Sunteți pe pagina 1din 28

985

CUPRINS

CUPRINS
PARTEA I
INTRODUCERE N DREPTUL MUNCII
CAPITOLUL I. DREPTUL MUNCII RAMUR I TIIN A DREPTULUI ........................ 7
1. Munca i formele sale .................................................................................................. 7
1. Semnificaia termenului munc. .................................................................................. 7
2. Munca pentru sine i munca independent .................................................................. 7
3. Munca subordonat .................................................................................................... 11
2. Noiunea, obiectul i misiunea dreptului muncii ...................................................... 12
4. Definiia dreptului muncii ............................................................................................. 12
5. Dreptul individual i dreptul colectiv al muncii ............................................................ 13
6. Obiectul dreptului muncii ............................................................................................ 14
7. Misiunea dreptului muncii ........................................................................................... 15
3. Raporturile juridice individuale de munc ................................................................ 18
8. Noiunea raporturilor juridice de munc ...................................................................... 18
9. Trsturile raporturilor juridice de munc ................................................................... 19
10. Formele raporturilor juridice de munc ..................................................................... 20
11. Raporturile juridice de munc (de serviciu) ale funcionarilor publici ....................... 21
12. Raporturile juridice de munc ale militarilor .............................................................. 24
13. Raporturile juridice de munc ale judectorilor i procurorilor ................................. 26
14. Raporturile juridice de munc (de serviciu) ale consilierilor juridici .......................... 28
15. Situaia membrilor Corpului diplomatic i consular ................................................... 32
16. Raporturile juridice de munc ale membrilor cooperatori ......................................... 33
17. Raporturile juridice de munc ale ucenicilor ............................................................. 34
18. Situaia avocailor salarizai n interiorul profesiei ..................................................... 34
19. Situaia notarilor stagiari ........................................................................................... 35
20. Situaia executorilor judectoreti stagiari . ............................................................... 36
4. Izvoarele dreptului muncii .......................................................................................... 37
21. Noiune. Categorii de izvoare ................................................................................... 37
22. Constituia ................................................................................................................. 38
23. Codul muncii ............................................................................................................. 38
24. Legile speciale .......................................................................................................... 39
25. Ordonanele i hotrrile Guvernului . ....................................................................... 40
26. Ordinele, instruciunile i alte acte normative emise de minitri i conductorii
altor organe centrale ............................................................................................... 42
27. Izvoarele internaionale ............................................................................................. 43
28. Problema practicii judiciare i a doctrinei . ................................................................ 44
29. Problema cutumei ..................................................................................................... 49
30. Contractele colective de munc ................................................................................ 50
31. Regulamentele interne .............................................................................................. 50
32. Regulamentele de organizare i funcionare ............................................................ 51
5. Principiile dreptului muncii......................................................................................... 51
33. Noiune. Categorii de principii ................................................................................... 51
34. Nengrdirea dreptului la munc i libertatea muncii ................................................ 52
35. Egalitatea de tratament i interzicerea discriminrii ................................................. 55
36. Negocierea condiiilor de munc . ............................................................................. 56
37. Protecia salariailor .................................................................................................. 57
38. Consensualitatea i buna credin ........................................................................... 57

986

TRATAT DE DREPTUL MUNCII

39. Asocierea liber a salariailor, precum i angajatorilor ............................................. 58


40. Dreptul la grev ........................................................................................................ 59
6. Dreptul muncii i alte ramuri de drept ....................................................................... 59
41. Sistemul dreptului i componentele sale .................................................................. 59
42. Dreptul muncii i dreptul constituional ..................................................................... 60
43. Dreptul muncii, dreptul civil i dreptul procesual civil ............................................... 61
44. Dreptul muncii i dreptul administrativ ...................................................................... 62
45. Dreptul muncii i dreptul comercial ........................................................................... 63
46. Dreptul muncii, dreptul penal i dreptul procesual penal .......................................... 64
47. Dreptul muncii i dreptul securitii sociale ............................................................... 65
7. Scurt istoric privind formarea i dezvoltarea dreptului muncii .............................. 66
48. Preliminarii ................................................................................................................ 66
49. Prima etap, anterioar datei de 23 august 1944 .................................................... 66
50. A doua etap: ntre 23 august 1944 i 22 decembrie 1989 ...................................... 68
51. A treia etap, dup 22 decembrie 1989 ................................................................... 69
CAPITOLULII. DREPTUL INTERNAIONAL I EUROPEAN AL MUNCII .......................... 72
1. Noiunea, obiectul i subiectele dreptului internaional al muncii ....................... 72
1. Noiunea dreptului internaional al muncii ................................................................... 72
2. Obiectul dreptului internaional al muncii .................................................................... 73
3. Subiectele dreptului internaional al muncii ................................................................ 73
2. Principiile i izvoarele dreptului internaional al muncii ......................................... 74
4. Principiile dreptului internaional al muncii .................................................................. 74
5. Izvoarele dreptului internaional al muncii .................................................................. 74
3. Normele Organizaiei Internaionale a Muncii........................................................... 75
6. Scurt istoric. Domenii de activitate .............................................................................. 75
7. Componena Organizaiei Internaionale a Muncii. Principiul tripartismului ............... 76
8. Structura Organizaiei Internaionale a Muncii ............................................................ 77
9. Competena Organizaiei Internaionale a Muncii ....................................................... 79
10. Normele Organizaiei Internaionale a Muncii ........................................................... 80
11. Adoptarea conveniilor i recomandrilor ................................................................. 81
12. Punerea n aplicare a normelor ................................................................................ 82
13. Coninutul normelor .................................................................................................. 83
14. Romnia i Organizaia Internaional a Muncii ....................................................... 93
4. Normele Consiliului Europei....................................................................................... 98
15. Istoric. Obiectivele Consiliului Europei ..................................................................... 98
16. Structura Consiliului Europei .................................................................................... 99
17. Activitatea normativ a Consiliului Europei ............................................................ 100
18. Enumerarea actelor normative elaborate de Consiliul Europei .............................. 100
19. Convenia pentru protecia drepturilor omului i libertilor fundamentale ............. 100
20. Carta social european ......................................................................................... 102
21. Codul european de securitate social .................................................................... 103
22. Convenia european de securitate social ........................................................... 104
23. Convenia european privind statutul juridic al muncitorului migrant ..................... 104
24. Romnia i Consiliul Europei .................................................................................. 104
5. Normele Uniunii Europene ....................................................................................... 105
25. Dreptul social european i dreptul comunitar al muncii .......................................... 105
26. Izvoarele dreptului Uniunii Europene ...................................................................... 106
27. Superioritatea dreptului Uniunii Europene asupra dreptului statelor membre ........ 107
28. Instituiile Uniunii Europene .................................................................................... 108
29. Circulaia lucrtorilor ............................................................................................... 109
30. Egalitatea de tratament ntre brbai i femei n domeniul muncii .......................... 111

987

CUPRINS

31. Timpul de lucru ....................................................................................................... 112


32. Munca cu timp parial i cea pe durat determinat ............................................... 112
33. Munca prin agent de munc temporar .................................................................. 113
34. Protecia tinerilor n procesul muncii ....................................................................... 113
35. Formarea profesional ............................................................................................ 114
36. Obligaia de informare ............................................................................................ 116
37. Diminuarea omajului i ocuparea forei de munc ................................................ 116
38. Combaterea muncii nedeclarate ............................................................................. 117
39. Combaterea hruirii i a violenei la locul de munc ............................................. 118
40. Concedierile colective ............................................................................................. 119
41. Securitatea social ................................................................................................. 119
42. Demersuri privind flexecuritatea n relaiile de munc ............................................ 120
43. Legea aplicabil raporturilor de munc .................................................................. 122
44. Romnia i Uniunea European ............................................................................. 123
PARTEA A II-A
DREPTUL COLECTIV AL MUNCII
CAPITOLUL III. DIALOGUL SOCIAL I COOPERAREA TRIPARTIT ............................ 127
1. Consideraii introductive .......................................................................................... 127
1. Reglementarea dialogului social ............................................................................... 127
2. Semnificaia legal a unor termeni i expresii specifici dialogului social .................. 127
3. Noiunea i necesitatea dialogului social i a cooperrii tripartite ............................ 128
4. Tripartismul ............................................................................................................... 130
2. Domeniile de aciune ale partenerilor sociali i organismele tripartite
(enumerare) ...................................................................................................................... 132
5. Domeniile de aciune ................................................................................................ 132
6. Informarea i consultarea ......................................................................................... 132
7. Organisme tripartite (enumerare) ............................................................................. 134
3. Consiliul Naional Tripartit pentru Dialog Social .................................................... 134
8. Scop ........................................................................................................................... 134
9. Componen .............................................................................................................. 134
10. Principalele atribuii ale Consiliului Naional Tripartit ............................................... 134
4. Consiliul Economic i Social .................................................................................... 135
11. Definiie. Scop ......................................................................................................... 135
12. Domeniile de competen i atribuiile Consiliului Economic i Social ................... 135
13. Structura Consiliului Economic i Social ................................................................ 136
14. Comisiile de specialitate ......................................................................................... 137
5. Comisiile de dialog social la nivelul administraiei publice centrale i la
nivelul teritorial ................................................................................................................ 137
15. Ministerele i celelalte instituii publice n care sunt organizate comisii de
dialog social ........................................................................................................... 137
16. Atribuii .................................................................................................................... 137
17. Componena Comisiilor de dialog social ................................................................ 138
6. Comisia Tripartit Guvern Sindicate Patronate din ramura Mine
Geologie............................................................................................................................ 138
18. Componena Comisiei ............................................................................................ 138
19. Scopul i activitatea comisiei .................................................................................. 138
7. Agenia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc ............................................ 138
20. Natura juridic i organizarea Ageniei Naionale pentru Ocuparea Forei de
Munc .................................................................................................................... 138
21. Obiectivele i atribuiile Ageniei Naionale pentru Ocuparea Forei de Munc ..... 139
22. Conducerea Ageniei Naionale pentru Ocuparea Forei de Munc ....................... 140

988

TRATAT DE DREPTUL MUNCII

8. Comisia Naional de Promovare a Ocuprii Forei de Munc ............................. 141


23. Reglementare. Alctuire ......................................................................................... 141
24. Atribuiile principale ale Comisiei ............................................................................ 141
9. Consiliul Naional de Formare Profesional a Adulilor ........................................ 142
25. Natura juridic i obiectul de activitate al Consiliului Naional de Formare
Profesional a Adulilor ......................................................................................... 142
26. Atribuiile Consiliului Naional de Formare Profesional a Adulilor ....................... 142
27. Componena Consiliului Naional de Formare Profesional a Adulilor ................. 143
28. Comitetele sectoriale .............................................................................................. 143
10. Alte organisme menite s faciliteze dialogul social ............................................. 144
29. Casa Naional de Asigurri de Sntate .............................................................. 144
30. Casa Naional de Pensii Publice .......................................................................... 145
CAPITOLUL IV. SINDICATELE I REPREZENTANII SALARIAILOR .......................... 149
1. Reglementarea i trsturile sindicatelor ............................................................... 149
1. Reglementarea ......................................................................................................... 149
2. Trsturi ale sindicatelor ........................................................................................... 149
2. Libertatea sindical ................................................................................................... 151
3. Noiunea libertii sindicale ....................................................................................... 151
4. Izvoarele libertii sindicale ....................................................................................... 152
5. Categorii de persoane ce se pot sindicaliza ............................................................. 154
6. Categorii de persoane ce nu se pot sindicaliza ........................................................ 158
7. Libertatea sindical colectiv .................................................................................... 160
8. Protecia i garantarea libertii sindicale n documentele internaionale ................ 161
9. Protecia i garantarea libertii sindicale n legislaia noastr ................................. 162
2. Constituirea organizaiilor sindicale ........................................................................ 164
10. Preliminarii .............................................................................................................. 164
11. Statutul .................................................................................................................... 164
12. Conducerea organizaiei sindicale .......................................................................... 165
13. Dobndirea personalitii juridice ............................................................................ 166
14. Consecine ale personalitii juridice ...................................................................... 167
3. Atribuii ale organizaiilor sindicale ......................................................................... 169
15. Atribuii prevzute de Codul muncii ........................................................................ 169
16. Atribuii prevzute de Legea dialogului social nr. 62/2011. ..................................... 169
17. Atribuii prevzute de alte acte normative .............................................................. 171
4. Democraia i disciplina sindical ........................................................................... 172
18. Democraia sindical .............................................................................................. 172
19. Disciplina sindical ................................................................................................. 172
5. Pluralismul sindical ................................................................................................... 173
20. Noiune. Coninut .................................................................................................... 173
21. Confederaiile sindicale ........................................................................................... 174
6. Asocierea i afilierea sindical................................................................................. 176
22. Asocierea ................................................................................................................ 176
23. Afilierea sindical .................................................................................................... 177
7. Reorganizarea i dizolvarea sindicatelor ................................................................ 177
24. Reorganizarea sindicatelor ..................................................................................... 177
25. Dizolvarea sindicatelor ............................................................................................ 177
8. Aciunea sindical ..................................................................................................... 178
26. Reprezentativitatea sindicatelor .............................................................................. 178
27. Aprarea intereselor salariailor . ............................................................................. 180
28. Aciuni revendicative ale sindicatelor ...................................................................... 181

CUPRINS

989

9. Reprezentanii salariailor ......................................................................................... 187


29. Reglementare ......................................................................................................... 187
30. Alegerea i mandatul reprezentanilor salariailor .................................................. 188
31. Atribuii .................................................................................................................... 188
32. Faciliti acordate reprezentanilor salariailor i protecia acestora ....................... 189
33. Concluzii privind reprezentanii salariailor ............................................................. 189
34. Comitetul european de ntreprindere ...................................................................... 189
35. Modaliti de implicare a angajailor n activitatea societii europene ................... 192
CAPITOLUL V. ORGANIZAIILE PATRONALE ................................................................ 195
1. Noiunea i importana patronatelor n relaiile de munc .................................... 195
1. Termenul de patron .................................................................................................. 195
2. Importana patronilor (angajatorilor) n relaiile de munc ........................................ 196
3. Categorii de persoane juridice angajatori .............................................................. 196
2. Constituirea, organizarea i funcionarea organizaiilor patronale ...................... 197
4. Constituire i organizare ........................................................................................... 197
5. Statutul ....................................................................................................................... 198
6. Organele de conducere ............................................................................................ 198
7. Personalitatea juridic a organizaiei patronale ........................................................ 198
8. Drepturile i obligaiile organizaiilor patronale ......................................................... 199
9. Patrimoniul i finanarea activitii ............................................................................ 200
10. Dizolvarea i lichidarea organizaiilor patronale ..................................................... 200
11. Reprezentativitatea organizaiilor patronale ........................................................... 200
4. Organizaii patronale din ara noastr ..................................................................... 202
12. Consideraii introductive ......................................................................................... 202
13. Confederaia Patronal din Industria Romniei (CONPIROM) .............................. 202
14. Confederaia Naional a Patronatului Romn (CNPR) ......................................... 203
15. Consiliul Naional al ntreprinderilor Private Mici i Mijlocii (CNPMMR) ................ 204
16. Uniunea General a Industriailor din Romnia (UGIR1903) .............................. 205
CAPITOLUL VI. PIAA MUNCII I ROLUL STATULUI N RELAIILE DE MUNC ....... 207
1. Noiunea i specificul pieei muncii ......................................................................... 207
1. Noiunea de pia a muncii ....................................................................................... 207
2. Concepte ................................................................................................................... 208
2. Necesitatea interveniei statului ............................................................................... 209
3. Reglementarea general a interveniei statului pe piaa muncii i n relaiile de
munc ...................................................................................................................... 209
4. Limite ale rolului statului ........................................................................................... 210
3. Domeniile de aciune a statului pe piaa muncii i n relaiile de munc ............ 211
5. Prezentare general ................................................................................................. 211
6. Activitatea legislativ ................................................................................................ 211
7. Stimularea dezvoltrii economice ............................................................................. 212
8. Organizarea formrii profesionale ............................................................................ 214
9. Stimularea ocuprii forei de munc ......................................................................... 215
10. Orientarea, formarea profesional i angajarea n munc a persoanelor cu
handicap ................................................................................................................ 216
11. Repartizarea n munc ........................................................................................... 219
12. Autorizaiile de munc ............................................................................................ 219
13. Protecia cetenilor romni care lucreaz n strintate ....................................... 222
4. Organe cu atribuii n domeniul muncii ................................................................... 224
14. Ministerul Muncii, Familiei i Proteciei Sociale ...................................................... 224
15. Ageniile teritoriale pentru prestaii sociale i a municipiului Bucureti .................. 227
16. Agenia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc ............................................ 228

990

TRATAT DE DREPTUL MUNCII

5. Inspecia Muncii ......................................................................................................... 229


17. Reglementare. Scop ............................................................................................... 229
18. Organizarea i funcionarea Inspeciei Muncii ........................................................ 229
19. Obiectivele principale ale Inspeciei Muncii ............................................................ 229
20. Atribuiile Inspeciei Muncii ..................................................................................... 230
21. Inspectorii de munc ............................................................................................... 232
CAPITOLUL VII. CONTRACTUL COLECTIV DE MUNC ................................................. 236
1. Consideraii generale ................................................................................................ 236
1. Definiii doctrinare ..................................................................................................... 236
2. Definiii legale ............................................................................................................ 236
3. Terminologia contract colectiv de munc ............................................................... 237
4. Natura juridic a contractului colectiv de munc ...................................................... 238
5. Caracterele contractului colectiv de munc .............................................................. 240
6. Importana contractului colectiv de munc ............................................................... 240
7. Categorii de contracte colective de munc ............................................................... 241
8. Acordurile colective ................................................................................................... 242
9. Obligativitatea sau facultatea negocierii colective .................................................... 244
10. Prile i reprezentarea acestora la negociere ........................................................ 244
11. Coninutul contractelor colective de munc ............................................................. 246
12. Nulitatea clauzelor contractuale............................................................................... 247
13. Durata contractelor colective de munc .................................................................. 247
14. Negocierea i ncheierea acordurilor colective ....................................................... 247
3. nregistrarea i publicitatea contractelor colective de munc.............................. 248
15. nregistrarea ............................................................................................................ 248
16. Publicitatea .............................................................................................................. 249
4. Efectele contractelor colective de munc ............................................................... 249
17. Contractul colectiv de munc izvor de drept ........................................................ 249
18. Sfera salariailor supui efectelor contractului colectiv de munc ........................... 250
19. Influena contractului colectiv de munc asupra contractelor individuale de
munc .................................................................................................................... 251
5. Executarea, modificarea, suspendarea i ncetarea contractelor colective
de munc .......................................................................................................................... 252
20. Executarea contractelor colective de munc .......................................................... 252
21. Rspunderea juridic pentru nerespectarea clauzelor contractuale ...................... 253
22. Modificarea contractului colectiv de munc ............................................................ 253
23. Suspendarea contractului colectiv de munc ......................................................... 255
24. ncetarea contractului colectiv de munc ............................................................... 256
CAPITOLUL VIII. CONFLICTELE COLECTIVE DE MUNC ............................................. 259
1. Consideraii introductive .......................................................................................... 259
1. Definiie. Caracteristici .............................................................................................. 259
2. Situaiile n care pot fi declanate conflicte colective ................................................ 259
3. Reprezentarea angajailor n conflictele colective de munc .................................... 261
4. Sesizarea angajatorului sau a organizaiei patronale ............................................... 261
5. nregistrarea conflictului colectiv de munc ............................................................... 261
2. Concilierea, medierea i arbitrajul conflictelor colective de munc ................... 262
6. Concilierea ................................................................................................................ 262
7. Medierea i arbitrajul ................................................................................................ 263
3. Greva ........................................................................................................................... 263
8. Definiia i trsturile caracteristice ale grevei ......................................................... 263
9. Dreptul la grev ......................................................................................................... 266

991

CUPRINS

10. Categorii de greve . ................................................................................................. 267


11. Greva de avertisment .............................................................................................. 268
12. Greva de solidaritate ................................................................................................ 268
13. Greva politic ........................................................................................................... 269
14. Greva demisie .......................................................................................................... 270
15. Greva judectorilor .................................................................................................. 270
16. Alte categorii de greve ............................................................................................. 270
17. Greva patronal (lock-aut-ul) .................................................................................. 271
18. Declararea grevei ................................................................................................... 271
19. Hotrrea de declarare a grevei ............................................................................. 272
20. Categorii de persoane care nu pot declara (sau participa) la grev ....................... 273
21. Limitri privind declararea i participarea la grev ................................................. 276
22. Desfurarea grevei ............................................................................................... 277
23. Continuarea activitii angajailor neparticipani la grev ....................................... 278
24. Obligaii ale organizatorilor grevei i ale conducerii unitii .................................... 279
25. ncetarea grevei ...................................................................................................... 280
26. Rspunderea juridic pentru nerespectarea dispoziiilor legale privind greva ....... 281
PARTEA A III-A
DREPTUL INDIVIDUAL AL MUNCII
CAPITOLUL IX. FORMAREA PROFESIONAL ................................................................ 287
1. Noiunea formrii profesionale................................................................................. 287
1. Accepiunile termenului formare profesional ........................................................ 287
2. Fazele formrii profesionale ..................................................................................... 288
3. Formarea profesional instituie juridic complex ............................................... 288
2. Reglementarea i obiectivele principale ale formrii profesionale ...................... 288
4. Dispoziii constituionale ........................................................................................... 288
5. Reglementarea formrii profesionale ....................................................................... 289
6. Obiectivele principale ale formrii profesionale ........................................................ 290
3. Sistemul de formare profesional ............................................................................ 290
7. Formarea profesional iniial .................................................................................. 290
8. Practica elevilor i studenilor ................................................................................... 291
9. Educaia permanent ................................................................................................ 292
4. Formarea profesional a adulilor ............................................................................ 293
10. Reguli generale ....................................................................................................... 293
11. Organizarea formrii profesionale a adulilor .......................................................... 294
12. Autorizarea furnizorilor de formare profesional .................................................... 295
13. Evaluarea i certificarea formrii profesionale a adulilor ....................................... 296
14. Finanarea formrii profesionale a adulilor ............................................................ 296
5. Formarea profesional a persoanelor aflate n cutarea unui loc de munc ..... 297
15. Noiunea de persoan aflat n cutarea unui loc de munc . ................................ 297
16. Programele de formare profesional ...................................................................... 298
17. Serviciile de formare profesional .......................................................................... 298
18. Drepturi i obligaii ale persoanelor care urmeaz programe de pregtire
profesional ........................................................................................................... 299
6. Formarea profesional a salariailor ........................................................................ 300
19. Modaliti ................................................................................................................. 300
20. Planurile anuale de formare profesional ............................................................... 300
21. Participarea la formarea profesional ..................................................................... 300
22. Cheltuielile privind formarea profesional .............................................................. 301

992

TRATAT DE DREPTUL MUNCII

7. Contracte speciale de formare profesional........................................................... 305


23. Categorii de contracte ............................................................................................. 305
24. Contractul de calificare profesional ...................................................................... 306
25. Contractul de adaptare profesional ...................................................................... 307
26. Formatorul ............................................................................................................... 308
8. Contractul de ucenicie la locul de munc ............................................................... 308
27. Reglementare. Noiune ........................................................................................... 308
28. Prile contractului de ucenicie la locul de munc .................................................. 309
29. Forma, coninutul i durata contractului de ucenicie .............................................. 311
30. Coordonatorul de ucenicie ...................................................................................... 311
31. Calificrile sau ocupaiile pentru care se organizeaz ucenicia la locul de
munc .................................................................................................................... 311
32. Statutul ucenicului ................................................................................................... 312
33. Susinerea financiar a uceniciei ............................................................................. 313
34. Controlul aplicrii dispoziiilor legale privind ucenicia la locul de munc ............... 314
35. Reglementarea uceniciei n dreptul comunitar ....................................................... 314
9. Studiile universitare de masterat ............................................................................. 315
36. Organizare .............................................................................................................. 315
37. Admitere................................................................................................................... 316
38. Diploma .................................................................................................................... 316
10. Studiile universitare de doctorat ............................................................................ 316
39. Organizare .............................................................................................................. 316
40. Admiterea................................................................................................................. 317
41. Studentul-doctorand ................................................................................................ 317
42. Conductorul de doctorat ........................................................................................ 318
43. Teza de doctorat ...................................................................................................... 318
44. Diploma .................................................................................................................... 319
45. Sanciuni .................................................................................................................. 319
11. Programe postuniversitare ..................................................................................... 320
46. Categorii................................................................................................................... 320
47. Programele postdoctorale........................................................................................ 320
48. Programele postuniversitare de formare i dezvoltare profesional continu ........ 320
12. Bursele private ......................................................................................................... 321
49. Sediul materiei ........................................................................................................ 321
50. Definiia i beneficiarii burselor private ................................................................... 321
51. Contractul de acordare a bursei private ................................................................. 321
52. Obiectul contractului ............................................................................................... 321
53. Faciliti fiscale ........................................................................................................ 321
13. Alte burse ................................................................................................................. 322
54. Burs special Guvernul Romniei pentru formarea managerilor n sectorul
public ..................................................................................................................... 322
55. Bursa de performan Meritul Olimpic i bursa de cercetare ............................... 324
56. Bursele de studii i cercetare post universitar i postdoctoral Nicolae
Titulescu ............................................................................................................... 324
57. Burse de studii acordate unor studeni cu domiciliul n mediul rural ...................... 325
58. Bursele Titu Maiorescu pentru efectuarea de masterat/doctorat sau de
cercetare n strintate, n vederea formrii de specialiti n domeniile de
interes ale Uniunii Europene ................................................................................. 326
14. Concediile pentru formare profesional ............................................................... 327
59. Reglementare. Categorii ......................................................................................... 327
60. Concediul fr plat ................................................................................................ 327
61. Concediul cu plat .................................................................................................. 328

CUPRINS

993

CAPITOLUL X. GENERALITI PRIVIND CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNC ..... 330


1. Reglementarea contractului individual de munc.................................................. 330
1. Repere istorice ale reglementrii .............................................................................. 330
2. Reglementarea actual a contractului individual de munc ..................................... 330
2. Definiii ale contractului individual de munc ........................................................ 330
3. Definiii legale ............................................................................................................ 330
4. Definiii doctrinare ..................................................................................................... 331
3. Elementele contractului individual de munc ........................................................ 332
5. Enumerarea elementelor .......................................................................................... 332
6. Prestarea muncii ....................................................................................................... 332
7. Salariul ...................................................................................................................... 333
8. Subordonarea ........................................................................................................... 333
9. Elementul temporal ................................................................................................... 333
4. Trsturile caracteristice ale contractului individual de munc........................... 334
10. Enumerarea trsturilor .......................................................................................... 334
11. Contractul individual de munc act juridic ........................................................... 334
12. Contractul individual de munc act juridic bilateral ............................................. 334
13. Contractul individual de munc contract sinalagmatic ........................................ 334
14. Contractul individual de munc-contract oneros i comutativ ................................ 335
15. Contractul individual de munc mai este un contract consensual? ....................... 335
16. Contractul individual de munc-contract intuitu personae ...................................... 335
17. Contractul individual de munc-contract cu executare succesiv .......................... 336
18. Contractul individual de munc-implic obligaia de a face ................................. 336
19. Imposibilitatea condiiei suspensive i a celei rezolutorii ........................................ 336
20. Posibilitatea afectrii contractului individual de munc de un termen extinctiv
sau suspensiv ........................................................................................................ 336
5. Contractul individual de munc i alte contracte................................................... 337
21. Contractul individual de munc i contractul colectiv de munc. ............................ 337
22. Contractul individual de munc i contractul de mandat ........................................ 338
23. Contractul individual de munc i contractul de management/ administrare ......... 340
24. Contractul individual de munc i contractul civil de locaiune a lucrrilor ............. 344
25. Contractul individual de munc i contractul de voluntariat ................................... 346
26. Contractul individual de munc i contractul de mediere ....................................... 348
27. Contractul individual de munc i contractul de solidaritate ................................... 350
6. Contractele individuale de munc speciale ............................................................ 351
28. Contractul privind munca prin agent de munc temporar .................................... 351
29. Contractul individual de munc cu timp parial ....................................................... 356
30. Contractul individual de munc la domiciliu ............................................................ 360
31. Telemunca .............................................................................................................. 362
7. Durata contractului individual de munc ................................................................ 364
32. Contractul individual de munc pe durat nedeterminat ...................................... 364
33. Contractul individual de munc pe durat determinat .......................................... 365
8. Coninutul contractului individual de munc ......................................................... 372
34. Partea legal i partea convenional .................................................................... 372
35. Felul muncii ............................................................................................................. 374
36. Locul muncii ............................................................................................................ 375
37. Clauza de neconcuren ......................................................................................... 376
38. Clauza de confidenialitate ...................................................................................... 379
39. Clauza de mobilitate ............................................................................................... 380
40. Alte clauze facultative ............................................................................................. 381
41. Clauze interzise (sau abuzive) ................................................................................ 383

994

TRATAT DE DREPTUL MUNCII

CAPITOLUL XI. NCHEIEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNC .................... 384


1. Generaliti privind ncheierea contractului individual de munc........................ 384
1. Noiune ...................................................................................................................... 384
2. Clasificarea condiiilor la ncheierea contractului individual de munc ..................... 384
2. Capacitatea juridic a salariatului ............................................................................ 384
3. Reguli privind capacitatea juridic ............................................................................ 384
4. Incompatibiliti ......................................................................................................... 388
5. Examenul medical .................................................................................................... 394
3. Capacitatea juridic a angajatorului ........................................................................ 397
6. Preliminarii ................................................................................................................ 397
7. Capacitatea juridic a angajatorului persoan juridic ............................................. 397
8. Capacitatea juridic a angajatorului persoan fizic ................................................ 401
4. Consimmntul prilor ........................................................................................... 401
9. Noiune. Condiii ....................................................................................................... 401
10. Viciile de consimmnt .......................................................................................... 402
5. Obiectul i cauza contractului individual de munc .............................................. 404
11. Obiectul ................................................................................................................... 404
12. Cauza ...................................................................................................................... 405
6. Repartizarea n munc i avizul prealabil ............................................................... 406
13. Repartizarea n munc ........................................................................................... 406
14. Avizul prealabil ........................................................................................................ 408
7. Condiiile de studii i vechime n munc ................................................................ 410
15. Condiiile de studii ................................................................................................... 410
16. Condiia de vechime n munc i n specialitate...................................................... 413
17. Stagiul ..................................................................................................................... 415
8. Verificarea prealabil a aptitudinilor profesionale i personale ale celui
care solicit angajarea .................................................................................................... 416
18. Generaliti .............................................................................................................. 416
19. Concursul sau examenul ........................................................................................ 417
20. Perioada de prob .................................................................................................. 420
9. Informarea persoanei care solicit angajarea ........................................................ 424
21. Elementele informrii .............................................................................................. 424
22. Realizarea informrii ............................................................................................... 425
10. Forma i nregistrarea contractului individual de munc ................................... 427
23. Forma scris condiie ad validitatem ................................................................... 427
24. Formalitatea dublului exemplar ............................................................................... 429
25. nregistrarea contractului individual de munc ....................................................... 429
11. Cumulul de funcii ................................................................................................... 430
26. Semnificaia termenului .......................................................................................... 430
27. Regula admisibilitatea cumulului de funcii .......................................................... 430
28. Excepia inadmisibilitatea cumulului de funcii ..................................................... 431
29. Unele cazuri ale cumulului de funcii ...................................................................... 431
30. Cumulul de funcii n cazul personalului didactic .................................................... 431
31. Cumulul n cazul persoanelor fizice autorizate, ntreprinderilor individuale i al
membrilor ntreprinderilor familiale ........................................................................ 432
32. Cumulul pensiei cu salariul ..................................................................................... 433
33. Cumulul salariului cu o parte din indemnizaia de omaj ....................................... 435
34. Incompatibiliti legale ............................................................................................ 436
35. Incompatibiliti privind notarii publici ..................................................................... 436
36. Incompatibiliti privind avocaii .............................................................................. 437
37. Incompatibiliti privind funcionarii publici .............................................................. 437
38. Incompatibiliti privind executorii judectoreti ..................................................... 438

CUPRINS

995

39. Incompatibiliti privind consilierii juridici ................................................................ 438


40. Incompatibiliti privind judectorii i procurorii ...................................................... 440
41. Incompatibiliti privind medicii ............................................................................... 440
42. Incompatibiliti privind administratorii/directorii societilor comerciale ................ 441
43. Consecine ale incompatibilitilor asupra contractului individual de munc .......... 442
44. Angajatorii i funcia de baz .................................................................................. 442
CAPITOLUL XII. DREPTURI I OBLIGAII ALE PRILOR CONTRACTULUI
INDIVIDUAL DE MUNC ..................................................................................................... 443
1. Puterea obligatorie a contractului ........................................................................... 443
1. Obligativitatea contractului fa de pr .................................................................... 443
2. Importana obligativitii contractului individual de munc ....................................... 443
2. Drepturi ale angajatorului ......................................................................................... 444
3. Privire general asupra drepturilor reglementate de Codul muncii .......................... 444
4. Drepturi organizatorice ale angajatorului .................................................................. 444
5. Normarea muncii ...................................................................................................... 445
6. Drepturi de dispoziie i control ................................................................................. 446
7. Stabilirea obiectivelor de performan individual ..................................................... 446
8. Regulamentul intern .................................................................................................. 447
9. Evaluarea profesional a salariailor ........................................................................ 450
10. Monitorizarea salariailor n ceea ce privete utilizarea internetului la locul de
munc .................................................................................................................... 451
3. Obligaii ale angajatorului ......................................................................................... 453
11. Privire general asupra obligaiilor prevzute de Codul muncii ............................. 453
12. Obligaia de informare ............................................................................................ 454
13. Comunicarea situaiei economice i financiare a unitii ........................................ 457
14. Obligaii privind registrul general de eviden a salariailor .................................... 458
15. Obligaii privind protecia salariailor pe perioadele cu temperaturi extreme . ......... 460
16. Obligaii privind prevenirea tuturor formelor de discriminare i egalitatea de
anse ntre femei i brbai ................................................................................... 461
17. Protecia salariailor n cazul transferului ntreprinderii, al unitii sau al unor
pri ale acesteia ................................................................................................... 465
4. Acordarea tichetelor de mas, a tichetelor cadou, a tichetelor de cre i
a celor de vacan ............................................................................................................ 468
18. Caracteristicile i beneficiarii tichetelor de mas .................................................... 468
19. Emiterea i acordarea tichetelor ............................................................................. 470
20. Utilizarea tichetelor de mas .................................................................................. 471
21. Tichetele cadou i tichetele de cre ..................................................................... 471
22. Tichetele de vacan .................................................................................................... 472
6. Drepturi i obligaii ale salariailor ........................................................................... 473
23. Preliminarii .............................................................................................................. 473
24. Drepturi ale salariailor prevzute de Codul muncii ................................................ 473
25. Demnitatea n munc .............................................................................................. 475
26. Obligaii ale salariailor prevzute de Codul muncii ................................................ 476
27. Obligaia de fidelitate .............................................................................................. 477
28. Obligaii ale salariailor prevzute n alte acte normative ....................................... 478
29. Obligaii ale salariailor prevzute n contractele colective de munc i
regulamente interne .............................................................................................. 480
CAPITOLUL XIII. SALARIZAREA ....................................................................................... 481
1. Noiunea i elementele salariului ............................................................................. 481
1. Noiunea de salariu ................................................................................................... 481
2. Elementele salariului ................................................................................................. 482

996

TRATAT DE DREPTUL MUNCII

2. Categorii de salarii ..................................................................................................... 484


3. Salariul nominal i salariul real ................................................................................. 484
4. Salariul de baz minim brut pe ar garantat n plat ............................................... 485
3. Sistemul de salarizare ............................................................................................... 489
5. Noiunea sistemului de salarizare ............................................................................. 489
6. Enumerarea principiilor sistemului de salarizare ...................................................... 489
A. Principii comune .................................................................................................. 489
B. Principii specifice sectorului public ....................................................................... 490
C. Specific sectorului privat....................................................................................... 490
7. Principiul negocierii salariilor .................................................................................... 491
8. Principiul prestabilirii salariilor personalului pltit din fonduri publice ....................... 491
9. Principiul egalitii de tratament: la munc egal, salariu egal ................................. 491
10. Principiul diferenierii salariilor n raport de nivelul studiilor, funcia ndeplinit,
cantitatea i calitatea muncii, condiiile de munc ................................................. 493
11. Principiul confidenialitii......................................................................................... 494
4. Salarizarea prin negociere ........................................................................................ 494
12. Sfera de cuprindere ................................................................................................ 494
13. Formele de salarizare ............................................................................................. 495
14. Salariile de baz ..................................................................................................... 496
15. Sporurile i adaosurile la salariul de baz .............................................................. 496
5. Salarizarea personalului pltit din fonduri publice ................................................ 496
16. Sfera de cuprindere ................................................................................................ 496
17. Elementele generale ale salarizrii ......................................................................... 497
18. Scopul reglementrilor i criteriile salarizrii ........................................................... 497
19. Stabilirea salariilor de baz, soldelor, salariilor de funcie i a indemnizaiile
lunare de ncadrare ............................................................................................... 497
20. Sporuri .................................................................................................................... 500
21. Premii ....................................................................................................................... 501
22. Contestaii ............................................................................................................... 501
23. Salarizarea personalului contractual din administraia public................................ 502
24. Salarizarea personalului din nvmnt ................................................................. 505
6. Plata salariilor ............................................................................................................ 517
25. Reguli privind plata salariilor ................................................................................... 517
26. Impozitul pe veniturile din salarii ............................................................................. 521
27. Contribuia de asigurri sociale .............................................................................. 525
28. Contribuia pentru asigurrile sociale de sntate ................................................. 529
29. Contribuia la bugetul asigurrilor pentru omaj ..................................................... 529
30. Alte contribuii ......................................................................................................... 530
31. Condiii privind plata salariilor ................................................................................. 530
32. Fondul de garantare pentru plata creanelor salariale ............................................ 532
CAPITOLUL XIV. TIMPUL DE MUNC I TIMPUL DE ODIHN ...................................... 535
1. Consideraii generale privind timpul de munc ..................................................... 535
1. Noiune ...................................................................................................................... 535
2. Importan ................................................................................................................. 536
3. Clasificare ................................................................................................................. 536
2. Durata timpului de munc......................................................................................... 536
4. Durata normal a timpului de munc ........................................................................ 536
5. Munca de noapte ....................................................................................................... 538
6. Durata redus a timpului de munc .......................................................................... 538
7. Timpul de munc peste durata normal (munca suplimentar) ............................... 540

CUPRINS

997

3. Timpul de munc al persoanelor care efectueaz activiti mobile de


transport rutier ................................................................................................................. 544
8. Reglementare ........................................................................................................... 544
9. Semnificaia termenilor ............................................................................................. 544
10. Organizarea timpului de munc .............................................................................. 545
11. Obligaii ale angajatorilor i ale lucrtorilor ............................................................. 546
4. Timpul de odihn ....................................................................................................... 546
12. Noiune. Forme ....................................................................................................... 546
13. Pauza pentru mas ................................................................................................. 546
14. Pauze de alptare ................................................................................................... 547
15. Timpul de odihn ntre dou zile de munc ............................................................ 548
16. Repausul sptmnal ............................................................................................. 548
17. Pauze i perioade de odihn pentru conductorii auto .......................................... 548
18. Perioadele de odihn i pauze n cazul lucrtorilor mobili care presteaz
servicii de interoperabilitate transfrontalier n sectorul feroviar ........................... 549
19. Limitri privind timpul de munc i cerine de odihn pentru personalul
aeronautic civil navigant ........................................................................................ 550
20. Srbtorile legale .................................................................................................... 551
5. Concediul de odihn ................................................................................................. 552
21. Dreptul la concediul de odihn ............................................................................... 552
22. Scurt istoric al reglementrii concediului de odihn ............................................... 553
23. Durata concediului de odihn (de baz) ................................................................. 555
24. Concediul suplimentar de odihn ........................................................................... 556
25. Condiiile dobndirii i exercitrii dreptului la concediu de odihn ......................... 557
26. Programarea concediului de odihn ....................................................................... 558
27. Indemnizaia de concediu ....................................................................................... 559
28. Efectuarea concediului ........................................................................................... 563
29. ntreruperea concediului ......................................................................................... 564
30. Compensarea n bani a concediului de odihn ...................................................... 565
6. Alte concedii i zile libere ......................................................................................... 566
31. Alte concedii ............................................................................................................ 566
32. Zile libere ................................................................................................................ 568
CAPITOLUL XV. SECURITATEA I SNTATEA N MUNC ......................................... 570
1. Consideraii introductive .......................................................................................... 570
1. Noiunea de securitate i sntate n munc ........................................................... 570
2. Domeniul de aplicare a normelor de securitate i sntate n munc ...................... 570
2. Reglementarea securitii i sntii n munc .................................................... 571
3. Scurt istoric ............................................................................................................... 571
4. Reglementarea intern a securitii i sntii n munc ........................................ 573
5. Reglementarea securitii i sntii n munc n dreptul internaional i
european .................................................................................................................. 576
3. Principii ale sntii i securitii n munc .......................................................... 579
6. Enumerare ................................................................................................................ 579
7. Securitatea i sntatea n munc problem de interes general .......................... 579
8. Legtura indisolubil dintre dreptul la munc i securitatea i sntatea n
munc ....................................................................................................................... 579
9. Integrarea securitii i sntii n procesul de munc .......................................... 579
10. Caracterul preventiv al asigurrii securitii i sntii n munc ........................... 580
11. Realizarea msurilor de securitate i sntate n munc obligaie legal a
angajatorului .......................................................................................................... 580

998

TRATAT DE DREPTUL MUNCII

4. Obligaiile angajatorilor............................................................................................. 580


12. Obligaii generale prevzute de Codul muncii ........................................................ 580
13. Obligaii generale prevzute de Legea nr. 319/2006 ............................................. 580
14. Obligaii ale angajatorilor privind serviciile de prevenire i protecie ...................... 582
15. Obligaii ale angajatorilor n ceea ce privete primul ajutor, stingerea
incendiilor, evacuarea lucrtorilor, pericol grav i iminent .................................... 582
16. Alte obligaii ale angajatorilor prevzute de Legea nr. 319/2006 ........................... 583
17. Obligaiile angajatorului conform Hotrrii Guvernului nr. 971/2006 privind
cerinele minime pentru semnalizarea de securitate i/sau de sntate la
locul de munc ...................................................................................................... 584
18. Obligaiile angajatorului conform Hotrrii Guvernului nr. 1028/2006 privind
cerinele minime de securitate i sntate n munc referitoare la utilizarea
echipamentelor cu ecran de vizualizare ................................................................ 584
19. Obligaiile angajatorului conform Hotrrii Guvernului nr. 1048/2006 privind
cerinele minime de securitate i sntate pentru lucrtori a echipamentelor
individuale de protecie la locul de munc ............................................................ 585
20. Obligaiile angajatorului conform Hotrrii Guvernului nr. 1146/2006 privind
cerinele minime de securitate i sntate pentru utilizarea n munc de
ctre lucrtori a echipamentelor de munc ........................................................... 585
21. Obligaiile angajatorului conform Hotrrii Guvernului nr. 1049/2006 privind
cerinele minime pentru asigurarea securitii i sntii lucrtorilor din
industria extractiv de suprafa sau subteran ..................................................... 587
22. Obligaiile angajatorului conform Hotrrii Guvernului nr. 1050/2006 privind
cerinele minime pentru asigurarea securitii i sntii lucrtorilor din
industria extractiv de foraj ................................................................................... 587
23. Obligaiile angajatorului conform Hotrrii Guvernului nr. 1051/2006 privind
cerinele minime de securitate i sntate pentru manipularea manual a
maselor care prezint riscuri pentru lucrtori, n special de afeciuni
dorsolombare ......................................................................................................... 588
24. Obligaiile angajatorului conform Hotrrii Guvernului nr. 1058/2006 privind
cerinele minime pentru mbuntirea securitii i sntii lucrtorilor care
pot fi expui unui potenial risc datorat atmosferelor explozive ............................. 588
25. Obligaiile angajatorului conform Hotrrii Guvernului nr. 1091/2006 privind
cerinele minime de securitate i sntate pentru locul de munc ....................... 589
26. Obligaiile angajatorului conform Hotrrii Guvernului nr. 1135/2006 privind
cerinele minime de securitate i sntate la bordul navelor de pescuit ............... 590
27. Obligaiile angajatorului conform Hotrrii Guvernului nr. 1136/2006 privind
cerinele minime de securitate i sntate referitoare la expunerea
lucrtorilor la riscuri generate de cmpuri electromagnetice ................................ 591
28. Obligaiile angajatorului conform Hotrrii Guvernului nr. 1218/2006 privind
stabilirea cerinelor minime de securitate i sntate pentru asigurarea
proteciei lucrtorilor mpotriva riscurilor legate de prezena agenilor chimici ..... 592
29. Instruirea lucrtorilor ............................................................................................... 593
30. Informarea lucrtorilor ............................................................................................. 596
31. Consultarea i participarea lucrtorilor ................................................................... 596
32. Protecia tinerilor i a minorilor ............................................................................... 597
33. Acordarea alimentaiei de protecie i a materialelor igienico sanitare ............... 599
34. Comitetul de securitate i sntate n munc ......................................................... 600
35. Serviciul de medicin a muncii ............................................................................... 602
5. Obligaiile lucrtorilor i atribuii ale sindicatelor .................................................. 603
36. Obligaiile lucrtorilor .............................................................................................. 603
37. Atribuii ale sindicatelor n asigurarea securitii i sntii n munc .................. 604

