Sunteți pe pagina 1din 15

CULTUR CIVIC CLASA A VIII A Editura: CORINT Autori: Maria-Liana Lctu Mihaela Penu Puca 1 or/sptmn Anul colar

2011-2012

COMPETEN E SPECIFICE
1. Utilizarea conceptelor specifice tiinelor sociale pentru organizarea demersurilor de cunoatere i explicare a unor fapte, evenimente, procese din viaa real
1.1 Utilizarea corect i adecvat a conceptelor cu coninut civic n diferite contexte 1.2 Identificarea unor forme de libertate 1.3 Identificarea unor forme de dreptate i de egalitate 1.4 Identificarea formelor de proprietate existente n cadrul economiei de pia 1.5 Identificarea formelor de manifestare a patriotismului

2. Aplicarea cunotinelor specifice tiinelor sociale n rezolvarea unor situaii problem, precum i n analizarea posibilitilor personale de dezvoltare
2.1 Analizarea unor concepte i valori specific societii democratice 2.2 Explicarea principalelor tipuri de raporturi existente ntre ceteni i autoriti 2.3 Explicarea raportului dintre libertate i respectarea legilor 2.4 Compararea formelor i a situaiilor de manifestare a dreptii i a nedreptii 2.5 Caracterizarea relaiilor existente ntre dreptate i egalitate n diferite contexte 2.6 Explicarea modului n care acioneaz justiia pentru a apra i nfptui dreptatea 2.7 Compararea formelor de proprietate specific economiei de pia 2.8 Caracterizarea patriotismului n condiiile integrrii europene

3. Cooperarea cu ceilali n rezolvarea unor probleme teoretice i practice, n cadrul diferitelor grupuri
3.1 Rezolvarea n echip a unor sarcini de lucru prin utilizarea capacitilor empatice n diferite situaii civice 3.2 Analizarea, n echipe de lucru, a unor situaii de manifestare a nedreptii i de nerespectare a egalitii de anse sau a egalitii n faa legii

4. Manifestarea unui comportament social activ i responsabil, adecvat unei lumi n schimbare
4.1 Manifestarea iniiativei n rezolvarea unor probleme ale grupurilor din care face parte i ale comunitii locale 4.2 Corelarea dreptului la proprietate cu responsabilitile asociate acestui drept 4.3 Manifestarea respectului fa de proprietate 4.4 Argumentarea complexitii identitii unei persoane pe baza apartenenei la diferite tipuri de comunitate

5. Participarea la luarea deciziilor i la rezolvarea problemelor comunitii


5.1 Participarea civic n situaii n care este nevoie de aciune social 5.2 Participarea ceteneasc cu asumarea responsabilitii pentru consecinele aciunilor realizate

Planificarea anual An colar 2011-2012


Unitatea colar: coala cu clasele I-VIII Borzeti Cadru didactic: Apostol Alexandru Aria curricular: Om i societate Disciplina: Cultur civic Clasa a VIII-a Curriculum: nucleu Nr. ore/spt.: 1 Manual: Editura Corint Nr. ore/an: 34

PERIOADA
Semestrul I 12 septembrie 2011 23 decembrie 2011

UNITATEA DE NV ARE INTRODUCERE AUTORITATEA LIBERTATEA I RESPONSABILITATEA

NUMR DE ORE 5 5 5 15 6 7 7

OBSERVAII Prob scris Prob scris Prob scris

Total ore: 15
Semestrul II 16 ianuarie 2012 22 iunie 2012

DREPTATEA I EGALITATEA PROPRIETATEA PATRIOTISMUL


Programul coala altfel - Sptmn dedicat activitilor extracurriculare i extracolare /fazelor naionale ale olimpiadelor colare, conform Ordinului nr. 4292/2011 privind structura anului colar 20112012

Prob scris Prob scris Prob scris


Excursii tematice Drume ii

(2-6 aprilie 2012)

Sptmna 27

Total ore: 19 Total ore an colar: 34

19 34

Vizite Ieiri n teren

Planificare calendaristic pe semestrul I An colar 2011-2012


Unitatea colar: coala cu clasele I-VIII Borzeti Cadru didactic: Apostol Alexandru Aria curricular: Om i societate Disciplina: Cultur civic Nr. crt. Unitatea de nvare Coninuturi asociate 1. Recapitulare 2 ore 2. Test de evaluare ini ial 3. Societatea democratic i valorile ei 4. Principiile democra iei 1. Autoritate i ierarhie 2. Raporturi ntre cet eni i autorit i 3. Autoritatea i regimurile politice 4. Autoritatea n spa iul privat i n spa iul public 5. Test de evaluare sumativ Competene specifice 1.1 Utilizarea corect i adecvat a conceptelor cu coninut civic n diferite contexte 2.1 Analizarea unor concepte i valori specific societii democratice 5.2 Participarea ceteneasc cu asumarea responsabilitii pentru consecinele aciunilor realizate 1.1 Utilizarea corect i adecvat a conceptelor cu coninut civic n diferite context 2.1 Analizarea unor concepte i valori specific societii democratice 2.2 Explicarea principalelor tipuri de raporturi existente ntre ceteni i autoriti 5.1 Participarea civic n situaii n care este nevoie de aciune social 4.1 Manifestarea iniiativei n rezolvarea unor probleme ale grupurilor din care face parte i ale comunitii locale 3.1 Rezolvarea n echip a unor sarcini de lucru prin utilizarea capacitilor empatice n diferite situaii civice Nr. ore Clasa a VIII-a Curriculum: nucleu Nr. ore/spt.: 1 Manual: Editura Corint Nr. ore/semestru: 15 Sptmana Observaii

1.

INTRODUCERE

S1-S5

Prob scris

2.

AUTORITATEA

S6-S10

Prob scris

Nr. crt.

Unitatea de nvare

3.

LIBERTATEA I RESPONSABILITATEA

Coninuturi asociate 1. Libertatea. Tipuri de libertate 2. Libertatea i respectarea legilor 3. Limitele libert ii 4. Test de evaluare 5. Sintez semestrial

Competene specifice 1.1 Utilizarea corect i adecvat a conceptelor cu coninut civic n diferite context 1.2 Identificarea unor forme de libertate 2.3 Explicarea raportului dintre libertate i respectarea legilor 5.2 Participarea ceteneasc cu asumarea responsabilitii pentru consecinele aciunilor realizate

Nr. ore Sptmana

Observaii

S11-S15

Prob scris

Planificare calendaristic pe semestrul al II-lea An colar 2011-2012


Unitatea colar: coala cu clasele I-VIII Borzeti Cadru didactic: Apostol Alexandru Aria curricular: Om i societate Disciplina: Cultur civic Nr. Crt. Unitatea de nv are Nr. Ore Clasa a VIII-a Curriculum: nucleu Nr. ore/spt.: 1 Manual: Editura Corint Nr. ore/semestru: 19 Competen e specifice Sptmna Observa i i

Con inuturi 1. Dreptatea i nedreptatea. Forme i situaii de manifestare a nedreptii 2. Tipuri de dreptate 3. Justiia ca instituie de aprare i de nfptuire a dreptii 4. Dreptatea, egalitatea i inegalitatea 5. Rolul statului n realizarea egalitii 6. Test de evaluare 1. Formele proprietii i evoluia lor 2. Dreptul la proprietate 3. Proprietatea privat i economia de pia

DREPTATEA I EGALITATEA

PROPRIETATEA

coala altfel

1.1 Utilizarea corect i adecvat a conceptelor cu coninut civic n diferite contexte 1.3 Identificarea unor forme de dreptate i de egalitate 2.4 Compararea formelor i a situaiilor de manifestare a dreptii i a nedreptii 2.5 Caracterizarea relaiilor existente ntre dreptate i egalitate n diferite contexte 6 2.6 Explicarea modului n care acioneaz justiia pentru a apra i nfptui dreptatea 3.2 Analizarea, n echipe de lucru, a unor situaii de manifestare a nedreptii i de nerespectare a egalitii de anse sau a egalitii n faa legii 1.1 Utilizarea corect i adecvat a conceptelor cu coninut civic n diferite contexte 1.4 Identificarea formelor de proprietate existente n cadrul economiei de pia 2.7 Compararea formelor de proprietate specific 5 economiei de pia 4. Problema prorietii n 4.2 Corelarea dreptului la proprietate cu Romnia responsabilitile asociate acestui drept 5. Recapitulare 4.3 Manifestarea respectului fa de proprietate Programul coala altfel - Sptmn dedicat activitilor extracurriculare i extracolare /fazelor naionale ale olimpiadelor colare, conform Ordinului nr. 4292/2011 privind structura anului colar 20112012

S16-S21

Prob scris

S22-S26

Prob scris

S27

2-6 aprilie 2012

Nr. Crt. 4

Unitatea de nv are PROPRIETATEA

Con inuturi 6. Recapitulare 7. Test de evaluare sumativ 1. Ce este patriotismul i cum se manifest? 2. Alteri ale patriotismului 3. Patriotismul i integrarea european 4. Recapitulare final 5. Test de evaluare final 6. Evaluare i sintez final

Competen e specifice 4.2 Corelarea dreptului la proprietate cu responsabilitile asociate acestui drept 4.3 Manifestarea respectului fa de proprietate 1.1 Utilizarea corect i adecvat a conceptelor cu coninut civic n diferite contexte 1.5 Identificarea formelor de manifestare a patriotismului 2.8 Caracterizarea patriotismului n condiiile integrrii europene 4.4 Argumentarea complexitii identitii unei persoane pe baza apartenenei la diferite tipuri de comunitate

Nr. Ore 2

Sptmna S28-S29

Observa i i Prob scris

PATRIOTISMUL 5

S30-S35

Prob scris

Unitatea colar: coala cu clasele I-VIII Borzeti Cadru didactic: Apostol Alexandru Aria curricular: Om i societate Disciplina: Cultur civic Unitatea de nv are: Introducere

Proiectarea unit ilor de nv are pe semestrul I An colar 2011-2012


Clasa a VIII-a Curriculum: nucleu Nr. ore/spt.: 1 Manual: Editura Corint Nr. ore: 5

Con inuturi Recapitulare Test de evaluare ini ial Societatea democratic i valorile ei Principiile democra iei

C. S.

Activit i de nv are - exerciii pentru identificarea termenilor civici n texte diferite.

Resurse pedagogice

Evaluare Prob oral

Sptmana S1-S2 S3 S4 S5

Observaii

1.1. 2.1. 5.2.

-activitate individual; -fie de evaluare. -activitate individual; -analizarea unor concepte i valori -activitate n grup; specifice societii democratice. -activitate frontal; -dicionare; -participarea ceteneasc cu -culegeri de texte; asumarea responsabilitii pentru -dezbaterea. consecinele aciunilor realizate.

Prob scris Observarea sistematic Prob oral

Unitatea colar: coala cu clasele I-VIII Borzeti Cadru didactic: Apostol Alexandru Aria curricular: Om i societate Disciplina: Cultur civic Unitatea de nv are: Autoritatea

Clasa a VIII-a Curriculum: nucleu Nr. ore/spt.: 1 Manual: Editura Corint Nr. ore: 5

Con inuturi Autoritate i ierarhie Raporturi ntre cet eni i autorit i Autoritatea i regimurile politice Autoritatea n spa iul privat i n spa iul public Test de evaluare sumativ

C. S. 1.1. 2.1. 2.2. 5.1. 3.1. 4.1.

Activit i de nv are -utilizarea corect i adecvat a conceptelor cu coninut civic n diferite contexte. -explicarea principalelor tipuri de raporturi existente ntre ceteni i autoriti. -analizarea unor concepte i valori specifice societii democratice i totalitare. -manifestarea iniiativei n rezolvarea unor probleme ale grupurilor din care face parte i ale comunitii locale. - exerciii pentru identificarea termenilor civici n texte diferite.

Resurse pedagogice -activitate individual; -activitate n grup; -activitate frontal; -dicionare; -culegeri de texte; -fie de lucru; -ilustraii; -descrierea; -comparaia; -problematizarea; -metoda ciorchinelui; -diagrama venn. -activitate individual; -fie de evaluare.

Evaluare Observarea sistematic Verificarea temei pentru acas Prob oral Observarea sistematic Prob scris

Sptmana S6 S7 S8 S9

Observaii

S10

Unitatea colar: coala cu clasele I-VIII Borzeti Cadru didactic: Apostol Alexandru Aria curricular: Om i societate Disciplina: Cultur civic Unitatea de nv are: Libertatea i responsabilitatea

Clasa a VIII-a Curriculum: nucleu Nr. ore/spt.: 1 Manual: Editura Corint Nr. ore: 5

Con inuturi Libertatea. Tipuri de libertate Libertatea i respectarea legilor Limitele libert ii Test de evaluare sumativ Sintez semestrial

C. S. 1.1. 1.2. 2.3. 5.2.

Activit i de nv are -exerciii care solicit exprimarea prerilor, a convingerilor, sentimentelor personale. -activitate de negociere, de luare a deciziei prin consens sau compromis de alegere a liderului; -simularea unei situaii conflictuale i rezolvarea conflictului. -participarea ceteneasc cu asumarea responsabilitii pentru consecinele aciunilor realizate. - exerciii pentru identificarea termenilor civici n texte diferite.

Resurse pedagogice -activitate individual; -activitate n grup; -activitate frontal; -dicionare; -culegeri de texte; -fie de lucru; -ilustraii; -descrierea; -comparaia; -metoda ciorchinelui; -diagrama venn. -activitate individual; -fie de evaluare. -activitate frontal; -jocul de rol.

Evaluare Prob oral

Sptmana S11

Observaii

Observarea sistematic Prob oral Prob scris Prob practic

S12

S13 S14 S15

Unitatea colar: coala cu clasele I-VIII Borzeti Cadru didactic: Apostol Alexandru Aria curricular: Om i societate Disciplina: Cultur civic Unitatea de nv are: Dreptatea i egalitatea

Proiectarea unitilor de nv are pe semestrul al II-lea An colar 2011-2012


Clasa a VIII-a Curriculum: nucleu Nr. ore/spt.: 1 Manual: Editura Corint Nr. ore: 6

Con inuturi Dreptatea i nedreptatea. Forme i situa ii de manifestare a nedrept ii Tipuri de dreptate Justi ia ca institu ie de aprare i de nfptuire a drept ii Dreptatea, egalitatea i inegalitatea Rolul statului n realizarea egalit ii Test de evaluare sumativ

C. S.

Activit i de nv are

Resurse pedagogice

Evaluare Verificarea temei pentru acas Prob oral Observarea sistematic Prob practic Observarea sistemaic Prob scris

Sptmana 16

Observaii

1.1 1.3 2.4 2.5 3.2 2.6

-exerciii care solicit exprimarea -activitate individual; prerilor, a convingerilor, sentimentelor -activitate n grup; personale. -activitate frontal; -dicionare; -simularea unei situaii conflictuale i -culegeri de texte; -fie de lucru; rezolvarea conflictului. -ilustraii; -participarea ceteneasc i cu -descrierea; asumarea de responsabilitii pentru -comparaia; -problematizarea; consecinele aciunilor realizate. -metoda ciorchinelui; -activitate de negociere, de luare a -diagrama venn; deciziei prin consens sau compromise -analiza; -sinteza; de alegere a liderului. -studiul de caz; -exerciii care solicit exprimarea prerilor, a convingerilor, sentimentelor -brainstormingul. personale. - exerciii pentru identificarea -activitate individual; termenilor civici n texte diferite. -fie de evaluare.

S17 S18

S19 S20 S21

Unitatea colar: coala cu clasele I-VIII Borzeti Cadru didactic: Apostol Alexandru Aria curricular: Om i societate Disciplina: Cultur civic Unitatea de nv are: Proprietatea

Clasa a VIII-a Curriculum: nucleu Nr. ore/spt.: 1 Manual: Editura Corint Nr. ore: 7

Con inuturi Formele propriet ii i evolu ia lor Dreptul la proprietate Proprietatea privat i economia de pia Problema proriet ii n Romnia Recapitulare coala altfel Recapitulare Test de evaluare sumativ

C. S.

Resurse pedagogice Evaluare -activitate individual; Verificarea -identificarea formelor de proprietate -activitate n grup; temei pentru 1.1 existente n cadrul economiei de pia. -activitate frontal; acas -corelarea dreptului de proprietate cu -dicionare; 1.4 responsabilitile asociate acestui -culegeri de texte; Prob oral drept. 2.7 -identificarea formelor de proprietate -fie de lucru; existente n cadrul economiei de pia; -ilustraii; 4.3 -compararea formelor de proprietate -descrierea; Observarea -comparaia; specifice economiei de pia. sistematic 4.2 -problematizarea; -metoda ciorchinelui; Prob -diagrama venn. practic - exerciii pentru identificarea -activitate frontal; termenilor civici n texte diferite. -jocul de rol. Prob oral Programul coala altfel - Sptmn dedicat activitilor extracurriculare i extracolare /fazelor naionale ale olimpiadelor colare, conform Ordinului nr. 4292/2011 privind structura anului colar 20112012 -activitate frontal; -jocul de rol. Prob oral - exerciii pentru identificarea -activitate individual; termenilor civici n texte diferite. -fie de evaluare. Prob scris

Activit i de nv are

Sptmana S22 S23 S24

Observaii

S25 S26 S27 S28 S29 2-6 aprilie 2012

Unitatea colar: coala cu clasele I-VIII Borzeti Cadru didactic: Apostol Alexandru Aria curricular: Om i societate Disciplina: Cultur civic Unitatea de nv are: Patriotismul

Clasa a VIII-a Curriculum: nucleu Nr. ore/spt.: 1 Manual: Editura Corint Nr. ore: 6

Con inuturi Ce este patriotismul i cum se manifest? Alterri ale patriotismului Patriotismul i integrarea european Recapitulare final Test de evaluare final Evaluare i sintez final

C. S. 1.1 1.5 2.8 4.4

Activit i de nv are -identificarea formelor de manifestare a patriotismului; -argumentarea complexitii identitii unei persoane pe baza apartenenei la diferite tipuri de comunitate. -alctuirea de liste de cuvinte,cutarea explicaiilor n dicionare. -caracterizarea patriotismului n condiiile integrrii europene; -argumentarea complexitii identitii unei persoane pe baza apartenenei la diferite tipuri de comunitate. - exerciii pentru identificarea termenilor civici n texte diferite. - exerciii pentru identificarea termenilor civici n contexte diferite.

Resurse pedagogice -activitate individual; -activitate n grup; -activitate frontal; -dicionare; -culegeri de texte; -fie de lucru; -ilustraii; -descrierea; -comparaia; -problematizarea; -metoda ciorchinelui; -diagrama venn. -activitate frontal; -jocul de rol. -activitate individual; -fie de evaluare. -activitate frontal; -activitate individual.

Evaluare Prob oral Observarea sistematic Prob practic Prob oral Prob scris Prob oral

Sptmana S30

Observaii

S31 S32

S33 S34 S35