Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

EXECUIA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT


01 Ianuarie - 31 decembrie
Realizari 2010

mil.lei

% din
PIB

Diferene
2011 fa de
2010

Realizari 2011
% din
total

mil.lei

% din
PIB

% din
total

mil.lei

(%)

PIB

513.640,8

VENITURI TOTALE

168.674,2

32,8

100,0

181.566,9

33,1

100,0

12.892,7

7,6%

Venituri curente

158.501,8

30,9

94,0

173.541,1

31,7

95,6

15.039,3

9,5%

Venituri fiscale

92.993,0

18,1

55,1

104.687,0

19,1

57,7

11.694,0

12,6%

28.926,1

5,6

17,1

30.106,5

5,5

16,6

1.180,4

4,1%

10.115,1

2,0

6,0

10.309,1

1,9

5,7

194,0

1,9%

17.956,8

3,5

10,6

19.076,4

3,5

10,5

1.119,6

6,2%

854,2

0,2

0,5

721,1

0,1

0,4

-133,2

-15,6%

3.801,5

0,7

2,3

3.976,4

0,7

2,2

174,9

4,6%

Impozitul pe profit, salarii, venit si castiguri


din capital
Impozitul pe profit
Impozitul pe salarii si venit
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din
capital
Impozite si taxe pe proprietate
Impozite si taxe pe bunuri si servicii

547.829,0

59.291,8

11,5

35,2

69.558,4

12,7

38,3

10.266,7

17,3%

39.246,0

7,6

23,3

47.917,4

8,7

26,4

8.671,4

22,1%

17.312,1

3,4

10,3

19.104,8

3,5

10,5

1.792,8

10,4%

107,2

0,0

0,1

302,5

0,1

0,2

195,3

182,1%

2.626,5

0,5

1,6

2.233,7

0,4

1,2

-392,8

-15,0%

574,0

0,1

0,3

673,7

0,1

0,4

99,7

17,4%

Alte impozite si taxe fiscale


Contributii de asigurari

399,6
45.703,8

0,1
8,9

0,2
27,1

371,9
50.637,3

0,1
9,2

0,2
27,9

-27,7
4.933,5

-6,9%
10,8%

Venituri nefiscale

19.805,1

3,9

11,7

18.216,9

3,3

10,0

-1.588,2

-8,0%

684,7

0,1

0,4

766,0

0,1

0,4

81,3

11,9%

4.054,1

0,8

2,4

765,5

0,1

0,4

-3.288,7

-81,1%

5.439,7

1,1

3,2

6.108,8

1,1

3,4

669,2

12,3%

-15,4

-100,0%

TVA
Accize
Alte impozite si taxe pe bunuri si servicii
Taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea
utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de
activitati
Impozitul pe comertul exterior si tranzactiile
internationale (taxe vamale)

Venituri din capital


Donatii
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si
Prefinantare
Operatiuni financiare
Sume incasate in contul unic (bugetul de stat)

15,4

0,0

0,0

-21,6

0,0

0,0

385,5

0,1

0,2

407,1

CHELTUIELI TOTALE

202.282,0

39,4

100,0

205.403,6

37,5

100,0

3.121,6

Cheltuieli curente

183.270,2

35,7

90,6

182.835,4

33,4

89,0

-434,8

-0,2%

42.836,9
29.567,9

8,3
5,8

21,2
14,6

38.496,3
31.770,8

7,0
5,8

18,7
15,5

-4.340,6
2.202,9

-10,1%
7,5%

7.274,3

1,4

3,6

8.882,9

1,6

4,3

1.608,6

22,1%

Cheltuieli de personal
Bunuri si servicii
Dobanzi
Subventii
Transferuri - Total
Transferuri intre unitati ale administratiei publice
Alte transferuri
Proiecte cu finantare din fonduri
externe nerambursabile
Asistenta sociala
Alte cheltuieli
Cheltuieli aferente programelor cu
finantare rambursabila
Cheltuieli de capital
Operatiuni financiare
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent **)
EXCEDENT(+) / DEFICIT(-)

1,5%

6.734,5

1,3

3,3

6.406,6

1,2

3,1

-327,9

-4,9%

95.059,7

18,5

47,0

95.171,3

17,4

46,3

111,6

0,1%

503,7

0,1

0,2

311,9

0,1

0,2

-191,8

-38,1%

2,4

-17,3%

15.696,8

3,1

7,8

12.984,3

7.313,3

1,4

3,6

10.752,9

68.612,7
2.933,2

13,4
0,6

33,9
1,5

68.007,5
3.114,8

1.796,9
19.439,8

0,3

0,9

2.107,6

0,4

3,8

9,6

23.055,9

4,2

219,2

0,0

0,1

-647,2

-0,1

-0,3

-487,8

-0,1

-33.607,8

-6,5

-16,6

-23.836,7

-4,35

2,0
12,4
0,6

6,3

-2.712,5

5,2

3.439,6

33,1
1,5

-605,2
181,6

47,0%
-0,9%
6,2%

1,0

310,7

17,3%

11,2

3.616,1

18,6%

-219,2

-100,0%

-0,2

159,5

-24,6%

-11,6

9.771,1

-29,1%

S-ar putea să vă placă și