Sunteți pe pagina 1din 165

plantelor medicinale nciclopedia

1 ndex alfabe
ntud)Lttro

: : ; r : : :
I ]

Aloe Alun Anason Angeltca Anghinare Ardei iute Armurariu Afnlca Asmalui
uo7 UTAO

.'.:::

,-

B16nca-ursuIui Brusture Busutoc Busuiocu[-cerbitor


LAISA

i : : : , : , : r ! : : : : : : r : r I :

Cartof comestibil Castan salbatic Castan Castravete CaPgun Ca[una9 Latlna Cdtugnica CAnepa-codrului Ceaiverde Leapa Cerenlel Chimen Ltcoare Crmbrigor LlmOrU Cirel Ctubolica-cucului LrumaTare Coaciz-negru Coada-calutui Coada-racului Coada-goricetului

6 7 I 9 10 t1 12 13 14 15 rO r/ 16 19 2,0 2L 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
4\

Coriandru Creligoara Crelu9ca LrUSrn Dovieac uracrta Dr5gaica Dud Echrnacea Eucalipt Fag fasote Fenicul Fierea-pamAntutui l-toaTea-soaretul Frag Fumirl!5 Galbenea Genliana Gheara-diavolului Gheara-m6lei Ghimbir Ghiocet Grau Gutui Hamei Hrean larba-mare larbS-neagra lenupar In lsop Lim6ie Laptuca Lemn-dulce
LEUTOA

42 43 44 45

Leugtean Levanlica Lum6ndrica Maghuan

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 b5 66 h/ 68 69 70 7I 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

Mbcege Mdcrig Mar Marar M5stin Menti Merigor Mesteacin Morcov Mur Mugelet Mugtar Natba-mare Nalba-salbatica Naprasnic Nuc Nucgoard Obligeana arz usut-tepuretul Ovdz Paoucer Pipidie Patlagtnd PJttdgea-ro9e PJtruqel Pedicu!5 Petin Pepene-gatben
Ppnonp-rnqr I

B6 87 BB B9 90 91 92 93 94 95 96 97' 98: 99, 100 : 101 | I02 | 103 : I04 ) 105 i 106 ] L07 : IOB : 109 i 110l 111| IL2 : 113: IL4 : 115 |
lto:

Pervincd Piersic Pin Plam6nbricb Ptop-negru Podbat Portocal Porumb Porumbar Praz

IL7 | 1lB i 119 120 r21 IZ2 I23

r24 r25

126 Prun I27 Revent L28 Ricin I29 Ridiche-neagra 130 Roinr!5 131 Rostopasca L32 Rozmann f Rugcu!5-de-primavari33 I34 SaLc6m 135 Satcre f 36 SaLvie 137 Scai-v6nat 138 Schinduf 139 Schinel I40 Situr 74I Smochrn l4z Soc 143 Spanac I44 Sptinu!a 145 Stelar 146 Strugure L47 Strugurii-ursutui

Sutfina Sunatoare Sov6rv Tatpa-gAgter Tarhon Tdtaneasa Tei Traista-ciobanului Trei-frali-pitalr Troscot Turla-mare Jetina fintaura Urzicd UrzicS-moartd Usturoi vatenana Varzit V6sc VentnUca Z.meur

r48 r49 150 151 r52 153


1 tr.4

155 156 r57 158 159 160 161 t62 163 164 r65 166 167 168

.
F''F< \-/ ir{

w a-) m oc m a.)
tFil 'LJ'

@ @

AFEgTIUNI APARATULUI ALE RESPtRATORtI $r cAtLoR AFECTIUNI PIELII ALE 9l A OCHTLOR ALE OSOS AFECTIUNI SISTEMULUI gr MU'scuLAR AFECTIUNI ALEAPARATULUI DIGESTIV AFECTIUNI DENTARE BUCATE 9I AFECTIUNI cARDlovAscuLARE AFECTIUNI APARATULUI ALE GENITAL $r REPRoDUcAToR AFECTIUNI RENALE PRIM AJUTOR SISTEM IMUNITAR AFECTIUNI ALESISTEMULUI NERVOS

m
ffi r-]
rM!

r@r ffir

nciclop plantelor edia medicinale

ALbistrea
Este plant5 o medicinala secultivd foarte care de multe CUM ADMINISTREAZA SF ' origiin scop decorativ. AtenlieinsS!in scopuri medicinate, -cEAr rlont- peste linguricu Fr^ DE o ' ,^^.+^ ^^ la-.-X ^ ^ - ^ X ^ ' , - ^ X F ;roz. sefolosesc flo''lealbastre. sicele care pot doar ru u>Lo Ltr. )c LUdr rd u Ldr td L u dPd |c fi int6tnite foartedes. [a zece minute, du 9iselasa infuzat carese frltreaza tichidut. beau3 Se r-ini np zi litr,trlzA at AFtiI l_nlt - sunt pRoBLEl,rE - seprepara ceaidintr-otinguriticu - coMpRESE foartebunepentrL RENALE un atbdstrete, inamestec frunze mesteacan de cu de tratarea unorafec!iuni oftatmo[ogice 9icozi cirege. care beau dir se cSte can. lecare in 3-4 zi. sau tratamente[e retice. in cosr F[ori[e folosite formb onnrr- albistretete puternice proprietSli au astringente de atbbstrele, sub de pentru infuzie, unbunhidratant sunt 9iantidiarerce. i d i ; i irtl plant REUMATSM preparala aceasLi a este t e n r r r . l e . r I n r n h l p m t r /A\r 6rr itlq .)o + i l infuzia d,n - ^ ^ ^U r -l^ "C )^ ^sr ^^ ^ rO +o ^ O rrl 2 0 _ 3 0 e ^ i Pr ^ Cr - r r xU ^ - Pg U l r , n d i r r r o t i r dLo o^v r o !n!l. i o durLrorl i n ,U l rO g ul l' -lil l-l . l.O -t r O O^ ^ l; . ll ; l- l u L uLP r u L d PC r dureri[or reumatice. procedura douJ minute sarepeli de lesuturi9i [a caimarea 9i - se ANoREXTE beau3 4 c6nicu decoctde albbslrele in oripe s5ptarnani! Compresele sunt fier arezi npntTrr^TtrqleTpa de mSncare. r noftei gi raniror br,ne pentru tratarea preparat flori de atbastrele un efect ugor - DEcocrsepun[afrert, unLitru Ceaiul din inlr are de caimantasuprasrsrEMULUI NERVos. Dupa ap5, doui[inguricu vreo albistreLe.
pertr; trata.ea h uz exterr,plar^ta este ur bunremediu pLEoApELoR. coNJUNcrvrrElona rnrrnrriloR 9i gTlAl? Compreseleirfuzie atbdstrele cu de sunr foartebunepentru mugchitor zona tonificarea din in ochitor. felulacesta, ajutbla reducerea ele ridurilor formate. ptus, in dela etiminb cearcSnete inestetice.
zoco minrrtp sp i: rpriniontrrldp no fnr si
- ^ l - - x l - " x ^ i + | i ^ L : . - 1,,l - ^ . , . ^ - ^ - " x -; -^ 5Cld5d td tdLt(. I tLt iluul Jt Jtcuuoto)t )E

lungul zile unei consumb de-a apoi

6 7

''::'' "':: GiEIEEIEfloriu'i,,' septembiie rouvst, Ef[EEEEEE@iulie,

ffiAFETF

piail fi*urcir;1rcLJie t*li:r r:r*rticurel

ALne
F"i-ti nesre"{00 !tr " r . - " de aloeve-a, ru toate da " " . - " sntr(

d e r , r i -rl r l d p n l a n t r e d i c n a l S .i r L a c e s t e c e a v j D e o,
m: a r r n n q- a r-A n p- n .T r r tt n. T n a T ; ' ; l - . - t r

;" -'--'

r.luLoLltEtrl

Lq oPguLlLrc)rc

+;-' -"

AIoe miiler. barbadensis


-i: ;\i !:i-l ii-riil i.r.ill -A/ii
I

i.i'itj iii.i\lii !ri''1 Al.-':'r,iii.il or * suc pRoASpAT *loE - se taie o frunzb ', cl. t dnr dp d re r I . rrorrie-ili rplil,r ole c (tr qlT:notr c, rt ] r:rp .,p ..r trpp Sp
i:r ' n fior sto t. f-A I no tr , , qr rr apalT I

afet ! ;ritor de a elLne dte. tratorea - are de se s ULCER DUouENAI- acliune cicatrizantaantlbacteriana. cArApLAsrdE inmoaieo bucSlrc5

a
I

caTe un secrelia interferon, aTe de HFpATTTA slrmuleaz5


-r---^-+'tr ' ': r -n . . .-p t u t l r p u L d r L i l | d L d r c dd r c , r , r n ,i .l -n,h, e r -: .r n. h : r , - .

- i r ^ ^ ;r lr ^ ^ r ^ ^ - t ^ ^ - . ^ - ^ t ; . : Lllu'I 6ur utr orus ? >q oPlrLo v( LU to -5f. Dtar .r^.r .r . n^ ,i ta o t u l L o L d u c r c r P q ) ,o r > u i l ) o U

- ojur eo g'ardei a-e e'ecr car-iza^t uLa virdeca c tuncliei oarcredt ce DTABET i .areglarea 1ia [a ^^t! . ;^ d ^ - ^ - - , -tlp! ^ pldgd. zlnc 2-3lirguri 5urprodspal --aplcd or,CdrL ae^ . , cu coNsTrpAflEoedL se in - rrNrruRAsetaieo frtnzAde aloe vera. dealoe
ucrxE>il - ) c.

^ . - ^ . - . ^ . \ i - F ^ L J rrr r o d m i n o : l : . g
c\LgLd. | | u

2_?e rh rpro

A,, tltl(

- ^^-X,, dtcLE lild

^+^.;, ^l'-X tLc >t )t to)o

an..-.1+ to iloLg oL

de lt .:tA ve de A,r" ,r l,:inbun5t5tirea ,l . . tor^usutu t.-_


TEKTEJ . ^ )C r -ff-^^^azi Or lPUrrqo/O ^-, ,l .f^| .r IULUI O'CLLO . , LU ^, +i^", ., ,, "r voro VULil O

dupa in 20bmtde alcool 15 zite, cam


e:To qe qfreenrri nrpn:r:l rlc qp nt np

t I E

: n : tc , e ar c : . 5 i ac a r e i n g u r td e a m ' e o irtr'rr paha- ao6 c; de ur tinci a dilua-5 ANOREXII p n 3 - l n r i cz I s lp ' o a T lh r t r a a ' a e s n CONGESTIE CTR;8RALA AitRGllLoR pentru consrpa! e in r-zexrer . roldnLd" _ " " _ n. ' . ' _ - e5Le bunJir^rnnrqnEA
inmr i:tX in opl do rlno
. --'o ^^-,rL |. ._a - ' 'F- lr r O r C r m iO rr : Ui O | U l n r nL U d UrJ C r lc Or r n r m I rn U co u o U ' O O I U L Or O l O PC

urlicarie. A-eeiectdez lar s pa-LiripbcL |RIZAREA rfpr 5.r(Lesidctca RANItOR, sANGvrt'iA. DTGEST{A * srrMU'*iAZA 9icincu,-arn tMuNtrAn x ft'lranrsrcgrsrrl,tuL

persoane, vera La aloe ATENIIEI unele


- u d L. - - u , c id p
c gL LU ouvtrr ron-.hil )tr r:to

^ . i n c a z r Tr a i - a - e r
'^ '^ m nira ri

: nF r o u vn, rhP n o o :o !

prindermatrte.
lemeio de ozi

f;tn'ai*]::::::]:r:.:,::::.:].lt:]t,i:]:lll]:,:]ir:,'llir]::::ri]i;]r.:l:]].]r:l]:r:]r:],tt:.i:::],:]i:j:tl]ll.]i:l]ll $.!Sl'tin:pUlrqryluirr,]::]: rllr:,::rll.l::ll.::,lr.lr::l::i:lr:lr:lr:li:llr,:l:ll]l]l::l:::ir:ir:i

ffiffiffim

ia cicloped plantelor cinale medi

A[unuL rom6nesc un arbust caruiproprietSli CUM ADI\'IIN]STREAZA este ale SE medicinale cunoscule foartenulla vreme. - FRUcTE - seconsuma a seprbji sunt de cRUDE fara c rctele foa bogate v tamine A.Bl. 82 sale surL Le ir in.rirfe. Incrra; nentTr n)stra ra-s intacte s iC - . d a r slin c a l c rtu o s f o r . f r epo r a s r u - l o c r re i proprietS!ite r oli gi da nutritive medicinale. - se n;L- s dceea p-oprierS! rrve ene-get,ce dJ DE _ uLEr ALUNE 0D!ne pflnpresare La ld ece segisesLenagaz naLurisl si nete e. Fi pqfp hr rn qi nontrr r tr:t:re;-J eprsoaOeror c- AFEC I RATEAZA .,-.-, f r.-rNt ANEMTE co-rsrrriatune se datorir5 corLrnuului de 0e 0 aTee. - Se frer9ifosfor. _MACERAT MUGURT Cutegmugull DE - fructele cRE5TERE in bogate calciu suntun excelent t,ne'i semSrunlesc se lasa[amaceraL si ;^ ^x r)^.^ t.,^-^^.^., "ecomandal Lo-. stimulert creSterii al tt I al,a . Z Ul u. to Lc l lpel iJLLra Cdne'el cop - arurele coLESTERoL c';ce a1;td scaoereo ia rivelului Dupd l;chi aceea. slrecoar5 se ^ x -s l r e - -lx ;i^ r - + ;r^ 1,u ! ^ .1l^ + .,L nl 0 deco[esterol p d + " ^ d a l 5 L ( l ,+ e r L r - datoriliconlinutului materii ruerncuLozA grase,se - rNFUztE MUGURTpeste o m de li DrN recomandi suferinzi boli ce[or de pulmonarembn6nce rnuguri un!Ii.setoa'nior ; sa nar nuci a[une, 9imigdate. sisemaidinrrtrnclorol)e ool in . -. - se'inghite frecare rENrAzA in diminealb. dedoua u u u d L dI p _ .zrr r. .D U. p - , " . , f e c t , timp e d ,ri s5o*inin r ateo li-sr c r ;leideal:ne. --r_" neparce. - se - se lurrazr unrrunnA faceo cur6 doub c, de sdptbm6ni -rNFUzrE FRUNZs PrePard cu DrN ulei al;nesa; senanancd de a[r,ne. iniuzia p',.rr f,*e bunapen oe in tratarea varicel roNrFIcAREA - preventiv, iauzilnic depicaturi ulcere vAsnon se 60 varico.rse, bai cu deextract frunze atun. de de intdregte vasele s6nge 9ia pligil r-Se'fac locate infuzr de
.; -^-A-r ^ .^-.:+i-.,-, -^t^" J r L U r i l U O L g O P O r t L t O V O tL L g t u t .

.o

. , ,, ' r i
e v v v ! e ' -

.-

cr rh fnrmi

ia

_. cornpres(

I 9

- alurete cRAVTDTTATE corsrrare corstarr'r tirpuIsa-c'nr suntunexceplionaIenergizant naturaI 9irevitatizant


frunzeie, fructele 9i mugUrii r,.,. .,6prilid, .:. iunie, iulie octombrie, ncienrbrie

,.o., nrrfoetetl
P L ! ,

|ffilflmffil@

planterrnrctlicinal ;pcclia k

{L*.^l qi

rt

\?:.i

. ka'{.
alt

q','-''C

Anason
n^^,, I ru Tr . \ ^ . - ) L^- , ; ^ ; ^ - . , - l ; ,^ L o ur r6il or uil -^^, -^.],-^, /ur ilgurLg o -^^^,^-., i ir^ ro )r orq or rqqo

l-. i'l rlij j\i i'.ii'.iiIi-ri ,'\.lil

'evoie cordilii - :e ( pe" a DE ce clin'ate e 5peLrdltr ..r c este - cEAr sEMTNTE pi .eo'- o [irg,r:!i . ponton.Ron^an ob ine ir a se doar r ulrvae t o't, e d e s en r . e) d L ' t r l o L : n ; ' - T c r' .. t, d d e oin - . f ^ -p o - : ^ i . r d f Io . p o r ^ 5 ! + . -o^l- t ^ . * i I r d - t l 0 p J l D e l e 5u | vo[ati[e u[eiuri
i . i , i : : . 1 r . . i, P r l i r r : i
t trtd)d

.t

ld

^^. 1^^i^r dutJ ,. r, - | | | tlldL I dl

d -.
/!"1

uJpd
!-

c.,f;- ' t s r u rr L c lo d rar


tU I

I I

I d t e tr u a t t P p l e t L d L F de . 0 r . e - pe,te.oter,o''u.te TNFUZTEDEFRUCtt de o. ana. zd obit se L ni ap5. loc or oa oLiLi Se 1 :e lo:j "i f,-tz"l. ,i etoa j 1i se .l n .[oo76 l-ea .le i. ntr -ruc' r .larea DTGESTTEUgoARAi-l 5ar-pl,lpgasL're.pt,ri^a oa b le. .attote. - t eu ^ ^u F t vrcil;,ruA l siRrul4nrrsM pufinuleivolatrt anason, ii l^d r, -t,- r t^s p t F p d t d t t r . \ p^ p u^d. , ^ rd.r- F , ^i de cu
-T^-, ,^;l^ ^.^ ,^^r at ^ a^r

- seconsuma forma infuzie asrerurrAMETEALA sub de sl torice. i' p ncl . rnTnnTier saLe zilnic. spASME rNTEsrNale ceaiuIde anason consumat gazele r'esL''a ,ncant'tal, t . elirrna r e - cd'neazd r-,rei iLe TUSE ,rizete L->e a a.rdr .r ,ol"'le de u:r p'pecLo pecare conL favo2s626 re [e aLia

"^,^^,,
' !U

m,a

:,^:^.,:^,.^..:

LO C )tr )LrqLUOrO )

)q

!q)Lq

^r^;

; : ,q^' q "

S e c o r . - n a L o ^ - l- - 1 c a a p e 2 i p e 1 ' - . ,

semaseazd zona usoT dureroasS.


. ' i l e o . . - . . - I C I L E B E B E L U 95 L g d r O rt o e ) L r e r d d e I JOR

mirar, maghiran ameslec anason, din s,lrrf impr,r na'r iep; o 5ebeau c"t't
i, ii Hs !i !be!s !

coirciseadministreazd deanason li ceai neindu[cit. - penlru DURERT MENsrRr.,Ai; caimarea lorprovocate durer de r ensluate beb. decorderidicini deara:o-r r L
ASTM BRON$IC

)-? rini no zi DE 5P * uLEl SEMINTE p :Qolj o lingu li c .L - ' -: - ' - r ' " ' r i , nn r h p r p t\tut tl :trj | il tLtr pdt d )c ttd
PC)LC A^ ur ^'.. I o) LOT C )U LUO I O LOil r a l^^ n, ^^ , . + ,, l ^ \ \ | i/ ^/\l | -. rttrPotdr ul )r torn r- | t-l -rnl

Sl Al?Sespu ci, ad . oeandsonareprop-reraled e de a stimula lactatia, c; este recomandat a9a feme lorcareatdpteazb. acelasi n scop,se poate face un masajugora[ s6nilor uleide anason. cu -EEIECE -SEEEE@ iru,rrete semnrete sr iunic.iulie

f irrnde 7-Bllo irrr r.1 or ,ntLner o). l a r e r p e r a r u rc a n e - e i a i r a l . s e a _ s-'pci;ri ..,sp n,5slrp;zi sriulute. ir intr unlocracoros.

femeia de ozi

auSust, sepremDne

EH@g@

medicinale ciclope plantelor dia


-=effiry

Angeticd
Numele acesteiptanteeste legatde sErbatoarea CUM ADMINISIRERZA SE - pesteo Lingura Arhangheli Mihait Gavriil, preajma Sfinlitor in cSreia - DEcocr RADAcTNi Dr cu 9i proprietSli infloregte. Are antispatice de stimu[are rEdicini uscate mdrunlite, toarna se o 9i 9i - -^^.^+;;l^, ^--+,i^^ o JELTEL|tUt 6OJLI tLE, cana ap5. pune fiert25minute, cu Se [a dupicare lasiacoperit sfert ora. se un de TRATEAZA CEAFECTIUNI Este pentru bun tratarea brongitei. - zilnic, beaucdtedoudcbnicu - uncEmr nAoAcrM - radbcina ptantb rNrEsnNAu colrcr se or de decoct angelicS. de mSrunfitb lasb[a macerat se tirnnetc 12 orein 500mldeani Secon: cRE$TEREA ApETrrulutsrrmuuREA sEcRE,nEr - se oearLA 9i iao tinguri!5 pulbere rbdbcin5 ptantS. cu de de f.ind b dup6 sefrttreazb. foarre ce - se inghitzecepicbturi nlleure coIwALEScENTA de cazutcoiicilor. ! 9i cl tinctura treioripezi. de nuerttcA se amestecd :' , -vlN DE - se uscat picituri tincturd, trei de iinguri racbcinS plantd c.r AsrM BRoNgrc iaudoua de de [a 250mtdevinalb9iselasd mac oripezi, timpdedoud sdptdmdni. - se Bun o siptamSna. strecoard. per : Se HEpntmA cRoNrcA iau15 picbturi Linctur5 de de diges tratarea afecliunitor t've treioripezi. in vaginale apa caTe in s-au -TtNcruRAse lasala macerat 1.,' vnetHrA sefacspalaturi cu tr rrn:t I 0-15 niritr rri lingfuli. de m[ de alcoolo linguricu raddc - se ta timp de 14 zlle. finat,,, de ptanta r REUMATTsM face masa1 catevapicituri de cu pt de filtreazEseiau15-20 picdturi . tincturS. 9i - o m6nb ridac , de -sArcu ANGELIcA intr-unlitru de a r uscatdse fierbe Se cam 15 minute. toarni lichidulr gidiabeticii auvoie nu s5 ATENTIE! Femeiteinsdrcinate '' este Procedeul recomanc de apa baie. facbtratament preparate angeticd. cu din reumatici[or.

I!

II

tutffiffitl@iF

plantelor medicinal Enciclopedia

nare Angh
I I

proprietafite CUM AD,VIiNISTREAZA pentru indeosebi SE C;noscutE apreciaLa 9i - peste [irgu-!a f runze o de uscate, anghinarea unuI este dintre ce[e - rt.truzrr eihepatoprotectoare, ^^ +^-.^x ^ ^-^i., . -^x -l^^^.;-x -:.^ |--: maibune naturale. 5C LUd tdULdt d LUdPd LIULULrLdSr5trldSd detoxifrante minute. beau [ainf"zat zece cam Se cate pe timp 2-3cbni p"eparat 2,. dedoub de ATECT]UNI TRAIEAZA CE ^x^+x-^-i^^Fr.,r.-ro r s c afectiunilor ' -.^r NTvELUL colEsrEnolulur s6nge. din ) o P L O r I r o r r " P q r r L ru L ro L REGLEAzi - maregte volumulde urina, hepatobitiare. Seconsuma o cana cdte Are pRopRETATT DruRErcE pe dupa se favoriz6nd ureei toxice din dimineala,stomaculgot, care eliminarea 9ia substanletor ^ rx ^ , , r ^ _ !^ ^ - + ^ - - r " ^ - ^ t a .e s t u l s e ^ J L d L U T L O LP s P O r L s O U r s O P R organism. principaLe. inaintea meselor a litiazei Ajuti |.a rmrmrA rNFEcTrLoRrNrEsrNALE, biliare bea -in 1 DE situatii, beau se zilnic -2cani cu - cApsuLE ANcurHlRrconlinputbere S iclerului aceste
rJonnrl rlo nl:nii

I I

procesul DEBrruL srLA ot ugur6nd cREtrE secnETlrA, digestiei. nrclsazn leHguNrr rnrrnnu,frind recomandatl hiperten- se pectoratb bea sivitor celor care suferd angind de 9i c6te pbhbrelde un infuzie trei pezi,inainte mas5. de de ori Esteun bunDEPURATIv sANGvtN, Eunno:uvlxr indicatiHrnarnllENTUL BoLrLoR HrpATtcE (hepatrt6 cronicaJ.

:^ ^ta-!x.i^^ nxcn^- in -qo:zinolo Lr u t r P t o r r t o ? r ) q 6 o ) E J U r rI r r r u 6 u 4 ' r L ! L e u . ^.^f,t --+,,.;-+ P r u r r (| r o L u r r J L .

aNcrueqdoua linguri anghinare cu se lasi[amaceraL200mlde[uic5 ln sau timp siptam6ni. alcooI a[imentar dedoua
- c^-t ^^ ct+-^--x - -^ h^^, , r;^ ^^^^l r ilr 'dr \H ilil rtsdld \r \F | )edu ull ldLc5L nrtrn:r:tr:m 1 5-2lldonieitr r r in p z i F=cto

c^-t -+^^. t,-rx ^^-+-,'.ro L o r t r c dischineziei , ^'-.^: o P g r l L ru L tuo Lq uu

virate. diabetului. b.tiare.hepatite. a a


^^^-^..i^i ^^,, ^ ^t^-^iit^-

ATENTIE!cuanghinare bine dureze Cura nue sd mai - se picituri - cATApLAsMEdilueaza cdteva poate [a mulL 30dezite, de deoarece duce aparifia ln putiniapi 9iseaplic5 sub deLinclurS unor hepatobiliare. nueste colici inp[us, recomandatb forrr5 de cornprese cazutacneei. in cetor suferb afectiuni acute. care de renale psoriazisului dermatitei contact. de sau

lemefu de ozi

ffimlm

nciclop plantelor medicinale edia

:'.1.:rl.:,:'.::l ::ll:1.::::tit, r:,:r,itr::r:i:il

iute Ardei
mai in iute De5i cult,vat ales scopalimentar, ardeiuI CUM ADNllNISTRFAZA SE naturisL.p[us. 1n forma coHotuENr, in m6nciruri. este9iun remediu esteun excelent - Sub de -1 si a'derea - TrNcruRAOg de a.dei uscat lasi se stinulerl a[ n etabolisrul.l' accele-eazi grisimilor. La macerat zite 150mldeatcoot, 15 in : , , ^ x ^o- c. ^ -g^ cr rL+g- 4 o- - x r a t a m e n t u l ^. T I t r o uuPo L r ) iute in AFEC cutincturS ardei e bun cura de CE iIT]NITRATEAZA - c6teva snMULAREA sEcRETILoR GAsrRolNTESTtNale de dezalcoolizare. ' rm ,0 dp 5e au ,, l , ^ , P picaturi trncturb ardei pe zi sunteficiente ^ :r^ xdrL U-rr:u:ltt,u ^ rL^U:I ^r d ^ xd '-o-u , iuLe p L d de de in atcoolism intoxicalii tot fetul. o r P a c i e Jtl' i P ' o 6 , 5 sau de r - are e'ect artiir'ecliosg stopeaz6 alcoolTinctlr;r folosei,r: rse ounrnt cAt iru iienl: r- ,r,,L.t pentru StOp.r ' I' a Oortr rice[ii. evotu!ia pERTFERtcAi r u l u i p M6ini picioare cauzale ctncuultn reci de 9i - un - ardeiul propriel5fi de - uNGUENT pachet un vasostimulatoare. orncrrenA are intr-ocrati!6 foc prin de masajuI m6inilorpicioarelorlincturd ardet sepune cu Pe 9i In pdnS setoPegte. acest prt drr ce iutesauc'erniir'care autl naL cateva aLrri s ^tr ,^^r,*,.r:^!, . s' de seia,ecipient;l oeFoc ' d L c > t P t u u u ) > L t I u t o r r u u > e Cf C , r l a t ". - masajulu prod pebazS ardei a[t 9i, iute untutintr-un vas c6teste de -lse REUMATsM c de lingun at cinct se presarb provocate aceasta boa[d. de durerile caLmeazd Se mdcinat. maifrerbe Putin, ar c u r u R Ac i n e n a n a n c ad e , i u t e g t e c u s i g u r a n f b c b r incontinuu, dt se nasuI cre5te temperatura care amesteca repede desfund6 acesLa Si nu la selasd ricitgicat e sotidiftc corpuIul sau in sestrecoaracutiule bor fiind la Sep6streazarece. foar cetor suferd Intern, ATENIIE! nuseadministreazdcare periferica, reun pentru circula{ia hepatice. utcer dehiperaciditate, gastricafecfiuni Ai artrita nevratgle, 9i

--_l? 13

-ri!til?attl[trltfr;;Ii*:.1': ' ''t''"'''"''''] r':,.:rr:lll.:il:l']ll ll$*S*Ki$isil$*:,,,, :rri'":$*::x$txtl:ii$:3: EEIEEEE!@EI augtrlfsdptembriepetombdt:::!:.;

lmllPtft,"

Arrnuranu
l - ( i t r - . r c , i d t r r ^ l n p d r p r - r r v d n tL I S A . V a I O tl F f C a t U l - , a

II]1.4 At]MINIS'iREAZ/\ SE
_ DE O - INFUZIE FRUCTE SE TOATNA CATACI, - P o iI -c,r+L o ^i ,^- ,.;+a o u urr6u rLl r L . f L c t e .
Pc)Ls

iepalopr deoarece unexcelent este oterIor.


r, LLArtrLrLl\ r' rr'rrrr zn t,r\rtq/a

S el a s aa n ' u z aIL n n u L e ., p ac a - e l 5 d
, ^r+r^, ^'.: C^L^i,,r r- l ^i^x^i-^ > c : i l u L u d t d . f c u u d u L d L| | H t L d t i l p c

- se DrscHrNzrE si lrrrnzn srLrnRA trateazd tincturd cu u c; de de arr^ ariu amesLecaLi LrcLura argiira'e.
(o :r I\ ?O no nirirr ,i do r ro ori no ti

z . de ore'eTal di.nireata. sromacuI oe ^-r . - --.- i-- --- :- 6Ut, ) )gor o, I ro I Lg ug Lu l c a r e . - 5e U HEpATrrA, TNSUFTcTENTA - se bea inf;z e de - TTNCTURA i.a OmaraC Sen'^Le HEeATTcA "10( ,:'mr.r.lTrrr se nln irt.o strcla, si a r m u r au . c a t e o c o r b d e t r e i o r i p e z . A l u t ac e l u l a dp r -'-'.^nldealtool. +U,-| - :l ^UrU - ) q , I U tP e l r t a ^ r X . r . ^ h o n :U,L ,X Uq iU < L r o6 !o n oL o L 4 u r r T4, r a r c ) r 6 d ) l lt c ^ rU lc P r ^ ^ LLP t e U J ro r! o o L O trrtr aJU
7 Pg)LU

frcat. - ca pianL iure. ALcooLrsM Siardeiul aceaslS 5 esLe ur


nripipn dp nidprdp in rnt: er :rpct v r i r .n rrmnr rl - , . qt A ^ . - t ^ , . t - ^ ^ t ^r t u ug uq4otLUUt , . ^ ^ , ; ^ . x . 1 , . ,^ - ^ - - ^ 4 o r q , t o r g L rg u u r q J o u u r q / g L o r I u

l a n a c e r ad o u 5 i p L 5 n a ^ . s l "si . 1 ,^ : ^ - . ^ - ^ c l + . ^ - - x Se
u u P o L o r E ) g r r t Lg o a o .

- se de - PULBERE rdc,ni cu rasniLa cafea


. ^-;^+^ t^ -.. , ; ,, ^ \ ^ - - ^ ^ ^hr ^^ ^ :c | il Lcucdil | tutdilu pdt td Lts)uuuLr tuu n rlhorp fn:rtp PJ!JL|! |uu, finX F rtp -r;' ' r rn l- u'-L o u j u v '-^-l L u, U l o

I I I I

l u r a s eb e a i r c a ; r i L ' d e' n f : z . e ea r r u r a r ip ez i . . c [ ; d u crRozA HEPATtcA


T0xilNFECTTE ALTMENTARA

\e nenirr iroua rr l^pnalica farpo cl,rjdeLrei


.\^r .-l^ f;-^;^...^.^ ) d l _ , r d I o i r . L i l r 1 , , i l( o t c ) u rr n rhorpde?-Aotinoz

vARrcEeducedurer[e provocdLe aceasLa de boa[a - se .rpric pe zonele ecratecompr PSoRTAZTS i af esecu infuzie armurariu. de INSUFTctENTA cenoAcn popor, planta STIAI?in estecunoscutb sar. sica r iul."-de-raote ciutnr.-Ma c i-Domn-t.
fructete seminte, cu frunzele iutje, augusr. septembrie, octombrie

+ ar r- ^-+ !.'-LUL OLg)!

-,r-. .-'updopduTa ^^ uuudi )dPLd rdrlr,-^ .^ . lrocedurd. ^^, , - i^, \- i-; >u rEro in uc I
L il !V, q Uil rC )O

-. i,^^l;--,,;,i oLoLUUUrSu !o " f

^ L;-- . \ - )g

bea cit

-na

multanfuzle armurarlu, de combinat5 c; inf.lziede rad5cin5 pbpbd de e - sefac infuzie - cATApLASME folosindu-se pertr-r recorandaie d n frucLe sL'rL Fi
. e f p r ^ t in i d p n i p l p r
lemcio dc ui

plantelor nciclclpedia medicinale

*{ft

"=i

Dc' -/*5-:

/j

Arnici
Tratamentul intern arnicE bine sefac5pebaza CUiJi ADi'4ii\i:-. cu e sJ I FII, SE pentru aceasLE p[arta _ T N F U Z I E - p e s t e o t r n [ unei recomandiri medicate. ca ^^rl^ ^ ,, . hl * :^ X^ F p u d L e ^ . r u^v- u L d B. -' d ^ e ^ J^r u^u^r e r | e u e .s d Xll d L.d ^ e .lu e L a p^', i L ^ uscat5, toarnd cani se o v I gast'oerLer pSnJ paratizcertrilor Le [a nervog. a Selasa zeceminute I
^^-^ ^^ Ldt u 5c ^r-^^^^-\ 5Lt eLudt . ^ Ld. Jc I L

i.F: ti.rirrN IRAI=A./4 Af - se r eRtEntrA iaumaimultepicaturi tincturS, de sub


i-!-.._--^^..^.., ^-.-^ -,isl. I r u ru r i l d r u d u r r u r ) p u L r d r

sarsarA

eind

ecto dn

dnr ri nri np zi Arppfpet.

r r r r r
r

r r

in cazuride faringitd - peste mana cARDroPATrErscHEMtcA - rrrucrune o Stimuleazi srsrEMUL NERVos. toarnicam150mi de a - . 1^ - ^ Aplrcata extern, lrateazb corruztLE supERFtctALE, cRAMpELE|I I ^ "T^U,L, U^I+O. L U C t O O.l-i -l - iO L t g . P ia MUScUIARE Selasb macerat doud 9ianrrnrrn. ,.1^: --.^ -^ -+.^-^-,x -i RrLexrezA lrugcrur cat'neazI y du'erile acesLOTd. u u p d d r e es L ' e c o d r ds ( c s ;i in qlie lrio renncrito hino Vindeca irulrpArunrlr rNSEcrE. DE - sefac CONJUNCTIVITA - cATAPLASME dintinct RANIareproprietati in pulinE dar catmante. cicaLrizante s, ant. ap5, si dininfr pentru inflamatoare. muscu[are bune dureri - se ENToRSA sl LUXaTT masezizonacu unguent de conjunctivitd din 9iridurile jurL -in arnici mai.nr nrioezi. de tl+e mlde uleide floarea - uLer 500 cen,rnI 00 p dearn,ri A.nes
gr ATENTIEI esteotrdvitoaree nevoie Arnica poate in de precaulie administrareain plus, ei. provoca reaclii atergice contactul o pielea [a cu
-^ h rin rn r-, ,- -irnr P ri, r u' Pc uorc us ouur Lrr ,.1,^x^..^-^ t--x t,.x^;+ -; -^ 6 uuPd Ldl c >r td)d ld rdLrL )l \f I l tr^r^^ r ' t r ru c

: : i

n F s t . a r drr- s ei n l r - l n ' o r ^ i c o r r
^l^-^-+^

'ul'"n'lol'

p - ,, , lr - ^ r u t 0 5 e ) L e^ ^e+r/ L r u I n r-d.s .d r e du 5 c

de zonelor afectate arLerita.

trsf,EGEEE|florile.de,irlddiegalben6,rid6crna,r:,::::r:,r':'r,','r,:,. @-'.'.'..i'i:]ii0i*,i!i1ig'].],i:..''.]..'5epten]!iie'i]::]:]].i]l]i1]]]iii!'i]iiiii:|ii]]]]l]:|]]ll:]:]'.:;

@@GF

i1;crii;l ntciornlctIicinal Hrlr:ir'k 1tl;i

ASrnalul
t

\'/l

I I

-'t i r P e n t r u c d e s t e o r u d a f o a r t e a p r o p i a t a a p i l r u r Il ] , l,u l u' ii , ' , ' , r ; ; : n e peste lingur- doua cu poate o sau * curele clorofrlb INFUZIE cu cu asmatuiuL frfotosrt succesin primbver care mirunlita, toarna se o verde i 9i aluti la planla ce se fac odati cu sosirea E gidetoxifrcarea sa canb api fterbine bine sebea cu organismului remineralizarea e c3teo cani deinfuz detreioripezi, f. ,; .r\t: l 1. pentru areefecte Laxative. ca - se in c6te - GanGanA facecu rnfuzie cazul aper se eurA pentru etrminarea d n tesuturi. bea iite unor afectiuniprecum ulceraf d u np d ' r dq t s r ' p r o a s o " te I e io r io ez i . faringiene REUMATISM - se fac - )e suc LTIAZA RENALA oed ioa te n"rlt :uc pr0". piL de -.CATAPLASME cu infuze,
p ud:pdL uc d>r rdlu ?r L h , a ' ' L e 7 p plantS. efecl depuralv 9i diuretc. Are zdrobte. Sunt foarte bune pentru { OLICI HEPATICF prtrOA O zean'" di r .r'-nil.;. a 5e - - , ) t . r t-r U r-U{O\ - L . L U O C ,d i r r t a r e s e c o . t > u r J c a n I l a l a - e d O t r , 8 P ' u Tl o r : o I e t a t .i l o . , .^ d ) U
POPJUTC.

--r

'

F I

dar9ia conlunctivrtei. d o u a a np ez i . c i - se - asmaturuI pr a:Tp snoNsrc BRoNSTTA ASMATIronlaA este - sucpnoaspAr obtine n zdrobirea si r......t., __, . )du pd:dl ud I u zFtul vf /l d e o S n " l U t . respirator. unfoarte antiseptic bun - Sepun recomandatin dedetoxificare cura OfIALMOLOG|Cr Cornprese suc Esle cu AFFCTTUN| tratarea proaspat asmalu de primivari, g pentru dar de . - sefac de i--{FMoRorzr bar sezut infuzie ptanta. afec!iunilor ocuLaren cosmetica, cu de ^ ^- ^k ^ ^ A lru ir.r,qrunr INSECTF ilfiNTuzr sezdrobesc frunze c '-trt ^ T u d . r c u u r^ ^F^r^. -,r ,L, rl ur-* u r 5 . o .) . u o, '. DE sAlJ
o o d * D t r e c < e n t . Ta F / . . | d , f e r r a ' J .

I [or : penru IFo-(e-ed idr-r . CaLi'oleaza


^;^r^ ... -,^^ flrcrt,d)t d tu ^-"^r .+; ^+;:^fl,-,,^,,^ upt tLdlt d [il] to' rotud tr.

c r S | . A l D l a ^ L a e n r a i^ u - e s t e p b t L n , e l ' \ e l . hasma!uch sau planta-fetelor-tinere.

tonice c catrlzante. si
femeiq de ui

frr-rcleLe, rAd6cina: iulie,'dilguit mai,iunie,

m@Gffi@ffi

medicinale nciclop plantelor edia

Boz
trqle rnns.rrtderitre CUMSEADMINISTREAZA snec.alsriinedicnbnat-rsli Terr in r-'enl rnr rl r^intre e rrri nuLernice r-e DE .axatve natura[e. -rNFUzrE FRUNZEpeste 100 g de
I l^.;l^ Ttut ttc 5 1. ,.t^ ^. -,^.^--^^i ild il uLLclc )dtu )cd rd f^--^ uor tc h;^^ uil c -,, Lu -^l^ LcrE -l^ ortr

{", ^-^

socutui.
rr rrnrrrnzX I. T ATTI.- IU \I KAIT/1ZA

A TrLnze^ ^ l - ^ + x .5e+ ^ - . ^ " 0 caracJ ce ptar[a.^ loarna timp apdlerb'ntegise lasala iniuzat pentru minute. foarle Este buna declnci
gt|

T I

- esteceanai - se oe picJturi tircru'i sea'a, _rrucrunA naoAcrHA coNsnPATtEiaucaiezece de a ptarLei. efrcientS deadninisrrare brn5 inainte cutcare. de - se enoelrmr DrGEsrE macinipulind Q o n r p n - r i i c i n n l : m a r p r a r - o t 4 a n . a DE GASTRTTA 9i r i d : r n i n p n l : n t i c i . , o i . rr r n \ i A r fd e r r r r i t d e n . r l h c r e g 100-200 de zi.e rr iLr de'acniu. irtr u --.., ^+;+x - 6- ,l " d u 4 -L ^r< d ^ .r^ - d^ x + < o p u )pdt ilor ul rLlLo. o ll ro . l 4^ d l l inainte mas5. de ctsrtrn setrateazd macerat rddbcina. sefiltreazj sep;re lapistrolinsLicle de cu 9 pentru la Cura DURERTARrcuLATr DEspArE se fac bJi locate inchiseculoare. cutincturi DE Sr 'r r _ | rnl -.mn g - ' at nta Ao f r n l 4a n o tc Tnnrlo r nrslina+ie .ie drrreze do;a r-phr s,i cam / ul I LoLoPto)l I rrul rq uc rur LU )ou )q Pq Pu -i-+X-:^i .l ,ni nr-n .^'rr p )ovLo ilor il, uuPo Lo q )q o-u n n , l r . z i afectata. do <:nto zila pRoBLEME DE GRrurrre tratamentuI tlncluri de boz cu -..-l^"^. - , - se pulina rbdbcinb - MAcEMT mdrunle9te u p a ; .c d:j,u +i dtt-d - - L d u e r d ^ ^u lr L^e l.L 1 ^ .r l a n c d - e . L > L'mp de AFEcTruNr HEpAlcE este un bun detoxifrant al de boz9i se lasi [a ^ldceTal '^+. ^ ^ a^i -, , -^i C^ hn r nn 4trLC U q I rLr U LO rOLU OPO. Js uco Pc ficatului.. stomacuIgo[. - sefac infuzie - cATApLASME fo[osindu-se p anla o<lo I tn n rortr\/ tnen p nr rltrrnia A I FNI lFl in5, de oefrJrre tirctura -5d5c dilla'a sau ^
LLt LPUC4qLq !v\r r vr

^ ^ ti ^t ^ - -c o - ^ - . - - +[;u r" ^r* - - * i T a . Lg>L l o L voto4

r u d L C d V q O U l U U L U) c L U l ,rdrroL npnlirr u vrtc . nTtrTu rm LL I "' uu' "L pre Lv p'

i^ ^, + ^x -^x
il

16 L7

abdominale.se Nu sau deshrdratarea colici[e iritabil. de cetor suferd coton administreazd care

picJturi oe - eAt gzur - seloarracareva in folositS. detincturd apa

PULIrOOPO.

ilill:i:i::l:i.i]]ll::i.riil,:lili:iri:ii::i:i:]ili:i;ai:iiiii:ll|;iil]lll ::',. $$;i*itg:l:':,,:r.i::.ll.r.iigiiririllb$e$&d[iF:

plantelor Hnciclopedia rnedicinal

Brad
r p o r r a c u r a t e e : a . l r o l d u . . b r a d r la r ef L r L n o
,.1^..^ ^-^^^^',, : -: ^^A-;--14 n;^...;^..; .-^l^ vctuotc ULU tut t( o. L )t ilgu Lil otc. utL I o)il d )t oLrtu , ,l^, ^ ^'.+' rn nr nnln 'roLUruo>FPr )drq)qq\L o6q>qr Lqr ' . ",^",--+^ -. i t u ) o r r d L d L U .d l

CUM ADMIN SE STREAZA grncr MUGURT -intr-un litrude -srRopDE


; Y -I n "
)tr

t"...t,llll, ...'

'oarte dir rner ,rlire p rrndr o rriere .r buta.

c,pfiorh ll0 ".or q)r

o d o m r r o r ri D r n : r p
r | ^:^ | \6 uu Pr ..Li". 4or rdi \ .^ \tr

^ -l-,,^X q. )q ououEo

m;i dinrrrnelnrnr

R r n n ^ ' tt r' r' u "

LU)r)l

- -l* -.^. r^^, r, , , .li-^-+ CE AFECTIUN TRATEAZA rutu lou orqo oPrL olil tct I dt q^lq) v. - tirp de14z te. lace cuo cu:i opder;gu'i. - TrNcruRA MUGURT dduna 500 g do - se ANEMTE se DE o

I I

''rtinainte masa. de s peste ;n ;r borca" strLod-ai ei 'Tr -rdseard rled c.trctu-i den'uguri. lLr dea[ool Se[a>i[anaceral - se utenrruA u do.a AFEcTruNr RESprRAToRl, se ra; zerelirgurire TUsE cu sSpr5nari. r aresefrl-eozi dupa - 10O cirnn ln fipr:rp zi DE _ uLEr MUGURTRA$rr.rA g deulei sAU ""tr - se LraLeaza(dreo I rg;r ct tircrlraoe .ulr ^ nI r^u, d, ,^ c. o ^ .) ,u^o,r , q u .) g ^ p u r, -I tt -o |^L^dit 4 [, ; , ^ F . : ^ ^ rJ crsrrA p !o
ricin: .-^ . ,t , , d o r r o i n , i n e / L s e i r ^ ^ , r u r - o L U r - ^ r i o. - ,u r c zi J! ru Ps J Eur.r \

L O -OUr

ELtrt-Vt

Al/At

t-..

lil but r!uJt.u/

Tn -ror .T \/trTli q <tr ln,:r A mrr ''' o""

rnr (o nr rn

Lr eb:iesi dLr n inraun' eze dotasbpro'n"ri -inainte masb, iau BALoNARE nsoor"lNalr sicorrcr de se
zora altr slt r da r nnfr

i^...^rn r ^ , , ^ , d P u r+ i - o ^, !ili L il |ou)cruot rn' en S p f1i,n p n p fr^ - L n , u pL U Pol ro Js r^^^.r ^ .1,,^. ^.,^.^ F ;+ , ^ . - < - ; - ^ t - - i r u P c ) r c . u u p d L d r f 5 c I r L Lu d l d ) r 5 u t d 5 d r ric,inl dp hr-d

h.^.-l^,h,,; uoqugouu

I I

l- .x-;+ c^ F^ ^-^-+^ l d d L L . ) e l U r U s e > L u ^ ^ ^ +l" l U f : d S d l . '- ' -,' :- d a ' a?rnd. -pe . -in ARsuRr. Jngezola a'eclalacJ Lnguelrde ra1ra. -rnrcrunn nAgrNA 250m[de se or alcoot, c e n rr 1 t r n r l n a r a s i r a s s e [ 6 5 6 6 6 J 9 y o nutcoeLttAse face gargaricu rinclura ra,sina[uar" de d -i ^ ! ,^x ^^-^ ^^ 4tr-^^-x in apa. ^-rr _ UNGUENT - ir cazdee br r irrpLecrla oeosrnLA rlrrLrcrullA cu mgrlA- sepune[atopit r_r-r sls! ;an 1s.rri r. I s Tnn lr.rd. -f n r e h c t d c r , n t n r r n i 6 U 1 L r - d u o^u S - - U se dp L 2 r p )Y o

AlL\ |.1. provoca A^ur Iorpersoane. lepoale rdlina ,nele-eacli aterg laconraetul p;elea. ce cu

l ^ ^ , , . i . , , . i . ; ^ i rd . ; +^- i ^'.^ -, I r r6u o LU o)il )r )q or I lq)LqLc Por Lo -^'^ ^' 1 ^Y : l _, ) q r u P s ? L c . u u P o ( d r u ) c r -, \ .i _ c-l - . l d P nr t r _

foc9iselasd raclt ia

lemeia de oz

r.- .--l r ql fT-] f-] 'Lru"dJ"L8i' r=-! rd! {!'',$g"[l_}'

nciclop plantelor medicinale edia

:':i:rri "...,.',:r r:rir:lrliirrrrr

BrAnca-ursuLui
r lu ue ram ror rg r irnrr',r s r n r J L r rs u tr r u r r^ t a c r ) L . ^ l a . f r Lr o r.g qen 6 o a ^ u 6il Ptor , ; ^ :; s f r o d i z i s r p q n rU ^l u l _ r-o l . nl' ^ -P o-l-o rL g^trg U ^ r l r l r g J , l

.UM SE ADM NISTREAZA - planta -pULBERE uscatb. rulpi.;5 cu b'arca-u'sului reconardaLe ates sunL mai celo'care fru.rze. mac'na foarte11.panase se suferS infertilitate de obrire oudr5. iacaLe [ingu';fb o Se o cu
f)pnl lm'ii n r n n r ' pLiL U r t t p'vp

n rlhpre qlnrn^. rlpol dp trei nr np np zi nentrr r''alare.lhineietsi;nii. cEAFECI iRerrezA uNr - se picErr,ri -rNcruRA- aclioneaza FRTGTDTTATE rapid elc,e rL. s.rrqporeurA ia; carezece de 9 pe timpdeminimum[una. Senreoar dir 200 p dp fnr rsrsen-rnte a tinctura zi, o - se a rNFERnLrrArE cite o ling;ri1b t-rclurad luata -Lxo.t if ^o-Lrg- P g ) L q l o r g ) t - .L-U-o- r j c a n % i t . . t c; r , r m r, i r",rrr cn in nr rrini,rni dp l-reinrinp zi inrinrn:a dea'cool 'nentar. lasb macerar al Se [a ,t^, <. \^, x-.i-; . . 1 ,^ 4 - - . ^ - ^ c l + . ^ - , i rt ta-/4. uuud )oPLor ilor il,uuPo uot g )r linetreiluni. Boli transmitere cottontr. cHLnmvon cu sexua[a: sistrtLts q p ; ^ r r . i t p 7 p . p n i e i t r r r i d e t r p i n r i n p z i - n p i n o l m o d i r ^ . r m o n l o ln r o c r ^ r i . do m p d i r ^p b i n p . . i p .o inainte masa. de sefacbgio curb tinctura ptantS cu de - uut-in %litru ulei floarea-soarelui de de . - , , , t ^ ; , - t ^ , r t d s;i - rl c . - ^ ^ , n .x.t l ^ eptrpstr serao I ngurila linctura tincturd trer cu de de 5du Jtcr ue 5e pL cdn zece l ^ ^ , , . 1- , , ^ l - ^ l i - - - - ; ^ - r i . , . ^ l--\ lnrinezi Crrra rie drrreze l;ni. trehr sa trei urrSur I Lu Ptor rLo il roL r roLd )r )g to)o to -nacerat HTpERTENSTUNE -inairre de lese, se iau'3Le AnrenrnlA inLr-;n cdtd rp del5 r .e. 'or L
" H_ _

? O d o n i e i t r r r id o t i n r l r r r i
I T

l'|i^-.^fi|+.^I o i l r r o L ,) q i l l r r g o / o

- se eruexrrA iao lingu-ira t rclurbde3-1o- pez cu BALoNART orrrcrr-A sioreesrre ATENIIEI tratamentulindeiungat Uneori, cubrAnca,,.- ,,,: ^^.-^ u Jutu PUoLg iuo -^^--+;^ Jqi 40lrg i^ ug --^+^.1\ or I rgLgoto, " g o-! . ; ;L i l r^.

?r )q pu

'^^l-^\.r,ar rc ro Po)! or

- sezdr - cATApLASME obesc f'urzele ver zr gisepun zona probleme. bune pe cu Sunt
^^^+", : ,.^.t ^ A^ ^^t^-^x p c r L ru u u r q r t q u g t u t u o ro.

instic[u!e.

8 to @,nid6ciriilfrunidl6, EIIEEEEEIEEI

:lororro

r t r . , h r n n l o n q , jru 'n o ' L q 'r - L O - ,I U^C : , O U ^ ^ ^ - l"q ll O t . r I J ) l Eql

ftonlil semirili{e mai,iunie {rai-cctqmbrie

iulie,,august

Et@

plantelor Enciclopedia medicinal

Brusture
T I I

I I

CUM ADMINISIREAZA SE - se gi medicinale sunt apreciate exploatate nu rddicina,marunlegte cum aT - DEcocr curald se trebui. sise[as5 steacamunsferldeori in si apaclocotitS. bea Se indutcit pulina cu AFFCIIUNI TRATEAZA CE miere, ajutdnd etiminarea la calculilor otanetscade zahdrutui sOnee. beau nivetuI din Se c6te bitiari dimensiuni de mici. - se pe l-2 cini dedecocl zi. - IULBERE d5p-n masina Local de o cunalA sAHeelr ToxrNE. DE mana rbdacin5 de uscati brusture. de Se - stimuleazb AFEcTruNr HEpAroerLrene iadedoua pezic6te v6rf culitde secrelia bita. de ori u de - se iauc6tezecepicaturi oe colrcA FERMENTATTE de preparaL, amesLecat puliniapa. cu - pesteo lingurd tinctura treioripezi. de - rNFUzrE eULBERE DE de ^,,,{.i,t^,x,tx-;^x -^ +^-., reenn areactiune rd. sudorifica. ue dudLrr se LUdtnacanacu o liuu'd -^x ^r^^^r'r ^i -^ r^^xr^ < ENToRSE c; cam 9; rUXlTtt Se pun cataptas.ne frutze o P o L r u u u L r L o ? r J q r o ) o r o infuzat '^-^ -;^, '+^ -l' ni r;.^ -^ -+.^^^^.\. zdrobite. 4CUC il ilr rULq. UUPO LOr q Jg JL qLUOT O ) -o alopEctedata saptamdna, fricliuni ridacina sebea. pe sefac la firutui pir cudecoct brusture. de de - cATAPLASME cu f runze verzi acHre areefect cu depurativ, cu15!6nd de s6nge[e toxine. - MASAJ DEcocr este eficientin Sebeau zilnic reumatismului. doua dedecoct deinfuzie. c5ni sau lraLamentuI - se - se ensuntnArut pun si cataplasme infuzie frunze - rtHcrunn obtine din sau tasandmacerat. la in , . 1 ^,,i ^ x ^ ; ^ , - t - ^ ^ 1 ^ . - r 1 n n ^ . 1 ^ . x , . t x - ; ro ^x zdrobite. uuuo Lo| Lu otLUUt, Loil luu6 ug ouoLil mbrun!iti dedou5 timp sJptS'nani. Esre gTlAl? doub Din gStbenuguri, trei linguri apd, cu zece bunipentru masajuIsca[pu[uiincu [upta picbturi tincturd brusture, detincturS de de zece matreala. 9ifiindcd dar alut5 tratarea La deurzicb. detincturb ardei gizece zece de iute de tincturd mesteac6n, unsampon naturat. de seface
prizinolrrir rl
lemeia de azi

L . + ^ ^ ^ 1o ^ r L o Fu o,r+ ^ . x - ^P d r.rl u+ iL d .- l ^ ^ i . ^ i ^ ,r^ ^ . r ^ c txo L l . +i r ^. A^ i r i + +i f 51tr U pl Lc rd> dtu Ldrur p up r

@@@u@@

nciclopedia plantelor medicinale

Busuioc
Cunosc;t degraba ptanta mai ca aromaticErdarorifa CUM ADMINiSTRERzA sau SF - pesteo tingurila busuioc rotului carejoaca ritualut pe il in retigios ortodox, busuiocuI-rNFUzrE cu aregiintrebuin!5ri medicinale. uscdt. Loarna se o canE apa'erbinLe. cu Selasi[ainfuzattimp l5 minute, de se CE AFECTIUN] rRalrnzA slrecoa'i sebea. foad burpentru s tste e - ceaiulde busuioc un efect AsrENrE pRtMAvARA DE are combaterea gripei, brongiter, dureritor energizant revigorant, a[ungdnd starea molesea[a aticutare, de insuftcienlei respiratorii 9i TULBURART DE MENopAUzA, srERtLtrATE se de $tFR|GtDtrATE, - DEcocro m6ni defrunze busuioc beamacerat busuioc, de dimineala, stomacul pe gol. uscate sefrerbin deapatimp zece %litru de Cura trebuie minute. care las6 duoJ se linutao luna. acoperite cam srRES se ia in frecare timp de dou5saptam6ni, -r s'et deo'a. oea zi, Se toa16 canrilatea cdteo tingurila pulbere busuioc. cu de Planta alutata inaceeagi pentru zi, stimularea [actaliei. - se controtarea gi emoliilor staritor anxietate plus, -GARGARA fotosegte de in decoctui de trateazb nervozitatea. busuioc, bun foarte contra leziunilor buca[e. - se poFTEt MANcARE beac6te o cani cu infuzie - MAcERAT lasi [amaceratin mt - se LrpsA DE 500 detreioripezi. deaoa car 100g deplanLa uscara sau TULBURART DtcESIE DE marunlitb deoptore, timp dupb se care AFECTTUNt RESPtRATORtI strecoarasebea. 9i coLtrA DEFERMENTATTE, tNTEsilNALe anlotAnl - se gt coltct - uta-in500 mlde sepune m6nd u[ei, o de
consuma cani cuceai busuiocinaintefrecare o de de masd. gTlAl? Oamenii gtiinliaudemonstrat femeile de cd lSuze defrcienle lactafre rezotva pot cu de aceastd problemb beau dacb ceai busuioc. p[;s,ptanta de in reduce flatutenta. ItrIEillffireex:iieiian! u:tt. iude, august. septemDrie @$f$@s|
. ' d rUrP i r rOo C c o l r r ) O ir-'1 L t - U^ l nU L r t JC lO i t ^-(\"-:l^- ^.^.'l 1 / -tt^ .^-+.^-^1.4 r u L I t ) u t t L l a / ( u . L d 5 t d t 5 t L ,5 e > L t c L u d t d . h t t c r r i n e I r c e: t

I I I

Este pentru pentru bun masal, inha[a!ii,


d.:r cp rdminictlppTj qi na 6-l^ J, PL rotg i^t^, -i il lLUt I td.

20 21.

picaturi. trei pezi. cite zece de ori pentru afec!iuni digestive.

@1 ffiffir|@IMr

nrcclicinal Encickrpe diaplantelor

BusuiocuL-cerbiLor
qA mli \n rno q m rqopl dp r. ,ma q pqtp :nrp, irl r

( I ]I( SE AD[4 R[AZA NISI

pa g T i p n - p"i' r n. F" ,r l' , 1 ': . ]l n l r r a r l l d l J L r d l d t e d a l e c L t n l o f- l N F U z l E - 5 l s t O O d . p l " n 1 "- . d ' i . . o r" " r 1 .d ^ t / \ q n l l - . l n i f r p - h n l e> e [ o r i o e . d i g e s r r T - ' z e t o c d t e 'lo - l e ; u .-o l ; ' i e r u r p l i , t n i

mlros menr0tat.

;^t, ,.-+;r ^;^1tr-^. r^ ^ r,^/^r/i I rrul! rl rlp ur I r r r rr u r - . r - - r r r L ' I n r

intern acest cu s sebea Tralamentul


-,on; ,:l oq'o ir -trp-1'r rj-ltcA. . il[ A:t i. itl.lNl lH,qTEAZA e - ce bea; Ire cdn L J'TfJ7e - C O M P R E S)E o { , L ' T ' L l r p d e p l a n t aS tNFEcTl GASTRoINTESTTNALE e da trol nrino zi
I I t T T I

- r - h . r r p n o T ' T ir- o r ,r p . e n L l LS e b o r e .
^: ^ ^^,,i 5ldt Htu ^a^^r^r d tt tdt !^ ^^^^^ utdLI ut.

DIAREE DISCHINEZIE BILIARA gt UTtAzA RENALA B|L|ARA NERVOZITATE AFECTtUNt CRONTCE PANCREASULUI ALE O B O S E A L AE X T E N U A R Ee ' o ( b d ' r r d e 5 p l o d T r d : 5

- D E c o c T2 0 0 g ' ' L l 1 ' e o p b . s J O ru . r d t p 'n <p fiprh 5U0 ml dp ;n.r trmn cP 7e,e .r-.--.onorilpr_m -,^ r. I
I r r ru t r . u u P d orr )r toro oLuv

infuzie busuioculcerbitor. de Au efectreconfortanl si


TOV OnT:nt

o. ea Ul :le' LOeOr :e bpdI Od-jr atl iLal fi td iT .:ree;s / d( Pq- r';-lrett ' t r (n r d r d I r e r l r r .l . i i l t rd e S L o r n a t s r'e' I j 1111p- " " 'nh-L,:-e. btne sti-t lonr' " . . - F 'r de

P A D U C He p r e p o r A L T d 9 5 ' o ' I r e . s L i O .r l 'I "rp'.b , F l n c r . - i . r . 1 e < o r 6 1 [ 1 , : c _ L u l ed e n j s L i r . e


c ,^r, ^ )pu - ,,, ,t ^, -^^ o polul. )q u, 6r ^i^t^ ptrrFd .. ,^, ,t. . I dpurur u o' "r nt F d \ t | o t u Lit ,u , atn r r

insb nuserecomandd bolnavi de ca celor


r r p r o r . J r ' . . ' n rn l c r ; l ' l a f n C i C e [ O f
. -, p . , ,f ^. . ..1^ -^-, , ; I d ^ \ u l H l o L l e L L r l . 5; l^p d rL^r et - 0 - l a d . .

- -tr . s Fr o s n t r o a . o a 1 a d o t o z i . c a n d e r i j ' e s r eb n e . - rtNcrunA p-^ lamace,al zile.'n zece o s t - co I r 0 m l d c - l r n n l r - l n r r n.o J ' r u 'P r o' - 4 o . lzerepiL"rur GRrpA [ar-rh"lori.u tincrura curuRAr, -, rL I L P , t r s h p a T r .r. r a i e t n L e . 1t gi miruntlS Lafrnal. strecoarbserau b se
AIEN PLanta seadministreazd nu fem-.lor fIEI pentru provoacS insdrcinate, cd contracfri uterine.
@Eceaaeriand rure.seDTemorre ![sf!!Ii!![

l e c o r e0 ) p r i r ' . d e L r o r i p e z .
lemeio de ozi

trEffigM

--

lt' nlcri ncrcirtlleCia telt'r' ir'ii:;r lllllrr


a:-.j

t*is#
pentru curd vitamine, o Foarte bogatein caisele bune sunt dar9i ame[iorarea urmdtoaretor* deremineratizare, pentru probleme legate sinbtate. de
: t

_ FRUL"ITPROASPEI*. CUTACU CAISC


/-^.^.,i--ti,, \oPlu il | rdLrv l^,,x uuuo -x^-x-A^;) )oPLol I lol |J ^-+^ s)1tr

i l\ti[i!]ir, \,i ilMti'1r,,seconsumS c 1 kgdefructe il t'r rrzi[n proaspete, dedoui sSptbm6ni. timp liif Ar'li - fructele nervos suntun tonica[sistemu[ui 9i i'rtbresc reacliire apirare organis-r;tui. de ale sporesc proaspete. fte F,e imunrlatea. se faceo cur5cu caise
)c ,*x -Ar^.,LUt t)ut ilo LoLcvo -;t^ t-.\^.t -AF^ ^ -Anx.-l^.ri.^ 4ttE to tor tu LoLq u il ror ro uq Lor)g .i-^i )oroLo ,,-^-,^ n^ uSLdLC.UCd)Ct {^-^i ^^.-,,i,.1^-.r.^L, Lcuu C rtrd. C rrrilcBrovruior

indicatb alespentru mai detoxiftcare. da.si nenlrrr reseneTaTea cetuletor si -q^|^itl ^ t^ " . r . - . ^v-t . ^r-r ^ i -| r-u, [ u iS u r tu n ^ 6o ) . t c ou4o qo remediuastenia intetectuata, in fizica, bun
I tEVr UZO,

. L ,qn c nU U Jc n r r x L J. U \a SOTO )

" i i n s o m r i i .i n
Jl

1lr.s dir frrrcren'o;qne-ezdrobite s'


^,^^-"-+^. ^ preparale. 0 ^ - - t ; -seoD!ne masca cd^ pasLd.^ h + o pentrutenurrle cu foartehranitoare pr00rerne. - seohrine stoarcerea nrin
)ou po>ot tro ^-;-^l^. Lor)Etur -^r^+n LUoPLq. tre ln LJLv h' 'n uut I

ir-r ,.zr r-,arer^relnr .l devitamine. # ' - slr^t r^e hrSnitor,. i inprote bogal e - srrcuI caise gra9i. = :,.-:,: ta toxine[or. 9iacizi de contribuieetiminarea ' .h: , r i " " -SeODllneprlpresa'ea \.r; ffi "':l-58 r-^+--^^^;,i.^^^rrF^.,., - A^--i.^ ^.^-.^nln tsLe L larece samburitor a decaisi. folos rdL Ldr rpur rdr rupcLdLcLU5uLUULdr)c Pruo)PUrc.
[.i l Ii\;:ii ;iirbil\ i.F,':iil j illI Ii:\ii.i

cucaise. o c;rEdevitaminizare : L:i,i:!i:::i..:]','. r rq dupi o boata indelungatS 9iistovitoare

- s6mburii caisdconsumalicu regularitate , :ri.!:-r:+ de previn dectan5area acesteiboli. gi fiind Caisete con[in celulozdpettin5, 9TlAl? recomandate constipa!iei. contra

-^i -l^il tot otq) ^ , ,+x tr

l^ ^^-*^l;^X il | LU)r iluLtLo, h;,1.-f ..^ +^-,

^^^+r,, Pgr rLr u ,.;l^.

'-.-1; riloJoj. ^, )t

-^.^^ LUt I tc

ir afectaLe rid;.i Fotosit tiecare de


-^r.; )coro. ..^ or c .^l i,,^^ oLltur tg .^^^^^.-^+x rg6gr rErorrLo -; ), pl,ac,tirit:tp: mpntinp niolri '' ",'!'' " l: m:o:zinale do nrnfil Sp si<,pc,tp

H;il'*J

E:*t-ilji

p}*;:irii ]l ;Tlriiii.l;:l;l

tg

rn

r,l*rfl*f'
relc tsleuradirl-e n6,aot r.a t: ap-eciate legume. Esle foarte in bogat vrtamina9ipotasiu, C contribuind ptin din [aetmra-ea reo-S; tox acidului d r orgat ToLu uric sm.
^ +^.ifi^ cJLr50 ilEr u t)it td ttLotcLt uuo)ou t,ct .t,uptdjtt.

- no linoi r:rl nfi co nnt fnloq qi m n r c o v i S p f r e r hl e s , m p l o . . o n e - p , : z ) s str .n1sr r-narar .r es i. 167;l ;n9:forti rn diooct iio i : . i ; , ! r . : , r f , : . , 1- s e f i e r b c a r t o f i i g r s e
^..^,,i -1,,^. .-"^ ^ i-ri-.1^ ^ .-P O ) V O 4 O .U U p O L O r r > C i l i l r U Y p O ) L d ^ h + ; ^r J L d ,+x + \ / u r d df ^ ^L - + - . d e t u ^ 1 D d g o . uuLI uc u .d o

ffi

i:r

,j,i, - seconsum5 foarte multi supa cartofr. de Este


i n s l i l n , : r o . , . r . . i o rT : n c p \ r r I do nnrrqi n i p r n rr l i n r i m n r

unei crize diareice.


i* i . ; T i ; : i : +: : , i i : r : i i i : : : . : : : . . r . .I

Actr"a? esre renediu,npotr,va pd)U -n


-^^; ,^.1;.,;l^; .1..^.^-^^A,^4 ^, ^,,-:^ lur lur LLrvrLcr uoLo)cLU UiltdLUpuUl a -'^ -^r'. c,ir n or hpn l,:nlo rq P,r rrpr rl bu.JU, uJ., ,u uu.)coPlLoPr

- Se mananCa Salata de CartOfrCrUZi 11:i"r:rli1rr,:':rili:1::..r,

^l^^.^^.;.^ 1.. \. I rnrin-n,^, -r L ragi frerlr. sau )r )q to)o Jo o( r,tur tc4c I o I i I PrguoPq -r 1': r' rir.i! sebeasucdecartofi cruzi. acegt avbnd a r un ar ii ln ,u L,E^, IJ c r c v c L o - ,u^u-c u q , - u l d e 2 I o r i Pr atr /i -\'pr.i,l-ohr riq;-pntr e'e,' , icatzant anLisepLir rpriznp ?i j.r; - se e ;:jrl.ti:ii.i -:;.:ri-.:r beau 300ml de sucde cartofr c a r f l p o m n n - se f.lce r.n n,r de can-oft rtr-o rTp d -nr^eara. cur5 L.ei de sdptd'ndli 't, \:"t':it sepuncalaplasme cartof cu ras, crud care are dn'eslecd ,r branz"de vacisi ciLeva ^;, ",-,. .-t^tx"-i^.;,^ .t^-..ti^^.,^ c o"rrn r "-'i- e l a lri r l T i u . l n lie - n o h e n t e . c ro)lt tq ! ot q i r' P|LOLUr Ug tor I tOC -t Utt Uf

iii

r .i 1': :i, ;il1 1.:,r.,, Se pun cataplasme cartof cu crud. - se pJr c"tap a5fle c J car .o'tiagi.
s o n r n f e l i i d ' or s r l a l r , r d n a f r . n t o

qp .1n ia.: np mi,nilp -qo<Tnrroloo

- - ^ - a r u r n r p l'e o L- i o P or L o . u r yi ! ! m:er rdier r:rrn I

f l L n l ; - n o e r . , t 1 g g d -e b u - s i p e - u L _
-"-t-.^,^^. -,. ,,; LroLorqou,rut ot )ut t)duto ^, ^..^. +^ ilp'uvuLdtc

Al? ST Penrrd sLapd p-rr Lele de neg'e. 'reacd 5e tenul o felie cartof cu de crud.

deaccrdente casnice.
lemeia de ozi

'

,i,'.rl

=,(
A a p . f c , I ; q n p a p n p a , r c , t , : ni n f l n r p s'r" ' d p r c o r ,' l.i "m ;-i l , l"r _ i-r r p" _ z i p -a a n f. l - iorL L U tl U tlo l L c ^ ^ , . - m i n r i n a tLn r n :uq- r rI. f r Jr eL pLp U v. F u I L. r Pf I olq lc PuLg
.-t^ -, ^,^^,,^,-r;.^-,^^..1,-^r^.; ^^^.-;-i^+^. ttc ot4dt tg )t gt gt6tzot tLg ) )dtc du ll uPt tctot.t ttt .^ >q

ii=r

. r , t r p t rd e T t r p ' t l tn p l a T i i , o . t I l t l t o L I O n " b e .

;i.;i::tl t;r i:f,ill.jii - se toaTna canacu ;r o rn.r Frer hinlenes'e o Lnprrri lrLnze cl uscare se las; la rfuzar zecen inute. s: L>re ouna oenrr bronsiLa. bea; ca-r u Se
2 ?rAntoazt

: - Se fldt]dl-lCd

fructe.
,t .ii /i| r: rti',r. I i i i i r i , i t , r i , r l i i ,: .i t l r i I , : i . l i t t , r.-rli,t,,t_

PCZT,PC

r ., r rl , sefacede doudori , -rO O ^r r-rU,L|T,O L - -S^-T .O-T- r^1^ t e i . 6l L

nd--seinruzia sel"r folo, de - sebeo din pentru tratarea rsr uscate. bune Sunl teai fr;nze ale AuproprieLaLifrunze
I9 r e r . r r r i c r r . . [ .1 o r t . r1 y . q 1 i 6 p < g l,f g lj r i

ale c'rcu.atiei oeriferrce. seurneazi daca - sefacbii caraplas-e sche'nd tratan-ent ooi de c; cu dctrdsld 9i -oi ^ tio' !u^ L o J t o t t q . ri l"o'L o-t -i l^ t^tF L l i m b u r 5 t 5 t e s t e c i r c u l al,tr1 r r1 . ^- t^ ^r p - le +L.r^c;r- x ^ +_ d ri' ,r d l l . ' , ^ ^ xli i " e L sdp g L g , -nn, ,in i ^^. F- .' - t - a/^ ,^+it,nc dornnoocl - pesle [ingu-5 irii o cu lcl lLoi orsoLL'u )or lSvll oPq
- serndn;ncd frJctedecastan c'udtr q peo n s , r i r s " i r. r ed e r , r s l d r e d u
^^^--, - ^:--, x -^ -^--^". ^ ^n! / | a-:

bacteriostatice. .:...

sicelerhp ,rrndp I 0-l 5 m;nute. Cand


-^.i^^-+^ .^ f.^., ^ r.d,
dr

. ^ .- r^ r ; , - + ^ lULdLcd.