CUPRINS

999

6. Protecia sntii i securitii lucrtorilor fa de riscurile datorate


expunerii la azbest ........................................................................................................... 604
38. Reglementare ......................................................................................................... 604
39. Notificarea inspectoratului teritorial de munc ........................................................ 605
40. Informarea i instruirea lucrtorilor ......................................................................... 605
41. Reducerea expunerii lucrtorilor la azbest ............................................................. 606
42. Reducerea sau evitarea riscurilor ........................................................................... 606
43. Supravegherea sntii lucrtorilor ....................................................................... 606
7. Cerine minime de securitate i sntate pentru antierele temporare sau
mobile ............................................................................................................................... 606
44. Reglementare. Definiii ........................................................................................... 606
45. Planul de securitate i sntate .............................................................................. 607
46. Planul propriu .......................................................................................................... 608
47. Registrul de coordonare ......................................................................................... 609
48. Coordonatorul de materie de securitate i sntate pe durata elaborrii
proiectului lucrrii i atribuiile sale ........................................................................ 609
49. Coordonatorul n materie de securitate si sntate pe durata realizrii lucrrii ..... 610
50. Obligaiile angajatorilor ........................................................................................... 611
51. Obligaiile lucrtorilor independeni ........................................................................ 611
52. Informarea, consultarea i participarea lucrtorilor ................................................ 612
8. Cerine minime de securitate i sntate referitoare la expunerea
lucrtorilor la riscurile generate de zgomot .................................................................. 612
53. Reglementare ......................................................................................................... 612
54. Enumerarea obligaiilor angajatorilor ...................................................................... 612
55. Determinarea i evaluarea riscurilor la zgomot ...................................................... 612
56. Reducerea expunerii la zgomot .............................................................................. 613
57. Protecia individual a lucrtorilor ........................................................................... 613
58. Informarea i formarea lucrtorilor .......................................................................... 614
59. Supravegherea sntii lucrtorilor ....................................................................... 614
9. Protecia lucrtorilor mpotriva riscurilor legate de expunerea la agenii
biologici n munc ........................................................................................................... 614
60. Reglementare. Definiii ........................................................................................... 614
61. Enumerarea obligaiilor angajatorului ..................................................................... 615
62. Identificarea i evaluarea riscurilor ......................................................................... 615
63. nlocuirea i reducerea riscurilor ............................................................................. 615
64. Informarea autoritii competente ........................................................................... 616
65. Igiena i protecia individual .................................................................................. 616
66. Informarea i consultarea lucrtorilor ..................................................................... 617
67. Lista lucrtorilor expui i notificarea activitilor care implic ageni biologici ...... 617
10. Cerinele minime de securitate i sntate pentru protecia lucrtorilor
mpotriva riscurilor legate de expunerea la ageni cancerigeni sau mutageni
la locul de munc ............................................................................................................. 618
68. Reglementare. Definiii ........................................................................................... 618
69. Enumerarea obligaiilor angajatorului ..................................................................... 618
70. Prevenirea i reducerea expunerii la agenii cancerigeni sau mutageni la locul
de munc ............................................................................................................... 619
71. Informarea autoritilor competente ........................................................................ 620
72. Msuri de igien i protecie individual ................................................................. 620
73. Informarea, instruirea, consultarea i participarea lucrtorilor ............................... 620
74. Supravegherea medical ........................................................................................ 621
11. Comunicarea, cercetarea, nregistrarea i raportarea evenimentelor ............... 621
75. Definiia evenimentului ............................................................................................ 621

1000

TRATAT DE DREPTUL MUNCII

76. Comunicarea evenimentelor ................................................................................... 622


77. Cercetarea evenimentelor ...................................................................................... 622
78. Accidentul de munc .............................................................................................. 623
79. Bolile profesionale .................................................................................................. 625
12. Asigurarea pentru accidente de munc i boli profesionale .............................. 625
80. Reglementare ......................................................................................................... 625
81. Asiguraii ................................................................................................................. 626
82. Raporturile de asigurare ......................................................................................... 626
83. Contribuia de asigurare ......................................................................................... 626
84. Prestaiile de asigurare ........................................................................................... 627
13. Autoriti i instituii cu atribuii n domeniu ........................................................ 629
85. Enumerare .............................................................................................................. 629
86. Ministerul Muncii, Familiei i Proteciei Sociale ...................................................... 629
87. Ministerul Sntii ................................................................................................. 630
88. Inspecia Muncii ...................................................................................................... 630
89. Asigurtorul ............................................................................................................. 630
CAPITOLUL XVI. MODIFICAREA I SUSPENDAREA CONTRACTULUI
INDIVIDUAL DE MUNC ..................................................................................................... 631
1. Modificarea contractului individual de munc ....................................................... 631
1. Elementele i condiiile modificrii ............................................................................ 631
2. Clasificarea cazurilor de modificare a contractului individual de munc .................. 634
3. Delegarea .................................................................................................................. 634
4. Detaarea .................................................................................................................. 637
5. Trecerea temporar n alt munc. ........................................................................... 643
6. Problema transferului ................................................................................................ 646
7. Promovarea caz de modificare definitiv a contractului individual de munc ....... 649
8. Alte cazuri de modificare definitiv a contractului individual de munc .................... 650
1. Suspendarea contractului individual de munc ..................................................... 651
9. Noiunea suspendrii ................................................................................................ 651
10. Cazurile de suspendare .......................................................................................... 652
11. Suspendarea de drept ............................................................................................ 652
12. Suspendarea din iniiativa salariatului .................................................................... 660
13. Suspendarea din iniiativa angajatorului ................................................................. 667
14. Suspendarea prin acordul prilor .......................................................................... 675
15. Procedura suspendrii ............................................................................................ 676
16. Efectele suspendrii ............................................................................................... 677
CAPITOLUL XVII. NCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNC ................. 679
1. Legalitatea i cazurile de ncetare ........................................................................... 679
1. Legalitatea ncetrii contractului individual de munc .............................................. 679
2. Cazurile ncetrii contractului individual de munc ................................................... 679
2. ncetarea de drept ...................................................................................................... 680
3. Enumerarea situaiilor ............................................................................................... 680
4. Decesul salariatului sau al angajatorului, persoan fizic ori dizolvarea
angajatorului persoan juridic ................................................................................ 682
5. Declararea judectoreasc a morii sau a punerii sub interdicie a uneia dintre
prile contractului individual de munc ................................................................... 682
7. Nulitatea contractului individual de munc ............................................................... 685
8. Admiterea cererii de reintegrare n funcia ocupat de salariat a unei persoane
concediate nelegal sau pentru motive nentemeiate, de la data rmnerii
definitive a hotrrii judectoreti de reintegrare ..................................................... 687

1001

CUPRINS

9. Condamnarea la executarea unei pedepse privative de liberate ............................. 688


10. Retragerea de ctre autoritile sau organismele competente a avizelor,
autorizaiilor ori atestrilor necesare pentru exercitarea profesiei ........................ 688
11. Interzicerea exercitrii unei profesii sau a unei funcii, ca msur de siguran
ori pedeaps complementar, de la data rmnerii definitive a hotrrii
judectoreti prin care s-a dispus interdicia ......................................................... 689
12. Expirarea termenului contractului individual de munc ncheiat pe durat
determinat ............................................................................................................ 690
13. Retragerea acordului prinilor sau al reprezentanilor legali, n cazul
salariailor cu vrsta cuprins ntre 15-16 ani ....................................................... 690
14. ncetarea de drept a contractelor individuale de munc ale administratorilor/
directorilor societilor comerciale ......................................................................... 691
15. ncetarea de drept a contractului individual de munc n situaia personalului
didactic sau de cercetare ....................................................................................... 691
16. Constatarea ncetrii de drept a contractului individual de munc ......................... 692
3. ncetarea prin acordul prilor .................................................................................. 693
17. Preliminarii .............................................................................................................. 693
18. Condiii .................................................................................................................... 693
4. Concedierea ............................................................................................................... 695
19. Noiune. Situaii ....................................................................................................... 695
20. Cazurile de concediere pentru motive care in de persoana salariatului ................ 696
21. Concedierea disciplinar ........................................................................................ 696
22. Concedierea n cazul arestrii preventive a salariatului pentru o perioad mai
mare de 30 de zile ................................................................................................. 702
23. Concedierea n cazul inaptitudinii fizice i/sau psihice a salariatului ...................... 703
24. Concedierea pentru necorespundere profesional ................................................ 705
25. Concedierea pentru motive care nu in de persoana salariatului ........................... 708
26. Concedierea colectiv ............................................................................................ 712
27. Reguli privind concedierea ..................................................................................... 720
28. Revocarea deciziei de concediere .......................................................................... 742
29. Controlul i sancionarea concedierilor nelegale .................................................... 743
30. Reintegrarea n munc efect al anulrii msurii angajatorului ............................ 750
5. ncetarea contractului individual de munc n conformitate cu art. 86 din
Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenei ......................................................... 755
31. Reglementare ......................................................................................................... 755
32. Sfera de aplicare a art. 86 ...................................................................................... 756
33. Natura juridic a denunrii .................................................................................. 757
34. Critica dispoziiilor art. 86 din Legea nr. 85/2006 referitoare la denunarea
contractelor individuale de munc ......................................................................... 757
6. Demisia ....................................................................................................................... 758
35. Noiune .................................................................................................................... 758
36. Preavizul i semnificaia acestuia ........................................................................... 759
37. Posibilitatea fostului salariat de a contesta ncetarea contractului de munc
prin demisie ........................................................................................................... 763
PARTEA A IV-A
RSPUNDEREA JURIDIC
CAPITOLUL XVIII. RSPUNDEREA DISCIPLINAR ........................................................ 767
1. Disciplina muncii condiie a desfurrii activitii angajatorilor ..................... 767
1. Noiunea de disciplin a muncii ................................................................................ 767
2. Trsturi caracteristice ale disciplinei muncii ........................................................... 767

1002

TRATAT DE DREPTUL MUNCII

2. Izvoarele i cile de nfptuire a disciplinei muncii ............................................... 768


3. Izvoarele de drept n materia disciplinei muncii ........................................................ 768
4. Cile de nfptuire a disciplinei muncii ..................................................................... 768
3. Specificul i condiiile rspunderii disciplinare ..................................................... 769
5. Definiia rspunderii disciplinare ............................................................................... 769
6. Trsturile caracteristice ale rspunderii disciplinare ............................................... 770
7. Enumerarea condiiilor rspunderii disciplinare ........................................................ 770
8. Obiectul abaterii disciplinare ..................................................................................... 771
9. Latura obiectiv ......................................................................................................... 771
10. Subiectul abaterii disciplinare ................................................................................. 776
11. Latura subiectiv (vinovia) ................................................................................... 776
12. Cauze care apr de rspundere (cauze de exonerare sau de
neresponsabilitate) ................................................................................................ 776
4. Cumulul rspunderii disciplinare cu alte forme ale rspunderii juridice ........... 778
13. Justificare ................................................................................................................ 778
14. Cumulul rspunderii disciplinare cu rspunderea patrimonial .............................. 779
15. Cumulul rspunderii disciplinare cu rspunderea penal ....................................... 779
16. Cumulul rspunderii disciplinare cu rspunderea contravenional ....................... 781
5. Sanciunile disciplinare............................................................................................. 782
17. Noiunea sanciunilor disciplinare ........................................................................... 782
18. Clasificarea sanciunilor disciplinare ....................................................................... 782
6. Sanciunile disciplinare generale ............................................................................. 783
19. Enumerarea sanciunilor ......................................................................................... 783
20. Avertismentul scris .................................................................................................. 783
21. Retrogradarea din funcie, cu acordarea salariului corespunztor funciei
n care s-a dispus retrogradarea, pentru o perioad ce nu poate depi
60 de zile ............................................................................................................... 784
22. Reducerea salariului de baz pe o durat de 1-3 luni cu 5-10% ............................ 785
23. Reducerea salariului de baz i/sau, dup caz, i a indemnizaiei de
conducere, pe o perioad de 1-3 luni, cu 5-10% .................................................. 785
24. Desfacerea disciplinar a contractului individual de munc ................................... 786
7. Sanciuni disciplinare speciale ................................................................................ 786
25. Reglementare ......................................................................................................... 786
26. Sanciunile disciplinare aplicabile personalului didactic ......................................... 787
27. Sanciunile disciplinare aplicabile funcionarilor publici .......................................... 787
28. Sanciunile disciplinare aplicabile judectorilor i procurorilor ............................... 788
29. Sanciunile disciplinare aplicabile personalului auxiliar de specialitate al
instanelor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea ............................ 788
30. Sanciunile aplicabile personalului din serviciile de probaiune .............................. 788
8. Procedura aplicrii i executrii sanciunilor disciplinare .................................... 789
31. Preliminarii .............................................................................................................. 789
32. Organele competente s aplice sanciuni disciplinare ........................................... 789
33. Cercetarea abaterii disciplinare .............................................................................. 791
34. Individualizarea i aplicarea sanciunii ................................................................... 799
35. Termenele de aplicare a sanciunilor disciplinare ................................................... 802
36. Decizia de sancionare ........................................................................................... 804
37. Executarea sanciunilor disciplinare ....................................................................... 809
9. Contestaia calea de atac mpotriva sanciunilor disciplinare ........................... 810
38. Reglementare ......................................................................................................... 810
39. Reguli procedurale de soluionare a contestaiei i consecinele admiterii
acesteia ................................................................................................................. 810
40. Problema nlocuirii sanciunii disciplinare ............................................................... 812

CUPRINS

1003

10. Radierea disciplinar............................................................................................... 817


41. Noiune. Efecte ....................................................................................................... 817
42. Condiii .................................................................................................................... 818
43. Reabilitarea disciplinar reglementat de acte normative speciale ....................... 819
CAPITOLUL XIX. RSPUNDEREA PATRIMONIAL ........................................................ 820
1. Definiia i trsturile rspunderii patrimoniale a salariailor............................... 820
1. Definiia rspunderii patrimoniale ............................................................................. 820
2. Trsturile rspunderii patrimoniale. ......................................................................... 821
2. Rspunderea patrimonial i alte forme de rspundere juridic ......................... 822
3. Rspunderea patrimonial i rspunderea civil contractual ................................. 822
4. Rspunderea patrimonial i rspunderea civil delictual ..................................... 823
5. Rspunderea patrimonial i rspunderea material ............................................... 824
6. Rspunderea patrimonial i rspunderea pentru daune morale ............................ 825
3. Obligaia de restituire ................................................................................................ 827
7. Natura juridic i caracteristicile obligaiei de restituire ............................................ 827
8. Cazurile n care poate fi stabilit obligaia de restituire ............................................ 828
4. Rspunderea patrimonial a angajatorului ............................................................. 830
9. Reglementare ........................................................................................................... 830
10. Condiiile rspunderii patrimoniale a angajatorului ................................................. 830
11. Cazurile n care angajatorul rspunde patrimonial ................................................. 831
12. Aciunea n regres a angajatorului .......................................................................... 832
5. Formele rspunderii patrimoniale a salariailor ..................................................... 832
13. Rspunderea unipersonal ..................................................................................... 832
14. Rspunderea conjunct .......................................................................................... 833
15. Rspunderea subsidiar ......................................................................................... 834
16. Rspunderea solidar ............................................................................................. 836
6. Condiiile rspunderii patrimoniale a salariailor ................................................... 837
17. Enumerarea condiiilor ............................................................................................ 837
18. Calitatea de salariat la angajatorul pgubit ............................................................ 837
19. Fapta ilicit i personal a salariatului, svrit n legtur cu munca sa ............ 839
20. Cauze care nltur caracterul licit al faptei ............................................................ 840
21. Legtura faptei cu munca prestat ......................................................................... 844
22. Caracterul personal al faptei ................................................................................... 846
23. Prejudiciul ................................................................................................................ 846
24. Raportul de cauzalitate ntre fapta ilicit i prejudiciu ............................................ 850
25. Vinovia (culpa) ..................................................................................................... 851
7. Procedura general i procedurile speciale de stabilire i recuperare a
prejudiciilor suferite de angajator .................................................................................. 854
26. Procedura general ................................................................................................ 854
27. Proceduri speciale .................................................................................................. 858
8. Executarea silit a despgubirilor ........................................................................... 861
28. Modaliti de executare ........................................................................................... 861
29. Reinerile din drepturile salariale ............................................................................ 861
30. Urmrirea silit asupra bunurilor ............................................................................. 862
CAPITOLUL XX. RSPUNDEREA CONTRAVENIONAL ............................................. 863
1. Reglementarea i specificul rspunderii contravenionale n dreptul
muncii ............................................................................................................................... 863
1. Reglementarea rspunderii contravenionale n dreptul muncii ............................... 863
2. Specificul rspunderii contravenionale .................................................................... 865

1004

TRATAT DE DREPTUL MUNCII

2. Contraveniile prevzute de art. 260 din Codul muncii .......................................... 866


3. Nerespectarea dispoziiilor privind garantarea n plat a salariului minim brut
pe ar ..................................................................................................................... 866
4. nclcarea de ctre angajator a prevederilor art. 34 alin. 5 din Codul muncii ......... 866
5. mpiedicarea sau obligarea, prin ameninri, ori violene, a unui salariat sau a
unui grup de salariai s participe la grev ori s munceasc n timpul grevei ...... 866
6. Stipularea n contractul individual de munc a unor clauze contrare dispoziiilor
legale......................................................................................................................... 867
7. Primirea la munc a pn la 5 persoane fr ncheierea unui contract
individual de munc ................................................................................................ 867
8. Prestarea muncii de ctre o persoan fizic fr ncheierea unui contract
individual de munc ................................................................................................ 869
9. nclcarea de ctre angajator a prevederilor art. 139 i 142 ................................... 869
10. nclcarea obligaiei prevzute la art. 140 ............................................................. 869
11. Nerespectarea dispoziiilor privind munca suplimentar ....................................... 869
12. Nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului sptmnal ...... 870
13. Neacordarea indemnizaiei prevzut la art. 53 alin. 1 ......................................... 870
14. nclcarea prevederilor referitoare la munca de noapte ........................................ 870
15. nclcarea de ctre angajator a obligaiei de a angaja n munc numai n
baza certificatului medical ...................................................................................... 871
16. nclcarea de ctre angajator a obligaiei prevzute la art. 119 din Codul
muncii ..................................................................................................................... 871
17. Nerespectarea prevederilor legale privind nregistrarea de ctre angajator a
demisiei .................................................................................................................. 871
18. nclcarea de ctre agentul de munc temporar a obligaiei prevzute de
art. 102 din Codul muncii........................................................................................ 871
19. nclcarea prevederilor art. 16 alin. 3 din Codul muncii .......................................... 871
3. Contraveniile reglementate de Legea nr. 82/1991 a contabilitii........................ 871
20. Preliminarii .............................................................................................................. 871
21. Enumerarea contraveniilor ..................................................................................... 872
22. Sanciuni ................................................................................................................. 873
4. Contraveniile reglementate de Legea nr. 142/1998 privind acordarea
tichetelor de mas ........................................................................................................... 874
23. Comercializarea de ctre salariai a tichetelor de mas contra unei fraciuni
de pre sa a altor produse dect cele alimentare ................................................. 874
24. Utilizarea de ctre salariai a unui numr de tichete de mas mai mare dect
numrul de zile n care sunt prezeni la lucru n unitate (art. 10 alin. 1 lit. b) ........ 874
5. Contraveniile reglementate de Legea nr. 108/1999 pentru nfiinarea i
organizarea Inspeciei Muncii......................................................................................... 874
25. Contravenia reglementat la art. 20 ...................................................................... 874
26. Contravenia reglementat de art. 21 ..................................................................... 875
6. Contraveniile reglementate de art. 113 din Legea nr. 76/2002 privind
sistemul asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc ............ 876
27. Necomunicarea lunar a locurilor de munc vacante (art. 113 lit. a) ..................... 876
28. Neutilizarea Clasificrii ocupaiilor din Romnia prevzute la art. 15 (art. 113
lit. b) ....................................................................................................................... 876
29. Nedepunerea lunar a declaraiei prevzute la art. 21 (art. 113 lit. c) ................... 876
30. Nerespectarea prevederilor art. 41 alin. 2 (art. 113 lit. e) ....................................... 877
31. Nerespectarea prevederilor art. 50 ........................................................................ 877
32. Nerespectarea prevederilor art. 100 alin. 2 lit. e (art. 113 lit. g) ............................. 877
33. Contraveniile prevzute la art. 113 lit. h, i i j ........................................................ 877

CUPRINS

1005

7. Contraveniile reglementate de art. 46 alin. 1 din Legea nr. 202/2002


privind egalitatea de anse ntre brbai i femei ........................................................ 878
34. nclcarea dispoziiilor art. 6 alin. 1-4 ..................................................................... 878
35. nclcarea dispoziiilor art. 8 alin. 1 i 2 .................................................................. 878
36. nclcarea dispoziiilor art. 9 alin. 1 ........................................................................ 878
37. nclcarea dispoziiilor art. 10 alin. 1 i 2 ................................................................ 879
38. nclcarea dispoziiilor art. 11-14 ............................................................................ 879
39. nclcarea dispoziiilor art. 15-22 ............................................................................ 879
40. Sanciunea aplicabil ............................................................................................. 880
8. Contraveniile reglementate de art. 102 din Legea nr. 346/2002 privind
asigurarea pentru accidente de munc i boli profesionale ....................................... 880
41. Nedepunerea la termen a declaraiei prevzute la art. 10 i 11. (art. 102 alin.
1 lit. a) .................................................................................................................... 880
42. Nerespectarea obligaiei de comunicare prevzute la art. 10, 11 i 50 (art.
102 alin. 1 lit. b) ..................................................................................................... 880
43. Refuzul de a pune la dispoziie informaiile solicitate potrivit art. 58 (art. 102
alin. 1 lit. c) ............................................................................................................ 880
44. Nerespectarea metodologiei de ncadrare n clasele de risc prevzute la art.
83 i 84 (art. 102 alin. 1 lit. d) ................................................................................ 880
45. Nerespectarea prevederilor art. 86 alin. (2) privind baza de calcul a
contribuiilor prevzute n contractele de asigurare ............................................. 880
46. Nerespectarea prevederilor art. 82, i ale art. 86 alin. (1) privind stabilirea
contribuiei de asigurare i a cotelor acestei contribuii (art. 102 alin. lit. f) ........... 881
47. Contravenia reglementat de art. 102 alin. 1 lit. g ................................................. 881
48. Nerespectarea obligaiei de plat prevzute la art. 13 .......................................... 881
49. Sanciunea aplicabil ............................................................................................. 881
9. Contraveniile reglementate de Legea nr. 217/2005 privind constituirea,
organizarea i funcionarea comitetului european de ntreprindere .......................... 881
50. Preliminarii .............................................................................................................. 881
51. Categorii de contravenii ......................................................................................... 882
10. Contraveniile reglementate de Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la
locul de munc ................................................................................................................. 882
52. nclcarea dispoziiilor art. 3 .................................................................................. 882
53. nclcarea dispoziiilor art. 4 alin 3 ........................................................................ 882
54. nclcarea dispoziiilor art. 5 alin. 1, 2 i 4 ............................................................. 882
55. nclcarea dispoziiilor art. 6 alin. 2 i 3 ................................................................. 883
56. nclcarea dispoziiilor art. 7 alin. 1, 2, 4-6 ............................................................ 883
57. nclcarea dispoziiilor art. 9 .................................................................................. 883
58. nclcarea dispoziiilor art. 10 alin. 1 i 2 ............................................................... 884
59. nclcarea dispoziiilor art. 15 alin. 2 ..................................................................... 884
60. nclcarea dispoziiilor art. 16 ................................................................................ 884
61. Sanciuni ................................................................................................................. 884
11. Contraveniile reglementate de Legea nr. 67/2006 privind protecia
drepturilor salariailor n cazul transferului ntreprinderii, al unitii sau al
unor pri ale acestora .................................................................................................... 885
62. Obligaii ale cedenilor i cesionarilor. ..................................................................... 885
63. Sanciuni ................................................................................................................. 885
12. Contraveniile reglementate de Legea nr. 95/2006 privind reforma n
domeniul sntii ........................................................................................................... 885
64. Nedepunerea n termen a declaraiilor prevzute la art. 215 alin. 2 lit. a i
alin. 3 .................................................................................................................... 885

1006

TRATAT DE DREPTUL MUNCII

65. Nevirarea contribuiei datorate conform art. 258 alin. 1 de ctre angajator
(art. 305 lit. b) ........................................................................................................ 885
66. Refuzul de a pune la dispoziia organelor de control ale Ageniei Naionale de
Administrare Fiscal i ale caselor de asigurri a documentelor justificative i
a actelor de eviden necesare n vederea stabilirii obligaiilor la fond ................. 886
67. Refuzul de a pune la dispoziia organelor de control ale caselor de asigurri
documentele justificative i actele de eviden financiar-contabil privind
sumele datorate la fond ........................................................................................ 886
13. Contravenia reglementat de art. 13 din Legea nr. 193/2006 privind
acordarea tichetelor cadou i tichetelor de cre ........................................................ 886
68. Constituie contravenie .......................................................................................... 886
14. Contraveniile reglementate de Legea nr. 200/2006 privind constituirea i
utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanelor salariale............................. 886
69. Necomunicarea datelor i informaiilor solicitate n scris de ageniile teritoriale
pentru ndeplinirea atribuiilor prevzute de lege ................................................. 886
70. Comunicarea de date i informaii incomplete sau eronate .................................. 887
15. Contraveniile reglementate de Legea nr. 319/2006 a securitii i
sntii n munc............................................................................................................ 887
71. nclcarea dispoziiilor art. 7 alin. 4-6 .................................................................... 887
72. nclcarea dispoziiilor art. 8 .................................................................................. 887
73. nclcarea dispoziiilor art. 9 alin. 1 ....................................................................... 888
74. nclcarea dispoziiilor art. 10 ................................................................................ 888
75. nclcarea dispoziiilor art. 11 ................................................................................ 888
76. nclcarea dispoziiilor art. 12 alin. 1 ..................................................................... 889
77. nclcarea dispoziiilor art. 13 ................................................................................ 889
78. nclcarea dispoziiilor art. 14 ................................................................................ 890
79. nclcarea dispoziiilor art. 15 ................................................................................ 890
80. nclcarea dispoziiilor art. 16 ................................................................................ 890
81. nclcarea dispoziiilor art. 17 ................................................................................ 890
82. nclcarea dispoziiilor art. 18 alin. 5 i 6 ............................................................... 891
83. nclcarea dispoziiilor art. 19 ................................................................................ 891
84. nclcarea dispoziiilor art. 20 ................................................................................ 891
85. nclcarea dispoziiilor art. 21 ................................................................................ 891
86. nclcarea dispoziiilor art. 27 alin. 1 lit. 1 i b ....................................................... 891
87. nclcarea art. 29 alin. 1 lit. a ................................................................................. 891
88. nclcarea dispoziiilor art. 32 alin. 2 ..................................................................... 891
89. nclcarea art. 34 alin. 1 i alin. 5 .......................................................................... 891
90. nclcarea dispoziiilor art. 36 ................................................................................ 892
91. Contraveniile prevzute de art. 39 alin. 9 .............................................................. 892
92. Contravenia prevzut de art. 40 .......................................................................... 893
16. Contravenii reglementate de Legea nr. 448/2006 privind protecia i
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ....................................................... 893
93. Aspecte introductive ............................................................................................... 893
94. Contravenii privind angajarea n munc a persoanelor cu handicap i
activitatea unitilor protejate ................................................................................. 893
95. Sanciuni ................................................................................................................. 894
96. Eliberarea de certificate de ncadrare n grad de handicap cu nclcarea
criteriilor prevzute la art. 85 alin. 5 ...................................................................... 894
17. Contraveniile reglementate de Legea nr. 467/2006 privind stabilirea
cadrului general de informare i consultare a angajailor .......................................... 894
97. Nerespectarea de ctre angajator a obligaiei de a transmite reprezentanilor
angajailor informaiile prevzute la art. 5 alin. 1 .................................................. 894

CUPRINS

1007

98. Nerespectarea obligaiei angajatorului de a iniia consultri potrivit art. 5


alin. 3 ..................................................................................................................... 895
99. Transmiterea cu rea-credin de informaii incorecte sau incomplete, n
condiiile art. 5 alin. 2, de natur a nu permite reprezentanilor angajailor
formularea unui punct de vedere adecvat pentru pregtirea unor consultri
ulterioare ............................................................................................................... 895
18. Contraveniile reglementate de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar
de pensii ........................................................................................................................... 895
100. Categorii de contravenii ....................................................................................... 895
101. Contravenia privind declaraia nominal de asigurare ....................................... 895
102. Contravenii privind contribuia de asigurri sociale ............................................. 896
103. Nerespectarea metodologiei i a criteriilor de ncadrare n condiii deosebite
de munc ............................................................................................................ 896
104. Contraveniile privind ajutorul de deces ................................................................ 896
19. Contraveniile reglementate de Legea dialogului social nr. 62/2010................. 896
105. nclcarea prevederilor art. 7 alin. 2 ..................................................................... 896
106. Refuzul angajatorului de a ncepe negocierea contractului colectiv de munc..... 896
107. Nedepunerea spre publicare a contractului colectiv de munc la nivel de
grup de uniti sau sector de activitate ............................................................... 897
108. Nerespectarea obligaiei prevzut la art. 162 alin. 1 .......................................... 897
109. Nerespectarea prevederii prevzut la art. 194 alin. 1 ......................................... 897
110. mpiedicarea n orice mod a accesului inspectorului de munc pentru
constatarea eventualelor contravenii conform art. 195 ...................................... 897
20. Contraveniile reglementate de Codul aerian ....................................................... 897
111. Contraveniile prevzute de art. 93 ........................................................................ 897
21. Contraveniile reglementate de Ordonana Guvernului nr. 137/2000
privind prevenirea i sancionarea tuturor formelor de discriminare ........................ 898
112. Contravenia reglementat de art. 5 ..................................................................... 898
113. Contravenia reglementat de art. 6 ..................................................................... 898
114. Contraveniile reglementate de art. 7 ................................................................... 899
115. Contravenia reglementat de art. 8 ..................................................................... 899
116. Sanciunea aplicabil ............................................................................................ 899
117. Contravenia reglementat de art. 26 alin. 4 ........................................................ 899
22. Contraveniile reglementate de Ordonana Guvernului nr. 37/2007 privind
stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere,
pauzele i perioadele de odihn ale conductorilor auto i utilizarea
aparatelor de nregistrare a activitii acestora ............................................................ 900
118. Preliminarii ............................................................................................................ 900
119. Contraveniile prevzute la art. 8 alin. 1 ............................................................... 900
120. Contraveniile prevzute la art. 8 alin. 2 ............................................................... 902
121. Contraveniile prevzute la art. 8 alin. 3. ............................................................... 903
122. Sanciuni ............................................................................................................... 903
23. Contraveniile reglementate de Ordonana Guvernului nr. 9/2010 privind
msuri pentru diminuarea consecinelor restructurrii i reorganizrii unor
societi naionale, companii naionale i societi comerciale cu capital
majoritar de stat din domeniul feroviar ......................................................................... 904
123. Nerespectarea obligaiilor prevzute de art. 22 alin. 1 i 2 (art. 23 alin. 1
lit. a) .................................................................................................................... 904
124. Necomunicarea datelor i informaiilor prevzute de art. 22 alin. 3 (art. 23
alin. 1 lit. b) .......................................................................................................... 904

1008

TRATAT DE DREPTUL MUNCII

24. Contraveniile reglementate de Ordonana de urgen a Guvernului nr.


96/2003 privind protecia maternitii la locurile de munc ........................................ 904
125. nclcarea dispoziiilor art. 4 (art. 27 alin. 1 lit. a) ................................................. 904
126. nclcarea dispoziiilor art. 5 i 6 (art. 27 alin. 1 lit. a) .......................................... 905
127. nclcarea dispoziiilor art. 7 i 8 alin. 1 ................................................................ 905
128. nclcarea dispoziiilor art. 9 i art. 10 ................................................................. 905
129. nclcarea dispoziiilor art. 12 alin. 1-3 ................................................................ 906
130. nclcarea dispoziiilor art. 13 .............................................................................. 906
131. nclcarea dispoziiilor art. 14 .............................................................................. 906
132. nclcarea dispoziiilor art. 15 .............................................................................. 906
133. nclcarea dispoziiilor art. 17 .............................................................................. 906
134. nclcarea dispoziiilor art. 18 .............................................................................. 907
135. nclcarea dispoziiilor art. 19 .............................................................................. 907
136. nclcarea dispoziiilor art. 20 alin. 2 i 4 ............................................................. 907
137. nclcarea dispoziiilor art. 21 alin. 1 i 2 ............................................................. 907
25. Contraveniile reglementate de art. 47 din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 158/2005 privind concediile i indemnizaiile de asigurri
sociale de sntate .......................................................................................................... 908
138. nclcarea obligaiilor prevzute la art. 6 alin. 3 i 4 .............................................. 908
139. nclcarea obligaiilor ............................................................................................ 908
140. Sanciuni ................................................................................................................ 908
26. Contraveniile reglementate de Ordonana de urgen a Guvernului nr.
116/2006 privind protecia social acordat persoanelor disponibilizate prin
concedieri colective efectuate ca urmare a restructurrii i reorganizrii unor
societi naionale, regii autonome, companii naionale i societi comerciale
cu capital majoritar de stat, precum i a societilor comerciale i regiilor
autonome subordonate autoritilor administraiei publice locale ............................ 908
141. Necomunicarea datelor i informaiilor prevzute la art. 23 alin. 2 ...................... 908
142. Nerespectarea obligaiei prevzute la art. 23 alin. 1 i alin. 11 ........................... 909
27 Contraveniile reglementate de Ordonana de urgen a Guvernului nr.
56/2007 privind ncadrarea n munc i detaarea strinilor pe teritoriul
Romniei ........................................................................................................................... 909
143. Primirea la munc a unui strin fr autorizaie de munc sau permis de
edere n scop de munc (art. 26 lit. a) .............................................................. 909
144. Meninerea unui strin n munc dup expirarea autorizaiei de munc sau a
permisului de edere n scop de munc ............................................................ 909
145. Netransmiterea ctre inspectoratul teritorial de munc a comunicrii
prevzute la art. 18 alin. 1 sau a modificrii elementelor prevzute n
aceast comunicare ............................................................................................ 909
146. Nendeplinirea obligaiilor prevzute la art. 22 alin. 1 ori art. 24 alin. 1 sau 2 ...... 910
28 Contraveniile reglementate de Ordonana de urgen a Guvernului nr.
111/2010 privind concediul i indemnizaia lunar pentru creterea copiilor.......... 910
147. Caracterizare general ......................................................................................... 910
148. Contravenia prevzut de art. 14 alin. 1 .............................................................. 910
149. Contravenia prevzut de art. 19 alin. 2 .............................................................. 911
150. Contravenia prevzut la art. 25 ......................................................................... 911
151. Aspecte procesuale .............................................................................................. 911
29. Contraveniile reglementate de Hotrrea Guvernului nr. 1875/2005
privind protecia sntii i securitii lucrtorilor fa de riscurile datorate
expunerii la azbest ........................................................................................................... 911
152. nclcarea dispoziiilor art. 12 ............................................................................... 911
153. nclcarea dispoziiilor art. 36 alin. 2, 3, 4, 5, 6 i 7 .............................................. 911

CUPRINS

1009

30. Contraveniile prevzute de art. 701 alin. 1 din Hotrrea Guvernului nr.
300/2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru antierele
temporare sau mobile ..................................................................................................... 912
154. Nerespectarea dispoziiilor art. 6 .......................................................................... 912
155. Nendeplinirea obligaiei prevzute la art. 7 ......................................................... 912
156. Nendeplinirea obligaiei prevzute de art. 9 lit. d ................................................. 912
157. Nendeplinirea obligaiei prevzute de art. 10 ...................................................... 912
158. Nendeplinirea obligaiei prevzute de art. 42 ...................................................... 912
159. Nendeplinirea obligaiei prevzute de art. 47 i 48 ............................................. 912
31. Contraveniile prevzute de Hotrrea Guvernului nr. 104/2007 pentru
reglementarea procedurii specifice privind detaarea salariailor n cadrul
prestrii de servicii transnaionale pe teritoriul Romniei .......................................... 913
160. Nerespectarea dispoziiilor art. 6 alin. 1 i 4 ......................................................... 913
161. Contravenia prevzut la art. 8 lit. d .................................................................... 913
162. Contravenia prevzut la art. 8 lit. e .................................................................... 914
163. Contravenia prevzut la art. 8 lit. f ..................................................................... 914
164. Contravenia prevzut la art. 8 lit. g .................................................................... 914
32. Contraveniile reglementate de Hotrrea Guvernului nr. 246/2007 privind
metodologia de rennoire a avizelor de ncadrare a locurilor de munc n
condiii deosebite ............................................................................................................ 914
165. Contravenia prevzut la art. 14 alin. 1 ............................................................... 914
166. Contravenia prevzut la art. 14 alin. 3 ............................................................... 914
33. Contraveniile reglementate de Hotrrea Guvernului nr. 1204/2007
privind asigurarea forei de munc necesare pe timpul strii de asediu, la
mobilizare i pe timpul strii de rzboi ......................................................................... 915
167. Preliminarii ............................................................................................................ 915
168. Contraveniile prevzute la art. 21 alin. 1 ............................................................. 915
169. Aspecte procesuale .............................................................................................. 915
34. Contraveniile reglementate de Hotrrea Guvernului nr. 38/2008 privind
organizarea timpului de munc al persoanelor care efectueaz activiti
mobile de transport rutier ............................................................................................... 915
170. Nerespectarea prevederilor art. 4, 5, 6 i 7 privind organizarea timpului de
munc de ctre ntreprinderile/operatorii de transport rutier ............................... 915
171. Nerespectarea prevederilor privind controlul timpului de munc ........................ 916
172. Aspecte procesuale .............................................................................................. 916
35. Contraveniile reglementate de Hotrrea Guvernului nr. 867/2009 privind
interzicerea muncilor periculoase pentru copii ............................................................ 917
173. Semnificaia unor termeni i noiuni . ..................................................................... 917
174. Contravenia prevzut la at. 8 alin. 3 .................................................................. 917
175. Contravenia prevzut la art. 9 ............................................................................ 917
176. Aspecte procesuale .............................................................................................. 918
36. Contraveniile reglementate de Hotrrea Guvernului nr. 1193/2010
pentru stabilirea salariului minim brut pe ar garantat n plat ................................ 918
177. Coninutul contraveniei ........................................................................................ 918
178. Aspecte procesuale .............................................................................................. 918
37. Contraveniile reglementate de Hotrrea Guvernului nr. 500/2011 privind
registrul general de eviden a salariailor ................................................................... 918
179. Categorii de contravenii ....................................................................................... 918
180. Sanciuni ............................................................................................................... 919
181. Aspecte procesuale .............................................................................................. 920
38. Procedura constatrii i sancionrii contraveniilor .......................................... 920
182. Persoanele competente s constate i s sancioneze contraveniile ................. 920
183. Procesul-verbal de constatare a contraveniei ..................................................... 920

1010

TRATAT DE DREPTUL MUNCII

184. Amenda sanciune principal ............................................................................. 921


185. Alte sanciuni principale ........................................................................................ 921
186. Sanciuni complementare ..................................................................................... 922
187. Aplicarea sanciunii ............................................................................................... 922
188. Prescripia aplicrii sanciunilor contravenionale ................................................. 923
39. Cile de atac ............................................................................................................. 923
189. Plngerea .............................................................................................................. 923
190. Recursul ................................................................................................................ 925
40. Unele reguli privind executarea sanciunilor contravenionale .......................... 926
191. Prescripia executrii sanciunii ............................................................................ 926
192. Executarea amenzii contravenionale ................................................................... 926
CAPITOLUL XXI. RSPUNDEREA PENAL ..................................................................... 927
1. Reglementarea i particularitile rspunderii penale n dreptul muncii ............ 927
1. Reglementarea rspunderii penale n dreptul muncii ............................................... 927
2. Particularitile rspunderii penale n dreptul muncii ................................................ 927
2. Infraciunile reglementate de Codul muncii ............................................................ 929
3. Neexecutarea unei hotrri judectoreti definitive privind plata salariilor n
termen de 15 zile de la data cererii de executare adresate angajatorului de
ctre partea interesat ............................................................................................ 929
4. Neexecutarea unei hotrri judectoreti definitive, privind reintegrarea n
munc a unui salariat .............................................................................................. 930
5. Stabilirea n mod repetat de salarii sub nivelul minim brut pe ar ........................... 931
6. Refuzul de a permite accesul inspectorilor de munc n oricare dintre spaiile
unitii sau de a pune la dispoziia acestora documentele solicitate ........................ 931
7. Primirea la munc a mai mult de 5 peroane, indiferent de cetenia acestora,
fr ncheierea contractului individual de munc...................................................... 931
8. ncadrarea n munc a minorilor cu nerespectarea condiiilor legale de vrst
sau folosirea acestora pentru prestarea unor activiti cu nclcarea
prevederilor legale referitoare la regimul de munc al minorilor ............................. 931
9. Primirea la munc a unei persoane, aflat n situaie de edere ilegal n
Romnia, cunoscnd c acesta este victim a traficului de persoane ..................... 932
10. Pedepse complementare ......................................................................................... 933
3. Infraciunea reglementat de Legea nr. 76/2002 privind sistemul
asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc ............................. 933
11. nclcarea de ctre angajator a obligaiilor prevzute de lege, constnd n
sustragerea de al obligaia privind plata contribuiilor la bugetul asigurrilor
pentru omaj ......................................................................................................... 933
4. Infraciuni reglementate de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea i
combaterea evaziunii fiscale .......................................................................................... 934
12. Preliminari ............................................................................................................... 934
13. Coninutul legal al infraciunii reglementat de art. 6 din Legea nr. 241/2005 ......... 935
14. Alte infraciuni reglementate de Legea nr. 241/2005 .............................................. 935
5. Infraciunile reglementate de Legea nr. 319/2006 a securitii i sntii
n munc ........................................................................................................................... 936
15. Neluarea vreuneia dintre msurile legale de securitate i sntate n munc
de ctre persoana care avea ndatorirea de a lua aceste msuri, dac se
creeaz un pericol grav i iminent de producere a unui accident de munc
sau de mbolnvire profesional . ......................................................................... 936
16. Nerespectarea de ctre orice persoan a obligaiilor i a msurilor stabilite cu
privire la securitatea i sntatea n munc, dac prin aceasta se creeaz un
pericol grav i iminent de producere a unui accident de munc sau de
mbolnvire profesional . ..................................................................................... 937

CUPRINS

1011

6. Infraciunile reglementate de Legea dialogului social nr. 62/2011 ....................... 937


17. mpiedicarea sau obligarea unui angajat sau un grup de angajai s participe
la grev sau s munceasc n timpul grevei ........................................................ 937
18. Limitarea exercitrii atribuiilor funciei membrilor alei n organele de
conducere ale sindicatelor prin condiionri sau constrngeri ............................... 938
19. Declararea grevei de ctre organizatori, cu nclcarea condiiilor prevzute de
art. 191 alin. 1 sau la art. 202-205 ......................................................................... 938
7. Infraciunile reglementate de Ordonana Guvernului nr. 29/1997 privind
Codul aerian civil ............................................................................................................. 939
20. Coninutul legal al infraciunilor ............................................................................... 939
21. Caracterizarea general a infraciunilor. .................................................................. 941
8. Infraciunile de serviciu i alte infraciuni ce pot fi svrite la locul de
munc ............................................................................................................................... 941
22. Enumerare .............................................................................................................. 941
23. Delapidarea ............................................................................................................. 942
24. Purtarea abuziv ..................................................................................................... 942
25. Abuzul n serviciu .................................................................................................... 942
26. Neglijena n serviciu ............................................................................................... 942
27. Folosirea abuziv a funciei n scop sexual . ........................................................... 942
28. Uzurparea funciei . .................................................................................................. 943
29. Conflictul de interese . ............................................................................................. 943
30. Violarea secretului corespondenei ........................................................................ 943
31. Divulgarea informaiilor secrete de stat .................................................................. 943
32. Divulgarea informaiilor secrete de serviciu sau nepublice .................................... 943
33. Neglijena n pstrarea informaiilor . ....................................................................... 943
34. Obinerea ilegal de fonduri .................................................................................... 944
35. Deturnarea de fonduri ............................................................................................. 944
36. Gestiunea frauduloas ............................................................................................ 944
37. Deturnarea licitaiilor publice ................................................................................... 944
38. Acceptarea operaiunilor financiare efectuate n mod fraudulos . ........................... 944
39. Cercetarea abuziv . ................................................................................................ 944
40. Luarea de mit . ....................................................................................................... 944
41. Vtmarea corporal din culp (art. 196) sau uciderea din culp (art. 192) . ......... 945
9. Rspunderea penal n dreptul comparat al muncii .............................................. 945
42. Justificare ................................................................................................................ 945
43. Rspunderea penal n Frana . .............................................................................. 945
44. Rspunderea penal n Spania . ............................................................................. 947
45. Rspunderea penal n Japonia . ............................................................................ 948
46. Rspunderea penal n Canada . ............................................................................ 949
47. Concluzii ................................................................................................................. 949
CAPITOLUL XXII. JURISDICIA MUNCII ............................................................................ 950
1. Consideraii generale ................................................................................................ 950
1. Noiunea de jurisdicie a muncii ................................................................................ 950
2. Conflictele individuale de munc i litigiile de munc ............................................... 951
3. Prile n conflictele de munc .................................................................................. 951
4. Coparticiparea procesual (litisconsoriul) ................................................................ 954
2. Medierea ..................................................................................................................... 955
5. Reglementare ........................................................................................................... 955
6. Recurgerea la mediere ............................................................................................. 956
7. Mediatorul ................................................................................................................. 956
8. Organizarea i exercitarea activitii mediatorilor ..................................................... 956

1012

TRATAT DE DREPTUL MUNCII

9. Obligaiile mediatorului ............................................................................................. 957


10. Procedura prealabil medierii . ................................................................................ 957
11. Contractul de mediere . ........................................................................................... 957
12. Desfurarea medierii ............................................................................................. 958
13. nchiderea procedurii de mediere ........................................................................... 958
14. Specificul medierii n cazul litigiilor civile (inclusiv de munc) aflate pe rolul
instanelor de judecat . ......................................................................................... 959
3. Competena instanelor judectoreti ..................................................................... 959
15. Reglementare . ........................................................................................................ 959
16. Judectoria . ............................................................................................................ 960
17. Tribunalul . ............................................................................................................... 961
18. Curtea de apel ........................................................................................................ 963
19. nalta Curte de Casaie i Justiie . .......................................................................... 963
20. Competena teritorial ............................................................................................. 964
21. Sesizarea instanei de judecat .............................................................................. 967
4. Reguli speciale privind soluionarea conflictelor de munc de ctre
instanele judectoreti ................................................................................................... 968
22. Completul pentru soluionarea conflictelor de munc n prima instan . ................ 968
23. Statutul asistenilor judiciari .................................................................................... 969
24. Termenele de sesizare a instanei .......................................................................... 970
25. Procedura soluionrii conflictelor de munc . ......................................................... 974
26. Hotrrile (sentinele) . ............................................................................................ 978
27. Recursul . ................................................................................................................ 978
28. Consecine ale admiterii recursului . ........................................................................ 982
29. Ci extraordinare de atac ....................................................................................... 983