P. 1
Rolul Terapeutic Al Duhovnicului

Rolul Terapeutic Al Duhovnicului

|Views: 294|Likes:
Published by Matei Simona

More info:

Published by: Matei Simona on May 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2015

pdf

text

original

ROLUL TERAPEUTIC AL DUHOVNICULUI

1

În toate aceste cazuri preotul trebuie să ştie să-l facă pe om să-şi deschidă sufletul şi să ofere o . .”2 1 Mitropolit Hierotheos Vlachos. unei anumite categorii de oameni îi este de folos un medicament în timp ce altei categorii de oameni îi este benefic altul. Cuvântul întrupat îl împărtăşeşte din nou în chip deplin firii omeneşti asumate în Persoana Sa. 42-43. În cadrul acestei Taine. Bucureşti. De asemenea şi vârsta spirituală a păstoriţilor este diferită1. Spovedania şi vindecarea sufletului. traducere din limba greacă de Nicuşor Deciu. p. editura Măiastra. duhovnicul poate să intervină cu sfaturi sau cu remediul potrivit pentru vindecarea rănilor survenite în urma păcatelor. Nu poate fi negat pregnantul accent terapeutic al spovedaniei astfel că iertarea păcatelor reprezintă acţiunea terapeutică de a ne elibera de patimi şi luminarea noastră de harul lui Dumnezeu. Creştinul în faţa bolii suferinţei şi morţii. iar rugăciunea de iertare dată de episcop respectiv preot reprezintă oficializarea terapiei şi reintrarea creştinului în viaţa Bisericii. traducere din limba franceză de Marinela Bojin. pe care prin întreaga Lui lucrare mântuitoare. 2 . 2004. 2005.. Editura Sophia. respectiv la mântuire. 289. Prin aceasta se restabileşte legătura creştinului cu Dumnezeu întreruptă datorită păcatului. ca terapeut şi nu numai trebuie să prezinte o serie de calităţi astfel încât si-i conducă pe oameni la tămăduire.. În metoda terapeutică ortodoxă nu este eficient pentru toţi acelaşi medicament. medicamentaţie” potrivită fiecărui penitent în parte. pp. Duhovnicul. Bucureşti. Terapia creştină a bolilor spirituale se întemeiază. 2 Jean –Claude Larchet. pe harul dunezeiesc. fără nici o îndoială.Preliminarii Taina Sfintei Spovedanii joacă un rol central în viaţa şi spiritualitatea ortodoxă.

Este arta Preotului de a şti să izbăvească sufletul. Editura . Spovedania nu este numai o Taină. ci ea este şi o artă. Psihologia Spovedaniei. cărora veţi ierta păcatele... în viaţa sa. într-o formă sau alta. episcopul Alexandriei şi Teleormanului. 5.. este arta care printr-o fericită psihosinteză ştie să zugrăvească şi să imprime în tot sufletul chipul lui Hristos. De ce oare? Pentru că l-am uitat şi l-am nesocotit”4.. 11). traducere din limba bulgară de Gheorghiţă Ciocioi şi Petre – Valentin Lică. 20. Lumea întreagă zace cufundată în rău. Taina Spovedaniei este absolut necesară astfel că putem constata că în toate religiile se regăseşte necesitatea expierii păcatelor. 2003. vor fi ţinute” (Mt. Arhimandrit Serafim Alexiev. p. 9-10. op. Nicodim Belea.. Leacul uitat Sfânta Taină a Spovedaniei. întoarceţi-vă de la căile voastre cele rele” (Iezechiel 33. 22-23). cit. 13) 3 4 Pr.Revistei Teologice”. este sufletul său”5. pp. 3 . tipărită cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Părinte Galaction. Bucureşti.1. Totuşi în creştinism l-a avut ca întemeietor pe Mântuitorul care le –a dat puterea slujitorilor Săi de a intra în sufletul celor ce se căiesc şi de a ierta sau ţine păcatele . în locul celui rău”3. Întoarceţi-vă. 1947. . . şi-i voi spune:tată am greşit la cer şi înaintea ta.Psihologia spovedaniei are ca preambul psihologia convertirii. Fiecare dintre noi s-a molipsit de ucigătoarea boala numită păcat. Arhimandritul Serafim Alexiev numeşte Taina Spovedaniei . . nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău” (Luca 18. Necesitatea Tainei Spovedaniei Moto: . Sculându-mă mă voi duce la tatăl meu. leac uitat”. . 26. căci aici se face începutul hotărârii omului de a-şi aduce la numitor comun viaţa interioară şi a înlătura eul cel vechiu şi rău. Editura Sophia. Sibiu. În acest sens modelul fiului risipitor este emblematic . 5 Pr Nicodim Belea. p.. le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine. Eu nu voiesc moartea păcătosului ci să se întoarcă de la calea sa şi să fie viu.. Poate fi oare vindecată această boală!Leacul există!Şi este unul minunat!Dacă îl primeşti te însănătoşeşti!Însă noi nu întindem mâinile spre el ca să ne vindecăm şi să ne împăcăm conştiinţa. Aici începe să-şi dea omul seama că mai presus de orice.. Luaţi Duh Sfânt. Este arta preotului de a şti să deschidă sufletele pentru Dumnezeu şi este arta omului de a se şti împodobi cu haina cerută de divinitate pentru masa Fiului lui Dumnezeu.

