CONTABILITATEA REZULTATULUI REPORTAT

În categoria capitalurilor proprii se includ si rezultatele reportate din exercitiile precedente a caror decizie de repartizare a fost amânata de adunarea generala a asociatilor. Profitul figureaza ca sursa proprie de finantare pâna în momentul distribuirii sale pe destinatiile stabilite prin lege ş 141f52b ;i statutul întreprinderii societare, iar pierderea pâna la

acoperirea sa din rezultatul exercitiului urmator sau din rezervele destinate în acest sens.

La întreprinderile personale profitul net virat la capitalul individual în prima zi de deschidere a exercitiului

celui care urmeaza realizarii sale.

Rezultatul sub forma de profit sau pierdere obtinut în exercitiile anterioare a carui decizie de

repartizare a fost amânata pentru exercitiile urmatoare se înregistreaza la contul 1171 "Rezultatul reportat

reprezentând profitul nerepartizat, respectiv pierderea neacoperita". Se crediteaza cu rezultatul reportat sub

forma de profit, se debiteaza cu rezultatul reportat sub forma de pierdere. Ulterior, cu ocazia admiterii deciziei de

repartizare a rezultatului, contul se crediteaza cu acoperirea pierderii din profitul realizat în perioada curenta, din

rezervele constituite sau prin decontare asupra capitalului social. Se debiteaza cu profitul reportat destinat prin

repartizare cresterii rezervelor sau capitalului social. Soldul debitor reprezinta pierderea nerepartizata, iar soldul

creditor, profitul nerepartizat.

a) în cazul profitului:

121 = 1171

Profit si pierdere Rezultatul reportat reprezentând profitul

nerepartizat, respectiv pierderea neacoperita

b) în cazul pierderilor:

1171 = 121

Rezultatul reportat reprezentând profitul

nerepartizat, respectiv pierderea neacoperita

Profit si pierdere

Pe masura ce se ia decizia de repartizare se fac înregistrarile:

a) în cazul în care profitul este distribuit:

1171 1012

Rezultatul reportat reprezentând profitul

nerepartizat, respectiv pierderea neacoperita

= Capital subscris varsat

106

Rezerve

457

Dividende de plata

b) în cazul în care pierderile sunt acoperite, în ordine, din:

. rezultatul pozitiv al exercitiului:

121 = 1171

Profit si pierdere Rezultatul reportat reprezentând profitul

nerepartizat, respectiv pierderea neacoperita

. din rezervele legale constituite:

1061 = 1171

Rezerve legale Rezultatul reportat reprezentând profitul

nerepartizat, respectiv pierderea neacoperita

ca rezultat al unei interpretari gresite a evenimentelor. respectiv pierderea neacoperita 7.1. erori fundamentale si modificari ale politicilor contabile" . Corectarea acestor erori este inclusa de obicei în determinarea rezultatului net corespunzator perioadei curente.lectura de referinta A. Erori fundamentale. Erorile fundamentale sunt cele descoperite în perioada curenta si care au un asemenea impact asupra situatiilor financiare încât afecteaza major credibilitatea acestora. fraudelor sau omisiunilor.. Corectarea acestor erori presupune afectarea rezultatului curent dar si recalcularea informatiilor . din capitalul social constituit: 1012 = 1171 Capital subscris varsat Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat. IAS 8 "Profitul net sau pierderea neta a perioadei. În general. erorile pot aparea: ca rezultat al unui calcul matematic gresit. ca rezultat al aplicarii gresite a metodelor contabile.

Daca se presupune ca întreprinderea aplica pentru prima data IAS în anul N situatia tratamentelor de baza si alternativ este: Etape Tratament de baza Tratament alternativ Etapa 1 Corectarea erorii fundamentale aferenta anului N-1 se va face asupra rezultatului exercitiului N-1 (prin afectarea cheltuielilor si veniturilor aferente) Efectul cumulativ al corectiei erorilor anilor precedenti este ajustat asupra soldului de deschidere al rezultatului reportat al anului N daca întreprinderea aplica pentru prima data IAS .corespunzatoare perioadelor precedente.urile Etapa 2 Corectia erorilor anilor anteriori N-1 se .

Suma corespunzatoare corectarii unei erori fundamentale înregistrate într-o perioada anterioara trebuie reflectata prin ajustarea soldului de deschidere al rezultatului reportat. în cazul în care acest lucru este posibil.va afecta asupra soldului rezultatului reportat al anuluiN-1 Corectarea erorii fundamentale aferenta anului N se va face asupra rezultatului exercitiului N (prin afectarea cheltuielilor si veniturilor aferente) Etapa 3 Efectul cumulativ al corectiei erorilor este ajustat asupra soldului de deschidere al rezultatului reportat al anului N Tratamentul de baza. Suma corectiei corespunzatoare fiecarei perioade prezentate trebuie inclusa în rezultatul net al perioadei respective. Informatiile necesare realizarii de comparatii trebuie recalculate. Suma corectiei corespunzatoare .

Aplicarea tratamentului alternativ în corectia erorilor fundamentale implica afectarea doar a exercitiului curent. Aplicarii pentru prima data a IAS va presupune . Informatiile aditionale pro forma trebuie prezentate. Recalcularea informatiei comparative nu da nastere în mod necesar la o amendare a situatiilor financiare care au fost deja aprobate de actionari sau depuse la autoritatile în cauza. respectiv corectarea erorii aferente exercitiului curent în contul de profit si pierdere al anului 2000 cu efectul cumulat al corectiei erorilor fundamentale ale anilor anteriori. în afara de cazul în care acest lucru este imposibil de realizat. Totusi legile nationale pot cere amendarea acestor situatii financiare. Tratamentul alternativ permis. Suma corespunzatoare corectarii unei erori fundamentale trebuie inclusa în determinarea rezultatului net corespunzator perioadei curente. Informatiile comparative trebuie prezentate în acelasi fel în care au fost raportate în situatiile f1nanciare ale perioadei anterioare.perioadelor dinaintea celor incluse în informatiile comparative este prezentata ca o ajustare a soldului de deschidere al rezultatului reportat aferent perioadei prezentate anterioare celei de raportare.

Situatiile financiare ale societatii CORA S. în mod incorect cu valoarea de 10.000 lei.A.A. În anul 2002 societatea CORA S. Creditul acestui cont înregistreaza rezultatul favorabil provenit provenit din corectarea erorilor fundamentale iar debitul rezultatul nefavorabi provenit din corectarea acelorasi erori.corectia erorilor fundamentale din anii precedenti prin afectarea soldului de deschidere al rezultatului reportat al anului 2000. a descoperit ca anumite marfuri care fusesera vândute în decursul anului 2001 au fost anregistrate. costul . la inventarul facut la data de 31 decembrie 2001. Exemplu.000 lei. în anul 2002 prezinta vânzari în valoare de500. Conform OMF 94/2001 evidenta rezultatului reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale se tine cu ajutorul contului 1174 "Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale" care este un cont bifunctional. Soldul creditor reprezinta profitul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale iar cel debitor pierderea reportata aferenta acesteia.

iar soldul final 150.bunurilor vândute 300.A.A. Societatea CORA S.500 lei În anul 2001. Extras din contul de profit si pierdere conform tratamentului contabil de baza .000 lei. În anul 2001 societatea CORA S.500 lei = 322.000 lei.Costul bunurilor vândute 160 000 lei = Profit din activitatea curenta înaintea impozitarii 230.500 lei = Profit net 172.000 lei × 25 %) 57.lei - .000 lei . soldul initial al rezultatului reportat este de 150.000 lei + 172.500 lei.000 lei eroare în soldul initial al marfurilor) si un impozit pe profit de 50.000 lei .000 lei (inclusiv 10. a raportat: Vânzari 390.Impozit pe profit (230.

