Sunteți pe pagina 1din 2

Program Transport spre Polus Center

TRASEUL I
(L 24 B): Gheorgheni(Unirii)-T.Mihali-21 Decembrie 1989-Memorandumului-MoilorC.Mntur-C.Floreti-POLUSCenter (preul biletelor este cel practicat de RATUC);
ZI LUCRTOARE
Plecri Gheorgheni(staia Lic Agricol);
8.57 9.22 - 9.45 - 10.10 - 10.35 11.00 11.25 11.50 12.15 12.40 - 13.05 13.30 13.55
14.20 14.44 15.09 15.35 16.00 16.24 16.49 17.14 17.38 18.03 18.28 18.53
19.18 19.44 20.12 20.40 21.08 21.35 - 21.50;
Plecri POLUS Center:
9.33 9.57 10.23 10.47 11.13 11.38 12.03 12.28 12.52 13.18 13.42 14.07 14.33
14.57 15.22 15.46 16.12 16.37 17.01 17.26 17.51 18.15 18.40 19.05 19.30
19.55 20.20 20.47 21.15 21.43 22.10 22.25.
ZI REPAUS
Plecri Gheorgheni(staia Lic Agricol);
8.57 9.33 10.10 - 10.48 11.25 - 12.03 12.39 - 13.15 13.53 14.18 14.44 15.09 15.35
16.00 16.24 16.49 17.14 17.38 18.03 18.28 18.53 19.18 19.44 20.12 20.40
21.08 21.35 - 21.50;
Plecri POLUS Center:
9.33 10.10 10.47 11.26 12.03 12.39 13.16 13.53 14.30 14.55 15.21 - 15.46 16.12
16.37 17.01 17.26 17.51 18.15 18.40 19.05 19.30 19.55 20.20 20.47 21.15
21.43 22.10 22.25.
TRASEUL II
(L 43 P): Zorilor (Sigma Center) -Str. Observatorului -Frunziului -Islazului -I.Antonescu
-Bucium - Nod N - POLUS Center (preul biletelor este cel practicat de RATUC);
Plecri Sigma Center(statia Observatorului):
8.35 - 9.05 - 9.35 - 10.05 - 10.35 - 11.05 - 11.35 - 12.05 - 12.35 - 13.05 - 13.35 - 14.05 - 14.35 15.05 - 15.35 - 16.05 - 16.35 - 17.05 - 17.35 - 18.05 - 18.35 - 19.05 - 19.35 - 20.05 - 20.35 - 21.05 21.35 - 22.40;
Plecri POLUS Center:

9.10 - 9.40 - 10.10 - 10.40 - 11.10 - 11.40 - 12.10 - 12.40 - 13.10 - 13.40 - 14.10 - 14.40 - 15.10 15.40 - 16.10 - 16.40 - 17.10 - 17.40 - 18.10 - 18.40 - 19.10 - 19.40 - 20.10 - 20.40 - 21.10 - 21.40 22.15 - 23.00.
TRASEUL III
(L 28 B): P-a M. Viteazul - Dacia - Drglina - Vlahu - Fntnele - 1 Dec.1918 - POLUS
Center (preul biletelor este cel practicat de RATUC);
Plecri P-a M. Viteazul (staia 28):
8.30 - 9.00 - 9.30 - 10.00 - 10.30 - 11.00 - 11.30 - 12.00 - 12.30 - 13.00 - 13.30 - 14.00 - 14.30 15.00 - 15.30 - 16.00 - 16.30 - 17.00 - 17.30 - 18.00 - 18.30 - 19.00 - 19.30 - 20.00 - 20.30 - 21.00 21.50 ;
Plecri POLUS Center:
9.10 - 9.40 - 10.10 - 10.40 - 11.10 - 11.40 - 12.10 - 12.40 - 13.10 - 13.40 - 14.10 - 14.40 - 15.10 15.40 - 16.10 - 16.40 - 17.10 - 17.40 - 18.10 - 18.40 - 19.10 - 19.40 - 20.10 - 20.40 - 21.10 - 21.30 22.10.
TRASEUL IV
Capt linie Bucium - Nod N - POLUS Center regim GRATUIT
Plecri capt Bucium: 9.30 - 10.00 - 10.30 - 11.00 - 11.30 - 12.00 - 12.30 - 13.00 - 13.30 - 14.00 14.30 - 15.00 - 15.30 - 16.00 - 16.30 - 17.00 - 17.30 - 18.00 - 18.30 -19.00- 19.30 - 20.00 - 20.30 21.00 - 21.30 - 22.00 ;
Plecri POLUS: 9.45 - 10.15 - 10.45 - 11.15 - 11.45 - 12.15 - 12.45 - 13.15 - 13.45 - 14.15 - 14.45 15.15 - 15.45 - 16.15 - 16.45 - 17.15 - 17.45 - 18.15 - 18.45 - 19.15 - 19.45 - 20.15 - 20.45 21.15 21.45 - 22.21 .