păcatul destăinuit cuiva te uşurează. 16-17. Deci nu te ruşina. stă nevăzut. de a ne spune bucuriile. astfel răul. 2006. p. să nu îi cunoască nimeni fapta. El săvârşeşte răul singur. totuşi este important să ştii să te ridici. să ne împietrească conştiinţa ca glas a Lui Dumnezeu din om ci de fiecare dată când cădem trebuie să ne îndreptăm. dar şi de a ne destăinui. ca să iei iertare. pp.B. i-a răspuns Avva Sisoie6. şi sfânta lui icoană este înaintea noastră. Este relevantă istorioara cu monahul care se plângea Avvei Sisoie: . nici nu te mântuieşte. dar Dumnezeu este cel care o primeşte. dar nu poate să-şi acorde iertarea singur. să ştii că toate păcatele îndoite le vei avea. primind mărturisirea ta cea cu umilinţa. 8 Molitfelnic. tipărit cu aprobarea Sfântului Sinod şi cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist..Noi suntem supuşi înşelăciunii diavoleşti şi se întâmplă nu o dată ci de nenumărate ori să cădem. nici nu te teme ca să ascunzi de mine vreun păcat. lângă care se află în chip nevăzut Dumnezeu chemăm tot trecutul de care ne lepădăm . rânduieli şi rugăciuni săvărşite de preot la diferitele trebuinţe din viaţa creştinilor. op. Hristos. 41. al B. ca de o haină care nu ne mai este de folos7. Editura I.M. ‹‹Avva ce să fac?Am căzut!››Bătrânul îi răspunse: ‹‹Ridică-te!››Monahul zice: ‹‹M-am ridicat şi iar am căzut››Stareţul îi răspunse iarăşi: ‹‹Ridică-te din nou›› Atunci tânărul monah îl întrebă: ‹‹Şi până când mă voi ridica de fiecare dată când cad?›› ‹‹Până la sfârşitul vieţii tale››. 65. În momentul săvârşirii răului. cit. ci fără sfială spune toate câte ai făcut. Răul comis de noi ne stârneşte căinţa. cuprinzând slujbe. atâta doar să nu lăsăm ca mândria să ne împietrească acest sentiment. iar de vei ascunde de mine ceva. Prin spovedania în faţa semenului nostru. ia seamă. omul încearcă să se izoleze. să nu te întorci nevindecat”8 2. 4 . dar de vree ce ai venit la doctor. Iată.O. de la Domnul nostru Iisus Hristos. fiule. ca să mărturisesc înaintea Lui toate câte – mi vei spune mie. el fiind de faţă după cum spune rugăciunea . Ibidem. Iată.R. Rolul terapeutic al duhovnicului 6 7 Arhimandrit Serafim Alexiev. A ţi cere iertare ţie însuţi nici nu te uşurează de povara păcatului.. Bucureşti. Este simplu dacă ne gândim că de cele mai multe ori simţim nevoia de a ne exterioriza în faţa cuiva. Iar eu sunt numai un martor. Preotul ascultă mărturisirea. p.

Î. care sunt foarte diferite. Spovedanie şi comuniune. . Alba Iulia. p. op. op.P. Andrei Arhiepiscopul Alba Iuliei. Acelaşi lucru se petrece şi când e vorba de bolile sufleteşti. 39. Iar acest remediu nu corespunde întotdeauna cu ceea la ce s-ar aştepta pacientul”10. pp.S. Aceste lucruri sunt valabile şi pentru medicul duhovnicesc. deoarece acestea împreună cu viaţa ascetică a Bisericii ţintesc spre vindecarea omului9.Hristos este terapeutul omului. Doctorul reprezentat de către preot trebuie să dea dovadă de pricepere. El este cel mai puternic medicament care vindecă bolile spirituale ale oamenilor. stării şi dispoziţiei lui sufleteşti[…] La fiecare boală i se potriveşte un tratament. 9 Mitropolit Hierotheos Vlachos. Spovedania şi vindecarea sufletului. 10 5 . de dragoste şi de răbdare căci acesta nu are doar o misiune liturgică ci şi una terapeutică.Tratamentul prescris de părintele duhovnicesc trebuie să fie adaptat personalităţii celui bolnav sufleteşte. situaţiei lui particulare. dar şi acestea trebuie integrate în terapie. dar este nevoie şi de colaborarea pacientului. cit. Una dintre sfintele Taine care are un determinant caracter terapeutic este şi Taina Spovedaniei. 33-34. Reîntregirea. şi cel din urmă să cunoască modurile de terapie care îl vor conduce pe om de la boală la sănătate. Acesta trebuie să fie încredinţat că părintele pe care şi l-a ales luptă cu seriozitate deplină pentru a-l tămădui. Preoţii săvârşesc Sfintele Taine. . cit. ceilalţi spovedesc. într-un mod moralist încât aceştia rămân nevindecaţi11. pp. La fel cum doctorul prescrie un medicament puternic în cazul unei boli mai grave aşa şi doctorul sufletesc trebuie să prescrie un tratament mai puternic când patima este gravă. Spovedania şi vindecarea sufletului. apoi să ştie unde îl conduce pe om. dar care cunosc în acelaşi timp şi metoda terapeutică ortodoxă ştiind să-l vindece şi s-l conducă pe om spre îndumnezeire. dar într-o atmosferă juridică. căci omul nu poate fi condus forţat spre vindecare fiindcă astfel nu preţuim libertatea omului. Un medic pentru ca să fie considerat specialist trebuie să cunoască trei lucruri: primul să poată da un diagnostic corect al bolii. 2001. Duhovnicul se va opri la remediul adecvat bolii. Preoţii sunt cei care continuă opera terapeutică a lui Hristos şi devin împreună lucrători cu Dumnezeu la mântuirea oamenilor.. Mitropolitul Hierotheos afirmă că există două tipuri de terapeuţi: primii sunt acei duhovnici care spovedesc. 195-196. ediţia a II-a. 11 Mitropolit Hierotheos Vlachos. Păcatul este o boală complicată şi grea care necesită un tratament pe măsură.

devenit 12 Ibidem. credinţa dreaptă şi nestrămutată – fără o credinţă dreaptă duhovnicul se va rătăci şi pe sine. astfel că duhovnicia se confundă cu dragostea.. De asemenea acesta trebuie să deţină şi calităţi morale precum viaţa curată . dar trebuie să se dea drept păcătos.Calităţile necesare părintelui duhovnicesc”. Preotul trebuie să ştie să comunice diferenţiat căci într-un mod vorbeşte cu oamenii de rând sau într-un mod vorbeşte cu copiii şi în altă manieră cu intelectualii căci . blândeţe sau severitate. Este binecunoscut în acest sens faptul că în Grecia nu sunt hirotesiţi duhovnici imediat după hirotonia întru preoţi. putând fi de început. Duhovnicul trebuie să fie un bun teolog. 131-162. La noi în schimb toţi preoţii sunt şi duhovnici. Precum doctorii care tratează trupul deţin cunoştinţe.12 Totuşi terapeutul nu trebuie să fie neexperimentat. Preotul trebuie să aibă în vedere pe fiecare credincios în unicitatea lui şi să cerceteze păcatul în stadiul în care se află. învăţătura de credinţă şi normele canonice privitoare la viaţa creştină dar trebuie să fie şi un cunoscător al misticii creştine. respectiv lipsa de experienţă duhovnicească este condamnabilă. 15. dragostea fiind manifestată prin răbdare. O calitate importantă pe care părintele duhovnicesc ar trebui să o posede este discernământul căci fără dreapta judecată un preot nu poate fi duhovnic. O lată calitate individuală pe care acesta trebuie să o posede este experienţa. Nu trebuie uitate şi calităţile intelectuale pe care un părinte duhovnicesc respectiv un doctor sufletesc ar trebui să le aibă. pp. 6 . ci trebuie mai întâi ca acesta să fie sfinţit de ele. smerenie – duhovnicul trebuie să fie un sfânt.Pentru a fi cu adevărat călăuză şi tămăduitor duhovnicesc preotul trebuie să aibă o viaţă duhovnicească veridică căci nu este suficient a administra Sfintele Taine. pedagogie.pentru a putea pătrunde în inima ucenicilor săi. 14). trebuie să aibă şi cunoştinţe de psihanaliză. iar fără acestea nu ar putea să stabilească diagnostice sau să dea un tratament potrivit cu boala suferită tot aşa şi un doctor sufletesc trebuie să deţină o serie de cunoştinţe teologice şi laice căci ucenicii provin din diferite medii sociale. amândoi vor cădea în groapă” (Mt. dar viaţa curată nu poate fi suplinită de pregătirea intelectuală şi de experienţă. şi de o viaţă curată. dragostea – nimeni nu se poate apropia de Dumnezeu decât prin dragoste.. dar şi pe altul. să cunoască Sfintele Scripturi. bilogie.dacă orb pe orb va călăuzi. paragraf realizat pe baza capitolului . Unele calităţi le pot suplini pe celelalte ca de exemplu lipsa de experienţă poate fi suplinită de o temeinică pregătire teologică şi laică. sau deja înrădăcinat puternic. necunoaşterea terapiei.

P. akedia. De la lăcomia pântecelui trebuie să trecem la desfrânare care este în mare condiţionată de cea de dinainte. neluate uneori în seamă13. 14 Tito Colliander. şi să-l îndepărteze. cit. p. astfel acesta trebuie să fie cu mare băgare de seamă pentru nu a distruge nici râvna unora care se mărturisesc sincer ci trebuie încurajaţi să se lupte cu păcatul. Ortodoxia. În acest scop este necesară a analiză în sine a păcatului. a treptelor lui. Lipsa de înţelegere a unora mai rigorişti poate să-l mâhnească pe om. op.o a doua natură. te mănâncă limba să pui o întrebare?N-o pune!Ţi-e foarte poftă să bei două ceşti de cafea? Nu bea decât una!Ai chef să te uiţi pe fereastră?Nu te uita!Ai dori să mergi într-o vizită?Rămâi acasă”14. 3-4. Pentru a-l tămădui pe fiul duhovnicesc de această boală. Acţiunea terapeutică are ca ţintă tămăduirea neputinţelor sufleteşti ale omului. Acesta vede prezenţa Creatorului în toate şi în toţi şi trebuie să-l convingă şi pe ucenicul său de acest lucru.S Andrei. pp. Calea asceţilor. 1979. începând de la primele forme. duhovnicul trebuie să cunoască cauzele. întristarea. Bucureşti. Spovedanie şi comuniune. nr. p. Constantin Galeriu. Preotul poate să-l îndepărteze pe om de la Dumnezeu. Astfel după părerea multor duhovnici această acţiune trebuie începută prin înfrângerea lăcomiei pântecelui pentru că înfrângerea ei va duce la biruinţa şi a altor patimi. Bucureşti. a evoluţiei. Lăcomia se tămăduieşte prin cumpătare. dar nu trebuie să abuzeze nici de îngăduinţă. 13 Pr. Se continuă mai apoi cu toate patimile precum iubirea de arginţi şi lăcomia de avere. op. Cea mai dificilă dintre patimi este mândria. 196-202. 7 . mai ales în societatea în care trăim în care toate mijloacele mass media o stimulează. cit. Împotriva desfrânării se luptă cu castitatea. 1997. căci şi îngăduinţa fără măsură îl poate pierde pe penitent. 15 Î. în revista . cel care vrea tămăduirea de această boală trebuie să ai medicamentul smereniei. iuliedecembrie.. Duhovnicul trebuie să aibă şi tact pastoral astfel ca prin blândeţea lui să-l ajute pe ucenic să îşi deschidă sufletul. Prof. apud Spovedanie şi comuniune.. Taina Mărturisirii. 190.15 Duhovnicul a primit puterea de a-i tămădui sufleteşte pe fii săi spirituali de a-i călăuzi spre mântuire şi trebuie să ştie să vindece omul. dacă nu îşi îndrumă penitenţii corect nu se pot elibera de patimi. Tămăduirea acestei patimi este dificilă. Trebuie să ne înfrânăm nu numai de la mâncare ci şi de al acele plăceri care ni se par nevinovate după cum spunea Tito Colliander: . Anul XXXI. 493.

Tot astfel şi în medicina spirituală putem deosebi sfaturile – ca măsuri pentru înlăturarea izvorului păcatelor şi vindecarea bolii în curs – şi epitimiile sau canoanele de pocăinţă pentru vindecarea rănilor sau rădăcinilor rămase în suflet de pe urma păcatului. să nu mai faci de aici înainte” ci trebuie să-l îndrume pe acesta. În medicină pot fi distinse două părţi: dieta – constând în regulile de viaţă prescrise bolnavului în vederea înlăturării cauzelor care provoacă şi întreţin boala . pentru leacul care îl aşteaptă din partea doctorului sufletesc. 8 . de aceea preotul trebuie să stabilească dacă păcatul provine fie din necunoaşterea datoriilor religioase fie este înlesnit de condiţiile de trai şi de viaţă. Sfaturile vin în sprijinului penitentului ca o armă împotriva atacului păcatelor având astfel şi un caracter preventiv. O perioadă această indicaţie a avut un efect benefic. Episcopul Alba Iuliei. De multe ori viaţa ne pune în faţa unor situaţii care cuprind ocazii pentru o uşoară cădere în păcat. Medicina duhovnicească are o însemnătate deosebită care decurge din scopul ei aparte. pp. Penitentul vine nu numai pentru iertare ci şi pentru îndrumare. În cele din urmă ajuns la duhovnic acesta l-a sfătuit să ocolească strada cu cârciuma. În acest sens părintele duhovnicesc prin sfaturile date trebuie să-i indice o metodă de îndepărtare de păcat. Aşadar în timp ce medicii trupului luptă pentru prelungirea vieţii pământeşti. Este relevantă povestioara cu căruţaşul Ioan care obişnuia să bea. Sfaturile – mijloace ale terapeuticii spirituale Penitentul îşi mărturiseşte păcatele şi este conştient că nu mai trebuie să-şi continue viaţa în păcat astfel că preotul nu trebuie să se oprească doar la afirmaţii de genul . 1995. Este important ca respectivele sfaturi să nu fie vagi şi generale ci să îl vizeze pe penitent individual în context cu starea lui. Preotul îl poate sfătui pe penitent să evite pricinile păcatului. 142-143.şi remediul – constând în medicamentul sau tratamentul pentru întărirea organismului şi distrugerea efectelor maladive. Pentru prescrierea unui regim terapeutic este nevoie ca mai întâi să se determine cauza păcatului. Alba Iulia. dar după un timp când s-a socotit vindecat de această patimă fiind târziu nu a mai ocolit pentru a ajunge mai repede acasă ci 16 Pr. tipărită cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Părinte Andrei. medicii sufleteşti luptă pentru mântuirea sufletului care va primi răsplată sau pedeapsă veşnică16. Petre Vintilescu. Spovedania şi duhovnicia..3.

Trebuie evitate ocaziile şi lucrurile pricinuitoare de păcat respectiv trebuie puse la adăpost simţurile de tentaţiile externe17. 9 .a luat-o prin faţa cârciumii. 4. Petre Vintilescu. cit. p. Şi noi în ziua de astăzi este mai bine sa nu frecventăm locurile care ne-au favorizat căderea în păcat sau să evităm întâlnirea cu persoanele care au înlesnit căderea în păcat. dar când acolo a căzut în această patimă mai rău decât înainte de spovedanie. Duhovnicul este dator să examineze natura ocaziilor. iar mai apoi l-a ispitit cu un pahar care conţinea băutură. . Trecând pe acolo s-a întâlnit cu un prieten care l-a atras pe motiv sa mai stea de vorbă. Căruţaşul nostru a considerat inofensiv un pahar. Canoanele de pocăinţă – mijloace ale terapeuticii spirituale 17 Pr. iar la spovedania următoare să controleze în ce măsură a putut îndeplini cel în cauza. op. 153.

excepţie făcând cazurile deosebite. I-a cerut mai apoi să adune fulgii la loc. un fiu duhovnicesc. toate acestea având un efect terapeutic. Nu este obligatoriu ca preotul duhovnic să dea aceste canoane căci unii penitenţi şi-au impus îndreptarea prin căinţă chiar înainte de a veni la spovedanie. să facă milostenie. În acest caz canoanele sunt de prisos fiind suficiente sfaturile şi îndemnurile de a se feri de atacurile păcatului. nu de răzbunare a dreptăţii divine. 231. după cum învaţă Biserica catolică apuseană. Petre Vintilescu. iar nu ca pedepse19. 10 . dar evident femeia a conştientizat imposibilitatea îndeplinirii acestui lucru. Canonul are ca scop esenţial realizarea gravităţii păcatului şi îndreptarea. În judecăţile civile un caz se poate amâna de 18 19 . La fel cum părinţii îşi pedepsesc copiii din iubire. De exemplu cunoaştem povestioara unui părinte care i-a impus drept canon unei femei clevetitoare să meargă în clopotniţa bisericii cu o pernă de fulgi pe care să o rupă astfel încât să elibereze fulgii în voia vântului. citirea unor paraclise sau acatiste şi altele. op. cit. Acestea variază în funcţie de cei care se spovedesc şi trebuie luată în considerare posibilitatea omului de a le îndeplini. Tot aşa şi canoanele pot ţine de trup sau de partea spirituală. Pr. îndepărtarea de la Sfânta Împărtăşanie pentru o anumită perioadă. Ibidem. 216-217. Epitimiile au un caracter medicinal. Ceea ce a urmărit duhovnicul de fapt prin acest canon a fost conştientizarea faptului că şi vorbele o dată spuse nu le mai poţi retrage18. Pentru acelaşi păcat sunt prescrise canoane diferite la fel cum în medicină pentru aceeaşi boală doctorii dau diferite medicamente în funcţie de cele pe care le suportă corpul sau şi ei dau prescripţii care ţin de efortul fizic ca de exemplu practicarea diferitelor sporturi. tot din iubire pentru a-l îndrepta. pentru a-i îndrepta tot aşa şi duhovnicul dă aceste canoane ca de la un părinte la un fiu. pp.Duhovnicii pentru îndreptarea penitenţilor fac uz de canoane sau epitimii ca de exemplu să facă un anumit număr de metanii. Toate prescripţiile din canoanele sinoadelor şi ale părinţilor Bisericii vorbesc de epitimii ca de medicamente sau remedii. p. Fixarea canonului reprezintă un moment dificil pentru preot căci trebuie fixat repede imediat după dialogul duhovnic-penitent şi de unul singur fără o consultare cu cineva.

Pune Doamne Strajă gurii mele şi uşă de îngrădire împrejurul buzelor mele”. Palade. 162. ca datorie permanentă în calitate de creştin.. Sânică T. Petre Vintilescu. Prof. pp.mai multe ori şi este gândit de mai multe persoane şi după unele consultări pe larg. Cu duhovnicul lucrurile nu stau aşa ci acesta trebuie să decidă singur şi în grabă20. Un alt remediu înrudit cu cel menţionat mai sus este recomandarea de a participa cu regularitate la slujbele bisericii şi poate avea caracter special prin obligarea penitentului de a participa la slujbe anume indicate. deci vremelnic sau provizoriu21. Episcop al Romanului. Dr. Necula. 224-228. Nicolae D. Ca de exemplu omul clevetitor poate fi pus să adauge zilnic la rugăciunea sa şi versetul 3 din ps 140: . dar ca epitimii speciale au caracter excepţional. 11 . 5. Unele canoane de pocăinţă au caracter general şi pot fi recomandate într-o mai mare sau maică măsură oricărei categorii de penitenţi pe când altele sunt pentru cazuri speciale pentru vindecarea anumitor păcate. La aceste remedii mai putem adăuga şi lecturile anumite precum şi examenul de conştiinţă. 21 Pr. tipărită cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Eftimie. Rolul spovedaniei pentru persoanele aflate în suferinţă fizică 20 Pr. prefaţa de Pr. mijloc de pastoraţie individuală. Taina Sfintei Spovedanii. Editura Sfântul Mina. cit. . p. Dintre cele cu caracter general putem aminti rugăciunea având caracterul unui act de supunere faţă de Dumnezeu. dar nu trebuie uitată rugăciunea zilnică. Iaşi. op. dr. Rugăciunea poate fi prescrisă de asemenea şi în regim de remediu special atunci când conţinutul şi forma se pot adapta unui scop terapeutic anumit. Ca de exemplu recomandarea participării la înmormântare a celui copleşit de preocupări materialiste pentru a trezi în acesta sentimentul vremelniciei. Toate acestea pot fi considerate şi sfaturi în acest sens având caracter general şi permanent. 2002.

Suferinţa trebuie să fie văzută ca un leac pentru îndreptare. Nu e mai bine oare să ne eliberăm de atâtea rele. Preotul trebuie să răspundă la chemare. nu te deznădăjdui şi nu te împuţina cu duhul. să vină cu râvnă şi iubire la acesta şi se cade ca aceasta să-i spună bolnavului cuvine puţine şi chibzuite aşa încât să-l aducă la evlavie şi pe bolnav şi pe cei care stau în jurul lui. 9-14. iar această viaţă este un exil în care suntem supuşi durerilor. sau poate fi văzută ca o relaţie cauză-efect. este Trupul lui Hristos. Duhovnicul trebuie să-l îndemne pe bolnav să caute ajutorul lui Dumnezeu. chinurilor. Prin Taina Spovedaniei omului i se iartă păcatele. la fel cum dacă acesta ascunde boala de duhovnic acesta nu va putea sa tămăduiască. 2006. acolo unde sunt 22 Mic manual de spovedanie şi mângâiere a bolnavilor şi muribunzilor. sau pur şi simplu suferinţa fizică poate fi o încercare de la Dumnezeu. Ică jr. Ea primeşte oameni bolnavi şi vindecă rănile lor duhovniceşti. cât şi când sunt bolnave. Preoţii au datoria de a păstori oile cuvântătoare ale lui Hristos atât atunci când sunt sănătoase. 12 . în româneşte de diac. iar duhovnicul cu cele duhovniceşti. dar şi să le spele păcatele pentru a se putea înfăţişa curaţi înaintea lui Dumnezeu. La fel cum şi păstorii oilor necuvântătoare le duc să pască pe cale sănătoase. Dacă te molipseşti de vreo boală. Ioan I... să-i întărească în nădejdea vieţii viitoare. Preotul îi poate îmbărbăta spunându-le că adevărata noastră patrie este cerul. editura Deisis. În toate aceste cazuri Spovedania are un rol deosebit mai ales atunci când culminează cu Împărtăşania. preotul trebuie să-l conştientizeze pe bolnav că mărturisirea este un mare medicament pentru omul neputincios şi păcătos şi totul atârnă de voia lui Dumnezeu22. Sibiu. pp.. ci mulţumeşte-i lui Dumnezeu. iar pe acelea bolnave le îngrijesc şi veghează la vindecarea lor. De aceea rudele celui bolnav au datoria de a chema împreună cu medicul şi pe preot. Spovedania are un rol deosebit mai ales în cazul celor aflaţi în primejdie de moarte putând să le îndulcească paharul amar al morţii. să ne ducem în patria noastră. Medicul îl va ajuta cu tratamentele trupeşti. Duhovnicul este şi el un medic. şi nenorocirilor .Moto: . că El se îngrijeşte ca prin această boală să-ţi facă un bine” (Avva Isaia Pustinicul) Biserica este un spital duhovnicesc ce-l vindecă pe om. iar dacă păcătosul îşi ascunde boala de medic acesta nu va putea să vindece. înlăuntrul căruia oamenii se tămăduiesc. dar de multe ori bolile trupeşti sunt o prelungire a celor sufleteşti.

cit. Fericiţi cei care mor în harul lui Dumnezeu”23 Oamenii au aceste neputinţe fizice spre mângâierea lor şi sunt unii mai înduhovniciţi care chiar cer înmulţirea necazurilor pentru a pătimi aici pe pământ şi a fi fericiţi în Împărăţia Cerurilor.atâtea lucruri bune[…[ Să ne bucurăm să schimbăm o viaţă trecătoare şi ostenitoare cu una nemuritoare. În schimb păcatul ucide şi trupul şi sufletul şi ne desparte de Dumnezeu. Concluzii 23 Mic Manual de spovedanie. alţii sărăcia. 13 . Moartea nu ne aduce nefericire. ne apropie de El. Cât de dorită e acea patrie. fără să se teamă că pierde vreodată harul lui Dumnezeu[…]. ci fericire şi toate cele bune. nici un necaz lumesc nu poate fi un rău atât de mare pentru noi precum este păcatul căci aceste necazuri lumeşti nu ne despart de Dumnezeu. Totuşi nici una dintre acestea. 74-75. pot vindeca sufletul bolnav de păcat şi-l pot aduce mai aproape de Dumnezeu. fără boală. fără frică. în care creştinul e întotdeauna fericit. alţii moartea este cel mai mare rău. fără să aştepte bătrâneţe sau moarte. Unii oameni considera că boala lor. pp. Care e Viaţa şi Învierea noastră. Nu bolile sunt cel mai mare rău întrucât bolile trupeşti suferite cu răbdare şi smerenie ca o cruce pe care trebuie să o purtăm. Noi dacă murim murim în Hristos. ci dimpotrivă. op.

Aceste leacuri respectiv puterea de a ierta păcatele au fost încredinţate apostolilor.. Indiferent dacă nu suferim de boli fizice nu trebuie să ne considerăm sănătoşi. Cosma. Preotul consultă sufletul nostru. iar pentru păcat există leacuri cereşti oferite de Domnul Iisus Hristos. Cosma a precizat în chip deosebit importanţa Tainei Spovedaniei prin analogie cu mana primită de evrei şi cu Botezul . ci. iar Dumnezeu îl va tămădui.. Mărturisirea e ca al doilea Botez pentru credincioşi. iar mai apoi turnarea de balsam prin Euharistie. . Totuşi nu trebuie amânată mărturisirea în virtutea spovedaniei de pe patul de moarte căci nu se ştie ce coerenţă vom avea atunci. Bibliografie 24 Pr. Trebuie specificat rolul pe care îl care Spovedania şi în viaţa celor bolnavi. 25 Î. Hierotheos Vlachos mitropolit de Nafpaktos. Martie. ca să cumpănească şi greutatea păcatelor şi greutatea canonului”24. Boala şi tămăduirea sufletului în tradiţia ortodoxă. preotul prescrie medicamentul. vindecare duhovnicească şi este necesară pentru mântuire. 2001. Ea luminează conştinţa. A. Taina Sfintei Mărturisiri.Aprilie. iar Dumnezeu va săvârşi renaşterea sufletească. Tipărită cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Părinte Galaction. în româneşte de Constantin Făgeţan. p. 3-4. Mitropolia Olteniei” Revista Oficială a Arhiepiscopiei Craiovei şi a Episcopiei Râmnicului şi Argeşului. Bucureşti. p. La fel cum bolnavul îşi dă seama de boala sa şi se duce la doctor spre a fi tămăduit. editura Sophia. iar mai apoi urmaşilor acestora episcopilor şi preoţilor.. la fel se întâmplă şi cu boala duhovnicească”25. Episcopul Alexandriei şi Teleormanului. Dezlegarea de păcate prin Sfânta Taină a Spovedaniei înseamnă eliberare.S. curăţarea rănii.Pentru bolile pământeşti există medicamente pământeşti. trebuie să fim conştienţi de boala noastră. 1962. nr. Anul XIV. ca o eliberare.P. Pr. dacă vom fi capabili să rememorăm şi să le redăm păcatele săvârşite. Ea curăţă trupul de întinăciunea păcatelor şi spală sufletul cum se spală lâna în apă şi nu mai rămâne nisipul în ea. 89. […]Duhovnicul trebuie să fie un bun cunoscător al sufletului omenesc. Mărturisirea e ca mana cu care a hrănit Dumnezeu pe evrei în pustie. în special a celor aflaţi pe patul de moarte constituindu-se ca un imperativ. C. 14 . 201.

. Editura Sfântul Mina. . 1962.Revistei Teologice”. episcopul Alexandriei şi Teleormanului. Bucureşti. 15 . traducere din limba bulgară de Gheorghiţă Ciocioi şi Petre – Valentin Lică. Sibiu. Pr. 11. Editura Sophia. dr. 2004. Palade. Bucureşti . Dr. Nicolae D. Biblia sau Sfânta Scriptură. C. 9. op. tipărit cu aprobarea Sfântului Sinod şi cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist. Nicodim. Jean –Claude. Arhimandrit Alexiev. Sibiu. 34. editura Deisis. 2002. 2. 7. Calea asceţilor. Taina Sfintei Mărturisiri. Editura . Sânică. 3-4.1.P. Iaşi. tipărită cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Părinte Galaction. Episcop al Romanului. 8. Galeriu. Prof. Psihologia Spovedaniei. 2001. Pr. Ioan I. rânduieli şi rugăciuni săvârşite de preot la diferitele trebuinţe din viaţa creştinilor. Taina Mărturisirii. Bucureşti. 2002. Mitropolia Olteniei” Revista Oficială a Arhiepiscopiei Craiovei şi a Episcopiei Râmnicului şi Argeşului. al B.M. Colliander. 1997. nr.. Mic manual de spovedanie şi mângâiere a bolnavilor şi muribunzilor. Cosma. Î.O. Larchet. Anul XXXI. tipărită cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Eftimie. tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Teoctist. mijloc de pastoraţie individuală. Tito. Creştinul în faţa bolii suferinţei şi morţii. 6.R. Anul XIV. ediţia a II-a. Constantin. 1979. T.. 10. prefaţa de Pr. Leacul uitat Sfânta Taină a Spovedaniei. iulie-decembrie.. Pr. Serafim. Pr.Aprilie. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. Bucureşti. Martie. cit. 3. Editura I. Bucureşti. Prof. 2006. apud Spovedanie şi comuniune. A. Spovedanie şi comuniune. Andrei Arhiepiscopul Alba Iuliei. cuprinzând slujbe.. Ică jr. Alba Iulia. Andreicuţ. cu aprobarea Sfântului Sinod. 2006 4. 5. Reîntregirea.. nr. Bucureşti. în revista . Necula. Belea. Editura Sophia. Molitfelnic.B. în româneşte de diac. traducere din limba franceză de Marinela Bojin. Taina Sfintei Spovedanii. Ortodoxia. 1947.S.

cu Episcopul Alexandriei şi 16 . 2001 13. Teleormanului. în româneşte de Constantin Făgeţan. tipărită cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Părinte Andrei.P. Bucureşti. Î. Petre. Vlachos. traducere din limba greacă de Nicuşor Deciu. Alba Iulia. Vintilescu. Boala şi tămăduirea sufletului în tradiţia ortodoxă..S. editura Măiastra. Hierotheos mitropolit de Nafpaktos. Tipărită binecuvântarea Prea Sfinţitului Părinte Galaction. editura Sophia. 1995.12. Spovedania şi vindecarea sufletului. Mitropolit Vlachos. 2005. Episcopul Alba Iuliei.Hierotheos. Spovedania şi duhovnicia. Bucureşti. Pr. 14.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->