000 220.10.500 165.000 160.Impozit pe profit 52.000 = Profit din activitatea curenta înaintea impozitarii 210.500 * 55.000 .000 = 170.000 lei × 25 % sau: 210.000 × 25 %.000 + 10.000 * unde 52.Costul bunurilor vândute 300.000 lei + 10. Societatea CORA S.000 = Profit net 157. .A.SPECIFICARE ELEMENTE 2002 2001 (recalculat) Vânzari 500.000 .000 = 290.000 390.000 .500 lei s-a calculat: 50.

Corectia erorii fundamentale (10.lei- SPECIFICARE ELEMENTE 2002 2001 (recalculat) Sold ul initial al rezultatului reportat anterior recalcularii 322.000 .000 + Profit net 157.500 - = Soldul initial al rezultatului reportat recalculat 315.000 lei × 25 % ) 7.000 lei .10.000 150.500 150.500 315.Situatia rezultatului reportat conform tratamentului contabil de baza .500 165.000 = Soldul final al rezultatului reportat 472.000 .

000 .000 160.000 500.lei - SPECIFICARE ELEMENTE Pro-forma 2002 2001 2002 (recalculat) 2001 (recalculat) Vânzari 500.000 = Profit din activitatea curenta înaintea impozitarii .000 390.A.000 290.000 390.Costul bunurilor vândute 300.000 170.Societatea CORA S. Extras din contul de profit si pierdere conform tratamentului contabil alternativ .

500 52.000 230.500 165.000 Societatea CORA S.000 .200.000 220.000 = Profit net 150.000 210.500 55.lei- SPECIFICARE ELEMENTE Pro-forma 2002 2001 2002 (recalculat) 2001 .Impozit pe profit (include efectele corectiei erorilor fundamentale) 50.000 172. Situatia rezultatului reportat conform tratamentului contabil alternativ .500 157.000 57.A.

500 - = Soldul initial al rezultatului reportat recalculat 322.000 172.000 322.500 165.000 lei .000 lei × 25 % ) .000 .500 150.000 315.000 + Profit net 150.000 .500 150.(recalculat) Sold ul initial al rezultatului reportat anterior recalcularii 322.Corectia erorii fundamentale (10.500 157..10.7.500 150.000 150.

ca si cum noua politica ar fi fost folosita dintotdeauna.500 322. O noua politica contabila aplicata .000 B. sau daca aceasta modificare are ca rezultat o prezentare mai adecvata a evenimentelor sau tranzactiilor în situatiile financiare ale societatii.500 472. Cum poate fi aplicata o modificare a politicii contabile ? Modificare retrospectiva Modificare prospectiva Rezultat O noua politica contabila aplicata evenimentelor si tranzactiilor anterioare. Modificari ale politicilor contabile. O modificare a politicii contabile trebuie efectuata doar daca: este ceruta de statut sau de un organism de elaborare a standardelor contabile.500 315.= Soldul final al rezultatului reportat 472.

Tratament de baza Tratament alternativ Aplicare retrospectiva Aplicare progresiva Aplicare retrospectiva Aplicare progresiva . Soldurilor existente la data schimbarii.evenimentelor si tranzactiilor ulterioare (ce au loc dupa data la care s-a efectuat schimbarea). Aplicare Evenimentelor si tranzactiilor la data la care acestea au avut loc.