- c i r c a 0 0g d e 2 fructe frerte. - sebea can;dernfuzie preparati scoar!5 frunze iasa macerat'in mlde [a 500 din se o . - -^ttt*- f ^ !-..: -.-'*ran;. se idu drLUUr Lil ilp uc uuud >dpLd I decastan.
25-.30 n r^i . r''ne z nent'J lralarea do

nueste ATENIIE! TratamentuI cucastane comestibile g persoaneLor recomandat drabeticitor supraponderate.

-f^^+;, ^; ^'.^-^i.a+^.ii r orgLLrur ilLUr c)proLUr il.

,::::,

"i:' I;4ir.r..r'i. ir:.;.;'...,.., ,....',,,' ...,.rr.:,,.. .,,.l:',.

..,,:rl,

:.::,,,,,.

:i"""'

;.i. i.ii.,i{ .]tr j,."1iiJr l } ! , It ]{

r;t

1*,1"I r;

il-mn**r: strLL:m*s*
, l ^ . ,.^ \ L r;. -, fl . . c ,. ^ F V.I.'.d^C^I:e -L "e O.elC.drS d t Drd a u p " O p ' e - 4a 1, -;i il^1 rd-n ' d-l^o d,r e . d" S qrn:Tl: :roqr , - . r r i n' s o'n r p d n r i p n p m : t n : c p i n n ' c o' """

.l

.i_:

lli r

.t'ti,i i r.,.

il, .pqralO0sdp

!1:l:'l;.,.

r . n n , : T ^ T t rn r n n r o l e r i f o h r i [ r r f o p , n"

,-r-'r

ii: ii ;ir],irtri i::!1i:i.ii,n-{i[ *i

4J i!l.ijlliii:;: s ffi s tr;:!:4i:r-.ii:liii:il i,iil..i;.] li.rJr: t:nI /'qF.. :i;r :: -OenlfUaiectiJ lee rJneldtendi 5-S.

lScinaLE seLoa'rd -nL I r. :coar!5 J00 . deal,-oo[ seldci l" nar e ar I b zile, a p o.ie i o . r Ol 5 p i r o t u p ez ip e r t - u 1 varice - . ' t ro c a r j c u a p S .
, ^fi^.h^^ ,^^,,.<. ..^1A i^;, rr r --^i )q ils us u urr6u o LU JLUo, to Pr)or d. oPUl

-l pertruoai.ocd.e calL :e foloselte


; n : r i i i o h o m n r n i z in r

-qesicn'l^-' - ' lo este tratamentul extract muguldecastan. bun cu din -L 6J-L)LilUl numai recomandarea Seface la medicului. nele lamagaz cu profilnaturist. # i.Ji:{rr::.*- SemaSeazd afeCtati extraCt f1jfii zona CU de se nbr-^lepte

mori S 'ri.q!{la: s p i ; r rl 0 - l l n e ; l r r d p I n r r rr , . : n p z

a r :n:

ar t f rt tnza .to(7 . <a )LruPriLJU d)d

-, -;,^ -^;.ir ,.iA^ .1,^^,:-^ LU I OLCVd PILdI Ui I U- OILUU ) )U

sa se odihneascbzi.Setoarna o un
n . : e h p t d p r n t t n n i t J r u r- i,l L P E ) L S c t r : .uULLuu -; -^,t-, ^ \ 5 u U o - t o 6 ^ .J+ ^ ^ h - i l^ . ]U C d D U ' l C A T l- I e Pr Ud e rln' " ^,^ r' ^A ^ d,+, . ^la. "\/a A^ ^.^ uuuo ur'. to ru tr6oLo. )q ro)o -u uc u'u. q --.1' ^l^

. senaseazb p elea _5or capllu cudecoct scoa(bdecastan. din


s . - \tr .t tTaap ne:rri' r-in'' r'i !tr qra:T : d

pert-Lno ra zd'edLerperaLurii. ltrvoie. ^TtrNT'Fl Mote-i prre lLi-niral" easla^rebuic le de I lolo,ite num": -ecorandarea [" medic-tui. AcesLea gi con{in compugi foarte toxici

1| ) L-r "-L'U'r o t , g

t, ^x --.^ -^ i^-xt,^.t^ uupd Ldrc >u I rLdt/c5Lc


Jg

- ll LdL 5d pud

st, r ln-r,ire - hire rcnnp-ite.. bur


ncntrr rrrrl:ro: homnrn zilnr \/:rir olnr ^^^,-r'^; tzd I tt l^ Llc

PoJLtcozo

ir curiul e

n'r.r-r"n : r'o c r p l p - o "'" r


;,,]j'l,

lemeiadeazi

lffir"ffiffir, flffi-ffifi

ricicir:trerliilr :tclr { l"lr_l( ]1'

L:

il*rotrffvffitro
::.,:::i]

:.,.:.':-.
i:i:!a

,il:ili:t:ll titti:,: tiittfllif:1.1 .'.ii:: llri::illlll.'

pentru sau Cunoscut degrabd mai rolul culrnar cosmetic, sau castravetete ur bunrenediu esLe naLurist.

'a -^ ^r-^--x t^^,,---,, ^^ tx ^^

rSzdtoarea ma.ric6. burpentru cea Iste detoxifrcare seconsumi daca frecvent


A^-! ^' v^i^- -'^n -: -:rpefoelpdan . - _ r _ , r r_: -r,i. r iJe U d L d 5 U U C d U I t L tU J U U 5 l
ail^ uoLs ^ ---X --, ' l^,,X u Lor ro )ou uuuo ^^ PE -; 4t.

500mtdesucin fiecare timpdeo lun5. zi, ri;:::: t;ii(:lr - eSte bUndiufetiC, i);:r,it Un dizOlvant aI PL calcuiilor Seprepara amestec 300mtde renati. un din suc se aolic.i i srrbt;ri caslravete. fel de decastravete, mtderidiche-neagri lingurb 100 o cu profunz,me. CurJLa LenuIir hrdraLeaza 9i .tie'e.Secors:macdmdo, pezioir ac preparat. e -L O, -Lii{l t^rtt^g-o- 4 d . ii l^ t ^ tt u ), ,- -L o- u - ^l t r d- /-d u t- .Lt ; i;l l i , r x ^ lirri est ) p i (^t^. ^-+^ ;.;+-r; ^/^.li-'-^^^, ,l-.i Cu-a dureaz5 ninirnumLuri9iart ebui o asoc:ata o c; ilLOfr. rvlqur!ir o puputoto tutu)u)Lc
. l ; ^ + x ,v,g 6^g^ +t- , i - ^ i ^ Lo
urgLo $: &{ ot to, I '1:11!:::rili:ri1lill'rl 1 l,li!ililiri\1i iirirl \1;lil

, r;i i! - in Salate - n o i- o n r r lnU J nT< i t c, . lqnr ^ hliU r-O.L-O^ ', 'L ! u' V h J L J e ) r , i

r;stravelolenentrr ..lhiro,a r lgpglgi. ' , , i: : : : I : . : , , : . : . :t,- i n t T , o c a n a c u a p S . s e


fiorho n i n r 6 u 't r U r u t < L m iI n l lo, L c d o or i !r J o ' lr Uc ti^i lor -^ ru Js /X^^-+^ rors>Lc. PLr ^ re f rr',nln LO)LldVqLg ,l -^ )q ' er rla uJ\ oLs. ^.^^-"-+, qPoroLut P

i r i : i r 1 : : i r i . i : ; i \ . . 1 : , 1 , . . r : 'i.l : i r i : - S e b e a f O a f t e m U [ t S U C ,r ir

decastravete.
' \ t i j l l : : i 1 l jt,t. : r , t : : l . : t i l , , , t l : : ,r1 . ' : . i F j r . : i |i ] iS e p U n p e Z O n a .f^-+.-i or rLLoLo - \+r^ --n^ LoLouro>r I u LU )uL . ^ - i r : ^ - - . L ,- . , ^ r ; pr udpSdL uc LdSLt dve!t.

he:

frind rornm:nd:t

nanf Lflu \^rlm-r^E - r r r oll ll-l

tusei.
- se di ne rizilnareamici ln - - ^ ^ + ^ ^ i , - .-'^" ^ CJ0Crerna de f,rti Sefnloseste nertrr1lilr616196 tenuluicu tendinlade ridareE bineca
--.-.-, ^l^-l-^

,tr , irli.r; 'rii - pentru ci are fOartepuline calorii, i este recomandatin majoritatea cure[or s[abire. de Pentru STIAI? tratarea diabetului, sasebea e bine pe in frecare dimineafb, stomacutgo| %cand cAte cusucdecastravete.

-^-:^;^-l

EL PICI rLUt JO )q

,t -', -^ ^\-+-^-PO)LIq4g

r- frisidpr LO ...o.--..

w:$i::lry:ry

':, ;,r*' ,r *' ,rir''rd.'

ffiffiffiffiffinElm

nciciopedia planteior medicinale

CSLtunas
pentru mai rolul Cunosculi degrabd decorativ datorat frumos flori[or cotorate, c5[!unagii conduragii, sunt sau cum rrrrnsc. 'nYnn.rnTrr"rrn rri ' ' Y " ' sr adeviraL oLic antib raL;ra[.
r l:::, :, -

pROASpErr ptantet se pot ate _ FRUNZL_I

'olosi satate, papadie in alalu"i teurda. de toarte sau satati verde. imporLant este ro-P^L+r, ,Lrit , r J r - io u, , o L^ + ir ,r , - a n t i b i o t i c a ^o u g ^ - - L r u c r r u
,ri rla rir,n ranr .xlF,,-""; r q L u r u ) ! u L o u t r L o L r q ) v g ! r o"l1 ?.t,. t o l ! u r o ) l r, ^ , , - F ^ ^ r ^ - . X F ^ . - ; l^ + ^ . + ; ^ - l I l U d l e L L e d l d | . U jd ' I L U 5 L ' l o t a 5 l n l c l n U a U

I il

rf'rFECTir - se beau1-2 canide rnfuzie frunze {?hr\r,r\r..fi de pezi Acliune nrurrr';ror*ln - infuzia florisaufrunze ciitunasi crlNSriFATrr din de areefectlaxativ. qr:ptnalor AFic;iuN' ApARATr,.lr-ul -in cazuttusei AtE seci neproductive, expectora!ia. ajutb - inainre spblarea pAlruLL,! pdr,rlui. fac cADTRFA de se friclionari tincturd cd[una9. lasi sdaclioneze cu de Se
'I 0-l5 ^ n l m i n r L t p durprun i 6u , L p qLp cP ort lo4 - i . ' , u t . ; . ^ L tloxL+ )^L.s+ ^ urL. u u 1p J J Js s
Po ?l

efecte negative rinichi[or. asupra


*. li{FrJ/,.tF rrilnr *i i,nlii,lfF- se prepara iji:

lisandu-leir^fuzar'in clocotita la apa timp de10-15 mrnute. -o de -.ttrur;ri.iRAmdna floricuseminle La ir de selasa nacerat alcoott,mpdouS
-x^+x-l^; !,,^x )dpldr I rdr il, uuPd ^-.^ LdrE -^ trlr-^-,x u >u I rrLr d4o. ;-. rol

in tinctura trece sticlule sepot se care


nXctr: timn indolr rno:t

cuinfuzie urzica. de

ATENTIEI nici Intimputsarcinrr. adminrstreazi un nuse pe tratament bazd cdtluna9i de

':

".:1

; li,i r-tl,lil

;' ii ii'i

+'-'"a d i

'1#"'""n i -*,.' -l't

1*-"# i""
\ ,d
,i+--;^^

il'l;:1
-. | re d,ele ^ ^ct Jcd-e O-gdl STf LtU tr1']d1. I

Aoero n iru ralie rar*rii tiri.a cor! re oaLe a-i a


I ru e ) |
^ -i -i-^--l^t^

-lkodofir.rp\aria - - ..- -

rlu

"'Yr: dldll

- s e l a s 1 z o ' e - r u l i n a a oA d o u a p S. o , i s pf e r h 0 | r i r r . r ed rr o jc a e . e
- se oedJ 1 f-er zi. L;r p d. o orp
r I nrn:ri l-.. .^^ ,l ^l-.,;,, .^ h^ . , > t t r r u d d . r d \ u p u t u u ! i l r u L5 u u c d L d

^ -il^,-^ I U .d , I d L T L U

'-^";^^.-., ^^, -t-,.-, ^A^t.,--^ !^ IIIBUILUSULUU IULLtrUL'LdtId.IIPd

cj o*SdLll

t^A ., . ,a, rardflpTe. r, U, Ll'JJLL

r A l i r s , ' r n r d , l d e ft rr r e reprize. ' - a r a rt e r e i l e d t l ib ; b d l ; i " r e o u p r o b L e ^ r 5L e re asala*aceraL n atr-ooldo .j c L .e o I ce1 ri.il"reellLr5d'dLdLuro I eidet iL ni, io"re .\ o"p. L^ or : - ; ^ d; t i l . ui ,u^P" o. I. . . ^o. ^ c. )r f/ )^r .t ^i (i r x | r - t - . tA . r^ e t e o cr. hnsat v r r-ni..r derr ,n r-nit-a Lamina sr LnereL . efect crcatrlzanl. - o n i1; sdudoL; de crergJ,o . s e d o l i r g u L u p u l b e d e c i t r " A . u t jl " - . ' -" ' ^ " r r o b l e m e e s l i n d l e . 'r '-\r ' r r n l oi n h r i t m r i - p f i p r h m n d o 2 O r LtoLo cd ur6cr Lo o oLcJLUr P n
i ':a:i I il-l|]i i.iirf;:rr il" 1: ...! . i ; r - r i ' i ir r : . i . a i , : r , : . ! i , i i - rt!. i i i t i i ' i i i : + : . i i - : r . - s e b e a i n f i g c a r e . ^ ^ . ^x i r ut u - l; ^ ,l | L tL u .L1r,L r d - - d^ u 5^ c ttf-, l e d 7 d? 5 e L. , u I

u cirnn do rifin.i

se 'dce o cr 5 de cirir^j perr r


-^-i^^-^ :-^-^ ^: -^,,1-^-^-^

!oL

ro. Lo q oluLo ro q6s - nrn|o,erzi V u-uuu/u

- seurge r P r loc-ta'ectaL rL rlpi de ' ! . r . - r- t r e o t e : L t u r dl 'o r t > e . i ,r q


n ! n l n rr o rJ i c r r 'r u A .r r - t ^ -L ^ r r o U V ,-, ln ' . - E o l, - ^ - U J 6 n rm

tasala ricit. - >en ociti'tr rr -Lctele u:cote. .ri: r..;': ;. - Se ZdfObeSC ;r,.;L ffUCte[e n n"." \ 'n e e i-r - r r . . l n b l n . l S e r " r
ho: no nrrr r- | rrno zile nonrr

remlneralizare.
lu/ / 0 Oboud. o f r hrio L do u u J rri. .n \tlfl ! u o r u L rh JU C^ .Xr^.+^ -; .^ . t , r p q a . ty ' ' . o r .r F ( r r- - r r v !n ml' r do r r n u q n"r- 1-. r uL u.q 6oL L .+'^.^-.: 1^

rhiminior;n o Uteiutde cdtrnd foarte pentru este bun $IlAl? s t o p d r ec u tl o r o r b s e { o l o , e p t e , ^e t i c a . or d neo r -z-l in.en.e i-dica. r- caalurgd pen slres-[.

,,5UC!Le.

lemeio de azi

ilffi*liiffiffHffis +.t"Tffiffi

*.;h-.

.ii

.r...

nciclcpedia plantekrr rncriicir:el*

ilffifurmf,rtum
T
f -u rr n U J L U'L oi c r c u u h nrru, tm r cl to d c ncr r t- Ji ) r r o c u^ u r ir.h. tot uo -:f-l^. I rolrtut, -i. ' -i^LdLU?l t,Ld

n -oste nlanti rrr nrrlernirefectsedativ.

. I i r l ,: . ri 1 r,1,,.., i ' , .\.i. ...r - cp nron:ri din frg17g 5i fl91,

j,tr "a

.rscate nl,rnl Se beaucam 2-3 de 5 pe cani zi. " . . j -0- 2 0 s d e n l a nrl r s c a t i s e t a s a i [amacerat'in mtde 100 atcoolmedicinaI
q:r rr:rhi rrimndplr.zile .a J / r r r . l _ cJcr torl e>trtL , ) c Lo f ir rl L ac-o l4 I ,r - o

tr is
in-X,-i^-+^ I r5dl L l rdle

,rL: i:i!l.rci iril:?i;-iil.,:r *Llirll{i : ,


.x 5d -^-^^ 5Ldpu ,-t^ ue

'. picirur 69lrsier pezi. can 2O-250e pentru tratarea afecliuni[or enumerate mai sus. vrin;: - Fq1.Jr'l;r - sunt folosite medicina de -.Y ^. ^,,r O U g r L U L r O L O g O- r'U '"e.ilo- d nri U I de PUPUTOT saliva!iei. 9istimu[area
- o mini dc nl.rnfi qp fiprnp rrp r r:rp

.; .^ +.^.^ i^ .li.l,'+^ )r )tr LrgLq il | )LtLtuLc.

c^ Jc

:-', tdu

de aburi 200ml de ulei floareain de LUi. 20 soore Dup5 deminrLe frer de be-e.
. -r'-.^--\-:-^t. ^.-\^. .^^inipnrp J g r L L r g o 4 o ) l J c L U o i l t o l t I q u . r . - . - - . .l _ c - p --t
h ,^ ^^^l/ , -.--i # ^-l^i .,,+< -.^1..,-.^uur PUr Lru I rd)dj. | | ruld dluld td tctd^d ud

m r r c r h i l n rn r n r d : t i i

30 31
r1..r d!.:!-!rir-r rlil:Iiff;$l

STIAI? Pisicile foarte sunt atrase aceasiS de pta^15. areunefecte-foric care asr,pra [or. Daca ingurg frunzete pis [ecapdrra teazd ei. c un perioadei rpereche-e compo.ramei^L specific de :l'li,li:il1: f,,T,ir,:;;i;'. 1i.]1:,,,11
ir:.,::l: rri.lt',rt:l

flr i:l:L11,.

t l1-

11

!'tli

1 i - i r . r, ;1; 1 \:. . r l il i 4 l ' 1 1 1

i]1:itlii.i{

jil,.,l;ii-;i;;li

r +.ljrlit

li.ttl'#, '\'
,s
\t

-t',1"i

fl-=#,

t--o{#
I Ur !il ruLur uu6ot ..^--l: oLco>Lo

i-l j Li.i
^1.^r \ (-^ ^ , r.^^, ^ -^^r,,^,l.fx -, --^^^ptor tLo I g tu Ltuuu,t LUr r u tudLc LU Lor rtrPo-

- , . . ^ . - , r , r ^ - . . r . o ^ ^ u ,Ii s ; l e i u r i e s e r I i a l e l a c e d i r , A uq L I r r
;^.-l;-^xt, - h,^ t-.,-+;,, riulo rol ur uu rto^oL v.

ptant; r!:, :r - peste olingurdie ,*"i


s, rrd-Jrlrla.se LodTnd cala cu dpa o
h ^ | E-t. u i;l .[ 'E ).t ; . J E t oaJ.cY c - l;i .l L r' z o t I tli T ,-

l'lX::'...t-*

. ':'
,i : - ii lr:r:monr .:r - este Un :':til-!lt,*,1til.'.::,iiiiiiltl): l:i 1 - -: ' - ^ o f i r i o n f p L n,r.r u u d p ' U V U d L d- - d l ) pt l' l^d ! d ' no r eY ^ L ?

,;1 -I ^- .^-:- p d L d l e ::-.,-.-.-. . S F :. --.,^ e ) - p C O . f d d ,-: -L I I lJ e. U 5


,

lLi lm n d p

I.-

febra scade
- c o a r 6 n))f i n r -rl r , r d n r i n o n ; - r n dir rr rnd.l,r-snir-el. s {e1ic' dir carese admn slredl; n rl. ri r
naa a(a 71 I t5 nra:t rT

la:a lo ac:t9 se bed. - se 'dc folosinau-se e. i^f-r S r . nh ri r e r e n - r .r . zp x t e - r1 n r d l a r e a t t uror riri saud ac-ee r,r'i.,ii,i.- Se prepar;in amest-oC Cu ;lro -1, ,-p nrorr rm er:dr SoticelLlui c a r f p nr . r l S p' I r r i ' p z p r eo i c a u T e d
| .^ ^.1 ^^
'-

cuinfuzie
, l lil r.: i ,, , I r.:ri: l. rll ',, rr

pellr pr , . ^ ^ 1 ^ L e 0 r pe / , l ^ ^ ^ t . u ^ " ^PVefl.ed gflpe SdJ ' I F, ,, ,, ^ , -f^-r rle L r d . de d d | e L , J, r; ti ^l ,u rh ^ ^ - ,p d t l c e .

.. l - . . p f . f r - o i n f.r u pud n n L. - lrL o .L U t o l q > q . ^ 'o r 'o! .o ! a u, z i , I p . o )P d'o2-7ori no cintimini


: 'l'.'l'.:::,., 'l 1tllr' :.i:!: ' irll :-t::,:l il r,.'

I ll i:l rr:r

aTf\ , tT_F , qno. , il , o u iorprnm r \ ,,!) v -+^n-o 6 , 1a, +i ,,_ . , - , J , cr or-r c , urL r- -!*:-:-r----^ t d d u r L L iill > L t d t c d P r c P d d L c tn r n o h : z i d o e i n o n a

gasLrica. n mari. mJcodsd irira coo'utu. ca^tita!i


lemeio de azi

i;**t v#r*:j*
Este drntre mai una cele recente descoperinmedicinei ale
n : l r r ri q l o ( r d. lo'nl rpnrinco irnrhocr docnro nrnnriol)f ilo
o rl Lor trr 16gr -, -l^ -^^-+^, otc oLg)Lgr

^";^^-^r.P U l u r c J L ":,Olerrrarte -^.^,^.' trarle r S detOx


^t -^+^ lltor 1tr.

n r r p d n , , i r l r r r l p t os o _ d o _ i

tingurile ceai verde infuzatintr La cu o


-.^-i.,, Ldr rd LU dpd l^ ^^r\ -i 1.. L tuLU L I d )r tdSd-tu zet u

li!

t,lrri. i '

'-

l llr,:rilri

i, l rlil l_lilil.i

- cearut verOe are

^ . r u. p il l u L d t- r + ; h r - + ^ . , ^ p ^^ in X+,

d r i l u d L . e r e re .

:
-^ -.i+i- - -.,i ^. ru oPor Loto

:, - o cana ceai in zi. cu consumali fiecare


o) ^.^.,;^^ q Prcvr

. t ^ ^ . ^ f ^ .g. r ol L ; ^ '^r.rt . g o L o . . 1) .L . ,u ^ ^ r r L^U -L o - ro L.L g . -- * U u , r ,St fl . h.u ^. ^xr ucP,q o

mrnute Daca si te bucuri virtulite vrei de dce)tu e brne be, douicin Lear, 5d cam pezi. grrla:rsa. ru-[consu-na ir ainLe A deculcare! - p'epdra e dinceai inrtz ve-de [as-o sereceascd. ;rmoaie ir s sa eadoJa tonpoane L'fon aplrca'le de 5i
. - , ^^ f-+", a .-;F^ ^.-: Ps PtcuoPU )ou Ps roLo. uorrrcLro/o tnnifiri nielo: . ;l r

- r c , t. r t r ^ / , l d i o t r c , .l -j p c . n ^ l n r - t - ' a t1 4 t r - n - l ^ -L ' l LUI I LC)r Ot, ? C S | C O 4 OL O l FO, V U; lI 4: O l U E l l l l l - ^. ? -! r L I n n r r m o l n r ' n l l in lJ J I l r, OgO\lu6lOl lL.u

- doui c5nicu ceaiverde fiecare in zi


-'lll ojuLo -^ to ct rrrLorcd d--.t6t^t ap t r r r L u r t :U roL\ F J v aL L / u L r 6 o)rr n rar !r \ / t ( F J o r ! ! vLt v

sangvine.
, ir I rt I .r.rt,tr :

*
= rr i .:,.i::: r: ll

energizant.
Leaiulve-de beaindutr nJmacu.- e-e. se $TAl? " frir^d incompatibilcu zahbrr,l. preferat I Ede si zile consumiin timpul , pentru nusuferi insomnie a de

32 33

r.%=={ru

ii::ffiF.-EJffi;=

.::.t5

.-i.

;i

:E==

:+:!

t.

:,

*m;:r*
Noln.ridn
'-oPo---Jt

n'on-'rtolah

eir,'ioir'-dirinnr o'nminort

. . . ; , ^ . - _ ^ { ; ,. . u tct cututLol _r SLrecluLderJl.. i

- 5 e L o l 5 u r r .; dc r Le .[ > t e ' o otre d


h rni nonf r r inqnmnlo r n d i r ro l i r n r r f o r n i e fiind do

d5eneled.

- > ef o L en d e c ol,d i r f o d e r s " p ! r. o l e l.i p i ; | r . r e) eb e a c a r 'el t r . z ' r i c pe sebea doui. ir dedec t deueopi zi r o.
q

-p
)r]t'>u .l^,
^t,:. ^.;

riti
..t-,^-

a r t r .r " , 5 t S e I d e
^ . -(^d. r

. JL

L^

dUdJBd

d C I dpd

uur d

r-,/dr dr. dpJl 5e pune : F i p r r D r r n i r o d : i n r l n r n r )-t - tl o -.o . l o t tBir

- ^ . , , r ^ H, r,

- ,L ,,

,.^. . o - n o , i , , o . P d o . r o r f l g d e c . - r r c r r e . ( e d p j , c L-r L-.>^ +L. t^r- ^ ^ .i l1 ^). r x .) . ^ ^ x .> Lr O ,4.O r", ; q !q P Lo >F PO

inborcane. Calmeazd tusea crncare se


cF ^ t1o ,: F" I n r
r ;1r':: :i.:: li.: :i : ;r -

, ,i

!o

f ,i .cqo1g 16,9

*l

eapJtiioti reru-irari. -n[it-da nt.-r -n ( - - - trr nnrro.-i l 15minuLe. , . ug oPo. Jtr to)o o ilEl L L r _ in
r'; ;r!4r:ir r:i are efecl afrodlziac daci se consuma 1era-edirrirea!i.:e uOr>U1-ro -n LdIe
.-v-.
Pol ol. Prl

E;

cruda.

-.. r.,,^

lLlU lrul

- . ' .Oil

l)

.r | )uu

rrsrrli
ou.u.

- seiau10-15 iLr deLirurur" zi. pi. pe pJn : - Se COrp r: SIC ese de


^^ -^^-f^-+-fi PC 4Ur O dTULLOLO. :'.lli't.:lii\li

- S r lO - f e r e a p d: n t p O . l
-^-^ L.-^ rL: ro )g r' I ruor.' !.:.. r. ps l u c 6 F o L uI i .o r n \ o 'iu n .r

-^-^: LCOpO { :

i^,,^, -i,^|,,-,-,^;^ N I J Jr )g ro)o Po r, -y _-^..,r.., -.-. uu lo P- lL u Ilor olro

iii r:l i:;:, ;r-1.11 iii;il:r i;

par^aril I ero o z lo .d r'ur uloze,. irl,i. urt

, r

:t,n?O.rizaoenervipoate-stopaladaca -o ,tri^spi-a n c oer arpvo i oirrr ceopa ouLe, or in tdiatd doud.

- .p di n cpaninprizirnarpr mir-i.,rr s - r u l o l r r q p ' o l o s p s l p n em L r d r e d l n ds


,^^^l^, ,T^,r ,,^.]^1^+^^i+,,,.4^i^ ^.-^ /ur rqru orqu!oLtruqrrLgPoLurru-rr rrrr -.

- s u n lf o o t t e ; r e b Pertru
tr:trrp: mrsrpnelnT lemeia de azi

u-. ,.:' t--,

plantelor ciclopeclia meclicinale

t*rffinl*l
!
::;i:::,

t.:l::ll ,lir:tr,,:a:;i:r:,,,

..i

Este plantd foartedesintdtnita, ates padurile o mai in dinzona munte, de atituridegenlian5. proprietSli Are
r , r l m e n l p c , 'e n r i c p n r i r p

lFlFi,l:;t R/lDA[itrA peste o [tngurade a-:ii\t


. ; . . 1 x .; ^ x , , . - . + i . ; n x . , ,nrlr4 .^.^-.^i ^ r o u o l r ' o u > L o L o ) r i l t o l u t t L r L d . c L U d rI t d u )

tr a = = s

.AfiIf i ]r;i'ii lifi.rlt'tili-ltrr"t llrl,,lr\lt[::'1i-r"i1/\ iU il'ilfri Ill i] l,{ r: i li.1::li:i..,ai i :lr.,i r-ji.-;i '::i jil :: . li:r\'liiliL,:,:i rlli.:N.r.r iail']1irRii,'rr.IiiRifiNlLd,l - administrat nrnvncal p dp monsl rr r3l1g. sUb fOrm5

cand apa selasb macerat cu [a cateva 5i ore, dupa care dain fiert.Este se foarte h.rni nerrrr infer^l in'estinale. iile seprepa'5 doub din Lngurile cu rizomi radacind peste si uscata. care se toarnd cand ap5. fierbe timp o cu Se totul
rin lO uc au rln a n' +n, f, ^i uc il | utq J. uuPo -^ -^.i^^-F^ Lg Jg LoLgJLtr, .^ )g

de decoct. opregte hemoragiilecalmeazi durerile 9i


e l r l r . . l l r i , ' - i I i ! r , r i i ; i . r r ' , ir : ;' 1 \ i 1 l r i . ' : r i ; l L t ! { i i r i i le t a m p O n e a Z i -S I i;

locul pana cicatrizare. dureros decoct ptanta, cu de [a i:'ii. - COnSumi o cand dOud infuzie = ,r: a:r: Se zitnic sau cu
''l;^ ^l-^+X uil rPror rLo. q trii:Ll5,l,r* Ftr rbl.i ri i\t,li:

pentru beaneindutcit, dismenoree. " - semacind :t radScinb uscatS 9i pAni rizomi setransforma'intr-o pulbere frra. iacSre ilngurifa coua Se % de or;pe zi,pentru respiratorrr. afecliuni
I ii,i,.r:;i::,I . t{ii;iFLLi: peStedOUd lingUfi r^rr nrrlhere cerenlel -na.na de se 200ml
,t^ .-^h;, , u e r d L ri l u- ; 1 ^u tr-d 5; dr -o - -r-r^a c e r d t t m p d e r r " 5 5

:
*

- se ,, ,,rr',:,:;r.ir preparbinfuzie ptanti9iseface o din carpari dnr nrinpzi. dp rF


; t ! l r : r ; 1 . , 1 : !r l i r ,r r i I i i i l - t I i i , i l ! 1 i -i l; i - . i it " i l tl , l l ) i i , r . r : - i n C a Z U I i , ;

unoroliei desch der:octrdir cerentel e n..nnenfru se. rl esl T'"O spilareagi dezinfecLarea acestora. gTlAl? populard pentru Medicina folosea cerenleLuI a[ungarea farmecelor, btestemetor deochiului. sau
=i r.... ,.i;;-i:{:t,r .rji.::=.fi

15zite, care filtreaz5. buna dupa se Este pentru masarea zonelor afectate dureri de muscutare.

'l--'"-'-:^--' .,F."
- . +J. .ii. il. . l,l

D o 1r 1 6 ! r T A i - , . n 1 . ' ! o , .
h, - ^ - , ;t ttr,u ,. - ^-,", trolo o!\u ^ -,;-, !t ttu

. t e .i o a t l d e _ n t . " r t o r ,
, ,-,1 tor u ,^, i o-upro ,, r. Llo , i uul Lt

q - \ l r a i a r t r (i n : l l - q l pr
..^,,,;..1^.,^^,; uo )PUr otq)Lulo

nnca r: \ inrpr -r, arnnriotrtpo ,f^-^^. . , -^ ",-1^ , " r - ,i 1 , ataF) -aLo

r -I

tr t.)rLUO

- [ o \ ' o n r p '. r ii , r . e - . t t e d e Y"" '"clocod. OULO TOLUOP

,,, | I o' I o!,o

do o to

' d ( o Lc e b e b p u ; i l o rn a i , L e r r d ) o L F p , .

anasonuI fenicu[ul. sau

r 5 e l a s a [ a[ - a L r a r I 5 ' r - L t e d r p d care5ebea. . p p L - eo t g r r i intr-unsiculefdin cu seminle chimen de n A .) . . r _ ..7_ .t_..t t r - p i n i l z p - l p h i n p r d p ad p o

infuzra chimen fluidlfica de rte secre! Dron9rce. - ma ales sugar la


t- f^-^;t^ td tctttltt ---^ tdtc ^:--, + dU tdSLLtl

cp

ro

o | Lf r 1 p ^ M . r

terLe[OaLe

efrc entain calmarea colicrlor abdomrnale


A^ --, ^ -, t^": A^t^ uc!dE>utttdUUUilu) ,- i

decurtlnd Combate

- sepun doudngufcufructe I de chimen laincalzitin mtde 100 miere, timp


d p I r ) l d o m n r p d r r n . i, - r p - o - d - r o i .-.--"o"

simai ales

. e b e " i ' . t z i o d . r L i ^ t e r a : o ra r o r - i ' l z e d e d i d < o n , riio dnr i rini no zi

gi 500mldeluica selasb maceral la o


-.^ts,-, -_ " .+.,. ^-+ 5dlJldl dl ,o I o >ld ) .. 5u I Lfedzd 515e (trta|Y hai,;TO nnihirel .a/
' . s I

- sebea c6te%cani cuinfuzle


, . i n . n r o - m o r- o .l ,nu' n r n r i n '. ,o D '-cl r o l 5 o ' rl l- ' l u l o l^c d d - F L 'r U t ;U l . -' p pr r rr . . rrtr1.^d pp'nl dp r. - .fr toe5lo.

drgestra.
-e t., t, h . .e-odtn;o ilo-'p, e , ^ . 1 ^ . " , rx o ^ ' r o - - Lo L u u t^ , n u P o. u u u o . ) o P^ o -i'l ^ ; r .) r * u t .^r^^,^, _ + t,i ^ , ^ . , , L rut ud d\t-Ftutu-c)Lcprr o-ol \o ^ot o O O U . [, p qr;r,rlp ^g

e Ta\'e, j r pO, j oro so1 nlp d. r I irrer

dupamasS in ST|A Uleul volatil chimen folosit ? de este parfumur rndustria la [or. cosmetlc; fabricarea

pentru gingrilorin sau tamponarea cazul 0urer centare. tor

lemeio de ar

rrcicit:peti:a k:r'llrut plunte lit,:r:*lr

jF\

F\

-a

M-"/-\

LILLJ#I*
ti-nr,^r ^-+^ -'t^^.-',+i --; , f-^l ,l-i ^ LrLUd Cd C)LC LU rU)LULd il dr dtCS ptr' rL U tdplut Ld U , ta:t,' .ll

vremeinlocuit succes proprietalitor r rr,:zr - sepUF infuzal a cu cafeaua, datoriti La dou} lirgu'i cu
oi tnnirp c,irovionr,f nfp

plantaintr-un deapaclocotita 15 litru l0


-;^,,+^ n,,^i -^ -^.x^^-r ^ .^ h^- - j,l^ / il ruLc, uuPo Lc >c l oLc)Lg, JE uco uoLg a -^--, +\ ;^- ^r^ .-t^ fi^^. u LuruuLu ro rLc uc rc-o 0 [l'ldSd.

i,"

- infuZiade CiCOafe ili'iiHii.JiZit 3il.l+n.c, tlFF;::l r.iii.:i.;rr.::. El ila

i,;.;r.i:r r:; ilAi;ai.:ti*,iintr un titru de


-^< . ^ c^.h^ ^ -i^i .l^.i.]i^;^i,l^ I n\rcr il ro rr oPo. )q I gr ug u il ot ro uc

stimuieaza funcliite hepatice.


" ' r :r , . - .^^l^.-i r rrBtcozd ^i,,^l ,l ^li-^^l^l c^ A^r ilvctul 6uLcr iltrt. JU ucd ^ -^a..^ u LUo)Ld A^ uc

decoctinaintemas5. de
-{cl Ji - zilnie qp ho: u-J nrine in:lo I}iGI$"I:A. ' ^ r i ^ n L^C O ').L O / 1C ; l. r ' U' 4' l:C i lhra il.l l ^ q U U l l o I de mocolo

cicoare ;scaLE mirunritb se [as6 si Si [a rf;zaL n nrle.Sebea l5 toLinarnte


jg dp n",rci fiind fn,:-p ir rn.rcTllTg 3519n \.1 'o ' . rl: nARF sp n, tnp ia fieft Un litfU

9ianemie.

s
M

i AO/Uft:TLA&

qL."pr.{r," - nfuziade c,coareajula la , c,:qrrLrr.J{ c;lmand'o'odatE exnectn'a'ie. tuseaseac5.

1n de rfr,zie cicoare cdre loarna de se

=
e

ALiIiNii SAii ST:'.iriF- NTRVC;i'iA1* o. rrn rra'iv slimulent si inuzextern, comprese[edecoct infuzie cicoare Fqre brrndenr cu sau de al trateaziFLiutNii{lLo;,,A sinuirL{,q. secreliei bi[iare. r ' " r .. " .- s e f a c ' o t o s i n d ; - s e i n f u z irr.:il.r:ii:ifrij,;iltrilAi'li$,rLi'Jl fii iiIrf,q[]nal:Fxlijiltrql]'ti]rFi/.\[i.jl-se i r e : t p n l i n' o r r ri t i e r r c i r n n d p e i r n : r p d ' a ) - ? a r i a o t i ''' o- i"

. ^6 - t.d !- ,.hx. ^^-* 'L O r r N 6 U C Z O rr O , P O rr O r l m o n e r f U [ i n e : r p l i r h i d r r l d e v i n. - p r n c , c du ns l r o p . o -,

dp cicnlo
-x^;l^-

S rn ' h r r p n p r l ; t T a t a r e a
^

5 E

H-tur,.ri . - Se Comp'ese decoct plantj. pun Cu de r.1.,r...r infuz de c coare r a masa consunrati dupd
-.^-+^
LIE)LC

t d t l t t u tu e 5 L tl t s e5 d u d d L tl e e l .

:^^^L;-

.^-.^+;JELIEL

.l^ h;l \
T]E

LJITC.

ST,AI? .idici^a cicoare. prepariid.tceat6 Dir oe se o


Fu o - ^ h ' ' - X ^ ^ ^ + . r , , . - , - - o i , - + r r 6 rri r u r p u . , , u | ^ r ! c u u r d p c ' r L u L ro L o s o J u s l ortr.

ryJ"ffi ffiqffiffi

idMd

t$litilH

ffiHffiil'

F:r:*lcX*pc1lia *:rnredici g:l;lntci nel

ilin.:*riE*r
3 poate inruditindeaproape cucimbrul, cimbrigoruI frfolosit ne noslde eordimenl aresi adevbrare LaL da' vele
ipr:npr iirp _.-l'--_ .-.t-i:,.r;.i - r l : . ,r : . ' - 1 . i i - ; I! i l

j' r1 1 1-;;liii l'1. i.rf ,l.,-.'


rh:rr.7,r-i.Trrrnltrr rdo:nir nrnliti qo l - . i Ld i - T , , i l , ^,,-^.-l^ ^l-^+; /; -^ ld>d r il il uzdl ur I pur | | | uu prdr rlo )r )c h^..1 ^x.^ -^.x-^, ,^ trr+n h ,^i ^^^+. ucouuPo !q)q rour)Lq. L)Lc uur o Pc tLtu

p,s$#i4iruAlr tuft!:*! i'tf rtsi il:.lA!-:ise beau2-3 gr c*.q&{pr


r 5ni n r inf rzia no zi

- seface c;.5de-a m;[e r [asa maceratintr-un [a Locinsorit, de timp o DL.A;.F ri . : ).;r r . ^ . r ^ r \ - i I^ ; I r n.nirr.n , L rt r J d P L O r o t i l . L O s ^ P I O t s O i- m n r l r r i c o cu de sbpraman irfuzie c rbr i5o-. .. gi rusE bur [e ol eserlia pecare corL;ne lllreaza sedj i^clor .EsLe oent--r e corwul5" - uteiurile .'X , ,; f, .^; a^ -^ ^ l - - + - L d - - + ; ^ - ^ -, 'u d l d i i. '^rr ^^^1., ' L Hl lllrlLlll llr5cl. ! dL ltrdld si ptdl t ataea'ag;getiia bronSirei dLLUI d5uPid . i. l. . I' "0n 200. - decirbrisor lasd .-r.m^l^ py1p6p6121l1 r^.^;---^-ii ci -ir li " _ " " oe . - " se rr )r oJuLo L^/!L-uru-ru. )froJr I rctE IsJP|oLu 5 in L;np ;ar : r . 1 . F s e f a c e o c ; rc ui n f ; z i e d e c ' n b r ic o . e [amace'at 500nl dealcool de r^x^'x"_;<lr. -^ -.^h, ;^.id,,,^?^r^t ra,. Al-r dnr s,rnt,:m,rnrnira'esefrltreazS. n dr ldl l. 5C L.. JUdLd td Z-J Sdptdl -ltUlJlU5dUU trZc.ULdl
fl ^ ^ ^ r ( P 1 ^l^\ x d ^ ^^ I tl td ,-x !^ l/dllP -^^^ /Pl | -il /le.

'rtest vier.ri.or ralr. e. m ndTed 'lori . .,". - inlr-r hnrr-.rn o.Jn : ce rn de eirh'i.nr sptorrni z,:hirresle etesrse

| ^r^ L. ,^: - - ^r", ^ -- --^ r nir in:rplnr t > L U U U I d p c l l L lU l l d 5 d C u H r u , u J , u . u nir-itr ridp

tr

obosite. 'ac r. se ..F-r ' .La' - se folosird; irfuz,e, ulelsaulinclurb9i sunt bunepentru tinctura. - din persoana reumatism. FiLr*ilLJ$ft sfertinsfertdeori, petimpuIzilei, .-t^^^^.-l^^+i A^ ^ -^^,,^4.,i^.\ lr^a ^ir^ 1^ ^ahr..,, ':r. , - 'nlr-n ..1 ) .o ne cimbrisor i. z Po ror Lu u c p r r r u t r r L d u c d T L U U L| t r u u r c ) d u u o L o L E ",
pF. MrTrqM- c,o lero an.lq; I qnT cr r-itpv:

RAcEAL4Gprpr.se beasiropde cimb-'9or. si

infuzie. AfFNIIF. are de Ceaiul c'rb'igor p,Lerea a grbb, de .AT nFq'trrtr,r qrrroAnrn\/oca avortuL. recomandb Se p-uden!51n adr'nist-area pepe-ioada l-i sarcini'.

a l m irro r u rn r Li r L .< u r-n :u r iI u 6 1 6 1 u y 1r1 ro u'Ln . . i c J g ri r I r u u u J q 1' cl ) J o u rn

l-sre penLru .asi[anacerat zile. bun 14 masaj.


lemefudeui

rcffii]:]i.ii:it:t:i:ii,:iilt:i:iiilitit:ti::iii::iii:liiiiliiiti:t.lI:*i*:i::tii*l:ittia:;ilii:iliill ilr"$sr-:,!ll??,li::,:.:,rrrtiiii:r:ii|:;::ririiti:lti:lliiilaiiiiii:ii!iil:at;i[iilitgti*:liilil*liiilllllili::::i:;ii:lit:lii

Hffil#'ffrffi

=.t^.^l^A^. r^^.1, A^^^, ^^,{;^^^^^^ i t^^ -^{^ f )Le Lci il td uy) tutu\tL up Bu)puuil I ptr pu)L uc ptdt tLd

in aromatic; bucatele tradi! ona[e. - serecomandd decrmbru, infuzia mai


drc> il | Ldlur LUp ru .
-^^i"-^--

>tr p trpdrd
Pg)Lg

Ld

LUdi
PtO

! , , - - . ^ A - ^ . + ^ - - i ^ x r ^ ^ r- r L a LU Or U U | | ror rO Ug uscatj
. ^ o - 6 rrc u]u u , x - x -r - u , o^ :o ^ . h ;u + ^L g . Lo t P il

- se fac baicalde cares a in infuzie cimbru turnat de - irarrLe nasa.5P d pJLnd de


^ ,th^,^,]^^ . ^ 1 " - d ,u , ,c ^ h o , ,i - , -. u r; o t , , . 1 , ^ " , - , . " , ^ - - - " i ) u*^ r l^ 1 rro uuPoilro)duLor PUtUrtculPtd o

- 200 p de t" "la'^1u 'ut' macerat 500 ml de tuici Dupa la in drr r,i sinti.nrri cp s-rprodT5 se si t o a r r a i n s l i c l u t eF < e b u n a p e . t r ; . m,torrLerlrrdlr. aluLi Irdro eo vrer da
-; )t

cu infuz e - se'ace ru a d. doua ari^i ru nfuz o sapl e Reduce decimbru. balonarea - este afrodiziac intensitate medie un de Cele
, 1 , ^ . , + ^ , r , - . 1 ^ 1 , ^ . .r n ^ , lt , ,Ll U t - ^ , . , , i i l , ^ A , i ^ - r ,, f-rrn Ldtu JUrgro uF ltPro oprL u )r^uoL iluuutc )o oLo u

' I onv. .lsi\p 0-I r nieXl i l..a'eir 'eca e r .Leaza a de mArcare. zi <lirrr nofr
a \ - c o m : r i n i ) O n s u t-r 'p r d ^ lLo l l ^ ld a - ^ + . - ^ - r ^ " - \ ;l ^ ^ ,L t U ^ T e . ,th e p l d 5 e L ' d ' l ) l U ll l d l l I p

. ^..^^--^, c Pl!tu,oL

r,

Jl

---r/^i Lot t,orco

|,,.^ Lu)c

- strorepa-i felca 5 ;te'ulde ta la c;-bdedo;a[;r c- irf-zie cimb-u s,iiainfreca-e crmbru-de-culturb folosegte de sau 9i se . nIh r ur. u , . :: nonlrr d o q a n 6 o a - r- r ^ I^ 1o - l- o ' tur6e r rr o L e l e c e p i c ad e L r ,l u r a d e p t a r a -!r - 'nl..titesLe.z,r mensLr;al. '-rclui rii nr recnir:inrii 'odrre - :f -tia e>te - sefacfolosindu infuzre ule. bu'ripertr a cu 5tar5rile. r s-o sau - sefotoseste infuzia sau ATENTIEIbine persoanele suferd Este ca care de u ce gdsrrcsi. au^o ar sao 'oloceas.ivr i^ eo "t fes-e udenl) zau p v i ,chem5 tr"ta-e^t.,i ma^ de plantd. deaceastd
- i n l r . - a S t t - h r r o n p ^ t Tr l - t r arearir,lO-

sau ulceratiilor a

39

38

r -'.roe( ir e)e do,, nfrzra t odl,e dir sJrt ird( dte. o remediu natunst.
, , ,q ),q ^ , ^ . ^ ^ t ^ ^ ^ !l Pluo)Pqltr.

_ Seface o CUr;CU

-ir -um do;az [epes)pLa'rara. r -p

. g . ^ , , ^ q u u l,q ^ . " , . . 1 , q ,/ ^ - ^ h ; !q )o uu

.:

. e ( O r - u n i f ru C I pp , u r ' r r t rr c r , ep o p a j ' b i o ' r . i d e s ' , r c S i > u o 1 s L 1 1 o d er L r r g , . L r e i z t e . u - d c \ i o n e dd r d u ' s e d d r i v l s i s l e nu L u i a NETVOS.

in ta p t L se n ;r ori j

, . ^ , ^ t f ^ | , - l ^ | . . , - ^ +*^r ,u t , 1 ^ , ^ ^ , ,, .f l-\r.I d,r'lurI UIiFutPlqPo cl

P V od P L o l "[1,

o a lruc,orod)oeLe rclrooi-e. nd Ltrrn frcatul toxinele, curat6nd


' ) e L o d l T ;O u o t i C u
r - fit i ^ . ^ dnp id -r lr^un(U . d p^F ( tl p ,^ ., ", r tla,

la cura crrege de a.1uta


r 't oo a 'n' p Y-"T' p - l' T 'o'll p h o n . : l r c F i r n d n d o l n r i f i a r r ." . r r, Arrq rnl don rr:tlv n rr l p r n i {

d . " . , tl (. ^ ' 0 l t e U ( a a e J
-

- se.rininca doarcirese d lJrgLL do "ne z [e.Au rollaxatv. se face curacu cirese. ', - seprtrpdro irfuze dir cod I e
dp i r p - p d i n r - r p c p b p ^- d J U d C d n p e ' i - - --r -,

-F,,, 1 C^h^,,,'-1. ) ) ' . d ' d o I r lU / u t . : c t c o u , j o U d [ d - p e zincnlrr :fp, lrrn o |or: on, ,na, - l^

- estefotositirnar rnu[t in
^pdr rc nnnt ..tr; <pdzalr\ t[e tl de . ^ 1 ; { U o l . u.L {^ . .d , t^L^ , r I , L l . l n d a p J . l d T Jp , J :t

pentru [o!runea obtinuta foloseste se pec tralarea ngrn lor

- se 'naldr(a 5-6 r ie. de sarb.r pe zl - 5e r-aLed/; simbu- de cir cL ese.

STIA Compotul cirese folosit ? de era in populara remediu medicina impotriva ca cic[uiui menstrual abundent.
lemeia de ozi

.:

plantcIc;r i::uJ r:": ncicit;ireriia *lir r

iliubrfire-ilucuLui
,z
. . ^ g,)^ U ^ . ; ^ ^ ; . 1 . ; t ^ . t ^ ^ i - ^ : ^ . . L . 1 ^ . t ^ ^rf l ^ . ^ - - ^ ^;-i.,-.L L P r i l t P O U U i l t C U U L O i l r P r q ) l U g O t , I t u r q J L g P r I | O V OO

si rasnAndesle mi.os un asemanator de frezie. celui


Y ""r" n . ^ ^ - o - - ^ lg t g - gP . roL ^ :fortir .-l;^Fl^. l^ .- ^ ., .^+ A,.^^ -.; rur rLq )org )u rL uur rg ilo uil rl^. orrJ ^ ^ - r /r r u , vqr rnilo rocnir:inrii

Ue - INF:-;:iI r:-lRt- SetOarnaOCanaCUapb :


Pc)LU 6ur ' penlru lasa inf zece [a uzat mrnuteseoea si +/-+r/^r ^^., .^,-^.+i L I d L d I E d " O^ ^ l Ui I^ I^ I.)^ + + L U U t r L U ) g U > L O L O , I \ LC i UL ^ G-"r i ^^., I tot Lo ^ ^ l:-^, ,.;+i -, , fl^.; , ,--r+^ rLo ru I tur I u)!oLq. u ur .^ Jq

l:

'::' :

- intr-o canScu . rF".i1 pr1 RADTctNA

il I

- seface rrusour,rts o infuzie clubolica-cuculur, valeriana o P o . ) F P U, .s^ lto_ Er_ -^+,r^6_ r,c, . i c u " i d j c i r 5 din s Lu u r u - ;- , , ^ \ + ^ - - ^ t ^ - - ^- ^ ^ ^ : A tirno dec ta lasr dea,r si ctoco' de ) r > u t o L u o r E , u i l | L o r g ) E u q ( o c a n a i n a i n L e u l c a r e . marurr 5e ,o, o -,n, o So np: dr ni ao ao ,;aoaf o in nervoase. AreefectreconfortantcazuI tu[burdri[or - sebeau inima.: I-,!!GRENA Este indicat pentru intSregte ca ztlatc2-3 cuinfuzie flori. cini de 9i - se - se 0t irrnzaurirrusna prepari decoct ridEcinS, din din - vrN utraoltcA-cuculur punflo'i un r - d T tec o n s . r m A ' - 2 c nie z \ . sr p'oaspeteptanta sticlasetoarri : intr-o si . n de ,,;^. h,]^-^.. cnlr.rlrmr.^.r+/.1^ .i . ", - infr,zia Uori nr vti otu utro)uPr o. Jq lo)o ro I toLctoL uuuo fluidilca secretiile bronh,ce s de -- -^--x +,,-^- ,-^-+i Dir se saptarrani. care strecoara. dupa LCU tcd40 LU>EO U>LOLO.
aRoNsiIAsr PtituM{]l'irt {its I I iA
-^^-, .,i^ .^;.. i+^^i^^h;+ir,,,ilaGnrrrn dLc5L Vll l. 5u rd LdLU u il 16r il!rLUl d l I I tcLorc

I il I

penlru afecliunilor cardiace. z .Bun tratarea , 'rur A=ir?LufcF. - sefaceo curS - se RAUAC*IA toacdmirunt : i tsr,: indelungatd ceai --untp Dtr'J cu r mini In rirlin,ai ^r^ \-npttr Jy : J v r r o r o u c I o u o L r r r P r u o ) P u . L . c n i' lu lro - u deciubolica cucu[ui. - infuzia ciubolica-cucu[ui AlAcu?! perrcA Dr regleazi h , n p d e n i m A n l S p n r r n i n l r - n s t i r l i s i din ^^ +^-.^i.l^-,^.. *;^.^..1;l ,-+Xi- a^X rervos. )u LUO| td uuo)uur o il t trr g urtuo Lo il r oPo. r,Lm;I cardiac [inisteste si s stemuI 2-.-l iaars.t:a i-.!!:ttt)tl.:i*. Sel.rsi l,rmacer,rt ...rntamani ia Se [a Extern, infuzia pianta de aluta gTlAl? Ciubofica-cucului, mai cunoscutb degrabd -unele pr;mut5. in ca sub de sevinde flo-brii planl5 frn ornamenta[5, unmiros defrezie. av6nd
-ir ^ ^ t;^^, ,. +i ^^ -i A;^ ^^^., LOLtr U Ur r6U !O Ptr Zr UrL I OLtr)L ^r^^ a.r+ PtEUO|OL

_____40 4l

pentru respiratorii. afecliunile : 'ntns.nou-se - qtr nrtr,rnri in'uzie Bune unor d1nflo1i lentlucicatlzalea 1an1, ,
a- : I f"*"'-l f .*":"1f" lY-: i' r i-'l

ffii!E@,,

',,:.::

mHmm3,,

.:,,

.,a. *.* G* *

el;

,g.,l,t'

--i--'

l:=
''F i"i

"---1,

Folosita frecvent medicina de populara pentru tratarea -in 500mldetuica, lasa ranrlor diverse de tipur.cum;faia, cunoscula sub si se [a denumrrea detaurporcesc sevaadministra mar macerat Nu indoze o mina sem deciumdfa de nte e poate deoarece avea efecte adverse foarte grave. sauniste ridacina plantde curatati
b r e : ." 1 1 o o ; p : e n l u .p O U c d r l p . e ' - se ta un v6rfde cutitcu pulbere de d r p . - d e . . . ' o , O ' r i : o t r e ' c t r o seminte. mici. pastreazaintr-un Se iocintunecat. - peste cateva frunze uscate, toarn; cane Se au 10 15 prcalurr zi Este se o pe buna gi cuapa clocotita sepune loluIlafrert. obtinindu-se un o e rt T - - a ' l . l e r r L e p t r p r p - I O 0g d e r " ^ r - e - " decoct. intreaga cantitate beapulin se c6teputin, de,a lungul zite. seadministreazi indelungat punlafrertpeo baie aburin 200-300 une Nu ttmp de - setau cate 15ptcaturi tincturainfrecare d e . r t r e.f " b . O O . d p o , , - o . o 6 , 10 de , n o r z). [ao parlesise lasala racit C6nde gata. se traleaza cu tinclura, cu uteide se strecoara se trecein stictute fie fte sr c umifaie rolsedativ antispat Are si c cu frunzeproaspele - sefaccataplasme frunze proaspete, dir , dr >ePufpe/Ora dl eto"si. P - securafa cuputina rana infuzie ptanta de si seaplci peeacateva proaspete, seschrmbb frunze care dincindin c6nd.

intr-un calduros de15-20 z ie loc timp de

ATENTIEI este P[anta cunoscuta toxica. drept Se admrnistreaz;cuacordulmedicuLui. doar


lemeio de ozi

rretlicinal nciclope plantelor c clia

generalindicat alesin Este tonic mai starite astenie. de un


a.^-+^
I,I-)IU OLU

r^, ,;+-+^- .,;-, ,-lx


LOLEO VIZUOLO.

. - se R!\i:aA:i:RGrcA beau cani infuzie muguri 2-3 cu drn


A^ -^--4ug LUoLol ^^^., , r/--^-+:I lq6l u lolu)Llo F.^h, ,;^ X. -l; l- ;^,,--r Lluuulq to)oLl lo ll llu/oL ^ -; u / |

- se tNi J,/; fl F-ur'.r.7F pune o cana cu ap6 ctocotitb peste o lingur5cu frunze.Se tasbla infuzatzeceminute, dr.ni r^are filrrpazA se consumS. sp si -. rktii.,rili MiJcuRt uE lrulur'r*i-Uiseprepari

A^ F., ^-^ / . 1 ^r / . X . ^ t r . i ta inainte consum) LO ? lqo uq il ur r/E. uuor Lo )c ro>o ro intreaga de - seiau $r $U1a RHr-$np,rtsrul 2-3tingurile pudrd frunze infuzat ore cu 12 de pr Tr, .;.- sp n.n.Asn decafea rDhA". dar. .rscate fiera'e,/;Arr acfirrneantiinflanatoare. 1n ta q ,r ; t " r\ r : .\ r r ; t " . r . , f i 1 ' : 4 - s e f a c e d e c o c l d i n t r u c tmainide rrunze , Se o 2-3e uscale. iacate l i n o r r r i t i e r r n T e n : r : t au11p u1rl lr i n o o P oi . n L l i rn e zilnic. douicani 9isebeau r " i ( ! . ? , . n r N M l , s lr q - p e s t e 2 5 g d e .,s '. "r-:N. , - se ia c6teo lingurila si.op cu de ^^r-x-^ ^,l-+x l-,1^,,x ^.^ muguri uscali, pun m[dealcoolde se 100 L U d L O 4 E U U O L O T OU U U O U g . * '? A , - sefacetraLamenl infuzie frunze. 40". [as5 macerat zi[e. care Se la 14 dup5 cu de -^ 4r--^ ^i .^^,,^^r^- | ^[e se --i .;.. ,. qS Ql-- : -r'i- t :: ri.U: { Dr .' rr', !)u I rtLrcdzd >r )c Put ttr [ | >LrL mici. iau - + a p x d " :, L i preparatelecoacize-negre secrelia sucului c\d-L ezt)r :u^e ^ ;i-L+ L,J ;i lu^e + "r^e 'O r tp e z l . din stimuleaza -un 250 gastric. proceseLe maresc reduc d,ureza. \,q)r- qefierh s dpfr,.cre'r^t litru oeputrefacqie 9i , r,, - ir n^ r^x ^i^ --r.-l^l - se,au 25oepcitrrider,nctu, Vei pe2.. utr oPo PorxLo )Loutri - fuul r .uuL 1lto jutr m i f e l o Q o iloLoLc. Jc cate ade ori -.1 ., , ;r .+^ ^^-l -l^ - . ^ - Se lrqtq,i:::'1 faCe : !\jri::r'1i'| CAte oudu6o^ { ^ ^ - ^ FrLrLcLg ESoroi utr -4oh xror -)r; -)s u Lor tratament tinCtUfa, CU ?J u u p L i 4 ( d o n irn i orL u.rrIi d o iL oq n r iI n o 1 1 . uq rr ' ur pc ; c^.k^ ,t;^ ^^, , ^4^x .--.]^ t- i, ,-Xrr+^ r q r u c u i l r r r u u P o , r o ) r o u E L o J U ,i l o L o L s . , ^^ ^--^ --i ^.t^ ,.t^^4,

. r. - sepasedrd ure'ruer ma9rta prrrr sau


bogat de Coacbzete-negre continut auun 9TlAl? in caiciu, fosfor9imagneziu, ceie recomandd ceea a organismutui. curele remineralizare de
45

dp fnrel 1 ks dof"r rr^tenrn.:c,nptp Sp

intreaga cantitate intr-ozi. consumd

ffiit';.iGilffi,r,, *i,i,3ffi,*iill-E

,iralt:r,,il:a:;i;l

,::

ii.ri,,:it;..i|:rir,,ti:,tirlt*'],irt:it,,::iii,,*]:rrt,iitii:iirlii.t,lri .....,, ,.- -,,...,,,'.:.., .,.-,. .,,.r,'.. ;.'.' :., ;i;'l,il

9.

plantelor meclicinal hnciclopeclia

Coade-caLuLui
pentrutratarea Foiositi inci din vechime diverselor
- rc +:, ^l - u . - L t t ' u) , c ^ i ^t x -^ r ^ din aeriani d{ ^ -L L r.uir . L^ -d]u d -^ -d,l u,r,u^ ^ L^ u ^ tr-o r L o^u, ; l*|^ ^ . +L|o + L s - rNr.i/n- se preparb partea P r r i LPU r - ^ r - - r ^ ; , , - - - + i : ^ ^ " ^ t t a b i tB u n a . nrnnriptiti modir^inelp o Pror rLsr, u>LoLo | | Prs( ': :"' i: ' ,,', l t R n l .a l p a n a r a ' .r l r rd i s e s - i v r ' l i pR ^ r - r r ) ,iI,p ' " " . " , t r in S i i ,

pentru impoten{ei, tratarea combaterea pentru aterosclerozei eruplii 9ianemiei,


LULOr

- , , ! - ^|-OrL C ^ _ ,, rg^ ' - ^t u -O 6, ; ^ C z a t e . ^ .r _ !r1 | r


)OU

- se gise fin aerianb u i:EFseprepara infuzie coada-calului beau din 2-3 -"puLBEp: macina partea pe zi combaterea aciditSlii, iao lingurild a planLei. iauin fiecare catetrei se Se cani zi.Pentru ^, , ^ ,t^^.^ ,t^ ^ -^+x , .-^.+{ .l^ ^ +^ ^ri ^^+^ ^^,,^i^ pentru hemoragii. tirgurile anemii sa.r uu Putugtg ug Pior rLo uJLoLo uc LoLc ur I EJt c I rcvurs. A N pu[monare. H t M o R A r i rt , I F R | N A r p r r i t r r r ^ - S e b e a i n f u z i e d e E infeclii -.rnrlrR;: - se punc6teva ptanta. Lingurile cu i - cuTa infuzie h r f : REIIAL! cALC!,,I! iNFECIti uarNARr, cu de n 'UrrlU tarrra iinltL -r r u ' nI li i Lrrru iuaY onPi o .) ir .J^E lr.o. J o P g l
LUOUO-LOtUtU

^ ^ - ! - ^ - r , , r;, - ; , , ! xrO-gUr-| , il lr(r e a [ o r . ' ^" OjU tO

lr

mr.^.rt

-i+^\,1

^r^

. - 1r n i ,

rrro

co

RFTENTTE iNFrsuruRr ptantaesteun depurativ frllreaziSi se bea de-a lungulunei FFApA zite. Este deoarece proprietSli bun are exce[ent. ^ u , rc (brongitapneumonie) o-t -tr i;l -l t;! t^u.t^r L ;t^r - -r; o-j ; L o, + xr g t i m i n a r e a ArEcTruNrApAFTA *riprtrAT0ft fuLr"u gi ALE L t u c t J t - seiadeLrei pezicate [i^gur'!d pulbere ptarlS. nisipului [arinichi. de ori o cu de pentru proprietifiie CU in recunoscuta antibacteriene - BAr rN[tizrL SuntindiCare Cazul Este 9i hemoroizi[or, ulcerul;i varicos sau antiseptice. vARic$$ se pun cataplasme infuzie pe eczeme[or. il ULCER cu o:mhp - iArcAFA se facecu infuzie, doui de
r AMIGDALIIi SI GINGIVITF'
^.1 ^^ ,l -; ^-+^ h,,^i ^^^+.,, t.-r-.nut I Pg 4t. >r E>Lg uur ro Pgr r I u r I or orco

Pentru stoparea transpirafiei, maseazd se $TlAl? ^i^i^--^r^ ,+:-^+, Idecoada-caluh,i. ^, ,.x c(c uu Lil ruLur o Prutuor

faringoamigdaliteia gingivitei. sau

hncio do o

;il;H,5

rrcicl*peillllantelcr icinele ia rncrl

il**da-r*iluLu
Foarte i bogaLb tan;nuri. h prirciparrare flavonoide. gi
^^-..i1 rr.,,1, ruouo-tcuurut : -.^ dtu ^.^^.i^-4+ -.+.;^^^^"^ -^+;:;-"^t^^ ptupt tcLdLt d5Lt il He tLc. dt tLtu,dtelLe I li,j,i \ lt!l,r. \, '. I a

NNr - se prepar5 or,cealt5 r,/lr' ca srhemostatice. infuzie ptantS, partea aerianS. de din ei EsLe b;nb firdca impiedica formarea ri,llii.\i,\ .l i .rrr'i catcu[i[or renaligialuta [arefacerea dupa COLICI iN:ESIINALE o boata istovitoare. beau cini cu Se 2-3 MENSTRUATTa - ceaiuI coada ABUrupenre de racutui calmeaza preparat zi. pe gi durerrleregteaza fluxuI sangvin. - Drcocr sefrerbe timpde 15 minute, n prnrnu ii n| q V n nrl I Ui o O pn x. n m Ont i O rUl p 6 1u1t6tfL o . Qc6 i ! incosmetici, infuzia coda-racu[ui folosita de este l J U I C rO U il L pr J A Drsco!'isflslciFtA TENURIIE si a lr cuRAln tRtrAT[ nr. beaintreaga canritate timpulunei 1n
{:[lfi GRA:T.

44
4f,

- se crNcrvilA facegagara ,nfuzie plantaAre artrita. cu de - 200 rotuldecalma a durerile. gicea dezinfecla care da. rrrur'ruRA g de plarr5 lasa rana se [a gingia. afecteaza naceral 500 mt de rachiu in timpde Lruc0Rr sefacb;i deSezut apaln care a turnat doud rin s siplim6ni.apoi frltreaza se se 9i infuzie decoct preparat coada-racu[ui. sau pbstreaza din insticluIe acoperrte. bine Este ULCTRA::i r:E:-I Sepuncomprese infuzie Ati cu foarte pentru de buna tratarea afecliunilor planta. cronice ficatutui ale daci seiau15-20 - cu $tN*i?*i.e rqrmFFjtirRl)Ar o saptam6ni d p n i r ^ i t rr r iz i l n i r inainte de - se menstrualie, beau se zitnic doui cbni infuzie. cu - cATAprAsMrfacfo[osindu-se decoctui . - , , ; ^ f , , , i r . l ^ - 1 . 6 - i a n , : n t 1 1r n o n o n t T r r nranrr areefectastringent J o u I l u 4 l o U q P t O r I L O? , ) U l l L U - r r L p s r r L r u tratarea llce,a!,i pietii. unor ate qTlAi?i...... ;r.^eroctoi nlrntn i en nr'.^'^^ - se , BAr LocAL{ toarna apadebaie in un gagteLor prescurEii place creascb locurite sau sE in 9i litru infuzie de pe
nisipoase de matulrAuritor. : J t----t---_-lr-ao AE lsl t*

-it^ ^^^r", r +,-+- :;-.^^z t r q u s t t L tu o L t o L o u r o t c c o .

ot tut | |d

?l

JL

i'l c':u

.{.i i1,.

ir;pi:tl

l rir

*a-:

st?

