Sunteți pe pagina 1din 6

Modelul Conan-Holder Conan-Holder au elaborat un model de analiz discriminant prin care se determin probabilitatea ca o firm s ajung n stare de faliment.

Funcia scor aferent acestui model este particularizat pe ramuri de activitate i se aplic ntreprinderilor industriale cu un numr de salariai ntre 10 i 500. Modelul a fost realizat n 1978 prin observarea a 31 de rate pe un eantion de 190 ntreprinderi mici i mijlocii din care 50% au dat faliment n intervalul 1970-1975. Pentru industrie, funcia scor re urmtoarea formul: Z = 0,24X1 + 0,22X2 + 0,16X3 0,87X4 0,10X5, n care: X1 - rezultatul brut al exploatrii/datorii; X2 - capital permanent /activ total; X3 - valori realizabile i disponibile/activ total; X4 - cheltuieli financiare/cifra de afaceri; X5 - cheltuieli cu personalul/cifra de afaceri. Probabilitatea falimentului este stabilit n funcie de valoarea funciei scor, aa cum sunt prezentate datele n table.
Valoarea scorului Z<-0.05 -0.05< Z<0.04 0.04< Z < 0.01 0.01 < Z < 0.016 Z > 0.16 Situatia intreprinderii Situatie catastrofala Situatie nefavorabila (pericol) Situatie incerta Situatie buna Situatie foarte buna Probabilitatea de faliment >90% 60%-90% 30%-65% 10%-30% <10%

Modelul Conan-Holder are rezultate notabile n predicia evoluiei pe termen scurt pentru mediul economic occidental, n ara noastr fiind aplicabil numai n condiiile falimentului legiferat, anulrii subveniilor mascate, cu toate c numrul mic al ratelor incluse este un dezavantaj n contextul realitilor romneti.

NR CR T 1 2 3 4

SPECIFICATI E Creante Disponibilitati Datorii totale Capital

PERIOADA DE ANALIZA 0 0 500 947,7 23 948,2 1 6,268 764,550 3,123,867 3,320,609 2 5,643 1,082,2 58 3,124,4 66 3,566,5 3 5,032 1,374,8 59 3,125,0 79 3,787,3 4 4,435 1,750,2 85 3,125,7 06 4,090,9 5 3,853 2,078,0 82 3,126,3 48 4,346,9

FORMULA Creante Disponibilitati Datorii totale Capital

permanent 5 6 7 8 9 Cheltuieli financiare Pasiv total Cifra de afaceri Cheltuieli de personal Valoarea adaugata Excedent brut de exploatare Activul total

23 0 948,2 23 0 0 0 4,162,146 784,800 237,744 569625 290,823.8 0 948,2 23 4,162,146

09 0 4,393,9 69 843,120 244,876 612887. 5 321,173 .15 4,393,9 69

01 0 4,600,6 99 901,440 252,223 590343. 593 296,065 .39 4,600,6 99

19 0 4,890,2 69 959,760 259,789 696512. 5 378,891 .26 4,890,2 69

07 0 5,132,2 24 1,018,0 80 267,583 647604. 427 331,261 .79 5,132,2 24

permanent Cheltuieli financiare Pasiv total Cifra de afaceri Cheltuieli de personal Valoarea adaugata Excedent brut de exploatare Activul total

10 11

12

Lichiditatea curenta

0.000 5273 02

0.185197 22

0.24758 959

0.29993 063

0.35881 879

0.40565 952

Lc=(Creante+D isponib)/Activ total

13

Rata stabilitatii financiare

0.797811 83

0.81168 274

0.82320 123

0.83654 272

0.84698 31

St fin=Capital permanet/Pasiv total

14

Raport pozitie

de

0 0 0 0 0 0

Rp=Cheltuieli fin/CA

15

Ponderea cheltuielilor cu personalul in VA

0.417369 32

0.39954 53

0.42724 714

0.37298 582

0.41318 891

P=cheltuiele de personal/VA Cbr=Excedent brut de exploatare/Dat totale

16

Capacitatea bruta de rambursare

0.093097 37

0.10279 298

0.09473 854

0.12121 782

0.10595 806

17 18

Z=0.16Lc+0.22 St fin-0.87Rp0.10P+0.24Cbr Diagnostic

0.185756 59 Situatie f buna

0.20290 032 Situatie f buna

0.20910 571 Situatie f buna

0.23324 41 Situatie f buna

0.23535 285 Situatie f buna

In urma calculelor rezulta ca riscul de faliment in toata periaoda de analiza este de 10%, astfel situatia companiei fiind foarte buna.

Modelul Ivoniciu Elaborarea modelului I, realizata de economistul Ivoniciu Paul, s-a fundamentat pe analiza datelor financiare ale peste 50 de intreprinderi din diverse ramuri ale economiei romanesti. Functia scor I este: I=0.333R1+5.555R2+0.0333R3+0.71429R4+1.333R5+4R6-1.66032 In functie de valorile ecuatiei I intreprinderile se pot clasifica astfel: I<0- intreprinderea se afla intr-o situatie iminenta de faliment 0 < I < 1.5 intreprinderea inregistreaza un risc ridicat de faliment, cu o probabilitate de manifestare curprinsa intre 64-81% 1.5 < I < 3- intreprinderea se afla intr-o stare de incertitudine cu o probabilitate de faliment de 46-64% 3 < I < 4.5 intreprinderea inregistreaza un risc de faliment mediu, cu o probabilitate de risc cuprinsa intre 29-46% 4.5 < I < 6 intreprinderea inregistreaza risc redus, probabilitatea de manifestare fiind cuprinsa intre 12-29 % I > 6- intreprinderea se afla intr-o stare buna, cu o probabilitate de faliment cuprinsa intre 0-12%
nr crt specificatie perioada de analiza 0 Venituri totale incasabile Active totale Cheltuilei in avans incasate si 0 948,22 3 0 1 799,4 75 4,162 ,146 0 2 857,7 95 4,393 ,969 0 3 916,1 15 4,600 ,699 0 4 974,4 35 4,890 ,269 0 5 1,032 ,755 5,132 ,224 0 Venituri totale incasate si incasabile Active totale Cheltuilei in avans Active totale corectate(din care s-au dedus ch fin) Capacitatea de autofinantare Creante Datorii totale Dobanzi inregistrate Datorii totale corectate in funtie de dobanzi Disponibilitat formula

1 2 3

Active totale corectate(din care s-au dedus ch fin)

948,22 3

4,162 ,146 215,5 50 6,268 3,123 ,867 0

4,393 ,969 245,9 00 5,643 3,124 ,466 0

4,600 ,699 220,7 92 5,032 3,125 ,079 0

4,890 ,269 303,6 18 4,435 3,125 ,706 0

5,132 ,224 255,9 88 3,853 3,126 ,348 0

5 6 7 8

Capacitatea de autofinantare Creante Datorii totale Dobanzi inregistrate

0 0 947,72 3 0

9 10

Datorii totale corectate in funtie de dobanzi Disponibilitati banesti

947,72 3 500

3,123 ,867 764,5

3,124 ,466 1,082

3,125 ,079 1,374

3,125 ,706 1,750

3,126 ,348 2,078

50 11 12 13 Datorii pe termen scurt Fond de rulment Venituri in avans 0 500 0 19,30 8 764,5 50 822,2 29

,258 19,90 7 1,082 ,258 807,5 54

,859 20,52 0 1,374 ,859 792,8 78

,285 21,14 7 1,750 ,285 778,2 03

,082 21,78 9 2,078 ,082 763,5 28

i banesti Datorii pe termen scurt Fond de rulment Venituri in avans Fond de rulment corectat=FR+ Venituri in avans-ch in avans R1- Venituri totale incasate si incasabile/Act ive totale corectate R2Capacitatea de autofinantare/ Venituri totale incasate si incasabile R3- Venituri totale incasata si incasabile/Cre ante R4Capacitatea de autofinantare/ Datorii totale R5(Creante+Dis ponibilitati banesti)/Dat pe TS R6- Fond de rulment corectat/Activ total corectat

14

Fond de rulment corectat

500

57,67 9

274,7 05

581,9 81

972,0 82

1,314 ,555

15

R1- Venituri totale incasate si incasabile/Active totale corectate

16

R2Capacitatea autofinantare/Venituri incasate si incasabile

de totale 0

0.269 615

0.286 665

0.241 009

0.311 583

0.247 869

17

R3- Venituri totale incasata si incasabile/Creante

1.275 504

1.520 183

1.820 745

2.197 231

2.680 378

18

R4-Capacitatea autofinantare/Datorii totale

de 0

0.069 001

0.078 701

0.070 652

0.097 136

0.081 881

19

R5-(Creante+Disponibilitati banesti)/Dat pe TS

3.992 238 0.013 86 5.528 372

5.464 997

6.724 763

8.297 792

9.554 975

20

21

R6Fond de rulment corectat/Activ total corectat I=0.333R1+5.555R2+0.0333R3+ 0.71429R4+1.333R5+4 R61.66032

0.0005 27302 0

0.062 519 7.906 856

0.126 498 9.592 684

0.198 779 12.40 215

0.256 137 13.95 867

In urma aplicarii functie scor I se observa ca in primul an de analiza intreprinderea inregistreaza un risc redus cu o probabiliate de manifestare de 1229%, iar in urmatorii ani probabilitatea producerii unui risc scade, intreprinderea trecand la o stare mai favorabila.

Modelul Bailesteanu Un alt model de previziunare a starii de faliment a unei intreprinderi este functia scor B, elaborate de prof. Ghe. Bailesteanu, conform autorului, starile care semnaleaza aparitia falimentului unei intreprinderi sunt urmatoarele: imposibilitatea achitarii obligatiilor curente; lipsa de resurse financiare pentru rambursarea datoriei pe termen mediu si lung;incasarea cu mare intarziere a contravalorii produselor livrate; lipsa profitului. Functia scor construita de prof Bailesteanu este B= 0.444G1+0.909G2+0.0526G3+0.0333G4-1.414 In functia de valoare lui B, intreprinderile se incadreaza intr-o zona favorabila sau de falimnet. Astfel: B<0.5-intreprinderea se gaseste intr-o zona de faliment imminent 0.5<B<1.1-intreprinderea se gaseste intr-o zona limitata, cu risc ridicat de faliment 1.1<B<2-intreprinderea se gaseste intr-o zona intermediara, in care se manifesta starea de incertitudine B>2-intreprinderea se gaseste intr-o zona favorabila, cu risc de faliment improbabil
nr crt specificatie perioada de analiza 0 5 0 0 0 0 0 a 0 0 0 0 0 0 0 0 784, 800 6,26 8 542, 868 40.5 9775 0 0 843,1 20 5,643 565,0 58 55.36 652 0 0 901,4 40 5,032 653,2 68 68.00 243 0 0 959,7 60 4,435 612,9 86 83.76 821 0 0 1,018 ,080 3,853 728,0 07 96.37 292 1 783, 858 19,3 08 215, 550 8648 3.96 2 1,102 ,165 19,90 7 245,9 00 1729 67.9 3 1,395 ,379 20,52 0 220,7 92 2594 51.9 4 1,771 ,432 21,14 7 303,6 18 3459 35.8 5 2,099 ,872 21,78 9 255,9 88 4324 19.8 formula

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Active curente Pasive curente Profit net Amortizare Rate de rambursare creditelor pe TML Dobanda la credite pe TML CA Clienti Cheltuieli totale G1-lichiditatea curenta

Active curente Pasive curente Profit net Amortizare Rate de rambursare a creditelor pe TML Dobanda la credite pe TML CA Clienti Cheltuieli totale G1=Active curente/Pasive curente G2=(Profit net+Amortizare)(Rata de rambursare a CTML+dobanda la

11

G2-solvabiliatea

CTML) G3-viteza de rotatie a creditelor clienti G4-rata profitului in funtie de costurile totale B=0.444G1+0.909G2+0.052 6G3+0.0333G4-1.414 Diagnostic 125. 2091 0.39 7059 23.2 1062 149.4 176 0.435 176 31.04 259 179.1 579 0.337 981 38.21 404 216.4 14 0.495 31 47.17 896 264.2 29 0.351 629 55.28 573

12 13 14 15

0 0 0

G3=Vanzari/Clienti G4=Profit/CH totale Functia B

S-ar putea să vă placă și