Când ajustarea soldului de deschidere a De obicei. exceptie: valorile ajustarilor Când ajustarea ce trebuie inclusa în aferente perioadelor . exceptie: valoarea oricarei ajustari rezultate.Când trebuie aplicata De obicei.

rezultatului reportat nu poate fi determinata în mod rezonabil. rezultatul net al .anterioare nu poate fi determinata în mod rezonabil. aferente perioadelor anterioare nu pot fi determinate în mod rezonabil.

perioadei curente nu poate fi determinata în mod rezonabil. Reflectare Ca o ajustare a soldului de deschidere a rezultatului reportat. Informatii comparative Se recalculeaza. Ca o ajustare a rezultatului net al perioadei curente. Sunt prezentate asa cum au fost reflectate în .

societatea FRED S. dupa scaderea impozitului pe profit.situatiile financiare anterioare. si-a modificat politica contabila privind tratamentul costurilor îndatorarii aferente achizitiei unui hotel aflat în curs de constructie pentru a fi utilizat de catre societatea FRED S.A. . Conform OMF 94/2001 evidenta rezultatului reportat provenit din modificari ale politicilor contabile se tine cu ajutorul contului 1173 "Rezultat reportat provenit din modificari ale politicilor contabile" care este un cont bifunctional. societatea capitalizase asemenea costuri. Creditul acestui cont înregistreaza rezultatul favorabil provenit provenit din modificari ale politicilor contabile iar debitul rezultatul nefavorabil provenit din aceleasi modificari.A. În perioadele anterioare. Exemplu: În anul 2002. Soldul creditor reprezinta profitul reportat provenit din modificari ale politicilor contabile iar cel debitor pierderea reportata aferenta acestora.

Societatea nu a înregistrat cheltuieli cu amortizarea aferente hotelului deoarece acesta nu a fost înca pus în functiune.000 lei. Astfel. Societatea a capitalizat costurile îndatorarii în valoare de 15. Înregistrarile contabile ale societatii FRED S. pe anul 2002 prezinta un profit din activitatea curenta înainte de dobânzi si impozitul pe profit de 400.000 lei în perioadele anterioare acestui an. În anul 2001 societatea a raportat: Profit din activitatea curenta înainte de dobânzi si impozitul pe profit 250. costuri înregistrate în anii anteriori.500 lei.în concordanta cu tratamentul alternativ permis de IAS 23 "Costurile îndatorarii".000 lei în anul 1991 si 35. a luat acum decizia de a trece aceste costuri pe cheltuieli. cheltuieli cu dobânzile de 50. FRED S. au fost capitalizate toate costurile îndatorarii aferente achizitiei hotelului.A.000 lei (aferente anului 2002) si un impozit pe profit de 87. pentru a respecta tratamentul de baza conform IAS 23 "Costurile îndatorarii".000 lei . în loc sa le capitalizeze.A.

000 lei.000 lei × 25 %) 62. Societatea FRED S.500 lei.500 lei = 387.000 lei + 187.500 lei În anul 2001.Impozit pe profit (250.A.Cheltuieli cu dobânzi - = Profit din activitatea curenta înaintea impozitarii 250.500 lei = Profit net 187.lei - SPECIFICARE ELEMENTE 2002 2001 (recalculat) Profit din activitatea curenta înainte de dobânzi si impozitul pe profit . Extras din contul de profit si pierdere conform tratamentului contabil de baza . iar soldul final 200. soldul initial al rezultatului reportat este de 200..000 lei .

Impozit pe profit 87.000 235.000 15.000 .lei- SPECIFICARE ELEMENTE 2002 2001 (recalculat) Sold ul initial al rezultatului reportat anterior recalcularii 387. Situatia rezultatului reportat conform tratamentului contabil de baza .Cheltuieli cu dobânzi 50.A.000 = Profit din activitatea curenta înaintea impozitarii 350.400.500 176.Modificarea politicii contabile privind .500 200.000 250.250 Societatea FRED S.500 58.000 .750 = Profit net 262.000 .

000 lei Societatea FRED S.500 176.000 lei + 35.35.250 lei = 35.500 lei = 50.000 lei .250 = Soldul final al rezultatului reportat 612.750 + Profit net 262. Extras din contul de profit si pierdere conform tratamentului contabil alternativ .lei - SPECIFICARE ELEMENTE Pro-forma 2002 .500 350.000 lei = 15.000 Unde: * 26.capitalizarea dobânzii 37.A.000 lei .50.000 lei × 25 % iar 50.000 173.250* = Soldul initial al rezultatului reportat recalculat 350.000 lei × 25 % ** 37.500** 26.

000 15.000 .Cheltuieli cu dobânzi 50.2001 2002 (recalculat) 2001 (recalculat) Profit din activitatea curenta înainte de dobânzi si impozitul pe profit 400.000 250.- = Profit din activitatea .Efectul cumulativ al modificarii politicii contabile 50.000 250.000 .000 400..000 .000 * .50.

A.000 62.lei- SPECIFICARE ELEMENTE Pro-forma 2002 2001 2002 .000 250.500 262.000 350.000 187.000 235.500 87.500 176.000 .500 58.curenta înaintea impozitarii 300.250 Societatea FRED S.750 = Profit net 225.Impozit pe profit (include influenta modificarii unei politici contabile) 75. Situatia rezultatului reportat conform tratamentului contabil alternativ .

250 = Soldul initial al rezultatului reportat .500 200.37.Modificarea politicii contabile privind capitalizarea dobânzii (dupa scaderea impozitului pe profit) .500 200.000 387.000 anterior recalcularii .500 26..(recalculat) 2001 (recalculat) Sold ul initial al rezultatului reportat 387.

nr. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS.500 176. 82/1991. întreprinderile vor efectua urmatoarele operatiuni: a) în cursul anului contabilitatea va fi tinuta conform Legii contabilitatii nr. situatiile financiare se întocmesc în conformitate cu Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr. în conformitate cu IAS. Având în vedere cele de mai sus.000 173.recalculat 387.2.G.000 187. 704/1993.500 350. mai putin IAS 29 În primul an de aplicare a Standardelor Internationale de Contabilitate.500 612. iar prin retratare.000 350. aprobat prin H. republicata. Pe aceasta baza se întocmesc raportari . 704/1993. aprobat prin H.500 387. si Regulamentului de aplicare a acesteia.500 200.000 7.500 262.250 = Soldul final al rezultatului reportat 612.G.750 + Profit net 225. 82/1991.

fara a se retrata si soldurile de început de an. respectiv a soldurilor conturilor cuprinse în balanta de verificare la aceasta data. în conformitate cu cerintele IAS. respectiv 31 decembrie. inclusiv IAS 29 la societatile care opteaza pentru aplicarea acestui IAS. potrivit legii. b) pâna pe data de 30 septembrie a anului urmator (anul 2001 pentru societatile cuprinse în lista-anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr.. deoarece toate corectiile privind eventualele cheltuieli si venituri aferente anului 2000 se fac prin contul 1172 . precum si cont de profit si pierdere pe anul 2000. Situatiile financiare obtinute prin retratare vor cuprinde: bilant cu o singura coloana. Vor fi prezentate doar soldurile finale ale primei perioade de aplicare. 94/2001) se vor întocmi situatii financiare retratate. care se depun la organele în drept. retratate în conformitate cu IAS. Se va proceda 1a retratarea posturilor de bilant cuprinse în bilantul de la 31 decembrie 2000. respectiv soldurile de la 31 decembrie 1999. nemodificat.contabile semestriale si situatii financiare anuale. Situatiile financiare retratate nu vor contine informatii comparative.Rezultatul reportat provenit din . retratat.

