax = e 0 t E x dt ⇔ a x = ∫ 0 ∫ 0 96 .4). pensia viageră continuă amânată: ω− x __ l(x + t) dt . la momentul t. τ __ l x + t) t ( dt .5.4. găsim expresiile pentru pensia viageră continuă limitată.4. atunci expresia pensiei viagere continue este: t ω− x __ ω− x − ⎡μ( x + s ) +δ( s ) ⎤ __ __ ∫⎣ ⎦ (3.3) Avem relaţia: __ ax = / τ ax + τ/ ax . adică a x = / n a x + n / a x . Răspuns corect: c) 3.Soluţie: Cum n/ ax n / ax = N x + n +1 . l ( x) (3.4) Dacă considerăm procentul instantaneu de dobândă δ = δ ( t ) . atunci găsim: Dx /nax = a x − n / a x .5. relaţia (3.4.5). relaţia (3. relaţia (3.5.5. ia valoarea vt dt cu probabilitatea: l(x + t) .5) dt .6).1) Similar.

(3. (3. (3. pentru pensia viageră continuă limitată.5.5. Egalitatea pentru δ = δ ( s ) .7) Introducem numărul de comutaţie: ω __ ω− x _____ __ Dx + t dt . avem: __ /τ ax = e 0 ∫ τ − ⎡μ( x + s ) +δ( s ) ⎤ ∫⎣ ⎦ 0 t dt (3.10) iar __ τ/ ax = N x +τ Dx ___ _____ .5.11) Observaţie: 1.5. respectiv amânate sub forma: __ ax = Nx Dx ___ ___ . ( x )ax dx Demonstraţie: __ ____ ___ __ __ (3. N x = Dt dt = ∫ x ∫ 0 (3.8) atunci putem scrie expresiile pensiilor viagere continue. Pensia viageră continuă a x verifică ecuaţia diferenţială de ordinul întâi: d a x = μ + δ __ − 1 .9) şi __ /τ ax = N x − N x +τ Dx ___ ___ _____ .6) şi __ τ/ ax = ω− x − ⎡μ( x + s ) +δ( s ) ⎤ ∫⎣ ⎦ t ∫ τ e 0 dt . continue limitate.5.12) 2.5.5.Atunci. τ/ a x = ax +τ τ E x nu are loc dacă δ = δ ( t ) şi este adevărată 97 . (3. respectiv amânată.

Variabila aleatoare corespunzătoare va fi: ⎛ vn ⎞ 0 ⎜ ⎟ X : ⎜ lx + n l y + n (3..6. x2 + t .2) n E xy = lx l y Introducem numărul de comutaţie: Dxy = lx l y v x+ y 2 . xm + n .m..6..... x2 .. Dxy (3. (3. x2 + t .6) Cazul continuu Dacă δ = δ ( t ) Suma amânată pentru un grup de m persoane până la primul deces: n E x1 x2 .. (3.6.8) .7) dar p ( x1 + t .6..1) lx+ n l y +n ⎟ ..5) = Dx1 + n. (3. Anuităţi sau pensii viagere pentru grupuri de persoane.l xm v respectiv n E x1 x2 . xm Dx1 x2 .. Dx1 x2 ..6.. xm = l x1 l x2 .. astfel încât cele două persoane să primească 1 u. x2 + n. y.... xm + t ) = e 98 − ∫ ⎡μ( x1 + s ) +μ( x2 + s ) +. xm + t ) e t − ∫ δ( s ) ds 0 t ... Vrem să determinăm prima unică a unei asigurări..6.6.. dacă ele sunt în viaţă peste n ani..+μ( xm + s ) ⎤ ds ⎣ ⎦ 0 .6.. (3... Asigurarea până la primul deces Presupunem că avem un grup format din două persoane de vârste x.6.3... (3. ⎜ lx l y 1 − lx l y ⎟ ⎝ ⎠ atunci valoarea medie va fi: lx+ n l y +n n v . xm _ = p ( x1 + t . xm x1 + x2 +. y + n ..3) şi putem scrie: n E xy = Dx + n.+ xm m .. xm (3..4) Generalizare Pentru un grup de m persoane de vârste x1 .

.. y +1 + . + n −1 E xy + .1) (3...9) (3.7..7. Folosind teorema compunerii contractelor.7) (3. găsim axy = respectiv a xy = N xy .. = n Exy + n +1 Exy + n + 2 E xy + .. .7.6.. y sunt în viaţă.7. Dxy (3...7.... respectiv a xy =0 E xy +1 E xy + .7. Dxy N x +1. + Dx + n.7... + n E xy + . (3. respectiv anticipate viagere până la deces. y +1 .4) (3.7.5) Avem relaţia evidentă: a xy = 1 + axy .7. La primul deces ce are loc.. ..a xy pensiile posticipate.. Fie axy .9) 3.3) (3.. pensia încetează. corespunzătoare grupului de persoane de vârste x. xm _ =e − ∫ ⎡μ( x1 + s ) +μ( x2 + s ) +.7... avem: axy =1 E xy + 2 Exy + .+μ( xm + s ) +δ( s ) ⎤ ds ⎣ ⎦ 0 t . . (3.. .10) şi / n a xy respectiv n / a xy iar n / a xy =n +1 E xy + n + 2 E xy + n +3 E xy + . . .. + n −1 E xy + . 99 . =1 E xy + 2 E xy + . + n E xy + .7.atunci n E x1 x2 .2) Introducem: N xy = Dxy + Dx +1.6) =0 Exy +1 E xy + . y + n + ... Pensii viagere limitate sau amânate: / n a xy (3... (3. Pensii viagere Vrem să determinăm valoarea actuală a unei pensii viagere unitare pe care o plătim atâta timp cât cele două persoane de vârste x.8) (3... y.

putem rescrie expresiile anterioare astfel: N x +1. (3..17) şi τ/ a x x _ 1 2 . xm = e 0 _ ∞ − ⎡μ( x + s ) +μ( x + s ) +.7..7..7.3). xm = e τ ∞ − ⎡μ( x + s ) +μ( x + s )+. y +1 − N x + n +1.+μ( x + s ) +δ( s ) ⎤ ds m 2 ∫⎣ 1 ⎦ t ∫ 0 dt .11) / n a xy = Dxy şi n / a xy = N x + n+1. se scrie: a x1x2 ..7. Cazul continuu Pensia viageră continuă pentru un grup de m persoane va avea următoarea expresie: a x1x2 .5..x 1 2 m dt .18) 100 .+μ( x + s ) +δ( s ) ⎤ ds m 2 ∫⎣ 1 ⎦ t ∫ 0 dt . (3.7...+μ( x + s ) +δ( s ) ⎤ ds m 2 ∫⎣ 1 ⎦ 0 t dt . cu ajutorul relaţiei (3. Dxy (3. Dxy = N x + n.7.. y + n +1 ..13) şi / n a xy = N xy − N x + n... xm = _ ∞ _ 0 ∫ t E x x .16) Putem scrie expresiile pensiilor limitate sau amânate pentru cazul continuu.. (3.. y + n +1 (3.12) iar n / a xy (3. (3.. y + n Dxy (3.. corespunzătoare unui grup de m persoane: /τaxx _ 1 2 . y + n .4.7.9).15) care.14) Formulele anterioare se pot generaliza cu uşurinţă pentru un grup de m persoane.. xm = e 0 ∫ τ − ⎡μ( x + s )+μ( x + s ) +.7.Folosind notaţia (3.

7.8. găsim relaţia (3. 101 ..19) Vom putea rescrie pensiile viagere. xm _ __ _ __ __ N x1x2 .xm +t dt . (3. xm = D x1+t . numerele de comutaţie introduse anterior. pensiilor limitate sau amânate pentru cazul continuu astfel a x1x2 ... xm +τ __ . xm 3.8. l −l l −l ⎛ l ⎞ Ax = ⎜ 1 − x +1 ⎟ v1 2 + x +1 x + 2 v1 2+1 + .x2 +τ. xm __ __ N x1x2 .. xm − N x1+τ .... + Cω număr de comutaţie.. în momentul decesului său. ceea ce înseamnă că putem face presupunerea că data morţii asiguratului va fi la mijlocul anului.. xm _ __ = N x1+τ ..7. C x = v x +1/ 2 ( l x − lx+1 ) simbol de comutaţie.m. + x + n x + n +1 v1 2+ n .. 0 ∞ __ ∫ (3.. xm +τ __ .. xm D x1x2 ....1.... Se presupune că decesele sunt uniform distribuite în cursul anului. (3. xm iar τ / a x1x2 .. (3.20) = N x1x2 .7.Caz particular δ = δ ( s ) Se introduce numărul de comutaţie N x1 x2 .. la semnarea contractului. (3.. xm = şi / τ a x1x2 .7.1).x2 +t ... Atunci: M Ax = x .... Asigurări de deces Notăm Ax – prima netă unică pe care o plăteşte o persoană în vârstă de x ani... utilizând.2) lx ⎠ lx lx ⎝ şi..8.x2 +τ. xm __ (3.1) Dx unde: M x = C x + C x +1 + ..22) D x1x2 ..21) D x1x2 . pentru ca urmaşii să primească 1 u.

M 37 = 2935. atunci prima netă unică va fi S Ax. Dx (3.8. D38 = 13374. în momentul decesului.2) şi n/ Ax = (3. M Folosim relaţia Ax = x .8. la semnarea contractului.m.000 u. (3. Dx 3. pentru ca urmaşii să primească 1 u.3) 102 . în cazul în care decesul său a survenit după n ani.5) EXEMPLU: Care este prima netă pe care urmează să o plătească o persoană în vârstă de 37 de ani. suma de 100.3) (3. pentru ca urmaşii să primească 1 u.. M 38 = 2896 ) P=.4) iar că relaţia între asigurarea în caz de moarte şi pensia viageră este: Ax = v1/ 2 (1 − iax ) .1) Vom obţine: /n Ax = M x − M x+n . la semnarea contractului. Avem: Ax = / n Ax + n / Ax .9.) ( D37 = 14083.8.Dacă suma asigurată este de S u. n / Ax = prima netă unică pe care o plăteşte o persoană în vârstă de x ani.9. Asigurarea de deces amânată sau limitată la n ani Notaţii: / n Ax = prima netă unică pe care o plăteşte o persoană în vârstă de x ani.m. ( vN x − N x+1 ) .. Dx M x+n .9. în momentul contractării asigurării pentru ca urmaşii să primească. (3.m.m.9.m. Se poate arăta cu uşurinţă că: C x = (1 + i ) şi M x = (1 + i ) 1/ 2 1/ 2 ( vDx − Dx +1 ) . în cazul în care decesul său a survenit până în n ani. (3.? (Se va rotunji la patru zecimale fiecare operaţie aritmetică.. găsim P = 20840 u.

iar pentru n = ω − x obţinem valoarea actuală a unei asigurări în caz de moarte amânată pe m ani. (3.9. ⎛ v m +1 2 v( m +1)+1 2 .m. atunci primeşte 1 u.. v m +( n −1)+1 2 ⎜ X :⎜ l l x + m +( n −1) − l x + m + n x + m − l x + m +1 l x + m +1 − l x + m + 2 . (în acel moment).9. În cazul particular m = 0. Dx (3.1) 103 . urmaşii primesc 1 u.4) Valoarea medie a variabilei X reprezintă valoarea actuală a asigurării.5) k =1 adică m / n Ax = ∑ n C x + m +( k −1) Dx ..9. vom obţine valoarea actuală a unei asigurări. Să considerăm asigurarea în caz de deces ce prevede plata sumei de 1 u. atunci primele nete unice vor fi S / n Ax . Prima netă pe care o plăteşte asiguratul este: P = n E x + / n Ax = Dx + n M x − M x + n + ..Dacă suma asigurată este de S u.10. (3. ⎜ lx lx lx ⎝ atunci: m / n Ax = ⎞ ⎟ ⎟.m. iar dacă decedează până în n ani. adică dacă o persoană în vârstă de x ani este în viaţă peste n ani.. Asigurări mixte În practică se obişnuieşte să se facă o asigurare mixtă.7) Observaţii: În cazul particular m = 0. 3..10. respectiv S n / Ax .6) k =1 sau m/n Ax = M x + m − M x + m+ n . în caz de deces. Dx Dx (3. n = ω − x . dacă moartea asiguratului survine între anii m şi n.. n ∑ lx + m +( k −1) − l x + m + k lx v m +( k −1)+1/ 2 . ⎟ ⎠ (3. găsim valoarea actuală a asigurării în caz de moarte.m. limitată pe n ani.m.9.

adică dacă o persoană în vârstă de x ani este în viaţă peste n ani. Prima netă pe care o plăteşte asiguratul este: a) P = n E x − / n Ax = b) P = n E x + / n Ax = c) P = n E x + / n Ax = d) alt răspuns.3) 104 . atunci: P=S Dx + n + M x − M x + n .m.2) Reamintind că 1 + i = eδ şi că ln v = −δ .1) Răspuns corect: c) Dx + n M x − M x + n − .11. Asigurarea continuă în caz de deces Notăm cu A x valoarea medie a unei asigurări în caz de deces. Dx Dx 3. urmaşii primesc 1 u.. Dx (3. găsim că: A x = 1 − δa x .11. __ (3. atunci primeşte 1 u.11.Dacă suma asigurată este de S u. Dx + n Dx + n Dx + n M x − M x + n + . Dx Dx Dx M − M x+n + x . (3.m. în caz continuu. (în acel moment).9. __ ω− x __ Ax = ∫ 0 l x +t μ ( x + t ) vt dt . iar dacă decedează până în n ani.2) EXEMPLU: Fie o asigurare mixtă. lx (3.11. se obţine uşor că: __ A x = 1 + a x ln v .10. Soluţie: Vezi (3.1) Calculând.m.

Dacă δ = δ ( t ) , atunci, ştiind că:
__

C x = −v x dlx = −e

− ∫ δ( s ) ds
0

x

⎛ − x μ( s )ds ⎞ ∫ ⎟, d ⎜ la e a ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠

(3.11.4)

şi că
__

A x = C x + t dt , __ 0 Dx

∞ __

(3.11.5)

obţinem:
__

A x = 1 − D x +t δ ( x + t ) dt . __ 0 Dx

∞ __

(3.11.6)

Dacă δ = ct , regăsim relaţia (3.11.3). Din relaţia (3.4.5) vom avea că:
__

Ax = M x , __ Dx
∞ __

__

(3.11.7)

ţinând cont că:
M x = C x +t dt ,
0 __

(3.11.8)

Putem găsi că pensia continuă de deces verifică următoarea ecuaţie diferenţială:
__ d A x = − C x + A ⎡μ x + δ x ⎤ . ( )⎦ x⎣ ( ) __ dx Dx __ __

(3.11.9)

EXEMPLU: Fie A20 = 0, 06528 , ştiind că i = 0, 05 , calculaţi A20 = ... .

Răspuns corect: A x =

i ⋅ Ax , A20 = 0, 0668987 . δ

EXEMPLU: Fie A20 = 0, 0668987 , ştiind că i = 0, 05 , calculaţi a 20 = ... .

Răspuns corect: a 20 = 19,1248 . Folosim relaţia A x = 1 − δa x , vom găsi a 20 = 19,1248 .
105

3.12. Asigurarea în caz de deces pentru un grup de persoane. Asigurarea de moarte până la primul deces
Presupunem că decesele au loc uniform şi că se produc în medie la jumătatea anului. Vom considera că la moartea primei persoane din grup se va plăti 1 u.m. Atunci, vom avea: l x + n l y + n − l x + n +1l y + n +1 1 2+ n ⎛ l l y +1 ⎞ 1 2 Axy = ⎜1 − x +1 , v (3.12.1) ⎟ v + ... + lx l y ⎠ lx l y ⎝ şi iar atunci
Axy = M xy , Dxy
Dxy = l x l y v( x + y ) 2 ,

(3.12.2)
2 +1/ 2

C xy = l x l y − lx +1l y +1 v( x + y )

(

)

,

(3.12.3)

(3.12.4) (3.12.5)

unde
M xy = C xy + C x +1 y +1 + ...

3.13. Asigurarea în caz de deces pentru un grup de persoane – cazul continuu
Introducem:
( x1+x2+...+xm) / m

__ Cx1x2...xm

=−v( x1+x2+...+xm) / mdlx1x2...xm =−e


0

δ( s)ds

xm x2 ⎡x1 ⎤⎞ ⎛ ⎜ m −⎢∫μ( s)ds+∫ μ( s)ds+... ∫ μ( s)ds⎥ ⎟ ⎥ a a ⎣ ⎦ , d⎜( la ) e ⎢a ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠

(3.13.1)

şi atunci
__ ∞ __

A x1x2 ... xm =


0

C x1 +t , x2 +t ,..., xm +t
___

dt ,

(3.13.2)

D x1 x2 ... xm

Efectuând calculele, vom avea:
__ ∞ __

A x1x2 ... xm = 1 −


0

D x1 +t , x2 +t ,..., xm +t
___

δ ( ( x1 + x2 + ... + xm ) / m + t )dt .

(3.13.3)

D x1 x2 ... xm

106

Dacă δ ( ( x1 + x2 + ... + xm ) / m + t ) = ct , atunci găsim că:
__

A x1x2 ... xm = 1 − δ a x1x2 ... xm .

_

(3.13.4)

3.14. Rezerva matematică
Primele de asigurare, plătite de un asigurat într-un an, sunt mai mari decât obligaţiile acestuia în anul respectiv, surplusul fiind acea parte, din primele plătite, destinată acoperiri angajamentelor viitoare ale asiguratului. Totalul acestor surplusuri anuale, în care includem şi procentul de rentabilitate reprezintă rezerva de prime matematică sau teoretică. Vom face notaţiile următoare: D´ = datoria instituţiei de asigurare; D´´ = datoria asiguratului; ´ D0 = datoria instituţiei de asigurare la momentul zero;
´´ D0 = datoria asiguratului la momentul zero;

Dt´ = datoria instituţiei de asigurare la momentul t; Dt´´ = datoria asiguratului la momentul t.

Prin metoda prospectivă, rezerva matematică la momentul de timp t va fi: Rt = Dt´ − Dt´´ . (3.14.1) Prin metoda retrospectivă, rezerva matematică la momentul de timp t va fi: D ˝ − D´ Rt = / t 0 / t 0 . (3.14.2) t E0 unde am notat: ´ / t D0 = sumele pe care ar fi putut să le plătească instituţia de asigurare până la momentul t; ´´ / t D0 = sumele pe care ar fi putut să le plătească asiguratul până la momentul t. Se arată cu uşurinţă că ( 3.13.1) ⇔ ( 3.13.2 ) .

3.15. Ecuaţia diferenţială a rezervelor matematice
Facem următoarele presupuneri: 1. Dacă asiguratul moare la momentul de timp t instituţia de asigurare va plăti α ( t ) u.m., iar dacă acesta este în viaţă în intervalul de timp ( t , t + dt ) , instituţia de asigurare îi va plăti β ( t ) dt u.m. 2. În intervalul de timp ( t , t + dt ) , asiguratul va plăti prima P ( t ) dt u.m. Astfel, având în vedere cele două presupuneri, asiguratul va plăti de fapt suma de ⎡ P ( t ) − β ( t ) ⎤ dt . ⎣ ⎦
107

pentru asiguratul care a încheiat asigurarea la vârsta x ani. Instituţia de asigurare încasează în intervalul de timp ( t .5) care reprezintă definiţia prospectivă a rezervei matematice. ⎣ ⎦ ⎪ ⎭ (3. găsim: ⎧∞ ___ ⎫ ⎪ 1 ⎪ Rx ( t ) = ___ ⎨ u E x ⎡ P ( u ) − μ ( x + u ) α ( u ) ⎤ du ⎬ . dacă asiguratul este în viaţă la momentul de timp t + dt .1) (3.15.3) Dacă t = 0 ⇒ Rx ( 0 ) = S = 0 şi cum suma amânată continuă este: __ t Ex =e − ∫ ⎡δ( u ) +μ( x +u ) ⎤du ⎣ ⎦ 0 t atunci ⎧ t ___ ⎫ ⎪ 1 ⎪ Rx ( t ) = ___ ⎨ u E x ⎡ P ( u ) − μ ( x + u ) α ( u ) ⎤ du ⎬ . ⎣ ⎦ ⎪0 ⎪ ⎭ t Ex ⎩ ∫ (3. adică valoarea rezervei matematice evaluată la Rx ( t + dt ) 1 + δ (t ) momentul t. Având în vedere cele de mai sus. Dacă t = 0 ⇒ Rx ( 0 ) = 0 . găsim ecuaţia diferenţială liniară de prim ordin verificată de rezerva matematică.15. ⎣ ⎦ ⎪0 ⎪ ⎭ t Ex ⎩ ∫ (3.4) care reprezintă definiţia retrospectivă a rezervei matematice.Notăm cu Rx ( t ) rezerva matematică corespunzătoare momentului de timp t. (3. numită ecuaţia Thiele: dRx = ⎡ δ ( t ) + μ ( x + t ) ⎤ Rx + P ( t ) − μ ( x + t ) α ( t ) . 1 + δ ( t ) dt Rx ( t + dt ) în serie Taylor. 2) obligaţia Rx ( t + dt ) . 108 . t + dt ) suma de Rx ( t ) + P ( t ) dt cu care va trebui să satisfacă următoarele: 1) obligaţia de plată μ ( x + t ) α ( t ) dt în cazul morţii asiguratului. (unde δ ( t ) procent instantaneu de dobândă).15.2) ce are soluţia Rx = e ∫ ⎡δ( u )+μ( x +u )⎤du ⎪ t ∫ ⎡δ( u )+μ( x +u )⎤du ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ 0 t ⎧ t ⎨ e ⎪0 ⎩ ∫ 0 ⎫ ⎪ ⎡ P ( u ) − μ ( x + u ) α ( u ) ⎤ du ⎬ . ⎦ dx ⎣ [1 + μ( x + t )dt ] ( Rx + dRx ) .15.15. putem scrie: Rx (t ) + P (t )dt = μ( x + t )α ( t ) dt + unde am dezvoltat în membrul drept Efectuând calculele.

Care este prima netă unică pe care trebuie să o plătească o persoană în vârstă de 36 ani. N37 = 234023. stabiliţi mx – rata centrală a morţii.. pentru a primi tot restul vieţii câte 30. n ∈ [0. x ω .) ( D36 = 14827. ω−x ω − x −t . 109 .m..m. c) t px = ω−x d) alt răspuns.1) . Dacă μ x + n = μ . atunci: a) t px = Rezolvare: t 1− l(x + t) x ω = ω − x−t şi l ( x ) = 1 − . Rezolvare: P = Sax = S S = 30.. b) t px = ω+x ω − x+t . 0 < x < ω .TEST DE AUTOEVALUARE REZOLVAT 1. 2.000 N x +1 ⇒ Dx N37 234023 = 30. atunci t px = px = x ω−x ω l ( x) 1− ω x+t Răspuns corect: a) 3.508 u.000 = 473508 u. Ştiind că l ( x ) = 1 − ω − x −t . D36 14827 Răspuns corect: P = 473. D37 = 14083 ) P=.000 u. la sfârşitul fiecărui an? (Se va rotunji la patru zecimale fiecare operaţie aritmetică. unde mx = qx ∫ n px dn 0 1 .m. în momentul contractării asigurării.

000 u. 73.000. atunci mx = qx =μ.. D50 = 7070. 2 ) (Se va rotunji la patru zecimale fiecare operaţie aritmetică. 1+ i va x +1 Răspuns corect: p73 = 0.93 5.416 .000 50 = 782. Rezolvare: a x = 1 + vpx a x +1 ⇒ px = a x −1 1 şi v = . M 60 = 1. 03 . urmaşii săi să primească 10.93 . în momentul decesului.a 74 = 7. Rezolvare: 1 b) mx = − ∫ 0 1 n p x dn = ∫ ( px ) 0 1 n dn = e 0 ∫ 1 −μn dn = e− μ n μ = 0 1 − e− μ μ = qx μ . μ c) mx = μ .m. atunci p73 ≈ 0. Care este prima netă pe care o persoană în vârstă de 50 ani trebuie să o plătească în momentul semnării contractului de asigurare.863 .000 u.m. 1 .2.a) mx = 1 μ . Rezolvare: Folosim relaţia (3. D50 Răspuns corect: P = 782.3) şi obţinem: M − M 60 P = 10. d) alt răspuns. 44 şi i = 0. qx μ Răspuns corect: c) 4.. dacă decesul are loc până la împlinirea vârstei de 60 ani? ( M 50 = 2...) P=..000 110 . pentru ca. calculaţi px .000. Ştiind că a 73 = 7.

04a ⎜1 − ⎟ . 04 ⎜ t − ⎟ . k =0 ∞ ∑ kvk k px . Răspuns corect: a) 2. ω−x x x ω .TEST DE AUTOEVALUARE PROPUS 1 1. ⎜ 100 ⎟ ⎝ ⎠ a) F ( t ) = 0. 04 ⎜1 − ⎟. ⎛ t2 ⎞ ⎟. Răspuns corect: c) 111 . ⎜ 100 ⎟ ⎝ ⎠ ⎛ t2 ⎞ b) F ( t ) = 0. ω − x−t d) alt răspuns. . 50 ⎠ ⎝ Determinaţi funcţia de repartiţie F ( t ) . Răspuns corect: a) 3. d) alt răspuns. Durata de viaţă rămasă a unei persoane de 30 de ani este o variabilă aleatoare. 0 < x < ω . 0 ≤ t ≤ 50. ⎜ 50 ⎟ ⎝ ⎠ 2 ⎞ ⎛ t c) F ( t ) = 0. Calculaţi a) b) c) ∂a x = ∂v ∂a x = ∂v ∂a x = ∂v ∞ ∂a x ∂v k =0 ∞ ∑ kvk −1k px . Ştiind că l ( x ) = 1 − a) μ x = b) μ x = c) μ x = ω . atunci ω − x−t 1 . având densitatea de repartiţie t ⎞ ⎛ f ( t ) = 0. k =0 ∑ vk ln vk px . 04 ⎜ t − d) alt răspuns.

73 . dacă decesul său survine până la împlinirea vârstei de x + n ani. Pentru această asigurare achită prima netă aferentă asigurării la începutul fiecărui an.. timp de k ani. Dx + k − Dx N x − M x+k . M x+k − M x M x − M x+n . în urma decesului său. Un individ în vârstă de x ani încheie o asigurare prin care urmaşii săi să încaseze. N x − N x+k 112 . Dx N x − N x+k . 73 5. Ştiind că a 73 = 7.4. Prima netă aferentă va fi: a) Pan = S b) Pan = S c) Pan = S d) Pan = S Răspuns corect: d) M x − M x+n . suma S.. Răspuns corect: a73 = 6. calculaţi a73 .

c) a (xm ) = axm ) + m d) alt răspuns. b) t px = e −t . m m +1 ( . Ştiind relaţia între pensia viageră anuală posticipată şi cea fracţionată m −1 m a( ) = ax + şi relaţia între pensia viageră anuală şi cea fracţionată plătibilă x 2m anticipat la începutul fiecărei subperioade m. calculaţi t px . (1 − t )1 px + 1 1 −1 px . Răspuns corect: a) 1 ( a) a (xm ) = a xm ) + . t ≥ 0 . px + t1qx 1 t1 px . 113 . unde m este fracţiunea de an m +1 m . 3. l ( x + t ) l ( x ) l ( x + 1) a) t px = b) t px = c) t px = 1 px . t (1 −t px ) Răspuns corect: a) 2. a) t px = e −t . Dacă intensitatea de mortalitate este μ x +t = 2t . atunci avem: corespunzătoare a ( ) = a + x x 2m m 1 ( b) a (xm ) = axm ) − . Pentru presupunerea lui Balducci: 1 t = 1 + calculaţi t px .TEST DE AUTOEVALUARE PROPUS 2 1. 2 c) t p x = e −t Răspuns corect: b) 2 /2 .

000 u.070.? (M50 = 2.m.168.) a) P = 234726 u.170..m.100 u. c) P = 3.123 u. începând cu vârsta de 60 ani.000.m..? ( D37 = 14083. Care este prima netă pe care o persoană.. urmaşii săi să primească 10.m.5 .4. tot restul vieţii.340 u. N 60 = 42455.417.8 ) (Se va rotunji la patru zecimale fiecare operaţie aritmetică. Răspuns corect: b) 5. Care este prima netă unică pe care trebuie să o plătească o persoană în vârstă de 37 ani în momentul contractării asigurării pentru a primi la sfârşitul fiecărui an. câte 50.000 u.m.m.m. N 61 = 38509.416.000 u. în momentul decesului. b) P = 136725 u. c) P = 220156 u. Răspuns corect: c) 114 . b) P = 3.) a) P = 4.162. pentru ca.m.m.2) (Se va rotunji la patru zecimale fiecare operaţie aritmetică.. d) P = 4. în vârstă de 50 ani. trebuie să o plătească în momentul semnării contractului de asigurare. D50 = 7.

