Sunteți pe pagina 1din 2

Judecatoria

Buiucani, mun. ChisinauReclamant: Munteanu Maria VasileDomiciliul sect. Buiucani, srt. AlbaIulia,apt.34Pirit: Munteanu Ion GheorgheDomiciliul sect. Buiucani, str.Sucevita12,apt.87. CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA (privind desfacerea casatoriei si impartirea bunurilor proprietatecomuna in devalmasie) In fapt , m-am casatorit cu piritul Munteanu Ion la data de 13 mai2002,eveniment inregistrat si trecut in registrul actelor de stare civila la nr. 2347 ,la 17 mai 2002 de catre Oficiul de Stare Civila sect. Botanica. Aceasta este primamea casatorie.Din casatoria noastra avem doi copiii: Munteanu Silvia, nascuta la 31ianuarie 2003, si Munteanu Veceslav, nascut la 12 mai 2004.Viata mea in comun cu piritul Munteanu Ion a esuat. In anii de casatorie inrelatiile noastre s-a creat o atmosfera insuportabila,de neintelegeri, certurimonstruoase, suflete ranite, si copii cu inima frinta din cauza noastra.Deaproximativ doi ani locuim separat,eu cu copiii in apartamentul nostru situat insect. Buiucani , str. Alba-Iulia,apt 34,Munteanu Ion locuieste impreuna cu mamasa in sect. Buiucani, str.Sucevita12,apt.87. Noi sintem doua persoane diferite, , inmomentul cind apare o neintelegere , nimeni nu cedeaza , astfel creind neplaceri siindispunere tuturor membrilor familiei, intr-un cuvint nepotrivire de caracter.Conform art. 2 din Codul Familiei al Republicii Moldova,relatiile familialesint guvernate inclusive pe principiile sprijinului reciproc moral si material,alefidelitatii conjugale si solutionarii pe cale amiabila a tuturor problemelor vietiifamilial ,principii ce lipsesc cu desavirsire in relatia noastra.In aceasta situatie , consider inoportuna mentinerea familiei,esuind toatecaile de impacare, fapt si pentru care si solicit instantei de judecata desfacereacasatoriei incheiate intre noi.La incercarile mele de a pastra familia avem doar rezultate negative, ceea ceatrage dupa sine imposibilitatea concilierii familial.

Din considerentele expuse consider ca casatoria noastra poate fi desfacutafara acordarea unui termen de conciliere.Litigii cu privire la educatia in continuare a copiilor si la modul deintrevedere cu ei nu avem,intre noi doi fiind incheiat un acord cu privire lastabilirea locului de trai al copiilor.Totodata, in timpul casatoriei am dobindit bunuri proprietate comuna indevalmasie, si anume:-un apartament situat in sect. . Buiucani, srt. Alba-Iulia,apt.34,- o masina de model AUDI A4, din anul 1997, cu nr. de i/m K AC 356,- o casa in s. Rublenita,r-nul Soroca.Tinind cont de principiul egalitatii cotelor-parti in proprietate comuna indevalmasie , inserat in art. 26 din Codul Familiei,rog impartirea lor in mod egal , sianume: masina de model AUDI A4, din anul 1997, cu nr. de i/m K AC 356, sa-iapartina lui Munteanu Ion , apt. 34 din sect. . Buiucani, srt. Alba-Iulia sa intre in proprietatea mea si a copiilor ,caci mama este cea mai importanta persoana in viatacopiilor, e nevoie sa fie alaturi de ei in orce moment, casa din satul Rublenita ,r-nul Soroca sa o vindem si sa ne revina fiecaruia cota parte din proprietatea comunain devalmasie.In vederea probarii faptului ca bunurile au fost dobindite in timpulcasatoriei si ca ele ne apartin cu drept de proprietate invoc utmatoarele dovezi:- contracul de vinzare-cumparare a apt. 34

sect. Buiucani, srt. Alba-Iulia,apt.34.-certificatul nr 234 eliberat de organul cadastral.-martori, vecinii nostri:Taran Ana, Movila Anatolie. In drept , imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 2,19-21,25-26,33,35,37,Codul Familiei al Republicii Moldova, art. 166,167, Codul deProcedura Civila al Republicii Moldova.Urmare a celor mentionate , CER Admiterea actiunii.Desfacerea casatoriei incheiate intre : Munteanu Maria Vasile si MunteanuIon Gheorghe la 13 mai 2002, inregistrata si trecut in registrul actelor de starecivila la nr. 2347 , la 17 mai 2002 de catre Oficiul de Stare Civila sect. Botanica.

A imparti bunurile proprietate comuna in devalmasie ale subsemnateiMunteanu Maria Vasile si Munteanu Ion Gheorghe dupa cum urmeaza:Sa mi se atribuie urmatoarele bunuri:- apartament situat in sect. . Buiucani, srt. Alba-Iulia,apt.34,-suma din casa din s. Rublenita ,care urmeaza a fi vinduta,Sa i se atribuie piritului urmatoarele bunuri:-masina model AUDI A4, din anul 1997, cu nr. de i/m K AC 356,suma din casa din s. Rublenita ,care urmeaza a fi vinduta.Incasarea in beneficial meu din contul piritului a cheltuielilor de judecata pe care levoi suporta in acest process.La cerere anexez:-copia de pe cererea de chemare in judecata si de pe inscris,-copia certificatului de inregistrare a casatoriei,-copia certificatelor de nastere ale copiilor minori,-actul ce confirma dreptul de proprietate a sotilor asupr a bunurilor proprietatecomuna in devalmasie a sotilor,-copia actiunii pentru pirit,RECLAMANT: Munteanu Maria Vasile Semnatura_____________ DATA:

http://www.scribd.com/doc/31325849/Cerere-de-Chemare-in-Judecata