COMUNICAREA

Comunicarea - procesul de transmitere a unui mesaj de la o sursă către o destinaţie, folosind un anumit cod şi un anumit canal. Elementele situaţiei de comunicare:
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Emiţătorul – transmite mesajul Receptorul – primeşte mesajul Mesajul – secvenţa de semnale (verbale sau nonverbale) pe care E o transmite R Codul – tipul de semnale utilizat (lingvistic, gestual, sonor etc.) Canalul – mediul prin care mesajul ajunge de la E la R Contextul (referentul) – aspectul la care se referă mesajul, subiectul acestuia.

Tipuri de comunicare: verbală - orală şi scrisă (se realizează prin intermediul unei limbi cunoscute de toţi participanţiila actul de comunicare) • nonverbală (se realizează prin gesturi, mimică, poziţia corpului) • paraverbală (se realizează prin intermediul aspectelor legate de accent, intonaţie) • directă – unilaterală mediată – bilaterală Funcţiile comunicării:
- Funcţia referenţială (informativă); îi aparţin enunţurile neutru-informative. - Funcţia emotivă (expresivă/ interjecţională) centrată asuăpra emiţătorului, marchează •

participarea afectivă a vorbitorului (pers I a pronumelui şi verbului).
- Funcţia conativă (persuasivă), orientează enunţul către destinatar (receptor), este marcată de

persoana a II-a a pronumelui şi verbului.
- Funcţia fatică asigură menţinerea contactu-lui dintre vorbitor/i şi interlocutor/i. - Funcţia metalingvistică este predominată de fraze care aparţin metalimbajului, care

transmit informaţii despre un anumit cod. - Funcţia poetică (estetică) este concentrată asupra mesajului, constituind funcţia predominantă a artei verbale. (Cf. lui Roman Jakobson)
-

Funcţia expresivă sau emotivă cand E îşi exprimă sentimentele, iar în text pot fi pronume şi verbe la persoana I şi interjecţii cu valoare afectivă.

-

Funcţia conativă (centrată pe R) când E încearcă să-l influenţeze, să-l incite la acţiune pe interlocutor prin îndemn, ordin, rugăminte, iar în text pot fi prezente: pronume şi verbe la persoana a II-a sau la imperativ, formule de adresare, subsatntive în vocativ.

etc - Funcţia metalingvistică (centrată pe cod) când în text există formulări care verifică înţelegerea informaţiei. menţinând contactul dintre interlocutori. prin verificări şi confirmări: Mă auzi? Mă vezi când îţi explic? - Funcţia referenţială (centrată pe context sau referent): transmite informaţii despre lumea reală sau imaginară. dar şi în vorbirea curentă. elemente de prozodie. proverbe.- Funcţia poetică centrată pe mesaj (pune în valoare mesajul). figuri de stil. .Această funcţie se manifestă nu numai în poezie. iar în text pot fi prezente: cuvinte cu sens conotativ. imagini artistice. în sloganuri. (Ai înţeles despre ce vorbim? sau Ai priceput ce ţi-am zis?) - Funcţia fatică (centrată pe canal) controlează canalul. în expresii şi locuţiuni populare.

