CONTABILITATEA REZULTATULUI REPORTAT

În categoria capitalurilor proprii se includ si rezultatele reportate din exercitiile precedente a caror decizie de repartizare a fost amânata de adunarea generala a asociatilor. Profitul figureaza ca sursa proprie de finantare pâna în momentul distribuirii sale pe destinatiile stabilite prin lege ş 141f52b ;i statutul întreprinderii societare, iar pierderea pâna la

acoperirea sa din rezultatul exercitiului urmator sau din rezervele destinate în acest sens.

La întreprinderile personale profitul net virat la capitalul individual în prima zi de deschidere a exercitiului

celui care urmeaza realizarii sale.

Rezultatul sub forma de profit sau pierdere obtinut în exercitiile anterioare a carui decizie de

repartizare a fost amânata pentru exercitiile urmatoare se înregistreaza la contul 1171 "Rezultatul reportat

reprezentând profitul nerepartizat, respectiv pierderea neacoperita". Se crediteaza cu rezultatul reportat sub

forma de profit, se debiteaza cu rezultatul reportat sub forma de pierdere. Ulterior, cu ocazia admiterii deciziei de

repartizare a rezultatului, contul se crediteaza cu acoperirea pierderii din profitul realizat în perioada curenta, din

rezervele constituite sau prin decontare asupra capitalului social. Se debiteaza cu profitul reportat destinat prin

repartizare cresterii rezervelor sau capitalului social. Soldul debitor reprezinta pierderea nerepartizata, iar soldul

creditor, profitul nerepartizat.

a) în cazul profitului:

121 = 1171

Profit si pierdere Rezultatul reportat reprezentând profitul

nerepartizat, respectiv pierderea neacoperita

b) în cazul pierderilor:

1171 = 121

Rezultatul reportat reprezentând profitul

nerepartizat, respectiv pierderea neacoperita

Profit si pierdere

Pe masura ce se ia decizia de repartizare se fac înregistrarile:

a) în cazul în care profitul este distribuit:

1171 1012

Rezultatul reportat reprezentând profitul

nerepartizat, respectiv pierderea neacoperita

= Capital subscris varsat

106

Rezerve

457

Dividende de plata

b) în cazul în care pierderile sunt acoperite, în ordine, din:

. rezultatul pozitiv al exercitiului:

121 = 1171

Profit si pierdere Rezultatul reportat reprezentând profitul

nerepartizat, respectiv pierderea neacoperita

. din rezervele legale constituite:

1061 = 1171

Rezerve legale Rezultatul reportat reprezentând profitul

nerepartizat, respectiv pierderea neacoperita

respectiv pierderea neacoperita 7. Erori fundamentale. erori fundamentale si modificari ale politicilor contabile" . erorile pot aparea: ca rezultat al unui calcul matematic gresit.. Erorile fundamentale sunt cele descoperite în perioada curenta si care au un asemenea impact asupra situatiilor financiare încât afecteaza major credibilitatea acestora. Corectarea acestor erori presupune afectarea rezultatului curent dar si recalcularea informatiilor . ca rezultat al aplicarii gresite a metodelor contabile.1. ca rezultat al unei interpretari gresite a evenimentelor. fraudelor sau omisiunilor. Corectarea acestor erori este inclusa de obicei în determinarea rezultatului net corespunzator perioadei curente. În general. IAS 8 "Profitul net sau pierderea neta a perioadei. din capitalul social constituit: 1012 = 1171 Capital subscris varsat Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat.lectura de referinta A.

Daca se presupune ca întreprinderea aplica pentru prima data IAS în anul N situatia tratamentelor de baza si alternativ este: Etape Tratament de baza Tratament alternativ Etapa 1 Corectarea erorii fundamentale aferenta anului N-1 se va face asupra rezultatului exercitiului N-1 (prin afectarea cheltuielilor si veniturilor aferente) Efectul cumulativ al corectiei erorilor anilor precedenti este ajustat asupra soldului de deschidere al rezultatului reportat al anului N daca întreprinderea aplica pentru prima data IAS .urile Etapa 2 Corectia erorilor anilor anteriori N-1 se .corespunzatoare perioadelor precedente.