Ccil*# =ilr!ryryLuLr;l
^ o'' '^ r^-r +^io r 6 o1u g '' ^ u r rq uo Lg t
o t L l u t r ( Coaca-soric esten - :.:i,ir* sebeau etu.ui zitnic cbni infuzie 2-3 cu ^ ^ -r+r, , .o r-'^ i;l -r o, ^ ^ . + - .o-r o ,. c f e c t i u no l e r r primuI recomandatbcazuI 16nd , in hepato v q r L u - 6 afecliunilor Pql tur rad' .vpnqnasp le-nr.:sii n.ttmonaTe bitiare. saL sLonaca[epenLro-i el,n,na.ea lo v,ern inteslinali r : : , . : - = : : : ; : i i ' :- i n f U Z i ad e C O a d ag O f i C e [ U t U i r' t'.. ' . '' - sefac inluzie coadai.il.i:lnl cu de " -X.^-+^.^-.^,1-:^k i., - -^i,\ cnrir-e'r si srrr- rr rre nentTu rl.ri il rd cslc )cL c\rd uc u rd : Ldr rcdzd )pd)r I u c. drsu-i. . r .' i ' r ' . / r . r . . . . j . . i , , , - - e g l e a z 5 C i C l . t Lb etu', varatiisaudu eridenasete menstruat, reduce hemoragii[e abundentecalmeaza -r ',.1". se lasi [amaceTatnari o 9i pe planra dure'tedin aceasloprioada. beau canr irfuzre zr deplant5 200300m[de a Se 2-3 de ir Li.np M : .. - se beao car5cu cea de planlS. rai cir uq fJ z[c, uupo Lorc >c ttl cozd. L uu to
ficrhintc nnqihli
L.-nr n-.!.^-^l^--;.,,-^r L)LqUr OUrtrlctE o r P u L q t . l L t rlP no o tm o d li rr q n e L o l t o t ur, L ru |.on r l tt Lqi i ut l i

-enb-elOr pentrL mdsd,ea afeCtaLe de


,l-. -; i^ +.-, -.^-.i-^ ^"; tqutr oL)ttr,uot )til LroLotgdtdl FL ri id npvraloipi

c:r rinfr rziode nlenti /Li;lil;:l. i l i i flf,44ini-/'i

m l_1ftl-rtjtiI /.f
I t b W

,, r,s,isetoarni apa in infuzie tlnctura. sau pentru Sunt bune inflamalii ovarelor ale
Ptdl

tt'.\t

^ C ,\ L / t - qU |ua qbo l rn eurr , l : rf i c L^O-L- + - U ' r l 6U !U^ ^ l a -l L d . r u J p uu u L L O ll

c,i.eltp nrnhlpme

opnit:le

vpcr.:r.qsefacbii degezut infuzie. cu

: i n t n tl F r u r - i n l r - r r n \ / : q q p n r r n p l : t n n t

lrt4fif l.1, ri.jrii:nlJ i-{f:MrjfrAfill tl41All{iHf. l l ii'jr iilr'ti{t i:iit!::iji.f. "rrAiJi! - se face o curi de o rit i lr r,:tJ/q

nehae de,rhrrrrr nar-rpt Untin de care


|^ s L :ud au b ur s X I 0 O o d o n r h p r q U E - l ' - l L o . ^ r^ J o uu
/u.J! Ptdl

[una, timpin carese beauzilnic2-3 cbnicu infuzie. populard pulberea coadaMedicina folosea de 9TlAl? pent cetul,i -ua trata rdni. diverse 9or

uuPd .^

ri'^ ^r^^^! ^ -,tnOp L c u d i l | L t u L U L . 5 c 5 L L .. o _ f. n , .r. . r l c . -r _i l- .x-;+ -^^; -^ +^-.-i 1^.tl.l^ td | | >l[_Lc.

l-^\

F h r r n n p n f r ri h p m o r n i z i
lcmeia dc ui

-;,:=-

::i"ir.r1;a:iiia k 1;lar:tcitit:cilicirteir:

'ik*ti*rc#i-*
Fructele conandru acliune va. de au carminat dereglare -; -+;-,,1-.^ - -^-.^+lll^.. srSLrrlutdre d secreLil.or EasLrce. ',i,r tri rir, '," - sebea cand infuzie fructe zdrobite o cu din ina cu I5 n'iruLe ntedemasa. -s;reaz)dige:Lia. - s-n, ,leazi a denancare. beau cari nnfl dori Se " deinfrrzre ziorr minancisemrnte coriandr;. ne se de : . : . . : i r , ,' r - c a t e v a p i c a td e i l ed e uru i : : - :,
- ^ r n r : n d r r i m n o d i r e l n r mo-t" ^ S o^ g t u,r- t ^ . tl^ tl^|+>-L.L, c IL .t co z i i

- sezdrobegte o man5 f'ucLe de peste 500 decoriandrusetoarnd ete 9i


.t v ^ L t r o _ tr r u c ^ o_ o i - rtv^v-L^ t+,i ! : .J^ , o J.o. [ a i n f U Z a t il g r
^.r/^-^1.i. )c)LrtrLUd .^ 5c ^^.i^+.^.^. I Lrcd6d urd

intr-rrnir:q:ennor r rimndo zprp m nr rlo


.1"^i-,,^, uuPd Ldrtr d )

ea r ' . t a l e d e a L r r p r. l r . r e i z e - cp nr rn l,aFiprl I OOs dp frr rr-lo


A^ -^,'^^4,', in ILA uc LUr ror ruru il | 4JU 'l^ r^X +;-^ 'l^ | [ uc opo, ur ilp uc -^, ^ ^l^' 'la -^ --,^, ^-. i l'-h'.l, .l .; .^ lgLC | | ilr ULqJ )q )! qlvor o r Lr I uur )r )q A^- :, ,^X -^ -^.\-^-+^ utro uuPo Lq >s oLq?1tr. - qA n1 111 : Forl J,/u',orcr L . noq P

- s e i a u 0 l 5 p ; c b r r r i d e rple z i l , ei '.r elinlarpaoxi. oert rrrLor. - se prepard ceaidinmuguri plopnegru = : un de incare toarnb se catepic5turi ulei coriandru, de de de dn. orinpz; -irrndenat-J ri z,le. rr rl \.r r,,r|semesteci r fructe coriandru, ates de mai dupi cesecorsLni usturoimprospa resp ia. . Leazb ral :-: sefacinhatalii aburi utei coriandru. cu de de n^.^^^-^-r;^^^.-\ ; redrd Ldrte ^ . ^ ; . - r ^ . ; ; -Sl . 1 - ^ - uesLur rBesLrur ^ i , l ^ -resplratorll -Cdtmeaza ourer te.
gTIAI? cantitbti uleiutde in mari, coriandru are proprietati stupefiant. seiaumaimultdezece de Nu picaturi zi. pe , ffffitrffi, Iil"iiT$;i,.;:ljjEffi# r''r'llir:l:l:llil::r: '.::.:":'''

baie abur, m[de defloareade 500 utei


-^__^1,,; ^_^^+^-L -,, r ^^-2ll{-l JUOICIUIO llY)LCLdL LU fUU-LUU s dA 6 uu

fructe coriardr; de zdrobite. lasisb Se


do:inr nenrci ai^! n tu vaua -^ /Laa La LL -^ 6 rl r rlnrluLr rl ri I lfi . ".-^, . ^ r^-. LUd ^". i^ tdil|

E masal, sticlule. bunpentru av6nd un efectreconfortantrevigorant. 9i


: r,r::;it - C0 dtOf

46

',,".*;.i'.*

g;1;;nt*trr:l Hr"rr i*lilp*iiiu r:l#iiiq

.{
ar

ilr*t***fr*n#
trafprzi ^ C i r n n q r r . r i r c , h n r m - . o d.o ^ l . ^ L - ! q - -,:crt^ u tL t u t ) u d d i r' . , o , - Pto t oa' n r i m r , l r i n n c l o r i l i r: f o a q i : f o e r i r n i l o
H', "".

opnitrlp

- esleburdperr , revgo'a'ea . giin uterului afecliunite mugchilor, dacb sebea- ca^i zi.'nd;tciti pJfna 2-3 pe cu n'iere.
" )q .o)o .o I ro\cr o. cireva '1or

r:rijii

l rlii.]: rlI*l

i r:. i

]i1 : i.li.|ir.,;::iiii:

e E 94

infuzie crelrgoara de - sefac r.{i.:{rr.ri{r:r baidegezut infuzre crelioar5. cu de


.-:1:{"lfi" i:fri.il,fr l.:i: iii !i:.rtf.: : - i if

- seiau O 1I picitur Lirclla I ce


dp trpi nri np zi

.r!/ t.r-:'t'"]l j.::--r r :::

p-emergJloac cluui ir zilele e


6^--!-l -^ F^- , !^ ," -xni ti_ o _ i l , r r r J t u o t . J c u c o u u u u o L o . d p n ,l , - t_ . p t r z i , , . - _ . 1:ril: 1rl;r,,! iiili:i-:ii l:: -;i:i.i::.!;'r1r:'..r.Ililil!;:

'emeile caredL probtere olut5 in

uscate creligoari 200m[de de in alcool vreme 1: zile. de dupica'e frltreaza. se S ea d m i r i s r e a I O - 1 5 i c a l ; 'p e z zj o i perrr-. ladere merraLie. col henrorag, intestinale, mastozb fibrochislicj, tulburar e r o- e- o"." "h e ' l a rs a I s f a . a e ' L a b, l a r e . . r r l ost'ci. -se'o.osesLe qsr1r^t i^iuz,o s i s u n Lb r e - v e i t ep e n L ' rL r a L a r e a r manca lorprovocate irueoaLu'le de
^-+^ ^, A-. . r ,.^ t r:cLLu.ULldr , ' ^ | ,-/ dr dted,uloTrdT. . 5t >ur^t bu'^epf r--t dlo-ed leLcoree. Lei diver o-probrerne vagir sr se " ale apa-alrtu genital.dar 1i pert .r hemor z . o ',^.

- ^ ^ , , i - ^ . , , n r lI - ' 1 . + ' , .q O ^ . . ' ^ ^a UO)LI Ol ) O l L l l I J O g v l L q O V u r r v rl crn'n n l : nu t , f J I

- n-ai lr^ ,lor ales cazudure decdpptovocare detensiunea mare


i.:rijr :i1:: . : r t r ' li l a ,:, : :r I r.

, ,

Al LN:lEl P'drta cre?te bitfatea sens sto.nac.[ui. Asadar. recomanda se aterfiei^ ad-.nistra ei. ea
lemeia de azi

plar:rt*lt::^ tn*lJici:lel* *crrir:p*rfia

,{t

;ft

ilrroj:L:ffi#ffi
ul T O l l r d L U I L l l q l l O V U l U U r . Lr n e urro . o o : c i m L : L rL AuJil| no ros, rli

a .^+a.^-r;-^

F.,,^-^'.ln {

n, rri dar ci cr bctenro np

i ' r j i ' i : . ] i ' , - t l . ' r t ' . l t , l,l ' . . : , li

,il.r -ri.-l 'l 'i - 11i. . ar lau l mIn ^ n L!. )O PVZILTOOLIUUIUI llL

r:e :,Ji: jr! - se n ena"i ca oT altd nfuzie. , r o Lr L r J i| ^ r.o.L.o - -i ^ - - L u ,6r^)- . - - +c^ i-o-L ra [U [ C e r U . ; i | Lr lEr

i.r;riiji

(. e i i trl.':r rr r, pe gastr esl ouna deoa-ece tanir"r.[e ^ ^ ^ a q QAr'r'' - in corbira!e c; altep ante econ"andare -L-O" I^U lt C -L^U^r+ ; L r^ r q -) l-o- u -) E ^L .r ^c lL r o ; i 6^ o J. + l- . i ,L o J l; L 1-codsd sLomacu[;.'n otus. ocuL. sau proteleaza perrru orec;m busu citina aceasta afecLiune. revTals ciion o-oizii. e favo,;zard frareazF scade peraL;'a. ren florie soc. de crelJgcd
Dentrrr cridoro: fphrei pcrp fn,rrl p hr rni ; Irurr, rpi - noctp 2nn u o dtr Jln.; rn-1a,L ..-^ ' !. iu i luv6u rullP UoJPq c.
ILJLL

ir:ncnir:li:

d din se LincUra care iau30dep c5L;ri luater oulir5


:Po F ui ! o n : . * U l h un o ^ ^ , ^.L d o c r . u r r e i n l a n t : I^I,U O I.C O L . ^t lO -) .l ; ^gFg L + ^ L ^ -4rU r l l C O I J tl r
Pr uvuuoLo

100 de setoarnd mtdealcool 40".Se locinsorit, 15 [asd macerat zr[eintr-un la


d rni JJPO r:ro uor L co )q ti il lIt.r a qz i 4 O : O qi q6 ?r )q

-i-,r T^-.- g J L q lol ,u I cut o

rr \ L O,nteCt Vifa[5. .e e
-nrero<oho: l!olcrcJcoJ! r 2 - ? J ri n r r e L no y'L

r i^t '-l A^..^t' r-r , u \ r r" _ - l l l l U / I C U U L I U ! U ? U C . U

in ctr.lrtp,rcnnerire h'ne Se :au30-40


-r dLe nril r : l rL U.' r . n p z i d i l r r , . : l oi, n - r!-r : rr io o P " r , o u p u

n X e ! ' n ' iq O 4 O PO)t

zi :ro ofaei dir rrotie

pi !sq:r=M se faceo in'uzie n flori, n Care beau se d d ^, r-n. r-in'npz A'p ar I rrneant ir^flarratoare. exter .A n uz
'

'r.

"

)ou

^ ' J' c lru^u J g ) L q l

Pqr

rru

L:riun'.ocale
|'

Pu

Pql

Ll U

+i ^ ^ - . ; o-l FL^ . L l U,^l^ , La rfu L6 l r ri L !t,iur , n ir r , t i n r l , r r Xh 1 I r q J E OLqCo)l

F ' _

'

'

s t | - t r p r in n r a i i n r F ' o . ? f e u n n aS m . l

Acest anem:i. este tralanent acj-va^Lln


hamnraoli c:r r motrnr:sii

zonete 0urer0ase.
# [AlTUIl,i' $! i"JliLR iiA]lF{11: gs ilif,lilftl lii. {licir

- Se _.f,:11Apt.A-r348faCCuinfUZe ptantdgi de -.t .r .rt h.rre"ncosreriri nent LOn ficared renutut.

Femei.e ATENTIEI insarcinate Lrebuie evte sE provoca planta poate deoarece crelugca prematura. nagterea

ffiffi;:::ii:i:iil.i,iii{iialiil'i!liill*i:i!illi:$i:ilil1!i&iii:i:lii!:.rtirt:ir!li$tr: ffiffi::]|ii']l]1:::|i::']iii:glii:i$li:ii]|,'i:1',il1*i}i*:**!i1iii|iii|i]::**lli:i,ii:ii]i''

:#H,'#;ffi

I : :, ii ii lij

i,*r i q"-d,:;

if,t

!;..:

:-l
.'.,' - sedau mas demacinat r,r-: prin na
2 - - - < l i, n o -r, r i, t-e r r r n r i d o r , - 5 l n . p d 1 d . ,o , - . - rr
^ )tr -, .-. f^,-i :-r, -^ rc I rLr u Lldl ) u ^, L^.^ PulugrF -nArr f^-.,^ ru-r L* ,ln.l tr^ - -^.+^

ral ma rrusir,teste'olost cit e medir-ira :risla ales de ftird oato'ti p op elalrlor laxaLive. un;[d rt-ecei sale
.r ,.- -., -i -^n.,1- n.tt p .tn . a rr; ailo ilorLUL-_F- - ilro uq)co|ouu)

,-,, -.,

- decoctu[ scoa-ta c u:in. dir de


- | ^ '-t-':)c" /t r - . . .d l u t d t d t u r ui l ( d r u d u u , . r . ^ , t ; , i - ^ ^ t ; - I ^r-d ^ - ^ l ^ - - . ; r d r . , ^.^-^ ,l /.1^ dr ilttd tu uLrr cd u. ut I uc dLtrtrd P ULY)ul uc c.r - _ dropc,i o- pqip. - r Y " r,rt " o'"_ . .-"_ d i n r : r p \ p h p i n r : n-:-n.t-r . rr ri t rr n rlhpro do rrr rcin i r i ( r - . l i r .: l - = i . : . 1 . . ) t : i ' 1 ' ' : : : : : - - 5 e b e a U 1 - 2 C d n l C U

' locoriLa. ia n'-zar de30de selasa rinp


m | n r J Tg . n rurp o r a r'rrA < o pnut rt rnc l a lt lr q l L ^ l-L o r. o L ni o o rJ ^ r| l

revo,e.5e 15 20deminute. este Dara


^^*^l^+^--LUr Pt_tqo4o
ur

oPo
, J!

I orq
vlu ' 'r

>

, ^q.vr o vn 'r o L a u

lirl

-in 4 1ni.;rrr',rt fiecare se dimineala, iacateun vdrfde

' i ' r - l ' p h p i , ( p l - ' t r . r ' nttr ) o a CanL aLe L


eeb\

dr rni' -eo.,o r,iro.,ie "- " "

infuz pezi. e

:::,:-::::1.:: macind cAteva lingurile 5e crr rn,ria c . rq s cp.rd.nir,sl-eozi de l


, irern,iirf dor r r l r rp J rr u h . - ^ n ' ^ lrL/' ,u ' n l L sPq
-f^-+1, ^l ,-^ ,-r^, l 0 l.ul olLLLlL ilrLel L lltloLtdl

*
E

i/I irri iih i.lui/l i ;lr,tl

-na dtes razu. , ir n:grereir:o1ire de consrpare ::::::.:'. incosmetica, infuzia crugin ta .:.,.,-':::::. de alutd
:.I. i:1j Aspa_tr ;:,itf.j i: li..r{.Aitf
riil,lrillJ:

iH

i r

A-F\TlEl p Inter adm,n ra-,"a st ar.psl zrsd ei Est persoanetor suferidediaree colon care sau O,unte irtabil.

' ilffi'ffiH#ffts -:*IuilflEff3

':::

lemeio de ozi

=:,

Dovleac
pe rai pentr; oma deosebiLi care CUM ADMlN SE STREAZA Curosc.rr deg'abi o prir in s5.r - uLErseobr,ine p'esdred rece [a a dovleac-r[ ascunde oarrecele o da placirLelor. i' - I.t o P i ! ^tr l ^ n| r u (rLl rl rr mLe d e i r r r l rr l i l o r : n p r r l i r p i-o U v | r de ceea serninlelordovteac. ceimplica ur p'ocedeu corrpL Se g-se1le cat 'n.i, , r l n' rl z l . r r J o t u u ,J U r ' ii n tL. o L o r . r o i6 o p li p L 1 . _ - . l 6 .r n.t.i .l . l r F A l ( ' 1 1n a l A l A r - peste r pARAzrTr rNrEsnNnlt douilinguri ulei, toarnJ naturist. cu se oeseurllr - intr-ocanb api cu zedld de a o r nJLaLe [5ra;e,:e consun5 real.a. - rNFUzrE de din -l^-^+l+', r,-f' ' ,al ^ l;-^, '.i. ' pestomacul I'atonertrlr ebuie gol. ;rmattimpdeo L I U L U L T L O ) C p u r r g r o i l r u z o L U U rr 6 u r o L u . .^--r^l^:^,,1^.-^;--+^. ;-^L^ ., -! 5er il tLU ut: uuvtudL prSdLU 51 5e ucd r dr ru saptdmSni. - trebuie se consume ma pe-lLl 5erdCF5Le. U LrdLd lscTrnlel. ed r srERrLrrATE LAFEMEI s6 c6t - se pRoASpETE consuma crude, deztcuzt. - SEMTNTE muttutei dovleacin de alrmentalia - seia 1enr.r;iro hrrnener' rt eLi"-l iird na.ea de r colrrA purREFAcTrE zitnic tingurila uLe DE o cu
-^ .\-^ l^ ^ ^ ^ 1", l.-.-.^ .

i .

A^.,1^-^

r
: r

putpa cu de zisuc dovleac ftert. -suc - se paseaza mixerul rNsuFroENTA se cARDncA- frecare din beain
- Se DE COLITA PUTREFACTIE 9l CONSTIPATIE ConSUma n
uJVrqdL,
.1^,,1^--. ,A\ t-. - ,^, | ^hl JLo. ro >u-uL rr!'lLI

,;-^ -l^ i^, i i^+ilm ,-; u u v t u d L , L i l| l - ru c u u u d > o p L d rr d r r .

^ -" -- +;l^" i-+^- + ^ - ; POrOZ Lrrur il tq)1il ror.

5e Dea

. ' r : : r r :
50 51

r r

proaspit. frecare 100mtdesucdedovleac zi - sebea a.'"d o" ir'uz ati tNSoMNtE seor nLe cu[ca'e. e o'eoar d n seminte dovleac. de - se picblur, de MTcRENErrdseald piele cateva tjn cL, de ulei dovleac. Pentru deinsecte, STlAl? tratareaintepdturilor dar de sia arsurilor, cataplasme sefac cupulpd dovleac mod zdrobitd.5e pezona aplci afectatdin crud
pandLa rJr.i. repetaL, virdecarpa

pesromacurSor.

@pulr8,.semiri|eb'..]]:]]]::].]]'.]''j]:l]:]:]i'.'::.]::j::]]] octombrie,noiemtnie ![[!lfts!@s|

8@@@@

plantelor Enciclopedia medicinal

DraciLi
^l-^+; -., -^^. l- ;,,^-r4 CUM ADMIN SE STREAZA Pto rLo ou )LU) to rvEoto - se rrina de ci esteunexcelent adluvantin tratamentuI afecliunilor rNFUzrE prepar5 dintr-o ^ ) r f r r n z c c a r f l n r i r r c e r t c ni nL.q! ^ -O1 ' g - t^ bitiarenunumai: J ) t 9i a^.^^+;.;l^ f\^,,i^ ^^ a^^1-+i ugrtqLor rtg roLULg Pg o!go)Lo

-^--^\tr^^-r r- --" -r^^rLiLj. ilt UC OPO !tULl LUO I rO JUU

CE AFFC-IIUN RRTTRzA - se lurnzn unrNanA faceo infuzie florisaufrunze, din z drn sebeau do;5cbr'pe . ird;lcite p;lin5 ca'e cate c; miere. - se DrscHrNzrE BTLTARAiau5-i0 picaturide tincturade I ouoLr ro Pg ar, HEeATTTA - seorepa'b decocr rcoa-!5. AcurA un din dir
.r/^.^ h^LOr g Jg uco

oecocr o l,ngu,6 scoartide d acrla cu qp rrhrrrnti-i nrrnel,a frertin 300 mt de


njuLo

rant laLeinLr-o ani Se ie; irrr-oca zi. 1 ; , , +-i.J l^u\c.r1o^ . ^r- r ^ q r. .I^L:o1Z U n f e c t i L O l r -- - t Lo o qu q
hrnnhnnr rlmnn:rp

rncrunn se[as5 macerat, 500mt ia in


) ^ . - - A , ,. . l.u u 6 ^ g i) ^ U - ^ L o ! . m a _ U rf -af S i . L - or -. u uq oLr u

- se face ga'garE Linclura radacina. LARTNGTTA cu de de


Aa d n r oi n r n o a , d i mi il nl o c to L o c r c o o,t o il r r 'o r ar t g u q . L U tt lL o) . a . g r r' uuu ur Pg z u i : : ) i Jc : r

^ --^x ^^ -; u Lor ro Pg zr.

r5dacina dedora Linp sipLdmarr.frnat. -a


.^ Clr.^.,\ r, en r.nnnin ^r^1,,+^ tr.+^ )E iltL! CO40 Jl >C LT CLC il | >L LtULC, L)LC n Ini non!,Lr| -r ma oi r n .- tu 6fjg1i1g[g uur o Pgr u tou I o go uuut r-

T I

oeosrelA cnorrcA preparatele baz5de drac pe ln 15 daciseiar. card cir^d.nci d:n c pic5t;-' ;;1,,-+^i- ^,,+;^x-^x imbunatilesc circu[a!ia s6nge[ui. urtuo Lg il | Pu Lil ro oPo. MENSTRUATIE - ajuta calnarea pelor -cnncenA se facede dou5ori pe zi ounenonsA [a cran - cire AFEcTruNr cARDrovAScuLARr o carb cu decoctpe folos rd..r-se ir'rzie 'lo'i, LincL-ra fe de 1e ';-; xr-^^:!^-^^ : ; - ^ 1 . , - + x ; ^ ^ , , + ; ^ x- ^ x 4 l O J U L O t O > L O U C I C d L U I l > U l l l l ,a r t e r r a [ e . T r e b u . e s a i r tu r a usv o L oi l r P u ! i l r o o P o . iin r a - se foarte provoaca DrN atentr. deoarece supradozalul ameteli_DEcocr SEMTNTE preparA ia rel grelurr. f-ol n'er-r.n do scn.:.l5. lsle bu't 9r pentr tratarea iemoro,zilor a u sau
in STIAr? medic populard. prepara0ulceata ina se o penr Lratarea ru dinfructe drac bund de [5. bolilor
rnnctinrtipi

lemeia de azi

IEEIEEE

florite,frunzele,scoarta,ridicina, semintele mai, made,aprilie iunie

apritig nai

@Eg@@ noiernbrie

medicinale ciclope plantelor dia

_ , *!rl

Drdgaica
gi denumireas6nziani, Cunoscut5 inpopor sub de drdgaica CUM ADMINISTREAZA SE ' se planta cbrei inflori'e este arunt6 sarbatoarea a cuaceIagi -rNFUzrE toarr5pesteo [i.rg;r5 cu nume pe24iunie. de floriuscate canS apafierbinte o cu Se AFFC TRRTTRzA CE IIUN rptrpstr- sebeacAte cani c; inf;zie tre,oripez . -rtlcrunn - 100g de ptantS [as5 o de se [a - c.ra AFEcruNr HEpAToerLrnnedeo Lura ceadedragaica. 'nace'at 300n t de alcool 1n cu tinp de
cISTITA GUTA REUMATISM
-^^^-;l^ | -C--l
lr.x + t d 5 d1. nu ' fr- l^' l J,L ^ .d^p;o r^ d , e /s e c o ' l s u T a . e r ^ c , ^ S p h p : r rd n rr i r i n i n o z i

h
I I I I I I I
I I

rmeorrNlA - se grerurenocolttA racateo I ngur{a cuI ncLU'; DTAREE pahar ap5, 3-4oripezi. intr-un diluata cu de
FEBRA

^n rl sticl.e lird .rnfratamerl h e'rcierr cazul insomniei. iacAte lingurb Se o cu pulrna detreiori tinctura, dituat5in ap5,
^^ - a ,, - +"^l-. ,i^ - x ..1,,"^ 4,^ ^ .'_ q c Loil vg 4. LUro Lrcuurtr )o uu ,l^, x uuuo

- ^ C ,l , , " ,^--- - ) A q r q o n t r n e +,

I I

[unr. - serac sute - MAcERAT rJ cileva deg'an"e - sebea maimultb ptanta. pun [ing;ri putbere rrureclre infuzie, indu[cita de unrNrnA c6t Se 6-7 cu i - + . , , ^ l ; + . , , . 1 ^- ^ 4 - ; . ^ l - - X l- ---^.-+ r rr L r - u r I u L r u u t r c P o ? ' > v t o > o t d I i l d L E r d L cupulina miere. pe gr RANIeETE prrlr- zihic. pLncorprese iT'uzie. opL 5efllreazaseconsura se cr ore. inLreaga 9i - se AFEcTruNr TrRorDEr face gargara rnfuziede ALE intr-o zi. c; cantitate , t . i ^ - ; - . i - t . ^ , , ^' ^ ^ r - , , - , - A ^ ^ t - ^ r L o - ^ - r- ii^ Fx - se uro6otLo )r )c ur 6t tu >uL utr Pto 4ur c l Lotq q)Lq - UNGUENTpune[atoprt.lr pacl'etde ^^-;+;^^ -+x ^ -^tr.nt Seiaanni re fnr- inainte a s de p u z r L r u r d L dB t d r r u d . r de ^^-^r^r )tr q)or lurrezn unnena ceaiul s6nziene laeliminarea .^ .x^iLUil rPrcL, -^ ^---.5 in el doua de ajutd )tr rour Pr
^ i . ^ , , , i - ; - - - ^ , , 1 ; ^ "q r^ ^ - t i " r r ) P u r u r) o L o r L u r r u r rou. ' o Ln L n o r r i r , r n r l h o r o d o J Un z a cu.l^ l c . n u Pn i ^U ci r r i r U

in cosmetica, infuzia drigaici este bun5pentru de


REVITALIZAREA TENULUI OFILIT.

sesotidific5 folosegte se extern. - 5-6 - BAr DRAGATcA pumridedrSgaici DE


.^ )t l--< tc)l- '-r-^.rr tc ilct,t,cr 1^ ^\ri.,lt tL cilvo ;r.l -l^ -^i uLil uc opo,

52 53

PS0RlAZtS

@,eeaaeiiiihi EsE@E[liinie;riijle

i:]:

mffirffit lffiltMl

pedia Enciclo plantelor medicinal

Dud
pentru ver>e CI.]!]5I AL][I]N ratu sri'olosesre SIRFAIA De[ad;d.n edicira d
:fpr t r rni rtir frr rnzelp , rt ri fr r rr l-plp e nnst rm:tp r: -+--^ - - , -, ,^ t^-*x !^ - ,dLdIU>dU)UU U IIdUtr>UL,

DE _ rNFUzrE FRUNZE prepara oflce se cd altdinfuzie consumd simpla, sise fre frein
a . , ^ d" F ^t + ^L e L-L L dl + ^ e .a ^ + L c .^ ^U n I f Ud C f e 5 l e 5rL p d l^ p , 't ' ofp'lr r r n l . :r . . , r h e . r [

AI:EC TRATEAIA CE IIUN d e r D T A B E T UrL --(e or f u z i e d n ,2 l - r g r u ' r - n l e l d ' r u t z e d e a f iT . rq d J r z c a .' e c . e [i e o g t i c e r a .e rL u p e aleinfuziei dudcresc. de cnsrntrAseprepardinfuzie o dintr-un amestec flori de
A^.--"^-tf.,^,^:^:,,: ut>otLor r)t ilu|ztrucuuu. : urI d l)u f,^.^,,t^.1!^ utd Puurlt dtc
^-1-i^ r .niri.^l'.^-". Ulol OLUOPO?l)trUVAUa ? r - u i n lop r ' r 7 J U L ^ < i a n L U ) -n i a ( a t t lu L u

PROASPETE - FRUCTE _SUC DEFRUCTE 5E UtI ZCdZA ETTIL P


o'" o"

p,rrs,r-i. '-r',:re.r rl sLomaLiLetor -' ir siaftelor.

nr.tindp tTeoTnp zi d nA rese l-rLn/ele d-Ld de au efectalcalrn zanl. - se EczEME beainfrecare c6teo cani cu infuzie zr de frunze. r e E N r E R o c o L r r A - m a r r a L e c -e td e b a d a rp a g dud u ea
:r ofori:cfr
I I

noonl

gr AFTE, sroMATrrE ANGTNA fauegarga-5 se - semarinr i dudecoaple brresausubiorna coNSTrpATrE t- . .^^ A_._,- .^ o., _FL L i'r loxolive usord u e. r e. uc )r uP.ucuotcLC u grg >i

- se DTAREEbea[anevoie cani culnfuzie frunze, o de


.-r-inoonlo f,----- -..-. --;-r-r U S U O I C L C O U p I U P I l g L O t l d ) L l i l , F ) .r r r L .

in Dudul fostadus Rom6nia sutedeani a in cu $TAl? Asia locutsdu bastin,5 urmd, frind de
![@@ft|frunzele, fructele mai, iunie

iunie, iutie

rll. @uw

lemeia de ozi

Cr5:I

plantel*r m*dir-:ir:El* ciclopedia

[cninac*fr
Exrsta mutte mar specrr echrnacea. toate, de Drntre doar trei proprietili au tdmiduitoare. Tocmai aceea fi bine de ar ca,pentru eventualele sautratamente, fotosili cure sE preparatele tamagazinele profrl. de de
''t: !)iat-.rl i!. i I ii',_r i rr I '

i r _ l l , i 1 _ - i . i l 1 . i t i . r 1 . r , , i r r . ,r r ' I

r;ilcI!,tlindin ptanta proaspatS, se obline sucprin un mixare stoarcere. sau Peste acesta, toarnb mldeatcool se 300
.;.^ l..x rr mrrarrr 1 tr ,n > l ) t r t O > Ot O l l l O L U l O L f J - 4 U d o a ri . o , ii n.tL l_ uu z lu l r

T H

^ t r o r e i n c t i r l r r t e , qLe n : q t r nul o li o Ior I- c L-r^ I i;ull ll'rF*il i{r$F!fi"A - 20-30de picaturi tincturape zi. r'!t l . de J PUJLr rirTtR*loLiin. Pentru cazurite imuniLale scazuLa de iNTEUi UIIii"iAHA IE saucarenla vitamine, bine de este sE -^.6r C l t d L C d l d ( . u +innr, r i t s . P P - 5 -^ +.r!^r:i r, , L i l l , l u t,.=.intareSle d sislemutinunitar. c p i : r : m ? O d p n i r - 5 t r r id p t r p i n r i n p

un locinsorit. Apoi, fittreaza se se 9i

: :t: :.: :-;;il;a:. .';l -SeaPticdPeZOnaafeCtata = :::.:,, --:tiS:. zi,diluate pulind in apd. Cura trebuie
1:

pulinb untampon vati inmuiatin de tincturd. - seunge pulin5 loculcu atifle echiracea. de
^. ^^x ^--- - ^. _ c e f a r q n i l i t r r r i . r - ^ ^ r ^ Lu. dl-rd r -| Ldrtr 5-du. il tuLdtc

maximum sipram6ni. si dureze doua


.P ; ^ rd ^ ,, ^ - rLU d^ ^U l ^u r . ^L g ^ ^ -o u-/ x , ]u / t^ ^ ^ z irlt^ - il ) u P c 5 o u

se reia. - senrenari nrir^e ca infuzie este LurnaL citevap cituridetinctura. si ::' . i,:: seadministreaza atdt =: tinctura intern, 9i cdt extern. [a fel de bun ca tinclura Lratarea in jl 1l.l-::i l:: ..1.i a:'. ii r :: I aiecliunilor mai enumerate sus.
6-

-qp nr rnin r rrpnho .zor^pr^,rl rrido rinr I rA do 2-7 nrina zi n r

" , " :1 dp rrnl

- e F n r n o (l u i n n i f : Lv|J,r Ju u
Pu,

r tn n:rhot
ul

::: :,
:?
,ljiiJl iiri, i

c,i dr rni

r-p qo qnr rmr ripc,fo

co

-^-.^; ;^ ^t -, - A^ ^-L;^--^^ LUdil td il | ut 5uL ue eLI ilt tdLed.

. ^ t^-: )e tdSd

=:

- se face garga'5cu ceaide echinacea. ATENT'El Persoanele diagnosticatetube.culoz,5 cu pruden!5 multiplb serecomandb sausclerozd li Ia

l-, ^i+ -, . ^-+^ -^li.]ic--+ ^^ ^, -^ r o " o - ir L J r . L o L I r u q ) L g ) u u u i l r L o L . ) u P U t t t r rxu +

54 55

-i-;^ ouililr

-t .-.^JL orgo

^.^^...+^t^" frrgporoLgtur

^^ h . ,x t^ ^-h;^.^^. pu uo4o ucEL, i l rr o L g o ,

in recipiente. un bunantimicotic, Este antibacterian 9icicatrizanr. - seobline sLoarcerea p'in ptanLei


nrn:cnoto
r-1 kM f.-.1 sls F.-t M ["--"1i:i,-_.} !'_-.1!]l-] tudd; "f"r;

g$rurugWH-ruWff",rl.ii:
ffiffi?E

r,,:rii;l tt11..' ijii,iii i liiir,il-ir;1 Irlm;i.r:ii;r


iii

ii I

;:L:L +rji;i,
r n r c t r : l i a a r u r ^ .l U,l l ^ .).l ^ , U n I O- A ^ rI ^ ! ;U r^ I^ O l r U r i UU C l Lu.J U i - L rq q r i u.r u ri f r r rrnrz o c o o u .rrH o - ' v lro ir , r,i - u p ^ U^P - ; ^l 'c l o r l; o n r L;ll Uro - ^L ; ^r^l ^ q r r '' l. ^ l ru /L r! L^ u6 L j L J flrioin:rdnAr

CUM ADMINISTREAZA SE - planta macinb foartefin -eULBERE se


(^^-. - f lpud LC I ^, -^x, --". -l^ lr | | o:u L U I l p d l d L d U r t u m :u 6 u l nr - ,' l

dovedite.
ar Arrar lr tontrnzX

natur stJ. - TNcTURA gjseltegoIa prepara la La se


I dBdz I ctc LdrrLUr d n nlantp modir n: .l;-- -x ^ ^1,,- rurt d'rlcdld pruuu)c p

grBRoN9TTA - seinghr r arev.i AcurA picil -r AsrM BRoNSrc


l^,,^; ll , + ^ i ^ ^ , , 1 ' ^ ^ . ^ i A i , , it . n , A C . , . ^ . - ^ ^ . ^ - ; l ^ . u u u t u t u t u d L c r tt p u r ' t t d d p d . n J U r dt d r u u r L d c d ) u L r L r r u -- -rtt " n l n a q a o . , i , i d p c , r n n g p . ,,r.i-n rd r c d L d r t u r ' r > P i1 d "t1 : r L . . l ur o--

aLipL - compnrsrsefacc" ti- cru-bdeeuc


c : r r r r r l p i d p p r e : i n r d l r r : l o n' r " \r r n i n " -^: -^^+",, --:.1^"^- f^h"^ o p d . ' e l l L lt J5 Ld U u l U o U U IU l ! l C d l - d l e d --t;.intrnipnl in r-naena..-ln
oLLr)cru, uc LuJc. )q oprLJ pu rr\ p,. I -^^- ^i+,t,,i :---i ^^r.,,^+ 7 0 n dS A I J l L i C d r5 l p e T J n t eC O m p - e S e l.

- se gr pl curuRAr srHuzrtA iao I ng-r!a cupuLbe decucal e


-^-.)EOrO,

ii ^L O-i + ^ , - l ^ - i-l - x O . -; l l O)
lLg Ug

- ue gr rnnrt.tcrrA, unrrucrtA GUTURAT I d e p op ela\


:nr'canrira ci enrihrrl-o''on- o T L L J S P L T L S) O r L | U O L g r.

I I

ALE URINAR AFECTIUNI APARATULUI

cueucallpt.
, l i L - -J{pn L e -i u r' , rI i ) r iu r

- sefac cnreA insolrrn srAnr oE FEBRTLE inhalalii bii cu


UCdUU

^- --

- !

UUpdLC)CLUd

^---'-i.:n:rlnrnr
rdI Jpu

dp rloi or r:lini dp gr RANI ARSURTsoLARE-ce n aseazS loc;ldu e osc; rlei


. lu t t1 \o.l^ 'o ) u o^ q L'Urrr-L o r q ). _ wr n r c 2 _r l n i r : r r r d L ulrp i ;1 l \ . ^ r r Ii or l u ^ u q .^.' r r ' w) L . r L U - J r d c o rr r r l i n t
I I

urFr ntr.lr. ^i p r.: .-ll t u ctesle in Rnmin.: r roirI r-,r.. ; lp nrndr rcp -^---.o r l; ^d L U c > LY - ^ -r'L\o , ).t - - - o c u r d e [ o r Pl d ui Pro
m:q:zinolo n:i rricfp

- MASAJ se'oce uledpfloarea-soaretu cu ^ t - - L,r ; ^L d^c.)--o u , ,r U , .c-L.L-r+ c-v,o,P-^ ; c j t - , , d e u I oL l e reunar deeur pr.[sreb;- penLru a[ sm
.-t . -; ^^-+,, f.;-^-^^ uor ) pgr Lru ]r)uor E,

DURERI MUSCULARE REUMATISM


a Fl\t tFt | iloil do or rT:ilnl n , ca,non to no qTnmia I

o n c n i r i n , c c a n i r i n p n i p p n c d i l r r r t d c o d r p ,p b"'i
"'_

poateprovoca iritalii
lemeio de azi

' if'1i-{'iil,ii:iilTil:l: : il:i:i::ilili;:1,+lii:iii

medicinale ciclope plantelor dia

Fag
::r:rilt:::.:,il:,,:,,'

r r r

I r

precum CUM ADMINISTREAZA Datoriti substan!etor pecare con!ine, active le SE potasiu, sausodiu, fier fagulare - rNFUzrE oescoanlAo manidescoa(i taninuri, acizi, calciu, edevir:tp nrnnriptiti tpr:ner rfir-c marunlitapune infuzat'in ta 250-300 mt se :^ -^: n^-.-, .--r_-^uu ouo. rtrr rL u L dLot Eo a f e c L ; u n i t o -^^-.^^^+^ i l r o f u ) . J g ^^luinftecare | rqr rLrur roLc cEAfEr-ruN Rcr tRzA uc( - se preparb decoct scoa(ade fag,din zi2-3cdni infuzie. DTAREE un din cu - se pe DE ca care beau se cam2-3cani zi. - DEcocr scoARTA prepa'a once - se ttttezn URTNARAfaceinfuzie musuri se beau decoct, din si [as6nd g descoa(imdrunlita 50 .i F-rh\.A+^,,r (o ho:r r min,,rnin rni doud pezi. cini - doui linguri scoa(amirunliti sepun[afrert 2-? rAai na zi reaRA cu - se in250-300 m[de apaCard decoctul gara. [as6 - MUGURTpotconsuna atare. este se ca cruzi. pentru din frind foarte buni reumatrsm sau [aracit, strecoaraseiadine[c6te [ingur5, ori se o 9i in ora, de-alungul zite. unei litiaza urinarS. -peste - se REUMATTSM 2-3m6ini frunze fag, toarna - BAr rNFUzrE prepar6 infuzie de de se cu o din tnapadebae.Sesl6 Infrzia adauga ranuriLinere dir scoa(5de lagsi apaclocottb. se sau .^ +^-.^;'i^ -^- .t^ h-;^ in cadi 15 minute fiecare in zi. )E LUO| | O il OPO Ug UOrg. pudrd frunze fag - cENUgA LEMNapa n cares-afrert DE nrNr pezona afectata, pune se din de cenusa lemnrrlrri fae era fotositi de mbcinate foarte fin. populara, punea frert populara pentru in medicina ruee medicina t -in se [a cenuga din tratarea pentru plus, frertura tratau negii. negitor.in cenuga utilizat5 era lemn fag,iarcuaceastEr de se
)C I Ol UO LOITVO ll ll lul U ll lOpu. JL uuuu

t-Ut d t dt Ed

- , . x + - " ^ - + ^ ^ , , , , ;i ^ - x " - - +
LUt ttltrlt ll [-dt

Ld L.

gTlAl?in pe faguI zodiacut arborlcol, secelebreazd 22 decembrie, odatdcusolstiliuI iarnd. ndsculiin de Cei zi aceastd suntfoartepragmatici iscusili. 9i
- l

r'l':ri:tr,:]::t:ri:i]:lt]:i:it:]:]i:l]]il,.'l :miir::lr:,i:'l'tl'rr:'r'i:mai

|@lI%}mmffi

rf,

pedia Enciclo plantelor medicinal

FasoLe
i,^ - , - i + ' . . i - - , , : i + i ^ ^ - l i l . r I u u L o L o r r o L r o u r L r u L o r o . - ^rS ^ u^ - ^)-q ) l r )t r ru l-.^ .-^l^ uuougtg ,.. -+^ - r,, u)LoLg )ou ^^^-\il^,,^.-i i..1^-^,]i^^.^-r,,.;. 14 ^hi -.. l^.il^ ^^ zr.rd il| ruurLrdr d u rSLd.Lr rd > LULilc.Pc pd)tdilcvu nnci do modie:monl

CUM ADM]N SE STREAZA -e sJ teciLe - DEcocr recesa- se'otoseasc5


,,^"-; +i.i-^-;^+^ n-A^i :^ ^i--< vgr/r,ro o)q il,Lg.uilro rougvo)to m:'r rnloce hino ci co n rn l: fion . ^ )g r'mn de

TRATEAZA 15 20demrnule 250300mldeap5. in CE AFECI]UNI .>BoLr ALERtNtcHtlon-seprepar5ulcea dr tec de'asole (o 1p.1,1 1 r^i'ri tc zi firdl fOarte bUn \ / a r . l o m , i r rr n r i l o Q o h o : r r u i l n r 2 . l e i n i e r r : r o q l n r o n r r : r penLru narea etir Loxinelor. ^ . ^ ^ . ; ^ - - + ^ . . . 1 ^ - ^rttx +U r o g ^ U g ) u t , t , t ^ . ^ x , - l ; ^I , oL LO g Org prupr rELoLqo ug o uq opo urL DtN - MAcERAT TEcr se lasdla macerat ^--+- ^-a^+- i^ ^,,+i-i ,^.t c0rp. vs)Ls rruoPLs il PuLil o oPc O n a l a d g - se AFEcTruNr i de zi, cARDTAcEiauI O0de picatur tircr;ra tecirscar A doua sedarir ctocoL. e. Dr rq^u o L 1 +u t ' t g . + ^q h ' ^ ^ ^ ^ + . , ' + . - + . . ^ ^1. ol ^>L denis'ii verz. narr.nrinezi. de I uur uE rL u L drorrd
I I

AFECT|UNt SISTEMULUt ALE NERVOS eRoBLEME HEeATTcE ceai;l de pisra, ve-z este ur brr' fnnie hen:tie ci n:nerp:fir

incr rfiriontoi

hon:llro

prin - suc- seobline mixarea presarea sau rXstiilnr Lqre tnrpntr t-ata-ea ve-z hr ; - se pesleroapLe nira de acneei. DTABET lasa "nnuial la o ^ x - + i ; , - - - - ^ ;o r - . t ^ , , - - ; - ^ ^ . ^ ^ . . x -. ,^ .t^-^-+ c^ - 200 r UJLOLS. O UUUO 4t. JC P CPOTO Ur I UCLULL, JE se - TrNcruRA g de p5st5r lasi [a PO)LO| h ^ - , , - l ^ , x - x ^ i;l ^ ^ - ; in mlde rachi; vrene o ugou uuuo Lor Pg 4r, macerat 150 de . , l . . p-eparaLi Leci -) o^PrL OXt - i\l ^ \ t O , .U1U, P^OXL .O. t^C -J ^ F ti L,t "C^O ,4\O;).t ^J r eHemrE-se caL nu[LJ ir'uzie dir O C I bea ma
.t^ f-.^t^ rx.x h^-A^) ug roJutg ltoro uuoug/. nr rno in r ) L ,n t u L g ,Q.arier rin r fiorL o r r / r II ^^ u,-lr cf r L r ro J q o u r r ' r q rn .i r uu c PU', gr

^- C l A l ? F i o r l o c i n : c a l o h r - L - r ^ Utr r - - - r - >g - pUL uLL. uUdUtrtC ld>Utg


oPruoPs

- se - MAScA fierb boabeLepaseazise se 1i


-^ ^Y ^^ a pe - t x SUD^ - ^ Y 0e dpl,Ca rld!a ^ , L ffoTmd. mascd.

dt uL L ur I tut Ld utoLc, udt ?t i

ricilr ,ri "-r7-4'cn'zp nerLTL LraLarea - f -- . , ^ r- - ^ ^ - f , i - ^ - - " ^ , . adiabeLului.

, ^ r ' - -^ ^ r o + Y-u.r Ai lri -o" - x d e m d s c SA u . o l _ [ d e a r e d o .\o)u u l .


nialii y,ru.

r:tifol:ro: uuL,'rre,uu

lemeia de azi

mm.|@rrMr

plantelor medicinale nciclopedia

hENICUL
ptante Ingredientele ate sunt uleiurile CUM ADMINISTREAZA SE acLive acestei 3-4 cu de voLati[e. - crru sepiseaza lingurile seminte fpnier rlc ce tn:rn.i nectp plp r Cana apa ,- ,,--.Y --.- J cu zece minute, clocotitd. lasi [ainfuzat Se cEAFECTTUNT rnnrrRzA t,.^ + ^A j - se Ldt uLUdr Jtr DrcEsrE DrFroLA preparainfuzie seminle fenicuI ,uupd- ^ - . ^c- ^>u -)Lr. ^ - ^ - . x d. c ^ h ucd -Ldr^ /ru. )-da o din de principate. r5cit, Acest eventualindulcitmiere. cu se doua pezi, cani dupimesele dincare beau - c6teva poFTEr MANcnnr picbturi utei fenicul ceai recomandaL ates mai sugari[or de de este LrpsA DE care su[er5 cotici de abdominate. inghilitein frecare stimuteaz5 zi apetitul. grcoNsnpATrrde 3-4 ori pe zi,se ia - srRopsezdrobesc caleva lingurile cu courA, BALoNARE in gise fenicul purtafierlin 500mtde apa dituatb t, pahar ap5. cu c6teo ingurila rinctur6 cu c6teva minute. strecoara. adaugd Se Se INFECTII RENALE URINARE 9I + " ^ i l i ^ ^ , , " 1^ , , " - ^ 4 . - i - ^ t - - i i-. l- r;^+ deoarece are Ltut ut tBut I LU zdt tdt )t >u td)d rdr td I rur L. rusr uscerA se beacdt maimuhceai. nrnnrioiiti ovnoetnr:nta AcesLa pAnisetrarsforma unsirop. intr estehrrnc,rtratament nent.u Luse oTr BRoNgrrA pe [ingurile zi5i brongita.iau gase Se cam DURERI MENSTRUALE - se zilnic vrERMr rNrEsrNAu administreazd unamestec c o : r ] m i n i c + r a : ' i m : i : l a c r n n i i l n r de tincturi petin tinctura - rrnctunA 50 g de seminle fenicul de format tincturd fenicu[, din de si la in de cimbru. iaucam l0-15 oicaturi zi dinacest se lasb macerat % litrude rachiu, Se oe La se vrenede doua sdptamani. trnal. saptimAni. amestec, dedoua timp ^ ^ - se profilactic rn tincturi fenicul. ^Lrr - ^ u d^ o "^xu^ ^ r^ - ^ t , , '^u^ t r a n s f e1S de ) uL r pr po dLur Jr ) xrNonorz administreaza sticiu!e. - se de DE o - cEAr FRUcTE infuzeaza mAnb r^- ! qTlAl? qp cnr rnp ri area"** ^r^^'x ^ri* - - - - r L O p t o l l l o J L l lI l u t c o 4 o Se fructe fenicutin m[ apd. beau de 500 de problemb lactalia. Femeile lnLanp'nb care aceastd asterie. 2-3cintpezipentru balonare. trphr si hcarcor reaidinseminle. rip rlat abdominale, 9ituse. astm colici
)C n( ll llll llJLlrO/O lllOl OICJ Lvpillvr.

r-l

I I

I I I

58 59

ffillffilffi!lmffi

plantelor medicinal Enciclopedia

Fierea-pamantuLui
poprrlarS. CUM ADNI]N aprecialS citrenedci^a de SE STREAZA Cunosc 9,foarLe - r5 fotosita precddere-rrNcrunA se rao mSna radacina de fierea-pam6ntului o plantd este cu , , ^ ^ - + i : ^ l ^-rered-pamanLUtur ^\-^^r,,1,,; in sezonul rece. uscata . ^ ce !t 5enaclnd.
Strnr.nFnr.lherea lntr-r.n borcan se si toarnadeasup'a a[cooIalimenta".[asE Se AFECTIUN] TRATEAZA CE ^. , ; r t oP ir'rsolrre srAnr or rrsruLr seia%tingurrla tr -d -i l. -t d L-r+d ,l . ^ -v^t c t Lt c .u]c^ .u]u^u o, 4 .) 4 ^ lL oitf r ,i ^ o r t . GRrpA $rRAcEALA . ' ' ^ , l h ^ - . . 1 . . i r 'Il i . ; . x i l r O .. ^ . + . m : r r r u u e r o n l Q o r e n o t A d , a ? - A I pertr.r Fsre d;p5ca'e lttreazS bun5 se LU PUrus E Us OUOL JLU r! |LpL -u uu v r Ps 6ur. 'in pe rempe'aLu'a corprlui. rrdrarea anemei1i convatescen|,5. or, zi Are darul a nornaliza de - selerb50g depulbere rbd5cinb de cam - snop C;'atrebuie dureze do;5s5pLSmani. s6 -o poFTEruArucmr curicupulbere apetitut i n c n O - l d p ; r n l v - p r n ad p z e C em r U t e . redb LrpsA or 200 " _ " erLrnRA l-2 cu de (p fi rrp:zi cp :d:r roi _ . - " o o. -do z,:h.rrci DrscHrNzrE - se aL, [irgurir.e IincLurb " Y ! ooclir ci :i r' 5 I ) u r q r a :o i 2-? nri no zi in:into dp m:ci panb u 6c)r ro Jr ojuLo sedJdi"nou [a'rert seface s rop un u lc t r oz - . ^ - n ^ ^ -^ - r ^ ^ r r - ^ ^ , , r e h s t c [ u t e . ] r l - -^^.^+-"^h; ^; tc -cL t-t o cc L, tE . 6r u). Lor ru uJLc 6oLo. JE Pu - tincturade fierea-pdmSntului .'r:f:rp: inofex el. BALoNARE impiedici l - c t o h r n n p r ' r r ^ - : - f n r m : r c , : s a z p l n r i n i n - - - t i. n ? r ! "l- !L - -d l d L'u l l^ rl r l^ l d i:l'd . ling;ri . . t p q - .. l L d u > l , dora cJn;de currei apa - vrHseI e-o !^ + )r i LUo ^ rLr u - se pAMzrTr rNrESrNnu iauin Fiecare2-3lingur'dinL--n uq ^ - -rLo^ -)tr-+ ^ -I .ro ^*^. . r n I t - u d e v n zi Ptor ) l na r de de i n r i l z i t S c l : < . : r n r r m' UlL: UpLrLl U c rUi l o . ,U-ul f' ^o: amesrec lincLuri frerea-pim5ru[ri de litincturi A ld, ;F - -r^. ..U r-- !L-^^.g - O U U g Z t r carrl 5 z'te. :^> \^ t t -4 x a l; , , + x l :p ^ - r S I l A . l^i- - ^t s ^ F l c tl +p ^ -/- U C iq u u r PCU| parea care AFEcTruNr FrcAruLUrse bea cit rrai n;[t ceaide -cenr sefolosegLe ae'idra. ALE la tzatin250 fierea-pim6ntuiui. senacn5bi^e seLasainf si
m ll t r o : n i P O f il : rrl LiO , l - Un rr i . Ln ' I l r hur l ut p nu 7 |l I UC O I o U l UO i O u:r t pp /

I I

gTA? Ptanta iubegle foarte multzona muntelui. De


a ^x^it ! ^^ --t, l^4.- ^l^" tr^ - ,^-^ dLccd. pudLtr LI Bd)tLd Pc | | rdtut Pdrd trtur uc | | rur rLtr.

- , + . i 1. ei r d l di ,j u+ xdlr-i J^ l r*.it^'-l",^ -r d r eL^u,x^i^e t o T . L

pbduritor. Preferd umbra

pnn c6t - putsrRr seobline macinarea mai fina rSdbciniilerea-o)minlu[ui. a de


lemeia de azi

@ffiffi@

FLoarea-soareLu
n ^ ^ ullpddl .; ^; r. -^ .. ldil lul lud\d!P ^ f^l^. ^ ul'/)\P! nl r '.! ^-,^ I\Pllll ^l^ - ll rlPrl

| .lJM ADI'1 5 I RtAlA N 5t


o d r rJ o - INFUZIEDEpETALE-50 cari' rapj F o rI ' i n r en c J r c d,n r i. , ,l b uq lrt r il 'U-P s - - o-trs* u uu n i c H

, o t i l a l a i r ^_ r n , r ,r e

rogf 1p

CEAI'I'TI]NI TRATFAIA \ rI6 , C 9 N S T 1 p AtTpE O dI O O . l ! o 1 o 6''r-d a C ^' d p ' O a - e o


- . - u d - u r , .u !r, . d-'Fo i^.. ,!rfip, rrpm_ ror FU r..J. )., ,tpn nor rl . bu

r uo)PcLtr il ro u rL ttr )r )c to s j l a r f u z o t ,c!. o1, .t . .o t j , e r o ; l u t e D o n l ,U . j g e c 6


f,^

-.-.t.*:.,

|.

;--

utdua

)rdt

^ ^ , ^ r u L .r p ^p d - d | | u- p u ^L t , t, :d - ,

*;^-^

lt"u.

BRoNgrrAse face gargara de FARTNGITA, AMTGDALTTA,


A^,, uuud ^,,^^ , f ^ t ^ . ^ . 1 , ^ . L, ^ ^ -r,,, .-l^-^ +,,' luu-_F ul I P* u uoLqvo PltoLU uq L l! Lu d ..1;- .^, ^ .t^ ft^,; ..1, ." - ^ ,,^", t ^" I Pur,il o opo, uil p_Lo q uq ur r.u uo o rpnpA--php-r .- a .l . . ,r F n p 7 | or,o1"-dr^ol lo

A < T _ T I N C T U R A D E P E T A L E -" t"rA - J 5 0 g d C o e t a l ed e f l o a r e a - s o a r e l u t O 0 - 4 0 0m l ir d p , : ' ' r n lI r p d r - . l . r o e > t t p , o o t J . ( c r r r ( - . t T ! p . ' . p 1 ' l o t i n er r r , rn p

soare[ui. defloarea
- E I N D I G E S T I* e
I I

'dte

L . t r r - o ^ 1 o rI P t r b " z " l e p r l l o T o

derbdacina ^- - ^ t ^ ^ - 0L , D U R D R c A p - c eli0 ul p i r a r d ^" , ^- uj d i ^ p p - . , I e - 1 1 p+ -l ^o+r l il '^l +l .o- l+ ---P d ar' o .^It., L l ^ O EET al l d prElr zilnic, beau2 3 cinr cu ceai dargiatevezciib liare AFEcTruNr ALE se
i p p o o r o lI . r 3 6 o l j a l o ' l o d . o o - s o a ' ..1.A - t j : e l i r i r " r e t n x n p l n rd i n nor. s : n s m " * ' T q OR r D U R E R I A L E L I G A M E No lE L P T - l d : o jg - l o l ' [ 3 6 o 3 cn:rp inrpq:i i: ror-p

/. e 5 ' p d p d rt d l e a o r g a l s nu L u de ap;rare impotriva microbilor. se Crude. un rol Au -SEMTNTE COnsUm;


P|dip.

U !

. |

! ! ,

J I

I I

MENSTRUAL DEREGLARI CICLU DE ALE A F E C T | U N T G I N G I I L oe ' o , e r f g r d r t / S J r g ad r - u l e . )R p f S TA l ?M e d i c i n a o p u l a r do l o s e a l eu l u d . f l o " c a - o a r e t - n . a t z ; u 5 0 -p e n l- u t r J t d r o o d u r e r i l od e u r e c h i . r

cu -GARGARA uLEr trs tr bJ-i ptrrlrg' gi tratareaofect'.l^lor lord r . oa r intarirea inimi - Se DrN - TNFUZTEPALARTE preparSca orice n L,ltr otos,ro r',epi." iocefoaeo at d
- +.'-^,^ , l - i l. r ^ T ^ i / r ^ )ud trtu. u)Ldld 'I p rd dUil. )Lt uot I . ,- . ^ .-+, +, 1 .1 ' n u U U I O P q l L l ! L l o O q o ! U - ' r rr t n r d O , : " P , ,+;.,. ,-:i rI or LrLu o!rr, uo

CU de _MAStu ULE| trateazadurerLe


. rlY ) , r r - P r o ' . .r ro n r n i n f . : l e r I

60 61 @cea

dearsurile sotare
<pnfpmhrip

rddicina aeriane, seminfete,


i rlip ar rsLrcf

septembrie.octombr,. @@@Em@

plantelor Enciclopedia medicinal

Frag
u r - . . l .r q r t r o 6 ir L U ) u '- lL u o . L q u r o _ j. o iI n lL^ n i n r u6 - r u _rfr po

invitamina C.

CUN1 ADMN STRIAIA St - se - rNFUztE FRUNZE prepari d n frunze DE


| .'ofo'1 p f. " t i prlt_'tooloo . - . 1 , ^ ^ . . . T ^ . , , ^ ; ^ , ^ r . , ^ ^ i ^ , l ; ^ r _^. t *\ | u t,P- r o ilr .u (u 6d-L r

cE AFECIIuNrrn,crrRzA
I I I

* AL . o B o L lG A S T R 9 T N T E S T T Np p 'Ep " J o : ' . t i - c ) t ' t l t ^ - c E A lD EF R U C Tu s c A T E p o c L o r a - l i E rpfrp dc [r-o d i r -ro (tr hp- r ,u ., ini np i t-,r-o.aTfrr i2, ri -r'..rzdl" re t . p r 2 o 6 l or 6 g i . rN . D I A R E E S tr r n o c o L t t A - c e b o a ' ' , t r d o ' ' apo loco I d ci sp [a 'd Lo

minute beau fiecare in zl ctsrrA dec6teva Se zdrobiteseconsuma ) i , , d ,o . r . p , - ' e . O n o t d o ' curA sepreparb suc fructe un din 9i

I I

no-1 lT: t o r nr., int i:i. i r F . a p , r i , o t ' p a rd . o t d o t d . o - se face o curade cAteva cu fructe - sucpnonspAr obfneprrn zAHARAT zile zdrobirea DIABET se o' proaspere. I t] ftrtrlpoo. , o.1eo,/o '., p.' AFECTtUNt HEPATTCE 6 , do ob to5;dr tr1tr - se beac6l marmut sucde fructe ntr\Tp 7p. tr 7 p r -ttr h np , on ri npnrr r coNSnpATrE cRotttcA
:^i "^ . o |, - ^P l- o -^o. { - - ^ o I o B p^ O -d ,p o . . - g t F A R | N G | T Ae 1 6 - og d - S o d o d o . i o p . sToMATtrA " --

oi .t i- .ro ) . aT-l -'t ;l , | ,. sl: crip

. r onl no1-

5rode eo

tt e

tnf rz o do fr:oi

L cr:to

IMUNITATE scAzurA e'o1sr r.l cal n a r rl e tag pr0aspere ASTENIE

| eLlot )T . .o o P o ' IJ - FRUCTE ROASPETE >p L a p o ' ,o . ' r'6 tr(, a_ .lao. . lO I -\ t do - - fr-oi , r imr a-r/:. -. | | -.1 o * P o o ' . b ,o lrr o | ,tr- r , .".loteorOlO O ! r l r n to\c r-a u^ u t ! . n a . r , u r u t u urt : ' i, t - u - d ^ 4 ; , t lI r rlh d ' u P-

AIFNf ElSuntpersoane pot prezenta care reaclii alerg ceincazuiconsumulu defragi.


\o o ^ l,i,'o r r lp

intestinat. - -- MASCA cosMETlcA dpl' p^ te o " -e '"g zdrob DedJ-ple!^" i dir , ",.r' L i I r
,uruuuu-t utuoL_oP

r rt a r d - r i l o r .

lemeio de ozi

frunzele, fructete
r I rdr-duBU>L

E@ffi@

nciclop plantelor medicinale edia

Fumarit;
,
i^ --^^ I r 5LUp 'in , , ,f.i m, n y , , +^.--^, ,+- ^^ ,Fili-^--X ^lr^{ r f^+/^^^X . , ,l^-- i LCrdpcut L. >c uLruzcdzd prd rLd il rLrcd6d. LUrcdsd " r.l l n f l n r i r i i

I I T I

AFECIIUNI IRnTTRzA CE - se pe ANEMTEbea carbcuinf;zie zi. o


ASTENIE DrscHrNzrEcolrcrBTLTARE 9t - se beainfuzie plantdsause AFEcTruNr FTcATULUT ALE de
inohir eitp I 5 n i r i t r r r id e t n e t r r r i d o t r p i n r i n p z i

CUM ADMINISTREAZA SE - 20 - rHruzte g deplanta las5a ir';zat se in500mtde clocotitS, dezece api vreme pe minute. strecoara bea cand zi. Se se o 9i m5runlit5 se - DEcocr 5 g de ptanta
- r o n r r . l i f i e r t i n 1 0 0 .m. l. d t-r ;r - ^ox cq l 'o-)x . P . J

- se preparE decoct. ca.ese beao coNSTrpATrE ;r dir pe cana zr. oBzrrArE se iau25 de picSluri tinctura treiori de de
to zi

pe'oc clocoteasca minute. 45 si dupb ^ - - ^- ^ ! x . . - - , ,rr-u ^ - -Ltr ^ is ef r L t r e a z S . ^ ^> to Por pentr lral [srebun u area herpesutui 9ia
LCr tr >g uo vc)ut .ra ar /zamolar r . J q fnlnco.toL q P r i r r tL rmron U rr o r q ^ nrin o r r r P q u q r c r u Qo u r u J c ) o -^^^; -F^-+-+^ zur rur d cLLdltr. fnlncif nonlrl | - F^l :^ Ld rct uc L ^^ ^^-+^ u rc pudltr C rl

tonr rl rrnoin

reennplanLa acLiure febri';g5. ales ma consumati are


., ,A r^.^4 . rr
I I

Y"_"

se -TrNcruRA20 g de plantb lasi ta maceratin 400-500 alcootvreme mlde de


^ 1 : u r -i p I 5 z l p | : p v n i ru r p u t i ml n r u . |u|l ,r ; . q f iIt l!t.L^g O-/x O l )

Suu ur d , . t ^ - ; .rup. - , , : ^lrJlle. uc 5 ^ ^ >du,r , HIPOTENSIUNE ARTERIALA - se HEReES iau c6te 25 de picaturide tincturi de trei
nri npzi tinrn dozeep
? rre,

- t - ^ ^ , , ^c- r - ^ i ^ , - ^ , ,| ^ ^ , L i C t U L e r to | : Jr )u bire
PUr Po>LroL

z i l p Sgo f :l O La n n V ' n q : J

zi
POVLO

Ug

A o -/a L g a t a .a q Z

lC

astupate, intr-un loc'intunecos. Pentru m6ncbrimi[or provocate tratarea depiele


:^.^-f,;^ --, uu JL oulg )ou ^.^.;---^ ;-, -lr^ atr I ) P)ul lo4 ), )c ldl I d I r z

, .^.^l^ +.-+.-^^r,,l A-^..rx 5 >C tCtd LtdLdt I lc tLut. ALcd5Ld

-,,.i L.^4, i^ -x :, L U d L t u u u t c > d u u t" ^ . ^ czc

minimum luni trei

de niritr rr dp trpi nr no zi

p[anta poate Administratd indetungat, ATEN-llE! timp


.-,---^-^^l^^r:-i^.^ri^i,^. LOU40 >Ur il tUtC LO ) il rLULil ilrUO L LUTOL E . - ^ ^' , 3 V ^ ^ ,: JOr l E.

1 - srRopseprepara lde infuzie ptanta de g in caresetoarni 500-650 de zahir.


c ^ f ir^ . t - ^ ^ - ^ x . ^ ; ^ x s u s P o r r o ) q iI^r^ . ^ - -> o - r L x ^ x + o E uo i Js ) oPor r n n . , i c , lo n r : r r n rr i. , i r n n F c , lp h r r n n o n l r r ,

63 trE@Elceaaeriand ![$lf,s!@!|tmai.septembrie

pietrelor labi[6. eliminarea de

fl83ffi@

ii]*{ fiirrriq,lqii;lXrkrrIL:l*l' r]:Lrq

mffiLhmr"lffi&
plarte ma Cilbenelele ure[e sunr dirt'ecele cunoscure medicinate, natura[e. adevirate antibiotice
' ir' i r ! i r i i : t : i r l : : , i l { : i r . i : : : ' : r f ' rs e. b e a u d o u a c a n i c u i n f u z i e ^j do flnri np zi i t l i l ' l i l l i . 1 ! : l ltA!l ! : l : : i A l/ ' !i l j , ! ,!.J l ! I . r . : 1 : ; ' ! - s e b e a u 2 - 3 c a n i I f
.,, ^F, -t^ ^^-; -; .^f-|.i; ,-l^-^-,,+i^6^^-.^-^-.x | ilELorq)goro. LU | ilU4rgPg4r)r >q roL uorug)q4uLil tto r,., ' r I ,t'til' ;.'i , 1^ \ ^ . ' : - z n ^ , u c ^ 1 . ^ r, l d . 5 u 1d. ).di l d l^ lfl ,u,z , .l 1 l d u 6 t t Ptdr

zere rirute ir 500nr deani r locot Se t5. .c^ U^ -L-r o r .t u o\ ^ ^ ^L+u/ ,r r/o-Lr.t c.o^ - o- i e c l i u n i l o r . ^ r t L r t t L o
Pcr

frcatuiui. menstrua[e, Ca[meaza durerite inflama!ii[e co[onutui - 20g de'lor, lasa mace-aL se [a
i' n I, 0 " oo d e : l r n n l ' "O rrremp dp nnt zilp | :

care se'oioseste infr,zie flori. rot de

.e l1aL. strpcoari .- o.Jne sticl;te se in " s i r-

= *
g

ffi

inrhise culoare. bunaperr .r [a [sle gi hemoroiz;fa-rgta i'r enteroco[,la. .r girgivitei. I '" " ,, - sebea maim;[rcear uzexLern. lat raLa-ea car a.uLb a degaLbenete. stomatite[or panari!iutui sau rr illl';lifii"!ili,iliiiiiJiilr ll!i{ lljtir,llililrliliillr i : ! r i : i . i t xi r , l , j i : l i r sepule [atopt ur pachet . ^ . - galbenetete un bun dezinfectanl grabesc ,U .e1 J,I^.. - i - ' .d^r, Ut ^ ^l L^ ^p^e - \d rl o,C d S p u l ^ T d . l ll. C e s sunt 9i - L c o- L o+ - u^ 'I^ufu P o-r. L^ - - , , ^ . ^ric c el i c h i d u t - ^ ) ^ ^ t , ^ ,Uo40 crcatrizarea rdnilor. o ) Po ' .{ r : . ^ m + r - seidu 20 ' l care depicbturi tincrur; de de Ur d .V, l; ^r^U ^ . o .l . il^ d -L^L. 5 - r tl lr ^U ^ ^e ' , . 5 e p ' e s d f d L iroi nri no zi uscale. deasupra p;mr degaLbenele ur - se 'dcegarga'5 inf-rz:e ptarLide .J .C O .U.gi ^^ C rU Lr cri cgn | O J Oi rO -O^ | L- i n a i n L ed e a ^ In J ) rc t r r \ L cu de P inc-L doud pezi. ori a sesoLid'fic Loa"na i r ci. a,se Esre 'oaTle penl u lralarea oftLurZ ( : : j . . , . : . : .,: : : : . : i::-. S ef a C e U f d U n f U Z i e . rror. C C i bun 'rlpobrr':lor. aacrpe -5riLo'de feluI s rot picioarelor, ? ciuperca serecomandd $TlA Pentru .,: , , - sefaccuinfuzie decoct sau h::-,,;^f,,-;^i^^t.^-x i,,^i. ..^-^, ^^+xt^;t^-, udr L u il rru/ rg uq ptdr rLo, uuPd L drq 5g ur rE LotprLtr u L deolanld sunL remediu exceplie si un de rrnpr rpnt dp pilhpnele impotriva vagrnate afec!iunilor
J : i | ( i l - i . j l t \ l i t r ' i . - ' i : i l i lI j i li,{l I /t;,.1,.:!l ,\r | {:iii I i}Jl il.{ i: lt
i - ' -

lemeio de azi

,:.t-fi!====

*=;.ffiiF.Fd=''-:.x

pla*tcli:: meriicinaic cickrpcrlia

Uenliana
= Dlanta folosita ales propr mai este datorita etati.or sale
-.a-;',^ ^ \ ^ ; 1^. r t o: L O O L l v q . L O lr g . !L m l, l,U t g - i Z O . ^ . u e u il ii ll a L 6 uc f-rri e e u . l - r o q l a ru J lr o Jg r r J ^.^- 4A^.^ -^^^l^ -^^+-^ "^ rrr

:lt' ,t ,l' tl.l i I

ii r..r.'.

precaoere lotete TrotLdne. rr


j

- se - rNFUzrE nraciri20 g de rJdicrna ,^^-+x ^^ t o ) d r- r-r,,-rtin 500 ml ^: ) c ^^xt d i l I u 4 c u)LoLo )t de aoaclocot,tS. Dunidarorta EsLe
n r n n r i e f i t i l n r c : l e t n n i r e u o1 c ^ ; lnt 1o-ticrf-L. . rr i r -

u ^ r , ) N A R i! r { ( ) N \ r l P A i l } - S e p r e p d r ; u l l d c e r a l d r n n : n f i d i n r : r e c eriLr z lunliue r iLlg^ 'u. . |f)^ q r* . !u^ ^P o r r o r , ir .rro;r .r+ q / i uu L L^ r r L g -h .


| o m o c c tl c uE il c)o o

n r o : n q m rr J
i I i r n r r - q t r f i o r h 2 0 o d o r iJuoL nro r i . r l i I dir I J-/tJoLo

- genliana rr,rnr{ir. $r{;AsTt?rrA $TiE conline principru un acliv


--.^ g tor -;,-", oluLc l - g u;r- ; ^ - . ^ ^t ro | il or Eo h;L^;. u(qr > F-,,^.-^-->\ r ovu rlqolo ^.^.^-,,) Pr uLqJUt .)^ ug

1 ,r n r iin rLi tn : oo c , f u rro : irrt n h u,ri g . " ) o / -u r,g z ^ , n n | u't^ X . Pl t L r r cu ' ^ r u E u l o Pr l

vreme 5 I 0 minute 500mldeap5 n de


-^ n,U P O -^ ^ - r i.^ctn U n: t g ) g I O L g J L g , ) q n^nc,i J tm: LUI l --t'--.^^.;-^t^. Rit;-"^ LOU I tO CO L I tZEtUt L/UOIC. ntrntTt I

Tocmai areea iacaleo fingu'a vinde digestie. de se cu


^^-+;-^\,.1, ^X C^--.^ 6g rLro ro uuPo I cLorg *--: I o)o

r i. HlRr- se m,rrini 20 p de radacina


, .^-+; u)LoLo -; .^ )l Jc -,1-;-;.1,^--4 out ilil t)L cozo -- ^f^ -l^ I to tLc uE

, r , {l t , J { \ lri . , r r r S ea t C A t e C r CC 6 t dre t i r c t U ' a freca'e cate vaf dec-1it ri pi ; pentru maso un pr6nzului cinei. f at rarizar o s rJiooctiai inaintea degenliana doua pezi, de ori a 9i .egenera'ea r P[arLa ur bunLoric q;la La este sr ce[-r[ei r r.r(rrRA30p derAdar.,na mbrunliLa se hon:tiro lasa maceratin 200mlde [a 150 rachiu p^riAr iai.a!: r-:t'jr- seiauc6te25 de picituridetinclura irr',i 40" zile. sau alcoolde vreme 10-15 La de c.r put,iravrerre inairteanesei de prdnz. expirarea timpului, fritreazasepune se 9i 'r - se r-rirl,,ft, r){ f,lAruiltn!.* ia o lingurb vinde genliani FqFIL-t picatu,r pe cu sl clu!e. iau Se cate10-15
inaintede masa. r.Nr - se beaudolS cbnicu:nfuzie zi M': pe
4r Pg|Lru u ru4o

'^x . : - ^ , - hr^ ^ o - r L o . I cP LL

_-o-----l "--' -l d^ -^. A^^; -^ -+.^-^-.< .^ .-,-< | | r tu c o P o , F p u r J g J L r g L u o r o , ) g o u o u E o

. ', .,- l0 s derbdac'r^i seooaresc in150

'

popularb planta ameslec Medicina folosea in STIAI? rachiu pentru frigurilo'. cupu!in tratarea

,nn^^^,.hi..^G^"^^^,;^ ^4^<.^ 4UU 6 UC 4Or rO Jr )E ilCr UC PULil r. POr rO )C

maigros. bun Este pentru, obline sirop un


^ - ^ - + ^ - ^ ^ ^ ^ + + ^ tA ^ - \ - - - T e . L r Y ) L t r rg o P U r L g ru g I r o rr L o r: "-;;*-r;""--;:l '+
.;-* J

rel|EfifsEl ffiEf,T'EgT

*-e

'o'qlT'

#*

dt' ..,j#,.!t

.r1*
" 1:...

.t*.
" '2c,,

,;":
.-l j;.

:
'i
,"r l"j, ..1 i

r.. .-i

1".

".'l 'l

Planta orrginara Africa a fostadusii Europa este din sr in lasf6rsilul secolutui XIXlea, at unde foslfolosita a ma pe-r J c e>te-ea lu[.li ates apeL alrrrertlr
l r

'n{dn\i olcpqr .

rrio.tzi.pp'

r l : d p t r e n r n "p- u r S p Y n 'll ^aUfiSL

./ a e - tnrr_ f, . r r d a . r e 0 p e z . . a r - --r,

= .,i,iil indigestier. cani decocl c sunteficiente. trei cu ztin * ', - extern, aplica : ! 1 ,1l i t I I i i i l : : : : i ij se comprese
qr a:T:n:qmo

A - - + p"pod"dl q/- Pqr ^ " ^ ^ - . - + - ^ ^ : - ^ - + ^ ta 5e 8d5e5le rdSdzrnete - p e n t r u s t m u t a r e a p o f ta n c a r e s a u t r a t a r rera d r c e d - t n r r l e r o l e 1 6 1 6 . 9 . r l n dem e

le - , r t 1 g p- e r - n i e ns . l o a n d
u u u d r d r L U d p d ) ru r B U L d _ _n l. . n O r t r r r r. -o I r. ,. r I Lo ra r.p'r ," de 20-10
| n ur m n r' I u l ^ r. ( ^ . , r ^ . ^ a / a . ; r ^ Jq )LrcLuolo )t )c . . td>d | , td

''tr rrr * Esle bun un adluvantin ritr:'o:r = , , , i i , , ,- i n l u n c t i e d e g r a v t a t e a m i g r e n e l o r . sre pto tb e ao ^ c - 1 r d i n ' r e i r p r . z ep p oc . lu r n:rrr rcr rl ziloi p 1 - 2c a p > ude l r e o r i ez i . 'e se urmeazd tralament tinclurS ghearaun cu de dravo[ului p[antei Denumirea provine [afructete STIAI? de prin er, sedeosebesc ghearete care minuscu[e ce[eacopera.
ATENI Gheara-dtavolului El nutrebuie consumatb defemeile insarcinale arcalapreazS.nrcr orr e dar decopii depersoanele ori botnave ulcer care de sau printronterventie rurg urmeazd treacd sa ch catb.
lemeia de ui

:=+.Elii"lli,rq.i :l'=''

plantelor nuiciupetlia mcrlicinelc

t '61.lprir+rlr . . . pn t , - - p d r t d L d n \d u J' .r-e d-irlrl^dilru-r ' r d r a . '-,r I i- r,,,,1 ,:,i i rii ..ri ,l r. . , r

Fcto

nr'oin:ri

1-lin

- se produsele .. ir.iFr"iru pune[afrerlechivalentul Cutoateacestea, cultivi9iin Rom6nia, se At^-u^^'^--A{^; ^x^;-trr.1-se- o - - . . - - - cu nlante a palrucani aoi. se adaugidoua l 5 l l t r o r o lI o L U I 5 o > ' l L - . - - la rragaz;nele r . - . . . ull .- .. -cu medicina[e. iingurile rddbcinS,lasa de se timpde20
':.l:lr:,r:rlr'llil:],':r:la:::ilil;.'
, I .- t l l l

, l e -l:l^ ,l u te . d^ ^ ; t. |L^e^ u.d t d . c o n s u m d u ^ l r t , r^ - p u S . t - L - x ) e


1-? eini zilnie no clnmrer

- r5dacina coa_a plartei sau se frerbe ap5Lirpde20-30 minuLe. in de ,ezuttat consuma pe iar tichidui se ao ) <^(t1071 parcursulzilei. . ..,',- seadministreaz5 = r : - gheara-maleiefect prinlre are antiaLergic, ugurdnd, aproximaLiv zilnic. alrete. simptome[e astnutui 3 grame '"i:, - se bea ceaisaudecoctpdrrb d,sparilia ..^'. " " - segasesc magaz'rele * la cu la n.ofil ralrrrisl se iar.maximum si trei srmptornetor. pUlbere, pezt. :rir iljl/\1i-{,, crr,t:ri- SefaCetfatament CU aCeaSta
r\[.H ghearam6!eielimina I A:'{rf,lurvr tuli][,]{ji.irlceaiuIde toxine[e intestine. din - se pun in ochiciteva prc6tu'ide ceai. q "'ru inlaturAnd elrcrenL durer prinefecLutcalmanL. ile | i: =r\rr::1 - decoctulde gheara-m6!ei curbla sinusuri[e, rnfectlile acestezone. elimin6nd din - are s i'lll;ii:iiiixltil.ir,r1i,qi unefectdestimulare sistemu[_ \r a imunitar. * AlFl\llFlNuestebine *e folositd femeile sa de care incearcd conceapb suntdeja sJ ori insdrcinate printr Persoanete autrecut un saualSpteazd. ca,e transnlant rie evite. trehr s-o

--_ __49
67

i:,: Wffi:''r F;[-ffiffi,],.E*,,ffi ,,,,.

='.--.=t,=Y'

ff_

Nu degeaba riddcina-iubirii, ghimbrul denumil are


n o n p t i r i a l ' a d , i a ' a n r. 1 t rn L e .
6r

,
rrrur

r ,i
uir

- se mactna radactna de
Lotc

^F;nf,;-l-.

,.

)c

,.,n

to toLE

,-1
I

- serau pe cate2 g depudra totala zi.

- p l a r L o p O pe t J .o . p e . . O ^ .]^ ^h -h;. . H B r l l U l . f r L5 , u L o l e \ - u d T - l d 0 C d n d oe t tr p 5 e b e d Lr/rr, 2 J c i r r r u i r f u z e d r r a d j t r r i d e g r i r r o r rr r : n i r l n r n r t . i ( o l r q i l r , n r ' ' ' , ^ - ^ mrnule. seconsum-. apor - se a cdleunv6rf cutitcu - sc 'dL 'olo:t-c1,, :p fel pudri de i ^ "d U d ( -l: ^.^--^:+x -^totala inalnte mas5. Favorizeazb de secrelia bilei UU l xix-i d p uospd.o. LUITp ece CL - s' ^ Jlpoli .ecreL gasLricF. r_o ' F V"o O ' r ' . . - d p r . l p ir - l oo l n b l t , o L r h o t i[e " _' r j 1 ' r 1 7 j o( r r n ' n a l e r r t p n p ^ t t L r d l 1 d t e o ugurAnd drgestia
-J UPU Llr! J. LU. J! rU )U tA tt ULA\ L-t -

r r , t d o d n.rI n - n p z : t , : r r ' e a f i e . d r e r rnese. - semirrrlp:'e p rrr j -5d je,rj

\,j-lde

- o o . n L o ri o l J s ^ t e r . JT t o i r t ^ a p r o a : p i t i

d re'lrrdpdi--

pe8rn8re
^ h ur

p n-tr1-l-,r r
, :/.1:ouot

dar., rprt'J CoeL,l. ^f tto | ,nrot I dfd


t,d

^ ", .-l^ ^h;-h . routr6r rrur.LoF)utuor

- sefac bbiin carese presorj ridacru 6" gh,-bl p sdldAIJLato-bal e eo ia dureritor articulali de - se faceo cur; cu pudra totaia. AIENIIEI care Cer suferb boli de inflamatoare p ori ale elii auhemoragii sb precauli trebuie fre ir ad- nis-r gl-i-b ., arp" ru.

i n.:.nr:

d e h r i p S r n t f n :-r f o - h J - l e p e r l ' L - _ -r

e d p p e t r. r i d r ' s i r p n l r . u r e r r l o e l articula!ir.
-.,p
Je

nr rn' l,f fip1 1 na | O I.ro,4a tu U C Uq


tu P-

aburi mldeuledefloarea 300 soarelur


ir r,:Tp se nra\r "r afl e le nr 1116 191616

i0-40derrrute. degi rbi'. \e 're-be


----i -,,:^:.^t .^t-.,-^+ r1 o)ol, ovo u rur gro^o iL.

.-.u u,d - -d ^ - ^ c l + u^ -l-d . - -5 e l . r a p e n t r . J 1 , ^L . c 5 L | i l l . d x L + ^ u x


lemeio de ozi

nciclollcrliu ruedicir:ale 1:lantclr;r

Ghi*n*L
ffi.t.t.
primete ate Ghiocelulnu doar dintre este una flori primaverii, - se med:cirata ca.eivirtul cisio ptanla are terape;tice sunt ... r.rFr"rzrr.prepari flori, din frunze sau Ter^.r.noscute sianreciate nedicini. oe bulbi aufostfir^ule ca-e maiir^la uscaL. la prezentate Pentru tratarea afec!iunilor I li, i:'-r;/r''' : 'f| pe anLerior. 2'3 sebeau cate cbni zidir^ ,.:::::::1,:,:::,.:,: - Se ISCHEMI1'A prepari O infuZie n bU[b preparar. tlAfinl0F/\lll d acesr ::::l::i:ri:t:r:rn
I | I pe i. uscaf dinca'ese beau2 3 car-i zi - se polroMrLtra consuma marmutt sEcHELErJRMA iN c6t dpcnrt nron.:r:f hr'lhidp ohinr^ei din r rcr:ri
r,r.nr

2-3brrlhr phiocel ali srmaruntiLi. de usr ;ar minute, c6rd Selas5 fen zece la
.^ .\-^.r^ . -rxd ;l- + ^ - ^ - - , ^ ^ I r i
tLtrl ! t )du >E

p r I n-t I - i n I , l i t r , r d o : n P u . q < a , ' aI t o Flic L L ui J Pul

A mai fluti1.[Ar iltrr:A, alesa :t$rtmr,lt.r.Jr a4U$fiuLAR rlFr;f.lAlrsMse fac bai in care s-a turnat decoct de ohinroi - se fl rfirrjcflnril A[rEtTtrjFfi vl\{itr'iAln: prepard infuzre o drn $r
h r l h i r , c e : r i . l- - s f i , ,6 a e t ,n rd n . ^s e ! ^ O . \ i ., l drI d p d e L c a T e e o 6 -, t L - e L r r dr t s

pentru degezut spataturi fotosegte bai ori vagrnate. fiLimrrr{- sefaccudecoct infuzie rir sau ...
u u P r o r r L o .i l r l u ) r i l E U L o . ) u r r L f O a f t e u n e b

o,

^^ ^l -^+i i^. ^-,-^-:-+ ^, ^,-

facbbide9ezut.
f
doflnrinrn:cnolA

pentru pistruitor hidratarea giin etiminarea


< ,r - : t i f'p" l : r.p"a n i o l i i i '
Y "-_ r'.-' -^ .,-: -^--^ f,- l^ ^ lx^.r

AFErililtNt il[iRM,4,T{-}Ln{.irilfi, $l nrrr - peste o m6ni nIZFMF r . , , qe - u d 'r t d r e d r r l d u e r d u r d r t d l e9 l s e ,-

. -E n t l l l r : n t t

pe lasd macerat 4 zrle, la 3 dupi care factamponbri se zone[e afectate. lt5r{ur seurrreazd acetasi t'atarrent.

ghiocei. sefolosegte ATENJTEI ir Lratamentutcu nu ptanta stareRroasldtd, numausca-td prealab in in c1 L i tffiffir::tir:!|rrrr,f i:t:irr:li:]i:i:.::r:i:t|i,ll:rt|ii;*li:rrrliirlliitlliitiii*lili,l,r,r!,'itr;l::t;*iiliii:r'tru

ff#sn{p,{I

Hffiil;;87;
,r1

pedra Encickr plantelor medicinal

Grau
Deoarece conlineaproape toate oligoelementele i..t]i,tt'.)i..t,i )it|,il..:i:a i: t: i ii:;i, 9i g16uleste vitamine[e, folosit medicina naturist5 de sub -cnAu ceRutNara9a-numita cu curi formb cur5. gr6uircotlitestefoartebundpentru de revitan nizarea organismu[ui 9ipreven,rea i,t: /il ff. ii rl.li i i.lAiirlr:r'li grave. unorafecfiuni Pentru oblinerea TULBURART HoRM0NALE FEMEI, INSUFIcIENTA germinat. iau50-100 de g LA 0VARIANA graului se L ^ - h ^ - ^ - ^ - r x . ^ ^ , , I^r r t r _ uv a ss i n - sefacecurS germeni grdu. cu de uuouc. )s )Poro, Js Pur rl - se ruBERcuLozA eULMoNARA line o curdde 15 zilecu seacoperd pulina Selasi24de cu apa gr6u inco[it.Sefacepauzidoui siptimAni9ise reia ore. rni care intind o tava dr se ne intr-un t ^ - ^ - t , t - , , i ^ . . 1^ . ; ; x . x - ^ p6nd tratamentuI lavindecare. ruLcdru.dvdf 8iljd sd se umezeasca ru .li^ ^ -/1i^ ^A^.t ^A-', ^^/ni^^.-i ai^r - cur5 gr6u germinat rruEr*tr cu ur rLor ru il ruor u Por ro 6grrilil rcd1d. udr ru + -;, , ^^ 6 ^ rA- sepuneunlitrudeapdpesteo cana t5rale ^ l i - + LJ, rd- dJUI^l$e ltd a -Ur I l. -5C COllSU11d rl'l LaRrNGr ptdl de Z l i rr r 6 i ^ d e o r i r r Su l' n r u urtlL o c tL L e , I n 1 r r irnr o m ir^ rg r.c .J r J g h ^ ro . J o r dr r u ? e L u p u l ug salate amesLecaLi miere. sau cu Cura gase[uni, doub cANCER coLoN se face acetagi DF tratament,cu api trebuie dureze sa cu det5r6!e. in saptam6ni pauzb fiecare de [unb. - se grHEpArlcE face o curi de c6teva - apnor rnnAlr- se puncAteva AFEcnuNr RENALE linguri - sepun AFEcTruNr DIRMAToLo$rcE in apadincadi siculelr
er rtXrAta de or,ir r
l, ,^i ^, , ^.4, ,i^^^t+i+ rur il Lu 6r ou il rLU(LrL,

I I

ri r tirita

. i n t r - r r n r e r i n i p n r L . li . g !L^U-O-I ;l l O t ) )^

- seconsumb maimutligermeni coNVALEScENJA c6t de d o - : l r r n s rr l r r n o i z i l p - se grau, ajutb care organismul revina s5-9i dupb boata - TARATE consuma amestecate cu rapre. puternice ATENIIE! Femeite suferb s6ngerdri care de intimpuImenstrualieitrebuie cura gr6u. sdevite cu

deasupra lilrudeap5. tasdp6na un Se a douazi,c6rd se strecoard se bea si

lomcia dc azi

rcdffii4llllilililirir,iffili*ffiwwii$Sl$fiiilillilil$liitr*Kii*trSii:$e*.&i$iit$Sl ffi @smltr$ffi ffi ffi w$ui&&{$,$$l*frffitrffi $ffisruw${il s,ffi Hffi

@mmfl.@,wmr

]i-=t-i 1;l;.i;:irlt-;llr,ii it i i i;t

perlrr nulte arecliun, Des, nalural sunt;n remediu


s r t r i l on r < r n l l n l n c r l o : : d o r r ) r : f r r l l n r n n t o n t i : l

ri,t i

r , r f i r ' l i , ,i i r , i

I I

r::il:l#

- suostar cor!'n;Le acesle de !e[e f'ucLe srimuleazi l'epatica tace c;ra activtoreo Se o ciLnai lurga sucdegutui. b re s5seoeaur litr.r cr t p ez . - seoreoa'i decoct gutuidir^ ur de care
c p b o : r r n l i t r rr n o z i

F, -oesleomarideflor saufrurze degutui, toarnacana apa se o cu clocotita. Sebeau douicini pezipentru tratarea ".: :. :
. - 1 , , ^ ^ :' . . . 1, . - ; ^ ^ - r L ( r u - - t - . . ^ - | l r, ) r r; . ., , ( , -^ uo qg uo )r Pgr ot ilorcc ( - o-'-' r a;r+i {^ ,; ., ,A-,.i -^ LoroLo rqLil >uuLr r, >:

o eutuie recurStati
^, ,^^ lPur rE to

.l^ -^.;. ur Luojo,

fienintr ;n litrudeapbpana scaoe ce


vnlr rmrr Sp <lrpcn.:ri c,p:d:r gi nr rtin

'rucre gulu rase. ul5 ^n A :e corsu'n5 de

zah5r secors-mJ a Lurgul zile s de unei pentru puLmonarS, gingiviti tuberculozi


-- ,.i^ ,-^-t\ JOU I O5U)COrO.

n r o c p s rr l d p d i s c c l i c m a i . r l p ci n r . r z rr l n p r s n r n p l n r r - r,

mar slomac tene9. , . p h p , a I 2 r ^ r nn t rz :c L n f l z i e e ' l o r is a u r i d frunze.


i i l i rr l , r l \ l i l r : f t l ' t r i r i i i i r i l . r l r l! , i 1 , " i i ; t r " i r - S e i a U l - 2 t i n g U f i l e ll rr r rhinr mpdirine
::: ::: .:: f'.'.:.:

:::::: :.: ::i

- setoarna apacu care in

. ^ F - - - ^ X l X + ,, .lte A ^ - ^ - + A ^ ^ , ,t^ 5U dL 5[-]dtdrUl LeUUL L Ue 8UtU 5r SUnl 'n rl e h. .np np^trr lr'ndpc;rpl .euCOTee .

d o o r_-r i ".- o" i r

- se beac6t maimult suc

- s e so r c r - c L e l e d e g u l - i . f cualutoruI storcitorutui etectric. bun Este


^ i n p n l T rr o n l p r n r n l i fp ' n p n' t r 'u ' ^l^ P o L' l+ o - x | L' q L
P!

^.^--^x+.-l^ ^ ,+ ,; P ru o J P o L u E 6 U L U I

ruojo.

- secors-na freco zicjreo guluie. torcu ir e c. ^ - ; x ^P^ c J L- r --o.r^ - ^ . ^ .r1 )^ . ; a ,e f e c o r t i i r ' l a r a r o r . e t .^ c ) u r r c l


6cror

ATENTIEI degutui esteindicat nu SucuI celor


70 7I
nrodicnr r<i l^.^nclin:tio

hepaLica. si c-o.ric5 irsufrcienLa dar 1 pentru vitamrnizarea organismulu . r,, !"r !,,ir.,, lll(rr rrir-securalSfructulde qi Seco'nbini rn,ri,i sedi re .:t,rln,.ro gi cuput,nj miere dupicesecural.i bine pe tenul, aplica fali.Dupd demrnute, se 20
)c il toLuro Lu opo LdtuuLo,

llillw,i:rili!.:it!'jl

plantelor Enciclopedia rnedicinal


.' .-**

1-'{arnei
1R'AZA Filoterapia recomandi remediite conuri hamei din de mai CUIISE ADI4INIS - peste pe ales dalorila efectului calmant care au. il - rNFUztE doub [irguriLe hanei c;
- - d - " - r r L . -e . J,S-e + L;r{ d.r,ld ; +'-r+ d-.^ 5. ^ -d .n a o c a n a c u 5 u
t T I I

Ct A|TCJ TRAIIAZA UNI - se preparat conuri hamei. NEVRozE beaunceai drn de


INSOMNIE HIPEREXcITABILITATE GENERALA

a o J c l o r - - orii S e l a s El a i n [ u z a Lv r e m e i
A^,^. c^ JL ^ ^ ^,,r^ .1,,^-..r/^.^ -ll^^^-/x ;^,.1,,l-^-+^ I rLu,LU rLL uu I ruiL -l : Se COlSUl-f d

HrpERExcrrABrLrrarr - sebeao car6cuceai sexunlA de


h--^; i^-;-+^ A^ -,,t--"^ I lot I rl il tcil ttE Llc t-Lltt-o c.

rrai ce crtca-e. a.espenLr.r insomniei tratarea - se LocALE pundouam6ini conuri - BAr de


l^+" ,^ -x^ ,l^r -;-^ ----x r tt t l - . l t | 5 d t . l t H , 5 t 5 H d 5 d l d i- :n,i atr n lttr tlt

'rarte

TNVoLUNTARA. pe-ranenrJ- se auc5te EREcTIE aproape 25deoicSlu- Lrclu-i dedorbo- pez . de


I

GASTRITA

it"t'|, c.i;;;;;t '##t" 'i I uozut uro6r ru>LrLo I LU L/

- - - , , l: ; ^ - - - ^ r ; - : - ; - , , r i c h o m o n a s

br.u

a t
I I I I

DIGESTIf; DIFIcILA vaginalis. poate Se turna'in debaie apa - se grnnonSrrn beau TUBERcULtZA doui cdni decoct 9iinfuzie hamei cu de concentratS. pe roNrcA rerurnu - seprepari rnrA deconuri zi. - LoTruNE METEORTSN TNTESTtNALT CRAMPE STOMACALTT o candcu infuz de conuri e carese Fr GAZE TRICHOMONAS VAGINALIS rNsuFrcrENTA BTHARA
--^.-^^x -, orrq)tqLolu ^,,+;^ - -^^l -l -^^+., L.+^ P U L r o L L U U r o t i l r c ri l o r . r J L r T ^ - - ^ h , - X ^ ^ ^ 1 . , , ^ , , . X , - " ^ . l ^ ^ , , l , ;. l ^ t u o L U u u t t o P c r t L ru L u o L o t u o L c r t u l u , u c ..1^,",^.; ^^ -; .l "-:-^.+..;-^..r..+^--x u u u o u r I P q / r ,u , r | | | r q o L o ) r J g o r o . I o L E o / o
-^h^.^^ >EUUI EEd JI dLI CEd.

r
I

- se ANoREXTEfaceo curacu ceaide coruri. Aj;ra la r-reql .rne' rl. a rrren-at. erea itr ri - se eurA este fiindca acliuni bun are depurative tot tratarea 9idiuretice. *cNpRrse folosesc pentru r-nmnrFqe foloseste BUFEURT STMPTOME DE ar-neei Pertrrr ALTF DATE UrnOpnUZn se $r infuzia hamei. de
A|LNflll Per^Lruareefectdesor.rifer, cE cea,.il se recomandd consumatinainte a fr decuhare.
lemeia de azi

,: .. .1 rcsgit:::::ti:l!::iii:i:irilta1:ii*ii::::ii;i|i:it.:::]:i1ij,i|:.. rtr$rit!l?!lrll?trt, :i::lj:;!::ii:1i{;:';:il:$:llii:tliilii!:li:iiiiil*31tiiititlltltigiti

r-- - -'l r."- "-:71r-:-r "-] ",c"

@ e'-.o {!-r o-l} M.ii

nciclope plantekx' clicinale me clia

'gc!

'' . z : i
: '

'i *tk, :" Fl''


o,

** 4
4 /

I '?
.*

'u
*\'
."1

/**
--jffi

:ii

arf

-^''

,{& .,

q
I I

f-Jrean
L o r o > tu L l i n/o a n p r an u l tl " a ^. n t o e t e t e c L l n a ' e . i - i 1 1 ' 4l / \ l t i . , i r \ l c . l 1 - , T : , , 1 / ' / \ ir ) r - se t h ' e o r u l ' eo r . r l t t L d ie d ep r o p r i e ttj e r a p e Je r r rddiclna hrean se de o L - cRUD rade 9i
-^^-,,'-i --^. +^. ,.X - , -;^.^ l:-'.;^ LU r5ur ild dr ilc)LrLdLd LU il ilYrr, lor rdrc

h
t
I I

i-.ir\i i i l i rl.| t.ir'ril -,r'ir i B R o N S n AA s T M B R o N $ r c - " g h ; L - - r l n g T t . p r h e a sr 5e . . . r ^ r ^ - - - - t ^ .- r i p r n p r l n r , : n l p r)to rFtor.. ..r


td). dr ovdt u prupr -

. . .-i^r 5du\l dl lld

.:r.-:;^;,,r^i d l _ l t s lt l u d - l l d d u l r l l u l U d l d .

i t E s l e ' o a r l e o u ^ sa t a - e a r n rd a r i e S
- - ,,-l , ,,,-^^ ' L u u^^, + ,q tc ouluvor L | - ,l^-!utu/o ^ ,l-^^ PUilr u r, "r roLo.

rNDrGEsrE GREoAIE 5rDTGESTIE - i^ t;np,l ne:ei.ser or. un'j


p e r l fr u d d P r u d u l ' ' l u , e dd . -5 A N E M T E e d L c a t e v " Lt g u t e d o t e d l o : o T r e - le c d t r r r n rr i n i m i p r o PoFTET MANcnnr L,PSA or rNTEST|NAti PARAZTTT
^ ' ^L,^.^, . ^.^-l rl rr d). rvHl lLuot ol I c) PU,',l ll llrol ' ^^-F,, --^-, l-; -^ .'. c! oL !u ^,,r;^i.-1^.;^; PuLl o )l I ol lLol lo.

*oTET- se rode o idacrra de hrean. i1- ._11-p OLne 1p1-,pigrt>e f Oarj : ^ ' ' 1 * " ' s. S e l o : i l a rtr uco>uP o u !tr L uq
^:+^,,-i ^ t x , ,, , ^ , - r : T t r nn^Ttr

linguri v n dehrean c. cu ziln Lrrrnzi. unrHnRA iauc6teva se


SUTA - se pARADoNrozA rnesleri lenL bucaL de radacina o ca in de hrean, fiecarezi. - sp srt'ruzrrn radepu! n hrea^ sepunei^tr o cdrp5 dup; 1i
'. i ^^ T,,^.^-, Ltr^,-\ -l^/rl r^ r.'-r | ur tc)uuruil dutrLdLopro>'ilo. Ldrc5udptLdptr

- se doua radicini hrean, de - trrqctunn rad


. ^^,,^;^,,,^L^, .^. .^,^.,^.^i^\1. r )qPuil | ur UUr(or ))cruorrroPo oro
u ilPrg :, g ^i furLo. JE

- lnlnsit ner'-rr.rnl ra'iier'e re^r cazul . rnn rn; ,1rpr nele ne. nh az saunairi, "l-:_ r.' -"-, t ^ . ^rt -ru - - - - . . t -cd-l -o t^ - o u T e u " r a t i s - n . . r o" > Ptrr L Porou4rc

- , , ; - x ^ rro.J o . rro. l- rcc e r a l 0 _ 1 5 c 1


- -.^.^ Cl-.^--\ -1, ^-, ^-^,^

, ^

c l 1 6 l r o f q o i r r n i r o r l - r' l - a l a T e t _ S e I a L d L o 5 e l d U . r l B !U U e L r e - p e Z l . 0 d

- serac fie rscHEMrcAHtpoTENsruNE ARTERTALA - cATApLAsME fotosirdu-se p-rin cARDropATrE se ir ',rre rrr',r ^ ^ ^ . i n f I dednr saotAmancarese r.: ir^ zilnic ^ rL q rr ,utg h ,t q ro^ I uli;llu ,o-rr ii ^ | o. ^ o-, c r^r .| xi,(-rl fi i-r ^ r o I l p colsum; u -Or C ^O ^ U r; - - , , . tt U- , .I ^O. - I -O :; a - n e s t e c a t r u r r i e r e . I rqr qrrr ... in .-nr.r'ni sr.ntelcierte 'V l ^ g L L !C 6U in tratarea a sinuzitei, reumatismului, A T F Nl F l( n e , u f e r a e g a s r r r l ih r p e ' a c r d i r e b u e I d L zie; brorgitei paral 'acale sau - a a^ ^"^^ -, ,+ - -f,-i^i-{
)d le plCLdU. d dLlrill >f-dTPd n'edrulUl.

r:--1r-f......-i^-Tr r& ar.-.e N{aee.d ig,J \}

pedia Enciclo plantelor medicinal

Y'4

ffil
larb5-rnare
ili. 6;;;;.', ',;;;;;l;'"-';;.;; n" i
SarDene CE AFEC IRAIIAZA IIUN gr BRoNgrrA AcurA, AsrMA rusEuscArA planta este
stur ,, i ru)LUro -; .^, ^, ; ,-" ^^^-, , ^"^^.;^, .t;t^ . .t^ )r dpruLrdto ptrl t u prupt r"LdLiltr :dtc \ - nr-i,,, A^,^-+^^^t-^1. . -- r-L Ol I LU Uqlut L Uq PtO tto
Ltu)Lc ild

:*.
.gd"r

tu

dtE>

.r^_ ;^ _^^_ _ !^ dp,r ., mr ntp il I zut ttt !i

n rlind {r

CUM ADM]N SE SIREAZA -DEcocr 20 g de r5dJcina uscata 9i 'a im rarideiar -a-e sep;l ra'eTl bo indoub cuapivreme 10minule cbni de
n ,L ^ :d - ^ - ^ " : - ^ - + ^ - ^ A U p te :H orF).U. \P Uea llTedgd
r ral L+n \ o rL Lor q, -.-l 'l^;+i ruurl Lo ^' tu -;^"^ I rcrct C -.1^ , I ru( o

preoa,atrl foanearrar. b;r 9i esre I


t n o n l r ur u J r Lo r .o . r ^u v J L t J ' d oU C nI- c n l ) L l u drL li t-r , d 1 ll ! / \nrr o ! +n iLr

^ f curA- iarba-mare laeliminarea ajutb toxinelor corp .L.l^c->+-^e. l^U d ^J^u+"^e; ,Ul ^ -I : ^r ^ - r t d [ e . din U o I l irr' d a t as eb e a r o , r c a r ^ iro e r o cp ez d a c r - vrNcu IARBA-MARE o junalaLede I T

oe zi oer- r o fdvo zapl lira'ea sec-etio o onl ce. r.- ''


r'_

da's nc^ Trr n'nia'"ror l.lloniTiloT r sau

I I I

URTICARIE - o cana NERVozTTATE cu decoctbautainatnte culcare de va lnOuce slarece relaxaTe calm. sr AFEcTtuNt AIARATULUT ALE REsptRATon.ar t J' e ar sep .J. are - aiuti AScARrDrozA la el r lar ea poro.rilo- ntesr ta. . mnt-apl:cotj subtorr5deconpo5d. rl6 d c cdrriza-ed dl

-) n l i ' r. d p V r ^ c l q t r { I nr2 0 s d F ' a d " ( , i -nar de arba-nare unri-i. p-ne a fre r Se


-i^i.lX;-. ^, ^r -1,,^",-.,^.^C''^.,1 iltLrgo4d. P O r r o u o i l r r L U lU . u u P o ! o r q ) q

ia r ind.p -,5reslp n.t1tr'^ilo st c a so


: p : r r : m 5 0 m d r r n Xf i p r : r n m : c i m:

.r.ec'1 c,t./r"dise\tieilerre DeTsoanele ' - - _ -. o ' "' -"


, ,ttd E l J;l+ ^ t ; ^ - ; + ^ . t ^ ^ ^ ^ " ^ ; ^ , 0 i v x ^ , - u . t l l J 5L t -u e c r u l 8 u p dpeld t J

rinitor. - se AcrDrrATE GAsrRtcA bea juriraLe pahar vir o de de

'rcredere [" viruL rEdic de arbana c; :^;,,kx --.^;^-;^,^ !^ -. UU ,dlUo- | lo L ll ldlll-e UU I I ldsd. maTe. ANEMTE, poFTEr mArucnnese bea infuziedin - eAt se folosegle LlpsA DE decoctul iarbi de ' ' - - r' , l m p q l c r d p : r h i m : r o o h e tr "u " t ) t L U o A o _ ) u L- t u u t: . " L o u n d r e e l L - J l i r ie ap j u l - i C o n b a L e f o c .
^, ^t-

qTtAl?P.trndrrrp p r rs n-LiCeCu ia-ba ra.e a, aCtiUne anLiir''lamaLoaresi de co'nbate-e a cdoe-ii pj-ulli.

tevlu?

-- -^-l
ULLULL

.^
Jr

T^t^.^.,^
lUrU)CJlq

nonr r- r friefinn;rp^ qa:rnr r, r r.-

itr':rrrrit:: r rirrit:ri]l]]i] ]]i]].: ].:] ri::l ri: ]i: ]]: l:]i:]r:tir ri]ji:rlri.]i:]::]]:i:::i::]::.:,::i:::::r:i:::tr:r rl:rl:

r^,-:-'lr---:l rE-l rEl r-l '{4"9'H.}"i!.}' rFl {]j"ili'

femeia de ui

nciclop plantelor medicinale edia

larb;-neagr;
popor proprieta[i CUM ADMINISIREAZA Cunoscutifolositiin datorita aga-ziselor SE 9i - pesle20 g de flori.se loarn5o magice. arba-neagri Lolugi planta esle o medic;natd. rNFUzrE a\ /:./] n.^n.i^r xt i r.! ^^n' .o o v o T U P L U P rLt r r o r , r or ! ) q P L L L . . r^i-,, r^< - ^-^+l+\-1, ^ --xl^i^r, --l Ld o LU dpd LruLULrLd >r >c ro)d ro il il u4oL ^l+^, ,- -;^, ,+^ ,, ,^x - -"^ -^ -+.^-^^"\ LdLtrVd il ilr ruLC. uupd Ldr tr 5c )l r uLudr d ^i ^^ L^^ T--r^^-x i^ ^^^^-

rnRrrRzA cEAFECITUNT
.l:ll:li;l:li

:ii:ri:,1

procesere In stseDeatrdreazagenerar inflamatoare cronice. a:^ - ^-^ ^^ L^ -. , ^-!^, ,x , " u r I L d r e5 e u e d u u d ' r tu u u d c a f l p e l l . o c; - DEcocr se frerbe lingura planti - se prepari in lulnzr nEHnlA decoct, carese beau vreme zeceminute douac6nic din de crrani Seheainr.easa cartitate a 250mtpezr. de - se I rnsr I r noi zilp un LrnAzA URTNARAprepara decoctdlnflori,dincare qp hp:r r trei rini np z in decoct - BAIEsetoarnb apade bare - se preparat flori. ori concentrat din Bdite sunt REUMATTsM rNFLApnron trateazi cuinfuzie decoct fnarf h,rne e nertrrrer r rmaL diniarba-neagra. Sm. - se gald de de alcoolic de -ExrRAcr ALcooLrc gasegle osrrrA seiau30-50 picdturi extract
- se rNFEcTr cArLoR ALE URTNARE face o infuziedin flori,
nl:nli do )-1. ori no zi PoLTARTRTTA REUMAToTDA gr MUgcHrLoRse prepara Ln AFEcTruNr TESUTURTLoR ALE
^-^- --_+ t- *_^__;-^ta r I c ,r n p . . i.t-i a _ _- a PrcPoroL rd rro5o4il rcrc -_ nr urL u rri J i , F c tL U h r r nI n a n l r ' ' fl rl r r(t o r c o :t rr cL r J o o a, uur Pu|rlu '+irzni -nn rln .i - ^r^hl^nplnr loqate I Lro/ gr gr otg Jr o Pr uurg :^ -^ -.-+, ,l , ,.;^-. ug oPo oLut ut I ror.

I I

in decocL corcenLrat iarbS-neag'5. se Loarn5 dir care


- ^ - . - 1 ^h - i ^ oPo uq uors.

I I

- se cu de AFTE facbadrlorari ulei arba-reagra.


ABDOMINALE COLICI podte bi-neag'a cb l- Al?Sespune unc5rp deiar

se - uLer 60g defloricele pun[amacerat .v , E r^l r^ ^u c ^u:u^u,ox ^ox L o+l x o l4 r n 2 5 0m t . gA ^ i r- ii t ) P d p r . l e id e n i c l , n e d rr n a c a r es e fr[treaza. - se vreme de - rrrucrunA lasi[amacerat
| \r 4T l' lu \ l u I6o nuo l nrl, v r t a L\J U Irmrl t U c o L l l l u , L o r L r r/ t r oJ L

74 75

^ir/^ rnnlinol r cn ynn:ri-i o u q lro.^.^r q u d L r g r/^^-+ L U|t -A-^r^rt u r . Lur Li u ' u o r L rla L r s l g q6d ld rtr

gi InaL. frltreaza setreceinsticlu{e. se

@@

plantelor medicinal Enciclopedia

lenupar
'oarre e l;lti rero 8Ta. P.o^Ioe5 e cr loscILJ de r r;r - r" . C r O P C U _| L.E, .l ' r O d - 1 l _ l r i e r Li T C " e r L_-.- L ; ) e C Ld L u P UP
1 rn f i r n n t r : i n f p r t i i l o r

SE NISTREAZA CUM ADM - se DE - cuRA BoABE minAncb boabe crude, lc r p e c L o - nrdg o ' . ir i np l r , F j ' re c e
-p1 torrr'oo -lcr':^ar.\J'J t

CE AFEC TRATEAZA I UNl B R o N g t r A n c u eA o p i e l ai e . o - . L o n t e . . o o d rp o " tusea.


T T

miritdelao z laatla, deboabe lrebule c r r - o p a r d d e [ a t iip e / 1 o r r g a r d l a 15 Apo,sescade numarul un bob cu


^^ -; ^-^: - F^, L- , , ^ i pc L Pal to to I rorur LU cr,

ANOREXIE

I I

- boabele DE rr -scate c t s r t r Ae i o t 5 6 l i r g r r ' , o r - c f - r " d e r r p j - p e z . - TrNcruRA TENUpAR e :p , o : m : i p f i r p n h n l a n f r a p a T r l r - T - r c .,' l" , : l c r t t t n l 'o r *l nd se intr-un borcan si ' semac frn, pun ""i " dLLUU. - rPotoLUl >F tudr ld utd)upro aparatulur urnar. . Itrtnza untHnnA 5 e l o . ao n d t t r ' d 1 5 z i l e . d u p " c o ' . "
-, ^ -i D/^ ^ iri,,

I
lemeia de azi

t N F E C T i l T N T E S T I N A L Eo t5 - O Lto. ,^,^^, ^r,,; i-r ;-r-^.1 Lo L oJf Ul Hrd,ld'rll c.tOd5e.

OO"bedp er;p5r.

.- o rd i.
* d rl

| - |u _ ALrrrE- )c put ttr rd LUpLL


.

. e n r r o ' n ci . l . J t e . p(t c h e L d e - ' L


OLO'!o)o

o B z t r A T E - s e l d c e l r'd l- r b o a b p do n . p j ,s o ed e culrnclura
I I

RETENTTEnpl iN TESUTURI or A L E R G T E - s e - d c e J - I t o tl o ( 6 - l j l r p
..,^-,^A'^ !, LOtqL quur)ouu

' .o rlt 'eo) -o n.c, t e l b O a b ^d p 'irp- se| .aSadea,r . n r| , I - l r r r tfr . , n r a u 'rPn : . le r Lt r -J tL r dL: d J , u
oUP o rruF

n - r o q a \i : rq n r m - f n, r u l .

'-"(

"

rrade;entpjr.

"r ^ 4 ^ L /r^- . r ^ o P t o . - ' . ^ ; . , ^ -r ^ ;q- r L ' c r r ^ - ^ ,,- . - r - / t, ro r.v q

I I

d o . r 8 . J 1 " 6 o p ro p o - . r -d o ' - 1 o T o e i . HEPAT|TA- .lreozit tar" p leod re. tg DEPRESIE, STARI ANXIETATE DE A - F \ - L D aq o a n p . t r d i e n ) i b e p o ' . L ' . i d " r L a i | g arsur stomaca[e'in oadatratamentului. per

- .e f ^ , . 1 . ^ \ p ^ U L 5 l > L o , o o l,o . ;| ,. -n ,f d t r a t r ' O P . d ) .o f ToF I F l rr "t o r'll Lld-d ed roi m:licmr iq::prsipi |i.f^iri^

- uLEr se lasbla macerat 250mtde in


loi do m:q
p-o

ntr \O o.p
s)q)L

6uLJut!qu\Lorrr s!ui

nn-r.

-.uuvoLo

hr n nontr rm:c,,ti

ffi@E@@

r ciclop ia plantelomedicinale ed

ln
,.,!
InuI o ptantS folosit5 industria in este tehnica textila, dar CUM ADMINISTREAZA SF fie medicina naturisti descoperit r-a catitSli[e terapeutice - sEMTNTE - selngh,t nemesrecate, cRUDE , ^ x ^E r in L U Sefotosesc seminlele, suntbune primul ^ ,U ^ ,U 1i ;l ^riO O^P\ O . ^ , L -) E -i l^ L+ ^) r- E L d FU O+r ^l C doar care P ! hinpAr rrnsrrctaseminitor r rSnd Lralarea constioatiei. cetor de oenrru dovleac. FormeazdtubuIdigestiv in un l , r r + !r h n l r r r n r n n r i p t X f i p 6 nu r L p n fLn r n o jiu L' o i Io s Lq CE AFECTIUNI TRATEAZA - se proveniteurma 1rt'egi reziduuri[or in coNSrpATlE meslecio lirgura seninle cu e[iminarea ^.^^^-^t^. .t^ .t;^^-+;^ ina'nLe in reprize. lungui uner sausedrd. zile de us urtjsJLrs. de-a Pr ULE)srur - se intr-un cutcare. - MAcERAT lasi ta macerat - selasa nacerat ia pahar aparece lingurd seminle. o cu tNFLAMATI tNTESTtNALE, tRtrABtL coLoN cu
r ^ ^ ' ^ ^- - : ^ n l i n s r r r-i c : r r d n r r i d-p c p m i n - ^ t l^ L'l- u L d ^ < L U o P o u u P : o - -' l lo o.. !u l
c^ Je ^^--,,-x fx.x LUr r5ul I rd rdr d d ^^ >u Ft+.- i^-;^+^ I L t Ld i l l d i l l L U , r

proprieLiLi si avArdacetea5i ernoliente care slrecoa,Ssebealich,dut. se crude. tot de care, casemrnle[e oazrrnre setrateazi cumacerat seminte - se produce odati alunsin stomac, senzalie salietate. -cATApLAsME mac,ri cu ajutorul de - se beao canacu r i q n i t p ip l p r - r r i r o n rr i l i n o r r ir r r c o m i n l o d grULcER cnsrnrrA GASTRoDUoDENAT-r-^.-+.1^ ^^*i^+^ picbruri | iloLctdL uc JEt I lil tLc, dup5 setoarn5 care cateva de . ^ x - ; - ^ r ' - ^ q ) LF r^L o ii l^ + . , , . ---+,^^;-; - se t ^; gr cu oPoii)troil Lr-urLo)L urPor o ABcEsEFURUNculr macinidou6[inguri seminle
A^ ^-..^--^-l^-\-,'^,,r;^\ -^X f^.-i^..1 uc I t >, )E oil rg>LqLo Lu PU Lil to oPo, r uil ilor uu a^^^r' rX )g u Po)Lo. r-p c,p lrenqfnrmi i. n l - .- n . r ^-.ti voJLo. tr.+^ LJLs

penrru fur;nculozei pe aFectat. efrc;enta tratarea Seaptic5 forn"b calaplasmS iocul sub de gi infectiei la sauaDCeser0r. Catmeaza dure,'le ajuLi evacuarea - se din cu din de LocALE prepari decoct un crsrrrAsefacbdidegezut decoct seminle in. - BAr lruleste plantb o o'iginarb IndiaChina din gi STlAl? Europa din incd vremuri[e strSvechi, care qunsin a fiind misratoare. adusd triburile de
77
.^m;.+^ nrra ca >gr ilil rLg, Lor Y Jg

- ^ {^^ h <i,1^'^- -r^ ^^^' ., , cisLiLS. rLru Jq I ou uor uc ruLorc


frcr

Fnrrnxi. LUor I ro il / l n r opu

/ .ut L

/ u rr r u L !

76

@ffimffir

plantelor Enciclopedia medic inal

lsop
Este plantimedicinala o folosita dinAntichitate. inca Pe CUM ADMIN]STREAZA SE - se puteri vremea ise peste aceea atribuiau magice, considerata tHruztr toarnd fiind doub [ingurrle cu ^ l - r^ o u,) L o L-o! iu u o ^o4u.,o.P^ .rl e r b r r t e s i s e 1 . . - ^- ^ r ! purifrcatoare. o ptanta L o Pro lasa clocotit la vreme zece de minute. Se AFECT]UNI TRATEAZA CE bea;cam cSni infuz pez . dupb tre de e - co[ici BoLr DrcEsrvE abdominale, gastroduodena[, seirdr,lcesteo lirsr demiere. cp cu rritd u[cer pe Pentru rndigestiebaloniri; beaudouacini cu infuzie se resprratorii,indicata afecliuni[e este 9i
n n rri do 2-? cinrimini r r r i n f rr z r o d o ' c n n

I I I

- isopul - de AFEcTruNr HEeATTcE esre;r blr- roric.ajutaLa - cARGARA do;5 oripez . dinrneafa ^li-:^--^^ ^-x- -il^- !;^ c^-+ -t ,,-,,-^^ ,4 ^-^^^-, I a^ g sed'a. cur | il rdrcd 6rd)L ilrtur uil | | LdL 5r u5u cdzd f,/tuLu)ut uu se'acegargara infuzie cu de sintetizare a hranei. isop. 'andanenLbolile.esp , Db ir rator LtPsA PoFTE| DE MANCARE favoriz6nd expectoralia. - seprepard VIERMI INTESTINALI - TNHALATT infuzia maisus de irhalalii bolile BRoNQ|TA,ASTM BRoNgtc, GRtpA, GUTURAT penlru sAU LAR|NGtTA in se'olosegte 9i
r 2 - ? r A a i d o i n f r z i a n o zri r r q r rsa r . i ^^ P - ^L-U ^ - r 'o L o . q w st + 4 uJrr ozo
PU

LI

rocnir:tnrii

T I I

-educand- TrNcruRA lasa maceratin mt - d lata - se AFEcTruNr cARDrovAscuLARe arterele. la 200 +^--;, ,^^- -+^.;-li LEt t)tut tEo ot LEttoto. deUici cinci lingu'i isop cu uscat tin"p BOLI GENITALE La dedouisaptam6ni. expirarea timputui,
DEPRESIE, ASTENIE
qefiltro:z.ici 'I 0-20 do nieitr rrido dnr ri nrino zi nontrr r REUMATTSM grcurA - rfr,zia de isopa-eefecre cRoNrc plir.aerinnarea aflare afec uri[e sudor,frce, gasrrointestirale. contribuind din apei L in excesin - DEcocr- linguri plant5 frerb doub cL, se 10lesuturi. 'I c a n , r nro i r ' q J L ii e l r tro c , Cq i r O U JU PJr L n I l LtU r J a rr r

ATENTIEI Tratamentul este cuisop contraindicat epilepticilor


.; ^^,.^.^^t^. - -.^.,,+^.4 i^ --;+--;^ ^^..,^.-4 ? r P g r ) u o r g r u rl o r c J u r g r o u t o B r L o L t r| r g r v u d > d ,

5 minrr'p in 250 ml dp:ni Se fOtOSeSte i n r r ze v f e r n n o n t r rr r r l r ^ p r , r lr p e r r ^ i n p ii n l p n e n pr r m f l : t p r n n t r r z i i

@@ g@

lemefu dc azi

plantelor nciclopedia medicinale

pentrJ p-epa'ared O'olosircuprecSdere .imonadei sau CUM ADI'4]NISTREAZA SE pentru gbtidiverse pretenlioase. a sosuri Cu toateastea, - sucDE lAuArr sestoarce lamaia se 9i consumatd atareorisubformd uleisaudecoct, consumd proaspat,reguta ca de sucul de indutcit areo mutlime intrebuinlarr. de curiere Arefoa'temulte irurebu,n!5ri datoritdcatitatitor sale bactericide, : n t_c pr _ i"r.p t n n i c p c , iF p h r i fr o o i n n l rr c r AFECT RRTTazA CE UN - i ' - nt rnrzl^',i-^^-i+-' ^ - - -^^^ - sebea pULMoNARETNTEsnNALE in fiecare I TNFECTn sAU zi 5LdUe Vd5LUZrLdLed drrEetut. 5 c,r nrn:cnif de limAip rr or m6ncdrr - reur mnAr- pentru catmarea :'l:r:li - sebea AERoFAGIE rfuzie leala.pestomac-r[go[. nitor caz;I din in uno"n[epaLuri:nsecte de . l:]ll:,ll.lr - lrtr-un lighearcu ap6 t rscrrA,neumnrsM ourn - sucul [5m6ie sAU de este - BAIE prcroARr DE bun [a etiminarea lesuturi, 9i ta detoxificarea ca[d5, din dar setoarnb zeama ladou5 de [am6i. organismutui. Fsrer.n rprrediu excen-onal cotlra I FEBRILE, STARI SENZATIE DE VoMA, GRETURI trarspiraLie ve exces 9i a mirosu.ui
I

I I I

- suculde[am6ie nenlie r rt :l nie in:rolnr rNsuFrcrENTA HEIATTcA $rpANcREATcA irL-o can6 i le gaslrohepatice, stinl[eazI secref [a - uLErselasa nacerat de - se prepar5rn decoct de tamaie pARAzlr TNTESTTNALT ulei tim6ie o vreme tdiati cubulele, de din carese beaudouacbnipe zr. 2-3sdptim6ni. expirarea La timputui, se rrnrucrrA sefacega-garicu s"c de lanaied luat n apa. trlLreaza p-re intr-o se srictS. bu'r fr'rd 9i orornArunr-frecliicu suc de lam6re pentru masal. - se HEMoRAGT NAZALEse pun cateva p;cbturide suc in * GARGARA facede douaori pe zi, f ^ t ^ . ; - . r u,u - ). c . , .t , ^ ..1^ t\n4 ^,1it, -+1^ -^i nas. utu) | )uL utr ldt ild u uludL I tdl-]d. provoacd ATENTIEI gastrica, L5mAia hiperaciditale
A.^^r ^^.^.^ u cPr ( or c )q " qlu I ^-^ \^ix ^" i^^-< i^ a^ ^-.^^ ^, A^ or rud pr uugr rtd il utuJ cd ur uc

7R

cJtre cuprobLeme cei digesLive.

intr-un - DEcocr se fierbzeceminute li+-,, !^ : t|rru apaa a ltamar: ^ t , 0e ^ ^ X t-J X - A : !laraLe. - se pesre tbmiie atb - ruruzre toarnd o rb
-i.,,^+ ^, x r r d r u r L iu o,u d ^ x ^t;r - , U d^l ixd c e T o l n l e . cd L , n

79

@l|ffi1m|@

LADIUCA
I pert-u C1.,Iv1 AI]P11N]:iTREAZA SI ve N- estedoar so'abu.a salerei zi.ideal5 o " - seIOd - TNFUZTE ^i o cala cL apdI erbrte 'r ^. t-nntr.rr.rl e,en'ente e-alesi vira'rte ^ u > L1c ^ ^u / - i t^oA' t o Ag^ +i l. ,u r^ r-4^q. ;) r- ^r c o,J.o^ - \- - r L hnsa rir p u minute infuzat. foarte la Este buna'intr-o Tecon di tratarrerLu[ cu ar 9ic.l-a lSptuci.
-.l i"_^l - ^- i !--Y l---Y rl'.^^+a+'a.in^-^.-i ^i.i^^ d | t c L d L t d) d i t d t u d 5 d . t t : t u l j t d t r d t t u u t t d t d u u ) d v d 5 L d . ^, ,-: ^-.^ LUtd Lolc +-^^, i^ - x | ,"^LteJL e 5d -Jl ele fnln mLm

\-/

\-z

I T

.F ATF-CT TIi/TTEAIA UNi zece ale. - se cRUDE rusE NERVoASAbeadecoct planta. - TRUNZE - sefolosesc alir entalie. i^ de 'l^ - p.d-rLd TNSoMNtE coruire SJ^t,r-ezervo'e rerg ca'e de e [acruca- L1 sLc dpLoS sdld'e. u'"r er r ofoet do nnir ,:. r,:n,:i,:les nrava a cetorificared nr a
EXCITATIE SEXUALA NEFIREASCA PALPtTATil DIABFT ( coNsTlPATlE,rd de jplr ri a-eeiecLelanalve.
nrsrniqm tl' i

T I t I I I

- sefac - cATApLASME fotosirdu L rzele se'r


nrnaqncte qr A' l n rr n n l r i l ro L i ln 6 U L il l i:o o P:o . a U - i p1

g efectlonrc hldratant. - se - etmind FRUNZE zdrobesc multe rnai GUrA ARTERTTA apaexcesiv; lesuturi. "-sucDE din $r - seL AFECTUNT RESeTRAToRU o [ ^gu i!5cu decoctde ' unzeerzis sLc;lobir.lLse'oloseSte r oa'r"5 r i . ^-i^l ^ ;^t f ^ . ^ 1.. i,-l^ -^n.;.^ h^- ^ -l-+i ^^ -: n o r l rr.r r r i r e a ' p n . r r g T d s . )tr ilil ttit tLt-uI uo>Lo ucofro Jt)guqouuolo Pql . - se - seLalporeaz5 a'ecrati prri- decoc * rNFUzrE SEMTNTE lasb[a infuzat AcNEE DE zora cLJ : ^ - , r : . - . . - : - - - ^ t t . - - l i n o r r r l S r - rr il puLr ro opo LruLUrLo U -. o-. ,- _.. frunze. din
ABCESE ARSURI FURUNCULE, $I e A N A R I T- u e o p d r e s cc ; L e v d " L 1 z e r p u l i n b a p j g s e rs
1^ dp - i ^^ .]^^^F ,l .T^. | ., -, h f^.-X ,l^ ^-^. --^^+ Ld pc ucSclur crtrl LoL. >uu rur | | o us Por r)or I qr rL. ^nminla )cl l'll Lr /. Uc tr^_t .4 toPLULo. r,^ ilq n r n n r t r\tu f' i i I V,up u h nnoliromi:nta

I t

z 1r er u-' ! | A ? D e c o c t u l d ' 1 'e e b u r ^ p e n r o r d r e d r t u i dirr ;scat.5eur lizeazi lo1:ure. ^ea!d seard. t" i
Imeia
iriio.er o rci

de ozi

mG@til@E

plantelor nciclopedia medicinale

Lernn-duLce
,1 tN Este prieten nidelde un de atfemeilor, ates cetor r.r.lt si AllNf ,trREAlA mai aI - se nupotavea hormona[e,- rNFUzrE pune[a inmuiatc6teva care copii cauza din dereg[drilor darsiaIcelor auo a[imentatie care dezechilibratd sisunt orepulinlemn-dutce, sedb pulin apoi : m|o r i n l r r Lrot L c ud o P:o t : r i f t L o Un c_ l p-n -n_n r. n z p i o co n : - - ,- r . _ . ot c i ta fiert.Se consumd doui canipe zi
npnrrr r ,nforri t:]-o ci nrnhrem e tpaA p

(.1: dp diooc,tio Ai:Etl l.Jl''.ll IIiAIl::AlA eRoBLEME RESptRAToRl, AsrM BRoNgtc,enorugtrA - rrNcrunAse lasb[a macerat 200 in - se ASTMAnFoRMA face de dou5 ori pe zi gargarb cm[de alcool c6teva lingurile [emncu infuziedin lemn-dutce. Ftuidrficd secreliilebrongice dulce mdrun!it. douisiptimdni, Dupd se 9i
ft o-v, o ^ - ; - ^ - - x ,'
LcoLa

^.,^^^+^.-+; EAUgtLUT

oLro,

gise [rhr p-eparalul pune stic[,te. eazd i"


^ tsle L , , ^ X *'nar- l ^ ^ -Spenlru DUna: dtes^ ^ ^ r - , prevenrrea r^r^

PROBLEME FERTTLTTATEFEMET LTPSA DE LA APETTTULUI S e i : e i t o n l i n o ,r r i t i | p n r p n : r : t ' l i ' : $t srxunl seiau3-4lingurile tincturidelemn-dutce i n t r - r n n e h e r r r r e n ) d o ? - 4 a r i n a z i cu in

fiecare Cura zi trebuie dureze siptim6ni, s5 doui dupE


n : r a g c q fr:o L q n r ru z z i olti L g d n r _r_ , a n n i c _ r p i .-1 na p o r o : a u i _ p ._ . LOr ) a r-. -

nctpnnnrnzei

- se fin na - pULBEREmacina radac uscatb - lemnul-dutce [aregenerarea dplernn-dr Fsfe .ni oentru r're hr r AFEcTruNr HEeATTcE aluti utcer
r AFECT|UN| D|GESTIVE
rolr roi han:tleo

qi o:cfriti

r r r

MENoPAUZA OSTEoPoRozA parulcuinfuzie [emn-du[ce. uArneerA se ctategte de

80 81

ATENTIEI Tratamentul produse [emn-dulce cu din poate nutrebuie fScut indelungat, fiindcd timp avea efecteadverse.

.' trEE[@EE|ii'd6c!-riiir,:,,...,',,. EEs@lEEl,rclcimbiiiltr,noiembrie

E@@ffi@ffi

i-.tir rt-It )Ilrr-i1:i1ti;lrt rlcrlicinai rclrlr

Leurdc
Arp r rn m rn( inrpn;Tnr dp . ! ' , -- ; -u \^ ^^-t^ puolr ! rr --rn 'l;^ i -^

I i i i ' , i j i t , , t i , i t i . , l , ri . i . r ' , , , , ' r , qAt arA - -p nr pn;ri d n fr r nzp nrn,:.,npto Sp


, .n^ i,i ^ . , , r ,,a, r.ln nn-+, ,]^-^ ,;f-- ,, ^ rqolou!u u ovcru-Ptrr ttorco truuqLUIt

, ; ,- - ; ^ ^ . ; -;-^,^ n- ^\ vrd ilil c >r il il rc drtr. u Ico F^-.+^ ^ ,-+^-- i Iuor Lg 6u>LUo)o.

p cpord

u >d dtd

: ::: I I

n r p , : n i . , m ,r r i i n r i r i r e . : r p l r l p l n r d . : r . , r

penr-u rinichilor iLiI curifarea de,rrpur i


| ^, " L e u t !u d t d v u f t z e d t d u i l f t d t e d . f -,,^-;-^--i ,"1^--^-

r N l O ^ t L A l t 'C UT L T I U - ' T u n l e L e a U e ' e c L e a n t i L O x e . . N C

- se AMNtzrt prepdrdr 1c u-d leurda core iau .-srJC se toacSmbruntsl se slorc o de se dir' 'TLlre de [e.t'oa parase oolire rr I u r: prcdtu0et-er pezl Ofl e ' " -^ - salari letrd5 q rr r \ o r n n q r m i d i r , : r a u, n ' r '| o' o P : ^)-o u r p'oaspbti D,AREE srcRONrr.a AIIJTA de o PJr, I VIERi'4IiFITESTINALI nc-c ,r anestecat sutcerelni ori eov;. - se r o r, .n,^ rrloylprn qofnococtoinlr't r rNs0MNrEconsumd proaspata. leurda
-e u.urLgru"' .' ULO qolOl llLU

: I

- se REUMATT$F{face o curi cu suc de leurda, care are n nn trt;- di. rptir-c .eto'if at-e.ir D.-.Lsr'l,t'r.fit.a si r. - cura ACCIDEhjTF VASCULARE cu [eurdb estebunain primul rAnd norlrr.nrpvpn.rea tefericite. acestor everimente - SeCOnSumi maimultaleurda, BoL. CAAriOvAsciJLARE Cat subformdde salatesausuc proaspat combinat alte cu
q rrt rt do oo rmo fiRELIIAfF {N lll:SPlRATl[ ASTFi\iif
. ^ - ; - ^L q t ; - - . ^ - , , . t - - - , ^ \ r^ i , ^ , . . , ; t ^ .^ rq ril I utu uoLo oulo/qo u 60r | L rc Lotqvo ztrc,

H i P E q ,E \ : t U N L A R T E R T A Ti A S t N / A r r l D f N l L l N t 5 T E

srer vindpr:hilp

. , { N t c i u R ^ - s e r o a c 5 d o u a l e g a L lz ed e I n ri
^ - :l ^ < r d - A:^ , k i r , 0 e fO Jl I D.s^pl a t-d ! f0 ' ] t r 5 5 e p l T ?O

intr-o rachru, sticlS. toarnb Se deasupra


- r ^ x l ^ ,f ^ . . . c . - . \ t - - ) t e r a l l 0 l2 vol o ro url vrc c. JC ro)o ro I r(
zio:nni qoFillro:z: So.: rdon:fr r.rr a a z . e s l a l O lr\ J P rr -L U L e rn o n lt l- 'U tT Ot T.O . O nr i r r -r r nC tLl'luLL.U PUr ^;.r,^ h^-^.-^:.^ - L ^ ^ , ,( e 1 5 l J n l , S d L

: I : r r
: u ! il

L15- e rte urdB'Le. ll pH . d

eliminarea sorlor. vierm


\riN - qa tnrr i ! n l o6 ut . u r r . i u n fI - u ' - ./ s ' u w ' ! oi r q ?

se oniTpsr- r i^ 1^251 l[ de vin a[b. n


Q o h o : z i l nr r i l o , r n n : h r r r v !r. t fi ,i ,i, nud hv , nI u
P C L r U U ) U r O C O r C ) P r O l r g r) qprretiilnr nr rlmnn:re

potint6mpina ATENT ElPersodnele aucolonuL care sensibil neptaceriin anumite cazutconsumu[ui de[eurdd. ffffffEl?'"Td @fftfil bulhir rr,rr"re I' aprilie. r.:.rr.,Apriiie

, . . _ . . . ^ . ^ ; .- - , - r f l L J r l 1 F 6 6 . a ,
femeio de azi

...,..,::.:,::.:.,:

medicinale dia ciclope plantelor

Leustean
1 Aromatizeazd rom6negti, CUNl ADI'/INISTREAZA borgurile SF 9iciorbeletradiliona[e - se catmeazE ginescap5 indigestie tusea de DE - rNFUzrE FRUNZE toarna pesle o r-iNr cI AFFt.I lRRtrez,q - cu porrAoe mAucenr exeeenarA o lumatate ora de irainte frecare de nasi seresleci vreo citevafrurze
n^ ^ ,-+^-- ^"^--^^+^ I u s r q u ? L t r o r P ru o ) P q L t r .
::i..1

u rr S u r dL U i l u r r z c u L d d L U d P d c r u i l r L c . c E t d - x t d ^i f u - - + - l - ^ hc d - id^t . tu - ^ ^ - >d t - | l , zdL > >c u ^ - L J JE


. x ^ ^ - + ^ i ^ 1 , , l ^ : + <- , , ^ , , + i ^ x r o ! q ) . c . I u u r ! , . oL u p u : r , o, , r i e r e . j u t al a A

l^^,,-^

F-

:^ l^ ,-+^. ^ :'- ^-"^ ^^ f,^-, | 2-? e Ani np z indr lrir rr r l. Ull I LOIE )C UqOu UC lqU)Ltro'

BRoN$rrA un din $rrusE se prepari decoct rddacini

apeiin eliminarea exces fesuturi. din - spatata uscatS. DE - DEcocr nnoAcrr.rA 9


qp nrrnpl: fiprl in dnrri r-inrr-r r:ni Sp dp'nnr.-p Secorsumi lasA fnr 20-?0 ne

t
I I

-^^^ A^ - | ,^-, t,,^^; -;t^ pu!ri niere. proprietSli Are expectorante. - aclioneazicaregtatorintestinului gros. - suc- c5Leva aI legbturi leustean de se coNsrpATrE 9i - se pe paseaz6 ajutorul EDEM cARDrAc beau doud cudecoct zi Are c5ni cu blenderul;i. SucuI

nrnnriotiti dir rrofiro

-^.t ,^.-x^, .^\.;^-,^h, )q ulruco4o Lu oPq ?i c)Lc ,,;l--;^^-

^-r -^^.{ uur I Lo oPUr L

ril - l - . - - f ^ - - i . ; lt vtLdil u5,udt lLrdLedld dTorexla. INDTGEST|E $r GASTR|TA - se - seloacdbine frunze teugtean, - cATApLASME frunze lurrazn neNnlA preparb sucdin un de cAteva
Por Ptr PULrL ^r cu combinatie ur atrsucdelegure. - se bea colrcrTNTESTTNAIT o candcu infuziedinfrunze de[eu9tean. - decoctuI ridacina infuzia frunze HrprRrnrsrur.rE drn sau de nervos. auproprietali hipotensive aclioneaziunsedativ ca 9i .ti^. ..^ -^ |,.^., ,^ ^-t^.. ^^ ,; ,tit, -. ^, ^ ror uil | Ldrc >q utro ur I 4r, uttuoL Lu ,,;^x -^i. -, ro oPo )ou .{^ t^ ,-+^-utr rEu)Ltror - -l--"^-

| La.'narea reac!aterSrce. L-lor - sefacefolosindu-se infuzia cenennA


A ^ F . , j, ^ - ^ . i ^ . t ^ ur tr t/r )t u)Lr .^-^-^.1-+X ^^^+.,' t r r u r i l o t t u o L o P g t t L lu

-i.^ -^t;-4 ?r )tr oPULo frtr P trrq Ptr rL u , ^^. .^--r ; -l^.^

DURERI MENSTRUALE magice STrAI? Despre leugteanspLne are se ca proprietbti ptine. impotriva influenler negative Lunii a 9i ne alutd 83
frunzele, rddicha .': dprilisrirugLilt AP{ilie;mai

amigdaliti - se TtNcruRA RADAcINA macereazi DE ) u u o i -orP LtoYl- 1 ^l i;l ^L^ -.^ L o-r^r d \: u a t c o o l t r e i - , , ) ^ l i o r i r -t u ^ . u
insr ri e rridir nX dp lpr rqtp:n d rnX r-erc .^f,|r.^--i c^ -,,-i+^ ln.-l^^;-x+,,.; ^^ J C I L i l r C O / OJ C O U ( O r C / U U g U T L O L U U q . I

,/r ntrnrTl sr^iderea lensir aneriale. .nii

@ffiG@E

s
if ,*" :*
!l

$&
& "ry'
I

ffi i3.

t*

LevSntica
t
-.+^ ^ A ^ + , ^ q L lq^r -q -^ )Lgur rou L ; ,^,^, ,F^^l ,^'^;^ ror oP qL oLqvro !q 'a-rl^, raia orur oLqroPrq,

ugor av6nd efectcalmant relaxant, sedativ. un 9i


'.i:.\fi r r i _rl .rr :] r lrr-1,

Rliirr I i .l"li:i: fiill'ii ..lilrll - sepun - TNFUZTE [alnfuzalintr o canbcu


,^ opc

Se aci ft- r -ir rtp d .ri ca-ese beo


d p r l e ,d e
'nr]r r r:r n uurLLorupu!r ,,-^,^ LU ZCd rl n:maroc o c tr? -^_ !Y 1moil,q)LqLoLq r^11, ^a LC UU 10 A^,trii^ tr.r^T^i tO UC ldt OtC, L)Lt tUO

C^, l-;-r^ \ r ^ , i nr^u. tr uil LF I dLcvo

.l^ l^, i-r;. . uF tFvor L[ o.

- r r N S O r 4 N t Ee d [ r e o z o r 6 g p 3 l 1 s i r 6 l r

.,.-,-1.;^ -^.h,, - ,.^"..;.^t-^ , , - t ^ - , ^ ;^ , ^ ^ . . 1^ " . , | / Pa ta !u oPo )r )q uqo uq r qr u Pq / . uuPo fovol uo -^+ ; " r o : o , E J + ^ J , ^ - -o . * r r o r - ^ c - - , i i , , -a-i L LC c r

-^-"- ;^-i^+^ A^., --.^ ) f o t o . I o L g u c L U t L o tc , a N X T E T ArT Es -T e[de a - 5 p r , i - S a p 5 z e c e p c J rr-rrE r - c o - . o - r r r r ' r 1 O m a f J d g n s nr S s . f .l u r d o l o / : . l i r : ' , q t r : r nu. ro c r r , r l o il o t n \ , detrncturdse aude2 3 oripezi.
Pgu

*r cR {A N E U M S T a NtT ErS T E r5 ei o J L a l e / 5 p c o t ; r i d e . L e i ' ' ^ t u uLu Aa o r o , " g o o , I r o i r t e d e L L( d r e . ' - u) q

p . n p r t - r l d rr c t r d r . r e - t i r i d e r c L r > i I r r ; t e .r r o ia l e sd a c ae c e c o - l qr r d r d

9i AFrcTruN! - seprepari infuzie floridelevbnlicb RENALE o drn


.t^..,^.^l^^. .t^ u l, olc)cufouuuuor ot prl.twl-tr:L-t)t) -/-.

f l ^ , ^ qo uo

. )uo

_tu Po

d ul

", -^^,^.; ^ti lPLr F )l \F ro)o

L0 La lamacerat 15zileintr locinsorlt. un


F;-.t .t ^ | | tot. r F ; t . ^ o , io. ; . ^ i L[ r r z )t )l -, -^i^ /^. ^;^^t^ tt c put I | | tuLptr

- i^'ezia Htpar!'iBrLraRE de [erallic"aJ-ra ta AFtcltuNr e[imlnarea bi[ei.


D U F Fn L , ' q o ' e f r ' t t i Oe o Z i L or p e Q L - t o t e r c p ( o L , l R! i d o L ^ r r d ps e b e a . L I - 2 c a t d e ^ ' r z i e p e z i . i r d r [ ' | 5 e n rtini mioro r R A N b l a R S U R t( e T d s e d l d z o t a a - p c r a L a - c i t e v a | t . l o . , i ' r - r A r t o 'l r a - i 7 o - : i t a l r o o z J r itrilprr.i

mr nrr

l q t p h. t n. n p n t r t . r d 5 d j . r r

- se de - TrNfirllRA puneo mana flor intr-o


. t t . t \ . t . ^-,c . . ^ x . t ^ ^ .., ^.. -^^t ^i^", r, tr to ) uor I o uco)uPro ot( uut. Po ro

l o Jrplere Se o:i la ro(erodo-d . o p.L|o"r - -o! . r|, u u'P o Y o . s -) ^r c [rl . . . e d , Z ' z a d e . J ' . L. ' t )
o :lr d orr ' o il n 'l iPnr a i t l' o - o " ' o s o4 16i, llut c u 4 flLou qit lh rrir rhdnminr o n r p r. t ^ g d c t . d , I

durer le
r - s aRAMpL rJbcilt.aRFe M

'dctr-nasacu ule

BAr .p o-ooa5 rr doroct d I flo de


tvo f,-r
, F '

l A r [ N l l r D p -. - r s , - o l - a - r r _ l e i u l d e l e r E n , C j s j s e
dr c'LcL l, ,.i,^ .^;.\t . i^ u ( d uvd pr! dLU u" ^ utc t^f^..^.. ^ . . ^q r, u r . , ; uc udr cd-)ud

tLo.uupoL d H)FLUo I or ropou* .-l\ ,..f..rq ndhnirnr


a l ] | | - | - | * t . ' - | | .

nduc6nd starea b ne. de

lemeia de azi

;.ilHE;;

m ciclop ia plantelor edicinale ed

Lurnanarrca
rA\./.\-/
LumAnbrrca o ptanli apreciatiindeosebi este de
^^--^-;-:^-^ ilgLtttEt !u)t LEtOPgULTLE g, a, !u -^^r^ LUo!g oLc)tco. ^. co -.^ oLU i^..^h ,i^, il Llcuuil'Lo i";

+^.-^^,,+;-^,1;,,^.-^
UrVgr )C,

'i L[r l\i El- ii Jl"r iil\ ii:A,lA l rrqF - c,tr nrpn:r: n rnfr d;n flori de lum6ndriCa rzip S'
<o he:r r ] n r r X r X n i' H -a " z i A r o n r n n r i o l i r i n - ' ovnoe lnrrnlo

i'.lisl i l.li'l!L:ADlil REAIA - se 5e'bi.te . tNFUzrFroa'ra canS ap5 o cpeste lingurile floride cu [um6naricb doud n,nure. s se[as5 irf,rzat [a vrene zece de
ca JC hnr,, USOU ^4+^,,..i-; LOtgVO tot

- ulrt- seLoarn; canEr uLei floarea )z cu de


cn:rpl ric: r r r l o i d e ' mrX c . irnrp n n c)- L Un t ll n xl l O LPC r U O v r ur

^^ il PC

-; 4t,

respiralia. ca[m6nd tusea ugu16nd 9i r


I

BRoNSITA cRoNrcA

uscate luman5ricb LasJ de Se la deflori maceratinlr-un tocinsorit 15-20 zite, de


dr rn.ir:re se 5lt'o,azi s'cp toarn5 rn Sticle

- se prepara ceai RAGU9EALA ur dirlr-un anestec de natb5, lum6niricafrunze podbal, care iac6te de din se 9i
^ -,,-x ) - ^.t',^ ^". !^ -| .rorr zila U 5 U d U I U l d l l U l d . U C - o t u l r 6 u . a r t L ri . GUTURAI

I I

masaj. mici. foarte pentru Este bun r - BAIEse nrena"Arr-decoc din flo- de t [umAnirrca. toarna apoiin debaie apa Se

- - , , i ^ q ^ -O1 ^ . ^ - , , + . , L - - ^ ; - , ' . 1- - - i ^ ^ ^ + . , - inf;ziade [unan5rica propr eNEUMoNTE are etili J O U i l t P U q J q 4 U L , L J L g i l r U L O L O P g r L rU hemoroizilora bo[itor piele de tratarea sau sudorifice. rEN uscAr sepun reci de de comprese cuinfuzie tum6narici insolite m6ncSrimi. no tonr I l oL . . L rn c i, J r cL Ul , . J e: ? - s + A , . J' n - ^ ^P; ^l + iL o ! P U n q nllua ln flo i c s l l s Ls )

antiinflamatoare. prnnrrsebeau cbnr zicuinfuzie lumAnbrici pe in 2-3 de


Ldru) , -1i,,^-. duoudu6dt -4,^,,. ^;^-i1,,.; .l^ -^--X .l^ lX-A ^ to uq ro,iloc. L o L c v o P t L o L U r Iu c 4 c o t

dar 9i o tingurili cu miere. gTlAl? poporgi numete sub LumAnbrica cunoscut6in este decoada-lupului, coada-boulul, coada-vacii tum6n6rea. sau

ffiffiffiffi

Maghiran
Este olantiaromatica o foarte frecvent folosita ales CUN4 ADMINISTREAZA mai SE - se inbucdtaria mediteraneeana. - rNFUzrE Loarnacald cLdpaclocot o ta peste linguri!5 maghiran o cu uscat. Se CE AFECT TRATEAZA UNI lasa rfuzal5-10n rute.dup5 [a ca-e -0 pRoBLEME gt GASTR0|NTESilNALE, BALoNAREFLATULENTA sesLrecoard consu'ra indulciia sise crr ^-^i -l^-^-; h<,,+x,.1,,^{ 'f-.\.ri'f, ^r-i.-li^^-F . LOr ro ug Lgor uouLo uuPo il oJo )Lil t'utcozo ut6u)t o. mlere Tratamentulcu oemagnrran cear i z1paq n curumriHsolrr rreRA sebeau c5ricu ceai oe 2-3 de t^r.)+ ^t rf ^I U+O^ h ,C U U I I P g ' l L l U L U,I.O'L U T L UJl L rs p lL r J I 1 L 6 maghiran. are P[anta efecte sudorifrce, [a inducerea stari retaxare. ajutand reglarea 9ipentru unei de temperaturii corputui, si la eliminarea dar din A l r r n o i r c f o n i e c i d e n r p c i : toxinelor - se organism. - UNGUENT rnactA fn 2-j I rg;ri cu -- ^ *^-r'--^ r : AFEcluNr net.tate, ctstttAsAU LtnAzA RENALA- beau i l r d B r i l d r I u )-L^d- L - :p- d r r d 5 c u ur rt .i .n p n n r d r i se Sp.:d:r r s i d n r i L n s r T iT r T . r c n r r q r q o 3-4cini cu infuzie fierbinte frecare in zi. ^. + , , -o tNsoMNtE, srARE NERVozITATEcana cu ceai de lt .o.)io lt .o u u1i l; hi l- i;lrL .Lio L^c, vro ^ ,r ^c . .u.u1p, o^ i ^ -o.t^c- ^) g DE u L 'naghiran produce gi stare relaxaredeb,ne. de combina dou5tingurri unt.Pasta cu cu ohtinr senrrne fie'1 bain-ma'e rli la in ASTENIE, PROBLEME CONCENTRARE DE
DEPRESIE
, - ^ r - l ^ - l -, ^ ^ - -,,, tran,f Ti qr qtr -- +

T I T t

-ai ;sAl.rrir-itirrerin entp mici. bun LrPsAPoFTET l4Ar{cnne oe t - sepun gi colrcrABDoMINALE peabdoren carap[asme pentru cu trararea coticiiora Lxafito'. decoct maghiran, atesln de mai cazuI bebetugi[or. - ulet-selasa maceratin m[de la 200 uiei - seface nrsernalre MrRosrroARE garga16. unAr infiecare 2-3tinguri maghiran, cu vreme doui de -. . 1 dinireaLa siseara'nadecltca cuinfuzie nagh nte ran. .5xd^ufLi d r- ^ ;d r r r .ulu p^di ^ L.d^r.u^ 6 u ,I. rt L -ru{d z d . lAv rl d 5^ ij U, ll I d e. oe 5 ATEN TratamentuI cupreparate maghiran nu din este fIEI - se'ac - cATApLASME folosi.du-se t decoc Poare recomandat hipertensivitor.provoca.s de dureri 'an per^t.u ir'uze den'agh Surr sau bune c:n eolnr rr rnrorii<nnzitio cotici ba[onare. si
. , ,,l^ A^ -.^hi..^ ^ +^-.-^ .^l---^+ u u u t c u u i l o 6 t i l to t t q t u o t Lc c l o ^ d t t r ,

@i,oaaeriani E@@jrMrqaugust

16}mmffi!Mr

lemeia de azi

nciclop plantelor medicinale edia

Mar

rl::

. r.,:,,r'

tructelor unprieten indisc;tabital . Regele esle sbnEtEti CUM ADMINISTREAZA SE - se Desnre sesnrner^iLrne el PRoA5PETE TecomandS sub doctorut distant5. ta -MERE forra ureiclre cdteva[e. atesin z Mai de AIEC cazuI gripe unei rezistente [atratamentuI FAZA CE IIU\I IRAT * se meocamentos, 'acecurbcu 'tere. sau se r ASTEN|E un de $tANEt'ltr bea litru sucdemere se enncr rmi 1 ko doft rrto nrn:qnploin6or-arozi nimic vremein nuseconsumd altceva. care - in de HEPATICE - sucpRoAspAr cazurile astenie r AFECT|UN| 9i pentru remineratizare. anemie, maiales dar r DrscHrNEtE $tRENALA B|L|ARA ':itrt,,lr fel,ute s excelent - DEcocr MERE taie2 3fructe DE - se neumnrtsM StcurA mirulesteun depurativ sepun frertintr-un deapa sferlde [a litru un organismuIde toxine. care ,,,,,a,,,, curd!6 "'""''r rNsuFrcrErulAnelalA-sefaceocurbdedouasaptbm6nir,^ ^ ^ ^L'r.u,L-r . - o r t^ c ^ . t b r o n s i t e i s i ^ . x- - - ^ 1 + r. or u o.r )ttruu Pct r reurnatismuluisebeau cbni zi. 2-3 pe daci cusucdemere. - ur inairlede cutcare, -rNFUzrE coruAuscATA uAn- se om DE seara, r TNSoMNIE m5rm6r'cat --^ ^F^^+ .^l -,,-^+ -; -^+;^^^--x ^- , ,^ ^-l- --+ -. prepard forma infuzie. beau r Se sub de d r e e t e L - r e t d x d rr L > d L - r u r e d z d L d u r r L d u i l d r - d s u p f d 2.-ieanine srrtA ziin si'eumatisn . NCTVOS, SISTCMUTUI - doua de [a DrN r rNFARcr MrocARDrc fructeoe ziaiutd intirirea - rNFUzrE FLoruo m6na floridemar in seinf;zeazb dou6 cuapb'rarl5. cani muschi[or cardiaci. ^x-;L u s P o r o L **, - se prepar5 decoct mere n^,,: L o r f l ^,. ^"^^-.-+ o u ,teinftecare uuuo u un de r AFEcTruNr TNTESTNALE Pr zi cr rnt hr rno nonirr r f r rco pe dincare beau cani zi. se 2-3 pentru de se r ruse pentru calmarea acceselor tuse, recomandb-oTETDEMERE Tecomandat ^ A ^ - i + - + ^ , - 1 . .- i i ^l r dFu L r i ,u-rt l ^ ^ . A t ^ ^ . r ^^Lr i u u e z r L d L e ,u d r 5 r i LdrurdLc. cu din consumulzilnic cani infuzie floridembr. a 2-3 se DE - un GASTRIC - srRop MERE litrudesucdemeTe r GASTRITA 9I ULCER pune frert cu1 se [a amestecS kgdezahargi gTlAl? pe mdr Suculde apticat fata9ipegAtddvigoare pdnE Doud de seingroagd. linguriinainte pentru'ingrijirea norma[. tenu[ui fiind lesuturitor, indicat pentru gastritei masa hiperacide. tratarea

IflMMMI@IMI

pedia medicinal Enciclo plantelor

M;rar
P-pterr locaritelor rra ales leneilo'care r dar du al
^ _^ ^ n r n hU .o m o C e r m laq l c i)' L l J r : lL:l o . m l_d . d l l L C t l C U r l d / l ;l - r r l C L CrL C U lI l .l '' p U CI l uU l n Oi

CUN4 ADMINISTREAZA SF - se DE sEMtruF piseaza I'ng-r1i o - rNFUzrE


' ^ p. ^ , - r 0 L L .)^e- rhIl I I l ! e .^ ^ e+ 5-l1e^L^d /re 5 e . O a f n d C d ' a - ,

plante aromatice. maicomune IRATEAZA CE AFECIIUNI - se cu DEREGLART ALE crcLULUr MENSTRUALia o tingurila
, ^-t, .4 i^ -i.-, . - l i r , , - ,i i ^ ^ , F ; ^ \ r ^ i .l^+,^i ^.i ^^ ,' L | L L U | d U t r i l O r d r U i l U O r O r r P U ! i l O O P O , U S L q T U rr P E Z . .,,.-r,^^,1^ -- A, .^-^-.^:-^^+\-i^;. LU d L CUUIC5dUUIUZC L C')dpLd ildrr? . ' r " f i . l - m i - i r ngO . - . t ^ + t r JqLigLrg LtL U',U J tO il O il . ; , , ,X 1 . . ^ - 1 . . ^ . dluLO tO q6tolsO

^, -^<f--qi^-^ a^t-.xtLU OPO lltr Ull rtq. Jc to)o -l^, r^ 1,,^r ^" ^--^-^!^^ rFr

to

^F, -^--^-^ lluloL /cLc

^^^r-, --l--.^rFr UuLdt ild trd

Ol ilPCtU

-h-t^-;-t^ OUUU| | il lorg.

- se MARAR piseaza m6rni 2-3 cu -vrN DE


^ - * t ^ t ^ 1 - _ : " - ". t - ^ r ^ - ^ ' g u f L t OC a n a u I C oror Jr)qr )qt il tlcucI
.^: dpo zgLg __^.p^-r_"r d, Lrg>LgloLo ,+^ A^ I i I uLq uq LU u Lo ro vJ vil . Jupu C^. .^.li tct L. )c uo l- ^ ^ r+^ L -+^ to u Por Lq. | )Lc

do l:nlo l: lir zo UC IOPLC rO rouas.

- seoea TNDTcESTTE o cari cu ceaioe n a-arintirrpul sau


uuPo I roJo.

I I

lr ,r npnlrrIT'.Tarea . ir'd,pesl e. -in DE ir curetor - TrNcruRA MAnan 100m[deatcool, de oBErrArEa e e'ecL oiureL A1-lta timpul c eo r c r\ o tl . J c c o P U r n r ' ln e l. i.n o l 1 1-j L p J Il 6l iu r UJ r 16 u l 1 6 l r l o L JL nr I L ! srb stabire se'otosesLe forn5detirctutb. caca I : ^ . . - . l n< - secorsunb ir salate. lt d^5\d t d*i.l -r^d.L-U^ d it ^u i) mpi L d i l r d r d . u u P- d. -L- d l u grDURERT r d ABDoMtNAIT BALoNARE ^^ , " +^ , gr B d mirar 5 e -5- U^e-L^u- d l\ d . .J-U ;l d ^LA L C -U l ;l l^l ^ U.l li !+di .u-lll iuld, L.d, i DEvoMA- se consuma suGHrT SENZATTE
Pr uo)PoL. ii n n ' i r - : O P O . | as tL r q ^ .r r V o ro U ru l P U U r O :n5 U zi nonlrr I

Itit,iIl'M

I I I

p;lbere tincturE stimu[area laclaliei. t'ltctsAHt sespure tratamenLu[cu ca 9 DE sEMrNlesemacinb mAnb o mersLr;a[. - nULBERE c. ru [a ciclului demarar ajuLb nuna: regtarea e desem:nldemirarnaniseoblrne o s6nilor. 9ilamirrrea pe putbere Se a c6teolingrrili zi lnS FRIGIDITATE
CRAMPE ABDOMINALE - - ^ r " , " ^ _ . " ^ _ ^ : ^ r ,, ,, ,_ f n s t f p u r r L ru r c S r o r u d L r L r u r u r 1 i l t r Jal.

200 ulei [a osreoponozA aciteoIngur!5c;tincturidenb-ar ulet-selasd maceratin m[de se ma,ni m5rar de uscar. de15 tirnp pulrni Tratamentuttrebuie dou6 ap5, 3-4oripezi. de diluatb'in . i r ^^ c ^ - r | .-,sefolosesle r^el si d.rre,,e nrrtiro ir.nitate ce an. zilc. Ld ilt tot. )tr )Lr tr!uo'o )l
nontrr i :nnrevio c,icr rohit lemeio dc azi

*isr$ss**sits*fi xss#*xtiiti***g s::i***t*i

Igilffi!!ffilffi

medicinale ciclope plantelor dia

M;sLin
Nucregte'in spontanin mod Rom6nia, pulin noroc CUM ADM]NISTREAZA darcu SI -^ ^^-+^O U U | | O L r a O -; O r L r t 'rai a[eS ZOnefe SUdUI-uLEr- se g5segre oricemagazin --r;'--!;--) r -;- r l in )g PUOLS di.r ta PenLru intern. a[imentar. uz opLim esLe !irii r.el b nhti.rrrt n.ima virsin. din stoarcere a "''" giin AFECI]UN RRTTnzA maslinetor. extern cosmetici, in uz CE - uteiuI pRoBLEME oentnmasai ind;catcelcare r este HEpAroerLnnr demdstine unfoarte este s; se hrrr^ drenor hen,rtic 2.linpur utei rrbsl [uare nht're a dnua 1 nrin stoa.cere, ne c; de - degi pestomacuIgol. laelrrinarea dimireat,a, ayutE catcullor - EXTRAcTFRuNze esteunarbore DrN ^ ^ , - ,, d t r L . u d ^ r r id-t.t,. i r r p tru )., d l;u L+ xrd ^ dr nI r /lt r ^ r n l i r ^ r l nh p n , r l i r - o i r u u ' care cutLivi in !5ri[e se doacalde sau -l ^u u LL^ . o- ^r^ r^ - ^ , - r + ; . . -^ . . d u c 6 t o r i r cr - se zi. i t sr u LoLrvo Pru coNSrpATrE iao lrngura ;lei"r frecare da se c; de fnlncocto ci nonfn r.liem: ceaiurr Rom3nia din comerciatizeaza - se grFURUNcULEzdrobegte nislira reagri 5i ABcESE EsLe o exL'actul lr;nze de maslin. d,r F^--+- L L u >Louut uc nvelulu L, --.r^-^J -.,|- F^"*4..1^ --F-^L---\ -r^^t -ri I uot LU uur Ptrt de )g Pur rq )uu rur il ro uc LoLoPro)r ilo. PU zur lo orcLLo!o. -^r^-+^"^ .x, ..1: - se picSturi ulei coresLero. , urn^- 1 ^ - ^ :Oar9rpenlru rdu EczEME maseaz5 cr,careva [oc.l[ de sdn8e. -^^-i ,-: ^.1^- -ta --".!^"-^ demSstine. > L d U U l U d [ C l 5 l u l l l l d L L U ] d t U n r iI n c rn l.rLrru ur po - sefriclioneazi nloprctE scalputcu dem5sline. ulei eliminarea catculilor biliari. - se - se prELE cRApATA maseazd ulei misline. cu de FRUNZE gSsegte [a tot - nNcrum DrN - femeile naLuriste. bund sd magazineie EsLe penku osreopoRozn aflate[amenopauza trebuie pofteide m6ncare. reumatism. fo[oseascdalimenta!ie utei mbs[ine. in doar de lipsa - se bea genitate, infeclioase, parazili infeclii HTpERTENSTUNE infuziedinfrunzede masline. boti intestinali. reru uscnr setrateazd ulei mdsline. cu de - se cu MAsLINE folosesc -cATApLAsME gTlAl? Nutrifionigtii foiosirea rectamb indiete a ^^-+.,, +.-+-,^-k^^-^ penLrutratarea aDcesetor sau a grasd uleiului mbsline de deoarece substanla este furuncu[e[or. ^^t --; , ,-^" t;^^--hitx
T\^-"!-J,

I
I I T T I

______9!
91
-?l?lltltfftii$t tff,lllTli!fiIll?lilit1dd!

LEr | | ror u?ur ur6srourro,

':rr' "rr:::rr:ir:l.r:riilr':rir"tlil'r:''r:,:'rr:'ir;r"r:;:r:a'i'r':r:i: [q''firi**{p' :,::',:tt'r'::]:: .:t:trr rlill $;tulfiVeh @nQiibt1r' '1.i;',' ,r:t!rri',,,11:::r: :'::11r:,r,,:r:t u1:: r'::::l;r

@8ffiMffi

Ment;
/mA et tm i co m:i cnr rne in nnnnr oqto r rn: dintrp eo o

'nai r.ina[e. crrrnsc.r.te med nlarre

CUM ADN1INISTREAZA SE - se - rNFUzrE punla infuzatin250 ml de


-^\ A^.hi^+^ ^^-.1^,,< oPo I rtri uil rLq Lor uuuo t i ^ ^ , . ;- , ^ - ^ r \ ur r6u I uu ProL rLo

I I

I I

I T

I T I

r rqr:ti Se herr r trei rini np zi nentrr AFEC TRAIEAZA CE I UNI r a , l^. pRoBLEME APARATULUT - gastrrtesauutcer, + ro+Lo . ^ a oF ^ - + ;Ltut^ ;iltut ^ - , tul, . l- ^ . i +c^Lc. Lt co EL ct tut ALE DtGEsilv -o ll geslie: bea canb in'uz d;pdr"asi. o de e se -TrNcruRA canS atcoo. LoarnA cu se - naregre reste cirrilir-p. rr.nerrb uscatb rri'e TULBURART HEeAToBTLTARE secre!ia bi[ia'a. si - infuziade menti, bdutb cu selasi[amaceraL saptJmani, gr RENALA urAzA BTLTARA douS apoi ^ c o f i l t r o : z i F c l o h r r n . i nL r n rrL'l U -l- ^d-5-d l-C d ru p o regutaritate, contribuie eliminarea [a calcu[ilor. l l t i m n l p l n r i n r : z r ld r r r e r in r d e r r n d : r s i oerrcrrlnA crRcuLATrE li.iil:ii...lt.li.l'lll., -ernatis'nrtui. - se cRAMpE TNTESTNALEau cate zecepicbLuri ulei. penlru de rrararea depatru pezi. ori linguri -uLEr se toac6marunt c6teva GRETURT DE srARr voMA de mentbverde se ameslec5 si apoi ir DURERT - se puncataplas-ne ceaide nentS cur/zcanecu Selasi [amacerar DE cAp cu ulei. o l ' ' ^ ^ , - 1 ',^ i - - . ^g . ^ | + . ^ ^ -4 oi - i - ^ + . ^ n ^ rece. tu ro. uuuo Lor )q [Lr qo )r )g L qLg - masaj Ute i n a ' f - o r i n i o n , h i . r o. r c , - . I n a l[.S L e b u f REUMATTSM CU - sefactamponSri nonfrr rmecri ruEvnnlcre locate ulei ment5. cu de - inhataliile infuziede menta -cArApLAsME fac fotosindu-se - se AFEcTruNr RESprRAroRr fre cu de sa; ;leid luatc; api ay;t5 desco'rgestio-rarea [a c5itor irruzia nlanli fie uLei;I dluat ir putina respiratorii. ap5. pentru infuzie - tNHrlr1tt- fo[osesc se ele picdturi u[ei sau c6teva de turnatein apa frerbinte.

STtAt? Mentaeste..n nrfernic detoxifrant

alorganismului.
lemeia de ozi

mrffimm@@

medicinale ciclope plantelor dia

Merisor
1 pe Medicina naturista folosegte tamerigor frunzele, CUM AD[4INISIREAZA SE de - se DrN care recomanda forma infuzie, gifructete, - rNFuzrE FRUNze punlainfuzatintr-o le sub de dar ---x -, -^x n^"L;^.^ r g l .,-^.ne zece I rcr uil rLg, v subformi desuc. LOr ro Lu oPo de 'ninr I O-2A de'rr .tp s rnze merisor. lg Sehp; ind. ti r^rnrrtri -niere. rl^ r cE AFEC-fruNrrnRrrRzA - pestedoui linguri - se beaudouS DrN ctsrrA cbnicu infuzie frunze din de - DEcocr FRUNZE frecare mbr;nfiLe, Loarna pahar un merigorin zi. culrunze se - , , - ^ x . ^ -q L C - ; ^ ^ t - . x t - - - - ^ . r + ^ n nzX TNFEcTTE - se iauzecepicaturi tinctura untNnnA de de LU OPO r Jr Jg rOJO rO | ilOLqr Ot U Ur O. ^ ^ ^ t- ^ - t - ^ ^ -^ - - ^ - ^ ^ . ^ , - : a z 5i c h i d u l . frunze rnerigor treioripezi. opur )q )Lr trLUor o ?1 )tr Po)Lr ( l de de n^.,^ T.,,^,^l^,i*-.^ .^,. - cin -- ")dl'110cdlld narenrrA f'urzece neriso' fr;rze de a'rn. se o 9i
:^ -;^,,+^ | - C ^ - l - ^ , X I - o niTle : - ..l qtr - se URTNARAbeaudoui canicudecoctdinfrunze LmAzA strecoa sicetoarni neste dul'alas 5 Lich in fiecare zr. ^ a r + 1 - se U cANcER beacAtmaimuttsucpreparat fructe ,Ul U lI d -I I1I -d^L/U. rI d L , cJnC A U rd fLnUr d L di -L O1I ^ lI L;I lLrO L^ U O din 'nhibator Are celutelor d o - : l r r n o r r l r r n p i z i l o de merisor. un caracter asupra -TlNcruRA DrN FRUNZE pesle doud canceroase. - se DTAREEpreparb decoctdinfrunzesauunmacerat lirg;ri cu fr;nze rr5runlite.se toarnb un .l^. x- ^^^t ^ --X LU tdLctdL Are [a'ece seconsuma dou6 pezi. acLiune tlLjlldi -Ldt; il ^ , dtLUUt -)t; -5u ttdSd tto -il- a a . - + c6te cari 5i
^/^^r.i ^;^F, -;^ vtcPotouililuztgu ^;^ ^-.^ -^ ^^-, ^41^ ILo g)qugoutoLg r.^; ^i^ LrgrLoiI ^^ Pg/

LU OpO LTULULTLd r )C pU rrc ?

- . , - ^ x - r - ^ ^ ! ' r :^ i- ^ ^ , ^ , t F r e r l 5 _ 2 0 1

- planta un puternic curA fl REUMATSN are efectdiuretic, ducAndla eliminarea excesive !esuturi. apei din gravide auvoie facd nu ATENTIE! Femeite sd preparaten me,igor toatJ pe t'atarent cuproduse d durata sarcinii.

-^+i-^^+ix -i --+.;^^^^+i dr rLr)EpLtLd ?t d)Lr il r6ur tLo.

:^,,x uuud

-x^-x-i^;tt^-;^.^.;, I rt-rt -^ )dptdL rrot il to tuL | )uil1. Lo r il rot. >tr

mai Are strecoarisetrecein sticle mici. 9i gr Trateazd efect antiinfec!ios cicatrizant.


:;"-^^,-. uilogqo.uot -: ^i-+:+- ^/i li+i_r /^^ili )t Lt)LtLout tltLtolorct to(o.

- 3-4 FRUcTE cini cu fructede -suc DE ^n mer:gor sto.c storcitor elecLric. Se se


h^-,,.-l^, i ^;^i ^^ -i ugou uuuo Lor il pg a ,

92
93

-,' sedeinbrqg@!Sd*..,' a'ls

mffimmffir

plantelor Enciclopedia medicinal

Mesteacin
preparatele frunze mesteacSn CUM ADMINISTREAZA inci dinvechime, din de SE probleme - rNFUztEFRUrzr setoarni o cani cu pentru rezolvarea anumitor de DE eraufolosite ^ ^ " . cr^ r" L - . ^ - - - + ^ ^ r , ^ _ , - t b I c u I Lc Pc>Ls u ur r6u C Uf r U r Z e sanatate. oPo
f ^ uE *^--^.\^ C^ I I CJLEdLdt L JC I -, i tdJO lr td ''^f , ' '^l il U40L ,^. ^ 4CLg

CE AF'ECTIUNITRATEAZA REUMATTsM - nfuzia fr-nzedenesteacan diesLe $rGUTA puternic, recomandat alesin mai eliminarea undiuretic toxinelor corp. din - se beau AFEcTruNr DERMAToLoGTcE 2-3 canicu infuzie pezi. 'avorizeaza - :fvzia coLESTERoL dinf-;r'ze elinina-ea riu uric acidutui 9ia colesteroluluidins6nge. - etimina din apa lesuturi provoaca care INFLAMATI ARTlcunne inflamarea articutalrilorlam6ini picioare. de 9i - se parul ALopEclE claLesle cu ir'uz;e mesteac5r de
^ ^ ^ r -.r Jii - r p^ e-L; -d.r^ -dLx .u^ .i;li.l u l . pe + , l ^; t. t L- e - d t e

c m n r r f o - 1 l.1 i a s T o p r n n q t - i i n d u l c i t 5

cumlere. ir se sEVAprnavara. nan ies,aoritie. face crestatura ia30-40 depimAnt, cm o


no cr n:d: enn:r r rl ri (pri: qe qrr rTsp n r i n : eu L< r)i- J a: u /lll U e r o c t-i LrL u r rU . ( o n x e I a r - " -O i JC gO4 ! eJ t POJL

.: frisidor .,i ..p ,:r r 2OO ml np zi f stp hr rni npntrr qtirip de ennv,rlpc.ronti

d:r ci nontrr r or rti

eAr se Loarna sferlde litrude apa un


necre J / ? PUJ-L nr rmn ev t fIr J trn . c r ; r r c n ' nI l r zo J a ! PUr to

1io.- rrndo l 5 minlo ["a u[setoarni r

^ ^ . ^ , - se i r coLrct tNTEslNAtr trateaza v.r de rresredcar', o. P^U; r ii r^I o. P-o u.t1 ^ |u.o- r; g . ^Al u, L-ox L-d +l. d -L-d. ^ c d cu preparat sevidemesteacan inpulin atb. fiarta vin Se nnli,artritpi din -intr-ocani curachiu, pun puternice. tinguri cazuI in se beau cAteva crampe[or - nrucrum tamar-pr,r' lirc. crr 'rrtnze. [asit 5-6 rr, Se ,ntr-r rn lnr 'ncnr ( ' ^X a ^ i r I O - l . J T Ii Lo . r u'P o . L O lrc - ^ z l . U )q

ATENTIE! suferd boti inimd rinichi Cine de de sau sd infuzie mesteacdn trebuie evite consumutde de
@*{i.!|id|d;.mu$uliil',il..::.:.:::.:::....:|.::.;.:.:...:..::.:.:'.. @::.]]:].';.]'.'.::]:.'],fn.ai;.|,hig:l'..]:]'::::.::..]gprrue

fil'reazi Seiar. de n,cituri treiori 30 de np zi nert rr.ric,trta 'nheziLaLe. sar

lemeia de azi

Ielmmmffil

medicinale nciclop plantelor edia

Morcov
Toatblu.neagtie desp'emorcov imbunitSle9le CUM ADMIN]STREAZA cb SE - se Dar si menrine sbn5tarea vederii. oroorietitite sale -suc DEnAoAcrHA dau mai mutli

iL "* r", J,',d-.^I l U 5 e ^ e dl I dU l-lj

UUI e5L dlcl.

m n r r n v i n r ' n c t n r a i t n r r _r.l A lrt^ ^ + -riL ^ 1 - x o _ r L L t ^ P O tt

remediu seobline suc. unexcelent un Este AFECT|UNI TRATEAZA CE - se morcov ras, formidesuc crud sub ANEMTEconsumi sauinsalate. oentr"i neratizare. rem I ENtrnocottrA - morcovul. r,:t:l GAsTRoDUoDENAL buncicatrizant sastric. ati::ar,,i.''.]:l:l::irl:t: ULcER
:::t],],:,:itltll,,,,:,:r! I REUMATTSM, curA, LtlAzA RENALA se bea c6t mai mult 'mnntr ir: iipdori cl:hp l-ctr LJLU
Ug

A^ ^"r^"L gl
Pl

trl OL

pentru saseconsume mai cat proaspbt


.+ d --!i ^ii d )".-r d - - d . + . d ;!l ^e tL .s r^e /I^ C O n r O a t t L i r x + L .r + e a l

pentru in cosmetica tratarea tenu[ui cu supi pasatd - sunA sep.epari orice ca


.l^ uu ^^, '-^ L.+^ tcBur iltr. t)tc i--li-rlX il turLold 'aa - ^. r ro drc) i^ rl ^"^Al-^^,il Plcul)Pu4lf ^ -^"^.,1."^^.^--+ .x tr >Prtr uo Eo PlFl lldLUld.

DIAREE

I I

Are si sucdemorcovi. efectdiuretic deourativ. rnsurrcrerulA BTLTARA, rcrER


_ de AFECTIUNI PULMoNARE, ASTM BRON$ITASUCUI mOTCOV $I

de a[imentafia care copiilor sufera diaree. - peste DE c.r -rNFUzrE SEMTNTE o lingura
.p spmintpdp -nnrr^nvi tnarra o Cdfi ^ , , - ^ x ^ ^ ^ ^ + , + x-C rO-J- \ r ai n f u z a1 0 -i J ^ I O r t LU OpO LTULULTLO
?r

esteunbunexpectorant. - se de nRoBLEME DE LAcTATTE beaudoudcdnicu infuzie in zi. seminle morcov fiecare de


I I

minr rto (p ctrprn:ri:nni

ci cp hp:

firnd

PARAZtTt tNTESTtNALI pLAGr, ulcERATil, EczEME DEGEmtuntsucuIde morcov sAU


oluLo

pentru recomandatd stimularea [actaliei. - se norcovipe - cATApLAsME daucaqiva razatoarea sisefolosesc forma mica sub
:^ --+-^l-^-^ ^ pe,rtrJ LTdtarea 0ecdraptasTe^ ^ + " , + . - r - " 0tveTSet0' :fprtir rnieloniplii -''r'.-"' ".-.-i."

- ; , + x - ^ ; - - + . ; - - . ^ - . :r-o;rl ^!.u r
to LtLoLt t4otEo

I I

cu din ABcEsE GURtt facegarga'a decoct f'urze. ALE - se


PROBLEME DE VEDERE gTlAl? Pentru maibund absorbtiecomponentelor a o morcovuI consumd tocatmarunt. sale, se crud,

DrN - DEcocr rnunzr- selierbeo legatura ir dc def. rnze dnr r^in; aoavreme ri de
a^.^
4gLq

4l rl l l

ULg.LOl

' - ^ a i ^ - . U J \ .I6 - -C^) L g . J U ^.C O L I

c a f n Il U J Lo <Lt a nq J L U

pentru gargarS.

@iie5eina;*r,inl*ib,lserii1ite16,,:...1'1'.'.;.;1.'..'...:...:'i;. @::].:::],]1#p&&ib;'6riiyi.3||6l]'].:::::i.iidliiilbi,.l...:':....l]l.].ufto't{biel

6rmmm@ffi@

plantelor medicinal Enciclopedia

Mur
ADMINISTREAZA naturisla frunzele CUMST= at6t medicina Delamur, folosescin se suc- sedi I kp dp r re nr r sto-cito uL c6t9ifructete.
oler trir S o b o : r , d n r r i n : n r *o r no z, " r.- _

UNt ct AFEC-I TRATEAZA - murelesunt considerate intaritora[ un r ANEMTE


n r s : n l q m rr r i r ALE AFECTIUNI Vulcn BILIARE

fiind ur'oarrebur renedr inpor-va diareer. oe - rNFUzrErnunzr- setoarnbo candcu


-^ <F^.-i ^^--- - :^- ,-,.x:; o P o I o L o P q ) ! q u r t L 6 u r L c\ f f U t Z e d e

- se zece .a cu eULMoNAREbeau1 2 pahare sucde nu- I se lasb ir^'uzar n lule. AFEcTruNr 'ndUlCLe Qo ho:r rdnr rr -,jri .. ,i LU murein fiecare z. nr finX micro nJre astrirgente iau se oaLru DTAREE- e Auprop-eL5L
l i r r o ru rri L ru J i r n n d o f r , . rr u e - L nr{ r- q - o.t^r ,4 1 . r u ^l . ; u n 6 rr r ,cr rpu! , nr al^.i.^^?, llo oic)ll tclu

- se lnfuzia - cATApLASMEfac folosindu-s-o


z< u J r fI r r rn z o nu L | | r Jr T O n T n J q 'n e .L g , / u lr n h f aL g L Pr JJ : y , o uu ): u , u om .; --^.+^-.+^ -' ' ^' I i^\ .^i T/rl ^r?X )l ol lq>Lq!oLtrLuPuL,r roal)-. ttat.o/o

^ ^ ^ ; ; l ^O- ^g_-.U_ 1 ^ . U U - O L C_ -. ; L E a f e c t u ^ e . , q d A -^ O , LUPiltUi ! >


I I

a[e courr - fruclele sunttonifiante intestinelor. - se p-epdr; d GASTRoENTERTTE o i"'r,zie l f-rrze si se


h^-,,,l^ ,x -:^; ^^ -i ucou uuuo Lor I Pc a,

hemoroizii ana[e. 9ifrsuri[e - selotoselLe pertru - GARGARA "ceasti 'urze. Este - se . l'i oBEzrrATE 'dceur ceacinf-;r zeden u-,papadie. nroctrnt inf tzia dir f - U^ ^ ^ . .) - i L - ^ i n lio . c s h s o-u, | a J L J , n Ii n a -t' . ' r A pL recomandalS lratareaafectunilor in J PgU VoLto6ll "_? - se grFrsuRr ANALE p;n cataptasmeu inf;z e o i n o i i n r c i o : i r l rr i c HEMoRorzr -sfRoP se punlafierlI-2 kg de mure defrunze.
LEUCOREE ALE INFLAMATU GTNGILoR $t cArulut Dato-ita'brelor al-erLa-eoecare cont'^. [e $ | lAl? prevrn mure[e cancerutde colon.
Iemeia de azi . - ;- - ^ r ; , - - ^ : ^ - ^ e I d L e u d r t L d t t L l L d - eU e . / d T a - n A n F ( t r

I I

;Li;; ;;.onio' i',. ioult. orn


penlru aree. d

@{M*$*&ididl*:.]:.ill]::]:iiji;ili]:::|i:iil]ii:::i:ii:]i:i::::lli:ii:li:]]:]]:]il]:].:]:|il]iiii!|i @::::.:.:]:$!iidi*$!::l]::.::]::':':.]l&ds$ii*$:}]:::i]]:i.::::]::];:.::::i::].]:.:]l:

@w@ ffi@

medicinale ciclope plantelor dia

MuseteL
Arp nrnnripi,ilr d p _ ,i,n ,f o c - J t^ + ln . __ z . _- le t c
r^riA--+^.^^^ dt tLtudLLU ct tc. Lccd o t t L i l ti l t o t i l o L v o t g ?l + - - ^ . . 1 ; ^^ l , ^ - . - l ^ + . ^ - ^ l ^ - - ; LU ldLE uil | ut ut td u I tLtc Lctc il dl

r n + i i n r ' l- m r + n r r n

ci

plante medicina[e. denidelde

I I

I I I I T

96 97

- r+ ; r d d L e d e - , , - d AFECTIUNI TRATEAZA r. CE d- r L i;l-| f lt- *r-|+ ^ .r J^ - .r^ d;J U+ xt a c a t m d r e d - o cani saudoua infuzie durerilor dinlisaua cetor provocate cAsrRrrAcoucr ASDoMINALE de de $l menstrual. catmeazi crarrpele abdon'nale. decic[uI - se prepara infuziedin - ulet- sepunintr-un gt rNFEcTr DTAREE TNTESTNALE o borcan linguri 3-4 cu n, ^^,^l e, rnnt\ Ai^.1.^ museLelsitoa'nipand umptere l r u ) c L E t > r l l c l L o . u l l I L o ' E c o h o : r r d n r i e i n i I n o 4 ri . JL Lur pL z [a utei se F|CATULUI AFECT|UN| ALE demislire. las6 n aceral[ra. drpb Se ta o - se gr care frltreazi hrrnnentru se F AsrMBRoNgrcDtvERsE ALERGIcE trateazi cu srARr tratarea infuzie mugelel. arsuri[or, aeczemelor, membrelor. de aparaliziei reena mugelelul proprietSli regtdnd - rrxcrunAsepune mdna mugelel are sudorifrce, o de temoeratura coroutui. [a macerat intr-unborcan alcool, cu ^ l - se preparb DTSMENoREE infuzie muge!e[, menta ,v,r"c^r^ i^l c Ae 1Jt r z,[;c^. |L d Ct^r t dlt . -5^u Cl tl L.r^c-d-zXd -5;l u t I i din vaterianS. beau Se doui canipe zi pentru stoparea sefolosegtein tratarea durerilor dinli de 9i (se durerii. Lanporeaza afecrari).col lor zona a c - se gia RETENTTE DE LrcHtoe beaunpdharut vindemuge!e[. abdominale dismenoreer. cu - sefacspilaturi gezut infuzie - sefierbeintr-un devin DE trucoRrr de cu - vrN MU9ETEL litru - sefacegargari ounenr eAr iN diminea!aseara. si albocandmugetel iacAte pihiru! Se un cu RAN|, ARSUR' in frecare contra zi retenliei tichide. de 9ruLcERATrl infr,zia Locrlr sefolosegte deplarta. DURERI DINTI MASELE DE - gAr 5I - se pentru -cArApLAsME fotosegte ele Mugetetulnu contraindicalii. de Tocmai are 9TlAl? (sau infuzia plantb picaturi de cAteva gisugaritor. aceea poate se administra detincturidrtuata).

CUM ADMINISTREAZA SE - se la - tNFUztE pLJneirfuzatir^ clocotit5 api o tingurila ptanti cu uscati timp zece de minute. Esteun bun dezinfectant 9i

|8lffit ffilffi

Mustar
1 L Bob rarrrtedeTrJ,ro ur nged.e ind ,urr r )persdb CUM ADMIN SE STREAZA lele - se rra aleslr rru'aLu-, cotserve sosr solsLicaLe. - FAINA macina alutorulrA9nilei sdL cu de
--F^-

AFECIIUNITRATEAZA CT= - fair .e.au ar CoNSTIPATIE rf ero e z do;aIrgt-,t.e rboabe - cnrnpllsuE adc-rug[ searesleca - dou5I ngur cu poFTEl mAHcnnr, LrpsA or rNDrGEsrE !e
hn:ho do mr rcrlr :lh nohit+i. q^, "-t -tnt ^ ,," :^- -+i pc + ^ O e,n J T"L d l df.,U .^ ^ - 5 - u-r--,t o L L,$ O . t

-i+^,,-,,rn rln ^.r* t dl ed LdI evd 5ll. F Le Bro lle Ce OOdD de mr ct:r fnporr rc: rlhl

- , , ^ , +l ; -d - ^ \ ^ id-ri l d - i ^ ; 5 e O D \ 1 e 0 \ LLi pLl r dpd p LorL n:qtX rnnqiqtpnri Qp rnop ,rn tfnn

cu dcedsd pds d 5 se dplcd pe lo-rd


- ^ rd af ^e+ -l+a . d .ltia1 ^ : ' 0 J, --5 t r :d d^L , ,l 0 - e z e ' e n e L X ) - +; V ( rlp -.ogo Tll_'o .rt' - - ' roprt - t ata eo TT bur-p '

I I

- se tAmplele ulei mugtar. cu de slNuzrrA maseazb - se pNEUMoNtE macini 2-3 BRoNgtrA, ASTM BRoNgtc,
' " ' : L i n o rr i l o r r f f i . ( r f , r h t r o r r q , d i,n r o t^ - -c l u trrrorl o ) q P l q 6 0 t g ) L - i_ I t o - . r- ^ - . t r:ao nt:atr -c
I c LoLoPto)l I c Lo I oP. LU /L .-r u-u.

-^^+i+, t,- ,"^-,:.-l;^^-+;oPtrLrLUr ? U?U EOZO U 6s)LrO.

--l re. a'ecLir orTeurdL o;trrora'e. da'


qi a:nolnci neetnr:lo

NEVRALGTE >e $r REUMATT5M fo, bai'n opa Ld ord s d. pu5

se'ace e ba -BAr sep-n 1 dpdn care rA evalirsrri'rr ho.:bp - musLat de sar ". o" ' -" """""
-A ., r".;, L ror oil o 6oLo vrcvo o!

I I

caLeva |,e boabe m-1lar-neg-u I ngu' cu de DURERT - se puncataptasme fa na de mugtar DE cAp cu ne8ru. enreA nncend I pEcroulA cataplasrrelefoirade n;:La ANGTNA cu
-;^^r r1l s 6 l U o P LL o L s P s V l s P L o t . .)X d i c n a r i d r r p r , l p ) vt./J

pnlion nellr ret'ndt sm r e-ed r.trx(


^-+ . p h *i 5 d L ^ " ^u u .^e ^l u lr^u t o^r u .L 1 , c l r c L l a l l d e nprifpriri

pRoAsTA se fac b5i de picioarein crRcuLATrE PERTFERTCA


r rrtr qa n 'np fA rA do mr c .lr-atb.

pot ATENIIEl cumugtar provoca arsuril Caiaptasmete Nusefinpepiele mutt zece mai de minute.
lemeia de ozi

|@rffimffil|@!@

medicinale nciclop plantelor edia

NaLb;-mare
.,,-.ll^- ^i l--+i-"rT-l^;^ n^/^'--/-1+-i ^,,^.r^+^r"u c t c t I d t L d L L d I t u u S L C L U L U Td L u I t d t u d - S d t u d L t L d . t 5 l c i l I l

cuM ADMrNrsrRrRzA sE
^ 1 . ^ r+ .o ) o ) - ^ F ^ l ^ . ^ - - . i 1 ^ . + . . ^ ^ , ^ . - ^ X + X . Xq rutu)uo)lo r | )Lo tr PiuoJPoLo. Ptor L ^.; -/i. , .- a.^ ^inrdo ) r P l L r u u n n ur,l r Lo uguo qLtr Prrr u)lorg u v:

- esre de preferat ca primul recomandata ame[iorarea pentru 16nd afecliunitor- rNFUztE FRUNZE DE
a^-/r+, l, ,; ^ o P o r o L u r u r " c . ^ 1r. ^ d ^ .U r. I JP + L

cE AFECTTUNT rnnrrRzA
- se INFLAMATT cAton REsprRAroRn face dimineala, nle
-t-. - .^-.- --.^-.x -,, A^-^, -,t^ ^t-^+x u o r ) ) Y o r o 6 a 6 o r o L u U S L U L Lu q P l o , r L o . I t TNFLAMATT lle cAton URTNARE

dincatitS!ite curative. Infuzla frunze din -._- u u r o u g r r L ru +. L o q o afeCfiu,n g ) L q r-,,-:^^-+",L r -_ ,_^o lOr intestinaie. - se DE - DEcocr nnoAcrHA pune[afiertin
r^ ,i _-^: -., -^x _ r;^^.,.i.dLl r6uro: uuuouo ilLUoPouu dOUJ CU , , , . 1- i ^ \ . 1 ^ . ^.ll-, i ,.. r, a e^ 1.. i ^^ f^. I ouot il td uc rotuo u)r o Ld. Jtr to)o Ptr | uL

- se beaL, TULBURART cASTRoTNTESTINALE cite douaciri


ne zi er doenrt do n:ntX

^ j - sebea prepa dinr5d5cirS ralbS- 1at raLAqm ^ I I I UT q U tUt P iO oLa n a n tLnU. -L^g i L q , O^P^U ) t^r I aL de Lo a n a qLLU DTAREE decocL -li . ^ ^.",^.;.^ h^.. i^,1 -^ .\. ^. |^ mare. uo ro u Por Lg ?t )q uco Lot ru )c oLc?rc. - leucoree. foarte sipentr garga.5. vaginila: facspbtaturi Esle se bu.r u AFEcTruNr cENTTALE - se inairre - DEcocr FRUNzE amestecJ9ic.t d'r degezut decocl radicirideralbi seara. cu DrN ^:r^,,^ l-,,^,llr^ !^ *, ,^^!p "r .l' Ld-evd lUt tlJULe Ue il tuseLCl cl eq deculcare. ::^--. r : - : : : : ; ; : ; : ^ ; : ; ^i:r; ,H \ t s , r i - ceaplci pelola afecLaLE uu tLd u 5t d caLaplasne FURUNcULozA p r de decocr ridic ra.AreoluI a colec La , e m i o d , e l i in r cu nfuz sau e de t^{^-+t- -, - ^.\A ,,i^:^--.^- se r f r e c l r d5 t d E r d D v t n c e c d r e d . folosindu-se decoctul - enncnnn face - se preoari iT'uz'e decocr deradacina frunze. gt o sau sau TEN uscAT RTDAT At^.\):- ^\ - ,, " _ L+ "-, ^ ^ , : ; - ^ ^ - r , , ; . ^ - , ^ - sefo[osegte , ". d LCt ULUil ttEdLd )t JCO O decoctuI de - cATApLAsME --, )du -^ )c F-- --- .^t---^ --,^ ^ .^t;-x ^^ |dL LdrdPrd) rtr LdLY )c dPilLo Pc ,^^ rcr ^^^1.,, Pc rLu

rldXr ni

Sr nl h rnp npntrr fr rTrn.r p

hidratarea [ui. gTlAl? pentru lnfuzia natbd-mare foartebund de este


98 99
+"-+ ."^ --. ^-^t^. A^ + ,. Ll d-dl Uo dLLUsUtUl UU L,Se Sedca

d:r ci nontrr inoriliror ipnr-.- cuproDreme .-, lr rl

dehidratare.

fiunzete; iSitiiiiiiii i0ni4,r,iiri{ie

marfieiijdi

::r,r:,r:.:rj:l

@@ffi@@ffi

pedia Enciclo plantelor medicinal

NaLba-saLbatica
'se pop Inpopor. naisp-ne na'ba CUM ADMiN]STREAZA SE cagul i.binutsau chiar mica. recomanda Se folosirea stare eiin deoarece Nlcepnr o lingur cufrunze oaspete itd or oroasodtd.
- in-t nc+n 'cr rt x ic i ^;^r.-l^ din nrnnr tol lU g)Lg UJLOLO l)l PlglUg Url ptit

qL p u ,rL. o i n 2 5 0 - ? O O Im lr U s o nr d^ J

oPo

r^i

. il . ^ ) >s

I I I

AFECTIUN] TRATEAZA CE gt sEcRETil PULMoNARE, BRoNgrrArusEcoNvulsrvA se bearLrei cesti maceraLh c"r frecare zr. AMTcDALTTA gargarb folosindu-se zilnic, macerat seface dinnatbb infuzie. sau TNFLAMATil MUCOASET DTGESTTVE ALE ULCER GASTRODUODENAL, PROBLEME DIGESTIVE pULMoNAR se oreoard un macerat din frunze EMFTZEM ^ a--: ' - : - : ^ - - m i n o c o f n l n ( t r q i a n t r n lI r r
5t ttutt. JE 5UeLUdtd 5t LE td

pa'j cora zi.card lasi la nacerat " seconsumS. rNFUzrEse prepa-5 oricealti ca infuzie. clncnnnseface folosindu-se maceratul
nrpn:r:f : rprp

BAIEstrpreoa o rrfuzre ptarli. care a dir seadarsi ir'ana iaie Fste carS de i-d
^^^r. . r.., -.^. -^-f,. ^ ^. .a^- | ^r^ :^ | P C r L L UL O L C T q O | r c r I r u r C t U r d T C L L O I U U U

;;;il;p;;;i"' ;.,.pi';;;

""-""'" '" "'

pentru picioare fracturi, m6inisi inflamate,


nontrr rrini ci:hecqe

- se LARTNGTTA se facede rrai rp;lls 9' gargara macerat. - coMpREsEp-epara ceadeptarra cr -r s ALERGTprElr sesoalizona ALE afecratide'nincarn cuceai naib5. din - se gr n,lNr ABcESE facspalaturi ceai nalba. cu de tlrtnlrnrr- sefacbaiin cdrora NAtNtetctolnr apa s-a 9r turnal dena[b5. ceai poate ? are sau uscate $TlACine nasul gura penlru lace garga'b ceai i'atb5-s6lbal ica o cu de
.^-^i;^"^ - ^.^ht^-^; Er r rgurgr go p uutgr I rtrr.

. 1 .r." c A e . ,U5;l . ]U J d ^ x - ^ ^ .Z C L a c e s t p f O C L S . Ld ) ^ U ^ o , . L ^ , xLdl pc

-^ ^-^.;^ ^ ^t ^.^. --^^-^ .l^ + F^^ - -.^ )q r'r uorq I qrPo r)or'tr rLguqLrur .Lo tr

,lnoine nLeoane caz;l card sp anlica ir^ p sr,nl nrohlen rrr slande .acrrmate. e

I I

lemeia de ui

frunzele florile, .:':'i:..r .iunie-augugt

iunie, august

@rg| @

nciclop plantelor medicinale edia

N;prasnic
L +^ ] r Lg J

- se ptanta seusuca rferLllaLe. 1 'e-neilor e duFb-om dar cd urerir sau - eULBEREculege 9i h;^^ .^^ . ^ -..;^ , ^, i^ /i ^;t r ^t^, !, ir \ chisturi ovarlene. ur c. oPU )c I roLr o v I o J r r r , oc r q L i l L o

^ U

^ .^,". ;^,-l-^^-.-t-;tx ^^t^, IUI PLO ILO II U JPqI )OUIIO

-^.^ LO T

.,.F^.\ .)^ JU C O UC

CU[4 ADM STREAZA SE N

cEAFECT rnarlRzA [JNl


- se du HTeERMENoREE cile zere piraluride Lnclrr;. dp rrp nr np z n I mnr r r-lr r f nntrh rielr rpsl.rrp: lr

A ^ . - Fq o ^ i - ' , ^, . ^ ^ L - ; ^ ^g ^ ^ , - l . i f , ^ i ug Lo u PUUro | | ro. vor o )q uuLil -Y n f | 1 : . t t a t ' h o r o u - | ri L -rr:ucJ I l rI n h "U ' t r ) O do n n L CU 4,,.^,^i^-.^ {.^; -;.--^1, ^; ^^^+., -.^ uurc4c, rLrtrqr >r)d)ctu i l P c r L ru c ) g -;, ^-^ t- ^f^-+^ ^ ,l^.;+^ olu r6c to grgLLgtc uur rLg.

srentrrnre sifere e sibb bat t-ebu si a dep"tru e


n'. no zi , rto n linor rrifXr rrnr lhoro do ninr:<nir

c": n o p r i r ' o_-

lnr ,ah rndpnio

- str ri iLI - rNFUzrE roar o cani cuapi ctocor


^ ^ . - ^ ^ : ^ ^ , ,x . , . ^rdpr . , ^ilL.c ^ h ^ . , . . 1 ^', pt)tt u il BUrd I u I x ^ , d) ; - Jc ucdu uuuo

- lrara'nerrul p, lbere r plarLa uLa rMporENTA cr d a la


rpzoltaron nrnblpmelnr lps:rp dp imnnrpnri

rrnpi npnt u t'atarea , A^ide a h,nsrrl zile - r -_ LU uc ^ ^ . -^ t .-r c-r u - t c S o^ .^ : ^ .),L U l . i t i L a L e .

in 2 cani - oecoct sefrerb doua cuapa 3

Pruurur

1t^^ ,, ., (rrenonne 9r ALE FEMTNTNE u lI B U I I u | / o p r d ) ri.uuva L) 'ilruLU.)l AFEcTruNr oRGANELoR sExuALE - .tc ' a r c r e r d e t r g a t e c l p u l o e r e d e r a p r a s r i cd,: t o naTtp. loarle tninUZ hr Fctp . exlern. cHtsrun ) rafe n lirpr.ri-a nrtrr. nrine zi. dp se ori -cArApLAsME fac folosindu-se '-f .- r- -t-^.- --,--.-t_t. - se r i l u 4 t o u c p t d r L o ,u U t r L U L HERpES p-e8;LesLe decocL se p.Jn ur co'nprese li

rr rrcct nren:r:i AFEcTluNt ocuLARE >e loc spjlJtu dp n,inr,r<,nic or L dttr cJ i.rLlie

- se [a doui - rNcruRA pun maceratin cini


, , , . l - ^ ^ - , ^ t t ^L- B ,u, 1 , , , ^ 1 , - + x , ; . ^ . , " t , ! u ortuur utr rL rLU p or rtd )r )c Lo)o rd

coNTUZl se'dr rcso-e J;oo cu -lei de -Jpro.'rir ir^

zonaafectatb. padi Naprdsnrcul cu-oscu[ atte in SI lA'? este s-b -Robert. denum deplanta-Sf6ntutu rea

rrac c rcado;8sbptamari. Frat erat La 'r^ le te sI|eroor siset'ere stic ma'n ici. i Lle - ulrt- sepurirrL't oorcan de'loareasoareL;i o -rara de rap'asric. si Se
-., ^,^,-x I rdL c udlo .^ Cll.^.-i .,,^^^ A^-^-^-;L^ .-1,,^",-.,^ vr r I rc uc /rL r / ilu. uulid I dr I

- . -e - , p ^ , ) u t t . e d 1 d .L s - ^ lU.U^r ^ ^u , r , J f f d S d l .

100 101

@@@@

pedia medicinal Enciclo plantelor

Nuc
ha ug -n, r,^(^^-^-. to I uL )q I u u)q)! f-''-lalo | ul LUtc, rn larrocin'LUI tr oLg)LU f, totolo o, I ul /crc

'rur - se qiflnri'o cr rrr TiloTrnor ir ti-e.D I n-iez;l DE sate -tNFUztE FRUNZE pure o carj Letor - U O U O . r T U-L^ .L 'L O - ^).Lr ^ -O- t e v d f . L r l e , r^i L^ U i Uq q t 'r ^ u r-q+ I^ - * L q^ . Iqi o s . ' ^ L uo ) - r L ro 6 c u
P ,

sE cut4 ADM|N]STREAZA

',

AFEC-I TRATEAZA CE UNI


DIGESTIVE' CONSTIPATIE' gl Otnnrt- Seprepor Onn TULBURARI "

I T

1 z d s o i r ' r z i e n l ' r z e . d : c a r e eb e a u 2 c E : t p e ' . - se DIABET iac6teo lingura tincturipezi cu trurrclrnenalAsebeau doud cuinfuzie frunze i n r l n r n t c p d i l : n n , r r p S o r n n s r r m i c5ni de r p r p n e r l r r ' T l l : T o a n nI n ' g r g i i . o r o u s in frecare zi. a sLomatirei oose. rlcer srpnrtrAacurA derU( sep'epdradecocLdirco.l "e 1 - se DtN pe gisecors-nao cdna zivre'ne do-asipL5mari.-rtHcrunA FRUNZE macereaz6 de psoRrAzrs fac bdi9i se pun dou"saoranari. 200n[ de rach:u. l EczEME, ULcERATT se $r .nmnroqa er dornrt din rnii si Lrei .-rg;ri f';rze. SefilL'eazase cu - se c[u!e rRANsprRATIE r prcronnelon facbii cudecoct pureir sL ExcrsrvA DIN venzt [a - TtNcruRANUcr -se pun macerat 0ecolr.
ACNEE
i^+. ^;, : ^ ^ l l - r - O J -U+ l- l+o l d .U e .i L.I,LiU e ' a C ^ l U e C e Z ' ^ !e +

zece u)cdte rur siselasilain''Jzat oe minure. - se DtN pRoAspere pun[a -DEcocr coJt riet"rt -;r . LrL, apa ce colile la: 6 ce .rr nrrr vtr'7Dr.nA sfpr deorJdedat r

I
.
'

I T

- sep ir. vreneoe doui saotdn LEUCoREEepa-i decocL corcerLrat coi s,se ruc veTz dir ur -^Cl-.^.,i uul,Jd Ld f >u I ll cdzd. n se bb Loarnadp;.cucdre facapoi de:ezul. - se [a lor al - cATApLAsME folosesc prepararea cADEREAeARULUT sendsedrSscalprlcrdecoctcorce,l c ir'uz a de lrunze saudecocrul n co-. dinfrunze nuc de - se truaeerrxlA beainfuzie frunze. dln 'rurze cojdenur leooaLe Inf-zia 5 A-ENT|E| din sau provoca degrea!5 customac sensibil. stbri celor

,
! :

lemeia de azi

@ffi@@ffi

medicinale dia ciclope plantelor

Nucsoar;
,
CUM ADMIN1STREAZA SE - se intr - rNFUzrE pun o cana apa cu fierbinte v5rfuri culitcu nucgoari se foarte mult. toateacestea. propretS!i are tonice. douS de Cu 9i [asi[ainfuzat. beaintreaga Se cantitate excitante aromatice. 9i
+^a.+^ -, ,l+^, tvo Lci lutLLU !, ,^x -^ -^ I \ - Lc u u P o L q ) g " o-L^g )+ ^ . - m r r--r F n n < i r i i n r r p L uir u r p L n n c t d o r n ^ . lu m ln a + L . a Ur U. ) U O O >^ r o l Xl a X l O cnor :l no i ql l q l O PUJLUL LJll ll --^-,-^-. -.^^;--i.l^ -l+f^l rrl )LUt LrJUoto.L(lLorrtcoJULro/oucorr

af Af,farr nrtron'Trnu X

I I

- se [a o - rrNcrune pune macerattingurr!5 - seprspara rndcerdt rece lasb (se 300 atcoot. iasa Se rNsoMNrE ur [a doub cunucgoariin mtde intr-un insorit ca[duros doub loc cam in cu timpde oot l;ngurile nucgoa'b doua cu c5ni apE 9i --i^t {-i^;,t,,^i ^-.^-^ fitr.^--x L.+^ inairte cutcare. de Are J O P L O i l T O 'i l , U U P O L O Tg J g i l r Lr E O l O . r J L C oreJ care beacamo can6 din se L,^< ^-^'-,, r--r --^- -^. -alsiei uur ro Pgr rLr LroLorgo I rgvr_.o.-.. u unefectugor sedativ - din - se gi de Nevnnlere 2-3v6rfuri culit cunucgoari 250m[ -cARGARA lace cu Infurie este 91 h ,^i -F-r ^^-+.,,1^li+' cdn, u u t r d d l d L p c r L ru i l r t d L u r d / c d > c r r d L r c deapa clocotiti. prepard se o infuzre.bea;2-3 pe 5e .l^ -i.^. ,.i! .li^ ^, '"i rlp q u q i l i l r u ) u r o L u i l | 6 u r o . L U L i , 6 p 6 1u u , pur r 11 zipentru catmarea durerilora stiriidedisconfort. 9i - se bea provocate revratgie. cRAMpE ABDoMTNALE infuzie drrerile de DURERT DE sroMAc, denucgoari. 'o'marea gazelorintesri^. impredici i^ rurulerulAi^fuzia gargarb HALENA nepLicrL gu-ii) se face c.r at [n rosJl 'nf;zie rucsoa-5 doua pez;sau n eslecd se de de or cordiment. 5e'nrf aceslu lele populara reconarda ceai;l ulHNunralA meocina
.t^ ^,,--^-.i'^ uc |uL>ud d r.-r-.^I Lrdldrcd ^..1i.^^,;f;^; .; -.1 i.;; .l^,,^*; l ru,)pulrlrcr >r d )rot il uc vur I o

n'nvncltp de r-nrcr tl de alcool. .r'u in mici. esre exc.tar^t $TlAl? canriLbLi rucsoa-a ur^ d a. ;Sor, stimuleazjgest care

____192
103

se cuttivi in Romania

MIffiEI

r"1

- l q ' : t 1 t " ]- i { t- I'ir


; - r . i . . a !

i:1;:*li:il;t"

c ^ - - : - x r - . . 1 - L : - - - , t . - . t t - - 1 . . ^ . , ^ . . 1 ^ - t t f ^il^ , ^ ^ ^ t ^ ) u d t t d tt d u d L e u | | e r u r u 5 L t d) | | u > t u . u u d t l e t . t t l u t t u
, -^:^

c u t . i l t d > t r u d > u . t d i l r d r B rr r t u u d t L r t u t . J e L r c u e L d u d

-1".---^-.^

---.^;^l^LXl!;l^"

c ^ -.^A^

-<

^.-

r ,i iiili, - sedauprin16gnila etectricb 3-4


^ ^ ' , ^ , , X . - l X .^ X , . - . r X ^ i ^ X . ^ ^ h + ^ ^ I r6ur tu I ouoL ro uJLoLo vo o )tr uuLr tr

1n folos;ri scopuri nedic nole rii chior cdtevd dean, cu in urma.

r . - ln T , r " n ; - l e f r S e a d - n n i s L r e a z a
, H ' " d . i - ' d ^ l I- n ' il o^r ruil

u r | 6u

i { j ' r r i . !

rLo ro)o

uu Pu urrc

p ez i .
" , n , sub consLnaLb fo-n5dedecoc caLe lirgu'a 'rei h u ^ \o' u -r rI J Fq^ ,L' .u]q^u^r,oi . ) .q^u, o lr io lu, P o ^ L ,q .F ^ C q^ L. o de u v r r h^- , +.^; t;^- ,";^^ -i .ti^ --^or pezl u r j d J L r c r r l d J ,t p c l t u r d L c s Lp T e p d r d L . i^ .] ^--" - se bealr frecarerireaLarr pahar - i d c.r iil^ -dil f ^Lt uu^ t rtcLd ^ c "il- -td)o. - se oL'rla nacpratlr 500 ll macerat rece. [a t - ^ , ^ r o n seia , Lng;r'r5 t r"cru-5 cu dupb ,u.q^ .r .o^thr ; , r u ulu u o\ tu;r^ 6 ,u r. ;I -L,u , .r x .u. 1 -r- ;i^l r -- '- tl ^ 'nl--n ^^ - r^-' ! pu!r1d g ced -0sL: , ^ . . - l Y ' ^r ^ , , l : ^ - apd. 0rz0rvdLd obl;gea.i se ldsd locirsor ir - s ei dc d t e l i ^ g u; ot u t i - c t u r d et r e i ran 12 zile a lral. seflr eazi se i o o 1 nr no in ql ' I rltr qo i; rrm ?0 dc nirif ri or pezr. 'n - sefacbi locate inf;zie. de -pio-i ne zi.drtni ce s-al diluaL cu sebeau doua cani v u L r o o P o . ..;h;. - selasa doua r r r i n l rr z i p n o z : , i i n d r n r n d ^ . r l - - n ' in cani
/ L . u / u r u J r r u . J g L O t l l o l l L P J l l l l .

a,.^,t\r; ^.-^.,...--^^l^ rdLt. r d! ilULUZ tcdzd L d

tpclc

.l-..l^-^.1^ Lt tdrt' duuu

!-, i udLd

^, r^ u5LU

de

'tr rr dp .rn) I 2 li.s,.ri de ridac ra.

| -. t _ q L r u r r . r r FriLo r-li il n lLrr_ u l u; r , - -r o L o L c^ lL n J / .

LU

- , - ^ x r - * ^ - - . 1 t . . - ^ . _ ^r ) n n l n r o n .r . -, OPO tO |OLC OL VlCr tC UC


ri -i--

- co rnlir i ne znno o:Foerrro e-t:n:qmo taf vio r1a nhlioo:ni

| |

i 1. - a r ^ ^ B ,U' r -L U,r' dAu-d^L. irld-u c, -p d- rrI d . u u^p dL d u Ir , d , ; , ' -g_ -L_ - t-u-o^ _ . x-rt - g | E^ ^ . . g P-o _ [ d l L l . - u o ^ g r ) ) o ) J Pr

El intr-ocantital-^ mare ATENI Luatd mai deo li^sur oolioeano aorza ira. ooota stardevora.

- c o f n l n s p c p n e l ' r I e l e d e c o cL _ l
^^--^h,.rt LUt rLU' L dr .l^.x.1\.;^-. .11,,.t ;^ .^. rd. u tudr I tdpd UC dudLr -, I u

care facbaile. se
:l::lr:lr:l:il:il:il:

lemeia de ozi

L , I r ' Y r o I- l r 6 - / ^ r .p n r z rr ln r r n r p z i n r . i rurr-PruFr o .l' i n' l r ' iLl . i m . a r r d a r.: p . . . o m i , - l . r f e l u' P - J . , r o 6 i o u r P U U t rI u u / t

n maltul, sau orezul schimb. boabeie seface dn sale un


p pap -.] . -or. .rl :- r e ]1, e e v-. b g r' t .

-sespalain caleva 2 3 rnain ape pe deboabe, se'intind o tavS las; apo Se i r t t , l o ,, - d r > . ) e r r r.i t r o p e ) . d r
r d r d I J t d . p u - o i t O l ' " . ' . ( t r pi c o y '

ia frgider se consurna atare. si ca cu mrere sau'in salale. - orzulare el;trernotienle e administrat - selasb propr cand mai orzulincolfilcreasca sa fiprt ln rr trn .rntp prin rnult. t1ele sedau mixerul verzi apo - seconsum; form;dedecoct. a t a r1 1 1 .f . 1 : . t r n h l , 1 c r - J , p ,d t r , . sub -d opo p rl -o op-. - esteun m nunat Ptrt'tr e, e )e lod f - + -F A - - 1 - : , , " r - + - i ; - + r. o i d T r P . L l , cren0T nepat c. L\ ,l o dul Ur tl \t - sefrerbe o lumatate de CANCCTULU , -.j .olo - se pune fierto mAnj ,.1-' J^t r . n r r l p l of e T t l t . t la | , ' . I u , 'I n o n e ruIr uc u 4. rot opo rrautLoLo r L
'oPL rlpatt t. -nd. nnr 'o r o'-l' 1o. r;iP r, r"'L
tr:

'o

-^-+,

, l c r rL

+.1+

J dreJ

L-lO'

r r a p p - 1 , m s p , o r - r :r n " , r r p r m p n i i r

rn arneslecalr putrn; ere cu un din incollit bea Se caleun seprepara sLrc orz poia, u ,r ,trdeoo./ i'npdpo . ip'ir ir i.
- qo '6, tr 0., J dtrpJ t dpldrrj^i r t r r ce at7.
.-Al^ i r' l6leg 7..r-;p. r9o. ocq, o-1 J.dT tr-.

afec!iunr - este foarte bun pentru d aree

704 105

pistruilor. impotrrva

l,-':!:/,-,-' nil -li ' ,rri \ Li : U l l l O U O L l ld ) O \ l - , O t o t d U ) r r u r ' . m . - r r r , n f r f i-p a r a nP t ' J I J

pen r - tro drpod'o, l.-n lo decorr1 nfuue. oo Ie oLne renale ur nare. sdu

r) r ! .yaJ t o '

o.1r'hi

,.

"

i,i

lo.<o..r r6 d 'q,lrl

' o m d r d er i d a c i ri rI r | , 1 . J d ed p ; d grsefierb vreme 20 30 de minute. de


- o p r . p d r an d e r o r . d , d ; , , a . / d r r - r a - e c e b e d Lc L r p e z . - seconsuma cancudecocl rbdac na tre dln 'nfierdrezi. m o e d i r ; lrO r T o T e o L d t r J . Q - o O - se traleazdlot cu decoctdin rddacna. - se beau2-3 can cu decoclzllnlc. - decoctul drn ptanti are proprietali expecr0Tanre. - ptar d :Li'nuleozo e- d de bili , \eL
F - , , ^ . ;/-v a - ia u.6 q . + o ^- / . 1^ ) av\J prafl; arutj |: $arecl

- ro m : r t - t n tl, oc<) \ . \ ra n r j r I o q PJ l-

( p r O - : I n ^ ;( j n d ! t r 1 j , o c ' P .r . t l e ' e i r)n oo z - Jr' d a: r o t o - ai r p e " o b l 'odre bte de poro rl. ida ' a c" ' t I r r ' ' r ' . . . - t ' a l o l t i ,n 5 e d C d L e o , . r . l - . . p ' . l i ' , n . l o o 1 9 [ J. ; 1 i 1

; r q t,o

/r. P-

or-o

l e c tt - , [ o

Oela enumerale. - setoarnacana apiclocot ti o cu


,.^,;.-,
Pq)LCU|| 6UrrLdrU q^1...1.'^F, ',,a^ ^-^ , ^ _ rrn\-l-t ) ) / | / - t - t t ' t u' ^ |. "u^u" P o l o r , q .^^^ .l^.^^ C^,^ ^,-.1', i,^ )-l-ruotrru )u o.Jq *!ur ilor uo\ oL.-t^, , ,-. LluuoI dt | -P ^ * P o t oi,r ; - c I '.r d - e , / . il OUOrilO

t,
I
I 4

;^_ToC.lulj.

tenslunri. for o. el"i to r>.rrol.Lro n i de de'oct. J iepJ


dlu dtduHtu\rt
, , F , : a n l n . f , . . ^ . ^ . ^

d trdurBd'r'

- , , ;

l u l u r? r d t i l r | i l d t d o p - l

^ l ; - , -

in exces tesuturi. din


^ e 1 - l A l a " u - l e l o n e d . o| 3 i i .o : u e p u r e l u s - e o,lri t -noscut sub numelede ,rdoore" r alult,. sSljcL sauasudul-calu[ul.
lemeio de azi

furalere. atesin scopur folos cereaia. ta mai aceasta Despre la cu trei[inguri oviz sePun se de amestecur cerealemusl, d dargipentru verse 9 - r e ' ^ - - nl i r d e t d e J Oe . t si calmanterelaxante ca stre areproprielSfi "pa'd cu indulcrla pulina Zearna consumi se s sub se mrere Boabelepotprepara forma - sefaceo ftertura ovaz, mai frindu recomandate le debudinci, dtn din de sufer coprilor nztde probleme p3n5 remedierea ales la zile rind, citeva La caTe consumi se nutrrt e. probiemei - ce -O I -a O -' , op.tl"l L,,l - semininci flerturd ovdz de - dinpae deovaz. face mirunt te cu doua lingurile paie ceai. peste se minute infuzatSe La cirteva ina seara, ntedeculcare. 9 se lasa o cirte cana care bea se din ina bea seara. ntedeculcare - sebeacead n Paie ovaz in in se toarna apade bae aPa de Est-'o de au fiert boabele ovaz. care ' o l o .r i o P ' t -t t t o t' o a - se auc3te20 de p caturdelinctura tre de J o re o r d reumalismului. oripezi - ovazul o la selrerbe focmlc m3na a restabileste functonare buna dupa se depae deovaz. care slrecoari. glancer tLrorde. -r uLiLo. obt, -r 'of-t.o.opl-'1 e. fulg [a seconsumi masa deoviz pe de afectate ran. Seaptica zonele
- se toarni in apa de bae decoctpreparat dinoviz se de ATENTiEI d n paie ovaz consumi leaiuL dureri e. cumoderal cas,inuprovoace decap.

106

ra7

plantelor medicinal Enciclopedia

Paducel
t \ t r m i t q r r t.r.r-t.r n -t r-t-to p-p td .l r- J n - 1 d -' + .d l-l-l .. ;l r l r. l- r e p a - o _ e l e l ^^ d' - - ^t pl . L ;

Ct-li"4 AL-]1',1 i ftEAIA :,[, NlS

pentru bolile _ TNFUZTE FLoRr FRUcTE peste o DrN din flori 9i fructe sunt excelenle sAU -^ +-^"^: n q r r r . i d o [ r r e f o c : r f lr n r ir . ) C L U O | ' l O U I u cardiovascu[a re.
--^\ -,, -^rF;^.L^+^.i, ^l-.i LO rO LU OPO iltrr U I rLq )r )E lO)O \i^f, -.+ rO il il UlOr -^-^ ^t^,,+^ c^ f.^- ^ ^ 4 . ^ . > \ - ^ . + ^ g)Lq. | il tU I r. JC UCO LOr tU Jq / ELC Ci Ai.F.Ci IRATTA.'A r]Nr OL - se pArprrATu acite o linguri t nctura 2 - r . ; . - a t f a r m i n .r r i r r _ T a t a m e n L u l r AFEcTruNr cARDrAcE, cu de nafrrr nezr ATe usoT ori un afecliunilor cardiace. efeclcoronarodilataLor. - este mai preparat Cura trebuie urmatd minimum lunr. cinci cel efrcient - rnrctunA

HIPERTENSIUNE

r
I I

- se EMonvrrATE EXcESTvA rau3-4 linguricu tincturain fiecare zi


INSOMNIE ANXIETATE SI

L n o h :U li U d o n 'i uru u uru . . c , o n r o n :O I O il n fl o ltrU 'L z , o JL qP r i l q uL y i /u U P

urmaLor. [amacerat lingur. sepun 2-3 cu irtr de si frrrrze fln-i nidrr-pl ur borcar cualcool. lasb Se intr-un insorrt loc cam

.l^,x, x^r",-\^i / . 1^ : , r , ^ , ^ f i t + , ^ . . i , c^ NERVOzTTATE, AGrrATre, - sebeau2-3cini srARr DE srnes u u u d ) o P r o , i l o i l .u u P o ( o ' c ) c ilLrco40. )u i a r r c a 3p 4| r ^ s r nie z in e n t r - t r a t a r e a r. r fiecare zi. cuinfuzie'in r'lArr.rrercronnr uurLnre seiaupatrulinguri tincturi cu a diferite afecliuni. 9r 'agn electrici - semac.r5"n in frecare zi, - pULBERE !o q r : r o duo ^ r , 4 r o l ( n - se prepara macerat n fructe, n ) 1 n a t r ' , e tr f l n r i un d r ENrERocoLrrA d - POUU!qr. JC i: eito n lino rriti do trp. nri np zi nontrr r caTp he,rr1-2. Ani zi. ce r r ne - 3-4 de in r coLESTERoLlingurile pulbere p6rducelluate r lror g:c,trir- <,:r r o:c,iriti cu
ri^^1.^ lYtOlE ?; .. r! /l )LOU ,,11^r;l^ VOlUlllg -^lectprn qanoo L U , L J L L r u . u r ru rrl r i r iu u r d ii n | J u ' 1 6 ! . u l

(TlAl'/l^r rr.r l n h \ u . 'T APn : rr 1o ,d r oP c r ' l U

,ral rz'danx,l uozo uc PouuLsr

preintampini instalarea sernelor bbt ane1e. de


rlt^/a.^-. oil u or co a^a.,r i+,1^, m^^t rl^ | , c rLorc i LopoLrLotrrur 06r ovo, uo

bolilor inmd. de
lemeia de azi

![ll@|!lfi| [ffif,fif@ffifl

frunzele,orile,ructete f fl aprilie.mai apriLie.mai

iulie,tbugust

plan ncictropec|a teicl= nleclicinaie


h*wt**

rf '*'"d*

t[1fs"

PEp;die
l - r r n z p i o . r l p r r' n t f n : r t( p h n6eL q ) - . l . ' ! l uu o
V/LOl

- I; .l ^l g ; )n .L^l .l ^l lq l O t g . . l l

I ,t'l:.

ll

ri,'lLf 1

'' | L .1

r^--.:^ --^^..-^-;-l .r; Cr^,^,.^^, , ,^-^-.^:i. tuLr d updLecd>puL c l t : L t t L U /r ' d p H U L ' t e { . u i d t t u d l d i r l |a- .t o r q n i l | o v o o ) o , , r P | m oi ^ q l n r ,r:,r -r r dint,ic*^,r

- rF - rNFUzrF pLnlo.t'Lzarzpre nirute.


". | . ",. ",. . I UUUO t ol I L
U OPO

" , Fl O, . , ' , . t r . : l i n s r r r p I il 'bu' LO. UUuu L\

F, ,^-^ A^ ^.^...1;^ ^^^r. .^-;^^.-;,..^. ;,-l^r^..;C. ..^ u /q ur PoPau tr Ptr rrru c rr' rg ou4o - )r uqru\i| o'9.

r r r n l t r l , i . s l . l - ' . n ',i :s i n 'p n l r u L t d l d r d ' P '

.'

r:.-,,

anemiei a obezrtS! sau - in .- TNCTURA.200 ml de alcool.se lasa


tdrr d, c d ' , ' ^ - ^ . lF^ U )" ^u' u u d > d p r d r r ' v ur | -l. d| -.1

p r -b : t p 5 A o F r F n F M A N C A R F e LO - cL r a I u n z e s a u I f p d p
^.^-:^

pdpdOe. > 'D O'I d Oe \o.drd r N q i l t' C 1 L N l 4 t ! . r A t r r C Ar,t F p A T t T A. q 6 q r r A > p r O t > J T j i r


L A.,,^^ l^^ -,_ l^L^. .^ -; n ^\!; ^ +^ ^^ .^l^-, llutdc/.-dPduldtr)Ltrul lf\Lftcl lL i utuLPl ucPrd|Ldl -.r-)-.-.t r^ t-..--.-t d l t r . n r h o . _ l i r . . I v [, o ,' d o h , u 'nr , Lr u cUcLUlrUrPlFl-,olo'Ul (. '..^^l-^,,.A'..^ ,, l. ^ i . ^ f , ^ , 4 ^ - ^ ^ - ;f ^ , , - ^ I L II ' I L ! d U d L L J L L J L C U ' I I B UI t d U I d U I ' d T F L P ! P / P I

tf^,^.!^.

'r'treoza. z i l e .> e ) e d L ] 5 p . a u r ,d e trpl nrinp zi q ' , { - ) t F R t i i v T-F - p d r . . n I r r ' e - l

2 o _ r l i no "r"r i , r r n l n . l , d i e r - ' - r i "

Dr ni

|\

frunze verzi. eleclric mamulte cAt Sucul


r o b . r , J. p o o ^I n 5r e o / c r J - e t> t J l ( L ' LA _ MACERAT RECE se pune o m6na de
n o n o L ri ro y-- ^d rrr n| I ,- . l r r n - o n -o I ru uo - P Tn-alp \r o:o |d r ' ot r' 1p\'a A dO"A Zt. ,e

intro cana apa). cu


I

r
I

t I T I A Z A I L I A Rc I I C I T R B A ' A L \ E L 5E u R u r - ]-r' l r A C L d L u p j p i d e " j u t " l " e i T i ^ " r e a t I

toxnelor n organ d sm
R tu M Au 5 M5 L , i r A - p t a n la e 5 l . r r e , r o [ 9 1 1d e p u ra - v c o N S l r P A T $EB A L 0 N A R E rr - a l u : e u a A n i A L ET R C U L A T E T d m i n i s t r a t as u b l o r m b d e
,-f, -;^ , ; ., + ' , -^, t - , ,^ , , t , , , , ^ ; ,--.,;^^ I u/rq. oluro ro I ur il oLrlo go LILuo!-r )or 6vr'rg ) cr rhf prp: \ qinoplri Al- q L ro

r
I

-^--: ;-+"^ -^LJl 5Ll ,d ll rrdEd

- --+;+ -+ Lol lL o Q.

A - s A r A ' - q ep r e p d - a f r - n 7 e 1 1 . 5 dr 51 e:teo e'r e e^ti rodoliLate a urn" o de curb dezintoxicarecLorofila de cu

I de n-,oid.o

o*ro fn,rl o hr n nonrr

t t < h u'rr L o L o l l o l l r t j l-lln. U o,. o ) s o p , r r oi r 'no oiI r e L fnrmir r ru L ". .nlir r

r08 109 reE$llg

decataplasme. r6dicina, f runzele, florile


parlu:, arriiir.:, srld:embrio itraTtie+r;ri ail r ile,il le

H-=n=

plantelor Enciclopeclia meclicinal

il
I I

P;tlag na
f - T o < -c n 6 1 lp 1 ' a r , r r o i r r r od rl r u r i , o S C U t d ie ' J l z e l e o 1 r..1 I.t rl'.,1 rl.i_,i.,1I I i'!.\l;lr :.I I

la sate mu[ime proprietitilamaduitoare. o de Este.inainte rNFUzrEpune ir'uzat lrguri cu se o dptoate,r foaT'p rr pxnectora' hr incazul ' r u r z er r a r ; n ! i L le r - o c d r dc u a p d t reconandaL l Fi^, l-i^+^ c^ h^- -;-,'.1 . ^ . r-^-i^ tusei.
IIgI UlI ILC. JE UEO LOI LU )E CLEJLE.

-i -i ri-

l.;i, ill

r:*r-

pentru aced5La - CATAPLASME ,e'OIOSeSC n r o r - p dr r i F o f r r r n z p n r n ^ ( n p l t r d p

- se TUSE, LARTNGTTA sr BRoNSTTA au z-3 [i^g;ri c.r s''op 't fiecare Areoroor z'. ierati ero. erte.
TUBERCUL0ZA PULMONARA - se AFEcTruNr FTcATULUT beau 2-3 cini cu infuzie in ALE

frecare zi.
I I

o a L t a g .c de a ue l e c c i c a t ' ; z alre . ra t ' lnfuzie frunze din uscate. -[ - ir hiu L - rrrucrunn 300 derac sau ric;. p r , t2 I l : " p r .c J ' u r l e t s e1 r . n r n , t r I ti inttun insorrL uscate. lasir sLea 5e sa loc
...^^^ A^ vruil ru utr | tr,: ^ t J z[c. A,^:..,^.^f,t,,^.,"uulid I drt 5c til udzd.

AFECTtUNt ALE VEZTCI BtLtARE

- se ULcER GASrRrc iac6te%lingurila pudri de ptantd de


uc(rc

r ^ - ,^ ^ . - ^ / \ . . - , - - , ,r-q- r J f C i L d l 1 A r t e . u . Prz.-qPruPr ,

5erauI 5 prroLu, treiori pezi. de - ur pachet u^t sepurela - UNGUENT de


t-n nr I, . \ o u : cnr m: !r -rn d o d o :u 1 u 6 To . U Un i o 'L o l c u q r pl P

C0LESTER0L nj tratanertuL u pbrlag p-er ner resrerea c la coteo drmdnte nivelulu colesterol dinsarge rju a de
T I RANI, ULCERVARICOS IRITATII ALE PIELII 9I

se ad,r. ). I rrar de'rr .rze;scdte. rsi


c ^ . . t x . ] ^ ^ ^ r . F ^ , , - ^ f i t r , ^ o /, ox , L o ru .^ Jq uo uguPol Lq )r )q rrrr q )r "^,-t

rNrEpAruRr rNSEcrEse apLci pe zora afectaLa DE g c a L a p l a s rc u r f u z i e e p d L l ar d . e d BArAruRrse aptici pe ele cataplasme frunzeverzi din de pitlag na. - se AFECrluNl DioFSTrvE bea.]2-: (dr^i :lvziepe zi. c-t popularb pdttagind Medicina folosegte suculde $TlAl? pentru . eliminarea cilor copi limbr la

r5ceslenrrlin.F h.rn op^Lr'J LraLarea cortuziilor d Llceu[Jiva.icos. 5dL


qtpnD-qonr n lrfioj r r , L f q nr'lrrinr L Frru1 n/7 p Un P o L t o 6 l r o . .^i,-hi..1 .^S^.t^ ^i^i.^^L,;^^ aPa ? Lo o )r Js rcr u Por o )r uuL' rf

gros. unsirop

lemeia de tzi

trEIItrEIEEliEIfrunzeie
ls[f,s!!|liflmai

seotembre

EGU'Gfl

medicinale nciclop plantelor edia

PStligea-rogie
r r - - ! i ^ + - - - ^ r ^ -r t o ' . ^ . ^ - i : l o l o g r m p e r p d n v o d i l p ^ dp cLt. - .-o _ _. u to uil Ltc Lcru ^ . ^ ^ . i ^ q x + ; - ^ +L - L ^ - ^ .s ^r^ ^s^ r s . + ; r - or L ; 6 u P r r L oL ro r Pr

i'\isl aUf"1 ADlvl REAZA S[ - saurn - se prepard se consumi 9i


i,m n r e r-r n-X r r f e r r l n r i n.r-i,n :-l . S a J S r 1 8 J r d . r ,, r _ , t r . | ^ h ]^ ^ ^ r ^ ^ r ^ a r i ^ ^ ; ^ - . 1 - . , ^ C;I ;I I - O . x V )
LJLE U IU LO

i]I AFEt-TIU\]R,A'I[AIA T cnncrR- cerceLA- gLi.r!Fcea letevaL cErogia le esreo arrnafnane e'rr;en'i imool-riva cancertlui. Consumut reeula- o6tlSgele evireLo-cer de ovare, colon, de or -l de
^c^c car rdo nlimAni
-

- , r ; ^ ^ - --. x o !- ^L- +^ .q-P^ - o t d i r r r e r i ; l - s) or Pr


I ru uP)so)Lo -it-;. .l ^.;. i.^; aru ilL ot ur rLor qr Pcr JUor rc, ;. ^ . ^ . . , ^ . ^ t . ^ . ^ . 'tI ^ ^ - . I C
JUU IUJ JPO.O.E JC LICU PI I O)

Pf

LUOLO Pq

UOU-

^-A^
I IO Uq

-ncatsar rrir s nrr,r'nrr eiectric r .l . SucuI


^^+;^, + -^ h^ - .;'-^ , - -, , LrU- lL- >u ULo sll I [-.r,J dU pfepAlAI > . + ^t r / \ \^^. ] L d d L U 5rI ?I -,. )UL CJ

nsrrHtr legL,ma aclioneazi ur adevarar talizant ca ev


ac rna nrorniqm rlri

p'per rsiguranlb gospodirb sare1 C orice


^^a!^ 6 ^.^^-.-+ .; PUdLC I P trPd dL )I

- cura gr rNToxrcATr cRoNrcE, GUTA REUMATTSU de rosri


,, +-. .^l -;^-,^.!^.,;^^L^, A^^"^-^1.^.1-.^^; -n.+^ d l u l d r d t : r L I d c d r u ^ i l r r u u I u r B d r' r ) ri l ) r d d p c r d r d L U

t t

in exces lesuturi. in gr lrrtqzA unrnnnA BTLTARA - rogiite gr TNDTGESTTE, coNsnpATrE BALoNARE ugureaza
disp<,ti,1 VASCULARE AFECTTUNt oBEZtTATE DTABET ?t HIPERAcIDITATT GASTRtcA

ni<,tr:tdc-: rnsr iprnii - \tr MAscA ani..;'plrdernse sJbloTn de a


. irr^la.n^^^,^cPtrrc uo ovro) )q Lor I rPU go4o u , .T^., ir .l^r^^^^.i,, rcu)ou o trLro uco( 6ro)

,{ +^-,,r L u o buc5ticj ^.-- . Lqr rut

detifon inmualbin sucderosir.

I T I I I

previn trateaz5 ecrurr magtile rosie cu cogurile. 9i


TEN GRAs iMBACSTT $t ATENIiEI rogiei o toxicS. CotoruI confine substan!5 '^l5r. area rota[5. loc-a deaceeo rec :p oma^di lui

-_____1_1!
111

!$[ft[!ftlfruciele
Em,'Elll':llilli?ttl iunie-septembrie

G[E[]@g@

planteior Enciclopedia medicinal


-5t:::=

P;trunjeL
Nudegeaba consuma mult arabii foarte pdtrunjetverde, i-UIISE mai ADIIINISTFiEAI,A proaspete frunze ates formb satatir. unexcep!ionaI s"b de Este deLoxifrant.iusnlnrr sepun tocate niin dp irit:min: C mirurt ir salata rogii senesteci de sou
grnnoAcrNqse dau la FRUNZE C [ A I| . t ] tU N I R A I I . A I A - suc DE - se magina ANoREXTE, poFTEr laANcnnE mesteciinainte multetegituri patrunjelprin LrpsA or de de per'tru frunze patruryel de masi cateva de stimularea +^-1+. \' ' ^.;^-+^.-i+^.''r^Lectric. LULOL JOU PJ il | )LUr LOLUr Ut g SucuI
:natii r l rr i
ahrin,

^^-r. , -+;-,,1-.^-^^, F,,l v g t L ru ) 1 i l | u L o r q o o P c L L L u t v , .

- 'ru^zele piL'u^1eI re'nediaz5 de MrRos NEpLAcur AL GuRrr clia-sincazulco^sumului aceasri nrnhlerri deust,ro. gr electric lurrnzn nrrunlA etrnnn se dauprinmixerul maimultetegbturi pbtrunlet, tot cu rbdbcinS, cu iar de sucul nursebea a lrrgulureiz ie an'estecat,n ob! de ^,^- -h;t - , ^,,+;^: -^4 Prqorourr Lu PUL r ro oPo.

, x .^ ^ tuL n r n r ^ . uuLrrr rsudr^r.res-eLd^ i Luapdsausuc dpur, dp mnrrnvlolinic,,rr rn.. drrni aero.,p

h^L.+^ ,^ ^,.-^^+;^^-l .^,;+-l;--^+ -' ugo. L)Lq ur I g^LtrP! ur ct I qv Lou4or rL >

energizarl da'contribu,eelrmina'ea [a Si vezicii calculilor biliare urinare sau - se infuzie rNFUzrE prepara orice ca din
f ., ,a ,r . U IZC )OU )ql I llc .ln UC rrl 6 16ip PO-' Jl f qtp

- sep di^ LEUcoREE epara decoct sennledepat'n e . -n


r:roqo ln:rniin:n: I I e r . ( u . (cf ) c L A !u . ^ r a L . -P o t O liu-l , r ;I ,V,O E ^ l-olt q . . )r^ I ^ o

f n , a r t p h r r n a d . : t n rt A

nrrrrio-:t tn-

,l^^ ,, ., .,^ -^+i.^.,i-^ -; -^r;^^^* -^ urpur d I vi. dr LTLU TLC)r dr r rd rcr I LC.

- sefac prsrnur se curS!5 tenuIcu suc sauinfuzie patrunleL.- cATApLASME folosindu-sefrunze de ori - se fac calapLasme frrnze de patrunlel proaspete zdrobite, infuzie frunze. coNruzr cu ori de a S . r l h .r n e e nrfr c r r r t t ; - eL e " u l ; t . r n z0r0DtIe. - se'dce o cJra cL patrur_el -PULBERE nacini 3-4 lrg.lri cu - se ASTENTE coNVALEscENTA tr '^ . ^m ^+^ .4-^;-^t^^r. - 1 C^ ;- -;+^ verde.
)ct il tLE I to) ilLo ELSLLI Lo. JE to LoLc

I
lemeia de ozi

ATENTIEI depitruqeI vaconsuma Sucul se doar amestecat attesucuride cu legume drluat sau cu putind apa trlEfiEE@|}ediliina; frunzete; se:niiiigeia:
aprilieiulie bpiii*iulie

r,, linorrril: do dnr ri nri no z, nonl rr r

ischemice t'atareo iter. arter cardiopatiei sia re;maf snului.

lrd*gust, septembri6

@ @@ffi@

medicinale ciclope plantelor dia

Pedicut;
1 pedicula .UN1 ADI'4INIS medicina[apulin IiITAZA Degieste o p[anti mai cunoscutd, 5F -; ,. i - oL dJJrd ^ . ^ - ^ l .sr,r U..5d ^ t ; " -r ^ ^ " . ^ i , . t lox, ^ ^ t ^ ^ i tte ^ T ^ . x ur ur$dr - , \ eur ne rdplo | ^ . lete 9l ^ oTPTa - rNFUzrErgu'!ac; pLantb uscari se ^ o ?1 r il r r ^ - - o ^ sr real ,ineelnr snr care rferide alcoolsrr care voT u P^ : -t r^ ^t+i-^L+-- L o r^t : L u, ,o lt 5 c l o c o l i t a . u sau ^: -^ t^-^ !^ r,,--+ >d >c td)tr uE I ut I tdt. Selasa infuzat minute. core ta zece dupi
-^ -+/^^^r/x -; -^ A^JC )Lt ULUdt d )t >C UCd.

- se ATECTIUNI TpRTTRzA CE - cATApLASMEfac fo[osindu-se infuzia - sebeau frecare u g r AFEcTruNr HEpATrcE, sAu ctRozA cnrcrn in Pror rLo, zicate locnle seprepara do;5cbncuinfuzie. - aAt o in'uzie ptanta. de .-T--f,\; --.^.^r^-.^i; gr i onsrRrra rlnrulelrn se traleazd infuzre cu de LdlU>e LUdll d ll cipd LU Ldle5e ldL Udl ptanta. locale. fste rrn n ocedeu venit bine pentrutratareaafecliun;lor genitate I BOLI ALEORGANELOR GENITALE - cea,;[ ppd I BRoN$rc ASrM de cufacalreazb c-izele de saua hemoroizilor. tuseconvu[sivd. -rNcruRA se ndcereal5 lng;ri 2-3 I DIABET ZAHARAT intr-un cu plant5 borcan aLcool cu ]5
I I

TNFECTTE URTNARA gr coNSTrpAIrE cRoNrcA HEMoRolzr se beau cAte doua

,;l^ :, ,^< ^ /re. Oupa . , ^ .se C l + . ^ . . i sr5e pJn In cdTe ^ nl-edza

r .p! e i' n'i'p .n. t. pcm' eii" m i r i S p : r A r p n l n o r ri i i - r ' ' - '

t I T

zitnic. cani infuzie cu - se ca cRAMpE MUScuLAne apL pezoraafectaL) carcei de cataplas're ceai ped c; de cu!a. grRANr PtELrl zcARTETURTALE LtlAzA URtNARA PARAZITOZE DIGESTIVF ATENIIE! Persoanele suferdde diaree trebuie care nu
. x ^^^., 'm6 ^16^rrr+o JO UUr r)ur I rc Pr cpor otr no pL h r uu uu. i do uu nodirr rfi PuurLu\u.

eUDRA poLENse stringepolenul DE foarl planler e.Esle e bun Iraiarea in inflorir rani[or deschise.

derre nr,ne 7 .t tl5minrrteinainre de nasa.Esl rn LraranerL recomardaL ma, e -l^- ^-^+-,A-^^-a^--- .: orE) vsr rLr utrPq rutr r!o ur a l c o o t i s m . u

".-____!2
113

ll trElffiEEEl:Bliii:aerian6rr:r::r:r:.1:l':r::::l::l lElEFlniilf lll .|}t]|iute-septembrie

@@ffi@@ffi

plantelor medicinal Enciclopedia

n PeLi
P-jnr p am.rro .rr^oqlolanre dinea ;n;[ d rt'e inii :le ei fac
u ! v J L ! ' I

rp o mai mnnrl:nlo

hon:rnnrntpef n:ro nttr rT:lp

SIFiEAZA CUI'4 ADN4]N SE - se cana [a - rNFUzrE pune infuzatintro


-. -^< -r^-^!r-: - r- -..-: L U d p d L t u L U L r t du u r t 6 u d L - t n l : n t x ^^^-, ,,-: -\^A -^.\-^-+^
I tC tO rU )g I OLq)Lg.

se

LU t)U AFEC IRATFAZA CE iiUN] - se - seia I cu TNTESTTNALE zlingu6 cu LircL;ri - eULBEREobl'rep-r n'Scirarea |NDTGESTTE, GAZE risnra e ectr r ntalrei ir-,: uscate. ia 5e inainte mas5. de AFEcTruNr HEpATtcE, HEnATTTA FrcrRozA se ia c6te o . i l t r l , r ' n s r r i t i d p r r p ' o r i n p z i m e i . : l p c

in:into dp m,:c,i nenr-.favn z;rpao ' - " _ ' iei. r . " " - " dieesl +nrir henaLic. 2-3 de Fc'e .tn exceLenr * rrHcrumsemacina m6ini petin, - tratamentulcl pelir stin uLeaza L d u ) g P U I t o i l r o L g r o 'L I' r"l' r - u n o T C a n b TNDTGESTIE GAsrRrrA, linorrr,li er n. rlhcre dp lroi nri ne z
.-r;,,;F--^- -+^---rl\ dr ilvll dLcd rl u [oLold. e) c ; . , , . i r ^ ^ rn tou LoLq JU .l^ airal' ri rln ug PrtoLU] uc

loc cam cu!uic5. lasiintr-un cSldu! Se


^^,..\^,--;^,^^i.^Fi uuuc )oPLor rror . oPUr Jc l/^r,i tt --/4. (^;1 )- to .,,^^t;-^,,.;ri,-l;t,,-+x'^^,,r ^x r^x .l^ L O L C U U rr 6 U rr L OU T t U O L O r P U L O O P O , U q rlo nr .tr
_ t ! - _ - ! 4 r -

I T

inainte masb. de tincturb GUTA - se BTLTARE beauc6te 2-3 c6nicu infuziela AFEcTruNr
^^.,^i^ --,i^-;^+^ :^ --^x I tcvutu >ou il oil tLE uq I ro)o.

ti

oantr

r Febri

r-nncrinel

p '

I I I

ANOREXIE DE DURERI CAP -t 'rtuzie - se'd(e cIsn Er pARAztTt c; de pel TNTESTTNALT

sauanorexie. rol [drdce o - vrNsepLre nir5 deolar^t5

lnir n i r-il,:ro do i-rr dc riil g5;.gg i6 r cale n . 'rs,rrhinainre rras5. de Locllr - sefac folosindusefreinfuzia - sAr diminea!a. 'tecare - se le de tirctu i. bb searS desez;t dir pelin. 15-20 p c5tur:de vlcrr.rrr-A lacir clr.rorooz.q --. - -^^ ^x rt lnft vto dp nelin r ^ -^-,1^ -. cd^e^5e .Luilrlil il' I dpd ue |uale. - se - cATAPLASME face o infuzie cu ANExITA , - . ^ - _ ^ " ^ _ \ t ^ - -_ - , _ ^ , r s m e lS ;.n L e LOt g >tr Pr c6o Lc>L LO LOPIO
nu ATENTIEI Femei[e insdrcinate carealdpteazS au sau
.,^;^ vule -i 5d F-^i ldld +.a+1'h^^+ Ll dldl I lcl lL LU ..-4,,-vluuu>c ^^ uc Lr-v udlo l^ uu ^-li^ uclll l.

nr,re nenl . ' 'il aTFa rrcutelor rr f r.rr sau abcese[or.

lemeit de azi

t:ir::i!t::i:ii:ti::i:i:ii:::itii:iii:li:rit,ai:ilr'lriiiiirii*:sirr:l !riii:,tilil:liir:::,llli'i:iti::iiiiii$

ffi@ffi.@

nciclopcdia n:crlirinale ltlantclur


-iF"

ilmil#n:#-q#L*mr":
Areun contrnut bogat betacaroten.fel ca si alte in [a (morcovul.saetc).dar legume fructe portocatii sau ca s in vitam Csaupotas na u .,'.,' tirr:- pulpa pepene stoarce dtn se cu alutorul storcatorului p6ni se electric
o b ' t ' e 1 5 - . ' c b o o - - 1 . 1 L r eQ o h o f t r 1 n p z i n r a d r r rrl r p ' ru.- t r n a . . L - V P U F ) t | p! r]'l,,ii::,{iifrilrJli,irt ]at,j'lp.o cura de cateva zile esle un :a,i L,Li( poale consuma in ameslec alte si cu excelent mlloc revigorare de sirevilaminizare sucuri fructe. de - e . ' O o r r p O e o o p g l3 [ ! o . o . I , .:,,,.i'r - pepenete-galben |i areproprietati laxative. go ' frnd recomandatcazul persoanelor suferide in \ o L d t t r- l ' p [ O a re . L O t : S " a p l ; ,a care (o l:q: -i r, T .. * 4 I , +^ pat const e. -nni np l:t.l . - ,,J OLqVO
rf r-]-.lrnr p dr ln: T :rp -^ - . qtr ,nno. ' ' r u r / li q r l d r u '

pulnaapa se prepdr; masca o drn pepene-galben Esle pasat. foarte bunipentru hrdratarea tenulut regenerarea a. s acestu . , , ' : ' . t . , : r , , , , : i / ,_ S e c o n s L l m a o l e l i e d e p e p e n e i., !
1-r'o lo 1o*6

.ii :.,, bogatin tamnesioLigoelemente v pepenele-galben proteleaziorganismul impotrivadiverselor complcalt produse diabet de ? produse arsulle prele STIA Durerite de de potfrcalmate alutorul cataplasme cu unor garDen. cupepene

r74 115

piantelor rneclicinal Enciclopedia

Pepene-rogu
.,,^4a-;.,-^. rL ruJU -,a,a,irinnr,,tir-, lol tO'lc lU L U OJULO )O

pierdem iresLetice. sahidratin cAteva kilograme cis, organismu[. 9isaremineratizdm


I 1ri i:i i I .l I .ti\, i:/lr.,i,\

'. !:- ^ -! - -. r:. .len n :i l r L d r u 5 L r5 d r r d L d t c d L U l r L U l - - , . . ns -l - q.i ,t - , t .; -^t^t. |^, ;.-- ^^.; -;^^.-t^ ^ r t r c ' u r - L r r v r L o I t r r t i l i l r t o t g ^ ^ . .L. o t q Frg

l i l i l r , , l/ lt ,r \ [ ) l y.t] , , l , t i r A r a A -rp.,i cAArARFde2- I n-iY _ daci vrei ' sa-L "'

lecon!ne ^ , l pR0BLEME gt ^ or veornr princontinutuI A. crescut vitamina _ rDq^ - rt, L ,u , ^ q -L- ^tlq l q lr,u, + ^g.t o ^p^g, u L, 't.(- ^E .) o-u , 'u- c^ de L .-l^+^.,;fi-..^ .^^ ^--i l- ^ ^, ' po(ii pepene trei de consumate scad zilnic considerabilriscul -L.r\ll Ldle. dpe.edld (d u . uRA CU PEDENT Ue d c - - c i- r i m i n i c p n n-: -p - r: 0 ^ 5 u m p e vArsla. deslbbire vederii urrnareinalntbriiin a ca a , - 2 I - nt a r f. - sJ nmar rlonl inlnrr rncmp<o inr n,rlo nr AFEL RENALT ru .liLbrrci peperele--o1u u'r c,r rruNr are
-^^F^ ,+,1^ -^i"-.; -.^--,,+A^. i-^.-^ -lr f., .-(.1..t u r r L i lr u L u g o P o i l l o r L r q ) L u L u q L o L u L g o i L r u L L l L i l L o

^^. J ,\.U F :^ JU'U


elnr

OLUUO,

( UIdLO r

. . - U I L I t ririr-hri ^q^,:Ttl o dacaLri cu a de


rnonono ;- - ^LUAilrtrtu ) !^ r- d a-Ugrq6tOLtr

sa; de cil na rrulre ori pe parcursul pe zile,. etrrrrrird n rnenr- I odt; durdl d d
rr rpi q:ror ci oricim Jp - p U D R AD I N S E M I N I ED L p F P E N E U S I J C ;

-i cinl-imini

- nrin nnrrcc AL|\EC-Piil'q

ofor l' | |o alim r il' O qO trLLUtUqqU

d d L L r v i L dL ' I r u | | r u r r d t r , p c p i

^ - ^ r : .' a . r - - - ^ - - t - - - ^ t n e l e _ r o s u e s l e u n a l i a L d C rmr rnr fLocl.o udco c Pocnr o nro J<r rdor - c P r n r nr r' oi ). r - l L o' , <e c Pn c r J o u . o ast'el nca-sAoht: n nudrn.

n5dpidp r-nnf .rrnpci ra - (onsL^tdd n teal,acate o [,rgt-acu cALcuLt BiLiARr


^ ,.1.< -t ^ .^-;^, ^ -t^ ^^^^^^ .^- , J^-^ ,;t^ ^^ , ,^i ' PUU O U | )E ilr LU Uq PtrPU rU- U)U. 4CLU 4rrs Ps rU rO. f imn dp irpi lr rni

anarrE l9g3l l1 v Ldm de L;p pepenele-rosu o re B. esle


. - . , , . . " -t - - ^ / . ^ - r " r! ^ ^ ^ . " - i o n p n f T r " n t r o o r ln r o , l n q m rr)ur )oililPUr Lo rLouuc|cr6,elJlr -rr, - , L b u !ru r b u r-,,,.

:. r'ilpt . :. r.s\r- 5Lb)Ldnlelecar [econtine j la pe e alut normalizar eatensiunii sangvine.


',rr,:iri. rr -qtrannqr minnorlipdpnononodimino:t;r n . . t ^ - - . ,r'r o L u r d ^ l t - ir.o - - - . : i I : r Lu ov: o L U r ) - rr m u nIi m ii le : lrl -rL L v u I m n.d u ! L| . o Ps )LU 6ut. ro

2-3ore.
[[liiffffiflfructuL EfinHf;@ggtiulie-s*pt*mbrie

lemeio de ozi

-e-;;mE

plantelor nciclopedia medicinale

(saschiu) Pervinc;
f c,te n nl:nr i rornm,rnd.rl ,i m:i
tdL

:1p., .trnl n I hn lp "'.-" "


Y ,^-, -^, c( uptr i,^;-, otcil .n. ur ilro

'=t-

i,l :li ifrltfrr

q !t r.r.l

.^.At^,,-.-,, ,,^ ,.1-,,t-^^,-,,^F-, )t Lctu Ld utuvd)LuLdtu.udt Lo c

unui accident cerebral r i r \ i | . i . r l ' ,iri ji i r i . \ . l i \ - se AMTGDALTTA, grlnnrrucrrA beaudoui canicu rnnrrucrrA
n f r z r p d n Y " n.r"- 'i 'n" " h a"rrs' r.o "z' i. A" . ' n , o n 'r .i p' l i l ; c , t r n o o n l p ' n -' r' . " rp ' rn " '

- qe - TNFUZTE pLle o 'nara de planlala ; ^ r , - - .I- u u^u, , " - o"rr I^ . u , o.P^ , : l o c o t , t i . 5 e r o u . il | uaoL L o \
--x . c^.r -^^^ ^ ,-^ c . o r o . o r c L . L u v "- r u - c . : e C O l S U l - l 1 d I dr ni ro co riroql-o n F e n a T - q o n r n l , : f i o.r.r. j 6 I . t"^ ll^^ , . 1^ , , ^ 1 . ^ . i , .^al JULUUCOPO { c--v.

li l

rrn -nx
'.

I
116 fffifFi

u u u r r H U rr L U p t d r r L d u S L d L d . J c

td)d >d

inflama!iei. catm6nd dureri[ereducand efectuI 9i - se DTABET de zAHARAT du cdLe30de picaLuri tirctu-a


d p t r c i n ri n e z i - s AB H T P E R M E N 0 R E E T | l AD t D U R F R T D 0 M I N A L L e d u iNSo . i i - o , i r r i n r : r r il a l i r e ' r A d o l r p n r i n c z i
I I

c0NSrPATrE R E T E N I tD EL T C H T . rEa t a n e r t ; l r - u n f ; z . e d e p L a n L a E D - t . * 4 , - . o. . L o LIoi :r^r g A.L- J^ . ;ll L e S : L ; fi . ^ c qlil r il to r t


oPo

!^-;-+ , i InTr- - l ^ - ^ + -sr., , ^ x ^ pdl Oea- 'unLrocot lOupd rum rule. la seda o parte pefoc Sebeau de doui pe cani zi. g -TrNcruRA,rt-un borcarde BO0 ^ , -r g' ro- - -r o L q-r -L o r b r j d e .^ c + r ottuut )E Pu npt r.,i sp 1r.,5 .i .,i"tjrrar'i v dnr irLrtr Inr irsnri dr.nrrarese tt[Lreaz5 s
-^ .^ +^ ^ r p l , , L ld 5 e f ^u (^U -5 e > . C^e, +lr L lU + r 1 +L* d ln e l t .

- sefotosesc - se prepara proaspete, - cATApLAsME pentru acest HEMORAGTE catap[asme frunze din
--"^ -^ -^t;-: ^^.-^x LOrs)c ovuro Ps ror o. nrnr odor ' tor rnor rtir fr I rnTo \/or 7i Onr o-a hpmnr:qii p

- plarLa vasodilataroa'e HIPFRTENSIIiNE drep'Opr eLaLi


A , l- ^ ^ L A ;U ,-+ 1 d U.\,l ; ^u ' ^l - "l ^ -o - " ^ ll ^l" , I U . d e L e t L dl 8

- se rMporENTA ia; ciLe30de piciLuri tircr;r5. de de


lrot ar't no zi

Perlrucancer prosLal). preparb ceai de se un lTlAl? r.oarti-albi. urzrrd lrarsra ciobanutur dir pervir^cj, 9, tuia. beau Se doub zilnic. cbni

-t1

rcIEEiBceaaeriane
]imiiilf aprilie-i$niE i,:t.:l.:l.::::lll

MffiGffi

pedia Enciclo plantelor medicinal

Piersic
CUN4 ADMINISTRFAIA SE - se produs -suc DE florite. fructete prin tot suntcelmaiimporlanl a[ FRUcTE daupiersicile 9i (e s-or.,itnr hper 2-3 rahare suc r pom. acestui cu in frecare zi. - cine pRoAsprre poatee binesE CE AFEC - FRUcTE IiiJN]TRATEAZA - se LrrAzA URTNARA consumic3t mai multefructe consume piersici doar minimum ziie. trei nTn:qneta c:r cr r nron:r:i pfln Sloarce'ed t0-. C;ra ajuL5 deroxifrcarea [a o'gar'snutui r,___rmrur -piersicite maredefier. hemoglobina, rae.irrinarea Refac au conlinut si ca'curi.or 1n bitiar;. ptus. frind indicate ales mai copiilor deficienle cregtere. trcte mrnrrn.et5 npntrr r nrpTalpre; cu de r , ^^ . . . prote.eaza -LiO^L.U,r.V O lA, l;tlu 6 l.O-r^ r t r ll d ^ ^C. I. ^U-d^ll ^ l l u -L.o. l^c Hrvnozlcont nutul fos'0, acesror frucLe de aI ) P celuta nervoasi. au nevoie. TMUNTTATE - sefaceo curadec6tevazilecusuc - tNFUztE FLoRt se Loarna cani cu scAzulA DE o piersic proaspete. bogate'n sau vitamirele 82. e"n " r' '-"l.n- r"n t r_5 n p c f p 4 - \ f l n r i n r n : c n p t p A9i S;rt . r5 _ l" -'nasca preparatS o;[p5depie-s a1uLi Selasizeee rEN uscAr di-r ca nin-telaintuzar. ca'e oupa [ahidratarea tenu[ui prob[eme. cu sefltt'eaz5 secorsunS. beau si Se 2-3 0B0SEALA DEPRESTVE pe srsrARr canr zr. - se - se coNSrpArE prepa'5 ir'uze d r floridepiers din - rNFUzrEFRUNZE prepara gicea o DE c ca ^-.^ -^ 1,.^-, ,-1^,,x -:^; ^^ -i LOr C JC UEOU UVUO LOr I Pq Z . d n flo'ig,sebeau dou5 pez pertr,r cSri - se eARAZTTf rNrEsrNALr beauztlntc c6nicu infuzie viermigori. 2-3 din frr rnze de niorcir - nnscAsepreparb pulp5 piersicS. dir de
oBEztrATEconsum;l de oiersirieste recnnandat in " Y.- ".av , l ' -l +^- 1X q , q a a + L u o l o ,l - n l-E ) L .c L o L o l l - ' ^, ,- ^ i lX* I i;^ lo tol Lu Pu! olq.

n^-; -^ r^l^-^u t r ) r > u t u t u J c ) L i l t ) L U f l L U r o p t r u r t Lo t o l i l u t , 1 c t c . L o L

I I

cadruI diete[or stibit. de


Pentru benefrcia minunata a de aromb piersicilor a 9TlAl? acesLea lrebuie cons-rateldteroerat-'acanerei.

hrEneste iTnrn'urzime. tenul

Jemeia dc azi

fructete Rorile, fnmzete, apritbi' aprilieiunie

iutie iunie,

EEffiffi@@

nciclop plantelor edia medicinale

foarte CUI"1 ADMiN Diracele seext-ag sale uleir,ri volalile sunt care St STRFAIA - se brreotatperr';nasa-. sipe^tr aneliorarea se.o' - TNFUZTE caL u o ve, DE MUGURT puneo nari de - i ^ " dFr^e+L, ,_ ;r r .r r -5 ^ ^ utL t d^e^>"p+i^l d L U T l t . ui - ^ p ; - r l- i muguri pinLa de ir'uzat 2-3cani in c.t api hartSSe LasJ zecenrinule se si . F AFICI rlNi I R/TTEAZA consura cand racelte. se Este or,rE
- se pULMoNARE a; z lric 3 z lir-gu-i s ropde nontr r hrnnciti AFEcruNr cu pi1.[ 5fe bu1peruru descongestionarea respi'aLori - srRoP MUGURTse pune la fiert cirlor DE n ji -r.m. t :- e - - , d a k i l n o r : m c e m u g u r l mucoziLifrtor sieiiminarea excesive - r . i- t,-ln ,rhlrt [:moclor:t er r rn kilnsr:TUSE coNVULSTvA' sefacegargara apdc)routbir care cu
^ -,,1.,.^-L-a--..^ - . r- -t l -r > - o u L U l r d L L d L c v d P r L d t u rr L o . .r .od.o n .n. -r

'ndn

l i t rn c : n r

^i \ p l : q : c A f . 'o Au o-P;o o 5 ^ i 't '

gr TNFERTTLTTATE MAscur-rHA pRoBLEME RorerulA se iau oe


in Fior-,:ro ti rAlotra nsr ri rt t cirnn dp nin

TMUNTTATE - sefaceo crri dezece v ene scAzurA zite,


^' . ^ t. .-t^.^ i l L O r q ) g o u u ' u ru o . rt ' ' r n 6 u . t u ) cli J n n L /at n i n d o - ' ) - t 1 ^ r t t r^,oq i r yu d ul J

zi.Prevrne rSceala. - se'naseazi REUMATtsM zona du-eroasSurguerL cu de .l < i n Pi L OnT r r Oi l . d rUrV i r rOo g o c tL g h 'U' nI U n gJ a pi1;1;1ide dit-raLe oinsa; cucaLeva L,.e inapa. J O t mi i U nO L r r U r C p,caturi LlCtL;. diludre C O N S U M , crsrrA se au carezece 0e i-t'-ur pahar apa. 2-3oripe zi.Ctratreoue cu de sa - BAIE tod na n apa baie oinutte se de n
t, ,"^ ,^ ouTezei ^ mum o - " . ^ - x - : TTrn , - ^ Sdpldmana. a.^ otc /.1^ ^i^ r -,, -ir^,,uu Pil r )ou LdLtrvd ^;^<, ,.; .l^ ,t^ prLdt ur I uc utur

tra^sforr5,r^rr-un s'ropgros Sefltreaza srsenrrne sric,e miri. in ma. m6ini - srRoP AcE se aduna DE c6teva deare de nincicprn.rr irtr J. borcan ' r" Y ".- * pAna deunlitru care toarn;miere in se la ;rrplere. Lasa macerat Se [a coua

peroadele 28februarle STIA? ndsculiin Cei 19 p si2aaugusl-2 seoLembrie zodia r;tui. >rnr'r Trdsatura dominantb elegan[a. este tr&iilEE@mugriiii:laeete,r5sina'r,lr.::tl':., :,r',r,:r..r.ri:,: '.t:piilie ianlaiisoctombde;:d&iernbrie rnai mfftmnmp.fn arrlie,

deptn. - pesle - TrNcruRA o marddeac p odspere e tocate marunt, toarn5cana rachiu. se o cu


C^ ,, X l- ---^..1 .l^,,i. ^^,i-;^; ..1^i , Jg oJo ro r roLcrot uuuo )oPLo Itor L UUPo

care frltreazi. se

mm@@m

plantelor Enciclopedia medicinal

PLSmAndric5
-^^^ 5 r ^ c r p c f p n r i n n S d rr r ic . l n,r r r.r.i, ,"- Lu r o d ^ ed+ 4 + d F^ ^ .t d L - ;'iI n . LdL - es - r+? t ri ., _ u l

arli4 5t ADt"ili'tlsTfii:AZA - se zona montand. acliune Are emolienti, antiinflamatoare,rNFUzrE punintr-ocan5saudouacu : n : F i a r li ) - ? l i n o r r i e t r n l i m r n i r i n i ( n antidiareiciexpectorantS. 9i
J u l6J I eu Ptvl I lol ro lLo, Jc

td.5 d- e - ^ -l; - ,' ,u L e . -L^,x - d.r^ 5 e c o n s u n a . ' - x / ^ L e i r + ^ u 1p d L , e

AFiralt :RAlIAZA l1'.ti CE - bron9it6, convulsivd, AFEcTruNr REsernnronrr tuse rdgugeati; frecare 2-3cini cuceai pi6m6nbricb. zi Are sebeauin de propriet5!i expectorante - ulcergastroduodenat, gastrita r AFEcTruNr GAsrRrcE hiperacidb, indigestie. beainfuzie plantd. un Este Se de buncicatrizant. - se r DTAREE beau 2-3 cini cu infuzie frecare in zi, !^^--^-^ -,^-^t^r^ ^,im6n5ric5 continut ridicat ucuor cLc | | ur rzgrE uc Pk au detaninuri. - se r' coLrca neruniA prepar5infuzie partea o din aerianb a ptanrei sebea[ainceputul o can6. inghilitur, crrzei cu 9. mrci. pe I DEGERATURT - seapticb zona afectatS cataplasme 9r*nSUnr r
. , , i ^r( r , - , ^ - l ^ ^ l i f I l 4 . i Lio r . ^i A o i qr l l l n uzrc uc Pior or r L o . n rrc n r n n rri o iq f i o u a minuiiog ri or L E . LU PruP r L

i n d rr l r i t i r ^ r n rr i i n i m i p r p - se cATApLASME fac fotosindu-seinfuzia dp nlenti Ar r nrnnrie+iti ernOliente si

cicatrizante, recomandatein frind cazul produse arsuri zgarietu,i. raniror de sau dar9r degerarurito' calrneazE . inptus. al provocate reumatism. durerite de

I
i lemeio de ail

- se pe REUMAn5M aplica zonadureroasi comprese r.ildr rrrir'uzip nl,rnt5. ,tp d-o populard, ptdm6ndricanumitd inmedicina este STlAl? *"rea ursufu,cuscrtgorsau sudoare, tl

.
@f{j!i'6li!,']:,i:'l]:]:::ij.]i.::::..l]:]::]i'']]l]l|.']]:ll']]:l:ll].':.]..,:i...i.::']:i

r---]

t--1

r-:l

!-:---1f-=:"1

!s[$Gs|l@laprilierunre

's,r 6& {L4 L&l {!.i

nciclop plantelor medicinale edia

PLop-negru
P'eparaLe[e plop-negru ac!i;ne antiirflamaLoa'e. a{-l14 AIJMINIS di'r ar fRhAZA 5E - se emolientd ugoranalgezicd. DE MUGURTpundoubm6ini - TNCTURA 9i CEAlril,l uNl Ii?Al-tAZA - se AFEcTtuNt RENALE, RENATA iau in ctslrA, tNFEcTtE
hae aro t 5O-6O do n eif r r id o r n r l r r r i d p n l n n d l r r : t p

plin demuguri maceratintr-un [a borcan cualcool. lasaintr-un Se locinsorit doui sbptJmani. care frkreazS dupJ se Cirteva
.;l^^^:-,, ^1r^ /^ -^!^fif:lttf Z 4 r r u .) E c u L o L c a u - J U u u l - - . - . n-O - . .i r

I
I I

in pulrna ap5. - se zi curAgrREUMATsU iauin frecare 30-40de picituri


. . 1 ^+ ; - - + , , , X A , , + < l . ^ l ; - ; ^ - . ^ . .^^ . 1 : ^ + ^ - , , + , , . 1a , . u q L r rr L L u o . ^ l u L o t o g u r | i l r o r q o o P g u L I L q J u L u . L u r o '-^h' ;^ ' -r^+\ ni di r r o L o r i o r o l ^ r n mioc u aq o : g o n r n h lto m o r q , L guurg u to rqr l r P Pruu gr

nprrr . lTrlaro;alprlirrr^ilnr etlmerdLe

mai sus.
- MACERAT RECEse pun [a macerat LA i r l r - n l i r r T . r A n , - t r . t r - 3 m a n id e r r 2 lrmpde opt ore.A douazr.se mugurr. slrecOdra se Ded||cnrOLt. tungut ce-a ? introsii' lo z" '' .^o _
^L-^^^^-1 ^i ^^ L^^ t:^L:!, I

- se cu ULcER GASrRrc rdce treioripez cSLe Ingura o pulbere muguri de - se din de HEMoRorzrfacba,Locale rfuzie p;lbe'e c.l - se muguri. - UNGUENT pune[a Loprlun pacher ) ^ , ^ t- t , ; ^ ^ r k^ rn e v o i e e l cu de uE ur L )t Jc JPut turY>Lc s. cnrpAsetrateaza tincturb mugur. - se qr m n r o c : r : 2 0 - vJuO q dL mrru 6 u r clfo: - io r l r o:t-li. de r DTAREE iauc6te40 de picituride tincturb trei u p ) 6 onpez1 Se[as5 dea'in sb cateva cLocote. Cand .^ --; .x-^-+^ ^, ,F;^ -^ -1, - se beau AFECTTUNT ALE cArLoR RESnTRAToRU 2-3 caniin 5 e I r d lr d L e l l e p U S t ' t .e s L l eC O a r d 5 e 5 I ' n : r n ) l i . l - i d 'r li n r e . i n i o n ' p frecare cumacerat muguri plop. zi din de ff ai m,Ci. - se in RANIse ungezonaafectatb unguent muguri - BAr cu din LocALE toarnd apacu care -^ r-^ -^xl<r,,5 e I a C S p d l a t u r 'iI^ f l, U lZ l e! ^e m L g U ' , S d J n ,- ^ 0 deptop macerat[a rece. srAnr rrnnrlr- setrateazd tincturidemuguri. cu
q T l A l ? i n t r ^ d , l i A n n n rr l a r . im r r s rr r rd p n l o n p r a r r i

- se DE - rNFUzrE MUGURT pun la infuzat 20 g


A ^ ^ , ^ , , . ." ^ . l ^ . , \ . . - ; . , , . ^ . 6 a . r ; c ^ uc l ru6ut | | r uuuo uot r LU oPo ilot to. JE

720

fnlnqiti ren-rr r ah rnoarea fr icii.

72r ePSb

consumd indulcitd pulind cu miere.

8ffiffiffiffi

plantelor medicinal Enciclopedia

PodbaL
pLante REAZA meoicir'ateSiflor,[e CUI"l ADN1INISI r^u SF frunzete 5efotosesc acestei - se Asta douacanicu Frunzete proprieta!i au emo[ienteexpectorante. - rNFUzrE pun[ainfuzatin 9i pentru apa linguri frunze podbat. de Se facedineleun tratament foartebunmaiates doua cu h^- -^^; ;^h;,t ,tF.-^+;^^ -+ l u e d d p u r. L | r u J ri l d u - r u r - . O e - a u n g L L d afeclrunile respiratorii. cEilor zite. unei AFEC TRATEAZA -srRop se rmpleur borcarnairrare CE I UNI - brongita pRoBLEME AeARATULUI RESptRAToR iar ALE acuti, cufrunze podbal. intre de straturi se zahirBorcanul leag6 gura [a tuse, se cu se laringita, astmbrongic; iau2-3[ingurile sirop toarnE doui lunrintr-un umbros loc frecare incazuI zi. brongitei alinsufrcienlei9iselasa sau depodbatin 9i '\'^'^'. - u P o ! o r c ) t r )--^'*'. iarconlirLt't rocnir:tnrii pqtp indir-:t c,i c.pf.rr i Ila npirniplinh.rl,rlii r r^r IoLUru) u LUoLq
i n f rr zp d i n n : n l , i P o n t r r a f p r - tr r n i l p . n ^ q t r rn : \ p . r r m
frnrr:nr fit+.^ --x r ri co n, no l: Fior l: fin:l co

calaptasne n'uzie cu este rubeculoza. pLrpepiepl se de depodbaf fruazeverzi ptantb. sau cnteA preventiv, ales sezonul se iauc6te mai in rece, rrile- " siroo t " 2-3lins. i " ' -crr " Y " 'de"oodba|n Fiecare zi. o"' - setrateaza infuzie frunze AFEcTruNr HEpATosrLtnnr cu din depodbat. - se prcroARE UMFLATe fac baiin apacarora turnat ;i s-a infr rziedp nndh:l - se ERrzrpELpuncataptasme frunze podbal verzi cu de
ntr 7nntrtp' fl rTtrTn^qtr .-" r.-_"

. ^ - . t,[.ed,/d; - ^ ^ , , ^ ^ it| - + ;tL,e mlcl. )t 5epuile 5. - trateazi diverse cATApLASME afecliuni si alenieli' spfac fnlosindr nfuzia r-se sau ^ ^. prudspeLepuuoal. IrLrl,/e.c^ - . ^ ^ + ^ . l ^ ue^ ^ BAr LocALEse prepario infuzie din 1.,,^-^ --.^ -^ +^-.-x Irunlecdre Loar iIndpd cd'e 5e ra ^ - - cJ 5e facbai[oca[e. tttnrmrtt sefactot cuinfuzie. bune Sunt .rr nenf afecl irnrle resoiralorir. F., ^-^

ATENTIEI nu folosirea Speciatigtiirecomandd


terancr rtiri : flnrrlnr do nndhal So cnr rno ci

suntcancengene.
lcmefu de azi

@@r*'i!..-rele NEi@EErn'iai:6icust

@@ffiffi

medicinale nciclop plantelor edia

PortocaL
STRE:AZA CUNI lrDMlN SE - se DE FRUNZE FLoRr prepara sAU - TNFUZ|E sau atti Se o casr sEru rezrsLent. caorice infuzie. bea cana siin ac.imatizaL RomAnia. fratele mai dnr ri no zi fiind roenm:nd:tX nont r r [am6rut. Chiar daci se cultividoarin larilecu un climatcald
: '-^^ | ^.1^^^ 'r ^ ^^.^^ lllcu LU d, lcuol L LU PuLl | | lu u!. ^^.+^-rl' | ^^ ir^ PU LULotut uuoLs f' il ^-l--,^. Ldu ldlcd .;-l^-, , '; ^^., ^. 5i5LUrilutur I rcl vu5. ^^^+., p c l l L lu

I-t AFECT TRATEAZA UN1 - se bea; 2-3 pal^are sucde po-Locate ir cu ANoREXTE fiecare zi. cdt asrrNrr nzrcA rrurrlrcrunu- se consumd mai 9t
m ru r lL L n n r t .nvru o . L , rL rr r fo pur lI nrr-r,- n J ^ a t t T \ ^ .o r c uu d L -^h ' i n ^ x , - ] 'r n - n L cuulc >o Uulq/g

migrena. ir^somnie.sipentru da,


MA - SUC DE PORTOCALE SC STOTC frr rete c, ce he:r r 2-? n:hrre ui Fcra fn:rte h rn nenlrr
' _ "

NUITE rr r q, rc np

nTpvpniTp:
l v ' ! 4 -

^"i^^ . -, , - f,^ ^. ;^{^--:^--^ r ri l c L ! t u o ) c . Bt rPcr >du d uuL ur

^^^r-, , P s t t L tu

c6teva zite. 'e prepdrd rfuz e d't o FEBRTLE cnrpA irusorrrA srARr or
-l i . a' ^ ar^ ^rnnrieriti rn" rln nnrtnr L U l l u u P U I L U L O T O .t o r q O l c P l u P r r u - u ! l fehr rf rso

pentru intarirea imunitalii organismu[ui,


-q v, . | - _ ; - ; _ _ - ^g o - i , r ^ ! - . , : t r ^ d T e d ^ Ldr| il t4o ?r ugLu^il L

[L].

DrN - DEcocr coAJA se pun[afiert cojile


(o :^ t- - ^^.t ^^ -lx i- .-l^, ". - X.i L oP uu td u pul LUI dtd ll luuud Ldt I . J r :nio. Jc l-.x-i^^-i^ .l^-^+.1 -^ -^^.,,'9i.-l ^x td:d >d ucd il r LtuLUt ?r )c LUr t>urI o uuPo "

ALE este U1 TNTOXTCATil 9r PROBLEME PrELil OOrtOCala


^^^,,"-+,, uupuldLrv cxLulcr ^r/^ 1,,+i , ^li-i^..^. ^F;-;^^+X . L,Ldrc dlurd ld ruil lrlorco ql lLlsl lLo o

tnvinplnr nrs.rnism din - se ccoNSTrpATrEl-dledzo decocLdincolide po tocali. indulcitcu pulinamiere 5e de TEN oFrlrr sep eparA nasc6di^pulo5 ponocalS o
r--i to)o - 1 \-F:^.^,n tu4g )o oLLru rrm.'l | / u Lor !a uc m,n' ro ilr ruLq, Tr n n i if lire i u ro

^^ -,, mrere. ce - a, rdL[.iInourcrL ^ , , . 5 - \ - i + ^ : , , l ^ ; + cu pulrna - se DrN - MAScA poRTocALE cu-a!5f-uctul.

c o z d r n h p c rn r r t i nf o l i i l p . ,c ^ - ^ 1. \ 1 n ^ i ne fati

- seaTa, cu inainte culcare, beao cana de se rNsoMNrE 'r rFuz dir lori sau urzedeportocat. e r22 r23
-fr,Efft$?l EfMltlflfitll?fif

niolor Prslso,

- esLebunSpertru ToNTCA -LoTruNE giimprospatarea tui. Se curd!area tenului nTena'a ir1rze de'lorr fr dir si "lze.

Asie Portocatut originar indepSrtata este din 9TlAl? ornamentale. deEst Sud-tst. cultivdinscopuri Se 9i 9i
florile,.frunzele.fiuctete . .,. i:l::ll:]i:r: nu se-lC.uhiv5'iilr&ifirania

iilir;

MffiffiHffi

plantelor medic inal Enciclopedia


=ry

#C.#:=;

-S lr., $ud-l:se ;

Porumb
16ndutcereatetor, SFADMII..]]STRTAZA CUM Ocupb [ocutaltreitea importanliin ca9i
dr rni srir r <i nroz

- se DrN - rNFUzrE MATASE punela ir'uzar ^ -A-x r^ -x+ --^ ,^ ^^-'ln"buscata l u I tor to ug iloLo)q uq
i^ .l^ ,X ^X^; ^, r^X il uuud Ldt il Lu dpd vur .^ | ^^ ^.h;-r^ re urr rLU.JU uudu

AFEC TRATFAZA CE I UNi in RETENTTE (ercronnr or aeA uurure) - sebea fiecare Este zicdteun litrude ceai m5tase porumb. un din de minunat depurativ. - se cu rNFEcTl RENALE faceo curade doudsdptam6ni infuzie matase porumb. din de lrrrezn nEnnlA se beaula 2-3ore1-2linguri ceai cu dematase.
I I

AFECTTUNt CARDTACE

- tratamentulcu ceaidin mdtasede AFEcTruNr BTLTARE porumb mbresre biliara ayutS calmarea si la secrelia provocate infl de amarea colecistu[ui. crize[or - seiau zi, doui coLESTERoL in frecare pestomaculgoL
l i n s r r r ir r r r l o id e n n r r r m h

in cdni, tiecare pentru zi. c6tmaimulte renate. tratarea afecliuni[or - se DE uLEr poRUMB oblinedoarprintr-un procedeu comptex. tehnologic oe r"rAmnucA, rrrnrunA uAu - pe[6nga - ^ + , 1^ X - ^ ^ - ^ - ; ^ + X , , ^ - ! ; ^ IaptJi 'eprezrlta crntre ca ula comOT[e gastronomiei romaregri. mSrrStiga are p-opr terapeurice.5e pep epl. et5! apticb subform5 cataplasme.in de cazulunor
:fortir rnirocnir:tnrii

T I

unrHnnn TNcoNTtNENTA - se ALopEcrE maseazi binep eleacaprrtu uleide c; ^ ^ - .-ilu. uulid : Ldr c ^ ^ro)o^ .^ i t e v a i n u r e s S a c t i o n e z e . . r f , ^ ^ ^ - ^ , ^ L( pur ur m )c cu de Sespaticugampon seclategte preferat infuzie 9i deurzica. gTlAl? porumb indicat ates mai este Uteiutde ina[imenta[ia diabeticilor
lemeia dc azi

ftfiffi$l@huciul 6@E@l:ntj&grqsplPqtbiiHiii::i:i::ri'rr:r::r::

@. @@

plantelor medicinale ciclopedia

Porumbar
Florileacestui arbust spinosau proprietalisedative CUM ADI/INISTREAZA SE si lax,rlive in vremp cc frrrctetesunl antidiareice si - lNFUzrE FLoRr FRUNa se pun[a DE sAU infuzat douilinguri florideporumbar cu astflnSenIe.
i^,1^,,i rrI uuud --x -4^l ^,, -^X c-"+X .^ Ldr il Lu dpd rdr Ld. JU id5d
I

uNi zeceminute se consuma cdndse IE AFICT iRcrrqzA 9i - infuzia florideporumbar proprieta!i racegte, consrrRllre din are - se fiecare DE laxative Se 2-3 zi. - DEcocr FroRr FRUcTE punla tret ir 9idiuretice.beau caniin
gifloride porumbar fructe TUsE coNVULStvA doulmAinicu intr-rnli'rr de ani Se lasasa deain r BRoNgrrA cRoNrcA gt cARDtopATrE clocotardrrri I 5 rrinrrre da; [ao tscHEMtcA se HtpERTENStUNE ARTERTALA Se parte consuma s a ricit. de Se c6nd evenuat beaudoui cini cu infuzie floriin fiecarezi. miere. DTAREEconsumate crude, fructele au proprietSli indutcit pulina cu - secols-nb caatare pRoASpETE astringente. - FRUcTE oBErrArE porumbaruIeste dintre una cetemaiefrciente sausubforma suc. de ptantein Lupta greutatea. cu - se cApAclrelttoe neennnE oRGAN|SMULU| tau A SCADEREA
i n f i e e : r o z i r A t c 2 - ? l , n o r r r t p r r r o v t T : T l d p m r r o rr r ,d p

I I I ::::t':. 'l::,.:i:il

porumbar. gEsegte magaz,nele naturiste. Se [a


I

AN0REXTE TULBURART CRE9TERE DE $r


^ ^ " , , * r .l - . il ^ uo
PUI Ul I ll | | lcuol

- se rNsoMNrE beaudouacbnicu infuzie floride din


t^^^.^ q -l
zl. ATFNITIFI D o tL Ut o L o n e r i'n :u"u o I u n: i pLr u ; arainii .i r rlin+iri, ) o l u l r r r rJ r o o t o P L o r r r ,

724
L4J

pe ratarerLuIcup'oduse bazb po'umbar de trebu e fdcuttaindicaliite medicutui.


,:.ttlt,irlrlii:rrl:rrr ].:tr:rll:il;i.]:::r:,:r:',,,,. fnnzelg;&icfd*:.,].,']r]::l]ll::]lrlllrr]::]lji,.i,rt.. i'rlrd&tffii$iiffegliliidlri i$iilie,i'1..',i...r:r"l':'"rrprllidi:ildi::':'r"r"

@@@@I@

?raz
^ ^ '^^ l \ l r o q r p d n : r n i p q , r m i r .n r p - , i - -L d1 i^ r B^ -)-L r u r^r* ri l L CL l: ) r; u l^ u . .r a ro - ' l d

declarar du9'nar diabel at ului.


a E A F E I , - f r il ' l lI l i i f l r . Z , l i
I T I

-cRUD n salate, este 'oa,te bun . - l- + ^ . i + i ^ " ^ ^ " i ^ + i + ; l ^ . - - l ^ prupr rrdLrjrr.d re-dLrrrjr aTUSep[rce. sdre - se prazuI seobline p6nd - rrrnrunA fierbe
^^-.li ^-"^ ,--';, ^i^^. u Pd5Ld. Ldr c )u LUr r)ur I rd uuPd Lc )-o

lr-l t_i ll.l 'ri r tf\/irl i-lia,7Ii

ANEMIE coNsTrPATrE LenrNGrrA, FARTNGTTA BRorugrrAse taie c6teva frre de sAU


nr:z rnndplo q i c p n r r n l : f i,p rIt n i r i l o - n n h + i n o r n r c f i c . a ru L L Po )s UULII q U Po)Lo. Js

pusin o lingurb miere ea cu - se[as6 frunze de - cATApLAsMF c6reva


^.-, l- ---^..r l^ ^, +;^ ^+^+ a A A^ ^.^ Plo4 to ll'oLc oL,l I vuLll uLcl / 1 ur ulr.

si nr cu Se rnoeh5tituri selasb actioneze sd stoarce 9iapoi amesteca o iingura doud bine se cu sau preparat. n nn:nte infrp:oi mrere.frecare seiau treilinguri acest in zi, vreo cu - se'dce o c;ra cu sucde prar - suc - se db prinstorcdtor;l gr GUTA REUMATTsM electric - ^ nhtinr' n 'r c'na'ce'p., I cIoTCetoTU[ c a l-elor ^I ^ . ^| ,u r|r p t. a L, ^a:t-r.o -f^ u-uL l i n e , .S r c . r lo | r ) u t electP dp nr:z Sp hp.:rr 2- I n,rh.rro " ' - " ' - " nrcn;ret pvpntr rl din,rcpc,lT in cu Seconsumb amestec attesucurl ".-" r" sau Are amestecat sucdemorcov lelind. unputernic n r o n : r : t e r l i n l p p r r m e cu pfoct donrrr,rliv - vrN se laieun firmaigros praz de si - se faceo c;rd cu s;c de prar cdre irtr-ur [ir-rde vin TNSUFTcTENTA RENaln se lasi la macerar
I I

si dureze cam o lun;. otasrt- se beacate un panarcu v n oe p-azin frecare zr. rNrESrNause piseazd eARAZTTT cAteva rddacini praz de
nino qn:,:Te q cp imtrctpr; a rl:nro So bo,r dimino,:r:

^.i^+iu )oPLo

^1 . ilo ro )

.eaza he,r Se cile rrnnahar fiecare frll in diminealb.

i ,-il-+n | . F;^.1 .^ lur roLo!tr. Lo | |toi. )r

c6teunpahar. - seprr FURUNcULE pezona afectatb cataptasme frunze. cu praz ATENfIEI Suculde nutrebuie mai linut mult
de /B de oreir frisider fr;rdcbdev:retoxic.
lmeia de azi

trEEffiEEElri5daaindrrr:r ":l @@!|l@iuti*,noiembrie

EEHE

medicinale dia ciclope plantelor

Prun
^ | ar ^- ,- - ^ ,,^- -+^ ^r+ -; -.lp qn n L d L P t u t r t r t qu ) L o L g , L o L ) r L L . - n r n ^ - T e r p : r r r n n c , l i l r i l T, - -

CUM ADMIN|STREAZA SI

- se pRoASpETE consumb mai propriel5!itor FRUcTE c6t multor de datorita subiectuI studir specraItate 'n.rlrede-,r ,rp.tl ne-oadelor cura. lr de dovada. antioxidarte car audaL de e

iiIJN C. AFFC TRA|EAZA


T I

-suc - se da; p'rnele p'oaspeleprin - - ^ - - \ + - -,,t - t ^ - t- t ^ -O )^ * - o b t i r u t 5 e - - LO s )LU[ dLU Ut CtULLt tL.


^^^-,,*i --^-+^^.+; LUI 5u ld d llc5-u-d-o
JOU | | tEr q. L)Lg

ANEMIE ASTENTE, ogosrllA st SURMENNse'ace o curi cu prure

' ^-^+^-+^ - -ert.ucu.ete ^ I UOr Lg UUr I


P

- ,.,,LJ >ut 0e pOftOCdte

minimum zecezle. dedezintoxicare. care dureze sE - prune[e diuretice foarte - eRUNE uscATEsepunfruclelelauscar curAgrREUMATTst'l auproprieldli ^,.t- -^t-. -t -;^x o-^- o-oc-*j inexces tesulu. ^ L ril ro Po pe ie-ri Lua[ ilLq r Lr ir . vuLc ;i secorsum5 tirrput . ev-or
'mp - se face HTeERTENSTUNE o c;-a cu prure de t'ei zile.
n,ru cc m on t on rt L o olr+ r ac v o: . l o rL L LI n r ru r nro . r a il i t l t i r r ' r UC i p t , u

^ ^ ^ ^tr /t u , +r.o-L+t^ r ^ a r, ^r.q.u.ir i ^r +r. ea f e c t L r i l e L L L o uo u u l


Pgr j

OBEZITATE

- se rNroxrcATrE ALrMrHrnnA n bnanca a L;rgula trei de


ttlo faaia mr rlto nrr rno

anterior. enumerate - se de - rNFUzrE puneo n ar^5 frurzela ; ^ u 4.o, - -i l+uiu^o: ^ , o,::^i l:L-u, o P^ . f f e , b i f t e .e r L t u L-c l il S
p l,.sazpe mirrrlp iar dr.ri gg 59 rnai
-\-^-r^ ^^ ---^^^^-\ - -^ con5u'na. - coMPorse pu.e la fie't r: kilogran

BrrrARA colrcn/prscurNrzrE - se'aceo cur6de treizile


n p r T rI r t r p l F r t r A. r r r ' p h p r d L C e s i b i l i a r e . f

prune uscate. coNSrrpATrE- lairmuaLirapi zece sep;r


uuPd
^ , , ^ ;

d p n r rr n o

^n

2 - ? l i r r d o ; n i c , r . r n rr t n

uotc

- - l ^

- ^

)g tur rJur ro.


" % i

^ ^ n . ,

r r

- se nARAZTTT TNTFSTNALTbeau2-3 c5ri pe zi c; ir"uzie


din frr rnzo rJo nrr rn

'ructele fert, se d5 [a zahar C6r'd a; 0 pa[e.

AFECTIUNT ALE ArARATULUI utersriv- se beacompotde prune. A-LN lLI Prurele seaflbpelislafrucletor nu I recomandate in dieta diabeticilor ::rr:lrirril:i:r:i:i:l:i:liili:l::rill:.l:.l:iiiliii:ilri:f:rlari:rt:ri:l;rr:a:::]::::i:l]i]iiiii:tlli:l]i;li:i:li.liii:
septemb/re, octolrbrie apntie-iunie

@ffiffi@@

plantelor Enciclopedia medicinal

I Jn\

l-\

r\UVUI IL
plante REdicinile medicina[e acestei originare China, CT]M ADMINISTREAZA din 5[ - se darcare cultiv5 inRon6nia proprietbLi se dJ laxative.- TNFUZTEpunla ,nfuzat2-3 ling;ri c.r Si nr rro:iirra ci innino radbcini mirunlitein cani doud cu 9irizomi fie-binte. [as6 minute. apb Se zece d;pE Ct Ai:tc lii Jf'Jt TRAILAZA care strecoarS.beau se Se douicSripe - se ANEMTE ia cAte% l;rgurilb pulbere planti zifeste b.rn m;lentatdgesLiei) cu de ;n st vreme 15zite. de - uncrnnr se[as5^n cani apa trei cu (carn ^^+ ^-^) ^ -l-x A^ -t-^^: -i -x!x^;^; - se ANoRE(IE rrareazS cu pulbere. tot U P L U r t r l u i l r d rr d u u i l z u r | | ? r r d u d L i l r l coNsrpATrrse beac6teo candcu infuzie frecare mirr rntite se hp: intrp:s1 -1.+i!1+^c in ,LrLu6o tol LlLoL - ^ - . ; . - , , - ^ ; - ro ^ 4 + ^ ^ t ^ ^ , . x - , , - t . ^ ^ , . 1 ; ^ ^ t - ^ t x Jgoro )ou Jg LoLE u !r t6uro Lu Jil uP uil | Pto tLo. lungulunei zile. de-a - se - se pARAztTr rNrEsrNALl prepara pastadinpulbere o de - rULBERE macina ridacina rizomii de 9i plantb, miere.9i a c6teo lingur5 revent ajutoruI amestecatS nigte cu se cu rAgnilei electrice. ia Se in frecare seari. cAte tingurila pulberea % din oblinut5. AFECTtUNt HEPATTCI - rNcrunnsepun maceratin mtde [a 200 - ptarta a'e proprietdri DTAREE 6qliputride daci se a[coot3-4 linguri rbdbcinb ptanra. cu de admirisL-eaz5 form5 nacerat. sub de Selasb zileirtr-un catdu!. 15 toc dupb - tratamentulcu reventare care frltreaz5. AFEcTruNr BUCoFARTNGTENT se
-^+i,,^^ ^^+;i^fr ^--+^^-^ d L L t u t t c d i t L i l Ll t d t | d L U d t E . i

tn

l-'\T-

'j

I I

t
I

ATFNJIFI 9ipeTsoaneLe suferd afecliuni Copiii caTe de renale auvoiesdfacdtratament revent. nu cu

iI IwirsdrlHrwis*iiffi

ll$iilffi iiiti.!ti]&l!{{r!nirff **ii]ffi**'li:xstr: i:iix}iirff

lffiffi!ffi!ffi}

medicinale dia ciclope plantelor

Ricin
Fsle h:ne sriurci t'atanenrul ;teidericin este r I | 4 ( f r ' t \ f i i l . l i - . i : . " . ' , ' , \ de [e cu _ remeilor interzis lnsarcinaLe celor sau care alSpteazb _ uLEl DE RICIN Se ODtrneCn^r ntr r.,attr 5i poaLe cha'[adeces ASadar. i n d rr c r r i : l , iq i q o n r n r r r i d n m : s a z n p p drce copii,o-.5up'adozalul la sau e. nax acesLria. naturlste delafarmac seimp;ne maarenlie ad'ninistrarea
I vvJ!',uru Yl

Af li-lAii'A,aA CL: l(.1 Lli.'li - se ia o pARAzrTr TNTESTTNALT ling;ra L,le; de'cin c;


n e c t n m : r r r l p n l i n F i o r . r r od i m i n e r t i vrpmp de n

siptam6na. - se din cor.rsttparrr,acate lingla curle,r fieca'e r^eat5. o pestomacul Cura go[. trebuie dureze Dupa sa o saptamAna.
^--n^i^.^^^";^-^^ ' tL rvrgrqo Pgiluouqr. -^ f -, ^ ^ ^-,, ,i 'l^ ^. i^l X-i^\ )q rouc u Pou4o us u )oPLoilror ro.

dupb care reia. se pielea frecare eloprcrrsefreacJ caputui ulei ricinin cu de 30 z . Trata"nentultrebure sadureze pul,n dezite. cel - se cam NEGI maseaz6 afectat5 uler rlcin un zona cu de
(aeo ^^!,t^ ^ c - - - A - - - < 1r.u- L c u u - d . > c t o L L r juo n n u >tct L uu uto. t i n r i n e z/ , . tr i, m In r r , /u

deo luna. - se zona ulei ricin. HEMoRorzrmaseazi delicat cu de

Masajulcu dericin u[ei estebine-venit $TlAl? gipentru inmuia ingrogatb a bitbturile pielea 9i

8ffiffi

plantelor medicinal Enciclopedia

Ridiche-neagr;
-^-Y ^ ' I ' ' M o d i r n : n n n , l r r : f n l n . . o , ; r i d Ltl l 'r-c -^l-c o 6 o P - -'" t l u' o r ' orr o . s
-^^^-^t^ dLLC)CIU :ro t^, ,.^ --l^. - -^^ Ur lU)U. llO dtg> lo tuP m rltp e :lir.t rpreno T ,{^r,^ ir,^r ^a . LU LUOrU O)LCO. sO r ,ro

iiq ilr. :jI A ]tvlri'tISTRl,Al;i - se - cAATARE c-r5t,ide coa5.sespali 5i


.^ ti l -;^ f^l -,,^-;.: C^-,.^.,-..;.^ 1..X tdtc IEU >uuLl t. JU )otco40 Jt Jq to)o

mr r I m:

se L. unpic[aooihr Apaoerareo.asa <r rroa in:into do rnncr rm l[ i\i:[(. iXiln,qlLAZA iir cu ulei srnsrn- id,chea-neagrS-n corf nr t - insnlnrr sep epa'5 ol.eL sisa'e a-e BRoN$rrA cRoNrcA
' . r- f ' !;--'-y- -r h n o r r ' n q r h . , | , : n l o a r f. c c - .l f J' -O L g .^L-O- O I U I Ot -O l l U U l l o l g O C
corroliilnr hrnncie o n,,^A.^.^.i.^r-i uupd Le5u5drcdld. qp qa Top rni ^ ^ l - . . 1 . ^ . . 1 h ^r;L,. . ^ ^U l dP ; 5c td)d ld uu r il a,iTtr an:Ttr ai 7.1

HEpATrce deou at ves e^ergiza-Le. AFECTTUNT - a'e p-op-eL5[i frcatului. Alutb[a eliminarea loxinelor -idic reagras-b formi - se he ALERGU srECZEME cof suma de saiatesausuc DE I LtPsA POFTEt MAf.tcp.RE zi I colrca HLrnnA se beain frecare c rca o canacu suc n o r i d i r n p - n p : s r A r ne rr r n r n i m p r p 'l I d - cine suferace digestie rNDrGEsrE dfc,Lapoale lua irairtp de rraq,r irp,r'i ( . r 5LC -dicie. n de a uT|AzA BttrARA I ECZEME I RTUMATISM CRONIC favo-zird surA - ricchea are p"oprietali dep;rarive. I
^ tu t i ^ - " ^ - ; q i * | i l t o i c o o ^ ^g P , - l ; ^ + ^ - , + ,, . i ul Lg)u!u

'r n-nhe-ne nrnrosttldisestiei. -legrec, suc- seslorcma m-rrer dich rir'nr,t qln r i n'r lr. eler.rr,r^.. Secorsunj
. -^t - -, ^^^-., , , ^, ,i* r nr . ^ ^.^h ^cPruurtrr 5il ptu5du.pcr Lrudcvildur x d

qt r^nq,f

dp nrdr disest ir^ v. aneslec c.tsucde


m l. J.T L/J V c : r Ur l oC t n r O . l - q r o f, n O l' -tn h n a ro L I J-L J c uu6 i r n\ JO L l ,i

Lusea este s ln vrtamira Calneazi C. r forLilrantcazu. copii,or ;r excelenL c.I nrohle^-te dpcres'e-e ca'e sdJ s;nt ohos'ti merprO -a'li retet5 r " '_- .-i' estecea
^^^l/,,l, .^ C^-^^^^, +^^,'4., pel LlULU5C. e5LUUC)LuUIlUL J

- t> c-P ^ , ^r c i l" ^g^o- -| ;l^r.q- g:o^ - b i n e .eb e a ^ i g u l s u ?t


-^ +^"^^--\ )uLulLdtu>utu ltco40.

le-lludlld

incb ? erafolositi dinAntichrtate $TlA Rrdichea-neagrd pe^tr proprF';Lile Lerdpeur sdte ce. ,
lemeia de azi

rel$$l]tdaiin{::r;:t:i:rl::r::rr::r:,,::,rr,r,,rr:rr: @@tlst$Itbiiq:lt0ict:llrtia

ww@ffiffi

medicinale ciclope plantelor dia

Roinita
, innnnor crrnnscr sisr.b este rta ilUl',1 AU[1lf',] IS-IREAZA nume.e metisE. un de Esre 5L: - se giimpotriva - rNFUzrE toarnd cand apafrerbinte exce[ent calmant nervos, recomandatb frind o cu pesle tingura roinila durerilor cap. de o de uscat5. lasa Se [a infuzat zeceminute, dupi carese t i-AFi:aljllll'll iRAIIAZI\ indulciti miere. consuma cu rscHEl,ttcA catezece pic5trri rincturi - rrrucrunA- main ro:nifJ cARDT0PATTE - seiar, de 2-3 de uscati se
t , . J mr. r J o tL r L I n rr I n o 4 i , n rrs oru Lrr u n r s c ^ .u1o- L ir' v io i . rrl L o u+ri r o r l L o . uL roi U PE zr A o r ii r o Jg I I

t - - x t - * -rdLcrdL i ^| . t ^ , , x ^ x ^^.-+ rd5d r.d il il uuud Ldnl CU alC00t,

AG|TATIE NERV0ASA

AFECTTUNT - areacliune sroMAcrir antispasmodica, duc6nd ' - ^1-^"^-v-o'--^r^'r '+--I rrcaLe'r^testina.e. to Lo| or co ) )r I rgru )LUr ( si Sebearr douS cu nfuzie fiecare c5ni in zi. - cAte DEREcLART ALE MENSTRUAL zecepicdturi crcLULUr [a ciciului [a de L;ncturb Lrei pezraluta reglarea de ori si perioadS. ca[marea apiruteinaceasri dure'to' - v-e-e RREUMATsM de2-3s6ptbn6ni. bea feca'e se in zic3teunlitrudeinfuzie roini!5. de - infuzia HEeAToBTLTARE de roini!5alutavezica AFEcTruNr la sa bitiarb func!oneze intreaga capac'tate. sa stcnenA semaseazb fruntea utei roinila cu de pe mNr-sefacba, locale seaplici zonele sau alecLale cataplasme infuzie planta. cu de ATENIIEI care cdsuferb tulburdri Femeite gtiu de ale
pla"dei''.nidpvn"rch..i sb evireadm nistra-ea de

vreme doud de La saptamdni.expirarea timpu[ui, se strecoara punein mai se slicle 9i


m ilur. c d a , , n A + r z n n a r ' - i ! , . i d o r r o i n r i il i . ; Jc ou LoLg /gLg PLUoLurt uu np

z pentru trata'ea afecfi;nilor enune'aLe. intr-un de - vrN- sepun[amacerat litru vinatb2-3m6ini roinifa. lasiinlrde Se
r nl n r -m r i c i d r t r n r a z t l o d r n i c : r p . , p

f ltreazS. auzilnic 2-3lir-guri Se cate din --^-+ ^. ^-i^ l^ prepardL.r ^ oenecdTe masa. acesL^ ^ - . - ' inarnLe C Este foarte pentru bun stimularea digestiei
ci nrovina rnlirilo a ar r t u r l - n o c r o 2 - ? l iJ . ol r 6 JtrT e u t Tu | i n L+ x,c q t L UrO:| rr O ni L r n -OJ ^--^x^. , ^i f,^fr^."^- -^-"^ ,: a^ .-\lu Ldt td Lu utct ue I tudtcd-5udtetut. )e td5d td

I I

r30
131

nrnduse Sazi de rornir.a. ne

macerat sdptim6ni, sefrttreazS. doui apoi Este pentru bun tratarea reumatismului saua nevralgiilor. - se infuzia - cArAprAsMr facfolosindu-se depianta.

@ffiuE68m

pedia Enciclo plantelor medicinal

Dn,^+^r

KUsLUUASCA
rcb Sefolosegte dinAnrchratepent-u ametiora'ea sa.r f'ep"tobiliare. chiar t-ata-ea afec! urilor i,F;ii:iillli,ji.;liiAi[AlA I AFECTUNI 'sebeau cani infuzie pL"rtj HEpArcE 2'3 cu de infrecare intr-o care zi, curJ trebuie dureze si minimum o
,,^i n^^,/,,h^^-iir \ .^i.,,.-,^ ,^-^^l-4,,,,1 A^tl^.t t u o , r t r L t u I t c P o L t r d , J t t o u L o L c 4 t r L c P t L o L u t u c L t L r u t" ^ o do 1-roi nrl na zi

i.Ui{ 1I iii'i,lliilS'l i?ilvl;i rNFrrzrF ..p n.pn,e din 't unze de a -.u " U J-L-U^ - ^U-O , x cg^ qg^ - , L O L g - 2 _ 3c S t i i r TPO> ^ J U OU

frecare zi.
_ ruLoEKr ^l-. i )c to)d ,"---l^-a^r td u)Ldt po Lco r^,irni oc tot to

- ^t-^-^: ;,^x^-.^.^ --^;^x -.1.^;-o P t o r L t r ru u P o L o q ) t r r , o L r r o L r o ) , r L o . -r^.-.^- c^ r-ir^,^ ,i.fdeCuL,Lde 2 -1nri ap zi frind fn:rte _ pfrr-;^^-x o^^^-" r - _..-rgrL Pgr L u + , . + - . ^ , - + ^ - + i , ^illur L ^ ^ - - i - ^ , i A : - , ^ il^. I Lrd Ld cd c trL lru upd ilL c ?r urLor tr. d:r ci nontrr rtr rmnri

- plaarac-elte secreliabitia.a a uta g AFECrruNr BTLTARE


- ^;*i^-"^^i -, , + *-; , -^ -o c- I l or co ct t t u-u t tot ucuf, I I

- setrateazd tincr;r6r plaT - se GASTRITA cu ce ta. - cATApr-AsMr fac folosindu ori se ^ JPEL t r Fu., ^s-r^ t - .u-o- . - ^ s su s ^ r - r t ; z d r o b i t e - sebeau cEni infuziein HEFtoRorzr 2-3 cu fiecare dar I r r . s P r zi, Piol
.^ +-^ -l l-.;i .]^ -^-, + -, 1-^' )e loL >l Jdl \ e 5U4LL t L dLcSL pfepd-aL. '^-^l^.1^ . ro tLcucot 6 .^t^-,^ 6^ oPtLoLg.tr ^f ,,:-,t^ rilrr/orrr

- t'atamertrI produse oazjderosropasca ptanta. rulaonr pe cu - se pRoAsFAr daumaimutte trrrrnrilor. nn'eqttr dezvnlra'ea frunze - $t^lc - sestoa' o 'r;rzi de-ostopascb.sucul n r i n c t n r r - i t n r rr p l p e r r ' c d r n a r a r p c p cnrenqct* ce ar .^l;-i ^^ ,^^r aT^^r a, i A/^ ^f^., pe ^rr rr-r L obt, Lseaptic6 pleoapa ru bolravS. oPuLo 4ut o orcLLoLo, vc - tratamentul pulbere -ostopasc5 cicatr cof.rslrpATrE zart1 artibacreriar cu de ^ a - se : i), -r.r,i , i,n n r n - o-<, . r l d i o e c l i-o. i . t o o t c > o > u L o L L U 't-u u u' ^ c -'rNcruRA rracit5 rra"5 planLJ r -,o--p > o de r. - din n;nto ;v:]-ivo uscaLb se pule la rraceal "nlr-.l" s -t A r^o.r., ^ t-u, . o rru-u-r - u u^ c , *-c*l o t 5 m i t i.. { u, J CQLf;STTRfiI CRESCIJT uu t a
A I Fl\l I lF I allrmAnl I a nrndr cA nF nATA dA

E^^_ qr_---_x^; -- ^,,^^inrprinipnfp I ot. )tr ,tLrgolo )r )q Pur rq..

-u-5^ U-p-d > L d^ : .L-c.u1 r ct . f d L u L. ' j n d o z e l e r e c o m a n d a l e . ' -YL r u I

nai 'nic. Se oucite 20 30depicalur i


na zi lemeiadeazi

Admlnistratd in cantrtbti devine mari, toxrcS

ffiffiffiffi

nciclop plantelor medicinale edia

Rozrnarin
pe.tLrJ Ntl estedoorun cord nert ce exceplie carred
de m o rici n nl:nti 6p6l 6i6 rli r^---1 m^^ +1.-Y c.6 - - , - '^ U ^ . n / ^ ^ q r . i - . - ; , , ^ - - i r r r r r : l i r q i n q o l r , l rt ! 'u . )PU UC)P C LO Ot Lrvqo4J L Lu.ulru ru

i _;1!,1 r;li.:ii :: i i,.: -,.,.'r, :il

i i r , l i i : i - l i i . - i i .l.;t' i r , i i : : \ : ' : l :

- se rscHrurcA beau cARDropAr!E douicani infuzie cu de


nlrnti 1 nf i e r r r e zi

- se zeceminute, in * TNFUZTE infuzeaza r ^u. o L - x - -u,o v.o-rxFq- .utr r ; c ,-ti^ u j c a r c u , xo I t - o uu t i rozmarin Sebea uscat. indulcrt mrere cu j - vrN- se taie n-5r-nto legatu de ''L-o roznarin 'se rou-r si - " 'Y cu sLicli ;r
-l^- A^ l;,.,,.{^,,^ c^ -.il----^,-+ )ttt t tlE ut Ll tlE v t. Jc to)o to il toL ctoL

-^,.,.\^r\-'ra; . 1 ,^ \ ^ . , ^ . ^ 6lr/^r,\ - se iau HrporENsruNE ARTERTALA zilnicdoubtingurrle cu u u u o ) o P L d l l r d l r r ,u u P o L o c r r r r l rr r - l n . e n rlhe de rnzn,rrin .r.: Cr lrebure dureze ni'n.Lrr S e i e r i t p n l i n p t r A d ' p 2 ? n r i n p z i t c t p n sa , , ^ i l^ - - . - v.o- ^ - - - t ; - , -r ; r - uur i | PUL doua sapldm6ni. Por ouzrtrr oL d t e - se - planta unefeclreconfortant, * rULBERE pune uscat esrHrcA la rozmarinut, ASTENTE sroBoiEALl are ' ^ ^ r - L- ^r o -L u ' o j;u l' l o ' u L r a s t ' t e ' i ' - r. ^ ;-.1 L o b .l ^ . uuPo Lo q )q L d e l l U - (t - U 5 . o u^u ^u ^ r. c l g e 9' le V g o - a ' e .

- cura pR0BLEME DE MEMoRtE cu rozmar eslerecomandala n


--; llo -t^- i^ ^^.i^-.-l^t^.-l^ ^.,, dte)| IJC UdLlUluUeexd'nene.

CCL(I

LC,

c ^ . . r r ^ , ^ , , ) - fd e r u l I
JC O LOLC UI V

M T G R E N A a d n r r s L r e a z at e r r c a r e 3 0 d e p c a t u ' ir se
d e t n r t r r T i n p r n z m : r r n] ,' n "n .l r c c p m r q p r z i i Y ' limnlplo<

de dnr nr ne ti m;i ales n caz-[ .a asten e de se - lNcruRA o mana rozmarin lasala


_ . - ^ . - + ! ^ , , ' \ . x ^ . y ' - r oi r^ ;| :|- ! l _ J n r
il touctoL ug uuu uuuo JoPLor lL | | ot, )q 6 | u otr uut, Lo VIIOLU lr

f'rrrrear..rarelasi orodus baza rozmd n. oe de - se TEN RIDAT Lrpsrr pRospETrME aplici pp lgr DE sr
- -+-^t -.-^ - ,,^1, -,^ 4,^.^ LdLdpd) ilHLJ lt L,/leuIl'JZraTl"l.

bolCan
ic

-o1o,

;- , - lr - ,^- - -;^:+, ,- l- .-? nri np z' IOU LOIC4CLq / UE a- - att pt

- se AFECTIUNT cAsrRrcE irusolrrrDEARSURI beau doud -:^ A^ t^t ,-:^ ^ , ^^- -t ; ,, " Ldn oe rnr e. I l SpcL uJpan'd54. Jl dt Femerle insbrcinate ATEN-llEl trebuie evite sd poL rra'amerl cu p-oduse or-arrn. rt dr,^ cd-e p-ovoca ocfii uter . cortr ale ulu trffiElEIEce6ae.rdi6
IEft4l.:*fill"ltl ;dnic seprenl-,e

fotosindu-se dln - u*saL seface tinctura


^

p.d lLd pc

r^+x

^^^+r,

l. U Llold Cd'lll!-eTelOT. rl

, +/i+a.^a

,-;^

-^, - -^ 1^."-{i-^.-t^A-;^-t^,x-x^; _ oAl > c L U o i I r o r l o P o u q u o r r I r ri L l d ' -

cu infuzie rozmarin 30-40de de sau


n i e ) r r r r id p t i n r r r r r i A r r p f p r t p n o r a i z a n r

r32
133

sitonifrant

gMGEEffi

plantelor medicinal Enciclopedia

Ru$cu!5-de-primlvarE
aA -.A^. i^.+^4,,^r^^^+, .f^, ti,^l^..".1;^, --^,,..^ L t d u o L o c ) L c u u t t o p q ' t L tu o t g L L t u t r q ( o t u t u v o ) L u t o c .

i-i-]1,1 .:ri:,r,ll'1iNli:,1 li.ii:lir se la doua m"ximi erfieadn I strir ace:teia - rrucruRa- pun maceratin cdni a Lreo-ie aco-d"ti i .]^^..^.^ .^-^f^-+^.^-, ^4 .,^f^,,tna, r,,n . r . ; l e o d n . . l 'r's r i er ' l n -d er t S C t L J n l . utrudt ct u pudLc dvud cr trL tc 5tL ur rud c I uor rc 5t ov-. cam uscati9iselasd intrun locinsorlt
,.-1. hFi:.(llili.1lI ii','t;-,!,,-i e 1u A F c r u N a n o r n c r - > e i a 0 I 5 p i c a t u r i dL r r l u r S d e ct
r rr c r r i i d c 2 l n r
^^-^t^leSHtUl uvud )dPLot 'i I ot r, | | oLqo)L

-'-'^'d v'ene.5e

:olti U

d i n e a n d i n r i n d - r o . l|n i:r- l L - l p e l l u r ,

inozi rrra
-^-t^--i \!'Bttd/d

-Yr^--rL .Udtd ^ C - | | |

--Y'--;^+ '
.: >l -\.^.,^ ldi c>Lc

^-^^-t^ l-J lL pdtU.

picdturi tincturidetreior - iNFUztE se lari la ,e'ttzoI rct tr n 1-Le de urenrNnseiauc6tezece ..rr....t d oe zi tsre recomandara ales mai teto care dr"e- :i l t z J L d t t L U d p d t d t 'L _ u- rrl a r 5 d e f l O r i . dJ .^f^t^-^. L Y i ts, ^ ^ - , ^ - ^ ^ , ^ ^ Ldtc tr Ltr de c,:r nTovnea'e *r aderea de neFrTeasc5rsr ri a te si trateze reumat smul. arlerrale. , pulrna - DEcocr RtzoMr ce pJn 2 3 llngur DE flori l"rEVRALGlr seinmoaie cdteva derugculdin - - - - - ; ^ { . . . . d. P r L or ^ . Z O n a d L . e O d 5 a S J b . O - T b de zori .af e-r ^r u- [ trudeapi.5e ^ ^ oPo I or rcruo ) )E Pc :cioofnr 2ldcmn to d rnirarpcp ce cataptasrne. 'OLOSeS|e op FI o - n c R F u M A I s M)-rs e F T p ( rd ercn c L diiz o n - r a o c e I i r p r r i p n l r r , . r n n , t T f e S e
IUJU P\ I UU

^"^-;,,^^- -.+^.;-tx vrc)ru rEoo Lc oro.

t-^.,^.-.^-r U B t r | l d l L . L d L ( 1 , ,d l u o p e f 0 d 0 e l . 5 e 'T -rp:zA .' fr .o nr r'.tp q ir le Tdt m C Care qo nictro:zi in frioidor " "b''-

f .dt

h ud

l^.l^ tuLdlu.

;ll

6^. ..^ ltrLdlc

'^ -, ,; ^ ,| ^l r, a r .l' .^.;l^' cd uulq tur. Lt. pat a to I lL uLd

nentrr r hii nrr p

in de eurA- admin slrata formidetincturS,doza ma sub


I -''r -lr^-. ) u ) . r u i r u r jro o l u L o r o q L I r or p ^ r n o d i n t o q r t r r i

Rugcula foarteotr,ivitoare. este AIENTIEI numai Seadminrstreazd [asfatulmedlcului.


lemeio de azi

rcffillf1diil&r;:liirdl11ii]]:r'r'ir.ir.i:r'i'::']:',',:r'r':',i',rr,r'r'i,r'',r.:':r.:r'rl .'....:tinrt-ie;rrapft,li* &&EEEf,!!$EEs1,r.,:r,r,r.rr.,.r,.,rtnaitiq;'npiitir:r..r

ffi[3ffiffi

plantelor nciclopeclia meclicinale

SaLcSnt
AtJt4ll"I:ire[A/A ciI.4SE - se - rNFUzrE pun[ainfuzatin doui cini cu fiarta ilnguri flori sab6m. apd 2-3 cu de Se 'i i-E i:ii I riri\ iiii -.,r:..r'li lasa minute, care strecoarS. zece dupa se 'nsomniei ci Sr hrrnc nentrr rn' rtratarga Nlenrxnsebeau c6tedoua cuinfuziein cani fiecare zi, . ^. , ^ i indr.lriti dari.prna'er.,ri,"re SalC6rr. OCura .u.o1L. oi . ^) c h u d ^ 4 L^c ^ -L1 ^ \ r. d .).u- d t d j ii^ r- d-i +t^L c oe faCe Se l u Ld u d l deo [un5. SalcdmuI foarte 9ipentru este bun intaturarea oecutcaTe. -o starilor greaLb insotesc de care crizete migrenS. de - TrNcruRA m6ni de florise [as6[a rusE sebeau zilnic cani infuzie 2-3 cu citdulddinflori maceratintr-o de de lumitate litru rachiu de satcam indutcir5 rne'e.Aceasla ;rma a'e si cu din ca- dou5 sdprdmani.agita cDnd Se din
nrnnriotiti emnlipnto

Ftorite de ptacut parfunate acestuarbore atat ale au proprretalr calmante expectorantecazuL in tusei. 9i

- se s i c p n r r n p i n s t i r - l om a i m i r j . AFEcruNr GASrRicr iac6teo tingurilE pulbere cu de floridesatc6m uscate 2-3oripezi,maiates de inainte * BAr sefolosesc pentru aceste fie bai demas5. t'ebuie dureze Cura si minimum[una. o infuz deflori, tinctu'a a Fre - seface past5 r m ere flori sa.cam. - pULBFRF - florile sa.can;scatese t0t'i5lt']Arlf o d de de 9 :-,, ^.;^ .A-^:+- ^l^^+-i^x d,n care a iniecare se dimineatb o l,ngu..ta cSte ucu Pl ll I loil ll!d trtuLLl lLd. - se - se AFECTTUNT cENrrAL-, vAGrNrrA eANDrDozA fac b5i _ cctqpnesr facfolosindu-se din infuzia St gezut apacdtdula cares-au de cu in ptanta tinctura suntbune turnat20-30de pentru sau 9i
^ ic d - J,i/l ;u^ + ; - L+ ,U" o^ - - t t-c a,n . : p ^ x + : e Lr| - L , rx e sa A d
+ - - + ^ -g ^ ^ t - - ^ ^ ^ i ^ - , , ^ - ^ r l r : l o i p i ^ LroLo o ilt6rut ut )du o I tc. _.o.-..

"-^4^.] .^,,^..,^r+i-a,,,, -^fi|+,^--i | | LOr U. LO tr PLrO qO Lr'ilPUtU , )tr | rtLitrO4O

- se NrvnAturr: tamponeazd gingia o bucSlic5 vatb cu de inmuiat5 tincturSde satc6m. in ATENTIEI persoane Exist5 atergicesatc6m. ta Lste nevoie p'gssutie adniristrarea de .a rratamenLutu: cuaceste flori.
a-;--t r---l
: ' , ' ,

r34
1,35

r-'--

,,.:,::t.... .

.:.1:rr.p:::i:ri

*e. sl .i, CAE {::* Li,l

t'--:"1 r-l
= , \ : , : | \

)oedia rlerlicinal Encick nlantckir


ll

SaLcie
)g r,ro -^ ,^^ )pur rq --^.;^o)prr ro ^-+,,.-li rrcLutcto. ,l^^-.^^^ uguottrLc -.^ orE

I'l'tt:lr

- se proprietali aproximativ aceteagi terapeutice 9iacidut - iNFUZrt sc.iARTA toarna cana ca Dt o peste acetiLsalicilic. cuapafierbinte doua [ingurife cu scoa(a salcie de uscata. las5 infuzat Se [a
II :,::,, 'i.lll.'', ,,':,
-^-^^ ^, r^ 1, leLelmrnLLe., ^ x ^cdre . r slTecodrase oupd - " ^ - ^se st _ .^^-,,*{ x s rAkr FrsflLr seprepari decoct scoar[5 satcie LOr'5UiliI^IUUtC ^ , , ^ , , + ; . " mrele. pU;lrla ur dir de d . 1 , , l ^ rId CU gisebeau JRA-se pune[amacerat'in n I do;5c5npezipenlr regtarea i _ f rN{-nr u tempe atu300 corpora[e rafrnat 40"o mdnd scoa(5 dealcool de de ALccoLisM - se prepara infuzie planta Acur o de care de s,rlcieSe Lrsi rerinientulinlr-un toc sebeadupdce a fostdiluatd putintapte. in Ca[meaza maicalddouasaptamAni. carese dupa provocati abstinen!5. filtreazisise IrereinrecinienLe mici. starea agitalie de de mai - se cate j i - : o r A Lollr q.-rnqa iau 20-30 p'cELlr Li-rcLur tLrJcLt o h 'Urrn O n o r - r. t Ur lLrTOl :LrO :TC O d e rr euo6l i' uirl nrrv l de de S U uL PC d p r i r l . r . q p n q t n t , .' n"e.n t ' .- 1 t r S O r - n e . desalc de Lre pez perLrL, e o' calrrarea d;.erilor. H " ^.;^: ) u | i l L o , - sebea rryr{iMF.rt o can6 nfuz'e salcie nainte o--,,;^+--^r t P o -o - , .:-;-: se ;au rgLoLq. cu de sea'a, r cale 6 ^^ I U J L r ! A^-, t--.-, ur,,^xL g o-.^-- I-dulciLS m eredeLei. g uE tutLor uPo cu zu-Juaeprcalur, tre. pezr. ce Ofl - se intr-un de He ucn*r;:satcia efectcicatrizant. facbii [oca[e nFcncT nrrnla lrert are Se litru rr r infr rziode nl:nfi mAini scoa(a salcie. ap5 doua de de Se

Drsrdrru*Fripentru reglarea ciclutui menstrual, iau se zecep ciLuride tinctura 5 6 er pe z. 6.

l:ci -^!i

no lnr

2fl- lO da mrnr rto dr rni errc .

- ^ ^-. ^"^-;^;^^-,.1 5eod .do lid+LerecrprerLUt. >ecolsLma -t,^^,,t,-^:-it^! rgLg, uq-o tur rSut ut rtr 4rttr.

- sefolocesc nentru freinf;zra hAi de


q:leip

STIAI? Satcia unbunfebrifug, este deoarece conline salicinS. Aceasta meLabotrzata e in deorganrsmacid saticit;c. component bazb de alaspirinei.

fip dprnrf

r rl fip nitprn

niritr

rri

|, ,.--+^ i^ -^- :^ k.i^ LUrI ro LE il | Opd uu uortr.

ffiffiffi:il:tit::it:ti:ri:riuilr.trti .,iil l.r]'11]:l:iililillii:ltil:iii:r.iil]lrirrrr:']llt.tli|itrlili]ltlililliii:i:t*ll:l.::i:ijltiji]:iliir:tilll|iiriitril tffirfftf'fiffl::l::,::::r:,:,l,',',,: l :',, t,::i'::,t:,t:t':it:,i:lt:iuil:::lliitilti::it:r,:tllrii]lt.'r,ilrrlll:rl:tti:llii*:{ljiitliiilislillliillrllilll

il'mi$jTi;

plantelor medicinale ciclopedia

SaLvie
Orginara tbrite drn aflatein bazinul Marii Mediterane, -!. i,l 5! ^ ill.l jNi5-iRirA.lA - se estefolosita dintimpuri incb datorila - rruruzrE lasb zece minute infuzat, [a in satvia strivechi -2caricuapa propriet5liior pe medicinale care are. 1 fiarti.o Lingurafrunze [e cu lii:[i-I tl ii,Ll'lA i A,aii L-i: I r nR0BLEME GASTR0INTESTINILT, - se beau2-3 anLounnl c6ni infuzie frecare cu in zr.
^ ^ do c:hiio So e nnqr rmx d, p i r c . c .i.^.r^L q . r u v u ni L ) I o L c ?

t t

'ildr penLrJ - -; -l^- ^^^+. , --\A^.^ dte> Scauef^l e reDTel. - se ToTALA macirdcAteva n md - pUDRA desalvie. iac6leunvSrf culiL Se de de de AFECTIUNI RESPIRATORII, BRON9ITA, ASTMSAUTUBERCULOZA nrrlhere 3-4orinezi nentru stbri de - se 'a cateun v5rfde culit de tingurila putbere nervozitate bunicirculafie cu de sio a sAngetui. q : l r i i a d o ? - 4 n r i n o t i t t r a m o . l n n r t r ' ' c i r l i m li ln i l l . gazetorin v - vr I pL Us PoLl u JoPLol o impiedrca formarea inteslin 9i - tratamentulcu regleaza menstruaI : l r n o i m i,r,,n-q .r, n.o n.i-r-r* _t : l. S L f l . r -r orsr'{rNonEr salvre ciclul - se sinntnpstedrrrprilp rse acesta. n'nd. de - TTNcTURApun[arracerar2-3tirguri - se beain fiecare c6teo cani cu r rnrrlle'c srlvip 200mlde dp in zAHARAT DTABET zi alcoot. tasa saptam6ni loc intr-un cdtdu!, decoct satvie. de Se doua drrnir^arp ftltreazi i.rrrcate sp Sp OBoSEALA 20-30 - tratamentuIcu purin) pe AFECTTUNT HEpATonnrnne mdregte depicituri l'e ori z.diluafe'r^ de salvie .^x ^^-+.,, +..+-.^- .f^^+;,,^; secrelia bila. de opd.pellrlU LldLdleddcL.lU lll0TVASCUlaTe. :nfla-ra!i:te pentru gast'oirtesrinale AFECTTUNT - se fac b5ide gezurc; ir'uzie de GENTTALE sa.r ^+x-il^ !^ ^^-.,^-;+^r^ 5Ldt ttc uc I tct vuztLd Lc. salvre. - SefaCe - se ABCESE DENTARE LocALE facfolosindu-se infr,zia Sr GTNGTVTTE gargarS infuZie - BAr Cu dp nl:nti dp dnr ri nri np zi dimrnp:t: qi cerr,a desaMie decoctul sau ""Y-'" - se litru - DECocr pun[afierlintr-un deapa produse Penrru mSrcarinitor STIAI? caimarea m6ini doub de'rurzeSelasi peoc 20 do inronifr rrilodo rncoeio co an iei frr nzo
nrnecnptp do cahiic
,.t^ r^ ,t ,^{ - -.^ -^ .tx .^^;^i^^f ,l u u " - ; i^l ,, u 1 t r . u u P o L o r g > c u o r E U ' P t u ' r L u t | dann:d-o

136 1.37

G@E.

tnlril:t'ttltrEttS

E##96?@

ptrant*lelr Encicli:pedia {nrdicinal

Scai-v8nat
Are o'oorie iexoecrorarte frcisecrel,'te ralo' ) resp i) ffll,o
-; -^+;h--+^.;^-^ a-l a : rr ) r d r L r u d L L ee | e . L d ." r^e -d l d T U S e a .

i i,l.,i :ri r,; ri:ii'; ! I !f;1,,'ri


nL . l - L E Li vrr ! r n r r n L l :o frirocrr L ii n r 4 _ J . C '4I - ,U d1 ^d , l l 2 J L < L pur o r p ^^ a^. Pc rul ^ t -d ,/x. , ^L-^+x,,.---x -.x u r r 6 u r o L U P r o r L o u ) L o L o . Lo ) o

r i: ,\i;t- ili r\ll I i.t.'riir..!,ili BR0NSTTA, gRtiNS,ip dnta arep-Oprie lligxpeCLOr re. 45TM La "r

4CLC

il

ca'e 'ecip di erLuldeoparte. Consurb


nron:r:l r r l d r r n i e e c e r X r e c r e i n d r l ei r

rU C id LrULUrCdtr.O Uil U. UUpd

lu,ditrcard e! lecSilorespiraLori' secr

I I

TUSF C*NVUIslVA rARrqn0N:OlL Cjtrr; ft gargari cu i^fuzie DUiiFRi DrNTt, Df 5!


a d q < )e :o - r ,vi o i l o L r J o d v u o i n v i n o . i/ t . ; - . o r: 'f t c o l o : c )i tc ) crd r o , co-ur r n r , ua u i uc u n r u I ) Pc t:mnnnp:zX s nsi: o" "o e' dornr I do nlrnri

cumiere.
^i. -^-.^X:.i^. . - . . . 1rF r rrrts I - - ^ , , , - i ^ : . , , ^ - LUVd L dl ll t tl

- ptantaeste un foarte bun diuretic, RFTENTTil rtnrzunnA


^li*;^\^.1 -^-:;+^- ,+,,.; uur | il ror ru oPo uil r Lg>u Lur r.

infuzie decoct scar sau de v6nat. - cRliTiuivAq"rnaseaz;b le pietea


A^. ^-t Al^ ^ r^+ \ A.^ -^- , ,-^ LOUUTULU UCLULLUTI Prdr rtd. nrtrdLL U rU

ARrRrrAfa baL careai turnat 3-4 canicu infuziedin in scai-vAnit.

antimicrobianS.

trata"u scafo Re ln*.tlllo'uorrute

din este Sfnl? Decoctul scai-v6ndt foartebun9iin

r.ff,{if$1tffiEni:ii:i*:l_:r:iii:i:.iil::iiiti::i:i:iiiiliii:i:i:it'ii:iiiii:i:i*i]il!ii*til:llti]]::i!ii:i:ti:llti::i,ri{rl ffilmffifryJffi;:t,:ii:.:i],li:::,.j:i:i:r.rit:i:i:r:!,;lil::]:i,i:]lilri:i:rri:i:il:.,li:;:iil:i]:i!iiirii *il*rl

meclicinale ciclope plantelar dia

qFHfr,

ffith
Wqlp+' ,#,

-,==,i,ffi,1

ru

Schindufl
l-nnfino c hct:nto minoralo fncfnr fier releir r m:onpzir r
I I 1 l , l ' r r , 1 r l' l . l i . l r r fi il./r'r

saponine nrcitagii. oroorielS!i A'e expectorante s 9i


hinnrnloctarnlomi:nta

",\tI r,/rf SemaC;r-alirgU16 Serir^!e O Cu prirragn elect-c5. ia'pulberea oblirut5 !a


- ^r , ,.r i-r rrrr-0 se pule lraiInTurdL. ^ ^ cana apa cu frerbinte. lasi zeceminute, Se dupa

,]

-!rir*i-;iAirirarruopAr;zA c6teo cana infuzie ^ d-I ^ ^ ^ ^ + -I ^ ^C U"dxI d- l1- ^E - ^U I,I S U M A C U O ^^ ^ - sebea rr cu L E 5C 5L E 5 5 L Amelioreaza jumatate ora de Pentru deschindufin fiecare vreme o luna. zi, de o de inainte masd. parte simptome[e neplacute menopauzei. a[e rezuhate efrciente, beau cini cu se 2-3 din {utb preparatin muscu[ar a[lesuturilor [a acest fiecare zi. la menlinerea tonusu[ui 9i 9i e ..t, e. - sp nhl inp nrin m6cinaTea regtarea activrtS!rr endocrine. - timp comintelnr dp crhindr rf r"4AsiluLn,lA lit Fnf4lriilre de maimulte 5;i:kir.iiATL ,r'J{ ',"R/r Se pun [a macerat panener luan fiecare 5-6lingurire vor zi do;5 [uri. arnbii cu n.rlhere s.hildlf Seno,:Le de in consurnaasociere in cu ling;ri sen'inte 200mldealcool cu Si loc se[asb douisbpt5marilntr-un ca'n b16nca-ursului. r O i u r tiAii|.rrjil|iilr/r - sebeau 2 O zilnic 3 cani infuzre ptantS. i n c o r i t S p .urbor iLl u dri 'n . ; n d i n .- A . ; l U , ;l o .l lt a cu din + - ^ ^ ^ - ^ - + ; - ^ , , l , : ^ ^ c + "- - - - q r q t r n l l n t r ' ^ ,l: (12tuni). TratamentuIeste de[ungd durati NormatizeazJ in rpeinipntp m:i miri nivelul gtucoz5 s6nge de din - SemacinS i t ,',i - seiacate lingurila pulbere schinduf !.4r.,iprFIEF!Fde douS [inguri o cu iar cu seminle, dinpulberea oblinuta de2-3oripezi. . t Lut r\ - seaptica zona pe caLaplasme se preparS pastb o carese aplic5 sub afeclaLa rrrcpminfo nlenti dp pe forma cataplasme piele. de
ATENTIEI Schindufulnuvaadministra se poate femeilor insdrcrnate, deoarece dectanga
138 139
enntrantiilo r rtorino

'ffi *M"m

plantelor Enciclopedia meclicinal

L Schine
lr': l''. I'il ' Esle bun un dezinfectant, antibiotic Stimuleazd ' l ' l 9idepurativ. ^ ^ rr+ a / . ] ^ *|4 ^ - .r.L d r u - i - i , , + \ l - - ^ i , . . 1 ^ . ^ - r ^ 4 .r^ ;r . - se pu Lo uu | dr ^ )r djuLd ld )Lducrtrd Iuu u * {r'4r:rnr lasi lainfuzat zece minute 'ntr-o cana apa cu ctocotitalirgu'a o cu ' r r r i I t l I i i . ' i , i ri , . , ' , 1 1 plar^tb nirunqirS.expi'area La tirrp"[ui. se l r r r : i l I N !1 l I A i J A u A r r i l L r J r L ,! 1 r v - S e b e d C d t e O C e a g C E gise frtrreaza consumE regu[a de ira,nre deinfuzie o lumatate ord cu de inainte frecare masa. demasa. de - se Calmeaza tutburarile digestive stimuteaza secreliile., riNcrLrRA pun20g deplanti uscatd 9i gastrice. [ainfuzatin mlde 100 alcool tasb Se intrAiL:c nuNnitpA -tratamentuIcu Iuri infuziede schineImiregte unlocmaicald10-15 agitdndu-se zile, ^ d i n r i n d i n e i n n r e n i n i p n, t rU'tr. | O cl l- -l r t . - ^ secretia bita elimina L o de toxinete organism. din L l >g 9i &N''l:{:Tft.}{'llflAll.*RRrgpiftAT*Rll A{F frltreazisenr,ne sticle mici. si in mai Se *ilNsl |$)A1rI iau 40-50 picatu'i o1;matate c6te de cu

5 I f I

PAiii\l,l1l l1 $Tllt{rtli lN

:^ ^-x l- -;^+^ :^ - -- x uc ut d il tdil tLU uc il td5d.

- se ogosrAr.A n[Nr&nLA faceuntratament infuzie cu de ptanta pentru psihic redarea tonusutui ARSURT, DEGERATTJRT - sepun srEa:=F:E cataptasme infuzie cu pelocul Au afectat. roldezinfectantcicatrizant. 9i
STAItI FF.BRII,I: i? Ut"{.1{r V,4{+lili-tIi ;{:r!\iA t{ }s.t} [fi]

*
t

- se - cArApLA$ME pregdtesc infuzie cu 9i pentru sunt bune tratarea degeraturi[or, a arsurilora ranilor tot felul de 9i rjiN ..u!:{-{)(il vtrr- sepun[afiertintr-un litrude vinvreopatrulinguri ptanti cu nirunlit5. Dupi20deminuLe. da[ao se parte pefoc. beau paharufe 2-3 in de Se
fioraro zi nentrr , :fertir n p disectir,c
'r,u v'bLJL'vu.

gisub in schinelul cunoscut este Srnl? popr. denumlreadescal bnecuv6ntat


i fieneia de azi

. : =f'ffiffimn&1ill]:.l,lt':liflj::.::;t**tr;::t:.:tt::riltrr,;,,,;,,,,,,,,i:::lt|:iiiii:1*ti::t**;#t*rii$l --f --1 /-*-.5.*.::l$1v,,G'trlil{fl'/$S$il}iil:lif::lll:;it:iilll:ljtilil.:lliliirll:irrrillttililltiir?tt:-ffrf#i**lglt*liii rd* r-* S, J* "^-

plantctrnr ncicl*;reriia nredicinale

SiLur
n.^-/ . UP tu )cL ^+x!;ll l q qLOL^ - ', .-;,,^ 1 ^ 1-.qtp LUIOL Vg OLq Oll - LU r^.^rr^ r. oPrgLoLg,uu . h l io U ( J rra olc n l. :u rt er L e c ru r . ir - m : iu r n r r i n I rr J p n yu-r'

.1 i . i - , r , ] r i , : ! i . r i " i t i . .Iji,t:ir, . i . tr r l
r . ! l l1 r /4 c r - c c trn :o n iI o n 'occJ - o n l c J J rl i trr r, , r ro y n ,a - ' lBulo LU ^l-^.X,,. Pro Lo u)Loto u Lor ro !u oPo t..it-;^f,,,.r,^.^-;^,,r^ . 1 ,^ x . . " ^ . ^ t o ) o t o I r u 4 o L 4 q L c i l i l rt u L U , u u P o L o c ) u

luJluLg) .]^ cL o uc

,^r,^.-r^. -1.,",.,;-,,^.,i LUoLco)Lgo.)tur utJLtr utcozo dnircd I

rn hnnsl66rnlprfnr lUt lrPu. up

- esle recomandat form5de r]lscHrf+urfl urLrnne] sub in' ziedena'erp. i'nttle;zi nroducladebilasi relacerea
r o r l c ih p n r t i r o

i - ir rii:i i- i ti-ti.,t :1.\iirri.rii r . a F f . : ' : i J i { : fr i n 8 : L r A i li Fi r r L tr r ' , i t ' : r f t r A r rA " H F !{ T : T l tl L t

>trecoarb.bea Se lrdulciri 'niere cu - se . I$L'i:-ipa pur 250rl de alcool de


4 0 " l p c t p 2 - ? - t s .r - ;r - r c r l Tu s c a L .S e
td>o to r ildLc filrr e:zi dL f u-f
' L - ' ^

) l[u.

uupo

d " ^ i ,

Ldrc )c

a , ^ - ^

qi qe n rno in q1j6 I 1-n inr h . a l^ rL il rr rL rJg J-rL.JLq to

\i.'!,:i."i seia;r var'decu!t cu p.Jlbe'e pLant5 de


:, ^x---xr:^-;-+^:^.^i^^L;.^.^^-:t^.,.-^,,^ rt tuLc uuPo I o)o til roil Lg utr o u il 6r tL. >g L rc LoLgvo - , , 1 ^ l ii - A u o , . ^ ^ i , ^ A ^ i , , ,^ ^-^-, -l^ -^ir f,uu r l r oPUr )c uco I u ur I Po ror uq oPo L \:,..JMA: ' : 1 , . ; 1 i: . - S e p L 1 j ". +.1 ^^^l^^-^^.;.^ -.x.i --,;^^^.^ rn an-l^ PC PTCUOPtr)r )q rO)O )O OL LrUr C4s fU-4U UC 1 ., 1" .. Nr-N

-.r--.- -- -..r- - -:- -. 0d L U r u d r u). c r d u t d r u v u r c z u - a _ o n i r , r l r r i n o Lz .i SLo n n : l o f n l n c i q o v l p ' n - l r r r ^ o c o r J L


rL PUU'

k.........
LU I rP E)s

p 1 d I r c r z X In n t In X : n iL . q L fr ^ r _O _ ^ ^ . i .r o l u! L u LP J
tvL PUr

in rrr rlnrhi nr )u . ir In- \r i l o L | o L o L c v d t L. o - . . , _. -.

:l,iiili.l:li::lli::illi:l::riil:. minute.
e Ltf$,4 i]ilFTfil ilE i"iAt!ilAltNl
- c^- --^ - ^ xt --^ ld lcLcl c >l-rdtd c. fl i.ir5"4 i:4i1jl,ili.I/i,Ti!

pirulcu inluzre silur F'niii;1";.;rtr rA{iirisA se [impezegte de


L1[ r-]r-]F;diili!TRARI, f:ii[ji|-trtii: ;.ri: ;'".]ti"iillitil

'lerlrrr clirrrr ,.Ttr,. tride nbrca-e. nnrl - se ilgi4pEfii{1 fac folosinduse infuzia ...
de nlant.i

, , . - , + 1 , , ^ , , 1 h ^ .q^ . ^ h + ; ^ , , + x . ^ f ^ l ^ . ^ - r ^ u)LoL. ro PUtuq o uuLr uLo )c Iutu)g?LU

- se beau2-3 cdnicu infuzie silur de intremesele pnncrpare.

140 I4I

ffiffili:'::ii:l:ii,it::iif,:ii:i.,i1,:ti::ii:ii::i:il:ii:i!!iiili!:lii]:iii:.:i:i:i::i!::ii!n:]iiiiillil|,' : " qHfll.:.:::'::..]]::.:l':ll.:.:::l]li.li:l'i:]i.::]]l.:.]ii:]i'::]:l]::ll].::i::::]lii;:]::i:]ll:i]]:i]:]::]i:]::i:li]:ii:iii:xl:i:]:l'i.i:

;tH'F:lTii

plantelnr rneclicinal Encicloperlia

Srnocntn
/^l
I i,i.il'4:i: Alri'.'iii\ri)r-A/i\ CA ATARE_ SC CONSUTN; fiE _ FRUCTE . \ . 1 ,, . ^ - - ^ ^;- C ,^' ' +'rr i Cr -l ^,^..1^. ^ - . ^ ,- L U^l r^| rrn nrn:cnptp fip r<,r:io lJUuuL Lol l, lullelr)olrrul lL lol luoLc tdluuluo)qull aJ tor^ifiarte. n F q o ri - q e n , r n l a f i - . ' l v r e o 1 0 - l b mdialesspo"Liv oeoa-ece proprieLSl.i lo'.
:""- a,-^-+^ r-l^a i^ tr-r^,,^..h,-+--,^i,,hnrtnnY 15LUUI dIUJ)L Lo CILUCTL-T dtUUId.LU LUdLt,d:LCdJ UU

-a zonele mr(i ari.seculLivirr Ron a.'rsoecial1r si ir

1rL-un de ap6. lasl Se l;tru srrochine


I I

tti'.tl i_ i::,4,irir_l iii ril i:Arl,\ ro- u ^ - - L g .- cg^ 4[ L r , o a-o - \ J t .cr b e a L i C h i d . J t ^ + J + q) t FTZTCA ASTENTE 5rNERV0ASA Po ob!inut c0r{STrPATrI - sefierbcAteva - CUTa Sm0Cnlne - CA"IAFLASME scmochine, RTSF|RATOR CU AFECTIUNI ApAnATUt_Ut AtE
/t l_tt ldamt.t ttanotna dt ta1-lr^ .^ .4 lUL.uutoL o' c JCUo l lr' urrP c 4U JvUq

ei rti :oinorrro:eiinrrpqnir-rn' idoqorroli Admnictr:rp

.^^r-^r-i. )u pd:udld

/^ )l :u

'^i, i^^ dpLl-d pu

-r^-+1+X /^^rdrd zr i d dlct

: r Lraheilei - tn i"p l i i .d a'ea suofor'1ades rop.dj-La a.Te!;or larngrLei. ' c : r : q r l r r : ir l L r i


t I

Dr - DECOCT RAMURFLEse pLl ld le-t


ri a',- rim 'rnln aa LOLEVO rOr rurgrg, JC h a rO n r o n : r : t r UC prupuruLu ^^^+",, ^f^-+^ ^ --l^ l-,,-+i pe r. u eleL-e.e sdterd\d.ve. FRUNZT-5e la inf .ZarCareva pJr DE - TNFUZTE +, ,^-^ i^ ^^, , r . i^ - , .^i fi-.+i C^ fa^. il u /g l t uuuo Lor I uu oPo ro| o. )c uco :,,^x uuPd -^ -^ I i ^ - Lq L c J c " o-L s )+ ^ .

rNFrAf4ATfl URTNARE r T N F L A M AA L E U R i l S ef A Cg d r g A e d e d O r i O - O ez i C . r TT O

de decoct srnochine.
t ASCESE FURUI.ICULF
A t A V, I - P^ ^ L + . , , r ^ . - ^ - - ^ - r n . a ^ - , , , ^ . l ^ ^ ; ^ l ; ^ F i ^t r ^ r L U L U O L t r O L q ) L C O T C !L U r I O r s P r s U r . s P^r,q^ ^o r r x o ) P

:
I

in nnvunerr se folosegre JZL - sucDE


^..f^.-

c;t,.nll."red;nsn nrhneflerre. - se zona atbicios NEffr BATATURTtamponeazS cusucuI $r ruor5. ca'esesc-rge dirr-o rdrru"ica
I I

FrX. I | 5evd dl I lur etetul - leTe. el

-^,,-

.i-,

,.^l^l^"

+,

ULCEH CaAgTRffA Fi - Smochifete ANEMTE OBOSFATa sr SLlt erersrarle nalura[e.


temeia de azi

ffiffiffimffiffiffi

pXant*l*r" rcictrnpeiiia nredicinei*

S**
D.^^-r-+^ ^ A ' - | +L U .t' . t ' a^ rgPcroLgtq | )ou uil ' rr' 616 ruLL( dc Jo <J L J ne : J r n r n n rri o lci l io L l o prup r l i - i r , , ^ . . 1, . ^ , . ^ Ai^4,^-^---.]-+^-,i .t^.'---,r,, r t o ^ o L v c ) u u t c L L c , i l tt u t u L U i o u d L c i l t d t d t r > | L o u u l

i-i-11,1 ,l:i-ri'li'.li',i !ri: i,r',1! .:,1 qp n rn l: in'r rz:l ,\8. r/,r

curelor slabire. de
: i: ,ii:iri . l l .ij I i,,', i o\.,Jr

1l1g 6616 - , - ^ x . - l ^ , i F t ^ .I ; , . - - , ^ , t ^ LU dpd uuud rtur u5LdLc ue 5uL. Je tdSd , ^ . ^ ^ t i^ r u L^ , u u,P, o " , - . ,g^ . ^ 6I t r+ r, g o,/ - x - ; . ^ ,+ g, 1 ^ ^ o 4qurrr l L
to )g )r Jg

sebeau cin cu;nf-zie ilo"i soc. e p opr ili dor.,5 de de A iel antisudorifice fluidificare a secreliilor brongrce 9ide - selrateaza infuzie flori. tr ci*af{Eirfi&T;E cu din ,i.- Lrnctura socesleJn remed loarle ffi :F*.'ir' oe .l bun
^annnTT\/,f h os ' ' ' r ' - _ " . " n r o" ' 'l p m o n'r' - l " o ", i l o d'o o r p r r : l p l p i a r l n .r " A f t d p n r X t r r , d p r r p n r i n p z i d r r o l e o : r f n c r d i l r: r o
il | PUL r rO OPO,

EFEilT!!.Jtti r:,Cq-r:lk eLt RlEr:iHp,liifiiir l;fttpA,,qAflf,,rll4 Bfr{ihjiti'ii

consumd indutcita mrere. cu - o m6nd flon uscate de de .- r"i,n;n'rileA


qnc qtr n rntr arT I n bnrr-.rndp R00 p
c^ +^..^x ,-l^-. , ^.. . -^^l .; -^ -. i J g L U O rI r O U q O ) U P O O t L U U t J r J q t O ) O t O
lr ^ a .l \ i ' i I I l d- L/ el d L U^U l, d. > d^ p - o-t\ '^li o l l . IL a e x p l - a f e a

rji.ii{i1r,}t-.i::!1il I-l!iii-iipl,qT tratamentuI Cut nctura de sOc . r T L T -+- !- O L . *r"--+- L O^-+t- C L E-OU C T--P r C la femele l5uze. I orEJLg L .r..".".i/,i- qe '.t. .t.l-nnor.irzilr'cec- r'tctu i de soc -.'_ " "" r'- urLuoLoil rovo.

' -rnr r ri ce f l- eazF se r;ng si ln 5fi1lg maimici - fructele de soCuscate se * ili.ii.aF.fttl,ji rlacini cu alutoruIrasr Leielectrice oarJspobt;ne orrlberp Seiaucate o In5. 2_ - " - ?l i roe r . ir. en e u r . e r-l" r . t o r t i z a r e a - i -l.-. n'_ r v

. 0r8an srnutu .. - irLr-un borcar zece se de [iL-, odarga6 ltr de"pa rigteti'na.crrot 5 9
-, -^.;i,-:.,^f^; r.6^.1 .^^, ^^,.hi. L U L U O J O .O r d L U t C U . L O i l O t . ) U p u r ' , t r l d t O r . ^ L ^5 l ^L l -: q^ ^e + _iL r ;u - ^e lt-d s d|t -d " - -d e,e r a L p d L T Lt e . I ^^ t 5 Z

. n . * . r i . .. r ." . 4 . , . <- " i r " . , - s e p J Ta r a p l a s n e c _ L n c L u r S r nr i r o v . r m i i n i d p f l n f l .rr ^ r /) P r^L^,. ^ cc^ c c J . Uo

deapa diluati.
L

Fc i: Li,r'li.:rtll i"il.!irl:n

r42 r43

prea AlI N ,ll . Ddcb inge-aLe in doze slrnL mari. fr-ctele socporavea de efecLe neplicu'e. laarsur de p6nb vomb gidifrcultbli respiralie lastomac [a de ffi:]::::::i]'::::i:::]:iiili.:i]ii:iil1i:i1i1ili::]iililii:]'::]]]iili1i:i]i::i:lii]:ii]Xi::'1iiiii.]i:iii]i:i :,,:::::riiir:i::iliil:i::1i.ll f,igf R:irl

dmestecand--se n cindincind. ineid ra


6^-1,,1^^.,^ ^^.i^-.1^ .^,^-"^^;^.1 . - ^ lr )r I F | | otutoLU)Lc pcrluoul.)cLU-rrr . 1 , ^ - ^ ^ - + ,; ^ ; , 1 ^ , A ; + ' , l , - ^ - ,-^.^ rErutrr . nju Lc to LUr ilud fl rd )r )q Lil rg lo rnnci ) L nriioi drrr cir o rol-on1-i^ q /-l^ o i J o . r r g L E r r L r u g -n i lur J iro\rgr. uo

-::-"

;:";

Encicloped iaplantelor medicinal

Frunzele minerale, vitamine. i.!r!l ::f ,li .)lrltii t_-|iiirli,.lA acestei legume conlin saruri gtucide lrpide. eFecL gi si A; hipolensiv. remineral,zanL-iru sslnrA - se spaldbine frunzele ^.^--^^+^ -;.^ +-^ -- ^^-+. ,.- -+i prud>puLc hipoglicemiant, 5r >c Ld c Ld pcr rL u >drdld.
So :i:r rqi rlai io a la m i c l i n o r u . ir 4 c o t I t o 'u g J zorm

f - i : i l f i : i . I l i . l i r ii f i A f r : i \ l r i .

- se g ANE|'{!E administreaza ates f.utzele spandc se mai copiilor, form; . pruRrsefierb sub de
.x c^ -!-,,-x ^,,t;^x -."^.;,,1^i : ^ e ^ :U r ^ . -a L- , U-L : ^ -a^ + ^ : ^ e r e c a T e m d s a . ^-.^O p ,, . eS , S , r n n L e O l ' J . pdSudzd. Ju duduBd puL I rd Sdr c 5r urcl t^ -x-l;^^ \ ^ + ^, PR R A t s i , T I S M IO B L N M TC F L 9 T E P L L U P t I.i S CC O N S U M A u e I I r d s r . ie A ^ -L d e-5 l^e ^ r e,v O l e . DF LA t l ud I

ix- A;^ ,1, ^x ^, ,-+ ror I orq uuPo 6u)1.

I I I

:
T

prin in crud, saLate. . su,.- se daufrunzele spanac de - se beain fiecare cateun pahar rl rir. ilfiNvAL[scfiNTA zi cu srorcilnrreler^l naniseobLile Jn oentru fi toterat bine, verde. mai sucdespanac. suc a se - se DLPRIS'E NLR,/0ASAbeaunpahar sucz lnic de COnSUm;in amestec SUC mOTCOV| CU de pAf'{Cr?EA rNSUFrCrINTA l'l*A sausucdelelin;. -Se bfrunzete. paseazA ASTMBk{iK?!C - i4t4pLagML frer se - ^^ o--^---^x O P U | L U rutinuleide -^-; ^' &}&BITZA1.{AfiP.T J )q r |E)LEUO l_ ,
_ }i C A R D T O P A I S E H E M I C A H I F E N T T N S I UA r lf1 [ F : A I . P TI C SI
- irl . lJi i^r^ o l
'9,

c^ -^li^;
Jc oPULo

^^ ^;^l^Pg Prctco

orrLLoro

-+^^+-+i

spanacul un pulern;c este depuraLiv eliminS apa care aflalain excesin organism, consumat formidesuc sub sau satate. in Aas'ip:, - se fierbcSteva F?AAi gi frunze spanac se de amestecd cu pulinuleide mdsline. aplica apoi Se sub pe forma cataplasmi zona de afectatS. ATENTIEI SpanacuI recomandal care nueste celor hepatice. suferb reumatism. sau de diaree afectiuni

dearsuri r;ni. sau

lcmeia de ozi

[dffiffiffiffiffi

mre nciclnpe piantelal dicinale clia

SpLinuln
prop'ietaLe olarLe prircioa[a a acestei Corfor-st;dilor. c5. esLe mec;cinate ceadiureL ji,,r\jliir\l iiA,a/r\ l ir f f i:r.- Se 1n Se beau3-4 canicJ dcesl preparat o {iEt{Al-[, lr'iF[CTll ulsci-tlNF3lF preparb AF[*TlU]ll $l zi rr.r.SLrrea sta'ii une' l-pr-.rrp nen-'.rimhr nf;ziedinptanti5ise beau3-4canide-a[1,'rg;I afective. mici zile, inghilituri cu r NNiLS'rNA{"f, - solinula actiute ^ IlrfJrtt r'o!l8rNr^t- eSteUr tr a Lament are tNTtRrIA AFieTluNi
,^-;:^n --+^-,^ -i .^';.^^+ " d n t l r r t d m d L O d l e l d r ' - l s e p .C A . > FSlHiCA CeAlUl nilpRrSlr # DillirffLrEfre rtul{:Ti0l'i.elil! $TARt

i-'-jl,,l t,ili:rirl!l ili.f,l ii ::i: - SF rnlrrrz:F oufln .insuric* flor,uscate _ o" -" - ^ o-P'o- : t o c o t L a . 5 e l ilLUc I I r zJU tc il il u4oL zer-p inr,-p drrnar-:reseflltreaz5. l.r.,,i n

! ' ' - ' ' I p u r r L r d rtc L L'l ut li t e r e n d l e i - -s tc uul u


udl t l; x c ern r c - ,: - 5 d i n l r - r r n : m c q r t r r- u r ^) - ^ U ^ u +o . s P ! -- ,-rn r

.
il
il

Se pozit sanzieneurzicS-moartb-galbera. are baut 'egurariLateo influen[5 vE cu desplnu!b Si frecare zi. 3-4 de Se t'e v asuprae! i afective. beau cancucea' soti-tul,5 beau c5niin intr-un --?iruilli;tAse lasala macerat 2-3 borcan 250m[cu alcool linguri de [u'u'Ji^r,r*
ill.ARrr
-,, -^;^ ,Fi n,,^i LU )lil I luLo. uuPo ,l^,,i -X^+X-i^i .^ uuuo JoPLol lol ll. Jc

si frltreazasenrrne sricle mici. in mai Se A5I_:!TA pe picdturi zi. iau pezonaafectatbcomprese zece * f,i;trM[ uilTittni:-seaplicS sr
^ " ^ ^ - - - L ^ A ^| - - x . E U s^ . ; r u L t p vu, r r riu uiLtU r . rI id e t i r ^ r ' .t r i d e ^. -i u v J c r pr CPOI OLg U | OPo I ?l u

2 dupacarese Se spfrnula. lasbs5 aclioneze 3 ore, schimba. - previne formarea gi calculitor. mli"rsnn n risct-iii'iffifi
gTlAl?in popor, splinula estecunoscutb sub 9i floare-buiacb, denumirea f oare-bo;e'easc5, de
.,--^i l^ vdr6o-uu -, ,"--, , --^^-i-x our Jou Jr I rcuorLo,

r45

plantelor inal Enciclopedia medic

,r^I t -- ) lfH l r ^ l t - 1 n l
\-/ re\-/

r
I

I \-,

i r
i

pe ADIVIINIS JRIAZA Esteunuldintre mairSspSndili cei arbori teritoriul CI.]IV1 SE poate La litru Romdniel. [amaturitate, stelar Ajuns un absorbi - DEcocrsepune frerlintr-un de -^x ^ - r^: a^ --^^-Lv r^ ^+ri:r p i r pe 500 O P O U L I l O l l O U g J L U OO U t r J L L j u , s u , fu pu h p J , u dinp5mdnt aproape tdeapb zi. ! I .
( ^ 1 O - 1 J m i, n r u Lo . d r pn i r :o o c c o . lu d l - u ^ - + ^L U . f u f r r r rt c uur o L r Jc x td Pdl

,,', \'f . r' \' f PA | i,/r | maximum cdni zi. Sebeau doud pe i - sefacecu decoct coajb g un drn de din : I orenrr se preparb decoct coaja stelar se - GARGARA ^ ^,, r-,,^ .^- ^^'-u, r--' --^- afectiunilor >du | | ut r4u PEt Lt Lt o Lor co beau doua pezi. cani : - setrateazd extractdin s i n s i '\"r' :' l p : r sunlreNilHzrc TNTELECTUnI cu $r o o , locale- 1n debaie. toarnb muguri stejar, poate achizilionat[amagazinele nAr de ce fi de apa se 9i A^-^-+ A,^ -^^-+::^ +^i, cecocl scoalace -srelar. 0r1 cu profilnaturist. , - se DE oe DEPRESTF - EXTRAcT MUGuRr procurbde la I r nsTElrtr RnruAvnnA, r ASTENIE SEXUALA, FRIGIDITATE magazineLe cuprofinaturist. | 9l TMPOTENTA
TULBURAH MENSTRUATIE DE

i . ,
i r

psonnzts-sefacbdifrecvente inacarorapEsetoarni gi de decoct concentraL scoar!5 lrunze stejar. de


BOL| P|ELE, DE ULCERATil ECZEME $t

- se ' r HrMonotzt fac baide sezut decoct scoartd cu din destejar. : cu de , r ctNctvtrrse'acegargara cecoct scoarta. - pentru catma : r rnausprnsltr a transpiralia abundent5 a : picioaretor,facbaicudecoct scoa(5 frunze. se de 9i : mai de ATENTIE! consumd mult doud cu Nu se cdni : pe pentruevita decoct scoa(a stejar zi. dir^ de a , eventualele orobteme stomacale.
Jcmeia de azi

ryIffiffiI@Iffi@

plantclnr nciclnpedia n:crl{clnralr

itrn rp{Jil'ffi
\*J Le q*""$ b r_l
A r e c , l p f r r r r f o n : r f r r m : l p c , i d r r l ri : r r n r n n r i p li t i
Y vvlvi

-It_-::1,.':r1'l:-:l

remineralizante, . p R O A S P E |S e f a C eO C U r S e antitoxlce, stimu[ente _S d 9idecongestionante - R r r GF - i + ^e v-d x ^[ + x - 1 ^r;r ir-dr| L d^ e e m a n d n c a r ^r- . r s neparce. LdL ,, - d _JLd 5 r o o rr l : l n . i n . i l a 2 L o d , oc l r r r s rr r iz n i e
r 'i r i r f i ' i 1 i i l r I , , f i . . / i .
. r a . P i { t j r ) !, A 'i ^ LUI - ).C >-+^.- L )-+. U ,crurr r .<a troeo t Ll B r JLLruu

'r'rf .: aFfi c.r .lr\vALI F\ : q - se faceo curade c6tevazile .,.


er r qtTr ror rri nrn:cneti

prin strecurdtoare lichidu[9i bea se de-a lungulunei cam litru suc. bine zile un de E

^ , .'1+rr.A rr 5ebea;z'tnic pahare suc sfruguri. fr^e -r^ ^l+e^r.r^d e d c4 +. ^ .v-d -l ii ll ^ d s l T L S L n t O r . ri re cu de d e e tl mirdtoxinele o gan g ajuL5 br"a 'u-rcliorare F c lo f n : r t p h r r n n o n t r r q r rn r p rr ; r q l s"'r [a din gr revitaminizare. a ficatului a brter. ! - : t c / i l i - f ' 1 ,r , I i r : - ; ' . 1 : : : i i i : : : r i - C U l - O d [ e e f e C t d i U f e t i C . * :;:r.:folosit moderat, foartebun in este pentru ri d d f F l i m . n a p ra p a i n e s u l u r i . stimularea digestiei, evacuarea in respiratorii * H:FiRTENSrl.lf'll: toxinelor ficat, botite din 9i ' ' ^ - : L : - . rr - . . : " ^ # F,15$irJlr!{ll li il{{ jii/r L d u d L U .u r p d r d r u L U c v r l e c h ' t i b r e a z S il E

" a a^^1-+i ,,,x ; ^-^-prERDEEie ;-E.'ILNAJ, =irrRcrEr StrUgUrii COnSUmali -Ld dLedsLd -Lurd -sd irrLedlja progreslv. cinlimini ri',r\ lr e r r r o o r r l : r r t : t o r i r o m o d o 6 O lLn ' VrO > O P L O I l l o l I O . J U L O O in L4 E, t marind fiecarezi dozaadministratS. recan)tarea e.rers,ei rte. nierdr Mriq' - qe obl ne r ' ' " ' ' nrin sloarcerea si ".- --i

{{i{. f *l [il{.ri M/r{.{{ 1 :l.li:::i..: I1i1"! [1]iI if,J"qi. i :.-?ir.:a. ::,-| i|,-- i, ,: r j: - Se pun pe ZOna afeCtatd COmpreSe

+C^ - -J ;U t , ^ C O- O . + C t . ;O tlOx ^ - L^ t- . L t t

cusuc srru8un. 0e
gTlAl? u a Lebucura toaleacesle Pentr de catitSli
e r r r r r i v o r l o l n r c t r r o r r r i i t r o h rr i o r o n q r r m : l i r r r t n l

cucoaja.

;===-"",9

plantelor medicinal Enciclopedia

Strugurii-ursuLu
\ Ar-est rstcrpsie resr inzona ,rrh, de rta montanb. inainte - se gliuL prepa'at - rNFUzrE puneo Lingura frunze[a cu trebuie canuseadmii'streazE e deLoate. +- x -^* r -U or r se mai I i U din frunze strugurii de ursului copiilor micde12ani. t ^l f ,4,O-L^l r+Lir-^ t^ - ^O l-U, O P O I: l o c o L i L S . -L-

i^ ^-- ,t^ ,.; ^^ .+^ -^i.^-h -. ..1^-^. ,l rtI Lo4 uc JuPt ouu4ol. PUoLq oPo so ur I ot usuqJut.

- . i , ^ ^ ^ - ; ^ , , r ^ . 1 ,, ^ X - - . ^ . ^ f,l+.^-'X , to)o 4cLc' ilrrLULUuuPo Lor g Jc ilLrcozo.

I I

5e DeauL3 caattntecdTez . prr R[pF- qpn a.in52 1 l,r^puri frunze ltrll cu ili: ,r\li I ILL r liAl fA,zA i n rr r rJ L UlL U d L c l r r r o r r r ' j - lrr J u 1u l,1 n r irn l r o-J l i t r L o ALE unrNan se ia c6te un U cr: o uo J q r 1 Pr r r crsrrA, TNFLAMATn ArARATULUT v6rfde culit cu pulbere ptanL5 douboripe zi. electrica iaapoi Se cateunvirf decufil de de INFECTII INTESTTNALE, ENETROCOLITA - se - se pRoASpETE pot consuma rNFEcrr ca URTNARE prepar5 maceratdin frunzede * FRUCTE un ^+-.^ ^^^+-,. -^+;,,^^- -^.rinoonli np o L o q P E r r L r o L L r u rr q o o ) ! . u strugurii-ursului carese beauapoicdte 2-3 caniin din caTe au. 0 frecare zi - se H i p E R M E N U R F . c i L e1 5 p i c E t . rd e t r e o r ip e z i d e *.T*'rfirunA lasbla macerat intr-un aF-se -i preparata frunze fructedestrugurirursuiui. borcan alcoolalimentar2-3[ ngur cu cam tincturd din 9r -,, F.,,^-^ n,,^X !^ ,< -X^+X-l-: -^ Tratamenrul rrebuiesEaib5locir-t npul rrenstr;at e . LU il Ur rZC. UUpd UUUd SdPLdr ildr ri. )g
uu Puu, q uu L J v,, PL z'.

ir frhreaza lichicrls; trece sticlute. se

: r

ATf,NJIEI Femeile insarcinate auvoie nu preparate strugurii-ursului. s5consume din Pot


: -----t--'-=t: lemeiadeazi

provoca sdngetrtlr,.1n" . GiiEEitr finrFlr|Etnri?tzr

rr-

n;.*- *

,+-

medicinale nciclop plantelor edia

SuLfina
-' ^^ r D p c ' f l n r ' l o q : o a : r o J U fI nrlun . ^ - ^ rl^| ^l U P ^ I ^ - - ^ ^ U L l'L .i ' o u c p u JE>L l Lc oiJE )

R[A,1 l.l il"1 AL]l"4il'.lllil t\ ir[: - se zece minute p[5cut, gustuL destul amdrui. - rNFUzrE lasi [ainfuzat este de un miros aromat, frerbintelingurb cu cani o emotiente, expectorante 'nLr-o cuapa Preparate[e din sutfrna proprietdli au rscati sr rlfina Sefllreazisi secons-ma 9iantibacteriene.
:,,^x ^^ - -.x^;+ uuPo Lc >-o IoLrL.

infuzia. - elncnnq sefacefolosindu-se -int"-unligl"ean. pLrne DE se ALE RESPTRAT0R - BAr gezur AFECT|UNT AnARATULUT [tusr, cutunAt, - ^ ^ - l r )r Jg LUo, ^ oPU - se e doub cuinfuzie dPo<Lotuo i - t - ^ + ^ -l.ro x ^ r i i n f u z im a i cini enoHgrrA, enoxgtc) beau asrM concentrati sulfrnS. de zi. in frecare (cneuee,coLrcr, doudlinguri TULBURARIlNcruRA sepun[amacerat ALE AFEcTruNr sroMAculur Se cu sulfrnb 100mL alcool. lasa in de ensrnorrurestrHelr) - tratamentulcu sulfini loc'nai doub s6ptam6niinLr-un catdut. LEGATE TENsTUNE FRoBLEME DE
i i : ' t i i ' - l ; Lj i l i l f i / i i i A , l t r
: .:alrliai:a:ai:irl

.^^l^--i I g6ttro4o

+^^-; ,-^- -+^.irlX lcr t)tut LUo or LEr roto.

uuPoLorc

+ --! , - r ^ - . ^ .)^ qrr L r " o a o .< . ^ (: t r c 6 t e c i n c i t q g Jc


n i c i t r r r id p t r p i n r i n p z i

- planta [a celulei HEpArcE ajuta regenerarea AFEcTruNr hena'ir^e afertpte henatiLd cirozi. de sau - se de MENoeAUZAiaucatecinc'picaturi rnctu'5de treioripezi.
I T

AFECTIUNi RENALE

- se (rruconrr gtvncrrurrA) fac baide cENrrAlr AFECTIuNi gezut infuzie sulfini. cu de - se din cu AFEcTruNr BUCALE face gargara infuzie ptanta. gTlAl? cb ultimelor separe sutfina studii, Conform
ar l inreazX i'nnotriva anceTutu si r .

L48 r49

ESG@@

plantelor Enciclopedia medicinal

Sun;toare
I I I

Aceastdimportantiplantdmedicinald acliune CU[4 ADMINlSTREAZA SE are antiinfl amatoare, astringentS, cicatrizantS, vasodi[atatoaretruruztrseinfuzeazb [inguricu plantb o sihiootensiva. intr-o cand clocotitd. bea Se c6nd ricit, s-a indulcitE miere. bundmaiales cu Este rRRrrRzA nentrrceicare rferidpfiere[enes6. r sr ct AF,tcTruNl - se nRoBTEME NERVoASE, NEVRozA, ASTTNE iauc6te10-15 - ulrt - sepunin 200mldeulei2-3linguri picbturi tincturbin fiecare de zi. cu sun6toare. lasa macerat Se la cam INSOMNIE, DEPRESIE, ANXIETATE zece ziteintr-un mai loc ca[du!, care dupa - sebeau DTSMENoREE doudcdnicu maceratin fiecare zi. sefrltreazdsepunein mai sticle mici. 9i cmnttA, utcen seiac6teo lingurd ulei sundtoare Sefolosegte pentru cu de masaj, 9ipentru dar :i-:^^-+^ ^; ^^--uil |il tEdLd )t )Edt d. tratamentuI intern. - tratamentuI infuzie - rtNcruRa lasb macerat zilein - se oeneclAnr ctcLULUr nlt MENSTRUAL cu [a zece desunitoare [abuna funclionare genita[e. 100 derachiu [inguri sunbtoare. ajutd aorganetor mt doui cu - tratamentuI sunStoare AFEcTruNr HEnATTcE cu stimuleaza Laexpirarea timpului, frltreazi se se 9i in pun sticie mici. folosegte funcliile hepatice. mai Se at6t
TNcoNTTNENTA URTNARA COLITE npntrr rfref:montr rlintprn rA ci nentrr r

t
I I I

ceIextern. - sefac HIPOTENSIUNE - cATApLASME fotosindu-se infuzia - se nANr, ARsuRt SoLARE maseazS afectatacu ulei sautinctura. zona - se desundtoare. RegenereazJ fesutut rapid rdnit. - enncnnA facecuinfuzie macerat sau
DISCHINEIE BILIARA GINGIVITE, ABCESE DENTARE ATENJIEI face Cine tratamentcu sundtoare trebuie evite sd pot exounerea [asoare. deoarece apd.ea reactii nep[5c;t-".
hmeia dc ai la roeo de dnr ri nri na zi

a I

ml

i:t*iii:,]xllliti:irlliirilriilltliliiiirli|liiitllri|ll,[lHs';*gs*lgssFxst#l

ri:::*:ai:li*r;liiillliltilirltiiililfi$]lilitr;]&lqa$!:sss&ffi ffi tr

ffirffil lmffi|@}lMr

nciclopedia plantelnr medicinale

f::::i1

bovarv
Este bun un expectorant aI DezinfecteazE -.:i,l .i: ,,i-:i,li'.1;ai iif:.1,t:; 9isedativ tusei. - se cSleresprralo- estesedativ sstemutui rervos * TNFUZTEpun la infuzatindoudcini al 9i . l ^ - ^ x ^ i + ^ , , - l ; ^ ^ . ; + ^ ^ , , ^ lr-d L x d , . - - + " . ^ rr L central. ucdpd LdLrvd u BUilLU u p L u5LdLd. Splasi zc.eminr cestrecoardse rtp si -:-iil,ir r l:':r'il':'.." indulcit5 pulina consumE cu miere. Se - se ho:r r ?-? rini no zi GAZE BAL0NARE, TNIESINALe beau2-3 cin cu ceai - eSLe de sovarv 'recare Prircip.ite in z. ama'e raninurile GAXGARA Jn prOCedeU 5e Care 9i gazetor aparilia fnlnsestenentrrr tratare.ralecliunilor impredrc5 formarea dincompozilie 9i guri saualegaLului. preoaripentru flatu[en!ei. Se i^r, , ^ r^ -^. ^- .^'sefoloseste - se T DTARFEbeau dou6 cu ir'uzie fiecare c6ri ir^ zi. 6 0 6 0 r O U | | U Z I UU q ) U V O | V ) r , - se tr !'npr.t{;1-rAbeau frecare doub in zi cini cu infuzie in c6ndlnca cbldu!5. este '.. 3-rr spnTenara L n infrrzie sovSrv cares-apusc6teo tingurila miere zeama la o de de din 9i i, -X+rr^.1^ lx-i;^ si se toarnb Jn lishean este ,ntr c6t JUr roLoLc ug tor rorg,
...1.1L1^rrfSe'ACra.nnor-5- ceaice sova-v Acu sau
-^^li+^^.^ _- -.__-i-^,,.^A^.1^.,x^.; ^^,i -,, --^t--; ^.^^-,-+ ,.r ps zr Lu olqroJr prsporoL,

^/\

inri

fiorhinrp Sp t ne r:n

r r r t r i q r n f,

lighean;[ui se inspirb si vaponr calzi. volatite compozilie penlru diminea[a seara. Uleiurile din contribuie Inhatati'te foarte sunt efrciente 9i t.,,;^..1^--.^-..^,tx - ^i.;.,,+^t^.,..1, I d V I I I U U L d I E d I d P U d d U d S I L U I C I U I U U I U" ^ .d ) C L d t r d P d I "^ IU -^ tratarea tusei. pelimbi. ':-:.ai! D,-jpgFtriA:- se facegargar5 infuzie :.i cu din ptanta.
M iit.!Fl$t{lltFl-}l!{{{Sl iN[-i-irlr1,q'Tll ltll;t,u'lr"rl-l.jl 1,1 llllnll

Sov6rvul utilizat bucdt,iria in este $TlAl? -ai -editeraneeanb postdecordiment. ates pe


150 151

pentru asezonarea salatetor.

rellEr.rqE ffiffi

E*E

inal plantelor medic Enciclopedia

TaLpa-gagtei
SE de de CUM ADMINISTREAZA parte. din atdturi piducet, grupul atiati de l-ace - se doui cini cu - rNFUzrE punlainfuzatin cardiovascular. nadejde aparatu[ui ar
ni.l^ -^\ C..li^^'i l'^^".;r^.'l,l^, dpd lrdl Ld uuud rr rBUllLc LU LdlPd-6o)1tr .

TRMTRZA AFECTIUN CE rscHEMrcA d,rirea;icate cARDropATrE - :e bea'rlecare

I I

10-15 mlnule, filtreazb se se Setasa 9i r-nrsr n.rn,lr.esprEce:te. r-ni .t^ At^ +_,^_ ^:c,tp . ^c - do;5Lrg;-icuolantisepur - rrncrunA U Ld ld LU I llU4lU Ull I LotPo 6UJLL 200 [amaceratin mldealcootatimentar HEnvonsA ceaiuldin ALE DE AFEcTtuNt rNrMr NATURA - ^ ^ - - + i ^ r -^ . - - ; , r r . . ^ ^ r - l T e aj t a i t Orri r " i i . s.rr.,rch Serasa sSotbnani"rLrr rr dor.i i O dLgo)Lo Pto rLo dju Lo ro I s6tc Limpin seagrLa care unlocrraicaldu1,. DE PRovocATE MENoPAUzA TULBURART - se in se din cu ASrM BRoNgrc iac6teo Lingurila tincturddetalpa- recipientutcand cind.'a lna[. pistpide3-4orinezi Cr a trebuie dureze o [uni, frltreaza. ia; caLe depicbtur i de 20 Se rr sa cam ^ i^ 4 - i^- ^+ -.^ ' .^^^.^l^. nrn',nr r 1n . l ^ h ^ r l 5 2-3onpez. us uuolo. dLLg>qtul pdl ld ld ll LcLdlrd PluvuLoLc - se - ce fotosindu-se ARTERTALA ia.Jcite 20 de p:cbtlri - cATApLAsMEprepard HTpERTENsTUNE pe no t nctrrri .tr l rtr nt ne 7 nentr r scidpreal ensunii irfr-lzia ptanta. aolrca ,ar oerl'u din 5e Y'' Y'' lor vindecarearapida. arterrale. - trdramentL. prepdrdLe taLoa-gagLei dir cJ rNsoMNrE nervos sistemulul ca asupra acfioneaza un sedativ centrat.
"-.-j

r r I

AGITATIE NERVOASA rNSUFrcrENTAMrocARDtcA COLITA, GASTRITA pe rdni[or, potaptica zona se Pentru tratarea 9TlAl?
-r- -+^+: - --^
OICLLdLO

. -

LOLOplOJlllq,-

i ln' f - L 'z i o d 'i n r- : l( n u _ o i c r p i i J u P a


O?J.L

Grbbesc cicatrizarea.
lemeia de azi

trElffiEEEceaaeriand
@iunie,

iutie, august

@ffi$@ffi@

medicinale nciclop plantelor edia

pe de SE na InFonar^ia Lar^o^LrefolosiL aLes po>- pla^la CUM ADMIN]STREAZA e. - se r ie A,e ol;Lo gasLroro-ie. ir:a prop a1d u etice -rNFUzrE ferbeo cdrd( u apa1ise oron o , n o e r n r r n l' e ic' i' " r : r m n : l i r r p r a a ^ t e r p r n m , . r n d i c i n presara in eao lingur cutarhon apoi " !b La 1O-15 minute, uscatSelasa inluzat terapeulic scop
,^^i ^ Fit,.^. ,x c^ cput )F I tL cd4o. Jg LU r)ur I o uuPo Lr

TRATEAZA CEAFECIIUN i , r N D r c E ss Eb e a i t e o r d c dr - c e ad er a r h od u p j ro- c esle masa. Tratamentulceai tarhon foarte cu de lrecare


h ,^ !^^. ^.^., ,t^ .tutfd/c uut I utsud c( u )L :eoctor cl-imr lind diopqti: ^ ^ . l ^-, \ F L , r L, t;o. . .r 1 ^) u ! u t , | 6 0 ) , , u .^ Lc.

.^ "^-^.r^ )tloLr\tq.

.i ,l^ ^^^l to orq)PqtLr

---o

a l e c ! u r i l o rr - e s l r a l e 9 i o e r t u
dlfi. rlt:filp do diocctle

cu uscat - vrN sepun 4 iingur larhon 3 lit-t, ir Lr-ur devr-1'selasb n-acpr.rl [o


r r ^ m o ( . 5 n 5 m i n 5 r r p m c '.n 'I .
rpr nipnr ldinrinr-linrind
o c )c 06 ro

:
I I rl

pr LIPsAPoFTET NAHcnRr DURERI STOMAC DE INTESTINALE GAZE

lrfrn.:l ce

- se indulc t o de ososenlA bea cAte canicuceai tarhon pulina ere'in zi, de m frecare vreme o luna cu
PERSISTENT -1ecLtrtdpdfld o Opl reo .. g^,1,.1. SUGHIT 5e

. ^ ;. ^ ^ li-^, ,, . ^ c^. ..^ 5 t c r u d d : ) c l d L d L ^r u I E ; Ir d I l l r ' - l * "+t

zl, inainte masa de

frunze tarhon. de c3teva - se zi 2 lrecare cuinfuzle cnourcA beau 3 cbniin anot.tgrrr s lurnat cu detarhon, cea fostindutcrtdmiere s-au dup5 r' il | ud LdLUVd p LdLUr uc zud r i d e L i n j e - se zl, in AFEcTruNr ALE GtNcnton mesteci frecare dimtneafa. frunze tarhon. de cAteva remed Vinuide este tarhon unexcelent u $TlAl? pentru reumatice. tratarea durerllor
@fiunidld

ftmrElltlllflltlfr

irrie;: alr iqlia; gr,rst

ffiffi1ffi@

pedia Enciclo plantelor medicinal

Tdt;neasd
Este recomandat tratamentuL cu produse CUM ADMINISTREAZA de intern ca SE - se dintdtdneasa sefaci doar[arecomandarea sE sub - rNFUzrE pune[a infuzatintr-o cani 9i stricta observatiemedicului. a cuap5fiartd linguri!5 r6ddcind o cu de tdtaneasa. iasd Se zece minute. duod ^-.^ -^ -+.^^^-.x CE AFECTIUNI TRATEAZA - se -in pe AsrM BRoNSrc aptica pieptcataplasme infuzie - oecocr 2-3cbni apd, pun[afiert cu cu se inainte culcare. dintataneasi de 2-3linguri radacin5 cu uscatd planti. de - se ULcER sroMAcAr- iauc6te2-3linguri decoct cu 15-20 minute, din Sefierbe de dupdcare tdtdneasdinainte masd. o defiecare Este ptantd cicatrizantS. dd lao parte. consumi se 5e dupdce cANDrDozA - sefacegargard decoctdinplantS. serbcegte, cu precaulie. BUcAr.A cu dar -in psonnzrssefacetratament decoct. cu - nNcrum 200mlderachiu, lasd se [a DURERT REUMATTCe, - catapLasme decoct. lnnrA cu macerat lingura radacini p[ant5. o cu de VARICE VARICOS preparatulfiltreazbse SAUULCER Dupa zite, 15 se 9i - se nANr, urcennlr, nRsuRr unge zona atifie tSlaneasS. punein cu din recipiente mici. iauc6te mai Se picEturi, 2-3oripezi. vAHArAr zece de - se PARALIZII PROVOCATE SURMENAJ DE - AUFIE macind linguri radacina 2-3 cu - se gr FMcruRt coNTUzn puncataplasme decoct. cu uscata. pune topitunpachet unt, Se [a de NEVRALGIE seiaspuma deasuprasepresara de 9i DURERTD|NTI MASELE DE sAU aooioulberea tbtdneasS. lasb de Se FURUNCUTE pulinpefoc,apoisedd lao parte9ise 9rABCESE colrcA ffioot,ttNAtAsAUnrplrrcA filtreazb. - se - cATApLASMEoreoard fotosindu-se
LOI g JE JLI CLUOI O.

T I t I I I I T I I I T

ATENIIEI Femeite alSpteazd copiii nuau mici care sau voiesdfacbtratament Dreoarate t,itaneasd. cu din
nl^^t^ ^^^r^ rEr rLd PUoLtr 4 I^..;^x il LU rUd.

ucuuLLuL

,l^^^^+, ,l ,l^ +x+x^^-^x


ug LoLot

tcdJd.

,rlrrtodeot

ffi|@mmEn

medicinale nciclop plantelor edia

Tei
r ll u . i l ^ ^ ^ - T , * - + ^ - ^ lul I dLc llc Pdl

- se 5 mai foarte buna ates - INFUZIE pure zece^1luLe o [irgL-, nfuzia floridete este drn relaxanl.
nonrrr :melinr:rp: cl:r' nr dp nonlnzitetp c insnmn e

-t^ ., ^-r, dlc dt c>LU

-.^^"^ ol uulg

,,^f^.t. ou ulcLL

-l*-^--; tou ol lL Jl

STREAZA CUMSEADN4]N

TRATEAZA CEAFECTIUN e dou5 cuinfuz din cdni nAcrntA, - sebeau TUSE cnrRA, LA m Are ir zi. ta flo'i lecore ind.rLcc; pr,li-rae-e. proo'iet5li_ MACERATRECESepun ta maceTar r: mrnfo cl omnlionla cu ir^tr [iL'-r apacora[ingu'; rei. ur de Spl;canrynrocrrnA c.rre fillreazi se flor oa; srAnr r.rrRvonse-sefac ce p cioae c; n'uze dir^ zite. lungulunei de-a de tei.Au efect calmant. 9isebea - seprepara - r fieeaTe o maiinlAi infuzle, ct-r - cATApLAsME ce seara, bear-eai te''ndulciL se TNSoMNTE ^lmoaie ,1Core se te ur parsanent. n tr'e Aren'nn-e'iti cedat,ve. pe revigorarea lenutut aplica falapentru a-dc rre or; HrpERTENSruNEARrrRtnlA-se pezicatel0de - " - " ' A - rd' -r-o-6'o-. ;l - ^ t^ ' It lL u r s r e s a ; d e [ a r r o c i e . fa c r l s c uE t de cu nuteoaurAsefacegargar5 infuzie tel. 'ebr - re FEBRA u.dreprop-eL5! i'uge. gr a TEN oBosrr rERN se prtrDd int;ze de Le 5 dtpi llruLuro

irtr-o caro cu cu lor r de Lei[a ir-'uzat 'rdulc ana 'iar-i Se consrni L5 c..r -nipe q d' rni '^pce -oarri in ea zeani de tJm6ie.

r,',..,...,......r.r..,.,
I I I

, t . -d l, u l u q 4' r o ! q r o l 6 t L U r l o+ d i n f l.n 'r n o r p i P r p n a r ; l r r l q p ; A^ l ' L/ " ' plL

I ODOS,

etr (tr T:apqlp

.,p [n nqpqtp ntrn 't | -nTTn a<tr rFTp cp

- au mai oe eAr prcroARE efectcalmant ? ne Se s o l e s rc a z u l r a r i l o ' d e v o z i r a L e . de in de toarni apa bae lnfuzie florl. tinguri doua rrrucrunnsepunlamacerat Dupa 200 cufloriin mtderachiu. doub
>CPLO

pe aplrci fa!5.

-r^-:-r-

lol | , JC

. - r tl L l .S-O , , ', . C- d L c a t e 2 0 - ZO J I

de depicbtur treioripezi.
pertr Lutb-5 ilede- e'opo-7;. bea \e u b I Al? macerat florideteipepostdeapd. drn

t54 155

ftEllllEifillHtfit

@ 63ffi@

plantelor medic inal Enciclopedia

Traista-ciobanuLui
:l :l

: :r :r

:l :l i l

:r

Chiar multi considerb daca o o buruiana oarecare, traista- CUM ADMINISTREAZA SE - se ciobanului ptina virtuliterapeutice. este de - rNFUzrE frerb 500 mt de ap59ise presari deasupra [inguri traistadoua cu AFECTIUNI TRATEAZA CE ciobanului. [ainfuzat minute, Se[asi zece - se vARlATrTENsrunr beain DE fiecare diminea{a o can6 duoJ sestrecoarS. c6te ca'e Se corsumJ dupb cu infuzie pianta. din Regleaza circula!ia s6ngetui. ceserbcegte. HEMoRAGTE pentru sroMAcALA NAzAlAseiauc6tetreilinguri - sAt gzur - suntfoarlebune sAU o: pezicudecoct Lraista-ciobanr-rtui. din iralareahemoro:zilor. pregatesc Se - se txreclte uruNanA administreazd infuzie. turn6ndu-se intr-un lighean infuzie de - pentru probLemelor urxoRauzA atenuarea n cauzate de pranta catoula OttJata apa. -intr-un picaturi, trei - rtrucrunA instalarea menopauzei, c6tezece seiau de borcan 500mlplin de t.^,.+^+,,.i.,,.1.^^l -^l-.; l- ---^.-+ planta. oriOezi, Lirctura de de Lrvr )rtrr tur rLu orLUUr, )c to)o tc il roLgroL - se olsurruonee beau fiecare cAtedoub cuinfuzie 2-3 linguri traista-ciobanuiui. in zi cEni cu Dupi r u. Sd Ld dt i c t cuo saptam6ni inainte venirea de menstruat. u u^ d . : ^Px - trtY _l ..5^ ri l^L-u.d,z,( " ^ ^ _ i l i c h i d u l s l s e ciclului - se xeuonotzt facbdidegezut infuzie. cu trece sticlute. iacite o Lingurila in 5e de - se AFEcTtuNt MUSCULAREmaseazd zonadureroas5 cu 3-4oripezipentru tratamentul anginei n o e t n r : l e : l i n c r r f i e i o nLo i tr o.t.u t o-u E . ro uI LincLurdtraista-ciobanu.ui. de , l U u r {;r ^ > , DIAREE fl uctuatii[or tensiune. at de - se sAu ounenogt preparS comprese infuzie, cu care seaolica s6ni. oe
STIAI?Decnre rreiqlr-einnanr rrr qo cnr rnc ri ecto ri t rn f ralament cfie ipnt npntrr r nrnhlomplo losaro

0eveceTe.

rgrffimr@!mtffir

lemeia de azi

nciclop plantelor medicinale edia

Trei-frali-p;tafi
rlorile ptanLe foarte cr acesrei seamana mu[L par^selurete CUM ADMINISTREAZA SE Ar r e:litil i donr ,r:tirro omnlionl o avnor i nr:nto r be e - tlruztr se'rer o t onj c- apj ir ca' se lasi a ,.fuzat lirgu-i[5 plantS DupE antiinflamatoare. o cu ,^.^ ^ mrnJLe.r.r. ^ . , i - ; 91 leLe^ l ^ , , ^ .seA r reold 5econquTa AFEC-IIUNITRATEAZA CE c6nd rece e inf;zia Locnleseprepdrd nrrurrA lrrnGrcAsefaceo curb infuzie treifrali- - eAr cu de core se
,". !,'H.

:r-!: -..-t..L...r !..--r:loii:qinlimin I cuu :duulclc pdldllLdlcdl

Sohp:r ,

| ^ rr^i

^ . ^ I I t J d Il d o ip ^ i ;l ^ l l d^p d p ^ - , .l . J, D a l e . U e

pe de cite 2 3 c5nicuceai zipentr a alungo u senzatia


.,,f^--,^ -l^-.,;'-^ -^-. ,t, . -^^:--,,.f.i^, r, I S U r U L d r C . i l d r L d ri l u d r d ) u t u d ruLUt. ?rdputr)du5L I I

- se la 2 - DEcocr pun frert t l;ngur lreicu


r..l; ^r.-l ;^ l.^; ^i^; ^ .^x n ^. d L r - p d L d r I L r t r rL d I L U o p d . u u p d m n r ro ror inianf r r qo ir do ru uq '^.^ /cLi no fnr . (o Pq uL Js

ASTMBRONgTC

* planta efecte r 2 ne zi LTdLdTea EczEME runurcur-ozn sAU are depurative i.rrr:Ate "I_linprtr' _ T _oenLru or puLern cortribuird det ce. la orilcarea organismulu . astmului brong c. - se ir ncHee tace c;-j deo lunj. o r'mp cae secons,m; zilnic cdteunlitrudeceai trerfrati patati de
PSORtAZtS

I I

- 5ep-epdr; nf;zie n p artacesetoa'ni LEUcoREE o d inapa care facspatit;-i vagirale flecare doub in zi cu se saptdm6ni. - se ap.ci pe zo.da'ectot;comp cJ DERMAToZE ese
rnfrziodintroi-fr:ti-nit:t

ATENIIEI in foartemari, infuzia Consumatd doze


156 r57 @mai,
do- I ro -fr:r i -nil rti nnrr o _ -.- _

provocdvoTa.

trIEEEEEceaaerian6
iunie,iutie, august

@@@ts

plantelor medic inal Enciclopedia

Troscot
NISTREAZA flavonoizi, vitamina 9i CUN4 ADM C SE Confine taninuri, organici, acizi - se saruri minerate. bun Este datorita oroorietdtitor antidiareicerNFUzrE puneo cand apactocotita cu pesle lingur5 ptant5 cu uscatS. lasb Se o 9iastringente. la infuzat zeceminute. dup6carese -+.^-^-.x -; -^ h^AFECIIUNI CE TRATEAZA - plantaesteunbunhipotensiv - coMpREsEprepard - se HTIERTENSTUNE Anrrnrn-A maiint6i infuzia, in dac5 consuma forma infuzie. doui cani dupi care inmoaie eao batistd. se sub de cAte se - se pea. -cATAILASME opiregteplanta. se
fLI ELUOI O JI JC UCO.

I I

- troscotul proprietali cuprobleme. lasd aclioneze nruttlttsM$rARTRTTA GUIA, are Se sa c6teva minute. depurativediuretice. 9i AFECT|UN| TNFLAMATOARE TRACTULUI ARE RESPIRATOR -aAt oe gEzur pentrupregbtirea lor, $l URINAR se fotosegte infuzie decoct. sau Sunt - sefaceo curd remineralizare bune pentru ANEMTE zonei de afecliunite genitale 5rcoNVALrscenTA de c6teva timpincare beau cbni infuzie feminine. zile, se 2-3 cu detroscotzilnic. - se comprese infuzie troscot gambe, vARrcE pun pe cu de doar dupi cepreparatul rbcit. s-a -in xeNonotz fiecare seard, facbbidegezut infuzie se cu de ptantS. RAN| EcHrMozE Sr preparate AltN-l-lEl[ise Nr administreazd pe persoanelor factratament bazd troscot de care cumedicamente anticoaeutante.

ENTERITA, DIAREE DIZENTERIE $I

+ ^ . - , , i ^ - + ^ . 1 ,, ^ X ^ . . ^ - ^ - ^ l ; - X ^ ^ - ^ ^ LCIL UrtrlLU. UUpO LO C )VOPULO PY LU tO

@lmmmt6@

nciclop plantelor medicinale edia

Turit;-mare
1 lsemai Florite CUM ADIqINISIREAZA spune turicioarE Leugteanu[-muntetui. sau SE - se sate proprietS!i au astringente. cotereLice si colagoge. - tNFUztE toarn6 cana apatrarli o cu
r-,,^.;-i^..t - ^ ^ . ^ + i - , { ^ l - . ; it l0vut t40l tu )uLtcLto uc utto,

c-rprnrrX dr r^i zp^p nin

AFECIIUNI TRAIEAZA CE - sebeau grAFEcTruNr DTAREE GASTRoTNTESTNALE 2-3cdni - eanelnA se prepar5 maiint3i infuzia, procedura in cu ceai turi!5-marefrecare din zi. dupicare pune practica se in - se dp dnr r: nri no zi DURERT nreclruHr DE eAt, REsptMToRl facede doud parsari r inruzie turitS-mare. orinezi cr de - rrlcrum - setoarnio ceagci rachiu de .na'e se dn. crrtr HEpArrcr AFEcTruNr - unvi'' dec.r!it putbe'e t.lri!5- nestp r,iLingrrrite rritS de de si
-.,^ t.^^^--< r--,, |. -;, Ix |-.^^^^^.-.^-.il drtr urc rcdzd rrLdLUr djuLd rd rcSc rcrdrud 5d. >

n o c , lo n l n o r r r f , i c r r f r r r i f i - m : r o . , i c . p '" Sg COnSlm5 ..]^, , x ^i^; I ^^ -i r , uvuo Lor Pc 4


r ! - " . ! - " . ' ' o . " i - ' * . " ' ' i - ' ' " ' ! - Y ' " '

ALE AFEcTruNrBrL:rtratamentulcu infuzie turila mare de producerea gastric a bilei. stimuleaza sucu[ui 9i
I I

e itp

l.--( l- --^^.-+..1^, i - i^r i--^ c^ ;-, to)o to il rouE oL uuuo JoPLor il- | . 'E rou ', cor:ro I fl I \ nirit r. de tineL LfUr r' o 1n c L o l c ll I Lr

, 1 .- , . ^ r ^ ^ - ^ - + ^ : 1 , , - r x i ^ - ^ x ^ ^ - + . , , zr5du 5F rutu:c5LC u tudLdil tdpd pEr rLu

ANEMIE

I I

- se grBrLrARr iauc6te zecepicaturide cALcuLr RENALT [a tinctura turi!5mare o16in p6na eliminarea de din ora, calcu[ilor - se uRncARrE beainfuzie luri!5-mare. de rr.rcoNrrt.leHlA URTNARAbeauzilnic se c6tedoudcini cuinfuzie. AFEcTruNr - sefacegargar5 infuzie planta. BUcALe cu de raresunt ? cr de de $TlABA;te ?ez-t in'uzie tur't6

8ar8ara. fre aAt- punein debaie infuzie se apa de '" rc ^ LUVo ^ r- ^Ld,-q - LcA^ . . -- ; - - Lur - |, e L i n c t u r S . r , ,, | l Prdr PrLo - se ALTFTEpune[atopil unpachet unt de
.; -^ ^.^.-rx n o r c r r r r ! ^ r , ' i 6u I ) r ) s P s J o r o u s o J u P r o u u u u i l r nr o r rr i r r r u ^,, f,^.^:^ +, ";+l --.^ i--

putoere lunla-mdTe. 0ea se rTdrrle ce recipiente so[idifica,toarna se [ichidutin pentru mar mrci. bun5 t masal.

t58 159

{ u ^ ^g^ ^ ^ , u r

P c r r L ru L r o L o r g o

.,......^-

.r^eiir ,ln o g L - ' e n, i r v , r p i n p e n n s r p

EEE@EEcea.aerian6 tfl f'A1lifi Eltf, iunb;iulie, august

@@mm@ffi@

Enciclope

ntelormedicin ,,rl[,

{t *", ,;.5' . ' :,. _,.i 1!;i --h: {w

'lwi:

:j,.

TeLina
nh n:frndizer Drnnrotirilo CUNl ADIViNISIREAZA SE - se sateterapeulice insbmull mai numeroase - DEcocr FRUNZE pune[a freruo sunt DE 9i importante. minddefrunze 7z deap5. in liLru vreme ni^ute. consunS cese dezece Se d;pi (pqnr'nodocnroc:eX:rfi

aF AFFaI txrtparrnzl

f\.^-+^ -i+^ ^ --^x --,,:^ ,x ^^ , I dLc5LU. LdLe U Ld rd 5dU UUUd pC Zr.

T I

- se doud ctcLU MENSTRUAL or ounrntpurERNlcE NEREGULATsucpRoASpArdau iHsoltr radacini mai $t - se beac6t maimult sucde in zi, de storcbtoruI etectric. letina ftecare eventual mari !elini prin amesLecat sucde lorcovi sal osi. cu iars;cr[ obtn;r se beasinptu. diluar - se DTABET colsumd aceasti '5daciroasa satare in sa,r ^ , , ^ , ,!+|io d ^ x - -d J^l r U^ - rA l;u l l a t l e Ua l t e L Up u l ^ x p d 5 , i ^ O r C sub formi de suc.Ajutb [a scbderea rri nivelului zahbr srrr:r de frr rr-ie carr lppr rme. de - se din sAnge. satata cruditali de - SALATA prepari - se d n telini q mnTrnvi qo rnn,!'rantar.i srERrLrrATE bead nileafa cjte ur palar cL sJC. ^^^-, ^x ^, - se rMporENTA consumicat -ai mukElelini p'oaspara. - t - ^ consumd - ^ ^ , , ^ - a r cureSurarrlale. 5 se - seapticisucde Are efect excitant. zdrobiti - coMpREsE letind - se - , ^ \ DrcEsnE GREoAIE prepara decoctdinfrunzecaTe P C L U t t O Or ^ ^L+L+ i LlO.U^ l I O t | . un C O g
-^ h^-;*^.1;-+ ^ 1 ,^ i - - - i JC UsO ilsU O! UUPO i rO)O.

I I

p$nrcA HzrcA nsrrrure snu REUMATTSM - curacu suc de telinaajulata $r GUrA eliminarea excesive lesuturi [adetoxificarea apei din 9i organrsmulu.
grHEPATTCE AFECTTUNT PULMONARE

esteunfoarte cicatrizant se bun dacd $TlAl? letina


.^l;. \., h r^.i^ -^-^.^-x ^^ {^ / r^^"-+i; oPuLo )uu u | | ro ug LUt I rPrtr5d Pc " dt iil/ uLuqt dLil. I

lemeiq de azi

frunzete, r5ddcina ..ii,'.,irxiioitombrie

maioctombrie

Iffim!ffir@rM!

medicinale ciclope plantelor dia

Tintaurd
1
^ -rLd il rur^rLdr^ ' tr)Le : n u [ d i n l r e c e l e m a i b u n e t<t - rd ^ ' pldl CUM5T ADI4NISTREAZA mar detoxifianteorganrsmu[ui, ale alesin cazulunui consum -tNFUztE se rldLeredri calev" ore
nLUd>Ld

mare biuturialcoolice. de CE AFECT TRATEAZA UNI - l-ataner^tul produse baz5 pe cu delintaurb ANEMTE
oluto u'6o r)r rur)o )r -i ^ " c t ^ It l^l^t. - | o u z-c^ E . ) I ^ i cl - ^ z
1 ,ri ^, ^ ,^:--, ,l , \ -i .^,v g,

^ , ^r+ -o ii - , - l ^ , x - " , ^ ;I - , - ^ x . - 1 , , ^ x^ r . ^ Pror L l uuuo uor ru oPo. uuPo Lo,q . ^ t r t , . ^ - , 4 . - ^ t ^ f , , ^ - - x i - - t + ^t ^ , x


>cI t|cdzd5 >c| iltlzcdzdil d[ct]uud

cAn r-r r;nA fiprn nrp D.rni zerc mrnr ,p rte


an^..^^i or' rqJLquo rnnel ouqJ! a r n nP o r r r r . , . r ^ r T ^ ^ . g r oLlu ovo ruru) Pr 1i Lo

ro uuvo u uuoro 6ruo )ou Jo

\ , - 1 ,, ^ \

A^

.l\

'na o DrscHrNEzrE - seia rte denas5caLe lirgl'it,5c.r BTLTARA


+;--- ,'i.l^--+; a ,,-+,^L '^-i.1",^'^,/^ . i^l 1ni^ L i L i l T L L U T O U q V LrO O . \ U r O L r C l U C ) O U U C 4 C L r r ) O P L O Tl O I

[a macerare. se - PULBERE dj p,i1 iln ta electricio - rr - x o r -r - r - - L ou ) L o L o .cq ; c c a t e u n v a r f - i , - - - - xJ ^r t I o rr u t r


Ptor dorrrlit r rnrpn:r:t dotrp

r.-r_____-_tonpez. 2-3 de -vrN - se punla macerat m6ini rras5. caLe linlaurS uscalS intr-unlilru de vin 9i se coNsrlpATrE ia; de tre.o- oe z. dLpa
- O ],U,L'O lt O ^U ;i-i l; -O-r g O -- r^ - ^ r-Oi! s - x -qr l .^ I U J usoarjabilei.
. ; , 1 e L^r , , ul ^ , L d ll ;i ^ l^B ,J r.L J, ,v l ^t. u^ r : t r l-L d L r a . u i l .^ )c -.1 ,^-, ^, ,+;^", 'h ^.^ puLil ro I u t. duduBd 6 r"^.,{ ltLlcdzd. n, ^\ uuPo c^ .ri /.1^ ,\ uuud

cu de BALoNARE, rururrNlA - tratamentul tinctura


. ; ^ - - . - a ' - '^
Ll LOUI O ll lP qult

. .^r .*i^ .^ >df_lldl ldl lr. 5c

-,, -l^ ,X drI ILJld

-!;^-.
O

Ur

'

lol qO

- se cu oBEzrrArE a lnarle de 'nas5cSreo lirgu'irE


. { ,r. r h n , l h a r a c r) ro u r rt ' . . L t u r ,o r u . l o n : n ,r i o . r , r r r c l r r^u u r 'ri n -) x r .u u.rrc / - n l .u 't - l' n c PUlUglc Ptol -:ci -i+^',l fit r t - o L E V O t 'U' ^ ii l ) L J O ft itn O .) U . i | O:L O r r r o o i m < o f a l C 1 ^ La'

ou.

o:zplnr inintp..lin

l i n s r r i i n , l r n i cd p m . e c i

- eAr se loarniin apade bae ir'uze


dp nlanti

;;;;il ;.;;,.;-

-'#.

- se 00 - rNcruRA nace-eaz5l g depla^ti r-. r '.Fi | u ua- oi.i. oou.r,o'uu u ,or) -o \P^ io-I rr o^r ;r ,;| ^u!u^u,o* - o lr ic u a l c o o l . L a u L
c^-l ^^crL-^--x - ^^+-^-^ inrpr^inipnl-p il ct.)qI tLrgo4o> )qLrqLq

se toarn5ir-fi,z;e lirtau'5. de

maimici.
frind ATENJIEI Ptanta contraclii dd uterine, femeitorinsdrcinate. contraindicati

l-60 161

ffiIffiIffiI!ffiI

plantelor medicinal Enciclopedia

Urzici
SE ..r-z,ca ura Renirera.izanra. arras LoricS. este dirLre CUN4 ADI'4LNISTREAZA evigo
eelo m:i .r nnqr rla q :nroa :rp n :nto mod r-in:lo ^,,^ . ^..t., ^;^ ^..1^,.-l^ +^. ,r . .,,^.;^ _ 5 U L - ) C U d U p Ll l l l l d ) l l d u u t u L d t ) d u P r | |

AFECTII]NiTnaT rnzA CE
2 ANEMTE-daup'in rras;lade Locar J n o8'ane de se
,.,:^: ^^-l -r ul zlll5pdtdLe.dpu i^,,^, l^L+;^,-^,^, +;^'. 5udr ilc>tuLd5uLUtuuLll IULLUPUU lo

de sLo ciLorutelect'ic kilog"ame careva lna nre rrz( p'oaspeLe. dea fi colsLnd-.
x-,.,t.,^ r;, s e i r " r c 5 L e t d 5 J L J t L J p u L t n dd p d .

- rtucrum- setaienar.lrl doui ra;ri de ir al,Ac d,e.r As sen,.n unborCan. r irt' cPo )r )tr Po P( Se loarrAn;n.r .a ,.mnLere racht si c; ce exceplre. se are seldsaidrdcer at 10 15 z te.Laf na[, cu RENALE AFEcTruNr - tratamentul suc de urzici r..r n , o n - l t r fdr:r r ei r e ' e h . r i;e m a t io ( u ' i c us tc d e ri rro/74nrnrlr rl..i.,cnrrnpn rprin,pnfp i r r e m ci Soi,:,:nni .tteo l nsrrr1.5 tincturi cu ptdl rLd f + 5dpLd ild il. - nluzia ro.;[ a srideavato' zahS-uli dp .l 4 ori ne _ . 'vTe-ne. - o [uri. zi. . - . - de ' [e DTABET are de r.din <,inop -srRop- se toaci frn mar multe frunze 'rt nTnacnete qtrnr.n -r.r borcan. s Se COLESTEROL pn - se rmnlp r I rim;s r rrrip.e albine de s; de EpurzARE n'ir'arci p,u'e urzci sausebea; 3-4 tr- '' ' L-^;' ^rr -"s ^^ z'.I ste Ln ren ne'alizant ucou ur or
n : h : r o r r q rr r z i l n i r
-^ . + II 5 e l o 5 d . d " - rr^d^L iU l o L U i u l o . I a e x p l f d f e d l.i ^ l, ,^i I

I T

- se oea limn.rlr i cp fitrp:zi nran6l6lgl gt 51 59 RESeTRAToRT Lare o car-i cu ceai vrRozE rNFEcIu . t a i r zi. an. r L ce u.zc:in'eca-e de a lurgul'rlregu[;; Protejeazb :r -o u-il li -, r n l r i oar q u lui nra6 u' - o n p 7 i n p p f l I PL imnnfriv: micrnhilnr reminera[izare. - se - se piruIcu infuzie urzici. - prune frerbekgdeurzici, paseaz5 1 se nARULUt limpezegte de cADEREA -: -^ --^-+^^ \ - ^ ^ ; - . , ^ , , +^ , , l ^ ; - - . ^ AFECTTUNT HEPATTCE ?r )c dl llc)LULd ovul Lu Pulll I ursl. )olq pooula-d. c,rc rcu.atie ST,AI?-eo c,na ircei oe'iter'ca intentionat frunze urzicd foarle stabd urzicau se cu de pentru o stimula. a
ci r ctr rrni nic:t

Iemeia de azi

@&iliw!i]i::]::]:'i:]:::;:i:i:]]:i:i:]]:l]:]:::]::]:::]:]]::]]:iii]]]]i.:]]i]:ili:i].:]:i:]:i:]i::i]i|]:::i.i1i':':i]|i::]:i:|ii.i.:':] @@@i*id!*6pli!g:::i::ii:]l,:i:i::.ll:ll]illi:li:li:lli.ilj::ll:li:llrl:]:r]l::lilill]llll::,:l::li:l]:::ariiritt:ii1i:'::,ii

@@ffiffi@@

nciclop plantelor medicinale edia

UrzicS-rnoarta
Seinrudegte urzica, cu darin cazuLei folosescin se scop at-lM ADl.llN lri.A,z,tr 5a Sl - se terapeutic doarflorite. careau efecteexpectorante,- rNFUzrE pune[ainfuzato lingur6 cu d p n rr r e t i v p i d i rr r p t i . p c plantj lrtr-ocanb apbfrerbinte. cu Se
L^-,

ucdu LruLdLdt | il | | teLdte zl.

,:^,

X ^X^

i^ C^^-.^

I I

llir Al:LtlTlUNl t n,qfffZA 2-3 - rnrcrunAsepunlauscat m6ini cu - se PR0BLEME GENTTALE, TULBURART MENSTRUALE beau flori urzicS-moart5. ceseusuci, Dupb de frecare doui cani infuziein cu zi, se[as5 maceratin mlderachiu, [a 500 - cdteva r'rEruopnuzn picdturi tincturiluate de zilnic calmeazd vreme douisdptam6ni, care de dupa se gise nervoase menopauzei. filtreazi pune recipiente stErile cauzate instalarea de [ichidulin - se mei mie i (o i:r r zoea niniir rtrsor"u.rre iusoltrADE ruenvoasA beaudoui AGITATTE r,--.Jfl pe zl. - se frr. cinicuinfuzie zilnic. uscate. - pULBERE rnacini florr.e r , - : - - , - - ^ i ^ . ' - ^^ + ^ : ^ , - se'ac LEUcoREE spalSturi 2 a locate se beau 3 cEri u u P o t o r q J c r o u r o r r L qu g m a Sd O U a 9i r i : r f r r id o r r r i l d o n r o n : r : l pezicuinfuzie. - urzica-moartd proprietSfi - cATAeTASME - seop5resc pulinflorilede AFEcTruNr REsprRAroRr are gigargarS, urzicS proaspeteseaptica zonele pe emotiente. Administrati formd infuzie sub de 9i -^^+-+^ A^ ,,^.1-^ ctcL tdtE tlE vot tLc. ca[meazd tusea. - pentru - se prepar5 genitate. LocALE se curA gr REUMATTsM comprese frunze - BAr cu afectrunr . l u , rq -u o ) o . ' r ^ ^a.i z d r n h i t o c a . r i n f r r z i o c r q u a n ui L io i J o uJ l ^ facbaicuinfuzie urzicS-moartb. r de Pg 4urro u - se pe vARrcE puncomprese zona proDreme. cu - in caz;[ diareei. plarua TULBURART GASTRoINrESTrNnrr
:re nrnnriptiti :cfrinqontp

L62 163

pentru STIAI? Urzica-moartd-gatbend bund e 9iea varice, reten!ie apb9iafectiuni de urinare.

mM@ffiwd

plantelor medicinal Enciclopedia

I Ub LLJ UI
mare. tensiune

lr'-** l r rtr'\ I

F c - e . r r e \ , .e l e r l l ^ i n o e l i e e n - i o rc d - e r L a ' L e b L ) b t l i n * p . : c , . .d i r ^! p - a r ei r r p D e T S O d n6 . j 6 g l , 5 1 9 1s a r : e 61

r ' t i ' lr , t . t i i ! , l l i r r i f l i r , \ , , 1 t ' !

, ' i : r r r i : i ' i i , i \ r iJ i i f r I i A r ' : \ l.4ARrrL m ,itur[. .iLi?or i: TRtGilCERTDE


ffi t

ciletdeusturoi pun se ur?A caliva . rirli:t [a macerat 200 ml de alcoolDupa in na.i. filr prepd lI or se reazS coLd sdptd 20 strctule. iaucAte de Se 9isepunein
n e i f r L rd p d-n - -,"i n r i n.p z i . .r " r - _ , , F , ; - s e o i r e a z - 4' 'r- r -lie m o - id e u s t - r o rl . "

At.n fl ti..ri.h,er.iil,r"i?! tR{lutATlfl $ANGV!f,lE a F ,{ , 1 , , i l r : . . . :f i , r ,- S e d L C d t e 2 0 d e p i r a - f i d e

de de ori linclura usturoi doua pezi.

ta Se % 9isepun'in ltrudevlnalb. lasa * t o L c , d r' u^ r'o P L o I o o . -'q't r tu a f e c t u a , l e " ' r I

mai se enumerate sus, a c6teo lingurb Qezt. p rg c R U D e l ' r L li p c - l e r s u n e : e h i L r e c pe cateun caleld mrneala, stornacuL got M tr r i r u M A I | S g i G t l [ A e l i ' n i r i " p a d i r L e s rl u r i . c nc de [ ' r t O ] ' , ! N- E e p J n 2 - ' r c a l e i O e L S t J O iz d ' o b l i i r p u l i r -. *uc- sezdrobesc cbler usturot, rc ]t:t:]t:t'r,1, t , o P L U L O IlU J rt J C r -E O ^ .s.P O r. O rl U i r o i rt e d e r L l C a . e . -^ - -_ ^. .^ U ^. . rt d n 5 e r o d d o ( a n a c o a S i d o u " I i -g u r Pl ::AFiAZrIr rhirfsrNA]-i consurld maimuttuslurol zahir9 sedblotulintrunclocot. cat se pisa!selasd de : um,; 3-4c5!ei usturor CTUd. . I d : : r H 'i - , tr \ . , E ( ' r F s e f e a r a l o n d d ' e c l a l ; c u L 1 cu zile borcbnel uieide cAteva intr-un nasl,re.epa P alutpoaLe'tfo per- r o,it caletde usturoi t;iat rrasal impotr eLndLis^1 iva' rlui. liE.;ii:rl 1;rr. llil;MAfi 3l,jAt_A

*
g

iliAfitr $r DITENTTRIE ,4$r!:14irr-" SLASICIUNf;ilEOS[At;i. 5l h r , p r , \ ' r " " r r rr q . n , . ' l - ' . - s e i al-0 d e p i c i t r i d p L i n r t u5 \! d o d n r i n r i n.c z i n,o n . r r r d.i,l . d l d v d s t r l e S d - l g v l r e . f, r r

1 e.se'reacd LoLcoro-tc,olet STln cozde^oigesl pisat. amestecat usturoi cu

SllKfffqdgefEl6i4glt&l$:ii8*e*9!l,::::lr:l,::::rr':,::lr::l:::r..::l::lt:'..tr,l':::ll:::lltll:l::ll:lr:it,rtl:i:t::t,:tt::::ll

gllx rlcieSl:g-**{-liilnl*ir :r filn{-i tl3irl


t {{F r+

ffi+

;#\ fu*&1

\/ffiLmrimrum
a.^ r t r i r Hdr d tr)Lt ! ld n^^.Fr^F:^,^^, il pu Ld, Ldprup .^-,) \,^i-^t^_1!,_,^1, ^+,+trdrFddL r)tcr ptdr Lc ilcurLr rdrc ' f,^ x ^-r*-^-: rn:ntralrl ) u u d L v d ) | d u I o r L - . - q t p_ n - - f p h r -. f . :r

r'l,,t , i"ri.i,]'

.'..'.'

insomniaci.
I i:tltiiti
ri^^+,

", .".: - stoarEo canit u opj Fa' Li .,1 r-fp c.r ,5d5c,ni npce dnr npr de zece valeriana uscatd se infuzeazd 9i
-i^, t^ ililt uLc, !, ^i.a.^.^F;l+,^--i uuvd uo g Jg I tLrgo/o. C^h^\ )u uro

ii

rt

r ii.:.r\],:. rr iitri.'"iiiAl;,{ - o tingurifa cu

1!r-i-if4;!flii-[ i"rt ilnlila,q

-; !^ ^ ptdrLd^ ! X ; ^ ; - + |rLtLro Otr l - ^ ! X - ecd lt|r?Iea.

hi;'i'4 r.iEi.?[i]lJl.'-! i,4t li\:ii,il,

o candin fiecare seari,indulciticu miere un *'/iri - setoarnb sfertde litrude vin


.tA^^-r^.]^,. -^, . , , , , 1 ^ , ; - - x -- ^ d l u p c ) r t s u u u o | | r 6 u"rr; l u v o q , , o rl o J r ) c

*s
# & 15

c.r " '.r:.. sp d lrd rte de cu ( dreo lrnguril,d t tc LurE d pn : n t i


,il{ n;L'i A i;,: $1 i',1{il{-r:i:rlr *PAIn'XI i'1tJ5L'Ul.ltii'l

L a r . t s J n 4 " . 5 p i t " l u - d e L i r c L ; r a d e r oei io e z . l rr


;tit$!{ili',iil

s s
R

-^ r^ o - - ' r ' ^ t o L E t d 'L u u u" ' ' )-o^ L ic n a n . C a n d ' P esle pata qphp.rr -l e r n n,rhjr-t n"i^te CECUICATC, Nn' .'a - se n.rr lr mar.erailntr ur^ , ^ . - i ,g trL.u, r , .u.r r - , - . r ^ , - - , - c l r j d S c . n J . o
tc)o to uu Lor iluuuuour r6u . l ^ 1 / 1 , 1 ^ | 1 'F l- - 1 l utr l- /ilY. I d i dr. >r 6 ro: . c qP ' r ^'onr' lL I p , .-6 I t tL r c , 14 o )i r )o n ,u r o c P r c P o r ro r Ui r . 1.p 1 - l,p n f-p o T -, .

r^ \ p L r a L e a z a L o t c u t i r c t u r i r . c j r e z e r eup, ,c d .t lc^L, -,tr- L.d li l;tt Ir ^p u v SLd .

do troi nri nn zi /i l'l!f''iF'!-l-:',j1!l{J!\,jI ii]{!.,r.4. Afi'f

r-i rndr . Seadmtn eaza re lO de mic sr,


n l ei | r r d p d " -r" i n-r l n-e _ i' "n r . r z '" !. n o " ' . r: - 5 e n d C i T J l u r i t o l e d e r i d a r : i r , :. , s e n u r e l a - a c e T a l i r L r - o
.r^a^, |,.^uuo -^i -; .];'-i-^a+r zt. uil lil tgoLo, .Jnnnr nro Qa - -t^ ,o uuuo

,& a.tAff)tfrF& iii,.,ilict-it-t4}{lli &

.. \.\ i .: " , "\- sep epdd unn'ace loreee dir at j de o est s se din radac.^ valeriara bea i^eotar a-i cuac
ci r a r o n ^ J r r (Jo n n :ut -eLt r r r ; u - r ? r - U P U Uh o co dro ' o :l s a - o a io . o a . ' t nr l ql' U V r U iLo !Pv u r/!P-,u. ^ . - . l ^ , ^L V\d t - ^ - , , + - ^ , ^ , ^ ^ - / r , .r :^ ..^; ^,:^^ -, ruuLU\rtLUprcpdrdLUcLqt ut Pq/1. 5U dLdrtrut

r64 165

lrata-e^t-lc- finctL,-d vateriarb de c"lmeaz5 9TlA.? re drc-r slomacale e;re'egrirgil3.s6 1iop


i:i:lt:iitlti:::i:.t:]i:::.l::titii:i:tr:ti:rr:rt:i:i:t::lt:tlli:lt:]l.rr::t:i]:l];l:tl]]lli:]:.:;:i:lti:tiiiii,::ii tr.ll:.,.r,,tit., ::,,U:,::,i:]l:tt:::ir:l:::t::l:::::li:l::i.:]l:i:tl::l::::ll.:i:i::lli:::ill:lili:llli:l::li:]l'i i lttl:.:rt,:.,:tl ::it,

Iilx:ii-lullcriia plantek:r"r:rcriici

Varz*
D-op,'et5lile gastrororr surtirconLestabile sa[e ce ia cete LSmaduiloare atit demutte. cugre;pot incat sunt fi enumerale.
I I i, i i lri'i i ii,,, I r._.'i

ptir,a\pA - seconsumb oaspbt5. rp pr sub


^.-",..1^.alal i ro uq Jotoio, u mprp r rlpi c,i c:ro a.^,^^rl\r, nrnl ,-.la oJc4ur oLo LU uLqL uc

j rr GAcrprrt tNrrs ArI c.t rNr nNAt - se corsum var F zj bt


G-"+{ ^A^i l-.,;^:^--.^ I ror Lo Pdt ro td vil ruELdl c.

frunzele [ao varz6 .-s{lr* sestorc de cu .li. rlrrrr r-oT. rnixe Ser.nrsu'ri nJnd
nrnrrnil P Ud)POl. "^.;^l^.-l^,^'.'-l-.'i^',^-; il loll lru uc o u^lud > d utrvrl I

r.u uuA/A i{Ai,{ Sebeau hir do;5pahore sucde toxic z cu - se varza. frunzele varza de * cATnprAsFii desfac ' rr\.,J/rt, t:t7rMF, - 5eapl,c; zora q qo:nl,ri np znnclp r r nrnhlemo So nnr pe RANr, tDrMi a'ecLat5 frurze p'oaspete varz5. sp schimba circ folns zdrnh;'^rln inai.e.Di^ s nr de care dir in ca^d in c6nd proaspere cand. schirrbi u altele se c - se -S r AFr,ilT[,r'i' r-ilrpfii!(]r punfrunze zdrobite varz6 . ' 4 tr i rA B r r R re ' a d e f i n p r _ ,az a g i de rav 1 'nrr-un peaDC0men. sepure lighear apa cu clocotrr a. ^ mai frunze varza, cusucut - ^ ^ i ^ ^ ! ; ^ ^ ^ ^ - , t !-^-^ - ,-, ^ -p , a p e r t r Lc a iar ncNrr sestorc multe de -h ^ ^ oblrnut curSla se tenul. Esteun antimicrob foarle o u u, r, . i .) o , ;o^L- L r,u^ t c 4 c o ) u u t o l c t u rLu . L > r| c an | o nror-edr hrrni npnirrr.rcnee. .ri efrcient. TARAZT ES | | n.lr nNrrr- sebea3-zzrle rind cAte pa^ar la "r cu sucdevarzidimineala. - se rNcni4Nrr MTcRFNA apL'cipe fi unte cite o frunz5 Br
d 'u u !' o t tv r zr\ / u . f l u e o i uru o n oc , n i roc . , L I r vu co Jc c--'tl-'i JL il iluo r n i ' - ^ i g t ^ ' ag . uuPo L ut

'n
: lemeia de ui !':l--! i-i"*r

ATEN-flEl Pentru evitaproblemele a intestrnale care de e ftcuta vinovata varza, aceasta sevaconsuma nu in combinalie carne. cu
i -:f r:a r*"4

ffi fri-x;U*;t- *.i*

plantei*r ncicloperlia *rr:rtrieinele

Vtr$il
D^h,,,, i ^,,;l . ^".^ f^l A^ ^f^.\ ^ -4,,^.. ^ -^.^.^-.^.lX TCt L UOCVttOUtLC gtUgCrCL gOUVC )9,)rrCLU Or UO --^;- +;^^ .-^l^, dL il/ Lru d cd prrpdrdrrrur --^--;-^ ^,-l^ -^^-; -t;+-+^ I I O6Oail qrg ug >PqLrou Lo Lq. ^^ A.- , ,]^ ,, \-^ ptr ud4o ur vd)( .]^.. uuor .]^ . utr ro r',1. , t ll'1 ::,i: ,:\i-jiliii\lir \ i.rl r'1

- se cu * r4ArHRAr pun3-4lingurile frunze [a in dev6sc macerat treicbnicu apa,


, . .q - ^ ^ :^ ^^ r ^.^ | - G- -l . ^ .+"^- ^ -."^ v ilg utr UPL urr. Lo | | rot.)E >LrqLIJ o
) )q UgO

. i: ,l'i::i_iji ll\j li.:Al! il;,j. {f.,-, jl .lf !5l'i 'lli \t 5rltrg D' AiJ\.1-:lA!t Se CO.SJ6J O

i L l - 'l aO 6,O r nL g l

. :n+i- :-o do t Ol LILO Lg v!

i rJ rt nr qJ ' t l ' b
J

unei zi[e.
r . ^ . r ! l r . d rr t r - < J r n tL h r r n t c n a n l r r l r I L - L o l r I J r JU o Pct r . u4 LUr r

de canb doua macerat v3sc. sau cu


# a

.l[ TUt*URAt?! .turrrAfi *Lrst4 tulrl,nA$i rii?frule.1fiRl! se beau 2-3 c1nt cu macerat

in fiecare zi.
F . r ' p.t, f \ r r r : N ! R i t R r A L c d l o n e r t t l ( J p e p o , a r e d i r v j s c I c r r d o r c n c i r n' o" :' lY: 'h n o r o n, c' i' i' ,,c n r r o c l a l : h i n n o n c r iY ' l ' ' '

d ; e r i l orre J m d le 1 ia r e l o p o d u s e r fie de sciaticS foosesre ,nruza Se fre concentrat5 frunze, rnaceratul de


-^"-h ^-+ - , -^-.1^ A-;^ L U rr u r o L U U o p o u c u o v .

,s]4[1fr,qlise consuma zilnic trei f,*r{ffsslI i]rft[nfiAlA?


-\^t uo

r : , r : - . p l o , b eo l r n e u - juf ; r z e c r r a - r r irle ' r d o u a a ^c ua p b a r I 0 c i c


I 5 m r n l p S p r n n c , rr m , i n t r n l n T t r s , fT t r r

'riltfiusAftt *!Ti.,1r.iL!.Jt - trercanicu macerat A1-i;" *A&D!AC consumatein fiecare fortifrci zi activitalea cardlaca.
ffi

il LU

^ -r-o^ c - + . - t ^ . L !
I

c L uc

Pto

^ t - ^ + x, rLo

tensiuni arteria[e

l"A STERillTATil F!:finl itJt-$#nAn!Rrr,lALli A$Tr"4 $R*ht$!t- se face o cur5 cu macerat TUI. BLIqAFI i-4*ITM'}I\'ALL U!:'i[*LAlti 14tailS] RlJALr '' Al N , | . Vasc-L e crestc olop. salce. e..nuc. car ( . ^ . 1 ^- - t - \ ^ ' - - , . ^ - r - i -g- ; r e f o a n e t o x i c s i u s e ^
I ro)il L JotLo, )ou PotLil |

* s
.m

166 r67

foloseste tratament. ca

ffiffiffi m

plantelor medicinal Enciclopedia

VentriLicd
Semainumegte ventricea veronici estebuna i .i.ri,il'ri.i:,1.rli :i i iii:A.rlil tli.,j sau 9i - se pentru provocate - rNruzrr opiregtelingurila ptantb maiates combaterea nervozitSlii de o cu
onr rizrroa ncihie.i
i-+. ^ ^.^X r' ' rnX rlarn+i+X C^ l--X lr il tLt-u Lor rd Lu dpd LruLUiltd. Jc ld>o td 'nft z a l z o e o m|, ia n ut Lp ,d r p u . :-ru r ^ r J + r ^ l-L iL l t r O 4 O . | l r t L uu n; ^' t Cr C I I t

I I I 3 I

pe . Ill lfri\l Sebeau do-dc5ni zicuinluz dupa e, i irAl Lrf if.,ll Fr::rlli ^^ ^ ^, in zi. cea E ^ - r + ^ 4 , ^ i - x cupulrna roslIncurcrla, ^ , , r : ^ ' rflere. corFST[Ror - sebeau MARE doua cu nfuzie fiecare cbni - ceaiulde ventri[icE - se TULBURART TNTESnNAL[ stimuLeazi * sucpR0ASpArculeg flori[e ventrilicS, de ^ 1-, i^ . ^ + ^.1 drgestia indepirteazi intestinate pr ur secreliile abundente, -)c ")potdx . )t ^ ^ . udu, ^ . il ^| -| |- -d)il- .id1 ur -r ^ ^ -dt -)du, )c 9r prin vindec6ndacetagi hiperaciditatea. in timp Din storcatoruI electric. sucuI oblinut, - se bea inainte culcare, cani seiaudoui linguri[e fiecare in NERVozTTATE seara, de o zi. - sunt cuinfuzie. - coMpRESE foartebunepentru infuzie ventrilica vindecarea rin,tor vechi se [ac mai TULBUMRT oeuruonrr- tratamentuIcu de 9i :nf;z,a planra. lasa imbundta!e9te intetectualS. folosindu-se activilatea drn Se - se REUMATTsM, ARTrcuLAne beaudo;b cSri cu ^ x ^ ^ + : ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ r ^ ^ ^ ^ ^ r DURERT frecare zi. ceaiin nrRA de . TrNc - sepun2-3tirguri planta HEpATtCT ALESpt|NEl mdrunlita macerat doubcSni AFECT|UNt sAU la in cu - r ^ ^ ^ n , ^ x r ^ , . x^ x ^ - x * 1 ^ i - se 2-3 ECZEMEiauzilnic lingurile suc. cu rdr drluur.uupo uuud )dpLdr I d e s t a t i n t r _ preparatuI ULCER cASTRtC DUCDENAL unlocmai c5tdu!, filtreazi se $r
F l | l l : | | | i l

!-rnAzA RENALA riANr cane sE VINDECA GREU se curata cu ceai zona MAr

c i c e n r r n u ii n| crtriurrlurlr t. e SU ir : r ' 1 - ^ ; ^ \ r ' ro l J L J e uu I J

';

PlLoLul

dp trpi nri no zi

afectatd.

in pentru era $TlAl? ooporventriLica fotositS


,,i^f,^^--^- r. vrnoecdTea- r ^ - i l i r : r i i lla Iere. SIeTtUIdIil

lemeia de ozi riri::i:t::lr:::iti:::i.ttir:*;:l:ll:::lui:t::tt::li'

',,,t,::,r:ll:::rl::::!ii:iiilliill:llt::rtl:i,,:

GUilTTMM

nciclop plantelor medicinale edia

I
I

I F

Zneur
n, ^^ rttpo ., ."^l^ At^ (,, ,^-^ dLtrtc uil | u t/c , - , +,, --^ tut tr )cu r^ --^, utr / ilfui du trtrL -,, oU

I
cuM ADMrNrsrnrnzA sE
- se DE - srRop ZMEURA pun la frert % de litru f,^ .-". , .^x -, - .r "... u t r o P o u u 1 2 v o t Q t u L a t a l candd5 r
-t^-^+|-A A ,t . ^ -:-, ^x ^l+^..^^, .; L t u t u L u L t u u t . 5 c d u d u B d L d L t - v d I I r B Uj I
LU / iltrUrO
i arn

; I
I I

:ntid:rpr nrnnriotiii

q..--t r-,-l;.-tar n-r q :qlrinopnt i J-1,,,,6L -.*\!UoLUlLoLsoSo)L doz nforl-:nl-o

-.i.; (d)l

rRRrrazA cEAFECITUN - serir p-oasp5ri. are coNSTrpATrE ancb zneur5 care [axativ. 9iefect
gtcurA REUMAT|SM - se r o-lsJmd r l..lgp oaspel s"u in e sub forma de suc srAnr reenrLese bea s;c de zme-lr5. TNFLAMATTE - se 'a.l cj-eva [inguri siropde URTNARA c.l in zmeurE fiecarezr - se DTAREE bea iT'rz,edin kurze de zrrerr, cdred e - " ; - ' ' r L ^ ') r U C^ zl f e c L a n t e . r CLOL d)Lr il 6C C VP P

prUO)pdLd

,e n

ir-.

.i

>r >c

.^

--'

I t
I

rc

Ld)d

pr

l, -unLr ) < :. n t o lm li n r o .rl l . \

o : u l l c , L lo

^ f ir n :ol r . c r )' l F L- ^ ' - l , - l d l ) "i -^, ; ut Eut"I

I
I

.^,.^-^i^.1;.lX L^;-,-i'^,,. \r L rr I il >Lt(,t-. rr t-L tr.otcvo

in fiecare zi. - peste ciLe'r-,rze zmeur. de se - rxruzre


-^.^, |. c^ .-LUd rd u Ld rd t u dpd LtuLUULd. )u td5d . \ l ^ , - - i ^ , l ^ . . 1, ^ \ . - . ^ - - t r l ' . - - , : Ldr evd | il, ur e. uupd Ld e \e I u I ed1d. So hp:r r dnr ri eini no zi

I I
i
I
I t

I I

- pell p-ocedurir. -cARGARA u aceasla selolosesle e caldr dinhnze ir'uz LJ - se cnsrnrrA HrpenncroA facetratamenl infuzie cu din dezmeur. frunze zmeur. beau in zi. PROASPETE de Se c6te2-3cdni frecare - FRUCTE
CARDIOPATIE ISCHEMICA

I i
i

:. rr:'i::a:li:ll:rl:a:ir:1.::rl:.::l::1.::ii::.:lr::.:ll:rlr::::l

.]]:]]]]l :]::]::],lllll,ll::.: llt]:]l:tl::ll]l]l:::]].!


I

- se rau AFEcTtuNt TRAcruLUt ALE GASTRoINTESTINnI 2-3 lirsr r.rci' de7rs r d'.rfecae z . ,': . nn - se garga'5 dou5 pe rnnrt..tcrrA de o9rsromnrrrA face zicuinfuzie frunze. din
s I l A l ? en : - e r i ee r ' ,. ld : ^f r u n z e e z - e u S d JA(| l^ 1 ^Act r -od,lcand ortr /A . durerite travatiulu

168 169

@ffim@ffi

ua-;
::il .i.,:

nerele. da- perSzjloded'rdre cuMsEpiFrARA: spald se se


rnii:qnntTivitc:r 'intr.r nhnrr -n laAkad'p r- -^ m p r p r i ( p q p n r r n 5 l d p :un i . ir J - ' ^ - ^ I+ - c F r O r r l r-LI u u q o P o: ' ^g , r Pu U )
Pq

tl.ii-illli.lrli - tlPsA DEPOTASIU _ STERitITATE PRTMARA * SiNUZITA - DEGENERESCENTA . ARTRITA

( qpnl nrnrr

adaugb g demiere t;ne rd'ullalocintu.ecos. 140 Se bo ld


rna-^.-!, ,t^ --6^.-t | ^ I. u L g l l P q O L U T O L O lI q l r . r - 6 o r r o b o r t r-A a t -I l r n t i f n n uu d o d n r r . : - l" rP .io r , t F ) ( ' p to nnil iridolomn (p :mpctorS r,mndp l0-12

' prnrr zite dupJ o e sesLrecoaT; -n t fo. dublu sepun si din - CISTITA pentru _ NEVROZA nou unborcan. mai intr Se adauga 50g demiere c6te frecare desuc. leaga Litru Se borcanul tifongise [a - ATEROSCLEROZA cu lasb Duob 40-60 zile. etul gataDupa c5ldlrS de of este limpezire. HIPERCOLESTEROLEMIE 'n pe go[. diriredla. SIO':ac-l seiau cUM rA: fteca'e sE ooua
linorrrito er r ntet dp mereinl r "- ^^L^'

<,p sp tr;sp r, fr rr1 r in stir-lpse actrrn.:.,i n,ic,l r.n rp.rzi : rorp

.INSOMNIE _ OBOSEALA CRONICA _ MIGRENE

incet, bea inghrtitura inghilitur5. cu ARTERIALA - HIPERTENSIUNE cArDUREAzA: sepodle I-2 [uni: relua d;p5oirlre'upere - ZONAZOSTER deo lun5. qr _ DURERT MUSCULARE ARTTCULARE
CONTRAINDICAI renalS, ins-frc ll:[iliaz5 gut6 gaslrcb. e^Lb roid sioa-aroidian,i L a-5 acidirare gastritd hiperacidd, gastroduodenat, ulcer hipotensiune arterialb

I t

_ ENTERITE - STEATOZA HEPATICA

l.i1i-i t I ll li\,lrr

_ colrTEACUTE CRONTCE $t - COLECISTITE CRONICE _ HEPATITA, CTROZE - BOLI VIROTICE STOMACULUI ALE

- ir.r sltuuLnnre sEcRETIEr BtnARE

PropoLis
propolisul propriu-zis cuusepnepnnA; segasegtein farmacii. SeO rr a mdcerar. ce c rcizile. Lno g 20-30 ce p'opot;s ir 100rt dea,coo[ agiLa p Se sticia cuM tA:l0 a0depic5Luri .uate. peo felie sE ned p;se de parne cumiere, stomaculgot. pe sau pand cArDUREAZA: tadisparilia botii c0NTRArNDrCAlfl: alergie propolis [a
lemcia dc azi

ffi

I, t
.,

*.

.3

,ri

::*.*" .-

(o se.-lnresteci tJrate ap.is mrere cu pirrti: t.rriieLa p.:r'Le s 1:mrere) l ap,r rlr;r se sebe.: illi ap.r,,rpoirnarrarc.i l.'rra[."te, cLr putn r,r in,r r1e ccl ora nte micul drlur. t TuaTe perioll.l 1yt,',, .J

n r l l l N l R AN I ) I C A T L ,

I I I
17A

iil s i r p r ]L J i r c f r LnIl L r r r , ' ; s c - r a p-il.m r l a l,se r ls r ir [-.rril clllLrl,.:1 cl graL Drrr.arcl c-,rnr sciintra,rp,r. ,t r: l i 2 . c r c , r m r n s e s L ] . r r l l e ,rt.fp , r , r 5 , t sn r s l . o : r er l ] c l e . gl'iLt st: lllrsica,:r o pltl ,or1.o tLtm r:rer. 1 r aL l r .

!,trrno [1ll.liR'^rll'.lDri-AT a 5 i i O g u fr ' u x c ( ] s t

i'#

xiffi#$

$s;
4ffi
.if"'' l -

r1 rra Ll.o .r se IrrocL clrr ntap,( t.oLr: :.pt':cI t,:ttt. 1- l.c .,[11lrpl'rlrrl.i ror, 131 r r,ts, pote,r. oingh iur'r t cL "'1, r la ,le rp,r ir,lr rn,il,.rrt,i-o tr z ltr :,er, cjte o I ngLtr cl itirf laf I 1 poiel. cc; rl.", t reias.rpt,rmir.i, r oLr 1-" r ilirr lilt: c I r.r1lr, ir' r a s . [ ) n ; r2 ] , r z p , l n ,lr rt a r mn a r . " , r c L r rlc .g u r a. u i rf . r. r v o n i r l o r a r n l L r r r l r : ' . e r r e t r e l r c 2e. l o r o e r a r r . L l ol

I ONTRANt-)i.',
,lle l,q e L.l ltrLeTl