Sunteți pe pagina 1din 16

1

DIRECIAGENERALAFINANELORPUBLICEAJUDEULUISUCEAVA NORMEANUALEDEVENITPENTRUANUL2012
Nr.crt. Denumirea activitilor independente pentru care Codul si denumirea activitilor din Clasificarea activitilor din economia naional CAEN Normadevenit venitul net se poate determina pe baza normelor Rev.2 RON anualedevenit 1. 2. Boiangerie 1330:Finisareamaterialelortextile 8.400

Comer cu amnuntul n magazine nespecializate, cu 4711:Comercuamnuntulnmagazinenespecializate,cuvnzarepredominantdeproduse 8.400 vnzarepredominantdeprodusealimentare,buturii alimentare,buturiitutun tutun 9.250 Comercuplantemedicinale,seminedelegume,fructe 4622:Comercuridicataalflorilorialplantelor iflori 4776: Comer cu amnuntul al florilor, plantelor i seminelor; comer cu amnuntul al animalelordecompanieiahraneipentruacestea,nmagazinespecializate 4789:Comercuamnuntulprinstanduri,chiocuriipieealaltorproduse Comercuproduseagricoleialimentare 4721:Comercuamnuntulalfructelorilegumelorproaspete,nmagazinespecializate 9.250 4724: Comer cu amnuntul al pinii, produselor de patiserie i produselor zaharoase, n magazinespecializate 4729:Comercuamnuntulalaltorprodusealimentare,nmagazinespecializate 4781: Comer cu amnuntul al produselor alimentare, buturilor i produselor din tutun efectuatprinstanduri,chiocuriipiee 4789:Comercuamnuntulprinstanduri,chiocuriipieealaltorproduse 4649:Comercuridicataalaltorbunurideuzgospodresc 10.000 4751:Comercuamnuntulaltextilelor,nmagazinespecializate 4752: Comer cu amnuntul al articolelor de fierrie, al articolelor din sticl i a celor pentru vopsit,nmagazinespecializate 4753:Comercuamnuntulalcovoarelor,carpetelor,tapeteloriaaltoracoperitoaredepodea, nmagazinespecializate

3.

4.

5.

Comercuobiectedeuzcasniciuneltegospodreti

4754:Comercuamnuntulalarticoleloriaparatelorelectrocasnice,nmagazinespecializate 4759: Comer cu amnuntul al mobilei, al articolelor de iluminat i al articolelor de uz casnic n.c.a.,nmagazinespecializate 4789:Comercuamnuntulprinstanduri,chiocuriipieealaltorproduse 6. Comercumbrcminteinclmintenouiuzat 4642:Comercuridicataalmbrcminteiinclmintei 10.000 4771:Comercuamnuntulalmbrcmintei,nmagazinespecializate 4772:Comercuamnuntulalnclminteiiarticolelordinpiele,nmagazinespecializate 4779:Comercuamnuntulalbunurilordeocazievnduteprinmagazine 4782:Comercuamnuntulaltextilelor,mbrcminteiinclminteiefectuatprinstanduri, chiocuriipiee 4752: Comer cu amnuntul al articolelor de fierrie, al articolelor din sticl i a celor pentru 9.250 vopsit,nmagazinespecializate 4789:Comercuamnuntulprinstanduri,chiocuriipieealaltorproduse 4763: Comer cu amnuntul al discurilor i benzilor magnetice cu sau fr nregistrri 8.400 audio/videonmagazinespecializate 4789:Comercuamnuntulprinstanduri,chiocuriipieealaltorproduse 8.400

7.

Comercuambalajedinsticl

8.

ComercucaseteaudiovideoCDiDVD

9. 10.

Comercuamnuntulalechipamenteloraudio/video,n 4743:Comercuamnuntulalechipamenteloraudio/videonmagazinespecializate magazinespecializate Comercuanimaleipsrivii

4611:Intermedierincomerulcumateriiprimeagricole,animalevii,materiiprimetextileicu 8.400 semifabricate 4623:Comercuridicataalanimalelorvii 4789:Comercuamnuntulprinstanduri,chiocuriipieealaltorproduse 4624:Comercuridicataalblnurilor,pieilorbruteialpieilorprelucrate 4789:Comercuamnuntulprinstanduri,chiocuriipieealaltorproduse 9.250

11. 12. 13.

Comerculn,pieicrude Comercializaredestuf

4776: Comer cu amnuntul al florilor, plantelor i seminelor; comer cu amnuntul al 9.250 animalelordecompanieiahraneipentruacestea,nmagazinespecializate

Comercializarea cinilor i pisicilor de ras, psrilor 4776 : Comer cu amnuntul al florilor, plantelor i seminelor; comer cu amnuntul al 10.000 ornamentale, broatelor estoase, a animalelor pentru animalelordecompanieiahraneipentruacestea,nmagazinespecializate blan i a altor animale de companie, inclusiv hrana 4789:Comercuamnuntulprinstanduri,chiocuriipieealaltorproduse

specificacestora 14. 10.500 Comercializare de flori naturale/artificiale i 2229:Fabricareaaltorprodusedinmaterialplastic confecionare i/sau comercializare de aranjamente 3299:Fabricareaaltorprodusemanufacturieren.c.a. floraledinflorinaturale/artificiale 4776:Comercuamnuntulalflorilor,planteloriseminelor;comercuamnuntulalanimalelor decompanieialhraneipentruacestea,nmagazinespecializate 4789:Comercuamnuntulprinstanduri,chiocuriipieealaltorproduse Comercializarepieseiaccesoriipentruautovehicule Confecionarei/saucomercializaredenclminte 4531:Comercuridicatadepieseiaccesoriipentruautovehicule 4532:Comercuamnuntuldepieseiaccesoriipentruautovehicule 12.500

15. 16.

10.000 1520:Fabricareanclmintei 4772:Comercuamnuntulalnclminteiiarticolelordinpiele,nmagazinespecializate 4782:Comercuamnuntulaltextilelor,mbrcminteiinclminteiefectuatprinstanduri, chiocuriipiee

17.

Confecionare,comercializarei/saurepararedeobiecte 1392:Fabricareadearticoleconfecionatedintextile(cuexcepiambrcminteiilenjerieide 9.250 din lemn, fire textile, materiale textile, deeuri textile, corp) piele,plastic,ceramic,aluminiu,cupru,srm,cauciuc, 1394:Fabricareadeodgoane,frnghii,sforiiplase sticl,fibrdesticl,hrtie,papur,nuiele,trestie,paie, 1395: Fabricarea de textile neesute i articole din acestea, cu excepia confeciilor de iasc,foideporumb,cear,os,sfoar,plut,stuf mbrcminte 1399: Fabricarea altor articole textile n.c.a. 1411: Fabricarea articolelor de mbrcmintedinpiele 1431:Fabricareaprintricotaresaucroetareaciorapiloriarticolelordegalanterie 1439:Fabricareaprintricotaresaucroetareaaltorarticoledembrcminte 1621:Fabricareadefurnireiapanourilordinlemn 1629: Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plut, paie i din alte materialevegetalempletite 1729:Fabricareaaltorarticoledinhrtieicarton 2219:Fabricareaaltorprodusedincauciuc 2223:Fabricareaarticolelordinmaterialplasticpentruconstrucii 2229:Fabricareaaltorprodusedinmaterialplastic 2313:Fabricareaarticolelordinsticl 2319:Fabricareadesticlrietehnic 2342:Fabricareadeobiectesanitaredinceramic

2511:Fabricareadeconstruciimetaliceipricomponentealestructurilormetalice 2512:Fabricareadeuiiferestredinmetal 2593:Fabricareaarticolelordinfiremetalice;fabricareadelanuriiarcuri 2599:Fabricareaaltorarticoledinmetaln.c.a. 4751:Comercuamnuntulaltextilelor,nmagazinespecializate 4778:Comercuamnuntulalaltorbunurinoi,nmagazinespecializate 4789:Comercuamnuntulprinstanduri,chiocuriipieealaltorproduse 9523:Reparareanclminteiiaarticolelordinpiele 9524:Reparareamobileiiafurniturilorcasnice 9529:Reparareaarticolelordeuzpersonaligospodrescn.c.a. 18. Confecionare i/sau reparaii de obiecte de uz casnic, 1722:Fabricareaproduselordeuzgospodrescisanitar,dinhrtiesaucarton gospodresciornamental 2341:Fabricareaarticolelorceramicepentruuzgospodresciornamental 9521:Reparareaaparatelorelectronicedeuzcasnic 9522:Reparareadispozitivelordeuzgospodresciaechipamentelorpentrucasigradin 9529:Reparareaarticolelordeuzpersonaligospodrescn.c.a. Confecionare i/sau comercializare de garnituri pentru 2219:Fabricareaaltorprodusedincauciuc etanare 4778:Comercuamnuntulalaltorbunurinoi,nmagazinespecializate Confecionare i/sau comercializare de obiecte metalice 2511:Fabricareadeconstruciimetaliceipricomponentealestructurilormetalice idemecanicfin 2512:Fabricareadeuiiferestredinmetal 2571:Fabricareaproduselordetiat 2572:Fabricareaarticolelordeferonerie 2573:Fabricareauneltelor 2594:Fabricareadeuruburi,buloaneialtearticolefiletate:fabricareadenituriiaibe 2599:Fabricareaaltorarticoledinmetaln.c.a. 4778:Comercuamnuntulalaltorbunurinoi,nmagazinespecializate 4789:Comercuamnuntulprinstanduri,chiocuriipieealaltorproduse 10.000

19. 20.

10.000 10.000

21.

Confecionare i/sau comercializare de obiecte din 2332:Fabricareacrmizilor,iglelorialtorprodusepentruconstruciidinargilars 16.000 beton, ciment, marmur, piatr, ipsos, argil, crmizi, 2361:Fabricareaproduselordinbetonpentruconstrucii igle,vltuciidinaltematerialei/sauprodusepentru 2362:Fabricareaproduselordinipsospentruconstrucii 2369:Fabricareaaltorarticoledinbeton,cimentiipsos construcii 2370:Tierea,fasonareaifinisareapietrei 4673: Comer cu ridicata al materialului lemnos i al materialelor de construcii i

echipamentelorsanitare 4778:Comercuamnuntulalaltorbunurinoi,nmagazinespecializate 4789:Comercuamnuntulprinstanduri,chiocuriipieealaltorproduse 22. Confecionare i/sau comercializare de hamuri i 1512:Fabricareaarticolelordevoiajimarochinrieiaarticolelordeharnaament harnaamente 4778:Comercuamnuntulalaltorbunurinoi,nmagazinespecializate 4789:Comercuamnuntulprinstanduri,chiocuriipieealaltorproduse Confecionare i/sau reparare de obiecte din blan i 1420:Fabricarea articolelordinblan cojocrie 9529:Reparareaarticolelordeuzpersonaligospodrescn.c.a. Confecionare i/sau reparare de bijuterii din metale i 3212:Fabricareabijuteriiloriarticolelorsimilaredinmetaleipietrepreioase pietrepreioase 9525:Reparareaceasuriloriabijuteriilor Confecionare i/sau comercializare de gablonuri, 3213:Fabricareaimitaiilordebijuteriiiarticolesimilare mrioareifelicitri 4789:Comercuamnuntulprinstanduri,chiocuriipieealaltorproduse 9.250

23. 24. 25. 26.

9.250 10.000 9.250

Confecionare i/sau comercializare de plrii, epci 1392: Fabricarea de articole confecionate din textile (cu excepia mbrcmintei i lenjeriei de 9.250 i/sauarticoledeceaprzrie corp) 1399:Fabricareaaltorarticoletextilen.c.a. 1419:Fabricareaaltorarticoledembrcminteiaccesoriin.c.a. 4778:Comercuamnuntulalaltorbunurinoi,nmagazinespecializate 4789:Comercuamnuntulprinstanduri,chiocuriipieealaltorproduse Confecionare i/sau comercializare de rame, ncadrri 1629: Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plut, paie i din alte 9.250 tablouriioglinzi materialevegetalempletite 4778:Comercuamnuntulalaltorbunurinoi,nmagazinespecializate 4789:Comercuamnuntulprinstanduri,chiocuriipieealaltorproduse Confecionare i/sau reparaii de marochinrieidevoiajdeoricefel articole de 1512 :Fabricareaarticolelordevoiajimarochinrieiaarticolelordeharnaament 9523:Reparareanclminteiiaarticolelordinpiele 8.400 10.000 9.250

27.

28. 29. 30.

Confecionare, acordri i/ sau reparaii de instrumente 3220:Fabricareainstrumentelormuzicale muzicale 9529:Reparareaarticolelordeuzpersonaligospodrescn.c.a Confecionarei/saucomercializaredemturiiperii 3291:Fabricareamturiloriperiilor 4778:Comercuamnuntulalaltorbunurinoi,nmagazinespecializate 4789:Comercuamnuntulprinstanduri,chiocuriipieealaltorproduse

31.

Confecionarei/saucomercializaredeuneltedepescuit 3230:Fabricareaarticolelorpentrusport 3299:Fabricareaaltorprodusemanufacturieren.c.a. 4778:Comercuamnuntulalaltorbunurinoi,nmagazinespecializate 4789:Comercuamnuntulprinstanduri,chiocuriipieealaltorproduse Confecionarei/saureparaiiambarcaiuni 3011:Construciadenaveistructuriplutitoare 3012:Construciadeambarcaiunisportiveideagrement 3315:Reparareaintreinereanaveloribrcilor

9.250

32.

8.400

33.

Copiereacte

1812:Alteactivitidetipriren.c.a. 10.000 8219: Activiti de fotocopiere, de pregtire a documentelor i alte activiti specializate de secretariat

34.

10.000 Creterea i/sau comercializarea cu peti exotici i 0321:Acvaculturmaritim accesoriideacvaristic,inclusivhranaspecific 0322:Acvaculturnapedulci 4776: Comer cu amnuntul al florilor, plantelor i seminelor; comer cu amnuntul al animalelordecompanieiahraneipentruacestea,nmagazinespecializate 4789:Comercuamnuntulprinstanduri,chiocuriipieealaltorproduse Croitorie,Corsetrie 1412:Fabricareadearticoledembrcmintepentrulucru 1413:Fabricareaaltorarticoledembrcminte(exclusivlenjeriadecorp) 1414:Fabricareadearticoledelenjeriedecorp 1419:Fabricareaaltorarticoledembrcminteiaccesoriin.c.a. 9529:Reparareaarticolelordeuzpersonaligospodrescn.c.a 9.250

35.

36.

Dactilografiereistenografiere

8211:Activiticombinatedesecretariat. 8.400 8219: Activiti de fotocopiere, de pregtire a documentelor i alte activiti specializate de secretariat 8299:Alteactivitideserviciisuportpentruntreprinderin.c.a. 1310:Pregtireafibrelorifilareafibrelortextile 9609:Alteactivitideserviciin.c.a. autovehicule 8.400

37. 38.

Drciti/sautoarcere Demontare (dezasamblare) de comercializaredepieseautouzate

i 3831: Demontarea (dezasamblarea) mainilor i a echipamentelor scoase din uz pentru 15.000 recuperareamaterialelor 4677:Comercuridicataaldeeuriloriresturilor

39. 40.

Dogrie Dresuradeanimale

1624:Fabricareaambalajelordinlemn 9529:Reparareaarticolelordeuzpersonaligospodrescn.c.a. 0162:Activitiauxiliarepentrucretereaanimalelor 9329:Alteactivitirecreativeidistractiven.c.a 9609:Alteactivitideserviciin.c.a.

9.250 8.400

41. 42.

Dulgherie, tmplrie i comercializare de brne, grinzi, 1623:Fabricareaaltorelementededulgherieitmplrie,pentruconstrucii suporipentruconstrucii 4332:Lucrridetmplrieidulgherie

11.000

Extracia i comercializarea pietrei, pietriului, nisipului, 0811: Extracia pietrei ornamentale i a pietrei pentru construcii, extracia pietrei calcaroase, 15.000 argilei gipsului,creteiiaardeziei 0812:Extraciapietriuluiinisipului;extraciaargileiicaolinului

43. 44.

Fabricareaproduselorlactateiabrnzeturilor Fntnrie

1051:Fabricareaproduselorlactateiabrnzeturilor 3600:Captarea,tratareaidistribuiaapei 4221:Lucrrideconstruciiaproiectelorutilitarepentrufluide 4313:Lucrrideforajisondajpentruconstrucii 4399:Altelucrrispecialedeconstruciin.c.a. 0162:Activitiauxiliarepentrucretereaanimalelor 2572:Fabricareaarticolelordeferonerie 2573:Fabricareauneltelor 2599:Fabricareaaltorarticoledinmetaln.c.a 3311:Reparareaarticolelorfabricatedinmetal

10.000 10.000

45.

Fierriepotcovrie

10.000

46.

Fotografiere,fotocopiereifotoceramic

7420:Activitifotografice 8.400 8219: Activiti de fotocopiere, de pregtire a documentelor i alte activiti specializate de secretariat 10.000

47.

Instalare, montare, reparare, nchiriere de aparate de 3320:Instalareamainiloriechipamentelorindustriale msuricontrol 9522:Reparareadispozitivelordeuzgospodresciaechipamentelorpentrucasigrdin

48.

9609:Alteactivitideserviciin.c.a. 12.000

nchirieri de biciclete, motoscutere, mijloace de 7721:Activitidenchiriereileasingcubunurirecreaionaleiechipamentsportiv transportautoipeap,parapante,skijeturiimaterial 7729:Activitidenchiriereileasingcualtebunuripersonaleigospodretin.c.a. sportiv nchiriere de cort i/sau vesel, de rochii de gal, de 7721:Activitidenchiriereileasingcubunurirecreaionaleiechipamentsportiv mireasipentrudiferiteocazii 7729:Activitidenchiriereileasingcualtebunuripersonaleigospodretin.c.a. nchirieridecaseteaudiovideoCDsiDVD nchirieredecamerenscopturistic 7722:nchirierea decasetevideoidiscuri(CDuri,DVDuri) 5510:Hoteluriialtefacilitidecazaresimilare 5520:Facilitidecazarepentruvacaneiperioadedescurtdurat 5590:Alteserviciidecazare

49. 50. 51.

9.000 8.400 15.000

52.

ntreinereirepararei/saurecondiionareautovehicule 3312:Reparareamainilor iutilajeagricole,inclusivpieseauto 3317:Reparareaintreinereaaltorechipamentedetransportn.c.a. 4520:ntreinereaireparareaautovehiculelor Intermedierinturism Lctuerie 7911:Activitialeageniilorturistice 7990:Alteserviciiderezervareiasistenturistic 2562:Operaiunidemecanicgeneral 2573:Fabricareauneltelor 2599:Fabricareaaltorarticoledinmetaln.c.a. 8020:Activitideserviciiprivindsistemeledesecurizare 1814:Legtorieiserviciiconexe 4312:Lucrridepregtireaterenului 4313:Lucrrideforajisondajpentruconstrucii

15.000

53. 54.

15.000 8.400

55. 56. 57.

Legaredecri Lucrrideescavare

8.400 12.000 10.000

Organizaredecursurisportive,deactivitidentreinere 9313:Activitialecentrelordefitness infrumusearefizic 9319:Alteactivitisportive 9329:Alteactivitirecreativeidistractiven.c.a. 9604:Activitidentreinerecorporal

58.

Organizare de activiti distractive n discoteci, distracii 9321:Blciuriiparcuridedistracii populareizodiaccupapagal 9329:Alteactivitirecreativeidistractiven.c.a.

10.000

59.

Producerea i/sau comercializarea produselor de 1071:Fabricareapinii;fabricareaprjituriloriaproduselorproaspetedepatiserie 8.400 panificaie,patiserie,gogoerie,covrigrie,cofetrie 1072: Fabricarea biscuiilor i picoturilor; fabricarea prjiturilor i produselor conservate de patiserie 4724: Comer cu amnuntul al pinii, produselor de patiserie i a produselor zaharoase, n magazinespecializate 4729:Comercuamnuntulalaltorprodusealimentare,nmagazinespecializate 4781:Comercuamnuntulalproduseloralimentare,buturiloriproduselordintutunefectuat prinstanduri,chiocuriipiee Prelucrarepiei,preparareaivopsireablnurilor Preparareacrbuneluidinlemn 1511:Tbcireaifinisareapieilor;preparareaivopsireablnurilor 10.000

60. 61.

1629: Fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din plut, paie, i din alte 8.400 materialevegetalempletite 1910:Fabricareaproduselordecocserie 2014:Fabricareaaltorprodusechimiceorganice,debaz 2352:Fabricareavaruluiiipsosului 4789:Comercuamnuntulprinstanduri,chiocuriipieealaltorproduse 2521:Produciaderadiatoareicazanepentrunclzirecentral 2591:Fabricareaderecipieni,containereialteprodusesimilaredinoel 2592:Fabricareaambalajeloruoaredinmetal 2893:Fabricareautilajelorpentruprelucrareaproduseloralimentare,buturiloritutunului 9522:Reparareadispozitivelordeuzgospodresciaechipamentelorpentrucasigrdin 9.250 15.000

62. 63.

Producerei/saucomercializaredevar Producerei/saurepararedecazaneicldri

64.

Producerei/saucomercializaredearticoledeferonerie

2572: Fabricareaarticolelordeferonerie 10.000 4752: Comer cu amnuntul al articolelor de fierrie, al articolelor din sticl i a celor pentru vopsit,nmagazinespecializate 9.250

65.

Producere i/sau comercializare de floricele de porumb, 1082:Fabricareaproduselordincacao,aciocolateiiaproduselorzaharoase castaneprjite,porumbfiert,semineprjitedefloarea 1089:Fabricareaaltorprodusealimentaren.c.a. soareluiidovleac,dovleaccopt,vatdezahr,bor 4789:Comercuamnuntulprinstanduri,chiocuriipieealaltorproduse

10

66.

8.400 Producere i/sau comercializare de ngheat, gemuri, 1039:Prelucrareaiconservareafructelorilegumelorn.c.a. marmelade,jeleuriiconservareafructelorprinuscare 1052:Fabricareangheatei 4729:Comercuamnuntulalaltorprodusealimentare,nmagazinespecializate 4781:Comercuamnuntulalproduseloralimentare,buturiloriproduselordintutunefectuat prinstanduri,chiocuriipiee Producere i/sau comercializare de paste finoase, 1073:Fabricareamacaroanelor,tieilor,cucuuluiiaaltorprodusefinoasesimilare 8.400 macaroane,spaghete,tiei 4729:Comercuamnuntulalaltorprodusealimentare,nmagazinespecializate 4781:Comercuamnuntulalproduseloralimentare,buturiloriproduselordintutunefectuat prinstanduri,chiocuriipiee Producerei/saucomercializaredeobiectedeartizanat 1320:Produciadeesturi 9.250 1629: Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plut, paie i din alte materialevegetalempletite 2341:Fabricareaarticolelorceramicepentruuzgospodresciornamental 3299:Fabricareaaltorprodusemanufacturieren.c.a. 4778:Comercuamnuntulalaltorbunurinoi,nmagazinespecializate 4789:Comercuamnuntulprinstanduri,chiocuriipieealaltorproduse 9.250

67.

68.

69.

Producere i/sau comercializare de frnghii, sfori i 1394:Fabricareadeodgoane,frnghii,sforiiplase nururidinfibresaufiitextile 4778:Comercuamnuntulalaltorbunurinoi,nmagazinespecializate 4789:Comercuamnuntulprinstanduri,chiocuriipieealaltorproduse

70.

Producere, comercializare i/sau reparare de mobil, 3102:Fabricareademobilpentrubuctrii 15.000 inclusiv de scaune, banchete, fotolii, canapele, 3103:Fabricareadesalteleisomiere mese,dulapuri 3109:Fabricareademobiln.c.a. 4759: Comer cu amnuntul al mobilei, al articolelor de iluminat i al articolelor de uz casnic n.c.a.nmagazinespecializate 9524:Reparareamobileiiafurniturilorcasnice Producie,comercializarei/saurepararejocuriijucrii 3240:Fabricareajocurilorijucriilor 4765:Comercuamnuntulaljocurilorijucriilornmagazinespecializate 9529:Reparareaarticolelordeuzpersonaligospodrescn.c.a. 9.250

71.

72.

Producere i/sau comercializare de colorani, esene 1084:Fabricareacondimenteloriingredientelor alimentarecondimenteiingrediente 4729:Comercuamnuntulalaltorprodusealimentare,nmagazinespecializate

8.400

11

73. 74.

Pazaingrijireaanimalelor,inclusivnstniicirezi Pescuiticomercializaredepete

0162:Activitiauxiliarepentrucretereaanimalelor 0311:Pescuitulmaritim 0312:Pescuitulnapedulci 4638:Comercuridicataspecializatalaltoralimente,inclusivpete,crustaceeimolute 4723:Comercuamnuntulalpetelui,crustaceelorimolutelor,nmagazinespecializate 9522:Reparareadispozitivelordeuzgospodresciaechipamentelorpentrucasigrdin 9529:Reparareaarticolelordeuzpersonaligospodrescn.c.a. 9525:Reparareaceasuriloriabijuteriilor 9529:Reparareaarticolelordeuzpersonaligospodrescn.c.a.

8.400 8.400

75. 76. 77.

Repararebrichete,montatsupapiumplerecugaz Reparareceasuri,bijuterii,stilouri,umbrele,ochelari

9.250 9.250 10.000

Reparareaparatefoto,radio,Tv,calculatoare,mainide 3312:Reparareamainilor scris, cntare, telefoane, echipamente de comunicaii, 3319:Reparareaaltorechipamente alte aparate electronice de uz caznic, inclusiv frigidere, 3313:Reparareaechipamentelorelectroniceioptice aragaze,mainidesplat,altedispozitiveiechipamente 9511:Reparareacalculatoareloriaechipamentelorperiferice 9512:Reparareaechipamentelordecomunicaii pentrucasigradin 9521:Reparareaaparatelorelectronicedeuzcasnic 9522:Reparareadispozitivelordeuzgospodresciaechipamentelorpentrucasigrdin 9529:Reparareaarticolelordeuzpersonaligospodrescn.c.a. Reparareintreineremotovelo Reparareirecondiionarenclminte

78. 79. 80. 81.

4540:Comercumotociclete,pieseiaccesoriiaferente;ntreinereaireparareamotocicletelor 15.000 9529:Reparareaarticolelordeuzpersonaligospodrescn.c.a. 9523:Reparareanclminteiiaarticolelordinpiele 8.400 15.000

Repararei/sauntreinereascensoaredepersoaneide 3317:Reparareaintreinereaaltorechipamentedetransportn.c.a. mrfuri 4329:Altelucrrideinstalaiipentruconstrucii Rotriei/sauexecutaredecaroseriidinlemn

1629: Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plut, paie i din alte 8.400 materialevegetalempletite 3099:Fabricareaaltormijloacedetransportn.c.a. 3299:Fabricareaaltorprodusemanufacturieren.c.a. 0161:Activitiauxiliarepentruproduciavegetal 0163:Activitiduprecoltare 1011:Prelucrareaiconservareacrnii 9.250 8.400

82. 83.

Serviciidebtutporumbcumaina Serviciideafumarecarneislnin

12

1013:Fabricareaproduselordincarne(inclusivdincarnedepasre) 84. 85. 86. Serviciideamplasaredecorturi,ruloteialtele Serviciidecntrire 5530:Parcuripentrurulote,campinguriitabere 9609:Alteactivitideserviciin.c.a. 8.400 8.400 8.400

Servicii de formatare i ncrcare baterii auto, 2720:Fabricareadeacumulatoriibaterii acumulatoriipileelectrice 3314:Reparareaechipamentelorelectrice 9609:Alteactivitideserviciin.c.a. Servicii executate de proprietarii de cazane pentru 1101:Distilarea,rafinarea imixareabuturiloralcoolice fabricatrachiurinaturale 1104:Fabricareaaltorbuturinedistilate,obinuteprinfermentare Serviciidestrungrie,frezare,alezare 2562:Operaiunidemecanicgeneral 2592:Fabricareaambalajeloruoaredinmetal 2594:Fabricareadeuruburi,buloaneialtearticolefiletate:fabricareadenituriiaibe 2829:Fabricareaaltormainiiutilajedeutilizaregeneraln.c.a. 8425:Activitideluptmpotrivaincendiilorideprevenireaacestora 9609:Alteactivitideserviciin.c.a.

87. 88.

15.000 8.400

89.

Serviciidencrcatstingtoare

8.400

90.

Servicii executate pentru instalaii de ap, gaz, nclzire 4321:Lucrrideinstalaiielectrice termic, canal, electricitate, frigotehnice, izolaii la 4322:Lucrrideinstalaiisanitare,denclzireideaercondiionat construcii 4329:Altelucrrideinstalaiipentruconstrucii 4399:Altelucrrispecialedeconstruciin.c.a. 9522:Reparareadispozitivelordeuzgospodresciaechipamentelorpentrucasigrdin 9529:Reparareaarticolelordeuzpersonaligospodrescn.c.a. Serviciidencrcatsifoane Serviciideincubareou

12.000

91. 92. 93. 94. 95.

1107: Producia de buturi rcoritoare nealcoolice; producia de ape minerale i alte ape 8.400 mbuteliate 0162:Activitiauxiliarepentrucretereaanimalelor 8.400 8.400 12.000 8.400

Serviciidereproducieiseleciancretereaanimalelor 0162:Activitiauxiliarepentrucretereaanimalelor Serviciiexecutatedeipsosari Serviciiexecutatedelustragii 4331:Lucrrideipsoserie 8129:Alteactivitidecurenie 9609:Alteactivitideserviciin.c.a.

13

96. 97. 98. 99. 100.

Serviciiexecutatedetehnicieniveterinari

0162:Activitiauxiliarepentrucretereaanimalelor 7500:Activitiveterinare

15.000 12.000 12.000 12.000 15.000

Servicii de frizerie, coafur, cosmetic, manichiur, 9602:Coafurialteactivitidenfrumuseare pedichiur,masaj 9604:Activitidentreinerecorporal Serviciiexecutatedemcelari Serviciidemorritiurluit 1011:Prelucrareaiconservareacrnii 1061:Fabricareaproduselordemorrit 1091:Fabricareapreparatelorpentruhranaanimalelordeferm

Servicii executate de mozaicari, faianari, parchetari, 4120:Lucrrideconstruciiacldirilorrezidenialeinerezideniale zidari,zugravi,geamgii 4333:Lucrridepardosireiplacareapereilor 4334:Lucrridevopsitorie,zugrveliimontridegeamuri 4339:Altelucrridefinisare 4399:Altelucrrispecialedeconstruciin.c.a. Servicii de ntreinere i curare a cldirilor, inclusiv 4399:Altelucrrispecialedeconstruciin.c.a. menajcasnic 8121:Activitigeneraledecurenieacldirilor 8122:Activitispecializatedecurenie 8129:Alteactivitidecurenie Servicii de tinichigerie (fr auto) inclusiv cele de 2562:Operaiunidemecanicgeneral nvelireacutabl,igl,sitaconstruciilor 4391:Lucrridenvelitori,arpanteiteraselaconstrucii Serviciidedezinfecie,dezinsecieideratizare 3700:Colectareaiepurareaapeloruzate 3900:Activitiiserviciidedecontaminare 8129:Alteactivitidecurenie 8559:Alteformedeinvmntn.c.a.

101.

15.000

102. 103.

15.000 8.400

104. 105.

Serviciiexecutatedemeditatori

8.400 8.400

Servicii executate de organizatori de expoziii i 8230:Activitideorganizareaexpoziiilor,trguriloricongreselor spectacole 9002:Activitisuportpentruinterpretareaartistic(spectacole) 9004:Activitidegestionareaslilordespectacole Serviciideplisat,gofrat,ajurat,stopri 1330:Finisareamaterialelortextile 9529:Reparareaarticolelordeuzpersonaligospodrescn.c.a. 9609:Alteactivitideserviciin.c.a.

106.

8.400

107.

Serviciiexecutatecupive

1395: Fabricarea de textile neesute i articole din acestea, cu excepia confeciilor de 8.400

14

mbrcminte 1396:Fabricareadearticoletehniceiindustrialedintextile 9609:Alteactivitideserviciin.c.a. 108. Serviciidepresaremetalelarece,bobinare 2431:Tragerelareceabarelor 2432:Laminarelareceabenzilornguste 2433:Produciadeprofileobinutelarece 2434:Trefilareafirelorlarece 2445:Produciaaltormetaleneferoase 2550:Fabricareaproduselormetaliceobinuteprindeformareplastic;metalurgiapulberilor 2593:Fabricareaarticolelordinfiremetalice;fabricareadelanuriiarcuri 2711:Fabricareamotoarelor,generatoareloritransformatoarelorelectrice 3314:Reparareaechipamentelorelectrice 1041:Fabricareauleiurilorigrsimilor 2053:Fabricareauleiuriloreseniale 1085:Fabricareademncruripreparate 5629:Alteactivitidealimentaien.c.a. 9603:Activitidepompefunebreisimilare 8553:colideconducere(pilotaj) 8.400

109. 110. 111. 112. 113. 114.

Serviciiexecutatecuuleinie Serviciiexecutatedebuctari Serviciidepompefunebre Serviciiexecutate deinstructoriauto

8.400 8.400 8.400 12.000 8.400 8.400

Serviciiexecutatenagricultur,manualsaucumijloace 0161:Activitiauxiliarepentruproduciavegetal mecanice Servicii executate de rectificatori, sculeri, matrieri, 2562:Operaiunidemecanicgeneral sudori,machetiti,fieraribetoniti,tinichigii 2573:Fabricareauneltelor 2591:Fabricareaderecipieni,containereialteprodusesimilaredinoel 2592:Fabricareaambalajeloruoaredinmetal 2594:Fabricareadeuruburi,buloaneialtearticolefiletate:fabricareadenituriiaibe 2599:Fabricareaaltorarticoledinmetaln.c.a. Serviciiexecutatedesobari,teracotari,coari 2331:Fabricareaplciloridalelordinceramic 4322:Lucrrideinstalaiisanitare,denclzireideaercondiionat 4329:Altelucrrideinstalaiipentruconstrucii 4399:Altelucrrispecialedeconstruciin.c.a.

115.

15.000

15

8122:Activitispecializatedecurenie 9609:Alteactivitideserviciin.c.a. 116. 117. Servicii de spltorie si curtorie a produselor din 9601:Splareaicurarea(uscat)articolelortextileiaproduselordinblan textileidinblnuri Servicii de tinichigerie,vopsitorie,electricitate auto, 3312:Reparareamainilor spltorieauto,lustruireiceruireauto 4520:ntreinereaireparareaautovehiculelor, 8122:Activitispecializatedecurenie Serviciidevnzareziare,reviste,cri 4761:Comercuamnuntulalcrilor,nmagazinespecializate 4762:Comercuamnuntulalziareloriarticolelordepapetrie,nmagazinespecializate 4789:Comercuamnuntulprinstanduri,chiocuriipieealaltorproduse 4799:Comercuamanuntulefectuatnafaramagazinelor,standurilor,chiocuriloripieelor 8.400 15.000

118.

8.400

119.

Servicii de supraveghere i ngrijire copii sau alte 8891:Activitidengrijirezilnicpentrucopii 8.400 persoaneaflatelanevoie 8899:Alteactivitideasistensocial,frcazaren.c.a. 8810: Activiti de asisten social, fr cazare, pentru btrni i pentru persoane aflate n incapacitatedeasengrijisingure 16.000

119.1 Servicii executate in domeniul informaticii, altele decit 6202:Activitatideconsultantaintehnologiainformatiei cele care genereaza drepturi de autor sau drepturi 6203:Activitatidemanagement(gestiunesiexploatare)amijloacelordecalcul conexedrepturilordeautor 120. 121. 122. 123. Tiatlemnecuferestruportabilsaucircular Tiereilefuirepiatr esutcovoare,preuri Tescuire 1610:Tiereairindeluirealemnului 1629:Fabricareaaltorprodusedinlemn; 2370:Tierea,fasonareaifinisareapietrei 1393:Fabricareadecovoareimochete 1032:Fabricareasucurilordefructeilegume 1102:Fabricareavinurilordinstruguri 1103:Fabricareacidruluiiaaltorvinuridinfructe 1104:Fabricareaaltorbuturinedistilate,obinuteprinfermentare 2562:Operaiunidemecanicgeneral 9529:Reparareaarticolelordeuzpersonaligospodrescn.c.a.

8.400 8.400 8.400 12.000

124.

Tocilrie

9.250

16

9609:Alteactivitideserviciin.c.a. 125. 126. 127. 128. 129. Transporturidemrfuriipersoane,inclusivmijloacede 4941:Transporturirutieremrfuri transportcutraciuneanimal 5221:Activitideserviciianexepentrutransporturiterestre Transporturi auto cu taxiuri pentru mrfuri i persoane, 4932:Transporturicutaxiuri maipuinceaefectuatnregimdemaxitaxi Transporturi de pasageri i/sau marf pe ci navigabile 5030:Transportuldepasageripecinavigabileinterioare interioare 5040:Transportuldemarfpecinavigabileinterioare Vulcanizare Vopsire,emailareicositorie 2211:Fabricareaanvelopeloriacamerelordeaer;reapareairefacereaanvelopelor 4520:ntreinereaireparareaautovehiculelor 2561:Tratareaiacoperireametalelor 15.000 15.000 8.400 12.000 8.400

Normeledevenitsereducnfunciedevrstacontribuabilului,astfel: cu40%pentrubrbaiintre60i65deaniifemeilentre55i60deani; cu50%pentrubrbaiidepeste65deaniifemeiledepeste60deani. Potbeneficiadediminuareanormeicucoeficieniidemaisuspersoanelecareaumplinitvrstelemenionatenanulanteriorceluipentru caresefaceimpunerea. Pentrupersoanelecuhandicapgrav,normadevenitsereducecu80%. Pentrupersoanelecuhandicapaccentuat,normadevenitsereducecu50%. Pentrucontribuabiliicareauicalitateadesalariat,doveditcuadeverindesalariat,normadevenitsereducecu30%. ncazulncarecontribuabilulsencadreaznmaimultecondiiiprivinddiminuareanormeidevenit,sevaaplicareducereaceamaimare.

S-ar putea să vă placă și