Sunteți pe pagina 1din 43

PLANUL DE PREVENIRE SI PROTECTIE

NR. CR. LOC DE MUNCA/ POST DE LUCRU 1 RISCURI EVALUATE MASURI TEHNICE MASURI ORGANIZATORICE MASURI IGIENICOSANITARE 5 MASURI DE ALTA NATURA 6 ACT. IN SCOPUL REALIZ. MAS. 7 TERMEN DE REALIZARE 8 PERS. CARE RASP. DE REALIZ. MAS. 9 OBS. 0 2 3 4 10 1. MECANIC Prindere, AGRICOL antrenare de catre paletele ventilatorului sau de catre transmisiile cardanice, transmisii prin curele(in timpul interventiilor) cu care lucreaza. -reparareasi

montareatuturor dispozitivelorde protectie -verificareastarii fizice a elementelor activeale echipamentelor inaintede inceperea lucrului 2. Lovire, Coliziune cu alte mijloace de transport auto in incinta sau pedrumul public. -interzicereaindepartarii dispozitivelor de protectie; -verificarea starii fizice a elementeloractiveale echipamentelor inainte de inceperea lucrului; -interzicerea inceperii sau continuarii lucrului daca se constata lipsa, deteriorarea sau amplasarea incorecta a dispozitivelor de protectie ; -instruirealucratorilorsi verificarea modului in care se respectaregulilede securitate; -instruireperiodicacu probleme de securitate a muncii la lucrarile in care poate aparea riscul mecanic;

-instruirea lucratorilor privind importanta respectarii codului de circulatie rutiera si a restrictiilor legate de zonele de circulatie feroviara -interzicerea, ca si instruirea lucratorilor in acest sens, a stationarii sau deplasarii pe caile de acces auto de pe drumurile publice, pe liniile de tramvai sau in apropierea cailor ferate -instruirea lucratorilor privind modul de deplasare pe drumurile publice care nu sunt prevazute cu trotuare de 1 -dotarea punctelor de lucru cu truse sanitare costurile masurilor

ce se impun sunt prevazute in bugetul de SSM -imediar si permanent -cnducator loc de munca; -fiecare lucrator -dotarea punctelor de lucru cu truse sanitare -includerea in tematicile de instrure a regulilor de circulatie. conducator loc de munca;

-imediar si permanent

3. Autodeclansare a miscarii prizei de putere in regim sincron. acces pietonal etc. - accentuarea in cadrul instruirii de securitate a muncii a aspectelor privind importanta respectarii codului de circulatie rutiera; -respectarea instructiunilor tehnice de exploatare a autovehiculelor. -verificarea mai riguroasa a modului in care se respecta restrictiile de securitate si disciplina tehnologica -dotarea utilalelor cu cauciucuri antiderapante; - marcarea gaurilor de hidranti ; permanent coducatorul auto, conducatorul locului de munca coducatorul auto conducatorul locului de munca 4. 5. Rasturnarea Utilajului la pierderea aderentei sau deplasarea in solcu gauri de hidranti nemarcate. Rostogoliri de piese, materialede forma cilindrica sau a rotilor. permanent -respectarea dimensiunilor cailor de acces si indepartareatuturor

materialelor care obstructioneaza aceste cai; -asigurarea stivelelor impotriva deplasarilor necontrolate prin bazare corecta, ancorare,stivuire conform procedurilor nepericuloase, calare,ancorare etc. -nedepasirea masei maxime admise la stivuirea pe suporti speciali sau ocazionali. -utilizarea de catre -instruire cu accent pe modul corect de manipulare a pieselor, materialelor si a subansamblurilor; -dotarea punctelor de lucru cu truse sanitare costurile masurilor cese impun sunt prevazute in bugetul de SSM respectarea dimensiunilor cailor de acces si indepartarea tuturor materialelor care obstructioneaza aceste cai -imediar si permanent -cnducator loc de munca; -fiecare lucrator 6. Rasturnare de piese neasigurate impotriva deplasarilor necontrolate

-instruire cu accent pe modul corect de manipulare si stivuire a produselor; -nivelarea cailor de transport din depozit; -dotarea punctelor de lucru cu truse sanitare - imediar si permanent conducator loc de munca 7. Cadere libera -verificarea modului in care 2 -dotarea costurile -imediconduca-

de piese, scule (de pe bancuri, din dispozitive, se respecta aceasta regula -instruire lucratori asupra consecintelorneutilizarii echipamentului individual de protectie prescris protectiesi incaltamintei protectie bombeu metalic de a de cu -instruirea lucratorilor privind consecintele nerespectarii restrictiilor de securitate neutilizarea sau utilizarea incompleta a mijloacelor de protectie etc. -verificarea prin control permanent, din partea sefului formatiei, si/sau prin sondaj, din partea sefilor ierarhic superiori cuprivire la respectarea restrictiilor de securitate -instruirea cu privire la necesitatea utilizarii ochelarilor de protectie, a mastilor de protectie, cat si a celorlalte mijloace de protectie; -semnalizareacorespunzatoare a riscurilor la locurile de munca masurilor cese impun sunt prevazute in bugetul de SSM ar si permanent tor loc de munca; -fiecare lucrator 8. Scurgere libera de apa, ulei, carburant in special la lucrul sub mijlocul de punctelor de lucru cu truse sanitare din bene etc.) lucratori a castii

transport -imediar si permanent conducator loc de munca; 9. 10. Jet de ulei (p>100 bar.) la fisurarea -achizitionarea de scule taietoare corespunzatoare din punct de verdre tehnic,insotite de certite de certificat de conformitate ; -utilizarea echipamentelor individuale de protectie la lucrul cu corpuri abrazive ; -verificarea si Proiectare de aschii de la polizor si masina de gaurit sau la lucrul cu dalta, material abraziv la operatiile de prelucrare prin aschiere,la spargerea accidentala a (pietrei abrazive) de la masina de polizat fixa. cese impun sunt prevazute in bugetul de SSM permanent -instruirea lucratorilor privind consecintelenerespectarii restrictiilor de securitate 3 -dotarea punctelor de lucru cu costurile masurilor cese

montarea de catre persoaneautorizate a corpurilor abrazive; -verificarea starii fizice a corpurilor inainte de punerea infunctiunea echipamentelor -verificarea tuturor traseelor cu fluide energetice, si remdotarea cu materiale igienicosanitare costurile masurilor

-imediar si permaconducator loc de munca;

accidentala instalatiei hidraulice edierea acestora; -ingradirea, pe cat posibil a zonelor in care exista posibilitatea de aparitie jeturilor cu fluide energetice; 11. Taiere, intepare la contactul cu suprafete periculoase. -dotarea cu EIP ; neutilizarea sau utilizarea incompleta a mijloacelor de protectie etc. -verificarea prin control permanent, din partea sefului formatiei, si/sau prin sondaj, din partea sefilor ierarhic superioricuprivirela respectarea restrictiilor de securitate -utilizaera echipamentului individul de peotectie din dotare ; truse sanitare impun sunt prevazute in bugetul de SSM nent conducator auto; -dotarea punctelor de lucru cu truse sanitare 12. Recipiente sub presiune (butelia de aer, cilindrii remorcilor). -verificarea recipeentelor sub presiune de catre personal autorizat; -asigurarea semnalizarii de securitate. -instruirea lucratorilor si verificarea modului in care se respecta regulile de securitate ; dotarea cu

materiale igienico sanitare costurile masurilor cese impun sunt prevazute in bugetul de SSM -imediar si permanent conducator loc de munca; -fiecare lucrator -imediar si permanent conducator loc de munca; 13. Vibratii excesiveale utilajelorla deplasarea pe teren denivelat (lipsa suspensie). -pentru vibratiile cu actiune generala, transmise intregului corp, masurile de diminuare a vibratiilor se aplica pe caile de transmisie - supravegherea medicala si inregistrareasimptomelor posibile ale bolii de vibratii; permanent conducator loc de munca; -fiecare lucrator 4

costurile masurilor cese impun sunt prevazute in bugetul de SSM -punerea in costurile starede masurilor conformitacese te a echipaimpun sunt mentelor prevazute care intra in bugetul subinci- de SSM denta legislatieidin domeniul ISCIR; -inventarierea si retra-

a vibratiilor (scaune speciale, platforme vibroizolante, mijloace individuale de protectie etc.). 14. Arsura termica provocatade contactul epidermeicu stropi, scantei, -asigurareaEIP corespunzator; zgura, suprafetecu temperatura ridicata (cordoane de sudura, piese recent sudate etc.), contactul accidental cu suprafete foarte calde(ex.: span, scantei

etc.) Temperatura coborataa pieselorcu care vine in contact la lucrul in aer liber in anotimpul rece. Flacari, flame arsura termica, arc electric. -instruire lucratori asupra consecintelorneutilizarii echipamentului individual de protectie prescris; -dotarea punctelor de lucru cu truse sanitare costurile masurilor cese impun sunt prevazute in bugetul de SSM - imediar si permanent conducator loc de munca 15. -asigurareaEIP corespunzator -instruire lucratori asupra

consecintelorneutilizarii echipamentului individual de protectie prescris -dotarea punctelor de lucru cu truse sanitare 16. -semnalizarea riscurilor de incendiu; -asigurarea tuturor mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor prevazute de legislatia in domeniu -instruirea periodica pe linie de situatii de urgenta. -dotarea punctelor de lucru cu truse sanitare 17. Electrocutare -verificarea vizuala -semnalizarea riscurilor elec5 -dotarea -achizitionareade materiale necesare semnalizarii; -achizitionareade stingatoare -intocmirea tematicilor de instruire -achizitiocosturile masurilor cese impun sunt prevazute in bugetul de SSM costurile masurilor cese impun sunt prevazute in bugetul de SSM - imediar si permanent conducator loc de

munca - imediar si permanent conducator loc de munca costurile -imediconduca-

prinatingere indirectala operatiilede reparatii (de la dispozitivele actionate electric). a integritatii legarii la pamant a carcaslor ; trice; -instruirea lucratorilor privind consecintelle nerespectarii cerintelor de electrosecuritate. punctelor de lucru cu truse sanitare 18. Lucrulcu substante inflamabilecarburanti (motorina), uleiuri, unsori. -semnalizarea riscurilor de incendiu; -asigurarea tuturor mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor prevazute de legislatia in domeniu -instruirea periodica pe linie de situatii de urgenta. -dotarea punctelor de lucru cu truse sanitare nareade materiale necesare semnalizarii -intocmirea tematicilor de instruire -efectuarea verificarilor PRAM -achizitioNarea de materiale necesare semnalizarii; -achizitionareade stingatoare -intocmirea

tematicilor de instruire masurilor cese impun sunt prevazute in bugetul de SSM atsi permanent tor loc de munca costurile masurilor cese impun sunt prevazute in bugetul de SSM - imediatsi permanent conducator loc de munca 19. Temperatura ridicataa aeruluiin anotimpul calduros. -personalul care lucreaza in microclimat cald va beneficia de pauze pentru refacerea capacitatii de termoreglare, ale caror durata si frecventa se stabilesc in functie de intensitatea efortului fizic si de valorile parametrilor de microclimat. -se vor amenaja spatii fixe cu microclimat corespunzator. -se vor amenaja spatii fixe cu microclimat corespunzator -utilizareamijloacelorde protectie pentru lucrul pe timp de iarna -se va apa carbogazo asa salina (1 gNaCl/l), in cantitate de2-4 litri/persoan a/schimb, distribuita la temp. de

016 18 C acordarea alimentatiei speciale pentru cresterea rezistentei organismului -asigurarea deceai caldpe timp rece costurile masurilor cese impun sunt prevazute in bugetul de SSM -imediatsi permanent -cnducator loc de munca; 20. Temperatura scazutaa aeruluiin anotimpul rece. costurile masurilor cese impun sunt prevazute in bugetul de SSM costurile - imediconducator loc de munca 21. Curenti de aer -asigurarea EIP -instruire lucratori asupra 6 -control conduca-

neetansare cabina (U 650). corespunzator consecintelor neutilizarii echipamentului individual de protectie prescris 22. Zgomot constantcu unele depasiri descurta durata a valorii de 87 dB(A). Pulberi pneumoconiog ene (praf) la deplasarea pe drum,la basculare etc. -dotarea cu antifoane; -instruire lucratori asupra consecintelor neutilizarii echipamentului individual de protectie prescris medical periodic potrivit reglementa rilor in vigoare -control medical periodic potrivit reglementa rilor in vigoare -dotarea punctelor de lucru cu truse sanitare 23. 24. Degajarea de gaze,vapori toxici rezultati in urma folosirii -examinarea medicala a muncitorilor potrivit prevederilor legale; -efectuarea de masuratori periodice a noxelor din mediul de munca; -utilizarea EIP pentru combaterea actiunii pulberilor pneumoconiogeneasupra organismului (masti contra prafului, ochelari de protectie etc.);

-controlul periodic efectuat de conducatorii proceselor de munca vizand dotarea si utilizarea de catre angajati a echipamentelor de protectie; -instruirea angajatilor cu privire la riscurile de imbolnavire profesionala din caza pulberilorpneumoconiogene, metode de combatere sau diminuare a acestor riscuri si accentuareaimportantei utilizarii EIP si a celorlalte mijloace de protectie din dotare. -verificarea starii de sanatate a personalului . masurilor cese impun sunt prevazute in bugetul de SSM costurile masurilor cese impun sunt prevazute in bugetul de SSM costurile masurilor cese impun sunt prevazute in bugetul de SSM atsi permanent tor loc de munca - imediatsi permanent conducator loc de munca - imediatsi perman ent conducator loc de munca -costurile masurilor cese impun sunt -periodic in

conformitate conducator loc de munca -medic 7

produselor fitosanitare. 25. Gaze,vapori toxici specifici desfasurarii procesului de sudare etc. -asigurareaunui sistem de ventilare eficient care sa asigure eliminarea noxelordin incaperile de lucru -dotarea angajatilor cu E.I.P. corespunzator; -asigurarea EIP corespunzator(masca); -control medical periodic cu determinarea concentratiilor de agenti toxici; -respectarea graficelor de prelevare a probelor si determinare a concentratiilor de vapori, gaze toxice din atmosfera locului de munca -instruire lucratori asupra consecintelorneutilizarii echipamentului individual de protectie prescris; cu graficul -imediatsi permanent medicina muncii conducator loc de munca; 26. 27. 28. 29. Microorganism e in suspensie in aer, de la produselede natura vegetala cese manipuleaza. Efort dinamic la manevrarea

prevazute in bugetul de SSM; Costurile masurilor cese impun sunt prevazute in bugetul de SSM

volanului (servodirectie ineficienta) si efort static cauzat de lipsa suspensiei. Atentie solicitatala maximum pentru conducerea pe drumul public sau de acces, cuviteza redusa si in regim de stres (zgomot, vibratii etc.). Executarea de manevre periculoase: fara vizibilitate, -verificarea starii de sanatate a personalului . - alternarea pozitiilor de lucru cu cele de repaus; costurile masurilor cese impun sunt prevazute in bugetul de SSM -costurile masurilor cese impun sunt prevazute in bugetul de SSM; - imediatsi permanent conducator loc de munca -periodic in conformitate cu graficul conducator loc de munca -medic medicina

muncii -verificarea starii de sanatate a personalului . -costurile masurilor cese impun sunt prevazute in bugetul de SSM; -periodic in conformitate cu graficul conducator loc de munca -medic medicina muncii -respectareaprevederilor instructiunilor de lucru -deplasarea cu viteza redusa, prevazutaininstructiuni 8 -imediatsi permanent cooducutorul auto

30. cuviteza neadaptata lucrarii, bla deplasarea in panta sau pe curba de nivel, la viraje cu atelaj de cuplu de remorci Folosirea de filtre de lumina neadecvate sau sparte, opacizate etc. proprii specificepentru evitarea oricaror pericole legate de calitatea drumului -dotarea cu EIP conforme cu standardele de securitate - verificarea prin control permanent, din partea sefilor ierarhic superiori cu privire la utilizarea EIP. -costurile masurilor cese impun sunt prevazute in bugetul de SSM - imediar si permanent -conducator loc de munca 31. 32. Reglarea necorespunzatoarea regimuluide lucru, alegerea inadecvataa tipuluide electrod etc. Desfasurarea operatiilorde sudarefara asigurarea conditiilorde prevenirea incendiului sau a exploziei -respectatrea in totalitate a

instructiunilor de utilizare impuse de producator ; permanent conducator loc de munca; -fiecare lucrator -semnalizarea riscurilor de incendiu; -asigurarea tuturor mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilorprevazutede legislatia in domeniu -instruirea periodica pe linie de situatii de urgenta. -dotarea punctelor de lucru cu truse sanitare achizitionarea de materiale ne-ceare semnalizarii; -achizitionareade stingatoare -intocmirea tematicilor de instruire -costurile masurilor cese impun sunt prevazute in bugetul de SSM - imediatsi permanent -conducator loc de munca 33. 34. Pornirea miscarii universalului fara indepartarea cheiide universal Reglarea parametrilor de -instruirea lucratorilor privind consecintelenerespectarii

disciplinei tehnologice si a restrictiilor de securitate; dotarea cu materiale igienicosanitare costurile masurilor cese impun sunt prevazute in bugetul de SSM permanent -fiecare lucrator si conducatorul locului de munca conducator loc de -respectarea regimului de lucru ce se impune in functie de 9 -dotarea punctelor -imediatsi Exemple de lucrari necesare in SSM si SU EVARIS Consulting srl

35. aschierela valoricare depasesc prevederile de aschiere (ex.: avansuri transversale prea mari) Lucrulfara rabatarea ecranelorsi dispozitivelor deprotectie contra aschiilor Parasirea masinilor timpul functionarii natura materialului aschiat; - verificarea de catre conducatorul locului d munca a modului in care se respecta aceasta regula; de lucru cu truse sanitare permanent munca; -fiecare lucrator -asigurareaEIP corespunzator; -instruire lucratori asupra consecintelorneutilizarii echipamentului individual de protectie prescris; -dotarea punctelor de lucru cu truse sanitare costurile masurilor cese impun sunt prevazute in bugetul de SSM - imediatsi permanent conducator loc de munca 36. in 37. Efectuarea de

operatiide remedierea instalatiilor electriceale masinilorunelte 38. Stationari directia degajare pe de a -asigurareaEIP corespunzator; -instruirea lucratorilor privind consecintelenerespectarii restrictiilor de securitate neutilizarea sau utilizarea incompleta a mijloacelor de protectie,efectuareade operatii care nu sunt trecute in fisa postului etc. -verificareaprincontrol permanent, din partea sefului formatiei, si/sau prin sondaj, din partea sefilor ierarhic superiori. -instruirea lucratorilor privind consecintelenerespectarii restrictiilor de securitate neutilizarea sau utilizarea incompleta a mijloacelor de protectie,efectuareade operatii care nu sunt trecute in fisa postului etc. -verificareaprincontrol permanent, din partea sefului formatiei, si/sau prin sondaj, din partea sefilor ierarhic superiori. -instruire lucratori asupra consecintelorneutilizarii echipamentului individual de 10 -imediatsi permanent conducator loc de munca; -imediatsi permanent conducator loc de munca; -dotarea punctelor de lucru cu

costurile masurilor cese - imediatsi permconducator loc de munca Exemple de lucrari necesare in SSM si SU EVARIS Consulting srl

scanteilor spanului sau protectie prescris; truse sanitare 39. Executarea de lucrari la profile lungifara blocareacu ajutorul papusii mobile. 40. Pozitionari incorecte fata deobloanele remorcilorla deschidere. -instruirea lucratorilor privind consecintelenerespectarii disciplinei tehnologice si a restrictiilor de securitate; -instruireperiodicacu probleme de securitate a muncii la lucrarile in care poate aparea riscul mecanic; -respectareainstructiunilor proprii de lucru; -dotarea punctelor de lucru cu truse sanitare impun sunt prevazute in bugetul de SSM costurile masurilor cese impun sunt prevazute in bugetul de SSM costurile masurilor cese impun sunt prevazute in bugetul de SSM costurile masurilor cese impun sunt prevazute in bugetul de SSM costurile masurilor

cese impun sunt prevazute in bugetul de SSM costurile masurilor cese impun sunt prevazute in bugetul de SSM anent -imediatsi permanent conducator loc de munca; -fiecare lucrator -dotarea punctelor de lucru cu truse sanitare - imediatsi perman ent conducator loc de munca 41. Folosireade sculecu defectiuni (chei detalonate, ciocan neimpanat) Fixareaunor piese, subansamble fara respectarea prevederilor tehnologice Executarea de asamblari fara respectarea momentelor prescrisede strangere sau fara utilizarea tuturor elementelor de asamblare Pornirea - achizitionarea de scule care respcta standardele de se-

curitate confirmate prin certificatele de calitate. -instruirea lucratorilor privind consecintelenerespectarii disciplinei tehnologice si a restrictiilor de securitate; dotarea cu materiale igienicosanitare permanent -fiecare lucrator si conducatorul locului de munca -fiecare lucrator si conducatorul locului de munca coducatorul auto conducatorul locului de munca 42. -instruirea lucratorilor privind consecintelenerespectarii disciplinei tehnologice si a restrictiilor de securitate; dotarea cu materiale igienicosanitare permanent 43. -respectareainstructiunilor tehnice de exploatare a autovehiculelor. -verificarea mai riguroasa a modului in care se respecta restrictiile de securitate si disciplina tehnologica. dotarea cu materiale igienicosanitare permanent 44. -instruirea lucratorilor privind 11 dotarea cu costurile

perma-fiecare Exemple de lucrari necesare in SSM si SU EVARIS Consulting srl

45. echipamentelor tehnice (polizor, masinade gaurit)fara inspectarea prealabilaa conditiilorde securitate Adoptarea unor solutii tehnice neautorizate de suspendare consecintelenerespectarii disciplinei tehnologice si a restrictiilordesecuritate, electrosecuritate; materiale igienicosanitare masurilor cese impun sunt prevazute in bugetul de SSM nent lucrator si conducatorul locului de munca -respectareainstructiunilor tehnice de suspendare. -verificarea mai riguroasa a modului in care se respecta restrictiile de securitate si disciplina tehnologica. -respectareainstructiunilor tehnice de exploatare a autovehiculelor. -verificarea mai riguroasa a modului in care se respecta restrictiile de securitate si disciplina tehnologica. -respectareainstructiunilor tehnice de exploatare a autovehiculelor. -verificarea mai riguroasa a modului in care se respecta restrictiile de securitate si disciplina tehnologica. -respectareainstructiunilor tehnice de exploatare a autovehiculelor. -verificarea mai riguroasa a modului in care se respecta restrictiile de securitate si disciplina tehnologica. dotarea cu materiale

igienicosanitare 46. Neutilizarea dispozitivului de protectie la operatiade umflarea pneurilor Fixareacu mijloace improvizate a obloanelor sau neasigurarea acestora. Formarea atelajelor fara folosirea cuplelor,a instalatieide franare, instalatieide semnalizare si a cablurilor de siguranta. Pornirea tractoruluiin panta. dotarea cu materiale igienicosanitare 47. dotarea cu materiale igienicosanitare 48. dotarea cu materiale igienicosanitare costurile masurilor cese impun sunt prevazute in bugetul de SSM costurile masurilor cese impun sunt prevazute in bugetul de SSM costurile masurilor cese impun sunt prevazute

in bugetul de SSM costurile masurilor cese impun sunt prevazute in bugetul de SSM permanent coducatorul auto conducatorul locului de munca coducatorul auto conducatorul locului de munca coducatorul auto conducatorul locului de munca coducatorul auto conducatorul locului de munca permanent permanent permanent 49. -respectareainstructiunilor tehnice de exploatare a autovehiculelor. costurile masurilor cese impun sunt permanent coducatorul auto conducatorul lo12

50. Depasirea sarcinii maxime admisibilesi neasigurarea incarcaturii. 51. Nerespectarea semnificatiei indicatoarelor de pe drumurile publice. Deplasari, stationari in zone periculoase: pe caile de acces ale mijloacelor auto si CF, sub benele remorcilor neasigurate (la reparatiisau interventii), sub sarcina mijloacelor de ridicat Caderela acelasinivel prin alunecare, dezechilibrare, impiedicare. -marcarea cailor de acces si a culoarelor de actiune a mijloacelorde ridicat ; -respectareainstructiunilor tehnice de exploatare a autovehiculelor. -verificarea mai riguroasa a modului in care se respecta restrictiile de securitate si disciplina tehnologica. -instruirea lucratorilor privind importanta respectarii codului de circulatie rutiera ; dotarea cu materiale igienicosanitare -dotarea punctelor de lucru cu truse sanitare -dotarea punctelor de lucru cu truse sanitare

52. -instruire periodica referitor la pericolele care apar in cazul deplasarii sau stationarii in zonele periculoase -folosirea tuturor mijloacele de avertizare din dotare (optice, acustice) -semnalizareacorespunzatoare a riscurilor la locurile de munca prevazute in bugetul de SSM costurile masurilor cese impun sunt prevazute in bugetul de SSM -includerea intematicilede instruire a regulilor de circulatie costurile masurilor cese impun sunt prevazute in bugetul de SSM cului de munca permanent coducatorul auto conducatorul locului de munca conducator loc de munca - imediatsi permanent -imediatsi permanent conducator loc de munca; -fiecare lucrator 53.

-depozitarea corespunzatoare a materiale si lasarea spaiului corespunzator pe caile de acces ; -pastrarea libera si curate a cailor de acces -dotarea punctelor de lucru cu truse sanitare 54. Cadere de la inaltime de pe utilaj sau remorci -instruirea personalului si supravegherea directa, de catre seful de formatie -dotarea punctelor de lucru cu truse sanitare costurile masurilor cese impun sunt prevazute in bugetul de SSM costurile masurilor cese impun sunt prevazute in bugetul -imediatsi permanent conducator loc de munca; -fiecare lucrator -imediatsi permanent conducator loc de munca; -fiecare lucrator 13

de SSM 55. Omiterea asigurarii tractorului si a remorcilor impotriva deplasarilor necontrolate la stationare si/saula interventie. Omiterea asigurarii benelor, remorcilor interventiile instalatia hidraulica. -instruirea lucratorilor. -verificarea mai riguroasa a modului in care se respecta restrictiile de securitate si disciplina tehnologica. -efectuarea controalelorperiodice si inopinante asupra respectarii de catre lucratori a masurilor de securitate -efectuarea controalelorperiodice si inopinante asupra respectarii de catre lucratori a masurilor de securitate -efectuarea controalelorperiodice si inopinante asupra respectarii de catre lucratori a masurilor de securitate costurile masurilor cese impun sunt prevazute

in bugetul de SSM periodic conducator loc de munca 56. la la -instruirea lucratorilor. -verificarea mai riguroasa a modului in care se respecta restrictiile de securitate si disciplina tehnologica. periodic conducator loc de munca 57. Omiterea unor operatiicare sa-iasigure propria securitate -instruirea lucratorilor. -verificarea mai riguroasa a modului in care se respecta restrictiile de securitate si disciplina tehnologica. periodic conducator loc de munca 58. Neutilizarea mijloacelor de protectiedin dotare. -dotarea lucratorilor cu EIP corespunzator activitatii ce urmeaza a fi desfasurata -instruirea lucratorilor privind consecintelenerespectarii restrictiilor de securitate neutilizarea sau utilizarea incompleta a mijloacelor de protectie etc.-verificareaprincontrol permanent, din partea sefului formatiei, si/sau prin sondaj, din partea sefilor ierarhic 14 permanent conducator loc de

munca; -fiecare lucrator

superiori; 15