. + Dω . lx lx l x +t l x +t l x +t . l x1 l x2 . a x = __ Nx Dx ___ ___ .. E =e Dx t x . y ) = 1 . x2 ... __ /τ ax = N x − N x +τ Dx ___ ___ _____ . p ( x. . y ) = ... Dx Nx .t q xn = 1 − t m m +1 q x1 x2 . τ / a x = l ( x) __ __ /τ ∫ τ vt __ l(x + t) l(x + t) dt .... q ( x.. Dx Anuităţi viagere limitate la n ani şi anuităţi viagere amânate ax = / n ax + n / ax . ax = e 0 ∫ τ − ⎡μ( x + s ) +δ( s ) ⎤ ∫⎣ ⎦ 0 t dt .l xn _ − ∫ ⎡μ( x + s ) +δ( s ) ⎤ds ⎣ ⎦ 0 t n Ex = Dx + n . l x1 l x2 l xn n px = e − ∫ μ( t )dt x .. 115 . __ τ/ ax = ω− x − ⎡μ( x + s ) +δ( s ) ⎤ ∫⎣ ⎦ t ∫ τ e 0 dt . __ N x = Dt dt = x ω __ ∫ ω− x _____ ∫ 0 Dx + t dt . Anuităţi viagere posticipate ax = Anuităţi viagere anticipate a x = N x +1 . Dx τ n/ ax = N x+n . y ) = x+n ly lx − l y . t q x1 .... xn = l x1 + m l x2 + m . Dx n / ax = N x + n +1 . a x = / n a x + n / a x . p ( x .. l ( x) l ( x) ∫ 0 __ ax = / τ ax + τ/ ax __ . N x = Dx + Dx +1 + .. a x = 1 + ax . / τ a x = vt dt . xn =t q x1 qx2 . Dx ω− x /nax = N x − N x+n .l xn + m − l x1 + m +1l x2 + m +1.. y ) + q ( x.lxn + m +1 .FORMULE UTILIZATE Asigurări de viaţă p x + q x = 1 .. Dx Anuităţi (pensii) viagere continue __ ω− x ax = ∫ 0 vt __ l(x + t) dt . / n ax = N x +1 − N x + n +1 . __ τ/ ax = N x +τ Dx ___ _____ .

x2 +τ. axy = N x +1.. + Dx + n..... y +1 N xy . xm = _ N x1x2 . y + n . τ / a x1x2 . xm _ =e ..x2 +τ. xm = _ __ N x1x2 .. Dxy Dxy a xy = 1 + axy ... xm x+ y 2 .. / τ a x1x2 . Dxy n / a xy = N x + n.+μ( x + s ) +δ( s ) ⎤ ds 2 m ∫⎣ 1 ⎦ 0 t dt __ ∞ __ τ/ a x x 1 2 . xm = e 0 _ _ ∞ − ⎡μ( x + s ) +μ( x + s ) +.... Pensii viagere N xy = Dxy + Dx +1.. xm = e 0 ∫ τ τ − ⎡μ( x + s )+μ( x + s ) +. y + n +1 .... xm − N x1+τ .. Dx1 x2 .... lx l y = Dx1 + n.. 0 __ ∫ a x1x2 . xm + n .x2 +t ... xm = D x1+t ...... xm +τ __ __ ... a xy = .Anuităţi sau pensii viagere pentru grupuri de persoane.. xm 116 . x2 + n... y +1 + . Dxy n / a xy = N x + n+1.. xm − ∫ ⎡μ( x1 + s ) +μ( x2 + s ) +. xm D x1x2 . N x1x2 ..+μ( x + s ) +δ( s ) ⎤ ds 2 m ∫⎣ 1 ⎦ t ∫ 0 dt /τaxx _ 1 2 . .. xm = e __ __ ∞ − ⎡μ( x + s ) +μ( x + s )+.. y + n +1 .+ xm lx+ n l y +n n m v ... n Exy = x1 + x2 +. xm D x1x2 ... D x1x2 . xm ... Asigurarea până la primul deces Dxy = lx l y v n E x1 x2 .l xm v . y + n + . Pensii viagere limitate sau amânate / n a xy = = N x +1.xm +t dt ... Dxy / n a xy a x1x2 ...... y + n .. y +1 − N x + n +1..+μ( x + s ) +δ( s ) ⎤ ds 2 m ∫⎣ 1 ⎦ t ∫ 0 dt .. Dxy N xy − N x + n.+μ( xm + s ) +δ( s ) ⎤ ds ⎣ ⎦ 0 t n E x1 x2 .. xm = l x1 l x2 ... xm = _ N x1+τ ... xm +τ __ .. Dx1 x2 .

+ Cω . Asigurarea de deces amânată sau limitată la n ani Ax = / n Ax + n / Ax . A = C x + t dt . k =1 m/n Ax = M x + m − M x + m+ n . __ 0 Dx ∫ 117 .. C x = (1 + i ) M x = (1 + i ) 1/ 2 ( vDx − Dx +1 ) . M x = C x + C x +1 + . Dx Dx Asigurarea continuă în caz de deces __ ω− x Ax = ∫ 0 l x +t μ ( x + t ) vt dt lx __ − ∫ δ( s ) ds 0 x __ A x = 1 + a x ln v .Asigurări de deces Ax = Mx .. M x = C x +t dt . Dx Asigurări mixte P = n E x + / n Ax = Dx + n M x − M x + n + . Dx 1/ 2 C x = v x +1/ 2 ( l x − lx +1 ) . d⎜ a a x __ ⎟ ⎜ ⎟ 0 Dx ⎝ ⎠ ∫ __ A x = M x . Dx n/ Ax = M x+n . C x = −v x dlx = −e __ __ ∞ __ __ ⎛ − x μ( s )ds ⎞ __ ∞ __ ⎜l e ∫ ⎟ . Ax = v1/ 2 (1 − iax ) . m / n Ax = /n Ax = M x − M x+n . ( vN x − N x+1 ) . Dx ∑ n C x + m +( k −1) Dx .

xm Rezerva matematică Rt = Dt´ − Dt´´ .. t E0 dRx = ⎡ δ ( t ) + μ ( x + t ) ⎤ Rx + P ( t ) − μ ( x + t ) α ( t ) ....... Dxy ∞ __ A x1x2 . xm = 1 − δ a x1x2 ... xm +t ___ dt A x1x2 . ⎣ ⎦ ⎪0 ⎪ ⎭ t Ex ⎩ ∫ 118 .. ⎦ dx ⎣ ⎧ t ___ ⎫ ⎪ 1 ⎪ Rx ( t ) = ___ ⎨ u E x ⎡ P ( u ) − μ ( x + u ) α ( u ) ⎤ du ⎬ . Rt = ˝ / t D0 ´ − / t D0 . xm ... __ _ D x1 x2 ..Asigurarea în caz de deces pentru un grup de persoane Axy = __ M xy M xy = C xy + C x +1 y +1 + .. xm = ∫ 0 C x1 +t . x2 +t . .

. dacă x ∈ ( −1. + nx n + .. = 1 1− x convergentă dacă x ∈ ( −1. bn. b2:. atunci seria geometrică este divergentă. Alte serii deduse prin derivare termen cu termen: ∑ nx n =0 ∞ n =0 ∞ n = x + 2 x 2 + . PROGRESIA GEOMETRICĂ ŞI SERIA GEOMETRICĂ Progresia geometrică: b1. + n 2 x n + . = a 1− q şi pentru ∀a ∈ R ∗ dacă q ∈ ( −1...ANEXE Anexa 1 CONCEPTE MATEMATICE UTILE STUDIULUI MATEMATICILOR FINANCIARE 1. a ∈ R + .... ... dacă x ∈ ( −1. q ∈ R + − { } n-1 bn=aq Suma a n termeni ai progresiei geometrice: Sn = a 1 − qn qn − 1 =a 1− q q −1 dacă q > 1 dacă q < 1 .1) . = x .. + x n + .1) (1 − x )2 x (1 + x ) ∑n x 2 n = 12 x + 22 x 2 + . + aq n + . – seria geometrică (serie de funcţii..1) Dacă q ≥ 1 .... mai exact. = (1 − x )3 . serie de puteri) ∑x n =0 ∞ n = 1 + x + x 2 + ..... unde: b1=a b2=aq 1 ..1) 119 ....... Seria geometrică: – seria geometrică numerică: a + aq + aq 2 + ....

.2.. y = y (x ) unde: f ( x.... (1 + x )k = 1 + 1! x + 2! x 2 + . 3.. + ( −1) x + ... 120 . Ecuaţii diferenţiale cu variabile separabile: y´ = f ( x.... dacă x ∈ ( −1. f ( x ) = f ( a ) + x − a f ´( a ) + ( ) ( ) 1! 2! n! 2 n f ( x ) = f ( 0 ) + x f ´( 0 ) + x f ´´( 0 ) + .. y ) = ϕ ( x ) ⋅ ψ ( y ) . n! 1! 2! 2 n – seria exponenţială: x x2 xn e =1+ + + . k ∈ Q ). cu ϕ : I → R. ECUAŢII DIFERENŢIALE DE ORDINUL ÎNTÂI a... y ) cu f : I × J → R. ψ : I → R funcţiile φ şi ψ fiind funcţii continue... SERII DE FUNCŢII. x ∈ R 1! 2! n! x – seria logaritmică: 2 3 4 n −1 n ln (1 + x ) = x − x + x − x + . Q : I → R. + + .. + ( x − a ) f ( n ) a + .. Ecuaţia diferenţială de ordinul I: y´ + P ( x ) y = Q ( x ) .. + n! cu k ∈ R (în caz particular. unde P : I → R.1) n 1 2 3 4 – seria binomială: k ( k − 1) k ( k − 1) . Dacă ψ ( y ) ≠ 0... b. I ⊂ R şi funcţiile P şi Q sunt continue. DEZVOLTĂRI ÎN SERII TAYLOR ŞI MAC LAURIN ( x − a ) f ´´ a + .. + x f ( n ) ( 0 ) + ...( k − n + 1) n k x + . ( ∀ ) y ∈ J . intervalul de convergenţă depinde de k. atunci: y′ = ϕ(x ) ⋅ ψ( y ) ⇔ dy dy = ϕ( x )dx ⇒ ∫ = ϕ( x )dx + C ψ( y ) ψ( y ) ∫ unde C ∈ R este o constantă arbitrară.

b ) = ´ o f ( x. . b ) − f ( a . a2 .Soluţia generală este: P ( x )dx ⎡ ⎤ − P ( x )dx y (x ) = ⎢ Q(x )e ∫ dx + C ⎥ e ∫ ⎣ ⎦ ∫ sau y ( x ) = y ( x ) + y0 ( x ) . an ∈ D f x′i (a0 ) = lim0 xi → a i ( f ( x ) − f (a ) <∞ i i i 0 i ) o xi − ai folosind funcţia parţială: 0 0 0 fi ( xi ) = f ( a1 . 121 .. b ) = lim <∞ y →b y −b ∂y 0 0 b) f : D → R. b ) ∂f ´ f y ( a.. b ) = ( a... y ) − f ( a. an ) .. D ⊂ R 2 şi (a. DERIVATE PARŢIALE ALE FUNCŢIILOR DE DOUĂ SAU MAI MULTE VARIABILE REALE a) f : D → R. D ⊂ R n şi a = a10 ... ( ∀ ) x ∈ I ) şi y0 ( x ) = 0 o soluţie particulară a ecuaţiei neomogene. unde: − P ( x ) dx y ( x ) = Ce ∫ (dedusă ca ecuaţia diferenţială cu variabile separabile) − P ( x )dx P ( x )dx ⎡ ⎤ − P ( x )dx y 0 (x ) = C (x )e ∫ = ⎢ Q(x )e ∫ dx ⎥ e ∫ ⎣ ⎦ ∫ (metoda „variaţiei” constantelor) 4. ai0−1 . ai0+1 . xi .. a2 ... unde y ( x ) = soluţia generală a ecuaţiei omogene (pentru care Q ( x ) ≡ 0. b ) ∈ D (punct interior domeniului) f x ( a. b ) = lim x→a x−a ∂x f ( a.. b ) ∂f <∞ ( a.

79182 6.048790 n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 vn 0.47746 1.16444 0.79586 1.35894 0.95238 0.51602 5.41552 0.27628 1.40127 10.55567 3.74622 0.14967 8.25335 5.67684 0.86384 0.28124 0.46740 122 .048889 0.92013 4.53032 0.78353 0.11130 0.22510 3.32557 0.18287 2.62889 1.14915 0.43630 0.88565 1.40662 2.76159 8.52695 2.61391 0.53804 4.97993 2.07893 2.43426 9.22036 0.39573 0.90703 0.15661 0.55715 8.13528 0.34010 1.05000 1.48102 0.71034 1.03999 7.049390 0.92526 3.40710 1.25509 0.39199 7.24295 0.92133 11.09614 0.98501 9.58468 0.10250 1.55684 0.31007 0.29530 0.73346 3.82270 0.07152 3.Anexa 2 TABELE ALE DOBÂNZII Tabel al dobânzii la 5% Funcţia i i(2) i(4) i(12) δ Constante Valoare 0.38548 6.32194 4.08141 6.10600 0.37689 0.45811 0.19987 0.17266 0.20987 0.78596 2.18129 0.12884 0.12270 0.23138 0.71068 0.76494 5.050000 0.26785 0.08720 un 1.09156 0.19036 0.38635 3.00319 5.10095 0.11614 4.65330 2.92902 2.64461 0.50507 0.34185 0.14205 0.21551 1.90597 10.55133 1.11686 0.049089 0.70475 7.15763 1.

25384 26.17189 2.01466 0.82804 1.46043 0.10639 0.23627 37.35553 0.24508 11.06915 0.04494 0.864880 0.05339 0.41397 22.08215 0.65860 7.91734 0.087113 0.35752 123 .97031 4.880610 0.31753 40.34173 3.03184 0.67710 1.02921 0.38753 0.02255 0.15018 0.03470 0.11597 0.25123 24.21199 0.09761 0.41765 62.71712 5.01742 0.26768 14.086178 n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 vn 0.05820 0.01345 un 1.18203 18.06580 3.01898 0.40942 34.67674 57.50187 0.62308 9.06344 0.14166 5.17843 0.13778 0.29503 1.77218 0.72841 20.02458 0.58524 52.53862 1.23107 0.39916 10.18810 1.84168 0.07537 0.76333 17.32618 0.27454 0.70842 0.67611 44.29925 0.08955 0.43668 28.16370 0.09000 1.19449 0.33696 48.02069 0.91108 8.25187 0.64993 0.01598 0.04123 0.03783 0.99256 2.46177 15.81266 3.25787 7.60441 6.81598 31.21791 74.12640 0.17218 13.58524 68.10881 6.16714 12.64248 3.02680 0.32763 4.Tabel al dobânzii la 9% Funcţia i i(2) i(4) i(12) δ Constante Valoare 0.04899 0.090000 0.42241 0.36736 2.59427 0.58043 2.54703 0.41158 1.

62092 0.94872 2.61051 1.05731 0.04306 0.04736 0.Tabel al dobânzii la 10% Funcţia i i(2) i(4) i(12) δ Constante Valoare 0.17986 0.59497 5.03914 0.11591 6.55992 6.17725 4.01509 0.40434 41.78518 54.35795 2.25926 49.22515 25.17953 88.01247 0.097618 0.02430 0.05210 0.91268 34.01372 0.12285 0.89048 80.10244 30.26408 72.95430 9.00852 un 1.23939 0.42410 0.14864 0.14478 45.095690 0.44940 19.51316 0.03558 0.01031 0.46651 0.54767 28.71896 117.85312 3.91818 13.76370 60.11168 0.08391 0.33100 1.06934 0.100000 0.83471 11.01134 0.72750 7.10999 14.19785 0.02210 0.19749 97.10000 1.09230 0.21000 1.01723 106.75139 0.06304 0.00395 37.13843 3.14027 8.13513 0.19434 21.00937 0.28966 0.79750 4.01660 0.03235 0.24007 66.01826 0.38554 0.42099 15.59374 2.095310 n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 vn 0.26333 0.56447 0.86309 17.02673 0.05447 5.14359 2.45227 3.16351 0.35049 0.39085 124 .07628 0.40025 8.84973 10.02009 0.46410 1.68301 0.096455 0.11378 23.31863 0.82645 0.21763 0.77156 1.10153 0.02941 0.90909 0.

2896644 0.4850 328.194 17.355.3083 276.3855433 0.031.743 92.73461 33.773 95.62131 6.36062 20.310 27.6852 84.009 101.795 55.35221 13.883 88.69700 Nx= Σ Dk k=x ω Cx=vx+1·(1x-1x+1) 17.70569 3.2845 186.82128 2.027.797 79.706.083 9.0200863 0.979 331.0267349 0.34519 1.536.1035 204.654.9173 361.7945 579.39588 8.9227 411.16040 2.378 95.8204 385.9195 126.16231 7.147 5.1978447 0.932 8.20884 14.6697 593.714 365.158.066 84.6187 534.117 96.86263 5.63933 9.16629 10.1560 111.777.20470 10.066.351 124.556 33.8960 195.658 61.35971 577.14913 4.656.397.77934 7.488 86.0043714 Dx= lx·vx 37.961 37.47831 643.914 300.1015256 0.110 41.917.9619 159.9353 119.834 75.0756 339.0473624 0.92039 2.1351306 0.98421 7.32863 15.2672 215.717.24482 14.676.754 85.128 90.001.958 94.147 50.970 83.0124720 0.5128 125 .518.299 7.16707 6.99708 25.28077 10.0630394 0.822.850 68.896.0243044 0.99122 17.0922960 0.460.95274 16.0182603 0.013.7043 266.19237 6.0048085 0.16367 10.572.422 Vx=(1+i)-x 0.393.2147 176.0058183 0.85513 8.1635080 0.485.40484 3.475.330 272.540.697.814 94.39766 8.1486436 0.17237 6.820.106 3.216 3.0064001 0.103 94.473.0101 444.347.49400 7.19333 13.936 21.73988 23.484 88.063.365.241 95.72555 11.0520987 0.0430568 0.926.8755 427.90901 12.37313 10.381 167.086 93.0085186 0.875 93.368.639.446.7853 550.458 96.669 5.65564 14.0573086 0.04876 797.6453 235.2300 297.284 94.6358 104.091.2393920 0.260.317.0184 245.55221 15.373.99348 10.0693433 0.213.46661 1.45894 15.480.3186308 0.073.067 92.39948 8.972 80.10998 462.680.58423 27.943.5795 518.896.734.0103074 0.039.630 93.6397 151.370 92.026 611.13462 16.901.45630 329.661 95.85964 19.877 95.892 12.0137192 0.962 85.3065 90.10299 716.436 11.232.250 6.0113382 0.332 247.585 91.45646 1.2235 308.26053 1.61154 9.625 112.365 93.00706 1.045 95.385.0294093 0.54073 3.622 90.31554 9.225.98399 11.309 4.16077 7.644.063 89.1798588 0.008 91.68536 369.768.790.361 96.836.665.258 96.27964 4.347.344 75.21385 2.077 81.403.Anexa 3 TABEL – ASIGURĂRI CU NUMERE DE COMUTAŢIE.566 78.168 3.09738 10.9333 350.407 96.06537 30.396 92.65702 15.728 15.052 151.037. CALCULATE CU PROCENTUL i = 10% Vârsta X 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Funcţia de supravieţuire lx 96.091 10.03927 16.000.987.651.211 76.467 14.191.3504939 0.420.06977 9.115 19.155.210.0220949 0.87519 14.1228460 0.3645 225.61593 10.16656 16.57481 1.562.397 137.311.194.7294 397.0836 372.32223 8.0213 475.4691 460.60406 10.108 83.0077441 0.10456 14.643 94.09313 517.15129 983.5390 318.188.52013 7.198 87.0839055 0.459.64813 5.93768 413.62632 7.0093704 0.2301 490.150 24.967.966 95.4762 143.73685 12.0803 134.232 203.16350 8.1375 563.340.073.0355841 0.372 184.867 45.1116782 0.2633313 0.0762777 0.0323492 0.94593 10.300.37277 10.63349 886.8170 167.483 2.418.080.593 224.523 95.59062 10.070.703.669.75686 4.4749 504.191 96.670.0166002 0.4735 97.04619 12.20749 9.308 96.0052894 0.0150911 0.341.85771 10.955.236.48114 10.0070401 0.2231 256.475 94.01659 Mx= Σ Ck k=x ω 402.0391425 0.6811 287.54891 10.016 30.777.2176291 0.

91094 1.9828 2.0001286 0.0008649 0.5541 24.8125 40.312 15.0005370 0.1550 0.496 0.621 1.0010465 0.61508 3.806 0.801 40.02599 0.0027143 0.527 59.66832 5.0015321 0.4956 57.328 2.0001062 0.0001711 0.8946 5.581 334.00543 0.42115 2.758 39.2196 48.766 651.88204 3.29106 7.50898 9.54149 0.71814 34.267 8.675 232.33798 72.085 4.863 50.38581 0.433 57.07678 0.806 127.69696 29.38815 5.882 45.01536 0.908 72.00931 0.0011511 0.7844 1.346 42.503 156.191.6821 22.7104 8.0990 0.77984 4.415 979 657 428 269 163 95 0 0.7154 53.04547 0.0001169 0.628 6.30301 206.6071 17.0022432 0.775 12.0001556 0.8803 29.50774 3.0000 126 .957 1.367.94198 1.7430 2.65385 2.00000 78.296 0.10496 11.329 2.45322 40.0283 19.20010 0.792 279.8768 44.3437 0.266 23.373.377 47.11487 63.584 555.00690 0.3243 27.730 82.31371 1.Anexa 3 (continuare) 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 73.9305 37.27782 5.775 50.00000 2.339 70.980 1.0000878 0.51405 142.222 191.0005907 0.958 22.935 18.0004882 0.0013929 0.0002505 0.50200 1.0000798 0.990 1.0024675 0.604 31.048 0.00758 0.34282 24.77019 2.05479 4.942 1.0007862 0.579.278 65.0003334 0.19987 1.0001882 0.237 761.0216 0.3506 0.2363 0.65687 0.33891 232.387 7.519 11.5075 0.87204 2.0020393 0.58676 1.44066 0.4962 72.98509 0.7176 0.0004035 0.12976 182.0001414 0.5501 62.0123 0.0009513 0.8279 67.850 1.0029857 0.05827 0.022 0.15690 0.78879 55.02433 0.575 20.030 64.0036127 0.7230 4.3608 9.039 67.0006498 0.0018539 0.2084 6.283 1.78493 1.08131 0.725 887.76024 0.288 55.0370 0.16766 14.642 2.0004438 0.239 1.758 3.725 1.70796 261.000 5.0002756 0.48811 125.0613 0.046 51.46626 0.456 63.0877 13.18194 96.31953 2.239 4.68549 0.61086 161.0002070 0.43505 4.21005 0.464 102.79478 4.2876 15.0032843 0.3154 33.1457 11.029.73331 20.0039740 0.249 29.55033 84.732 69.034 470.119 37.812.27474 0.520 61.0007148 0.0016853 0.857 29.05605 0.063 26.92172 0.9923 0.11777 47.073.352 9.12585 0.0003668 0.696 398.55602 1.65043 1.3259 1.35141 0.44108 2.01431 0.0000726 293.17165 1.34284 4.093 0.30955 0.272 0.0003031 0.6647 3.11433 0.03763 0.0000966 0.0069 0.47038 110.69989 17.826 6.799 13.0002277 0.008 0.321 34.06427 3.570 16.170 0.0012662 0.49582 4.

Hoţulete S.... vol. Elemente de matematici economice. Craiu Virgil. Bucureşti. Paris.. 1978. Bucureşti..... Flondor D. Bucureşti. Burlacu V. Cuculescu I. 2000. Bonneau I. Cenuşă Gheorghe. Trandafir Rodica. 127 . Bucureşti. Bucureşti. Bădin V. 2000. 1978. 1985. Bucureşti. Niculescu R. Editura Teora. Raischi C. Matematici pentru economişti. Matematici speciale aplicate în economie. Baciu A. Lito ASE. Popescu O. Duda I. Editura Fundaţiei România de Mâine. Editura Fundaţiei România de Mâine. Life Insurance Mathematics.. Matematici aplicate în economie şi finanţe. Lito ASE.. 2004. Donciu N. D. New York. Bucureşti.. Matematici speciale aplicate în economie. Mihăilă N. 1970. Cox. Bucureşti. Trandafir Rodica. Bucureşti. Bazele matematice ale asigurărilor. 1972. Baciu Aurora. Lito ASE. Dunod. Analiză matematică pentru economişti. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.. Popescu O. Bucureşti. Mihăilă N. Duda I.. 2005. Kellison S.. Mathematiques financieres. Springer. with exercises contributed by Samuel H. Editura Didactică şi Pedagogică. Algebră şi analiză matematică. Gerber H. Bucureşti. Baciu Aurora. USA. Asigurări de bunuri şi de persoane. 2003. Editura Tehnică. Beganu G. Mihăilă N.. 1971. 1995.BIBLIOGRAFIE Alexandru F. U. Armeanu D. Editura Ştiinţifică. Mathematical Methods in Risk Theory. Editura ALL. Woinaroschi S. 1991. 1976.. Bucureşti.. Editura Fundaţiei România de Mâine. Matematici pentru economişti. Matematici financiare şi actuariale. Ioan Rodica. Lito ASE. G... 1998. Meteor Press. Richard Irwin Inc. 1971. Culegere de probleme. Craiu I. Buhlmann H. 1986. Bucureşti. Swiss Association of Actuaries Zurich. Editura Didactică şi Pedagogică. Matematică financiară. Matematici speciale aplicate în economie. Ioan Rodica. 2nd expanded edition.. Allen R.... The Theory of Interest (second edition).. 2003. 1991.. Editura Economică. Bucureşti. Mihoc Gheorghe. III. Teoria probabilităţilor. Socoll C.... Bucureşti. Berlin. Curs de matematici aplicate în economie.

..... Bucureşti. şi colab.. şi colab. Văcărel I. Bucureşti. Bucureşti. 1988. Ioan R. 2004. Bucureşti. Editura Expert. Editura Universităţii Bucureşti. Institutul de Statistică şi Actuariat. Analiză matematică. 1992. Editura Didactică şi Pedagogică.. Toma M. Bădin V. Lito ASE. 1996. Statiques. 2006. Purcaru I. Editura Didactică şi Pedagogică.. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti... 2007. Matematici speciale aplicate în economie. Tehnici de calcul valutar. Purcaru I. Ghica M. 1970. Informaţie şi corelaţie. vol. 1976.. Mathematiques Economiques. Bucureşti. Economica. Editura Academiei. Bucureşti. Bucureşti.. Editura Didactică şi Pedagogică. Popescu O. Mircea I.. 2000. 1984. I şi II.financiar. 1993. Săcuiu I. Bucureşti. Editura Economică. Matematici aplicate în economie. Editura Didactică şi Pedagogică. Mihoc Gh. vol. Matematici financiare. Teoria matematică în operaţiuni financiare. Matematică şi asigurări financiare. Editura Militară. 1971. Matematici financiare şi actuariale. Editura Tehnică. Tratat de statistică matematică.. 1981. Matematici pentru economişti. Craiu V. Editura Corint. Mihoc Gh. Bercea F. Stănăşilă O. Trandafir R. Purcaru I.. Bucureşti.1981. şi colab. Bucureşti. Asigurări şi reasigurări. Lito ASE. Săcuiu I. 128 . Editura Economică... Dinculeanu N. 1993.. Probabilites et Mathematique Financieres. Bucureşti. Matematici speciale aplicate în economie. Teoria probabilităţilor.. 1985. Bucureşti. Zbaganu Gh.. Teoria probabilităţilor şi statistică matematică.Mihoc Gh. Bucureşti. Marcus S. Metode matematice în teoria riscului şi actuariat. Negruş M. Mihoc Gh.. Bucureşti. Manual de analiză matematică. Bucureşti... 1959. I şi II. Nicolescu M.. Editura Fundaţiei România de Mâine... Thimonier C. 1963.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->