P. 1
CONTABILITATEA REZULTATULUI REPORTAT

CONTABILITATEA REZULTATULUI REPORTAT

|Views: 66|Likes:
Published by Loredana Tontis

More info:

Published by: Loredana Tontis on May 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2012

pdf

text

original

CONTABILITATEA REZULTATULUI REPORTAT

În categoria capitalurilor proprii se includ si rezultatele reportate din exercitiile precedente a caror decizie de repartizare a fost amânata de adunarea generala a asociatilor. Profitul figureaza ca sursa proprie de finantare pâna în momentul distribuirii sale pe destinatiile stabilite prin lege ş 141f52b ;i statutul întreprinderii societare, iar pierderea pâna la

acoperirea sa din rezultatul exercitiului urmator sau din rezervele destinate în acest sens.

La întreprinderile personale profitul net virat la capitalul individual în prima zi de deschidere a exercitiului

celui care urmeaza realizarii sale.

Rezultatul sub forma de profit sau pierdere obtinut în exercitiile anterioare a carui decizie de

repartizare a fost amânata pentru exercitiile urmatoare se înregistreaza la contul 1171 "Rezultatul reportat

reprezentând profitul nerepartizat, respectiv pierderea neacoperita". Se crediteaza cu rezultatul reportat sub

forma de profit, se debiteaza cu rezultatul reportat sub forma de pierdere. Ulterior, cu ocazia admiterii deciziei de

repartizare a rezultatului, contul se crediteaza cu acoperirea pierderii din profitul realizat în perioada curenta, din

rezervele constituite sau prin decontare asupra capitalului social. Se debiteaza cu profitul reportat destinat prin

repartizare cresterii rezervelor sau capitalului social. Soldul debitor reprezinta pierderea nerepartizata, iar soldul

creditor, profitul nerepartizat.

a) în cazul profitului:

121 = 1171

Profit si pierdere Rezultatul reportat reprezentând profitul

nerepartizat, respectiv pierderea neacoperita

b) în cazul pierderilor:

1171 = 121

Rezultatul reportat reprezentând profitul

nerepartizat, respectiv pierderea neacoperita

Profit si pierdere

Pe masura ce se ia decizia de repartizare se fac înregistrarile:

a) în cazul în care profitul este distribuit:

1171 1012

Rezultatul reportat reprezentând profitul

nerepartizat, respectiv pierderea neacoperita

= Capital subscris varsat

106

Rezerve

457

Dividende de plata

b) în cazul în care pierderile sunt acoperite, în ordine, din:

. rezultatul pozitiv al exercitiului:

121 = 1171

Profit si pierdere Rezultatul reportat reprezentând profitul

nerepartizat, respectiv pierderea neacoperita

. din rezervele legale constituite:

1061 = 1171

Rezerve legale Rezultatul reportat reprezentând profitul

nerepartizat, respectiv pierderea neacoperita

1. erori fundamentale si modificari ale politicilor contabile" .. Corectarea acestor erori este inclusa de obicei în determinarea rezultatului net corespunzator perioadei curente. erorile pot aparea: ca rezultat al unui calcul matematic gresit. ca rezultat al unei interpretari gresite a evenimentelor. respectiv pierderea neacoperita 7. Erorile fundamentale sunt cele descoperite în perioada curenta si care au un asemenea impact asupra situatiilor financiare încât afecteaza major credibilitatea acestora. Erori fundamentale. ca rezultat al aplicarii gresite a metodelor contabile.lectura de referinta A. fraudelor sau omisiunilor. Corectarea acestor erori presupune afectarea rezultatului curent dar si recalcularea informatiilor . În general. IAS 8 "Profitul net sau pierderea neta a perioadei. din capitalul social constituit: 1012 = 1171 Capital subscris varsat Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat.

Daca se presupune ca întreprinderea aplica pentru prima data IAS în anul N situatia tratamentelor de baza si alternativ este: Etape Tratament de baza Tratament alternativ Etapa 1 Corectarea erorii fundamentale aferenta anului N-1 se va face asupra rezultatului exercitiului N-1 (prin afectarea cheltuielilor si veniturilor aferente) Efectul cumulativ al corectiei erorilor anilor precedenti este ajustat asupra soldului de deschidere al rezultatului reportat al anului N daca întreprinderea aplica pentru prima data IAS .urile Etapa 2 Corectia erorilor anilor anteriori N-1 se .corespunzatoare perioadelor precedente.

în cazul în care acest lucru este posibil. Suma corectiei corespunzatoare fiecarei perioade prezentate trebuie inclusa în rezultatul net al perioadei respective. Informatiile necesare realizarii de comparatii trebuie recalculate. Suma corectiei corespunzatoare . Suma corespunzatoare corectarii unei erori fundamentale înregistrate într-o perioada anterioara trebuie reflectata prin ajustarea soldului de deschidere al rezultatului reportat.va afecta asupra soldului rezultatului reportat al anuluiN-1 Corectarea erorii fundamentale aferenta anului N se va face asupra rezultatului exercitiului N (prin afectarea cheltuielilor si veniturilor aferente) Etapa 3 Efectul cumulativ al corectiei erorilor este ajustat asupra soldului de deschidere al rezultatului reportat al anului N Tratamentul de baza.

Totusi legile nationale pot cere amendarea acestor situatii financiare. Recalcularea informatiei comparative nu da nastere în mod necesar la o amendare a situatiilor financiare care au fost deja aprobate de actionari sau depuse la autoritatile în cauza. în afara de cazul în care acest lucru este imposibil de realizat.perioadelor dinaintea celor incluse în informatiile comparative este prezentata ca o ajustare a soldului de deschidere al rezultatului reportat aferent perioadei prezentate anterioare celei de raportare. Suma corespunzatoare corectarii unei erori fundamentale trebuie inclusa în determinarea rezultatului net corespunzator perioadei curente. Aplicarii pentru prima data a IAS va presupune . respectiv corectarea erorii aferente exercitiului curent în contul de profit si pierdere al anului 2000 cu efectul cumulat al corectiei erorilor fundamentale ale anilor anteriori. Informatiile aditionale pro forma trebuie prezentate. Aplicarea tratamentului alternativ în corectia erorilor fundamentale implica afectarea doar a exercitiului curent. Informatiile comparative trebuie prezentate în acelasi fel în care au fost raportate în situatiile f1nanciare ale perioadei anterioare. Tratamentul alternativ permis.

000 lei. Situatiile financiare ale societatii CORA S. în anul 2002 prezinta vânzari în valoare de500.corectia erorilor fundamentale din anii precedenti prin afectarea soldului de deschidere al rezultatului reportat al anului 2000. a descoperit ca anumite marfuri care fusesera vândute în decursul anului 2001 au fost anregistrate. la inventarul facut la data de 31 decembrie 2001. În anul 2002 societatea CORA S. în mod incorect cu valoarea de 10. Exemplu. Creditul acestui cont înregistreaza rezultatul favorabil provenit provenit din corectarea erorilor fundamentale iar debitul rezultatul nefavorabi provenit din corectarea acelorasi erori.000 lei. Conform OMF 94/2001 evidenta rezultatului reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale se tine cu ajutorul contului 1174 "Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale" care este un cont bifunctional. costul .A. Soldul creditor reprezinta profitul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale iar cel debitor pierderea reportata aferenta acesteia.A.

Societatea CORA S. În anul 2001 societatea CORA S. Extras din contul de profit si pierdere conform tratamentului contabil de baza .500 lei = 322.Impozit pe profit (230.000 lei.500 lei În anul 2001.000 lei .A. soldul initial al rezultatului reportat este de 150.bunurilor vândute 300.500 lei.000 lei.000 lei (inclusiv 10.lei - .Costul bunurilor vândute 160 000 lei = Profit din activitatea curenta înaintea impozitarii 230.A. a raportat: Vânzari 390.500 lei = Profit net 172.000 lei + 172.000 lei .000 lei × 25 %) 57. iar soldul final 150.000 lei eroare în soldul initial al marfurilor) si un impozit pe profit de 50.

000 = 170.000 lei × 25 % sau: 210.000 390.000 160.10.SPECIFICARE ELEMENTE 2002 2001 (recalculat) Vânzari 500.500 165.000 .500 * 55. Societatea CORA S.000 × 25 %.000 + 10.000 lei + 10.000 * unde 52.000 .A. .Costul bunurilor vândute 300.Impozit pe profit 52.500 lei s-a calculat: 50.000 = 290.000 = Profit net 157.000 220.000 .000 = Profit din activitatea curenta înaintea impozitarii 210.

000 .Corectia erorii fundamentale (10.500 150.000 .500 - = Soldul initial al rezultatului reportat recalculat 315.000 150.000 lei × 25 % ) 7.000 + Profit net 157.500 315.Situatia rezultatului reportat conform tratamentului contabil de baza .500 165.000 lei .000 = Soldul final al rezultatului reportat 472.lei- SPECIFICARE ELEMENTE 2002 2001 (recalculat) Sold ul initial al rezultatului reportat anterior recalcularii 322.10.

000 390.000 500.000 170.A.000 290.Costul bunurilor vândute 300.000 390.lei - SPECIFICARE ELEMENTE Pro-forma 2002 2001 2002 (recalculat) 2001 (recalculat) Vânzari 500.000 = Profit din activitatea curenta înaintea impozitarii .000 .Societatea CORA S.000 160. Extras din contul de profit si pierdere conform tratamentului contabil alternativ .

500 55.A.Impozit pe profit (include efectele corectiei erorilor fundamentale) 50.200.lei- SPECIFICARE ELEMENTE Pro-forma 2002 2001 2002 (recalculat) 2001 .500 157.000 57. Situatia rezultatului reportat conform tratamentului contabil alternativ .500 52.000 230.500 165.000 = Profit net 150.000 210.000 .000 220.000 172.000 Societatea CORA S.

000 322.500 165.Corectia erorii fundamentale (10.10.7.500 150.000 315.(recalculat) Sold ul initial al rezultatului reportat anterior recalcularii 322.000 + Profit net 150.000 172.000 lei .500 150.000 lei × 25 % ) ..500 150.000 .000 150.000 .500 157.500 - = Soldul initial al rezultatului reportat recalculat 322.

500 315. Cum poate fi aplicata o modificare a politicii contabile ? Modificare retrospectiva Modificare prospectiva Rezultat O noua politica contabila aplicata evenimentelor si tranzactiilor anterioare. sau daca aceasta modificare are ca rezultat o prezentare mai adecvata a evenimentelor sau tranzactiilor în situatiile financiare ale societatii. O noua politica contabila aplicata .000 B. ca si cum noua politica ar fi fost folosita dintotdeauna. Modificari ale politicilor contabile.= Soldul final al rezultatului reportat 472.500 472.500 322. O modificare a politicii contabile trebuie efectuata doar daca: este ceruta de statut sau de un organism de elaborare a standardelor contabile.

Aplicare Evenimentelor si tranzactiilor la data la care acestea au avut loc. Tratament de baza Tratament alternativ Aplicare retrospectiva Aplicare progresiva Aplicare retrospectiva Aplicare progresiva .evenimentelor si tranzactiilor ulterioare (ce au loc dupa data la care s-a efectuat schimbarea). Soldurilor existente la data schimbarii.

Când ajustarea soldului de deschidere a De obicei.Când trebuie aplicata De obicei. exceptie: valorile ajustarilor Când ajustarea ce trebuie inclusa în aferente perioadelor . exceptie: valoarea oricarei ajustari rezultate.

rezultatul net al .anterioare nu poate fi determinata în mod rezonabil. rezultatului reportat nu poate fi determinata în mod rezonabil. aferente perioadelor anterioare nu pot fi determinate în mod rezonabil.

Sunt prezentate asa cum au fost reflectate în . Reflectare Ca o ajustare a soldului de deschidere a rezultatului reportat. Ca o ajustare a rezultatului net al perioadei curente. Informatii comparative Se recalculeaza.perioadei curente nu poate fi determinata în mod rezonabil.

Soldul creditor reprezinta profitul reportat provenit din modificari ale politicilor contabile iar cel debitor pierderea reportata aferenta acestora.A.A. societatea capitalizase asemenea costuri. . Creditul acestui cont înregistreaza rezultatul favorabil provenit provenit din modificari ale politicilor contabile iar debitul rezultatul nefavorabil provenit din aceleasi modificari. Conform OMF 94/2001 evidenta rezultatului reportat provenit din modificari ale politicilor contabile se tine cu ajutorul contului 1173 "Rezultat reportat provenit din modificari ale politicilor contabile" care este un cont bifunctional. societatea FRED S. dupa scaderea impozitului pe profit.situatiile financiare anterioare. si-a modificat politica contabila privind tratamentul costurilor îndatorarii aferente achizitiei unui hotel aflat în curs de constructie pentru a fi utilizat de catre societatea FRED S. Exemplu: În anul 2002. În perioadele anterioare.

000 lei. pentru a respecta tratamentul de baza conform IAS 23 "Costurile îndatorarii".000 lei în anul 1991 si 35.A.500 lei.A.000 lei (aferente anului 2002) si un impozit pe profit de 87. Astfel. au fost capitalizate toate costurile îndatorarii aferente achizitiei hotelului.000 lei . În anul 2001 societatea a raportat: Profit din activitatea curenta înainte de dobânzi si impozitul pe profit 250. pe anul 2002 prezinta un profit din activitatea curenta înainte de dobânzi si impozitul pe profit de 400. Societatea a capitalizat costurile îndatorarii în valoare de 15.000 lei în perioadele anterioare acestui an. în loc sa le capitalizeze. Înregistrarile contabile ale societatii FRED S. costuri înregistrate în anii anteriori. cheltuieli cu dobânzile de 50. FRED S. Societatea nu a înregistrat cheltuieli cu amortizarea aferente hotelului deoarece acesta nu a fost înca pus în functiune. a luat acum decizia de a trece aceste costuri pe cheltuieli.în concordanta cu tratamentul alternativ permis de IAS 23 "Costurile îndatorarii".

A..500 lei În anul 2001.000 lei.lei - SPECIFICARE ELEMENTE 2002 2001 (recalculat) Profit din activitatea curenta înainte de dobânzi si impozitul pe profit .Cheltuieli cu dobânzi - = Profit din activitatea curenta înaintea impozitarii 250.000 lei .500 lei.500 lei = 387.000 lei + 187. soldul initial al rezultatului reportat este de 200. iar soldul final 200.500 lei = Profit net 187.000 lei × 25 %) 62. Extras din contul de profit si pierdere conform tratamentului contabil de baza . Societatea FRED S.Impozit pe profit (250.

000 235.lei- SPECIFICARE ELEMENTE 2002 2001 (recalculat) Sold ul initial al rezultatului reportat anterior recalcularii 387.000 250.400.500 58.Modificarea politicii contabile privind .750 = Profit net 262. Situatia rezultatului reportat conform tratamentului contabil de baza .000 15.A.500 200.000 .500 176.Impozit pe profit 87.000 .Cheltuieli cu dobânzi 50.000 .000 = Profit din activitatea curenta înaintea impozitarii 350.250 Societatea FRED S.

500 lei = 50.000 lei × 25 % ** 37.000 Unde: * 26.250 = Soldul final al rezultatului reportat 612.000 lei .000 173.500** 26.capitalizarea dobânzii 37.35.000 lei Societatea FRED S.lei - SPECIFICARE ELEMENTE Pro-forma 2002 .250 lei = 35.50.750 + Profit net 262.250* = Soldul initial al rezultatului reportat recalculat 350.000 lei × 25 % iar 50.000 lei + 35.A.500 176.500 350.000 lei = 15. Extras din contul de profit si pierdere conform tratamentului contabil alternativ .000 lei .

- = Profit din activitatea .000 250.50.000 15.000 ..000 400.000 250.2001 2002 (recalculat) 2001 (recalculat) Profit din activitatea curenta înainte de dobânzi si impozitul pe profit 400.Cheltuieli cu dobânzi 50.000 * .000 .000 .Efectul cumulativ al modificarii politicii contabile 50.

000 187.500 87.curenta înaintea impozitarii 300.500 176.000 235.500 58.000 .000 250.250 Societatea FRED S.000 62.750 = Profit net 225.000 350. Situatia rezultatului reportat conform tratamentului contabil alternativ .A.lei- SPECIFICARE ELEMENTE Pro-forma 2002 2001 2002 .500 262.Impozit pe profit (include influenta modificarii unei politici contabile) 75.

500 26.000 anterior recalcularii .Modificarea politicii contabile privind capitalizarea dobânzii (dupa scaderea impozitului pe profit) .250 = Soldul initial al rezultatului reportat ..(recalculat) 2001 (recalculat) Sold ul initial al rezultatului reportat 387.000 387.37.500 200.500 200.

000 350.500 176.G. Pe aceasta baza se întocmesc raportari . 704/1993.500 612.500 387. aprobat prin H. si Regulamentului de aplicare a acesteia. aprobat prin H.750 + Profit net 225. Având în vedere cele de mai sus. 82/1991.500 350.recalculat 387.G.2.000 187.500 262. republicata. iar prin retratare. întreprinderile vor efectua urmatoarele operatiuni: a) în cursul anului contabilitatea va fi tinuta conform Legii contabilitatii nr. mai putin IAS 29 În primul an de aplicare a Standardelor Internationale de Contabilitate.000 7.250 = Soldul final al rezultatului reportat 612. 82/1991.000 173. în conformitate cu IAS. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS. nr. 704/1993.500 200. situatiile financiare se întocmesc în conformitate cu Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr.

b) pâna pe data de 30 septembrie a anului urmator (anul 2001 pentru societatile cuprinse în lista-anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. inclusiv IAS 29 la societatile care opteaza pentru aplicarea acestui IAS. deoarece toate corectiile privind eventualele cheltuieli si venituri aferente anului 2000 se fac prin contul 1172 .. precum si cont de profit si pierdere pe anul 2000. respectiv a soldurilor conturilor cuprinse în balanta de verificare la aceasta data. retratate în conformitate cu IAS. retratat.contabile semestriale si situatii financiare anuale. Vor fi prezentate doar soldurile finale ale primei perioade de aplicare. respectiv soldurile de la 31 decembrie 1999. nemodificat.Rezultatul reportat provenit din . fara a se retrata si soldurile de început de an. Situatiile financiare obtinute prin retratare vor cuprinde: bilant cu o singura coloana. în conformitate cu cerintele IAS. 94/2001) se vor întocmi situatii financiare retratate. potrivit legii. care se depun la organele în drept. Situatiile financiare retratate nu vor contine informatii comparative. Se va proceda 1a retratarea posturilor de bilant cuprinse în bilantul de la 31 decembrie 2000. respectiv 31 decembrie.

Situatiile financiare retratate însotite de o copie de pe raportul administratorilor. "Ajustari cerute de adoptarea IAS-urilor. politici contabi1e si note explicative. prin retratarea soldurilor la 3 1 decembrie în prima perioada de aplicare. În urma efectuarii acestor ajustari se va întocmi o balanta intermediara. În prima etapa.adoptarea pentru prima data a IAS. La entitatile care nu opteaza pentru aplicarea IAS 29. situatia modificarilor capitalului propriu. precum si o copie de pe raportul auditori1or.. altele decât IAS 29". mai putin IAS 29". vor fi depuse la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS. Ajustarile de mai sus se vor înregistra prin contul 1172 . Tipurile de înregistrari contabile care pot apare sunt de forma: a) capital social si rezerve: eliminarea rezervelor din diferente de curs aferente disponibilitatilor în valuta: . asupra perioadelor anterioare primei perioade de aplicare. aceasta balanta intermediara va fi balanta finala. situatia fluxurilor de trezorerie. inclusiv asupra anului de raportare. care va cuprinde efectele aplicarii tuturor Standardelor Internationale de Contabilitate. mai putin IAS 29". mai putin IAS 29.

mai putin IAS 29 b) subventii.1068.:înregistrarea sumelor ce trebuiau transferate la venituri în anii anteriori în corelatie cu amortizarea: 131 = 1172 Subventii pentru investitii Rezultatul reportat provenind din adoptarea pentru prima data a IAS. mai putin IAS 29 .1 = 1172 Alte rezerve /aferente disponibilitatilor în valuta Rezultatul reportat provenind din adoptarea pentru prima data a IAS.

476 si 477: 1514 = 476 Provizioane pentru pierderi din diferente de curs valutar Diferente de conversie activ 477 = 1172 Diferente de conversie pasiv Rezultatul reportat provenind din adoptarea pentru prima data a IAS.c) provizioane: eliminarea soldurilor 1514. mai putin IAS 29 d) imobilizari necorporale: eliminarea soldurilor cheltuielilor de dezvoltare care conform IAS 38 nu se capitalizeaza: 1172 = 203 Rezultatul reportat provenind .

mai putin IAS 29 Cheltuieli de dezvoltare e) imobilizari în curs: e1)eliminarea diferentelor de curs capitalizate pe perioada sistarii constructiei: 1172 = 231 Rezultatul reportat provenind din adoptarea pentru prima data a IAS.din adoptarea pentru prima data a IAS. 1172 = 213 Rezultatul reportat provenind . mai putin IAS 29 Imobilizari corporale în curs e2) eliminarea dobânzilor capitalizate dupa sfârsitul perioadei de constructie: .

mai putin IAS 29 Instalatii tehnice. animalelor si plantatiilor f) imobilizari corporale:Contabilizarea pierderilor din depreciere: 1172 = 213 Rezultatul reportat provenind din adoptarea pentru prima data a IAS. animale si plantatii 2813 Amortizarea instalatiilor tehnice. mijloacelor de transport. mijloace de transport. mai putin IAS 29 .din adoptarea pentru prima data a IAS.

mai putin IAS 29 Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare h) stocuri: h1)eliminarea cheltuielilor de distributie si administratie din valoarea stocului: 1172 = 345 Rezultatul reportat provenind .Instalatii tehnice. animale si plantatii g) titluri de participare: Constituirea provizionului pentru depreciere: 1172 = 296 Rezultatul reportat provenind din adoptarea pentru prima data a IAS. mijloace de transport.

din adoptarea pentru prima data a IAS. mai putin IAS 29 Produse finite h2) înregistrarea provizionului pentru depreciere din anii anteriori: 1172 = 391 Rezultatul reportat provenind din adoptarea pentru prima data a IAS. mai putin IAS 29 Provizioane pentru deprecierea materiilor prime i) tertii: i1)constituirea provizionului pentru clientii incerti: 1172 = 491 Rezultatul reportat provenind din adoptarea pentru prima .

data a IAS. mai putin IAS 29 Impozit pe profit amânat . mai putin IAS 29 Provizioane pentru deprecierea creantelor clienti i2) înregistrarea impozitului amânat: 1172 = 4412 Rezultatul reportat provenind din adoptarea pentru prima data a IAS.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->