P. 1
descrierea literara

descrierea literara

2.0

|Views: 3,028|Likes:
Published by Daniela Ela

More info:

Published by: Daniela Ela on May 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

Descrierea literară « Nu există, pretutindeni, decât un singur joc, acela al semnului şi al similarului, şi de aceea natura şi verbul se pot încrucişa

la infinit, formând, pentru cine ştie să citească, un fel de mare text unic. »1. Michel Foucault, Cuvintele şi lucrurile

Textul descriptiv se constituie ca un inventar de lexeme, o reţea verbală, centrată pe un cuvânt temă, cu funcţie metonimică,în raport cu întregul.Plasat la început, acest cuvânt, care ar putea să servească drept titlu, ancorează lectura şi induce interpretarea, în timp ce, plasat la sfârşit, afectează lectura şi selectează cheia interpretării. Analizată ca o colecţie de elemente grupate în jurul unui centru tematic, descrierea fixează un cadru şi deschide cititorului un orizont de aşteptare. Orice reprezentare descriptivă actualizează,dintr-o perspectivă subiectivă sau obiectivă, o referinţă parţială a obiectului, confirmă sau infirmă cunoştinţele lectorului referitore la obiectul descris, fară să închidă câmpul semantic al acestuia. Cu ajutorul imaginilor,în descrierea literară, un descriptor înfăţişează un fragment din realitate, pe care îl modifică în funcţie de starea sufletescă şi de ideile care îl stăpânesc la un moment dat. Inserţia în text a unei descrieri se realizează prin : -privire, caz în care descriptorul poate fi actor sau narator extradiegetic,într.o descriere de tip voir -informaţie relatată, caz în care descriptorul poate fi actor sau narator extradiegetic, într.o descriere de tip dire -acţiune, într.o descriere de tip (faire), caz în care descriptorul este un personaj activ, iar obiectul descris este confecţionat sau cunoscut, în timpul în care este înfăţişat. Operaţiile de bază care structurează discursul descriptiv impunând viziunea descriptorului asupra obiectului descris sunt: -configurarea unui câmp lexical,în relaţie directă cu un cuvânt temă(ex: casa, grădina, floarea, strada,etc ), - opţiunea pentru o anumită (dez)ordine, în care sunt prezentate părţile obiectului descris, - ierarhizarea părţilor descriptive în funcţie de calitatea acestora de a se constitui ca teme sau ca subteme ale obiectului descris. Temele pot fi încadrante sau încadrate(ex:mare liniştită (temă încadrantă)cu valuri (temă încadrată) înspumate(pq). -stabilirea unei progresii a predicatelor calificante şi funcţionale, care generează coeziunea şi izotopia textului descriptiv,întregind conţinutul semantic al temei titlu. Conform cu o schematizare model, elementele descrierii se constituie ca aspecte ale obiectului descris şi se organizează în secvenţe lingvistice ordonate sinecdotic faţă de întreg.
1

76

1

Această relaţie de includere între cuvântul titlu sau denumire2 şi expansiunea acestuia, sub forma unui inventar de termeni situaţi ierarhic, un nomenclator, asigură lizibilitatea textului, jucând un important rol cognitiv. Relativ la această sistematizare,tema titlu se constituie ca bază atăt pentru macrostructura descriptivă, cât şi pentru structurile secvenţiale. La rândul său, nomenclatorul se construieşte prin expansiunea semantică a temei titlu,astfel încat,fiecare secvenţă care îi urmează, un hiponim, işi include sensul in bază, considerată un hiperonim sau un arhilexem. Exemplu:corp(arhilexem):picior,talie,cap,gura,ochi(hiponime). Consituirea nomenclatorului presupune pe de o parte o selecţie a termenilor şi, pe de altă parte, închiderea listei de termeni,in funcţie de „contractul cognitiv”,pe care descriptorul îl realizează în raport cu obiectul descris.La rândul acesteia, selecţia este impusă de reprezentările sociale,culturale,estetice, ori afective-imagini despre lume-ale descriptorului. La nivelul textului, aceste coduri modalizeaza coerenţa semantică a textului. Structura reprezentarii descriptive Definită ca imagine mentală a realităţii conţinute de text, descrierea configurează progresiv reprezentări descriptive(Rd),prin lectura liniară în care se decelează secvenţele descriptive,o suită de macropropoziţii, înlănţuite sintactic cu o anumită intenţie impusă de către descriptor. . În ceea ce priveşte Rd, aceasta poate fi dedusă în cadrul analizei, la nivelul unei micropropoziţii descriptive (Mpd ),având ca centru un obiect descriptiv (Ob.d ), în legătură cu care se asertează un predicat calificativ (Pr.q), o proprietate, sau un predicat funcţional, (Pr.f), o acţiune descriptivă.

Ex: Rd1: mare liniştită, în care „mare liniştită”=Mpd Imagine ob.d Pq Temă ---------------------Mpd1

Coeziunea semantică a Rd funcţionează şi ca orientare argumentativă a textului, deoarece dezvoltă progresiv explicaţia temei, conform cu definiţia de tip dicţionar (Rifaterre),în care reţeaua verbală se organizează în jurul unui cuvânt nucleu,la care se raportează metonimic, astfel încât, fiecare element al descrierii se explică prin elementele de vecinătate, organizând procesul cunoaşterii pe baza analogiilor, între cuvântul de intrare şi elementele expansiunii metalingvistice.aici Faucault p.37 Analizând în diacronie evoluţia textului descriptiv, Jean Michel Adam şi Andre Petitjean disting , din punct de vedere tipologic, patru modele, structurate în conformitate cu
2

2

idealurile estetice ale epocilor culturale care le impun: descrierea ornamentală,descrierea expresivă, descrierea reprezentativă şi descrierea productivă3. Mai întâi,descrierea ornamentală, specifică literaturii greco- latine şi in mod particular epopeii, ca gen predilect, se caracterizează prin prezenţa unei izotopii constante, privind intenţia de idealizare a peisajului descris, si, printr-o izotopie variabilă, declinată din ataşamentul faţă de mimesisul pictural, privit ca tehnică de reprezentare. De asemenea,descrierea picturală ancorează în text formula dublei narativizări,prezentând atât obiectul temă, cât şi relatiile dintre personajele care participă eventual la confecţionarea acestuia sau la cunoasterea sa directă. Din punct de vedere stilistic acest tip descriptiv utilizează o retorica a superlativului, descriptorul optând întotdeauna pentru selectarea unor determinanţi elogioşi, în consens cu tendinţa de idealizare a peisajului referinţă.4 În absenţa descrierii documentare,necunoscute încă, se acordă un loc important peisajului, prezentat,după modelul retoricii antice, ca un loc încântător, un ”locus amoenus” . Această perspectivă clişeizată impune deţinerea unei importante rezerve de achizitii tematice, de scheme de gândire si de expresie, gata oricând a fi utilizate de către descriptor, spre deliciul cititorului, care recunoaşte semnele elevate ale poeticii clasice. În descrierea ornamentală, peisajul este total desprins de referinţa sa, acesta functionând ca un semn universal,un simbol al naturii codat cultural, ca în descrierile homerice. In acest segment cultural, autorul, abia iesit din anonimat, ramâne tributar modelelor de constructie a textelor, în timp ce descrierea trebuie sa raspundă unui orizont de aşteptare incă puternic canonizat.Jean Michel Adam demonstrează că, începând cu evul mediu, până la romanele eroico-galante, din s.17 ( ex: Mlle de Scudery)literatura işi aproprie traditia retoricii antice sub aspectul unor topoi, un corpus-inventar de forme literare şi de teme care vor modeliza epicul.Un exemplu ar fi tema călătoriei, care va impune un clişeu precum peisajul paradisiac, cu viitor, cel puţin în literatura română, până în secolul XX. Secolul XVII şi mai târziu secolele XVIII şi XIX, înnoiesc paradigma descrieii picturale, din punct de vedere tematic, prin deschiderea ariei de inspiraţie, spaţiile preferate de imaginarul timpului fiind natura virginală, salbatica, pustietaea, peisajul campestru, nişte spaţii singulare care aduc în prim plan rolul primordial al fanteziei creative.Ulterior, aceşti topoi vor fi preluaţi în corpusul romantic,putănd fi reconstituţi în poezia lui Lamartine, în proza lui Rousseau ( La Nouvelle Heloise)5 ,iar la noi în proza eminesciană.
3

LE TEXTE DESCRIPTIF , JEAN MICHEL ADAM -ANDRE PETITJEAN , EDITIONS NATHAN , 1989. Studiul are in vedere analiza textelor descriptive din trei perspective diferite si complementare şi anume:SEMIOTICA,LINGVISTICA si DIDACTICA
4

In traditia epică,descrierea amintită este reconstituită în romanele unui Heliodor , Etiopicele ori Longus , Daphnis si Chloe ,cf cu op. cit. 5 Op. Cit.

3

Când vor avea statut de clişeu, descărcându-se de valenţele expresive, vor fi preluate de literature realistă cu distanţa ironiei sau vor fi parodiate. Secolul romantic însă va puncta rolul salvator al imaginaţiei creatoare, nevoia de originalitate , impusă şi de conceptul creatorului de geniu, corelat invenţiei demiurgice a lumilor paradisiace, care compensează efemeritatea condiţiei umane.Elementele naturii încetează a fi doar reprezentări ale cadrului, încărcându-se cu valoarea unor simboluri metafizice, în timp ce cunoaşterea se deschide schemelor cognitive axate pe corespondenţe, analogii secrete, conivenţe bizare pentru planul lămuritor al raţiunii.Intuiţia amestecă planurile lumilor, schimbă hotarele vederii, învecinează obiectele după regulile stării sufleteşti a privitorului. L’etat d’ame impune un punct de vedere subiectiv asupra obiectului descrierii, care înregistrează acum un nou reper semiotic, dictat de suprasemnificare. Orientarea semiozică a textului descriptiv este impusă de transferul stării sufleteşti a privitorului asupra obiectului descris, prin aşa numita tehnică a deplasării semantice.6Natura devine un reper subiectiv al unei dorinţe reprimate, ori visate, sau, dimpotrivă, un cod al unor simboluri c metafizice, ori un semn binar, care interferează simultan cele două actualizări semnatice, ca în poezia eminesciană de exemplu. Descriptorul se constituie de asemenea, ca operator temporal şi spaţial la acest nivel al textului. In concluzie,descrierea expresiva se prezinta ca depozitara a unui punct de vedere,colorând textul cu luminile unei izotopii euforice, sau cu umbrele unei izotopii disforice, în funcţie de starea sufleteasca şi de intenţia argumentării. Descrierea reprezentativă proprie realismului fundamental,va fi analizată în detaliu sub aspectele sale constitutive, în interiorului canonului literar constituit de balzacianism. Structurat de o nouă sensibilitate în raport cu realul, balzacianismul coagulează noi formule estetice de reprezentare , sistematizând o nouă poetică, ale cărei criterii artistice revalorizează paradigma realismului fundamental în funcţie de câteva elemente ordonatoare.În primul rând textul literar este interesat de reconstituirea veridică, verosimilă, a imaginarului social al epocii,motiv pentru care, comunică prin intermediul personajelor(construite şi ca ilustrări ale dialecticii sociale)cu istoria reală .Printr-un joc subtil între elementele de factualitate şi ficţiune, romanul îşi asimilează tehnici de diegetizare similare unei cronici sociale. Istoria narată este circumscrisă cu exactitate în cadre istorice,care refac prin detalii semnificative cu efect de real astfel încât, reprezentarea în ramă veridică să poată gira verosimilitatea evenimentelor narate. Lumea reprezentată artistic manifestă interes pentru bulversările sociale, pentru descoperirile ştiinţifice care reconfigurează realul( Scrinul negru, Bietul Ioanide )şi, în consecinţă, textul abundă în explicaţii care refac o epocă,reconstituie un câmp literar,oferă amănunte în legătură cu „hors-textul”. Balzacianismul impune incipitul canonic, prin care actul enunţării răspunde detaliat celor trei întrebări cu caracter de „topoi”:cine? un tânăr de nouăsprezece ani, când? în iulie
6

Op. cit

4

Procedeul este activ în Enigma Otiliei. venind dinspre Sfinţii Apostoli. în Bietul Ioanide. în Răscoala lui Rebreanu( epistema autorului.7căreia îi este proprie obiectivitatea punctului de vedere. prosopografia şi implicit.se supralicitează dimensiunea didactică a acestuia. funcţia semiozică stabileşte. în textul descriptiv de fixarea liniilor de coerenţă referenţială. înspre zece seara. Stendhal. şi pentru că în experimentul realist se consideră că adevărul se află indubitabil în lucruri. (absenţa subiectivităţii din enunţare). Călinescu. în legătură cu evenimentul social conturează factualitatea istoriei povestite) dar şi la Camil Petrescu în jurnalul de front.Incipitul combină în retorica decriptivului. descrierea de tip reprezentativ ordonează cartezian dimensiunea discontinuă a realului. în descrirerile Bucureştiului interbelic. se constituie ca spaţiu pretext pentru a narativiza propria sa informaţie privind abisurile necunoscute. din Ultima noapte de dragoste. . Tipul de descriere paradigmatic realismului fundamental şi balzacianismului. fiecare obiect. lecturi. adecvarea limbajului descriptiv la substanţa obiectului descris. deopotrivă cu practica citării(procedură ce validează veridicitatea). în calitatea sa de canon literar. operând însumarea predicatelor calificante şi funcţionale.şi implicit cheia în care se interpretează textul . în timp ce . izotopiile.informaţiile provenite din anchete. îl constituie descrierea reprezentativă. în care. personaj este supus observaţiei. Din punct de vedere lingvistic prezenţa conectorilor de tip adverbial-de asemenea. Aspectul acesta poate fi reconstituit atât la scriitorii „balzacieni”. În aceeaşi manieră stilistică au exersat poetica realistă Flaubert. deoarece romancierul îşi propune . precum şi diversitatea acestuia. Întocmai procedează şi G. să refacă o enciclopedie. cu efect de ştiinţificitate este indiscutabil cea mathezică. pe care o copiază . întâia noapte de război precum şi în Patul lui Procust. apoi. la G. dar etc. . prin personajele sale aduce în text vocaţia sa pentru arhitectură. în acest efort de reconstituire.Cele două funcţii sunt răspunzătoare . în timp ce. Călinescu în Bietul Ioanide sau în Enigma Otiliei. În romanul interbelic românesc interesul pentru aspectele sociale..(mimesis) informând neîncetat în legătură cu stările realului. limbajul îi rămâne exterior . fişe. configurările sensului actualizat . chiar. în Scrinul negru.precum şi cu 7 J:M: adam 5 . pare o preocupare constantă.1909.care menţin articulaţiile argumentative ale textului.sau conjuncţional-în timp ce. Funcţia descriptivă responsabilă cu deversarea informaţiilor în corpul textual. „un savoir”. în timp ce construirea lumilor diegetice este atribuită funcţiei mimetice a descrierii. acele modele care îi permit să mobileze un context reprezentativ pentru istoria care începe a fi povestită într-un tempo narativ progresiv. indiferent de modelul estetic pentru care scriitorii fac opţiune. topografia. chiar şi Jules Verne în al său roman „Douăzeci de mii de leghe sub mări”. fereastra deschisă înspre adâncuri. pentru fixarea istoriei într-un context cât mai realist. ethopeea. Zola. cronografia.unde? în strada Antim. în care. topicul. în timp ce. în prelungirea actului artistic implicit. căt şi la „proustieni”.În consecinţă.Drept urmare. eveniment. o imagine complexă despre lume.

şi le făcea mici pâini pentru fiecare.Preferat în ordinea unor clarificări imediate .prin cronotop.Mătuşa Agripina era sora mamei lui şi era măritată după un brutar. vizual) care surprinde vizita lui Stănică Raţiu la rudele sale scăpătate . Lucrătorii le dădeau voie să intre în sala unde dospea aluatul. Toată curtea era proprietatea ei. un şir de covrigi calzi. tot astfel. în locurile aflate acum în paragină se înălţa brutăria mătuşii. proprie romanelor proustiene. ducând în buzunar. drept dar.se constituie ca mărci textuale constante. verii lui. în timp ce prin funcţia mimetică. la o viaţă secretă a personajelor. Rămân într-o aşteptare nerebdătoare. În pofida faptului că se produce o scădere a vitezei narative . astfel încât. ci o predă competenţelor de ordin descriptiv. disimulate în spatele unor măşti fictive.gustativ. încât îl fac pe Stănică să simtă aromele pâinii coapte care. gustative. propriul cronotop8. aducând la nivelul conştinţei sale imagini din copilăria sa. ascunzându-se prin unele odăi care slujeau ca depozit de făină şi grău. în ordine simbolică. „Te pomeneşti-gândi el.curtea era plină de căruţe pline cu pâine. olfactive. Trebuie să amintim aici neaşteptata descriere din Enigma Otiliei(cu centru de orientare sinestezic. nişte persona dramatis.egouri ale unei instanţe auctoriale. descrierea de tip „voir”.sau discursul raportat ori dialogul autorizat. Predilectă.fie că centrul de orientare este auctorial sau actorial. pe când era copil. se asociază în imaginaţia sa cu emoţiile copilăriei inocente.Într-o simultaneitate complice. prin trăirile neaşteptate ale personajului. la fel cum simbolul conţine pentru iniţiaţi întregul. Discursul informat ştiinţific îşi atenuează ilizibilitatea prin acumularea de atribute explicative. urcând din adâncurile memoriei sale afective. cititorul are acces.în ziua în care calendarul creştin sărbătoreşte pe sfânta martiră Agripina. rămâne pentru balzacianism centrul ocular. alter.că a luat cineva brutăria şi că scoate pâine!” Constată însă că miroseau covrigii din buzunarul lui”9 8 9 Mihail Bahtin.360 enigmao 6 . focalizarea oculară lasă privirii cunoscătoare privilegiul de a reprezenta realul. (olfactiv. Estetica şi teoria romanulului. care vor fi explorate cu mult câştig în planul estetic de către „proustieni”. când. statuând. acesta îşi instituie propria referenţialitate spaţio-temporală.pentru un moment.astfel încât. textul nu abandonează „povestea”.Memoria involuntară deschide în Stănică lumea emoţiilor captive în straturile unei memorii primare. care însă înainte de a fi explicat. la imaginea plină de candoare a unui Stănică imposibil de imaginat altfel decât prin intermediul acestei tehnici a memoriei afective. funcţia mathezică informează textul.secvenţele enumerative.Logica simbolică a cronotopului forează straturile poveştii de nespus pe care textul o ascunde între cutele discursului în buclă. 1078 P. cititorul are acces. mătuşii care purta numele sfintei. comparaţii. :”Stănică îşi aduse aminte că. metafore.Lui Stănică i se păru chiar că miroase a cuptor. excrescenţele verticale pe care le ancorează descriptivul în corporalitatea narativului . .Imaginile sunt atât de prezente.devoalează scenariul de adâncime al textului. reformulări care facilitează înţelegerea sensului. dar şi cu permanenta presiune a discursului enciclopedic asupra textului romanesc.în scopul unei informări complete. şi el se juca cu copiii Agripinei. trebuie trăit. activând într-un plan secund şi vechea sensibilitate auditivă de tip romantic. orientările tactile.

o lume posibilă. altfel spus intenţia declarată a descriptorului în legătură cu referinţa. astfel încât un actor. operaţie care permite ulterior stabilirea izotopiilor şi a topicului. Exemplu Tehnica deplasării semantice operează cu mecanismul substituţiei poetice. printr-o deplasare de sens . În final . din acest punct de vedere. pe credibilitatea privirii care cunoaşte. va face predicţii clare în legătură cu scenariul textului. transmite informaţiile sale unui neofit prin intermediul unui discurs direct ori prin monolog. Valoarea simbolică a obiectului descris devine evidentă atunci când. Un univers imaginar.:”En temoigne cette description d’un bouquet dont la composition est une presentation mimetique d’une rencontre amoureuse(. în care un termen mai puţin cunoscut este atras şi explicat de un alt termen mai cunoscut. obiectul descris este reconfigurat de o privire care îl influenţează şi îl modifică în funcţie de valoarea simbolică pe care i-o atribuie şi de starea pe care privitorul o proiectează asupra acestuia.care descrie universul real printr-o replică 10 P.21. în timp ce.În descrierea de tip „dire” se asociază un centru de orientare vizual.. segmentarea. cu istoria cadru. un joc de creaţie al unei instanţe auctoriale. în descrierea de tip „faire” personajul este prezentat acţionând direct asupra obiectului descris. pe de altă parte intenţia argumentativă a naratorului. Adam se opreşte asupra romanului balzacian Le Lys dans la vallee.. un univers format din reprezentări imaginale. foarte instruit. rolul de limbaj simbolic pentru a decodifica dorinţa refulată a celor doi îndrăgostiţi . in care. cum se întâmplă în cazul celebrului scut al lui Ahile. fără a coborî prezentarea în zona trivialului. transferă denotaţia obiectului descris înspre sensurile sale conotative. mărind numărul scenariilor posibile.360 enigmao P Exemplul oferit de J. cu personajele etc. este un instrument narativ preţios. la relectură putându-se decela coerenţa argumentativă .10Obiectul descris se raportează la întregul text ca un modul care codifică pe de o parte intenţiile personajelor. secvenţializarea structurii descriptive ). actualizate contextual. 7 . o descriere simbolică. asemenea unui model matematic construit dintr-un nou tip de numere imaginare. conforme cu intenţia privirii care cunoaşte. bazată pe acurateţea observaţiei. deci îmbogăţind textul la nivelul conţinutului. fie aceasta oricât de nesemnificativă în aparenţă. descrierea de tip reprezentativ.obiectul reflectă dorinţa reprimată a personajului sau intenţia nedezvăluită a unei acţiuni. punând în relaţie obiectul descris cu alte obiecte . în calitate de obiect al dorinţei.)Sachant que le comparé (la femmme) et le comparant (le vegetal) echangent en permanenece leurs attributs. în al doilea rand. intenţiile erotice ale celor doi. va descifra un cerc foarte larg de intenţii . Printr-o deplasare semantică între atributele privitorului şi calităţile obiectului privit.. La o primă lectură se identifică coeziunea referenţială a obiectului descris( aspectualizarea. izolată de către lector prin selectarea predicatelor calificante care însoţesc părţile obiectului descris . M. textul descriptiv construieşte un univers diegetic. Balzac parvient a la suggestion sensuelle tout en evitant la trivialite d’une comparaison terme a terme ” p. descrierea buchetului din flori de cămp asimilează două funcţii: mai întâi funcţia de pretext pentru reflecţiile auctoriale referitoare la armonia naturiii şi . Din acest punct de vedere. Asimilarea analogică.

G. Pascalopol. reordonează lumea în funcţie de similitudini. . oglindeşte cuvintele în lucruri. precum şi antrenarea aceleiaşi reguli la nivelul construcţiei de personaje. Felix. modifică hotarele cunoaşterii imaginând noi spaţii cu hotare bizare. nu scrie romane ale eşecului.nişte mecanisme inepte şi vulgare. mai puţin al temporalităţii interioare. este un romancier preocuppat să surprindă o vedere de ansamblu asupra acestuia. cel al descrierii. şi în acest rol de intermediar echidistant. formula balzaciană este arareori exprimată întocmai.lucrurile în stele.”în cheia binecunoscutei formule a sfârşitului dinamic.ci romane ale succesului social. în forma lui de astăzi este creaţia lui Honore de Balzac. Călinescu formula chiar în 1957 opinii favorabile canonului balzacian:”Romanul. Întotdeauna personajul axial al poveştii este pregătit pentru începutul unei noi „poveşti. prezent în literatura vestului începând cu primele decenii ale secolului XX prin Roger Martin du Gard( Les Thibault ) sau prin Jules Romain ( Hommes de bonne volonte ). prin intermediul unui plan considerat până nu de mult secundar. opunând clanul Tulea trio-ului Otilia . feed-backul. Călinescu aplică această lege a creaţiei în Enigma Otiliei. în care se recurge de fiecare la cadrul din incipit pentru ca instanţa auctorială să poată crea. să se emancipeze de paradigma balzaciană. 1957. prin extrospecţie nelimitată. Descrierea oferă popas în inima lucrurilor.Pe de o parte personajele puternice. făcând să dispară bariera convenţională real – imaginar. Balzac. personaje care trăiesc în acord cu ele însele. Otilia . oricât şi-a dorit .dar care poate evidenţia aspecte pe care realul nu le poate remarca în dinamica sa.Privitorul apare în ipostaza unui mediator între obiect şi autorul implicit sau real.de personaje cvasidecerebrate.adăugând un element de forţă identitar acestui canon literar al vestului european. în „Reflecţii mărunte aspra romanului” 8 . ca Stendhal bunăoară. chiar înconjurate de fantoşe. cele două dimensiuni fuzionând în cea mai clară expresie a heterogenităţii identitare româneşti. are aspect de lege în sfera creaţiei estetice a balzacianismului. se ştie.verosimilă. Felix. se defineşte în primul rând ca scriitor al spaţiului social.” 11 ”Totul este fundamental la Balzac”. vecinătăţi. Ceea ce nu preia romanul românesc din canonul balzacian este forma romanului fluviu. scriitorul declarat proustian. Contrastul evidenţiază elementele binomului unul prin celălalt şi le separă în acelaşi timp definitiv.prilejuieşte taifasul şi tihna înţelesurilor .imită lumea iar şi iar pentru a-i descoperi faţa ascunsă şi toate acestea . foarte activ în perioada interbelică românească. Aici descrierea camerei cele două si scesna pascalopol felix Compoziţia structurilor narative axată pe contrast.. privirea înapoi care surprinde transformările impuse de distanţările temporale. prin program estetic. în Clanul Hallipilor. 11 Viaţa românescă. O scriitoare în opera căreia spaţialitatea socială combină fericit şi complex temporalitatea interioară este Hortensia Papadat-Bengescu. oamenii în lucruri.solicită privirea lor de aproape. dar şi Camil Petrescu. G. Pascalopol. La noi. Specifică canonului balzaian este de asemenena strategia narativă prin care se construişte secvenţa finală.

ordonatoare de sens. prin care îşi construieşte reprezentările. autoritatea asertivă fiind înlocuită de reţeaua semiozică a stărilor forice ori disforice ale personajului. întotdeauna dublată de ethopee. temperatura personajelor. operînd o ierarhizare a detaliilor semnificative. fără nuanţe. la nivelul de suprafaţă . deoarece. ca şi când. unor scenarii de viaţă proprii. romanul nu putea fi decât o scriere tipic realistă. p. etc. ca şi cum. iar perspectiva devine actorială. motiv pentru care. 9 . descriptorului obiectiv. se definesc static. prin intermediul enunţurilor de tip asertiv. prin mijloace indirecte. să simţim cu o mână bătătorită de sapă fiorurile epidermei mişcate de sidef. unor idealuri. un act de cunoaştere metodic. de tipul pozitiv-negativ. prin voinţa descriptorulrui de a difuza prin text informaţia legată de o anumită formă de cunoaştere. pe care îl selectează.de universul emoţiilor şi reflectă decent . Descriptorul porneşte întotdeauna de la un efect de ansamblu. Jean Michel Adam constată că descrierea reprezentativă îşi asumă cele trei funcţii majore în ordinea impusă de programul artistic asumat .pentru că intenţionează să transmită cititorului o informaţie veridică despre lumea reprezentată artistic Cu referire la acest aspect.13 Personajele sunt construite schematic. tematizări ale unor cămpuri artificial opuse. Se poate observa cum.12care departe de a surprinde fiinţa umană în unicitatea sa tipică. făcându-şi loc enunţuri care conţin tatonările perceptive ale descriptorului. integrată perfect unei epoci. deoarece descriptorul pune în joc strategiile ubicuităţii. XXV. aşa cum se cunoaşte aversiune faţă de epigonii proustieni. Atunci când centrul descriptiv se schimbă. doar în măsura în care ar putea integra într-o tipicittate. ca strategie.Autorul român nu credea că introspecţia proustiană este pregătită să devină o metodă de creaţie artistică într-un spaţiu cultural deprins mai ales cu vocaţia ruralului decât cu voluptăţile decadent proustiene.” cum îl descrie Balzac în al său „Avant-propos” la Comedia umană. ori locuţiuni care proiectează lectura pe un palier al imaginarului.în text. prin intermediul imaginilor semnificative. din 1842. avea impresia. în felul acesta procedând şi la alegerea temei titlu a prosopografiei. supradeteminată din punct de vedere semantic. visa. metoda realismului critic avea ca finalitate estetică să surprindă „ o viaţă înscrisă într-un chip” .” 13 Mircea martin observa. descrierea îşi asumă aspectul modalizator. o anumită dimensiune a condiţiei umane. credea. păstreză iluzia referenţială.. iar verbele care transmit aceste informaţii sunt indici textuali ai incertitudinii : i se părea. şi anume:funcţia mathezică. tehnica portretului pune în scenă. unor valori . 3. prin inserţia în text a stării personajului care priveşte. revine. asemenea unor structuri invariante. „liniştit ca o disecţie. capabilă să demonsteze o idee printr-o experienţă. selectând gradual . funcţia mimetică. 12 Romanul românesc faţă cu Proust în Viaţa Românească. din 1933. care de abia acum începem să percepem viaţa. 208-209:”Popor nou şi sănătos. care impune în text o focalizăre auctorială. nun e putem impune. şi funcţia semiozică. ( le savoir ).manifestând. Călinescu redeschide „procesul tradiţiei în pofida succesului pe care îl avusese teoria antitradiţionalistă a lui Eugen Lovinescu. În acccepţiunea sa. de parcă.încarcând personajul . Textul se lasă penetrat. Evaluarea. fără riscuri. în calitatea sa de obiect al descrierii cu ideologiile epocii. în opinia criticului. izolează fenomenele în cutele adânci ale subconştientului.descrierea este evaluativă.psihologia interesând zona esteticului. Invariabil. pe bună dreptate că G. contradicţiile sau revenirile acestuia.

14 putând transmite . „ puţin înconvoiat”. Costache Giugiuveanu anticipează relaţia pe care o va negocia în istoria narată. limbaju nu creeză realitatea. în sensul că păstrază închise privirilor superficiale.funcţionând ca un fel de cutie neagră a textului. justeţtea afirmaţiilor conform cu o morală comună a epocii . Omuleţul care îl întîmpină pe Felix este „subţire”. în calitatea sa de semnificat . o teză în legătură cu trama. accentuând însă funcţia mimetică şi semiotică în registrul reprezentării obiective : „Acea fotografie. un hiperonim care va integra o serie de hiponime. a fixat emoţii. accentuîndu-l. părea aidoma. alegerea cuvântului temă cu funcţie metonimică.mult mai bătrân. semne particulare. fucţionând ca o conotaţie a realului. astfel încât acesta va sfârşi prin a-şi dezvălui funcţia sa diegetică. poveştile de nespus ale textului. a însemnat vibraţiile stărilor trăite.” „Omuleţul de pe scara scârţitoare. îi deştepta ăn minte. descriptorul gerând personajul ca morfem dublu articulat. Să urmărim în cest sens portretul lui Costache Giurgiuveanu. La acelaşi nivel ai semnificatului.Revenind la tehnica portretului.o formă. o metonimie care îl sugereează cât mai just. pentru că. cu unhiul di fotografie „ Intervenţia în enunţare a adverbului „moralmente”. nu ştia de ce. însă îi rămâne exterior. deoarece timpul a înscris în ele ca pe un pergament semnele unor atitudini. o idee. o dată ca semnificant.automatismele verbale sau gestuale. precum şi intenţia sa de a demonstra clar resorturile motivaţonale ale poveştii narate. „faţa spână. aşadar cu inserţii expresive. informează despre lumea reală încearcă să o imite. intermediind strategic. observaţia se încarcă cu o valoare creditabilă. inventariază aproape integral „etichetele „ unui model antropologic: corp siluetă. „ buzele întoarse în afară şi galbene de prea mult fumat. cheile sale secrete. care se afla pe biroul tatălui său.nuanţându-l. un detaliu integrant. chipurile au o istorie pe care o exprimă prin imagini. acoperind doi dinţi vizibili ca nişte aşchii de os”. intoduce în text comentariul creditabil. ci o exprimă. ticuri care au valoarea unor laitmotive. „nu ştia de ce”. Felix şi Otilia. Deşi este inclusă în text printr-un comentariu modalizator.şi în consecinţă. o ramă care va extinde o reţea explicativă. aspecând funcţia de evaluare a descriptivului. realizat printr-o focalizare actorială. moralmente. se extrage din orice fragment de real experienţa arhivată. strepteasul narativ. figură. cu celelalte personaje. clipeşte rar şi moale „ întocmai 14 Philippe Hamon 10 . Descriptorul realist se subordonează unor imperative estetice ce îi impun reprezentările verosimile. se poate constata ca o regulă constantă de construcţie. ideea unui hoţ de copii mici”Sintagma temă „hoţ de copii mici” se constituie şi ca rezumat al poveştii. dezvoltându-l. Se poate observa de asemenea adecvarea limbajului. pătrată”. aspecte funcţionale. trăsături dinamice. are „ capul atins de o calviţie totală”. Detaliul selectat. un inventar de termeni care i se vor subordona.Fiecare parte descrisă este supusă unei observaţii atente.configurări.o voce şi în al doilea rând.

traumatizant..cu rolul de a justifica acţiunea.”aşchii de os „. pe de altă parte. căruia îi este specifică intercalarea pasajelor narative cu cele descriptive. CU FAŢA „GĂLBICIOASĂ”.fac ca în imaginaţia cititorului activ să se deschidă seria unor adnotări despre istorii sinonime care au sfârşit prin a pedepsi o relaţie incestuoasă. de boală. însă nuanţat în gamă minoră. se rescriu în rezumat golurile istoriei narate. „nu. acestea menţin fantezia în frânele canonului: zugrăvirea este perfect conturată. Istoria familiaei Giurgiuveanu este întregită nodurile epicului sunt refăcute. ca metodă proprie relismului critc fundamental. spaima de sărăcie.Indecizia sa.. coerenţă argumentativă. nu ştiu .nu stă nimeni aici. Oricât de ample ar fi digresiunile unui text realist. cu părul negru pieptănat bine într-o coafură japoneză.construieşte un univers diegetic. O doamnă „cam de aceeaşi vărstă cu Pascalopol..nu cunosc.calificativele disciplinează semioza şi controlează interpretarea. NASUL ÎNCONVOIAT ŞI ACUT. AVÂND O GURĂ „ CU BUZELE SUBţiIRI.. Toate aceste detalii configurează o etichetă semantică . repetă ca un laitmotiv. O consecinţă pobabil zolistă în programul artistic călinescian.Referinţa la care fac aluzie informaţiile analepsei conţin sugestii mitologice. îi amplifică frica de sărăcie.. compexul spaimei . o spaimă trăită nevrotic. Un personaj sinonim lui Costache Giurgiuveanu este Aglaie. La nivel actanţial Costache Giurgiuveanu îţi asumă funcţia de agent în raport cu parcusul evenimentelor epice care ţes istoriile paralele. decerebralizare. prin consangvinitate.ca bufniţele supărate de o lumină bruscă”. Otilia îi este fiică adoptivă. „clipeşte rar şi moale„ spaima de moarte.fiecare imagine este adusă în prim plan. structurată pe câteva tematizări: cupiditate. avariţie. instinct de prădător. astfel ca relaţia erotică dintre cei doi este interzisă la nivelul cutumei colective. destul de complicate dintre personaje: Costache Giurgiuveanu este fratele mamei lui Felix.. Bătrâna are aceeaşi ochi bulbucaţi ca ai lui Costache. ca şi Olimpia şi Titi. îl determină să nu consimtă a se desparţi de o parte substanţială a averii sale pentru a-i crea o relativă independenşă economică Otiliei. discursul în buclă.. OBRAJII BRĂZDAŢI DE CÂTEVE CUTE MARI. într-o variantă slăbită. adaugă în textul narativ o teză.portretul este reliefat uniform. din punct de vedere naratologic. patologic.. şi. ale Otiliei şi a lui Felix. coeziune referenţială.semne ale degenerescenţe.” sau „ sunt cam stâmtorat”. Portretul creează coerenţă textului narativ. degenerescenţă. din necesităţi de coerenţă textuală.rapacitate. Trăsăturile sunt reactualizate în portretele clanului Tulea. Portretul este întotdeauna completat prin analepse explicative. Cititorul este informat în legătură cu relaţiile de rudenie . nu. şi „ aceeaşi mişcare moale a pleoapelor”. ACRE. .motivată pe de o parte de avariţie. hotărând astfel despărţirea Otiliei de Felix şi apropierea acesteia de Pascalopol. precum şi proiectarea intrigii la nivelului discursului. acUZÂND O SLĂBIRE BRUSCĂ”. ale unei inepţii 11 . Scriitorul realist preferă.

( Bulbucaţi---) discipinează semioza. configurând sensul. „ prinsă de un lănţişor. trăiesc exterior şi mecanic atributele feminităţii Pascalopol. astfel încât detaliile care în mod convenţional conturează semnele feminităţii se transformă grotesc în simboluri ale frigidităţii. Giugiuveanu este avar Aglae.esta şi cazul lui Pascalopol. Pascalopol este personajul care arhivează memoria textului. este personajul care „ştie” . şi destructurată disforic de răutate. în gesturi.neintegrarea maternităţii atât ca instinct cât şi ca atitudine a feminităţii rafinate. prin hotărârea cu care acestea sunt ascunse. Aglae nu păstrează nici un indiciu al genului nealterat de impulsul prea puternic de dominare şi virilizare. „strânsă la gât cu o agrafă de os şi sugrumată la mijloc cu cordon de piele”. dispreţul faţă de valorile senzualităţii. sugrumate.”Pascalopol are părul „ rar.” Coafura japoneză. „ poartă un lanţ greu de aur. buzele subşiri şi acre. Cărnos la faţă. Descrierea păstreză această schemă fluctuantă: „oarecum voluminos” totuşi „ evitând impresia de exces” . . la care vestimentaţia devine un limbaj simbolic al fiinţei sale lăuntrice. actualizează un metalimbaj. restabilind coeziunea narativă a acestuia. „ Suma acestor detalii reuşesc să separe „ cu desăvârşire neajunsurile vârstei şi ale corpolenţei” Descriptorul utilizează strategii axiologice. ca semn al opulunţei. şi care. Alteori. placidităţile erotice. nasul acut. De altfel. Aici întâlnirea 12 . rea si cupidă. ochii bulbucaţi.probabil genetice. rumen ca un negustor însă elegent prin fineţea pielii şi tăietura englezească a mustăţii cărunte. au statut de cod. Suntem direct informaţi că Pascalopol este generos. Otilia fiind excepţia.sugerează frustrările.în formule de adersare. precum şi opţiunea pentru anume accesorii.foloseşte oglidirile realului în obiecte. reprimarea acesteia. ratările sexuale.agrafa de os. strînse.în locuri . reuşind însă să stingă accesoriul ostentativ prin „hainele de stofă fină”. ca semn al clasei . în final îşi acceptă rolul de raisonneur tragic.Personajul este construit pe aceste traiecte ale incertitudinii. semnificând o feminitate rigidă. opozant şi victimă. dar bine ales într-o cărare care mergera prin mijlocul frunţii până la ceafă. îi acordează fiinţa biologică cu rafinamentul emoţional. beneficiar şi victimă a pasiunii pentru Otilia. Cordonul de piele care ăi sugrumă talia. care marchează vocea auctorială în text. ori prin „parfumul discret în care intra şi o nuanţă de tabac. în timp ce trăsăturile fizice îi deconspiră evoluţia socială. în timp ce calificativele care însoţesc părţile descriptive în calitate de predicate calificante sau funcţionale.privită ca obiect al dorinţei paterne şi virile: actant adjuvant. trădând spaima de feminitate. Aglaie poartă o bluză neagră cu multe cerculeţe. dominatoare. ale închistării. faşa gălbicioasp. Şi în această descriere fragmentele descrierii actualizează funcţia de reprezentare. de care atârnă la vedere. un personaj în aparenţă puternic. femeile clanului Tulea. înscrie mesajul în „semnătura „ obiectului. preia la nivel actanţial mai multe funcţii narative în raport cu Otilia.educaţia îi ascunde asperităţile . urechea unui cesuleţ de aur. care îi strânge la gât bluza neagră. beneficiar. agresivă. în realitate ezitant.

ca actor îşi asumă rolul unui homo ludens Modelul construieşte tipologii statice. orfan. teama de a îmbătrâni. gelozie. nevoia de protecţie. vocaţia călătoriilor şi a aventurii. ca semnificat al acestuia. care. homo ludens Eticheta semantică a Otiliei:pasiune şi ataşament familial faţă de Felix. teama de a nu rămâne singur.detaliile au valoare simbolică. funcţionează holografic atât la nivelul discursului. ataşament filial şi cochetărie ingenuă faţă de Pascalopol. precum şi numărul de tematizări pe care personajele le au în comun. plăcerea luxului. dorinţa de a se realiza profesional. Personajele îşi păstrează pe tot parcursul desfăşurări epice aceeaşi „etichetă semantică”. Iată un exemplu. gustul frumuseţii ambientale. fantezia trăirilor exultante. ataşament de tip patern faţă de Otilia ca obiect al dorinţei.deţin informaţii despre scenariul epic.ca actor îşi asumă rolul lui homo faber . ca actor îşi asumă rolul lui homo aeconomicus. de a trăi într-un mediu protector. reperate prin relaţia cauză-efect. autoritate. instrumentând decodarea. Eticheta semantică a lui Felix: pasiune. nevoia de libertate. ataşament de tip familial în raport cu Otilia ca obiect al dorinţei. obişnuit cu procedeele balzaciene printr-o simplă operaţie de suprapunere semantică a etichetelor celor trei actori principali. orfan. egale cu ele însele. rămân egale cu ele însele de la secvenţa de început până la secvenţa finală .În coformitate cu procedeul balzacian. ca semnificant al textului. Eticheta semantică a lui Pascalopol: pasiune. Finalul „enigmatic” al romanului. pe care îl controlează. vocaţia călătoriilor. deţin informaţii despre întregul operei.secundar. poate fi anticipat de un lector atent. verificând compatibilitatea tematizărilor. plăcerea luxului. cât şi la nivelul conţinutului. bucuria emoţiilor futile. gelozie. vocaţie ştiinţifică.. în buna orânduire a realismului 13 . Personaje de tip cartezian..

15Departe de a fi enigmatic. invită lectorul activ al textului să consulte 15 14 . cauza ce a determinat o anumită succesiune a evenimentelor. aceloraşi întrebări. Topografiile reconstituie imaginarul social al epocii. se poate observa că etichetele cvasi-sinonime sunt cele ale Otiliei şi a lui Pascalopol. „ hors textul. Unde? În strada Antim. Fiecare obiect descris este prezentat în conjunctura complexă în care se integrează. epistema autorului concret se inserează în text. explică întotdeauna începutul.Cine? un tânăr de 19 ani. Aceste dorinţe sunt satisfăcute de incipitul canonic al textului. textul este accesibil. Prin comparaţie.fundamental. Când? Iulie 1909. obiectivă. funcţionând metonimic în raport cu întregul. detaliat. o descriere reprezentativă. validând diegeza. Digresiunile despre arhitectură. se mobilează şi se populează universuri ficţionale. înlănţuirea secvenţelor epice. Se răspunde cu metodă.permis de jocul perspectivei externe. de evaluare şi de reprezentare. Este evident acum că alegerea lui Pacalopol de către Otilia a fost regizată de naratorul cu rol demiurgic. nelimitate. se înscrie în logica unui orizont de aşteptăre convenţional. prin care. printr-un tip cartezian de relaţii cauzăefect. uşor de anticipat. treptat.un exerciţiu de autoritate auctorială . este interesat de aspectele sociale ale textului. pe care îl trădeză însă datorită alunecărilor de focalizare actorială. se conturează cadrele unei lumi.uzând generos de funcţiile sale de regie. care pariază pe neutralitatea punctului de vedere. prin care acesta comuică cu istoria reală. venind dinspre Sfinţii Apostoli Print-. universuri secunde informate cu detalii care infuzează factualitate. activând funcţia sa mathezică. înspre 10 seara.

Estetica şi teoria romanului. tehnici. 16 17 18 M.””lemnul umflat şi descleiat de căldură sau ploaie şi bubos de vopsea cafenie. dar consolele frontoanee şi casetoanele erau vopsite în ulei cafeniu”. presiunea exercitată asupra textului de către un discurs enciclopedic. marcate de izotipii disforice „ zidăria crăpată şi scprojită „. Question de poetique.” ferestre absurd de înalte. realizând o relaşie de tip metonimic între cadrul istoriei. ale cărui mărci lexicale sunt termenii ştiinţifici. „ceea ce ar fi surprins aici ochiul unui estet era intenţia de a executa grandiosul clasic ăn materiale atât de nepotrivite. treptele de piatră tocite. precum şi cele funcţionale.Prin funcţia mimetică. istorie şi personaje18.” „La faţadă acoperişul cădea cu o streşină lată. naratorul şi personajul asumând rolul de decriptori oculari. Se construieşte cronotopul.Detaliile semnificative au funcţie indicială. cea a unui estet. ruginit şi căzut puţin pe spate. totul în cel mai autentic stil antic. efecte de „ ştiinţificitate”: „ciubucăria ridiculă prin grandoare. 1978 Jakobson. realitatea prinde contururi. buruienile care ies „îndrăzneţ” între faţada casei şi trotuar. rezemându-se pe console despărţite de casetoane. livrând stilistic. în funcţie de care. decodifică starea emoţională a privitorului. Tehnica se repetă . „grilajul înalt şi greoi de fier . deşe deasupra lor zidăria scotea tot atâtea mici frontoane clasice. „amestec de frontoane greceşti şi chiar ogive făcute din var şi lemn vopsit. aspect îndelung comentat de critica literară 16. inserarea unor secvenţe enumerative. cofencţionată din lemn umflat. „uşa de forma unei enorme ferestre gotice. Punctul de vedere nu este unic. Bahtin. spaţiul fiind învestit cu valoare simbolică. „formând în vârful lor câte o rozetă gotică.”Naratorul intervine în text şi impune propria lectură. Descrierea evoluează tipologic spre genul monografic.1973 15 . de reprezentare.17 Focalizarea oculară este semnul unei descrieri de tip voir.Predicatele calificante . descleiat”.dicţionare de specialitate. ci variabil. descrierea îşi pune în cadru istoria.

refuzurile. întunecată. pe care se vedeau bine urma picăturilor de ploaie şi ale melcilor fără casă. prin descrierea expresivă. integrând-o în genul bildungsromanului. în descrierea reprezenttativă cu punct de vedere neutru. dar şi al obscurităţii. răcoroasă şi foşnitoare ca o pădure”. singurătatea. triplu: oameni şi lucruri şi stări19.”pustie. în care Otilia este doar 19 Michel Foucault. pline de cărţi.Limbajul semnifică în acest caz.:”strada este pustie şi întunecoasă. topos cultural al labirintului. detaliile modelează obiectul descris conform cu universul lăuntric al privitorului.„ochiurile de geam. răcoroasă foşnitoare”. pe care ocularitatea actanţială le stabileşte. limbajul devine un semn al celui care priveşte. făcând ca realitatea să îi semene. neliniştea. precum şi asimilarea obiectul descris prin comparaţie. pline de pref străvechi. Se instaleză o izotopie disforică. în urma unor ploi generale. Cuvintele şi lucrurile 16 . limitările.Descriptorul este tânărul orfan. cu o pădure. deşi are menirea de a-l proteja este asemănat cu un hoţ de copii mici. o transformă într-un analogon . un roman al lui felix. posesor doar a unei valize . semn al destinului său de viitor intelectual. graţie căreia putem arunca o privire decentă în gândurile şi starea emoţională a personajului.funcţionând ca temă a descrierii.iar atunci când descrierea reprezentativă inserează strategiile expresivităţii. în sensul că.într-o reprezentare de sine. . al nevăzutului. să îi înţelegem alegerile. prin condiţia socială. fixează deja trama romanului. în ciuda verii. în timp ce. tulburat de iregularitatea liniilor care fixează imaginea casei sub semnul decrepitudinii. prin schimbarea camerei de filmat în ocularitatea actanţială. nesiguranţa în faţa unui bătrân care . Determinanţii adjectivali postpuşi substantivului centru. limbajul transmite informaţii încrucişate: dinspre corporalitatea obiectului descris dar şi dinspre echivalările emoţionale dintre lucruri şi stări.”suprasemnifică descrierea. prin statutul de orfan .al căutării de sine. limbajul devine un semn al celui care locuieşte obiectul decsris.

semnifică acum metonimic. Recunoaştem retorica genului. cei care răspund căutărilor sunt Felix şi Pascalopol. casa Tulea. Otilia pare să îşi fi încheiat la quete. de tip ornamental. prin emblemele obiectelor semnificante schema viitoarei naraţiuni. 20 Jean Ricardou. ca simbol al unui spaţiu ostil. ea se retrage din scenă. oameni. tipul acela de descriere care performează strepteasul scriptural. care pariază pe forţa sa de a crea diegeză. Noi probleme ale romanului. trase de mânerul clopoţelului. purtând la vedere semnătura tarelor care macină cu metodă. De altfel. cu ecou rău. în care se vor măcina . insidios. locuri încântătoare. pădure fără fund. Un alt tip de descriere pe care textul călinescian îl explorează din punct de vedere tehnic. prin identificarea acelor locus amoenus.călăuză. cu inserţii de suprasemnificare expresivă. de sine. Descrierea inserează. cu ecou rău. întunecoasă şi foşnitoare. proprii de altfel descrierii realiste :”Tânărul. pentru un anumit parcurs temporal se vor identifica cu acesta. 1978 17 . „Vântul făcea un tumult nevăzut” Izotopia inconstanţei . prezentate printr-o retorică a superlativului. ordonând atât eticheta semantică a personajului cât şi emblema locului. Atunci un fel de schelîlăit metalic răsună de sus ca-n nişte spaţii mari şi goale. hotărându-se în fine. a nelinişti. un centru de orientare vizuală şi auditivă.spaţiu mare şi gol . pare un imens purgatoriu. în finalul dinamic al romanului.îmbogăţită cu o serie de clişee culturale preluate din canonul antichităţii greco-latine. creat de Felix. a nesiguranţei. fiind în acest caz şi o descriere cu caracter prospectiv. se vor transforma destinele celor care .” Este activată mai mult funcţia semiozică a descrierii. sentimente.20Reiterînd simbolistica cronotopului . in care se precipită destinul personajelor principale. pe fondul unui regim nictoform al iamginarului. este descrierea picturală. destine:”Curtea casei pare o pădure fără fund”Acesta este cronotopul.

fiind cam la jumătatea distanţei dintre Călăraşi şi Feteşti.. copilul care-l mâna din urmă cu o nuia. cel care priveşte este din nou Felix . din lipsa unei unităţi de măsură. devenea nebună”. Era un ceas numai de când coborâse din tren şi Felix se simţea pierdut de sute de ani pe locuri în care orice urmă de civilizaţie fusese distrusă de mult de soare şi de ierburi. şi proporţia dintre lucruri. demascând însă artefactul: „ Un cal ieşit pe neaşteptate în marginea câmpurilor părea gigantic. contururile priveliştii se rotunjeau. 18 .actul descriptiv se modalizează. Câmpia era aşa de plată şi de întinsă. din lipsa unei unităţi de măsură. în timp ce sentimentul de dezintegrare sub povara forţei solare şi a vegetalului nestăpânit. indică un centru ocular de tip auctorial. în continuare centrul se schimbă.Evident. departe de linia ferată. care dă ţinută şi amplitudine livrescă descrierii.ca semn al retoricii superlativului şi un clişeu cultural.. încât nu i se zărea nici o margine. în direcţia Dunării. cu acelaşi joc al complicităţii dintre ficţiune şi factualitate: ”Moşia se afla la vrea cincisprezece kilometri depărtare de Ciulniţa. cu o circumscriere foarte exactă în spaţiu şi timp. (.lipsa desăvârşită a oricărei aşezări omeneşti dădea călătorilor impresia ieşirii din orice margine posibilă a civilizaţiei şi diforma noţiunea de timp .” Recunoaştem din stilistica modelului clasic amintit hiperbola: ”proporţia dintre lucruri. Textul descriptiv este destul de compozit sub raporttul tehnicilor instrumentate. devenea nebună. este vorba de o descierere a unei călătorii la moşia lui Pascalopol. deoarece. cu binecunoscuta grijă pentru detaliul care creează efectul de real. pierzând din autoritatea asertivă: „Multă vreme.)din cauza inundării întregului şes cu ovăzuri.” Izotopia rătăcirii de sine se accentuează prin predicatul funcţional „se simţea pierdut” . un ciclop „ Dacă până aici lipsa supradeterminării marcată stilistic de absenţa determinanţilor şi de preocuparea pentru exactitatea prezentării. incipitul este realizat în cel mai curat stil al reprezentării obiective.

trimit prin similitudine.Din păcate. În inima lui se zăriseră întâiele vite lungi. Dar asta este o altă poveste. prin metaforizare cu „o buruiană înaltă. considerată de Balzac o lege de aur a creaţiei artistice . confundând-o „cu o buruiană înaltă”. convenţia modelului balzacian determină instanţa narativă să preia focalizarea .. Realul devine o haină a împăratului. În centrul acestei imagini se află conturul fragil al Otiliei asimilată.. angajând sufletele într-o călătorie fără întoarcere pe apele Stixului. Lui Felix Bărăganul îi spune povestea unei iubiri care dezintegrează fiinţa . bituminoase. în climax. 19 . dar îl şi seduce în acelaşi timp.)brişca fu înconjurată de aceşti zei negri.cu capul aplecat şi adulmecător. departe de orice regulă iar noi. inclusă într-un alt fragment descsriptiv. asimilaţi prin comparaţie cu o uriaşă barcă a infernului. o călăuzeşte dincolo de canoanele civilizaţiei. în lumea emoţiilor trecătoare. a Otilei. mergând ondulat. nesupusă condiţionărilor care ţin de civilizaţia cetăţii. cititorii avizaţi ar trebui să anticipăm şi din acest fragment descriptiv că opţiunea pentru această ipostază a feminităţii integrate osmotic în plămada lumii îl sperie pe Felix. lui Felix îi plăcea să stea cu lucrurile ei. ca al unor rinoceri.Din nou asistăm la schimbarea lumii sub ochiul privitorului. pregătind cu metodă punctul culminant: cavalcada bivolilor negri: „Colbul crescu ca o furtună şi înnegri toul. care trăgeau din nări privind spre Otilia. ca o barcă infernală pe Stix(.. la rolul devastator pe care îl are pasiunea Otilei asupra precarului echilibru sufletesc al lui Felix. Descrierea include poveştile pe care naratiunea nu le poate rosti niciodată atât de aproaope de adevârul conţinut . Tabloul are în prim-plan siluetele bituminoase ale bivolilor. şi să neutralizeze stilistic povestea inclusă opacizând mesajul . Descrierea este construită după tipicul clasic.”Recunoaştem aceeaşi tehnică a contrastului. care aşază în antiteză feminitatea liberă şi fragilă . văzută doar cu privirea aţintită lăuntric. pentru că nu putea să stea cu Otilia. motiv pentru care (ştim asta pentru că ne-o spune cu vocea-i autoritară naratorul ).

izbucnind luminoasă din propria-i fragilitate? oricum ştim că opţiunea finală a fost aceea pentru portetul unei actriţe .mult mai aproape de descrierea productivă. Să-i fi trecut oare prin minte creatorului ei scenariul posibil prin care Otilia s-ar fi pierdut. caz în care ar fi putut purta aura îndoliată a unei drame ? Sau este metoda indirectă a vocii auctoriale de a dezvălui esenţa enigmatică a tinerei femei.ESTE O DESCRIERE CARE NU OPREŞTE FIRUL NARATIV. o demonstrează şi descrierea simbolică. DEOARECE detallile semnificative conţin germenii evenimentelor viitore. Şi în textul expus mai sus se poate observa acelaşi spirit demonstrativ al instanţei auctoriale. funcţia de diegetizare a descrierii. CI . înainte ca spaima sa de fanare să se concretizeze. încă de la primele fraze. REBREANU Că descrierea domină textul narativ. Tipologic se înscrie în seria descrierilor faire şi voir.21 pe care Liviu Rebreanu o utilizează tehnic în romanele sale. că îi impune propriile sensuri activate.. NU iNTRĂ ÎN CONFLICCT CU ACESTA. înfruntând simbolic cavalcada negurilor infernale. DIMPOTRIVĂ INTENSIFICĂ EPICITATEA TEXTULUI. Incipitul romanuui Ion (1920). autocratismul detaliuilui semnificativ. utilizând detaliile metonimice cu scopul de a trasa contiguităţile dintre cadru şi punerea în discurs a istoriei narate. care îşi joacă ultimul rol de curtezană. având o focalizare din afară. Un final în ordinea logică a textului.singură.instituie. într-o descriere reprezentativă care accentuează funcţia sa semiozică.Naratorul heterodiegetic structurează discusul aparent 21 Le texte descriptif 20 . folosind cu ostentaţie aproape. devoalând povestirea de nepovestit.

atât în iubire. propunând un topic: se desprinde. acoperit cu şindrilă mucegăită. pacient. Lăsând Jidoviţa. Unde se pierde în cealaltă şosea naţională care coboară din Bucovina prin trecătoarea Bârgăului.. într-un plan secund. întovărăşind Someşul când în dreapta când în stânga. ( extrospecţie ) observă insistent suprafeţele prin tehnica specifică descrierii oblice :22 ”Din şoseaua care duce de la Cârlibaba. limită imposibil de trecut în afara sacrificiului ritualic. spintecă satul Jidoviţa. neted.. comunică atributele unui actor complex..un semn metonimic al averii şi al lumii din afară. Dintr-o perspectivă externă. aleargă spre Bistriţa. de a pune în acord cele două lumi interzise prin condiţionare socială. în care îşi verifică coerenţa suprafeţelor. La relectură. Se pune în oglinda textului eşecul personajului în încercarea de a-şi depăşi condiţia.. deschizând în fapt. obiect în naraţiune în raport cu dorinţele sale:pământul.de tipul celor scrise de Stendhal. şi iubirea ca semn al lumii dinăuntru. drumul urcă întâi anevoie până ce-şi face loc printre dealurile strâmtorate. spintecă .. înaintează vesel. trece. prospectând schema narativă în rama unui roman al eşecului. .doar în prim plan. trece râul peste podul bătrân de lemn. cât şi în plan social. esenţială la nivelul enunţării.. Faulkner 21 . construiesc coeziunea semantică a textului. îşi face loc.Aceleaşi predicate cumulează calităţile unui actant multifuncţional sub aspect narativ: agent. se pierde . ca să dea buzna în Pripasul pitit într-o scrântitură de coline” Predicatele funcţionale... dau cheia de lectură. ca să dea apoi buzna. verbele se încarcă simbolic. cu referire la acţiune. se desprinde un drum alb mai sus de Armadia. ce îşi asumă rolul de arivist. coteşte brusc. un strat de adâncime .explicând istoria personajului principal. Predicaţia.apoi coteşte brusc. până la Cluj şi chiar mai departe. 22 Wayne Booth.aleargă . pe urmă însă înaintează vesel. urcă întâi anevoie. subiect.analiza la w.

”deschizând benefic 22 . în aceeaşi logică simbolică . validează aici reconstrucţia circularităţii narative şi în planul mitico-simbolic. prin forţa semantică a verbelor de acţiune care însoţesc substantivul temă . îşi face loc. în jurul căruia se coagulează explcaţia lexicală. arhaice: urcă întâi anevoie. o conştiinţă anomică. încheind încă o poveste despre eccleziasticul „vanitas vanitatum . ba mai mult.În stratul mitic al operei scena reface schema ritualică a imolării dragonului. omnia vanitas.Violenţa necesară a sacrului. punerea în intrigă. „coboară din nou lumina.”peste sat. trama. Sesizăm cum descrierea poate opera ca metalimbaj în cadrul unei interpretări de tip hermeneutic. nume profetic. se pierde IAR URMĂTOARELE CINCI predicate STRUCTUREAZĂ CVINAR CEA DE-A DOUA MACROnaraţiune. distrugătoare. în care exprimă refacerea unităţii pierdute. ale cărui coduri sunt agresiv ameninţate de voinţa de acţiune a personajului principal. în care cuvintele ajung simboluri pentru lucruri şi oameni. acordul cu sine printr-o iubire interzisă de ethosul comunităţii închise. teorie propusă de Rene Girard. într-un mod simbolic. după cum şi acoperişul casei lui Pop Glanetaşu este comparat cu un balaur. spintecă . Pripasul funcţionează aici ca. trece. Moartea violentă din finalul romanului este sacrificială şi ritualic necesară pentru refacerea ordinii ancestrale.aleargă . coteşte brusc.Textul îşi conţine glossa. PARVENIREA ÎN LUMEA DIN AFARĂ: se desprinde.schiţează ireversibil parcursul narativ. în rolul imolatorului situându-se George. ca să dea apoi buzna. înaintează vesel.Descrierea forează în straturile de adâncime ale narativului şi ia pe cont propriu interpretarea . un cronotop cu valenţele simbolice ale unui topos al centrului arhaic. natura este indiferentă la drama personajului urmându-şi nedezminţit ciclicităţile benefice: în timp ce peste Ion coboară simbolic bulgării de pământ.AM PUTEA OBSERVA CĂ PRIMELE CINCI VERBE CORESPUND CELOR CINCI SECVENŢE NARATIVE ALE PRIMEI MACRONARAŢIUNI.

inserţia tragicului. Instanţa auctorială opereză apoi în text o descriere gradată. exprimând în acelaşi timp închiderea. Crucea strâmbă de la intrarea în sat. funcţională.. prin malignitatea personajului. pagina 4 jos in cursul de mână Romanul Pădurea spânzuraţilor nu este doar un roman psihologic ci. imaginea acestora răsfrântă în lucrurile ..şi anume hora. anunţă simbolic. indică acum o imago mundi agresată de elementele informe. Apariţia neîntâmplătoare a unui personaj rol 23. Printr-o secţiune transpoziţională sunt prezentate toate personajele principale ale romanului.un nou ciclu cosmic. pe care stă spânzurat un Hristos.Prin paralipsă (întreruperea lanţului descriptiv ) „şi pe urmă altele. în cadrele unui topos codat cultural în societatea arhaică. ca năpastă pentru hybrisul săvârşit. respectul ritmurilor ciclice pe care dansul le shiţează simbolic. De altfel. un simbol al ordonării cosmice. fără relevanţă informaţională pentru lanţul epic. prin care se introduc personajele principale şi sunt anunţate planurile epice. Naratorul demiurg îşi asumă re-crearea lumii. hamon 23 . de rău augur. corporalitatea acestora. La horă poziţionatrea personajelor restabileşte ordinea ierarhică. explică faptele. Savista nebuna satului. respectul pentru regulile extrem de rigide ale arhaităţii. urmele lăsate de personaje. un roman politic în măsura în care îşi 23 Ph. Vocea autorului implicat gloseză permanent. un personaj „reflector” unul dintre raisoneurii şi agenţi ai epicului. semn al perfecţiunii performate în illud tempus. impusă de valorile sociale. gesturile. este mai întâi de toate. Se anunţă tot indirect şi intriga .” se trec într-un plan secundar celelalte case. Mai întâi este descrisă casa învăţătorului Titu Herdelea. în această casă sunt analizate şi colportate toate evenimentele importante din sat.

cea politică.construieşte trama pe opoziţia dintr edoua mituri politice: mitul naţionalist şi mitul centralismului utopic. autarhia 24 . circumscriu un spaţiu semantic al limitei. activează o izotopie de tip disforic.Din acseastă perspectivă. secundează structura de adâncime. Interesează “mişcarea” descrierii. Topografia şi cronografia (timpul autumnal) sugerează topicul. fum. selectarea detaliului de către descriptorul impersonal care mizează mai ales pe funcţia semiozică a actului descriptiv. Cerul şi spânzurătoarea subtemele esenţiale ale temei titlu. opac. Secvenţa descriptivă a incipitului diegetizează istoria celor două mituri. Aspectualizările calitative :cenuşiu. tema macrostructurii descriptive. al inconstanţei. structurat pe ultima mare mitologie a omenirii. îngrădit. negru. al opacizării. o formă de comentariu evaluativ. astfel încât. funcţionează metonimic prin aspectualizările calitative selectate de vocea descriptorului. al disoluţiei. Pădurea spânzuraţilor este un roman politic modern. aburit.aici textul Tema titlu a descrierii simbolice circumscrie spaţiul în care au loc execuţiile (spaţiul simbolic pentru întreg arealul asupra căruia tăvălugul nivelator al absolutismului se exercită) şi anume marginea (idee obsesivă) frontului marcată simbolic de două cimitire şi de o spânzurătoare.structurile de suprafaţă ale textului.

reface legătura cu divinitateadeoarece spânzurătoarea purifică. iluminează. La modul simbolic ele anunţă cele două mituri politice: mitul centralismului utopic. generat de politica imperialistă şi mitul naţional. Supus principiului imanent. descriptorul fixează imaginea a două cimitire. se identifică. ne determină să credem. care îşi serveşte fericit un imperiu cu care. rare. putrezite. revitalizează. suprapus unor areale naturale. Acestui spaţiu claustrant i se suprapune imaginea spânzurătorii. înconjurat cu sârmă ghimpată. La marginea acestei lumi sfâşiate. În stânga. începea cimitirul satului.. ca un clopot uriaş de sticlă aburită germinează un nou mit politic. a căror graniţe culturale se identificau în epocă Imperiului cu graniţele lingvistice şi cu cele politice. îngrădit su spini. cu crucile albe. proaspete. ca şi cum de multă 25 .detaliului induce imaginea unui spaţiu concentraţionar. cu cruci rupte. la câţiva paşi. uniforme. “În dreapta era cimitirul militar. Spânzuratul (nu întâmplător seria sacrificiilor începe cu Svoboda şi se încheie cu Apostol Bologa) este supus unui principiu imanent care îi hotărăşte destinul. Acest spaţiu. renăscut în soldatul care trebuie să lupte într-un război fratricid. cu mormintele aşezate ca la paradă. fără poartă. simbol convenţional (mitic) al morţii prin sacrificiu ritualic. Spânzuratul este Hristosul care incendiază inimile celor doisprezece apostoli prin jertfa emblematică. diabolic prin forţa cu care distruge matricea identitară a individului: mitul politic al soldatului austriac fără identitate.

mitul se instituie ca o valoare în 24 consideră R. semnificatul şi semnificaţia. ca sistem semiologic mărit. sunt semnificantul. cu ajutorul căreia controlează sensul.pe care o manipuleazăşi. orice imagine se poate transforma într-un mit 24 atâta timp cât aceeaşi formă.întotdeauna supralicitat de o istorie foarte bogată. 1997) 26 . şi de a impune ulterior un nou sens.sistem semiologic mărit). este imaginea cimitirului. cu scopul de a manipula conştiinţe. iniţial Întotdeauna este important să se cunoască mobilul care conduce la izolarea unui nou mit politic. Iniţial cu desemnările sale neutre. semnificantul ajunge să slujească un concept. De altfel. Mitul are întotdeauna o dublă funcţie. codate cultural. de a explica mai întâi. Însă. Cei trei termeni ai ecuaţiei în cazul mitului. intenţional. o dată creat. obiective. Ceea ce conduce la fabricarea mitului este conceptul intenţional.” Cele două imagini transmit prin sensurile activate de contextul ploitic în care se desfăşoară istoria. Institutul European. grefat pe o formă inocentă ca trăire. deformând şi alienând realitatea. deoarece orice concept are la dispoziţie un număr nelimitat de forme prin care poate persuada În textul discutat această formă inocentă iniţial. aici un concept politic. un mesaj dirijat. aceeaşi imagine. reorientată apoi semantic.Barthes în Mitologii. aici cimitirul. funcţionează atât ca limbaj cât şi ca metalimbaj (.vreme nici un mort n-ar mai fi intrat acolo şi nici n-ar mai vrea să intre nimeni.

Mitul politic al soldatului austriac fără identitate este o poveste inventată. mult mai aproape de centru. în general şi.sine şi nu se mai supune probei adevărului. P 254. controlat şi impus prin exaecitarea puterii. curăţenie. în particular. al sălbăticiei esenţiale. Cimitirul civil construieşte un alt mit politic. simbol de adâncime al identităţii primare. salubritate. ca orice mit politic. parţial motivată. specific estului european: mitul naţional. a fatalismului istoric generat de un spaţiu al dezordinii. este transferată semantic în paradigma ideologiei habsburgice prin câteva detalii creatoare de efect de real: ordine. dezvăuinduind cusăturile mitului politic. “binefacerile” speciale ale guvernărilor otomane. uniformizare. Trebuie să rămânem constanţi în judecată şi să observăm că şi acest mit este doar o poveste simbolică despre condiţia umană a unei zone din Europa care pe rând a cunoscut în timp. habsburgice. mitul martirului (prin simbolistica creştină a martirajului: “Îngrădit de spini”). al specificului etnic. al primitivismului. uniforme – ceea ce trădează “limbajul trucat” este gardul de sârmă ghimpată. Cit. triumfalism. semn al gestului autoritarist despotic. uniformizare. staliniste… 25 Op. rămâne o ”vorbire trucată”25 . Morminte ca la paradă / cruci albe. 27 . dezidentificare. sub raportul arhaităţiii . dar adevărată. proaspete. Imaginea cimitirului. ca orice mit.

literatura Ardealului. de forma semnificantă. pârghii compensatorii pentru un destin tragic. Pădurea spânzuraţilor este romanul politic care destructurează realităţile istorice şi ideologiile. pluralitatea mediilor. Groapa pe care soldaţii o sapă pentru Svoboda este “rana pământului”. momentul. încă o conotaţie mitică parazitând denotaţia. mentalităţile. aici redusă la un statut de limbaj. Se refac contextele sociale şi. care se salvează prin mituri politice: eroul martir. herderian prin sânge. Legende simbolice. o trăsătură identitară ar 28 . eroul mesianic de care. miturile politice care le construiesc In Patul lui Procust Instanţa auctorială este foarte atentă la reconstituirea situaţiilor de enunţare: se notează exact locul. participanţii la actul de enunţare. sacrificiu şi glie. o deturnare a sensului. Titlul supralicitează mitul politic naţional. Şi prin acest aspect Pădurea spânzuraţilor rămâne unul dintre cele mai interesante romane politice româneşti moderne. nu întâmplător.În acest spaţiu satul se află sub o pânză de fum iar turnul bisericii este spintecat de obuze. prin convenţie identităţile culturale ale personajelor. funcţionând ca orice semn global. Detaliile simbolice desfăşoară “istoria” tragică a centralismului utopic. indiferent faţă de substanţa sa. Un furt de sens. este saturată. un alt sens care întăreşte conceptul de naţiune identificat aici.

prin ordinea importanţei acordate de catre personaje. occidental. Bucureştiul în care se desfăşoară ”istoriile” îndosariate în roman păstrează memoria balcanismului. mitteleuropean şi balcanic. un spaţiu care îşi asimilează barocul ca tip de existenţă: ”în dreptul unei clădiri. diversitatea claselor sociale creează în fundal o varietate de mentalităţi . 132 29 . canale desfundate. a casei în care locuieşte Emilia şi a Techirghiolului . refac modelul unui spaţiu balcanic semicivilizat. bârne de fier. descompusă în zidărie veche. Le texte descriptif Petrescu. trotuare sparte” . trăsurile şi automobilele intrau unele întra-altele de nu mai conteneau claxoanele şi înjurăturile şoferilor”. alături de obloane moderne ca «în birourile americane« 27. configurând relaţii într-un context de vecinătate cunoaţterea prin alteritate. Bucureştiul evoca un spaţiu în care ”melancolia are ceva mizer: ploaie.56 28 ibid.M. semioriental. La marginea trotuarului ţiganii vând porumb fiert în copaie..cu o pronunţată funcţie mimetică26. lemne în stradă. Camil.. p. într-o curte se improvizează un depozit de benzină. contradictoriu. Patul lui Procust. J. Descrierea Bucureştiului. trotuarul era desfăcut. tragic. a Bulevardului Brătianu.fi coexistenţa mai multor coduri culturale. ziduri leproase. pe acelaşi bulevard se pot observa ferestre cu hârtie albastră. aflate într-o transformasre continuă.28 care generează 26 27 Adam. trivial.

Bucureştiul pare un imens cartier cosmopolit. Doamna T. situată pe lângă strada Plevnei şi bulevardul Brătianu (se reconstituie imaginarul social al epocii prin care textul comunică cu istoria reală). urbane. manifestă totuşi 30 . populat cu clase sociale mijlocii. Descrierea Techirghiolului aminteşte prin amestecul de norme culturale de Borsecul lui Vasile Alecsandri. de valori diferite. mobila veche. emblematic pentru paradoxul inconsecvenţei balcanice. mobilate simplu cu mobilă cubistă. la cişmea şi o cutie de gunoi enormă. apreciază specificul clădirilor vechi. sau al lui Fred Vasilescu. în care «celălalt« pare să preia rolul marcatorului de identitate. care produc confuzie. Spaţiu cosmopolit.Identitatea locală este realizată în roman de topografii care păstrează memoria unei istorii “mereu în schimbare”. Casa Emiliei. Casa pare ”un tren de marfă cu tenderul înainte”. iubeşte arta (are în dormitor un tablou de Luchian). cum sunt cele ale doamnei T. coduri de identificare. săracă. în curte noroi. cu un ansamblu de coduri. velinţe româneşti pe un divan deşelat. superioare şi marginale. cu un bufet de stejar cu uşi fixate prin bucăţi de hârtie. în acest spatiu urban există şi locuinţe moderne mobilate cu un gust desăvârşit. Semn identitar al clasei superioare. Tot într-o descriere de tip reprezentativ este prezentată sufrageria Emiliei: veche. Aceste topografii transmit norme. este o construcţie cu etaje adăugate. Lui Fred îi plac locuinţele moderniste. cârpită cu «scăriţe de lemn strâmbe».

se adunau la o parte«. Ladima este un citatin paratopic. uneori locul este vizitat chiar de principele Nicolae. femeile se constituie în adevărate francmasonerii ale eleganţei occidentale. însă şi o toleranţă faţă de alteritate. Fred Vasilescu aparţine ca şi Doamna T. centrului cetăţii. înclinate spre zaiafet şi chef cu lăutari: «Numele cu patină aristocratică şi uneori princiară. Gills. iar intrarea hotelului cu aspect de han este de fapt o bătătura în care se află o grădină ”oarecum ţărănesc de neîngrijită” Ordinea într-un spaţiu heteroclit este impusă de «o cartă« a practicilor al cărei exponent poate fi identificat prin Fred Vasilescu. se face sport. Identitatea. Codurile aristocraţiei şi ale high-life-ului bucureştean sunt tributare modelelor culturale occidentale. Secretar în Ministerul de externe. În opoziţie. 2000 31 . Se joacă bridge. se fac plimbări cu maşina. se ascultă jazz.prin normele impuse voluntar de codurile ”castelor” o uşoară formă de «segregare«. practică automobilismul şi pilotajul. în opoziţie cu normele balcanice ale localnicilor şi ale claselor inferioare. cetăţenia şi legăturile sociale. Prin contrast. se bea cointreau şi whisky. pe plajă se fac băi în putină. aparţine unui 29 Ferreol. Polirom. Are un comportament marcat de curtoazie şi rafinament. proprietar de cai premiaţi la curse. campion la tenis. El este tipologic un «homo urbanus« 29 şi reprezintă un anumit sistem de valori impus de casta căreia îi aparţine.

nu înţelege ieşirea în afara codurilor sociale ca «activitate ritualizată« a vieţii boeme. Îmbrăcămintea. Ladima se manifestă contradictoriu: îşi doreşte să acceadă în societatea 30 31 burgheză. zona de graniţă a spaţiului social.cit. are un alt sistem de valori. p. cetăţenia şi legăturile sociale. p. îl informează despre normele occidentale ale eleganţei clasice. după Dominique Maingueneau. Dominique. Fred Vasilescu manifesta faţă de Ladima ”o curtoazie lipsită de entuziasm”30. se plasează către marginea polis-ului. pe care orice «elitist« o manifestă faţă de un «marginal« pentru a depăşi clivajele dintre grupurile sociale. alte coduri prin care se izolează de centru.spaţiu de frontieră.cit 32 . op. nu are o disciplină în raport cu canoanele sociale. Gills. referirile la tunsoare sunt indicii prin care Fred Vasilescu se integrează unui model cultural occidental.31 Îl sfătuieşte pe Ladima să se lipsească de lavalieră. 2000. La începutul prieteniei.(op.44 Maingueneau. Tot cu deferenţă neentuziastă îl consideră şi Nae Gheorghidiu pe Ladima. Polirom. accesoriile.33) Fred Vasilescu nu intuieşte la început acest statut paratopic al artistului şi gafează dându-i ca exemplu al prostului gust în materie de vestimentaţie pe unul dintre scriitorii celebri ai momentului. se considera aparţinând «societăţii de Ferreol. Ladima aparţine zonei de frontieră.. Identitatea. Acelaşi tip de curtoazie rece o manifestă şi faţă de Emilia. codul său de identificare este impus de viaţa literară: frecventează cafeneaua literară.

Ladima are un statut profesional «paratopic«. Este un marginal. 2000. Gills. să rămână închis în sine. Surprinzător. Doamna T este comerciantă.alternativă« 32. prin suferinţe şi renunţări ascetice accede la planul creaţiei. este incapabil să se adecveze istoriei reale. îi scrie Emiliei cu entuziasm ca va obţine postul de secretar al fundaţiei lui Nae Gheorghidiu. Se poate observa refuzul vehement al balcanismului dâmboviţean – acuzat în epocă şi de criterionişti pentru eşuarea democraţiei şi pentru eşecul culturii româneşti. cetăţenia şi legăturile sociale. admiraţia pentru zona civilizată a fostului 32 Ferreol. vinde mobilă cubistă. p 33 . îl întristează şi-l sperie sărăcia – îi scrie mereu Emiliei despre umilinţele pe care le îndură – însă. consideră bogăţia lui Nae Gheorghidiu un apanaj al mediocrităţii burgheze. realizând o relaţie de co-prezentă între cele două texte. orgolios. Polirom. glorie. reface mitul romantic al artistului boem care. la care lucrează s-a supărat din cauza unui articol în care Ladima cerea să se mute capitala în Ardeal. Între poziţie socială. Îi scrie Emiliei că directorul ziarului «Veacul«. Ladima se face şi reprezentantul unei mentalităţi culturale mitteleuropene. însă nu acceptă să renunţe la modelul medieval «al călugărului« cel prin vocea căruia se spun doar adevăruri. nu poate nici să se rupă de social. bani şi scriitură negociază în favoarea scriiturii. Fred Vasilescu are propriile afaceri. Doamna T şi Fred Vasilescu au profesii liberale. aflăm că a fost reprodus în vreo două gazete şi îl copiază în paratext şi autorul. Articolul. Identitatea.

bolnavi de râie. aproape mitizantă faţă de istorie. cerut de turci la îndemana lor? Mormintele noastre sunt în Argeş. în patul Emiliei. aici Emilia. Patul lui Procust. ci cu laboratorii de faianţă şi nichel (…) în zece ani vom avea un oraş de trei sute de mii de locuitori. visul utopic al unei capitale tributară modelului elveţian sau german: «Visez o capitală ca o inimă nouă… Pe undeva pe Olt. Cadrul se află în contrast cu enunţul scrisorilor: o după-amiază de august. recursul la o memorie traumatizată. afirmarea conştiinţei naţionale. la Feldioara… Totul se poate începe din nou acolo: restaurantele nu vor avea bucătăriile în grajduri cu rândaşi. actant agent al “istoriei”. p. în alcovul Emiliei este trăita de Fred Vasilescu ca un act de gravă şi dureroasă indiscreţie. la Târgovişte. Lectura scrisorilor lui Ladima. care ar îmbogaţi frumuseţea acestui mare regat… Ce avem noi de păstrat din acest Bucureşti.111 34 . după ruptura cu 33 Petrescu. în Ardeal. la Suceava… De ce să ne învinuiască mereu cei dezrobiţi că sunt robii balcanicilor de la Bucureşti?« 33 Textul reface poncifele identităţii mitteleuropene: respectul faţă de spaţiul mental al centrului. asemănător oricăror oraşe din Elvetia şi Germania. atitudinea reverenţioasă. să zicem la o poştă de Braşov.Imperiu. complexul unei culturi ex-centrice. Scenografia actului pune însă «opera« în legătură cu sursa generatoare. Camil.

Fred Vasilescu comunică cu dublul sau. se înscrie într-o scenografie bazată pe tehnica negativului. 34 Pentru o analiză în detaliu a scrisorii fictive în Patul lui Procust.doamna T. ca şi Fred Vasilescu integrează vocea destinatarului – tu. pe care trebuie să-l cucerească pentru a primi dreptul de a citi. vorbeşte despre ea prin ceilalţi. familiare în scriitura literară. un dosar despre o existenţă trăită spiritual. cu Ladima. Emilia are o senzualitate «dizolvată. alaturi de Emilia. Confesiunea sa realizează un portret în care «le cœur parle par la main« . coafură grecească. a se vedea Liliana Ionescu Ruxăndoiu. rubensian. Emilia este prin contrast o «anti-mirroir« care evidenţiază personalitatea de excepţie a lui Ladima. Naratiune şi dialog 35 . Pe toaletă ţine la vedere alături de o sticlă de Origan Coty purgativul «grain de Vals« . uşor transpirat al demimondenei. aşa cum s-ar fi aşteptat destinatarul. Lectura. fapt ce demonstrează că este conştientă de actul scriiturii34. doamna T scrie simplu «cu liminară sinceritate« . Portretul său se estompează din modestie şi din bun simţ în spatele celorlalţi. se pot discerne şi mecanismele de transformare ale scriiturii obişnuite. Cutia cu scrisori se află pitită între nudurile personajelor. În scrisorile Doamnei T. Scrisorile Doamnei T ascultă de normele clasice. lângă trupul gol. arcade geometrice niciodată adâncite de suferinţă. Nu se impune ca centru al interesului. Prosopografia evidenţiază aspecte care întregesc tabloul în negativ: cap rotund. aer sărac cu duhul şi sigur de el” este lipsită de resurse sufleteşti. Prin trupul lasciv al Emiliei. frunte neîncreţită de gânduri.

si. aproape barocă. o punere în pagină savant regizată şi o structură narativă relativ încărcată. 35 LE TEXTE DESCRIPTIF . dseacrierea reprezentativă şi 35 descrierea productivă . EDITIONS NATHAN . Jean Michel Adam şi Andre Petitjean disting . prin tehnica naraţiunii încastrate. Descrierea ornamentală este specifica mod particular epopeii. Analizând în diacronie evoluţia textului descriptiv. Studiul are in vedere analiza textelor descriptive din trei perspective diferite si complementare şi anume:SEMIOTICA. neomogenitate.Pe de altă parte se poate discuta şi despre autorul care se deghizează în epistolier.latine şi in Acest tipde descriere se caracterizeaza prin prezenta unei izotopii constante privind pemanenta intenţie estetică de idealizare a peisajului descris. din punct de vedere tipologic. structurate în conformitate cu prerogativele estetice ale epocilor culturale şi ale orientărilor estetice care le impun cu statut de strategii ale reprezentare textului literar şi anume: descrierea ornamentală. patru modele. 1989. La nivelul structurilor narative se poate constata aceeaşi diversitate.descrierea expresivă.LINGVISTICA si DIDACTICA 36 . printr-o izotopie variabila declinată din aproprierea mimesisului pictural ca tehnică de reprezentare a realului. literaturii greco. JEAN MICHEL ADAM -ANDRE PETITJEAN . ceea ce-i conferă libertatea de a-şi crea identităţi de împrumut.

ancorează în text formula dublei narativizări. ca un loc încântător.descriind obiectul temă în acelaşi timp în care prezintă şi relatiile dintre personajele care participă eventual la confecţionarea acestuia sau la cunoasterea sa directă. Daphnis si Chloe . cu viitor cel puţin în literatura română până în secolul XX ( G. este total desprins de referinţa sa. proprietate nu functioneaza inca. abia iesit din anonimat. Astfel. gata oricând a fi utilizate de către descriptor. In traditia epică. Autorul. în tradiţia retoricii antice. descriptorul optând întotdeauna pentru selectarea unor determinanţi elogioşi. fiind o descriere în mişcare. un corpus-inventar de forme literare şi de teme care vor modeliza epicul. prezentat. din s. Peisajul. fiind considerat Homer.un simbol al naturii codat cultural. Din punct de vedere stilistic acest tip descriptiv utilizează o retorica a superlativului. se continuă acordarea unui loc important peisajului. strămoşul acestui pattern descriptiv. de scheme de gândire si de expresie. spre deliciul cititorului care recunoaşte semnele elevate ale poeticii clasice. notiuni ca cea de autor. până la romanele eroicogalante. acesta functionând ca un semn universal. un ”locus amoenus” . acordaţi cu tendinţa de idealizare a peisajului referinţă.cum ar fi de exemplu tema călătoriei.17 ( ex: Mlle de Scudery)literatura isi aproprie traditia retoricii antice sub aspectul unor topoi.necunoscute încă.Descrierea picturala.descrierea amintită este reconstituită în romanele unui Heliodor . Etiopicele ori Longus . ramâne tributar modelelor de constructie a textelor. In acest segment cultural . descrierea Bărăganului. originalitate. 37 . începând cu evul mediu. căreia i se adaugă componente ale descrierilor expresive şi representative ). în timp ce descrierea trebuie sa raspunda unui orizont de aşteptare inca puternic canonizat. care va inserează un clişeu precum peisajul paradisiac. în care în lipsa descrierii documentare. Această perspectivă presupune deţinerea unei importante rezerve de achizitii tematice. Călinescu .

care înregistrează acum un nou reper semiotic. ca operator temporal şi spaţial la acest nivel al textului.descrierea expresiva se prezinta ca depozitara a unui punct de vedere. dimpotrivă. care compensează efemeritatea condiţiei umane. în timp ce cunoaşterea se deschide schemelor cognitive axate pe corespondenţe. schimbă hotarele vederii. sau cu umbrele unei izotopii disforice.Ulterior. conivenţe bizarre pentru planul lămuritor al raţiunii. L’etat d’ame impune un punct de vedere subiectiv asupra obiectului descrierii. Descriptorul se constituie de asemenea. nevoia de originalitate . învecinează obiectele după regulile stării sufleteşti a privitorului. descărcându-se de valenţele expresive.. dictat de suprasemnificare. Orientarea semiozică a textului descriptiv este impusă de transferul stării sufleteşti a privitorului asupra obiectului descris.Secolul XVII înnoieşte paradigma descrieii picturale din punct de vedere thematic prin deschiderea ariei de inspiraţie. spaţiile preferate de imaginarul timpului fiind natura libera. ori un cod binar. un cod obiectiv al unor simboluri convenţional metafizice. în funcţie de starea sufleteasca şi de intenţia argumentării. spaţii singulare care aduc în prim plan rolul primordial al fanteziei creative. ca în poezia eminesciană de exemplu. In concluzie. care interferează cele două actualizări semnatice simultan. la noi în proza eminesciană. corelat invenţiei demiurgice a lumilor paradisiace. cel al instanţei auctoriale sau al celei actoriale. Când vor avea statut de clişeu.natura devenind un cod subiectiv al unei dorinţe reprimate. vor fi preluate de literature realistă cu distanţa ironiei sau vor fi parodiate. încărcându-se cu valoarea unor simboluri metafizice.Elementele naturii încetează a fi doar reprezentări ale cadrului. sau. ori visate.Intuiţia amestecă planurile lumilor. Secolul romantic însă va puncta rolul salvator al imaginaţiei creatoare. pustie. aceşti topoi vor fi preluaţi în corpusul romantic. peisajul campestru.colorând textul cu luminile unei izotopii euforice. fiind reconstituţi în poezia lui Lamartine în proza lui Rousseau ( La Nouvelle Heloise) . prin aşa numita tehnică a deplasării semantice. 38 . analogii secrete. salbatica. impusă şi de conceptul creatorului de geniu.

acesta deschide trasee de interpretare mai fecunde.Camera Otiliei. când două obiecte se învecinează bizar într-un spaţiu de contact aparent impropriu.la fel . văzută de Felix. ale unei mentalităţi.reface relaţia dintre personaj şi obiectul care îl reflectă metonimic. părând că nu selectează nici un element comun între lucruri.un segment de dreaptă. când două puncte aparţinând unor planuri diferite sunt unite printr. cu atât. în descriere.Descrierea reprezentativă proprie realismului fundamental. acestea fac să apară un nou plan .şi la configurarea unui nou mod de 39 . Michel Foucault observa spiritul contestatar al heterotopiilor precum şi efectul lor neleniştitor având drept cauză agresivitatea cu care dărâmă valorile ordonatoare ale unei culturi. obligând la reorganizare. Cu cât aspectul heteroclit este mai pronunţat. la schimbarea perspectivei şi la instituirea unor alte structuri ordonatoare. poate fi un exemplu. şi balzacianismului va fi analizată în detaliu sub aspectele sale constitutive. Ca şi în geometrie.transformând stranietaea apropierii într-o clară înţelegere de sensuri . acestea deschid privitorului privilegiul de a cunoaşte noi forme de identificare emoţională cu lumea. Michel Foucault Locul în care se învecinează obiectele.

noi selecţii asupra noţiunii de ordine. proximitatea lucrurilor îl obligă pe cel care priveşte să se proiecteze în alteritatea dispersată şi neomogenă a celuilalt. care vede şi spatele pânzei şi pânza.Treptat. formarea unor noi coduri de percepţie şi instituirea unei alte istorii. asemănarea. analogia.tie acest lucru este receptorul. Op cit p 40 .36 Ceea ce duce mai departe cunoaşterea pare să nu fie progresul raţiunii. iar cel care .Corpul lucrurilor se contaminează cu istoriile emoţionale ale posesorului. În primul rând vecinătatea face ca limitele lucrurilor să dispară.lucruri şi 36 37 Cuvintele şi lucrurile. La fel.receptorul nu vede niciodată o fotografie a realităţii. marginile acestora în deschideri spre noi conţinuturi.ci oglindirea acesteia în apele mişcătoare ale sufletului celui care priveşte.Întotdeauna există mai întâi o experienţă care generează un nou mod de a fi. ci faptul că ordinea lucrurilor se schimbă. transformând progresiv. Cel care descrie se descrie pe sine în raport cu obiectul privit. » Sufletul se asimilează corpului» 37 Privită conform cu această sintaxă în descriere. cunoaşte prin celălalt. Pentru Michel Foucault. sau. ajung să fie conţinute de un spaţiu comun. prin care ia act de o nouă ipostază de a fi La rândul său.cunoaştere. în cadrul unei descrieri. lucrurile venite din spaţiii diferite. apropierea dintre lucruri joacă un rol important în cunoaştere.

Analogia face să iradieze.din spaţii îndepărtate străbate spre lucru o imagine asemenea . care îl înglobează. suscitând mişcarea neaşteptată a acestora unele spre celelalte.înăuntrul său . se prezintă ca matrice arhetipală a elementelor terestre cu P 63 41 .fiinţe se învecinează şi se adaptează unor noi tipare de cunoaştere. mecanismele de substituţie semantică configurând o vastă reţea de aspecte asemenea. Ultima formă de asemănare este în perspectiva foulcauldiană simpatia. pe care o reia în el însuşi38 În mod asemănător. cea care atrage lucruri şi stări emoţionale. textul aproximează oglindirile ordonatoare ale lumii. asemănările între om şi lume. prin înţelepciune şi cunoaştere . între lume şi om. cel asemenea cheamă asemănătorul O altă modalitate prin care lucrurile ajung să se reflecte.cea care deplasează lucrurile 38 cerul de exemplu. fără să aparţină unui spaţiu comun este reduplicarea în oglindă sau emulaţia. prin comparaţie. care se îngemănează.şi devine liber. într-o prelungire nesfărşită. Omul perfect integrat în ordinea lumii oglindeşte cerul. întotdeauna elementul hard.iar sufletul său se îndepărteză de propria-i formă. pentru că « «este asemănător ordinii lumii . care îl conduce în cele din urmă spre elementul asemănător. cuvinte şi oameni. îl repetă. Când lucrul se îndepărteză de sine . situându-se în afara oglinzii. capabile de a restabili coerenţa dintre lucruri.

de hieroglife(…) Şi spaţiul asemănărilor nemijlocite devine ca o mare carte deschisă) ». aceasta din urmă spre pământ. vecinătăţile.. P69 42 .spre calităţi asemenea. »De aceea chipul lumii e acoperit de blazoane. signaturile. Dacă asemănarea scotea din ordinea misterioasă. umbrele acestora lucrează la suprafaţa lumii pentru a semnala privitorului ordinea benefică în care se înfăţişează lumea şi lucrurile ei. ca semnificant. deoarece tehnicile sale de lectură permit identificarea obiecului ca formă. planul al 39 40 Op cit p65. combinând la nesfârşit şirurile asemenea şi menţinându-le la distanţă. această ştiinţă a semnelor. marchează primul plan al cunoaşterii. anologiile. către vegetal şi fecunditate până când. explică asemănările.39 identitatea păstrându-se prin balansul constant dintre simpatie şi antipatie. pe fundalul eternului Acelaşi. mărcile. lucrurile aidoma.40 Semiologia.din asemănare în asemănare totul devine oglinda Aceluiaşi. soarele spre ariditate. închis în sine.Această regulă a cosmosului.mai exact. în realitate. de caractere. virtuţile . focul spre soare. de cuvinte obscure.aparent diferit de la o epocă la alta. dar şi ca substanţă. dă cheia tabloului universal.Aşadar primul efort în cunoaştere este semiotic.Cea ce desparte lucrurile şi păstrează şi le izolează este reversul jocului luminos al simpatiei. antipatia : «ea închide fiecare specie în diferenţa ei obstinată şi în propensiunea ei de a persevera în ceea ce este « . de cifruri. ca semnificat.

din asemănare în asemănare. parcurge drumul invers. la rândul său . copilul. hermenetic. refacere prin « zbor » . « Raportarea la texte este de aceeaşi natură ca şi raportarea la lucruri . pretutindeni. cea care decriptează semnele .Iar limbajul pe care ele îl vorbesc nu exprimă nimic altceva decât sintaxa care le leagă(…) natura este prinsă în dimensiunea minimă care ţine laolaltă. identificată de Foucault pentru cunoaşterea secolului 16. le arată sensul . acela al semnului şi al similarului. constituind oglinda şi emulaţia acestora : « Nu există.ca formă divinatio. eruditio. fiinţa îndrăgostită. sacerdotul.. cale către un discurs adaptat la lucrurile înseşi. drum spre lumina începutului.. şi de aceea natura şi verbul se 43 . una deasupra celeilalte.doilea. fiind ocupat de exegeza hermeneutică.Pe cale se află artistul. în ambele cazuri. le scoate din găoacea criptică spre luminosul «fanic. decât un singur joc.conform cu ştinţa magică a lui Paracelsus. semiologia şi hermeneutica » Punerea în discurs a semnelor asemenea prin mijlocirea signaturilor este tatonare a celui care .Cunoaşterea.A căuta legea semnelor înseamnă a descoperi lucrurile care sunt asemănătoare.Aceste legi ale magiilor naturale sunt redescoperite de către textul literar. semnele de sunt cele pe care le act revelăm». » : «A căuta sensul înseamnă a pune în lumină ceea ce se aseamănă. Gramatica fiinţelor este exegeza lor. iniţiatul. « de harfe resfirate ». iubirea de numărul unu.

un fel de mare text unic. povestea sa indicibilă.dar şi redescoperirea textului lumii. la lucrurile pe care le desemnează. textul literar. încearcă reîntoarcerea cuvintelor. în ordinea sa logico-simbolică un semn non-arbitrar. pentru cine ştie să citească.Descrierea ca discurs al reprezentării. asfel încât glosarea unei alte glosări este mereu proaspătă şi conţine de fiecare dată speranţa unei apropieri din ce în ce mai mare de adevărul conţinut în lucruri.pot încrucişa la infinit.Mai mult decât orice alt tip de text. iar interpretarea de tip hermeneutic un discurs care comentează mărcile lucrurilor asemănătoare. interpretarea unei descrieri devine o glosare la o altă glosare. formând. fiecare experienţă descriptivă în parte pare că ia pe proprie răspundere rescrierea textului însuşi. prin asemănare.Fiecare descriptor avid de cunoaşterea lumii pare să ia pe cont propriu reordonarea sa. astfel că. 41 76 44 .Dacă natura este prima scriere a creatorului.acesta decriptează enigma lucrurilor care oglindeşte istoria indicibilă a personajelor. descriptivul. iar în ceea ce priveşte textul decriptiv. lucrurile devin limbaj.Dar cum descrierea ca reprezentare constituie deja o interpretare a lumii. exprimă. »41 La fel cu limbajul secolului 16. în ordine simbolică.Descriera conţine legenda secretă a lucrului. descrierea acesteia. este o oglindire secundă.dezvăluind substanţa misterioasă a lumii.

unii drept alţii (…)pentru el nişte broderii de aur fals înseamnă un rege. taxonomii metode de cunooaştere specifice. cel care reface similitudinile secrete ale lucrurilor.Postmodernitatea precum şi denudează precaritatea unui mathesis constrâns să răspundă fără rest oricărei interogaţii. s-a îndepărtat de lucruri. organizândule într..(…) pretutindeni nu vede decât semne şi semne ale asemănării»Pentru că nu cunoaşte diferenţa toate semnele se aseamănă. în gesturile noastre.La polul opus. mulţumindu-se cu întrebările deschise. ca un Don Quijote.un discurs despre faţa numai de el văzută a lumii. în visele şi în bolile noastre pare a fi mut. » Ia lucrurile drept ce nu sunt şi pe oameni. în lume. pierdut în ficţiune.clasificări.Analogia este înlocuită în discursul ştiinţific de analiza structurilor identice a sistemelor. civilizaţia occidentală a organizat o a treia formă raportată la identităţi şi diferenţe. »Ce este limbajul ? Ce este un semn ? Ceea ce. Între graniţele celor două forme de cunoaştere. în cultura occidentală se află poetul. dar mai întâi le separă. Foucauld semnalează epistemele slăbite în interiorul cărora subiectul cunoscător îşi recunoaşte neputinţa. stabilind raporturi de egalitate şi de inegalitate. în întregul blazon enigmatic al comportamentelor noastre. le măsoară şi le ordonează .Raţiunea compară lucrurile. identităţi şi diferenţe.Pt literatura modernă nebunul este cel care s-a alienat în analogie.Fiecare sistem distinge . 45 .

în intevalul neparcurs încă de la întrebarea lui NietzscheCine vorbeşte. nu tace niciodată şi pe care obişnuim să-l numim literatură ? »42Astfel. pentru cine şi conform căror legi ? Care este raportul dintre limbaj şi fiinţă şi oare numai fiinţei i se adresează de fiecare dată limbajul. la răspunsul încă neconsumat al lui Mallarme. repoziţionează gândirea în interiorul limbajului 42 P. se află încă. începând cu secolul 19. cei doi mari gânditori ai limbajului mai sus amintiţi. cel care vorbeşte nu este sensul cuuvântului ci fiinţa înseşi a cuvântului. şi dacă da. toate aceste întrebări pe care astăzi cunoaşterea contemporană le adresează.oare vorbeşte şi în ce limbaj. după regulile cărei gramatici ?Este oare totul semnificant.359.Dar oare ezoterismul nu răspunsese deja în aceeaşi termeni? 46 . acela. chiar dacă limbajul fusese desprins de reprezentare. conform căruia. cel puţin care vorbeşte cu adevărat ?Ce este prin urmare acest limbaj care nu spune nimic. vibraţia sa enigmatică.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->