Sunteți pe pagina 1din 9

Universitatea din Craiova

Facultatea de Drept i tiine Administrative


Str. Al. I. Cuza nr. 13, Tel./Fax: 0251.41.99.00

Ghid de elaborare a lucr rii de licen diserta ie

Documente relevante: 1.Legea nv mntului nr.84/1995, cu modific rile ulterioare; 2.Legea nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare; 3.Hot rrea Guvernului nr.404/2006 privind organizarea i desf urarea studiilor universitare de masterat; 4.Ordinul nr.295/2007 privind organizarea i desf urarea examenului de finalizare a studiilor; 5.Regulamentul Universit ii din Craiova privind activitatea profesional a studen ilor, 2009; 6.Carta Facult ii de Drept i tiin e Administrative aprobat n edin a Consiliului Facult ii din 21.02.2008 i intrat n vigoare ncepnd cu semestrul al II lea al anului universitar 2007-2008. Conform Art. 17 din Carta Facult ii de Drept i tiin e Administrative: Repartizarea lucrrilor de licen i a celor de dizerta ie se va face astfel nct s se asigure un echilibru ntre numrul lucrrilor repartizate fiecrui cadru didactic ndrumtor i fiecrei discipline, conform ponderii i importan ei disciplinei n planul de nv mnt. La stabilirea numrului total de lucrri se va avea n vedere numrul studen ilor dintr-un an de studiu, n aa fel nct fiecare student s aib posibilitatea de a opta pentru o lucrare. De regul, pentru o disciplin de an numrul lucrrilor ce poate fi repartizat este de 20, pentru o disciplin de semestru de 10, iar pentru disciplinele facultative i op ionale de 5. Pentru disciplinele care au dou cadre didactice titulare de curs, numrul de lucrri este de 15 pentru fiecare ndrumtor. Fiecare cadru didactic va putea stabili criterii proprii de evaluare a unui student care opteaz pentru o lucrare sub ndrumarea sa, fr ca aceasta s poat constitui un refuz nejustificat de a coordona lucrri de diplom.

Universitatea din Craiova


Facultatea de Drept i tiine Administrative
Str. Al. I. Cuza nr. 13, Tel./Fax: 0251.41.99.00

Examenul de licen se desfoar cu respectarea prevederilor legale n materia examenului de licen i const n sus inerea unei probe de cunotin e fundamentale i a uneia de cunotin e de specialitate. Rezult din textul de mai sus c fiecare student are obliga ia de a alege tema lucrrii de licen /diserta ie i cadrul didactic coordonator, i de a respecta, pe parcursul elaborrii i prezentrii lucrrii, cerin ele impuse de acesta i recomand rile din prezentul ghid. Coordonarea lucrrii de licen se poate face de ctre cadre didactice de predare a disciplinelor din planul de nv mnt aferent programului de licen /master, avnd gradul didactic de lector, conferen iar sau profesor.

Universitatea din Craiova


Facultatea de Drept i tiine Administrative
Str. Al. I. Cuza nr. 13, Tel./Fax: 0251.41.99.00

Etapele elaborrii lucrrii de licen /diserta ie

1. Alegerea temei/domeniului de cercetare. 2. Contactarea cadrului didactic coordonator. 3. Dup primirea acceptului din partea cadrului didactic coordonator se va ntocmi o cerere ce va fi nmnat acestuia. 4. Cadrul didactic coordonator stabilete bibliografia i metodele de documentare. 5. Prezentarea schi ei lucrrii de licen /diserta ie cadrului didactic coordonator. 6. Documentarea n vederea realizrii lucrrii de licen /diserta ie. 7. ntocmirea lucrrii. 8. Contactarea cadrului didactic coordonator pentru observa ii i recomandri 9. Predarea lucrrii mpreun cu referatul cadrului didactic coordonator la Secretariatul facult ii 10. Realizarea prezentrii PowerPoint n vederea sus inerii lucrrii i discutarea acesteia cu cadrul didactic coordonator.

Aten ie!!! Este obligatoriu ca termenele fixate de ctre cadrul didactic coordonator s fie respectate.

Universitatea din Craiova


Facultatea de Drept i tiine Administrative
Str. Al. I. Cuza nr. 13, Tel./Fax: 0251.41.99.00

1. Structura lucrrii de licen /diserta ie: Lucrarea de licen /diserta ie este structurat pe capitole i include urmtoarele elemente obligatorii: 1. Coperta va con ine informa iile generale referitoare la candidat, programul de licen /master, facultate; forma de prezentare este artat n Anexa 1; 2. Pagina de titlu forma de prezentare este artat n Anexa 2; 3. Declara ia pe propria rspundere la lucrarea de licen /diserta ie se va ataa o declara ie pe propria rspundere a absolventului din care s rezulte c lucrarea nu este plagiat. Pentru a se evita plagiatul recomandm s se respecte regulile prevzute pe site-ul http://www.indiana.edu/~wts/pamphlets/plagiarism.shtml, precum i cele prevzute n Codul de etic universitar al Universit ii din Craiova, care poate fi consultat la adresa: http://cis01.central.ucv.ro/documente/files/anexe/anexa_1_7_a.pdf . Declara ia va fi semnat n original. Con inutul declara iei este indicat n Anexa 3; 4. Cuprinsul trebuie s con in titlurile tuturor capitolelor i sectiunilor cu pagina iile de nceput; 5. Introducerea va con ine o prezentare a importan ei i a gradului de noutate a temei abordate, obiectivele generale i specifice ale studiului, ipotezele pe care se bazeaz cercetarea tiin ific, expunerea pe scurt a con inutului lucrrii (1-3 pag.); 6. Capitolele i sec iunile vor fi numerotate de regul cu cifre arabe; fiecare capitol poate con ine n final o sec iune de concluzii; Elementele obligatorii n con inutul capitolelor sunt: - Un studiu de literatur juridic , studiu care s prezinte stadiul actual al cercetrilor n domeniul temei lucrrii de licen /diserta ie; tot asemenea i legisla ia la care se face referire trebuie s fie actualizat ; - Contribu ii personale, care pot consta n prelucrarea unor date de literatur, concluzii teoretice rezultate din studiile ntreprinse, propuneri de lege ferenda. 7. Con inutul lucrrii trebuie s cuprind dou componente respectiv:

Universitatea din Craiova


Facultatea de Drept i tiine Administrative
Str. Al. I. Cuza nr. 13, Tel./Fax: 0251.41.99.00

- componenta teoretic (unde se va realiza o evaluare original i creativ a doctrinei referitoare la subiectul abordat, prezentndu-se teoriile i solu iile propuse pentru rezolvarea diverselor aspecte ale temei analizate); - componenta practic (care s cuprind unul sau mai multe studii de caz). 8. Concluziile lucrrii n aceast parte a lucrrii se vor prezenta cele mai importante concluzii din lucrare; de asemenea, pot fi fcute considera ii personale asupra temei tratate n lucrare; 9. Anexele pot fi introduse ntr-o sec iune separat, care nu se numeroteaz. Referirea la Anexe trebuie fcut n textul lucrrii; 10. Bibliografie va con ine lista tuturor surselor de informare utilizate pentru redactarea lucrrii de diserta ie. Bibliografia nu se va numerota drept capitol; 11. Lucrarea de licen /diserta ie se va realiza n dou exemplare, unul se va depune la secretariatul facult ii i unul la cadrul didactic coordonator al lucrrii. Exemplarul depus la secretariatul facult ii va con ine, n mod obligatoriu, fia de evaluare realizat de cadrul didactic coordonator al lucrrii; 12. Lucrarea de licen /diserta ie se va depune n perioada afiat, depirea termenului anun at ducnd la suspendarea dreptului de sus inere a lucrrii n sesiunea respectiv. 2. Redactarea lucrrii de licen Formatul ntregii lucrri este A4, numrul de pagini se recomand a fi de: - minim 50 de pagini(fr anexe),maxim 80 de pagini (fr anexe). Se vor respecta urmtoarele elemente: 1. Formatul paginii : Dimenisune: A4, portrait; Margini: sus 2 cm, jos 2 cm, stnga 3 cm, dreapta 2 cm; 2. Font fontul utilizat pentru redactare va fi Times New Roman, cu dimensiunea de 14 puncte, utiliznd n mod obligatoriu diacriticele specifice limbii romne (, , , , ); 3. Spa iere ntre rnduri - textul va respecta o spa iere ntre rnduri de 1,5 linii. 4. Alinierea textului - textul din cadrul paragrafelor normale va fi aliniat ntre marginile din stnga i dreapta (justified). Primul rnd al fiecrui paragraf va avea un alineat de 1,2 cm. 5. Titlul capitolelor va fi redactat cu font Times New Roman, bold, 18, paragraf aliniat la centru, spa iere nainte 12 pct, spa iere dup 24 pct;

Universitatea din Craiova


Facultatea de Drept i tiine Administrative
Str. Al. I. Cuza nr. 13, Tel./Fax: 0251.41.99.00

6. Titlul sec iunilor va fi redactat cu font Times New Roman bold, 16, paragraf aliniat la centru, spa iere nainte 12 pct, spa iere dup 12 pct; 7. Numerotarea paginilor - Numrul de pagin se insereaz n subsolul paginii, centrat. Se ncepe numerotarea cu Introducerea; 8. Antetul paginii se va insera ncepnd cu introducerea i va con ine titlul capitolului; 9. Notele de subsol se vor insera prin numerotare automat, trimiterile ctre cr i, articole i alte surse vor fi prezentate ca n bibliografie cu specificarea suplimentar a paginilor vizate direct; 10.Tabele tabelele se numeroteaz cu 2 cifre, prima reprezentnd numrul capitolului, iar cea de a doua reprezentnd numrul tabelului din capitolul respectiv. Titlul se men ioneaz deasupra tabelului, centrat; 11.Figuri - figurile se numeroteaz cu 2 cifre, prima reprezentnd numrul capitolului, iar cea de a doua fiind numrul figurii din capitolul respectiv; fiecare figur are numr i titlu, care se men ioneaz sub figur, centrat; 12.Bibliografia - cuprinde urmtoarele categorii: materiale tiprite (articole, cr i i capitole n cr i) i surse electronice (articole i lucrri disponibile on line, site-uri consultate). Aceste referin e bibliografice se vor insera n ordinea apar iei n text sau alfabetic. Prin nsi natura sa, orice text tiin ific se bazeaz pe o bibliografie bine selec ionat i la care trebuie s existe trimiteri riguroase. Aceste trimiteri se marcheaz prin citare i prin note de subsol care fac trimiteri la referin ele bibliografice folosite. Trimiterile bibliografice vor cuprinde n mod necesar pagina/paginile la care se gsete informa ia sau ideea la care se face trimitere. Preluarea oricrei idei apar innd unui autor se precizeaz prin nota de subsol, fie c este vorba de un scurt citat, fie c este vorba de o parafraz (adic reformularea ideilor din referin ele bibliografice cu propriile cuvinte ale celui care redacteaz un text). Va fi evitat reproducerea in extenso a unor pasaje din bibliografie. Atunci cnd aceast preluare este absolut necesar, pasajul va fi pus ntre ghilimele. n cazul cr ilor: prenumele i numele autorului (numele cu majuscule), titlul complet (italic), editura, locul apari iei, anul apari iei. Exemplu: Ion DOGARU, ntre inerea n contextul drepturilor fundamentale, Editura Themis, Craiova, 2001. n cazul volumelor editate: prenumele i numele editorului/editorilor (numele cu majuscule), men iunea [editor(s)/diteur/editor] ntre ( ), titlul complet (italic), editura,locul apari iei, anul apari iei.

Universitatea din Craiova


Facultatea de Drept i tiine Administrative
Str. Al. I. Cuza nr. 13, Tel./Fax: 0251.41.99.00

n cazul traducerilor: prenumele i numele autorului (numele cu majuscule), titlul lucrrii, consemnarea referin elor la traducere i traductor(i) potrivit paginii de titlu, editura, locul apari iei, anul apari iei. n cazul studiilor n volume editate/coordonate/colective: prenumele i numele autorului (numele cu majuscule), titlul complet al studiului (ntre ghilimele ), men iunea [n:], numele editorului/lor, titlul complet al volumului (italic), editura, locul apari iei, anul apari iei, paginile ntre care se afl studiul. n cazul studiilor publicate n reviste: prenumele i numele autorului (cel din urm cu majuscule), titlul complet al studiului (ntre ghilimele ), numele revistei (italic), volumul, numrul, anul apari iei, paginile ntre care se afl studiul. n cazul recenziilor: prenumele i numele autorului recenziei (numele cu majuscule), urmat de men iunea [recenzie la/review of/compte rendu de], prenumele i numele autorului recenzat (numele cu majuscule), titlul lucrrii recenzate (italic), editura, locul apari iei, anul apari iei, urmate de men iunea [n: ], apoi numele revistei n care a aprut recenzia (italic), volumul, numrul, anul apari iei, paginile ntre care se afl recenzia. 3. Prezentarea lucrrii de licen /diserta ie Notarea lucrrii de licen /diserta ie se realizeaz de ctre Comisia de Evaluare, pe baza referatului cadrului didactic coordonator (prezentat n fia de evaluare anexat la lucrare) i n urma prezentrii i sus inerii lucrrii de ctre candidat. Cadrul didactic coordonator va nso i candidatul n fa a comisiei. Reguli de prezentare i sus inere a lucrrii de licen /diserta ie: a. Prezentare: n func ie de specificul lucrrii, absolventul i poate sus ine rezultatele cercetrii realizate cu ajutorul unei prezentri multimedia concepute n PowerPoint, prin prezentare oral , demonstra ii computerizate; b. Timp maxim de prezentare: 20 minute; c. Timp alocat ntrebrilor: membrii comisiei vor adresa absolventului ntrebri referitoare la subiectul lucrrii de licen /diserta ie, metodologia utilizat, rezultatele obtinu e, interpretarea lor i resursele folosite n documentare. Cadrul didactic coodonator nu va rspunde la ntrebrile adresate absolventului de ctre comisie. Recomandri pentru cazul prezentrii n PowerPoint: a. Numr de slide-uri: maxim 15; b. Informa iile privind titlul lucrrii, numele absolventului i numele cadrului didactic coordonator) se introduc pe primul slide;

Universitatea din Craiova


Facultatea de Drept i tiine Administrative
Str. Al. I. Cuza nr. 13, Tel./Fax: 0251.41.99.00

c. slide pentru cuprinsul prezentrii (lucrrii); d. con inutul lucrrii (text, tabele i figuri care vor prezenta aspectele importante ale lucrrii): 8-12 slide-uri; e. concluzii: 1-2 slide-uri. 4. Evaluarea lucrrii de licen /diserta ie Gril de evaluare a lucrrii de ctre cadrul didactic coordonator: Nr. Criteriu de evaluare Punctaj Crt. 1. Con inutului lucrrii/cercetrii ntreprinse i 4 puncte noutatea temei abordate 2. Contribu ii personale 4 puncte 3. Modul de structurare a lucr rii de licen /diserta ie 1 punct 4. Modul de redactare a lucr rii de licen /diserta ie 1 punct Nr. Crt. 1. Gril de evaluare a lucrrii de ctre membrii comisiei Criteriu de evaluare Punctaj

Con inutului lucrrii/cercetrii ntreprinse i 4 puncte noutatea temei abordate 2. Contribu ii personale 3 puncte 3. Modul de structurare a lucrrii de 0.5 puncte licen /diserta ie 4. Modul de redactare a lucrrii de licen /diserta ie 0.5 puncte 5. Prezentarea lucrrii i rspuns la ntrebri 2 puncte Prezentul Ghid de elaborare a lucr rii de licen i diserta ie a fost adoptat n edina Consiliului Facultii din data de 16.11.2010. Decan, Prof. univ. dr. Dan Claudiu Dnior

Universitatea din Craiova


Facultatea de Drept i tiine Administrative
Str. Al. I. Cuza nr. 13, Tel./Fax: 0251.41.99.00

Anexa 1

DECLARA IE

Subsemnatul, Numele si prenumele, student/masterand la specializarea Denumirea programului de licen /master, Facultatea de Drept i tiin e Administrative, declar prin prezenta c lucrarea de licen /diserta ie cu titlul Titlul complet al lucrrii este scris de mine i nu a mai fost prezentat niciodat la o alt specializare, facultate sau institu ie de nv mnt superior din ar sau strintate. De asemenea, declar c studiul doctrinei prezentat n lucrare este rezultatul propriei mele activit i, iar sursele de informare consultate sunt indicate n lucrare. Craiova, data Student/Masterand Prenume Nume ... (semntura n original)