CONTABILITATEA REZULTATULUI REPORTAT

În categoria capitalurilor proprii se includ si rezultatele reportate din exercitiile precedente a caror decizie de repartizare a fost amânata de adunarea generala a asociatilor. Profitul figureaza ca sursa proprie de finantare pâna în momentul distribuirii sale pe destinatiile stabilite prin lege ş 141f52b ;i statutul întreprinderii societare, iar pierderea pâna la

acoperirea sa din rezultatul exercitiului urmator sau din rezervele destinate în acest sens.

La întreprinderile personale profitul net virat la capitalul individual în prima zi de deschidere a exercitiului

celui care urmeaza realizarii sale.

Rezultatul sub forma de profit sau pierdere obtinut în exercitiile anterioare a carui decizie de

repartizare a fost amânata pentru exercitiile urmatoare se înregistreaza la contul 1171 "Rezultatul reportat

reprezentând profitul nerepartizat, respectiv pierderea neacoperita". Se crediteaza cu rezultatul reportat sub

forma de profit, se debiteaza cu rezultatul reportat sub forma de pierdere. Ulterior, cu ocazia admiterii deciziei de

repartizare a rezultatului, contul se crediteaza cu acoperirea pierderii din profitul realizat în perioada curenta, din

rezervele constituite sau prin decontare asupra capitalului social. Se debiteaza cu profitul reportat destinat prin

repartizare cresterii rezervelor sau capitalului social. Soldul debitor reprezinta pierderea nerepartizata, iar soldul

creditor, profitul nerepartizat.

a) în cazul profitului:

121 = 1171

Profit si pierdere Rezultatul reportat reprezentând profitul

nerepartizat, respectiv pierderea neacoperita

b) în cazul pierderilor:

1171 = 121

Rezultatul reportat reprezentând profitul

nerepartizat, respectiv pierderea neacoperita

Profit si pierdere

Pe masura ce se ia decizia de repartizare se fac înregistrarile:

a) în cazul în care profitul este distribuit:

1171 1012

Rezultatul reportat reprezentând profitul

nerepartizat, respectiv pierderea neacoperita

= Capital subscris varsat

106

Rezerve

457

Dividende de plata

b) în cazul în care pierderile sunt acoperite, în ordine, din:

. rezultatul pozitiv al exercitiului:

121 = 1171

Profit si pierdere Rezultatul reportat reprezentând profitul

nerepartizat, respectiv pierderea neacoperita

. din rezervele legale constituite:

1061 = 1171

Rezerve legale Rezultatul reportat reprezentând profitul

nerepartizat, respectiv pierderea neacoperita

Corectarea acestor erori este inclusa de obicei în determinarea rezultatului net corespunzator perioadei curente. fraudelor sau omisiunilor. ca rezultat al unei interpretari gresite a evenimentelor. În general. IAS 8 "Profitul net sau pierderea neta a perioadei.1. respectiv pierderea neacoperita 7. din capitalul social constituit: 1012 = 1171 Capital subscris varsat Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat.lectura de referinta A.. Corectarea acestor erori presupune afectarea rezultatului curent dar si recalcularea informatiilor . Erori fundamentale. erorile pot aparea: ca rezultat al unui calcul matematic gresit. erori fundamentale si modificari ale politicilor contabile" . Erorile fundamentale sunt cele descoperite în perioada curenta si care au un asemenea impact asupra situatiilor financiare încât afecteaza major credibilitatea acestora. ca rezultat al aplicarii gresite a metodelor contabile.

corespunzatoare perioadelor precedente. Daca se presupune ca întreprinderea aplica pentru prima data IAS în anul N situatia tratamentelor de baza si alternativ este: Etape Tratament de baza Tratament alternativ Etapa 1 Corectarea erorii fundamentale aferenta anului N-1 se va face asupra rezultatului exercitiului N-1 (prin afectarea cheltuielilor si veniturilor aferente) Efectul cumulativ al corectiei erorilor anilor precedenti este ajustat asupra soldului de deschidere al rezultatului reportat al anului N daca întreprinderea aplica pentru prima data IAS .urile Etapa 2 Corectia erorilor anilor anteriori N-1 se .

va afecta asupra soldului rezultatului reportat al anuluiN-1 Corectarea erorii fundamentale aferenta anului N se va face asupra rezultatului exercitiului N (prin afectarea cheltuielilor si veniturilor aferente) Etapa 3 Efectul cumulativ al corectiei erorilor este ajustat asupra soldului de deschidere al rezultatului reportat al anului N Tratamentul de baza. Suma corectiei corespunzatoare fiecarei perioade prezentate trebuie inclusa în rezultatul net al perioadei respective. Informatiile necesare realizarii de comparatii trebuie recalculate. în cazul în care acest lucru este posibil. Suma corespunzatoare corectarii unei erori fundamentale înregistrate într-o perioada anterioara trebuie reflectata prin ajustarea soldului de deschidere al rezultatului reportat. Suma corectiei corespunzatoare .

Informatiile aditionale pro forma trebuie prezentate. respectiv corectarea erorii aferente exercitiului curent în contul de profit si pierdere al anului 2000 cu efectul cumulat al corectiei erorilor fundamentale ale anilor anteriori. Suma corespunzatoare corectarii unei erori fundamentale trebuie inclusa în determinarea rezultatului net corespunzator perioadei curente. Aplicarea tratamentului alternativ în corectia erorilor fundamentale implica afectarea doar a exercitiului curent. Totusi legile nationale pot cere amendarea acestor situatii financiare. Aplicarii pentru prima data a IAS va presupune . în afara de cazul în care acest lucru este imposibil de realizat. Recalcularea informatiei comparative nu da nastere în mod necesar la o amendare a situatiilor financiare care au fost deja aprobate de actionari sau depuse la autoritatile în cauza. Informatiile comparative trebuie prezentate în acelasi fel în care au fost raportate în situatiile f1nanciare ale perioadei anterioare.perioadelor dinaintea celor incluse în informatiile comparative este prezentata ca o ajustare a soldului de deschidere al rezultatului reportat aferent perioadei prezentate anterioare celei de raportare. Tratamentul alternativ permis.

A. Situatiile financiare ale societatii CORA S. Conform OMF 94/2001 evidenta rezultatului reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale se tine cu ajutorul contului 1174 "Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale" care este un cont bifunctional. a descoperit ca anumite marfuri care fusesera vândute în decursul anului 2001 au fost anregistrate. Creditul acestui cont înregistreaza rezultatul favorabil provenit provenit din corectarea erorilor fundamentale iar debitul rezultatul nefavorabi provenit din corectarea acelorasi erori. Exemplu.000 lei. în anul 2002 prezinta vânzari în valoare de500. În anul 2002 societatea CORA S. costul .000 lei.A. Soldul creditor reprezinta profitul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale iar cel debitor pierderea reportata aferenta acesteia. în mod incorect cu valoarea de 10.corectia erorilor fundamentale din anii precedenti prin afectarea soldului de deschidere al rezultatului reportat al anului 2000. la inventarul facut la data de 31 decembrie 2001.

Extras din contul de profit si pierdere conform tratamentului contabil de baza . Societatea CORA S.A.000 lei + 172.000 lei × 25 %) 57.500 lei = 322. iar soldul final 150.Costul bunurilor vândute 160 000 lei = Profit din activitatea curenta înaintea impozitarii 230.000 lei eroare în soldul initial al marfurilor) si un impozit pe profit de 50. soldul initial al rezultatului reportat este de 150. În anul 2001 societatea CORA S.A.000 lei. a raportat: Vânzari 390.bunurilor vândute 300.000 lei .500 lei În anul 2001.000 lei.500 lei = Profit net 172.000 lei .000 lei (inclusiv 10.lei - .500 lei.Impozit pe profit (230.

000 220.500 * 55.000 + 10.000 .000 lei + 10.000 390.000 lei × 25 % sau: 210. Societatea CORA S.000 * unde 52.Costul bunurilor vândute 300.000 = 290.10.000 = Profit net 157.A.000 = Profit din activitatea curenta înaintea impozitarii 210.000 .000 × 25 %.500 165.000 = 170.000 . .SPECIFICARE ELEMENTE 2002 2001 (recalculat) Vânzari 500.Impozit pe profit 52.000 160.500 lei s-a calculat: 50.

000 + Profit net 157.000 .000 lei × 25 % ) 7.500 165.10.lei- SPECIFICARE ELEMENTE 2002 2001 (recalculat) Sold ul initial al rezultatului reportat anterior recalcularii 322.500 315.000 lei .Situatia rezultatului reportat conform tratamentului contabil de baza .000 150.500 150.000 .500 - = Soldul initial al rezultatului reportat recalculat 315.000 = Soldul final al rezultatului reportat 472.Corectia erorii fundamentale (10.

000 390.000 .000 390.Costul bunurilor vândute 300.000 290.A.Societatea CORA S.000 170.000 = Profit din activitatea curenta înaintea impozitarii .lei - SPECIFICARE ELEMENTE Pro-forma 2002 2001 2002 (recalculat) 2001 (recalculat) Vânzari 500.000 160.000 500. Extras din contul de profit si pierdere conform tratamentului contabil alternativ .

500 55.Impozit pe profit (include efectele corectiei erorilor fundamentale) 50.lei- SPECIFICARE ELEMENTE Pro-forma 2002 2001 2002 (recalculat) 2001 .000 Societatea CORA S.500 157.000 172.500 165.500 52.000 220.000 .000 210.200. Situatia rezultatului reportat conform tratamentului contabil alternativ .000 230.000 = Profit net 150.000 57.A.

000 lei .500 150.000 315.500 165.000 322.10.(recalculat) Sold ul initial al rezultatului reportat anterior recalcularii 322.000 .500 - = Soldul initial al rezultatului reportat recalculat 322.000 .500 157.500 150.000 172.000 + Profit net 150.000 lei × 25 % ) ..7.Corectia erorii fundamentale (10.500 150.000 150.

Cum poate fi aplicata o modificare a politicii contabile ? Modificare retrospectiva Modificare prospectiva Rezultat O noua politica contabila aplicata evenimentelor si tranzactiilor anterioare. O modificare a politicii contabile trebuie efectuata doar daca: este ceruta de statut sau de un organism de elaborare a standardelor contabile.= Soldul final al rezultatului reportat 472.000 B. ca si cum noua politica ar fi fost folosita dintotdeauna. O noua politica contabila aplicata .500 472. sau daca aceasta modificare are ca rezultat o prezentare mai adecvata a evenimentelor sau tranzactiilor în situatiile financiare ale societatii.500 315.500 322. Modificari ale politicilor contabile.

evenimentelor si tranzactiilor ulterioare (ce au loc dupa data la care s-a efectuat schimbarea). Soldurilor existente la data schimbarii. Tratament de baza Tratament alternativ Aplicare retrospectiva Aplicare progresiva Aplicare retrospectiva Aplicare progresiva . Aplicare Evenimentelor si tranzactiilor la data la care acestea au avut loc.

Când ajustarea soldului de deschidere a De obicei.Când trebuie aplicata De obicei. exceptie: valorile ajustarilor Când ajustarea ce trebuie inclusa în aferente perioadelor . exceptie: valoarea oricarei ajustari rezultate.

rezultatului reportat nu poate fi determinata în mod rezonabil. rezultatul net al . aferente perioadelor anterioare nu pot fi determinate în mod rezonabil.anterioare nu poate fi determinata în mod rezonabil.

Ca o ajustare a rezultatului net al perioadei curente. Informatii comparative Se recalculeaza. Sunt prezentate asa cum au fost reflectate în .perioadei curente nu poate fi determinata în mod rezonabil. Reflectare Ca o ajustare a soldului de deschidere a rezultatului reportat.

În perioadele anterioare.situatiile financiare anterioare. si-a modificat politica contabila privind tratamentul costurilor îndatorarii aferente achizitiei unui hotel aflat în curs de constructie pentru a fi utilizat de catre societatea FRED S. .A.A. dupa scaderea impozitului pe profit. Conform OMF 94/2001 evidenta rezultatului reportat provenit din modificari ale politicilor contabile se tine cu ajutorul contului 1173 "Rezultat reportat provenit din modificari ale politicilor contabile" care este un cont bifunctional. Creditul acestui cont înregistreaza rezultatul favorabil provenit provenit din modificari ale politicilor contabile iar debitul rezultatul nefavorabil provenit din aceleasi modificari. societatea capitalizase asemenea costuri. Exemplu: În anul 2002. Soldul creditor reprezinta profitul reportat provenit din modificari ale politicilor contabile iar cel debitor pierderea reportata aferenta acestora. societatea FRED S.

000 lei în perioadele anterioare acestui an. costuri înregistrate în anii anteriori. Societatea a capitalizat costurile îndatorarii în valoare de 15. FRED S. pentru a respecta tratamentul de baza conform IAS 23 "Costurile îndatorarii".000 lei în anul 1991 si 35.000 lei.în concordanta cu tratamentul alternativ permis de IAS 23 "Costurile îndatorarii". În anul 2001 societatea a raportat: Profit din activitatea curenta înainte de dobânzi si impozitul pe profit 250. Societatea nu a înregistrat cheltuieli cu amortizarea aferente hotelului deoarece acesta nu a fost înca pus în functiune. în loc sa le capitalizeze. Astfel.000 lei . Înregistrarile contabile ale societatii FRED S. a luat acum decizia de a trece aceste costuri pe cheltuieli.000 lei (aferente anului 2002) si un impozit pe profit de 87. cheltuieli cu dobânzile de 50. au fost capitalizate toate costurile îndatorarii aferente achizitiei hotelului.A.500 lei.A. pe anul 2002 prezinta un profit din activitatea curenta înainte de dobânzi si impozitul pe profit de 400.

500 lei = Profit net 187.000 lei + 187. Extras din contul de profit si pierdere conform tratamentului contabil de baza .Cheltuieli cu dobânzi - = Profit din activitatea curenta înaintea impozitarii 250.500 lei = 387.500 lei În anul 2001.Impozit pe profit (250.000 lei .000 lei × 25 %) 62.A.500 lei..lei - SPECIFICARE ELEMENTE 2002 2001 (recalculat) Profit din activitatea curenta înainte de dobânzi si impozitul pe profit .000 lei. Societatea FRED S. soldul initial al rezultatului reportat este de 200. iar soldul final 200.

400.750 = Profit net 262.500 176.000 .Impozit pe profit 87.000 15.000 235.000 .000 .500 58. Situatia rezultatului reportat conform tratamentului contabil de baza .000 = Profit din activitatea curenta înaintea impozitarii 350.lei- SPECIFICARE ELEMENTE 2002 2001 (recalculat) Sold ul initial al rezultatului reportat anterior recalcularii 387.Modificarea politicii contabile privind .500 200.000 250.A.Cheltuieli cu dobânzi 50.250 Societatea FRED S.

500 176.500 350.000 Unde: * 26.50.000 lei × 25 % ** 37.capitalizarea dobânzii 37.250 lei = 35.250 = Soldul final al rezultatului reportat 612.lei - SPECIFICARE ELEMENTE Pro-forma 2002 .000 lei = 15.500** 26.000 lei .A.000 lei + 35.500 lei = 50.000 173.000 lei Societatea FRED S. Extras din contul de profit si pierdere conform tratamentului contabil alternativ .35.000 lei .250* = Soldul initial al rezultatului reportat recalculat 350.000 lei × 25 % iar 50.750 + Profit net 262.

2001 2002 (recalculat) 2001 (recalculat) Profit din activitatea curenta înainte de dobânzi si impozitul pe profit 400.000 * .000 .000 250.- = Profit din activitatea .000 .000 .Efectul cumulativ al modificarii politicii contabile 50.000 400.000 15.Cheltuieli cu dobânzi 50.000 250.50..

000 350.000 .000 62.Impozit pe profit (include influenta modificarii unei politici contabile) 75. Situatia rezultatului reportat conform tratamentului contabil alternativ .A.750 = Profit net 225.500 87.curenta înaintea impozitarii 300.000 235.000 250.500 262.250 Societatea FRED S.500 176.000 187.lei- SPECIFICARE ELEMENTE Pro-forma 2002 2001 2002 .500 58.

(recalculat) 2001 (recalculat) Sold ul initial al rezultatului reportat 387.Modificarea politicii contabile privind capitalizarea dobânzii (dupa scaderea impozitului pe profit) .000 387..250 = Soldul initial al rezultatului reportat .37.500 26.000 anterior recalcularii .500 200.500 200.

recalculat 387. 82/1991.G.500 387. Pe aceasta baza se întocmesc raportari . în conformitate cu IAS. Având în vedere cele de mai sus.G.750 + Profit net 225.250 = Soldul final al rezultatului reportat 612. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS. republicata. 704/1993.500 612.000 350. iar prin retratare. 82/1991.000 7. aprobat prin H.500 262. mai putin IAS 29 În primul an de aplicare a Standardelor Internationale de Contabilitate.500 200.500 350.000 187.500 176. si Regulamentului de aplicare a acesteia. situatiile financiare se întocmesc în conformitate cu Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr.000 173. 704/1993.2. nr. aprobat prin H. întreprinderile vor efectua urmatoarele operatiuni: a) în cursul anului contabilitatea va fi tinuta conform Legii contabilitatii nr.

fara a se retrata si soldurile de început de an. respectiv a soldurilor conturilor cuprinse în balanta de verificare la aceasta data. retratat. inclusiv IAS 29 la societatile care opteaza pentru aplicarea acestui IAS. potrivit legii. respectiv soldurile de la 31 decembrie 1999. 94/2001) se vor întocmi situatii financiare retratate. retratate în conformitate cu IAS.Rezultatul reportat provenit din .contabile semestriale si situatii financiare anuale. Situatiile financiare retratate nu vor contine informatii comparative. Vor fi prezentate doar soldurile finale ale primei perioade de aplicare.. Se va proceda 1a retratarea posturilor de bilant cuprinse în bilantul de la 31 decembrie 2000. respectiv 31 decembrie. b) pâna pe data de 30 septembrie a anului urmator (anul 2001 pentru societatile cuprinse în lista-anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. Situatiile financiare obtinute prin retratare vor cuprinde: bilant cu o singura coloana. nemodificat. care se depun la organele în drept. precum si cont de profit si pierdere pe anul 2000. în conformitate cu cerintele IAS. deoarece toate corectiile privind eventualele cheltuieli si venituri aferente anului 2000 se fac prin contul 1172 .

aceasta balanta intermediara va fi balanta finala. precum si o copie de pe raportul auditori1or. Situatiile financiare retratate însotite de o copie de pe raportul administratorilor. situatia modificarilor capitalului propriu. vor fi depuse la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.. Ajustarile de mai sus se vor înregistra prin contul 1172 . prin retratarea soldurilor la 3 1 decembrie în prima perioada de aplicare. Tipurile de înregistrari contabile care pot apare sunt de forma: a) capital social si rezerve: eliminarea rezervelor din diferente de curs aferente disponibilitatilor în valuta: . inclusiv asupra anului de raportare. mai putin IAS 29. "Ajustari cerute de adoptarea IAS-urilor. situatia fluxurilor de trezorerie. politici contabi1e si note explicative. În prima etapa. La entitatile care nu opteaza pentru aplicarea IAS 29. asupra perioadelor anterioare primei perioade de aplicare. care va cuprinde efectele aplicarii tuturor Standardelor Internationale de Contabilitate. mai putin IAS 29". mai putin IAS 29".Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS. În urma efectuarii acestor ajustari se va întocmi o balanta intermediara. altele decât IAS 29".adoptarea pentru prima data a IAS.

:înregistrarea sumelor ce trebuiau transferate la venituri în anii anteriori în corelatie cu amortizarea: 131 = 1172 Subventii pentru investitii Rezultatul reportat provenind din adoptarea pentru prima data a IAS.1 = 1172 Alte rezerve /aferente disponibilitatilor în valuta Rezultatul reportat provenind din adoptarea pentru prima data a IAS.1068. mai putin IAS 29 b) subventii. mai putin IAS 29 .

c) provizioane: eliminarea soldurilor 1514.476 si 477: 1514 = 476 Provizioane pentru pierderi din diferente de curs valutar Diferente de conversie activ 477 = 1172 Diferente de conversie pasiv Rezultatul reportat provenind din adoptarea pentru prima data a IAS. mai putin IAS 29 d) imobilizari necorporale: eliminarea soldurilor cheltuielilor de dezvoltare care conform IAS 38 nu se capitalizeaza: 1172 = 203 Rezultatul reportat provenind .

din adoptarea pentru prima data a IAS. 1172 = 213 Rezultatul reportat provenind . mai putin IAS 29 Cheltuieli de dezvoltare e) imobilizari în curs: e1)eliminarea diferentelor de curs capitalizate pe perioada sistarii constructiei: 1172 = 231 Rezultatul reportat provenind din adoptarea pentru prima data a IAS. mai putin IAS 29 Imobilizari corporale în curs e2) eliminarea dobânzilor capitalizate dupa sfârsitul perioadei de constructie: .

animale si plantatii 2813 Amortizarea instalatiilor tehnice. mijloacelor de transport. mai putin IAS 29 . animalelor si plantatiilor f) imobilizari corporale:Contabilizarea pierderilor din depreciere: 1172 = 213 Rezultatul reportat provenind din adoptarea pentru prima data a IAS.din adoptarea pentru prima data a IAS. mai putin IAS 29 Instalatii tehnice. mijloace de transport.

mai putin IAS 29 Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare h) stocuri: h1)eliminarea cheltuielilor de distributie si administratie din valoarea stocului: 1172 = 345 Rezultatul reportat provenind . animale si plantatii g) titluri de participare: Constituirea provizionului pentru depreciere: 1172 = 296 Rezultatul reportat provenind din adoptarea pentru prima data a IAS. mijloace de transport.Instalatii tehnice.

mai putin IAS 29 Provizioane pentru deprecierea materiilor prime i) tertii: i1)constituirea provizionului pentru clientii incerti: 1172 = 491 Rezultatul reportat provenind din adoptarea pentru prima . mai putin IAS 29 Produse finite h2) înregistrarea provizionului pentru depreciere din anii anteriori: 1172 = 391 Rezultatul reportat provenind din adoptarea pentru prima data a IAS.din adoptarea pentru prima data a IAS.

mai putin IAS 29 Impozit pe profit amânat .data a IAS. mai putin IAS 29 Provizioane pentru deprecierea creantelor clienti i2) înregistrarea impozitului amânat: 1172 = 4412 Rezultatul reportat provenind din adoptarea pentru prima data a IAS.