Sunteți pe pagina 1din 907

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012 1

GUVERNUL ROMNIEIMinisterul Agriculturii i Dezvoltrii RuraleProgramul Naional de Dezvoltare Rural
2007 2013
versiunea consolidat martie 2012

Numr CCI: 2007RO06RPO001


Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012 2

Acronime
AF Asociaie Familial
AM Autoritate de Management
AMIGO Ancheta asupra Forei de Munc n Gospodrii
ACIS Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale
ANCA Agenia Naional de Consultan Agricol
ANCFS Autoritatea Naional pentru Coordonarea Fondurilor Structurale
ANIF Administraia Naional pentru mbuntiri Funciare
ANPA Agenia Naional pentru Pescuit i Acvacultur
ANCPI Agenia Naional de Cadastru i Publicitate Imobiliar
ANZM Agenia Naional a Zonei Montane
APDRP Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit
APIA Agenia de Pli i Intervenii n Agricultur
ARS Autoritatea Romn pentru Silvicultur
ASA Ancheta Structural n Agricultur
ASAS Academia de tiine Agricole i Silvice
ASN Anuarul Statistic Naional
BDCE Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei
BEI Banca European de Investiii
BIM Biroul Internaional al Muncii
BIRD Banca Internaional pentru Reconstrucie i Dezvoltare
CE Comunitatea European
CEE Comunitatea Economic European
CEFIDEC Centrul de Formare i Inovaie pentru Dezvoltare n Carpai
CJ Centre judetene ale Ageniei de Pli i Intervenii n Agricultur
CLC Corine Land Cover
CMEF Cadrul Comun de Monitorizare i Evaluare
CNC Comitet Naional de Coordonare
CRESC Comitete Regionale de Evaluare Strategic i Corelare
CRPDRP Centrul Regional de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit
DADR Direcia pentru Agricultur i Dezvoltare Rural
DCA Directiva Cadru pentru Ap
DGDR Direcia General Dezvoltare Rural
DGRSCDF Direcia General de Regim Silvic i Cinegetic i Dezvoltare Forestier
DR7U Dezvoltarea Resurselor Umane
FC Fond de Coeziune
FEADR Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural
FEDR Fondul European de Dezvoltare Regional
FEP Fondul European de Pescuit
FEGA Fondul European de Garantare Agricol
FIDA Fondul Internaional de Dezvoltare Agricol

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012 3
FRDMR Federaia Romn pentru Dezvoltare Montan i Rural
FSE Fondul Social European
GAEC Bune Condiii Agricole i de Mediu
GAL Grup de Aciune Local
GES Gaze cu Efect de Ser
GIL Grupuri de Iniiativ Local
HACCP Analiza Pericolelor i punctelor Critice de Control
HNV Valoare Natural Ridicat
IACS Sistem Integrat de Administrare i Control
ICAS Institutul de Cercetri Agricole i Silvice
ICDA Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Economie Agrar
ICPA Institutul de Cercetare pentru Pedologie i Agrochimie
IMM ntreprinderi Mici i Mijlocii
INS Institutul Naional de Statistic
IPSTA Indicatorul privind Psrile Specifice Terenurilor Agricole
ISO Organizaia Internaional pentru Standardizare
ITRSV Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic i Vntoare
LDSC Linii Directoare Strategice Comune
LFA Zone defavorizate
MAFA Acord Multianual de Finanare
MAB Omul i biosfera
MADR Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale
MEF Ministerul Economiei i Finantelor
MIRA Ministerul Internelor i Reformei Administrative
MMDD Ministerul Mediului i Dezvoltarii Durabile
MMFES Ministerul Muncii, Familiei i Egalitii de anse
MMP Ministerul Mediului i Pdurilor
NUTS Nomenclatorul Unitilor Teritoriale de Statistic
OECD Organizaia pentru Cooperare i Dezvoltare Economic
OJPDRP Oficiul Judeean de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit
ONG Organizaie Non Guvernamental
ONRC Oficiul Naional al Registrului Comerului
OPCP Oficiul de Pli i Contractare PHARE
OS Obiective Strategice
OSC Obiective Strategice Comune
PAC Politica Agricol Comun
PDNC Pli Directe Naionale Compensatorii
PERE Planul European de Redresare Economic
PFA Persoan Fizic Autorizat
PND Planul Naional de Dezvoltare
PNDR Programul Naional de Dezvoltare Rural

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012 4
PNR Programul Naional de Reforme
PIB Produsul Intern Brut
PNS Plan Naional Strategic
PO Program Operational
POR Program Operaional Regional
POS Program Operaional Sectorial
POSDRU Program Operaional Sectorial de Dezvoltare Resurse Umane
PPS Puncte Procentuale Standard
PUG Planul de Urbanism General
PUZ Planul de Urbanism Zonal
RGA Recensmntul General Agricol
RNDR Reeaua Naional de Dezvoltare Rural
RNP Regia Naional a Pdurilor
RNAPR Reeaua Naional a Ariilor Protejate din Romnia
SAC Arii Speciale de Conservare
SAPARD Programul SAPARD
SAPS Schema de Pli pentru Suprafee Individuale
SAU Suprafaa Agricol Utilizat
SCF Sistem de Certificare Forestier
SCI Situri de Importan Comunitar
SEA Evaluarea Strategic de Mediu
SMR Cerine de management obligatorii
SOR Societatea Ornitologic Romn
SPA Arii de Protecie Special Avifaunistic
SPCDR Sistemul de Procesare a Cererilor de Dezvoltare Rural
SSPA Sistemul SAPARD de Procesare a Aplicaiilor
TEP Tone Echivalent Petrol
TIC Tehnologia Informaiei i Comunicrii
UAM Unitate Anual de Munc
UAT Uniti Administrativ Teritoriale
UDE Uniti de Dimensiune Economic
UE Uniunea European
UE-15 15 state membre ale UE anterior aderrii din 1995
UE-25 25 state membre ale UE dup aderarea din 2004
UE-27 27 state membre ale UE dup aderarea din 2007
UM Uniti Munc
UNESCO Organizaia Naiunilor Unite pentru Educaie, tiin i Cultur
USAMV Universitatea de tiine Agricole i Medicin Veterinar
USR Unitate de Sprijin a Reelei
USDA-FAS Departamentul Statelor Unite pentru Agricultur Serviciul Strin pentru Agricultur
VAB Valoarea Adugat Brut

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012 5


CUPRINSCapitolul 1 Titlul programului de dezvoltare rural ......................................................... 10
Capitolul 2 Statul membru i regiunea administrativ ..................................................... 10
2.1. Aria geografic de aplicabilitate .................................................................................... 10
2.2. Regiunile clasificate ca obiectiv Convergen........................................................... 10
Capitolul 3 Analiza situaiei actuale, caracterizat prin puncte tari i puncte slabe,
strategia aleas pe baza acesteia i evaluarea ex-ante ........................................................ 10
3.1. Analiza situaiei din perspectiva punctelor forte i a punctelor slabe ....................... 10
3.1.1. Contextul socio-economic general din zona rural ............................................ 10
3.1.1.1. Situaia economic general ............................................................................... 10
3.1.1.2. Situaia demografic a zonei rurale privire de ansamblu ............................... 12
3.1.1.3. Piaa muncii ........................................................................................................ 14
3.1.1.4. Veniturile i nivelul de srcie ............................................................................ 16
3.1.1.5. Situaia actual a creditului rural....................................................................... 18
3.1.1.6. Utilizarea terenurilor .......................................................................................... 19
3.1.2. Performana sectoarelor agricol, forestier i alimentar ................................... 21
3.1.2.1. Competitivitatea agriculturii, silviculturii i industriei alimentare .................... 21
3.1.2.2. Dezavantajele structurale ale agriculturii .......................................................... 25
3.1.2.3. Nevoile de restructurare din domeniul industriei i comercializrii produselor
alimentare ........................................................................................................................ 30
3.1.2.4. Silvicultura .......................................................................................................... 32
3.1.3. Condiii de mediu .................................................................................................. 34
3.1.3.1. Caracteristici principale ..................................................................................... 34
3.1.3.2. Conservarea biodiversitii pe terenurile agricole i forestiere ......................... 36
3.1.3.3. Managementul resurselor naturale n agricultur i silvicultur ...................... 39
3.1.3.4. Agricultura ecologic.......................................................................................... 41
3.1.3.5. Bunstarea animalelor ........................................................................................ 41
3.1.3.6. Schimbri climatice ............................................................................................. 47
3.1.4. Economia rural i calitatea vieii ....................................................................... 49
3.1.4.1. Structura economiei rurale ................................................................................. 49
3.1.4.2. Dezvoltarea afacerilor i turismului ................................................................... 49
3.1.4.3. Descrierea i analiza disparitilor cu privire la furnizarea serviciilor n spaiul
rural ................................................................................................................................. 52
3.1.5. LEADER ................................................................................................................ 56
3.1.6. Dezvoltarea local ................................................................................................. 57
3.1.7. Analiza SWOT ...................................................................................................... 58
3.2. Prezentarea strategiei alese n concordan cu punctele tari i slabe ........................ 69
3.2.1. Prioritizarea obiectivelor i msurilor aferente Axei 1 ..................................... 71
3.2.2. Prioritizarea obiectivelor i msurilor aferentei Axei 2 .................................... 75
3.2.3. Prioritizarea obiectivelor i msurilor aferente Axei 3 ..................................... 79
3.2.4. Prioritizarea obiectivelor i msurilor aferente Axei 4 ..................................... 82
3.3. Evaluarea ex-ante ............................................................................................................ 84
3.4. Impactul perioadei de programare anterioare i alte informaii suplimentare ........ 98
Capitolul 4 Justificarea prioritilor propuse n raport cu Liniile Directoare Strategice
i Planul Naional Strategic, impactul ateptat n conformitate cu evaluarea ex-ante .. 113
4.1. Justificarea prioritilor propuse n raport cu Liniile Directoare Strategice i Planul
Naional Strategic ................................................................................................................. 113

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012 6
4.1.1. Justificarea prioritilor n raport cu Liniile Directoare Strategice ale
Comunitii .................................................................................................................... 113
4.1.2. Justificarea cu privire la prioritile din Planul Naional Strategic .............. 124
4.2. Impactul ateptat rezultat din evaluarea ex-ante innd cont de prioritile alese 134
4.2.1. Rezumat administrativ al evalurii ex-ante ..................................................... 134
4.2.2. Recomandri ale evaluatorului ex- ante i transpunerea acestora n PNDR 140
Capitolul 5 Informaii cu privire la axe i msurile propuse pentru fiecare ax i
descrierea lor ........................................................................................................................ 164
5.1. Cerine generale ............................................................................................................ 164
5.2. Cerinele specifice pentru anumite/toate msurile..................................................... 167
5.2.1. Tranziia de la perioada de programare 2000-2006 la 2007-2013 .................. 170
5.2.2. Compatibilitatea cu procedurile i cerinele referitoare la ajutorul de stat .. 171
5.2.3. Asigurarea conformitii cerinelor de eco-condiionalitate cu Regulamentul
Consiliului (CE) nr. 1782/2003..................................................................................... 171
5.2.4. Asigurarea direcionrii sprijinului pentru msurile de investiii n funcie de
nevoile teritoriale identificate i dezavantajele structurale ...................................... 172
5.2.5. Criterii i reguli administrative pentru evitarea dublei finanri .................. 176
5.2.6. Asigurarea corectitudinii datelor ...................................................................... 179
5.2.7. Sistemul de garantare cu finanare din PNDR ................................................ 180
5.2.7.1. Obiectivul schemelor de garantare cofinanate de FEADR ............................. 182
5.2.7.2. Domeniul acoperit de schemele de garantare .................................................. 182
5.2.7.3. Managementul schemelor de garantare ........................................................... 183
5.2.7.4. Schema de garantare pentru sectorul agricol ................................................... 185
5.2.7.5. Schema de garantare pentru ntreprinderi mici i mijlocii ............................... 186
5.2.7.6. Indicatori aplicabili schemelor de garantare ................................................... 188
5.2.8 Finanarea noilor provocri n cadrul PNDR ................................................... 188
5.3. Informaii necesare privind axele i msurile ............................................................ 193
5.3.1. Axa 1: Creterea competitivitii sectoarelor agricol i forestier ................... 193
5.3.1.1. Msuri menite s mbunteasc cunotinele i s consolideze potenialul
uman ............................................................................................................................... 193
5.3.1.2. Msuri menite s restructureze i s dezvolte capitalul fizic i s promoveze
inovaia ........................................................................................................................... 209
5.3.1.3. Msuri de tranziie pentru Romnia ................................................................. 264
5.3.2. Axa 2: mbuntirea mediului i a spaiului rural ......................................... 282
5.3.2.1. Msuri privind utilizarea durabil a terenurilor agricole ................................ 282
5.3.2.2. Msuri privind utilizarea durabil a terenurilor forestiere .............................. 325
5.3.3. Axa 3 Calitatea vieii n zonele rurale i diversificarea economiei rurale ..... 335
5.3.3.1. Msuri privind diversificarea economiei rurale ............................................... 335
5.3.3.2. Msur privind mbuntirea calitii vieii n zonele rurale ......................... 355
5.3.4. Implementarea Axei LEADER .......................................................................... 371
5.3.4.1. Strategiile de Dezvoltare Local ....................................................................... 385
5.3.4.2. Cooperare inter-teritorial i transnaional ................................................... 388
5.3.4.3. Funcionarea Grupurilor de Aciune Local, dobndirea de competene i
animarea teritoriului ...................................................................................................... 392
5.3.5. Pli complementare directe .............................................................................. 399
5.3.6 Lista tipurilor de operaiuni menionat la articolul 16(a) aliniat (3) litera (a)
din Regulamentul (CE) nr.1698/2005 care se ncadreaz n cuantumurile
menionate la articolul 69 alineat 5(a) ......................................................................... 400
Capitolul 6 Planul de finanare ........................................................................................... 406
6.1. Contribuia anual din cadrul FEADR (n EURO) ................................................... 406
6.2. Planul financiar pe axe (n EURO, pentru ntreaga perioad) - alocare iniial .... 406

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012 7
6.2.1 Sume suplimentare acordate n conformitate cu art. 69 (5a) din Regulamentul
(CE) nr. 1698/2005 Regiuni de convergen ............................................................ 407
6.2.2 Planul financiar pe axe (n EURO, pentru ntreaga perioad) suma total 407
6.3. Bugetul orientativ legat de operaiunile menionate la articolul 16(a) din
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 n perioada 1 ianuarie 2009-31 decembrie 2013 ...... 407
Capitolul 7 Alocare indicativ pentru msurile de dezvoltare rural ............................ 409
Capitolul 8 Finanarea naional suplimentar pe ax .................................................... 411
Capitolul 9 Concordana ntre elementele necesare evalurii i regulile de concuren,
lista schemelor de ajutor de stat autorizate ....................................................................... 411
Capitolul 10 Complementaritatea cu msurile finanate de ctre alte instrumente ale
Politicii Agricole Comune (PAC), cu politica de coeziune precum i cu Fondul European
pentru Pescuit ....................................................................................................................... 415
10.1. Evaluarea i mijloacele de asigurare a complementaritii .................................... 415
10.1.1. Evaluarea i mijloacele de asigurare a complementaritii cu activitile,
politicile i prioritile Comunitii, n special cu obiectivele coeziunii economice i
sociale i cu instrumentul de sprijin al Comunitii pentru pescuit ......................... 415
10.1.2. Evaluarea i mijloacele de asigurare a complementaritii cu msurile
finanate prin Fondul European de Garantare Agricol sau prin alte instrumente
......................................................................................................................................... 419
10.2. Conformitatea cu msurile Axelor 1, 2 i 3 ale PNDR ............................................ 420
10.2.1. Demarcare FEADR Instrumentele structurale ........................................... 420
10.2.2. Demarcare FEADR - FEP ................................................................................ 425
10.2.3. Demarcarea sprijinului FEADR i FSUE pentru infrastructura afectat de
inundaiile din anul 2010 .............................................................................................. 425
10.3. Conformitatea cu msurile Axei 4 ............................................................................. 425
10.3.1. Demarcare FEADR-FEP .................................................................................. 425
10.3.2. Demarcare FEADR - Programele de Cooperare finanate din fonduri
europene ......................................................................................................................... 426
10.4. Informaii privind complementaritatea cu alte instrumente financiare ale
Comunitii ........................................................................................................................... 426
Capitolul 11 Desemnarea autoritilor responsabile privind implementarea PNDR .... 431
11.1. Definirea autoritilor i a sarcinilor aferente.......................................................... 432
11.2. Structura de Management i Control ........................................................................ 439
11.2.1. Sistemul electronic de suport al managementului ......................................... 444
11.2.2. Sarcinile de implementare ................................................................................ 445
11.2.3. Sarcinile de plat ctre beneficiarii finali ....................................................... 446
11.2.4. Controlul calitii managementului ................................................................ 446
11.2.5. Control i Antifraud ....................................................................................... 447
11.2.6. Sanciuni ............................................................................................................ 449
Capitolul 12 Monitorizare i Evaluare ............................................................................... 450
12.1. Descrierea sistemului de monitorizare ...................................................................... 450
12.1.1. Obiective ............................................................................................................ 450
12.1.2. Raportarea ......................................................................................................... 451
12.1.3. Sistemul de monitorizare IT ............................................................................ 452
12.2. Comitetul de Monitorizare ......................................................................................... 452
12.3. Descrierea sistemului de evaluare.............................................................................. 454
12.3.1. Obiective ............................................................................................................ 454
12.3.2. Procesul de evaluare ......................................................................................... 455
12.3.3. Raportarea ......................................................................................................... 456
Capitolul 13 Aciuni de informare i publicitate pentru PNDR ...................................... 457
13.1. Msuri propuse pentru informarea potenialilor beneficiari i a organismelor
interesate de punerea n aplicare a programului .............................................................. 458

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012 8
13.2. Msuri propuse pentru informarea beneficiarilor PNDR ...................................... 459
13.3. Aciuni prevzute s informeze publicul larg despre rolul jucat de Comunitate n
cadrul PNDR i despre rezultate ........................................................................................ 460
Capitolul 14 Desemnarea partenerilor procesului de consultare i rezultatele consultrii
asupra PNDR ........................................................................................................................ 461
14.1. Desemnarea partenerilor pentru procesul de consultare ........................................ 464
14.2. Rezultatele procesului de consultare ......................................................................... 471
Capitolul 15 Egalitatea dintre brbai i femei i nediscriminarea ................................ 475
15.1. Promovarea egalitii de anse ntre brbai i femei n Programul Naional de
Dezvoltare Rural ................................................................................................................ 475
15.2. Prevenirea oricror forme de discriminare n diferitele stadii ale implementrii
PNDR ..................................................................................................................................... 477
Capitolul 16 Operaiuni de asisten tehnic..................................................................... 479
16.1. Descrierea activitilor de pregtire, management, monitorizare, evaluare,
informare i control, din cadrul sprijinului pentru programe finanate prin asistena
tehnic ................................................................................................................................... 479
16.2. Reeaua Naional de Dezvoltare Rural .................................................................. 486
16.2.1. Baza legal ......................................................................................................... 486
16.2.2. Obiective i responsabiliti ............................................................................. 486
16.2.3. nfiinarea i funcionarea Reelei Naionale de Dezvoltare Rural ............ 486
16.2.4. Planul de aciune ............................................................................................... 486
16.2.5. Activitile Reelei Naionale de Dezvoltare Rural ...................................... 488
16.2.6. Structura necesar funcionrii Reelei Naionale de Dezvoltare Rural ... 490
16.2.6.1. Diagrama relaiilor dintre elementele RNDR n cadrul Programului ........... 495
16.2.7. Instrumente folosite de Reeaua Naional de Dezvoltare Rural ............... 495
16.2.8. Necesarul de resurse umane i tehnice ............................................................ 496
16.2.9. Calendarul realizrii Reelei Naionale de Dezvoltare Rural ..................... 496
16.2.10. Finanarea Reelei Naionale de Dezvoltare Rural .................................... 497
16.2.11. Ateptri din partea Reelei Naionale de Dezvoltare Rural .................... 497
ANEXE .................................................................................................................................. 500
ANEXA 1 Indicatori de baz ....................................................................................... 501
ANEXA 1 A Estimarea indicatorilor de monitorizare i evaluare ................................ 510
ANEXA 1 B Indicatori comuni de impact ...................................................................... 529
ANEXA 2 Harta teritoriilor selectate pentru instruirea reprezentanilor
parteneriatelor public - private (LEADER) ............................................................... 532
ANEXA 3A Raportul de Evaluare Ex Ante .............................................................. 533
ANEXA 3B Raportul de mediu pentru Evaluarea Strategic de Mediu a PNDR . 649
ANEXA 4A Zonele defavorizate .................................................................................. 754
ANEXA 4B Pli de agro-mediu .................................................................................. 790
4B1. Cerine minime relevante pentru Msurile de agro-mediu ................................... 790
4B2. Desemnarea zonelor eligibile n cadrul Msurii 214 Pli de agro-mediu .......... 806
ANEXA 4C Cerine minime relevante pentru Msura 215 Pli n favoarea
bunstrii animalelor ..................................................................................................... 833
ANEXA 5 Lista privind ajutoarele de stat existente n domeniul agricol i forestier
conform Anexei V, Capitol 3 Agricultura din tratatul de aderare....................... 837
ANEXA 6 Complementaritatea FEADR cu Fondurile Structurale ......................... 842
ANEXA 7 Procesul de consultare destinat elaborrii msurilor aferente Axei I din
cadrul PNDR ................................................................................................................. 849
ANEXA 8 Organizarea procesului de consultare la nivel tehnic naional pentru
Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 .............................................. 855
ANEXA 8A Planificarea reuniunilor, constituirea grupurilor de lucru, participani,
agenda (decembrie 2006 februarie 2007) ................................................................... 855

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012 9
ANEXA 8 B Procesul de consultare la nivel teritorial pentru Programul Naional de
Dezvoltare Rural 2007-2013 (11-15 iunie 2007) ......................................................... 886
ANEXA 9 Procesul de consultare pentru Programul Naional de Dezvoltare Rural
2007 2013 Reeaua Naional de Dezvoltare Rural ............................................. 887
ANEXA 10a Lista cu membrii Reelei Naionale de Dezvoltare Rural ................. 888
ANEXA 10b Organizarea procesului de consultare privind Evaluarea Strategic de
Mediu ............................................................................................................................. 896
ANEXA 11 Aciuni de informare i publicitate pentru PNDR ................................ 897

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012 10


Capitolul 1
Titlul programului de dezvoltare rural
Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 al Romniei

Capitolul 2
Statul membru i regiunea administrativ

2.1. Aria geografic de aplicabilitate
Programul este unic i acoper ntregul teritoriu al Romniei.

2.2. Regiunile clasificate ca obiectiv Convergen
ntreg teritoriul Romniei este clasificat ca Obiectiv de Convergen.

Capitolul 3
Analiza situaiei actuale
1
, caracterizat prin puncte tari i puncte slabe,
strategia aleas pe baza acesteia i evaluarea ex-ante

3.1. Analiza situaiei din perspectiva punctelor forte i a punctelor slabe
3.1.1. Contextul socio-economic general din zona rural
3.1.1.1. Situaia economic general
Romnia se bucur de un potenial de
dezvoltare important, ns nefolosit. Cu o
suprafa total de 238 mii km
2
i o populaie
de peste 21 milioane de locuitori, Romnia,
este ca mrime, cel de-al doilea nou stat-
membru al Uniunii Europene, dup Polonia.
Ea reprezint 6% din suprafaa total a
Uniunii Europene i 4% din populaia
acesteia. Investiiile i competitivitatea din
Romnia constituie nc elemente care
trebuie mbuntite, pentru a se reui o
accelerare a creterii economice i asigurarea
unei convergene a veniturilor cu cele din
UE. n anul 2005, Romnia deinea mai
puin de 1% din PIB-ul Comunitii
Europene, nregistrnd o cretere rapid a PIB-ului pe cap de locuitor, dar rmnnd la 34% din media
Uniunii celor 25 (INS Anuarul Statistic al Romniei, 2006). Aceste discrepane sunt n curs de

1
Indicatorii afereni situaiei curente i comparaiile cu statele UE sunt redai n Anexa 1 - Indicatori de baz

Convergena veniturilor: Romnia, comparativ cu UE
(PIB/cap de locuitor n Romnia, ca pondere n UE 15
i UE 25, 2000-2005)
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
2000 2001 2002 2003 2004 2005
% n EU-25 % n EU-15

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012 11
diminuare, n urma integrrii n Uniunea European. Economia romneasc se dezvolt ntr-un ritm
rapid, comparativ cu economia din UE, iar nivelul PIB ncepe s creasc. Dup nregistrarea unui
declin important, ctre sfritul anilor 1990, economia romneasc i-a reluat creterea ncepnd cu
anul 2000 i a nregistrat o rat anual medie de cretere de 5%. Vrful acestei evoluii a fost atins n
2004, nregistrnd o rat de cretere a PIB de 8,5% fa de anul anterior.
Zonele rurale dispun de un potenial de cretere substanial i au un rol social vital. Conform
definiiei
2
din legislaia naional, zonele rurale din Romnia acoper 87,1% din teritoriul rii,
cuprinznd 45,1% din populaie (la 1 iulie 2005, conform indicatorilor Institutului Naional de
Statistic
3
), i anume, 9,7 milioane de locuitori. Densitatea medie a populaiei din zonele rurale a
rmas relativ constant de-a lungul anilor (la circa 45,1 locuitori/km
2
). Definiia OCDE pentru
noiunea de ruralitate
4
conduce la cifre uor diferite, ns permite comparaiile pe plan internaional.
Dei asemntoare din punctul de vedere al distribuiei n teritoriu, populaia Romniei are un nivel de
ruralitate mult mai pronunat, ponderea populaiei rurale din Romnia reflect incidena mai mare a
acesteia fa de alte ri din UE, unde aezrile rurale sunt mai puin populate i la scar mai redus,
ca alternativ fa de concentrrile urbane. Multe dintre aceste comuniti rurale contribuie, ntr-o
mic msur, la creterea economic, ns i pstreaz structura social i modul tradiional de via.

Distribuia populaiei, pe regiuni OCDE
(%, 2003)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Romania EU-27 EU-15
Predominant rurale Intermediare Predominant urbane
Distribuia teritorial, pe regiuni OCDE
(%, 2003)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Romania EU-27 EU-15
Predominant rurale Intermediare Predominant urbane

Populaia rural nu este distribuit uniform. Exist diferene semnificative din punctul de vedere
al densitii populaiei, pe tot teritoriul Romniei. Majoritatea comunelor cu mai puin de 50
locuitori/km
2
sunt grupate n partea de vest a rii, comparativ cu zonele din est i din sud, unde
predomin comunele, cu densiti ale populaiei de 50-100 locuitori/km
2
. Cele mai populate zone
rurale sunt cele din nord-estul rii, unde rata natalitii este ridicat, i n regiunile din sud, puternic
industrializate n perioada comunist. Exist mari dispariti, determinate n special de influena
reliefului la nivel regional i judeean. n acest context, se remarc cele 24 de comune i orae care se
suprapun n totalitate sau parial cu Rezervaia Biosferei Delta Dunrii unde densitatea medie a
populaiei este de 28,7 locuitori/km
2
.
Restructurarea agriculturii i revitalizarea economiei rurale pot constitui prghii importante de
dezvoltare. Contribuia agriculturii la PIB a fost ntotdeauna ridicat. Valoarea adugat brut (VAB)
a agriculturii a reprezentat 12,1% din PIB i 13,6% din totalul VAB (INS, 2006). Cu toate acestea, ea
rmne sczut, avnd n vedere resursele neutilizate. Populaia angajat n agricultur i silvicultur,

2
Din punct de vedere administrativ, teritoriul Romniei este organizat, la nivel NUTS 5, n 319 localiti (dintre care 103 municipii cele
mai importante orae), care formeaz zona urban, i 2.851 comune, care constituie zona rural (la 31 decembrie 2005), conform Legii
350/2001 privind amenajarea teritorial i urbanismul i Legii 351/2001 referitoare la aprobarea Planului Naional de Amenajare
Teritorial. La rndul lor, comunele sunt, n majoritatea lor, formate din mai multe sate (existnd, n total, 12.946 sate), care nu au
responsabiliti administrative. Pentru ca o comun s devin ora, trebuie aprobat o lege specific. Oraele i comunele sunt grupate n
judee (nivel NUTS3), care au funcii administrative. Cele 42 judee sunt grupate n 8 regiuni de dezvoltare (NUTS2), care nu au funcii
administrative.
3
n prezent, Romnia dispune de o baz de date care cuprinde indicatorii relevani ai zonelor rurale, definii conform legislaiei naionale.
Analiza din Planul Naional Strategic se bazeaz pe aceti indicatori; n viitor, se va examina posibilitatea aplicrii metodologiei OCDE.
4
Definiia OCDE, care ia n considerare densitatea populaiei de la nivel local, clasific drept rurale unitile administrative de stat de la
nivel local cu mai puin de 150 locuitori/km
2
. Apoi identific trei categorii de regiuni (de nivel NUTS3 sau NUTS2): majoritar rurale (cu
peste 50% din populaie, aflat n comuniti rurale), intermediare (ntre 15 i 50% din populaie, n comunitile rurale) i majoritar urbane
(cu mai puin de 15 % n comuniti rurale).

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012 12
de exemplu, are o pondere mult mai mare (32%), reflectnd omajul i o productivitate redus a
muncii. Restructurarea agriculturii va avea un impact deosebit asupra economiei rurale n general,
avnd n vedere c agricultura continu s rmn cea mai important activitate din spaiul rural i o
surs esenial de venit pentru gospodrii.
Restructurarea activitilor la nivelul fermelor i intensificarea capitalului pentru fermele comerciale
va duce inevitabil la utilizarea unei fore de munc mai sczute, pentru mbuntirea competitivitii.
Experiena din alte sisteme agricole, din statele membre sau din alte ri, reprezint o dovad
important n acest sens.
Populaia activ reprezint 46,3% din totalul locuitorilor din spaiul rural i poate contribui la
susinerea creterii economice din zonele rurale, dac vor exista mijloace de stimulare adecvate.
3.1.1.2. Situaia demografic a zonei rurale privire de ansamblu
Declinul populaiei din Romnia, mai
pronunat n zonele rurale, constituie
o problem care va trebui rezolvat
dac se dorete dezvoltarea economic
a acestor regiuni.
De la vrful atins n 1989, populaia
total a Romniei a nregistrat o scdere
rapid. Aceast tendin este foarte
pronunat n zonele rurale. Numrul
locuitorilor din zonele urbane a depit
numrul locuitorilor din zonele rurale pe
la jumtatea anilor 1980, ca urmare a
problemelor economice cu care se
confrunt Romnia n acea perioad.
Odat cu explozia economic din ultimii
ani, populaia urban a crescut ntr-o
oarecare msur, n timp ce numrul locuitorilor din zonele rurale a continuat s scad.
Procesul de mbtrnire i scderea natural a populaiei, care decurge din aceast situaie,
constituie principalii factori ai declinului populaiei rurale. ntre 1998 i 2005, se constat
urmtoarele: (1) ponderea categoriei de vrst 0-14 ani din totalul populaiei rurale a sczut; (2)
ponderea categoriei de vrst 15-64 ani a rmas relativ stabil; (3) ponderea categoriei de peste 65 ani
a nregistrat o tendin ascendent, ajungnd, n 2005, la 19% din totalul populaiei rurale (fa de
11% n zona urban). Scderea natural a populaiei rurale s-a accelerat semnificativ n ultimii cinci
ani, ajungnd la rate de aproape 4/1.000 de locuitori iar a populaiei din zonele urbane a fost mult
mai sczut, situndu-se n jurul valorii de 1, nainte de a atinge valoarea 0 i ulterior devenind
pozitiv n 2005.
Dei pozitiv, procentul de migrare intern - dinspre urban spre rural - nu poate compensa acest
declin. La nceputul anilor 90, a avut loc o migrare masiv din zonele rurale ctre cele urbane.
Tendina s-a inversat pe parcursul anilor 90, pe msur ce restructurarea economic i restituirea
terenurilor au determinat creterea atractivitii zonelor rurale, astfel nct ctre sfritul anilor 90,
rata net a migraiei urban-rural a devenit pozitiv, dei a nregistrat unele fluctuaii n valori absolute.
Cu toate acestea, migraia urban-rural rmne insuficient pentru a compensa declinul populaiei
rurale.
Rata de migrare intern, nspre zona rural, n Romnia (ani selectai din intervalul 1990-2005)
1990 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2004 2005
-521.422 -105.789 -48.910 -12.500 12.588 26.620 9.490 23.485 39.554 20.537

Si tuai a popul ai ei pe zone (urban/rural)
areas
(mi l i oane l ocui tori; 1960-2005)
0
5
10
15
20
25
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
Total Urban Rural

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012 13
Migranii cu vrste mai naintate nlocuiesc treptat populaia mai tnr din spaiul rural. La
nceputul anilor `90, migranii ctre zonele urbane proveneau din toate categoriile de vrst. Tendina
s-a modificat n cea de-a doua jumtate a decadei, tinerii ncepnd s plece din zonele rurale, iar
persoanele mai n vrst migrnd n zona rural. Spaiul rural a devenit din ce n ce mai atractiv pentru
populaia de peste 35 ani i mai cu seam pentru cei de 45-54 ani, care sunt, de obicei, mai vulnerabili
pe piaa muncii din spaiul urban i care se ndreapt ctre zonele rurale, unde ncep s desfoare
activitatea de subzisten. Cu toate acestea, pentru unele persoane, traiul n spaiul rural este o
preferin fa de aglomerarea urban. Populaia activ tnr migreaz n zonele urbane, n cutarea
unor locuri de munc mai bune i a unui mod de via mai atractiv.
Rata net de migrare internaional este, de asemenea, semnificativ i este legat n principal
de categoria de vrst mai tnr, din spaiul rural. Migrarea extern a devenit un aspect cu o
amploare semnificativ pentru Romnia, n special n ultimii civa ani. Dei nu exist date oficiale
complete n acest sens
5
, estimrile indic faptul c peste 2 milioane de romni sau circa 10% din
totalul populaiei lucreaz n strintate (n ri ca Spania, Italia, Grecia i Germania; sursa: Open
Society Foundation, noiembrie 2006). Majoritatea lor opteaz numai pentru angajri temporare.
Potrivit aceluiai studiu, incidena migrrii n strintate pare s fie mai mare n rndul brbailor
dect n rndul femeilor i mai ridicat n rndul populaiei tinere, fa de aduli i vrstnici. Femeile
din zona rural nclin mai mult spre migrarea internaional temporar la vrste mai tinere (18-29),
fa de femeile din zona urban.
Rata migraiei fluctueaz astfel: n Centrul rii (19,8%), n regiunea Nord-Est (17% din numrul total
al emigranilor romni.) (INS, Anuarul Statistic al Romniei, 2006)
Pentru urmtoarea decad, se estimeaz c numrul lucrtorilor emigrani va nregistra o scdere
sigur, deoarece economia Romniei dezvolt i ofer, progresiv i sigur, mai multe oportuniti de
ocupare i performan personal indivizilor.
Migrarea n strintate are implicaii economice i sociale majore, ndeosebi n zonele rurale.
Sumele de bani trimise n ar de ctre cei care lucreaz n strintate, creeaz fluxuri financiare
importante n economia rural. Alturi de modificrile de atitudine n ce privete migrarea n
strintate, aceti bani pregtesc calea pentru modernizarea i dezvoltarea spaiului rural. Cea mai
mare parte a acestor sume sunt investite n tranzaciile imobiliare (locuine i terenuri), n ncercarea
de a se ridica nivelul calitativ al vieii i de a se asigura un mijloc de protecie n cazul eventualelor
probleme financiare. Spiritul antreprenorial constituie i el un element care se dezvolt n rndul
celor care au lucrat n strintate (7% sunt dispui s nceap o activitate agricol comercial, n timp
ce 24% i deschid afaceri n sectorul non-agricol). Cu toate acestea, migrarea n strintate atrage
dup sine costuri sociale. Dinamica intens a migrrii nu compenseaz capacitatea de reacie a
sistemului de asisten social. Au loc separri ale membrilor familiilor, copiii rmnnd n grija
rudelor din ar.
Un studiu efectuat de Fundaia SOROS indic faptul c aproximativ 170.000 copii din ciclul
gimnazial au cel puin un printe care lucreaz n strintate. Dintre acetia, 80.000 au doar tatl
plecat, 55.000 doar mama, iar n cazul a 35.000 dintre ei, att mama, ct i tatl sunt la lucru peste
grani. Cele mai afectate regiuni sunt vestul (Banatul, Criana, Maramureul), unde 27% din prinii
copiilor din ciclul gimnazial lucreaz n strintate i estul (Moldova), cu 25%.
Diversitatea etnic din Romnia este mai degrab redus. Populaia total este predominant
romneasc (89,48%, conform Recensmntului populaiei din 2002). Ponderea romnilor a
nregistrat o uoar cretere de-a lungul anilor (85,64% n 1956 i 88,12% n 1977). Minoritile
etnice principale sunt maghiarii (6,60%), romii (2,47%) i germanii (0,28%). Totui, unele minoriti
etnice tind s fie mai rurale dect altele. Incidena populaiei rome din spaiul rural este de 61%, un
procent mult mai ridicat dect incidena populaiei rurale de origine german (30%). Pe plan regional,
cea mai mare diversitate etnic se poate observa n Transilvania, Banat, Bucovina i Dobrogea.

5
Agenia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc furnizeaz urmatoarele date statistice referitoare la migrarea n strintate a forei
de munc n 2006 (fa de 2002): (1) 53.029 (fa de 22.305), pe baza acordurilor bilaterale; (2) 14.742 (fa de 369), prin ageniile de
angajri private i (3) 89.663 (fa de 82.879), majoritatea n ri ale UE, pe baza informaiilor furnizate de misiunile diplomatice.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012 14

Ratedeparticipareiocupare,
peregiuni
(%,2002-2005)
50
55
60
65
70
2002 2003 2004 2005
Ratadeparticipareurban Ratadeparticiparerural
Ratadeocupareurban Ratadeocuparerural3.1.1.3. Piaa muncii
Urbanizarea crescut a populaiei active.
Creterea economic recent, concentrat n
mare parte n sectoarele urbane, non-agricole ale
economiei, atrage populaia activ n zonele
urbane. Migrarea n exterior a populaiei rurale
tinere, alturi de mbtrnirea populaiei rurale,
conduce la un declin al forei de munc
disponibile din spaiul rural. Populaia rural
activ a sczut cu aproape 7% n perioada 2002-
2005
6
, ajungnd la circa 4,5 milioane, n timp ce
populaia activ urban a crescut cu 3%. n cifre
absolute, rata de ocupare a urmat ndeaproape
aceast tendin, aproximativ 4,2 milioane de
persoane avnd locuri de munc n zona rural.
Rata de ocupare a populaiei din mediul rural,
raportat la totalul populaiei active rurale, cu vrsta cuprins ntre 15 i 64 de ani a sczut cu 6,8%, n
perioada 1998 - 2005, atingnd procentul de 61,6% n anul 2005.
Ratele de participare i ocupare crescute din zonele rurale mascheaz omajul ascuns. Rata de
participare din zonele rurale depete
cu 5-10% nivelul din zonele urbane n
perioada 2002-2005, dei se nscrie pe
o curb descendent. Convergena
dintre ratele de participare rural i
urban a fost o consecin a
mbtrnirii constante a populaiei
rurale i a atractivitii crescute a
pieei muncii din spaiul urban. Rata
de ocupare din zona rural depete i
ea, cu un procent semnificativ, pe cea
din zona urban, rezultatul fiind o rat
a omajului rural mult mai sczut
(5,2%) dect cel urban (8,8%).
Numrul actual al omerilor din
spaiul rural este 232.000, ceea ce
reprezint 33% din numrul total de omeri din Romnia. n loc s reflecte existena unor ocazii de
angajare mai bune, rata de ocupare ridicat din zona rural indic o ocupare insuficient persistent
a forei de munc din aceast zon. Majoritatea locuitorilor din spaiul rural lucreaz pe cont
propriu, n special n agricultur, unde productivitatea i veniturile medii continu s rmn sczute,
aa cum le indic ponderea ridicat a ocuprii (32,2%) fa de contribuia acestui sector la PIB (14%).
n profil regional, tendinele privind gradul de ocupare a populaiei din totalul populaiei active, se
reflect diferit, n funcie de specificitatea socio-economic zonal i de transformrile complexe ce
au avut loc n cadrul economiei naionale, ca urmare a procesului de restructurare.

6
Din cauza unor modificri ale metodologiei statistice, datele nu sunt comparabile cu anii anteriori.

Populaia activ i rata de ocupare,
pe regiuni
(mii persoane, 2000-2005)
4000
4500
5000
5500
2002 2003 2004 2005
Populaia urban activ Populaia rural activ
Rata de ocupare din mediul urban Rata de ocupare din mediul rural

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012 15
Caracteristicile regionale ale acestui fenomen sunt:
- Reducerea ponderii agriculturii, ca domeniu de activitate pentru locuitorii mediului rural, din
regiunile Vest, Nord-Vest, Centru i Bucureti i orientarea spre sectorul industriei i al
serviciilor n aceste regiuni;
- Meninerea interesului pentru sectorul agricol n regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud i Sud-
Vest, unde populaia ocupat nregistreaz fie stagnri, fie creteri ;
- Reorientarea populaiei spre sectorul serviciilor, n detrimentul sectorului industrial n
regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud i Sud-Vest, evoluie generat, pe de o parte de dinamica
ascendent a sectorului serviciilor, iar pe de alt parte a recesiunii resimit de sectorul
industrial.
Situaia structurii populaiei active, pe grupe de vrst i regiuni de dezvoltare prezint aspecte
importante din punctul de vedere al potenialului forei de munc n rural, i anume:
- Nivelul maxim al populaiei active este
reprezentat de categoria de vrst cuprins
ntre 35-49 de ani, aspect valabil pentru
toate regiunile de dezvoltare, cu excepia
municipiului Bucureti; urmat de grupa
25-34 de ani, cu valori foarte apropiate de
grupa 35-49 de ani;
- Grupa 50-64 ani prezint un nivel
comparabil cu cel al primelor dou grupe,
ns, n unele situaii, diferenele sunt
semnificative;
- Grupele 15-24 ani i peste 65 de ani
ocup ultimele poziii.
Exist anumite diferene ntre regiunile de dezvoltare n cadrul aceleiai grupe de vrst; acestea sunt
mai evidente n cazul grupelor marginale, de 15-24 ani i peste 65 de ani i mai mici pentru celelalte
grupe de vrst.
Astfel, la nivel naional, dup statutul profesional, populaia este reprezentat de 37.000 femei-patron
fa de 117.000 brbai-patron. n ceea ce privete lucrtorii pe cont propriu, s-a nregistrat un numr
de 521.000 femei, comparativ cu 1.274.000 brbai precum i un numr de 878.000 femei cu statut de
lucrtor familial neremunerat, fa de 389.000 brbai, fapt ce conduce la concluzia c prezena
femeilor n toate aceste activiti este mult mai redus comparativ cu participarea brbailor (INS,
2005).
De asemenea, tinerii din mediul rural, cu vrste cuprinse ntre 15-34 ani sunt reprezentai dup statutul
profesional, astfel: patroni 23,3% din totalul de 33.000, lucrtori pe cont propriu, 21% din totalul de
1.553.000 i 46% lucrtori familiali neremunerai din 1.198, statistic ce arat c segmentul tinerilor
este slab reprezentat n mediul de afaceri (INS, 2005).
Pn de curnd, sectorul primar a constituit principalul furnizor de locuri de munc din
economia rii. n 2005, agricultura, silvicultura i piscicultura (clasificare CAEN) au angajat 2,9
milioane de persoane, reprezentnd 32,2% din totalul locurilor de munc (fa de 30,3% n industrie i
construcii i 37,5% n sectorul servicii). Cu toate acestea, odat cu creterea economic nceput n
2000, agricultura a pierdut din fora de munc, aceasta migrnd ctre sectoarele secundar i teriar.
Totui, sectorului primar prezint importan n ceea ce privete furnizarea locurilor de munc n
spaiul rural.
Majoritatea locuitorilor rurali sunt ocupai n agricultur, silvicultur i piscicultur (64,2%), n timp
ce doar 18,7% muncesc n sectorul secundar, iar 17,1% n sectorul teriar.

Structura ocupaional, pe activiti
economice (1998-2005)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
agricultur industrie i construcii servicii

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012 16
Agricultura are un rol important pentru asigurarea unui venit, prin propria angajare, n timp
ce diversificarea activitilor din zona rural rmne o problema care trebuie rezolvat.
Majoritatea celor care lucreaz n agricultur sunt proprii lor angajai, iar agricultura reprezint doar
3,2% din numrul total de angajai din economia rii. Economia rural non-agricol utilizeaz numai
24,5% din populaia rural activ. Numrul locurilor de munc din sectorul non-agricol rural s-a
diminuat n intervalul 1998-2005. Acest declin se explic prin micorarea sau restructurarea
sectoarelor rurale non-agricole, creterea migrrii n exterior, n rndul populaiei active i veniturile
medii sczute din zona rural, care genereaz mai puin ocupare i mai puine oportuniti de
diversificare. Diversificarea activitilor din zona rural rmne o problem care trebuie rezolvat;
numai 457.000 locuitori rurali (10% din totalul locurilor de munc din rural) lucrau n sectorul
meteugresc.
Statisticile referitoare privind gradul de ocupare al forei de munc subestimeaz numrul de
persoane implicate n activiti agricole. O anchet structural a sectorului agricol indic faptul c
n 2005, nu mai puin de 8,5 milioane de persoane au contribuit la producia agricol. Aceast cifr
cuprinde persoanele pentru care agricultura reprezint activitatea principal, dar i cele pentru care
agricultura este o activitate secundar, dar care nu sunt cuprinse n statisticile oficiale ale foei de
munc. Majoritatea acestora muncesc n exploataii individuale (8,4 milioane de persoane), n timp ce
un procent minoritar lucreaz n ferme cu personalitate juridic (78.366 de persoane). n medie,
persoanele implicate n activiti agricole au o performan de numai 30% din potenialul unui angajat
cu norm ntreag, fie din cauz c agricultura constituie o ocupaie secundar, fie din cauza slabei
productiviti obinute din numeroasele exploataii individuale, de mici dimensiuni.
Restructurarea activitilor la nivelul fermelor i intensificarea capitalului pentru fermele comerciale
va conduce inevitabil, la utilizarea unei fore de munc mai reduse pentru mbuntirea
competitivitii. Experiena din alte sisteme agricole, din Statele Membre sau din alte ri, reprezint o
dovad important n acest sens. Aceste schimbri cu impact negativ asupra omajului arat nc o
dat nevoia de creare de locuri de munc n sectoarele non-agricole, pentru a putea absorbi fora de
munc eliberat din agricultur.
Pe piaa muncii din zona rural se observ diferene regionale. Agricultura ca principal activitate
ocupaional a sczut n importan n vestul, nord-vestul i centrul rii. Fora de munc rural din
aceste regiuni s-a orientat din ce n ce mai mult ctre sectorul industriei i cel al serviciilor. Totui,
ponderea agriculturii n totalul gradului de ocupare s-a meninut sau chiar a crescut n restul
regiunilor. La rndul su, omajul rural nregistreaz nivelele cele mai ridicate n sudul rii i cele
mai sczute n vestul i sud-vestul rii.
La nivel regional, se observ c cea mai mare pondere de ocupare n sectorul non-agricol din mediul
rural se nregistreaz n Regiunea de Centru, cu un procent de 30,8% n sectorul secundar i 24,6% n
sectorul teriar, n timp ce n Regiunea de Sud-Vest se nregistreaz cea mai sczut pondere (10,9%,
respectiv 10,3%)(INS, 2005).
Totui, economia rural este slab diversificat i nc dependent de activitile agricole, ceea ce are
drept consecin venituri reduse pentru ntreprinztorii din mediul rural.

3.1.1.4. Veniturile i nivelul de srcie
Veniturile rurale sunt relativ sczute, iar discrepana fa de zonele urbane se mrete din ce n
ce mai mult.
Referitor la venitul gospodriilor, acesta difer de la o gospodrie la alta, astfel c n zonele rurale
media venitului/persoan/lun este de aproximativ 95 Euro, n timp ce n zonele urbane este stabilit n
jurul sumei de 135 Euro. Venitul, la nivelul gospodriilor rurale, provine n special din producia
agricol i asigur aproximativ 45% din venitul total, pe cnd n zonele urbane un procent de 61,1%
provine din salarii. Media venitului provenit din activitile non-agricole la nivel de gospodrie a fost

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012 17
n anul 2005, de aproximativ 12 Euro/lun reprezentnd, doar 4,1% din venitul net (Tendine
sociale INS 2005).
Veniturile rurale se diversific, ndeprtndu-
se de predominanta agriculturii de
subzisten. Ponderea veniturilor (att n
numerar, ct i n natur) din agricultur nc
depesc 40% din venitul total brut din zona
rural, n timp ce salariile se situeaz n prezent
n jurul procentului de 25%. Mai mult, veniturile
din agricultur provin n principal (77%) din
surse n natur cum ar fi alimentele produse n
gospodrii, pentru autoconsum, fapt care
subliniaz caracterul subzistent al agriculturii.
Tendinele aprute n compoziia veniturilor rurale indic totui faptul c are loc o diversificare a
activitilor, veniturile provenite att din pensii ct i din salarii crescnd n termeni reali, dar i ca
pondere din totalul veniturilor rurale i depete importana veniturilor agricole n natur, care
nregistreaz o oarecare scdere.
Veniturile lunare din gospodriile agricultorilor sunt de regul mai mici dect cele din
gospodriile rurale obinuite (283 RON pe cap de locuitor, fa de 376 RON, n 2006). n plus,
gospodriile agricultorilor depind mult de sursele de venit nemonetar. Ponderea veniturilor agricole n
natur ale gospodriilor agricultorilor este mare, n detrimentul veniturilor n numerar.
Incidena srciei este considerabil
mai mare n zonele rurale i n
rndul angajailor din agricultur.
n ultimii ani, economia romneasc s-
a mbuntit, iar gradul de srcie a
sczut i el. Dei s-au nregistrat
progrese semnificative n ceea ce
privete reducerea srciei absolute,
beneficiile noului val de cretere nu
ajung la toate segmentele populaiei.
n Romnia, srcia
7
predomin n
mediul rural, peste 70% din oamenii
sraci se gsesc n zonele rurale.
Grupurile expuse fenomenului de
srcie sunt persoanele care lucreaz n agricultur pe cont propriu (32%), omerii (27%), persoanele
care lucreaz pe cont propriu n afara agriculturii i casnicele (23%). Prin prisma vrstei, incidena
srciei este cea mai mare n rndul tinerilor (n special n categoria de vrsta 15-24) (Raportul
INS&BM de monitorizare a srciei, bazat pe Ancheta bugetelor gospodriilor; date din 2006).
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
pn la 6 7-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 i
peste
Incidena srciei pe vrste i zone de reziden
(%, 2006)
Urban Rural


7
Utiliznd limita naional a srciei absolute, conform Ordonanei Guvernului nr. 488/26 mai 2005.

Venituri rurale pe cap de locuitor, la preuri constante n 2006
prices
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0
400.0
2001 2002 2003 2004 2005 2006
RON
venit total brut
salarii brute
venituri n numerar, din
agricultur
asigurri sociale
(inclusiv pensii )
venituri n natur, din
agricultur
(autoconsum)

0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2004 2005 2006
Q1
2006
Q2
2006
Q3
2006
Q4
2007
Q1
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
milioane RON
schimbri fata de
perioada anterioara


Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012 18
ntre regiuni exist diferene substaniale de inciden a srciei. Zonele rurale din estul i sud-
vestul rii sunt cele mai srace, n timp ce populaia rural din jurul capitalei i din partea de vest a
rii au o situaie material mai bun.

3.1.1.5. Situaia actual a creditului rural
Disponibilitatea creditelor la nivel naional a luat amploare n ultimii 4-5 ani, inclusiv n zonele
rurale.
Nivelul de lichiditate din sectorul bancar este foarte ridicat, datorit fluxului de investiii strine i
ncrederii din ce n ce mai crescute n sectorul bancar, determinate de privatizarea i programul de
reform desfurate n sectorul financiar. Totalul creditelor pentru agricultur acordate de sistemul
bancar a urmat curba creditelor totale de investiii din Romnia, ajungnd s fie mai mult dect dublu
fa de 2004 (nu sunt disponibile date statistice oficiale pentru creditele rurale din afara agriculturii).
Volumul total al creditelor acordate n Romnia pentru agricultur, silvicultur i piscicultur
(sursa: BNR)
n ciuda multor mbuntiri semnificative din sistemul financiar rural, gradul de ptrundere al
acestuia n spaiul rural rmne redus. Sistemul financiar a fost restructurat, privatizat i
modernizat n mare msur i nu prezint problemele de lichiditate. Dup o restrngere accentuat la
sfritul anilor `90 i nceputul anilor 2000, activitatea de furnizare a serviciilor financiare n zonele
rurale i n agricultur a crescut, ns gradul de acoperire rmne redus, fiind ndreptat n special ctre
exploataiile agricole mari, corporatiste, ntreprinderile mai mari i creditele de consum. Ptrunderea
n spaiul rural prin segmentul exploataiilor agricole medii i prin IMM-uri rmne n mare msur
dificil, din cauza riscurilor i taxelor de tranzacionare percepute de bncile comerciale, a unei slabe
baze de garantare bancar i a unor instituii de microfinanare aflate n stadiu incipient.
Accesul limitat la credite de ctre segmentele cele mai dense al agricultorilor i a populaiei din
mediul rural reduce capacitatea de a investi i ngreuneaz foarte mult absorbia fondurilor UE
(precum fondurile SAPARD), care impun o cerin de prefinanare din partea beneficiarilor.
Chiar dac s-a mbuntit activitatea i situaia lichiditii din sistemul financiar, inclusiv n zonele
rurale, o mare parte din credite se ndreapt ctre segmentele mai puin riscante i mai rentabile de
pe piaa financiar. Cardurile de credit, sistemele de leasing, creditele de consum, inclusiv creditele
pentru locuine i mprumuturile pentru societile corporatiste absorb cea mai mare parte a creditelor.
n Romnia, este nc greu de obinut un mprumut de ctre o mic firm start-up sau de ctre un
agricultor.
Riscul i percepia riscului, mai degrab dect aspectul lichiditii sau ratele dobnzilor par s fie
principalul aspect de care se lovesc segmentele insuficient deservite de pe piaa financiar atunci cnd
doresc s acceseze un credit, n special exploataiile agricole mai mici i IMM-urile. Pe de o parte,
bncile sunt obligate s gestioneze riscul i au tendina s evite segmentele de pia pe care le percep
ca fiind riscante, iar pe de alt parte, un factor limitativ major pentru mprumuturi este faptul c
agricultorilor sau IMM-urilor fie le lipsesc garaniile (cum ar fi terenurile, construciile, locuina), fie
nu sunt dispui s le angajeze (avnd n vedere veniturile lor sczute i instabile). Deseori, agricultorii
i IMM-urile se folosesc de sumele primite din strintate sau de veniturile obinute din salarii pentru
a-i finana investiiile.
n faa accesului nc dificil la credite pentru marea majoritate a populaiei rurale din Romnia
este important s se creeze instrumentele i mecanismele prin care s se poat reduce impactul
riscurilor.
Pentru atenuarea acestor riscuri, se poate recurge la o ntreag varietate de abordri complementare. O
prim cale este reducerea expunerii la riscurile legate de condiiile meteorologice, cu ajutorul
sistemelor de asigurri, dar i prin adoptarea unor practici agricole i de lucrri ale solului

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012 19
mbuntite i prin ameliorarea materialului sditor, a sistemelor de irigaii etc. Riscurile de pia pot
fi i ele gestionate prin crearea i dezvoltarea unor burse de produse agricole, a unor sisteme de
informare de pia i prin mbuntirea canalelor de comercializare i coordonrii dintre procesatorii
de produse agricole/lanurile de supermarket-uri i agricultori, prin intermediul grupurilor de
productori, ncheierea de contracte cu fermele sau prin tranzacii financiare structurate. Riscurile
legate de eficiena activitii pot fi i ele abordate prin mbuntirea bazei de garanii bancare din
zonele rurale, prin continuarea nregistrrii sistematice a terenurilor intravilane i extravilane, aa cum
s-a i iniiat prin programul naional aplicat de Agenia Naional de Cadastru i Publicitate Imobiliar
(ANCPI). Facilitile de garantare formal pot oferi la rndul lor alternative de reducere a riscurilor
percepute de sectorul bancar.
Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR) a fost nfiinat n 1994 prin finanare PHARE,
pentru a facilita accesul la credite i la alte instrumente financiare n zonele rurale, prin acoperirea
unei pri din garaniile solicitate de bncile comerciale i de ali furnizori de fonduri. Fondul
garanteaz credite pe termen scurt, mediu i lung, iar suma garantat acoper pn la 100% din credit.
Au fost nfiinate i alte faciliti de garantare a creditelor, precum Fondul Naional de Garantare
pentru mprumuturile angajate de IMM-uri, sau Fondul Romn de Garantare pentru Creditele
IMM. Avnd n vedere faptul c nu toi cei interesai i vor putea satisface nevoia de credite apelnd
la bnci, se mai pot face multe lucruri pentru a consolida considerabil sectorul financiar non-bancar,
prin entiti precum cooperativele de credit, societile de leasing, instituiile de microfinanare, care
pot deservi oameni care, n prezent, rmn n afara sectorului bancar formal.
Ministerul Agriculturii a lansat mai multe mecanisme de facilitare a accesului la credite pentru
agricultur, cum este Legea 150/2003 i, mai recent, programul Fermierul, lansat n 2005 i avnd
ca scop ncurajarea investiiilor pe termen lung n agricultur i n sectorul agroindustrial, precum i
accelerarea absorbiei fondurilor SAPARD, derulate prin Fondul de Credite pentru Investiii
Agricole. Prin programul Fermierul s-au oferit lichiditi suplimentare bncilor comerciale
participante, cu dobnzi subvenionate (5%) i s-a permis garantarea cu utilajele achiziionate prin
credit.

3.1.1.6. Utilizarea terenurilor
Suprafee mari ale fondului funciar romnesc pot fi utilizate pentru practicarea agriculturii
Avnd o suprafa agricol de 14.741,2 mii ha (sau 61,8% din suprafaa total a rii) n anul 2005,
Romnia dispune de resurse agricole importante n Europa Central i de Est. Dei zone semnificative
din suprafaa agricol utilizat sunt clasificate ca fiind zone defavorizate, condiiile pedologice sunt
deosebit de favorabile activitilor agricole de producie n regiunile de sud i de vest ale rii. Cea
mai mare parte a suprafeei agricole este arabil (63,9%) iar punile i fneele dein de asemenea
ponderi importante (22,8% i respectiv 10,2%). Podgoriile i livezile, inclusiv pepinierele, reprezint
restul de 1,5% i respectiv, 1,4% din suprafaa arabil a rii (INS Anuarul Statistic al Romniei,
2006).
Suprafaa agricol a Romniei a sczut uor de la un an la altul. Transferul suprafeelor de teren ctre
sectorul forestier i al construciilor a constituit cauza principal a reducerii suprafaei agricole n
ultimii douzeci de ani. Reducerea suprafeelor de teren, prin includerea acestora n zona urban,
reprezint un fenomen ntlnit n zonele cu productivitate mai mare, n timp ce schimbarea categoriei
de folosin a terenului agricol n cel forestier apare, n special, n zonele defavorizate.
Pdurile acoper o suprafa important, ns se situeaz nc sub potenial. Pdurile i alte
terenuri cu vegetaie forestier (6.742,8 mii ha) reprezint 28,28% din fondul funciar al Romniei.
Acesta este compus din pduri (6.233 mii ha), reprezentnd 92,4% i alte terenuri acoperite cu
vegetaie forestier. (INS Anuarul Statistic al Romniei, 2006).

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012 20
Ponderea suprafeelor mpdurite n totalul suprafeei Romniei se situeaz sub media european i cu
mult sub nivelul pe care cercettorii l consider ca fiind un prag minim posibil, avnd n vedere
condiiile naturale ale rii (32-35%).
Aproape toat suprafaa agricol i peste
o treime din fondul forestier au fost
privatizate. Retrocedarea i redistribuirea
suprafeelor de teren agricol i forestier a
nceput n anul 1991, desfurndu-se n mai
multe etape succesive. Ca urmare, pn n
anul 2005, 95,6% din suprafaa agricol a
rii i circa 33% din cea mpdurit au fost
retrocedate fotilor proprietari sau
motenitorilor legali ai acestora. Totui,
titlurile de proprietate au fost emise fr o
verificare corespunztoare a terenurilor din
punct de vedere cadastral i fr nscriere n
Cartea funciar. Identificarea i delimitarea
parcelelor retrocedate nu au fost ntotdeauna
corect realizate, fcnd astfel obiectul multor
litigii i dispute.
Terenurile aflate n proprietatea public a statului au n prezent o pondere de numai 0,5% din
suprafaa total arabil (367,2 mii ha), 0,7% din suprafaa total puni (231,2 mii ha) i 0,2% din
suprafaa total de fnee (32,4 mii ha) (INS, 2004).
Distribuia exploataiilor agricole are un pronunat caracter dual. n 2005, din totalul de
4.256.152 exploataii, 4.121.247 utilizau o suprafa agricol de 13.906,7 mii ha. Suprafaa agricol
medie a unei exploataii agricole din Romnia este de 3,37 ha i este divizat n aproximativ 3,73
parcele, fapt care o situeaz cu mult sub dimensiunea medie a unei ferme europene. Aceast medie
sczut mascheaz disparitatea dintre exploataiile agricole n ce privete dimensiunea acestora,
remarcndu-se o distribuie bipolar sau dual. Aproape 80% din suprafaa agricol utilizat (SAU)
este mprit aproximativ egal ntre dou categorii: un grup foarte numeros (80% din totalul
exploataiilor), format din exploataii de mici dimensiuni, sub 5 ha i un grup foarte mic, de
exploataii cu dimensiuni de peste 50 ha (13.830, care exploateaz 40% din SAU). Restul de 20% din
SAU este exploatat de ctre un segment intermediar, reprezentat de exploataii cu dimensiuni ntre 5
i 50 ha, segment care este redus comparativ cu alte ri din UE i care necesit a fi dezvoltat (INS
Anuarul Statistic al Romaniei, 2006).
Fermele mici sunt reprezentate n principal de exploataiile individuale. Din cele 4.121.247,
exploataiile individuale lucreaz 65,45% (sau 9.102.018,22 ha) din SAU, n timp ce 18.263
exploataii cu personalitate juridic exploateaz diferena de 34,55% (4.804.683,06 ha). Exploataiile
individuale au, n medie, 2,15 ha, mprite n 3,7 parcele, n timp ce exploataiile cu personalitate
juridic exploateaz n medie 269 ha, divizate n circa 9 parcele. Majoritatea exploataiilor cu
personalitate juridic sunt ferme mari: 43% din ele exploateaz mai mult de 50 ha, n timp ce numai
30% exploateaz sub 5 ha (INS Anuarul Statistic al Romniei, 2006).
Cea mai mare parte a suprafeei agricole a exploataiilor cu personalitate juridic aparine
administraiei publice, i anume, municipiilor i comunelor (44,2%). Restul este mprit ntre
societile comerciale cu capital majoritar privat (35,81%), unitile agricole private (15,44%),
societile comerciale cu capital majoritar de stat (1,25%), cooperative (0,08%) i alte tipuri (3,2%)
(INS Anuarul Statistic al Romniei, 2006).

Asociaiile familiale i persoanele fizice autorizate reprezint un tip particular de exploataii, fr
personalitate juridic. Ele sunt, totui, incluse n Registrul Comerului. Exist 3.863 asociaii familiale
nregistrate i 9.935 persoane fizice autorizate. Majoritatea celor din a doua categorie cultiv cereale
(1.449), altele se ocup cu cultivarea sau ameliorarea legumelor, cu horticultura i obinerea
produselor de ser (743), fructelor (235), creterea animalelor pentru lapte (498), creterea ovinelor,
caprinelor i ecvinelor (368), porcinelor (68) i psrilor (109), n timp ce restul sunt furnizori de
servicii agricole (Oficiul Naional al Registrului Comerului - 2007).

Distributia exploatatiiloragricole si a suprafeteloragricole utilizate,
pe grupuri de dimensiuni fizice ale exploatatiilor(%, 2005)
0
20
40
60
80
100
0-5 ha 5-20 ha 20-50 ha pest e 50 ha
ferme suprafat a agricola ut ilizata

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012 21
Proprietatea reprezint principalul mod de
deinere al unui teren agricol. Fragmentarea
excesiv a proprietii i lipsa asocierii ntre
agricultori diminueaz competitivitatea sectoru-
lui agricol. n anul 2005, trei sferturi din SAU a
fost exploatat de proprietari (sursa: Ancheta
Structural a Exploataiilor Agricole, 2005) n
timp ce doar 14% a fost arendat. Dei aflat n
curs de dezvoltare, piaa arendrii rmne limita-
t i beneficiaz de aceasta mai ales exploataiile
mai mari. Ponderea terenurilor arendate din
totalul suprafeei agricole devine relativ
important numai n exploataiile mai mari de 50
ha, unde terenurile arendate reprezint circa o
treime din dimensiunea total a fermei.

3.1.2. Performana sectoarelor agricol, forestier i alimentar
Performana n agricultur a fost sczut i a devenit tot mai instabil. Acest lucru este rezultatul (i)
unei structuri duale i nvechite a exploataiilor agricole, (ii) lipsei pieelor care s sprijine restructu-
rarea i modernizarea sectorului agricol i (iii) a industriei alimentare care nu i-a ncheiat nc proce-
sul de restructurare i modernizare.
Analiza de mai jos va oferi mai nti o privire de ansamblu asupra performanei generale la nivel de
sector, apoi va examina aspecte legate de dezavantajele structurale din agricultur i industria alimen-
tar, precum i cauzele care mpiedic
creterea performanei i competitivitii
acestor sectoare.
3.1.2.1. Competitivitatea agriculturii,
silviculturii i industriei alimentare
Performana sectorului agricol a nregistrat
un nivel sczut. Lipsa competitivitii este
reflectat de productivitatea sczut, de
creterea economic sczut i de un
deficit al balanelor comerciale
agroalimentare, avnd n vedere c
agricultura i industria alimentar nu
reuesc s in pasul cu creterea cererii de
produse alimentare, determinat de
creterea economic general rapid i neputnd face fa competiiei strine, n special celei din UE.
Ca ramur a economiei naionale, agricultura nregistreaz un declin. n ciuda acestui fapt,
Romnia a fost una dintre rile Europei Centrale i de Est n care s-a nregistrat cea mai mic scdere
a produciei agricole de la nceputul perioadei de tranziie. Nivelul produciei agricole (cuantificat
prin PAB - producia agricol brut), a rmas relativ constant dup 1980. Situaia a fost deosebit de
nefavorabil n 1992, odat cu desfiinarea cooperativelor agricole de producie, precum i n ultimii
ani, cnd sectorul a avut de suferit n urma condiiilor meteorologice precare. n primul an de tranziie,
VAB din agricultur a nregistrat o scdere inferioar celei din industrie. ns din anul 2000, sectorul
industrial s-a bucurat de o cretere continu, n timp ce sectorul agricol a nregistrat fluctuaii
semnificative, din cauza vulnerabilitii n faa condiiilor de secet. Agricultura a contribuit cu 13,6%
din totalul VAB n 2004 (scznd de la 20% n 1990), n timp ce sectorul primar (agricultura,
silvicultura i piscicultura) a contribuit cu 14,1%, nregistrnd o scdere de la 16,2% n 1998 (INS
Anuarul Statistic al Romniei, 2006).

Mijloace de dobandire a terenurilor agricole
( % SAU, pe categorii de dimensiuni ale exploatatiilor, 2005)
0% 20% 40% 60% 80% 100%
0-1 ha
1-2 ha
2-5 ha
5-20 ha
20-50 ha
50-100 ha
peste 100 ha
proprii
inchiriate
altele

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012 22
Deficitul din ce n ce mai mare al balanei comerciale agroalimentare reflect scderea
competitivitii. Schimbrile structurale care au intervenit n perioada de tranziie au transformat
Romnia ntr-un importator net de produse agroalimentare. Deficitul balanei comerciale n sectorul
agro-alimentar a atins 1,3 miliarde Euro n 2005, nivelul exporturilor fiind de 673,3 milioane Euro i
al importurilor de 2.021,9 milioane Euro.
Deficitul balanei comerciale agroalimentare este determinat n mare parte de o industrie
alimentar neperformant. n anul 2005, produsele/sectoarele care au nregistrat o balan
comercial pozitiv (totaliznd 430 milioane Euro) au fost: orzul, grul, porumbul, eptelul (bovine,
ovine, cabaline), uleiul de floarea-soarelui i uleiul de soia, vinul, brnzeturile, mierea, conservele i
produsele din carne, roturile de floarea soarelui i nucile. n ceea ce privete produsele cu balana
comercial negativ, nsumnd 1.779 milioane Euro, peste jumtate (1.041 milioane Euro) a provenit
din sectoare pentru care producia intern nu a acoperit necesarul de consum, precum: efectivele de
porcine (carnea de porc), florile, legumele proaspete n afara sezonului, fructele, zahrul, malul,
slnina, fructele i legumele conservate, hameiul, tutunul.
Pentru principalele culturi, producia nu este constant i se situeaz cu mult sub potenial.
Aproximativ dou treimi (69%) din suprafaa cultivat (INS, 2006) este destinat cerealelor i mai ales
culturilor de gru i porumb. Suprafaa ambelor culturi a fluctuat mult pe parcursul perioadei de
tranziie, ajungnd n prezent la niveluri care se situeaz cu puin peste cele de la sfaritul anilor `80.
n perioada 2000-2005, producia medie la gru a fost de 2.508 kg/ha, n timp ce la porumb a fost de
3.150 kg/ha. Aceste niveluri s-au situat sub cele din perioada anterioar tranziiei, specialitii
apreciind c nu reflect dect 40% din potenialul agricol al grului i, respectiv, 39,4 % din cel al
porumbului.
Culturile industriale, n special oleaginoasele, sunt pe locul doi ca pondere din suprafaa cultivat
(14,4 % n 2005), dup cereale. Producia de oleaginoase a nregistrat i ea variaii mari pe parcursul
perioadei de tranziie. Dup un declin nregistrat la nceputul anilor `90, sectorul i-a revenit i s-a
nscris pe o curb ascendent ctre sfritul decadei, datorit creterii preurilor internaionale i
mbuntirilor din sectorul de procesare. O relaie mai bun ntre agricultorii individuali i fabricile
de prelucrare a seminelor oleaginoase a permis creterea produciei de semine de floarea-soarelui n
rndul micilor productori. Totui, ultimii ani au fost marcai de o instabilitate crescnd n ceea ce
privete produsele i nivelul recoltelor.
Piaa biocombustibililor, aflat n plin dezvoltare, are potenialul de a modifica structura
actual a culturilor agricole. Dei, n prezent, Romnia nu are o producie semnificativ de
biocombustibil, statutul de membru al UE aduce cu el reglementri comunitare referitoare la o minim
utilizare a biocombustibililor pe plan intern. Avnd un potenial de cretere a produciei interne de
rapi i soia i date fiind capacitile actuale de prelucrare, Romnia atrage din ce n ce mai mult
interesul investitorilor strini n acest domeniu. Surse din sector indic faptul c Romnia are
potenialul de a produce, pn n anul 2010, circa 2 milioane tone de bioetanol i 400.000 tone de
biodiesel (Raportul GAIN RO6020).
Valorificarea surselor de energie regenerabil reprezint un obiectiv major n cadrul politicii
UE, nscriindu-se n contextul renunrii treptate la folosirea combustibililor convenionali i al
obinerii independenei energetice fa de sursele externe de energie. Romnia dispune de un potenial
deosebit al surselor de energie regenerabil, datorit poziiei geografice, astfel:
- energia solar - potenialul exploatabil al producerii de energie electric prin sisteme
fotovoltaice este de aproximativ 1.200 GWh/an, reprezentative fiind zonele Cmpia de Sud i
Dobrogea;
- energia eolian - potenialul energetic eolian este ridicat n zona litoralului Mrii Negre,
podiurile din Moldova i Dobrogea i n zonele montane. n aceste zone se pot amplasa
instalaii eoliene cu o putere total de pn la 14.000 MW;
- biomas - potenialul energetic de biomas este ridicat la nivelul ntregii ri, evaluat la circa
7.594 mii tep/an, ceea ce reprezint aproape 19% din consumul total de resurse primare la
nivelul anului 2000. Circa 54% din cldura produs pe baz de biomas se obine din arderea
de reziduri forestiere;

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012 23
- energia geotermal - n prezent, se afl n funciune circa 70 sonde pentru ap cald (cu
temperatura de peste 60C), n diferite zone geografice. Rezerva de energie geotermal cu
posibiliti de exploatare curent n Romnia este de circa 167 mii tep (7 PJ/an), zonele
reprezentative fiind Cmpia de Vest i Cmpia de Sud.

n ceea ce privete podgoriile, suprafeele cultivate cu vi nobil n perioada 1998-2005 au sczut cu
16%. Randamentul soiurilor de vi nobil este de numai 30 hl de vin/ha, cu mult sub media
european, de 50 hl/ha. Suprafaa cultivat cu soiuri hibride n gospodriile individuale a sczut i ea
cu 20% n aceeai perioad.
Suprafaa acoperit de livezi a urmat i ea o tendin descendent, scznd cu 15% n perioada 1998-
2005. Muli cultivatori de fructe se confrunt cu lipsa mijloacelor financiare pentru rentinerirea
plantaiilor de pomi fructiferi, achiziionarea ngrmintelor, pesticidelor i utilajelor, reabilitarea
sistemelor de irigaii i construirea unor capaciti de depozitare adecvate. Toi aceti factori
influeneaz att calitatea, ct i cantitatea produciei interne de fructe.
n medie, suprafaa cultivat cu legume a depit 260.000 ha n perioada 2000-2005, nregistrnd un
vrf de 380.000 ha n 2004. n ciuda fluctuaiilor determinate de factorii climatici, tendina general a
acestei suprafee a fost una ascendent. Producia a urmat ndeaproape aceast tendin, atingnd un
nivel maxim de 4.773 mii tone n 2004 (sau 220,3 kg/cap de locuitor). Anul urmtor, 2005, a fost mai
puin favorabil, producia scznd la 3.624 mii tone (sau 113,7 kg/cap de locuitor). Totui, s-a
nregistrat o cretere semnificativ fa de anul 2000, cnd producia a fost de 112,7 kg/cap de
locuitor.
Efectivele de animale au sczut drastic pe parcursul perioadei de tranziie. Desfiinarea sau
privatizarea cooperativelor agricole de producie i a fermelor de stat au avut drept rezultat apariia
unor modificri structurale semnificative. Efectivele de animale au sczut pn la nivelul unitilor
care au aprut ulterior. Neputnd utiliza spaiile i dotrile tehnice din fostele uniti de producie
intensiv, micii agricultori s-au bazat pe creterea animalelor, n principal pentru autoconsum.
Cu toate acestea, n ultimii ani, efectivele de animale au fost relativ stabile, putndu-se observa
i semne de revigorare n acest sector. Dup o scdere pronunat la nceputul decadei, efectivele de
bovine, porcine i ovine s-au stabilizat, dei au nregistrat anumite fluctuaii anuale. Preul tot mai
ridicat al furajelor a avut i el un impact asupra acestor modificri. Eforturile publice din sectorul
bovinelor se ndreapt n prezent ctre introducerea n producie a unor rase de carne, n detrimentul
celor de lapte, ctre mbuntirea practicilor de furajare de la nivelul fermelor i introducerea unor
tehnici avansate de ameliorare zootehnic. Efectivele de porcine au sczut uor, n special datorit
reducerii efectivului de reproducie n 2003 i 2004. Cu toate acestea, efectivele de psri i familiile
de albine au crescut semnificativ n perioada 1998-2005, cu 24,5% i, respectiv, 43,2%.
Producia animalier tinde s creasc, ns unitaile de mici dimensiuni limiteaz acest
potenial. n perioada 2000-2005, producia total de carne, n mii tone greutate n viu, a crescut cu
4,2%, cu urmtoarele diferenieri ntre specii: 23% pasre; 16% carne de vit; 1,8% carne de
oaie. Totui, producia de carne de porc a sczut cu 9,8% n aceeai perioad. Producia total de ou
a crescut cu 37,5%, iar producia de ou de gin, cu 41%. n fine, producia de miere a crescut cu
77% n aceeai perioad.
Sectorul de prelucrare a crnii de porc se confrunt nc cu costuri interne ridicate, n ciuda produciei
de porumb relativ abundente i a forei de munc ieftine. n plus, calitatea crnii de porc furnizat
industriei procesatoare constituie o problem care va trebui rezolvat. Majoritatea efectivelor de
porcine se afl n gospodrii private, furajarea i practicile zootehnice de care beneficiaz fiind
deficitare, iar materialul genetic este, n general, de slab calitate (Raportul GAIN RO6018).
Producia total de lapte (inclusiv consumul vieilor) a crescut cu 14% n perioada 1998-2005, iar
producia de lapte de vac i de bivoli a crescut cu 12%. Totui, oferta continu s fie insuficient i
se estimeaz c nivelul de colectare al laptelui brut pentru comercializare va acoperi doar o ptrime
din totalul ofertei. Dei n curs de mbuntire, situaia igienei laptelui i a sistemului de colectare a
acestuia rmn factori limitativi importani n industria procesatoare a laptelui. n timp ce, conform
normelor UE, numrul maxim de germeni/ml. de lapte brut nu ar trebui s depeasc 100.000,
majoritatea productorilor romni furnizeaz lapte cu un nivel de peste 1 milion de germeni/ml. n

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012 24
sectorul produciei laptelui, rmn a fi rezolvate o serie de prioriti, precum: mbuntirea practicilor
de furajare de la nivelul fermelor, pentru rasele specializate n producia laptelui, adoptarea unor
tehnici avansate de reproducie etc.
Produsele agricole obinute n fermele vegetale, i mai ales n cele zootehnice, prezint un nivel
calitativ sczut, determinat n parte de lipsa de
conformitate cu normele europene. n ultimii
ani, performana n agricultur pare s fie
din ce n ce mai instabil. Acest lucru este
determinat att de frecvena, ct i de
severitatea crescut a calamitilor naturale
(secet, inundaii), precum i de incidena
bolilor la animale (gripa aviar, pesta porcin).
Primul motiv reflect impactul schimbrilor
climatice asupra agriculturii romneti i
infrastructura inadecvat n vederea
contracarrii riscurilor conexe. Att frecvena,
ct i intensitatea inundaiilor, n perioada de
primvar i a secetelor, n perioada de var,
au crescut n ultimul timp. n 2007, recolta de
gru s-a situat la doar 55% din nivelul
produciei anului 2006, n timp ce producia de porumb i cea de floarea-soarelui abia au atins o
treime din nivelul aceluiai an (Raportul GAIN RO7006, 2007). La rndul ei, pesta porcin clasic a
constituit o problem endemic n Romnia. Pentru a respecta cerinele UE, n ianuarie 2003 Romnia
a stopat vaccinarea n gospodriile individuale, iar n ianuarie 2006 a procedat la acelai lucru n
fermele comerciale. Cu toate acestea, epidemia nu a fost eradicat, apariia bolii fiind semnalat n
continuare n exploataiile individuale. Drept urmare, a fost necesar reluarea vaccinrii n toate
exploataiile (inclusiv n cele comerciale), Romnia ratnd piaa UE, care este debueul ei de export
cel mai important. Gripa aviar a avut i ea un impact puternic asupra pieei crnii de pasre n
perioada 2005-2006. Datele furnizate de Asociaia Romn a Cresctorilor de Psri (Raportul GAIN
RO6018) indic o reducere att la efectivele de psri, ct i la producia de broiler din unitile
industriale, n anul 2006.
Aspectele de mai sus se reflect i n sistemul de producie mixt. Date fiind condiiile ei naturale,
Romnia dispune de o producie mixt relativ echilibrat, n care producia vegetal reprezint circa
60%, iar producia zootehnic, circa 40%. Serviciile agricole sunt nc slab dezvoltate, deinnd doar
o pondere sczut n totalul produciei agricole (sub 1%). Cu toate acestea, s-au nregistrat fluctuaii
anuale, determinate n special de modificrile climatice. De exemplu, scderea produciei vegetale, n
1992, a fost cauzat de condiiile meteorologice nevaforabile, n timp ce situaia a fost cu totul opus
n anul 2004. Vulnerabilitatea agricultorilor fa de condiiile meteorologice nefavorabile a crescut, pe
fondul de reducere a aplicrii pesticidelor i ngrmintelor i de deteriorare a tehnologiilor utilizate.
Infrastructura de irigaii existent i accesul la aceasta trebuie mbuntite, pentru a combate
riscurile determinate de modificrile climatice. Analiznd situaia suprafeelor amenajate pentru
irigaii i gradul de utilizare al acestora, se poate constata c n perioada 1990-2007, suprafaa total
irigat era de 7.635 mii ha, cu o medie anual de 424 mii ha. Nivelul anual de utilizare al sistemelor
pregtite s funcioneze, pe o suprafa de 867 mii ha, a variat ntre 10 i 67%.
n ultimii 18 ani nu s-au efectuat investiii n reabilitarea/modernizarea sistemelor de irigaii, ci doar
cheltuieli pentru ntreinerea i reparaia anual a unor sisteme i anume acelea n care s-au
nregistrat cereri de ap din partea fermierilor. Un studiu recent privind viabilitatea sistemelor de
irigaii a delimitat sistemele de irigaii viabile economic de cele neviabile, acestea din urm, unde i
gradul de utilizare este foarte mic sau este zero, urmnd s fie dezafectate definitiv. Conform acestui
studiu, sistemele de irigaii viabile deservesc suprafee de pn la 1,5 milioane hectare (jumtate din
suprafaa amenajat pentru irigaii n prezent). n general, creterea preurilor la energie i eficiena
hidraulic sczut a infrastructurii fac activitatea de irigare din Romnia una costisitoare. Nivelul - n
continuare mic de participare n organizaiile utilizatorilor impiedic utilizarea efectiv a sistemelor
de irigaii existente.

Evol ui a structuri i produci ei agri col e
(%,1990-2005)
0
20
40
60
80
100
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
Producia vegetal Producia animal Servicii agricole

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012 25
Noile provocri (schimbri climatice, energie regenerabil, managementul resurselor de ap,
biodiversitate, msuri ce nsoesc restructurarea sectorului produse lactate, inovare i respectiv
broadband) definite drept prioriti conform Bilanului de sntate al Politicii Agricole Comune i
respectiv, Planului European de Redresare Economic, reprezint elemente de noutate pentru
Romnia i au fost deja tratate n PNDR n versiunea lui iniial. Astfel, schimbrile climatice,
energia din surse regenerabile, gestionarea resurselor de ap, biodiversitatea, restructurarea
sectorului produselor lactate sunt subiecte pentru care analiza efectuat n acest capitol cuprinde
informaiile de baz ce indentific nevoile i fundamenteaz msurile de intervenie propuse mai
departe n program. Deoarece nu au aprut evoluii recente care s justifice o ajustare a prioritilor
strategice stabilite prin PNDR, Romnia a decis ca resursele financiare suplimentare alocate din
PERE s fie folosite la consolidarea operaiunilor i acivitilor deja existente aa cum au fost ele
identificate i evideniate n analiz. Alocarea resurselor adiionale pe axele prioritare, pstreaz
ponderea iniial a acestora n structura financiar a programului. Pentru gestionarea resurselor de
ap i pentru buna utilizare i depozitare a ngrmintelor s-a avut n vedere i o cretere a
intensitii sprijinului ca urmare a faptului c aceste investiii sunt costisitoare i nu sunt n totalitatea
lor generatoare de profit iar altfel beneficiarii nu ar fi interesai s efectueze aceste investiii.
Situaia privind infrastructura de internet n band larg a fost avut n vedere ulterior momentului
aderrii Romniei n structurile comunitare. Informaiile limitate existente la acel moment a permis
numai stabilirea unor msuri de intervenie public prin Programul Sectorial Operaional Creterea
Competitivitii Economice co-finanat de Fondul European de Dezvoltare Regional pentru zonele
cu acoperire redus datorit eecului pieei. Finanarea investiiilor n infrastructura de internet n
band larg att pentru zonele urbane ct i cele rurale este n prezent acoperit exclusiv de POS
CCE. Includerea ei printre prioritile PERE a determinat Romnia s reconsidere posibilitatea de
sprijin n cadrul PNDR dup 2010. n perioada care urmeaz, se vor monitoriza i, pe msura
disponibilitii datelor statistice, acestea vor fi incluse n analiza si fundamentarea sprijinului
planificat a se introduce dup 2010.
3.1.2.2. Dezavantajele structurale ale agriculturii
Procesul de privatizare a terenurilor agricole, a generat n agricultura Romniei dou
dezavantaje structurale principale: (1) suprafa de teren mare i multe exploataii mici; (2) suprafa
de teren mare n proprietatea prea multor agricultori care se apropie sau au trecut de vrsta
pensionrii, n special n cadrul exploataiilor mai mici.
Aproape jumtate din suprafaa total i din efectivul total de animale se afl n exploataii de
subzisten. Pentru obiectivele perioadei de programare, exploataiile de subzisten sunt definite ca
fiind mai mici de 2 UDE
8
. Aceast categorie este deci mai cuprinztoare dect definiia dat de
Eurostat (care include doar uniti mai mici de 1 UDE). Exploataiile de subzisten acoper 45% din
SAU a Romniei, reprezentnd 91% din numrul total de ferme. Majoritatea acestor uniti nu au
personalitate juridic, dei exist cteva excepii. Ca suprafa, marea lor majoritate se ncadreaz n
segmentul fermelor de 0-5 ha, avnd n medie 1,63 ha.
Majoritatea acestor exploataii de subzisten nu sunt nici mcar considerate ferme. Condiia
preliminar pentru a fi nregistrat n Registrul Fermelor i pentru a beneficia de plile din Pilonul I
este aceea de a lucra cel puin 1 ha de teren, compus din parcele care nu sunt mai mici de 0,3 ha.
Totui, din totalul exploataiilor agricole, numai 1.237.358 (29%) erau nregistrate la 1 iunie 2007,
acestea practicnd agricultura pe o suprafa de 9.705.502 ha (70%) din totalul SAU. Celelalte
aproximativ 3 milioane de exploataii intr n categoria fermelor de subzisten.


8
Unitatea de dimensiune economic (UDE) reprezint unitatea prin care se exprim dimensiunea economic a unei exploataii agricole
determinat pe baza marjei brute standard a exploataiei (Decizia Comisiei nr. 85/377/CEE). Valoarea unei uniti de dimensiune
economic este de 1.200 euro.


Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012 26
Exploataiile de subzisten diminueaz performana sectorului agricol n general. Att
terenurile, ct i fora de munc sunt folosite sub potenialul lor economic. Raportul For de munc/
unitate de suprafa este de 63,43 uniti anuale de munc/100 ha, fapt care scoate n eviden lipsa de
competitivitate, determinat de fora de munc agricol excesiv. n plus, exploataiilor de subzisten
le lipsesc capitalul i o pregtire profesional corespunztoare a fermierilor, aspect care are drept
rezultat venituri foarte mici n urma activitii depuse. n consecin, agricultorii din fermele de
subzisten nu au, practic, nici motivaia, nici capacitatea de a respecta standardele europene inclusiv
pe cele referitoare la calitatea mediului, bunstarea animalelor i sigurana alimentar. Ultimul aspect
este important mai ales pentru sectorul
zootehnic, avnd n vedere c bolile
animalelor apar, de regul, n aceste
exploataii mici, iar impactul poate fi
resimit la nivelul competitivitii
ntregului sector.
Prin faptul c asigur mijlocul de trai
al categoriilor vulnerabile ale
populaiei, exploataiile de subzisten
joac un rol socio-economic esenial.
Fermele de subzisten sunt, de obicei,
conduse de proprietari, persoane care fie
au trecut, fie se apropie de vrsta
pensionrii. Majoritatea acestor persoane
nu au niciun nivel de pregtire sau dein
un nivel de competen sau cunotine limitat. Pentru ele, activitile agricole i cele casnice devin
inseparabile. De obicei, aceste persoane opteaz pentru structuri de producie mixte: granivore (psri
i porci), n combinaie cu culturile de cmp. Avnd n vedere acest tip de combinaie a produciei i
conectarea lor foarte slab cu piaa, aceast categorie de agricultori nu este afectat de fluctuaiile
nefavorabile ale preurilor.
Segmentul fermelor de semi-subzisten sugereaz nevoia unor intervenii bine direcionate. De-
oarece exist un numr mare de ferme mici n Romnia (de subzisten i semi-subzisten), pentru
care nu exist posibiliti reale de restructurare, numrul fermelor luate n considerare pentru sprijin n
vederea transformrii lor n ferme comerciale va include numai fermele de semi-subzisten ntre 2 i
8 UDE (aproximativ 350 mii de exploataii).
Definiia provine dintr-un document strategic realizat de Institutul European din Romnia (2006).
Pornind de la principiul gruprilor iterative, studiul a identificat unele trsturi specifice acestui
segment de ferme, care confer acestuia omogenitate intern i l difereniaz de alte segmente. Astfel,
exploataiile din grupa 2-8 UDE sunt, de obicei, exploataii individuale tipice, iar procentul
persoanelor juridice este foarte redus (0,5-2,1%). Diferena fa de clasa de dimensiune economic 8-
16 UDE este clar, activitatea agricol fiind aici orientat spre comercializare (persoanele juridice
avnd un procent de 10,9 % din totalul exploataiilor acestei categorii). Sprijinirea fermelor medii-
mici, adic a celor cu dimensiunea economic ntre 2 i 8 UDE, are marele avantaj c gestioneaz un
segment de exploataii relativ omogen (cu media de 4,9 ha pentru grupa 2-4 UDE i 9,4 ha pentru
grupa 4-8 UDE). Cum nu este de ateptat ca numrul de fermieri care vor depune cerere de sprijin s
fie mai mare de un sfert din totalul beneficiarilor poteniali, aceast abordare este considerat cea mai
realist. Specific Romniei, unde relaia exploataiilor cu piaa este mai puin dezvoltat, planul de
afaceri va pune accent pe vnzarea produciei i nu att pe realizarea de investiii, acestea din urm
reprezentnd baza care va permite o schimbare a orientrii exploataiei, dar linia directoare o va
constitui identificarea oportunitilor de valorificare a produciei. Sistemul de producie mixt al
acestor exploataii nu difer foarte mult de segmentul fermelor de subzisten (i anume, combinaia
granivore-culturi de cmp), ns exist aici o orientare mai puternic spre pia. n plus, analiza
veniturilor acestor gospodrii relev faptul c o ferm din clasa 2-4,3 UDE poate acoperi necesarul de
autoconsum al unei gospodrii cu o medie de 1-3 membri. Totui, pentru ca o ferm s i
comercializeze o parte din producie, este nevoie de 2 pn la 4 UDE suplimentare (Calcul realizat de
MADR).


Si tuai a admi ni stratori l or de expl oatai i , pe categori i de vrst
i ni vel de pregti re (%, 2005)
0% 20% 40% 60% 80% 100%
<20
20 34
35 39
40 44
45 49
50 54
55 59
60 64
>=65
fr pregtire liceu post-liceal universitate

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012 27

DistribuiaSAUpevrstedefermierii
dimensiuneeconomicafermei
(%)(2005)
0% 20% 40% 60% 80% 100%
0-2ESU
2-8ESU
8-40ESU
over40ESU
Allfarms
0-34 35-39 40-54 55-64 65andover
Aproape jumtate din suprafaa agricol
este lucrat de exploataii de subzisten,
care menin eficiena agricol general la un
nivel sczut, contrabalansnd realizrile
fermelor mari care obin, de altfel, rezultate
bune i mpiedicnd consolidarea fermelor
de semi-subzisten, care ar putea deveni
astfel uniti agricole viabile i mai
competitive. O pondere de 45% din SAU a
Romniei este lucrat n exploataii de
subzisten (i anume, de uniti mai mici de 2
UDE), a cror activitate este cu mult sub
potenial i care menin eficiena global a
sectorului agricol la un nivel sczut. Existena
unui patrimoniu funciar agricol important ntr-un sector agricol slab performant reprezentat de
exploataiile de subzisten diminueaz i performana din exploataiile mai mari. Segmentul
exploataiilor de semi-subzistenten rmne astfel restrns i neperformant. El reprezint 9% din
totalul fermelor i aproximativ 16% din SAU. Pentru a deveni uniti comerciale viabile i
competitive, exploataiile de semi-subzisten vor trebui s fac fa mai multor provocri sau
conjuncturi nefavorabile de pia. Interveniile publice au un rol principal n facilitarea acestei
transformri i a procesului de restructurare din agricultura romneasc. Mai nti, tranzaciile de pe
piaa funciar vor trebui s se mbunteasc, astfel nct exploataiile de semi-subzisten s se
consolideze i s preia terenuri din segmentul fermelor de subzisten, fie prin arendare, fie prin
cumprare, fie prin intermediul altor forme, cum ar fi asocierea fermierilor. n al doilea rnd,
serviciile tehnice i de consultan vor avea un rol important n mbuntirea capacitii fermelor
intermediare pentru ca acestea s devin competitive i s-i gestioneze procesul de transformare. n
al treilea rnd, exploataiile de semi-subzisten vor trebui s se integreze mai bine pe pia, prin
intermediul canalelor de comercializare. Aciunile de natur asociativ vor juca un rol major n acest
sens.

Sectorul agricol se confrunt cu o problem sever privind structura de vrst a fermierilor, n
special n segmentul de semisubzisten.
Datele statistice prezentate att n PNS ct i n Programul Naional de Reform pun n eviden faptul
c un procent relativ mare de tineri, cu vrsta cuprins ntre 24 i 44 de ani, sunt ocupai n
agricultur. Aceast situaie este cauzat de faptul c, neavnd alte surse de venit, tinerii din mediul
rural rmn n comunitile din care fac parte pentru a ajuta la efectuarea unor activiti agricole. Un
aspect foarte important este acela c, n totalul forei de munc ocupate n agricultur ponderea
salariailor este foarte mic, de aprox. 6%. Ponderea cea mai mare este deinut de lucrtorii pe cont
propriu (51,6%) i de lucrtorii familiali neremunerai (42,0%). Aceste dou categorii cuprind n mare
msur ali membri de familie, respectiv i tineri cu vrsta sub 35 de ani (INS, 2005). Analiznd
structura de vrst a managementului n cadrul exploataiilor agricole individuale mai mari de 1 UDE,
se constat c o pondere foarte mare, de 71%, o reprezint efii de exploataii cu vrsta de 55 de ani i
peste, comparativ cu ponderea celor cu vrsta ntre 35 i 55 de ani, de 25%, i a tinerilor sub 35 de
ani, de numai 4% (EUROSTAT, 2005). Tendina de mbtrnire a efilor de exploataii se observ i n
cadrul exploataiilor cu personalitate juridic (sub 35 de ani doar 11%, iar peste 45 de ani 66%) (INS,
2005). Ponderea exploataiilor agricole conduse de tinerii fermieri sub 35 de ani a nregistrat un trend
descendent n perioada 2003-2005, de la 9% la 7%, reflectnd i un grad sczut de ocupare a acestora
n exploataiile agricole, de aprox. 4,5% n ara noastr, fa de 8,3% ct s-a nregistrat la nivelul UE-
27 (EUROSTAT, 2005). Spre deosebire de situaia la nivel comunitar, n Romnia suprafaa agricol
utilizat de tinerii sub 35 de ani este mult mai mic fa de cea utilizat de celelalte categorii de vrst
(EUROSTAT, 2005).
Agricultorii tineri (sub 40 de ani) reprezint numai 10% din populaia total de fermieri, exploatnd
un procent de 10% din SAU. La cealalt extrem, agricultorii care au depit vrsta pensionrii (peste
65 de ani) reprezint 43% din numrul total de fermieri i exploateaz 31% din SAU. Agricultorii care
vor depi vrsta pensionrii la sfritul perioadei de programare (ncadrndu-se n categoria de vrst
55-64 ani n 2005) reprezint un procent suplimentar de 22% din totalul fermierilor i de 24% din

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012 28
SAU. Jumtate din suprafeele deinute de exploataiile de subzisten sunt conduse de persoane care
au depit vrsta pensionrii, n timp ce 20% sunt deinute de agricultori care, la sfritul acestei
perioade de programare, vor fi aproape sau vor fi depit pragul de pensionare. mpreun, aceste dou
categorii de vrst exploateaz 32% din SAU a Romniei. Aproape jumtate din cei care conduc
exploataiile de semi-subzisten au depit vrsta pensionrii i practic agricultura pe 40% din
suprafaa aflat n acest segment. Numai 1% din acetia au sub 34 de ani, n timp ce 7% se afl n
categoria 35-39 de ani. Problema vrstei naintate este mult mai puin pronunat n exploataiile
comerciale mai mari.
Managerii de exploataii mprii pe categorii de vrst i dimensiunea fermelor
(INS, 2005)
Vrsta
0-2 UDE 2-8 UDE 8-40 UDE
40 -100
UDE
Peste 100
UDE
Total
< 34 210.056 13.902 1.983 185 100 226.226
35-39 246.853 20.962 2.436 267 151 270.669
40-54 905.500 81.394 9.785 1.602 1.050 999.331
55-64 849.094 90.505 5.939 762 532 946.832
>=65 1.659.739 147.554 5.398 268 135 1.813.094
Total 3.871.242 354.317 25.541 3.084 1.968 4.256.152

18% din SAU este concentrat n cteva ferme comerciale mari i n mare parte, competitive. Un
numr de 1.969 de exploataii (0,04% din total) sunt uniti care depesc 100 UDE. Ele ocup 18%
din SAU i au, n medie, 1.239 ha. Din punctul de vedere al suprafeei, n general, aceste exploataii
practic agricultura pe mai mult de 100 ha. Ele sunt specializate n principal n producia de cereale,
oleaginoase i culturi proteice. Circa trei sferturi din aceste ferme au personalitate juridic i sunt
conduse de persoane a cror vrst este cuprins ntre 40 i 64 de ani. Prezena agricultorilor tineri
rmne destul de redus, situndu-se la 14% din numrul total al fermelor comerciale mari.
Fermele comerciale mari utilizeaz resursele n mod eficient, dei mai exist nc discrepane
din punct de vedere al competitivitii, care ar trebui reduse. Exist un numr limitat de ferme
eficiente i competitive care, mpreun, obin performane economice bune, dispunnd i de capital i
de know-how. Ele ar putea fi confruntate cu unele probleme de adaptare n vederea respectrii
standardelor UE, sau ar mai putea avea nevoie de investiii suplimentare pentru asigurarea dotrii
tehnologice a fermelor. Pentru aceti agricultori, un instrument de dezvoltare i de utilizare eficient a
capitalului ar putea fi asocierea, o cale de evitare a supracapitalizrii, creterii costurilor fixe i
problemelor legate de accesul limitat la credite. Totui, nu sunt disponibile date statistice sau
contabile care s permit o evaluare a gradului de dotare cu resurse a acestora i a nevoilor lor de
investiii. De aceea, nu este posibil o descriere precis a acestor exploataii din punctul de vedere al
competenei forei de munc i productivitii, intensitii capitalului, gradului de adoptare a
activitilor de cercetare-dezvoltare, cheltuielilor legate de normele de protecie a mediului sau pentru
asigurarea calitaii produselor. Prin SAPARD, din cele 1.225 obiective de investiii pentru producia
vegetal finalizate n cadrul Msurii 3.1 Investiii n exploataii agricole, reprezentnd modernizri
i obiective noi, un numr de 1.095 au fost pentru culturi de cmp, 54 pentru horticultur, 31 pentru
plantaii de pomi, 27 pentru plantaii de vi de vie, 14 sere i 4 pentru alte tipuri de ferme (cpuni,
arbuti fructiferi). La acestea s-au adugat 17 obiective de investiii finalizate n cadrul Msurii 3.4
Dezvoltarea i diversificarea activitilor economice care s genereze activiti multiple i venituri
alternative reprezentnd modernizri i obiective noi pentru alte activiti, dup cum urmeaz: 11
ciupercrii, 5 uniti procesare fructe de pdure, o plantaie duzi.

De asemenea, din cele 133 obiective de investiii pentru creterea animalelor finalizate n cadrul
Msurii 3.1Investiii n exploataii agricole, reprezentnd modernizri i obiective noi, un numr de
74 sunt ferme de vaci, 27 ferme de psri, 17 ferme de porci, 5 ferme de oi, 3 ngrtorii de taurine, 3
ngrtorii de berbecui i 4 pentru alte tipuri de ferme (iepuri, strui). La acestea se adaug 235
obiective de investiii finalizate n cadrul Msurii 3.4 Dezvoltarea i diversificarea activitilor

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012 29
economice care s genereze activiti multiple i venituri alternative reprezentnd modernizri i
obiective pentru alte activiti, dup cum urmeaz: 183 ferme apicole, 52 ferme de melci.

Este evident faptul c n Romnia, pentru consolidarea exploataiilor agricole comerciale sunt
necesare investiii, n special pentru protecia mediului, igiena i bunstarea animalelor, aplicarea de
noi tehnologii care s vizeze mbuntirea calitii produselor obinute, n scopul reducerii costurilor
de producie i creterii competitivitii lor, astfel nct s poat produce la standardele comunitare, n
condiii de pia i concuren.
Parcul de maini agricole rmne deficitar. Numrul de tractoare i utilaje agricole din Romnia a
sczut la nceputul perioadei de tranziie, apoi a nceput s creasc, ns treptat. Parcul de tractoare i
combine pentru producia de cereale a fost
cel mai afectat. n prezent, numrul
tractoarelor reprezint numai 40% din
nivelul anului 1989, n timp ce cel al
combinelor se situeaz la 77%. Pe de alt
parte, numrul de tractoare a nregistrat o
cretere uoar, iar ncrctura de teren
arabil per tractor s-a mbuntit, scznd de
la 62 ha, n 1989, la 54 ha, n 2005. Cu toate
acestea, parcul actual de maini agricole este
n mare msur depit, iar acest lucru duce
la pierderi mari de recolt i nu rezolv
problema campaniilor de recoltare lungi.
Slaba performan a agriculturii se explic prin absena unor sectoare de pia cheie: piaa
funciar, serviciile de consultan i pregtire, de creditare i marketing. Interveniile strategice
care vor viza lipsa acestor piee vor fi eseniale pentru modernizarea i restructurarea
exploataiilor de dimensiuni intermediare i pentru atingerea obiectivelor referitoare la
convergena veniturilor i competitivitatea agriculturii.
Este nevoie de o pia funciar mai activ, pentru a face posibil restructurarea exploataiilor.
O mare parte din suprafee se afl n proprietatea agricultorilor vrstnici care practic o agricultur de
subzisten. O pondere de 31% din totalul SAU este lucrat de persoane care au depit vrsta
pensionrii, fa de numai 10%, exploatat de agricultorii tineri. Un procent de 45% din SAU este
lucrat n cadrul exploataiilor de subzisten cu mai puin de 2 UDE, iar 16%, n exploataiile de semi-
subzisten (avnd ntre 2 i 8 UDE). Pentru a crete competitivitatea agricol, este necesar ca
agricultorii mai tineri s administreze o suprafa mai mare de teren. Pentru a facilita un astfel de
transfer de resurse funciare, piaa funciar trebuie s fie activat prin luarea unor msuri att n ce
privete oferta, ct i cererea precum i prin reducerea costurilor tranzacionale. n momentul de fa,
sunt n curs de aplicare msuri de intervenie public n acest sens.
Costurile ridicate ale tranzaciilor ncetinesc transferul terenurilor ctre utilizri mai
competitive sau fac vnzarile respective accesibile doar investitorilor mai mari, care i pot
permite s cumpere. n momentul de fa, costurile tranzaciilor pot atinge pn la 25% din valoarea
terenurilor; odat ce terenul este nscris n Cartea funciar, acesta poate fi revndut cu un pre care
poate ajunge pn la dublul valorii iniiale (deoarece se evit astfel procedurile administrative de
intabulare). Costurile de tranzacionare includ taxele de notariat, cadastru, taxele percepute de agenii
imobiliari, taxele de transfer, taxele de intabulare i, n unele cazuri, comisioanele pentru intermediari.
Taxe suplimentare, pentru juriti, pot fi i ele necesare n cazul motenirilor, precum i pentru
parcurgerea tuturor etapelor necesare.
Terenurile nu pot fi angajate ca garanii pentru bncile comerciale, limitndu-se astfel accesul
la credite. Taxele mari de cadastru i intabulare a terenurilor limiteaz capacitatea agricultorilor de a-
i nregistra oficial proprietatea la ANCPI. Avnd n vedere c majoritatea titlurilor de proprietate
emise nu sunt nc nregistrate, vnzrile oficiale de terenuri (pentru care este obligatorie nregistrarea
prealabil) rmn sczute i contribuie la reducerea valorii terenurilor. Din cauza subevalurii i
nesiguranei legate de delimitarea parcelelor i proprietatea terenurilor, bncile comerciale nu accept
terenuri ca garanie. Acest lucru constituie un element deosebit de nefavorabil pentru agricultorii din

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012 30
segmentul exploataiilor de dimensiune medie, care ar avea nevoie de investiii pentru a se dezvolta,
ns a cror baz de garantare este slab.
Interveniile publice vizeaz mbuntirea funcionrii pieei funciare. Cu sprijinul financiar i
tehnic al Bncii Mondiale, ANCPI lanseaz, n momentul de fa, un program naional prin care s se
asigure nregistrarea sistematic a titlurilor de proprietate a terenurilor (intravilane i extravilane) din
zonele rurale. Prin stabilirea clar a drepturilor de proprietate i reducerea costurilor aferente
tranzaciilor, programul are n vedere impulsionarea pieei funciare i facilitarea accesului la credite.
n plus, a fost lansat i Programul Renta Viager (prin Legea nr.247/2005), avnd ca scop extinderea
suprafeelor exploataiilor i transferul de terenuri ntre generaiile de agricultori, contribuind astfel la
creterea competitivitii exploataiilor. Prin acest program, agricultorii care au depit vrsta
pensionrii sunt ncurajai fie s vnd, fie s-i concesioneze terenurile. Stimulentele constau n pli
anuale de 50 Euro/ha pentru concesionri i 100 Euro/ha pentru vnzri. Pn n luna decembrie 2006,
n total, au beneficiat de program 76.655 ha, din care 62.855 ha au fost concesionate, iar 13.800 ha,
vndute.
Serviciile de consultan i pregtire sunt nc slab dezvoltate i pregtite pentru a rspunde
nevoilor agricultorilor i a-i ajuta s se restructureze i s-i mbunteasc performana
agricol (att din punct de vedere tehnic, ct i din punct de vedere al respectrii standardelor
de siguran alimentar, igien i protecia mediului, prevzute de UE).
n ce privete sistemul de consultan privat din Romnia, n majoritatea oraelor din ar se gsesc
societi de acest tip de toate dimensiunile, cu profiluri profesionale sau specializri diverse. Clienii
acestora sunt, n general, exploataii agricole mai mari, care au nevoie de sprijin n pregtirea
proiectelor de investiii sau pentru rezolvarea anumitor probleme de management al fermelor. Se
poate presupune c activitatea consultanilor privai satisface n prezent exigenele clienilor, acetia
avnd capacitatea de a reaciona n mod eficient i flexibil la cerinele acestei piee, aflat n plin
extindere. Pn acum, MADR nu a introdus nc nici un mijloc de verificare a calitii, sau o
procedur de acreditare a consultanilor, n vederea unei calificri profesionale a consultanilor
individuali privai.

3.1.2.3. Nevoile de restructurare din domeniul industriei i comercializrii produselor alimentare
Nivelul performanei din industria alimentar a crescut semnificativ, ns mai sunt nc multe
de realizat n ce privete restructurarea, pentru a ajuta sectorul s rmn competitiv i s
respecte standardele UE de siguran alimentar i calitate a produselor i pentru a stabili nite
verigi de comercializare eficiente ntre industria alimentar i marea majoritate a
agricultorilor.
Produsele tradiionale sunt importante n Romnia i constituie oportuniti de cretere economic, n
special n zonele rurale izolate sau defavorizate, dac sunt abordate prin msuri strategice concertate.
ncepnd cu anul 2005, peste 1.500 de produse tradiionale romneti au fost recunoscute de MADR,
majoritatea lor provenind din sectoarele laptelui, produselor lactate i crnii, dar i din industria de
morrit i din sectorul produciei buturilor. Aceste produse prezint caracteristici specifice zonelor
din care provin.
Industria alimentar este un sector important al economiei romneti; n anul 2002, ea reprezenta circa
17% din producia total a industriilor prelucrtoare, 9% din producia naional total i 7% din
VAB. Ea reprezint totodat un procent relativ stabil, de 10%, din numrul locurilor de munc din
totalul industriilor prelucrtoare i, respectiv, 3,5% din totalul locurilor de munc, dei numrul
absolut al angajailor a sczut aproape la jumtate n perioada 1990-2003. Industria alimentar a
nregistrat o cretere semnificativ ncepnd cu anul 1990, att n termeni absolui, ct i relativi/total
industrii prelucrtoare. Evoluia produciei n intervalul 1998-2005 a variat de la o categorie de
produse la alta; astfel, s-au nregistrat creteri la produsele din carne (+55%), conservele din carne
(+62,9%), produsele lactate proaspete (+73,9%), uleiurile comestibile (+34,4%), brnzeturi (+39,3%)
i scderi, la: carne (-29,2%), conserve din fructe i din legume (-2,7%), lapte (-16,5%), fina de gru
i de secar (-69,0%) (INS, 2006), fapt care sugereaz o orientare ctre produsele cu valoare ridicat,

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012 31
n ultimii ani, ca reacie la cererea tot mai mare. Combinarea output urilor cu o valoare mai ridicat
cu restrngerea forei de munc au condus la o mbuntire semnificativ a productivitii globale,
care a crescut de peste trei ori n perioada 1990-2002 i apoi cu nc 12% ntre 2000 i 2005.
Productivitatea ntreprinderilor difer de la un sub-sector la altul. Pe plan european, Romnia deine o
poziie de vrf n producia de uleiuri comestibile. Sectorul de procesare a evoluat rapid,
concentrndu-se n jurul ctorva actori importani de pe plan intern i internaional, care domin piaa
oleaginoaselor; n afara lor, mai exist un volum de 20.000 tone de ulei, produs n uniti rurale de
mici dimensiuni, pentru autoconsumul gospodriilor.
n ceea ce privete industria agro-alimentar, nu dispunem de date statistice sau operative referitoare
la gradul de utilizare al capacitilor existente i nici de cele privind eventualele dispariti ntre
diferitele regiuni ale rii. Referitor la investiiile realizate prin SAPARD pn la data de 30 iunie
2007, situaia se prezint astfel:
Din 202 obiective de investiii finalizate n cadrul Msurii 1.1 mbuntirea procesrii i
comercializrii produselor agricole i piscicole, reprezentnd modernizare i obiective noi, un numr
de 85 aparin sectorului Carne i ou, 48 sectorului Lapte i produse lactate, 27 sectorului
Cereale, 24 sectorului Vin, 17 sectorului Legume-fructe i cartofi, iar 1 obiectiv sectorului
Oleaginoase.
Din analiza numrului de proiecte finalizate la nivel regional i sectorial rezult c:
n sectorul Lapte i produse lactate: regiunea cu cele mai multe proiecte finalizate a fost
regiunea Nord-Est, urmat de regiunea Centru. Regiunile cu cel mai mic numr de proiecte au
fost, Sud-Vest Oltenia i Regiunea Vest;
n sectorul Carne i produse din carne: regiunea Centru a beneficiat de cel mai mare
numr de proiecte, n timp ce regiunea Vest i Sud-Vest de cel mai mic numr;
n sectorul Legume, fructe i cartofi: n acest sector, numrul proiectelor este foarte
redus, existnd zone fr nici un proiect finalizat (Sud-Est, Sud-Muntenia, Vest);
n sectorul Vin: discrepanele dintre regiuni sunt foarte mari (n timp ce regiunea Sud-Est a
finalizat un numr de 13 proiecte, alte regiuni n-au avut deloc proiecte, ca de exemplu Nord-
Vest, Bucureti- Ilfov, sau cte un singur proiect n regiunile Nord-Est, Sud-Vest i Centru);
n sectorul Cereale: la nivel naional numrul de proiecte a fost redus, fiecare regiune
nregistrnd 2-6 proiecte;
n sectorul Oleaginoase: n acest sector a existat un singur proiect finalizat, respectiv n
regiunea Sud-Vest.

n ciuda acestor succese, industria alimentar se confrunt nc cu numeroase provocri:
- O industrie dual, format nc din prea multe societi mici, care nu beneficiaz de
economie de scar n care utilizarea capacitilor are drept rezultat un nivel mediu sczut
al productivitii muncii i al competitivitii. Nivelul de concentrare al industriei alimentare
este sczut. Dou treimi din cele 11.000 ntreprinderi din industria alimentar sunt mici
(avnd mai puin de 9 angajai) i circa 1% sunt considerate a fi mari (cu peste 250 angajai).
Restul fabricilor procesatoare mici produc n principal pentru piaa local, iar accesul lor
limitat la credite le mpiedic s-i modernizeze i raionalizeze sistemele de producie.
Societile relativ mari (cu peste 50 de angajai) domin cteva sectoare, precum zahrul,
vinul i, n mod deosebit, cel al berii. Drept rezultat i n ciuda unor mbuntiri
semnificative, productivitatea medie a forei de munc (VAB/angajat) din industria alimentar
rmne sczut, n jurul valorii de 5.000 Euro. Acest nivel este dublu fa de industria
buturilor, triplu fa de industria tutunului i cu 37% mai mare dect media productivitii
din industria de procesare a oleaginoaselor. Toate celelalte subsectoare au nregistrat niveluri
medii de productivitate de 70-80%, productivitatea din industria produselor lactate fiind nc
i mai sczut (61%).
- Problemele legate de materiile prime i insuficiena investiiilor din multe fabrici de procesare
din sectorul agro-alimentar romnesc conduc la un nivel sczut de conformitate cu normele

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012 32
de procesare ale UE i la un nivel necorespunztor al siguranei alimentare. ntreprinderile
din industria alimentar ntmpin probleme serioase, din cauza faptului c nu respect
standardele europene (inclusiv standardele ISO i HACCP), pentru care sunt necesare
investiii importante, de reabilitare i modernizare. n iunie 2007, nivelul de conformitate din
sectoarele de producie i procesare a crnii indic faptul c din totalul de 425 de uniti, 123
respectau normele UE, fiind autorizate s participe n comerul intracomunitar, n timp ce
restul de 302 uniti au primit aprobarea de a-i continua activitatea pentru o perioad de
tranziie, care se va ncheia la 31 decembrie 2009. n sectorul laptelui i produselor lactate,
dintr-un total de 259 uniti, 52 sunt conforme normelor UE, fiind autorizate pentru
schimburile comerciale intracomunitare, n timp ce 207 au fost admise pentru perioada de
tranziie care se ncheie la 31 decembrie 2009.
- Comerul en-gros i canalele de comercializare, care integreaz numrul mare de
exploataii mici i mijlocii n sectorul economic alimentar, sunt subdezvoltate i se
confrunt cu urmtoarele probleme: (a) lipsa unor loturi de cultur standardizate, mari i
omogene, mai ales n segmentul agricol comercial de nivel mediu; (b) dispersia foarte mare a
sistemului de distribuie; (c) lipsa spaiilor de depozitare moderne, care s asigure
continuitatea aprovizionrii cu produse agroalimentare de calitate; (d) marjele mari,
determinate de o cifr de afaceri sczut i de prezena a numeroi intermediari (acesta este n
particular cazul sectorului lapte); (e) sisteme inadecvate de informare de pia n legatur cu
situaia preurilor, cererii i ofertei pe pieele individuale. Unele din fermele comerciale foarte
mari i-au pus la punct propriul sistem de comercializare en-gros, obinnd rezultate pozitive
convingtoare. Spaiile de depozitare pentru produsele agricole, n special pentru cereale, se
confrunt cu cheltuieli de stocare i condiionare ridicate, multe silozuri neputnd garanta
condiiile de depozitare standard impuse de legislaia naional. n general, industria
procesatoare din Romnia este nc slab conectat cu marea majoritate a productorilor
agricoli i rmne, din aceast cauz, sensibil la fluctuaiile ofertei i la calitatea instabil a
materiilor prime, comparativ cu sectoarele de procesare concurente din alte state-membre.
Consolidarea legturii dintre productori i fabricile procesatoare, prin ncheierea unor
contracte pe termen lung i nfiinarea grupurilor de productori
9
, care s furnizeze industriei
materii prime de calitate uniform, n paralel cu sprijinul serviciilor de consultan tehnic i
de management, ar putea ajuta la depirea acestor probleme. O mai bun integrare a acestora
n cadrul industriei alimentare ar conduce la creterea i stabilizarea veniturilor fermierilor. n
prezent nu exist organizaii de marketing cum ar fi grupurile de productori sau
cooperativele de comercializare, care ar putea asigura o coordonare vertical ntre industria
alimentar i fermieri.

3.1.2.4. Silvicultura
Pdurile din Romnia sunt printre cele mai bune din Europa, avnd un istoric de gospodrire
eficace, prin care au ajuns la un standard excelent i un potenial economic important. n
prezent, sectorul contribuie cu peste 9% la exporturile rii, reprezentnd 3,5% din PIB n 2005
(USDA FAS 2006). Avnd n vedere faptul c suprafaa optim acoperit cu pdure pentru Romnia
este de 32% i faptul c industria lemnului nu lucreaz la capacitate, putem spune c sectorul dispune
de un potenial important pentru a contribui la creterea economiei naionale i la dezvoltarea spaiului
rural. Cu toate acestea, aspectele legate de retrocedarea terenurilor, capitalul uman, infrastructur,
capacitile de procesare i cadrul legal i legislativ pot limita acest potenial.

n prezent, volumul de pdure pe picior este de circa 1.341 milioane m
3
, reprezentnd aproximativ
218 m
3
/ha. Din cele6.742,8 mii ha de pdure, circa 29% sunt specii de conifere, iar 71%, foioase. n
prezent, 65% din suprafeele de pdure (respectiv, 4,2 milioane ha) se afl n proprietate public i
sunt gospodrite de Regia Naional a Pdurilor, restul aflndu-se n proprietate privat.


9
Pn n prezent n Romnia au fost recunoscute, n conformitate cu legislaia naional n vigoare, un numr de 56 grupuri de
productori; dintre acestea, 4 grupuri au depus proiecte de finanare prin fonduri SAPARD, n principal pentru legume - fructe, lapte i
produse lactate, cartofi, carne de pasre i ou, carne ovine i caprine, miere i produse din miere.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012 33
Pdurile private sunt caracterizate de exploataii relativ mici i fragmentare, fapt care
ngreuneaz atingerea potenialului economic al acestor suprafee ntr-o manier durabil.
Acest lucru poate fi atribuit, n parte, modului n care a avut loc procesul de retrocedare, avnd n
vedere c, iniial, parcelelor care trebuiau retrocedate li s-a fixat o limit de 1 ha; acest nivel a fost
ulterior ridicat la 10 ha, pentru a fi, n final, eliminat. n unele cazuri, rezultatul este deinerea, de ctre
o persoan, a trei trupuri distincte de pdure care nu sunt alturate. n pofida acestei probleme, se
previzioneaz c 65% din suprafaa naional total de pdure va fi retrocedat persoanelor private i
autoritilor publice locale. Principala iniiativ de abordare a problemelor legate de fragmentarea i
dimensiunile reduse ale exploataiilor a fost crearea ocoalelor silvice private sau comasarea
suprafeelor de pdure, n scopul gospodririi durabile. n prezent, proprietarilor privai li se cere s se
asocieze, s-i nfiineze ocoale silvice i s angajeze personal silvic sau s contracteze servicii silvice
de la Regia Naional a Pdurilor sau de la alte ocoale silvice. Pn n prezent, s-au nfiinat 106
ocoale silvice, care administreaz peste 1.000.000 ha de pdure.

Procesul de retrocedare implic totodat i faptul c pentru muli proprietari privai de pduri,
gospodrirea pdurilor este un domeniu relativ nou i ar putea necesita eforturi importante de
pregtire i consultan, pentru ca aceste persoane s i poat gospodri pdurile ntr-o
manier durabil. Dei sistemul de nvmnt formal ofer o varietate de cursuri n domeniul
silviculturii i industriei forestiere, prin cursuri de formare profesional pre- i post-absolvire, se pare
c lipsesc programele de pregtire sau pachetele de cursuri care s se adreseze noilor proprietari
privai. De asemenea, dat fiind dimensiunea i caracterul fragmentat al multor parcele de pdure
private, operatorii acestora pot avea rezerve n a investi timp i bani n cursurile de pregtire (FAO,
1997). Cu toate acestea, apariia asociaiilor private de proprietari de pduri ar putea ncuraja o mai
mare deschidere ctre realizarea unor investiii pentru dobndirea unor competene, n cazul n care ar
fi puse la dispoziia acestor persoane programe i cursuri de pregtire adecvate.

Retrocedarea terenurilor ctre persoanele private pune probleme importante i din punctul de
vedere al cadrului legal i legislativ, n special n ce privete abordarea problemelor precum
tierile ilegale. Actualmente, se estimeaz c se exploateaz ilegal 100.000 m
3
pe an.
Responsabilitatea controalelor tierilor ilegale a fost ncredinat Inspectoratelor Teritoriale de Regim
Silvic i Vntoare, ns, dei se poate urmri activitatea de pe parcelele de pdure aflate n
proprietatea RNP sau a persoanelor care dein astfel de suprafee n parcurile naionale, controlul
asupra proprietarilor privai de pdure, aflai n afara parcurilor naionale, constituie o problem
important.
Capacitatea de atingere a potenialului economic din sectorul forestier este limitat i de slaba
accesibilitate a majoritii pdurilor. Drumurile forestiere din Romnia acoper mai puin de
42.000 km (ceea ce nseamn circa 6,5 m/ha), reflectnd cea mai slab densitate din Europa. Ca
urmare, peste 2 milioane ha de pdure sunt practic inaccesibile, indiferent dac este vorba de
desfurarea activitilor de gospodrire sau de exploatare (USDA-FAS 2006). Situaia duce i la o
depire a nivelului normal de tieri n zonele accesibile, n paralel cu folosirea unor tehnologii
ineficiente i fr sustenabilitate n zonele inaccesibile. Mai mult, drumurile prost ntreinute ridic
probleme de protecie a mediului, contribuind la erodarea solului n timpul activitilor de exploatare.
Este necesar creterea la un nivel acceptabil a reelei de drumuri forestiere, precum i ntreinerea
acesteia, pentru a diminua aceste efecte negative.
Sectorul de procesare a lemnului dispune i el de un potenial de cretere important, dei
prezint o serie de constrngeri semnificative, legate de capacitate. Disponibilitatea materiilor
prime, costul relativ sczut al minii de lucru i apropierea de pieele europene occidentale importante
stau la baza potenialului de dezvoltare al industriei lemnului din Romnia (USDA-FAS 2006). Cea
mai mare parte (75%) din totalul de 15.761 m
3
recoltai n 2005 a fost comercializat, restul de 25%
fiind destinat consumului propriu (INS, 2006). Principalul utilizator al acestei materii prime este
sectorul de procesare primar a lemnului (inclusiv productorii de mobil), care angajeaz peste
84.000 persoane (INS, 2006). Productivitatea muncii din acest sector este n cretere i se estimeaz
c a crescut cu 43% n perioada 2000-2005, n cazul sectorului de prelucrare a lemnului i produselor
din lemn i cu 33% n cazul industriei mobilei (INS, 2006). Nivelul de performan din industria
mobilei este deosebit de impresionant, fiind puternic orientat ctre export; n 2004, producia acestui
sector a depit 1 miliard Euro, nregistrnd o rat de cretere de 23% (una dintre cele mai bune din

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012 34
economia naional), alturi de creterile menionate mai sus, legate de productivitatea muncii
(USDA-FAS, 2006).
Cu toate acestea exist temeri n ceea ce privete, capacitatea sectorului. Utilajele folosite n sectorul
de procesare a lemnului sunt depite i ineficiente, determinnd o calitate inconstant a produselor.
Aproximativ jumtate din volumul intern de cherestea este produs de operatori mici, care, n marea
lor majoritate, vor trebui s investeasc n unitile pe care le dein, pentru a putea respecta normele de
mediu. Investiii importante sunt necesare i n industria mobilei, pentru a asigura statutul de
conformitate cu normele europene de mediu, investiia total fiind estimat la peste 100.000 milioane
Euro. Recent, un volum mare de investiii n sectorul de procesare, a fost realizat de ctre societi din
Europa occidental. Pe termen mediu i lung, acest lucru ar putea ridica probleme n privina
asigurrii unei aprovizionri durabile cu lemn a sectorului de procesare, mai ales n cazul n care
capacitatea va crete n rndul operatorilor interni.
Dincolo de valoarea lor economic, pdurile din Romnia au un potenial important din punctul
de vedere al utilizrii multifuncionale a terenurilor, reprezentnd att o surs de bunuri de
natur social, ct i de avantaje privitoare la protecia mediului. Peste jumtate (52%) din
pdurile din Romnia sunt clasificate ca avnd funcii speciale de protecie (protecia solului, protecia
apelor, protecia climei, conservarea faunei slbatice i funcii de recreere), n timp ce restul au funcii
de producie i protecie. Alte funcii importante ale pdurilor din Romnia cuprind: recreerea i
vntoarea, protecia mpotriva inundaiilor (prin regularizarea cursurilor de ap), conservarea
biodiversitii (n special a habitatului faunei slbatice), atenuarea modificrilor climatice (prin
sechestrarea carbonului n sol) i furnizarea produselor de pdure nelemnoase (fructe de pdure,
semine, ciuperci etc).

3.1.3. Condiii de mediu
3.1.3.1. Caracteristici principale
Spaiul rural romnesc se caracterizeaz prin resurse naturale aflate ntr-o stare de conservare
n general bun, printr- un nivel ridicat de biodiversitate, asociat unei diversiti de habitate i
ecosisteme, de pduri i de peisaje agricole valoroase dar, n acela timp, viitorul apropiat aduce
provocri serioase: meninerea acestor valori naturale i lupta mpotriva schimbrilor
climatice.
Teritoriul Romniei este alctuit din trei tipuri de relief, prezente ntr-o proporie relativ egal
cmpie, dealuri i muni, cu un nivel de diversitate pedo-climatic i geografic ridicat.
Romnia deine un mediu natural n cadrul cruia se integreaz vaste arii rurale care se remarc, n
general, printr-o bun stare de conservare a resurselor naturale de sol i ap, prin varietatea peisajelor
tradiionale i printr-o remarcabil diversitate biologic. De asemenea, Romnia are o motenire
natural unic reprezentat n principal de Munii Carpai (65% din eco-regiunea Carpai) i de ctre
una dintre cele mai importante zone umede din Europa, Delta Dunrii (a doua ca mrime din Europa).
Este estimat c ecosistemele naturale i semi-naturale reprezint 47% din teritoriul naional i au fost
identificate pe teritoriul Romniei 52 de eco-regiuni.
Merit menionat faptul c 30% din populaia Europei de carnivore mari i aproximativ 300.000 ha de
pduri virgine se afl localizate n Romnia. n Munii Carpai i Delta Dunrii se regsesc o serie de
specii endemice, printre care se afl i o serie de specii de interes comunitar. Diversitatea de specii i
habitate i varietatea peisajelor rurale tradiionale sunt o rezultant a restructurrii agriculturii
(trecerea n ultimii 16 ani de la un numr mic de ferme comerciale mari la milioane de gospodrii
familiale de dimensiuni mici), a rentoarcerii la un tip de agricultur tradiional i implicit a aplicrii
de practici extensive.
Pe de alt parte, dei a existat o tendin general de extensivizare i de utilizare redus a produselor
chimice n agricultur, o serie de terenuri agricole au fost afectate de utilizarea incorect a
ngrmintelor chimice i a pesticidelor, de irigri, drenaje sau de aplicarea unor lucrri mecanice

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012 35
inadecvate, motiv pentru care componentele de mediu (n special solul i apa), pe suprafee reduse, au
fost puternic degradate.
De asemenea, abandonul activitilor agricole i practicile agricole inadecvate aprute ca urmare a
lipsei de cunotine de specialitate ori a resurselor financiare limitate, au influenat n mod negativ
biodiversitatea i au determinat apariia sau accentuarea fenomenului de eroziune a solului.
Scderea eptelului a condus la abandonul practicrii punatului, motiv pentru care multe pajiti au
fost degradate datorit apariiei succesiunii ecologice, manifestat prin apariia unor specii invazive.
Pe baza unei inventarieri a pajitilor realizat de ctre Societatea Regal Olandez pentru Conservarea
Naturii (en: Royal Dutch Society for Nature Conservation) n colaborare cu diverse insituii naionale,
s-a calculat c din suprafaa total de pajiti permanente circa 15% sufer de abandon al activitilor
agricole. Aceste date sunt ns obinute prin extrapolare, deoarece aceast inventariere nu s-a realizat
dect n 6 locaii (reprezentative din punct de vedere al biodiversitii) care acoper doar 15% din
totalul suprafeei naionale de pajite.
Fr a dispune de date concrete este greu de estimat proporia de teren agricol abandonat pentru
activiti agricole, ns se pot semnala unele zone unde acest fenomen are o intensitate mai mare.
Astfel, abandonul afecteaz n Romnia n special zonele consacrate punatului tradiional - n
ultimul timp i ca urmare a impunerii brute de standarde sanitar veterinare care afecteaz
viabilitatea acestor sisteme de punat tradiional, i arabilul, n special n zonele de cmpie care duce
lips de umezeal i unde sistemele de irigaii au fost desfiinate sau sunt nefuncionale, zonele cu
nivel ridicat de srcie care se caracterizeaz i printr-o emigraie sporit i zonele limitrofe marilor
orae, unde unele terenuri agricole sunt scoase din circuitul agricol de regul pentru a rspunde
ulterior unor proiecte de extindere a zonelor rezideniale sau comerciale. n acelai timp, creterea
economic susinut nregistrat n mod consecutiv n ultimii 7 ani ncepe s amenine multe specii de
plante i animale prin intensivizarea agriculturii i conduce la degradarea resurselor naturale i la
modificarea peisajului rural.
Zonele defavorizate (ZD) pentru activitile agricole
Suprafee largi ale Romniei prezint limitri naturale ale productivitii agricole. Acestea sunt
legate n special de Munii Carpai i de Delta Dunrii, dar i de alte zone cu specificiti ale
condiiilor de sol sau clim. Aceste zone defavorizate agricol sunt de regul asociate cu un nivel
ridicat de biodiversitate.
Romnia deine suprafee largi ce pot fi considerate zone defavorizate (ZD) (conform Regulamentului
(CE) 1257/1999), datorit caracteristicilor nefavorabile de mediu care limiteaz considerabil condiiile
de utilizare a terenurilor agricole i care conduc la producii agricole mai mici.
Se remarc n principal Munii Carpai acolo unde se ntlnesc valori mari de altitudine i pant, i
Delta Dunrii - deoarece n acest areal se cumuleaz o serie de factori climatici i edafici care
limiteaz puternic activitatea agricol, dar i alte zone mai compacte n partea de sud est a rii i
mai rsfirate n alte zone precum Podiul Moldovei, Oltenia (zona de cmpie dar i cea deluroas),
Podiul Transilvaniei unde caracteristici naturale specifice conduc la scderea productivitii
naturale.
Astfel, o parte important a Munilor Carpai, datorit condiiilor legate de altitudine i pant,
ntmpin obstacole n practicarea agriculturii, obstacole materializate mai ales n scurtarea perioadei
de vegetaie i n costuri suplimentare legate de condiiile de pant (detalii Anexa 4A).
n afar de Munii Carpai exist i alte zone ce sunt caracterizate n principal de o productivitate
sczut datorit aciunii factorilor naturali restrictivi.
n acest sens, cu un potenial natural agricol semnificativ mai sczut fa de restul rii se remarc a fi
Delta Dunrii, datorit unui complex de factori naturali legai de sol (nisipos i cu procent redus de
humus) i de clim (cu precipitaii foarte sczute, n medie de sub 400 mm/an). Acest potenial este
evideniat de notele de bonitare de la nivel de comun/ora, comparativ cu media naional. Astfel n
aceast zon nota de bonitare a terenurilor agricole este de 16, reprezentnd 46% din media ponderat
a notelor de bonitare de la nivel naional, iar producia medie de porumb (principala cultur a acestei
zone) fiind de doar 39% din media naional. n aceast zon se remarc i o densitate foarte sczut a

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012 36
populaiei, fapt ce afecteaz i necesarul de for de munc aferent meninerii activitilor agricole.
(detalii Anexa 4A).
De asemenea, exist i numeroase alte zone caracterizate de o serie de particulariti edafice (soluri
argiloase sau nisipoase care conduc fie la stagnarea apei, fie la un drenaj foarte rapid al acesteia),
climatice (precipitaii reduse, temperaturi ridicate n timpul verii ce amplific deficitul de ap), de
relief (pant) etc, acestea reflectndu-se n nota de bonitare a terenurilor agricole care are valori de
sub 80% din valoarea medie ponderat la nivel naional, astfel datorit condiiilor naturale specifice,
productivitatea agricol este limitat (producia medie de porumb fiind n medie de circa 60% fa de
producia medie naional) (detalii Anexa 4A).
Deoarece aceste zone cu potenial sczut pentru agricultur sunt de regul terenuri agricole ce suport
o agricultur mai puin intensiv i astfel mai bogate n biodiversitate, a fost realizat o analiza acestor
zone din care reies ca i confirmare - suprapuneri importante cu zonele HNV i cu IBA, astfel
Carpaii se suprapun n proporie ridicat cu zonele HNV, iar celelate zone afectate de productivitate
sczut datorit factorilor naturali, coincid ntr-o pondere ridicat cu IBA (detalii Anexa 4A).
3.1.3.2. Conservarea biodiversitii pe terenurile agricole i forestiere
Caracteristici generale ale biodiversitii
Romnia este caracterizat de un nivel ridicat de biodiversitate - din punct de vedere al
numrului de specii, al habitatelor i al ecosistemelor pe care le formeaz i din punct de vedere
al suprafeelor deinute de acestea, ns modificrile actuale de peisaj pun n eviden
ameninri serioase: intensificarea activitilor agricole ce afecteaz cu precdere zonele mai
productive i abandonarea activitilor agricole ce se manifest mai ales n zonele slab
productive.
Romnia este caracterizat de o mare diversitate biologic, manifestat att intraspecific ct i
interspecific, remarcndu-se att prin numrul mare de ecosisteme ct i prin numrul de specii, dar n
prezent multe specii de plante i animale sunt ameninate cu dispariia, iar modificarea peisajului
reprezint primul indicator al deteriorrii mediului.
n ceea ce privete flora, n Romnia au fost identificate 3.700 de specii de plante, dintre care, 23 sunt
declarate monumente ale naturii, 74 sunt extincte, 39 sunt periclitate, 171 vulnerabile i 1.253 sunt
rare. Din numrul estimat al taxonilor identificai n Romnia, o proporie semnificativ (aprox.60 %)
este reprezentat de ctre speciile caracteristice pajitilor alpine i subalpine, punilor i fneelor
montane.
n ceea ce privete fauna, au fost identificate 33.792 de specii de animale, din care 33.085 specii de
nevertebrate i 707 specii de vertebrate. Din cele 191 specii de peti, 38 nregistreaz o stare
nefavorabil de conservare (11 specii periclitate, 16 specii vulnerabile i 11 specii rare). Din cele 20
specii de amfibieni, 12 se afl ntr-o stare nefavorabil de conservare (3 specii periclitate i 9 specii
vulnerabile), din cele 30 specii de reptile 5 se afl ntr-o stare nefavorabil de conservare (4 specii
periclitate i o specie vulnerabil), din cele 364 specii de psri 35 se afl ntr-o stare nefavorabil de
conservare (18 specii periclitate i 17 specii vulnerabile) i din cele 102 specii de mamifere, 58
nregistreaz o stare nefavorabil de conservare (19 specii periclitate, 26 specii vulnerabile i 13 specii
rare). n urma inventarierilor, a rezultat un numr aproximativ de 5.600 de uri bruni (60% din
populaia european de uri bruni Ursus arctos), aproximativ 3.000 de lupi (40% din populaia
european de lupi Canis lupus) i 1.500 de ri (40% din populaia european de ri Lynx lynx),
aceste specii fiind un simbol al vieii slbatice i al habitatelor naturale, care pot fi folosite i pentru a
repopula alte zone din Europa, care au cunoscut un regres al acestor specii. Zimbrul, animal rar,
ocrotit de lege, a disprut din pdurile rii noastre de mai bine de un secol i triete astzi numai n
rezervaii.
Ecosistemele naturale i semi-naturale acoper 47% din teritoriul rii. Au fost identificate i
caracterizate 783 tipuri de habitate (13 habitate de coast, 143 habitate specifice zonelor umede, 196
habitate specifice punilor i fneelor, 206 habitate forestiere, 90 habitate specifice dunelor i
zonelor stncoase i 135 habitate specifice terenurilor agricole) n 261 de zone analizate la nivelul
ntregii ri.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012 37
Habitatele din Romnia sunt caracterizate de o anumit compoziie a florei i a faunei, componente
ale biocenozelor i sunt influenate de diferii factori climatici sau edafici. Influenele climatice, ale
zonelor aride din partea estic, la cele oceanice din partea vestic a rii, precum i diferenele
climatice ntre cmpie i munte impuse de altitudinea reliefului, au determinat apariia unui mare
numr de habitate. Alt factor care determin marea varietate de habitate din Romnia este reprezentat
de compoziia chimic a rocilor din substrat (sol, subsol).
Ariile protejate
Dintre statele membre ale U.E. - 27, Romnia deine cea mai mare diversitate biogeografic (5
regiuni biogeografice din cele 11 europene), aceasta aflndu-se n majoritate ntr-o stare
favorabil de conservare.
Suprafaa total a ariilor protejate este de cca. 1.866.705 ha i acoper aproximativ 7,83 % din
suprafaa rii. Sunt incluse aici Rezervaia Biosferei Delta Dunrii 576.216 ha, 13 Parcuri
Naionale 318.116 ha, 13 Parcuri Naturale 772.128 ha, 981 Rezervaii Naturale 179.193 ha i 28
Arii Speciale de Protecie Avifaunistic 21.052 ha.
Dintre acestea, cteva arii protejate prezint interes deosebit, att la nivel naional ct i internaional,
avnd statut multiplu:
- Rezervaia Biosferei Delta Dunrii Rezervaie a Biosferei (Comitetul UNESCO MAB
Omul i Biosfera), Zon Umed de Importan Internaional (Secretariatul Conveniei
Ramsar) i Sit al Patrimoniului Natural Universal (UNESCO);
- Parcul Naional Retezat Rezervaie a Biosferei (Comitetul UNESCO MAB Omul i
Biosfera");
- Parcul Naional Munii Rodnei Rezervaie a Biosferei (Comitetul UNESCO MAB Omul
i Biosfera");
- Parcul Naional Balta Mic a Brilei Zon Umed de Importan Internaional (Secretariatul
Conveniei Ramsar).
n afara ariilor protejate de interes naional, prin intermediul Programului IBA (Important Birds Area /
Arii de Importan Avifaunistic) au fost identificate n Romnia cele mai importante arii pentru
meninerea populaiilor de psri slbatice, inclusiv a celor de interes internaional sau prioritare la
nivel comunitar precum i a speciilor migratoare. n Romnia programul este derulat de ctre
Societatea Ornitologic Romn (partener BirdLife n Romania) i Asociaia pentru Protecia
Psrilor i a Naturii Grupul Milvus. Pe baza datelor adunate n special n ultimii 10 ani, au fost
identificate la nivelul ntregii ri 132 de IBA-uri, acoperind cca. 17% din suprafaa rii.
Natura 2000
O bun parte din teritoriul naional este acoperit de reeaua comunitar de arii protejate
Natura 2000.
Dintre cele 198 tipuri de habitate europene, dintre care 65 sunt prioritare, n Romnia se regsesc 94
tipuri de habitate dintre care 23 sunt prioritare la nivel comunitar i a cror conservare impune
desemnarea unor Arii Speciale de Conservare (SAC).
Pn n prezent au fost identificate ca situri Natura 2000 un numr de:
- 108 situri SPA (Arii de Protecie Special Avifaunistic) reprezentnd aproximativ 11,89% din
teritoriul Romniei;
- 273 situri pSCI (propuneri de Situri de Importan Comunitar) reprezentnd aproximativ
13,21% din teritoriul Romniei.
Regimul de protecie pentru aceste situri de interes comunitar a fost impus la nivel naional, n
conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei i faunei slbatice, prin urmtoarele acte normative:
- Ordinul MMDD nr. 776/2007 pentru declararea pSCI i
- Hotrrea de Guvern nr. 1284/2007 pentru declararea SPA. Arealul siturilor incluse n Reeaua

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012 38
European Natura 2000 acoper aproximativ 17,84% din teritoriul naional.

Conservarea biodiversitii pe terenurile agricole
Terenurile agricole cu nalt valoare natural acoper o suprafa nsemnat din SAU a
Romniei, dar att abandonul activitilor agricole ct i intensificarea acestora amenin buna
lor conservare.
Dei n cazul Romniei (i chiar la nivel european) exist foarte puin experien n utilizarea acestui
concept, un pas important a fost realizat n vederea identificrii terenurilor agricole cu nalt valoare
natural, utilizndu-se metode oferite de studiile dezvoltate pn n prezent. S-a urmrit identificarea
zonelor caracterizate de prezena abundent a pajitilor semi-naturale, n general asociate cu existena
unei diversiti ridicate a speciilor i a habitatelor. Rezultatul clasificrii arat faptul c n prezent cca.
2,4 milioane hectare de pajiti semi-naturale pot fi clasificate ca teren agricol cu nalt valoare
natural.
Pajitile semi-naturale reprezint cele mai valoroase ecosisteme din categoria terenurilor agricole, dar
renunarea n unele zone la activitile agricole tradiionale (cosit, punat) conduce la degradarea
habitatelor i la modificri de peisaj. Cu deosebire, n zona montan exist o tendin de abandonare a
activitilor agricole, mai ales n cazul pajitilor semi-naturale. n acelai timp, n unele regiuni ale
rii pajitile sunt ameninate de intensivizarea agriculturii i practicarea acesteia pe suprafee
compacte i largi, exercitndu-se astfel presiune asupra componentelor de mediu, n special asupra
biodiversitii.
De asemenea, n unele zone ale rii desemnate ca IBA sunt prezente psri care dein n Romnia o
pondere important din populaia la nivel UE 27, cum ar fi Lanius minor (cca. 97%), Falco
vespertinus (cca. 50%), Crex crex (cca. 28%) etc., iar n unele dintre IBA sunt prezente i psri care
sunt vulnerabile, periclitate sau rare, numrul de exemplare din aceste specii de psri fiind foarte
mic.
Ca o ameninare a ultimilor ani se remarc gripa aviar care poate afecta psrile slbatice, mai ales n
zonele de mare concentrare a psrilor migratoare cum ar fi Delta Dunrii.
n general, se poate spune c populaiile al cror habitat l constituie terenurile agricole i forestiere
nregistreaz o stare favorabil de conservare i nu exist presiuni majore asupra lor sau factori de
risc. Acest fapt este n mare msur urmarea modului majoritar extensiv de practicare a agriculturii n
Romnia. n particular, exist i areale asupra crora presiunea exercitat de ctre activitile
antropice s-a resimit printr-o evoluie nefavorabil asupra strii de conservare a speciilor slbatice.
Agro biodiversitatea
Romnia deine o important baz genetic att n rndul plantelor de cultur ct i al
animalelor domestice, strns legat de agro sistemele tradiionale.
n ceea ce privete agro-biodiversitatea, Romnia este una dintre puinele ri europene n care agro-
sistemele tradiionale reprezint rezervoare semnificative din punct de vedere al diversitii genetice a
plantelor de cultur i a animalelor domestice, care s-au conservat la locul de formare i dezvoltare (in
situ).
Romnia este interesat s conserve o serie de specii locale de animale domestice, specifice unor
regiuni, i care sunt n pericol de dispariie. n catalogul mamiferelor domestice sunt incluse 79 de
rase (din care 26 sunt nc active, 19 n potenial pericol i 34 disprute). Trebuie notat totui c multe
rase locale (urcan, igaie, Capra Carpatin etc.) au un sistem de reproducie n comuniti locale
(izolare reproductiv pe o anumit arie, fr registru genealogic i controlul oficial al produciei,
selecia fiind fcut dup preferina proprietarilor). Ca varieti de plante exist populaii locale aflate
pe cale de dispariie, distribuite n multe regiuni. O importan mare este acordat i livezilor.Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012 39
Conservarea biodiversitii pe terenurile forestiere
Romnia dispune de o mare diversitate forestier i este una dintre puinele ri europene care
mai posed pduri virgine. Multe dintre aceste pduri joac roluri importante de mediu i ca
spaiu recreaional, dar reprezint n acelai timp i o important valoare economic.
n ceea ce privete relaia dintre pduri i managementul biodiversitii, Romnia este una dintre
puinele ri europene care nc deine pduri virgine aproximativ 300.000 ha, prezente n cea mai
mare parte n zona montan. Pdurile dein funcii multiple, spre exemplu, aici se regsesc habitate
importante pentru fauna slbatic (mai ales acolo unde exist poteniale situri Natura 2000), asigur
funcia de protecie n bazinele toreniale, dar dein i alte funcii de protecie i asigur, de asemenea,
importante servicii de mediu cu impact pozitiv asupra comunitilor umane. Acolo unde aceste valori
sunt considerate de importan mare sau crucial, pdurile pot fi clasificate ca avnd valoare nalt de
conservare.
Pn la finalul anului 2005, 1.119,7 mii ha de pduri n Romnia au fost certificate prin Sistemul de
Certificare Forestier (SCF).
Peste 9% din suprafaa forestier (574.878 ha) este situat n arii protejate, managementul acesteia
viznd conservarea biodiversitii (sursa: Regia Naional a Pdurilor Romsilva, 2006
Managementul ariilor forestiere din cadrul Parcurilor Naionale).

3.1.3.3. Managementul resurselor naturale n agricultur i silvicultur
Solul
Romnia dispune de soluri de bun calitate - n special n zonele de cmpie, ns fenomene ca
eroziunea solului, seceta, balana negativ a apei n sol sau gleizarea, salinizarea, acidifierea sau
alcalinizarea i compactarea afecteaz foarte mult fertilitatea acestora.
Calitatea terenurilor agricole, exprimat prin notele de bonitare ale acestora, dei nu exprim n
totalitate cantitatea de humus din sol reflectnd i ali factori de mediu (n special clima) ce
influeneaz cultura plantelor, reprezint un bun indicator al solurilor cu cantiti ridicate de humus.
Din acest punct de vedere, terenurile agricole se grupeaz n 5 clase de calitate, difereniate dup nota
de medie de bonitare (clasa I 81-100 puncte pn la clasa a V-a 1-20 puncte). Se remarc faptul
c, n cazul terenurilor arabile, care ocup 63,34% din suprafaa cartat, cele mai multe terenuri se
grupeaz n domeniul claselor de calitate a II-a i a III-a. Practic n clasa I de calitate la arabil intr
doar 8,77% din totalul terenurilor agricole, restul claselor prezentnd diferite restricii. n cazul
punilor i al fneelor, majoritare sunt clasele III-V, n cel al viilor, clasele II-IV, iar al livezilor,
clasele III-V. Majoritatea terenurilor agricole cu note mari de bonitare se afl n Cmpia Romn
(ntr-o arie relativ compact ce are ca loc central Bucuretiul) i n Cmpia de Vest.
Eroziunea prin ap, una dintre cele mai mari probleme ale solurilor din Romnia, este prezent n
diferite grade pe 6,3 milioane ha, din care circa 2,3 milioane amenajate cu lucrri antierozionale, n
prezent degradate puternic n cea mai mare parte; aceasta mpreun cu alunecrile de teren (circa 0,7
milioane ha) provoac pierderi de sol de pn la 41,5 t/ha/an. Eroziunea eolian se manifest pe
aproape 0,4 milioane ha, cu pericol de extindere, cunoscnd c, n ultimii ani, s-au defriat unele
pduri i perdele de protecie din zone cu soluri nisipoase, susceptibile acestui proces de degradare.
Excesul periodic de umiditate n sol afecteaz circa 3,8 milioane ha, din care o mare parte din
perimetrele cu lucrri de desecare-drenaj. Periodic sunt inundate o serie de perimetre din areale cu
lucrri de ndiguire vechi sau ineficiente, nentreinute, nregistrndu-se pagube importante prin
distrugerea gospodriilor, culturilor agricole, eptelului, a cilor de comunicaie i pierderi de viei
omeneti.
Coninutul excesiv de schelet n partea superioar a solului afecteaz circa 0,3 milioane ha.
Srturarea solului se resimte pe circa 0,6 milioane ha, cu unele tendine de agravare n perimetrele
irigate sau drenate i iraional exploatate, sau n alte areale cu potenial de srturare secundar, care
nsumeaz nc 0,6 mil. ha. Deteriorarea structurii i compactarea solului ("talpa plugului") se

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012 40
manifest pe circa 6,5 mil. ha; compactarea primar este prezent pe circa 2 mil. ha terenuri arabile,
iar tendina de formare a crustei la suprafaa solului, pe circa 2,3 mil ha.
Apa
Resursele de ap dulce ale Romniei sunt reduse fa de media european i nu au o repartiie
spaial i temporal uniform. Calitatea acestora este mai puin afectat n prezent de
consumul de ngrminte din agricultur i mai mult de infrastructura precar a sistemelor de
canalizare i epurare a apei din spaiul rural.
Principala surs de ap dulce provine din Dunre i din celelalte ruri mari dar resursele hidrologice
ale Romniei nu sunt repartizate uniform pe ntreg teritoriul. Exceptnd Dunrea, Romnia are o
medie de numai 2.660 m
3
ap/locuitor/an, comparativ cu media european de 4.000 m
3

ap/locuitor/an, Romnia fiind ncadrat n categoria de ri cu resurse srace n ap.
Potrivit unui studiu amnunit cu privire la scurgerea de nutrieni n bazinul Dunrii, pierderile medii
de azot i fosfor n apele subterane precum i n cele de suprafa datorate polurii difuze sunt relativ
sczute (6,1 kg N/ha/an i 0,4 kg P/ha/an) n Romnia comparativ cu alte State Membre ale UE,
inclusiv cu acelea din amontele bazinului Dunrii. Astfel, se nregistreaz o reducere semnificativ a
polurii apelor subterane i de suprafa cauzat de agricultur, comparativ cu fosta perioad
socialist i constituie o reflexie a declinului utilizrii excesive a fertilizanilor. Pentru viitor, pe
termen mediu i lung, se prognozeaz reintroducerea practicilor agricole intensive la scar larg, ca
urmare a aderrii la UE. Tendine similare sunt anticipate i privitor la utilizarea fertilizanilor chimici
(Anexa 2.20 Consumul tehnologic de ngrminte chimice din Planul Naional Strategic) i a
pesticidelor.n prezent, calitatea cea mai slab a apelor subterane se nregistreaz n mediul rural,
acolo unde reeaua de canalizare nu exist sau este puin dezvoltat i deeurile ajung direct n apele
subterane (prin latrinele permeabile i prin anurile de scurgere) sau indirect (prin depozitele de
gunoi de grajd sau prin depozitele de gunoi menajer).
Romnia a implementat din punct de vedere legislativ Directiva CE 2000/60 (Directiva Cadru Ap)
n legislaia naional Legea Apelor (107/1996) fiind amendat cu obiectivul general de atingere a
unei bune stri a apelor pn n anul 2015, prin Legea nr.310/2004. Pentru fiecare bazin/spaiu
hidrografic se va elabora un plan de management pn la data de 22 decembrie 2009. Planurile de
management vor cuprinde: prezentarea general a bazinului/spaiului hidrografic, caracterizarea
apelor de suprafa, caracterizarea apelor subterane, identificarea i cartarea zonelor protejate, analiza
economic, monitoringul integrat al apelor, obiectivele de mediu, programe de msuri, programe
speciale de msuri pentru sub-bazine, categorii i tipuri de ape, precum i informarea, consultarea i
participarea publicului. Prin raportrile din anii 2003 i 2004 Romnia a informat Comisia European
referitor la autoritatea competent i bazinele hidrografice, caracteristicile bazinelor hidrografice,
impactul activitilor antropice, analiza economic precum i informaii despre ariile protejate i
consultarea publicului, rspunznd astfel cerinelor Art. 3 (8) i Anexa I, art. 5, Anexa II i Anexa III,
art. 6 i Anexa IV din Directiv. Raportul din anul 2006 a cuprins informaii referitoare la sistemul de
monitorizare al apelor, n conformitate cu Art. 8 (1), n acest raport fiind cuprins o sintez a
programelor de monitorizare pentru fiecare bazin hidrografic. Stabilirea programelor de msuri pentru
reducerea presiunilor chimice i a celor hidromorfologice este n prezent, n curs de desfurare.
n ceea ce privete implementarea Directivei CE 91/676 CEE (Directiva Nitrai), la sfritul anului
2004 s-a realizat o inventariere la nivel de uniti administrativ-teritoriale (NUTS 5) pentru a se
identifica zonele vulnerabile la nitrai (Harta comunelor desemnate ca zone vulnerabile la poluarea cu
nitrai rezultai din activiti specifice agriculturii Anexa 2.21 din Planul Naional Strategic). Pe
baza acestei inventarieri, au fost identificate 251 comune cu o suprafa total de cca. 1,6 milioane
hectare reprezentnd 6,7% din suprafaa Romniei, din care teren agricol cca. 1,1 milioane hectare
reprezentnd 7,6% din total teren agricol, teren arabil cca. 0,7 milioane hectare reprezentnd 7,8% din
total teren arabil, pajiti cca. 0,3 milioane hectare reprezentnd 6,7% din pajiti. Categoriile de zone
vulnerabile la nitrai desemnate sunt: a) zone potenial vulnerabile ca urmare a antrenrii nitrailor
ctre corpurile de ap de suprafa prin scurgere pe versani; b) zone potenial vulnerabile prin
percolarea nitrailor sub stratul de sol ctre acviferele libere; c) zone cu risc ridicat de vulnerabilitate
la percolarea nitrailor sub stratul de sol ctre acviferele libere. Pentru asigurarea monitorizrii
polurii din surse i activiti agricole a fost organizat Monitoringul suport naional integrat de

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012 41
supraveghere, control i decizii pentru reducerea aportului de poluani provenii din surse agricole n
apele de suprafa i n apele subterane, care face parte din Sistemul Naional de Monitoring Integrat
al Apelor. Prin intermediul acestui sistem de monitoring se urmrete supravegherea concentraiilor
de azotai n apele dulci precum i verificarea periodic a strii de eutrofizare a apelor dulci i a apelor
din zona costier. Programele de aciune sunt elaborate pe baza elementelor specificate n Anexa 2 i
Anexa 3 din Directiva Nitrai. Se poate estima c n prezent, multe ferme din zonele vulnerabile la
nitrai nu au capaciti adecvate de stocare a gunoiului de grajd, nendeplinind nc n totalitate
cerinele de protecie a apei.
n unele regiuni ale rii exist zone cu exces de umiditate i zone expuse la inundaii. Aceste zone
sunt importante pentru managementul conservrii biodiversitii i sunt prezente n numeroase regiuni
ale rii.
Romnia are o frecven ridicat de apariie a inundaiilor, n special primvara datorit topirii zpezii
i a blocrii rurilor cu blocuri de ghea, precum i vara din cauza ploilor toreniale, cnd debitele
rurilor cresc peste cota normal. n ultimii 16 ani, frecvena de producere a inundaiilor a crescut, ca
o consecin a schimbrilor climatice, a defririlor ilegale dar i din cauza lipsei meninerii
infrastructurii de prevenire a inundaiilor. Frecvena i intensitatea acestora pare s fie n cretere.
Seceta se manifest pe circa 7,1 milioane ha, suprafa pe care anterior se concentra cea mai mare
parte a celor 3,2 milioane ha de teren agricol ce dispunea de sisteme de irigaii.
3.1.3.4. Agricultura ecologic
Agricultura ecologic are potenialul de a contribui semnificativ la protejarea resurselor de ap
i sol, conservarea biodiversitii i la lupta mpotriva schimbrilor climatice, oferind astfel
bunuri publice i deservind n acelai timp o pia european aflat n plin ascensiune.
Sectorul este n cretere n Romnia (cca. 0,8% din total SAU la nivelul anului 2005) dar n acelai
timp se situeaz cu mult sub media european (cca. 4% din total SAU la nivelul anului 2005). Dei nu
exist informaii sintetice referitoare la cererea de pe piaa intern, se poate estima c aceasta a avut o
important contribuie la creterea general a sectorului, alturi de cererea deja existent de pe piaa
european. Totui, o piaa intern relativ tnr, prezint un grad de risc mai ridicat pentru fermierii ce
aleg s mbrieze metodele ecologice de producie, aceasta putndu-se reflecta n fluctuaii ale
preurilor pe perioade mai ndelungate, conducnd astfel la poteniale intrri/ieiri din sistem ale
acestora.
Numrul operatorilor din agricultura ecologic nregistrai la Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii
Rurale n anul 2005, a fost de 2.920. Inspecia acestora pe tot lanul de producie i certificarea
produselor ecologice se face de ctre organisme de control private, acreditate de un organism abilitat
n acest scop i aprobate de ctre Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale. Lista organismelor de
control aprobate pentru efectuarea inspeciei i certificarea produselor agroalimentare ecologice pe
teritoriul Romniei n anul 2007 este publicat n JO al Uniunii Europene nr. 35 din 19.02.2007.
3.1.3.5. Bunstarea animalelor
n calitate de stat membru, Romnia a transpus prevederile legislaiei UE n domeniul bunstrii i
proteciei animalelor, inclusiv a animalelor de ferm.
Autoritatea competent n domeniul bunstrii i proteciei animalelor este Autoritatea Naionala
Sanitar Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor (ANSVSA), ocupndu-se de reglementarea
acestui domeniu, precum i de verificarea respectrii standardelor minime. Structurile de la nivel
judeean ale ANSVSA realizeaz inspeciile, personalul cu atribuii specifice din cadrul direciilor
sanitare veterinare i pentru sigurana alimentelor judeene, respectiv a municipiului Bucureti
realiznd inspeciile.
Tot personalul din reeaua sanitar veterinar este instruit periodic cu privire la prevederile legislaiei,
precum i cu privire la modul de realizare a unei inspecii, instruirile fiind prevzute i cu o
component practic.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012 42
Inspeciile se realizeaz n conformitate cu Planul Naional de Inspecii i Control elaborat anual.
Planificarea acestora se realizeaz innd cont de mai multe criterii, respectiv factori de risc. Toate
inspeciile se realizeaz unitar la nivel naional deoarece se utilizeaz fie tip de inspecie.
Verificarea respectrii standardelor privind protecia porcinelor se face utiliznd:
1. fia de inspecie privind respectarea normelor sanitare veterinare referitoare la protecia
porcinelor din exploataiile nonprofesionale,
2. fia de inspecie privind respectarea normelor sanitare veterinare referitoare la protecia
porcinelor din exploataiile comerciale.
Direciile sanitare veterinare i pentru sigurana alimentelor raporteaz trimestrial, pe machete tip,
rezultatele inspeciilor, iar anual Romnia transmite Comisiei Europene, pn la data de 30 iunie,
rezultatele inspeciilor realizate n anul anterior pentru: protecia animalelor n timpul transportului i
protecia animalelor de ferma.
Raportarea inspeciilor n ferm pe domeniul bunstarea i protecia animalelor se realizeaz n
conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei nr. 2006/778/CE, transpus n legislaia naional prin
Ordinul ANSVSA nr. 13/2008.
Majoritatea exploataiilor comerciale din Romnia respect standardele minime privind protecia
animalelor. Exploatatiile sunt monitorizate de ctre direciile sanitare veterinare i pentru sigurana
alimentelor judeene, respectiv a municipiului Bucureti.
n cursul realizrii inspeciilor planificate n exploataiile comerciale se completeaz fia de inspecie,
iar n cazul n care se identific nclcri ale normelor minime de bunstare a animalelor se dau
termene pentru remedierea deficienelor, urmnd a se face recontroale pentru a verifica remedierea
acestora. n cazul n care deficienele nu au fost remediate la termenul stabilit se pot aplica sanciuni
care pot conduce pn la ridicarea autorizaiei de funcionare.
Sectorul de cretere a porcinelor
n anul 2011, animalele din specia porcine sunt crescute, aplicnd tehnologii specifice, n trei tipuri de
exploataii (definite n Anexa 1 la Norma sanitar veterinar din 26 martie 2010 privind procedura de
nregistrare/autorizare sanitar-veterinar a unitilor/centrelor de colectare/exploataiilor de origine i
a mijloacelor de transport din domeniul sntii i al bunstrii animalelor, precum i a unitilor
implicate n depozitarea i neutralizarea subproduselor de origine animal ce nu sunt destinate
consumului uman i a produselor procesate, aprobat de Ordinul ANSVSA nr.16/2010):
1. exploataie comercial autorizat
2. exploataie comercial de tip A
3. exploataie nonprofesional.

Exploataia nonprofesional este exploataia de animale organizat pentru consum familial,
nregistrat n Registrul National al Exploatatiilor i deinut de persoane fizice nenregistrate la
Camera de Comer i Industrie a Romniei.

Exploataia comercial de tip A este exploataia de animale deinut de persoane fizice autorizate,
ntreprinderi individuale, ntreprinderi familiale sau persoane juridice organizate n condiiile legii,
nregistrate i autorizate de oficiul registrului comerului, nregistrat n Sistemul naional de
identificare i nregistrare a animalelor, care ndeplinete condiiile prevzute n anexa nr. 50 la
Norma sanitar veterinar din 26 martie 2010 privind procedura de nregistrare/autorizare sanitar-
veterinar a unitilor/centrelor de colectare/exploataiilor de origine i a mijloacelor de transport din
domeniul sntii i al bunstrii animalelor, precum i a unitilor implicate n depozitarea i
neutralizarea subproduselor de origine animal ce nu sunt destinate consumului uman i a produselor
procesate, aprobat de Ordinul ANSVSA nr.16/2010 i este nregistrat sanitar-veterinar.
Exploataiile comerciale de tip A ndeplinesc condiiile minime de bunstare i condiii de
biosecuritate specifice. Condiiile de biosecuritate i cele de valorificare a porcilor n cazul
exploataiilor comerciale de tip A sunt diferite de cele ale exploataiilor comerciale autorizate, prin

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012 43
urmare exploataiile comerciale de tip A nu sunt autorizate sanitar-veterinar, ci numai nregistrate n
Registrul Naional al Exploataiilor al ANSVSA.
Exploataia comercial autorizat este exploataia de animale deinut de persoane fizice autorizate,
ntreprinderi individuale, ntreprinderi familiale sau persoane juridice organizate n condiiile legii,
nregistrate i autorizate de oficiul registrului comerului, nregistrat n Sistemul naional de
identificare i nregistrare a animalelor, care ndeplinete prevederile normelor de biosecuritate i este
autorizat sanitar-veterinar.
Situaia exploataiilor de porcine la data 31 martie 2011
Specificare
Total sector
Nr. de
exploataii
% din
total
exploataii
Efectiv
capete
% din
total
efectiv
Revenit pe
exploataie
Exploataii nonprofesionale
717.482 99,94 3.773.665 66,90 5,26
Exploataii comerciale de tip A
113 0,02 28.961 0,51 256,29
Exploataii comerciale
autorizate 339 0,05 1.838.329 32,59 5422,80
Total
717.934 100 5.640.955 100 7,86
Sursa: ANSVSA

Se poate constata o pondere ridicat a exploataiilor nonprofesionale, de peste 99 %, aceste ferme
deinnd 67% din totalul efectivelor de porcine la nivel naional. De asemenea, dei nregistreaz o
pondere redus, de numai 0,05% din numrul total de exploataii din Romnia, exploataiile
comerciale autorizate dein o pondere important din efectivele totale de porci, i anume 32,6%.
Restul exploataiilor sunt exploataii comerciale de tip A, neautorizate sanitar veterinar, ci doar
nregistrate n Registrul Naional al Exploataiilor al ANSVSA, acestea reprezentnd 0,02% din
numrul total al exploataiilor de porcine, avnd n exploatare numai 0,51 % din efectivele totale de
porci la nivel naional. Exploataiile comerciale de tip A, dei respect condiiile minime obligatorii
de bunstare, nu respect condiii de biosecuritate n ferm la fel de stricte cu cele solicitate pentru
autorizare.
Cele mai recente date disponibile arat faptul c din totalul de 247 exploataii comerciale de porcine
existente la nceputul anului 2010, ANSVSA a inspectat 173 de exploataii comerciale de porci, din
care:
- 114 exploataii au fost gsite conforme,
- 25 au fost identificate cu neconformiti de categoria A (cu solicitare de remediere a
neconformitilor ntr-un termen mai scurt de 3 luni, nicio sanciune administrativ
imediat),
- 7 au fost identificate cu neconformiti de categoria C (cu aplicare de sanciuni
administrative imediate).

Situaia controalelor efectuate de ANSVSA n exploataiile comerciale autorizate de porcine
n anul 2010
Exploataii comerciale autorizate de porcine Numr
Exploataii ce pot fi inspectate 247
Exploataii inspectate 173
Exploataii conforme 114
Sursa: ANSVSA

Situaia neconformitilor constatate n urma controalelor efectuate de ANSVSA n exploataiile
comerciale autorizate de porcine, n anul 2010
Neconformiti constatate Numr
Personal 8
Inspecie 5
inerea evidenelor 33
Libertatea de micare 0

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012 44
Spaiu disponibil 1
Construcii i adposturi 3
Iluminare minim 2
Suprafee de pardoseal 5
Materiale ocupaionale 20
Echipament automat i mecanic 3
Furaje, ap i alte substane 9
Furaje care conin fibre (pt. scroafe) 0
Mutilri 0
Sisteme de cretere 1
Verificarea parametrilor de microclimat 0
Neconformiti de categoria A (solicitare de remediere a neconformitilor ntr-un termen
mai mic de 3 luni, nicio sanciune administrativ imediat)
25
Neconformiti de categoria B (solicitare de remediere a neconformitilor ntr-un termen
mai mare de 3 luni, nicio sanciune administrativ imediat)
0
Neconformiti de categoria C (sanciuni administrative imediate) 7
Sursa: ANSVSA

Situaia actual privind ndeplinirea condiiilor superioare de bunstare n sectorul de cretere a
porcilor

Pentru a fi autorizate, exploataiile comerciale de porcine trebuie s respecte standardele minime
obligatorii de bunstare a animalelor. n cazul n care, n exploataiile comerciale autorizate se
identific nclcri ale normelor minime de bunstare a porcilor se dau termene pentru remedierea
deficienelor, urmate de recontroale pentru verificarea ndeplinirii remedierii acestora. Dac
deficienele nu au fost remediate la termenul stabilit se aplic sanciuni care pot conduce pn la
ridicarea autorizaiei de funcionare
ncepnd din 2010 o serie de msuri de bunstare a animalelor care depesc standardele minime
obligatorii sunt implementate de peste 86 % din totalul de 452 exploataii comerciale autorizate i
exploataii comerciale de tip A, n cadrul msurilor de bunstare a porcinelor acordate prin ajutor de
stat.

Specificare
Exploataii comerciale (nr. exploataii)
452
Exploataii comerciale cu
angajamente conforme privind
respectarea standardelor superioare
de bunstare a porcinelor depuse la
APIA

autorizate de
ANSVSA

de tip A inregistrate de
ANSVSA
Porci 339 113 378
Sursa: ANSVSA i APIA

Pn la data de 12.08.2011 au depus angajamente conforme pentru respectarea standardelor superioare
de bunstare a porcinelor n cadrul ajutorului de stat un numr de 378 exploataii comerciale, din care
256 pentru porci grai, 55 pentru scrofie i 67 pentru scroafe, majoritatea beneficiarilor solicitnd
sprijin pentru toate msurile de sprijin disponibile. Numrul animalelor pentru care s-au ncheiat
angajamente este de peste 736 mii capete, reprezentnd 221.672 UVM.

Situaia exploatatiilor comerciale pentru care s-au calculat sumele determinate pentru ajutorul
de stat pentru respectarea standardelor superioare de bunstare a porcinelor la data de
12.08.2011
Nr.
crt.
Categoria
de
porcine
Numar
exploataii
Total
Masura a)
Pardoseala
Masura
b)
Lumina
Masura
c)
Prevenire
raniri
Masura
d) Apa
potabila
Masura e)
Microclimat
Masura f)
Asternut
uscat
Masura
g)
Sanatate
1 Porci grasi 256 256 256 255 251 253 249 256

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012 45
2 Scrofite 55 55 55 55 55 55 54 55
3 Scroafe 67 66 67 67 67 67 64 67
Total 378 377 378 377 373 375 367 378
Sursa: APIA

Situaia efectivelor (capete animale) pentru care s-a solicitat ajutor de stat privind bunstarea
porcinelor la data de 12.08.2011
Nr.
crt.
Categoria
de
porcine
Numar
Capete
Total
Masura a)
Pardoseala
Masura
b)
Lumina
Masura
c)
Prevenire
raniri
Masura
d) Apa
potabila
Masura e)
Microclimat
Masura f)
Asternut
uscat
Masura
g)
Sanatate
1 Porci grai 710.738 708.215 673.540 694.075 593.986 620.524 650.955 697.224
2 Scrofite 21.694 15.992 18.574 15.342 11.449 11.170 21.630 21.694
3 Scroafe 3.884 3.721 1.849 3.884 1.787 1.686 3.884 3.884
Total 736.316 727.928 693.963 713.301 607.222 633.380 676.469 722.802
Sursa: APIA

Situaia efectivelor (uniti vit mare) pentru care s-a solicitat ajutor de stat privind bunstarea
porcinelor la data de 12.08.2011
Nr
crt.
Categoria
de
porcine
Numr
UVM
Total
Msura a)
Pardoseala
Msura
b)
Lumina
Masura
c)
Prevenire
raniri
Masura
d) Apa
potabila
Masura e)
Microclimat
Masura
f)
Asternut
uscat
Masura
g)
Sanatate
1 Porci grai 213.221,4 212.464,5 202.062,0 208.222,5 178.195,8 186.157,2 195.286,5 209.167,2
2 Scrofite 6.508,2 4.797,6 5.572,2 4.602,6 3.434,7 3.351,0 6.489,0 6.508,2
3 Scroafe 1.942,0 1.860,5 924,5 1.942,0 893,5 843,0 1.942,0 1.942,0
Total 221.671,6 219.122,6 208.558,7 214.767,1 182.524,0 190.351,2 203.717,5 217.617,4
Sursa: APIAValoarea ajutorului de stat acordat pentru respectarea standardelor superioare de bunstare a
porcinelor, determinat n urma verificrilor efectuate de APIA, pn la data de 12.08.2011
Nr.
crt.
Categoria
de porcine
Suma
determinata
Total
(RON)
Masura a)
Pardoseala
(RON)
Masura b)
Lumina
(RON)
Masura
c)
Prevenire
raniri
(RON)
Masura d)
Apa
potabila
(RON)
Masura e)
Microclimat
(RON)
Masura f)
Asternut
uscat
(RON)
Masura
g)
Sanatate
(RON)
1
Porci grasi
106.898.940 46.978.394 11.316.181 3.598.355 4.108.677 18.671.567 15.858.239 6.367.527
2
Scrofite
6.481.869 3.385.187 897.124 228.289 540.014 336.105 530.800 564.350
3
Scroafe
579.143 195.583 68.288 45.350 46.992 48.549 94.116 80.264
Total
113.959.951 50.559.164 12.281.593 3.871.994 4.695.683 19.056.221 16.483.155 7.012.141
Sursa: APIA

Din totalul de 452 exploataii comerciale, din care 339 exploataii comerciale autorizate i 113
exploataii comerciale de tip A nregistrate de ANSVSA, un numr de 386 exploataii comerciale au
depus, pn la 12.08.2011 la APIA, angajamente voluntare pentru respectarea msurilor superioare de
bunstare a porcinelor prin ajutorul de stat. n urma controalelor efectuate de APIA asupra cererilor
celor 386 de exploataii, s-a constatat c 378 respect condiiile de eligibilitate pentru acordarea
ajutorului de stat pentru respectarea standardelor superioare de bunstare a porcinelor.

Situaia respectrii condiiilor de eligibilitate de ctre exploatatiile comerciale pentru care s-a
solicitat ajutorul de stat pentru porcine, la data de 12.08.2011
Numar exploatatii
comerciale pentru
care s-au depus
angajamente
Total 386
din care: Exploatatii cu cereri conforme 378
Exploatatii cu cereri neconforme 8
Tip neconformitate
Cerere iniial anual depus Neconforme 0
Angajament bunstare ncheiat Neconforme 0
Forma de organizare legal Neconforme 0

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012 46
Autorizat / nregistrat sanitar veterinar Neconforme 3
nregistrat n RA sau RNE al ANSVSA Neconforme 0
Respect O nr. 202/2006 Neconforme 0
Retrase Neconforme 3
Alte aspecte* Neconforme 2
* 1 cerere iniial - nu are contract incheiat cu un medic veterinar, conform legii
1 cerere iniial - are CUI incorect
Sursa: APIA

Din totalul celor 378 de exploatatii conforme care au ncheiat angajamente, pentru 284 s-au depus
cereri pentru ajutorul de stat n primele dou perioade. n urma controalelor efectuate de APIA pentru
169 exploataii a fost constatat conformitatea cu standardele superioare de bunstare. Din numrul
total de neconformiti 4 exploataii au fost respinse de la plata ajutorului de stat, 19 i-au retras
cererile, iar pentru un numr de 92 exploataii s-au constatat neconformiti care vor conduce la
aplicarea unor reduceri la plat. Situaia actual privind respectarea standardelor superioare de
bunstare a animalelor n exploataiile conforme care au ncheiat angajamente n cadrul schemelor de
ajutor de stat este prezentat n tabelul urmtor.

Situaia respectrii standardelor superioare de bunstare a porcinelor de ctre exploatatiile
comerciale pentru care s-a solicitat ajutorul de stat, la data de 12.08.2011
Numar exploatatii
pentru care s-au depus
cereri pentru ajutorul
de stat n perioada
(I+II) 16.01.2011 -
16.05.2011

Total
284
din care:
Exploatatii conforme
169
Exploatatii neconforme total, din care:
- respinse de la plata ajutorului de stat
- care si-au retras cererile
23
4
19
Exploatatiile neconforme partial, din care:
- cu excluderea de la plat a efectivului aferent msurii
neconforme
- cu excluderea de la plat a efectivului aferent altor aspecte**
92
31
61
Tip neconformitate
Msura a) Pardoseala Neconforme
0
Msura b) Lumina Neconforme
0
Msura c) Prevenire raniri Neconforme
0
Msura d) Apa potabil* Neconforme
31
Msura e) Microclimat Neconforme
0
Msura f) Aternut uscat Neconforme
0
Msura g) Sntate Neconforme 0
Alte aspecte** Neconforme 61
* buletinele de analiza nu au acoperit intreaga perioada. Documentele aferente cererii de plata pentru perioada III vor asigura
conformitatea unora din exploatatiile care au inregistrat neconformitati pentru masura d).
** 60 cereri lipsa documente justificative (de livrare conforme pentru o parte din efectiv, documente n afara perioadei,
lipsa documente de mutatie/transfer etc.)
1 cerere schimbarea datelor de identificare a exploatatiei (cod de exploatatie) Sursa: APIA
Pentru restul exploataiilor comerciale de porcine (att cele autorizate, ct i cele nregistrate) nu
exist n prezent date centralizate privind respectarea standardelor superioare de bunstare, ci numai
informaii privind respectarea normelor minime obligatorii de bunstare, conform datelor rezultate n
urma inspeciilor realizate de ANSVSA.
Din dialogul dintre autoriti i partenerii sociali din sectorul de cretere a porcului a reieit c o mare
parte a exploataiilor comerciale autorizate doresc s introduc n mod voluntar standarde superioare
de bunstare, solicitnd sprijin financiar pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare i a pierderilor de
venit produse prin aplicarea angajamentelor.
Reducerea densitii porcilor prin eliminarea unui numr suficient de animale din boxe, astfel nct
spatiul disponibil animalelor ramase s creasc cu 10% sau mai mult, dupa caz, fa de densitatea
rezultat din aplicarea cerinelor minime obligatorii privind suprafaa minim de pardoseal alocat
pentru fiecare categorie de porci, asigurarea luminii artificiale timp de minim 11 ore/zi cu o valoare a
iluminrii de 50 lux, imbunatatirea conditiilor de bunastare a suinelor pe durata transportului,
corectarea nivelului de nitrii i nitrai din apa utilizat, mbuntirea condiiilor zonei de odihn i
reducerea noxelor se reflect n mod direct i n obinerea unor parametri superiori de mediu.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012 47
Aplicarea celor 6 msuri suplimentare de bunstare (una sau o combinaie a lor) determin o reducere
a numrului de animale raportat la suprafaa exploataiei sau a mijloacelor de transport, ceea ce
influeneaz n mod direct indicatorii integrai de poluare (ap, aer, sol). De asemenea, determin un
management mai bun al furajelor, al apei, al dejeciilor, crend parametri de protecie mai buni pentru
solul i apele din Romnia.
Creterea nivelului de bunstare a porcinelor prin reducerea stresului de coabitare impune reducerea
densitii la porcii grai, scrofie i scroafe, fiind cunoscut faptul c agresivitatea acestora este afectat
de spaiul alocat. Astfel, crete frontul de furajare, se face mai uor accesul la adptori i se
micoreaz stresul produs n perioada de odihn. Reducerea densitatii porcilor pe suprafa conduce la
reducerea emisiilor de gaze n atmosfer, reducerea cantitilor de dejecii i a apelor uzate ce se
prelucreaz n vederea mprtierii pe teren sau deversrii, reducerea consumului de furaje.
Trebuie s se pun accent pe asigurarea unor condiii de iluminat suplimentar, avnd n vedere c la
intensiti sczute ale luminii porcii sunt susceptibili s prezinte modificri ale proceselor metabolice
ale organismului, precum i comportament anormal, neputnd face deosebire ntre ceilali porci sau
materiale i neputndu-se orienta spre utilitile din box. Aceast msur conduce la un management
mai bun al furajelor, al apei i implicit la indicatori de mediu mai buni.
Pentru imbunatatirea conditiilor de bunastare a animalelor pe durata transportului este necesar
reducerea densitatii animalelor n timpul transportului, conducnd la mbuntirea managementului
transportului animalelor.
Fermele de porci sunt amplasate, n general, la distan de aezrile urbane, prin urmare nu au acces la
reelele de ap potabil. Asigurarea apei n exploataie se face, de regul, din apele curgtoare aflate n
apropiere sau din sursa freatic. Corectarea nivelului nitriilor i nitrailor din apa utilizat pentru
adparea porcilor influeneaz n mod direct att sntatea porcilor (reducerea tratamentelor i a
medicamentelor), ct i calitatea apelor uzate.
Pentru asigurarea constantelor fiziologice alturi de condiiile optime de cazare, furajare, adpare i
zooigien, este necesar ca efectivele de suine s aib asigurat un microclimat corespunztor
parametrilor stabilii de normele de bunstare a porcilor, fapt care conduce la reducerea nivelului
noxelor din adposturile animalelor. Reducerea nivelului noxelor cu 30% fa de nivelul minim
obligatoriu prin meninerea microclimatului n limite optime, fr variaii care afecteaz cel mai mult
animalele, scade foarte mult riscul de mbolnvire a porcilor, le crete imunitatea i li se mbuntete
starea general. Urmare, scade foarte mult cantitatea de medicamente (inclusiv antibiotice) necesare
tratamentelor animalelor, scade cantitatea de ap consumat, ceea ce se reflect direct n calitatea
dejeciilor i apelor uzate eliminate din ferm.
Asigurarea unui confort sporit al porcilor n zonele de odihn, prin meninerea acestora uscate n
permanen, presupune utilizarea de materiale higroscopice. Astfel se ridic starea de confort i
sntate a animalului, se reduce incidena folosirii medicamentelor.

3.1.3.6. Schimbri climatice
Gazele cu efect de ser i schimbrile climatice
Romnia are emisii sczute de gaze cu efect de ser. Att agricultura ct i fondul forestier
romnesc pot juca un rol important n lupta cu schimbrile climatice, puternic resimite n
ultimii ani mai ales prin inundaii i prin temperaturi ridicate i secete prelungite. Aceste
fenomene afecteaz att productivitatea agricol i forestier ct i valoroase habitate i
ecosisteme.
Romnia este prima ar european care a semnat Protocolul de la Kyoto, prin care i-a asumat
angajamentul su de a sprijini lupta mpotriva schimbrilor climatice prin reducerea emisiilor de gaze
cu efect de ser, cu 8% pn n anul 2012. Romnia este n prezent unul dintre noile State Membre ale
UE, cu importante rezultate n acest domeniu, cu o reducere de peste 30% a emisiilor ncepnd cu
anul 1989. Aceast performan nu se datoreaz doar eficienei politicii de mediu, ci mai degrab

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012 48
restructurrii capacitilor industriale pe fondul declinului economic general din perioada 1990
1999.
Principalele surse de poluare a aerului prin emisiile de gaze cu efect de ser sunt n prezent industria
energetic, transportul i ntr-o msur mai mic agricultura. Nivelul sczut de mecanizare prezent n
agricultura Romniei, comparativ cu media Uniunii Europene, la care se adaug suprafeele mici
acoperite de sere, determin o contribuie sczut la schimbrile climatice.
Totui, parcul de tractoare i utilaje agricole este nvechit i necesit s fie retehnologizat pentru a se
putea menine un nivel sczut al emisiilor poluante.
Este de ateptat ca agricultura i silvicultura s continue s aduc o important contribuie la
combaterea efectelor produse de schimbrile climatice, prin:
- Realizarea mpduririlor n vederea absorbiei i a reteniei gazelor cu efect de ser. Rolul
pdurilor n reducerea CO
2
i purificarea aerului este bine cunoscut. Schimbrile survenite n
utilizarea terenului (incluznd mpdurirea terenului agricol sau neagricol) afecteaz n mod direct
balana carbonului n special, prin nfiinarea pdurilor tinere, cu vitez mai mare de cretere,
care absorb cantiti mai mari de CO
2
n comparaie cu pdurile mbtrnite;
- Utilizarea biomasei ca surs de energie regenerabil.
Impactul schimbrilor climatice asupra agriculturii i silviculturii
Efectele observate i anticipate aduse de ctre schimbrile climatice asupra agriculturii i silviculturii
Romniei sunt:
pe parcursul ultimului deceniu, secetele i inundaiile s-au produs frecvent, avnd un impact
negativ, att asupra produciei agricole (n special pentru gru i porumb), ct i asupra florei i
faunei. n unele cazuri, activitile umane, cum ar fi defriarea pdurilor montane, a condus la o
cretere i mai accentuat a frecvenei de apariie a inundaiilor, prin accelerarea scurgerii pe
versani a apei provenit din ploile toreniale, ctre receptori;
mai mult de o ptrime din teritoriul Romniei este acoperit de pduri care adpostesc un numr
mare de specii i ecosisteme. Impactul schimbrilor climatice asupra pdurilor a fost analizat cu
ajutorul ctorva modele climatice globale. Pentru pdurile localizate n regiunile de cmpie sau n
cele deluroase este prevzut o scdere considerabil a productivitii pdurilor dup anul 2040,
datorit creterii temperaturilor i scderii volumului de precipitaii.
Ca i forme de adaptare la schimbrile climatice, agricultura trebuie s aibe n vedere soiuri de plante
rezistente la noii parametri climatici, parametrii la care trebuie bine corelat calendarul activitilor
agricole. De asemenea, activitile agricole pot fi mai bine protejate prin concentrarea activitilor de
mpdurire n zonele joase (mai expuse fenomenelor asociate cu schimbrile climatice), prin
reabilitarea digurilor de protecie mpotriva inundaiilor i prin reabilitarea sistemelor de irigaii.
Alte forme de poluare a aerului de ctre agricultur
Agricultura poate avea, de asemenea, un impact negativ asupra calitii aerului prin diferite emisii ale
compuilor azotului, inclusiv oxizi de azot i amoniac. Oxizii de azot, rezultai, n principal, din
descompunerea fertilizanilor chimici i din combustia biomasei, au un aport important la concentraia
gazelor cu efect de ser. Cele mai semnificative surse de emisii de amoniac provin din practicarea
intensiv a zootehniei, precum i din ngrmintele organice utilizate necorespunztor. Ponderea
agriculturii n generarea emisiilor de amoniac este de 80%. Cnd amoniacul n exces este ncorporat
n sol determin un efect acidifiant, care poate duna florei i faunei.
n acord cu Protocolul de la Gteburg, un plafon maxim al emisiilor de amoniac va fi stabilit pentru
Romnia ncepnd din anul 2010. Nu se anticipeaz c acesta va fi o problem, deoarece emisiile
anuale totale sunt relativ sczute, datorit numrului redus de animale i a dispariiei marilor
exploataii care practic o zootehnie intensiv pe parcursul ultimilor 1015 ani.
Silvicultura

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012 49
Gospodrirea i dezvoltarea pdurilor trebuie s devin un element esenial n strategia naional de
prevenire a inundaiilor. Pdurile joac un rol important n regularizarea debitelor cursurilor de ap, n
asigurarea calitii apei i n protejarea unor surse de ap importante pentru comunitile locale fr
alte surse alternative de asigurare a apei. Este cazul pdurilor situate n perimetrele de protecie a
resurselor de ap subterane sau de suprafa, precum i a pdurilor situate pe versanii afereni
lacurilor naturale i de acumulare.
Pdurile au un rol important n meninerea stabilitii terenurilor, inclusiv pentru controlul eroziunii,
alunecrilor de teren sau avalanelor. mpduririle cu specii indigene vor viza de asemenea terenurile
agricole cu probleme de eroziune i pericol de alunecare.

3.1.4. Economia rural i calitatea vieii
3.1.4.1. Structura economiei rurale
Economia rural prezint diferenieri semnificative n funcie de regiuni, de trsturile demografice-
specifice, sociale i economice. Aceast difereniere este vizibil mai ales n ceea ce privete srcia
n spaiul rural romnesc, reflectat ntr-un nivel sczut de trai al populaiei i n lipsa de surse de
venituri alternative.
Activitile specifice, altele dect cele agricole i forestiere n spaiul rural, depind de distribuia
teritorial/comer i de alte activiti ale lanului de distribuie. Astfel, se poate spune c principalele
activiti depind de resursele naturale locale disponibile, de relieful i de tradiiile zonei. n ceea ce
privete datele statistice, aa cum s-a menionat anterior, agricultura, industria alimentar i
silvicultura sunt de o importan primordial pentru economia rural, prezena activitilor non-
agricole, legate de sectorul primar, mai ales exploatarea resurselor naturale i procesarea, fiind
nesemnificative n termeni economici.
n general, activitile non-agricole din spaiul rural includ: mineritul, producerea de energie i
silvicultura, procesarea produselor alimentare, mici activiti comerciale, de servicii i meteugreti.
Cu excepia industriei miniere i a industriei energetice, activitile non-agricole sunt derulate cu
precdere de ctre micro-ntreprinderi i ntreprinderi mici i mijlocii (IMM-uri). Totui, economia
rural este slab diversificat i nc dependent de activitile agricole, ceea ce are drept consecin
venituri reduse pentru ntreprinztorii din mediul rural.
La nivel naional, ponderea VAB n sectorul primar a sczut cu 2,1% din 1998, devenind 14,1% n
2004; o scdere mai puin semnificativ s-a nregistrat n sectorul secundar, 34,3% n 2004, n timp ce
n sectorul teriar (serviciile) a crescut de la 48,4% n 1998, la 51,6% n 2004.
La nivel regional, rata VAB n sectorul teriar a variat ntre 42,4% n Regiunea de Sud i 50,9% n
Regiunea de Nord-vest, n 2004. (INS Anuarul Statistic al Romniei 1999/2005).
Date statistice comparative, referitoare la VAB, pentru economia rural, nu sunt disponibile.

3.1.4.2. Dezvoltarea afacerilor i turismului
Dezvoltarea afacerilor
Dezvoltarea afacerilor n Romnia prezint diferenieri semnificative ntre regiuni, cu privire la
activitatea economic naional, n anul 2005 exista un numr de 450.666 de ageni economici, din
care majoritatea erau ntreprinderi mici i mijlocii, reprezentnd 99,5% din totalul ntreprinderilor.
Referitor la densitatea acestora, la nivel naional erau n medie de 20,38 IMM/1000 de locuitori
(aproape de 3 ori mai mic dect media european), iar n spaiul rural media acestora era de 6,4
IMM/1000 de locuitori. Dezvoltarea afacerilor n Romnia prezint diferene mari ntre regiuni, n
ceea ce privete micro-ntreprinderile, rata cea mai ridicat s-a nregistrat n regiunea Nord-Est,

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012 50
13,8%, iar cea mai redus n regiunea Sud-Vest, 7,6%, iar n Bucureti-Ilfov - 23,6%. (INS, Anuarul
Statistic al Romniei, 2006)
Dezvoltarea antreprenorial este slab reprezentat n zonele rurale ca efect al resurselor materiale
limitate, al educaiei deficitare, al nivelului sczut al utilitilor precum i al fenomenului de migraie
temporar masiv spre urban sau peste hotare.
Analiza micro-ntreprinderilor din zonele rurale evideniaz capacitatea relativ redus a acestora
de a rspunde exigentelor referitoare la furnizarea locurilor de munc pentru populaia din mediul
rural, numrul mediu al salariailor din micro-ntreprinderile din mediul rural fiind de 113.332; n anul
2005, acestea reprezentau 13% din numrul total al micro-ntreprinderilor la nivel naional, adic
aproximativ 4,2 micro-ntreprinderi/1000 locuitori. Mai mult de 50% (21.316 micro-ntreprinderi) din
totalul micro-ntreprinderilor
10
din mediul rural (40.714 micro-ntreprinderi) desfoar activiti de
comer. (INS Anuarul Statistic al Romniei, 2006).
Explicaia acestei puternice orientri ctre comer rezid n resursele sczute, perioada mai scurt
pentru recuperarea investiiilor, lipsa de capaciti i abiliti. Astfel, apare ca necesitate obiectivul de
sprijinire a micro-ntreprinderilor din alte domenii, care pot avea un impact mult mai pozitiv la nivelul
economiei rurale. Pentru aceasta, exist o discrepan n ceea ce privete abilitile, care trebuie
acoperit prin formare profesional i o serie de alte msuri cum ar fi sprijin pentru activiti
economice, formarea i ndrumarea ntreprinztorilor. Unul dintre grupurile int specifice este acela
al lucrtorilor agricoli cu un nivel sczut de educaie. Este nevoie de formare ntr-o serie de domenii,
de la tehnologie i afaceri pn la probleme de interes general, cum ar fi mediul, sntatea i sigurana
ocupaional.
n prezent, conform datelor ONRC din 2007, exist un numr de 145.609 de persoane fizice autorizate
(PFA) i 39.433 asociaii familiale autorizate care desfoar activiti economice n mediul rural i se
constituie, de asemenea, ca micro-ntreprinderi
11
. Dei numrul acestora este relativ ridicat, deinnd o
pondere de aproximativ 70% din totalul agenilor economici din mediul rural identificai ca micro-
ntreprinderi, cifra de afaceri a PFA-urilor i AF-urilor este foarte sczut, ceea ce explic capacitatea
financiar redus a acestora. (sursa: calcule obinute pe baza cifrelor furnizate de ONRC, 2007).
La nivel regional, situaia curent arat c cel mai mare numr de PFA i AF se regsete n regiunile
Nord-Est i Nord-Vest iar numrul cel mai mic n Sud-Est i Sud-Vest.
n ceea ce privete mprirea pe genuri, la nivel naional, se remarc o pondere mai redus a
persoanelor de gen feminin constituite ca PFA i AF, reprezentnd 33% din numrul total de PFA-uri,
respectiv, o pondere de 41% din total AF-uri. (sursa Oficiul Naional al Registrului Comerului, date
disponibile la nivelul anului 2007). La nivel rural, ponderea femeilor cu iniiative antreprenoriale este
i mai redus.
Analiza activitilor comerciale, de artizanat i servicii indic faptul c, n ciuda aparenelor,
numrul de locuitori din zona rural, ocupai n activitile de acest tip, e nesemnificativ. n realitate,
aceste activiti reprezint o parte component a unei piee a muncii neoficiale n spaiul rural. Totui,
venitul care poate fi obinut din aceste surse acoper doar necesarul pentru subzisten, existnd
nevoia acut de dezvoltare a acestor activiti care pot contribui la dezvoltarea economiei rurale, n
ansamblul ei. Sectorul micii industrii artizanale, dezvoltat n perioada comunist sub forma
cooperaiei, a nregistrat o scdere major dup anul 1989. Totui, n alte state membre s-a vzut c
exist un potenial important n cadrul sectorului, dac se acord destul sprijin i acesta este dezvoltat.
n ceea ce privete localizarea ativitilor, meteugurile, sunt concentrate n Nord-Est i Sud, i n
proporia cea mai mic n Vest. Astfel, pe regiuni, exist mari dispariti care sunt i mai accentuate
ntre judee i comune.

10
Datele INS cu privire la numrul de micro-ntreprinderi fac referire doar la numrul unitilor cu 1-9 angajai care desfoar activiti
economice i care au fost identificate pe baza bilanului contabil, document care nu este cerut i n cazul PFA i AF. Prin urmare aceste
date nu includ numrul de PFA i AF.
11
Conform prevederilor Recomandarii Comisiei (CE) nr. 361/2003 i a legislaiei naionale n vigoare, respectiv, Legea nr. 346/2004,
armonizat cu cea european.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012 51
Distribuia serviciilor este uneori inexistent n comune i sate. Situaia acestui sector, ca i a
infrastructurii, reprezint o barier n calea dezvoltrii altor activiti rurale, pentru crearea de
oportuniti ocupaionale alternative. Sprijinirea furnizrii serviciilor n comunitile rurale reprezint
un factor important pentru ridicarea calitii vieii i de sporire a atractivitii zonelor rurale.
Turism
Dei turismul rural a nregistrat creteri, acesta prezint un potenial considerabil care nu este
suficient exploatat. Sectorul turistic n anul 2005, comparativ cu anul 1998, a nregistrat o cretere a
numrului structurilor de cazare (+35,4%), a nivelului capacitii de cazare (+0,95%) i numrul
locurilor de cazare n pensiunile turistice a ajuns la 22.061 n anul 2005, dintre care 50,5% n spaiul
rural (INS Anuarul Statistic al Romniei, 2006).
Dezvoltarea turismului n pensiuni n mediul rural depinde de caracteristicile specifice ale fiecrei
regiuni, folclor, regiuni etnografice i produse agricole.
La nivel regional, n anul 2005, dezvoltarea turismului rural, depinde foarte mult de existena i
calitatea pensiunilor turistice i de prezena unor tipuri variate de activiti, de folclor, de existena
regiunilor etnografice i de practicarea agriculturii i viticulturii (agro-turism).
Turismul specific pentru Bucovina (Nord - Est) este cel religios, n Maramure (Nord - Vest), turismul
arhitectural i etnografic, n Transilvania (Centru) - turismul recreaional i cultural, arta culinar i a
vinului, iar la poalele Munilor Carpai se practic pescuitul. Zonele montane i cele forestiere din
Romnia asigur o serie de oportuniti pentru practicarea turismului i n special a ecoturismului.
O alt zon turistic important este Delta Dunrii (Est), care de asemenea, prezint valoare natural
ridicat datorit biodiversitii i permite practicarea diferitelor tipuri de turism (odihn, pescuit, art
culinar).
n ceea ce privete mprirea pe regiuni a numrului de pensiuni n mediul rural, la nivelul anului
2005, se prezint astfel: Zona Bucureti - Ilfov deine 0,5%, Zona Vest 4%, Zona Sud-Vest 4%, Zona
Sud-Est 8,9%, Zona Sud 10,3%, Zona Nord-Est 14%, Zona Nord-Vest 14,8%, Zona Centru 43,7%,
ceea ce arat o dezvoltare difereniat.
Turismul rural i agro-turismul (specific legate de activitile din ferm) sunt activiti generatoare
de venituri alternative, ceea ce ofer posibiliti de dezvoltare a spaiului rural, datorit peisajelor
unice, ariilor semi-naturale vaste, ospitalitii nscute a locuitorilor din mediul rural. Conservarea
tradiiilor, culturii, a specialitilor culinare i a buturilor precum i diversitatea resurselor turistice
rurale ofer potenial pentru dezvoltarea acestui sector.
Este necesar un proces de modernizare, dezvoltare i inovare pentru turismul romnesc, precum i de
creare de servicii turistice moderne i competitive. Sectorul este afectat de lipsa organizrii,
promovrii i diseminrii informaiilor din centrele turistice i de numrul limitat al acestor centre ce
activeaz la nivel local. Turismul rural nu este dezvoltat astfel nct s ntmpine cerinele pieei att
la nivel naional ct i internaional, n mod deosebit, existena infrastructurii de turism nu rspunde
cerinelor turitilor n ceea ce privete structurile de cazare ct i cele recreaionale, att din punct de
vedere calitativ ct i cantitativ.
Necesitatea de identificare i promovare a potenialului turistic rural a condus la apariia unor reele de
promovare a acestuia (ex. ANTREC).
Dei n ultima perioad numrul de uniti de primire turistic a crescut, cel al centrelor de promovare
turistic este limitat, considerent pentru care este necesar concentrarea asupra sprijinirii promovrii
turismului rural.
Exist foarte puine metode de msurare a succesului i rentabilitii investiiilor n turism, din cauza
naturii semi-informale a activitilor, a promovrii i marketingului slab organizate mai ales la nivel

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012 52
judeean i local, ceea ce face dificil ca ntreprinztorii/operatorii s ajung pe pia i s-i dezvolte
afacerile corespunztor. Totui, cu un marketing adecvat i alte tipuri de sprijin coordonat, produsele
unicat ale turismului romnesc vor avea un potenial important, datorit diversitii i atractivitii lor.
Motenirea cultural
O component important a vieii satului este cultura, domeniu care poate contribui n mod
specific la creterea gradului de atractivitate a satului pentru populaia tnr.
Mijloacele prin care se transmite cultura n mediul rural sunt: cminele i alte aezminte culturale,
bibliotecile, cinematografele, radioul, televiziunea i internetul.
n ultimii 10-15 ani s-a putut constata o continu degradare a mediului cultural al Romniei pe fondul
reducerii sprijinului financiar acordat domeniului, att din partea bugetului public, ct i din partea
finanatorilor privai.
Aceast situaie a cptat aspecte alarmante n multe zone rurale, unde majoritatea cminelor culturale
(cca. 97%) beneficiaz de un sediu propriu, dotarea fiind nesatisfctoare ( pentru cca. 80%) sau i-au
ncetat activitatea i servesc altor destinaii.
Situaia bibliotecilor este caracterizat i ea de o tendin descendent, mai mult sau mai puin
asemntoare cu a altor domenii din viaa cultural a satelor, i cu toate c n anul 2005 se nregistra
un numr de 8.239 de biblioteci, doar o mic parte desfura activiti specifice (INS, 2005).
Patrimoniul cultural al satului romnesc reprezint o surs important de dezvoltare att la nivel
regional ct i la nivel local, capitalul simbolic fiind esenial pentru identitatea cultural reprezentat
prin valori, obiceiuri i ndeletniciri, credine i simboluri mprtite de ctre comunitate.
Manifestarea identitii culturale, a tradiiilor i a obiceiurilor este influenat de regiune, care
reprezint mai mult dect o locaie geografic. Date fiind acestea, meninerea identitii culturale
trebuie s includ civa factori, cum ar fi educaia i consumatorii de cultur.
n acest sens, protejarea motenirii rurale este extrem de important n ceea ce privete dezvoltarea
turismului rural ca modalitate de promovare a satelor romneti, cu un efect pozitiv asupra atragerii
turitilor i cu beneficii economice pentru populaia local.
Conservarea tradiiilor, culturii, obiceiurilor din mediul rural i promovarea specialitilor culinare i a
buturilor tradiionale reprezint mijloace de cretere a potenialului turistic n multe alte ri.
Romnia are activiti culturale semnificative care nu sunt exploatate din lips de organizare,
promovare i dezvoltare.
3.1.4.3. Descrierea i analiza disparitilor cu privire la furnizarea serviciilor n spaiul rural
Zonele rurale din Romnia sunt afectate de lipsa semnificativ a infrastructurii i a deficienelor
acesteia care afecteaz att dezvoltarea economic, ct i calitatea vieii. Cele mai importante nevoi
sunt legate de:
Drumuri
n mediul rural, drumurile constituie ruta de transport cea mai important, dar calitatea, i n general,
dezvoltarea acestora i a traficului este nc departe de a ndeplini standardele europene. Doar
jumtate dintre comune au acces direct la reeaua de drumuri iar din acest motiv se poate spune c
reeaua de drumuri actual deservete doar 3/5 din totalul populaiei rurale. Mai mult de 25% dintre
comune nu pot utiliza drumurile n perioadele cu precipitaii (Studiu Banca Mondial, 2004).
n 2005, drumurile publice n Romnia acopereau o suprafa de 79.904 km, iar dintre acestea 80%
reprezentau drumuri judeene i drumuri comunale. Lucrrile efectuate n ultimii ani s-au concentrat
n special pe reparaii i modernizri ale reelei de drumuri naionale. Resursele financiare limitate au
fcut ca drumurile judeene i comunale s fie serios neglijate, iar calitatea i gradul lor de utilizare au

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012 53
sczut dramatic. Doar 10,6% din drumurile judeene i drumurile comunale au fost modernizate,
dintre care 30,7% au fost acoperite cu mbrcmini rutiere uoare (INS, Anuarul Statistic al
Romniei, 2006).
n ceea ce privete situaia drumurilor comunale, la nivelul judeelor (NUTS 3) se nregistreaz un
nivel sczut de modernizare (doar 3,41% din drumurile comunale sunt modernizate), fapt ce aduce
repercusiuni asupra dezvoltrii activitilor productive i a schimburilor comerciale. Ponderea
drumurilor comunale n total drumuri publice, la nivel de jude variaz ntre 11% n judeul Clrai i
53% n judeul Buzu. Din totalul drumurilor comunale un procent foarte mic este reprezentat de
drumurile comunale modernizate, variind ntre 0,28% n judeul Harghita i 25,15% n judeul Olt (5
dintre judee - Botoani, Buzu, Covasna, Tulcea i Vrancea nu au drumuri comunale modernizate)
(Sursa: rezultate obinute pe baza datelor INS 2006 ).
Alte dificulti n mediul rural sunt legate de accesarea serviciilor medicale i educaionale,
accesul populaiei rurale la educaia de baz i la serviciile de sntate este mpiedicat de serviciile de
transport deficitare, cu un impact negativ asupra fluxului urban rural al medicilor i profesorilor.
Drumurile adecvate reprezint o condiie esenial pentru dezvoltarea economic, pe lng celelalte
domenii ale dezvoltrii umane i sociale.
Alimentarea cu ap potabil
Asigurarea unei reele de ap potabil curent reprezint o alt problem major ce condiioneaz
calitatea vieii i dezvoltarea activitilor economice n spaiul rural. Doar 33% dintre locuitorii
mediului rural (3,4 milioane de locuitori) au acces la reeaua public de ap, iar n ceea ce privete
reeaua de ap cald situaia este mult mai critic (MMDD 2004). Dat fiind acest lucru, majoritatea
gospodriilor (70%), folosesc fntnile pentru consumul de ap.
n 2003, 43,6% din lungimea total a reelelor de alimentare cu ap potabil se afl n zonele rurale,
iar 56,4% n zonele urbane.
Reeaua public de canalizare
Reeaua public de canalizare este nc ntr-o faz incipient n mediul rural, la sfritul anului
2004, 373 de comune (10% din totalul populaiei rurale) beneficiau de o reea de canalizare. (INS
Anuarul Statistic al Romniei, 2006). Diferenele dintre zonele urbane i cele rurale sunt foarte mari
n ceea ce privete infrastructura de canalizare. n 2003, 93,2% din lungimea conductelor traversa
oraele i doar 6,8% satele.
Gestionarea deeurilor
n mediul rural, n general, serviciile pentru gestionarea deeurilor sunt slab dezvoltate sau
chiar inexistente n unele localiti. De regul, transportul la locurile de depozitare se efectueaz n
mod individual de ctre generatori. O mic parte dintre localitile rurale i n special acele localiti
rurale situate n vecintatea centrelor urbane sunt deservite de servicii organizate numai pentru
gestionarea deeurilor.
Pe lng depozitele de deeuri municipale din zona urban, n Romnia s-au identificat 2.686 spaii de
depozitare n zona rural cu o suprafa de cel mult un hectar. nchiderea i ecologizarea depozitelor
rurale se vor realiza pn la 16 iulie 2009, odat cu extinderea serviciilor de colectare a deeurilor i la
nivel rural, realizarea sistemului de transport, transfer i deschiderea depozitelor zonale.
Energie electric
n spaiul rural, conectarea la reeaua public de alimentare cu energie electric rmne o problem.
n Romnia exist un numr de 37.977 de gospodrii amplasate n 1.772 de localiti rurale parial
electrificate i 3.327 de gospodrii situate n 121 de localiti neelectrificate (MIRA-2007).

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012 54
Energia termic
Serviciile de alimentare cu energie termic sunt limitate n spaiul rural, doar 0,5% din totalul
energiei termice fiind distribuit n aceste zone, datorit faptului c multe dintre uzinele care
produceau aceast energie i o distribuiau satelor din apropiere i-au redus activitatea sau au renunat
la furnizarea acestor servicii. Prin urmare, la nivel naional doar 26 de localiti rurale beneficiaz de
acest serviciu. (Prelucrare date INS 2005)
n ceea ce privete nclzirea prin central termic, doar 2,4% dintre gospodriile din mediul rural
beneficiaz de acest serviciu, n timp ce 89% dintre gospodrii utilizeaz sobe pe baz de lemn,
crbune, petrol. (INS, 2005).
Accesul la internet
Actualmente, n zonele rurale accesul la internet este foarte limitat, de acesta beneficiind, n
special, doar unele instituii publice
Deoarece este nevoie s se mbunteasc competitivitatea n aproape toate domeniile de activitate i
pentru c exist probleme de productivitate n economia rural, precum i n ceea ce privete
facilitarea accesului pe pia i la informaie, este esenial s existe acces la internet prin cablu n ct
mai multe zone rurale. Infrastructura de conexiune la internet n band larg (broadband) este o
problem interdependent de infrastructur de baz din spaiul rural.

Educaie i formare
Capitalul uman prezint importan deosebit pentru dezvoltarea rural. Dezvoltarea rural i
diversificarea economiei rurale depind de nivelul educaiei, al cunotinelor i calificrii. Dei
mbuntirea i meninerea unui nivel adecvat al infrastructurii de baz este un element important n
dezvoltarea socio-economic a mediului rural, formarea profesional reprezint motorul, pentru o
bun dezvoltare.
Educaia i formarea sunt eseniale pentru comunitile rurale, dar n ceea ce privete
infrastructura colar exist discrepane evidente. Dei se poate spune c numrul de coli din mediul
rural, depete necesitile populaiei, calitatea educaiei este redus, pe de o parte din cauza slabei
dotri a infrastructurii educaionale, iar pe de alt parte, datorit nivelului de pregtire/experien al
profesorilor. Cele mai multe dintre coli au nevoie de renovri, mobilier, utiliti de baz i material
didactic. Infrastructura i facilitile aferente educaiei profesionale i educaiei primare constituie
instrumente importante pentru conversia forei de munc agricole n for de munc non-agricol.
Structurile de nvmnt profesional i primar sunt eseniale pentru reconversia profesional a
lucrtorilor agricoli, deoarece majoritatea agricultorilor au doar cunotine elementare de mecanic
sau din alte domenii tehnice.
Nivelul sczut de instruire se reflect n calitatea forei de munc din mediul rural, fiind un factor
restrictiv pentru dezvoltarea economic din aceast zon. Diversificarea activitilor economice nu
este susinut de lucrtori cu formare sau experien specific diverselor tipuri de meserii, deoarece
sistemul educaional nu a fost adaptat cerinelor specifice din mediul rural.
Instituiile de nvmnt din spaiul rural, reprezentate de grdinie, uniti primare i gimnaziale
sunt slab dotate n ceea ce privete materialul tehnic i didactic. Tehnologia IT i echipamentele
hardware i softeware sunt rar ntlnite n cadrul colilor din spaiul rural n timp ce echipamentul
necesar formrii profesionale sau pentru ucenici este nvechit sau lipsete. O problem suplimentar o
constituie dificultatea de a atrage personal calificat n zonele rurale.
n general, se poate spune c, n zonele rurale, educaia este chiar mai slab calitativ dect n cele
urbane, din cauza problemei permanente a finanrii.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012 55
n ceea ce privete numrul grdinielor de copii acesta era la nivelul anului 2005 de 1526 din care
218 n mediul rural ( INS Caietul Statistic Invmnt precolar 2006).
De asemenea unitile de nvmnt primar i gimnazial din mediul rural reprezentau 73,9% din
numrul total de coli la nivel naional (prelucrare date INS 2005).
Pe parcursul perioadei analizate, numrul instituiilor de nvmnt din mediul rural a sczut, ca o
consecin a restructurrii sistemului de educaie i a lipsei profesorilor calificai. Nivelul de instruire
este sczut, datorit prezenei reduse la cursuri, fapt care a contribuit la regruparea colilor mici i la
reducerea numrului acestora.
n ceea ce privete gradul de participare al indivizilor la procesul educaional, n anul colar 2005 -
2006, un procent de 31,3% din populaia total nscris n sistemul de nvmnt a studiat n zonele
rurale. Ponderea populaiei rurale cu nivel superior de educaie reprezint 1,8% din totalul populaiei
cu vrst de 15 ani i peste, fiind o consecin a nivelului sczut de acces i a veniturilor insuficiente.
(INS 2005)
Cu privire la formarea continu n mediul rural, ponderea populaiei adulte cu vrsta cuprins ntre
25 64 de ani care particip la educaie i formare, a nregistrat o cretere de la 0,2% n anul 1998 la
0,5% n anul 2005. Totui, fa de mediul urban, care nregistra n 2005 o pondere de 2,3%, acest
indicator se situeaz la un nivel inferior. n termenii unei abordri regionale, acest indicator variaz
ntre 0,3% n Regiunea de Sud-Vest i Regiunea de Vest i 0,8% n Regiunea Central (INS 2005).
Media populaiei din mediul rural, cu vrst cuprins ntre 25 i 64 de ani i cu nivel de instruire
mediu i superior este de 55% (INS, 2005).
n ceea ce privete comunitatea rom aceasta deine cel mai sczut nivel de educaie din Romnia.
Copii care reuesc s nceap coala, deseori nu promoveaz ciclul gimnazial i din acest motiv este
foarte dificil ca ulterior s-i gseasc de lucru. Aproximativ 12% din populaia rom cu vrsta
cuprins ntre 7-16 ani a prsit coala nainte de a termina nvmntul obligatoriu i circa 18%
12
nu
urmeaz nici o form de nvmnt. Doar 1,04% dintre romi ajung la liceu. La aceasta se mai adaug
i faptul c n colile unde nva populaia rom, rata repeteniei este de aproximativ 11,3%,
situndu-se peste media naional. Se apreciaz c 38,6% din populaia de etnie rom, sunt
analfabei
13
. Totodat, populaia rom este una dintre grupele cele mai expuse riscului de prsire
timpurie a colii. Toate aceste aspecte duc la o slab reprezentare pe piaa muncii.
Stabilitatea veniturilor n gospodrie are un efect puternic asupra participrii la actul educativ.
Copiii din familiile muncitorilor cu venituri sczute sau din familiile de pensionari sunt de dou ori
mai expui riscului de abandon colar, comparativ cu copii din familiile cu o surs stabil de venit.
n plus, n mediul rural situaia este mai dramatic deoarece apare riscul mrit de abandon al colii
de ctre copiii aflai n situaiile descrise. Alte motive ale abandonului colar, constatate n special n
rndul copiilor din comunitile rurale montane sunt: srcia extrem, lipsa mijloacelor de transport i
slaba motivaie cu privire la ctigul economic ca rezultat al educaiei. Slaba calitate a educaiei n
zonele rurale, datorat lipsei de personal didactic calificat, acioneaz, de asemenea, ca un factor
demotivant.
Alte servicii
Furnizarea i accesul la serviciile medicale reprezint o problem cheie pentru asigurarea unei
mai bune caliti a vieii n comunitie rurale i pentru dezvoltarea economic i social a
zonelor ruale. n acelai timp, zonele rurale, mai ales cele cu populaie dispersat, reprezint
provocri unice pentru gestionarea i utilizarea serviciilor. Este nevoie, de asemenea, s se

12
Ministerul Educaiei i Cercetrii, Institutul de tiine ale Educaiei, Institutul de Cercetare a Calitii Vieii, UNFICEF, Participarea la
educaie a copiilor romi, Bucureti, 2002.
13
Ministerul Educaiei i Cercetrii, Institutul de tiine ale Educaiei, Institutul de Cercetare a Calitii Vieii, UNFICEF, Participarea la
educaie a copiilor romi, Bucureti, 2002.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012 56
mbunteasc sprijinul comunitar pentru grupurile vulnerabile, cum ar fi vrstnicii, mai ales cei care
triesc n locuri izolate.
Problema vrstnicilor din zonele rurale nu s-a bucurat de o atenie prea mare din partea prilor
interesate; ca i n alte ri, acest grup are nevoie de o grij special, pentru care ns nu exist
personal calificat disponibil. De asemenea, nivelul sczut de dezvoltare economic a generat
probleme legate de existena, calitatea i accesibilitatea serviciilor de asisten social i n special n
cadrul serviciilor de ngrijire temporar sau permanent n cmine pentru persoane vrsnice. Astfel,
n anul 2005, la nivel naional, dintr-un numr total de 168 de uniti pentru asistarea adulilor doar 19
uniti reprezentau cmine pentru persoane vrsnice. (INS 2005).
La nivelul anului 2001, n spaiul rural, existau doar 81 de case de copii (Studiu MADR).
n anul 2005, numrul total al creelor nregistrate la nivel naional a fost de 291 din care 2 situate n
spaiul rural, numrul mic al acestora reflectnd situaia critic n care se prezint acest sector.
n ceea ce privete posibilitatea de desfurare a activitilor sportive, aceasta este limitat, dat fiind
prezena redus a unor spaii adecvate pentru practicarea acestor activiti (26 de cluburi sportive
anul 2001, Studiu MADR).
De asemenea n mediul rural parcurile, spaiile de joac pentru copii, pistele de biciclete etc., sunt slab
reprezentate, situaie prezent i n cazul pieelor, parcrilor.
n concluzie, situaia actual a serviciilor i infrastructurii afecteaz puternic calitatea vieii n
spaiul rural i constituie o piedic pentru dezvoltarea activitilor economice.

3.1.5. LEADER
Dei n perioada anterioar de programare 2000-2006 Romnia nu a implementat aciuni LEADER,
au fost identificate totui, la nivelul ntregii ri, o serie de iniiative n dezvoltarea comunitar,
precum: Grupuri de Iniiativ Local (GIL), micro-regiuni i alte parteneriate de tip LEADER. Toate
acestea sunt parteneriate ntre organisme non-guvernamentale (ONG), administraia public local,
biseric, coal, cabinete medicale i stomatologice, microregiuni etc. Micro-regiunile, spre deosebire
de grupurile de iniiativ local, sunt nregistrate juridic ca asociaii. Unele GIL-uri au atins o
maturitate organizaional nct s-au transformat n asociaii comunitare cu personalitate juridic, iar
altele s-au dizolvat dup atingerea obiectivului.
Aciunile implementate de aceste parteneriate cuprind: elaborarea de strategii locale, renovarea
colilor, dispensarelor i unitilor culturale, mbuntirea strii drumurilor i podurilor, analiza i
promovarea mediului rural, nfiinarea de Tele-Centre pentru informarea cetenilor, cursuri de
instruire pentru membrii lor, scrierea de proiecte etc., care contribuie la rezolvarea unor probleme
locale specifice.
Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale a selectat n anul 2006 un numr de 120 reprezentani ai
unor teritorii (zone) sub-regionale, cu o populaie cuprins ntre 10.000 i 100.000 locuitori, teritorii
ce au acoperire n 37 de judee din cele 42 n vederea realizrii de structuri i activiti tip LEADER.
Reprezentanii teritoriilor au fost desemnai de ctre parteneriate informale ale sectoarelor public,
privat i a societii civile, n vederea instruirii cu privire la urmtoarele subiecte: construcia
parteneriatului, analiza diagnostic, strategia de dezvoltare local, planul de aciune al teritoriului,
activiti de animare, monitorizare i evaluare a planului de aciune, toate aceste aciuni fiind necesare
pentru pregtirea implementrii axei LEADER n Romnia (harta teritoriilor selectate n Anexa 2
Harta teritoriilor selectate pentru instruirea reprezentanilor parteneriatelor public-private LEADER).
n cadrul sesiunilor de formare, reprezentanii acestor teritorii au dobndit cunotine suficiente n
vederea elaborrii strategiilor de dezvoltare local. Dei o mare parte a acestora au demarat activitatea
de elaborare a strategiei, nu o pot finaliza datorit lipsei resurselor financiare iar, dac au finalizat-o,

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012 57
nu o pot implementa. De asemenea, n aceeai situaie se afl i alte parteneriate public-private, nu
numai cele selectate de minister pentru formare, astfel c fondurile europene reprezint o oportunitate
n acest sens.
Cu toate acestea, potenialul rii noastre n materie de parteneriate este mult mai ridicat dect
iniiativele prezentate mai sus, obstacolul principal n calea constituirii acestora fiind reprezentat de
ctre mentalitatea format n anii de guvernare comunist, care a generat nencredere n rndul
actorilor locali, n ceea ce privete formele instituionalizate de asociere i colaborare.

3.1.6. Dezvoltarea local
n Romnia, capacitatea adminsitrativ exercitat la nivel local rmne nc inadecvat la
necesitile tot mai diverse ale comunitilor locale, fiind limitat calitativ de numrul redus de
personal calificat care exercit funcii n domeniul administrativ. Lipsa experienei necesare n
elaborarea strategiilor de dezvoltare local i n managementul resurselor umane, dar i datorit
dotrilor necorespunztoare, conduce la un ritm ncetinit n soluionarea multor probleme de ordin
social i economic, activitile desfurate n cadrul administraiei locale fiind exercitate insuficient.
Ca rezultat al tuturor acestor factori apare decalajul net ntre Romnia i celelalte state membre ale
UE.
n ceea ce privete organizarea administrativ, conform articolului 3 din Constituia Romniei,
teritoriul este organizat n comune, orae i judee. Comunele i oraele sunt conduse de consilii locale
i primari, iar judeele de consilii judeene i prefeci.
Conform Legii administraiei publice locale nr. 215/2001, cu modificrile i completrile ulterioare,
art. 23, consiliile locale i consiliile judeene sunt autoriti cu rol deliberativ, n vreme ce primarii
comunelor i oraelor sunt autoriti cu rol executiv. Prefectul reprezint Guvernul la nivel local fiind
numit de acesta.
Pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare local i stabilirea nevoilor de dezvoltare, un rol important
n cadrul parteneriatelor public-private l ocup administraia public local.
Astfel, n unele primrii din ar a fost creat prin Hotrre a Consiliului Local funcia de agent de
dezvoltare local (interfaa ntre administraia public i comunitate), ce are ca principale atribuii:
analiza situaiei locale pentru a identifica soluiile adecvate n scopul rezolvrii problemelor care
frneaz dezvoltarea local; elaborarea i implementarea strategiilor de dezvoltare local; furnizarea
serviciilor de informare, consultan, promovare la nivel local.

Pe de alt parte, s-a avut n vedere facilitarea cooperrii ntre unitile administrativ teritoriale, ca
persoane juridice de drept privat, fr scop patrimonial i de utilitate public, crendu-se posibilitatea
asocierii acestora, n conformitate cu Legea administraiei publice locale nr. 215/2001, republicat,
sub denumirea de asociaii de dezvoltare intercomunitare. Acestea au aprut ca o necesitate,
datorit fragmentrii administrative (aprox. 3.000 comune), a insuficienei veniturilor proprii ale
unitilor administrativ teritoriale, capacitii financiare proprii limitate de accesare a fondurilor
europene. Beneficiul nfiinrii acestor asociaii de dezvoltare intercomunitare l constituie
posibilitatea accesrii fondurilor structurale, progresul social condiionat de recunoatere i admitere a
nevoilor fiecrui individ, protejarea eficient a mediului, utilizarea raional a rezervelor naturale,
pstrarea unui nivel ridicat i sigur de cretere economic i ocupare a forei de munc, dezvoltare
cultural i pstrarea tradiiilor, fructificarea potenialului turistic al zonei.
Asociaiile de dezvoltare intercomunitare se finaneaz prin contribuii din bugetele locale ale
unitilor administrativ teritoriale membre, precum i din alte surse i au posibilitatea participrii
active, mpreun cu alte structuri ale societii civile pentru realizarea de sarcini de interes comun,
specifice colectivitilor locale.


Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012 58
3.1.7. Analiza SWOT
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITI AMENINRI
Agricultura, Silvicultura i Industria alimentar
Potenialul de producie agricol (producia primar)
Potenial agricol semnificativ (6 % din
SAU a UE-27).
Suprafee ntinse cu condiii favorabile
practicrii agriculturii, care permit
totodat i diversificarea culturilor.
O mare parte din SAU (28%) este deja
utilizat de ctre exploataiile
comerciale mari care, n marea lor
majoritate, sunt competitive.
Introducere dinamic a agriculturii
ecologice n Romnia.
O gam larg de surse de energie
regenerabil, din agricultur (culturi
energetice, biogaz).
Infrastructura de irigaii acoper o
parte important din suprafaa agricol.
Productivitatea agricol este sub
potenial (alimentar i non-alimentar).
O pondere important a SAU este
utilizat de exploataii de subzisten
i semi-subzisten neperformante
(45% i respectiv, 16%).
Segmentul exploataiilor comerciale
de dimensiuni medii (11% din SAU)
lucreaz sub potenial.
Slaba diversificare a culturilor (ex.
dependena de cereale).
Nivel sczut de conformitate cu
normele UE.
Dotare tehnic sczut i de slab
calitate n exploataiile mai mici.
Nivel sczut de utilizare a energiei din
surse regenerabile.
Infrastructur agricol inadecvat,
inclusiv structuri de irigaii
ineficiente.
Disponibilitatea unei piee mari, aflate
n plin dezvoltare, att pe plan intern,
ct i pe plan european i care ar
putea fi exploatat (inclusiv produsele
ecologice).
Aducerea sectorului agricol
neperformant la potenialul real, prin
facilitarea eforturilor de modernizare
i restructurare a acestuia.
Prioritatea UE de utilizare a energiilor
din surse regenerabile.
mbuntirea eficienei energetice i
hidraulice a infrastructurii de irigaii,
prin lucrri de reabilitare.

Incapacitatea de a rezolva problema pieelor-lips pentru
exploataiile comerciale (piaa funciar, credite, servicii de
consultan, servicii de marketing).
Capacitate slab de absorbie a fondurilor UE.
Concurena strin (inclusiv pentru produsele ecologice).
Schimbrile climatice.
Calamitile naturale.
Epizootiile.
Creterea preului energiei i eficiena hidraulic sczut a
infrastructurii contribuie la creterea costurilor irigaiilor.
Piaa forei de munc

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012 59
Disponibilitatea forei de munc rurale.
Creterea numrului de absolveni ai
facultilor de profil agricol.

Fora de munc excedentar,
concentrat n fermele mai mici.
Niveluri sczute de productivitate a
muncii, conducnd la venituri mici.
Nivel mediu sczut al cunotintelor i
competenelor (agricole).
O pondere important a SAU este
lucrat de agricultori mai vrstnici,
din exploataii mai mici.
Ponderea sczut a efilor de
exploataie tineri.
Insuficiena forei de munc din
sectoarele economice neagricole va
ncuraja ndeprtarea de sectorul
agricol.
Diversificarea activitilor din zonele
rurale poate fi sprijinit.
Existena unor programe de asisten
social i programe de pensii.
Rentinerirea generaiei de efi de
exploataii.
Formarea profesional poate ajuta la
mbuntirea competenelor
fermierilor.
Scderea i mbtrnirea populaiei rurale.
Migrarea n afara zonelor rurale a populaiei tinere i
calificate din mediul rural.
Majorarea costurilor salariale.
Piaa funciar
Retrocedarea aproape n totalitate a
terenurilor agricole.

Cadru instituional i legal
funcionabil, referitor la activitile de
cadastru i de nregistrare a terenurilor
agricole.

Creterea infuziei de capital strin n
sectorul pieei funciare.
Existena pieei de arend a terenurilor
agricole.
Lipsa unui mecanism de nregistrare
sistematic a titlurilor de proprietate
menine costuri ridicate n tranzaciile
de pe piaa funciar.
Fragmentarea proprietii terenurilor
menine exploataiile agricole mici,
aflate, n proprietatea agricultorilor
de/peste vrsta pensionrii.

Inexistena cadrului legal privind
comasarea terenurilor.
Existena programului naional de
nregistrare sistematic a terenurilor.
Comasarea terenurilor, determinat de
pia, poate fi sprijinit prin msuri i
aciuni bine direcionate.
Extinderea exploataiilor, determinat
de pia, poate fi sprijinit prin msuri
i aciuni bine direcionate.

Creditul rural
Sistem financiar, n mare parte
privatizat.
Lichiditi disponibile n sistemul
financiar.
Slaba funcionare a sistemului
financiar-bancar n spaiul rural, n
special pentru exploataiile mici i
IMM-uri.
Dezvoltarea slab a instituiilor
Reglementrile recente ale Bncii
Naionale referitoare la instituiile
financiare nonbancare.
Instituiile de microfinanare se
nregistreaz ca instituii financiare


Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012 60
Acoperire naional adecvat.
Dezvoltarea cadrului legal pentru
finanare rural.
Existena fondurilor de garantare.
financiare specializate (instituii de
microfinanare i bnci cooperatiste),
pentru exploataiile mici i IMM-uri.
Baz slab de garantare (ex. terenul
agricol nu poate constitui garanie
bancar), din cauza lipsei de
nregistrare a acestora.
nonbancare.
Oportuniti mari de dezvoltare a
IMM-urilor i micro-creditelor.
Creterea investiiilor strine directe
n instituiile financiare de creditare a
IMM-urilor.
Serviciile de consultan i de pregtire
Existena unei structuri publice care s
se ocupe de acest sector (ANCA).
Dezvoltarea rapid a sectorului de
consultan privat, determinat de
cererea de pe pia.
Existena ONG-urilor bine dezvoltate,
n unele regiuni.
Serviciile publice de consultan nu
sunt pregtite s satisfac nevoile
exploataiilor mici.
Serviciile private de consultan i
pregtire nu se adreseaz, nc,
exploataiilor mici.
Abordri prin servicii de consultan
pilot.
Introducerea serviciilor de ndrumare
socio-economice.
Nivel de calificare necorespunztor i lipsa unei acreditri
sistematice a consultanilor.
Comercializarea produselor agroalimentare
Existena unor reele de comercializare
pentru exploataiile mari.
Dezvoltarea lanurilor de supermarket-
uri.
Reelele de comercializare nu sunt
nc dezvoltate pentru exploataiile
mici.
Programe de sprijinire a nfiinrii
grupurilor de productori.
Coordonarea vertical ntre
procesatorii de produse agricole,
lanurile de supermarket-uri i
agricultori.
Risc asumat de procesatorii de produse agricole n
colaborarea cu exploataiile agricole mici.
Industria alimentar
Creterea competitivitii n ultimii
ani.
Creterea investiiilor directe strine i
naionale.
Existena unui numr mare de
ntreprinderi mici, cu nivel sczut al
economiei de scar, nivel sczut de
utilizare a capacitilor, nivel sczut
de conformitate cu normele UE.
Continuarea creterii investiiilor
strine directe ca urmare aderrii
Romniei la UE.
Accelerarea restructurrii (n
sectoarele lapte, carne, ou).
Sfritul perioadei de tranziie pentru conformitatea cu
normele europene (2009).
Concurena strin.
Incapacitatea de a mbunti calitatea materiilor prime.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012 61
Existena unei game largi de produse
tradiionale (1.500 nregistrate la nivel
naional).

Continua nevoie de modernizare i
restructurare.
Creterea cererii pentru produse
tradiionale, de calitate, ecologice.
Silvicultura
Prezena unor ntinderi mari de pduri
cu valoare ridicat, gospodrite
eficient n trecut i ajunse la standarde
excelente.

Ofert diversificat de produse din
lemn (din specii de lemn tare i lemn
moale).

Tradiie ndelungat n gospodrirea
obteasc din unele zone, continuat
prin ocoalele silvice.

Cadru legal i de reglementare bine
structurat.

Cretere semnificativ n sectorul de
procesare, datorit progreselor la
nivelul productivitii, aprovizionrii
corespunztoare cu materii prime,
apropierii de debueurile importante i
prezena din ce n ce mai mare a
societilor strine, moderne i bine
dotate tehnic.
Managementul pdurilor bazat pe
amenajamente silvice Nivel ridicat de
protecie legislativ pentru sectorul
forestier.
Exploataii mici i fragmentate,
rezultate din procesul de retrocedare
al terenurilor.

Cea mai mic densitate de drumuri
forestiere din Europa.

Capacitate limitat a noilor proprietari
privai de pdure de a-i gestiona
pdurile ntr-un mod durabil.

Probleme de impunere a legislaiei n
rndul proprietarilor de pduri privai,
ce au ca rezultat tierile ilegale.

Procesatorii interni la scar mic
folosesc utilaje nvechite i
ineficiente, fapt care conduce la o
calitate inconstant a produselor i o
slab respectare a normelor de
protecie a mediului..
Activitate sczut la nivelul
pepinierelor silvice private.

Suprafaa de pdure are potenialul de
a crete de la 27 la 32%.

Costurile de recoltare pot fi reduse
prin realizarea unor investiii n
extinderea i reabilitarea reelelor de
drumuri forestiere.

Pieele europene pentru cherestea
certificat n cretere

Exploatarea rolului multifuncional al
pdurilor prin ecoturism, activiti de
recreere, recoltarea de produse
nelemnoase, pli pentru servicii de
protecie a mediului

Amploarea eforturilor de modernizare
i restructurare necesare n industria
de prelucrare a lemnului

Lipsa unor titluri de proprietate clare asupra suprafeelor de
pdure descurajeaz gospodrirea pdurilor ntr-o manier
durabil.

Continuarea tierilor ilegale contribuie la apariia
problemelor de erodare a solului i inundaiilor.

Scderea productivitii forestiere din cauza modificrilor
climatice

Anumite piee (n special n Asia) nu impun cerine de
certificare.

Cererea ar putea depi oferta disponibil, pe termen
mediu/lung.Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012 62
Conservarea biodiversitii pe terenurile agricole i forestiere
Nivel ridicat al biodiversitii asociate
terenurilor agricole, inclusiv suprafee
largi de pajiti semi-naturale, ce pot fi
clasificate ca teren agricol cu valoare
natural nalt
O proporie nsemnat din terenurile
agricole este clasificat ca avnd
productivitate sczut datorit
condiiilor naturale nefavorabile,
aceste terenuri fiind n general
caracterizate de prezena unui nivel
ridicat de biodiversitate.
Existena Reelei Naionale de Arii
Protejate ca un sistem funcional
Existena pe suprafee largi de teren
agricol a practicilor agricole
tradiional extensive, fapt ce
demonstreaz existena sistemelor
agricole cu valoare natural nalt
Existena a numeroase specii i
habitate prioritare asociate terenurilor
agricole, avnd importan la nivel
naional sau internaional (de ex.
specii de psri ameninate)
Consumul sczut de input-uri chimice
n agricultur favorizeaz conservarea
biodiversitii
Suprafee forestiere importante care
contribuie la limitarea impactului
produs de GES i de eroziune, precum
Numrul de animale a sczut
semnificativ ceea ce a condus la
apariia subpunatului i inclusiv la
instalarea vegetaiei lemnoase pe
pajitile semi-naturale, nclusiv n
multe zone importante pentru
conservarea biodiversitii
Practicile agricole tradiionale,
importante pentru conservarea
biodiversitii, necesit un volum
mare de munc fizic i nu
garanteaz viabilitatea economic a
fermei
Grad sczut de contientizare al
fermierilor privind importana
practicilor agricole care protejeaz
mediulCreterea gradului de contientizare
asupra conceptului de nalt Valoare
Natural i a importanei acestuia
Potenial de a sprijini sistemele
agricole cu nalt valoare natural
prin intermediul unui complex de
intervenii strategice i practice,
incluznd i dezvoltarea de piee
pentru produsele agricole
tradiionale, sprijinul pentru agro-
turism, etc.
Implementarea previzionat a
plilor Natura 2000 n conformitate
cu Directiva Psri i Directiva
Habitate
Potenial de a mbunti conservarea
biodiversitii n cadrul fermelor prin
intermediul instruirii i a serviciilor
de consiliere
Potenial de stimulare a
comunitilor locale n vederea
creterii gradului de contientizare
asupra nevoilor de conservare a
biodiversitii
Potenial de cretere a suprafeei
forestiere prin mpdurire

Creterea tendinei de abandon a activitilor agricole (n
special n zonele caracterizate de productivitate natural
sczut) ceea ce implic un risc ridicat de pierdere a
biodiversitii asociate terenurilor agricole cu valoare
natural nalt
Tendine de modernizae n agricultur, ceea ce presupune
input de substane chimice (de ex. consum crescut
pesticide)
Risc de a pierde suprafee importante de pune, datorit
standardelor sanitar-veterinare recent impuse fermierilor,
standarde ce pot afecta sistemele tradiionale de punat
aflate n imposibilitatea de a se adapta rapid
Impactul diferitelor boli asupra faunei (de ex. gripa
aviar)
Impactul tierilor ilegale asupra biodiversitii, asociate
suprafeelor forestiere
Destabilizarea microclimatelor, ca o consecin a
schimbrilor climatice
Impactul dezastrelor naturale asupra biodiversitii
asociate suprafeelor forestiere

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012 63
i la conservarea biodiversitii
Managementul resurselor naturale (de ap i sol) n agricultur i silvicultur
Consumul sczut de input-uri chimice
n agricultur, benefic pentru calitatea
apei
Multe complexe de cretere a
animalelor n regim intensiv au fost
nchise, fapt ce a condus la reducerea
polurii apelor cu nitrai
Sectorul agricultur ecologic este n
cretere i deine potenialul de a fi pe
mai departe dezvoltat
O bun calitate a solurilor n special
n zonele de cmpieLipsa instalaiilor i echipamentelor
necesare pentru managementul
gunoiului de grajd (n special pentru
depozitarea acestuia) n fermele
zootehnice
Lipsa infrasturii de canalizare i de
gospodrire a deeurilor domestice n
multe localiti rurale
Resurse hidrologice limitate,
caracterizate de o distribuie
disproporiont att spaial ct i
temporal
Suprafee largi de teren agricol
afectate de condiii climatice
nefavorabile (deficit sau exces de
ap), fenomene de degradare a solului
cum ar fi eroziunea sau alunecrile de
teren
Grad sczut de contientizare a
fermierilor asupra practicilor agricole
care reduc poluarea din surse agricole
i favorizeaz conservarea solului
Sectorul agricultur ecologic n
comparaie cu media european este
slab dezvoltat, iar piaa intern este
una tnr
Fenomenul de eroziune a solului este
rspndit la scar larg
Potenial de a mbunti calitatea
apei prin investiii n infrastructura de
ap din localitile rurale
Potenial de se mbunti adaptarea
la standardele de mediu (inclusiv
printr-un mai bun management al
gunoiului de grajd) prin investiiile n
modernizarea fermelor
Potenial de a se mbunti
managementul apei i solului prin
susinerea practicilor agricole care
protejeaz mediul
Potenial de a se mbunti
managementul resurselor naturale
prin instruire i consiliere, focusate pe
protecia mediului, inclusiv pe eco-
condiionalitate
Potenial crescut de utilizare a
resurselor forestiere n vederea
conservrii solului i prevenirii
inundaiilor prin mpdurirea
terenurilor agricole i non-agricole
Potenial de stimulare a comunitilor
locale, n vederea creterii gradului de
contientizare asupra nevoilor de
conservare a resurselor de ap i sol
Dezvoltarea reelei naionale de
perdele forestiere
Tendine de modernizare n agricultur, ceea ce include un
consum crescut de inputuri chimice (de ex. fertilizani)
Tendine de specializare i intensivizare printre operatorii
privai din zootehnie
Impactul tierilor ilegale asupra resurselor de ap i sol
Creterea ratei de apariie a fenomenelor asociate
schimbrilor climatice (de ex. inundaii, temperaturi
ridicate i secet) cu impact negativ asupra resurselor de
ap i sol
Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012 64
Bunstarea animalelor
Existena tradiiei n domeniul
creterii porcinelor
ncepnd cu anul 2011, n Romnia a
fost implement schema de ajutor de
stat care vizeaz sprijinirea
exploataiilor de cretere a porcinelor,
n vederea implementrii unor msuri
superioare de bunstare a animalelor.
Preferina consumatorilor romni
pentru carnea proaspt de porc i a
produselor din carne de porc.
Existena unor exploataii i capaciti
de procesare cu vechime i experien
n sectorul de cretere a suinelor,
precum i o ponderea semnificativ
pe care o au sistemele de cretere
integrate pe vertical (reproducie,
ngrare i abator propriu pentru
porcine) n Romnia.
Efective importante de porci care fac
obiectul monitorizrilor continue i
verificrilor ANSVSA n vederea
autorizrii exploataiilor comerciale
Existena unui numr foarte mare de
exploataii nonprofesionale care dein
efective importante de porci i psri
care nu fac obiectul autorizrilor
emise de ANSVSA.
Identificarea n urma controalelor
ANSVSA a unor neconformiti
legate de respectarea standardelor
minime de bunstare a animalelor.
Costuri ridicate asociate
implementrii i respectrii unor
standarde superioare de bunstare a
animalelor n cadrul exploataiilor
zootehnice.
Creterea numrului de ferme n care
se aplic msuri superioare msurilor
tehnologice obligatorii i
mbuntirea nivelului de bunstare a
porcilor conduce la mbuntire a
mediului i a spaiului rural,
contribuind la:
creterea animalelor, inndu-se
cont de nevoile etologice, specie,
ras, sex, vrst i categorie de
producie;
creterea calitii produselor, a
productivitii i a securitii
alimentelor, respectiv a siguranei
consumatorului.
mbuntirea managementului
furajelor, managementului creterii i
manipulrii porcilor, managementului
condiiilor de adpost i
managementului apei i al
microclimatului i implicit scderea
impactului asupra factorilor de mediu
n urma desfurrii activitilor
specifice creterii porcilor i psrilor.
Implementarea standardelor
superioare de bunstare a porcilor va
contribui pe termen mediu i lung la
educarea fermierilor i la acceptarea
mai uoar a noilor prevederi
referitoare la acest domeniu de
activitate de ctre fermierii romni.
Creterea presiunii asupra factorilor de mediu n urma
dezvoltrii sectorului de cretere a porcilor.
Renunarea la standardele superioare de bunstare a
animalelor n cadrul exploataiilor care beneficiaz n
prezent de sprijin n cadrul schemei de ajutor de stat, n
contextul economic actual, n situaia imposibilitii
susinerii acestei scheme din bugetul naional.
Meninerea sau creterea incidenei neconformitilor
legate de respectarea standardelor minime de bunstare a
animalelor, cu impact n calitatea produselor i siguranei
alimentare.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012 65
Calitatea aerului i schimbrile climatice
Romnia ndeplinete cerinele privind
emisiile de GES stabilite pentru anul
2010
Lipsa instalaiilor i a echipamentelor
necesare pentru managementul
gunoiului de grajd (n special pentru
depozitarea acestuia) favorizeaz
emisiile de amoniac
Manifestarea accentuat a
schimbrilor climatice n zonele cu
suprafee de pdure reduse

Potenial crescut de utilizare a
resurselor forestiere n vederea
limitrii gazelor cu efect de ser, prin
mpdurirea terenurilor agricole i
non-agricole
Potenial de a lupta mpotriva
schimbrilor climatice prin
dezvoltarea i utilizarea crescut a
surselor de energie regenerabil,
inclusiv prin producerea de
biocombustibili din agricultur i de
biomas din silvicultur
Potenial de a se mbunti adaptarea
fermelor zootehnice la standarde (de
ex. pentru a fi reduse emisiile de
amoniac)
Potenial de stimulare a comunitilor
locale n vederea creterii gradului de
contientizare privind problema
schimbrilor climatice
Contribuie crescut a agriculturii la schimbrile climatice
datorat nlocuirii practicilor agricole tradiionale (de ex.
cerere crescut pentru inputuri chimice, creterea gradului
de mecanizare)


DEZVOLTAREA ZONELOR RURALE

Piaa forei de munc

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012 66
Fora de munc disponibil
Deprinderi n domeniul confecionrii
produselor meteugreti tradiionaleNivel sczut de educaie i de
competen profesional
Nivel sczut al forei de munc
angajat n activiti non-agricole
Rata ridicat a somajului n rndul
tinerilor
Prezena redus a femeilor pe piaa
muncii

Schimbarea mentalitii i creterea
competenei emigranilor ntori acas
Beneficii n urma accesului la programe
de pregtire profesional i de calificare

Costul redus al forei de munc, ce determin migrarea
Migrarea ctre urban i strainatate
Lipsa investiiilor


Dezvoltarea sectorului afacerilor i a turismului
Resurse naturale i produse locale
Prezena facilitilor de confort rural
Diversitatea tipurilor de turism i a
locurilor care pot fi vizitate
Motenirea meseriilor tradiionale
ceramic, lemn, ln
Nivelul ridicat ale biodiversitii pe
suprafeele agricole
Ospitalitatea specific
Costul redus al forei de munc

Nivel sczut al veniturilor medii
Dependena fa de agricultura de
subzisten
Baza restrns a activitilor
economice alternative
Cultura antreprenorial slab
dezvoltat
Sprijin redus pentru ntreprinderi
Accesul redus pe pia al produselor
meteugreti
Calitate slab a infrastructurii i a
serviciilor turistice

Beneficii obinute n urma participrii la
programe de dezvoltare a spiritului
antreprenorial
Pondere ridicat a populaiei rurale
Agroturism/agricultura extensiv
Dezvoltarea patrimoniului natural i a
produselor aferente turismului rural
Dezvoltarea produselor agroalimentare
tradiionale i ecologice
Dezvoltarea i punerea n valoare a
activitilor meteugreti
Dezvoltarea sectorului de servicii
Beneficii obtinute n urma aplicrii
programului LEADER
Timp ndelungat necesar pentru dezvoltarea
infrastructurii rurale
Putere de cumprare relativ redus a locuitorilor din
mediul rural, pentru urmatorii civa ani
Tendina de mbtrnire a populaiei
Impunerea noilor norme sanitare, care limiteaz
accesul produselor tradiionale n agroturism
Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012 67
Calitatea vieii (infrastructura/servicii de baz/motenire cultural)
Ponderea ridicat a zonelor rurale
Motenire rural bogat (tradiii, cadru
natural, arhitectur tradiional)
Identitate rural/stil de via tradiional
Nivelul ridicat de biodiversitate,
asociat suprafeelor agricole

Infrastructura rural de baz slab
dezvoltat (drumuri, ap/tratarea
apei reziduale, energie i gaze)
Acces limitat la serviciile de baz
(faciliti pentru copii, vrstnici;
activiti recreative i spaii
recreaionale)
Degradare accentuat a
aezrilor/satelor cu valoare
cultural
Incidena ridicat a sarciei n
satele situate n zone mai puin
accesibile

Punctele de sinergie dintre programele
actuale de dezvoltare rural (PNDR,
POR, POS Mediu i alte programe
naionale i locale)
Sumele primite din strainatate sunt
investite n mare parte pentru creterea
nivelului calitii vietii.
Bogaia patrimoniului i a tradiiilor
rurale
Abordri integrate pentru acoperirea
simultan a mai multor zone de interes
ale proiectului, care au legatur ntre ele
Asociaii de utiliti publice nou-create
(asociaiile de dezvoltare
intercomunitar)


Depopularea zonelor rurale
Calamiti naturale
Dispariia patrimoniului i a tradiiilor rurale

Dezvoltare local
Structuri comunitare existente
(asociaii, ONG-uri etc.) care s
conduc proiectele de dezvoltare
locale
Noi asociaii de utilitate publice
(asociaii de dezvoltare
intercomunitar)
Lipsa resurselor financiare
necesare investiiilor i
cofinanrii proiectelor
Lipsa colaborrii ntre actorii
publici i cei privai

Valorificarea sprijinului financiar
european, pentru a mbunti activitatea
de construire a capacitilor i de
aplicare a strategiilor locale
Incapacitatea de formare a unor parteneriate locale
puternice i de promovare a potenialului endogen al
teritoriilor


Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012 68
LEADER

Strategii de dezvoltare local existente
sau n curs de elaborare
Pregtirea unor parteneriate active n
domeniul dezvoltrii locale
Membrii acestor parteneriate sunt
pregtii s elaboreze proiecte viabile
Cursuri organizate pentru pregtirea
potenialilor reprezentani ai
teritoriilor poteniale GAL-uri, n
vederea implementrii Axei LEADER
Lipsa resurselor financiare
Fragilitatea parteneriatelor (unele
parteneriate s-au dizolvat dup ce
i-au atins obiectivul)
Nencredere n structurile de tip
asociativ

Valorificarea sprijinului financiar
acordat prin PNDR pentru
implementarea strategiilor de dezvoltare
local
Valorificarea sprijinului financiar
acordat prin PNDR pentru mbuntirea
guvernanei locale

Absorbie sczut a alocrilor financiare
Existena unor parteneriate nereprezentative
Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012
69
3.2. Prezentarea strategiei alese n concordan cu punctele tari i slabe
Programul Naional Strategic este centrat pe trei aspecte-cheie:
1. Facilitarea transformrii i modernizrii structurii duale a agriculturii i silviculturii, precum
i a industriilor procesatoare aferente, pentru a le face mai competitive i pentru a contribui la
creterea economic i convergena veniturilor din spaiul rural (acolo unde este posibil), n
paralel cu asigurarea condiiilor de trai i protecia mediului din aceste zone.
2. Meninerea i mbuntirea calitii mediului din zonele rurale ale Romniei, prin
promovarea unui management durabil att pe suprafeele agricole, ct i pe cele forestiere.
3. Gestionarea i facilitarea tranziiei forei de munc din sectorul agricol ctre alte sectoare care
s le asigure un nivel de trai corespunztor din punct de vedere social i economic.
Acest lucru necesit o abordare complex, care s asigure o complementaritate ntre PNDR
inclusiv coordonarea i coerena strns ntre Axele 1, 2 i 3 i alte POS-uri (Dezvoltare Regional,
Dezvoltare Uman, Mediu, etc.) i programe naionale (de exemplu, programele de pensii i asisten
social, programul naional de nregistrare a terenurilor).
Pentru a aborda primul aspect cheie, PNDR trebuie s se concentreze n principal pe modul de
abordare i atenuare a dezavantajelor structurale din sectorul agricol i cel forestier, n vederea
modernizrii, consolidrii i restructurrii, care s permit atingerea unui nivel ridicat de
competitivitate i durabilitate din perspectiva proteciei mediului. Acest lucru va oferi un mecanism
puternic de conservare a vieii din spaiul rural, lrgind gama de locuri de munc viabile att n cadrul
fermei ct i n afara ei i contribuind astfel la atingerea obiectivului de convergen a veniturilor n
paralel cu pstrarea texturii sociale. Apoi, se are n vedere sprijinirea iniiativelor asociative ale
agricultorilor, pentru a se evita intensitatea excesiv a capitalului i costurile fixe ridicate, permindu-
se, totodat, captarea economiilor la scar, alturi de utilizarea eficient a resurselor insuficiente de
capital i a fondurilor acordate de UE.
Pentru a aborda cel de-al doilea aspect cheie, PNDR se va axa pe mbuntirea echilibrului
dintre dezvoltarea economic a zonelor rurale i utilizarea durabil a resurselor naturale, prin
meninerea i creterea atractivitii zonelor rurale - ca elemente de baz n diversificarea
exploataiilor i identificarea unor activiti economice alternative. Pentru a realiza acest lucru, este
prevzut sprijinirea, n continuare, a agriculturii din zonele defavorizate, abordndu-se astfel
problema abandonului terenurilor; de asemenea, agricultorii vor fi sprijinii pentru a introduce/aplica
n continuare practici agricole care nu afecteaz mediul. O atenie deosebit va fi acordat ajutorului
oferit agricultorilor i silvicultorilor pentru ca acetia s poat gestiona dezavantajele i obligaiile
care decurg din implementarea reelei Natura 2000.
Pentru a aborda cel de-al treilea aspect cheie, ar fi necesar ca PNDR s aib n vedere nevoile a
dou mari categorii din zonele rurale: populaia trecut de vrsta pensionrii i populaia activ, dar
angajat cu timp de ocupare parial sau omer. n ceea ce privete prima categorie, PNDR, completat
prin programele naionale, va juca un rol important n facilitarea transferului de terenuri ntre
generaii, pe baza dinamicii pieei, de la agricultorii vrstnici, care n prezent dein 31% din totalul
suprafeelor, la agricultorii mai tineri. Pentru cea de-a doua categorie, PNDR, n special prin axele 3 i
4, va juca un rol important n facilitarea diversificrii economiei rurale non-agricole i dezvoltarea
sectorului agricol cu timp de ocupare parial
14
.
Strategia prezentat necesit realizarea unor investiii n cadrul celor patru axe ale PNDR: (a) Axa 1
Creterea competitivitii sectoarelor agricol i forestier (41,44% din alocarea FEADR pentru cele
patru axe), (b) Axa 2 mbuntirea mediului i a spaiului rural (26,46% din alocarea FEADR
pentru cele patru axe), (c) Axa 3 Calitatea vieii n zonele rurale i diversificarea economiei rurale
(27,53% din alocarea FEADR pentru cele patru axe) i (d) Axa 4 LEADER (4,57% din alocarea
FEADR pentru cele patru axe).

14
Aceast categorie este format din agricultori care, cel mai probabil, vor rmne la agricultura de subzisten - ns ale cror venituri
vor proveni n principal din surse (rurale i urbane) non-agricole, dar care ar putea contribui la volumul de producie-marf.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012
70
De asemenea, prin Planul European de Redresare Economic (PERE) au fost alocate fonduri
suplimentare pentru noile provocri. Dintre acestea, Romnia a optat pentru susinerea prioritilor
privind schimbrile climatice, energia regenerabil, managementul resurselor de ap, biodiversitatea,
restructurarea sectorului lactate i infrastructura de internet n band larg. Prin PERE a fost alocat
Romniei suma de 101,694 milioane euro. Astfel, ponderea estimat n total alocare FEADR i PERE,
pentru axele ce vizeaz noile provocri, este: 41,49% - Axa 1, 26,47% - Axa 2 i 27,54% - Axa 3.

Strategia aleas pentru implementarea Planului European de Redresare Economic (PERE)

Romnia va primi 101 694 000 Euro prin PERE. Opiunea strategic a Romniei pentru aceste resurse
suplimentare este s ntreasc sprijinul financiar iniial al tuturor operaiunilor existente definite n
PNDR pentru a se conforma prioritilor stabilite prin Bilanul de Sntate al PAC. Suplimentarea
resurselor va respecta structura iniial din bugetului PNDR astfel nct ponderea operaiunilor n
cadrul axei prioritare dar i ponderea axelor n bugetul total al programului s nu se modifice.

Finanarea suplimentar va fi utilizat n principal pentru:
- Consolidarea operaiunilor deja existente n cadrul Planului Naional Strategic, cum ar fi:
o mbuntirea eficienei utilizrii ngrmintelor cu azot, precum i depozitarea
ngrmintelor pentru reducerea emisiilor CH
4
i N
2
O i n vederea contribuirii la
micorarea schimbrilor climatice;
o Acordarea sprijinului pentru investiiile n legtur cu producia de produse lactate
i mbuntirea sectoarele de procesare i comercializare a lactatelor ct i creterea
competitivitii acestor produse. Fondurile privind acordarea de sprijin suplimentar
ctre productorii de lactate, iau n considerare situaia actual a pieei, precum i
ncetarea cotei de lapte. Noul sprijin va permite productorilor de lactate o tranziie
mai lin i o mai bun adaptare la noile condiii de pia;
o Stimularea/ncurajarea utilizrii de echipamente pentru tratarea apei reziduale n
exploataii agricole i n cadrul proceselor de procesare i comercializare, a tehnicilor
de producie privind economisirea apei cu scopul de a mbunti managementul
apei;
o Stimularea culturilor perene energetice i procesarea biomasei agricole/forestiere
pentru energie regenerabil n vederea nlocuirii combustibilului fosil, permiterea
sechestrrii carbonului, reducerea N
2
O, astfel contribuind la lupta mpotriva
schimbrii climatice;
o Meninerea prioritilor deja existente i anume: conservarea biodiversitii i
prezervarea terenurilor agricole cu nalt valoare natural ameninate cu abandonul
sau intensificarea, asigurarea unui bun statut al resurselor de ap, evitarea unei
degradri ulterioare a solului i combaterea schimbrilor climatice mpreun cu
efectele adverse ale acesteia.
o Stimularea achiziionrii de echipamente pentru producerea de energie din alte surse
dect biocombustibil, precum i investiii n sisteme privind producerea i furnizarea
cu energie regenerabil n vederea stimulrii nlocuirii combustibililor tradiionali, n
principal pentru asigurarea necesarului de energie n cadrul fermei.

- Creterea intensitii sprijinului pentru anumite tipuri de operaiuni cum ar fi investiiile
pentru mbuntirea eficienei ngrmintelor pe baz de azot, echipamente pentru tratarea
apei reziduale n cadrul exploatailor agricole i n cadrul proceselor de procesare i
comercializare. Aceast intensitate a sprijinului este crescut n vederea compensrii
costurilor ridicate suportate de ctre fermieri, precum i datorit faptului c aciunile
implcate nu presupun un profit care s-i stimuleze pe fermieri s fac aceste investiii.
n ceea ce privete infrastructura broadband, extinderea i mbuntirea infrastructurii internet de
mare vitez n zonele rurale, rmne un obiectiv major al Guvernului Romniei. Dei informaiile
statistice n aceast privin sunt incomplete, acoperirea broadband n zona rural este mult mai
sczut n comparaie cu media european. Informaiile existente nu permit nc o indentificare clar a
gradului de acoperire pe cele dou arii geografice (urban i rural) care s faciliteze stabilirea unei linii
clare de demarcare pentru intervenia FEADR ce poate sprijinii aceste investiii exclusiv n spaiul

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012
71
rural. n plus, odat obinute aceste informaii i stabilit noul criteriu de demarcare alte documente
programatice, precum Cadrul Naional Strategic de Referin, Planul Naional Strategic pentru
Dezvoltare Rural i POS CCE ct i alte programe operaionale necesit amendarea corespunztoare
pentru a stabili activitile a fi finanate prin PNDR complementar celor din POS CCE. O asemenea
abordare va necesita o perioad important de timp pentru a clarifica aspectele tehnice de detaliu ce
vor trebui incluse n PNDR printr-o nou modificare a programului. Lund n considerare cele
menionate mai sus, coroborat cu lipsa informailor statistice, o viitoare includere a acestui tip de
activitate este prevzut dup 2010. La acel moment, PNS-ul va fi amendat corespunztor.

3.2.1. Prioritizarea obiectivelor i msurilor aferente Axei 1

Msurile sprijinite prin Axa 1 vizeaz creterea competitivitii sectoarelor agroalimentar i
forestier din Romnia, recunoscndu-se astfel importana urmtoarelor aspecte:
- Consolidarea potenialului suprafeelor mari de teren, pretabile pentru agricultur, pentru a
profita de ocaziile oferite de o pia intern i european aflat n plin dezvoltare, prin
aducerea la potenialul real a segmentului de exploataii neperformante, prin intermediul
eforturilor de modernizare i restructurare;
- Abordarea problemei productivitii sczute a muncii i a nivelului sczut de educaie i
competen din agricultur prin rennoirea generaiilor de efi de exploataii, mbuntirea
competenelor prin organizarea de formri profesionale i sprijinirea ageniei publice de
consultan precum i a sectorului privat de consultan nou-aprut, n eforturile lor de a
rspunde cerinelor segmentului exploataiilor, fie individual, fie prin asociere;
- Abordarea problemei canalelor subdezvoltate de comercializare a produselor fermelor, prin
sprijinirea nfiinrii grupurilor de productori i asigurarea unei coordonri verticale ntre
procesatorii agricoli i lanurile de distribuie;
- Abordarea problemei numrului mare de ntreprinderi mici din sectorul de procesare
agroalimentar i forestier - cu slabe economii de scar, utilizare redus a capacitilor i nivel
sczut de conformitate cu normele europene, prin facilitarea activitilor de modernizare i
restructurare a acestora.

Nevoia de abordare a acestor probleme importante a dus la identificarea a trei obiective
strategice, n cadrul Axei 1 din PNS, fiecare din ele fiind defalcat pe obiective specifice. Legtura
dintre obiectivele strategice ale Axei 1 din PNS, obiectivele specifice i msurile care vor trebui
cofinanate prin PNDR este ilustrat n tabelul de mai jos:

Obiectiv general

Creterea competitivitii sectoarelor agro-alimentar i forestier
Obiective strategice

mbuntirea competenelor
fermierilor i ale altor persoane
implicate n sectoarele
agroalimentar i forestier, ca
mijloc de ncurajare a unui
management mai bun al
exploataiilor agricole, pdurilor
i unitilor de procesare.

mbuntirea competitivitii
fermelor comerciale i de semi-
subzisten i asociaiilor acestora,
n paralel cu respectarea principiilor
dezvoltrii durabile.

Restructurarea i
modernizarea sectoarelor
de procesare i marketing
a produselor agricole i
forestiere, n paralel cu
respectarea principiilor
dezvoltrii durabile.
Balana indicativ ntre prioriti

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012
72
101,7 mil Euro 2.527,6 mil Euro

1.357,4 mil Euro
Obiective specifice

Sprijinirea fermierilor i
persoanelor care i desfoar
activitatea n sectoarele
agroalimentar i forestier, pentru
mbuntirea capitalului uman
prin sprijinirea acestora n
vederea adaptrii la noul
context.

Accelerarea adaptrii structurale a
agriculturii i ncurajarea fermelor
de semi-subzisten s ptrund pe
pia.

Modernizarea exploataiilor
agricole

Creterea adaptrii fermelor din
punct de vedere economic i de
mediu.

Sprijinirea industriei
agro-alimentare.

mbuntirea modului de
gospodrire a pdurilor i
dezvoltarea produselor
silvice.
Msuri

Formare profesional, informare
i difuzare de cunotine.

Furnizarea de servicii de
consiliere i consultan pentru
agricultori.

Utilizarea serviciilor de
consiliere.

Instalarea tinerilor fermieri.Modernizarea exploataiilor
agricole.

Sprijinirea fermelor agricole de
semi-subzisten.

mbuntirea i dezvoltarea
infrastructurii legate de dezvoltarea
i adaptarea agriculturii i
silviculturii.

Creterea valorii adugate
a produselor agricole i
forestiere.

nfiinarea grupurilor de
productori.

mbuntirea valorii
economice a pdurii.


Alegerea obiectivelor menionate mai sus i echilibrul financiar dintre ele sunt rezultatul unei
analize de baz i al unei analize SWOT, realizate n cadrul PNDR. n urma analizei, s-au
desprins trei prioriti: cunotine i competen, competitivitatea sectoarelor primare din agricultur
i silvicultur i nevoia de modernizare i restructurare a sectoarelor de procesare i comercializare
din domeniile agroalimentar i forestier.
Urmare realocrii propuse ntre msurile axei 1, n vederea introducerii submsurii 125 c), precum si a
realocarii propuse la mijlocul perioadei de implementare (2011) alocarea n procente pentru cele trei
prioriti este urmtoarea: cunotine i competen (2,55%), competitivitatea sectoarelor primare din
agricultur i silvicultur (63,40%) i nevoia de modernizare i restructurare a sectoarelor de
procesare i comercializare din domeniile agroalimentar i forestier (34,05%).
Sub aspect financiar, cea mai important prioritate, mbuntirea competitivitii
exploataiilor comerciale i de semi-subzisten i a asociaiilor lor este abordat n obiectivul
strategic nr. 2 din PNS. Aceast component este abordat n PNDR att prin msuri de investiii
(modernizarea exploataiilor agricole, mbunatirea i dezvoltarea infrastructurii), ct i prin msuri

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012
73
care nu presupun investiii (instalarea tinerilor fermieri, sprijinirea exploataiilor de semi-subzisten).
Statutul prioritar al obiectivului strategic nr. 2 este n acord cu nivelurile ridicate de investiii i de
restructurare necesare n sectoarele primare din agricultur i silvicultur, identificate n analiza
situaiei actuale i SWOT. Msurile obiectivului strategic nr. 2 se axeaz n special pe activitile
necesare abordrii dezavantajelor structurale cu care se confrunt agricultura Romniei, care s-au
desprins i ele n urma analizei situaiei actuale i SWOT: o suprafa prea mare de teren care este
deinut, n mod neproductiv, de: (a) prea multe exploataii mici i (b) de prea muli agricultori care se
apropie sau au depit vrsta pensionrii, n toate aceste exploataii. n domeniul produciei vegetale
se va acorda prioritate sectoarelor deficitare: legume, pepiniere i plantaii de pomi i arbuti
fructiferi, cpunrii, culturi de cmp, pepiniere i plantaiile de vi de vie pentru vin (cu excepia
restructurrii/reconversiei plantaiilor de vi de vie) i struguri de mas, precum i sectorului de
cretere a animalelor. Criteriile de selecie au n vedere fermele de semi-subzisten, tinerii fermieri,
membrii formelor asociative etc. n ceea ce privete procesarea produselor agricole sprijinul va fi
acordat ctre sectoarele care au nregistrat deficit: lapte i produse lactate, carne i ou; cereale i
panificaie; legume, fructe i cartofi; obinerea i utilizarea biocombustibililor; semine oleaginoase;
miere de albine, vin. Criteriile de selecie au n vedere sectoarele prioritare, ncurajarea produselor
tradiionale, folosirea surselor de energie regenerabil etc. Msurile care nu presupun investiii
contribuie la dezvoltarea durabil a economiei sectorului agricol. Agricultorii sunt ncurajai s se
adapteze pieei i nevoilor consumatorilor. Iniiativele de formare i informare vor ajuta la
diseminarea procedurilor. Astfel, agricultorii vor fi ncurajai s-i mbunteasc calitatea
produselor. Pentru aplicaiile privind sprijinirea tinerilor fermieri, fermele de semi-subzisten i
grupurile de productori se vor aplica criterii de selecie: zone defavorizate, numr de membrii,
realizarea de investiii etc.
Investiiile n infrastructura agricol i modernizarea exploataiilor sunt necesare pentru a crete
nivelul de competitivitate, a ndeplini standardele comunitare i a atenua gradul de vulnerabilitate n
faa ameninrilor externe de tipul modificrilor climatice.
Sectorul produciei primare are nevoie de o mbuntire a competitivitii i de modernizare a
exploataiilor. Investiiile care vizeaz producia de biocombustibili, utilizarea biomasei i a energiei
din surse regenerabile vor fi ncurajate, din cauza necesitii de a reduce emisiile de gaze de ser. n
ce privete diminuarea schimbrilor climatice, investiiile din exploataii legate de cerinele Directivei
nitrailor au n vedere reducerea emisiilor de amoniac.
Avnd n vedere c analiza SWOT relev o structur dual a agriculturii romneti, precum i faptul
c exploataiile agricole mici au acces dificil la credite i c investiiile realizate n mod individual nu
sunt viabile economic i nu conduc la creterea competitivitii, este necesar reducerea acestor
discrepane, prin dezvoltarea sectorului exploataiilor agricole mijlocii. Astfel, prin Msura 121
Modernizarea exploataiilor agricole, vor fi ncurajate formele asociative, constituite conform
legislaiei n vigoare, prin acordarea unui plafon de sprijin mai ridicat.
Aciunile de modernizare a exploataiilor nu vor viza numai sprijin pentru agricultorii individuali ci
vor viza i asociaiile acestora, pentru a ncuraja dezvoltarea economiei de scar, n paralel cu
utilizarea eficient a resurselor de capital limitate, a fondurilor europene i mbuntirea condiiilor
de trai i de munc, prin adoptarea unei mentaliti de ntrajutorare n rndul fermierilor. Asemenea
aciuni i vor ajuta s profite de oportunitatea dezvoltrii pieei interne i externe europene prin
aducerea sectorului neperformant la potenialul su real, prin modernizare i restructurare.
Printre msurile vizate n obiectivul strategic nr. 2, msura referitoare la instalarea tinerilor fermieri
merit o atenie deosebit. Aceast msur este necesar pentru a rezolva problema transferului de
terenuri dintre generaii, n cadrul segmentului exploataiilor de 6-40 UDE. Aceast problem decurge
din faptul c numrul agricultorilor tineri sau de vrst medie este de doar 12.000 (din care 4.000 au
vrsta de pn n 40 de ani) i acetia nu ar putea utiliza terenurile care vor fi transferate, de la
agricultorii mai n vrst i care vor fi ncurajai s renune la practicarea agriculturii. Fr un numr
suficient de agricultori tineri, exist un risc semnificativ, ca terenurile s fie abandonate, folosite
neproductiv sau ca acetia, s achiziioneze exploataii care s le depeasc posibilitile de
administrare sau realizarea de investii. De aceea, este necesar ca numrul agricultorilor tineri s
creasc, astfel nct, terenurile devenite disponibile prin pensionare sau prin renunarea la practicarea

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012
74
agriculturii, s poat fi utilizate productiv i s contribuie la creterea economic global i la
dezvoltarea rural durabil. Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri va viza fora de munc deja
activ n agricultur, cum sunt lucrtorii agricoli din exploataiile agricole familiale, fermele de semi-
subzisten de peste 6 UDE, exploataiile agricole care fac parte dintr-o form asociativ. Msura
referitoare la instalarea tinerilor fermieri nu va ncuraja persoanele din afara sectorului s preia
activiti agricole, ea fiind orientat ctre beneficiarii prioritari, aa cum reiese din analiz. Situaia
demografic din cadrul exploataiilor agricole sugereaz, de asemenea, c o astfel de necesitate nu
este conform cu nevoia de a ncuraja i facilita un transfer mai mare al forei de munc din
agricultur.
A doua mare prioritate este abordat n obiectivul strategic nr. 3 din PNS, care vizeaz nevoia
de restructurare i modernizare a sectoarelor de procesare i comercializare din domeniile
agroalimentar i forestier. Msurile elaborate pentru atingerea acestui obiectiv cuprind nfiinarea
grupurilor de productori i investiiile axate pe crearea de valoare adaugat pentru produsele agricole
i forestiere i mbuntirea valorii economice a pdurii. Msurile referitoare la nfiinarea grupurilor
de productori abordeaz problema canalelor de comercializare a produselor din exploataiile mici,
care sunt slab dezvoltate n prezent, ntr-o manier care va asigura cooperarea vertical ntre
agricultori, procesatori i distribuitorii cu amnuntul. Investiiile din sectoarele de procesare
alimentar i forestier vor viza problemele cu care se confrunt acestea, caracterizate prin numrul
mare de ntreprinderi insuficient dotate, concomitent cu nregistrarea unei creteri a investiiilor
strine directe.
Dup cum se precizeaz n analiz, formele asociative joac un rol important n procesul de adaptare
calitativ i cantitativ a materiei prime la cerinele industriei agroalimentare. Astfel, prin Msura 123
Creterea valorii adugate a produselor agricole i forestiere, s-a stabilit un plafon de sprijin mai
ridicat pentru investiiile realizate de diverse forme de asociere.
Astfel, prin sprijinirea formelor asociative, att prin Msura 121 Modernizarea exploataiilor
agricole, ct i prin Msura 123 Creterea valorii adugate a produselor agricole i forestiere, se
asigur att integrarea n lanul agroalimentar, ct i coerena programului.
Investiiile realizate pentru mbuntirea valorii economice a pdurilor vor servi la creterea i
lrgirea suprafeelor mari de pdure din Romnia care au o valoare ridicat i sunt bine administrate,
pentru a putea profita de ocaziile oferite de pieele europene, din ce n ce mai mari, pentru cheresteaua
certificat. Motivul stabilirii acestui obiectiv ca unul prioritar const n faptul ca sunt necesare
investiii mari pentru restructurarea, modernizarea i creterea competitivitii din sectorul de
procesare agro-forestier, pentru a asigura o bun integrare pe pia a exploataiilor. De asemenea,
competitivitatea sectorului agricol i forestier primar depinde de gradul de competitivitate al canalelor
sale de comercializare (att pentru input, ct i pentruoutput) i al industriei de procesare.
A treia prioritate este abordat n obiectivul strategic nr. 1 i vizeaz competenele i
cunotintele din sectorul agricol i forestier. Msurile prevzute pentru atingerea acestui obiectiv
cuprind sprijinirea activitilor de formare profesional, informare, diseminare i difuzare a
cunotinelor, precum i sprijinirea furnizrii serviciilor de consultan i consiliere pentru ferme.
Aceste msuri au n vedere nivelul sczut de educaie i competen a lucrtorilor din exploataiile
agricole i din sectorul forestier i nevoia de orientare a serviciilor de consultan agricol (public-
ANCA, privat, existent n form incipient i ONG-uri) ctre nevoile micilor fermieri. Aceste msuri
nu vor servi doar la mbuntirea competitivitii exploataiilor, ci vor servi i la difuzarea
cunotinelor referitoare la rolul agriculturii n protejarea naturii i capacitatea agricultorilor de a se
folosi de serviciile de mediu, ca mijloc de generare a veniturilor. Dei atingerea acestui obiectiv
constituie un element important al creterii competitivitii globale a sectoarelor agroalimentar i
forestier, activitile pe care acesta le presupune nu sunt la fel de costisitoare precum cele prevzute n
msurile destinate creterii competitivitii exploataiilor comerciale i de semi-subzisten sau
restructurrii i modernizrii sectoarelor de procesare i comercializare agroalimentar i forestier.
Structura avut n vedere pentru msurile Axei 1 are ca scop maximizarea sinergiilor i
complementaritilor dintre diferitele msuri i creterea capacitii create prin Programul
SAPARD i alte programe de finanare. Se previzioneaz aplicarea majoritii msurilor n acelai

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012
75
timp. Este foarte important ca msurile legate de obiectivele strategice 2 i 3 s fie aplicate simultan,
deoarece, pentru a putea investi n propriile exploataii, fermierii au nevoie de stimulentul oferit de
noile reele de comercializare, prin intermediul formelor asociative, precum i de un sector dinamic de
procesare i comercializare agroalimentar, care s genereze o cerere puternic pentru produsele lor.
La fel, modernizarea i restructurarea sectorului de procesare i comercializare agroalimentar
depinde de eforturile de modernizare i restructurare din sectorul produciei primare. n plus,
investiiile pentru modernizarea exploataiilor depind de msurile care nu presupun investiii, cum ar
fi formarea profesional, serviciile de consultan i consiliere, sprijinirea agricultorilor de semi-
subzisten i a tinerilor fermieri. n cazul sprijinirii tinerilor fermieri i a agricultorilor din fermele de
semisubzisten, plile nu necesit accesul la credite sau la mijloace de prefinanare, fiind vizate
exploataiile de 2-40 UDE, cu potenialul cel mai mare de a deveni viabile din punct de vedere
comercial. Aceast categorie de agricultori poate fi apoi ncurajat s se asocieze i s realizeze
investiii pentru modernizarea exploataiilor. Mai mult, sprijinirea instalrii tinerilor fermieri i
agricultorilor de semi-subzisten, trebuie nsoite de sprijin non-financiar, prin formare profesional
i consultan. Importana evident a msurilor care nu presupun investiii, justific volumul mare de
fonduri care le-a fost alocat n cadrul PNDR.
Majoritatea msurilor programate a fi aplicate simultan la nceputul perioadei de programare
vor consolida capacitile deja create prin programele de finanare anterioare. De exemplu,
experiena dobndit prin investiiile de modernizare a exploataiilor i a sectorului de procesare
agroalimentar, desfurate prin Programul SAPARD, a pus bazele msurilor care sprijin astfel de
investiii prin PNDR. n plus, proiectele MADR sprijin deja investiii legate de irigaii i drumuri
forestiere i servesc la stabilirea unui cadru strategic, juridic i de mediu care vor crete capacitatea de
implementare a msurii referitoare la infrastructura agricol i forestier. Dei experiena Romniei n
domeniul iniiativelor precum cele de sprijinire a fermierilor tineri sau de semi-subzisten, este
limitat, importana acestor msuri nu permite ntrzierea aplicrii lor. Totui, se nelege c n etapa
iniial, aceste msuri ar putea ncepe relativ lent, dup care, cu timpul, s creasc n importan. Se
mai prevede ca o mare parte a eforturilor de creare a capacitilor s fie orientat ctre instituiile
responsabile cu administrarea i sprijinirea acestor msuri, cu accent pe nvarea din practicile
internaionale, crearea de reele i diseminarea experienei acumulate.
Sprijinirea serviciilor de consultan i consiliere agricol, msura a crei implementare va fi
ntrziat
Prevederile stipulate n seciunile I, II, III ale Anexei VIII a Tratatului de Aderare vor fi aplicabile n
perioada 2007-2009, cu excepia seciunii I, punctul D al Anexei, aplicabil pentru perioada 2010-
2013 i care privete furnizarea de servicii de consultan agricultorilor care vor beneficia de sprijin
de semi-subzisten. Prevederile financiare specifice, prevzute n seciunea IV a Anexei VIII, vor fi
aplicabile pe toat perioada de programare 2007-2013.
Msura 143Furnizarea de servicii de consiliere i consultan pentru agricultori va fi disponibil
ntre 2007 i 2009, perioad n care serviciile de consultan vor fi finanate n proporie de 100%.
ncepnd cu anul 2010, msura va fi disponibil cu o rat a sprijinului de 80%.
Deoarece pentru o serie de msuri nu exist suficient experien (instalarea tinerilor fermieri,
sprijinirea fermelor de semi-subzisten, agro-mediu), prin Msura 143, potenialii beneficiari ai
acestor msuri vor primi att consultan ct i sprijin pentru a completa documentele necesare pentru
a le accesa.

3.2.2. Prioritizarea obiectivelor i msurilor aferentei Axei 2
Msurile din cadrul Axei II vizeaz meninerea i mbuntirea calitii mediului rural din spaiul
rural prin promovarea unui management durabil att al suprafeelor agricole ct i al celor forestiere.
Deasemenea, este vizat i sectorul de cretere animalelor, ndeosebi prin promovarea unor standarde
superioare de bunstare a animalelor. Aceast intervenie se realizeaz cu scopul de a:

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012
76
- mbuntii echilibrul dintre nevoia de dezvoltare economic a zonelor rurale i utilizarea
durabil a resurselor naturale, care vor constitui baza creterii economice;
- Aborda problema abandonului activitilor agricole din zonele defavorizate agricol ntr-o
manier care s atenueze riscul de abandon al acestora;
- Acorda sprijin financiar agricultorilor i proprietarilor de pdure pentru prestarea de servicii
de protecie a mediului pentru conservarea i protejarea florei i faunei slbatice, apei i
solului - conform prioritilor de mediu ale UE referitoare la agricultur i silvicultur i de
a menine sistemele agricole de tip HNV (high natural value- cu valoare natural nalt),
susine Natura 2000, ndeplini obligaiile prevzute de Directiva Cadru Ap i Directiva
Nitrai i de a atenua efectele schimbrilor climatice;
- Acorda sprijin financiar n vederea implementrii n cadrul exploataiilor de cretere a
porcilor a unor standarde superioare de bunstare a animalelor;
- Menine i crete atractivitatea zonelor rurale, ca baz de diversificare a funciilor fermelor i
de generare a activitilor economice alternative;
- Aborda problema nivelului sczut de informare a agricultorilor n privina practicilor de
gospodrire extensiv a terenurilor agricole.

Obiectiv general
mbuntirea mediului i a spaiului ruralObiective strategice
Continuarea utilizrii
terenurilor agricole din zonele
defavorizate i promovarea
agriculturii durabile
Conservarea i mbuntirea
strii resurselor naturale i a
habitatelor
Promovarea managementului
durabil al terenurilor forestiere
Balana indicativ ntre prioriti
1.100,9 mil Euro

1.151,3 mil Euro 229,4 mil EuroObiective specifice
S contribuie n zona montan
defavorizat la utilizarea
continu a terenurilor agricole,
meninndu-se astfel
viabilitatea spaiului rural i,
de asemenea, meninndu-se i
susinndu-se activitile
agricole durabile.

S contribuie n zonele
defavorizate - altele dect zona
montan, la utilizarea continu
a terenurilor agricole,
meninndu-se astfel i
viabilitatea spaiului rural i,
de asemenea, meninndu-se i
susinndu-se activitile
agricole durabile.

S contribuie la dezvoltarea
rural durabil prin
ncurajarea utilizatorilor de
terenuri agricole s introduc
sau s continue metode de
producie agricol,
compatibile cu mbuntirea
mediului, inclusiv a
biodiversitii, a apei, a
solului i a peisajului rural.


Asigurarea unor standarde
superioare de bunstare a
animalelor n cadrul fermelor
zootehnice, prin acoperirea
costurilor suplimentare i
pierderii de venituri pentru
mbuntirea condiiilor de
mediu i a bunstrii
animalelor, datorate
angajamentelor asumate pe

Creterea suprafeei de pdure cu
rol de protecie a apei, solurilor,
mpotriva factorilor naturali i
antropici duntori, precum i de
asigurare a funciilor recreative, pe
baza rolului multifuncional al
acesteia.

Sprijinirea proprietarilor de
terenuri forestiere prin
compensarea dezavantajelor
specifice rezultate din
implementarea reelei Natura 2000,
pe baza obligaiilor ce revin din
directivele pentru protecia
psrilor i conservarea habitatelor
naturale i a speciilor slbaticeProgramul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012
77
baze voluntare n favoarea
bunstrii i proteciei prin
aplicarea unor msuri, altele
dect msurile tehnologice
obligatorii, pentru depirea
standardelor minime
obligatorii.
Msuri
Sprijin pentru Zona Montan
Defavorizat

Sprijin pentru zone
defavorizate altele dect
zona montan
Pli de agro - mediu


Pli n favoarea bunstrii
animalelor
Prima mpdurire a terenurilor
agricole

Prima mpdurire a terenurilor non
agricole

Pli Natura 2000 pe teren forestier

Alegerea acestor obiective i stabilirea balanei financiare dintre ele a fost realizat pe baza punctelor
tari i a punctelor slabe identificate n analiza situaiei actuale a mediului nconjurtor.
Prioritatea principal n ceea ce privete implementarea msurilor din cadrul Axei II n
Romnia, o constituie conservarea biodiversitii pe suprafeele agricole i forestiere.
Suprafee largi din Romnia sunt afectate din punct de vedere al productivitii naturale
reduse. Aceste suprafete sunt de regul asociate cu o biodiversitate bogat, dar sunt ameninate de
fenomenul de abandon al activitilor agricole care poate afecta att biodiversitatea ct i viabilitatea
zonelor rurale, iar din acest motiv sprijinul pentru zonele defavorizate va avea o contribuie
important. Aceast contribuie va fi esenial n special pe termen scurt, n timp ce alte msuri
precum cea de pli de agro-mediu va ajuta la crearea unui sistem pe deplin funcional, care s poat
rspunde obiectivului de mbuntire a mediului i a spaiului rural.
Romnia deine o mare varietate de habitate naturale valoroase, precum i numeroase specii de
flor i faun salbatic. O mare parte a acestor componente ale biodiversiti este legat de utilizarea
extensiv a terenurilor agricole i forestiere. Acest utilizare extensiv se refer nc la suprafee
extinse de puni semi-naturale valoroase, care se gsesc cu precdere n zonele de munte i de deal,
ns majoritatea punilor semi-naturale se afl sub presiunea crescut a abandonrii sau intensificrii
activittilor agricole, fapt care impune aplicarea unor msuri adecvate, care s asigure sprijinul
necesar pentru meninerea i creterea valorii naturale a acestor terenuri, prin ncurajarea meninerii
practicilor agricole extensive. Astfel, dei conceptul de teren agricol cu valoare natural nalt
(HNV) este nou n Romnia, este extrem de important i trebuie promovat, avnd n vedere existena
unui numr mare de utilizatori de terenuri care aplic sisteme agricole tradiionale, gospodrite n mod
extensiv i care susin o mare diversitate de specii slbatice i habitate naturale. De asemenea, prin
sprijinirea suprafeelor agricole i forestiere cu valoare natural nalt se poate asigura pentru viitor o
baz de dezvoltare durabil a zonelor rurale, care s includ totodat promovarea produselor
alimentare tradiionale i diversificarea activitilor prin turism durabil.
n estul UE se regsesc ntr-o pondere ridicat specii de psri specifice terenurilor agricole. n
Romnia, mai pot fi gsite n numr mare, multe exemplare din specii de interes comunitar (de
exemplu Crex crex, Lanius minor, Falco vespertinus). Dei aceste populaii par a fi rmas stabile n
ultimii 25-30 ani, exist totui riscul ca noile tendine de intensificare a practicilor agricole sau
abandonul activitilor pe terenurile agricole s aib un impact negativ asupra numrului de indivizi ai
acestor specii. Romnia are astfel responsabilitatea de a promova, prin msuri din cadrul Axei 2, o
utilizare adecvat a terenurilor agricole, care s contribuie la protecia speciilor de psri specifice
terenurilor agricole, protejate la nivel european. Dei aceast aciune este iniial una pilot, n
momentul n care se va acumula experiena necesar se vor crea capacitile adecvate de
implementare a acestor scheme de protecia psrilor la scar larg.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012
78
Sprijinul acordat n vederea compensrii dezavantajelor specifice care decurg din
implementarea reelei Natura 2000 i din obligaiile asumate n contextul implementrii
Directivelor Psri i Habitate va contribui n acelai timp i la conservarea habitatelor naturale i
semi-naturale de importan naional i international. Dezvoltarea sectorului forestier precum i
ncurajarea gospodririi durabile a acestuia sunt elemente cheie pentru prevenirea inundaiilor, cat i
pentru conservarea solului. Impdurirea terenurilor agricole i neagricole este de importan deosebit
n atingerea acestor obiective.
Abandonarea afecteaz diferitele categorii de utilizare a terenurilor, iar mpdurirrea lor poate fi o
soluie alternativ de utilizare.Terenul abandonat reprezint n special suprafeele de teren din
urmtoarele categorii: arabil, puni i fnee naturale, plantaii pomicole, vii, alte culturi permanente,
grdini familiale i care nu a fost utilizat n ultimii 2 ani. O definiie a terenurilor neagricole va fi
stabilit i introdus n PNDR la modificarea programului odat cu introducerea n program a Msurii
223 Prima mpdurire a terenurilor neagricole.
Suprafeele ce sunt constituite ca pajiti permanente nu fac obiectul msurilor de prim mpdurire, iar
terenurile agricole i neagricole aflate n siturile NATURA 2000 sunt eligibile doar dac proiectele de
mpdurire sunt n concordan cu obiectivele planurilor de management ale sitului.
Cea de-a doua prioritate a Romniei, n cadrul Axei 2, este protejarea i gospodrirea durabil
a resurselor naturale, n special a apei i a solului.
Dei n prezent resursele de ap se gsesc, n general, n stare bun, tendina tot mai mare de
utilizare a substanelor chimice n agricultur prezint un risc real. Ca urmare, n Axa 2 sunt
incluse o serie de msuri care pot contribui la reducerea acestui risc (de ex. cerinele de agro-mediu
referitoare la eliminarea complet a utilizrii ngrmintelor chimice, aplicarea practicilor de
agricultur ecologic precum i a practicilor de prevenire a infiltrrii nitrailor n sol prin promovarea
culturilor verzi) i la atingerea obiectivelor Directivei Cadru Ap. Pe lng aceste aciuni din Axa 2
mai exist i alte intervenii, sprijinite att prin Axa 1, ct i prin Axa 3, care vor aduce un aport
important proteciei resurselor apelor (de ex. sprijinul acordat prin Axa 1 pentru respectarea normelor
Directivei Nitrai i sprijinul din Axa 3, privind sistemele de canalizare).
Degradarea solului (n special prin eroziunea datorat apei) constituie o problem de mediu major
n Romnia. Dei prevederile GAEC cuprind cerine de prevenire a eroziunii solului pe suprafee
extinse, este necesar ca agricultorii s fie ncurajai s adopte practici mai eficiente de conservare a
solului (de ex. prin nfiinarea culturilor verzi). De asemenea, mpdurirea terenurilor agricole i non-
agricole poate avea un efect important, n prevenirea eroziunii solului cauzat de aciunea apei i de
alunecrile de teren i poate reduce riscul de inundaii.
Implementarea unor standarde superioare de bunstare a animalelor, bazate pe mbuntirea
managementului spaiilor destinate creterii acestora, mbuntirea condiiilor de transport. a
managementului apei i a condiiilor de microclimat, va avea ca efect creterea statusului de sntate a
animalelor, scderea utilizrii apei i medicamentelor, impactul ateptat constnd n scderea polurii
apei i solului.
Cea de-a treia prioritate n procesul de implementare a Axei 2 este reducerea emisiilor de gaze
cu efect de ser i lupta mpotriva schimbrilor climatice.
Schimbrile climatice constituie o ameninare major att pentru societatea uman, ct i pentru
supravieuirea ecosistemelor de pe plan global i local, de aceea, lupta mpotriva schimbrilor
climatice reprezint o prioritate important pentru Romnia. n cadrul Axei II, acest lucru se
realizeaz prin ncurajarea activitilor de mpdurire a terenurilor agricole i non-agricole.
Interveniile din celelalte Axe au i ele o contribuie important la atingerea acestui obiectiv prioritar,
prin dezvoltarea i utilizarea mai mare a surselor de energie regenerabil, inclusiv a
biocombustibililor din agricultur i a produciiei de biomas din silvicultur, precum i prin creterea
nivelului de conformitate cu standardele comuniatare a fermelor de cretere a animalelor (de ex. prin
reducerea emisiilor de amoniac).

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012
79
Suplimentarea fondurilor pentru Axa 2 a inut seama de prioritile desprinse din analiz, fondurile
fiind alocate n vederea conservrii i mbuntirea strii resurselor naturale i a habitatelor, n
special a suprafeelor de pajiti cu nalt valoare natural.

Scopul Axei II va fi atins mai uor i prin organizarea unor cursuri de formare profesional i
furnizarea unor servicii de consultan bine focalizate, precum i prin stimularea activitii de
sensibilizare a comunitilor locale, pentru a le contientiza n privina necesitii de protecie a
mediului.

3.2.3. Prioritizarea obiectivelor i msurilor aferente Axei 3
Sprijinul prevzut prin Axa 3 vizeaz ncurajarea diversificrii economiei rurale i mbuntirea
calitii vieii din spaiul rural. Profilul naional economic, spaial i demografic prezentat n seciunea
introductiv furnizeaz contextul pe baza cruia s-au stabilit prioritile Axei 3. Relaia dintre
obiectivele strategice corespunztoare prioritilor Axei 3, obiectivele specifice i msurile cofinanate
prin PNDR este descris dup cum urmeaz:

Obiectiv general

ncurajarea diversificrii economiei rurale i mbuntirea calitii vieii din spaiul rural
Obiective strategice

Meninerea i dezvoltarea
activitilor economice, prin
creterea numrului de locuri de
munc

Creterea atractivitii zonelor
rurale


Balana indicativ a prioritilor
803,7 mil Euro 1.842,5 mil Euro
Obiective specifice
Diversificarea activitilor
economice non-agricole din
gospodriile agricole i
ncurajarea micilor
ntreprinztori n spaiul rural

Crearea, mbuntirea i
diversificarea facilitilor i
atraciilor turistice

Crearea i modernizarea
infrastructurii fizice de baz din
zonele rurale

mbuntirea calitii mediului
social, natural i economic din
spaiul rural

Protejarea i conservarea
patrimoniului cultural i natural
rural

Crearea, mbuntirea i
diversificarea facilitilor i
atraciilor turisticeMsuri specifice
Sprijin pentru crearea i
dezvoltarea de micro-
Renovarea, dezvoltarea satelor,
mbuntirea serviciilor de bazProgramul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012
80
ntreprinderi (Msura 312)

ncurajarea activitilor turistice
(Msura 313)
pentru economia i populaia rural
i punerea n valoare a motenirii
rurale (Msura 322)

ncurajarea activitilor turistice
(Msura 313)Obiectivele strategice subliniaz clar prioritile i aciunile necesare detaliate prin obiectivele
specifice, care conduc la realizarea msurilor propuse. Alegerea i balana indicativ a acestor
obiective se bazeaz pe punctele slabe identificate, precum: veniturile sczute, numrul mic al
locurilor de munc, dependena de agricultura de subzisten, spiritul antreprenorial slab dezvoltat,
situaia demografic nefavorabil, infrastructura fizic i social slab dezvoltat.
Obiectivele strategice reflect, totodat, i punctele tari constatate, precum: resursele naturale cu un
potenial ridicat pentru turism, prezena ndeletnicirilor meteugreti i a tradiiilor, patrimoniul
material i imaterial bogat, aspecte ce reflect potenialul social i economic din mediul rural.


(i) Prima prioritate (obiectiv strategic) pentru implementarea Axei 3 const n meninerea
i dezvoltarea activitilor economice avnd n vedere contextul din Romnia i vizeaz
creterea numrului de locuri de munc.

Dezvoltarea i diversificarea activitilor economice din zonele rurale i creterea gradului de ocupare
prin dezvoltarea ntreprinderilor i crearea locurilor de munc constituie elementul esenial pentru
meninerea i bunstarea populaiei rurale. Ca rspuns la obiectivul strategic, acest lucru va fi realizat
pe dou niveluri (ce corespund obiectivelor specifice).
Sprijinirea crerii i dezvoltrii micro-ntreprinderilor i diversificrii activitilor economice non-
agricole din gospodriile agricole
Una dintre problemele fundamentale cu care se confrunt economia rural este reprezentat de
impactul procesului de restructurare din agricultur i nevoia implicit de diversificare i
cretere a economiei rurale din sectorul non-agricol.
Diversificarea exploataiilor agricole i a altor ntreprinderi existente prin orientarea lor ctre sectorul
non-agricol nu constituie doar un rspuns logic la cerinele pieei, aflat n plin schimbare, ci va ajuta
i la absorbia surplusului forei de munc eliberate din sectorul agricol.
Pentru a atinge acest obiectiv, va trebui realizat corelarea cu sprijinul care va fi acordat prin
activitile de formare profesional i calificare din cadrul Programului Operaional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane.
Aa cum s-a menionat, creterea competitivitii sectoarelor agricol i forestier va conduce la o
reducere semnificativ a locurilor de munc, fapt care va necesita o absorbie a forei de munc,
n special a tinerilor i femeilor, dar i a altor categorii de persoane provenite din exploataiile
de subzisten.
n ntmpinarea acestui proces se are n vedere ncurajarea nfiinrii i dezvoltrii micro-
ntreprinderilor care vor iniia activiti economice n zona rural, fora de munc putndu-se orienta
astfel, ctre sectorul produciei non-agricole la scar mic, al serviciilor sau poate fi absorbit ca
personal angajat.
Pentru a se asigura consecvena cu operaiunile susinute prin Axa 1, transferul de for de munc
dinspre sectorul agricol ctre cel non-agricol nu va fi axat pe tinerii fermieri cu competene
profesionale specializate n agricultur, care fac obiectul msurii referitoare la instalarea tinerilor
fermieri.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012
81
Dup cum se cunoate, exist o serie de sectoare precum turismul, sectorul agro-alimentar i forestier
care sunt bazate pe resursele naturale; dar este nevoie i de prezena altor sectoare ce utilizeaz
abordri creative i inovative i n alte sfere, precum economia cunoaterii, industria uoar,
prefabricare, asamblare, servicii, depozitare, logistic etc.
Acest lucru poate fi realizat prin sprijinirea inovaiilor din actuala industrie indigen cum ar fi
meteugurile i alte activiti tradiionale i ncurajarea nfiinrii de noi afaceri n zonele
rurale pentru a le permite i acestora s contribuie la dezvoltarea economiei rurale.
Turismul rural reprezint o alternativ de angajare pentru fora de munc rural, o cale de
diversificare a economiei rurale i de furnizare de surse de venituri pentru locuitorii din spaiul rural.
O component important a turismului rural romnesc este agro-turismul practicat, de obicei, de
proprietarii de exploataii mici/gospodrii rurale, ca activitate secundar i unde femeile pot fi
implicate. Ca urmare, sprijinirea turismului rural i n special a agro-turismului i a activitilor de
recreere aferente ajut nu numai la diversificarea activitilor, ci i la crearea unor ocazii de integrare
a femeilor pe piaa muncii.
Pe de alt parte, Msura 313 va contribui la promovarea i accesul turitilor la alimentele tradiionale
i altor produse ecologice, care constituie o component fundamental a diversitii turismul rural i a
buctriei caracteristice spaiului rural.
n plus, aceast msur se va axa i pe problema modificrilor climatice, ncurajnd proiectele care
integreaz producerea i utilizarea de energie din resurse regenerabile.
Situaia precar a veniturilor din mediul rural justific pe deplin nevoia de dezvoltare a unei
economii rurale diversificate, pornind de la potenialul de dezvoltare actual din sectorul non-agricol,
ca surs durabil de asigurare a unui nivel de trai decent al populaiei rurale, precum i de dezvoltare a
economiei rurale.
Analiza micro-ntreprinderilor din spaiul rural evideniaz capacitatea lor relativ sczut de a se
dezvolta pentru a satisface nevoile populaiei rurale; acest lucru avnd la baz o mentalitate
antreprenorial slab dezvoltat, dar, mai cu seam, o infrastructur de baz necorespunztoare.
Msurile specifice 312 i 313 finanate prin Axa 3 vor ajuta la crearea condiiilor de dezvoltare a
ntreprinderilor din sectorul non-agricol, precum i a ocaziilor de angajare pentru locuitorii din
mediul rural.

(ii) Cea de-a doua prioritate a Axei 3 vizeaz creterea atractivitii zonelor rurale.
Construcia i modernizarea unei infrastructuri durabile sunt eseniale att pentru dezvoltarea
economic i social a zonelor rurale, ct i pentru o dezvoltare echilibrat pe plan regional.
Peisajul natural atractiv, caracteristic pretutindeni n Romnia ofer ocazii excelente de practicare a
turismului rural i de desfurare a unor activiti recreative n ambiana spaiului rural.

Crearea i modernizarea infrastructurii rurale

O infrastructur modern reprezint punctul de pornire cheie n transformarea zonelor rurale n zone
atractive, n care cetenii s-i desfoare activitatea economic i s triasc.
Principalele domenii care necesit atenie sunt: (i) Infrastructura fizic de baz strzile/drumurile
comunale; reelele de alimentare cu ap i de canalizare/tratare a apelor reziduale; infrastructura de
alimentare cu energie electric/termic i gaze; (ii) Serviciile comunitare de baz faciliti pentru
copii i vrstnici; servicii de transport public; faciliti de petrecere a timpului liber i sport etc; centre
comunitare, cmine culturale i alte faciliti culturale; (iii) Pstrarea i conservarea patrimoniului
rural i a identitii culturale, tradiiilor i obiceiurilor.
Lund n considerare efectele pozitive asupra dezvoltrii structurilor administrative, mbuntirea
accesului la cunotine i informaie, precum i rolul interconectrii n vederea promovrii eficienei i
inovrii se are n vedere dezvoltarea infrastructurii de internet n band larg.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012
82
n acest sens, este necesar demarcarea clar cu alte fonduri structurale pentru evitarea dublei
finanri, precum i modificarea Cadrului Naional Strategic de Referin, a PNS si documentelor
programatice pentru asigurarea complementaritii, fapt ce necesit o perioad important de timp.
n prezent, prin Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice, Axa Prioritar
3 - Tehnologia informaiei i comunicaiilor pentru sectoarele privat i public, Domeniul Major de
Intervenie 3.1 - Susinerea utilizrii TIC, se acord sprijin pentru realizarea reelelor publice de
broadband i a Punctelor de Acces Public la Internet n band larg (PAPI) n zonele de eec ale pieei
(zone rurale i mici urbane defavorizate din punct de vedere al accesului), n acest sens fiind
previzionate fonduri publice n valoare de 86.513.323 Euro.
Avnd n vedere cele menionate mai sus, coroborat cu lipsa informaiilor statistice, este prevzut
includerea sub-msurii 321 Infrastructura de internet n band larg dup anul 2010.
Renovarea i dezvoltarea satelor i mai ales, mbuntirea infrastructurii, ameliorarea calitii aerului
i apei nu sunt doar o cerin esenial pentru mbuntirea calitii vieii i creterea
atractivitii zonelor rurale, ci i un element foarte important pentru dezvoltarea activitilor
economice vizate n Axa 1 i pentru protecia mediului.
Satele i zonele rurale trebuie s ajung n situaia de a putea concura eficient pentru atragerea de
investiii, n paralel cu asigurarea unor servicii adecvate pentru comunitate i a altor servicii sociale
aferente, pentru populaia local.
n plus, n funcie de nevoile din teritoriu, sprijinul acordat prin aceast msur se va adresa mai ales
zonelor cu o inciden mare a srciei.
O manier integrat de aplicare a activitilor (msurilor) de sprijin asigur o cale mult mai bun
de abordare a diferitelor probleme i deficiene.
Modul de via al populaiei rurale este strns legat de un bogat patrimoniu material i
imaterial, care confer identitatea specific a satului elemente ce trebuie pstrate i valorificate n
acelai timp. Sprijinul acordat n acest sens trebuie suplimentat prin eforturile de mbuntire a
mediului natural i social, serviciilor, dar i a aciunilor ntreprinse pentru o mai bun comercializare a
produselor tradiionale specifice.

Rolul asociaiilor de dezvoltare intercomunitar

O atenie deosebit va fi acordat ncurajrii investiiilor iniiate prin intermediul asociaiilor de
dezvoltare intercomunitar, al cror rol n dezvoltarea comunitilor rurale a devenit din ce n ce
mai important. Reglementrile n vigoare prevd faptul c n limitele competenelor autoritilor
decizionale i executive, dou sau mai multe uniti administrativ-teritoriale au dreptul, prin lege, s
coopereze i s se asocieze, pentru a forma asociaii de dezvoltare intercomunitar. Aceast form de
asociere constituie un instrument important de rezolvare a problemelor care s-au dovedit a fi
extrem de dificile pentru administraiile locale din Romnia, n ultimul timp.

3.2.4. Prioritizarea obiectivelor i msurilor aferente Axei 4
Sprijinul acordat prin Axa 4 are ca scop mbuntirea guvernanei locale i promovarea potenialului
endogen al spaiului rural.
Relaia dintre obiectivele strategice corespunztoare prioritilor Axei 4 cu obiectivele specifice i
msurile cofinanate prin intermediul PNDR este descris dup cum urmeaz:

Obiectiv general
Demararea i funcionarea iniiativelor de dezvoltare local
Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012
83

Obiective strategice
Promovarea potenialului
endogen al teritoriilor


mbuntirea guvernanei locale

Balana indicativ ntre prioriti
358,7mil. Euro

o 6,5 mil. Euro - Construcie parteneriate public-private
o 68,0 mil. Euro - Costuri de funcionare i animareObiective specifice

Participarea membrilor
comunitilor rurale la procesul
de dezvoltare local i
ncurajarea aciunilor inovative

ncurajarea actorilor de la nivel
local de a lucra mpreun cu
reprezentanii altor comuniti
din interiorul sau exteriorul rii

Stimularea formrii de parteneriate, pregtirea i asigurarea
implementrii strategiilor de dezvoltare local


Msuri
Implementarea strategiilor de
dezvoltare local (Msura 41)

Implementarea proiectelor de
cooperare (Msura 421)
Construcie parteneriate public-private (sub-msura 431.1)


Funcionarea Grupurilor de Aciune Local, dobndirea de
competene i animarea teritoriului (sub-msura 431.2)


Dezvoltarea comunitilor locale nu se poate realiza fr o implicare activ a cetenilor n procesul de
consultare i de luare a deciziilor. Astfel, apare necesitatea nfiinrii la nivel local a unor structuri
care s reuneasc reprezentani ai sectoarelor public, privat i societii civile dintr-un teritoriu stabilit,
s identifice punctele slabe i tari i s stabileasc prioritile teritoriului, s implementeze aciunile
corespunztoare i apoi s mprteasc experiena i bunele practici cu alte structuri parteneriale
similare.
n acest scop, este necesar s se ofere sprijin pentru:
- Construcie instituional la nivel local prin mobilizarea actorilor locali, reprezentani ai
populaiei rurale, de a se preocupa i de a prelua controlul dezvoltrii zonelor rurale prin
elaborarea de strategii axate pe problemele identificate n comunitile lor i prin valorificarea
resurselor locale, cunotinelor i aptitudinilor reprezentanilor care formeaz bazele grupurilor
de aciune local;
- Colaborarea ntre zonele rurale n vederea efecturii unor schimburi i transferuri de
experien;
- Dezvoltare teritorial echilibrat prin implementarea strategiilor de dezvoltare local.
Implementarea strategiilor de dezvoltare local i a proiectelor de cooperare este strns legat
de toate msurile din Axele 1, 2 i 3 ale Regulamentului FEADR, astfel nct GAL-urile vor
putea implementa acele msuri care se ncadreaz cel mai bine n strategiile elaborate de ei;
- Dobndirea i dezvoltarea competenelor de la nivel local prin aciuni de instruire i animare.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012
84

3.3. Evaluarea ex-ante
Acest capitol sintetizeaz concluziile i recomandrile ce rezult din evaluarea ex-ante a Programului
Naional de Dezvoltare Rural al Romniei, elaborat de Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale.
Prin Programul PHARE a fost finanat Proiectul de asisten tehnic pentru elaborarea evalurii ex-
ante a Programului Naional de Dezvoltare Rural 2007 - 2013, aa cum se solicit la Articolul 85
din Regulamentul Consiliului (CE) nr.1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rural acordat
prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural (FEADR) i Liniile directoare ex-ante pentru
Cadrul Comun de Monitorizare i Evaluare.
n urma licitaiei, contractul a fost atribuit consoriului Scanagri Denmark Consortium format din
ADE s.a. Belgia, AGROTEC S.p.A.-Italia, BRL Ingnierie Frana, ECORYS Olanda, Halcrow
Group Ltd. Marea Britanie, Oceanic Development Frana, TYPSA Ingenieros Consultores
Spania. Perioada iniial de derulare a proiectului a fost septembrie 2006 februarie 2007 i a fost
prelungit pn n iunie 2007.
Totodat, consultantul a realizat i Raportul de Evaluare a Mediului conform prevederilor Directivei
CE/2001/42.
O copie integral a Raportului de Evaluare elaborat de consoriul ScanAgri Danemarca este anexat ca
Anexa 3A - Raportul de evaluare ex-ante a PNDR, iar Raportul privind evaluarea strategic de mediu
este anexat ca Anexa 3B Raportul privind evaluarea strategic de mediu.
Evaluarea ex-ante a fost efectuat pe baza versiunii iniiale a PNDR, care a fost amendat n urma
recomandrilor evaluatorului ex-ante, i ulterior, pe baza comentariilor Comisiei. Tabelul cuprinznd
recomandrile evaluatorului a fost actualizat i se regsete la Capitolul 4, subcapitolul 4.2.2.
Obiectivele evalurii ex ante
n conformitate cu art. 85 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1698/2005, Evaluarea ex
ante va fi o parte a fiecrui program de dezvoltare rural i va viza optimizarea alocrii resurselor
bugetare i mbuntirea calitii programului. Aceasta va identifica i va evalua:
- nevoile pe termen mediu i lung;
- obiectivele de realizat;
- rezultatele ateptate;
- cuantificarea obiectivelor, mai ales referitor la impactul situaiei de baz;
- valoarea adugat a Comunitii;
- luarea n considerare a prioritilor comunitare;
- leciile nvate din programarea anterioar;
- calitatea procedurilor pentru implementare, monitorizare, evaluare i management
financiar.

Logica programrii conform Regulamentelor (CE) nr. 1085/2006 i 1698/2005, precum i toate liniile
directoare i instruciunile Comisiei CE, sunt ilustrate n figura de mai jos. Aceast programare UE a
fost elaborat i mbuntit de-a lungul anilor, dar se bazeaz pe aceleai considerente. Aceast
logic este prezentat mai jos ca o ilustrare a principalilor pai de urmat i a elementelor de inclus n
PNDR.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012
85

Figura 1: Logica programrii
Figura subliniaz ordinea logic i aspectele ce trebuie acoperite pe parcursul procesului de
programare. n cele de mai jos evaluarea ex-ante analizeaz gradul n care proiectul PNDR este n
concordan cu cerinele programrii logice.
Evaluarea ex ante a fost realizat ca un proces interactiv ntre MADR i echipa de evaluatori ex-ante,
ce a debutat n septembrie 2006. Evaluatorii ex-ante au colaborat cu MADR i cu alte diferite misiuni.
n ciuda acestei colaborri susinute, evaluatorii externi sunt pe deplin responsabili de rezultatele
evalurilor i de coninutul raportului ex-ante.
Structura raportului
Structura raportului ine cont de Liniile Directoare ex-ante. Capitolul 3 evalueaz situaia existent la
momentul elaborrii programului, prezint analiza SWOT i prezint nevoile i disparitile. Capitolul
4 conine o evaluare a obiectivelor programului, iar capitolul 5 evalueaz msurile individuale ale
PNDR. Capitolul 6 ncearc s rspund ntrebrilor legate de evaluare referitoare la eficacitatea
costurilor programului i se adreseaz impacturilor ateptate pozitive i negative ale PNDR. Capitolul
7 se adreseaz ntrebrilor legate de valoarea adugat a interveniei. Capitolul 8 cuprinde structura
administrativ instituit, inclusiv sistemul de evaluare i monitorizare iar reeaua rural este evaluat
n Capitolul 9. Capitolul 10 pune accent pe procesul de consultare cu cei interesai, n vreme ce
capitolul 11 este dedicat Evalurii de Mediu. ntregul raport SEA este anexat prezentului document.
(Anexa 3 B Raportul privind evaluarea strategic de mediu SEA).
Evaluatorii consider c nevoile de resurse i msuri care pot fi folosite pentru soluionarea
problemelor identificate nu sunt nici evideniate, nici cuantificate. n acelai timp ns, analiza SWOT
a evideniat urmtoarele nevoi de:
- A oferi persoanelor care prsesc agricultura, trainning adecvat n dezvoltarea de afaceri noi i de
oportuniti de angajare;
- A sprijini persoanele care rmn n sector de a-i crete veniturile prin creterea eficienei, prin
dobndirea de cunotine i transfer de tehnologie;
- A dezvolta competitivitatea din sectorul agroalimentar prin ncurajarea investiiilor n sectoare i
produse noi;
- A dezvolta sectorul agroalimentar s-i creasc valoarea adugat;
- A promova iniiativele prietenoase cu mediul i conservarea ;
- A ridica gradul de contientizare a fermierilor cu privire la problemele de mediu;
- A ncuraja i facilita diversificarea fermelor spre activiti neagricole, a turismului de exemplu;
- A mbunti furnizarea de servicii n mediul rural, n special n zonele cel mai puin accesibile;
- Dezvoltare a satelor;
- A crea locuri de munc n mediul rural;
- A ncuraja parteneriate locale.


Aciuni
anterioare

Lecii
nvate

SWOT

Obiective
i
prioriti

Selecia
aciunii

Output,
rezultat
i impact

Situaia
actual.
Analiz
socio-
economic

Nevoi i
probleme,
ierahizarea
disparitilor

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012
86
Evaluatorii consider c nevoile acoperite sunt cele reale i n concordan cu situaia din Romnia.

Rezultatele scontate ale PNDR sunt:
un sector agricol mai competitiv, bazat pe cunotine, care s foloseasc tehnologii noi i s se
concentreze pe pieele n dezvoltare;
un sector agricol i alimentar mai competitiv, care s se concentreze pe valoare adugat i pe
inovaie pentru produsele destinate pieei interne i externe;
o agricultur prietenoas cu mediul;
diversificarea activitilor agricole n vederea furnizrii de produse i servicii pentru locuitori i
turiti;
crearea de noi afaceri bazate pe rural, care s rspund noilor piee;
servicii mbuntite i infrastructur rural care s sprijine economia.

Care sunt obiectivele generale, specifice i operaionale, rezultatele ateptate i impactul
acestora?
PNDR 2007-2013 va fi implementat ntr-o perioad de schimbri semnificative pentru agricultura
Romniei de vreme ce face primii pai pe piaa UE, n condiiile efectelor reformelor PAC din aceast
perioad. De asemenea, i creterea economic are un impact semnificativ asupra sectorului agricol i
al economiei rurale, ceea ce nseamn oportuniti, dar i ameninri.
Pn la sfritul anului 2006, fermierii romni au primit sprijin prin intermediul programelor naionale
(de ex. Programul Fermierul, Programul Renta Viager) i prin Programul SAPARD cofinanat de
UE. Avnd n vedere mediul competitiv n cretere dup aderare, aspecte precum competitivitatea i
economia de scar vor deveni din ce n ce mai critice pentru agricultura Romniei.
Contextul general economic i social al elaborrii PNDR 2007-2013 este mai complex dect se
prevedea n 2000. Noul PNDR pune accent pe ntrirea competitivitii i pe economia de scar i n
acelai timp ia n considerare necesitatea de a proteja natura, mediul, resursele naturale, terenul i apa
n mediul rural, precum i mbuntirea calitii vieii pentru locuitorii din spaiul rural.
PNDR-ul actual pune accent deci pe aspecte precum competitivitate, mediu, calitatea vieii, avnd ca
obiective generale:
o Creterea competitivitii sectoarelor agricol i forestier;
o mbuntirea mediului rural;
o mbuntirea calitii vieii i diversificarea economiei rurale;
o Demararea i funcionarea iniiativelor de dezvoltare local (LEADER).
Obiectivele generale sunt mprite ntr-un numr de obiective strategice ce in cont de situaia
economic local i regional din mediul rural i provocrile ce vor urma.
Obiective cuantificate la nivelul programului
Majoritatea obiectivelor i indicatorii de baz legai de context au fost definii i cuantificai pentru
toate msurile programului. Evaluatorii consider c ar fi recomandabil desigur, dac acest lucru
este posibil ca datele de baz s fie identificate pentru restul de indicatori i inserate conform
modelului recomandat al fiei msurii pentru fiecare msur.
Valoarea adugat a implicrii Comunitii incluznd ajutorul statului
Conform Regulamentului (CE) nr.1698/2005, PNDR i PNS trebuie s asigure coordonarea cu alte
instrumente de politic agricol comun, FEADR, FSE, FC, instrumentul de sprijin Comunitar pentru
pescuit i BEI.
PNDR preliminar pentru Romnia este n mod evident complementar cu alte intervenii ale UE n
cadrul fondurilor structurale. Obiectivele generale ale PNDR sunt n linie cu Regulamentul (CE) nr.
1698/2005 i n principiu se conformeaz Liniilor Strategice Comunitare care schieaz principiile
generale de asisten. Complementaritatea i conformitatea sunt afirmate n PNS n termeni generali.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012
87
Din analiza msurilor individuale, a reieit c liniile de demarcaie nu sunt indicate n mod clar, i nu
este clar dac liniile de demarcaie exist, astfel pregtite nct s dea posibilitate potenialului
beneficiar s vad unde anume s solicite un anumit proiect, ori n cadrul PNDR, ori n cadrul altor
programe. Evaluatorii recomand o mbuntire a liniilor de demarcaie n PNDR, ca atare i n
descrierea msurilor.
Monitorizare i evaluare
Evaluarea implementrii programului i cadrul administrativ
Cadrul administrativ
n conformitate cu cerinele Regulamentului (CE) nr.1698/2005, a fost stabilit un cadru administrativ
care este descris n Capitolele 11 i 12 din PNDR. Sistemul se bazeaz pe structurile existente ale
MADR, incluznd Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit (APDRP fosta Agenie
SAPARD), Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur (APIA) i Direcia General pentru
Dezvoltare Forestier i Consolidarea Proprietii (DGDFCP). Dei a fost luat n considerare
experiena din Programul SAPARD, evaluatorii consider c o atenie sporit trebuie acordat
msurilor pentru care sarcinile delegate de Autoritatea de Management (AM) ctre APDRP, sunt
delegate de APDRP ctre APIA i DGDFCP.
Dup cum s-a vzut din experiena Programului SAPARD, delegarea sarcinilor poate determina
ntrzieri n procesarea cererilor de finanare i a cererilor de plat. Pentru a evita acest lucru,
controalele realizate de AM i APDRP asupra sarcinilor realizate de APIA i DGDFCP ar trebui s fie
foarte bine definite procedural, din punct de vedere al planificrii n timp a procesrii documentelor.
nainte de lansarea noului PNDR, AM ar trebui s se asigure c APDRP, APIA i DGDFCP au
pregtit i simulat sistemul de implementare pe suport informatic i c toate procedurile sunt
aplicabile, funcionale i bine-definite.
n implementarea sistemului, MADR, prin DGDR, va juca rolul Autoritii de Management,
responsabil cu implementarea i managementul programului, delegnd atribuii specifice sarcinii de
implementare pentru toate msurile, cu excepia Msurilor 111 i 143, operaiunile de asisten
tehnic, inclusiv Reeaua Naional de Dezvoltare Rural, sub-msura 431.1 i selectarea GAL-urilor,
Ageniei de Pli acreditate - APDRP. APDRP, fiind responsabil cu funcia de efectuare a plilor va
realiza sarcinile zilnice de implementare a msurilor delegate din PNDR, incluznd primirea cererilor
de finanare, selectarea i aprobarea proiectelor i realizarea controalelor pentru toate msurile, cu
excepia:
- Sarcinilor de implementare i plat pentru schemele care vizeaz zonele defavorizate i
schemele de agro-mediu delegate la APIA;
- Sarcinii de control privind bunele condiii agricole i ecologice de mediu, (GAEC) i
msurarea suprafeelor pentru msurile de silvicultur din cadrul Axei 2 delegate ctre
APIA;
- Evalurii formularelor de cerere i controlul pe teren privind cerinele specifice pentru
msurile din silvicultur din cadrul Axei 2 delegate ctre DGDFCP.
n ceea ce privete implementarea msurilor din cadrul Axei 4 msurile LEADER, datorit faptului
c exist o lips de experien n Romnia n legtur cu acest aspect, au fost selectai 120 de experi
locali pentru a fi instruii. Atunci cnd vor fi selectate cele 80 de GAL-uri de ctre AM,
responsabilitatea selectrii proiectelor le va reveni acestora, iar verificarea eligibilitii, aprobarea,
implementarea plilor va cdea n responsabilitatea APDRP.
Din punct de vedere al responsabilitii teritoriale a structurilor administrative, se constat urmtoarea
situaie:
- AM nivel naional cu reprezentare la nivel de jude prin Direciile pentru Agricultur i
Dezvoltare Rural;
- APDRP nivel naional, regional i judeean;
- APIA nivel naional, judeean i local;

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012
88
- DGDFCP nivel naional i reprezentare la nivel de jude prin Inspectoratele Teritoriale
de Regim Silvic i Vntoare.
Pentru a simplifica accesarea fondurilor este important s limitm pe ct posibil contactul potenialilor
beneficiari i al beneficiarilor cu structurile administrative naionale i regionale. Este recomandat ca
cererile de finanare i de plat s fie depuse la nivel de jude. De asemenea, se recomand ca toat
corespondena cu beneficiarii care trebuie realizat la nivel judeean, naional i regional, s aib loc
ntre beneficiari i nivelul judeean. Acest lucru este deja stabilit n proceduri, i ar fi util s se
menioneze acest lucru n capitolul privind administraia.
Pentru a avea mai multe informaii privind eficiena sistemului de implementare propus, s-a
recomandat s se descrie n Capitolul 11 din PNDR, organizarea apelurilor de propuneri i timpul de
evaluare/procesare avut n vedere pentru fiecare tip de cerere.
n conformitate cu prevederile articolului 74 al Regulamentului Consiliului (CE) nr.1698/2005 privind
sprijinul acordat dezvoltrii rurale prin FEADR, pentru a se asigura c este protejat n mod eficient
interesul financiar al Comunitii Europene, Romnia a creat de asemenea un Organism de Certificare.
Organismul de Certificare este reprezentat de Autoritatea de Audit, din cadrul Curii de Conturi a
Romniei, responsabil cu certificarea veridicitii i exactitii conturilor Ageniei de Pli acreditate.
Coordonarea ambelor agenii de pli, APDRP i APIA, este asigurat de un organism coordonator.
Acesta este o structur organizat n cadrul APDRP, ca direcie cu atribuii n coordonarea Ageniilor
de Pli, care acioneaz n calitate de corespondent unic cu Comisia European. Dei se menioneaz
c atribuiile Direciei pentru Coordonarea Ageniilor de Pli sunt exercitate n mod independent de
toate instituiile romneti implicate n implementarea PAC, ca i de conducerea acestora, direcia este
reprezentat ca fiind subordonat directorului general de la APDRP.
Pentru a evita confuziile, dac procedura Organismului Coordonator menioneaz c personalul de
conducere al APDRP nu se implic efectiv n activitatea sa, cteva detalii ar trebui inserate n
Capitolul 11.
O Autoritate Competent a fost stabilit ca unitate n cadrul MADR i este direct subordonat
Ministrului Agriculturii, fiind responsabil cu transmiterea, ctre Comisie, a Certificatului de
Acreditare pentru APDRP, APIA i pentru Organismul Coordonator, ca i a documentelor care
descriu funciile sale conform Articolului 8.1 (a) (i) i (ii) din Regulamentul Consiliului (CE) nr.
1290/2005. n capitolul privind administraia se regsesc sarcinile Autoritii Competente descrise,
dar nu sunt oferite informaii privind cadrul su legal de funcionare.
Pentru a asigura promptitudinea Autoritii Competente de a realiza sarcinile cerute, este recomandat
prezentarea mai multor detalii n Capitolul 11, la fel ca pentru toate celelalte organisme.
Sistemul de monitorizare i evaluare
n Capitolul 12 din PNDR se face o descriere a sistemului de monitorizare i evaluare. Descrierea
general este n conformitate cu cerinele Regulamentului Consiliului (CE) nr.1698/2005. Experiena
anterioar a Programului SAPARD, este luat n considerare. Sistemul propus este similar cu cel
anterior. APDRP este responsabil cu colectarea datelor/indicatorilor de la proiecte i beneficiari,
monitoriznd progresul implementrii programului. Pentru a realiza n bune condiii aceast sarcin,
este foarte important s se colecteze i s se proceseze toate datele necesare n timp util i n forma
adecvat.
Pentru a avea toate informaiile relevante necesare, coninutul formularelor de cereri de finanare/de
plat i chestionarele de monitorizare ar trebui s corespund necesitilor de monitorizare, urmrind
toate categoriile de indicatori stabilite n cadrul programului i a strategiei.
n momentul de fa, sistemul informatic nu este nc gata, fiind necesar acordarea unei atenii
ridicate proiectrii acestuia, pentru a permite colectarea datelor pentru toate nivelurile de
implementare i toate organismele i pentru a fi capabil s genereze n mod automat diferite tipuri de
rapoarte. O aplicaie ar trebui dezvoltat i pentru beneficiari, pentru ca ei s prezinte datele pentru
monitorizare n format electronic.
n general, pentru fiecare ax i msur s-au stabilit indicatori de context i orizontali pentru
msurarea alocrilor financiare, output-urilor, rezultatelor i impactului programului. A fost stabilit

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012
89
i utilizat o metodologie pentru determinarea indicatorilor, acolo unde sursele statistice naionale nu
au fost disponibile.
Pentru a putea msura n mod corect rezultatul/impactul programului, este necesar s se urmeze
aceeai metodologie n perioada de implementare, pentru a avea cifre comparabile.
n ceea ce privete sistemul de raportare, evaluatorii consider c acesta este n conformitate cu
Regulamentul Consiliului (CE) nr.1698/2005, incluznd toate rapoartele anuale i de evaluare
strategic necesare.
Evalurile programului vor fi fcute sub responsabilitatea Autoritii de Management i vor examina
gradul de utilizare a resurselor, eficacitatea i eficiena programrii FEADR, impactul su socio-
economic i impactul asupra prioritilor Comunitare. Evalurile vor fi realizate de ctre evaluatori
independeni de toate instituiile implicate n implementarea PNDR din Romnia, selectai printr-o
procedur de licitaie public.
Planul de informare
n conformitate cu Regulamentul Consiliului (CE) nr.1698/2005, un Plan de Informare i Comunicare
a fost pregtit de ctre AM i APDRP. Planul a fost realizat pe baza experienei anterioare din
Programul SAPARD i va fi n viitor corelat cu planurile de comunicare pentru fondurile structurale,
pentru a mbunti sinergia ntre programele finanate de fondurile comunitare.
Planul de Informare se adreseaz att beneficiarilor publici ct i celor privai, i va fi implementat
utiliznd diferite medii, incluznd scrisori de informare ctre potenialii beneficiari.
Pentru a obine rezultate maxime, planul va fi mbuntit pe baza rezultatelor de implementare, la
prezentarea propunerii ctre Comitetul de Monitorizare.
Aa cum s-a vzut din Programul SAPARD anterior, exist nevoia ca informaiile s fie bine
structurate i s existe o abordare coerent la nivelul ntregii ri. Structurile de implementare la nivel
judeean ar trebui s fie pregtite pentru a susine mai mult publicitatea. Dac se consider oportun, se
recomand dezvoltarea competenelor specifice ale experilor judeeni pentru a mbunti contactul
cu beneficiarii/potenialii beneficiari, oferirea de consultan privind oportunitile Programului n
contextul dezvoltrii mediului de agri-business la nivel de jude, naional i european.
Pentru Axa LEADER i pentru programul de formare profesional, informaiile privind sprijinul
financiar vor fi de asemenea asigurate prin contracte cu autoritile i furnizorii de module de
instruire. Pentru a asigura transparena fondurilor, aciuni speciale sunt stabilite pentru publicul larg,
non-beneficiari ai programului.
Cadrul administrativ i implementarea la nivel de msur
Evaluatorii consider c experiena ctigat n cadrul programelor anterioare reprezint un avantaj
major, dac este utilizat, pentru rezultatele implementrii PNDR.

Declaraie privind procesul de evaluare strategic de mediu a PNDR 2007-2013 Abordare i
rezultate
Introducere

Evaluarea de mediu a fost elaborat n conformitate cu prevederile art. 9 (1) (b) al Directivei (CE) nr.
42 /2001 (SEA) privind evaluarea efectelor anumitor planuri i programe asupra mediului (SEA).
Evaluarea nregistreaz modul n care SEA a mbuntit elaborarea Programului, inclusiv modul n
care opiniile exprimate n ceea ce privete Raportul de Mediu i PNDR au fost luate n considerare n
finalizarea Programului.

Metodologia i etapele SEA

PNDR a fcut obiectul Evalurii Strategice de Mediu (SEA) n conformitate cu prevederile Hotrrii
Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evalurii de mediu pentru planuri
i programe, care transpune n legislaia romneasc Directiva (CE) nr. 42/2001 (SEA).

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012
90
Evaluarea strategic de mediu a PNDR a inclus urmtoarele etape:
1. Decizia de parcurgere a procedurii de evaluare de mediu a PNDR. Procedura SEA pentru
PNDR a nceput a fi aplicat n noiembrie 2006 cnd Ministerul Mediului i Dezvoltrii
Durabile a fost notificat de ctre MADR cu privire la elaborarea primei versiuni a PNDR
2007 2013, MMDD rspunznd n aceeai lun cu o adres prin care se specific
componena generic a grupului de lucru pentru etapa de definitivare a Programului.
2. Stabilirea unui grup de lucru compus din reprezentanii ministerelor relevante.
Acest grup de lucru special a fost format din reprezentai ai
Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale (MADR), Ministerului Comunicaiilor i
Tehnologiei Informaiei (MCTI), Ministerului Sntii Publice (MSP), Ministerului
Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor (MDLPL), Ministerului Educaiei, Cercetrii i
Tineretului (MECT), Ministerului Economiei i Finanelor (MEF), Ministerului Mediului i
Dezvoltrii Durabile (MMDD), precum i din partea EPC-Consultan de mediu. Au fost
organizate 7 ntlniri ale grupului de lucru inter-instituional.
3. Stabilirea scopului i gradului de detaliere (coninutul) al Raportului de Mediu s-a
realizat n baza propunerilor fcute de ctre expertul de mediu responsabil cu elaborarea
raportului i a fost agreat de grupul de lucru sus menionat.
4. Pregtirea Raportului de Mediu privind posibilele efecte semnificative ale PNDR
asupra mediului, incluznd consideraii privind:
a. Starea actual a mediului i evoluia probabil a acestuia dac nu se implementeaz
PNDR;
b. Obiectivele privind protecia mediului, stabilite la nivel internaional, comunitar sau
naional, care sunt relevante pentru PNDR i modalitatea n care aceste obiective au fost
luate n consideraie;
c. Efectele probabile asupra mediului ale PNDR;
d. Msurile pentru monitorizarea efectelor asupra mediului.
5. Dezbaterea public privind Raportul de Mediu i versiunea PNDR din 28 iunie 2007.
Proiectul de Raport de mediu a fost elaborat ntr-o prim versiune n mai 2007 cnd a fost
lansat i procesul de consultare public privind raportul SEA i PNDR. Documentele au fost
fcute publice i au fost disponibile pe site-ul MADR i la registratura acestuia. Publicul a
fost anunat prin intermediul mass-media despre oportunitatea de a-i exprima opinia asupra
documentelor ntr-o perioad de 45 zile, inclusiv la ntlnirea pentru dezbaterea public ce a
avut loc pe data 28 iunie 2007.
6. Luarea n considerare a Raportului de Mediu i a rezultatelor consultrii n finalizarea
PNDR. Comentariile, opiniile i sugestiile publicului i ale membrilor grupului de lucru au
fost luate n considerare la elaborarea PNDR i a Raportului de mediu pentru acesta. Raportul
de mediu a fost luat n considerare n elaborarea PNDR 2007 2013 i se va ine cont de
acesta i n implementarea programului.

n cadrul SEA au fost analizate relaiile stabilite ntre obiectivele generale ale PNDR i alte programe
sau planuri relevante i se prezint:
- Posibila evoluie a aspectelor relevante ale strii actuale a mediului n cazul neimplementrii
PNDR;
- Relaia dintre PNDR i siturile Natura 2000;
- Obiectivele naionale, comunitare sau internaionale de mediu relevante pentru PNDR i
modul n care acestea, precum i alte aspecte de mediu, au fost luate n considerare n
perioada elaborrii PNDR;
- Consideraii privind alegerea alternativelor din cadrul Programului;
- Dificultile ntmpinate n realizarea procedurii SEA;
- Descrierea msurilor de monitorizare cerute de art. 10 al Directivei SEA.


Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012
91
Relaiile stabilite ntre obiectivele generale ale PNDR i alte programe sau planuri relevante

Obiectivele generale ale PNDR sunt:
1. Creterea competitivitii sectoarelor agro-alimentar i forestier;
2. mbuntirea mediului i a spaiului rural prin utilizarea durabil a terenurilor agricole i
forestiere;
3. mbuntirea calitii vieii n zonele rurale i ncurajarea diversificrii economiei rurale;
4. Demararea i funcionarea iniiativelor de dezvoltare local (LEADER).

Aceste obiective vor fi atinse de ctre PNDR prin msurile acestuia, msuri care precizeaz
modalitile exacte de aplicabilitate a FEADR ca i instrument financiar n Romnia. Astfel, pentru o
bun acoperire teritorial din punct de vedere al tipurilor de aciuni i al potenialilor beneficiari,
inclusiv a facilitrii accesului acestora la diverse fonduri, iar pe de alt parte pentru asigurarea unui
sistem eficient de implementare care s conduc la o bun administrare i n final la o dezvoltare
echilibrat i durabil n elaborarea PNDR, s-a urmrit asigurarea demarcrii i complementaritii
ntre FEADR i fondurile structurale. n acest sens, msurile din PNDR ct i cele ale programelor
operaionale contribuie la prioritile comunitare orizontale n ceea ce privete egalitatea de anse,
dezvoltarea durabil i societatea informaional.

Posibila evoluie a aspectelor relevante ale strii actuale a mediului n cazul neimplementrii
PNDR

n ceea ce privete posibila evoluie a aspectelor relevante ale strii actuale a mediului (aspectele
strii actuale ale mediului sunt tratate n PNDR) n cazul neimplementrii PNDR, AM-PNDR i
asum analiza cu privire la impactul de mediu n cazul neimplementrii PNDR, din cadrul Raportului
de mediu pentru PNDR, i subliniaz importana acestui Program, n a aduce efecte benefice de
mediu. n acest sens, este de apreciat i impactul pozitiv al PNDR asupra siturilor Natura 2000,
msurile de pli compensatorii din cadrul siturilor Natura 2000, jucnd un rol important.

Pentru evitarea unor eventuale impacturi negative de mediu prin implementarea msurilor ce vizeaz
investiii, APDRP se va asigura c investiiile finanate posed toate avizele necesare (inclusiv cel de
mediu) iar nainte de ultima plat se va verifica dac investiia a fost sau nu realizat n conformitate
cu cerinele legale privind protecia mediului.

Obiectivele naionale, comunitare sau internaionale de mediu relevante pentru PNDR i modul n
care acestea, precum i alte aspecte de mediu au fost luate n consideraie n perioada elaborrii
PNDR

Aa cum este menionat n Rezumatul non tehnic din Raportul de mediu, n cadrul grupului de lucru
inter-ministerial care a realizat etapa de definitivare a evalurii strategice de mediu au fost stabilite,
prin analiza situaiei curente a problemelor de mediu din spaiul rural, ca i relevante pentru PNDR,
urmtoarele obiective de mediu:

Aspecte de mediu Obiective relevante
Aer Scderea emisiilor poluante
Ap Limitarea polurii punctiforme i difuze a apei
Sol
Limitarea polurii punctiforme i difuze a solului
Protecia solului mpotriva eroziunii eoliene i hidrice
Modificri climatice
Scderea emisiilor de gaze cu efect de ser
Creterea gradului de absorbie i retenie al GES
Biodiversitate
Meninerea valorii naturale ridicate a terenurilor agricole
Conservarea strii favorabile de conservare a habitatelor i
speciilor de flor i faun slbatic (inclusiv evitarea
fragmentrii habitatelor)
Conservarea diversitii biologice n cadrul ariilor protejate
(incluse n reeaua naional sau Natura 2000)

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012
92
Meninerea funciilor ecologice a apelor curgtoare
(Directiva Cadru Ape)
Sntatea Uman
mbuntirea strii de sntate uman prin implementarea
unor msuri de prevenire a polurii i ameliorarea
problemelor existente (ex: calitatea apei de but, canalizare,
depozitarea deeurilor, poluare sonor)
Managementul riscurilor de
mediu
Creterea proteciei populaiei fa de riscurile naturale
Conservarea/ utilizarea eficient
a resurselor naturale
Facilitarea utilizrii resurselor regenerabile
Reducerea generrii deeurilor, creterea gradului de
colectare a deeurilor, creterea gradului de valorificare a
deeurilor
Peisajul i motenirea cultural
Meninerea activitilor umane n spaiul rural prin
ncurajarea utilizrii practicilor agricole tradiionale
Asigurarea proteciei peisajului natural i cultural prin
revitalizarea zonelor degradate
Eficien energetic i surse
energetice regenerabile
mbuntirea eficienei utilizrii resurselor energetice
Facilitarea generrii energiei din surse regenerabile
Creterea gradului de
contientizare asupra
problemelor de mediu
mbuntirea comportamentului prin ncurajarea practicilor
agricole durabile
Transport durabil Modernizarea infrastructurii de transport n mediul rural
Turism durabil
Promovarea zonelor rurale prin intermediul turismului
durabil, n special prin ncurajarea agro-turismului

Consideraii privind alegerea alternativelor din PNDR

Obiectivele de mediu mai sus prezentate au stat la baza analizrii de ctre experii de mediu din cadrul
SEA a efectelor de mediu generate de implementarea Programului, fapt ce a permis intervenii n
elaborarea Programului cu scopul de a minimiza efectele negative de mediu i de a aduce un plus de
efecte pozitive de mediu. Alternativele de mediu (prezente n Raportul de mediu) vizeaz tocmai
astfel de intervenii, acestea implicnd toate cele 4 axe ale Programului. De exemplu, este de notat
faptul c msurile din Axa 1 i-au extins sprijinul financiar i pentru investiii n scopul obinerii de
combustibil ecologic din biomas forestier i c permit acordarea a 50% din valoarea eligibil a
investiiei i un plafon maxim al sprijinului public nerambursabil de 2.000.000 euro/proiect pentru
unitile din sectoarele lapte i carne, care au programe de restructurare pn n 2009 ntocmite
mpreun cu ANSVSA (sunt cuprinse n anexa avizat de DG Sanco), msurile din Axa 2 intesc mai
bine obiectivele de mediu prioritiznd zonele cu biodiversitate ridicat, msurile din Axa 3 au o
intensitate a sprijinului mai mare pentru investiiile aferente producerii i utilizrii de energie
regenerabil, iar Axa 4 faciliteaz atingerea obiectivelor de mediu ale ntregului Program, prin aciuni
bazate pe strategii locale.

Dificultile ntmpinate n realizarea procedurii SEA

n realizarea SEA au aprut i o serie de dificulti datorate, n cea mai mare parte, elementelor de
noutate aduse de o astfel de evaluare, dar mai ales lipsei unor date i analize cu privire la aspectele de
mediu ale spaiului rural, la care trebuie adugat slaba participare a publicului, dei s-au folosit
numeroase prghii de implicare a acestuia.

Descrierea msurilor de monitorizare cerute de art. 10 al Directivei SEA

Pentru a se identifica ntr-un stadiu incipient posibilele efecte negative de mediu aduse prin
implementarea PNDR (trebuie precizat c n Raportul de mediu pentru PNDR se apreciaz c nu se
vor produce efecte semnificative de mediu prin implementarea acestui program) cu scopul de a se
interveni rapid pentru contracararea acestora i innd cont i de existena Cadrului Comun de
Monitorizare i Evaluare dar i de recomandrile din Raportul de mediu pentru PNDR, Autoritatea de

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012
93
Management pentru PNDR va aplica msuri suplimentare de monitorizare care vor avea la baz
urmtorii indicatori:

- Emisiile de amoniac din agricultur;
- Consumul tehnologic de ngrminte utilizate n agricultur;
- Suprafeele utilizate de pajite;
- Calitatea apelor de suprafa;
- Mortalitatea i morbiditatea la nivel naional.
Indicatorii mai sus prezentai sunt detaliai n Anexa 1B.

Aceste msuri suplimentare se adaug urmtorilor indicatori relevani prezeni n PNS:

- SAU / suprafaa naional total;
- Suprafaa forestier / suprafaa naional total;
- % SAU clasificate ca zone defavorizate;
- % SAU clasificat ca zona montan defavorizat;
- % SAU pentru punatul extensiv;
- Creterea anual medie a suprafeelor cu pduri i a altor zone mpdurite (1.000 ha / an);
- Evoluia populaiilor de psri specifice terenurilor agricole (2.000 = 100);
- SAU din zonele cu nalt valoare natural (milioane ha);
- Balana azotului (kg/ha) - evoluia concentraiilor de nitrai n apele de suprafa;
- Zonele cu risc de eroziune a solului (tone/ha/an);
- % SAU aferent fermelor ecologice;
- Producia de energie regenerabil obinut din sectorul forestier (TEP);
- SAU pentru culturi aferente produciei de energie (mii ha);
- Emisiile de GES provenite din agricultur (1.000 tone echivalent CO
2
).

Odat cu implementarea PNDR, anual, ctre MMDD se vor transmite rapoarte de monitorizare de
mediu ale Programului.

Modul n care s-au avut n vedere consideraiile de mediu din Raportul de mediu n elaborarea
PNDR

Raportul SEA pentru PNDR identific efecte preponderent pozitive i neutre asupra mediului ca
urmare a implementrii programului. n ceea ce privete efectele negative asupra mediului care pot
aprea ca urmare a unor investiii specifice prevzute n program, raportul furnizeaz o serie de
msuri care s le previn, s le reduc sau s le contracareze. Efectele implementrii PNDR asupra
mediului vor fi monitorizate anual, printr-un set de indicatori.

n scopul evalurii efectelor de mediu a PNDR, a fost selectat i formulat un numr relevant de
aspecte i obiective de mediu, avnd ca punct de pornire obligaiile naionale i internaionale
(europene i globale) pe care Romnia le are n domeniul mediului.

Raportul de Mediu a oferit recomandri utile care au fost luate n considerare n versiunea final a
PNDR. Recomandrile propuse n Raportul de Mediu ce au fost luate n considerare la mbuntirea
PNDR sunt prezentate n tabelul de mai jos:

Recomandri Cum au fost luate n considerare
n PNDR
ntocmirea ghidurilor de finanare trebuie s
indice n mod clar importana considerrii
aspectelor de protecia mediului n elaborarea
proiectelor / propunerilor de finanare
La elaborarea ghidurilor de finanare aspectele
de protecia mediului n elaborarea
proiectelor/propunerilor de finanare vor fi luate
n considerare
Propunerile de proiecte trebuie s fie nsoite de
evaluri de impact
Proiectele care necesit evaluri de impact vor
fi nsoite de acestea la depunerea documentaiei

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012
94
aferente cererilor de finanare. Evalurile de
impact se vor ntocmi n conformitate cu
cerinele legislaiei naionale n vigoare
Pe parcursul implementrii proiectelor trebuie
asigurat derularea programului de monitorizare
cu desfurarea unor sesiuni intermediare de
evaluare. Acest program de monitorizare trebuie
s cuprind previziunile evalurii de mediu
Anual, Autoritatea de Management a PNDR va
trimite ctre MMDD un raport privind
monitorizarea aspectelor de mediu relevante
pentru PNDR, inclusiv analiza acestora
La finalizarea proiectului de investiii,
beneficiarii trebuie s demareze procedura de
autorizare din punct de vedere al proteciei
mediului n cadrul creia s existe posibilitatea
suplimentar a identificrii eventualelor aspecte
de impact i a conformrii cu prevederile
legislaiei de mediu
Ultima plat va fi condiionat de conformitatea
investiiei realizate cu cerinele legale privind
protecia mediului. Proiectele de investiii
depuse la APDRP sunt verificate dac pot avea
efecte semnificative asupra ariilor naturale
protejate (direct sau indirect, individual sau
mpreun cu alte proiecte), avndu-se n vedere
obiectivele de conservare ale acestora, aa cum
sunt acestea prevzute n legislaia privind
regimul ariilor naturale protejate i innd cont
de obiectivele de conservare a habitatelor
naturale, a florei i faunei slbatice.


Modul n care fost luate n considerare comentariile publicului i ale autoritilor relevante

Raportul de Mediu a fost pregtit n urma desfurrii procesului de consultare, fiind ntocmit de ctre
domnul Marius Nistorescu, expert n cadrul evalurii ex-ante a PNDR. n vederea consultrii
autoritilor relevante (ministere) a fost constituit un Grup de Lucru inter ministerial pentru SEA.

PNDR, Raportul de Mediu i metodologia SEA au fost disponibile spre consultare pentru toate prile
interesate pe site-ul MADR (www.mapam.ro) respectndu-se toate cerinele legale privind informarea
publicului. ncepnd cu luna noiembrie 2006, prima versiune a PNDR urmat de versiunile ulterioare,
au fost fcute publice pe site-ul MADR. De asemenea, n conformitate cu legislaia naional
relevant privind procesul SEA, n data de 28 iunie 2007 a fost organizat o dezbatere public.

Publicul a fost informat asupra evalurii strategice de mediu a PNDR astfel:

- n zilele de 11 noiembrie 2006 i 14 noiembrie 2006, prin dou anunuri publicate ntr-un ziar de
circulaie naional, publicul a fost informat cu privire la declanarea etapei de ncadrare a PNDR
pentru emiterea deciziei de supunere a PNDR evalurii strategice de mediu. n anun s-au furnizat
informaii privind posibilitile de consultare a PNDR (acesta a fost pus la dispoziia publicului
spre consultare att pe site-ul MADR ct i la registratura instituiei). Perioada de primire a
sugestiilor, comentariilor i observaiilor a fost de 15 zile calendaristice de la data publicrii
primului anun;

- n zilele de 11 mai 2007 i 14 mai 2007, prin dou anunuri publicate ntr-un ziar de circulaie
naional, publicul a fost informat cu privire la finalizarea Raportului de mediu pentru PNDR, la
locul i orarul consultrii PNDR i a Raportului de mediu pentru acest program (pe site-ul MADR
i la registratura instituiei) i la faptul c publicul poate trimite sugestii, comentarii i observaii
la sediul MADR i al MMDD, n termen de 45 de zile calendaristice de la data publicrii
ultimului anun. De asemenea, prin aceste anunuri publicul a fost invitat s participe la
dezbaterea public din data de 28 iunie 2007, precizndu-se ora i locul desfurrii dezbaterii;

- n ziua de 3 septembrie 2007 publicul a fost informat cu privire la emiterea avizului de mediu
pentru PNDR. Acesta a fost emis de ctre MMDD n data 12 iulie 2007 i a fost primit de ctre
MADR n data de 28 august 2007. Cu aceast ocazie publicul a fost informat cu privire la

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012
95
posibilitatea de consultare a PNDR i a Raportului de mediu (pe site-ul MADR). De asemenea,
MADR a publicat pe propria pagin de Internet declaraia cu privire la desfurarea procesului de
evaluare strategic de mediu a PNDR, alturi de program i de Raportul de mediu.

La dezbaterea public din data de 28 iunie 2007 au participat reprezentani din partea: Ministerului
Agriculturii i Dezvoltrii Rurale (MADR), Ministerului Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i
Locuinelor (MDLPL), Ministerului Economiei i Finanelor (MEF), Ministerului Mediului i
Dezvoltrii Durabile (MMDD), EPC Consultan de Mediu, Ministerului Internelor i Reformei
Administrative (MIRA), Ministerului Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei (MCTI), WWF -
Romnia, Societii Ornitologice Romne, Direciei Agricole pentru Dezvoltare Rural Bucureti,
Ministerului Sntii Publice (MSP) Institutul de Sntate Public Bucureti. De asemenea au
participat i dou persoane fizice din partea societii civile.

Autoritile relevante i-au exprimat opinia i au formulat comentarii asupra Raportului de Mediu n
timpul lucrrilor Grupului de Lucru, astfel nct versiunea final a acestuia conine contribuia
acestora. Aceste comentarii precum i cele primite n timpul procesului de dezbatere public,
rspunsul dat i modalitatea n care aceste comentarii au fost luate n considerare sunt prezentate n
tabelul de mai jos.

ntrebri i comentarii primite de la participanii la Grupul de Lucru Inter-ministerial
Nume/
Organiz
aie
ntrebare / Comentariu Rspuns/Cum s-a luat n considerare n PNDR
Dl. Dorin
Dorian/
Ministerul
Economiei i
Finanelor
A menionat importana
dezvoltrii infrastructurii n
spaiul rural i a ridicat
problema complementaritii
ntre PNDR i Programul
Operaional Sectorial Mediu
Pentru reeaua de ap i canalizare, PNDR va finana
investiiile destinate localitilor cu mai puin de 10.000
echivalent locuitori, iar POS Mediu ofer finanare
pentru celelalte localiti
Dl. Constantin
Pulbere/
Ministerul
Mediului i
Dezvoltrii
Durabile
A ntrebat cum PNDR poate
conduce la conservarea
biodiversitii cu referire la
Reeaua Natura 2000
Prin PNDR se vor aloca pli pentru terenurile agricole i
forestiere din siturile Natura 2000 pentru a compensa
restriciile de mediu impuse prin regimul de protecie. De
asemenea, plile din zonele defavorizate i cele de agro-
mediu, fiind condiionate de cerine de mediu, vor
contribui la conservarea biodiversitii din siturile Natura
2000
Dl. Constantin
Pulbere/
Ministerul
Mediului i
Dezvoltrii
Durabile
A propus ca mbuntirea
competitivitii fermelor i
dezvoltarea activitilor
economice ce vizeaz creterea
numrului de locuri de munc s
se realizeze respectnd
principiile durabilitii
Au fost reformulate obiectivele specifice astfel:

1. mbuntirea competitivitii fermelor
comerciale i de semi subzisten a fost
nlocuit cu mbuntirea competitivitii
fermelor comerciale i de semi subzisten
cu respectarea principiilor dezvoltrii
durabile
2. Meninerea i dezvoltarea activitilor
economice care vizeaz creterea numrului de
locuri de munc a fost nlocuit cu
Meninerea i dezvoltarea durabil a
activitilor economice care vizeaz creterea
numrului de locuri de munc

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012
96
Dl. Ionu
Sandu/
Ministerul
Dezvoltrii,
Lucrrilor
Publice i
Locuinelor
A propus ca Grupurile de
Aciune Local s ia n
considerare n analiza teritoriilor
pe care le anim caracteristicile
de mediu
Grupurile de Aciune Local au posibilitatea de a-i crea
propria strategie lund n considerare i aspectele de
mediu relevante pentru teritoriile pe care le anim
Dl. Ionu
Sandu/
Ministerul
Dezvoltrii,
Lucrrilor
Publice i
Locuinelor
A ridicat problema fermelor
zootehnice care necesit
investiii n infrastructura de
mediu fiind cunoscut faptul c
agricultura este primul emitent
de amoniac n atmosfer
Pentru investiiile n fermele zootehnice care nu vizeaz
producia n sine ci doar aspecte de mediu, sprijinul
public va fi mai mare
Dl. Dorin
Dorian/
Ministerul
Economiei i
Finanelor
A subliniat importana
promovrii i oferirii de
consiliere pentru sprijinirea
implementrii msurilor din
cadrul Axei 2 pentru a se atinge
obiectivele de mediui contientizrii
n cadrul Axei 1, prin Msura 143 Furnizarea de servicii
de consiliere i consultan pentru agricultori, se va
oferi sprijin pentru aplicanii msurilor din Axa 2
ntrebri i comentarii primite de la participanii la dezbaterea public
Nume/
Organiz
aie
ntrebare/Comentariu Rspuns/Cum s-a luat n considerare n PNDR
D-na Lavinia
Rducescu,
Societatea
Ornitologic
Romn
Metodologia elaborrii
Raportului de Mediu s-a axat
doar pe obiectivele specifice ori
s-au luat n considerare i
msurile PNDR?
A fost realizat o analiz att pe msuri, ct i pe
obiectivele specifice
Dl Kiss Iosif -
persoan fizic
Care este cuantumul sprijinului
i ealonarea n timp a Msurilor
221 i 222 din PNDR?
Sprijinul financiar se ridic la 70% din totalul
cheltuielilor eligibile a proiectelor, iar ealonarea
acestuia se va realiza pe o perioad de 5 ani pentru
ambele msuri
Dl Kiss Iosif -
persoan fizic
Exist un termen exact cnd se
poate aplica pentru Msura 221
Prima mpdurire a terenurilor
agricole?
Aceast msur va fi implementat odat cu aprobarea
PNDR
D-na Lavinia
Rducescu,
Societatea
Ornitologic
Romn
Analiza a luat n calcul doar
draft-ul msurilor variantei din
luna noiembrie?
Raportul este rezultatul unui proces de colaborare ntre
reprezentanii MADR i evaluatori, acetia din urm au
primit variantele msurilor de fiecare dat cnd acestea
au fost modificate
D-na Lavinia
Rducescu,
Societatea
Ornitologic
Romn
S-au luat n calcul efectele
cumulate ale msurilor?
Raportul de mediu a luat n calcul efectele cumulative de
mediu. Evaluarea acestora s-a realizat prin nsumarea
notelor de evaluare acordate pentru fiecare msur.

Not: n perioada noiembrie 2006 - iunie 2007, diverse comentarii / recomandri au fost primite de la autoritile relevante (n special n
timpul lucrrilor Grupului de Lucru), de la evaluatorii ex-ante (inclusiv evaluatorii SEA) i de la public (n timpul dezbaterii publice). Aceste
poziii i remarci au fost analizate de ctre Autoritatea de Management i au fost luate n considerare la propunerea oficial a PNDR.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012
97
Din partea publicului, cu excepia edinei de dezbatere public din data de 28 iunie 2007, n cadrul
procesului de evaluare strategic de mediu nu au fost primite alte comentarii, sugestii sau observaii.
Intervenia publicului din data de 28 iunie 2007 nu a necesitat efectuarea de modificri n PNDR,
astfel acesta a putut fi transmis la Comisia European n data de 29 iunie 2007. Este de remarcat c,
n ciuda utilizrii a numeroase canale de comunicare, interesul publicului pentru aspectele de mediu
ale PNDR a rmas sczut. O explicaie n acest sens, o poate reprezenta stadiul nc incipient al
formelor asociative n Romnia, gradul sczut de interes datorndu-se i faptului c domeniul era
considerat unul foarte tehnic, sectorial, fr a avea o inciden direct i imediat asupra activitii
unor organizaii care nu au n domeniul de activitate protecia mediului.
MADR va menine pe propriul site de Internet toate variantele de PNDR, Raportul de mediu pentru
PNDR i declaraia privind desfurarea procesului de consultare i a procesului de evaluare strategic
de mediu a acestui program cel puin pn la aprobarea final a acestuia. Totodat MADR rmne
deschis pe toat perioada de elaborare a PNDR fa de orice observaii, comentarii sau sugestii.

Alternativele PNDR
Legislaia relevant - Directiva (CE) nr.42/2001 i Hotrrea Guvernului nr.1076/2004 cer ca
alternative rezonabile ale Programului s fie luate n considerare n cadrul SEA.
Urmtoarele alternative la PNDR, au fost elaborate n timpul procesului SEA:
Alternativa zero - ne-implementarea PNDR;
Prima alternativ - varianta PNDR elaborat n octombrie 2006;
A doua alternativ - varianta PNDR elaborat n martie 2007;
A treia alternativ - varianta PNDR elaborat n aprilie 2007;
A patra alternativ variant PNDR elaborat n iunie 2007.

Alternativa zero, analizat n Raportul de Mediu, a artat c dac nu se elaboreaz i implementeaz
PNDR vor fi consecine nefavorabile asupra majoritii aspectelor relevante de mediu. Astfel, s-a
remarcat c majoritatea indicatorilor de mediu din PNDR vor cunoate evoluii negative, iar pentru cei
care nregistreaz evoluii pozitive nu se poate previziona atingerea intelor propuse sau asumate de
ctre Romnia. n concluzia alternativei 0, Raportul de mediu precizeaz c aceasta este
inacceptabil fa de nevoile i cerinele spaiului rural romnesc.
Toate variantele de Program nregistreaz progrese de mediu. Cele mai importante sunt redate mai
jos:
Varianta PNDR din martie 2007, prevede pentru Msura 121:
o pentru productorii agricoli din zona montan defavorizat i din zonele defavorizate
- altele dect zonele montane, sprijinul public este de 60% din valoarea eligibil a
investiiei;
o pentru investiiile necesare implementrii Directivei Consiliului nr. 91/676/CEE pe o
perioad de 4 ani de la data aderrii, n conformitate cu Regulamentul (CE) nr.
1463/2006, sprijinul public este de 75% din valoarea eligibil a investiiei;
o pentru implementarea Directivei Consiliului nr. 409/1979 i a Directivei (CEE) nr.
43/1992 - privind Natura 2000 sprijinul public este de 75% din valoarea eligibil a
investiiei.
Varianta PNDR din iunie 2007 include n cadrul Msurii 214, dou noi pachete n cadrul sub-
msurii de gospodrire extensiv a pajitilor: pachetul 2.4 recondiionarea pajitilor invadate
de vegetaie lemnoas i pachetul 2.5 conservarea habitatelor de pajiti umede. De
asemenea, msura intete mult mai bine obiectivele de mediu prin prioritizarea zonelor cu
nalt valoare natural.
Spre deosebire de versiunile anterioare, n cadrul Msurii 312, varianta din iunie 2007 a
PNDR, permite pentru acele proiecte care includ investiii de producere a energiei din surse
regenerabile, creterea intensitii sprijinului pentru achiziionarea echipamentelor specifice i
montajul acestora de pn la 70%. De asemenea, n cadrul Msurii 313, pentru acele proiecte
de turism care includ i investiii de producere a energiei din surse regenerabile, intensitatea

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012
98
sprijinului pentru achiziionarea echipamentelor specifice i montajul acestora crete pn la
70%.
Varianta PNDR din iunie 2007 include n cadrul Msurilor 312 i 313 prioritizarea
activitilor printr-o intensitate mai mare a sprijinului public financiar n zonele defavorizate.
Varianta PNDR din iunie 2007 prevede pentru Msura 322 investiii n extinderea reelelor de
alimentare cu ap potabil numai mpreun cu reeaua de canalizare.
Msura 123, n varianta din iunie 2007 include urmtoarele elemente suplimentare fa de
versiunile anterioare, cu un efect pozitiv asupra obiectivelor relevante de mediu:
o extinderea sprijinului financiar pentru investiii n scopul obinerii de combustibil
ecologic din biomas forestier;
o includerea n cadrul cerinelor cu privire la mbuntirea performanei generale a
ntreprinderilor a urmtoarelor prevederi: reducerea emisiilor poluante i a deeurilor
n scopul proteciei mediului i creterea producerii i utilizrii energiei din surse
regenerabile;
o acceptarea investiiilor pentru respectarea standardelor de mediu i pentru producerea
de combustibil ecologic;
o acordarea a 50% din valoarea eligibil a investiiei i un plafon maxim al sprijinului
public nerambursabil de 2.000.000 euro/proiect pentru unitile din sectoarele lapte i
carne, care au programe de restructurare pn n 2009 ntocmite mpreun cu
ANSVSA i sunt cuprinse n anexa avizat de DG Sanco.

3.4. Impactul perioadei de programare anterioare i alte informaii suplimentare
Obiectivele prezentei seciuni
n calitate de nou membru al Uniunii Europene, Romnia nu dispune de experiena implementrii
unor programe de dezvoltare rural n perioada de programare 2000-2006, similare UE 25. Drept
urmare, experiena romneasc n acest domeniu reiese n principal din implementarea instrumentului
de pre-aderare SAPARD.
Obiectivul acestei seciuni const n realizarea unui inventar al experienelor i leciilor nvate n
urma aplicrii efective a Programului SAPARD, n perioada 2002-2007, precum i a altor programe i
proiecte relevante, ndeosebi proiectele PHARE axate pe aspecte legate de sectorul dezvoltrii rurale.
Leciile nvate sunt utilizate n pregtirea Programului Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013.
PHARE
Din 2000 pn n prezent, au fost puse n aplicare sau ncepute n cadrul programelor PHARE peste
75 de proiecte, axate pe aspecte legate de agricultur sau dezvoltare rural. Suma totalizat de aceste
proiecte depete 60 milioane Euro. Proiectele constau n principal n programe de twinning, de
asisten tehnic i de ntrire a capacitilor instituionale, prin prisma Pilonilor 1 i 2 din cadrul
PAC.
Avnd n vedere faptul c Programele PHARE nu sunt comparabile cu majoritatea msurilor
prevzute n cadrul PNDR, scopul lor fiind n principal cel de dezvoltare a capacitii instituionale,
MADR i-a concentrat eforturile pentru a face un inventar al experienei dobndite n urma
desfurrii programului SAPARD deoarece, pentru multe msuri, PNDR constituie o prelungire a
acestuia. Cu toate acestea, prin experiena acumulat n programele PHARE s-a contribuit
semnificativ la dezvoltarea capacitilor i competenelor personalului de la toate nivelurile
responsabile cu pregtirea i aplicarea PAC i programarea PNDR pentru 2007-2013 precum i la
dobndirea unor experiene valoroase n privina pregtirii i implementrii proiectelor de training,
pregtire profesional i asisten tehnic.
n pregtirea i derularea proiectelor PHARE, implementate sau n curs de implementare n Romnia,
autoritile implicate au ntmpinat probleme legate n special de:
- Criterii de selecie ambigue sau restrictive:

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012
99
- utilizarea unor expresii precum relevant, comparabil, bune abiliti de
comunicare, termenul de sarcin n loc de proiect, formulri care ridic
dificulti ulterior n evaluarea proiectelor,
- criterii de selecie prea specifice, care corespund perfect domeniului de aplicare al
proiectului, i care pot limita numrul de oferte ce pot fi incluse n lista scurt, ceea
ce diminueaz competiia,
- Cerine excesive pentru experii cheie:
- solicitri precum experien n privina noii legislaii romneti, avnd n vedere
faptul c nu se poate dobndi experien ntr-un domeniu nou, sau dublarea unui
criteriu, de exemplu experiena exprimat att n ani ct i ca numr de proiecte,
- Abordarea pe baz de onorarii sau pe pre global:
- Neclariti privind specificul contractelor ce pot fi ncheiate n baza onorariilor i al
celor ce implic un pre global. Astfel, proiectele ce se finalizeaz printr-un studiu
implic un pre global, n timp ce proiectele de asisten tehnic, de obicei, au la baz
onorarii,
- Cheltuieli incidentale:
- au existat situaii n care Termenii de Referin au indicat valoarea bugetului
incidental i domeniile acoperite de acesta. Cu toate acestea nu a fost prezent i o
estimare a beneficiarului privind maniera de stabilire a acestei valori. Aceast
estimare este important pentru Autoritatea Contractant pentru a putea determina
dac suma este rezonabil sau nu,
- Conflicte de interese:
- conflictele de interese poteniale trebuie tratate fiecare caz n parte. Este necesar
declaraia ofertanilor c nu au legturi cu echipa implicat n proiect i c nu au fost
implicai n elaborarea Termenilor de Referin,
- Diferene n urma realocrilor dintre liniile bugetare.

n domeniul pregtirii profesionale principale probleme rezultate n urma implementrii proiectelor
PHARE au vizat calitatea instruirii oferite, determinat de deficiene n modul de selectare a ofertelor
i criteriile de selecie folosite, permisivitatea calendarului de desfurare precum i tematica de
training care nu ntotdeauna a prezentat o relevan ridicat, n msura n care n cadrul unor sesiuni
de instruire subiectele erau cunoscute, parial sau total, de participani, selectarea inadecvat a
participanilor.
Pentru proiectele de asisten tehnic principalele probleme au vizat perioadele foarte lungi de
pregtire a dosarelor i instrumentare a licitaiilor precum i elaborarea unor termeni de referin
neclari, care au facilitat furnizarea de ctre contractori a unor servicii neconforme.
Pe baza acestor lecii nvate din implementarea proiectelor PHARE n Romnia, n implementarea
msurilor 111, 143 i a Operaiunilor de Asisten Tehnic, AM va avea n vedere experiena
dobndit pentru elaborarea termenilor de referin, a bugetelor pentru proiecte, planificarea
activitilor, selectarea contractorilor i managementul contractelor.


Programul SAPARD 2000-2007
Obiectivele Programului SAPARD sunt precizate n Regulamentul Consiliului (CE) nr.1268/1999. La
baza implementrii Programului SAPARD n Romnia se afl Planul Naional pentru Agricultur i
Dezvoltare Rural (PNADR), aprobat prin Decizia Comisiei nr.3742 din 12 decembrie 2000.
Programul include 11 msuri, avnd o alocare total 2000-2006 de 1.522 milioane Euro (cheltuieli
publice), din care Msura 2.1 referitoare la dezvoltarea i mbuntirea infrastructurii rurale fiind
programat s absoarb cea mai mare pondere a fondurilor aproximativ 33,85%, Msura 1.1
referitoare la procesarea i comercializarea produselor agricole i piscicole, este pe locul doi n
ordinea alocrilor, cu 21,37%, n timp ce Msura 3.1 referitoare la investiii n exploataiile agricole,
este cea de-a treia ca mrime n planul financiar, beneficiind de 17,14% din fonduri.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012
100
Implementarea acestor msuri din PNADR a debutat la data de 31 iulie 2002, n urma adoptrii de
ctre Comisia European a Deciziei nr. 638/2002, prin care a conferit autoritilor de resort din
Romnia, managementul asistenei SAPARD pentru primele trei msuri, respectiv, Msura 1.1
mbuntirea prelucrrii i marketingului produselor agricole i piscicole; Msura 2.1 Dezvoltarea
i mbuntirea infrastructurii rurale i Msura 4.2 Asisten tehnic.
La data de 5 decembrie 2003, Comisia European a emis Decizia (CE) nr. 846/2003 de conferire a
managementului asistenei financiare SAPARD pentru nc trei msuri i anume: Msura 3.1
Investiii n exploataiile agricole; Msura 3.4 Dezvoltarea i diversificarea activitilor economice
pentru generarea de activiti multiple i venituri alternative i Msura 4.1 mbuntirea pregtirii
profesionale.
Prin Decizia (CE) nr.298 din data de 20 aprilie 2006 au fost acreditate ultimele patru msuri din
PNADR, respectiv 1.2 mbuntirea structurilor n vederea realizrii controlului de calitate veterinar
i fitosanitar, pentru calitatea produselor alimentare i pentru protecia consumatorilor, 3.2
Constituirea grupurilor de productori, 3.3 Metode agricole de producie destinate s protejeze
mediul i s menin peisajul rural i 3.5 Silvicultur. n ceea ce privete Msura 2.2
Managementul resurselor de ap s-a decis renunarea la aceasta iar alocrile corespunztoare au fost
transferate Msurii 2.1.
Programul SAPARD a fost amendat de mai multe ori pe parcursul aplicrii sale, pentru a putea fi
adaptat problemelor i aspectelor specifice care au fost identificate n etapa de implementare, precum
i cerinelor Comisiei n privina respectrii normelor de mediu, igien i bunstare a animalelor.
Toate modificrile au fost aprobate de Comitetul de Monitorizare i sunt prezentate n rapoartele
anuale ale Programului SAPARD pentru anii 2003, 2004, 2005 i 2006.
Principalele modificri ale programului au avut n vedere:
- Includerea n categoria beneficiarilor, a societilor comerciale cu capital privat egal sau mai
mare de 75%, fcnd posibil, astfel, i participarea firmelor cu capital mixt, public i privat
la implementarea proiectelor SAPARD;
- n cadrul Msurii 1.1 mbuntirea prelucrrii i marketingului produselor agricole i
piscicole, a fost mrit valoarea total eligibil a investiiei de la 2 la 4 milioane Euro,
precum i ajutorul financiar public pentru proiectele de investiii pentru sectoarele cereale i
semine oleaginoase, de la 30% la 50%, pentru investiiile care au ca obiectiv protecia
mediului;
- Pentru Msura 2.1, s-a efectuat o ajustare a fiei tehnice referitoare la contractele acordate
proiectelor aflate n desfurare n localitile care au dobndit statutul de ora dup
ncheierea contractului de finanare i a fost introdus o submsur nou Infrastructur
pentru prevenirea i protecia mpotriva inundaiilor, pentru un numr de 24 de proiecte de
mbuntiri funciare.
- Pentru Msura 3.1 a fost decis majorarea valorii totale eligibile a proiectelor pentru fermele
de cretere a animalelor i psrilor la 2.000.000 Euro, n urmtoarele condiii:
- pentru fermele care beneficiaz de proiecte cu valoare mai mic sau egal cu 500.000
Euro, investiia realizat cu fonduri SAPARD trebuie s fie n acord cu legislaia sanitar-
veterinar, fitosanitar, de igien i de bunstare a animalelor i de mediu a UE, iar ferma
n totalitate, cu standardele naionale;
- pentru fermele care beneficiaz de proiecte cu o valoare mai mare de 500.000 Euro,
ntreaga ferm trebuie s fie n acord cu legislaia sanitar-veterinar, fitosanitar, de
igien i de bunstare a animalelor i de mediu a UE;
- Dimensiunea limit a exploataiilor din cadrul Msurii 3.1 a fost eliminat, pragul inferior
fiind redus de la 10.000 la 5.000 Euro, iar lista investiiilor eligibile a fost extins. De
asemenea, cerinele referitoare la documentaia justificativ pentru proiecte au fost diminuate,
condiia iniial a prezentrii unui plan de afaceri fiind nlocuit de prezentarea unei analize
economico-financiare mai simple.
- Pentru Msura 3.4, lista beneficiarilor eligibili a fost extins, fiind introdus o nou sub-
msur, respectiv Procesarea, la nivelul fermei, a produselor tradiionale atestate i/sau

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012
101
ecologice certificate, cu condiia ca minim 50% din materiile prime utilizate s provin din
producia proprie a beneficiarului.

Toate modificrile au facilitat procesul de aplicare a msurilor i au contribuit la focalizarea
investiiilor pe aspecte cheie, cum ar fi problemele legate de acquis fiind aprobate pe baza cererilor i
observaiilor exprimate de actorii implicai.

Evalurile Programului SAPARD
Programul SAPARD a fost subiectul a dou evaluri. Prima Evaluare Intermediar a fost nceput n
anul 2002 i finalizat n 2003. Aceast evaluare a fost realizat cnd doar cteva msuri fuseser
acreditate i implementate pentru o perioad scurt de timp: Investiii n prelucrare i marketing i
Infrastructura rural. Rezultatele evalurii au fost limitate n aceste condiii, avnd o relevan
sczut pentru scopul prezentului document, i deci nu fac obiectul unei analize n contextul actual.
Actualizarea evalurii intermediare
Pentru completarea evalurii intermediare a fost realizat o actualizare a acesteia n perioada
octombrie 2005 martie 2006, acoperind o mare parte din perioada de implementare. Concluziile
acestei evaluri sunt prezentate pe scurt n cele ce urmeaz.
Implementarea Programului a demonstrat efecte considerabile asupra indicatorilor relevani utilizai
pentru a msura rezultatele i impactul. Aceste efecte includ contribuii importante la creterea
economic a beneficiarilor sprijinii financiar, n special n sectorul agricol i de prelucrare a
alimentelor, cu mult peste rata de cretere economic medie din Romnia, crearea de numeroase
locuri de munc n producia primar i n sectorul prelucrrii, i o competitivitate i productivitate
mbuntit realizat n conformitate cu standardele UE privind calitatea i sigurana produselor,
mediul nconjurtor, condiiile de lucru i bunstarea animalelor.
Programul a contribuit n mod semnificativ la mbuntirea nivelului de trai din zona rural prin
investiii n infrastructura rural i prin crearea de noi posibiliti de obinere de venituri alternative.
Programul a fcut ca spaiul rural s fie un loc cu condiii mult mai bune de trai comparativ cu
situaia n care nu ar fi existat sprijinul financiar al Programului.
Administrarea programului este realizat cu o eficacitate sporit a costurilor i cu un grad nalt de
satisfacie a utilizatorilor finali. ns, interviurile i studiile de caz realizate cu actorii implicai au
evideniat diferene n consilierea i instruciunile oferite beneficiarilor de ctre personalul Birourilor
Regionale de Implementare a Programului SAPARD. Aceste diferene au fost cauzate de fluctuaiile
de personal n perioada 2005-2006 ngreunnd eforturile Ageniei SAPARD de a asigura calitatea
training-ului i competenelor dobndite ale noilor angajai.
Cu toate acestea, Programul a contribuit la dezvoltarea competenelor i calificrilor relevante pentru
administrarea programelor UE n cadrul Ageniei SAPARD (central, regional i judeean) i a
MADR, i a contribuit de asemenea la dezvoltarea competenelor actorilor implicai i beneficiarilor
n general, asigurnd o dezvoltare viitoare promitoare a sectorului.
O concluzie care se detaeaz este, de asemenea, c absorbia fondurilor a fost relativ limitat pn la
sfritul anului 2005, cu excepia Msurii 2.1 Dezvoltarea i mbuntirea infrastructurii rurale.
Cauzele primare ale absorbiei relativ sczute a fondurilor sunt reprezentate de acreditarea cu
ntrziere a msurilor importante, cum ar fi Msura 3.1 Investiii n exploataiile agricole, Msura
3.4 Dezvoltarea i diversificarea activitilor economice care genereaz activiti multiple i
venituri alternative, Msura 3.5 Silvicultur, precum i de rezerva bncilor i a potenialilor
solicitani n ceea ce privete asumarea riscului. Au fost necesare msuri pentru reducerea riscurilor,
fr a compromite adiionalitatea investiiilor.
n conformitate cu informaiile din PNADR, au fost anticipate mai mult de 20.000 de proiecte n
perioada programului. Concluzia evalurii a fost c obiectivele cuantificate au fost peste nivelul a
ceea ce se putea atepta din punct de vedere realist. Eficacitatea sczut la sfritul anului 2005 prin
urmare nu s-a datorat doar absorbiei financiare sczute, ci i obiectivelor foarte nalte stabilite n
cadrul PNADR. Experiena indic faptul c sunt necesare legturi adecvate ntre necesiti,
capacitatea de absorbie, obiectivele cuantificate, costurile unitare de investiii ale proiectelor i
alocri pentru perioada de programare 2007-2013.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012
102
Raportat la obiectivele stabilite, eficacitatea financiar i tehnic sczut a fost sub nivelul
ateptrilor, dei programul a avut rezultate bune i un impact pozitiv al activitilor implementate.
Programul este deosebit de relevant i coerent cu alte intervenii naionale i ale UE, conducnd la
crearea multor locuri de munc, creterea competitivitii, rate de cretere ale veniturilor i ale cifrei
anuale de afaceri care depesc rata general de cretere din cadrul economiei naionale precum i mai
multe efecte pozitive privind standardele UE (calitatea alimentelor, igiena, bunstarea animalelor) i
protecia mediului nconjurtor.
n mod specific, Msura 3.1 i Msura 3.4 vizeaz locuitorii rurali, iar Msurile 1.1 i 2.1 sunt
considerate a avea un efect pozitiv privind stabilizarea populaiei rurale datorit facilitilor de
infrastructur mbuntite, ca i oportunitatea sporit de meninere a locurilor de munc i crearea de
noi locuri de munc. Mai mult de 19.000 locuri de munc au fost create n total ca efect al
programului pn la finalizarea evalurilor, din care 8.000 sunt locuri de munc pentru femei.
Extrapolnd aceste cifre la nivelul programului, se observ c aproximativ 45.000 locuri de munc
sunt generate n cadrul programului, din care 17.000 pentru femei.

Msura 1.1 mbuntirea prelucrrii i marketingului produselor agricole i piscicole

Marea majoritate a investiiilor din cadrul msurii se refer la crearea de noi capaciti i
mbuntirea i raionalizarea activitii de procesare, avnd n vedere c 90% din alocri se leag de
aceste obiective.
Conform celor spuse de beneficiari i de actorii implicai, dou criterii de eligibilitate au contribuit la
eficiena iniial sczut: desfurarea numai a unui singur proiect o dat i a nu mai mult de dou
proiecte pe tot parcursul programului aceste aspecte au fost criticate ca factori limitativi ai
capacitii proiectelor de a absorbi fondurile. De asemenea, a fost criticat criteriul introdus n
septembrie 2004, referitor la faptul c respectarea deplin a normelor UE trebuie atins ntr-o singur
faz de realizare a unui proiect. Pe de alt parte, a fost apreciat creterea pragului investiiilor
eligibile (dimensiunea proiectului).
Lipsa accesului la surse de cofinanare a sprijinului public a fost i ea menionat ca fiind un motiv al
slabei eficiene. Dependena de sprijinul public pentru realizarea investiiilor constituie un efect zero
sczut (n medie, 21,8 %, echivalentul a 29 milioane Euro, n total), ceea ce indic faptul c o pondere
suficient de sczut a investiiilor ar fi putut fi acoperit i fr sprijinul programului. Nivelul
efectului zero este egal cu cel din alte ri precum Republica Ceh i Slovacia.
Evaluatorii au evideniat c beneficiarii i procur 63% din fondurile de cofinanare prin credite
bancare, economiile private reprezentnd, n medie, 36%. n acelai timp, ns, se constat i faptul
c, de regul, investitorii care pot cofinana o investiie prin propriile mijloace financiare fac acest
lucru n proporie de 100%. Celelalte tipuri de surse sunt rare i reprezint doar 1% circa 1,5
milioane Euro, din care doar cteva sute de mii provin de la investitori strini.
Efectele (realizare, rezultat i impact) proiectelor desfurate efectiv n cadrul msurii sunt pozitive.
87% din deintorii de proiecte consider c nivelul lor de competitivitate a crescut ntr-o mare
msur, datorit investiiei realizate, declarnd totodat c au constatat o cretere procentual a cifrei
de afaceri medii n perioada 2000-2004. n 2003 i 2004, se pot observa rate de cretere pozitive, n
termeni reali, n rndul beneficiarilor. Astfel, n 2003, rata de cretere real a fost de 8 %, fa de 5% a
ratei de cretere a economiei romneti n general.
Cifrele indic faptul c beneficiarii Msurii 1.1 au nregistrat o cretere a cifrei de afaceri cu mult
peste media economiei, reflectnd o cretere global a productivitii.
Se poate argumenta faptul c beneficiarii care au nregistrat rate de cretere foarte mari ar fi putut face
acest lucru i fr sprijinul Programului SAPARD. Din acest motiv, evaluatorii au analizat relaia
dintre beneficiarii cu rate de cretere reale foarte mari i beneficiarii care au depins de sprijinul
Programului SAPARD, pornind de la presupunerea c ratele de cretere ridicate ar fi corelate cu o
dependen sczut de Programul SAPARD (efect zero ridicat). Cifrele nu arat cu claritate existena
acestei corelaii, conducnd la concluzia c ratele de cretere ridicate au fost atinse de beneficiari cu
dependen sczut de Programul SAPARD n aceeai msur ca beneficiarii cu un grad de
dependen mai ridicat fa de acest sprijin.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012
103
Pe lng creterea competitivitii, evaluatorii au remarcat i multe alte efecte semnificative aprute n
urma investiiilor relevante pentru proiect, program i sector, cum ar fi ameliorarea calitii
produselor, a condiiilor de munc i a proteciei mediului. Un efect important al programului este cel
al crerii locurilor de munc. n total, se estimeaz c au fost fie meninute n continuare, fie generate
un numr de 13.000-22.500 locuri de munc n cadrul Msurii 1.1, datorit sprijinului primit, din care
circa 6.000-10.000 pentru femei.

Msura 2.1 Dezvoltarea i mbuntirea infrastructurii rurale

Pentru a satisface cererile acestei msuri au fost alocate fonduri suplimentare. Se poate trage
concluzia c numrul de solicitri, care a depit de trei ori nivelul alocrilor, confirm nevoia de
investiii n infrastructura rural din Romnia i subliniaz relevana acestei msuri. Coerena cu alte
msuri i politici este i ea satisfctoare, avnd n vedere c msura contribuie la asigurarea
infrastructurii necesare att populaiei rurale, ct i exploataiilor agricole i societilor care activeaz
n spaiul rural.
Din punctul de vedere al criteriilor de eligibilitate i selecie, structura msurii este considerat
satisfctoare de ctre beneficiari i actori, conducnd la o eficien financiar i tehnic ridicat.
Efectul zero pentru Msura 2.1 este calculat la 4,4 % 21 milioane Euro, fiind comparabil cu nivelul
din Slovacia i situndu-se la un nivel foarte sczut fa de Republica Ceh i Slovenia.
Evaluatorii evideniaz c n zona rural exist o dependen puternic fa de sprijinul pentru
investiiile de infrastructur. Sprijinul acordat prin program aduce un aport important i completeaz
investiiile de pe plan local. Pagubele cauzate de inundaiile din 2005 dovedesc ntr-o oarecare msur
nevoia unei ntreineri adecvate a investiiilor fcute, precum i consecinele care pot aprea n lipsa
resurselor necesare.
Msura 2.1 a contribuit la creterea competitivitii zonelor rurale, lucru care nu s-ar fi ntmplat fr
sprijinul SAPARD. Un procent de 87% din beneficiari au afirmat c nivelul calitii vieii populaiei
rurale s-a mbuntit mult datorit sprijinului. Un rezultat mai puin pregnant ns tot att de pozitiv
a fost identificat i la nivelul capacitii zonelor rurale de a-i pstra populaia pe plan local.
Investiiile sunt benefice i sunt utilizate de o pondere mare a populaiei din zonele n care s-au
realizat proiecte.
n plus, se estimeaz c au fost fie pstrate fie create un numr de 2.400-15.000 locuri de munc, din
care 800-3.450 pentru femei. Drept urmare, investiiile pentru meninerea i dezvoltarea infrastructurii
rurale i a facilitilor aferente, vor asigura faptul c populaia rural va fi mai puin tentat s
migreze, aa cum ar proceda n lipsa sprijinului.

Msura 4.2 Asisten Tehnic

Concluzia tras n urma eforturilor depuse n cadrul Msurii 4.2 este c iniiativele ntreprinse au fost
rezonabile, att din punctul de vedere al cerinelor Autoritii de Management, ct i al nevoilor
curente de facilitare a implementrii programului. Evaluatorii consider ns c iniiativele au fost
luate prea trziu i la o scar prea mic pentru a influena pe deplin desfurarea programului. Ultima
mare iniiativ cu caracter informativ, de 600.000 Euro, a fost o investiie la scar mare, aprut ns
prea trziu pentru a mai avea un impact semnificativ asupra absorbiei fondurilor pn la momentul
finalizrii evalurii. Acest efort s-a materializat n perioada 2006-2007 a implementrii Programului
SAPARD.

Msura 3.1 Investiii n exploataii agricole

Msura axat pe dezvoltarea i modernizarea exploataiilor agricole reprezint piatra de temelie a
programului, att din punct de vedere strategic, ct i economic. Importana modernizrii produciei
agricole din Romnia este evident, avnd n vedere fragmentarea excesiv a terenurilor i structura
proprietii din acest sector, precum i nivelul tehnologic relativ redus. Dezvoltarea agriculturii i a

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012
104
zonelor rurale din Romnia depinde de diversele tipuri de sprijin disponibile, iar importana
Programului SAPARD n acest sens, este evident.
Structura msurii, din perspectiva criteriilor de eligibilitate i selecie, este considerat, n general,
satisfctoare. Cu toate acestea, beneficiarii au exprimat preri critice fa de diversele criterii care le
limiteaz posibilitatea de a profita de sprijinul oferit de program, ndeosebi fa de restricionarea
anumitor tipuri de investiii, precum i de prioritizarea (prin criteriile de selecie) a investiiilor n
limitele de 50.000-200.000 Euro. Cu ct accesul la sprijin este mai deschis i mai puin ngrdit, cu
att mai pozitiv este opinia beneficiarilor.
Slaba eficien financiar i tehnic iniial poate fi pus, ntr-o anumit msur, pe seama restriciilor
impuse asupra tipurilor de investiii, precum i a altor criterii, care limiteaz gama de opiuni pentru
potenialii beneficiari, ns acest lucru nu constituie principalul motiv. Dimpotriv, aspectul cel mai
des menionat ca fiind problema cheie este lipsa accesului la capitalul de cofinanare. Evaluatorii au
calculat nivelul efectului zero la 14 milioane Euro, care reprezint 13,6% din totalul investiiilor. Cifra
se situeaz la acelai nivel cu cele din alte ri. Acest lucru confirm faptul c sprijinul acordat prin
intermediul programului este foarte important pentru investiiile realizate de exploataiile agricole i
subliniaz problematica legat de accesul la capital al potenialilor beneficiari.
Pe de alt parte, evaluatorii au putut constata c elementul de cofinanare privat a investiiilor este
compus diferit fa de Msura 1.1. Aici, economiile private reprezint 43,6% (21,6 milioane Euro),
bncile, 47,4% (23,5 milioane Euro) i alte surse, 9% (1,3 milioane Euro), din care investitorii strini
reprezint circa 0,5 milioane Euro. Aceasta nseamn c beneficiarii Msurii 3.1 i cofinaneaz
investiiile din fonduri proprii mai mult dect beneficiarii Msurii 1.1. Acest lucru poate fi determinat
de faptul c beneficiarii nu au dorit s rite s se implice ntr-o relaie cu bncile, aa cum se i afirm
n numeroase interviuri din studiile de caz realizate, sau este vorba de faptul c bncile nu sunt
dispuse s cofinaneze investiiile. Rezultatele evalurii arat c 43% din beneficiari consider c
accesul la sursele naionale de finanare s-a mbuntit mult datorit Programului SAPARD, n timp
ce numai 15% declar c nu au constatat astfel de mbuntiri, sau foarte puine.
Pe lng efectele asupra cifrei de afaceri i a veniturilor, se observ multe alte efecte pozitive asupra
calitii produselor, proteciei mediului i condiiilor de munc. n ceea ce privete crearea de locuri
de munc, rezultatele evaluatorilor indic faptul ca proiectele au contribuit la meninerea sau crearea a
2.500-6.000 locuri de munc.

Msura 3.4 Dezvoltarea i diversificarea activitilor economice care genereaz activiti
multiple i venituri alternative

Msura referitoare la dezvoltarea i diversificarea activitilor economice din zonele rurale reprezint
13% din totalul prevzut n planul financiar. Este evident nevoia de diversificare a activitilor
economice din zonele rurale, care s duc la apariia unor noi locuri de munc i s creeze posibiliti
de venituri n aceste zone, n paralel cu modernizarea sectorului agricol. Dei s-au putut observa
efecte considerabile din punct de vedere al crerii locurilor de munc i n alte msuri, se ateapt o
accentuare a acestei nevoi de-a lungul anilor, pe msur ce eforturile de modernizare i de dezvoltare
structural din sectorul primar vor lua avnt.
Efectul zero a fost calculat la 19,4%, i anume 9 milioane Euro, nivel similar altor ri unde
evaluatorii dispun de date comparabile. Economiile private reprezint 54,3% din fondurile de
cofinanare privat, numai 28,5% provenind de la bnci. Un procent de 17,2% este finanat din alte
surse, cum ar fi ali membri ai familiei i ali investitori privai. n ceea ce privete accesul la alte
surse de finanare naional, evaluatorii constat c un sfert din beneficiari (25%) consider ca
Programul SAPARD a mbuntit ntr-o mare msur accesul la alte surse de finanare naional. Pe
de alt parte, 27% din beneficiari nu au constatat nici o mbuntire sau doar una limitat a
accesului la fondurile naionale. Evaluatorii au putut observa o slab absorbie iniial a fondurilor n
cadrul acestei msuri deoarece bncile au jucat un rol relativ sczut n cofinanarea proiectelor.
Fondurile proprii i cele provenite de la familie/prieteni constituie mult mai frecvent sursa de
contribuii la cofinanarea privat, fa de alte msuri.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012
105
Efectele proiectelor sunt, n general, pozitive. Ponderea celor care nu au venituri din activiti
neagricole din totalul deintorilor de proiecte a sczut de la 46,9% n 2003 la 35,5% n 2006, i se
estimeaz c n 2007 aceasta va scdea la 26,2%. Date fiind aceste constatri, evaluatorii consider c
investiiile contribuie mult la diversificarea activitilor economice. De asemenea, acetia constat c
nivelul de trai mai ridicat constituie i el un efect important n rndul populaiei rurale, efectele asupra
economiei locale fiind mai puine.
Pe de alt parte, n medie, aproape trei sferturi din investiii (72,6% reprezentnd 33 milioane Euro)
sunt folosite pentru produse i servicii produse n Romnia. Aceasta este o pondere ridicat, dat fiind
natura investiiilor (cazare, modernizare moteluri etc.) contribuind la crearea unui efect pozitiv de
multiplicare la nivelul economiei naionale.
Efectele generatoare de locuri de munc se situeaz la un nivel acceptabil, ns mai degrab modest
fa de alte msuri. Au fost create ntre 900 i 2.200 locuri de munc n urma desfurrii proiectelor,
dintre care 500-1.100 sunt ocupate de femei.

Msura 4.1 mbuntirea pregtirii profesionale

Evaluatorii au observat o eficien financiar foarte sczut, determinat de un nceput ntrziat i o
activare lent a proiectelor dup acreditare, dei rezultatele ateptate privind cursurile de formare i
impactul acestor activiti sunt pozitive, sperndu-se ca n urma acestora locuitorii rurali s
dobndeasc cunotine actuale i complete. Creterea competenei i a nivelului de calificare va
contribui la atingerea obiectivelor globale ale programului, din perspectiva angajrii, veniturilor i
creterii economice n zonele rurale. De asemenea, trebuie menionat faptul c acreditarea cu
ntrziere i lansarea tardiv a msurii au condus la diminuarea efectelor acesteia, fa de ceea ce ar fi
putut fi realizat n caz contrar. Trebuie adugat i faptul c impactul msurii se va materializa n noua
perioad de programare, unde cunotinele dobndite pot juca un rol important n utilizarea noului
program.


Implementarea Programului SAPARD dup finalizarea Actualizrii Evalurii Intermediare
n anul 2006, dup finalizarea Actualizrii Evalurii Intermediare, au fost acreditate i lansate noi
msuri. Aceste msuri au fost: Msura 1.2 mbuntirea structurilor n vederea realizrii controlului
de calitate, veterinar i fitosanitar, pentru calitatea produselor alimentare i pentru protecia
consumatorilor, Msura 3.2 Constituirea grupurilor de productori, Msura 3.3 Metode agricole
de producie proiectate s protejeze mediul i s menin peisajul rural i Msura 3.5 Silvicultur.
Experienele acestor msuri sunt nc puine i nu a fost realizat o evaluare formal cu privire la
rezultate i impactul fiecrei msuri.
Msura 3.2 Constituirea grupurilor de productori

Msura a fost aplicat ncepnd din luna mai 2006, iar la data de 31 iulie 2007, numai patru solicitri
fuseser aprobate. Slaba absorbie a fost cauzat de mai muli factori:
- Necunoaterea, n rndul potenialilor beneficiari i a consultanilor, a coninutului i conceptului
de grup de productori, inclusiv o percepie negativ asupra caracterului activitii de
comercializare n comun, n lumina experienei comuniste;
- Modificri ale cadrului administrativ: recunoaterea grupurilor de productori, n baza unui Ordin
al Ministrului, a fost realizat conform Ordonanei Guvernului nr. 37/2005 i Legii nr. 338/2005.
n august 2007, a fost emis Ordinul Ministrului nr.684/2007 care solicit productorilor din
domeniul fructelor i legumelor s fie organizai n organizaii de productori (n conformitate cu
Regulamentele (CE) nr. 2200/1996 i (CE) nr.1432/1996) fiind astfel necesar ca productori din
acest domeniu s se reorganizeze conform noilor prevederi legale;
- Legtura dintre primele acordate i producie a determinat beneficiarii poteniali s acumuleze
producie nainte s solicite sprijin n cadrul msurii, ceea ce le-a ntrziat participarea.
Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012
106
Msura 3.3 Metode agricole de producie destinate s protejeze mediul i s menin peisajul rural

Aceast msur a fost creat ca aciune-pilot, conform liniilor directoare ale Comunitii Europene i
deci include obiectivul general de dezvoltare a experienei, abilitii i capacitilor de aplicare a
msurilor de agro-mediu, att la nivel administrativ, ct i la nivel de ferm.
Totui, n procesul de aplicare a msurii au fost ntmpinate dificulti considerabile, ceea ce a limitat
att absorbia, ct i ocazia personalului administrativ i a fermierilor de a crea capaciti prin
procesul planificat de nvare prin practic. Printre cele mai mari probleme care au mpiedicat o
mai mare absorbie a fondurilor au fost:
- Slaba activitate de diseminare i promovare msura a fost acreditat foarte trziu, iar acest
lucru a limitat eforturile birourilor Ageniei Naionale de Consultan Agricol locale i a
direciilor agricole judeene de a promova integral i eficient msurile aflate la dispoziia
fermierilor n zonele-pilot desemnate;
- Complexitatea procesului de solicitare a sprijinului dei formularul de cerere a fost relativ
simplu, numrul de documente justificative a reprezentat un impediment, limitnd
participarea. Unul dintre documentele cele mai problematice a fost titlul de proprietate a
terenurilor;
- Sprijinul limitat acordat agricultorilor n timpul procesului de depunere a solicitrilor -
absorbia financiar a msurilor-pilot de agro-mediu disponibile s-a limitat la cteva zone
specificate, din care doar o anumit regiune, care a fcut obiectul eforturilor de animare i
sprijin din partea unui ONG local, a depus cereri pentru sub-msura de protecie a solului.
Dei acest aspect a evideniat problematica sprijinului insuficient pentru agricultorii din alte
regiuni-pilot, el a ilustrat totodat eficacitatea pe care o poate avea un astfel de sprijin, bine
intit, ntr-o perioad critic a procesului de depunere a propunerilor de proiect, inclusiv
alegerea potrivit a msurilor, colectarea documentelor justificative i completarea
formularelor electronice.

Msura 3.5 Silvicultur
Msurile referitoare la silvicultur au fost aplicate din luna mai 2006, iar numrul de solicitri, din
cadrul primei sesiuni de proiecte, a depit resursele disponibile, lucru care a indicat c beneficiarii
erau pregtii pentru aplicarea acestei msuri, dup o lung perioad de ateptare.
S-au putut observa variaii mari ntre diversele sub-msuri, constatndu-se o lips de concordan
ntre cereri i alocri pe sub-msuri. Cea mai mare parte a cererilor au fost depuse pentru crearea de
drumuri forestiere, unde comunele au fcut uz de experiena dobndit prin Msura 2.1 referitoare la
infrastructur. Dificultile ntmpinate au vizat asigurarea cofinanrii, n special pentru investiiile
legate de drumurile forestiere, unde accesul public este obligatoriu.
La nivelul beneficiarilor, au fost ntmpinate unele probleme, din cauza schimbrilor intervenite n
cadrul structurilor administrative din sectorul forestier, ca de exemplu transferul terenurilor aflate n
proprietate de stat ctre proprietatea privat i a municipalitilor.
Msura a prevzut ca beneficiari doar proprietarii de pduri, n timp ce n Romnia pdurile sunt de
obicei administrate de structuri administrative specifice (ocoale silvice publice sau private).
Proprietarii nu sunt foarte implicai n activitile zilnice de management al pdurilor i au manifestat
un interes sczut pentru aceast msur iar administratorii nu puteau aplica. Astfel nu s-a nregistrat
nicio aplicaie pe sub-msura de management forestier.
n privina problemelor cu caracter general care au afectat implementarea Programului SAPARD
trebuie menionat c acestea au fost mult mai accentuate n prima parte a perioadei de programare
cnd, att capacitatea administrativ i lipsa de experien a autoritilor romne implicate n
derularea programului, ct i conjunctura economic i lipsa unei politici coerente orientate spre
ncurajarea potenialilor beneficiari au reprezentat un impediment pentru derularea corespunztoare a
Programului. Aceste probleme au fost ns rezolvate pe parcurs.
Dificultile majore ntmpinate au constat n principal n:

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012
107
Lipsa de experien a autoritilor romne n implementarea unor programe de dezvoltare
rural;
Concentrarea cvasitotal, n prima parte a perioadei, a activitilor la nivel central i crearea
cu ntrziere a cadrului instituional adecvat n vederea asigurrii eficacitii activitilor
desfurate;
Procedurile rigide de implementare, volumul extrem de mare de documente justificative
solicitate aplicanilor, precum i insuficienta consiliere a acestora de ctre organismele
abilitate care au condus la o ngreunare a procesului de depunere a aplicaiilor;
Termenele procedurale foarte lungi de evaluare i selectare a dosarelor, respectiv de
autorizare a plilor;
Nivelul redus de informare a populaiei determinat de insuficienta popularizare a coninutului
Programului;
Accesul dificil la serviciile de consultan pentru pregtirea i implementarea proiectelor,
costul ridicat al acestora i nu de puine ori calitatea slab a serviciilor, coroborat cu nivelul
de funcionalitate redus al Ageniei Naionale de Consultan Agricol;
Costul mare al creditelor bancare de cofinanare n contextul general al unor rate medii de
rentabilitate modeste pentru activitile cu specific agricol sau conexe, precum i lipsa
cvasigeneralizat a garaniilor pentru accesarea acestor credite, n special la nivelul
ntreprinderilor mici i mijlocii i a micilor fermieri;
Lipsa de strategii viabile i de interes a bncilor comerciale i a altor categorii de instituii de
credit n ceea ce privete finanarea agriculturii i dezvoltrii rurale;
Existena datoriilor la bugetele de stat, la nivelul agenilor economici, datorat blocajului
financiar existent n economie care a mpiedicat accesul la finanrile SAPARD;
Dificulti n dovedirea dreptului de proprietate sau de folosin asupra bunurilor imobile
(terenuri, construcii care vor face obiectul modernizrii) datorate nereglementrii definitive a
regimului juridic al proprietii i instabilitii existente n acest domeniu care a generat
numeroase litigii.
Trebuie precizat c toate aceste dificulti au fost nlturate n timp, autoritile romne gsind soluii
pentru remedierea problemelor de ordin instituional, astfel nct, coroborat cu un grad de interes n
continu cretere al potenialilor beneficiari ai programului, s-a ajuns la o deblocare a procesului de
implementare, efectele pozitive accentundu-se n anii 2006 i 2007.
Astfel, analiznd comparativ datele privind gradul de angajare i absorbie a fondurilor SAPARD la
data realizrii ultimei evaluri a programului i cele existente n luna septembrie 2007, se constat o
cretere substanial att a sumelor contractate ct i a plilor efectuate, dup cum se poate observa n
urmtorul tabel.


Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

108

Msura
Total alocri publice
pe 2000-2006
(mil. Euro)
Fonduri publice
angajate (mil. Euro),
Fonduri publice
angajate, fa de
alocrile publice
efective
%
Pli efectuate, fa de
alocrile publice
efective
%
Decembrie
2005
Septembrie
2007
Decembrie
2005
Septembrie
2007
Decembrie
2005
Septembrie
2007
Decembrie
2005
Septembrie
2007
1.1 mbuntirea prelucrrii i
marketingului produselor agricole i
piscicole
325,2 379,5 144,61 374,8 44,47 98,8 18,72 64,67
1.2 mbuntirea structurilor pentru
realizarea controlului de calitate, veterinar
i fitosanitar pentru calitatea alimentelor
i pentru protecia consumatorilor
41,2 37,8 0,0 38,0 0,0 100,5 0,0 1,12
2.1 Dezvoltarea i mbuntirea
infrastructurii rurale
515,2 678,2 477,07 670 92,61 98,8 65,91 64,04
2.2 Managementul resurselor de ap 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.1 Investiii n exploataiile agricole 260,9 259,1 56,96 255,2 21,83 98,5 11,05 70,24
3.2 Constituirea grupurilor de
productori
13,0 1,0 0,0 0,2 0,0 19,0 0,0 0,0
3.3 Metode agricole de producie
destinate s protejeze mediul i s
menin peisajul rural
39,0 1,9 0,0 0,9 0,0 47,0 0,0 0,54
3.4 Dezvoltarea i diversificarea
activitilor economice care genereaz
activiti multiple i venituri alternative
150,3 84,2 27,73 78,2 18,45 92,9 3,4 49,20
3.5 Silvicultur 127,2 74,5 0,0 74,4 0,0 99,9 0,0 6,99
4.1 mbuntirea pregtirii profesionale 21,0 3,9 4,94 3,7 23,47 94,8 7,0 30,38
4.2 Asisten tehnic
5,8
3,2(AT
CE)
1,4 1,64 1,5 28,09 107,0 11,43 97,02
Total 1.522,0 1.521,4 712,95 1.496,8 46,84 98,4 29,02 59,90


Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

109
Astfel, n perioada 2006 - 2007, cea mai important experien a fost creterea foarte mare a
numrului de cereri de proiecte. Au fost identificate urmtoarele motive, structurate pe sectoare, ale
acestei creteri:

Apropierea momentului aderrii din 2007
n perioada 2005 i 2006 au fost disponibile numeroase informaii n mass-media privind momentul
aderrii din 2007 i a fost necesar ca fermele i fabricile s se adapteze la condiiile necesare pentru
satisfacerea standardelor UE. Autoritile Sanitar-Veterinare precum i cele de Protecia Mediului au
realizat progrese considerabile cu privire la armonizarea legislaiei romneti cu legislaia UE, iar mai
multe uniti din industria alimentar au fost sancionate pentru c nu respect standardele, i au fost
ameninate cu nchiderea.

Cofinanarea privat
Bncile private au devenit din ce n ce mai preocupate de riscul de a-i pierde clienii i / sau de a nu
fi capabile s recupereze creditele de producie n curs datorit riscului de nchidere a activitii.
Programul Fermierul al MADR a ncurajat bncile s i investeasc proprii bani n afacerile agricole.
Anii 2004 i 2005 au fost foarte buni pentru agricultur, cifrele financiare ale fermelor erau
promitoare pentru bnci, iar atitudinea general fa de finanarea afacerilor agricole s-a schimbat n
mod semnificativ de la nceputul anului 2006.

Industria procesatoare
Pentru lapte, carne, pete i sectorul pescuitului, a existat o mare nevoie de adoptare a standardelor
UE pentru continuarea activitii. Noi fabrici au nlocuit pe pia fabricile vechi care nu au fost
capabile s realizeze modernizarea necesar. Pentru sectoarele fructe, legume i cartofi a fost de
asemenea nevoie s se adopte standardele. Sectorul a reprezentat de asemenea o ni de pia, unde
majoritatea produselor disponibile erau importate i foarte scumpe, iar puinele produse romneti
existente erau de calitate inferioar datorit capacitilor nvechite. n sectorul vinului, depunerea
proiectelor a fost accelerat de adoptarea legislaiei i necesitatea de modernizare a vechilor capaciti
existente. Sectorul primar al textilelor n Romnia nu funciona bine datorit tehnologiilor nvechite i
problemelor generale de pe piaa european datorate competitorilor non-europeni. Investiiile n
sectorul cerealelor au fost animate prin creterea ratei de finanare de la 30% la 50% i prin
respectarea standardelor. Pentru toate sub-msurile, modificarea programului care a fcut s creasc
sprijinul total de la 2 la 4 milioane Euro a prezentat importan.

Exploataiile agricole
Lipsa de informaii privind programul n zona rural a fost rezolvat prin campanii de informare
intensive. 60% din proiectele depuse au fost n sectorul culturilor de cmp, n special maini, i
datorit bunelor rezultate n 2004 i 2005 au fost disponibile resursele pentru a face fa provocrilor
competitive de pe pia. Muli beneficiari au fost ncurajai de ceea ce se poate numi experiena
vecinilor n obinerea de fonduri SAPARD. Sectoarele Horticultur, Viticultur, Pomi fructiferi i
Sere au fost ncurajate s se dezvolte de ctre pia, deoarece produsele disponibile pe pia erau n
majoritate produse importate, foarte scumpe i cu gust diferit fa de preferinele romnilor. Sectorul
lactatelor a fost animat de repartiia cotelor i de ndeplinirea standardelor. Pentru creterea i
ngrarea taurinelor, creterea ovinelor i caprinelor, ngrarea tineretului ovin i alte ferme

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

110
vegetale, animale i avicole numrul proiectelor a crescut doar ntr-un ritm sczut. Sectorul creterii
psrilor a fost influenat de gripa aviar, nevoia crescut de adaptare a standardelor i procedurile de
management de calitate. Sectorul porcinelor a fost influenat de creterea importurilor, prin urmare
oportunitatea de afaceri locale, ntruct Romnia este mare consumatoare de carne de porc iar vechile
capaciti au fost distruse dup anul 1990. De asemenea, nevoia de adoptare a standardelor i a
procedurilor de management de calitate datorat maladiilor la porcine a reprezentat un factor
important.

Diversificare
65% din proiecte, reprezint investiii n turism rural i alte activiti turistice. Interesul pentru acest
tip de investiii a fost manifestat de la nceputul implementrii programului, iar tipul de proiecte este
considerat relativ uor de administrat de persoane care activeaz n alte tipuri de activiti. Sprijinul a
fost considerat foarte atrgtor. Sectorul creterii albinelor a fost de asemenea relevant i a nregistrat
progrese, deoarece s-a fcut mult publicitate cu privire la exemple de proiecte fezabile cum ar fi
apicultura, artizanatul, acvacultura, creterea broatelor, a ciupercilor etc.

Infrastructura rural
Nevoia de infrastructur este mai mare dect capacitatea de finanare. Realocarea fondurilor ctre
aceast msur a fost relevant, dup cum este, de asemenea, important ca investiiile private n zona
rural s beneficieze de infrastructur.

Concluzii privind leciile nsuite
Experienele din implementarea Programului SAPARD demonstreaz necesitatea punerii la dispoziia
beneficiarilor a unor faciliti de cofinanare i preluarea riscului prin intermediul operaiunilor de
inginerie financiar, precum i eliminarea restriciilor identificate drept cauze limitative pntru
absorbia fondurilor. n acest scop, pentru noua perioad de programare sunt aduse mbuntiri
condiiilor de fianare care urmresc s rspund mai bine necesitilor potenialilor beneficiari.
Astfel, beneficiarii vor putea contribui n natur la execuia proiectului, operaiunile de leasing vor fi
acceptate la finaare, iar beneficiarii msurilor 121, 122, 123, 125, 312, 313 i 322 vor putea solicita
plata unui avans din ajutorul acordat n limitele i condiiile stabilite prin program.
n perioada aplicrii Programului SAPARD s-a dat posibilitatea beneficiarilor s aib doar dou
proiecte pe toat perioada de implementare a acestuia. Motivul acestui lucru a fost asigurarea unei
diseminri largi a fondurilor proiectelor pentru a evita monopolizarea fondurilor de ctre beneficiarii
mari i cu resurse financiare disponibile. Pentru noua perioad de programare s-a decis eliminarea
acestei restricii, cu respectarea ns, a reglementrilor legale privind sprijinul de minimis, pentru
msurile unde se aplic de minimis.
Leciile nvate din implementarea Programului SAPARD n special n ceea ce privete dificultile
de punere n aplicare au fost luate n considerare n elaborarea noului program.
Astfel, n stabilirea plafoanelor maxime de sprijin pentru Msura 121 Modernizarea exploataiilor
agricole, s-a avut n vedere experiena SAPARD. Iniial, prin Msura 3.1 Investiii n exploataii
agricole valoarea maxim eligibil a unui proiect era cuprins ntre 5.000 - 500.000 Euro. Au urmat
apoi dou amendri ale programului prin care valoarea total eligibil putea s ajung la: 2.000.000
Euro numai pentru proiectele al cror obiectiv era implementarea acquis-lui comunitar n fermele de
cretere a animalelor i pasrilor, respectiv 1.000.000 Euro pentru proiectele de reabilitare a
plantaiilor viticole. Condiiile pentru acordarea acestor plafoane se refereau la faptul c naintea

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

111
nceperii investiiei, fermele trebuiau s fie n acord cu standardele naionale, iar la finalizarea
investiiei, pentru proiectele a cror valoare era mai mic sau egal cu 500.000 Euro investiia trebuia
s fie n acord cu legislaia sanitar veterinar, fitosanitar, de igien i bunstare a animalelor i de
mediu a Romniei, respectiv pentru cele cu valoare mai mare de 500.000 Euro, ferma trebuia s fie n
acord cu legislaia n domeniu a Uniunii Europene. Sprijinul financiar cu o valoare mai mare de
500.000 Euro s-a acordat numai proiectelor al cror obiectiv era implementarea acquis-lui comunitar
n fermele de cretere a animalelor i pasrilor.
De asemenea, Msura 3.4 Dezvoltarea i diversificarea activitilor care s genereze activiti
multiple i venituri alternative a fost completat cu o submsur nou, Procesarea, la nivelul fermei,
a produselor tradiionale atestate i/sau ecologice certificate pentru care proiectele puteau avea o
valoare maxim eligibil de 500.000 Euro, iar investiiile trebuiau s fie n conformitate cu
standardele Uniunii Europene. n stabilirea plafoanelor maxime de sprijin pentru Msura 123
Creterea valorii adugate a produselor agricole i forestiere s-a avut n vedere Msura 1.1
mbuntirea prelucrrii i marketingului produselor agricole i piscicole.
Iniial, n cadrul acestei msuri erau finanate proiecte a cror valoare total eligibil era cuprins ntre
30.000 2.000.000 Euro, iar condiia pentru acordarea acestor plafoane se referea la faptul c unitile
de depozitare/procesare n funciune naintea nceperii investiiei trebuiau s respecte legislaia
naional, iar la finalizarea investiiei, acestea trebuiau s fie n acord cu cea a Uniunii Europene.
Ulterior, valoarea total eligibil s-a majorat la 4.000.000 Euro, iar condiia pentru acordarea acestor
plafoane a devenit mai strict, astfel c dup finalizarea investiiei ntreaga unitate trebuia s fie n
conformitate cu legislaia comunitar.
Pentru msura privind grupurile de productori va fi asigurat un nivel ridicat de sprijin disponibil n
conformitate cu reglementrile relevante. n ghidul solicitantului se va sublinia nevoia de stabilire a
unei relaii de cooperare ntre beneficiari i consultani/ONG-uri, pentru a stimula acumularea de
cunotine. De asemenea, formularul de aplicaie a fost realizat ct mai simplu posibil, iar cerinele
referitoare la documentaia justificativ sunt minime.
Pentru Msura 214 din PNDR, aciunile de agro-mediu cuprinse, au avut n vedere combinarea
cerinelor de gestionare, simple, care pot fi uor nelese i aplicate de agricultori cu eficacitatea legat
de protecia mediului. A fost evitat impunerea unor cerine complexe referitoare la activitatea de
gestionare a proiectelor, pentru a reduce riscul unei absorbii limitate, de ctre agricultori. Terenul
pentru care va fi semnat angajamentul n cadrul msurii va fi verificat prin IACS astfel nct nu vor
mai fi necesare actele cadastrale care au ngreunat absorbia n cadrul Programului SAPARD.
Formularele de cerere pentru sub-msurile de agro-mediu vor fi simplificate i combinate cu cererile
pentru plile SAPS, inclusiv cu solicitrile de plat. Acordarea asistenei pentru completarea
formularelor de cerere i colectarea documentaiei justificative necesare este inclus ca activitate/cost
eligibil n Msura 143 Furnizarea de servicii de consiliere i consultan pentru agricultori.
Sub-msurile de agro-mediu vor fi lansate la timp, acordndu-se mult mai mult atenie promovrii
msurilor disponibile n rndul agricultorilor, prin mesaje simple. Se va ncepe printr-o pregtire
cuprinztoare a personalului din compartimentele regionale, judeene i locale implicate n
implementarea PNDR. Pregtirea n domeniul agro-mediului pentru agricultori va fi eligibil n cadrul
Msurii 111 Formare profesional, informare i difuzare de cunotine i Msurii 143 Furnizarea
de servicii de consiliere i consultan pentru agricultori.
Pentru msurile forestiere se va avea n vedere pregtirea personalului din DADR i a potenialilor
beneficiari, pentru ca acetia s fie la curent cu modificrile intervenite la nivelul ageniilor de
reglementare i a structurilor administrative, precum i cu coninutul noilor msuri.
De asemenea, se prevede posibilitatea realizrii de proiecte axate pe asigurarea unei funcionri
adecvate a drumurilor dintre loturile agricole i forestiere nvecinate n cadrul noii Msuri 125,
referitoare la mbuntirea infrastructurii agricole i forestiere.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

112
n cadrul PNDR, se va acorda o atenie deosebit investiiilor la scar mic, n principal n domeniul
agro-turismului precum i al turismului rural, n zonele n care potenialul turistic nu a fost dezvoltat
nc. Se va acorda prioritate i investiiilor turistice unde investitorii dispun de mai mult de 1000 m
2

de teren, pentru a se evita astfel o prea mare concentrare a construciilor (Msura 313).
n cadrul Msurii 312, referitoare la micro-ntreprinderi, se va acorda prioritate investiiilor
generatoare de locuri de munc i selectrii proiectelor cu mai mult de un loc nou de munc/ 25.000
Euro.
n cadrul msurii referitoare la renovarea satelor, se va acorda prioritate proiectelor integrate care
combin componentele de alimentare cu ap, canalizare i tratare a apelor uzate, precum i proiectelor
desfurate n cooperare cu operatorii regionali, care vor fi implicai n gsirea unor soluii tehnice
adecvate la nivel local, care s concorde cu sistemele de la nivel regional.
Sustenabilitatea ulterioar a investiiilor este asigurat prin obligaia comunelor de a garanta
ntreinerea investiiilor efectuate. Criteriile de selecie acord prioritate zonelor srace, proiectelor
integrate n strategiile locale i proiectelor intercomunale. Pentru toate msurile de investiii vor fi
disponibile plile n avans pentru facilitarea cofinanrilor private.
Avnd n vedere faptul c problematica cofinanrii private reprezint un aspect cheie i pentru noua
perioad de programare, se impune continuarea msurilor ce au determinat creterea absorbiei
fondurilor comunitare, mai exact a Programului Fermierul care a reprezentat un stimulent att pentru
beneficiari prin subvenionarea dobnzilor la credite dar i a bncilor prin garantarea creditelor rurale.
De asemenea, avnd n vedere experiena acumulat, respectiv dificultile create n prima perioad de
implementare a Programului SAPARD, n special, de procedurile extrem de rigide i de complexitatea
cerinelor procedurale crora potenialii beneficiari trebuiau s le fac fa, s-a decis simplificarea
procesului de implementare, prin simplificarea documentelor solicitate la depunerea proiectelor,
precum i implementarea PNDR pe trei niveluri: central, regional i judeean/local unde va fi
asigurat contactul direct cu beneficiarii programului.
Indicatorii de monitorizare, colectai pe perioada de implementare a Programului SAPARD, sunt
utilizai i n programarea 2007-2013, pentru a defini costurile medii unitare de investiii, pentru
diversele tipuri de proiecte din cadrul msurilor relevante. Aceasta nseamn c, acolo unde este
posibil, experiena acumulat n cadrul Programului SAPARD este utilizat pentru a cuantifica mai
precis obiectivele-int, mai ales la nivel operaional precum i la nivel specific. Experiena este
folosit pentru a corela mai bine costurile unitare de investiii din proiectul desfurat cu intele
cuantificate i sumele alocate fiecrei msuri.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

113
Capitolul 4
Justificarea prioritilor propuse n raport cu Liniile Directoare Strategice
i Planul Naional Strategic, impactul ateptat n conformitate cu evaluarea
ex-ante
4.1. Justificarea prioritilor propuse n raport cu Liniile Directoare Strategice i Planul
Naional Strategic
4.1.1. Justificarea prioritilor n raport cu Liniile Directoare Strategice ale Comunitii
Liniile Directoare Strategice ale Comunitii (LDSC) se bazeaz pe o serie de politici prioritare,
formulate n acordurile de la Gteborg i Lisabona i n special pe principiul conform cruia o
performan economic puternic trebuie s mearg mn n mn cu utilizarea durabil a resurselor
naturale. Aceste prioriti ale Comunitii au stat la baza selectrii prioritilor pentru Programul
Naional de Dezvoltare Rural din Romnia.
LDSC pentru Axa 1 identific potenialul sectoarelor agricol, alimentar i forestier, din Statele
Membre, de a obine produse cu valoare i calitate ridicat, n vederea satisfacerii nevoilor diverse i
n cretere ale consumatorilor europeni i pieelor lumii.
Dezvoltarea capabilitii sectoarelor alimentar, agricol i forestier din Romnia astfel nct acestea s
ating un nivel de rentabilitate competitiv n acest nou mediu comercial, constituie o provocare
uria, care necesit eforturi importante de restructurare i modernizare. De aceea, Axa 1 constituie
prioritatea cea mai important n cadrul Programului Naional de Dezvoltare Rural ntocmit pentru
Romnia.
Totui, acest accent pe competitivitate trebuie s fie vzut n contextul mai larg al dezvoltrii rurale
durabile, iar acest fapt nseamn luarea n considerare i a aspectelor de mediu i a celor sociale.
Agricultura i silvicultura constituie factori determinani ai calitii zonelor rurale i ai mediului
natural. Eforturile de cretere a competitivitii trebuie aadar s in cont de nevoia de a: a) reduce
efectele negative asupra mediului i b) crete beneficiile aduse mediului. LDSC subliniaz importana
utilizrii msurilor Axei 2 pentru atingerea unor obiective de mediu, inclusiv a celor specifice reelei
de arii protejate Natura 2000 i Directivei Cadru Ap. LDSC cer ca resursele financiare destinate
mediului s aib n vedere obiective de mediu i s contribuie la abordarea a trei prioriti europeane:
biodiversitatea, apa i schimbrile climatice.
PNDR rspunde acestor cerine, ns, avnd n vedere experiena incipient a Romniei n promovarea
practicilor agricole i forestiere prietenoase fa de mediu inclusiv n domeniul plilor pe suprafa
pentru servicii de mediu aduse de fermieri i silvicultori intervenia Axei 2 este limitat la alocrile
financiare puin peste minimul prevzut de Regulamentul (CE) 1698/2005. De asemenea, calitatea
mediului din spaiul rural romnesc nu este afectat att de mult ca n rile cu grad mai ridicat de
industrializare din UE. Totui, aceast alocare minim a Axei 2 este compensat printr-o latur
verde considerabil a celorlalte axe - cu precdere a Axei 1, scopul fiind acela de a: a) evita orice
eventuale efecte negative asupra mediului care ar putea aprea din cauza unor eventuale contradicii
ntre msuri i b) ncuraja, acolo unde este posibil, o combinaie adecvat a msurilor pentru a
maximiza efectele sinergice n scopul obinerii de beneficii pentru mediu (aceast abordare este
compatibil cu LDSC, referitoare la implementarea prioritilor n programe concrete).
LDSC pentru Axele 3 i 4 stabilesc ca aspecte prioritare crearea locurilor de munc i a condiiilor
favorabile creterii economice, precum i importana guvernanei locale i exploatarea potenialului
intrinsec al zonelor rurale. Luate mpreun, aceste axe formeaz categoria de msuri de pe locul doi n
ordinea importanei, ca alocare financiar. Nivelul excesiv al forei de munc din agricultur i
probabilitatea unui exod masiv al lucrtorilor din acest sector, n urma restructurrii acestuia, precum
i nevoia de a ajuta la direcionarea acestui exod ctre activiti economice viabile vor necesita

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

114
dezvoltarea economiei rurale non-agricole prin sprijinul oferit de Axele 3 i 4. Aceste activiti vor fi
ajutate printr-un sprijin considerabil pentru infrastructura i serviciile de baz rurale, din cadrul Axei
3.
Introducerea liniei directoare LDSC 5 Abordarea noilor provocri, ca urmare a revizuirii Liniilor
Directoare Strategice Comunitare n urma Bilanului de Sntate al PAC, precum i a Planului
European de Redresare Economic, a determinat alocri suplimentare pentru msurile din PNDR, n
vederea consolidrii eforturilor cu privire la prioritile din domeniul: schimbrilor climatice, energiei
din surse regenerabile, gestionrii resurselor de ap, biodiversitii, restructurarii sectorului produselor
lactate i infrastructurii de internet n band larg.

D
e
c
i
z
i
a

C
o
n
s
i
l
i
u
l
u
i
2
0
0
6
/
1
4
4
/
E
CUniunea European - Linii directoare strategice ale Comunitii
(LDSC)
LDSC1 LDSC 2 LDSC 3 LDSC 4
Transfer de
cunotine;

Modernizare,
inovaie i
calitate n
lanul
alimentar;

Investiii n
capital uman
i fizic n
sectoarele
prioritare.

Biodiversitatea,
Conservarea i
dezvoltarea
sistemelor din
agricultur i
silvicultur cu
valoare natural
nalt, precum i a
peisajelor agricole
tradiionale
Apa
Schimbrile
climatice.
Crearea
condiiilor de
cretere
economic i a
oportunitilor
de ocupare.

mbuntirea
capacitii
administrative
la nivel local;

Mobilizarea
potenialului
endogen de
dezvoltare a
zonelor rurale.

LDSC 5
Schimbri climatice, Energie din surse regenerabile,
Gestionarea resurselor de ap, Biodiversitate,
Restructurarea sectorului produselor lactate,
infrastructura de internet n band larg.

Ax Obiective Strategice


Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

115
P
l
a
n
u
l

N
a

i
o
n
a
l

S
t
r
a
t
e
g
i
c
1


OS1: mbuntirea
competenelor
fermierilor i a altor
persoane implicate n
sectoarele
agroalimentar i
forestier, ca mijloc de
ncurajare a unui
management mai bun
al exploataiilor
agricole, pdurilor i
unitilor de
procesare.

Serviciile de
formare
profesional,
informare i
consultan
vor sprijini
competenele
tehnice i
manageriale
din
sectoarele
agroalimenta
r i forestier,
precum i
coordonarea
dintre
productorii
primari i
sectorul
agribusiness.
Protejarea mediului
prin mbuntirea
practicilor agricole i
forestiere;

Serviciile de formare
profesional i
consultan vor
sprijini adoptarea
unor practici agricole
prietenoase cu
mediul, inclusiv
adoptarea normelor
comunitare privind
cerinele de eco-
condiionalitate.
Contribuia la
creterea
productivitii
muncii i
generarea de
locuri de munc
viabile n
sectoarele
agroalimentar i
forestier.

Dezvoltarea
sectorului de
formare
profesional i
a serviciilor de
informare i
consultan va
contribui la
integrarea
fermierilor n
activitatea de
guvernare
local i la
utilizarea
potenialului
local endogen.

OS 2: mbuntirea
competitivitii
fermelor comerciale
i de semi-subzisten
i a asociaiilor
acestora, prin
respectarea
principiilor
dezvoltrii durabile.

Ridicarea
sectorului
agricol
neperformant
la potenialul
su real, prin
facilitarea
activitilor
de
modernizare
i
restructurare.
Msurile axate pe
modernizarea i
restructurarea
exploataiilor
agricole i forestiere
vor ncuraja:
(a) meninerea i
durabilitatea multor
sisteme agricole de
tip HNV;
(b) respectarea
normelor de mediu i
utilizarea durabil a
unor tehnologii de
producie i
procesare;
(c) utilizarea surselor
de energie
regenerabil de la
nivelul fermelor.

Msurile de
sprijin pentru
modernizarea i
restructurarea
sectoarelor
agroalimentar i
forestier vor
contribui la
creterea
productivitii
muncii i
accesului pe
pia.
Accentul
asupra
mbuntirii
competitivitii
fermelor i
structurilor
asociative va
contribui la
consolidarea
capacitii
locale de a
capta
potenialul
local endogen.
Stimularea gestionrii durabile a terenurilor, apei,
producerea de energie din surse regenerabile, precum i
a investiiilor n sectorul produciei de lactate.


Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

116

OS 3: Restructurarea
i modernizarea
sectoarelor de
procesare i
marketing al
produselor agricole i
forestiere, n paralel
cu respectarea
principiilor
dezvoltrii durabile.


mbuntire
a calitii i
disponibilit
ii materiilor
prime;

Sprijin
pentru
modernizare
a i
restructurare
a sectoarelor
de procesare
agroalimenta
r i forestier,
pentru a
deveni
competitive.

Crearea de valoare
adugat pentru
produsele agricole i
forestiere va:
(a) sprijini
viabilitatea
sistemelor de
procesare prietenoase
cu mediul;
(b) contribui la
reducerea emisiilor
de gaze prin
promovarea i
utilizarea
biocombustibilului;
(c) ncuraja aplicarea
mai multor msuri de
protecie a mediului,
n sectorul de
procesare.


mbuntirea
competitivitii
sectoarelor de
comercializare
i procesare este
esenial pentru
creterea
economic
durabil i
pentru crearea
unor posibiliti
viabile de
angajare n
zonele rurale.

Accentul pe
mbuntirea
competitivitii
sectoarelor de
comercializare
i procesare,
prin
coordonare
mai bun cu
grupurile de
productori, va
contribui la
consolidarea
capacitii
locale de a
capta
potenialul
local endogen.
mbuntirea competitivitii sectorului produselor
lactate i prelucrarea biomasei din surse
agricole/forestiere n vederea obinerii de energie din
surse regenerabile.

P
l
a
n
u
l

N
a

i
o
n
a
l

S
t
r
a
t
e
g
i
c

2
OS 4: Continuarea
utilizrii terenurilor
agricole din zonele
defavorizate i
promovarea
agriculturii durabile.
Transfer de
cunotine
prin
aplicarea
GAEC
Contribuie la
meninerea
biodiversitii i a
peisajului

Meninerea
populaiei rurale
i a nivelului
calitativ al
zonelor rurale,
ca baz a
creterii
economice i a
oportunitilor
de ocupare

x


Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

117
OS 5: Conservarea i
mbuntirea strii
resurselor naturale i
a habitatelor.
Plile de
agro-mediu
i plile
acordate n
vederea
implementri
i unor
standarde
superioare de
bunstare a
animalelor
vor sprijini
creterea
ofertei de
produse
provenite din
sistemele de
producie
prietenoase
fa de
mediu, ceea
ce va crea
noi
posibiliti
de procesare
i
comercializa
-re a unor
produse de
calitate
Plile de agro-mediu
vor contribui la
conservarea
biodiversitii
terenurilor agricole
de tip HNV, la
protecia resurselor
de ap i sol i la
dezvoltarea
sectorului agricol
ecologic.
Plile acordate n
favoarea bunstrii
animalelor vor crea
parametrii de
protecie mai buni
pentru psri i
porci, reflectndu-se
n mod direct i n
obinerea unor
parametri superiori
de mediu, asigurnd
o mai bun protecie
a solului i resurselor
de ap.
Plile de agro-
mediu vor ajuta
la conservarea
biodiversitii i
a peisajelor
tradiionale, ca
baz de
diversificare a
economiei
rurale prin
activiti
turistice
durabile.
X
Plile de agro-mediu vor contribui la atingerea
obiectivelor LDSC 5 prin gestionarea extensiv a
suprafeelor de pajiti utilizate pentru punat (limitarea
ncrcturii de animale care puneaz pe terenurile cu
nalt valoare natural), prin evitarea utilizrii
ngrmintelor i a pesticidelor pe terenurile agricole cu
nalt valoare natural i prin conservarea terenurilor
utilizate drept fnee.


Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

118
OS 6: Promovarea
managementului
durabil al terenurilor
forestiere.
Lucrrile de
prim-
mpdurire a
terenurilor
agricole i
non-agricole
vor contribui
la extinderea
suprafeei de
pdure, ca
resurs
economic
cu o
important
funcie de
protecie a
mediului.
Lucrrile de prim-
mpdurire a
terenurilor agricole i
non-agricole vor
contribui la
protejarea resurselor
de ap i sol i la
atenuarea efectelor
modificrilor
climatice.
Plile Natura 2000
vor sprijini
conservarea
habitatelor naturale i
speciilor prioritare,
aferente suprafeelor
forestiere.


Plile Natura
2000 vor ajuta
la conservarea
valorii pdurilor
ca modalitate de
diversificare a
economiei
rurale prin
activiti
turistice
durabile.
X
P
l
a
n
u
l

N
a

i
o
n
a
l

S
t
r
a
t
e
g
i
c

3
OS 7: Meninerea i
dezvoltarea
activitilor
economice, prin
creterea numrului
de locuri de munc.
Activiti
nonagricole
Energie regenerabil
Schimbri climatice
Crearea de
locuri de
munc, cretere
economic.
Potenial
endogen.
Cretere economic prin susinerea investiiilor n
producerea de energie regenerabil

OS 8: Creterea
atractivitii zonelor
rurale.
Facilitarea
investiiilor
n spaiul
rural.
Investiii n
infrastructur,
protejarea resurselor
de ap i aer.
Condiii de
cretere
economic.
Condiii de
dezvoltare
rural local.
Asigurarea condiiilor de cretere economic prin
susinerea investiiilor de interes public n energia
regenerabil i n infrastructura de internet n band
larg

4
OS 9: Promovarea
potenialului endogen
al teritoriilor.
Transfer de
cunotine,
inovaie.
Protejarea mediului,
contientizare.
Antreprenoriate.
Sprijin pentru
crearea de
parteneriate
locale.
OS 10: mbuntirea
guvernrii locale.
Transfer de
cunotine.
Protejarea mediului,
Contientizare.
Durabilitate
economic.
mbuntirea
administraiei
locale.


mbuntirea competitivitii sectorului agro-alimentar i forestier

Orientrile strategice comunitare
LDSC nr. 1: Transferul de cunotine, Modernizare, inovaie i calitate nlanul alimentar, Investiii n
capital uman i fizic n sectoarele prioritare
Conform LDSC nr. 1, resursele din Axa 1 vor contribui n cadrul celor trei obiective de prioritate
european la: transferul de cunotine; mbuntirea nivelului de modernizare, inovare i calitatea
lanului alimentar i a sectoarelor prioritare pentru investiii n capitalul uman i fizic.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

119
Primul obiectiv strategic privete transferul de cunotine prin mbuntirea competenelor
agricultorilor i a altor actori din sectoarele agroalimentar i forestier. Msurile acoperite de acest
obiectiv vor contribui direct la prioritile LDSC nr.1, referitoare la transferul de cunotine i
investiii n capitalul uman. Formarea profesional, serviciile de informare i consultan vor sprijini
dezvoltarea competenelor tehnice i manageriale din sectoarele agroalimentar i forestier i vor
susine coordonarea dintre productorii primari i sectorul agribusiness. Prin atingerea acestui
obiectiv, se va facilita adoptarea practicilor agricole prietenoase cu mediul i ndeplinirea cerinelor de
eco-condiionalitate (LDSC nr. 2). Acest obiectiv va contribui, totodat, la creterea productivitii
muncii din sectoarele agroalimentar i forestier, n paralel cu sigurana muncii pentru lucrtorii din
cadrul exploataiilor agricole, din industria alimentar i din silvicultur. Aceste msuri sunt
ndreptate ctre o serie de puncte slabe reieite n urma analizei SWOT, mai ales, ctre nivelul sczut
al educaiei i abilitilor tehnice ale lucrtorilor din sectoarele agroalimentar i forestier care
determin, la rndul lui, nivelul sczut de productivitate a muncii (LDSC nr. 3). Aceste msuri vor
contribui la mbuntirea pregtirii fermierilor i la realizarea unei colaborri ntre procesatorii
agroalimentari i supermarket-uri (LDSC nr. 4).
Primul obiectiv strategic, referitor la transferul de cunotine, este complementar aciunilor de transfer
de cunotine care vor fi prevzute n Axa 4 (Funcionarea Grupurilor de Aciune Local dobndirea
de abiliti i animarea teritoriului).
Al doilea obiectiv strategic vizeaz creterea competitivitii exploataiilor comerciale i a celor de
semi-subzisten i asocierii acestora, o dat cu respectarea principiilor de dezvoltare durabil. Acest
lucru va contribui direct la obiectivul prioritar al LDSC nr.1 privind mbuntirea nivelului de
modernizare i inovare din lanul alimentar i investiiile n capitalul fizic, prin msurile viznd
instalarea tinerilor fermieri, modernizarea exploataiilor agricole, sprijinirea exploataiilor de semi-
subzisten i mbuntirea infrastructurii agricole i forestiere. Aceste msuri nu vizeaz creterea
populaiei active din agricultur. Acestea vor contribui la realizarea potenialului real al fermelor slab
performante, facilitnd modernizarea i restructurarea lor. n plus, se vor ncuraja: (a) meninerea i
sustenabilitatea multor sisteme agricole de tip HNV; (b) respectarea normelor de mediu i utilizarea
unor tehnologii de producie i de procesare sustenabile; (c) utilizarea surselor de energie regenerabil
de la nivelul fermelor (LDSC nr. 2) i (d) creterea productivitii muncii i a accesului pe pia
(LDSC nr. 3). Dei competitivitatea exploataiilor comerciale i de semi-subzisten va fi
mbuntit, totui, un accent deosebit se va pune pe sprijinirea structurilor asociative ale acestora.
Acest lucru va contribui, la rndul su, la consolidareaa capacitii locale de atingere a potenialului
local endogen (LDSC nr.4). Necesitatea aplicrii msurilor, acoperite de acest obiectiv strategic, se
desprinde din analiza SWOT, care a pus n eviden, ca puncte slabe, productivitatea agricol scazut,
nivelul neperformant al sectorului de semi-subzisten, eficiena slab a segmentului de ferme
comerciale, gradul sczut de conformitate cu standardele UE, nivelul sczut, calitativ i cantitativ, al
dotrii tehnice a fermelor i infrastructura agricol i rural necorespunztoare.
Atingerea obiectivului strategic intitulat Restructurarea i modernizarea sectoarelor de procesare i
comercializare a produselor agricole i forestiere, n paralel cu respectarea principiilor de dezvoltare
durabil va contribui i la sprijinirea prioritii LDSC nr.1, referitoare la modernizarea i inovarea
lanului alimentar i investiiile n capitalul fizic. Un sector de procesare i comercializare
agroalimentar i forestier mai competitiv, va ncuraja fermierii s mbunteasc calitatea i
disponibilitatea materiei prime, n funcie de cerere i de necesitatea distribuiei n comun a produselor
pe pia. Creterea valoarii adugate a produselor agricole i forestiere va avea urmatoarele
consecine: (a) va sprijini viabilitatea sistemelor de procesare prietenoase cu mediul; (b) va contribui
la reducerea emisiilor de gaze de ser, prin promovarea produciei i utilizrii de biocombustibili; (c)
va ncuraja aplicarea unor msuri eficace de protecie a mediului, n sectorul de procesare (LDSC nr.
2). Creterea competitivitii este cheia dezvoltrii economice durabile i conduce la generarea unor
locuri de munc viabile n zona rural. Acest lucru se datoreaz faptului c prin competitivitatea
sectoarelor de procesare agroalimentar i forestier se asigur o surs important de cretere a
locurilor de munc precum i dezvoltarea i apariia locurilor de munc n sectorul produciei primare
(LDSC nr.3). n fine, componenta de mbuntire a competitivitii sectorului de procesare i
comercializare, alturi de dezvoltarea grupurilor de productori, va contribui la consolidarea

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

120
capacitii locale de a valorifica potenialul local endogen (LDSC nr.4). Necesitatea aplicrii
msurilor acoperite de acest obiectiv strategic, a fost identificat n analiza SWOT, care a evideniat
ca puncte slabe problema reelelor de comercializare slab dezvoltate, numrul mare de ntreprinderi
mici cu o economie de scar redus, subutilizarea capacitilor i gradul sczut de conformitate cu
standardele UE, att n sectorul de procesare agroalimentar, ct i n cel forestier.
Sprijinul acordat pentru mbunatirea nivelului de modernizare i inovare din cadrul lanului
alimentar i investiiilor n capitalul fizic, completeaz sprijinul acordat prin Axa 3, privind asigurarea
furnizrii directe a produselor alimentare tradiionale i a produselor ecologice i naturale, prin
corelarea cu posibilitile de promovare a acestora, i prin mbuntirea serviciilor de baz pentru
economie.
mbuntirea mediului i a spaiului rural
Orientrile strategice comunitare
LDSC 2 Biodiversitatea, Conservarea i dezvoltarea sistemelor din agricultur i silvicultur cu
valoare natural nalt precum i a peisajelor agricole tradiionale, Apa, Schimbrile climatice
Conform LDSC nr. 2, resursele prevzute prin Axa 2 trebuie s contribuie la atingerea celor
trei obiective prioritare de interes comunitar, i anume: biodiversitatea i conservarea
sistemelor agricole i forestiere de tip HNV, apa i schimbrile climatice. La atingerea acestor
obiective particip mai multe msuri din PNDR, dupa cum urmeaza:
Biodiversitatea i conservarea sistemelor agricole i forestiere de tip HNV. Avnd n vedere c
ntre zonele defavorizate, zonele identificate cu suprafee agricole, cu gospodrire extensiv/terenuri
agricole de tip HNV i cele desemnate ca situri Natura 2000 exist un grad ridicat de suprapunere, se
previzioneaz c o combinare a plilor pentru zonele defavorizate cu plile de agro - mediu va
contribui semnificativ la susinerea viabilitii fermelor din aceste zone i la conservarea sistemelor
agricole cu valoare natural nalt, implicit a numeroaselor tipuri de habitate i a diverselor specii
asociate acestora. Msura de agro - mediu prezint o importan deosebit n acest sens, mai ales
pentru susinerea pajitilor cu nalt valoare natural, a pajitilor importante pentru psri i pentru
meninerea practicilor tradiionale de gospodrire a pajitilor.
Un sprijin suplimentar pentru sistemele agricole cu valoare natural nalt poate fi furnizat prin Axa 1
n special prin formare profesional, servicii de consultan, sprijin pentru fermele de semi
subzisten, modernizarea fermelor i prin creterea valorii adugate a produselor agricole.
Dei n prezent nu exist o definiie de referin a suprafeelor forestiere cu valoare natural nalt,
acest concept este regsit n cadrul LDSC nr. 2, iar msura care va contribui cel mai mult la acest
aspect este cea de pli Natura 2000 pentru terenuri forestiere. Aceast msur va contribui direct la
conservarea habitatelor naturale i a speciilor prioritare prezente pe suprafeele forestiere din ariile
desemnate ca situri Natura 2000.
Cele mai importante msuri pentru protecia resurselor de ap i sol vizeaz agro-mediul (n special
prin intermediul sprijinului pentru culturile verzi) i prima-mpdurire a terenurilor agricole i non-
agricole. Aceste msuri sunt complementare, n sensul c sprijinul acordat pentru nfiinarea
culturilor verzi va fi accesibil fermierilor care dein terenuri arabile i va contribui pe scar larg la
reducerea pierderilor de nutrieni i a eroziunii solului, iar mpdurirea are capacitatea de a rezolva
probleme severe de eroziune a solului, inclusiv pe suprafee puternic degradate. Msura de agro-
mediu contribuie (prin cerinele sale) i la reducerea consumului de ngrminte din agricultur,
participnd i n acest fel la protecia resurselor de ap. n acelai timp, msura privind implementarea
unor standarde superioare de bunstare a animalelor, contribuie la crearea unor parametrii de protecie
mai buni pentru solul i apele din Romnia, ca rezultat al managementului mai bun al furajelor, al
apei, al dejeciilor. n acest mod, n cadrul fermelor de cretere a porcilor, reducerea numrului de
animale pe suprafa, corectarea indicatorilor de calitate a apei la nivelul apei potabile, utilizarea
aternutului sau a altor materiale ce asigur un loc de odihn uscat, creterea statusului de sntate a

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

121
animalelor printr-o supraveghere suplimentar, etc. se reflect n mod direct i n obinerea unor
parametrii superiori de mediu. Aplicarea msurilor suplimentare de bunstare (una sau o combinaie a
lor) determin o reducere a numrului de animale raportat la suprafaa exploataiei sau a mijloacelor
de transport, ceea ce influeneaz n mod direct indicatorii integrai de poluare (ap, aer, sol). n ceea
ce privete creterea psrilor, corectarea indicatorilor de calitate a furajelor prin reducerea nivelului
deoxinivalenolului i excluderea proteinelor de origine animal, inclusiv a finii de pete din hrana
psrilor, practicarea unei metode de cretere, natural sau artificial, care nu provoac sau nu
cauzeaz suferine sau vtmri psrilor, manipularea n vederea prinderii, ncrcrii n cuti i
transportul psrilor fr vtmarea psrilor, corectarea indicatorilor de calitate a apei la nivelul apei
potabile, mbuntirea parametrilor de microclimat temperatur, umiditate, viteza aerului, se
reflect n mod direct i n obinerea unor parametri superiori de mediu. Totodat, acordarea unui
sprijin financiar pentru respectarea unor standarde suplimentare de bunstare n fermele de psri i
de porci va contribui pe termen mediu i lung la educarea fermierilor i la acceptarea mai uoar a
noilor prevederi referitoare la acest domeniu de activitate de ctre fermierii romni.
Un sprijin suplimentar pentru conservarea resurselor de ap i sol va fi furnizat prin Axa 1 (formare
profesional, servicii de consultan, modernizarea exploataiilor i creterea valorii adugate a
produselor agricole i forestiere) i prin Axa 3 (investiii n infrastructura rural, de exemplu: sisteme
de alimentare cu ap i canalizare).
Schimbrile climatice sunt abordate n principal de PNDR prin intermediul msurilor de mpdurire.
Totui, fiind o prioritate foarte mare, i alte msuri din Axele 1, 2 i 3 vor contribui la lupta mpotriva
schimbrilor climatice. Astfel, gradul crescut de utilizare a resurselor de energie regenerabil -
inclusiv producia de biocombustibili i creterea ofertei de biomas provenit din sisteme agricole i
forestiere durabile - sunt aspecte ncurajate de Axa 1 (modernizarea exploataiilor, creterea valorii
adugate a produselor agricole i forestiere) i Axa 3 (crearea i dezvoltarea de micro-ntreprinderi).
Dei creterea gradului de absorbie a gazelor cu efect de ser (n special a CO
2
) este ncurajat prin
Axa 2, prin: a) prima mpdurire a terenurilor agricole i non-agricole i b) susinerea pajtilor cu
nalt valoare natural i a pajitilor importante pentru psri - nu exist msuri concrete care s
precizeze cerine de adaptare la schimbrile climatice, ns acest aspect rmne o tem de lucru
posibil, n beneficiul comunitilor locale i sub iniiativa acestora prin intermediul Axei LEADER.

mbuntirea calitii vieii n zonele rurale i diversificarea economiei rurale

Liniile Directoare Strategice ale Comunitii
LDSC 3 Crearea condiiilor de cretere economic i de generare a locurilor de munc
Conform LDSC 3, resursele alocate pentru diversificarea economiei rurale i mbuntirea
calitii vieii din zonele rurale trebuie s contribuie la atingerea obiectivului major privind
crearea locurilor de munc i favorizarea condiiilor de dezvoltare economic. Msurile din
PNDR vor fi combinate astfel nct s se ating acest obiectiv, dup cum urmeaz:

Sprijinirea micro-ntreprinderilor. Funcia economic a zonelor rurale va trebui diversificat prin
redirecionarea ctre sectoarele din afara sferei actuale de dominaie a activitilor agricole. Gradul de
ptrundere a activitilor dezvoltate de micro-ntreprinderile din Romnia este destul de redus i
acoper o gam foarte restrns de activiti productive i servicii i nu valorific adecvat resursele
locale.
LDSC 3 vizeaz creterea economic i crearea de noi locuri de munc, iar n contextul actual
romnesc se impune o nevoie acut de diversificare a activitilor rurale existente. Msura propus n
cadrul obiectivului strategic Meninerea i dezvoltarea activitilor economice, prin creterea
numrului de locuri de munc din Axa 3 va ajuta micii ntreprinztori s promoveze noi
activiti, la scar mic, prin lrgirea gamei de servicii, prin activiti non-agricole productive,
care ofer, totodat, i o posibil rezolvare parial a problemei omajului n viitor. Acest lucru va
fi realizat punnd accentul pe dobndirea spiritului de ntreprinztor i a unor noi abiliti ct i prin
furnizarea unei game mai largi de servicii pentru populaia rural. O atenie deosebit va fi acordat

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

122
femeilor i tinerilor din spaiul rural, care vor fi ncurajai s participe la activitile economice la
scar mic oferindu-se astfel o soluie pentru ptrunderea eficient a acestora n economia rural.
Sprijinirea activitilor turistice. Turismul rural este un sub-sector cu potenial de dezvoltare
constituind, totodat, o potenial surs alternativ de locuri de munc pentru populaia rural, o
cale de diversificare a economiei rurale i un factor de stabilizare a acestei populaii, ncadrndu-
se n prioritatea LDSC 3. De asemenea, activitatea turistic ar putea constitui o oportunitate de
diversificare a activitilor micilor proprietari de exploataii/gospodrii rurale, oferind posibilitatea de
a se desfura activiti secundare sau principale care vor implica, ndeosebi, femeile.
Sprijinul vizat va ajuta la crearea i promovarea unui turism competitiv n zona rural, la
nfiinarea unor reele locale, promovarea sub-sectorului de agro-turism i ncurajarea
implicrii active a tinerilor i femeilor. n cadrul acestei msuri, un accent deosebit a fost pus i pe
problematica schimbrilor climatice, prin includerea achiziionrii de echipamente pentru
producerea energiei din surse regenerabile, n categoria de operaiuni care se vor califica pentru acest
sprijin n cadrul unui proiect. Susinerea sectorului alimentar este un obiectiv, acoperit att prin Axa 1
(LDSC 1), dar i prin Msura 313, prin crearea unei platforme de promovare i conectarea direct cu
lanul ofertei pentru produsele alimentare tradiionale precum i alte produse ecologice i
naturale.
Msura intitulat Renovarea, dezvoltarea satelor, mbuntirea serviciilor de baz pentru
economia i populaia rural i punerea n valoare a motenirii rurale, propus n cadrul
obiectivului strategic Creterea atractivitii zonelor rurale din Axa 3, vizeaz sprijinirea
infrastructurii fizice rurale, a serviciilor de baz i a patrimoniului rural. n acest context, dezvoltarea
economic i social durabil a zonelor rurale depinde de mbuntirea infrastructurii i serviciilor
de baz rurale existente. Numai dac aceste sectoare sunt aduse la un nivel acceptabil de dezvoltare,
investitorii i ntreprinztorii vor analiza posibilitatea de a se instala n acele zone.

Sprijinirea zonelor rurale, pentru crearea i dezvoltarea unor activiti care s contribuie la
mbuntirea reelelor de alimentare cu ap i de canalizare/tratare a apei reziduale, precum i
a unor activiti de protejare a motenirii rurale pot contribui la eforturile de reducere a factorilor
de impact asupra mediului, vizate i de obiectivele LDSC 2.
Asigurarea unei baze adecvate de servicii comunitare i sociale aferente constituie un aspect care
nu este legat direct de prioritatea LDSC 3, referitoare la crearea locurilor de munc, ns constituie o
necesitate, dac se urmrete atragerea i meninerea forei de munc i a populaiei pe plan local.
Sprijinul vizat prin aceast msur va facilita legtura i complementaritatea n raport cu activitile
de infrastructur de dimensiuni mai mari de la nivel naional, finanate prin Programele Operaionale.
Toate obiectivele strategice ale Axei 3 vor contribui ntr-un mod susinut la crearea capacitii locale
i a identitii comunitii locale (LDSC 4), prin asigurarea unei infrastructuri adecvate, promovarea
micilor ntreprinztori i pstrarea patrimoniului tradiional i cultural.

LEADER

Orientrile strategice comunitare
LDSC 4 - mbuntirea guvernanei locale, Mobilizarea potenialului endogen de dezvoltare a
zonelor rurale
Sprijinul oferit de ctre Axa LEADER destinat grupurilor de aciune local ofer posibilitatea de a
combina cele 3 obiective ale PNDR, respectiv competitivitate, mediu i calitatea vieii/diversificare, n
cadrul unei strategii de dezvoltare rural elaborat de comunitile locale, innd cont de nevoile i
potenialul local.
Implementarea strategiilor integrate de dezvoltare local care asociaz agricultorii, silvicultorii i ali
actori din spaiul rural pot pune n valoare patrimoniul local prin promovarea produselor locale i a
turismului.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

123
Abordarea LEADER va contribui la mbuntirea guvernanei locale i promovarea potenialului
endogen al teritoriilor. Implicarea actorilor locali n dezvoltarea zonelor pe care le reprezint prin
identificarea nevoilor locale i stabilirea prioritilor, va contribui la mbuntirea guvernanei locale.
Prin promovarea potenialului endogen al teritoriilor, LEADER va duce la creterea calitii i
atractivitii spaiului rural, la stimularea proiectelor comune ntre comunitile locale i cele de la
nivel naional sau european i va mbunti imaginea i coeziunea teritoriilor romneti. Aciunile
prevzute a fi implementate prin Axa 4 respect liniile directoare comunitare, totodat innd cont de
specificitatea spaiului rural romnesc i de stadiul actual de dezvoltare al parteneriatelor public-
privat.
Toate aceste activiti interdependente propuse prin strategia de dezvoltare rural se nscriu ntr-o
abordare logic, integrat i sustenabil, n conformitate cu Liniile Strategice Comunitare.
Abordarea noilor provocri
Liniile directoare strategice comunitare
LDSC 5 Schimbri climatice, Energie din surse regenerabile, Gestionarea resurselor de ap,
Biodiversitate, Restructurarea sectorului produselor lactate, infrastructura de internet n banda larg
LDSC 5 este o linie strategic orizontal n cadrul creia sunt revizuite prioritile care, n cea mai
mare parte se regsesc n linii strategice anterioare, pe baza crora au fost stabilite obiectivele
strategice din cadrul PNDR.

n cadrul Axei 1, pentru obiectivele strategice mbuntirea competitivitii fermelor comerciale i
de semi-subzisten i a asociaiilor acestora, prin respectarea principiilor dezvoltrii durabile, i
respectiv Restructurarea i modernizarea sectoarelor de procesare i marketing al produselor
agricole i forestiere, n paralel cu respectarea principiilor dezvoltrii durabile, sprijinul
suplimentar acordat vizeaz realizarea de investiii n achiziionarea de maini i echipamente care s
contribuie la economisirea energiei, apei precum i cele pentru producerea de energie din surse
regenerabile n sectorul agricol i forestier. Agricultura i silvicultura sunt mari consumatoare de ap
i resurse de ap, , dar totodat pot avea i un rol constructiv n acest sens.
Mai mult, problema deficitului de ap i a secetei n Romnia este una structural, lipsa resurselor de
ap sau un management defectuos conducnd implicit la creteri ale costurilor. Un rol important n
managementul durabil al resurselor de ap l pot avea fermierii. Din acest considerent, o atenie
particular trebuie acordat unui management eficient al resurselor de ap i acordrii de stimulente
financiare n vederea practicrii unui management eficient.
Pentru mbuntirea capacitii de a utiliza apa mai eficient, sunt sprijinite tipurile de operaiuni care
conduc la o gestionare durabil a acesteia.n acelai sens,avnd n vedere costurile de producie
ridicate, coroborat cu scderea preului de comercializare, precum i schimbrile crora trebuie s le
fac fa fermierii ca urmare a eliminrii treptate a regimului cotei de lapte, productorii de produse
lactate vor fi sprijinii prin alocarea de fonduri suplimentare pentru investiii care s le permit
adaptarea la noile condiii impuse de pia.

n cadrul Axei 2, conform obiectivului strategic Conservarea i mbuntirea strii resurselor
naturale i a habitatelor, sprijinul suplimentar va fi direcionat ctre meninerea suprafeelor de
pajiti cu nalt valoare natural utilizate extensiv. Plile au n vedere beneficiile publice aduse de
practicarea unor sisteme de producie cu impact redus asupra factorilor de mediu, fiind vizate costurile
suplimentare i veniturile pierdute de fermierii, utilizatori de pajiti cu nalt valoare natural, care
contribuie la conservarea biodiversitii prin adoptarea unor practici agricole extensive promovate
prin Msura 214 pli de agro-mediu, n special n cadrul pachetului 1 i 2.n cadrul Axei 3, conform
obiectivului strategic Meninerea i dezvoltarea activitilor economice, prin creterea numrului
de locuri de munc, LDSC 5 vizeaz creterea economic prin consolidarea sprijinului pentru
investiiile private deja existente din cadrul msurii 312 n vederea achiziionrii de echipamente
de producere a energiei din surse regenerabile. Acest aspect va conduce la creterea eficienei
economice a microntreprinderilor datorit reducerii costurilor cu energia. Prin susinerea acestui tip
de investiii este valorificat, de asemenea, i potenialul climatic al Romniei, favorabil producerii de
energie regenerabil.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

124

Totodat, n cadrul obiectivului strategic Creterea atractivitii zonelor rurale, se urmrete
crearea de condiii care s contribuie la creterea economic prin suplimentarea sprijinului pentru
investiiile de interes public n energia regenerabil i n infrastructura de internet n band larg,
n cadrul msurii 322.

n ceea ce privete investiiile ce vizeaz infrastructura de internet n band larg, acestea vor fi
susinute dup anul 2010, datorit adoptrii tardive a unei strategii naionale de dezvoltare a
comunicaiilor electronice n band larg, neidentificrii operatorilor regionali, precum i a necesitii
modificrii anumitor documente programatice ale Romniei (Cadrul Strategic Naional de Referin,
Programele operaionale, Planul Naional Strategic, Programul Naional de Dezvoltare Rural).

4.1.2. Justificarea cu privire la prioritile din Planul Naional Strategic
Pornind de la analiza prezentat n Planul Naional Strategic i a interconexiunii dintre agricultur i
dezvoltarea rural, PNS prevede o abordare complex a acestor dou sectoare. Aceasta implic o
strns coordonare i coeziune ntre cele patru axe ale Pilonului 2, interveniile prevzute n Pilonul 1
i alte programe naionale i operaionale. Ideea de baz a acestei abordri este c dezvoltarea rural
trece dincolo de dezvoltarea sectorului agroalimentar propriu-zis i implic promovarea funciilor
agriculturii care nu au tangen cu produsele, utilizarea alternativ, multifuncional a terenurilor
pentru silvicultur sau alte activiti economice i mbuntirea calitii vieii n general. Aceast
abordare este pe deplin reflectat n PNDR, care recunoate nevoia unei ample restructurri a
sectorului agroalimentar, care va necesita, la rndul lui, foarte multe investiii, prin msuri axate pe
protecia mediului i gospodrirea terenurilor agricole i forestiere (Axa 2), dar i pe dezvoltarea
sectorului economic rural non-agricol, care s faciliteze exodul previzionat al forei de munc din
agricultur (Axa 3).
De asemenea, Romnia a decis, n conformitate cu Decizia Consiliului din 19 Iunie 2006 pentru
adaptarea Anexei VIII a Actului de Aderare a Bulgariei i Romniei, Punctul E, Seciunea 1, Decizia
Comisiei C(2009) 7088 final, Decizia Comisiei C(2008) 5965 final transferul unei sume de
419.527.376 euro din alocarea aferent Pilonului 2 ctre Pilonul 1.
Motivaia acestei decizii deriv din necesitatea sprijinului pentru restructurarea agriculturii i
dezvoltarea fermelor, ntr-o manier echilibrat, prin respectarea obiectivelor PAC de producere a
decuplrii i orientrii ctre pia a fermierilor.
n contextul n care Romnia urmeaz s primeasc 100% din plile directe abia ncepnd cu anul
2016, fermierii romni au posibilitatea de a-i mbunti standardele de ferm prin utilizarea acestor
pli suplimentare transferate de la Pilonul 2.
Totodat, fermierii trebuie sprijinii n vederea mbuntirii nivelului produciei att din punct de
vedere calitativ ct i cantitativ, respectnd normele de mediu i normele privind competitivitatea n
agricultur impuse de Uniunea European.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

125
Obiective strategice Obiective specifice Msuri
Alocare
financiar
(cheltuial
public pe
msur n
mil. Euro)
Contribuia
estimat a
fiecrei
msuri la
obiectivele
specifice
Cheltuial
public
estimat
pe
obiectiv
(mil. Euro)
Ponderea
estimat a
obiectivului
n total
finanare
public/ax
Ponderea
estimat a
fiecrei
axe n total
alocare
FEADR i
PERE
pentru
cele patru
axe
mbuntirea
competenelor fermierilor i
ale altor persoane implicate
n sectoarele agroalimentar
i forestier, ca mijloc de
ncurajare a unui
management mai bun al
exploataiilor agricole,
pdurilor i unitilor de
procesare.
Sprijinirea fermierilor i a
persoanelor care i
desfoar activitatea n
sectoarele agroalimentar i
forestier pentru mbuntirea
capitalului uman prin
sprijinirea acestora n vederea
adaptrii la noul context.
111 Formare
profesional, informare i
difuzare de cunotine
88,0 100%
101,7 2,6%
41,5%
143 Furnizarea de servicii
de consiliere i consultan
pentru agricultori/ 114
Utilizarea serviciilor de
consiliere
13,7 100%
mbuntirea
competitivitii fermelor
comerciale i de semi-
subzisten i a asociaiilor
acestora cu respectarea
principiilor dezvoltrii
durabile.
Accelerarea adaptrii
structurale a agriculturii i
ncurajarea fermelor de semi-
subzisten s ptrund pe
pia.
112 Instalarea tinerilor
fermieri
337,2 100%
813,3 20,4%
141 Sprijinirea fermelor
agricole de semi-
subzisten
476,1 100%
Modernizarea exploataiilor
agricole.
121 Modernizarea
exploataiilor agricole
1.168,5

100%
1.168,5

29,3%
Creterea adaptrii fermelor
din punct de vedere economic
i de mediu.
125 mbuntirea i
dezvoltarea infrastructurii
legate de dezvoltarea i
adaptarea agriculturii i
silviculturii
545,8 100% 545,8 13,7%

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

126
Restructurarea i
modernizarea sectoarelor de
procesare i marketing a
produselor agricole i
forestiere, n paralel cu
respectarea principiilor
dezvoltrii durabile.
Sprijinirea industriei
agroalimentare.
123 Creterea valorii
adugate a produselor
agricole i forestiere
1.196,5

80%
982,2

24,6%
142 nfiinarea grupurilor
de productori
25,0 100%
mbuntirea modului de
gospodrire a pdurilor i
dezvoltarea produselor
silvice.
122 mbuntirea valorii
economice a pdurii
135,9 100%
375,2

9,4%

123 Creterea valorii
adugate a produselor
agricole i forestiere
1.196,5

20%
Total Axa 1
3.986,7

100,0%
Continuarea utilizrii
terenurilor agricole din
zonele defavorizate i
promovarea agriculturii
durabile
S contribuie n zona
montan defavorizat la
utilizarea continu a
terenurilor agricole,
meninndu-se astfel
viabilitatea spaiului rural i,
de asemenea, meninndu-se
i susinndu-se activitile
agricole durabile.

211 Sprijin pentru zona
montan defavorizat
607,8 100% 607,8 24,5%
26,5%
S contribuie n zonele
defavorizate - altele dect
zona montan, la utilizarea
continu a terenurilor
agricole, meninndu-se astfel
i viabilitatea spaiului rural
i, de asemenea, meninndu-
se i susinndu-se activitile
agricole durabile.
212 Sprijin pentru zone
defavorizate-altele dect
zona montan
493,1 100% 493,1 19,9%
Conservarea i
mbuntirea strii


Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

127
resurselor naturale i a
habitatelor.
S contribuie la dezvoltarea
rural durabil prin
ncurajarea utilizatorilor de
terenuri agricole s introduc
sau s continue metode de
producie agricol,
compatibile cu mbuntirea
mediului, inclusiv a
biodiversitii, a apei, a
solului i a peisajului rural.

214 Pli de agro
mediu
996,4 100% 996,4 40,1%
Asigurarea unor standarde
superioare de bunstare a
animalelor n cadrul fermelor
zootehnice, prin acoperirea
costurilor suplimentare i
pierderii de venituri pentru
mbuntirea condiiilor de
mediu i a bunstrii
animalelor, datorate
angajamentelor asumate pe
baze voluntare n favoarea
bunstrii i proteciei prin
aplicarea unor msuri, altele
dect msurile tehnologice
obligatorii, pentru depirea
standardelor minime
obligatorii.
215 - Pli n favoarea
bunstrii animalelor
154,9 100% 154,9 6,2%
Promovarea
managementului durabil al
terenurilor forestiere.
Creterea suprafeei de
pdure cu rol de protecie a
apei, solurilor, mpotriva
factorilor naturali i antropici
duntori, precum i de
asigurare a funciilor
recreative, pe baza rolului
multifuncional al acesteia.
221 Prima mpdurire a
terenurilor agricole
137,6 100% 137,6 5,6%

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

128

Creterea suprafeei de
pdure cu rol de protecie a
apei, solurilor, mpotriva
factorilor naturali i antropici
duntori, precum i de
asigurare a funciilor
recreative, pe baza rolului
multifuncional al acesteia.

223 Prima mpdurire a
terenurilor non agricole
-

75,7 100% 75,7 3,0%
Sprijinirea proprietarilor de
terenuri forestiere prin
compensarea dezavantajelor
specifice rezultate din
implementarea reelei Natura
2000, pe baza obligaiilor ce
revin din directivele pentru
protecia psrilor i
conservarea habitatelor
naturale i a speciilor
slbatice
224 Pli Natura 2000 pe
teren forestier (2010)*
16,1 100% 16,1 0,7%
Total Axa 2
2.481,5

100,0%
Meninerea i dezvoltarea
activitilor economice
prin creterea numrului
de locuri de munc
Diversificarea activitilor
economice non-agricole din
gospodriile agricole i
ncurajarea micilor
ntreprinztori n spaiul rural
312 Sprijin pentru crearea
i dezvoltarea de micro-
ntreprinderi

531,9

100%

803,7


30,4%
27,5%
313 ncurajarea
activitilor turistice
388,3 70%

-
Aceast msur este prevzut a se implementa dup anul 2010.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

129
Creterea atractivitii
zonelor rurale
- Crearea, mbuntirea i
diversificarea facilitilor i a
atraciilor turistice
- Crearea i modernizarea
infrastructurii fizice de baz
din zonele rurale
- mbuntirea calitii
mediului social, natural i
economic n zonele rurale
- Protejarea i conservarea
patrimoniului cultural i
natural rural
322 Renovarea,
dezvoltarea satelor,
mbuntirea serviciilor de
baz pentru economia i
populaia rural i punerea
n valoare a motenirii
rurale

1.726,1
100%

1.842,5

69,6%
313 ncurajarea
activitilor turistice

388,3
30%

Total Axa 3
2.646,2

100,0%
Promovarea potenialului
endogen al teritoriilor
Participarea membrilor
comunitilor rurale la
procesul de dezvoltare local
i ncurajarea aciunilor
inovative
411.Competitivitate
117,3

100%


358,782,8%
4,5%
412. Mediu 45,5 100%
413. Calitatea
vieii/diversificare

186,8

100%


Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

130
ncurajarea actorilor de la
nivel local de a lucra
mpreun cu reprezentanii
altor comuniti din interiorul
sau exteriorul rii
4.21 Implementarea
proiectelor de cooperare
9,1
100%
mbuntirea guvernanei
locale
Stimularea formrii de
parteneriate, pregtirea i
asigurarea implementrii
strategiilor de dezvoltare
local

431-1. Construcie
parteneriate public private
6,5 100%
74,5


17,2%
431-2. Funcionarea
Grupurilor de Aciune,
dobndirea de competene
i animarea teritoriului
68,0

100%
Total Axa 4
433,2

100,0%


Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

131
La elaborarea versiunii consolidate a PNS conform noilor provocri, s-a luat n considerare revizuirea
obiectivelor strategice care au fost transpuse n PNDR prin alocarea de fonduri suplimentare, din
PERE, pentru tipurile de operaiuni existente ( Tabel 5.3.6) n cadrul msurilor, datorit spectrului
larg al domeniului de aciune concretizat prin tipurile de investiii.
Axa 1 cuprinde trei prioriti strategice: resurse umane, competitivitatea exploataiilor, modernizarea
sectoarelor de procesare i comercializare a produselor agroalimentare i forestiere. Aceste prioriti
strategice sunt abordate sub forma unor obiective strategice care corespund celor precizate n PNS.
Un obiectiv strategic central (obiectivul strategic nr.2) din PNS vizeaz creterea competitivitii
exploataiilor comerciale i de semi-subzisten i asocierea acestora, n paralel cu respectarea
principiilor de dezvoltare durabil, astfel nct s poat deveni entiti comerciale viabile. Acest
obiectiv strategic este de prim importan n Axa 1 a PNDR, din cauza necesitii unor investiii
importante pentru restructurarea i comasarea exploataiilor, rennoirea generaiei de efi ai
exploataiilor i modernizarea exploataiilor pentru ca acestea sa poat deveni competitive, respectarea
standardelor comunitare i depirea problemelor structurale de fond. Aceste nevoi sunt formulate n
seciunea Analiz din PNS. Msurile Axei 1 din PNDR pentru atingerea obiectivului strategic nr.2,
privesc instalarea tinerilor fermieri, modernizarea exploataiilor agricole, sprijin pentru semi-
subzisten i mbuntirea infrastructurii agricole i forestiere. nlocuirea actualei generaii de efi ai
exploataiilor, cu o generaie mai tnar, constituie un obiectiv important, care necesit aplicarea
msurii Instalarea tinerilor fermieri i care, implicit, va conduce la: (a) mbuntirea
competitivitii sectorului agricol i (b) mbuntirea vieii sociale din comunitile rurale. Tinerii
fermieri promoveaz o gam larg de activiti (turism rural, pstrarea tradiiilor i a patrimoniului
cultural) i se implic n activitatea asociaiilor locale.
PNS menioneaz, de asemenea, i nevoia de restructurare i modernizare a sectoarelor de procesare i
comercializare a produselor agricole i forestiere (obiectivul strategic nr.3). Aceasta constituie cea de-
a doua mare prioritate a Axei 1 din PNDR i va fi realizat prin msurile destinate creterii valorii
adugate a produselor agricole i forestiere, nfiinrii grupurilor de productori i creterii valorii
economice a pdurilor. Statutul prioritar al acestui obiectiv i msurile aferente, se bazeaz pe
aspectele observate n analiza de baz din cadrul PNS. n primul rnd, este nevoie de un volum mare
de investiii pentru a ncheia procesul de restructurare, modernizare i cretere a competitivitii din
sectorul de procesare agro-forestier i pentru a asigura integrarea pe pia, a exploataiilor de
dimensiune medie. n al doilea rnd, competitivitatea sectorului primar al agriculturii i silviculturii va
depinde de competitivitatea propriilor reele de pia (input i output) i de industria de procesare.
Asocierea productorilor agricoli pentru realizarea investiiilor din cadrul msurii de modernizare a
exploataiilor agricole va juca un rol decisiv n diminuarea caracterului dual al agriculturii i creterea
competitivitii sectorului.
Un alt obiectiv strategic, important al PNS, este mbuntirea abilitilor fermierilor i a altor
persoane implicate n activitatea agricol i forestier, pentru a stimula managementul exploataiilor
agricole i forestiere. Aceasta este cea de-a treia prioritate, ca importan financiar, a Axei 1 din
PNDR. Dei seciunea Analiz din PNS subliniaz importana creterii bazei de resurse umane pentru
dezvoltarea durabil a sectoarelor agroalimentar i forestier, atingerea acestui obiectiv nu presupune
costuri la fel de ridicate ca n cazul restructurrii i reabilitrii capitalului fizic din cele dou sectoare.
Acest obiectiv va fi realizat prin msuri de formare profesional, informare i difuzare de cunotine i
furnizarea de servicii de consultan i consiliere agricol.

Axa 2 din PNS prezint trei prioriti strategice: (a) evitarea abandonului activitilor agricole n
zonele defavorizate; (b) conservarea i mbuntirea resurselor naturale i a biodiversitii; (c)
atenuarea efectelor schimbrilor climatice. Aceste prioriti au fost articulate sub forma unor obiective
strategice, care corespund obiectivelor strategice din PNS.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

132
n PNS, obiectivul intitulat Continuarea utilizrii terenurilor agricole din zonele defavorizate i
promovarea agriculturii durabile, prin care se urmrete evitarea abandonului activitilor agricole
din zonele defavorizate, a fost identificat ca obiectivul strategic 4. Aceast prioritate beneficiaz de o
mare parte (44,4%) a fondurilor alocate Axei 2 i susine msurile de sprijin al activitilor agricole
din zonele defavorizate agricol., constituind al II-lea obiectiv prin prisma alocrii financiare. Prin
acest sprijin se dorete compensarea problemelor legate de capacitatea natural de producie sczut a
terenurilor agricole i de costurile suplimentare pe care le implic meninerea activitilor agricole n
aceste zone, reducndu-se n acest fel riscul (mai ridicat n aceste zone) de abandon al activitilor
agricole. Zonele defavorizate dein o pondere important din teritoriul Romniei i includ suprafee
largi de tip HNV. Continuarea activitii agricole n aceste zone deine, totodat, un rol important n
conservarea peisajelor tradiionale aspect care rezult i din respectarea GAEC. De asemenea,
importana de mediu i cultural a zonelor defavorizate agricol poate servi ca baz de dezvoltare
economic prin turism rural.
Un alt obiectiv strategic al PNS (obiectivul strategic 5) este "Conservarea i mbuntirea strii
resurselor naturale i a habitatelor", obiectiv ce va fi atins prin introducerea sau continuarea practicilor
agricole prietenoase cu mediul. Aceasta este o important prioritate a Axei 2 din PNDR, fiind adresat
ndeosebi prin msura pli de agro-mediu i pli n favoarea bunstrii animalelor, beneficiind de
cea mai mare alocare de fonduri n cadrul acestei axe (46,3%). Plile de agro-mediu vor contribui la
protejarea biodiversitii asociate terenurilor agricole din Romnia, venind n acelai timp n
ntmpinarea unei cereri crescnde pentru produsele ecologice sau tradiionale, sprijinind dezvoltarea
eco i agroturismului. Creterea numrului de ferme n care se aplic msuri superioare msurilor
tehnologice obligatorii privind bunstarea porcilor i a psrilor va conduce la atingerea obiectivului
global al msurii, respectiv de mbuntire a mediului i a spaiului rural, contribuind la creterea
animalelor, inndu-se cont de nevoile etologice, specie, ras, sex, vrst i categorie de producie,
precum i la creterea calitii produselor, a productivitii i a securitii alimentelor, respectiv a
siguranei consumatorului. Implementarea unor standarde superioare de bunstare a porcinelor i
psrilor, n fermele care concentraz efective importante ale acestor specii, va conduce la un
management mai bun al furajelor, al apei, al dejeciilor, crend parametri de protecie mai buni pentru
solul i apele din Romnia. Totodat, acordarea unui sprijin financiar pentru respectarea unor
standarde suplimentare de bunstare n fermele de psri i de porci va contribui pe termen mediu i
lung la educarea fermierilor i la acceptarea mai uoar a noilor prevederi referitoare la acest domeniu
de activitate de ctre fermierii romni. De asemenea, ambele msuri vor ajuta i la creterea gradului
de constientizare a fermierilor n privina practicilor agricole care protejeaz resursele de ap i sol.
Aceste puncte cheie au fost subliniate n cadrul PNS.
Cel de-al aselea obiectiv strategic al PNS este "Promovarea managementului durabil al terenurilor
forestiere", prin extinderea suprafetelor de pdure pe terenurile agricole i non-agricole i prin
sprijinul acordat silvicultorilor, n vederea depirii dezavantajelor rezultate n urma implementrii
reelei Natura 2000. Acest obiectiv se axeaz pe prioritatea strategic referitoare la atenuarea
impactului emisiilor de gaze cu efect de ser i a impactului schimbrilor climatice dar i pe cea
referitoare la biodiversitate. n cadrul Axei 2 din PNDR, aceast obiectiv este susinut printr-o alocare
de 9,3% din fondurile disponibile. Acest nivel de alocare, relativ modest, este justificat de faptul c
eforturile de atenuare a efectelor schimbrilor climatice vor fi sprijinite printr-o serie de diferite
programe operaionale, aceast msur reprezentnd doar o parte din soluie.
PNS subliniaz o serie de aspecte referitoare la zonele rurale (Axa 3) cum ar fi: dependena
economic de agricultur, creterea omajului avnd drept cauz problemele structurale/tendinele de
cretere a competitivitii exploataiilor, lipsa diversificrii activitilor n ntreprinderi, orientarea
ctre sectorul primar, lipsa valorii adugate, nivelul redus al veniturilor, nivelul sczut al gradului de
ocupare a forei de munc n rndul femeilor, instabilitatea social determinat de migraie, potenialul
neexploatat al turismului rural, infrastructura deficitar la toate nivelurile mediului rural, patrimoniul
rural neprotejat, neglijarea motenirii culturale i, n general, nivelul sczut al calitii vieii.
n acest context, prioritile stabilite n PNDR, n cadrul Axei 3, ntmpin nevoile comunitilor
rurale din Romnia. Astfel, un accent deosebit este pus pe Creterea atractivitii zonelor rurale,
care beneficiaz de 69,6% din totalul cheltuielilor publice pentru Axa 3.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

133
Realitatea situaiei actuale a satelor romneti relev o infrastructur slab dezvoltat, care
determin, pe de o parte, lipsa atractivitii acestor zone pentru investitori i, pe de alt parte,
reducerea continu a populaiei, prin fenomenul migrrii, n special n rndul tinerilor i al femeilor.
Astfel, pentru a se reduce dimensiunea acestui fenomen, diversificarea activitilor non-agricole,
dezvoltarea turismului, renovarea i dezvoltarea satelor constituie elemente fundamentale.
Drept urmare, Msura Renovarea, dezvoltarea satelor, mbuntirea serviciilor de baz pentru
economia i populaia rural i punerea n valoare a motenirii rurale vizeaz aspectele din PNS,
propunnd o abordare integrat a acestora care s vin n ntmpinarea problemelor diverse care
afecteaz calitatea vieii rurale. Activitile detaliate n cadrul msurii vizeaz o gam larg de
aspecte, al cror scop principal este de a se reui o mbuntire real a condiiilor de trai ale
populaiei rurale.

Avnd n vedere tipul de abordare necesar dezvoltrii rurale din Romnia, bazat pe un program
special, procesul de renovare i dezvoltare a satelor cuprinde trei sub-msuri: dezvoltarea
infrastructurii de baz, mbuntirea calitii mediului social, economic i natural din zonele
rurale i conservarea patrimoniului natural, cultural i arhitectural. Avnd n vedere c aceste
sub-msuri sunt identificate i aplicate integrat sunt ateptate efecte de sinergie semnificative.
O pondere de 30,4% din cheltuielile publice destinate Axei 3 au fost alocate pentru Meninerea i
dezvoltarea activitilor economice, prin creterea numrului de locuri de munc. Asigurarea unor
noi locuri de munc n sectorul non-agricol att n ferme, ct i n afara acestora, va contribui la
mbuntirea structurii fermelor i economiei rurale, precum i la crearea de noi locuri de munc.
Msura 312 Sprijin pentru crearea i dezvoltarea de micro-ntreprinderi vine n ntmpinarea
nevoii de promovare a activitilor non-agricole, care pot conduce la creterea veniturilor rurale,
generarea locurilor de munc i reducerea disparitilor dintre zona rural i cea urban. De
asemenea, prin aceasta msur se intenioneaz stimularea i susinerea diversificrii activitilor
rurale, prin dobndirea de noi competene caracteristice spiritului antreprenorial, de noi abiliti i
prin lrgirea gamei de servicii pentru populaia rural. Aceti factori vor contribui la creterea
economic i la mbuntirea nivelului de trai din zona rural, precum i la atingerea unui echilibru
teritorial, social i economic stabil n spaiu rural.
Experiena altor state-membre ale UE demonstreaz c, diversificarea activitilor aduce beneficii
importante n procesul de cretere a gradului de ocupare a forei de munc n rndul femeilor. Acelai
fenomen este valabil i n cazul dezvoltrii proiectelor turistice, axate pe creterea atractivitii
zonelor rurale.
De asemenea, prin Msura 313 ncurajarea activitilor turistice se va oferi sprijin financiar pentru
crearea i promovarea unui turism competitiv n zona rural, a unor reele rurale care s furnizeze i s
promoveze serviciile turistice, implicnd, totodat i participarea activ a populaiei rurale i
ndeosebi a tinerilor i femeilor.
n acest context, msurile care sprijin generarea de locuri de munc se coreleaz cu programele de
formare i de dezvoltare a abilitilor. Dobndirea abilitilor/competenelor este o condiie esenial
pentru dezvoltarea capitalului social i pentru adaptarea la cerinele specifice noilor activiti
economice. n acest scop, pe baza unui acord semnat ntre Autoritatea de Management pentru POS-
DRU (FSE) i Autoritatea de Management pentru PNDR (FEADR), Ministerul Muncii, Familiei i
Egalitii de anse, care elaboreaz i aplic POS-DRU, rspunde de msurile legate de formarea
profesional a populaiei rurale n vederea dobndirii de abiliti, care s-i permit acesteia s se
orienteze ctre activiti non-agricole.
Procesul de dezvoltare rural din Romnia va fi sprijinit, dup cum s-a artat n Planul Naional
Strategic, i prin mbuntirea guvernanei locale i promovarea potenialului endogen al spaiului
rural, obiective strategice ale Axei 4.
Primul obiectiv strategic urmrete mbuntirea guvernanei locale prin constituirea i funcionarea
grupurilor de aciune local. Dup cum s-a artat n analiza din PNS, fragilitatea parteneriatelor, lipsa

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

134
resurselor financiare, precum i nencrederea n structurile asociative reprezint principalele obstacole
care stau n calea dezvoltrii comunitilor locale. n acest sens, un procent de 17,2% din totalul Axei
4 a fost alocat acestui obiectiv de care depinde implementarea strategiilor de dezvoltare local.
Cel de-al doilea obiectiv strategic este reprezentat de promovarea potenialului endogen al teritoriilor
prin implementarea strategiilor de dezvoltare local integrate care contribuie, pe baza unei abordri de
jos n sus, la realizarea obiectivelor axelor 1 (mbuntirea sectoarelor agricol i forestier), 2
(mbuntirea mediului i a spaiului rural) i 3 (mbuntirea calitii vieii i diversificarea
economiei rurale) i ncurajeaz aciunile inovative. Totodat, realizarea acestui obiectiv depinde i de
cooperarea ntre GAL-uri i alte parteneriate existente constituite dup principiul LEADER, ntruct
zonele rurale se confrunt cu probleme similare i este foarte important s nvee unele de la altele i
s realizeze un schimb permanent de bune practici. Pentru ndeplinirea acestui obiectiv s-a alocat un
procent de 82,8% din totalul Axei 4 (din care 80,7% pentru implementarea strategiilor de dezvoltare
local i 2,1% pentru elaborarea i implementarea proiectelor de cooperare).

4.2. Impactul ateptat rezultat din evaluarea ex-ante innd cont de prioritile alese

4.2.1. Rezumat administrativ al evalurii ex-ante
Evaluarea ex-ante a fost efectuat pe baza versiunii iniiale a PNDR, care a fost amendat n urma
recomandrilor evaluatorului ex-ante, i ulterior, pe baza comentariilor Comisiei.
Analiza situaiei actuale
PNDR are la baz o analiz comprehensiv a situaiei curente a zonelor rurale din Romnia.
Dezvoltarea susinut a rii din ultimii ani, determin anumite dificulti n elaborarea unei analize
recente care s reflecte procesul rapid de dezvoltare. Raportul relev efortul depus pentru utilizarea
unor date statistice i informaii ct mai recente.
Cu toate acestea, sunt recomandate unele mbuntiri ale aspectelor de importan central din
PNDR. Aceste aspecte privesc descrierea i analiza competitiviti agriculturii i industriei alimentare
din Romnia, a activitilor inovatoare, a cercetrii, dezvoltrii i transferului rezultatelor acestora
ctre utilizatorii din cadrul industrial i agricol.
De asemenea, analiza se bazeaz pe o serie de indicatori comuni i se remarc faptul c datele
statistice sunt prezentate pentru majoritatea indicatorilor. Se recomand ns, depunerea unui efort
adiional pentru a asigura includerea i msurarea tuturor indicatorilor de baz. Mai mult, se poate
dovedi util includerea unei comparaii cu standardele internaionale pentru a asigura o imagine clar
a relaiilor relative existente ntre Romnia i UE 15 i UE 27.
Mai mult, analiza situaiei curente ar trebui completat cu informaii privind noua PAC i efectele
acesteia asupra PNDR i asupra politicilor de dezvoltare rural n general.
Nu a fost acordat o atenie suficient n cadrul PNDR, disparitilor dintre zonele urbane i cele
rurale, sau dintre cele regionale i nivelul naional, precum nici cauzelor care le-au generat.
Disparitile au un rol important n elaborarea politicilor de dezvoltare.
SWOT
Analiza SWOT este bun n ansamblu. Cu toate acestea, acest instrument nu este utilizat la ntregul
su potenial.
Analiza SWOT urmrete doar pn la un anumit punct logica acestui instrument pentru facilitarea
formulrii strategiei. n vederea ntririi potenialului de elaborare a strategiei, ar putea fi luat n
considerare includerea unei seciuni care s conin informaii cu privire la modalitatea n care
punctele tari i slabe interne, pe de o parte, i oportunitile i ameninrile externe pe de alt parte,
pot fi transformate n strategii posibile prin care s se asigure c punctele tari sunt pe deplin
valorificate i c punctele slabe sunt eliminate, pentru a putea beneficia de oportunitile externe i a fi
prevenite ameninrile din mediul extern.
Obiectivele PNDR i alocarea financiar

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

135
PNDR 2007-2013 va fi implementat ntr-o perioad de schimbri semnificative pentru agricultura i
spaiul rural, n condiiile n care Romnia face primii pai pe piaa UE, urmnd a beneficia de
efectele reformelor PAC din aceast perioad. De asemenea, creterea economic din UE are un
impact semnificativ n sectorul agricol i n economia rural, determinnd att oportuniti, ct i
ameninri.
Pn la sfritul anului 2006, fermierii romni au primit sprijin prin intermediul programelor naionale
(de ex. Programul Fermierul, Programul Renta viager) i prin Programul SAPARD cofinanat de UE.
Avnd n vedere mediul competitiv n cretere dup aderare, aspecte precum competitivitatea i
economia de scar vor deveni din ce n ce mai critice pentru agricultura Romniei.
Contextul general economic i social al elaborrii PNDR 2007-2013 este mai complex dect cel din
anul 2000. Noul PNDR pune accent pe ntrirea competitivitii i pe economia de scar i n acelai
timp ia n considerare necesitatea de a proteja natura, mediul, resursele naturale, terenul i apa n
mediul rural, precum i mbuntirea calitii vieii pentru locuitorii din spaiul rural.
PNDR-ul actual pune accent pe aspecte precum competitivitatea, mediul, calitatea vieii, avnd ca
obiective generale:
- Creterea competitivitii sectoarelor agricol i forestier;
- mbuntirea mediului rural;
- mbuntirea calitii vieii i diversificarea economiei rurale;
- Demararea i funcionarea iniiativelor locale (LEADER).
Obiectivele generale sunt mprite ntr-un numr de obiective strategice ce in cont de situaia
economic local i regional din mediul rural i provocrile ce vor urma.
Axa 1 obiective i impact ateptat
Msurile din Axa 1 vizeaz mbuntirea eficienei sectoarelor agricol i forestier n vederea
pregtirii acestora s fac fa concurenei cu un mediu comercial deschis pieei externe. Rezultatele
ateptate sunt: o for de munc agricol mai bine pregtit, cu o structur pe vrst mult mbuntit,
o mai bun utilizare a terenului, ptrunderea pe pia a fermelor de semi-subzisten, o agricultur
comercial modern, creterea valorii adugate i mbuntirea calitii produselor, care vor asigura
pe viitor creterea productivitii i competitivitii sectoarelor agricol i forestier.
Sprijinul va fi direcionat ctre microntreprinderi i ntreprinderile mici i mijlocii, considerate a fi
mai capabile dect ntreprinderile mari s dezvolte produse noi, s valorifice mai bine resursele locale
prin inovare i adaptare. Prioritile alese din cadrul acestei axe iau n considerare att nevoile de
dezvoltare, ct i necesitatea de a continua anumite msuri din perioada de preaderare.
Axa 2 - obiective i impact ateptat
Obiectivul msurilor din Axa 2 este de a mbunti mediul n spaiul rural, de a mbunti
biodiversitatea printr-un management durabil al terenurilor agricole i forestiere.
Msurile includ zone defavorizate, Natura 2000 i programul de mpdurire. Schema LFA
intenioneaz s sprijine continuarea activitii agricole n astfel de zone, meninnd astfel peisajul.
Schema Natura 2000 este ndreptat ctre fermierii din zonele cu habitate cu valoare natural ridicat.
Principalul element al programului silvic sprijinul pentru mpdurire este inclus, de asemenea, n
aceast Ax. Programul va permite meninerea plantrilor la un nivel suficient n vederea atingerii
obiectivelor economice i de mediu.
Axa 3 - obiective i impact ateptat
mbuntirea calitii vieii n mediul rural, diversificarea economiei rurale, promovarea cunoaterii
i mbuntirea potenialului uman reprezint obiectivele strategice ale acestei axe.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

136
Msurile vizeaz comunitatea rural, n general, prin dezvoltarea ntreprinderilor din mediul rural,
bazate pe resurse naturale, a turismului, renovarea satelor i promovarea iniiativelor privind mediul n
vederea completrii activitilor din cadrul fermei i pentru furnizarea unor oportuniti alternative de
angajare a populaiei din mediul rural. Aceste msuri au fost alese n concordan cu punctele slabe
ale mediului rural (precum venituri sczute, dependena excesiv de agricultura de subzisten,
abilitile de antreprenoriat reduse, infrastructura neadecvat), dar i a punctelor tari (resurse cu
valoare natural ridicat, patrimoniu cultural bogat etc.). Astfel, prin aceast abordare, zonele rurale ar
trebui s ating o calitate a vieii n mediul rural, la fel ca n mediul urban.
Axa 4 - obiective i impact ateptat
Msurile din Axa 4 vizeaz sprijinirea dezvoltrii rurale prin mbuntirea guvernanei locale i
promovarea potenialului endogen. Abordarea LEADER va contribui la realizarea obiectivelor din
Axa 1, Axa 2 i Axa 3 prin intermediul strategiilor de dezvoltare local integrat i prin aciuni
inovative.
n concluzie, evaluatorul consider c PNDR este n concordan cu PNS i reprezint un program
bine structurat, cu obiective generale, strategice i specifice clare care se regsesc la nivelul msurilor.
Evaluatorul apreciaz folosirea tabelelor i schemelor n vederea ilustrrii logicii interveniei.
Totodat, recomand ca tabelele s fie nsoite de texte explicative i de justificri ale interveniilor.
n total, PNDR va reprezenta circa 10.000 milioane de Euro sprijin public investiiilor din sectoare
comparativ cu 1.278 milioane Euro cheltuial public din Programul SAPARD. Este o sum de opt
ori mai mare, ceea ce reflect nevoile din spaiul rural romnesc, pe de o parte, dar i o provocare n
vederea asigurrii unei folosiri i absorbii corespunztoare a fondurilor, pe de alt parte. O valoare
total de 12.316 milioane de Euro se ateapt a fi investit n cadrul acestui program ntre 2007-2013.
Alocrile sunt n concordan cu strategia i pun accent pe modernizarea i restructurarea agriculturii
romneti, reflectnd astfel nevoile stringente ale sectorului. Evaluatorul apreciaz alocrile ca fiind
relativ mari pentru Axa 3, ceea ce face ca echilibrul programului s fie n concordan cu inteniile
regulamentului. De asemenea, alocrile pentru Axa 4 sunt n concordan cu cerinele.
Lecii nvate
PNDR este elaborat avnd n vedere experiena relevant din perioada anterioar i innd cont de
programele n curs de derulare. Pentru cuantificarea obiectivelor i estimarea costului unitar pe proiect
i aciune a fost folosit experiena Programului SAPARD.
Totodat, evaluatorul consider oportun acordarea unei atenii sporite n PNDR urmtoarelor
probleme: experiena implementrii Programului SAPARD a artat c aspectele generale, ce trebuie
regsite i n urmtorul program sunt legate de ingineria financiar i de ridicarea anumitor restricii
ce nu sunt necesare pentru accesarea fondurilor. n acest sens, sistemul financiar trebuie mbuntit n
vederea ndeplinirii nevoilor potenialilor beneficiari. Aceasta va putea include utilizarea plilor n
avans, contribuia n natur, precum i utilizarea leasingului. Evaluatorul recomand ca aceste
experiene s fie folosite ntr-o mai mare msur n programele viitoare.
Msurile alese
PNDR cuprinde 24 de msuri, reprezentnd o provocare major pentru administraia responsabil
pentru implementarea programului. Msurile alese sunt cele adecvate i se adreseaz nevoilor urgente
ale societii rurale, ntr-o mai mic sau mai mare msur. Comentariile individuale ale msurilor pot
fi citite n textul principal al raportului. Aici sunt luate n considerare numai cteva aspecte generale.
n general, evaluatorul consider c justificarea msurilor se regsete n descrierea msurilor i n
capitolele de strategie general a PNDR, dar logica interveniei este adesea pierdut i ar putea fi mai
precis. Logica interveniei (obiective generale, specifice i operaionale ce arat output-ul ateptat,
rezultatele i impactul interveniei) nu este prezentat ntr-o manier detaliat i ntr-un mod coerent.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

137
Indicatorii sunt elaborai pentru nivelul de output i, de asemenea, obiectivele sunt cuantificate la
nivelul de output, ns indicatorii de rezultat i de impact sunt destul de dispersai i nu sunt
cuantificai n fia msurii. Prezentarea indicatorilor este fcut n capitolul 5 al PNDR. Fiele
msurilor prezentate n PNDR solicit atenie n vederea reflectrii ct mai bune a obiectivelor
msurii i a sistemului administrativ de implementare.
Impact ateptat
PNDR conine o bun i rar ntlnit evaluare a programului i a impactului estimat i ateptat.
Evaluatorul apreciaz efortul fcut n vederea oferirii unei imagini a rezultatelor i a impactului n
baza indicatorilor de baz CMEF.
Ultimele date nregistrate ce surprind dezvoltarea, se refer la indicatorii macroeconomici eseniali,
care arat o cretere rapid a investiiilor ncepnd cu anul 2000 de la 357 milioane Euro la 1.300
milioane Euro n 2004. Aceste investiii au influenat VAB i output-ul sectorului agricol. Investiia
medie de 100 Euro din sector, genereaz un output al produciei de 1.200 Euro i 700 Euro n VAB.
Aceast legtur dintre investiii i producie i VAB este constant pe an, ncepnd cu anul 2000. n
paralel cu dezvoltarea investiiilor, numrul angajailor din sector s-a redus de la 3,6 milioane n 2000
la 2,6 milioane n 2004. Aceast tendin reprezint o reducere medie anual de 8%. Cu un VAB
crescut, s-a obinut o cretere a productivitii muncii de la 712 Euro/norm ntreag n 2000 la 3.412
Euro/norm ntreag n 2004. Creterea anual a productivitii muncii este de 18,29%. Aceast
legtur dintre investiii i producie, VAB i productivitatea muncii poate fi folosit pentru a estima
impactul ateptat al investiiilor din PNDR pentru perioada 2007 2013.
Investiia total din program se ateapt s fie de 12.316 milioane Euro. Cu aceste investiii va fi
generat o producie a sectorului de aproximativ 150.000 milioane Euro pe durata perioadei de
programare sau VAB de 85.000 milioane Euro. Aceast producie va fi posibil de realizat cu doar 1,7
milioane locuri de munc n medie pe an din 2007 pn n 2013, iar la finele perioadei vor exista doar
1,5 milioane de locuri de munc rmase din cele 2,3 milioane de locuri de munc estimate n 2006 i
din cele 2,6 milioane existente n 2004. Calculul se bazeaz pe precondiia c doar productivitatea
muncii va crete, n acelai timp nu se observ nici o contribuie la factorul total productivitate din
partea input-ului de capital, dincolo de efectele productivitii muncii. Productivitatea muncii va
crete la 9.000 Euro /norm ntreag pn la sfritul perioadei, fa de valoarea iniial de 3.400 Euro
n 2004, iar productivitatea medie a muncii va fi de 5.000 Euro / norm ntreag.
Contribuia la creterea indicatorilor cheie este rezultatul combinrii alocrilor diverselor msuri din
program. Evaluatorul a pornit de la presupunerea c fiecare euro alocat fiecrei msuri va avea acelai
impact. Aceast prezumie nu este n general aplicabil n practic dar este folosit n vederea
simplificrii raionamentului.
Avnd n vedere c nu toate msurile sunt msuri productive, impactul va fi mai sczut. Dac
evaluatorul i bazeaz raionamentul doar pe msurile cu contribuie privat, volumul total al
investiiei nu este de 12.316 milioane Euro, ci doar de 7.158 milioane Euro reprezentnd 58% din
anvelopa total. n consecin, impactul va fi mai sczut. Pentru producia agricol se observ o
cretere cu 11% din 2003 pn n 2007, echivalent cu o cretere de la 12.300 milioane Euro la 17.500
milioane Euro. Pentru VAB creterea anual va fi de 7% de la 8.988 milioane Euro la 10.817 milioane
Euro, iar creterea productivitii muncii va fi de numai 11% n loc de 18% .
O consecin drastic este pierderea locurilor de munc. Nu este nicio ndoial c pierderea locurilor
de munc va urma restructurrii i modernizrii sectorului, care va avea loc n aceti ani i care se va
intensifica n perioada urmtoare, dar totodat vor fi create noi locuri de munc. Din experiena
SAPARD se tie c investiiile din cadrul Msurii 1.1 au condus la crearea a 50 locuri de munc la o
investiie de 1 milion Euro, Msura 3.1 a condus la crearea a 25 locuri de munc la o investiie de 1
milion de Euro i c diversificarea a condus la 20 noi locuri de munc la o investiie de 1 milion de
Euro. Se ateapt s fie create circa 175.000 noi locuri de munc ca urmare a investiiilor din cadrul
programului.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

138
Complementaritate
n mod evident, PNDR este complementar cu alte intervenii UE din cadrul fondurilor structurale.
Obiectivele generale ale PNDR sunt n concordan cu Regulamentul (CE) nr.1698/2005 i sunt n
principiu n concordan cu liniile directoare strategice evideniind principiile generale de asisten.
Complementaritatea i conformitatea sunt detaliate n PNS.
Din evaluarea pe msuri, evaluatorul consider c liniile de demarcare nu sunt clar delimitate. Nu este
foarte clar, dac actualele linii de demarcare sunt elaborate astfel nct s permit potenialilor
beneficiari s aplice pentru un anumit proiect, fie n PNDR, fie n alte programe. Se recomand o
delimitare mai clar a acestor linii n PNDR, precum i n descrierea msurilor.
Cadrul instituional
n concordan cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1698/2005, a fost elaborat un sistem
administrativ care este descris n Capitolele 11 i 12 ale PNDR. Sistemul se bazeaz pe structurile
existente din cadrul MADR, inclusiv Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit (APDRP),
Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur (APIA) i Direcia General de Dezvoltare
Forestier i Consolidare a Proprietii (DGDFCP).
naintea lansrii noului PNDR, Autoritatea de Management ar trebui s se asigure c APDRP, APIA
i DGDFCP s-au pregtit i au efectuat simulri pentru sistemul de implementare IT i c toate
procedurile necesare sunt aplicabile, funcionale i bine definite.
Cum pentru moment, sistemul IT nu este finalizat, o atenie special trebuie acordat design-ului
acestuia, pentru a permite colectarea datelor pentru implementarea la toate nivelele i de ctre toate
organismele i totodat s poat genera n mod automat diferite tipuri de rapoarte. Ar putea fi
dezvoltat o aplicaie i pentru beneficiari, pentru a le permite acestora s trimit datele de
monitorizare n format electronic.
Mai mult, evaluatorul consider c monitorizarea i evaluarea descrise sunt n concordan cu
cerinele, dar evideniaz faptul c sistemul este dependent de dezvoltarea de formulare de aplicare
corespunztoare, de modele de raportare i a unui sistem IT, care s sprijine folosirea acestor
formulare.
Planul de informare inclus n PNDR se adreseaz beneficiarilor publici i privai i va fi implementat
folosind mass-media, inclusiv prin scrisori de informare ctre potenialii beneficiari.
n vederea obinerii unor rezultate maxime, planul va fi mbuntit avndu-se la baz rezultatele
implementrii. Dup cum s-a putut observa anterior n Programul SAPARD, este nevoie de o
structurare foarte bun a activitilor de informare i de o abordare coerent la nivelul ntregii ri.
Trebuie pregtite i structurile de implementare la nivel judeean.
Obiectivele i activitile Reelei Naionale de Dezvoltare Rural sunt descrise n PNDR furniznd
informaii referitoare la designul reelei naionale i la structura instituional creat. Suma de bani
alocat pentru reea este realist. Sunt alocai 7,5 milioane Euro pentru crearea i funcionarea reelei,
precum i pentru implementarea planului de aciune.
Consultrile cu cei interesai
Evaluatorul consider c procesul de consultare cu toi cei interesai este unul corespunztor. n
general, procesul s-a dovedit util i input-ul din partea grupurilor de lucru a fost luat n considerare. Se
consider c procesul a contribuit ntr-o manier pozitiv la elaborarea msurilor individuale. n
acelai timp, se consider c anumite persoane interesate au lipsit de pe lista participanilor i ar fi
oportun includerea n PNDR a explicaiilor de ce anumite persoane nu au participat.
Evaluarea Strategic de Mediu

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

139
Evaluarea Strategic de Mediu (SEA) din Programul Naional de Dezvoltare Rural (PNDR) a fost
elaborat n concordan cu cerinele Directivei Europene SEA CE/2001/42, precum i cu Decizia
Guvernului nr. 1076/ 2004, ce transpune prevederile directivei menionate mai sus.
Evaluarea a artat diferitele contribuii ale axelor n vederea realizrii obiectivelor relavante de mediu.
Astfel, Axa 1 contribuie n mod semnificativ la mbuntirea comportamentului pro-activ al
populaiei; mbuntirea condiiilor de sntate ale populaiei; Axa 2 contribuie n mare msur la
conservarea habitatelor speciilor de animale slbatice; meninerea funciei ecologice a rurilor;
meninerea biodiversitii zonelor protejate; Axa 3 va genera efecte pozitive asupra susinerii
dezvoltrii durabile a turismului rural; mbuntirea condiiilor de sntate ale populaiei; facilitarea
folosirii resurselor regenerabile; utilizarea practicilor tradiionale; iar Axa 4 va avea o contribuie
pozitiv la mbuntirea unui comportament pro-activ prin ncurajarea practicilor agricole durabile.
n concluzie, evaluatorul estimeaz c implementarea PNDR va avea un efect pozitiv asupra
mediului, mai ales n mediul rural romnesc, cu o contribuie semnificativ la o dezvoltare durabil n
acest domeniu. Se poate declara c acest program va permite dezvoltarea economic i social a
zonelor rurale.
Recomandrile evaluatorului ex-ante i transpunerea acestora n PNDR sunt prezentate n tabelul
urmtor.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

140

4.2.2. Recomandri ale evaluatorului ex- ante i transpunerea acestora n PNDR

Recomandri cu caracter general

Nr. Sumarul
administ
rativ
Subiect Recomandri Pagina
din
Raport
Comentarii i pagina
n care sunt incluse n
PNDR
1 1.1. Analiza
situaiei
curente
Sugerm s fie fcut un efort suplimentar pentru asigurarea includerii i msurrii
tuturor indicatorilor de baz. Mai mult, considerm c ar fi folositoare includerea
comparaiilor cu reperele internaionale selectate, astfel nct analiza s ofere o
imagine clar a relaiilor relative dintre Romnia i UE 15 i UE 27, dac este
relevant.

1 Recomandare acceptat.
S-a ataat la PNDR
Anexa nr. 1 care
cuprinde toi indicatorii
de baz cuantificai cu
datele disponibile n
prezent din surse
oficiale. Pentru
indicatorii indisponibili,
n 2008, prin msura de
AT, va fi realizat un
studiu pentru
completarea acestora
raportat la anul 2006.

2 1.1. Analiza
situaiei
curente
Nu considerm c se acord prea mult atenie, n PNDR, disparitilor i cauzelor
acestor dispariti, n zonele rurale n comparaie cu zonele urbane, sau regional vs.
naional. Suntem contieni de faptul c disparitile regionale au un rol important i
c potenialele de dezvoltare sunt importante.
1 Recomandare acceptat.
S-au operat completrile
solicitate n Capitolul 3.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

141
3 SWOT Pentru a face i mai evident potenialul de construcie a strategiilor, ar putea fi
considerat includerea unei seciuni care s stabileasc modul n care Punctele tari i
Punctele slabe interne identificate, pe de o parte, i Oportunitile i Ameninrile,
pe de alt parte pot fi transformate n strategii posibile. Acestea trebuie s asigure c
Punctele tari sunt utilizate i Punctele slabe sunt eliminate astfel nct s beneficiem
de avantajele oportunitilor externe i s ntmpinm ameninrile externe.

2 Recomandare parial
acceptat. n analiza
SWOT s-au identificat
att punctele tari i
slabe ct i
oportunitile i
ameninrile, iar
maniera n care acestea
sunt utilizate n vederea
eliminrii punctelor
slabe i folosirii
oportunitilor este
prezentat n capitolul
3.2.3.
4 PNDR

Obiective
i alocri
financiare
Considerm c ar putea fi realizate anumite referiri la eficiena economic vizndu-
se o proporie relativ mare a alocrii Axei 1 privind fermele de semisubzisten.
Trebuie s ne ateptm ca, competitivitatea, modernizarea i restructurarea s fie
problemele centrale n cadrul acestei Axe, dar nu ne ateptm ca aceast msur s
contribuie la acest obiectiv general.

3 Recomandare acceptat
parial.
Msura 141 Sprijinirea
fermelor de semi-
subzisten a fost
reformulat, i n noua
form aceasta contribuie
la restructurarea
sectorului agricol.
5 PNDR

Obiective
i alocri
financiare
Recomandm, de asemenea, ca tabelele s fie sprijinite cu texte cuprinztoare de
explicare i justificare a interveniilor. Aceasta nu este o problem crucial, dar
poate facilita citirea PNDR-ului, contribuind, de asemenea, la asigurarea
transparenei.

4 Recomandare acceptatProgramul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

142
6 PNDR

Obiective
i alocri
financiare
Balana din Program este n linie cu cerinele reglementate, dei Axa 2 cu 24,5%
este foarte aproape de limita minim de 25 % din cheltuielile publice, exclusiv plata
direct complementar.
4 Recomandarea nu se
justific.
Alocarea financiar
pentru Axa 2, dup
excluderea plilor
directe complementare,
este de 26,05%.
Procentul de 24,5% este
rezultatul raportrii la
suma total public ceea
ce este contrar
Regulamentului (CE)
nr.1698/2005 care
precizeaz c raportarea
se face la total FEADR,
astfel cerina este
ndeplinit, procentul
fiind de 26,05%
7 PNDR

Obiective
i alocri
financiare
Considerm c una din probleme necesit o atenie i mai mare dect cea artat
pn acum n PNDR. Experienele din implementarea Programului SAPARD au
artat c problemele generale pe care trebuie s le avem n vedere n viitor sunt
reprezentate de problema ingineriei financiare i de ridicarea restriciilor inutile
privind preluarea potenialului proiectelor. De aici nainte, sistemul financiar trebuie
s fie actualizat pentru a ntmpina nevoile beneficiarilor poteniali. Aceasta va
include utilizarea plilor n avans, contribuii n natur, aranjamente de leasing.
Recomandm folosirea acestor experiene ct mai mult posibil n programul viitor.

4 Recomandarea
acceptat.

n acest sens au fost
completate capitolele 3,
5 i motivaiile fielor
tehnice ale msurilor
121, 122, 123, 125, 312,
313, 322.
8 Msurile
selectate
n general, considerm c justificarea msurilor este potrivit n descrierea msurii i
n capitolele strategice generale ale PNDR, dar logica interveniei este adesea foarte
vag i nu att de precis pe ct s-ar dori. Logica interveniei (general, obiectivele
specifice i operaionale ce reflect outputurile, impactul i rezultatele operaionale
ale interveniei) nu sunt descrise ntr-un mod coerent i detaliat.


5 Recomandare acceptat.
S-au introdus n fiecare
msur din fiecare ax
aceste obiective
generale, specifice i
operaionale.
9 Complem
entaritatea
Din evaluarea noastr a msurilor individuale considerm c liniile de demarcare nu
sunt clar indicate. Nu ne este clar dac liniile de demarcare sunt, n prezent,
elaborate astfel nct beneficiarii s vad unde pot aplica pentru un anumit proiect,
fie n PNDR fie n alte programe. Recomandm o sporire a liniilor de demarcare n
PNDR, precum i n descrierea msurilor.
6 Recomandare acceptat.
S-au efectuat modificri
i detalieri att la
nivelul Capitolului 10,
ct i la nivelul fiecrei
msuri din Capitolul 5.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

143
10 Constituir
ea
administra
tiv
De vreme ce sistemul de IT nu este finalizat, atenia ar trebui ndreptat conturrii
acestuia, astfel nct s permit colectarea datelor pentru toate nivelele de
implementare i instituii i s fie capabil s genereze automat diferite tipuri de
rapoarte. O aplicaie ar putea fi dezvoltat, de asemenea, pentru beneficiari, pentru a
le permite transmiterea datelor de monitorizare n forma electronic.
7 Recomandare acceptat.
S-au efectuat completri
n Capitolul 11
menionndu-se i
modul de implementare

11 Constituir
ea
administra
tiv
Dac se consider oportun dezvoltarea abilitilor experilor locali pentru
mbuntirea contactului cu beneficiarii/ potenialii beneficiari, s-i sftuiasc
privind oportunitile programului n contextul proteciei mediului nconjurtor
privind afacerile agricole la nivel local, naional i la nivel european.
7 Recomandare acceptat.
S-au menionat
instruirile prin
Programul PHARE la
Capitolul 13, Sub-
capitolul 13.1 i
Capitolul 11.1 a,b
12 Consultar
ea cu
factorii
interesai
Considerm c anumii factori interesai importani lipsesc din lista participanilor i
considerm adecvat includerea n capitolul din PNDR a motivaiei neparticiprii
unora dintre acetia.8 Recomandare acceptat.
S-a completat lista
participanilor, i au fost
clarificate aspectele
ridicate.Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

144
Recomandri cu caracter specific diverselor capitole ale PNDR

Nr. Capitol
PNDR
Subiect Recomandri Pagina
din
raport
Decizia
Completat,
adugat n PNDR
la capitolul
/subcapitolul
Aspecte generale i inter-conectate
1. 3.2 Situaie curent S-a observat o inconsisten n cadrul situaiei curente n privina
indicatorului VAB, vezi paginile 7, 8 i 25. Se recomand alinierea
acestora.
11 Recomandarea nu
se justific.
n capitolul 3.1.1.
se face referire la
VAB pe sectorul
agricol i forestier
iar n capitolul
3.1.3 se vorbete de
VAB n sectorul
primar (agricol,
forestier i
piscicol), de aici
rezultnd i
diferena de
procente.
2. 3.2 Situaie curent Capitolul coninnd analiza situaiei nu conine o descriere a efectelor
ateptate ale Politicii Agricole Comune. Ar putea fi util pentru Program,
includerea unei prezentri scurte a contextului n care este realizat PNDR
(economie cu cretere accentuat, schimbri majore n agricultur
datorit efectelor PAC, Pilonului1). Aceasta ar pregti mai buna
nelegere a strategiei alese.
12 Recomandare
acceptat.
Reformularea
textului a permis i
evaluarea efectelor
PAC.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

145
Nr. Capitol
PNDR
Subiect Recomandri Pagina
din
raport
Decizia
Completat,
adugat n PNDR
la capitolul
/subcapitolul
3. 3.2 Situaie curent Se recomand definirea clar i sublinierea faptului c inovaia este
diferit de modernizare i, astfel, reprezint un element nou al
programrii 2007-2013 fa de programele anterioare. Trebuie descrise
sistemele de inovaie i de cercetare i dezvoltare.
12 Recomandare
parial acceptat.


n acord cu
obiectivele
generale ale
Programului se va
pune accentul pe
promovarea
tehnologiilor
inovatoare, a noilor
produse n cadrul
aciunilor de
modernizare i
dezvoltare.
4. 3.2 Situaie curent Datele statistice privind dimensiunea economic a exploataiilor nu se
refer la categoriile selectate pentru sprijin n cadrul msurii (2-16 UDE)
lund n considerare afirmaia segmentul de exploataii avut n vedere
pentru sprijin va include exploataiile cu dimensiuni ntre 2-6 UDE.
Acest aspect trebuie corectat.
13 Recomandare
acceptat.
Segmentul de
exploataii avut n
vedere pentru
sprijin va include
exploataiile cu
dimensiuni ntre 2-
8 UDE.
5. 3.2 Situaie curent Aspectele privind utilizarea serviciilor de consiliere nu sunt menionate
explicit nici n analiza SWOT (dei se coreleaz indirect cu nivelul sczut
de pregtire profesional al fermierilor) i nici n capitolul ce cuprinde
descrierea situaiei curente. Exist o descriere foarte clar a acestui tip de
intervenie n motivaia msurii (inclusiv aspectele privind noul context
PAC), descriere care ar trebui inclus att n analiza SWOT ct i n
descrierea situaiei curente pentru a asigura coerena. Se recomand
realizarea acestei modificri.
13 Recomandare
acceptat.


Analiza SWOT a
fost reformulat.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

146
Nr. Capitol
PNDR
Subiect Recomandri Pagina
din
raport
Decizia
Completat,
adugat n PNDR
la capitolul
/subcapitolul
6. 3.2 Situaie curent Includerea aspectelor privind noul context creat de efectele noii PAC
(eco-condiionalitate, GAEC, SAPS etc.) att n analiza SWOT ct i n
capitolul privind descrierea situaiei curente pentru a asigura coerena cu
Msurile 121 Modernizarea exploataiilor agricole i 112 Instalarea
tinerilor fermieri etc.
13 Recomandare
acceptat.

7. 3.2 Situaie curent Interpretarea conform creia cea mai mare pondere a populaiei, cuprins
ntre 30-34 de ani (n 2005) s-ar datora gsirii unor mai bune perspective
n mediul rural ar trebui coroborat cu efectele politicilor demografice
din regimul comunist (1967,1968).
14 Recomandare
acceptat.

S-au introdus
completri pentru
susinerea i n
nelegerea textului
n Capitolul 3.1.3.
la Situaia
demografic
8. 3.2 Situaie curent Ar trebui furnizate informaii asupra insuficienei infrastructurii de baz
sau chiar absena ei, precum informaii despre infrastructura IT (internet)
i promovarea dezvoltrii ei. Acestea trebuie avute n vedere n contextul
tuturor msurilor din Axele 3 i 4 (criterii de selecie etc.), ca unul dintre
cele mai importante instrumente, n special pentru zonele izolate.
14 Recomandare
parial acceptat.


n capitolul 3.2.3
au fost furnizate
informaii privind
infrastructura IT.
Extinderea
infrastructurii IT se
finaneaz ns din
fondurile
structurale.
9. 3.3 SWOT Se recomand ca listele prezentate n contextul SWOT s fie verificate n
scopul de a asigura consistena cu capitolul ce evideniaz situaia
curent.
16 Recomandare
acceptat.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

147
Nr. Capitol
PNDR
Subiect Recomandri Pagina
din
raport
Decizia
Completat,
adugat n PNDR
la capitolul
/subcapitolul
10. 3.3 SWOT Pentru a sporii utilitatea analizei SWOT recomandm crearea unei
ierarhii a punctelor slabe i punctelor tari, conform importanei acestora.
Acest aspect va fi de folos, pe viitor, n PNDR pentru formularea ntr-o
manier transparent a strategiei, abordnd astfel, cele mai urgente i
importante aspecte.
16 Recomandare
acceptat.

Ierarhizarea
punctelor tari i
slabe din SWOT a
fost utilizat pentru
stabilirea
sectoarelor
prioritare i
criteriilor de
selecie.
11. 3.4 Dispariti
regionale
Recomandm mbuntirea descrierii disparitilor i a cauzelor
acestora: urban-rural, naional-regional, naional-internaional.
17 Recomandare
acceptat.

n acest sens, s-au
adus completri pe
tot parcursul
Capitolului 3.1
12. 4.1. Ierarhia
obiectivelor
Considerm c PNDR este n concordan cu liniile PNS i c PNDR
reprezint un document programatic bine structurat, cu obiective generale
clare, cu obiective strategice i specifice ce conduc la msuri. Apreciem
utilizarea tabelelor i schemelor pentru ilustrarea logicii interveniei. Cu
toate acestea, recomandm ca tabelele s fie susinute de texte
comprehensive care s explice i s justifice interveniile. Acesta nu este
un aspect crucial, dar poate uura citirea PNDR.
25 Recomandare
acceptat.

S-au introdus
justificri care
susin schemele
propuse n
Capitolul 4.1.


13. 4.3 Consistena
obiectivelor
programului cu
analiza SWOT
Obiectivele reflect punctele tari i slabe prezente n SWOT, dar legtura
dintre ele ar putea fi descris mai explicit. Strategia aleas va fi mai clar
i mai transparent prin includerea oportunitilor, ameninrilor i a
forelor motrice la sfritul Capitolului 3. Legtura de la fiele msurilor
la ierarhia obiectivelor programului este satisfctoare, dar ar putea fi
mbuntit pentru anumite msuri (ex. msurile LEADER) lund n
considerare comentariile urmtorului capitol. Se recomand analiza
acestor consideraii.
25 Recomandare
acceptat.
Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

148
Nr. Capitol
PNDR
Subiect Recomandri Pagina
din
raport
Decizia
Completat,
adugat n PNDR
la capitolul
/subcapitolul
14. 4.3 Consistena
obiectivelor
programului cu
analiza SWOT
Dorim s evideniem faptul c analiza SWOT urmrete numai ntr-un
anumit grad logica acestui instrument n formularea strategiei. Pentru a
evidenia potenialul de construcie al strategiei al analizei SWOT, se
poate lua n considerare introducerea unei seciuni care s analizeze
modalitatea n care punctele slabe i tari interne i oportunitile i
ameninrile externe identificate pot fi transformate n posibile strategii,
asigurndu-se faptul c punctele tari interne sunt utilizate iar punctele
slabe eliminate pentru a putea beneficia de oportunitile externe i
pentru a face fa ameninrilor.
25 Recomandare
acceptat.

S-au introdus
completrile
necesare conform
recomandrilor n
Capitolul 3.1
Analiza SWOT.


15. 4.4 Indicatori de baz
i de impact
Indicatorii de baz privind contextul i obiectivele au fost definii i
cuantificai pentru toate msurile Programului, pe baza CMEF, dar nu
sunt prezeni n fia tehnic a msurii conform tiparului recomandat. Se
recomand, dac este posibil, ca pentru indicatorii rmai s fie
identificate datele de baz i s fie introduse conform tiparului
recomandat pentru fia msurii, pentru fiecare msur.
26 Recomandare
parial acceptat.


Indicatorii de baz
sunt prezeni n
capitolul de
strategie i n
cadrul anexei 1, i
nu trebuie inclui
n fiele msurilor.

16. 5.1 Lecii nvate Experiena din implementarea Programului SAPARD demonstreaz
faptul c principala problem ce trebuie abordat n viitorul program este
cea reprezentat de ingineria financiar i de eliminarea restriciilor ne-
necesare pentru proiecte. Astfel, sistemul financiar trebuie mbuntit
pentru a rspunde nevoilor potenialilor beneficiari. Acesta va include
utilizarea plilor n avans, a contribuiilor n natur i a aranjamentelor
de leasing. Recomandm ca aceast experien s fie utilizat ct mai
mult posibil n cadrul viitorului Program.


34 Recomandarea
acceptat.

n acest sens au
fost completate
Capitolele 3, 5 i
motivaiile fielor
tehnice ale
msurilor 121, 122,
123, 125, 312, 313,
322.
Msurile Axei 1

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

149
Nr. Capitol
PNDR
Subiect Recomandri Pagina
din
raport
Decizia
Completat,
adugat n PNDR
la capitolul
/subcapitolul
17. 5.2 Formare
profesional,
informare i
difuzare de
cunotine

n motivaia msurii nu se face referire la nivelul educaiei al populaiei
ocupate n sectorul agricol i silvic. Nu exist referine privind noul
mediu, interaciunea cu plile directe decuplate, ncurajarea regimului de
afaceri orientat spre pia i cerinele pentru o gam larg de aptitudini
economice i de management. Recomandm construcia motivaiei
msurii pe aceast structur logic
35 Recomandare
acceptat.

Aceast
reformulare s-a
operat n cadrul
Msurii 111.
18. 5.2 Formare
profesional,
informare i
difuzare de
cunotine
Se recomand elaborarea unei prezentri clare a ierarhiei obiectivelor
pentru aceast msur.
35 Recomandare
acceptat.

Aceast
reformulare s-a
operat n cadrul
Msurii 111.

19. 5.2 Formare
profesional,
informare i
difuzare de
cunotine
Exist o inconsecven n seciunea ce descrie aceste aciuni: n primul
paragraf se afirm c msura va contribui la mbuntirea i
perfecionarea cunotinelor (2 tipuri de cursuri); n cel de-al doilea
paragraf se afirm c aciunile vor fi de iniiere, specializare/mbuntire
i perfecionare (3 tipuri de cursuri)
35 Recomandarea a
fost acceptat i
operat n cadrul
Msurii 111.
20. 5.2 Formare
profesional,
informare i
difuzare de
cunotine
De asemenea, am observat unele ezitri n privina definirii clare a
beneficiarilor acestei msuri. Se recomand definirea.
35 Recomandarea
esteacceptat i a
fost operat n
cadrul Msurii 111.
21. 5.2 Formare
profesional,
informare i
difuzare de
cunotine
De asemenea, nu exist cuantificri ale indicatorilor de impact, mai exact
valoarea adugat net i productivitatea muncii. Se recomand
mbuntirea ierarhiei obiectivelor i aplicarea intelor cuantificate n
tabelul indicatorilor. Probabil este necesar o cuantificare adiional.
36 Recomandare
acceptat,
cu excepia
recomandrii
privind
cuantificarea
adiional ntruct
aceasta nu se
regsete n cadrul
comun de
monitorizare a
indicatorilor.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

150
Nr. Capitol
PNDR
Subiect Recomandri Pagina
din
raport
Decizia
Completat,
adugat n PNDR
la capitolul
/subcapitolul
22. 5.2 Instalarea tinerilor
fermieri
Principala problem adresat de msur nu este descris n acest fel n
motivaia interveniei. Recomandm includerea unei justificrii a msurii
n fia msurii.
37 Recomandarea
acceptat. Este
operat n cadrul
Msurii 112.
23. 5.2 Instalarea tinerilor
fermieri
Ar fi fost util definirea mai clar a indicatorilor operaionali i
specificaia dac msura va compensa costurile instalrii sau va co-
finana parial modernizarea fermelor? Recomandm realizarea acestor
modificri.
37 Recomandarea
acceptat.
24. 5.2 Instalarea tinerilor
fermieri
Obiectivele msurii nu sunt cuantificate, cu excepia input-ului i output-
ului n termenii de: numr de tineri sprijinii. Se recomand aceast
modificare.
37 Recomandarea
acceptat. Este
operat n cadrul
Msurii 112.
25. 5.2 Instalarea tinerilor
fermieri
Nu sunt definite intele pentru indicatorii de rezultat i impact. De
asemenea, nu exist, date numerice despre tipurile de sectoare agricole
afectate de implementarea msurii. n acest fel, probabil, se explic i de
ce nu exist o cuantificare a creterii prevzute a VAB n exploataiile
sprijinite, i nici pentru creterea economic prevzut sau pentru
creterea productivitii muncii. Dac este posibil, aplicai recomandarea.
38 Recomandarea
acceptat. Este
operat n cadrul
Msurii 112.
26. 5.2 Pensionarea
timpurie a
fermierilor i a
lucrtorilor agricoli
Obiectivele sunt prezentate general i sunt prezentate ntr-o manier ce se
poate considera a fi n afara domeniului de aciune al msurii. De
exemplu, este ndoielnic faptul c schimbrile structurale majore n
agricultura romneasc vor fi rezultatul acestei msurii, i de asemenea
este ndoielnic dac msura contribuie la diversificare (i inovaii), n
viitor, a fermelor. Recomandm reconsiderarea acestor formulri.
38
Msura este
preconizat a
ncepe n 2010
27. 5.2 Pensionarea
timpurie a
fermierilor i a
lucrtorilor agricoli
Obiectivele prezentate n ierarhia obiectivelor nu sunt cuantificate. Se
recomand acest aspect.
38
Msura este
preconizat a
ncepe n 2010
28. 5.2 Utilizarea
serviciilor de
consiliere
Ierarhia obiectivelor nu respect terminologia (general, specific,
operaional) i se poate avea n vedere revizuirea acesteia pentru a
prezenta mai bine logica interveniei, n conformitate cu indicatorii
propui n ultima seciune a fiei msurii, ceea ce este recomandabil.
39 Recomandare
acceptat i
operat.
29. 5.2 Utilizarea
serviciilor de
consiliere
Obiectivele prezentate n ierarhia obiectivelor nu sunt cuantificate. 39 Recomandare
acceptat.
Cuantificarea se
regsete n fia
Msurii 143.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

151
Nr. Capitol
PNDR
Subiect Recomandri Pagina
din
raport
Decizia
Completat,
adugat n PNDR
la capitolul
/subcapitolul
30. 5.2 Modernizarea
exploataiilor
agricole
n msura n care structura i terminologia logicii de intervenie este
crucial n mai multe aspecte ale implementrii programului (formularea
intelor cuantificate, a indicatorilor, a monitorizrii i evalurii), se
recomand reorganizarea descrierii obiectivelor n linie cu aceast logic,
n obiective generale, specifice i operaionale.

40 Recomandare
acceptat.
S-au introdus in
fiecare msur din
fiecare ax aceste
obiective generale,
specifice i
operaionale.
31. 5.2 Modernizarea
exploataiilor
agricole
Se recomand cuantificarea obiectivelor prezentate n msur.

41 Recomandare
acceptat.
Cuantificarea se
regsete n fia
Msurii 121.
32. 5.2 Modernizarea
exploataiilor
agricole
Se recomand cuantificarea indicatorilor de rezultat i impact.

41/42 Recomandare
acceptat.
Cuantificarea se
regsete n fia
Msurii 121.
33. 5.2 Creterea valorii
adugate a
produselor agricole
i forestiere

Se recomand ca ierarhia obiectivelor s respecte terminologia clasic
(general, specific, operaional).

43 Recomandare
acceptat.
S-au introdus n
fiecare msur din
fiecare ax aceste
obiective generale,
specifice i
operaionale.
34. 5.2 Creterea valorii
adugate a
produselor agricole
i forestiere

Se recomand cuantificarea obiectivelor prezentate n msur.

43 Recomandare
acceptat.
Cuantificarea se
regsete n fia
Msurii 123.
35. 5.2 Creterea valorii
adugate a
produselor agricole
i forestiere
Sugerm reanalizarea indicatorilor i cuantificarea celor care nu au fost
deja cuantificai.
44 Recomandare
acceptat.
Cuantificarea se
regsete n fia
Msurii 123.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

152
Nr. Capitol
PNDR
Subiect Recomandri Pagina
din
raport
Decizia
Completat,
adugat n PNDR
la capitolul
/subcapitolul
36. 5.2 mbuntirea i
dezvoltarea
infrastructurii
legate de
dezvoltarea i
adaptarea
agriculturii i
silviculturii.
Obiectivele prezentate n ierarhia obiectivelor (nu foarte clar) nu sunt
cuantificate. Cu toate acestea tabelul indicatorilor din fia msurii include
anumite inte, ce ar putea fi asimilate obiectivelor msurii. Se recomand
cuantificarea ierarhiei obiectivelor.
44 Recomandare
acceptat.
Cuantificarea se
regsete n fia
Msurii 125.
37. 5.2 mbuntirea i
dezvoltarea
infrastructurii
legate de
dezvoltarea i
adaptarea
agriculturii i
silviculturii
Indicatorii i intele nu sunt cuantificai, cu excepia celor de realizare,
numrul de aciuni sprijinite (2.401) i suma total a investiiilor
(634.769.915 Euro).
Experiena acumulat prin programele naionale i cele ale Bncii
Mondiale ar trebui utilizate pentru a cuantifica indicatorii. Luai n
considerare cuantificarea.
44 Recomandare
acceptat.
Cuantificarea se
regsete n fia
msurii125.

38. 5.2 Sprijinirea fermelor
agricole de semi-
subzisten
Ierarhia obiectivelor nu este complet, n sensul c fia msurii specific
doar c obiectivele generale ale msurii sunt de a sprijinii fermele de
semi-subzisten pentru a deveni viabile i competitive, ceea ce va fi
dificil de realizat, vezi mai sus. Distincia ntre obiectivele a) i b) nu este
clar, iar obiectivul b poate fi ters n msura n care este cuprins n
obiectivul a. Nu sunt prezentate obiective specifice sau operaionale, cu
toate c este indicat numrul ateptat al beneficiarilor. Seciunea domeniu
de aciuni introduce noi obiective, dar nu este clar modul n care aceste
obiective se leag de cele generale, prezentate n seciunea Obiective, a
msurii. Pare s existe o suprapunere ntre diverse obiective.
46 Recomandare
acceptat.
S-au introdus n
fiecare msur din
fiecare ax
obiectivele
generale, specifice
i operaionale.
39. 5.2 Sprijinirea fermelor
agricole de semi-
subzisten
Este indicat faptul c pachetul de aciuni de sprijin disponibil pentru
beneficiari va cuprinde n special msuri din Axa 1. Nu este clar
modalitatea n care acest pachet ar trebui utilizat sau administrat. Aceast
clarificare este urgent i recomandat.
46 Recomandare
acceptat.

40. 5.2 nfiinarea
grupurilor de
productori

Obiectivele prezentate n ierarhia obiectivelor nu sunt cuantificate. Se
recomand acest aspect.
47 Recomandare
acceptat.
Cuantificarea se
regsete n fia
Msurii 142.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

153
Nr. Capitol
PNDR
Subiect Recomandri Pagina
din
raport
Decizia
Completat,
adugat n PNDR
la capitolul
/subcapitolul
41. 5.2 nfiinarea
grupurilor de
productori

Indicatorii de rezultat i impact nu sunt cuantificai. Se recomand acest
aspect.
47 Recomandare
acceptat.
Cuantificarea se
regsete n fia
Msurii 142.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

154Msurile Axei 2

42. 5.2 Pli Natura 2000
i pli legate de
Directivele
2000/60/EC
Msura conine indicatori de realizare, rezultat i impact. Nici unul din
indicatori nu este cuantificat. Se recomand acest aspect.
50 Recomandarea nu
poate fi realizat
momentan.

n lipsa
suprafeelor
eligibile i a
planurilor de
management
aferente sit-urilor
Natura 2000
cuantificarea
acestor indicatori
este imposibil.
43. 5.2 Pli Natura 2000
i pli legate de
Directivele
2000/60/EC
Indicatorii de rezultat i impact prevzui sunt prezentai n tabelul de
indicatori. Acetia nu sunt cuantificai i se recomand acest aspect.
50 Recomandarea nu
poate fi realizat
momentan.

n lipsa
suprafeelor
eligibile i a
planurilor de
management
aferente siturilor
Natura 2000
cuantificarea
acestor indicatori
este imposibil.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

155
44. 5.2 Pli de Agro-
mediu
Recomandm introducerea n PNDR a unei analize a fermelor ecologice
din perspectiva pieei
51 Recomandarea este
justificat, ns la
acest moment nu
exist date sintetice
referitoare la
dimensiunea pieei
interne sau a
volumului
exporturilor pentru
produsele
ecologice. Piaa
intern este una
relativ nou,
dinamic, dar n
acelai timp poate
prezenta un grad
mai ridicat de risc.Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

156
45. 5.2 Pli de Agro-
mediu
Aparent, exist o suprapunere cu investiiile din Msura 121 privind
conversia la agricultura organic. Se poate lua n considerare evitarea
suprapunerii prin eliminarea sprijinului pentru conversia la agricultura
organic din cadrul Msurii 121. Recomandm luarea n considerare a
acestui aspect.
51 Recomandare
respins.

Nu exist o
suprapunere.

Msura 214 are un
caracter
compensatoriu
oferind pli pe
suprafa pentru
pierderile din
valoarea produciei
i cheltuielile
suplimentare
suferite ca urmare a
practicrii
agriculturii
ecologice.

Msura 121 are un
caracter
investiional


46. 5.2 Prima mpdurire a
terenurilor agricole

Nu sunt prezentate inte sau cuantificri ale obiectivelor. Se recomand
acest aspect.
52
Recomandare
acceptat.
S-au evidentiat n
fia msurii
indicatorii de
realizare, de
rezultat i doi
indicatori de
impact.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

157
47. 5.2 Prima mpdurire a
terenurilor agricole

Recomandm includerea indicatorilor pentru impactul asupra mediului i
peisajului.

52 Recomandare
acceptat.

Indicatorii au fost
introdui din
CMEF i ,de
asemenea, au fost
introdui doi ali
indicatori
adiionali.

48. 5.2 Prima mpdurire a
terenurilor non-
agricole

n acest moment nu sunt disponibile inte sau cuantificri pentru
obiective. Sugerm s tratai aceste aspecte.
52 Preconizm c
aceast msur se
va implementa din
2010.

49. 5.2 Prima mpdurire a
terenurilor non-
agricole

Msura nu are indicatori sau date de realizare, i evideniem necesitatea
indicatorilor de impact asupra mediului i peisajului
52 Preconizm c
aceast msur se
va implementa din
2010.
50. 5.2 Pli Natura 2000

Nu este clar complementaritatea dintre Natura 2000 i suprafaa
forestier. Argumentaia ar putea fi mbuntit pentru a permite
cititorului o mai bun nelegere a conexiunii.
53 Preconizm c
aceast msur se
va implementa din
2010.

51. 5.2 Pli Natura 2000

Nu exist o ierarhie a obiectivelor. Obiectivul este formulat n cadrul
unui paragraf mare ce ofer informaii despre zonele eligibile
53 Preconizm c
aceast msur se
va implementa din
2010.


Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

158
52. 5.2 Pli Natura 2000

Msura conine indicatori de realizare, rezultat i impact. Nici unul din
indicatori nu este cuantificat. Se recomand acest aspect.
53 Recomandarea nu
poate fi realizat
momentan.

n lipsa
suprafeelor
eligibile i a
planurilor de
management
aferente sit-urilor
Natura 2000
cuantificarea
acestor indicatori
este imposibil.


Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

159

Msurile Axei 3
53. 5.2 Sprijin pentru
diversificarea n
activiti non-
agricole; sprijin
pentru crearea i
dezvoltarea de
afaceri.
Ierarhia obiectivelor nu respect terminologia (general, specific,
operaional) i se poate avea n vedere revizuirea acesteia pentru a
prezenta mai bine logica interveniei. Mai mult, obiectivele nu sunt
cuantificate.
54 Recomandare
acceptat
S-a inclus n
Msura 312. De
asemenea,
indicatorii de
cuantificare s-au
introdus n aceast
msur.
54. 5.2 Sprijin pentru
diversificarea n
activiti non-
agricole; sprijin
pentru crearea i
dezvoltarea de
afaceri.
n cadrul demarcrii cu Axa 1 a PNDR se face o referire la proiecte
integrate. Ce sunt acestea i cum ar trebui gestionate?
Este necesar i recomandat o clarificare.
55 Recomandare
acceptat.
S-a revizuit
demarcarea intern
i a fost stipulat
mai clar att n
Msura 123 din
Axa 1 ct i n
Msura 312 din
Axa 3 din Capitolul
5 al PNDR.
55. 5.2 ncurajarea
activitilor
turistice

Obiectivele nu sunt cuantificate. Se recomand acest aspect. 56 Recomandare
acceptat.
Obiectivele au fost
cuantificate n
cmpul destinat
indicatorilor
comuni de la
fiecare msur din
capitolul 5 al
PNDR.
56. 5.2 ncurajarea
activitilor
turistice

Cel de-al doilea indicator de rezultat prezentat n descrierea msurii este
numrul brut de slujbe create. Sugerm nlocuirea acestuia cu
indicatorul creterea venitului din turism din dou motive: un indicator
similar este prezentat ca indicator de impact; indicatorul privind creterea
veniturilor pe turist pe zi este foarte relevant pentru aprecierea nivelului
de atractivitate al unei zone i ar corespunde mai bine obiectivelor
msurii.
56 Recomandarea nu
se justific.
Indicatorii furnizai
sunt cei prevzui
n CMEF.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

160
57. 5.2 Renovarea,
dezvoltarea satelor,
mbuntirea
serviciilor de baz
pentru economia i
populaia rural i
punerea n valore a
motenirii rurale
Obiectivele nu sunt cuantificate. Se recomand acest aspect. Sunt creai
indicatorii pentru msur (realizare, rezultat i impact).

Indicatorii nu sunt cuantificai, dar sunt potrivii pentru monitorizare i
evaluare. Se recomand cuantificarea indicatorilor.
57
Recomandare
acceptat.
Obiectivele au fost
cuantificate n
cmpul destinat
indicatorilor
comuni i
adiionali de la
fiecare msur a
Axei 3 din
Capitolul 5 al
PNDR.
58. 5.2 Dobndire de
competene,
animare i
implementarea
strategiilor de
dezvoltare local
Obiectivele prezentate n ierarhia obiectivelor nu sunt cuantificate. Cu
toate acestea, tabelul de indicatori din fia msurii include anumite inte,
care ar putea fi asimilate obiectivelor msurii.
57
Recomandare
nejustificat.
Msura 341 va
ncepe din 2010, i
astfel fia tehnic a
acestei msuri nu
este obligatoriu s
fie inclus n
PNDR pn la
aceast dat.
Msurile Axei 4
59. 5.2 Implementarea
strategiilor de
dezvoltare local

Exist necesitatea de a mbunti prezentarea noii abordri conform
logicii fiei msurii pentru a explica mai bine ideea de baz. Abordarea
LEADER este o procedur nou pentru Romnia i, pentru moment, se
cunosc foarte puine despre aplicarea ei, ceea ce ar putea reprezenta un
factor de obstrucie pentru implementarea ei.
14 Recomandare
acceptat.

60. 5.2 Implementarea
strategiilor de
dezvoltare local
Ierarhia obiectivelor nu respect terminologia (general, specific,
operaional) i nu sunt cuantificate. Recomandm alinierea acesteia.
58 Recomandare
acceptat.
61. 5.2 Implementarea
proiectelor de
cooperare

Sunt creai indicatorii pentru msur (realizare, rezultat i impact). Doar
indicatorii de realizare sunt cuantificai. Se recomand asigurarea acestui
aspect.

60 Recomandare
acceptat.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

161
62. 5.2 Implementarea
proiectelor de
cooperare

Indicatorii de rezultat constau n numr brut de slujbe create. Procesul
de cooperare asigur att rezultate corporale ct i ne-corporale, iar
generarea de slujbe poate fi ntr-adevr un rezultat corporal. Dar putem
aduga de asemenea: noi tehnologii de dezvoltare (nr.), mbuntirea
accesului pe pia, creterea productivitii muncii.
60 Recomandare
parial acceptat.
Pentru o mai bun
monitorizare i
evaluare a msurii,
alturi de
indicatorii
prevzui de CMEF
au fost inclui
indicatori aditionali
de realizare.
63. 5.2 Funcionarea
Grupurilor de
Aciune Local,
dobndirea de
competene i
animarea
teritoriului.
Obiectivele nu sunt cuantificate. Se recomand acest aspect. 61 Recomandare
acceptat.
S-au introdus
completrile
recomandate n
toate fiele msurii
aferente Axei 4.


Aspecte generale i inter-conectate
64. 7 Linii de demarcare Recomandm o accentuare, ca atare, a liniilor de demarcare din PNDR n
descrierea msurilor.
101 Recomandare
acceptat.
Informaia a fost
detaliat n
Capitolele 5 i 10.
65. 7.3 Ajutor de stat PNDR conine referine explicite privind ajutorul de stat i regulile de
competiie, dar nu i o list a schemelor de ajutor autorizate. Dac sunt
planificate scheme de ajutor de stat, acestea trebuie s fie notificate i
justificate.
103 Recomandare
acceptat. S-a
ataat Anexa 5 care
conine lista
ajutoarelor de stat
existente.
66. 8.1 Monitorizare i
evaluare
Se recomand ca cererile de plat i finanare s fie depuse la nivel
judeean. Se recomand, de asemenea, ca tot la nivel judeean s se
desfoare corespondena cu beneficiarii dac acest aspect este deja
prevzut n proceduri, trebuie s fie menionat i n capitolul
administrativ.
105 Recomandare
acceptat.
S-au operat
completrile
recomandate n
Capitolul 11.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

162
67. 8.1 Monitorizare i
evaluare
Pentru a avea mai multe informaii privind eficienta sistemului de
implementare propus, se recomand ca n Capitolul 11 s fie descris i
organizarea cererii de oferte i procedura/evaluarea pentru fiecare tip de
aplicaie.
105 Recomandarea nu
se justific.
Aceste
recomandri fac
obiectul
procedurilor de
implementare i ca
atare nu
considerm necesar
a se include n
acest Capitol,
ntruct
Regulamentul (CE)
nr. 1974/2006 nu
are ca cerin
descrierea
procedurilor de
implementare n
cadrul PNDR.
Totodat, ageniile
de pli sunt supuse
procesului de
acreditare i au
inclus n pachetul
supus acreditrii
toate procedurile
lor., inclusiv cele
pentru
implementarea
msurilor care le-
au fost delegate. n
plus, procedurile
vor fi definitivate
dup finalizarea
msurilor i
aprobarea PNDR.
68. 8.1 Monitorizare i
evaluare
Pentru a evita confuzia, dac procedura Organismului de Coordonare
prevede c managementul APDRP nu intervine n activitatea sa, ar trebui
adugate unele detalii n Capitolul 11.
105 Recomandare
acceptat.
S-au operat
completrile
recomandate n
Capitolul 11.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

163
69. 8.1 Monitorizare i
evaluare
Pentru a asigura pregtirea Autoritii Competente pentru efectuarea
sarcinilor solicitate, sunt recomandate mai multe detalii n Capitolul 11,
aa cum s-a procedat pentru alte organisme.
106 Recomandare
acceptat.
S-au operat
completrile
recomandate n
Capitolul 11.
70. 9.1 Reeaua Rural Recomandm ca MADR s se asigure c n cadrul reelei sunt
reprezentate toate regiunile i nu doar o parte din ele.
114 Recomandare
acceptat.

AM i Comitetul
Naional de
Coordonare al
Reelei se vor
asigura c USR va
forma reeaua cu
actori din toate
domeniile
dezvoltrii rurale i
toate regiunile rii.
71. 10.3 Rezultatele
procesului de
consultare
n general, considerm descrierea procesului de consultare ca fiind mai
bun i mai detaliat i recomandm anexarea la PNDR a ToR (Termeni
de Referin) pentru grupurile de lucru i cele de coordonare.
118 Recomandare
acceptat.
Au fost incluse n
Anexa 8 modul de
constituire a
grupurilor de lucru,
agenda i lista
participanilor la
consultri.
72. 10.3 Rezultatele
procesului de
consultare
Programul nu raporteaz n ce msur comentariile rezultate n urma
dezbaterilor publice, au fost incluse i acceptate n program.
Recomandm raportarea acestor aspecte n capitol.
118 Recomandare
acceptata.
Au fost incluse in
Anexa 7
comentariile
referitoare la
msurile supuse
dezbaterii i s-a
fcut meniunea
acceptrii sau
neacceptrii
acestora.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

164

Capitolul 5
Informaii cu privire la axe i msurile propuse pentru fiecare ax
i descrierea lor
5.1. Cerine generale
n cadrul Programului Naional de Dezvoltare Rural pentru perioada de programare 2007-
2013, ntr-o prim etap vor fi finanate urmtoarele msuri:
Axa 1 mbuntirea competitivitii sectoarelor agricol i forestier.

Sprijinul FEADR nerambursabil aferent acestei axe este de 80% din
sprijinul public i vizeaz msurile:
111 - Formare profesional, informare i difuzare de cunotine
112 - Instalarea tinerilor fermieri
121 - Modernizarea exploataiilor agricole
122 - mbuntirea valorii economice a pdurii
123 - Creterea valorii adugate a produselor agricole i forestiere
125 - mbuntirea i dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea i adaptarea
agriculturii i silviculturii
141 - Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzisten
142 - nfiinarea grupurilor de productori
143 Furnizarea de servicii de consiliere i consultan pentru agricultori.

Axa 2 mbuntirea mediului i a spaiului rural

Sprijinul FEADR nerambursabil aferent acestei axe este de 82% din sprijinul
public pentru urmtoarele msuri:

211 - Sprijin pentru zona montan defavorizat
212 - Sprijin pentru zone defavorizate altele dect zona montan
214 - Pli de agro-mediu
221 - Prima mpdurire a terenurilor agricole


Axa 3 mbuntirea calitii vieii n zonele rurale i diversificarea economiei
rurale
Sprijinul FEADR nerambursabil aferent acestei axe este de 80% din sprijinul
public i vizeaz msurile:

312 Sprijin pentru crearea i dezvoltarea de micro-ntreprinderi
313 - ncurajarea activitilor turistice
322 Renovarea, dezvoltarea satelor, mbuntirea servicilor de baz pentru
economia i populaia rural i punerea n valoare a motenirii ruraleProgramul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

165

Axa LEADER
4.1 Implementarea strategiilor de dezvoltare local:
411. Creterea competitivitii sectoarelor agricol i forestier
412. mbuntirea mediului i a spaiului rural
413.Calitatea vieii i diversificarea economiei rurale

4.21 Implementarea proiectelor de cooperare
4.31 Funcionarea Grupurilor de Aciune Local, dobndirea de competene i
animarea teritoriului
431-1. Construcie parteneriate public-private
431-2. Funcionarea Grupurilor de Aciune Local, dobndirea de competene
i animarea teritoriului
Msura 511 Asisten tehnic
Msura 611 Pli complementare directe

Coninutul detaliat al msurilor, care se vor aplica ncepnd cu anul 2007, este prezentat pe
axe i obiective n conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1698/2005 n Capitolul 5.3.

Obiectivele generale ale Programului

Romnia, prin Programul Naional de Dezvoltare Rural, vizeaz o serie de obiective
care sprijin creterea competitivitii sectoarelor agro-alimentar i forestier, mbuntirea
mediului i a spaiului rural, mbuntirea calitii vieii n zonele rurale, diversificarea
economiei rurale, demararea i funcionarea iniiativelor de dezvoltare local. Realizarea
obiectivelor celor trei axe ale programului se face prin implementarea msurilor prevzute
pentru fiecare ax.

Motivaia combinrii anumitor msuri

Pentru atingerea obiectivului de mbuntire a calitii vieii n zonele rurale aferent Axei 3 s-
a propus o abordare integrat care combin trei msuri: Servicii de baz pentru economia
i populaia rural, Renovarea i dezvoltarea satelor i Conservarea i punerea n valoare
a motenirii rurale ntr-o singur msur oferind astfel posibilitatea de a combina o serie
de aciuni pentru a progresa n rezolvarea problemelor i a deficienelor existente n
spaiul rural, innd cont de nevoile i potenialul local.

O astfel de abordare are la baz dou motive importante, gradul nalt de interdependen
al aciunilor, necesitile stringente ale comunitilor rurale pentru modernizarea,
renovarea i revitalizarea satelor, corelnd interveniile, astfel nct acestea s fie eficiente
i n armonie cu peisajul.
Toate acestea sunt nevoi ce presupun n mod egal urgene pentru toate cele trei tipuri de
activiti; mbuntirea i crearea infrastructurii fizice de baz (cu precdere infrastructura
de drumuri i infrastructura de ap/ap uzat), a serviciilor publice de baz i punerea n
valoare a motenirii rurale. Datorit necesitii unui volum important de investiii pentru
crearea i dezvoltarea infrastructurii fizice de baz (drumuri, infrastructura de ap/ap
uzat) ce presupun un efort financiar considerabil, s-a ales ca Msura 322 Renovarea,
dezvoltarea satelor, mbuntirea serviciilor de baz pentru economia i populaia rural i
punerea n valoare a motenirii rurale s fie msura dominant. n contextul acestor tipuri
de investiii, dac fiecare msur i activitate ar fi abordat individual, durata procesului de

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

166
aprobare i implementare s-ar mri considerabil, drept pentru care integrarea acestora
reprezint o soluie.
n plus, dintr-o perspectiv economic, abordarea integrat a aciunilor va fi mult mai
eficient, pentru rezolvarea problemelor i simplificarea procedurilor, dect prin
implementarea individual a fiecrei msuri n parte. Aceast msur se va implementa din
anul 2007.

Lansarea celei de-a doua etape de implementare a msurilor din PNDR
n vederea unei derulri eficiente a programului, innd cont i de capacitatea administrativ
existent, anumite msuri din PNDR vor fi implementate dup 2010. Etapizarea propus, ine
cont att de complementaritatea unor msuri, ct i de necesitatea pregtirii sistemului de
implementare, nainte de punerea n aplicare. Astfel, dup 2010 se vor implementa:

Msura 114 Utilizarea serviciilor de consiliere este o msur complementar
Msurii 143 Furnizarea de servicii de consiliere i consultan pentru agricultori
care este o msur tranzitorie pentru Romnia i Bulgaria, conform Regulamentului
Comisiei (CE) nr. 434/2007. Msura 114 se va aplica dupa anul 2010, va extinde
activitile de consultan agricol i va continua aciunea de elaborare a Planului de
afaceri pentru fermele de semi-subzisten;
Msura 224 - Pli Natura 2000 pe teren forestier se preconizeaz a se implementa
dupa anul 2010, deoarece nc nu exist planuri de management pentru siturile Natura
2000 (implicit nu se cunosc nici restriciile la care vor fi supui fermierii i
proprietarii de terenuri forestiere) i nu se cunosc suprafeele de teren forestier incluse
n aceste situri. Ca urmare, bugetul disponibil pentru aceasta msura este supus unor
estimri extrem de largi datorit necunoaterii la momentul actual a nivelului plilor
la hectar, a nivelului de restrictivitate a cerinelor i a suprafeelor potenial eligibile;
Msura 223 Prima mpdurire a terenurilor non-agricole va fi implementat dupa
anul 2010, ntruct nc nu s-a definitivat modul de identificare a terenurilor non -
agricole;
Msura 321 Infrastructur de internet n band larg, va fi introdus n PNDR dup
2010, i se va implementa ca sub-msur n cadrul msurii 322 Renovarea,
dezvoltarea satelor, mbuntirea servicilor de baz pentru economia i populaia
rural i punerea n valoare a motenirii rurale.

Alocarea indicativ pentru msurile de dezvoltare rural
care vor fi promovate dup anul 2010
Axa/Msura
Data
aplicrii
Alocare
indicativ
(public)
Euro
Msurile n care
este cuprins
alocarea
financiar
AXA 1 mbuntirea competitivitii sectoarelor agricol i forestier

114-Utilizarea serviciilor de consiliere dup 2010
se va stabili
la momentul
aplicarii

-
AXA 2 mbuntirea mediului i a spaiului rural
223-Prima mpdurire a terenurilor non-agricol dup 2010 75.682.641 Msura 221
224- Pli Natura 2000 pe teren forestier dup 2010 16.053.894 Msura 221
Total Axa 2 91.736.535


Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

167
Pentru msurile care ncep dup anul 2010 detalierea coninutului, precum i alocrile
financiare aferente conform art. 19 din Regulamentul Consiliului (CE) nr.1698/2005 vor fi
prezentate la acea dat.

Alocarea indicativ pentru msura nou introdus privind Bunstarea animal

Axa/Msura
Data
aplicrii
Alocare indicativ
(public) Euro
AXA 2 mbuntirea mediului i a spaiului rural
215 - Bunstare animal 2012 154.878.049

5.2. Cerinele specifice pentru anumite/toate msurile
Definiia fermierului pentru msurile din Axa 1
Fermierul este o persoan fizic sau juridic, a crei exploataie este situat pe teritoriul rii
i are o dimensiune egal sau mai mare de 2 UDE, care practic n principal activiti agricole
i care este nregistrat n Registrul fermelor/Registrul agricol/.
Unitatea de dimensiune economic (UDE) reprezint unitatea prin care se exprim
dimensiunea economic a unei exploataii agricole determinat pe baza marjei brute
standard a exploataiei (Decizia Comisiei nr. 85/377/CEE). Valoarea unei uniti de
dimensiune economic este de 1.200 euro.
Plata n avans
Beneficiarii pot solicita Ageniei de Pli plata unui avans n cuantum de pn la 50% din
ajutorul public pentru investiii, conform articolului 56 din Regulamentul Comisiei(CE)
nr.1974/2006 privind regulile de aplicare ale Regulamentului Consiliului (CE) nr.1698/2005
pentru acordarea sprijinului pentru dezvoltare rural din FEADR iar plata este condiionat de
constituirea unei garanii bancare sau a unei garanii echivalente, corespunztoare unui
procent de 110% din valoarea avansului.
n cazul beneficiarilor publici, Agenia de Pli poate accepta beneficiarului drept garanie, un
angajament scris, emis de ctre autoritatea ierarhic superioar, prin care aceasta se angajeaz
la plata sumei de garantare n cazul n care nu se ndeplinesc condiiile n care a fost acordat
avansul.
Garania depus se elibereaz numai n cazul n care, Agenia de Pli stabilete c
suma cheltuielilor efectuate care corespunde sprijinului public pentru investiii a
depit valoarea avansului.
Msuri n cadrul crora beneficiarii pot beneficia de plat n avans:

Axa 1
121 Modernizarea exploataiilor agricole
122 mbuntirea valorii economice a pdurilor
123 Creterea valorii adugate a produselor agricole i forestiere
125 mbuntirea i dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea i adaptarea
agriculturii i silviculturii
Axa 3
312 Sprijin pentru crearea i dezvoltarea de microntreprinderi
313 ncurajarea activitilor turistice
322 Renovarea satelor, mbuntirea serviciilor de baz pentru economia i
populaia rural i punerea n valoare a motenirii rurale.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

168
n cazul msurilor 41 i 421 ale Axei Leader, plata n avans se acord beneficiarilor care
depun proiecte pentru msurile menionate mai sus.
Contribuia n natur

Conform articolului 54, din Regulamentul Comisiei (CE) nr.1974/2006 pentru msurile care
vizeaz investiiile n natur, contribuiile beneficiarului, respectiv furnizarea de bunuri sau
servicii pentru care nu se efectueaz pli n numerar, cu factur sau cu alte documente, pot fi
eligibile cheltuielile care ndeplinesc urmtoarele condiii:
a) Contribuia const n furnizarea de teren sau proprieti imobiliare, echipamente sau
materii prime sau munc voluntar neremunerat ;
b) Nu se realizeaz contribuii privind operaiunile de inginerii financiare la care se
refer articolul 50 din Regulamentul Comisiei (CE) nr.1974/2006;
c) Valoarea contribuiilor poate fi evaluat i verificat n mod independent.
n cazul muncii voluntare neremunerate, valoarea muncii va fi determinat lundu-se n calcul
timpul lucrat i rata orar i zilnic a retribuiei pentru munc echivalent.
n cazul furnizrii de teren sau proprieti imobiliare valoarea trebuie certificat de ctre un
expert calificat independent sau de ctre un organism oficial autorizat.
Cheltuiala public cofinanat prin FEADR, care contribuie la o operaiune care include
contribuii n natur, nu trebuie s depeasc cheltuiala total eligibil, excluznd
contribuiile n natur, la finalul operaunii.
Deoarece n acest moment nu deinem un sistem de evaluare a bunurilor i serviciilor, bazat
pe un sistem standard de calculaie n ce privete munca voluntar neremunerat i investiiile
n natur, se va decide ulterior pentru ce msuri se va aplica aceast prevedere.

Plafon investiional minim

Toate msurile de invesii din PNDR trebuie s respecte valoarea total minim eligibil a
proiectului de 5.000 Euro.

Cerine specifice pentru Msurile 121, 123
n cadrul msurilor 121 i 123 nu vor fi sprijinite investiiile care contravin prevederilor
articolului 2, aliniatul 3 din Regulamentul Comisiei (CE) nr.1974/2006 i care pot conduce la
creterea produciei peste restriciile sau limitele menionate de ctre o Organizare Comun de
Pia.
Pentru aciunile sprijinite suplimentar prin PERE, la care intensitatea sprijinului este mai mare
dacat rata general, bugetele indicative se vor elabora distinct pentru fiecare tip de aciune i
se vor totaliza ntr-un buget general.
Cerine specifice pentru Msurile 211, 212 i 214
Beneficiarii Msurilor 211, 212 i 214 sunt fermierii. Pentru aceste msuri, beneficiarii sunt
definii ca fiind persoanele fizice sau juridice sau grupurile de persoane fizice sau juridice,
indiferent de statutul juridic pe care grupurile sau membrii si l dein, care desfoar
activiti agricole n scopuri productive sau care menin terenurile agricole n bune condiii
agricole i de mediu.
Prevederi privind limitarea impactului asupra mediului n cazul proiectelor de investiii
publice sau private

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

169
Pentru toate proiectele de investiii publice sau private, finanate prin Program, este
necesar obinerea acordului de mediu, conform legislaiei naionale n vigoare.
Proiectele de investiii care pot avea efecte semnificative asupra mediului datorit, printre
altele, tipului, dimensiunii sau localizrii lor fac obiectul evalurii impactului asupra mediului
(EIM) nainte de emiterea acordului de mediu. EIM stabilete msurile de prevenire, reducere
i, unde este posibil, de compensare a efectelor semnificative adverse ale proiectului asupra
factorilor de mediu i contribuie la luarea deciziei de emitere/respingere a acordului de mediu.
Procedura de emitere/respingere a acordului de mediu include o etap de ncadrare a
proiectului n procedura EIM. n cadrul acestei etape, proiectele de investiii publice sau
private se mpart n trei categorii, cele din prima categorie fiind supuse direct EIM, pentru
cele din a doua categorie se stabilete necesitatea ncadrrii n EIM, proiectele din cea de-a
treia categorie fiind cele care nu necesit EIM.
Astfel, proiectele incluse n prima categorie de proiecte de investiii publice sau private sunt
supuse n mod direct EIM (de ex. complexe pentru creterea intensiv a porcilor sau a
psrilor). De asemenea, n aceast categorie sunt incluse i toate proiectele propuse a se
realiza pe amplasamente situate n perimetre de protecie hidrogeologic.
A doua categorie de proiecte de investiii publice sau private sunt acelea care pot avea efecte
semnificative asupra mediului (de ex: proiecte pentru restructurarea exploataiilor agricole,
proiecte ce vizeaz intensificarea activitilor agricole, proiecte de mpduriri, irigaii,
desecri etc.), pentru acestea stabilindu-se necesitatea efecturii EIM de ctre autoritile
competente pentru protecia mediului. Tot n aceast categorie sunt incluse i toate
proiectele realizate n cadrul ariilor naturale protejate (inclusiv Natura 2000) sau n
zona costier. La identificarea caracteristicilor proiectelor de investiii se iau n considerare
aspecte cum ar fi: mrimea proiectului, cumularea cu alte proiecte, utilizarea resurselor
naturale, producia de deeuri, emisiile poluante etc. Toate acestea sunt puse n balan cu
sensibilitatea mediului n zona geografic posibil afectat de proiect, avndu-se n vedere n
special utilizarea existent a terenului, abundena resurselor naturale din zon, capacitatea de
absorbie a mediului, cu atenie deosebit pentru zonele umede, zonele costiere, zonele
montane i cele mpdurite, parcurile i rezervaiile naturale, zonele protejate prin legislaia n
vigoare, zonele de protecie special, ariile naturale protejate, zonele dominate de peisaje cu
semnificaie istoric, cultural i arheologic etc. La stabilirea impactului potenial, sunt luai
n calcul diferii factori cum ar fi extinderea impactului, aria geografic i numrul
persoanelor afectate, natura transfrontalier a impactului, mrimea i complexitatea
impactului, probabilitatea impactului, durata, frecvena i reversibilitatea impactului. Astfel,
n vederea obinerii acordului de mediu i a autorizaiei de mediu, proiectele publice sau
private pentru care se stabilete necesitatea EIM vor fi supuse EIM de ctre autoritile
competente pentru protecia mediului. Rapoartele EIM sunt supuse comentariilor publicului
interesat, ale crui observaii sunt luate n considerare n etapa de analiz a calitii
rapoartelor. Autoritatea competent pentru protecia mediului, cu consultarea colectivului de
analiz tehnic, ia decizia de emitere/respingere a acordului de mediu pe baza analizrii
raportului EIM, a comentariilor i opiniilor exprimate de publicul interesat i a altor informaii
relevante.
n cea de-a treia categorie sunt incluse toate proiectele de investiii neprevzute la primele
dou categorii, pentru acestea nefiind necesar EIM.
n vederea asigurrii faptului c prin implementarea msurilor din cadrul Programului nu vor
fi finanate activiti n cadrul unor proiecte care pot avea un impact negativ asupra mediului,
a fost ncheiat un protocol cu autoritatea competent cu protecia mediului n Romnia,
responsabil cu reglementarea i elaborarea procedurilor de evaluare a impactului asupra
mediului pentru anumite proiecte publice i private, cu autorizarea activitilor cu impact

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

170
semnificativ asupra mediului, precum i cu emiterea acordurilor de mediu i a avizelor de
mediu. De asemenea, acest protocol a fost ncheiat i cu autoritatea public responsabil cu
inspecia i controlul n domeniul proteciei mediului, n vederea verificrii conformitii
proiectelor finanate prin PNDR cu standardele obligatorii de mediu stabilite prin legislaia
naional.

5.2.1. Tranziia de la perioada de programare 2000-2006 la 2007-2013
n conformitate cu Regulamentul Consiliului (CE) nr.1268/1999 a fost implementat asistena
financiar comunitar destinat msurilor de preaderare pentru agricultur i dezvoltare rural
n Romnia (Programul SAPARD).
Programul SAPARD include trei msuri care se finaneaz pe o perioad de cinci ani,
astfel c finanarea aplicaiilor depuse n anul 2006 se va realiza n perioada 2007-2008 din
fondul SAPARD, iar n perioada 2009-2011 se va realiza din sprijinul pentru dezvoltare rural
acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural. Aceste msuri sunt:
Msura 3.2 Constituirea grupurilor de productori;
Msura 3.3 Metode agricole de producie destinate s protejeze i s menin
peisajul rural;
Msura 3.5 Silvicultur, submsura mpduriri.
Astfel, Articolul 29 din Tratatul de Aderare a Bulgariei i Romniei prevede faptul c, n
cazul n care perioada pentru angajamentele multianuale efectuate n cadrul Programului
SAPARD n legtur cu msurile mai sus menionate, depete ultimul termen permis pentru
efectuarea plilor n cadrul SAPARD, angajamentele necheltuite vor fi incluse n Programul
Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013.
Modul de aplicare a acestei prevederi a fost detaliat prin Regulamentul Comisiei (CE)
nr.248/2007 privind msurile referitoare la acordurile de finanare multianuale i acordurile de
finanare anuale ncheiate pe baza Programului SAPARD, precum i la tranziia de la
Programul SAPARD la programele de dezvoltare rural, menionndu-se totodat, c
Romnia va notifica Comisia asupra aplicrii acestor dispoziii, nainte de sfritul anului
2007.
Tabelul de coresponden a msurilor prevzute de Regulamentul Consiliului (CE)
nr.1268/1999 i Regulamentul Consiliului (CE) nr.1698/2005:
Msuri prevzute de
Regulamentul Consiliului
(CE) nr. 1268 /1999
Linii i msuri prevzute de
Regulamentul Consiliului
(CE) nr. 1698/2005
Coduri prevzute de
Regulamentul
Consiliului
(CE) nr. 1698/2005
Metode de producie agricol care
vizeaz protejarea mediului i
conservarea spaiului natural,
articolul 2 a patra liniu.
Articolul 36 litera (a) punctul (iv) i
articolul 39: Pli pentru agro-mediu.
(214)
Constituirea grupurilor de
productori, articolul 2 a aptea
liniu.
Articolul 20 litera (d) punctual (ii) i
articolul 35: Grupuri de productori
(142)
Silvicultur, inclusiv mpdurirea
zonelor agricole, investiii n mici
proprieti forestiere deinute de
proprietari particulari i prelucrarea
i comercializarea produselor
silvice, articolul 2 a paisprezecea
liniu
Articolul 36 litera (b) punctul (i) i
articolul 43: Prima mpdurire a terenului
agricol
(221)

Numrul de proiecte i sumele angajate aferente acestor msuri sunt urmtoarele:

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

171
Msura 3.2 Constituirea grupurilor de productori au fost acceptate la finanare
4 proiecte, cu o valoare total de 187.234 ;
Msura 3.3 Metode agricole de producie destinate s protejeze i s menin
peisajul rural au fost acceptate la finanare 47 proiecte, cu o valoare total de
869.645 , pentru o suprafa de 1.830,83 hectare;
Msura 3.5 Silvicultur, submsura mpduriri au fost acceptate la finanare
117 proiecte, cu o valoare total de 121.462 din care investiia de baz 85.064 .
Situaia sumelor contractate n cadrul msurilor Programului SAPARD cu angajamente
multianuale este prezentat n tabelul urmtor:
Msura Total
Euro
Total
SAPARD
Euro
din care: Total
FEADR
Euro
din care:
2007 2008 2009

2010 2011
3.2 187.234 96.870 47.996 48.874 90.364 39.253 29.517 21.594
3.3 869.645 347.858 173.929 173.929 521.787 173.929 173.929 173.929
3.5
(ntreinere)
15

36.398 11.300 0 11.300 25.098 11.300 6.899 6.899
Total general 1.093.277 456.028 221.925 234.103 637.249 224.482 210.345 202.422


5.2.2. Compatibilitatea cu procedurile i cerinele referitoare la ajutorul de stat
n cadrul msurii 123 Creterea valorii adugate a produselor agricole i forestiere vor
putea fi sprijinite i sectoarele prevzute n schema de ajutor de stat numai de la data intrrii
n vigoare a acesteia. Schema de ajutor de stat va fi conform cu Regulamentul Comisiei (CE)
nr. 70/2001 privind aplicarea articolelor 87 i 88 din Tratatul CE ajutoarelor de stat pentru
ntreprinderi mici i mijlocii.
Sprijinul acordat n cadrul PNDR pentru operaiunile prevzute la art. 36 din Tratat nu va fi
cumulat cu niciun alt ajutor de stat n nelesul art. 87 (1) din Tratat sau cu alt contribuie a
statului membru, dac o astfel de cumulare ar conduce la depirea intensitii maxime a
sprijinului stipulat de Regulamentul Consiliului (CE) nr.1698/2005.
Verificarea respectrii intensitii maxime a ajutorului se va face naintea semnrii
contractului de finanare.
Mai multe detalii sunt stipulate n Capitolul 9 al prezentului document.
5.2.3. Asigurarea conformitii cerinelor de eco-condiionalitate cu Regulamentul
Consiliului (CE) nr. 1782/2003
Cerinele de eco-conditionalitate reprezint acele cerine stabilite prin Regulamentul
Consiliului (CE) nr. 1782/2003, articolele 4 i 5 i Anexele III i IV, iar n cazul msurii 214
Pli de Agro-mediu, prevzut n Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1698/2005, articolul
36 (a)(iv) sunt incluse i cerinele minime privind utilizarea fertilizanilor i a pesticidelor
menionate n acelai Regulament, articolul 39 (3). Romnia i-a desemnat la nivel naional
Bunele Condiii Agricole i de Mediu prin Ordinul comun al Ministrului Agriculturii i
Dezvoltrii Rurale Nr. 15/2008 i al Ministrului Mediului i Dezvoltrii Durabile Nr.
59/2008. Astfel, Romnia aplic aceleai cerine de eco-condiionalitate cerute de
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1782/2003 pentru ajutorul acordat prin Pilonul I i prin
Pilonul II".
n cazul n care cerinele specifice pachetelor din cadrul msurii 214 Pli de agro-mediu
contravin unor cerine ale Bunelor Condiii Agricole i de Mediu, cerinele de agro-mediu vor

15
Investiia de baz (mpdurirea) se consider cheltuial aferent primului an i este n valoare de 85.064 euro

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

172
fi respectate cu prioritate fa de cerinele GAEC, solicitanii sprijinului nefiind penalizai n
cazul n care se constat c activitile agricole derulate n cadrul fermei sunt conforme cu
cerinele specifice msurii 214.
5.2.4. Asigurarea direcionrii sprijinului pentru msurile de investiii n funcie de
nevoile teritoriale identificate i dezavantajele structurale
Msurile din PNDR au fost elaborate astfel nct investiiile sprijinite s rspund nevoilor
identificate n analiz, n Capitolul 3.1 i s reflecte obiectivele strategice definite n Capitolul
3.2.
Descrierea fiecrei msuri i detalierea interveniei, precum i a beneficiarilor se regsesc n
msurile din Capitolul 5.3.
n cadrul Axei 1, fondurile nerambursabile europene vor fi acordate pentru urmtoarele tipuri
de investiii:
Private:
- Msura 121 Modernizarea exploataiilor agricole;
- Msura 122 mbuntirea valorii economice a pdurii;
- Msura 123 Creterea valorii adugate a produselor agricole i
forestiere(inclusiv schemele de ajutor de stat corespunztoare).
Publice:
- Msura 125 mbuntirea i dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea
i adaptarea agriculturii i silviculturii-
n cadrul msurilor de investiii, pentru atingerea obiectivelor strategice de mbuntire a
competitivitii fermelor comerciale i de semi-subzisten (OS 2) precum i de restructurare
i modernizare a sectoarelor de procesare i comercializare a produselor agricole i silvice
(OS 3), au fost stabilite pe baza nevoilor i dezavantajelor structurale prezentate n analiz,
sectoarele prioritare precum i criteriile de selecie.
Pentru Msura 121 Modernizarea exploataiilor agricole sectoarele prioritare sunt:
Sectorul vegetal: (i) legume, (ii) pepiniere i plantaii de pomi i arbuti fructiferi,
cpunrii, (iii) culturi de cmp, (iv) pepiniere i plantaiile de vi de vie pentru vin (cu
excepia restructurrii/reconversiei plantaiilor de vi de vie) i struguri de mas, Sectorul
de cretere a animalelor: (i) bovine (ii) porcine, (iii) ovine i caprine, (iv) psri.
Criteriile de selecie sunt prezentate n capitolul 5.3.1.2. n fia Msurii 121 Modernizarea
exploataiilor agricole.
Investiiile de capital fix n exploataiile agricole vor contribui la creterea competitivitii
acestora prin reducerea costurilor de producie, obinerea de produse de calitate superioar
precum i prin adaptarea la standardele comunitare privind mediul, igiena i bunstarea
animalelor i securitatea muncii.
Un accent deosebit se va pune i pe sprijinirea investiiilor care vizeaz producia de
biocombustibil, utilizarea biomasei precum i a altor surse de energie regenerabil datorate
necesitii de reducere a emisiilor de gaze. De asemenea, vor fi sprijinite n mod deosebit
investiiile realizate cu scopul implementrii Directivei Consiliului 91/676/CEE privind
protecia apelor mpotriva polurii cu nitrai provenii din surse agricole care vor conduce la
reducerea impactului negativ asupra schimbrilor climatice, prin reducerea emisiilor de
amoniac.
Punctajele pentru proiectele care prevd investiii n sisteme de irigaii, energie regenerabil i
procesare n cadrul fermei, se acord n funcie de ponderea acestor investiii n valoarea
total eligibil a proiectului.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

173
Pentru proiectele care prevd producie n sistem ecologic punctajul se acord n funcie de
ponderea suprafeei/numrului de animale n suprafaa total/numrul total de animale a
exploataiei.
Pentru Msura 123 Creterea valorii adugate a produselor agricole i forestiere sectoarele
prioritare sunt: (i) lapte i produse lactate; carne, produse din carne i ou, (ii) cereale i
panificaie, (iii) legume, fructe i cartofi, (iv) obinerea i utilizarea biocombustibililor, (v)
semine oleaginoase, (vi) miere de albine, (vii) vin. Sectoarele prioritare de producie primar
pentru produsele forestiere n cadrul msurii sunt: (i) lemnoase, (ii) nelemnoase (de exemplu:
ciuperci, fructe de pdure, semine, taninuri, plante medicinale etc., cu excepia produselor
rezultate din activitatea de vntoare).
Criteriile de selecie sunt prezentate n capitolul 5.3.1.2. n fia Msurii 123 Creterea
valorii adugate a produselor agricole i forestiere.
Accelerarea adaptrii structurale a agriculturii se va realiza nu numai prin msurile care
vizeaz investiii, ci i prin transformarea unui numr ct mai mare de ferme de semi-
subzisten n ferme familiale comerciale sau prin instalarea tinerilor fermieri.
n cadrul Msurii 122 mbuntirea valorii economice a pdurii prioritate vor avea
proiectele de mbuntire a structurii arboretelor, achiziionarea de echipamente i maini i
executarea lucrrilor de ngrijire i conducere n arboretele tinere, proiectelor care aparin
asociaiilor de proprietari de pdure i a suprafeelor mari de pduri.
n cadrul Msurii 125 mbuntirea i dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea i
adaptarea agriculturii i silviculturii, prioritate n domeniul infrastructurii agricole vor avea
irigaiile i drumurile de acces n ferm iar n domeniul infrastructurii silvice, drumurile
forestiere, lucrrile de corectare a torenilor, funicularele i cile ferate forestiere.

n cadrul Axei 2, fondurile europene nerambursabile vor fi acordate pentru urmtoarele
msuri de investiii:
Msura 221 Prima mpdurire a terenurilor agricole;
Msura 223 Prima mpdurire a terenurilor neagricole.
Sprijinul oferit prin aceste msuri va fi acordat cu prioritate n zonele cu probleme majore de
degradare a solului (eroziune, alunecri de teren etc.) precum i n zonele ce pot reduce riscul
de inundaii i astfel aceste investiii pot s contribuie n mod eficace la combaterea acestor
fenomene. De asemenea, aceste msuri sunt singurele din PNDR care i propun ca i obiectiv
direct lupta mpotriva schimbrilor climatice, mpduririle fiind o metod eficace de a reduce
coninutul de CO
2
din atmosfer.
n cadrul Axei 3, sprijinul va fi acordat n conformitate cu nevoile structurale i teritoriale ale
zonelor rurale. Fondurile europene nerambursabile vor fi acordate pentru urmtoarele tipuri
de investiii:
- Msura 312 Sprijin pentru crearea i dezvoltarea de micro-ntreprinderi;
- Msura 313 ncurajarea activitilor turistice;
- Msura 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, mbuntirea serviciilor de
baz pentru economia i populaia rural i punerea n valoare a motenirii
rurale.

Pentru a fi eligibile, aceste investiii trebuie s fie plasate n spaiul rural i s mbunteasc
calitatea vieii n zona rural.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

174
Ca urmare a deficienelor i nevoilor specifice zonelor rurale, necesitatea realizrii acestor
investiii are drept scop atingerea obiectivelor strategice Meninerea i dezvoltarea
activitilor economice n scopul creterii numrului de locuri de munc i Creterea
atractivitii zonelor rurale.
Avnd n vedere situaia teritorial i nevoile specifice care au fost identificate n baza
analizei i strategiei, aciunile prevzute combin aspecte de natur social, de gen i vrst,
precum i aspecte de natur structural i de mediu.
Activitile prevzute n Msurile 312 i 313, n cadrul obiectivului strategic Meninerea i
dezvoltarea activitilor economice n scopul creterii numrului de locuri de munc rspund
n mod specific la toate aceste aspecte. n acest sens, sprijinul maxim acordat este de pn la
200.000 Euro/beneficiar/3 ani, n scopul ncurajrii nfiinrii i dezvoltrii micro-
ntreprinderilor.
Astfel, sprijinirea gospodriilor agricole rurale, care nu au capacitatea necesar pentru a
deveni competitive n sectorul agricol, va fi axat pe asistarea acestora n vederea
diversificrii activitii de baz i a obinerii de venituri alternative non-agricole. n acest
context, va fi acordat o atenie deosebit activitilor meteugreti accesibile acestor
categorii de gospodrii, ajutndu-le s obin venituri suplimentare, promovnd, n acelai
timp, tradiiile rurale. n plus, sprijinirea ntregii economii rurale prin ncurajarea
antreprenoriatului (micro-ntreprinderi nou nfiinate) n vederea reducerii diferenelor dintre
zonele rurale i urbane va permite mbuntirea standardului de via al locuitorilor din
spaiul rural.
n completare, se va acorda atenie sporit: sprijinirii tinerilor ca urmare a ratei relativ ridicate
a omajului n cadrul acestei categorii, sprijinirii femeilor ca urmare a reprezentrii reduse n
economia rural, beneficiarilor care nu au accesat, n ultimii trei ani, fonduri prin intermediul
programelor europene, proiectelor care au ca parte component producerea de energie
regenerabil, proiectelor integrate i proiectelor care au n vedere pstrarea culturii
tradiionale, zonelor cu potenial turistic nedezvoltat, proiectelor care fac parte din strategia
local i regional.
n vederea asigurrii eficacitii investiiilor n micro-ntreprinderi, a impactului i
sustenabilitii gradului de angajare pe plan local, sunt prevzute dispoziii/criterii speciale
conform crora ntreprinderile sprijinite trebuie s creeze mai mult de 1 loc de munc/25.000
Euro investii Activitile prevzute n cuprinsul Msurii 322 n cadrul obiectivului strategic
Creterea atractivitii zonelor rurale rspund n mod specific tuturor nevoilor teritoriale
identificate.
n acest sens, se va acorda o atenie deosebit investiiilor n infrastructura fizic de baz care
trebuie s respecte angajamentele de mediu, s faciliteze accesul gospodriilor la serviciile de
baz i mobilitate, n special n zonele cu un grad ridicat de srcie. n plus, eficiena i
sustenabilitatea acestor investiii sunt asigurate printr-o abordare integrat n strns legtur
cu strategiile de dezvoltare local.
n termeni generali, investiiile private vor fi completate de investiii publice n infrastructur
i servicii de baz pentru populaia din spaiul rural, n care dezvoltarea depinde de atragerea
de noi investiii dar, totodat, i de meninerea populaiei n spaiul rural.
Procedura de selecie
Procedura de selecie nu se aplic pentru msurile 111 Formare profesional, informare i
difuzare de cunotine, 142 nfiinarea grupurilor de productori, 143 Furnizarea de
servicii de consiliere i consultan pentru agricultori, 211 Sprijin pentru zona montan

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

175
defavorizat, 212 Sprijin pentru zonele defavorizate altele dect zona montan i 214
Pli pentru agro-mediu.
Fiecare msur va beneficia de o alocare financiar anual. Numrul maxim al sesiunilor de
depunere de proiecte ce poate avea loc anual, pentru fiecare msur, va fi stabilit de
Comitetul de Monitorizare.
Autoritatea de Management, n consultare cu Comitetul de Monitorizare, va stabili, naintea
lansrii sesiunii depunerii de proiecte, sistemul de punctaj aferent criteriilor de selecie,
precum i criteriile de departajare a proiectelor cu punctaj egal.Agenia de Pli va verifica
eligibilitatea proiectelor depuse i va puncta fiecare proiect eligibil n funcie de sistemul de
punctaj stabilit. Ulterior, Agenia de Pli va ntocmi o list a proiectelor eligibile n ordinea
punctajului obinut i dup caz, o list a celor care ndeplinesc pragul minim de punctaj i o va
transmite Comitetului de Selecie. Pentru msura 141, implementat de AM, prin structurile
sale teritoriale (DADR), listele proiectelor eligibile pentru Comitetul de Selecie vor fi
furnizate de AM.
Comitetul de Selecie este un organism tehnic, prezidat de ctre Autoritatea de Management i
are n componen reprezentani ai Autoritii de Management i ai Ageniei de Pli. Rolul
Comitetului de Selecie este de a face propuneri ctre Autoritatea de Management pentru
finanarea proiectelor pe baza listei primite de la Agenia de Pli, dup cum urmeaz:
- cnd valoarea total a proiectelor eligibile primite se situeaz sub valoarea total a
alocrii financiare aferente sesiunii respective, Comitetul de Selecie va ntocmi un
raport de selecie potrivit cruia n urma procesului de selecie nu va fi respins nici un
proiect sau n situaia n care exist prag minim de punctaj, nici un proiect ce se
situeaz peste pragul minim de punctaj i pe care l va transmite ctre directorul
general al Autoritii de Management pentru aprobare.
- cnd valoarea total a proiectelor eligibile primite se situeaz peste valoarea total a
alocrii financiare aferente sesiunii respective, Comitetul de Selecie, pe baza listei
proiectelor punctate i dup caz, a pragului minim de punctaj, va aplica criteriile
pentru departajarea proiectelor cu punctaj egal, atunci cnd este necesar i va ntocmi
un raport cu proiectele selectate propuse spre finanare i cele nereinute pentru
finanare pe care l va transmite ctre directorul general al Autoritii de Management
pentru aprobare.
Aprobarea directorului general al Autoriti de Management reprezint decizia final asupra
seleciei proiectelor depuse i finanarea lor.
Pentru msurile 121 Modernizarea exploataiilor agricole, 122 mbuntirea valorii
economice a pdurii, 123 Creterea valorii adugate a produselor agricole i forestiere i
313 ncurajarea activitilor turistice va fi prevzut un prag minim de punctaj sub care nici
un proiect nu va fi finanat. Acest prag va fi propus de ctre Autoritatea de Management n
consultare cu Comitetul de Monitorizare.
n situaia n care toate fondurile alocate unei msuri au fost scoase la licitaie, dup
finalizarea ultimei sesiuni de depunere a proiectelor pe msurile din PNDR, exist
posibilitatea utilizrii fondurilor constituite din disponibilul reprezentat de economiile i
rezilierile identificate dup lansarea ultimei sesiuni de depunere a proiectelor, n vederea
finanrii proiectelor eligibile, rmase fr finanare.
Fondurile constituite din disponibil vor putea fi utilizate n vederea finanrii proiectelor
eligibile rmase neselectate dup epuizarea alocrii aferente ultimei sesiuni, cu posibilitatea
redistribuirii ntre submsurile/componentele unei msuri n situaia n care n cadrul
submsurii/componentei de la care se redistribuie fonduri nu exist proiecte eligibile fr

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

176
finanare. n acest sens, proiectele eligibile rmase neselectate, cuprinse ntr-o list de
ateptare ntocmit n ordinea descresctoare a punctajului i cu respectarea criteriilor de
departajare, vor putea fi finanate periodic, pe baza ierarhizrii acestora, n limita constituirii
fondurilor disponibile, dar nu mai trziu de termenul maxim stabilit pentru semnarea
contractelor n cadrul PNDR, astfel nct beneficiarii s aib s posibilitatea realizrii
obiectivului de investiii prevzut n proiect, pn la ncheierea Programului. Proiectele vor fi
selectate doar cu condiia ndeplinirii unui punctaj minim stabilit cu consultarea Comitetului
de Monitorizare urmare procesului de evaluare pentru toate msurile pentru care se aplic
procedura de selecie.

5.2.5. Criterii i reguli administrative pentru evitarea dublei finanri
Pilonul I al Politicii Agricole Comune reprezint baza pentru plile directe i pentru msurile
de pia avnd ca scop creterea competitivitii i totodat completeaz Pilonul II care
vizeaz dezvoltarea rural i mediul. Aciunile desfurate n cadrul celor doi piloni se
completeaz reciproc iar pentru atingerea obiectivelor sale, PNDR ine cont de obiectivele
Pilonului I.
Criteriile i regulile administrative elaborate au n vedere ca activitile care beneficiaz n
mod excepional de sprijin pentru dezvoltarea rural, s nu fie sprijinite ca investiii prin alte
instrumente conform Planurilor de sprijin prevzute n art.2, alin. 2 i Anexa I a
Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1974/2006.
Fiecare proiect de investiii realizat n cadrul PNDR, 2007-2013 i care ar putea s prevad o
aciune care este menionat ntr-una din schemele de sprijin realizate prin Pilonul I, va fi
verificat naintea aprobrii sale pentru evitarea dublei finanri. Pentru evitarea dublei
finantri se are n vedere un protocol ncheiat ntre cele dou agenii de pli.

Fructe i legume (articolul 14 (2) i 15 din Regulamentul (CE) nr.2200/1996):
n acest sector se aplic urmtoarele linii de demarcare:
- Cnd prin Organizarea Comun de Pia este prevzut sprijin pentru anumite
investiii, organizaiile de productori nu sunt eligibile pentru realizarea acestor
investiii prin PNDR, respectiv prin Msurile 121 Modernizarea exploataiilor
agricole i 123 Creterea valorii adugate a produselor agricole i forestiere.
- Organizaiile de Productori i Grupurile de Productori din acest sector nu sunt
eligibile pentru sprijinul acordat prin Msura 142 nfiinarea grupurilor de
productori, respectiv pentru nfiinare i funcionarea administrativ.
- Sprijinul pentru plantarea/replantarea pomilor i arbutilor fructiferi precum i
cpunilor este asigurat exclusiv prin PNDR.

Sector Viti-vinicol (Titlul II Cap.III al Regulamentului CE nr.1493/1999):
n acest sector se aplic urmtoarele linii de demarcare
16
:
- n cadrul msurii 121 "Modernizarea exploataiilor agricole" din PNDR se vor finana
investiii de dotare a fermelor viti-vinicole cu tractoare, maini, echipamente i utilaje
agricole. De asemenea, Msura 121 va finana nlocuirea plantaiilor viticole din
soiuri nobile ajunse la sfritul ciclului biologic de producie i care nu sunt incluse n
sistemul de restructurare/reconversie al plantaiilor de vi de vie sprijinit prin FEGA

16
La momentul adoptrii noului Regulament al Consiliului pentru OCP vin n cadrul pilonului I, domeniul de interveniei al
FEADR n domeniul viti-vinicol va fi revzut i adaptat pentru a evita orice suprapunere i risc de dubl finanare.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

177
n cadrul OCP vin. n Romnia ciclul biologic normal de producie pentru via-de-vie
din soiuri nobile (vitis vinifera) este stabilit la 40 ani, dar n funcie de locaie, soi,
sistem de conducere, acesta poate varia cu plus/minus 5 ani. Astfel numai plantaiile
de vi de vie cu o vrst mai mare de 40 ani vor putea fi finanate din FEADR i nici
o plantaie de vi de vie cu vechimea mai mare de 40 ani nu va putea primi sprijin
financiar prin sistemul de restructurare/reconversie. n vederea nlocuirii unei
suprafee de vi de vie nobil ajuns la sfritul ciclului biologic normal de
producie, beneficiarul trebuie s obin o autorizaie de defriare i drept de
replantare potrivit legislaiei n vigoare. Pentru evitarea dublei finanri a investiiilor
n replantarea plantaiilor viti-vinicole prin cele dou surse de finanare european,
FEADR i FEGA, Autoritatea de Management a stabilit mpreun cu APDRP un
sistem de control pentru acest tip de investiie prin care se stabilete:
1) metoda de verificare a vrstei plantaiei propuse pentru replantare (>40 ani);
2) verificarea existenei soiurilor nobile pe plantaia ce urmeaz a fi defriat;
3) verificarea excluderii suprafeei propuse spre replantare din programul de
reconversie/restructurare a podgoriilor finanate prin FEGA i excluderea
acestor suprafee de la prima de defriare;
4) eliminarea din suprafeele eligibile a plantaiilor de vi-de-vie hibrid pentru
care un drept de replantare a fost obinut pentru 30.000 hectare potrivit
Tratatului de Aderare, partea V, Anexa VII, 5A.
- Prin Msura 123 "Creterea valorii adugate a produselor agricole i forestiere", vor fi
excluse acele investiii din procesul de vinificaie i comercializare a vinurilor
finanate din bugetul anual alocat Romniei prin FEGA n urma procesului de
reform a OCP vin.

Ulei de msline (art. 8 (1) din Regulamentul (CE) nr. 865/2004):
- Nu este cazul.

Hamei (art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 1952/2005):
n acest sector se aplic urmtoarele linii de demarcare:
- Grupurile de productori din acest sector nu vor primi sprijin pentru nfiinare i
funcionare administrativ prin PNDR, Msura 142 nfiinarea grupurilor de
productori, iar prin Msurile 121 Modernizarea exploataiilor agricole i 123
Creterea valorii adugate a produselor agricole i forestiere vor primi sprijin
pentru investiii cu excepia celor realizate prin Pilonul I - sprijin prin Organizarea
Comun de Pia.

Bovine (art. 132 din Regulamentul Consiliului (CE) nr.1782/2003) i Ovine i caprine (art.
114(1) i 119 din Regulamentul Consiliului (CE) nr.1782/2003):
n acest sector se aplic urmtoarele linii de demarcare:
- PNDR prevede sprijin pentru investiii n aceste sectoare prin Msurile 121
Modernizarea exploataiilor agricole i 123 Creterea valorii adugate a produselor
agricole i forestiere, n timp ce schemele de sprijin prevzute la articolele 114 (1),
119 i 132 din Regulamentul Consiliului (CE) nr.1782/2003 se refer la sprijin pentru
producie.

Apicultur (art. 2 din Regulamentul (CE) nr.797/2004):

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

178
n acest sector se aplic urmtoarele linii de demarcare:
- Investiiile n sectorul de cretere a albinelor sunt eligibile prin PNDR, prin Msura
121 Modernizarea exploataiilor agricole cu excepia celor realizate prin Pilonul I
prevzute n Programul Naional Apicol pentru perioada 2007-2009. n cadrul
Msurii 123 Creterea valorii adugate a produselor agricole i forestiere din
PNDR sunt eligibile investiiile pentru procesarea, colectarea i marketingul
produselor apicole, n timp ce prin Organizarea Comun de Pia nu sunt eligibile
investiii n acest sector.

Programul Naional Apicol pentru perioada 2007-2009 cuprinde urmtoarele msuri: lupta
contra varoozei i sprijin pentru repopularea eptelului apicol. Motivul pentru care s-au
activat numai dou msuri prevzute n art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 797/2004 este
urmtorul:
n perioada 2000-2006, pentru sprijinirea sectorului apicol din Romnia s-au acordat dou
forme de sprijin de la bugetul de stat, astfel:
1. pentru ntreinerea, conservarea i perpetuarea patrimoniului genetic al familiilor de
albine;
2. pentru producia de miere livrat la o unitate de procesare autorizat sanitar-
veterinar.
n perioada menionat, sprijinul de la bugetul de stat pentru sectorul apicol s-a ridicat la
aproximativ 5 milioane Euro.
Prin aplicarea Programului SAPARD, att cel european ct i cel romnesc s-au realizat 263
de proiecte de investiii n apicultur, prin Msura 3.4, nsumnd aproape 8 milioane de Euro.
n cadrul proiectelor de investiii 35-45% din cheltuielile eligibile au reprezentat achiziia de
material biologic, iar 55-65% achiziia de stupi, echipamente i mijloace specializate pentru
apicultur.
Urmare a investiiilor realizate pentru dezvoltarea acestui sector, a experienei dobndite de
ctre specialitii din APDRP n verificarea acestor proiecte precum i a faptului c apicultorii
vor s realizeze continuu dotri majore n stupine, s-a decis ca finanarea proiectelor de
investiii s se realizeze n totalitate prin FEADR, respectiv prin Pilonul II.

Zahr (Regulamentul (CE) nr. 320/2006):
n acest sector se aplic urmtoarele linii de demarcare:
- Prin Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur se deruleaz Programul de
Restructurare al Industriei Zahrului finanat de FEGA, avnd ca scop instituirea unui
ajutor de restructurare pentru ntreprinderile din industria zahrului care decid s-i
reduc sau abandoneze activitatea n acest sector i care permite n acelai timp s se
in seama de angajamentele sociale i de mediu asociate restrngerii produciei.
Acest ajutor este disponibil pe parcursul a patru ani de comercializare, astfel nct s
se obin o reducere a produciei, suficient pentru a se ajunge la o situaie de
echilibru a pieei Comunitare a zahrului.

- Msura 123 Creterea valorii adugate a produselor agricole i forestiere finaneaz
investiii n ntreprinderile de prelucrare a sfeclei de zahr care sunt nc deintoare a
unei cote i care nu au optat pentru programul de restructurare finanat din FEGA.
Prin mecanismul de control instituit de APRDP se va evita situaia n care un
beneficiar optez pentru ambele programe care au obiective contrare.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

179


Pli directe - art. 42 (5) i 69 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1782/2003
- Romnia implementeaz, ncepnd cu anul 2007, schema de plat unic pe suprafa
SAPS (Single Area Payment Scheme) care va contribui la practicarea unei
agriculturi competitive, durabile i orientat ctre pia. Astfel, agricultorii primesc
subvenii acordate de UE, pentru care trebuie s ndeplineasc condiiile de
eligibilitate. Acordarea SAPS este condiionat de respectarea GAEC (Bunele
Condiii Agricole i de Mediu). Aceste cerine se aplic i unor aciuni sprijinite prin
Pilonul II care au ca obiectiv sprijin financiar n zonele defavorizate (LFA), aplicarea
practicilor de agro - mediu i respectarea cerinelor planurilor de management din
ariile protejate de interes comunitar Natura 2000. Nerespectarea GAEC determin
reducerea n mod corespunztor a sprijinului condiionat de aceste cerine.
mbuntirea cunotinelor privind Bunele condiii agricole i de mediu se realizeaz
i prin furnizarea de pregtire profesional, informare i difuzare de cunotine
precum i prin utilizarea serviciilor de consiliere i consultan, msuri sprijinite prin
cel de-al II - lea pilon.
- Plile Naionale Complementare sunt introduse tot din 2007 i se adug la
plile unice pe suprafa. Deosebirea este c Plile Naionale Complementare sunt
pltite de ctre statul romn, din bugetul Ministerului Agriculturii. Plile Naionale
Complementare sunt date pe suprafaa cultivat, respectiv pe cap de animal, conform
modelului european.
Agenia de Pli va fi responsabil pentru verificarea ncruciat n vederea evitrii dublei
finanri ntre PNDR i aceste scheme de sprijin. Agenia de Pli va implementa o procedur
special de verificare ncruciat. Att etapele verificrii ct i metodologia de verificare sunt
prevzute n procedura administrativ a APDRP, de exemplu: verificarea documentelor,
verificarea pe teren, schimbul de informaii cu alte autoriti n conformitate cu protocoalele
ncheiate.


5.2.6. Asigurarea corectitudinii datelor
Pentru justificarea consistenei i plauzibilitii plilor prevzute prin Msurile 214 Pli de
Agro-mediu i 221 Prima mpdurire a terenurilor agricole, n conformitate cu prevederile
Paragrafului 2, Articolul 48 din Regulamentul Comisiei (CE) nr.1974/2006, o expertiz
corespunztoare a fost asigurat de ctre institute de cercetare independente.
n cazul Msurii 214 Pli de Agro-mediu, corectitudinea datelor utilizate la efectuarea
calculelor plilor compensatorii este asigurat de ctre Institutul de Cercetare-Dezvoltare
Pajiti Braov (I.C.D.P. Braov), Institutul de Cercetare-Dezvoltare Agricol Fundulea
(I.C.D.A. Fundulea) i Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie,
Agrochimie i Protecia Mediului ICPA Bucureti. Aceste institute sunt uniti de cercetare-
dezvoltare autonome n cadrul Academiei de tiine Agricole i Silvice "Gheorghe Ionescu-
ieti" principalul coordonator al cercetarii agricole romneti.
I.C.D.P. Braov este cel mai prestigios institut de cercetare n domeniul pajitilor din
Romnia, activitatea sa desfurndu-se de-a lungul mai multor decenii pn n prezent.
MADR a ntreinut o colaborare strns cu acest institut n ceea ce privete att elaborarea
cerinelor de agro-mediu cuprinse n pachetele de conservare a pajitilor, ct i n ceea ce
privete calculul plilor compensatorii pentru aceste pachete. I.C.D.P. Braov, a efectuat
calculul acestor pli compensatorii, asigurnd astfel deplina consisten i plauzibilitate a
acestora.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

180
I.C.D.A. Fundulea este recunoscut ca fiind cea mai important unitate de cercetare agricol
din Romnia. Acest institut a efectuat calculul plii compensatorii pentru pachetul ce vizeaz
conservarea solului i a apei (culturi verzi) pe baza datelor tehnico-economice deinute,
asigurnd astfel deplina consisten i plauzibilitate a acestora.
ICPA a fost fondat n anul 1970 n cadrul Academiei de tiine Agricole i Silvice
"Gheorghe Ionescu-Siseti" (ASAS) prin gruparea diferitelor compartimente de specialitate
existente nainte n diferite structuri. Mandatul ICPA este acela de a promova cercetarea
strategic, fundamental i aplicat, n domeniul pedologiei i al agrochimiei, cu efectuarea
monitoringului i a prognozei pe termen lung pentru solurile i terenurile agricole ale
Romniei. Acest mandat implic att contribuii tiinifice semnificative n domeniile
menionate, ct i activiti de consultant specifice. Acest institut a efectuat calculul plii
compensatorii pentru pachetul ce vizeaz conservarea resurselor naturale (agricultur
ecologic) pe baza datelor tehnico-economice deinute, asigurnd astfel deplina consisten
i plauzibilitate a acestora. De asemenea, ICPA a elaborat studiul care a stat la baza
recalculrii plilor compensatorii pentru zone defavorizate (msura 211 zona montan
defavorizat i msura 212 zone defavorizate altele dect zona montan defavorizat).
Suportul tehnic necesar extinderii ncepnd cu anul 2012 a zonelor eligibile si pe suprafeele
acoperite cu livezi tradiionale utilizate extensiv pentru cosit i/sau punat i dezvoltrii
cerinelor specifice ale pachetului 6 pajiti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) a fost
acordat de Societatatea Lepidopterologic Romn i Fundaia ADEPT Transilvania. Studiile
tiintifice au fost derulate de colectivul Catedrei de Ecologie i Taxonomie din cadrul i al
Facultii de Ecologie i Ingineria Mediului a Universitii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca.
Expertiza tehnic necesar extinderii ncepnd cu anul 2012 a zonelor eligibile n cadrul
pachetului 3 pajiti importante pentru psri i dezvoltrii pachetului 7 terenuri arabile
importante ca zone de hrnire pentru gsca cu gt rou (Branta ruficollis) a fost asigurat de
Societatea Ornitologic din Romnia.
Calculele plilor compensatorii pentru pachetele 6 pajiti importante pentru fluturi
(Maculinea sp.) i 7 terenuri arabile importante ca zone de hrnire pentru gsca cu gt rou
(Branta ruficollis) au fost elaborate cu sprijinul I.C.D.P. Braov, respectiv I.C.D.A. Fundulea.
n cazul Msurii 221 Prima mpdurire a terenurilor agricole, consistena i plauzibilitatea
calculelor n ceea ce privete pierderile de venit din activitile agricole este asigurat de ctre
Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie i Protecia Mediului.
Costurile de nfiinare i de ntreinere pe o perioad de 5 ani sunt fundamentate de ctre
Institutul de Cercetri i Amenajri Silvice. Aceste institute sunt autonome.

5.2.7. Sistemul de garantare cu finanare din PNDR
Sectorul agricol din Romnia ct i economia rural au n general o accesibilitate mult mai
redus la serviciile financiare oferite de sistemul financiar bancar dect restul economiei. Dei
sistemul bancar romnesc a cunoscut o dezvoltare accelerat n ultimii ani, iar bncile au
manifestat o mai mare deschidere pentru finanarea IMM-urilor i a sectorului agro-alimentar,
nu n ultimul rnd datorit oportunitilor oferite de integrarea n Uniunea European,
accesarea unui credit rmne o problem major pentru majoritatea fermierilor i a IMM-
urilor din spaiul rural. Astfel, foarte muli solicitani de ajutor financiar oferit de PNDR
ntmpin dificulti n procurarea cofinanrii private cerute de program. n absena
resurselor proprii de cofinanare i refuzai de instituiile de creditare, potenialii solicitani ai
sprijinului FEADR se vd obligai s abandoneze proiectele lor de dezvoltare cu consecine
directe att asupra veniturilor proprii, asupra economiei locale ct i asupra absorbirii
fondurilor comunitare de ctre comunitile i sectoarele cele mai n nevoie.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

181
Instituiile de creditare de pe pia asociaz un grad ridicat de risc pentru marea majoritate a
fermierilor definii n capitolul 5.2 i a potenialilor beneficiari ai ajutorului FEADR pentru
micro-ntreprinderi i IMM-uri definii n cadrul msurilor, deoarece majoritatea nu pot
dovedi o performan finaciar-bancar (fie c sunt nou constituite sau nu dein un istoric de
operaiuni bancare sau de credit), nu dispun de alte garanii materiale, costurile de
administrare ale mprumutului sunt prea mari comparativ cu valoarea mprumutului solicitat,
profitabilitatea din aceste domenii de activitate este mai redus comparativ cu alte sectoare.
Astfel o mare parte din credite se ndreapt ctre segmentele mai puin riscante i mai
rentabile de pe pia financiar bancar. Cardurile de credit, sistemele de leasing, creditele de
consum, inclusiv creditele pentru locuine i mprumuturile pentru societile corporatiste
absorb cea mai mare parte a creditelor. n Romnia este nc greu de obinut un mprumut de
ctre o mic firm start-up sau de ctre un agricultor.
Recenta criz financiar i de lichiditi ce se manifest la nivel mondial i care afecteaz i
economia romneasc accentueaz i mai mult inaccesibilitatea acestei categorii de solicitani
de credit la sursele de finanare de pe pia cu consecine agravante asupra absorbiei
fondurilor din FEADR. Mai mult chiar, folosirea pmntului i a altor active agricole drept
garanii bancare este profund afectat de volatilitatea preurilor generat de actuala criz
economic.
Experiena recent a Programului SAPARD a demonstrat faptul c finanarea necesar
beneficiarilor proiectelor de investiii dezvoltate n mediul rural a ntmpinat dificulti ca
urmare a lipsei surselor proprii de finanare, a condiiilor de acordare a creditelor impuse de
bncile comerciale, privind asigurarea garaniilor solicitate, precum i a reticenei bncilor de
a finana investiiile n acest sector.
Dei mediul de afaceri rural a manifestat un interes deosebit pentru dezvoltarea proiectelor de
dezvoltare rural, n absena resurselor proprii, asigurarea cofinanrii necesare realizrii
acestora a fost dependent de sistemul bancar. Pentru remedierea problemelor ntmpinate n
dezvoltarea proiectelor n mediul rural, ncepnd cu anul 2005, Guvernul Romniei a elaborat
un pachet de acte normative pentru creditarea i garantarea mprumuturilor pentru investiii,
n special pentru asigurarea cofinanrii proiectelor realizate din fondul SAPARD. Programul
Fermierul de stimulare a investiiilor n agricultur a constituit componenta principal a
acestui pachet i principalul instrument pentru creterea absorbiei fondurilor comunitare de
pre-aderare (SAPARD).
n paralel, a fost alimentat cu fonduri bugetare i o schem de garantare a creditului rural
pentru facilitarea accesului la credite al beneficiarilor Programului SAPARD prin acordarea
de garanii ce acopereau 100% valoarea creditului i, respectiv, preluarea riscului de creditare.
Conform Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbiei fondurilor SAPARD, Fondul
european agricol pentru dezvoltare rural, Fondul european pentru pescuit, Fondul european
pentru garantare agricol, prin preluarea riscului de creditare de ctre fondurile de garantare,
republicat, dou instituii financiare au fost desemnate s gestioneze schema de garantare:
Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN SA (FGCR) i Fondul Naional pentru
ntreprinderile Mici i Mijlocii (FNIMM). Aceste dou instituii financiare sunt deocamdat
singurele nregistrate de Banca Naional a Romniei n Registrul Special al Instituiilor
Financiare Nebancare ce opereaz pe piaa de garanii bancare din Romnia. Pentru
Programul SAPARD, n cadrul acestei scheme de garantare a creditelor din bugetul MADR a
fost alocat FNIMM-ului suma de 39.000.000 Lei pentru care s-au acordat garanii n valoare
de 204.078.139 Lei, iar FGCR-ului i-a fost acordat suma de 123.000.000 Lei, pentru care s-
au acordat garanii n valoare de 990.727.883 Lei, cu ncadrare n expunerea maxim
prevzut n Legea nr. 218/2005.
Contribuia acestor fonduri la implementarea Programului SAPARD, s-a concretizat prin
accelerarea absorbiei, astfel nct fa de anul 2005 cnd, pentru fondurile alocate, se

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

182
nregistra un grad de angajare de 47% i unul de plat de 29%, n luna noiembrie 2008 s-a
ajuns la un grad de angajare de 93% i unul de plat de 80%.
Prin activitatea de preluare a unei pri din risc, de monitorizare suplimentar a
ntreprinztorului i a proiectului, fondurile de garantare permit instituiilor de credit s-i
extind portofoliul de clieni ntr-un sector altfel greu accesibil datorit costurilor ridicate
(monitorizare i provizionare).
Avnd n vedere situaia mai sus menionat, este necesar dezvoltarea unui instrument
financiar care s creasc accesibilitatea solicitanilor PNDR la sistemul de credit al
instituiilor financiar bancare de pe pia pentru obinerea de credite pentru cofinanarea
contribuiei private. Instrumentul financiar propus l reprezint crearea unor scheme de
garantare a creditelor pentru beneficiarii msurilor de investiii private cofinanate de FEADR
n cadrul PNDR. PNDR va contribui la constituirea schemelor de garantare precum i
acoperirea costurilor de management ale acestora n limita permis de art. 51 alin. 5 din
Regulamentul (CE) nr. 1974/2006.
n momentul aplicrii sistemului de garantare cu finanare din PNDR, Legea nr. 218/2005,
care beneficiaz de prevederile Sun Set Clause din Tratatul privind Aderarea Republici
Bulgaria i Romniei la Uniunea European, i va nceta aplicarea. ntruct schemele de
garantare cu cofinanare FEADR ofer garanii exclusiv ntreprinderilor, pentru asigurarea
surselor necesare implementrii proiectelor beneficiarilor publici din PNDR (consilii locale,
etc.) se va crea o schem separat de garantare din resurse financiare alocate din bugetul
naional.
5.2.7.1. Obiectivul schemelor de garantare cofinanate de FEADR
mbuntirea mediului de afaceri prin creterea accesibilitii fermierilor, a IMM-urilor din
mediul rural i a altor categorii de beneficiari ai PNDR la sursele de creditare de pe piaa
financiar-bancar, creterea interesului i ncrederii instituiilor financiar bancare n economia
rural i intensificarea procesului de dezvoltare rural prin efectul de adiionalitate (atragerea
de finanare privat adiional) generat de astfel de scheme.

5.2.7.2. Domeniul acoperit de schemele de garantare
Schemele de garantare ofer garanii bancare solicitanilor de mprumuturi bancare pentru
finanarea proiectelor de investiii private cofinanate din urmtoarele msuri ale PNDR:
- Msura 121 Modernizarea exploataiilor agricole,
- Msura 123 Creterea valorii adugate a produselor agricole i forestiere - inclusiv
schemele de ajutor de stat aferente,
- Msura 312 Sprijin pentru crearea i dezvoltarea de micro-ntreprinderi i
- Msura 313 ncurajarea activitilor turistice.
Se constituie astfel 2 schemele de garantare, cu finanare din FEADR:
1) Schema de garantare pentru agricultur care va acorda garanii la credite beneficiarilor
msurii 121 Modernizarea exploataiilor agricole i msurii 123 Creterea valorii adugate
a produselor agricole i forestiere, pentru partea acoperit de articolul 36 din Tratatul
instituind Comunitatea European;

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

183
2) Schema de garantare pentru ntreprinderi mici i mijlocii (IMM) ce va acorda garanii
IMM-urilor beneficiare ale msurilor 312 Sprijin pentru crearea i dezvoltarea de micro-
ntreprinderi, 313 ncurajarea activitilor turistice i componentei msurii 123 acoperit
de schemele de ajutor de stat.

5.2.7.3. Managementul schemelor de garantare
Fiecare schem de garantare va fi gestionat de un Gestionar al fondului ales pe baz
competitiv dintre instituii financiare active pe piaa de garantare a creditelor din Romnia.
Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale va selecta gestionarii fondurilor pentru derularea
celor dou scheme de garantare pe baza unei proceduri de achiziii publice.
Schemele de garantare vor fi gestionate ca blocuri financiare distincte n cadrul instituiei
financiare desemnate drept Gestionar al fondului n urma procedurii de selecie. Aceasta
presupune ca instituia financiar selectat s in o eviden separat distinct a resurselor
financiare primite de la Autoritatea de Management (FEADR i contribuia naional) fa de
alte resurse disponibile iniial n instituie i folosite pentru activitatea de garantare sau alte
servicii financiare.
Selectarea instituiilor financiare care vor gestiona fondurile alocate se va realiza de ctre
Autoritatea de Management din MADR, n baza unei proceduri transparente de selecie i n
baza unor criterii de selecie stabilite n conformitate cu legislaia naional n domeniul
achiziiilor publice. Instituiile financiare care vor rspunde invitaiei la licitaie vor trebui s
includ n oferta lor, pe lng alte elemente cerute de procedura de selecie, un Plan de afaceri
elaborat n conformitate cu prevederile art. 51(1) al Regulamentului (CE) nr. 1974/2006.
Planul de afaceri va cuprinde n mod obligatoriu urmtoarele informaii: piaa int sau
portofoliul de garanii avut n vedere; criteriile, termenii i condiiile de finanare; bugetul
operaional al fondului; regimul de proprietate i partenerii finanatori; cerinele n materie de
profesionalism, de competen i independen a managementului; statutul fondului;
justificarea i utilizarea prevzut a contribuiei FEADR; politica de nchidere a investiiei i
normele de lichidare a fondurilor alocate din PNDR, inclusiv reutilizarea resurselor atribuibile
contribuiei FEADR conform art. 52 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006. Planul de afaceri
depus mpreun cu oferta va fi evaluat n cadrul acesteia.
Autoritatea de Management va monitoriza i evalua implementarea planului de afaceri al
gestionarilor selectai pe parcursul ntregii durate de implementare a PNDR.
Autoritatea de Management va adopta toate procedurile n vederea verificrii utilizrii corecte
a resurselor alocate gestionarului fondului. n acest scop, condiiile i modalitatea de derulare
a sumelor alocate gestionarilor fondurilor vor face obiectul unor norme specifice de
implementare care s asigure, printre altele, evidenierea i identificarea contabil separat a
sumelor alocate din PNDR i, respective, monitorizarea garaniilor acordate beneficiarilor
finali din aceste fonduri.
Modalitile de alocare a sumelor ctre gestionarii schemelor de garantare selectate, relaia
acestora cu Autoritatea de Management, precum i termenele i condiiile de implementare a
schemelor de garanii vor fi reglementate printr-o Convenie de finanare care va respecta
prevederile art. 51 (6) din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006. n acest sens, Convenia va
prevedea contribuia financiar a PNDR la constituirea fondului de garantare, procentul din
acesta sum alocat annual pentru acoperirea costurilor de administrare, strategia Gestionarului
fondului privind derularea schemelor de garantare, obligativitatea prezentrii anuale a unui

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

184
planul de activitate al gestionarului, condiiile de monitorizare a implementrii acestora,
regulile privind raportarea ctre AM PNDR, regulile privind evidena contabil a schemelor,
precum i condiiile de reutilizare a sumelor disponibile conform art. 52 din Regulamentul
(CE) nr. 1974/2006.
Gestionarii schemelor de garantare trebuie s prezinte, la nceputul operrii schemelor de
garantare pentru prima oar i apoi la finele fiecrui an financiar, Autoritii de Management,
ntre altele, un Plan de activitate care va indica dimensiunea portofoliul de garantare pentru
anul ce urmeaz, gradul de expunere pentru anul n curs, indicatorul int privind rata estimat
de eec, modificri n criteriile, termenii i condiiile de garantare precum i costurile anuale
de management acoperite din suma global a fondului de garantare (n limita procentului
stabilit n Convenia de finanare) precum i alte informaii stabilite n Convenia de finanare.
Cheltuielile de gestiune a schemelor de garantare ale gestionarilor fondurilor vor fi acoperite
din contribuia PNDR n limita maxim stabilit n Convenia de finanare dar nu mai mult de
2% din valoarea contribuiei PNDR pltit drept capital gestionarului fondului. Cheltuielile de
gestiune se vor calcula ca o medie anual maxim raportat la ntreaga perioad de derulare a
schemelor, respectiv 2009-2013, de 2% din capitalul transferat fondului, suma, fiind inclus
n valoarea total a capitalului alocat i suportat din alocarea stabilit prin PNDR pentru
fiecare schem de garantare. Cheltuielile de gestiune vor fi deduse annual din valoarea
contribuiei PNDR pltit la constituirea schemelor de garantare. Transferul echivalentului
cheltuielilor de gestiune se va face n dou transe: 80% la nceputul anului fiscal pe baza
anticipaiei, iar regularizarea balanei la finele anului.
Capitalul vrsat drept contribuie PNDR va fi plasat de gestionarul fondului n sistemul
bancar. Dobnda ncasat prin plasarea sumelor alocate din PNDR, primele de garantare
ncasate de gestionarii schemelor de la beneficiarii finali i recuperarea creanelor rezultate
din aplicarea schemelor vor constitui venituri ale schemelor de garantare. Dobnda generat
de plasarea capitalului PNDR n sistemul bancar, rmas dup deducerea cheltuielilor
schemelor de garantare, se va cumula la contribuia PNDR i va constitui resurs suplimentar
de garantare pentru schemele de garantare.
Cheltuielile schemelor de garantare vor fi cele rezultate din plata de ctre gestionarii
schemelor de garantare a garaniei (valoare/sold) aferente contractelor de garantare pentru
care instituiile bancare execut garania pentru mprumutaii ce nu i-au respectat obligaiile
din contractele de credit. Cheltuielile schemelor de garantare vor fi suportate din sursele
schemelor, n urmtoarea ordine de prioritate:
- primele de garantare;
- recuperrile de creane;
- dobnda ncasat;
- capitalul alocat prin PNDR.
Capitalul returnat din activitatea de garantare la expirarea contractelor de garanii dup ce
obligaiile de garantare au fost onorate va fi reutilizat pentru acordarea de noi garanii
beneficiarilor eligibili.
Veniturile i cheltuielile schemelor se nregistreaz n evidena contabil a fondurilor de
garantare selectate cu respectarea art. 52 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006.
Expunerea maxim posibil n cadrul schemelor de garantare nu va depi de 5 ori suma
alocat acestora din PNDR, diminuat cu costurile de management. Gradul efectiv de
expunere va fi stabilit anual de gestionarul fondului n funcie de gradul de risc asociat
portofoliului de garantare, situaia pieei, etc., neputnd depi nivelul maxim de 5/1.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

185
Descrcarea de gestiune aferent contribuiei FEADR la schemele de garantare se va realiza
cu ocazia exerciiului bugetar aferent ultimului an de implementare al programului. n cadrul
acestui exerciiu, contribuia FEADR pltit la capitalul schemelor de garantare (constituit
din capitalul de garantare plus cheltuielile de gestiune) va fi considerat integral cheltuial
eligibil dac pentru fiecare msur din PNDR, pentru care au fost aplicate schemele de
garantare, s-au acordat garanii cel puin n valoare egal cu bugetul msurii alocat i pltit
drept contribuie pentru schemele de garantare.
Cele dou scheme de garantare sunt definite n termenii i condiiile n care acest instrument
financiar nu ofer un avantaj economic ntreprinderilor beneficiare astfel nct s constituie
ajutor de stat. Avnd n vedere domeniul acoperit de cele dou scheme de garantare n
vederea simplificrii gestiunii acestui instrument financiar co-finanat din FEADR, n
conformitate cu prevederile art. 51 (7) din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 n privina
ajutorului de stat, condiiile specifice celor dou scheme sunt prezentate dup cum urmeaz:

5.2.7.4. Schema de garantare pentru sectorul agricol
Prin intermediul acestei scheme de garantare se vor acorda garanii pentru sectorul agricol,
respectiv pentru msurile 121 Modernizarea exploataiilor agricole i 123 Creterea valorii
adugate a produselor agricole i forestiere - pentru proiectele aflate sub incidena art. 36 din
Tratatul instituind Comunitatea European .
Pentru atingerea obiectivelor menionate, aceast schem pune la dispoziia beneficiarilor
finali posibilitatea de a obine garanii pentru creditele contractate n vederea implementrii
proiectelor selectate pentru finanare n cadrul msurilor din paragraful anterior.
Baza legal
Art. 71(5) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rural
acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural (FEADR);
Art. 50-52 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 privind stabilirea regulilor detaliate pentru
aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rural
acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural (FEADR);
Art. 20(b) (i), (iii), art. 26, 28 (n ceea ce privete sectorul agricol) ale Regulamentului (CE)
nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rural acordat din Fondul European Agricol
pentru Dezvoltare Rural (FEADR);
Art. 88 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rural
acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural (FEADR);
Comunicarea Comisiei 2006/C 319/01 Liniile directoare ale Comunitii privind ajutorul de
stat n sectorul agricol i forestier;
Comunicarea Comisiei 2008/C 155/02, punctele 3.4 (a), (b), (c), (g) coroborat cu punctul 3.2
(c) cu privire la aplicarea articolelor 87 i 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub
form de garanii.
Descrierea schemei de garantare
Garaniile cu finanare din PNDR vor fi acordate cu respectarea urmtoarelor condiii:

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

186
- Beneficiarii garaniilor vor fi cei prevzui n fiele msurilor 121, 123 i care au o
cerere de finanare FEADR selectat pentru finanare;
- Nu vor fi acordate garanii solicitanilor aflai n dificultate financiar, n sensul
prevederilor Comunicrii Comisiei Europene privind orientrile comunitare privind
ajutorul de stat pentru salvarea i restructurarea ntreprinderilor n dificultate
(2004/C244/02);
- Garania acordat va fi strict legat de creditul contractat n vederea implementrii
proiectului selectat pentru finanare, valoarea maxim a garaniei precum i
perioada pentru care este acordat fiind determinat pentru fiecare credit n parte n
funcie de caracteristicile acestuia i respectnd prevederile fielor tehnice ale
msurilor;
- Garania acordat va putea acoperi pn la 80% din creditul contractat. Pe msura
rambursrii acestuia instituiei creditoare, de ctre beneficiar, valoarea garaniei va
fi redus proporional, astfel nct acest procent s fie respectat pentru soldul
nerambursat al creditului de la data solicitrii plii garaniei.
Schema de garantare pentru sectorul agricol este finanat integral din contribuia FEADR i
cofinanarea public naional aferent i n conformitate cu articolul 88 (1) paragraful 2 din
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005. Nu este prevzut o complementare din resurse naionale a
fondurilor pentru aceast schem.
Finanare
Finanarea schemei de garantare pentru sectorul agricol se va realiza prin alocarea unui sume
din alocarea stabilit n fia fiecrei msuri pentru care se aplic schema.
Detalierea contribuiei fiecrei msuri la constituirea schemei de garantare agricol se va face
n cadrul fiecrei msuri.
Alocarea cumulat a sumelor din fiecare msur aferent schemei de garantare se ridic la
suma total indicativ de 190.000.000 Euro, din care:
Contribuie comunitar: 152.000.000 Euro;
Contribuie naional: 38.000.000 Euro.

5.2.7.5. Schema de garantare pentru ntreprinderi mici i mijlocii
Prin intermediul acestei scheme de garantare se vor acorda garanii pentru sectorul non-
agricol, respectiv pentru schemele de ajutor de stat aferente msurii 123 i msurile 312 i
313.
Pentru atingerea obiectivelor menionate, aceast schem pune la dispoziia beneficiarilor
finali posibilitatea de a obine garanii pentru creditele contractate n vederea implementrii
proiectelor selectate pentru finanare n cadrul msurilor din paragraful anterior.
Baza legal
Art. 71(5) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rural
acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural (FEADR);

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

187
Art. 50-52 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 privind stabilirea regulilor detaliate pentru
aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rural
acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural (FEADR);
Art. 52(a)(ii), (iii), art. 54 i 55 ale Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru
dezvoltare rural acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural (FEADR);
Art. 28 al Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rural
acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural (FEADR) coroborat cu pct. 9,
lit. B din Anexa II a Regulamentului (CE) nr. 1974/2006;
Art. 88 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rural
acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural (FEADR);
Comunicarea Comisiei 2008/C 155/02 cu privire la aplicarea articolelor 87 i 88 din Tratatul
CE privind ajutoarele de stat sub form de garanii.
Fondul de garantare selectat va aplica n derularea mecanismelor de acordare a garaniilor
pentru IMM-uri din sectorul non-agricol, prevederile pct. 3.5, coroborat cu pct. 3.3 i 3,4 (a),
(b), (c) i (g) din Comunicarea Comisiei Europene nr. 2008/C155/02 de aplicare a art. 87 i 88
privind ajutorul de stat din Tratatul instituind Comunitatea European (JO C155/20.06.2008).
Descrierea schemei de garantare
Garaniile cu finanare din PNDR vor fi acordate cu respectarea urmtoarelor condiii:
- Beneficiarii garaniilor vor fi IMM-urile eligibile n cadrul schemelor de ajutor de
stat aferente msurii 123 i beneficiarii eligibili ai msurilor 312 i 313 care au o
cerere de finanare FEADR selectat pentru finanare;
- Nu vor fi acordate garanii solicitanilor aflai n dificultate financiar, n sensul
prevederilor Comunicrii Comisiei Europene privind orientrile comunitare privind
ajutorul de stat pentru salvarea i restructurarea ntreprinderilor n dificultate
(2004/C244/02);
- Garania acordat va fi strict legat de creditul contractat n vederea implementrii
proiectului selectat pentru finanare, valoarea maxim a garaniei precum i
perioada pentru care este acordat fiind determinat pentru fiecare credit n parte n
funcie de caracteristicile acestuia i respectnd prevederile fielor tehnice ale
msurilor;
- Garania acordat va putea acoperi pn la 80% din creditul contractat. Pe msura
rambursrii acestuia instituiei creditoare de ctre beneficiar, valoarea garaniei va fi
redus proporional astfel nct acest procent s fie respectat pentru soldul
nerambursat al creditului de la data solicitrii plii garaniei;
- Prima de garantare perceput de ctre gestionarul fondului selectat pentru a derula
schema va fi fie o prim unic a crei valoare va fi stabilit lund n considerare
condiiile pieei fie o prim calculat pe baza ratingului acordat solicitantului, n
conformitate cu reglementrile naionale, fiind utilizat sistemul de prime safe-
harbour, prevzut de Comunicarea Comisiei nr.2008/C155/02. ncadrarea
beneficiarului ntr-o clas de risc se va realiza de ctre instituia bancar creditoare
n conformitate cu reglementrile naionale, cu respectarea corespondenei ntre
ratingul acordat de banca i cele prezentate n Comunicarea Comisiei privind
garaniile, nainte de acordarea garaniei de ctre gestionarul fondului.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

188
Avnd n vedere condiiile de acordare a garaniilor prevzute mai sus, schema de garanii cu
finanare din PNDR ndeplinete condiiile Comunicrii Comisiei nr. 2008/C155/02 cu privire
la aplicarea art. 87 i 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub form de garanii,
pentru ca sprijinul acordat s nu fie nu fi considerat ajutor de stat.
Finanare
Finanarea schemei de garantare se va realiza prin alocarea unui sume din alocarea stabilit n
fia fiecrei masuri pentru care se aplic schema.
Detalierea contribuiei fiecrei msuri la constituirea schemei de garantare se va face n cadrul
fiecrei msuri.
Alocarea indicativ cumulat a sumelor din fiecare msur aferent schemei de garantare se
ridic la suma total de 30.000.000 Euro, din care:
Contribuie comunitar: 24.000.000 Euro;
Contribuie naional: 6.000.000 Euro.

5.2.7.6. Indicatori aplicabili schemelor de garantare
In scopul monitorizrii i evalurii implementrii schemelor de garantare sunt prevzui
urmtorii indicatori:
Numrul de garanii acordate defalcat n funcie de schem i msur;
Valoarea garaniilor acordate defalcat n funcie de schem i msur;
Creterea numrului de bnci care dezvolt produse specifice de finanare a
proiectelor de dezvoltare rural;
Numrul de garanii executate de instituiile de creditare.

5.2.8 Finanarea noilor provocri n cadrul PNDR

Conform Planului European de Redresare Economic (PERE), agreat n cadrul Consiliului
European din perioada 11-12 decembrie 2008 urmeaz a se oferi un stimulent pentru
economia european, prin alocarea a 5 miliarde Euro pentru proiecte din domeniul energetic,
infrastructur n band larg (infrastructura de Internet) i proiecte pentru noile provocri
(schimbri climatice, energii regenerabile, biodiversitate, gestiunea resurselor de ap, inovaie
i restructurarea sectorului produse lactate).

Din suma alocat pentru Planul European de Redresare Economic, Romniei i revine suma
de 101.694.000 Euro care suplimenteaz bugetul iniial alocat din Fondul European Agricol
pentru Dezvoltare Rural.

Suma suplimentar este repartizat fiecarei axe n proporia avut iniial, avnd n vedere
multitudinea activitilor prevzute deja n Programului Naional de Dezvoltare Rural 2007 -
2013 i care sunt n conformitate cu aciunile ce se pot finana conform Anexei II a
Regulamentului (CE) nr. 74/2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1968/2005 privind
sprijinul pentru dezvoltare rural acordat din Fondul European pentru Agricultur i
Dezvoltare Rural (FEADR). Suma suplimentar va fi utilizat strict pentru finanarea
proiectelor care cuprind aciuni vizate prin PERE.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

189

Astfel aciunile care vizeaz noile provocri i care corespund activitilor ce se regsesc n
domeniile de intervenie ale msurilor existente n Programul Naional pentru Dezvoltare
Rural, sunt urmtoarele:

Axa I: Folosirea energiei regenerabile se justific din punct de vedere ecologic fiind
considerat din ce n ce mai mult ca o alternativ viabil i din punct de vedere economic.
Stimularea investiiilor n energie regenerabil, n eficiena folosirii energiei i n noi
tehnologii contribuie la asigurarea unei dezvoltri durabile i la o mai mare siguran a
rezervelor, conducnd de asemenea la creterea economic. n acest sens sunt ncurajate
investiiile n culturi energetice perene (culturi din specii repede cresctoare cu rotaie rapid
i plante erbacee), prelucrarea biomasei agricole/forestiere pentru energia din surse
regenerabile.

De asemenea, o atenie deosebit va fi acordat investiiilor pentru economisirea resurselor de
ap prin realizarea unor investiii n sisteme eficiente de irigaie, inclusiv a celor pentru
stocarea apei i pentru tratamentul apelor reziduale, producerea de biogaz utiliznd deeuri
organice, mbuntirea eficienei utilizrii i depozitrii ngrmintelor azotate.

La acestea se adaug i investiiile pentru producia de lapte, precum i cele pentru
mbuntirea prelucrrii i comercializrii produselor lactate.

n vederea realizrii aciunilor menionate s-a propus suplimentarea alocrilor financiare ale
msurilor: 121Modernizarea exploataiilor agricole, 123 Creterea valorii adugate a
produselor agricole i forestiere i 125 mbuntirea i dezvoltarea infrastructurii legate de
dezvoltarea i adaptarea agriculturii i silviculturii.

Adaptarea agriculturii i silviculturii la schimbrile climatice presupune costuri mai ridicate
pentru realizarea acestor investiii de ctre fermieri.

Din aceste considerente, creterea intensitii sprijinului cu 10 % n cadrul Msurii 121
Modernizarea exploataiilor agricole pentru investiii privind mbuntirea eficienei
utilizrii i depozitrii ngrmintelor cu azot i instalaii pentru tratamentul apelor reziduale
n exploataii agricole i n cadrul proceselor de prelucrare i comercializare, este destinat s
compenseze costurile suplimentare suportate de ctre agricultori, avnd n vedere c aceste
aciuni nu sunt aductoare de profit.

Axa 2: Printre provocrile majore pentru agricultura european figureaz problematici din
domeniul managementului resurselor naturale i anume: conservarea biodiversitii,
managementul durabil al terenurilor agricole cu nalt valoare natural, gestionarea durabil a
resurselor de ap, conservarea solului i reducerea polurii din surse agricole, schimbrile
climatice i producerea de energie din surse regenerabile.

Datorit posibilitii mririi plafonului alocat pentru aciunile ce se pot finana conform
Anexei II a Regulamentului (CE) nr.74/2009 i avnd n vedere prioritile i obiectivele Axei
2 pentru perioada 2007-2013 referitoare la compensarea serviciilor de mediu aduse de
utilizatorii de terenuri agricole, au fost identificate urmtoarele tipuri de aciuni:
- conservarea biodiversitii prin prevenirea abandonului terenurilor n zonele
defavorizate i sprijinirea utilizrii extensive a punilor cu nalt Valoare Natural,
- continuarea acordrii unei contribuiii n vederea ndeplinirii obiectivelor Natura 2000
prin angajamentele existente de mediu.
- asigurarea calitii apei prin consolidarea angajamentelor de reducere a utilizrii
ngrmintelor i pesticidelor.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

190
- asigurarea meninerii unui mai bun management al solului prin angajamentele de
agro-mediu cum este i acoperirea cu culturi verzi a terenurilor arabile n timpul
iernii.
- diminuarea schimbrilor climatice i a efectelor adverse ale acesteia, se va asigura
prin continuarea aplicrii sprijinului acordat pentru mpduriri.

Avnd n vedere faptul c cele mai multe din aceste aciuni sunt vizate n cadrul Msurii 214
pli de agro-mediu i faptul c n anul 2008, primul an de implementare pentru pachetul 1
i pentru pachetul 2 din cadrul Msurii 214 pli de agro-mediu au fost ncheiate
angajamente care acoper aproape n totalitate alocarea indicativ pentru msura 214 aferent
ntregii perioade de programare 2007-2013, a fost suplimentat bugetul acestei msuri, pentru a
putea fi asigurat finanarea noilor angajamente de agro-mediu.

Axa 3: Conform PERE, printre aciunile privind noile provocri, se regsete i energia
regenerabil, sens n care se consolideaz sprijinul pentru investiiile private existente n
cadrul msurii 312, ce vizeaz achiziionarea de echipamente de producere a energiei din
surse regenerabile. Totodat, prin PERE se suplimenteaz i sprijinul pentru investiiile de
interes public din cadrul msurii 322 ce vizeaz achiziionarea de instalaii/infrastructuri
pentru producerea i furnizarea de energie regenerabil din sursele existente (biomas, energie
solar i eolian, geotermic).

Sprijinul suplimentar alocat prin PERE se acord cu scopul de a preveni constrngerile de
mediu cauzate de gestionarea iraional a energiei, prin folosirea unor sisteme de energie
alternativ nepoluante i durabile. Mai mult dect att, potenialul climatic al Romniei este
favorabil producerii de energie regenerabil, constituind o alternativ mai ieftin de obinere a
energiei. Prin susinerea investiiilor care vizeaz achiziionarea de echipamente pentru
producerea de energie regenerabil, se va contribui, implicit, la reducerea consecinelor
negative asupra mediului cum ar fi accentuarea efectului de ser, ploile acide, creterea
concentraiei de praf n atmosfer care contribuie la nclzirea global, semnul cel mai vizibil
al schimbrilor climatice ce au loc la nivelul ntregului glob. Un avantaj considerabil al
utilizrii de energie alternativ l constituie creterea nivelului de confort al populaiei rurale
prin asigurarea posibilitii de dotare a cldirilor publice, n cadrul crora se ofer servicii
populaiei rurale, cu echipamente de producere i furnizare a energiei regenerabile.

n cadrul msurii 322, msur integrat ce combin activitile i operaiunile a trei msuri,
respectiv 321 Servicii de baz pentru economia i populaia rural, 322 Renovarea,
dezvoltarea satelor i 323 Conservarea i punerea n valoare a motenirii rurale, va fi
susinut, dup anul 2010, infrastructura de internet n band larg.

La nivelul Romniei, infrastructura de internet n band larg se regsete n proporie
nesemnificativ att n urban ct i n rural, fapt care necesit sprijinirea investiiilor n
infrastructura de internet n band larg. Acest tip de infrastructur poate fi sprijinit prin
PNDR cu condiia asigurrii demarcrii cu alte programe, pentru a se evita dubla finanare.

n prezent, POS CCE se adreseaz la nivel teritorial prin sprijinirea unor operaiuni specifice
cum ar fi conectarea broadband a zonelor defavorizate.
Avnd n vedere faptul c fondurile aferente accesului la broadband prin intermediul
Programului Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice nu pot asigura
acoperirea tuturor zonelor de eec
17
ale pieei, inclusiv a zonelor rurale, se are n vedere
finanarea acestui tip de infrastructur prin PNDR, dup anul 2010.

17
Zonele de eec din punctul de vedere al accesului la serviciile de comunicaii electronice n band larg au fost definite (n
cadrul Strategiei guvernamentale de dezvoltare a comunicaiilor electronice n band larg n Romnia n perioada 2009-
2015) ca fiind localitile cu cel mult 10.000 de locuitori, unde sunt prezeni cel mult doi furnizori de servicii de internet.


Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

191

Prin sprijinirea acestui tip de investiii prin PNDR, se asigur o acoperire ct mai mare a
accesului la infrastructura de internet n band larg la nivelul ntregii ri, ceea ce va
contribui la asigurarea prghiilor necesare dezvoltrii structurilor administrative, la accesul
cetenilor la cunoatere prin accesarea coninutului informaional, i implicit la dezvoltarea
mediului de afaceri, prin asigurarea premiselor unor viitoare investiii n spaiul rural. Astfel,
prin suplimentarea fondurilor pentru furnizarea serviciilor broadband la nivelul zonelor rurale,
se asigur evitarea excluderii sociale a populaiei.
Pentru sprijinirea dezvoltrii infrastructurii de internet n band larg, este necesar
demarcarea clar cu fondurile structurale n vederea evitrii dublei finanri, precum i
modificarea Cadrului Naional Strategic de Referin i a documentelor programatice pentru
asigurarea complementaritii. O asemenea abordare necesit o perioad important de timp.
Totodat datele statistice naionale existente nu realizeaz o distincie clar ntre zona rural i
urban.
Datorit adoptrii tardive a unei strategii naionale de dezvoltare a comunicaiilor electronice
n band larg i a neidentificrii operatorilor regionali, investiiile ce vizeaz infrastructura
de internet n band larg, vor putea fi susinute dup anul 2010 cu aciuni ce vor fi
implementate n timp spre a permite dezvoltrii rurale s contribuie la obiectivul UE de
realizare a 100% a acoperirii broadband pentru 2007-2013.
Investiiile n infrastructur de internet n band larg vor fi introduse printr-o nou
modificare a PNDR imediat dup ce aspectele menionate mai sus vor fi agreate de ctre
Guvernul Romniei. PNDR-ul va completa apoi investiiile n infrastructura de internet n
band larg sprijinite n cadrul POS Creterea Competitivitii Economice (co-finanat din
FEDR) i va contribui la implementarea obiectivelor strategiei naionale privind dezvoltarea
infrastructurii de internet n band larg.
Modificarea programului va fi pregtit de ctre Autoritatea de Management pentru PNDR, n
conformitate cu strategia naional actualizat i cu calendarul investiiilor finanate de POS
CCE astfel nct o discontinuitate ntre operaiunile finanate de POS CCE i PNDR s fie
evitat.
O nou demarcare ntre domeniile de intervenie din POS CCE i PNDR va fi stabilit n
vederea asigurrii complementaritii operaiunilor finanate prin cele dou programe, precum
i a evitrii dublei finanri. Demarcarea agreat va fi concretizat prin modificri asupra
tuturor documentelor relevante de programare. Criteriul de demarcare va depinde de
domeniile de intervenie ale celor dou programe n conformitate cu criteriile de eligibilitate
i prevederile legale din PNDR i fondurile structurale.
Cooperarea dintre AM-urile celor dou programe i Ministerul Comunicailor i Societilor
Informaionale va fi reconsolidat. Detaliile cu privire la implementare vor fi stabilite n
PNDR. Aceast modificare a PNDR-ului va fi elaborat n strns cooperare cu autoritile
relevante responsabile pentru implementarea operaiunilor broadband inclusiv consultri cu
Autoritatea Naional de Reglementare n vederea asigurrii respectrii directivelor UE de e-
comunicare.
Implementarea practic a operaiunilor asociate infrastructurii de internet n band larg vor fi
coordonate n strns legtur cu autoritile responsabile pentru broadband n scopul evitrii
duplicrii efortului, utilizrii cunotinelor i experienei existente i asigurrii c ambele
autoriti vor avea suficiente informaii n ceea ce privete proiectele i procedurile astfel
nct fiecare s-i ndeplineasc responsabilitile ce le revin, aa cum se stipuleaz n
legislaia Comunitar, inclusiv n relaie cu delegarea anumitor funcii ctre alte instituii.
Autoritile din cadrul dezvoltrii rurale i instituiile responsabile cu implementarea vor lua
n considerare recomandrile Comunicrii despre Acces mai bun la tehnologiile moderne ale
informaiei i comunicrii pentru zonele rurale (COM(2009) 103 final) care printre altele
face un apel ctre autoritile din cadrul dezvoltrii rurale din Statele Membre la stabilirea

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

192
aciunilor de crearea de reele, evaluarea comparativ i alte aciuni (eventual n cadrul
observatoarelor de TIC existente), menite s susin capacitile regionale i locale de
gestionare, planificare i implementare a proiectelor TIC n cadrul PDR-urilor.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

193
5.3. Informaii necesare privind axele i msurile
5.3.1. Axa 1: Creterea competitivitii sectoarelor agricol i forestier
5.3.1.1. Msuri menite s mbunteasc cunotinele i s consolideze potenialul uman

Msura
Formare profesional (training), informare i difuzare
de cunotine
Articole care stau
la baza msurii
Articolul 20 (a) (i) i 21 din Regulamentul (CE) Nr. 1698/2005.
Punctul 5.3.1.1.1 a Anexei II din Regulamentul (CE) Nr. 1974/2006
Codul msurii
111


Motivaia sprijinului

n Romnia sectoarele agricol i forestier constituie pentru spaiul rural un factor determinant
pentru obinerea produciilor agricole i silvice, precum i pentru meninerea calitii
peisajului i proteciei mediului nconjurtor. O mare parte din totalul populaiei active din
mediul rural, cca. 2,9 milioane, este ocupat n aceste sectoare.
Astfel, evoluia i specializarea n agricultur i silvicultur necesit un nivel corespunztor
de instruire tehnic, economic i juridic, inclusiv expertiz n tehnologii noi ale informaiei,
pentru a corespunde cerinelor comunitare n domeniul fitosanitar, bunstrii animalelor,
standardelor de calitate, sprijinind astfel mobilizarea populaiei rurale i mbuntirea
diversitii locale n vederea creterii atractivitii zonelor rurale, a diversificrii economiei
rurale i a calitii vieii.
Nivelul de educaie al populaiei rurale cu vrsta cuprins ntre 25 - 64 de ani a nregistrat o
tendin de cretere a ponderii persoanelor cu studii medii sau superioare de la 46,3% n 1998
la 52,1% n 2003, datorat parial creterii gradului de participare la procesul educaional sau
de instruire a persoanelor cu vrsta cuprins ntre 25 - 64 de ani, din mediul rural de la 0,2 %
n 1998 la 0,3 % n 2003.
Structura populaiei active din mediul rural pe domenii de activitate i coal absolvit: (%)
2003
Nivel de
educaie/domeniu
de activitate
Superior
Post liceal
i maitri
Liceu
Profesional
i ucenici
Gimnaziu Primar
Fr
coal
Agricultur 0,6 0,5 9,4 18,0 45,3 21,1 5,1
Silvicultur 3,4 3,5 26,0 30,7 32,6 5,0 0,8
INS 2003

Necesitatea activitilor de formare profesional apare n contextul legat de creterea
competitivitii i diversificrii produselor i activitilor din agricultur i silvicultur, de
restructurarea i modernizarea sectoarelor agricol i forestier, a sectoarelor de procesare i
comercializare pentru produsele agricole i forestiere, de ncurajarea afacerilor orientate spre
pia, a cerinelor pentru o gam larg de aptitudini economice i de management ct i de
ndeplinirea obiectivului gestionrii durabile a terenurilor i proteciei mediului, aplicarea de
tehnologii i practici prietenoase mediului i de utilizare a energiei regenerabile.
Prin urmare, este necesar ca activitile de formare profesional, informare i difuzare a
cunotinelor s fie extinse i la persoanele adulte care sunt implicate n domenii care au
legtur cu agricultura, industria alimentar i silvicultura.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

194
Activitile de formare profesional, informare i difuzare a cunotinelor sunt necesare, de
asemenea, n zonele defavorizate din punct de vedere natural, acolo unde continuarea
activitii agricole contribuie semnificativ la meninerea viabilitii spaiului rural.
Sprijinul acordat prin aceast msur va facilita accesul la alte msuri din Programul Naional
de Dezvoltare Rural, n special cele din Axa 1- Creterea competitivitii sectoarelor agricol i
forestier i Axa 2 mbuntirea mediului i a spaiului rural. De asemenea, accesul la msura
de instalare a tinerilor fermieri este condiionat de dovedirea de competene profesionale, ce pot
fi obinute i prin participarea potenialilor beneficiari la cursurile finanate prin aceast
msur..
mpreun cu msura 143 Furnizarea de servicii de consiliere i consultan pentru
fermieri - sprijinul care se acord prin aceast msur va spori nivelul de cunoatere,
informare, educaie a persoanelor care lucreaz n sectoarele agro-alimentar i silvic, va
facilita, de asemenea, accesarea unor msuri de investiii de ctre tinerii fermieri.
n sectorul forestier, ca urmare a modificrilor survenite n urma reconstituirii dreptului de
proprietate asupra pdurilor, structura proprietii asupra fondului forestier a nregistrat o
modificare accentuat prin reducerea suprafeelor aflate n proprietatea public a statului.
Astfel, se estimeaz c suprafaa pdurilor proprietate privat i proprietate public local va
fi de aproximativ 65% din fondul forestier naional. Se are n vedere crearea de asociaii de
proprietari de pdure sau de comasare a proprietilor de pdure, avnd drept scop stoparea
acestui fenomen i practicarea unui management durabil al proprietilor.
n concluzie, pentru asigurarea gospodririi durabile a pdurilor, care este unul din obiectivele
principale ale politicii naionale forestiere, apare necesitatea aplicrii acestei msuri cu scopul
mbuntirii managementului pdurilor pentru creterea valorii economice, ecologice i
multifuncionale a acestora.
Astfel, este necesar s se extind aria activitilor de instruire, informare i difuzare a
cunotinelor ctre toate persoanele adulte care sunt sau vor fi implicate n sectoarele agricol,
alimentar i silvic. Aceste activiti acoper subiecte n cadrul ambelor obiective:
competitivitatea sectoarelor agricol, alimentar i forestier precum i mbuntirea utilizrii
durabile a terenurilor i protecia mediului.
n prezent, Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, pe baza nevoilor de formare
profesional, elaboreaz politica de mbuntire a informrii i formrii persoanelor care
lucreaz n sectoarele agro-alimentar i forestier. Informarea i formarea profesional se
realizeaz prin instituii specializate ale MADR, ale altor autoriti publice, precum i de ctre
furnizori privai. Numrul total de cursani care au fost instruii n perioada 1998 2005:
prin ANCA - 35.538 de cursani;
prin CEFIDEC Vatra Dornei - 2.288 de cursani.

Implementarea acestei msuri, prin care se acord sprijin privind participarea la aciuni de
formare, informare i difuzare a cunotinelor va fi n acord cu Strategiile de la Lisabona i
Gteborg care urmresc rennoirea bazelor competitivitii europene, creterea potenialului
su de dezvoltare cum ar fi productivitatea i consolidarea coeziunii sociale cu accent asupra
cunotinelor, inovaiei i valorificrii capitalului uman.

Obiectivele msurii

Obiectiv general:
mbuntirea competitivitii sectoarelor agricol, silvic i alimentar, utilizarea durabil a
terenurilor agricole i protecia mediului, prin aciuni de formare, informare i difuzare de
cunotine inovative adresate persoanelor adulte care activeaz n sectoarele menionate.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

195

Obiective specifice:
Dobndirea de informaii i cunotine relevante care s permit gospodrirea durabil a
terenurilor agricole i forestiere, creterea calitii managementului la nivel de ferm,
restructurarea i modernizarea n sectoarele de procesare i comercializare pentru produsele
agricole i forestiere, contribuind astfel la mbuntirea condiiilor de via i reducerea
omajului n zonele rurale.
mbuntirea i dezvoltarea competenelor necesare pentru persoanele care sunt sau vor fi
implicate n activiti forestiere pentru practicarea unui management durabil al pdurilor n
vederea creterii suprafeelor forestiere, prelucrrii lemnului i valorificrii eficiente a
produselor pdurii.

Obiectivele operaionale urmresc realizarea unor aciuni care vor contribui la:
a) mbuntirea cunotinelor tehnice i economice generale, specifice pentru
agricultur, silvicultur i industria alimentar;
b) pregtire general pentru managementul i administrarea fermelor;
c) respectarea condiiilor de eco-condiionalitate i a Standardelor Pieei Agricole
Comune, diversificarea sau restructurarea produciei fermelor (introducerea de noi
produse i sisteme de procesare) ;
d) contientizarea fermierilor privind probleme generale de mediu n sectoarele agricol,
forestier i al industriei alimentare n scopul mbuntirii proteciei mediului;
e) educarea i contientizarea proprietarilor de pduri (dobndirea contiinei forestiere)
n vederea asigurrii gospodririi durabile a pdurilor coroborat cu valorificarea
superioar a resurselor forestiere i creterea procentului de pduri la nivel naional,
ce reprezint obiective principale ale politicii naionale forestiere;
f) informri privind introducerea de noi tehnologii informaionale i de comunicare (IT).

Furnizarea aciunilor de formare profesional precum i a aciunilor de informare i difuzare a
cunotinelor se va realiza pentru fiecare fermier, pe baza acceptului acestuia fr discriminare
pe criterii de vrsta, sex, ras, origine etnic, apartenen politic sau religioas etc.


Domeniul de aciune

Msura sprijin:
1. Programe de formare profesional de scurt durat (iniiere, perfecionare i
specializare), cu perioade difereniate de pregtire, n funcie de tematica cursului,
grupul int i nivelul existent de pregtire al solicitanilor de formare profesional n
vederea mbuntirii i perfecionrii cunotinelor privind competenele manageriale
i tehnice n domeniul agricol, forestier i agro-alimentar, introducerea de noi
tehnologii i inovaii, protecia mediului i agricultur ecologic, cunoaterea i
respectarea condiiilor de eco-condiionalitate etc.
2. Aciuni de informare i difuzare de cunotine privind schemele de sprijin ale PAC, a
modului de aplicare a msurilor pentru dezvoltare rural.

Aciunile prevzute a se efectua prin aceast msur au un caracter colectiv i nu individual.

Beneficiarii
Beneficiarii finali sunt persoane adulte care activeaz n domeniile agriculturii, silviculturii
(inclusiv proprietari de pdure) i industriei agro-alimentare.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

196
Beneficiarii direci, furnizori ai aciunilor de formare profesional, informare i difuzare a
cunotinelor, sunt entiti publice sau private care activeaz n domeniul formrii profesionale
a adulilor i/sau informrii i difuzrii de cunotine care ndeplinesc criteriile de eligibilitate i
de selecie.

Descrierea operaiunilor (inclusiv a tipurilor de formare profesional)

1. Oferirea de programele de formare profesional care cuprind aciuni din domeniile agricol,
silvic i alimentar, ca de exemplu:
a) Diversificarea activitilor n exploataiile agricole, mbuntirea calitii produciei,
igiena i sigurana alimentelor, crearea de condiii pentru a asigura bunstarea animalelor
i sntatea plantelor, sigurana muncii, folosirea fertilizanilor i amendamentelor n
agricultur n concordan cu standardele Uniunii Europene;
b) mbuntirea i ncurajarea afacerilor;
c) mbuntirea cunotinelor privind protecia mediului;
d) Pregtire tehnic (noi tehnologii informaionale, introducerea de inovaii, difuzarea
rezultatelor cercetrii i a gestionarii durabile a resurselor naturale etc.);
e) Managementul durabil al terenurilor agricole i forestiere;
f) Dezvoltarea unor capaciti inovative n lanul agro-alimentar;
g) nsuirea cerinelor privind eco-condiionalitatea i aplicarea unor metode de producie
compatibile cu ntreinerea i ameliorarea peisajului, respectiv cu protecia mediului.

2. Sprijin financiar acordat pentru participarea fermierilor la diferite ntruniri tematice, trguri,
expoziii, proiecte de succes, evenimente care pot contribui la informarea acestora privind,
de exemplu, noile tehnologii aplicate n diferite sectoare, sau pentru aciuni de schimb de
experien etc.

Lista aciunilor prezentate la pct. 1 i 2 nu este exhaustiv.Detalii privind acordarea sprijinului

Urmtoarele costuri sunt eligibile pentru ajutor financiar:
a) Costurile legate de pregtirea i desfurarea diferitelor aciuni de formare profesional:
- Onorarii i diurna pentru experii din echipa de proiect a contractorului;
- Diurne pentru cursani (cazare i mas);
- Cheltuieli de transport;
- Materiale didactice i consumabile;
- nchirierea de echipamente specifice pentru implementarea proiectului;
- nchirierea de spaii adecvate pentru desfurarea aciunilor de formare
profesional;
- Alte cheltuieli legate de implementarea aciunilor de formare profesional.

b) Costurile privind diferite tipuri de aciuni de informare i difuzare de cunotine:
- Cheltuieli de transport;
- Materiale informative;
- Alte cheltuieli legate de implementarea aciunilor de informare i difuzare de
cunotine.

Toate aceste costuri trebuie s fie rezonabile, justificate i s corespund principiilor unei
bune gestionri financiare, n special din punct de vedere al raportului pre-calitate i al
rentabilitii.


Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

197
Nu sunt eligibile:
i. cursurile sau activitile de formare care intr sub incidena
programelor sau sistemelor normale de nvmnt agricol i silvic de
nivel secundar sau superior inclusiv cele de calificare;
ii. cheltuielile cu investiiile;
iii. cheltuielile pentru activiti de formare sprijinite prin Fondul Social
European.


Identificarea instituiilor care realizeaz activiti de formare profesional i aciuni de
informare i difuzare de cunotine

Furnizorii de formare profesional, informare i difuzare de cunotine pot fi entiti publice sau
private care activeaz n domeniu, sunt nfiinate conform legislaiei n vigoare n Romnia i
care ndeplinesc criteriile de eligibilitate i de selecie.
Astfel, furnizorii de formare profesional, informare i difuzare de cunotine pot fi:
o Entiti publice:
Instituii de nvmnt: licee i colegii cu profil agricol, silvic sau alimentar.
o Entiti private - persoane juridice care au competen n domeniul agricol, silvic sau
alimentar conform cu obiectivele msurii.
o Universiti cu profil agricol, silvic, alimentar sau economie agrar.


Evaluarea i selecia furnizorilor de formare profesional, informare i difuzare de
cunotine
Evaluarea i selecia furnizorilor de formare profesional, informare i difuzare de cunotine
se va realiza pe baza unei proceduri elaborate de DGDR AM pentru PNDR n conformitate
cu Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie
public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de
servicii, cu modificrile i completrile ulterioare, complet armonizat cu legislaia
comunitar privind achiziiile publice.
Nevoile de formare profesional, informare i difuzare de cunotine identificate i fondurile
necesare pentru acoperirea acestora vor fi cuprinse ntr-un program anual de achiziii elaborat
de DGDR AM pentru PNDR, n baza cruia vor fi elaborate anunurile de participare.
Instrumentarea (aplicarea) procedurii de evaluare i selecie a furnizorilor de formare
profesional, informare i difuzare de cunotine se va face de ctre DGDR AM pentru
PNDR.
Procedura aplicat de DGDR AM prevede criterii de eligibilitate pentru furnizorii de
formare profesional, informare i difuzare de cunotine i de selecie ale ofertelor depuse de
ctre acetia.

Criterii de eligibilitate pentru furnizorii de formare profesional, informare i difuzare de
cunotine:
- sunt persoane juridice constituite n conformitate cu legislaia n vigoare n
Romnia;
- au prevzut n obiectul lor de activitate formarea profesional sau informare i
difuzare de cunotine;
- dispun de personal calificat (pentru fiecare domeniu de aciune furnizorul de
formare profesional, informare i difuzare de cunotine va prezenta: lista

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

198
experilor specializai pe acel domeniu, acordul scris al fiecrui expert pentru
participarea la serviciul de formare, informare i difuzare de cunotine, CV-ul
fiecrui expert);
- au acces la faciliti administrative corespunztoare activitii specifice de
formare sau de informare i difuzare de cunotine;
- dispun de capacitate tehnic i financiar necesare derulrii activitilor specifice
de formare sau de informare i difuzare de cunotine;
- nu sunt n stare de faliment ori lichidare;
- i-au ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de
asigurri sociale ctre bugetul de stat.

Criterii de selecie pentru ofertele furnizorilor eligibili:
Atribuirea contractului de servicii se va face pe baza celui mai avantajos punctaj obinut n
urma aplicrii unor criterii de selecie pentru ofertele furnizorilor eligibili, care se refer la:
- Caracteristici privind nivelul calitativ i tehnic (nelegerea nevoilor, numrul de
experi, experiena acestora, logistica folosit pentru implementarea proiectului
etc.);
- Planificarea activitilor;
- Oferta financiar.

Criterii de prioritizare pentru participanii la activitile de formare profesional n
domeniul agricol

n caietul de sarcini vor fi specificate criteriile de prioritizare, aplicate n funcie de tematica
instruirii, pe baza crora furnizorii de formare profesional, informare i difuzare de
cunotine vor selecta beneficiarii finali. Aceste criterii sunt aplicate dac numrul
beneficiarilor finali identificai este mai mare dect cel prevzut iniial n caietul de sarcini.
Urmtoarele criterii pot fi luate n considerare n funcie de tematica instruirii:
- s aib vrsta de cel mult 40 de ani;
- s fie fermier de semi-subzisten;
- s fie membru al unui grup de productori sau altor forme asociative recunoscute
conform legislaiei naionale n vigoare;
- s aib un proiect de investiii;
- s aib ferma amplasat ntr-o zon defavorizat;
- s fie beneficiari ai msurilor din Axele I i II;
- s aib un nivel sczut de educaie.

n domeniile forestier i al industriei alimentare, participanii la instruire vor fi selectai pe
baza principiului primul venit - primul servit.

Serviciile de formare profesional, informare i difuzare de cunotine oferite de ctre
furnizorii selectai vor fi monitorizate i evaluate prin folosirea unor instrumente specifice,
cum ar fi:
a) rapoarte periodice de activitate;
b) verificare pe teren/observare direct a activitii furnizorului de formare
profesional, informare i difuzare de cunotine;
c) completarea unor chestionare de ctre fermierii instruii privind calitatea serviciului
furnizat;

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

199
d) analiza documentelor ntocmite/elaborate (rapoarte, recomandri etc. n funcie de
tematica sesiunii de instruire) n cadrul proiectului/activitii desfurate etc.


Nivelul de sprijin

Ajutorul public acordat n cadrul acestei msuri este de 100% din totalul cheltuielilor
eligibile, conform anexei la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1698/2005.

Beneficiarii finali nu vor suporta nici un fel de taxe pentru a participa la activitile sprijinite
prin msur.

Delimitarea de alte instrumente financiare ale UE (FSE)

Programul Naional pentru Dezvoltare Rural include activiti care privesc dezvoltarea
resurselor umane i, prin urmare, acest program se afl n relaie de complementaritate cu
POS DRU. Delimitarea dintre POS DRU i PNDR are la baz tipul de intervenii i nu
demarcarea teritorial. n ceea ce privete educaia i formarea profesional iniial, POS
DRU, prin axa prioritar (AP) 1 Educaie i formare profesional n sprijinul creterii
economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere va oferi, prin intermediul colilor i
liceelor specializate, programe de formare iniial n agricultur, finalizate cu o atestare n
acest domeniu. Formarea profesional continu pentru persoanele din agricultur, agricultura
de subzisten i semisubzisten, va fi realizat n cadrul POS DRU prin AP 2 Corelarea
nvrii pe tot parcursul vieii cu piaa muncii sau prin AP 5 Promovarea msurilor active
de ocupare. Pentru persoanele ocupate n agricultur i n agricultura de subzisten, POS
DRU, va finana n cadrul AP 2 doar formarea profesional n vederea calificrii (inclusiv
recalificarea), ca i pentru celelalte sectoare. Prin AP 5 a POS DRU se va promova orientarea,
consultana i formarea n domeniul antreprenorial i n domenii nonagricole. Prin PNDR, AP
1 Creterea competitivitii sectoarelor agricol i forestier se vor finana numai programe de
formare de scurt durat (cursuri de baz i specializri) pentru perfecionarea cunotinelor
lucrtorilor din agricultur i silvicultur. Pentru absolvenii acestor cursuri de formare se vor
acorda atestate de participare. Referitor la ncurajarea mbtrnirii active, POS DRU va
susine msurile care urmresc creterea ratei ocuprii. PNDR are n vedere pensionarea
timpurie cu scopul de a se transfera exploatrile agricole de la fermierii btrni la cei tineri n
schimbul unor pli compensatorii. Astfel, creterea competitivitii agriculturii va fi urmrit
prin stimularea transformrii gospodriilor rurale n ferme agricole familiale cu caracter
comercial, precum i prin creterea clasei de mijloc n zonele rurale prin promovarea tinerilor
fermieri i a concentrrii exploataiilor agricole. n ceea ce privete promovarea incluziunii
sociale, PNDR va susine msuri de reabilitare i construire a infrastructurii de baz de mici
dimensiuni (drumuri, aduciuni de ap, sisteme de aprovizionare cu ap curent) i noi
investiii n infrastructura legat de serviciile sociale din zonele rurale. Aceste msuri
completeaz operaiunile de promovare a incluziunii sociale finanate n cadrul POS DRU,
fcnd astfel mai accesibil implementarea proiectelor de incluziune social n zonele rurale
izolate.


Finanare

Cost total: 88.019.349 Euro
Cheltuial public: 88.019.349 Euro.

Acorduri tranzitorii

Nu este cazul.


Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

200


Cuantificarea obiectivelor pentru indicatorii comuni UE

Tip de indicator Indicator
inta
2007-2013
Realizare
Numr participani: 213.013
- numr de participani la activiti de formare
profesional
115.003
- numr de participani la aciuni de informare i
difuzare de cunotine
98.010
din care:
- femei 44.920
- tineri sub 40 de ani 105.705
Tipul participanilor:
- activi n agricultur 200.513
- activi n industria alimentar 12.500
- activi n silvicultur 0
Numr total de zile realizate de toi participanii (o zi
echivaleaz cu 8 ore)
786.690
- de pregtire profesional 647.670
- de informare i difuzare de cunostine 112.020
Rezultat
Numr de participani: 170.410
- care au terminat cu succes formarea profesional 92.002
- care au beneficiat de aciuni de informare i
difuzare de cunotine
78.408
din care:
- femei 35.936
- tineri sub 40 de ani 84.564
Tipul participanilor:
- activi n agricultur 160.410
- activi n industria alimentar 10.000
- activi n silvicultur 0
Impact
-
Creterea productivitii muncii
Cretere anual
cu 8%

Indicatori adiionali

Tip de indicator Indicator
inta
2007-2013
Realizare
Numr de fermieri care au participat la actiuni de informare si
difuzare de cunostinte privind schema de agro-mediu 4.000

Numr de beneficiari care au participat la un modul de
formare, eligibili pentru msura 112 Instalarea tinerilor
fermieri
13.631
Numr de beneficiari care au participat la un modul de
formare, eligibili pentru msura 141 Sprijinirea fermelor de
semi-subzisten
76.172

-

Valoarea indicatorilor a fost calculat la nivel de ax.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

201
Numr de beneficiari care au participat la un modul de
formare n domeniul privind diversificarea activitilor n
exploataiile agricole, mbuntirea calitii produciei, igiena
i sigurana alimentelor, crearea de condiii pentru a asigura
bunstarea animalelor i sntatea plantelor, sigurana muncii,
folosirea fertilizanilor i amendamentelor n agricultur n
concordan cu standardele Uniunii Europene.
25.200
Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

202


Msura
Instalarea tinerilor fermieri
Articole care stau
la baza msurii
Articolul 20 a (ii) i Art.22 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005
Articolul 13 i Anexa II punctul 5.3.1.1.2 din Regulamentul (CE) nr..
1974/2006.
Codul msurii
112

Motivaia sprijinului
Datele statistice prezentate n PNS ct i n Programul Naional de Reform pun n eviden
faptul c un procent relativ mare de tineri, cu vrsta cuprins ntre 24 i 44 de ani, sunt
ocupai n agricultur. Aceast situaie este cauzat de faptul c, neavnd alte surse de venit,
tinerii din mediul rural rmn n comunitile din care fac parte pentru a ajuta la efectuarea
unor activiti agricole.
Un aspect foarte important este acela c, n totalul forei de munc ocupate n agricultur
ponderea salariailor este foarte mic, de aprox. 6%. Ponderea cea mai mare este deinut de
lucrtorii pe cont propriu (51,6%) i de lucrtorii familiali neremunerai (42,0%). Aceste dou
categorii cuprind n mare msur ali membri de familie, respectiv i tineri cu vrst sub 35
de ani. (INS, 2005)
Analiznd structura de vrst a managementului n cadrul exploataiilor agricole individuale
mai mari de 1 UDE, se constat c o pondere foarte mare de 71% o reprezint efii de
exploataii cu vrsta de 55 de ani i peste, comparativ cu ponderea celor cu vrsta ntre 35 i
55 de ani de 25% i a tinerilor sub 35 de ani de numai 4%. (EUROSTAT, 2005)
Tendina de mbtrnire a efilor de exploataii se observ i n cadrul exploataiilor cu
personalitate juridic (sub 35 de ani doar 11%, iar peste 45 de ani 66%) (INS, 2005).
Ponderea exploataiilor agricole conduse de tinerii fermieri sub 35 de ani a nregistrat un trend
descendent n perioada 2003-2005, de la 9% la 7%, reflectnd i un grad sczut de ocupare a
acestora n exploataiile agricole, de aprox. 4,5% n ara noastr, fa de 8,3% ct s-a
nregistrat la nivelul UE-27 (EUROSTAT, 2005). Spre deosebire de situaia la nivel
comunitar, n Romnia suprafaa agricol utilizat de tinerii sub 35 de ani este mult mai mic
fa de cea utilizat de celelalte categorii de vrst. (EUROSTAT, 2005)
Agricultorii tineri (sub 40 de ani) reprezint numai 10% din populaia total de fermieri,
exploatnd un procent de 10% din SAU. La cealalt extrem, agricultorii care au depit
vrsta pensionrii (peste 65 de ani) reprezint 43% din numrul total de fermieri i
exploateaz 31% din SAU. Agricultorii care vor depi vrsta pensionrii la sfritul
perioadei de programare (ncadrndu-se n categoria de vrst 55-64 ani n 2005) reprezint
un procent suplimentar de 22% din totalul fermierilor i de 24% din SAU. Jumtate din
suprafeele deinute de exploataiile de subzisten sunt conduse de persoane care au depit
vrsta pensionrii, n timp ce 20% sunt deinute de agricultori care, la sfritul acestei
perioade de programare, vor fi aproape sau vor fi depit pragul de pensionare. mpreun,
aceste dou categorii de vrst exploateaz 32% din SAU a Romniei. Aproape jumtate din
cei care conduc exploataiile de semi-subzisten au depit vrsta pensionrii i practic
agricultura pe 40% din suprafaa aflat n acest segment. Numai 1% din acetia au sub 34 de
ani, n timp ce 7% se afl n categoria 35-39 de ani. Problema vrstei naintate este mult mai
puin pronunat n exploataiile comerciale mai mari.
Avnd n vedere c segmentul de vrst cuprins ntre 40 i 55 de ani deine n prezent o
pondere foarte mare, fr a lua msuri de ntinerire, ponderea efilor de exploataie cu vrsta
de peste 65 de ani va crete semnificativ n perioada urmtoare.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

203
Aceast tendin, care se manifest la nivelul ntregului spaiu rural, risc s pun n pericol
activitatea agricol viitoare, cu efecte asupra economiei, culturii, peisajului i tradiiilor
satului romnesc.
n ceea ce privete nivelul de instruire al tinerilor, acesta este superior fa de cel al
vrstnicilor, numrul de absolveni ai nvmntului superior n domeniul agricol
nregistrnd o evoluie pozitiv n perioada 2000-2005, cu o cretere de peste 5 ori.
Rennoirea generaiei efilor de exploataii agricole devine o necesitate a sectorului agricol,
avnd ca efect att mbuntirea competitivitii acestuia, ct i mbuntirea vieii sociale a
comunitilor rurale. Generaia tnr de fermieri poate s ndeplineasc mai uor cerinele pe
care societatea le solicit profesiei de agricultor i totodat i pe cele cerute prin
regulamentele Politicii Agricole Comune: securitate alimentar, igien i bunstare a
animalelor, diversificare, obinere de produse locale de calitate superioar, contientizare a
rolului pe care l joac agricultura n combaterea schimbrilor de clim (utilizarea energiei
regenerabile, biodiversitate, reducerea emisiilor de dioxid de carbon), creare de locuri de
munc i cretere economic n mediul rural, contientizare a efectelor negative determinate
de abandonul terenurilor agricole.

Tinerii fermieri promoveaz, de asemenea, o gam larg de activiti (turism rural,
conservarea tradiiilor i motenirii culturale), particip la asocierile locale.

Obiectivele msurii
Obiective generale
- mbuntirea i creterea competitivitii sectorului agricol prin promovarea instalrii
tinerilor fermieri i sprijinirea procesului de modernizare i conformitate cu cerinele
pentru protecia mediului, igiena i bunstarea animalelor, sigurana la locul de munc;
- mbuntirea managementului exploataiilor agricole prin rennoirea generaiei efilor
acestora, fr creterea populaiei active ocupate n agricultur.

Obiective specifice
Creterea veniturilor exploataiilor conduse de tinerii fermieri.

Obiective operaionale
Creterea numrului de tineri agricultori care ncep pentru prima oar o activitate agricol ca
efi de exploataii i ncurajarea tinerilor fermieri de a realiza investiii.


Domeniul de aciune

Sprijinul acordat n cadrul msurii, are ca scop:
a) mbuntirea managementului exploataiei agricole;
b) mbuntirea performanelor generale ale exploataiei agricole;
c) Adaptarea produciei la cerinele pieei;
d) Respectarea normelor comunitare, n special, cerinele de eco-condiionalitate, de
protecie a muncii, protecia mediului i sanitar-veterinare.

Prevederile acestei msuri se aplic la nivelul ntregului teritoriu al Romniei.
Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

204
Definirea beneficiarilor

Sprijinul financiar prevzut pentru aceast msur, se acord fermierilor aa cum sunt definii
n subcapitolul 5.2. i care ndeplinesc la momentul solicitrii sprijinului urmtoarele condiii:
a) Au vrsta sub 40 de ani i se instaleaz pentru prima dat n exploataiile agricole, ca i
conductori (efi) ai exploataiei;
b) Dein sau se angajeaz s dobndeasc
18
competene i calificri profesionale n raport
cu activitatea pe care urmeaz s o desfoare.
c) Prezint un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activitilor agricole din cadrul
exploataiei,
d) Sunt membri ai familiei de fermier, care au lucrat mai mult de 50% din timpul lor de
lucru n cadrul fermei (nu neaprat n ferma familiei de fermier) cu cel puin 12 luni
naintea instalrii sale pe cont propriu.

Nivelul minim de calificare solicitat este:
- absolvent de liceu sau de coal profesional/coal de arte i meserii n domeniul
agricol, veterinar i economic cu profil agricol;
- absolvent de liceu sau de coal profesionala/coal de arte si meserii care prezint
un certificat de calificare sau un certificat de absolvire a unui curs de formare de minim
150 de ore n domeniul agricol, veterinar sau economic cu profil agricol.

O exploataie agricol nu poate primi sprijin prin aceast msur dect o singur dat.
Nu se acord sprijin prin aceast msur, persoanelor care nu au acte de proprietate sau
contracte de arend/concesionare ncheiate n nume propriu, cu excepia soului sau soiei. n
acest ultim caz, un singur membru al familiei poate primi sprijin, chiar dac ambii soi
ndeplinesc condiiile prevzute n msur.
Definirea instalrii

Instalarea tinerilor fermieri reprezint activitatea de nfiinare i/sau preluare prin transfer de
proprietate i/sau arend/concesionare a unei exploataii agricole ntre 6-40 UDE care produce
n principal produse agricole vegetale i animale (materie prim) pentru consum uman si hrana
animalelor, pentru prima dat n calitate de conductor (ef) de exploataie.
Definiii:
- Exploataia agricol este o unitate tehnico-economic ce i desfoar activitatea
sub o gestiune unic i are ca obiect de activitate exploatarea terenurilor agricole
i/sau activitate zootehnic.
- Conductorul exploataiei este acea persoan care administreaz i i asum
riscuri economice privind exploataia agricol (poate fi: persoan fizic sau acionar
unic).
- Unitatea de dimensiune economic (UDE) reprezint unitatea prin care se exprim
dimensiunea economic a unei exploataii agricole determinat pe baza marjei brute
standard a exploataiei (Decizia Comisiei nr. 85/377/CEE). Valoarea unei uniti de
dimensiune economic este de 1.200 Euro.


18
Conform art.13 (1) din Regulamentul (CE) nr.1974/2006, tnrului fermier care beneficiaz de sprijin pentru instalare, i se
poate acorda o perioad de graie care nu poate s depeasc 36 de luni de la data adoptrii deciziei individuale de acordare
a ajutorului, pentru a putea permite tnrului fermier s se conformeze cerinelor prevzute la art. 22 alin. (1) lit. b din
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 referitoare la dobndirea pregtirii i/sau competenei profesionale n cazul n care acetia
au nevoie de o perioad de adaptare sau de restructurare, specificat n Planul de afaceri.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

205
Contractele de arendare trebuie sa fie ncheiate pe termen de minim 5 ani.
Exploataia agricol trebuie s fie nregistrat n Registrul Fermelor nainte de solicitarea
sprijinului.
Tinerii fermieri care beneficiaz de sprijin prin aceast msur sunt obligai s urmeze, n
primii trei ani de la primirea sprijinului, cursuri de formare profesional prin msura 111
Formare profesional, informare i difuzare de cunotine n cel puin unul din domeniile:
managementul exploataiei agricole, contabilitatea fermei, protecia mediului, agricultur
ecologic etc.
Criterii de selecie a beneficiarilor msurii:
- deine o ferm de semi-subzisten;
- deine o exploataie agricol ntr-o zon defavorizat;
- are n proprietate exploataia agricol ;
- face parte dintr-o form asociativ, recunoscut conform legislaiei n vigoare;
- acceseaz o msur de agromediu.

Toate proiectele eligibile vor fi punctate n acord cu criteriile de selecie mai sus menionate.
Sistemul de selecie este cel prevzut la subcapitolul 5.2.4 Procedura de selecie.


Rezumatul cerinelor Planului de afaceri

Pentru acordarea sprijinului prin aceast msur Planul de afaceri trebuie s cuprind:
- O scurt descriere a situaiei curente;
- Obiectivele restructurrii;
- Detalierea investiiilor necesare pentru atingerea obiectivelor, inclusiv date
tehnice, parte desenat, dovada c a fcut demersurile pentru a obine toate
avizele i autorizaiile, n conformitate cu legislaia n vigoare;
- Schimbrile de management solicitate;
- Pregtirea profesional solicitat;
- Tipul i cantitatea produselor obinute n timpul i dup restructurare, inclusiv
oportunitile de pia;
- Demonstrarea viitoarei viabiliti economice: costuri, venituri i cheltuieli
realizate;
- Elemente referitoare la mediu;
- Evaluarea principalelor riscuri;
- Graficul de timp pentru restructurare, inclusiv obiective i etape.

Planul de afaceri trebuie s includ detalii privind investiiile care se realizeaz demonstrnd
c cel puin 30% din sprijinul acordat va fi investit pentru realizarea conformitii cu
standardele comunitare, modernizarea i dezvoltarea exploataiei, astfel:
- construirea i/sau modernizarea cldirilor utilizate pentru producia agricol la
nivel de ferm, incluzndu-le i pe cele pentru protecia mediului;
- achiziionarea sau achiziionarea n leasing de tractoare noi, combine de recoltat,
maini, utilaje, instalaii, echipamente i accesorii, echipamente i software
specializate;
- achiziionarea de animale i dup caz a cotei de producie;
- plantarea i replantarea plantelor perene;
- achiziionarea de teren pentru activiti agricole.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

206
Planul de afaceri trebuie s includ toate detaliile privind investiiile care se realizeaz att din
sprijinul acordat prin msur ct i/sau prin accesarea msurii 121 Modernizarea
exploataiilor agricole. Elaborarea Planului de afaceri va putea fi sprijinit prin msura 143
Furnizarea de servicii de consiliere i consultan pentru agricultori i constituie document
justificativ pentru accesarea msurii 121 Modernizarea exploataiilor agricole.
Beneficiarul va prezenta n planul de afaceri detalii despre sprijinul pe care dorete s-l obin
i prin accesarea altor msuri din cadrul Programului Naional de Dezvoltare Rural.
Conformitatea primei etape cu Planul de afaceri va fi evaluat de ctre Agenia de Pli pentru
Dezvoltare Rural i Pescuit, nu mai trziu de 3 ani de la data adoptrii deciziei individuale de
acordare a sprijinului de instalare a tnrului fermier, iar conformitatea complet nu mai
trziu de 5 ani de la data adoptrii deciziei individuale de acordare a sprijinului de instalare a
tnrului fermier. Dac solicitantul nu s-a conformat Planului de afaceri n momentul
evalurii acestuia, cu excepia situaiei cnd neconformitatea a fost determinat de cauze
independente de voina sa, definite ca fiind cauze de for major: inundaii, secet prelungit,
furtuni etc., pentru care se ntocmesc dosare de ctre comisiile locale de specialitate,
constituite n acest scop, Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit va proceda la
recuperarea sprijinului, n condiiile pe care le va defini ulterior.
Planul de afaceri trebuie s prevad investiii, inclusiv prin msura 121 Modernizarea
exploataiilor agricole, pentru respectarea standardelor comunitare n vigoare, astfel nct la
expirarea perioadei de graie de 36 de luni de la data instalrii, exploataia s ndeplineasc
aceste standarde.
Decizia individual de acordare a sprijinului se adopt n termen de maxim 18 luni de la data
instalrii (data la care a preluat/nfiinat expoataia).

Utilizarea posibilitii de a combina diferite msuri prin Planul de afaceri
dnd acces tinerilor fermieri la aceste msuri

Conform art.13 (5) din Regulamentul (CE) nr.1974/2006, n situaia n care prin Planul de
afaceri se prevede accesarea i a altor msuri din PNDR, acesta trebuie s fie suficient de
detaliat pentru a susine o cerere de sprijin n temeiul msurilor n cauz. Astfel, tinerii fermieri
pot s acceseze msurile care vizeaz formarea profesional i serviciile de consultan. Dup
caz, un tnr fermier poate accesa msura de modernizare a exploataiilor agricole.

Volumul sprijinului

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri va fi acordat sub form de prim, n dou trane.
Beneficiarul trebuie s demonstreze la data ultimei verificri c dimensiunea fermei este de
peste 10 UDE i a crescut cu minim 4 UDE de la data adoptrii deciziei individuale de
acordare a sprijinului de instalare a tnrului fermier.
Sprijinul pentru instalare este de 12.000 Euro pentru o exploataie agricol cu dimensiunea
minim de 6 UDE, iar peste aceast dimensiune sprijinul pentru instalare poate crete cu 4.000
Euro/1 UDE dar nu va putea depi 40.000 Euro/exploataie.

Modalitatea de plat

Sprijinul de instalare va fi acordat n dou trane de plat:
- Prima tran se va acorda la data aprobrii de ctre APDRP a solicitrii pentru
acordarea sprijinului i va fi de 60% din valoarea sprijinului pentru instalare;

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

207
- A doua tran, de 40% din valoarea sprijinului pentru instalare se va acorda la
ndeplinirea aciunilor prevzute n Planul de afaceri, obligatoriu conformitatea cu
standardele comunitare. Verificarea condiiilor pentru acordarea celei de a doua trane
nu va depi 36 luni de la data adoptrii de ctre APDRP a deciziei pentru acordarea
sprijinului.

Recuperarea primei trane nu va fi solicitat n cazul n care tnrul fermier nu ndeplinete la
data verificrii, conformitatea cu aciunile prevzute n Planul de afaceri, din cauza unei situaii
de for major, iar a doua tran nu va mai fi pltit.
Tinerii fermieri trebuie s restituie ntreaga sum primit dac i nceteaz activitatea agricol
mai devreme de trei ani de la data depunerii solicitrii de plat pentru cea de a doua tran.

Finanare

Alocarea financiar a msurii pentru perioada 2007-2013:
Cost total: 337.221.484 Euro
Cheltuial public: 337.221.484 Euro

Acorduri tranzitorii

Nu e cazul.

Corelarea cu alte msuri din FEADR i alte fonduri

Sprijinul acordat este complementar aciunilor prevzute n cadrul altor msuri din Axa I (111
Formare profesional, informare i difuzare de cunotine, 121 Modernizarea
exploataiilor agricole, 125 mbuntirea i dezvoltarea infrastructurii legate de
dezvoltarea i adaptarea agriculturii i silviculturii; 141 Sprijinirea fermelor agricole de
semi-subzisten i 143 Furnizarea de servicii de consiliere i consultan pentru
agricultori) i din Axa II.
Sprijinul acordat prin aceast msur este complementar aciunilor prevzute n cadrul altor
Fonduri:
Fondul Social European (FSE)


Cuantificarea obiectivelor pentru indicatorii comuni UE

Tipul de
indicator
Indicator inta
2007 -2013
Realizare Numrul total de tineri fermieri sprijinii 13.631
- din care femei 1.636
- dup tipul sectorului agricol/tipul de
producie n conformitate cu Decizia (CE)
369/2003*

Volumul total al investiiilor (Euro) 404.256.166
Rezultat Creterea valorii adugate brute n fermele care
beneficiaz de sprijin (mil. Euro)
135
Impact
**
Creterea economic (mil. Euro) 2.396,4
din care contribuia Msurii 112 108

**
Valoarea indicatorilor a fost calculat la nivel de ax.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

208
Creterea productivitii muncii Cretere anual
cu 8%
*) Not: Conform Deciziei (CE) nr. 369/2003 cu privire la clasificarea principalelor tipuri de ferme TF8,
1. Sectorul agricol cuprinde:
- culturi de cmp (cereale, oleaginoase, culturi proteice, tehnice, culturi rdcinoase cmp);
- horticultur (legume de grdin, flori, plante ornamentale, ciuperci);
- viticultur (vi de vie pentru vin i struguri de mas);
- culturi permanente (fructe);
- creterea animalelor pentru lapte;
- creterea animalelor (excluznd laptele);
- granivore (porci i psri);
- mixt (creterea animalelor pentru lapte i carne/culturi vegetale i creterea animalelor).

2. Tipul de producie cuprinde:
- produse agricole ecologice;
- produse agricole convenionale.


Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

209
5.3.1.2. Msuri menite s restructureze i s dezvolte capitalul fizic i s promoveze inovaia

Msura
Modernizarea exploataiilor agricole
Articole care stau
la baza msurii
Articolul 20 (b) (i) i 26 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005,
Articolul 17 i punctul 5.3.1.2.1. din Anexa II a Regulamentului (CE)
nr. 1974/2006, Articolul 34 i Anexa VIII, seciunea II (2) din Tratatul
privind aderarea Romniei la Uniunea European,
Articolul 1 punctul 2 (1) (b, c, e) al Regulamentului (CE) nr.473/2009
Anexa Regulamentului (CE) nr. 74/2009
Articolul 1 punctul (9) Regulamentul (CE) nr. 363/2009

Codul msurii
121

Motivaia sprijinului
n Romnia, procesul de retrocedare al terenului agricol n proprietate privat a nceput n anul
1991 i a continuat n etape succesive, astfel nct, pn n anul 2005, s-a retrocedat peste 96%
din suprafaa total a terenului agricol deinut de fermele de stat.
Astfel, fragmentarea excesiv a proprietii n agricultur nsoit de gradul redus de
asociere au condus la apariia unei dualiti, reprezentat pe de o parte de numrul mare al
exploataiilor de subzisten i semi-subzisten, iar pe de alt parte de numrul redus al
exploataiilor comerciale, integral intrate pe pia. Din suprafaa agricol utilizat, exploataiile
de subzisten dein n exploatare 45,24%, exploataiile de semi-subzisten
19
16,09 % i
exploataiile comerciale 38,67% (Institutul Naional de Statistic, 2005).
Pentru principalele culturi, producia nu este constant i se situeaz cu mult sub potenial.
Aproximativ dou treimi (69%) din suprafaa cultivat (INS, 2006) este destinat cerealelor i
mai ales culturilor de gru i porumb. n perioada 2000-2005 producia realizat nu reflect
dect 40% din potenialul agricol al grului i, respectiv, 39,4 % din cel al porumbului.
Culturile industriale, n special oleaginoasele, sunt pe locul doi ca pondere din suprafaa
cultivat (14,4 % n 2005), dup cereale. Producia de oleaginoase a nregistrat i ea variaii
mari pe parcursul perioadei de tranziie. Totui, ultimii ani au fost marcai de o instabilitate
crescnd n ceea ce privete produsele i nivelul recoltelor.
n ceea ce privete podgoriile, suprafeele cultivate cu vi nobil n perioada 1998-2005 au
sczut cu 16%. Randamentul soiurilor de vi nobil este de numai 30 hl de vin/ha, cu mult
sub media european, de 50 hl/ha. Suprafaa cultivat cu soiuri hibride n gospodriile
individuale a sczut i ea cu 20% n aceeai perioad.
Suprafaa acoperit de livezi a urmat i ea o tendin descendent, scznd cu 15% n perioada
1998-2005. Muli cultivatori de fructe se confrunt cu lipsa mijloacelor financiare pentru
rentinerirea plantaiilor de pomi fructiferi, achiziionarea ngrmintelor, pesticidelor i
utilajelor, reabilitarea sistemelor de irigaii i construirea unor capaciti de depozitare
adecvate. Toi aceti factori influeneaz att calitatea, ct i cantitatea produciei interne de
fructe.

19
Ferma de semi-subzisten este ferma care produce, n principal, pentru consumul propriu, dar care comercializeaz i o
parte din producia realizat. Dimensiunea economic a fermelor de semi-subzisten poate varia ntre 2-8 UDE, avnd n
vedere justificarea prezentat n analiz.


Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

210
n medie, suprafaa cultivat cu legume a depit 260.000 ha n perioada 2000-2005,
nregistrnd un vrf de 380.000 ha n 2004. n ciuda fluctuaiilor determinate de factorii
climatici, tendina general a acestei suprafee a fost una ascendent.
Efectivele de animale au sczut drastic din cauza desfiinrii sau privatizrii cooperativelor
agricole de producie i a fermelor de stat, care a avut drept rezultat apariia unor modificri
structurale semnificative. Neputnd utiliza spaiile i dotrile tehnice din fostele uniti de
producie intensiv, micii agricultori s-au bazat pe creterea animalelor n principal pentru
autoconsum. Cu toate acestea, n ultimii ani, efectivele de animale au fost relativ stabile,
putndu-se observa i semne de revigorare n acest sector.
Nivelul tehnic de dotare existent n agricultura Romniei este insuficient, nu este adaptat
condiiilor de producie care sunt foarte variate (tip de sol, pant, clim etc.) i nu este n
msur s asigure efectuarea lucrrilor mecanice n perioadele optime prevzute de
tehnologiile de cultur. Mai mult, capitalul fizic nc se caracterizeaz printr-un grad ridicat
de uzur, att fizic ct i moral.
Dei exist un potenial agricol deosebit, se remarc nc o insuficient diversificare a
culturilor, n special a celor horticole, energetice, n sectorul creterii animalelor, a practicrii
agriculturii ecologice pentru a veni n ntmpinarea cerinelor pieei prin diversificarea gamei
sortimentale a produciei i prin mbuntirea activitii de marketing.
ndeplinirea standardelor de calitate a produselor agricole, a celor de protecie a mediului, de
igien i bunstare a animalelor reprezint un obiectiv principal mai ales pentru exploataiile
de cretere a animalelor.
n perioada 2000-2006, prin Msura 3.1 Investiii n exploataiile agricole din cadrul
Programului SAPARD, s-a alocat fermierilor un sprijin financiar n valoare de 259,07
milioane Euro. Sprijinul a constat n achiziionarea de tractoare, maini i echipamente
agricole performante, investiii pentru modernizarea tehnologiilor de obinere a produselor
agricole i de cretere a animalelor. Astfel, pn la sfritul anului 2006, s-au construit i
modernizat 629 de grajduri i alte construcii n ferme; s-au modernizat 16 sere pe o suprafa
de 1,432 ha i s-au construit 71 sere noi pe o suprafa de 16,689 ha; s-au achiziionat 8.713
de utilaje i echipamente; s-au nfiinat i modernizat 684,403 ha de plantaii pomicole i
952,540 ha plantaii viticole etc.
Ca urmare a investiiilor realizate cu sprijin financiar acordat n perioada de pre-aderare,
exploataiile agricole comerciale nu au reuit dect ntr-o mic msur s se adapteze
nevoilor actuale ale pieei. Se impune astfel, mbuntirea competitivitii exploataiilor, n
special a celor de semi-subzisten care prin investiii n capital fix i prin introducerea
tehnologiilor noi i performante vor conduce la transformarea unui numr mare de astfel de
ferme n exploataii agricole viabile.
Consolidarea exploataiilor agricole se va baza n principal pe sprijinirea membrilor unei
forme asociative recunoscute, a tinerilor fermieri, a exploataiilor agricole din zone
defavorizate i va avea ca efect mbuntirea veniturilor exploataiilor agricole.
Se impune n continuare accelerarea restructurrii i modernizrii exploataiilor agricole,
avnd n vedere importana economic, ecologic i social a acestora, pentru asigurarea
dezvoltrii unei agriculturi competitive i durabile, n conformitate cu cerinele de eco-
condiionalitate.
Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

211
Obiectivele msurii

Obiective generale

Creterea competitivitii sectorului agricol printr-o utilizare mai bun a resurselor umane i
a factorilor de producie.

Obiective specifice

- Introducerea i dezvoltarea de tehnologii i procedee noi, diversificarea produciei,
ajustarea profilului, nivelului i calitii produciei la cerinele pieei, inclusiv a celei
ecologice, precum i producerea i utilizarea energiei din surse regenerabile;
- Adaptarea exploataiilor la standardele comunitare;
- Creterea veniturilor exploataiilor agricole sprijinite;
- Sprijinirea membrilor grupurilor de productori sau ai altor forme asociative n
vederea ncurajrii fenomenului de asociere.

Obiective operaionale

Promovarea investiiilor n exploataiile agricole din sectorul vegetal i de cretere a
animalelor pentru realizarea de construcii noi i/sau modernizarea construciilor agricole
existente din cadrul acestora i a utilitilor aferente, achiziionarea de maini i utilaje noi,
nfiinarea de plantaii etc.

Domeniul de aciune
n cadrul acestei msuri vor fi sprijinite investiiile orientate spre dotarea cu utilaje i
echipamente performante n raport cu structura agricol actual, precum i investiiile privind
adaptarea construciilor agricole pentru respectarea standardelor comunitare i creterea
competitivitii exploataiilor agricole.
Scopul sprijinului acordat prin msur, cuprinde:
a) mbuntirea performanelor generale ale exploataiilor agricole;
b) Respectarea standardelor comunitare aplicabile tipurilor de investiii prevzute la
capitolul Tipuri de investiii;
c) Creterea calitii produselor obinute i diversificarea produciei agricole;
d) Promovarea producerii i utilizrii durabile de energie, inclusiv energie din surse
regenerabile n cadrul fermei;
e) nfiinarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producie scurt (pn la 5 ani) i
regenerare pe cale vegetativ (lstari, drajoni etc.), cum ar fi culturile de plopi, slcii,
salcmi etc., n scopul producerii de energie regenerabil;
f) Creterea competitivitii produselor agricole prin promovarea procesrii inclusiv a
produselor tradiionale la nivelul fermei i comercializarea direct a acestora.

Prevederile acestei msuri se aplic la nivelul ntregului teritoriu al Romniei.

Descrierea tipului de beneficiari
Beneficiarii msurii sunt fermieri, conform definiiei de la Capitolul 5.2.Sunt exceptate de la
sprijinul prin acest msur organizaiile de productori din sectorul legume i fructe pentru
investiii sprijinite prin Pilonul I.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

212
Persoanele fizice neautorizate nc vor fi acceptate ca beneficiari poteniali dac se angajeaz
s se autorizeze pn la data ncheierii contractului de finanaare.
Grupurile de productori i cooperativele pot fi beneficiari ai msurii cu condiia ca
investiiile realizate s deserveasc interesele propriilor membri.
Definirea categoriilor de beneficiari n funcie de baza legal de nfiinare, organizare i
funcionare se va face n Ghidul Solicitantului.
Beneficiarii msurii, a cror cerere de finanare a fost selectat, sunt eligibili n cadrul
schemei de garantare pentru sectorul agricol cu finanare din PNDR.
Un beneficiar care a ndeplinit condiiile de eligibilitate i de selecie prevzute n aceast fi
este considerat c ndeplinete condiiile prevzute la art. 51 alin. 3 din Regulamentul (CE) nr.
1974/2006.
Condiii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului:
a) Proiectul trebuie s respecte conformitatea cu obiectivul general al msurii i cu cel
puin unul din obiectivele specifice;
b) Proiectul s fie n acord cu potenialul agricol al zonei
20
i s demonstreze
mbuntirea performanei generale a exploataiei agricole la data drii n exploatare
a investiiei;
c) Beneficiarul sau responsabilul legal al proiectului trebuie s dovedeasc o pregtire
profesional, n raport cu proiectul;
d) Beneficiarul trebuie s prezinte memoriul justificativ sau studiul de fezabilitate;
e) Beneficiarul trebuie s declare c asigur cofinanarea investiiei;
f) Beneficiarul trebuie s prezinte dovada c a fcut demersurile pentru a obine toate
avizele i acordurile conform legislaiei n vigoare din domeniul: sanitar-veterinar,
sanitar, fitosanitar i de mediu necesare realizrii investiiei n cadrul proiectului.
Pentru toate tipurile de investiii, potenialii beneficiari trebuie s obin acordul de
mediu n conformitate cu legislaia naional. n anumite situaii menionate n
legislaie, acordul de mediu este nsoit obligatoriu de studiul de impact de mediu, aa
cum se prezint la punctul 5.2. din PNDR.

Sectoare prioritare
n cadrul msurii sectoarele prioritare sunt:
Sectorul vegetal: (i) legume, (ii) pepiniere i plantaii de pomi i arbuti fructiferi,
cpunrii, (iii) culturi de cmp, (iv) pepiniere i plantaiile de vi de vie pentru vin (cu
excepia restructurrii/reconversiei plantaiilor de vi de vie) i struguri de mas.
Sectorul de cretere a animalelor: (i) bovine, (ii) porcine (iii) ovine i caprine, (iv) psri.
Pentru aceste sectoare prioritare, punctarea se va realiza difereniat ntre categorii de
producie n cadrul aceleiai specii.
Criterii de selecie:
- Exploataii agricole care se adapteaz la standardele comunitare nou introduse;
- Exploataii din sectoarele prioritare, n ordinea de prioriti prezentat mai sus.
Proiectele din sectorul vegetal de la prioritile i, ii, iii i iv care au investiii n
sisteme de irigaii vor primi punctaj suplimentar pentru acest criteriu de selecie.
Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiii n producerea i
utilizarea energiei regenerabile vor putea beneficia de un punctaj suplimentar.
- Exploataii agricole de semisubzisten;

20
Conform Studiului pentru determinarea zonelor de potenial, a zonelor geografice i marjelor brute standard unitare pentru
proiectele din cadrul msurii 3.1 Investiii n exploataii agricole din Programul SAPARD, ASAS-ICPA i ICDEA, 2004

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

213
- Beneficiarul, cu minim 6 luni nainte de lansarea sesiunii pentru care aplic, este
constituit ca form asociativ sau este membru al unei forme asociative, recunoscute
conform legislaiei naionale n vigoare;
- Exploataii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/FEADR pentru
aceleai tip de activitate ;
- Exploataii vegetale i de creterea animalelor n sistem ecologic;
- Proiectele care au i investiii pentru procesarea produselor agricole;
- Exploataii agricole deinute de fermieri cu vrsta sub 40 de ani, la data depunerii
proiectului;
- Exploataii agricole aflate n zonele defavorizate.

Punctajele pentru proiectele care prevd investiii n sisteme de irigaii, energie regenerabil i
procesare n cadrul fermei, se acord n funcie de ponderea acestor investiii n valoarea
total eligibil a proiectului.
Pentru proiectele care prevd producie n sistem ecologic punctajul se acord n funcie de
ponderea suprafeei/numrului de animale n suprafaa total/numrul total de animale a
exploataiei.
Toate proiectele eligibile vor fi punctate n acord cu criteriile de selecie mai sus menionate.

Sistemul de selecie este cel prevzut la subcapitolul 5.2.4 Procedura de selecie.

Descrierea standardelor
n cazul introducerii unui standard comunitar nou, se acord o perioad de graie de maximum
36 de luni de la data la care standardul devine obligatoriu pentru exploataiile agricole.
Descrierea standardelor comunitare n vigoare este prezentat n Anexa la fia msurii.
Tinerilor fermieri care beneficiaz de sprijinul prevzut n Regulamentul (CE ) nr. 1698/2005
la articolul 20 lit. (a), punctul (ii), li se acord sprijin pentru investiiile realizate cu scopul
respectrii standardelor comunitare n vigoare, dac au fost incluse n Planul de afaceri,
prevzut la articolul 22 aliniatul (1) litera (c) din Regulamentul menionat. Perioada de graie
la sfritul creia trebuie respectate standardele comunitare nu poate depi 36 de luni de la
data instalrii tinerilor.

Descrierea cerinelor i obiectivelor cu privire la mbuntirea performanei generale a
exploataiilor agricole
Sprijinul este acordat pentru investiii corporale i necorporale care conduc la mbuntirea
performanei generale a unei exploataii agricole i care ndeplinesc att standardele naionale
ct i pe cele comunitare.
Planul de afaceri reprezint partea economic a memoriului justificativ n cazul achiziiilor
simple, sau a studiului de fezabilitate n cazul obiectivelor de investiii care au i construcii,
iar beneficiarul unui proiect de investiii trebuie s demonstreze mbuntirea performanei
generale a exploataiei agricole prin ndeplinirea unuia sau mai multor obiective de ordin
tehnic, economico-financiar i de mediu, conform urmtoarei liste indicative:


Obiective
tehnice economico-financiare de mediu
- achiziia de tractoare, combine,
maini, utilaje, echipamente etc,
- reducerea costurilor de producie
i creterea rentabilitii economice
- reducerea emisiilor
duntoare cu efect de

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

214
care determin creterea
productivitii muncii,
mbuntirea calitii produselor
agricole, introducerea de tehnologii
performante, mbuntirea
condiiilor de lucru;
- construirea i/sau modernizarea
cldirilor operaionale care conduc
la asigurarea conformitii cu
standardele comunitare;
- diversificarea produciei n funcie
de cerinele pieei, realizarea de noi
produse i introducerea de noi
tehnologii .
a exploataiei agricole;

- creterea valorii adugate brute
(VAB ) a exploataiei agricole.

- creterea viabilitii economice.
ser i o mai bun
gestionare a deeurilor
rezultate din activitatea
de producie;

- reducerea emisiilor de
amoniac (i a altor gaze),
n special n exploataiile
de cretere a animalelor
prin respectarea
standardelor sanitar-
veterinare, de igien i de
bunstare a animalelor;

- asigurarea respectrii
cerinelor fitosanitare,
ecologice etc.;

- creterea gradului de
utilizare a surselor de
energie regenerabil i
mbuntirea eficacitii
folosirii acestora.

Obiectivele de ordin tehnic i de mediu sunt prezentate n studiul de fezabilitate sau, dup caz,
n memoriul justificativ, iar obiectivele economico-financiare sunt prezentate n planul de
afaceri. n Ghidul solicitantului se vor detalia cerinele privind criteriile tehnice, economico-
financiare i de mediu pe baza crora se evalueaz mbuntirea performanei generale a
exploataiei solicitantului. Indicatorii stabilii pentru evaluarea performanei vor fi detaliai n
Ghidul solicitantului.
Beneficiarii Msurilor 112 "Instalarea tinerilor fermieri" i 141 "Sprijinirea fermelor agricole
de semi-subzisten" pot accesa Msura 121 utiliznd acelai plan de afaceri elaborat pentru
accesarea Msurilor 112 i 141.
Procedura administrativ a Ageniei de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit va garanta
faptul c un plan de afaceri nu este finanat de dou ori prin msuri diferite (121
Modernizarea exploataiilor agricole i 143 Furnizarea de servicii de consiliere i
consultan pentru agricultori), dar i faptul c un potenial beneficiar nu poate obine
finanarea a dou planuri de afaceri diferite pentru aceeai investiie, unul n cadrul msurii
121 i altul n cadrul msurii 143.


Tipuri de investiii (corporale/necorporale) i cheltuieli eligibile
n cadrul acestei msuri, sprijinul va fi acordat investiiilor corporale i necorporale, dup
cum urmeaz:
i. Construirea i/sau modernizarea cldirilor utilizate pentru producia agricol la nivel de
ferm, incluznd investiiile pentru respectarea standardelor comunitare i pe cele pentru
protecia mediului i depozitarea ngrmintelor;
ii. Construirea i/sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul
agricol, inclusiv utiliti i racorduri identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate
sau memoriul justificativ;
iii. Construirea i/sau modernizarea fermelor de taurine pentru producia de lapte, ca de
exemplu: echipamente pentru producerea de furaje, instalaii de muls, linii tehnologice de

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

215
prelucrare i ambalare a produselor, dotri tehnice n scopul asigurrii controlului calitii
la nivel de ferm, etc.;
iv. Construirea i/sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice i instalaiilor de
irigat, asigurarea utilitilor n vederea respectrii condiiilor de mediu;
v. Achiziionarea sau achiziionarea n leasing de tractoare noi, combine de recoltat, maini,
utilaje, instalaii, echipamente i accesorii, echipamente i software specializate,
identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ;
vi. Achiziionarea sau achiziionarea n leasing de noi mijloace de transport specializate,
necesare activitii de producie, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau
memoriul justificativ;
vii. nlocuirea plantaiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfritul ciclului biologic de
producie (minim 40 ani) i care nu sunt incluse n sistemul de restructurare/reconversie al
plantaiilor de vi-de-vie sprijinit prin FEGA n cadrul OCP vin i nfiinarea plantaiilor
pentru struguri de mas;
viii. nfiinarea plantaiilor de pomi, arbuti fructiferi i cpuni;
ix. nfiinarea pepinierelor de vi de vie, pomi fructiferi i arbuti, ali arbori;
x. Investiii pentru producerea i utilizarea durabil a energiei din surse regenerabile n cadrul
fermei;
xi. Investiii pentru nfiinarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producie scurt i
regenerare pe cale vegetativ, n scopul producerii de energie regenerabil;
xii. Investiii n apicultur, cu excepia celor realizate prin Programul Naional Apicol;
xiii. Investiii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei
21
, cuprinznd echipamente
pentru vnzarea acestora, inclusiv depozitare, rcire etc.;
xiv. Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr.
1974/2006, cum ar fi: taxe pentru arhiteci, ingineri i consultani, studii de fezabilitate,
taxe pentru eliberararea certificatelor, avizelor i autorizaiilor necesare implementrii
proiectelor, aa cum sunt ele menionate n legislaia naional, achiziionarea de patente i
licene (maxim 8% din valoarea total eligibil a proiectului, dac proiectul prevede i
construcii, i maxim 3% n cazul n care proiectul nu prevede realizarea construciilor);
xv. Investiii necesare adaptrii exploataiilor pentru agricultura ecologic;
xvi. Investiiile necesare realizrii conformitii cu standardele comunitare.


Investiiile i costurile neeligibile sunt:
i. Construcia sau modernizarea locuinei;
ii. Achiziionarea de bunuri second-hand;
iii. Achiziia de drepturi de producie agricol, de animale, plante anuale i plantarea lor,
conform art. 55, pct.2 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1974/2006;
iv. Achiziionarea de teren;
v. TVA, cu excepia TVA-ului nedeductibil, n cazul n care este n mod real i definitiv
suportat de ctre beneficiari, alii dect persoanele neimpozabile, conform art. 71 (3), lit. a
din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005;
vi. Costuri operaionale, inclusiv costuri de ntreinere i chirie;
vii. Comisioane bancare, costurile garaniilor i cheltuieli similare;
viii. Contribuia n natur;

21
Numai dac 50% din materia prim este produs n ferma proprie, rezultatul procesrii este tot un produs din Anexa I la
Tratatul de Instituire a UE, iar agricultura reprezint i rmne activitatea de baz.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

216
ix. Costuri de schimb valutar, taxe i pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate
contului euro APDRP;
x. Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobnzi, prima de
asigurare etc.;
xi. Costuri realizate nainte de aprobarea proiectului, cu excepia studiilor tehnice, a planurilor
de afaceri i a studiilor de fezabilitate;
xii. Costuri aferente Planului de afaceri sprijinit prin msura 143 Furnizarea de servicii de
consiliere i consultan pentru agricultori;
xiii. Costuri privind nchirierea de maini, utilaje, instalaii i echipamente;
xiv. Achiziia de mijloace de transport pentru uz personal i transport persoane;
xv. Investiii privind operaiunile de simpl nlocuire n conformitate cu art. 55 din
Regulamentul (CE) nr. 1974/2006;
xvi. Investiii n sectorul de piscicultur i acvacultur;
xvii. Investiii n exploataii de cretere a animalelor de blan;
xviii. Investiii pentru producerea pomilor de Crciun;
xix. Investiiile realizate n cadrul schemelor de sprijin n conformitate cu art. 2(2) din
Regulamentul (CE) nr. 1974/ 2006.

Tipul sprijinului
Sprijin public nerambursabil.
Beneficiarii acestei msuri pot solicita Ageniei de pli plata unui avans n cuantum de pn
la 50% din ajutorul public pentru investiii, conform articolului 56 din Regulamentul (CE) nr.
1974/2006 privind regulile de aplicare ale Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1698/2005
privind acordarea sprijinului pentru dezvoltare rural din FEADR, iar plata este condiionat
de constituirea unei garanii bancare sau a unei garanii echivalente, corespunztoare unui
procent de 110% din valoarea avansului. Garania depus se elibereaz numai n cazul n care
Agenia de pli stabilete c suma cheltuielilor efectuate care corespund sprijinului public
pentru investiii a depit valoarea avansului.
Potenialii beneficiari ai acestei msuri au la dispoziie facilitile financiare conform
pachetului de acte normative pentru creditarea i garantarea investiiilor, care este n vigoare
pn n anul 2009, n special pentru asigurarea cofinanrii proiectelor realizate din fondul
SAPARD, intitulat Programul Fermierul, care a constituit principalul instrument pentru
creterea absorbiei fondurilor de pre-aderare..
Verificarea respectrii intensitii maxime a ajutorului se va face naintea semnrii
contractului de finanare.

Volumul sprijinului

Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi urmtoarea:

Perioada 2007-2009:

Pentru sectoarele la care valoarea maxim eligibil a unui proiect nu va depi 2.000.000
Euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 50% i nu va depi 1.000.000 Euro. Pentru
aceste sectoare, sprijinul nerambursabil se va putea majora cu:

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

217
- 5% pentru investiiile realizate de tinerii agricultori sub 40 de ani, la data depunerii
cererii de finanare, pe baza prevederilor din Tratatul de Aderare (Anexa VIII:
Dezvoltare Rural, Seciunea II: Dispoziii speciale privind sprijinul pentru investiii);
- 10% pentru investiiile realizate de agricultorii din zonele prevzute la art. 36 litera
(a), punctele (i), (ii), (iii) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005;
- 10% pentru investiiile avnd drept scop implementarea noilor provocri prin
urmtoarele tipuri de operaiuni: mbuntirea eficienei utilizrii i depozitrii
ngrmntelor cu azotat, instalaii pentru tratamentul apelor reziduale n
exploataii agricole i n cadrul proceselor de prelucrare i comercializare . Aceast
majorare se aplic exclusiv la partea din proiect destinat investiiilor n aceste dou
tipuri de operaiuni;
- 25% pentru investiiile avnd drept scop implementarea Directivei Consiliului nr.
91/676/CEE din 12 decembrie 1981 privind protecia apelor mpotriva polurii cu
nitrai provenii din surse agricole, pe baza Corrigendei la Regulamentul (CE) nr.
1463/2006 care amendeaz Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 i prevede un astfel de
sprijin pe o perioad de 4 ani ncepnd cu 01.01.2007.

Valoarea maxim eligibil va fi de 3.000.000 Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va
fi de 50%, dar nu va depi 1.500.000 Euro pentru proiectele care includ i investiii pentru
producerea i utilizarea energiei regenerabile.

Valoarea maxim eligibil va fi de 4.000.000 Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va
fi de 50% i nu va depi 2.000.000 Euro pentru proiectele care aparin unei forme asociative
i care deservesc membrii acesteia.

Perioada 2010-2013:

Pentru sectorul zootehnic valoarea maxim eligibil a unui proiect nu va depi 2.000.000
Euro iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% (reprezentnd 800.000 Euro).
Pentru sectorul vegetal valoarea maxim eligibil a unui proiect nu va depi 1.000.000 Euro
iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% (reprezentnd 400.000 Euro).

Pentru aceste sectoare sprijinul nerambursabil se va putea majora cu:

- 10% pentru investiiile realizate de tinerii agricultori, cu vrsta sub 40 de ani, la data
depunerii cererii de finanare;
- 10% pentru investiiile realizate de agricultorii din zonele prevzute la art. 36 litera
(a), punctele (i), (ii), (iii) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005;
- 10% pentru investiiile avnd drept scop implementarea noilor provocri prin
urmtoarele tipuri de operaiuni: mbuntirea eficienei utilizrii i depozitrii
ngrmntelor cu azotat, instalaii pentru tratamentul apelor reziduale n
exploataii agricole i n cadrul proceselor de prelucrare i comercializare. Aceast
majorare se aplic exclusiv la partea din proiect destinat investiiilor n aceste dou
tipuri de operaiuni;
- 25% numai pentru anul 2010, pentru investiiile avnd drept scop implementarea
Directivei Consiliului 91/676/CEE din 12 decembrie 1981 privind protecia apelor
mpotriva polurii cu nitrai provenii din surse agricole, pe baza Corrigendei la
Regulamentul (CE) nr. 1463/2006 care amendeaz Regulamentul (CE) nr. 1698/2005
i prevede un astfel de sprijin pe o perioad de 4 ani ncepnd cu 01.01. 2007.
Pentru proiectele din sectorul zootehnic care includ i investiii pentru producerea i utilizarea
energiei regenerabile valoarea maxim eligibil va putea crete peste 2.000.000 euro, dar nu
va putea depi 3.000.000 Euro.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

218
Creterea plafonului peste 2.000.000 euro se acord proporional cu ponderea investiiilor
pentru producerea i utilizarea energiei regenerabile n valoarea total eligibil a proiectului.
Ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40%, reprezentnd 1.200.000 Euro pentru
proiectele care includ i investiii pentru producerea i utilizarea energiei regenerabile.
Pentru proiectele din sectorul vegetal, care includ i investiii pentru producerea i utilizarea
energiei regenerabile valoarea maxim eligibil va putea crete peste 1.000.000 euro, dar nu
va putea depi 1.500.000 Euro.
Creterea plafonului peste 1.000.000 euro se acord proporional cu ponderea investiiilor
pentru producerea i utilizarea energiei regenerabile n valoarea total eligibil a proiectului.
Ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40%, reprezentnd 600.000 Euro pentru proiectele
care includ i investiii pentru producerea i utilizarea energiei regenerabile.
Valoarea maxim eligibil va fi de 4.000.000 Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va
fi de 40%, reprezentnd 1.600.000 Euro pentru proiectele care aparin unei forme asociative
i care deservesc membrii acesteia.
In cazul proiectelor privind investitiile pentru adaptarea la standarde care beneficiaza de o
alocare distincta, valoarea maxima eligibila a investitiilor va fi stabilita prin ordin al
ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, in functie de specificul si complexitatea
investitiilor necesare in cazul fiecarui standard.
Sprijinul acordat n cadrul acestei msuri pentru operaiunile prevzute la art. 36 din Tratatul
de Instituire a Comunitii Europene nu poate fi cumulat cu niciun alt ajutor de stat n
nelesul art. 87 (1) din Tratat, sau cu alt contribuie a statului membru, dac o astfel de
cumulare ar conduce la depirea intensitii maxime a sprijinului stipulat de Regulamentul
(CE) nr. 1698/2005.
Verificarea respectrii intensitii maxime a ajutorului se va face naintea semnrii
contractului de finanare de ctre Agenia de pli.

Finanare
Alocarea financiar a msurii pentru perioada 2007-2013:

Cost total 2.190.191.612 Euro
Cheltuial public 1.168.505.603 Euro, din care:
- 107.111.000 Euro reprezint alocarea aferent schemei de garantare pentru
sectorul agricol cu finanare din PNDR;
- 28.677.708 Euro cheltuial public (22.942.166 Euro FEADR) reprezint
alocarea financiar din PERE pentru proiecte ce vizeaz noile provocri.
n cadrul sesiunilor de depunere a proiectelor, ncepnd cu anul 2010, alocarea financiar se
va face distinct pentru sectorul vegetal i pentru sectorul de cretere a animalelor.
n cadrul sesiunilor de depunere alocarea financiar se va acorda distinct pentru beneficiarii
msurii 141 Sprijinirea exploataiilor agricole de semi-subzisten care au semnat decizia
de finanare.
Din alocarea financiar suplimentar de 148.000.000 euro (fonduri publice) o parte se va
acorda distinct pentru proiectele care vizeaza implementarea standardelor comunitare.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

219
n cazul n care alocarea separat destinat proiectelor care vizeaz implementarea
standardelor comunitare nu se va consuma, aceasta va fi utilizat pentru finanarea
proiectelor care vizeaz alte tipuri de investiii.

Acorduri tranzitorii
Nu este cazul.
Complementaritatea cu primul pilon
Criteriile i regulile administrative elaborate vor avea n vedere ca activitile care
beneficiaz n mod excepional de sprijin pentru dezvoltarea rural s nu fie sprijinite ca
investiii prin alte instrumente conform Planurilor de sprijin prevzute n art. 2, alin. 2 i
Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr.1974/2006.
Liniile de demarcare pentru evitarea dublei finanri sunt prezentate la punctul 5.2.5 din
PNDR.
Sprijinul acordat n cadrul acestei msuri poate fi completat n mod direct cu sprijinul acordat
prin msurile 111 "Formare profesional, informare i difuzare de cunotine i 143
"Furnizarea de servicii de consiliere i consultan pentru agricultori.
De asemenea, sprijinul acordat prin msur este complementar aciunilor prevzute n cadrul
altor msuri din Axa I (123 "Creterea valorii adugate a produselor agricole i forestiere,
142 "nfiinarea grupurilor de productori", 125 "mbuntirea i dezvoltarea
infrastructurii legate de dezvoltarea i adaptarea agriculturii i silviculturii, 112
"Instalarea tinerilor fermieri, 141 Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzisten),
Axa II, Axa III i Axa IV LEADER.
Sprijinul acordat acestei msuri este complementar aciunilor finanate prin alte fonduri
europene:
- Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR);
- Fondul de Coeziune (FC);
- Fondul Social European (FSE).
Corelarea msurii cu alte msuri din FEADR i alte fonduri va avea un efect pozitiv att
asupra modernizrii sectorului productiv, ct i asupra filierelor de comercializare a
produselor agricole i a proteciei mediului nconjurtor.
Cuantificarea obiectivelor pentru indicatorii comuni UE
Tip de
indicator
Indicator
inta
2007-2013
Realizare
Numr de exploataii care primesc sprijin pentru investiii
mprit n funcie de:
- statutul juridic
- gen: femei/brbai
- categoria de vrst a beneficiarului

44.458
Volumul total al investiiilor (Euro)
mprit n funcie de:
- tip de investiie (investiii n mbuntirea
terenurilor, investiii n cldiri, n utilaje, alte
investiii)
- tip de sector agricol, n conformitate cu Decizia
(CE) nr. 369/2003
-
)

2.190.191.612
Rezultat
Numr de exploataii care realizeaz/introduc noi produse
i/sau noi tehnologii
22.982

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

220
mprit n funcie de reorganizarea produciei
Creterea VAB n exploataiile sprijinite (mil. Euro) 2.172
Impact
--

Creterea economic (mil. Euro)
din care contribuia Msurii 121
2.396,4
1.738
Creterea productivitii muncii
Cretere anual
cu 8%

*) Not: Conform Deciziei (CE) nr. 369/2003 cu privire la clasificarea principalelor tipuri de ferme TF8,
1. Sectorul agricol cuprinde:
- culturi de cmp (cereale, oleaginoase, culturi proteice, tehnice, culturi rdcinoase cmp);
- horticultur (legume de grdin, flori, plante ornamentale, ciuperci);
- viticultur (vi de vie pentru vin i struguri de mas);
- culturi permanente (fructe);
- creterea animalelor pentru lapte;
- creterea animalelor (excluznd laptele);
- granivore (porci i psri);
- mixt (creterea animalelor pentru lapte i carne/culturi vegetale i creterea animalelor).

2. Tipul de producie cuprinde:
- produse agricole ecologice;
- produse agricole convenionale.
Indicatori adiionali

Tip de
indicator
Indicator
inta
2007- 2013
Realizare
Numr de exploataii de semi-subzisten sprijinite
20.720
Numr de exploataii sprijinite aparinnd membrilor formelor asociative
6.670
Numr de forme asociative sprijinite
670
Numr de exploataii care produc i utilizeaz energia regenerabil
445
Rezultat
Numr de exploataii care ndeplinesc standardele comunitare, ca urmare a
sprijinului

20.000


Alocarea financiar suplimentar de 148.000.000 euro (fonduri publice), nu va conduce la o
cretere a targetului indicatorului Numrul total al exploataiilor sprijinite. n urma
analizrii stadiului implementarii acestei msuri, avnd n vedere faptul c n prezent sunt in
curs de angajare toate fondurile disponibile iar obiectivul stabilit iniial nu a fost atins, pentru
ca Programul s conin obiective ct mai realiste, exploataiile care vor fi sprijinite ca urmare
a realocarii vor fi parte a targetului stabilit iniial.

Indicatori afereni suplimentrii fondurilor prin realocarea propus
de 148.000.000 euro (fonduri publice)

Tipul de
indicator
Indicator
inta
2012-2013
Realizare
Numr de exploataii care primesc sprijin pentru investiii
Volumul total al investiiilor (Euro)
Numr de exploataii de semi-subzisten sprijinite
800
296.000.000
400

--
Valoarea indicatorilor a fost calculat la nivel de ax.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

221
Anex
Descrierea standardelor comunitare n vigoare

Nr.
crt.
Standardul Legislaia UE Legislaia naional
Data la care
standardul
devine
obligatoiu
Data la care se
ncheie perioada
de graie*
Tipuri de investiii
1. Protecia apelor
mpotriva polurii cu
nitrai din surse agricole
Directiva Consiliului nr.
91/676/CEE din 12 decembrie
1981 privind protecia apelor
mpotriva polurii cu nitrai
provenii din surse agricole -
Art.4 i 5


Hotrrea nr.964/2000 din 13 oct.
2000 privind aprobarea Planului de
aciune pentru protecia apelor
mpotriva polurii cu nitrai provenii
din surse agricole, cu modificrile i
completrile ulterioare

Ordinul comun al Ministerului
Mediului i Ministerului Agriculturii,
Pdurilor i Dezvoltrii Rurale
nr.1552/743/2008 pentru aprobarea
listei localitilor, pe judee, unde
exist surse de nitrai din activiti
agricole.

Planul de Aciune mpotriva polurii
cu nitrai din surse agricole a fost
aprobat de ctre Comisia
Interministerial pentru aplicarea
Planului de Aciune mpotriva polurii
cu nitrai din surse agricole format
din Ministerul Mediului i Pdurilor,
Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii
Rurale, Ministerul Sntii i
Ministerul Administraiei i Internelor
n data de 14.10.2010, devenind
obligatoriu de la aceast dat.
14.10.2010
(doar pentru
zonele nou
desemnate
conform O
MM /MADR
nr. 1552
/743/2008)
14.10.2013
(doar pentru
zonele nou
desemnate
conform O MM
/MADR nr. 1552
/743/2008)
a.Construirea i /sau modernizarea cldirilor
utilizate pentru producia agricol la nivel de
ferm, n vederea proteciei apelor mpotriva
polurii cu nitrai din surse agricole
b.Achiziionarea de noi maini, utilaje,
echipamente, accesorii necesare pentru
transportul, depozitarea i utilizarea
biomasei/gunoiului de grajd pentru protecia
apelor mpotriva polurii cu nitrai din surse
agricole

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

222
2. Prevenirea i controlul
integrat al polurii,
respectiv reducerea
emisiilor n aer, ap i
sol, precum i gestionarea
deeurilor

Directiva Consiliului nr.
96/61/CE privind prevenirea i
controlul integrat al polurii

Ordonana de Urgen nr. 152 din 10
noiembrie 2005 privind prevenirea i
controlul integrat al polurii, cu
modificrile i completrile ulterioare
01.01.2007 31.12.2009 a.Construirea i/sau modernizarea cldirilor
utilizate pentru producia agricol la nivel de
ferm, inclusiv celor utilizate pentru protecia
mediului mpotriva polurii
b. Achiziionarea de noi maini, utilaje,
echipamente, accesorii pentru scopuri agricole,
inclusiv a celor utilizate pentru protecia mediului
3. Standarde privind
comercializarea de ou
Regulamentul (CE) nr. 1907/1990
Regulamentul (CE) nr. 2295/2003
Regulamentul (CE) nr. 1028/
2006
Regulamentul (CE) nr. 557/2007
Regulamentele (CE) nr. 1907/1990,
2295/2003, 1028/2006, 557/2007 se
aplic direct n legislaia naional
ncepnd cu 01.01.2007.
01.01.2007 01.01.2010 Achiziionarea de echipamente tehnologice
pentru marcarea oulor n vederea ambalrii
4. ndeplinirea
standardelor pentru
lapte crud
Regulamentul (CE) nr. 852/2004
Regulamentul (CE) nr. 853/2004
Regulamentul (CE) nr. 854/2004
Regulamentul (CE) nr.
2074/2005
Regulamentul (CE) nr.
1664/2006
Decizia 2009/852/CE
Regulamentele (CE) nr. 852/2004,
853/2004, 854/2004, 2074/2005,
1664/2006 se aplic direct n legislaia
naional ncepnd cu 01.01.2007.
Ordinul nr.67/2009 privind aprobarea
Planului de masuri pentru
mbuntirea calitii laptelui crud de
vac

31.12.2011

31.12.2014
a.Construirea i/sau modernizarea cldirilor
pentru producia i/sau depozitarea laptelui de
vac, inclusiv cele utilizate pentru protecia
mediului
b. Achiziionarea de noi maini, utilaje,
echipamente, acesorii pentru producia i/sau
depozitarea laptelui de vac , pentru transport,
inclusiv cele utilizate pentru protecia mediului
5. ndeplinirea
standardelor de
comercializare la
legume i fructe
proaspete
Regulamentul (CE) nr.
1148/2001
Ordinul nr. 592/24 august 2006
privind efectuarea controlului de
conformitate cu standardele de
comercializare la legumele i fructele
proaspete, cu modificrile i
completrile ulterioare
06.10.2006 06.10.2009 a. Construirea i/sau modernizarea cldirilor
utilizate pentru colectarea, pstrarea i
comercializarea legumelor i fructelor proaspete
b. Achiziionarea de noi maini, utilaje,
echipamente pentru sortare, ambalare, rcire i
depozitare a legumelor i fructelor praospete
6. Standarde minime
pentru protecia
ginilor outoare
Directiva Consiliului nr.
1999/74/CE
Ordinul nr. 136 din 16 iunie 2006
pentru aprobarea Normei sanitare
veterinare privind standardele minime
pentru protecia ginilor outoare, cu
modificrile i completrile ulterioare18.08.2006
31.12.201118.08.2009
31.12.2014
a. Construirea i/sau modernizarea cldirilor
utilizate pentru protecia ginilor outoare,
inclusiv a celor utilizate pentru protecia mediului
b. Achiziionarea de noi maini, utilaje,
echipamente pentru protecia ginilor outoare,
inclusiv a celor utilizate pentru protecia mediului
Punctele a) i b) se aplic pentru:
- sistemul alternativ de cretere;
- sistemul de cuti mbuntite.
7. Principii i cerine
generale ale legislaiei n
domeniul alimentar, de
nfiinare a Autoritii
europene a securitii
alimentare i de stabilire
a procedurilor
Regulamentul Parlamentului
European i al Consiliului (CE)
nr. 178/2002 din 28 ianuarie 2002
de stabilire a principiilor i
cerinelor generale ale legislaiei
n domeniul alimentar, de
nfiinare a Autoritii europene
Regulamentul (CE) nr. 178/2002 se
aplic direct n legislaia naional
ncepnd cu 01.01.2007.

01.01.2007 01.01.2010 a. Construirea i/sau modernizarea cldirilor
utilizate pentru producie i comercializare a
produselor alimentare i a hranei pentru animale
b. Achiziionarea de noi maini, utilaje,
echipamente pentru mbuntirea produciei,
procesrii i comercializrii produselor
alimentare, precum i a hranei pentru animale,

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

223
referitoare la securitatea
produselor alimentare n
toate etapele producerii,
prelucrrii i distribuiei
a securitii alimentare i de
stabilire a procedurilor
referitoare la securitatea
produselor alimentare

incluznd: ambalare, rcire, refrigerare, uscare i
depozitare
8.
Standarde minime
pentru protecia vieilor
Directiva 2008/119/CE din 18
decembrie 2008 de stabilire a
normelor minime de protecie a
vieilor.
Norma sanitar veterinar ce stabilete
standarde minime pentru protecia
vieilor, aprobat prin Ordinul
preedintelui Autoritii Naionale
Sanitare Veterinare i pentru
Sigurana Alimentelor nr.
72/15.08.2005, cu modificrile i
completrile ulterioare
19.02. 2006 19.02.2009 a Construirea/modernizarea cldirilor utilizate
pentru protecia vieilor, inclusiv a celor utilizate
pentru protecia mediului
b. Achiziionarea/instalarea de noi maini, utilaje,
echipamente pentru, protecia vieilor, inclusiv a
celor utilizate pentru protecia mediului
9. Standarde minime
pentru protecia porcilor

Directiva 2008/120/CE a
Consiliului din 18 decembrie
2008 de stabilire a normelor
minime de protecie a porcilor.

Norma sanitar veterinar care
stabilete standarde minime pentru
protecia porcinelor aprobat prin
Ordinul preedintelui Autoritii
Naionale Sanitare Veterinare i
pentru Sigurana Alimentelor nr.
202/25.08.2006, cu modificrile i
completrile ulterioare
01.01.2007

01.01.2010 a. Construirea/modernizarea cldirilor utilizate
pentru protecia porcilor, inclusiv a celor utilizate
pentru protecia mediului
b. Achiziionarea/instalarea de noi maini, utilaje,
echipamente pentru protecia porcilor, inclusiv a
celor utilizate pentru protecia mediului
10. Standarde minime
pentru protecia
animalelor din cresctorii
Directiva Consiliului nr.
98/58/CE din 20 iulie 1998
privind protecia animalelor din
cresctorii - art.4
Norma sanitar veterinar privind
protecia animalelor de ferm,
aprobat prin Ordinul preedintelui
Autoritii Naionale Sanitare
Veterinare i pentru Sigurana
Alimentelor nr. 75/15.08.2005, cu
modificrile i completrile ulterioare.
25.08.2005 25.08.2008 a. Construirea/modernizarea cldirilor utilizate
pentru protecia animalelor din cresctorii,
inclusiv a celor utilizate pentru protecia mediului
b. Achiziionarea de noi maini, utilaje,
echipamente pentru protecia, animalelor din
cresctorii, inclusiv a celor utilizate pentru
protecia mediului
11. Standarde privind
protecia i bunstarea
animalelor n timpul
transportului
Regulamentul (CE) nr. 1/2005 Ordin nr. 83 din 31 martie 2006
pentru aprobarea Normei sanitare
veterinare privind respectarea
condiiilor de bunstare a animalelor
pe durata transportului, cu
modificrile i completrile ulterioare.
Ordinul nr. 62 din 7 martie 2007
pentru aprobarea Normei sanitare
veterinare privind procedura de
nregistrare i autorizare sanitar
veterinar a unitilor i a mijloacelor
de transport din domeniul sntii i
al bunstrii animalelor.
22.03.2007 22.03.2010
Achiziionarea de noi mijloace de transport
specializate, echipamente necesare pentru
mbuntirea condiiilor privind bunstarea
animalelor n timpul transportului.
12. Puritatea seminelor de
cereale
Directiva nr. 66/402/CEE privind
comercializarea seminelor de
cereale
Ordin nr. 1262/2005 pentru aprobarea
regulilor i normelor tehnice privind
producerea n vederea comercializrii,
controlul , certificarea calitii i
comercializarea seminelor de cereale,

14.04.2007

14.04.2010
Achiziionarea de noi maini, utilaje,
echipamente pentru respectarea cerinelor privind
puritatea fizic a seminelor de cereale.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

224
modificat i completat prin Ordinul nr.
149/2007 .
13. Puritatea seminelor de
plante furajere
Directiva nr. 66/401/CEE
privind comercializarea
seminelor de plante furajere
Ordin nr.1263/2005 pentru aprobarea
regulilor i normelor tehnice privind
producerea n vederea comercializrii,
controlul, certificarea calitii i
comercializarea seminelor de plante
furajere, modificat i completat prin
Ordinul nr.148/2007

21.04.2007

21.04.2010
Achiziionarea de noi maini, utilaje,
echipamente pentru respectarea cerinelor privind
puritatea fizic a seminelor de plante furajere.
14. Puritatea seminelor de
plante oleaginoase i
textile
Directiva Consiliului nr.
2002/57/CE privind
comercializarea seminelor de
plante oleaginoase i textile
Ordin nr. 1264/2005 pentru aprobarea
regulilor i normelor tehnice privind
producerea n vederea comercializrii,
controlul, certificarea calitii i
comercializarea seminelor de plante
oleaginoase i textile, modificat i
completat prin Ordinul nr. 150/2007

23.04.2007

23.04.2010
Achiziionarea de noi maini, utilaje,
echipamente pentru respectarea cerinelor privind
puritatea fizic a seminelor de plante oleaginoase
i textile.
15. Puritatea seminelor de
legume
Directiva Consiliului nr.
2002/55/CE privind
comercializarea seminelor de
legume
Ordin nr. 1366/2005 pentru aprobarea
regulilor i normelor tehnice privind
producerea n vederea comercializrii,
controlul, certificarea calitii i
comercializarea seminelor de legume,
modificat i completat prin Ordinul nr.
433/2007
01.07.2007 01.07.2010 Achiziionarea de noi maini, utilaje,
echipamente pentru respectarea cerinelor privind
puritatea fizic a seminelor de legume.
16. Puritatea seminelor de
sfecl


Directiva Consiliului nr.
2002/54/CE privind
comercializarea seminelor de
sfecl
Ordin nr. 1265/2005 pentru aprobarea
regulilor i normelor tehnice privind
producerea n vederea comercializrii,
controlul, certificarea calitii i
comercializarea seminelor de sfecl,
modificat i completat prin Ordinul
nr.147/200713.04.2007


13.04.2010Achiziionarea de noi maini, utilaje,
echipamente pentru respectarea cerinelor privind
puritatea fizic a seminelor de sfecl.
17. Puritatea cartofului
pentru smn
Directiva Consiliului
nr.2002/56/CE privind
comercializarea cartofului pentru
smn
Ordin nr. 1266/2005 pentru aprobarea
regulilor i normelor tehnice privind
producerea n vederea comercializrii,
controlul, certificarea calitii i
comercializarea cartofilor pentru
smn cu modificrile i
completrile ulterioare
06.02.2006 06.02.2009 Achiziionarea de noi maini, utilaje,
echipamente pentru respectarea cerinelor privind
puritatea fizic a cartofului pentru smn.
18. Puritatea materialului
de nmulire vegetativ
a vieide-vie
Directiva Consiliului nr.
68/193/CEE privind
comercializarea materialului
sditor pentru nmulirea viei
de vie
Ordin nr. 1267/2005 pentru aprobarea
regulilor i normelor tehnice privind
producerea n vederea comercializrii,
controlul, certificarea calitii i
comercializarea materialului de
nmulire vegetativ a viei de vie,
modificat i completat prin Ordin ul
nr. 8/2006
28.03.2006
28.03.2009
Achiziionarea de noi echipamente i tehnologii
necesare pentru verificarea puritii fizice a
materialului sditor pentru nmulirea viei de vie.
19. Puritatea materialului Directiva Consiliului nr. Ordin nr. 1295/2005 pentru aprobarea Achiziionarea de noi echipamente i tehnologii

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

225
de nmulire i plantare
fructifer
92/34/CEE privind
comercializarea materialului de
nmulire i plantare fructifer
regulilor i normelor tehnice privind
producerea n vederea comercializrii,
controlul, certificarea calitii i
comercializarea materialului de
nmulire i plantare fructifer,
modificat i completat prin Ordin ul
nr. 8/200628.03.200628.03.2009
necesare pentru verificarea i asigurarea puritii
fizice a materialului de nmulire i plantare
fructifer.
20. Puritatea materialului
de nmulire a
plantelor ornamentale
Directiva Consiliului nr.
98/56/CE privind comercializarea
materialului de nmulire al
plantelor ornamentale
Ordin nr. 1268/2005 pentru aprobarea
regulilor i normelor tehnice privind
producerea n vederea comercializrii,
controlul, certificarea calitii i
comercializarea materialului de
nmulire al plantelor ornamentale,
modificat i completat prin Ordin ul
nr. 8/200628.03.200628.03.2009
Achiziionarea de noi echipamente i tehnologii
necesare pentru verificarea i asigurarea puritii
fizice a materialului de nmulire a plantelor
ornamentale.
21. Puritatea materialului de
nmulire i plantare
legumicol, altul dect
seminele
Directiva Consiliului nr.
92/33/CEE privind
comercializarea materialului de
nmulire i plantare legumicol,
altul dect seminele
Ordin nr. 1269/2005 pentru aprobarea
regulilor i normelor tehnice privind
producerea n vederea comercializrii,
controlul, certificarea calitii i
comercializarea materialului de
nmulire i plantare legumicol, altul
dect seminele, modificat i
completat prin Ordinul nr. 432/200701.07.200701.07.2010
Achiziionarea de noi echipamente i tehnologii
necesare pentru verificarea i asigurarea puritii
fizice a materialului de nmulire i plantare
legumicol, altul dect seminele.

*Data ncheierii perioadei de graie este n conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1698/2005. Sprijinul este acordat pentru investiii cu scopul de a se conforma standardelor comunitare ntr-o
perioad de maxim 36 de luni de la data la care standardul devine obligatoriu pentru exploaia agricol.
Dup expirarea perioadei de graie n timpul creia standardele sunt considerate ca standarde comunitare nou introduse, toate standardele menionate n tabelul de mai sus vor fi eligibile pentru
sprijin ca standarde existente i vor avea o perioad de graie de 36 de luni de la instalare, pentru tinerii fermieri care primesc sprijin prin Msura 112.
Investiiile finanate pentru ndeplinirea standardelor trebuie s fie finalizate pn la sfritul perioadei de graie, dar plata se poate efectua i ulterior.

Justificare referitoare la necesitatea sprijinului pentru standardele comunitare nou introduse
Sprijinul pentru standardele comunitare nou introduse este acordat agricultorilor pentru a li se permite o perioad de timp corespunztoare pentru a
se pregti n scopul ndeplinirii conformitii cu standardele. Dei termenul limit pentru adoptarea majoritii standardelor a fost pn la data
aderrii, s-a constatat faptul c pregtirea necesit un timp mai ndelungat. n plus, pentru ndeplinirea standardelor este necesar o surs financiar
semnificativ, care implic desfurarea de activiti economice fr obinere de venituri, i din acest motiv agricultorii nu-i pot permite s
realizeze astfel de investiii. Introducerea celor mai multe dintre standardele din list va contribui la protecia mediului. Acest lucru demonstreaz
c este necesar ca agricultorii s fie sprijinii pentru realizarea acestor investiii. Principala posibilitate de a sprijini agricultorii este PNDR 2007-
2013. n perioada de graie de trei ani acordat pentru ndeplinirea conformitii cu standardele menionate, agricultorii pot solicita sprijin i i pot
finaliza investiiile necesare pentru conformitatea cu aceste standarde.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

226

Msura
mbuntirea valorii economice a pdurii
Articole care stau
la baza msurii
Articolul 20 (b) (ii) coroborat cu articolul 27 din Regulamentul (CE) nr.
1698/2005
Articolele 18 i 30 din Reg (CE) nr. 1974/2006 (Comentariu nr.117)
Codul msurii
122

Motivaia sprijinului


Suprafaa pdurilor proprietate privat din Romnia a crescut n ultimii 16 ani ca urmare a
aplicrii legilor retrocedrii adoptate n anii 1991, 2000 i 2005. Astfel, se estimeaz c suprafaa
pdurilor proprietate privat i proprietate public local, va fi de aproximativ 65% din suprafaa
total a pdurilor de 6,233 milioane ha, la sfritul procesului de retrocedare. Una dintre
prioritile sectorului forestier romnesc este cea de asigurare a unui management durabil al
pdurilor recent restituite.
Caracteristic Romniei este faptul c orice proprietar de pdure este obligat s contracteze servicii
silvice cu ocoale silvice specializate. La aceast dat, sunt disponibile date referitoare la numrul
proprietarilor de pdure care au contractat servicii de paz, servicii silvice i servicii de
administrare cu Regia Naional a Pdurilor Romsilva. Astfel, exist circa 80.854 proprietari de
pdure care au contractat servicii pentru aproximativ 778.379 hectare. Mai mult, la sfritul
anului 2006, o suprafa de aproximativ 940.000 ha pduri erau administrate de ocoale silvice
private/independente. Aceste ocoale silvice private au dreptul s ncheie contracte de administrare
cu deintorii de pdure privai i pentru suprafeele de pdure reduse ca mrime.
Avnd n vedere numrul mare de pduri ca urmare a procesului de restituire aflat n desfurare,
al cror proprietari dispun de mijloace i fonduri restrnse pentru aplicarea de msuri de
management forestier, este necesar sprijinirea activitilor de management care contribuie la
creterea valorii economice a pdurilor asigurnd i rolul multifuncional al acestora .
n Romnia, pentru asigurarea gestionrii durabile a pdurilor sunt obligatorii planuri de
amenajare, potrivit legislaiei naionale n vigoare i care sunt elaborate conform normelor tehnice
n vigoare. Aceste planuri de amenajare se bazeaz pe conceptul dezvoltrii durabile, respectnd
principiile continuitii, eficacitii funcionale, conservrii i ameliorrii biodiversitii.
Activitatea de amenajare a pdurilor se organizeaz pe ocoale silvice, uniti de producie sau,
dup caz, uniti de baz constituite la nivelul proprietilor. Constituirea unitilor de producie /
unitilor de baz se bazeaz pe o delimitare respectnd limitele naturale, proprietatea i suprafaa
minim prevazut de normele tehnice n domeniu. Unitile de producie / unitile de baz sunt
mprite n parcele forestiere care reprezint unitile de organizare a teritoriului, acestea avnd
suprafee maxime de 20 ha la cmpie, 30 ha la deal i 50 ha la munte. Subparcela forestier
reprezint o poriune din parcela forestier, care aparine unui singur proprietar i care este
omogen din punct de vedere staional, funcional i al folosinei. Suprafaa minim a subparcelei
forestiere este de 0,5 ha. Planul de amenajare se actualizeaz o dat la 10 ani i conine msuri de
management pentru fiecare subparcel forestier n parte.
Ca urmare a specificaiilor de mai sus, orice suprafa avut n vedere pentru acest msur are o
suprafa minim de 0,5 ha i are plan de amenajare sau un extras dintr-un plan de amenajare
elaborat la o scar mai mare, realizat n concordan cu legislaia naional aflat n vigoare.
Planurile de amenajare forestier se gsesc la administratorul pdurii cu care proprietarul a
ncheiat serviciile de administrare.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

227
Msura are ca efect creterea valorii economice i ecologice a pdurii prin ameliorarea
compoziiei arboretelor cu specii valoroase, indigene, prin utilizarea de echipamente eficiente de
recoltare i plantare, precum i prin desfurarea altor activiti specifice n scopul gestionrii
durabile a pdurilor. Planurile de management sunt eseniale pentru identificarea categoriilor de
lucrri necesare n vederea creterii valorii economice a pdurilor, a cror realizare necesit
investiii consistente de-a lungul vrstei pdurii.
O problem de mare importan pentru asigurarea unui management durabil al pdurilor este
asigurarea de puiei forestieri de calitate superioar. n prezent, majoritatea puieilor forestieri
sunt produi n pepinierele Regiei Naionale a Pdurilor ROMSILVA, care nu este ntotdeauna
interesat, sau nu are posibilitatea s ofere la un pre rezonabil, puiei forestieri pentru pdurile
proprietate privat. Principiul close to nature este principiul de baz n cazul Romniei, care
implic folosirea regenerrii naturale a pdurilor de cte ori este posibil. Acest principiu nu este
suficient n cazul mbuntirii structurii pdurilor artificiale i de productivitate redus, astfel
nct puieii forestieri sunt absolut necesari. Prezenta msur de cretere a valorii economice a
pdurilor are rolul de a sprijini beneficiarii de a-i nfiina pepiniere pentru producerea puieilor
forestieri folosii pentru nevoile proprii.

Obiectivele msurii

Obiectiv general
Creterea valorii economice a pdurilor innd cont de rolul multifuncional i managementul
durabil al pdurilor.

Obiective specifice
- mbuntirea structurii sau refacerea pdurilor slab productive degradate, sprijinirea aplicrii
programelor de refacere a pdurilor slab productive sau neconforme cu tipul natural fundamental
de padure, cum ar fi pdurile de rinoase din afara arealului natural cu specii adapate mai bine
condiiilor locale i cu rezisten mai bun mpotriva factorilor duntori naturali (doborturi de
vnt, atacuri de insecte etc);
- Achiziionarea de echipamente i maini de tiere necesare pentru realizarea msurilor tehnice i
a operaiilor necesare pn la vrsta exploatabilitii (ex. rrituri, elagaj artificial, combaterea
bolilor i duntorilor) i suportul tehnic pentru executarea acestor lucrri (mna de
lucru/servicii);
- Achiziionarea de echipamente i maini necesare lucrrilor silvice de exploatare cu impact
redus asupra mediului, excepie fcnd echipamentele ce realizeaz n acelai timp exploatarea i
procesarea primar a materialului lemnos cum sunt harvesterurile - i care sunt eligibile prin
msura 123;
- Producerea de puiei forestieri de calitate pentru nevoile proprii prin nfiinarea de pepiniere
cnd sunt necesare lucrri de mpdurire n proprietatea forestier .

Obiective specifice
- Creterea numrului de proprietari de pdure care mbuntesc valoarea economic a pdurii la
nivel de exploataie forestier.

Domeniul de aciune i scopul msurii
Prin aceast msur se sprijin investiiile n pdurile care se supun regimului silvic i pentru care
s-au elaborat planuri de amenajare silvic, potrivit legislaiei naionale i care sunt obligatorii.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

228
Sprijinul se va acorda proprietilor forestiere pentru realizarea aciunilor i msurilor prevzute
de planurile de amenajare silvic, sau strns legate de acestea i care contribuie la creterea
valorii economice a pdurilor i pentru investiii n echipament de recoltare a produselor
lemnoase.
Producerea de puiei forestieri n pepinierele silvice este de asemenea sprijinit prin aceast
msur numai n condiiile n care pepiniera face parte din exploataia forestier i este situat n
pdure.
Tipuri de beneficiari

a. Proprietari privai de pdure, persoane fizice sau asociaii ale acestora;
b. Comuniti locale deintoare de pdure n comun (cu drept de proprietate indivizibil) sau
asociaiile acestora;
c. Comune, i municipaliti deintoare de pdure sau asociaiile acestora;
d. Alte categorii de deintori de pdure diferite de proprietatea de stat, deintori de pdure
independeni (biserici, spitale, coli) i asociaiile acestora;
e. Asociaii mixte din oricare din categoriile de mai sus.

Termenul asociaii se refer la acele entiti formate prin liberul consimmnt al membrilor, care
au statut legal conferit de instan n conformitate cu legislaia naional.

Proprietarii de pduri sunt, n principiu, solicitanii pentru finanare i responsabilii pentru
implementarea programului. Oricum, datorit faptului c ei sunt obligai de lege s contracteze
servicii de administrare prin ocoale silvice private sau de stat, documentele pentru solicitare i
alte documente sunt asumate mpreun de proprietar i administrator. Mai mult, pentru facilitarea
procedurilor, proprietarii privai sau formele asociative pot delega ctre administrator, anumite
atribuii i competene cu privire la solicitarea finanrii i execuia proiectelor, avnd la baz
contractul de administrare sau un document adiional la acest contract.

Suprafaa minim de pdure eligibil pentru suport prin aceast msur este de 0,5 ha. Pentru
creterea eficienii i eficacitii sprijinului, anumite categorii de cheltuieli sunt eligibile doar
pentru proprieti forestiere de mari dimensiuni.

Tipuri de investiii

Investiiile vor fi n conformitate cu prevederile planului de amenajare silvic n vigoare i
privesc creterea economic a pdurilor respectnd principiile de gestionare durabil a pdurilor.
nlocuirea arboretelor derivate i a celor din afara arealului natural, situate n siturile Natura
2000, sunt eligibile pentru finanare doar dac sunt nsoite de studii de impact. Aceste proiecte
trebuie s corespund obiectivelor generale ale planului de management a sitului.
Criterii de eligibilitate pentru proiecte:
- Ca urmare a specificaiilor de mai sus, orice suprafa avut n vedere pentru acest msur are
o suprafa minim de 0,5 ha i are plan de amenajare sau un extras dintr-un plan de amenajare
elaborat la o scar mai mare elaborat n concordan cu legislaia naional aflat n vigoare.
- Proiectul trebuie s respecte specificaiile din planul de amenajare i s demonstreze utilitatea
tehnico-economic i funcional prin memoriu justificativ i/sau proiect tehnic;
- Proiectul trebuie s aib acceptul scris al tuturor proprietarilor terenului (persoane fizice i/sau
juridice) i va fi depus odat cu cererea de finanare;

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

229
- Durata de realizare a unui proiect nu poate depi 5 ani de la data aprobrii.

Planul de amenajare are n general urmtorul coninut:
- Aspectele privind proprietatea i situaia administrativ,
- Gospodrirea din trecut a pdurilor (istorie a managementului pdurii respective),
- Stadiul staiunii i al vegetaiei forestiere (elemente privind clima, hidrologia, tipul de sol,
starea sanitar a pdurii),
- Stabilirea funciilor ecologice, economice i sociale ale pdurii (stabilirea compoziiei
pdurii, tratamentul i vrsta la care se poate exploata),
- Reglementarea procesului de producie lemnoas (lucrrile necesare a fi efectuate n funcie
de vrsta pdurii),
- Valorificarea altor produse ale pdurii (produse nelemnose cum sunt ciupercile, plantele
medicinale, fructe etc),
- Protecia fondului forestier (protecia mpotriva incendiilor, a vntului, a bolilor i altor
duntori etc),
- Instalaii de transport, tehnologii de exploatare i construcii forestiere,
- Evoluia pdurii sub raport, calitativ, cantitativ i valoric.

Investiii eligibile

A. Indiferent de suprafaa de pdure:
- Costuri pentru achiziionarea materialului de plantat, costurile de instalare a culturilor,
pentru mbuntirea structurii arboretelor n concordan cu tipul natural fundamental de
pdure;
- Costuri pentru refacerea arboretelor slab productive i substituirii celor derivate;
- Costuri pentru realizarea lucrrilor de ngrijire i conducere a arboretelor prevzute n
planurile de amenajare, incluznd rritura pre-comercial;
- Costuri generale ale proiectului reprezentnd: taxe pentru arhiteci, ingineri i consultani,
proiecte tehnice, achiziionarea de patente i licene, n procent de maxim 10% din valoarea
proiectului.
B. Pentru suprafee de pdure mai mari de 10 ha:
- Costuri pentru achiziionarea de maini, echipamente i materiale pentru suprafeele incluse n
Catalogul Naional al materialelor forestiere de reproducere (ex: Livezi semincere, Prini de
familii) i n suprafeele desemnate pentru conservarea resurselor genetice forestiere.
- Costurile pentru crearea cilor de acces n interiorul arboretelor, pentru facilitarea executrii
lucrrilor silvice prevzute n planurile de amenajare.
- Costuri pentru achiziionarea de maini, echipamente i materiale pentru realizarea lucrrilor
de ngrijire i conducere a arboretelor prevzute n planurile de amenajare (ex. plantri,
descopleiri, curiri, combatere boli i duntori).
- Costuri pentru nfiinarea de pepiniere forestiere, inclusiv achiziionarea de maini,
echipamente i materiale pentru producerea de material forestier de reproducere de calitate,
numai n cazuri excepionale cum sunt acelea ca pepiniera s fac parte din exploataia
forestier i pe terenuri din fond forestier.
C. Pentru suprafee de pdure mai mari de 100 ha sau pentru asociaii care dein suprafee mai
mari de 100 ha:

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

230
- Costuri pentru achiziionarea de echipamente i maini necesare pentru activitatea de
exploatare care au impact redus asupra mediului, altele dect mainile complexe cum ar fi
harvesterurile, n vederea creterii economice a pdurilor.
D. Pentru suprafee de pdure mai mari de 1.000 ha:
- Costuri pentru achiziionarea de echipamente hardware i software necesare pentru elaborarea
documentaiei tehnice cerute de reglementrile forestiere n vigoare.

Investiii neeligibile
i. Nu se finaneaz activitile legate de asigurarea regenerrii pdurii dup eliminarea
arboretului n urma ultimei tieri (art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2005);
ii. TVA-ul, cu excepia TVA-ului nerambursabil conform art. 71 (3) lit. a) din Reglementarea
Consiliului nr. 1698/2005;
iii. Comisioane bancare, costurile garaniilor i cheltuieli similare;
iv. Cheltuieli pentru proiectare realizate nainte de aprobarea proiectului, cu excepia anexelor
tehnice ale cererii de finaare (memoriu justificativ, studiu de fezabilitate, proiect tehnic);
v. Costuri de schimb valutar, taxe i pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate
contului euro APDRP;
vi. Cheltuieli efectuate de administraia public, incluznd APDRP i n special cheltuieli de
regie, chirii i salarii ale personalului angajat n activiti de management, implementare,
monitorizare i control;
vii. Achiziia de bunuri second hand;
viii. Achiziia de mijloace de transport cu excepia celor specializate, identificate n studiul de
fezabilitate;
ix. Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobnzi, prima de
asigurare, etc. Leasingul este eligibil doar dac are ca rezultat transferul de proprietate al
bunului n posesia beneficiarului n perioada de implementare a proiectului, pn la
ultima cerere de plat;
x. Impozite, taxe vamale, taxe de import;
xi. Nu sunt eligibile investiiile n pduri i alte terenuri acoperite de vegetaie forestier care
aparin statului, unei regiuni sau unei ntreprinderi publice, i pdurile care aparin
persoanelor juridice al cror capital este deinut, n proporie de cel puin 50% de stat, de
o regiune sau o ntreprindere public.

Criterii de selecie
Criteriile de selecie sunt urmtoarele:
- Dup tipurile de pduri n care sunt prevzute investiii: - se va acorda prioritate proiectelor de
mbuntire a structurii arboretelor, proiectelor de refacere a arboretelor slab productive i a
substituirii celor derivate;
- Dup tipul lucrrilor de ngrijire i conducere din pdure: - prioritate va fi acordat achiziionrii
de echipamente i maini i a executrii lucrrilor de ngrijire i conducere n arboretele tinere
n detrimentul achiziionrii de echipamente de tiere i a rriturilor pre-comerciale;

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

231
- Dup structura proprietii i mrimea suprafeei pentru care se ntocmete proiectul: - Prioritate
va fi acordat asociaiilor de proprietari de pdure, apoi a suprafeelor mari de pduri, i la
urm proprietilor mici i individuale.

Toate proiectele eligibile vor fi punctate n acord cu criteriile de selecie mai sus menionate.
Sistemul de selecie este cel prevzut la capitolul 5.2.4. Procedura de selecie.

Aria de aplicare
Pdurile aflate n proprietate privat a persoanelor fizice i juridice i proprietatea public a
unitilor administrative locale.

Volumul sprijinului
Sprijinul public (comunitar i naional) acordat n cadrul acestei msuri nu va depi 50% din
totalul cheltuielilor eligibile.
n zonele defavorizate (LFA) i n siturile Natura 2000 sprijinul public va fi limitat la 60% din
totalul cheltuielilor eligibile.
Plafonul maxim al sprijinului pentru un proiect nu poate depi 1.000.000 Euro.
Beneficiarii acestei msuri pot solicita Ageniei de pli plata unui avans n cuantum de pn la
50% din ajutorul public pentru investiii, conform articolului 56 din Regulamentul (CE) nr.
1974/2006 privind regulile de aplicare ale Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1698/2005 privind
acordarea sprijinului pentru dezvoltare rural din FEADR, iar plata este condiionat de
constituirea unei garanii bancare sau a unei garanii echivalente, corespunztoare unui procent de
110% din valoarea avansului. Garania depus se elibereaz numai n cazul n care Agenia de
pli stabilete c suma cheltuielilor efectuate care corespund sprijinului public pentru investiii a
depit valoarea avansului.

Finanare

Cheltuial public: 135.865.578 Euro
Costuri totale: 247.028.324 Euro

Corelarea cu alte msuri din FEADR i alte fonduri

Sprijinul acordat acestei msuri este complementar aciunilor prevzute n cadrul altor msuri din
Axa 1 i Axa 2 a PNDR.

Cuantificarea obiectivelor pentru indicatorii comuni UE
Tipul de
indicator
Indicator
inta
2007-2013
Realizare
Numrul de exploataii forestiere sprijinite
mprit n funcie de tipul de proprietar:
- proprietari privai - individuali sau asociaii
- municipaliti individuali sau asociaii
- alii
1.647

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

232
Volumul total al investiiilor
mprit n funcie de tipul de proprietar:
- proprietari privai - individual sau asociaii
- municipaliti- individual sau asociaii
- alii
247.028.324
Rezultat
Numrul de exploataii care introduc noi produse i/sau tehnologii
(defalcare dup tipul de redistribuire a produciei)
1.200
Creterea valorii adugate brute n expoataiile sprijinite (mil. Euro)
24
Indicator adiional:
Numrul de proiecte de mbuntire a structurii pdurii 600
Numr de hectare pe care s-a mbuntit structura pdurii 6.000
Impact
-

Cretere economic (mil. Euro)
din care contribuia msurii 122
2.396,419
Creterea productivitii muncii Cretere
anual cu 8%

-
Valoarea indicatorilor a fost calculat la nivel de ax.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

233

Msura
Creterea valorii adugate a produselor agricole
i forestiere
Articole care stau
la baza msurii
Articolele 20 (b) (iii) i 28 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005,
Articolul 19 i punctul 5.3.1.2.3 din Anexa II a Regulamentului (CE) nr.
1974/2006, Articolul 34 i Anexa VIII seciunea II (3) din Tratatul
privind aderarea Romniei la Uniunea European
Articolul 1 punctul 2 (1) (b, c, e) al Regulamentului (CE) nr.473/2009
Anexa Regulamentului (CE) nr. 74/2009
Articolul 1 punctul (9) Regulamentul (CE) nr. 363/2009

Codul msurii
123

Motivaia sprijinului

n Romnia industria alimentar reprezint principala pia de desfacere pentru produsele
obinute n sectorul primar. Numrul ntreprinderilor din industria alimentar a crescut n
perioada 1998-2006 cu 585 de uniti, ajungnd n prezent la un numr de aproximativ 11.000.
Ponderea industriei alimentare n cadrul industriei prelucrtoare a fost relativ ridicat, de circa
12% din valoarea produciei industriale n 2005, dar n scdere treptat, cu 4% fa de anul 1998,
ceea ce nseamn c sectorul alimentar, alturi de ntregul sector al industriei prelucrtoare trece
printr-o perioad de restructurare.
Producia principalelor produse alimentare a avut evoluii diferite n perioada de referin. Astfel,
s-au nregistrat creteri ale produciei (fizice) n cazul unor grupe de produse, cum ar fi: preparate
din carne, produse lactate proaspete i brnzeturi, uleiuri comestibile, iar pentru alte grupe de
produse (conserve din legume i fructe, lapte de consum, fin de gru i secar) s-au nregistrat
scderi.
n ceea ce privete dimensiunea ntreprinderilor din industria alimentar, dou treimi din acestea
sunt de dimensiuni mici (sub 9 angajai) iar n jur de 1% sunt foarte mari (peste 250 angajai).
n aceste condiii, microntreprinderile i ntreprinderile mici i mijlocii, ndeosebi cele mai bine
poziionate (care nu numai proceseaz dar i produc materia prim necesar), joac un rol tot mai
important n obinerea de produse cu o mai mare valoare adugat.
mbuntirea calitii materiei prime i restructurarea unitilor agro-alimentare au devenit
obiective principale nc din perioada de preaderare a Romniei la Uniunea European. Comisia
European a acordat o perioad de tranziie, pn la 31 decembrie 2009, pentru unitile de
procesare a laptelui i a crnii, n vederea alinierii acestora la cerinele de igien comunitare
pentru mbuntirea calitii acestor materii prime i obinerii unor produse eligibile pentru
schimburi intracomunitare. n plus, cererea consumatorilor pentru produse de calitate superioar
este n cretere n perioada urmtoare. Astfel, situaia din iunie 2007, privind asigurarea
conformitii n sectorul produciei i prelucrrii crnii (carne roie i de pasre), arat c din
numrul total de 425 de uniti, 123 de uniti corespund normelor Uniunii Europene i sunt
autorizate pentru schimburi intracomunitare, iar 302 sunt aprobate pentru perioada de tranziie
pn la 31.12.2009.
n sectorul lapte i produse lactate, numrul total de uniti este de 259, din care 52 de uniti
corespund normelor Uniunii Europene i sunt autorizate pentru schimburi intracomunitare, iar
207 sunt aprobate pentru perioada de tranziie pn la 31.12.2009.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

234
Deficitul balanei comerciale de produse agro-alimentare, de aproximativ 1,3 miliarde Euro (la
nivelul anului 2005), precum i analiza structurii exporturilor de produse alimentare
demonstreaz c exist o pondere ridicat a produselor alimentare neprocesate, comparativ cu
cele procesate, determinat de slaba competitivitate a acestora.
n industria alimentar se remarc nc un grad redus de specializare a ntreprinderilor, o
productivitate sczut a muncii, un grad redus de utilizare a inovaiilor, un nivel tehnic
necorespunztor, precum i neconformitate cu standardele comunitare. De asemenea, utilizarea
energiei din surse regenerabile este o alternativ pentru reducerea costurilor de producie i
creterea eficienei economice a ntreprinderilor de procesare.
mbuntirea marketingului reprezint de asemenea o premis a creterii competitivitii. Prin
urmare, crearea i dezvoltarea unui sistem de colectare i depozitare a materiilor prime agricole
promovat n principal, de formele asociative (de ex. grupuri de productori) devine o necesitate
imediat n vederea obinerii de produse corespunztoare din punct de vedere cantitativ i
calitativ solicitrilor pieei.
ntreprinderile se confrunt i cu o serie de dificulti legate de managementul deeurilor
acumulate n timpul activitii productive. Pentru a reduce impactul negativ asupra mediului, este
necesar ca ntreprinderile de procesare s acorde o atenie sporit realizrii de investiii pentru
creterea valorii adugate a subproduselor rezultate.

n perioada 2000-2006, prin Msura 1.1 mbuntirea prelucrrii i marketingului produselor
agricole i piscicole din cadrul Programului SAPARD, a fost alocat un sprijin financiar n
valoare de 379,51 milioane Euro (fonduri publice) pentru nfiinarea i modernizarea unitilor de
procesare, prelucrare i marketing a produselor agricole i piscicole. Majoritatea investiiilor
realizate au vizat implementarea cerinelor acquis-ului comunitar, condiii ce trebuiau ndeplinite
pn la data aderrii.
Din 202 obiective de investiii finalizate n cadrul Msurii 1.1 mbuntirea procesrii i
comercializrii produselor agricole i piscicole, reprezentnd obiective noi i modernizri, un
numr de 85 aparin sectorului Carne i ou, 48 sectorului Lapte i produse lactate, 27
sectorului Cereale, 24 sectorului Vin, 17 sectorului Legume-fructe i cartofi, iar 1 obiectiv
sectorului Oleaginoase. S-au creat astfel un numr de 2.232 locuri de munc, din care cele mai
multe n sectorul de procesare carne (1.243) i lapte (515).
Dei industria alimentar a beneficiat n perioada de preaderare de sprijin financiar prin
Programul SAPARD i programe naionale, acest sector continu s se confrunte cu lipsa
conformitii cu standardele comunitare, cu sistemele internaionale de management al calitii
produselor i de Analiz a Pericolelor i Punctelor Critice de Control (HACCP).
Sectorul de procesare agro-alimentar joac un rol foarte important nu numai n crearea de noi
oportuniti pentru ocuparea forei de munc, dar i n nutriie i sntate public.
Numeroase comuniti rurale din zonele bogate n pduri se bazeaz semnificativ pe procesarea
produselor forestiere lemnoase i nelemnoase. Spre deosebire de lemn, care este principalul
produs al pdurii recompensat de pieele existente, produsele nelemnoase ale pdurii includ
semine, fructe, frunze, rini, taninuri, ciuperci, plante medicinale i alte asemenea. Sectorul de
recoltare i procesare a produselor pdurii nu este ns suficient de dezvoltat, n condiiile n care
ntreprinderile implicate sunt adesea de foarte mic dimensiune i au dotri limitate, necesitnd
investiii pentru atingerea standardelor comunitare, privind calitatea produselor, protecia
mediului i asigurarea proteciei muncii. Unitile existente de procesare a produselor forestiere
se confrunt cu probleme cauzate de vechimea i uzura instalaiilor i mainilor de recoltare,
transport i procesare, valoarea adugat sczut a produselor precum i de volumul sczut al

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

235
vnzrilor, avnd implicaii directe asupra productivitii muncii i a output-ului socio-economic.
n plus, exist o utilizare limitat a deeurilor rezultate din operaiunile de procesare n scopuri
energetice, cum ar fi rumeguul, care creaz probleme de mediu suplimentare. Astfel, sunt
necesare investiii pentru modernizarea tehnologiilor de producie cu scopul de a crete valoarea
adugat i calitatea produselor i prin aceasta eficiena general a acestei activiti.
Se prevede c o cretere a valorii adugate a produselor forestiere la nivel de micro-ntreprindere
va conduce la creterea contribuiei sectorului forestier n cadrul economiei locale i regionale.
Avnd n vedere situaia naional existent, sprijinul acordat prin aceast msur va ncuraja
realizarea de investiii pentru procesarea i marketingul produselor agro-alimentare i a
produselor forestiere (lemnoase i nelemnoase), avnd ca int final creterea valorii produselor
prin respectarea condiiilor de calitate i de siguran alimentar precum i satisfacerea cerinelor
de pia. De asemenea, n vederea optimizrii sectorului agroalimentar i forestier, procesarea
produselor agricole i forestiere ar trebui s fie realizat, pe ct posibil, n zonele locale unde
acestea sunt produse, pentru evitarea cheltuielilor suplimentare de transport i a creterii emisiilor
de gaze.
Obiectivele msurii
Obiective generale
Creterea competitivitii ntreprinderilor de procesare agro-alimentare i forestiere prin
mbuntirea performanei generale a ntreprinderilor din sectorul de procesare i marketing a
produselor agricole i forestiere, printr-o mai bun utilizare a resurselor umane i a altor factori de
producie.

Obiective specifice
a) Introducerea i dezvoltarea de tehnologii i procedee pentru obinerea de noi produse
agricole i forestiere competitive;
b) Adaptarea ntreprinderilor la noile standarde comunitare att n etapa de procesare ct i
n cea de distribuie a produselor obinute;
c) mbuntirea veniturilor ntreprinderilor sprijinite prin creterea valorii adugate a
produselor agricole;
d) Creterea valorii adugate a produselor forestiere precum i a eficienei economice a
activitii microintreprinderilor, prin dezvoltarea i modernizarea echipamentelor,
proceselor i tehnologiilor de prelucrare.

Obiective operaionale

Sprijin pentru investiii viznd mbuntirea procesrii i marketingului produselor agricole i
forestiere.

Domeniul de aciune

Sprijinul prin aceast msur se acord pentru realizarea de investiii corporale i necorporale n
cadrul ntreprinderilor pentru procesarea i marketingul produselor agricole care proceseaz
materii prime, incluse n Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunitii Europene, cu excepia
produselor piscicole i care obin produse incluse i neincluse n Anexa I, pentru:
a) Dezvoltarea de noi produse, procese i tehnologii;
b) Promovarea investiiilor pentru producerea i utilizarea energiei din surse regenerabile;

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

236
c) Adaptarea la cerinele pieei, n funcie de resursele locale precum i deschiderea de noi
oportuniti de pia;
d) Promovarea investiiilor pentru producerea biocombustibililor;
e) Promovarea de investiii pentru respectarea standardelor comunitare;
f) Creterea productivitii muncii n sectorul agro-alimentar;
g) Aplicarea msurilor de protecia mediului, inclusiv msuri de eficien energetic;
h) Creterea numrului de locuri de munc i a siguranei la locul de munc.

Pentru investiiile de procesare i marketing a produselor agricole care vizez obinerea de
produse neincluse n Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunitii Europene, vor fi sprijinite
numai sectoarele precizate n schema de ajutor de stat, care va fi conform regulamentelor de
ajutor de stat i numai de la data intrrii n vigoare a acesteia .

De asemenea, sprijinul este acordat pentru investiii corporale i necorporale pentru procesarea i
marketingul produselor forestiere, prin:
a) Creterea eficienei sectorului de procesare i marketing a produselor forestiere prin
inovaii i introducerea de noi tehnologii, maini i echipamente, cu respectarea
standardelor de siguran n munc i de protecie a mediului;
b) Adaptarea la cerinele pieei, a prelucrrii i comercializrii produselor forestiere, n
funcie de resursele locale, i explorarea de noi oportuniti de pia de desfacere;
c) mbuntirea competitivitii unitilor de prelucrare i comercializare a produselor
forestiere prin creterea randamentului instalaiilor i proceselor de prelucrare i a
calitii produselor;
d) Obinerea de surse de energie regenerabil din biomas forestier;
e) mbuntirea dotrilor microntreprinderilor prin achiziionarea de echipamente, utilaje
i maini complexe de recoltare, transport i prelucrare, n cadrul aceluiai proces
tehnologic, a produselor forestiere, cum sunt mainile forestiere multifuncionale de
recoltat cu impact redus asupra mediului, precum i de maini i utilaje speciale pentru
transportul produselor forestiere, din pdure la unitile de procesare primar;
f) Creterea numrului de locuri de munc n sectorul procesrii i valorificrii produselor
forestiere;
g) Creterea productivitii muncii n sectorul forestier;
h) Pentru procesarea produselor forestiere lemnoase sunt eligibile numai operaiile care au
loc nainte de prelucrarea industrial n conformitate cu art. 19 din Regulamentul (CE )
nr. 1974/2006.

Tipul i dimensiunea ntreprinderilor beneficiare
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin aceast msur sunt:
Pentru
produsele
agricole
- Micro-ntreprinderi i ntreprinderi Mici i Mijlocii - definite n
conformitate cu Recomandarea (CE) nr. 361/2003;
- Alte ntreprinderi care nu sunt micro-ntreprinderi, ntreprinderi mici i
mijlocii, definite n conformitate cu art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005,
care au mai puin de 750 angajai sau cu o cifr de afaceri care nu depete 200
milioane euro.

Pentru
produsele
forestiere
- Micro-ntreprinderi - definite n conformitate cu Recomandarea (CE) nr.
361/2003.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

237
Tipul de clasificare ia n considerare diferitele moduri de combinare: ntreprinderi autonome,
legate i partenere.
n ceea ce privete sectorul agricol, beneficiarii msurii, a cror cerere de finanare a fost
selectat, sunt eligibili n cadrul schemei de garantare pentru sectorul agricol cu finanare din
PNDR.
n privina schemelor de ajutor de stat aferente acestei msuri, IMM-urile eligibile, a cror cerere
de finanare a fost selectat, sunt eligibile pentru schema de garantare pentru ntreprinderi mici i
mijlocii.
Un beneficiar care a ndeplinit condiiile de eligibilitate i de selecie prevzute pentru msura
123 sau schemele de ajutor de stat aferente acesteia, este considerat c ndeplinete condiiile
prevzute la art.51 alin.3 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006.

Condiii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului:

a) Proiectul trebuie s respecte conformitatea cu obiectivul general al msurii i cu cel puin
unul din obiectivele specifice;
b) Beneficiarul trebuie s demonstreze mbuntirea performanei generale a ntreprinderii
la data drii n exploatare a investiiei;
c) Beneficiarul sau responsabilul legal al proiectului trebuie s dovedeasc o pregtire
profesional, n raport cu proiectul;
d) Beneficiarul trebuie s prezinte memoriul justificativ sau studiul de fezabilitate;
e) Beneficiarul nu trebuie s fie n dificultate, n nelesul prevederilor din ndrumrile
Comunitii cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea i restructurarea firmelor aflate
n dificultate (Jurnalul Oficial 2004/C 244/02);
f) Beneficiarul trebuie s declare c asigur cofinanarea investiiei;
g) Beneficiarul trebuie s prezinte dovada c va obine toate avizele i acordurile conform
legislaiei n vigoare din domeniul: sanitar-veterinar, sanitar, fitosanitar i de mediu
necesare realizrii investiiei n cadrul proiectului. Pentru toate tipurile de investiii,
potenialii beneficiari trebuie s obin acordul de mediu n conformitate cu legislaia
naional. n anumite situaii menionate n legislaie, acordul de mediu este nsoit
obligatoriu de studiul de impact de mediu, aa cum se prezint la punctul 5.2. din PNDR;
h) n cazul produselor agricole cu cot de procesare, beneficiarul, la depunerea cererii de
finanare, trebuie s fac dovada c deine cot la nivelul investiiei pe care urmeaz s o
realizeze.

Descrierea cerinelor i obiectivelor cu privire la mbuntirea performanei
generale a ntreprinderilor
Sprijinul este acordat pentru investiii corporale i necorporale care conduc la mbuntirea
performanei generale a ntreprinderii beneficiare i care ndeplinesc att standardele naionale ct
i pe cele comunitare.
Planul de afaceri reprezint partea economic a memoriului justificativ n cazul achiziiilor
simple, sau a studiului de fezabilitate n cazul obiectivelor de investiii care au i construcii, iar
beneficiarul unui proiect de investiii trebuie s demonstreze mbuntirea performanei generale
a ntreprinderilor prin ndeplinirea unuia sau mai multor obiective de ordin tehnic, economico-
financiar i de mediu, conform urmtoarei liste indicative:

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

238

n cadrul acestei msuri vor fi sprijinite proiectele care conin elemente ce conduc la
mbuntirea performanei generale a ntreprinderii beneficiare, dup cum urmeaz:
tehnice:
a) mbuntirea i optimizarea fluxurilor de producie, prelucrare i marketing a produselor
agricole i forestiere (de exemplu: creterea randamentului de procesare);
b) Crearea i/sau modernizarea reelelor locale de colectare, a capacitilor de recepionare,
depozitare, condiionare, sortare i ambalare a produselor agricole i forestiere (de
exemplu: prelungirea perioadei de pstrare, creterea calitii produselor);
c) Introducerea de tehnologii i procedee pentru obinerea de noi produse, care s satisfac
diferitele cerine ale consumatorilor (de exemplu: diversificarea gamei de produse);
d) mbuntirea produciei, procesrii i marketingului produselor cu standarde de calitate
superioare, inclusiv produsele ecologice;
e) mbuntirea controlului intern al calitii materiei prime, semifabricatelor, produselor i
subproduselor obinute n cadrul unitilor de procesare i marketing (de exemplu:
creterea siguranei alimentare).

- economico-financiare:
a) Reducerea costurilor de producie;
b) Creterea valorii adugate brute (VAB ) a ntreprinderii;
c) Creterea eficienei utilizrii resurselor de producie;
d) mbuntirea cooperrii orizontale ntre procesatori, unitile care furnizeaz materii
prime i sectorul de desfacere;
e) Creterea viabilitii economice.

- de mediu i siguran alimentar:
a) Reducerea emisiilor poluante i a deeurilor n scopul proteciei mediului (de exemplu:
conformitatea cu nivelul stabilit prin normele de mediu);
b) Creterea gradului de utilizare a energiei din surse regenerabile;
c) mbuntirea siguranei la locul de munc i a condiiilor de igien n producie;
d) mbuntirea calitii produselor prelucrate i a calitii produselor alimentare cu
respectarea cerinelor de siguran alimentar precum i a trasabilitii (de exemplu:
investiii pentru implementarea sistemului de management al calitii, de exemplu: ISO
9000:2005; ISO 9001:2000; ISO 14001:2004 (EMAS); ISO 900; ISO/TR 10013:2001;
ISO 19011:2002; ISO 27001, inclusiv sistemele bazate pe IT etc.).

Obiectivele de ordin tehnic i de mediu sunt prezentate n studiul de fezabilitate sau, dup caz, n
memoriul justificativ, iar obiectivele economico-financiare sunt prezentate n planul de afaceri. n
Ghidul solicitantului se vor detalia cerinele privind criteriile tehnice, economico-financiare i de
mediu pe baza crora se evalueaz mbuntirea performanei generale a exploataiei
solicitantului. Indicatorii stabilii pentru evaluarea performanei vor fi detaliai n Ghidul
solicitantului.

Sectoarele produciei primare

Sectoarele prioritare de producie primar pentru produsele agricole n cadrul msurii sunt: (i)
lapte i produse lactate; carne, produse din carne i ou, (ii) cereale i panificaie, (iii) legume,
fructe i cartofi, (iv) obinerea i utilizarea biocombustibililor, (v) semine oleaginoase, (vi) miere
de albine, (vii) vin.


Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

239
Sectoarele prioritare de producie primar pentru produsele forestiere n cadrul msurii sunt: (i)
lemnoase, (ii) nelemnoase (de exemplu: ciuperci, fructe de pdure, semine, taninuri, plante
medicinale etc., cu excepia produselor rezultate din activitatea de vntoare).

Criterii de selecie
- uniti care au programe de restructurare pn n 2011, cuprinse n anexa avizat de DG
Sanco, pentru ndeplinrea conformitii cu standardele comunitare;
- micro-ntreprinderi care se adapteaz la standardele comunitare nou introduse;
- uniti din sectoarele prioritare n ordinea de prioriti prezentat mai sus;
- IMM-uri din zone unde exist materie prim disponibil i nu exist capaciti de
procesare;
- forme asociative constituite /membri ai unei Organizaii Interprofesionale pentru
Produsele Agroalimentare (OIPA) recunoscut, cu minim 6 luni nainte de lansarea
sesiunii pentru care aplic, conform legislaiei n vigoare;
- s nu mai fi beneficiat de alt sprijin SAPARD/FEADR pentru acelai tip de activitate;
- IMM-uri care sunt att productoare de materie prim ct i procesatoare;
- IMM-uri care proceseaz produse tradiionale;
- s colecteze i/sau s proceseze produse ecologice;
- se va acorda prioritate micro-ntreprinderilor care proceseaz produse lemnoase i care
promoveaz tehnologii de protecia mediului;
- micro-ntreprinderi pentru sacrificare i procesare carne, precum i cele pentru colectare
i procesare lapte.


Punctajele pentru proiectele care prevd investiii n energie regenerabil se acord proporional
cu ponderea acestor investiii, n valoarea total eligibil a proiectului.
Pentru proiectele care proceseaz materie prim din producia proprie, produse tradiionale
atestate, colecteaz i proceseaz produse ecologice punctajul se acord proporional cu ponderea
acestora din producia total realizat.

Toate proiectele eligibile vor fi punctate n acord cu criteriile de selecie mai sus menionate.

Sistemul de selecie este cel prevzut la subcapitolul 5.2.4 Procedura de selecie.


Tipuri de investiii (corporale / necorporale)

Sprijinul va fi acordat pentru investiii corporale i/sau necorporale ntreprinderilor din industria
de prelucrare a produselor agro-alimentare i forestiere .
Investiii corporale (lista indicativ):
Pentru produsele agricole
a) Construcii noi i/sau modernizarea cldirilor folosite pentru procesul de producie,
inclusiv construcii destinate proteciei mediului, infrastructur intern i utiliti, precum
i branamente i racorduri necesare proiectelor;
b) Construcii noi i/sau modernizri pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite
frigorifice en-gross;

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

240
c) Achiziionarea sau achiziionarea n leasing de noi utilaje, instalaii, echipamente, aparate
i costuri de instalare;
d) Investiii pentru mbuntirea controlului intern al calitii materiei prime,
semifabricatelor, produselor i subproduselor obinute n cadrul unitilor de procesare i
marketing;
e) Investiii pentru producerea i utilizarea energiei din surse regenerabile;
f) Achiziionarea sau achiziionarea n leasing de noi mijloace de transport specializate,
necesare activitii de producie i marketing, identificate ca necesare prin studiul de
fezabilitate sau memoriul justificativ.

Pentru produsele forestiere
a) Construcii noi i modernizarea tuturor categoriilor de spaii i ncperi pentru producerea
i stocarea produselor forestiere, necesare realizrii proiectului, inclusiv utiliti i
branamente care nu depesc 10% din valoarea eligibil a proiectului;
b) Achiziionarea sau achiziionarea n leasing de noi instalaii, maini i echipamente
pentru recoltarea (n cazul proceselor tehnologice complexe), transportul i procesarea
primar a produselor forestiere (lemnoase i nelemnoase), precum i investiii pentru
modernizarea i retehnologizarea capacitilor existente, aa cum sunt prevzute n
studiile de fezabilitate, cu respectarea standardelor de mediu i securitate a muncii.

Investiii necorporale pentru produsele agricole i forestiere (lista indicativ):

i. Organizarea i implementarea sistemelor de management al calitii i de siguran
alimentar, dac sunt n legtur cu investiiile corporale ale proiectului;
ii. Cumprarea de tehnologii (know-how), achiziionarea de patente i licene pentru
pregtirea implementrii proiectului;
iii. Costurile generale ale proiectului conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr.
1974/2006, cum ar fi: taxe pentru arhiteci, ingineri i consultani, studii de fezabilitate,
taxe pentru eliberararea certificatelor, avizelor i autorizaiilor necesare implementrii
proiectelor, aa cum sunt ele menionate n legislaia naional, pentru pregtirea
implementrii proiectului (maxim 8% din valoarea total eligibil a proiectului, dac
proiectul prevede i construcii i maxim 3% n cazul n care proiectul nu prevede
realizarea construciilor);
iv. Achiziionarea de software, identificat ca necesar prin studiul de fezabilitate sau
memoriul justificativ.

Investiii care nu se finaneaz prin aceast msur:

i. Procesarea sfeclei de zahr care nu se ncadreaz n cota alocat, precum i procesarea
trestiei de zahr;
ii. Procesarea tutunului;
iii. Investiii pentru uniti de ecarisaj;
iv. Investiii n activitatea de cercetare pentru obinerea de noi produse i tehnologii n
domeniul procesrii i marketingului produselor agricole i forestiere;
v. Investiii care sprijin direct vnzarea cu amnuntul.

Investiiile i costurile neeligibile pentru produsele agricole i forestiere sunt:

i. Construcia sau modernizarea locuinei;
ii. Achiziionarea de bunuri secondhand;

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

241
iii. Achiziionarea de teren;
iv. TVA cu excepia TVA-ului nerecuperabil, n cazul n care este n mod real i definitiv
suportat de ctre beneficiari, alii dect persoanele neimpozabile, conform art. 71 (3), lit.
a din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005;
v. Costuri operaionale, inclusiv costuri de ntreinere i chirie;
vi. Comisioane bancare, costurile garaniilor i cheltuieli similare;
vii. Costuri privind contribuia n natur;
viii. Costuri privind promovarea produselor pe piaa intern prin expoziii, reclame i
publicitate;
ix. Costuri de schimb valutar, taxe i pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate
contului euro APDRP;
x. Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobnzi, prima de
asigurare etc.;
xi. Cheltuieli realizate nainte de aprobarea proiectului, cu excepia studiilor tehnice, a
planurilor de afaceri i a studiilor de fezabilitate;
xii. Achiziia de mijloace de transport pentru uz personal i transport persoane;
xiii. Investiii privind operaiunile de simpl nlocuire n conformitate cu art. 55 din
Regulamentul (CE) nr. 1974/2006;
xiv. Investiiile realizate n cadrul schemelor de sprijin prevzute la Art. 2 (2) din
Regulamentul (CE) nr. 1974/ 2006;
xv. Investiiile realizate de ctre organizaiile de productori din sectorul legume-fructe care
beneficiaz de sprijin prin Organizarea Comun de Pia.

Descrierea standardelor pentru care poate fi oferit o perioad de graie
ntreprinderilor i micro-ntreprinderilor cu scopul de a se conforma cu standardul
nou introdus

ntreprinderi cu perioad de tranziie
Unitile de prelucrare a crnii, a laptelui i produselor lactate meionate n Apendicele B, Anexa
VII a Tratatului privind aderarea Romniei la UE, care beneficiaz de o perioad de tranziie n
vederea ndeplinirii standardelor minime privind mediul, igiena i bunstarea animalelor, vor
primi sprijin s se conformeze standardelor specifice pn la ncheierea perioadei de tranziie
respective sau a perioadei de investiie, oricare dintre acestea se desfoar mai nti (lista
unitilor aflate n tranziie pn la 31 decembrie 2009, menionate n Apendicele B, Anexa VII
a Tratatului privind aderarea Romniei la UE, a fost amendat prin Deciziile CE nr. 23/2007 (J.O.
L 8 din 13.01.2007), nr. 710/2007 (J.O. L 288 din 6.11.2007), nr.465(J.O.L 161 din 20.06.2008),
nr.720 (J.O.L 240 din 09.09.2008), nr. 374(J.O.L 116 din 09.05.2009), nr.852 (J.O.L
312/27.11.2009), nr. 89 (J.O.L. 40/55 din 13.02.2010), nr.651 ( J.O.L 282/39 din 28.10.2010),
nr.654 (J.O.L 283/34 din 29.10.2010) i nr.9 (J.O.L 11 din 10.01.2011). Aceste ntreprinderi care
beneficiaz de o perioad de tranziie pentru ndeplinirea standardelor vor fi sprijinite ca
ntreprinderi prioritare.
Pentru fiecare proiect aparinnd ntreprinderilor cu perioad de tranziie se va verifica dac a mai
primit sprijin public pentru conformarea parial sau integral la standardele comunitare.
n baza Deciziei CE 2010/654/UE, a Deciziei CE 2011/9/UE i a Deciziei CE
2011/898/UE i a eventualelor modificri ulterioare, unitile aprobate de ctre

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

242
Autoritatea Naional Sanitar Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor beneficiaz de
o perioad de tranziie pentru ndeplinirea standardelor, n conformitate cu termenele din
Anexa - Descrierea standardelor comunitare n vigoare. Listele unitilor care beneficiaz
de perioada de tranziie sunt aprobate prin deciziile Comisiei.

Micro-ntreprinderi
Va fi acordat sprijin pentru standardele care intr n vigoare n Romnia dup 1 Ianuarie 2007 sau
au intrat deja n vigoare, dar este nevoie de o perioad de tranziie pentru introducerea lor.
Standardele trebuie s se refere la cerinele sanitar-veterinare, legate de sigurana alimentelor, de
protecia mediului, de sigurana igienic i la locul de munc .
n perioada de implementare a PNDR, ca urmare a introducerii unei noi legislaii privind
standardele comunitare, sprijinul nu poate fi acordat dect pentru investiiile realizate de ctre
micro-ntreprinderi conform art. 28, alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, pentru a
respecta un standard comunitar recent introdus. n acest caz, pentru respectarea standardului n
cauz, se poate acorda o perioad de graie de maximum 36 de luni de la data la care standardul
devine obligatoriu pentru ntreprindere .
Descrierea standardelor comunitare n vigoare este prezentat n Anexa la fia msurii.

Tipul sprijinului
Sprijin public nerambursabil.
Beneficiarii acestei msuri pot solicita Ageniei de pli plata unui avans n cuantum de pn la
50% din ajutorul public pentru investiii, conform articolului 56 din Regulamentul (CE) nr.
1974/2006 privind regulile de aplicare ale Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1698/2005 privind
acordarea sprijinului pentru dezvoltare rural din FEADR, iar plata este condiionat de
constituirea unei garanii bancare sau a unei garanii echivalente, corespunztoare unui procent de
110% din valoarea avansului. Garania depus se elibereaz numai n cazul n care Agenia de
pli stabilete c suma cheltuielilor efectuate care corespund sprijinului public pentru investiii a
depit valoarea avansului.
Potenialii beneficiari ai acestei msuri au la dispoziie facilitile financiare conform pachetului
de acte normative pentru creditarea i garantarea investiiilor, care este n vigoare pn n anul
2009, n special pentru asigurarea cofinanrii proiectelor realizate din fondul SAPARD, intitulat
Programul Fermierul care a constituit principalul instrument pentru creterea absorbiei
fondurilor de pre-aderare. Verificarea respectrii intensitii maxime a ajutorului se va face
naintea semnrii contractului de finanare.

Volumul sprijinului

Pentru microntreprinderi i ntreprinderi mici i mijlocii

Cuantumul sprijinului este de 50% din valoarea eligibil a investiiei, cu un plafon maxim al
sprijinului public nerambursabil de 2.000.000 Euro/proiect.
Cuantumul sprijinului este de 50% din valoarea eligibil a investiiei, cu un plafon maxim al
sprijinului public nerambursabil de 3.000.000 Euro/proiect pentru investiiile care aparin unei
forme asociative i care deservesc membrii acesteia.

Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 versiunea a VIII-a, Martie 2012

243
Cuantumul sprijinului pentru investiiile pentru sacrificare i procesare carne, precum i pentru
colectare i procesare lapte realizate de micro-ntreprinderi este de 50%, dar cu o valoare eligibil
redus care urmeaz a fi stabilit prin ordin al ministrului.

Intensitatea sprijinului pentru regiunea Regiunea de dezvoltare 8 Bucureti Ilfov se limiteaz la
40% din valoarea eligibil n conformitate cu art. 28(3)