Sunteți pe pagina 1din 2

ANALIZA POZITIEI FINANCIARE

Indicatorii de chilibru financiar ( FR, NFR si TN) si variatia acestora

Fondul de rulment (FR) - reprezint acea parte a capitalului permanent destinat i utilizat pentru finanarea activitii curente de exploatare. Fondul de rulment poate fi antecalculat i efectiv utilizat. Valoarea FR este de 236.231.901 > 0 ceea ce implica realizarea echilibrului financiar pe termen lung si contribuirea acestuia la realizarea echilibrului finantarii pe termen scurt. Acest indicator se poate calcula n doua moduri: 1) FR = CPM - ATL Daca bilantul este exprimat n valori brute, n capitalul permanent includem amortizarile si provizioanele, iar activele pe termen lung reprezinta imobilizarile brute. Daca bilantul este exprimat n valori nete, n capitalul permanent nu includem amortizarile si provizioanele, iar imobilizarile luate n calcul vor fi cele nete. Fondul de rulment astfel calculat exprima surplusul de resurse permanente rezultat din finantare a investitiilor, care poate fi "rulat" pentru finantare a activelor circulante. Altfel spus, fondul de rulment este expresia realizarii echilibrului financiar pe termen lung si a contributiei acestuia la realizare a echilibrului de finantarepe termen scurt. 2) FR = ATS - PTS n aceasta varianta, fondul de rulment reprezinta partea din activele pe termen scurt care nu este finantata de datoriile pe termen scurt. Este prudent ca fondul de rulment patrimonial al unei ntreprinderi sa fie pozitiv, acest lucru constituind mult timp o norma importanta a oricarui diagnostic financiar. Dar cea mai mare parte a analistilor financiari considera azi ca nivelul fondului de rulment, pozitiv sau negativ, nu are nici o semnificatie intrinseca si trebuie interpretat n functie de numeroase variabile si mai ales de natura activitatii ntreprinderii. De exemplu, un fond de rulment negativ, care reflecta folosirea unei parti din resursele temporare pentru finantare a unor nevoi permanente, este o situatie inacceptabila, periculoasa pentru o ntreprindere industriala si acceptabila pentru una comerciala, n care datoriile fata de furnizorii de marfuri pot fi asimilate resurselor permanente, datorita volumului mare si caracterului permanent rennoibil al acestora.

Nevoia de fond de rulment (NFR) este element de activ. Acest indicator exprima partea din
activele circulante (stocuri si creante) care nu este finantata din datoriile pe termen scurt (furnizori, datorii fiscale si salariale) Valoarea NFR = 117.294.834> 0 , astfel o nevoie de fond de rulment pozitiva semnifica un surplus de nevoi temporare 454f524e fata de resursele temporare. Aceasta situatie poate fi normala, daca se datoreaza cresterii stocurilor si clientilor ca rezultat al unei politici de investitii. Situatia este nefavorabila daca se datoreaza cresterii clientilor (ncetinirii ncasarilor) si reducerii datoriilor de exploatare (urgentarii platilor). Trezoreria net (TN) Trezoreria neta exprima rezultatul ntregului echilibru financiar al ntreprinderii (pe termen lung si pe termen scurt). TN = FR - NFR Trezoreria neta reprezinta un excedent de finantare , concretizat n disponibilitati n casa si n conturi bancare . Valoare TN = 98,937,067 (2009) si 204.357.519 (2010), astfel o trezorerie neta pozitiva reprezinta suma ramasa dupa ce fondul de rulment finanteaza n totalitate nevoia de fond de rulment. Acest surplus monetar va fi plasat pe piata monetara si/sau financiara n conditii de lichiditate, rentabilitate si securitate maxime. Deasemenea certifica o stare de echilibru financiar la nivel de companie.