Sunteți pe pagina 1din 1

http://legeaz.

net/legea-500-2002-finantelor-publice/

venituri publice

http://www.referatele.com/referate/noi/finante/sistemul-veniturilor23818231623.php

Sistemul veniturilor publice


Veniturile statului sunt formate din totalitatea resurselor banesti instituite prin legi, care contribuie la constituirea fondurilor banesti ale acestuia,alcatuind un tot unitar denumit sistemul veniturilor publice. Elementele comune veniturilor publice: - denumirea venitului bugetului - debitorul sau subiectul impunerii: persoana fizica sau juridica care datoreaza,potrivit legii, o taxa,un impozit sau e obligata la efectuarea unei anumite prelevari la bugetul statului - obiectul sau materia impozabila: reprezinta veniturile sau bunurile impozate ori taxele - unitatea de evaluare: element care exprima cuantumul unitar al veniturilor bugetare in raport cu baza sa de calcul - unitatea de impunere: unitate in care se exprima obiectul sau materia impozabila - asieta: modalitatea de asezare a obiectului sau marfii bugetar - perceperea veniturilor bugetare: repr realizarea efectiva a acestuia - termenul de plata: data la acre sau pana la care un anumit venit trebuie varsat la bugetul statului - raspunederea debitorilor: aplicarea formelor raspunderii juridice din sfera veniturilor bugetului - calificarea veniturilor bugetului: stabilirea caracterului local sau central al venitului si atribuirea prin lege spre partile bugetului de stat. Veniturile bugetare ale statului, in functie de regularitatea cu care se realizeaza , se impart in venituri ordinare (curente) - impozite,taxe - si venituri extraordinare. Clasificarea veniturilor publice: a) Dupa regularitatea perceptiei: - venituri curente - venituri extraordinare b) Dupa continutul economic al veniturilor: - venituri fiscale ale statului - bonuri de tezaur pe termen scurt - imprumuturi reprezentate de obligatiuni de stat cu termen de peste 1 an - emisiune monetara fara acoperire c) Dupa provenienta: - resurse interne - resurse externe d) Dupa natura veniturilor: - venituri curente - venituri din capital e) Dupa locul in care se constituie ca venit: - resurse care se constituie la bgetul administratiei centrale de stat - resurse care se constituie la bugetele locale.