Sunteți pe pagina 1din 17

Universitatea Ecologic Bucureti Facultatea de Drept Dr.

Adrian Petre Danciu

Drept bancar i valutar Note sintetice de curs

1. Sistemul bancar romnesc Sistemul bancar romnesc este reprezentat de totalitatea societ ilor bancare constituite pe teritoriul Romniei n vederea desfurrii de activit i bancare. Sistemul bancar romnesc este structurat pe dou niveluri: primul nivel este ocupat de Banca Na ional a Romniei, care potrivit legii 312/2004 coroborat cu legea 58/1998, ocup un nivel superior datorit principalelor atribu ii n domeniul bancar, i anume autorizarea, supravegherea i controlul activit ii bancare pe teritoriul Romniei; cel de-al doilea nivel este atribuit societ ilor comerciale bancare (bncilor comerciale), ce au ca principale atribu ii desfurarea opera iunilor bancare n vederea atragerii i plasrii de fonduri bneti. Evolu ia istoric a sistemului bancar romnesc este una specific acestei zone geografice i strns legat de ntreaga evolu ie economic, social i politic a societ ii romneti. Primele repere istorice cu privire la nfiin area unei bnci apar n legtur banca fra ilor Meitani, doi aromni din mun ii Pint, nfiin at la Iai n secolul 17.

2. Re eaua bancar Re eaua bancar este alctuit de totalitatea entit ilor subordonate unei societ i bancare dispuse ntr-un anumit teritoriu. Termenul de re ea ncearc s eviden ieze legturile indisolubile ntre componentele structurale ale unei bnci comerciale.

Re eaua bancar are o structur piramidal universal acceptat, n vrful piramidei aflndu-se banca central (uneori numit banc mam) i pornind spre baza piramidei, filiale, sucursale, agen ii, ghiee, terminale electronice. Este evident i de necontestat faptul ca o re ea bancar vast, cu ct mai multe componente, determin o activitate bancar ce se desfoar n condi ii mai bune.

3. Banca Na ional a Romniei Potrivit legii nr.312/2004 privind statutul Bncii Na ionale a Romniei, autoritatea public cu atribu ii privind politica monetar i de credit, politica valutar, autorizarea, supravegherea i controlul activit ilor bancare n Romnia, este Banca Na ional a Romniei. Banca Na ional a Romniei este organizat ntr-o re ea teritorial, avnd structur piramidal, ale crei componente sunt Banca central cu sediul n Bucureti, la vrful piramidei i 18 sucursale n teritoriu n urmtoarele jude e : Arad, Arge, Bacu, Bihor, Braov, Buzu, Cluj, Constan a, Dolj, Gala i, Gorj, Iai, Maramure, Mure, Prahova, Sibiu, Suceava, Timi precum i o sucursal n municipiul Bucureti. Func ionarea Bncii Na ionale a Romniei este asigurat de ctre un consiliu de administra ie numit de ctre Parlamentul Romniei pentru o perioad de 5 ani. Structura consiliului de administra ie este urmtoarea : 1 Guvernator, 1 Primviceguvenator, 2 viceguvernatori i 5 membri. Persoanele care fac parte din consiliul de administra ie sunt propuse i numite ca urmare a unor calit i deosebite determinate de activitatea profesional, educa ie i notorietate, precum i a unei moralit i netirbite. Printre atribu iile esen iale ale Bncii Na ionale a Romniei, se afl cele de autorizare, supraveghere i control a activit ii bancare de pe teritoriul Romniei. Banca Na ional a Romniei reprezint stlpul de baz al func ionrii sistemului bancar romnesc. Banca Na ional a Romniei este considerat i banc a bncilor comerciale, n sensul n care, potrivit legii, pentru a ob ine autorizarea de func ionare, societ ile bancare sunt obligate s depun n conturile deschise la Banca Na ional a Romniei sumele ce constituie capitalul social subscris.

Totodat, n cazul unor dezechilibre pe pia a bancar intern Banca Na ional a Romniei poate interveni prin acordarea de credite societ ilor bancare pentru calmarea situa iilor generatoare de crize.

4. Autonomia Bncii Na ionale a Romniei Potrivit Constitu iei Romniei i Legii nr. 312/2004 modificat, Banca Na ional a Romniei se bucur de autonomie n raport cu celelalte autorit i ale statului ntruct Consiliul de administra ie al Bncii Na ionale a Romniei este desemnat de ctre Parlament pentru o perioad determinat de timp de 5 ani, iar legea interzice orice interferen a politicului sau executivului n activitatea Bncii Na ionale. Banca Na ional a Romniei se afl ntr-o rela ie de comunicare cu celelalte autorit i publice (legislativ, executiv, judectoreasc), n spiritul respectrii legilor i a Constitu iei. Singura autoritate public cu atribu ii de control cu privire la activitatea Bncii Na ionale a Romniei este Curtea de Conturi a Romniei, ns doar relativ la actele juridice i opera iunile materiale care nu in de politica Bncii Na ionale a Romniei. Politica Bncii Na ionale a Romniei este independent i se realizeaz n cadrul politic general, avnd n prim plan interesele societ ii n ansamblu cu privire la stabilitatea monetar, economic i politic a rii.

5. Bncile comerciale Potrivit Legii nr. 58/1998 bncile comerciale sunt acele societ i comerciale

constituite cu respectarea Legii nr. 31/1990 privind societ ile comerciale, sub form de societ i comerciale pe ac iuni, n scopul desfurrii de activit i bancare. Principalele activit i bancare constau n atragerea de fonduri bneti de pe pia i plasarea acestora n vederea ob inerii de profit pentru ac ionarii bncii respective i pentru plata dobnzilor la depozitele constituite. Bncile comerciale din ara noastr nu se pot nfiin a fr ob inerea autoriza iei de la Banca Na ional a Romniei i fr vrsarea integral a capitalului social subscris. Cererea de autorizare va fi naintat Bncii Na ionale a Romniei n forma stabilit de aceasta.

Documenta ia care trebuie s nso easc cererea, termenele i procedura de autorizare vor fi stabilite prin reglementrile Bncii Na ionale a Romniei. Condi iile n care autoriza ia poate fi acordat vor fi reglementate de Banca Na ional a Romniei i se vor referi, fr a fi limitative, la: calificarea i experien a profesional a conductorilor bncii; nivelul minim al capitalului social subscris, care trebuie vrsat, n form bneasc, n totalitate, la momentul constituirii; studiul de fezabilitate al bncii; ac ionarii semnificativi i fondatorii bncii; structura

ac ionariatului; sediul bncii; auditorul independent. Banca Na ional a Romniei poate cere unui solicitant s prezinte orice informa ie i documente suplimentare, dac cele prezentate sunt incomplete sau insuficiente. n termen de cel mult 4 luni de la primirea cererii, Banca Na ional a Romniei va aproba constituirea unei bnci sau va respinge cererea i va comunica n scris solicitantului hotrrea sa, mpreun cu motivele care au stat la baza acesteia, n cazul respingerii cererii. n termen de dou luni de la comunicarea aprobrii de constituire, n vederea ob inerii autoriza iei de func ionare vor fi prezentate Bncii Na ionale a Romniei documentele care atest constituirea legal a bncii. n cazul bncilor care se constituie pe calea subscrip iei publice, termenul de prezentare a acestor documente este de opt luni. Banca Na ional a Romniei decide cu privire la autorizarea func ionrii unei bnci n termen de cel mult 4 luni de la data primirii documentelor prevzute la alin. 2. Cererea de autorizare va fi respins, dac: a) documenta ia prezentat este incomplet sau nu este ntocmit n conformitate cu dispozi iile legale n vigoare; b) documenta ia prezentat este insuficient pentru a determina dac: - banca va desfura o activitate n conformitate cu legea; - onorabilitatea, pregtirea i experien a profesional a conductorilor bncii i calitatea ac ionarilor semnificativi sunt corespunztoare pentru ndeplinirea obiectivelor prevzute n studiul de fezabilitate i a activit ilor financiar-bancare propuse a fi desfurate;

c) capitalul social este mai mic dect nivelul minim stabilit de Banca Na ional a Romniei; d) forma juridic este alta dect cea prevzut la art. 9 din lege; e) din evaluarea studiului de fezabilitate i/sau din rapoartele anuale ale bncii strine, dup caz, rezult c banca nu poate asigura realizarea obiectivelor propuse n condi ii compatibile cu buna func ionare a sistemului bancar i cu regulile unei practici bancare prudente, care s asigure clientelei o siguran satisfctoare, sau acestea nu corespund condi iilor existente n cadrul segmentului de pia ce urmeaz a fi acoperit de serviciile oferite de banc; f) conductorii bncii, administratorii sau cenzorii acesteia nu au onorabilitatea necesar, calificarea i experien a profesional adecvate func iei lor, potrivit art. 25, sau cu privire la care a fost luat una dintre msurile prevzute la art. 69 sau 70 din lege; g) calitatea fondatorilor sau a ac ionarilor semnificativi nu corespunde nevoii garantrii unei gestiuni sntoase i prudente a bncii, pentru cauze cum ar fi: - puterea financiar a acestora nu este suficient pentru a evita dependen a de dividendele distribuite sau de alte avantaje pe care le-ar putea ob ine de la banc, n vederea satisfacerii obliga iilor lor financiare n primii 3 ani de activitate a bncii; - sursa fondurilor utilizate pentru ob inerea participa iei este un credit intern; - condamnri penale; - persoanele juridice care au calitatea de fondator sau de ac ionar semnificativ sunt n func iune de mai pu in de 3 ani; h) nainte de ob inerea aprobrii de constituire, fondatorii au fcut comunicri publice asupra nfiin rii sau func ionrii bncii; i) nu sunt respectate prevederile prezentei legi sau reglementrile date n aplicarea acesteia. Prevederile legii se aplic, n mod corespunztor, i n cazul sucursalelor bncilor strine, cererea de autorizare fiind naintat Bncii Na ionale a Romniei de ctre banca strin respectiv. Aadar, n vederea ob inerii autoriza iei, societ ile comerciale bancare trebuie s ndeplineasc toate condi iile prevzute de lege.

6. Opera iunile bancare Opera iunile bancare sunt reprezentate de totalitatea actelor juridice i opera iunilor materiale care privesc atragerea i plasarea de fonduri bneti. Opera iunile bancare se mpart n 3 categorii principale: opera iuni bancare pasive - acestea constau n atragerea de pe pia de fonduri bneti temporar disponibile opera iuni bancare active acestea constau n plasarea fondurilor atrase n pia pentru a realiza profit opera iuni bancare conexe sunt opera iuni care au n vedere deschiderea de conturi, administrarea conturilor bancare, opera iuni de cas, opera iuni privind casetele de valori, consiliere acordat clientelei bncii etc. O categorie aparte de opera iuni bancare o constituie opera iunile speculative pe care o banc le poate ntreprinde cu o singur condi ie i anume n limita capitalului propriu sau a fondurilor bneti proprii.

7. Riscurile activit ii bancare Riscurile n activitatea bancar sunt acele evenimente imprevizibile i nedorite care pot s apar pe parcursul desfurrii activit ilor bancare sau n cursul derulrii contractelor bancare i care pot genera pierderi. Principalele categorii de riscuri n activitatea bancar sunt: riscul imobilizrii de capital riscul insolvabilit ii clientului riscul infla ionist riscul valutar

Riscul imobilizrii de capital - const n producerea pe parcursul desfurrii contractelor de credit bancar a unui eveniment care determin clientul bncii s se afle n imposibilitate temporar de a achita ratele scadente sau de a rambursa capitalul mprumutat de banc. Pentru a evita producerea unui astfel de risc, banca are posibilitatea i, potrivit legii, obliga ia de a stipula n contractele de credit bancar o clauz privind majorarea

dobnzii percepute i aplicarea de penalit i de ntrziere n cazul n care intervine un astfel de moment. Riscul insolvabilit ii clientului - const n producerea unui eveniment pe parcursul desfurrii contractelor de credit bancar care are drept cauz starea de insolvabilitate a clientului, n sensul c acesta nu are nici bunuri i nici venituri urmribile avnd ca efect pierderea capitalului mprumutat. Pentru a prentmpina starea de insolvabilitate a clientului, banca are posibilitatea i obliga ia de a stipula o clauz contractual privind denun area unilateral a contractului i obligarea clientului de a rambursa capitalul mprumutat nainte de termen. Riscul infla ionist - const n deprecierea monedei de contract n timpul desfurrii contractului de credit bancar ca urmare a infla iei monetare ce afecteaz acea moned. Banca, pentru a evita riscul infla ionist, are posibilitatea de a stipula n contract o clauz privind impunerea unei rate a dobnzii real pozitiv, stabilit n raport cu infla ia monetar.

8. Pia a de capital Pia a de capital este reprezentat de totalitatea mecanismelor i institu iilor financiare n care se ntlnete cererea i oferta cu privire la tranzac ionarea de capital. Pia a de capital poate fi definit i ca ansamblul rela iilor i mecanismelor prin care se realizeaz transferul fondurilor de la cei care au surplus de capital ctre cei care au nevoie de capital prin intermediul unor instrumente specifice, denumite valori mobiliare, i prin intermediul unor operatori specifici, respectiv societ ile de servicii de investi ii financiare. Rezult c pia a de capital cuprinde dou fluxuri: pe de o parte fluxul de bani dinspre entit ile care nregistreaz surplus financiar ctre cele care au nevoie de capital; pe de cealalt parte, un flux de valori mobiliare, dinspre entit ile care au nevoie de bani spre cele care nregistreaz surplus de fonduri. Pia a de capital prezint o serie de trsturi specifice:

Transferabilitatea i negociabilitatea produselor (valorilor mobiliare) pe pia a de capital transferul fondurilor se realizeaz prin intermediul instrumentelor specifice, respectiv a valorilor mobiliare.

Aceste instrumente prezint caracteristici de negociabilitate i transferabilitate ceea ce nseamn c ele pot fi transferate de la un proprietar la altul, oferind posibilitatea de intorului de a vinde respectivele instrumente nainte de scaden , iar pre ul lor poate fi negociat. Produsele pie ei sunt instrumente pe termen lung. Intermediarii joac un rol important pe pia a de capital.

Pia a de capital cuprinde dou segmente: Pia a primar reprezint cadrul n care emiten ii valorilor mobiliare atrag fondurile bneti necesare prin emiterea respectivelor valori mobiliare i vnzarea acestora pentru prima dat ctre investitorii interesa i. Astfel, investitorii vor cumpra valori mobiliare nou emise i oferite spre vnzare de ctre emiten i (societ i comerciale care se nfiin eaz prin subscrip ie public, societ i comerciale care i majoreaz capitalul social, guvernele care au nevoie de fonduri, autorit ile administra iei centrale sau locale, etc.). Pia a secundar reprezint cadrul n care se tranzac ioneaz valorile mobiliare anterior emise (pia a la mna a doua). Este reprezentat de burse de valori i pie e extrabursiere (spre exemplu n Romnia de Bursa de Valori Bucureti i Pia a extrabursier Rasdaq). Spre deosebire de pia a primar, n care fluxurile de fonduri i de valori mobiliare se deruleaz ntre emiten i i investitori (asigurnd finan area emiten ilor de valori mobiliare), pe pia a secundar fondurile se mic ntre diveri investitori (emiten ii neatrgnd n acest fel resurse bneti). Pia a secundar este reprezentat n practic de pie ele reglementate de valori mobiliare alte instrumentele financiare care: - func ioneaz regulat i opereaz n mod ordonat; - respect regulile emise sau autorizate de autoritatea n domeniu (n Romnia aceasta este Comisia Na ional a Valorilor Mobiliare), care definete condi iile de

acces pe pia , de operare i de admitere la cota oficial a anumitor valori mobiliare sau a altor instrumente financiare; - respect cerin e de raportare i transparen , n vederea asigurrii protec iei investitorilor. ntre cele dou segmente (pia a primar i pia a secundar) exist o strns legtur, ele influen ndu-se reciproc. Mai mult de att, pia a primar este cea care ofer pie ei secundare produsele care vor fi tranzac ionate iar pia a secundar este cea care ofer pie ei primare infoma ii despre calitatea produselor emise. Totodat pie ele de capital sunt clasificate i n func ie de modul i condi iile de tranzac ionare a capitalului, astfel putnd fi ntlnite: pie e de capital deschise - n care cererea i oferta au la baz libera concuren , iar tranzac ionarea se realizeaz pur i simpu n func ie de ofert; pie e de capital nchise - n care trebuie ndeplinite anumite condi ii privind posibilitatea tranzac ionrii capitalului.

9. Titlurile de valoare Titlurile de valoare sunt reprezentate de acele nscrisuri care confer titularului sau posesorului anumite drepturi patrimoniale sau de crean asupra emitentului sau asupra persoanei indicat n acel nscris. Din considerente de ordin juridic i economic titlurile de valoare se mpart n titluri comerciale de valoare, valori mobiliare, titluri reprezentative ale mrfurilor i titluri de stat. Titlurile comerciale de valoare Titlul comercial de valoare reprezint un nscris (titlu) n temeiul cruia posesorul su legitim este ndrept it s exercite, la o dat determinat, dreptul artat n nscris. Titlurile comerciale de valoare au urmtoarele caracteristici: - nscrisul are caracter constitutiv; - nscrisul are caracter formal; - nscrisul are caracter literal; - nscrisul confera un drept autonom.

Titlurile comerciale de valoare (efectele de comer ) - sunt nscrisuri care dau posesorilor legitimi dreptul la plata unei sume de bani. ntrucat efectele de comer sunt nscrisuri care exprim n moned valoarea pe care o ncorporeaz, ele indeplinesc func ia de numerar, de instrument de plat (fiind denumite figurativ si moneda comercian ilor). n func ie de con inutul lor, titlurile comerciale de valoare se clasific n trei categorii: a) cambia, care este un nscris prin care o persoan d dispozi ie altei persoane sa plateasc o sum de bani, la scaden , unei a treia persoane sau la ordinul acesteia. b) biletul la ordin, care este un nscris prin care o persoan se oblig s plateasc o sum de bani la scaden unei alte persoane sau la ordinul acesteia. c) cecul, care este un nscris prin care o persoan d ordin unei bnci la care are un disponibil sa plateasc o sum de bani unei persoane sau la ordinul acesteia. Valorile mobiliare Sunt acele nscrisuri care atribuie titlularilor anumite drepturi complexe, patrimoniale i personal nepatrimoniale. Fac parte din aceast categorie ac iunile i obliga iunile emise de societ ile comerciale. a) Ac iunile - sunt titluri reprezentative ale contribu iei asocia ilor, constituind frac iuni ale capitalului social, care confer titularilor sau posesorilor calitatea de ac ionar. Aceste nscrisuri dau titlularului anumite drepturi cum ar fi dreptul la dividende, dreptul la vot n adunarea general, dreptul la restituirea valorii nominale, n caz de dizolvare sau lichidare a societ ii, etc. Ac iunile sunt titluri de credit negociabile care circul n condi iile legii. b) Obliga iunile - sunt nscrisuri emise de o societate comercial n schimbul sumelor de bani mprumutate, care ncorporeaz ndatorirea societ ii de a rambursa aceste sume i de a plti dobnzile aferente. Titularii sau posesorii nscrisurilor sunt creditori ai societ ii i, n aceast calitate, au dreptul la restituirea sumei datorate, la scadent, i la plata dobnzilor

10

cuvenite. Obligatiunile sunt i ele titluri de credit negociabile, care circul n condi iile legii. Titlurile reprezentative ale marfurilor Sunt nscrisuri care confer un drept real (de proprietate sau de garan ie) asupra unor mrfuri aflate n depozit n docuri, antrepozite, etc. Posesorul titlului este titularul dreptului real asupra mrfurilor i, n consecint, dispune de ele. Din aceast categorie fac parte conosamentul, recipisa de depozit i warantul. Titlurile de stat Potrivit Legii nr. 313/2004 privind datoria public, titlurile de stat reprezint instrumente financiare care atest datoria public sub forma de bonuri, certificate de trezorerie, inclusiv certificatele de trezorerie pentru popula ie nerscumparate la scaden i transformate n certificate de depozit sau alte instrumente financiare, constituind mprumuturi ale statului n moneda na ionaa sau n valut, pe termen scurt, mediu si lung. Acestea pot fi emise n form materializat sau dematerializat, nominative sau la purttor, i pot fi negociabile sau nenegociabile. Titlurile de stat sunt emise conform unui calendar previzional anual, stabilit i anun at n luna decembrie a fiecarui an de Ministerul Finan elor Publice.

10.

Bursa de valori Cel mai adesea, termenul de burs desemneaz o institu ie a economiei capitaliste, o

pia organizat i reglementat prin lege, necesar pentru desfurarea schimburilor de mrfuri i valori. Ca institu ie specific economiei de pia , bursa poate fi definit ca asocia ie, organiza ie a comercian ilor, industriailor, agricultorilor, armatorilor, bancherilor, asigurtorilor etc. n vederea negocierii de valori publice i private, mrfuri, monede, devize. Bursa s-a nscut din dezvoltarea i multiplicarea continu a opera iunilor comerciale, dup ce ele au trecut printr-o serie de prefaceri i o anumit evolu ie n timp. Ini ial schimburile de valori au fost mult nlesnite prin ntlnirea dintre productori i beneficiari n locurile i zilele convenite, n felul acesta au aprut pie ele zilnice i sptmnale pentru mrfurile de consum curent, iar pentru alte cerin e, pie ele organizate la intervale mai mari de timp.

11

Comer ul cu ridicata a ridicat organizarea de pie e, n deosebi anuale sub forma trgurilor care se deosebeau de pie e prin aceea c nu consumatorii, ci comercian ii erau partenerii de tranzac ii ai productorilor, ns n trguri mrfurile care se vnd i se cumpr sunt prezentate sub form de mostre, astfel nct tranzac iile se ncheie n cunotin de cauz, iar livrrile se efectueaz prin expedierea mrfurilor de la productor la consumator. Spre deosebire de pie e i trguri, bursele mijlocesc schimburile de valori, fr ca acestea s fie prezentate efectiv de vnztor i examinate de cumprtor. Bursele apar n zonele de tradi ie n nego , de regul n porturi comerciale unde se ntlnesc cei ce se intereseaz de comer . Alte premize ale apari iei bursei ntr-o anumit zon sunt: frecven a trgurilor n zon, capacitatea de credit a negustorilor, puterea de cumprare a consumatorilor, categoriile de mrfuri care se cer sau care se ofer. Aceste locuri de ntlnire erau marcate de o pung (bourse = scule ul unde se pstrau monezile pentru cumprturile zilnice) ce se punea pe firma localului respectiv. Denumirea de burs vine de la cuvntul francez bourse" desemnnd scule ul (punga) cu banii pentru cumprturile zilnice. Metamorfozarea acestui cuvnt n denumirea celei mai importante institu ii a pie ei este legat de activitatea comercial din porturile Italiene, a cror emblem o constituia punga de bani denumit boursa", precum i de activitatea unui alt centru important de afaceri din secolul al XIV-lea, casa bancherului Van den Boursen, care a nfiin at n localitatea Bruge, n Flandra, un local n cadrul cruia se efectuau tranzac ii cu mrfuri, cu aur, argint, platin i cu hrtii de valoare care circulau la acea vreme. De la aceast familie, Van den Boursen i de la casa respectiv, ca model cu rezultate eficiente, se presupune c a rmas i no iunea de burs - loc de ntlnire pentru tranzac iile negustorilor. Denumirea de burs s-a men inut n mai toate statele astfel: n limba francez bourse", n flamand beurse", n italian borsa", n german borse", n suedez borsch", n romn burs". Numai anglo-saxonii folosesc o alt denumire respectiv aceea de stock-exchange", despre care se presupune c vine de la o alt denumire mai veche pont au change" (centru de schimb) sau eschange", cum mai erau numite aceste locuri de schimb (reuniune).

12

n ceea ce privete apari ia burselor, se accept ideea c - n faza lor embrionar - ele i-au fcut apari ia n secolele IX-XII, cnd cei ce mprumutau bani (cmtarii) au nceput s-i concentreze activitatea n anumite locuri. Bursele au aprut concomitent cu dezvoltarea continu a opera iunilor comerciale, dup ce ele au trecut printr-o serie de prefaceri i transformrii succesive. Prima burs informa ional n adevratul sens al cuvntului a fost bursa din Anvers, inaugurat n anul 1531. La nceput, obiectul principal a fost reprezentat de negocierea tratelor i a monedelor, iar ulterior a mrfurilor. n anul 1564 ia fiin bursa din Londra, care purta la acea vreme denumirea de The Royal Stock Exchange". n anul 1608 s-a nfiin at bursa din Amsterdam care a devenit cea mai nsemnat n sec. al XVI-lea. Importan a acestei burse s-a datorat amplorii noilor forme de tranzac ii de burs, respectiv comer ului speculativ cu ac iuni, ca urmare a promovrii tehnicii de compensare cu tranzac ii la termen. De la apari ia lor i pn n secolul al XVII-lea, la aceste burse se negociau, n afar de mrfuri i alte titluri de valoare, n special efecte comerciale, metale pre ioase i monede ale diferitelor state. Cam n aceeai perioad (nceputul sec. XIV) au aprut bursele din Lyon, Hamburg. Au urmat alte importante centre bursiere: Frankfurt (1615), Leipzig (1635), Paris (1724), Viena (1761), Bruxelles (1801), New York (1817), Roma (1827), Milano (1831), Geneva (1850), Tokio (1850). La nceputul sec. XX, n majoritatea rilor lumii exista cel pu in o burs. Institu ia bursier a devenit omniprezent odat cu generalizarea rela iilor de produc ie capitaliste. Cele mai mari centre bursiere din lume sunt mpr ite dup principiul tripolarit ii financiare: n Europa - Londra, Paris, Frankfurt, Milano, Munchen, Viena i Geneva; n America-cele dou burse de pe Wall Street din New York, Chicago, Toronto; n Asia- Tokio, Sydney, Bangkok. Astzi sub denumirea de burs se n elege att reuniunea de agen i, bancheri, negustori sau intermediari pentru a negocia diferite valori, ct i edificiul, sediul n care au loc asemenea reuniuni sau tranzac ii i reprezint principala institu ie financiar unde se tranzac ioneaz titlurile de valoare care ndeplinesc condi iile cerute de lege pentru a putea fi tranzac ionate.

13

11.

Valuta Din punct de vedere doctrinar, valuta a cunoscut mai multe defini ii, n func ie de

specialitatea autorilor, fiind cunoscut faptul c ntre economiti i juriti exist diferen e de opinii. Strict juridic, valuta poate fi definit ca o moned emis de ctre o alt autoritate monetar dect cea a statului la care se face raportarea, condi ia esen ial fiind ca moneda s fie n circula ie la momentul analizei. Raportat la teritoriul de pl i al statului romn, reprezint valut orice moned emis n strintate avnd putere circulatorie. n literatura de specialitate valutele sunt clasificate n diverse categorii, inndu-se cont de anumite criterii: n func ie de gradul de apreciere, valutele pot fi agreate sau neagreate. n func ie de gradul de convertibilitate, valutele pot fi total convertibile, cu convertibilitate limitat sau neconvertibile.

12.

Paritatea valutar Paritatea valutar este reprezentat de raportul dintre dou valute i st la baza

realizrii cursului valutar ntr-un anumit teritoriu de pl i. Paritatea valutar are un rol deosebit de important n economia mondial fiind un factor determinant al pie elor valutare i mai ales al schimburilor comerciale interna ionale. Metodele de stabilire a parit ii valutare au cunoscut anumite evolu ii, iar n func ie de perioada istoric respectiv au fost folosite urmtoarele metode : metoda etalon-aur metoda moned de referin metoda coului valutar metoda fixing-ului bancar metoda pie ei valutare libere.

13.

Convertibilitatea valutar Reprezint capacitatea unei valute de a putea fi utilizat pe teritoriul de pl i al altui

stat n urma efecturii schimbului valutar.


14

Convertibilitatea valutar se prezint sub dou forme: convertibilitate deplin respectiva moned se poate folosi n majoritatea statelor lumii; convertibilitate limitat moneda la care ne raportm poate fi folosit ntr-o zon restrns. Convertibilitatea unei monede este strns legat de stabilitatea macroeconomic a statului emitent, de progresele economice, politice i sociale precum i de ncrederea partenerilor interna ionali. Convertibilitatea monetar se ob ine nu se declar ! ( Dan Drosu aguna 1994)

14.

Riscul valutar Riscul valutar este reprezentat de ctre acel eveniment imprevizibil i nedorit care

const n deprecierea monedei de contract din tranzac iile comerciale interna ionale. Avnd n vedere dinamica accentuat a acestei categorii de rela ii comerciale n contextul globalizrii economiei este necesar alegerea cu mult aten ie a monedei contractelor. Cu toate acestea, crizele monetare sunt destul de greu de prevzut ns riscul valutar poate fi prevenit prin introducerea n contractul comercial interna ional a clauzei aur. n acest sens, pr ile pot conveni la plata obliga iilor n func ie de o anumit cantitate de aur prestabilit momentului scaden ei.

15.

Pia a valutar Pia a valutar este reprezentat de ctre locul de ntlnire al cererii i ofertei cu

privire la tranzac ionarea valutelor ce prezint oarecare importan n plan interna ional. Din cadrul pie ei valutare fac parte: bncile comerciale, bursele de valori, institu iile i organismele financiare interna ionale (FMI, BCE, BERD, Banca Mondial). Pia a valutar este interdependent cu economia global i este direct responsabil de stabilirea cursurilor valutare. Pia a valutar are la baz un mecanism complex de analiz a informa iilor economice, sociale i politice cu privire la statul care emite moneda supus tranzac ionrii.

15

16. Falsul de moned Falsul de moned reprezint un fenomen complex n care sunt implicate valori sociale importante i care determin o abordare integrat la nivelul ntregii comunit i interna ionale. Din punct de vedere strict tehnic trebuie fcut diferen a ntre falsul de moned i contrafacerea de moned. Falsul de moned se realizeaz prin alterarea instrumentelor monetare aflate n circula ie, n sensul ob inerii unei valori mai mari dect cea real. Alterarea afecteaz informa ia cu privire la valoarea instrumentului monetar respectiv i, de cele mai multe ori se realizeaz prin adugare de text. Contrafacerea de moned presupune un proces complex de confec ionare efectiv a instrumentului monetar respectiv, proces care are la baz o ntreag re ea infrac ional, extrem de bine organizat i dotat cu tehnic de ultim genera ie. Din punct de vedere penal att falsul ct i contrafacerea de moned sunt incriminate datorit valorilor sociale puse n pericol i anume ncrederea popula iei n moned i instrumentele monetare i chiar siguran a na ional. n decursul istoriei, falsul de moned a reprezentat o provocare att pentru autorit ile emitente de nsemne monetare, ct i pentru cei care recurg la acest mijloc de procurare a banilor. Competi ia ntre autorit ile monetare i falsificatori este acerb ntruct lcomia pentru bani uor de ob inut i determin pe unii indivizi s ntreprind orice pentru a-i atinge scopul. Astfel, autorit ile emitente de moned caut n permanen mijloace i tehnici de siguran a instrumentelor monetare, iar pe de cealalt parte, infractorii gsesc de foarte multe ori bree n aceste sisteme de siguran .

17.

Furturile computerizate Furturile computerizate au aprut relativ recent n istoria omenirii i reprezint

sustragerea de sume de bani prin intermediul computerului. Sustragerile de bani se realizeaz prin accesarea neautorizat a bazelor de date ale anumitor entit i, n special societ i comerciale bancare sau alte societ i comerciale.

16

Condi iile necesare care permit realizarea furturilor computerizate constau n : existen a unui sistem informatic ptrunderea neautorizat n acel sistem informatic transferul unor sume de bani din contul entit ii vizate n contul indicat de ctre persoana care a accesat neautorizat sistemul informatic. Modalit ile de svrire a acestor infrac iuni sunt diverse, ns au anumite elemente comune cum ar fi gsirea parolelor sau codurilor specifice i transferul banilor n conturi succesive prin re ele informatice diferite pentru ca acestor sume de bani s li se piard urma.

18.

Splarea banilor proveni i din activit i ilicite Reprezint modalit i prin care sumele de bani ctigate n mod ilegal din diferite

activit i infrac ionale cum ar fi: traficul de fiin e umane, traficul de stupefiante, prostitu ie neautorizat, trafic de arme neautorizat, devin aa - zis legale sau primesc un aspect de venituri perfect licite. Modalit ile sunt nenumrate i in de ingeniozitatea autorilor acestor infrac iuni, din care amintim: nfiin area de societ i comerciale fictive i transferul succesiv al sumelor prin diferite conturi; nfiin area de lan uri hoteliere sau restaurante i declararea unor venituri mult mai consistente dect cele reale; nfiin area de cazinouri dedicate special acestor scopuri; ntreprinderea de activit i imobiliare fictive.

n vederea combaterii infrac iunilor de splare de bani, n Romnia a fost nfiin at Oficiul Na ional pentru Prevenirea i Combaterea Splrii Banilor, autoritate public aflat n componen a executivului i care coordoneaz activitatea de prevenire i combatere desfurat de ctre celelalte autorit i cu competen e n domeniu.

17