Sunteți pe pagina 1din 36

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA Catedra ,,Contabilitate si audit

Raport privind practica de productie


al studentei anului III, al facultatii Contabilitate, specialitatea Contabilitate S.A. ANAVIN

Introducere
Societatea pe actiuni ANAVIN de tip inchis este persoana juridica si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia in vigoare, politica de contabilitate si statutul intreprinderii cu toate modificarile anexate (Anexa 1.3 si 1.4). Organele de conducere a societatii sunt: adunarea generala a actionarilor, consiliul societatii, comisia de cenzori, director general. Organul suprem de conducere al societatii este Adunarea generala a actionarilor, care este in drept sa solutioneze toate problemele societatii in conformitate cu legislatia in vigoare. S.A. ANAVIN a fost creata la 27 mai 1998. Informatii generale: Denumirea organizatiei economice: S.A.ANAVIN Adresa: r-ul. Anenii Noi , s. Bulboaca, str. Dacia Forma organizatorico juridica: Societate pe actiuni Forma de proprietate: privata Organul de administrare economica: Departamentul de vin Activitatea principala: fabricarea, pastrarea si comercializarea angro a alcoolului etilic si a productiei alcoolice Codul fiscal:100360006396 Director: Spiridon Palii

Aceasta intreprindere este una din cele mai mari producatoare a alcoolului etilic si productiei alcoolice din R.M. Societatea pe Actiuni ANAVIN este creata in urma privatizarii, inregistrata la Camera Inregistrarii de Stat pe linga Ministerul Justitiei al RM cu Nr.3000019 din 27.05.98. S.A. ANAVIN dispune de un capital statutar compus din depuneri banesti si patrimoniu in suma de 53145072 lei. Potentialul de productie a intreprinderii este unul puternic si este estimat ca sa indestuleze piata interna . Produsele fabricate la intreprindere sunt de o calitate inalta, datorita faptului ca controlul calitatii productiei la intreprindere este efectuat la toate etapele procesului de productie, incepand cu controlul de intrare a calitatii materiilor prime si materialelor, semifabricatelor si pana la predarea productiei finite conform cerintelor documentatiei tehnico-stiintifice. Adunarea Generala a Actionarilor este organul suprem de conducere a societatii, se convoaca nu mai devreme de o luna si nu mai tarziu de doua luni de la data primirii de catre organul financiar raional a darii de seama anuale a societatii. Cu scopul organizarii controlului activitatii economico-financiare, S.A.ANAVIN atrage in baza de contract organizatii de audit.

1. Organizarea contabilitatii in cadrul entitatii


S.A. ANAVIN, fondata de actionari (Anexa 1.1) cu genul de activitate: fabricarea, pastrarea si comercializarea angro a alcoolului etilic si a productiei alcoolice (inclusiv prin depozit specializat). (Anexa1.1)

Politica de contabilitate a S.A. ANAVIN este elaborata conform: - Legea contabilitatii nr. 113-XVI din 27.04.2007,intrata in vigoare le 10.01.08; - Standardelor nationale de contabilitate intarite prin ordinul Ministerului de Finante a RM nr. 174 din 25 decembrie 1997; - Planul de conturi ale activitatii economico-financiare a intreprinderilor (aprobat de Ministerul Finantelor prin ordinal nr.174 din 25 decembrie 1997.
Principalele tipuri de activitate desfasurata de S.A.ANAVIN: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Prelucrarea strugurilor; Producerea vinurilor materie prima de calitate superioara, de consum curent albe si rosii (in sortiment); Producerea si imbutelierea vinului spumos, bauturilor tari (in sortiment); Imbutelierea sterila a vinurilor seci, demidulci, de desert demidulci; Producerea si maturarea distilatului de vin; Producerea alcoolului etilic rafinat din cereale, struguri si/sau purificat; Pastrarea si comercializarea a alcoolului rafinat si distilat de vin fabricat; Pastrarea si comercializarea angro a productiei alcoolice fabricate (inclusiv prin depozit specializat).

Evidenta contabila la S.A. ANAVIN este efectuata de catre serviciul contabilitate, fiind o structura de sinestatatoare a intreprinderii. Contabilul-sef al S.A.ANAVIN, Soltan Maria, asigura controlul si inregistrarea in conturile contabile a tuturor operatiunilor economice efectuate; asigura oferirea informatiei operative si alcatuirea rapoartelor financiare in termenii stabiliti; poarta raspundere pentru respectarea principiilor metodologice de organizare a evidentei contabile.

Politica de contabilitate este o parte foarte importanta a organizarii intreprinderii, de aceea la fondarea intreprinderii, indiferent de tipul de proprietate, apartenenta ramurala si forma juridica,

se intocmeste politica de contabilitate. Ea este revizuita, si se aproba in fiecare an. La S.A.ANAVIN in ultimii ani nu prea au fost schimbari in politica de contabilitate. La S.A.ANAVIN responsabilitatea pentru organizarea si tinerea contabilitatii o poarta conducatorul societatii, el are responsabilitatea de a crea conditii optime pentru a se tine corect contabilitatea, pentru intocmirea si prezentarea la timp a rapoartelor, asigura indeplinirea riguroasa de catre toate subdiviziunile cu profil economic a cerintelor contabilitatii privind intocmirea documentelor si prezentarea informatiei necesare pentru tinerea evidentei si completarea rapoartelor financiare. Inregistrarea documentelor ce atesta desfasurarea operatiunilor economice si contabilizarea corespunzatoare a sumelor indicate in aceste documente are loc doar in sectia de contabilitate. Documentele primare sunt prezentate in contabilitate de persoanele responsabile pe fiecare sectie a intreprinderii. Contabilitatea are relatii cu toate sectiile: cu sectia de planificare, cu sectia cadre, cu sectia comercializare, sectia comuna si constructie, sectia de turnare, sectia electrica si mecanica, sectia de utilizare, etc. In cadrul S.A.ANAVIN evidenta contabila se duce semiautomatizat care functioneaza sub forma de programa, operatiile omogene se inscriu in forma computerizata in registre cumulative numite Jurnale-order in baza documentelor primare si manual. Intreprinderea dispune de mijloace tehnice pentru prelucrarea informatiei contabile ceea ce este foarte usor pentru intreprindere.

2. Contabilitatea activelor nemateriale


Activele nemateriale cuprind cele mai putin diverse elemente patrimoniale care au o perioada de utilizare mai mare de un an. S.A.ANAVIN dispune doar de Alte active nemateriale care include instructiunile tehnologice si marcile comerciale. Activele nemateriale sunt recunoscute in baza a 2 criterii:
1. 2. S.A.ANAVIN dispune de o certitudine ferma ca in urma utilizarii elementelor respective va obtine profit. Aceasta se stabileste inaintea procurarii activelor nemateriale. Valoare articolelor poate fi determinata in cazul procurarii in baza facturii fiscale.

Momentul recunoasterii pentru activele nemateriale cumparate il constituie data procurarii. Evaluarea initiala a activelor nemateriale de la data procurarii este efectuata in conformitate cu SNC 13 Contabilitatea activelor nemateriale. In baza politicii de contabilitate a S.A.ANAVIN activele nemateriale se reflecta in contabilitatea financiara la valoarea de intrare care cuprinde valoarea de procurare a lor. Evaluarea ulterioara a activelor nemateriale existente la intreprindere se efectueaza prin metoda recomandata de SNC 13, astfel activele nemateriale sunt contabilizate la valoarea de intrare diminuata cu suma amortizarii acumulate. Conform Politicii de Contabilitate amortizarea activelor nemateriale se calculeaza prin metoda liniara tinand cont de duratele de utilizare a acestora.

La finele anului 2008 intreprinderea dispunea de Active nemateriale nete in suma de 227 107 lei (bil.con.). La S.A.ANAVIN toate activele nemateriale de care dispune intreprinderea se afla in folosinta. Evidenta sintetica se tine in forma automatizata in Jurnal-order cu totalul cumulativ pe subconturi, evidenta analitica se tine pe fiecare tip de activ nematerial si se prezinta sub forma de tabel la contul 111.7 Alte active nemat 424i81e eriale numita Borderoude evidenta a rulajelor (Anexa 2.1). Activele nemateriale care sunt la intreprindere sunt toate achizitionate. Astfel un exemplu este procurarea unei instructiuni tehnologice ,durata de functionare utila a caruia este 5 ani. Aceasta instructiune tehnologica pentru fabricarea divinului Zolotoi a fost procurata in baza facturii incheiata la 15 mai 2006. Activul nematerial respectiv a fost inregistrat la intrari prin formula: Debit contul 111.7 Alte active nemateriale - 8900lei Credit contul 521.2 Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale 8900 lei. Datoria fata de furnizor a fost achitata din contul curent si s-a intocmit prin formula contabila: Debit contul 521.2 Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale - 8 900lei Credit contul 242Cont cuent in valuta nationala - 8900 lei La S.A.ANAVIN amortizarea activelor nemateriale se tine la contul 113.7 Amortizarea altor active nemateriale si ca la activele nemateriale evidenta se duce pe conturi sintetice si pe analitice. Metoda de calcul a uzurii este metoda liniara. Amortizarea anuala = valoarea de intrare / durata de functionare utila Pentru calcularea uzurii putem folosi exemplu anterior, adica dreptului de utilizare a unei instructiuni tehnologice. Valoarea initiala a activului este 8 900.00 lei, termenul de utilizare este de 5 ani, de aici putem spune ca lunar intreprinderea caseaza 148,33 lei din activul nematerial , (Anexa 2.2). Amortizarea anuala a activului nematerial = 8900,00/5=1780,00 lei Amortizarea lunara = 1780,00/12= 148,33 lei Norma de amortizare = 100 % / 5 ani (DFU) = 20 % Amortizarea anuala = valoarea de intrare x norma de amortizare=8900 x 20%=1780,00 Formula contabila este: Debit contul 813.2 Consumuri indirecte de productie - 148,33 lei Credit contul 113.7 Amortizarea activelor nemateriale - 148,33 lei

Decontarea amortizarii activelor materiale iesite: Debit contul 113.7 Amortizarea activelor nemateriale 148,33 lei Credit contul 111.7 Alte active nemateriale - 148,33 lei Activele nemateriale sunt scoase din evidenta contabila numai dupa ce le expira termenul de utilizare prin actul de casare a activelor nemateriale (Anexa 2.3). La iesirea lor din gestiune se intocmeste Actul de casare a activelor nemateriale. Borderoul de calcul al amortizarii activelor namateriale (Anexa 2.2) se intocmeste pe fiecare activ nematerial separat. In el se inscrie: denumirea activului, data punerii in exloatare, valoarea de bilant, uzura la inceputul lunii, formula contabila, uzura calculata pe luna, valoarea probabila ramasa, semnatura contabilului. In Registrul contabil (Anexa 2.1) se reflecta suma amortizarii calculate, se intocmeste pe fiecare instructiune separat si contine: soldul la inceputul perioadei, soldul la sfirsitul perioadei, rulajul debitor, rulajul creditor si semnatura contabilului sef.