Suma corespunzatoare corectarii unei erori fundamentale înregistrate într-o perioada anterioara trebuie reflectata prin ajustarea soldului de deschidere al rezultatului reportat. în cazul în care acest lucru este posibil. Informatiile necesare realizarii de comparatii trebuie recalculate. Suma corectiei corespunzatoare .va afecta asupra soldului rezultatului reportat al anuluiN-1 Corectarea erorii fundamentale aferenta anului N se va face asupra rezultatului exercitiului N (prin afectarea cheltuielilor si veniturilor aferente) Etapa 3 Efectul cumulativ al corectiei erorilor este ajustat asupra soldului de deschidere al rezultatului reportat al anului N Tratamentul de baza. Suma corectiei corespunzatoare fiecarei perioade prezentate trebuie inclusa în rezultatul net al perioadei respective.

respectiv corectarea erorii aferente exercitiului curent în contul de profit si pierdere al anului 2000 cu efectul cumulat al corectiei erorilor fundamentale ale anilor anteriori. Suma corespunzatoare corectarii unei erori fundamentale trebuie inclusa în determinarea rezultatului net corespunzator perioadei curente. Totusi legile nationale pot cere amendarea acestor situatii financiare. Recalcularea informatiei comparative nu da nastere în mod necesar la o amendare a situatiilor financiare care au fost deja aprobate de actionari sau depuse la autoritatile în cauza. Aplicarea tratamentului alternativ în corectia erorilor fundamentale implica afectarea doar a exercitiului curent.perioadelor dinaintea celor incluse în informatiile comparative este prezentata ca o ajustare a soldului de deschidere al rezultatului reportat aferent perioadei prezentate anterioare celei de raportare. în afara de cazul în care acest lucru este imposibil de realizat. Informatiile aditionale pro forma trebuie prezentate. Tratamentul alternativ permis. Aplicarii pentru prima data a IAS va presupune . Informatiile comparative trebuie prezentate în acelasi fel în care au fost raportate în situatiile f1nanciare ale perioadei anterioare.

în mod incorect cu valoarea de 10. Soldul creditor reprezinta profitul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale iar cel debitor pierderea reportata aferenta acesteia.A. a descoperit ca anumite marfuri care fusesera vândute în decursul anului 2001 au fost anregistrate. Creditul acestui cont înregistreaza rezultatul favorabil provenit provenit din corectarea erorilor fundamentale iar debitul rezultatul nefavorabi provenit din corectarea acelorasi erori.A. Exemplu.corectia erorilor fundamentale din anii precedenti prin afectarea soldului de deschidere al rezultatului reportat al anului 2000.000 lei. în anul 2002 prezinta vânzari în valoare de500. Situatiile financiare ale societatii CORA S. la inventarul facut la data de 31 decembrie 2001.000 lei. În anul 2002 societatea CORA S. costul . Conform OMF 94/2001 evidenta rezultatului reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale se tine cu ajutorul contului 1174 "Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale" care este un cont bifunctional.

000 lei. Extras din contul de profit si pierdere conform tratamentului contabil de baza . iar soldul final 150.bunurilor vândute 300. soldul initial al rezultatului reportat este de 150.lei - .000 lei .500 lei = Profit net 172.000 lei .000 lei + 172.Costul bunurilor vândute 160 000 lei = Profit din activitatea curenta înaintea impozitarii 230.Impozit pe profit (230.500 lei = 322. a raportat: Vânzari 390. Societatea CORA S.500 lei. În anul 2001 societatea CORA S.000 lei.000 lei eroare în soldul initial al marfurilor) si un impozit pe profit de 50.000 lei (inclusiv 10.A.500 lei În anul 2001.A.000 lei × 25 %) 57.

000 = Profit net 157.SPECIFICARE ELEMENTE 2002 2001 (recalculat) Vânzari 500.000 390.000 .000 lei × 25 % sau: 210.000 .Costul bunurilor vândute 300.500 165.A. .000 + 10.000 × 25 %. Societatea CORA S.000 lei + 10.500 * 55.000 = 290.000 = 170.500 lei s-a calculat: 50.Impozit pe profit 52.10.000 160.000 = Profit din activitatea curenta înaintea impozitarii 210.000 * unde 52.000 220.000 .

Corectia erorii fundamentale (10.Situatia rezultatului reportat conform tratamentului contabil de baza .10.000 150.000 = Soldul final al rezultatului reportat 472.500 150.000 lei × 25 % ) 7.500 - = Soldul initial al rezultatului reportat recalculat 315.000 .500 165.000 .lei- SPECIFICARE ELEMENTE 2002 2001 (recalculat) Sold ul initial al rezultatului reportat anterior recalcularii 322.500 315.000 + Profit net 157.000 lei .

Societatea CORA S.000 390. Extras din contul de profit si pierdere conform tratamentului contabil alternativ .A.000 290.000 500.lei - SPECIFICARE ELEMENTE Pro-forma 2002 2001 2002 (recalculat) 2001 (recalculat) Vânzari 500.Costul bunurilor vândute 300.000 = Profit din activitatea curenta înaintea impozitarii .000 .000 160.000 170.000 390.

000 220.lei- SPECIFICARE ELEMENTE Pro-forma 2002 2001 2002 (recalculat) 2001 .000 210.000 172.500 165.500 157.A.500 55.000 = Profit net 150.500 52.000 Societatea CORA S.200.Impozit pe profit (include efectele corectiei erorilor fundamentale) 50.000 230.000 .000 57. Situatia rezultatului reportat conform tratamentului contabil alternativ .

000 150.500 - = Soldul initial al rezultatului reportat recalculat 322..(recalculat) Sold ul initial al rezultatului reportat anterior recalcularii 322.000 322.000 lei .500 165.000 lei × 25 % ) .500 157.000 + Profit net 150.10.000 .7.000 315.Corectia erorii fundamentale (10.500 150.500 150.000 172.500 150.000 .

500 315. O modificare a politicii contabile trebuie efectuata doar daca: este ceruta de statut sau de un organism de elaborare a standardelor contabile. O noua politica contabila aplicata .500 322. ca si cum noua politica ar fi fost folosita dintotdeauna.= Soldul final al rezultatului reportat 472. Modificari ale politicilor contabile. sau daca aceasta modificare are ca rezultat o prezentare mai adecvata a evenimentelor sau tranzactiilor în situatiile financiare ale societatii.500 472.000 B. Cum poate fi aplicata o modificare a politicii contabile ? Modificare retrospectiva Modificare prospectiva Rezultat O noua politica contabila aplicata evenimentelor si tranzactiilor anterioare.

Aplicare Evenimentelor si tranzactiilor la data la care acestea au avut loc. Tratament de baza Tratament alternativ Aplicare retrospectiva Aplicare progresiva Aplicare retrospectiva Aplicare progresiva .evenimentelor si tranzactiilor ulterioare (ce au loc dupa data la care s-a efectuat schimbarea). Soldurilor existente la data schimbarii.

Când trebuie aplicata De obicei. Când ajustarea soldului de deschidere a De obicei. exceptie: valoarea oricarei ajustari rezultate. exceptie: valorile ajustarilor Când ajustarea ce trebuie inclusa în aferente perioadelor .

rezultatului reportat nu poate fi determinata în mod rezonabil. aferente perioadelor anterioare nu pot fi determinate în mod rezonabil.anterioare nu poate fi determinata în mod rezonabil. rezultatul net al .

perioadei curente nu poate fi determinata în mod rezonabil. Informatii comparative Se recalculeaza. Sunt prezentate asa cum au fost reflectate în . Ca o ajustare a rezultatului net al perioadei curente. Reflectare Ca o ajustare a soldului de deschidere a rezultatului reportat.

societatea FRED S. Soldul creditor reprezinta profitul reportat provenit din modificari ale politicilor contabile iar cel debitor pierderea reportata aferenta acestora. În perioadele anterioare. .A. si-a modificat politica contabila privind tratamentul costurilor îndatorarii aferente achizitiei unui hotel aflat în curs de constructie pentru a fi utilizat de catre societatea FRED S. Creditul acestui cont înregistreaza rezultatul favorabil provenit provenit din modificari ale politicilor contabile iar debitul rezultatul nefavorabil provenit din aceleasi modificari.situatiile financiare anterioare. dupa scaderea impozitului pe profit. societatea capitalizase asemenea costuri.A. Conform OMF 94/2001 evidenta rezultatului reportat provenit din modificari ale politicilor contabile se tine cu ajutorul contului 1173 "Rezultat reportat provenit din modificari ale politicilor contabile" care este un cont bifunctional. Exemplu: În anul 2002.

pe anul 2002 prezinta un profit din activitatea curenta înainte de dobânzi si impozitul pe profit de 400. au fost capitalizate toate costurile îndatorarii aferente achizitiei hotelului.500 lei.000 lei (aferente anului 2002) si un impozit pe profit de 87.000 lei. în loc sa le capitalizeze. a luat acum decizia de a trece aceste costuri pe cheltuieli.A. cheltuieli cu dobânzile de 50. costuri înregistrate în anii anteriori.000 lei în anul 1991 si 35.în concordanta cu tratamentul alternativ permis de IAS 23 "Costurile îndatorarii". Înregistrarile contabile ale societatii FRED S.000 lei . În anul 2001 societatea a raportat: Profit din activitatea curenta înainte de dobânzi si impozitul pe profit 250. Societatea nu a înregistrat cheltuieli cu amortizarea aferente hotelului deoarece acesta nu a fost înca pus în functiune. Astfel.000 lei în perioadele anterioare acestui an.A. FRED S. pentru a respecta tratamentul de baza conform IAS 23 "Costurile îndatorarii". Societatea a capitalizat costurile îndatorarii în valoare de 15.

500 lei = Profit net 187.Cheltuieli cu dobânzi - = Profit din activitatea curenta înaintea impozitarii 250. soldul initial al rezultatului reportat este de 200.lei - SPECIFICARE ELEMENTE 2002 2001 (recalculat) Profit din activitatea curenta înainte de dobânzi si impozitul pe profit .. Extras din contul de profit si pierdere conform tratamentului contabil de baza .500 lei.000 lei + 187.500 lei = 387.Impozit pe profit (250.500 lei În anul 2001.000 lei. Societatea FRED S.000 lei × 25 %) 62. iar soldul final 200.A.000 lei .

400.500 176.lei- SPECIFICARE ELEMENTE 2002 2001 (recalculat) Sold ul initial al rezultatului reportat anterior recalcularii 387.A.000 .Impozit pe profit 87.Cheltuieli cu dobânzi 50.Modificarea politicii contabile privind .000 250.500 58. Situatia rezultatului reportat conform tratamentului contabil de baza .000 15.500 200.000 .000 235.000 .000 = Profit din activitatea curenta înaintea impozitarii 350.250 Societatea FRED S.750 = Profit net 262.

000 lei .capitalizarea dobânzii 37.50.750 + Profit net 262.000 lei .000 lei = 15.000 lei + 35.35.lei - SPECIFICARE ELEMENTE Pro-forma 2002 . Extras din contul de profit si pierdere conform tratamentului contabil alternativ .A.000 173.500 176.000 Unde: * 26.250* = Soldul initial al rezultatului reportat recalculat 350.500 350.000 lei × 25 % ** 37.500** 26.250 lei = 35.250 = Soldul final al rezultatului reportat 612.000 lei × 25 % iar 50.500 lei = 50.000 lei Societatea FRED S.

.000 * .000 400.2001 2002 (recalculat) 2001 (recalculat) Profit din activitatea curenta înainte de dobânzi si impozitul pe profit 400.- = Profit din activitatea .000 .000 15.Cheltuieli cu dobânzi 50.000 .000 .000 250.50.000 250.Efectul cumulativ al modificarii politicii contabile 50.

750 = Profit net 225. Situatia rezultatului reportat conform tratamentului contabil alternativ .000 250.A.000 62.000 .500 58.curenta înaintea impozitarii 300.lei- SPECIFICARE ELEMENTE Pro-forma 2002 2001 2002 .500 176.000 350.500 87.000 235.000 187.250 Societatea FRED S.500 262.Impozit pe profit (include influenta modificarii unei politici contabile) 75.

000 387.250 = Soldul initial al rezultatului reportat .500 26.Modificarea politicii contabile privind capitalizarea dobânzii (dupa scaderea impozitului pe profit) .37.500 200.500 200..(recalculat) 2001 (recalculat) Sold ul initial al rezultatului reportat 387.000 anterior recalcularii .

iar prin retratare. Având în vedere cele de mai sus. nr. Pe aceasta baza se întocmesc raportari .500 262. 82/1991. 82/1991.500 176.000 350. mai putin IAS 29 În primul an de aplicare a Standardelor Internationale de Contabilitate.000 173. aprobat prin H.recalculat 387.500 387. republicata.2.000 187.G. aprobat prin H. si Regulamentului de aplicare a acesteia.250 = Soldul final al rezultatului reportat 612. 704/1993.750 + Profit net 225. întreprinderile vor efectua urmatoarele operatiuni: a) în cursul anului contabilitatea va fi tinuta conform Legii contabilitatii nr. 704/1993.G. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS.500 200.500 612. în conformitate cu IAS.500 350.000 7. situatiile financiare se întocmesc în conformitate cu Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr.

care se depun la organele în drept.Rezultatul reportat provenit din . precum si cont de profit si pierdere pe anul 2000.. respectiv 31 decembrie. inclusiv IAS 29 la societatile care opteaza pentru aplicarea acestui IAS. respectiv soldurile de la 31 decembrie 1999. deoarece toate corectiile privind eventualele cheltuieli si venituri aferente anului 2000 se fac prin contul 1172 . b) pâna pe data de 30 septembrie a anului urmator (anul 2001 pentru societatile cuprinse în lista-anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. potrivit legii. Vor fi prezentate doar soldurile finale ale primei perioade de aplicare. Se va proceda 1a retratarea posturilor de bilant cuprinse în bilantul de la 31 decembrie 2000. Situatiile financiare obtinute prin retratare vor cuprinde: bilant cu o singura coloana.contabile semestriale si situatii financiare anuale. respectiv a soldurilor conturilor cuprinse în balanta de verificare la aceasta data. nemodificat. în conformitate cu cerintele IAS. retratat. 94/2001) se vor întocmi situatii financiare retratate. Situatiile financiare retratate nu vor contine informatii comparative. fara a se retrata si soldurile de început de an. retratate în conformitate cu IAS.

asupra perioadelor anterioare primei perioade de aplicare. În prima etapa. mai putin IAS 29". În urma efectuarii acestor ajustari se va întocmi o balanta intermediara. precum si o copie de pe raportul auditori1or. aceasta balanta intermediara va fi balanta finala. care va cuprinde efectele aplicarii tuturor Standardelor Internationale de Contabilitate.. vor fi depuse la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice. La entitatile care nu opteaza pentru aplicarea IAS 29. mai putin IAS 29". prin retratarea soldurilor la 3 1 decembrie în prima perioada de aplicare. Tipurile de înregistrari contabile care pot apare sunt de forma: a) capital social si rezerve: eliminarea rezervelor din diferente de curs aferente disponibilitatilor în valuta: . Ajustarile de mai sus se vor înregistra prin contul 1172 .Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS.adoptarea pentru prima data a IAS. inclusiv asupra anului de raportare. "Ajustari cerute de adoptarea IAS-urilor. mai putin IAS 29. Situatiile financiare retratate însotite de o copie de pe raportul administratorilor. situatia fluxurilor de trezorerie. altele decât IAS 29". politici contabi1e si note explicative. situatia modificarilor capitalului propriu.

1068.:înregistrarea sumelor ce trebuiau transferate la venituri în anii anteriori în corelatie cu amortizarea: 131 = 1172 Subventii pentru investitii Rezultatul reportat provenind din adoptarea pentru prima data a IAS. mai putin IAS 29 .1 = 1172 Alte rezerve /aferente disponibilitatilor în valuta Rezultatul reportat provenind din adoptarea pentru prima data a IAS. mai putin IAS 29 b) subventii.

476 si 477: 1514 = 476 Provizioane pentru pierderi din diferente de curs valutar Diferente de conversie activ 477 = 1172 Diferente de conversie pasiv Rezultatul reportat provenind din adoptarea pentru prima data a IAS.c) provizioane: eliminarea soldurilor 1514. mai putin IAS 29 d) imobilizari necorporale: eliminarea soldurilor cheltuielilor de dezvoltare care conform IAS 38 nu se capitalizeaza: 1172 = 203 Rezultatul reportat provenind .

mai putin IAS 29 Cheltuieli de dezvoltare e) imobilizari în curs: e1)eliminarea diferentelor de curs capitalizate pe perioada sistarii constructiei: 1172 = 231 Rezultatul reportat provenind din adoptarea pentru prima data a IAS.din adoptarea pentru prima data a IAS. 1172 = 213 Rezultatul reportat provenind . mai putin IAS 29 Imobilizari corporale în curs e2) eliminarea dobânzilor capitalizate dupa sfârsitul perioadei de constructie: .

mai putin IAS 29 .din adoptarea pentru prima data a IAS. animalelor si plantatiilor f) imobilizari corporale:Contabilizarea pierderilor din depreciere: 1172 = 213 Rezultatul reportat provenind din adoptarea pentru prima data a IAS. mijloace de transport. animale si plantatii 2813 Amortizarea instalatiilor tehnice. mijloacelor de transport. mai putin IAS 29 Instalatii tehnice.

Instalatii tehnice. animale si plantatii g) titluri de participare: Constituirea provizionului pentru depreciere: 1172 = 296 Rezultatul reportat provenind din adoptarea pentru prima data a IAS. mai putin IAS 29 Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare h) stocuri: h1)eliminarea cheltuielilor de distributie si administratie din valoarea stocului: 1172 = 345 Rezultatul reportat provenind . mijloace de transport.

mai putin IAS 29 Produse finite h2) înregistrarea provizionului pentru depreciere din anii anteriori: 1172 = 391 Rezultatul reportat provenind din adoptarea pentru prima data a IAS. mai putin IAS 29 Provizioane pentru deprecierea materiilor prime i) tertii: i1)constituirea provizionului pentru clientii incerti: 1172 = 491 Rezultatul reportat provenind din adoptarea pentru prima .din adoptarea pentru prima data a IAS.

mai putin IAS 29 Provizioane pentru deprecierea creantelor clienti i2) înregistrarea impozitului amânat: 1172 = 4412 Rezultatul reportat provenind din adoptarea pentru prima data a IAS. mai putin IAS 29 Impozit pe profit amânat .data a IAS.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful