Sunteți pe pagina 1din 17

CAP.3.

PRELUCRAREA PRIN STRUNJIRE A SUPRAFE ELOR CILINDRICE


INTERIOARE I EXTERIOARE.
2.1 No iuni introductive:
Procesul de prelucrare prin strunjire se caracterizeaz prin urm toarele:
-consider m c avem o pies cilindric , care este prins n universalul
strungului i o achietoare care poate executa o micare II de avans longutudinal
sau transversal (fig.3.1.)
fig.3.1.
ntotdeauna la opera ia de strunjire semifabricatul execut micarea
principal de achiere iar scula achietoare execut micarea de avans
longitudinal sau transversal.
Opera ia de strunjire se aplic n prelucrarea n general a suprafe elor
cilindruce i conice interioare i exterioare dar se mai poate aplica i pentru
prelucrarea suprafeelor profilate i a suprafe elor elicoidale.
Opera ia de strunjire se poate desf ura n dou etape:
Faza de degroare - adncimea de achiere mare
- avansul mare
- viteza de achiere mic
Regimurile sunt limitate. Se aplic pe suprafe e semifabricate ob inute prin
turnare, la laminare.
n urma opera iei de degroare precizia de prelucare a suprafe ei se va
nscrie n:
IT 13-12 ISO, Ra = 2512,5

m.
Dei adncimea de achiere i avansul sunt mari, respectiv suprafe ele
prelucrate vor fi mari, se decurge la acest lucru pentru c se urm rete ca ntreg
adosul de prelucrare pentru degroare s fie nl turat pe ct posibil la o singur
trecere a sculei achietoare.
Faza de finisare - adncime de achiere mic
-avans mic
- vitez mare de achiere
Faptul c cei doi parameri (avans i adncime) sunt cu valoare scazut
duce la mbun t irea suprafe ei.
n urma opera iei de finisare precizia de prelucrare a suprafe ei crete: IT
10-11 ISO iar rugozitatea suprafe ei poate fi ntre 12,56.3 (3,2).
n cazul n care adaosurile de prelucrare sunt foarte mari poate ap rea o
faz intermediar numit strunjire de semifinisare.
Prelucrarea de strunjire se realizeaz pe maini unelte numite strunguri:
strung universal sau normal
strung revolver
strung multicu it
strung de copiat
strunguri automate monoaxiale sau multiaxiale
strung carusel

Alegerea tipului de strung se face n func ie de seria de fabrica ie, forma i
dimensiunile piesei, de capacitatea de produc ie a mainii unealt i n func ie de
costul prelucr rii.
Scula achietoare folosit la strunjire poart denumirea de cu it. Cu itele se
definesc dup tipul suprafe ei pe care o prelucreaz : cuite de exterior, de
interior, frontale, de retezat, de canelat, de filetat, profilaten cazul n care
execut opera ia de profilare. Toate cu itele sunt prev zute STAS.
Tipurile de cu ite i suprafe ele ce se prelucreaz cu acestea suntprev zute
n caietul de laborator
2.2. Instalarea semifabricatului n vederea prelucr rii prin
stru njire:
Semifabricatul care se prelucreaz prin opera ia de strunjire pot fi instalate
n felul urm tor:
- prinderea nte vrfuri care se aplic atunci cnd lungimea piesei de prelucrat
este mai mare i cnd prelucrarea exterioar poate fi executat la o singur
trecere.
- n mandrin cu trei bacuri (universal) . Prinderea n acest tip de universal
asigur autocentrarea piesei i n general se instaleaz n acest tip de dispozitiv
semifabricate de dimensiuni mici i mijlocii care pot fi turnate sau laminate.
Precizia de centare a semifabricatului este de 0,1 mm la universale noi i de
0,15.0,4 mm la universale uzate.
- pe platouri cu patru capete se instaleaz piese de dimensiuni mai mari dect cele
ce se pot fixa n universal sau piese asimetrice care au suprafe e ce trebuiesc
prelucrate prin strunjire.
- mandrina cu dou bacuri se recomand la prinderea pieselor de dimensiuni
mici i mijlocii sau cu form neregulat . n cazul acestui lucru bacurile mandrinei
se pot executa dup forma semifabricatului.
- mandrina cu buc elastic care se folosete la instalarea semifabricatelor
de tip bar laminat i se folosete la echiparea strungurilor ce permit ptrlucrarea
succesiv a mai multor piese (0,03..0,5m).
- instalarea pe dorn care poate fi fix sau extensibil i se instaleaz n general
semifabricate n urm toarele situa ii:-trebuie s se ob in o prelucrare riguroas
a suprafe ei exterioare cu suprafa a interioar pe care se aeaz dornul.
- trebuie s se ob in o grosime uniform a pere ilor pisei
- cnd se prelucreaz suprafe e cilindrice exterioare excentrice fa de
gaura pe care se monteaz dornul.
2.3. Condi iile de realizare a unei precizii la prelucrarea prin
strunjire
n cazul prelucr rii prin strunjire a semifabricatelor prinse ntre vrfuri este
necesar o opera ie prealabil care s execute pe suprafa a de prindere nite
g uri de centrare care reprezint bazele tehnologice de instalare a piesei pe tot parcursul
tehnologic de prelucrare.
Aceste g uri de centrare se execut cu nite burghie de centruire care sunt
standardizate. n cazul pinderii ntre vrfuri g urile de centrare trebuie s fie
coaxiale, n cazul n care ele nu sunt coaxiale prinderea se face n mod excentric
ntre p pua mobil i p pua fix lucru care va influen a precizia de form i
dimensional a piesei .
Acest lucru va determina ca prelucrarea s genereze n locul suprafe ei
cilindrice o suprafa conic a c rei tangent (a c rei unghi este caracterizat prin
tangent ) este dat de lungimea caracterisitc piesei i de excentricitate.

2.4. Instalarea sculei achietoare n raport cu axa semifabricatului
La o reglare corespunz toare vrful sculei achietoare trebuie s se afle n
acela i plan cu axa semifabricatului iar traiectoria sa s fie parplel cu aceast
ax . n cazul n care traiectori vrfului cu itului nu este paralel n planul
orizontal cu axa semifabrictului apare o eroare geometric numit conicitate
(fig.3.2.)

fig.3.2.
Dac vrful cu itului nu descrie o traiectorie paralel cu axa semifabricatului
fiind deplasat cu un plan vertical fa de acesta atunci forma final a piesei va fi
un hiperboloid de rota ie. Se nregistreaz i atunci cnd vrful cu itului este
deplasat i n plan orizontal fa de planul orizontal al axei semifabricatului.
Vrful cu itului deplast n planul vertical cu un unghi

. Ne propunem s
determin m care ar fi abaterea de raz ce apare ntr-o sec iune oarecare X.
Se duce o perpendicular ce se va intersecta cu AC intr-un punct E.Tringhiul
ce se formeaz este un triunghi dreptunghic avnd unghiul
D = 90
0

DEF
.
ABC

este tot un triunghi dreptunghic n care unghiul
= 90
0
.

tgb =
b
L
n triunghiul DEF dac not m raza ini ial a semifabricatului cu
r =OA , DF=r
0 0

r - raza curent corespunz toate sec iunii X. Acest r este de fapt segmentul ce
reprezint ipotenuza n triunghiul DEF.

r= r + (x tgb) =EF sau r= r + x
b
L
0
2
0
2
2
2r y
0

i ridic m la p trat i ordon m dup x i y ob inemr r x
b
L
y r x
b
L

2
0
2 2
2
2
2
0
2 2
2
2
+ + sauy
r
x
L
b
r
2
0
2
2
2
2 0
2
1
ecua ia care descrie hiperboloidul de rota ie
Pentru determinarea abaterii
r
care determin eroarea dimensional :

Dr=r-r = r x
b
L
r
0 0
2 2
2
2 0
+

(Dr+r ) r x
b
L
Dr Drr r r x
b
L
Dr
0
2
0
2 2
2
2 0 0
2
0
2 2
2
2
2
0
+ + +2
2
0
2
2
2
2 2
0
2
Drr x
b
L
Dr=
x b
r L

n cazul n care x = L

r max
2
0
b
2r

25. Scule achietoare folosite la strunjire


Aceste scule se numesc cu ite de strung. Pentru diferite procedee
tehnologcw de prelucrare se utilizeae diverse forme de cu ite. Construc ia unei
variet i mari de forme i dimensiuni de cu ite a fost restrns la nou forme de
cu ite de strung dintre cele mai uzuale, standardizate n standardrul ISO 243-
1975 (fig.3.3.)
fig.3.3.
Cu ite pentru strunjirea exterioar :
1., 11.-pentru teire
2.-pentru retezare
3., 7.-strunjire longitudinal
4.-profilat pentru rotunjire
5., 6.-frontal
8., 9.-canelare
10.-filetare
Cu itepentru strunjirea interioar (fig.3.4.):

fig.3.4.
1.-pentru degaj ri
2., 7.-pentru strunjiri longitudinale
3.-pentru canelare
4.-pentru filetare
5.-pentru teire
6., 8.-pentru planare
O caracteristic important a acestor cu ite o constituie adaptarea pentru
cozi (STAS 6310-74) a sec iunii p trate cu excep ia acelora la care for a de
achiere tangen ial este cea mai important la solicitarea cu itului (cu ite de
canelat, cu it late) sau pentru cu itele solicitate mai pu in (cu ite de col , cu ite de
finisat).
Cu toate acestea unii produc tori de cu ite au adoptat pentru absolut toate
cu itele sec iunea p trat i o recomand cu prioritate, pentru avantajul c
rezist mai bine la vibra ii.
O alt caracteristic constructiv a cu itelor standardizate este aceea c la
toate cu itele unghiul de aezare

este de 6
0
, iar unghiul de degajare i de
maotare a pl cu ei de cap este de 12
0
, la cu itele pentru prelucr ri exterioare i
de 10
0
la cu itele pentru interior. Unificarea unghiului de aszare i degajare face
posibil ascu irea economic a cu itelor la unghiuri normal izate.
Standardele stabilesc o singur singur lungime de cu ite pentru fiecare
sec iune, lucru justifi- cat prin faptul c suporturile cu itelor, mai ales cele cu
port-cu ite multiple nu permit montarea unor cu ite pra lungi. Pentru c apar
situa ii n care cu ite cu coad mai lung (la aschierea ntrerupt i cu ocuri) sau
cu ite cu coad mai scurt dect cele prev zute n standarde (la strunguri
carusel, strun- guri automate, revolver) se execut i alte lungimi de cu ite
ncadrate ntr-o serie normalizat .
Pentru c tipurile standardizate nu acoper necesarul de forme pentru toate
prelucr rile prin strunjire produc torii de cu ite de strung au elaborat norme
complementare de care stabilesc formele i dimensiunile de cu ite pentru
prelucr rile deosebite cum ar fi: prelucrarea filetelor, prelucrarea canalelor
interioare, a canalelor pentru curele trapezoidale, pentru racord ri , pentru
strunjire prin copiere, etc.
Alte cu ite de folosin curent sunt cu itele pentru prins n bare port-cu it,
utilizate n special la strungul revolvrer, strunguri automate,maini de retezat
orizontale,etc. Formele i dimensiunile acestor cu ite (STAS 8835-72) pentru
prelucr ri mecanice diverse cuprind cu ite cu coad cu sec iune p trat sau
rotund permi nd potrivirea convenabil a nclina iei t iului. Pentru reglarea
fin a pozi iei t iului la dimensiunea de prelucrat pe cu ite se realizeaz o
crest tur n care intr gulerul unui urub de reglare. Pentru prelucr ri interioare
se folosesc i cu ite cu reglaj micrometric care se monteaz pe bare port-cu it
normalizate sau speciale fiiind alc tuite din tr-un suport tipizat n mai fulte
dimensiuni. Acesta este compus din cu itul propriu-zis, cu coad filetet i
terminat cu doi pinteni ce cul iseaz pe dou canale n locaul barei i pe care se
nurubeaz o piuli gradat de reglare . Sistemul se blocheaz n loca cu
uruburi din spate prin intermediul unei aibe i a unui arc. Avantajul construc iei
rezult din faptul c are reglare microme tric i se poate monta nu numai ca
unicat pe port-scule simple ci i pe suporturi complexe, pentru execu ia simultan
a mai multor trepte interioare sau exterioare la piese mai complicate.
Construc ia cu itelor de strung poate fi:
-monobloc
-cu pl cu
Cu itele cu pl cu pot avea pl cu a fixat mecanic sau pl cu lipit .
26. Generarea suprafe elor prin stunjire.
Prin strunjire se prelucreaz urm toatele tipuri de suprafe e:
-plane
-cilindrice, de revolu ie
-conice
-profilate
Pentru orice tip de prelucrare prin strunjire se stabilete:
-tipul strungului
-felul cu itului de strung i dimensiunile acestuia
-alegerea modului de prindere a sculei i a semifabricatului
-alegerea parametrilor de achiere

2.7. Scheme de prelucrare prin strunjire.
- se refer la modul n care se nl tur adaosul de prelucrare pe diferite tipuri
de strunguri, astfel la strunjirea unui arbore n trepte.
Cu itul este pozi ionat cu o deplasare i n plan vertical i n plan orizontal fa de
planul piesei, rezultnd i de data aceasta un hiperboloid de rota ie (fig.3.5.)
Fig.3.5.

< BAE a


<BAC b

Din
ABE tga=
a
L


ABC tgb=
b
L

Intersec ia aflat la distan a x de cap t deduce o perpendicular


DC O (<D= )
o
90

( ) ( )
DC O DO DE E O DE x tg r
DC x tg C O DO DC x tg r x tg
C O x
a
L
r x
b
L
C O y y x
a
L
r x
b
L
y
x
a
L
r
+ +
+ + +
+

_
,
+
+

_
,
+
+


0
2 2
0
2 2
0
2
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
0
( )

_
,

_
,


2
2
2
2 0
2
1
x
L
b
x
a
L
r


( )
- ecua ia unui hiperboloid de rota ie

( )

r r r x
a
L
r x
b
L
r
x L
r a r b r
+

_
,
+

+ +
0 0
2
2
2
2 0
0
2
2
0
abaterea max. r

max
max

Strunjirea suprafe elor plane
Se execut pe strunguri normale, revolver, carusel. Suprafe ele plane la un
semifabricat prelucrat prin strunjire le reprezint suprafe ele frontale, respectiv
cele perpendiculare pe suprafe ele de revolu ie.
Cu itul folosit este cu itul frontal, iar semifabricatul se instaleaz ntre
bacurile universalului fig.3.6.
fig.3.6.
Strujirea suprafe elor cilindrice (de revolu ie)
Se poate executa pe strunguri normale, semiautomate multicu it, revolver,
carusel. Schemele de prelucrare prin strunjire a suprafe elor cilindrice vor fi
diferite func ie de modul de ndep rtare a adaosului de prelucrare n aa fel nct
s avem un timp de prelucrare mic.
Piesa: arbore n trepte
POZA!!!
fig.3.7.
n fig.3.7. se observ trei modalit i diferite de ndep rtare a adaosului d e
prelucare:
a.-fiecare treapt se prelucreaz separat, treapta A cu dou treceri iar B
i C la o trecere
b.-se observ c prelucrarea se face cu trei treceri
c.-avem o variant de schem ob inut ca o combina ie a variantelor a.
i b.
Adaosul de prelucrare este mic; nu vor exista solicit ri mari ale sistemului
tehnologic elastic n schimb timpul de prelucrare Tp este foarte mare.

T t t
p b aux
+
t
b
-timpul efectiv de prelucrare
t
aux
-ceilal i timpi necesari preg tirii locului de munc n
vederea prelucr rii

t
L
n s
i
b


L-lungimea de achiat
n-tura ia arborelui principal
s-valoarea avansului
i-num rul de treceri
Schema din figura b. este cea mai dezavantajoas din punct de vedere al
timpului de baz pentru c num rul de treceri este egal cu 3 i prelucrarea se
execut pe o lungime mare.
Cea mai avantajoas schem este schema c. din punct de vedere al
timpului de baz deoarece dou treceri se execut pe lungimi mici de prelucrat.
La arborii cu diferen e mai mari de diametre opera iile de strunjire se
execut de la tronsonul cu diametru cel mai mare spre tronsonul cu diametrul cel
ami mic n scopul micor rii ct maipu in a rigidit ii piesei.
Suprafa ele acestora se pot prelucra i pe alte strunguri.
Scheme de prelucrare pe strunguri multi c u it.
Exist posibilitatea de concentrare a opera iei de strunjire prin prelucrarea
simultan a suprafe elor cilindrice cu mai multe cu ite (fig.3.8.)

fig.3.8.
Fiecare cu it va achia
1
3
din lungimea piesei.
Pentru arbori n trepte.
Strunjirea suprafe elor profilate.
a.strunjirea manual a suprafe ei profilate care se efectueaz prin deplasarea
saniei de avans respectiv a cu itului de prelucrat n aa fel nct s se genereze
suprafa a profilat .
Precizia suprafe ei este mic i nerecomandat dect n cazuri unicate.
b.folosirea cu itelor prfilate . Cu ite profilate care se materializeaz prin
muchia achietoare profilului de prelucrare (fig.3.9.)
Suprafa a se degroeaz anterior pentru ca la folosirea acestora cu
ncr rcarea s fie foarte mic .
c.strunjirea cu cu it nf ur tor (metoda rul rii).


Cu itul materializeaz conturul exterior, suprafa profilat de generatoare
i cu itul cu form de disc. El se monteaz pe c rucior n aa fel nct la
deplasarea acestuia de micare de avans cu itului s se poat roti n jurulunei
articula ii profilnd sup rafa a de prelucrat.
Acest cu it nf ur tor este dificil de realizat, este foarte scump i din
aceast motiv nu se folosete dect n cazul prelucr rilor de serie mare.
d.strunjirea profilat cu ajutorul dispozitivelor de copiere care pot fi mecanisme
hidraulice, pneumatice i combina ionale.
e.strunjirea profilat cu ajutorul dispozitivelor speciale cum ar fi:
-profilarea suprafe ei prin rostogoloire pentru suprafe e sferice
-cu tij articulat pentru suprafa a profilat interioar
28. Regimuri de achiere la strunjire.
Adncimea de aciere
Stabilirea adncimul de achiere se face func ie de naturai felul prelucr rii.
La degroare adncimea de achiere este func ie de adaosul de prelucrare
care se poate nl tura la o treceresau mai multe.
Adncimea de achiere:
[ ] t
A
i
p

2
2
mm

2 A
p
=adaosul de prelucrare simetric

i
num rul de treceri
-la finisare adaosul de prelucrare mai mic dect la degroare.

t
f
0 5 , mm
Avansul (s) [ mm /rot]
M rtimea avansului este influen at de o serie de factori:
-rezisten a sculei achietoare
-rigiditatea
-puterea mainii
-calitatea suprafe ei prelucrate
Alegerea avansului se face dup normative urm toatea dup aceea s se
fac verificarea acestei valori n func ie de factorii enumera i mai sus. Verificarea
avansului din punct de vedere al rezisten ei sculei achioetoare se realizeaz din
dou pu ncte de vedere:
-verificarea la ncovoiere a sculei achietoare care rezult din faptul c for a
principal de achiere este mai mic for a principal de achiere admis

F F
z za
<
lucru care permite limitarea avansului la

S
W
l t C
i
x
Fz
Tz

_
,


W = modulul de rezisten al cozii cu itului n mm
3

i
= rezisten a admisibil la ncovoiere [daN/mm
2
]
l = lungimea cu itului n consol [mm]

C x y
Fz Fz Fz
, ,
coeficien i i exponen i ce caracterizeaz condi iile de prelucrare
i adaosul de prelucrare
Verificarea rezisten ei pl cu elor din aliaj dur se face cu rela ii empirice de
forma:

s
C
t
daN/mm
s
C
t
daN/mm
r
r

>
0 8
0 3 0 3
2
0 8
0 3 0 3
2
60
8 3
60
,
, ,
,
, ,
;
,
;


pentru
pentru
r
r

Numai n cazul n care cu itele sunt armate cu
Verificarea avansului din const din verificarea mai ales din punct de
vedere al rigidit ii piesei de prelucrat. Aceast verificare se face innd cont c
s geata de ncovoiere a apiesei n timpul prelucr rii sub ac iunea for ei principale
F
z
nu dep ete valoarea maxim admisibil de toleran a dimensiunilor
respective. Valoarea s ge ii va fi n func ie de modul de instalare al piesei astfel:
-pentru prindere ntre vrfuri
f
F l
E I3
3

-pentru prindere n universal i p pu mobil
f
F l
E I7
783
3
-pentru prindere n universal
f
F l
E I3
48
E = modulul de elasticitate al amterialului de prelucrat n daN/mm
2
I = momentul de iner ie al sec iunii piesei n mm
4

l = lungimea de prelucrat a piesei

F F s
F
C t
zcalc zadmisa
z
Fz
x
Y
Fz
Fz
<

_
,

1
]
1

mm
rot
n cazul n care valoarea avansului ales din tabele este pentru opera ia de
finisare verificarea acesteia se face innd seama de rugozitatea suprafe ei R
a
, de
un coeficient C
s
ce reprezint caracteristicile materialului prelucrat i depinde de
valoarea avansului la degroare; de raza la vrf a cu itului R i de adaosul de
achiere t la o putere x i de cele dou unghiuri de atac principal i secundar la o
putere z.

s
C R r
t
s a
x

Viteza de achiere se determin cu rela ia:V
C
T s t
v
m x y
v v

1
]
1

m
min
T = durabilitatea sculei achietoare SA
C
v
= coeficient func ie de materialul de prelucrat i de materialul sculei
achietoare
Valoarea vitezei calculate ne permite s determin m tura ia
corespunz toare:

n
V
d

1
]
1


rot
min
d = diametrul semifabricatului de prelucrat
valoarea tura iei de pe maina unealt i se va alege acea tura ie acre se
apropie cel mai mult de valoarea calculat .

n n
MU calculata


n cazul n care
n
n
MU
calc
5%
se paote alege valoare aimediat superioar

v d n
reala real

- se va verifica dac

P P
cons MU MUn cazul n care nu se respect se reia calculul de la nceput.

2.9. Mainile unelte folosite la opera ia de strunjire.
Strunguri normale.
Strungurile normale sunt strunguri cu un nalt grad de universalitate.n figura
de mai jos sunt prezentate elementele componente i mic rile strungului
normal.

1.-batiu
2.-p pu fix
3.arbore principal
4.-universal
5.-cutia de avansuri
6.-c rucior
7.-sania longitudinal
8.-sania transversal
9.-plac rotativ
10.-suport
11.-port-scul
12.-p pu mobil
13.-cremalier
14.-urub conduc tor
15.-bar de avansuri

Strunguri frontale
Snt destinate prelucr rii pieselor caracterizate printr-un diametru mai mare dect
lungimea D > L

L
D
< 1

Strungurile frontale prezint o serie de caracteristici i anume:
-lipsete p pua mobil .
-batiul strungului este separat fa de cutia de viteze fapt care confer
flexibilitate n montarea cutiei de vitez n orice pozi ie fa de axa piesei.
-poate prelucra simultan cu dou cu ite.
Dezavantaje:
-inconveniente constructive
-montarea i centrarea pieselor se face pe dispozitivul de instalare a
semifabricatului; este mult mai greu de efectuat pentru c acesta se afl n plan
vertical.
-n cazul n care semifabricatul are o greutate mai mare i necesit o precizie
ridicat n prelucrare, prelucrarea se va face pe un strung carusel.
-montarea pieselor pe platoul aflat n plan vertical implic apari ia unor
solicit ri n lag rul din apropierea platoului mult mai mari dect solicitarea din al
doilea lag r din aceast motiv apar uzuri rapide ale lag rului i n acelai timp este
influen at n mod negativ precizia de prelucrare.

Strunguri carusel

P r ile componente ale strungului carusel sunt perzentate n figura de mai jos:
1.-batiu
2.-platou
3.-canale radiale
4.-montan i
5.-c rucior lateral
6.-travers mobil
7.-c rucior superior
8.-plac rotitoare
9.-sanie
10.-cap revolver
11.-travers fix
Sunt strunguri care prelucreaz piese de greutate mare i care au diametrul
mai mare dect lungimea.
Spre deosebire de strungurile frontale acestea au platoul de prindere al piesei
n plan orizontal iar sculele achietoare se g sesc montate pe c rucioare port-
scul care pot echipa un strung carusel. Pot exista patru c rucioare.
Strungurile carusel se pot clasifica dup mai multe criterii:
n func ie de dimensiunea maxim pe care o pot prelucra:
-strunguri carusel cu un montant care de obicei se folose te la prelucrarea
pieselor cu
< 1800
mm.
-strunguri carusel cu doi montan i pe care se pot prelucra piese cu
< 2500

mm.
n func ie de domeniul de utilizare:
-strunguri carusel: orice tip de semifabricat
-strunguri carusel speciale: preluc rile anumitor tipuri piese
Greutatea semifabricatului ce se monteaz pe strungul carusel

220 ToF.
Nota ie: SC X ; X = d imensiunea semifabricatului care se poate prelucra
n ar nota iile s-au f cut:
-cu un montant: SC 1000; SC 1250; SC 1600.
-cu doi montan i: SC 2000; SC 2500; SC 3200.
-n cazul utiliz rii ra ionale a strungului carusel se lucreaz cu 2.4
c rucioare i cu 24 scule achietoare simultan.
-o problem o reprezint faptul c sculele achietoare lucreaz cu diferite
regimuri de aciere pe supra-
fe e diferite ale piesei. Problema este ca timpul de prelucrare pentru toate
suprafe ele prelucrate simultan s fie acelai care la care se realizeaz prin
folosirea de scule achietoare care s aibe aceeai durabilitate indiferent de
regimul de prelucrare folosit.
Strungurile revolver
-dimensiuni mici i mijlocii de form complicat
-din punct de vedere constructiv strungul revolver se caracterizeaz printr-
un cap revolver pe care se pot monta 618 scule achietoare, ceea ce asigur
prelucrarea compet a semifabricatului la o singur prindere.
-acest lucru conduce la micorarea timpilor auxiliari pentru instalarea i
reglarea sculelor achietoare.
-acest tip de strung se folosete la produc ia de serie mare
-sculele se monteaz n capul revolver n ordinea fazelor de prelucrare
(degroare, finisare, filetare, canale).
-n port scule se pot monta mai multe scule achietoare dnd posibilitatea
prelucr rii simultan mai multor suprafe e.


Elementele constructive sunt urm toarele:
1.-batiu
2.-p pu fix
3.-universal
4.-c rucior lateral
5.-sania transversal
6.-portscul
7.-c ruciorul revolver
8.-cap revolver
9.-tambur cu opritor
10.-ghidaj
11., 12.-arbori de transmisie
13.-cutia de avansuri
Clasificare:
-dup forma i pozi ia capului revolver
-strunguri revolver orizontale sau cu disc
-strunguri revolver verticale sau cu turel
-dup diametrul barei semifabricatului
-strunguri revolver mici
30 mm
-strunguri revolver mijlocii
30 80 .... mm
-strunguri revolver mari
> 80 mm
-func ie de subansamblul pe care se monteaz capul revolver
-strunguri revolver cu cap revolver montat pe c rucior
-strunguri revolvercu cap revolver montat pe o sanie transversal
-strunguri revolver cu cap montat pe o sanie transversal
Modul de notare:
S.R.O.-diametrul maxim al semifabricatului
S.R.V.-diametrul maxim al barei semifabricatului
Exemple:
S.R.O. 25
S.R.V. 45
Construc ia S.R.O.
Dinre elementele constructive (fig. ) se remarc :
-cutia de viteze
-cutia de avansuri
-arborele principal
-buc elastic
-capul revolver
-port-scul
-batiu
-c ruciorul capului revolver
-tambur cu opritori pentru comand automat