În prima etapa. inclusiv asupra anului de raportare. prin retratarea soldurilor la 3 1 decembrie în prima perioada de aplicare. situatia fluxurilor de trezorerie. aceasta balanta intermediara va fi balanta finala. mai putin IAS 29. mai putin IAS 29". În urma efectuarii acestor ajustari se va întocmi o balanta intermediara. Situatiile financiare retratate însotite de o copie de pe raportul administratorilor. care va cuprinde efectele aplicarii tuturor Standardelor Internationale de Contabilitate. "Ajustari cerute de adoptarea IAS-urilor. asupra perioadelor anterioare primei perioade de aplicare. La entitatile care nu opteaza pentru aplicarea IAS 29.Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS. mai putin IAS 29". politici contabi1e si note explicative. precum si o copie de pe raportul auditori1or.adoptarea pentru prima data a IAS.. Ajustarile de mai sus se vor înregistra prin contul 1172 . situatia modificarilor capitalului propriu. altele decât IAS 29". Tipurile de înregistrari contabile care pot apare sunt de forma: a) capital social si rezerve: eliminarea rezervelor din diferente de curs aferente disponibilitatilor în valuta: . vor fi depuse la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

:înregistrarea sumelor ce trebuiau transferate la venituri în anii anteriori în corelatie cu amortizarea: 131 = 1172 Subventii pentru investitii Rezultatul reportat provenind din adoptarea pentru prima data a IAS. mai putin IAS 29 b) subventii.1 = 1172 Alte rezerve /aferente disponibilitatilor în valuta Rezultatul reportat provenind din adoptarea pentru prima data a IAS. mai putin IAS 29 .1068.

476 si 477: 1514 = 476 Provizioane pentru pierderi din diferente de curs valutar Diferente de conversie activ 477 = 1172 Diferente de conversie pasiv Rezultatul reportat provenind din adoptarea pentru prima data a IAS.c) provizioane: eliminarea soldurilor 1514. mai putin IAS 29 d) imobilizari necorporale: eliminarea soldurilor cheltuielilor de dezvoltare care conform IAS 38 nu se capitalizeaza: 1172 = 203 Rezultatul reportat provenind .

din adoptarea pentru prima data a IAS. mai putin IAS 29 Imobilizari corporale în curs e2) eliminarea dobânzilor capitalizate dupa sfârsitul perioadei de constructie: . 1172 = 213 Rezultatul reportat provenind . mai putin IAS 29 Cheltuieli de dezvoltare e) imobilizari în curs: e1)eliminarea diferentelor de curs capitalizate pe perioada sistarii constructiei: 1172 = 231 Rezultatul reportat provenind din adoptarea pentru prima data a IAS.

animalelor si plantatiilor f) imobilizari corporale:Contabilizarea pierderilor din depreciere: 1172 = 213 Rezultatul reportat provenind din adoptarea pentru prima data a IAS. mai putin IAS 29 . mai putin IAS 29 Instalatii tehnice. mijloacelor de transport. animale si plantatii 2813 Amortizarea instalatiilor tehnice.din adoptarea pentru prima data a IAS. mijloace de transport.

animale si plantatii g) titluri de participare: Constituirea provizionului pentru depreciere: 1172 = 296 Rezultatul reportat provenind din adoptarea pentru prima data a IAS. mai putin IAS 29 Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare h) stocuri: h1)eliminarea cheltuielilor de distributie si administratie din valoarea stocului: 1172 = 345 Rezultatul reportat provenind . mijloace de transport.Instalatii tehnice.

mai putin IAS 29 Provizioane pentru deprecierea materiilor prime i) tertii: i1)constituirea provizionului pentru clientii incerti: 1172 = 491 Rezultatul reportat provenind din adoptarea pentru prima . mai putin IAS 29 Produse finite h2) înregistrarea provizionului pentru depreciere din anii anteriori: 1172 = 391 Rezultatul reportat provenind din adoptarea pentru prima data a IAS.din adoptarea pentru prima data a IAS.

mai putin IAS 29 Provizioane pentru deprecierea creantelor clienti i2) înregistrarea impozitului amânat: 1172 = 4412 Rezultatul reportat provenind din adoptarea pentru prima data a IAS. mai putin IAS 29 Impozit pe profit amânat .data a IAS.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful