Sunteți pe pagina 1din 82

Capitolul 2 Logica

formal
2.1. Obiectul logicii. Istorie
Denumirea logic provine din grecescul logos, care
semnific cuvnt, idee, ra iune, ordine. n Biblie se afirm
c la nceput a fost cuvntul, iar unii autori consider c ,
de fapt, la nceput a fost ra iunea. Termenul logos a fost
folosit pentru prima dat de c tre Heraclit din Efes, cu
n elesul de ordine necesar , proprie att Cosmosului,
lumii materiale, ct i gndirii omeneti n forma ei
superioar .
Ca disciplin , logica studiaz formele i legile generale ale
ra ion rii corecte. Ra ionamentul const ntr-o succesiune
de judec i, prin care gndirea, pornind de la cunotin ele
date, ob ine altele noi.
Istoria oric rei discipline este interesant prin faptul c
relev ntregul ei proces de evolu ie, fr mnt rile i fazele
prin care a trecut pn a ajuns la stadiul actual. Exist
tiin e care pot fi cunoscute i utilizate foarte bine f r s
li se cunoasca istoria. Cercetarea mic rii astrelor cu
ajutorul mecanicii newtoniene sau einsteiniene nu
necesit cunoaterea mecanicii cereti a celor vechi,
teoria hipocicloidelor sau sistemul geocentric.
Logica are ns o situa ie cu totul deosebit . Ea nu se
reduce la ultimele legi stabilite n acest domeniu, ci
nseamn tot ce s-a f cut din antichitate pn n prezent.
Logica este ntreaga ei devenire, este nsumarea tuturor
momentelor istoriei sale. n eleas astfel, ea i p streaz
ntregul dinamism, nervul motor, caracterul de tiin care
ia natere i crete odat cu cercetarea ei. Logica i
cap t astfel o unitate perfect , integrnd critic tot ceea
ce s-a realizat n domeniu, p strnd totodat proprietatea
de perfectibilitate continu .
Preocup ri asupra formelor i legilor ra ion rii corecte au
ap rut la oameni din cele mai vechi timpuri. Se consider
ns c ntemeietorii logicii au fost grecii antici, iar dac
geniul filosofic al Greciei i-a g sit n Aristotel expresia lui
universal i perfect , acesta poate fi considerat
p rintele logicii, descoperitorul silogismului ca tip
fundamental de ra ionament.
n antichitate, logica era considerat o art a artelor sau
tiin a tiin elor, neputnd s se prezinte, n
construc ia ei, ca o tiin ntre alte tiin e. n acest caz, ar
fi nsemnat ca ea s fie, n acelai timp, i gen (al tuturor
tiin elor) i o specie a acestui gen (o tiin ). Se poate
spune c pentru filosofii greci, ca i pentru scolasticii de
mai trziu, logica era o teorie, n sensul etimologic al
termenului, care provine din limba greac . Termenul
teoria provine din verbul teorein= a contempla, a
vedea direct, avea sensul originar de contempla ie,
viziune, i numai cu timpul a fost confundat cu termenul
episteme= tiin sau cunotin .
Ini ial, denumirea de teorie s-a dat acelor cunotin e
imediate, ob inute direct de intui ia intelectual . n
concep ia anticilor, logica putea fi o teorie, un corp de
adev ruri nedemonstrate, ob inute direct, contemplate
sau reflectate n oglinda intelectului omenesc, aa cum se
g sesc esen ial n realitate. Acest sens a fost p strat
pentru logic pn la sfritul Evului Mediu, logicienii
repetnd mereu c logica nu este o tiin , ci modul
tiin elor (modus-mod, procedeu, principiu). Logica era
considerat ca fiind aceea ce ofer principiile tuturor
tiin elor, i nu o tiin . n Metafizica sa, Albertus
Magnus scrie c logica i propune s ne nve e principiile.
Termenul episteme (tiin ) provine din verbul
isteme= a stabili, a ordona, i de la particular epi, care
are aici, sensul n sus. Prin urmare, tiin a nseamn
ordonare ierarhic de adev ruri sau propozi ii adev rate.
O asemenea construc ie ierarhic pleac de la un grup de
principii i apoi, pe cale de demonstra ie, se ob in celelalte
adev ruri sau teoreme ale tiin ei respective. Logica nu
2
era o astfel de construc ie, nu era conceput ca o ierarhie
de adev ruri, ci i propunea s nve e principiile. La
Aristotel se ntlnete expresia de tiin apodictic , dar
o utilizeaz n sensul de tiin a silogismului, deci de
cunotin a demonstra iei.
Aceast ide despre logic se pierde ns treptat i, dup
Evul Mediu, tratatele de logic priveau logica n sensul de
tiin , f r a preciza defini ia tiin ei. Mai mult dect att,
printr-o schimbare de optic , logica ajunge un simplu
sistem, un sistem logico-matematic.
Denumirea de sistem este folosit mai ales n timpul
Renaterii, fiind preluat tot de la greci. Sensul etimologic
al termenului provine din verbul stao= a sta n picioare
i de la particula sin=cu. Cu alte cuvinte, sistemul
nseamn a sta n picioare, a fi coordonat ntr-un ansamblu
cu alte p r i. Prin urmare, nu mai este vorba de o
construc ie ierarhic , care ncepe de la principii i coboar
la adev rurile tiin ei, ci de o juxtapunere de propozi ii sau
adev ruri, de o structur coerent a corpului de propozi ii
adev rate.
Ideea de sistem, f r a fi definit cu precizie, se adopt
pentru logic , care ajunge n prezent un sistem matematic
formal, un ansamblu de formule construite dup anumite
reguli i juxtapuse n mod coerent.
Cei care au considerat logica o tiin moart au redus-o
la cteva reguli de manual. Kant aprecia c , de la
Aristotel, logica nu a mai f cut niciun pas nainte i
niciunul napoi, considernd-o terminat i des vrit .
A fost de-ajuns s apar Fichte, Schelling i mai ales Hegel
pentru ca p rerea lui Kant s fie total infirmat , iar logica
s fie pus ntr-o valoare cu totul nou i creatoare.
Cercet rile de logic matematic din ultimele decenii nu
numai c nu au negat nimic din ceea ce s-a realizat
nainte, dar au scos la iveal o alt fa et a logicii, n care
se reg sesc o serie de descoperiri ale logicienilor stoici i
scolastici. Unitatea logicii cu istoria ei apare evident .
3
Mult timp, s-a crezut c evolu ia omului de la primele
lic riri ale contiin ei pn la stadiul modern de cultur i
civiliza ie este liniar i c , oriunde ar fi nceput, n Africa,
Asia sau America, dezvoltarea inteligen ei omului s-ar face
n sens unic, avnd ca scop final tipul de cultur i
civiliza ie al europeanului actual. Aceast concluzie facil
se datoreaz unei simplific ri a problemei, care, prin chiar
datele ei, nu poate primi acest r spuns. Evolu ia spiritual
a Chinei sau a Indiei nu a dus, n trecut, la chipul
intelectual European, dar niciun cercet tor serios nu a
putut afirma c un chinez sau un indian sunt inferiori
europenilor din punct de vedere intelectual. Realiz rile
culturii chineze sau indiene n domeniile artei, poeziei,
filosofiei, demonstreaz c inteligen a popoarelor
respective nu este cu nimic inferioar europenilor. Rezult
c exist evolu ii diferite ale inteligen ei umane, care,
progresnd permanent, sunt orientate diferit i au
structuri diferite, care in de gradul sau modul de
organizare social , de tradi ie, de alte condi ii.
n prezent, logica este conceput ca un sistem matematic
formal, construit dup anumite reguli i juxtapus n mod
coerent.
O analiz mai detaliat a tiin ei logicii i sistemului
matematic formal este prezentat n cele ce urmeaz .
n orice domeniu tiin ific, faptele care apar in acestui
domeniu sunt puse ntr-o anumit ordine, cu ajutorul unui
grup de concepte; fiec rui obiect individual din cadrul
domeniului tiin ific i corespunde un concept, iar fiec rui
fapt i corespunde o rela ie logic ntre concepte. Grupul
de concepte nu este altceva dect teoria domeniului
tiin ific ( D. Hilbert).
Problema grupului de concepte i a ordinii din interiorul
s u a condus la separarea riguroas a p r ilor din care ea
este compus . O serie de concepte i de propozi ii sunt
acceptate n fruntea unei stiin e, f r a fi definite i,
respective, f r a fi demonstrate; alte concepte sunt
introduse cu ajutorul primelor; o serie de propozi ii sunt
derivate, prin procedee date, din propozi iile date f r
demonstra ie. Descrierea complet i explicit a diferitelor
4
p r i ale unei tiin e, a procedeelor de defini ie i descriere
utilizate n cadrul ei, a condi iilor pe care trebuie s le
ndeplineasc axiomatica, formeaz obiectul metodei
axiomatice.
David Hilbert sus ine c tot ceea ce poate constitui obiect
al gndirii tiin ifice, de ndat ce se afl n pragul
constituirii teoriei, revine metodei axiomatice i prin
aceasta revine nemijlocit matematicii. Metoda axiomatic
ne face s sesiz m esen a gndirii tiin ifice i ea este de
fapt metoda matematic .
n evolu ia ei, metoda axiomatic a p r sit treptat
con inutul conceptelor i propozi iilor cu care se
construiete o tiin i a abandonat orice fel de intui ie
(dac e posibil). Aceasta nseamn trecerea de la tiin a
material la cea formal . Unii consider c progresul
axiomaticii const tocmai n eliminarea crescnd a
intui iei.
Ladrire distinge patru stadii n evolu ia axiomaticii,
corespunz toare gradului de intuitivitate admis.
1.Axiomatica intuitiv. Conceptele fundamentale sunt
considerate date n mod intuitiv, iar enun urile
fundamentale sunt date ca fiind evidente. Procedeele de
deduc ie sunt date ca fiind evidente (de exemplu,
geometrul Euclid).
2.Axiomatica abstract. Con inutul conceptelor
fundamentale este precizat i se re in doar unele
propriet i, enun ate explicit. Conceptele cap t astfel o
oarecare nedeterminare i sunt aplicabile tuturor
obiectelor care verific axiomele (exemplu, teoria
grupurilor).
3.Axiomatica formal. Con inutul conceptelor nu joac
niciun rol, sensul lor este determinat numai de rela iile
stabilite ntre ele de axiome. Aceste concepte fac, ns ,
apel la expresii din limbajul curent, al caror sens este dat
de intui ie (de exemplu, sistemul de axiome al lui Peano).
5
4.Sistemul formal pur. Orice referin la un domeniu
exterior sistemului este eliminat prin utilizarea unui
limbaj simbolic precis definit; procedeele de deduc ie sunt
date n mod complet.
La nceput se disting clar propozi iile imediate,
nedemonstrabile, de teoreme; se poate observa aici uor
de care principii depinde fiecare teorem . Ulterior, prin
abstractizare nu se mai admit entit i a caror realitate sau
posibilitate ar preceda de drept stipularea axiomelor i
defini iile explicite sunt nlocuite prin defini ii implicite.
Metoda axiomatic descrie o tiin , relev leg turile ei
logice. Pe de alt parte, dac partea axiomatic a teoriei,
cu regulile de derivare respective r mne dat pentru
totdeauna, complet i intangibil , atunci tiin a n cauz
nu este dect explicitarea conceptelor i propozitiilor
cuprinse n aceast parte. Totul ar trebui s se reduc la
cteva no iuni i adev ruri ini iale.
Dac partea axiomatic este par ial , urmnd s se
introduc noi concepte i noi axiome nauntrul tiin ei
respective, atunci stiin a considerat se completeaz i
evolueaz .
Dinamica unei stiin e se datorete - dup Bourbaki -
interven iei intui iei, care nu este un rezultat derivat prin
axiome.
Logica a fost formalizat i studiat ca atare prin metoda
axiomatic . Dup David Hilbert, logica nu va studia un
obiect sau nite obiecte particulare, ci nsei propozi iile
care se pot forma cu privire la aceste obiecte. Hilbert
degajeaz sistemul propozi ional n care se exprim o
teorie oarecare de con inutul lui i-l studiaz n el nsui.
Altfel spus, unul este limbajul n care vorbim ntr-o tiin
dat i altul este limbajul n care vorbim despre aceast
tiin . Hilbert a luat limbajul matematic separat i l-a
desf cut n elementele sale, pentru a ridica edificiul logicii
noi, c reia i-a dat la nceput numele de metamatematic .
6
n logica formalizat , trebuie s consider m propozi iile
golite de orice con inut, vide de orice substan ; obiectele
unei asemenea logici vor fi doar nite simple simboluri,
nite litere x, y,Propozi iile i leg turile dintre ele vor
exprima rela ii ntre aceste simboluri, iar aceste rela ii vor
fi exprimate tot simbolic, prin litere.
Logica nou este un angrenaj de simboluri, o articula ie
ntre diverse semne, iar a ra iona nseamn a constitui un
schelet simbolic dup anumite reguli. Un exemplu simplu
arat c acest lucru este foarte posibil.
Fie silogismul de manual:
To i oamenii sunt muritori . b c
(1) Socrate este om. (2) a b
Deci: Socrate este muritor.
a c
Ra ionamentul (1) nu este dect o aplicare a formei (2) de
ra ionament, form independent de orice con inut.
Logica este deci un joc de simboluri, un joc de forme pure,
c ci din datele primitive nu se consider dect capacitatea
lor de a fi ordonate n cutare sau cutare mod.
Eliminarea oric rui con inut din logic prin introducerea
semnelor (simboluri sau variabile) duce la concluzia c
niciun semn nu are nicio leg tur nici cu realitatea
obiectiv , nici cu inteligen a, care nu gndete nimic prin
acest semn. Rela iile care apar ntre simboluri sau grupuri
de simboluri arat numai cum stau acestea unele lng
altele. No iunea de sistem formal are n elesul etimologic
al termenului grecesc sisteim. Un sistem formal este o
simpl coordonare de simboluri, care nu are de-a face, n
el nsui, nimic cu cunoaterea sau realitatea.
Astfel, logica nu mai este o tiin a principiilor gndirii
sau a legilor ei. Lukasiewicz afirm : Nu este obiectul
logicii s cerceteze cum gndim efectiv, sau cum ar trebui
s gndim. Prima sarcin apar ine psihologiei, i a doua
unei arte practice precum mnemonicii.
Evolu ia axiomaticii n sensul formaliz rii apare nu numai
ca o consecin natural , dar i necesar . No iunea de
7
demonstra ie nu poate fi precizat dect printr-un
ansamblu de reguli i acesta nu este posibil dect prin
formalism. No iunea de sistem formal corespunde unei
perfec ion ri a metodei axiomatice, gradului suprem de
abstrac ie.
Un sistem formal poate fi definit ca un grupaj ierarhic de
asambl ri de semne sau de formule complete, aa c ,
plecnd de la unele din ele (n num r finit sau infinit),
considerate ca valabile, s se poat ob ine altele, pe baza
unor procedee fixate odat pentru totdeauna.
Un sistem formal este determinat de cinci mul imi:
-o mul ime de simboluri primitive (variabile,
constante i simboluri auxiliare) sau vocabularul primitiv.
Acesta poate fi finit (simboluri date pe liste) sau infinit
(eventual numai foarte mare) cnd apartenen a unui
simbol la vocabular se stabilete prin mijloace inductive.
-o mul ime de termeni determina i prin reguli. Orice
ir de simboluri va fi numit expresie, termenii formnd
submul imi ale mul imii expresiilor.
-o mul ime de formule (submul ime a mul imii
expresiilor) determinate prin reguli efective.
-o mul ime de axiomesubmul ime a mul imii
formulelor. Dac aceast mul ime este infinit , axiomele
pot fi date prin axiome-scheme.
- o mul ime de reguli de inferen , dup care o
formul este derivabil imediat ca o concluzie dintr-o
mul ime finit de formule, convenabil aleas (premis ).
Regulile care determin apartenen a la primele trei
mul imi se numesc reguli de formare; regulile care
determin apartenen a la ultimele dou mul imi se
numesc reguli de transformare.
Un sistem formal poate fi considerat deci ca un cvintuplu
ordonat de mul imi care ndeplinesc anumite condi ii.
8
Deoarece simbolurile utilizate sunt lipsite de orice
semnifica ie, de orice leg tur cu un fapt exterior lor,
stabilirea unor priorit i ale unora asupra altora este total
arbitrar i relativ .
Simbolurile i formulele sunt legate numai lateral, f r
niciun fundament n adncime, aa cum de altfel arat
ns i no iunea de sistem.
n principiu, orice grup de enun uri poate fi considerat
grup de axiome. Singurul lucru care intereseaz este s se
poat deduce din acest grup ntreaga teorie.
Construc ia sistemului de semne, cu indicarea tuturor
componentelor, a rolului lor i a modului de stabilire de noi
componente se numete prezentarea sistemului
formal. Se disting n prezentare dou p r i: partea
morfologic i partea axiomatic .
Morfologia sistemului descrie constituen ii i arat :
a)componentele, lista de opera ii asupra lor, regulile de
formare a noi componente;
b)agregatele de componente care sunt propozi ii
(adev rate sau false).
Partea axiomatic cuprinde o list de propozi ii
considerate valabile i regulile de derivare prin care se
indic propozi iile antecedente, separate prin linie
orizontal de propozi iile consecvente (derivate).
Un sistem formal odat constituit, se pot da
componentelor primitive semnifica ii determinate,
punndu-le ntr-o leg tur de coresponden cu o anumit
clas de obiecte determinate. Aceast coresponden
biunivoc se numete reprezentarea sistemului.
Teoremele sistemului sunt particularizate la o anumit
clas de obiecte. Un sistem formal poate avea o mul ime
nedeterminat de reprezent ri.
Interpretarea unui sistem este o coresponden a
propozitiilor elementare ale sistemului cu o clas de
enun uri al c ror adevar sau falsitate sunt independente
9
de sistemul considerat. n leg tur cu no iunea de
interpretare apare no iunea de model.
ntre un model M i un sistem S exist urm toarele
coresponden e:
-fiec rei propozi ii din S i corespunde un enun
format din elementele din M;
-enun urile formate cu elementele din M sunt
adevarate sau false independent de S;
-oric rei propozi ii din S i corespunde un enun
adev rat format cu elemente din M.
Cu alte cuvinte, a da un model pentru un sistem formal nu
nseamn dect a-i da o interpretare.
Un sistem formal permite s se formeze, dup reguli
precise, anumite expresii, care pot servi ele nsele,
conform acelorai reguli, la formarea unor expresii mai
complicate. Un sistem formal este astfel un mod riguros
de a vorbi i de aceea un sistem formal se mai numete si
limb formalizat . Dac sistemul formalizat este el nsui
obiect de studiu, logicienii consider c trebuie folosit o
alt limb formalizat , numit metalimb . Metalimba
sistemului S poate fi construit tot ca un sistem formal S
Se poate realize o meta-metalimb .a.m.d.
Cu no iunea de metasistem se ajunge la no iunile de
sintax i semantic.
Sintaxa logic studiaz modul cum este construit
un sistem formal, care sunt condi iile corectitudinii
formulelor lui i posibilit ile deductive. Metalimbajul
folosit pentru a studia sistemul din acest punct de vedere
se numete limbaj sintactic.
Semantica studiaz sistemul formal n leg tur cu
no iunile de adev r i fals, obiectul ei fiind cercetarea unor
formule n ce privete valoarea lor de adev r. Semantica
este legat de interpretarea sistemului.
Un sistem formal trebuie s ndeplineasc anumite
condi ii:
10
-coeren a (noncontradic ia) : Un sistem este coerent
dac nu se poate deriva n interiorul lui o propozi ie i n
acelai timp nega ia ei.
-satura ia : Un sistem este saturat dac orice
propozi ie formulabil corect este derivabil n sistem.
-rezolubilitatea: Un sistem este rezolubil dac se
poate da un procedeu efectiv prin care se poate deduce
dac o propozi ie din sistem este derivabil sau nu.
Problema rezolubilit ii a luat o importan deosebit , fiind
cunoscut i ca problema deciziei.
-categoricitatea: sistemul este categoric dac toate
modelele sistemului sunt izomorfe.
n rezumat, un sistem logic formal trebuie s
ndeplineasc condi iile de noncontradic ie, de
independen i de suficien .
* *
*
A ra iona corect este desigur util pentru oricine. Forma
fundamental de ra ionament este silogismul, i la grecii
antici exemplul clasic de silogism era urm torul:
To i oamenii sunt muritori, Socrate este om, n concluzie
Socrate este muritor.
Din dou cunotin e date (premise) rezult o concluzie,
ceva diferit de ceea ce s-a dat.
Au existat logicieni care negau silogismul. Referindu-se la
exemplul men ionat, acetia considerau c de fapt
concluzia era cunoscut odat cu afirma ia To i oamenii
sunt muritori. Dac ar exista vreo ndoial c Socrate
este muritor, prima premis nu poate fi valabil .
Folosirea corect a silogismelor forma fundamental de
ra ionament, formularea corect a defini iilor, clasificarea
corect i n general ra ionamentul corect nu constituie
11
probleme simple, care s poat fi rezolvate numai intuitiv.
De aceea, cunoaterea principiilor logicii, a mecanismului
de ra ionare sunt necesare n orice domeniu al tiin ei i
tehnicii. Pentru cei ce lucreaz n domeniul automaticii i
calculatoarelor, studiul logicii prezint un interes n plus,
legat de aplica iile foarte importante, n acest domeniu, al
logicii propozi iilor, ale logicilor clasice. Printre aceste
aplica ii se pot men iona analiza i sinteza circuitelor
logice, semantica limbajelor de programare, demonstrarea
automat a teoremelor, programarea logic , sistemele
expert, comanda robo ilor industriali.
Logica nu este nici arta de a inventa i nici un instrument
al adev rului; ea este ns util i indispensabil n calitate
de critic a cunoaterii, ca mijloc de apreciere a ra iunii
comune, ca i a ra iunii speculative, nu pentru a le nv ,
ci pentru a le corecta i a le pune de acord cu ele nsele.
Principiul logic al adev rului rezid n concordan a
intelectului cu propriile sale legi generale.
2.2 Judec i i propozi ii
Istoria logicii coincide cu istoria efortului uman de a
elucida mecanismul prin care, din anumite enun uri sau
propozi ii adev rate (corecte) se pot deduce alte propozi ii
adev rate (corecte). n str duin a milenar de a elabora
regulile ra ionamentului corect, n func ie numai de forma
i nu de con inutul enun urilor, ce devin astfel formule, se
poate percepe o aspira ie spre automatizare. nainte de a
crea maina de calcul, omul a formalizat maina deductiv
n general.
Dup Aristotel, judecata este un act semnificativ, prin
care se afirm sau se neag un anumit raport ntre
idei, prin idee n elegndu-se aici reprezentarea n
intelect a ceea ce exist. Exprimarea verbal a unei
judec i se numete propozi ie .
Judec ile se pot clasifica dup calitate, dup
cantitate sau dup modalitatea lor.
12
Din punctul de vedere al calit ii , judec ile, deci i
propozi iile, pot fi afirmative sau negative.
Din punctul de vedere al cantit ii , judec ile pot fi
generale sau universale i particulare.
ntre judec ile particulare se num r i cele individuale
(Exemplu: To i oamenii sunt muritori. Unii oameni sunt
n elep i. Socrate este n elept ).
Dup modalitatea lor, Aristotel distinge trei tipuri de
judec i: asertorice, care se raporteaz la ceea ce este
real, apodictice, care raporteaz la ceea ce este necesar,
i posibile, care se refer la ceea ce este posibil.
O propozi ie se constituie dintr-un subiect i un
predicat.
Predicatul exprim , aici, ceea ce este subiectul,
apartenen a sa la o anumit clas . n acest fel, judecata
exprim un raport ntre individual i general . Exist ns o
ierarhie a speciilor i genurilor i se disting diverse grade
de generalitate.ntr-un anume sens, defini ia este i o
judecat care exprim esen a unui lucru . Cautnd esen a,
trebuie selectat ceea ce i apar ine n mod esen ial unui
anume lucru, dei poate apar ine i altor lucruri. Suma
caracterelor esen iale trebuie s convin numai obiectului
definit. Pentru a se ajunge la defini ie, se divizeaz genul
n specii, subspecii, pn se ajunge la indivizi.
Defini ia const n stabilirea genului, dar i a ceea ce
diferen iaz obiectul definit de celelalte specii ale genului.
Definitul trebuie s caracterizeze numai definitul, dar
ntreg definitul. Defini ia trebuie s fie reciproc , subiectul
i predicatul trebuie s aib aceeai extensiune i deci s
se poat substitui reciproc.
Opozi ia judec ilor. Oric rei afirma ii i se poate opune
o nega ie. Propozi iile universale opuse prin calitate sunt
contrare i nu pot fi simultan adev rate, dar pot fi
simultan false. Propozi iile particulare opuse prin calitate
nu exprim o opozi ie real ; ele pot fi simultan adev rate
sau false. Opozi ia este n acest caz numai verbal .
13
Nega ia se poate plasa lng subiect, lng predicat sau
la ambele.
Conversiunea judec ilor. nseamn a schimba ntre ele
subiectul i predicatul, propozi ia r mnnd adev rat .
Conversiunea este perfect dac termenii p streaz
aceeai cantitate.
Regulile conversiunii judec ilor pure (nemodale) sunt
urm toarele:
n judec ile universale negative, conversiunea este
necesar (Ex.: Niciun pete nu este insect . Nicio insect
nu este pete). Judec ile universale afirmative se
convertesc n particulare (Ex.: Toate mamiferele sunt
vertebrate. Unele vertebrate sunt mamifere).
Judecata particular afirmativ se convertete n mod
necesar (Ex.: Unele flori sunt obiecte roii. Unele obiecte
roii sunt flori).
Judec ile particulare negative nu se pot converti
(Ex.: Unele ciuperci nu sunt comestibile).
Regulile conversiunii pot fi ilustrate comod prin
interpretarea geometric a apartenen elor de mul imi.
Ex.: Niciun A nu este B
.
To i A sunt B.
A B
B
A
14
Unii A nu sunt B.
Dintre judec ile modale, cele necesare se convertesc ca
i cele pure.
n cazul judec ilor posibile, deoarece posibilul poate fi
n eles i ca non imposibil, dar i ca nonnecesar, judec ile
universale negative nu se pot converti.
2.3 Principiile logice i silogistica
n cele ce urmeaz s trecem n revist cele 3 principii ale
logicii.
Identitatea: Tot ceea ce este adev rat trebuie s fie n
acord cu sine nsui. Poate fi identic, ceea ce are mai
multe unice, dar reprezint de fapt acelai lucru (Ex.: fiin
ra ional om). Se mai disting identitatea de specie, de
gen.
A
B
15
Principiul ter ului exclus : Este imposibil ca dou
judec i contradictorii s fie adev rate n acelai timp din
dou una este necesarmente adevarat , cealalt fals , i
nu este intermediara posibil .
Principiul contradic iei : Este imposibil ca un acelai
lucru s fie i, n acelai timp, s nu fie.
Silogistica. Silogismul st la baza ra ionamentului uman.
Teoria silogismului constituie o tentativ de automatizare
a ra ionamentului.
Un silogism este constituit din dou premise i o
concluzie.
Premisa este o expresie care afirm sau neag ceva
despre ceva i poate fi universal , particular sau
nedefinit. Premisa, la rndul ei, este format din
termeni, anume predicatul i subiectul. Se disting
termenii major, minor, mediu.
Aristotel definete silogismul ca pe un logos (expresie,
vorbire, gndire) n care, fiind date anumite propozi ii
(premise) rezult necesarmente altceva (concluzia), diferit
de ceea ce s-a dat, prin simplul fapt al acestor propozi ii
date (nu se cere nimic altceva pentru a produce
consecin a necesar ).
Principiul silogismului: Ceea ce afirm despre tot se
afirm i despre parte i ceea ce se neag despre tot se
neag i despre parte.
n func ie de pozi ia termenului mediu n cele dou
premise, silogismele alc tuiesc trei categorii sau figuri:
-n prima figur, termenul mediu este subiect n
prima premis i predicat n a doua;
-n cea de a doua figur , termenul mediu este
predicat n ambele premise;
- n cea de a treia figur, termenul mediu este
subiect n ambele premise.
16
Aristotel descoper patru moduri ale primei figuri, dup
cum premisele sunt universale sau particulare, afirmative
sau negative.
To i B sunt A.
To i C sunt B.
To i C sunt A.
Niciun B nu este A.
To i C sunt B.
Niciun C nu este A.
To i B sunt A.
Unii C sunt B.
Unii C sunt A.
Niciun B nu este A.
Unii C sunt B.
Unii C nu sunt A.
Notnd judec ile: universale afirmative, universale
negative, particular afirmative, respectiv particular
negative cu vocalele A, E, I, O, un sistem mnemotehnic
de re inere a celor patru moduri ale primei figuri este
constituit din cuvintele BARBARA, CELARENT, DARII i
FERIO.
Silogismele celei de a doua i a treia figuri pot fi reduse la
silogismele primei figuri n trei moduri: direct, prin
conversia premiselor, indirect, prin transpozi ia premiselor
(schimbarea locului lor) i prin reducere la absurd.
De exemplu:
CELARENT
Niciun A nu este B. Niciun B nu este A.
To i C sunt B. To i C sunt B.
Niciun C nu este A.
17
CELARENT
To i A sunt B. Niciun B nu este C.
Niciun C nu este B. To i A sunt B.
Niciun A nu este C.
FERIO
Niciun A nu este B. Niciun B nu este A.
Unii C sunt B. Unii C sunt B.
Unii C nu sunt A.
To i A sunt B. Concluzia se ob ine prin
reducere la absurd: Unii C nu
sunt A.
Unii C nu sunt B.
DARII
To i B sunt A. To i B sunt A.
To i B sunt C. Unii C sunt B.
Unii C sunt A.
Din analiza tuturor silogismelor, Aristotel stabilete
urm toarele reguli generale:
1.Orice demonstra ie se face cu numai trei termeni, nu cu
mai mult.
2.n orice silogism trebuie s existe cel pu in o premis
afirmativ .
3.n orice silogism trebuie s existe cel pu in o premis
universal .
4.O concluzie universal nu poate rezulta dect din dou
premise universale.
5.O concluzie afirmativ nu poate s rezulte dect din
premise afirmative.
Studiul silogismului a fost continuat de Teofrast, discipol
al lui Aristotel. Acesta a adncit silogismul model i a
18
stabilit c modalitatea concluziei este aceeai cu a
premisei cu modalitatea cea mai slab .
Exemplu:
Este posibil ca B s fie A. B este A.
C este B. Este posibil ca C s fie B.
Este posibil ca C s fie A . Este posibil ca C s fie A.
De asemenea, Teofrast a studiat silogismul ipotetic.
Aristotel precizase: dou lucruri fiind ntre ele n aa fel
nct existen a unuia atrage n mod necesar existen a
celuilalt, non-existen a ultimului va atrage non-existen a
primului, pe cnd existen a ultimului nu atrage n mod
necesar existen a primului.
Vom vedea c aceast defini ie corespunde implica iei i
transpozi iei ei: dac p implic q, atunci non q implic
non p.
Teofrast mparte silogismele ipotetice n doua categorii:
1. Dac A este, B este.
Dac B este, C este.
Dac A este, C este.
2. Dac A este, B este.
Dac B este, C nu este.
Dac A este, C nu este.
A
B
C
19
3. Dac A este, B este.
Dac C este, B nu este.
Dac A este, C nu este.
i imaginea este similar celei de mai sus.
A doua clas de silogisme ipotetice este format din acele
ra ionamente care arat simplu dac ceva este sau nu
este.
Ra ionament de tip modus ponens (de punere)
1. Dac A este, B este.
Dar A este.
Deci B este.
Ra ionament de tip modus tollens (de suspendare)
2. Dac A este, B este.
Dar B nu este.
Deci A nu este.
Silogismul modus tollens are avantajul c , pentru a
demonstra falsitatea unei cunotin e, este suficient s
deducem din ea un singur consecvent fals. n cazul
cel lalt, al modului pozitiv i direct, nu se poate ajunge
dect la cunotin e al c ror adev r este probabil i
ipotetic. Nu se poate conchide ns c dac dintr-o
cunotin nu decurge niciun consecvent fals, atunci ea
este adevarat cu certitudine.
2.4 Logica matematic
Ideea de a reprezenta matematic gndirea este foarte
veche.
A
B
C
20
Adep ii lui Pitagora au gndit numerele ca esen a
lucrurilor i rela iile dintre numere trebuiau s fie rela ii
ntre lucruri. Ca urmare, idea i num r logos i aritmos
gndire i calcul cu numere se reduceau la acelai lucru.
Nici Platon nu era str in de concep ia unei gndiri
geometrizate, pe frontispiciul Academiei sale fiind scris:
S nu intre cine nu este geometru .
Adev ratul ini iator al logicii matematice este considerat
Leibnitz, conform c ruia ra ionamentul este un calcul.
Logica matematic a mai fost dezvoltat de A. de Morgan,
G. Boole, G. Peano, Gottlob Frege, Bertrand Russell.
Logica matematic este un sistem deductiv formalizat,
care alege un grup de semne ini ial, o serie de expresii
formate dup anumite reguli, un grup de reguli de
derivare a altor expresii din expresiile acceptate ini ial.
Logica se transform astfel ntr-un calcul algebric, cu
regulile sale proprii.
2.4.1 Logica propozi iilor
Aa cum s-a mai ar tat, expresia verbal a unei judec i
se numete propozitie. O propozi ie este compus din
subiect i predicat.
Urm toarele enun uri sunt propozi ii: Victor citete. Adrian
scrie. El exist , etc. Fiec rei propozi ii i se poate asocia un
symbol:
p

:
Victor citete.
q

:
Adrian scrie. Nota ia
p

:
arat c
propozi ia Victor citete va fi reprezentat prin simbolul p.
Se impune unei propozi iin logica bivalent o singur
condi ie: s fie adev rat sau fals , f r s poat fi
adev rat sau fals n acelai tim p. Pentru a spune c nu
este adev rat c Victor citete, se folosete un semn nou,
~, nega ia .
p

: :
Nu este adev rat c Victor citete.
21
Logica bivalent sau clasic admite numai dou valori
de adev r : fals, adev rat. Ridicarea acestei restric ii ne
va situa ntr-o logica neoclasic sau polivalent .
n logica de tip propozi ional, propozi iile sunt
nedecompozabile (se mai numesc atomice).
Propozi iile simple sau atomice sunt compozabile. Ele se
pot combina, dnd natere la noi propozi ii, la rndul lor
adev rate sau false.
Opera iile de asociere sau de combinare se realizeaz prin
conectori, simboliza i si ei prin semne, conectori ntlni i
frecvent n vorbire sau n ra ionament.
Se folosete simbolul

pentru i, simbolul


pentru sau, simbolul

pentru dac , atunci, simbolul

pentru dac i numai dac . Vom scrie:


p q

:
Victor citete sau Adrian scrie.
p q

:
Dac Victor citete, atunci Adrian scrie.
Propozi iile compuse sau moleculare sunt formule
propozi ionale. Se noteaz obinuit cu majuscule:
: ( ) P p q r
.
Se citete: dac Victor citete i Adrian scrie, atunci este
linite (
r

:
este linite).
Formula P din exemplu este format din 3 atomi. Ea poate
fi privit drept o func ie de atomii p, q, r, care se mai
numesc variabile propozi ionale. Estimarea valorii de
adev r a formulei P cnd nu se cunosc valorile de adev r
ale variabilelor propozi ionale p, q, r, constituie obiectul
semanticii logicii propozi ionale.
n formulele cu numai 2, 3 variabile propozi ionale am
putea stabili valoarea lor de adev r relativ simplu, f r a fi
necesar un aparat simbolic de calcul.
n cazul n care formulele sunt deosebit de complexe, este
necesar un mijloc de calcul adecvat, oferit tocmai de
logica propozi iilor.
22
Alfabet.Totalitatea simbolurilor logicii propozi iilor
constituie un alfabet: p, q, r,

, (,).
Aici intervine mul imea finit sau infinit de atomi (p, q, r,
p
1
, p
2
, p
3
,), simbolurile pentru conectorii logici,
parantezele.
Simbolurile ce nu sunt cuprinse n alfabet se numesc
simboluri metalogice, de exemplu, simbolurile P, Q, R
utilizate pentru formule.
Limbaj. Alfabetul mpreun cu formulele formeaz
limbajul.
Propriet ile, legile, regulile pot fi enun ate pentru atomi;
apare necesar o regul suplimentar de trecere de la
atomi la formule (regula substitu iei). Acele propriet i pot
fi enun ate direct pentru formule si atunci se denumesc
scheme.
Ex.: ( )
p p q q
este o formul ntotdeauna
adev rat , oricare ar fi atomii p i q.
( )
P P Q Q
este i ea ntotdeauna adev rat oricare
ar fi formulele P i Q.
Legea enun at pentru atomi poate fi generalizat la
formule prin substitu ie. Aceeai lege se poate enun a ca
schem n forma general pentru formule, f r a mai
men iona substitu ia.
S observ m c , dintre conectorii folosi i n logica
propozi iilor, conectorul non
:
este unar adic se aplic
unui singur atom, ceilal i, (

). sunt binari deci


opereaz asupra a doi atomi.
Formula se poate defini recursiv:
1.Un atom este o formul .
2.Dac P este formul , (~P ) este o formul .
3.Dac P i Q sunt formule atunci
( ) P Q
,
( ) P Q
,
( ) P Q
,
( ) P Q
sunt de asemenea formule.
4. Toate formulele se ob in prin regulile (1), (2), (3).
23
n mod riguros, o formul se scrie ncepnd cu o parantez
stng i sfrind cu o parantez dreapta . n practic se
omit aceste paranteze, dac absen a lor nu nate
echivocuri.
2.4.2 Evaluare. Func ii de adev r
Pe mul imea propozi iilor atomice se introduce o func ie v
care aplic fiecare atom pe mul imea binar ( adev rat ,
fals). Se asociaz falsului 0 i adevarului 1.
Pentru fiecare atom, vom avea v(p)=0 sau v(p)=1.
O logic n care se consider numai dou valori de adev r
se numete bivalent (clasic ).
O problem important a logicii propozi iilor const n
determinarea valorii de adev r a unei formule n func ie
de valoarea de adevar a componentelor (atomilor).
Se noteaz valoarea de adev r a unei formule P cu
( )
0,1
v
P
sau cu v(P).
Se stabilesc urm toarele reguli de recuren pentru
evaluarea formulelor:
1.dac P este un atom, ( )
v
P v P
2.dac P este
Q :
atunci
1 0
0 1
v
v
v
daca Q
P
daca Q

'

3. ( )
1 1
0 .
v v
v
daca P Q
P Q
altfel


'

4. ( )
0 0
1 .
v v
v
daca P Q
P Q
altfel


'

24
5. ( )
0 1, 0
1 .
v v
v
daca P Q
P Q
altfel


'

6. ( )
1
0 .
v v
v
daca P Q
P Q
altfel


'

Aceste reguli (conven ii) se pot enun a i astfel:


1.Nega ia lui P, (~P ) este adev rat cnd P este fals i
este fals cnd P este adev rat . ( ~P se citete non P)
2.Conjunc ia
( ) P Q
(i) este adev rat numai cnd att P
ct i Q sunt adev rate.
3.Disjunc ia
( ) P Q
(sau) este adev rat dac cel pu in
una din componentele P sau Q este adev rat .
4.Implica ia
( ) P Q
este fals numai dac P este
adev rat i Q este fals . (se citete P implic Q sau,
dac P atunci Q ).
5.Dubla implica ie
( ) P Q
este adev rat cnd ambele
componente au aceleai valori de adev r.(se poate citi
dac P, atunci i numai atunci Q ).
Regulile men ionate se pot prezenta i prin tabelul
urm tor:
v
P
v
Q
v
P : ( )
v
P Q ( )
v
P Q ( )
v
P Q ( )
v
P Q
0 0 1 0 0 1 1
0 1 1 0 1 1 0
1 0 0 0 1 0 0
1 1 0 1 1 1 1
n mod curent se poate renun a la notatia cu indice v,
n elegndu-se prin P valoarea de adev r a formulei
respective.
25
Tabelul care arat valoarea de adev r a unei formule
pentru toate valorile posibile ale atomilor se numete
tabel de adev r .
Func ia de adev r face ca fiec rei evalu ri a atomilor unei
formule s corespund una din valorile de adev r 0 sau 1.
Unei formule cu n atomi, concepu i ca variabile
propozi ionale, i va corespunde o func ie de adev r cu n
variabile binare. Tabela de adev r va avea deci
2
n
linii
pentru cele
2
n
evalu ri posibile.
Exist
2
2
n
func ii de adev r distincte pentru o formul cu
2
n
evalu ri posibile, deoarece exist
2
2
n
moduri de aranjare
a lui 0 i 1 n ultima coloan a tabelei de adev r.
De exemplu, pentru n=2 exist 16 tabele de adev r i
deci se pot defini 16 conectori binari.
Num rul formulelor care pot fi construite cu n variabile
binare este infinit. Rezult c diferite formule corespund
unei aceleiai func ii de adev r.
Interpretare. O evaluare (atribuire de valori) a atomilor
unei formule se numete interpretare.
O formul P este adev rat ntr-o anumit interpretare
dac este evaluat cu 1; altfel este fals n acea
interpretare.
O formul cu n atomi va avea deci
2
n
interpret ri posibile.
O interpretare I se reprezint prin mul imea atomilor care
pot avea valorile 0 sau 1. De exemplu, {p, ~q, r, s} este o
interpretare n care p=1, q=0, r=1, s=1.
Dac P este adev rat n interpretarea I, se spune c I
satisface pe P. Altfel, I falsific pe P. O interpretare I care
satisface pe P se numete model al lui P.
Tautologie. Validitate. Consisten .
26
O formul se numete valid dac i numai dac este
adev rat n toate interpret rile. Altfel, formula se
numete nevalid.
O formul se numete inconsistent dac i numai dac
este fals n toate interpret rile . Altfel, formula se
numete consistent.
Formula valid se mai numete tautologie , iar cea
inconsistent se mai numete contradic ie .
1 p p :
indiferent de p=0 sau p=1. (tautologie).
0 p p :
indiferent de p=0 sau p=1. (contradic ie ).
Rezult imediat c o formul este valid numai dac
nega ia ei este inconsistent i invers .
O formul este nevalid dac exist o interpretare n care
ea este fals.
O formul este consistent dac exist cel pu in o
interpretare n care ea este adev rat .
Se mai folosesc i alte denumiri.
O formul consistent se mai numete i realizabil.
Proprietatea de formul nerealizabil este foarte
important pentru demonstrarea automat a teoremelor,
n care se utilizeaz mai ales principiul contradic iei.
O formul nerealizabil fiind fals n toate interpret rile nu
admite niciun model. Dac se demonstreaz c exist cel
pu in o interpretare, n care formula este adev rat
(admite cel pu in un model), formula se dovedete a fi
realizabil .
Proprietatea de realizabilitate se poate extinde i pentru o
mul ime de formule: o astfel de mul ime se spune c este
realizabil (din punctul de vedere al valorii de adev r),
dac exist o evaluare v pe mul imea formulelor, astfel c
1
v
P
pentru to i P din mul imea respectiv ; altfel,
mul imea respectiv este nerealizabil .
27
Caracterul de tautologie sau realizabilitate a unei formule
se poate constata din tabela de adev r. Exist i alte
procedee de constatare (metoda Quine, metoda
reducerii), care folosesc propriet i ale unor formule
simple din componen a formulelor considerate.
Echivalen a . Dou formule sunt logic echivalente, dac
pentru orice interpretare iau aceleai valori de adev r (au
deci aceeai tabel de adev r). Se noteaz
P Q
.
O defini ie echivalent este: P i Q sunt echivalente dac
P Q
este o tautologie.
Reguli de transformare.
Dac P i
P Q
sunt tautologii, atunci Q este tautologie.
Aceast regula rezult din silogismul ipotetic modus
ponens i se noteaz MP. Se poate demonstra foarte uor,
prin metoda reducerii la absurd.
Dac ntr-o formul -tautologie, atomii se nlocuiesc (se
substituie) peste tot prin alte formule, formula ob inut
astfel este de asemenea tautologie.
Demonstra ie:
Fie
1 2 1 2
( , , ), ( , , )
n n
F f p p p F f P P P K K
.
Pentru orice interpretare
1 2
, ,
n
p p p K
, F=1 fiind tautologie.
n aceeai interpretare rezult
1 2
, ,
n
P P P K
, care nlocuite n
F vor evalua aceast formul tot cu 1.
De exemplu:
1 p p :
(pentru orice p, formula este
evaluat 1); atunci
1 2 3 1 2 3
( ) ( ) 1 p p p p p p :
.
Dac ntr-o tautologie o subformul se nlocuiete cu o
subformul echivalent , se ob ine de asemenea o
tautologie.
Dualitate. Se numete formul restrns acea formul
care nu utilizeaz dect conectorii
, , :
.
28
Dac ntr-o formul restrns P se schimb ntre ele
simbolurile i i se nlocuiete fiecare atom prin
nega ia sa, se ob ine o nou formul
P P :
.
Aceast proprietate rezult din faptul c n tabela de
adev r a conectorilor i valorile de adev r se ob in
una din alta prin schimbarea ntre ele a lui 0 i 1.
Aceast proprietate se mai numete principiul dualit ii .
Principiul dualit ii afirm deci c un enun corect
implicnd , , 0, 1, poate fi tradus ntr-un alt enun
corect prin schimb rile ntre ele ale simbolurilor 0 i 1,
i .
No iunile definite n termenii acestor simboluri trebuie
traduse prin dualele lor.
Astfel, dualul termenului tautologie este nerealizabil,
pentru c n primul caz toate interpret rile sunt 1, iar n al
doilea caz, 0.
Discu ie despre conectori .
Calculul propozi iilor a ap rut ca o formalizare a nl n uirii
corecte a propozitiilor n limbajul curent. Cei cinci
conectori ( , , , , ) : surprind expresii gramaticale
simple, care leag propozi iile n uzul lor obinuit.
n ceea ce privete nega ia i conjunc ia , n folosirea lor nu
poate ap rea nicio ambiguitate.
Dac p desemneaz : afar plou i q afar este frig ,
atunci ~p nseamn afar nu plou sau nu este
adev rat c afar plou .
p q
va fi evident: afar plou
i este frig.
n ceea ce privete disjunc ia sau,
p q
afar plou sau
afar este frig , n limbajul obinuit nseamn fie una din
cele dou situa ii (ori/ori), cel pu in una, sau amndou .
De aceea, n logic se distinge disjunc ia simpl i
disjunc ia exclusiv , , cu urm toarele tabele de adev r:
p q
p q
p q
0 0 0 0
0 1 1 1
29
1 0 1 1
1 1 1 0
Implica ia este conectorul aspra c ruia, n istoria logicii, s-
au purtat cele mai vii discu ii: p q se citete: dac p,
atunci q. p implic q , p numai dac q i q este
condi ia necesar a lui p .
Observa ie . Prin faptul c implica ia este fals numai dac
p este adev rat i q este fals , se produce o ndep rtare
de la uzul curent al vorbirii.
n defini ia implica iei, falsul implic orice, iar adev rul
este implicat de orice.
Faptul c implica ia este adev rat cnd p este fals i q
este adev rat nu prea se mpac cu vorbirea curent .
Exemplu Dac
1 1 2 +
, Parisul e capitala Fran ei .
Dac Luna e un cacaval,
2 2 4
.
Cele dou propozi ii sunt ambele adev rate. Se observ ,
aadar, n propozi ia a doua c falsul ( Luna e un cacaval
implic un adev r exprimat de nmultirea in baza zece).
Conectori adecva i . O mul ime de conectori se numete
mul ime adecvat , dac orice formul poate fi exprimat
numai cu ajutorul conectorilor acestei mul imi.
Grupul ( )
, , : , perechile ( )
, : , ( ) ( )
, , , : : sunt
mul imi adecvate de conectori.
Consecin e logice . Fie n formule
1 2
, , ,
n
P P P K
. Formula P
este o consecin logic (tautologic ) a premiselor
1 2
, , ,
n
P P P K dac pentru fiecare evaluare v pentru care
1 2
1
v v v
n
P P P K se ob ine i 1
v
P .
Pentru consecin a logic se folosete simbolul care mai
nseamn i tautologie:
1 2
, , ,
n
P P P K
P. (P vom citi P este
tautologie).
30
Cu alte cuvinte, orice model al conjunc iei premiselor
1 2
, , ,
n
P P P K este i un model al concluziei.
Fie (propozi iile) formulele
1 2
, , ,
n
P P P K
. Formula P
este o concluzie logic a premiselor
1 2
, , ,
n
P P P K
dac i
numai dac
1 2 n
P P P P K :
este nerealizabil .
Demonstra ie . Din defini ia consecin ei logice rezult c
dac
1 2
1
v v v
n
P P P K se ob ine i
1
v
P
. Conjunc ia
1 2 n
P P P K este tot 1, iar n conjunc ie cu
P :
trebuie
s fie zero.
Stabilirea faptului dac o anume formul este sau nu
o consecin logic a altor formule date se poate face cu
ajutorul tabelelor de adev r.
Exemplu. Fie
1
P A B

:
;
2
( ) P B

: :
;
( ) P A

: :
S se
demonstreze
1 2
, P P
P.
A B A B B : A :
0 0 1 1 1
0 1 1 0 1
1 0 0 1 0
1 1 1 0 0
Cnd num rul de atomi ai formulei este foarte mare,
desigur metoda recurgerii la tabele de adev r devine
laborioas .
Pentru rela ia de consecin logic se utilizeaz simbolul

. n loc de a spune
1 2
, , ,
n
P P P P K
este o tautologie se
scrie
1 2
, , ,
n
P P P P K
.
Conectorul

reprezint o opera ie din care rezult o


nou formul n timp ce
P Q
indic doar o leg tur ntre
formulele P i Q care nseamn P nu poate fi adev rat i
Q fals!. Simbolul

este cuprins n alfabet, iar simbolul

este un simbol metalogic.


Forme normale.
Un atom sau nega ia unui atom se mai numete literal.
31
Defini ie. O formul se spune i se prezint n forma
normal conjunctiv (FNC), dac are forma
1 2 n
P P P K
,
unde
i
P
este o disjunc ie de literale.
Defini ie. O formul se spune i se prezint n forma
normal disjunctiv (FND), dac are forma
1 2 n
P P P K
,
unde
i
P
este o conjunc ie de literale.
Exist o leg tur imediat ntre formele normale i
tabelele de adev r.
Conjunc iile care au proprietatea de a lua valoarea
formulei n cte o interpretare a ei se numesc se numesc
minitermeni sau clauze conjunctive iar disjunc iile care au
proprietatea de a lua valoarea formulei n cte o
interpretare a ei se numesc se numesc maxitermeni sau
clauze disjunctive.
Minitermenii se formeaz scriind n dreptul fiec rei
interpret ri o conjunc ie, unde apare
i
p cnd ( ) 1
v
i
p i
i
p : cnd ( ) 0
v
i
p .
Maxitermenii se formeaz scriind n dreptul fiec rei
interpret ri o disjunc ie, unde apare
i
p cnd ( ) 0
v
i
p i
i
p : cnd ( ) 1
v
i
p .
Exprim m formul rile de mai sus ntr-un tabel se ob ine:
Tabel cu minitermeni i maxitermeni
1
p
2
p
3
p
Minitermeni Maxitermeni
0 0 0
1 2 3
p p p
1 2 3
p p p
0 0 1
1 2 3
p p p
1 2 3
p p p
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
1 2 3
p p p
1 2 3
p p p
32
FND rezult ca o disjunc ie a tuturor minitermenilor ce
corespund lui 1 n coloana de adev r , iar FNC ca o
conjunc ie a maxitermenilor ce corespund lui 0 n coloana
de adev r, conform principiului dualit ii.
Exemplu.
a b P Minitermeni
semnificativi
Maxitermeni
semnificativi
0 0 0 - a b
0 1 1 ab -
1 0 0 - a b
1 1 0
-
a b
P ab
( )( )( ) P a b a b a b
La formele normale se poate ajunge i f r a recurge la
tabela de adev r, aplicnd diversele rela ii ntre formule.
Calculul propozi ional
n logica propozi iilor analizat mai sus s-a ncercat o
trecere de la abordarea intuitiv a problemei la abordarea
formalizat .
S-a pornit de la asocierea propozi iilor atomice prin
conectori utiliza i i n vorbirea curent , s-a estimate
valoarea de adev r a propozi iilor compuse func ie de
conectorii folosi i i de adev rul propozi iilor atomice
componente. n plus, propozi iile erau considerate numai
adev rate sau false, logica respectiv fiind bivalent .
Academicianul romn Grigore C. Moisil a reuit o
formalizare generalizat a logicilor bi- i polivalente,
bazat pe teoria congruen elor de numere.
Defini ie. Dou numere ntregi se numesc
congruente de un anume modulo m dac diferen a lor
este un multiplu ntreg al modulo-ului.
Se noteaz
(mod ) a b m
. Deci
, 0,1, a b N m N K
Observa ie . Orice num r ntreg este congruent modulo
m cu 0, 1, 2, 3, (m-1), sau altfel spus este congruent cu
restul mp r irii sale la m (clase de resturi).
33
Dac num rul respectiv se scrie n sistemul de
numera ie cu baza m, acel num r este congruent cu cifra
rangului cel mai pu in semnificativ.
Calculul propozi iilor bivalente se poate efectua lucrnd cu
congruen e modulo 2. Cu cele dou valori 0, 1 se pot
defini opera iile de adunare i de nmul ire.
0 1
0 0 1
1 1 0
+ 0 1
0 0 0
1 0 1
g
De fapt,
1 1 0(mod 2) +
i de aceea adunarea de acest fel
se mai noteaz
1 1 0
(adunarea modulo 2).
Se poate constata uor c defini iile acestor opera ii
bazate pe congruen respect propriet ile de
comutativitate, asociativitate: 0+1=1+0,
(0+1)+1=0+(1+1)=0, etc.
O variabil x care poate lua cele dou valori ale
domeniului (0, 1), se numete variabil binar .
Se constat cu uurin :
2
0
, .
n
x x
x x x x x x
+

Dintre cele dou valori ale domeniului considerat (0,1) una
se numete contrara sau negata celeilalte. Se noteaz :
0 0 1 : i 1 1 0 : . Se constat 1 x x + .
O func ie de o variabil
( ) f x
reprezint o dependen
ntre fiecare valoare posibil a variabilei i valoarea
func iei.
O func ie de o variabil binar se definete prin cele dou
valori ale ei, corespunz toare celor dou valori ale
variabilei.
34
0 1
( ) (0) (1)
1 1
x
f x f f
Un grup de n variabile binare poate fi reprezentat printr-
un vector de n componente binare.
De exemplu, 3 variabile binare, x, y, z, se pot g si n
3
2 8
situa ii distincte.
x y z
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
n general, n variabile binare se pot g si n
2
n
situa ii
distincte scriind numerele naturale 0, 1, , 2 1
n
L n
sistemul de numera ie cu baza 2. Geometric se mai pot
reprezenta cele
2
n
situa ii distincte prin vrfurile unui cub
n-dimensional. Pentru numai 3 variabile binare ob inem:
Reprezentare pe cub
f(x)
x

1
1
0
35
Pentru numai 3 variabile binare se pot folosi i cercurile
lui Euler
Cercurile Euler
n fine, se mai reprezenta cele
2
n
situa ii distincte n care
se pot g si n variabile binare folosind tabelele Veitch-
Karnaugh cu
2
m
linii i cu
2
n m
coloane.
3 4 5
x x x
1 2
x x
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
0
(1,0,0)
y
z
(1,1,0)
x
(1,1,1)
(0,1,1)
(0,1,0)
(1,0,1)
(0,0,1)
(0,0,0)
X
y
z
36
00
01
11
10
O func ie de n variabile binare este complet definit cnd
se cunosc cele
2
n
valori corespunz toare celor
2
n
situa ii
distincte ale celor n variabile binare.
Func ia de n variabile binare se poate reprezenta prin
succesiunea celor
2
n
valori luate ntr-o anumit ordine.
Dac se convine c cele
2
n
valori s fie prezentate la
ordinea crescnd a numerelor binare naturale, func ia de
variabile binare poatee fi definit de succesiunea valorilor
ei, pornind de la situa ia 1111, de echivalent zecimal
2 1
n

la situa ia 0000, de echivalent zecimal 0.


Exemplu
Consider m func ia
1 0
2 1 2 2 2 2
( , , ) 1 1 1110 1 0; 3
n n
f x y z n


&&&&&&&&&&&& , cu
echivalentul zecimal 250.
x y z ( , , ) f x y z
(0) 0 0 0
(1) 0 0 1
(2) 0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
( 2 1
n
) 1 1 1
0
1
0
1
1
1
1
1
n felul acesta, n num rul binar cu
2
n
ranguri, bitul de pe
un anume rang, corespunde situa iei de un acelai
echivalent zecimal.
Din aceast reprezentare se poate observa c num rul
total de func ii distincte de n variabile este
2
2
n
adic
succesiunile de la 0000 pn la 11111, cu echivalen ii
zecimali de la 0 la
2
2 1
n

.
Diferitele func ii, exprimate n acest mod prin acte
succesiuni de
2
n
bi i se mai pot exprima i prin
37
echivalentul zecimal. n exemplul considerat echivalentul
zecimal al func iei 11111010 este 250.
Func iile de variabile binare mai pot fi definite prin
marcarea vrfului cubului n-dimensional
corespunz toare situa iilor de 1, prin haurarea ariilor
constutuite cu cercurile lui Euler corespunz toare
situa iilor de 1, prin nscrierea n tabelele Veitch-Karnaugh
a valorilor din coloana de adev r.
Pentru func ia din exemplul precedent vom avea:
yz
x
00 01 11 10
0 0 1 1 0
1 1 1 1 1
Pentru a putea efectua calcule cu func iile de variabile
binare este comod s putem exprim aceste func ii i pe
cale analitic , polinomial . Leg tura dintre reprezentarea
tabelar i cea polinomial se ob ine prin formula de
interpolare Lagrange.
(1,0,0)
y
z
(1,1,0)
x
(1,1,1)
(0,1,1)
(0,1,0)
(1,0,1)
(0,0,1)
(0,0,0)
x
y
z
38
Fie
( ) f x a x b +
, exprimat printr-un polinom de gradul 1.
Reamintim
2
,
n
x x x x x x n logica binar (puterile
superioare ale variabilei binare x se reduc la puterea
ntia).
Ob inem:
(0) . (0) .
( )
(1) . (1) (0) .
f b f b
f x a x b
f a b f f a


+
' '
+ +

Deci:
[ ]
( ) (0) (1) (0)
(0)( 1) (1) (0) (1)
f x f f x f
f x f x f x f x
+ +
+ + +
Polinomul care nmul ete pe
(0) f
se numete lagrangian
de indice 0 (se noteaz
0
( ) L x
), iar ceea ce nmul ete pe
(1) f
se noteaz
1
( ) L x
i se numete lagrangian 1 de x.
Polinoamele lui Lagrange se bucur de urm toarele
propriet i:
0
1
0 1 0 1
0 1
( ) 1,
( ) 1 0
( ) 0,
( ) 0 1
( ) ( ) 1; ( ) ( ) 0
x
L x pentru x
L x
L x pentru x
L x
L x L x L x L x

'

+

Cu nota iile specificate:
0 1
( ) (0) ( ) (1) ( ) f x f L x f L x +
.
Cele 4 func ii distincte de o variabil binar se pot exprima
analitic astfel:
0 1 2 3
( ) ( ) ( ) ( )
0 0 0 1 1
1 0 1 0 1
x f x f x f x f x
unde
0
1
2
3
( ) 0
( )
( ) 1
( ) 1
f x
f x x
f x x x
f x

'
+

Pentru func iile de 2 variabile binare, dezvoltarea


lagrangian se poate ob ine considernd, pe rand, numai
cte o variabil i aplicnd formula valabil pentru aceast
unic variabil :
39
0 1
0 1
0 1
( , ) (0, ) ( ) (1, ) ( ) .
(0, ) (0, 0) ( ) (0, 1) ( ).
(1, ) (1, 0) ( ) (1, 1) ( ).
f x y f y L x f y L x
f y f L y f L y
f y f L y f L y
+
+
+
nlocuind:
0 0 0 1 1 0 1 1
( , ) (0, 0) (0, 1) (1, 0) (1, 1) .
x y x y x y x y
f x y f L L f L L f L L f L L + + +
Generaliznd ob inem:
1 2
1 2 1 2 1 2
0,1
( , , ) ( , , ) ( ) ( ) ( )
n
i
n n n
f x x x f L x L x L x

K K L
.
Pentru func ia de 3 variabile, de echivalent zecimal 250,
expresia analitic va fi:
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1
( , , ) 0 1 0 1
1 1 1 1
.
x y z x y z x y z x y z
x y z x y z x y z x y z
f x y z L L L L L L L L L L L L
L L L L L L L L L L L L
x y z x y z x y z x y z x y z x y z
+ + + +
+ + + +
+ + + + +
Se observ c aceast expresie este o sum modulo 2 de
termeni, corespunz toare situa iilor de 1 din tabela de
adev r, fiecare termen fiind produsul variabilelor negate
sau afirmate, conform situa iei respective.
S analiz m prin in termediul expresiilor lor analitice i a
tabelelor de adev r cele 16 func ii posibile de 2 variabile
binare (
2
2 4
situa ii distincte,
4
2 16
func ii):
x y
0
f
1
f
2
f
3
f
4
f
5
f
6
f
7
f
8
f
9
f
10
f
11
f
12
f
13
f
14
f
15
f
0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1
1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Func iile plasate simetric fa de linia medie a tabelei de
adev r (pentru care suma indicilor este 15) se ob in prin
nlocuirea reciproc a valorilor 0 i 1; aceste perechi de
func ii sunt una negata celeilalte.
S consider m cteva func ii reprezentative (considernd
func ia i simetrica ei):
40
0
( ) 0 f x - constant;
15
( ) 1 f x - constant.
1
( ) f x x y se mai numete NICI (nici x, nici y).
14
( ) . f x x y x y x y x y y x x y x y x y x y + + + + + + + +
Se mai numete func ie SAU (disjunc ie, sau x sau y), n
englez OR. Din aceast cauz , negata func iei
1
( ) f x x y

se mai numete NOT OR sau NOR.
2
13 2
( ) ;
( ) 1 ( )
f x x y xy y
f x x y x y xy y xy y xy f x
+
+ + + + +
3 12
( ) ; ( ) . f x x y x y x f x x + Se mai numete NOT.
4 11
( ) ; ( ) 1 f x x y xy x f x xy x + + + . Se mai numete
implica ie (
x y
) i este fals cnd antecedentul este
adev rat i precedentul fals .
5 10
( ) ; ( ) . f x y f x y
6
( ) . f x x y x y + Se mai numete nonechivalen , este
egal cu 1 cnd variabilele au valori diferite.
9
( ) . f x x y x y + Se mai numete echivalen.
7
( ) 1. f x x y x y x y x y + + + Se mai numete func ie
NUMAI pentru c ia valoarea 1 numai dac cel mult o
variabil este 1.
8
( ) . f x x y Se mai numete func ie I (n englez func ia
AND) sau conjunc ie . Din aceast cauz negata i func ia
NUMAI se mai numete NOT AND, prescurtat NAND.
Este de remarcat c disjunc ia SAU se exprim analitic
prin suma modulo 2 a fiec rei variabile i a produsului lor.
Datorit propriet ii de asociativitate, disjunc ia se poate
generaliza la mai multe variabile:
41
( ) ( ) x y z x y z x y xy z x y z xy xz yz xyz + + + + + + + +
i de aici rezult c disjunc ia este exprimat prin suma
tuturor variabilelor plus toate produseler dintre acestea.
Dac produsele sunt toate nule atunci semnul

poate
fi nlocuit cu semnul i invers.
ntr-o dezvoltare lagrangian , toate produsele dintre
termeni sunt nule, cel pu in una din variabile din
componen a a doi termeni fiind negat ntr-unul i
afirmat n cel lalt. Aadar, ntr-o dezvoltare lagrangian ,
semnul + poate fi nlocuit cu

rezultnd din ea asa


numita form canonic disjunctiv (FND).
Pentru func ia de 3 variabile binare 250 expresia va fi:
( , , ) . f x y z x y z x y z x y z x y z x y z x y z
Fiecare conjunc ie este un minitermen (clauz
conjunctiv ).
Negata func iei 250, va avea numai 2 situa ii de 1 i
expresia ei va fi:
( , , ) . f x y z x y z x y z
Mul imea valorilor binare, func iile negare, conjunc ie i
disjunc ie cu propriet ile lor, formeaz algebra Boole.
Exist 19 propriet i ale algebrei booleene, 18 dintre
ele constituind perechi de propriet i duale:
1. Propriet ile lui 0:
0 0. 0 . x x x
2. Propriet ile lui 1:
1 . 1 1. x x x
3. Comutativitatea:
. . x y y x x y y x
4. Asociativitatea:
( ) ( ) . ( ) ( ) . x y z x y z x y z x y z
5. Idempoten a :
. . x x x x x x
6. Distributivitate:
42
( ) . ( ) ( ) ( ). x y z x y x z x y z x y x z
Inversa primei propriet i de distributivitate reprezint
scoaterea n factor.
7. Absorb ia :
( ) . ( ) . x x y x x x y x y este absorbit.
8. Propriet ile lui De Morgan :
. . x y x y x y x y
n cuvinte: negarea conjunc iei este disjunc ia negatelor i
negarea disjunc iei este conjunc ia negatelor.
9. Noncontradic ie i ter ul exclus :
0. 1. x x x x
10. Dubla nega ie :
. x x
Toate aceste propriet i se pot demonstra folosind
expresiile algebrice corespunz toare sumei i produsului,
pentru congruen ele modulo 2.
Orice func ie de variabile binare poate fi exprimat cu
ajutorul operatorilor negare NOT, SI, SAU. Aceti operatori
alc tuiesc un sistem complet de operatori.
Exist i alte sisteme complete de operatori ca de
exemplu non, i; non, sau; .a. Se constat uor acest
lucru folosind dubla nega ie i propriet ile lui De Morgan.
Se poate demonstra, de asemenea, c numai NAND-urile
sau numai NOR-urile pot exprima orice func ie de variabil
binar .
Exemplu:
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )
x y x y x y x y x y x y x y x y
x y x y


Aplicnd teorema lui De Morgan formei normal disjunctive
FND se ob ine forma normal conjunctiv (FNC) cu
maxitermeni sau clase disjunctive.
0,1
( , , ) .
i
f x y z x y z x y z


43
Exemplu: Consider m aceeai func ie de echivalent
zecimal 250 i ne propunem s g sim FND i FNC i s le
exprim m prin NAND i NOR.
x y z ( , , ) f x y z
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
0
1
0
1
1
1
1
1
FND:
( , , ) . f x y z x y z x y z xy z x y z x y z x y z
FNC: ( , , ) . f x y z x y z x y z
( , , ) ( ) ( ). f x y z x y z x y z x y z x y z
La rndul lor, aceste forme canonice se pot exprima prin
func iile NAND sau NOR.
( , )
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0
x y f x y
FND:
( , ) / ( / ) / ( / ). f x y x y x y x y x y x y x y
Exprimarea cu NAND-uri urm rete conven ia de scriere
/ . . x x x x x x x x x x
Exprimarea cu NAND-uri
44
FNC:
( , ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ). f x y x y x y x y x y x y x y
O func ie de variabil binar (ceea ce reprezint o
formul ) se numete valid (tautologie) dac i numai
dac este adev rat n toate interpret rile (n tabela de
adev r este 1 peste tot) echivalentul ei zecimal fiind
2 1
n

.
O func ie de variabil binar se numete
inconsistent dac i numai dac este fals n toate
interpret rile echivalentul ei zecimal fiind 0. Se mai
numete n acest caz contradic ie.
Ex: 1 x x este tautologie 0 x x este contradic ie.
Tautologia i contradic ia sunt una nega ia celeilalte.
O formul se numete consistent sau realizabil dac
este adev rat cel pu in ntr-o interpretare a ei.
n demonstrarea automat a teoremelor se utilizeaz
mai ales contradic ia: o formul nerealizabil fiind fals n
toate interpret rile ei nu admite niciun model. Dac se
demonstreaz c exist cel pu in o interpretare n care
formula este adev rat , formula se dovedete a fi
realizabil .
Proprietatea de realizabilitate se poate extinde i la
un grup de formule (func ii): dac exist o interpretare
astfel nct toate formulele din grup s fie 1, grupul
respective este realizabil.
Dou func ii se numesc echivalente, dac pentru
orice interpretare iau acelai valori de adev r.
Simplificarea (minimizarea) func iilor de variabile
binare
x
x y
x y
y
x
y
( ) ( ) x y x y x y x y
45
Dac o tabel de adev r poate corespunde mai multor
func ii echivalente, un interes deosebit prezint acea
exprimare mai simpl , con innd ct mai pu ine variabile
i c i mai pu ini termeni.
Opera ia prin care de la o expresie mai complex se
ajunge la una mai simpl , echivalent , se numete
simplificare sau minimizare.
Exemplu: Consider m func ia de 3 variabile binare de
echivalent zecimal 250:
x y z ( , , ) f x y z
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
0
1
0
1
1
1
1
1
Forma sa normal disjunctiv este:
( , , ) . f x y z x y z x y z xy z x y z x y z x y z
Aplicnd propriet ile algebrei Boole se ob ine:
( , , ) ( ) ( ) ( )
( ) .
f x y z xz y y xy z z x y z z
xz xy x y xz x y y xz x x z


Se observ c de la o form cu 18 literale am ajuns la una
mult mai simpl cu numai 2 literale. Aplicarea
propriet ilor algebrei Boole permite simplificarea, dar
necesit o oarecare rutin , implic observarea
posibilit ilor de aplicare a acestor propriet i. Exist i
metode sistematice de simplificare corespunz toare
diferitelor moduri de reprezentare a func iilor.
S-a putut observa c la baza simplific rilor efectuate
cu utilizarea propriet ilor algebrei Boole a stat eliminarea
unor variabile (neesen iale) din doi minitermeni numi i
adiacen i :
46
( , , ) ( ) f x y z x y z x y z x z y y x z
Termenii adiacen i sunt aceia pentru care n-1 variabile
(esen iale) au aceleai valori, iar a n-a are valori
complementare:
1 2 1 1 2 1
( , , , , ) ( , , , , )
i i n i i n
f x x x x x f x x x x x
+ +
K K K K .
Variabila x
i
se numete neesen ial i poate fi eliminat .
Majoritatea metodelor de minimizare se bazeaz pe
depistarea adiacen elor i eliminarea variabilelor
neesen iale.
Exist adiacen e de ordinul 1, (cele men ionate), de
ordinul 2 n care exist 2 variabile neesen iale .a.m.d.
In cazul reprezent rilor geometrice ale func iei de
variabile binare, adiacen ele se depisteaz direct pe figur
din al turarea situa iilor corespunz toare valorilor de 1 din
tabela de adev r.
Exemplu: Consider m func ia de 3 variabile binare de
echivalent zecimal 250, reprezentat prin al turarea
situa iilor corespunz toare valorilor de 1 din tabela de
adev r.
O muchie a cubului cu ambele vrfuri marcate determin
o adiacen de ordin 1, cu o variabil neesen ial , care n
cele dou vrfuri are valori contrare, f r ca prin aceasta
s modifice valoarea func iei.
O fa a cubului cu toate 4 vrfuri marcate, determin o
adiacen de ordinul 2, cu dou variabile neesen iale i
(1,0,0)
y
z
(1,1,0)
x
(1,1,1)
(0,1,1)
(0,1,0)
(1,0,1)
(0,0,1)
(0,0,0)
47
precizat numai variabila ce definete acea fa a cubului;
.a.m.d.
n exemplul considerat se observ dou adiacen e de
ordinul 2, (fe ele x=1 i z=1) care acoper toate vrfurile
marcate ale cubului. To i minitermenii din func ia de 3
variabile binare sunt acoperi i de
x z
, rezultat g sit i
prin aplicarea propriet ilor algebrei Boole.
n reprezentarea func iei prin cercuri Euler, de asemenea
adiacen ele sunt vizibile direct pe diagram
Cele 6 zone corespunz toare situa iilor de 1 corespund
cercurilor x=1 i z=1, ob innd astfel rezultatul
x z
.
Pentru func iile de mai multe variabile este recomandabil
utilizarea reprezent rilor geometrice prin h r i logice
(diagrame Veitch-Karnaugh)
i de aceast dat , adiacen ele sunt eviden iate prin
gruparea c su elor marcate cu 1: dou c su e al turate pe
linie sau pe coloan determin o adiacen de ordinul I, 4
c su e al turate (4x1 sau 2x2) determin o adiacen de
ordin II cu dou variabile neesen iale, 8 c su e al turate
(8x1, 4x2, 2x4 sau 1x8) determin o adiacen de ordin III
cu 3 variabile eliminabile .a.m.d.
Pentru exemplul considerat (func ia de 3 variabile 250)
yz
x
00 01 11 10
0 0 0 1 1
1 1 1 1 1
x
y
z
48
Sunt eviden iate 2 zone-adiacen e de ordin II: linia x=1 i
ultimele dou coloane caracterizate prin z=1.(att x, ct i
y sunt aici neesen iale. Rezultat:
x z
.
Este de men ionat c prin folosirea codului ciclic de
parcurgere a interpret rilor posibile i coloane extreme
sunt adiacente.
Este de asemenea de remarcat c n rezultatul final
trebuie incluse toate interpret rile de 1 n tabela de
adev r chiar dac nu semnal m apari ia vreunei zone de
adiacen .
n cazul func iilor incomplet determinate pentru care nu se
precizeaz valoarea de adev r n unele situa ii (arbitrare),
se va admite o valoare sau alta de adev r, func ie de
simplitatea rezultatului final.
O forma analitic de minimizare a func iilor logice este
Quine Mc-Klusky. Depistarea adiacen elor se realizeaz pe
baza urm toarelor observa ii:
-dou situa ii adiacente sunt de aa fel c una din
variabile este 0 ntr-una din cele 2 situa ii i 1 n cealalt .
Deci situa iile adiacente sunt caracterizate printr-un
num r de variabile 1 diferit cu o unitate.
Ex.: 100 i 101 (un 1 n prima situa ie, 2 de 1 n a doua).
-n al doilea rand, acel 1 in plus n perechea de situa ii
adiacente, trebuie s corespund unui anume rang i nu
s fie ob inut prin compensarea trecerii n 0 pe alte
ranguri.
Ex.: 100 i 011.
Bazndu-ne pe aceste 2 observa ii, algoritmul de
minimizare Quine Mc-Klusky se desf oar n urm toarele
etape (le vom ilustra considernd func ia de 3 variabile
binare de echivalent zecimal 250)
49
( , , )
0 0 0 0 (0)
1 0 0 1 (1)
0 0 1 0 (2)
1 0 1 1 (3)
1 1 0 0 (4)
1 1 0 1 (5)
1 1 1 0 (6)
1 1 1 1 (7)
f x y z x y z
1. Se grupeaz situa iile de 1 din tabela de adev r pe
grupe de situa ii cu 0 de 1, cu 1 de 1, cu 2 de 1,etc.
Aadar:
Grupa cu 1 de 1
001 (1)
100 (4)

'

Grupa cu 2 de 1
011 (3)
101 (5)
110 (6)

'


Grupa cu 3 de 1 {
111 (7)
.
2.ntr-o a doua etap se compar fiecare interpretare
dintr-o grup cu toate interpret rile grupei imediat
urm toare, compara ie f cndu-se din punctul de vedere
al diferen elor echivalen ilor zecimali. Dac o asemenea
diferen este o putere a lui 2, aceasta semnific faptul c
pe rangul corespunz tor acelei puteri a lui 2 apare acel 1
n plus. Pe rangul respectiv variabila se dovedete a fi
neesen ial i se elimin .
1 2 0
2 1 1
0
(1) (3) 2 0 1 (3) (7) 2 11 (4) (5) 2 10
(1) (5) 2 10 (5) (7) 2 1 1 (4) (6) 2 1 0
(1) (6) (6) (7) 2 11


'

3.n continuare se compar perechile de interpret ri


ob ine i se caut adiacen de ordin 2 prin existen a unei
aceleai puteri a lui 2 ca diferen ntre ambele
componente ale perechilor:
50
2
1
0
(1) (3) (5) (7) 2 1
(1) (5) (3) (7) 2 1
(4) (6) (5) (7) 2 1


'

Se constat c toate cele 6 interpret ri de 1 din tabela de


adev r ((1),(3),(4),(5),(6),7)) sunt cuprinse n grupurile de
cte 4 interpret ri determinate ca fiind adiacen e de ordin
2 i exprimate prin x i z. Rezultat:
( , , ) f x y z x z
Pentru func ii de mai multe variabile, se caut n
continuarea adiacen ele de ordin 3, constituite din
compararea ntre ele a grupurilor de cte 4 interpret ri
(adiacen e de ordin 2) .a.m.d.
Se re in ca rezultat al minimiz rii toate adiacen ele
reprezentate prin variabilele esen iale care le
caracterizeaz , dar i eventualele interpret ri r mase in
afara lor.
Metoda coeficien illor nedetermina i
Fiecare minitermen din exprimarea FND (sau fiecare
interpretare posibil a variabilelor componente) se poate
exprima printr-o sum de termeni cuprinznd variabilele
luate singular, grupurile de 2 variabile, grupurile de 3
variabile etc., to i aceti termeni fiind asocia i cu un
coeficient ini ial nedeterminat.
Exemplu
1 0 1 0 1 10 11
1 2 3 4 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 12 1 2 13 1 3
101 10101
145 1 4 5 12345 1 2 3 4 5
x x x x x k x k x k x k x k x k x x k x x
k x x x k x x x x x


K
K
Coeficien ii se pot determina astfel: dac interpretarea
respectiv face parte dintr-o adiacen de ordin 4, cu
patru variabile neesen iale, atunci ea se reduce la unica
valabil esen ial (de ex. x
3
) i deci
1
3
1 k , restul
coeficien ilor putnd fi nuli.
Dac interpretarea considerat conduce la falsitatea
func iei (0 n tabela de adev r) to i coeficien ii sunt nuli.
51
Dac interpretarea considerat conduce la un 1 n tabela
de adev r, este suficient ca un singur coeficient s fie
nenul dar pot fi i mai mul i.
Se va considera 1, acel coeficient ataat unui produs de
literale ct mai mic ca num r de factori.
Practic, metoda de minimizare a coeficien ilor
nedetermina i se aplic n modul urm tor:
Se alc tuiete tabelul:
( , , )
0 0 0 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 1 1
1 0 0 1
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 1
x y z f x y z

2 3
n n n
c c c
x y z x y x z y z xy z
x y z x y x z yz xy z
x y z x y x z yz xyz
x y z x y x z yz xyz
x y z x y xz y z xyz
x y z x y xz y z xyz
x y z x y xz yz xyz
x y z x y xz yz xyz
Se constat c num rul coloanelor din tabel este
1
2 1
n
i n
n
i
C

, n find num rul de variabile ale func iei. Nu


este necesar s fie explicita i i coeficien ii, acetia fiind
subn elei.
Se taie cu o linie orizontal to i termenii care corespund
interpret rilor de zero (to i coeficien ii care le sunt implicit
ataa i sunt nuli).
Apoi, pe coloane se anuleaz to i coeficien ii care din
prima faz au fost determina i ca fiind nuli. Se adopt n
continuare pe fiecare linie, coeficien ii 1, cei care
corespund produselor c t mai scurte. Se constat uor c
toate cele 6 interpret ri de 1 sunt acoperite de
x z
.
52
Aplica ii ale calculului propozi iilor bivalente
Calculul circuitelor electrice.
Unui contact care poate fi nchis sau deschis I se asociaz
respective valorile 1 i 0. Contactul poate fi reprezentat
printr-un bloc, simbolizat x, y, iar conductibilitatea sa este
o func ie de starea contactului.
Se constat c dac acel contact este nchis,
conductibilitatea sa electric este 1 i n caz contrar 0.
Valoarea asociat conductibilit ii lui este deci aceeai cu
valoarea asociat contactului.
Leg turile serie i paralel ale contactelor reprezint
modele ale func iilor I, respectiv SAU.
Unui circuit complex, cu combina ii de leg turi serie-
paralel i corespunde valoarea 1 cnd curentul poate
trece i 0 n caz contrar.
Exemplu:
( , , ) (( ) ) f x y z xy x y z xy xz yz
/ /
n cazul circuitelor electronice, realizate cu tranzistoare,
conduc ia de curent (semnal) corespunde satura iei, iar
neconduc ia corespunde bloc rii tranzistorului.
x
y
x
y
z
53
n reprezentarea grafic apar aa numitele por i logice,
simbolizate ca n desenul urm tor.
Problema de analiz const n aceea c se d circuitul i
se cere s se determine transmitan a (tabela de adev r a
circuitului dat).
Problema de sintez dimpotriv pornete de la
condi iile impuse circuitului exprimate prin tabela de
adev r i se cere structura circuitului.
Problema de analiz se rezolv mai inti formula
structural a circuitului (FND), efectund apoi minimiz rile
I
a
b
ab
SAU
a
b
a b
a
a
a
b
( ) a a b
a b
( ) b a b
54
b ab ab
i n expresia final se constat n ce interpret ri
transmitan a este 1 sau 0.
n problema de sintez, conform tabelului de adev r se
ob ine forma normal disjunctiv (FND) se minimizeaz
aceast form i se implementeaz .
Circuitele electrice i electronice se clasific n dou mari
categorii:
-circuite combina ionale
-circuite secven iale
n circuitele combina ionale , ieirile sunt func ie de intr ri ,
neinteresnd i al i factori n transmiterea semnalelor.
La circuitele secven iale (numite i circuite cu memorie),
exist leg turi inverse ntre diferite ieiri i intr ri, astfel
nct chiar i f r modificarea semnalelor de intrare,
ieirile se pot modifica n timp.
n sinteza circuitelor secven iale trebuie urm rite din
aproape n aproape situa iile care apar.
S consider m drept exemplu sinteza circuitelor de stop la
o intersec ie de cale ferat (reprezentat prin linia
ngroat ).
Prezen a trenului n zonele A sau B este sesizat de
contactele A, B care se nchid fie prin greutate fie prin
circuitul de cale.
A B
O
O STOP
55
Tabela de adev r se stabilete din condi ii:
A B W
0 0 0
1 0 1
1 1 1
0 1 0
0 1 1
1 1 1
1 0 0
Se constat o dubl incompatibilitate. Pentru a o rezolva
se recurge la o variabil auxiliar , un releu intermediar X.
A B X W X
0 0 0 0 0
1 0 0 1 0
1 1 0 1 1
1 1 1 1 1
0 1 1 0 1
0 0 1 0 0
0 1 0 1 0
1 1 0 1 1
1 1 1 1 1
1 0 1 0 1
Corespunz tor tabelului func iile aferente vor fi:
( ) ( ) f W ABX ABX ABX ABX AB X AB AB
( ) ( ) f X ABX ABX ABX ABX AB X AB AB
Calculul propozi iilor trivalente
Se poate fundamenta cu ajutorul congruen elor modulo 3 .
(mod3)
3
a b
a b N


Orice num r ntreg este congruent modulo 3 cu 0, 1 sau 2,
adic cu restul mp r irii sale la 3.
Clasa de resturi este {0, 1, 2}.
56
Dac se exprim num rul respectiv n sistemul de
numera ie cu baza 3, atunci acel num r este congruent
modulo 3 cu cifra rangului s u 3
0
.
Variabila care poate lua cele 3 valori ale clasei de resturi ),
1, 2, se numete trivalent. Cu cele trei valori se definesc
opera iile de adunare i nmul ire:
0 1 2 0 1 2
0 0 1 2 0 0 0 0
1 1 2 0 1 0 1 2
2 2 0 1 2 0 2 1
+ g
Variabila trivalent se bucur de propriet ile:
2
3
3
2 1 2 2
0 1 2
0. 0 1 1
0 1 2
.
, .
k k
x
x x x x
x
x x
x x x x
+
+ +


Func ia de variabil trivalent este o corespondent ntre
fiecare valoare a variabilei i valoarea func iei. Aceasta din
urm poate fi bi- sau trivalent.
Exemplu:
0 1 2
; (0) 2; (1) 1; (2) 1.
( ) 2 0 1
x
f f f
f x

Func ia se exprim printr-o triplet de valori bi sau
trivalente. Num rul de func ii distincte este 2
9
sau
respective 3
3
. [000111; 000222].
Exprimarea analitic se ob ine prin interpolare
lagrangian :
57
2
( ) ;
(0) 2 (0) 2 (1) 2 (2).
(1) 2 (1) (2)
(2) 2 (0)
f x ax bx c
f c a f f f
f a b c b f f
f a b c c f
+ +
+ +


+ + +
' '

+ +

Deci:
2
2 2 2
0 1 2
( ) [2 (0) 2 (1) 2 (2)] [2 (1) (2)] (0)
(0)[2 1] (1)[2 2 ] (2)[2 ]
(0) (1) (2) .
x x x
f x f f f x f f x f
f x f x x f x x
f L f L f L
+ + + + +
+ + + + +
+ +
Propriet ile polinoamelor lui Lagrange sunt exprimate n
tabelul de mai jos:
0 1 2 2
0
2
1 2
2
2
0 1 2
1
2 1 1 0 0
( ) ( ) 0;
2 2 0 1 0
( ) ( )
2 0 0 1
( ) 1,
( ) 0,
x x x
x
j i
x
i i
x
x
L L L
L x
L x L x i j
L x x
L x L x
L x x
L x x
L x x

+ +

+


'
+

'

Exemplu:
2 2
0 1 2
( ) 2(2 1) (2 ) 2.
( ) 2 0 1
x
f x x x x x
f x
+ + + +
Pentru func ii de mai multe variabile trivalente:
1 2
1 2 1 2 1 2
0,1,2
( , , ) ( , , ) ( ) ( ) ( )
n
i
n n n
f x x x f L x L x L x

K K L
Este de men ionat c se poate echivala calculul cu
elemente trivalente cu cel al elementelor bivalente,
58
asociind fiec rui element trivalent un grup de 3 elemente
bivalente.
Fie de exemplu maneta tripozi ional x. Acestei manete i
se pot asocia trei elemente bivalente x
0
, x
1
, x
2
, conform
tabelului:
0
1
2
0 1 2
1 0 0
0 1 0
0 0 1
x
x
x
x
Se observ c cele 3 elemente bivalente asociate
reprezint lagrangienele pentru variabila trivalent .
Dintre func iile posibile se distinge func ia negare a c rei
valoare de adev r este ( ) 2 ( ). v p v p
0 2
1 1
2 0
x x
Dintre func iile de 2 variabile trivalente sunt utilizate cele
denumite conjunc ie i disjunc ie:
min( , ) max( , ). x y x y x y x y
Tabela de adev r corespunz toare acestor 2 func ii:
x
0
x
1
x
2
59
0 0 0 0
0 1 0 1
0 2 0 2
1 0 0 1
1 1 1 1
1 2 1 2
2 0 0 2
2 1 1 2
2 2 2 2
x y x y x y
Expresiile analitice ale acestor func ii se ob in prin
interpolare Lagrange:
2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
2 2
2 2 2 2
2 2 2 2
2 2 2
(2 2 )(2 2 ) (2 2 )(2 2 )
(2 )(2 2 ) 2(2 )(2 ) 2
2 2 (2 2 2 1).
(2 1)(2 2 ) 2(2 1)(2 )
(2 2 )(2 1) (2 2 )(2 2 )
2(2 2 )(2 ) 2(2
x y x x y y x x y y
x x y y x x y y x y
x y x y xy xy xy x y
x y x y y x y y
x x y x x y y
x x y y x
+ + + + + +
+ + + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + + +
+ + + +
2
2 2 2 2
2 2 2 2
)(2 1)
2(2 )(2 2 ) 2(2 )(2 )
2
( 2) ( ) ( )
( 2) ( )( 1).
x y
x x y y x x y y
x y x y xy xy y x
xy xy xy x y x y
xy xy x y xy
+ + +
+ + + + + +
+ + + + +
+ + + + +
+ + + +
Multe no iuni definite din logica bivalent r mn aceleai:
regulile de formare a formulelor, func iile de adev r,
tautologii (pentru orice interpretare 2), contradic ii (orice
interpretare 0), echivalen e.
Principalele elemente de lucru r mn tabelele de adev r i
expresiile analitice.
60
Cu ajutorul acestora se constat , de exemplu, valabilitatea
formulelor lui De Morgan:
x y x y x y
x y x y
0 0 0 0 2 2
0 1 0 1 1 2
0 2 0 2 0 2
1 0 0 1 1 2
1 1 1 1 1 1
1 2 1 2 0 1
2 0 0 2 0 2
2 1 1 2 0 1
2 2 2 2 0 0
n schimb, nu mai sunt valabile legile contradic iei i
ter ului exclus.
Astfel, x x nu este ntotdeauna fals , pentru x=1, iar
x x nu ia valoarea 2.
n logica trivalent apare principiul cvartului exclus:
( 1) 2 x x x +
De asemenea, principiul contradic iei se enun :
( 1) 0 x x x
0 este element neutru pentru disjunc ie i 2 este element
neutru pentru conjunc ie:
0 2 x x x x
n logica trivalent , implica ia se poate define n mai multe
feluri, corespunz tor diverselor forme de exprimare a ei n
logica bivalent .
Pornind de la implica ia intuitiv , se ajunge la defini ia:
61
x y x y x y x y
\ 0 1 2
2, 0 2 2 2
, 1 0 2 2
2 0 1 2
p q
p q
p q
q p q


'
>

Defini iile de mai sus ale func iilor


, ,
, corespund
logicii intui ioniste a ndoielnicului (incertului).
n sistemul trivalent al lui Bochvar, pentru care valoarea
intermediar ntre adev r i fals este absurdul, func iile
respective se definesc ca n tabelul de mai jos:
p q p q p q p q
p
0 0 0 0 2
0 1 1 1 1 2
0 2 0 2 2
1 0 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 2 1 1 1
2 0 0 2 0
2 1 1 1 1 0
2 2 2 2 2
Calculul elementelor n-valente se poate efectua cu
ajutorul argumentelor modulo n , prin generalizare.
Se lucreaz cu modulo num r prim , pentru ca nmul irea
s dea rezultat nul numai daca unul din factori este nul.
Calculul ansamblelor de variabile discrete
Pentru calculul ansamblelor de variabile discrete se pot
utiliza generaliz ri ale calculelor variabilelor singulare,
respectiv teoria congruen elor modulo dublu .
Defini ie .Generaliznd defini ia argumentelor modulo
simplu, num r, se spune c un polinom oarecare este
congruent modulo dublu (num r i polinom) cu restul
62
mp r irii sale la polinomul modulo, calculele efectundu-
se conform modulo num r .
Exemplu:
3 2
3 2
2
1 1
1
1
z z z z
z z z z
z
rest z
+ + + +
+
+
Se scrie:
3 2
1 (mod 2, 1) z z z z z + + + +
Calculele mp r irii polinomului dat la polinomul modulo s-
au efectuat conform defini iilor adun rii i nmul irii mod 2.
Dac cele 2 modulo sunt
2
1 z z + +
i 2, resturiler posibile
sunt:
1, , 1, 0 z z +
, sau n general, polinoame de grad 1 de
tip:
a z b +
cu
, {0, 1} a b
.
n clasa de resturi considerat intervin deci perechi de
valori (a, b) ca i n cazul numerelor complexe.
Coeficientul lui z ar fi similar componentei imaginare,
coeficientul liber ar fi similar componentei reale a
num rului complex.
Cele 4 resturi posibile ar putea fi notate 0, 1, , +1,
desemnnd componenta a 2-a (imaginar ).
n general dac polinomul modulo este de grad n i
modulo numar este m , clasa de resturi va fi constituit
din grupuri de n variabile m-valente (corpul m
n
), din
vectori cu n componente, fiecare putnd avea valorile 0,
1, m-1.
Cu cele 4 resturi ale corpului 2
2
se definesc opera iile:
63
2 2 2 2
0 1 1 0 1 1
0 0 1 1 0 0 0 0 0
1 1 0 1 1 0 1 1
1 0 1 0 1 1
1 1 1 0 1 0 1 1
1 1; 1
1
1
z z z z z
rest z


+ + +
+
+ +
+ +
+ + + +
+ + + +
+
g
O variabil n corpul 2
2
se bucur de propriet ile: z+z=0
i pentru puteri construim tabelul:
4
2
5 2
3
6 3
4
0 1 1
0 1 1
0 1 1 1
0 1 1
z
z z
z
z z
z
z z
z+

+
L
O func ie de variabil n corpul 2
2
se poate exprima prin
tabel de adev r sau analitic, prin interpolare lagrangian
(n loc de 4 valori avem 4 coeficien i ai polinomului):
3 2
2
2 2
( )
( )
0 1
(0) .
1 0
(1)
1
( )
1
( )
z f z
f z az bz cz d
f d
f a b c d
f a b c d
f a b c d
+ + +

+ + +
+ + +
+
+ + +
Pentru a g si coeficien ii func iei f(z), a, b, c, d, sum m
membru cu membru rela iile scrise mai sus multiplicate
corespunz tor (de la caz la caz). G sim:
64
2
2 2
2 2
3 2 2 3
2 2 2 2 2
3 3 2 3
(0) (1) ( ) ( ) .
(1) ( ) ( ) .
(1) ( ) ( ) .
(0)
( ) [ (0) (1) ( ) ( )]
[ (1) ( ) ( )] [ (1) ( ) ( )] (0)
(0)[ 1] (1)[ ] ( )[
f f f f a
f f f b
f f f c
f d
f z az bz cz d f f f f z
f f f z f f f z f
f z f z z z f z


+ + +
+ +
+ +

+ + + + + + +
+ + + + + + +
+ + + + + +
2 2 2 3 2 2
] ( )[ ]. z z f z z z + + + +
2
2
0 1
( ) (0) ( ) (1) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ). f z f L z f L z f L z f L z


+ + +
Polinoamele lui Lagrange n z se bucur de propriet ile:
2
0 1 1 2 1 2
( ) 1, ; ( ) 0,
( ) ( ) ( ) ( ) 1. ( ) ( ) 0,
L z z L z z
L z L z L z L z L z L z
+ + +
Variabila compus z se poate exprima i prin cele dou
componente: z a b +
2 2
. z a b +
Polinoamele Lagrange devin:
2
0 0 0 1
( ) ( ) ( ) , ( ) , ( ) , ( ) . L z L a L b a b L z a b L z a b L z a bComponentele variabilei complexe se pot deduce din
variabil i p tratul ei
2 2 2
; . b z z a z z + +
n problemele de sintez a circuitelor electrice se poate
folosi calculul n corpul 2
2
(n general m
n
) sau se folosete
simplu al turarea componentelor.
Exemplu. Fie un transportor cu dou sec iuni A i B,
comandat cu o pereche de butoane P, O. Se impune ca la
pornire s func ioneze nti B apoi A, la oprire s se
decupleze nti A apoi B.
Se asociaz butoanelor variabila compus : u P O + i
contactoarelor A, B variabila compus z A B + .
Conform condi iilor impuse se stabilete tabela de adev r:
65
2
2 2
2
2
2
0 0 0
1 0
1
0
1
0
0
b
u z z

Folosind interpolarea Lagrange definit anterior, innd


cont de polinoamele lagrangiene respective care apar i
de opera iile n modulo 2 care reduc aceste opera ii
rezult func ia definit de valoarea de adev r de mai sus:
66
2
2 2
2 2
1 0 0 1 0 1
3 2 3 2 2 2
2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 3 3 3 2 2 2 2
2 2
[ ] [ ]
[ ] ( )( 1) ( 1)( )
( )( )
( )
( )( ) (
b u z u u z u u
z
u
u z
z L L L L L L L L
L L L u u u z u u z z
u u z z z u z u u z uz z z
u z z z u z u u z uz z z
P O A B A


+ + + + +
+ + + + + + + + + +
+ + + + + + + + +
+ + + + + + + +
+ + + +
2
2
2 2
2
) ( )
[ ( )( 1) ( )( )]
( )( ) [
]
[
]
B A B
A B P O PO A B AB A B O
P O A B B A B PA PB PAB P OA OB
OAB O POA POB POAB PO AO OB
PA PB OA B OB OA PB OB A B PA PB PAB P
OB OAB O POA POB POAB PO
POAB+ + +
+ + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + +
+
2 2
2 2
[ ] [ ] [ ]
[ ( )].
PO PO AB PO PO AB PO PO AB
POAB OAB OAB OAB OB AB OA P B


+ + + + + +
+ + + + +
Pentru a efectua calcule n corpul 2
3
se folosesc
congruen e modulo dublu z
3
+z
2
+1 i 2.
Resturile posibile la mp r irea oric rui polinom la
polinomul modulo de grad 3 vor fi polinoame de grad 2 de
forma cz
2
+bz+a, cu a, b, c lund valorile 0 sau 1.
Corpul 3
3
este constituit din resturile mp r irii la un
polinom
3
1 z z + + dar innd seama de adun rile i
nmul irile modulo 3.
Se definesc opera iile de adunare i nmul ire n corpurile
compuse, se stabilesc rela iile de interpolare Lagrange,
dar dar polinoamele Lagrange pot fi exprimate prin
produsele polinoamelor Lagrange ale componentelor.
n loc de congruen e modulo dublu, pentru justificarea
calculelor cu grupuri de variabile discrete se pot utiliza
congruen ele de vectori sau de matrici.
Doi vectori (fazori) sunt congruen i modulo m dac au
aceeai direc ie i diferen a lor este multiplu ntreg de
modulo.
67
Se reg sesc defini iile adun rii i nmul irii cu cele 4
resturi din corpul 2
2
pornind de la steaua fazorilor din
figur :
Dou matrici se numesc congruente modulo m dac to i
componen ii corespunz tori sunt congruen i modulo m.
Fie, de exemplu matricea p tratic :
, , 0, 1, 1.
a b
a b m
b a b
1

1
+
]
0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0
. .
1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1
1 1 1 1 1 1
+
1 1 1 1 1 1
] ] ] ] ] ]
Pentru corpul 2
3
se pot folosi matrici de forma:
2
4 8
; ;
; .
a b c a b c b c b
M b a b c b c M b c a b c
c b c a b b c a
a b c b c
M c a b M M
b c b a b c
+ + +
1 1
1 1
+ + + + +
1 1
1 1 + +
] ]
+ +
1
1

1
1 + + +
]
Din utilizarea congruen elor de matrici rezult o serie de
facilit i: necesitatea calculului numai pentru prima linie a
matricilor, ridicarea la p trat se traduce prin deplasarea
minorului a
11
.
68
1
0
2

Logica probabilistic
Logica polivalent i cea modal reprezint ncerc ri de
modelare a ra ionamentului asupra incertitudinilor (fie prin
valori intermediare-ndoielnic, incert- fie modalit i-
necesar, posibil).
O alternativ de modelare a ra ionamentului cu
incertitudini este aceea de a ataa fiec rei formule o
m sur a gradului ei de certitudine.
Poate cea mai intuitiv cale de a introduce o m sur
probabilistic a enun urilor const n a asimila gradul de
certitudine a formulelor cu o m sur a realizabilit ii lor .
n calculul propozi ional (CP), clasic interveneau,
tautologii, contradic ii, consisten e (realizabilit i). Unele
din aceste concepte se utilizau n abordarea sintactic ,
pentru demonstra ii i deduc ii, altele n aplica ii cum ar fi
calculul circuitelor electrice i electronice.
La ntrebarea ct de realizabil este o formul
consistent (realizabil )? se poate r spunde printr-o
ncercare de introducere a unei m suri de realizabilitate .
Fie
: [0,1] R F
o aplica ie a mul imii formulelor F pe
mul imea numerelor reale ntre 0 i 1, care satisface
urm toarele condi ii:
1.
( ) 0. R A
(A este formul )
2.
( ) ( ). A B R A R B
Realizabilit ile unor formule echivalente sunt egale .
3.
( ) 1. A R A
O tautologie are m sura maxim de realizabilitate .
4.Dac
AB
atunci
( ) ( ) ( ). R A B R A R B +
Condi ia (4) rezult intuitiv prin faptul c A B se
realizeaz ori de cte ori se realizeaz A i ori de cte ori
se realizeaz B , A i B fiind incompatibile.
69
Consecin imediat (din 3 i 4):
5. ( ) ( ) 1 R A R A + .
De aici rezult c A este o contradic ie dac
( ) 0. R A
6.
( ) ( ) ( ) ( ). R A B R A R B R A B +
sau

( ) ( ) ( ) ( ). R A B R A R B R A B +
Pentru a demonstra avem succesiv:
( ) ( ) ( ) ( ).
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
A B A AB
B AB AB
R A B R A AB R A R AB
R B R AB R AB R AB R B R AB


+
+
i nlocuind g sim:
( ) ( ) ( ) ( ). R A B R A R B R A B + Q.E.D.
ntruct orice formul din calculul propozi ional se poate
exprima prin FND,
2 1
0
n
i i
i
A a m

unde a
i
sunt 1 sau 0 i mi-
minitermeni sau clauze conjuctive rezult :
2 1
0
( ) ( ), 0 ( ).
n
i i i j
i
R A a R m deoarece mm i j

Dac A este tautologie rezult


2 1
0
( ) 1.
n
i i
i
a R m


Realizabilitatea unei formule este dat de realizabilitatea
minitermenilor s i.
Un minitermen este adev rat ntr-o singur interpretare i
fals n celelalte.
Cele 2
n
interpret ri posibile se numesc lumi realizabile.
Formula A are deci ca m sur a realizabilit ii sale suma
realizabilit ii lumilor n care ea este adev rat .
Presupunnd -ca ipotez - c n CP lumile sunt egal
realizabile (sistem logic cu maxim entropie) se poate
considera urm toarea m sur a realizabilit ii
minitermilor:
70
1
( ) ( ) .
2
i i
n
R L R m
Un minitermen se reprezint sub forma conjunc iei tuturor
celor n variabile, care pot fi afirmate sau negate.
Realizabilitatea sa este deci dependent de num rul
variabilelor (factorilor) din conjunc ie.
M sura realizabilit ii unei formule poate fi deci
interpretat prin num rul coeficien ilor egali cu 1, adic
prin num rul lumilor posibile n care formula este
adev rat , raportat la num rul total al lumilor posibile.
Ex.:
7
1 2 3 1 2 3 1 2 3
3
0
1 1 3
( ) ( ) 3 3 .
2 2 8
i i
m
A x x x x x x x x x R A a R m

Simplificnd formul :
1 2 1 2 3 1 2 1 2 3
1 1 3
( ) ( ) ( ) .
4 8 8
A x x x x x R A R x x R x x x + +
Evident, acelai rezultat.
M sura realizabilit ii poate fi utilizat pentru
demonstrarea caracterului de tautologie (
( ) 1 R A
) sau de
contradic ie (
( ) 0 R A
) al unei formule.
Ex.:
Fie
( )( ) ( ). A P Q Q R P R
(silogismul BARBARA)
( )( ) ( ) .
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 1 1 1 1 1 1
1.
4 4 2 2 8 8 4
A P Q Q R P R PQ QR P R
R A R PQ R QR R P R R R PQR R PQR R PR

+ + +
+ + +
Se constat uor c propriet ile realizabilit ii R sunt
aceleai cu ale probabilit ii P, n enun ul lui Kolmogorov
pentru cazul finit:
1.
( ) 0. p A
71
2.Dac .
( ) 1. A p A
3. Dac .
( ) ( ). A B p A p B
( ) 1 ( ) ( ) ( )
1 ( ) ( ) ( ).
( ) ( ) ( ) ( ), . . .
p A B p A p B p A B
p A p B p A B
p A p B p A B p B q e d
+
+

4.
AB
atunci
( ) ( ) ( ). p A p B p A B +
Calculul propozi iilor i calculul probabilit ilor
Conceptul de realizabilitate pare a fi una din c ile naturale
pentru introducerea logicii probabilistice.
Se dobndete astfel o ide obiectiv de frecven a
adev rului, m surat de probabilitatea asociat fiec rei
formule: n cte lumi formula este adev rat din totalul
lumilor posibile.
Vom folosi p(A) n loc de R(A) . Convenim s vedem n p(A)
o m sur a gradului de certitudine a formulei A. Gradul de
certitudine a tautologiilor este 1, a contradic iilor 0. Ne
situ m, n continuare, n cazul finit dar p r sim ipoteza
echiprobabilit ii lumilor posibile.
Presupunem c rela ia de ordine
( ) ( ) p A p B
dac A B ,
este o rela ie de ordine liniar care satisface condi iile:
.
.
. .
a x x
b x y y z x z
c x y y x x ySe mai presupune c dac nlocuim formulele unei
disjunc ii cu formule de probabilitate mai mic sau egal ,
probabilitatea disjunc iei ce rezult va fi mai mic sau
egal cu cea a formulei ini iale.
Din
( ) ( ) p A p B
i
( ) ( ) p C p D
rezult
( ) ( ) p A C p B D

cu condi ia .
BD
.
72
Teoremele care se deduc din cele 4 axiome ale
probabilit ii formeaz baza utiliz rii calculului
probabilit tilor ntr-un calcul propozi ional:
T
1
: ( ) 1 ( ). p A p A
T
2
:
( ) ( ) ( ) ( ). p A B p A p B p A B +
T
3
:
( ) ( ) ( ). p A B p A p B +
T
4
: Dac . ( ) ( ). A B p A p B
T
5
: ( ) ( ). p A p A B
T
6
: ( ) ( ). p AB p A
T
7
: ( ) ( ) ( ) 1. p AB p A p B +
T
8
: Dac . , ( ) ( ) 1 ( ). AB C atunci p A p B p C +
T
9
: Dac .
2 1
2 1
0
0
, ( ) ( ).
n
n
i i i i
A a m atunci p A a p mT
10
:
( ) ( ) 1 ( ) ( ). p A B p A p B p A B +
Deoarece pentru o tautologie
( ) 1 p A
, se poate
demonstra c o formul este sau nu este o tautologie.
Fie formula :
( ) (( ) ( )). A B B C A C
73
( ) ( ) ( ) ( ) 1 ( ) ( ).
( ) ( ) ( )
. ( ) ( )
( ) ( ) 1 ( )
( )[( ) ( ))] ( )( )
( )( ).
( ) ( ), ( ) ( ) 1 ( ) 1
p A B p A p B p AB p A p AB
p B p AB p AB
A B X B C A C Y
p X Y p XY p X
XY A B B C A C A B BC A C
A B B A C
XY AB A AC B AB BC A B X
p XY p X p X Y p X p X
+ +
+

++
Prin urmare formula considerat este tautologie.
Problema lui Boole.
Pentru ilustrarea problemei s consider m un exemplu
simplu.
Problema. Fie
( , ) g x y x y +
o func ie boolean (o formul
propozi ional ). Se cunosc (sunt date) probabilit ile lui x
i y. ntre ce limite inferioar i superioar - se va ncadra
probabilitatea disjunc iei
( ) ( ) p g p x y +
?
Tinnd seama c probabilitatea unei formule este suma
probabilit ii lumilor n care este adev rat , se
concentreaz n form matricial ceea ce se cunoate
despre
, , x y x y +
.
Se noteaz cu
1 2 3 4
, , , p p p p probabilitatea celor 4 lumi
posibile n cazul a 2 variabile, cu
1 2 3
, , respectiv
probabilita ile lui , , ( ) x y g x y + .
Elementele matricei sunt valorile de adev r ale lui x (linia
I), y (linia II) i
x y +
(linia a 3-a) n cele 4 lumi posibile.
Ob inem:
74
1
3 4 1
2
2 4 2
3
2 3 4 3
4
1 3 1 2
2 3 1 2
0 0 1 1
0 1 0 1 .
0 1 1 1
.
.
p
p p
p
p p
p
p p p
p1
+
1 1 1
1
1 1 1
1
+
1 1 1
1
1 1 1 + +
1
] ] ]
]
+
+
Deci:
( ) ( ) ( ) ( ).
( ) ( ) ( ) ( ).
p x p x y p x p y
p y p x y p x p y
+
+
Pentru cazul a n func ii de m variabile, formula matriceal
va fi:
V P ,
matricea V avnd ca linii valorile de adev r ale celor m
func ii, P-vectorul coloan al probabilit ilor lumilor
posibile, - vectorul coloan al probabilit ii func iilor.
Sub form matriceal se poate reprezenta i exprimarea
normal disjunctiv a unei func ii de m variabile:
0
2 1
1 2 0
2 1
0
2 1
( , , , ) , , .
n
n
n
m i i
i
m
g x x x a m a a A M
m

1
1
1
1 ]
1
]

K K M
Atunci:
2 1
1 2
0
( ( , , , )) ( ) ,
n
m i i
i
p g x x x a p m A P

K
cu P- vectorul coloan al probabilit ii minitermenilor
lumilor posibile, ntruct
( ) .
i i
p m p
Pentru o tautologie
2 1
0
( ) 1
n
i
i
p m

i
1 2
( ( , , , )) 1
m
p g x x x K .
Problema lui Boole se poate enun a astfel:
Fiind date
1 2
( , , , )
i m
f x x x K
cu probabilit ile cunoscute
1 2
( ( , , , ))
i i m
p f x x x K
i o func ie
1 2
( , , , )
n
g f f f K
se cere
75
s se determine marginile inferioar i superioar ale lui
( ) p g
:
( ) .
INF SUP
M g p g M g
Aceast problem conduce la o programare liniar , n care
datele cunoscute devin restric ii.
Cunoscnd
2 1
0
m
i ij i
j
a p A P

i
( ) , p g A P
ad ugnd
condi ia
2 1
0
1
m
j
j
p

prin completarea matricei A cu vectorul


unitate (
f
A
), problema devine:
f
A P
i
( ) p g DP
.
Ca problem de programare liniar , problema Boole se
enun : s se g seasc
min q DP
i
max q DP
, unde q
este o form liniar , cu restric iile
f
A P
.
Exemplu:
Fie
1 2
1 2 3 4
1 1 1 3 4 1
2 2 2 1 2 4 2
3 3 1 2 3 4
4 4 2 4
, , .
( ); ( ); ( ); ( ).
( ) .
0 0 1 1
( ) .
; 1 1 0 1 ;
1.
1 1 1 1
( ) ( ) .
0 0 1 1
0 1 0 1
1 1 0 1
1 1 1 1
f
f P f P Q g Q
p p PQ p p PQ p p PQ p p PQ
p p p f p p
p p p f p p p
P A
p p p p p p
p p p g p Q p p+
1 1
1
1 1
+ +
1
1 1

1
1 1 + + +
1
1 1
]
+
] ]
1 1
2 3
3 2
4
1
p
p
p
p

1 1 1
1 1 1
1 1 1

1 1 1
1 1 1
] ] ]
Deci trebuie s se g seasc
2 4
max q p p +
i
2 4
min q p p +

cnd sunt date
3 4 1
( ) p P p p +
i
1 2 4 2
( ) p P Q p p p + +
.
Din rela iile scrise mai sus se deduc uor, succesiv:
76
3 2 1 2 1
4 2 1 1 2
1 ; 1 ;
1 (1 ) (1 ) 1.
p p p
p


+
+
Apare evident:
3 2 4 4 1 2
2 4 1 2 4 2
( ) 1.
( )
p Q p p p
p Q p p p p p

+ +
+ + +
Deci:
1 2 3 2
1 +
sau:
( ) ( ) 1 ( ) ( ). p P p P Q p Q p P Q +
(Teorema T
10
)
n cazul probabilit ilor celor 4 lumi posibile avem:
1 1 3
( ) , ( ) , ( )
2 2 4
p P p Q p P Q i,prin urmare,
1 3 1 3
1
2 4 2 4
+ < < sau
1 1 3
4 2 4
< < .
Probabilit i condi ionate i condi ionalul logic
Se atribuie unei premise H, probabilitatea apriori p(H). n
urma unui nou eveniment numit eviden E, probabilitatea
lui H n condi iile producerii lui E:
( )
( / )
( )
p H E
p H E
p E

.
De aici:
( ) ( ) ( / ) ( / ) ( ) p H E p E p H E p E H p H
i:
( / )
( / ) ( )
( )
p E H
p H E p H
p E

(formula lui Bayes)


unde
( / ) p H E
este o probabilitate aposteriori.
Se permite astfel aducerea la zi a probabilit ilor atribuite
unei ipoteze, pe m sura apari iei de noi eviden e.
n cazul general al mai multor eviden e mutual exclusive i
exhaustive
1
, ,
n
E E K
sunt valabile formulele:
77
1
1
1
( ) ( )
1
( / ) ( ) ( ) ( / ) ( )
( )
( / )
( / ) ( ) , 1, .
( / ) ( )
n
j
j
n
i i j j
j
i
j
i i n
j j
j
p H p H E
p H E p H E p H p H E p E
p E
p H E
p E H p E i n
p H E p E

K
(ultima formul se numete formula generalizat a lui
Bayes)
Folosirea probabilit ii condi ionate n logic , unde
formulele iau locul evenimentelor poate crea
confuzii.Nota ia
/ H E se interpreteaz att H cnd E, ct i dac E,
atunci H ca i implica ia.
Teorema ( ) 1 ( ) ( ) p A B p A p AB + arat c bara dintre
H i E exprim o legatur diferit de implica ie:
( ) ( ) ( ) 1. p E H p HE p E +
Deoarece:
( ) ( ) ( ) 1
( / )
( ) ( )
p HE p E H p E
p H E
p E p E
+

rezult
( ) ( / ) ( ) ( ) 1. p E H p H E p E p E +
Exemplu:
Fie urm toarele dou propozi ii referitoare la un joc cu
zaruri:
A: rezultatul va fi un num r mai mic dect 3
B: rezultatul va fi un num r par
Avem:
2 1 1 1 ( ) 1
( ) ; ( ) ; ( ) ; ( / ) .
6 3 2 6 ( ) 2
p AB
p A p B p AB p B A
p A

Se ntocmete tabelul complet al rezultatelor posibile i se
calculeaz implica ia A B .
78
1 2 3 4 5 6
0 1 0 1 0 1
1 1 0 1 0 1 0 1
2 1 0 1 0 1 0 1
3 0 1 1 1 1 1 1
4 0 1 1 1 1 1 1
5 0 1 1 1 1 1 1
6 0 1 1 1 1 1 1
B
A
Implica ia este adev rat n 30 de cazuri din cele 36 deci
30 5
( )
36 6
p A B i se verific formula:
1 1 1 5
( ) ( / ) ( ) ( ) 1 1 .
2 3 3 6
p A B p B A p A p A + +
Vom simboliza B/A i vom citi A condi ioneaz pe B . Baza
se numete condi ional ( A condi ioneaz nu implic pe B).
n consecin
( )
( / )
( )
p AB
p B A
p A

.
Deosebirile dintre implica ie i condi ional sunt eviden iate
i din tabelul de adev r:
/
0 0 1
0 1 1
1 0 0 0
1 1 1 1
A B A B B A

Din defini ia condi ionalului, a teoremelor calculului


probabilit ilor n CP, se pot deduce propriet i ale
condi ionalului:
1. ( / ) 0. p B A
2.Dac , ( / ) 1. A B p B A
3.Dac
( )
( ), ( / ) ( / ).
( ) ( ) ( ) .
A B C p A C p B C
A B C A B A C


4.Dac
, ( / ) ( / ). B C atunci p A B p A C
79
5.Dac
, ( / ) ( / ) ( / ). C AB atunci p A B C p A C p B C +
6. ( / ) ( / ) ( / ). p AB C p A C p B AC
Inferen e inductive .
Inferen a deductiv opereaz de la general la particular iar
inferen a inductiv opereaz de la particular la general.
Cunotin ele particulare sunt incomplete dar se presupune
c sunt suficient de certe pentru a sta la baza unor
inferen e.
n inferen a inductiv , condi ionalul joac rolul implica iei
din inferen a deductiv .
n cele ce urmeaz vom desemna prin ' E o eviden sau o
cunotin de care dispunem, iar gradul de certitudine a
condi ion rii de c tre E a unui enun A va fi ( / ) p A E . Dac
un alt enun C este o concluzie a lui E i A, gradul de
certitudine a condi ion rii de c tre E a lui C este dat de
urm toarele reguli:
R
1
, , E A B . C
1 2
1 2
( / ) 1 , ( / ) 1 .
( / ) 1 ( ).
p A E p B E
p C E+
Demonstra ia:
E

A B C
. (premisa)
( / ) ( / ). p AB E p C E
(prop. 3)
( / ) ( / ) ( / ) 1. p AB E p A E p B E +
1 2 1 2
( / ) ( / ) (1 ) (1 ) 1 1 ( ). p A E p B E + + +
1 2
( / ) 1 ( ). p AB E +
1 2
( / ) 1 ( ). p C E +
R
2

1 2
1 2
( / ) 1 , (( ) / ) 1 .
( / ) 1 ( ).
p A E p A C E
p C E+
R
3

1 2
, | .
( / ) 1 ( ).
E A C
p C E

+
R
4

, | , ( / ) 1; ( / ) 0.
( / ) ( / ).
E A C p C E p A E
p A EC p A E
< >
>
80
Inferen a inductiv domin ra ionamentul uman curent,
este caracteristic investiga iei tiin ifice experimentale i
se utilizeaz din ce n ce mai mult n inteligen a artificial .
81
82

Evaluare