nu ştiu dacă pentru tine nu a dispărut tot farmecul închipuit de bogata ta fantezie. dacă te-nconjori doar de ciori. Se dau textele: [7 noiembrie. 2. nehotărât chiard in copilăria mea. la fiinţe şi la tine însuţi. Documentar. Dacă-l înveţi să pescuiască. trebuie să te îndepărtezi oarecum. Corespondenţă. Românca). il hrăneşti pentru toată viaţa. Moftangii.Jonathan Swift “Lasă-i să vorbească: fii tare ca un turn ce nu se clatină oricum ar sufla vântul. canal): “Ca să judeci drept un lucru. încolo franţuzeşte – acu ia lecţii de limba engleză. este extraordinară! • Domnule. dupa ce l-ai iubit.” . Nevoia aceasta e adevărată cu privire la ţări. (slogan publicitar al unui post de radio condus de copii) “Ciuc. Dacă-i dai unui om un peşte îl hrăneşti o zi. [15 februarie 1909] . Identifică funcţiile comunicării în următoaele enunţuri: • Îmi place în mod deosebit această carte. un dor purtat cu atâta amar şi suferinţă . Bucureşti. fă-mi să pot să-i pot săruta cât mai în grabă şi să pot a-ţi cere iertare dacă poate din prostie te-am jignit cu ceva.L. să ne mai îmbătăm unul de altul.Dante “Dacă doriţi să aveţi succes atunci înconjuraţi-vă de oameni ce ştiu să reuşească în viaţă. Nu e important cât de mic eşti. E imposibil să zbori ca un vultur.Caragiale.” . Veronica Mihai Eminescu.te-a furat în ultimii patru ani”.Telegrafia-ză-mi de vii. după ce realitatea lucrurilor a înlocuit zborul imaginaţiunei.. • Trenul pleacă la ora şapte. P. visat şi dorit într-un chip vag.” (I. daţi-mi vă rog voie să trec! • Sunt mai aproape dinţii ca părinţii. desigur că mă vei ierta.Andre Gide “Ochiul minţii vede cel mai bine atunci când ochii simţurilor rămân închişi. tu de mă iubeşti.1989. tu eşti şi vei fi pururea iubitul meu ideal. (slogan politic) “Radio de pici”. Editura Academiei. cât pentru mine. important e cât de mare vrei să fi. încă una şi mă duc!” (slogan publicitar) 4. Opere XVI. Mâne e ziua numelui tău . 624. te sărut dorindu-ţi toată fericirea lumii.John Kalench 3. (slogan politic) “D. Precizează elementele situaţiei de comunicare (emiţător. şi vei veni la Iaşi. Pracizează scopul comunicării: “Doi creştini şi patrioţi vor scăpa ţara de hoţi”. 1879] Eminescul meu scump.EXERCIȚ II 1.A. Astăzi sunt pline două luni de când am îndeplinit un vis visat atâta timp. îmi pare destul de rău că nu pot măcar să te sărut pe ochii tăi cei frumoşi. receptor.” . • “Moftangioaica română vorbeşte româneşte numai avec les domestiques.” . coordonator Dimitrie Vatamaniuc.

piesei de piesă de teatru la actorul etc teatru televizor cod verbal (limbă).L.L. □ purtătorul de cuvânt al guvernului tocmai citeşte în faţa ziariştilor un comunicat. completaţi tabelul următor. îşi permite. Un şcolar puţin însemnat. situaţia emiţător(i) receptor(i) mesaj cineva scenaristul. □ la un megafon se anunţă vreme proastă pe o plajă pustie. 2. 4. Pracizează elementele situaţiEI de comunicare (emiţător. cuminte şi vesel! Aşa cum din tinereţe îl ştie bătrânul şcolar I. Bifaţi în căsuţele corespunzătoare situaţiile în care se desfăşoară un act de comunicare: □ cineva urmăreşte o piesă de teatru la televizor.Ilustre Domnule Profesor. canal). 1. a-ţi trimite din depărtare urarea sa cordială: Să trăiasă Ilustrul nostru Profesor Titu Maiorescu întru mulţi ani sănătos. VII. precum şi scopul comunicării. telespectatorii actele urmăreşte o regizorul. □ un aparat de radio transmite într-o încăpere goală. □ câţiva elevi discută într-o pauză. dar cel care răspunde la telefon nu-l aude. care a ştiut poate mai mult să te supere decât să se folosească de învăţăturile Domniei Tale. cod.Caregiale (I. cu tot respectul. vizual (imagine) etc canal context electronic tema piesei de teatru . Corespondenţă). receptor.Caragiale – Opere. □ pe Stadionul „Dan Păltinişanu” are loc un concert la care asistă foarte mulţi tineri. Pornind de la schema comunicării şi de la modelul de mai jos. □ un tânăr se destinde navigând pe reţele de socializare. □ un copil telefonează acasă. cu elementele care corespund fiecăreia dintre situaţiile bifate de voi la exerciţiul 1.

” i) Vai. caracterizând o vreme geroasă “. ( prognoza meteo în Jurnalul Naţional ) b) “Ca să judeci drept un lucru. . ţiuitul tăcerii.Caragiale. vă rog!” k) „Apele plâng. în timp ce în restul ţării valorile termice vor fi deosebit de coborâte.Dante “Dacă doriţi să aveţi succes atunci înconjuraţi-vă de oameni ce ştiu să reuşească în viaţă. pe când în cea de răsărit va domina activitatea depresionară. (slogan publicitar al unui post de radio condus de copii) “Ciuc.A. Dacă-l înveţi să pescuiască.John Kalench 4. mă refer la valoarea sa reprezentativă în cadrul unei literaturi.” . Precizează elementele situaţiei de comunicare (emiţător.” .Jonathan Swift “Lasă-i să vorbească: fii tare ca un turn ce nu se clatină oricum ar sufla vântul. mă auziţi?”. În Moldova. Oltul) g) Trenul pleacă la ora 17:30 de la linia 3. Intensificările de vânt se vor resimţi în zonele vestice ale ţării îndeosebi la mijlocul săptămânii. Precizează scopul comunicării: “Doi creştini şi patrioţi vor scăpa ţara de hoţi”. ce vreme frumoasă! j) „Alo.L. jumătatea vestică a Europei va fi dominată de un vast câmp anticiclonic. dupa ce l-ai iubit. Când spun aici scriitor clasic. canal): a) „ În decursul acestei săptămâni. dacă te-nconjori doar de ciori.” – André Gide “Ochiul minţii vede cel mai bine atunci când ochii simţurilor rămân închişi.” “Nu e important cât de mic eşti.” “Dacă-i dai unui om un peşte îl hrăneşti o zi. da. Românca). Bărăgan şi Dobrogea va fi viscol. d) Trenul pleacă la ora şapte.” . e) “Moftangioaica româncă vorbeşte româneşte numai avec les domestiques. Sara pe deal) l) Alo! Mă auzi?. nu la faptul că opera sa aparţine clasicismului.te-a furat în ultimii patru ani”.” (I. corelate cu ninsoare. „Vorbiţi mai tare. este extraordinară! b) Domnule. Mai eşti pe fir?. cioară albă. Ai putut să deschizi fişierul pe care ţi l-am trimis? Hei! Mă asculţi? –Aşa.3. (slogan politic) “D. important e cât de mare vrei să fii.Ce este optimismul? întrebă Cacombo.” “E imposibil să zbori ca un vultur. (slogan politic) “Radio de pici”. să ne răzbuni! (Octavian Goga. trebuie să te îndepărtezi oarecum. este furia de a susţine că totul e bine când îţi merge rău. Nevoia aceasta e adevărată cu privire la ţări. la fiinţe şi la tine însuţi. f) Tu. daţi-mi vă rog voie să trec! c) Sunt mai aproape dinţii ca părinţii. il hrăneşti pentru toată viaţa. da. receptor. Oltule.. Înţelegi ce spun sau trebuie să repet?. 5. încă una şi mă duc!” (slogan publicitar) “Paxeladin : se dă la tuse! » ( slogan publicitar pentru un medicament contra răcelii) . dureros de dulce. încolo franţuzeşte – acu ia lecţii de limba engleză. m) Oximoronul este o figură semantică bazată pe îmbinarea unor termeni incompatibili: tăcere asurzitoare.Vai! zise Candide. h) „. clar izvorând în fântâne” (Mihai Eminescu. Moftangii. Identificaţi funcţiile limbajului dominante în fiecare din enunţurile următoare: a) Îmi place în mod deosebit această carte.

2010 Dragă Dana./ Nu lăsa pe mâine ce poţi face azi. conativă . 7. N-am uitat că pomâine este ziua ta şi că împlineşti 18 ani. Alegeţi pentru fiecare din perechile de mai jos varianta care vi se pare că „sună mai bine”: a. Găsiţi trei exemple de utilizări ale limbajului în care funcţia poetică să se manifeste în afara literaturii (sloganuri publicitare sau politice). ca să-ţi spun cine eşti. te felicit din toată inima. Spune-mi cu cine te însoţeşti./ Lupul îşi schimbă părul. geaba te duci. c. vremea este superbă şi mă distrez extraordinar. geaba te duci. dar nu şi năravul./ Geaba vii. geaba rupi nişte papuci. expresivă c. dar năravul. Regret că nu pot veni la petrecerea ta. Totul este aici minunat. Proverbele circulă de obicei în mai multe variante. geaba rupi cele opinci. metalingvistică b. ca să ştiu cine eşti. Mă aflu momentan la Sinaia. Identifică elementele situaţiei de comunicare în următoarele scrisoare : Sinaia. poetică f. Ţi-am pregătit un cadou pentru această ocazie şi abia aştept să văd dacă-ţi place./ Spune-mi cu cine te însoţeşti. fatică e. Lucrul de azi nu-l lăsa pe mâine.“Mulţumim pentru creditul acordat !”( slogan publicitar pentru o bancă ) 6. Lupu-şi schimbă părul. Te sărut şi te îmbrăţişez cu drag. Paula 8. dar să fii convinsă că mă voi gândi la tine şi-ţi voi fi alături cu tot sufletul. Geaba vii. Alcătuiţi enunţuri care să ilustreze următoarele funcţii ale limbii: a. Până atunci. ba. unde îmi petrec vacanţa de pimăvară. b. îţi doresc multe satisfacţii şi bucurii. d. 9. succes deplin la examenele care urmează. 24 aprilie. referenţială d.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful