REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE “ Găseste-ţi inspiraţia cu ciupercile Bonduelle!

” 19 aprilie 2012 – 6 mai 2012

SECŢIUNEA 1. DESFĂŞURAREA CAMPANIEI

1.1. Organizatorul campaniei promoţionale „Găseste-ţi inspiraţia cu ciupercile Bonduelle!” (numita in cele ce urmeaza “Campania”) este Bonduelle România cu sediul in Piaţa Alba Iulia nr 5, bl I4, sc 1, et 4, ap 17, sector 3, 031104 Bucureşti, Tel: +40.21.318.40.70/71, Fax: +40.21.318.40.96, CUI: 23450730, denumita in continuare "Organizatorul" sau " Bonduelle România ". Campania promoţională se va derula în conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti participanţii. Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulamentul”).
1.2. Regulamentul este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin afisarea pe site-ul web www.bonduelle.ro, fiind de asemenea disponibil in mod gratuit oricarei persoane, de luni până vineri, exclusiv sărbătorile legale, pe întreaga durată a Campaniei, trimiţând o solicitare scrisa la sediul Organizatorului mentionat la art. 1.1.

1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament urmând ca astfel de modificări să intre in vigoare de la data publicarii actelor adiţionale ce conţin aceste modificări. Orice modificări ulterioare vor fi afişate pe site-ul de web. 1.4. Campania se va desfăşura pe întreg teritoriul României, în locaţiile marcate cu însemnele promoţionale, în perioada 19 aprilie 2012, ora 00:00:00, ora României, şi 6 mai 2012, ora 23:59:59, ora României prin intermediul agenţiei de implementare: AGENTIA DE SAMPLING S.C. FIELD STAR S.R.L, cu sediul in Str Praga, nr 3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9824/18.07.2003, Cod Fiscal nr. RO 15600992, IBAN RO74 OTPV 1100 0009 5780 RO02 , deschis la OTP Bank Romania – SMB, reprezentata prin Marian Dumitrescu avand functia de Director General, in calitate de reprezentant al Organizatorului pentru realizarea si operarea mecanismului campaniei, numita in cele ce urmeaza “Agentia”;

SECTIUNEA 2. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este deschisă participării tuturor persoanelor fizice, cu capacitate deplină de exerciţiu, cu domiciliul/reşedinţa în România, cu vârsta de minim 14 ani (împliniţi până la data începerii Campaniei) şi care respectă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial (denumite în continuare "Participanţi"). Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie persoanele juridice, asociaţiile familiale, angajaţii Bonduelle Romania, ai agenţiei implicate în organizarea Campanei, precum şi rudele acestora. Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 3. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI Magazinele participante la campanie sunt următoarele: BUCURESTI BUCURESTI BUCURESTI IASI CONSTANTA PLOIESTI BRASOV BUCURESTI BUCURESTI CLUJ CARREFOUR ORHIDEEA CARREFOUR COLENTINA CARREFOUR BANEASA CARREFOUR FELICIA CARREFOUR CARREFOUR CARREFOUR CARREFOUR BERCENI CARREFOUR MILITARI CARREFOUR

BUCURESTI BRAILA BUCURESTI BUCURESTI BUCURESTI CLUJ BUCURESTI CLUJ BUCURESTI CRAIOVA

CARREFOUR UNIRII CARREFOUR CORA LUJERULUI CORA PANTELIMON CORA BERCENI CORA CLUJ AUCHAN MILITARI AUCHAN AUCHAN TITAN AUCHAN

Fiecare magazin din cele enunţate mai sus va dispune de cate două standuri de degustare, unul amplasat în interiorul magazinului, iar altul amplasat după casele de marcat. SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE Produsele care participă la campania „Găseste-ţi inspiraţia cu ciupercile Bonduelle!” sunt cele din gama de ciuperci Bonduelle: - Ciuperci feliate la borcan 280 g; - Ciuperci întregi la borcan 280 g; - Ciuperci feliate în sos tomat la borcan 280 g; - Ciuperci feliate la conservă 400 g; - Ciuperci întregi la conservă 400 g.

SECTIUNEA 5. ACORDAREA PREMIILOR 5.1. În cadrul acestei campanii se vor acorda urmatoarele premii:
-

Sacoşe eco: 8.864 bucati Seturi ustensile de bucătărie: 31 bucăţi

- Boluri bambus pentru salată: 31 bucăţi
-

Seturi tigăi Tefal: 52 bucăţi Steamere Tefal: 22 bucăţi

Numărul total al premiilor este de 9.000 de bucăţi iar distribuirea acestora magazinele participante revine în exclusivitate în sarcina Organizatorului. Valoarea totala a premiilor oferite in aceasta campanie promotionala este de ………………….RON. 5.2. Pentru fiecare 2 produse achizitionate, din cele mentionate la art 4 de mai sus, participantii vor primi pe loc un card razuibil. Pe suprafata fiecarui card se va gasi o suprafata razuibila. Sub suprafata razuibila a fiecarui card, participantii vor descoperi premiul câştigat din lista de premii afişată, în limita stocurilor disponibile. 5.3. In situatia in care un participant nu primeste de la reprezentantul agentiei de unde se face achizitia produselor participante un card razuibil, conform art 5.2. de mai sus, iar punctul de campanie este unul participant in campanie, conform Sectiunii 3 de mai sus, Organizatorul recomanda acestuia sa solicite explicit reprezentantului campaniei un card razuibil. Organizatorul nu este responsabil pentru situatiile in care, desi au achizitionat cel putin 2 produse participante la Campanie, participantilor nu leau fost inmanate carduri razuibile. Premiile instant vor fi ridicate de catre castigatori de la magazinul participant la campanie, de unde a achizitionat produsele incluse in campanie, la standul de campanie de dupa casele de marcat. Câştigătorul are obligatia de a oferi Agentiei detalii legate de date de identificare, care vor fi completate într-un proces verbal de predare-primire a premiului. Procesul-verbal de predare-primire a premiului va mai cuprinde pe langa datele de identificare complete ale castigatorului (inclusiv codul numeric personal), premiul castigat, data predarii premiului si semnatura acestuia. Castigatorii nu vor putea sa ofere premiul altei persoane sau sa solicite schimbarea premiului in nici un fel. In cazul in care, dupa finalizarea promotiei, raman premii instant neacordate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu le mai atribui.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

La standul de degustare din interiorul magazinelor enumerate la punctual 2 cumpărătorul este întâmpinat de 2 hostesse, care îi înmânează un material de prezentare şi I se comunică promoţia. Cumpărătorul este invitat apoi să deguste un preparat pe bază de ciuperci şi i se oferă gratuit o minibroşură cu reţete personalizate, în limita stocurilor disponibile. La standul de după casele de marcat din magazinele enumerate la punctul 3, cumpărătorul va prezenta bonul de casă, cu dovada de achiziţie a minim 2 produse din lista de produse participante la campanie, enumerate la punctul 4. Cumpărătorul va primi apoi un card răzuibil, care va conţine unul din premiile enumerate la punctul 5, în limita stocurilor disponibile . Acordarea premiilor se va face instant, fara tragere la sorti.

SECTIUNEA 7. DURATA CAMPANIEI Campania se va desfasura in intervalul calendaristic 19 aprilie 2012, ora 00:00:00, ora Romaniei, si 6 mai 2011, ora 23:59:59, ora Romaniei (numita in continuare „Durata Campaniei”). Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada si sistemul de functionare al Campaniei pe parcursul derularii acesteia, conform prevederilor de la Sectiunea 1 de mai sus. Programul campaniei în magazinele participante: Joi – Duminică, câte 5 ore pe zi, dupa graficul de mai jos:

SECTIUNEA 8. DREPTUL DE PARTICIPARE 8.1. La aceasta Campanie promotionala poate participa orice persoana fizica, cu varsta de minim 14 ani la data inceperii Campaniei, care achizitioneaza cel putin 2 produse

participante in campanie din locatiile participante conform Sectiunii 3, cu domiciliul sau resedinta in Romania. 8.2. Prin inscrierea la Campanie se considera ca participantii au cunoscut si accepta integral, expres si neechivoc prezentul Regulament. 8.3. Participantii au obligatia de a înmâna reprezentanţiilor agentiei cardurile razuibile pe care se gasesc premiile anunţate la Campanie, astfel incat, pe baza cardului razuibil, primesc premiul menţionat pe acest card. 8.4. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul isi rezerva dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a realiza demersuri legale pentru recuperarea prejudiciilor cauzate. 8.5. Organizatorul isi rezerva dreptul sa elimine din campanie inscrierile oricarui participant care s-a dovedit ca a fraudat sau a incercat fraudarea campaniei, procedand la demersuri legale pentru sanctionarea acestora conform legilor in vigoare. SECTIUNEA 9. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila, sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

SECTIUNEA 10. INCETAREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Prezenta campanie promotionala poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea campaniei cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect.