Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT DE PRESTRI SERVICII Nr :.

ntre: S.C. . S.R.L., cu sediul n ., inregistrata la Reg. Com. ., Cod fiscal ., avnd cont IBAN : .. deschis la .. Bank Romania, reprezentat de Dl/ D-na .., avand functia de ., numit n continuare Prestator Si S.C. . S.R.L., cu sediul n ., inregistrata la Reg. Com. ., Cod fiscal ., avnd cont IBAN : .. deschis la .. Bank Romania, reprezentat de Dl/ D-na .., avand functia de ., numit n continuare Beneficiar: a intervenit prezentul contract: Art. 1. Obiectul contractului Obiectul contractului const n realizarea, de ctre Prestator, a serviciilor de participare a Beneficiarului, n calitate de Partener eveniment, la evenimentul...................................., in conditiile tehnice mentionate in Anexa 1. Art. 2. Durata contractului Prezentul contract intr n vigoare la data semnrii lui de ctre prile contractante i este valabil pana la momentul indeplinirii obligatiilor contractuale de catre parti. Art. 3. Preul contractului, termene si modalitati de plata 3.1. Pentru realizarea serviciilor prevazute la Art.1 al prezentului contract, Beneficiarul se angajeaz s plteasc suma totala de ............................, plus TVA, pe baza facturii originale emise de ctre Prestator. Se va lua in considerare cursul valutar BNR valabil la data emiterii facturii. 3.2. Plata se va realiza astfel : - 100 % din valoarea totala a contractului, plata dupa eveniment, prin ordin de plata n contul Prestatorului prevzut n partea introductiv a prezentului contract, n lei, la cursul BNR valabil in ziua emiterii facturii, n termen de 5 zile de la primirea facturii originale la Beneficiar. 3.3 Preurile sunt ferme pe toat durata derulrii prezentului contract i includ toate cheltuielile i taxele pltite sau pltibile.

1/4

Art. 4. Obligaiile prilor 4.1. Prestatorul are obligaiile prevazute in Articolul 1 si Anexa nr.1 ale prezentului contract. 4.2. Beneficiarul are urmatoarele obligaii : - sa puna la dispozitia Prestatorului sigla in forma vectoriala; - sa respecte modalitatile de plata mentionate in prezentul contract; - sa puna la dispozitia Prestatorului materialele promotionale ce vor fi inserate in mapa evenimentelor; - sa respecte conditiile tehnico comerciale prevazute in contract si Anexa 1. Art. 5. Rspunderi contractuale 5.1 Nici o comand nu poate fi anulat de ctre Beneficiar dup primirea confirmrii din partea Prestatorului. n caz contrar, Beneficiarul se angajeaz s despgubeasc toate cheltuielile generate de lansarea comenzii pn la acel stadiu. 5.2 n cazul n care se constat deficiene calitative in executia materialelor de promovare (invitatii, machete publicitare etc., art.4, pct.4.1), Prestatorul se oblig s remedieze aceste deficiene n termen de 24 de ore de la comunicarea acestor constatari, astfel incat sa nu pericliteze imaginea Beneficiarului in cadrul participarii la simpozion. 5.3 Pentru neexecutarea sau executarea necorespunztoare a prezentului contract, partea n culp datoreaz celeilalte pri penaliti n cuantum de 0,15% pentru fiecare zi de ntrziere, calculate la valoarea neexecutat sau executat necorespunztor, pn la data ndeplinirii obligaiei sale conform prevederilor contractuale. 5.4 Pentru ntrzierea cu mai mult de 10 zile, contractul va fi desfiinat de plin drept, fr a mai fi necesar punerea n ntrziere i fr orice alt formalitate prealabil. 5.5 Pn la desfiinarea de plin drept a contractului prile nu sunt exonerate de plata penalitilor prevzute n cadrul acestui articol.

Art. 6. Fora major 6.1. Nici una din prile contractante nu rspunde de neexecutarea la termen sau/i de executarea n mod necorespunztor total sau parial a oricrei obligaii care i revine n baza prezentului contract, dac neexecutarea sau executarea necorespunztoare a obligaiei respective a fost cauzat de fora major, aa cum este definit de lege. 6.2. Partea care invoc fora major este obligat s notifice celeilalte pri, n termen de 48 ore, producerea evenimentului i s ia toate msurile posibile n vederea limitrii consecinelor lui, valabilitatea contractului prelungindu-se cu o perioad de timp egal cu aceea pe durata creia s-a manifestat cazul de for major. 6.3. Partea care invoc fora major va face dovada acesteia n termen de 5 zile lucrtoare de la ncetarea ei. 6.4. Dac n termen de 20 de zile calendaristice de la producere, evenimentul respectiv nu nceteaz, prile au dreptul s-i notifice ncetarea de plin drept a prezentului contract fr ca vreuna dintre ele s pretind daune-interese. 6.5. Pentru orice ntrziere sau nendeplinire a obligaiilor contractuale de ctre o parte din cauza forei majore, cealalt parte nu va fi ndreptit s cear penaliti, dobnzi sau daune care altfel ar trebui pltite.

2/4

Art. 7 Cesiunea contractului Art. 7.1. Nici una din prile prezentului contract nu va cesiona drepturile i obligaiile sale, rezultate din prezentul contract, unei tere pri.

Art. 8. ncetarea si rezilierea contractului 8.1. Prezentul contract nceteaz pentru una din urmtoarele cauze: - la ndeplinirea obligaiilor asumate de pri - prin mplinirea termenului pentru care a fost ncheiat fr ca prile s convin prelungirea lui - prin acordul ambelor pri - prin rezilierea acestuia, urmare nendeplinirii de ctre una din pri, a obligaiilor asumate prin prezentul contract - dac una din prile prezentului contract devine insolvabil, dac a fost instituit de ctre instana competent procedura de reorganizare judiciar sau lichidare, dac partea este supus procedurii falimentului, sau dac acea parte i nceteaz activitatea, indiferent de motiv. 8.2. Partea care invoc denunarea sau rezilierea contractului, va notifica celeilalte pri ncetarea contractului cu cel puin 10 zile lucrtoare nainte de data la care ncetarea urmeaz s-i produc efectele. 8.3. Rezilierea contractului nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractuale. 8.4. Prevederile prezentului articol nu nltur rspunderea prii care, n mod culpabil, a cauzat ncetarea contractului. Art. 9. Notificri i coresponden 9.1. Toate notificrile i alte comunicri necesare sau permise prin prezentul Contract vor fi efectuate n scris i se consider a fi fost efectuate n mod corespunztor n cazul transmiterii prin scrisoare recomandat (cu confirmare de primire) prin fax sau e-mail la urmtoarele adrese: Ctre Prestator: S.C. .......................... S.R.L Str................................. nr. ... sector .... Bucuresti n atenia: ................................ Telefon/Fax:.............................................. Mobil: .................................. E-mail: . Ctre Beneficiar: S.C. .......................... S.R.L Str................................. nr. ... sector .... Bucuresti n atenia: ................................ Telefon/Fax:.............................................. Mobil: .................................. E-mail: .

3/4

9.2. Fiecare notificare sau comunicare, care va fi expediat prin pota, n modalitatea prevzut n prezentul articol, se consider primite de destinatar la data menionat de oficiul potal primitor pe confirmarea de primire. n cazul transmiterii prin fax se consider a fi primit la data indicat pe hrtia de confirmare a trimiterii, iar prin e-mail se consider a fi primit la data confirmrii de livrare a mesajului de ctre serviciul de pot electronic. 9.3. Schimbarea adresei, a numarului de fax si a adresei de e-mail nu este opozabila celeilalte parti decat daca a fost notificata cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de a deveni efectiva. Art. 10 Clauza de confidenialitate 10.1 Prile au obligaia de a pstra confidenialitatea asupra coninutului prezentului contract, a operaiunilor comerciale care decurg din acesta i a oricror date i informaii aflate direct sau incidental n urma colaborrii n baza prezentului contract.n cazul n care una din pri intenioneaz s utilizeze sau s divulge diverse informaii sau date cuprinse n prezentul contract sau ajunge la cunotina sa n urma colaborrii n baza prezentului contract, acesta va trebui s obin n prealabil acordul scris al celeilalte pri contractante Art. 11. Dispoziii finale 11.1. Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul comun al ambelor pri, exprimat n scris prin ncheierea de acte adiionale, semnate de ambele pri. 11.2. Prezentul contract reprezint voina prilor i va prevala asupra tuturor nelegerilor, promisiunilor, garaniilor i angajamentelor verbale anterioare ncheierii acestui contract, fcute de ctre sau n numele uneia din pri celeilalte referitor la obiectul prezentului contract. 11.3. Orice litigii rezultate din interpretarea i executarea acestui contract se vor soluiona pe cale amiabil, iar n cazul n care nu se ajunge la un acord pe aceast cale se va apela la instanele judectoreti competente. 11.4. Prezentul contract a fost ncheiat n 2 (dou) exemplare originale, cte unul pentru fiecare parte i conine 4 pagini si o anexa. Anexa nr.1 face parte integranta din prezentul contract. S.C. . S.R.L., MANAGING DIRECTOR, ............................... Sef Serviciu Achizitii ..................................... Direcia Juridic si Conformitate, S.C. . S.R.L.,. Director executiv, .............................................

4/4

S-ar putea să vă placă și