P. 1
0_25proiectmate

0_25proiectmate

|Views: 34|Likes:
Published by Verrix

More info:

Published by: Verrix on May 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2012

pdf

text

original

Data: 23.10.

2008 Clasa: I A Şcoala:Grup Şcolar Topraisar Propunator: DANIELA DĂDÂRLAD

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICA Aria curriculara:MATEMATICA ŞI ŞTIINTE ALE NATURII Disciplina:MATEMATICA Unitatea de invatare:NUMERELE NATURALE 0-10 (a) Subiectul lectiei :Numărul 10 Tipul lectiei :mixt Obiectiv general : -dobândirea de cunoştinte privind formarea numarului 10 ca simbol al mulţimii cu 10 elemente, scrierea şi citirea acestui număr, pentru întelegerea conceptului de număr natural, Obiective operaţionale : a)cognitive OC1-să formeze numărul 10 pe baza corespondenţei între mulţimi finite de elemente, OC2-să prezinte rigleta numărului 10, indicând culoarea şi numărul de unitaţi, OC3-să citeasca numărul 10 în contexte diferite( în calendar, încaiet, pagina cărţii, cadranul ceasului etc.) OC4- să scrie numărul 10 pe liniatura caietului respectând forma cifrelor, încadrarea în spaţiul grafic, înclinarea şi distanţa, OC5-să stabilească locul lui 10 în ţirul numeric învăţat, OC6-să compare numărul 10 cu celelate numere ânvăţate folosind rigletele şi semnele ,,< ‘’şi ..> ‘’ OC7-să descompună(compună) numărul 10 în mai multe variante de descompunere(compunere) a numerelor naturale însuşite

Craiova. rigletele..Jocul numerelor’’ . 2005. Matematică. stiloul în scriere şi manualul c)afective:Elevii: -OA1-vor manifesta interes pentru operarea cu numere Resurse: -Metodologice: a) strategie didactică: dirijată. Bucureşti. beţişoarele. procedee: conversaţia. Polirom. individuală. figurine. materiale: cartonaşe şi jetoane cu cifre şi figuri geometrice.Celina Iordache.b)motrice OM1-să-şi coordoneze activitatea oculomotorie pentru citirea imaginilor şi a simbolurilor grafice OM2-să-şi coordoneze mişcările pentru a utiliza eficient jetoanele. Ed. în perechi -Bibliografice: -Dumitra Radu. Metodica predării matematicii în ciclul primar.Mihaela Neagu. . .beţişoare. Mioara Mocanu. explicaţia. tabla. Ed. manual matematică. demonstraţia. fişe de lucru. observarea dirijată. Aramis. riglete. inductivă b)metode. planşa didactică (predarea numărului 10 ). exerciţiul. 2007 -Temporale :45 minute . munca cu manualul c)mijloace. creta d)forme de organizare a lectiei: frontală.problematizarea. Manual pentru clasa I.

M jocul 2 frontală. -să cauta cartonaşele pe care sunt imprimate cifrele învăţate şi să le aşeze în ordine crescătoare şi descrescătoare.M demonstr 1 aţie.. Pe tabla magnetică sunt aşezate frunze galbene de toamnă şi copacii... numerelor O. ? (un elev din clasă ridică un cartonaş-paleta cu una din cifrele învatate şi numeşte un coleg să-i raspundă la întrebare). evaluare realizează de către sarcina colegi.Acum e toamna.Jocul numerelor’’ Le voi cere elevilor: -să caute cartonaşe imprimate cu anumite cifre şi să le asocieze cartonaşe cu multimi cu tot atâtea elemente. -Care sunt vecinii numărului.Elevii vor forma prin încercuire Ob. -Numără din 3 in 3 de la 0 la 9. Metode.. Se realizează verificarea cunoştintelor: a)Joc didactic .. Mijloace Procedee Materiale Conversaţie Forme de realizare Evaluare Reactualizarea cunoştinţelor 5’ conversa -ţie. explicaţi Jocul -e. individual formativ ă frontală Captarea atenţiei 2’ Conversaţie Tabla magnetică . Frontal.. O.Moment lectie Moment organizatoric Durata 1’ Continuturi Se asigură condiţiile organizatorice şi psihologice necesare pentru desfăşurarea eficientă a lecţiei. b)-Numără din 2 in 2 de la 0 la 9. da!’’ (învăţată în cadrul orei de limba română). -Care numere sunt mai mici decât 5 ? -Care este vecinul mai mare al lui 7 ? Dar al lui 4 ? Sensibilizarea elevilor se face prin cântarea primei strofe a cântecului .

Se constată că rigleta are tot atâtea unităţi OC2 câte elemente are mulţimea. ExplicaLa rigleta numărului 9 se adaugă rigleta ţie numărului 1. Se solicită elevii să dea exemple de 10 OM2 elemente. Explicaţie Problem atizare Conversaţie beţişoare frontal 22’ Elevii formează pe baza numărării OC1 grupe de câte 10 beţisoare de diferite culori.10 vă trimite vestea frontală Frontal riglete Paleta cu 10 de tipar Versuri .Deci. Le arăt elevilor cartonaşul-paleta cu numărul 10 şi se va observa că s-au folosit doua cifre pentru a scrie 10. de la tabla magnetică.Apoi se caută rigleta numărului 10. Voi explica elevilor că oricărui număr îi corespunde o cifră.Anunţatea titlului si a obiectivelor lecţiei Dirijarea învăţării 1‘ mulţimea frunzelor şi multimea copacilor. ConverSe memorează versurile: saţie . numărul 10 corespunde mulţimilor care au 9 elemente şi încă un element. Se compară cele doua mulţimi şi se observă că mulţimea care are 9 elemente şi încă un element se spune că are 10 elemente.Se va Converstabili numărul de unităţi de pe rigleta şi se compară saţie rigleta lui 10 cu mulţimea frunzelor. Se comunică elevilor că vor învăţa despre numărul 10 şi se anuntă obiectivele lecţiei.. Se găsesc asemănările dintre 10 şi obiectele din mediul înconjurător.

se indică numărul 10 pe cadranul ceasului. . în perechi convermanual Individual conversa fişe ţie frontal Individu ală . Se realizează exerciţii de încalzirea articulaţiilor mâinilor şi degetelor elevilor. Explic şi demonstrez scrierea corectă a lui 10.scrierea in casete a numerelor ce lipsesc.’’ Se cauta 10 pe fila unui calendar. Urmăresc şi apreciez elevii care scriu corect. Se prezinta planşa cu 10. Observaţie ExplicaOC3 OM1 ţie demonstraţie OM2 poezie frontal frontală Planşa cu 10 Formativ ă. se deschide cartea la pagina 10.completarea casetelor cu cifra ce corespunde numărului de elemente.Fixarea cunoştinţelor 5’ Evaluarea cunoştinţelor 5’ Că s-a încheiat povestea Şi-a semnat precum îmi pare Un băt c-un covrig în spinare. munca OC7 cu manualul riglete OM1 saţie OM2 In perechi Formativ ă. Distribui fişe individuale de lucru şi explic elevilor sarcina ce trebuie rezolvată. Se face compunerea şi descompunerea lui 10. scrisă OC4 OC5 OC6 Exerciţiul. în perechi exerciţii din carte: -formare de multimi de 10 obiecte. . Urmăresc şi corectez poziţia corectă a caietului şi a corpului în timpul scrierii. Cer elevilor să lucreze. elevii vor lucra în perechi. Dirijez scrierea corectă. se stabilesc vecinii lui 9. utilizăndu-se rigletele. se stabilesc relaţii de ordine între 10 şi celelalte numere învăţate. Se va stabili locul lui 10 în şirul numerelor învatate: se numără crescător şi descrescător până la 10.

evidenţiez elevii care au răspuns foarte bine şi îi încurajez pe ceilalţi. de la pagina cu numărul 10. caietul de fişe frontală . Apreciez modul de desfăşurare a lecţiei.Tema pentru acasă Aprecieri finale 1’ 3’ Se dă tema din caietul cu fişe.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->