Sunteți pe pagina 1din 14

ACCIDENTELE DE MUNCA: DEFINIRE, CAUZE, EFECTE, CORELATII CU ALTE VARIABILE INREGISTRATE LA LOCUL DE MUNCA

PANESCU ALEXANDRA, ANUL II, SERIA I, GRUPA 3, FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI STIINTELE EDUCATIEI, UNIVERSITATEA BUCURES

ACCIDENTELE DE MUNCA
Prin accident de munca se intelege vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu si care provoaca incapacitate temporara de munca (ITM) de cel putin 3 zile calendaristice, invaliditate (INV) ori deces(D). (Art. 5 (g), din Legea 319/2006). n sensul prevederilor art. 5 lit. g) din Legea 319/2006, este, de asemenea, accident de munca: a) accidentul suferit de persoane aflate n vizita n ntreprindere i/sau unitate, cu permisiunea angajatorului; b) accidentul suferit de persoanele care ndeplinesc sarcini de stat sau de interes public, inclusiv n cadrul unor activiti culturale, sportive, n ara sau n afar granielor tarii, n timpul i din cauza ndeplinirii acestor sarcini; c) accidentul survenit n cadrul activitilor cultural-sportive organizate, n timpul i din cauza ndeplinirii acestor activiti; d) accidentul suferit de orice persoana, ca urmare a unei aciuni ntreprinse din proprie initiativa pentru salvarea de viei omeneti; e) accidentul suferit de orice persoana, ca urmare a unei aciuni ntreprinse din proprie initiativa pentru prevenirea ori nlturarea unui pericol care ameninta avutul public i privat; f) accidentul cauzat de activiti care nu au legatura cu procesul muncii, dac se produce la sediul persoanei juridice sau la adresa persoanei fizice, n calitate de angajator, ori n alt loc de munca organizat de acetia, n timpul programului de munca, i nu se datoreaz culpei exclusive a accidentatului;

g) accidentul de traseu, dac deplasarea s-a fcut n timpul i pe traseul normal de la domiciliul lucrtorului la locul de munca organizat de angajator i invers; h) accidentul suferit n timpul deplasarii de la sediul persoanei juridice sau de la adresa persoanei fizice la locul de munca sau de la un loc de munca la altul, pentru ndeplinirea unei sarcini de munca; i) accidentul suferit n timpul deplasarii de la sediul persoanei juridice sau de la adresa persoanei fizice la care este incadrata victima, ori de la orice alt loc de munca organizat de acestea, la o alta persoana juridic sau fizica, pentru ndeplinirea sarcinilor de munca, pe durata normal de deplasare; j) accidentul suferit nainte sau dup ncetarea lucrului, dac victima prelua sau preda uneltele de lucru, locul de munca, utilajul ori materialele, dac schimba mbrcmintea personal, echipamentul individual de protecie sau orice alt echipament pus la dispoziie de angajator, dac se afla n baie ori n spalator sau dac se deplasa de la locul de munca la ieirea din ntreprindere sau unitate i invers; k) accidentul suferit n timpul pauzelor regulamentare, dac acesta a avut loc n locuri organizate de angajator, precum i n timpul i pe traseul normal spre i de la aceste locuri; l) accidentul suferit de lucrtori ai angajatorilor romani sau de persoane fizice romane, delegai pentru ndeplinirea ndatoririlor de serviciu n afar granielor tarii, pe durata i traseul prevzute n documentul de deplasare; m) accidentul suferit de personalul roman care efectueaz lucrri i servicii pe teritoriul altor tari, n baza unor contracte, convenii sau n alte condiii prevzute de lege, ncheiate de persoane juridice romane cu parteneri strini, n timpul i din cauza ndeplinirii ndatoririlor de serviciu;

n) accidentul suferit de cei care urmeaz cursuri de calificare, recalificare sau perfecionare a pregtirii profesionale, n timpul i din cauza efecturii activitilor aferente stagiului de practica; o) accidentul determinat de fenomene sau calamitati naturale, cum ar fi furtuna, viscol, cutremur, inundaie, alunecri de teren, trasnet (electrocutare), dac victima se afla n timpul procesului de munca sau n ndeplinirea ndatoririlor de serviciu; p) disparitia unei persoane, n condiiile unui accident de munca i n mprejurri care indreptatesc presupunerea decesului acesteia; q) accidentul suferit de o persoana aflat n ndeplinirea atribuiilor de serviciu, ca urmare a unei agresiuni.

n situaiile menionate la alin. (1) lit. g), h), i) i l), deplasarea trebuie sa se fac fr abateri nejustificate de la traseul normal i, de asemenea, transportul sa se fac n condiiile prevzute de reglementrile de securitate i sntate n munca sau de circulaie n vigoare. Accidentul de munca se clasifica in raport cu urmarile produse si cu numarul persoanelor accidentate in: accident care produce incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile

calendaristice; accident care produce invaliditate; accident mortal; accident colectiv, cind sunt accidentate cel putin trei persoane in acelasi

timp si din aceeasi cauza. Accidentul de munca urmat de incapacitate temporara de munca ori, dupa caz, urmat de invaliditate sau deces, precum si accidentul de munca colectiv vor fi comunicate de indata de
4

catre conducerea persoanei juridice sau, dupa caz, de persoana fizica, in calitate de angajator,inspectoratului teritorial de munca si, dupa caz, organelor de urmarire penala competente, potrivit legii. In cazul accidentelor de circulatie produse pe drumurile publice, in care printre victime sunt si persoane aflate in indeplinirea unor sarcini de serviciu, persoana juridica sau fizica la care sunt angajati accidentatii va anunta de indata inspectoratul teritorial de munca din judetul in raza caruia s-a produs accidentul. Cercetarea accidentelor de munca se efectueaza astfel: - de catre persoana juridica in cazul accidentului care a produs incapacitate temporara de munca; - de catre inspectoratele teritoriale de munca in cazul accidentelor care au produs invaliditate, deces, al accidentelor colective, precum si in cazul accidentelor de munca ce au produs incapacitate temporara de munca salariatilor angajati la persoane fizice; - de catre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale in cazul accidentelor de munca colective, generate de unele evenimente deosebite, precum avariile sau exploziile - de catre autoritatea de sanatate publica in cazul suspiciunilor de boala profesionala

In baza procesului-verbal de cercetare intocmit de organele abilitate prin lege, persoana juridica sau fizica la care se inregistreaza accidentul va complete formularul pentru inregistrarea accidentelor de munca.

Sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale


Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale reprezinta o asigurare de persoane, face parte din sistemul de asigurari sociale, este garantata de stat si cuprinde raporturi specifice prin care se asigura protectia sociala a salariatilor impotriva diminuarii sau pierderii capacitatii de munca si decesului acestora ca urmare a accidentelor de munca si a bolilor profesionale Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale garanteaza un ansamblu de servicii si prestatii in beneficiul presoanelor asigurate, in scopul: Sunt asigurate obligatoriu prin efectul prezentei legi: In temeiul art.6 din legea nr. 346 din 5 iunie 2002, privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale se pot asigura, pe baza de contract individual de asigurare, persoanele care se afla in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii: promovarii sanatatii si a securitatii in munca si prevenirii accidentelor de munca si a bolilor profesionale; diminuarii si compensarii consecintelor accidentelor de munca si ale bolilor profesionale. persoanele care desfasoara activitati pe baza unui contract individual de munca, indiferent de durata acestuia, precum si functionarii publici; persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevazute la lit. a); somerii, pe toata durata efectuarii practicii profesionale in cadrul cursurilor organizate potrivit legii; ucenicii, elevii si studentii, pe toata durata efectuarii practicii profesionale. asociat unic, asociati, comanditari sau actionari;
6

comanditati, administratori sau manageri; membri ai asociatiei familiale; persoane autorizate sa desfasoare activitati independente; persoane angajate in institutii internationale; proprietari de bunuri si/sau arendasi de suprafete agricole si forestiere; persoane care desfasoara activitati agricole in cadrul gospodariilor individuale sau activitati private in domeniul forestier; membri ai societatilor agricole sau ai altor forme de asociere din agricultura; alte persoane interesate, care isi desfasoara activitatea pe baza altor raporturi juridice decat cele mentionate anterior.

n conformitate cu art.19 din Legea 346/2002 , asiguraii au dreptul la urmtoarele prestaii i servicii : Reabilitare medical i recuperarea capacitii de munc Reabilitare i reconversie profesional Indemnizaie pentru incapacitate temporar de munc Indemnizaie pentru trecerea temporar n alt loc de munc i indemnizaie pentru reducerea timpului de lucru. Compensaii pentru atingerea intergritii Despgubiri n caz de deces. Rambursri de cheltuieli

a) Reabilitare medical si recuperarea capacittii de munc Asiguratul are dreptul la tratament medical corespunzator leziunilor si afectiunilor cauzate prin accidente de munca sau boli profesionale,servicii si produse pentru reabilitare medicala si recuperare a capacitatii de munca:dispozitive medicale, tratamente de recuperare, acordarea biletelor de tratament pentru asiguratii aflati n incapacitate temporar de munc, ca urmare a unui accident de munc sau boal profesional. Tratamentele de recuperare a capacittii de munc n unitti de specialitate, in spitale sau clinici specializate pentru boli profesionale sau servicii de chirurgie reparatorie , necesare ulterior externrii asiguratilor, trebuie analizate si avizate de ctre medicul expert al asigurrilor sociale din compartimentul de expertiz medical din cadrul casei judetene de pensii.

b) Reabilitare si reconversie profesional Victima unui accident de munca sau a unei boli profesionale,care,desi nu si-a pierdut complet capacitatea de munca,nu mai poate desfasura activitatea pentru care s-a calificat,beneficiaza,la cerere,de cursuri de calificare sau de reconversie profesionala. Se face evaluarea strii fizice, mentale si aptitudinale a solicitantului la o institutie specializat si n functie de rezultatul evalurii va primi propuneri privind unul sau mai multe cursuri de reconversie profesional.

c) Indemnizatie pentru incapacitate temporar de munc Asiguratii beneficiaza de o indemnizatie pe perioada in care se afla in incapacitate temporara de munca datorita unui accident de munca sau unei boli profesionale. Indemnizatia se acorda pe baza certificatului medical vizat de Casa Judeteana de Pensii, reprezentnd 80% din media veniturilor salariale brute realizate/respectiv din media venitului lunar asigurat n ultimele 6 luni anterioare producerii riscului.
8

d ) Indemnizatie pentru trecerea temporar n alt loc de munc si indemnizatie pentru reducerea timpului de munca Asiguratul care datorita unei boli profesionale sau unui accident de munca nu isi mai poate desfasura la locul de munca anterior manifestarii riscului asigurat sau care nu mai poate realiza durata normala de munca poate beneficia,la cerere,de trecerea temporara in alt loc de munca sau de reducerea cu o patrime a timpului normal de lucru. Cuantumul acestor indemnizatii este egal cu diferenta dintre media veniturilor salariale din ultimele 6 luni si venitul salarial brut realizat de asigurat la noul loc de munca sau prin reducerea timpului normal de munca,fara a se depasi 25% din baza de calcul si se acorda pentru o perioada de de cel mult 90 zile intr-un an calendaristic in una sau in mai multe etape. e) Compensatii pentru atingerea integrittii. Se acorda,la cerere, asiguratilor care in urma accidentelor de munca sau a bolilor profesionale raman cu leziuni permanente care produc deficiente si reduc capacitatea de munca intre 20 50%. Criteriile si grilele pe baza carora se acorda compensatiile pentru atingerea integritatii sunt stabilite prin Decizia nr.387/02.02.2005 al Presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice.

f) Despgubiri n caz de deces In cazul decesului asiguratului ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale,se acorda despagubire,la cerere,unei singure persoane,care poate fi: sotul supravietuitor, copilul ,parintele, curatorul, tutorele, mostenitorul - in conditiile dreptului comun, sau persoana care dovedeste ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces. Cuantumul despagubirii este de 4 salarii medii brute pe economie( comunicate de I.N. de Statistic) si se acorda pe baza certificatului de deces (original si copie), act de identitate solicitant, acte de stare civil ale solicitantului, din care s rezulte gradul de rudenie cu decedatul sau acte din care rezulte c solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces;

g) Rambursri de cheltuieli se acorda n urmtoarele situatii: - transportul de urgent: dac medicul expert al asigurrilor sociale confirm prin referat motivat faptul c salvarea victimei impunea transportul de urgent cu alte mijloace dect cele uzuale;se acorda pe baza cererii de rambursare a cheltuielilor ( anexa nr.10 a normelor metodologice) si a documentelor justificative ( facturi, declaratii, dovad, emis de organele competente, din care s rezulte c solicitantul nu nregistreaz obligatii restante la Fondul de asigurare pentru accidente de munc si boli profesionale); - confectionarea ochelarilor, a aparatelor acustice, a protezelor oculare, dac acestea au fost deteriorate n urma unui accident de munc:se acorda pe baza prescriptiei medicului si a documentelor din care s reias c ochelarii,aparatul acustic sau proteza oculara au fost deteriorate n timpul accidentului de munc,, audiograma tonal liminar si audiograma vocal, eliberate de o clinic de specialitate sau de un serviciu specializat, dovad emis de organele competente, din care s rezulte c solicitantul nu nregistreaz obligatii restante la Fondul de asigurare pentru accidente de munc si boli profesionale si cererea de rambursare a cheltuielilor ( anexa nr.10 a normelor metodologice). Indemnizaiile pe care angajatorii le achit fr ndeplinirea condiiilor legale i pe care acetia le deconteaz cu sistemul asigurrilor pentru accidente de munc i boli profesionale reprezint sume ncasate necuvenit , care constituie debite ce urmeaz a fi recuperate potrivit reglementrilor legale n vigoare . Pentru cazurile de accident de munc confirmate anterior datei de 1 ianuarie 2005 i care necesit dispozitive medicale n vederea corectrii i recuperrii deficienelor organice , funcionale sau fizice , costurile acesora se suport din fondurile sistemului de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale .

10

Prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale


Conform Legii Nr.756-XIV din 24.12.99:Articolul 21. Responsabilitile i obligaiile angajatorilor i angajailor: (1) Angajatorii rspund pentru crearea condiiilor de securitate i igien la locurile de munc conform legislaiei. (2) Angajatorii au obligaia: a) s aplice msuri de securitate i igien a muncii pentru prevenirea accidentelor de munc i a bolilor profesionale, pentru eliminarea factorilor de risc; b) s asigure informarea angajailor, participarea acestora la elaborarea, adoptarea i aplicarea msurilor de prevenire a accidentelor de munc i bolilor profesionale; c) s furnizeze orice informaie solicitat de asigurtor ce se refer la factorii de risc de la locurile de munc. (3) Angajaii au obligaia s cunoasc i s respecte msurile luate de angajatori pentru prevenirea accidentelor de munc i bolilor profesionale. (4) Pentru realizarea msurilor de prevenire, salariaii nu suport nici un fel de cheltuieli. (5) Angajaii au dreptul s sesizeze asigurtorul asupra nelurii de ctre angajator a unor msuri de prevenire, fr ca acest lucru s atrag consecine asupra lor. Articolul 22. Promovarea i stimularea activitii de prevenire a accidentelor de munc i a bolilor profesionale. Asigurtorul are sarcina s promoveze i s stimuleze, prin majorarea sau reducerea contribuiilor de asigurare i prin alte forme legale, activitatea de prevenire a accidentelor de munc i a bolilor profesionale, n scopul:

11

a) meninerii integritii fizice i psihice a persoanelor asigurate; b) mbuntirii condiiilor de munc; c) eliminrii sau reducerii riscului survenirii cazului asigurat. Articolul 23. Cercetarea accidentelor de munc i a cauzelor mbolnvirilor profesionale. Cercetarea accidentelor de munc i a cauzelor mbolnvirilor profesionale se efectueaz n modul stabilit de Guvern.

12

CONCLUZII Accidentele de munca si bolile profesionale au reprezentat si reprezinta si in prezent tragedia umana cea mai dura a tuturor activitatilor umane, care se repercuteaza indiferent de nivelul de dezvoltare al unei tari si n pierderi economice importante. Organizatia internationala a Muncii estimeaza ca aproximativ 2.2 milioane de oameni mor anual n accidente de munca sau din cauza unor boli profesionale. Asta inseamna ca zilnic mor in jur de 5.000 de oameni.Uniunea Europeana (EU15) a facut un raport anterior extinderii de acum 2 ani si a estimat 120.000 de decese profesionale iar Statele Unite estimeaza 103.000 de decese anuale atribuite locului de munca. Obiectivele specifice stabilite in diferitele programe de actiune referitoare la sanatatea si protectia muncii sunt: - imbunatatirea conditiilor de lucru prin cresterea sigurantei si protectia sanatatii angajatilor; - cunoasterea cauzelor accidentelor de munca si a bolilor profesionale, identificarea si evaluarea riscurilor si implementarea de metode eficiente de urmarire si prevenire a acestora; - promovarea si dezvoltarea unei culturi privind sanatatea si siguranta in munca.

13

BIBLIOGRAFIE 1. Hotarirea pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea indemnizaiei de invaliditate pentru accidente de munc sau boli profesionale nr. 1101 din 17.10.2001 2. Hotarirea Guvernului RM privind aprobarea Regulamentului cu privire la condiiile de stabilire, modul de calcul i de plat a indemnizaiilor pentru incapacitate temporar de munc i altor prestaii de asigurri sociale nr. 108 adoptat: 03.02.2005 // Monitorul Oficial nr 024 din: 11.02.2005 articolul: 162 3.Accidentul de munca-editia a 2-a actualizat la 7 februarie 2007 4.Codul muncii-editia a XX-a, 16 februarie 2012 5.Securitatea si sanatatea in munca-editia completa-editia a lX-a, 6 iunie 2011 6.Situatii de urgenta- editia a lll-a, actualizata la 11 aprilie 2011

14

S-ar putea să vă placă și