3. Contabilitatea activelor materiale pe termen lung


Active materiale pe termen lung reprezinta activele care imbraca o forma fizica naturala, pot fi utilizate de intreprindere pe o perioada mai mare de un an. Aceste active se contabilizeaza in conformitate cu SNC 16 Contabilitatea activelor materiale pe termen lung. La S.A.ANAVIN activele materiale pe termen lung se grupeaza in: Active materiale in curs de executie 177383 lei; Terenuri cu constructii 205635 lei; Mijloace fixe 93587215 lei: (cladiri, constructii speciale, mijloace de transport, masini si utilaje).

Evidenta analitica se tine pe fiecare grupa de mijloace fixe separat.Valoarea de bilant a activelor materiale pe termen lung pentru anul 2008 este de 55620319 lei, uzura 38349914 lei (bil.con.,Anexa 13). Evaluarea initiala a activelor materiale pe termen lung are loc in momentul recunoasterii elementelor respective drept active la valoarea de intrare. La S.A.ANAVIN valoarea de intrare a activelor materiale in curs de executie sau a mijloacelor fixe in perioada de creare constituie pentru: obiecte create de intreprindere - la costul efectiv; cladirile si constructiile speciale construite in antrepriza la costul efectiv; masinile si utilajele procurate - la valoarea de cumparare, inclusiv in cheltuielile la achizitia acestora.

Calea de intrare a activelor materiale pe termen lung la intreprindere este doar procurarea contra mijloacelor banesti. Astfel un exemplu este procurarea unui mijloc fix cu factura fiscala la data de 31 octombrie 2008 Pompa de vid MICROS (Anexa 3.1). Mijlocul fix respectiv a fost inregistrat la intrari prin formula: Debit contul 123.3 Masini, utilaje si instalatii de transmisie - 7000lei Debit contul 534.2Datorii privind taza pentru valoare adaugata 1166,67 lei. Credit contul 521.2 Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale 5833,33 lei Uzura mijloacelor fixe la uzina se calculeaza prin metoda liniara, luandu-se ca baza durata de functionare utila a acestora. Constatarea activului drept element a activelor materiale pe termen lung are loc in cazul cand poate functiona la intreprindere mai mult de un an, se afla in posesia intreprinderii pentru a fi utilizat in activitatea sa. La momentul darii in exploatare se intocmeste procesul verbal de primire-predare a mijlocului fix si se intocmeste formula contabila. Debit contul 123.7 Mijloace fixe Credit contul 121.3 Active materiale in curs de executie Uzura la S.A.ANAVIN se calcula dupa metoda liniara, tinand cont de valoarea probabila ramasa, care este stabilita de intreprindere conform prevederilor din Politica de contabilitate. Conform acestui calcul suma uzurii calculate a mijloacelor fixe se repartizeaza si se include in consumuri. Evidenta analitica a uzurii mijloacelor fixe se tine pe feluri de obiecte, iar pentru evidenta sintetica este destinat contul de pasiv 124 Uzura mijloacelor fixe. In credit acestui cont se reflecta sumele uzurii mijloacelor fixe calculate, iar in debit casarea sumei uzurii calculate a mijloacelor fixe. Soldul creditor reprezinta suma uzurii calculate a mijloacelor fixe existente la intreprindere la finele perioadei de gestiune. Evidenta sintetica a uzurii se efectueaza de catre contabil automatizat unde este reflectata suma uzurii calculata lunar si repartizarea ei la consumuri in functie de destinatia acestora. La intreprindere se utilizeaza Borderoul de calcul a uzurii (Anexa 3.7), amortizarea se calculeaza automat conform programei, pentru fiecare obiect in parte. Exemplu: se calculeaza amortizarea mijlocului fix Autocamion Mercedes care a fost procurat la data de 28.05.08 valoarea de intrare 5000 lei, durata de functionare utila 7 ani, lunar intreprinderea caseaza 59,52 lei (Anexa 3.7). Formula contabila este: Debit contul 813.1,, Uzura si cheltuieli privind repararea si intretinerea mijloacelor fixe utilizate in productie 59,52 lei Credit contul 124.4 Uzura mijloacelor de transport 59,52 lei (Anexa 3.7)

Iesirea mijloacelor fixe in cazul uzurii depline se perfecteaza cu actul de lichidare a mijloacului fix (Anexa 3.4) care este semnat de comisia mumita de conducator. In exempul dat se caseaza mijlocul fix Pompa 45/54 cu numarul de inventar 7-4486. In baza actului de lichidare a mijloacelor fixe (Anexa 3.4) se intocmesc urmatoarele formule contabile: 1. Reflectam decontarea uzurii: Debit contul 124.3 Uzura masinilor, utilajelor si instalatiilor de transmisie 3787.90 lei Credit contul 123.3 Masini, utilaje si instalatii de transmisie 3787.90 lei 2. Reflectam decontarea valorii de bilant: Debit contul 721.2 Cheltuieli privind iesirea activelor materiale pe termen lung 12.10 lei Credit contul 123.3 Masini, utilaje si instalatii de transmisie 12.10 lei 3. Reflectam materialele ramase (fierului uzat) in urma casarii mijlocului fix: Debit contul 211.6 Alte materiale 20 lei Credit contul 621.2 Venituri di iesirea activelor materiale pe termen lung - 20 lei La iesirea activelor materiale pe termen lung prin vindere in baza facturii fiscale (Anexa 3.2) incheiata la data de 6 martie 2009 intre S.A.ANAVIN si S.A.COLASS se intocmesc formulele contabile: 1. Reflectam pretul de vinzare: Debit contul 221.1 ,,Facturi de primit din tara 6000lei Credit contul 534.2 Datorii privind taxa pe valoare adaugata 1000 lei Credit contul Ct 621.2 Venituri di iesirea activelor materiale pe termen lung 5000 lei 2. Decontam uzura acumulata: Debit contul 124.3 Uzura masinilor, utilajelor si instalatiilor de transmisie 290.78 lei Credit contul 123.3 Masini, utilaje si instalatii de transmisie- 290.78 lei 3. Decontam valoarea de bilant: Debit contul 721.2 Cheltuieli privind iesirea activelor materiale pe termen lung 290.78 lei Credit contul 123.3 Masini, utilaje si instalatii de transmisie - 290.78 lei Existenta mijloacelor fixe se poate usor de determinat cu ajutorul inventarierii.

Inventarierea este un ansamblu de operatii prin care se constata existenta integritatii patrimoniului intreprinderii la data la care se executa inventarierea. La S.A.ANAVIN inventarierea se face in baza Regulamentului privind inventarierea nr. 30 din 5.03.2001. Astfel in baza Listei de inventariere (Anexa 3.5) s-a efectuat inventarierea sectiei de vinificare. Comisia de inventariere a intocmit Lista de inventariere a mijloacelor fixe, care trebuie sa contina informatie privind obiectele de inventar ce vor fi supuse inventarierii. Dupa efectuarea inventarierii rezultatele acestuia se inscriu in Procesul verbal al sedintei comisiei de inventariere . Evidenta analitica si sintetica se face pe fiecare sectie si pentru fiecare mijloc fix in parte (Anexa 3.6). Reparatia mijloacelor fixe se face cu scopul mentinerii lor in stare normala de functionare, majorarii capacitatii de productie a mijloacelor fixe, majorarii duratei de functionare utila. Intreprinderea analizata efectueaza doar reparatie in antrepriza, in urma careia antreprenorul suporta toate cheltuielile de reparatie, iar in momentul finisarii prezinta intreprinderii factura fiscala (Anexa 3.3) incheiata intre S.A.ANAVIN si PRODTEHMET SRL la data de 15 decembrie 2008. In cazul acestei reparatii consumurile se acumuleaza in debitul contului 121 Active materiale in curs de executie si se intocmeste formula contabila: Debit contul 121 Active materiale in curs de executie 1720.98 lei Debit contul 534.2 Datorii privind taxa pe valoare adaugata 344.20 lei Credit contul 539 Alte datorii pe termen scurt 2065.18 lei.

4. Contabilitatea arendei
Arenda este acordul potrivit caruia arendatorul cedeaza arendasului contra unei plati dreptul de utilizare a activelor in decursul unei perioade de timp conform unui Contract de arenda (anexa 4.1). In data de 01 august 2008 a fost semnat contractul de locatiune numarul 6, pe o durata de 3 ani si o suprafata de 16.6 metri patrati, intre S.A.ANAVIN si Banca de economii S.A.conform careia plata pentru arenda incaperii alcatuieste 315,00 lei lunar . La predarea cladirii in arenda conform facturii fiscale din 30 ianuarie 2009 (Anexa 4.2) se intocmeste formula contabila: Debit contul 228.1 Creante pe termen scurt privind veniturile calculate 262.50 lei Credit contul 612.2 Alte venituri operationale 262.50 lei De asemenea aici se reflecta si TVA: Debit contul 228.1Creante pe termen scurt privind veniturile calculate 52.50 lei Credit contul 534.2 Datorii privind decontarile cu bugetul 52.50 lei.

Arenda operationala reprezinta un tip de arenda in care riscurile si avantajele aferente utilizarii activelor arendate, precum si dreptul de proprietate asupra activelor sint asumate de arendator, arendatorul transmite activele sale arendasului pe un termen anumit pentru satisfacerea necesitatilor temporare, la expirarea termenului de arenda acestea se restituie. Leasingul este activitate de intreprinzator, de investire a unor mijloace temporar disponibile sau imprumutate, ce se desfasoara pe baza de contract, conform caruia locatorul (creditorul finantator) procura cu titlu de proprietate echipamentul indicat de locatar de la vinzatorul (furnizorul) stabilit de acesta si il acorda contra plata locatarului in posesiune si folosinta temporara in scopuri de intreprinzator.

5. Contabilitatea stocurilor
Stocurile de marfuri si materiale cuprind categorii de bunuri economice aflate la dispozitia intreprinderii si destinate pentru a fi consumate la prima lor utilizare, a fi inregistrate ca productie in curs de executie, a fi vandute in aceeasi stare sau dupa prelucrarea lor in procesul de productie. S.A.ANAVIN achizitioneaza materiale necesare procesului de productie atat pe baza de contract incheiate cu furnizorii, cat si fara contract. Evidenta materialelor la depozit este dusa automatizat prin intermediul Registrului soldurilor (Anexa 5.2), care se intocmeste pentru fiecare tip de material in parte. In registru are loc inregistrarea intrarilor si iesirilor de acest tip de material la data cand au avut loc. Evidenta acestor registre si responsabil de corectitudinea lor este gestionarul depozitului care poarta raspundere materiala pentru toata miscarea materialelor. Intrarile de materiale se contabilizeaza in baza documentelor primare care insotesc materialele procurate. In calitate de documente primare este:

Factura fiscala (Anexa 5.10.a) atunci cand platitorul este inregistrat ca platitor de TVA.

S.A.ANAVIN procura materiale de la ICS Spica VLISRL in baza facturii fiscale seria SU 1984097 in suma de 450 lei, inclusiv TVA,(Anexa 5.10.a). Se intocmeste: Debit contul 211.6 Alte materiale 375.01lei Credit contul 521 Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale 375.01lei Respectiv se reflecta si suma TVA: Debit contul 534 Datorii privind decontarile cu bugetul 74.99lei Credit contul 521 Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale 74.99lei Achitarea pentru materialele procurate este efectuata prin transfer si se face formula: Debit contul 521 Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale 450 lei Credit contul 242 Cont curent in valuta nationala 450 lei

Actul de achizitie a marfurilor (Anexa 5.5) este intocmit cand materialele sunt procurate de la o persoana fizica si se achita 5% din valoarea materialelor la bugetul de stat. S.A.ANAVIN a procurat materie prima de la persoana fizica Bivol Victor in suma de 12376 lei, se inregistreaza urmatoarele formule contabile (Anexa 5.5): Debit contul 211.6 Alte materiale 12376 lei Credit contul 521 Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale 12376 lei Suma de 5% o reflectam: Debit contul 521 Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale618.8 lei Credit contul 534 Datorii privind decontarile cu bugetul 618.8 lei Delegatiile (Anexa 5.4.a si 5.4.b) la S.A.ANAVIN se intocmesc de catre contabil, forma standart (formular tipizat forma M 2), se completeaza numele, numarul si seria buletinului de identitate a delegatului, data, intreprinderea de la care este delegat, valorile de materiale, semnaturile contabilului, delegatului si conducatorului intreprinderii.Delegatiile se elibereaza pe 10 zile, dupa expirarea termenului ele se anuleaza. Evidenta delegatiilor se duce in Registrul de evidenta a delegatiilor (Anexa 5.4). Dintre OMVSD folosite la S.A.ANAVIN putem mentiona: echipament de protectie, imbracaminte de protectie, echipament si dispozitive. Pentru evidenta sintetica a OMVSD sunt destinate conturile 213Obiecte de mica valoare si scurta durata si contul 214 Uzura obiectelor de mica valoare si scurta durata. Intreprinderea S.A.ANAVIN procura OMVSD in valoare de 2928.70 lei (Anexa 5.15), TVA 20 %. La sfirsitul anului in urma inventarierii OMVSD nu s-au constatat in folosinta. 1. Reflectam aprovizionarea de la furnizor cu OMVSD (Anexa 5.15): Debit contul 213 OMVSD 2080.78 lei Debit contul 534.2 Datorii privind TVA 346.78 lei Credit contul 521 Datorii pe termen scurt privind facturile fiscale 1733.94 lei 2. Refelectam darea in folosinta a OMVSD: Debit contul 213.2 OMVSD in exploatare 2080.78 lei Credit contul 213.1 OMVSD in stoc 2080.78 lei 3. Reflectam uzura OMVSD date in folosinta (la S.A.AgrovinBulboaca exista Borderou special de calcul a uzurii OMVSD): Debit contul 813.8 Consumuri indirecte de productie - 2080.78 lei Credit contul 214 Uzura OMVSD - 2080.78 lei

4. Casarea OMVSD se face prin formula: Debit contul 214.1 Uzura OMVSD - 2080.78 lei Credit contul 213.2 OMVSD - 2080.78 lei La iesirea OMVSD se perfecteaza actul de casare a OMVSD (Anexa 5.16.2 si 5.16.3), proces verbal de casare a OMVSD (Anexa 5.16.4). Conform Politicii de contabilitate (Anexa 1.3) evaluarea OMVSD se face la valoarea de bilant a OMVSD. Productia in curs de executie este productia care se gaseste in fazele intermediare de prelucrare sau executare, nefiind inca nici produse finite, nici semifabricate, precum si produse necompletate in intregime. La S.A.ANAVIN productia in curs de executie se stabileste la sfirsitul prioadei prin inverntariere se stabileste costul efectiv (valoarea de bilant) al productiei in curs de executie. 1. S-a primit poama pentru fabricarea Mustului european in valoare de 9999999.99 lei conform actului de producere (Anexa 5.18.1) formula contabila: Debit contul 215 Productia in curs de executie 9999999.99 lei Credit contul 811 Productia de baza 9999999.99 lei 2. S-a transformat mustul european in vin Caberne vin materie prima, natural, de calitate (Anexa 5.18.2): Debit contul 215 Productia in curs de executie 532003.32 lei Credit contul 215 Productia in curs de executie 532003.32 lei 3. S-a imbuteliat vinul alb sec 0.7 Chardonnay (Anexa 5.19.3): Debit contul 216 Productie finita 15279.99 lei Credit contul 215 Productia in curs de executie 15279.99 lei Produsele cuprind semifabricatele, produse finite, si produsele reziduale. Evidenta sintetica a productiei se tine in Jurnal order la contul 216 Productie finita cu total pe subconturi. Evidenta analitica a productiei finite este dusa aparte pentru fiecare fel de produse. Evidenta la pretul de cost se duce in Situatia de rulaj a productiei la pret de cost (Anexa 5.19), unde se indica miscarea produselor, denumirea fiecarui produs, cantitatea, pretul si costul acesteia. Dupa ce produsele s-au fabricat ele sunt transportate la incarcare unde le este controlata calitatea si rezistenta produselor si de asemenea se controleaza daca poate fi date in exploatare. Productia finita S.A.ANAVIN o realizeaza pe teritoriul R. Moldova dar si peste hotare. Vanzarea se perfecteaza prin Factura fiscala (Anexa5.20) si se intocmeste formula: Debit contul 221.4 Creante pe termen scurt aferente facturilor comerciale - 2720,00 lei

Credit contul 534.2 Datorii privind TVA 453,33 lei Credit contul 611.1 Venituri de vinzari 2266,67 lei Sint cazuri cind se intoarce productia din anumite pricini, atunci se intocmeste actul de returnare a marfii (Anexa 5.21.3). La filiale cind se transmite productia se intocmeste factura de expeditie (Anexa 5.21.2). Obiectele vandute sunt inregistrate in Registrul soldurilor si rulajelor in preturi de vanzare pe fiecare obiect vindut in parte. TVA nu se calcula deoarece productia este exportata. Inventarierea stocurilor de marfuri si materiale se efectueaza conform Regulamentului cu privire la inventariere si anume odata pe an. Rezultatul inventarierii se inregistreaza in Lista de inventariere a rezultatealor (Anexa 5.9), actul de inventariere (Anexa 5.9.2). Diferentele constatate la inventariere se contabilizeaza astfel: - Plusuri de materiale (Anexa 5.9) Debit contul 211 Materiale Credit contul 612.7 Alte venituri operationale Lipsuri de materiale in limita normelor de perisabilitate (Anexa 5.9.1) Debit contul 714.7 Alte cheltuieli comerciale Credit contul 211 Materiale.

6. Contabilitatea creantelor
Creantele constituie o parte a activelor care trebuie achitate intreprinderii de catre alte persoane fizice si juridice la scadenta stabilite prin conditiile contractului sau altor acte normative. Cu orice client al intreprinderii se incheie un contract comercial in care se indica obiectul contractului, suma contractului, termenul de scadenta, adresele juridice ale partilor participante la incheierea contractului si alte conditii suplimentare. Conform Politicii de contabilitate (Anexa 1.3) la S.A.ANAVIN creantele curente si cele pe termen lung sunt reflectate in contabilitate la valoarea nominala. Creante comerciale reprezinta a cea parte a creantelor care apar in cazul cind momentul transmiterii catre cumparatori a drepturilor de proprietate asupra produselor, marfurilor si altor active livrate, precum si cel al prestarii de servicii nu coincide cu momentul achitarii acestora. Produsele finite si evidenta livrarilor se tine in Cartea de livrari a produselor finite, in care se inregistreaza numarul de ordine, numarul si seria facturii in baza careia sa efectuat livrarea, denumirea beneficiarului si deservirea livrarii, suma fara TVA si cu TVA. Evidenta livrarilor de produse finite, de marfuri se tine si in mod automatizat in Registrul vanzarilor. Achitarea la vanzarea produselor finite, marfurilor se efectueaza fie prin transfer in baza Dispozitiei de plata (Anexa 7.9) de la banca, fie prin achitarea in numerar in casierie. Dt 221.4 Creante pe termen scurt aferente facturilor comerciale 40000lei Ct 611 Venituri din vinzari 40000lei

S.A.ANAVIN nu creeaza rezerve aferente contului 222 Corectii la datorii dubioase. Evidenta creantelor comerciale la societate se tine pe debitori si pe termenul de achitare a acestora, astfel la expirarea termenului de achitare, acestea se caseaza trecandu-se la cheltuieli comerciale prin formula contabila: Dt 712 Cheltuieli comerciale Ct 221 Creante pe termen scurt privind facturile comerciale Acordarea avansului se face in baza cont - facturii si plata este confirmata prin Dispozitia de plata (Anexa 8.9), aici se intocmeste formula contabila la suma virata: Dt 224 Avansuri pe termen scurt acordate 40000 lei Ct 242 Cont curent in valuta nationala 40000lei Creantele privind decontarile cu bugetul apar ca urmare a diferentelor dintre sumele calculate si achitate la buget a impozitelor si taxelor. Conform anexei la Bilantul contabil creantele privind decontarile cu bugetul (pentru impozitele si taxele republicane) ale S.A.Agrovin-Bulboaca pentru anul 2008 au fost in suma de 7245366 lei. Creantele apar in legatura cu administrarea si contabilizarea TVA. Daca suma TVA aferenta procurarilor depaseste suma TVA aferenta volumului livrarilor in perioada fiscala (1 luna) diferenta la sfarsitul lunii se trece in categoria Creantelor pe termen scurt privind decontarile cu bugetul, care se contabilizeaza in contul 225 Creante pe termen scurt privind decontarile cu bugetul. Creantele personalului reprezinta datorii ale angajatilor fata de intreprindere si apar in urma: 1. acordarii avansurilor spre decontare (titularilor de avans) 2. recuperarii de catre gestionari a daunei materiale cauzate. 3. alte datorii. Pentru evidenta sintetica a creantelor pe termen scurt ale personalului se utilizeaza contul de activ 227Creante pe termen scurt ale personalului. Evidenta analitica a creantelor personalului se tine pe fiecare debitor, pe tipuri de creante (Anexa 6.6). Creantele personalului se inregistreaza in contabilitatea intreprinderii in baza ordinului de plata si a listei de plata. Titularii de avans sunt angajatii intreprinderii, carora li se elibereaza mijloace banesti spre decontare, necesare pentru acoperirea cheltuielilor care urmeaza a fi suportate de angajatul respectiv in legatura cu indeplinirea sarcinilor de serviciu.

La eliberarea avansurilor din casa , in baza Dispozitiei de plata (Anexa 6.8) se intocmeste formula contabila: Dt 227 Creante pe termen scurt ale personalului 678 lei Ct 241 Casa 678 lei In termen de trei zile titularul de avans trebuie sa prezinte in contabilitate Decontul de avans (Anexa 6.8) in care se indica suma primita si suma efectiv cheltuita. In baza decontului de avans se intocmeste formula: Dt 713,,Cheltuieli generale si administrative 678 lei Ct 227 Creante pe termen scurt ale personalului 678 lei In afara de creantele comerciale, creantele personalului, creantele bugetului in procesul activitatii economice a intreprinderii apar si alte creante pe termen scurt. (aferente vanzarii marfurilor catre intreprinderile de colaborare). Pentru generalizarea existentei si miscarii acestor creante la S.A.ANAVIN este destinat contul 229 Alte creante pe termen scurt. Evidenta analitica a altor creante pe termen scurt se tine pe fiecare debitor. Constatarea altor creante pe termen scurt se face in baza documentelor justificative. Toate creantele le putem vedea in Anexa 6.9.
7. Contabilitatea mijloacelor banesti

Mijloacele banesti reprezinta activele cele mai lichide ale intreprinderii. La S.A.ANAVIN mijloacele banesti se clasifica dupa mai multe criterii: 1. In functie de valuta exprimata: mijloace banesti in valuta nationala mijloace banesti in valuta straina

2. In functie de locul pastrarii si forma de exprimare: mijloace banesti in numerar care se pastreaza in casierie

- mijloace banesti la conturile bancare (la contul curent) La S.A. ANAVIN, incasarea si pastrarea numerarului, precum si decontarile in numerar se efectueaza prin casierie. Modul de efectuare a operatiunilor in casierie este stabilit prin Normele pentru efectuarea operatiunilor de casa in economia nationala a Republicii Moldovaaprobate prin Hotarirea Guvernului R.M. nr.764 din 25.11.1992, cu modificarile si completarile ulterioare .

Operatiunile in casierie sunt efectuate de catre casier, care poarta toata responsabilitatea materiala pentru integritatea disponibilului banesc. Responsabilitatea materiala poarta un caracter juridic numai in cazul cind cu casierul s-a incheiat contractul de raspundere materiala (anexa 7.11). In casieria intreprinderii banii in numerar pot fi primiti din contul bancar, din vinzarea in numerar a produselor, marfurilor, in urma rambursarii avansurilor neutilizate de catre titularii de avans. Casierul primeste numerarul in casierie din contul bancar in baza delegatiei bancare (anexa 8.10), intocmit de catre contabilul sef sau alta persoana numita de acesta. In delegatie se indica denumirea emitentului delegatiei , numele si prenumele mandatorului, suma solicitata in litere, codul fiscal al intreprinderii, codul bancii, numarul contului, localitatea emiterii, data, luna, anul. Versoul delegatiei cuprinde suma divizata dupa destinatie (achizitionarea produselor agricole), semnaturile emitentului, prima - a conducatorului si a doua-a contabilului - sef sau a altor persoane cu dreptul de a pune semnatura respectiva adeverite prin stampila intreprinderii, datele din buletinul de identitate al persoanei care primeste numerarul. La intrarea mijloacelor banesti in casierie din contul bancar si in alte cazuri se intocmeste dispozitia de incasare (anexa 7.3 si 7.4) semnata de contabilul - sef sau alta persoana imputernicita. Evidenta operatiunilor privind existenta si fluxurile mijloacelor banesti in casieria intre prinderii se tine in contul de activ 241,, Casa . In debitul acestui cont se reflecta incasarea mijloacelor banesti in casieria intreprinderii, iar in credit se reflecta utilizarea mijloacelor banesti din casierie. Soldul contului 241 ,, Casa este debitor si reprezinta suma mijloacelor banesti in numerar in casieria intreprinderii l a finele perioadei de gestiune. La S.A. ANAVIN pe data de 26 februarie 2009 in baza dispozitiei de incasare nr.93 si 94 au fost incasate urmatoarele sume: -privind plata vinului procurat, de la Negustorii SRL (anexa 7.4). Debit contul 241 Casa 800,00 lei Credit contul 221.1 Facturi de primit din tara 800,00 lei -privind plata pentru apa de la Samson Vera (anexa 7.3). Debit contul 241 Casa 985,00 lei Credit contul 229.4 Creante pe termen scurt privind alte operatii 985,00 lei Chitanta la dispozitia de incasare semnata de contabilulsef si casier se certificata prin stampila casierului drept confirmare a primirii numerarului.

si

serveste

La S.A. ANAVIN pentru eliberarea numerarului din casierie se intocmeste dispozitia de plata semnata de catre conducatorul si contabilul-

sef al interprinderii sau alte persoane imputernicite, care reprezinta un ordin de a transfera beneficiarului o anumita suma de bani, utilizata pentru stingerea datoriilor financiare si comerciale ale intreprinderii. La S.A. ANAVIN din 26.02.09 au fost eliberate urmatoarele sume: casierie la data de

-conform disp. de plata nr.97, eliberata lui Smocinschi Piotr Filimon, baza - salariului. (anexa 7.6): Debit contul 531.1 Datorii privind retribuirea muncii 300,00 lei Credit contul 241 Casa 300,00 lei -conform disp. de plata nr.98 , eliberata lui Jizdan Tudor, in baza actului ah 163731 din 06.10.08. (anexa 7.5) Debit contul 539.3 Datorii pe termen scurt fata de alti creditori 3000,00 lei Credit contul 241 Casa 3000,00 lei -conform dispozitiei de plata nr.99, eliberata lui Alexa Vitalie, in baza restituirii datoriei. (anexa 7.8) Debit contul 413.1 Imprumuturi pe termen lung in parti nelegate 70000,00 lei Credit contul 241 Casa 70000,00 lei -conform dispozitiei de plata nr.100, eliberata lui Oprea Evghenia Nicolai, in baza salariu (anexa 7.7): Debit contul 531.1 Datorii privind retribuirea muncii 1000,00 lei Credit contul 241 Casa 1000,00 lei. La sfirsitul fiecarei zile de munca dispozitia de incasare casier in registrul de casa (anexa in care se determina soldul de mijloace banesti in casierie iesirile acestora in cursul zilei, precum si soldul la sfirsitul si plata se inregistreaza de catre 7.2) , la inceputul zilei, incasarile si zilei.

Registrul de casa se intocmeste in doua exemplare: primul exemplar ramine in casierie, iar al doilea se detaseaza de la registru si serveste casierului drept raport, care impreuna cu documentele anexate se prezinta la contabilitate. Evidenta operatiunilor in casierie se tine in registre, formularele carora, in functie de modul de prelucrare a informatiei (automatizata sau manuala), se determina de sinestatator de catre intreprindere, luindu-se in consideratie necesitatile informationale la intocmirea Raportului privind fluxul mijloacelor banesti (anexa 13) si se trec in Cartea Mare . Toate intreprinderile, indiferent de forma juridica de organizare a acestora, sunt obligate sa pastreze mijloacele banesti temporar libere in institutiile bancare.

Modul de deschidere, administrare si inchidere a conturilor bancare este reglementat de prevederile Regulamentu lui privind deschiderea si inchiderea conturilor la bancile din R.M. aprobat prin Hotarirea Consiliului de Administrat ie al B.N.M. Nr. 415 din 30.12.1999. Pentru generalizarea informatiei privind existenta si miscarea mijloacelor banesti in val uta nationala in conturile curente ale intreprinderii este destinat contul de activ 242,, Conturi curente in valuta nationala . In debitul contului 242 se reflecta incasarea mijloacelor banesti in conturile curente in valuta nationala, iar in credit se reflecta utilizarea mijloacelor banesti din conturile curent e. Soldul contului 242 este debitor si reprezinta suma mijloacelor banesti din conturile cur ente in valuta nationala la finele perioadei de gestiune si se reflecta in capitolul 2 ,,Active curente din Bilantul contabil. In luna februarie 2009 la S.A. ANAVIN, ,,Cont curent in valuta nationala (anexa au fost intocmite urmatoarele inregistrari contabile: potrivit analizei contului 242 7.21)

1. Incasarea mijloacelor banesti de la cumparatori si clienti pentru bunurile vindute si serviciile prestate: Debit contul 242 ,,Cont curent in valuta nationala -1747053,64 lei; Credit contul 221 ,,Creante pe termen scurt privind facturile comerciale -1747053,64 lei. 2. Incasarea mijloacelor banesti din contul curent in valuta nationala in casierie: Debit contul 241 Casa- 411600,00 lei Credit contul 242 Cont curent in valuta nationala-411600,00 lei 3. Achitarea datoriilor fata de alte intreprinderi si persoane privind facturile comerciale : Debit contul 521 Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale-1596131,27 lei Credit contul 242 Cont curent in valuta nationala- 596131,27 lei 4. Achitarea datoriilor fata de organele de asigurari sociale si de asistenta medicala: Debit contul 533 Datorii privind asigurarile-10432,87 lei Credit contul 242 Cont curent in valuta nationala-10432,87 lei 5. Achitarea cheltuielilor generale si administrative: Debit contul 713 Cheltuieli generale si administrative- 3764,00 lei Credit contul 242 Cont curent in valuta nationala- 3764,00 lei 6. Achitarea impozitului pe venit

Debit contul 534.7Datorii privind impozitul pe venit al persoanelor fizice Credit contul 242 Cont curent in valuta nationala 7. S-au depus bani din casierie in contul curent: Debit contul 242 Cont curent in valuta nationala- 457315,00 lei Credit contul 241 Casa- 457315,00 lei. Mijloacele banesti din conturile curente in valuta nationala se utilizeaza pentru achitare a datoriilor fata de furnizori, antreprenori, banci, buget, organele de asigurari sociale si de asistenta medicala, personal si alti creditori; pentru deschiderea conturilor de depozit si speciale la banci; pentru eliberarea numerarului din casierie si efectuarea altor operatiuni. Operatiunile economice privind miscarea mijloacelor banesti pe contul curent se reflecta in registrul contului 242 ,,Cont curent in valuta nationala. La sfirsitul perioadei de gestiune datele din acest registru se utilizeaza la intocmirea Raportului privind fluxul mijloacelor banesti si se trec in Cartea Mare. La deschiderea contului in valuta straina, de regula, intre intreprindere si institutia bancara se incheie un contract de deservire in care se stipuleaza nomenclatorul serviciilor prestate de banca, comisioanele, drepturile si obligatiile partilor etc. Modul de efectuare a operatiunilor prin contul in valuta straina este reglementat de le gislatia in vigoare. Astfel, in contul in valuta straina al interprinderii mijloacele pot fi primite numai prin virament, daca o alta modalitate nu este prevazuta de B.N.M. Efectuarea operatiunilor in valuta straina necesita folosirea de catre intreprinderi a documentelor prevazute in Nomenclatorul tipurilor de documente de decontare si contabile utilizate la efectuarea operatiunilor bancare aprobat prin Hotarirea Bancii Nationale a Moldovei Nr.168 din 08.06.2000, ca :dispozitia de plata in valuta,nota de contabilitate, ordinul de plata in valuta, ordinul de incasare in valuta. Pentru generalizarea informatiei privind existenta si miscarea mijloacelor banesti in valuta straina este destinat contul de activ 243 ,,Cont curent in valuta straina. Indebitul contului 243 se reflecta incasarea mijloacelor banesti in valuta straina, iar in credit se reflecta utilizarea acestora. Soldul contului 243 este debitor si reprezinta suma mijloacelor banesti in valuta straina la finele perioadei de gestiune si se reflecta in capitolul 2 ,,Active curente din Bilantul contabil. Conform analizei la contul 243 Cont curent in valuta straina la S.A.ANAVIN au avut urmatoarele operatiuni (anexa 7.31): 1.Inregistrarea in conturile valutare a sumei pentru produsele vindute peste hotare: Debit contul 243 Cont curent in valuta straina- 1563243,28 lei Credit contul 221.2 Facturi de primit din strainatate- 1563243,28 lei

2. Inregistrarea venitului din diferente de curs valutar: Debit contul 243 Cont curent in valuta straina- 11155,18 lei Credit contul 622.3Venituri din diferente de curs valutar-11155.18 lei 3. Achitarea penalitatilor si amendei pentru retinerea vagoanelor conform contractului: Debit contul 221.2 Facturi de primit din strainatate- 928056,01 lei Credit contul 243 Cont curent in valuta straina- 928056,01 lei 4. Achitarea serviciilor bancare: Debit contul 713.9 Alte cheltuieli generale si administrative-2784,21 lei Credit contul 243 Cont curent in valuta straina- 2784,21 lei 5. Achitarea dobinzii pentru credit: Debit contul 714.5 Transferuri banesti in expeditie- 142878,47 lei Credit contul 243 Cont curent in valuta straina-142878,47 lei 6. Achitarea diferentei de curs valutar nefavorabila: Debit contul 722.3 Cheltuieli privind diferente de curs valutar- 294,56 lei Credit contul 243 Cont curent in valuta straina - 294,26 lei Ca urmare a modificarii cursului de schimb valutar in perioada dintre data efectuarii operatiunii in valuta straina si data achitarii acesteia sau data intocmirii Rapoartelor financiare apar d iferente de curs valutar ce rezulta din reflectarea in contabilitate si Rapoartele financiare a aceleiasi operatiuni in valuta straina la diferite cursuri de schimb valutar, precum si din recalcularea mijloacelor banesti, creantelor, capitalului nevarsat si datoriilor in valuta straina la data intocmirii Bilantului contabil.

8. Contabilitatea investitiilor
Investitiile reprezinta mijloacele alocate de catre intreprindere in scopul imbunatatirii situatiei sale financiare prin obtinerea veniturilor sub forma de dobinzi sau dividende. Clasificarea investitiilor: Dupa destinatia de investire a activelor : financiare care reprezinta activele intreprinderii alocate in capitalul statutar ale altor unitati economice, titluri de valoare, imprumuturi acordate altor persoane fizice. materiale reprezinta activele intreprinderii alocate in terenuri, cladiri, aur, valori materiale.

Dupa directii de investire: investitii in parti nelegate unde cota de participatie in capitalul statutar al altor intreprinderi nu depaseste 20%; investitii in parti legate intreprinderea in care cote de detinere depaseste 20%.

Dupa termenul de detinere: pe termen scurt pe termen lung.

Evaluarea initiala reprezinta valoarea de intrare a investitiilor care este egala cu valoarea de cumparare plus cheltuielile de achizitie. Evaluarea ulterioara reprezinta valoarea iesirii investitiilor, intocmirii Bilantului contabil. Contabilizarea investitiilor depinde de modul de procurare: procurarea contra mijloacelor banesti, procurarea in contul emiterii de catre investitor a actiunilor sale proprii, procurarea prin schimb cu alte active.

9. Contabilitatea capitalului propriu


Capitalul propriu reprezinta diferenta dintre marimea totala a activelor si datoriilor intreprinderii si reprezinta sursa de formare a mijloacelor proprii ale intreprinderii. Capitalul propriu cuprinde capitalul statutar, suplimentar, rezervele, profit nerepartizat si capitalul secundar. La determinarea marimii capitalului propriu primele cinci elemente ( capitalul statutar, suplimentar, rezervele, profitul nerepartizat) se reflecta cu semnul plus la majorarea capitalului statutar, iar ultimele patru (capitalul nevarsat, retras, pierderea neacoperita, profitul utilizat al anului de gestiune) se inregistreaza cu semnul minus, corectand marimea capitalului. Capitalul statutar al Societatii conform Statutului (Anexa 1.3) este compus din depuneri banesti si patrimoniu in suma totala de 21258028 lei. De la momentul constituirii intreprinderii si pana in momentul de fata suma capitalului statutar nu s-a schimbat. Capitalul statutar este compus din actiuni autorizate spre plasare si plasate 5314507 actiuni ordinare cu valoarea nominala de 4 lei/actiunea. La formarea capitalului statutar au fost intocmite urmatoarele formule contabile: Debit contul 241 Casa Credit contul 311 Capital statutar Daca aportul la capitalul statutar nu a fost in mijloace banesti ci in active materiale, atunci formula este:

Debit contul 211 Materiale Credit contul 311 Capital statutar In Raportul privind fluxul capitalului propriu (bil.con.) constatam ca in anul 2008 S.A. ANAVIN dispune doar alte rezerve in suma de 14959145 lei. Conform legislatiei Republicii Moldova societatile pe actiuni sunt obligate sa creeze capital de rezerve de cel putin 15% din marimea capitalului statutar. Acest capital se formeaza din varsamintele anuale din beneficiul societatii in proportii de 5% din beneficiul net, pana la atingerea marimii stabilite in actul de constituire. La crearea rezervelor s-au intocmit urmatoarele formule: Debit contul 332.2 Profit nerepertizat al anilor precedenti Credit contul 332.1 Profit nerepertizat al anilor precedenti De asemenea: Debit contul 332.2 Profit nerepertizat al anilor precedenti Credit contul 321.1 Rezerve prevazute de legislatie In componenta capitalului propriu al intreprinderii se include Profitul (Pierderea) net al anului de gestiune, si profitul nerepartizat al anilor precedenti. Evidenta profitului net al anilor precedenti se tine cu ajutorul contului 332 Profit net la anilor precedenti. In dependenta de directiile de utilizare, se intocmesc urmatoarele formule: Debit contul 332 Profit nerepartizat al anilor precedenti Credit contul 321 Rezerve prevazute de legislatie Credit contul 322.1 Rezerve prevazute de statut Profitul (pierderea) net reprezinta rezultatul financiar al anului de gestiune dupa impozitare. Suma profitului net al anului de gestiune se determina in contul 351 Rezultatul financiar total. La finele anului in acest cont se trec veniturile si cheltuielile acumulate pe toate tipurile de activitati. Dupa reflectarea in acest cont a cheltuielilor aferente impozitului pe venit, suma diferentei dintre rulajul debitor si cel creditor va reprezenta rezultatul financiar net. Inregistrarea la suma profitului net este: Debit contul 351 Rezultatul financiar total 87492 lei Credit 87492lei contul 333 Profit net (Pierdere) al perioadei de gestiune

Dat fiind faptul ca fiecare an de gestiune trebuie sa inceapa cu soldul zero a contului 333 Profit (pierdere) al perioadei de gestiune la reformarea Bilantului contabil, soldul contului numit trece la rezultatele anilor precedenti prin formula: Debit contul 333 Profit net (Pierdere) al perioadei de gestiune 87492 lei Credit contul 332 Profit nerepertizat al anilor precedenti 87492 lei Evidenta capitalului statutar este dusa la contul 341.2 Diferente din reevaluarea activelor materiale pe termen lung. Evidenta analitica a diferentelor din reevaluare a activelor materiale pe termen lung se tine pe fiecare obiect in parte. Perioada de gestiune 1.01.2004 1.12.2004 au avut iesiri de active materiale pe termen lung in urma carora s-a inregistrat ecart de reevaluare, pentru care s-a intocmit formula contabila: Debit contul 341.2 Diferente din reevaluarea activelor pe termen lung Credit contul 621.2 Venituri ale activitatii de investitie

10. Contabilitatea datoriilor

Datoriile reprezinta angajamentul de plata ale intreprinderii fata de furnizori pentru bunurile procurate si serviciile prestate, fata de personalul angajat privind remunerarea muncii, fata de stat privind plata impozitelor si taxelor, fata de alte persoane juridice si fizice. In dependenta de criteriile de clasificare S.A. ANAVIN are urmatoarele datorii: In functie de continutul economic - datorii financiare - datorii calculate - datorii comerciale In functie de termenul de achitare - datorii pe termen scurt - datorii pe termen lung La S.A. ANAVINdatoriile se constata si se evalueaza, conform Politicii de contabilitate , la suma nominala, inclusiv TVA si alte impozite si taxe care urmeaza a fi achitate.

Dupa constatare, datoriile se reflecta in contabilitate in baza principiului specializarii exercitiului atunci cand au fost inregistrate in documentele contabile, fiind incluse in rapoartele financiare in perioada la care se refera, dar nu atunci cand se platesc mijloace banesti sau se transmit alte active in schimb. Datoriile comerciale cuprind angajamentele de plata ale intreprinderii fata de furnizori, antreprenori si alti creditori pentru activele procurate, avansurile primite si serviciile de care intreprinderea a beneficiat. Pentru evidenta sintetica a datoriilor comerciale si a avansurilor primite pe termen scurt sunt destinate conturile de pasiv 521 Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale, 522 Datorii pe termen scurt fata de partile legate, 523 Avansuri pe termen scurt primite. In creditul acestor conturi se inregistreaza cresterea datoriilor comerciale si incasarea avansurilor de la cumparatori, iar in debit achitarea datoriilor si utilizarea avansurilor. Soldul conturilor nominalizate este creditor si reprezinta datoriile comerciale ale intreprinderii la o anumita data. Procurarea se face in baza facturii fiscale, facturii de expeditie, actului de achizitie. La procurare se intocmeste formula contabila (anexa 10.2): Debit contul 213 Materiale 1853.84 lei Credit contul 521 Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale 1853.84 lei La suma TVA: Debit lei Credit contul 521 Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale 370.77 lei In cazul cand achizitia este facuta din strainatate se utilizeaza contul 521.2 Facturi de achitat in strainatate. Avansurile primite sunt sume primite in contul vanzarii ulterioare a produselor, care pana la livrarea produselor, se considera datorii. Ulterior avansul primit este utilizat la stingerea creantei aparute la vanzare: Debit contul 523 Avansuri pe termen scurt primite Credit contul 221 Creante pe termen scurt privind facturile comerciale Datoriile calculate reprezinta angajamentele de plata a intreprinderii: fata de personal (datorii salariale) fata de organele asigurarii sociale si asistentei medicale (datorii sociale) contul 534.2 Datorii privind decontarile cu bugetul 370.77

fata de buget (datorii fiscale) fata de fondatori

Datorii fata de personal cuprind angajamentele intreprinderii privind : a) Retributia muncii b) Alte operatii Calculul salariilor se reflecta in contabilitate astfel: Atunci cand salariile calculate se includ in costul produselor fabricate: Debit contul 811 Productia de baza Debit contul 813 Consumuri indirecte de productie Debit contul 812 Activitati auxiliare Credit contul 531 Datorii fata de personal privind retribuirea muncii Atunci cand salariile calculate reprezinta cheltuieli ale perioadei: Debit contul 712 Cheltuieli comerciale Debit contul 713 Cheltuieli generale si administrative Debit contul 714 Alte cheltuieli operationale Credit contul 531 Datorii fata de personal privind retribuirea muncii Evidenta datoriilor fata de personal se tin cu ajutorul contului 531 Datorii fata de personal privind retribuirea muncii. Datoriile privind decontarile cu bugetul: Relatiile agentilor economici cu bugetul se concretizeaza in procesul de calculare, achitare si declarare a impozitelor si taxelor. Pentru a generaliza informatia privind decontarile cu bugetul este destinat contul 534 Datorii privind decontarile cu bugetul. Evidenta analitica a decontarilor cu bugetul se tine pe feluri de impozite ti taxa. Impozitul pe bunurile imobiliare se achita in baza Calculului impozitului pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice si se intocmeste formula contabila: Debit contul 713.4 Cheltuieli generale si administrative Credit contul 534.5 Datorii privind decontarile cu bugetul Calculul taxei pentru amenajarea teritoriului se face in baza documentului Darea de seama pentru amenajarea teritoriului

Debit contul 713.4 Cheltuieli generale si administrative Credit contul 534.8 Datorii privind decontarile cu bugetul Pentru evidenta altor datorii pe termen scurt este destinat contul 539 Alte datorii pe termen scurt. Evidenta analitica a acestora la S.A.ANAVIN se duce pe fiecare creditor. Cu ajutorul acestui cont se duce evidenta datoriilor pentru serviciile de care beneficiaza, pentru apa, servicii de canalizare, energie electrica, servicii de transport etc. Toate datoriile le putem observa in Anexa 10 Salariul reprezinta datoria intreprinderii fata de angajatii sai, pentru munca efectuata, se mai numeste datorii fata de personal Salariatii reprezinta numarul de lucratori ai intreprinderii la o data anumita. Conform legislatiei in vigoare, intreprinderea stabileste de sinestatator statele si numarul de lucratori, cu exceptia organizatiilor bugetare. Conform actelor normative pot fi utilizate 2 forme de salarizare: 1. pe unitate de timp sau in regie 2. pentru volumul de munca sau in acord. Pentru organizarea evidentei corecte a muncii, a productiei si salariului este necesara determinarea numarului mediu scriptic a personalului la intreprinderii si evidenta operativa a personalului, deoarece personalul scriptic se schimba continuu in functie de procesele de angajare, transferare, concediere. Atunci cand o persoana vrea sa se angajeze la serviciu aceasta persoana depune o cerere de angajare , in baza acestei cereri se emite Ordin de angajare(Anexa 10.4) , care se prezinta angajatului spre a lua cunostinta cu conditiile si pentru a se semna. Cu angajatul se incheie un contract de munca Contract individual de munca. In acest contract se mentioneaza functia care o va indeplini angajatul, perioada angajarii, drepturile si obligatiile partilor, regimul de munca si odihna, semnaturile ambelor parti. Dupa incheierea contractului angajatul completeaza Fisa personala(Anexa 10.3), personalul administrativ mai completeaza si Fisa personala de evidenta a cadrelor. Daca angajatul vrea sa rezilieze contractul de munca atunci salariatul depune cererea de concediere, si in baza acestei cerere se emite Ordin de demisie, si se intocmeste Fisa de concediere. Prezenta la lucru si evidenta timpului lucrat se realizeaza prin utilizarea Tabelului de folosire a timpului de lucru (Anexa 10.5), aceste tabele sunt completate zilnic in fiecare sectie, si la sfarsitul lunii sunt prezentate in contabilitate. La S.A.ANAVINcalculul salariului se efectueaza tarifar lunar, aprobat de conducerea intreprinderii .

Calculul salariului se efectueaza in baza Contului personal (Anexa 10.3) deschisa pentru fiecare salariat in parte. Veniturile impozabile ale salariatilor cuprinde toate formele de venit: salariul, premiile suplimentare, onorariile, indemnizatiile, comisioanele si alte plati. In venitul impozabil nu se cuprinde platile de asigurare conform contractului de asigurare, compensatiile in caz de pierdere temporara a capacitatii de munca, inclusiv a invaliditatii, bursele etc. Pentru a beneficia de scutire salariatul prezinta la locul de munca Cererea de acordare a scutirilor, la aceasta cerere trebuie sa fie anexate documente justificative ce confirma dreptul la scutirile cerute. O data cu calculul salariilor apare obligatia fata de bugetul asigurarilor sociale. Evidenta analitica a datoriilor privind asigurarile se tine in vederea obtinerii informatiei privind existenta si destinatia mijloacelor asigurarilor. Pentru evidenta sintetica a defalcarilor si decontarilor aferente contributiilor la asigurari sociale in Fondul asigurarilor sociale , datoriilor privind asigurarea medicala , asigurarea personalului intreprinderii e destinat contul de pasiv 533 Datorii privind asigurarile (anexa 10.13). In creditul acestui cont se reflecta datoriile calculate privind asigurarile, iar in debit mijloacele achitate, virate si cheltuite. Soldul contului dat este creditor si reprezinta datoriile privind primele de asigurare la sfirsitul perioadei de gestiune.
Pentru generalizarea informatiei privind datoriile fata de buget aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice in contabilitate este destinat contul de pasiv 534 Datorii privind decontarile cu bugetul(anexa 10.16). In creditul acestui cont se reflecta datoriile calculate fata de buget privind impozitul pe venit, iar in debit platile virate efectiv sau trecute in cont. Soldul este creditor si reprezinta suma datoriilor intreprinderii privind platile datorate bugetului la sfirsitul perioadei d e gestiune. Conform prevederilor Codului Fiscal art. 15, se stabileste suma totala a impozitului pe venit ce se determina in anul 2008, pentru persoanele fizice in modul urmator: in marime de 7% din venitul anual impozabil ce nu depaseste suma de 25200 lei; in marime de 18% din venitul anual impozabil ce depaseste suma de 25200 lei. In conformitate cu prevederile Codului Fiscal, fiecare contribuabil (persoana fizica rezidenta) are dreptul la scutiri la impozitul pe venit. Scutirile la impozitul pe venit, retinut din salariu (inclusiv prime si facilitati), se acorda la locul de munca de baza lucratorilor rezidenti ai Republicii Moldova, in baza cererii de acordare a scutirilor depusa de fiecare angajat in parte.

Modul de determinare a categoriei scutirilor acordate: Codul scutirii P M S N* H** Suma scutirii Anul 2007 Anul 2008 Anuala Lunara Anuala Lunara 5 400 450 6 300 525 10 000 833 10 000 833 5 400 450 6 300 525 Nx1440 5 400 Nx120 450 N1560 6 300 N*130 525

Tipul scutirii Scutirea personala Scutirea personala majora Scutirea pentru sot (sotie) Scutirea pentru persoanele intretinute, cu exceptia invalizilor din copilarie Scutirea pentru persoanele intretinute invalizi din copilarie

Nota: N* - numarul de persoane intretinute, cu exceptia persoanelor intretinute invalizi din copilarie; H** - codul persoanei intretinute invalid din copilarie. Categoria scutirii se obtine prin imbinarea tuturor codurilor scutirilor acordate lucratorului dat.

La S.A. ANAVIN plata salariului are loc prin achitarea in numerar din casieria intreprinderii. Conform hotararii intreprinderii plata salariului trebuie sa fie facuta pana la data de 5 a lunii urmatoare in care se calculeaza salariul. La plata salarului se intocmeste formula contabila: Debit contul 531 Datorii fata de personal privind retribuirea muncii Credit contul 242 Cont de decontare Achitarea salariului din casa se efectueaza in baza Registrului salariilor unde se indica suma ce trebuie sa fie primita de fiecare angajat care isi pune semnatura dupa ce o incaseaza si se intocmeste formula contabila: Debit contul 531 Datorii fata de personal privind retribuirea muncii Credit contul 241 Casa La sfarsitul zilei casierul calculeaza suma salariilor acordate si suma salariilor neridicate. Pentru sumele salariilor neridicate se intocmeste Registrul salariului depuse(Anexa 10.6). Informatia privind calcularea si miscarea datoriilor fata de salariati se reflecta in registrul pentru contul 531 Datorii fata de personal pentru retribuirea muncii. Datoriile financiare include datoriile legate de angajarea capitalului atras a creditelor bancare, a imprumuturilor in valuta nationala si straina primate de catre intreprindere de la alte personae fizice sau juridice, pentru un termen stabilit si pentru o anumiata plata. Pentru evidenta sintetica a creditelor si imprumuturilor se utilizeaza conturile de pasiv 511 si (anexa 10). Contul 511 'Credite bancare pe termen scurt' este destinat generalizarii informatiei referitoare la situatia decontarilor privind creditele, termenul de rambursare al carora nu este mai mare de un an. Contul 511 'Credite bancare pe termen scurt' este un cont de pasiv. In creditul acestui cont se reflecta sumele creditelor pe termen scurt primite si trecute din grupa creditelor pe termen lung, iar in debit suma creditelor rambursate. Soldul acestui cont este creditor sireprezinta datoriile intreprinderii aferente creditelor pe termen scurt nerambursate la finele perioadei de gestiune. Pentru evidenta decontarilor cu personalul intreprinderii privind alte operatiuni, cu exceptia decontarilor privind retribuirea muncii, este destinat contul de pasiv 532 Datorii fata de personal privind alte operatii (anexa 10.8). In creditul acestui cont se reflecta datoriile aferente altor operatii calculate personalului, iar in debit achitarea si trecerea la scaderi a datoriilor de acest tip. Soldul este creditor si reprezinta datoriile intreprinderii fata de personal aferente altor operatiuni la finele perioadei de gestiune.

11. Contabilitatea consumurilor si cheltuielilor


Consumurile reprezinta resursele intreprinderii utilizate pentru fabricarea produselor si prestarea serviciilor in scopul obtinerii venitului. Acestea sunt legate nemijlocit de procesul de productie (prestari servicii). La finele perioadei de gestiune consumurile se reflecta in Bilantul contabil ca active si nu se iau in calcul la determinarea rezultatului financiar al intreprinderii.

Consumurile incluse in costul produselor includ urmatoarele articole: 1. Consumuri materiale 2. consumuri privind retribuirea muncii 3. consumuri indirecte de productie. Evidenta materialelor consumate in sectiile de productie de baza este dusa in Lista materialelor cheltuite. Evidenta este dusa pe fiecare tip de material care se repartizeaza pe produsele fabricate pe parcursul perioadei de gestiune. Repartizarea se face automatizat programa avind informatia necesara privind repartizarea. Evidenta materialelor aferente productiei auxiliare (Sectia de transport, sectia scule) este dusa pe fiecare obiect aparte in Darea de seama. Consumul de materiale ce se include in CIP este inregistrat in Cartela de captare. La S.A. ANAVIN la inceput toate CIP constante se trec la cheltuieli operationale prin formula contabila: Debit contul 714 Alte cheltuieli operationale Credit contul 813 Consumuri indirecte de productie Astfel se inchide contul 813 Consumuri indirecte de productie. Apoi se calcula ce parte va fi trecuta la costul productiei prin produsul dintre suma din debitul contului 714.6 Cheltuieli de productie indirecte nerepartizate, si gradul de utilizare a capacitatii medii a utilajului si suma obtinuta se face formula contabila de stornare. Debit contul 714.6 Alte cheltuieli operationale Credit contul 811 Productia de baza Productia finita este eliberata din sectia de producere in sectia de realizare prin intermediul bonului de transfer (Anexa 5.8 )la formula: Debit contul 216 Produse Credit contul 811 Productia de baza Contul 812 Activitati auxiliare se utilizeaza pentru a acumula consumurile ce se produc la productie in sectiile auxiliare: serviciile auto (Sectia auto) fabricarea instrumentelor, dispozitivelor speciale (Sectia scule) confectionarea matricelor necesare procesului de productiei de baza (Sectia turnatorie)

O latura importanta a activitatii intreprinderii S.A. ANAVIN este calcularea costului productiei fabricate. Evidenta consumurilor productiei de baza se tine cu ajutorul contului 811 Productia de baza. 1. consumuri directe materiale (CDM);

2. consumuri directe salariale (CDS) 3. consumuri indirecte de productie (CIP). Deoarece la S.A. ANAVIN din unul si acelasi material sunt fabricate mai multe tipuri de produse, aici se foloseste metoda normativa de repartizare a acestora pe produse. Aceasta metoda presupune citeva etape succesive. 1. La inceputul fiecarui an se stabilesc normele de consum a materialului din care se va fabrica produsele. 2. Se determina consumul normativ de materiale pe fiecare tip de produs fabricat din acelasi material prin inmultirea volumului efectiv de productie in norma de consum. 3. Se calculeaza coeficientul de repartizare prin raportul dintre suma totala a costului efectiv de materiale si suma totala a consumului normativ. 4. Se determina consumul efectiv de materiale pe fiecare tip de produs prin inmultirea coeficientului de repartizare cu consumul normativ de materiale. Toate aceste etape la intreprindere se fac in mod automatizat de programa care exista si informatia finala cu privire la consumurile de materiale deja repartizate se prezinta in Lista materialelor cheltuite in baza careia se intocmeste formula contabila: Debit contul 811 Productia de baza Credit contul 211 Materiale CDS prin salariile calculate muncitorilor se participa la procesul de productie. Calculul se face in contabilitate in baza fiselor de pontaj si informatia se prezinta generalizata in mod automatizat. La suma salariilor aferente muncitorilor de baza se intocmeste formula contabila. Debit contul 811 Productia de baza Credit contul 531 Datorii fata de personal privind retribuirea muncii Calculul salariului se efectueaza luind ca baza salariul tarifar lunar, aprobat de conducerea intreprinderii pentru diferite categorii de muncitori si diferite conditii de munca. CIP sunt divizate in CIP variabile si CIP constante. Cele variabile se includ direct in costul productiei iar cele constante nu. La S.A. ANAVIN consumurile acumulate la contul 812 Activitati auxiliare sunt consumuri temporare si in momentul aparitiei se includ direct in costul productiei de baza prin formula contabila: Debit contul 811.1 Productia de baza Credit contul 812.1 Activitati auxiliare Pentru calculatia costului produselor fabricate la S.A. ANAVIN se utilizeaza metoda pe comenzi. In calitate de obiect de evidenta se alege comanda, iar ca obiect de calculatie tipurile de produse lansate cu comanda respectiva. Pentru fiecare comanda se intocmeste un raport privind consumurile suportate la producerea produselor comandate la care se anexeaza un raport a sectiei planificare privind repartizarea

resurselor energetice si retribuirea muncii pe tipuri de produse Cheltuielile resurselor energetice si retribuirea muncii la producerea productiei. Pentru evidenta produselor fabricate si predarea acestora din sectia de producere in depozitul produselor finite se face in baza bonului de transfer iar costul efectiv al acestuia se reflecta prin formula contabila: Debit contul 216 Produse Credit contul 811 Productia de baza Cheltuielile reprezinta diminuari de avantaje economice care apar in procesul desfasurarii activitatii economico financiare a intreprinderii. Cheltuielile nu se includ in costul produselor fabricate, ci se reflecta in Raportul pe profit si pierdere. Costul vanzarilor se duce evidenta in contul 711 Costul vanzarilor Debit contul 711 Costul vinzarilor Credit contul 216.3 Produse Pentru evidenta cheltuielilor comerciale este destinat contul 712 Cheltuieli comerciale. La S.A. ANAVIN se trec la cheltuieli comerciale si creantele la care le-a expirat termenul de achitare. Cheltuielile comerciale sunt cheltuielile aferente desfacerii produselor, marfurilor si prestarii serviciilor si anume: cheltuieli privind operatiunile de marketing, cheltuieli privind ambalajul. Pentru evidenta acestor operatiuni este destinat contul 712 Cheltuieli comerciale. S.A. ANAVIN trece la cheltuieli comerciale si valoarea creantelor comerciale a caror termen de achitare a expirat, prin formula contabila: Debit contul 712 Cheltuieli comerciale Credit contul 221 Creante pe termen scurt privind facturile comerciale Cheltuieli generale si administrative sunt cheltuieli privind deservirea si gestiunea intreprinderii in ansamblu. Astfel in cazul impozitelor si taxelor locale se debiteaza contul 713 Cheltuieli generale si administrative, la calculul impozitului pe bunurile imobiliare se intocmeste formula contabila: Debit contul 713.4 Cheltuieli generale si administrative Credit contul 534.8 Datorii privind decontarile cu bugetul Alte cheltuieli operationale. Evidenta acestora se tine cu ajutorul contului 714 Alte cheltuieli operationale. Aceste cheltuieli pot aparea in cazul vinderii altor active curente, si se intocmeste formula contabila: Debit contul 714.1 Alte cheltuieli operationale

Credit contul 211.1 Materiale Cheltuielile activitatii de investitii, evidenta carora este dusa prin intermediul contului 721 Cheltuieli ale activitatii de investitii apar la iesirea activelor pe termen lung. La casarea valorii de bilant a activelor iesite se intocmeste formula contabila: Debit contul 721 Cheltuieli ale activitatii de investitie Credit contul 123.4 Mijloace fixe Cheltuieli ale activitatii financiare sunt reflectate prin intermediul contului 722 Cheltuieli ale activitatii financiare. Aparitia si constatarea lor la S.A. ANAVIN a fost conditionata de aparitia diferentelor negative de curs valutar la procurarea valutei, in rezultat s-a intocmit formula contabila: In cadru S.A. ANAVIN evidenta contabila se duce automatizat cu ajutorul unei sisteme, care functioneaza sub forma de programa, operatiile omogene se inscriu in forma computerizata in registre cumulative numite Jurnale-order in baza documentelor primare. Intreprinderea dispune de mijloace tehnice pentru prelucrarea informatiei contabile ceea ce mult ajuta la simplificarea lucrului contabil. Cheltuielile privind impozitul pe venit cuprind suma totala a cheltuielilor aferente impozitului pe venit luat in consideratie la calcularea profitului net a perioadei de gestiune. La calculul impozitului pe venit se intocmeste in baza Declaratiei privind impozitul pe venit a persoanei juridice, se intocmeste formula contabila: Debit contul 731 Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit Credit contul 534.1 Datorii privind decontarile cu bugetul

12. Contabilitatea veniturilor


Veniturile reprezinta afluxurile globale de avantaje economice obtinute de intreprindere in cursul perioadei de gestiune sub forma de majorare a activelor sau micsorare a datoriilor, care conduc la cresterea capitalului propriu, cu exceptia sporurilor pe suma aporturilor proprietarilor intreprinderii. Veniturile la S.A. ANAVIN se divizeaza in: venituri din activitatea operationala si venituri ale activitatii neoperationale. Din prima categorie fac parte veniturile din vanzari si alte venituri operationale, iar in a doua grupa se includ veniturile activitatii de investitii, veniturile aferente activitatii financiare (bil.con.). Conform politicii de contabilitate la S.A. ANAVIN veniturile sunt constatate si evaluate tinand cont de principiul Specializarii exercitiului si prudentei. Inregistrarea veniturilor din vanzarea produselor este: Debit contul 221.4 Creante pe termen scurt privind facturile comerciale Credit contul 611.1 Venituri din vinzari Inregistrarea veniturilor din acordarea serviciilor de arenda in baza facturii fiscale se realizeaza prin formula contabila:

Debit contul 228 Creante pe termen scurt privind veniturile calculate Credit contul 612 Alte venituri operationale La finele perioadei de gestiune are loc inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli prin intermediul contului 351 Rezultatul financiar intocmindu-se formulele contabile: 1. inchiderea conturilor de venituri se face prin debitarea lor in corespondenta cu creditul contului 351 Rezultatul financiar total formula este: Debit contul 611 Venituri din vinzari 21119351 lei Debit contul 612 Alte venituri operationale 321796 lei Debit contul 622 Venituri ale activitatii financiare 3340492 lei Credit contul 351 Rezultatul financiar total 87492lei 2. inchiderea contului de cheltuieli se face prin debitarea lor in corespondenta cu debitul contului 351 Rezultatul financiar total: Debit contul 351 Rezultatul financiar total 87492 lei Credit contul 711 Costul vinzarilor 12238375 lei Credit contul 712 Cheltuieli comerciale 6877363 lei Credit contul 713 Cheltuieli generale si administrative 2204797 lei Credit contul 714 Alte cheltuieli operationale 2316454 lei Credit contul 722 Cheltuieli ale activitatii financiare 1050558 lei Apoi comparandu-se rulajul debitor (cheltuieli acumulate) si rulajul creditor (totalul veniturilor) ale contului 351 Rezultatul financiar total se determina profitul (pierderea) perioadei de gestiune, care se contabilizeaza astfel: Debit contul 351 Rezultatul financiar total 87492 lei Credit contul 333 Profit net (pierdere) ale perioadei de gestiune 87492 lei Suma profitului (pierderii) net al perioadei de gestiune se inregistreaza in randul 150 cu acelasi nume din Raportul privind rezultatele financiare si in Bilantul Contabil in randul 590 (cu acelasi nume).

13. Rapoartele financiare ale entitatilor


Rapoartele financiare reprezinta un sistem reglementat de indicatori financiari generalizatori care caracterizeaza situatia patrimoniala si financiara a intreprinderii si rezultatele activitatii economice a cesteia obtinute in cursul perioadei de gestiune respective. Pentru intocmirea rapoartelor financiare la intreprindere se desfasoara o activitate ampla de pregatire, cu scopul de a verifica corectitudinea si obiectivitatea datelor care vor fi incluse in rapoartele financiare. Initial conform datelor din documentele primare se verifica corectitudinea reflectarii in contabilitate a tuturor operatiunilor economice si corespunderea datelor contabilitatii analitice cu rulajele si soldurile conturilor contabilitatii sintetice.

Ulterior la finele perioadei de gestiune soldurile si rulajele din Jurnalele-order de la fiecare cont se trec in Balanta de verificare care asigura verificarea exactitati inregistrarii operatiunilor economice in conturi, legatura dintre conturile sintetice si bilant. La sistematizarea si structurarea rulajelor fiecarui cont utilizat pe conturi corespondente este utilizata Cartea Mare care la S.A. ANAVIN se intocmeste in mod automatizat. Cartea Mare este un instrument de verificare a inregistrarilor contabile efectuate si de asemenea, o sursa pentru furnizarea datelor necesare intocmirii si analizei Bilantului Contabil (rap.fin.). O dovada a reflectarii corecte a operatiunilor economice ce au avut loc pe parcursul perioadei de gestiune serveste egalitatea dintre sumele totale a soldurilor si rulajelor din Cartea Mare comparativ cu Balanta de Verificare. S.A. ANAVIN aplicind sistemul contabil complet in componenta Raportului financiar anual trebuie sa contina urmatoarele: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Bilantul Contabil (formularul nr.1) , Raportul pe profit si pierdere (formularul 2) , Raportul privind fluxul capitalului propriu (formularul 3), Raportul privind fluxul mijloacelor banesti (formularul 4), Anexa la Bilantul Contabil (formularul 5), Anexa la raportul privind rezultatele financiare (formularul 6), Nota explicativa.

Bilantul Contabil este definit ca un tablou al situatiei patrimoniului care reprezinta in unitati monetare marimea valorica a bunurilor economice, in corelatie cu sursele de finantare a acestora, precum si cu rezultatul obtinut. Pentru intreprindere intocmirea Bilantul Contabil este obligatorie parcurgerea unor lucrari premergatore care sunt desfasurate intr-o ordine logica si anume: 1.Verificarea inregistrarilor din conturi a tuturor operatiunilor economice si financiare efectuate in cursul anului sau in perioada de gestiune pentru care se intocmeste Bilantul Contabil. 2. Intocmirea Balantei de verificare (a rulajelor si soldurilor ) inainte de inventariere. 3. Inventarierea mijloacelor materiale si banesti, componentele patrimoniului administrat, precum si a resurselor de provenienta a capitalului, drepturilor de creanta si datoriilor. 4. Verificarea concordantei dintre datele inregistrate in conturi si realitatea constatata la inventariere, stabilirea diferentelor de inventar. 5. Inregistrarea in conturi a diferentelor constatate si executarea tuturor regularizarilor, a amortizarilor, limitarii in timp a cheltuielilor si veniturilor. 6.Determinarea rezultatelor financiare ale exercitiului. 7. Intocmirea Bilantului Contabil si a anexelor la acesta pe formulare tipizate aprobate de Ministerul Finantelor al RM. Marimea fiecarui element patrimonial se determina pe baza relatiei de sold in felul urmator:

Soldul elementului patrimonial la finele perioadei de gestiune = Soldul elementului patrimonial la inceputul perioadei de gestiune + Cresterea elementului patrimonial in timpul perioadei de gestiune micsorarea elementului patrimonial in timpul perioadei de gestiune. Conform SNC Bilantul Contabil cuprinde 3 elemente principale legate nemijlocit de evaluarea situatiei patrimoniale si financiare a intreprinderii: 1. Active 2. Capital propriu 3. Datorii In Bilantul contabil activele se impart in active pe termen lung si active curente. Principalul obiectiv ce se urmareste in Bilantul anual consta in furnizare de informatii privind situatia financiara, evolutia acesteia, care reprezinta utilitate pentru toate categoriile de utilizatori in luarea de decizii pentru strategii curente si de perspectiva. Anexele la Bilantul Contabil reflecta detaliat indicatorii privind activitatea desfasurata si situatia economico financiara. Totodata ele contin specificarea ulterioara a fiecarui post de bilant. Raportul pe profit si pierdere este una din cele mai importante parti a rapoartelor financiare care reprezinta interes deosebit pentru toate categoriile de utilizatori. Raportul dat se intocmeste trimestrial cu total cumulativ de la inceputul anului, generalizind operatiile economice efectuate intr-un interval de timp concret. Indicatorii prezentati in raportul in cauza pot fi divizati in trei grupe: 1. Venituri; 2. Cheltuieli; 3. Rezultatele financiare (profit sau pierdere) care reprezinta diferenta dintre venituri si cheltuieli. Raportul pe profit si pierdere pe anul 2008 se intocmeste conform metodei cu mai multe trepte, ceea ce presupune o serie de calcule intermediare ale profitului (pierderilor): Profitul brut (rd.30, forma 2 ,rap.fin) 8880976 lei Rezultatul din activitatea operationala (2195842) lei (rd. 080) Rezultatul din activitatea de investitii (6600) lei (rd.090) Rezultatul din activitatea financiara 2289934 lei (rd.100) Rezultatul exceptional 0 lei (rd.120) Profit net (pierdere neta) 87492 lei (rd.150)

Forma tipizata a Raportului pe profit si pierdere se intocmeste in baza rulajelor aferente conturilor de venituri si cheltuieli din clasele a 6 si a 7 din planul de conturi. Raportul privind fluxul capitalului propriu - caracterizeaza acea parte a activelor care constituie proprietatea intreprinderii. Raportul dat consta din patru capitole care cuprind date privind soldurile si modificarile partilor componente ale capitalului propriu: 1. Capital statutar si suplimentar

2. Rezervele 3. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) 4. Capital secundar Raportul dat este constituit astfel incit modificarea fiecarui element component al capitalului se reflecta astfel: Soldul la finele perioadei de gestiune curente = Soldul la finele anului de gestiune precedente + Incasat Consumat. Acest raport contine nu numai informatii privind marimea elementelor componente ale capitalului propriu la o anumita data, ci si informatii referitoare la fluxul acestuia in cursul unui interval determinat de timp. Raportul privind fluxul capitalului propriu se completeaza in baza soldurilor si rulajelor din conturile clasei a treia a planului de conturi. Raportul privind fluxul mijloacelor banesti, prezinta informatii suplimentare despre modificarile intervenite in resursele financiare ale intreprinderii din punct de vedere al incasarii si platii mijloacelor banesti. In raportul dat se reflecta fluxul mijloacelor banesti din diferite tipuri de activitati, precum si in legatura cu decontarile aferente dobinzilor dividendelor si impozitelor, date ce nu le furnizeaza nici bilantul contabil, nici Raportul pe profit si pierdere. In RM conform SNC 7 Raportul privind fluxul mijloacelor banesti se intocmeste dupa metoda directa, cealalta metoda (in baza profitului) fiind recomandata pentru verificarea corectitudinii primei metode. Incasarile sau plata mijloacelor aferente operatiunilor valutare trebuie sa fie recalculate la cursul in vigoare la data incasarii sau platii. Totodata pentru intocmirea raportului dat se utilizeaza metoda de casa. La S.A. ANAVIN fluxul net total de mijloace banesti pentru anul 2008 a constituit 336163 lei, in timp ce soldul mijloacelor banesti la sfirsitul perioadei este mai mic, inregistrind valoarea de 269988 lei (rap.fin. forma 5). Suma data se reflecta si in rindul 440 a bilantului contabil (rap.fin. forma1).

Incheiere
In prezentul raport efectuat in cadrul practicii de productie la S.A. ANAVIN, au fost examinate toate compartimentele posibile conform programei. In urma studierii detaliate a intrepriinderii, a genurilor de activitate, a modului de organizare a contabilitatii pot sa mentionez ca intreprinderea nu are numai scopul de obtinere a venitului ci si satisfacerea necesitatii consumatorului, in ceea ce priveste bauturile alcoolice. Intreprinderea necesita un volum foarte mare de lucru, fiindca are un volum inalt al informatiilor contabile. La S.A. ANAVIN organizarea contabilitatii se face conform cerintelor Legii contabilitatii din 4.04.95; standardelor nationale de contabilitate si nu in ultimul rind prin planul de conturi al activitatii economico-financiare a intreprinderii.

La S.A. ANAVIN responsabilitatea pentru organizarea si tinerea contabilitatii o poarta conducatorul societatii, el are responsabilitatea de a crea conditii optime pentru a se tine corect contabilitatea. De asemenea o latura importanta in organizarea activitatii unitatii economice este problema asigurarii si evidentei operative a personalului. Este necesar sa se asigure necesarul de personal atit din punct de vedere cantitativ, cit si din punct de vedere a gradului de calificare a personalului angajat, pentru a putea asigura desfasurarea eficienta a activitatii intreprinderii. In cadru S.A. ANAVIN evidenta contabila se duce semiautomatizat , care functioneaza sub forma de programa, operatiile omogene se inscriu unele in forma computerizata in registre cumulative numite Jurnale-order in baza documentelor primare. Intreprinderea dispune de mijloace tehnice pentru prelucrarea informatiei contabile ceea ce mult ajuta la simplificarea lucrului contabil. Intreprinderea pe parcursul anului 2008 a obtinut o pierdere destul de semnificativa. S.A. ANAVIN are puncte slabe dar in general prioritate o detin punctele forte: contabilitatea este automatizata; se intocmesc toate documentele primare si centralizatoare necesare; dispun de conditii favorabile pentru desfasurarea activitatii de catre muncitori; deciziile le i-au la Adunarea Generala a Actionarilor; se face inventarierea la finele fiecarui an.

In urma studierii modului de tinere a contabilitatii in cadrul S.A. ANAVIN, nu am observat incalcari grave de la actele normative si legislative care reglementeaza activitatea contabila, cu unele mici exceptii documentele primare nu sunt inregistrate la timp,ceea ce incalca disciplina contabila. Studiul evidentei contabile la intreprinderea data a determinat consultarea mai multor manuale de specialitate. In lucrare au fost utilizate S.N.C., Planul de conturicontabile, Noul sistem contabil al agentilor economici, materiale practice propuse de S.A. ANAVIN pe parcursul perioadei de gestiune. In general, rezultatele evidentei contabile la intreprinderea data, reflecta o situatie favorabila in ceea ce priveste activitatea si dezvoltarea intreprinderii.

Evaluare